ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 68

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

64. évfolyam
2021. február 26.


Tartalom

 

I   Jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/337 rendelete (2021. február 16.) a Covid19-válságot követő helyreállítás támogatása érdekében az (EU) 2017/1129 rendeletnek az uniós helyreállítási tájékoztató és a pénzügyi közvetítőkre vonatkozó célzott kiigazítások tekintetében történő, valamint a 2004/109/EK irányelvnek az egységes elektronikus beszámolási formátum éves pénzügyi beszámolók elkészítéséhez való használata tekintetében történő módosításáról ( 1 )

1

 

 

IRÁNYELVEK

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/338 irányelve (2021. február 16.) a 2014/65/EU irányelv tájékoztatási követelmények, termékirányítás és pozíciólimitek tekintetében, valamint a 2013/36/EU és az (EU) 2019/878 irányelv befektetési vállalkozásokra való alkalmazása tekintetében, a Covid19-válság utáni helyreállítás elősegítése érdekében történő módosításáról ( 1 )

14

 

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács (EU) 2021/339 végrehajtási rendelete (2021. február 25.) a Fehéroroszországra vonatkozó korlátozó intézkedésekről szóló 765/2006/EK rendelet 8a. cikkének végrehajtásáról

29

 

*

A Bizottság (EU) 2021/340 felhatalmazáson alapuló rendelete (2020. december 17.) az (EU) 2019/2013, az (EU) 2019/2014, az (EU) 2019/2015, az (EU) 2019/2016, az (EU) 2019/2017 és az (EU) 2019/2018 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az elektronikus kijelzők, a háztartási mosógépek és háztartási mosó-szárítógépek, a fényforrások, a hűtőkészülékek, a háztartási mosogatógépek és a kiskereskedelmi használatra szánt hűtőkészülékek energiacímkézésére vonatkozó követelmények tekintetében történő módosításáról ( 1 )

62

 

*

A Bizottság (EU) 2021/341 rendelete (2021. február 23.) az (EU) 2019/424, az (EU) 2019/1781, az (EU) 2019/2019, az (EU) 2019/2020, az (EU) 2019/2021, az (EU) 2019/2022, az (EU) 2019/2023 és az (EU) 2019/2024 rendeletnek a szerverek és az adattárolók, az elektromos motorok és a frekvenciaváltók, a hűtőkészülékek, a fényforrások és különálló vezérlőegységek, az elektronikus kijelzők, a háztartási mosogatógépek, a háztartási mosógépek és háztartási mosó-szárítógépek, valamint a kiskereskedelmi használatra szánt hűtőkészülékek környezettudatos tervezésére vonatkozó rendelkezések tekintetében történő módosításáról ( 1 )

108

 

*

A Bizottság (EU) 2021/342 végrehajtási rendelete (2021. február 25.) a Thaiföldi Királyságból származó egyes elkészített vagy tartósított morzsolt csemegekukorica-termékek behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vámnak a River Kwai International Food Industry Co., Ltd tekintetében történő, az (EU) 2016/1036 európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikkének (3) bekezdésével összhangban újból megindított időközi felülvizsgálatot követő újbóli kivetéséről

149

 

*

A Bizottság (EU) 2021/343 végrehajtási rendelete (2021. február 25.) a Lactobacillus buchneri DSM 29026 készítmény valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről ( 1 )

157

 

*

A Bizottság (EU) 2021/344 végrehajtási rendelete (2021. február 25.) a szorbitán-monolaurát valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről ( 1 )

160

 

*

A Bizottság (EU) 2021/345 végrehajtási rendelete (2021. február 25.) a nátrium-kloridból elektrolízissel előállított aktív klór 2., 3., 4. és 5. terméktípusba tartozó biocid termékekben felhasználható hatóanyagként történő jóváhagyásáról ( 1 )

163

 

*

A Bizottság (EU) 2021/346 végrehajtási rendelete (2021. február 25.) a Lactobacillus parafarraginis DSM 32962 készítmény valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről ( 1 )

167

 

*

A Bizottság (EU) 2021/347 végrehajtási rendelete (2021. február 25.) a hipoklórossavból felszabaduló aktív klór 2., 3., 4. és 5. terméktípusba tartozó biocid termékekben felhasználható hatóanyagként történő jóváhagyásáról ( 1 )

170

 

*

A Bizottság (EU) 2021/348 végrehajtási rendelete (2021. február 25.) a karbendazimnak a 7. és 10. terméktípusba tartozó biocid termékekben felhasználható létező hatóanyagként történő jóváhagyásáról ( 1 )

174

 

*

A Bizottság (EU) 2021/349 végrehajtási rendelete (2021. február 25.) az 1484/95/EK rendeletnek a baromfihús- és tojáságazatban alkalmazandó, valamint a tojásalbuminra vonatkozó irányadó árak meghatározása tekintetében történő módosításáról

179

 

*

A Bizottság (EU) 2021/350 végrehajtási rendelete (2021. február 25.) az ISIL-lel (Dáissal) és az al-Kaida szervezetekkel összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 318. alkalommal történő módosításáról

182

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Tanács (EU) 2021/351 határozata (2021. február 22.) a kikötő szerinti államoknak a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat megelőzésére, megakadályozására és felszámolására irányuló intézkedéseiről szóló megállapodás részes feleinek ülésein az Európai Unió nevében elfogadandó álláspontról

184

 

*

A Tanács (KKBP) 2021/352 határozata (2021. február 25.) az Európai Unió Afrika szarváért felelős különleges képviselője megbízatásának meghosszabbításáról szóló (KKBP) 2018/905 határozat módosításáról

187

 

*

A Tanács (KKBP) 2021/353 határozata (2021. február 25.) a Fehéroroszországgal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2012/642/KKBP határozat módosításáról

189

 

*

A Bizottság (EU) 2021/354 végrehajtási határozata (2021. február 25.) a propikonazol 8. terméktípusba tartozó biocid termékekben történő felhasználására vonatkozó jóváhagyás érvényességi idejének meghosszabbításáról ( 1 )

219

 

*

A Bizottság (EU) 2021/355 határozata (2021. február 25.) az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 11. cikkének (3) bekezdésével összhangban történő átmeneti ingyenes kiosztását szolgáló nemzeti végrehajtási intézkedésekről (az értesítés a C(2021) 1215. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

221

 

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

Az egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, és másrészről Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága közötti kereskedelmi és együttműködési megállapodással létrehozott partnerségi tanács 1/2021 határozata (2021. február 23.) az ideiglenes alkalmazás megszűnésének a kereskedelmi és együttműködési megállapodás szerinti időpontja tekintetében [2021/356]

227

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg.

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Jogalkotási aktusok

RENDELETEK

2021.2.26.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 68/1


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2021/337 RENDELETE

(2021. február 16.)

a Covid19-válságot követő helyreállítás támogatása érdekében az (EU) 2017/1129 rendeletnek az uniós helyreállítási tájékoztató és a pénzügyi közvetítőkre vonatkozó célzott kiigazítások tekintetében történő, valamint a 2004/109/EK irányelvnek az egységes elektronikus beszámolási formátum éves pénzügyi beszámolók elkészítéséhez való használata tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 114. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

rendes jogalkotási eljárás keretében (2),

mivel:

(1)

A Covid19-világjárvány rendkívüli mértékben sújtja a tagállamok lakosságát, vállalkozásait, egészségügyi rendszereit és gazdaságait. Az „Európa nagy pillanata: Helyreállítás és felkészülés – a jövő generációért” című, 2020. május 27-i közleményében a Bizottság hangsúlyozta, hogy a likviditás és a finanszírozási eszközökhöz való hozzáférés folyamatos kihívást fog jelenteni. Emiatt létfontosságú a Covid19-világjárvány által okozott súlyos gazdasági sokk utáni helyreállítás támogatása a pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó meglévő uniós jogszabályok célzott módosítása révén. E módosítások intézkedéscsomagot alkotnak, és elfogadásukra „tőkepiaci helyreállítási csomag” néven kerül sor.

(2)

Az (EU) 2017/1129 európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) megállapítja az értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy azoknak a valamely tagállamban lévő vagy működő szabályozott piacra történő bevezetésekor közzéteendő tájékoztató készítésére, jóváhagyására és terjesztésére vonatkozó követelményeket. Az intézkedéscsomag részeként, amelynek célja, hogy segítse a kibocsátókat a Covid19-világjárvány okozta gazdasági sokkot követő helyreállítás során, a tájékoztatóra vonatkozó szabályozás célzott módosításaira van szükség. Az említett módosításoknak lehetővé kell tenniük, hogy a kibocsátók és a pénzügyi közvetítők csökkenteni tudják költségeiket, és forrásokat tudjanak felszabadítani közvetlenül a Covid19- világjárványt követően a helyreállítási szakaszhoz. Az említett módosításoknak összhangban kell maradniuk az (EU) 2017/1129 rendelet átfogó célkitűzéseivel, a tőkepiacokon keresztül történő tőkebevonás elősegítése, a magas szintű fogyasztó- és befektetővédelem biztosítása, a felügyeleti konvergencia tagállamokban való előmozdítása, valamint a belső piac megfelelő működésének biztosítása érdekében. Az említett módosításoknak emellett teljes mértékben figyelembe kell venniük, hogy a Covid19- világjárvány milyen mértékben befolyásolta a kibocsátók jelenlegi helyzetét és jövőbeli kilátásait.

(3)

A Covid19-válság törékenyebbé és sebezhetőbbé teszi az uniós vállalkozásokat, különösen a kis- és középvállalkozásokat (kkv-k) és a startupokat. Adott esetben az uniós vállalkozások – és különösen a kkv-k, köztük a startupok és a közepes tőkeértékű vállalatok – számára rendelkezésre álló finanszírozási források elősegítése és diverzifikálása érdekében az indokolatlan akadályok felszámolása és a túlzott adminisztratív teher csökkentése javíthatja az uniós vállalkozások részvénypiacra jutási képességét, azon felül, hogy diverzifikáltabb, hosszabb távú és versenyképesebb befektetési lehetőségekhez való hozzáférést tesz lehetővé a lakossági és a nagybefektetők számára. E tekintetben e rendeletnek arra is törekednie kell, hogy megkönnyítse a potenciális befektetők számára a vállalati befektetési lehetőségek megismerését, mivel a potenciális befektetők gyakran nehezen tudják értékelni a rövid üzleti múlttal rendelkező startup vállalatokat és kisvállalkozásokat, ami kevesebb innovatív lehetőséget eredményez, különösen a vállalkozást indító személyek számára.

(4)

A hitelintézetek eddig is aktívan részt vettek a finanszírozásra szoruló vállalkozások támogatására irányuló erőfeszítésben, és várhatóan a helyreállítás egyik alappillérét fogják képezni. Az (EU) 2017/1129 rendelet mentességet biztosít a hitelintézetek számára a tájékoztató közzétételére vonatkozó kötelezettség alól egyes, tulajdonviszonyt megtestesítőnek nem minősülő, folyamatosan vagy ismétlődő módon kibocsátott értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattétel vagy ezen értékpapírok szabályozott piacra történő bevezetése esetén, egy 12 hónapos időszakra számítva összesen legfeljebb 75 millió EUR-t kitevő összegig. Ezt a mentességi küszöbértéket korlátozott időtartamra meg kell emelni a hitelintézetek tőkebevonásának előmozdítása és annak érdekében, hogy legyen mozgásterük a reálgazdaságban működő ügyfeleik támogatására. Mivel az említett mentességi küszöbérték alkalmazása a helyreállítási szakaszra korlátozódik, indokolt, hogy az csak korlátozott időtartamon át, 2022. december 31-ig álljon rendelkezésre.

(5)

A Covid19-világjárvány súlyos gazdasági hatásainak haladéktalan kezelése érdekében olyan intézkedéseket kell bevezetni, amelyek megkönnyítik a reálgazdaságba irányuló befektetéseket, lehetővé teszik a vállalkozások gyors feltőkésítését az Unióban, és biztosítják, hogy a kibocsátók a helyreállítás korai szakaszában ki tudják használni a nyilvános piacok kínálta lehetőségeket. E célkitűzések elérése érdekében célszerű létrehozni egy új, rövid formájú tájékoztatót „uniós helyreállítási tájékoztató” néven, amelyet, miközben kezeli a kifejezetten a Covid19-világjárvány nyomán felmerülő gazdasági és pénzügyi problémákat, a kibocsátók könnyen el tudnak készíteni, a kibocsátókat finanszírozni szándékozó befektetők – különösen a lakossági befektetők –könnyen meg tudnak érteni, az illetékes hatóságok pedig könnyen tudnak ellenőrizni és jóváhagyni. Az uniós helyreállítási tájékoztatót elsősorban az újratőkésítést elősegítő eszköznek kell tekinteni, amelyet az illetékes hatóságok gondosan nyomon követnek annak biztosítása érdekében, hogy a befektetők tájékoztatására vonatkozó követelmények teljesüljenek. Fontos, hogy az (EU) 2017/1129 rendelet e rendeletben foglalt módosításai nem használhatók fel az (EU) 2017/1129 rendelet ütemezett felülvizsgálatának és esetleges módosításának helyettesítésére, amelyet teljeskörű hatásvizsgálatnak kell kísérnie. E tekintetben nem lenne helyénvaló – a Covid19-világjárvány hatására vonatkozó információk kivételével – olyan további elemekkel egészíteni ki a közzétételi szabályozást, amelyeket az említett rendelet vagy az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (4) nem ír elő. Ilyen elemeket csak abban az esetben lehet bevezetni, ha a Bizottság az (EU) 2017/1129 rendeletnek az említett rendelet 48. cikkében előírt felülvizsgálata alapján jogalkotási javaslatot terjeszt elő.

(6)

Fontos összehangolni a lakossági befektetői információkat és a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokat a különböző pénzügyi termékek és jogszabályok tekintetében, valamint biztosítani a teljeskörű befektetési választási lehetőséget és az összehasonlíthatóságot az Unióban. Emellett az (EU) 2017/1129 rendelet tervezett felülvizsgálata során figyelembe kell venni a fogyasztók és a lakossági befektetők védelmét annak érdekében, hogy harmonizált, egyszerű és könnyen érthető információs dokumentumok álljanak valamennyi lakossági befektető rendelkezésére.

(7)

A környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) tényezőkről a vállalkozások által szolgáltatott információk egyre fontosabbak a befektetők számára ahhoz, hogy mérjék befektetéseik fenntarthatósági hatását, és a fenntarthatósági megfontolásokat beépítsék a befektetésekkel kapcsolatos döntéshozatali folyamataikba és kockázatkezelésükbe. Ennek következtében a vállalkozásokra egyre nagyobb nyomás nehezedik, hogy reagáljanak mind a befektetők, mind a hitelintézetek ESG-tényezőkkel kapcsolatos igényeire, és meg kell felelniük az ESG-közzétételekre vonatkozó számos standardnak, amelyek gyakran széttöredezettek és következetlenek. Ezért a fenntarthatósággal kapcsolatos információk vállalkozások általi közzétételének javítása és az (EU) 2017/1129 rendeletben az ilyen közzétételre vonatkozóan előírt követelmények harmonizálása érdekében, ugyanakkor figyelembe véve a pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó egyéb uniós jogszabályokat is, a Bizottságnak az (EU) 2017/1129 rendelet általa végzett felülvizsgálata keretében értékelnie kell, hogy helyénvaló-e a fenntarthatósággal kapcsolatos információkat belefoglalni az (EU) 2017/1129 rendeletbe, és értékelnie kell, hogy helyénvaló-e jogalkotási javaslatot tenni annak érdekében, hogy biztosítani lehessen a fenntarthatósági célokkal való koherenciát és a fenntarthatósággal kapcsolatos információk összehasonlíthatóságát az Unió pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályaiban.

(8)

Azon vállalkozások, amelyek részvényeit szabályozott piacon bevezették, vagy amelyek részvényeivel kkv-tőkefinanszírozási piacon folyamatosan kereskedtek legalább a részvény-ajánlattételt vagy a szabályozott piacra való bevezetést megelőző 18 hónapban, kötelesek voltak betartani az időszakos és folyamatos közzétételre vonatkozóan az 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben (5), a 2004/109/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (6), valamint – a kkv-tőkefinanszírozási piac kibocsátói esetében – az (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben (7) meghatározott követelményeket. Így a tájékoztató előírt tartalmának jelentős része már nyilvánosan hozzáférhető lesz, és a befektetők ezen információk alapján fognak kereskedni. Ezért az uniós helyreállítási tájékoztatót kizárólag a másodlagos részvénykibocsátás esetében kell használni. Az uniós helyreállítási tájékoztatónak elő kell segítenie a tőkefinanszírozást, és így lehetővé kell tennie a vállalkozásoknak a gyors feltőkésítést. Az uniós helyreállítási tájékoztató nem teheti lehetővé a kibocsátók számára a kkv-tőkefinanszírozási piacról valamely szabályozott piacra való váltást. Mindemellett az uniós helyreállítási tájékoztatónak kizárólag olyan alapvető információkra kell összpontosítania, amelyek lehetővé teszik, hogy a befektetők megalapozott befektetési döntéseket tudjanak hozni. Mindazonáltal adott esetben a kibocsátóknak vagy ajánlattevőknek foglalkozniuk kell azzal, hogy a Covid19-világjárvány hogyan befolyásolta a kibocsátók üzleti tevékenységeit, valamint azzal, hogy a világjárvány a jövőben várhatóan milyen hatást gyakorol – ha gyakorol egyáltalán – a kibocsátók üzleti tevékenységeire.

(9)

Annak érdekében, hogy hatékony eszközt jelentsen a kibocsátók számára, az uniós helyreállítási tájékoztatónak egységes, korlátozott méretű dokumentumnak kell lennie, lehetővé kell tennie a hivatkozások alkalmazását, és részesülnie kell azokból az előnyökből, amelyeket a részvények Európa-szerte történő nyilvános ajánlattételére vagy szabályozott piacra történő bevezetésére vonatkozó engedély kínál.

(10)

Az uniós helyreállítási tájékoztatóba bele kell foglalni egy, a befektetők, különösen a lakossági befektetők számára hasznos információkat tartalmazó rövid összefoglalót. Ezt az összefoglalót az uniós helyreállítási tájékoztató elején kell szerepeltetni, és olyan kiemelt információkra kell összpontosítania, amelyek alapján a befektetők el tudják dönteni, hogy a részvények mely nyilvános ajánlattételét és szabályozott piacra történő bevezetését tanulmányozzák részletesebben, majd ezt követően az uniós helyreállítási tájékoztatót teljes egészében át tudják tekinteni döntésük meghozatalához. A kiemelt információknak tájékoztatást kell adniuk különösen a Covid19-világjárvány esetleges üzleti és pénzügyi hatásáról, valamint esetleges várható jövőbeli hatásáról. Az uniós helyreállítási tájékoztatónak biztosítania kell a lakossági befektetők védelmét az (EU) 2017/1129 rendelet vonatkozó rendelkezéseinek betartásával, elkerülve ugyanakkor a túlzott adminisztratív terheket. E tekintetben elengedhetetlen, hogy az összefoglaló ne csökkentse a befektetővédelmet, és ne keltsen félrevezető benyomást a befektetőkben. A kibocsátóknak vagy ajánlattevőknek ezért nagyfokú gondossággal kell eljárniuk az említett összefoglaló elkészítése során.

(11)

mivel az uniós helyreállítási tájékoztató lényegesen kevesebb információt nyújtana, mint a másodlagos kibocsátás esetén alkalmazandó egyszerűsített közzétételi szabályozás szerinti egyszerűsített tájékoztató, a kibocsátók nem használhatják azt az erősen hígító hatású részvénykibocsátásokra, amelyek jelentős hatást gyakorolnak a kibocsátó tőkeszerkezetére, kilátásaira és pénzügyi helyzetére. Az uniós helyreállítási tájékoztató használatát ezért az olyan ajánlattételekre kell korlátozni, amelyek a forgalomban lévő tőke legfeljebb 150 %-ából állnak. E rendeletben meg kell állapítani e küszöbérték kiszámításának pontos kritériumait.

(12)

Az uniós helyreállítási tájékoztatóra vonatkozó szabályozás értékelését alátámasztó adatok gyűjtése érdekében az uniós helyreállítási tájékoztatót be kell vonni az (EU) 2017/1129 rendelet 21. cikkének (6) bekezdésében említett tárolási mechanizmusba. A tárolási mechanizmus megváltoztatásával járó adminisztratív terhek csökkentése érdekében az uniós helyreállítási tájékoztatóhoz ugyanazokat az adatokat fel kell tudni használni, mint amelyeket az (EU) 2017/1129 rendelet 14. cikke a másodlagos kibocsátási tájékoztató esetében meghatároz, feltéve, hogy a tájékoztatók két típusa továbbra is egyértelműen elkülönül egymástól.

(13)

Az uniós helyreállítási tájékoztatónak – az értékpapírok, kibocsátók, ajánlattételek és bevezetések különböző típusainak sajátosságaira tekintettel – a tájékoztatók (EU) 2017/1129 rendeletben meghatározott egyéb formáit kell kiegészítenie. Következésképpen – kifejezett eltérő rendelkezés hiányában – az (EU) 2017/1129 rendelet szerinti „tájékoztató” fogalmát a tájékoztatók valamennyi különböző formájára való hivatkozásként kell értelmezni, beleértve az e rendeletben meghatározott uniós helyreállítási tájékoztatót is.

(14)

Az (EU) 2017/1129 rendelet előírja a pénzügyi közvetítők számára, hogy tájékoztassák a befektetőket arról, hogy a tájékoztató kiegészítésére kerülhet sor, és – bizonyos körülmények között – a kiegészítés közzétételének napján vegyék fel a kapcsolatot a befektetőkkel. A befektetőkkel való kapcsolatfelvétel határideje, valamint azon befektetők körének meghatározása, akikkel kapcsolatba kell lépni, nehézséget okozhat a pénzügyi közvetítők számára. A pénzügyi közvetítők támogatása és forráshoz jutásának biztosítása – ugyanakkor a magas szintű befektetővédelem fenntartása – érdekében arányosabb szabályozást kell megállapítani. Különösen azt kell tisztázni, hogy a pénzügyi közvetítőknek legkésőbb az első jegyzési időszak lezárásakor kapcsolatba kell lépniük az értékpapírokat vásárló vagy jegyző befektetőkkel. Első jegyzési időszak alatt azt az időszakot kell érteni, amely alatt a kibocsátó vagy az ajánlattevő a tájékoztatóban előírtaknak megfelelően értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételt tesz, és az első jegyzési időszak fogalmából ki kell zárni azokat a későbbi időszakokat, amelyek során az értékpapírokat továbbértékesítik a piacon. Az első jegyzési időszaknak magában kell foglalnia az értékpapírok elsődleges és másodlagos kibocsátását is. Az említett szabályozásnak pontosítania kell, hogy a pénzügyi közvetítőknek kiegészítés közzétételekor mely befektetőkkel kell felvenniük a kapcsolatot, és meg kell hosszabbítania az említett befektetőkkel való kapcsolatfelvétel határidejét. Az e rendeletben előírt új szabályozástól függetlenül az (EU) 2017/1129 rendelet hatályos rendelkezései – amelyek biztosítják, hogy a kiegészítés az összes befektető számára hozzáférhető legyen, azáltal, hogy előírják a kiegészítés nyilvánosan elérhető weboldalon való közzétételét – továbbra is alkalmazandók.

(15)

Mivel az uniós helyreállítási tájékoztatókra vonatkozó szabályozás a helyreállítási szakaszra korlátozódik, indokolt, hogy e szabályozás 2022. december 31-én hatályát veszítse. Az uniós helyreállítási tájékoztatók folytonosságának biztosítása érdekében az uniós helyreállítási tájékoztatókra vonatkozó szabályozás hatályvesztése előtt jóváhagyott uniós helyreállítási tájékoztatók esetében biztosítani kell a szerzett jogokra vonatkozó rendelkezés érvényesülését.

(16)

A Bizottságnak 2022. július 21-ig jelentést kell benyújtania az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az (EU) 2017/1129 rendelet alkalmazásáról, adott esetben jogalkotási javaslat kíséretében. E jelentésnek többek között értékelnie kell, hogy az uniós helyreállítási tájékoztatókra vonatkozó közzétételi szabályozás megfelelő-e e rendelet célkitűzéseinek eléréséhez. Az értékelésnek ki kell terjednie arra a kérdésre is, hogy az uniós helyreállítási tájékoztató megfelelő egyensúlyt teremt-e a befektetők védelme és az adminisztratív terhek csökkentése között.

(17)

A 2004/109/EK irányelv előírja, hogy azok a kibocsátók, akiknek az értékpapírjait valamely tagállamban lévő vagy működő szabályozott piacra bevezették, a 2020. január 1-jén vagy azt követően kezdődő pénzügyi évektől kezdve éves pénzügyi beszámolóikat egységes elektronikus beszámolási formátumban készítsék el és tegyék közzé. Erről az egységes elektronikus beszámolási formátumról a Bizottság (EU) 2019/815 felhatalmazáson alapuló rendelete (8) részletesen rendelkezik. Figyelembe véve, hogy az éves pénzügyi beszámolóknak az egységes elektronikus beszámolási formátum használatával való elkészítése további emberi és pénzügyi erőforrások ráfordítását igényli, különösen az elkészítés első évében, és figyelembe véve, hogy a Covid19-világjárvány miatt a kibocsátók erőforrásai korlátozottak, lehetőséget kell biztosítani arra, hogy bármely tagállam egy évvel elhalassza az éves pénzügyi beszámolóknak az egységes elektronikus beszámolási formátum használatával való elkészítésére és közzétételére vonatkozó követelmény alkalmazását. E lehetőség igénybevétele érdekében a tagállamnak értesítenie kell a Bizottságot az ilyen halasztás lehetővé tételére irányuló szándékáról, és szándékát megfelelően indokolnia kell.

(18)

Mivel e rendelet céljait, nevezetesen a reálgazdaságba irányuló beruházásokat megkönnyítő, a vállalkozások gyors feltőkésítését az Unióban lehetővé tevő, és a kibocsátóknak a helyreállítás korai szakaszában a nyilvános piacok kínálta lehetőségek kihasználását biztosító intézkedések bevezetését a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, az Unió szintjén azonban azok terjedelme és hatásai miatt e célok jobban megvalósíthatók, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően e rendelet nem lépi túl az említett célok eléréséhez szükséges mértéket.

(19)

Az (EU) 2017/1129 rendeletet és a 2004/109/EK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2017/1129 rendelet módosításai

Az (EU) 2017/1129 rendelet a következőképpen módosul:

1.

Az 1. cikk (4) bekezdése a következő ponttal egészül ki:

„l)

2021. március 18-tól 2022. december 31-ig a hitelintézetek által folyamatosan vagy ismétlődően kibocsátott, tulajdonviszonyt megtestesítőnek nem minősülő értékpapírok, amennyiben a felajánlott értékpapírok uniós szinten számított teljes aggregált ellenértéke hitelintézetenként 150 000 000 EUR-nál kevesebb, amely értéket egy 12 hónapos időtartamra vonatkozóan kell számítani, feltéve, hogy ezek az értékpapírok:

i.

nem alárendeltek, nem átváltoztathatók és nem átcserélhetők; valamint

ii.

nem adnak jogot más fajtájú értékpapír jegyzésére vagy megszerzésére, és nem kapcsolódnak valamely derivatív eszközhöz.”

2.

Az 1. cikk (5) bekezdésének első albekezdése a következő ponttal egészül ki:

„k)

2021. március 18-tól 2022. december 31-ig a hitelintézetek által folyamatosan vagy ismétlődően kibocsátott, tulajdonviszonyt megtestesítőnek nem minősülő értékpapírok, amennyiben a felajánlott értékpapírok uniós szinten számított teljes aggregált ellenértéke hitelintézetenként 150 000 000 EUR-nál kevesebb, amely értéket egy 12 hónapos időtartamra vonatkozóan kell számítani, feltéve, hogy ezek az értékpapírok:

i.

nem alárendeltek, nem átváltoztathatók és nem átcserélhetők; valamint

ii.

nem adnak jogot más fajtájú értékpapír jegyzésére vagy megszerzésére, és nem kapcsolódnak valamely derivatív eszközhöz.”

3.

A 6. cikk (1) bekezdésében az első albekezdés bevezető része helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A 14. cikk (2) bekezdésében, a 14a. cikk (2) bekezdésében és a 18. cikk (1) bekezdésében foglaltak sérelme nélkül a tájékoztatónak tartalmaznia kell azokat a szükséges információkat, amelyek lényegesek abból a szempontból, hogy a befektetők megalapozottan felmérhessék:”.

4.

A 7. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(12a)   E cikk (3)–(12) bekezdésétől eltérve, a 14a. cikk szerint elkészített uniós helyreállítási tájékoztatónak tartalmaznia kell az e bekezdés szerint készített összefoglalót.

Az uniós helyreállítási tájékoztató összefoglalóját rövid, tömören megfogalmazott dokumentumként kell elkészíteni, és annak maximális terjedelme kinyomtatva két A4-es méretű oldal lehet.

Az uniós helyreállítási tájékoztató összefoglalója nem tartalmazhat a tájékoztató egyéb részeire utaló kereszthivatkozásokat, és nem utalhat hivatkozással egyéb információkra, továbbá:

a)

könnyen olvasható megjelenítéssel és elrendezéssel, olvasható méretű karakterek használatával kell, hogy készüljön;

b)

nyelvezetének és stílusának elő kell segítenie az információ megértését, így különösen fontos, hogy nyelvezete egyértelmű, nem technikai jellegű, tömör és a befektetők számára érthető legyen;

c)

a következő négy szakaszból kell, hogy álljon:

i.

az e cikk (5) bekezdésében említett valamennyi információt, többek között figyelmeztetéseket és az uniós helyreállítási tájékoztató jóváhagyásának időpontját tartalmazó bevezető;

ii.

a kibocsátóra vonatkozó kiemelt információk, beleértve adott esetben egy legalább 200 szavas külön felvilágosítást a Covid19-világjárvány kibocsátóra gyakorolt üzleti és pénzügyi hatásáról;

iii.

a részvényekre vonatkozó kiemelt információk, beleértve az e részvényekhez fűződő jogokat, illetve az e jogokra vonatkozó esetleges korlátozásokat;

iv.

a részvényekre vonatkozó nyilvános ajánlattételre és/vagy azok szabályozott piacra történő bevezetésére vonatkozó kiemelt információk.”

5.

A rendelet a következő cikkel egészül ki:

„14a. cikk

Uniós helyreállítási tájékoztató

(1)   Az alábbi személyek dönthetnek úgy, hogy részvényekre vonatkozó nyilvános ajánlattétel vagy részvények szabályozott piacra történő bevezetése esetén az e cikkben meghatározott egyszerűsített közzétételi szabályozás alapján uniós helyreállítási tájékoztatót készítenek:

a)

olyan kibocsátók, amelyek részvényeit szabályozott piacon folyamatosan forgalmazták legalább az elmúlt 18 hónapban, és amelyek a korábban kibocsátott, meglévő részvényekkel helyettesíthető részvényeket bocsátanak ki;

b)

olyan kibocsátók, amelyek részvényeit kkv-tőkefinanszírozási piacon folyamatosan forgalmazták legalább az elmúlt 18 hónapban, feltéve, hogy a szóban forgó részvényekre vonatkozó nyilvános ajánlattételhez tettek közzé tájékoztatót, és amelyek a korábban kibocsátott, meglévő részvényekkel helyettesíthető részvényeket bocsátanak ki;

c)

olyan részvényekre ajánlatot tevő felek, amelyeket szabályozott piacon vagy kkv-tőkefinanszírozási piacon folyamatosan forgalmaztak legalább az elmúlt 18 hónapban.

A kibocsátók csak akkor készíthetnek uniós helyreállítási tájékoztatót, ha a felajánlani kívánt részvények száma – az uniós helyreállítási tájékoztatón keresztül egy 12 hónapos időszakon keresztül már esetlegesen felajánlott részvények számával együtt – az uniós helyreállítási tájékoztató jóváhagyásának időpontjában legfeljebb 150 %-a a szabályozott piacon vagy kkv-tőkefinanszírozási piacon már bevezetett részvények számának.

A második albekezdésben említett 12 hónapos időszak az uniós helyreállítási tájékoztató jóváhagyásának napján kezdődik.

