ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 136

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

66. évfolyam
2023. május 24.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság (EU) 2023/997 végrehajtási rendelete (2023. május 23.) az értékelést nem igénylő módosítások jegyzékének az (EU) 2019/6 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti megállapításáról szóló (EU) 2021/17 végrehajtási rendelet módosításáról ( 1 )

1

 

*

A Bizottság (EU) 2023/998 végrehajtási rendelete (2023. május 23.) a Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki ABTS-351 hatóanyag 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásának meghosszabbításáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról ( 1 )

4

 

*

A Bizottság (EU) 2023/999 végrehajtási rendelete (2023. május 23.) a Bacillus thuringiensis ssp. israelensis AM65-52 törzs hatóanyag 1107/2009/EK rendelet szerinti jóváhagyásának meghosszabbításáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról ( 1 )

11

 

*

A Bizottság (EU) 2023/1000 végrehajtási rendelete (2023. május 23.) a Bacillus thuringiensis ssp. aizawai GC-91 törzs hatóanyag 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásának meghosszabbításáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról ( 1 )

16

 

*

A Bizottság (EU) 2023/1001 végrehajtási rendelete (2023. május 23.) a Bacillus amyloliquefaciens QST 713 törzs hatóanyag 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásának meghosszabbításáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról ( 1 )

23

 

*

A Bizottság (EU) 2023/1002 végrehajtási rendelete (2023. május 23.) a Bacillus thuringiensis ssp. aizawai ABTS-1857 törzs hatóanyag 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásának meghosszabbításáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról ( 1 )

28

 

*

A Bizottság (EU) 2023/1003 végrehajtási rendelete (2023. május 23.) a Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki EG2348 hatóanyag 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásának meghosszabbításáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról ( 1 )

35

 

*

A Bizottság (EU) 2023/1004 végrehajtási rendelete (2023. május 23.) a Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki SA-11 hatóanyag 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásának meghosszabbításáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról ( 1 )

42

 

*

A Bizottság (EU) 2023/1005 végrehajtási rendelete (2023. május 23.) a Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki SA-12 hatóanyag 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásának meghosszabbításáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról ( 1 )

49

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Tanács (EU) 2023/1006 határozata (2023. április 25.) a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló Stockholmi Egyezmény Részes Felei konferenciájának tizenegyedik ülésén az egyezmény A. mellékletének módosítására irányuló javaslatok tekintetében az Európai Unió által képviselendő álláspontról

55

 

*

A Tanács (EU) 2023/1007 határozata (2023. április 25.) a veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről és ártalmatlanításáról szóló bázeli egyezmény Részesek Konferenciájának tizenhatodik ülésén az egyezmény cikkeinek és mellékleteinek bizonyos módosításai tekintetében az Európai Unió által képviselendő álláspontról

57

 

*

A Tanács (EU) 2023/1008 határozata (2023. május 15.) az Európai Unió és az Ecuadori Köztársaság közötti, a személyes adatoknak a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol), valamint a súlyos bűncselekmények és a terrorizmus elleni küzdelem terén illetékes ecuadori hatóságok közötti cseréjéről szóló megállapodásra irányuló, az Ecuadori Köztársasággal folytatandó tárgyalások megkezdésére való felhatalmazásról

59

 

*

A Tanács (EU) 2023/1009 határozata (2023. május 15.) az Európai Unió és a Többnemzetiségű Bolíviai Állam közötti, a személyes adatoknak a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol), valamint a súlyos bűncselekmények és a terrorizmus elleni küzdelem terén illetékes bolíviai hatóságok közötti cseréjéről szóló megállapodásra irányuló, a Többnemzetiségű Bolíviai Állammal folytatandó tárgyalások megkezdésére való felhatalmazásról

61

 

*

A Tanács (EU) 2023/1010 határozata (2023. május 15.) az Európai Unió és a Brazil Szövetségi Köztársaság közötti, a személyes adatoknak a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol), valamint a súlyos bűncselekmények és a terrorizmus elleni küzdelem terén illetékes brazil hatóságok közötti cseréjéről szóló megállapodásra irányuló, a Brazil Szövetségi Köztársasággal folytatandó tárgyalások megkezdésére való felhatalmazásról

63

 

*

A Tanács (EU) 2023/1011 határozata (2023. május 15.) az Európai Unió és a Mexikói Egyesült Államok közötti, a személyes adatoknak a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol), valamint a súlyos bűncselekmények és a terrorizmus elleni küzdelem terén illetékes mexikói hatóságok közötti cseréjéről szóló megállapodásra irányuló, a Mexikói Egyesült Államokkal folytatandó tárgyalások megkezdésére való felhatalmazásról

65

 

*

A Tanács (EU) 2023/1012 határozata (2023. május 15.) az Európai Unió és a Perui Köztársaság közötti, a személyes adatoknak a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol), valamint a súlyos bűncselekmények és a terrorizmus elleni küzdelem terén illetékes perui hatóságok közötti cseréjéről szóló megállapodásra irányuló, a Perui Köztársasággal folytatandó tárgyalások megkezdésére való felhatalmazásról

67

 

*

A Tanács (EU) 2023/1013 határozata (2023. május 16.) az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság tagjai és póttagjai részére napidíj biztosításáról, valamint utazási költségeik megtérítéséről szóló 2013/471/EU határozattól való eltérésről, és az (EU) 2021/1072 határozat hatályon kívül helyezéséről

69

 

*

A Tanács (EU) 2023/1014 határozata (2023. május 16.) a Régiók Bizottsága a Spanyol Királyság által javasolt egy póttagjának kinevezéséről

72

 

*

A Tanács (KKBP) 2023/1015 határozata (2023. május 23.) Dánia PESCO-ban való részvételének megerősítéséről és az állandó strukturált együttműködés (PESCO) létrehozásáról és a részt vevő tagállamok jegyzékének meghatározásáról szóló (KKBP) 2017/2315 határozat módosításáról

73

 

*

A Bizottság (EU) 2023/1016 végrehajtási határozata (2023. május 22.) a Kínából behozott állati eredetű termékekkel kapcsolatos egyes védintézkedésekről szóló 2002/994/EK határozat módosításáról ( 1 )

75

 

*

A Bizottság (EU) 2023/1017 végrehajtási határozata (2023. május 23.) az (EU) 2020/1729 bizottsági végrehajtási határozatnak a hízósertéseknél előforduló meticillinrezisztens Staphylococcus aureus (MRSA) nyomon követése tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2023) 3251. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

78

 

 

AJÁNLÁSOK

 

*

A Bizottság (EU) 2023/1018 ajánlása (2023. május 4.) a sport- és más élő eseményeket érintő online kalózkodás elleni küzdelemről

83

 

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

A Kereskedelmi Bizottság 4/2023 határozata (2023. április 26.) az eljárási szabályzatáról [2023/1019]

95

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg.

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

2023.5.24.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 136/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2023/997 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2023. május 23.)

az értékelést nem igénylő módosítások jegyzékének az (EU) 2019/6 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti megállapításáról szóló (EU) 2021/17 végrehajtási rendelet módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az állatgyógyászati készítményekről és a 2001/82/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. december 11-i (EU) 2019/6 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 60. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2021/17 bizottsági végrehajtási rendelet (2) megállapítja az értékelést nem igénylő módosítások jegyzékét.

(2)

Az Európai Gyógyszerügynökség (a továbbiakban: Ügynökség) és az állatgyógyászati készítményekkel foglalkozó koordinációs csoport (CMDv) 2022. december 20-án azt tanácsolta a Bizottságnak, hogy az új fejlemények figyelembevétele érdekében módosítsa az (EU) 2021/17 végrehajtási rendelet mellékletének B 12-es és B 24-es pontját. Mind az Ügynökséghez, mind pedig a CMDv-hez érkeztek kérelmek egy, az (EU) 2021/17 végrehajtási rendelet mellékletében nem szereplő forgalombahozatali engedély feltételeinek három olyan módosításának osztályozására vonatkozóan, amelyek korábban nem merültek fel értékelést nem igénylő módosításként. A szóban forgó módosítások gyártóberendezésekre, illetve gyártóberendezésekkel kapcsolatos folyamatokra, valamint a gyártási tételek kibocsátásáért felelős gyártóval kapcsolatos változásokra vonatkoznak.

(3)

A Bizottság figyelembe vette az Ügynökségtől és a CMDv-től érkezett tanácsot, az (EU) 2019/6 rendelet 60. cikkének (2) bekezdésében felsorolt kritériumokat, valamint az összes szükséges feltételt és a dokumentációra vonatkozó legaktuálisabb követelményeket, ezáltal biztosítva, hogy az értékelést nem igénylő új módosítások ne jelentsenek közegészségügyi, állategészségügyi vagy környezeti kockázatot.

(4)

Az (EU) 2021/17 végrehajtási rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell ezen, az (EU) 2021/17 végrehajtási rendelet mellékletében jelenleg fel nem sorolt, új típusú módosítások felvétele érdekében.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Állatgyógyászati Készítmények Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2021/17 végrehajtási rendelet melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2023. május 23-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 4., 2019.1.7., 43. o.

(2)  A Bizottság (EU) 2021/17 végrehajtási rendelete (2021. január 8.) az értékelést nem igénylő módosítások jegyzékének az (EU) 2019/6 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti megállapításáról (HL L 7., 2021.1.11., 22. o.).


MELLÉKLET

Az (EU) 2021/17 végrehajtási rendelt mellékletének B. pontja a következőképpen módosul:

1.

A 12-es pont a következő alponttal egészül ki:

„h)

a gyártóberendezéseknél (amennyiben a dokumentációban szerepel), ideértve a berendezésekkel kapcsolatos eljárásokat is

A változás nem vezethet a termék gyártási folyamatának vagy minőségének megváltozásához vagy módosításához.

A dokumentáció vonatkozó szakaszának/szakaszainak módosítása.”

2.

A 24-es pont helyébe a következő szöveg lép:

„24

Az alábbiakért felelős gyártó cseréje vagy hozzáadása:

A gyártó vagy a hely már szerepel a szervezeti adatokat tároló és szolgáltató uniós IT-rendszerekben.

A hely megfelelő engedéllyel rendelkezik és kielégítő ellenőrzés tárgyát képezi.

A dokumentáció vonatkozó szakaszának/szakaszainak módosítása, ideértve adott esetben a felülvizsgált terméktájékoztatót is.

A képesített személy nyilatkozata.”

a)

tételkibocsátás, ideértve a tételellenőrzést és a steril vagy nem steril késztermék vizsgálatát

A változás nem vonatkozhat biológiai vagy immunológiai gyógyszerre.

A módszernek az előzőről az új helyre történő átvitele sikeresen befejeződött.

 

b)

tételkibocsátás, a tételellenőrzést és a steril vagy nem steril késztermék vizsgálatát ide nem értve

Legalább egy tételellenőrzési/-vizsgálati hely az EGT-n belül vagy olyan országban marad, ahol az érintett ország és az EU között a helyes gyártási gyakorlatra (GMP) vonatkozó operatív és megfelelő alkalmazási körű kölcsönös elismerési megállapodás van érvényben, és ahol lehetőség van a gyártási tételek EGT-n belüli kibocsátása céljából termékvizsgálatot végezni.

 


2023.5.24.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 136/4


A BIZOTTSÁG (EU) 2023/998 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2023. május 23.)

a Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki ABTS-351 hatóanyag 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásának meghosszabbításáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 20. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2008/113/EK bizottsági irányelv (2) hivatkozást tartalmaz a Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki ABTS-351-nek a 91/414/EGK tanácsi irányelv (3) I. mellékletében szereplő hatóanyagként történő a jóváhagyására vonatkozóan.

(2)

Az 1107/2009/EK rendelet 78. cikkének (3) bekezdése szerint a 91/414/EGK irányelv I. mellékletében szereplő hatóanyagok az 1107/2009/EK rendelet értelmében jóváhagyott hatóanyagoknak tekintendők, és az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (4) mellékletének A. részében foglalt felsorolásban is szerepelnek.

(3)

A Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki ABTS-351 hatóanyagnak az 540/2011/EU végrehajtási rendelet melléklete A. részében megállapított jóváhagyása 2024. augusztus 15-én lejár.

(4)

2016. április 30-án a 844/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet (5) 1. cikkének megfelelően és az említett cikkben előírt határidőn belül kérelmet nyújtottak be Dániához, a referens tagállamhoz és Hollandiához, a társreferens tagállamhoz a Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki ABTS-351 hatóanyag jóváhagyásának meghosszabbítása iránt.

(5)

A kérelmező ezenkívül a referens tagállamnak, a társreferens tagállamnak, a Bizottságnak és az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságnak (a továbbiakban: Hatóság) benyújtotta a 844/2012/EU végrehajtási rendelet 6. cikkében előírt kiegészítő dokumentációkat. A referens tagállam a kérelmet elfogadhatónak találta.

(6)

A referens tagállam a társreferens tagállammal konzultálva elkészítette a hosszabbítási kérelmet értékelő jelentéstervezetet, amelyet 2019. június 20-án benyújtott a Hatósághoz és a Bizottsághoz. A referens tagállam a hosszabbítási kérelmet értékelő jelentéstervezetében a Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki ABTS-351 jóváhagyásának meghosszabbítását javasolta.

(7)

A Hatóság a hosszabbítási kérelmet értékelő jelentéstervezetet megküldte észrevételezésre a kérelmezőnek és a tagállamoknak, nyilvános konzultációt indított, majd a kapott észrevételeket továbbította a Bizottsághoz. A Hatóság ezenkívül közzétette a kiegészítő összefoglaló dokumentációt.

(8)

A Hatóság 2021. szeptember 27-én eljuttatta a Bizottsághoz az arra vonatkozó következtetését (6), hogy a Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki ABTS-351 várhatóan megfelel az 1107/2009/EK rendelet 4. cikkében előírt jóváhagyási kritériumoknak.

(9)

A Bizottság 2022. október 14-én, illetve 2023. január 25-én ismertette a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságával a Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki ABTS-351-re vonatkozó hosszabbítási jelentést és e rendelet tervezetét.

(10)

A Bizottság felkérte a kérelmezőt, hogy nyújtsa be észrevételeit a Hatóság következtetéséről, és – a 844/2012/EU végrehajtási rendelet 14. cikke (1) bekezdése harmadik albekezdésének megfelelően – a hosszabbításra vonatkozó jelentésről. A kérelmező benyújtotta észrevételeit, és azokat a Bizottság alaposan megvizsgálta és figyelembe vette.

(11)

Legalább egy, a Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki ABTS-351 hatóanyagot tartalmazó növényvédő szer egy vagy több reprezentatív felhasználása tekintetében megállapítást nyert, hogy az 1107/2009/EK rendelet 4. cikkében előírt jóváhagyási kritériumok teljesülnek.

(12)

Ezért helyénvaló meghosszabbítani a Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki ABTS-351 jóváhagyását.

(13)

Az 1107/2009/EK rendelet 14. cikke (1) bekezdésének a rendelet 6. cikkével összefüggésben értelmezett rendelkezései alapján ugyanakkor bizonyos feltételeket elő kell írni. A fogyasztók étrendi expozícióval szembeni védelme érdekében elővigyázatossági intézkedésként különösen helyénvaló, ha megállapításra kerül egy, a Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki ABTS-351-et tartalmazó növényvédő szerek alkalmazása és a frissen történő fogyasztásra szánt ehető növények betakarítása közötti minimális időtartam, kivéve, ha a szermaradékokra vonatkozó adatok alapján a Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki ABTS-351 a betakarításkor 105 CFU/g alatti mennyiségben van jelen.

(14)

Ezenkívül azon következtetés megbízhatóságának növelése érdekében, hogy a Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki ABTS-351 nincs kihatással az emberi egészségre, a kérelmezőnek további adatokat kell szolgáltatnia arra vonatkozóan, hogy a Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki ABTS-351 ehető növényi részeken található csíraképes spóráinak sűrűsége milyen mértékben csökken a szóban forgó hatóanyagot tartalmazó növényvédő szer alkalmazásának időpontjától a betakarítás időpontjáig, vagy azon időpontig, amikor a kimutatott mennyiség 105 CFU/g alá kerül.

(15)

Helyénvaló ezenkívül előírni a tagállamok számára, hogy a Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki ABTS-351-et tartalmazó növényvédő szerek engedélyezése iránti kérelmek elbírálásakor fordítsanak különös figyelmet a szert kezelők és más dolgozók védelmére.

(16)

Az 540/2011/EU végrehajtási rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(17)

Az (EU) 2023/689 bizottsági végrehajtási rendelet (7)2024. augusztus 15-ig meghosszabbította a Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki ABTS-351 jóváhagyási időszakát annak érdekében, hogy a jóváhagyás meghosszabbítására irányuló eljárást az említett hatóanyag jóváhagyási időtartamának lejárta előtt le lehessen zárni. Ugyanakkor, mivel a jóváhagyás meghosszabbítására vonatkozó határozatot a lejárat kiterjesztett időpontját megelőzően meghozták, ennek a rendeletnek már korábban alkalmazandóvá kell válnia.

(18)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A hatóanyag jóváhagyásának meghosszabbítása

Az I. mellékletben meghatározott Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki ABTS-351 hatóanyag jóváhagyása az ugyanabban a mellékletben foglalt feltételekkel meghosszabbításra kerül.

2. cikk

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet módosításai

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet melléklete e rendelet II. mellékletének megfelelően módosul.

3. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2023. július 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2023. május 23-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 309., 2009.11.24., 1. o.

(2)  A Bizottság 2008/113/EK irányelve (2008. december 8.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a mikroorganizmusok hatóanyagként való felvétele tekintetében történő módosításáról (HL L 330., 2008.12.9., 6. o.).

(3)  A Tanács 91/414/EGK irányelve (1991. július 15.) a növényvédő szerek forgalomba hozataláról (HL L 230., 1991.8.19., 1. o.).

(4)  A Bizottság 540/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. május 25.) az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a jóváhagyott hatóanyagok jegyzéke tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 153., 2011.6.11., 1. o.).

(5)  A Bizottság 844/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. szeptember 18.) a hatóanyagok jóváhagyásának meghosszabbítására vonatkozó eljárás végrehajtásához szükséges rendelkezéseknek a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti megállapításáról (HL L 252., 2012.9.19., 26. o.). Bár az említett rendeletet az (EU) 2020/1740 bizottsági végrehajtási rendelet felváltotta, az utóbbi rendelet 17. cikke értelmében továbbra is alkalmazandó az olyan hatóanyagok jóváhagyásának meghosszabbítására irányuló eljárásra: 1) amelyek esetében a jóváhagyás időtartama 2024. március 27. előtt jár le; 2) amelyek jóváhagyásának időtartamát egy, az 1107/2009/EK rendelet 17. cikkével összhangban 2021. március 27-én vagy azt követően elfogadott rendelet 2024. március 27-ig vagy egy későbbi időpontig meghosszabbítja.

(6)  EFSA Journal, DOI: https://doi.org/10.2903/j.efsa.2021.6879. Online elérhető a következő címen: www.efsa.europa.eu.

(7)  A Bizottság (EU) 2023/689 végrehajtási rendelete (2023. március 20.) az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletnek a Bacillus subtilis (Cohn 1872) QST 713 törzse, a Bacillus thuringiensis ssp. aizawai ABTS-1857 és GC-91 törzse, a Bacillus thuringiensis ssp. israeliensis (H-14 szerotípus) AM65-52 törzse, a Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki ABTS 351, PB 54, SA 11, SA12 és EG 2348 törzse, a Beauveria bassiana ATCC 74040 és GHA törzse, a klodinafop, a Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), a ciprodinil, a diklórprop-P, a fenpiroximát, a foszetil, a malation, a mepanipirim, a metkonazol, a metrafenon, a pirimikarb, piridaben, a pirimetanil, a rimszulfuron, a spinozad, a Trichoderma asperellum (korábban T. harzianum) ICC012, T25 és TV1 törzse, a Trichoderma atroviride (korábban T. harzianum) T11 törzse, a Trichoderma gamsii (korábban T. viride) ICC080 törzse, a Trichoderma harzianum T-22 és ITEM 908 törzse, a triklopir, a trinexapak, a tritikonazol és a ziram hatóanyag jóváhagyási időtartamának meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról (HL L 91., 2023.3.29., 1. o.).


I. MELLÉKLET

Közhasználatú név, azonosító szám

IUPAC-név

Tisztaság (1)

Jóváhagyás dátuma

Jóváhagyás lejárta

Egyedi rendelkezések

Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki ABTS-351

tárgytalan

Nincsenek releváns szennyeződések

2023. július 1.

2038. június 30.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében foglalt egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki ABTS-351-ről szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

Az átfogó értékelésben a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a következőkre:

a szert kezelők és más dolgozók védelme, tekintettel arra, hogy a mikroorganizmusokat természetüknél fogva potenciális szenzibilizálóknak kell tekinteni, továbbá annak biztosítása, hogy a felhasználási feltételek között szerepeljen a megfelelő egyéni védőfelszerelés használata,

a gyártó által arra vonatkozóan nyújtott biztosíték, hogy a gyártási folyamat során a SANCO/12116/2012 munkadokumentumban (2) említett mikrobiológiai szennyezettségi határértékek betartása érdekében garantálja a környezeti feltételek szigorú fenntartását és a minőség-ellenőrzési célú elemzést.

A felhasználási feltételek között a következő kockázatcsökkentő intézkedéseknek kell szerepelniük:

a Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki ABTS-351-et tartalmazó növényvédő szerek alkalmazása és a frissen történő fogyasztásra szánt ehető növények betakarítása között legalább két napnak kell eltelnie, kivéve, ha a szermaradékokra vonatkozóan rendelkezésre álló mért vagy becsült adatok alapján a Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki ABTS-351 a betakarításkor 105 CFU/g alatti mennyiségben van jelen.

A kérelmezőnek további információkat kell benyújtania a Bizottsághoz, a tagállamokhoz és a Hatósághoz a következők tekintetében:

adatok legalább egy reprezentatív ehető növénykultúra (káposzta, illetve paradicsom) tekintetében a Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki ABTS-351 ehető növényi részeken található csíraképes spórái sűrűségének a szóban forgó hatóanyagot tartalmazó növényvédő szer alkalmazásának időpontjától a betakarítás időpontjáig vagy azon időpontig bekövetkező csökkenésére vonatkozóan, amikor a kimutatott mennyiség 105 CFU/g alá kerül, beleértve a mikroorganizmusoknak a mintavétel és a spóraszámlálási elemzés közötti tárolási stabilitására vonatkozó adatokat. Az alkalmazandó módszerekről és protokollokról a kérelmező és a referens tagállam egymás között állapodik meg. A kérelmezőnek a kért információkat 2025. december 13-ig kell benyújtania.


(1)  A hatóanyagok azonosításával és specifikációjával kapcsolatban további részletek a hosszabbítási jelentésben találhatók.

(2)  pesticides_ppp_app-proc_guide_phys-chem-ana_microbial-contaminant-limits.pdf (europa.eu)


II. MELLÉKLET

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet melléklete az alábbiak szerint módosul:

1.

Az A. részben a 195-ös bejegyzést el kell hagyni.

2.

A B. rész a következő bejegyzéssel egészül ki:

Sorszám

Közhasználatú név, azonosító szám

IUPAC-név

Tisztaság (1)

Jóváhagyás dátuma

Jóváhagyás lejárta

Egyedi rendelkezések

„162

Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki ABTS-351

tárgytalan

Nincsenek releváns szennyeződések

2023. július 1.

2038. június 30.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében foglalt egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki ABTS-351-ről szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

Az átfogó értékelésben a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a következőkre:

a szert kezelők és más dolgozók védelme, tekintettel arra, hogy a mikroorganizmusokat természetüknél fogva potenciális szenzibilizálóknak kell tekinteni, továbbá annak biztosítása, hogy a felhasználási feltételek között szerepeljen a megfelelő egyéni védőfelszerelés használata;

a gyártó által arra vonatkozóan nyújtott biztosíték, hogy a gyártási folyamat során a SANCO/12116/2012 munkadokumentumban (2) említett mikrobiológiai szennyezettségi határértékek betartása érdekében garantálja a környezeti feltételek szigorú fenntartását és a minőség-ellenőrzési célú elemzést.

A felhasználási feltételek között a következő kockázatcsökkentő intézkedéseknek kell szerepelniük:

a Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki ABTS-351-et tartalmazó növényvédő szerek alkalmazása és a frissen történő fogyasztásra szánt ehető növények betakarítása között legalább két napnak kell eltelnie, kivéve, ha a szermaradékokra vonatkozóan rendelkezésre álló mért vagy becsült adatok alapján a Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki ABTS-351 az EFSA által ajánlott, 105 CFU/g alatti mennyiségben van jelen.

A kérelmezőnek további információkat kell benyújtania a Bizottsághoz, a tagállamokhoz és a Hatósághoz a következők tekintetében:

adatok legalább egy reprezentatív ehető növénykultúra (káposzta, illetve paradicsom) tekintetében a Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki ABTS-351 ehető növényi részeken található csíraképes spórái sűrűségének a szóban forgó hatóanyagot tartalmazó növényvédő szer alkalmazásának időpontjától a betakarítás időpontjáig vagy azon időpontig bekövetkező csökkenésére vonatkozóan, amikor a kimutatott mennyiség 105 CFU/g alá kerül, beleértve a mikroorganizmusoknak a mintavétel és a spóraszámlálási elemzés közötti tárolási stabilitására vonatkozó adatokat. Az alkalmazandó módszerekről és protokollokról a kérelmező és a referens tagállam egymás között állapodik meg 2025. december 13-ig.


(1)  A hatóanyagok azonosításával és specifikációjával kapcsolatban további részletek a hosszabbítási jelentésben találhatók.

(2)  pesticides_ppp_app-proc_guide_phys-chem-ana_microbial-contaminant-limits.pdf (europa.eu)”


2023.5.24.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 136/11


A BIZOTTSÁG (EU) 2023/999 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2023. május 23.)

a Bacillus thuringiensis ssp. israelensis AM65-52 törzs hatóanyag 1107/2009/EK rendelet szerinti jóváhagyásának meghosszabbításáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 20. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2008/113/EK bizottsági irányelv (2) hivatkozást tartalmaz a Bacillus thuringiensis ssp. israelensis AM65-52 törzsnek a 91/414/EGK tanácsi irányelv (3) I. mellékletében szereplő hatóanyagként történő a jóváhagyására vonatkozóan.

(2)

Az 1107/2009/EK rendelet 78. cikkének (3) bekezdése szerint a 91/414/EGK irányelv I. mellékletében szereplő hatóanyagok az 1107/2009/EK rendelet értelmében jóváhagyott hatóanyagoknak tekintendők, és az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (4) mellékletének A. részében foglalt felsorolásban is szerepelnek.

(3)

A Bacillus thuringiensis ssp. israelensis AM65-52 törzs hatóanyagnak az 540/2011/EU végrehajtási rendelet melléklete A. részében megállapított jóváhagyása 2024. augusztus 15-én lejár.

(4)

2016. április 27-én a 844/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet (5) 1. cikkének megfelelően és az említett cikkben előírt határidőn belül kérelmet nyújtottak be Svédországhoz, a referens tagállamhoz és Spanyolországhoz, a társreferens tagállamhoz a Bacillus thuringiensis ssp. israelensis AM65-52 törzs hatóanyag jóváhagyásának meghosszabbítása iránt.

(5)

A kérelmező ezenkívül a referens tagállamnak, a társreferens tagállamnak, a Bizottságnak és az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságnak (a továbbiakban: Hatóság) benyújtotta a 844/2012/EU végrehajtási rendelet 6. cikkében előírt kiegészítő dokumentációkat. A referens tagállam a kérelmet elfogadhatónak találta.

(6)

A referens tagállam a társreferens tagállammal konzultálva elkészítette a hosszabbítási kérelmet értékelő jelentéstervezetet, amelyet 2018. július 27-én benyújtott a Hatósághoz és a Bizottsághoz. A referens tagállam a hosszabbítási kérelmet értékelő jelentéstervezetében a Bacillus thuringiensis ssp. israelensis AM65-52 törzs jóváhagyásának meghosszabbítását javasolta.

(7)

A Hatóság a hosszabbítási kérelmet értékelő jelentéstervezetet megküldte észrevételezésre a kérelmezőnek és a tagállamoknak, nyilvános konzultációt indított, majd a kapott észrevételeket továbbította a Bizottsághoz. A Hatóság ezenkívül közzétette a kiegészítő összefoglaló dokumentációt.

(8)

A Hatóság 2020. november 12-én eljuttatta a Bizottsághoz az arra vonatkozó következtetését (6), hogy a Bacillus thuringiensis ssp. israelensis AM65-52 törzs várhatóan megfelel az 1107/2009/EK rendelet 4. cikkében előírt jóváhagyási kritériumoknak.

(9)

A Bizottság 2021. május 19-én, illetve 2023. január 25-én ismertette a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságával a Bacillus thuringiensis ssp. israelensis AM65-52 törzsre vonatkozó hosszabbítási jelentést és e rendelet tervezetét.

(10)

A Bizottság felkérte a kérelmezőt, hogy nyújtsa be észrevételeit a Hatóság következtetéséről, és – a 844/2012/EU végrehajtási rendelet (7) 14. cikke (1) bekezdése harmadik albekezdésének megfelelően – a hosszabbításra vonatkozó jelentésről. A kérelmező benyújtotta észrevételeit, és azokat a Bizottság alaposan megvizsgálta.

(11)

Legalább egy, a Bacillus thuringiensis ssp. israelensis AM65-52 törzs hatóanyagot tartalmazó növényvédő szer egy vagy több reprezentatív felhasználása tekintetében megállapítást nyert, hogy az 1107/2009/EK rendelet 4. cikkében előírt jóváhagyási kritériumok teljesülnek.

(12)

Ezért helyénvaló meghosszabbítani a Bacillus thuringiensis ssp. israelensis AM65-52 törzs jóváhagyását.

(13)

Az 1107/2009/EK rendelet 14. cikke (1) bekezdésének a rendelet 6. cikkével összefüggésben értelmezett rendelkezései alapján ugyanakkor bizonyos feltételeket elő kell írni az ehető növényeken történő alkalmazás engedélyezése iránti kérelmek esetében. A fogyasztók étrendi expozícióval szembeni védelme érdekében tehát elővigyázatossági intézkedésként különösen helyénvaló előírni a tagállamok számára, hogy a Bacillus thuringiensis ssp. israelensis AM65-52 törzset tartalmazó szerek ehető növényeken történő alkalmazásának engedélyezése iránti kérelmek elbírálásakor határozzák meg az e szerek alkalmazása és a frissen történő fogyasztásra szánt ehető növények betakarítása közötti minimális időtartamot.

(14)

Helyénvaló ezenkívül előírni a tagállamok számára, hogy a Bacillus thuringiensis ssp. israelensis AM65-52 törzset tartalmazó növényvédő szerek engedélyezése iránti kérelmek elbírálásakor fordítsanak különös figyelmet a szert kezelők és más dolgozók védelmére.

(15)

Az 540/2011/EU végrehajtási rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(16)

Az (EU) 2023/689 bizottsági végrehajtási rendelet (8)2024. augusztus 15-ig meghosszabbította a Bacillus thuringiensis ssp. israelensis AM65-52 törzs jóváhagyási időszakát annak érdekében, hogy a jóváhagyás meghosszabbítására irányuló eljárást az említett hatóanyag jóváhagyási időtartamának lejárta előtt le lehessen zárni. Ugyanakkor, mivel a jóváhagyás meghosszabbítására vonatkozó határozatot a lejárat kiterjesztett időpontját megelőzően meghozták, ennek a rendeletnek már korábban alkalmazandóvá kell válnia.

(17)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A hatóanyag jóváhagyásának meghosszabbítása

Az I. mellékletben meghatározott Bacillus thuringiensis ssp. israelensis AM65-52 törzs hatóanyag jóváhagyása az ugyanabban a mellékletben foglalt feltételekkel meghosszabbításra kerül.

2. cikk

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet módosításai

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet melléklete e rendelet II. mellékletének megfelelően módosul.

3. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2023. július 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2023. május 23-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 309., 2009.11.24., 1. o.

(2)  A Bizottság 2008/113/EK irányelve (2008. december 8.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a mikroorganizmusok hatóanyagként való felvétele tekintetében történő módosításáról (HL L 330., 2008.12.9., 6. o.).

(3)  A Tanács 91/414/EGK irányelve (1991. július 15.) a növényvédő szerek forgalomba hozataláról (HL L 230., 1991.8.19., 1. o.).

(4)  A Bizottság 540/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. május 25.) az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a jóváhagyott hatóanyagok jegyzéke tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 153., 2011.6.11., 1. o.).

(5)  A Bizottság 844/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. szeptember 18.) a hatóanyagok jóváhagyásának meghosszabbítására vonatkozó eljárás végrehajtásához szükséges rendelkezéseknek a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti megállapításáról (HL L 252., 2012.9.19., 26. o.).

(6)  EFSA (Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság). Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance B. thuringiensis subsp. israelensis strain AM65-52 (A B. thuringiensis ssp. israelensis AM65-52 törzs hatóanyagú növényvédő szerek esetében felmerülő kockázatok értékelésének szakmai vizsgálatából levont következtetés). EFSA Journal, 2020, DOI: 10.2903/j.efsa.2020.6317.

(7)  Az említett rendelet – bár az (EU) 2020/1740 rendelet felváltotta – továbbra is alkalmazandó az olyan hatóanyagok jóváhagyásának meghosszabbítására irányuló eljárásra: 1) amelyek esetében a jóváhagyás időtartama 2024. március 27. előtt jár le; 2) amelyek jóváhagyásának időtartamát egy, az 1107/2009/EK rendelet 17. cikkével összhangban 2021. március 27-én vagy azt követően elfogadott rendelet 2024. március 27-ig vagy egy későbbi időpontig meghosszabbítja.

(8)  A Bizottság (EU) 2023/689 végrehajtási rendelete (2023. március 20.) az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletnek a Bacillus subtilis (Cohn 1872) QST 713 törzse, a Bacillus thuringiensis ssp. aizawai ABTS-1857 és GC-91 törzse, a Bacillus thuringiensis ssp. israeliensis (H-14 szerotípus) AM65-52 törzse, a Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki ABTS 351, PB 54, SA 11, SA12 és EG 2348 törzse, a Beauveria bassiana ATCC 74040 és GHA törzse, a klodinafop, a Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), a ciprodinil, a diklórprop-P, a fenpiroximát, a foszetil, a malation, a mepanipirim, a metkonazol, a metrafenon, a pirimikarb, piridaben, a pirimetanil, a rimszulfuron, a spinozad, a Trichoderma asperellum (korábban T. harzianum) ICC012, T25 és TV1 törzse, a Trichoderma atroviride (korábban T. harzianum) T11 törzse, a Trichoderma gamsii (korábban T. viride) ICC080 törzse, a Trichoderma harzianum T-22 és ITEM 908 törzse, a triklopir, a trinexapak, a tritikonazol és a ziram hatóanyag jóváhagyási időtartamának meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról (HL L 91., 2023.3.29., 1. o.).


