European flag

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

HU

L sorozat


2024/90243

2024.4.17.

Helyesbítés az elemekről, illetve akkumulátorokról és a hulladékelemekről, illetve -akkumulátorokról, a 2008/98/EK irányelv és az (EU) 2019/1020 rendelet módosításáról, valamint a 2006/66/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2023. július 12-i (EU) 2023/1542 európai parlamenti és tanácsi rendelethez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 191., 2023. július 28. )

1.

A 25. oldalon, az 1. cikk (6) bekezdésében:

a következő szövegrész:

„(6)   E rendelet III. és VIII. fejezete nem alkalmazandó …”

,

helyesen:

„(6)   E rendelet III. és IX. fejezete nem alkalmazandó …”

2.

A 81. oldalon, a 92. cikk egyetlen bekezdésében:

a következő szövegrész:

„ »Az (EU) 2023/1542 európai parlamenti és tanácsi rendelet (*) 2. cikkének 1. pontjában meghatározott elemek, …« ”,

helyesen:

„ »Az (EU) 2023/1542 európai parlamenti és tanácsi rendelet (*) 3. cikke (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott elemek, …« ”.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1542/corrigendum/2024-04-17/oj

ISSN 1977-0731 (electronic edition)