(2)   A 6. cikk (1) bekezdésétől eltérve és a 18. cikk (1) bekezdésének sérelme nélkül az uniós helyreállítási tájékoztatónak tartalmaznia kell az ahhoz szükséges releváns, szűkebb körű információkat, hogy a befektetők megérthessék az alábbiakat:

a)

a kibocsátó kilátásai és pénzügyi teljesítménye, valamint a kibocsátó pénzügyi és üzleti helyzetében az elmúlt üzleti év vége óta bekövetkezett esetleges jelentős változások, valamint hosszú távú pénzügyi és nem pénzügyi üzleti stratégiája és célkitűzései, beleértve adott esetben egy legalább 400 szóból álló külön felvilágosítást a Covid19-világjárvány kibocsátóra gyakorolt üzleti és pénzügyi hatásairól, valamint annak várható jövőbeli hatásairól;

b)

a részvényekre vonatkozó lényeges információk, többek között a részvényekhez fűződő jogok és az ilyen jogokra vonatkozó esetleges korlátozások, a kibocsátás indokai és a kibocsátás által a kibocsátóra – többek között általános tőkeszerkezetére – gyakorolt hatás, valamint a tőkeellátottság és a kötelezettségek közzététele, a működő tőkéről szóló nyilatkozat, és a bevételek felhasználása.

(3)   Az uniós helyreállítási tájékoztatóban foglalt információkat könnyen elemezhető, tömör és érthető formában kell megfogalmazni és bemutatni, hogy a befektetők, különösen a lakossági befektetők megalapozott befektetési döntést hozhassanak, figyelembe véve a 2004/109/EK irányelv és adott esetben az 596/2014/EU rendelet alapján már közzétett szabályozott információkat, valamint adott esetben az (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben (*1) említett információkat.

(4)   Az uniós helyreállítási tájékoztatót egységes dokumentumként kell elkészíteni, amely tartalmazza az Va. mellékletben meghatározott minimuminformációkat. Maximális terjedelme kinyomtatva 30 A4-es méretű oldal lehet, és a tájékoztatót könnyen olvasható megjelenítéssel és elrendezéssel, olvasható méretű karakterek használatával kell elkészíteni.

(5)   Sem az összefoglaló, sem a 19. cikknek megfelelően hivatkozás útján beépített információ nem számít bele az e cikk (4) bekezdésében említett maximális terjedelembe.

(6)   A kibocsátók dönthetnek arról, hogy az Va. mellékletben meghatározott információkat milyen sorrendben tüntetik fel az uniós helyreállítási tájékoztatóban.

(*1)  A Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendelete (2016. április 25.) a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a befektetési vállalkozások szervezeti követelményei és működési feltételei, valamint az irányelv alkalmazásában meghatározott kifejezések tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 87., 2017.3.31., 1. o.).”"

6.

A 20. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(6a)   A (2) és (4) bekezdéstől eltérve, a (2) bekezdés első albekezdésében és a (4) bekezdésben meghatározott határidő az uniós helyreállítási tájékoztató esetében hét munkanapra csökken. A kibocsátónak a jóváhagyási kérelem benyújtásának tervezett időpontja előtt legalább öt munkanappal értesítenie kell az illetékes hatóságot.”

7.

A 21. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(5a)   Az uniós helyreállítási tájékoztatót be kell sorolni az e cikk (6) bekezdésében említett tárolási mechanizmusba. A 14. cikk szerint elkészített tájékoztatók besorolásához használt adatok felhasználhatók a 14a. cikknek megfelelően elkészített uniós helyreállítási tájékoztatók besorolásához, feltéve, hogy a tájékoztatók két típusát az említett tárolási mechanizmusban megkülönböztetik.”

8.

A 23. cikk a következőképpen módosul:

a)

a cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(2a)   A (2) bekezdéstől eltérve 2021. március 18-tól 2022. december 31-ig, amennyiben a tájékoztató értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételhez kapcsolódik, és az (1) bekezdésben említett jelentős új tényező, lényeges hiba vagy lényeges pontatlanság merült fel vagy ilyet észleltek a jegyzési időszak lezárása vagy az értékpapírok átadása előtt – a két esemény közül az előbb bekövetkezőt figyelembe véve –, akkor azok a befektetők, akik a kiegészítés közzététele előtt megállapodást kötöttek az értékpapírok megvásárlására vagy lejegyzésére, a kiegészítés közzététele után három munkanapon belül elállhatnak az elfogadó nyilatkozatuktól. Ezt a határidőt a kibocsátó vagy az ajánlattevő meghosszabbíthatja. A kiegészítésnek tartalmaznia kell az elállási jog végső határidejét.

A kiegészítésnek jól láthatóan elhelyezett magyarázatot kell tartalmaznia az elállási joggal kapcsolatban, egyértelműen feltüntetve, hogy:

a)

az elállási jog kizárólag azokat a befektetőket illeti meg, akik a kiegészítés közzététele előtt megállapodást kötöttek az értékpapírok megvásárlására vagy lejegyzésére, és csak akkor, ha az értékpapírok még nem kerültek átadásra a befektetőknek, amikor a jelentős új tényező, lényeges hiba vagy lényeges pontatlanság felmerült vagy azt észlelték;

b)

a befektetők milyen időtartamon belül élhetnek elállási jogukkal; valamint

c)

a befektetők kivel léphetnek kapcsolatba, ha élni kívánnak elállási jogukkal.”;

b)

a cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(3a)   A (3) bekezdéstől eltérve 2021. március 18-tól 2022. december 31-ig, amennyiben a befektetők az értékpapírokat pénzügyi közvetítőn keresztül vásárolják vagy jegyzik, az érintett értékpapírokra vonatkozó tájékoztató jóváhagyásának időpontja és az első jegyzési időszak lezárásának időpontja közötti időszakban, a pénzügyi közvetítőnek tájékoztatnia kell az említett befektetőket arról, hogy kiegészítés közzétételére kerülhet sor, a kiegészítés közzétételének várható helyéről és időpontjáról, valamint arról, hogy a pénzügyi közvetítő ilyen esetben segítséget nyújt a befektetőknek abban, hogy gyakorolhassák az elfogadó nyilatkozattól való elállási jogukat.

Amennyiben az e bekezdés első albekezdésében említett befektetők a (2a) bekezdésben említett elállási joggal rendelkeznek, a pénzügyi közvetítőnek a kiegészítés közzétételének napját követő első munkanap végéig kapcsolatba kell lépnie ezekkel a befektetőkkel.

Ha az értékpapírok vásárlása vagy jegyzése közvetlenül a kibocsátónál történik, a kibocsátónak tájékoztatnia kell a befektetőket arról, hogy kiegészítés közzétételére kerülhet sor, arról, hogy várhatóan hol teszik közzé a kiegészítést, valamint arról, hogy ilyen esetben a befektetők jogosultak lehetnek az elfogadó nyilatkozatuktól való elállásra.”

9.

A rendelet a következő cikkel egészül ki:

„47a. cikk

Az uniós helyreállítási tájékoztatóra vonatkozó szabályozás időbeli korlátozása

A 7. cikk (12a) bekezdésében, a 14a. cikkben, a 20. cikk (6a) bekezdésében és a 21. cikk (5a) bekezdésében meghatározott, az uniós helyreállítási tájékoztatóra vonatkozó szabályozás 2022. december 31-én hatályát veszti.

A 2021. március 18. és 2022. december 31. között jóváhagyott uniós helyreállítási tájékoztatókra továbbra is a 14a. cikk alkalmazandó érvényességük végéig vagy a 2022. december 31-ét követő tizenkét hónap elteltéig, attól függően, hogy melyik időpont következik be előbb.”

10.

A 48. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   E jelentésben többek között azt kell értékelni, hogy a tájékoztató összefoglalója, a 14., 14a. és 15. cikkben megállapított közzétételi szabályozás, valamint a 9. cikkben említett egyetemes regisztrációs okmány továbbra is megfelelőek-e kitűzött célkitűzéseik szempontjából. A jelentésnek mindenekelőtt a következőket kell tartalmaznia:

a)

a 15. cikk (1) bekezdésének a)–d) pontjában említett kategóriák valamelyikébe tartozó személyek által kiadott, növekvő vállalatok uniós tájékoztatóinak száma, e számadatok alakulásának elemzése, valamint a kereskedési helyszíneknek a növekvő vállalatok uniós tájékoztatójának alkalmazására jogosult személyek általi kiválasztására vonatkozó trendek elemzése;

b)

annak elemzése, hogy a növekvő vállalatok uniós tájékoztatója megfelelő egyensúlyt teremt-e a befektetővédelem és a növekvő vállalatok uniós tájékoztatójának alkalmazására jogosult személyekre háruló adminisztratív terhek csökkentése között;

c)

a jóváhagyott uniós helyreállítási tájékoztatók száma és e szám alakulásának elemzése, valamint az uniós helyreállítási tájékoztatók által a kibocsátás időpontjában mozgósított tényleges további piaci tőkeérték becslése az uniós helyreállítási tájékoztatóval kapcsolatos tapasztalatok utólagos értékelés céljából való összegyűjtése érdekében;

d)

az uniós helyreállítási tájékoztató elkészítésének és jóváhagyásának költsége a hagyományos tájékoztató, a másodlagos kibocsátásokra vonatkozó tájékoztató és a növekvő vállalatok uniós tájékoztatójának elkészítésével és jóváhagyásával kapcsolatos jelenlegi költségeihez képest, feltüntetve az elért teljes pénzügyi megtakarítást és azt, hogy mely költségek csökkenthetők tovább, valamint az e rendeletnek való megfelelés összes költsége a kibocsátók, ajánlattevők és pénzügyi közvetítők számára, továbbá e költségek megadása a működési költségek százalékában;

e)

annak elemzése, hogy az uniós helyreállítási tájékoztató megfelelő egyensúlyt teremt-e a befektetővédelem és a tájékoztató alkalmazására jogosult személyekre háruló adminisztratív terhek csökkentése között, valamint a befektetésekhez szükséges alapvető információk hozzáférhetőségének elemzése;

f)

annak elemzése, hogy helyénvaló lenne-e meghosszabbítani az uniós helyreállítási tájékoztatóra vonatkozó szabályozás időtartamát, ideértve azt is, hogy a 14a. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett küszöbérték – amelynek túllépése esetén az uniós helyreállítási tájékoztató nem használható – megfelelő-e;

g)

annak elemzése, hogy a 23. cikk (2a) bekezdésében és a 23. cikk (3a) bekezdésében meghatározott intézkedések elérték-e azt a célt, hogy további egyértelműséget és rugalmasságot biztosítsanak mind a pénzügyi közvetítők, mind a befektetők számára, és helyénvaló lenne-e ezeket az intézkedéseket állandóvá tenni.

11.

Az e rendelet mellékletében található szöveg Va. mellékletként kerül beillesztésre.

2. cikk

A 2004/109/EK irányelv módosítása

A 4. cikk (7) bekezdésének első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(7)   A 2020. január 1-jén vagy azt követően kezdődő pénzügyi évekre vonatkozó minden éves pénzügyi beszámolót egységes elektronikus beszámolási formátumban kell elkészíteni, amennyiben az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel (*2) létrehozott európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) (EÉPH) elvégezte a költség-haszon elemzést. Bármely tagállam azonban lehetővé teheti a kibocsátók számára, hogy az említett jelentéstételi kötelezettséget a 2021. január 1-jén vagy azt követően kezdődő pénzügyi évekre vonatkozóan alkalmazzák, feltéve, hogy az említett tagállam 2021. március 19-ig értesíti a Bizottságot az ilyen késedelem lehetővé tételére irányuló szándékáról, és szándékát megfelelően indokolja.

3. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2021. február 16-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

D. M. SASSOLI

a Tanács részéről

az elnök

A. P. ZACARIAS


(1)  HL C 10., 2021.1.11., 30. o.

(2)  Az Európai Parlament 2021. február 11-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé)] és a Tanács 2021. február 15-i határozata.

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1129 rendelete (2017. június 14.) az értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy értékpapíroknak a szabályozott piacra történő bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a 2003/71/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 168., 2017.6.30., 12. o.).

(4)  A Bizottság (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. március 14.) az (EU) 2017/1129 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy értékpapíroknak a szabályozott piacra történő bevezetésekor közzéteendő tájékoztató formátuma, tartalma, ellenőrzése és jóváhagyása tekintetében történő kiegészítéséről, valamint a 809/2004/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 166., 2019.6.21., 26. o.).

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács 596/2014/EU rendelete (2014. április 16.) a piaci visszaélésekről (piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124/EK, a 2003/125/EK és a 2004/72/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 173., 2014.6.12., 1. o.).

(6)  Az Európai Parlament és a Tanács 2004/109/EK irányelve (2004. december 15.) a szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos információkra vonatkozó átláthatósági követelmények harmonizációjáról és a 2001/34/EK irányelv módosításáról (HL L 390., 2004.12.31., 38. o.).

(7)  Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendelete (2016. április 25.) a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a befektetési vállalkozások szervezeti követelményei és működési feltételei, valamint az irányelv alkalmazásában meghatározott kifejezések tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 87., 2017.3.31., 1. o.).

(8)  A Bizottság (EU) 2019/815 felhatalmazáson alapuló rendelete (2018. december 17.) a 2004/109/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az egységes elektronikus beszámolási formátumot meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 143., 2019.5.29., 1. o.).


MELLÉKLET

„Va. MELLÉKLET

AZ UNIÓS HELYREÁLLÍTÁSI TÁJÉKOZTATÓBAN FELTÜNTETENDŐ MINIMUMINFORMÁCIÓK

I.   Összefoglaló

Az uniós helyreállítási tájékoztatónak tartalmaznia kell a 7. cikk (12a) bekezdésével összhangban elkészített összefoglalót.

II.   A kibocsátó neve, a bejegyzése szerinti ország, a kibocsátó weboldalára mutató link

A részvényeket kibocsátó vállalkozás azonosítása, ideértve jogiszemély-azonosítóját (LEI), hivatalos és kereskedelmi nevét, azt az országot, amelyben bejegyezték, valamint azt a weboldalt, ahol a befektetők információhoz juthatnak a vállalkozás üzleti tevékenységéről, az általa előállított termékekről vagy nyújtott szolgáltatásokról, azokról az elsődleges piacokról, amelyeken részt vesz a versenyben, főrészvényeseiről, ügyviteli, ügyvezető és felügyelő testületeinek összetételéről és vezető tisztségviselőiről, továbbá adott esetben hivatkozás útján beépített információt (azzal a felelősségkizáró nyilatkozattal ellátva, hogy a weboldalon szereplő információk nem képezik a tájékoztató részét, kivéve, ha ezeket az információkat hivatkozás útján beépítik a tájékoztatóba).

III.   Felelősségvállalási nyilatkozat és nyilatkozat az illetékes hatóságról

1.   Felelősségvállalási nyilatkozat

Azon személyek azonosítása, akik felelnek az uniós helyreállítási tájékoztató elkészítéséért, továbbá e személyek nyilatkozata arról, hogy legjobb tudomásuk szerint az uniós helyreállítási tájékoztatóban foglalt információk megfelelnek a tényeknek, és az uniós helyreállítási tájékoztatóból nem maradt ki olyan tény, amely befolyásolhatná az abból levonható következtetéseket.

Adott esetben a nyilatkozatnak tartalmaznia kell harmadik felektől származó információkat, beleértve ezen információk forrását (forrásait), valamint a szakértői minőségben közreműködő személy nyilatkozatát vagy jelentését, továbbá e személy következő adatait:

a)

név,

b)

üzleti elérhetőség,

c)

képzettség, valamint

d)

a kibocsátóban levő jelentős érdekeltség, ha van ilyen.

2.   Az illetékes hatóságról szóló nyilatkozat

A nyilatkozatban fel kell tüntetni azt az illetékes hatóságot, amely az uniós helyreállítási tájékoztatót e rendelettel összhangban jóváhagyta, jelezni kell, hogy a szóban forgó jóváhagyás nem minősül sem a kibocsátó, sem az uniós helyreállítási tájékoztató által érintett részvények minősége jóváhagyásának, hogy az illetékes hatóság az uniós helyreállítási tájékoztatót csak abból a szempontból hagyta jóvá, hogy az megfelel a teljesség, az érthetőség és a következetesség e rendeletben előírt normáinak, továbbá jelezni kell, hogy az uniós helyreállítási tájékoztató elkészítése a 14a. cikknek megfelelően történt.

IV.   Kockázati tényezők

A kibocsátóra jellemző lényeges kockázatok, valamint a nyilvános ajánlattétel tárgyát képező és/vagy szabályozott piacra bevezetett részvényekre jellemző lényeges kockázatok bemutatása, korlátozott számú kategóriában, a „Kockázati tényezők” című részben.

Minden egyes kategóriában a kibocsátó, az ajánlattevő vagy a szabályozott piacra történő bevezetést kérő személy értékelése alapján leglényegesebb kockázatokat – figyelemmel a kibocsátóra, illetve a nyilvános ajánlattétel tárgyát képező és/vagy szabályozott piacra bevezetett részvényekre gyakorolt negatív hatásokra és az előfordulásuk valószínűségére – kell először feltüntetni. A kockázatokat az uniós helyreállítási tájékoztató tartalmának alá kell támasztania.

V.   Pénzügyi kimutatások

Az uniós helyreállítási tájékoztatónak tartalmaznia kell az uniós helyreállítási tájékoztató jóváhagyása előtti 12 hónapos időszakban közzétett (éves és féléves) pénzügyi kimutatásokat. Amennyiben éves és féléves pénzügyi kimutatásokat is közzétettek, csak az éves pénzügyi kimutatásokra van szükség, amennyiben azok kelte későbbi, mint a féléves kimutatásoké.

Az éves pénzügyi kimutatások tekintetében független könyvvizsgálatot kell végezni. A könyvvizsgálói jelentést a 2006/43/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (1) és az 537/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel (2) összhangban kell elkészíteni.

Amennyiben a 2006/43/EK irányelv és az 537/2014/EU rendelet nem alkalmazandó, az éves pénzügyi kimutatásokat az adott tagállamban alkalmazandó könyvvizsgálati standardokkal, illetve azokkal egyenértékű standardokkal összhangban kell könyvvizsgálattal ellenőriztetni, illetve véleményeztetni annak megállapítása céljából, hogy az uniós helyreállítási tájékoztató céljának megfelelő valós és megbízható képet adnak-e. Ellenkező esetben az uniós helyreállítási tájékoztatónak a következőket kell tartalmaznia:

a)

egyértelmű nyilatkozat arról, hogy mely könyvvizsgálati standardokat alkalmazták;

b)

a nemzetközi könyvvizsgálati standardoktól való lényeges eltérések magyarázata.

Amennyiben a jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgálók megtagadják az éves pénzügyi kimutatásokra vonatkozó könyvvizsgálói jelentés elkészítését, illetve a jelentés fenntartásokat, véleménymódosítást, felelősségkizárást vagy figyelemfelhívó megjegyzést tartalmaz, arról indoklást kell adni, és a fenntartásokat, véleménymódosítást, felelősségkizárást vagy figyelemfelhívó megjegyzést teljes egészében ismertetni kell.

A tájékoztatóba bele kell foglalni a csoport pénzügyi helyzetében az utolsó olyan pénzügyi időszak vége óta bekövetkezett jelentős változás bemutatását is, amelyre vonatkozóan vagy auditált pénzügyi kimutatásokat vagy évközi pénzügyi információkat tettek közzé, vagy, amennyiben ilyen változás nem következett be, erről nyilatkozatot kell a tájékoztatóba foglalni.

Adott esetben előzetes információkat is a tájékoztatóba kell foglalni.

VI.   Osztalékpolitika

A kibocsátó osztalékfizetéssel és az arra vonatkozó mindenkori korlátozásokkal kapcsolatos politikájának ismertetése, valamint a részvény-visszavásárlási politika bemutatása.

VII.   Trendekre vonatkozó információk

A következők ismertetése:

a)

a gyártásra, értékesítésre és készletekre, a költségekre és értékesítési árakra vonatkozó legjelentősebb közelmúltbeli trendek az utolsó pénzügyi év vége és az uniós helyreállítási tájékoztató dátuma közötti időszakban;

b)

azon ismert trendek, bizonytalansági tényezők, kereslet, kötelezettségvállalások vagy események bemutatása, amelyek valószínűleg jelentős hatást gyakorolhatnak a kibocsátó üzleti kilátásaira legalább a folyó pénzügyi évben;

c)

tájékoztatás a kibocsátó rövid és hosszú távú – pénzügyi és nem pénzügyi – üzleti stratégiájáról és célkitűzéseiről, beleértve adott esetben egy legalább 400 szóból álló külön felvilágosítást a Covid19-világjárvány kibocsátóra gyakorolt üzleti és pénzügyi hatásairól, valamint annak várható jövőbeli hatásairól.

Amennyiben az e szakasz a) vagy b) pontjában említett trendek egyikében sem következik be jelentős változás, egy erre vonatkozó nyilatkozatot kell tenni.

VIII.   Az ajánlattétel feltételei, a jegyzésre vonatkozó kötelezettségvállalások és szándékok, valamint a garanciavállalási és együttműködési megállapodások fő jellemzői

Meg kell határozni az ajánlati árat, a felajánlott részvények számát, a kibocsátás/ajánlattétel mennyiségét, az ajánlattétel feltételeit, valamint az esetleges elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó eljárást.

Amennyiben a kibocsátónak tudomása van róla, tájékoztatást kell adni arról, hogy főrészvényesek vagy a kibocsátó ügyvezető, felügyelő vagy ügyviteli testületeinek tagjai szándékoznak-e értékpapírt jegyezni, illetve vannak-e olyan személyek, akik az ajánlattételben megjelölt mennyiség több mint 5 %-át le kívánják jegyezni.

Ismertetni kell minden, az ajánlattételben megjelölt mennyiség több mint 5 %-ának lejegyzésére irányuló kötelezettségvállalást, valamint a jegyzési és kihelyezési megállapodások minden lényeges jellemzőjét, többek között a kibocsátással kapcsolatos garanciavállalásban részt vevő, vagy kötelezettségvállalási alapon, illetve „a legnagyobb gondosság” elve alapján megállapodni kész szervezetek nevét és címét, valamint a kvótákat).

IX.   Alapvető információk a részvényekről és jegyzésükről

A következő alapvető információk megadása a nyilvános ajánlattétel tárgyát képező vagy szabályozott piacra bevezetett részvényekről:

a)

a nemzetközi értékpapír-azonosító szám (ISIN);

b)

a részvényekhez fűződő jogok, az e jogok gyakorlására vonatkozó eljárás és az e jogokra vonatkozó esetleges korlátozások;

c)

a jegyzés helye és az ajánlattételre rendelkezésre álló időtartama, beleértve a lehetséges módosításokat is, továbbá a jegyzési eljárás ismertetése az új részvények kibocsátásának dátumával együtt.

X.   Az ajánlattétel okai és a bevétel felhasználása

Tájékoztatás az ajánlattétel okairól, továbbá adott esetben a bevétel becsült nettó összegéről a főbb felhasználási célok szerinti bontásban, az ilyen felhasználási célok fontossági sorrendjében.

Amennyiben a kibocsátó tudja, hogy a várható bevétel nem lesz elegendő az összes tervezett felhasználási cél finanszírozására, akkor meg kell jelölnie a szükséges kiegészítő finanszírozás összegét és forrását. Részletezni kell a bevételek felhasználását is, különösen ha az a szokásos üzletmeneten kívül eszközök megszerzésére, más vállalkozások bejelentett felvásárlásának finanszírozására, vagy tartozások kiegyenlítésére, csökkentésére vagy teljes törlesztésére szolgál.

XI.   Állami támogatás átvétele

Nyilatkozatot kell tenni arról, hogy a kibocsátó részesült-e bármilyen formájú állami támogatásban a helyreállítás során, valamint a kapott támogatás céljának, eszköztípusának és összegének, valamint adott esetben feltételeinek a bemutatása.

Az arról szóló nyilatkozatnak, hogy a kibocsátó részesült-e állami támogatásban, tartalmaznia kell arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy az információkat kizárólag a tájékoztatóért felelős személyek felelősségére bocsátják rendelkezésre, a 11. cikk (1) bekezdésében említettek szerint, hogy az illetékes hatóságnak a tájékoztató jóváhagyásában betöltött szerepe a tájékoztató teljességének, érthetőségének és következetességének ellenőrzését célozza, és ezért az állami támogatásra vonatkozó nyilatkozat tekintetében az illetékes hatóság nem köteles függetlenül ellenőrizni ezt a nyilatkozatot.

XII.   A működő tőkéről szóló nyilatkozat

A kibocsátó nyilatkozata arról, hogy véleménye szerint a működő tőke elegendő-e a kibocsátó jelenlegi szükségleteire, és ha nem, akkor hogyan szándékozik biztosítani a további szükséges működő tőkét.

XIII.   Tőkeellátottság és kötelezettségek

A tőkeellátottságról és a kötelezettségekről szóló nyilatkozat (megkülönböztetve a garanciával, illetve biztosítékkal fedezett és a garanciával, illetve biztosítékkal nem fedezett kötelezettségeket), amelynek dátuma nem lehet régebbi az uniós helyreállítási tájékoztató dátumát megelőző 90 napnál. A „kötelezettségek” kifejezés magában foglalja a közvetett és a függő kötelezettségeket is.

A kibocsátó tőkeellátottságában és kötelezettségeiben a 90 napos időszakon belül beállt lényeges változás esetén kiegészítő információkat kell megadni a szóban forgó változások magyarázó leírás formájában történő bemutatásával vagy az érintett számadatok aktualizálásával.

XIV.   Összeférhetetlenség

Tájékoztatás a kibocsátáshoz kapcsolódó érdekekről, ezen belül bármely összeférhetetlenségről, valamint az érintett személyek adatai és az érdekek jellege.

XV.   A kibocsátást követő felhígítás és részesedés

Be kell mutatni annak összehasonlítását, hogy a nyilvános ajánlattétel következtében történt tőkeemelést megelőzően és azt követően hogyan alakul a meglévő részvényeseknek az alaptőkéből és a szavazati jogokból való részesedése, azzal a feltételezéssel, hogy a meglévő részvényesek nem jegyeznek új részvényeket, illetve ettől elkülönülve azzal a feltételezéssel, hogy a meglévő részvényesek gyakorolják a jegyzési jogaikat.

XVI.   Rendelkezésre álló dokumentumok

Nyilatkozat arról, hogy uniós helyreállítási tájékoztató érvényessége alatt a következő dokumentumokba adott esetben be lehet tekinteni:

a)

a kibocsátó aktualizált létesítő okirata és alapszabálya;

b)

az összes jelentés, levél és más dokumentum, a kibocsátó kérésére szakértő által készített értékelés vagy nyilatkozat, amelynek egyes részeit az uniós helyreállítási tájékoztató tartalmazza, vagy amelyre a tájékoztató hivatkozik.

Azon weboldal feltüntetése, amelyen a dokumentumok megtekinthetők.


(1)  Az Európai Parlament és a Tanács 2006/43/EK irányelve (2006. május 17.) az éves és összevont (konszolidált) éves beszámolók jog szerinti könyvvizsgálatáról, a 78/660/EGK és a 83/349/EGK tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 84/253/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 157., 2006.6.9., 87. o.).

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 537/2014/EU rendelete (2014. április 16.) a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egységek jogszabályban előírt könyvvizsgálatára vonatkozó egyedi követelményekről, és a 2005/909/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 158., 2014.5.27., 77. o.).


IRÁNYELVEK

2021.2.26.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 68/14


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2021/338 IRÁNYELVE

(2021. február 16.)

a 2014/65/EU irányelv tájékoztatási követelmények, termékirányítás és pozíciólimitek tekintetében, valamint a 2013/36/EU és az (EU) 2019/878 irányelv befektetési vállalkozásokra való alkalmazása tekintetében, a Covid19-válság utáni helyreállítás elősegítése érdekében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 53. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

rendes jogalkotási eljárás keretében (2),

mivel:

(1)

A Covid19-világjárvány súlyosan értinti a tagállamok lakosságát, vállalatait, egészségügyi rendszereit és gazdaságait, valamint pénzügyi rendszereit. Az „Európa nagy pillanata: Helyreállítás és felkészülés – a jövő generációért” című, 2020. május 27-i közleményében a Bizottság hangsúlyozta, hogy a likviditás és a forráshoz jutás folyamatos kihívást fog jelenteni. Emiatt döntő fontosságú, hogy a pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó meglévő uniós jog korlátozott körű, célzott módosítása révén támogassa a Covid19-világjárvány által okozott súlyos gazdasági sokk utáni helyreállítást. E módosításoknak ezért összességében arra kell irányulniuk, hogy felszámolják a szükségtelen bürokráciát, és a gazdasági zavarok mérséklése érdekében eredményesnek tekintett, gondosan kalibrált intézkedéseket vezessenek be. E módosításoknak el kell kerülniük az olyan változtatásokat, amelyek növelik a szektorra nehezedő adminisztratív terheket, és a bonyolult jogalkotási kérdések megoldását a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) tervezett felülvizsgálatára kell hagyniuk. Ezek a módosítások egy intézkedéscsomagot alkotnak, és elfogadásukra „tőkepiaci helyreállítási csomag” néven kerül sor.

(2)

A 2014/65/EU irányelvet 2014-ben, a 2007-ben és 2008-ban kibontakozott pénzügyi válság nyomán fogadták el. Az említett irányelv jelentős mértékben megerősítette az Unió pénzügyi rendszerét, és az Unió egészében garantálta a befektetők magas szintű védelmét. Mérlegelni lehet a szabályozás összetettségének és a befektetési vállalkozások megfelelési költségeinek csökkentésére, valamint a versenytorzulás kiküszöbölésére irányuló további erőfeszítéseket, feltéve, hogy ezzel egyidejűleg kellően figyelembe veszik a befektetők védelmét.

(3)

A befektetők védelmét célzó követelményeket illetően a 2014/65/EU irányelv nem érte el teljes mértékben azt a célkitűzését, hogy olyan intézkedéseket fogadjanak el, amelyek kellően figyelembe veszik az egyes befektető-kategóriák, azaz a lakossági ügyfelek, a szakmai ügyfelek és az elfogadható partnerek sajátosságait. E követelmények némelyike nem minden esetben fokozta a befektetők védelmét, sőt időnként inkább hátráltatta a befektetési döntések zavartalan végrehajtását. Ezért módosítani kell a 2014/65/EU irányelvben meghatározott bizonyos követelményeket a befektetési szolgáltatások nyújtásának és a befektetési tevékenységek végzésének megkönnyítése érdekében, és e módosításokat kiegyensúlyozott módon kell megvalósítani, biztosítva a befektetők teljeskörű védelmét.

(4)

A kötvénykibocsátás döntő fontosságú a tőkebevonás és a Covid19-válság leküzdése érdekében. A termékirányítási követelmények korlátozhatják a kötvények értékesítését. A kiegészítési záradékon kívül más beágyazott származékos terméket nem tartalmazó kötvények általában biztonságos és egyszerű termékeknek tekinthetők, amelyek a lakossági ügyfelek számára is elfogadhatók. Lejárat előtti visszaváltása esetén a kiegészítési záradékon kívül más beágyazott származékos terméket nem tartalmazó kötvény védelmet nyújt a befektetőknek a veszteségekkel szemben azáltal, hogy biztosítja a befektetők részére azon kamatszelvények nettó jelenértékének a kifizetését, amelyekre akkor lettek volna jogosultak, ha a kötvény lejárat előtti beváltására nem kerül sor. Ezért a kiegészítési záradékon kívül más beágyazott származékos terméket nem tartalmazó kötvényeket ki kell vonni a termékirányítási követelmények hatálya alól. Emellett az elfogadható partnerek a pénzügyi eszközzel kapcsolatban elegendő ismerettel rendelkezőknek tekinthetők. Ezért indokolt mentesíteni az elfogadható partnereket a kizárólag számukra értékesített vagy forgalmazott pénzügyi eszközökre vonatkozó termékirányítási követelmények alól.

(5)

Az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel (4) létrehozott európai felügyeleti hatóság (az Európai Értékpapírpiaci Hatóság, ESMA) által a 2014/65/EU irányelv szerinti ösztönzők és a költségekre és díjakra vonatkozó tájékoztatási követelmények hatásával kapcsolatban közzétett véleményezési felhívás, valamint a Bizottság által lefolytatott nyilvános konzultáció egyaránt megerősítette, hogy a szakmai ügyfelek és az elfogadható partnerek nem igénylik a költségekre vonatkozó szabványos és kötelező tájékoztatást, mivel a szükséges információkhoz már a szolgáltatójukkal folytatott tárgyalások során hozzájutnak. A szakmai ügyfeleknek és az elfogadható partnereknek nyújtott információk az igényeikre szabottak és gyakran részletesebbek is. Ezért az elfogadható partnereknek és a szakmai ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásokat mentesíteni kell a költségekre és díjakra vonatkozó tájékoztatási követelmények alól, kivéve a befektetési tanácsadási és portfóliókezelési szolgáltatások tekintetében, mert a befektetési tanácsadási és portfóliókezelési jogviszonyt létesítő szakmai ügyfelek e téren nem szükségszerűen rendelkeznek elegendő szaktudással és ismeretekkel ahhoz, hogy ezeket a szolgáltatásokat mentesíteni lehessen e követelmények alól.

