ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 421

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

64. évfolyam
2021. november 26.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács (EU) 2021/2061 rendelete (2021. november 11.) az Európai Unió és a Mauritániai Iszlám Köztársaság közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodás végrehajtásáról szóló jegyzőkönyv szerinti halászati lehetőségek elosztásáról (2021 – 2026)

1

 

*

A Bizottság (EU) 2021/2062 felhatalmazáson alapuló rendelete (2021. augusztus 23.) az Északi-tengeren a bizonyos fajok halászatában alkalmazandó visszadobási kötelezettség 2021–2023-as időszakban történő végrehajtásának részletes szabályairól szóló (EU) 2020/2014 felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról

4

 

*

A Bizottság (EU) 2021/2063 felhatalmazáson alapuló rendelete (2021. augusztus 25.) a nyugati vizeken a bizonyos fajok halászatában alkalmazandó kirakodási kötelezettség 2021–2023-as időszakban történő végrehajtása részletes szabályairól szóló (EU) 2020/2015 felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról és helyesbítéséről

6

 

*

A Bizottság (EU) 2021/2064 felhatalmazáson alapuló rendelete (2021. augusztus 25.) az 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Adriai-tengeren és a Földközi-tenger délkeleti térségében folytatott tengerfenéki halászat vonatkozásában megállapított kirakodási kötelezettség alóli de minimis kivétel meghatározása tekintetében történő kiegészítéséről

9

 

*

A Bizottság (EU) 2021/2065 felhatalmazáson alapuló rendelete (2021. augusztus 25.) a nagy rombuszhal Fekete-tengeren folytatott halászatát érintő visszadobási terv létrehozásáról

14

 

*

A Bizottság (EU) 2021/2066 felhatalmazáson alapuló rendelete (2021. augusztus 25.) az (EU) 2019/1022 rendeletnek a Földközi-tenger nyugati térségében élő bizonyos tengerfenéki állományokra alkalmazandó kirakodási kötelezettség 2022–2024-es időszakban történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályokkal való kiegészítéséről

17

 

*

A Bizottság (EU) 2021/2067 végrehajtási rendelete (2021. november 24.) az 1484/95/EK rendeletnek a baromfihús- és tojáságazatban alkalmazandó, valamint a tojásalbuminra vonatkozó irányadó árak meghatározása tekintetében történő módosításáról

22

 

*

A Bizottság (EU) 2021/2068 végrehajtási rendelete (2021. november 25.) az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a benfluralin, a dimoxistrobin, a fluazinam, a flutolanil, a mekoprop-P, a mepikvat, a metiram, az oxamil és a piraklostrobin hatóanyag jóváhagyási időtartamának meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról ( 1 )

25

 

*

A Bizottság (EU) 2021/2069 végrehajtási rendelete (2021. november 25.) az (EU) 2019/2072 végrehajtási rendelet VI. mellékletének a Bosznia-Hercegovinából, Montenegróból és Szerbiából származó áruburgonya Unióba történő behozatala tekintetében történő módosításáról, valamint az 2012/219/EU és az (EU) 2015/1199 végrehajtási határozat hatályon kívül helyezéséről

28

 

*

A Bizottság (EU) 2021/2070 végrehajtási rendelete (2021. november 25.) a 474/2006/EK rendeletnek az Unióban működési tilalom vagy működési korlátozás alá tartozó légi fuvarozók listája tekintetében történő módosításáról ( 1 )

31

 

*

A Bizottság (EU) 2021/2071 végrehajtási rendelete (2021. november 25.) egyes vakcinák és az ilyen vakcinák gyártásához használt egyes hatóanyagok exportfelügyelet alá vonásáról

52

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Tanács (KKBP) 2021/2072 határozata (2021. november 25.) a biológiai biztonság és a biológiai védelem terén a biológiai- és toxinfegyver-tilalmi egyezmény keretében történő rezilienciaépítés támogatásáról

56

 

*

A Tanács (KKBP) 2021/2073 határozata (2021. november 25.) a Vegyifegyver-tilalmi Szervezet (OPCW) operatív hatékonysága műholdas képalkotás révén történő javításának támogatásáról

65

 

*

A Tanács (KKBP) 2021/2074 határozata (2021. november 25.) a hágai magatartási kódexnek és a ballisztikus rakéták elterjedése elleni küzdelemnek a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni EU-stratégia végrehajtása keretében történő támogatásáról szóló (KKBP) 2017/2370 határozat módosításáról

70

 

*

A Tanács (KKBP) 2021/2075 határozata (2021. november 25.) a fegyverek és lőszerek nyílt nemzetközi szabványok szerinti kezelését hitelesítő, nemzetközileg elismert rendszer kifejlesztésének támogatásáról szóló (KKPB) 2020/979 határozat módosításáról

72

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés az Igazságos Átmenet Alap létrehozásáról szóló, 2021. június 24-i (EU) 2021/1056 európai parlamenti és tanácsi rendelethez ( HL L 231., 2021.6.30. )

74

 

*

Helyesbítés az Európai Szociális Alap Plusz (ESZA+) létrehozásáról és az 1296/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. június 24-i (EU) 2021/1057 európai parlamenti és tanácsi rendelethez ( HL L 231., 2021.6.30. )

75

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg.

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

2021.11.26.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 421/1


A TANÁCS (EU) 2021/2061 RENDELETE

(2021. november 11.)

az Európai Unió és a Mauritániai Iszlám Köztársaság közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodás végrehajtásáról szóló jegyzőkönyv szerinti halászati lehetőségek elosztásáról (2021 – 2026)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 43. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Az 1801/2006/EK tanácsi rendelettel (1) jóváhagyott, az Európai Közösség és a Mauritániai Iszlám Köztársaság (a továbbiakban: Mauritánia) közötti halászati partnerségi megállapodást 2008. augusztus 8. óta ideiglenesen alkalmazzák. A megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyvét – amelyet ugyanazon nap óta ideiglenesen alkalmaznak – több alkalommal is új jegyzőkönyv váltotta fel.

(2)

A jelenleg hatályban lévő jegyzőkönyv 2021. november 15-én jár le.

(3)

A Tanács 2019. július 8-án határozatot fogadott el, amelyben felhatalmazta a Bizottságot, hogy tárgyalásokat kezdjen Mauritániával egy új fenntartható halászati partnerségi megállapodás és az említett megállapodás végrehajtásáról szóló új jegyzőkönyv megkötése céljából.

(4)

2019. szeptember és 2021. július között nyolc tárgyalási fordulóra került sor Mauritániával. E tárgyalásokat követően a felek 2021. július 28-án parafálták az Európai Unió és a Mauritániai Iszlám Köztársaság közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodást (a továbbiakban: a partnerségi megállapodás) és annak végrehajtási jegyzőkönyvét (a továbbiakban: a jegyzőkönyv).

(5)

Az ST 12382/21 tanácsi határozatnak (2) megfelelően a fenntartható halászati partnerségi megállapodást és a jegyzőkönyvet 2021. november 15-én aláírták.

(6)

A jegyzőkönyvben előírt halászati lehetőségeket el kell osztani a tagállamok között a jegyzőkönyv alkalmazásának teljes időszakára.

(7)

E rendeletnek a lehető leghamarabb hatályba kell lépnie, tekintettel a mauritániai halászati övezetben folytatott uniós halászati tevékenységek gazdasági jelentőségére és annak szükségességére, hogy elkerüljék vagy a lehető legrövidebb időre csökkentsék az említett tevékenységek megszakítását.

(8)

A jegyzőkönyvet ideiglenes jelleggel az aláírásának időpontjától alkalmazni fogják, hogy lehetővé tegyék az uniós hajók számára a halászati tevékenységük folytatását. Ezt a rendeletet ezért ugyanazon időponttól kell alkalmazni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A jegyzőkönyv alapján megállapított halászati lehetőségeket a következőképpen kell elosztani a tagállamok között:

1.

1. kategória – a langusztától és a tarisznyaráktól eltérő rákfélékre halászó hajók:

Spanyolország

4 150 tonna

Olaszország

600 tonna

Portugália

250 tonna

E kategória esetében egyidejűleg legfeljebb 15 hajó halászhat a mauritániai vizeken.

2.

2. kategória – szenegáli tőkehalra halászó (fagyasztó nélküli) vonóhálós hajók és fenékhorogsoros halászhajók:

Spanyolország

6 000 tonna

E kategória esetében egyidejűleg legfeljebb négy hajó halászhat a mauritániai vizeken.

3.

2a. kategória – szenegáli tőkehalra halászó (fagyasztóval felszerelt) vonóhálós hajók:

Spanyolország

szenegáli tőkehal

3 500 tonna

kalmár

1 450 tonna

tintahal

600 tonna

E kategória esetében egyidejűleg legfeljebb hat hajó halászhat a mauritániai vizeken.

4.

3. kategória – a szenegáli tőkehaltól eltérő tengerfenéki fajokra nem vonóhálóval halászó hajók:

Spanyolország

3 000 tonna

E kategória esetében egyidejűleg legfeljebb hat hajó halászhat a mauritániai vizeken.

5.

4. kategória – kerítőhálós tonhalhalászhajók (14 000 tonna – referenciamennyiség):

Spanyolország

17 darab éves engedély

Franciaország

12 darab éves engedély

6.

5. kategória – horgászbotos vagy felszíni horogsoros tonhalhalászhajók (7 000 tonna – referenciamennyiség):

Spanyolország

14 darab éves engedély

Franciaország

1 darab éves engedély

7.

6. kategória – nyílt vízi halászatot folytató, fagyasztóval felszerelt vonóhálós hajók:

Németország

13 038,4 tonna

Franciaország

2 714,6 tonna

Lettország

55 966,6 tonna

Litvánia

59 837,6 tonna

Hollandia

64 976,1 tonna

Lengyelország

27 106,6 tonna

Írország

8 860,1 tonna

A tagállamok a jegyzőkönyv alkalmazási időszaka alatt a következő számú negyedéves engedéllyel rendelkeznek:

Németország

4

Franciaország

2

Lettország

20

Litvánia

22

Hollandia

16

Lengyelország

8

Írország

2

A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot, ha bizonyos engedélyeket más tagállamok rendelkezésére lehet bocsátani.

E kategória esetében egyidejűleg legfeljebb 19 hajó halászhat a mauritániai vizeken.

8.

7. kategória – nyílt vízi halászatot folytató, fagyasztó nélküli hajók:

Írország

15 000 tonna

Ezen halászati lehetőségeket kihasználatlanságuk esetén át kell tenni a 6. kategóriába az említett kategória elosztási módszere szerint.

E kategória esetében egyidejűleg legfeljebb két hajó halászhat a mauritániai vizeken.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2021. november 15-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2021. november 11-én.

a Tanács részéről

az elnök

Z. POČIVALŠEK


(1)  A Tanács 1801/2006/EK rendelete (2006. november 30.) az Európai Közösség és a Mauritániai Iszlám Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodás megkötéséről (HL L 343., 2006.12.8., 1. o.).

(2)  A Tanács ST 12392/21 határozata (2021. november 11.) az Európai Unió és a Mauritániai Iszlám Köztársaság közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodásnak és a végrehajtási jegyzőkönyvének az Európai Unió nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).


2021.11.26.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 421/4


A BIZOTTSÁG (EU) 2021/2062 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2021. augusztus 23.)

az Északi-tengeren a bizonyos fajok halászatában alkalmazandó visszadobási kötelezettség 2021–2023-as időszakban történő végrehajtásának részletes szabályairól szóló (EU) 2020/2014 felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Északi-tenger tengerfenéken élő állományaira és azok halászatára vonatkozó többéves terv létrehozásáról, a kirakodási kötelezettség Északi-tengeren történő végrehajtásának részletes meghatározásáról, valamint a 676/2007/EK és az 1342/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 4-i (EU) 2018/973 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 11. cikkére,

mivel:

(1)

A Belgium, Dánia, Németország, Franciaország, Hollandia és Svédország (a Scheveningen csoport) által benyújtott közös ajánlás nyomán az (EU) 2020/2014 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (2) meghatározza a bizonyos fajok északi-tengeri halászatában alkalmazandó kirakodási kötelezettség 2021–2023-as időszakban történő végrehajtásának részletes szabályait.

(2)

Az (EU) 2020/2014 felhatalmazáson alapuló rendelet szerint a kirakodási kötelezettség alóli bizonyos mentességek, illetve kivételek 2021. december 31-ig ideiglenesen alkalmazandók. Ezekben az esetekben a közvetlen állománygazdálkodási érdekkel bíró tagállamoknak a lehető leghamarabb, de legkésőbb 2021. május 1-jéig további tudományos bizonyítékokat kell benyújtaniuk az adott mentesség, illetve kivétel alkalmazásának alátámasztására. A Halászati Tudományos, Műszaki és Gazdasági Bizottság (HTMGB) 2021. július 31-ig értékeli a benyújtott tudományos bizonyítékokat.

(3)

Az északi-tengeri tanácsadó testülettel és a nyílt vízi tanácsadó testülettel folytatott konzultációt követően a Scheveningen csoport 2021. április 30-án közös ajánlást nyújtott be a Bizottságnak, amelyben kérte a kirakodási kötelezettségre vonatkozó bizonyos mentességek, illetve kivételek 2021 után történő fenntartását, és ehhez további tudományos információkat nyújtott be. A Scheveningen csoport 2021. július 26-án benyújtotta a közös ajánlást felülvizsgált változatát.

(4)

Ezt a közös ajánlást a HTMBG (3) 2021 májusában tekintette át. A felhatalmazáson alapuló jogi aktus tervezetét a Bizottság 2021. július 16-án a tagállamok és a megfigyelői státuszban az Európai Parlament részéről közreműködő képviselők alkotta szakértői csoport elé terjesztette.

(5)

Az (EU) 2020/2014 felhatalmazáson alapuló rendelet 6. cikke (1) bekezdése c) pontjának ii. alpontja tartalmaz egy túlélési arányon alapuló mentességet a Nemzetközi Tengerkutatási Tanács (ICES) 3a körzetének uniós vizein 90–119 mm szembőségű és bizonyos hálópanelekkel ellátott fenékvonóhálókkal (OTB, PTB) kifogott sima lepényhal vonatkozásában. A Scheveningen csoport a mentesség kiterjesztését kérte, hogy az ICES Kattegat alkörzetében minden év október 1-től december 31-ig a vonóhálókon a legalább 120 mm szembőségű négyzetes szemű hálómező is megengedett legyen. A HTMBG megállapította (4), hogy a Dánia által rendelkezésre bocsátott további tudományos információk megerősítik, hogy a sima lepényhal visszadobott egyedeinek túlélése hasonló vagy jobb, mint a nagyobb szembőségű hálók esetében, beleértve a SELTRA-hálópanelt és a 120 mm szembőségű hálómezőket, összehasonlítva a feszítőlapos vonóhálóval végzett halászathoz engedélyezett 80–-99 mm szembőséghez. A mentességet ezért úgy kell kiterjeszteni, hogy a Kattegat alkörzetben használt vonóhálók legalább 120 mm szembőségű négyzetes szemű hálómezővel rendelkezhessenek.

(6)

Az (EU) 2020/2014 felhatalmazáson alapuló rendelet 11. cikkének (11) bekezdése de minimis kivételt biztosított a 80–119 mm szembőségű merevítőrudas vonóhálót használó hajók által az ICES 4 alterületen kifogott, a minimális állományvédelmi referenciaméretnél kisebb vékonybajszú tőkehalra vonatkozóan. A Scheveningen csoport a mentesség 2023. december 31-ig történő meghosszabbítását kérte, és új tudományos információkat nyújtott be. A HTMBG értékelte a bizonyítékokat, és arra a következtetésre jutott (5), hogy a közös ajánlás a HTMBG által korábbi elemzésekben azonosított kérdések közül többet is megválaszol. A nem szándékos fogások kirakodásának becsült költségei jelentősek, és tetemes mennyiségű többletmunkát is igényelnek a fedélzeten. A HTMBG az ilyen halászati tevékenység során felmerülő problémákat és kihívásokat is elismerte. A kivételt ezért indokolt 2023. december 31-ig fenntartani.

(7)

Mivel az e rendeletben előírt intézkedések közvetlenül érintik az uniós hajók halászati idényének tervezését és a kapcsolódó gazdasági tevékenységeket, e rendeletnek a kihirdetése után azonnal hatályba kell lépnie. A rendeletet 2022. január 1-jétől indokolt alkalmazni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2020/2014 felhatalmazáson alapuló rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 6. cikk (1) bekezdése c) pontjának ii. alpontja helyébe a következő szöveg lép:

„ii.

90–119 mm szembőségű Seltra-hálópanellel, 140 mm szembőségű (négyzetes), 270 mm szembőségű (rombusz alakú), 300 mm szembőségű (négyzetes) hálószemekből álló felső hálópanellel ellátott háló, vagy a Kattegat alkörzetben legalább 120 mm szembőségű négyzetes szemű hálópanellel ellátott háló, amelyeket minden év október 1-től december 31-ig tartó időszakában lepényhal-alakúak és hengeres testű halak fogására használnak az ICES 3a körzet uniós vizein;”.

2.

A 11. cikk (11) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(11)

a 80–119 mm szembőségű merevítőrudas vonóhálót használó hajókkal az ICES 4 alterület uniós vizein folytatott vegyes tengerfenéki halászatban:

a vékonybajszú tőkehal minimális állományvédelmi referenciaméret alatti egyedeinek azon mennyisége, amely nem haladja meg a sima lepényhal és a közönséges nyelvhal teljes éves fogásának 2 %-át;”.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2022. január 1-jétől 2023. december 31-ig kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2021. augusztus 23-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 179., 2018.7.16., 1 o.

(2)  A Bizottság (EU) 2020/2014 felhatalmazáson alapuló rendelete (2020. augusztus 21.) az Északi-tengeren a bizonyos fajok halászatában alkalmazandó visszadobási kötelezettség 2021–2023-as időszakban történő végrehajtásának részletes szabályairól (HL L 415., 2020.12.10., 10. o.).

(3)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2874177/STECF+21-05+-+Ev+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf/caa87b65-ea4a-491a-8e59-4111e01e1c1d

(4)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2874177/STECF+21-05+-+Ev+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf/caa87b65-ea4a-491a-8e59-4111e01e1c1d, 23-24. old.

(5)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2874177/STECF+21-05+-+Ev+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf/caa87b65-ea4a-491a-8e59-4111e01e1c1d, 20-21. old.


2021.11.26.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 421/6


A BIZOTTSÁG (EU) 2021/2063 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2021. augusztus 25.)

a nyugati vizeken a bizonyos fajok halászatában alkalmazandó kirakodási kötelezettség 2021–2023-as időszakban történő végrehajtása részletes szabályairól szóló (EU) 2020/2015 felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról és helyesbítéséről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a nyugati vizekben és a szomszédos vizekben halászott állományokra és az ezen állományok halászatára vonatkozó többéves terv létrehozásáról, az (EU) 2016/1139 és az (EU) 2018/973 rendelet módosításáról, valamint a 811/2004/EK, a 2166/2005/EK, a 388/2006/EK, az 509/2007/EK és az 1300/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. március 19-i (EU) 2019/472 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 13. cikkére,

mivel:

(1)

A Belgium, Spanyolország, Franciaország, Hollandia és Portugália (a délnyugati vizek mentén fekvő országok), illetve a Belgium, Írország, Spanyolország, Franciaország és Hollandia (az északnyugati vizek mentén fekvő országok) által benyújtott két közös ajánlás nyomán az (EU) 2020/2015 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (2) meghatározta a nyugati vizeken a bizonyos fajok tengerfenéki halászatában alkalmazandó kirakodási kötelezettség 2021 és 2023 közötti végrehajtásának részletes szabályait.

(2)

Az (EU) 2020/2015 felhatalmazáson alapuló rendelet szerint a kirakodási kötelezettség alóli bizonyos mentességek, illetve kivételek 2021. december 31-ig ideiglenesen alkalmazandók. Ezekben az esetekben a közvetlen állománygazdálkodási érdekkel bíró tagállamok a lehető leghamarabb, de legkésőbb 2021. május 1-jéig további tudományos bizonyítékokat nyújtanak be az adott mentesség, illetve kivétel alkalmazásának alátámasztására. A Halászati Tudományos, Műszaki és Gazdasági Bizottság (HTMGB) 2021. július 31-ig értékeli a benyújtott tudományos bizonyítékokat.

(3)

Az északnyugati vizekkel foglalkozó tanácsadó testülettel és a nyílt tengeri halászattal foglalkozó tanácsadó testülettel történő konzultációt követően az északnyugati vizek mentén fekvő tagállamok 2021. április 30-án közös ajánlást nyújtottak be a Bizottságnak, amelyben kérték az északnyugati vizeken végzett halászati tevékenységekre vonatkozó visszadobási terv módosítását.

(4)

A délnyugati vizekkel foglalkozó tanácsadó testülettel és a nyílt tengeri halászattal foglalkozó tanácsadó testülettel történő konzultációt követően a délnyugati vizek mentén fekvő tagállamok 2021. április 30-án közös ajánlást nyújtottak be a Bizottságnak, amelyben kérték a délnyugati vizeken végzett halászati tevékenységekre vonatkozó visszadobási terv módosítását.

(5)

A HTMBG (3) 2021 májusában tekintette át ezeket a közös ajánlásokat. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok tervezeteit a Bizottság 2021. július 16-án a tagállamok és a megfigyelői státuszban az Európai Parlament részéről közreműködő képviselők alkotta szakértői csoport elé terjesztette.

(6)

Az (EU) 2020/2015 felhatalmazáson alapuló rendelet meghatározta az északnyugati vizeken alkalmazandó mentességek, illetve kivételek körét (a Nemzetközi Tengerkutatási Tanács [ICES] meghatározása szerinti következő alterületek: 5 [kivéve az 5a körzetet, az 5b körzeten belül pedig csak az uniós vizek], 6 és 7). Ugyanez a rendelet meghatározta a délnyugati vizeken érvényes mentességek, illetve kivételek körét is (ICES 8, 9 és 10 alterület ([az Azori-szigetek körüli vizek]), valamint a Kelet-közép-atlanti Halászati Bizottság (CECAF) 34.1.1, 34.1.2 és 34.2.0 övezetei (a Madeira és a Kanári-szigetek körüli vizek). A jogi egyértelműség érdekében tisztázni kel, hogy ezen intézkedések alkalmazása kifejezetten az adott területek uniós vizeire kell vonatkozniuk. Az (EU) 2020/2015 felhatalmazáson alapuló rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(7)

Az északnyugati vizek mentén fekvő tagállamok egy új, túlélési arányon alapuló mentességet kértek az ICES 7b–k körzetekben kerítőhálóval (SSC) fogott sima lepényhalra vonatkozóan. Az északnyugati vizek mentén fekvő tagállamok új tudományos bizonyítékokat nyújtottak be arra nézve, hogy az ilyen módon halászott sima lepényhalak esetében magas a túlélési arány visszadobás esetén. Ezt a bizonyítékot benyújtották a HTMGB-nek, amely arra a következtetésre (4) jutott, hogy a túlélési arányokról szóló vizsgálat adatai megbízhatóak, és a vizsgálat megbízható becsléseket ad a szóban forgó halászatról. Ezt a kivételt ezért bele kell foglalni az (EU) 2020/2015 felhatalmazáson alapuló rendeletbe.

(8)

A7 (EU) 2020/2015 felhatalmazáson alapuló rendelet 10. cikke (4) bekezdésének b) pontja 2021. december 31-ig a magas túlélési arányon alapuló mentességet adott az ICES 8 alterületen fenékhálóval kifogott kakukkrájára vonatkozóan. A délnyugati vizek mentén fekvő tagállamok kérték a mentesség 2023. december 31-ig történő meghosszabbítását. A HTMBG megvizsgálta a délnyugati vizek mentén fekvő tagállamok által benyújtott bizonyítékokat, és arra a következtetésre jutott, hogy a legújabb tanulmányok alacsony túlélési arányokat említenek, de nagy fokú változékonysággal. 2021-ben azonban további tanulmányok készülnek, amelyek kombinálják a fedélzeti vitalitás vizsgálatát és a fogságban történő nyomon követést. A mentességet tehát indokolt 2022-ig meghosszabbítani, hogy elegendő idő maradjon a tanulmányok elvégzésére. A HTMBG által végzett fenti tanulmányok eredményeit a tagállamoknak legkésőbb 2022. május 1-jéig be kell nyújtaniuk.

(9)

Az (EU) 2020/2015 felhatalmazáson alapuló rendelet 13. cikke (1) bekezdésének f) pontja de minimis kivételt biztosított a fenékvonóhálót használó hajók által az ICES 7b–c és 7f–k körzetekben kifogott disznófejűhal-félék vonatkozásában. Az északnyugati vizek mentén fekvő tagállamok kérték annak megállapítását, hogy a kivétel kiszámítása az összes halászeszközzel ejtett fogásokon alapuljon. A HTMBG arra a következtetésre jutott (5), hogy bár ez a kérdés következményekkel jár a de minimis visszadobási mennyiség megengedett értékére, a 0,5 %-os de minimis kivételre eső implikált visszadobás csekély, függetlenül attól, hogy a fogás minden halászeszközzel, vagy csak fenékvonóhálóval történik. Ezenkívül a kivétel kizárólag az 404/2011/EU végrehajtási rendelet XI. mellékletében felsorolt fenékvonóhálók eszközkódjaira érvényes. A kivételt tehát ilyen feltételekkel indokolt engedélyezni 2022. december 31-ig. A HTMBG által kért fogási adatokat a tagállamoknak legkésőbb 2022. május 1-jéig be kell nyújtaniuk.

(10)

Az (EU) 2020/2015 felhatalmazáson alapuló rendelet 13. cikke (1) bekezdésének a) pontja de minimis kivételt biztosított a fenékvonóhálót, kerítőhálót, vízközi vonóhálót és merevítőrudas vonóhálót használó hajók által ICES 7b–k körzetekben kifogott vékonybajszú tőkehal vonatkozásában. A kivételt csak 2021 decemberéig engedélyezték, tekintettel a vékonybajszú tőkehal állományvédelmi státuszára az ICES 7b–k körzetekben. Az északnyugati vizek mentén fekvő tagállamok kérték a kivétel meghosszabbítását. A HTMBG megvizsgálta az északnyugati vizek mentén fekvő tagállamok által benyújtott bizonyítékokat, és arra a következtetésre (6) jutott, hogy a visszadobási arányok viszonylag alacsonyak, és a szelektivitás javult a Kelta-tengeren bevezetett korrekciós intézkedéseknek köszönhetően (7). Ugyanakkor a vékonybajszú tőkehal kelta-tengeri állománya szoros kapcsolatban áll a Kelta-tengeren fogott közönséges tőkehallal, ezért szigorú megfigyelés alatt áll. A kivételt tehát indokolt 2022. december 31-igmeghosszabbítani, és a tagállamoknak legkésőbb 2022. május 1-jéig be kell nyújtaniuk a HTMBG által kért fogási adatokat.

(11)

Az (EU) 2020/2015 felhatalmazáson alapuló rendelet 14. cikkének (1) bekezdése de minimis kivételt biztosított a vízközi vonóhálót, merevítőrudas vonóhálót és fenékvonóhálót használó hajók által az ICES 8 alterületen kifogott vékonybajszú tőkehal vonatkozásában. Az eszközök listáján azonban nem szerepeltek a vízközi vonóhálónak megfelelő eszközök (OTM, PTM és TM). A délnyugati vizek mentén fekvő tagállamok kérték, hogy a Bizottság pótolja ezt a hiányt. A kivételt ezért indokolt módosítani.

(12)

Az (EU) 2020/2015 felhatalmazáson alapuló rendeletet ezért ennek megfelelően helyesbíteni és módosítani kell.

(13)

Mivel az e rendeletben előírt intézkedések közvetlenül érintik az uniós hajók halászati idényének tervezését és a kapcsolódó gazdasági tevékenységeket, e rendeletnek a kihirdetése után azonnal hatályba kell lépnie. A rendeletet 2022. január 1-jétől indokolt alkalmazni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2020/2015 felhatalmazáson alapuló rendelet a következőképpen módosul:

1.

Az 1. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„Az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkének (1) bekezdésében előírt kirakodási kötelezettség a 2021–2023-as időszakban e rendeletnek megfelelően alkalmazandó az északnyugati vizek uniós vizein (ICES 5, 6 és 7 alterület), a délnyugati vizek uniós vizein (az ICES 8, 9 és 10 alterület (az Azori-szigetek körüli vizek)), valamint a CECAF 34.1.1, 34.1.2 és 34.2.0 övezetben (a Madeira és a Kanári-szigetek körüli vizek) folytatott tengerfenéki és nyílt vízi halászatra.”

2.

A 6. cikk (1) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

„f)

az ICES 7b–k körzetekben kerítőhálóval (SSC) fogott sima lepényhal (Pleuronectes platessa).”

3.

A 10. cikk (4) bekezdésének b) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„b)

az ICES 8 alterületen fenékvonóhálóval kifogott egyedek esetében 2022. december 31-ig. A közvetlen állománygazdálkodási érdekkel bíró tagállamok a lehető leghamarabb, de legkésőbb 2022. május 1-jéig további tudományos információkat nyújtanak be a fenékvonóhálóval kifogott kakukkrájára vonatkozó mentesség alkalmazásának alátámasztására. A HTMGB 2022. július 31-ig értékeli ezeket a tudományos információkat”.

4.

A 13. cikk (1) bekezdésének f) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„f)

a disznófejűhal-félék (Caproidae) esetében fenékvonóhálót (OTT, OTB, TBS, OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB) használó hajók által az ICES 7b, 7c és 7f–k körzetben e fajból bármilyen halászeszközzel ejtett teljes éves fogás legfeljebb 0,5 %-a.”

5.

A 13. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„Az (1) bekezdés a) pontjában előírt de minimis kivételek 2022. december 31-ig alkalmazandók. A közvetlen állománygazdálkodási érdekkel bíró tagállamok a lehető leghamarabb, de legkésőbb 2022. május 1-jéig további tudományos információkat nyújtanak be a fogás összetételével kapcsolatban. A HTMGB 2022. július 31-ig értékeli a benyújtott tudományos információkat.”

6.

A 14. cikk (1) bekezdésének m) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„m)

a vékonybajszú tőkehal (Merlangius merlangus) esetében a vízközi vonóhálót, merevítőrudas vonóhálót, fenékvonóhálót és kerítőhálót (halászeszközkódok: OTB, OTT, OTM, PTB, PTM, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, TM, SSC, SPR, SDN, SX, SV) használó hajók által az ICES 8 alterületen e fajból ejtett teljes éves fogás legfeljebb 5%-a.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2022. január 1-jétől 2023. december 31-ig kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2021. augusztus 25-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 83., 2019.3.25., 1. o.

(2)  A Bizottság (EU) 2020/2015 felhatalmazáson alapuló rendelete (2020. augusztus 21.) a nyugati vizeken a bizonyos fajok halászatában alkalmazandó kirakodási kötelezettség 2021–2023-as időszakban történő végrehajtása részletes szabályainak meghatározásáról (HL L 415., 2020.12.10., 22. o.).