I. MELLÉKLET

Közhasználatú név, azonosító szám

IUPAC-név

Tisztaság (1)

Jóváhagyás dátuma

Jóváhagyás lejárta

Egyedi rendelkezések

Bacillus thuringiensis ssp. israelensis AM65-52 törzs

Tenyészetgyűjteményi szám: ATCC 1276

tárgytalan

Nincsenek releváns szennyeződések

2023. július 1.

2038. június 30.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében foglalt egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a Bacillus thuringiensis ssp. israelensis AM65-52 törzsre vonatkozó hosszabbítási jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

Az átfogó értékelésben a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a következőkre:

a szert kezelők és más dolgozók biztonsága, tekintettel arra, hogy a mikroorganizmusokat természetüknél fogva potenciális szenzibilizálóknak kell tekinteni;

a gyártó által arra vonatkozóan nyújtott biztosíték, hogy a gyártási folyamat során a SANCO/12116/2012 munkadokumentumban (2) említett mikrobiológiai szennyezettségi határértékek betartása érdekében garantálja a környezeti feltételek szigorú fenntartását és a minőség-ellenőrzési célú elemzést;

a vadon élő beporzók és a vízi szervezetek (különösen pl. a Diptera taxonba tartozó vízi gerinctelenek) védelme szabadföldi felhasználás esetén. A felhasználási feltételek között adott esetben konkrét kockázatcsökkentő intézkedéseknek is szerepelniük kell.

A felhasználási feltételek között adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseknek is szerepelniük kell, például:

megfelelő egyéni védőeszközök a Bacillus thuringiensis ssp. israelensis AM65-52 törzset tartalmazó szereket használó személyek számára;

az ehető növényeken történő alkalmazás engedélyezése esetén a Bacillus thuringiensis ssp. israelensis AM65-52-t tartalmazó növényvédő szerek alkalmazása és a frissen történő fogyasztásra szánt ehető növények betakarítása között legalább három napnak kell eltelnie, kivéve, ha a szermaradékokra vonatkozóan rendelkezésre álló mért vagy becsült adatok alapján a Bacillus thuringiensis ssp. israelensis AM65-52 a betakarításkor 105 CFU/g alatti mennyiségben van jelen.


(1)  A hatóanyagok azonosításával és specifikációjával kapcsolatban további részletek a hosszabbítási jelentésben találhatók.

(2)  pesticides_ppp_app-proc_guide_phys-chem-ana_microbial-contaminant-limits.pdf (europa.eu).


II. MELLÉKLET

Az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az A. részben a Bacillus thuringiensis ssp. israelensis AM65-52 törzsre vonatkozó 194-es bejegyzést el kell hagyni.

2.

A B. rész a következő bejegyzéssel egészül ki:

Sorszám

Közhasználatú név, azonosító szám

IUPAC-név

Tisztaság (1)

Jóváhagyás dátuma

Jóváhagyás lejárta

Egyedi rendelkezések

„161

Bacillus thuringiensis ssp. israelensis AM65-52 törzs

Tenyészetgyűjteményi szám: ATCC 1276

tárgytalan

Nincsenek releváns szennyeződések

2023. július 1.

2038. június 30.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében foglalt egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a Bacillus thuringiensis ssp. israelensis AM65-52 törzsre vonatkozó hosszabbítási jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

Az átfogó értékelésben a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a következőkre:

a szert kezelők és más dolgozók biztonsága, tekintettel arra, hogy a mikroorganizmusokat természetüknél fogva potenciális szenzibilizálóknak kell tekinteni,

a gyártó által arra vonatkozóan nyújtott biztosíték, hogy a gyártási folyamat során a SANCO/12116/2012 munkadokumentumban (2) említett mikrobiológiai szennyezettségi határértékek betartása érdekében garantálja a környezeti feltételek szigorú fenntartását és a minőség-ellenőrzési célú elemzést,

a vadon élő beporzók és a vízi szervezetek (különösen pl. a Diptera taxonba tartozó vízi gerinctelenek) védelme szabadföldi felhasználás esetén. A felhasználási feltételek között adott esetben konkrét kockázatcsökkentő intézkedéseknek is szerepelniük kell.

A felhasználási feltételek között adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseknek is szerepelniük kell, például:

megfelelő egyéni védőeszközök a Bacillus thuringiensis ssp. israelensis AM65-52 törzset tartalmazó szereket használó személyek számára,

az ehető növényeken történő alkalmazás engedélyezése esetén a Bacillus thuringiensis ssp. israelensis AM65-52-t tartalmazó növényvédő szerek alkalmazása és a frissen történő fogyasztásra szánt ehető növények betakarítása között legalább három napnak kell eltelnie, kivéve, ha a szermaradékokra vonatkozóan rendelkezésre álló mért vagy becsült adatok alapján a Bacillus thuringiensis ssp. israelensis AM65-52 a betakarításkor 105 CFU/g alatti mennyiségben van jelen.


(1)  A hatóanyagok azonosításával és specifikációjával kapcsolatban további részletek a hosszabbítási jelentésben találhatók.

(2)  pesticides_ppp_app-proc_guide_phys-chem-ana_microbial-contaminant-limits.pdf (europa.eu)”


2023.5.24.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 136/16


A BIZOTTSÁG (EU) 2023/1000 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2023. május 23.)

a Bacillus thuringiensis ssp. aizawai GC-91 törzs hatóanyag 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásának meghosszabbításáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 20. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2008/113/EK bizottsági irányelv (2) hivatkozást tartalmaz a Bacillus thuringiensis ssp. aizawai GC-91 törzsnek a 91/414/EGK tanácsi irányelv (3) I. mellékletében szereplő hatóanyagként történő a jóváhagyására vonatkozóan.

(2)

Az 1107/2009/EK rendelet 78. cikkének (3) bekezdése szerint a 91/414/EGK irányelv I. mellékletében szereplő hatóanyagok az 1107/2009/EK rendelet értelmében jóváhagyott hatóanyagoknak tekintendők, és az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (4) mellékletének A. részében foglalt felsorolásban is szerepelnek.

(3)

A Bacillus thuringiensis ssp. aizawai GC-91 törzs hatóanyagnak az 540/2011/EU végrehajtási rendelet melléklete A. részében megállapított jóváhagyása 2024. augusztus 15-én lejár.

(4)

2016. április 29-én a 844/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet (5) 1. cikkének megfelelően és az említett cikkben előírt határidőn belül kérelmet nyújtottak be Hollandiához, a referens tagállamhoz és Németországhoz, a társreferens tagállamhoz a Bacillus thuringiensis ssp. aizawai GC-91 törzs hatóanyag jóváhagyásának meghosszabbítása iránt.

(5)

A kérelmező ezenkívül a referens tagállamnak, a társreferens tagállamnak, a Bizottságnak és az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságnak (a továbbiakban: Hatóság) benyújtotta a 844/2012/EU végrehajtási rendelet 6. cikkében előírt kiegészítő dokumentációkat. A referens tagállam a kérelmet elfogadhatónak találta.

(6)

A referens tagállam a társreferens tagállammal konzultálva elkészítette a hosszabbítási kérelmet értékelő jelentéstervezetet, amelyet 2018. július 31-én benyújtott a Hatósághoz és a Bizottsághoz. A referens tagállam a hosszabbítási kérelmet értékelő jelentéstervezetében a Bacillus thuringiensis ssp. aizawai GC-91 törzs jóváhagyásának meghosszabbítását javasolta.

(7)

A Hatóság a hosszabbítási kérelmet értékelő jelentéstervezetet megküldte észrevételezésre a kérelmezőnek és a tagállamoknak, nyilvános konzultációt indított, majd a kapott észrevételeket továbbította a Bizottsághoz. A Hatóság ezenkívül közzétette a kiegészítő összefoglaló dokumentációt.

(8)

A Hatóság 2020. szeptember 30-án eljuttatta a Bizottsághoz az arra vonatkozó következtetését (6), hogy a Bacillus thuringiensis ssp. aizawai GC-91 törzs várhatóan megfelel az 1107/2009/EK rendelet 4. cikkében előírt jóváhagyási kritériumoknak.

(9)

A Bizottság 2021. május 19-én, illetve 2023. január 25-én ismertette a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságával a Bacillus thuringiensis ssp. aizawai GC-91 törzsre vonatkozó hosszabbítási jelentést és e rendelet tervezetét.

(10)

A Bizottság felkérte a kérelmezőt, hogy nyújtsa be észrevételeit a Hatóság következtetéséről, és – a 844/2012/EU végrehajtási rendelet (7) 14. cikke (1) bekezdése harmadik albekezdésének megfelelően – a hosszabbításra vonatkozó jelentésről. A kérelmező benyújtotta észrevételeit, és azokat a Bizottság alaposan megvizsgálta.

(11)

Legalább egy, a Bacillus thuringiensis ssp. aizawai GC-91 törzs hatóanyagot tartalmazó növényvédő szer egy vagy több reprezentatív felhasználása tekintetében megállapítást nyert, hogy az 1107/2009/EK rendelet 4. cikkében előírt jóváhagyási kritériumok teljesülnek.

(12)

Ezért helyénvaló meghosszabbítani a Bacillus thuringiensis ssp. aizawai GC-91 törzs jóváhagyását.

(13)

Az 1107/2009/EK rendelet 14. cikke (1) bekezdésének a rendelet 6. cikkével összefüggésben értelmezett rendelkezései alapján ugyanakkor bizonyos feltételeket elő kell írni. A fogyasztók étrendi expozícióval szembeni védelme érdekében elővigyázatossági intézkedésként különösen helyénvaló, ha megállapításra kerül egy, a Bacillus thuringiensis ssp. aizawai GC-91 törzset tartalmazó növényvédő szerek alkalmazása és a frissen történő fogyasztásra szánt ehető növények betakarítása közötti minimális időtartam, kivéve, ha a szermaradékokra vonatkozó adatok alapján a Bacillus thuringiensis ssp. aizawai GC-91 törzs a betakarításkor 105 CFU/g alatti mennyiségben van jelen.

(14)

Ezenkívül azon következtetés megbízhatóságának növelése érdekében, hogy a Bacillus thuringiensis ssp. aizawai GC-91 törzs nincs kihatással az emberi egészségre, a kérelmezőnek további adatokat kell szolgáltatnia arra vonatkozóan, hogy a Bacillus thuringiensis ssp. aizawai GC-91 törzs ehető növényi részeken található csíraképes spóráinak sűrűsége milyen mértékben csökken a szóban forgó hatóanyagot tartalmazó növényvédő szer alkalmazásának időpontjától a betakarítás időpontjáig, vagy azon időpontig, amikor a kimutatott mennyiség 105 CFU/g alá kerül.

(15)

Helyénvaló továbbá előírni a tagállamok számára, hogy a Bacillus thuringiensis ssp. aizawai GC-91 törzset tartalmazó növényvédő szerek engedélyezése iránti kérelmek elbírálásakor fordítsanak különös figyelmet a szert kezelők és más dolgozók, valamint a vadon élő beporzók védelmére.

(16)

Az 540/2011/EU végrehajtási rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(17)

Az (EU) 2023/689 bizottsági végrehajtási rendelet (8)2024. augusztus 15-ig meghosszabbította a Bacillus thuringiensis ssp. aizawai GC-91 törzs jóváhagyási időszakát annak érdekében, hogy a jóváhagyás meghosszabbítására irányuló eljárást az említett hatóanyag jóváhagyási időtartamának lejárta előtt le lehessen zárni. Ugyanakkor, mivel a jóváhagyás meghosszabbítására vonatkozó határozatot a lejárat kiterjesztett időpontját megelőzően meghozták, ennek a rendeletnek már korábban alkalmazandóvá kell válnia.

(18)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A hatóanyag jóváhagyásának meghosszabbítása

Az I. mellékletben meghatározott Bacillus thuringiensis ssp. aizawai GC-91 törzs hatóanyag jóváhagyása az ugyanabban a mellékletben foglalt feltételekkel meghosszabbításra kerül.

2. cikk

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet módosításai

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet melléklete e rendelet II. mellékletének megfelelően módosul.

3. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2023. július 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2023. május 23-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 309., 2009.11.24., 1. o.

(2)  A Bizottság 2008/113/EK irányelve (2008. december 8.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a mikroorganizmusok hatóanyagként való felvétele tekintetében történő módosításáról (HL L 330., 2008.12.9., 6. o.).

(3)  A Tanács 91/414/EGK irányelve (1991. július 15.) a növényvédő szerek forgalomba hozataláról (HL L 230., 1991.8.19., 1. o.).

(4)  A Bizottság 540/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. május 25.) az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a jóváhagyott hatóanyagok jegyzéke tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 153., 2011.6.11., 1. o.).

(5)  A Bizottság 844/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. szeptember 18.) a hatóanyagok jóváhagyásának meghosszabbítására vonatkozó eljárás végrehajtásához szükséges rendelkezéseknek a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti megállapításáról (HL L 252., 2012.9.19., 26. o.).

(6)  EFSA (Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság). Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance B. thuringiensis subsp. aizawai strain GC-91 (A B. thuringiensis ssp. aizawai GC-91 törzs hatóanyagú növényvédő szerek esetében felmerülő kockázatok értékelésének szakmai vizsgálatából levont következtetés). EFSA Journal, 2020, DOI: 10.2903/j.efsa.2020.6293.

(7)  Az említett rendelet – bár az (EU) 2020/1740 rendelet felváltotta – továbbra is alkalmazandó az olyan hatóanyagok jóváhagyásának meghosszabbítására irányuló eljárásra: 1) amelyek esetében a jóváhagyás időtartama 2024. március 27. előtt jár le; 2) amelyek jóváhagyásának időtartamát egy, az 1107/2009/EK rendelet 17. cikkével összhangban 2021. március 27-én vagy azt követően elfogadott rendelet 2024. március 27-ig vagy egy későbbi időpontig meghosszabbítja.

(8)  A Bizottság (EU) 2023/689 végrehajtási rendelete (2023. március 20.) az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletnek a Bacillus subtilis (Cohn 1872) QST 713 törzse, a Bacillus thuringiensis ssp. aizawai ABTS-1857 és GC-91 törzse, a Bacillus thuringiensis ssp. israeliensis (H-14 szerotípus) AM65-52 törzse, a Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki ABTS 351, PB 54, SA 11, SA12 és EG 2348 törzse, a Beauveria bassiana ATCC 74040 és GHA törzse, a klodinafop, a Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), a ciprodinil, a diklórprop-P, a fenpiroximát, a foszetil, a malation, a mepanipirim, a metkonazol, a metrafenon, a pirimikarb, piridaben, a pirimetanil, a rimszulfuron, a spinozad, a Trichoderma asperellum (korábban T. harzianum) ICC012, T25 és TV1 törzse, a Trichoderma atroviride (korábban T. harzianum) T11 törzse, a Trichoderma gamsii (korábban T. viride) ICC080 törzse, a Trichoderma harzianum T-22 és ITEM 908 törzse, a triklopir, a trinexapak, a tritikonazol és a ziram hatóanyag jóváhagyási időtartamának meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról (HL L 91., 2023.3.29., 1. o.).


I. MELLÉKLET

Közhasználatú név, azonosító szám

IUPAC-név

Tisztaság (1)

Jóváhagyás dátuma

Jóváhagyás lejárta

Egyedi rendelkezések

Bacillus thuringiensis ssp. aizawai GC-91

tárgytalan

Nincsenek releváns szennyeződések

2023. július 1.

2038. június 30.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében foglalt egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a Bacillus thuringiensis ssp. aizawai GC-91-ről szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

Az átfogó értékelésben a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a következőkre:

a szert kezelők és más dolgozók védelme, tekintettel arra, hogy a mikroorganizmusokat természetüknél fogva potenciális szenzibilizálóknak kell tekinteni, továbbá annak biztosítása, hogy a felhasználási feltételek között szerepeljen a megfelelő egyéni védőfelszerelés használata,

a gyártó által arra vonatkozóan nyújtott biztosíték, hogy a gyártási folyamat során a SANCO/12116/2012 munkadokumentumban (2) említett mikrobiológiai szennyezettségi határértékek betartása érdekében garantálja a környezeti feltételek szigorú fenntartását és a minőség-ellenőrzési célú elemzést,

a vadon élő beporzóknak (különösen a mézelő méhek lárváinak és a poszméheknek) a védelme. A felhasználási feltételek között adott esetben konkrét kockázatcsökkentő intézkedéseknek is szerepelniük kell.

A felhasználási feltételek között a következő kockázatcsökkentő intézkedéseknek kell szerepelniük:

a Bacillus thuringiensis ssp. aizawai GC-91-et tartalmazó növényvédő szerek alkalmazása és a frissen történő fogyasztásra szánt ehető növények betakarítása között legalább két napnak kell eltelnie, kivéve, ha a szermaradékokra vonatkozóan rendelkezésre álló mért vagy becsült adatok alapján a Bacillus thuringiensis ssp. aizawai GC-91 a betakarításkor 105 CFU/g alatti mennyiségben van jelen.

A kérelmezőnek további információkat kell benyújtania a Bizottsághoz, a tagállamokhoz és a Hatósághoz a következők tekintetében:

adatok legalább egy reprezentatív ehető növénykultúra (almatermésűek, szőlő, illetve paradicsom) tekintetében a Bacillus thuringiensis ssp. aizawai GC-91 ehető növényi részeken található csíraképes spórái sűrűségének a szóban forgó hatóanyagot tartalmazó növényvédő szer alkalmazásának időpontjától a betakarítás időpontjáig vagy azon időpontig bekövetkező csökkenésére vonatkozóan, amikor a kimutatott mennyiség 105 CFU/g alá kerül, beleértve a mikroorganizmusoknak a mintavétel és a spóraszámlálási elemzés közötti tárolási stabilitására vonatkozó adatokat. Az alkalmazandó módszerekről és protokollokról a kérelmező és a referens tagállam egymás között állapodik meg. A kérelmezőnek a kért információkat 2025. december 13-ig kell benyújtania.


(1)  A hatóanyagok azonosításával és specifikációjával kapcsolatban további részletek a hosszabbítási jelentésben találhatók.

(2)  pesticides_ppp_app-proc_guide_phys-chem-ana_microbial-contaminant-limits.pdf (europa.eu).


II. MELLÉKLET

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet melléklete az alábbiak szerint módosul:

1.

Az A. részben a 193-as bejegyzést el kell hagyni.

2.

A B. rész a következő bejegyzéssel egészül ki:

Sorszám

Közhasználatú név, azonosító szám

IUPAC-név

Tisztaság (1)

Jóváhagyás dátuma

Jóváhagyás lejárta

Egyedi rendelkezések

„160

Bacillus thuringiensis ssp. aizawai GC-91

tárgytalan

Nincsenek releváns szennyeződések

2023. július 1.

2038. június 30.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében foglalt egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a Bacillus thuringiensis ssp. aizawai GC-91-ről szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

Az átfogó értékelésben a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a következőkre:

a szert kezelők és más dolgozók védelme, tekintettel arra, hogy a mikroorganizmusokat természetüknél fogva potenciális szenzibilizálóknak kell tekinteni, továbbá annak biztosítása, hogy a felhasználási feltételek között szerepeljen a megfelelő egyéni védőfelszerelés használata;

a gyártó által arra vonatkozóan nyújtott biztosíték, hogy a gyártási folyamat során a SANCO/12116/2012 munkadokumentumban (2) említett mikrobiológiai szennyezettségi határértékek betartása érdekében garantálja a környezeti feltételek szigorú fenntartását és a minőség-ellenőrzési célú elemzést;

a vadon élő beporzóknak (különösen a mézelő méhek lárváinak és a poszméheknek) a védelme. A felhasználási feltételek között adott esetben konkrét kockázatcsökkentő intézkedéseknek is szerepelniük kell.

A felhasználási feltételek között a következő kockázatcsökkentő intézkedéseknek kell szerepelniük:

a Bacillus thuringiensis ssp. aizawai GC-91-et tartalmazó növényvédő szerek alkalmazása és a frissen történő fogyasztásra szánt ehető növények betakarítása között legalább két napnak kell eltelnie, kivéve, ha a szermaradékokra vonatkozóan rendelkezésre álló mért vagy becsült adatok alapján a Bacillus thuringiensis ssp. aizawai GC-91 a betakarításkor 105 CFU/g alatti mennyiségben van jelen.

A kérelmezőnek további információkat kell benyújtania a Bizottsághoz, a tagállamokhoz és a Hatósághoz a következők tekintetében:

adatok legalább egy reprezentatív ehető növénykultúra (almatermésűek, szőlő, illetve paradicsom) tekintetében a Bacillus thuringiensis ssp. aizawai GC-91 ehető növényi részeken található csíraképes spórái sűrűségének a szóban forgó hatóanyagot tartalmazó növényvédő szer alkalmazásának időpontjától a betakarítás időpontjáig vagy azon időpontig bekövetkező csökkenésére vonatkozóan, amikor a kimutatott mennyiség 105 CFU/g alá kerül, beleértve a mikroorganizmusoknak a mintavétel és a spóraszámlálási elemzés közötti tárolási stabilitására vonatkozó adatokat. Az alkalmazandó módszerekről és protokollokról a kérelmező és a referens tagállam egymás között állapodik meg. A kérelmezőnek a kért információkat 2025. december 13-ig kell benyújtania.”


(1)  A hatóanyagok azonosításával és specifikációjával kapcsolatban további részletek a hosszabbítási jelentésben találhatók.

(2)  pesticides_ppp_app-proc_guide_phys-chem-ana_microbial-contaminant-limits.pdf (europa.eu).


2023.5.24.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 136/23


A BIZOTTSÁG (EU) 2023/1001 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2023. május 23.)

a Bacillus amyloliquefaciens QST 713 törzs hatóanyag 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásának meghosszabbításáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 20. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Bacillus amyloliquefaciens QST 713 törzs hatóanyagot a 2007/6/EK bizottsági irányelv (2) Bacillus subtilis (Cohn 1872) QST 713 törzs néven vette fel a 91/414/EGK tanácsi irányelv (3) I. mellékletébe.

(2)

A 91/414/EGK irányelv I. mellékletében szereplő hatóanyagok az 1107/2009/EK rendelet értelmében jóváhagyott hatóanyagoknak tekintendők, és az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (4) mellékletének A. részében foglalt felsorolásban is szerepelnek.

(3)

A Bacillus amyloliquefaciens QST 713 törzs hatóanyagnak az 540/2011/EU végrehajtási rendelet melléklete A. részében megállapított jóváhagyása 2024. augusztus 15-én lejár.

(4)

A 844/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet (5) 1. cikkének megfelelően és az említett cikkben előírt határidőn belül kérelmet nyújtottak be Németországhoz, a referens tagállamhoz és Dániához, a társreferens tagállamhoz a Bacillus amyloliquefaciens QST 713 törzs hatóanyag jóváhagyásának meghosszabbítása iránt.

(5)

A kérelmező benyújtotta a 844/2012/EU végrehajtási rendelet 6. cikkének megfelelően előírt kiegészítő dokumentációt. A referens tagállam a kérelmet elfogadhatónak találta.

(6)

A referens tagállam a társreferens tagállammal konzultálva elkészítette a hosszabbítási kérelmet értékelő jelentéstervezetet, amelyet 2018. június 4-én benyújtott az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) és a Bizottsághoz. A referens tagállam a hosszabbítási kérelmet értékelő jelentéstervezetében a Bacillus amyloliquefaciens QST 713 törzs hatóanyag jóváhagyásának meghosszabbítását javasolta.

(7)

A Hatóság az 1107/2009/EK rendelet 12. cikke (1) bekezdésének megfelelően észrevételezésre megküldte a hosszabbítási kérelmet értékelő jelentéstervezetet a kérelmezőnek és a többi tagállamnak, nyilvános konzultációt indított, és a kapott észrevételeket továbbította a Bizottsághoz. A Hatóság ezenkívül közzétette a kiegészítő összefoglaló dokumentációt.

(8)

A Hatóság 2021. április 16-án eljuttatta a Bizottsághoz az azzal kapcsolatos következtetését (6), hogy a Bacillus amyloliquefaciens QST 713 törzs hatóanyag várhatóan megfelel-e az 1107/2009/EK rendelet 4. cikkében előírt jóváhagyási kritériumoknak. A Bizottság 2022. október 13-án, illetve 2023. január 25-én ismertette a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságával a Bacillus amyloliquefaciens QST 713 törzsre vonatkozó hosszabbítási jelentést és rendelettervezetet.

(9)

A Bizottság felkérte a kérelmezőt, hogy nyújtsa be észrevételeit a Hatóság következtetéséről, és – a 844/2012/EU végrehajtási rendelet (7) 14. cikke (1) bekezdése harmadik albekezdésének megfelelően – a hosszabbítási jelentésről. A kérelmező benyújtotta észrevételeit, és azokat a Bizottság alaposan megvizsgálta.

(10)

Legalább egy, a Bacillus amyloliquefaciens QST 713 törzs hatóanyagot tartalmazó növényvédő szer egy vagy több reprezentatív felhasználása tekintetében megállapítást nyert, hogy az 1107/2009/EK rendelet 4. cikkében előírt jóváhagyási kritériumok teljesülnek.

(11)

Ezért helyénvaló meghosszabbítani a Bacillus amyloliquefaciens QST 713 törzs jóváhagyását.

(12)

Az 1107/2009/EK rendelet 14. cikke (1) bekezdésének a rendelet 6. cikkével összefüggésben értelmezett rendelkezései alapján, valamint a jelenlegi tudományos és műszaki ismeretek fényében azonban szükség van bizonyos feltételek előírására a hatóanyag jóváhagyásának meghosszabbítása tekintetében. Megemlítendő különösen, hogy a Bizottság megítélése szerint a Bacillus amyloliquefaciens QST 713 törzs az 1107/2009/EK rendelet értelmében vett mikroorganizmus, amellyel kapcsolatban kritikus problématerületet azonosítottak a méhek tekintetében. Ezért a méhek megfelelő védelmének biztosítása érdekében egyedi kockázatcsökkentő intézkedésekről kell rendelkezni.

(13)

Az 540/2011/EU végrehajtási rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(14)

Az (EU) 2023/689 bizottsági végrehajtási rendelet (8)2024. augusztus 15-ig meghosszabbította a jóváhagyás időtartamát, hogy a jóváhagyás meghosszabbítására irányuló eljárást a hatóanyag jóváhagyási időtartamának lejárta előtt le lehessen zárni. Ugyanakkor, mivel a hosszabbítással kapcsolatos határozathozatalra a lejárat kiterjesztett időpontja előtt került sor, ezt a rendeletet minél előbb alkalmazni kell.

(15)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A hatóanyag jóváhagyásának meghosszabbítása

Az e rendelet I. mellékletében meghatározott Bacillus amyloliquefaciens QST 713 törzs hatóanyag jóváhagyása az ugyanabban a mellékletben foglalt feltételekkel meghosszabbításra kerül.

2. cikk

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet módosításai

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet melléklete e rendelet II. mellékletének megfelelően módosul.

3. cikk

Hatálybalépés és az alkalmazás kezdőnapja

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2023. július 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2023. május 23-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 309., 2009.11.24., 1. o.

(2)  A Bizottság 2007/6/EK irányelve (2007. február 14.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a metrafenon, a Bacillus subtilis, a spinozad és a tiametoxam hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról (HL L 43., 2007.2.15., 13. o.).

(3)  A Tanács 91/414/EGK irányelve (1991. július 15.) a növényvédő szerek forgalomba hozataláról (HL L 230., 1991.8.19., 1. o.).

(4)  A Bizottság 540/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. május 25.) az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a jóváhagyott hatóanyagok jegyzéke tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 153., 2011.6.11., 1. o.).

(5)  A Bizottság 844/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. szeptember 18.) a hatóanyagok jóváhagyásának meghosszabbítására vonatkozó eljárás végrehajtásához szükséges rendelkezéseknek a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti megállapításáról (HL L 252., 2012.9.19., 26. o.).

(6)  Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Bacillus amyloliquefaciens strain QST 713 (formerly Bacillus subtilis strain QST 713) (A Bacillus amyloliquefaciens QST 713 törzs [korábban Bacillus subtilis QST 713 törzs] hatóanyagot tartalmazó növényvédő szereknél felmerülő kockázatok értékelésének szakmai vizsgálata): https://doi.org/10.2903/j.efsa.2021.6381.

(7)  Az említett rendelet – bár az (EU) 2020/1740 rendelet felváltotta – továbbra is alkalmazandó az olyan hatóanyagok jóváhagyásának meghosszabbítására irányuló eljárásra: 1) amelyek esetében a jóváhagyás időtartama 2024. március 27. előtt jár le; 2) amelyek jóváhagyásának időtartamát egy, az 1107/2009/EK rendelet 17. cikkével összhangban 2021. március 27-én vagy azt követően elfogadott rendelet 2024. március 27-ig vagy egy későbbi időpontig meghosszabbítja.

(8)  A Bizottság (EU) 2023/689 végrehajtási rendelete (2023. március 20.) az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletnek a Bacillus subtilis (Cohn 1872) QST 713 törzse, a Bacillus thuringiensis ssp. aizawai ABTS-1857 és GC-91 törzse, a Bacillus thuringiensis ssp. israeliensis (H-14 szerotípus) AM65-52 törzse, a Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki ABTS 351, PB 54, SA 11, SA12 és EG 2348 törzse, a Beauveria bassiana ATCC 74040 és GHA törzse, a klodinafop, a Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), a ciprodinil, a diklórprop-P, a fenpiroximát, a foszetil, a malation, a mepanipirim, a metkonazol, a metrafenon, a pirimikarb, piridaben, a pirimetanil, a rimszulfuron, a spinozad, a Trichoderma asperellum (korábban T. harzianum) ICC012, T25 és TV1 törzse, a Trichoderma atroviride (korábban T. harzianum) T11 törzse, a Trichoderma gamsii (korábban T. viride) ICC080 törzse, a Trichoderma harzianum T-22 és ITEM 908 törzse, a triklopir, a trinexapak, a tritikonazol és a ziram hatóanyag jóváhagyási időtartamának meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról (HL L 91., 2023.3.29., 1. o.).


I. MELLÉKLET

Közhasználatú név, azonosító szám

IUPAC-név

Tisztaság (1)

Jóváhagyás dátuma

Jóváhagyás lejárta

Egyedi rendelkezések

Bacillus amyloliquefaciens QST 713 törzs

tárgytalan

A Bacillus amyloliquefaciens QST 713 törzs névleges mennyisége a technikai termékben és formulációban legalább 1 × 1012 CFU/kg,

legfeljebb pedig 3 × 1013 CFU/kg

Nincsenek releváns szennyeződések

2023. július 1.

2038. június 30.

A Bacillus amyloliquefaciens QST 713 törzset tartalmazó, kültéri permetezésre szánt növényvédő szerek engedélyezése esetén a tagállamok a nem célszervezetek, köztük a méhek védelmének biztosítása érdekében:

a virágzó növények esetében vagy a szántóföldön található virágzó gyomnövények jelenlétében kizárólag a méhek napi táplálékszerzési időszakán kívül engedélyezik a szántóföldi alkalmazást,

a szántóföldeken kívüli területekre történő elsodródás csökkentésére irányuló kockázatmérséklő intézkedéseket hajtanak végre (például mérlegelik a pufferzónák és az elsodródáscsökkentő permetezőfejek alkalmazását).

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a Bacillus amyloliquefaciens QST 713 törzsre vonatkozó hosszabbítási jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

A tagállamoknak fokozott figyelmet kell továbbá fordítaniuk a következőkre:

a gyártó által arra vonatkozóan nyújtott biztosíték, hogy a gyártási folyamat során a SANCO/12116/2012 munkadokumentumban (2) említett mikrobiológiai szennyezettségi határértékek betartása érdekében garantálja a környezeti feltételek szigorú fenntartását és a minőség-ellenőrzési célú elemzést,

a növényvédő szerekben használt, iparilag gyártott technikai anyag specifikációja,

a szert kezelők és más dolgozók védelme, tekintettel arra, hogy a mikroorganizmusokat természetüknél fogva potenciális szenzibilizálóknak kell tekinteni, továbbá annak biztosítása, hogy a felhasználási feltételek között szerepeljen a megfelelő egyéni védőfelszerelés használata.


(1)  A hatóanyagok azonosításával és specifikációjával kapcsolatban további részletek a hosszabbítási jelentésben találhatók.

(2)  pesticides_ppp_app-proc_guide_phys-chem-ana_microbial-contaminant-limits.pdf (europa.eu)


II. MELLÉKLET

Az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az A. részben a Bacillus subtilis (Cohn 1872) QST 713 törzsre vonatkozó 138-as bejegyzést el kell hagyni.

2.

A B. rész a következő bejegyzéssel egészül ki:

Sorszám

Közhasználatú név, azonosító szám

IUPAC-név

Tisztaság (1)

Jóváhagyás dátuma

Jóváhagyás lejárta

Egyedi rendelkezések

„158

Bacillus amyloliquefaciens QST 713 törzs

tárgytalan

A Bacillus amyloliquefaciens QST 713 törzs névleges mennyisége a technikai termékben és formulációban legalább 1 × 1012 CFU/kg,

legfeljebb pedig 3 × 1013 CFU/kg

Nincsenek releváns szennyeződések

2023. július 1.

2038. június 30.

A Bacillus amyloliquefaciens QST 713 törzset tartalmazó, kültéri permetezésre szánt növényvédő szerek engedélyezése esetén a tagállamok a nem célszervezetek, köztük a méhek védelmének biztosítása érdekében:

a virágzó növények esetében vagy a szántóföldön található virágzó gyomnövények jelenlétében kizárólag a méhek napi táplálékszerzési időszakán kívül engedélyezik a szántóföldi alkalmazást,

a szántóföldeken kívüli területekre történő elsodródás csökkentésére irányuló kockázatmérséklő intézkedéseket hajtanak végre (például mérlegelik a pufferzónák és az elsodródáscsökkentő permetezőfejek alkalmazását).

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a Bacillus amyloliquefaciens QST 713 törzsre vonatkozó hosszabbítási jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

A tagállamoknak fokozott figyelmet kell továbbá fordítaniuk a következőkre:

a gyártó által arra vonatkozóan nyújtott biztosíték, hogy a gyártási folyamat során a SANCO/12116/2012 munkadokumentumban (2) említett mikrobiológiai szennyezettségi határértékek betartása érdekében garantálja a környezeti feltételek szigorú fenntartását és a minőség-ellenőrzési célú elemzést,

a növényvédő szerekben használt, iparilag gyártott technikai anyag specifikációja,

a szert kezelők és más dolgozók védelme, tekintettel arra, hogy a mikroorganizmusokat természetüknél fogva potenciális szenzibilizálóknak kell tekinteni, továbbá annak biztosítása, hogy a felhasználási feltételek között szerepeljen a megfelelő egyéni védőfelszerelés használata.


(1)  A hatóanyagok azonosításával és specifikációjával kapcsolatban további részletek a hosszabbítási jelentésben találhatók.

(2)  pesticides_ppp_app-proc_guide_phys-chem-ana_microbial-contaminant-limits.pdf (europa.eu)”


2023.5.24.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 136/28


A BIZOTTSÁG (EU) 2023/1002 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2023. május 23.)

a Bacillus thuringiensis ssp. aizawai ABTS-1857 törzs hatóanyag 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásának meghosszabbításáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 20. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2008/113/EK bizottsági irányelv (2) hivatkozást tartalmaz a Bacillus thuringiensis ssp. aizawai ABTS-1857 törzsnek a 91/414/EGK tanácsi irányelv (3) I. mellékletében szereplő hatóanyagként történő a jóváhagyására vonatkozóan.