(6)

Fennálló ügyfélkapcsolatok esetén a befektetési vállalkozások jelenleg kötelesek költség-haszon elemzést végezni az olyan portfóliótevékenységekre vonatkozóan, amelyek során pénzügyi eszközök közötti váltásra kerül sor. A befektetési vállalkozások ezért kötelesek beszerezni a szükséges információkat az ügyfeleiktől, és képeseknek kell lenniük bizonyítani azt, hogy az ilyen váltással járó hasznok meghaladják a költségeket. Mivel ez az eljárás túlzottan megterheli a jellemzően gyakran váltó szakmai ügyfeleket, a részükre nyújtott szolgáltatásokat mentesíteni kell e követelmény alól. A szakmai ügyfelek számára ugyanakkor fennmaradna a választható alkalmazás lehetősége. Szem előtt tartva, hogy a lakossági ügyfelek magas szintű védelmet igényelnek, a mentességet a szakmai ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásokra kell korlátozni.

(7)

A valamely befektetési vállalkozással kapcsolatban álló ügyfelek vagy időszakos, vagy eseményhez kötött kötelező szolgáltatási beszámolót kapnak. Ezeket a beszámolókat sem a befektetési vállalkozások, sem a szakmai ügyfelek vagy az elfogadható partnerek nem tartják hasznosnak. E beszámolók különösen haszontalannak bizonyultak a rendkívül volatilis piacokon kereskedő szakmai ügyfelek és elfogadható partnerek számára, akik nagy gyakorisággal és nagy számban kapták azokat. A szakmai ügyfelek és elfogadható partnerek reakciója e szolgáltatási beszámolókra gyakran az, hogy a jelentéseket nem olvassák el, vagy gyors befektetési döntéseket hoznak ahelyett, hogy továbbra is a hosszú távú befektetési stratégiájukat követnék. Az elfogadható partnerek esetében ezért be kell szüntetni a kötelező szolgáltatási beszámolók átadását. A szakmai ügyfelek esetében is be kell szüntetni a szolgáltatási beszámolók átadását, azonban számukra választhatóvá kell tenni azok megküldésének lehetőségét.

(8)

Közvetlenül a Covid19-világjárvány után erős tőkepiacokkal kell támogatni a kibocsátókat és különösen a kis és közepes piaci tőkeértékű vállalatokat. A kis és közepes piaci tőkeértékű kibocsátókra vonatkozó kutatás alapvető fontosságú a kibocsátók és a befektetők közötti kapcsolatteremtés elősegítéséhez. Ez a kutatás növeli a kibocsátók láthatóságát, így kellő szintű befektetést és likviditást biztosít. A befektetési vállalkozások számára lehetővé kell tenni, hogy bizonyos feltételek teljesítése esetén közösen fizessenek a kutatási és a végrehajtási szolgáltatások nyújtásáért. A feltételek egyikeként kell meghatározni, hogy a kutatást olyan kibocsátókra vonatkozóan végezzék, amelyeknek a kutatási szolgáltatás nyújtását megelőző 36 hónapban az év végi jegyzésekben kifejezett piaci kapitalizációja nem haladta meg az 1 milliárd EUR-t. A piaci kapitalizációra vonatkozó követelményt úgy kell értelmezni, hogy az a tőzsdén jegyzett és a tőzsdén nem jegyzett társaságokat egyaránt magában foglalja, feltéve, hogy ez utóbbiak esetében a saját tőke mérlegtétel nem haladta meg az 1 milliárd EUR-s küszöbértéket. Megjegyzendő továbbá, hogy a 36 hónapnál rövidebb ideje létrehozott, újonnan jegyzett társaságok és a tőzsdén nem jegyzett társaságok mindaddig a hatály alá tartoznak, amíg bizonyítani tudják, hogy piaci kapitalizációjuk – a tőzsdei jegyzésük óta eltelt időben az év végi jegyzésekben kifejezettek alapján vagy azokban a pénzügyi években, amikor nincsenek vagy nem voltak tőzsdén jegyezve, a saját tőke mérlegtételükben – nem haladta meg az 1 milliárd EUR-s küszöbértéket. Annak biztosítása érdekében, hogy az újonnan létrehozott, 12 hónapnál rövidebb ideje létező vállalkozások is részesülhessenek a mentességből, elegendő, ha létrehozásuk időpontja óta nem haladták meg az 1 milliárd EUR-s küszöbértéket.

(9)

A 2014/65/EU irányelv beszámolási követelményeket vezetett be a kereskedési helyszínek, rendszeres internalizálók és más végrehajtási helyszínek számára arra vonatkozóan, hogy a megbízásokat milyen módon hajtották végre az ügyfél számára legkedvezőbb feltételek mellett. Az eredményül kapott technikai jelentések nagyszámú részletes mennyiségi információt tartalmaznak a végrehajtási helyszínre, a pénzügyi eszközre, az árra, a költségekre és a végrehajtás valószínűségére vonatkozóan. A jelentéseket ritkán olvassák, amit a kereskedési helyszínek, rendszeres internalizálók és más végrehajtási helyszínek honlapján mért megtekintések igen alacsony száma igazol. Mivel a jelentések nem teszik lehetővé a befektetők és más felhasználók számára, hogy a bennük foglalt információk alapján érdemi összehasonlítást végezzenek, a jelentések közzétételét átmenetileg fel kell függeszteni.

(10)

A befektetési vállalkozások és ügyfeleik közötti kommunikáció megkönnyítése, ezáltal magának a befektetési folyamatnak a megkönnyítése érdekében a befektetéssel kapcsolatos tájékoztatást a továbbiakban nem papíron, hanem alapértelmezett lehetőségként elektronikus formában kell nyújtani. A lakossági ügyfelek számára ugyanakkor lehetővé kell tenni, hogy e tájékoztatást papíron kérjék.

(11)

A 2014/65/EU irányelv lehetővé teszi azon személyek számára, akik szakmai befektetőként kereskednek árualapú származtatott termékekkel vagy kibocsátási egységekkel és kibocsátási egységek származtatott termékeivel, hogy mentesüljenek a befektetési vállalkozásként való engedélyezés követelménye alól, ha kereskedési tevékenységük a főtevékenységüket egészíti ki. A tevékenység kiegészítő jellegére vonatkozó mentességet kérő személyeknek jelenleg évente be kell jelenteniük az illetékes hatóságnál, hogy élnek e mentességgel, és be kell nyújtaniuk az azt megállapító két mennyiségi vizsgálathoz szükséges elemeket, hogy kereskedési tevékenységük a főtevékenységüket kiegészíti-e. Az első vizsgálat eszközosztályonként összehasonlítja a szervezet feltételezett kereskedési tevékenységének volumenét az Unióban bonyolított teljes kereskedési tevékenységgel. A második vizsgálat a feltételezett kereskedési tevékenység volumenét valamennyi eszközosztály figyelembevételével a szervezet által csoportszinten, pénzügyi eszközökben bonyolított teljes kereskedési tevékenységgel hasonlítja össze. A második vizsgálat alternatív formája a feltételezett kereskedési tevékenység során felhasznált tőke becsült összegét hasonlítja a csoportszinten a főtevékenységre fordított tényleges tőkeösszeghez. Annak megállapítása céljából, hogy egy tevékenység mikor tekintendő kiegészítő tevékenységnek, az illetékes hatóságok számára lehetővé kell tenni, hogy mennyiségi és minőségi elemek ötvözésére támaszkodjanak, egyértelműen meghatározott feltételek mellett. A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy iránymutatást adjon azokról a körülményekről, amelyek mellett a nemzeti hatóságok mennyiségi és minőségi minimumkritériumokat ötvöző megközelítést alkalmazhatnak, valamint hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktust dolgozzon ki a kritériumok tekintetében. A kiegészítő tevékenységre vonatkozó mentességre az árjegyzőket is beleértve azon személyek jogosultak, akik saját számlára kereskednek, vagy a főtevékenységük szerinti ügyfeleik vagy partnereik számára árualapú származtatott termékek, kibocsátási egységek vagy az azokhoz kapcsolódó származtatott ügyletekre vonatkozó, saját számlára történő kereskedéstől eltérő befektetési szolgáltatásokat nyújtanak. A mentesség minden egyes esetben – egyéni és összesített alapon – akkor vehető igénybe, ha a tevékenység csoportszinten tekintve a főtevékenységet kiegészítő. A kiegészítő tevékenységre vonatkozó mentességet nem veheti igénybe olyan személy, aki nagy sebességű algoritmikus kereskedési technikát alkalmaz, vagy főtevékenységként befektetési szolgáltatást vagy banki tevékenységet végző csoporthoz tartozik, vagy árualapú származtatott termékek kapcsán árjegyzőként jár el.

(12)

Az illetékes hatóságoknak jelenleg pozíciólimiteket kell meghatározniuk és alkalmazniuk a kereskedési helyszíneken kereskedett árualapú származtatott termékekben és a gazdaságilag egyenértékű tőzsdén kívüli ügyletekben egy adott személy által bármikor tartható nettó pozíció nagyságára vonatkozóan. Mivel a pozíciólimitek rendszere kedvezőtlennek bizonyult az új árupiacok kialakulása szempontjából, a kialakulóban lévő árupiacokat ki kell vonni a pozíciólimit-rendszer alkalmazási köréből. Ehelyett a pozíciólimiteket kizárólag kritikus vagy jelentős, kereskedési helyszíneken kereskedett árualapú származtatott termékek, valamint az azokkal gazdaságilag egyenértékű tőzsdén kívüli ügyletek esetében kell alkalmazni. Kritikus vagy jelentős származtatott termék az olyan árualapú származtatott ügylet, amelyben egy egy éves időszakra vetítve, átlagosan legalább 300 000 tételnek megfelelő nyitott pozíció áll fenn. A mezőgazdasági áruknak a polgárok számára kritikus fontossága miatt, a mezőgazdaságiáru-alapú származtatott ügyletek, valamint az azokkal gazdaságilag egyenértékű tőzsdén kívüli ügyletek továbbra is a jelenlegi pozíciólimit-rendszer hatálya alá tartoznak.

(13)

A 2014/65/EU irányelv egyik pénzügyi szervezet számára sem biztosít fedezeti mentességet. Számos, túlnyomórészt üzleti jellegű vállalkozáscsoport, amely kereskedési célra pénzügyi szervezetet hozott létre, olyan helyzetbe került, amelyben a fedezeti mentességre nem jogosult pénzügyi szervezet nem tudta teljeskörűen ellátni a kereskedést a csoport nevében. Ezért szűken meghatározott fedezeti mentességet kell bevezetni. Biztosítani kell a fedezeti mentesség igénybevételét, ha egy túlnyomórészt üzleti jellegű vállalkozáscsoporton belül egy személyt befektetési vállalkozásként vesznek nyilvántartásba, és az a csoport nevében kereskedik. Annak érdekében, hogy a fedezeti mentességet kizárólag olyan pénzügyi szervezet vehesse igénybe, amely a túlnyomórészt üzleti jellegű vállalkozáscsoport nem pénzügyi szervezetei nevében kereskedik, az említett mentesség csak az ilyen pénzügyi szervezet azon pozícióira vonatkozhat, amelyek objektíven mérhető módon csökkentik a vállalkozáscsoport nem pénzügyi szervezeteinek kereskedelmi tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó kockázatokat.

(14)

Az árupiacokon még likvid ügyleteknél is jellemzően csak korlátozott számú piaci szereplő tölt be árjegyzői szerepet. Amikor e piaci szereplőknek pozíciólimitet kell alkalmazniuk, akkor ezt nem tudják az árjegyzőkkel megegyező eredményességgel megtenni. Ezért be kell vezetni a pozíciólimit-rendszer alóli mentességet a likviditás biztosításával kapcsolatos kötelezettségeknek való megfelelés céljából végrehajtott ügyletekből származó pozícióban részes pénzügyi és nem pénzügyi szerződő felek esetében.

(15)

A pozíciólimit-rendszert érintő módosítások célja, hogy támogassák új energiaszerződések kidolgozását, és nem irányulnak a mezőgazdaságiáru-alapú származtatott ügyletekre vonatkozó rendszer lazítására.

(16)

A jelenlegi limitrendszer továbbá nem ismeri el az értékpapírosított származtatott termékek egyedi jellemzőit. Az értékpapírosított származtatott termékek a 2014/65/EU irányelv 4. cikke (1) bekezdése 44. pontjának c) alpontja szerinti átruházható értékpapírok. Az értékpapírosított származtatott termékek piacát nagy számú különböző kibocsátás jellemzi, mindegyiket meghatározott nagyságra vonatkozóan veszik nyilvántartásba a központi értéktárban, és minden lehetséges növelés az érintett illetékes hatóság által megfelelően jóváhagyott konkrét eljárás szerint történik. Ezzel szemben az árualapú származtatott ügyletek esetében a nyitott pozíciók összege és ezáltal a pozíció nagysága potenciálisan korlátlan. A kibocsátás időpontjában a kibocsátó vagy a kibocsátás forgalmazásáért felelős közvetítő a kibocsátás 100 %-át birtokolja, ami megkérdőjelezi a pozíciólimit-rendszer alkalmazását. Emellett az értékpapírosított származtatott termékek többsége végső soron nagy számú lakossági befektető kezében van, ami az erőfölénnyel való visszaélésnek nem ugyanazon kockázatát veti fel, illetve nem ugyanazon kockázatok érintik a szabályos árazási és kiegyenlítési feltételeket, mint az árualapú származtatott ügyletek esetében. Továbbá az értékpapírosított származtatott termékek esetében nem alkalmazandó a pozíciólimitek meghatározására irányadó 2014/65/EU irányelv 57. cikkének (3) bekezdésében foglalt havi azonnali és egyéb havi pozíciólimitek fogalma. Az értékpapírosított származtatott termékeket ezért ki kell vonni a pozíciólimitek és a beszámolási követelmények alkalmazása alól.

(17)

A 2014/65/EU irányelv hatálybalépése óta nem azonosítottak teljesen azonos árualapú származtatott termékeket. Az irányelvben alkalmazott „ugyanazon árualapú származtatott ügylet” fogalma miatt az egyéb havi pozíciólimit megállapításakor használt számítási módszertan hátrányos a kevésbé likvid piac szempontjából olyan egymással versengő kereskedési helyszínek esetében, ahol az ugyanazon alaptermékre épülő és ugyanazon jellemzőkkel rendelkező árualapú származtatott termékeket forgalmaznak. Ezért a 2014/65/EU irányelvben az „ugyanarra a szerződésre” vonatkozó hivatkozást el kell hagyni. Az illetékes hatóságok számára lehetővé kell tenni, hogy megállapodhassanak abban, hogy a kereskedési helyszíneiken kereskedett árualapú származtatott termékek ugyanazon alaptermékre épülnek és ugyanazon jellemzőkkel rendelkeznek, amely esetben a pozíciólimitet a 2014/65/EU irányelv 57. cikke (6) bekezdésének első albekezdése szerinti központi illetékes hatóságnak kell meghatároznia.

(18)

A pozíciók kezelési módjában jelentős különbségek vannak az Unióban működő kereskedési helyszínek között. Ezért amennyiben szükséges, meg kell erősíteni a pozíciókezelési kontrollmechanizmust.

(19)

Az euróban denominált uniós árupiacok továbbfejlesztése érdekében a Bizottságnak felhatalmazást kell kapnia arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkével összhangban jogi aktusokat fogadjon el a következők mindegyike tekintetében: az annak megállapítására szolgáló eljárás, hogy mely személyek kérhetnek mentességet a likviditás biztosításával kapcsolatos kötelezettségeknek való megfelelés céljából kötött ügyletekből eredő pozíciók tekintetében; az annak megállapítására szolgáló eljárás, hogy egy túlnyomórészt üzleti jellegű vállalkozáscsoport részeként mely pénzügyi szervezet kérhet fedezeti mentességet a pénzügyi szervezet által tartott azon pozíciók tekintetében, amelyek objektíven mérhető módon csökkentik a túlnyomórészt üzleti jellegű csoport nem pénzügyi szervezeteinek kereskedelmi tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó kockázatokat; a pozíciókezelési kontrollmechanizmus tartalmának tisztázása; valamint kritériumok kidolgozása annak megállapítására, hogy egy tevékenység csoportszinten a főtevékenységet kiegészítőnek tekintendő-e. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban (5) megállapított elvekkel összhangban kerüljön sor. Így különösen a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

(20)

Az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer az Unió kiemelt szakpolitikai intézkedése, amely az európai zöld megállapodással összhangban a gazdaság dekarbonizációjára irányul. A kibocsátási egységek, valamint az azokhoz kapcsolódó származtatott termékek kereskedése a 2014/65/EU irányelv és a 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (6) hatálya alá tartozik, és az uniós szén-dioxid-piac fontos elemének számít. A kiegészítő tevékenység 2014/65/EU irányelv szerinti mentesítése – feltéve, hogy bizonyos feltételek teljesülnek – lehetővé teszi egyes piaci szereplők számára, hogy befektetési vállalkozásként történő engedélyezés nélkül tevékenységet folyassanak a kibocsátási egységek piacain. Figyelemmel a rendezett, jól szabályozott és felügyelt pénzügyi piacok fontosságára, a kibocsátáskereskedelmi rendszer jelentős szerepére az Unió fenntarthatósági célkitűzéseinek elérésében, valamint a kibocsátási egységek jól működő másodlagos piacának támogató szerepére a kibocsátáskereskedelmi rendszer működésében, alapvető fontosságú, hogy a kiegészítő tevékenységekre vonatkozó mentesség megfelelően kerüljön kialakításra e célkitűzések megvalósulásához történő hozzájárulás érdekében. Ez különösen olyankor releváns, amikor a kibocsátási egységek forgalmazása harmadik országbeli kereskedési helyszíneken zajlik. Az Unió pénzügyi stabilitásának védelme, piaci integritásának megőrzése, a befektetők védelme, az egyenlő versenyfeltételek biztosítása, valamint annak érdekében, hogy a kibocsátáskereskedelmi rendszer átláthatóan és megbízhatóan működve továbbra is biztosítsa a költséghatékony kibocsátáscsökkentést, a Bizottságnak nyomon kell követnie a kibocsátási egységek és a kapcsolódó származtatott termékek uniós és harmadik országbeli forgalmazásának továbbfejlesztését, értékelnie kell a kiegészítő tevékenység mentesítésének hatását a kibocsátáskereskedelmi rendszerre, valamint szükség esetén javaslatot kell tennie a kiegészítő tevékenység mentesítése hatályának és alkalmazásának megfelelő módosítására.

(21)

A jogi egyértelműség növelése, a tagállamokra háruló szükségtelen adminisztratív terhek elkerülése és 2021. június 26-tól az (EU) 2019/2034 európai parlamenti és tanácsi irányelv (7) hatálya alá tartozó, befektetési vállalkozásokra vonatkozó egységes jogi keret biztosítása érdekében helyénvaló elhalasztani az (EU) 2019/878 európai parlamenti és tanácsi irányelv (8) átültetésének időpontját a befektetési vállalkozásokra alkalmazandó intézkedések tekintetében. Az (EU) 2019/2034 irányelv 67. cikkében meghatározott, befektetési vállalkozásokra alkalmazandó jogi keret következetes alkalmazásának biztosítása érdekében a befektetési vállalkozások tekintetében az (EU) 2019/878 irányelv átültetési határidejét 2021. június 26-ig meg kell hosszabbítani.

(22)

A 2013/36/EU (9) és az (EU) 2019/878 irányelv módosításaiban kitűzött célok elérésének biztosítása és különösen a tagállamokra gyakorolt káros hatások elkerülése érdekében helyénvaló úgy rendelkezni, hogy az említett módosítások 2020. december 28-tól legyenek alkalmazandók. A módosítások visszamenőleges hatállyal történő alkalmazása ellenére az érintett személyek jogos elvárásai nem sérülnek, mivel a módosítások nem sértik a gazdasági szereplők és az egyének jogait és kötelezettségeit.

(23)

A 2013/36/EU, a 2014/65/EU és az (EU) 2019/878 irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(24)

E módosító irányelv célja a már meglévő uniós jog kiegészítése, és e célkitűzés jobban megvalósítható uniós szinten, mint különböző nemzeti kezdeményezések révén. A pénzügyi piacok eredendően és egyre inkább határokon átnyúlóak. Ezen integrációból adódóan az elszigetelt tagállami beavatkozások sokkal kevésbé lennének hatékonyak és a piacok széttagoltságához vezetnének, ami szabályozási arbitrázst és versenytorzulást eredményezne.

(25)

mivel ezen irányelv célját, nevezetesen a befektetési vállalkozásokra Unió-szerte alkalmazandó egységes és megfelelő követelményeket biztosító meglévő uniós jog finomítását az egyes tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, az Unió szintjén azonban terjedelme és hatásai miatt e cél jobban megvalósítható, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez az irányelv nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket.

(26)

A tagállamoknak és a Bizottságnak a magyarázó dokumentumokról szóló, 2011. szeptember 28-i együttes politikai nyilatkozatával (10) összhangban a tagállamok vállalták, hogy az átültető intézkedéseikről szóló értesítéshez indokolt esetben egy vagy több olyan dokumentumot mellékelnek, amely megmagyarázza az irányelv elemei és az azt átültető nemzeti jogi eszközök megfelelő részei közötti kapcsolatot. Ezen irányelv tekintetében a jogalkotó úgy ítéli meg, hogy ilyen dokumentumok átadása indokolt.

(27)

Tekintettel arra, hogy célzott intézkedések bevezetésére van szükség a Covid19-válságból való mielőbbi gazdasági kilábalás támogatása érdekében, ennek az irányelvnek sürgősen, az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2014/65/EU irányelv módosításai

A 2014/65/EU irányelv a következőképpen módosul:

1.

A 2. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) bekezdés j) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

„j)

személyek:

i.

akik vagy amelyek árualapú származtatott termékekkel, kibocsátási egységekkel vagy az azokra vonatkozó származtatott termékekkel saját számlára kereskednek – ideértve az árjegyzőket is –, azon személyek kivételével, akik vagy amelyek az ügyfélmegbízások végrehajtásakor saját számlára történő kereskedést folytatnak; vagy

ii.

akik vagy amelyek a saját számlára történő kereskedés kivételével főtevékenységük szerinti ügyfeleik vagy partnereik számára nyújtanak befektetési szolgáltatásokat árualapú származtatott termékek, kibocsátási egységek vagy az azokra vonatkozó származtatott ügyletek vonatkozásában;

feltéve, hogy:

a tevékenység a fenti esetek mindegyikében – egyéni és összesített alapon – a csoportalapon figyelembe vett főtevékenységüket kiegészíti,

e személyek nem tartoznak olyan csoporthoz, amelynek főtevékenysége az ezen irányelv szerinti befektetésiiret 3 szolgáltatások nyújtása, a 2013/36/EU irányelv I. mellékletében felsorolt bármely tevékenység folytatása vagy árualapú származtatott ügyletek vonatkozásában végzett árjegyzői tevékenység,

e személyek nem alkalmaznak nagy sebességű algoritmikus kereskedési technikát, valamint

e személyek kérésre évente beszámolnak az illetékes hatóságnak arról, hogy milyen alapon értékelik úgy, hogy az i. és az ii. alpont szerinti tevékenységük a főtevékenységükhöz képest kiegészítő jellegű tevékenység.”;

b)

a (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(4)   2021. július 31-ig a Bizottság a 89. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogad el ezen irányelv kiegészítése érdekében azon kritériumoknak az e cikk (1) bekezdésének j) pontja alkalmazásában való meghatározása révén, amelyek annak megállapítására alkalmazandók, hogy egy tevékenység csoportszinten a főtevékenységhez képest kiegészítő jellegűnek tekintendő-e.

E kritériumoknak figyelembe kell venniük a követekző elemeket:

a)

a készpénzben történő kiegyenlítés tárgyát képező, az Unióban kereskedett árualapú származtatott ügyletekben, kibocsátási egységekben vagy azok származtatott ügyleteiben fennálló nettó névleges kitettség – kivéve azokat az árualapú származtatott termékeket, kibocsátási egységeket vagy azok származtatott ügyleteit, amelyekkel valamely kereskedési helyszínen kereskednek –az évi 3 milliárd EUR küszöbérték alatt marad-e; vagy

b)

elsősorban a csoport főtevékenységére fordítják-e azt a tőkét, amelyet az a csoport fektet be, amelyhez a személy tartozik; vagy

c)

az (1) bekezdés j) pontjában említett tevékenységek volumene meghaladja-e vagy sem a csoportszinten végzett egyéb kereskedési tevékenységek teljes volumenét.

Az ebben a bekezdésben említett tevékenységeket csoportszinten kell figyelembe venni.

Nem tartoznak az e bekezdés második albekezdésében említett elemek közé a következők:

a)

azok a 648/2012/EU rendelet 3. cikkében említett csoporton belüli ügyletek, amelyek a csoport egészének likviditásával vagy kockázatkezelésével kapcsolatos célokra szolgálnak;

b)

azok az árualapú származtatott termékekkel vagy kibocsátási egységekkel vagy azok származtatott termékeivel kapcsolatos ügyletek, amelyek objektíven mérhető módon csökkentik a kereskedelmi vagy likviditásfinanszírozási tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó kockázatokat;

c)

azok az árualapú származtatott termékekkel vagy kibocsátási egységekkel vagy azok származtatott termékeivel kapcsolatos ügyletek, amelyek a kereskedési helyszínen a likviditás biztosításával kapcsolatos kötelezettségek teljesítésére szolgálnak, amennyiben e kötelezettségeket az uniós jog vagy a nemzeti törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések értelmében a szabályozó hatóságok vagy a kereskedelmi helyszínek előírják.”

2.

A 4. cikk (1) bekezdése a következőképpen módosul:

a)

a bekezdés a következő ponttal egészül ki:

„8a.

»pénzügyi eszközök közötti váltás«: egy pénzügyi eszköz eladása és egy másik pénzügyi eszköz vétele vagy egy meglévő pénzügyi eszközt érintő módosításra vonatkozó jog gyakorlása;”;

b)

a bekezdés a következő ponttal egészül ki:

„44a.

»kiegészítési záradék«: olyan záradék, amely a befektető védelmére irányul annak biztosítása révén, hogy a kötvény lejárat előtti visszaváltása esetén a kibocsátó köteles a kötvényt birtokló befektetőnek kifizetni azon kamatszelvények nettó jelenértékét, amelyekre akkor lett volna jogosult, ha a kötvény lejárat előtti beváltására nem kerül sor;”;

c)

az 59. pont helyébe a következő szöveg lép:

„59.

»mezőgazdaságiáru-alapú származtatott ügyletek«: az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (*1) 1. cikkében és I. mellékletének I–XX. részében és XXIV/1. részében felsorolt termékekhez, valamint az 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (*2) I. mellékletében felsorolt termékekhez kapcsolódó származtatott ügyletek;

(*1)  Az Európai Parlament és a Tanács 1308/2013/EU rendelete (2013. december 17.) a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 671. o.)."

(*2)  Az Európai Parlament és a Tanács 1379/2013/EU rendelete (2013. december 11.) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 354., 2013.12.28., 1. o.).”;"

d)

a bekezdés a következő ponttal egészül ki:

„62a.

»elektronikus formátum«: a papírtól eltérő bármely tartós adathordozó;”;

e)

a bekezdés a következő ponttal egészül ki:

„65.

»túlnyomórészt üzleti jellegű vállalkozáscsoport«: olyan csoport, amelynek főtevékenysége nem az ezen irányelv szerinti befektetési szolgáltatások nyújtása, a 2013/36/EU irányelv I. mellékletében felsorolt bármely tevékenység folytatása vagy árualapú származtatott ügyletekkel kapcsolatban végzett árjegyzői tevékenység.”

3.

A szöveg a következő cikkel egészül ki:

„16a. cikk

Mentesülés a termékirányítási követelmények alól

A befektetési vállalkozás mentesül a 16. cikk (3) bekezdésének másodiktól ötödikig terjedő albekezdésében, valamint a 24. cikk (2) bekezdésében meghatározott követelmények alól, ha az általa nyújtott befektetési szolgáltatás olyan kötvényekhez kapcsolódik, amelyek a kiegészítési záradékon kívül nem tartalmaznak más beágyazott származékos terméket, vagy ha a pénzügyi eszközöket kizárólag elfogadható partnerek részére értékesítik vagy forgalmazzák.”

4.

A 24. cikk a következőképpen módosul:

a)

a (4) bekezdés a következő albekezdésekkel egészül ki:

„Amennyiben a pénzügyi eszköz vételére vagy eladására vonatkozó megállapodást olyan távközlési eszköz igénybevételével kötik meg, amely megakadályozza a költségekkel és díjakkal kapcsolatos előzetes tájékoztatást, a befektetési vállalkozás a költségekkel és díjakkal kapcsolatos tájékoztatást az ügyletkötést követően indokolatlan késedelem nélkül vagy elektronikus formában, vagy lakossági ügyfél kérésére papíron is megadhatja, feltéve, hogy mindkét következő feltétel teljesül:

i.

az ügyfél beleegyezett, hogy az ügylet megkötését követően indokolatlan késedelem nélkül átveszi a tájékoztatást;

ii.

a befektetési vállalkozás megadta azt a választási lehetőséget az ügyfél számára, hogy a tájékoztatás átvételéig elhalassza az ügylet megkötését.

A harmadik albekezdésben foglalt követelményeken túlmenően a befektetési vállalkozás köteles lehetőséget biztosítani az ügyfélnek arra, hogy a költségekkel és díjakkal kapcsolatos tájékoztatást telefonon kapja meg az ügylet megkötését megelőzően.”;

b)

a cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(5a)   A befektetési vállalkozás az ezen irányelvben előírt valamennyi nyújtandó információt elektronikus formátumban adja át az ügyfeleknek vagy potenciális ügyfeleknek, kivéve akkor, ha az ügyfél vagy potenciális ügyfél lakossági ügyfél vagy potenciális lakossági ügyfél, aki papíralapú tájékoztatást kért, amely esetben ezeket az információkat papíron, díjmentesen kell megadni.

A befektetési vállalkozás tájékoztatja a lakossági ügyfeleket vagy potenciális lakossági ügyfeleket, hogy lehetőségük van papíron megkapni az információkat.

Azokat a meglévő lakossági ügyfeleket, akik papíron veszik át az ezen irányelv szerint nyújtandó információkat, a befektetési vállalkozás az elektronikus formátumban történő elküldés előtt legalább nyolc héttel tájékoztatja arról, hogy a továbbiakban elektronikus formátumban kapják meg az információkat. A befektetési vállalkozás tájékoztatja az említett meglévő lakossági ügyfeleket, hogy választásuk szerint vagy továbbra is kaphatnak papíralapú tájékoztatást, vagy áttérhetnek az elektronikus formátumú tájékoztatásra. A befektetési vállalkozások tájékoztatják továbbá a meglévő lakossági ügyfeleket, hogy ha a nyolchetes időszak során nem kérik a papíralapú tájékoztatás folytatását, akkor automatikusan elektronikus formátumban fogják megkapni az információkat. Azokat a meglévő ügyfeleket, akik már elektronikus formátumban kapják meg az ezen irányelv szerint nyújtandó információkat, nem szükséges tájékoztatni.”;

c)

a cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(9a)   A tagállamok biztosítják, hogy a harmadik felek által az ügyfeleknek portfóliókezelési vagy egyéb befektetési vagy kiegészítő szolgáltatásokat nyújtó befektetési vállalkozások részére végzett kutatás akkor tekintendő az (1) bekezdés szerinti kötelezettségek teljesítésének, ha:

a)

a végrehajtási vagy kutatási szolgáltatások nyújtását megelőzően a befektetési vállalkozás és a kutatási szolgáltató megállapodást kötött, amely azonosítja, hogy a végrehajtási szolgáltatásokhoz és kutatáshoz kapcsolódó bármely összevont költség vagy közös kifizetés mely része tulajdonítható a kutatásnak;

b)

a befektetési vállalkozás tájékoztatja ügyfeleit a harmadik fél kutatási szolgáltatók részére teljesített, végrehajtási szolgáltatásokhoz és kutatáshoz kapcsolódó közös kifizetésekről; valamint

c)

az összevont költségek vagy a közös kifizetés tárgyát képező kutatást olyan kibocsátókat érintően végzik, amelyek piaci kapitalizációja a kutatást megelőző 36 hónapos időszakban – az év végi jegyzésekben kifejezettek alapján, amikor nincsenek vagy nem voltak tőzsdén jegyezve vagy azokban a pénzügyi években, amikor nincsenek vagy nem voltak tőzsdén jegyezve, a saját tőke mérlegtételükben – nem haladta meg az 1 milliárd EUR-t.