(3)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2874177/STECF+21-05+-+Ev+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf/caa87b65-ea4a-491a-8e59-4111e01e1c1d

(4)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2874177/STECF+21-05+-+Ev+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf/caa87b65-ea4a-491a-8e59-4111e01e1c1d

(5)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2874177/STECF+21-05+-+Ev+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf/caa87b65-ea4a-491a-8e59-4111e01e1c1d

(6)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2874177/STECF+21-05+-+Ev+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf/caa87b65-ea4a-491a-8e59-4111e01e1c1d

(7)  A Tanács (EU) 2021/92 rendelete (2021. január 28.) egyes halállományok és halállománycsoportok tekintetében az uniós vizeken, valamint az uniós halászhajók tekintetében egyes nem uniós vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek a 2021. évre történő meghatározásáról. HL L 31., 2021.1.29., 31. o.


2021.11.26.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 421/9


A BIZOTTSÁG (EU) 2021/2064 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2021. augusztus 25.)

az 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Adriai-tengeren és a Földközi-tenger délkeleti térségében folytatott tengerfenéki halászat vonatkozásában megállapított kirakodási kötelezettség alóli de minimis kivétel meghatározása tekintetében történő kiegészítéséről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közös halászati politikáról, az 1954/2003/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2371/2002/EK és a 639/2004/EK tanácsi rendelet és a 2004/585/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 15. cikkének (7) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2017/86 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (2) bizonyos tengerfenéki fajoknak a Földközi-tengeren folytatott halászata kapcsán 2017. január 1. és 2019. december 31. között alkalmazandó visszadobási tervet írt elő a Földközi-tengeren végzett halászati tevékenységben közvetlen állománygazdálkodási érdekkel bíró tagállamok (Görögország, Spanyolország, Franciaország, Horvátország, Olaszország, Ciprus, Málta és Szlovénia) által a Bizottsághoz 2016-ban benyújtott három közös ajánlás alapján. A három említett közös ajánlás a Földközi-tenger nyugati térségére, az Adriai-tengerre, illetve a Földközi-tenger délkeleti térségére vonatkozott.

(2)

A nem szándékos fogások aránytalan kezelési költségeinek elkerülése érdekében az (EU) 2017/86 felhatalmazáson alapuló rendelet a tengerfenéki fajokra vonatkozó de minimis kivételt állapított meg. Az említett rendelet 2021. december 31-én hatályát veszti.

(3)

Horvátország, Olaszország és Szlovénia (Adriatica magas szintű csoport) és Görögország, Olaszország, Ciprus és Málta (Sudestmed magas szintű csoport) közvetlen halászati gazdálkodási érdekkel bírnak az Adriai-tengeren és a Földközi-tenger délkeleti térségében. Az Adriatica magas szintű csoport és a Sudestmed magas szintű csoport 2021. május 7-én és 14-én tudományos bizonyítékokat nyújtott be, és kérte az (EU) 2017/86 felhatalmazáson alapuló rendeletben meghatározott de minimis kivétel kiterjesztését.

(4)

A kis méretű nyílt vízi fajokra irányuló halászat esetében az e fajokra vonatkozó de minimis kivételeket az (EU) 2018/161 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet határozza meg (3). Ezzel szemben a kis méretű nyílt vízi fajok tengerfenéki halászat során ejtett járulékos fogásaira vonatkozó de minimis kivételeket – a magas szintű csoportok által benyújtott tudományos bizonyítékok alapján megfogalmazott kérés szerint – ebben a rendeletben indokolt szerepeltetni.

(5)

A tudományos bizonyítékokat a Halászati Tudományos, Műszaki és Gazdasági Bizottság (HTMGB) 2021. május 17. és 21. között értékelte (4). Az Adriatica és a Sudestmed magas szintű csoport 2021. július 13-án és 21-én aktualizált tudományos bizonyítékokat nyújtott be, amelyek összhangban álltak a HTMGB tudományos szakvéleményével.

(6)

A Bizottság megállapítja, hogy az Adriai-tengeren és a Földközi-tenger délkeleti térségében a fajok fogása egyidejűleg és rendkívül változó mennyiségekben történik, ami megnehezíti az egy-egy állományra összpontosító megközelítést. Ráadásul e fajok egyedeit kisüzemi halászhajók fogják ki, kirakodásuk pedig a part mentén elszórva található számos különböző kirakodási ponton történik, ez pedig aránytalan költségekkel jár a nem szándékos fogások kezelése miatt.

(7)

A HTMGB megjegyezte, hogy a benyújtott tudományos bizonyítékokban ismertetett kombinált de minimis módszer sokféle visszadobási arányt mutató fajok tág csoportját fedi le, ugyanakkor úgy véli, hogy tekintettel az Adriai-tengeren és a Földközi-tenger délkeleti térségében folytatott halászati tevékenységek összetettségére, az ilyen széles körű lefedettség helytálló megközelítés. A HTMGB úgy vélte továbbá, hogy az egyes fajokra vonatkozó egyedi de minimis kivételek valószínűleg számos külön kivételt eredményeznének, amelyek éppolyan nehezen lennének nyomon követhetők.

(8)

Az Adriatica magas szintű csoport aktualizált tudományos bizonyítékokat nyújtott be a nem szándékos fogások kezelésének aránytalan költségeit illetően. Bár a HTMBG megállapította, hogy készültek becslések a költségek emelkedéséről, rámutatott, hogy nehéz megítélni, milyen szintű költségek tekinthetők aránytalannak. A HTMBG megállapította, hogy az aránytalan költségekről közölt információkat még ki kell egészíteni, és el kell végezni a mentesség hatásainak értékelését. A HTMBG megállapította továbbá, hogy a nem szándékos fogások szintjének csökkentése során előnyben kell részesíteni a szelektív halászeszközök vagy a védett tengeri területek alkalmazását. A Bizottság üdvözli az Adriatica magas szintű csoport azon vállalását, hogy tovább dolgozik a szelektivitás fokozásán és a halászati tevékenységek térbeli korlátozásán, amelyek elsődlegesek a nem szándékos fogások visszaszorításában. A Bizottság úgy véli, hogy a mentességet a javasolt százalékos arányokkal indokolt meghosszabbítani.

(9)

Az Adriával kapcsolatos tudományos bizonyíték javasolja a de minimis kivétel kiterjesztését a szardella (Engraulis encrasicolus), szardínia (Sardina pilchardus), makréla (Scomber spp.) és fattyúmakréla (Trachurus spp.) esetében a fenékvonóhálót (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX) használó hajók által e fajokból ejtett összes éves járulékos fogás legfeljebb 5 %-áig 2022-ben. A HTMBG véleménye szerint ennél a halászati tevékenységnél nagyon jelentős a visszadobás aránya, de még folyamatban vannak a szelektivitás projektek. A Bizottság úgy véli, hogy a mentességet a javasolt százalék szintekkel egy évvel kell meghosszabbítani. Az Adriatica magas szintű csoportnak 2022. május 1-jéig további adatokat kell benyújtania a folyamatban lévő tanulmányok alapján, valamint értékelnie kell a kivétel hatását.

(10)

A Sudestmed magas szintű csoport aktualizált tudományos bizonyítékokat nyújtott be a nem szándékos fogások kezelésének aránytalan költségeit illetően. Bár a HTMBG megállapította, hogy készültek becslések a költségek emelkedéséről, rámutatott, hogy nehéz megítélni, milyen szintű költségek tekinthetők aránytalannak. A HTMBG megállapította, hogy az aránytalan költségekről közölt információkat még ki kell egészíteni, és el kell végezni a mentesség hatásainak értékelését. A HTMBG megállapította továbbá, hogy a nem szándékos fogások szintjének csökkentése során előnyben kell részesíteni a szelektív halászeszközök vagy a védett tengeri területek alkalmazását. A Bizottság üdvözli a Sudestmed magas szintű csoport azon vállalását, hogy tovább dolgoznak a szelektivitás fokozásán és a halászati tevékenységek térbeli korlátozásán, amelyek elsődlegesek a nem szándékos fogások visszaszorításában. A Bizottság úgy véli, hogy a mentességet a javasolt százalékos arányokkal indokolt meghosszabbítani.

(11)

Tekintettel arra, hogy a Földközi-tenger délkeleti térségében folytatott tengerfenéki halászat során nagyszámú különböző fajt fognak ki horgokkal és horogsorokkal, kopoltyúhálóval és tükörhálóval, a Sudestmed magas szintű csoport másfajta de minimis kivételt javasolt néhány fajhoz gyakori kifogás esetén, amely esetben előnyösebb az alacsonyabb de minimis küszöb, mint a ritkább kifogás esetén. Tekintve, hogy ez jól tükrözi a Földközi-tenger délkeleti részén folytatott vegyes halászati tevékenység realitását, a Bizottság úgy látja, hogy a kivételt a javasolt százalék szintekkel kell megadni.

(12)

A Földközi-tenger délkeleti részével kapcsolatos tudományos bizonyíték javasolja a de minimis kivétel kiterjesztését a szardella (Engraulis encrasicolus), szardínia (Sardina pilchardus), makréla (Scomber spp.) és fattyúmakréla (Trachurus spp.) esetében a fenékvonóhálót (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX) használó hajók által e fajokból ejtett összes éves járulékos fogás legfeljebb 5 %-áig 2022-ben. A HTMBG véleménye szerint ennél a halászati tevékenységnél nagyon jelentős a visszadobás aránya, de folyamatban vannak a szelektivitás projektek. A Bizottság úgy véli, hogy a mentességet a javasolt százalék szintekkel egy évvel kell meghosszabbítani. A Sudestmed magas szintű csoportnak 2022. május 1-jéig további adatokat kell benyújtania a folyamatban lévő tanulmányok alapján, valamint értékelnie kell a kivétel hatását.

(13)

Az aktualizált tudományos bizonyítékokban a tagállamok újra megerősítették elkötelezettségüket az iránt, hogy az aktuális kutatási programok eredményeinek megfelelően fokozzák a halászeszközök szelektivitását, így csökkentve és korlátozva a nem szándékos fogásokat és különösen a minimális állományvédelmi referenciaméret alatti fogásokat.

(14)

Az aktualizált tudományos bizonyítékokban a tagállamok arra is kötelezik magukat, hogy további tilalom hatálya alá tartozó területeket jelöljenek ki a fiatal egyedek mortalitásának csökkentése érdekében.

(15)

A kért intézkedések összhangban állnak a 15. cikk (4) bekezdésének c) pontjával.

(16)

mivel az e rendeletben előírt intézkedések közvetlenül érintik az uniós hajók halászati idényének tervezését és a kapcsolódó gazdasági tevékenységeket, e rendeletnek a kihirdetése után azonnal hatályba kell lépnie. A jogbiztonság érdekében ezt a rendeletet 2022. január 1-jétől kell alkalmazni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A kirakodási kötelezettség végrehajtása

Az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkének (1) bekezdésében előírt kirakodási kötelezettség az Adriai-tenger és a Földközi-tenger délkeleti térségének uniós vizein e rendeletnek megfelelően alkalmazandó a tengerfenéki halászatra.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

a)

„GFCM földrajzi alterület”: az 1343/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (5) I. mellékletében meghatározott, a Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság (GFCM) által megállapított földrajzi alterület;

b)

„Adriai-tenger”: a GFCM 17 és 18 földrajzi alterületek;

c)

„a Földközi-tenger nyugati térsége”: a GFCM 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 és 27 földrajzi alterületek.

3. cikk

De minimis kivétel

(1)   Az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkének (1) bekezdésétől eltérve a következő mennyiségek dobhatók vissza az 1380/2013/EU rendelet 15. cikke (4) bekezdésének c) pontja alapján:

a)

az Adriai-tengeren:

i.

a szürke tőkehal (Merluccius merluccius) és a tengeri márnák (Mullus spp.) esetében a fenékvonóhálót használó hajók által e fajokból ejtett összes éves fogás legfeljebb 5 %-a 2022-ben és 2023-ban;

ii.

a szürke tőkehal (Merluccius merluccius) és a tengeri márnák (Mullus spp.) esetében a kopoltyúhálót és tükörhálót (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) használó hajók által e fajokból ejtett összes éves fogás legfeljebb 1 %-a 2022-ben és 2023-ban;

iii.

a szürke tőkehal (Merluccius merluccius) és a tengeri márnák (Mullus spp.) esetében a „rapido” merevítőrudas vonóhálót (TBB) használó hajók által e fajokból ejtett összes éves fogás legfeljebb 1 %-a 2022-ben és 2023-ban;

iv.

a közönséges nyelvhal (Solea solea) esetében a fenékvonóhálót használó hajók által e fajból ejtett összes éves fogás legfeljebb 3 %-a 2022-ben és 2023-ban;

v.

a farkassügér (Dicentrarchus labrax), a gyűrűs durbincs (Diplodus annularis), a hegyesorrú durbincs (Diplodus puntazzo), az abroncsos durbincs (Diplodus sargus), a kétsávos durbincs (Diplodus vulgaris), a csíkossügérek (Epinephelus spp.), a csíkos durbincs (Lithognathus mormyrus), a gyöngyös durbincs (Pagellus acarne), a nagyszemű vörösdurbincs (Pagellus bogaraveo), a közönséges vörösdurbincs (Pagellus erythrinus), a rózsaszínű durbincs (Pagrus pagrus), a roncssügér (Polyprion americanus), az aranydurbincs (Sparus aurata) és a piros ostorgarnéla (Parapenaeus longirostris) esetében a fenékvonóhálót használó hajók által e fajokból ejtett összes éves fogás legfeljebb 5 %-a 2022-ben és 2023-ban;

vi.

a farkassügér (Dicentrarchus labrax), a gyűrűs durbincs (Diplodus annularis), a hegyesorrú durbincs (Diplodus puntazzo), az abroncsos durbincs (Diplodus sargus), a kétsávos durbincs (Diplodus vulgaris), a csíkossügérek (Epinephelus spp.), a csíkos durbincs (Lithognathus mormyrus), a gyöngyös durbincs (Pagellus acarne), a nagyszemű vörösdurbincs (Pagellus bogaraveo), a közönséges vörösdurbincs (Pagellus erythrinus), a rózsaszínű durbincs (Pagrus pagrus), a roncssügér (Polyprion americanus), a közönséges nyelvhal (Solea solea) és az aranydurbincs (Sparus aurata) esetében a kopoltyúhálót és tükörhálót (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) használó hajók által e fajokból ejtett összes éves fogás legfeljebb 3 %-a 2022-ben és 2023-ban;

vii.

a farkassügér (Dicentrarchus labrax), a gyűrűs durbincs (Diplodus annularis), a hegyesorrú durbincs (Diplodus puntazzo), az abroncsos durbincs (Diplodus sargus), a kétsávos durbincs (Diplodus vulgaris), a csíkossügérek (Epinephelus spp.), a csíkos durbincs (Lithognathus mormyrus), a gyöngyös durbincs (Pagellus acarne), a közönséges vörösdurbincs (Pagellus erythrinus), a rózsaszínű durbincs (Pagrus pagrus), a roncssügér (Polyprion americanus), a közönséges nyelvhal (Solea solea) és az aranydurbincs (Sparus aurata) esetében a horgokat és horogsorokat (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX) használó hajók által e fajokból ejtett összes éves fogás legfeljebb 1 %-a 2022-ben és 2023-ban;

viii.

a szardella (Engraulis encrasicolus), a szardínia (Sardina pilchardus), a makrélák (Scomber spp.) és a fattyúmakrélák (Trachurus spp.) esetében a fenékvonóhálót használó hajók által az e fajokból ejtett összes éves járulékos fogás legfeljebb 5 %-a 2022-ben;

b)

a Földközi-tenger délkeleti térségében:

i.

a szürke tőkehal (Merluccius merluccius) és a tengeri márnák (Mullus spp.) esetében a fenékvonóhálót használó hajók által e fajokból ejtett összes éves fogás legfeljebb 5 %-a 2022-ben és 2023-ban;

ii.

a szürke tőkehal (Merluccius merluccius) és a tengeri márnák (Mullus spp.) esetében a kopoltyúhálót és tükörhálót (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) használó hajók által e fajokból ejtett összes éves fogás legfeljebb 1 %-a 2022-ben és 2023-ban;

iii.

a piros ostorgarnéla (Parapenaeus longirostris) esetében a fenékvonóhálót használó hajók által e fajokból ejtett összes éves fogás legfeljebb 5 %-a 2022-ben és 2023-ban;

iv.

a farkassügér (Dicentrarchus labrax), a gyűrűs durbincs (Diplodus annularis), a hegyesorrú durbincs (Diplodus puntazzo), az abroncsos durbincs (Diplodus sargus), a kétsávos durbincs (Diplodus vulgaris), a csíkossügérek (Epinephelus spp.), a csíkos durbincs (Lithognathus mormyrus), a gyöngyös durbincs (Pagellus acarne), a nagyszemű vörösdurbincs (Pagellus bogaraveo), a közönséges vörösdurbincs (Pagellus erythrinus), a rózsaszínű durbincs (Pagrus pagrus), a roncssügér (Polyprion americanus), az aranydurbincs (Sparus aurata), a norvég homár (Nephrops norvegicus) és a közönséges nyelvhal (Solea solea) esetében a fenékvonóhálót használó hajók által e fajokból ejtett összes éves fogás legfeljebb 5 %-a 2022-ben és 2023-ban;

v.

a farkassügér (Dicentrarchus labrax), a gyűrűs durbincs (Diplodus annularis), a hegyesorrú durbincs (Diplodus puntazzo), az abroncsos durbincs (Diplodus sargus), a kétsávos durbincs (Diplodus vulgaris), a csíkossügérek (Epinephelus spp.), a csíkos durbincs (Lithognathus mormyrus), a gyöngyös durbincs (Pagellus acarne), a nagyszemű vörösdurbincs (Pagellus bogaraveo), a közönséges vörösdurbincs (Pagellus erythrinus), a rózsaszínű durbincs (Pagrus pagrus), a roncssügér (Polyprion americanus), az aranydurbincs (Sparus aurata), a közönséges nyelvhal (Solea solea), az európai homár (Homarus gammarus) és a langusztafélék (Palinuridae) esetében a kopoltyúhálót és tükörhálót (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) használó hajók által e fajokból ejtett összes éves fogás legfeljebb 3 %-a 2022-ben és 2023-ban; Amennyiben az e fajokból kirakodott mennyiség a halászati tevékenység összes kirakodásának kevesebb mint 25 %-át teszi ki, az adott fajokból évente kifogott mennyiségen belül a visszadobott mennyiség legfeljebb 5 % lehet 2022-ben és 2023-ban;

vi.

a farkassügér (Dicentrarchus labrax), a gyűrűs durbincs (Diplodus annularis), a hegyesorrú durbincs (Diplodus puntazzo), az abroncsos durbincs (Diplodus sargus), a kétsávos durbincs (Diplodus vulgaris), a csíkossügérek (Epinephelus spp.), a csíkos durbincs (Lithognathus mormyrus), a nagyszemű vörösdurbincs (Pagellus bogaraveo), a gyöngyös durbincs (Pagellus acarne), a közönséges vörösdurbincs (Pagellus erythrinus), a rózsaszínű durbincs (Pagrus pagrus), a roncssügér (Polyprion americanus), a szürke tőkehal (Merluccius merluccius) és az aranydurbincs (Sparus aurata) esetében a horgokat és horogsorokat (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX) használó hajók által e fajokból ejtett összes éves fogás legfeljebb 1 %-a. Amennyiben az e fajokból kirakodott mennyiség a halászati tevékenység összes kirakodásának kevesebb mint 25 %-át teszi ki, az adott fajokból évente kifogott mennyiségen belül a visszadobott mennyiség legfeljebb 3 % lehet.

vii.

a szardella (Engraulis encrasicolus), a szardínia (Sardina pilchardus), a makrélák (Scomber spp.) és a fattyúmakrélák (Trachurus spp.) esetében a fenékvonóhálót használó hajók által az e fajokból ejtett összes éves járulékos fogás legfeljebb 5 %-a 2022-ben;

(2)   Az Adriai-tengeren és a Földközi-tenger délkeleti térségében közvetlen állománygazdálkodási érdekkel bíró tagállamok a folyamatban lévő tanulmányok és a mentesség hatásának értékelése alapján 2022. május 1-jéig további adatokat nyújtanak be a Bizottsághoz, valamint megosztanak minden egyéb olyan releváns tudományos információt, amely alátámasztja az (1) bekezdés a) pontjának viii. alpontjában és b) pontjának vii. alpontjában megállapított mentességet. A HTMGB legkésőbb 2022. július 31-ig értékeli ezeket az adatokat és információkat.

4. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2022. január 1-jétől 2023. december 31-ig kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2021. augusztus 25-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 354., 2013.12.28., 22. o.

(2)  A Bizottság (EU) 2017/86 felhatalmazáson alapuló rendelete (2016. október 20.) bizonyos tengerfenéki fajoknak a Földközi-tengeren folytatott halászatára vonatkozó visszadobási terv létrehozásáról (HL L 14., 2017.1.18., 4. o.).

(3)  A Bizottság (EU) 2018/161 felhatalmazáson alapuló rendelete (2017. október 23.) egyes kis méretű nyílt tengeri fajok földközi-tengeri halászatában alkalmazandó de minimis kivétel meghatározásáról (HL L 30., 2018.2.2., 1. o.).

(4)  A Halászati Tudományos, Műszaki és Gazdasági Bizottság (HTMGB) jelentései – A kirakodási kötelezettség alkalmazásáról szóló közös ajánlások értékelése (STECF-21-05) 2021. Az Európai Unió Kiadóhivatala, Luxembourg.

Elérhetőség: https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács 1343/2011/EU rendelete (2011. december 13.) a GFCM (Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság) létrehozásáról szóló megállapodás hatálya alá tartozó területen folytatott halászattal kapcsolatos egyes rendelkezésekről és a földközi-tengeri halászati erőforrások fenntartható kiaknázásával kapcsolatos irányítási intézkedésekről szóló 1967/2006/EK tanácsi rendelet módosításáról (HL L 347., 2011.12.30., 44. o.).


2021.11.26.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 421/14


A BIZOTTSÁG (EU) 2021/2065 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2021. augusztus 25.)

a nagy rombuszhal Fekete-tengeren folytatott halászatát érintő visszadobási terv létrehozásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közös halászati politikáról, az 1954/2003/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2371/2002/EK és a 639/2004/EK tanácsi rendelet és a 2004/585/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 15. cikke (6) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1380/2013/EU rendelet célja a visszadobás gyakorlatának fokozatos felszámolása az Unió valamennyi halászati tevékenységében a kirakodási kötelezettség bevezetése révén.

(2)

A Fekete-tengert illetően az 1380/2013/EU rendelet 15. cikke kirakodási kötelezettséget állapít meg a fogási korlátozások hatálya alá tartozó fajok fogásai tekintetében. Az 1380/2013/EU rendelet 15. cikke (1) bekezdése d) pontjának megfelelően a kirakodási kötelezettség legkésőbb 2017. január 1-jétől alkalmazandó a halászatot meghatározó fajok vonatkozásában. A nagy rombuszhal e fajok körébe tartozik.

(3)

2016. október 20-án a Bizottság elfogadta a nagy rombuszhal Fekete-tengeren folytatott halászatát érintő visszadobási terv létrehozásáról szóló (EU) 2017/87 felhatalmazáson alapuló rendeletet (2), amely a fenéken rögzített kopoltyúhálókkal fogott nagy rombuszhalak túlélési arányon alapuló mentességéről rendelkezik. A rendelet 2017. január 1-jétől 2019. december 31-ig volt alkalmazandó.

(4)

Bulgária és Románia a nagy rombuszhal állományainak hasznosítása tekintetében közvetlen halászati gazdálkodási érdekkel bír a Fekete-tengeren. Az említett tagállamok 2021. február 12-én közös ajánlást nyújtottak be a Bizottsághoz, amelyben kérték a visszadobási terv megújítását és a Fekete-tengeren fenéken rögzített kopoltyúhálóval kifogott nagy rombuszhalra vonatkozó túlélési arányon alapuló mentességet. E tagállamok 2021. július 15-én aktualizált közös ajánlást nyújtottak be. Az érintett tudományos testületek szakvéleményt adtak ki e faj magas túlélési arányával kapcsolatban.

(5)

A Halászati Tudományos, Műszaki és Gazdasági Bizottság (3) (HTMGB) értékelte a benyújtott aktualizált közös ajánlást, és megállapította, hogy a benyújtott információkon javítani kell. A Bizottság elismeri a nem uniós hajók által kopoltyúhálóval kifogott, fekete-tengeri nagy rombuszhal nagy túlélési képességét igazoló tudományos tanulmányok (4) meglétét. Mivel a tanulmányok ugyanarra a tengeri medencére, valamint ugyanazokra a fajokra és halászeszközökre vonatkoznak, mint a Bulgária és Románia által kérelmezett mentességben szereplők, a Bizottság úgy véli, hogy ezt a tanulmányt figyelembe kell venni a mentesség szempontjából.

(6)

A tudományos bizonyítékok és a HTMGB értékelése alapján az 1380/2013/EU rendelet 15. cikke (4) bekezdésének b) pontjában engedélyezett, túlélési arányon alapuló mentességet egy évre bele kell foglalni ebbe a rendeletbe.

(7)

Az érintett tagállamoknak 2022. május 1-jéig további adatokat kell benyújtaniuk a nagy rombuszhal kopoltyúhálós halászatára vonatkozó túlélési becslésekről.

(8)

mivel az e rendelet szerinti intézkedések közvetlenül érintik az uniós hajók halászati idényéhez kapcsolódó gazdasági tevékenységeket és a halászati idény tervezését, e rendeletnek a kihirdetése után azonnal hatályba kell lépnie. A közös ajánlásnak megfelelően és az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkének (1) bekezdésében meghatározott határidő figyelembevételével e rendeletet 2022. január 1-jétől kell alkalmazni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A kirakodási kötelezettség végrehajtása

Az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkének (1) bekezdésében meghatározott kirakodási kötelezettség e rendelettel összhangban alkalmazandó a fenéken rögzített kopoltyúhálókkal (halászeszközkód (5): GNS) fogott nagy rombuszhal (Psetta maxima) fekete-tengeri állományaira.

2. cikk

Fogalommeghatározás

E rendelet alkalmazásában „Fekete-tenger”: az 1343/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletében meghatározott, a Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság (GFCM) létrehozásáról szóló megállapodás hatálya alá tartozó 29-es jelű földrajzi alterület (6).

3. cikk

Túlélési arányon alapuló mentesség

(1)   Az 1380/2013/EU rendelet 15. cikke (4) bekezdésének b) pontja szerinti, azon fajok esetében érvényesítendő, kirakodási kötelezettség alóli mentességet, amelyek vonatkozásában a tudományos bizonyítékok magas túlélési arányokat jeleznek, a 2022. évben alkalmazni kell a fenéken rögzített kopoltyúhálókkal fogott nagy rombuszhal (Psetta maxima) fekete-tengeri állományaira.

(2)   Az (1) bekezdésben említett körülmények között fogott nagy rombuszhalakat (Psetta maxima) haladéktalanul szabadon kell engedni azon a területen, ahol a fogás történt.

(3)   A nagy rombuszhal Fekete-tengeren folytatott halászatában közvetlen állománygazdálkodási érdekkel bíró tagállamok 2022. május 1-jéig további adatokat nyújtanak be a Bizottsághoz a nagy rombuszhal kopoltyúhálós halászatát érintő túlélési becslésekkel kapcsolatban, minden egyéb olyan releváns tudományos információval együtt, amelyek alátámasztják az (1) bekezdés szerinti mentességet. A HTMGB legkésőbb 2022. július 31-ig értékeli ezeket az adatokat.

4. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2022. január 1-jétől 2022. december 31-ig kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2021. augusztus 25-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 354., 2013.12.28., 22. o.

(2)  A Bizottság (EU) 2017/87 felhatalmazáson alapuló rendelete (2016. október 20.) a nagy rombuszhal Fekete-tengeren folytatott halászatát érintő visszadobási terv létrehozásáról (HL L 14., 2017.1.18., 9. o.).

(3)  A Halászati Tudományos, Műszaki és Gazdasági Bizottság (HTMGB) jelentései – A kirakodási kötelezettség alkalmazásáról szóló közös ajánlások értékelése (STECF-21-05), 2021. Az Európai Unió Kiadóhivatala, Luxembourg. Elérhető itt: https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf

(4)  Basaran, F. és N. Samsun, 2004, Survival rates of Black Sea Turbot (Psetta maxima maeotica, L. 1758) broodstock captured by gill nets from different depths and their adaptation culture conditions (A kopoltyúhálóval kifogott fekete-tengeri nagy rombuszhal [Psetta maxima maeotica, L. 1758] tenyészállományának túlélési aránya és alkalmazkodási kultúrájuk feltételei), Aquaculture International 12: 321–331. o., 2004; Giragosov, V. és A. Nikolayevna Khanaychenko, 2012, The State-of-Art of the Black Sea Turbot Spawning Population off Crimea (1998-2010) (A fekete-tengeri nagy rombuszhal ívó populációjának aktuális helyzete a Krím-félszigeten, 1998–2010), Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 2012. szeptember, DOI: 10.4194/1303-2712-v12_2_25; Samsun, N. és F. Kalayci, 2005, Survival Rates of Black Sea Turbot (Scophthalmus maeoticus Pallas, 1811), Captured by Bottom Turbot Gillnets in Different Depths and Fishing, Seasons Between 1999 and 2004, (A fekete-tengeri nagy rombuszhal túlélési aránya [Scophthalmus maeoticus Pallas, 1811], A nagy rombuszhal kopoltyúhálóval való kifogása különböző mélységeken és halászati idényekben 1999 és 2004 között) Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 5: 57–-62 o. (2005).

(5)  Az e rendeletben alkalmazott halászeszközkódok a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról szóló 1224/2009/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 404/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet XI. mellékletében szereplő kódoknak felelnek meg (HL L 112., 2011.4.30., 1. o.). Azon hajók esetében, amelyek teljes hosszúsága 10 méternél kisebb, az e táblázatban használt halászeszközkódok a FAO halászeszköz-osztályozási kódjainak felelnek meg.

(6)  Az Európai Parlament és a Tanács 1343/2011/EU rendelete (2011. december 13.) a GFCM (Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság) létrehozásáról szóló megállapodás hatálya alá tartozó területen folytatott halászattal kapcsolatos egyes rendelkezésekről és a földközi-tengeri halászati erőforrások fenntartható kiaknázásával kapcsolatos irányítási intézkedésekről szóló 1967/2006/EK tanácsi rendelet módosításáról (HL L 347., 2011.12.30., 44. o.).


2021.11.26.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 421/17


A BIZOTTSÁG (EU) 2021/2066 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2021. augusztus 25.)

az (EU) 2019/1022 rendeletnek a Földközi-tenger nyugati térségében élő bizonyos tengerfenéki állományokra alkalmazandó kirakodási kötelezettség 2022–2024-es időszakban történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályokkal való kiegészítéséről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a tengerfenéken élő állományoknak a Földközi-tenger nyugati térségében folytatott halászatára vonatkozó többéves terv létrehozásáról és az 508/2014/EU rendelet módosításáról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1022 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 14. cikkére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2019/1022 rendelet többéves tervet hoz létre bizonyos tengerfenéki fajoknak a Földközi-tenger nyugati térségében folytatott halászatára vonatkozóan. Az említett rendelet 14. cikke felhatalmazza a Bizottságot arra, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a szóban forgó rendelet kiegészítésére annak érdekében, hogy meghatározza a kirakodási kötelezettség részleteit a Földközi-tenger nyugati térségében élő minden olyan faj állományai tekintetében, amelyekre kirakodási kötelezettség vonatkozik, valamint az említett előírás szerint végzett halászati tevékenységek során véletlenül kifogott nyílt vízi fajok tekintetében is.