(2)

Az 1107/2009/EK rendelet 78. cikkének (3) bekezdése szerint a 91/414/EGK irányelv I. mellékletében szereplő hatóanyagok az 1107/2009/EK rendelet értelmében jóváhagyott hatóanyagoknak tekintendők, és az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (4) mellékletének A. részében foglalt felsorolásban is szerepelnek.

(3)

A Bacillus thuringiensis ssp. aizawai ABTS-1857 törzs hatóanyagnak az 540/2011/EU végrehajtási rendelet melléklete A. részében megállapított jóváhagyása 2024. augusztus 15-én lejár.

(4)

2016. április 29-én a 844/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet (5) 1. cikkének megfelelően és az említett cikkben előírt határidőn belül kérelmet nyújtottak be Hollandiához, a referens tagállamhoz és Németországhoz, a társreferens tagállamhoz a Bacillus thuringiensis ssp. aizawai ABTS-1857 törzs hatóanyag jóváhagyásának meghosszabbítása iránt.

(5)

A kérelmező ezenkívül a referens tagállamnak, a társreferens tagállamnak, a Bizottságnak és az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságnak (a továbbiakban: Hatóság) benyújtotta a 844/2012/EU végrehajtási rendelet 6. cikkében előírt kiegészítő dokumentációkat. A referens tagállam a kérelmet elfogadhatónak találta.

(6)

A referens tagállam a társreferens tagállammal konzultálva elkészítette a hosszabbítási kérelmet értékelő jelentéstervezetet, amelyet 2018. október 11-én benyújtott a Hatósághoz és a Bizottsághoz. A referens tagállam a hosszabbítási kérelmet értékelő jelentéstervezetében a Bacillus thuringiensis ssp. aizawai ABTS-1857 törzs jóváhagyásának meghosszabbítását javasolta.

(7)

A Hatóság a hosszabbítási kérelmet értékelő jelentéstervezetet megküldte észrevételezésre a kérelmezőnek és a tagállamoknak, nyilvános konzultációt indított, majd a kapott észrevételeket továbbította a Bizottsághoz. A Hatóság közzétette a kiegészítő összefoglaló dokumentációt.

(8)

A Hatóság 2020. szeptember 30-án eljuttatta a Bizottsághoz az arra vonatkozó következtetését (6), hogy a Bacillus thuringiensis ssp. aizawai ABTS-1857 törzs várhatóan megfelel az 1107/2009/EK rendelet 4. cikkében előírt jóváhagyási kritériumoknak.

(9)

A Bizottság 2021. május 19-én, illetve 2023. január 25-én ismertette a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságával a Bacillus thuringiensis ssp. aizawai ABTS-1857 törzsre vonatkozó hosszabbítási jelentést és e rendelet tervezetét.

(10)

A Bizottság felkérte a kérelmezőt, hogy nyújtsa be észrevételeit a Hatóság következtetéséről, és – a 844/2012/EU végrehajtási rendelet (7) 14. cikke (1) bekezdése harmadik albekezdésének megfelelően – a hosszabbításra vonatkozó jelentésről. A kérelmező benyújtotta észrevételeit, és azokat a Bizottság alaposan megvizsgálta.

(11)

Legalább egy, a Bacillus thuringiensis ssp. aizawai ABTS-1857 törzs hatóanyagot tartalmazó növényvédő szer egy vagy több reprezentatív felhasználása tekintetében megállapítást nyert, hogy az 1107/2009/EK rendelet 4. cikkében előírt jóváhagyási kritériumok teljesülnek.

(12)

Ezért helyénvaló meghosszabbítani a Bacillus thuringiensis ssp. aizawai ABTS-1857 törzs jóváhagyását.

(13)

Az 1107/2009/EK rendelet 14. cikke (1) bekezdésének a rendelet 6. cikkével összefüggésben értelmezett rendelkezései alapján ugyanakkor bizonyos feltételeket elő kell írni. A fogyasztók étrendi expozícióval szembeni védelme érdekében elővigyázatossági intézkedésként különösen helyénvaló, ha megállapításra kerül egy, a Bacillus thuringiensis ssp. aizawai ABTS-1857 törzset tartalmazó növényvédő szerek alkalmazása és a frissen történő fogyasztásra szánt ehető növények betakarítása közötti minimális időtartam, kivéve, ha a szermaradékokra vonatkozó adatok alapján a Bacillus thuringiensis ssp. aizawai ABTS-1857 törzs a betakarításkor 105 CFU/g alatti mennyiségben van jelen.

(14)

Ezenkívül azon következtetés megbízhatóságának növelése érdekében, hogy a Bacillus thuringiensis ssp. aizawai ABTS-1857 törzs nincs kihatással az emberi egészségre, a kérelmezőnek további adatokat kell szolgáltatnia arra vonatkozóan, hogy a Bacillus thuringiensis ssp. aizawai ABTS-1857 törzs ehető növényi részeken található csíraképes spóráinak sűrűsége milyen mértékben csökken a szóban forgó hatóanyagot tartalmazó növényvédő szer alkalmazásának időpontjától a betakarítás időpontjáig, vagy azon időpontig, amikor a kimutatott mennyiség 105 CFU/g alá kerül.

(15)

Helyénvaló továbbá előírni a tagállamok számára, hogy a Bacillus thuringiensis ssp. aizawai ABTS-1857 törzset tartalmazó növényvédő szerek engedélyezése iránti kérelmek elbírálásakor fordítsanak különös figyelmet a szert kezelők és más dolgozók, valamint a vadon élő beporzók védelmére.

(16)

Az 540/2011/EU végrehajtási rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(17)

Az (EU) 2023/689 bizottsági végrehajtási rendelet (8)2024. augusztus 15-ig meghosszabbította a Bacillus thuringiensis ssp. aizawai ABTS-1857 törzs jóváhagyási időszakát annak érdekében, hogy a jóváhagyás meghosszabbítására irányuló eljárást az említett hatóanyag jóváhagyási időtartamának lejárta előtt le lehessen zárni. Ugyanakkor, mivel a jóváhagyás meghosszabbítására vonatkozó határozatot a lejárat kiterjesztett időpontját megelőzően meghozták, ennek a rendeletnek már korábban alkalmazandóvá kell válnia.

(18)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A hatóanyag jóváhagyásának meghosszabbítása

Az I. mellékletben meghatározott Bacillus thuringiensis ssp. aizawai ABTS-1857 törzs hatóanyag jóváhagyása az ugyanabban a mellékletben foglalt feltételekkel meghosszabbításra kerül.

2. cikk

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet módosításai

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet melléklete e rendelet II. mellékletének megfelelően módosul.

3. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2023. július 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2023. május 23-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 309., 2009.11.24., 1. o.

(2)  A Bizottság 2008/113/EK irányelve (2008. december 8.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a mikroorganizmusok hatóanyagként való felvétele tekintetében történő módosításáról (HL L 330., 2008.12.9., 6. o.).

(3)  A Tanács 91/414/EGK irányelve (1991. július 15.) a növényvédő szerek forgalomba hozataláról (HL L 230., 1991.8.19., 1. o.).

(4)  A Bizottság 540/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. május 25.) az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a jóváhagyott hatóanyagok jegyzéke tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 153., 2011.6.11., 1. o.).

(5)  A Bizottság 844/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. szeptember 18.) a hatóanyagok jóváhagyásának meghosszabbítására vonatkozó eljárás végrehajtásához szükséges rendelkezéseknek a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti megállapításáról (HL L 252., 2012.9.19., 26. o.).

(6)  EFSA (Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság). Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance B. thuringiensis subsp. aizawai strain ABTS-1857 (A B. thuringiensis ssp. aizawai ABTS-1857 törzs hatóanyagú növényvédő szerek esetében felmerülő kockázatok értékelésének szakmai vizsgálatából levont következtetés). EFSA Journal, 2020, DOI: 10.2903/j.efsa.2020.6294.

(7)  Az említett rendelet – bár az (EU) 2020/1740 rendelet felváltotta – továbbra is alkalmazandó az olyan hatóanyagok jóváhagyásának meghosszabbítására irányuló eljárásra: 1) amelyek esetében a jóváhagyás időtartama 2024. március 27. előtt jár le; 2) amelyek jóváhagyásának időtartamát egy, az 1107/2009/EK rendelet 17. cikkével összhangban 2021. március 27-én vagy azt követően elfogadott rendelet 2024. március 27-ig vagy egy későbbi időpontig meghosszabbítja.

(8)  A Bizottság (EU) 2023/689 végrehajtási rendelete (2023. március 20.) az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletnek a Bacillus subtilis (Cohn 1872) QST 713 törzse, a Bacillus thuringiensis ssp. aizawai ABTS-1857 és GC-91 törzse, a Bacillus thuringiensis ssp. israeliensis (H-14 szerotípus) AM65-52 törzse, a Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki ABTS 351, PB 54, SA 11, SA12 és EG 2348 törzse, a Beauveria bassiana ATCC 74040 és GHA törzse, a klodinafop, a Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), a ciprodinil, a diklórprop-P, a fenpiroximát, a foszetil, a malation, a mepanipirim, a metkonazol, a metrafenon, a pirimikarb, piridaben, a pirimetanil, a rimszulfuron, a spinozad, a Trichoderma asperellum (korábban T. harzianum) ICC012, T25 és TV1 törzse, a Trichoderma atroviride (korábban T. harzianum) T11 törzse, a Trichoderma gamsii (korábban T. viride) ICC080 törzse, a Trichoderma harzianum T-22 és ITEM 908 törzse, a triklopir, a trinexapak, a tritikonazol és a ziram hatóanyag jóváhagyási időtartamának meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról (HL L 91., 2023.3.29., 1. o.).


I. MELLÉKLET

Közhasználatú név, azonosító szám

IUPAC-név

Tisztaság (1)

Jóváhagyás dátuma

Jóváhagyás lejárta

Egyedi rendelkezések

Bacillus thuringiensis ssp. aizawai ABTS-1857 törzs

tárgytalan

Nincsenek releváns szennyeződések

2023. július 1.

2038. június 30.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében foglalt egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a Bacillus thuringiensis ssp. aizawai ABTS-1857 törzsről szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

Az átfogó értékelésben a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a következőkre:

a szert kezelők és más dolgozók védelme, tekintettel arra, hogy a mikroorganizmusokat természetüknél fogva potenciális szenzibilizálóknak kell tekinteni, továbbá annak biztosítása, hogy a felhasználási feltételek között szerepeljen a megfelelő egyéni védőfelszerelés használata,

a gyártó által arra vonatkozóan nyújtott biztosíték, hogy a gyártási folyamat során a SANCO/12116/2012 munkadokumentumban (2) említett mikrobiológiai szennyezettségi határértékek betartása érdekében garantálja a környezeti feltételek szigorú fenntartását és a minőség-ellenőrzési célú elemzést,

a vadon élő beporzóknak (különösen a mézelő méhek lárváinak és a poszméheknek) a védelme. A felhasználási feltételek között adott esetben konkrét kockázatcsökkentő intézkedéseknek is szerepelniük kell.

A felhasználási feltételek között a következő kockázatcsökkentő intézkedéseknek kell szerepelniük:

a Bacillus thuringiensis ssp. aizawai ABTS-1857 törzset tartalmazó növényvédő szerek alkalmazása és a frissen történő fogyasztásra szánt ehető növények betakarítása között legalább két napnak kell eltelnie, kivéve, ha a szermaradékokra vonatkozóan rendelkezésre álló mért vagy becsült adatok alapján a Bacillus thuringiensis ssp. aizawai ABTS-1857 törzs a betakarításkor 105 CFU/g alatti mennyiségben van jelen.

A kérelmezőnek további információkat kell benyújtania a Bizottsághoz, a tagállamokhoz és a Hatósághoz a következők tekintetében:

adatok legalább egy reprezentatív ehető növénykultúra (paprika, illetve paradicsom) tekintetében a Bacillus thuringiensis ssp. aizawai ABTS-1857 törzs ehető növényi részeken található csíraképes spórái sűrűségének a szóban forgó hatóanyagot tartalmazó növényvédő szer alkalmazásának időpontjától a betakarítás időpontjáig vagy azon időpontig bekövetkező csökkenésére vonatkozóan, amikor a kimutatott mennyiség 105 CFU/g alá kerül, beleértve a mikroorganizmusoknak a mintavétel és a spóraszámlálási elemzés közötti tárolási stabilitására vonatkozó adatokat. Az alkalmazandó módszerekről és protokollokról a kérelmező és a referens tagállam egymás között állapodik meg. A kérelmezőnek a kért információkat 2025. december 13-ig kell benyújtania.


(1)  A hatóanyagok azonosításával és specifikációjával kapcsolatban további részletek a hosszabbítási jelentésben találhatók.

(2)  pesticides_ppp_app-proc_guide_phys-chem-ana_microbial-contaminant-limits.pdf (europa.eu)


II. MELLÉKLET

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet melléklete az alábbiak szerint módosul:

1.

Az A. részben a 193-as bejegyzést el kell hagyni.

2.

A B. rész a következő bejegyzéssel egészül ki:

Sorszám

Közhasználatú név, azonosító szám

IUPAC-név

Tisztaság (1)

Jóváhagyás dátuma

Jóváhagyás lejárta

Egyedi rendelkezések

„159

Bacillus thuringiensis ssp. aizawai ABTS-1857 törzs

tárgytalan

Nincsenek releváns szennyeződések

2023. július 1.

2038. június 30.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében foglalt egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a Bacillus thuringiensis ssp. aizawai ABTS-1857 törzsről szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

Az átfogó értékelésben a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a következőkre:

a szert kezelők és más dolgozók védelme, tekintettel arra, hogy a mikroorganizmusokat természetüknél fogva potenciális szenzibilizálóknak kell tekinteni, továbbá annak biztosítása, hogy a felhasználási feltételek között szerepeljen a megfelelő egyéni védőfelszerelés használata,

a gyártó által arra vonatkozóan nyújtott biztosíték, hogy a gyártási folyamat során a SANCO/12116/2012 munkadokumentumban (2) említett mikrobiológiai szennyezettségi határértékek betartása érdekében garantálja a környezeti feltételek szigorú fenntartását és a minőség-ellenőrzési célú elemzést,

a vadon élő beporzóknak (különösen a mézelő méhek lárváinak és a poszméheknek) a védelme. A felhasználási feltételek között adott esetben konkrét kockázatcsökkentő intézkedéseknek is szerepelniük kell.

A felhasználási feltételek között a következő kockázatcsökkentő intézkedéseknek kell szerepelniük:

a Bacillus thuringiensis ssp. aizawai ABTS-1857 törzset tartalmazó növényvédő szerek alkalmazása és a frissen történő fogyasztásra szánt ehető növények betakarítása között legalább két napnak kell eltelnie, kivéve, ha a szermaradékokra vonatkozóan rendelkezésre álló mért vagy becsült adatok alapján a Bacillus thuringiensis ssp. aizawai ABTS-1857 törzs a betakarításkor 105 CFU/g alatti mennyiségben van jelen.

A kérelmezőnek további információkat kell benyújtania a Bizottsághoz, a tagállamokhoz és a Hatósághoz a következők tekintetében:

adatok legalább egy reprezentatív ehető növénykultúra (paprika, illetve paradicsom) tekintetében a Bacillus thuringiensis ssp. aizawai ABTS-1857 törzs ehető növényi részeken található csíraképes spórái sűrűségének a szóban forgó hatóanyagot tartalmazó növényvédő szer alkalmazásának időpontjától a betakarítás időpontjáig vagy azon időpontig bekövetkező csökkenésére vonatkozóan, amikor a kimutatott mennyiség 105 CFU/g alá kerül, beleértve a mikroorganizmusoknak a mintavétel és a spóraszámlálási elemzés közötti tárolási stabilitására vonatkozó adatokat. Az alkalmazandó módszerekről és protokollokról a kérelmező és a referens tagállam egymás között állapodik meg. A kérelmezőnek a kért információkat 2025. december 13-ig kell benyújtania.


(1)  A hatóanyagok azonosításával és specifikációjával kapcsolatban további részletek a hosszabbítási jelentésben találhatók.

(2)  pesticides_ppp_app-proc_guide_phys-chem-ana_microbial-contaminant-limits.pdf (europa.eu)”


2023.5.24.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 136/35


A BIZOTTSÁG (EU) 2023/1003 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2023. május 23.)

a Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki EG2348 hatóanyag 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásának meghosszabbításáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 20. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2008/113/EK bizottsági irányelv (2) hivatkozást tartalmaz a Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki EG2348-nak a 91/414/EGK tanácsi irányelv (3) I. mellékletében szereplő hatóanyagként történő a jóváhagyására vonatkozóan.

(2)

Az 1107/2009/EK rendelet 78. cikkének (3) bekezdése szerint a 91/414/EGK irányelv I. mellékletében szereplő hatóanyagok az 1107/2009/EK rendelet értelmében jóváhagyott hatóanyagoknak tekintendők, és az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (4) mellékletének A. részében foglalt felsorolásban is szerepelnek.

(3)

A Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki EG2348 hatóanyagnak az 540/2011/EU végrehajtási rendelet melléklete A. részében megállapított jóváhagyása 2024. augusztus 15-én lejár.

(4)

2016. április 28-án a 844/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet (5) 1. cikkének megfelelően és az említett cikkben előírt határidőn belül kérelmet nyújtottak be Dániához, a referens tagállamhoz és Hollandiához, a társreferens tagállamhoz a Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki EG2348 hatóanyag jóváhagyásának meghosszabbítása iránt.

(5)

A kérelmező ezenkívül a referens tagállamnak, a társreferens tagállamnak, a Bizottságnak és az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságnak (a továbbiakban: Hatóság) benyújtotta a 844/2012/EU végrehajtási rendelet 6. cikkében előírt kiegészítő dokumentációkat. A referens tagállam a kérelmet elfogadhatónak találta.

(6)

A referens tagállam a társreferens tagállammal konzultálva elkészítette a hosszabbítási kérelmet értékelő jelentéstervezetet, amelyet 2019. június 28-án benyújtott a Hatósághoz és a Bizottsághoz. A referens tagállam a hosszabbítási kérelmet értékelő jelentéstervezetében a Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki EG2348 jóváhagyásának meghosszabbítását javasolta.

(7)

A Hatóság a hosszabbítási kérelmet értékelő jelentéstervezetet megküldte észrevételezésre a kérelmezőnek és a tagállamoknak, nyilvános konzultációt indított, majd a kapott észrevételeket továbbította a Bizottsághoz. A Hatóság ezenkívül közzétette a kiegészítő összefoglaló dokumentációt.

(8)

A Hatóság 2021. március 2-án eljuttatta a Bizottsághoz az arra vonatkozó következtetését (6), hogy a Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki EG2348 várhatóan megfelel az 1107/2009/EK rendelet 4. cikkében előírt jóváhagyási kritériumoknak.

(9)

A Bizottság 2021. július 5-én, illetve 2023. január 25-én ismertette a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságával a Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki EG2348-ra vonatkozó hosszabbítási jelentést és e rendelet tervezetét.

(10)

A Bizottság felkérte a kérelmezőt, hogy nyújtsa be észrevételeit a Hatóság következtetéséről, és – a 844/2012/EU végrehajtási rendelet 14. cikke (1) bekezdése harmadik albekezdésének megfelelően – a hosszabbításra vonatkozó jelentésről. A kérelmező benyújtotta észrevételeit, és azokat a Bizottság alaposan megvizsgálta és figyelembe vette.

(11)

Legalább egy, a Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki EG2348 hatóanyagot tartalmazó növényvédő szer egy vagy több reprezentatív felhasználása tekintetében megállapítást nyert, hogy az 1107/2009/EK rendelet 4. cikkében előírt jóváhagyási kritériumok teljesülnek.

(12)

Ezért helyénvaló meghosszabbítani a Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki EG2348 jóváhagyását.

(13)

Az 1107/2009/EK rendelet 14. cikke (1) bekezdésének a rendelet 6. cikkével összefüggésben értelmezett rendelkezései alapján ugyanakkor bizonyos feltételeket elő kell írni. A fogyasztók étrendi expozícióval szembeni védelme érdekében elővigyázatossági intézkedésként különösen helyénvaló, ha megállapításra kerül egy, a Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki EG2348-at tartalmazó növényvédő szerek alkalmazása és a frissen történő fogyasztásra szánt ehető növények betakarítása közötti minimális időtartam, kivéve, ha a szermaradékokra vonatkozó adatok alapján a Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki EG2348 a betakarításkor 105 CFU/g alatti mennyiségben van jelen.

(14)

Ezenkívül azon következtetés megbízhatóságának növelése érdekében, hogy a Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki EG2348 nincs kihatással az emberi egészségre, a kérelmezőnek további adatokat kell szolgáltatnia arra vonatkozóan, hogy a Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki EG2348 ehető növényi részeken található csíraképes spóráinak sűrűsége milyen mértékben csökken a szóban forgó hatóanyagot tartalmazó növényvédő szer alkalmazásának időpontjától a betakarítás időpontjáig, vagy azon időpontig, amikor a kimutatott mennyiség 105 CFU/g alá kerül.

(15)

Helyénvaló ezenkívül előírni a tagállamok számára, hogy a Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki EG2348-at tartalmazó növényvédő szerek engedélyezése iránti kérelmek elbírálásakor fordítsanak különös figyelmet a szert kezelők és más dolgozók védelmére.

(16)

Az 540/2011/EU végrehajtási rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(17)

Az (EU) 2023/689 bizottsági végrehajtási rendelet (7)2024. augusztus 15-ig meghosszabbította a Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki EG2348 jóváhagyási időszakát annak érdekében, hogy a jóváhagyás meghosszabbítására irányuló eljárást az említett hatóanyag jóváhagyási időtartamának lejárta előtt le lehessen zárni. Ugyanakkor, mivel a jóváhagyás meghosszabbítására vonatkozó határozatot a lejárat kiterjesztett időpontját megelőzően meghozták, ennek a rendeletnek már korábban alkalmazandóvá kell válnia.

(18)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A hatóanyag jóváhagyásának meghosszabbítása

Az I. mellékletben meghatározott Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki EG2348 hatóanyag jóváhagyása az ugyanabban a mellékletben foglalt feltételekkel meghosszabbításra kerül.

2. cikk

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet módosításai

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet melléklete e rendelet II. mellékletének megfelelően módosul.

3. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2023. július 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2023. május 23-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 309., 2009.11.24., 1. o.

(2)  A Bizottság 2008/113/EK irányelve (2008. december 8.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a mikroorganizmusok hatóanyagként való felvétele tekintetében történő módosításáról (HL L 330., 2008.12.9., 6. o.).

(3)  A Tanács 91/414/EGK irányelve (1991. július 15.) a növényvédő szerek forgalomba hozataláról (HL L 230., 1991.8.19., 1. o.).

(4)  A Bizottság 540/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. május 25.) az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a jóváhagyott hatóanyagok jegyzéke tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 153., 2011.6.11., 1. o.).

(5)  A Bizottság 844/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. szeptember 18.) a hatóanyagok jóváhagyásának meghosszabbítására vonatkozó eljárás végrehajtásához szükséges rendelkezéseknek a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti megállapításáról (HL L 252., 2012.9.19., 26. o.). Bár az említett rendeletet az (EU) 2020/1740HL L 392, 2020.11.23, 20. o bizottsági végrehajtási rendelet felváltotta, az utóbbi rendelet 17. cikke értelmében továbbra is alkalmazandó az olyan hatóanyagok jóváhagyásának meghosszabbítására irányuló eljárásra: 1) amelyek esetében a jóváhagyás időtartama 2024. március 27. előtt jár le; 2) amelyek jóváhagyásának időtartamát egy, az 1107/2009/EK rendelet 17. cikkével összhangban 2021. március 27-én vagy azt követően elfogadott rendelet 2024. március 27-ig vagy egy későbbi időpontig meghosszabbítja.

(6)  EFSA Journal, DOI: https://doi.org/10.2903/j.efsa.2021.6495. Online elérhető a következő címen: www.efsa.europa.eu.

(7)  A Bizottság (EU) 2023/689 végrehajtási rendelete (2023. március 20.) az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletnek a Bacillus subtilis (Cohn 1872) QST 713 törzse, a Bacillus thuringiensis ssp. aizawai ABTS-1857 és GC-91 törzse, a Bacillus thuringiensis ssp. israeliensis (H-14 szerotípus) AM65-52 törzse, a Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki ABTS 351, PB 54, SA 11, SA12 és EG 2348 törzse, a Beauveria bassiana ATCC 74040 és GHA törzse, a klodinafop, a Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), a ciprodinil, a diklórprop-P, a fenpiroximát, a foszetil, a malation, a mepanipirim, a metkonazol, a metrafenon, a pirimikarb, piridaben, a pirimetanil, a rimszulfuron, a spinozad, a Trichoderma asperellum (korábban T. harzianum) ICC012, T25 és TV1 törzse, a Trichoderma atroviride (korábban T. harzianum) T11 törzse, a Trichoderma gamsii (korábban T. viride) ICC080 törzse, a Trichoderma harzianum T-22 és ITEM 908 törzse, a triklopir, a trinexapak, a tritikonazol és a ziram hatóanyag jóváhagyási időtartamának meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról (HL L 91., 2023.3.29., 1. o.).


I. MELLÉKLET

Közhasználatú név, azonosító szám

IUPAC-név

Tisztaság (1)

Jóváhagyás dátuma

Jóváhagyás lejárta

Egyedi rendelkezések

Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki EG2348

tárgytalan

Nincsenek releváns szennyeződések

2023. július 1.

2038. június 30.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében foglalt egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki EG2348-ról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

Az átfogó értékelésben a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a következőkre:

a szert kezelők és más dolgozók védelme, tekintettel arra, hogy a mikroorganizmusokat természetüknél fogva potenciális szenzibilizálóknak kell tekinteni, továbbá annak biztosítása, hogy a felhasználási feltételek között szerepeljen a megfelelő egyéni védőfelszerelés használata,

a gyártó által arra vonatkozóan nyújtott biztosíték, hogy a gyártási folyamat során a SANCO/12116/2012 munkadokumentumban (2) említett mikrobiológiai szennyezettségi határértékek betartása érdekében garantálja a környezeti feltételek szigorú fenntartását és a minőség-ellenőrzési célú elemzést.

A felhasználási feltételek között a következő kockázatcsökkentő intézkedéseknek kell szerepelniük:

a Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki EG2348-at tartalmazó növényvédő szerek alkalmazása és a frissen történő fogyasztásra szánt ehető növények betakarítása között legalább két napnak kell eltelnie, kivéve, ha a szermaradékokra vonatkozóan rendelkezésre álló mért vagy becsült adatok alapján a Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki EG2348 a betakarításkor 105 CFU/g alatti mennyiségben van jelen.

A kérelmezőnek további információkat kell benyújtania a Bizottsághoz, a tagállamokhoz és a Hatósághoz a következők tekintetében:

adatok legalább egy reprezentatív ehető növénykultúra tekintetében (almatermésűek, illetve a burgonyafélékhez tartozó zöldségek a termőidőszakban) a Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki EG2348 ehető növényi részeken található csíraképes spórái sűrűségének a szóban forgó hatóanyagot tartalmazó növényvédő szer alkalmazásának időpontjától a betakarítás időpontjáig vagy azon időpontig bekövetkező csökkenésére vonatkozóan, amikor a kimutatott mennyiség 105 CFU/g alá kerül, beleértve a mikroorganizmusoknak a mintavétel és a spóraszámlálási elemzés közötti tárolási stabilitására vonatkozó adatokat. Az alkalmazandó módszerekről és protokollokról a kérelmező és a referens tagállam egymás között állapodik meg 2025. december 13-ig.


(1)  A hatóanyagok azonosításával és specifikációjával kapcsolatban további részletek a hosszabbítási jelentésben találhatók.

(2)  pesticides_ppp_app-proc_guide_phys-chem-ana_microbial-contaminant-limits.pdf (europa.eu).


II. MELLÉKLET

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet melléklete az alábbiak szerint módosul:

1.

Az A. részben a 195-ös bejegyzést el kell hagyni.

2.

A B. rész a következő bejegyzéssel egészül ki:

Sorszám

Közhasználatú név, azonosító szám

IUPAC-név

Tisztaság  (1)

Jóváhagyás dátuma

Jóváhagyás lejárta

Egyedi rendelkezések

„163

Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki EG2348

tárgytalan

Nincsenek releváns szennyeződések

2023. július 1.

2038. június 30.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében foglalt egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki EG2348-ról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

Az átfogó értékelésben a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a következőkre:

a szert kezelők és más dolgozók védelme, tekintettel arra, hogy a mikroorganizmusokat természetüknél fogva potenciális szenzibilizálóknak kell tekinteni, továbbá annak biztosítása, hogy a felhasználási feltételek között szerepeljen a megfelelő egyéni védőfelszerelés használata,

a gyártó által arra vonatkozóan nyújtott biztosíték, hogy a gyártási folyamat során a SANCO/12116/2012 munkadokumentumban  (2) említett mikrobiológiai szennyezettségi határértékek betartása érdekében garantálja a környezeti feltételek szigorú fenntartását és a minőség-ellenőrzési célú elemzést.

A felhasználási feltételek között a következő kockázatcsökkentő intézkedéseknek kell szerepelniük:

a Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki EG2348-at tartalmazó növényvédő szerek alkalmazása és a frissen történő fogyasztásra szánt ehető növények betakarítása között legalább két napnak kell eltelnie, kivéve, ha a szermaradékokra vonatkozóan rendelkezésre álló mért vagy becsült adatok alapján a Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki EG2348 az EFSA által ajánlott, 105 CFU/g alatti mennyiségben van jelen.

A kérelmezőnek további információkat kell benyújtania a Bizottsághoz, a tagállamokhoz és a Hatósághoz a következők tekintetében:

adatok legalább egy reprezentatív ehető növénykultúra tekintetében (almatermésűek, illetve a burgonyafélékhez tartozó zöldségek a termőidőszakban) a Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki EG2348 ehető növényi részeken található csíraképes spórái sűrűségének a szóban forgó hatóanyagot tartalmazó növényvédő szer alkalmazásának időpontjától a betakarítás időpontjáig vagy azon időpontig bekövetkező csökkenésére vonatkozóan, amikor a kimutatott mennyiség 105 CFU/g alá kerül, beleértve a mikroorganizmusoknak a mintavétel és a spóraszámlálási elemzés közötti tárolási stabilitására vonatkozó adatokat. Az alkalmazandó módszerekről és protokollokról a kérelmező és a referens tagállam egymás között állapodik meg 2025. december 13-ig.”


(1)  A hatóanyagok azonosításával és specifikációjával kapcsolatban további részletek a hosszabbítási jelentésben találhatók.

(2)  pesticides_ppp_app-proc_guide_phys-chem-ana_microbial-contaminant-limits.pdf (europa.eu)


2023.5.24.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 136/42


A BIZOTTSÁG (EU) 2023/1004 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2023. május 23.)

a Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki SA-11 hatóanyag 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásának meghosszabbításáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 20. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2008/113/EK bizottsági irányelv (2) hivatkozást tartalmaz a Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki SA-11-nek a 91/414/EGK tanácsi irányelv (3) I. mellékletében szereplő hatóanyagként történő a jóváhagyására vonatkozóan.

(2)

Az 1107/2009/EK rendelet 78. cikkének (3) bekezdése szerint a 91/414/EGK irányelv I. mellékletében szereplő hatóanyagok az 1107/2009/EK rendelet értelmében jóváhagyott hatóanyagoknak tekintendők, és az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (4) mellékletének A. részében foglalt felsorolásban is szerepelnek.

(3)

A Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki SA-11 hatóanyagnak az 540/2011/EU végrehajtási rendelet melléklete A. részében megállapított jóváhagyása 2024. augusztus 15-én lejár.

(4)

2016. április 30-án a 844/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet (5) 1. cikkének megfelelően és az említett cikkben előírt határidőn belül kérelmet nyújtottak be Dániához, a referens tagállamhoz és Hollandiához, a társreferens tagállamhoz a Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki SA-11 hatóanyag jóváhagyásának meghosszabbítása iránt.

(5)

A kérelmező ezenkívül a referens tagállamnak, a társreferens tagállamnak, a Bizottságnak és az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságnak (a továbbiakban: Hatóság) benyújtotta a 844/2012/EU végrehajtási rendelet 6. cikkében előírt kiegészítő dokumentációkat. A referens tagállam a kérelmet elfogadhatónak találta.

(6)

A referens tagállam a társreferens tagállammal konzultálva elkészítette a hosszabbítási kérelmet értékelő jelentéstervezetet, amelyet 2019. január 11-én benyújtott a Hatósághoz és a Bizottsághoz. A referens tagállam a hosszabbítási kérelmet értékelő jelentéstervezetében a Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki SA-11 jóváhagyásának meghosszabbítását javasolta.

(7)

A Hatóság a hosszabbítási kérelmet értékelő jelentéstervezetet megküldte észrevételezésre a kérelmezőnek és a tagállamoknak, nyilvános konzultációt indított, majd a kapott észrevételeket továbbította a Bizottsághoz. A Hatóság ezenkívül közzétette a kiegészítő összefoglaló dokumentációt.

(8)

A Hatóság 2020. szeptember 16-án eljuttatta a Bizottsághoz az arra vonatkozó következtetését (6), hogy a Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki SA-11 várhatóan megfelel az 1107/2009/EK rendelet 4. cikkében előírt jóváhagyási kritériumoknak.

(9)

A Bizottság 2021. május 19-én, illetve 2023. január 25-én ismertette a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságával a Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki SA-11-re vonatkozó hosszabbítási jelentést és e rendelet tervezetét.

(10)

A Bizottság felkérte a kérelmezőt, hogy nyújtsa be észrevételeit a Hatóság következtetéséről, és – a 844/2012/EU végrehajtási rendelet 14. cikke (1) bekezdése harmadik albekezdésének megfelelően – a hosszabbításra vonatkozó jelentésről. A kérelmező benyújtotta észrevételeit, és azokat a Bizottság alaposan megvizsgálta és figyelembe vette.

(11)

Legalább egy, a Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki SA-11 hatóanyagot tartalmazó növényvédő szer egy vagy több reprezentatív felhasználása tekintetében megállapítást nyert, hogy az 1107/2009/EK rendelet 4. cikkében előírt jóváhagyási kritériumok teljesülnek.

(12)

Ezért helyénvaló meghosszabbítani a Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki SA-11 jóváhagyását.

(13)

Az 1107/2009/EK rendelet 14. cikke (1) bekezdésének a rendelet 6. cikkével összefüggésben értelmezett rendelkezései alapján ugyanakkor bizonyos feltételeket elő kell írni. A fogyasztók étrendi expozícióval szembeni védelme érdekében elővigyázatossági intézkedésként különösen helyénvaló, ha megállapításra kerül egy, a Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki SA-11-et tartalmazó növényvédő szerek alkalmazása és a frissen történő fogyasztásra szánt ehető növények betakarítása közötti minimális időtartam, kivéve, ha a szermaradékokra vonatkozó adatok alapján a Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki SA-11 a betakarításkor 105 CFU/g alatti mennyiségben van jelen.