E cikk alkalmazásában kutatás alatt olyan kutatási anyagok vagy szolgáltatások értendők, amelyek egy vagy több pénzügyi eszközre vagy egyéb eszközökre, illetve pénzügyi eszközök kibocsátóira vagy potenciális kibocsátóira vonatkoznak, vagy amelyek szorosan kapcsolódnak egy konkrét iparághoz vagy piachoz oly módon, hogy az ezen iparághoz vagy piachoz tartozó pénzügyi eszközökkel, instrumentumokkal vagy kibocsátókkal kapcsolatos nézetekről nyújtanak tájékoztatást.

A kutatás magában foglalja az olyan anyagokat vagy szolgáltatásokat is, amelyek kifejezetten vagy implicit módon egy befektetési stratégiát ajánlanak vagy javasolnak, egy megalapozott véleményt adnak a pénzügyi eszközök vagy instrumentumok jelenlegi vagy jövőbeni értékéről vagy áráról, vagy egyéb jellegű elemzést és új megállapításokat tartalmaznak, valamint új vagy meglévő információk alapján olyan következtetéseket vonnak le, amelyek használhatók a befektetési stratégiához, illetve relevánsak és hozzáadott értéket tudnak biztosítani a befektetési vállalkozás azon döntéseihez, amelyeket az adott kutatásért fizető ügyfelek nevében hoz.”

5.

A 25. cikk (2) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

„Olyan befektetési tanács vagy portfóliókezelés nyújtása esetén, amely pénzügyi eszközök közötti váltást érint, a befektetési vállalkozások beszerzik az ügyfél befektetésével kapcsolatos szükséges információkat, és elemzik a pénzügyi eszközök közötti váltás költségeit és hasznait. Befektetési tanácsadás nyújtása esetén a befektetési vállalkozások tájékoztatják az ügyfelet, hogy a pénzügyi eszközök közötti váltás hasznai meghaladják-e az ilyen váltás költségeit.”

6.

A 27. cikk (3) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

Az e bekezdésben megállapított rendszeres, nyilvános beszámolási követelmény 2023. február 28-ig nem alkalmazandó. A Bizottság átfogóan felülvizsgálja az e bekezdésben megállapított beszámolási követelmények megfelelőségét, és 2022. február 28-ig jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.”

7.

A 27. cikk (6) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

„A Bizottság átfogóan felülvizsgálja az e bekezdésben megállapított rendszeres beszámolási követelmények megfelelőségét, és 2022. február 28-ig jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.”

8.

A szöveg a következő cikkel egészül ki:

„29a. cikk

A szakmai ügyfelek részére nyújtott szolgáltatások

(1)   A 24. cikk (4) bekezdésének c) pontjában megállapított követelmények a befektetési tanácsadás és portfóliókezelési szolgáltatás kivételével nem alkalmazandók a szakmai ügyfelek részére nyújtott szolgáltatásokra.

(2)   A 25. cikk (2) bekezdésének harmadik albekezdésében, valamint a 25. cikk (6) bekezdésében megállapított követelmények nem alkalmazandók a szakmai ügyfelek részére nyújtott szolgáltatásokra, kivéve, ha az említett ügyfelek vagy elektronikus formátumban, vagy papíron arról tájékoztatják a befektetési vállalkozást, hogy élni kívánnak az említett rendelkezésekben biztosított jogokkal.

(3)   A tagállamok biztosítják, hogy a befektetési vállalkozások nyilvántartást vezessenek az ügyfelek (2) bekezdésben említett nyilatkozatairól.”

9.

A 30. cikk (1) bekezdésének első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A tagállamok biztosítják, hogy az ügyfelek nevében a megbízások végrehajtására és/vagy a sajátszámlás kereskedésre és/vagy megbízások fogadására és továbbítására engedéllyel rendelkező befektetési vállalkozások anélkül hozhassanak létre vagy köthessenek ügyleteket elfogadható partnerekkel, hogy meg kellene felelniük az ilyen ügyletek vagy az ilyen ügyletekhez közvetlenül kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások tekintetében – az (5a) bekezdése kivételével – a 24. cikknek, a 25. cikknek, a 27. cikknek és a 28. cikk (1) bekezdésének.”

10.

Az 57. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A tagállamok biztosítják, hogy az illetékes hatóságok az ESMA által a (3) bekezdéssel összhangban elfogadott szabályozástechnikai standardokban meghatározott számítási módszertannal összhangban limiteket állapítsanak meg és alkalmazzanak a mezőgazdaságiáru-alapú származtatott termékekre, valamint a kereskedési helyszíneken kereskedett kritikus vagy jelentős, árualapú származtatott termékekre és az ezekkel gazdaságilag egyenértékű, tőzsdén kívüli ügyletekre vonatkozóan egy személy által bármely időpontban tartható nettó pozíció nagysága tekintetében. Az árualapú származtatott termékek akkor tekintendők kritikusnak vagy jelentősnek, ha a záró pozícióval rendelkezők összes nettó pozíciójának összege megegyezik nyitott poz íciójuk nagyságával, és egy egy éves időszakra vetítve, átlagosan legalább 300 000 tételt tesz ki. A limiteket az egy személy által tartott és a nevében összesített csoportszinten tartott valamennyi pozíció alapján kell meghatározni a következők érdekében:

a)

piaci visszaélés megelőzése;

b)

szabályszerű árazási és kiegyenlítési feltételek támogatása, ideértve a piactorzító pozíciók megelőzését is, valamint különösen a teljesítési hónapban a származtatott termékek ára és az alapul szolgáló áruk azonnali ára közötti konvergencia biztosítása, nem sértve az alapul szolgáló áru piacán az árfeltárási folyamatot.

Az (1) bekezdésben említett pozíciólimitek nem alkalmazandók:

a)

a nem pénzügyi szervezet által vagy annak nevében tartott olyan pozíciókra, amelyek objektíven mérhető módon csökkentik e nem pénzügyi szervezet kereskedelmi tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó kockázatokat;

b)

egy túlnyomórészt üzleti jellegű vállalkozáscsoport részét képező és a túlnyomórészt üzleti jellegű vállalkozáscsoport nem pénzügyi szervezete nevében eljáró pénzügyi szervezet által vagy annak nevében tartott pozíciókra, amennyiben e pozíciók objektíven mérhető módon csökkentik az említett nem pénzügyi szervezet kereskedelmi tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó kockázatokat;

c)

a pénzügyi és nem pénzügyi szerződő felek által tartott olyan pozíciókra, amelyek objektíven mérhető módon olyan ügyletekből erednek, amelyek a 2. cikk (4) bekezdése negyedik albekezdésének c) pontjában említettek szerint egy kereskedési helyszínre vonatkozó likviditás biztosításával kapcsolatos kötelezettségek teljesítésére szolgálnak;

d)

a 4. cikk (1) bekezdése 44. pontja c) alpontjában említett bármely egyéb értékpapírra, amely áruhoz vagy az I. melléklet C. szakaszának 10. pontjában említett alaptermékhez kapcsolódik.

Az ESMA szabályozástechnikai standardtervezeteket dolgoz ki a követendő eljárás azon pénzügyi szervezet számára történő meghatározására, amely egy túlnyomórészt üzleti jellegű vállalkozáscsoport része, és amely fedezeti mentességet kérhet az általa tartott olyan pozíciókra vonatkozóan, amelyek objektíven mérhető módon csökkentik a vállalkozáscsoport nem pénzügyi szervezeteinek kereskedelmi tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó kockázatokat.

Az ESMA szabályozástechnikai standardtervezeteket dolgoz ki annak az eljárásnak a meghatározására, amelynek keretében a személyek mentességet kérhetnek olyan pozíciókra vonatkozóan, amelyek egy kereskedési helyszínre vonatkozó likviditás biztosításával kapcsolatos kötelezettségek teljesítésére szolgáló ügyletekből erednek.

Az ESMA a harmadik és a negyedik albekezdésben említett szabályozástechnikai standardtervezeteket 2021. november 28-ig benyújtja a Bizottságnak.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy ezen irányelvet az e bekezdés harmadik és negyedik albekezdésében említett szabályozástechnikai standardoknak az 1095/2010/EU rendelet 10–14. cikkével összhangban történő elfogadásával kiegészítse.”;

b)

a (3) és a (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   Az ESMA jegyzéket készít az (1) bekezdésben említett kritikus vagy jelentős árualapú származtatott termékekről, és szabályozástechnikai standardtervezeteket dolgoz ki azon számítási módszertan meghatározására, amelyet az illetékes hatóságoknak alkalmazniuk kell a havi azonnali pozíciólimitek és az egyéb, természetben és készpénzben kiegyenlített, árualapú származtatott termékekre vonatkozó, az érintett származtatott termék jellemzőin alapuló havi pozíciólimitek megállapítására.

Az (1) bekezdésben említett kritikus vagy jelentős árualapú származtatott termékek jegyzékének elkészítésekor az ESMA a következő tényezőket veszi figyelembe:

a)

a piaci szereplők száma;

b)

az adott származtatott termék alapjául szolgáló áru.

Az első albekezdésben említett számítási módszertan meghatározásakor az ESMA a következő tényezőket veszi figyelembe:

a)

az alapul szolgáló áruból leszállítandó mennyiség;

b)

a származtatott termékben foglalt összes nyitott pozíció és az alapul szolgáló ugyanazon árut tartalmazó más pénzügyi eszközökben foglalt összes nyitott pozíció;

c)

a piaci szereplők száma és nagysága;

d)

az alapul szolgáló árupiac jellemzői, beleértve a termelés, a fogyasztás és a piacra szállítás jellemző módjait;

e)

új árualapú származtatott termékek kidolgozása;

f)

a kereskedési helyszínt működtető befektetési vállalkozások vagy piaci szereplők, valamint egyéb joghatóságok pozíciólimitekkel kapcsolatos tapasztalatai.

Az ESMA az első albekezdésben említett szabályozástechnikai standardtervezeteket 2021. november 28-ig benyújtja a Bizottságnak.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy ezen irányelvet az e bekezdés első albekezdésében említett szabályozástechnikai standardoknak az 1095/2010/EU rendelet 10–14. cikkével összhangban történő elfogadásával kiegészítse.

(4)   Az illetékes hatóság pozíciólimiteket határoz meg a kereskedési helyszíneken kereskedett kritikus vagy jelentős árualapú származtatott termékekre és mezőgazdaságiáru-alapú származtatott termékekre vonatkozóan, a Bizottság által a (3) bekezdés szerint elfogadott szabályozástechnikai standardokban megállapított számítási módszertan alapján. Az ilyen pozíciólimitek magukban foglalják a gazdaságilag egyenértékű tőzsdén kívüli származtatott ügyleteket is.

Amennyiben a piacon jelentős változás következik be, ideértve a leszállítandó mennyiségnek vagy a nyitott pozíciónak az illetékes hatóság által meghatározotthoz viszonyított jelentős változását is, az illetékes hatóság felülvizsgálja és újból meghatározza az első albekezdésben említett pozíciólimiteket a Bizottság által a (3) bekezdés szerint elfogadott szabályozástechnikai standardokban megállapított számítási módszertan alapján.”;

c)

a (6), a (7) és a (8) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(6)   Amennyiben ugyanazon alaptermékhez kapcsolódó és ugyanazon jellemzőkkel rendelkező, mezőgazdaságiáru-alapú származtatott termékekkel egynél több joghatóság kereskedési helyszínein jelentős nagyságrendben kereskednek, vagy amennyiben ugyanazon alaptermékhez kapcsolódó és ugyanazon jellemzőkkel rendelkező kritikus vagy jelentős árualapú származtatott termékekkel egynél több joghatóság kereskedési helyszínein kereskednek, azon kereskedési helyszín illetékes hatósága, ahol a legnagyobb mértékű forgalmat bonyolítják (a továbbiakban: a központi illetékes hatóság), egységes pozíciólimitet állapít meg, amelyet az adott származtatott termékek esetében minden kereskedésre alkalmazni kell. A központi illetékes hatóság az alkalmazandó egységes pozíciólimitről és ezen egységes pozíciólimit bármely felülvizsgálatáról konzultációt folytat a többi olyan kereskedési helyszín illetékes hatóságaival, ahol az említett mezőgazdaságiáru-alapú származtatott termékekkel jelentős nagyságrendben kereskednek, illetve ahol ezen kritikus vagy jelentős árualapú származtatott termékekkel kereskednek.

Azon illetékes hatóságok, amelyek nem fogadják el a központi illetékes hatóság által meghatározott egységes pozíciólimitet, írásban teljeskörűen és részletesen kifejtik azon indokokat, amelyek alapján úgy tekintik, hogy az (1) bekezdésben megállapított követelmények nem teljesültek. Az illetékes hatóságok közötti véleménykülönbségből eredő bármely vitát az ESMA rendezi az 1095/2010/EU rendelet 19. cikke szerinti hatáskörének megfelelően.

Azon kereskedési helyszínek illetékes hatóságai, ahol ugyanazon alaptermékhez kapcsolódó és ugyanazon jellemzőkkel rendelkező, mezőgazdaságiáru-alapú származtatott termékekkel jelentős nagyságrendben kereskednek vagy ugyanazon alaptermékhez kapcsolódó és ugyanazon jellemzőkkel rendelkező, kritikus vagy jelentős árualapú származtatott termékekkel kereskednek, valamint az adott származtatott termék pozícióbirtokosainak illetékes hatóságai a vonatkozó adatok kölcsönös átadására is kiterjedő együttműködési megállapodásokat kötnek annak érdekében, hogy lehetővé tegyék az egységes pozíciólimit nyomon követését és érvényesítését.

(7)   Az ESMA évente legalább egyszer ellenőrzi, hogy az illetékes hatóságok milyen módon hajtották végre az ESMA által a (3) bekezdés szerint kidolgozott számítási módszertannal összhangban megállapított pozíciólimiteket. Ennek során az ESMA biztosítja, hogy az ugyanazon alaptermékhez kapcsolódó és ugyanazon jellemzőkkel rendelkező, mezőgazdaságiáru-alapú származtatott termékek vagy kritikus vagy jelentős ügyletek esetében ténylegesen egységes pozíciólimitet alkalmazzanak attól függetlenül, hogy azokkal hol kereskednek a (6) bekezdésnek megfelelően.

(8)   A tagállamok biztosítják, hogy az olyan kereskedési helyszínt működtető befektetési vállalkozások vagy piaci szereplők, amelyen árualapú származtatott termékekkel kereskednek, pozíciókezelési kontrollmechanizmust alkalmazzanak, beleértve azt is, hogy a kereskedési helyszín jogosult a következőkre:

a)

a személyek nyitott pozícióinak nyomon követése;

b)

a vonatkozó dokumentumokat is beleértve a személyektől származó valamennyi releváns információk beszerzése, amelyek a vállalt pozíció vagy kitettség nagyságára és rendeltetésére, továbbá a tényleges tulajdonosokra, bármely együttes fellépéssel kapcsolatos megegyezésre, az alapul szolgáló piacon meglévő bármely kapcsolódó eszközre vagy kötelezettségre, beleértve adott esetben az ugyanazon alaptermékhez kapcsolódó és ugyanazon jellemzőkkel rendelkező árualapú származékos termékekhez kapcsolódó, más kereskedési helyszíneken és tőzsdén kívül, tagokon és résztvevőkön keresztül meglévő pozíciókra vonatkoznak;

c)

egy személytől annak kérése, hogy ideiglenesen vagy tartósan lezárja vagy csökkentse pozícióját, valamint hogy egyoldalúan tegyen intézkedést a pozíció lezárása vagy csökkentése érdekében, amennyiben az adott személy nem tesz eleget a kérésnek; valamint

d)

egy személy kötelezése arra, hogy megállapodás szerinti áron és mértékben ideiglenesen, a jelentős vagy domináns pozícióból fakadó hatások mérséklésének kifejezett szándékával irányítson vissza likviditást a piacra.

Az ESMA szabályozástechnikai standardtervezeteket dolgoz ki, amelyekben az érintett kereskedési helyszínek jellemzőit figyelembe véve meghatározza a pozíciókezelési kontrollmechanizmus tartalmát.

Az ESMA az említett szabályozástechnikai standardtervezeteket 2021. november 28-ig benyújtja a Bizottságnak.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy ezen irányelvet az e bekezdés második albekezdésében említett szabályozástechnikai standardoknak az 1095/2010/EU rendelet 10–14. cikkével összhangban történő elfogadásával kiegészítse.”;

d)

a (12) bekezdés d) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„d)

annak meghatározását, hogy e cikk (6) bekezdése szerint mi minősül jelentős nagységrendnek;”.

11.

Az 58. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki:

„A pozíciók jelentése nem vonatkozik a 4. cikk (1) bekezdése 44. pontjának c) alpontjában említett bármely egyéb értékpapírokra, amelyek áruhoz vagy az I. melléklet C. szakaszának 10. pontjában említett alaptermékhez kapcsolódnak.”;

b)

a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   A tagállamok biztosítják, hogy az árualapú származtatott termékekkel vagy kibocsátási egységekkel, illetve azok származtatott termékeivel kereskedési helyszínen kívül kereskedő befektetési vállalkozások az 57. cikk (6) bekezdésében említett központi illetékes hatóság vagy – központi illetékes hatóság hiányában – az árualapú származtatott termékek vagy kibocsátási egységek, illetve ezek származtatott termékeinek kereskedési helyszíne szerinti illetékes hatóság részére legalább naponta rendelkezésre bocsássák az általuk, valamint ügyfeleik által, azok ügyfelei által – a végső ügyfél eléréséig – a gazdaságilag egyenértékű tőzsdén kívüli ügyletekben és adott esetben a kereskedési helyszínen kereskedett árualapú származtatott termékekben, kibocsátási egységekben, illetve ezek származtatott termékeiben tartott pozíciók teljes bontását, a 600/2014/EU rendelet 26. cikkével és adott esetben az 1227/2011/EU rendelet 8. cikkével összhangban.”

12.

A 73. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   A tagállamok megkövetelik a befektetési vállalkozásoktól, a piacműködtetőktől, a 600/2014/EU rendelettel összhangban engedélyezett azon APA-któl és ARM-ektől, amelyekre nem vonatkozik eltérés az említett rendelet 2. cikkének (3) bekezdése szerint, az adatszolgáltatóktól, a befektetési szolgáltatások vagy tevékenységek, illetve kiegészítő szolgáltatások kapcsán a hitelintézetektől, valamint harmadik országok fiókirodáitól, hogy olyan megfelelő eljárásokat alakítsanak ki, amelyekkel az alkalmazottaik egy meghatározott, független és önálló csatornán keresztül belsőleg jelenthetik a tényleges vagy potenciális jogsértéseket.”

13.

A 89. cikk (2)–(5) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   A Bizottságnak a 2. cikk (3) bekezdésében, a 2. cikk (4) bekezdésében, a 4. cikk (1) bekezdése 2. pontjának második albekezdésében, a 4. cikk (2) bekezdésében, a 13. cikk (1) bekezdésében, a 16. cikk (12) bekezdésében, a 23. cikk (4) bekezdésében, a 24. cikk (13) bekezdésében, a 25. cikk (8) bekezdésében, a 27. cikk (9) bekezdésében, a 28. cikk (3) bekezdésében, a 30. cikk (5) bekezdésében, a 31. cikk (4) bekezdésében, a 32. cikk (4) bekezdésében, a 33. cikk (8) bekezdésében, az 52. cikk (4) bekezdésében, az 54. cikk (4) bekezdésében, a 58. cikk (6) bekezdésében, a 64. cikk (7) bekezdésében, a 65. cikk (7) bekezdésében és a 79. cikk (8) bekezdésében említett felhatalmazása határozatlan időre szól 2014. július 2-től kezdődő hatállyal.

(3)   Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 2. cikk (3) bekezdésében, a 2. cikk (4) bekezdésében, a 4. cikk (1) bekezdése 2. pontjának második albekezdésében, a 4. cikk (2) bekezdésében, a 13. cikk (1) bekezdésében, a 16. cikk (12) bekezdésében, a 23. cikk (4) bekezdésében, a 24. cikk (13) bekezdésében, a 25. cikk (8) bekezdésében, a 27. cikk (9) bekezdésében, a 28. cikk (3) bekezdésében, a 30. cikk (5) bekezdésében, a 31. cikk (4) bekezdésében, a 32. cikk (4) bekezdésében, a 33. cikk (8) bekezdésében, az 52. cikk (4) bekezdésében, az 54. cikk (4) bekezdésében, az 58. cikk (6) bekezdésében, a 64. cikk (7) bekezdésében, a 65. cikk (7) bekezdésében és a 79. cikk (8) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)   A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(5)   A 2. cikk (3) bekezdése, a 2. cikk (4) bekezdése, a 4. cikk (1) bekezdése 2. pontjának második albekezdése, a 4. cikk (2) bekezdése, a 13. cikk (1) bekezdése, a 16. cikk (12) bekezdése, a 23. cikk (4) bekezdése, a 24. cikk (13) bekezdése, a 25. cikk (8) bekezdése, a 27. cikk (9) bekezdése, a 28. cikk (3) bekezdése, a 30. cikk (5) bekezdése, a 31. cikk (4) bekezdése, a 32. cikk (4) bekezdése, a 33. cikk (8) bekezdése, az 52. cikk (4) bekezdése, az 54. cikk (4) bekezdése, az 58. cikk (6) bekezdése, a 64. cikk (7) bekezdése, a 65. cikk (7) bekezdése vagy a 79. cikk (8) bekezdése értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő három hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam három hónappal meghosszabbodik.”

14.

A 90. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(1a)   A Bizottság a kibocsátási egységek vagy az azokhoz kapcsolódó származtatott termékek tekintetében 2021. december 31-ig felülvizsgálja a 2. cikk (1) bekezdésének j) pontjában megállapított mentesség hatását, és a felülvizsgálathoz adott esetben mellékeli a mentesség módosítására irányuló jogalkotási javaslatot. Ezzel összefüggésben a Bizottság értékeli a kibocsátási egységek és az azokhoz kapcsolódó származtatott termékek uniós és harmadik országbeli forgalmazását, a 2. cikk (1) bekezdésének j) pontjában megállapított mentességnek a befektetők védelmére gyakorolt hatását, a kibocsátási egységek és az azokhoz kapcsolódó származtatott termékek piacainak integritását és átláthatóságát, valamint azt, hogy szükséges-e intézkedéseket elfogadni a harmadik országbeli kereskedési helyszíneken folytatott kereskedés kapcsán.”

2. cikk

Az (EU) 2019/878 irányelv módosításai

A 2. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A tagállamok 2020. december 28-ig elfogadják és kihirdetik:

a)

az ezen irányelv rendelkezéseinek való megfeleléshez szükséges, hitelintézeteket érintő intézkedéseket;

b)

az ezen irányelv 1. cikke (1) és (9) bekezdésének a 2013/36/EU irányelv 2. cikkének (5) és (6) bekezdése és 21b. cikke tekintetében való megfeleléshez szükséges, hitelintézeteket és befektetési vállalkozásokat érintő intézkedéseket.

Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

A tagállamok ezeket a rendelkezéseket 2020. december 29-től alkalmazzák. Mindazonáltal az ezen irányelv 1. cikkének 21. pontjában és 29. pontjának a), b) és c) alpontjában a 2013/36/EU irányelv 84. cikkére és 98. cikkének (5) és (5a) bekezdésére tekintettel meghatározott módosításoknak való megfeleléshez szükséges rendelkezéseket 2021. június 28-tól, az ezen irányelv 1. cikkének 52. és 53. pontjában a 2013/36/EU irányelv 141b. és 141c. cikkére, valamint 142. cikkének (1) bekezdésére tekintettel meghatározott módosításoknak való megfeleléshez szükséges rendelkezéseket pedig 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.

A tagállamok 2021. június 26-ig elfogadják, kihirdetik és alkalmazzák az ezen irányelv rendelkezéseinek való megfeleléshez szükséges, a befektetési vállalkozásokat érintő intézkedéseket, az első albekezdés b) pontjában említett intézkedések kivételével.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.”

3. cikk

A 2013/36/EU irányelv módosításai

A 94. cikk (2) bekezdésének harmadik, negyedik és ötödik albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A 92. cikk (3) bekezdésében említett azon munkavállalók azonosítása céljából, akiknek szakmai tevékenysége lényeges hatást gyakorol az intézmény kockázati profiljára, kivéve a befektetési vállalkozások munkavállalóit, az EBH a következők meghatározására szolgáló kritériumokat meghatározó szabályozástechnikai standardtervezeteket dolgoz ki:

a)

vezetői felelősség és ellenőrzési feladatok;

b)

lényeges szervezeti egység és jelentős hatás az érintett szervezeti egység kockázati profiljára; valamint

c)

a 92. cikk (3) bekezdésében kifejezetten nem említett olyan egyéb munkavállalói kategóriák, amelyek esetében a munkavállalók szakmai tevékenységei összehasonlítható módon ugyanolyan lényeges hatást gyakorolnak az intézmény kockázati profiljára, mint az említett bekezdésben említett kategóriák esetében.

Az EBH-nak az említett szabályozástechnikai standardtervezeteket 2019. december 28-ig kell benyújtania a Bizottságnak.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy ezen irányelvet az e bekezdésben említett szabályozástechnikai standardoknak az 1093/2010/EU rendelet 10–14. cikkével összhangban történő elfogadásával kiegészítse. A befektetési vállalkozásokra alkalmazandó szabályozástechnikai standardok tekintetében az ezen irányelvnek az (EU) 2018/843 európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (*3) módosított 94. cikke (2) bekezdésében megállapított felhatalmazás 2021. június 26-ig továbbra is alkalmazandó.

4.cikk

Átültetés

(1)   A tagállamok 2021. november 28-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul közlik a Bizottsággal.

A tagállamok ezeket az intézkedéseket 2022. február 28-tól kezdődően alkalmazzák.

(2)   A tagállamok közlik a Bizottsággal belső joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

(3)   Az (1) bekezdéstől eltérve a 2013/36/EU és az (EU) 2019/878 irányelv módosításait 2020. december 28-tól kell alkalmazni.

5. cikk

Felülvizsgálat

A Bizottság 2021. július 31-ig – a Bizottság által lefolytatott nyilvános konzultáció eredményei alapján – felülvizsgálja többek között a) az értékpapírpiacok struktúrájának működését a 2020 utáni új gazdasági realitások tükrében, a piaci struktúrával kapcsolatos adatokat és adatminőséget érintő kérdéseket, valamint az átláthatósági szabályokat, beleértve a harmadik országokkal kapcsolatos kérdéseket, b) a kutatásra vonatkozó szabályokat, c) a tanácsadóknak történő kifizetések valamennyi formájára és azok szakmai képzettségének szintjére vonatkozó szabályokat, d) a termékirányítást, e)a veszteségre vonatkozó adatszolgáltatást, valamint f) az ügyfelek kategorizálását. A Bizottság adott esetben jogalkotási javaslatot nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

6. cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

7. cikk

Címzettek

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2021. február 16-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

D. M. SASSOLI

a Tanács részéről

az elnök

A. P. ZACARIAS


(1)  HL C 10.,2021.1.11., 30. o.

(2)  Az Európai Parlament 2021. február 11-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2021. február 15-i határozata.

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 2014/65/EU irányelve (2014. május 15.) a pénzügyi eszközök piacairól, valamint a 2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU irányelv módosításáról (HL L 173., 2014.6.12., 349. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 1095/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapírpiaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 84. o.).

(5)  HL L 123., 2016.5.12., 1. o.

(6)  Az Európai Parlament és a Tanács 600/2014/EU rendelete (2014. május 15.) a pénzügyi eszközök piacairól és a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 173., 2014.6.12., 84. o.).

(7)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2034 irányelve (2019. november 27.) a befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, valamint a 2002/87/EK, a 2009/65/EK, a 2011/61/EU, a 2013/36/EU, a 2014/59/EU és a 2014/65/EU irányelv módosításáról (HL L 314., 2019.12.5., 64. o.).

(8)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/878 irányelve (2019. május 20.) a 2013/36/EU irányelvnek a mentesített szervezetek, a pénzügyi holding társaságok, a vegyes pénzügyi holding társaságok, a javadalmazás, a felügyeleti intézkedések és hatáskörök, valamint a tőkefenntartási intézkedések tekintetében történő módosításáról (HL L 150., 2019.6.7., 253. o.).

(9)  Az Európai Parlament és a Tanács 2013/36/EU irányelve ( 2013. június 26. ) a hitelintézetek tevékenységéhez való hozzáférésről és a hitelintézetek és befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, a 2002/87/EK irányelv módosításáról, a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 176., 2013.6.27., 338. o.).

(10)  HL C 369., 2011.12.17., 14. o.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

2021.2.26.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 68/29


A TANÁCS (EU) 2021/339 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2021. február 25.)

a Fehéroroszországra vonatkozó korlátozó intézkedésekről szóló 765/2006/EK rendelet 8a. cikkének végrehajtásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a Fehéroroszországra vonatkozó korlátozó intézkedésekről szóló, 2006. május 18-i 765/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 8a. cikke (1) és (3) bekezdésére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2006. május 18-án elfogadta a Fehéroroszországra vonatkozó korlátozó intézkedésekről szóló 765/2006/EK rendeletet.

(2)

A 2012/642/KKBP tanácsi határozat (2) felülvizsgálata alapján a Tanács úgy határozott, hogy az abban foglalt korlátozó intézkedéseket 2022. február 28-ig meg kell hosszabbítani.

(3)

A 765/2006/EK rendelet I. mellékletében meghatározott korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek listájában foglalt kilenc természetes és három jogi személy esetében módosítani kell az indokolást. Az említett mellékletben foglalt valamennyi természetes személy esetében a vonatkozó bejegyzést ki kell egészíteni a jegyzékbe vétel dátumával.

(4)

A 765/2006/EK rendelet I. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 765/2006/EK rendelet I. mellékletének helyébe ezen rendelet melléklete lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2021. február 25-én.

a Tanács részéről

az elnök

A. P. ZACARIAS


(1)  HL L 134., 2006.5.20., 1. o.

(2)  A Tanács 2012/642/KKBP határozata (2012. október 15.) a Fehéroroszországgal szembeni korlátozó intézkedésekről (HL L 285., 2012.10.17., 1. o.).


MELLÉKLET

„I. MELLÉKLET

A 2. cikk (1) bekezdésében említett természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek jegyzéke

A.   A 2. cikk (1) bekezdésében említett természetes személyek

 

Név (A fehérorosz változat angol átírása)

(Az orosz változat angol átírása)

Név

(fehéroroszul)

(oroszul)

Azonosító adat

A jegyzékbe vétel indokai

A jegyzékbe vétel időpontja

1.

Uladzimir Uladzimiravich NAVUMAU

Vladimir Vladimirovich NAUMOV

Уладзiмiр Уладзiмiравiч НАВУМАЎ

Владимир Владимирович НАУМОВ

Beosztás(ok): korábbi belügyminiszter (Minister of Internal Affairs); az elnök biztonsági szolgálatának (President's Security Service) korábbi vezetője

Születési idő: 1956.2.7.

Születési hely: Smolensk, korábban USSR (jelenleg Russian Federation)

Nem: férfi

Nem tett lépéseket az 1999–2000-ben Fehéroroszországban eltűnt Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski és Dmitri Zavadski máig megoldatlan ügyének kivizsgálására. Korábbi belügyminiszter (Minister of Internal Affairs) és az elnök biztonsági szolgálatának (President's Security Service) korábbi vezetője. Egészségügyi okokból történő 2009. április 6-i nyugdíjba vonulásáig belügyminiszterként felelős volt a békés tüntetések leveréséért. Az elnöki igazgatás jóvoltából lakáshoz jutott a drozdi nomenklatúralakónegyedben Minszkben. Lukasenka elnök 2014 októberében az érdemrend III. fokozatával tüntette ki.

2004.9.24.

2.

Dzmitry Valerievich PAULICHENKA,

Dmitri Valerievich PAVLICHENKO (Dmitriy Valeriyevich PAVLICHENKO)

Дзмiтрый Валер'евiч ПАЎЛIЧЭНКА

Дмитрий Валериевич ПАВЛИЧЕНКО

Beosztás(ok): a különleges gyorsreagálási egység (Special Rapid Response Unit, SOBR) korábbi parancsnoka

Születési idő: 1966

Születési hely: Vitebsk/Viciebsk, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Cím: A Belügyminisztérium Különleges Erői Veteránjainak Belorusz Egyesülete "Becsület" (Belarusian Association of Veterans of Special Forces of the Ministry of Internal Affairs ‘Honour’), 111 Mayakovskogo St., Minsk 220028, Belarus

Nem: férfi

Kulcsfontosságú szerepet játszott Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski és Dmitri Zavadski máig megoldatlan eltűnésében 1999–2000-ben Fehéroroszországban. A belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) különleges gyorsreagálási egységének (Special Rapid Response Unit, SOBR) korábbi parancsnoka.