(2)

Az (EU) 2017/86 (2) felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet bizonyos tengerfenéki fajoknak a Földközi-tengeren folytatott halászata kapcsán 2017. január 1. és 2019. december 31. között alkalmazandó visszadobási tervet írt elő a Földközi-tengeren végzett halászati tevékenységben közvetlen állománygazdálkodási érdekkel bíró tagállamok (Görögország, Spanyolország, Franciaország, Horvátország, Olaszország, Ciprus, Málta és Szlovénia) által a Bizottsághoz 2016-ban benyújtott három közös ajánlás alapján. A három említett közös ajánlás a Földközi-tenger nyugati térségére, az Adriai-tengerre, illetve a Földközi-tenger délkeleti térségére vonatkozott.

(3)

Spanyolország, Franciaország és Olaszország (a Pescamed magas szintű csoport) 2021. május 7-én közös ajánlást nyújtott be a Bizottságnak, amelyben – a földközi-tengeri tanácsadó testülettel (MEDAC) tartott konzultációt követően – javasolta a Földközi-tenger nyugati térségében folytatott tengerfenéki halászatra vonatkozó kirakodási kötelezettséget érintő bizonyos mentességek meghosszabbítását.

(4)

A közös ajánlást a Halászati Tudományos, Műszaki és Gazdasági Bizottság (HTMGB) 2021. május 17. és 21. között értékelte (3).

(5)

A Pescamed magas szintű csoport 2021. július 21-én benyújtott egy aktualizált közös ajánlást, amelyet összehangoltak a HTMGB értékelésével.

(6)

Az 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) 18. cikke értelmében a Bizottság megvizsgálta a közös ajánlást a HTMGB értékelésének fényében, és annak érdekében, hogy az összhangban álljon a vonatkozó állományvédelmi intézkedésekkel, köztük a kirakodási kötelezettséggel.

(7)

A Bizottság megállapítja, hogy a Földközi-tenger nyugati térségében a fajok fogása egyidejűleg és rendkívül változó mennyiségekben történik, ami megnehezíti az egy-egy állományra összpontosító megközelítést. Ráadásul e fajok egyedeit kisüzemi halászhajók fogják ki, kirakodásuk pedig a part mentén elszórva található számos különböző kirakodási ponton történik, ez pedig aránytalan költségekkel jár a nem szándékos fogások kezelése miatt.

(8)

Az aktualizált ajánlás azt javasolja, hogy az 1380/2013/EU rendelet 15. cikke (4) bekezdésének b) pontjában a kagylókra, nevezetesen a gépesített kotróhálóval (HMD) fogott fésűkagylókra (Pecten jacobeus), szőnyegkagylókra (Venerupis spp.) és vénuszkagylókra (Venus spp.) vonatkozóan megállapított, túlélési arányon alapuló mentességet ki kell terjeszteni 2022-re. A HTMBG emlékeztette a tagállamokat arra, hogy a fésűkagylók, szőnyegkagylók és vénuszkagylók túlélési arányainak további felmérése érdekében még be kell fejezniük két folyamatban lévő tanulmányt. Mivel e fajok túlélési aránya még nem egyértelműen bizonyított, a Bizottság véleménye szerint a túlélési arányon alapuló mentességet csak egy évre szabad engedélyezni ebben a rendeletben, amennyiben benyújtják a vonatkozó túlélési adatokat. Az érintett tagállamoknak a három fajra vonatkozó túlélési adatokat 2022. május 1-jéig be kell nyújtaniuk a Bizottsághoz, hogy a HTMGB teljeskörűen értékelhesse a mentesség indokoltságát, valamint hogy a Bizottság felülvizsgálhassa azt.

(9)

Az aktualizált közös ajánlás javasolja, hogy a túlélési arányon alapuló mentesség 2022-ben, 2023-ban és 2024-ben terjesszék ki a norvég homár (Nephrops norvegicus) fenékvonóhálóval (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX) ejtett fogásaira is. A HTMBG figyelembe vette, hogy tudományos bizonyítékok támasztják alá, hogy ezeknek a fajoknak júliusban és augusztusban nagyon alacsony a túlélési aránya a Földközi-tenger nyugati részén és más térségekben. Mivel az év többi részében magas a túlélési arány, és figyelembe véve az eszközök, a halászati gyakorlatok és az ökoszisztémák jellemzőit, a Bizottság úgy látja, hogy a túlélési arányon alapuló mentességet három évre indokolt meghosszabbítani, amely alól kivételt képez minden év júliusa és augusztusa.

(10)

Az aktualizált közös ajánlás javasolja, hogy a túlélési arányon alapuló mentességet 2022-ben, 2023-ban és 2024-ben terjesszék ki a norvég homár (Nephrops norvegicus) csapdákkal (FPO, FIX) ejtett fogásaira is. A HTMGB úgy vélte, hogy e mentesség alátámasztására kevés konkrét információ érkezett. Tekintettel azonban arra, hogy ez a halászati tevékenység meglehetősen szelektív, a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a mentességet három évre indokolt meghosszabbítani.

(11)

Az aktualizált közös ajánlás javasolja, hogy a túlélési arányon alapuló mentességet 2022-ben és 2023-ban terjesszék ki a nagyszemű vörösdurbincs (Pagellus bogaraveo) horgokkal és horogsorokkal (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX) ejtett fogásaira is. A HTMBG figyelembe vette, hogy bizonyítékokat nyújtottak be e mentesség alátámasztására, de további tudományos tanulmányok szükségesek a visszadobott egyedek túlélésének közvetlen megfigyelése érdekében. A Bizottság úgy véli, hogy a mentességet két évre indokolt meghosszabbítani.

(12)

Az aktualizált közös ajánlás javasolja, hogy a túlélési arányon alapuló mentességet 2022-ben és 2023-ban terjesszék ki az európai homár (Homarus gammarus) és a langusztafélék (Palinuridae) hálókkal (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) és csapdákkal (FPO, FIX) ejtett fogásaira is. A HTMBG figyelembe vette, hogy bizonyítékokat nyújtottak be annak alátámasztására, hogy a mentességnek a túlélési arányra gyakorolt hatása valószínűleg csekély, de további tudományos tanulmányok szükségesek a visszadobott egyedek túlélési arányának közvetlen megfigyelése érdekében. A Bizottság úgy véli, hogy a mentességet két évre indokolt hosszabbítani.

(13)

A közös ajánlás aktualizált tudományos bizonyítékokat is tartalmazott a nem szándékos fogások kezelésének aránytalan költségeit illetően. Bár a HTMBG megállapította, hogy készültek becslések a költségek emelkedéséről, rámutatott, hogy nehéz megítélni, milyen szintű költségek tekinthetők aránytalannak. A HTMBG megállapította, hogy az aránytalan költségekről közölt információkat még ki kell egészíteni, és el kell végezni a mentesség hatásainak értékelését. A HTMBG megállapította továbbá, hogy a nem szándékos fogások szintjének csökkentése során előnyben kell részesíteni a szelektív halászeszközök vagy a védett tengeri területek alkalmazását. A Bizottság üdvözli a Pescamed magas szintű csoport azon vállalását, hogy tovább dolgozik a szelektivitás fokozásán és a halászati tevékenységek térbeli korlátozásán, amelyek elsődlegesek a nem szándékos fogások visszaszorításában. A HTMGB megjegyezte, hogy a kombinált de minimis módszer sokféle visszadobási arányt mutató fajok tág csoportját fedi le, ugyanakkor úgy véli, hogy tekintettel a Földközi-tenger nyugati térségében folytatott halászati tevékenységek összetettségére, az ilyen széles körű lefedettség helytálló megközelítés. A HTMGB úgy vélte továbbá, hogy az egyes fajokra vonatkozó egyedi de minimis kivételek valószínűleg számos külön kivételt eredményeznének, amelyek éppolyan nehezen lennének nyomon követhetők. A Bizottság úgy véli, hogy a mentességet a javasolt százalékos arányokkal indokolt meghosszabbítani.

(14)

Közös ajánlásukban a tagállamok újra megerősítették elkötelezettségüket az iránt, hogy az aktuális kutatási programok eredményeinek megfelelően fokozzák a halászeszközök szelektivitását, így csökkentve és korlátozva a nem szándékos fogásokat és különösen a minimális állományvédelmi referenciaméret alatti fogásokat.

(15)

Közös ajánlásukban a tagállamok kötelezettséget vállaltak továbbá arra, hogy további tilalom hatálya alá tartozó területeket jelölnek ki annak érdekében, hogy csökkenteni lehessen a fiatal egyedek mortalitását, amennyiben az adott területen bizonyítottan magas a fiatal egyedek koncentrációja. Az aktualizált közös ajánlásokban javasolt intézkedések összhangban állnak az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkének (4) bekezdésével, a 15. cikk (5) bekezdésének b) és c) pontjaival, valamint a 18. cikk (3) bekezdésével.

(16)

mivel az e rendeletben előírt intézkedések közvetlenül érintik az uniós hajók halászati idényének tervezését és a kapcsolódó gazdasági tevékenységeket, e rendeletnek a kihirdetése után azonnal hatályba kell lépnie. A rendeletet 2022. január 1-jétől indokolt alkalmazni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A kirakodási kötelezettség végrehajtása

Az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkének (1) bekezdésében előírt kirakodási kötelezettség a Földközi-tenger uniós vizein e rendeletnek megfelelően alkalmazandó a tengerfenéki halászatra.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

a)

„GFCM földrajzi alterület”: az 1343/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (5) I. mellékletében meghatározott, a Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság (GFCM) által megállapított földrajzi alterület;

b)

„a Földközi-tenger nyugati térsége”: a GFCM 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 és 11.1, 11.2 és 12 földrajzi alterületek.

3. cikk

Túlélési arányon alapuló mentességek

(1)   Az 1380/2013/EU rendelet 15. cikke (4) bekezdésének b) pontja értelmében a kirakodási kötelezettség alól az olyan fajokra vonatkozóan biztosított mentesség, amelyek vonatkozásában a tudományos bizonyítékok magas túlélési arányokat jeleznek a Földközi-tenger nyugati térségében, a következők esetében alkalmazható:

a)

a fésűkagyló (Pecten jacobeus) gépesített kotróhálóval (HMD) ejtett fogásai 2022. december 31-ig;

b)

a szőnyegkagylók (Venerupis spp.) gépesített kotróhálóval (HMD) ejtett fogásai 2022. december 31-ig;

c)

a vénuszkagylók (Venus spp.) gépesített kotróhálóval (HMD) ejtett fogásai 2022. december 31-ig;

d)

a norvég homár (Nephrops norvegicus) bármilyen fenékvonóhálóval (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX) ejtett fogásai 2024. december 31-ig minden évben januártól júniusig és szeptembertől decemberig;

e)

a norvég homár (Nephrops norvegicus) csapdákkal (FPO, FIX) ejtett fogásai 2024. december 31-ig;

f)

a nagyszemű vörösdurbincs (Pagellus bogaraveo) horgokkal és horogsorokkal (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX) ejtett fogásai 2023. december 31-ig;

g)

az európai homár (Homarus gammarus) hálókkal (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) és csapdákkal (FPO, FIX) ejtett fogásai 2023. december 31-ig;

h)

a langusztafélék (Palinuridae) hálókkal (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) és csapdákkal (FPO, FIX) ejtett fogásai 2023. december 31-ig.

(2)   A fésűkagyló (Pecten jacobeus), a szőnyegkagylók (Venerupis spp.), a vénuszkagylók (Venus spp.), a norvég homár (Nephrops norvegicus), a nagyszemű vörösdurbincs (Pagellus bogaraveo), az európai homár (Homarus gammarus) és a langusztafélék (Palinuridae) (1) bekezdésben említett körülmények között ejtett fogásait haladéktalanul szabadon kell engedni a fogás helye szerinti területen.

(3)   A Földközi-tengeren közvetlen állománygazdálkodási érdekkel bíró tagállamok 2022. május 1-jéig további visszadobási adatokat, valamint az (1) bekezdés a), b) és c) pontjában megállapított mentességet alátámasztó egyéb releváns tudományos információkat nyújtanak be a Bizottsághoz. A HTMGB legkésőbb 2022. július 31-ig értékeli ezeket az adatokat és információkat.

4. cikk

De minimis kivételek

Az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkének (1) bekezdésétől eltérve a következő mennyiségek dobhatók vissza az 1380/2013/EU rendelet 15. cikke (4) bekezdésének c) pontja alapján:

a)

a szürke tőkehal (Merluccius merluccius) és a tengeri márnák (Mullus spp.) esetében a fenékvonóhálót használó hajók által e fajokból ejtett összes éves fogás legfeljebb 5 %-a 2022-ben és 2023-ban;

b)

a szürke tőkehal (Merluccius merluccius) és a tengeri márnák (Mullus spp.) esetében a kopoltyúhálót és tükörhálót használó hajók által e fajokból ejtett összes éves fogás legfeljebb 1 %-a 2022-ben és 2023-ban;

c)

a farkassügér (Dicentrarchus labrax), a gyűrűs durbincs (Diplodus annularis), a hegyesorrú durbincs (Diplodus puntazzo), az abroncsos durbincs (Diplodus sargus), a kétsávos durbincs (Diplodus vulgaris), a csíkossügérek (Epinephelus spp.), a csíkos durbincs (Lithognathus mormyrus), a gyöngyös durbincs (Pagellus acarne), a nagyszemű vörösdurbincs (Pagellus bogaraveo), a közönséges vörösdurbincs (Pagellus erythrinus), a rózsaszínű durbincs (Pagrus pagrus), a roncssügér (Polyprion americanus), a közönséges nyelvhal (Solea solea), az aranydurbincs (Sparus aurata) és a piros ostorgarnéla (Parapenaeus longirostris) esetében a fenékvonóhálót használó hajók által e fajokból ejtett összes éves fogás legfeljebb 5 %-a 2022-ben és 2023-ban;

d)

a farkassügér (Dicentrarchus labrax), a gyűrűs durbincs (Diplodus annularis), a hegyesorrú durbincs (Diplodus puntazzo), az abroncsos durbincs (Diplodus sargus), a kétsávos durbincs (Diplodus vulgaris), a csíkossügérek (Epinephelus spp.), a csíkos durbincs (Lithognathus mormyrus), a gyöngyös durbincs (Pagellus acarne), a nagyszemű vörösdurbincs (Pagellus bogaraveo), a közönséges vörösdurbincs (Pagellus erythrinus), a rózsaszínű durbincs (Pagrus pagrus), a roncssügér (Polyprion americanus), a közönséges nyelvhal (Solea solea) és az aranydurbincs (Sparus aurata) esetében a kopoltyúhálót és tükörhálót használó hajók által e fajokból ejtett összes éves fogás legfeljebb 3 %-a 2022-ben és 2023-ban;

e)

a farkassügér (Dicentrarchus labrax), a gyűrűs durbincs (Diplodus annularis), a hegyesorrú durbincs (Diplodus puntazzo), az abroncsos durbincs (Diplodus sargus), a kétsávos durbincs (Diplodus vulgaris), a csíkossügérek (Epinephelus spp.), a csíkos durbincs (Lithognathus mormyrus), a gyöngyös durbincs (Pagellus acarne), a közönséges vörösdurbincs (Pagellus erythrinus), a rózsaszínű durbincs (Pagrus pagrus), a roncssügér (Polyprion americanus), a közönséges nyelvhal (Solea solea) és az aranydurbincs (Sparus aurata) esetében a horgokat és horogsorokat használó hajók által e fajokból ejtett összes éves fogás legfeljebb 1 %-a 2022-ben és 2023-ban.

5. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2022. január 1-jétől 2024. december 31-ig kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2021. augusztus 25-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 172., 2019.6.26., 1. o.

(2)  A Bizottság (EU) 2017/86 felhatalmazáson alapuló rendelete (2016. október 20.) bizonyos tengerfenéki fajoknak a Földközi-tengeren folytatott halászatára vonatkozó visszadobási terv létrehozásáról (HL L 14., 2017.1.18., 4. o.).

(3)  A Halászati Tudományos, Műszaki és Gazdasági Bizottság (HTMGB) jelentései – A kirakodási kötelezettség alkalmazásáról szóló közös ajánlások értékelése (STECF-21-05) 2021. Az Európai Unió Kiadóhivatala, Luxembourg. Elérhetőség: https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 1380/2013/EU rendelete (2013. december 11.) a közös halászati politikáról, az 1954/2003/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2371/2002/EK és a 639/2004/EK tanácsi rendelet és a 2004/585/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 354., 2013.12.28., 22. o.).

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács 1343/2011/EU rendelete (2011. december 13.) a GFCM (Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság) létrehozásáról szóló megállapodás hatálya alá tartozó területen folytatott halászattal kapcsolatos egyes rendelkezésekről és a földközi-tengeri halászati erőforrások fenntartható kiaknázásával kapcsolatos irányítási intézkedésekről szóló 1967/2006/EK tanácsi rendelet módosításáról (HL L 347., 2011.12.30., 44. o.).


2021.11.26.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 421/22


A BIZOTTSÁG (EU) 2021/2067 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2021. november 24.)

az 1484/95/EK rendeletnek a baromfihús- és tojáságazatban alkalmazandó, valamint a tojásalbuminra vonatkozó irányadó árak meghatározása tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 183. cikke b) pontjára,

tekintettel a mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított egyes árucikkekre alkalmazandó kereskedelmi szabályokról és az 1216/2009/EK, valamint a 614/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 510/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 5. cikke (6) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1)

Az 1484/95/EK bizottsági rendelet (3) meghatározta a baromfihús- és a tojáságazatra, valamint a tojásalbuminra vonatkozó kiegészítőimportvám-rendszer végrehajtásának részletes szabályait, és megállapította az érintett termékekre alkalmazandó irányadó árakat.

(2)

A baromfihús- és tojáságazati termékekre, valamint a tojásalbuminra vonatkozó irányadó árak meghatározásának alapjául szolgáló adatok rendszeresen végrehajtott ellenőrzéséből az derül ki, hogy bizonyos termékek behozatalának vonatkozásában az irányadó árakat helyénvaló a származási hely szerinti árkülönbségek figyelembevételével módosítani.

(3)

Az 1484/95/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

Tekintettel annak szükségességére, hogy az intézkedés alkalmazása a frissített adatok rendelkezésre bocsátását követően mihamarabb megkezdődjék, indokolt előírni, hogy e rendelet a kihirdetésének napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1484/95/EK rendelet I. mellékletének helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2021. november 24-én.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Wolfgang BURTSCHER

főigazgató

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 671. o.

(2)  HL L 150., 2014.5.20., 1. o.

(3)  A Bizottság 1484/95/EK rendelete (1995. június 28.) a kiegészítőimportvám-rendszer végrehajtásával kapcsolatos részletes szabályoknak és az irányadó áraknak a baromfihús- és tojáságazat, valamint a tojásalbumin tekintetében történő megállapításáról, valamint a 163/67/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 145., 1995.6.29., 47. o.).


MELLÉKLET

„I. MELLÉKLET

KN-kód

Árumegnevezés

Irányadó ár

(EUR/100  kg)

A 3. cikkben említett biztosíték

(EUR/100  kg)

Származási hely  (1)

0207 14 10

A Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasok darabolva, csont nélkül, fagyasztva

172,0

44

BR


(1)  A Közösség harmadik országokkal folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról szóló 471/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az országok és területek nómenklatúrájának frissítése tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2012. november 27-i 1106/2012/EU bizottsági rendeletben (HL L 328., 2012.11.28., 7. o.) meghatározott országnómenklatúra szerint.”


2021.11.26.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 421/25


A BIZOTTSÁG (EU) 2021/2068 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2021. november 25.)

az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a benfluralin, a dimoxistrobin, a fluazinam, a flutolanil, a mekoprop-P, a mepikvat, a metiram, az oxamil és a piraklostrobin hatóanyag jóváhagyási időtartamának meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 17. cikke első bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (2) mellékletének A. része meghatározza az 1107/2009/EK rendelet értelmében jóváhagyottnak tekintendő hatóanyagokat.

(2)

Az (EU) 2021/52 bizottsági végrehajtási rendelet (3)2022. január 31-ig meghosszabbította a dimoxistrobin, a mekoprop-P, a metiram, az oxamil és a piraklostrobin hatóanyagok jóváhagyási időtartamát, valamint 2022. február 28-ig meghosszabbította a benfluralin, a fluazinam, a flutolanil és a mepikvat hatóanyag jóváhagyási időtartamát.

(3)

Az említett anyagok jóváhagyásának meghosszabbítása érdekében a 844/2012/EU bizottsági végrehajtási rendeletnek (4) megfelelően kérelmeket nyújtottak be, amely végrehajtási rendeletet az (EU) 2020/1740 bizottsági végrehajtási rendelet (5) hatályon kívül helyezett. Az említett hatóanyagok jóváhagyásának meghosszabbítására vonatkozó, a 844/2012/EU bizottsági végrehajtási rendeletben meghatározott eljárás azonban az (EU) 2020/1740 bizottsági végrehajtási rendelet 17. cikke (2) bekezdésének megfelelően továbbra is alkalmazandó.

(4)

Mivel az említett hatóanyagok értékelése a kérelmezőkön kívül álló okok miatt halasztást szenvedett, a szóban forgó hatóanyagok jóváhagyása valószínűleg még azelőtt lejár, hogy meghosszabbításukról döntés születne. Ezért jóváhagyási időtartamukat meg kell hosszabbítani.

(5)

Ezenfelül a fluazinam, a flutolanil, a mekoprop-P, a mepikvat, a metiram és a piraklostrobin hatóanyag esetében meg kell hosszabbítani a jóváhagyás időtartamát, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre a szóban forgó hatóanyagok endokrin károsító tulajdonságainak a 844/2012/EU végrehajtási rendelet 13. és 14. cikkében meghatározott eljárással összhangban történő értékelésére.

(6)

Azokban az esetekben, amikor a Bizottság olyan rendeletet fogad el, amelynek értelmében az e rendelet mellékletében említett valamely hatóanyag jóváhagyása nem kerül meghosszabbításra, mivel a jóváhagyás feltételei nem teljesülnek, a Bizottság a lejárat időpontjaként vagy az e rendelet hatálybalépése előtt érvényben lévő időpontot, vagy azon rendelet hatálybalépésének időpontját határozza meg, amelynek értelmében a hatóanyag jóváhagyása nem kerül meghosszabbításra – attól függően, hogy melyik időpont a későbbi. Azokban az esetekben, amikor a Bizottság az e rendelet mellékletében említett valamely hatóanyag jóváhagyásának meghosszabbítására vonatkozó rendeletet fogad el, arra törekszik, hogy – a körülményeknek megfelelően – a lehető legkorábbi alkalmazási időpontot tűzze ki.

(7)

Az 540/2011/EU végrehajtási rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2021. november 25-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 309., 2009.11.24., 1. o.

(2)  A Bizottság 540/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. május 25.) az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a jóváhagyott hatóanyagok jegyzéke tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 153., 2011.6.11., 1. o.).

(3)  A Bizottság (EU) 2021/52 végrehajtási rendelete (2021. január 22.) az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a benfluralin, a dimoxistrobin, a fluazinam, a flutolanil, a mekoprop-P, a mepikvat, a metiram, az oxamil és a piraklostrobin hatóanyag jóváhagyási időtartamának meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról (HL L 23., 2021.1.25., 13. o.).

(4)  A Bizottság 844/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. szeptember 18.) a hatóanyagok jóváhagyásának meghosszabbítására vonatkozó eljárás végrehajtásához szükséges rendelkezéseknek a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti megállapításáról (HL L 252., 2012.9.19., 26. o.).

(5)  A Bizottság (EU) 2020/1740 végrehajtási rendelete (2020. november 20.) a hatóanyagok jóváhagyásának meghosszabbítására vonatkozó eljárás végrehajtásához szükséges rendelkezéseknek az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti megállapításáról és a 844/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 392., 2020.11.23., 20. o.).


MELLÉKLET

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet mellékletének A. része a következőképpen módosul:

1.

az 57. sor („Mekoprop-P”) hatodik oszlopában („Jóváhagyás lejárta”) megadott dátum helyébe „2023. január 31.” lép;

2.

a 81. sor („Piraklostrobin”) hatodik oszlopában („Jóváhagyás lejárta”) megadott dátum helyébe „2023. január 31.” lép;

3.

a 115. sor („Metiram”) hatodik oszlopában („Jóváhagyás lejárta”) megadott dátum helyébe „2023. január 31.” lép;

4.

a 116. sor („Oxamil”) hatodik oszlopában („Jóváhagyás lejárta”) megadott dátum helyébe „2023. január 31.” lép;

5.

a 128. sor („Dimoxistrobin”) hatodik oszlopában („Jóváhagyás lejárta”) megadott dátum helyébe „2023. január 31.” lép;

6.

a 187. sor („Flutolanil”) hatodik oszlopában („Jóváhagyás lejárta”) megadott dátum helyébe „2023. február 28.” lép;

7.

a 188. sor („Benfluralin”) hatodik oszlopában („Jóváhagyás lejárta”) megadott dátum helyébe „2023. február 28.” lép;

8.

a 189. sor („Fluazinam”) hatodik oszlopában („Jóváhagyás lejárta”) megadott dátum helyébe „2023. február 28.” lép;

9.

a 191. sor („Mepikvat”) hatodik oszlopában („Jóváhagyás lejárta”) megadott dátum helyébe „2023. február 28.” lép.


2021.11.26.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 421/28


A BIZOTTSÁG (EU) 2021/2069 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2021. november 25.)

az (EU) 2019/2072 végrehajtási rendelet VI. mellékletének a Bosznia-Hercegovinából, Montenegróból és Szerbiából származó áruburgonya Unióba történő behozatala tekintetében történő módosításáról, valamint az 2012/219/EU és az (EU) 2015/1199 végrehajtási határozat hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növénykárosítókkal szembeni védekező intézkedésekről, a 228/2013/EU, a 652/2014/EU és az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 69/464/EGK, a 74/647/EGK, a 93/85/EGK, a 98/57/EK, a 2000/29/EK, a 2006/91/EK és a 2007/33/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. október 26-i (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 40. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2019/2072 bizottsági végrehajtási rendelet (2) VI. mellékletének 17. bejegyzése megtiltja az egyes harmadik országokból származó, a 15. és 16. bejegyzésben meghatározottaktól eltérő Solanum L. fajok és hibridjeik gumóinak – beleértve a Solanum tuberosum L. (a továbbiakban: a meghatározott növény) gumóit is – az Unióba történő behozatalát.

(2)

Ez a tilalom nem vonatkozik az (EU) 2019/2072 végrehajtási rendelet VI. mellékletében szereplő táblázat 17. bejegyzésnél a negyedik oszlop b) pontjában felsorolt európai harmadik országokra és meghatározott területekre, amennyiben azokat a burgonya gyűrűs rothadását okozó Clavibacter sepedonicus (Spieckermann és Kotthoff) Nouioui et al. károsítótól (a továbbiakban: meghatározott károsító) mentesnek ismerték el, vagy jogszabályukat a károsító elleni védekezésre vonatkozó uniós szabályokkal egyenértékűnek ismerték el.

(3)

A Montenegró által szolgáltatott, a 2010 és 2020 közötti éves felmérésekkel kapcsolatos információkból, valamint az országban 2019 novemberében a burgonyaágazatról végzett bizottsági ellenőrzés során gyűjtött információkból kitűnik, hogy a meghatározott károsító nem volt jelen Montenegróban. Az ellenőrzés zárójelentésében megfogalmazott ajánlásokra válaszul az ország kielégítő nyomonkövetési cselekvési tervet dolgozott ki a növényegészségügyi ellenőrzések javítására a burgonyaágazatban. Ezért helyénvaló Montenegrót a Clavibacter sepedonicus (Spieckermann és Kotthoff) Nouioui et al. károsítótól mentesként elismerni, és engedélyezni a Montenegróból származó áruburgonya Unióba történő behozatalát, mivel ez az ország a meghatározott károsítótól mentesnek minősül.

(4)

A 2012/219/EU bizottsági végrehajtási határozat (3) Szerbiát, az (EU) 2015/1199 bizottsági végrehajtási határozat (4) pedig Bosznia-Hercegovinát a meghatározott károsítótól mentesnek ismerte el.

(5)

Mivel a vonatkozó felmérések eredményei és az ellenőrzések azt mutatták, hogy az említett végrehajtási határozatok elfogadása óta a helyzet nem változott Bosznia-Hercegovinában és Szerbiában, e harmadik országok továbbra is mentesnek minősülnek a meghatározott károsítótól, és engedélyezni kell a területükön termesztett áruburgonya Unióba történő behozatalát.

(6)

Annak biztosítása érdekében, hogy Bosznia-Hercegovina, Montenegró, Szerbia és az Egyesült Királyság mentes maradjon a meghatározott károsítótól, az említett harmadik országok számára elő kell írni, hogy minden év április 30-ig nyújtsák be a Bizottságnak az előző évi felmérés eredményeit, amelyek megerősítik, hogy a meghatározott károsító nincs jelen a területükön, mivel ez lenne a legmegfelelőbb időszak ezen eredmények megfelelő összegyűjtésére és benyújtására.

(7)

Az (EU) 2019/2072 végrehajtási rendelet VI. mellékletének táblázatában szereplő 17. bejegyzésénél a negyedik oszlop b) és c) pontját ezért ennek megfelelően módosítani kell annak érdekében, hogy az Bosznia-Hercegovinára, Montenegróra, Szerbiára és az Egyesült Királyságra is vonatkozzon.

(8)

A jogi egyértelműség érdekében a 2012/219/EU és az (EU) 2015/1199 végrehajtási határozatot hatályon kívül kell helyezni.

(9)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2019/2072 végrehajtási rendelet VI. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

A 2012/219/EU és az (EU) 2015/1199 végrehajtási határozatok hatályukat vesztik.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2021. november 25-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 317., 2016.11.23., 4. o.

(2)  A Bizottság (EU) 2019/2072 végrehajtási rendelete (2019. november 28.) a növénykárosítókkal szembeni védekező intézkedésekről szóló (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet egységes végrehajtási feltételeinek megállapításáról, valamint a 690/2008/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről és az (EU) 2018/2019 bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról(HL L 319., 2019.12.10., 1. o.).

(3)  A Bizottság 2012/219/EU végrehajtási határozata (2012. április 24.) Szerbia Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckerman és Kotthoff) Davis et al. károsító szervezettől való mentességének elismeréséről (HL L 114., 2012.4.26., 28. o.).

(4)  A Bizottság (EU) 2015/1199 végrehajtási határozata (2015. július 17.) Bosznia-Hercegovina Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckerman és Kotthoff) Davis et al. károsító szervezettől való mentességének elismeréséről (HL L 194., 2015.7.22., 42. o.).


