Az Elsőfokú Bíróság (hetedik tanács) 2008. augusztus 27‑i végzése – Adomex kontra Bizottság

(T‑315/05. sz. ügy)

„Megsemmisítés iránti kereset – A holland hatóságok által a virágkertészeti ágazatban nyújtott támogatások – Kifogásemelést mellőző határozat – A személyében való érintettség hiánya – Nyilvánvaló elfogadhatatlanság”

Megsemmisítés iránti kereset – Természetes vagy jogi személyek – Őket közvetlenül és személyükben érintő jogi aktusok – Az állami támogatás közös piaccal való összeegyeztethetőségét hivatalos vizsgálati eljárás megindítása nélkül megállapító bizottsági határozat (EK 88. cikk, (2) és (3) bekezdés és EK 230. cikk, negyedik bekezdés) (vö. 27–31., 33–36. pont)

Tárgy

A 2005. március 16‑i C (2005) 592 végleges bizottsági határozat megsemmisítése iránti kérelem, amelyben a Bizottság mellőzte a kifogásemelést a virágkertészeti ágazatra vonatkozó N 372/2003 sz., a holland hatóságok által bejelentett támogatás tekintetében.

Rendelkező rész

1)

Az Elsőfokú Bíróság a keresetet mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant elutasítja.

2)

Az Elsőfokú Bíróság az Adomex International BV‑t kötelezi a költségek viselésére.