Üzletember, a belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) különleges erőinél szolgáló veteránok belügyminisztériumon (MoIA) belül létrejött egyesületének a tiszteletbeli elnöke.

2004.9.24.

3.

Viktar Uladzimiravich SHEIMAN (Viktar Uladzimiravich SHEYMAN)

Viktor Vladimirovich SHEIMAN (Viktor Vladimirovich SHEYMAN)

Вiктар Уладзiмiравiч ШЭЙМАН

Виктор Владимирович ШЕЙМАН

Beosztás(ok): a Fehérorosz Elnökségi Ingatlankezelő Igazgatóság (Belarus President Property Management Directorate) vezetője; korábbi belügyminiszter

Születési idő: 1958.5.26

Születési hely: Soltanishki, Grodno/Hrodna Region/Oblast, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Cím: Fehérorosz Elnökségi Ingatlankezelő Igazgatóság (Belarus President Property Management Directorate), 38 K. Marx St., Minsk 220016, Belarus

Nem: férfi

A Fehérorosz Elnökségi Ingatlankezelő Igazgatóság (Belarus President Property Management Directorate) vezetője. Felelősség terheli Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski és Dmitri Zavadski máig megoldatlan 1999–2000-es fehéroroszországi eltűnéséért. A Biztonsági Tanács (Security Council) korábbi titkára. Jelenleg az elnök különleges tanácsadója.

2004.9.24.

4.

Iury Leanidavich SIVAKAU (Yuri Leanidavich SIVAKAU, SIVAKOU)

Iury (Yuri) Leonidovich SIVAKOV

Юрый Леанiдавiч СIВАКАЎ, СIВАКОЎ

Юрий Леонидович СИВАКОВ

Beosztás(ok): korábbi belügyminiszter; az elnöki igazgatás (Presidential Administration) korábbi vezetőhelyettese

Születési idő: 1946.8.5.

Születési hely: Onor, Sakhalin Region/Oblast, korábban USSR (jelenleg Russian Federation)

Cím: A Belügyminisztérium Különleges Erői Veteránjainak Belorusz Egyesülete "Becsület" (Belarusian Association of Veterans of Special Forces of the Ministry of Internal Affairs ‘Honour’), 111 Mayakovskogo St., Minsk 220028, Belarus

Nem: férfi

Megszervezte Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski és Dmitri Zavadski máig megoldatlan eltűnését 1999–2000-ben Fehéroroszországban. Korábbi idegenforgalmi és sportügyi miniszter, korábbi belügyminiszter és az elnöki igazgatás (Presidential Administration) korábbi vezetőhelyettese.

2004.9.24.

5.

Yuri Khadzimuratavich KARAEU

Yuri Khadzimuratovich KARAEV

Юрый Хаджымуратавiч КАРАЕЎ

Юрий Хаджимуратович КАРАЕВ

Beosztás(ok): korábbi belügyminiszter; a milícia altábornagya (rendőri erők); a Belarusz Köztársaság elnökének tanácsadója – a grodnói/hrodnai régióhoz (Grodno/Hrodna Region/Oblast) kirendelt felügyelő

Születési idő: 1966.6.21.

Születési hely: Ordzhonikidze, a korábbi USSR (jelenleg Vladikavkaz, Russian Federation)

Nem: férfi

Belügyminiszterként korábban betöltött vezető pozíciója miatt felelősség terheli a belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) erői által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, a kínzást is beleértve, valamint újságírók megfélemlítéséért és a velük szemben alkalmazott erőszakért.

Fehéroroszország elnökének tanácsadójaként továbbra is aktív szerepet tölt be a Lukasenka-rezsimben – a grodnói/hrodnai régióhoz (Grodno/Hrodna Region/Oblast) kirendelt felügyelő.

2020.10.2.

6.

Genadz Arkadzievich KAZAKEVICH

Gennadi Arkadievich KAZAKEVICH

Генадзь Аркадзьевiч КАЗАКЕВIЧ

Геннадий Аркадьевич КАЗАКЕВИЧ

Beosztás(ok): korábbi első belügyminiszter-helyettes;

Belügyminiszter-helyettes – a bűnügyi milícia (Criminal Militia) vezetője, a milícia ezredese (rendőri erők)

Születési idő: 1975.2.14.

Születési hely: Minsk, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

Első belügyminiszter-helyettesként korábban betöltött vezető pozíciója miatt felelősség terheli a belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) erői által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, a kínzást is beleértve, valamint újságírók megfélemlítéséért és a velük szemben alkalmazott erőszakért.

Belügyminiszter-helyettesként továbbra is aktív szerepet tölt be a Lukasenka-rezsimben. Változatlanul ő tölti be a bűnügyi milícia (Criminal Militia) vezetőjének tisztségét.

2020.10.2.

7.

Aliaksandr Piatrovich BARSUKOU

Alexander (Alexandr) Petrovich BARSUKOV

Аляксандр Пятровiч БАРСУКОЎ

Александр Петрович БАРСУКОВ

Beosztás(ok): korábbi belügyminiszter-helyettes; a milícia altábornagya (rendőri erők);

A Belarusz Köztársaság elnökének tanácsadója – a minszki régióhoz (Minsk Region/Oblast) kirendelt felügyelő

Születési idő: 1965.4.29.

Születési hely: Vetkovski (Vetka) District, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

Belügyminiszter-helyettesként korábban betöltött vezető pozíciója miatt felelősség terheli a belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) erői által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, a kínzást is beleértve, valamint újságírók megfélemlítéséért és a velük szemben alkalmazott erőszakért.

Fehéroroszország elnökének tanácsadójaként továbbra is aktív szerepet tölt be a Lukasenka-rezsimben – a minszki régióhoz (Minsk Region/Oblast) kirendelt felügyelő.

2020.10.2.

8.

Siarhei Mikalaevich KHAMENKA

Sergei Nikolaevich KHOMENKO

Сяргей Мiкалаевiч ХАМЕНКА

Сергей Николаевич ХОМЕНКО

Beosztás(ok): belügyminiszter-helyettes, a milícia vezérőrnagya (rendőri erők)

Születési idő: 1966.9.21.

Születési hely: Yasinovataya, korábban USSR (jelenleg Ukraine)

Nem: férfi

A belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) miniszterhelyetteseként betöltött vezető pozíciója miatt felelősség terheli a belügyminisztérium erői által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, a kínzást is beleértve, valamint újságírók megfélemlítéséért és a velük szemben alkalmazott erőszakért.

2020.10.2.

9.

Yuri Genadzevich NAZARANKA

Yuri Gennadievich NAZARENKO

Юрый Генадзевiч НАЗАРАНКА

Юрий Геннадьевич НАЗАРЕНКО

Beosztás(ok): korábbi belügyminiszter-helyettes, a belügyi erők (Internal Troops) korábbi parancsnoka;

Első belügyminiszter-helyettes, a közbiztonsági rendőrség (Public Security Police) vezetője, a milícia vezérőrnagya (rendőri erők)

Születési idő: 1976.4.17.

Születési hely: Slonim, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

A belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) miniszterhelyetteseként és a belügyi erők (Internal Troops) parancsnokaként korábban betöltött vezető pozíciója miatt felelősség terheli a belügyminisztérium erői, különösen a parancsnoksága alatt álló belügyi erők által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, a kínzást is beleértve, valamint újságírók megfélemlítéséért és a velük szemben alkalmazott erőszakért.

Első belügyminiszter-helyettesként és a közbiztonsági rendőrség (Public Security Police) vezetőjeként továbbra is aktív szerepet tölt be a Lukasenka-rezsimben.

2020.10.2.

10.

Khazalbek Baktibekavich ATABEKAU

Khazalbek Bakhtibekovich ATABEKOV

Хазалбек Бактiбекавiч АТАБЕКАЎ

Хазалбек Бахтибекович АТАБЕКОВ

Beosztás(ok): a belügyi erők (Internal Troops) parancsnokhelyettese

Születési idő: 1967.3.18.

Nem: férfi

A belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) belügyi erőinek (Internal Troops) parancsnokhelyetteseként betöltött pozíciója miatt felelősség terheli a belügyminisztérium erői, különösen a parancsnoksága alatt álló belügyi erők által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, a kínzást is beleértve, valamint újságírók megfélemlítéséért és a velük szemben alkalmazott erőszakért.

2020.10.2.

11.

Aliaksandr Valerievich BYKAU

Alexander (Alexandr) Valerievich BYKOV

Аляксандр Валер’евiч БЫКАЎ

Александр Валерьевич БЫКОВ

Beosztás(ok): a különleges gyorsreagálási egység (Special Rapid Response Unit, SOBR) parancsnoka, alezredes

Nem: férfi

A belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) különleges gyorsreagálási egységének (Special Rapid Response Unit, SOBR) parancsnokaként betöltött pozíciója miatt felelősség terheli a SOBR erői által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, a kínzást is beleértve.

2020.10.2.

12.

Aliaksandr Sviataslavavich SHEPELEU

Alexander (Alexandr) Svyatoslavovich SHEPELEV

Аляксандр Святаслававiч ШЭПЕЛЕЎ

Александр Святославович ШЕПЕЛЕВ

Beosztás(ok): a belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) biztonsági és védelmi osztályának (Department for Safety and Security) vezetője

Születési idő: 1975.10.14.

Születési hely: village of Rublevsk, Kruglyanskiy district, Mogilev/Mahiliou Region/Oblast, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

A belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) biztonsági és védelmi osztályának (Department for Safety and Security) vezetőjeként betöltött magas rangú tisztségében közreműködött a belügyminisztérium erői által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásban és megfélemlítésben, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásában és bántalmazásában, a kínzást is beleértve, valamint újságírók megfélemlítésében és a velük szemben alkalmazott erőszakban.

2020.10.2.

13.

Dzmitry Uladzimiravich BALABA

Dmitry Vladimirovich BALABA

Дзмiтрый Уладзiмiравiч БАЛАБА

Дмитрий Владимирович БАЛАБА

Beosztás(ok): a Minszk város végrehajtó bizottságának (Minsk City Executive Committee) irányítása alatt álló OMON (különleges célú rendőri alakulat, Special Purpose Police Detachment) vezetője

Születési idő: 1972.6.1.

Születési hely: village of Gorodilovo, Minsk Region/Oblast, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

A minszki különleges rendőri alakulat (OMON) erőinek parancsnokaként felelősség terheli az OMON erői által a 2020-as elnökválasztást követően Minszkben sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, a kínzást is beleértve, valamint újságírók megfélemlítéséért és a velük szemben alkalmazott erőszakért.

2020.10.2.

14.

Ivan Uladzimiravich KUBRAKOU

Ivan Vladimirovich KUBRAKOV

Iван Уладзiмiравiч КУБРАКОЎ

Иван Владимирович КУБРАКОВ

Beosztás(ok): Minszk város végrehajtó bizottsága (Minsk City Executive Committee) belügyi főigazgatóságának (Main Internal Affairs Directorate) korábbi vezetője;

Belügyminiszter, a milícia vezérőrnagya (rendőri erők)

Születési idő: 1975.5.5.

Születési hely: village of Malinovka, Mogilev/ Mahiliou Region/Oblast, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

Minszk város végrehajtó bizottsága (Minsk City Executive Committee) belügyi főigazgatóságának (Main Internal Affairs Directorate) vezetőjeként korábban betöltött pozíciója miatt felelősség terheli a rendőri erők által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, valamint újságírók megfélemlítéséért és a velük szemben alkalmazott erőszakért.

Belügyminiszterként továbbra is aktív szerepet tölt be a Lukasenka-rezsimben.

2020.10.2.

15.

Maxim Aliaksandravich GAMOLA (HAMOLA)

Maxim Alexandrovich GAMOLA

Максiм Аляксандравiч ГАМОЛА

Максим Александрович ГАМОЛА

Beosztás(ok): a minszki Moszkovszkij kerület (Moskovksi District) rendőrségének (Police Department) korábbi vezetője;

Minszk város rendőrségének (Minsk City Police Department) vezetőhelyettese, a bűnügyi rendőrség (Criminal Police) vezetője

Nem: férfi

A minszki Moszkovszkij kerület (Moskovksi District) rendőrségének (Police Department) vezetőjeként korábban betöltött pozíciója miatt felelősség terheli az említett kerületben a 2020-as elnökválasztást követően a békés tüntetőkkel szemben sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen az önkényes letartóztatásokért, az erőszak túlzott alkalmazásáért és a bántalmazásért, a kínzást is beleértve.

Minszk város rendőrségének (Minsk City Police Department) vezetőhelyetteseként és a bűnügyi rendőrség (Criminal Police) vezetőjeként továbbra is aktív szerepet tölt be a Lukasenka-rezsimben.

2020.10.2.

16.

Aliaksandr Mikhailavich ALIASHKEVICH

Alexander (Alexandr) Mikhailovich ALESHKEVICH

Аляксандр Мiхайлавiч АЛЯШКЕВIЧ

Александр Михайлович АЛЕШКЕВИЧ

Beosztás(ok): a minszki Moszkovszkij kerület (Moskovski District) kerületi belügyi hatóságának (District Department of Internal Affairs) első vezetőhelyettese, a bűnügyi rendőrség (Criminal Police) vezetője

Nem: férfi

A minszki Moszkovszkij kerület (Moskovksi District) kerületi belügyi hatóságának (District Department of Internal Affairs) első vezetőhelyetteseként és a bűnügyi rendőrség (Criminal Police) vezetőjeként betöltött pozíciója miatt felelősség terheli az említett kerületben a 2020-as elnökválasztást követően a békés tüntetőkkel szemben sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen az önkényes letartóztatásokért, az erőszak túlzott alkalmazásáért és a bántalmazásért, a kínzást is beleértve.

2020.10.2.

17.

Andrei Vasilievich GALENKA

Andrey Vasilievich GALENKA

Андрэй Васiльевiч ГАЛЕНКА

Андрей Васильевич ГАЛЕНКА

Beosztás(ok): a minszki Moszkovszkij kerület (Moskovski District) kerületi belügyi hatóságának (District Department of Internal Affairs) vezetőhelyettese, a közbiztonsági rendőrség (Public Safety Police) vezetője

Nem: férfi

A minszki Moszkovszkij kerület (Moskovski District) kerületi belügyi hatóságának (District Department of Internal Affairs) vezetőhelyetteseként és a közbiztonsági rendőrség (Public Safety Police) vezetőjeként betöltött pozíciója miatt felelősség terheli az említett kerületben a 2020-as elnökválasztást követően a békés tüntetőkkel szemben sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen az önkényes letartóztatásokért, az erőszak túlzott alkalmazásáért és a bántalmazásért, a kínzást is beleértve.

2020.10.2.

18.

Aliaksandr Paulavich VASILIEU

Alexander (Alexandr) Pavlovich VASILIEV

Аляксандр Паўлавiч ВАСIЛЬЕЎ

Александр Павлович ВАСИЛЬЕВ

Beosztás(ok): a gomeli/homeli régió végrehajtó bizottsága (Gomel/Homyel Region/Oblast Executive Committee) belügyi hatóságának (Department of Internal Affairs) vezetője

Születési idő: 1975.3.24.

Születési hely: Mogilev/Mahilou, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

A gomeli/homeli régió végrehajtó bizottsága (Gomel/Homyel Region/Oblast Executive Committee) belügyi hatóságának (Department of Internal Affairs) vezetőjeként betöltött pozíciója miatt felelősség terheli az említett régióban (region/oblast) a 2020-as elnökválasztást követően a békés tüntetőkkel szemben sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen az önkényes letartóztatásokért, az erőszak túlzott alkalmazásáért és a bántalmazásért, a kínzást is beleértve.

2020.10.2.

19.

Aleh Mikalaevich SHULIAKOUSKI

Oleg Nikolaevich SHULIAKOVSKI

Алег Мiкалаевiч ШУЛЯКОЎСКI

Олег Николаевич ШУЛЯКОВСКИЙ

Beosztás(ok): a gomeli/homeli régió végrehajtó bizottsága (Gomel/Homyel Region/Oblast Executive Committee) belügyi hatóságának (Department of Internal Affairs) első vezetőhelyettese, a bűnügyi rendőrség (Criminal Police) vezetője

Születési idő: 1977.7.26.

Nem: férfi

A gomeli/homeli régió végrehajtó bizottsága (Gomel/Homyel Region/Oblast Executive Committee) belügyi hatóságának (Department of Internal Affairs) első vezetőhelyetteseként és a bűnügyi rendőrség (Criminal Police) vezetőjeként betöltött pozíciója miatt felelősség terheli az említett régióban (region/oblast) a 2020-as elnökválasztást követően a békés tüntetőkkel szemben sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen az önkényes letartóztatásokért, az erőszak túlzott alkalmazásáért és a bántalmazásért, a kínzást is beleértve.

2020.10.2.

20.

Anatol Anatolievich VASILIEU

Anatoli Anatolievich VASILIEV

Анатоль Анатольевiч ВАСIЛЬЕЎ

Анатолий Анатольевич ВАСИЛЬЕВ

Beosztás(ok): a gomeli/homeli régió végrehajtó bizottsága (Gomel/Homyel Region/Oblast Executive Committee) belügyi hatóságának (Department of Internal Affairs) vezetőhelyettese, a közbiztonsági rendőrség (Public Safety Police) vezetője

Születési idő: 1972.1.26.

Születési hely: Gomel/Homyel, Gomel/Homyel Region/Oblast, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

A gomeli/homeli régió végrehajtó bizottsága (Gomel/Homyel Region/Oblast Executive Committee) belügyi hatóságának (Department of Internal Affairs) vezetőhelyetteseként és a közbiztonsági rendőrség (Public Safety Police) vezetőjeként betöltött pozíciója miatt felelősség terheli az említett régióban (region/oblast) a 2020-as elnökválasztást követően a békés tüntetőkkel szemben sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen az önkényes letartóztatásokért, az erőszak túlzott alkalmazásáért és a bántalmazásért, a kínzást is beleértve.

2020.10.2.

21.

Aliaksandr Viachaslavavich ASTREIKA

Alexander (Alexandr) Viacheslavovich ASTREIKO

Аляксандр Вячаслававiч АСТРЭЙКА

Александр Вячеславович АСТРЕЙКО

Beosztás(ok): a breszti régió végrehajtó bizottsága (Brest Region/Oblast Executive Committee) belügyi hatóságának (Department of Internal Affairs) vezetője, a milícia vezérőrnagya (rendőri erők)

Születési idő: 1971.12.22.

Születési hely: Kapyl, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

A breszti régió végrehajtó bizottsága (Brest Region/Oblast Executive Committee) belügyi hatóságának (Department of Internal Affairs) vezetőjeként és a milícia vezérőrnagyaként betöltött pozíciója miatt felelősség terheli az említett régióban (region/oblast) a 2020-as elnökválasztást követően a békés tüntetőkkel szemben sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen az önkényes letartóztatásokért, az erőszak túlzott alkalmazásáért és a bántalmazásért, a kínzást is beleértve.

2020.10.2.

22.

Leanid ZHURAUSKI

Leonid ZHURAVSKI

Леанiд ЖУРАЎСКI

Леонид ЖУРАВСКИЙ

Beosztás(ok): az OMON (különleges célú rendőri alakulat, Special Purpose Police Detachment) vezetője Vitebskben/Viciebskben

Születési idő: 1975.9.20.

Nem: férfi

Az OMON vityebszki/vicebszki (Vitebsk/Viciebsk) erőinek parancsnokaként felelősség terheli az OMON erői által a 2020-as elnökválasztást követően Vityebszkben/Vicebszkben (Vitebsk/Viciebsk) sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért.

2020.10.2.

23.

Mikhail DAMARNACKI

Mikhail DOMARNATSKY

Мiхаiл ДАМАРНАЦКI

Михаил ДОМАРНАЦКИЙ

Beosztás(ok): az OMON (különleges célú rendőri alakulat, Special Purpose Police Detachment) vezetője Gomelben/Homyelben

Nem: férfi

Az OMON gomeli/homeli(Gomel/Homyel) erőinek parancsnokaként felelősség terheli az OMON erői által a 2020-as elnökválasztást követően Gomelben/Homelben (Gomel/Homyel) sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért.

2020.10.2.

24.

Maxim MIKHOVICH

Maxim MIKHOVICH

Максiм МIХОВIЧ

Максим МИХОВИЧ

Beosztás(ok): az OMON (különleges célú rendőri alakulat, Special Purpose Police Detachment) vezetője Brestben, alezredes

Nem: férfi

Az OMON breszti (Brest) erőinek parancsnokaként felelősség terheli az OMON erői által a 2020-as elnökválasztást követően Bresztben (Brest) sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért.

2020.10.2.

25.

Aleh Uladzimiravich MATKIN

Oleg Vladimirovitch MATKIN

Алег Уладзiмiравiч МАТКIН

Олег Владимирович МАТКИН

Beosztás(ok): a Belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) korrekciós célú büntetés-végrehajtásért felelős osztályának (Penal Correction Department) vezetője, a milícia vezérőrnagya (rendőri erők)

Nem: férfi

A belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) büntetés-végrehajtási intézeteit felügyelő, a korrekciós célú büntetés-végrehajtásért felelős osztály (Penal Correction Department) vezetőjeként felelősség terheli a 2020-as elnökválasztást követően az említett büntetés-végrehajtási intézetekben fogva tartott polgárokkal szemben alkalmazott embertelen és megalázó bánásmódért, a kínzást is beleértve, valamint a békés tüntetőkkel szembeni általános brutális fellépésért.

2020.10.2.

26.

Ivan Yurievich SAKALOUSKI

Ivan Yurievich SOKOLOVSKI

Iван Юр’евiч САКАЛОЎСКI

Иван Юрьевич СОКОЛОВСКИЙ

Beosztás(ok): a minszki (Minsk) Akrestina büntetés-végrehajtási intézet igazgatója

Nem: férfi

A minszki (Minsk) Akrestina büntetés-végrehajtási intézet igazgatójaként felelősség terheli a 2020-as elnökválasztást követően az Akrestina büntetés-végrehajtási intézetben fogva tartott polgárokkal szemben alkalmazott embertelen és megalázó bánásmódért, a kínzást is beleértve.

2020.10.2.

27.

Valeri Paulavich VAKULCHYK

Valery Pavlovich VAKULCHIK

Валерый Паўлавiч

ВАКУЛЬЧЫК

Валерий Павлович ВАКУЛЬЧИК

Beosztás(ok): az állambiztonsági bizottság (State Security Committee, KGB) korábbi elnöke;

A Biztonsági Tanács (Security Council) korábbi államtitkára;

A Belarusz Köztársaság elnökének tanácsadója – a breszti régióhoz (Brest Region/Oblast) kirendelt felügyelő

Születési idő: 1964.6.19.

Születési hely: Radostovo, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

Az állambiztonsági bizottság (State Security Committee, KGB) elnökeként korábban betöltött vezetői pozíciójánál fogva felelősség terheli az állambiztonsági bizottságnak a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásban és megfélemlítésben való részvételéért, különösen békés tüntetőknek és az ellenzék tagjainak az önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, beleértve a kínzást is.

Fehéroroszország elnökének tanácsadójaként továbbra is aktív szerepet tölt be a Lukasenka-rezsimben – a breszti régióhoz (Brest Region/Oblast) kirendelt felügyelő.

2020.10.2.

28.

Siarhei Yaugenavich TSERABAU

Sergey Evgenievich TEREBOV

Сяргей Яўгенавiч ЦЕРАБАЎ

Сергей Евгеньевич ТЕРЕБОВ

Beosztás(ok): az állambiztonsági bizottság (State Security Committee, KGB) első elnökhelyettese

Születési idő: 1972

Születési hely: Borisov/Barisaw, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

Az állambiztonsági bizottság (State Security Committee, KGB) első elnökhelyetteseként betöltött vezetői pozíciójánál fogva felelősség terheli az állambiztonsági bizottságnak a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásban és megfélemlítésben való részvételéért, különösen békés tüntetőknek és az ellenzék tagjainak az önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, beleértve a kínzást is.

2020.10.2.

29.

Dzmitry Vasilievich RAVUTSKI

Dmitry Vasilievich REUTSKY

Дзмiтрый Васiльевiч РАВУЦКI

Дмитрий Васильевич РЕУЦКИЙ

Beosztás(ok): az állambiztonsági bizottság (State Security Committee, KGB) elnökhelyettese

Nem: férfi

Az állambiztonsági bizottság (State Security Committee, KGB) elnökhelyetteseként betöltött vezetői pozíciójánál fogva felelősség terheli az állambiztonsági bizottságnak a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásban és megfélemlítésben való részvételéért, különösen békés tüntetőknek és az ellenzék tagjainak az önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, beleértve a kínzást is.

2020.10.2.

30.

Uladzimir Viktaravich KALACH

Vladimir Viktorovich KALACH

Уладзiмiр Вiктаравiч КАЛАЧ

Владимир Викторович КАЛАЧ

Beosztás(ok): az állambiztonsági bizottság (State Security Committee, KGB) elnökhelyettese

Nem: férfi

Az állambiztonsági bizottság (State Security Committee, KGB) elnökhelyetteseként betöltött vezetői pozíciójánál fogva felelősség terheli az állambiztonsági bizottságnak a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásban és megfélemlítésben való részvételéért, különösen békés tüntetőknek és az ellenzék tagjainak az önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, beleértve a kínzást is.

2020.10.2.

31.

Alieg Anatolevich CHARNYSHOU

Oleg Anatolievich CHERNYSHEV

Алег Анатольевiч ЧАРНЫШОЎ

Олег Анатольевич ЧЕРНЫШЁВ

Beosztás(ok): az állambiztonsági bizottság (State Security Committee; KGB) elnökhelyettese

Nem: férfi

Az állambiztonsági bizottság (State Security Committee; KGB) elnökhelyetteseként betöltött vezetői pozíciójánál fogva felelősség terheli az állambiztonsági bizottságnak a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásban és megfélemlítésben való részvételéért, különösen békés tüntetőknek és az ellenzék tagjainak az önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, beleértve a kínzást is.

2020.10.2.

32.

Aliaksandr Uladzimiravich KANYUK

Alexander (Alexandr) Vladimirovich KONYUK

Аляксандр Уладзiмiравiч КАНЮК

Александр Владимирович КОНЮК

Beosztás(ok): a Belarusz Köztársaság korábbi legfőbb ügyésze;

A Belarusz Köztársaság örményországi nagykövete

Születési idő: 1960.7.11.

Születési hely: Grodno /Hrodna, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

Korábbi legfőbb ügyészként felelősség terheli azért, hogy az országban széleskörűen alkalmaztak büntetőeljárásokat a 2020-as elnökválasztás előtt, az ellenzéki jelölteknek az elnökválasztásból való kizárása céljából, továbbá az elnökválasztás után, az ellenzék által a választási eredmények megtámadása céljából felállított koordinációs tanácshoz (Coordination Council) való csatlakozás megakadályozása érdekében.

Fehéroroszország örményországi nagyköveteként továbbra is aktív szerepet tölt be a Lukasenka-rezsimben.

2020.10.2.

33.

Lidzia Mihailauna YARMOSHINA

Lidia Mikhailovna YERMOSHINA

Лiдзiя Мiхайлаўна ЯРМОШЫНА

Лидия Михайловна ЕРМОШИНА

Beosztás(ok): a központi választási bizottság (Central Electoral Commission, CEC) elnöke

Születési idő: 1953.1.29.

Születési hely: Slutsk, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: nő

A központi választási bizottság (Central Electoral Commission, CEC) elnökeként felelősség terheli azért, hogy a bizottság nem megfelelően folytatta le a választási eljárást a 2020-as elnökválasztás során, hogy az eljárás nem felelt meg a tisztességesség és az átláthatóság alapvető nemzetközi normáinak, valamint hogy a választási eredményeket meghamisították.

A CEC és annak vezetése így különösen megszervezte, hogy a bizottság valótlan okok alapján elutasítson egyes ellenzéki jelölteket, valamint aránytalan korlátozásokkal sújtotta a szavazóhelyiségekben tartózkodó megfigyelőket. A CEC arról is gondoskodott, hogy a felügyelete alatt álló választási bizottságok összeállítása részrehajlóan történjen.

2020.10.2.

34.

Vadzim Dzmitryevich IPATAU

Vadim Dmitrievich IPATOV

Вадзiм Дзмiтрыевiч IПАТАЎ

Вадим Дмитриевич ИПАТОВ

Beosztás(ok): a központi választási bizottság (Central Electoral Commission, CEC) elnökhelyettese

Születési idő: 1964.10.30.

Születési hely: Kolomyia, Ivano-Frankivsk Region/Oblast, korábban USSR (jelenleg Ukraine)

Nem: férfi

A központi választási bizottság (Central Electoral Commission, CEC) elnökhelyetteseként felelősség terheli azért, hogy a bizottság nem megfelelően folytatta le a választási eljárást a 2020-as elnökválasztás során, hogy az eljárás nem felelt meg a tisztességesség és az átláthatóság alapvető nemzetközi normáinak, valamint hogy a választási eredményeket meghamisították.

A CEC és annak vezetése így különösen megszervezte, hogy a bizottság valótlan okok alapján elutasítson bizonyos ellenzéki jelölteket, valamint aránytalan korlátozásokkal sújtotta a szavazóhelyiségekben tartózkodó megfigyelőket. A CEC arról is gondoskodott, hogy a felügyelete alatt álló választási bizottságok összeállítása részrehajlóan történjen.

2020.10.2.

35.

Alena Mikalaeuna DMUHAILA

Elena Nikolaevna DMUHAILO

Алена Мiкалаеўна ДМУХАЙЛА

Елена Николаевна ДМУХАЙЛО

Beosztás(ok): a központi választási bizottság (Central Electoral Commission, CEC) titkára

Születési idő: 1971.7.1.

Nem: nő

A központi választási bizottság (Central Electoral Commission, CEC) titkáraként felelősség terheli azért, hogy a bizottság nem megfelelően folytatta le a választási eljárást a 2020-as elnökválasztás során, hogy az eljárás nem felelt meg a tisztességesség és az átláthatóság alapvető nemzetközi normáinak, valamint hogy a választási eredményeket meghamisították.

A CEC és annak vezetése így különösen megszervezte, hogy a bizottság valótlan okok alapján elutasítson bizonyos ellenzéki jelölteket, valamint aránytalan korlátozásokkal sújtotta a szavazóhelyiségekben tartózkodó megfigyelőket. A CEC arról is gondoskodott, hogy a felügyelete alatt álló választási bizottságok összeállítása részrehajlóan történjen.

2020.10.2.

36.

Andrei Anatolievich GURZHY

Andrey Anatolievich GURZHIY

Андрэй Анатольевiч ГУРЖЫ

Андрей Анатольевич ГУРЖИЙ

Beosztás(ok): a központi választási bizottság (Central Electoral Commission, CEC) tagja

Születési idő: 1975.10.10.

Nem: férfi

A központi választási bizottság (Central Electoral Commission, CEC) kollégiumának tagjaként felelősség terheli azért, hogy a bizottság nem megfelelően folytatta le a választási eljárást a 2020-as elnökválasztás során, hogy az eljárás nem felelt meg a tisztességesség és az átláthatóság alapvető nemzetközi normáinak, valamint hogy a választási eredményeket meghamisították.

A CEC és annak kollégiuma így különösen megszervezte, hogy a bizottság valótlan okok alapján elutasítson bizonyos ellenzéki jelölteket, valamint aránytalan korlátozásokkal sújtotta a szavazóhelyiségekben tartózkodó megfigyelőket. A CEC arról is gondoskodott, hogy a felügyelete alatt álló választási bizottságok összeállítása részrehajlóan történjen.

2020.10.2.

37.

Volga Leanidauna DARASHENKA

Olga Leonidovna DOROSHENKO

Вольга Леанiдаўна ДАРАШЭНКА

Ольга Леонидовна ДОРОШЕНКО

Beosztás(ok): a központi választási bizottság (Central Electoral Commission, CEC) tagja

Születési idő: 1976

Nem: nő

A központi választási bizottság (Central Electoral Commission, CEC) kollégiumának tagjaként felelősség terheli azért, hogy a bizottság nem megfelelően folytatta le a választási eljárást a 2020-as elnökválasztás során, hogy az eljárás nem felelt meg a tisztességesség és az átláthatóság alapvető nemzetközi normáinak, valamint hogy a választási eredményeket meghamisították.

A CEC és annak kollégiuma így különösen megszervezte, hogy a bizottság valótlan okok alapján elutasítson bizonyos ellenzéki jelölteket, valamint aránytalan korlátozásokkal sújtotta a szavazóhelyiségekben tartózkodó megfigyelőket. A CEC arról is gondoskodott, hogy a felügyelete alatt álló választási bizottságok összeállítása részrehajlóan történjen.