MELLÉKLET

Az (EU) 2019/2072 végrehajtási rendelet VI. mellékletében szereplő táblázat 17. bejegyzésénél a negyedik oszlop szövege helyébe a következő szöveg lép:

„A következőktől eltérő harmadik országok vagy régiók:

a)

Algéria, Egyiptom, Izrael, Líbia, Marokkó, Svájc, Szíria, Tunézia és Törökország,

vagy

b)

az alábbi rendelkezéseket teljesítő országok:

i.

legalább az alábbiak egyike:

Albánia, Andorra, Azerbajdzsán, Belarusz, Kanári-szigetek, Feröer szigetek, Grúzia, Izland, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Észak-Macedónia, Norvégia, Oroszország (csak a következő részek: Központi szövetségi körzet [Centralnij fegyeralnij okrug], Északnyugati szövetségi körzet [Szevero-Zapadnij fegyeralnij okrug], Déli szövetségi körzet [Juzsnij fegyeralnij okrug], Észak-kaukázusi szövetségi körzet [Szevero-kavkazszkij fegyeralnij okrug] és Volgamenti szövetségi körzet [Privolzsszkij fegyeralnij okrug]), San Marino és Ukrajna;

és

ii.

megfelel az alábbiak egyikének:

az (EU) 2016/2031 rendelet 107. cikkében említett eljárással összhangban a Clavibacter sepedonicus (Spieckermann és Kotthoff) Nouioui et al. károsítótól mentesnek ismerték el, vagy

jogszabályát a Clavibacter sepedonicus (Spieckermann és Kotthoff) Nouioui et al. károsító elleni védekezésre vonatkozó uniós joggal egyenértékűnek ismerték el az (EU) 2016/2031 rendelet 107. cikkében említett eljárással összhangban,

vagy

c)

Bosznia-Hercegovina, Montenegró, Szerbia és az Egyesült Királyság (*1), amennyiben a következő feltétel teljesül: az említett harmadik országok minden év április 30-ig benyújtják a Bizottságnak a felmérés eredményeit, amelyek megerősítik, hogy a Clavibacter sepedonicus (Spieckermann és Kotthoff) Nouioui et al. károsító az előző évben nem fordult elő a területükön.


(*1)  A Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodással és különösen az Írországról/Észak-Írországról szóló jegyzőkönyv 5. cikkének az említett jegyzőkönyv 2. mellékletével összefüggésben értelmezett (4) bekezdésével összhangban e melléklet alkalmazásában az Egyesült Királyságra való hivatkozásokat úgy kell értelmezni, hogy azok nem foglalják magukban Észak-Írországot.””


2021.11.26.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 421/31


A BIZOTTSÁG (EU) 2021/2070 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2021. november 25.)

a 474/2006/EK rendeletnek az Unióban működési tilalom vagy működési korlátozás alá tartozó légi fuvarozók listája tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a Közösségen belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozók közösségi listájának elfogadásáról és az üzemeltető fuvarozó kiléte tekintetében a légi közlekedés utasainak tájékoztatásáról, valamint a 2004/36/EK irányelv 9. cikkének hatályon kívül helyezéséről szóló, 2005. december 14-i 2111/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 4. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 474/2006/EK bizottsági rendelet (2) létrehozta az Unión belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozók listáját.

(2)

A 2111/2005/EK rendelet 4. cikke (3) bekezdésének megfelelően egyes tagállamok és az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynöksége (a továbbiakban: az Ügynökség) a lista frissítése szempontjából releváns információkat juttattak el a Bizottsághoz. Harmadik országok és nemzetközi szervezetek szintén szolgáltak releváns információkkal. A beérkező információk alapján a lista frissítésre szorul.

(3)

A Bizottság közvetlenül vagy a szabályozási felügyeletért felelős hatóságokon keresztül értesítette az összes érintett légi fuvarozót azon főbb tényekről és megfontolásokról, amelyek alapján döntés születhet az Unión belüli működési tilalom rájuk való alkalmazásáról vagy a 474/2006/EK rendelet A. vagy B. mellékletében található listán szereplő légi fuvarozó kapcsán alkalmazott működési tilalom feltételeinek módosításáról.

(4)

A Bizottság az érintett légi fuvarozóknak lehetőséget biztosított arra, hogy betekintsenek minden releváns dokumentumba, írásbeli észrevételeket nyújtsanak be, és szóbeli beszámolót tartsanak a Bizottságnak és a 2111/2005/EK rendelet 15. cikkével létrehozott bizottságnak (a továbbiakban: uniós Repülésbiztonsági Bizottság).

(5)

A Bizottság tájékoztatta az uniós Repülésbiztonsági Bizottságot a 2111/2005/EK rendelet és a 473/2006/EK bizottsági rendelet (3) keretében megnyitott, a Comore-szigetek, Dél-Szudán, Irak, Kazahsztán, Líbia, Mexikó, Moldova, Oroszország, Örményország és Pakisztán illetékes hatóságaival és légi fuvarozóival folyamatban lévő közös egyeztetésekről. A Bizottság emellett tájékoztatta az uniós Repülésbiztonsági Bizottságot Egyenlítői-Guinea, Kongó (Brazzaville) Madagaszkár, Szudán és Suriname repülésbiztonsági helyzetéről.

(6)

Az Ügynökség tájékoztatta a Bizottságot és az uniós Repülésbiztonsági Bizottságot a 452/2014/EU bizottsági rendelet (4) szerint kiadott, harmadik országbeli üzemben tartókra (a továbbiakban: TCO) vonatkozó engedélyek kezdeti értékelése és folyamatos nyomon követése céljából elvégzett műszaki értékelésekről.

(7)

Az Ügynökség a külföldi légi járművek biztonsági értékelésére szolgáló program (a továbbiakban: SAFA) keretében végzett, a 965/2012/EU bizottsági rendelet (5) szerinti földi ellenőrzések elemzésének eredményeiről is beszámolt a Bizottságnak és az uniós Repülésbiztonsági Bizottságnak.

(8)

Az Ügynökség tájékoztatta továbbá a Bizottságot és az uniós Repülésbiztonsági Bizottságot a 474/2006/EK rendelet szerinti tilalom alá tartozó harmadik országokban végrehajtott technikai segítségnyújtási projektekről. Az Ügynökség és Franciaország tájékoztatást adott a harmadik országok polgári repülési hatóságai igazgatási és műszaki képességének javítását célzó és a hatályos nemzetközi polgári repülési biztonsági előírások be nem tartásának kiküszöbölésére irányuló további technikai segítségnyújtási és együttműködési tervekről, illetve az ilyen irányú kérelmekről. A tagállamok felkérést kaptak arra, hogy ezekre a kérelmekre a Bizottsággal és az Ügynökséggel egyeztetve kétoldalú kapcsolatfelvétel keretében reagáljanak. E tekintetben a Bizottság ismételten jelezte annak fontosságát, hogy a nemzetközi légiközlekedési közösség – elsősorban a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) „Segítségnyújtási partnerség a biztonságos légi közlekedés megvalósulásáért” elnevezésű eszközén keresztül – értesüljön az Unió és tagállamai által harmadik országoknak biztosított technikai segítségnyújtásról, amely a repülésbiztonság javítását szolgálja világszerte.

(9)

Az Eurocontrol tájékoztatta a Bizottságot és az uniós Repülésbiztonsági Bizottságot a SAFA-ra és a TCO-kra vonatkozó riasztórendszerek státuszával kapcsolatos új fejleményekről és a tilalom alá eső légi fuvarozókra vonatkozó figyelmeztető jelzések legfrissebb statisztikáiról.

Uniós légi fuvarozók

(10)

Az uniós légi fuvarozók légi járművein végzett földi ellenőrzésekből és az Ügynökség szabványosítási vizsgálataiból származó adatok Ügynökség általi elemzése, valamint a nemzeti légi közlekedési hatóságok által végzett specifikus ellenőrzésekből és vizsgálatokból származó információk alapján több tagállam és az Ügynökség – mint illetékes hatóság – korrekciós és végrehajtási intézkedéseket hozott, amelyekről tájékoztatták a Bizottságot és az uniós Repülésbiztonsági Bizottságot.

(11)

A tagállamok és az illetékes hatóságként eljáró Ügynökség megerősítették, hogy készen állnak a szükséges módon fellépni, amennyiben releváns biztonsági adatok arra utalnak, hogy az uniós légi fuvarozók esetében a vonatkozó biztonsági előírásoknak való meg nem felelés miatt közvetlen biztonsági kockázat áll fenn.

Örményország légi fuvarozói

(12)

2020 júniusában az (EU) 2020/736 bizottsági végrehajtási rendelet (6) felvette Örményország légi fuvarozóit a 474/2006/EK rendelet A. mellékletébe.

(13)

A Bizottság, az Ügynökség, a tagállamok és az örmény Polgári Repülési Bizottság (CAC) 2021. november 3-án technikai ülést tartottak, amelynek során a CAC naprakész tájékoztatást nyújtott a 2021. április 15-én tartott technikai ülés óta a feltárt biztonsági hiányosságok kezelése érdekében hozott intézkedésekről. A CAC áttekintést nyújtott a polgári légi közlekedésre vonatkozó örményországi jogszabályi kerettel kapcsolatos legújabb fejleményekről, tájékoztatást nyújtott a CAC szervezeti egységeinek/szakszolgálatainak és felelősségi köreinek továbbfejlesztéséről, valamint a humánerőforrás-kézikönyvről.

(14)

A CAC tájékoztatta továbbá a Bizottságot az újonnan kidolgozott repülésbiztonságimenedzsment-kézikönyvről és a CAC személyzete által a repülésbiztonsági menedzsmentrendszer területén elvégzett képzésekről.

(15)

A CAC emellett arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy az Atlantis Armenian Airlines és a Fly Armenia Airways légi fuvarozók üzembentartási engedélyét visszavonták, valamint hogy az új Flyone Armenia légi fuvarozó (AOC-szám: 074) engedélyt kapott. Mivel a CAC nem bizonyította, hogy képes a vonatkozó biztonsági előírások végrehajtására és érvényesítésére, az üzembentartási engedélynek az említett új légi fuvarozó részére történő kiadása nem garantálja a nemzetközi biztonsági előírások megfelelő betartását.

(16)

A Bizottság tudomásul veszi a CAC által elért eredményeket azon repülésbiztonsági aggályok kezelése tekintetében, amelyek 2020 júniusában ahhoz vezettek, hogy az Örményországban engedélyezett légi fuvarozókat felvették a 474/2006/EK rendelet A. mellékletébe. A CAC által rendelkezésre bocsátott információkból és dokumentumokból azonban nem áll rendelkezésre elegendő bizonyíték arra vonatkozóan, hogy a 2020. évi uniós helyszíni értékelő látogatás során feltárt biztonsági hiányosságokat kellő hatékonysággal kezelték volna a nemzetközi biztonsági előírásoknak való megfelelés biztosítása érdekében. A Bizottság továbbra is együttműködik a CAC-kal, és nyomon követi az említett biztonsági hiányosságok kezelése érdekében hozott további intézkedéseket és végrehajtott tevékenységeket, valamint a CAC biztonságfelügyeleti képességének alakulását. Ezzel összefüggésben megjegyezték, hogy az Ügynökség technikai segítségnyújtási projekt irányításával fogja támogatni a CAC-nak az örményországi repülésbiztonsági felügyelet fokozására irányuló erőfeszítéseit.

(17)

A 2111/2005/EK rendelet mellékletében meghatározott közös követelmények alapján tehát a Bizottság úgy véli, hogy az Unión belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozók listáját az örmény légi fuvarozók vonatkozásában indokolt módosítani, és a 474/2006/EK rendelet A. mellékletébe fel kell venni a Flyone Armenia légi fuvarozót, míg az említett mellékletből törölni kell az Atlantis Armenian Airlines és a Fly Armenia Airways légi fuvarozót.

(18)

A földi ellenőrzéseknek az Örményországban engedélyezett légi fuvarozók esetében történő, a 965/2012/EU rendelet szerinti priorizálása révén a tagállamoknak továbbra is ellenőrizniük kell, hogy az említett légi fuvarozók ténylegesen megfelelnek-e a vonatkozó nemzetközi biztonsági előírásoknak.

A Comore-szigetek légi fuvarozói

(19)

Az Air Service Comores légi fuvarozót 2006. március 22-én felvették a 474/2006/EK rendelet A. mellékletébe.

(20)

2006. október 12-én az Air Service Comores légi fuvarozót az 1543/2006/EK bizottsági rendelet (7) áthelyezte a 474/2006/EK rendelet A. mellékletéből a B. mellékletébe.

(21)

Folyamatos nyomonkövetési tevékenységei részeként a Bizottság felkérte az Agence Nationale de l’Aviation Civile et de la Météorologie de l’Union des Comores-t (a továbbiakban: ANACM), hogy nyújtsa be a Comore-szigeteken engedélyezett összes üzembentartásiengedély-birtokos jegyzékét.

(22)

Az ANACM 2021. július 15-én írásban megerősítette, hogy az Air Service Comores légi fuvarozó tevékenységét beszüntette.

(23)

A 2111/2005/EK rendelet mellékletében meghatározott közös követelmények alapján a Bizottság úgy véli, hogy az Unión belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozók listáját indokolt módosítani, és a 474/2006/EK rendelet B. mellékletéből törölni kell az Air Service Comores légi fuvarozót.

(24)

A földi ellenőrzéseknek a Comore-szigeteken engedélyezett légi fuvarozók esetében történő, a 965/2012/EU rendelet szerinti priorizálása révén a tagállamoknak továbbra is ellenőrizniük kell, hogy az említett légi fuvarozók ténylegesen megfelelnek-e a vonatkozó nemzetközi biztonsági előírásoknak.

(25)

Amennyiben releváns biztonsági adatok arra világítanak rá, hogy a nemzetközi biztonsági előírásoknak való meg nem felelés miatt közvetlen biztonsági kockázat áll fenn, a Bizottság a 2111/2005/EK rendeletnek megfelelően további intézkedéseket hozhat.

Irak légi fuvarozói

(26)

2015 decemberében az (EU) 2015/2322 bizottsági végrehajtási rendelet (8) felvette az Iraqi Airways légi fuvarozót a 474/2006/EK rendelet A. mellékletébe.

(27)

2021. június 17-én Irak kérésére és a Bizottság folyamatos nyomonkövetési tevékenységek részeként a Bizottság, az Ügynökség, a tagállamok és az iraki polgári repülési hatóság (a továbbiakban: ICAA) technikai ülést tartottak. Az ülés során az ICAA naprakész tájékoztatást nyújtott az Iraqi Airways-nek a 474/2006/EK rendelet A. mellékletébe való felvétele óta hozott intézkedésekről, valamint tájékoztatást nyújtott az ICAO egyetemes biztonságfelügyeleti ellenőrzési programjának folyamatos nyomonkövetési megközelítése (USOAP CMA) keretében végzett dokumentumalapú ellenőrzés állásáról.

(28)

Az ICAA továbbá jelezte a Bizottságnak, hogy az Ügynökség által 2017-ben az ICAA részére biztosított technikai segítségnyújtási projektből eredő valamennyi ajánlást napirendre tűzték és végrehajtották. A technikai ülést megelőzően nyújtott tájékoztatás kiegészítéseként az ICAA vállalta, hogy további bizonyítékokat nyújt be az említett előrelépés alátámasztására. Az ülés második részében – Irak kifejezett kérésére – a Bizottság és az Ügynökség pontosításokkal szolgált a TCO-k esetében alkalmazott engedélyezési eljárással kapcsolatban, tekintettel az Iraqi Airways vagy más, Irak által engedélyezett légi fuvarozók jövőbeli kérvényeire.

(29)

2021. június 17-i ülésén a Bizottság kijelentette, hogy amennyiben a – többek között egy uniós helyszíni értékelő látogatás révén – rendelkezésre álló információk megerősítik, hogy Irak megfelel az ICAO engedélyezési és felügyeleti előírásainak, az Iraqi Airways pedig bizonyítja az Ügynökség és a Bizottság felé, hogy a TCO-ra vonatkozó, 2015. évi kedvezőtlen döntés alapjául szolgáló okokat kiküszöbölték, adott esetben mérlegelni fogja az Iraqi Airways törlését a 474/2006/EK rendelet A. mellékletéből.

(30)

A 2111/2005/EK rendelet mellékletében meghatározott közös követelmények alapján a Bizottság úgy véli, hogy a jelenlegi állás szerint az iraki légi fuvarozók tekintetében nem indokolt módosítani az Unión belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozók listáját.

(31)

A földi ellenőrzéseknek az Irakban engedélyezett légi fuvarozók esetében történő, a 965/2012/EU rendelet szerinti priorizálása révén a tagállamoknak továbbra is ellenőrizniük kell, hogy az említett légi fuvarozók ténylegesen megfelelnek-e a vonatkozó nemzetközi biztonsági előírásoknak.

Kazahsztán légi fuvarozói

(32)

2016 decemberében az (EU) 2016/2214 bizottsági végrehajtási rendelet (9) törölte Kazahsztán légi fuvarozóit a 474/2006/EK rendelet A. mellékletéből.

(33)

2020 februárjában a kazahsztáni repülésbiztonsági felügyeleti rendszer folyamatos nyomon követésének keretében hivatalos konzultációk kezdődtek Kazahsztán illetékes hatóságaival. Ezzel összefüggésben az uniós Repülésbiztonsági Bizottság a 2021. májusi ülése alkalmával áttekintést kapott Kazahsztán repülésbiztonsági felügyeleti helyzetéről.

(34)

Az uniós Repülésbiztonsági Bizottság 2021. májusi tanácskozásait követően a Bizottság, az Ügynökség és a tagállamok szakértői 2021. október 11. és 15. között uniós helyszíni értékelő látogatást tettek Kazahsztánban a Kazahsztáni Polgári Repülési Bizottságnál (CAC KZ), a Kazahsztáni Légügyi Hatóságnál (Aviation Administration of Kazakhstan Joint Stock Company, AAK) és a Kazahsztánban engedélyezettek közül mintaként kiválasztott három – az Air Astana, a Jupiter Jet és a Qazaq Air – légi fuvarozónál.

(35)

Az értékelő látogatás az AAK-ra összpontosított, tekintettel arra, hogy ez utóbbinak kiemelt szerepe és felelőssége van a Kazahsztánban engedélyezett légi fuvarozók felügyeletével kapcsolatos tevékenységek területén. A CAC KZ képviselői azonban valamennyi értékelési tevékenységben részt vettek, mivel számos szakpolitikai tevékenység, például az AAK-eljárások elfogadása az ő hatáskörükbe tartozik.

(36)

Az értékelő látogatás alapján egyértelmű, hogy bár az AAK-nak megvannak az erősségei, még mindig vannak hiányosságok, például az, hogy a légi fuvarozók engedélyezési eljárásai során nem tesznek eleget az AAK kötelezettségeinek. Ezenkívül a felügyeleti eljárást ki kell igazítani és szükség esetén meg kell erősíteni annak biztosítása érdekében, hogy valamennyi légi fuvarozó a méretével és összetettségével arányos felügyelet alá tartozzon, valamint hogy biztosított legyen az alkalmazandó nemzetközi biztonsági előírásoknak való folyamatos megfelelés.

(37)

Emellett a CAC KZ-nek nagyobb figyelmet kell fordítania annak biztosítására, hogy a jogi keret naprakész legyen az ICAO-függelékek módosításainak a kazah rendeletekbe való beépítése tekintetében. A CAC KZ-nek és az AAK-nak biztosítania kell olyan megbízható belső mechanizmusok és eljárások végrehajtását, amelyek a meglévő jogi és technikai keretet átültetik a szervezet rendszeres tevékenységeibe és eljárásaiba. Ebben az összefüggésben a potenciális biztonsági kockázatok rendszerszerű és kellő időben történő azonosításának, valamint megfelelő csökkentésének biztosítása érdekében a CAC KZ-nek és az AAK-nak javítania kell általános minőségirányítási funkcióit, valamint Kazahsztán állami biztonsági programját.

(38)

Az AAK által végzett engedélyezési tevékenységek tekintetében Kazahsztán mint ICAO szerződő állam engedélyezési kötelezettségei végrehajtásának biztosítása érdekében az értékelő csoport azonosította azokat a területeket, amelyeken javítani kell különösen az ellenőrök eljárásait, a hajózó személyzet elméleti vizsgáztatási rendszerét, valamint azokat az eljárásokat, amelyek lehetővé teszik a repülésvizsgáztatók képesítésének egységes megközelítését és mindezek felügyeletét.

(39)

A légialkalmasságot felülvizsgáló személyzet jól ismeri az AAK-ban hatályos eljárásokat. Mindazonáltal további fejlesztésekre van szükség, különösen az ellenőrök számára szükséges képesítések biztosítására irányuló szinten tartó és speciális képzések terén. A tevékenységek tekintetében a légialkalmasságot felülvizsgáló személyzet által végzett mintavétel eltéréseket mutatott a követelményektől, különösen az üzemben tartók és a karbantartó szervezetek tanúsítása és felügyelete terén.

(40)

2021. október 13-án az értékelő csoport célzott látogatást tett az Air Astana-nál, Kazahsztán fő utas- és teherszállító légi fuvarozójánál. A légi fuvarozó jól működő és szilárd repülésbiztonsági menedzsmentrendszerrel rendelkezik, amely hasznos adatokat generál a légi fuvarozó számára. Összességében a minta felülvizsgálata alapján megerősítést nyert, hogy a légi fuvarozó szilárd és működőképes megfelelés-ellenőrzési rendszerrel rendelkezik. A vállalat felső vezetése jól ismeri az említett rendszereket és használja azokat a kockázatok azonosítása, valamint a legnagyobb kockázatok elfogadható szintre történő csökkentése érdekében a megfelelő intézkedések meghozatala céljából.

(41)

A légi fuvarozó műveleteit szakképzett technikusok és karbantartási kapacitással rendelkező forgalmi állomások támogatják. A látogatás során a légialkalmasság területén nem derült fény problémákra vagy hiányosságokra.

(42)

A légi fuvarozó megbízható és strukturált rendszert mutatott be a hajózó személyzet, a kabinszemélyzet és a repülésüzemi tisztek – köztük az oktatók és a repülésvizsgáztatók – képzésének különböző szempontjainak ellenőrzésére. A mintában szereplő fájlok igazolták a képzési bizonyítványok és a megfelelően kitöltött formanyomtatványok nyomon követhetőségét.

(43)

A Jupiter Jet egy almati székhelyű kazah légi teherfuvarozó, amelynél az értékelő csoport 2021. október 13-án célzott látogatást tett. 1996-ban Joint-Stock Company Air Company ATMA néven hozták létre, majd 2016-ban nevezték át. Ad hoc charterszolgáltatásokat működtet egy Antonov AN–12 típusú repülőgéppel.

(44)

Bár a légi fuvarozó kidolgozott és bevezetett egy repülésbiztonsági menedzsmentrendszert, további fejlesztésekre van szükség ahhoz, hogy a rendszer elérje az előírt érettségi szintet.

(45)

A légi fuvarozó megbízható és strukturált rendszert alkalmaz a folyamatos légialkalmasság különböző szempontjainak ellenőrzésére.

(46)

A látogatás során megállapítást nyert, hogy az elektronikus pilótatáskára vonatkozóan az üzembentartási kézikönyvben foglalt eljárások nagyon általánosak. Ezen túlmenően az üzembentartási kézikönyv tekintetében azt is megállapították, hogy egyes eljárások nem naprakészek, illetve nem teljesen kidolgozottak, például a forgalmi összeütközés-elhárító rendszerrel (TCAS) kapcsolatos fejezet nem tartalmazza az összes szabványos TCAS 7.1 hívást és kapcsolódó eljárást. Az üzembentartási kézikönyvet felül kell vizsgálni és ellenőrizni kell, hogy megfelel-e az alkalmazandó előírásoknak.

(47)

A 2015-ben alapított Qazaq Air egy Nur-Sultanban székhellyel rendelkező régióközi utas- és teherszállító légi fuvarozó, amely egy öt darab De Havilland Dash-8-Q400NG típusú turbólégcsavaros légi járműből álló flottát üzemeltet. Az értékelő csoport 2021. október 14-én célzott látogatást tett a légi fuvarozónál.

(48)

A Qazaq Air olyan repülésbiztonsági menedzsmentrendszerrel rendelkezik, amely hasznos adatokat generál a légi fuvarozó számára. Az értékelés során azonban megállapítást nyert, hogy a Qazaq Air nem végzett el szisztematikusan minden tevékenységet a repülésbiztonságimenedzsment-kézikönyv követelményeinek megfelelően, például nem végzett biztonsági ellenőrzéseket, és még nem mindig nem került sor a veszélyhelyzet-elhárítási gyakorlat megtartására.

(49)

A légi fuvarozó kidolgozott és végrehajtott egy megfelelés-ellenőrzési funkciót, de további fejlesztésekre van szükség a benne rejlő lehetőségek teljeskörű kiaknázása érdekében, különösen a belső ellenőrzések megállapításainak lezárása tekintetében.

(50)

Az értékelés során eltérésekre derült fény a légi fuvarozó üzembentartási kézikönyvében foglaltakhoz képest. Különös aggodalomra ad okot az, hogy a légi fuvarozó nem állapított meg kis látótávolságú műveletekre vonatkozó képesítési követelményeket a hajózó személyzet számára, annak ellenére, hogy a légi fuvarozót jóváhagyták kis látótávolságú műveletek végrehajtására.

(51)

A Qazaq Air számítógépes rendszert alkalmaz a hajózó személyzet műszakbeosztására és ellenőrzésére. A repülésüzemi tisztek képzési nyilvántartásának értékelése során megállapítást nyert, hogy számos szinten tartó képzés megtartására nem került sor kellő időben.

(52)

Az uniós Repülésbiztonsági Bizottság a tanácskozásai alapján arra a következtetésre jutott, hogy az értékelő látogatás során tett észrevételek kezelése érdekében különös figyelmet kell fordítani a CAC KZ és az AAK nyomonkövetési tevékenységeinek ellenőrzésére – többek között az uniós Repülésbiztonsági Bizottság következő ülésén történő meghallgatásuk révén –, ezen belül pedig kiemelt hangsúlyt kell fektetni a megfelelő korrekciós intézkedési terv kidolgozására és hatékony végrehajtására.

(53)

A 2111/2005/EK rendelet mellékletében meghatározott közös követelmények alapján a Bizottság úgy véli, hogy a jelenlegi állás szerint a kazahsztáni légi fuvarozók tekintetében nem indokolt módosítani az Unión belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozók listáját.

(54)

A földi ellenőrzéseknek a Kazahsztánban engedélyezett légi fuvarozók esetében történő, a 965/2012/EU rendelet szerinti priorizálása révén a tagállamoknak továbbra is ellenőrizniük kell, hogy az említett légi fuvarozók ténylegesen megfelelnek-e a vonatkozó nemzetközi biztonsági előírásoknak.

(55)

Amennyiben releváns biztonsági adatok arra világítanak rá, hogy a nemzetközi biztonsági előírásoknak való meg nem felelés miatt közvetlen biztonsági kockázat áll fenn, a Bizottság a 2111/2005/EK rendeletnek megfelelően további intézkedéseket hozhat.

Líbia légi fuvarozói

(56)

2014 decemberében az 1318/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet (10) felvette Líbia légi fuvarozóit a 474/2006/EK rendelet A. mellékletébe.

(57)

2021. június 2-i levelében a Líbiai Polgári Repülési Hatóság (LYCAA) tájékoztatást nyújtott a szervezeti felépítéséről, felügyeleti rendszeréről és tevékenységeiről, beleértve a belső ellenőri eljárási kézikönyveket, a polgári légiközlekedési szervezeteknek szóló utasításokat, a légiközlekedési szakemberek és szervezetek számára készült űrlapokat, a 2019 óta hozott végrehajtási intézkedéseket, valamint az üzembentartási engedéllyel rendelkezőknek és a nyilvántartásba vett légi járműveknek a jelenlegi jegyzékét.

(58)

A rendelkezésre bocsátott információk szerint a LYCAA két új légi fuvarozónak adott engedélyt; ezek a Berniq Airways (AOC 032/21) és a Hala Airlines (AOC 033/21), a Global Aviation and Services pedig nevét Global Air Transport-ra változtatta. Mivel a LYCAA nem bizonyította, hogy képes a vonatkozó biztonsági előírások végrehajtására és érvényesítésére, az üzembentartási engedélynek a két említett új légi fuvarozó részére történő kiadása nem garantálja a nemzetközi biztonsági előírások megfelelő betartását.

(59)

2021. szeptember 1-jén Líbia kérésére és a folyamatos nyomonkövetési tevékenységek részeként a Bizottság, az Ügynökség, a tagállamok és a LYCAA képviselői technikai ülést tartottak. Az ülés során a LYCAA áttekintést nyújtott szervezeti felépítéséről és feladatairól, beleértve a repülésbiztonsági felügyelet végrehajtásának alapelveit is. A LYCAA által benyújtott egyéb információk között szerepelt az Ügynökség által 2019-ben a LYCAA részére biztosított technikai segítségnyújtási projektből eredő ajánlásokra épülő intézkedések fejleményeinek és jelenlegi állásának naprakész áttekintése. A LYCAA tájékoztatást nyújtott az ICAO USOAP CMA keretében 2020-ban végzett dokumentumalapú ellenőrzés eredményeiről is.

(60)

Mivel a LYCAA korlátozott előrelépésről tett tanúbizonyságot a nemzetközi biztonsági előírások végrehajtása terén, a Bizottság és az uniós Repülésbiztonsági Bizottság a LYCAA által szolgáltatott információk és dokumentáció – köztük a LYCAA által a 2021. szeptember 1-jei technikai ülésen szolgáltatott információk – alapján arra a következtetésre jutott, hogy a LYCAA nem tudta bizonyítani a vonatkozó nemzetközi biztonsági előírásoknak való tényleges megfelelést és azok tényleges végrehajtását.

(61)

A 2111/2005/EK rendelet mellékletében meghatározott közös követelmények alapján a Bizottság úgy véli, hogy az Unión belül működési tilalom alá tartozó líbiai légi fuvarozók listáját indokolt módosítani, és a 474/2006/EK rendelet A. mellékletébe fel kell venni a Berniq Airways és a Hala Airlines légi fuvarozót.

(62)

A földi ellenőrzéseknek a Líbiában engedélyezett légi fuvarozók esetében történő, a 965/2012/EU rendelet szerinti priorizálása révén a tagállamoknak továbbra is ellenőrizniük kell, hogy az említett légi fuvarozók ténylegesen megfelelnek-e a vonatkozó nemzetközi biztonsági előírásoknak.

Mexikó légi fuvarozói

(63)

Mexikói légi fuvarozók eddig nem szerepeltek a 474/2006/EK rendelet A. vagy B. mellékletében.

(64)

A mexikói Global Air (Aerolíneas Damojh, S.A. de C.V.) légi fuvarozó egyik járatát érintő, 2018. május 18-án, Kubában bekövetkezett halálos balesetet követően a Bizottság felvette a kapcsolatot a mexikói Dirección General de Aeronáutica Civil-lel (a továbbiakban: mexikói DGAC), hogy részletes tájékoztatást kapjon. 2018. október 16-án a Bizottság, az Ügynökség és a mexikói DGAC hivatalos konzultációkat kezdett, többek között technikai ülést tartott.