(14)

Ezenkívül azon következtetés megbízhatóságának növelése érdekében, hogy a Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki SA-11 nincs kihatással az emberi egészségre, a kérelmezőnek további adatokat kell szolgáltatnia arra vonatkozóan, hogy a Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki SA-11 ehető növényi részeken található csíraképes spóráinak sűrűsége milyen mértékben csökken a szóban forgó hatóanyagot tartalmazó növényvédő szer alkalmazásának időpontjától a betakarítás időpontjáig, vagy azon időpontig, amikor a kimutatott mennyiség 105 CFU/g alá kerül.

(15)

Helyénvaló ezenkívül előírni a tagállamok számára, hogy a Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki SA-11-et tartalmazó növényvédő szerek engedélyezése iránti kérelmek elbírálásakor fordítsanak különös figyelmet a szert kezelők és más dolgozók védelmére.

(16)

Az 540/2011/EU végrehajtási rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(17)

Az (EU) 2023/689 bizottsági végrehajtási rendelet (7)2024. augusztus 15-ig meghosszabbította a Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki SA-11 jóváhagyási időszakát annak érdekében, hogy a jóváhagyás meghosszabbítására irányuló eljárást az említett hatóanyag jóváhagyási időtartamának lejárta előtt le lehessen zárni. Ugyanakkor, mivel a jóváhagyás meghosszabbítására vonatkozó határozatot a lejárat kiterjesztett időpontját megelőzően meghozták, ennek a rendeletnek már korábban alkalmazandóvá kell válnia.

(18)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A hatóanyag jóváhagyásának meghosszabbítása

Az I. mellékletben meghatározott Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki SA-11 hatóanyag jóváhagyása az ugyanabban a mellékletben foglalt feltételekkel meghosszabbításra kerül.

2. cikk

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet módosításai

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet melléklete e rendelet II. mellékletének megfelelően módosul.

3. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2023. július 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2023. május 23-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 309., 2009.11.24., 1. o.

(2)  A Bizottság 2008/113/EK irányelve (2008. december 8.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a mikroorganizmusok hatóanyagként való felvétele tekintetében történő módosításáról (HL L 330., 2008.12.9., 6. o.).

(3)  A Tanács 91/414/EGK irányelve (1991. július 15.) a növényvédő szerek forgalomba hozataláról (HL L 230., 1991.8.19., 1. o.).

(4)  A Bizottság 540/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. május 25.) az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a jóváhagyott hatóanyagok jegyzéke tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 153., 2011.6.11., 1. o.).

(5)  A Bizottság 844/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. szeptember 18.) a hatóanyagok jóváhagyásának meghosszabbítására vonatkozó eljárás végrehajtásához szükséges rendelkezéseknek a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti megállapításáról (HL L 252., 2012.9.19., 26. o.). Bár az említett rendeletet az (EU) 2020/1740 bizottsági végrehajtási rendelet felváltotta, az utóbbi rendelet 17. cikke értelmében továbbra is alkalmazandó az olyan hatóanyagok jóváhagyásának meghosszabbítására irányuló eljárásra: 1) amelyek esetében a jóváhagyás időtartama 2024. március 27. előtt jár le; 2) amelyek jóváhagyásának időtartamát egy, az 1107/2009/EK rendelet 17. cikkével összhangban 2021. március 27-én vagy azt követően elfogadott rendelet 2024. március 27-ig vagy egy későbbi időpontig meghosszabbítja.

(6)  EFSA Journal, DOI: 10.2903/j.efsa.2020.6261. Online elérhető a következő címen: www.efsa.europa.eu.

(7)  A Bizottság (EU) 2023/689 végrehajtási rendelete (2023. március 20.) az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletnek a Bacillus subtilis (Cohn 1872) QST 713 törzse, a Bacillus thuringiensis ssp. aizawai ABTS-1857 és GC-91 törzse, a Bacillus thuringiensis ssp. israeliensis (H-14 szerotípus) AM65-52 törzse, a Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki ABTS 351, PB 54, SA 11, SA12 és EG 2348 törzse, a Beauveria bassiana ATCC 74040 és GHA törzse, a klodinafop, a Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), a ciprodinil, a diklórprop-P, a fenpiroximát, a foszetil, a malation, a mepanipirim, a metkonazol, a metrafenon, a pirimikarb, piridaben, a pirimetanil, a rimszulfuron, a spinozad, a Trichoderma asperellum (korábban T. harzianum) ICC012, T25 és TV1 törzse, a Trichoderma atroviride (korábban T. harzianum) T11 törzse, a Trichoderma gamsii (korábban T. viride) ICC080 törzse, a Trichoderma harzianum T-22 és ITEM 908 törzse, a triklopir, a trinexapak, a tritikonazol és a ziram hatóanyag jóváhagyási időtartamának meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról (HL L 91., 2023.3.29., 1. o.).


I. MELLÉKLET

Közhasználatú név,

azonosító szám

IUPAC-név

Tisztaság (1)

Jóváhagyás dátuma

Jóváhagyás lejárta

Egyedi rendelkezések

Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki SA-11

tárgytalan

Nincsenek releváns szennyeződések

2023. július 1.

2038. június 30.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében foglalt egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki SA-11-ről szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

Az átfogó értékelésben a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a következőkre:

a szert kezelők és más dolgozók védelme, tekintettel arra, hogy a mikroorganizmusokat természetüknél fogva potenciális szenzibilizálóknak kell tekinteni, továbbá annak biztosítása, hogy a felhasználási feltételek között szerepeljen a megfelelő egyéni védőfelszerelés használata;

a gyártó által arra vonatkozóan nyújtott biztosíték, hogy a gyártási folyamat során a SANCO/12116/2012 (2) munkadokumentumban 2 említett mikrobiológiai szennyezettségi határértékek betartása érdekében garantálja a környezeti feltételek szigorú fenntartását és a minőség-ellenőrzési célú elemzést.

A felhasználási feltételek között a következő kockázatcsökkentő intézkedéseknek kell szerepelniük:

a Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki SA-11-et tartalmazó növényvédő szerek alkalmazása és a frissen történő fogyasztásra szánt ehető növények betakarítása között legalább két napnak kell eltelnie, kivéve, ha a szermaradékokra vonatkozóan rendelkezésre álló mért vagy becsült adatok alapján a Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki SA-11 a betakarításkor 105 CFU/g alatti mennyiségben van jelen.

A kérelmezőnek további információkat kell benyújtania a Bizottsághoz, a tagállamokhoz és a Hatósághoz a következők tekintetében:

adatok legalább egy reprezentatív ehető növénykultúra (almatermésűek, illetve paradicsom) tekintetében a Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki SA-11 ehető növényi részeken található csíraképes spórái sűrűségének a szóban forgó hatóanyagot tartalmazó növényvédő szer alkalmazásának időpontjától a betakarítás időpontjáig vagy azon időpontig bekövetkező csökkenésére vonatkozóan, amikor a kimutatott mennyiség 105 CFU/g alá kerül, beleértve a mikroorganizmusoknak a mintavétel és a spóraszámlálási elemzés közötti tárolási stabilitására vonatkozó adatokat. Az alkalmazandó módszerekről és protokollokról a kérelmező és a referens tagállam egymás között állapodik meg 2025. december 13-ig.


(1)  A hatóanyagok azonosításával és specifikációjával kapcsolatban további részletek a hosszabbítási jelentésben találhatók.

(2)  pesticides_ppp_app-proc_guide_phys-chem-ana_microbial-contaminant-limits.pdf (europa.eu).


II. MELLÉKLET

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet melléklete az alábbiak szerint módosul:

1.

Az A. részben a 195-ös bejegyzést el kell hagyni.

2.

A B. rész a következő bejegyzéssel egészül ki:

„165

Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki SA-11

tárgytalan

Nincsenek releváns szennyeződések

2023. július 1.

2038. június 30.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében foglalt egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki SA-11-ről szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

Az átfogó értékelésben a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a következőkre:

a szert kezelők és más dolgozók védelme, tekintettel arra, hogy a mikroorganizmusokat természetüknél fogva potenciális szenzibilizálóknak kell tekinteni, továbbá annak biztosítása, hogy a felhasználási feltételek között szerepeljen a megfelelő egyéni védőfelszerelés használata;

a gyártó által arra vonatkozóan nyújtott biztosíték, hogy a gyártási folyamat során a SANCO/12116/2012 munkadokumentumban (*1) említett mikrobiológiai szennyezettségi határértékek betartása érdekében garantálja a környezeti feltételek szigorú fenntartását és a minőség-ellenőrzési célú elemzést.

A felhasználási feltételek között a következő kockázatcsökkentő intézkedéseknek kell szerepelniük:

a Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki SA-11-et tartalmazó növényvédő szerek alkalmazása és a frissen történő fogyasztásra szánt ehető növények betakarítása között legalább két napnak kell eltelnie, kivéve, ha a szermaradékokra vonatkozóan rendelkezésre álló mért vagy becsült adatok alapján a Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki SA-11 az EFSA által ajánlott, 105 CFU/g alatti mennyiségben van jelen.

A kérelmezőnek további információkat kell benyújtania a Bizottsághoz, a tagállamokhoz és a Hatósághoz a következők tekintetében:

adatok legalább egy reprezentatív ehető növénykultúra (almatermésűek, illetve paradicsom) tekintetében a Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki SA-11 ehető növényi részeken található csíraképes spórái sűrűségének a szóban forgó hatóanyagot tartalmazó növényvédő szer alkalmazásának időpontjától a betakarítás időpontjáig vagy azon időpontig bekövetkező csökkenésére vonatkozóan, amikor a kimutatott mennyiség 105 CFU/g alá kerül, beleértve a mikroorganizmusoknak a mintavétel és a spóraszámlálási elemzés közötti tárolási stabilitására vonatkozó adatokat. Az alkalmazandó módszerekről és protokollokról a kérelmező és a referens tagállam egymás között állapodik meg 2025. december 13-ig.


(*1)  pesticides_ppp_app-proc_guide_phys-chem-ana_microbial-contaminant-limits.pdf (europa.eu)”


2023.5.24.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 136/49


A BIZOTTSÁG (EU) 2023/1005 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2023. május 23.)

a Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki SA-12 hatóanyag 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásának meghosszabbításáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 20. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2008/113/EK bizottsági irányelv (2) hivatkozást tartalmaz a Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki SA-12-nek a 91/414/EGK tanácsi irányelv (3) I. mellékletében szereplő hatóanyagként történő a jóváhagyására vonatkozóan.

(2)

Az 1107/2009/EK rendelet 78. cikkének (3) bekezdése szerint a 91/414/EGK irányelv I. mellékletében szereplő hatóanyagok az 1107/2009/EK rendelet értelmében jóváhagyott hatóanyagoknak tekintendők, és az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (4) mellékletének A. részében foglalt felsorolásban is szerepelnek.

(3)

A Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki SA-12 hatóanyagnak az 540/2011/EU végrehajtási rendelet melléklete A. részében megállapított jóváhagyása 2024. augusztus 15-én lejár.

(4)

2016. április 30-án a 844/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet (5) 1. cikkének megfelelően és az említett cikkben előírt határidőn belül kérelmet nyújtottak be Dániához, a referens tagállamhoz és Hollandiához, a társreferens tagállamhoz a Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki SA-12 hatóanyag jóváhagyásának meghosszabbítása iránt.

(5)

A kérelmező ezenkívül a referens tagállamnak, a társreferens tagállamnak, a Bizottságnak és az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságnak (a továbbiakban: Hatóság) benyújtotta a 844/2012/EU végrehajtási rendelet 6. cikkében előírt kiegészítő dokumentációkat. A referens tagállam a kérelmet elfogadhatónak találta.

(6)

A referens tagállam a társreferens tagállamokkal konzultálva elkészítette a hosszabbítási kérelmet értékelő jelentéstervezetet, amelyet 2019. április 2-án benyújtott a Hatósághoz és a Bizottsághoz. A referens tagállam a hosszabbítási kérelmet értékelő jelentéstervezetében a Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki SA-12 jóváhagyásának meghosszabbítását javasolta.

(7)

A Hatóság a hosszabbítási kérelmet értékelő jelentéstervezetet megküldte észrevételezésre a kérelmezőnek és a tagállamoknak, nyilvános konzultációt indított, majd a kapott észrevételeket továbbította a Bizottsághoz. A Hatóság ezenkívül közzétette a kiegészítő összefoglaló dokumentációt.

(8)

A Hatóság 2020. szeptember 16-án eljuttatta a Bizottsághoz az arra vonatkozó következtetését (6), hogy a Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki SA-12 várhatóan megfelel az 1107/2009/EK rendelet 4. cikkében előírt jóváhagyási kritériumoknak.

(9)

A Bizottság 2021. május 19-én, illetve 2023. január 25-én ismertette a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságával a Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki SA-12-re vonatkozó hosszabbítási jelentést és e rendelet tervezetét.

(10)

A Bizottság felkérte a kérelmezőt, hogy nyújtsa be észrevételeit a Hatóság következtetéséről, és – a 844/2012/EU végrehajtási rendelet 14. cikke (1) bekezdése harmadik albekezdésének megfelelően – a hosszabbításra vonatkozó jelentésről. A kérelmező benyújtotta észrevételeit, és azokat a Bizottság alaposan megvizsgálta és figyelembe vette.

(11)

Legalább egy, a Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki SA-12 hatóanyagot tartalmazó növényvédő szer egy vagy több reprezentatív felhasználása tekintetében megállapítást nyert, hogy az 1107/2009/EK rendelet 4. cikkében előírt jóváhagyási kritériumok teljesülnek.

(12)

Ezért helyénvaló meghosszabbítani a Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki SA-12 jóváhagyását.

(13)

Az 1107/2009/EK rendelet 14. cikke (1) bekezdésének a rendelet 6. cikkével összefüggésben értelmezett rendelkezései alapján ugyanakkor bizonyos feltételeket elő kell írni. A fogyasztók étrendi expozícióval szembeni védelme érdekében elővigyázatossági intézkedésként különösen helyénvaló, ha megállapításra kerül egy, a Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki SA-12-t tartalmazó növényvédő szerek alkalmazása és a frissen történő fogyasztásra szánt ehető növények betakarítása közötti minimális időtartam, kivéve, ha a szermaradékokra vonatkozó adatok alapján a Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki SA-12 a betakarításkor 105 CFU/g alatti mennyiségben van jelen.

(14)

Ezenkívül azon következtetés megbízhatóságának növelése érdekében, hogy a Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki SA-12 nincs kihatással az emberi egészségre, a kérelmezőnek további adatokat kell szolgáltatnia arra vonatkozóan, hogy a Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki SA-12 ehető növényi részeken található csíraképes spóráinak sűrűsége milyen mértékben csökken a szóban forgó hatóanyagot tartalmazó növényvédő szer alkalmazásának időpontjától a betakarítás időpontjáig, vagy azon időpontig, amikor a kimutatott mennyiség 105 CFU/g alá kerül.

(15)

Helyénvaló ezenkívül előírni a tagállamok számára, hogy a Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki SA-12-t tartalmazó növényvédő szerek engedélyezése iránti kérelmek elbírálásakor fordítsanak különös figyelmet a szert kezelők és más dolgozók védelmére.

(16)

Az 540/2011/EU végrehajtási rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(17)

Az (EU) 2023/689 bizottsági végrehajtási rendelet (7)2024. augusztus 15-ig meghosszabbította a Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki SA-12 jóváhagyási időszakát annak érdekében, hogy a jóváhagyás meghosszabbítására irányuló eljárást az említett hatóanyag jóváhagyási időtartamának lejárta előtt le lehessen zárni. Ugyanakkor, mivel a jóváhagyás meghosszabbítására vonatkozó határozatot a lejárat kiterjesztett időpontját megelőzően meghozták, ennek a rendeletnek már korábban alkalmazandóvá kell válnia.

(18)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A hatóanyag jóváhagyásának meghosszabbítása

Az I. mellékletben meghatározott Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki SA-12 hatóanyag jóváhagyása az ugyanabban a mellékletben foglalt feltételekkel meghosszabbításra kerül.

2. cikk

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet módosításai

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet melléklete e rendelet II. mellékletének megfelelően módosul.

3. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2023. július 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2023. május 23-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 309., 2009.11.24., 1. o.

(2)  A Bizottság 2008/113/EK irányelve (2008. december 8.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a mikroorganizmusok hatóanyagként való felvétele tekintetében történő módosításáról (HL L 330., 2008.12.9., 6. o.).

(3)  A Tanács 91/414/EGK irányelve (1991. július 15.) a növényvédő szerek forgalomba hozataláról (HL L 230., 1991.8.19., 1. o.).

(4)  A Bizottság 540/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. május 25.) az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a jóváhagyott hatóanyagok jegyzéke tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 153., 2011.6.11., 1. o.).

(5)  A Bizottság 844/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. szeptember 18.) a hatóanyagok jóváhagyásának meghosszabbítására vonatkozó eljárás végrehajtásához szükséges rendelkezéseknek a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti megállapításáról (HL L 252., 2012.9.19., 26. o.). Bár az említett rendeletet az (EU) 2020/1740 bizottsági végrehajtási rendelet (HL L 392., 2020.11.23., 20. o.) felváltotta, az utóbbi rendelet 17. cikke értelmében továbbra is alkalmazandó az olyan hatóanyagok jóváhagyásának meghosszabbítására irányuló eljárásra: 1) amelyek esetében a jóváhagyás időtartama 2024. március 27. előtt jár le; 2) amelyek jóváhagyásának időtartamát egy, az 1107/2009/EK rendelet 17. cikkével összhangban 2021. március 27-én vagy azt követően elfogadott rendelet 2024. március 27-ig vagy egy későbbi időpontig meghosszabbítja.

(6)  EFSA Journal, DOI: 10.2903/j.efsa.2020.6262. Online elérhető a következő címen: www.efsa.europa.eu.

(7)  A Bizottság (EU) 2023/689 végrehajtási rendelete (2023. március 20.) az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletnek a Bacillus subtilis (Cohn 1872) QST 713 törzse, a Bacillus thuringiensis ssp. aizawai ABTS-1857 és GC-91 törzse, a Bacillus thuringiensis ssp. israeliensis (H-14 szerotípus) AM65-52 törzse, a Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki ABTS 351, PB 54, SA 11, SA12 és EG 2348 törzse, a Beauveria bassiana ATCC 74040 és GHA törzse, a klodinafop, a Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), a ciprodinil, a diklórprop-P, a fenpiroximát, a foszetil, a malation, a mepanipirim, a metkonazol, a metrafenon, a pirimikarb, piridaben, a pirimetanil, a rimszulfuron, a spinozad, a Trichoderma asperellum (korábban T. harzianum) ICC012, T25 és TV1 törzse, a Trichoderma atroviride (korábban T. harzianum) T11 törzse, a Trichoderma gamsii (korábban T. viride) ICC080 törzse, a Trichoderma harzianum T-22 és ITEM 908 törzse, a triklopir, a trinexapak, a tritikonazol és a ziram hatóanyag jóváhagyási időtartamának meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról (HL L 91., 2023.3.29., 1. o.).


I. MELLÉKLET

Közhasználatú név, azonosító szám

IUPAC-név

Tisztaság (1)

Jóváhagyás dátuma

Jóváhagyás lejárta

Egyedi rendelkezések

Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki SA-12

tárgytalan

Nincsenek releváns szennyeződések

2023. július 1.

2038. június 30.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében foglalt egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki SA-12-ről szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

Az átfogó értékelésben a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a következőkre:

a szert kezelők és más dolgozók védelme, tekintettel arra, hogy a mikroorganizmusokat természetüknél fogva potenciális szenzibilizálóknak kell tekinteni, továbbá annak biztosítása, hogy a felhasználási feltételek között szerepeljen a megfelelő egyéni védőfelszerelés használata;

a gyártó által arra vonatkozóan nyújtott biztosíték, hogy a gyártási folyamat során a SANCO/12116/2012 munkadokumentumban (2) említett mikrobiológiai szennyezettségi határértékek betartása érdekében garantálja a környezeti feltételek szigorú fenntartását és a minőség-ellenőrzési célú elemzést.

A felhasználási feltételek között a következő kockázatcsökkentő intézkedéseknek kell szerepelniük:

a Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki SA-12-t tartalmazó növényvédő szerek alkalmazása és a frissen történő fogyasztásra szánt ehető növények betakarítása között legalább egy napnak kell eltelnie, kivéve, ha a szermaradékokra vonatkozóan rendelkezésre álló mért vagy becsült adatok alapján a Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki SA-12 a betakarításkor 105 CFU/g alatti mennyiségben van jelen.

A kérelmezőnek további információkat kell benyújtania a Bizottsághoz, a tagállamokhoz és a Hatósághoz a következők tekintetében:

adatok legalább egy reprezentatív ehető növénykultúra (almatermésűek, illetve paradicsom) tekintetében a Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki SA-12 ehető növényi részeken található csíraképes spórái sűrűségének a szóban forgó hatóanyagot tartalmazó növényvédő szer alkalmazásának időpontjától a betakarítás időpontjáig vagy azon időpontig bekövetkező csökkenésére vonatkozóan, amikor a kimutatott mennyiség 105 CFU/g alá kerül, beleértve a mikroorganizmusoknak a mintavétel és a spóraszámlálási elemzés közötti tárolási stabilitására vonatkozó adatokat. Az alkalmazandó módszerekről és protokollokról a kérelmező és a referens tagállam egymás között állapodik meg 2025. december 13-ig.


(1)  A hatóanyagok azonosításával és specifikációjával kapcsolatban további részletek a hosszabbítási jelentésben találhatók.

(2)  pesticides_ppp_app-proc_guide_phys-chem-ana_microbial-contaminant-limits.pdf (europa.eu).


II. MELLÉKLET

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet melléklete az alábbiak szerint módosul:

1.

Az A. részben a 195-ös bejegyzést el kell hagyni.

2.

A B. rész a következő bejegyzéssel egészül ki:

Sorszám

Közhasználatú név, azonosító szám

IUPAC-név

Tisztaság (1)

Jóváhagyás dátuma

Jóváhagyás lejárta

Egyedi rendelkezések

„166

Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki SA-12

tárgytalan

Nincsenek releváns szennyeződések

2023. július 1.

2038. június 30.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében foglalt egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki SA-12-ről szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

Az átfogó értékelésben a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a következőkre:

a szert kezelők és más dolgozók védelme, tekintettel arra, hogy a mikroorganizmusokat természetüknél fogva potenciális szenzibilizálóknak kell tekinteni, továbbá annak biztosítása, hogy a felhasználási feltételek között szerepeljen a megfelelő egyéni védőfelszerelés használata;

a gyártó által arra vonatkozóan nyújtott biztosíték, hogy a gyártási folyamat során a SANCO/12116/2012 munkadokumentumban  (2) említett mikrobiológiai szennyezettségi határértékek betartása érdekében garantálja a környezeti feltételek szigorú fenntartását és a minőség-ellenőrzési célú elemzést.

A felhasználási feltételek között a következő kockázatcsökkentő intézkedéseknek kell szerepelniük:

a Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki SA-12-t tartalmazó növényvédő szerek alkalmazása és a frissen történő fogyasztásra szánt ehető növények betakarítása között legalább egy napnak kell eltelnie, kivéve, ha a szermaradékokra vonatkozóan rendelkezésre álló mért vagy becsült adatok alapján a Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki SA-12 az EFSA által ajánlott, 105 CFU/g alatti mennyiségben van jelen.

A kérelmezőnek további információkat kell benyújtania a Bizottsághoz, a tagállamokhoz és a Hatósághoz a következők tekintetében:

adatok legalább egy reprezentatív ehető növénykultúra (almatermésűek, illetve paradicsom) tekintetében a Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki SA-12 ehető növényi részeken található csíraképes spórái sűrűségének a szóban forgó hatóanyagot tartalmazó növényvédő szer alkalmazásának időpontjától a betakarítás időpontjáig vagy azon időpontig bekövetkező csökkenésére vonatkozóan, amikor a kimutatott mennyiség 105 CFU/g alá kerül, beleértve a mikroorganizmusoknak a mintavétel és a spóraszámlálási elemzés közötti tárolási stabilitására vonatkozó adatokat. Az alkalmazandó módszerekről és protokollokról a kérelmező és a referens tagállam egymás között állapodik meg 2025. december 13-ig.”


(1)  A hatóanyagok azonosításával és specifikációjával kapcsolatban további részletek a hosszabbítási jelentésben találhatók.

(2)  pesticides_ppp_app-proc_guide_phys-chem-ana_microbial-contaminant-limits.pdf (europa.eu).


HATÁROZATOK

2023.5.24.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 136/55


A TANÁCS (EU) 2023/1006 HATÁROZATA

(2023. április 25.)

a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló Stockholmi Egyezmény Részes Felei konferenciájának tizenegyedik ülésén az egyezmény A. mellékletének módosítására irányuló javaslatok tekintetében az Európai Unió által képviselendő álláspontról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 192. cikke (1) bekezdésére, összefüggésben 218. cikke (9) bekezdésével,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló Stockholmi Egyezmény (1) (a továbbiakban: az egyezmény) 2004. május 17-én hatályba lépett, és azt az Unió a 2006/507/EK tanácsi határozat (2) révén megkötötte.

(2)

Az egyezmény 8. cikkének értelmében a Részes Felek konferenciája vegyi anyagokat vehet fel az egyezmény A., B. és/vagy C. mellékletébe, valamint az ilyen anyagokhoz kapcsolódó szabályozó intézkedéseket határozhat meg.

(3)

Az egyezménnyel összhangban létrehozott, a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokat felülvizsgáló bizottság (a továbbiakban: a POPRC) ajánlásait kellően figyelembe kell venni.

(4)

A Részes Felek konferenciája a tizenegyedik ülésén határozatokat tervez elfogadni további vegyi anyagoknak az egyezmény A. mellékletébe történő felvételéről.

(5)

Az emberi egészségnek és a környezetnek a dechlorane plus, a metoxiklór és az UV-328 további kibocsátásaival szembeni védelme érdekében globális szinten csökkenteni kell vagy be kell szüntetni az említett vegyi anyagok gyártását és felhasználását, és támogatni kell azoknak az egyezmény releváns mellékleteibe történő felvételét.

(6)

Helyénvaló meghatározni az Unió által a Részes Felek konferenciáján képviselendő álláspontot, mivel a határozatok kötelező érvényűek lesznek az Unióra nézve, vagy meghatározó módon befolyásolhatják az uniós jog – nevezetesen az (EU) 2019/1021 európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) – tartalmát,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló Stockholmi Egyezmény Részes Felei konferenciájának tizenegyedik ülésén – kellő figyelembe véve a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokat felülvizsgáló bizottság (a továbbiakban: a POPRC) releváns ajánlásait – az Unió által képviselendő álláspont a következő:

a)

támogatni kell a dechlorane plusnak az A. mellékletbe való felvételét, a POPRC által ajánlott speciális kivételekkel;

b)

támogatni kell a metoxiklórnak az A. mellékletbe való felvételét, speciális kivételek nélkül;

c)

támogatni kell az UV-328-nak az A. mellékletbe való felvételét, a POPRC által ajánlott speciális kivételekkel.

2. cikk

A Részes Felek konferenciájának tizenegyedik ülésén bekövetkező fejlemények fényében az Unió képviselői – a tagállamokkal egyeztetve – helyszíni koordinációs üléseken a Tanács további határozata nélkül is megállapodhatnak az 1. cikkben említett álláspont finomításáról.

3. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Luxembourgban, 2023. április 25-én.

a Tanács részéről

az elnök

P. KULLGREN


(1)  HL L 209., 2006.7.31., 3. o.

(2)  A Tanács 2006/507/EK határozata (2004. október 14.) a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló Stockholmi Egyezménynek az Európai Közösség részéről való megkötéséről (HL L 209., 2006.7.31., 1. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1021 rendelete (2019. június 20.) a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról (HL L 169., 2019.6.25., 45. o.).


2023.5.24.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 136/57


A TANÁCS (EU) 2023/1007 HATÁROZATA

(2023. április 25.)

a veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről és ártalmatlanításáról szóló bázeli egyezmény Részesek Konferenciájának tizenhatodik ülésén az egyezmény cikkeinek és mellékleteinek bizonyos módosításai tekintetében az Európai Unió által képviselendő álláspontról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 192. cikke (1) bekezdésére, összefüggésben 218. cikke (9) bekezdésével,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről és ártalmatlanításáról szóló bázeli egyezmény (1) (a továbbiakban: az egyezmény) 1992-ben hatályba lépett, és azt az Unió a 93/98/EGK tanácsi határozattal (2) megkötötte.

(2)

Az egyezménynek megfelelően a Részesek Konferenciájának kell – az igényeknek megfelelően – megvizsgálnia és elfogadnia az egyezmény és mellékletei módosításait.

(3)

A Részesek Konferenciája a 2022 júniusában tartott tizenötödik ülésén megvizsgálta az egyezmény 6. cikke (2) bekezdésének módosításaira irányuló, az Oroszországi Föderáció által benyújtott javaslatot. Az említett javaslat célja egy 30 napos határidő megállapítása az importáló állam számára a hulladékszállításról értesítést küldőnek történő válaszadásra, és az említett javaslat magában foglal egy másik, szövegezési jellegűként prezentált változtatást is. A Részesek Konferenciája úgy határozott, hogy e javaslat vizsgálatát a Részesek Konferenciájának következő ülésére halasztja.

(4)

Az Unió nevében az egyezmény IV. mellékletének, valamint a II. és a IX. mellékletében szereplő egyes bejegyzéseknek módosítására irányuló javaslatot is benyújtottak, amelyet a Részesek Konferenciája a tizenötödik ülésén megvitatott. A javaslat célja többek között az egyezmény IV. mellékletében felsorolt ártalmatlanítási eljárások leírásának módosítása és egyértelművé tétele, így különösen a következők: beilleszteni egy olyan általános bevezetőt, amely egyértelműen megkülönbözteti a „nem hasznosítás” és a „hasznosítás” fogalmát; beilleszteni olyan címsorokat és bevezető szövegeket, amelyek kifejtik a „nem hasznosítási eljárások” (a IV. melléklet A. része) és a „hasznosítási eljárások” (a IV. melléklet B. része) jelentését; tisztázni azt, hogy a melléklet kiterjed valamennyi olyan ártalmatlanítási eljárásra, amelyek a gyakorlatban előfordulnak vagy előfordulhatnak – függetlenül azok jogállásától és függetlenül attól, hogy környezetvédelmi szempontból megfelelőnek minősülnek-e –, továbbá azt, hogy a melléklet kiterjed a hulladék egyéb eljárások alá vonása előtt végzett eljárásokra is; naprakésszé és egyértelművé tenni az eljárások leírását az egyezmény 1989-es elfogadása óta bekövetkezett tudományos, műszaki és egyéb fejleményekkel összhangban; valamint biztosítani – mindenre kiterjedő rendelkezések bevezetése révén –, hogy az egyezmény követelményei valamennyi, kifejezetten nem említett eljárásra kiterjednek. A Részesek Konferenciája úgy határozott, hogy e javaslat vizsgálatát a Részesek Konferenciájának következő ülésén folytatja.

(5)

Ami az egyezmény 6. cikke (2) bekezdésének módosításaira irányuló, az Oroszországi Föderáció által benyújtott javaslatot illeti, az Unió nem támogathatja azt, mivel a módosítások nem segítenék azon problémák kezelését, amelyeket az Unió az egyezmény szerinti, az „előzetes, tájékoztatáson alapuló hozzájárulás” eljárásának működéséhez szükséges prioritásoknak tekint. Emellett az egyezmény főszövegére vonatkozó módosítások hatálybalépése hosszú és nehéz folyamatot tesz szükségessé, és aránytalannak tűnik egy ilyen eljárás elindítása egy olyan módosítás érdekében, amely kicsi vagy semmilyen hozzáadott értékkel nem kecsegtet.

(6)

Ami a IV. melléklet, valamint a II. és a IX. mellékletben szereplő egyes bejegyzések módosítására irányuló javaslatot illeti, az Uniónak továbbra is támogatnia kell annak elfogadását. Az e javaslatra vonatkozó konszenzus elérése érdekében az Unió tanúsíthat rugalmasságot, különösen azon javasolt intézkedések tekintetében, amelyek valószínűleg nem találnak kellő támogatásra a Részesek Konferenciájának tizenhatodik ülésén történő elfogadásukhoz. Ez magában foglalja például a vitás témákra (így például az újrahasználatra való előkészítés és a mindenre kiterjedő eljárások) vonatkozó megbeszélések elhalasztását, a javaslat fennmaradó aspektusairól való megállapodásra irányuló törekvést, valamint más Felek esetleges módosításainak támogatását, feltéve, hogy azok révén elérhetők ugyanazon célkitűzések, mint amelyeket az Uniónak az egyezmény IV. mellékletére vonatkozó javaslatai szolgálnak.

(7)

Helyénvaló meghatározni a Részesek Konferenciájának tizenhatodik ülésén az említett javaslatok tekintetében az Unió által képviselendő álláspontot, mivel a tervezett jogi aktusok – elfogadásuk esetén – mind az egyezmény szövegének, mind a mellékleteinek módosítását jelentenék, és így kötelező érvényűek volnának az Unióra nézve, továbbá befolyásolnák az uniós jog, nevezetesen a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) és az 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) tartalmát,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Bázeli Egyezmény Részesek Konferenciájának tizenhatodik ülésén az Unió által képviselendő álláspont a következő:

a)

az Unió nem támogatja az egyezmény 6. cikke (2) bekezdésének módosításaira irányuló, az Oroszországi Föderáció által benyújtott javaslatot;

b)

az Unió továbbra is támogatja az egyezmény IV. melléklete, valamint a II. és a IX. mellékletében szereplő egyes bejegyzések módosításainak elfogadását. Amennyiben erre szükség van ahhoz, hogy konszenzus szülessen az egyezmény IV. mellékletének módosításáról, az Unió rugalmasságot tanúsíthat, és egyetérthet az általa a Részesek Konferenciájának tizenötödik ülésén megfontolásra előterjesztett javaslattól való eltéréssel, továbbá támogathat más olyan esetleges változtatásokat, amelyek révén elérhetők ugyanazon célkitűzések, mint amelyeket az Uniónak az egyezmény IV. mellékletére vonatkozó javaslatai szolgálnak, és amelyek nem ássák alá az Uniónak a hulladékgazdálkodásra és -szállításra vonatkozó jogi rendszerét.

2. cikk

A Részesek Konferenciájának tizenhatodik ülésén bekövetkező fejlemények fényében az Unió képviselői – a tagállamokkal egyeztetve – helyszíni koordinációs üléseken a Tanács további határozata nélkül is megállapodhatnak az 1. cikk b) pontjában említett álláspont finomításáról.

3. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Luxembourgban, 2023. április 25-én.

a Tanács részéről

az elnök

P. KULLGREN


(1)  HL L 39., 1993.2.16., 3. o.