2020.10.2.

38.

Siarhei Aliakseevich KALINOUSKI

Sergey Alexeyevich KALINOVSKIY

Сяргей Аляксеевiч КАЛIНОЎСКI

Сергей Алексеевич КАЛИНОВСКИЙ

Beosztás(ok): a központi választási bizottság (Central Electoral Commission, CEC) tagja

Születési idő: 1969.1.3.

Nem: férfi

A központi választási bizottság (Central Electoral Commission, CEC) kollégiumának tagjaként felelősség terheli azért, hogy a bizottság nem megfelelően folytatta le a választási eljárást a 2020-as elnökválasztás során, hogy az eljárás nem felelt meg a tisztességesség és az átláthatóság alapvető nemzetközi normáinak, valamint hogy a választási eredményeket meghamisították.

A CEC és annak kollégiuma így különösen megszervezte, hogy a bizottság valótlan okok alapján elutasítson egyes ellenzéki jelölteket, valamint aránytalan korlátozásokkal sújtotta a szavazóhelyiségekben tartózkodó megfigyelőket. A CEC arról is gondoskodott, hogy a felügyelete alatt álló választási bizottságok összeállítása részrehajlóan történjen.

2020.10.2.

39.

Sviatlana Piatrouna KATSUBA

Svetlana Petrovna KATSUBO

Святлана Пятроўна КАЦУБА

Светлана Петровна КАЦУБО

Beosztás(ok): a központi választási bizottság (Central Electoral Commission, CEC) tagja

Születési idő: 1959.8.6.

Születési hely: Podilsk, Odessa Region/Oblast, korábban USSR (jelenleg Ukraine)

Nem: nő

A központi választási bizottság (Central Electoral Commission, CEC) kollégiumának tagjaként felelősség terheli azért, hogy a bizottság nem megfelelően folytatta le a választási eljárást a 2020-as elnökválasztás során, hogy az eljárás nem felelt meg a tisztességesség és az átláthatóság alapvető nemzetközi normáinak, valamint hogy a választási eredményeket meghamisították.

A CEC és annak kollégiuma így különösen megszervezte, hogy a bizottság valótlan okok alapján elutasítson bizonyos ellenzéki jelölteket, valamint aránytalan korlátozásokkal sújtotta a szavazóhelyiségekben tartózkodó megfigyelőket. A CEC arról is gondoskodott, hogy a felügyelete alatt álló választási bizottságok összeállítása részrehajlóan történjen.

2020.10.2.

40.

Aliaksandr Mikhailavich LASYAKIN

Alexander (Alexandr) Mikhailovich LOSYAKIN

Аляксандр Мiхайлавiч ЛАСЯКIН

Александр Михайлович ЛОСЯКИН

Beosztás(ok): a központi választási bizottság (Central Electoral Commission, CEC) tagja

Születési idő: 1957.7.21.

Nem: férfi

A központi választási bizottság (Central Electoral Commission, CEC) kollégiumának tagjaként felelősség terheli azért, hogy a bizottság nem megfelelően folytatta le a választási eljárást a 2020-as elnökválasztás során, hogy az eljárás nem felelt meg a tisztességesség és az átláthatóság alapvető nemzetközi normáinak, valamint hogy a választási eredményeket meghamisították.

A CEC és annak kollégiuma így különösen megszervezte, hogy a bizottság valótlan okok alapján elutasítson bizonyos ellenzéki jelölteket, valamint aránytalan korlátozásokkal sújtotta a szavazóhelyiségekben tartózkodó megfigyelőket. A CEC arról is gondoskodott, hogy a felügyelete alatt álló választási bizottságok összeállítása részrehajlóan történjen.

2020.10.2.

41.

Igar Anatolievich PLYSHEUSKI

Ihor Anatolievich PLYSHEVSKIY

Iгар Анатольевiч ПЛЫШЭЎСКI

Игорь Анатольевич ПЛЫШЕВСКИЙ

Beosztás(ok): a központi választási bizottság (Central Electoral Commission, CEC) tagja

Születési idő: 1979.2.19.

Születési hely: Lyuban, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

A központi választási bizottság (Central Electoral Commission, CEC) kollégiumának tagjaként felelősség terheli azért, hogy a bizottság nem megfelelően folytatta le a választási eljárást, hogy az eljárás nem felelt meg a tisztességesség és az átláthatóság alapvető nemzetközi normáinak, valamint hogy a választási eredményeket meghamisították.

A CEC és annak kollégiuma így különösen megszervezte, hogy a bizottság valótlan okok alapján elutasítson bizonyos ellenzéki jelölteket, valamint aránytalan korlátozásokkal sújtotta a szavazóhelyiségekben tartózkodó megfigyelőket. A CEC arról is gondoskodott, hogy a felügyelete alatt álló választási bizottságok összeállítása részrehajlóan történjen.

2020.10.2.

42.

Marina Yureuna RAKHMANAVA

Marina Yurievna RAKHMANOVA

Марына Юр'еўна РАХМАНАВА

Марина Юрьевна РАХМАНОВА

Beosztás(ok): a központi választási bizottság (Central Electoral Commission, CEC) tagja

Születési idő: 1970.9.26.

Nem: nő

A központi választási bizottság (Central Electoral Commission, CEC) kollégiumának tagjaként felelősség terheli azért, hogy a bizottság nem megfelelően folytatta le a választási eljárást a 2020-as elnökválasztás során, hogy az eljárás nem felelt meg a tisztességesség és az átláthatóság alapvető nemzetközi normáinak, valamint hogy a választási eredményeket meghamisították.

A CEC és annak kollégiuma így különösen megszervezte, hogy a bizottság valótlan okok alapján elutasítson bizonyos ellenzéki jelölteket, valamint aránytalan korlátozásokkal sújtotta a szavazóhelyiségekben tartózkodó megfigyelőket. A CEC arról is gondoskodott, hogy a felügyelete alatt álló választási bizottságok összeállítása részrehajlóan történjen.

2020.10.2.

43.

Aleh Leanidavich SLIZHEUSKI

Oleg Leonidovich SLIZHEVSKI

Алег Леанiдавiч СЛIЖЭЎСКI

Олег Леонидович СЛИЖЕВСКИЙ

Beosztás(ok): a központi választási bizottság (Central Electoral Commission, CEC) tagja

Születési idő: 1972.8.16.

Születési hely: Grodno/Hrodna, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

A központi választási bizottság (Central Electoral Commission, CEC) kollégiumának tagjaként felelősség terheli azért, hogy a bizottság nem megfelelően folytatta le a választási eljárást a 2020-as elnökválasztás során, hogy az eljárás nem felelt meg a tisztességesség és az átláthatóság alapvető nemzetközi normáinak, valamint hogy a választási eredményeket meghamisították.

A CEC és annak kollégiuma így különösen megszervezte, hogy a bizottság valótlan okok alapján elutasítson bizonyos ellenzéki jelölteket, valamint aránytalan korlátozásokkal sújtotta a szavazóhelyiségekben tartózkodó megfigyelőket. A CEC arról is gondoskodott, hogy a felügyelete alatt álló választási bizottságok összeállítása részrehajlóan történjen.

2020.10.2.

44.

Irina Aliaksandrauna TSELIKAVETS

Irina Alexandrovna TSELIKOVEC

Iрына Аляксандраўна ЦЭЛIКАВЕЦ

Ирина Александровна ЦЕЛИКОВЕЦ

Beosztás(ok): a központi választási bizottság (Central Electoral Commission, CEC) tagja

Születési idő: 1976.11.2.

Születési hely: Zhlobin, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: nő

A központi választási bizottság (Central Electoral Commission, CEC) kollégiumának tagjaként felelősség terheli azért, hogy a bizottság nem megfelelően folytatta le a választási eljárást a 2020-as elnökválasztás során, hogy az eljárás nem felelt meg a tisztességesség és az átláthatóság alapvető nemzetközi normáinak, valamint hogy a választási eredményeket meghamisították.

A CEC és annak kollégiuma így különösen megszervezte, hogy a bizottság valótlan okok alapján elutasítson bizonyos ellenzéki jelölteket, valamint aránytalan korlátozásokkal sújtotta a szavazóhelyiségekben tartózkodó megfigyelőket. A CEC arról is gondoskodott, hogy a felügyelete alatt álló választási bizottságok összeállítása részrehajlóan történjen.

2020.10.2.

45.

Aliaksandr Ryhoravich LUKASHENKA

Alexander (Alexandr) Grigorievich LUKASHENKO

Аляксандр Рыгоравiч ЛУКАШЭНКА

Александр Григорьевич ЛУКАШЕНКО

Beosztás(ok): a Belarusz Köztársaság elnöke

Születési idő: 1954.8.30.

Születési hely: Kopys, Vitebsk/Viciebsk Region/Oblast, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

Fehéroroszország elnökeként – és ennélfogva az állami szervek felett irányítást gyakorló személyként – felelősség terheli az államapparátus által a 2020-as elnökválasztás előtt és azt követően alkalmazott erőszakos elnyomásért, különösen egyes jelentős ellenzéki jelölteknek a választásból való kizárásáért, békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, valamint újságírók megfélemlítéséért és a velük szemben alkalmazott erőszakért.

2020.11.6.

46.

Viktar Aliaksandravich LUKASHENKA

Viktor Alexandrovich LUKASHENKO

Вiктар Аляксандравiч ЛУКАШЭНКА

Виктор Александрович ЛУКАШЕНКО

Beosztás(ok): az elnök nemzetbiztonsági tanácsadója, a Biztonsági Tanács (Security Council) tagja

Születési idő: 1975.11.28.

Születési hely: Mogilev/Mahiliou, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

Az elnök nemzetbiztonsági tanácsadójaként és a Biztonsági Tanács (Security Council) tagjaként, valamint a fehérorosz biztonsági erőket informálisan felügyelő személyként felelősség terheli az államapparátus által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, a kínzást is beleértve, valamint újságírók megfélemlítéséért és a velük szemben alkalmazott erőszakért.

2020.11.6.

47.

Ihar Piatrovich SERGYAENKA

Igor Petrovich SERGEENKO

Iгар Пятровiч СЕРГЯЕНКА

Игорь Петрович СЕРГЕЕНКО

Beosztás(ok): az elnöki igazgatás kabinetfőnöke

Születési idő: 1963.1.14.

Születési hely: Stolitsa, Vitebsk/Viciebsk Region/Oblast, korábban USSR, (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

Az elnöki igazgatás kabinetfőnökeként szoros kapcsolatban áll az elnökkel, és felelős az elnöki hatáskör bel- és külpolitika terén való gyakorlásának biztosításáért. Támogatja tehát a Lukasenka-rezsimet, többek között az államapparátus által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomás és megfélemlítés terén.

2020.11.6.

48.

Ivan Stanislavavich TERTEL

Ivan Stanislavovich TERTEL

Iван Станiслававiч ТЭРТЭЛЬ

Иван Станиславович ТЕРТЕЛЬ

Beosztás(ok): az állambiztonsági bizottság (State Security Committee, KGB) elnöke, a Számvevőszék (State Control Committee) korábbi elnöke

Születési idő: 1966.9.8.

Születési hely: Privalka/Privalki, Grodno/Hrodna Region/Oblast, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

Az állambiztonsági bizottság (State Security Committee, KGB) elnökeként betöltött vezetői pozíciójánál és a Számvevőszék (State Control Committee) korábbi elnökeként betöltött pozíciójánál fogva felelősség terheli az államapparátus által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, a kínzást is beleértve, valamint újságírók megfélemlítéséért és a velük szemben alkalmazott erőszakért.

2020.11.6.

49.

Raman Ivanavich MELNIK

Roman Ivanovich MELNIK

Раман Iванавiч МЕЛЬНIК

Роман Иванович МЕЛЬНИК

Beosztás(ok): a belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) közrendvédelmi és megelőzési főigazgatóságának (Main Directorate of Law and Order Protection and Prevention) vezetője

Születési idő: 1964.5.29.

Nem: férfi

A belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) közrendvédelmi és megelőzési főigazgatóságának (Main Directorate of Law and Order Protection and Prevention) vezetőjeként betöltött vezetői poziciójánál fogva felelősség terheli az államapparátus által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, a kínzást is beleértve, valamint újságírók megfélemlítéséért és a velük szemben alkalmazott erőszakért.

2020.11.6.

50.

Ivan Danilavich NASKEVICH

Ivan Danilovich NOSKEVICH

Iван Данiлавiч НАСКЕВIЧ

Иван Данилович НОСКЕВИЧ

Beosztás(ok): a Vizsgálóbizottság (Investigative Committee) elnöke

Születési idő: 1970.3.25.

Születési hely: village of Cierabličy, Brest Region/Oblast, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

A Vizsgálóbizottság (Investigative Committee) elnökeként betöltött vezetői pozíciójánál fogva felelősség terheli a Vizsgálóbizottság által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen a koordinációs tanács (Coordination Council) és békés tüntetők ellen indított nyomozásokért.

2020.11.6.

51.

Aliaksey Aliaksandravich VOLKAU

Alexei Alexandrovich VOLKOV

Аляксей Аляксандравiч ВОЛКАЎ

Алексей Александрович ВОЛКОВ

Beosztás(ok): a Vizsgálóbizottság (Investigative Committee) korábbi első alelnöke; jelenleg a Bűnügyi Szakértői Állami Bizottság (State Committee for Forensic Expertise) elnöke

Születési idő: 1973.9.7.

Születési hely: Minsk, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

A Vizsgálóbizottság (Investigative Committee) első alelnökeként betöltött korábbi vezetői pozíciójánál fogva felelősség terheli a Vizsgálóbizottság által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen a koordinációs tanács (Coordination Council) és békés tüntetők ellen indított nyomozásokért.

2020.11.6.

52.

Siarhei Yakaulevich AZEMSHA

Sergei Yakovlevich AZEMSHA

Сяргей Якаўлевiч АЗЕМША

Сергей Яковлевич АЗЕМША

Beosztás(ok): a Vizsgálóbizottság (Investigative Committee) alelnöke

Születési idő: 1974.7.17.

Születési hely: Rechitsa, Gomel/Homyel Region/Oblast, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

A Vizsgálóbizottság (Investigative Committee) alelnökeként betöltött vezetői pozíciójánál fogva felelősség terheli a Vizsgálóbizottság által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen a koordinációs tanács (Coordination Council) és békés tüntetők elleni nyomozásokért.

2020.11.6.

53.

Andrei Fiodaravich SMAL

Andrei Fyodorovich SMAL

Андрэй Фёдаравiч СМАЛЬ

Андрей Федорович СМАЛЬ

Beosztás(ok): a Vizsgálóbizottság (Investigative Committee) alelnöke

Születési idő: 1973.8.1.

Születési hely: Brest, korábban USSR, (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

A Vizsgálóbizottság (Investigative Committee) alelnökeként betöltött vezetői pozíciójánál fogva felelősség terheli a Vizsgálóbizottság által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen a koordinációs tanács (Coordination Council) és békés tüntetők ellen indított nyomozásokért.

2020.11.6.

54.

Andrei Yurevich PAULIUCHENKA

Andrei Yurevich PAVLYUCHENKO

Андрэй Юр’евiч ПАЎЛЮЧЕНКА

Андрей Юрьевич ПАВЛЮЧЕНКО

Beosztás(ok): az operatív-elemzési központ (Operational-Analytical Center) vezetője

Születési idő: 1971.8.1.

Nem: férfi

Az operatív-elemzési központ (Operational-Analytical Center) vezetőjeként betöltött vezetői pozíciójánál fogva szoros kapcsolatban áll az elnökkel, és felelősség terheli a civil társadalommal szemben alkalmazott elnyomásért, különösen a távközlési hálózatokkal való összeköttetések megszakításáért, amit a civil társadalommal, a békés tüntetőkkel és az újságírókkal szembeni elnyomás részeként alkalmaztak az országban.

2020.11.6.

55.

Ihar Ivanavich BUZOUSKI

Igor Ivanovich BUZOVSKI

Iгар Iванавiч БУЗОЎСКI

Игорь Иванович БУЗОВСКИЙ

Beosztás(ok): információügyi miniszterhelyettes

Születési idő: 1972.7.10.

Születési hely: village of Koshelevo, Grodno/Hrodna Region/Oblast, korábban USSR, (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

Információügyi miniszterhelyettesként betöltött vezetői pozíciójánál fogva felelősség terheli a civil társadalommal szemben alkalmazott elnyomásért, különösen az információügyi minisztérium (Ministry of Information) azon döntéséért, amellyel a 2020-as elnökválasztást követően a civil társadalommal, a békés tüntetőkkel és az újságírókkal szembeni elnyomás részeként blokkolta a független weboldalakhoz való hozzáférést és korlátozta az internethez való hozzáférést Fehéroroszországban.

2020.11.6.

56.

Natalia Mikalaeuna EISMANT

Natalia Nikolayevna EISMONT

Наталля Мiкалаеўна ЭЙСМАНТ

Наталья Николаевна ЭЙСМОНТ

Beosztás(ok): Fehéroroszország elnökének sajtótitkára

Születési idő: 1984.2.16.

Születési hely: Minsk, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Leánykori név: Kirsanova (oroszul: Кирсанова) vagy Selyun (oroszul: Селюн)

Nem: nő

Fehéroroszország elnökének sajtótitkáraként szoros kapcsolatban áll az elnökkel, és ő koordinálja az elnök médiatevékenységeit, amibe beletartozik a nyilatkozatok megszövegezése és az elnök nyilvános megjelenéseinek megszervezése is. Támogatja tehát a Lukasenka-rezsimet, többek között az államapparátus által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomás és megfélemlítés tekintetében is. Különösen a 2020-as elnökválasztást követően nyilvánosan tett azon nyilatkozataival, amelyekben megvédte az elnököt és kritizálta az ellenzéki aktivistákat és a békés tüntetőket, hozzájárult a demokrácia és a jogállamiság Fehéroroszországban való komoly aláásásához.

2020.11.6.

57.

Siarhei Yaugenavich ZUBKOU

Sergei Yevgenevich ZUBKOV

Сяргей Яўгенавiч ЗУБКОЎ

Сергей Евгеньевич ЗУБКОВ

Beosztás(ok): az ALFA egység (ALFA Unit) parancsnoka

Születési idő: 1975.8.21.

Nem: férfi

Az ALFA egység (ALFA Unit) erőinek parancsnokaként felelősség terheli az ezen erők által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, a kínzást is beleértve, valamint újságírók megfélemlítéséért és a velük szemben alkalmazott erőszakért.

2020.11.6.

58.

Andrei Aliakseevich RAUKOU

Andrei Alexeyevich RAVKOV

Андрэй Аляксеевiч РАЎКОЎ

Андрей Алексеевич РАВКОВ

Beosztás(ok): a Biztonsági Tanács (Security Council) korábbi államtitkára

A Belarusz Köztársaság azerbajdzsáni nagykövete

Születési idő: 1967.6.25.

Születési hely: village of Revyaki, Vitebsk/Viciebsk Region/Oblast, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

A Biztonsági Tanács (Security Council) korábbi államtitkáraként szoros kapcsolatban áll az elnökkel, és felelősség terheli az államapparátus által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, a kínzást is beleértve, valamint újságírók megfélemlítéséért és a velük szemben alkalmazott erőszakért.

Fehéroroszország azerbajdzsáni nagyköveteként továbbra is aktív szerepet tölt be a Lukasenka-rezsimben.

2020.11.6.

59.

Pyotr Piatrovich MIKLASHEVICH

Petr Petrovich MIKLASHEVICH

Пётр Пятровiч МIКЛАШЭВIЧ

Петр Петрович МИКЛАШЕВИЧ

Beosztás(ok): a Belarusz Köztársaság alkotmánybíróságának (Constitutional Court) elnöke

Születési idő: 1954.10.18.

Születési hely: Minsk Region/Oblast, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

Az alkotmánybíróság (Constitutional Court) elnökeként felelősség terheli az alkotmánybíróság 2020. augusztus 25-i határozatának elfogadásáért, amelyben az alkotmánybíróság érvényesnek nyilvánította a csalárd választás eredményét. Ezáltal támogatta és elősegítette az államapparátus által békés tüntetőkkel és újságírókkal szemben sorozatosan alkalmazott elnyomást és megfélemlítést, ezért felelősség terheli a demokrácia és a jogállamiság Fehéroroszországban való komoly aláásásáért.

2020.11.6.

60.

Anatol Aliaksandravich SIVAK

Anatoli Alexandrovich SIVAK

Анатоль Аляксандравiч СIВАК

Анатолий Александрович СИВАК

Beosztás(ok): miniszterelnök-helyettes; Minszk város végrehajtó bizottságának (Minsk City Executive Committee) korábbi elnöke

Születési idő: 1962.7.19.

Születési hely: Zavoit, Narovlya District, Gomel/Homyel Region/Oblast, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

Minszk város végrehajtó bizottságának (Minsk City Executive Committee) korábbi elnökeként betöltött vezető beosztásánál fogva felelősség terheli az államapparátus által Minszkben a felügyelete alatt a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, a kínzást is beleértve, valamint újságírók megfélemlítéséért és a velük szemben alkalmazott erőszakért. Több nyilvános nyilatkozatban kritizálta a Fehéroroszországban zajló békés tüntetéseket.

Miniszterelnök-helyettesként jelenleg betöltött vezetői pozíciójában továbbra is támogatja a Lukasenka-rezsimet.

2020.12.17.

61.

Ivan Mikhailavich EISMANT

Ivan Mikhailovich EISMONT

Iван Мiхайлавiч ЭЙСМАНТ

Иван Михайлович ЭЙСМОНТ

Beosztás(ok): a nemzeti állami televízió és rádió (National State Television and Radio Company) elnöke, a Belteleradio cég (Beltelradio Company) vezetője

Születési idő: 1977.1.20.

Születési hely: Grodno/Hrodna, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

A fehérorosz állami televízió és rádió (Belarusian State Television and Radio Company) jelenlegi vezetőjeként felelősség terheli az állami propaganda terjesztéséért az állami médiában, és továbbra is támogatja a Lukasenka-rezsimet. Ide tartozik, hogy a médiacsatornákat felhasználva támogatja az elnök hivatali idejének folytatását, a 2020. augusztus 9-én sorra került elcsalt elnökválasztás, valamint a békés és legitim tüntetések ezt követő és többszöri erőszakos leverése ellenére.

Eismont nyilvános nyilatkozatban kritizálta a békés tüntetőket, és megtagadta a tüntetésekről való beszámolást. Az általa irányított Beltelradio cégtől (Belteleradio Company) sztrájkoló munkavállalókat bocsátott el, ezáltal felelősség terheli az emberi jogok megsértéséért.

2020.12.17.

62.

Uladzimir Stsiapanavich KARANIK

Vladimir Stepanovich KARANIK

Уладзiмiр Сцяпанавiч КАРАНIК

Владимир Степанович КАРАНИК

Beosztás(ok): a Grodno/Hrodna Region/Oblast kormányzója; korábbi egészségügyi miniszter

Születési idő: 1973.11.30.

Születési hely: Grodno/Hrodna, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

Egészségügyi miniszterként betöltött korábbi vezető beosztásánál fogva felelősség terheli azért, hogy az egészségügyi szolgálatokat a békés tüntetők elnyomására használták például úgy, hogy az orvosi segítségre szoruló tüntetőket kórház helyett elkülönítő helyiségekbe szállították. Számos nyilvános nyilatkozatban kritizálta a fehéroroszországi békés tüntetéseket, egy alkalommal egy tüntetőt azzal vádolt, hogy bódult állapotban van.

A grodnói/hrodnai régió (Grodno/Hrodna Region/Oblast) kormányzójaként jelenleg betöltött vezetői pozíciójában továbbra is támogatja a Lukasenka-rezsimet.

2020.12.17.

63.

Natallia Ivanauna KACHANAVA

Natalia Ivanovna KOCHANOVA

Наталля Iванаўна КАЧАНАВА

Наталья Ивановна КОЧАНОВА

Beosztás(ok): a fehéroroszországi Nemzetgyűlés Köztársasági Tanácsának (Council of the Republic of the National Assembly of Belarus) elnöke

Születési idő: 1960.9.25.

Születési hely: Polotsk, Vitebsk/Viciebsk Region/Oblast, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: nő

A fehéroroszországi Nemzetgyűlés Köztársasági Tanácsának (Council of the Republic of the National Assembly of Belarus) elnökeként betöltött jelenlegi vezetői pozíciójánál fogva felelősség terheli az elnök belügyi döntéseinek támogatásáért. Felelősség terheli az elcsalt, 2020. augusztus 9-én sorra került választások megszervezéséért. Nyilvános nyilatkozataiban védelmezte a biztonsági apparátus által a békés tüntetőkkel szembeni brutális fellépést.

2020.12.17.

64.

Pavel Mikalaevich LIOHKI

Pavel Nikolaevich LIOHKI

Павел Мiкалаевiч ЛЁГКI

Павел Николаевич ЛЁГКИЙ

Beosztás(ok): az információügyi miniszter első helyettese

Születési idő: 1972.5.30.

Születési hely: Baranavichy, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

Az információügyi miniszter első helyetteseként betöltött vezetői pozíciójánál fogva felelősség terheli a civil társadalommal szemben alkalmazott elnyomásért és különösen az információügyi minisztérium (Ministry of Information) azon döntéséért, amellyel a 2020-as elnökválasztást követően a civil társadalommal, a békés tüntetőkkel és az újságírókkal szembeni elnyomás eszközeként blokkolta a független weboldalakhoz való hozzáférést és korlátozta az internethez való hozzáférést Fehéroroszországban.

2020.12.17.

65.

Ihar Uladzimiravich LUTSKY

Igor Vladimirovich LUTSKY

Iгар Уладзiмiравiч ЛУЦКI

Игорь Владимирович ЛУЦКИЙ

Beosztás(ok): információügyi miniszter

Születési idő: 1972.10.31.

Születési hely: Stolin, Brest Region/Oblast, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

Információügyi miniszterként (Minister of Information) betöltött vezetői pozíciójánál fogva felelősség terheli a civil társadalommal szemben alkalmazott elnyomásért és különösen az információügyi minisztérium (Ministry of Information) azon döntéséért, amellyel a 2020-as elnökválasztást követően a civil társadalommal, a békés tüntetőkkel és az újságírókkal szembeni elnyomás eszközeként blokkolta a független weboldalakhoz való hozzáférést és korlátozta az internethez való hozzáférést Fehéroroszországban.

2020.12.17.

66.

Andrei Ivanavich SHVED

Andrei Ivanovich SHVED

Андрэй Iванавiч ШВЕД

Андрей Иванович ШВЕД

Beosztás(ok): a Belarusz Köztársaság legfőbb ügyésze

Születési idő: 1973.4.21.

Születési hely: Glushkovichi, Gomel/Homyel Region/Oblast, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

Legfőbb ügyészként felelősség terheli a civil társadalom és a demokratikus ellenzék folytatódó elnyomásáért, és különösen a békés tüntetőkkel, az ellenzéki vezetőkkel és az újságírokkal szemben a 2020-as elnökválasztást követően indított számos büntetőperért. Nyilvános nyilatkozatokat is tett, amelyekben büntetéssel fenyegette az „engedély nélküli gyűlések” résztvevőit.

2020.12.17.

67.

Genadz Andreevich BOGDAN

Gennady Andreievich BOGDAN

Генадзь Андрэевiч БОГДАН

Геннадий Андреевич БОГДАН

Beosztás(ok): a Fehérorosz Elnökségi Ingatlankezelő Igazgatóság (Belarus President Property Management Directorate) vezetőhelyettese

Születési idő: 1977.1.8.

Nem: férfi

A Fehérorosz Elnökségi Ingatlankezelő Igazgatóság (Belarus President Property Management Directorate) vezetőhelyetteseként több vállalat működését felügyeli. A vezetése alatt álló szerv pénzügyi, anyagi, technikai, szociális, háztartási és egészségügyi támogatást nyújt a köztársasági hatóságok államapparátusának. Szoros kapcsolatban áll az elnökkel, és továbbra is támogatja a Lukasenka-rezsimet.

2020.12.17.

68.

Ihar Paulavich BURMISTRAU

Igor Pavlovich BURMISTROV

Iгар Паўлавiч БУРМIСТРАЎ

Игорь Павлович БУРМИСТРОВ

Beosztás(ok): a belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) belügyi erőinek (Internal Troops) vezérkari főnöke és első parancsnokhelyettese

Születési idő: 1968.9.30.

Nem: férfi

A belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) belügyi erőinek (Internal Troops) első parancsnokhelyetteseként betöltött vezetői pozíciójánál fogva felelősség terheli az irányítása alatt álló belügyi erők által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, a kínzást is beleértve, valamint újságírók megfélemlítéséért és a velük szemben alkalmazott erőszakért.

2020.12.17.

69.

Arciom Kanstantinavich DUNKA

Artem Konstantinovich DUNKO

Арцём Канстанцiнавiч ДУНЬКА

Артем Константинович ДУНЬКО

Beosztás(ok): a Számvevőszék (State Control Committee) pénzügyi nyomozási osztályának (Department of Financial Investigations) különleges ügyekért felelős főellenőre

Születési idő: 1990.6.8.

Nem: férfi

A Számvevőszék (State Control Committee) pénzügyi nyomozási osztályának (Department of Financial Investigations) különleges ügyekért felelős főellenőreként betöltött vezetői pozíciójánál fogva felelősség terheli az államapparátus által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen az ellenzéki vezetőkkel és aktivistákkal szemben indított vizsgálatokért.

2020.12.17.

70.

Aleh Heorhievich KARAZIEI

Oleg Georgevich KARAZEI

Алег Георгiевiч КАРАЗЕЙ

Олег Георгиевич КАРАЗЕЙ

Beosztás(ok): a belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) közbiztonsági rendőrsége bűnüldözési és bűnmegelőzési főosztálya (Main Department of Law Enforcement and Prevention of the Public Security Police) bűnmegelőzési osztályának (Prevention Department) vezetője

Születési idő: 1979.1.1.

Születési hely: Minsk Region/Oblast, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

A belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) közbiztonsági rendőrsége bűnüldözési és bűnmegelőzési főosztálya (Main Department of Law Enforcement and Prevention of the Public Security Police) bűnmegelőzési osztályának (Prevention Department) vezetőjeként betöltött vezetői pozíciójánál fogva felelősség terheli a rendőri erők által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, a kínzást is beleértve, valamint újságírók megfélemlítéséért és a velük szemben alkalmazott erőszakért.

2020.12.17.

71.

Dzmitry Aliaksandravich KURYAN

Dmitry Alexandrovich KURYAN

Дзмiтрый Аляксандравiч КУРЬЯН

Дмитрий Александрович КУРЬЯН

Beosztás(ok): rendőrezredes, a belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) bűnüldözési főosztályának (Main Department of Law Enforcement) helyettes vezetője és bűnüldözési osztályának (Department of Law Enforcement) vezetője

Születési idő: 1974.10.3.

Nem: férfi

Rendőrezredesként, valamint a belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) bűnüldözési főosztályának (Main Department of Law Enforcement) helyettes vezetője és bűnüldözési osztályának (Department of Law Enforcement) vezetőjeként betöltött vezetői pozíciójánál fogva felelősség terheli a rendőri erők által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, a kínzást is beleértve, valamint újságírók megfélemlítéséért és a velük szemben alkalmazott erőszakért.

2020.12.17.

72.

Aliaksandr Henrykavich TURCHIN

Alexander (Alexandr) Henrihovich TURCHIN

Аляксандр Генрыхавiч ТУРЧЫН

Александр Генрихович ТУРЧИН

Beosztás(ok): a minszki regionális végrehajtó bizottság (Minsk Regional Executive Committee) elnöke

Születési idő: 1975.7.2.

Születési hely: Novogrudok, Grodno/Hrodna Region/Oblast, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

A minszki regionális végrehajtó bizottság (Minsk Regional Executive Committee) elnökeként feladata a helyi igazgatás, így többek között számos bizottság felügyelete. Támogatja tehát a Lukasenka-rezsimet.

2020.12.17.

73.

Dzmitry Mikalaevich SHUMILIN

Dmitry Nikolayevich SHUMILIN

Дзмiтрый Мiкалаевiч ШУМIЛIН

Дмитрий Николаевич ШУМИЛИН

Beosztás(ok): Minszk város végrehajtó bizottsága (Minsk City Executive Committee) belügyi főigazgatósága (Main Department of Internal Affairs) (GUVD) tömegrendezvényekkel foglalkozó osztályának helyettes vezetője

Születési idő: 1977.7.26.

Nem: férfi

Minszk város végrehajtó bizottsága (Minsk City Executive Committee) belügyi főigazgatósága (GUVD) tömegrendezvényekkel foglalkozó osztályának helyettes vezetőjeként felelősség terheli a helyi igazgatási apparátus által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, valamint újságírók megfélemlítéséért és a velük szemben alkalmazott erőszakért.