(65)

A lefolytatott konzultációk, a benyújtott információk, valamint az EU SAFA és TCO programjából származó adatok alapján, amelyek akkoriban nem mutattak súlyos vagy rendszerszintű problémákat, a Bizottság úgy ítélte meg, hogy a mexikói repülésbiztonsági helyzet nem vet fel sürgős biztonsági aggályokat.

(66)

2021. május 25-én az Egyesült Államok Szövetségi Légügyi Hatósága (a továbbiakban: FAA) a nemzetközi repülésbiztonsági értékelési (a továbbiakban: IASA) programja keretében 2. kategóriájú minősítést adott a mexikói DGAC-nek, mivel úgy ítélte meg, hogy a mexikói DGAC nem felel meg a nemzetközi biztonsági előírásoknak.

(67)

A Bizottság 2021. június 23-án levelet küldött a mexikói DGAC-nek, amelyben aggodalmát fejezte ki az FAA által hozott határozattal kapcsolatban, és minden olyan releváns információt bekért, amely fényt deríthet az FAA által megfogalmazott biztonsági aggály mértékére.

(68)

2021. szeptember 20-án a mexikói DGAC tájékoztatta a Bizottságot az FAA által az ICAO szerint kritikus elemekkel kapcsolatban feltárt hiányosságokról, valamint az e problémák megfelelő kezelése érdekében végrehajtott technikai segítségnyújtási programokról és tevékenységekről.

(69)

A rendelkezésre álló – többek között a 2021. szeptember 20-i levelében a mexikói DGAC által nyújtott – információk alapján a Bizottság úgy véli, hogy a jelenlegi állás szerint a mexikói DGAC rendelkezik a feltárt biztonsági hiányosságok kezeléséhez szükséges képességekkel és szándékkal.

(70)

A 2111/2005/EK rendelet mellékletében meghatározott közös követelmények alapján a Bizottság úgy véli, hogy a jelenlegi állás szerint a mexikói légi fuvarozók tekintetében nem indokolt módosítani az Unión belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozók listáját.

(71)

A földi ellenőrzéseknek a Mexikóban engedélyezett légi fuvarozók esetében történő, a 965/2012/EU rendelet szerinti priorizálása révén a tagállamoknak továbbra is ellenőrizniük kell, hogy az említett légi fuvarozók ténylegesen megfelelnek-e a vonatkozó nemzetközi biztonsági előírásoknak.

(72)

Amennyiben releváns biztonsági adatok arra világítanak rá, hogy a nemzetközi biztonsági előírásoknak való meg nem felelés miatt közvetlen biztonsági kockázat áll fenn, a Bizottság a 2111/2005/EK rendeletnek megfelelően további intézkedéseket hozhat.

Moldova légi fuvarozói

(73)

2019 áprilisában az (EU) 2019/618 bizottsági végrehajtási rendelet (11) az Air Moldova, a Fly One és az Aerotranscargo kivételével valamennyi moldovai légi fuvarozót felvette a 474/2006/EK rendelet A. mellékletébe.

(74)

Az uniós Repülésbiztonsági Bizottság 2021. májusi tanácskozásait követően a Bizottság, az Ügynökség és a tagállamok szakértői 2021. szeptember 20. és 24. között uniós helyszíni értékelő látogatást tettek Moldovában a Moldovai Polgári Légi Közlekedési Hatóságnál (CAAM) és a Moldovában engedélyezettek közül mintaként kiválasztott három – a Terra Avia, a Fly Pro és a HiSky – légi fuvarozónál.

(75)

Az értékelő látogatásról szóló jelentés szerint a CAAM számos területen jelentős javulást ért el a 2019. évi uniós helyszíni értékelő látogatás óta. Különös jelentőséggel bírt a CAAM által a nemzeti légiközlekedési szabályok szövegezése és a megfelelő és hatékony felügyelet érdekében mutatott kiforrott megközelítés tekintetében elért stabilitás. Megállapítást nyert, hogy a CAAM jelentős erőfeszítéseket tett a nemzeti szabályozások többségének aktualizálására és újak kidolgozására. A CAAM jelenleg olyan útmutató anyagok kidolgozásán dolgozik, amelyek segítik munkatársait a felügyeleti feladatok ellátásában.

(76)

A CAAM erős minőségirányítási rendszert fejlesztett ki. A 2021. évi ellenőrzési tervet követték, az ellenőrzéseket és vizsgálatokat pedig az ütemtervnek megfelelően végezték el. Az e tevékenység eredményeként felmerült megállapításokat az illetékes személyzet már kezelte vagy jelenleg kezeli.

(77)

Az engedélyezési tevékenységeket a CAAM a nemzetközi biztonsági előírásoknak megfelelően végzi. Az értékelő csoport azonban meghatározta azokat a területeket, ahol további előrelépésre van szükség; ezek közé tartoznak különösen a magánpilóták és a kijelölt repülőorvos szakértők elméleti vizsgáztatási rendszerének véglegesítése, valamint a repülésvizsgáztatók CAAM ellenőrök általi felügyeletének megerősítése.

(78)

A folyamatos felügyeleti program a területek és az ellenőrzések száma tekintetében átfogó, az ellenőrök képzettségét és tapasztalatát pedig megfelelően figyelembe veszik a jelenlegi és a jövőben tervezett képzések során. Az elvégzett ellenőrzéseket megfelelően dokumentálják és nyomon követik, különösen a légi fuvarozók által hozott intézkedések tekintetében, ideértve a korrekciós intézkedéseket és az ok-okozati elemzéseket is. Szükség van azonban az ellenőrzési eljárások további egységesítésére, különösen az ellenőrzési tevékenységek során tett megállapítások rögzítése tekintetében.

(79)

A CAAM képes megfelelő számú személyzetet vonzani, amely arányban áll a légi közlekedési ágazat jelenlegi méretével és hatókörével, amely tekintetében a felügyeletet végzik. A személyzet minden megkérdezett tagja rendelkezett képesítéssel és megfelelő ismeretekkel. Az elméleti képzési programok és tervek megfelelőek voltak.

(80)

A csoport megállapította, hogy a CAAM rendelkezik az ahhoz szükséges képességekkel, hogy a felmerülő biztonsági hiányosságok kezelése érdekében felügyelje a moldovai légiközlekedési tevékenységeket, szilárd szabályozási rendszert tartson fenn, valamint végrehajtsa és érvényesítse a meglévő légi közlekedési szabályokat. Moldovában a repülésbiztonság-felügyeleti rendszer szilárd alapokon áll, noha még mindig vannak folyamatban olyan tevékenységek, amelyek célja a rendszer további javítása és annak biztosítása, hogy a rendszer továbbra is naprakész legyen a nemzetközi biztonsági előírások legújabb módosításai tekintetében.

(81)

A Terra Avia-t 2005-ben magán légi fuvarozóként alapították; menetrend szerinti árufuvarozó járatain a társaság egy Boeing 747 típusú repülőgépet üzemeltet, személyszállítást végző charter járatain pedig egy Airbus A320 típusú légi járművet. A légi fuvarozó működő megfelelés-ellenőrzési rendszerrel és repülésbiztonsági menedzsmentrendszerrel rendelkezik. A légi fuvarozó repülésbiztonsági menedzsmentrendszerének értékelése során a csoport azonosított néhány olyan területet, amelyeken további előrelépésre van szükség. A légi fuvarozó nagyon kedvezően viszonyult a biztonsági rendszerek további javításához.

(82)

A társaság légialkalmasság-irányítása két különböző struktúra keretében történik: az egyik Moldovában, a másik pedig Shardzsában (AE) található. Az értékelő csoport arra a következtetésre jutott, hogy a légi fuvarozónak javítania kell a légi járműveihez kapcsolódó különböző helyszíneken végzett karbantartási tevékenységek nyilvántartási rendszerét.

(83)

A Terra Avia üzembentartási kézikönyve tükrözi az elvégzett műveleteket, és a Moldovában alkalmazandó szabályozásnak megfelelően készült, ugyanakkor ki kell egészíteni a veszélyes árukra vonatkozó szabályokkal.

(84)

A Fly Pro két Boeing 747 típusú teherszállító repülőgépet üzemeltet. A társaság teljes mértékben kidolgozta és alkalmazza megfelelés-ellenőrzési rendszerét és repülésbiztonsági menedzsmentrendszerét, jóllehet a repülésbiztonságimenedzsment-kézikönyvet és a megfelelés-ellenőrzési kézikönyvet módosítani kell a repülésbiztonsági menedzser és a megfelelés-ellenőrzési menedzser elszámoltathatóságának és felelősségi körének összehangolása érdekében. A repülési adatok nyomon követése terén a Fly Pro jól megalapozott programmal rendelkezik, amely aktív visszajelzési rendszert foglal magában.

(85)

A Fly Pro megbízható rendszerrel rendelkezik a folyamatos légialkalmasság tekintetében, és magabiztosan jár el különböző szerepköreiben, bár az elvégzett tevékenységek dokumentálási folyamata javítható lenne.

(86)

A Fly Pro üzembentartási kézikönyve tükrözi az elvégzett műveleteket, és a Moldovában alkalmazandó szabályokkal összhangban készült. A légi fuvarozónak tökéletesítenie kell a repüléssel kapcsolatos tevékenységei nyilvántartása, például a fedélzeti naplók vezetése során használt adminisztratív módszereit. Ezen túlmenően a légi fuvarozó minimális felszerelésjegyzékeit jobban hozzá kell igazítani az érintett légi járművekhez, valamint rendszeresen és megfelelő módon ellenőrizni kell.

(87)

A HiSky-t 2019 szeptemberében alapították, és saját jogán egy Airbus A319 típusú légi járművet üzemeltet, míg a Romániában engedélyezett HiSky Europe légi fuvarozóval kötött teljes bérleti megállapodás alapján egy további légi jármű is a rendelkezésére áll.

(88)

A HiSky szilárd repülésbiztonsági menedzsmentrendszert dolgozott ki és vezetett be, amely hasznos adatokat generál a légi fuvarozó számára. A megfelelés-ellenőrzési rendszer megbízható és működőképes, de némi csiszolásra van szükség a repülésbiztonsági menedzser és a megfelelés-ellenőrzési menedzser elszámoltathatóságának és felelősségi körének megfogalmazása tekintetében. A vállalat felső vezetése jól ismeri az említett rendszereket és használja azokat a kockázatok azonosítása, valamint a legnagyobb kockázatok elfogadható szintre történő csökkentése érdekében a megfelelő intézkedések meghozatala céljából.

(89)

A HiSky kidolgozta a szabályozást tartalmazó és a kapcsolódó eljárásokat részletező kézikönyveket, amelyeket a CAAM jóváhagyott. A tanúsító személyek megfelelő légijármű-típusképzésben részesültek. A jelenleg jóváhagyott üzembentartási kézikönyv tükrözi az elvégzett műveleteket, és a Moldovában alkalmazandó szabályokkal összhangban készült.

(90)

A HiSky műveleteit szakképzett technikusok és karbantartási kapacitással rendelkező forgalmi állomások támogatják. A légi fuvarozó létrehozott egy rendszert a képzés és az érvényesség ellenőrzésére, valamint a képzési bizonyítványok és a kitöltött ellenőrzőlapok nyomon követhetőségének biztosítására.

(91)

Az uniós helyszíni értékelő látogatás eredménye alapján a Bizottság meghívta a CAAM-ot, valamint a Terra Avia, a Fly Pro és a HiSky légi fuvarozót egy, az uniós Repülésbiztonsági Bizottság előtti, 2021. november 10-i meghallgatásra.

(92)

A meghallgatás során a CAAM tájékoztatta a Bizottságot és az uniós Repülésbiztonsági Bizottságot a Moldovában engedélyezett légi fuvarozók biztonságfelügyeletének garantálására létrehozott rendszerről. Kifejtette, hogy a nemzetközi biztonsági előírások hatékony végrehajtása terén elért előrehaladás a 2019 óta végrehajtott intézkedések eredménye. A CAAM – hangsúlyozva a folyamatos fejlesztés iránti elkötelezettségét – átfogó és részletes áttekintést nyújtott a Bizottságnak és az uniós Repülésbiztonsági Bizottságnak a 2021. szeptemberi uniós helyszíni értékelő látogatás eredményei nyomán kidolgozott korrekciós intézkedési terv végrehajtásáról. Ez magában foglalta a jövőre nézve meghatározott stratégiai célkitűzéseket, például a moldovai jogi keret, valamint a CAAM kézikönyvei és eljárásai módosításait, a minőségirányítási rendszer fejlesztésének folytatását, továbbá a nemzetközi biztonsági előírások hatékony végrehajtásának további javítását.

(93)

Emellett a CAAM tájékoztatta a Bizottságot és az uniós Repülésbiztonsági Bizottságot a Terra Avia, Fly Pro és HiSky légi fuvarozók által a 2021. szeptemberi uniós helyszíni értékelő látogatás eredményei nyomán kidolgozott korrekciós intézkedési tervekről. Ezeket a korrekciós intézkedési terveket a CAAM koordinálta és hagyta jóvá, és azokat beépítették a CAAM felügyeleti tevékenységeibe.

(94)

A meghallgatás során a CAAM vállalta, hogy folyamatosan tájékoztatja a Bizottságot a 2021. évi uniós helyszíni értékelő látogatás során tett egyéb észrevételekkel kapcsolatos további intézkedésekről. Emellett a CAAM kötelezettséget vállalt a folyamatos biztonsági párbeszéd folytatására, többek között a vonatkozó biztonsági információk rendelkezésre bocsátása, valamint – amennyiben a Bizottság szükségesnek ítéli – további ülések révén.

(95)

A Bizottság hangsúlyozta, és a moldovai hatóságok elismerték annak fontosságát, hogy az utóbbiak biztosítsák a CAAM vezetősége számára a stabilitást és a folyamatos függetlenséget, mivel egyértelmű, hogy ezek fontos tényezők voltak a különösen az elmúlt évben tapasztalt előrelépések szempontjából.

(96)

A jelenleg rendelkezésre álló összes információ – köztük a 2021 szeptemberében tett uniós helyszíni értékelő látogatás eredményei és az uniós Repülésbiztonsági Bizottság meghallgatásai – alapján megállapítható, hogy elegendő bizonyíték áll rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy a CAAM és a Moldovában engedélyezett légi fuvarozók megfelelnek a vonatkozó nemzetközi biztonsági előírásoknak.

(97)

A 2111/2005/EK rendelet mellékletében meghatározott közös követelmények alapján a Bizottság úgy véli, hogy az Unión belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozóknak a 474/2006/EK rendelet A. mellékletében található listáját a moldovai légi fuvarozók vonatkozásában indokolt módosítani, és törölni kell a Moldovában engedélyezett összes légi fuvarozót.

(98)

A földi ellenőrzéseknek a Moldovában engedélyezett légi fuvarozók esetében történő, a 965/2012/EU rendelet szerinti priorizálása révén a tagállamoknak továbbra is ellenőrizniük kell, hogy az említett légi fuvarozók ténylegesen megfelelnek-e a vonatkozó nemzetközi biztonsági előírásoknak.

(99)

Amennyiben releváns biztonsági adatok arra világítanak rá, hogy a nemzetközi biztonsági előírásoknak való meg nem felelés miatt közvetlen biztonsági kockázat áll fenn, a Bizottság a 2111/2005/EK rendeletnek megfelelően további intézkedéseket hozhat.

Pakisztán légi fuvarozói

(100)

2007 márciusában a Pakistan International Airlines a 235/2007/EK bizottsági rendelettel (12) felvételre került a 474/2006/EK rendelet B. mellékletébe, majd 2007 novemberében az 1400/2007/EK bizottsági rendelet (13) eltávolította onnan.

(101)

2020. június 24-én, a Pakistan International Airlines egyik légi járművét érintő, 2020. május 22-i balesetet követően a pakisztáni szövetségi légi közlekedési miniszter nyilatkozatából kiderült, hogy a Pakisztáni Polgári Légi Közlekedési Hatóság (PCAA) által kiadott számos hajózószemélyzeti szakszolgálati engedélyt csalárd módon szerezték meg.

(102)

Ez az esemény és a PCAA általi hatékony repülésbiztonsági felügyelet nyilvánvaló hiánya arra késztette az Ügynökséget, hogy 2020. július 1-jei hatállyal felfüggessze a Pakistan International Airlines és a Vision Air TCO-engedélyét. Ez a helyzet továbbra is fennáll, mivel az Ügynökség jelenleg úgy ítéli meg, hogy nem teljesül a felfüggesztés megszüntetéséhez szükséges valamennyi feltétel.

(103)

Más nemzetközi repülésbiztonsági szervezetek is reagáltak erre a pakisztáni helyzetre. 2020. július 15-én az FAA az IASA programja keretében 2. kategóriába minősítette vissza Pakisztánt. 2021 februárjában az ICAO jelentős biztonsági problémát állapított meg a pakisztáni hajózó személyzet engedélyezési eljárása keretében alkalmazott személyzeti engedélyezés és képzés területén.

(104)

2020. július 1-jén a Bizottság a 473/2006/EK rendelet 3. cikkének (2) bekezdése értelmében egyeztetéseket kezdett a PCAA-val. Ezzel összefüggésben a Bizottság az Ügynökséggel és a tagállamokkal együttműködve 2020. július 9-én és szeptember 25-én, 2021. március 15–16-án, valamint 2021. október 15-én technikai ülést szervezett a PCAA-val.

(105)

Ezeken az üléseken különböző kérdéseket vitattak meg, különösen a Pakisztánban engedélyezett légi fuvarozók és repülésbiztonsági menedzsmentrendszerük felügyeletét. A Bizottság tájékoztatást és bizonyítékot kért annak ellenőrzéséhez, hogy nem fordul-e elő hasonló helyzet a PCAA repülésbiztonsági felügyelete alá tartozó más területeken, például a kabinszemélyzet tanúsítása, a karbantartási mérnökök engedélyezése vagy a légi fuvarozók engedélyezése során.

(106)

A PCAA információkat szolgáltatott, amelyeket a Bizottság és az Ügynökség szakértői értékeltek. A 2021. október 15-i ülésen a PCAA tájékoztatást nyújtott a Bizottság által megfogalmazott aggályok kezelése érdekében hozott további intézkedésekről. E hiányosságok közé tartoznak a következők: a dokumentált eljárások minőségirányítási hiányosságai, az ellenőröknek szóló iránymutatás hiánya, a légitársasági pilóta-szakszolgálati engedélyek (ATPL) megszerzésével kapcsolatos minősítési eljárás nem megfelelő volta, a hiányosságok miatt hozott korrekciós intézkedések csekély mértékű nyomon követése vagy hiánya, valamint a megfelelő ok-okozati elemzési képességek hiánya. E tekintetben, valamint szem előtt tartva az ICAO USOAP keretében végrehajtandó, 2021. november 29. és december 10. közötti időszakra ütemezett ellenőrzést, a PCAA tájékoztatást nyújtott kézikönyvei és eljárásai széles körű felülvizsgálatáról, különösen a PCAA engedélyezési eljárásának módosításairól, valamint a nemzetközi biztonsági előírásoknak való megfelelés ellenőrzésére és az ICAO által feltárt jelentős biztonsági problémák megoldására irányuló belső ellenőrzésekről.

(107)

A Bizottság felkérte a PCAA-t, hogy adjon további tájékoztatást engedélyezési rendszerének módosításairól, az új és/vagy felülvizsgált kézikönyveiről és eljárásairól, a belső ellenőrzések eredményeiről vagy az azokat ismertető jelentésekről, valamint az ATPL megszerzéséhez szükséges jártassági vizsgával kapcsolatos eltérés tárgyában az ICAO-nak küldött értesítésről.

(108)

A rendelkezésre álló információk és a PCAA-val folytatott párbeszéd alapján a Bizottság elismeri a PCAA-nak a feltárt biztonsági hiányosságok kezelésére irányuló korrekciós intézkedések elfogadása terén tett erőfeszítéseit. A Bizottság azonban az Ügynökség és a tagállamok segítségével nem tudta egyértelműen megállapítani, hogy mennyire hatékonyak, illetve mekkora mértékben kerülnek végrehajtásra az azonosított biztonsági hiányosságok fenntartható módon történő mérséklésére irányuló korrekciós intézkedések. Mindezek alapján – annak meghatározása céljából, hogy szükség van-e további intézkedésekre a 2111/2005/EK rendelet értelmében – a Bizottság továbbra is együttműködik a PCAA-val, és nyomon követi a pakisztáni helyzet kezelése érdekében elfogadott és meghozott további intézkedéseket, többek között az ICAO USOAP keretében tervezett ellenőrzés eredményeinek tanulmányozása, valamint egy pakisztáni uniós helyszíni értékelő látogatás révén.

(109)

A 2111/2005/EK rendelet mellékletében meghatározott közös követelmények alapján a Bizottság úgy véli, hogy a jelenlegi állás szerint a pakisztáni légi fuvarozók tekintetében nem indokolt módosítani az Unión belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozók listáját.

(110)

A földi ellenőrzéseknek a Pakisztánban engedélyezett légi fuvarozók esetében történő, a 965/2012/EU rendelet szerinti priorizálása révén a tagállamoknak továbbra is ellenőrizniük kell, hogy az említett légi fuvarozók ténylegesen megfelelnek-e a vonatkozó nemzetközi biztonsági előírásoknak.

(111)

Amennyiben releváns biztonsági adatok arra világítanak rá, hogy a nemzetközi biztonsági előírásoknak való meg nem felelés miatt közvetlen biztonsági kockázat áll fenn, a Bizottság a 2111/2005/EK rendeletnek megfelelően további intézkedéseket hozhat.

Oroszország légi fuvarozói

(112)

A Bizottság, az Ügynökség és a tagállamok illetékes hatóságai továbbra is szoros figyelemmel kísérték az Oroszországban engedélyezett és az Unióban járatokat működtető légi fuvarozók biztonsági teljesítményét, többek között a 965/2012/EU rendelet szerint előre sorolva az egyes orosz légi fuvarozók tekintetében elvégzendő földi ellenőrzéseket.

(113)

2020. augusztus 31-én az Oroszországban engedélyezett SKOL Airline LLC légi fuvarozó TCO-engedély iránti kérelmet nyújtott be az Ügynökséghez. Az Ügynökség a 452/2014/EU rendeletben meghatározott követelményeknek megfelelően értékelte a kérelmet, és alapvető biztonsági aggályokat vetett fel azzal kapcsolatban, hogy a SKOL Airline LLC nem tudta bizonyítani az említett rendelet 3. cikkében meghatározott követelményeknek, különösen a nemzetközi polgári repülésről szóló Chicagói Egyezmény függelékeiben foglalt előírásoknak való megfelelést. Az Ügynökséggel folytatott kiterjedt eszmecserét követően a SKOL Airline LLC2021. február 12-én úgy határozott, hogy visszavonja kérelmét.

(114)

2021. március 25-én a SKOL Airline LLC légi fuvarozó újabb TCO-engedély iránti kérelmet nyújtott be az Ügynökséghez. Az Ügynökség a 452/2014/EU rendeletben meghatározott követelményeknek megfelelően értékelte a kérelmet, és ismét alapvető biztonsági aggályokat vetett fel azzal kapcsolatban, hogy a SKOL Airline LLC nem tudta bizonyítani az említett rendelet 3. cikkében meghatározott alkalmazandó követelményeknek, különösen a nemzetközi polgári repülésről szóló Chicagói Egyezmény függelékeiben foglalt előírásoknak való megfelelést. Az Ügynökség arra a következtetésre jutott, hogy a SKOL Airline LLC nem felelt meg ezeknek a követelményeknek. Ezért biztonsági okokból az Ügynökség 2021. július 19-én elutasította a TCO iránti kérelmet. A SKOL Airline LLC légi fuvarozó nem élt a határozat elleni, az (EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendelet (14) 108–114. cikke szerinti fellebbezés jogával.

(115)

2021. október 20-án a Bizottság, az Ügynökség és a tagállamok képviselői találkoztak az Orosz Szövetségi Légiközlekedési Ügynökség (FATA) képviselőivel azért, hogy felülvizsgálják az Oroszországban engedélyezett légi fuvarozók biztonsági teljesítményét a (2021. március 24. és 2021. október 1. közötti időszakban tartott) földi ellenőrzések alapján, valamint, hogy azonosítsák azokat az eseteket, ahol a FATA-nak meg kell erősítenie felügyeleti tevékenységeit.

(116)

Az Oroszországban engedélyezett légi fuvarozók SAFA keretében végzett földi ellenőrzésének felülvizsgálata nem tárt fel jelentős vagy visszatérő biztonsági hiányosságokat. Az ülés során ismertették az Oroszországban engedélyezett és TCO-engedéllyel rendelkező légi fuvarozókra vonatkozó, az Ügynökség által a 452/2014/EU rendelettel összhangban végrehajtott nyomonkövetési program eredményeit is. A Bizottság megjegyezte, hogy az említett nyomonkövetési program eredményei sem tártak fel jelentős vagy visszatérő biztonsági hiányosságokat.

(117)

Miután az Ügynökség biztonsági okokból elutasította a SKOL Airline LLC TCO-engedély iránti kérelmét, 2021. október 22-én meghívták a SKOL Airline LLC légi fuvarozót egy, a Bizottság és a Repülésbiztonsági Bizottság előtti, 2021. november 9-i meghallgatásra. A SKOL Airline LLC légi fuvarozó 2021. október 28-án megerősítette részvételét a tervezett meghallgatáson.

(118)

2021. október 28-án a FATA tájékoztatta a Bizottságot a SKOL Airline LLC légi fuvarozóra kirótt tilalomról, amely megtiltja a légi fuvarozó számára, hogy Oroszország államhatárán túl járatokat üzemeltessen, és felkérte a Bizottságot, hogy vizsgálja felül a SKOL Airline LLC légi fuvarozó meghallgatásának szükségességét, mivel a FATA határozata alapján a SKOL Airline LLC nem tudna járatokat üzemeltetni az Unióba.

(119)

A Bizottság 2021. november 3-án tájékoztatta a FATA-t, hogy azért hívta meg a SKOL Airline LLC-t a meghallgatásra, mert az nem bizonyította, hogy megfelel a nemzetközi polgári repülésről szóló Chicagói Egyezmény függelékeiben foglalt előírásoknak, és ezért fenntartotta a meghallgatásra való meghívását.

(120)

A SKOL Airline LLC légi fuvarozó meghallgatására 2021. november 9-én sor került. A FATA saját kérésére szintén részt vett a meghallgatáson. E meghallgatás során a SKOL Airline LLC légi fuvarozó áttekintést nyújtott a TCO-engedély iránti két kérelmével kapcsolatos tevékenységeiről. Kiemelte azokat a nehézségeket, amelyekkel a légi fuvarozó a 452/2014/EU rendelet követelményeinek való megfelelés bizonyítása során szembesült. Bár elismerte az Ügynökség által tett valamennyi megállapítást, nem nyújtott tájékoztatást az említett megállapítások megoldása érdekében hozott intézkedésekről. Nem szolgált bizonyítékkal arra vonatkozóan sem, hogy jelenleg hol tart a szóban forgó megállapításokhoz kapcsolódó korrekciós intézkedések végrehajtása. A SKOL Airline LLC légi fuvarozó által a meghallgatás előtt és alatt szolgáltatott információk alapján a légi fuvarozó nem tudja megállapítani, hogy az eljárásai, folyamatai és operatív tevékenységei mennyiben nem felelnek meg a követelményeknek.

(121)

A FATA kijelentette, hogy nem támogatta a SKOL Airline LLC légi fuvarozó TCO-engedély iránti, 2021. március 25-i ismételt kérelmét. A FATA arról is tájékoztatta a Bizottságot és az uniós Repülésbiztonsági Bizottságot, hogy további eseti ellenőrzéseknek fogja alávetni a SKOL Airline LLC-t, amennyiben a légi fuvarozó ezt követően ismét felveszi a kapcsolatot az Ügynökséggel TCO-engedélyezés tárgyában.

(122)

A jelenleg rendelkezésre álló összes információ alapján – ideértve különösen azt, hogy az Ügynökség biztonsági okokból 2021. július 19-én elutasította a TCO-kérelmet –, valamint a meghallgatás során nyújtott információk alapján a Bizottság és az uniós Repülésbiztonsági Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a SKOL Airline LLC légi fuvarozó nem tudta bizonyítani a nemzetközi biztonsági előírásoknak való megfelelést.

(123)

A 2111/2005/EK rendelet mellékletében meghatározott közös követelmények alapján a Bizottság úgy véli, hogy az Unión belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozók listáját indokolt módosítani, és a 474/2006/EK rendelet A. mellékletébe fel kell venni a SKOL Airline LLC légi fuvarozót.

(124)

A földi ellenőrzéseknek az orosz légi fuvarozók esetében történő, a 965/2012/EU rendelet szerinti priorizálása révén a tagállamoknak továbbra is ellenőrizniük kell, hogy az említett légi fuvarozók ténylegesen megfelelnek-e a vonatkozó nemzetközi biztonsági előírásoknak.

(125)

Amennyiben ezek az ellenőrzések azt jelzik, hogy a nemzetközi biztonsági előírásoknak való megfelelés hiánya miatt közvetlen biztonsági kockázat áll fenn, a Bizottság működési tilalmat alkalmazhat az érintett oroszországi engedélyezett légi fuvarozókra, és felveheti őket a 474/2006/EK rendelet A. vagy B. mellékletébe.

Dél-Szudán légi fuvarozói

(126)

Dél-szudáni légi fuvarozók eddig nem szerepeltek a 474/2006/EK rendelet A. vagy B. mellékletében.

(127)

Az elmúlt három évben kilenc baleset és súlyos repülőesemény történt Dél-Szudánban, beleértve a South Sudan Supreme Airlines által üzemben tartott, HK-4274 lajstromjelű Let-410 típusú légi jármű 2021. március 2-i lezuhanását, amely 10 halálos áldozatot követelt, és egy TR-NGT lajstromjelű Antonov AN-26 típusú légi jármű közelmúltbeli, 2021. november 2-i lezuhanását, amelynek öt halálos áldozata volt. Mindkét esetben kérdéses volt a lajstromjelek hitelessége, mivel úgy tűnik, hogy azok már nem voltak érvényesek, következésképpen elképzelhető, hogy hamis lajstromjelként kerültek felhasználásra az érintett légi járművökön. Ezen események körülményei aggályokat vetettek fel azzal kapcsolatban, hogy a Dél-szudáni Polgári Légiközlekedési Hatóság (a továbbiakban: SCAA) képes-e megfelelően ellátni a felelősségi körébe tartozó légi fuvarozók biztonsági felügyeletét.

(128)

A Bizottság 2021. március 26-án levelet intézett az SSCAA-hoz, amelyben aggodalmát fejezte ki a dél-szudáni repülésbiztonsági helyzettel kapcsolatban, és dokumentumokat kért az SSCAA szervezeti felépítéséről, engedélyezési és felügyeleti rendszeréről, valamint a Dél-Szudánban engedélyezett légi fuvarozók tekintetében végzett felügyeleti tevékenységekről. Tájékoztatást kért továbbá a jelenlegi üzembentartási engedéllyel rendelkezők, a Dél-Szudánban lajstromozott légi járművek, a karbantartó szervezetek és a hajózó személyzet szakszolgálati engedélyei státuszáról.