(2)  A Tanács határozata (1993. február 1.) a veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának és ártalmatlanításának ellenőrzéséről szóló egyezménynek (bázeli egyezmény) a Közösség részéről történő megkötéséről (93/98/EGK) (HL L 39., 1993.2.16., 1. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK irányelve (2008. november 19.) a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről (HL L 312., 2008.11.22., 3. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 1013/2006/EK rendelete (2006. június 14.) a hulladékszállításról (HL L 190., 2006.7.12., 1. o.).


2023.5.24.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 136/59


A TANÁCS (EU) 2023/1008 HATÁROZATA

(2023. május 15.)

az Európai Unió és az Ecuadori Köztársaság közötti, a személyes adatoknak a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol), valamint a súlyos bűncselekmények és a terrorizmus elleni küzdelem terén illetékes ecuadori hatóságok közötti cseréjéről szóló megállapodásra irányuló, az Ecuadori Köztársasággal folytatandó tárgyalások megkezdésére való felhatalmazásról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 16. cikke (2) bekezdésére és 88. cikkére, összefüggésben 218. cikkének (3) és (4) bekezdésével,

tekintettel az Európai Bizottság ajánlására,

mivel:

(1)

2016. május 11-én elfogadták az (EU) 2016/794 európai parlamenti és tanácsi rendeletet (1), amely 2017. május 1-jétől alkalmazandó, és amelyet az (EU) 2022/991 európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) módosított.

(2)

Az (EU) 2016/794 rendelet rendelkezései – különösen a személyes adatoknak a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségétől (Europol) harmadik országokhoz és nemzetközi szervezetekhez történő továbbítására vonatkozóak – úgy rendelkeznek, hogy az Europol az Unió és az említett harmadik ország által az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 218. cikke alapján kötött olyan nemzetközi megállapodás alapján továbbíthat személyes adatokat valamely harmadik ország hatósága számára, amely megfelelő garanciákat szolgáltat az egyének magánéletének, valamint alapvető jogainak és szabadságainak a védelme tekintetében.

(3)

Tárgyalásokat kell kezdeni az Európai Unió és az Ecuadori Köztársaság közötti, a személyes adatoknak az Europol, valamint a súlyos bűncselekmények és a terrorizmus elleni küzdelem terén illetékes ecuadori hatóságok közötti cseréjéről szóló megállapodás (a továbbiakban: a megállapodás) megkötése céljából.

(4)

Az (EU) 2016/794 rendelet (35) preambulumbekezdésében kifejtettek szerint a Bizottság számára lehetővé kell tenni, hogy kikérje az európai adatvédelmi biztos véleményét a megállapodásról folytatott tárgyalások ideje alatt, de mindenképpen a megállapodás megkötése előtt.

(5)

A megállapodásnak tiszteletben kell tartania az alapvető jogokat, és tekintetbe kell vennie az Európai Unió Alapjogi Chartája (a továbbiakban: a Charta) által elismert elveket, különösen a Charta 7. cikkében elismert, a magán- és a családi élet tiszteletben tartásához való jogot, a Charta 8. cikkében elismert, a személyes adatok védelméhez való jogot, valamint a Charta 47. cikkében elismert, a hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz való jogot. A megállapodást az említett jogoknak és elveknek megfelelően kell alkalmazni.

(6)

A megállapodás nem érintheti és nem sértheti a nemzetbiztonság megőrzéséért felelős hatóságok közötti személyesadat-átadást vagy egyéb együttműködési formákat.

(7)

Írországra nézve az (EU) 2016/794 rendelet kötelező, ezért részt vesz e határozat elfogadásában.

(8)

Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az EUMSZ-hez csatolt, Dánia helyzetéről szóló 22. jegyzőkönyv 1. és 2. cikke értelmében Dánia nem vesz részt ennek a határozatnak az elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó.

(9)

E határozattal és annak függelékével kapcsolatban konzultációra került sor az európai adatvédelmi biztossal, aki 2023. április 19-én véleményt nyilvánított,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1)   A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az Európai Unió és az Ecuadori Köztársaság közötti, a személyes adatoknak a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol), valamint a súlyos bűncselekmények és a terrorizmus elleni küzdelem terén illetékes ecuadori hatóságok közötti cseréjéről szóló megállapodásra irányuló tárgyalásokat kezdjen az Ecudaori Köztársasággal.

(2)   A tárgyalásokat az e határozat függelékében meghatározott tanácsi tárgyalási irányelvek alapján kell lefolytatni.

2. cikk

A Tanács a Bizottságot jelöli ki az Unió főtárgyalójának.

3. cikk

(1)   Az 1. cikkben említett tárgyalásokat a bűnüldözési munkacsoporttal (rendőrség) konzultálva kell lefolytatni, figyelemmel bármely olyan iránymutatásra, amelyet a Tanács a Bizottság számára a későbbiekben kibocsáthat.

(2)   A Bizottság rendszeres alapon és bármikor a Tanács kérésére jelentést tesz a Tanácsnak a tárgyalások menetéről és eredményéről egyaránt, és a lehető leghamarabb továbbítja számára a releváns dokumentumokat annak érdekében, hogy a Tanács tagjainak észszerű időt biztosítson ahhoz, hogy megfelelően felkészülhessenek a soron következő tárgyalásokra.

Adott esetben vagy a Tanács kérésére a Bizottság írásbeli jelentést készít.

4. cikk

Ennek a határozatnak a Bizottság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2023. május 15-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. FORSSMED


(1)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/794 rendelete (2016. május 11.) a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségéről (Europol), valamint a 2009/371/IB, a 2009/934/IB, a 2009/935/IB, a 2009/936/IB és a 2009/968/IB tanácsi határozat felváltásáról és hatályon kívül helyezéséről (HL L 135., 2016.5.24., 53. o.).

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2022/991 rendelete (2022. június 8.) az (EU) 2016/794 rendeletnek az Europol magánfelekkel folytatott együttműködése, a személyes adatoknak az Europol által a bűnügyi nyomozások támogatása érdekében végzett kezelése, valamint az Europol kutatásban és innovációban betöltött szerepe tekintetében történő módosításáról (HL L 169., 2022.6.27., 1. o.).


2023.5.24.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 136/61


A TANÁCS (EU) 2023/1009 HATÁROZATA

(2023. május 15.)

az Európai Unió és a Többnemzetiségű Bolíviai Állam közötti, a személyes adatoknak a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol), valamint a súlyos bűncselekmények és a terrorizmus elleni küzdelem terén illetékes bolíviai hatóságok közötti cseréjéről szóló megállapodásra irányuló, a Többnemzetiségű Bolíviai Állammal folytatandó tárgyalások megkezdésére való felhatalmazásról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 16. cikke (2) bekezdésére és 88. cikkére, összefüggésben 218. cikkének (3) és (4) bekezdésével,

tekintettel az Európai Bizottság ajánlására,

mivel:

(1)

2016. május 11-én elfogadták az (EU) 2016/794 európai parlamenti és tanácsi rendeletet (1), amely 2017. május 1-jétől alkalmazandó, és amelyet az (EU) 2022/991 európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) módosított.

(2)

Az (EU) 2016/794 rendelet rendelkezései – különösen a személyes adatoknak a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségétől (Europol) harmadik országokhoz és nemzetközi szervezetekhez történő továbbítására vonatkozóak – úgy rendelkeznek, hogy az Europol az Unió és az említett harmadik ország által az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 218. cikke alapján kötött olyan nemzetközi megállapodás alapján továbbíthat személyes adatokat valamely harmadik ország hatósága számára, amely megfelelő garanciákat szolgáltat az egyének magánéletének, valamint alapvető jogainak és szabadságainak a védelme tekintetében.

(3)

Tárgyalásokat kell kezdeni az Európai Unió és a Többnemzetiségű Bolíviai Állam közötti, a személyes adatoknak az Europol, valamint a súlyos bűncselekmények és a terrorizmus elleni küzdelem terén illetékes bolíviai hatóságok közötti cseréjéről szóló megállapodás (a továbbiakban: a megállapodás) megkötése céljából.

(4)

Az (EU) 2016/794 rendelet (35) preambulumbekezdésében kifejtettek szerint a Bizottság számára lehetővé kell tenni, hogy kikérje az európai adatvédelmi biztos véleményét a megállapodásról folytatott tárgyalások ideje alatt, de mindenképpen a megállapodás megkötése előtt.

(5)

A megállapodásnak tiszteletben kell tartania az alapvető jogokat, és tekintetbe kell vennie az Európai Unió Alapjogi Chartája (a továbbiakban: a Charta) által elismert elveket, különösen a Charta 7. cikkében elismert, a magán- és a családi élet tiszteletben tartásához való jogot, a Charta 8. cikkében elismert, a személyes adatok védelméhez való jogot, valamint a Charta 47. cikkében elismert, a hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz való jogot. A megállapodást az említett jogoknak és elveknek megfelelően kell alkalmazni.

(6)

A megállapodás nem érintheti és nem sértheti a nemzetbiztonság megőrzéséért felelős hatóságok közötti személyesadat-átadást vagy egyéb együttműködési formákat.

(7)

Írországra nézve az (EU) 2016/794 rendelet kötelező, ezért részt vesz e határozat elfogadásában.

(8)

Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az EUMSZ-hez csatolt, Dánia helyzetéről szóló 22. jegyzőkönyv 1. és 2. cikke értelmében Dánia nem vesz részt ennek a határozatnak az elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó.

(9)

E határozattal és annak függelékével kapcsolatban konzultációra került sor az európai adatvédelmi biztossal, aki 2023. május 3-án véleményt nyilvánított,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1)   A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az Európai Unió és a Többnemzetiségű Bolíviai Állam közötti, a személyes adatoknak a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol), valamint a súlyos bűncselekmények és a terrorizmus elleni küzdelem terén illetékes bolíviai hatóságok közötti cseréjéről szóló megállapodásra irányuló tárgyalásokat kezdjen a Többnemzetiségű Bolíviai Állammal.

(2)   A tárgyalásokat az e határozat függelékében meghatározott tanácsi tárgyalási irányelvek alapján kell lefolytatni.

2. cikk

A Tanács a Bizottságot jelöli ki az Unió főtárgyalójának.

3. cikk

(1)   Az 1. cikkben említett tárgyalásokat a bűnüldözési munkacsoporttal (rendőrség) konzultálva kell lefolytatni, figyelemmel bármely olyan iránymutatásra, amelyet a Tanács a Bizottság számára a későbbiekben kibocsáthat.

(2)   A Bizottság rendszeres alapon és bármikor a Tanács kérésére jelentést tesz a Tanácsnak a tárgyalások menetéről és eredményéről egyaránt, és a lehető leghamarabb továbbítja számára a releváns dokumentumokat annak érdekében, hogy a Tanács tagjainak észszerű időt biztosítson ahhoz, hogy megfelelően felkészülhessenek a soron következő tárgyalásokra.

Adott esetben vagy a Tanács kérésére a Bizottság írásbeli jelentést készít.

4. cikk

Ennek a határozatnak a Bizottság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2023. május 15-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. FORSSMED


(1)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/794 rendelete (2016. május 11.) a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségéről (Europol), valamint a 2009/371/IB, a 2009/934/IB, a 2009/935/IB, a 2009/936/IB és a 2009/968/IB tanácsi határozat felváltásáról és hatályon kívül helyezéséről (HL L 135., 2016.5.24., 53. o.).

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2022/991 rendelete (2022. június 8.) az (EU) 2016/794 rendeletnek az Europol magánfelekkel folytatott együttműködése, a személyes adatoknak az Europol által a bűnügyi nyomozások támogatása érdekében végzett kezelése, valamint az Europol kutatásban és innovációban betöltött szerepe tekintetében történő módosításáról (HL L 169., 2022.6.27., 1. o.).


2023.5.24.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 136/63


A TANÁCS (EU) 2023/1010 HATÁROZATA

(2023. május 15.)

az Európai Unió és a Brazil Szövetségi Köztársaság közötti, a személyes adatoknak a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol), valamint a súlyos bűncselekmények és a terrorizmus elleni küzdelem terén illetékes brazil hatóságok közötti cseréjéről szóló megállapodásra irányuló, a Brazil Szövetségi Köztársasággal folytatandó tárgyalások megkezdésére való felhatalmazásról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 16. cikke (2) bekezdésére és 88. cikkére, összefüggésben 218. cikkének (3) és (4) bekezdésével,

tekintettel az Európai Bizottság ajánlására,

mivel:

(1)

2016. május 11-én elfogadták az (EU) 2016/794 európai parlamenti és tanácsi rendeletet (1), amely 2017. május 1-jétől alkalmazandó, és amelyet az (EU) 2022/991 európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) módosított.

(2)

Az (EU) 2016/794 rendelet rendelkezései – különösen a személyes adatoknak a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségétől (Europol) harmadik országokhoz és nemzetközi szervezetekhez történő továbbítására vonatkozóak – úgy rendelkeznek, hogy az Europol az Unió és az említett harmadik ország által az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 218. cikke alapján kötött olyan nemzetközi megállapodás alapján továbbíthat személyes adatokat valamely harmadik ország hatósága számára, amely megfelelő garanciákat szolgáltat az egyének magánéletének, valamint alapvető jogainak és szabadságainak a védelme tekintetében.

(3)

Tárgyalásokat kell kezdeni az Európai Unió és a Brazil Szövetségi Köztársaság közötti, a személyes adatoknak az Europol, valamint a súlyos bűncselekmények és a terrorizmus elleni küzdelem terén illetékes brazil hatóságok közötti cseréjéről szóló megállapodás (a továbbiakban: a megállapodás) megkötése céljából.

(4)

Az (EU) 2016/794 rendelet (35) preambulumbekezdésében kifejtettek szerint a Bizottság számára lehetővé kell tenni, hogy kikérje az európai adatvédelmi biztos véleményét a megállapodásról folytatott tárgyalások ideje alatt, de mindenképpen a megállapodás megkötése előtt.

(5)

A megállapodásnak tiszteletben kell tartania az alapvető jogokat, és tekintetbe kell vennie az Európai Unió Alapjogi Chartája (a továbbiakban: a Charta) által elismert elveket, különösen a Charta 7. cikkében elismert, a magán- és a családi élet tiszteletben tartásához való jogot, a Charta 8. cikkében elismert, a személyes adatok védelméhez való jogot, valamint a Charta 47. cikkében elismert, a hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz való jogot. A megállapodást az említett jogoknak és elveknek megfelelően kell alkalmazni.

(6)

A megállapodás nem érintheti és nem sértheti a nemzetbiztonság megőrzéséért felelős hatóságok közötti személyesadat-átadást vagy egyéb együttműködési formákat.

(7)

Írországra nézve az (EU) 2016/794 rendelet kötelező, ezért részt vesz e határozat elfogadásában.

(8)

Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az EUMSZ-hez csatolt, Dánia helyzetéről szóló 22. jegyzőkönyv 1. és 2. cikke értelmében Dánia nem vesz részt ennek a határozatnak az elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó.

(9)

E határozattal és annak függelékével kapcsolatban konzultációra került sor az európai adatvédelmi biztossal, aki 2023. május 3-án véleményt nyilvánított,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1)   A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az Európai Unió és a Brazil Szövetségi Köztársaság közötti, a személyes adatoknak a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol), valamint a súlyos bűncselekmények és a terrorizmus elleni küzdelem terén illetékes brazil hatóságok közötti cseréjéről szóló megállapodásra irányuló tárgyalásokat kezdjen a Brazil Szövetségi Köztársasággal.

(2)   A tárgyalásokat az e határozat függelékében meghatározott tanácsi tárgyalási irányelvek alapján kell lefolytatni.

2. cikk

A Tanács a Bizottságot jelöli ki az Unió főtárgyalójának.

3. cikk

(1)   Az 1. cikkben említett tárgyalásokat a bűnüldözési munkacsoporttal (rendőrség) konzultálva kell lefolytatni, figyelemmel bármely olyan iránymutatásra, amelyet a Tanács a Bizottság számára a későbbiekben kibocsáthat.

(2)   A Bizottság rendszeres alapon és bármikor a Tanács kérésére jelentést tesz a Tanácsnak a tárgyalások menetéről és eredményéről egyaránt, és a lehető leghamarabb továbbítja számára a releváns dokumentumokat annak érdekében, hogy a Tanács tagjainak észszerű időt biztosítson ahhoz, hogy megfelelően felkészülhessenek a soron következő tárgyalásokra.

Adott esetben vagy a Tanács kérésére a Bizottság írásbeli jelentést készít.

4. cikk

Ennek a határozatnak a Bizottság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2023. május 15-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. FORSSMED


(1)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/794 rendelete (2016. május 11.) a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségéről (Europol), valamint a 2009/371/IB, a 2009/934/IB, a 2009/935/IB, a 2009/936/IB és a 2009/968/IB tanácsi határozat felváltásáról és hatályon kívül helyezéséről (HL L 135., 2016.5.24., 53. o.).

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2022/991 rendelete (2022. június 8.) az (EU) 2016/794 rendeletnek az Europol magánfelekkel folytatott együttműködése, a személyes adatoknak az Europol által a bűnügyi nyomozások támogatása érdekében végzett kezelése, valamint az Europol kutatásban és innovációban betöltött szerepe tekintetében történő módosításáról (HL L 169., 2022.6.27., 1. o.).


2023.5.24.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 136/65


A TANÁCS (EU) 2023/1011 HATÁROZATA

(2023. május 15.)

az Európai Unió és a Mexikói Egyesült Államok közötti, a személyes adatoknak a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol), valamint a súlyos bűncselekmények és a terrorizmus elleni küzdelem terén illetékes mexikói hatóságok közötti cseréjéről szóló megállapodásra irányuló, a Mexikói Egyesült Államokkal folytatandó tárgyalások megkezdésére való felhatalmazásról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 16. cikke (2) bekezdésére és 88. cikkére, összefüggésben 218. cikkének (3) és (4) bekezdésével,

tekintettel az Európai Bizottság ajánlására,

mivel:

(1)

2016. május 11-én elfogadták az (EU) 2016/794 európai parlamenti és tanácsi rendeletet (1), amely 2017. május 1-jétől alkalmazandó, és amelyet az (EU) 2022/991 európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) módosított.

(2)

Az (EU) 2016/794 rendelet rendelkezései – különösen a személyes adatoknak a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségétől (Europol) harmadik országokhoz és nemzetközi szervezetekhez történő továbbítására vonatkozóak – úgy rendelkeznek, hogy az Europol az Unió és az említett harmadik ország által az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 218. cikke alapján kötött olyan nemzetközi megállapodás alapján továbbíthat személyes adatokat valamely harmadik ország hatósága számára, amely megfelelő garanciákat szolgáltat az egyének magánéletének, valamint alapvető jogainak és szabadságainak a védelme tekintetében.

(3)

Tárgyalásokat kell kezdeni az Európai Unió és a Mexikói Egyesült Államok közötti, a személyes adatoknak az Europol, valamint a súlyos bűncselekmények és a terrorizmus elleni küzdelem terén illetékes mexikói hatóságok közötti cseréjéről szóló megállapodás (a továbbiakban: a megállapodás) megkötése céljából.

(4)

Az (EU) 2016/794 rendelet (35) preambulumbekezdésében kifejtettek szerint a Bizottság számára lehetővé kell tenni, hogy kikérje az európai adatvédelmi biztos véleményét a megállapodásról folytatott tárgyalások ideje alatt, de mindenképpen a megállapodás megkötése előtt.

(5)

A megállapodásnak tiszteletben kell tartania az alapvető jogokat, és tekintetbe kell vennie az Európai Unió Alapjogi Chartája (a továbbiakban: a Charta) által elismert elveket, különösen a Charta 7. cikkében elismert, a magán- és a családi élet tiszteletben tartásához való jogot, a Charta 8. cikkében elismert, a személyes adatok védelméhez való jogot, valamint a Charta 47. cikkében elismert, a hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz való jogot. A megállapodást az említett jogoknak és elveknek megfelelően kell alkalmazni.

(6)

A megállapodás nem érintheti és nem sértheti a nemzetbiztonság megőrzéséért felelős hatóságok közötti személyesadat-átadást vagy egyéb együttműködési formákat.

(7)

Írországra nézve az (EU) 2016/794 rendelet kötelező, ezért részt vesz e határozat elfogadásában.

(8)

Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az EUMSZ-hez csatolt, Dánia helyzetéről szóló 22. jegyzőkönyv 1. és 2. cikke értelmében Dánia nem vesz részt ennek a határozatnak az elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó.

(9)

E határozattal és annak függelékével kapcsolatban konzultációra került sor az európai adatvédelmi biztossal, aki 2023. május 3-án véleményt nyilvánított,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1)   A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az Európai Unió és a Mexikói Egyesült Államok közötti, a személyes adatoknak a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol), valamint a súlyos bűncselekmények és a terrorizmus elleni küzdelem terén illetékes mexikói hatóságok közötti cseréjéről szóló megállapodásra irányuló tárgyalásokat kezdjen a Mexikói Egyesült Államokkal.

(2)   A tárgyalásokat az e határozat függelékében meghatározott tanácsi tárgyalási irányelvek alapján kell lefolytatni.

2. cikk

A Tanács a Bizottságot jelöli ki az Unió főtárgyalójának.

3. cikk

(1)   Az 1. cikkben említett tárgyalásokat a bűnüldözési munkacsoporttal (rendőrség) konzultálva kell lefolytatni, figyelemmel bármely olyan iránymutatásra, amelyet a Tanács a Bizottság számára a későbbiekben kibocsáthat.

(2)   A Bizottság rendszeres alapon és bármikor a Tanács kérésére jelentést tesz a Tanácsnak a tárgyalások menetéről és eredményéről egyaránt, és a lehető leghamarabb továbbítja számára a releváns dokumentumokat annak érdekében, hogy a Tanács tagjainak észszerű időt biztosítson ahhoz, hogy megfelelően felkészülhessenek a soron következő tárgyalásokra.

Adott esetben vagy a Tanács kérésére a Bizottság írásbeli jelentést készít.

4. cikk

Ennek a határozatnak a Bizottság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2023. május 15-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. FORSSMED


(1)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/794 rendelete (2016. május 11.) a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségéről (Europol), valamint a 2009/371/IB, a 2009/934/IB, a 2009/935/IB, a 2009/936/IB és a 2009/968/IB tanácsi határozat felváltásáról és hatályon kívül helyezéséről (HL L 135., 2016.5.24., 53. o.).

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2022/991 rendelete (2022. június 8.) az (EU) 2016/794 rendeletnek az Europol magánfelekkel folytatott együttműködése, a személyes adatoknak az Europol által a bűnügyi nyomozások támogatása érdekében végzett kezelése, valamint az Europol kutatásban és innovációban betöltött szerepe tekintetében történő módosításáról (HL L 169., 2022.6.27., 1. o.).


2023.5.24.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 136/67


A TANÁCS (EU) 2023/1012 HATÁROZATA

(2023. május 15.)

az Európai Unió és a Perui Köztársaság közötti, a személyes adatoknak a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol), valamint a súlyos bűncselekmények és a terrorizmus elleni küzdelem terén illetékes perui hatóságok közötti cseréjéről szóló megállapodásra irányuló, a Perui Köztársasággal folytatandó tárgyalások megkezdésére való felhatalmazásról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 16. cikke (2) bekezdésére és 88. cikkére, összefüggésben 218. cikkének (3) és (4) bekezdésével,

tekintettel az Európai Bizottság ajánlására,

mivel:

(1)

2016. május 11-én elfogadták az (EU) 2016/794 európai parlamenti és tanácsi rendeletet (1), amely 2017. május 1-jétől alkalmazandó, és amelyet az (EU) 2022/991 európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) módosított.

(2)

Az (EU) 2016/794 rendelet rendelkezései – különösen a személyes adatoknak a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségétől (Europol) harmadik országokhoz és nemzetközi szervezetekhez történő továbbítására vonatkozóak – úgy rendelkeznek, hogy az Europol az Unió és az említett harmadik ország által az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 218. cikke alapján kötött olyan nemzetközi megállapodás alapján továbbíthat személyes adatokat valamely harmadik ország hatósága számára, amely megfelelő garanciákat szolgáltat az egyének magánéletének, valamint alapvető jogainak és szabadságainak a védelme tekintetében.

(3)

Tárgyalásokat kell kezdeni az Európai Unió és a Perui Köztársaság közötti, a személyes adatoknak az Europol, valamint a súlyos bűncselekmények és a terrorizmus elleni küzdelem terén illetékes perui hatóságok közötti cseréjéről szóló megállapodás (a továbbiakban: a megállapodás) megkötése céljából.

(4)

Az (EU) 2016/794 rendelet (35) preambulumbekezdésében kifejtettek szerint a Bizottság számára lehetővé kell tenni, hogy kikérje az európai adatvédelmi biztos véleményét a megállapodásról folytatott tárgyalások ideje alatt, de mindenképpen a megállapodás megkötése előtt.

(5)

A megállapodásnak tiszteletben kell tartania az alapvető jogokat, és tekintetbe kell vennie az Európai Unió Alapjogi Chartája (a továbbiakban: a Charta) által elismert elveket, különösen a Charta 7. cikkében elismert, a magán- és a családi élet tiszteletben tartásához való jogot, a Charta 8. cikkében elismert, a személyes adatok védelméhez való jogot, valamint a Charta 47. cikkében elismert, a hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz való jogot. A megállapodást az említett jogoknak és elveknek megfelelően kell alkalmazni.

(6)

A megállapodás nem érintheti és nem sértheti a nemzetbiztonság megőrzéséért felelős hatóságok közötti személyesadat-átadást vagy egyéb együttműködési formákat.

(7)

Írországra nézve az (EU) 2016/794 rendelet kötelező, ezért részt vesz e határozat elfogadásában.

(8)

Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az EUMSZ-hez csatolt, Dánia helyzetéről szóló 22. jegyzőkönyv 1. és 2. cikke értelmében Dánia nem vesz részt ennek a határozatnak az elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó.

(9)

E határozattal és annak függelékével kapcsolatban konzultációra került sor az európai adatvédelmi biztossal, aki 2023. május 3-án véleményt nyilvánított,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1)   A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az Európai Unió és a Perui Köztársaság közötti, a személyes adatoknak a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol), valamint a súlyos bűncselekmények és a terrorizmus elleni küzdelem terén illetékes perui hatóságok közötti cseréjéről szóló megállapodásra irányuló tárgyalásokat kezdjen a Perui Köztársasággal.

(2)   A tárgyalásokat az e határozat függelékében meghatározott tanácsi tárgyalási irányelvek alapján kell lefolytatni.

2. cikk

A Tanács a Bizottságot jelöli ki az Unió főtárgyalójának.

3. cikk

(1)   Az 1. cikkben említett tárgyalásokat a bűnüldözési munkacsoporttal (rendőrség) konzultálva kell lefolytatni, figyelemmel bármely olyan iránymutatásra, amelyet a Tanács a Bizottság számára a későbbiekben kibocsáthat.

(2)   A Bizottság rendszeres alapon és bármikor a Tanács kérésére jelentést tesz a Tanácsnak a tárgyalások menetéről és eredményéről egyaránt, és a lehető leghamarabb továbbítja számára a releváns dokumentumokat annak érdekében, hogy a Tanács tagjainak észszerű időt biztosítson ahhoz, hogy megfelelően felkészülhessenek a soron következő tárgyalásokra.

Adott esetben vagy a Tanács kérésére a Bizottság írásbeli jelentést készít.

4. cikk

Ennek a határozatnak a Bizottság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2023. május 15-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. FORSSMED


(1)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/794 rendelete (2016. május 11.) a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségéről (Europol), valamint a 2009/371/IB, a 2009/934/IB, a 2009/935/IB, a 2009/936/IB és a 2009/968/IB tanácsi határozat felváltásáról és hatályon kívül helyezéséről (HL L 135., 2016.5.24., 53. o.).

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2022/991 rendelete (2022. június 8.) az (EU) 2016/794 rendeletnek az Europol magánfelekkel folytatott együttműködése, a személyes adatoknak az Europol által a bűnügyi nyomozások támogatása érdekében végzett kezelése, valamint az Europol kutatásban és innovációban betöltött szerepe tekintetében történő módosításáról (HL L 169., 2022.6.27., 1. o.).


2023.5.24.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 136/69


A TANÁCS (EU) 2023/1013 HATÁROZATA

(2023. május 16.)

az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság tagjai és póttagjai részére napidíj biztosításáról, valamint utazási költségeik megtérítéséről szóló 2013/471/EU határozattól való eltérésről, és az (EU) 2021/1072 határozat hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 301. cikke harmadik bekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2021/1072 tanácsi határozat (1) a 2013/471/EU tanácsi határozat (2) 2., 3. és 4. cikkétől való ideiglenes eltérést vezetett be az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (a továbbiakban: a bizottság) tagjai és póttagjai (a továbbiakban együttesen: kedvezményezettek) részére a napidíj kifizetése, valamint az utazási költségek megtérítése tekintetében, lehetővé téve azt, hogy az üléseken távolról, elektronikus úton részt vevő kedvezményezettek napidíjra legyenek jogosultak.

(2)

Az ideiglenes eltérésre annak garantálása érdekében volt szükség, hogy a Covid19-világjárvány miatt az Unióban tartósan fennálló utazási nehézségek vagy a személyes jelenlétet igénylő ülésekre vonatkozó egészségügyi korlátozások időtartama alatt a bizottság tevékenységei az intézményi folytonosság biztosítása céljából mindenkor megfelelő és fenntartható módon folytatódhassanak.

(3)

Az ideiglenes eltérés alkalmazásáról szóló, a bizottság által benyújtott jelentések bizonyították az üléseken távolról, elektronikus úton részt vevő kedvezményezettek részére járó napidíj létezésének költségvetési és környezetvédelmi előnyeit, valamint a bizottság intézményi és üzletmenet-folytonossága tekintetében elért előnyöket és hatékonyságnövekedést. Az említett előnyök a Covid19-világjárvány által az Unióban okozott utazási nehézségektől függetlenül továbbra is relevánsak, ahogyan ezt a bizottságnak a Tanácshoz intézett, egy olyan strukturális megoldásra vonatkozó kérése is mutatja, amely lehetővé teszi, hogy a bizottság bizonyos típusú ülésein távolról, elektronikus úton részt vevő kedvezményezettek részére napidíjat biztosítsanak.

(4)

Ezért helyénvaló, hogy az (EU) 2021/1072 határozattal bevezetett ideiglenes eltérés helyébe egy olyan strukturális megoldás lépjen, amely lehetővé teszi, hogy a bizottság belső szabályaival összhangban megfelelően engedélyezett üléseken – az Elnökség üléseinek, a Közgyűlés plenáris üléseinek, a szekciók üléseinek, valamint az Ipari Szerkezetváltás Konzultatív Bizottsága üléseinek kivételével – távolról, elektronikus úton részt vevő kedvezményezettek részére napidíjat biztosítsanak. Helyénvaló továbbá, hogy kellően indokolt és rendkívüli körülmények fennállása esetén, amikor nem lehetséges teljeskörű személyes jelenlét mellett megszervezni a bizottság üléseit, a távolról, elektronikus úton részt vevő kedvezményezettek részére a napidíj biztosítható legyen a bizottság bármely olyan egyéb, megfelelően engedélyezett üléséhez kapcsolódóan is, amely alapvető fontosságú a bizottság intézményi és üzletmenet-folytonosságának garantálása szempontjából.

(5)

A bizottság ülésein távolról, elektronikus úton részt vevő kedvezményezetteknél felmerülő tényleges adminisztratív költségek alacsonyabbak, mint a személyes jelenlétet igénylő üléseken való részvételre jelenleg alkalmazandó napidíj mértéke, ugyanakkor a kedvezményezettek által ráfordított idő változatlan. Ezért helyénvaló az üléseken távolról, elektronikus úton részt vevő kedvezményezetteknek biztosított napidíjat ennek megfelelően kiigazítani.

(6)

A bizottságnak – a távolról való részvételből fakadó előnyök maximalizálásának céljával – részletes szabályokat kell megállapítania az üléseken távolról, elektronikus úton részt vevő kedvezményezettek részére a napidíj biztosítására vonatkozóan, biztosítva ugyanakkor, hogy nem növekszik indokolatlanul a bizottság által szervezett ülések száma.

(7)

A bizottságnak a 2013/471/EU határozatban meghatározott jelentéstételi követelményekkel összhangban rendszeres jelentéseket kell benyújtania a Tanácsnak az üléseken távolról, elektronikus úton részt vevő kedvezményezettek részére járó napidíj alkalmazásáról annak érdekében, hogy a Tanács értékelni tudja annak hatásait. A jelentésekben fel kell tüntetni különösen a bizottság azon üléseinek számát, amelyen távolról, elektronikus úton vettek részt, és ezek időtartamát, valamint az ilyen ülésekhez kapcsolódó költségvetési és környezetvédelmi megtakarításokat.

(8)

E határozatnak a 2013/471/EU határozat azon jövőbeli átfogó felülvizsgálatának részét kell képeznie, amelyet a bizottság jelenlegi hivatali idejének lejárta előtt kell elvégezni.

(9)

Az (EU) 2021/1072 határozatot hatályon kívül kell helyezni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1)   A 2013/471/EU határozat 2., 3. és 4. cikkétől eltérve azok a kedvezményezettek, akik a bizottság ülésein távolról, elektronikus úton vesznek részt, csak 145 EUR összegű napidíjra jogosultak.

(2)   Az (1) bekezdésben említett napidíj biztosítása csak a bizottság belső szabályaival összhangban engedélyezett ülések esetében alkalmazható, kivéve az Elnökségi üléseit, a Közgyűlés plenáris üléseit, a szekciók üléseit és az Ipari Szerkezetváltás Konzultatív Bizottsága üléseit.

(3)   Kellően indokolt és rendkívüli körülmények fennállása esetén az (1) bekezdésben említett napidíj bármely egyéb, megfelelően engedélyezett, azon ülésektől eltérő ülés esetében is biztosítható, amelyek esetében a (2) bekezdéssel összhangban napidíjat biztosítanak, feltéve, hogy az ilyen ülést nem lehetséges teljeskörű személyes jelenlét mellett megszervezni, és hogy az ilyen ülés alapvető fontosságú a bizottság intézményi és üzletmenet-folytonosságának garantálása szempontjából.

2. cikk

A bizottság 2023. július 26-ig részletes rendelkezéseket fogad el az 1. cikk végrehajtására vonatkozóan.

3. cikk

Az 1. cikkben említett napidíj alkalmazására vonatkozó jelentéstételt bele kell foglalni a 2013/471/EU határozat 9. cikke szerinti jelentéstételi követelményekbe.

4. cikk

Az (EU) 2021/1072 határozat hatályát veszti.

5. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2023. május 16-án.

a Tanács részéről

az elnök

E. SVANTESSON


(1)  A Tanács (EU) 2021/1072 határozata (2021. június 28.) az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság tagjai és póttagjai részére napidíj biztosításáról, valamint utazási költségeik megtérítéséről szóló 2013/471/EU határozattól a Covid19-világjárvány által az Unióban okozott utazási nehézségekre tekintettel való ideiglenes eltérésről (HL L 230., 2021.6.30., 30. o.).

(2)  A Tanács 2013/471/EU határozata (2013. szeptember 23.) az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság tagjai és póttagjai részére napidíj biztosításáról, valamint utazási költségeik megtérítéséről (HL L 253., 2013.9.25., 22. o.).