Dokumentálták békés tüntetők jogellenes őrizetbe vételében való személyes részvételét.

2020.12.17.

74.

Vital Ivanavich STASIUKEVICH

Vitalyi Ivanovich STASIUKEVICH

Вiталь Iванавiч СТАСЮКЕВIЧ

Виталий Иванович СТАСЮКЕВИЧ

Beosztás(ok): a grodnói/hrodnai közbiztonsági rendőrség (Public Security Police) helyettes vezetője

Születési idő: 1976.3.5.

Születési hely: Grodno/Hrodna, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

A grodnói/hrodnai közbiztonsági rendőrség (Public Security Police) helyettes vezetőjeként felelősség terheli az irányítása alatt álló helyi rendőri erők által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, a kínzást is beleértve, valamint újságírók megfélemlítéséért és a velük szemben alkalmazott erőszakért.

Szemtanúk beszámolói alapján személyesen felügyelte békés tüntetők jogellenes őrizetbe vételét.

2020.12.17.

75.

Siarhei Leanidavich KALINNIK

Sergei Leonidovich KALINNIK

Сяргей Леанiдавiч КАЛИННИК

Сергей Леонидович КАЛИННИК

Beosztás(ok): rendőrezredes, a minszki Szovjetszkij kerület rendőrségének (Sovetsky District Police Department) vezetője

Születési idő: 1979.7.23.

Nem: férfi

A minszki Szovjetszkij kerület rendőrségének (Sovetsky District Police Department) vezetőjeként felelősség terheli az irányítása alatt álló helyi rendőri erők által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, a kínzást is beleértve, valamint újságírók megfélemlítéséért és a velük szemben alkalmazott erőszakért.

Szemtanúk beszámolói alapján személyesen felügyelte a jogellenesen őrizetbe vett tüntetők kínzását, és részt is vett abban.

2020.12.17.

76.

Vadzim Siarhaevich PRYGARA

Vadim Sergeyevich PRIGARA

Вадзiм Сяргеевiч ПРЫГАРА

Вадим Сергеевич ПРИГАРА

Beosztás(ok): rendőr alezredes, a molodechnói körzeti rendőrség (District Police Department in Molodechno) vezetője

Születési idő: 1980.10.31.

Nem: férfi

A molodechnói körzeti rendőrség (District Police Department in Molodechno) vezetőjeként felelősség terheli az irányítása alatt álló helyi rendőri erők által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, a kínzást is beleértve, valamint újságírók megfélemlítéséért és a velük szemben alkalmazott erőszakért.

Szemtanúk beszámolói alapján személyesen felügyelte a jogellenesen őrizetbe vett tüntetők ütlegelését. Számos alkalommal becsmérlően is nyilatkozott a tüntetőkről a médiának.

2020.12.17.

77.

Viktar Ivanavich STANISLAUCHYK

Viktor Ivanovich STANISLAVCHIK

Вiктар Iванавiч СТАНIСЛАЎЧЫК

Виктор Иванович СТАНИСЛАВЧИК

Beosztás(ok): a minszki (Minsk) Szovjetszkij kerület rendőrségének (Sovetsky District Police Department) helyettes vezetője, a közbiztonsági rendőrség (Public Security Police) vezetője

Születési idő: 1971.1.27.

Nem: férfi

A minszki (Minsk) Szovjetszkij kerület rendőrségének (Sovetsky District Police Department) helyettes vezetőjeként és a közbiztonsági rendőrség (Public Security Police) vezetőjeként felelősség terheli az irányítása alatt álló helyi rendőri erők által a 2020-as elnökválasztást követően sorozatosan alkalmazott elnyomásért és megfélemlítésért, különösen békés tüntetők önkényes letartóztatásáért és bántalmazásáért, a kínzást is beleértve, valamint újságírók megfélemlítéséért és a velük szemben alkalmazott erőszakért.

Szemtanúk beszámolói alapján személyesen felügyelte békés tüntetők őrizetbe vételét és e jogellenesen őrizetbe vett személyek ütlegelését.

2020.12.17.

78.

Aliaksandr Aliaksandravich PIETRASH

Alexander (Alexandr) Alexandrovich PETRASH

Аляксандр Аляксандравiч ПЕТРАШ

Александр Александрович ПЕТРАШ

Beosztás(ok): a minszki (Minsk) Moskovszkij kerületi bíróság (Moskovski district court) elnöke

Születési idő: 1988.5.16.

Nem: férfi

A minszki (Minsk) Moskovszkij kerületi bíróság (Moskovski district court) elnökeként felelősség terheli számos, újságírókkal, ellenzéki vezetőkkel, aktivistákkal és tüntetőkkel szemben hozott, politikai indíttatású ítéletért. A felügyelete alatt lefolytatott tárgyalások során többször megsértették a vádlottnak a védelemhez való jogát és hamis tanúk vallomásainak figyelembevételét jelentették.

A 2020-as elnökválasztást követően közreműködött tüntetők, újságírók és ellenzéki vezetők megbírságolásában és őrizetbe vételében.

Felelősség terheli tehát az emberi jogok megsértéséért és a jogállamiság aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásához való hozzájárulásért.

2020.12.17.

79.

Andrei Aliaksandravich LAHUNOVICH

Andrei Alexandrovich LAHUNOVICH

Андрэй Аляксандравiч ЛАГУНОВIЧ

Андрей Александрович ЛАГУНОВИЧ

Beosztás(ok): a gomeli/homeli (Gomel/Homyel) Szovjetszkij körzeti bíróság (Sovetsky district court) bírája

Nem: férfi

A gomeli/homeli (Gomel/Homyel) Szovjetszkij körzeti bíróság (Sovetsky district court) bírájaként felelősség terheli számos, újságírókkal, aktivistákkal és tüntetőkkel szemben hozott, politikai indíttatású ítéletért. A felügyelete alatt lefolytatott tárgyalások során többször megsértették a vádlottnak a védelemhez való jogát.

Felelősség terheli tehát az emberi jogok megsértéséért és a jogállamiság aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásához való hozzájárulásért.

2020.12.17.

80.

Alena Vasileuna LITVINA

Elena Vasilevna LITVINA

Алена Васiльеўна ЛIТВIНА

Елена Васильевна ЛИТВИНА

Beosztás(ok): a mogilevi/mahilioui (Mogilev/Mahiliou) Lenyinszkij körzeti bíróság (Leninsky district court) bírája

Nem: nő

A mogilevi/mahilioui (Mogilev/Mahiliou) Lenyinszkij körzeti bíróság (Leninsky district court) bírájaként felelősség terheli számos, újságírókkal, ellenzéki vezetőkkel, aktivistákkal és tüntetőkkel szemben hozott, politikai indíttatású ítéletért, különösen Siarhei Tsikhanousky ellenzéki aktivistának – Svetlana Tsikhanouskava ellenzéki elnökjelölt férjének – az elítéléséért. A felügyelete alatt lefolytatott tárgyalások során többször megsértették a vádlottnak a védelemhez való jogát.

Felelősség terheli tehát az emberi jogok megsértéséért és a jogállamiság aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásához való hozzájárulásért.

2020.12.17.

81.

Victoria Valeryeuna SHABUNYA

Victoria Valerevna SHABUNYA

Вiкторыя Валер’еўна ШАБУНЯ

Виктория Валерьевна ШАБУНЯ

Beosztás(ok): a minszki (Minsk) központi kerületi bíróság (Central district court) bírája

Születési idő: 1974.2.27.

Nem: nő

A minszki (Minsk) központi kerületi bíróság (Central district court) bírájaként felelősség terheli számos, újságírókkal, ellenzéki vezetőkkel, aktivistákkal és tüntetőkkel szemben hozott, politikai indíttatású ítéletért, különösen Sergei Dylevskynek, a koordinációs tanács (Coordination Council) tagjának és az egyik sztrájkbizottság vezetőjének az elítéléséért. A felügyelete alatt lefolytatott tárgyalások során többször megsértették a vádlottnak a védelemhez való jogát.

Felelősség terheli tehát az emberi jogok megsértéséért és a jogállamiság aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásához való hozzájárulásért.

2020.12.17.

82.

Alena Aliaksandravna ZHYVITSA

Elena Alexandrovna ZHYVITSA

Алена Аляксандравна ЖЫВIЦА

Елена Александровна ЖИВИЦА

Beosztás(ok): a minszki (Minsk) Oktjabrszkij kerületi bíróság (Oktyabrsky district court) bírája

Születési idő: 1990.4.9.

Nem: nő

A minszki (Minsk) Oktjabrszkij kerületi bíróság (Oktyabrsky district court) bírájaként felelősség terheli számos, újságírókkal, ellenzéki vezetőkkel, aktivistákkal és tüntetőkkel szemben hozott, politikai indíttatású ítéletért. A felügyelete alatt lefolytatott tárgyalások során többször megsértették a vádlottnak a védelemhez való jogát.

Felelősség terheli tehát az emberi jogok megsértéséért és a jogállamiság aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásához való hozzájárulásért.

2020.12.17.

83.

Natallia Anatolievna DZIADKOVA

Natalia Anatolievna DEDKOVA

Наталля Анатольеўна ДЗЯДКОВА

Наталья Анатольевна ДЕДКОВА

Beosztás(ok): a minszki (Minsk) Partizanszkij kerületi bíróság (Partizanski district court) bírája

Születési idő: 1979.12.2.

Nem: nő

A minszki (Minsk) Partizanszkij kerületi bíróság (Partizanski district court) bírájaként felelősség terheli számos, újságírókkal, ellenzéki vezetőkkel, aktivistákkal és tüntetőkkel szemben hozott, politikai indíttatású ítéletért, különösen Mariya Kalesnikavának, a koordinációs tanács (Coordination Council) vezetőjének az elítéléséért. A felügyelete alatt lefolytatott tárgyalások során többször megsértették a vádlottnak a védelemhez való jogát.

Felelősség terheli tehát az emberi jogok megsértéséért és a jogállamiság aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásához való hozzájárulásért.

2020.12.17.

84.

Maryna Arkadzeuna FIODARAVA

Marina Arkadievna FEDOROVA

Марына Аркадзьеўна ФЁДАРАВА

Марина Аркадьевна ФЕДОРОВА

Beosztás(ok): a minszki (Minsk) Szovjetszkij kerületi bíróság (Sovetsky district court) bírája

Születési idő: 1965.9.11.

Nem: nő

A minszki (Minsk) Szovjetszkij kerületi bíróság (Sovetsky district court) bírájaként felelősség terheli számos, újságírókkal, ellenzéki vezetőkkel, aktivistákkal és tüntetőkkel szemben hozott, politikai indíttatású ítéletért. A felügyelete alatt lefolytatott tárgyalások során többször megsértették a vádlottnak a védelemhez való jogát.

Így felelősség terheli az emberi jogok megsértéséért és a jogállamiság aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásához való hozzájárulásért.

2020.12.17.

85.

Yulia Chaslavauna HUSTYR

Yulia Cheslavovna HUSTYR

Юлiя Чаславаўна ГУСТЫР

Юлия Чеславовна ГУСТЫР

Beosztás(ok): a minszki központi kerületi bíróság (Central district court) bírája

Születési idő: 1984.1.14.

Nem: nő

A minszki központi kerületi bíróság (Central district court) bírájaként felelősség terheli számos, újságírókkal, ellenzéki vezetőkkel, aktivistákkal és tüntetőkkel szemben hozott, politikai indíttatású ítéletért, különösen Viktar Babarika ellenzéki elnökjelölt elítéléséért. A felügyelete alatt lefolytatott tárgyalások során többször megsértették a vádlottnak a védelemhez való jogát.

Felelősség terheli tehát az emberi jogok megsértéséért és a jogállamiság aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásához való hozzájárulásért.

2020.12.17.

86.

Alena Tsimafeeuna NYAKRASAVA

Elena Timofeyevna NEKRASOVA

Алена Цiмафееўна НЯКРАСАВА

Елена Тимофеевна НЕКРАСОВА

Beosztás(ok): a minszki (Minsk) Zavodszkij kerületi bíróság (Zavodsky district court) bírája

Születési idő: 1974.11.26.

Nem: nő

A minszki (Minsk) Zavodszkij kerületi bíróság (Zavodsky district court) bírájaként felelősség terheli számos, újságírókkal, ellenzéki vezetőkkel, aktivistákkal és tüntetőkkel szemben hozott, politikai indíttatású ítéletért. A felügyelete alatt lefolytatott tárgyalások során többször megsértették a vádlottnak a védelemhez való jogát.

Felelősség terheli tehát az emberi jogok megsértéséért és a jogállamiság aláásásáért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásához való hozzájárulásért.

2020.12.17.

87.

Aliaksandr Vasilevich SHAKUTSIN

Alexander (Alexandr) Vasilevich SHAKUTIN

Аляксандр Васiльевiч ШАКУЦIН

Александр Васильевич ШАКУТИН

Beosztás(ok): üzletember, az Amkodor Holding tulajdonosa

Születési idő: 1959.1.12.

Születési hely: Bolshoe Babino, Orsha Rayon, Vitebsk/Viciebsk Region/Oblast, korábban USSR (jelenleg Belarus)

Nem: férfi

A Fehéroroszországban tevékenységet folytató legjelentősebb üzletemberek egyike, üzleti érdekeltségei vannak az építőiparban, a gépiparban, a mezőgazdaságban és más ágazatokban.

A beszámolók szerint egyike azoknak, akik a legtöbb hasznot húzták a Lukasenka elnöksége alatti privatizációkból. Tagja a „Belaya Rus” Lukasenka-párti szövetség elnökségének, valamint a Belarusz Köztársaság Vállalkozásfejlesztési Tanácsának (Council for the Development of Entrepreneurship of the Republic of Belarus) is.

Hasznot húz tehát a Lukasenka-rezsimből, és támogatja azt.

2020 júliusában a Fehéroroszországban zajló ellenzéki tüntetéseket elítélő nyilvános nyilatkozatokat tett, hozzájárulva ezáltal a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásához.

2020.12.17.

88.

Mikalai Mikalaevich VARABEI/VERABEI

Nikolay Nikolaevich VOROBEY

Мiкалай Мiкалаевiч ВАРАБЕЙ/ВЕРАБЕЙ

Николай Николаевич ВОРОБЕЙ

Beosztás(ok): üzletember, a Bremino Group társtulajdonosa

Születési idő: 1963.5.4.

Születési hely: korábban Ukrainian SSR (jelenleg Ukraine)

Nem: férfi

A Fehéroroszországban tevékenységet folytató legjelentősebb üzletemberek egyike; üzleti érdekeltségei vannak a kőolajágazatban, a szénszállítási ágazatban, a bankszektorban és más ágazatokban.

Olyan vállalat – a Bremino Group – társtulajdonosa, amely a fehérorosz igazgatás részéről adókedvezményekben és egyéb támogatási formákban részesült.

Hasznot húz tehát a Lukasenka-rezsimből, és támogatja azt.

2020.12.17.

B.   A 2. cikk (1) bekezdésében említett jogi személyek, szervezetek és szervek

 

Név

(A fehérorosz változat angol átírása)

(Az orosz változat angol átírása)

Név

(fehéroroszul)

(oroszul)

Azonosító adat

A jegyzékbe vétel indokai

A jegyzékbe vétel időpontja

1.

Beltechexport

Белтехэкспорт

Cím: Nezavisimosti ave. 86-B, Minsk, Belarus

Honlap: https://bte.by/

E-mail-cím: mail@bte.by

A Beltechexport magánjogi szervezet, amely állami tulajdonban lévő fehérorosz vállalatok által gyártott fegyvereket és katonai felszereléseket exportál afrikai, dél-amerikai, ázsiai és közel-keleti országokba. Szoros kapcsolatban áll Fehéroroszország védelmi minisztériumával (Ministry of Defense).

A Beltechexport hasznot húz tehát a Lukasenka-rezsimmel való összefonódásából, és támogatja a rezsimet, előnyöket biztosítva az elnöki igazgatás számára.

2020.12.17.

2.

Dana Holdings/Dana Astra

Дана Холдингз/Дана Астра

Cím: P. Mstislavtsa 9 (1st floor), Minsk, Belarus

Cégjegyzékszám: Dana Astra - 191295361)

Honlap: https://en.dana-holdings.com; https://dana-holdings.com/

E-mail-cím: PR@bir.by

Tel.: +375 17 26 93 290; +375 17 39 39 465

A Dana Holdings/ Dana Astra Fehéroroszország egyik legfontosabb ingatlanfejlesztő és építővállalata. A vállalat földterületeket kapott annak céljából, hogy több nagy lakókomplexumot és üzleti központot hozzon létre rajtuk.

A Dana Holdings / Dana Astra tulajdonosai szoros kapcsolatban állnak Lukasenka elnökkel. Liliya Lukashenka, az elnök menye, magas rangú pozíciót töltött be a vállalatnál.

A Dana Holdings / Dana Astra tehát hasznot húz a Lukasenka-rezsimmel való összefonódásából, és támogatja a rezsimet.

2020.12.17.

3.

GHU – A Fehérorosz Elnökségi Ingatlankezelő Igazgatóság gazdasági főosztálya (Main Economic Department of the Belarus President Property Management Directorate)

Главное хозяйственное управление

Cím: Miasnikova str. 37, Minsk, Belarus

Honlap: http://ghu.by

E-mail-cím: ghu@ghu.by

A Fehérorosz Elnökségi Ingatlankezelő Igazgatóság gazdasági főosztálya (Main Economic Department (GHU) of the Belarus President Property Management Directorate) a nem lakáscélú ingatlanok piacának legnagyobb szereplője a Fehéroroszországban, emellett számos vállalatot felügyel.

Lukasenka elnök felkérte Viktor Sheimant – aki a Fehérorosz Elnökségi Ingatlankezelő Igazgatóság vezetőjeként közvetlen ellenőrzést gyakorol a GHU felett –, hogy felügyelje a 2020-as elnökválasztás biztonságosságát.

A GHU tehát hasznot húz a Lukasenka-rezsimmel való összefonódásából, és támogatja a rezsimet.

2020.12.17.

4.

LLC SYNESIS

ООО „Синезис”

Cím: Platonova 20B, 220005 Minsk, Belarus; Mantulinskaya 24, Moscow 123100, Russia

Cégjegyzékszám (УНН/ИНН): 190950894 (Fehéroroszország); 7704734000/770301001 (Oroszország)

Honlap: https://synesis.partners; https://synesis-group.com/

Tel.: +375 17 240 36 50

E-mail-cím: s@synesis.by

Az LLC Synesis olyan felügyeleti platformot biztosít a fehérorosz hatóságok számára, amely képes videofelvételek között keresni és elemezni azokat, valamint arcfelismerő szoftvert futtatni azokon, ezért a vállalatot felelősség terheli a civil társadalomnak és a demokratikus ellenzéknek az államapparátus általi elnyomásáért Fehéroroszországban.

A Synesis alkalmazottainak tilos fehéroroszul kommunikálniuk, ezáltal a Synesis támogatja a Lukasenka-rezsimnek a nyelven alapuló megkülönböztetést célzó politikáját.

A fehérorosz állambiztonsági bizottság (State Security Committee, KGB) és a belügyminisztérium (Ministry of Internal Affairs) is szerepel egy, a Synesis által létrehozott rendszer felhasználói között. A vállalat tehát hasznot húz a Lukasenka-rezsimmel való összefonódásából, és támogatja a rezsimet.

A Synesis vezérigazgatója, Alexander Shatrov nyilvánosan kritizálta a Lukasenka-rezsim ellen tüntető személyeket, és relativizálta a demokrácia hiányát Fehéroroszországban.

2020.12.17.

5.

AGAT electromechanical Plant OJSC

Агат-электромеханический завод

Cím: Nezavisimosti ave., 115., 220114, Minsk.

Tel.:

+375 17 272 01 32

+375 17 570 41 45

E-mail-cím: marketing@agat-emz.by

Honlap: https://agat-emz.by/

Az AGAT Electromechanical Plant OJSC a Belarusz Köztársaság katonai iparáért felelős fehérorosz állami hatóság (Belarussian State Authority for Military Industry) (más néven: SAMI vagy állami katonai ipari bizottság [State Military Industrial Committee]) részét képezi, amely az állam katonai-technikai politikájának végrehajtásáért felel, valamint a Miniszterek Tanácsának (Council of Ministers) és Fehéroroszország elnökének van alárendelve. Az AGAT Electromechanical Plant OJSC tehát hasznot húz a Lukasenka-rezsimmel való összefonódásából és támogatja a rezsimet.

A vállalat gyártja a „Rubezh” tömegoszlatásra tervezett kordonrendszert, amelyet a 2020. augusztus 9-én sorra került elnökválasztást követően tartott békés tüntetések résztvevőivel szemben vetettek be, így a vállalatot felelősség terheli a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.

2020.12.17.

6.

140 Repair Plant

140 ремонтный завод

Honlap: 140zavod.org

A 140 Repair Plant a Belarusz Köztársaság katonai iparáért felelős fehérorosz állami hatóság (Belarussian State Authority for Military Industry) (más néven: SAMI vagy állami katonai ipari bizottság [State Military Industrial Committee]) részét képezi, amely az állam katonai-technikai politikájának végrehajtásáért felel, valamint a Miniszterek Tanácsának (Council of Ministers) és Fehéroroszország elnökének van alárendelve. A 140 Repair Plant tehát hasznot húz a Lukasenka-rezsimmel való összefonódásából, és támogatja a rezsimet.

A vállalat szállítójárműveket és páncélozott járműveket gyárt, amelyeket bevetettek a 2020. augusztus 9-én sorra került elnökválasztást követően tartott békés tüntetések résztvevőivel szemben, így a vállalatot felelősség terheli a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért.

2020.12.17.

7.

MZKT (más néven: VOLAT)

МЗКТ - Минский завод колёсных тягачей

Honlap: www.mzkt.by

Az MZKT (más néven: VOLAT) a Belarusz Köztársaság katonai iparáért felelős fehérorosz állami hatóság (Belarussian State Authority for Military Industry) (más néven: SAMI vagy állami katonai ipari bizottság [State Military Industrial Committee]) részét képezi, amely az állam katonai-technikai politikájának végrehajtásáért felel, valamint a Miniszterek Tanácsának (Council of Ministers) és Fehéroroszország elnökének van alárendelve. Az MZKT (más néven: VOLAT) tehát hasznot húz a Lukasenka-rezsimmel való összefonódásából, és támogatja a rezsimet.

Az MZKT elbocsátotta azon alkalmazottait, akik tüntettek Lukasenka elnöknek a gyárban tett látogatásakor, és sztrájkoltak a 2020-as fehéroroszországi elnökválasztást követően, ezért a vállalatot felelősség terheli az emberi jogok megsértéséért.

2020.12.17.


2021.2.26.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 68/62


A BIZOTTSÁG (EU) 2021/340 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2020. december 17.)

az (EU) 2019/2013, az (EU) 2019/2014, az (EU) 2019/2015, az (EU) 2019/2016, az (EU) 2019/2017 és az (EU) 2019/2018 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az elektronikus kijelzők, a háztartási mosógépek és háztartási mosó-szárítógépek, a fényforrások, a hűtőkészülékek, a háztartási mosogatógépek és a kiskereskedelmi használatra szánt hűtőkészülékek energiacímkézésére vonatkozó követelmények tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az energiacímkézés keretének meghatározásáról és a 2010/30/EU irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. július 4-i (EU) 2017/1369 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 11. cikke (5) bekezdésére és 16. cikkére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2017/1369 rendelet felhatalmazza a Bizottságot felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására.

(2)

Az elektronikus kijelzők, a háztartási mosógépek és háztartási mosó-szárítógépek, a fényforrások, a hűtőkészülékek, a háztartási mosogatógépek és a kiskereskedelmi használatra szánt hűtőkészülékek energiacímkézésére vonatkozó rendelkezéseket az (EU) 2019/2013 (2), az (EU) 2019/2014 (3), az (EU) 2019/2015 (4), az (EU) 2019/2016 (5), az (EU) 2019/2017 (6) és az (EU) 2019/2018 (7) felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (a továbbiakban: a módosított rendeletek) állapította meg.

(3)

Annak érdekében, hogy a gyártókat és a nemzeti piacfelügyeleti hatóságokat ne tévesszék meg a termékadatbázisba feltöltendő és a műszaki dokumentációban feltüntetendő értékek, valamint az ellenőrzési tűrések, a szövegeket ki kell egészíteni a megadott értékek meghatározásával.

(4)

A műszaki dokumentációnak elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy a piacfelügyeleti hatóságok ellenőrizhessék a címkén és a termékismertető adatlapon közzétett értékeket. Az (EU) 2017/1369 rendelet 12. cikkének megfelelően a modell megadott értékeit rögzíteni kell a termékadatbázisban.

(5)

A releváns termékparamétereket megbízható, pontos és megismételhető módszerekkel kell mérni vagy kiszámítani. E módszereknek igazodniuk kell a legkorszerűbbként elismert mérési módszerekhez, beleértve adott esetben az 1025/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (8) I. mellékletében felsorolt európai szabványügyi szervezetek által elfogadott harmonizált szabványokat.

(6)

A fényforrásokat tartalmazó azon termékeket, amelyekből a fényforrások nem távolíthatók el ellenőrzés céljából anélkül, hogy közülük egy vagy több megrongálódna, megfelelőségértékelés és ellenőrzés céljából fényforrásként kell vizsgálni.

(7)

Az elektronikus kijelzők tekintetében még nem dolgoztak ki harmonizált szabványokat, és a vonatkozó meglévő szabványok nem fedik le az összes szükséges szabályozott paramétert, különösen a nagy dinamikatartományt és az automatikus fényerőszabályozót illetően. Amíg az európai szabványügyi testületek el nem fogadják az említett termékcsoportokra vonatkozó harmonizált szabványokat, a mérések és számítások összehasonlíthatóságának biztosítása érdekében az e rendeletben meghatározott átmeneti módszereket vagy más olyan megbízható, pontos és megismételhető módszereket kell alkalmazni, amelyek igazodnak az általánosan korszerűként elismert módszerekhez.

(8)

A nem átlátszó ajtókkal ellátott függőleges, statikus hűtésű hűtőbútorok az (EU) 2015/1094 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben (9) meghatározott professzionális hűtőkészülékek, ezért kizárandók az (EU) 2019/2018 felhatalmazáson alapuló rendelet hatálya alól.

(9)

Az (EU) 2019/2018 rendeletben használt terminológia és vizsgálati módszerek összhangban vannak az EN 16901, az EN 16902, az EN 50597, az EN ISO 23953-2 és az EN 16838 szabványban elfogadott terminológiával és vizsgálati módszerekkel.

(10)

Az e rendeletben előírt intézkedéseket a konzultációs fórum és a tagállami szakértők az (EU) 2017/1369 rendelet 14. és 17. cikkének megfelelően megvitatták.

(11)

Az (EU) 2019/2013, az (EU) 2019/2014, az (EU) 2019/2015, az (EU) 2019/2016, az (EU) 2019/2017 és az (EU) 2019/2018 felhatalmazáson alapuló rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2019/2013 felhatalmazáson alapuló rendelet módosításai

Az (EU) 2019/2013 felhatalmazáson alapuló rendelet a következőképpen módosul:

1.

Az 1. cikk (2) bekezdésének g) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„g)

olyan elektronikus kijelzők, amelyek a 2009/125/EK irányelv 2. cikkének 2. pontjában meghatározott alkatrészek vagy részegységek;”.

2.

A 2. cikk a következőképpen módosul:

a)

a 10. pont helyébe a következő szöveg lép:

„10.

»HiNA«: fokozott hálózatos elérhetőség (High Network Availability) az 1275/2008/EK bizottsági rendelet (*1) 2. cikkében meghatározottak szerint;

(*1)  A Bizottság 1275/2008/EK rendelete (2008. december 17.) a 2005/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az elektromos és az elektronikus háztartási és irodai berendezések környezettudatos tervezése keretében a készenléti, a kikapcsolt és a hálózatvezérelt készenléti üzemmódbeli villamosenergia-fogyasztásra vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 339., 2008.12.18., 45. o.).”;"

b)

a 17. pontot el kell hagyni.

3.

A 3. cikk (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„b)

az V. mellékletben meghatározott termékismertető adatlapon szereplő paraméterek értékeit beviszik a termékadatbázis nyilvános részébe;”.

4.

Az I., a II., a III., a IV., az V., a VI. és a IX. melléklet e rendelet I. mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Az (EU) 2019/2014 felhatalmazáson alapuló rendelet módosításai

Az (EU) 2019/2014 felhatalmazáson alapuló rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 3. cikk (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„b)

az V. mellékletben meghatározott termékinformációs adatlapon szereplő paraméterek értékeit beviszik a termékadatbázis nyilvános részébe;”.

2.

Az I., a IV., az V., a VI., a VIII., a IX. és a X. melléklet e rendelet II. mellékletének megfelelően módosul.

3. cikk

Az (EU) 2019/2015 felhatalmazáson alapuló rendelet módosításai

Az (EU) 2019/2015 felhatalmazáson alapuló rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 2. cikk 3. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„3.

»fényforrást tartalmazó termék«: olyan termék, amely egy vagy több fényforrást és/vagy különálló vezérlőegységet tartalmaz, ideértve többek között az ilyen termékekben található fényforrás(ok) külön ellenőrzése céljából szétszerelhető lámpatesteket, a fényforrás(oka)t tartalmazó háztartási készülékeket, illetve a fényforrás(oka)t tartalmazó bútorokat (polcok, tükrök, pultok);”.

2.

A 3. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„b)

az V. mellékletben meghatározott termékinformációs adatlapon szereplő paraméterek értékeit beviszik a termékadatbázis nyilvános részébe;”

b)

az (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„i)

az (EU) 2017/1369 rendelet 11. cikke (13) bekezdésének b) pontjától eltérve a kereskedők kérésére és a 4. cikk e) pontjával összhangban a termékek energiaosztály szempontjából felülvizsgált nyomtatott címkéit a meglévővel megegyező méretű matrica formájában biztosítják.”;

c)

a szöveg a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a)   Az (EU) 2017/1369 rendelet 11. cikke (13) bekezdésének a) pontjától eltérve a szállító a fényforrás forgalomba hozatalakor a terméket 2021. augusztus 31-ig a meglévő címkével, 2021. szeptember 1-jétől pedig az energiaosztály szempontjából felülvizsgált címkével látja el. A szállító dönthet úgy, hogy a 2021. július 1. és augusztus 31. közötti időszakban forgalomba hozott fényforrásokat már az energiaosztály szempontjából felülvizsgált címkével látja el, amennyiben 2021. július 1. előtt nem hoztak forgalomba azonos vagy azzal egyenértékű modellhez tartozó fényforrásokat. Ebben az esetben a kereskedő ezeket a fényforrásokat 2021. szeptember 1. előtt nem kínálhatja eladásra. A szállító erről a következményről a lehető leghamarabb értesíti az érintett kereskedőt, többek között azon esetekben, amikor a kereskedőknek szóló kínálatukban ilyen fényforrások is szerepelnek.”

3.

A 4. cikk e) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„e)

az (EU) 2017/1369 rendelet 11. cikkének (13) bekezdésétől eltérve az e rendelet alkalmazásának kezdőnapjától számított tizennyolc hónapon belül az értékesítési helyeken elérhető fényforrások meglévő címkéit úgy helyettesítik az energiaosztály szempontjából felülvizsgált címkékkel, hogy utóbbiak eltakarják a meglévő címkéket, függetlenül attól, hogy azokat rányomtatják vagy ráhelyezik-e a csomagolásra, az energiaosztály szempontjából felülvizsgált címkéket pedig ezen időpont előtt nem tüntetik fel.”

4.

A 10. cikk utolsó bekezdése a következőképpen módosul:

„Ezt a rendeletet 2021. szeptember 1-jétől kell alkalmazni. A 3. cikk (1) bekezdésének b) pontja azonban 2021. május 1-jétől, a 3. cikk (2) bekezdésének a) pontja pedig 2022. március 1-jétől alkalmazandó.”

5.

Az I., a III., a IV., az V., a VI. és a IX. melléklet e rendelet III. mellékletének megfelelően módosul.

4. cikk

Az (EU) 2019/2016 felhatalmazáson alapuló rendelet módosításai

Az (EU) 2019/2016 felhatalmazáson alapuló rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 2. cikk 31. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„31.