(129)

Az SSCAA 2021. július 23-án válaszolt a Bizottság megkeresésére, és közölte, hogy a South Sudan Supreme Airlines üzembentartási engedélyét felfüggesztették. Ezenkívül arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy a balesetben érintett légi járművek lajstromozásával kapcsolatos gyanú miatt az SSCAA felülvizsgálja az országban található valamennyi légijármű-üzembentartót és üzembentartási engedélyt. Az SSCAA arról is beszámolt, hogy a szabályozás, a kézikönyvek és a képzés területén javítási intézkedések vannak folyamatban. Az SSCAA azonban nem nyújtotta be a kért dokumentumokat.

(130)

A Bizottság 2021. október 5-én újabb levelet küldött az SSCAA-nak, amelyben ismételten kérte, hogy a fent említett dokumentumokat legkésőbb 2021. október 18-ig nyújtsák be. Levelében a Bizottság azt is egyértelművé tette, hogy amennyiben az SSCAA nem nyújtja be időben a kért információkat, az az együttműködés hiányának minősül a Dél-Szudán repülésbiztonsági felügyeleti rendszerével kapcsolatban felmerülő aggályok vizsgálata során.

(131)

2021. november 5-én a dél-szudáni Jubában működő uniós küldöttség találkozott az SSCAA vezetőjével, aki megerősítette, hogy a 2021. október 5-i levél megérkezett. Az SSCAA vállalta, hogy november végéig választ küld a kérdésekre, benyújtott két dokumentumot, amelyek információkat tartalmaztak az SSCAA vizsgálati, felügyeleti és ellenőrzési programjáról, valamint több jelentést egyes légi fuvarozók és a Dél-Szudánban üzemelő, külföldön lajstromozott légi járművek felülvizsgálatáról. A Bizottság alaposan tanulmányozni fogja a számára benyújtott dokumentációt annak eldöntése érdekében, hogy az SSCAA meghívást kap-e az uniós Repülésbiztonsági Bizottság következő ülésére.

(132)

A 2111/2005/EK rendelet mellékletében meghatározott közös követelmények alapján, valamint a 473/2006/EK bizottsági rendelet 3. cikke értelmében az SSCAA-val kezdeményezett, folyamatban lévő konzultációkra tekintettel a Bizottság úgy véli, hogy a jelenlegi állás szerint a dél-szudáni légi fuvarozók tekintetében nem indokolt módosítani az Unión belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozók listáját.

(133)

A földi ellenőrzéseknek a Dél-Szudánban engedélyezett légi fuvarozók esetében történő, a 965/2012/EU rendelet szerinti priorizálása révén a tagállamoknak továbbra is ellenőrizniük kell, hogy az említett légi fuvarozók ténylegesen megfelelnek-e a vonatkozó nemzetközi biztonsági előírásoknak.

(134)

Amennyiben releváns biztonsági adatok arra világítanak rá, hogy a nemzetközi biztonsági előírásoknak való meg nem felelés miatt közvetlen biztonsági kockázat áll fenn, a Bizottság a 2111/2005/EK rendeletnek megfelelően további intézkedéseket hozhat.

(135)

A 474/2006/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(136)

A 2111/2005/EK rendelet 5. és 6. cikke rögzíti, hogy a biztonságot érintő következmények miatt gyors döntéshozatalra van szükség, és adott esetben sürgősségi eljárás is igénybe vehető. Ezért az érzékeny információk és az utazóközönség védelme érdekében fontos, hogy az Unión belül működési tilalom vagy korlátozás alá tartozó légi fuvarozók közösségi listájának módosítására vonatkozó bármely határozat kihirdetésére és hatálybalépésére közvetlenül az elfogadását követően sor kerüljön.

(137)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 2111/2005/EK rendelet 15. cikkével létrehozott uniós Repülésbiztonsági Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 474/2006/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

Az A. melléklet helyébe e rendelet I. mellékletének szövege lép.

2.

A B. melléklet helyébe e rendelet II. mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2021. november 25-én.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Adina VĂLEAN

a Bizottság tagja


(1)  HL L 344., 2005.12.27., 15. o.

(2)  A Bizottság 474/2006/EK rendelete (2006. március 22.) a Közösségen belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozóknak a 2111/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. fejezetében említett közösségi listájának létrehozásáról (HL L 84., 2006.3.23., 14. o.)

(3)  A Bizottság 473/2006/EK rendelete (2006. március 22.) a Közösségen belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozóknak a 2111/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. fejezetében említett közösségi listája végrehajtási szabályainak megállapításáról (HL L 84., 2006.3.23., 8. o.)

(4)  A Bizottság 452/2014/EU rendelete (2014. április 29.) a harmadik országbeli üzemeltetők légiközlekedési tevékenységére vonatkozó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő rögzítéséről (HL L 133., 2014.5.6., 12. o.).

(5)  A Bizottság 965/2012/EU rendelete (2012. október 5.) a légi járművek üzemben tartásához kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő meghatározásáról (HL L 296., 2012.10.25., 1. o.).

(6)  A Bizottság (EU) 2020/736 végrehajtási rendelete (2020. június 2.) a 474/2006/EK rendeletnek az Unióban működési tilalom vagy működési korlátozás alá tartozó légi fuvarozók listája tekintetében történő módosításáról (HL L 172., 2020.6.3., 7. o.)

(7)  A Bizottság 1543/2006/EK rendelete (2006. október 12.) a 910/2006/EK rendelet által módosított, a Közösségen belül működési tilalom alá tartozó légifuvarozóknak a 2111/2005/EK rendelet II. fejezetében említett közösségi listájának létrehozásáról szóló 474/2006/EK rendelet módosításáról (HL L 283., 2006.10.14., 27. o.).

(8)  A Bizottság (EU) 2015/2322 végrehajtási rendelete (2015. december 10.) a Közösségen belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozók közösségi listájának létrehozásáról szóló 474/2006/EK rendelet módosításáról (HL L 328., 2015.12.12., 67. o.).

(9)  A Bizottság (EU) 2016/2214 végrehajtási rendelete (2016. december 8.) a 474/2006/EK rendeletnek az Unióban működési tilalom alá tartozó légi fuvarozók listája tekintetében történő módosításáról (HL L 334., 2016.12.9., 6. o.).

(10)  A Bizottság 1318/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. december 11.) a Közösségen belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozók közösségi listájának létrehozásáról szóló 474/2006/EK rendelet módosításáról (HL L 355., 2014.12.12., 8. o.).

(11)  A Bizottság (EU) 2019/618 végrehajtási rendelete (2019. április 15.) a 474/2006/EK rendeletnek az Unióban működési tilalom vagy működési korlátozás alá tartozó légi fuvarozók listája tekintetében történő módosításáról (HL L 106., 2019.4.17., 1. o.).

(12)  A Bizottság 235/2007/EK rendelete (2007. március 5.) a Közösségen belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozók közösségi listájának létrehozásáról szóló 474/2006/EK rendelet módosításáról (HL L 66., 2007.3.6., 3. o.).

(13)  A Bizottság 1400/2007/EK rendelete (2007. november 28.) a Közösségen belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozók közösségi listájának létrehozásáról szóló 474/2006/EK rendelet módosításáról (HL L 311., 2007.11.29., 12. o.).

(14)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1139 rendelete (2018. július 4.) a polgári légi közlekedés területén alkalmazandó közös szabályokról és az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynökségének létrehozásáról és a 2111/2005/EK, az 1008/2008/EK, a 996/2010/EU, a 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2014/30/EU és a 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint az 552/2004/EK és a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 3922/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg) (HL L 212., 2018.8.22., 1. o.).


I. MELLÉKLET

„A. MELLÉKLET

AZON LÉGI FUVAROZÓK JEGYZÉKE, AMELYEK MŰKÖDÉSI TILALOM ALÁ TARTOZNAK AZ UNIÓBAN (A KIVÉTELEK FELTÜNTETÉSÉVEL) (1)

A légi fuvarozást végző jogi személynek az üzembentartási engedélyen feltüntetett neve (és kereskedelmi neve, ha a kettő eltér)

Az üzembentartási engedély (AOC) száma vagy a működési engedély száma

Hárombetűs ICAO-kód

Az üzemben tartó illetősége szerinti állam

AVIOR AIRLINES

ROI-RNR-011

ROI

Venezuela

BLUE WING AIRLINES

SRBWA-01/2002

BWI

Suriname

IRAN ASEMAN AIRLINES

FS-102

IRC

Irán

IRAQI AIRWAYS

001

IAW

Irak

MED-VIEW AIRLINE

MVA/AOC/10-12/05

MEV

Nigéria

AIR ZIMBABWE (PVT)

177/04

AZW

Zimbabwe

SKOL AIRLINE LLC

228

CDV

Oroszország

A szabályozási felügyeletért Afganisztánban felelős hatóság által engedélyezett összes légi fuvarozó, beleértve a következőket:

 

 

Afganisztán

ARIANA AFGHAN AIRLINES

AOC 009

AFG

Afganisztán

KAM AIR

AOC 001

KMF

Afganisztán

A szabályozási felügyeletért Angolában felelős hatóság által engedélyezett összes légi fuvarozó – a TAAG Angola Airlines és a Heli Malongo kivételével –, beleértve a következőket:

 

 

Angola

AEROJET

AO-008/11-07/17 TEJ

TEJ

Angola

GUICANGO

AO-009/11-06/17 YYY

Nem ismert

Angola

AIR JET

AO-006/11-08/18 MBC

MBC

Angola

BESTFLYA AIRCRAFT MANAGEMENT

AO-015/15-06/17YYY

Nem ismert

Angola

HELIANG

AO 007/11-08/18 YYY

Nem ismert

Angola

SJL

AO-014/13-08/18YYY

Nem ismert

Angola

SONAIR

AO-002/11-08/17 SOR

SOR

Angola

A szabályozási felügyeletért Örményországban felelős hatóság által engedélyezett összes légi fuvarozó, beleértve a következőket:

 

 

Örményország

AIRCOMPANY ARMENIA

AM AOC 065

NGT

Örményország

ARMENIA AIRWAYS

AM AOC 063

AMW

Örményország

ARMENIAN HELICOPTERS

AM AOC 067

KAV

Örményország

FLYONE ARMENIA

AM AOC 074

 

Örményország

NOVAIR

AM AOC 071

NAI

Örményország

SHIRAK AVIA

AM AOC 072

SHS

Örményország

SKYBALL

AM AOC 073

N/A

Örményország

A szabályozási felügyeletért Kongóban (Brazzaville) felelős hatóság által engedélyezett összes légi fuvarozó, beleértve a következőket:

 

 

Kongó (Brazzaville)

CANADIAN AIRWAYS CONGO

CG-CTA 006

TWC

Kongó (Brazzaville)

EQUAFLIGHT SERVICES

CG-CTA 002

EKA

Kongó (Brazzaville)

EQUAJET

RAC06-007

EKJ

Kongó (Brazzaville)

TRANS AIR CONGO

CG-CTA 001

TSG

Kongó (Brazzaville)

SOCIETE NOUVELLE AIR CONGO

CG-CTA 004

Nem ismert

Kongó (Brazzaville)

A szabályozási felügyeletért a Kongói Demokratikus Köztársaságban (KDK) felelős hatóság által engedélyezett összes légi fuvarozó, beleértve a következőket:

 

 

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

AIR FAST CONGO

AAC/DG/OPS-09/03

Nem ismert

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

AIR KATANGA

AAC/DG/OPS-09/08

Nem ismert

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

BUSY BEE CONGO

AAC/DG/OPS-09/04

Nem ismert

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA)

AAC/DG/OPS-09/02

Nem ismert

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

CONGO AIRWAYS

AAC/DG/OPS-09/01

Nem ismert

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

KIN AVIA

AAC/DG/OPS-09/10

Nem ismert

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

MALU AVIATION

AAC/DG/OPS-09/05

Nem ismert

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

SERVE AIR CARGO

AAC/DG/OPS-09/07

Nem ismert

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

SWALA AVIATION

AAC/DG/OPS-09/06

Nem ismert

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

MWANT JET

AAC/DG/OPS-09/09

Nem ismert

Kongói Demokratikus Köztársaság

(KDK)

A szabályozási felügyeletért Dzsibutiban felelős hatóság által engedélyezett összes légi fuvarozó, beleértve a következőt:

 

 

Dzsibuti

DAALLO AIRLINES

Nem ismert

DAO

Dzsibuti

A szabályozási felügyeletért Egyenlítői-Guineában felelős hatóság által engedélyezett összes légi fuvarozó, beleértve a következőket:

 

 

Egyenlítői-Guinea

CEIBA INTERCONTINENTAL

2011/0001/MTTCT/DGAC/SOPS

CEL

Egyenlítői-Guinea

CRONOS AIRLINES

2011/0004/MTTCT/DGAC/SOPS

Nem ismert

Egyenlítői-Guinea

A szabályozási felügyeletért Eritreában felelős hatóság által engedélyezett összes légi fuvarozó, beleértve a következőket:

 

 

Eritrea

ERITREAN AIRLINES

AOC No 004

ERT

Eritrea

NASAIR ERITREA

AOC No 005

NAS

Eritrea

A szabályozási felügyeletért Kirgizisztánban felelős hatóság által engedélyezett összes légi fuvarozó, beleértve a következőket:

 

 

Kirgizisztán

AEROSTAN

08

BSC

Kirgizisztán

AIR COMPANY AIR KG

50

Nem ismert

Kirgizisztán

AIR MANAS

17

MBB

Kirgizisztán

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Kirgizisztán

FLYSKY AIRLINES

53

FSQ

Kirgizisztán

HELI SKY

47

HAC

Kirgizisztán

KAP.KG AIRCOMPANY

52

KGS

Kirgizisztán

SKY KG AIRLINES

41

KGK

Kirgizisztán

TEZ JET

46

TEZ

Kirgizisztán

VALOR AIR

07

VAC

Kirgizisztán

A szabályozási felügyeletért Libériában felelős hatóság által engedélyezett összes légi fuvarozó

 

 

Libéria

A szabályozási felügyeletért Líbiában felelős hatóság által engedélyezett összes légi fuvarozó, beleértve a következőket:

 

 

Líbia

AFRIQIYAH AIRWAYS

007/01

AAW

Líbia

AIR LIBYA

004/01

TLR

Líbia

AL MAHA AVIATION

030/18

Nem ismert

Líbia

BERNIQ AIRWAYS

032/21

BNL

Líbia

BURAQ AIR

002/01

BRQ

Líbia

GLOBAL AIR TRANSPORT

008/05

GAK

Líbia

HALA AIRLINES

033/21

HTP

Líbia

LIBYAN AIRLINES

001/01

LAA

Líbia

LIBYAN WINGS AIRLINES

029/15

LWA

Líbia

PETRO AIR

025/08

PEO

Líbia

A szabályozási felügyeletért Nepálban felelős hatóság által engedélyezett összes légi fuvarozó, beleértve a következőket:

 

 

Nepál

AIR DYNASTY HELI. S.

035/2001

Nem ismert

Nepál

ALTITUDE AIR

085/2016

Nem ismert

Nepál

BUDDHA AIR

014/1996

BHA

Nepál

FISHTAIL AIR

017/2001

Nem ismert

Nepál

SUMMIT AIR

064/2010

Nem ismert

Nepál

HELI EVEREST

086/2016

Nem ismert

Nepál

HIMALAYA AIRLINES

084/2015

HIM

Nepál

KAILASH HELICOPTER SERVICES

087/2018

Nem ismert

Nepál

MAKALU AIR

057A/2009

Nem ismert

Nepál

MANANG AIR PVT

082/2014

Nem ismert

Nepál

MOUNTAIN HELICOPTERS

055/2009

Nem ismert

Nepál

PRABHU HELICOPTERS

081/2013

Nem ismert

Nepál

NEPAL AIRLINES CORPORATION

003/2000

RNA

Nepál

SAURYA AIRLINES

083/2014

Nem ismert

Nepál

SHREE AIRLINES

030/2002

SHA

Nepál

SIMRIK AIR

034/2000

Nem ismert

Nepál

SIMRIK AIRLINES

052/2009

RMK

Nepál

SITA AIR

033/2000

Nem ismert

Nepál

TARA AIR

053/2009

Nem ismert

Nepál

YETI AIRLINES

037/2004

NYT

Nepál

A szabályozási felügyeletért São Tomé és Príncipében felelős hatóság által engedélyezett összes légi fuvarozó, beleértve a következőket:

 

 

São Tomé és Príncipe

AFRICA'S CONNECTION

10/AOC/2008

ACH

São Tomé és Príncipe

STP AIRWAYS

03/AOC/2006

STP

São Tomé és Príncipe

A szabályozási felügyeletért Sierra Leonéban felelős hatóság által engedélyezett összes légi fuvarozó

 

 

Sierra Leone

A szabályozási felügyeletért Szudánban felelős hatóság által engedélyezett összes légi fuvarozó, beleértve a következőket:

 

 

Szudán

ALFA AIRLINES SD

54

AAJ

Szudán

BADR AIRLINES

35

BDR

Szudán

BLUE BIRD AVIATION

11

BLB

Szudán

ELDINDER AVIATION

8

DND

Szudán

GREEN FLAG AVIATION

17

GNF

Szudán

HELEJETIC AIR

57

HJT

Szudán

KATA AIR TRANSPORT

9

KTV

Szudán

KUSH AVIATION CO.

60

KUH

Szudán

NOVA AIRWAYS

46

NOV

Szudán

SUDAN AIRWAYS CO.

1

SUD

Szudán

SUN AIR

51

SNR

Szudán

TARCO AIR

56

TRQ

Szudán


(1)  Az A. mellékletben felsorolt légi fuvarozók számára engedélyezhető, hogy forgalmi jogokat gyakoroljanak abban az esetben, ha ezt működési tilalom alá nem tartozó fuvarozó légi járművének teljes bérlete (wet leasing) révén teszik, feltéve, hogy teljesülnek a vonatkozó biztonsági előírások.


II. MELLÉKLET

„B. MELLÉKLET

AZON LÉGI FUVAROZÓK JEGYZÉKE, AMELYEK MŰKÖDÉSI KORLÁTOZÁS ALÁ TARTOZNAK AZ UNIÓBAN (1)

A légi fuvarozást végző jogi személynek az üzembentartási engedélyen feltüntetett neve (és kereskedelmi neve, ha a kettő eltér)

Az üzembentartási engedély (AOC) száma

Hárombetűs ICAO-kód

Az üzemben tartó illetősége szerinti állam

A korlátozás alá eső légi jármű típusa

A korlátozás alá eső légi jármű lajstromjele és – ha ismert – gyártási sorszáma

Lajstromozó állam

IRAN AIR

FS100

IRA

Irán

Valamennyi Fokker F100 és Boeing B747 típusú légi jármű

A Fokker F100 flotta, az üzembentartási engedélyeken feltüntetettek szerint; a Boeing B747 flotta, az üzembentartási engedélyeken feltüntetettek szerint

Irán

AIR KORYO

GAC-AOC/KOR-01

KOR

Észak-Korea

A teljes flotta, kivéve: 2 TU-204 típusú légi jármű

A teljes flotta, kivéve: P-632, P-633

Észak-Korea


(1)  A B. mellékletben felsorolt légi fuvarozók számára engedélyezhető, hogy forgalmi jogokat gyakoroljanak abban az esetben, ha ezt működési tilalom alá nem tartozó fuvarozó légi járművének teljes bérlete (wet leasing) révén teszik, feltéve, hogy teljesülnek a vonatkozó biztonsági előírások.


2021.11.26.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 421/52


A BIZOTTSÁG (EU) 2021/2071 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2021. november 25.)

egyes vakcinák és az ilyen vakcinák gyártásához használt egyes hatóanyagok exportfelügyelet alá vonásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a kivitelre vonatkozó közös szabályokról szóló, 2015. március 11-i (EU) 2015/479 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 4. cikkére,

mivel:

(1)

A Bizottság 2021. január 30-án elfogadta az (EU) 2021/111 végrehajtási rendeletet (2), amely az (EU) 2015/479 rendelet 5. cikke értelmében hathetes időtartamra exportengedély bemutatásához köti a Covid19-oltóanyagok, valamint az e vakcinák gyártásához használt hatóanyagok, köztük a törzssejtállomány és szaporító sejtbankok kivitelét. Ezt követően 2021. március 12-én a Bizottság elfogadta az (EU) 2021/442 végrehajtási rendeletet (3), amely az (EU) 2015/479 rendelet 6. cikkének megfelelően 2021. június 30-ig exportengedélyhez köti ugyanezen termékek kivitelét.

(2)

A Bizottság 2021. március 24-én elfogadta az (EU) 2021/521 végrehajtási rendeletet (4), amely az exportengedély megadásának mérlegelésekor figyelembe veendő további tényezőként bevezette annak vizsgálatát, hogy ez az engedély nem veszélyezteti-e az (EU) 2021/442 rendelet hatálya alá tartozó áruk ellátásbiztonságát az Unióban. Ugyanezen rendelettel a Bizottság továbbá ideiglenesen felfüggesztette egyes rendeltetési országoknak az (EU) 2021/442 rendelet hatálya alóli mentességét.

(3)

Az (EU) 2021/521 bizottsági végrehajtási rendelet elfogadására az (EU) 2015/479 rendelet 5. cikke alapján került sor, és az hat hétig volt alkalmazandó. Az említett rendelettel bevezetett intézkedéseket később az (EU) 2021/734 bizottsági végrehajtási rendelet (5)2021. június 30-ig meghosszabbította.

(4)

Az (EU) 2021/442 rendelettel és az (EU) 2021/521 rendelettel bevezetett intézkedéseket előbb az (EU) 2021/1071 bizottsági végrehajtási rendelet (6)2021. szeptember 30-ig, majd az (EU) 2021/1728 bizottsági végrehajtási rendelet (7)2021. december 31-ig meghosszabbította.

(5)

Felgyorsult a Covid19-oltóanyagok gyártása és szállítása az Unióban, és csökkent annak a kockázata, hogy az export veszélyeztetné az Unió és az oltóanyaggyártók közötti előzetes beszerzési megállapodások végrehajtását, vagy a Covid19-oltóanyagok és hatóanyagaik uniós ellátásának biztonságát.

(6)

A jelenlegi körülmények és a kínálati helyzet alapján a Bizottság úgy ítélte meg, hogy 2021. december 31. után nem szükséges alkalmazni a SARS-koronavírusok (SARS-CoV fajok) elleni vakcinák és hatóanyagok – köztük az e vakcinák gyártásához használt törzssejtállomány és szaporító sejtbankok – kivitelére vonatkozó exportengedély bemutatására vonatkozó követelményt.

(7)

Szükség van azonban a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (8) 56. cikkének (5) bekezdésén alapuló eljárás keretében történő felügyelet alá vonásra és arra a követelményre, hogy a kiviteli vagy újrakiviteli árunyilatkozatnak 2022. január 1-jétől kezdődően 24 hónapig tartalmaznia kell a mellékletben szereplő TARIC-kiegészítő kódokat és a dózisok számát (többadagos tartályok esetében a felnőtteknek szánt adagok számát).

(8)

E felügyeletnek lehetővé kell tennie a Bizottság számára, hogy az egyes gyártókra vonatkozó kiegészítő statisztikai exportadatokat gyűjtsön annak érdekében, hogy kellő időben tudomása legyen i. a Bizottság által kötött előzetes beszerzési megállapodásnak való meg nem felelésre utaló jelekről, ii. bármely egyéb körülményről, amely veszélyeztetheti az Unió ellátásbiztonságát, és iii. a további adományok felajánlására és átadására vonatkozó uniós kapacitásról. Ez lehetővé teszi a Bizottság számára, hogy indokolt esetben további lépéseket tegyen annak érdekében, hogy az (EU) 2015/479 rendelet követelményeivel összhangban megelőzze az e termékek hiánya miatt bekövetkező kritikus helyzet kialakulását,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   A következő árukat az e rendelet hatálybalépésétől számított 24 hónapig exportfelügyeletnek kell alávetni:

a)

a SARS-koronavírusok (SARS-CoV fajok) elleni, jelenleg a 3002 20 10 KN-kód alá tartozó vakcinák, tekintet nélkül a csomagolásukra,

b)

a jelenleg az ex 2933 99 80, ex 2934 99 90, ex 3002 90 90 és ex 3504 00 90 KN-kódok alá tartozó hatóanyagok, beleértve az ilyen vakcinák gyártásához használt törzssejtállományt és szaporító sejtbankokat.

(2)   E rendelet alkalmazásában „kivitel”:

a)

uniós áruk kivitele a 952/2013/EU rendelet 269. cikkének (1) bekezdése szerinti kiviteli eljárás keretében;

b)

nem uniós áruk újrakivitele az említett rendelet 270. cikkének (1) bekezdése értelmében azt követően, hogy az ilyen árukat az Unió vámterületén gyártási műveleteknek vetették alá, beleértve a töltést és a csomagolást is.

2. cikk

Az 1. cikkben említett árukra vonatkozó kiviteli vagy újrakiviteli árunyilatkozatnak az abban megjelölt időszakra vonatkozóan tartalmaznia kell a mellékletben említett TARIC-kiegészítő kódokat vagy a megfelelő jövőbeli kódokat, és fel kell tüntetnie a dózisok számát (többadagos tartályok esetében a felnőtteknek szánt adagok számát).

3. cikk

A Bizottság a kivitelre vonatkozó információkat nyilvánosan hozzáférhetővé teszi, kellően figyelembe véve az adatok bizalmas jellegét.

4. cikk

Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2021. november 25-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 83., 2015.3.27., 34. o.

(2)  HL L 31 I., 2021.1.30., 1. o.

(3)  HL L 85., 2021.3.12., 190. o.

(4)  HL L 104., 2021.3.25., 52. o.

(5)  HL L 158., 2021.5.6., 13. o.

(6)  HL L 230., 2021.6.30., 28. o.

(7)  HL L 345., 2021.9.30., 34. o.

(8)  Az Európai Parlament és a Tanács 952/2013/EU rendelete (2013. október 9.) az Uniós Vámkódex létrehozásáról (HL L 269., 2013.10.10., 1. o.).


MELLÉKLET

TARIC-KIEGÉSZÍTŐ KÓDOK

Gyártó

TARIC-kiegészítő kód SARS-koronavírusok (SARS-CoV fajok) elleni vakcinák esetében

TARIC-kiegészítő kód hatóanyagok esetében (*1)

AstraZeneca AB

4500

4520

Pfizer / BioNTech

4501

4521

Moderna Switzerland / Moderna Inc

4502

4522

Janssen Pharmaceutica NV

4503

4523

CureVac AG

4504

4524

Sanofi Pasteur / GlaxoSmithKline Biologicals SA

4505

4525

Novavax

4506

4526

Valneva

4507

4527

Gedeon Richter

4508

4528

Arcturus

4509

4529

PCI Pharma

4510

4530

Minden más gyártó

4999

4999


Vállalat

TARIC-kiegészítő kód egyéb anyagok esetében  (*2)

Valamennyi gyártó

4599


(*1)  a SARS-koronavírusok (SARS-CoV fajok) elleni vakcinák gyártásához használt hatóanyagok, beleértve a törzssejtállományt és szaporító sejtbankokat.

(*2)  Az „egyéb anyagok” olyan termékek vagy anyagok, amelyeket nem használnak a SARS-koronavírusok (SARS-CoV fajok) elleni vakcinák gyártására, de amelyek a hatóanyagokkal azonos KN-kódok alá tartoznak.


HATÁROZATOK

2021.11.26.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 421/56


A TANÁCS (KKBP) 2021/2072 HATÁROZATA

(2021. november 25.)

a biológiai biztonság és a biológiai védelem terén a biológiai- és toxinfegyver-tilalmi egyezmény keretében történő rezilienciaépítés támogatásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 28. cikke (1) bekezdésére és 31. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

Az Európai Tanács 2003. december 12-én elfogadta a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni EU-stratégiát (a továbbiakban: az EU-stratégia), amelynek III. fejezete tartalmazza az ilyen fegyverek elterjedése elleni küzdelemmel kapcsolatos intézkedések listáját.

(2)

Az Unió aktívan végrehajtja az EU-stratégiát, és érvényre juttatja az annak III. fejezetében felsorolt intézkedéseket, különösen a biológiai- és toxinfegyver-tilalmi egyezmény (BTWC) hatékonyabbá tételével, végrehajtásával és egyetemessé tételével kapcsolatos intézkedéseket.

(3)

A Tanács 2006. március 20-án elfogadta a biológiai és toxinfegyverekre vonatkozó, a BTWC támogatásáról szóló 2006/184/KKBP együttes fellépést (1) kiegészítő EU cselekvési tervet.

(4)

A Tanács 2015. november 16-án elfogadta a BTWC részes államainak nyolcadik felülvizsgálati konferenciáján képviselendő uniós álláspontról szóló (KKBP) 2015/2096 határozatot (2).

(5)

A BTWC nyolcadik felülvizsgálati konferenciája úgy határozott, hogy a 2017–2021-es időszakra megújítja az ENSZ Leszerelési Ügyek Hivatalának (UNODA) genfi részlegén belül létrehozott és a BTWC hetedik felülvizsgálati konferenciáján jóváhagyott, a végrehajtást támogató egység megbízatását.

(6)

A Tanács 2019. január 21-én elfogadta a BTWC-nek az EU-stratégia keretében történő támogatásáról szóló (KKBP) 2019/97 határozatot (3). E határozat kiegészíti az (EU) 2019/97 határozatot azáltal, hogy a jelenlegi Covid19-világjárvány közepette nemzeti, regionális és nemzetközi szinten tovább erősíti a biológiai biztonságot és védelmet.

(7)

Figyelembe véve a Covid19-világjárvány tanulságait, nemzetközi, regionális és nemzeti szinten fokozni kell a biológiai biztonság és védelem javítására irányuló erőfeszítéseket,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1)   E határozat tekintetében az alábbi elvek az irányadók:

a)

a BTWC-t támogató korábbi együttes fellépések és tanácsi határozatok nyomán szerzett tapasztalatok lehető legjobb kiaknázása;

b)

a biológiai biztonságnak és a biológiai védelemnek a BTWC révén nemzeti, regionális és nemzetközi szinten történő megerősítésével kapcsolatban a részes államok, illetve a BTWC-ben nem részes államok által kifejezett sajátos igények figyelembevétele;

c)

a projektekben való helyi és regionális szerepvállalás ösztönzése a projektek hosszú távú fenntarthatóságának biztosítása, valamint az Unió és harmadik felek közötti partnerségnek a BTWC keretében történő kiépítése érdekében;

d)

összpontosítás azokra a tevékenységekre, amelyek konkrét eredményeket hoztak a nemzeti, regionális és nemzetközi segítségnyújtási, reagálási és felkészültségi képességek megerősítése terén;

e)

a békével és a biztonsággal, valamint az egészségüggyel kapcsolatos célkitűzések előmozdításához történő hozzájárulás a BTWC-nek a részes államok általi hatékony végrehajtása révén.