2023.5.24.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 136/72


A TANÁCS (EU) 2023/1014 HATÁROZATA

(2023. május 16.)

a Régiók Bizottsága a Spanyol Királyság által javasolt egy póttagjának kinevezéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 305. cikkére,

tekintettel a Régiók Bizottsága összetételének megállapításáról szóló, 2019. május 21-i (EU) 2019/852 tanácsi határozatra (1),

tekintettel a spanyol kormány javaslatára,

mivel:

(1)

A Szerződés 300. cikkének (3) bekezdése értelmében a Régiók Bizottsága a regionális és helyi testületek olyan képviselőiből áll, akik valamely regionális vagy helyi testületben választással nyert képviselői megbízatással rendelkeznek, vagy valamely választott testületnek politikai felelősséggel tartoznak.

(2)

A Tanács 2019. december 10-én elfogadta a Régiók Bizottsága tagjainak és póttagjainak a 2020. január 26-tól 2025. január 25-ig tartó időszakra történő kinevezéséről szóló (EU) 2019/2157 határozatot (2).

(3)

A Régiók Bizottsága egy póttagjának helye megüresedett Javier VILA FERRERO lemondását követően.

(4)

A spanyol kormány Ana Isabel CÁRCABA GARCÍA-t, aki regionális testületet képvisel és valamely regionális testületben választással nyert képviselői megbízatással rendelkezik – Consejera de Hacienda, Gobierno del Principado de Asturias (a kormány pénzügyeiért felelős regionális miniszter, Asztúriai hercegség) – a Régiók Bizottsága póttagjává javasolta kinevezni a jelenlegi hivatali idő fennmaradó részére, azaz a 2025. január 25-ig tartó időszakra,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Tanács a jelenlegi hivatali idő fennmaradó részére, azaz 2025. január 25-ig a Régiók Bizottsága póttagjává nevezi ki Ana Isabel CÁRCABA GARCÍA-t, aki regionális testületet képvisel és választással nyert képviselői megbízatással rendelkezik – Consejera de Hacienda, Gobierno del Principado de Asturias (a kormány pénzügyeiért felelős regionális miniszter, Asztúriai hercegség).

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2023. május 16-án.

a Tanács részéről

az elnök

E. SVANTESSON


(1)  HL L 139., 2019.5.27., 13. o.

(2)  A Tanács (EU) 2019/2157 határozata (2019. december 10.) a Régiók Bizottsága tagjainak és póttagjainak a 2020. január 26-tól 2025. január 25-ig tartó időszakra történő kinevezéséről (HL L 327., 2019.12.17., 78. o.).


2023.5.24.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 136/73


A TANÁCS (KKBP) 2023/1015 HATÁROZATA

(2023. május 23.)

Dánia PESCO-ban való részvételének megerősítéséről és az állandó strukturált együttműködés (PESCO) létrehozásáról és a részt vevő tagállamok jegyzékének meghatározásáról szóló (KKBP) 2017/2315 határozat módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 46. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 42. cikkével létrehozott állandó strukturált együttműködésről szóló, az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt 10. jegyzőkönyvre,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének véleményére,

mivel:

(1)

Az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 46. cikkének (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy bármely tagállam, amelyik részt kíván venni állandó strukturált együttműködésben, e szándékát bejelenti a Tanácsnak és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének (a továbbiakban: a főképviselő).

(2)

2022. június 1-jén Dániában népszavazást tartottak a Szerződésekhez csatolt, Dánia helyzetéről szóló 22. jegyzőkönyv 5. cikkében meghatározott, az Unió védelmi vonatkozású határozataiban és fellépéseiben való részvétel alóli mentesség visszavonásáról. Az említett népszavazás a visszavonás megszavazásával zárult.

(3)

A 22. jegyzőkönyv 7. cikkének megfelelően Dánia a külügyminisztere 2022. június 20-án kelt levele útján tájékoztatta a többi tagállamot arról, hogy 2022. július 1-jétől nem kíván élni az említett jegyzőkönyv 5. cikkében foglaltakkal.

(4)

A Tanács és a főképviselő 2023. március 23-án az EUSZ 46. cikkének (3) bekezdésével összhangban bejelentést kapott Dániától arról, hogy Dánia részt kíván venni a PESCO-ban.

(5)

Dánia a nemzeti végrehajtási tervében kifejtette, hogy képes teljesíteni a (KKBP) 2017/2315 tanácsi határozat (1) mellékletében szereplő, a részt vevő tagállamok által egymás felé tett szigorúbb kötelezettségvállalásokat.

(6)

A szükséges feltételek teljesülésére tekintettel helyénvaló, hogy a Tanács határozatot fogadjon el Dánia PESCO-ban való részvételének megerősítéséről.

(7)

A (KKBP) 2017/2315 határozatot ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Tanács megerősíti, hogy Dánia részt vesz a PESCO-ban.

2. cikk

A (KKBP) 2017/2315 határozat 2. cikke a harmadik franciabekezdést követően a következő franciabekezdéssel egészül ki:

„—

Dánia,”.

3. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2023. május 23-án.

a Tanács részéről

az elnök

J. BORRELL FONTELLES


(1)  A Tanács (KKBP) 2017/2315 határozata (2017. december 11.) az állandó strukturált együttműködés (PESCO) létrehozásáról és a részt vevő tagállamok jegyzékének meghatározásáról (HL L 331., 2017.12.14., 57. o.).


2023.5.24.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 136/75


A BIZOTTSÁG (EU) 2023/1016 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2023. május 22.)

a Kínából behozott állati eredetű termékekkel kapcsolatos egyes védintézkedésekről szóló 2002/994/EK határozat módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állategészségügyi és állatjóléti szabályok, a növényegészségügyi szabályok és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről és más hatósági tevékenységekről, továbbá a 999/2001/EK, a 396/2005/EK, az 1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az 1151/2012/EU, a 652/2014/EU, az (EU) 2016/429 és az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1/2005/EK és az 1099/2009/EK tanácsi rendelet, valamint a 98/58/EK, az 1999/74/EK, a 2007/43/EK, a 2008/119/EK és a 2008/120/EK tanácsi irányelv módosításáról, és a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 89/608/EGK, a 89/662/EGK, a 90/425/EGK, a 91/496/EGK, a 96/23/EK, a 96/93/EK és a 97/78/EK tanácsi irányelv és a 92/438/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. március 15-i (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) (a hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet) és különösen annak 128. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2002/994/EK bizottsági határozat (2) minden olyan, Kínából behozott állati eredetű termékre alkalmazandó, amelyet emberi fogyasztásra vagy állati takarmányozásra szánnak.

(2)

Az említett határozat 2. cikkének (1) bekezdése szerint a tagállamoknak meg kell tiltaniuk az említett termékek behozatalát. A 2. cikk (2) bekezdése azonban két eltérést tesz lehetővé a tilalomtól.

(3)

Az első eltéréssel összhangban a tagállamoknak engedélyezniük kell a 2002/994/EK határozat mellékletének I. részében felsorolt termékek behozatalát az érintett termékekre vonatkozó különleges állategészségügyi és közegészségügyi feltételek mellett.

(4)

A második eltéréssel összhangban a tagállamoknak engedélyezniük kell a 2002/994/EK határozat mellékletének II. részében felsorolt termékek behozatalát, amennyiben az illetékes kínai hatóság kísérő nyilatkozatban tanúsítja, hogy feladás előtt minden egyes szállítmányt kémiai vizsgálatnak vetettek alá annak biztosítására, hogy a szóban forgó termékek ne jelentsenek veszélyt az emberi egészségre.

(5)

Az (EU) 2022/2258 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel (3) módosított 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) bizonyos zsírszármazékokat, például a D3-vitamint és a D3-vitamin előállításához használt prekurzorokat mint nagymértékben finomított termékeket vezetett be. Ezt a módosítást azért vezették be, mert az állati eredetű termékek 853/2004/EK rendeletben meghatározott különleges kezelése kiküszöböl minden állategészségügyi és közegészségügyi kockázatot.

(6)

Az (EU) 2021/405 bizottsági végrehajtási rendelet (5) úgy rendelkezik, hogy a patásokból származó, nagymértékben finomított termékek az említett rendelet XII. mellékletében felsorolt harmadik országokból beléphetnek az Unióba. Kína szerepel az említett rendelet XII. mellékletében felsorolt harmadik országok között. Következésképpen az említett rendelet 22. cikkének a) pontjával összhangban engedélyezni kell a D3-vitamin és az előállításához használt prekurzorok Kínából történő beléptetését az Unióba.

(7)

A D3-vitamin nagymértékben tisztított termék, és takarmányban is használják az állatok táplálkozási igényeinek kielégítésére. A D3-vitamin alapvető szerepet játszik a kalcium és a foszfor fiziológiai folyamatainak szabályozásában. E vitaminhiány megelőzése érdekében különböző adalékanyagokat engedélyeztek, amelyeket kifejezetten a takarmányban való felhasználáshoz igazítottak. A D3-vitaminra az állatok egészsége és jóléte érdekében is szükség van. Az érintett behozatalnak meg kell felelnie a takarmányokra vonatkozó, illetve a köz- és állategészségügyi követelményeknek. Következésképpen – az 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (6) és az 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (7) összhangban – engedélyezni kell a D3-vitamin és az előállításához használt prekurzorok Kínából történő beléptetését az Unióba.

(8)

Ezért a 2002/994/EK határozat 2. cikkének (2) bekezdésével összhangban a Kínából az Unióba történő beléptetés tilalmától való eltérést helyénvaló kiterjeszteni a D3-vitaminra és az előállításához használt prekurzorokra.

(9)

A 2002/994/EK határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(10)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2002/994/EK határozat melléklete e határozat mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2023. május 22-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 95., 2017.4.7., 1. o.

(2)  A Bizottság 2002/994/EK határozata (2002. december 20.) a Kínából behozott állati eredetű termékekkel kapcsolatos egyes védintézkedésekről (HL L 348., 2002.12.21., 154. o.).

(3)  A Bizottság (EU) 2022/2258 felhatalmazáson alapuló rendelete (2022. szeptember 9.) az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai követelményeiről szóló 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének a halászati termékek, a tojás és egyes nagymértékben finomított termékek tekintetében történő módosításáról és helyesbítéséről, valamint az (EU) 2019/624 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet egyes kagylók tekintetében történő módosításáról (HL L 299., 2022.11.18., 5. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 853/2004/EK rendelete (2004. április 29.) az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról (HL L 139., 2004.4.30., 55. o.).

(5)  A Bizottság (EU) 2021/405 végrehajtási rendelete (2021. március 24.) az egyes emberi fogyasztásra szánt állatok és áruk Unióba történő beléptetése tekintetében az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint engedélyezett harmadik országok vagy harmadik országbeli régiók jegyzékeinek a megállapításáról (HL L 114., 2021.3.31., 118. o.).

(6)  Az Európai Parlament és a Tanács 1069/2009/EK rendelete (2009. október 21.) a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról és az 1774/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (állati melléktermékekre vonatkozó rendelet) (HL L 300., 2009.11.14., 1. o.).

(7)  Az Európai Parlament és a Tanács 1831/2003/EK rendelete (2003. szeptember 22.) a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról (HL L 268., 2003.10.18., 29. o.).


MELLÉKLET

A 2002/994/EK határozat mellékletének I. része helyébe a következő lép:

„I. RÉSZ

Az Unióba a 3. cikkben előírt nyilatkozat nélkül behozható, emberi fogyasztásra vagy állati takarmányozásra szánt állati eredetű termékek a következők:

halászati termékek, kivéve:

az akvakultúrából nyert halászati termékek,

tisztított és/vagy feldolgozott garnélarák,

a természetes édesvízből kihalászott, a Procambrus clarkii fajhoz tartozó rák,

zselatin,

az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (*) szerinti élelmiszer-adalékanyagok,

a 2002/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (**) szerinti étrend-kiegészítőkként vagy étrend-kiegészítőkben használandó anyagok,

emberi fogyasztásra szánt D3-vitamin és az előállításához használt prekurzorok, amennyiben megfelelnek a 853/2004/EK rendelet (***) III. mellékletének XVI. szakaszában e nagymértékben finomított termékekre (zsírszármazékokra) vonatkozóan meghatározott különleges kezeléseknek,

az 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (****) szerinti hobbiállat-eledel,

a 68/2013/EU bizottsági rendelet (*****) szerinti takarmány-alapanyagnak tekintett kondroitin-szulfát és glükózamin,

az 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (******) szerinti takarmány-adalékanyagként használandó D3-vitamin, valamint ez előállításához használt prekurzorok haszonállatok takarmányához és hobbiállat-eledelhez, az 1069/2009/EK rendeletben szabályozottak szerint,

az 1831/2003/EK rendelet szerinti takarmány-adalékanyagként használandó L-cisztein és L-cisztin.


(*)  Az Európai Parlament és a Tanács 1333/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az élelmiszer-adalékanyagokról (HL L 354., 2008.12.31., 16. o.).

(**)  Az Európai Parlament és a Tanács 2002/46/EK irányelve (2002. június 10.) az étrend-kiegészítőkre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 183., 2002.7.12., 51. o.).

(***)  Az Európai Parlament és a Tanács 853/2004/EK rendelete (2004. április 29.) az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról (HL L 139., 2004.4.30., 55. o.).

(****)  Az Európai Parlament és a Tanács 1069/2009/EK rendelete (2009. október 21.) a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról és az 1774/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (állati melléktermékekre vonatkozó rendelet) (HL L 300., 2009.11.14., 1. o.).

(*****)  A Bizottság 68/2013/EU rendelete (2013. január 16.) takarmány-alapanyagok jegyzékéről (HL L 29., 2013.1.30., 1. o.).

(******)  Az Európai Parlament és a Tanács 1831/2003/EK rendelete (2003. szeptember 22.) a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról (HL L 268., 2003.10.18., 29. o.).””


2023.5.24.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 136/78


A BIZOTTSÁG (EU) 2023/1017 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2023. május 23.)

az (EU) 2020/1729 bizottsági végrehajtási határozatnak a hízósertéseknél előforduló meticillinrezisztens Staphylococcus aureus (MRSA) nyomon követése tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a C(2023) 3251. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a zoonózisok és zoonózis-kórokozók monitoringjáról, a 90/424/EGK tanácsi határozat módosításáról és a 92/117/EGK tanácsi irányelv (1) hatályon kívül helyezéséről szóló, 2003. november 17-i 2003/99/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre és különösen annak 4. cikke (5) bekezdésére, 7. cikke (3) bekezdésére és 9. cikke (1) bekezdésének negyedik albekezdésére,

mivel:

(1)

A 2003/99/EK irányelv értelmében a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a monitoring összehasonlítható adatokat eredményezzen az antimikrobiális rezisztencia előfordulásáról a zoonózis-kórokozók és – amennyiben veszélyt jelentenek a közegészségügyre – egyéb kórokozók esetében.

(2)

A 2003/99/EK irányelv emellett előírja, hogy a tagállamoknak értékelniük kell az antimikrobás rezisztencia tendenciáit és forrásait területükön, az irányelvnek megfelelően gyűjtött adatokról pedig évente jelentést kell benyújtaniuk a Bizottságnak.

(3)

Az (EU) 2020/1729 bizottsági végrehajtási határozat (2) megállapítja a zoonózisbaktériumoknál és a kommenzális baktériumoknál előforduló antimikrobiális rezisztencia összehangolt nyomon követésére, valamint az arról való jelentéstételre vonatkozó részletes szabályokat. A hivatkozott végrehajtási határozatban megállapított szabályok a 2021 és 2027 közötti időszakra éves szintre lebontott rotációs mintavételi rendszert írnak elő adott állatfajokra vonatkozóan. E rotációs rendszer szerint 2025-ben a hízósertésekből kell mintát venni.

(4)

A meticillinrezisztens Staphylococcus aureus (MRSA) olyan kórokozó, amely számos egészségügyi ellátással összefüggő és közösségi fertőzést okoz, e fertőzések pedig az embereknél nehezen kezelhetők, mivel többféle antibiotikummal szemben is ellenállók. Az elmúlt évtizedekben az állatokban előforduló MRSA (LA-MRSA) megjelenése és növekvő előfordulási gyakorisága a sertések körében – különösen a 398-as klonális komplexhez tartozó 398-as szekvenciatípus – globális probléma lett, hiszen a terjedése veszélyt jelenthet az emberek fertőző betegségeinek hatékony kezelésére. Az LA-MRSA-val fertőzött sertések hizlalása és vágása potenciális fertőzés kockázatát hordozza magában az emberek egy bizonyos csoportjára, például a mezőgazdasági termelőkre és a vágóhídi dolgozókra nézve. Következtetésképpen az LA-MRSA előfordulásának nyomon követése a hízósertéseknél nagyon értékes adatokkal szolgálhatna ahhoz, hogy átfogó, összehasonlítható és megbízható információk álljanak rendelkezésre uniós szinten az MRSA kórfejlődéséről és terjedéséről, így szükség esetén megfelelő beavatkozásokat lehetne kidolgozni az MRSA-fertőzések megelőzése és a velük szembeni védekezés érdekében.

(5)

2022. október 17-én az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) közzétette „A meticillinrezisztens Staphylococcus aureus (MRSA) sertésekben való előfordulási gyakoriságát vizsgáló alapfelmérés technikai specifikációi” (3) című tudományos jelentést (a továbbiakban: az EFSA technikai specifikációi). E jelentés hangsúlyozza: érdemes lenne elvégezni egy egész EU-ra kiterjedő, egyéves időtartamot vizsgáló felmérést a hízósertések vágási tételeiben, hogy felmérjék az MRSA előfordulását az európai hízósertés-állományban, e felméréshez pedig protokollt is meg kellene határozni, amely kijelölné a vizsgálat tárgyát képező állatpopulációt, a mintavételi követelményeket, az analitikai módszereket, valamint az adatszolgáltatási követelményeket.

(6)

Az EU-ban a hízósertések MRSA-jának harmonizált nyomon követésére és jelentésére vonatkozó szabályok megállapításakor figyelembe kell venni az EFSA technikai specifikációit.

(7)

Annak érdekében, hogy kellőképpen ki lehessen használni a már érvényben lévő éves rotációs rendszer által a hízósertések vonatkozásában előírt, más baktériumokból történő, 2025-re előirányzott mintavétel előnyeit, a hízósertések MRSA-szűrésére vonatkozó követelményeket az (EU) 2020/1729 bizottsági végrehajtási határozatban kell meghatározni, és 2025. január 1-jétől kell alkalmazni.

(8)

Az (EU) 2020/1729 végrehajtási határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(9)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az (EU) 2020/1729 végrehajtási határozat módosításai

Az (EU) 2020/1729 végrehajtási határozat a következőképpen módosul:

1.

Az 1. cikk (2) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

„f)

meticillinrezisztens Staphylococcus aureus (MRSA).”

2.

A 3. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   Az antimikrobiális rezisztenciát vizsgáló nemzeti referencialaboratóriumok vagy az illetékes hatóság által az (EU) 2017/625 rendelet 37. cikkével összhangban kijelölt más laboratóriumok felelősek a következők végrehajtásáért:

a)

a baktériumizolátumoknak az e cikk (1) bekezdésben említett antimikrobiális érzékenységi vizsgálata a melléklet A. részének 4. pontjában meghatározott technikai követelményeknek megfelelően;

b)

az ESBL-t, AmpC-t vagy karbapenemázt előállító E. coli egyedi nyomon követése, a melléklet A. részének 5. pontjában meghatározott technikai követelményeknek megfelelően;

c)

az MRSA egyedi nyomon követése, a melléklet A. részének 5a. pontjában meghatározott technikai követelményeknek megfelelően;

d)

a melléklet A. részének 6. pontjában említett alternatív módszer.”

3.

A melléklet e határozat mellékletével összhangban módosul.

2. cikk

Alkalmazás

Ezt a határozatot 2025. január 1-jétől kell alkalmazni.

3. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2023. május 23-án.

a Bizottság részéről

Stella KYRIAKIDES

a Bizottság tagja


(1)  HL L 325., 2003.12.12., 31. o.

(2)  A Bizottság 2020/1729/EU végrehajtási határozata (2020. november 17.) a zoonózisbaktériumoknál és a kommenzális baktériumoknál előforduló antimikrobiális rezisztencia nyomon követéséről és az arról való jelentéstételről, valamint a 2013/652/EU bizottsági végrehajtási határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 387., 2020.11.19., 8. o.).

(3)  https://www.efsa.europa.eu/hu/efsajournal/pub/7620


MELLÉKLET

Az (EU) 2020/1729 bizottsági végrehajtási határozat mellékletének A. része a következőképpen módosul:

1.

Az 1. pont a következő (f) bekezdéssel egészül ki:

„(f)

hízósertésekből a levágáskor orrból történő mintavétel során kinyert MRSA-izolátumok.”

2.

A 2. pont (a) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(a)

2021-ben, 2023-ban, 2025-ben és 2027-ben: az antimikrobiális rezisztencia nyomon követését hízósertések, egyévesnél fiatalabb szarvasmarhafélék, sertéshús és marhahús tekintetében kell elvégezni, kivéve a hízósertések MRSA-fertőzésének nyomon követését, amelyet 2023-ban és 2027-ben nem kell elvégezni.”

3.

A 3.1. pont helyébe a következő szöveg lép:

„3.1.

A vágóhidak szintjén

a)

Mintavételi terv:

A vakbéltartalomból vett vágóhídi mintavételi tervük kidolgozásakor a tagállamok figyelembe veszik az EFSA-nak a zoonózisbaktériumok és kommenzális baktériumok antimikrobiális rezisztenciájának összehangolt nyomon követése céljából végzett véletlenszerű mintavételre vonatkozó technikai specifikációit (1).

A hízósertések orrából történő mintavételre vonatkozó, vágóhídi mintavételi tervük kidolgozásakor a tagállamok figyelembe veszik az EFSA-nak a meticillinrezisztens Staphylococcus aureus (MRSA) sertésekben való előfordulásának gyakoriságát vizsgáló alapfelmérésre vonatkozó technikai specifikációit (2).

A tagállamok biztosítják a tagállam adott háziállat-populációjának legalább 60 %-át feldolgozó vágóhidakon vett minták arányos rétegzett mintavételét, a minták ellenőrzési időszak alatti egyenletes eloszlásával, valamint – amennyire lehetséges – az egyes hónapok mintavételi napjainak véletlenszerű kiválasztását. A mintákat véletlenszerűen kiválasztott járványügyi egységekből vett egészséges állatokból kell venni. A brojlercsirkék és hízópulykák esetében a járványügyi egység az állomány. A hízósertések és az egyévesnél fiatalabb szarvasmarhafélék esetében a járványügyi egység a vágási tétel.

Évente csak egy vakbélmintát kell venni ugyanabból a járványügyi egységből. Minden vakbélmintát egy, a járványügyi egységből véletlenszerűen kiválasztott hasított testből kell venni. A brojlercsirkék esetében azonban minden vakbélmintát tíz, a járványügyi egységből véletlenszerűen kiválasztott hasított testből kell venni.

Évente húsz, orrból történő mintavételt kell elvégezni az egyazon járványügyi egységből véletlenszerűen kiválasztott húsz különböző sertésen. E mintákat négy darab, egyenként öt mintából álló kompozit csoportba kell összegyűjteni. Ha a járványügyi egység húsznál kevesebb sertésből áll, az adott járványügyi egység valamennyi sertéséből mintát kell venni, és az így kinyert mintákat a lehető legegyenletesebben kell elosztani, hogy négy kompozit csoport jöjjön létre. A mintákat a sertések elkábítása után, de a hasított testek forrázása előtt kell kinyerni.

A vágóhidanként gyűjtött minták számának arányosnak kell lennie a mintavételi tervben szereplő egyes vágóhidak éves forgalmával.

b)

Mintaméret

A bakteriális izolátumok 4.1. pontban említett előírt minimális számának vizsgálata érdekében a tagállamok évente elegendő számú, az 1. a) pont ii. és iii. alpontjában, az 1. b) pontban és az 1. c) pont i–iv. alpontjában említett mintát vesznek, figyelembe véve a vizsgált állatpopulációban megfigyelt baktériumfajok becsült előfordulási gyakoriságát.

E pont első bekezdésétől eltérve, ha a vizsgált állatpopulációban a megfigyelt baktériumfajok előfordulási gyakorisága ismerten 30 %-nál alacsonyabb vagy azzal egyenlő, vagy ha ez az előfordulási gyakoriság a nyomon követés első évében nem ismert, vagy ha a mintavételre rendelkezésre álló járványügyi egységek száma nem elegendő az ugyanazon egységekből történő ismételt mintavétel elkerülésére, a tagállamok dönthetnek úgy, hogy az évente veendő minták számát 300-ra korlátozzák. Ez az éves szám a bakteriális izolátumok/állatpopulációk minden egyes egyedi kombinációja esetében tovább csökkenthető 150-re, amennyiben a tagállamok éves nemzeti termelése kevesebb mint 100 000 tonna brojlerhús, kevesebb mint 100 000 tonna pulykahús, kevesebb mint 100 000 tonna sertéshús vagy kevesebb mint 50 000 tonna szarvasmarhahús. Az éves mintaszám korlátozásának lehetőségével élő tagállamoknak e döntésüket dokumentált bizonyítékokra – például felmérések eredményeire – kell alapozniuk, és e bizonyítékokat a csökkentett mintavétel első alkalommal történő végrehajtása előtt be kell nyújtaniuk a Bizottságnak.

A tagállamok évente legalább 300 mintát vesznek az 1. d) pont i–iv. alpontjában említett minden egyes állatpopulációból. E követelménytől eltérhetnek a tagállamok: amennyiben éves nemzeti termelésük kevesebb mint 100 000 tonna brojlerhús, kevesebb mint 100 000 tonna pulykahús, kevesebb mint 100 000 tonna sertéshús vagy kevesebb mint 50 000 tonna szarvasmarhahús, dönthetnek úgy, hogy minden egyes vizsgált állatpopuláció esetében a 300 minta helyett legalább 150 mintát vesznek.

A tagállamok évente elegendő járványügyi egységből vesznek mintát az 1. pont f) bekezdésében felsorolt állatpopulációból ahhoz, hogy a házisertés-állományukban pontosan megbecsülhető legyen az MRSA előfordulási gyakorisága. A mintavételre kerülő vágási tételek számának megállapításához a meticillinrezisztens Staphylococcus aureus (MRSA) sertésekben való előfordulási gyakoriságát vizsgáló alapfelmérésre vonatkozó EFSA-specifikációkban említett számítási képleteket kell használni (3).”

4.

A 4.1. pont a következő bekezdéssel egészül ki:

„Az MRSA tekintetében:

az 1. pont f) bekezdésében említett mintákból nyert legfeljebb 208 izolátum, az 5a. pontban foglalt követelményeknek megfelelően.”

5.

A 4.2. pont a következőképpen módosul:

a)

Az első bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„A tagállamok a Salmonella spp., a C. coli, a C. jejuni, az indikátor kommenzális E. coli, az E. faecalis, az E. faecium és az MRSA antimikrobiális érzékenységének meghatározását a 2., 3., 4. és 4a. táblázatban megadott járványügyi határértékek és koncentrációtartományok felhasználásával végzik.”

b)

A szöveg a harmadik bekezdés után a következő bekezdéssel egészül ki:

„Az MRSA egyedi nyomon követésére a tagállamok az 5a. pontban említett módszereket alkalmazzák.”

c)

A szöveg a 4. táblázat után a következő 4a. táblázattal egészül ki:

4a. táblázat

Az antimikrobiális rezisztencia nyomon követésében alkalmazott antimikrobiális szerek panele, valamint EUCAST-határértékek a Staphylococcus aureus vonatkozásában vizsgálandó rezisztencia és koncentrációtartományok tekintetében

Antimikrobiális szer

Az antimikrobiális szer osztálya

Az antimikrobiális rezisztencia értelmezési határértékei (mg/L)

Koncentrációtartomány (mg/L)

(zárójelben a források száma)

ECOFF 2022

2022-es határérték

Cefoxitin

Cefamicin

>4

>4 *

0,5 –16 (6 )

Kloramfenikol

Fenikol

>16

>8

4 –64 (5 )

Ciprofloxacin

Fluorkinolon

>2

>1

0,25 –8 (6 )

Klindamicin

Linkozamid

>0,25

>0,25

0,125 –4 (6 )

Eritromicin

Makrolid

>1

>1

0,25 –8 (6 )

Gentamicin

Aminoglikozid

>2

>2

0,5 –16 (6 )

Linzolid

Oxazolidinon

>4

>4

1 –8 (4 )

Mupirocin

Karbonsav

>1

n.a.

0,5 -2 + 256 (4 )

Kvinuprisztin/Dalfoprisztin

Sztreptogramin

>1

>2

0,5 –4 (4 )

Szulfametoxazol

Folátútvonal-antagonista

>128

n.a.

64 –512 (4 )

Tetraciklin

Tetraciklin

>1

>2

0,5 –16 (6 )

Tiamulin

Pleuromutilin

>2

n.a.

0,5 –4 (4 )

Trimetoprim

Folátútvonal-antagonista

>2

>4

1 –16 (5 )

Vankomicin

Glikopeptid

>2

>2

1 –8 (4 )”

n.a.: nincs adat, *: Az EUCAST (Antibiotikum-érzékenységi Vizsgálatok Európai Bizottsága) nem adta meg határértékként

6.

A szöveg az 5. pont után a következő 5a. alponttal egészül ki:

„5a.

Az MRSA egyedi nyomon követése

Annak érdekében, hogy az 1. f) pontjának megfelelően, orrból történő mintavétellel kinyert mintákban kimutatható legyen az MRSA, a 3. cikk (2) bekezdésében meghatározott laboratóriumok a meticillinrezisztens Staphylococcus aureus (MRSA) sertésekben való előfordulási gyakoriságát vizsgáló alapfelmérésre vonatkozó EFSA-specifikációkban (4) említett izolációs és PCR-alapú (5) megerősítő módszereket alkalmazzák; e módszereket az EURL-AMR protokollja (6) fejti ki részleteiben.

A gyanús MRSA-izolátumokkal kapcsolatos feltételezések igazolása érdekében a laboratóriumok dönthetnek úgy, hogy a PCR-alapú megerősítő módszert az EURL-AMR protokolljának (7) megfelelően alkalmazott teljes genomszekvenálási módszerrel helyettesítik.

A PCR-alapú vagy teljes genomszekvenálási módszerekkel azonosított, legfeljebb 208 izolátumot tartalmazó valamennyi megerősített MRSA-izolátumot meg kell vizsgálni az antimikrobiális szerek 4a. táblázatban megadott paneljével. Járványügyi egységenként legfeljebb egy izolátumot kell vizsgálni. A PCR-alapú eljárással megerősített, nem a 398-as klonális komplexhez tartozó MRSA-izolátumokat az EURL-AMR protokollja (8) szerint alkalmazott teljes genomszekvenálási módszerrel kell vizsgálni. A PCR-alapú módszerrel igazolt és a 398 klonális komplexbe tartozó MRSA-izolátumok húsz százalékát teljes genomszekvenálási módszerrel kell vizsgálni, és legfeljebb húsz izolátum vizsgálható.”


(1)  https://www.efsa.europa.eu/hu/efsajournal/pub/6364

(2)  https://www.efsa.europa.eu/hu/efsajournal/pub/7620

(3)  https://www.efsa.europa.eu/hu/efsajournal/pub/7620

(4)  https://www.efsa.europa.eu/hu/efsajournal/pub/7620

(5)  Polimeráz láncreakción (PCR) alapuló vizsgálati módszer

(6)  https://www.eurl-ar.eu/protocols.aspx

(7)  https://www.eurl-ar.eu/protocols.aspx

(8)  https://www.eurl-ar.eu/protocols.aspx


AJÁNLÁSOK

2023.5.24.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 136/83


A BIZOTTSÁG (EU) 2023/1018 AJÁNLÁSA

(2023. május 4.)

a sport- és más élő eseményeket érintő online kalózkodás elleni küzdelemről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 292. cikkére,

mivel:

(1)

A sport- és más élő események, például koncertek hozzájárulnak a sokszínű európai kulturális színtér előmozdításához. Fontos szerepet játszanak a polgárok közötti kapcsolatok erősítésében és a közösségi érzés kialakításában is. Az ilyen események szervezése, élő közvetítése és továbbközvetítése jelentős beruházásokat igényel, és hozzájárul az Unión belüli gazdasági növekedéshez és munkahelyteremtéshez.

(2)

Amint az a digitális környezetben a sportesemények szervezői előtt álló kihívásokról szóló, 2021. május 19-i európai parlamenti állásfoglalásban (1) szerepel, és amint azt a közelmúltban készült tanulmányok is bizonyítják (2), a legtöbb élő sportesemény fő értéke az élő közvetítés során történő hasznosításban rejlik, és az esemény végeztével megszűnik. Ezért az élő sportesemények engedély nélküli továbbközvetítése jelentős bevételkiesést okozhat mind a sportesemények szervezői, mind a műsorszolgáltatók számára, és ezáltal alááshatja az általuk kínált szolgáltatások életképességét. Az Európai Parlament kiemelte, hogy az élő sportesemények esetében hatékony jogorvoslatra van szükség, és azt is megjegyezte, hogy a sportesemények szervezőinek egyúttal egy olyan európai sportmodellhez is hozzá kell járulniuk, amely ösztönzi a sport fejlődését, és összhangban van a társadalmi és oktatási célkitűzésekkel. Ez az ajánlás az említett állásfoglalásra reagálva olyan intézkedéseket javasol, amelyeket a tagállamoknak és a piaci szereplőknek ajánlott meghozniuk.

(3)

Hasonló megfontolások vonatkoznak más olyan események élő közvetítésére is, amelyek sajátosságaik miatt az élő közvetítésük során váltják ki a legnagyobb érdeklődést a közönség részéről és ekkor generálják az értékük legnagyobb részét is. Ilyenek a kulturális események, például koncertek, operák, zenés művek, színházi előadások vagy tévés nyereményjátékok és vetélkedők élő közvetítései. Az élő eseményekkel kapcsolatos kalózkodás által okozott gazdasági károk közé tartozik a felhasználói előfizetési díjak, valamint a belépőjegyek értékesítéséből származó bevételek és reklámbevételek kiesése, ami az élő események értékláncához hozzájáruló valamennyi érdekelt felet érinti.

(4)

A kalózkodásra egyre kifinomultabb eszközökkel kerül sor annak érdekében, hogy az élő események engedély nélküli továbbközvetítését különböző szolgáltatásokon, például illegális IPTV-n, alkalmazásokon vagy weboldalakon keresztül tegyék elérhetővé az online felhasználók számára. A sporteseményekhez kapcsolódó online kalózkodásból származó bevételeket 2019-ben 522 millió EUR-ra becsülték, csak a felhasználói előfizetési díjakra támaszkodó jogellenes üzleti modelleket figyelembe véve (3). Globális jelenségről van szó, mivel az élő eseményeket közvetítő kalózszolgáltatások egyre inkább „offshore” tárhelyszolgáltatókat használnak arra, hogy elérjék az uniós felhasználókat, miközben minimálisra csökkentik a szerzői jogoknak vagy a büntetőjognak való kitettségüket (4). Az elmúlt években új típusú, a kalózkodást támogató „kalózszolgáltatást” (Piracy-as-a-Service) fejlesztettek ki, amely a teljesen működőképes kalóztevékenység létrehozását, működtetését és pénzzé tételét megkönnyítő, kész szolgáltatások egész sorát biztosítja. Egyes esetekben a jogsértő szolgáltatások jogszerű közvetítési szolgáltatásoknak tűnnek. Ezenkívül az engedély nélküli továbbközvetítésekhez hozzáférést biztosító gazdasági szereplők túlélési stratégiákat dolgoztak ki a végrehajtási intézkedések megkerülésére. Ezért gondosan nyomon kell követni a kalózkodás új formáinak kialakulását és e túlélési stratégiákat, amelyek más tartalomtípusokra is hatással lehetnek, és érinthetik a jogosultak azon képességét, hogy hatékonyan érvényesítsék jogaikat, figyelembe véve különösen a technológiai változásokat és az új üzleti modelleket.

(5)

Az élő események engedély nélküli online továbbközvetítése a műsorsugárzást megelőző vagy a sugárzott jel jogellenes elfogásával és rögzítésével kezdődik, amelyet azután különböző közvetítő szolgáltatókon és különböző felületeken (weboldalakon, alkalmazásokon, IPTV-ken) keresztül továbbítanak a végfelhasználókhoz. A nagy teljesítményű megoldásokat kínáló szolgáltatók – például dedikáltszerver-szolgáltatók – által kínált szolgáltatások felhasználhatók engedély nélküli továbbközvetítésekhez. Ezenkívül az engedély nélküli továbbközvetítések üzemeltetői visszaélhetnek a közvetítési lánc felsőbb szintjein nyújtott szolgáltatásokkal is, például a tartalomszolgáltató hálózatokkal vagy a fordított proxykkal az ilyen továbbközvetítések szolgáltatása vagy az engedély nélküli továbbközvetítések forrásának felismerhetetlenné tétele céljából. Továbbá az alsóbb szinteken az internet-hozzáférési szolgáltatást nyújtó szolgáltatók internetkapcsolatot biztosítanak a végfelhasználók számára, és átjáróként szolgálnak az összes online elérhető tartalomhoz.

(6)

Figyelembe véve az internet szerkezetét, a közvetítő szolgáltatások különböző típusainak vonatkozó szerepeit és a rendelkezésükre álló technológiai eszközöket, az ilyen szolgáltatásokat nyújtók döntő szerepet játszhatnak abban, hogy segítsék a jogosultakat és a nemzeti hatóságokat az élő események engedély nélküli továbbközvetítésének vagy az ahhoz való hozzáférésnek a megszüntetésében. Ezért az uniós joggal és különösen az (EU) 2022/2065 európai parlamenti és tanácsi rendelet (5) értelmében a közvetítő szolgáltatókra alkalmazandó különböző kötelezettségekkel összhangban a különböző típusú közvetítő szolgáltatók funkcióihoz igazított hatékony megoldásokat kell találni annak érdekében, hogy lehetőségük legyen az élő események engedély nélküli továbbközvetítésének vagy az ahhoz való hozzáférésnek a gyors megszüntetésére.

(7)

Az uniós jog már számos eszközt biztosít a szerzői és szomszédos jogok által védett tartalmak engedély nélküli továbbközvetítése elleni küzdelemhez. Különösen a 2001/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (6) 8. cikkének (3) bekezdése, valamint 2004/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvének (7) 9. és 11. cikke értelmében a jogosultak a jogsértés megszüntetésére irányuló ideiglenes intézkedéseket kérelmezhetnek a jogsértőkkel vagy olyan közvetítőkkel szemben, akiknek a szolgáltatásait harmadik személy szerzői jog vagy szomszédos jog megsértése céljából veszi igénybe. Emellett az (EU) 2022/2065 rendelet általános keretet biztosít a biztonságos, kiszámítható és megbízható online környezet biztosításához, kezelve a jogellenes online tartalom terjesztésének problémáját. Harmonizálja a bejelentési és cselekvési mechanizmusokra vonatkozó szabályokat, és egyszerűsíti a tárhelyszolgáltatóknak küldött bejelentések feldolgozását. A gyakorlatban a rendelkezésre álló jogorvoslatok végrehajtása a közvetítő szolgáltatók jellegétől függ. Egyes közvetítő szolgáltatók, például a tárhelyszolgáltatók a bejelentés kézhezvételét követően képesek intézkedéseket hozni az általuk tárolt jogellenes tartalom eltávolítása vagy az azokhoz való hozzáférés megszüntetése érdekében, míg mások, például az internet-hozzáférési szolgáltatást nyújtó szolgáltatók – a további önkéntes intézkedések sérelme nélkül – csak igazságügyi vagy közigazgatási hatóság által a végfelhasználók jogsértő tartalmakhoz való hozzáférésének megakadályozása érdekében hozott ideiglenes intézkedés alapján kötelesek eljárni.

(8)

A sporteseményeket önmagukban nem védik szerzői és szomszédos jogok. A sportesemények szervezőit az uniós szerzői jog nem ismeri el jogosultként, és ennek megfelelően főszabály szerint nem élhetnek az uniós szellemi tulajdonjogok, különösen a 2004/48/EK irányelv alapján létező jogokkal és jogorvoslatokkal, kivéve, ha a jogokkal más jogosultakkal kötött szerződés alapján rendelkeznek, vagy nemzeti jog által biztosított szellemitulajdon-jog jogosultjai.

(9)

A sportesemények szervezői egyes tagállamokban a nemzeti jog által biztosított különleges védelemben részesülhetnek. Az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlata elismerte a tagállamok azon lehetőségét, hogy nemzeti szinten védjék a sporteseményeket, adott esetben a szellemi tulajdon védelme révén. Egyes tagállamokban a sportesemények szervezői a műsorsugárzó szervezetekkel egyetemben olyan jogorvoslati lehetőségekhez férnek hozzá, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy fellépjenek az élő sportesemények engedély nélküli továbbközvetítésével kapcsolatban.

(10)

A műsorsugárzó szervezetek emellett az uniós jog alapján különböző jogokkal rendelkeznek, amelyek lehetővé tehetik számukra, hogy fellépjenek az élő sportesemények engedély nélküli továbbközvetítése ellen.

(11)

A sporteseményekre vonatkozó konkrét uniós szintű jogok és jogorvoslatok hiányában a sportesemények szervezői gyakran nehezen tudnak időben fellépni az élő sportesemények engedély nélküli továbbközvetítése ellen. Annak érdekében, hogy a sportesemények élő közvetítése ne veszítsen értékéből, a tagállamokat ösztönözni kell annak biztosítására, hogy a sportesemények szervezői olyan jogorvoslati lehetőségekhez férjenek hozzá, amelyek lehetővé teszik számukra az engedély nélküli továbbközvetítésekhez való hozzáférés megszüntetésének nagyon gyors kérését. Egyes esetekben azonban a sportesemények szervezőit is megilletik a 2004/48/EK irányelvben meghatározott jogok és jogorvoslati lehetőségek, mivel a számukra nemzeti jog biztosít szellemitulajdon-jogokat. Ilyen esetekben a Bizottság annak mérlegelésére ösztönzi a tagállamokat, hogy az élő sportesemények engedély nélküli továbbközvetítésére vonatkozó ajánlásoknak ezen sportesemény-szervezőkre is vonatkozniuk kell-e, és ha igen, milyen mértékben.

(12)

A sporttól eltérő események élő közvetítését általában a szerzők, előadóművészek, hangfelvétel-előállítók, filmkészítők és műsorsugárzó szervezetek számára az uniós jog alapján biztosított szerzői és szomszédos jogok védik. E jogok esetén a jogosultak támaszkodhatnak a 2001/29/EK irányelvben, a 2004/48/EK irányelvben és az (EU) 2022/2065 rendeletben meghatározott jogorvoslatokra. Ez azokra a sportesemény-szervezőkre is vonatkozik, akik számára a nemzeti jog biztosít szellemitulajdon-jogokat. Fontos biztosítani, hogy a jogosultak rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségek lehetővé tegyék az azonnali fellépést, amely figyelembe veszi az esemény élő közvetítésének sajátos jellegét, különösen annak időérzékeny elemét.

(13)

Ezen ajánlás célja a sport- és más élő eseményekkel kapcsolatos online kalózkodás elleni küzdelem. Ezért az élő sporteseményeket illetően arra szükséges ösztönözni a tagállamokat és valamennyi érintett érdekelt felet, hogy hozzanak hatékony intézkedéseket az élő sportesemények engedély nélküli továbbközvetítése ellen, ugyanakkor garantálják az alapvető jogok védelméhez szükséges biztosítékokat.

(14)

Ami az egyéb élő eseményeket illeti, arra kell ösztönözni a tagállamokat és az érdekelt feleket, hogy a szerzői jogok megsértésével szembeni meglévő jogorvoslati lehetőségeket az élő közvetítések sajátosságainak figyelembevételével alkalmazzák.

(15)

Elő kell mozdítani a sportesemények szervezői, a jogosultak, a közvetítő szolgáltatók és a hatóságok közötti együttműködést.

(16)

Ez az ajánlás nem alkalmazandó a tartalmak jogszerű felhasználására. Az élő események engedély nélküli továbbközvetítését meg kell különböztetni különösen a szerzői és szomszédos jogok által védett tartalmaknak a 2001/29/EK irányelvben vagy az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/790 irányelvében (8) meghatározott korlátozásokkal vagy kivételekkel összhangban történő felhasználásától, például az élő esemény közönsége között és által megosztott audioklipektől vagy videóktól, vagy az újságírók által a nyilvánosság – akár valós idejű – tájékoztatása céljából megosztott tartalmaktól. Ezen túlmenően ez az ajánlás nem alkalmazandó a műsorszolgáltató szervezetek által a 2010/13/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (9) 15. cikkével összhangban például a sugárzásra kizárólagosan jogosult műsorszolgáltató szervezet által sugárzott jelből kiválasztott rövid részletekre támaszkodva készített rövid híradásokra.

(17)

Az (EU) 2022/2065 rendelet a belső piacon nyújtott közvetítő szolgáltatásokra alkalmazandó szabályokat tartalmaz, amelyek az élő események engedély nélküli továbbközvetítése esetén relevánsak. Konkrétan az (EU) 2022/2065 rendelet 16. cikke a bejelentésre és cselekvésre vonatkozó harmonizált szabályokat vezet be a tárhelyszolgáltatók számára a jogellenes tartalommal kapcsolatos bejelentések időben történő és gondos kezelésének biztosítása érdekében. A rendelet (52) preambulumbekezdése kimondja, hogy a tárhelyszolgáltatóknak a bejelentések nyomán kellő időben intézkedniük kell, különösen a bejelentett jogellenes tartalom típusának és az intézkedés sürgősségének figyelembevételével.

(18)

Tekintettel az élő események sajátos jellegére, a bejelentés kézhezvételét követően a tárhelyszolgáltatók részéről elengedhetetlen a sürgős intézkedés az élő események engedély nélküli továbbközvetítése által okozott kár minimálisra csökkentéséhez.

(19)

Az (EU) 2022/2065 rendelet emellett további kötelezettségeket ró az online platformokra, hogy megtegyék a szükséges műszaki és szervezeti intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy a megbízható bejelentők által tett bejelentéseket kiemelten kezeljék, azokat indokolatlan késedelem nélkül feldolgozzák, és azokról indokolatlan késedelem nélkül döntés szülessen. Más tárhelyszolgáltatókra nem vonatkoznak ezek a kötelezettségek, azonban ez a mechanizmus hasznos az élő eseményekkel kapcsolatos bejelentések feldolgozásának felgyorsításához. Ezért helyénvaló ajánlani, hogy az online platformoktól eltérő egyéb tárhelyszolgáltatók is részesítsék előnyben a megbízható bejelentők által tett bejelentéseket annak érdekében, hogy az élő események közvetítése során sürgősen intézkedjenek. Ebben az összefüggésben figyelembe kell venni a mikro- és kisvállalkozások sajátos helyzetét.

(20)

Emellett egyes tárhelyszolgáltatók olyan műszaki megoldásokon dolgoznak, amelyek lehetővé teszik a jogosultak számára, hogy egy erre a célra szolgáló alkalmazásprogramozási felületen keresztül akár valós időben bejelentsék a tartalmuk nem engedélyezett használatát, és tovább gyorsítsák e bejelentések feldolgozását. Az (EU) 2022/2065 rendelet felszólítja a Bizottságot, hogy támogassa és mozdítsa elő a bejelentések megbízható bejelentők általi elektronikus benyújtására vonatkozó önkéntes szabványok kidolgozását és végrehajtását, többek között alkalmazásprogramozási felületeken keresztül. Ösztönözni kell az ilyen műszaki megoldások online platformoktól eltérő egyéb közvetítők általi kifejlesztését és használatát is, feltéve, hogy az jogorvoslati mechanizmust is magában foglal.

(21)

A sugárzott jel titkosításának vagy megjelölésének különböző módjai vannak, ideértve a kriminalisztikai vízjelezést is a nem engedélyezett használattal szembeni védelem érdekében. A jogosultaknak a lehető legjobban ki kell használniuk ezeket a megoldásokat, amelyek segíthetnek az engedély nélküli továbbközvetítések forrásának gyors és pontos felderítésében.

(22)

Gyakran előfordul, hogy a jogosultak az élő események engedély nélküli továbbközvetítésének észlelésekor csak az internetes infrastruktúra felsőbb szintjein lévő közvetítő szolgáltatókat, például a tartalomszolgáltató hálózatokat vagy a fordított proxykat tudják azonosítani. Amennyiben ezek nem nyújtanak tárhelyszolgáltatást, a bejelentésekre vonatkozó szabályok nem alkalmazandók rájuk. Egyes szolgáltatók azonban engedik a bejelentéseket, és segítenek a tisztességtelen gazdasági szereplők által használt IP-címek felderítésében, ezáltal fontos szerepet játszanak az élő események engedély nélküli továbbközvetítése elleni küzdelemben. Ezért ösztönözni kell őket arra, hogy támogassák a jogosultakat és a tárhelyszolgáltatókat, és osszák meg velük az engedély nélküli továbbközvetítések forrásának azonosításával kapcsolatos információkat, ideértve adott esetben a szerverek eredeti IP-címét is. Emellett határozott politikát kell bevezetniük a szolgáltatásaikkal való visszaélésekkel szemben, például azáltal, hogy szerződési feltételeikben lehetőséget biztosítanak szolgáltatásaik felfüggesztésére azon tisztességtelen gazdasági szereplők esetén, akik gyakran tesznek hozzáférhetővé engedély nélküli továbbközvetítést. Ezeket a gyakorlatokat a nagy teljesítményű megoldásokat kínáló szolgáltatásokra is alkalmazni kell, különösen a dedikáltszerver-szolgáltatókra, amelyek szolgáltatásaival jellemzően visszaélnek az engedély nélküli továbbközvetítések céljából.

(23)

A 2001/29/EK irányelv és a 2004/48/EK irányelv lehetővé teszi a jogosultak számára a jogsértés megszüntetésére irányuló ideiglenes intézkedések kérelmezését olyan közvetítő szolgáltatóval szemben, amelynek szolgáltatásait harmadik fél a szellemitulajdon-jogaik megsértése céljából veszi igénybe. 2017-ben a Bizottság közzétette a „2004/48/EK irányelv egyes vonatkozásaival kapcsolatos iránymutatás” című közleményt (10), amelyben megállapította, hogy bizonyos esetekben az ideiglenes intézkedésben helyénvaló lehet előírni a közvetítő szolgáltató számára a jogellenes tartalom eltávolítását vagy az ahhoz való hozzáférés megszüntetését. Az iránymutatás szerint nagyarányú vagy strukturális jellegű jogsértések esetében eseti elemzés alapján arányos lehet a teljes weboldalhoz való hozzáférés blokkolásának előírása is. Az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlatával összhangban az iránymutatás hangsúlyozza, hogy bizonyos biztosítékok mellett az ideiglenes intézkedésnek nem kell kifejezetten előírnia azokat az intézkedéseket, amelyeket a szolgáltatóknak az előirányzott cél elérése érdekében meg kell hozniuk. Az uniós jog azonban nem rendelkezik az ideiglenes intézkedés sajátos jellemzőire vonatkozó szabályokról, és az élő közvetítésekre vonatkozóan sem tartalmaz kifejezett szabályokat.

(24)

Különböző technikai intézkedések alkalmazhatók a blokkolásra irányuló ideiglenes intézkedés végrehajtására és a végfelhasználók engedély nélküli továbbközvetítéshez való hozzáférésének megakadályozására, például a doménnévrendszeren (DNS) vagy az IP-cím blokkolásán keresztül.

(25)

Emellett az iránymutatással összhangban az olyan új internetes helyekre vonatkozó dinamikus ideiglenes intézkedések, ahol az engedély nélküli továbbközvetítés közvetlenül az ideiglenes intézkedés elrendelését követően válik elérhetővé, hatékony eszközt jelenthetnek az engedély nélküli továbbközvetítés folytatásának megakadályozására, feltéve, hogy a szükséges biztosítékok rendelkezésre állnak. Az ilyen ideiglenes intézkedések hasznos megoldást jelentenek a kalózszolgáltatások által kidolgozott, rezilienciára vonatkozó stratégiák kezelésére, mint amilyen a különböző doménnevek alatt tükrözött weboldalak létrehozása vagy a különböző IP-címekre való átállás a blokkolásra irányuló intézkedések megkerülése érdekében.

(26)

A dinamikus ideiglenes intézkedések eddig csak néhány tagállamban álltak rendelkezésre (11). Ezeket vagy bíróságok, vagy a blokkolásra vagy eltávolításra irányuló intézkedések hivatalból vagy panasz nyomán történő elrendelésére felhatalmazott egyes közigazgatási hatóságok rendelik el. Az ilyen típusú ideiglenes intézkedések különösen alkalmasak az élő események engedély nélküli továbbközvetítésének kezelésére.

(27)

Alapvető fontosságú, hogy a sportesemények szervezői – még ha az uniós jog nem is ismeri el őket jogosultként – a nemzeti joggal összhangban az élő sportesemények engedély nélküli továbbközvetítésének megakadályozása és az ilyen engedély nélküli továbbközvetítés folytatásának megtiltása érdekében ideiglenes intézkedéseket kérelmezhessenek. Az is fontos, hogy az élő sporteseményekre vonatkozó ideiglenes intézkedések dinamikusak legyenek annak érdekében, hogy kellő gyorsasággal lefedjék az eljárás időpontjában azonosítatlan további olyan kalózszolgáltatásokat, amelyek hozzáférést biztosítanak ugyanazon élő sportesemény engedély nélküli továbbközvetítéséhez, feltéve, hogy a szükséges biztosítékokat alkalmazzák.

(28)

mivel az élő események más típusai által elvesztett érték gyakran nagyobb az élő közvetítés során, ugyanilyen fontos az ilyen események engedély nélküli továbbközvetítésének megakadályozására irányuló dinamikus ideiglenes intézkedések szélesebb körű elérhetőségének ösztönzése.

(29)

A túlzott blokkolás elkerülése érdekében pontosan meg kell határozni azokat a további internetes helyeket, amelyekre a dinamikus ideiglenes intézkedések vonatkoznak. Számos lehetőség képzelhető el a jogsértés megszüntetésére irányuló ideiglenes intézkedés hatálya alá tartozó internetes helyek jegyzékének frissítésére, például valamely módszertanról való megállapodás az ideiglenes intézkedés részeként, beleértve a jogosultak és az ideiglenes intézkedésre vonatkozó határozat címzettjei közötti együttműködésre vonatkozó megállapodást igazságügyi hatóság ellenőrzése mellett.

(30)

Az ideiglenes intézkedésre vonatkozó határozat címzettjei általában az internet-hozzáférési szolgáltatást nyújtó szolgáltatók, mivel ők megfelelő helyzetben vannak ahhoz, hogy megakadályozzák a végfelhasználók hozzáférését egy olyan konkrét szolgáltatáshoz, amely élő események engedély nélküli továbbközvetítését kínálja. Más közvetítő szolgáltatókkal azonban visszaélhetnek az engedély nélküli továbbközvetítések megkönnyítése vagy a blokkolásra irányuló ideiglenes intézkedések megkerülése céljából. Például a tartalomszolgáltató hálózatok és a fordított proxyk felhasználhatók az engedély nélküli továbbközvetítés eredetének elrejtésére, az alternatív DNS-feloldások és proxyszolgáltatások, például virtuális magánhálózatok (VPN) pedig a blokkolt szolgáltatásokhoz való hozzáférés megkönnyítésére használhatók fel. A közvetítő szolgáltatóknak mérlegelniük kell, hogy hozhatnak-e további önkéntes intézkedéseket a szolgáltatásaikkal való visszaélés megakadályozása érdekében. Az ilyen saját kezdeményezésű intézkedéseket különösen ezen ajánlás nyomon követésével összefüggésben lehetne megvitatni, amelyet a Bizottság az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalához tartozó szellemi tulajdoni jogsértések európai megfigyelőközpontjának (a továbbiakban: a szellemi tulajdoni jogsértések európai megfigyelőközpontja) támogatásával fog végezni.

(31)

Más piaci szereplők, például a hirdetési szolgáltatók, valamint a pénzforgalmi szolgáltatók a pénzmosás elleni uniós keret szerinti kötelezettségeik és önkéntes intézkedéseik révén szintén hozzájárulhatnak az online kalózkodás elleni küzdelemhez. A kalózszolgáltatások bevételi forrásainak megszüntetése érdekében a Bizottság elősegíti az online hirdetésekről és a szellemitulajdon-jogokról szóló egyetértési megállapodás megkötését. A megállapodás aláírói önkéntesen kötelezettséget vállalnak arra, hogy minimálisra csökkentik a hirdetések elhelyezését a szellemitulajdon-jogokat, többek között a szerzői jogokat sértő weboldalakon és mobilalkalmazásokban. Az ilyen együttműködést tovább kell ösztönözni annak biztosítása érdekében, hogy e szolgáltatások ne könnyítsék meg az élő események engedély nélküli továbbközvetítéséhez hozzáférést biztosító gazdasági szereplők támogatását és működését.

(32)

A kalózkodás holisztikus kezelése érdekében fontos növelni a végfelhasználók élő események közvetítéséhez vagy továbbközvetítéséhez való hozzáférésével kapcsolatos kereskedelmi ajánlatok elérhetőségét, megfizethetőségét és vonzerejét. Ami a társadalom számára kiemelten jelentős eseményeket, például az olimpiai játékokat, a labdarúgó-világbajnokságot vagy a labdarúgó-Európa-bajnokságot illeti, a tagállamok a 2010/13/EU irányelv 14. cikkével összhangban biztosíthatják a televíziós közvetítéshez való széles körű nyilvános hozzáférést.

(33)

Továbbá egy közelmúltbeli tanulmány szerint a versenyképes árú jogszerű kínálat hozzáférhetősége és rendelkezésre állása a kalóztartalmat fogyasztó felhasználók számának enyhe csökkenését eredményezte (12). Ezért fontos felhívni a végfelhasználók figyelmét a jogszerű kínálat elérhetőségére. Egyes tagállamok például biztosítják, hogy ha egy weboldalt ideiglenes intézkedés alapján blokkolnak, az ahhoz hozzáférni kívánó felhasználókat tájékoztatják a blokkolásról és azokról a forrásokról, amelyeken a tartalom jogszerűen hozzáférhető. Ez történhet például a szellemi tulajdoni jogsértések európai megfigyelőközpontja által kifejlesztett Agorateka európai online tartalomportál említésével, amely a meglévő nemzeti portálokra hivatkozik.

(34)

A tagállamok közötti határokon átnyúló együttműködés fontos az élő események engedély nélküli továbbközvetítése jelenségének hatékonyabb kezeléséhez, hiszen ez a jelenség a természeténél fogva határokon átnyúló. Az egyik tagállamban jogsértés megszüntetésére irányuló ideiglenes intézkedés hatálya alá tartozó szolgáltatásokra vonatkozó információcsere hasznos lehet a többi olyan tagállam végrehajtó hatóságainak tájékoztatása szempontjából, ahol ugyanezek a szolgáltatások elérhetők.

(35)

A 386/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (13) a szellemi tulajdoni jogsértések európai megfigyelőközpontját bízta meg azzal, hogy olyan mechanizmusokat biztosítson, amelyek elősegítik a szellemitulajdon-jogok érvényesítésére vonatkozó információk tagállami hatóságok közötti cseréjének javítását, valamint az e hatóságokkal való és az e hatóságok közötti együttműködés előmozdítását. A szellemi tulajdoni jogsértések európai megfigyelőközpontja által e kérdésekben elősegített, meglévő együttműködésnek olyan célhálózattá kell fejlődnie, amely lehetővé teszi a tagállamok számára a sport- és más élő események engedély nélküli továbbközvetítése esetén alkalmazott intézkedésekre, eljárásokra és jogorvoslati lehetőségekre – többek között e végrehajtási eszközök hatására és hatékonyságára –, valamint az e területen jelentkező kihívásokra és bevált gyakorlatokra vonatkozó információk strukturális cseréjét. A hálózatnak lehetővé kell tennie a párbeszédet valamennyi tagállam között, és magában kell foglalnia az egyes tagállamokban meglévő szellemitulajdon-jogok érvényesítésével kapcsolatban meghatározott hatáskörökkel rendelkező közigazgatási hatóságokat. A hálózat keretében gyűjtött információknak hozzá kell járulniuk az ajánlás hatásainak nyomon követéséhez.

(36)

A hatékonyabb végrehajtás elérésének másik módja az élő események engedély nélküli továbbközvetítése elleni jogok érvényesítésében részt vevő személyek szakértelmének megfelelő képzési intézkedések révén történő bővítése. A szellemi tulajdoni jogsértések európai megfigyelőközpontját ösztönözni kell arra, hogy e konkrét területen dolgozzon ki és szervezzen tudásépítő tevékenységeket a nemzeti bírák és a nemzeti hatóságok számára.

(37)

A Bizottság szorosan nyomon fogja követni az ezen ajánlás fényében hozott intézkedéseket, a szellemi tulajdoni jogsértések európai megfigyelőközpontjának támogatásával, amelynek technikai szakértelmet és szervezési támogatást kell nyújtania, valamint nyomon kell követnie az élő események engedély nélküli továbbközvetítésének alakulását a tagállamokban. E feladat végrehajtása érdekében alapvető fontosságú, hogy a tagállamok és az érdekelt felek megosszák egymással az ezen ajánlás nyomán hozott intézkedésekkel és az élő események engedély nélküli továbbközvetítésének mennyiségével kapcsolatos releváns információkat. Az érdekelt feleknek tájékoztatást kell nyújtaniuk az ezen ajánlás hatálya alá tartozó tartalom jogszerű kínálatának alakulásáról is. Ennek alapján a Bizottság értékelni fogja az ajánlás hatásait, és megállapítja, hogy szükség van-e további lépésekre, többek között a szerzői jogi védelem alatt álló más típusú tartalmak jogellenes terjesztésének megakadályozására.

(38)

Az ezen ajánlás szerinti jogorvoslat igénybevétele megköveteli az intézkedések által érintett személyek jogainak és érdekeinek megfelelő mérlegelését, figyelembe véve a különböző alapvető jogokat, valamint az ilyen intézkedések arányosságát minden egyedi esetben. Az ilyen intézkedések alkalmazásának szigorúan célzottnak kell lennie, és nem róhat túlzott kötelezettségeket a közvetítőkre. Az ilyen intézkedések nem vezethetnek általános nyomon követéshez.

(39)

Annak érdekében, hogy szavatolják a természetes személyeket megillető, a személyes adatok kezelése és a személyek szabad mozgása tekintetében történő védelemhez való alapvető jog tiszteletben tartását, az ezen ajánlás érvényre juttatása céljából hozott intézkedésekkel összefüggésben végzett személyesadat-kezelés során maradéktalanul be kell tartani az adatvédelmi szabályokat, különösen az (EU) 2016/679 rendeletet (14) és az (EU) 2016/680 európai parlamenti és tanácsi irányelvet (15), és az illetékes felügyeleti hatóságoknak figyelemmel kell ezt kísérniük.

(40)

Ez az ajánlás tiszteletben tartja az alapvető jogokat, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartájában (a továbbiakban: a Charta) elismert elveket. Ez az ajánlás különösen a Charta 8., 11., 16., 17. és 47. cikkének teljeskörű tiszteletben tartását szorgalmazza.

(41)

Tekintettel arra, hogy ez az ajánlás és az (EU) 2022/2065 rendelet kiegészítik egymást, a szellemi tulajdoni jogsértések európai megfigyelőközpontja által tett megállapítások figyelembevételével – és az említett rendelet joghatásai nyomán – legkésőbb 2025. november 17-ig értékelni kell az ajánlásnak az élő sport- és egyéb élő rendezvények engedély nélküli továbbközvetítésére gyakorolt hatásait,

ELFOGADTA EZT AZ AJÁNLÁST:

CÉL

(1)

Ez az ajánlás arra ösztönzi a tagállamokat, a nemzeti hatóságokat, a jogosultakat és a közvetítő szolgáltatókat, hogy az ezen ajánlásban meghatározott elveknek megfelelően és az uniós joggal, többek között az Európai Unió Alapjogi Chartájával teljes összhangban hozzanak hatékony, megfelelő és arányos intézkedéseket az élő sportesemények és más élő események engedély nélküli továbbközvetítése elleni küzdelem érdekében.

(2)

Ez az ajánlás emlékeztet a tagállamok, a jogosultak, a közvetítő szolgáltatók és a szolgáltatásaikat igénybe vevők kötelezettségeire az uniós jog, különösen a 2000/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (16), a 2001/29/EK irányelv, a 2002/58/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (17), az (EU) 2022/2065 rendelet, az (EU) 2019/790 irányelv és a 2004/48/EK irányelv kötelező erejű rendelkezéseivel összhangban. Az ajánlás nem vonatkozik a tartalmak jogszerű felhasználására, így például a szerzői jogi védelem alatt álló tartalom korlátozások és kivételek mellett történő felhasználására, valamint a rövid részleteknek a 2010/13/EU irányelv 15. cikkével összhangban történő felhasználására.

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

(3)

Ezen ajánlás alkalmazásában:

a)

„sportesemény szervezője”: az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely felelősséget vállal a nyilvánosság számára hozzáférhető sportesemény megszervezéséért;

b)

„esemény élő közvetítése”: esemény valós idejű, bármilyen – akár vezetékes vagy vezeték nélküli – módon történő közvetítése olyan nyilvánosság számára, amely nincs jelen azon a helyszínen, ahol az eseményre valós időben sor kerül;

c)

„sportesemény élő közvetítése”: sportesemény valós idejű, bármilyen – akár vezetékes vagy vezeték nélküli – módon történő közvetítése olyan nyilvánosság számára, amely nincs jelen azon a helyszínen, ahol az eseményre valós időben sor kerül;

d)

„sportesemények élő közvetítésére vonatkozó jogok jogosultja”: az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely valamely sportesemény élő közvetítésére vonatkozó jogokkal rendelkezik, függetlenül attól, hogy e jogok szellemitulajdon-jognak minősülnek-e, és hogy törvényesen ki jogosult e jogok érvényesítésére;

e)

„esemény élő közvetítésére vonatkozó jogok jogosultja”: az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely a művek és a védelem alatt álló egyéb teljesítmények élő közvetítésével kapcsolatos szerzői vagy szomszédos jogokkal rendelkezik;

f)

„engedély nélküli továbbközvetítés”: esemény vagy sportesemény eredeti élőben történő közvetítésének a nyilvánosság általi vételre szánt olyan egyidejű közvetítése vagy továbbközvetítése, amelyet a jogosult nem engedélyezett.

ÉLŐ SPORTESEMÉNYEK ENGEDÉLY NÉLKÜLI TOVÁBBKÖZVETÍTÉSE

Az élő sportesemények engedély nélküli továbbközvetítésével kapcsolatos bejelentések gyors kezelésének biztosítása

A bejelentések gyors kezelése

(4)

Az élő sportesemények engedély nélküli továbbközvetítésével kapcsolatos bejelentések feldolgozása során a tárhelyszolgáltatóknak figyelembe kell venniük a sportesemény élő közvetítésének sajátos jellegét, vagyis törekedniük kell arra, hogy az ilyen esemény engedély nélküli továbbközvetítése által okozott kárt minimálisra csökkentsék.

(5)

Annak biztosítása érdekében, hogy a sportesemény élő közvetítése során feldolgozzák a bejelentést és meghozzák a döntést, az online platformoktól eltérő egyéb tárhelyszolgáltatóknak érdemes együttműködniük a sportesemények élő közvetítésére vonatkozó jogok jogosultjaival, különösen az alábbiak révén:

a)

hatékony együttműködés a megbízható bejelentőkkel ezen ajánlás alkalmazásában;

b)

a bejelentések feldolgozásának megkönnyítését célzó műszaki megoldások, például alkalmazásprogramozási felületek kifejlesztése és használata.

Együttműködés a jogosultak és a közvetítő szolgáltatók között

(6)

A sportesemények élő közvetítésének védelme érdekében a sportesemények élő közvetítésére vonatkozó jogok jogosultjait ösztönözni kell arra, hogy az engedély nélküli továbbközvetítés forrása azonosításának megkönnyítése érdekében a rendelkezésre álló legjobb műszaki megoldásokat alkalmazzák.

(7)

A közvetítő szolgáltatóknak, különösen azoknak, amelyek képesek azonosítani és megtalálni az élő sportesemények engedély nélküli továbbközvetítéseinek forrását, a következőket célszerű tenniük:

a)

együttműködni többek között a tárhelyszolgáltatókkal és a sportesemények élő közvetítésére vonatkozó jogok jogosultjaival annak érdekében, hogy megkönnyítsék az engedély nélküli továbbközvetítések forrásának azonosítását; valamint

b)

konkrét intézkedéseket bevezetni a szolgáltatásaikkal való ismételt visszaélések megakadályozására.

Élő sportesemények engedély nélküli továbbközvetítésével kapcsolatos jogsértés megszüntetésére irányuló ideiglenes intézkedések

(8)

A Bizottság arra ösztönzi a tagállamokat, hogy mérjék fel, hogy joghatóságuk alatt a sportesemények szervezői jogosultak-e jogi lépéseket tenni az élő sportesemények engedély nélküli továbbközvetítésének megakadályozása vagy megtiltása érdekében. Amennyiben nem ez a helyzet, a Bizottság arra ösztönzi a tagállamokat, hogy biztosítsanak a sportesemények szervezői számára kereshetőségi jogot a jogsértés megszüntetésére irányuló ideiglenes intézkedés kérelmezése, és azon keresztül az élő sportesemények közelgő, engedély nélküli továbbközvetítésének megakadályozása vagy az engedély nélküli továbbközvetítés folytatásának megtiltása érdekében.