(2)   Az Unió az EU-stratégia intézkedéseinek megfelelő, az alábbiakra irányuló projekteket segíti elő:

a)

a biológiai biztonsággal és a biológiai védelemmel kapcsolatos képességek megerősítése Afrikában, fokozott regionális koordináció révén;

b)

kapacitásépítés a BTWC keretében működő nemzeti kapcsolattartó pontokon;

c)

a BTWC szempontjából releváns tudományos és technológiai fejlemények számbavételének elősegítése a tudományos körök és az ipari szereplők bevonásával;

d)

az önkéntes átláthatósági gyakorlatok iránti támogatás szélesebb körűvé tétele.

E projektek részletes leírása az e határozat mellékletében szereplő projektdokumentumban található.

2. cikk

(1)   E határozat végrehajtásáért az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője (a továbbiakban: a főképviselő) felel.

(2)   Az 1. cikkben említett tevékenységek technikai végrehajtására az UNODA kap megbízást. Az UNODA e feladatát a főképviselő irányítása mellett végzi. A főképviselő ennek érdekében megköti a szükséges megállapodásokat az UNODA-val.

3. cikk

(1)   Az 1. cikk (2) bekezdésében említett projektek végrehajtását szolgáló pénzügyi referenciaösszeg 2 147 443,52 EUR.

(2)   Az (1) bekezdésben meghatározott összegből finanszírozott kiadásokat az Unió általános költségvetésére alkalmazandó eljárásoknak és szabályoknak megfelelően kell kezelni.

(3)   A Bizottság felügyeli az (1) bekezdésben említett kiadások megfelelő kezelését. A Bizottság e célból megköti a szükséges megállapodást az UNODA-val. A megállapodásban rendelkezni kell arról, hogy az UNODA-nak – a hozzájárulás nagyságának megfelelően – biztosítania kell az uniós hozzájárulás láthatóságát.

(4)   A Bizottság törekszik arra, hogy e határozat hatálybalépését követően a lehető leghamarabb megkösse a (3) bekezdésben említett megállapodást. A Bizottság tájékoztatja a Tanácsot az ennek során felmerülő nehézségekről és a megállapodás megkötésének időpontjáról.

4. cikk

A főképviselő az UNODA által készített rendszeres beszámolók alapján jelentést tesz a Tanácsnak e határozat végrehajtásáról. Ezek a jelentések képezik a Tanács által végzett értékelés alapját. A Bizottság tájékoztatást nyújt az 1. cikk (2) bekezdésében említett projektek pénzügyi vonatkozásairól.

5. cikk

(1)   Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

(2)   Ez a határozat hatályát veszti a 3. cikk (3) bekezdésében említett megállapodás megkötésének napját követő 24 hónap elteltével vagy az e határozat elfogadásának napját követő hat hónap elteltével, ha az említett megállapodás megkötésére az említett időszakon belül nem kerül sor.

Kelt Brüsszelben, 2021. november 25-én.

a Tanács részéről

az elnök

Z. POČIVALŠEK


(1)  A Tanács 2006/184/KKBP együttes fellépése (2006. február 27.) a biológiai és toxinfegyverek betiltásáról szóló egyezménynek a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni EU-stratégia keretében történő támogatásáról (HL L 65., 2006.3.7., 51. o.).

(2)  A Tanács (KKBP) 2015/2096 határozata (2015. november 16.) a bakteriológiai (biológiai) és toxinfegyverek kifejlesztésének, előállításának és tárolásának megtiltásáról és e fegyverek megsemmisítéséről szóló egyezmény (BTWC) nyolcadik felülvizsgálati konferenciáján képviselendő európai uniós álláspontról (HL L 303., 2015.11.20., 13. o.).

(3)  A Tanács (KKBP) 2019/97 határozata (2019. január 21.) a biológiai- és toxinfegyver-tilalmi egyezménynek a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni EU-stratégia keretében történő támogatásáról (HL L 19., 2019.1.22., 11. o.).


MELLÉKLET

A biológiai biztonság és a biológiai védelem terén a biológiai- és toxinfegyver-tilalmi egyezmény (BTWC) keretében történő rezilienciaépítést támogató projekt

1.   HÁTTÉR

A Covid19-világjárvány rámutatott arra, hogy a fertőző betegségek mekkora globális zavarokat képesek okozni, és arra is rávilágított, hogy nemzeti, regionális és nemzetközi szinten is hiányos a felkészültség a biológiai eseményekre való reagálásra. Még súlyosabb globális válságot okozhat, ha egy ilyen betegséget okozó ágenst szándékosan úgy manipulálnak, hogy virulensebb legyen, vagy egyszerre több helyen szándékosan engedik szabadjára. Mindazonáltal figyelembe kell venni a biotechnológiai fejleményeket is, mivel ezek számos előnnyel járhatnak, és pozitív hatást gyakorolhatnak a fenntartható fejlődésre, ugyanakkor számos olyan kockázatot hordoznak, amelyek potenciálisan katasztrofális következményekkel járhatnak. E körülményekre tekintettel fokozni kell a biológiai biztonsággal és a biológiai védelemmel kapcsolatos kérdéseknek a biológiai és toxinfegyver-tilalmi egyezmény keretében történő rendezésére irányuló erőfeszítéseket.

2.   CÉLKITŰZÉSEK

E tanácsi határozat kifejezetten arra irányul, hogy a jelenlegi Covid19-világjárvány közepette nemzeti, regionális és nemzetközi szinten megerősítse a biológiai biztonságot és védelmet. E határozat ki fogja egészíteni a BTWC támogatásáról szóló, 2019. január 21-i (KKBP) 2019/97 tanácsi határozatot (1). A 2019/97 határozatot az ENSZ Leszerelési Ügyek Hivatala (UNODA) genfi részlege hajtja végre, szoros együttműködésben a BTWC végrehajtását támogató egységgel (ISU). E határozat megfelelő módon építeni fog a (KKBP) 2019/97 határozat, valamint a BTWC-t támogató korábbi együttes fellépések és tanácsi határozatok keretében elért eredményekre, ugyanakkor nem hoz létre átfedéseket a folyamatban lévő tevékenységekkel (2). E határozat végrehajtási szakaszában a lehető legjobban ki fogják használni a (KKBP) 2019/97 határozattal fennálló esetleges szinergiákat.

Ezt a tanácsi határozatot az alábbi elvek vezérlik:

a)

a BTWC-t támogató korábbi együttes fellépések és tanácsi határozatok nyomán szerzett tapasztalatok lehető legjobb kiaknázása;

b)

a biológiai biztonságnak és a biológiai védelemnek a BTWC révén nemzeti, regionális és nemzetközi szinten történő megerősítésével kapcsolatban a részes államok, illetve a BTWC-ben nem részes államok által kifejezett sajátos igények figyelembevétele;

c)

a projektekben való helyi és regionális szerepvállalás ösztönzése a projektek hosszú távú fenntarthatóságának biztosítása, valamint az Európai Unió és harmadik felek közötti partnerségnek a BTWC keretében történő kiépítése érdekében;

d)

összpontosítás azokra a tevékenységekre, amelyekről bebizonyosodott, hogy konkrét eredményeket hoznak a nemzeti, regionális és nemzetközi segítségnyújtási, reagálási és felkészültségi képességek megerősítése terén;

e)

a békével és a biztonsággal, valamint az egészségüggyel kapcsolatos célkitűzések előmozdításához történő hozzájárulás a BTWC-nek a részes államok általi hatékony végrehajtása révén.

3.   PROJEKTEK

3.1.   1. projekt – A biológiai biztonsággal és a biológiai védelemmel kapcsolatos képességek megerősítése Afrikában, fokozott regionális koordináció révén

3.1.1.   A projekt célja

A projekt elsődleges célja az, hogy megerősítse a BTWC végrehajtását és előmozdítsa annak egyetemessé válását az afrikai kontinensen, mégpedig azáltal, hogy fokozza a biológiai biztonsággal és a biológiai védelemmel kapcsolatos kérdésekkel foglalkozó afrikai nemzeti hatóságok és regionális szervezetek kapacitásait. A projekt célja továbbá az e szereplők közötti együttműködés és koordináció fokozása.

Jelenleg 14 olyan állam – négy aláíró és tíz nem aláíró állam – van, amelyik még nem erősítette meg a BTWC-t, illetve nem csatlakozott ahhoz. Ezen államok közül nyolc Afrikában található: Csád, Comore-szigetek, Dzsibuti, Egyiptom, Eritrea, Namíbia, Szomália és Dél-Szudán. Utóbbi államok közül kettő, Egyiptom és Szomália aláíró fele a BTWC-nek, a másik hat állam viszont nem írta alá az egyezményt. Az afrikai kontinens ezért kiemelt terület a BTWC egyetemessé tétele szempontjából. Ezen túlmenően az egyezmény végrehajtását jelentősen meg lehetne erősíteni az afrikai részes államok biológiai biztonsági és biológiai védelmi kapacitásainak növelésével.

3.1.2.   A projekt leírása

A projekt magában foglalja majd egy politikai ügyekkel foglalkozó tisztviselő (P3 Political Affairs Officer) pozíciójának létrehozását Addisz-Abebában, akinek a feladata kifejezetten az lesz, hogy előmozdítsa az egyezmény egyetemessé tételét és megerősített végrehajtását az afrikai kontinensen, valamint feltárja a béke és a biztonság, az egészségbiztonság és a fejlesztés regionális kereteivel való szinergiák lehetőségeit. A politikai ügyekkel foglalkozó tisztviselő konkrétan a következő feladatokat látná el:

a)

jogalkotási segítségnyújtás azon részes államoknak, amelyek javítani kívánják a BTWC-vel kapcsolatos jogszabályaikat, valamint azoknak az államoknak, amelyek csatlakozni kívánnak az egyezményhez, és amelyek felül kívánják vizsgálni és módosítani kívánják meglévő jogszabályaikat;

b)

specifikus képzések nyújtása a részes államok számára a BTWC keretébe tartozó, a bizalomépítő intézkedésekről szóló jelentések kidolgozására és benyújtására vonatkozóan;

c)

segítségnyújtás a BTWC afrikai részes államai számára a bizalomépítő intézkedéseket illető megkeresésekhez kapcsolódóan. Ez a kiegészítő támogatás, amely megerősítené a BTWC végrehajtását támogató egység által már most is nyújtott támogatást, arra irányul, hogy az afrikai részes államok nagyobb számban és jobb minőségben nyújtsanak be a bizalomépítő intézkedésekről szóló jelentéseket;

d)

szoros kapcsolat fenntartása a BTWC-ben nem részes afrikai államokkal, többek között az Afrikai Unió melletti, addisz-abebai állandó képviseleteiken keresztül, annak érdekében, hogy azonosítani lehessen az egyezményhez való csatlakozással vagy annak megerősítésével kapcsolatos nemzeti nehézségeket, valamint hogy szükség szerint biztosított, e területre vonatkozó technikai és jogalkotási segítségnyújtás révén elő lehessen mozdítani a csatlakozási/megerősítési folyamatot;

e)

szoros kapcsolat fenntartása és a tevékenységek koordinálása az Afrikában működő érdekelt felekkel, szubregionális csoportosulásokkal és partnerszervezetekkel (3); valamint

f)

az ezen uniós tanácsi határozat szerinti valamennyi egyéb tevékenység Afrikában történő végrehajtásának támogatása.

A politikai ügyekkel foglalkozó tisztviselőt szükség szerint külső tanácsadók fogják segíteni bizonyos jelentősebb megbízatások (pl. jogalkotási támogatás és technikai segítségnyújtás) tekintetében. A szóban forgó tevékenységek egyes aspektusainak elősegítése és támogatása céljából azt is ki fogják használni a projekt során, hogy az UNODA az Afrikai Regionális Béke- és Lefegyverzési Központ (Regional Centre for Peace and Disarmament in Africa, UNREC) révén már képviselteti magát Afrikában.

A politikai ügyekkel foglalkozó tisztviselő valamennyi tevékenysége szorosan össze lesz hangolva a BTWC végrehajtását támogató egységnek és az uniós tanácsi határozat genfi projektszemélyzetének a tevékenységeivel. A politikai ügyekkel foglalkozó tisztviselő szorosan együttműködik majd az UNODA afrikai regionális koordinátorával – akinek a tevékenysége az ENSZ Biztonsági Tanácsa 1540 (2004) sz. határozatán (4) alapul –, székhelye pedig az ENSZ Afrikai Gazdasági Bizottságának (UN ECA) addisz-abebai épületében lesz.

3.1.3.   A projekt várható eredményei

A projekt várhatóan elő fogja mozdítani az egyezmény egyetemessé válását és javítani fogja annak nemzeti szintű végrehajtását az afrikai kontinensen. Célja továbbá, hogy fokozza az együttműködést és a koordinációt a biológiai biztonsági és biológiai védelmi kérdésekkel foglalkozó nemzeti hatóságok, illetve regionális szervek és szervezetek között Afrikában.

Arra lehet számítani, hogy az afrikai nemzeti hatóságokhoz, az érintett addisz-abebai nagykövetségekhez és a regionális politikai döntéshozatali platformokhoz való nagyobb közelség – amely a politikai ügyekkel foglalkozó tisztviselő Addisz-Abebába helyezéséből fakad – döntő mértékben hozzájárul majd a BTWC végrehajtásának a fentiek szerinti előmozdításához és az egyezmény fentiek szerinti egyetemessé tételéhez Afrikában.

3.2.   2. projekt – A BTWC keretében működő nemzeti kapcsolattartó pontok kapacitásépítése

3.2.1.   A projekt célja

A projekt célja képzési anyagok létrehozása, valamint célzott képzés biztosítása a BTWC nemzeti kapcsolattartó pontjai számára a BTWC nemzeti végrehajtásáról. Emellett eszközöket és lehetőségeket kíván teremteni a BTWC nemzeti végrehajtásáról szóló, a nemzeti kapcsolattartó pontok közötti párbeszédhez és információcseréhez, ideértve a bevált gyakorlatok megosztását is. E projekt célja a BTWC végrehajtásának megerősítése azáltal, hogy célzott kapacitásépítést biztosít a nemzeti kapcsolattartó pontok számára, valamint regionális és nemzetközi szinten fokozott információcserét és együttműködést tesz lehetővé közöttük.

A 2006. évi hatodik felülvizsgálati konferencián úgy határoztak, hogy minden részes államnak ki kell jelölnie egy nemzeti kapcsolattartó pontot, amely:

összehangolja a nemzeti végrehajtást és kommunikációt folytat a többi részes állammal és az érintett nemzetközi szervezetekkel,

elkészíti és benyújtja a bizalomépítő intézkedésekről szóló éves jelentéseket,

információcserét folytat az egyetemessé tételre irányuló erőfeszítésekről.

A jelenlegi 183 részes állam közül eddig csupán 134 állam jelölt ki nemzeti kapcsolattartó pontot. A nemzeti kapcsolattartó pontok nemzeti szinten különböző szervezetekbe ágyazódnak, és más-más háttérrel és eltérő szintű előzetes ismeretekkel rendelkeznek a BTWC-vel kapcsolatban. A BTWC-vel kapcsolatos nemzeti kapcsolattartó pontok számára eddig csak eseti alapon, az adományozók által nyújtott finanszírozás függvényében álltak rendelkezésre képzések.

3.2.2.   A projekt leírása

Ez a projekt magában foglalja egy szabványosított tanfolyam kidolgozását, amelyet valamennyi nemzeti kapcsolattartó pont rendelkezésére bocsátanak. A tanfolyamot online vagy személyesen nyújtják a különböző régiókban (a Covid19-világjárvány alakulásától függően) a BTWC nemzeti kapcsolattartó pontjaként szolgáló nemzeti képviselők számára. A tanfolyam keretében tájékoztatást nyújtanak majd a BTWC nemzeti végrehajtásának valamennyi vonatkozásáról, beleértve a BTWC keretébe tartozó, a bizalomépítő intézkedésekről szóló jelentések kidolgozását és a jogalkotási kérdések rendezését. A képzés a BTWC végrehajtására vonatkozó útmutatóra épül majd, amelynek a kidolgozása az (EU) 2019/97 tanácsi határozat alapján folyamatban van.

Bár a BTWC végrehajtását támogató egység az összes kijelölt nemzeti kapcsolattartó pont elérhetőségét elérhetővé teszi valamennyi részes állam számára egy külön, korlátozott hozzáférésű oldalon, a nemzeti kapcsolattartó pontok közötti interakciónak nincsenek formalizált módjai. A projekt ezért egy sor informális – virtuális vagy személyes – regionális párbeszédfórum megtartását irányozza elő a BTWC nemzeti kapcsolattartó pontjai számára az információcserének és a bevált gyakorlatok megosztásának az elősegítése érdekében.

Ezen túlmenően Genfben – például a BTWC részes államainak találkozója előtt – a BTWC valamennyi nemzeti kapcsolattartó pontját egybegyűjtő eseményre fog sor kerülni, amely lehetővé teszi majd a különböző régiókban található nemzeti kapcsolattartó pontok közötti információcserét és hálózatépítést, hasonlóan a Vegyifegyver-tilalmi Szervezet (OPCW) által a vegyifegyver-tilalmi egyezmény keretében szervezett, a nemzeti hatóságok részvételével megrendezett éves üléshez. A korlátozott hozzáférésű oldalt ki fogják bővíteni, hogy az a nemzeti kapcsolattartó pontok számára releváns információk – többek között az összes vonatkozó képzési anyag – adattáraként, valamint olyan interaktív platformként szolgáljon, amely lehetővé teszi a nemzeti kapcsolattartó pontok interakcióját egymással és a BTWC végrehajtását támogató egységgel. A korlátozott hozzáférésű oldalt a BTWC végrehajtását támogató egység fogja működtetni és kezelni annak érdekében, hogy e tanácsi határozat elfogadását követően is biztosított legyen a nemzeti kapcsolattartó pontok közötti folyamatos könnyített információcsere.

Mind a tanfolyam, mind a párbeszédfórumok erős hálózatépítési elemet tartalmaznak, mivel a nemzeti kapcsolattartó pontok lehetőséget kapnak arra, hogy megismerjék egymást és kapcsolatot tartsanak fenn egymással.

3.2.3.   A projekt várható eredményei

E tanfolyam pozitív eredményeként várhatóan több részes állam fog nemzeti kapcsolattartó pontot kijelölni. Arra is számítani lehet, hogy a nyújtott képzés eredményeképpen nőni fog a bizalomépítő intézkedésekről évente benyújtott jelentések száma és javulni fog ezek minősége, aminek köszönhetően több információ fog rendelkezésre állni az egyezmény globális végrehajtásának állásáról. A fenntarthatóság biztosítása érdekében a képzési anyagokat úgy fogják kialakítani, hogy azok e tanácsi határozat elfogadását követően felhasználhatók és hozzáférhetők legyenek a nemzeti kapcsolattartó pontok számára a jövőbeli képzésekhez. A projekt továbbá várhatóan meg fogja könnyíteni az információcserét és a bevált gyakorlatok megosztását a nemzeti kapcsolattartó pontok között.

3.3.   3. projekt – A BTWC szempontjából releváns tudományos és technológiai fejlemények áttekintésének elősegítése a tudományos körök és az ipari szereplők bevonásával

3.3.1.   A projekt célja

E projekt célja, hogy elősegítse az egyezmény szempontjából releváns tudományos és technológiai fejlemények áttekintését. A BTWC részes államai többször elismerték, hogy folyamatosan jól informáltnak kell lenni a tudomány és a technológia terén elért eredményekről. Ezek az eredmények egyrészt az egyezmény esetleges megsértéséhez vezető kockázatot jelenthetnek, másrészt azonban előnyösek lehetnek az egyezmény szempontjából, például a vakcináknak és a betegségek diagnosztizálásának a javítása révén. Mivel a BTWC alkalmazási körébe tartozó technológiák természetüknél fogva kettős felhasználásúak, nagy jelentőséggel bír a tudományos körök és az ipari szereplők folyamatos bevonása és a velük való eszmecsere.

3.3.2.   A projekt leírása

E projekt keretében nemzetközi tudományos és technológiai konferenciát rendeznek a kilencedik felülvizsgálati konferencia előkészítéseként, elsősorban a tudományos élet, a kormányok és az ipar szakértőit megcélozva, hogy e szakértők véleménye megjelenhessen a kilencedik felülvizsgálati konferencia programjának alapját képező megbeszélések során. A konferencián adott esetben figyelembe fogják venni a BTWC támogatásáról szóló (KKBP) 2016/51 tanácsi határozat keretében tartott öt regionális tudományos és technológiai munkaértekezlet eredményeit, és építeni fognak azokra. A konferencián a BTWC részes államainak tudományos és technológiai vonatkozású javaslataival is foglalkoznak majd, például a biológiai tudományokkal foglalkozó tudósokra vonatkozó magatartási kódex bevezetésével, valamint a tudományos és technológiai eredmények áttekintésére szolgáló mechanizmus létrehozására irányuló erőfeszítésekkel, amelyekről újabb megbeszélések folynak majd a kilencedik felülvizsgálati konferencián. A konferenciára a déli fejlődő országok egyikében fog sor kerülni, például az ENSZ-közgyűlés „A tudomány és a technológia szerepe a nemzetközi biztonság és leszerelés összefüggésében” (Role of science and technology in the context of international security and disarmament) című határozatának valamelyik szponzorállamában (5). Amennyiben a konferencia a Covid19-világjárvány miatt nem rendezhető meg fizikai jelentéttel járó formában, azt virtuális formában fogják megrendezni. A konferencia megszervezéséhez és megrendezéséhez olyan külső tanácsadót fognak igénybe venni, aki megfelelő háttérrel rendelkezik és szoros kapcsolatban áll a tudományos körökkel és/vagy az ipari szereplőkkel. A külső tanácsadó arra is megbízást kap majd, hogy dolgozzon ki egy hosszabb távú stratégiát annak biztosítására, hogy a BTWC keretében nagyobb fokú többszereplős szerepvállalás valósuljon meg.

A tudományos és technológiai konferenciát egy „Tudomány a diplomatáknak” elnevezésű kezdeményezés fogja kiegészíteni, amelynek célja annak biztosítása, hogy a szakpolitikai döntéshozók tisztában legyenek azzal, hogy a technológiai és tudományos eredmények milyen előnyökkel, illetve kihívásokkal járhatnak az egyezmény szempontjából. A „Tudomány a diplomatáknak” kezdeményezés egy sor olyan rendezvény megszervezését jelenti majd, amelyek középpontjában az egyezmény szempontjából különösen fontos technológiai fejlemények állnak. A „Tudomány a diplomatáknak” rendezvények megszervezése szintén a külső tanácsadó feladata lesz.

3.3.3.   A projekt várható eredményei

A tudományos és technológiai konferencia várhatóan alapul szolgál majd a kilencedik felülvizsgálati konferencián folytatandó érdemi megbeszélésekhez. A BTWC részes államai releváns tudományos és technológiai javaslatainak – például a biológiai tudományokkal foglalkozó tudósokra vonatkozó magatartási kódex bevezetésének, valamint a tudományos és technológiai eredmények áttekintésére szolgáló mechanizmus létrehozására irányuló erőfeszítéseknek – a megvitatása arra irányul, hogy megkönnyítse a nemzeti és/vagy regionális álláspontok kialakítását, valamint e javaslatoknak a kilencedik felülvizsgálati konferencián való megvitatását és megtárgyalását.

A „Tudomány a diplomatáknak” kezdeményezés célja az, hogy a szakpolitikai döntéshozók megismerjék az egyezmény szempontjából releváns kulcsfontosságú technológiai és tudományos eredményeket.

3.4.   4. projekt – Az önkéntes átláthatósági gyakorlatok iránti támogatás szélesebb körűvé tétele

3.4.1.   A projekt célja

A projekt célja az átláthatóság előmozdítása és a bizalomépítés az egyezmény keretében. A projekt a részes államok által 2011 óta végzett önkéntes átláthatósági gyakorlatokra épül, és célja, hogy egy, az önkéntes átláthatósági gyakorlatokkal kapcsolatos információcserére szolgáló platform létrehozásával tovább fokozza az ilyen kezdeményezések iránti támogatást. Magában foglalja többek között egy, az említett tevékenységekből fakadó tanulságok levonását célzó átfogó elemzés elvégzését, valamint a koncepciót támogató gyakorlati tevékenységek egész sorát.

3.4.2.   A projekt leírása

2011 óta 15 részes állam tett önkéntes kezdeményezéseket arra, hogy az egyezmény keretében különböző típusú átláthatósági gyakorlatokat szervezzen. Ezekben a gyakorlatokban 35 ország vett részt, és általuk az összes regionális csoport képviselve volt. Bár a korábbi tevékenységeket más-más célok, formátumok, részvételi szintek és időtartamok jellemezték, közös elemüket képezi az, hogy önkéntes alapon szerveződtek két- vagy többoldalú módon, illetve olyan folyamatként, amely nyitva áll minden olyan részes állam számára, amely ki kívánja használni a kölcsönös értékelésben rejlő lehetőségeket. Ez a megközelítés lehetővé teszi a különböző kulcsparamétereknek a szervező/részt vevő részes államok preferenciáihoz való hozzáigazítását. Az önkéntes átláthatósági gyakorlatoknak sokféle szempont képezheti a tárgyát, ideértve például a nemzeti végrehajtást, a nemzetközi segítségnyújtást és együttműködést, a felkészültséget és a reagálást, az exportellenőrzést, a biológiai biztonsággal és a biológiai védelemmel kapcsolatos jogszabályokat, illetve a bizalomépítő intézkedésekről szóló jelentések elkészítését.

A projekt előirányozza az összes átláthatósági gyakorlat online gyűjteményének létrehozását egy, az eddig elvégzett összes tevékenységre kiterjedő, kereshető adatbázis formájában, valamint egy, a korábbi átláthatósági gyakorlatokról szóló átfogó tanulmány összeállítását, amely tartalmazza a különböző tevékenységekből levont tanulságokat is. A tanulmány elkészítésére az UNIDIR-rel szoros együttműködésben fog sor kerülni. Emellett az UNODA törekedni fog arra, hogy a projekt végrehajtása során partnerként működjön együtt az érdekelt regionális és nemzetközi szervezetekkel, többek között az uniós CBRN kiválósági központokkal. Az online gyűjtemény létrehozásával és a korábbi gyakorlatokról szóló tanulmány kidolgozásával külső tanácsadókat fognak megbízni.

3.4.3.   A projekt várható eredményei

A projekt várhatóan erősíteni fogja az egyezmény végrehajtását azáltal, hogy a részes államok megosztják egymással az önkéntes átláthatósági gyakorlatokra vonatkozó információkat és bevált gyakorlatokat, valamint segít azonosítani a BTWC X. cikke szerinti segítségnyújtás és együttműködés iránti igényeket. Elő fogja segíteni továbbá az ilyen kezdeményezésekről szóló, az érdekelt részes államok közötti párbeszéd fórumának létrehozását.

4.   SZEMÉLYZETI KÉRDÉSEK

E tanácsi határozat végrehajtása személyzeti jelenlétet tesz szükségessé Genfben az e tanácsi határozat szerinti valamennyi tevékenység összehangolt és hatékony végrehajtásának biztosítása érdekében. Ezért szükség van egy P2 besorolású, politikai ügyekkel foglalkozó tisztviselőre (P2 Political Affairs Officer) és egy GS4 besorolású adminisztratív asszisztensre (GS4 Administrative Assistant) az UNODA genfi részlegében. Ahogyan azt fentebb említettük, egy P3 besorolású, politikai ügyekkel foglalkozó tisztviselő fog tevékenykedni Addisz-Abebában. A P2, illetve P3 besorolású, politikai ügyekkel foglalkozó tisztviselők és a GS4 besorolású adminisztratív asszisztens a (KKBP) 2019/97 tanácsi határozat végrehajtását felügyelő, P3 besorolású, politikai ügyekkel foglalkozó tisztviselőnek fog felelősséggel tartozni, hogy ezáltal biztosítva legyen mindkét tanácsi határozat hatékony és összehangolt végrehajtása.

Tekintettel arra, hogy speciális szaktudásra lesz szükség az afrikai jogalkotási és technikai segítségnyújtáshoz, a nemzeti kapcsolattartó pontoknak szóló weboldal korszerűsítéséhez és a nemzeti kapcsolattartó pontoknak szánt képzési anyagok kidolgozásához, a tudományos és technológiai konferencia megrendezéséhez és a „Tudomány a diplomatáknak” kezdeményezés megvalósításához, az önkéntes átláthatósági gyakorlatok online gyűjteményének létrehozásához, valamint a korábbi gyakorlatokról és a bevált gyakorlatokról szóló tanulmány elkészítéséhez, e célokból külső tanácsadók bevonására lesz szükség.

5.   JELENTÉSTÉTEL

Az UNODA/a BTWC végrehajtását támogató egység a projektek végrehajtása terén elért eredményekről hathavonta jelentést nyújt be a főképviselőnek.

6.   IDŐTARTAM

A projektek végrehajtásának becsült teljes időtartama 24 hónap.

7.   AZ EU LÁTHATÓSÁGA

Az UNODA-nak/a BTWC végrehajtását támogató egységnek meg kell tennie minden megfelelő intézkedést annak közismertté tétele érdekében, hogy a megvalósított tevékenységeket az Unió finanszírozta. Ezek az intézkedések az Európai Bizottság által kidolgozott és közzétett, az Európai Unió külső tevékenységére vonatkozó kommunikációs és láthatósági kézikönyvvel összhangban kerülnek végrehajtásra. Az UNODA/a BTWC végrehajtását támogató egység ezáltal biztosítani fogja az uniós hozzájárulás láthatóságát megfelelő imázsépítés és tájékoztatás útján, hangsúlyozva az Unió szerepét, biztosítva az uniós intézkedések átláthatóságát, és növelve a határozat okainak, a határozathoz nyújtott uniós támogatásnak és e támogatás eredményeinek az ismertségét. A projekt keretében készült anyagokon jól látható helyen fel kell tüntetni az Unió zászlaját, a zászló helyes használatára és reprodukciójára vonatkozó uniós iránymutatásoknak megfelelően.

8.   KEDVEZMÉNYEZETTEK

Az 1. projekt kedvezményezettjei a BTWC részes államai lesznek a jogi és technikai segítségnyújtás tekintetében, illetve a BTWC-ben nem részes államok (mind az aláíró, mind a nem aláíró államok) az egyetemessé tételt célzó tevékenységek tekintetében, beleértve a magánszektorbeli érdekelt feleket, a tudományos köröket és a nem kormányzati szervezeteket, valamint adott esetben az afrikai szubregionális csoportosulásokat és partnerszervezeteket (6).

A BTWC-vel kapcsolatos nemzeti kapcsolattartó pontok kapacitásépítésére vonatkozó 2. projekt kedvezményezettjei a BTWC részes államai, különösen azok nemzeti kapcsolattartó pontként kijelölt tisztviselői.

Az egyezmény szempontjából releváns tudományos és technológiai fejlemények áttekintéséről szóló 3. projekt kedvezményezettjei a BTWC részes államaiban tevékenykedő tisztviselők, tudósok és iparági képviselők lesznek.

Az önkéntes átláthatósági gyakorlatok iránti támogatás szélesebb körűvé tételéről szóló 4. projekt kedvezményezettjei a BTWC részes államai lesznek.


(1)  A (KKBP) 2019/97 tanácsi határozat a következő munkaágakat irányozza elő: egyetemessé tétel; segítségnyújtási programok a BTWC nemzeti szintű végrehajtásának megerősítésére; a biológiai védelemmel foglalkozó hálózatok létrehozása a déli fejlődő országok fiatal tudósainak részvételével; az ülésszakközi munkaprogram és a kilencedik felülvizsgálati konferencia támogatása; valamint tájékoztatási és oktatási anyagok kidolgozása.

(2)  A 2006/184/KKBP és a 2008/858/KKBP együttes fellépés, valamint a 2012/421/KKBP és a (KKBP) 2016/51 tanácsi határozat.

(3)  Például az Afrikai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központtal (Africa Centre for Disease Control and Prevention, Africa CDC), annak a biológiai biztonságra és védelemre vonatkozó kezdeményezésével (Biosafety and Biosecurity Initiative) összefüggésben, az Afrikai Unió Bizottságának Béke és Biztonság Osztályával (African Union Commission, Peace and Security Department), az AU Fejlesztési Ügynökségének a biológiai biztonsággal foglalkozó szakértői hálózatával (AU Development Agency – African Biosafety Network of Expertise, AUDA-NEPAD), a regionális gazdasági közösségekkel (REC-ek) és az AU egyéb releváns szervezeteivel, valamint a Globális Partnerség keretébe tartozó, a biológiai védelemmel foglalkozó munkacsoport (Global Partnership Biological Security Working Group) aláírási kezdeményezésével (Signature Initiative).

(4)  A Biztonsági Tanács az 1540 (2004) sz. határozatában úgy rendelkezett, hogy valamennyi államnak tartózkodnia kell attól, hogy bármilyen formában támogatást nyújtson olyan nem állami szereplőknek, akik – különösen terrorista célokra – nukleáris, vegyi vagy biológiai fegyvereket, illetve ezekhez szükséges hordozóeszközöket kívánnak kifejleszteni, megszerezni, gyártani, birtokolni, szállítani, átadni vagy felhasználni.

(5)  Lásd: https://undocs.org/en/A/RES/73/32

(6)  Például az Afrikai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központtal (Africa Centre for Disease Control and Prevention, Africa CDC), annak a biológiai biztonságra és védelemre vonatkozó kezdeményezésével (Biosafety and Biosecurity Initiative) összefüggésben, az Afrikai Unió Bizottságának Béke és Biztonság Osztályával (African Union Commission, Peace and Security Department), az AU Fejlesztési Ügynökségének a biológiai biztonsággal foglalkozó szakértői hálózatával (AU Development Agency – African Biosafety Network of Expertise, AUDA-NEPAD), a regionális gazdasági közösségekkel (REC-ek) és az AU egyéb releváns szervezeteivel, valamint a Globális Partnerség keretébe tartozó, a biológiai védelemmel foglalkozó munkacsoport (Global Partnership Biological Security Working Group) aláírási kezdeményezésével (Signature Initiative).


2021.11.26.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 421/65


A TANÁCS (KKBP) 2021/2073 HATÁROZATA

(2021. november 25.)

a Vegyifegyver-tilalmi Szervezet (OPCW) operatív hatékonysága műholdas képalkotás révén történő javításának támogatásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 28. cikke (1) bekezdésére és 31. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

Az Európai Tanács 2003. december 12-én elfogadta a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni EU-stratégiát (a továbbiakban: az uniós stratégia), amelynek III. fejezete tartalmazza az ilyen fegyverek elterjedése elleni küzdelemre irányuló intézkedések jegyzékét.

(2)

Az uniós stratégia hangsúlyozza a vegyi fegyverek kifejlesztésének, gyártásának, felhalmozásának és használatának tilalmáról, valamint megsemmisítéséről szóló egyezmény (CWC) és a Vegyifegyver-tilalmi Szervezet (OPCW) meghatározó szerepét egy vegyi fegyverektől mentes világ megteremtésében. Az uniós stratégia célkitűzései kiegészítik az OPCW által, a CWC végrehajtására vonatkozó felelősségével összefüggésben követett célokat.

(3)

A Tanács 2004. november 22-én elfogadta az OPCW tevékenységeinek támogatásáról szóló 2004/797/PESC együttes fellépést (1). Az említett együttes fellépést – annak hatályvesztését követően – a 2005/913/KKBP tanácsi együttes fellépés (2) követte, amelyet a 2007/185/KKBP együttes tanácsi fellépés (3) követett. A 2007/185/KKBP együttes fellépést a 2009/569/KKBP (4), a 2012/166/KKBP (5), a 2013/726/KKBP (6), a (KKBP) 2015/259 (7), a (KKBP) 2017/2302 (8), a (KKBP) 2017/2303 (9), a (KKBP) 2019/538 (10) és a (KKBP) 2021/1026 tanácsi határozat (11) követte.

(4)

A (KKBP) 2017/2303 határozat többek között arról rendelkezett, hogy az OPCW számára támogatást kell nyújtani a célból, hogy hozzáférjen az Európai Unió Műholdközpontja (SatCen) által biztosított műholdas képalkotáshoz és képelemzéshez.

(5)

A Tanács 2018. december 10-én elfogadta a (KKBP) 2018/1943 határozatot (12), amelyben a (KKBP) 2017/2303 határozat végrehajtási időszakának tizenkét hónappal történő, költségmentes meghosszabbításáról rendelkezett.

(6)

A Tanács 2019. december 9-én elfogadta a (KKBP) 2019/2112 határozatot (13), amelyben a (KKBP) 2017/2303 határozat végrehajtási időszakának további tizenkét hónappal történő, költségmentes meghosszabbításáról rendelkezett.

(7)

A (KKBP) 2017/2303 határozat végrehajtása révén az OPCW támaszkodni tud a SatCen képelemzése által a missziótervezéshez és az információelemzéshez egyaránt biztosított egyedi információkra.

(8)

A (KKBP) 2017/2303 határozat végrehajtási időszakának végét követően az OPCW megbízatásában ellátott tevékenységek és missziók támogatása érdekében a SatCen által továbbra is biztosított műholdas képalkotás és képelemzés révén fokozni kell az OPCW operatív hatékonyságát,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1)   Az uniós stratégia bizonyos elemeinek azonnali és gyakorlati alkalmazása céljából az Unió támogatja az OPCW arra irányuló projektjét, hogy a SatCen által biztosított műholdas képalkotás és képelemzés révén a következő célkitűzések érdekében javítsa operatív hatékonyságát:

a tényekkel való alátámasztásnak, illetve a megállapítások megerősítésének forrásául szolgáló képelemzés révén az OPCW azon képességének bővítése, hogy támogatni tudja az OPCW megbízatásában ellátott tevékenységeket (a nyilatkozatokat értékelő csoportot, a tényfeltáró missziót, a vizsgálati és azonosítási csoportot stb.), és

a biztonság és az ellenőrzések pontosságába vetett bizalom fokozása érdekében célzott képelemzés alkalmazása az érdeklődésre számot tartó területeken (helyszínek, útvonalak stb.), az OPCW megbízatásában ellátott missziók (a feltételezett használat esetei, a rendkívüli ellenőrzések, a technikai segítségnyújtó látogatások stb.) tervezése során.

(2)   Az (1) bekezdéssel összefüggésben az OPCW projektjének az Unió által támogatott, az uniós stratégia III. fejezetében meghatározott intézkedéseknek megfelelő tevékenységei a következők:

annak lehetővé tétele, hogy az OPCW – képalkotási kapacitás révén – hatékonyan el tudja látni a megfelelő felügyeletet, továbbá biztosítani tudja a szükséges jelentéstételt az OPCW szakpolitikai döntéshozó szervei (a Végrehajtó Tanács és a Részes Államok Értekezlete) számára, és

annak lehetővé tétele, hogy az OPCW – képalkotási kapacitás révén – pontosan, hatékonyan és biztonságosan tudja végezni az ellenőrzési tevékenységeket, és biztosítani tudja a részes államok számára a kért támogatást.

(3)   Az (1) bekezdésben említett projekt többek között a tényfeltáró misszió biztonságával – többek között a közúthálózat állapotával – kapcsolatos helyzetismereti termékeknek a SatCen műholdas képalkotó eszközei OPCW részére történő rendelkezésre bocsátása révén történő biztosítására vonatkozik.

(4)   Az Unió által támogatott, a (2) bekezdésben említett tevékenységek részletes leírását a projektdokumentum tartalmazza.

2. cikk

(1)   E határozat végrehajtásáért az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője (a továbbiakban: a főképviselő) felel.

(2)   Az 1. cikkben említett projekt technikai végrehajtását az OPCW Technikai Titkársága (a továbbiakban: a Technikai Titkárság) végzi. Az említett feladatot a főképviselő felügyelete alatt és ellenőrzése mellett látja el. A főképviselő e célból megköti a szükséges megállapodásokat a Technikai Titkársággal.

3. cikk

(1)   Az 1. cikkben említett projekt végrehajtására szolgáló pénzügyi referenciaösszeg 1 593 353,22 EUR.

(2)   Az (1) bekezdésben meghatározott összeggel finanszírozott kiadásokat az Unió általános költségvetésére alkalmazandó eljárásoknak és szabályoknak megfelelően kell kezelni.

(3)   A (2) bekezdésben említett kiadások megfelelő kezelését a Bizottság felügyeli. E célból megköti a szükséges megállapodást a Technikai Titkársággal. E megállapodásban rendelkezni kell arról, hogy a Technikai Titkárságnak biztosítania kell az uniós hozzájárulás láthatóságát, arányosan annak mértékével, valamint meg kell határoznia a szinergiák kialakításának elősegítésére és a tevékenységek közötti átfedések elkerülésére irányuló intézkedéseket.

(4)   A Bizottság törekszik arra, hogy a (3) bekezdésben említett megállapodást e határozat hatálybalépését követően mielőbb megkösse. A Bizottság tájékoztatja a Tanácsot az ennek során felmerülő bármely nehézségről és a megállapodás megkötésének dátumáról.

4. cikk

A főképviselő a Technikai Titkárság által készített rendszeres jelentések alapján beszámol a Tanácsnak e határozat végrehajtásáról. A főképviselő jelentései képezik a Tanács által végzett értékelés alapját. A Bizottság tájékoztatást nyújt az 1. cikkben említett projekt pénzügyi vonatkozásairól.

5. cikk

(1)   Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

(2)   Ez a határozat a 3. cikk (3) bekezdésben említett megállapodás megkötésének napját követő 48 hónap elteltével hatályát veszti. Azonban, ha az említett időpontig nem kerül sor a szóban forgó megállapodás megkötésére, ez a határozat a hatálybalépését követő hat hónap elteltével hatályát veszti.

Kelt Brüsszelben, 2021. november 25-én.

a Tanács részéről

az elnök

Z. POČIVALŠEK


(1)  Együttes fellépés 2004/797/PESC (2004. november 22.) az OPWC-nek a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni EU-stratégia végrehajtásának keretében folytatott tevékenységeinek támogatásáról (HL L 349., 2004.11.25., 63. o.).

(2)  A Tanács 2005/913/KKBP együttes fellépése (2005. december 12.) az OPWC-nek a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni EU-stratégia végrehajtásának keretében folytatott tevékenységeinek támogatásáról (HL L 331., 2005.12.17., 34. o.).

(3)  A Tanács 2007/185/KKBP együttes fellépése (2007. március 19.) az OPWC-nek a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni EU-stratégia végrehajtásának keretében folytatott tevékenységeinek támogatásáról (HL L 85., 2007.3.27., 10. o.).

(4)  A Tanács 2009/569/KKBP határozata (2009. július 27.) a Vegyi Fegyverek Betiltása Szervezete [helyesen: Vegyifegyver-tilalmi Szervezet] (OPCW) tevékenységeinek a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni EU-stratégia végrehajtásának keretében történő támogatásáról (HL L 197., 2009.7.29., 96. o.).

(5)  A Tanács 2012/166/KKBP határozata (2012. március 23.) a Vegyi Fegyverek Betiltása Szervezete [helyesen: Vegyifegyver-tilalmi Szervezet] (OPCW) tevékenységeinek a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni uniós stratégia végrehajtásának keretében történő támogatásáról (HL L 87., 2012.3.24., 49. o.).

(6)  A Tanács 2013/726/KKBP határozata (2013. december 9.) a 2118 (2013) sz. ENSZ BT-határozatnak és az OPCW Végrehajtó Tanácsa EC-M-33/Dec 1 határozatának a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni uniós stratégia végrehajtása keretében történő támogatásáról (HL L 329., 2013.12.10., 41. o.).

(7)  A Tanács (KKBP) 2015/259 határozata (2015. február 17.) a Vegyifegyver-tilalmi Szervezet (OPCW) tevékenységeinek a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni uniós stratégia végrehajtásának keretében történő támogatásáról (HL L 43., 2015.2.18., 14. o.).

(8)  A Tanács (KKBP) 2017/2302 határozata (2017. december 12.) a korábbi líbiai vegyifegyver-raktározó létesítményben elvégzendő tisztítási-ártalmatlanítási műveletek segítése céljából a Vegyifegyver-tilalmi Szervezet (OPCW) által folytatott tevékenységeknek a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni uniós stratégia végrehajtásának keretében történő támogatásáról (HL L 329., 2017.12.13., 49. o.).

(9)  A Tanács (KKBP) 2017/2303 határozata (2017. december 12.) az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa 2118 (2013) sz. határozatának és az OPCW Végrehajtó Tanácsa szíriai vegyi fegyverek megsemmisítéséről szóló EC-M-33/Dec 1 határozata folytatódó végrehajtásának a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni uniós stratégia végrehajtása keretében történő támogatásáról (HL L 329., 2017.12.13., 55. o.).

(10)  A Tanács (KKBP) 2019/538 határozata (2019. április 1.) a Vegyifegyver-tilalmi Szervezet (OPCW) tevékenységeinek a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni uniós stratégia végrehajtásának keretében történő támogatásáról (HL L 93., 2019.4.2., 3. o.).

(11)  A Tanács (KKBP) 2021/1026 határozata (2021. június 21.) a Vegyifegyver-tilalmi Szervezet (OPCW) kiberbiztonságra és -rezilienciára és információvédelemre vonatkozó programjának a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni uniós stratégia végrehajtásának keretében történő támogatásáról (HL L 224., 2021.6.24., 24. o.).

(12)  A Tanács (KKBP) 2018/1943 határozata (2018. december 10.) az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa 2118 (2013) sz. határozatának és az OPCW Végrehajtó Tanácsa szíriai vegyi fegyverek megsemmisítéséről szóló EC-M-33/Dec 1 határozata folytatódó végrehajtásának a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni uniós stratégia végrehajtása keretében történő támogatásáról szóló (KKBP) 2017/2303 határozat módosításáról (HL L 314., 2018.12.11., 58. o.).

(13)  A Tanács (KKBP) 2019/2112 határozata (2019. december 9.) az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa 2118 (2013) sz. Határozatának és az OPCW Végrehajtó Tanácsa szíriai vegyi fegyverek megsemmisítéséről szóló EC-M-33/Dec 1 határozata folytatódó végrehajtásának a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni uniós stratégia végrehajtása keretében történő támogatásáról szóló (KKBP) 2017/2303 határozat módosításáról (HL L 318., 2019.12.10., 159. o.).


MELLÉKLET

PROJEKTDOKUMENTUM

Az OPCW operatív hatékonysága műholdas képalkotás révén történő javításának támogatása

1.   Háttér

Az OPCW elemzési folyamatai megkövetelik a rendelkezésre álló legmegbízhatóbb módon szolgáltatott, bizonyító erejű információk megerősítését és ellenőrzését. Noha a műholdas képalkotás nem a bizonyító erejű információk egyetlen forrása, olyan mutatókkal és megerősítéssel szolgálhat, amelyek más forrásokból nem állnak rendelkezésre, így értékes analitikai betekintést nyújthat, amely felhasználható a vegyifegyver-tilalmi egyezmény (CWC) teljes körű végrehajtásának biztosításához. Ehhez kulcsfontosságú az elegendő intézményi kapacitás, a képalkotás és a képelemzés továbbá elősegítheti a missziók részletesebb és alaposabb megtervezését, a bevetett csapatok biztonsági kockázatainak csökkentését, valamint a költséghatékonyabb ellenőrzéshez szükséges bizonyító erejű információkat és elemzéseket.

Az OPCW a (KKBP) 2017/2303 tanácsi határozat végrehajtása során azokra az egyedülálló információkra támaszkodott, amelyeket a SATCEN képelemzése biztosít a missziók tervezéséhez és az információelemzéshez. A műholdas képalkotás segítette az OPCW arra irányuló erőfeszítéseit, hogy alaposabb tanúkihallgatásokat végezzen, megerősítse a tanúvallomásokat és pontosabban azonosítsa az érdeklődésre számot tartó helyeket. A Szíriai Arab Köztársaságról 2014 óta készült műholdas képek megerősítették a helyzetismeretet és a biztonságot, valamint csökkentették az OPCW helyszíni misszióinak kockázatait a meglátogatandó/megvizsgálandó helyszínek tekintetében. A képelemzésnek a műveleti tervezésbe való beépítése lehetővé tette az OPCW-csapatok számára, hogy a helyszínen finomhangolják tevékenységeiket azáltal, hogy a csapat tagjai számára közel valós idejű képeket biztosítanak a telepítésük területéről. Bebizonyosodott, hogy a képelemzés az OPCW elemzési erőfeszítéseit támogató eszköz, és a jövőben is ez lesz.

Emellett a feltételezett használat eseteinek kivizsgálása még várat magára, mint ahogy a Végrehajtó Tanácsnak a további helyszíni látogatásokat, tényfeltáró missziókat és vizsgálatokat előíró határozatai is, amelyek továbbra is műholdas képalkotási támogatást igényelnek. A SATCEN által biztosított egyedülálló elemzési képességek lehetővé tették az OPCW megbízott csoportjai számára, hogy megerősítsék a más forrásokból származó információkat, és alaposabban elemezzék a Szíriai Arab Köztársaságban történő feltételezett használat eseteit. A műholdas képek elemzése nélkülözhetetlennek bizonyult a Szíriai Arab Köztársaságban tevékenykedő OPCW-csapatok számára. A Szíriai Arab Köztársasággal kapcsolatos, a megbízatásának részét képező tevékenységein túlmenően az OPCW a vegyi fegyverek Szíriai Arab Köztársaságon kívüli állítólagos használata esetén a műholdas képek elemzésének növekvő szerepét irányozza elő a CWC IX. cikkéhez kapcsolódó tevékenységek (konzultációk, együttműködés és tényfeltárás) végrehajtásának megkönnyítése érdekében, továbbá a vegyi fegyverekkel rendelkező államoknak a CWC-hez való esetleges jövőbeli csatlakozás esetén is.

2.   A projekt célja

2.1.   A projekt átfogó céljai

A projekt átfogó célja, hogy biztosítsa a titkárság számára az ahhoz szükséges kapacitást, hogy elősegítse a CWC IX. cikkének (konzultációk, együttműködés és tényfeltárás) és az OPCW Végrehajtó Tanácsa kapcsolódó határozatainak végrehajtását olyan képi szolgáltatások biztosítása révén, amelyek kezelik a missziókkal kapcsolatos helyzetismereti hiányosságokat, mégpedig oly módon, hogy hozzájárulnak az OPCW telepítésre vonatkozó sebezhetőségének csökkentéséhez és maximalizálják az OPCW elemzési hatékonyságát.

2.2.   Egyedi célok

A tényekkel való alátámasztásnak, illetve a megállapítások megerősítésének forrásául szolgáló képelemzés révén az OPCW azon képességének bővítése, hogy támogatni tudja az OPCW megbízatásának részét képező tevékenységeket (a nyilatkozatokat értékelő csoportot, a tényfeltáró missziót, a vizsgálati és azonosítási csoportot stb.),

a biztonság és az ellenőrzési pontosságba vetett bizalom növelése érdekében célzott képelemzés alkalmazása az érdeklődésre számot tartó területeken (helyszínek, útvonalak stb.), az OPCW megbízatásának részét képező missziók (a feltételezett használat esetei, a rendkívüli ellenőrzések, a technikai segítségnyújtó látogatások stb.) tervezése során.

2.3.   Eredmények

A várt eredmények, amelyekhez a projekt hozzájárul, a következők:

A célzott bizonyítékokkal kapcsolatos képek és elemzések felhasználása annak céljából, hogy információkkal lássák el és megerősítsék a csoportok megállapításait és ellenőrzési folyamatait,

a biztonsági kockázatok minimálisra csökkentése és a helyzetismeret növelése az OPCW-missziók lehető leghatékonyabb tervezésének elősegítése érdekében.

3.   A tevékenységek leírása

1. tevékenység – Annak lehetővé tétele, hogy az OPCW – képalkotási kapacitás révén – hatékonyan el tudja látni a megfelelő felügyeletet, és biztosítani tudja a szükséges jelentéstételt az OPCW döntéshozatali szervei (a Végrehajtó Tanács és a Részes Államok Értekezlete) számára

E tevékenység célja, hogy képek és képelemzések révén biztosítsa az OPCW számára az ahhoz szükséges kapacitást, hogy információkat nyújtson a bizonyítékok elemzésére irányuló célzott tevékenységekhez, miközben optimalizálja az OPCW által a missziók hatékonyságának növelése és a sebezhetőség csökkentése érdekében végzett tervezést (elosztás és erőfeszítések).

2. tevékenység – Annak lehetővé tétele, hogy az OPCW – képalkotási kapacitás révén – pontosan, hatékonyan és biztonságosan tudja végezni az ellenőrzési tevékenységeket, és biztosítani tudja a részes államok számára a kért támogatást

E tevékenység a következőkre összpontosít: a részes államok által benyújtott, a CWC keretébe tartozó különböző tényfeltárási kérelmekhez (a feltételezett használat esetei, a rendkívüli ellenőrzések, a technikai segítségnyújtó látogatások stb.) kapcsolódó képi szolgáltatások – szükség szerint történő – nyújtása, valamint az OPCW által a missziók hatékonyságának növelése és a sebezhetőség csökkentése érdekében végzett tervezés (elosztás és erőfeszítések) optimalizálása.

4.   Időtartam

Az e projekten keresztül finanszírozott végrehajtás teljes becsült időtartama a megkezdéstől a lezárásig várhatóan 48 hónap.

5.   Kedvezményezettek

A projekt kedvezményezettjei az OPCW Technikai Titkárságának személyzete és csapatai, valamint a CWC végrehajtásában érdekelt felek lesznek, beleértve a részes államokat is.

6.   Az EU láthatósága

Az OPCW – észszerű biztonsági megfontolások és a projekt számára rendelkezésre álló láthatósági/kommunikációs intézkedések mellett – minden megfelelő intézkedést megtesz annak közismertté tétele érdekében, hogy e projektet az Unió finanszírozta.


2021.11.26.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 421/70


A TANÁCS (KKBP) 2021/2074 HATÁROZATA

(2021. november 25.)

a hágai magatartási kódexnek és a ballisztikus rakéták elterjedése elleni küzdelemnek a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni EU-stratégia végrehajtása keretében történő támogatásáról szóló (KKBP) 2017/2370 határozat módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 28. cikke (1) bekezdésére és 31. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2017. december 18-án elfogadta a (KKBP) 2017/2370 határozatot (1), amellyel bizonyos projektek technikai végrehajtásával a Fondation pour la recherche stratégique-ket (Stratégiai Kutatási Alapítvány, a továbbiakban: az Alapítvány) bízta meg.

(2)

A (KKBP) 2017/2370 határozat 3. cikkének (3) bekezdésével összhangban 2017. december 21-én került sor az Alapítvánnyal a támogatási megállapodás aláírására. A támogatási megállapodás hatálya a tervek szerint 2020. december 21-én járt volna le.

(3)

Az Alapítvány 2020. május 26-án kérelmezte a (KKBP) 2017/2370 határozat végrehajtási időszakának 2021. december 20-ig történő meghosszabbítását. A kért meghosszabbítás oka a Covid19-világjárvány volt és különösen az említett határozat 1. cikkében említett több tevékenység elhalasztása, valamint az, hogy a célországok nemzeti közigazgatási szervei – az említett világjárvány miatt előállt bizonytalan helyzetben – vonakodtak az ezen tevékenységek megszervezésével kapcsolatos megbeszélések lefolytatásától.

(4)

A Tanács 2020. július 20-án elfogadta a (KKBP) 2017/2370 határozatot módosító (KKBP) 2020/1066 határozatot (2), amely 2021. december 20-ig meghosszabbította az előbbi határozat hatályát.

(5)

Tekintettel arra, hogy a Covid19-világjárvány által előidézett helyzet és az ahhoz kapcsolódó utazási korlátozások továbbra is kihatnak az Alapítvány tervezett tevékenységeire, az Alapítvány 2021. szeptember 27-én a (KKBP) 2017/2370 határozat hatályának további – 13 hónappal, azaz 2023. január 21-ig történő – meghosszabbítását kérte.

(6)

A (KKBP) 2017/2370 határozat 1. cikkében említett tevékenységek 2023. január 21-ig történő folytatása nem jár pénzügyi forrásokat érintő következményekkel.

(7)

A (KKBP) 2017/2370 határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A (KKBP) 2017/2370 határozat 5. cikke (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   Ez a határozat 2023. január 21-ével hatályát veszti.”

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2021. november 25-én.

a Tanács részéről

az elnök

Z. POČIVALŠEK


(1)  A Tanács (KKBP) 2017/2370 határozata (2017. december 18.) a hágai magatartási kódexnek és a ballisztikus rakéták elterjedése elleni küzdelemnek a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni EU-stratégia végrehajtása keretében történő támogatásáról (HL L 337., 2017.12.19., 28. o.).

(2)  A Tanács (KKBP) 2020/1066 határozata (2020. július 20.) a hágai magatartási kódexnek és a ballisztikus rakéták elterjedése elleni küzdelemnek a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni EU-stratégia végrehajtása keretében történő támogatásáról szóló (KKBP) 2017/2370 határozat módosításáról (HL L 234. I., 2020.7.21., 1. o.).


2021.11.26.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 421/72


A TANÁCS (KKBP) 2021/2075 HATÁROZATA

(2021. november 25.)

a fegyverek és lőszerek nyílt nemzetközi szabványok szerinti kezelését hitelesítő, nemzetközileg elismert rendszer kifejlesztésének támogatásáról szóló (KKPB) 2020/979 határozat módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 28. cikke (1) bekezdésére és 31. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2020. július 7-én elfogadta a (KKBP) 2020/979 határozatot (1), amely határozat egy két szakaszból álló projektet irányoz elő. Az I. szakasz egy nemzetközileg elismert fegyver- és lőszerkezelési hitelesítési rendszer kifejlesztésének a megvalósíthatóságát tanulmányozza.

(2)

A (KKBP) 2020/979 határozat előírja, hogy a projekt nemzetközileg elismert fegyver- és lőszerkezelési hitelesítési rendszer létrehozása koncepciójának kifejlesztését tartalmazó II. szakaszának a végrehajtása jóváhagyható, amennyiben a Tanács a megvalósíthatósági tanulmány alapján így dönt.

(3)

A (KKBP) 2020/979 határozat által engedélyezett tanulmány igazolta a fegyver- és lőszerkezelési hitelesítési rendszer kifejlesztésének megvalósíthatóságát, és rámutatott számos olyan elemre, amelyeket a terv megvalósítása céljából figyelembe kell majd venni. A II. szakaszban kidolgozásra kerül a fegyver- és lőszerkezelési hitelesítési rendszer javasolt kerete, valamint a rendszer fejlesztésének terve. Ezen eredmények célja a fegyver- és lőszerkezelési hitelesítési rendszer kiépítésére irányuló jövőbeli erőfeszítések támogatása és irányítása lesz.

(4)

A Tanácsnak a megvalósíthatósági tanulmány eredményei alapján kell döntenie a projekt II. szakaszának végrehajtásáról.

(5)

A (KKBP) 2020/979 határozat a 3. cikk (4) bekezdésében említett finanszírozási megállapodás megkötésének időpontját követő 14 hónap elteltével hatályát veszti, amennyiben a Tanács a projekt II. szakasza végrehajtásának lehetővé tétele céljából nem határoz annak meghosszabbításáról.

(6)

A (KKBP) 2020/979 határozat 1. cikkében említett tevékenységek a pénzügyi forrásokat érintő implikációk nélkül folytathatók 2022. november 30-ig.

(7)

A (KKBP) 2020/979 határozatot ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A (KKBP) 2020/979 határozat a következőképpen módosul:

1.

Az 1. cikk (1) bekezdésének második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A projekt két szakaszból áll, az »I. szakasz«-ból és a »II. szakasz«-ból.

az I. szakaszban, azaz a végrehajtás első évében egy nemzetközileg elismert fegyver- és lőszerkezelési hitelesítési rendszer kifejlesztésére vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány készült a megfelelő kockázat- és minőségértékelési módszerek és eszközök lehetőségeinek megvizsgálása céljából;

a II. szakaszban – az I. szakaszban készült megvalósíthatósági tanulmány eredményei alapján – a nemzetközileg elismert fegyver- és lőszerkezelési hitelesítési rendszer megvalósítási terve kerül kidolgozásra.”;

2.

A 3. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2)

A projekt I. szakaszának finanszírozására szolgáló összeg 821 872 EUR. A projekt II. szakaszának finanszírozására szolgáló összeg 820 237 EUR.”;

3.

Az 5. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„5. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Ez a határozat 2022. november 30-ával hatályát veszti.”

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2021. november 25-én.

a Tanács részéről

az elnök

Z. POČIVALŠEK


(1)  A Tanács (KKPB) 2020/979 határozata (2020. július 7.) a fegyverek és lőszerek nyílt nemzetközi szabványok szerinti kezelését hitelesítő, nemzetközileg elismert rendszer kifejlesztésének támogatásáról (HL L 218., 2020.7.8., 1. o.).


Helyesbítések

2021.11.26.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 421/74


Helyesbítés az Igazságos Átmenet Alap létrehozásáról szóló, 2021. június 24-i (EU) 2021/1056 európai parlamenti és tanácsi rendelethez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 231., 2021. június 30. )

A 18. oldalon, a III. mellékletben, a „REGIO közös kimeneti mutatók (RCO) és REGIO közös eredménymutatók (RCR)” táblázat, „Kimenetek” oszlopa, RCO 121 sorában:

a következő szövegrész:

„RCO 121 – A 2003/87/EK irányelv I. mellékletében felsorolt tevékenységekből származó üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentése érdekében támogatott vállalkozások”,

helyesen:

„RCO 121a – A 2003/87/EK irányelv I. mellékletében felsorolt tevékenységekből származó üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentése érdekében támogatott vállalkozások”.


2021.11.26.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 421/75


Helyesbítés az Európai Szociális Alap Plusz (ESZA+) létrehozásáról és az 1296/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. június 24-i (EU) 2021/1057 európai parlamenti és tanácsi rendelethez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 231., 2021. június 30. )

Az 57. oldalon, a III. mellékletben az 1. Kimeneti mutatók pont 1.2.2. alpontjában:

a következő szövegrész:

„1.2.2.

az ESZA+ által társfinanszírozott élelmiszerek részaránya a kedvezményezetteknek kiosztott élelmiszerek teljes mennyiségéből (%-ban).”,

helyesen:

„1.2.2.

az ESZA+ által társfinanszírozott élelmiszerek részaránya a kedvezményezettek által kiosztott élelmiszerek teljes mennyiségéből (%-ban).”