Az ideiglenes intézkedések címzettjei

(9)

A Bizottság arra ösztönzi a tagállamokat, hogy az élő sportesemények engedély nélküli továbbközvetítésének megszüntetése vagy megakadályozása érdekében írjanak elő a jogsértés megszüntetésére irányuló ideiglenes intézkedéseket az élő sportesemények engedély nélküli továbbközvetítését üzemeltetőkkel, valamint azon közvetítő szolgáltatókkal szemben, amelyek szolgáltatásaival harmadik fél élő sportesemények engedély nélküli továbbközvetítése céljából visszaél, függetlenül a közvetítő felelősségének hiányától. Az ilyen ideiglenes intézkedés az élő sportesemények engedély nélküli továbbközvetítéséhez való hozzáférés blokkolását is jelentheti.

(10)

A Bizottság annak biztosítására ösztönzi a tagállamokat, hogy lehetőség legyen az ideiglenes intézkedéseket azokra a közvetítő szolgáltatókra alkalmazni, amelyek tevékenységeikkel a tagállamokban a szolgáltatásokat igénybe vevőket célozzák.

(11)

A Bizottság arra ösztönzi a tagállamokat, hogy tegyék lehetővé a sportesemények élő közvetítésére vonatkozó jogok jogosultjai számára, hogy a sportesemény megkezdése előtt kérelmezzék az ideiglenes intézkedést, többek között oly módon, hogy az illetékes hatóságnál bizonyítékot nyújtanak be arra vonatkozóan, hogy a szóban forgó gazdasági szereplő már biztosított hozzáférést olyan eseményekhez hasonló sportesemények engedély nélküli továbbközvetítéséhez, amelyek tekintetében jogosultak.

Az ideiglenes intézkedések dinamikus jellege

(12)

A Bizottság arra ösztönzi a tagállamokat, hogy nemzeti eljárási szabályaikkal összhangban rendelkezzenek az adott közvetítő szolgáltatóval szembeni olyan jogsértés megszüntetésére irányuló ideiglenes intézkedések kérelmezésének lehetőségéről, amelyek meghosszabbíthatók annak érdekében, hogy lehetővé tegyék az élő sportesemények engedély nélküli továbbközvetítését végző kalózszolgáltatások blokkolását, még akkor is, ha azokat az ideiglenes intézkedésre irányuló kérelem benyújtásakor nem azonosították, de ugyanazt a sporteseményt érintik.

(13)

Annak érdekében, hogy e kalózszolgáltatásokat az ideiglenes intézkedésre vonatkozó határozat kibocsátását követően megfelelő módon azonosítani lehessen, a tagállamoknak ösztönözniük kell az ideiglenes intézkedés hatálya alá tartozó (például doménnéven, IP-címen vagy URL-címen keresztül azonosított) internetes helyek jegyzékének frissítésére szolgáló eseti módszertan alkalmazását, többek között a jogosultak és az ideiglenes intézkedésre vonatkozó határozat címzettjei közötti együttműködés révén, igazságügyi hatóság ellenőrzése mellett. A tagállamok mérlegelhetik, hogy kell-e független nemzeti hatóságnak hitelesítenie az ideiglenes intézkedés hatálya alá tartozó internetes helyek jegyzékét.

(14)

Amennyiben a tagállamok független közigazgatási hatóságot hatalmaznak fel a jogsértés megszüntetésére irányuló ideiglenes intézkedések meghozatalára vagy az annak hatálya alá tartozó internetes helyek jegyzékének frissítésére, rendelkezni kell arról, hogy az ilyen határozatok ellen bírósági jogorvoslattal lehet élni.

Biztosítékok

(15)

A Bizottság arra ösztönzi a tagállamokat, hogy az élő sportesemények engedély nélküli továbbközvetítésével kapcsolatos jogsértés megszüntetésére irányuló ideiglenes intézkedésekre vonatkozó szabályok bevezetésekor vagy alkalmazásakor vegyék figyelembe, hogy a meghatározott ideiglenes intézkedések nem jelenthetnek észszerűtlen terhet a címzettek számára. Szigorúan célzottnak kell lenniük, és nem foszthatják meg szükségtelenül a felhasználókat a rendelkezésre álló információkhoz való jogszerű hozzáférés lehetőségétől.

(16)

Amennyiben az ideiglenes intézkedés blokkolásban nyilvánul meg, ügyelni kell annak biztosítására, hogy az internetes helyek révén azonosított olyan kalózszolgáltatásokra irányuljon, amelyek elsősorban engedély nélküli továbbközvetítésekhez vagy más típusú, nem engedélyezett tartalmakhoz való hozzáférés biztosítására szolgálnak.

(17)

Az ilyen ideiglenes intézkedések végrehajtása érdekében alkalmazott technikai intézkedéseknek megfelelőnek kell lenniük ahhoz, hogy megakadályozzák vagy legalábbis megnehezítsék az élő sportesemények engedély nélküli továbbközvetítéséhez való hozzáférést, és határozottan visszatartsák a végfelhasználókat attól, hogy megpróbáljanak hozzáférni az ilyen engedély nélküli továbbközvetítésekhez.

(18)

A Bizottság annak biztosítására ösztönzi a tagállamokat, hogy a sportesemények élő közvetítésére vonatkozó jogok jogosultjai rendszeresen frissítsék a sportesemények engedély nélküli továbbközvetítésére már nem használt internetes helyekre vonatkozó információkat, hogy az ezekre az internetes helyekre irányuló korlátozásokat meg lehessen szüntetni.

(19)

A Bizottság annak előírására ösztönzi a tagállamokat, hogy az ideiglenes intézkedés időtartama nem haladhatja meg a sportesemények élő közvetítéséhez fűződő jogok jogosultjai hatékony védelmének biztosításához szükséges mértéket. A Bizottság annak előírására is ösztönzi a tagállamokat, hogy az ebben az összefüggésben alkalmazott, blokkolásra irányuló intézkedések csak akkor lépjenek hatályba, amikor a sportesemény élő közvetítésére kerül sor.

Önkéntes együttműködés

(20)

A közvetítő szolgáltatókat ösztönözni kell arra, hogy mérlegeljék megfelelő és arányos önkéntes kezdeményezések bevezetését annak megakadályozása érdekében, hogy szolgáltatásaikat élő sportesemények engedély nélküli továbbközvetítésére használják fel.

(21)

Más piaci szereplőket, például a hirdetési és pénzforgalmi szolgáltatásokat is ösztönözni kell annak biztosítására, hogy ezek a szolgáltatások ne könnyítsék meg az élő sportesemények engedély nélküli továbbközvetítéséhez hozzáférést biztosító gazdasági szereplők népszerűsítését és működését.

EGYÉB ÉLŐ ESEMÉNYEK ENGEDÉLY NÉLKÜLI TOVÁBBKÖZVETÍTÉSEI

Az egyéb élő események engedély nélküli továbbközvetítésével kapcsolatos bejelentések gyors kezelésének biztosítása

A bejelentések gyors kezelése

(22)

Az egyéb élő események engedély nélküli továbbközvetítésével kapcsolatos bejelentések feldolgozása során a tárhelyszolgáltatóknak figyelembe kell venniük az élő közvetítések sajátos jellegét, vagyis törekedniük kell arra, hogy az ilyen esemény engedély nélküli továbbközvetítése által okozott kárt minimálisra csökkentsék.

(23)

Annak biztosítása érdekében, hogy az esemény élő közvetítése során feldolgozzák a bejelentést és meghozzák a döntést, az online platformoktól eltérő egyéb tárhelyszolgáltatóknak érdemes együttműködniük a jogosultakkal, különösen az alábbiak révén:

a)

hatékony együttműködés a megbízható bejelentőkkel ezen ajánlás alkalmazásában;

b)

a bejelentések feldolgozásának megkönnyítését célzó műszaki megoldások, például alkalmazásprogramozási felületek kifejlesztése és használata.

Együttműködés a jogosultak és a közvetítő szolgáltatók között

(24)

Az esemény élő közvetítésének védelme érdekében az esemény élő közvetítésére vonatkozó jogok jogosultjait ösztönözni kell arra, hogy az engedély nélküli továbbközvetítés forrása azonosításának megkönnyítése érdekében a rendelkezésre álló legjobb műszaki megoldásokat alkalmazzák.

(25)

A közvetítő szolgáltatóknak, különösen azoknak, amelyek képesek azonosítani és megtalálni az élő események engedély nélküli továbbközvetítésének forrását, a következőket célszerű tenniük:

a)

együttműködni többek között a jogosultakkal annak érdekében, hogy megkönnyítsék az élő események engedély nélküli továbbközvetítése forrásának azonosítását;

b)

konkrét intézkedéseket bevezetni a szolgáltatásaikkal való ismételt visszaélések megakadályozására.

Egyéb élő események engedély nélküli továbbközvetítéseivel kapcsolatos jogsértés megszüntetésére irányuló ideiglenes intézkedések

Az ideiglenes intézkedések dinamikus jellege

(26)

A Bizottság arra ösztönzi a tagállamokat, hogy nemzeti eljárási szabályaikkal és az uniós jog, többek között a Charta alkalmazandó rendelkezéseivel, különösen a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságára és a személyes adatok védelmére vonatkozó jogokkal összhangban rendelkezzenek az adott közvetítő szolgáltatóval szembeni olyan, jogsértés megszüntetésére irányuló ideiglenes intézkedések kérelmezésének lehetőségéről, amelyek meghosszabbíthatók annak érdekében, hogy lehetővé tegyék az engedély nélküli továbbközvetítést végző kalózszolgáltatások blokkolását, még akkor is, ha azokat az ideiglenes intézkedésre irányuló kérelem benyújtásakor nem azonosították, de ugyanazt az eseményt érintik.

(27)

Annak érdekében, hogy e kalózszolgáltatásokat az ideiglenes intézkedésre vonatkozó határozat kibocsátását követően megfelelő módon azonosítani lehessen, a tagállamoknak ösztönözniük kell az ideiglenes intézkedés hatálya alá tartozó (például doménnéven, IP-címen vagy URL-címen keresztül azonosított) internetes helyek jegyzékének frissítésére szolgáló eseti módszertan alkalmazását, többek között a jogosultak és valamely ideiglenes intézkedésre vonatkozó határozat címzettjei közötti együttműködés révén, igazságügyi hatóság ellenőrzése mellett.

(28)

Amennyiben a tagállamok független közigazgatási hatóságot hatalmaznak fel a jogsértés megszüntetésére irányuló ideiglenes intézkedések meghozatalára vagy az annak hatálya alá tartozó internetes helyek jegyzékének frissítésére, rendelkezni kell arról, hogy az ilyen határozatok ellen bírósági jogorvoslattal lehet élni.

Biztosítékok

(29)

A Bizottság arra ösztönzi a tagállamokat, hogy az élő események engedély nélküli továbbközvetítésével kapcsolatos jogsértés megszüntetésére irányuló ideiglenes intézkedésekre vonatkozó szabályok bevezetésekor vagy alkalmazásakor vegyék figyelembe, hogy a meghatározott ideiglenes intézkedések nem jelenthetnek észszerűtlen terhet a címzettek számára. Szigorúan célzottnak kell lenniük, és nem foszthatják meg szükségtelenül a felhasználókat a rendelkezésre álló információkhoz való jogszerű hozzáférés lehetőségétől.

(30)

A Bizottság annak biztosítására ösztönzi a tagállamokat, hogy az esemény élő közvetítésére vonatkozó jogok jogosultjai rendszeresen frissítsék az élő események engedély nélküli továbbközvetítésére már nem használt internetes helyekre vonatkozó információkat, hogy az ezekre az internetes helyekre irányuló korlátozásokat meg lehessen szüntetni.

Önkéntes együttműködés

(31)

A közvetítő szolgáltatókat ösztönözni kell arra, hogy mérlegeljék megfelelő és arányos önkéntes kezdeményezések bevezetését annak megakadályozása érdekében, hogy szolgáltatásaikat élő események engedély nélküli továbbközvetítésére használják fel.

(32)

Más piaci szereplőket, például a hirdetési és pénzforgalmi szolgáltatásokat is ösztönözni kell annak biztosítására, hogy ezek a szolgáltatások ne könnyítsék meg az élő esemény engedély nélküli továbbközvetítéséhez hozzáférést biztosító gazdasági szereplők népszerűsítését és működését.

FIGYELEMFELKELTÉS ÉS ÖNKÉNTES EGYÜTTMŰKÖDÉS A HATÓSÁGOK KÖZÖTT

Kereskedelmi ajánlatok és figyelemfelkeltés

(33)

A sport- és egyéb események élő közvetítésére vonatkozó jogok jogosultjait ösztönözni kell arra, hogy Unió-szerte növeljék kereskedelmi ajánlataik elérhetőségét, megfizethetőségét és vonzerejét a végfelhasználók számára.

(34)

A Bizottság arra ösztönzi a tagállamokat, hogy hívják fel a felhasználók figyelmét az élő sport- és egyéb események jogszerű kínálatára. A Bizottság emellett felkéri a tagállamokat, hogy tájékoztassák a blokkolás okairól azokat a felhasználókat, akik élő sportesemények és egyéb élő események engedély nélküli továbbközvetítését kínáló olyan szolgáltatásokhoz próbálnak hozzáférni, amelyeket ideiglenes intézkedésre vonatkozó határozat alapján blokkoltak, és tájékoztassák őket az ilyen események megtekintésére rendelkezésre álló jogszerű ajánlatokról.

(35)

A Bizottság arra ösztönzi a tagállamokat, hogy a nemzeti bűnüldöző hatóságok segítségével hívják fel a figyelmet az ezen ajánlás hatálya alá tartozó kérdésekre, és építsenek ki kapacitást az élő sportesemények és egyéb élő események kereskedelmi léptékű, engedély nélküli továbbközvetítését végző gazdasági szereplőkkel szembeni nyomozás megkönnyítésére és az ellenük irányuló megfelelő intézkedések meghozatalára, többek között a meglévő, határokon átnyúló bűnüldözési műveletekben való részvétel révén.

Együttműködés a hatóságok között

(36)

A Bizottság arra ösztönzi a tagállamokat, hogy proaktívan cseréljenek információt azokról a szolgáltatásokról, amelyek elérhetőségét blokkolták a területükön valamely nemzeti hatóság által elrendelt ideiglenes intézkedés alapján.

(37)

A Bizottság felkéri a szellemi tulajdoni jogsértések európai megfigyelőközpontját, hogy hozza létre a közigazgatási hatóságok külön hálózatát az ezen ajánlásban tárgyalt kérdések kezelése során alkalmazott intézkedésekre, a kihívásokra és a bevált gyakorlatokra vonatkozó rendszeres információcsere érdekében. Az ebben az információcserében való részvétel azon tagállamok számára is célszerű, amelyek nem rendelkeznek erre szakosodott közigazgatási hatóságokkal, beleértve azokat is, amelyek a kalózkodással kapcsolatban más releváns kezdeményezéseket dolgoztak ki. A hálózatnak különösen a határokon átnyúló együttműködés további lehetőségeinek felmérésére kell törekednie.

(38)

A Bizottság arra ösztönzi a szellemi tulajdoni jogsértések európai megfigyelőközpontját, hogy a nemzeti bírák és hatóságok számára tegyen elérhetővé az élő sportesemények és egyéb élő események engedély nélküli továbbközvetítésével szembeni jogok érvényesítésére vonatkozó meglévő szabályokkal és gyakorlatokkal kapcsolatos tudásépítő tevékenységeket.

UTÁNKÖVETÉS ÉS MONITORING

(39)

A Bizottság felkéri a szellemi tulajdoni jogsértések európai megfigyelőközpontját, hogy az érdekelt felekkel együttműködve támogassa őt az ezen ajánlás végrehajtásának és hatásainak nyomon követésére alkalmasmutatók azonosításában.

(40)

A Bizottság arra ösztönzi a tagállamokat és az érdekelt feleket, hogy nyújtsák be a szellemi tulajdoni jogsértések európai megfigyelőközpontjához és a Bizottsághoz az ilyen intézkedésekre és fellépésekre vonatkozó összes releváns információt. A Bizottság felkéri továbbá a tagállamokat és az érdekelt feleket, hogy nyújtsák be az élő sportesemények és egyéb élő események engedély nélküli továbbközvetítésének mennyiségére vonatkozó, rendelkezésre álló információkat és adatokat. A Bizottság arra ösztönzi továbbá az érdekelt feleket, hogy szolgáltassanak adatokat az ezen ajánlás hatálya alá tartozó tartalmak jogszerű kínálatának elérhetőségéről és fellelhetőségéről.

(41)

A Bizottság felkéri a szellemi tulajdoni jogsértések európai megfigyelőközpontját, hogy ennek alapján és más releváns források alapján támogassa őt ezen ajánlás sport- és más élő eseményekkel kapcsolatos online kalózkodásra gyakorolt hatásainak nyomon követésében.

(42)

A Bizottság legkésőbb 2025. november 17-ig értékelni fogja ezen ajánlásnak az élő sportesemények és egyéb élő események engedély nélküli továbbközvetítésére gyakorolt hatásait, kellően figyelembe véve a szellemi tulajdoni jogsértések európai megfigyelőközpontjának megállapításait. Ennek alapján a Bizottság értékelni fogja, hogy szükség van-e uniós szinten további intézkedésekre, többek között a szerzői jogi védelem alatt álló más típusú tartalmak jogellenes terjesztésének megakadályozása érdekében, figyelembe véve a technológiai fejlődést, a terjesztési csatornák és a fogyasztási szerkezet alakulását, valamint az (EU) 2022/2065 rendelet végrehajtásának az élő sportesemények és egyéb élő események engedély nélküli továbbközvetítésére gyakorolt esetleges hatását.

Kelt Brüsszelben, 2023. május 4-én.

a Bizottság részéről

Thierry BRETON

a Bizottság tagja


(1)  P9_TA(2021)0236.

(2)  Challenges facing sports event organisers in the digital environment (A sportesemények szervezői előtt álló kihívások a digitális környezetben). Az európai hozzáadott érték értékelése, az Európai Parlament Kutatószolgálata, 2020. december. Illegal IPTV in the European Union (Illegális IPTV az Európai Unióban). Gazdasági, jogi és műszaki elemzési jelentés, EUIPO, 2019. július. Live event piracy. Challenges and best practices from online intermediaries to prevent the use of their services for live event piracy (Élő eseményeket érintő kalózkodás. Kihívások és bevált gyakorlatok az online közvetítők részéről szolgáltatásaik élő eseményeket érintő kalózkodásra való felhasználásának megelőzése érdekében), EUIPO, 2023. március.

(3)  Challenges facing sports event organisers in the digital environment (A sportesemények szervezői előtt álló kihívások a digitális környezetben). Az európai hozzáadott érték értékelése, az Európai Parlament Kutatószolgálata, 2020. december.

(4)  Live event piracy. Challenges and best practices from online intermediaries to prevent the use of their services for live event piracy (Élő eseményeket érintő kalózkodás. Kihívások és bevált gyakorlatok az online közvetítők részéről szolgáltatásaik élő eseményeket érintő kalózkodásra való felhasználásának megelőzése érdekében), EUIPO, 2023. március.

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2022/2065 rendelete (2022. október 19.) a digitális szolgáltatások egységes piacáról és a 2000/31/EK irányelv módosításáról (digitális szolgáltatásokról szóló rendelet) (HL L 277., 2022.10.27., 1. o.).

(6)  Az Európai Parlament és a Tanács 2001/29/EK irányelve (2001. május 22.) az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról (HL L 167., 2001.6.22., 10. o. ).

(7)  Az Európai Parlament és a Tanács 2004/48/EK irányelve (2004. április 29.) a szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről (HL L 157., 2004.4.30., 45. o.).

(8)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/790 irányelve (2019. április 17.) a digitális egységes piacon a szerzői és szomszédos jogokról (HL L 130., 2019.5.17., 92. o.).

(9)  Az Európai Parlament és a Tanács 2010/13/EU irányelve (2010. március 10.) a tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek összehangolásáról (Audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv) (HL L 95., 2010.4.15., 1. o.).

(10)  COM(2017) 708 final (a továbbiakban: iránymutatás).

(11)  Study on dynamic blocking injunctions in the European Union (Tanulmány a blokkolásra irányuló dinamikus ideiglenes intézkedésekről az Európai Unióban), EUIPO, 2021. március; Mapping report on national remedies against online piracy of sports content (Feltérképező jelentés a sporttartalmakkal kapcsolatos online kalózkodás elleni nemzeti jogorvoslati lehetőségekről), Európai Audiovizuális Megfigyelő Intézet, 2021. december; Live event piracy. Challenges and best practices from online intermediaries to prevent the use of their services for live event piracy (Élő eseményeket érintő kalózkodás. Kihívások és bevált gyakorlatok az online közvetítők részéről szolgáltatásaik élő eseményeket érintő kalózkodásra való felhasználásának megelőzése érdekében), EUIPO, 2023. március.

(12)  Intellectual Property Crime Threat Assessment (A szellemi tulajdonnal kapcsolatos bűncselekmények általi fenyegetettség értékelés), EUIPO és Europol, 2022. március.

(13)  Az Európai Parlament és a Tanács 386/2012/EU rendelete (2012. április 19.) a Belső Piaci Harmonizációs Hivatalnak (védjegyek és formatervezési minták) a szellemi tulajdonjogok érvényesítésével kapcsolatos feladatokkal, ideértve a közszféra és a magánszektor képviselőinek a szellemi tulajdoni jogsértések európai megfigyelőközpontjaként történő összehívásával való megbízásáról (HL L 129., 2012.5.16., 1. o.).

(14)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

(15)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/680 irányelve (2016. április 27.) a személyes adatoknak az illetékes hatóságok által a bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, a vádeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából végzett kezelése tekintetében a természetes személyek védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 2008/977/IB tanácsi kerethatározat hatályon kívül helyezéséről (HL L 119., 2016.5.4., 89. o.).

(16)  Az Európai Parlament és a Tanács 2000/31/EK irányelve (2000. június 8.) a belső piacon az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen az elektronikus kereskedelem, egyes jogi vonatkozásairól (Elektronikus kereskedelemről szóló irányelv) (HL L 178., 2000.7.17., 1. o.).

(17)  Az Európai Parlament és a Tanács 2002/58/EK irányelve (2002. július 12.) az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről (Elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv) (HL L 201., 2002.7.31., 37. o.).


NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

2023.5.24.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 136/95


A KERESKEDELMI BIZOTTSÁG 4/2023 HATÁROZATA

(2023. április 26.)

az eljárási szabályzatáról [2023/1019]

A KERESKEDELMI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió és a Szingapúri Köztársaság közötti szabadkereskedelmi megállapodásra (a továbbiakban: a megállapodás) és különösen annak 16.1. cikke (4) bekezdésének f) pontjára,

mivel a megállapodás 16.1. cikke (4) bekezdésének f) pontja értelmében a Kereskedelmi Bizottság elfogadhatja saját eljárási szabályzatát,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1.

A Kereskedelmi Bizottság eljárási szabályzatát az e határozat melléklete tartalmazza.

2.

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt 2023. április 26-án.

a Kereskedelmi Bizottság részéről

a társelnökök

az Európai Bizottság ügyvezető alelnöke kereskedelempolitikáért felelős biztosa

Valdis DOMBROVSKIS

a Szingapúri Köztársaság kereskedelmi kapcsolatokért felelős minisztere

S ISWARAN


MELLÉKLET

AZ EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI UNIÓ, MÁSRÉSZRŐL A SZINGAPÚRI KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTTI SZABADKERESKEDELMI MEGÁLLAPODÁS 16.1. CIKKE ALAPJÁN LÉTREHOZOTT KERESKEDELMI BIZOTTSÁG ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA

1. CIKK

A Kereskedelmi Bizottság szerepe és neve

(1)   Az Európai Unió és a Szingapúri Köztársaság közötti szabadkereskedelmi megállapodás (a továbbiakban: a megállapodás) 16.1. cikke alapján létrehozott Kereskedelmi Bizottság felelős a megállapodás 16.1. cikkében említett valamennyi területért.

(2)   Az (1) bekezdésben említett bizottságnak a bizottság dokumentumaiban – többek között a határozatokban és az ajánlásokban is – szereplő elnevezése: a Kereskedelmi Bizottság.

2. CIKK

Összetétel és társelnökök

(1)   A megállapodás 16.1. cikke értelmében a Kereskedelmi Bizottság az Európai Unió és a Szingapúri Köztársaság képviselőiből áll, társelnöki tisztét pedig az Európai Bizottság kereskedelemért felelős tagja és a szingapúri kereskedelmi és ipari miniszter – vagy meghatalmazottaik – látják el.

(2)   A Felek értesítik egymást a Kereskedelmi Bizottság társelnöki tisztét betöltő meghatalmazott tisztviselőjük nevéről, beosztásáról és elérhetőségéről. Az említett meghatalmazott tisztviselő mindaddig jogosult az adott Fél képviseletére, amíg a Fél nem értesíti a másik Felet arról, hogy új társelnököt nevezett ki.

3. CIKK

Titkárság

(1)   A Felek kereskedelemért felelős szervezeti egységeinek tisztviselői járnak el a Kereskedelmi Bizottság titkárságaként.

(2)   A Felek értesítik egymást a Kereskedelmi Bizottság titkárságának tagjaként eljáró tisztviselőjük nevéről, beosztásáról és elérhetőségéről. Az említett tisztviselő mindaddig úgy tekintendő, hogy az adott Fél részéről a titkárság tagjaként jár el, amíg a Fél nem értesíti a másik Felet arról, hogy új tagot nevezett ki.

4. CIKK

Ülések

(1)   A megállapodás 16.1. cikkével összhangban a Kereskedelmi Bizottság kétévente egyszer, vagy indokolatlan késedelem nélkül bármelyik Fél kérésére ülésezik.

(2)   Az ülésekre – amennyiben a társelnökök nem állapodnak meg másként – Brüsszelben és Szingapúrban felváltva kerül sor, megegyezés szerinti időpontban.

(3)   Az üléseket az ülésnek otthont adó Fél társelnöke hívja össze.

(4)   Az üléseket személyes jelenlét, videokonferencia útján vagy bármely más módon lehet megtartani.

5. CIKK

Küldöttségek

A Kereskedelmi Bizottság titkárságának az adott Fél részéről eljáró tagja az egyes ülések előtt tájékoztatja a másik tagot az adott Fél küldöttségének tervezett összetételéről. A listákon fel kell tüntetni a küldöttség minden egyes tagjának nevét és beosztását.

6. CIKK

Az ülések napirendje

(1)   A Kereskedelmi Bizottság titkársága az ülésnek otthont adó Fél javaslata alapján az ülések előtt legalább 15 nappal összeállítja az egyes ülések ideiglenes napirendjét. A másik Félnek lehetősége van észrevételeket tenni.

(2)   A napirendet a Kereskedelmi Bizottság az egyes ülések kezdetén fogadja el. Az ideiglenes napirenden nem szereplő pontok kölcsönös megállapodással felvehetők a napirendre.

7. CIKK

Szakértők meghívása

A Kereskedelmi Bizottság társelnökei közös megegyezéssel független szakértőket hívhatnak meg a Kereskedelmi Bizottság üléseire annak érdekében, hogy tájékoztatást nyújtsanak konkrét témákról; a meghívás csak az ülés azon részeire szól, amelyeken ilyen konkrét témákat vitatnak meg.

8. CIKK

Jegyzőkönyv

(1)   Az ülésnek otthont adó Fél titkársági tagja az egyes ülések végét követő 21 napon belül elkészíti az egyes ülések jegyzőkönyvtervezetét, kivéve, ha erről a társelnökök másként határoznak. A jegyzőkönyvtervezetet észrevételezés céljából meg kell küldeni a másik Fél titkársági tagja részére.

(2)   Amennyiben ezen eljárási szabályzat a szakbizottságok üléseire is vonatkozik, a szakbizottság ülésének jegyzőkönyvét a Kereskedelmi Bizottság bármely későbbi ülésén rendelkezésre kell bocsátani.

(3)   Főszabályként a jegyzőkönyv összefoglalja az egyes napirendi pontokat, adott esetben az alábbiak megjelölésével:

a)

a Kereskedelmi Bizottsághoz benyújtott valamennyi dokumentum;

b)

bármely olyan nyilatkozat, amelynek jegyzőkönyvbe vételét a Kereskedelmi Bizottság egyik társelnöke kérte; valamint

c)

az egyes napirendi pontokkal kapcsolatban meghozott határozatok, megfogalmazott ajánlások, jóváhagyott nyilatkozatok és elfogadott következtetések.

(4)   A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a Kereskedelmi Bizottság által a legutóbbi ülése óta a 9. cikk (2) bekezdése szerinti írásbeli eljárás keretében hozott valamennyi határozat listáját.

(5)   A jegyzőkönyv egyik mellékletében fel kell sorolni a Kereskedelmi Bizottság ülésén részt vevő valamennyi személy nevét, címét és minőségét is.

(6)   A titkárság a beérkezett észrevételek alapján módosítja a jegyzőkönyvtervezetet, és a módosított jegyzőkönyvtervezetet a Felek az ülés időpontját követő 30 napon belül – illetve a társelnökök által közösen elfogadott bármely más időpontig – jóváhagyják. A jóváhagyást követően a titkárságnak el kell készítenie a jegyzőkönyv két eredeti példányát, és a Felek megkapják a jegyzőkönyv egy-egy eredeti példányát.

9. CIKK

Határozatok és ajánlások

(1)   A Kereskedelmi Bizottság határozatokat és ajánlásokat fogadhat el minden olyan kérdésben, amellyel kapcsolatosan a megállapodás így rendelkezik. A Kereskedelmi Bizottság a megállapodás 16.4. cikkében előírtak szerint kölcsönös megállapodással hozza meg határozatait és fogadja el ajánlásait.

(2)   Az ülések közötti időszakban a Kereskedelmi Bizottság írásbeli eljárás útján határozatokat hozhat vagy ajánlásokat fogadhat el.

(3)   E célból a határozat- vagy ajánlástervezet szövegét az egyik társelnök írásban, a Kereskedelmi Bizottság munkanyelvén benyújtja a másik társelnöknek. A másik Félnek egy hónap vagy a javaslattevő Fél által meghatározott hosszabb idő áll rendelkezésére annak kifejezésére, hogy elfogadja a határozat- vagy ajánlástervezetet. A határozat- vagy ajánlástervezeteket elfogadottnak kell tekinteni, amint a másik Fél a javaslatot tevő Fél által meghatározott határidőn belül kifejezi beleegyezését, és elfogadásukat a 8. cikk (4) bekezdése szerint a Kereskedelmi Bizottság ülésének jegyzőkönyvében rögzíteni kell. Ha a másik Fél nem fejezi ki beleegyezését, a javasolt határozatot vagy ajánlást meg kell vitatni, és annak elfogadására a Kereskedelmi Bizottság következő ülésén van lehetőség.

(4)   Amennyiben a Kereskedelmi Bizottság a megállapodás értelmében felhatalmazással rendelkezik határozatok vagy ajánlások elfogadására, ezeknek az aktusoknak a „határozat”, illetve az „ajánlás” címet kell viselniük. A Kereskedelmi Bizottság titkársága minden határozatot és ajánlást sorszámmal lát el, elfogadásuk időpontját és tárgyukat is megjelölve. Mindegyik határozat és ajánlás rendelkezik a hatálybalépésének vagy – adott esetben – alkalmazásának időpontjáról.

(5)   A Kereskedelmi Bizottság által elfogadott határozatokat és ajánlásokat két példányban kell elkészíteni, azokat a társelnököknek kell hitelesíteniük, és továbbítani kell a Feleknek azok egy-egy példányát.

10. CIKK

Átláthatóság

(1)   Ha a megállapodás másként nem rendelkezik vagy a Felek másként nem határoznak, a Kereskedelmi Bizottság ülései nem nyilvánosak.

(2)   A Felek dönthetnek úgy, hogy a Kereskedelmi Bizottság határozatait és ajánlásait saját hivatalos lapjukban vagy online közzéteszik.

(3)   Amennyiben egy Fél a jogszabályai vagy egyéb rendelkezései szerint bizalmasnak minősülő információt nyújt be a Kereskedelmi Bizottsághoz, a másik Fél az információt bizalmasan kezeli, kivéve, ha az információt benyújtó Fél másként rendelkezik.

(4)   A Felek a Kereskedelmi Bizottság ülése előtt megfelelő formában nyilvánosságra hozhatják a Felek között véglegesített napirendet és a 8. cikkel összhangban elkészített, jóváhagyott közös jegyzőkönyvet.

(5)   A (2)–(4) bekezdésben említett dokumentumokat az egyes Felek alkalmazandó adatvédelmi szabályainak megfelelően kell közzétenni.

11. CIKK

Nyelvek

(1)   A Kereskedelmi Bizottság munkanyelve az angol.

(2)   A Kereskedelmi Bizottság a megállapodás módosítására vagy értelmezésére vonatkozó határozatokat fogad el. A megállapodás 16.21. cikke értelemszerűen alkalmazandó a Kereskedelmi Bizottságnak a megállapodást módosító vagy értelmező határozataira. A Kereskedelmi Bizottság minden egyéb határozatát, beleértve azt is, amelyen keresztül ezen eljárási szabályzatot elfogadják, az (1) bekezdésben említett munkanyelven kell elfogadni.

(3)   A Felek gondoskodnak a határozatok és más dokumentumok saját hivatalos nyelvükre/nyelveikre történő fordításáról, amennyiben e cikk értelmében azokat el kell készíteni, és viselik az ilyen fordításokkal kapcsolatos költségeket.

12. CIKK

Költségek

(1)   A Felek maguk viselik a Kereskedelmi Bizottság ülésein való részvételükkel összefüggő költségeket, különösen a személyzeti, utazási és ellátási költségeket, valamint a video- vagy telekonferenciák, illetve a postai és távközlési kiadások terén felmerülő költségeket.

(2)   Az ülések lebonyolításával és a dokumentumok sokszorosításával kapcsolatos költségeket az ülésnek otthont adó Fél viseli.

13. CIKK

Szakbizottságok és egyéb szervek

(1)   A megállapodás 16.1. cikkével összhangban szakbizottságok hozhatók létre a Kereskedelmi Bizottság által rájuk ruházott valamennyi ügy kezelése céljából.

(2)   A megállapodás 16.1. és 16.2. cikke szerint a Kereskedelmi Bizottság felügyeli valamennyi szakbizottság és minden, a megállapodás szerint létrehozott egyéb szerv munkáját.

(3)   A Kereskedelmi Bizottságot írásban kell tájékoztatni a megállapodás alapján létrehozott szakbizottságok vagy egyéb szervek által kijelölt kapcsolattartó pontokról. Az egyes szakbizottságok kapcsolattartó pontjai közötti, a megállapodás végrehajtásával kapcsolatos mindenféle releváns levelezést, dokumentumot és kommunikációt egyidejűleg továbbítani kell a Kereskedelmi Bizottság titkársága részére.

(4)   A megállapodás 16.2. cikke értelmében a szakbizottságok jelentést tesznek a Kereskedelmi Bizottságnak az egyes üléseik eredményeiről és következtetéseiről.

(5)   Amennyiben az egyes szakbizottságok nem határoznak másképpen, ezen eljárási szabályzat alkalmazandó értelemszerűen a megállapodás alapján létrehozott szakbizottságokra és egyéb szervekre is.

14. CIKK

Az eljárási szabályzat módosításai

Ezen eljárási szabályzat a Kereskedelmi Bizottság írásbeli határozatával módosítható a 9. cikkel összhangban.