»mobil hűtőkészülék«: a villamosenergia-hálózathoz való hozzáféréssel nem rendelkező helyeken használható hűtőkészülék, amely, extra alacsony feszültségű (< 120V DC) villamos energiát és/vagy tüzelőanyagot használ a hűtéshez, ideértve az olyan hűtőkészülékeket is, amelyek az extra alacsony feszültségű villamos energia és/vagy tüzelőanyag mellett külön megvásárolandó AC/DC átalakítóval a villamos fővezetékről is működtethetők. Egy AC/DC átalakítóval forgalomba hozott készülék nem minősül mobil hűtőkészüléknek;”.

2.

A 3. cikk (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„b)

az V. mellékletben meghatározott termékinformációs adatlapon szereplő paraméterek értékeit beviszik a termékadatbázis nyilvános részébe;”.

3.

A 11. cikk utolsó bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„Ezt a rendeletet 2021. március 1-jétől kell alkalmazni. A 10. cikk azonban 2019. december 25-től, a 3. cikk (1) bekezdésének a), b) és c) pontja 2020. november 1-jétől, az V. melléklet 6. táblázatában foglalt fényforrás-paraméterek között szereplő energiahatékonysági osztály megadására vonatkozó kötelezettség pedig 2022. március 1-jétől alkalmazandó.”

4.

Az I., a II., a IV., az V., a VI. és a IX. melléklet e rendelet IV. mellékletének megfelelően módosul.

5. cikk

Az (EU) 2019/2017 felhatalmazáson alapuló rendelet módosításai

Az (EU) 2019/2017 felhatalmazáson alapuló rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 3. cikk (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„b)

az V. mellékletben meghatározott termékinformációs adatlapon szereplő paraméterek értékeit beviszik a termékadatbázis nyilvános részébe;”.

2.

Az I., a II., a IV., az V., a VI. és a IX. melléklet e rendelet V. mellékletének megfelelően módosul.

6. cikk

Az (EU) 2019/2018 felhatalmazáson alapuló rendelet módosításai

Az (EU) 2019/2018 felhatalmazáson alapuló rendelet a következőképpen módosul:

1.

Az 1. cikk (2) bekezdésének j) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„j)

a sarokhűtőbútorok/ívelt hűtőbútorok és a forgótálcás hűtőbútorok;”.

2.

A 2. cikk a következőképpen módosul:

a)

a 15. pont helyébe a következő szöveg lép:

„15.

»sarokhűtőbútor/ívelt hűtőbútor«: olyan, kiskereskedelmi használatra szánt hűtőkészülék, amely két, egymással szöget bezáró és/vagy ívet alkotó hűtőbútorsor geometriai folytonosságának biztosítására szolgál. A sarokhűtőbútornak/ívelt hűtőbútornak nincs felismerhető hosszanti tengelye vagy hosszúsága, mivel alakja csak az űrt tölti ki (ék vagy hasonló alakú), és nem arra tervezték, hogy önálló hűtőegységként működjön. A sarokhűtőbútor/ívelt hűtőbútor két oldala 30 ° és 90 ° közötti szöget zár be egymással;”

b)

a szöveg a következő 25. ponttal egészül ki:

„25.

»forgótálcás hűtőbútor«”: olyan henger alakú áruházi hűtőbútor, amely akár önálló egységként, akár két áruházi hűtőbútorsort összekötő egységként üzembe helyezhető. A forgótálcás hűtőbútorokat fel lehet szerelni olyan forgótárcsás rendszerrel is, amely 360 °-ban láthatóvá teszi az élelmiszereket;”

c)

a szöveg a következő 26. ponttal egészül ki:

„26.

»áruházi hűtőbútor«: élelmiszerek és egyéb árucikkek kiskereskedelmi – például áruházi – értékesítésére és bemutatására szolgáló, kiskereskedelmi használatra szánt hűtőkészülék. Az italhűtők, a hűtött értékesítőautomaták, az olaszfagylalt-adagoló pultok és a fagylaltfagyasztók nem minősülnek áruházi hűtőbútoroknak.”

3.

A 3. cikk (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„b)

az V. mellékletben meghatározott termékinformációs adatlapon szereplő paraméterek értékeit beviszik a termékadatbázis nyilvános részébe;”.

4.

A 9. cikk utolsó bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„Ezt a rendeletet 2021. március 1-jétől kell alkalmazni, kivéve az V. melléklet 10. táblázatának 5. részében foglalt fényforrás-paraméterek között szereplő energiahatékonysági osztály megadására vonatkozó kötelezettséget, amely 2022. március 1-jétől alkalmazandó.”

5.

Az I., a III., a IV., az V., a VI. és a IX. melléklet e rendelet VI. mellékletének megfelelően módosul.

7. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Az 1. cikk 4. pontját, a 2. cikk 2. pontját, a 4. cikk 4. pontját, az 5. cikk 2. pontját és a 6. cikk 5. pontját 2021. május 1-től kell alkalmazni. A 3. cikk 2. a) pontját 2021. május 1-jétől kell alkalmazni. A 3. cikk 2. c) pontját 2021. július 1-jétől kell alkalmazni. A 3. cikk 1., 2. b), 3. és 5. pontját 2021. szeptember 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2020. december 17-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 198., 2017.7.28., 1. o.

(2)  A Bizottság (EU) 2019/2013 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. március 11.) az (EU) 2017/1369 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az elektronikus kijelzők energiacímkézése tekintetében történő kiegészítéséről és az 1062/2010/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 315., 2019.12.5., 1. o.).

(3)  A Bizottság (EU) 2019/2014 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. március 11.) az (EU) 2017/1369 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a háztartási mosógépek és a háztartási mosó-szárítógépek energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről, valamint az 1061/2010/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet és a 96/60/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 315., 2019.12.5., 29. o.).

(4)  A Bizottság (EU) 2019/2015 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. március 11.) az (EU) 2017/1369 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a fényforrások energiacímkézése tekintetében való kiegészítéséről, valamint a 874/2012/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 315., 2019.12.5., 68. o.).

(5)  A Bizottság (EU) 2019/2016 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. március 11.) az (EU) 2017/1369 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a hűtőkészülékek energiacímkézése tekintetében történő kiegészítéséről, valamint az 1060/2010/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 315., 2019.12.5., 102. o.).

(6)  A Bizottság (EU) 2019/2017 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. március 11.) az (EU) 2017/1369 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a háztartási mosogatógépek energiacímkézése tekintetében történő kiegészítéséről és az 1059/2010/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 315., 2019.12.5., 134. o.).

(7)  A Bizottság (EU) 2019/2018 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. március 11.) az (EU) 2017/1369 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kiskereskedelmi használatra szánt hűtőkészülékek energiacímkézése tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 315., 2019.12.5., 155. o.).

(8)  Az Európai Parlament és a Tanács 1025/2012/EU rendelete (2012. október 25.) az európai szabványosításról, a 89/686/EGK és a 93/15/EGK tanácsi irányelv, a 94/9/EK, a 94/25/EK, a 95/16/EK, a 97/23/EK, a 98/34/EK, a 2004/22/EK, a 2007/23/EK, a 2009/23/EK és a 2009/105/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 87/95/EGK tanácsi határozat és az 1673/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 316., 2012.11.14., 12. o.).

(9)  A Bizottság (EU) 2015/1094 felhatalmazáson alapuló rendelete (2015. május 5.) a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a professzionális hűtőbútorok energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 177., 2015.7.8., 2. o.).


I. MELLÉKLET

Az (EU) 2019/2013 felhatalmazáson alapuló rendelet I., II., III., IV, V., VI. és IX. melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az I. melléklet a következő 29. és 30. ponttal egészül ki:

„29.

»megadott értékek«: a szállító által a feltüntetett, számított vagy mért műszaki paraméterekre vonatkozóan az (EU) 2017/1369 rendelet 3. cikkének (3) bekezdése értelmében, e rendelet 3. cikke (1) bekezdésének d) pontjával és VI. mellékletével összhangban a megfelelés tagállami hatóságok általi ellenőrzése céljából megadott értékek;

30.

»jótállás«: a szállító bármely olyan kötelezettségvállalása a fogyasztóval szemben, amely alapján:

a)

az áru vételárát visszatéríti; vagy

b)

az elektronikus kijelzőt kicseréli vagy megjavítja, illetve ahhoz kapcsolódó szolgáltatást nyújt, amennyiben az áru nem felel meg a jótállási nyilatkozatban vagy a vonatkozó reklámban feltüntetett tulajdonságoknak.”

2.

A II. melléklet B. pontjának vége a következő bekezdéssel egészül ki:

„Az EEI kiszámításához a bekapcsolt üzemmódbeli teljesítmény (Pmért ) és a megtekintési felület (A) VI. melléklet 5. táblázata szerinti megadott értékeit kell használni.”

3.

A III. melléklet 2. részében az f) 10. pont végén a szöveg a következő bekezdéssel egészül ki:

„Ha az elektronikus kijelző nem támogatja a HDR-t, a HDR piktogramját és az energiahatékonysági osztályok betűjelét nem kell feltüntetni. A képernyő méretét és felbontását jelző képernyőpiktogramot függőlegesen az energiafogyasztás jelzése alatt, középen kell feltüntetni.”

4.

A IV. melléklet a következőképpen módosul:

a)

a szöveg a következő második bekezdéssel egészül ki:

„Vonatkozó szabványok hiányában, és a vonatkozó harmonizált szabványok hivatkozásainak a Hivatalos Lapban történő közzétételéig az elektronikus kijelzőkre vonatkozó környezettudatos tervezési követelmények megállapításáról szóló (EU) 2019/2021 bizottsági rendelet IIIa. mellékletében meghatározott átmeneti vizsgálati módszereket vagy más olyan megbízható, pontos és megismételhető módszereket kell alkalmazni, amelyek igazodnak az általánosan korszerűként elismert módszerekhez.”;

b)

a melléklet vége a következő szöveggel egészül ki:

„A szabványos dinamikatartomány, a nagy dinamikatartomány, az automatikus fényerőszabályozó képernyő-fénysűrűsége, a maximális fehérfénysűrűség-arány és más fénysűrűség-adatok mérését az (EU) 2019/2021 bizottsági rendelet III. mellékletének 3a. táblázata szerint kell elvégezni.”

5.

Az V. melléklet 4. táblázata helyébe a következő táblázat lép:

 

Paraméter

Paraméter értéke és pontosság

Mértékegység

Megjegyzések

„1.

A szállító neve vagy védjegye  (2)  (3)

 

SZÖVEG

 

 

A szállító címe  (2)  (3)  (4)

 

 

A szállító termékadatbázisban való regisztrációjából származó információk

2.

Modellazonosító  (2)

 

SZÖVEG

 

3.

Energiahatékonysági osztály szabványos dinamikatartomány (SDR) esetében

[A/B/C/D/E/F/G]

 

 

4.

Bekapcsolt üzemmód energiaigénye szabványos dinamikatartományban (SDR)

X,X

W

100 W-nál kisebb érték esetében az első tizedesjegyre, legalább 100 W-os teljesítményérték esetében pedig az első egész számra kerekítve

5.

Energiahatékonysági osztály (HDR)

[A/B/C/D/E/F/G] vagy n.a.

 

Ha a termékadatbázis automatikusan generálja e mező végleges tartalmát, akkor a szállítónak ezt az adatot nem kell bevinnie. HDR hiányában értékként az „n.a.” (nem alkalmazható) bejegyzést kell feltüntetni.

6.

Bekapcsolt üzemmód energiaigénye nagy dinamikatartomány (HDR) megléte esetén

X,X

W

100 W-nál kisebb érték esetén az első tizedesjegyre, legalább 100 W-os teljesítményérték esetében pedig egész számra kerekítve (Ha „nem alkalmazható”, akkor 0 (nulla) értéket kell megadni.)

7.

Energiaigény kikapcsolt üzemmódban (adott esetben)

X,X

W

 

8.

Energiaigény készenléti üzemmódban (adott esetben)

X,X

W

 

9.

Energiaigény hálózatvezérelt készenléti üzemmódban (adott esetben)

X,X

W

 

10.

Elektronikus kijelző kategóriája

[televízió/monitor/reklámkijelző/egyéb]

 

Válasszon egyet.

11.

Képarány

X

:

Y

egész szám

Pl. 16:9 vagy 21:9 stb.

12.

Képernyőfelbontás

X

×

Y

képpont

Vízszintes és függőleges képpontok

13.

Képátló

X,X

cm

Egy tizedesjegy pontosságra kerekítve

14.

Képátló

X

hüvelyk

Opcionális, hüvelykben, a legközelebbi egész számra kerekítve.

15.

Látható kijelzőfelület

X,X

dm2

Egy tizedesjegy pontosságra kerekítve

16.

Alkalmazott paneltechnológia

SZÖVEG

 

pl. LCD/LED LCD/QLED LCD/OLED/mikro LED/QDLED/SED/FED/EPD stb.

17.

Automatikus fényerőszabályozó (ABC) rendelkezésre áll

[IGEN/NEM]

 

Alapértelmezés szerint aktiválni kell (ha a válasz IGEN)

18.

Hangfelismerő érzékelő rendelkezésre áll

[IGEN/NEM]

 

 

19.

Jelenlétérzékelő rendelkezésre áll

[IGEN/NEM]

 

Alapértelmezés szerint aktiválni kell (ha a válasz IGEN)

20.

Képfrissítési frekvencia (alapértelmezett)

X

Hz

 

21.

A szoftver- és firmware-frissítések minimális garantált rendelkezésre állása (a forgalomba hozatal befejezésének időpontjától számítva)  (2)  (3)

X

Évek száma

Az (EU) 2019/2021 bizottsági rendelet (1) II. melléklete E. szakaszának 1. pontja szerint

22.

A tartalék alkatrészek minimális garantált rendelkezésre állása (a forgalomba hozatal befejezésének időpontjától számítva)  (2)  (3)

X

Évek száma

Az (EU) 2019/2021 bizottsági rendelet II. melléklete E. szakaszának 1. pontja szerint

23.

Garantált terméktámogatás minimális időtartama  (2)  (3)

X

Évek száma

Az (EU) 2019/2021 bizottsági rendelet II. melléklete E. szakaszának 1. pontja szerint

 

A szállító által vállalt általános jótállás minimális időtartama  (2)  (3)

X

Évek száma

 

24.

A tápegység típusa

Belső/külső/szabványos külső

 

Válasszon egyet.

25.

Külső tápegység (nem szabványos, és a termékdobozban található)

i.

 

SZÖVEG

Leírás

 

ii.

Bemeneti feszültség

X

V

 

iii.

Kimeneti feszültség

X,X

V

 

26.

Szabványos külső tápegység (vagy annak megfelelő, ha a termékdoboznak nem része)

i.

Támogatott szabvány(ok) neve

SZÖVEG

 

ii.

Előírt kimeneti feszültség

X,X

V

 

iii.

Előírt szállított áramerősség (minimum)

X,X

A

 

iv.

Előírt áramfrekvencia

XX

Hz

 

6.

A VI. melléklet a következőképpen módosul:

a)

az (1)–(5) pont helyébe a következő szöveg lép:

„(1)

a modell általános leírása, amely alapján az egyértelműen és könnyen azonosítható;

(2)

az alkalmazott harmonizált, illetve egyéb mérési szabványokra való hivatkozások;

(3)

azon speciális óvintézkedések megjelölése, amelyeket a modell összeszerelésekor, üzembe helyezésekor, karbantartásakor vagy vizsgálatakor meg kell tenni;

(4)

az 5. táblázatban meghatározott műszaki paraméterek értékei; a IX. mellékletben meghatározott ellenőrzési eljárás céljára ezek az értékek tekintendők megadott értékeknek;

(5)

a IV. mellékletnek megfelelően elvégzett számítások részletei és eredményei;

(6)

vizsgálati körülmények, amennyiben a 2. pontban nincsenek kellően ismertetve;

(7)

egyenértékű modellek, ha vannak, beleértve a modellazonosítókat.

Ezek az elemek alkotják a műszaki dokumentáció azon kötelező specifikus részeit is, amelyeket a szállítónak az (EU) 2017/1369 rendelet 12. cikkének (5) bekezdése szerint be kell vinnie az adatbázisba.”;

b)

az 5. táblázat helyébe a következő táblázat lép:

„5. táblázat

A modell műszaki paraméterei és a megadott értékek

 

Paraméter

Paraméter értéke és pontosság

Mértékegység

Megadott érték

Általános

1.

A szállító neve vagy védjegye

SZÖVEG

 

 

2.

Modellazonosító

SZÖVEG

 

 

3.

Energiahatékonysági osztály szabványos dinamikatartomány (SDR) esetében

[A/B/C/D/E/F/G]

A – G

 

4.

Bekapcsolt üzemmód energiaigénye szabványos dinamikatartományban (SDR)

XXX,X

W

 

5.

Energiahatékonysági osztály nagy dinamikatartomány (HDR) megléte esetén

[A/B/C/D/E/F/G] vagy n.a.

A – G

 

6.

Bekapcsolt üzemmód energiaigénye nagy dinamikatartomány (HDR) esetében

XXX,X

W

 

7.

Energiaigény kikapcsolt üzemmódban

X,X

W

 

8.

Energiaigény készenléti üzemmódban

X,X

W

 

9.

Energiaigény hálózatvezérelt készenléti üzemmódban

X,X

W

 

10.

Elektronikus kijelző kategóriája

[televízió/monitor/reklámkijelző/egyéb]

SZÖVEG

 

11.

Képarány

XX

:

XX

 

 

12.

Képernyőfelbontás (képpontok)

X

×

X

 

 

13.

Képátló

XXX,X

cm

 

14.

Képátló

XX

hüvelyk

 

15.

Látható kijelzőfelület

XXX,X

dm2

 

16.

Alkalmazott paneltechnológia

SZÖVEG

 

 

17.

Automatikus fényerőszabályozó (ABC) rendelkezésre áll

[IGEN/NEM]

 

 

18.

Hangfelismerő érzékelő rendelkezésre áll

[IGEN/NEM]

 

 

19.

Jelenlétérzékelő rendelkezésre áll

[IGEN/NEM]

 

 

20.

Képfrissítési frekvencia (normál konfiguráció)

XXX

Hz

 

21.

A szoftver- és firmware-frissítések minimális garantált rendelkezésre állása (a forgalomba hozatal befejezésének időpontjától számítva, az (EU) 2019/2021 bizottsági rendelet II. melléklete E. szakaszának 1. pontja szerint)

XX

Évek száma

 

22.

A tartalék alkatrészek minimális garantált rendelkezésre állása (a forgalomba hozatal befejezésének időpontjától számítva, az (EU) 2019/2021 bizottsági rendelet II. melléklete E. szakaszának 1. pontja szerint)

XX

Évek száma

 

23.

A terméktámogatás minimális garantált rendelkezésre állása (a forgalomba hozatal befejezésének időpontjától számítva, az (EU) 2019/2021 bizottsági rendelet II. melléklete E. szakaszának 1. pontja szerint)

XX

Évek száma

 

 

A szállító által vállalt általános jótállás minimális időtartama

XX

Évek száma

 

Bekapcsolt üzemmód esetében

24.

A legnagyobb fényerősségű bekapcsolt konfiguráció maximális fehér fénysűrűsége

XXXX

cd/m2

 

25.

A normál konfiguráció maximális fehér fénysűrűsége

XXXX

cd/m2

 

26.

Maximális fehérfénysűrűség-arány

(a „normál konfiguráció maximális fehér fénysűrűsége” értéke osztva a „legnagyobb fényerősségű bekapcsolt konfiguráció maximális fehér fénysűrűsége” értékével, szorozva 100-zal)

X,XX

%

 

APD (auto power down/automatikus kikapcsolás) esetén

27.

A bekapcsolt üzemmódban töltött azon időtartam, amelynek elteltével az elektronikus kijelző automatikusan készenléti vagy kikapcsolt üzemmódra, illetve más olyan üzemmódra vált, amelyben a készülék nem lépi túl a kikapcsolt vagy készenléti üzemmódra megállapított energiaigény-határértékeket.

XX:XX

pp:mm

 

28.

Televíziókészülékek esetében: az utolsó felhasználói interakció utáni azon időtartam, amelynek elteltével a televíziókészülék automatikusan készenléti vagy kikapcsolt üzemmódra, illetve más olyan üzemmódra vált, amelyben a készülék nem lépi túl a kikapcsolt vagy készenléti üzemmódra megállapított energiafogyasztási határértékeket.

XX:XX

pp:mm

 

29.

Jelenlétérzékelővel felszerelt televíziókészülékek esetében: azon, jelenlét érzékelése nélküli időtartam, amelynek elteltével a televíziókészülék automatikusan készenléti vagy kikapcsolt üzemmódra, illetve más olyan üzemmódra vált, amelyben a készülék nem lépi túl a kikapcsolt vagy készenléti üzemmódra megállapított energiaigény-határértékeket.

XX:XX

pp:mm

 

30.

A televíziókészülékektől és műsorszóró kijelzőktől eltérő elektronikus kijelzők esetében: azon, felhasználói interakció érzékelése nélküli időtartam, amelynek elteltével az elektronikus kijelző automatikusan készenléti vagy kikapcsolt üzemmódra, illetve más olyan üzemmódra vált, amelyben a készülék nem lépi túl a kikapcsolt vagy készenléti üzemmódra megállapított energiafogyasztási határértékeket.

XX:XX

pp:mm

 

ABC esetében

Ha rendelkezésre áll és alapértelmezés szerint aktiválva van

31.

A 100 lux és 12 lux környezeti fény közötti ABC-művelet hatására az energiafogyasztás csökkenésének százaléka.

X,XX

%

 

32.

Bekapcsolt üzemmódbeli energiafogyasztás az ABC-érzékelőnél 100 lux környezeti megvilágítás mellett

XXX,X

W

 

33.

Bekapcsolt üzemmódbeli energiafogyasztás az ABC-érzékelőnél 12 lux környezeti megvilágítás mellett

XXX,X

W

 

34.

Képernyő-fénysűrűség az ABC-érzékelőnél 100 lux környezeti megvilágítás mellett (*1)

XXX

cd/m2

 

35.

Képernyő-fénysűrűség az ABC-érzékelőnél 60 lux környezeti megvilágítás mellett (*1)

XXX

cd/m2

 

36.

Képernyő-fénysűrűség az ABC-érzékelőnél 35 lux környezeti megvilágítás mellett (*1)

XXX

cd/m2

 

37.

Képernyő-fénysűrűség az ABC-érzékelőnél 12 lux környezeti megvilágítás mellett (*1)

XXX

cd/m2

 

Tápegység esetében

38.

A tápegység típusa

Belső/külső

 

 

39.

Szabványhivatkozások (adott esetben)

 

SZÖVEG

 

40.

Bemeneti feszültség

XXX,X

V

 

41.

Kimeneti feszültség

XXX,X

V

 

42.

Bemeneti áramerősség (max.)

XXX,X

A

 

43.

Kimeneti áramerősség (min.)

XXX,X

A

 

c)

a (6) pont számozása (9) pontra változik;

d)

a (7) pont számozása (10) pontra változik;

e)

a (8) pont számozása (11) pontra változik.

7.

A IX. melléklet a következőképpen módosul:

a)

az első bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„Az e mellékletben meghatározott ellenőrzési tűréshatárok kizárólag a megadott értékek tagállami hatóságok általi ellenőrzésére vonatkoznak, és a szállító nem használhatja fel őket megengedett tűréshatárként a műszaki dokumentációban szereplő értékek meghatározására vagy ezeknek az értékeknek a megfelelés kimutatása céljából történő értelmezésére, sem pedig a kedvezőbb működési tulajdonságok bárminemű kommunikálására. A címkén és a termékismertető adatlapon közzétett értékek és osztályok nem lehetnek kedvezőbbek a szállítóra nézve, mint a műszaki dokumentációban megadott értékek.”;

b)

a harmadik bekezdés módosítása a magyar nyelvi változatot nem érinti;

c)

a (7) pont helyébe a következő szöveg lép:

„(7)

A modell nem megfelelő voltának a (3) vagy a (6) pont, illetve az e melléklet második bekezdése szerinti megállapítását követően a tagállami hatóságok minden lényeges információt haladéktalanul átadnak a többi tagállam hatóságainak és a Bizottságnak.”;

d)

a 6. táblázat helyébe a következő táblázat lép:

„6. Táblázat

Ellenőrzési tűréshatárok

Paraméter

Ellenőrzési tűréshatárok

Energiaigény bekapcsolt üzemmódban (Pmért , wattban)

A meghatározott érték (*3) legfeljebb 7 %-kal haladhatja meg a megadott értéket.

A kikapcsolt, készenléti és hálózatvezérelt készenléti üzemmód energiaigénye wattban, az adott esetnek megfelelően.

Ha a megadott érték (*3) legfeljebb 1,00 W, a meghatározott érték* legfeljebb 0,10 W-tal haladhatja meg a megadott értéket, ha pedig a megadott érték több mint 1,00 W, akkor legfeljebb 10 %-kal.

Látható kijelzőfelület

A meghatározott érték (*2) legfeljebb 1 %-kal vagy 0,1 dm2-rel (amelyik kisebb) lehet kisebb a megadott értéknél.

Látható képátló centiméterben

A meghatározott érték (*2) legfeljebb 1 cm-rel térhet el a megadott értéktől.

A képernyőfelbontás a pixelek számában vízszintes és függőleges irányban

A meghatározott érték (*2) nem térhet el a megadott értéktől.

Maximális fehér fénysűrűség

A meghatározott érték (*3) legfeljebb 8 %-kal lehet kisebb a megadott értéknél.

A bekapcsolt üzemmódban töltött azon időtartam, amelynek elteltével az elektronikus kijelző automatikusan készenléti vagy kikapcsolt üzemmódra, illetve más olyan üzemmódra vált, amelyben a készülék nem lépi túl a kikapcsolt vagy készenléti üzemmódra megállapított energiaigény-határértékeket

A meghatározott érték (*2) legfeljebb 5 másodperccel haladhatja meg a megadott értéket.

Televíziókészülékek esetében: az utolsó felhasználói interakció utáni azon időtartam, amelynek elteltével a televíziókészülék automatikusan készenléti vagy kikapcsolt üzemmódra, illetve más olyan üzemmódra vált, amelyben a készülék nem lépi túl a kikapcsolt vagy készenléti üzemmódra megállapított energiafogyasztási határértékeket

A meghatározott érték (*2) legfeljebb 5 másodperccel haladhatja meg a megadott értéket.

Jelenlétérzékelővel felszerelt televíziókészülékek esetében: azon, jelenlét érzékelése nélküli időtartam, amelynek elteltével a televíziókészülék automatikusan készenléti vagy kikapcsolt üzemmódra, illetve más olyan üzemmódra vált, amelyben a készülék nem lépi túl a kikapcsolt vagy készenléti üzemmódra megállapított energiaigény-határértékeket

A meghatározott érték (*2) legfeljebb 5 másodperccel haladhatja meg a megadott értéket.

A televíziókészülékektől és műsorszóró kijelzőktől eltérő elektronikus kijelzők esetében: azon, felhasználói interakció érzékelése nélküli időtartam, amelynek elteltével az elektronikus kijelző automatikusan készenléti vagy kikapcsolt üzemmódra, illetve más olyan üzemmódra vált, amelyben a készülék nem lépi túl a kikapcsolt vagy készenléti üzemmódra megállapított energiafogyasztási határértékeket

A meghatározott érték (*2) legfeljebb 5 másodperccel haladhatja meg a megadott értéket.


(1)  A Bizottság (EU) 2019/2021 rendelete (2019. október 1.) az elektronikus kijelzőkre vonatkozó környezettudatos tervezési követelményeknek a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti megállapításáról, az 1275/2008/EK bizottsági rendelet módosításáról és a 642/2009/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 315., 2019.12.5., 241. o.).

(2)  Ez a tétel az (EU) 2017/1369 rendelet 2. cikkének 6. pontja alkalmazásában nem tekintendő relevánsnak.

(3)  Az e tételt érintő módosítások az (EU) 2017/1369 rendelet 4. cikke (4) bekezdésének alkalmazásában nem tekintendők relevánsnak.

(4)  A szállító nem viheti be ezeket az adatokat az egyes modellekre, ha azokat az adatbázis automatikusan megadja.”

(*1)  az automatikus fényerőszabályozó fénysűrűséggel kapcsolatos paramétereinek értékei tájékoztató jellegűek, és az ellenőrzés az automatikus fényerőszabályozóra vonatkozó követelményekkel való összevetés alapján történik.

(*2)  Amennyiben akár egyetlen darab esetében a meghatározott érték nem felel meg, akkor úgy kell tekinteni, hogy sem maga a modell, sem az egyenértékű modellek nem teljesítik e rendelet követelményeit.

(*3)  Abban az esetben, ha a (4) pontban foglaltak szerint három új darab vizsgálatára sor kerül, a meghatározott érték a három új darabra meghatározott érték számtani középértékét jelenti.”


II. MELLÉKLET

Az (EU) 2019/2014 felhatalmazáson alapuló rendelet I., IV., V., VI., VIII., IX. és X. melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az I. melléklet a következő 33. ponttal egészül ki:

„33.

»megadott értékek«: a szállító által a feltüntetett, számított vagy mért műszaki paraméterekre vonatkozóan az (EU) 2017/1369 rendelet 3. cikkének (3) bekezdése értelmében, e rendelet 3. cikke (1) bekezdésének d) pontjával és VI. mellékletével összhangban a megfelelés tagállami hatóságok általi ellenőrzése céljából megadott értékek.”

2.

A IV. melléklet a következőképpen módosul:

a)

a szövegrész az első bekezdés után a következő szöveggel egészül ki:

„Amennyiben egy paramétert az (EU) 2017/1369 rendelet 3. cikkének (3) bekezdése értelmében, valamint háztartási mosógépek esetében a VI. melléklet 7. táblázatával, háztartási mosó-szárítógépek esetében pedig a VI. melléklet 8. táblázatával összhangban bejelentenek, a szállítónak a megadott értéket kell használnia az e mellékletben szereplő számításokhoz.”;

b)

az 1. pont helyébe a következő szöveg lép:

„1.   A HÁZTARTÁSI MOSÓ-SZÁRÍTÓGÉPEK NÉVLEGES KAPACITÁSA

A háztartási mosó-szárítógépek névleges kapacitása a mosási és szárítási ciklus névleges kapacitásának felel meg.

Ha a háztartási mosó-szárítógép rendelkezik folyamatos ciklussal, akkor a mosási és szárítási ciklus névleges kapacitása e ciklus névleges kapacitásának felel meg.

Ha a háztartási mosó-szárítógép nem rendelkezik folyamatos ciklussal, akkor a mosási és szárítási ciklus névleges kapacitása az »eco 40-60« program névleges mosási kapacitása és a szekrényszáraz állapotot eredményező szárítási ciklus névleges szárítási kapacitása közül az alacsonyabb érték.”;

c)

a 3. és a 4. pont helyébe a következő szöveg lép:

„3.   MOSÁSHATÉKONYSÁGI MUTATÓ

A háztartási mosógépek és a háztartási mosó-szárítógépek mosási ciklusának mosáshatékonysági mutatóját (IW), valamint a háztartási mosó-szárítógépek teljes ciklusának mosáshatékonysági mutatóját (JW) az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett hivatkozási számú harmonizált szabványoknak megfelelően vagy más olyan megbízható, pontos és megismételhető módszerekkel kell kiszámítani, amelyek igazodnak az általánosan korszerűként elismert módszerekhez, három tizedesjegyre kerekítve.

A 3 kilogrammnál nagyobb névleges kapacitású háztartási mosógépek esetében és a 3 kilogrammnál nagyobb névleges kapacitású háztartási mosó-szárítógépek mosási ciklusa esetében a termékinformációs adatlapon feltüntetett IW a névleges mosási kapacitáshoz, a névleges mosási kapacitás feléhez és a névleges mosási kapacitás negyedéhez tartozó mosáshatékonysági mutatók közüli legalacsonyabb értéknek felel meg.

A legfeljebb 3 kilogramm névleges kapacitású háztartási mosógépek esetében és a legfeljebb 3 kilogramm névleges kapacitású háztartási mosó-szárítógépek mosási ciklusa esetében a termékinformációs adatlapon feltüntetett IW a névleges mosási kapacitáshoz tartozó mosáshatékonysági mutatónak felel meg.

A 3 kilogrammnál nagyobb névleges kapacitású háztartási mosó-szárítógépek esetében a termékinformációs adatlapon feltüntetett JW a névleges kapacitáshoz és a névleges kapacitás feléhez tartozó mosáshatékonysági mutató közül az alacsonyabb értéknek felel meg.

A legfeljebb 3 kilogramm névleges kapacitású háztartási mosó-szárítógépek esetében a termékinformációs adatlapon feltüntetett JW a névleges kapacitáshoz tartozó mosáshatékonysági mutatónak felel meg.

4.   ÖBLÍTÉSI HATÉKONYSÁG

A háztartási mosógépek öblítési hatékonyságát, a háztartási mosó-szárítógépek mosási ciklusának öblítési hatékonyságát (IR) és a háztartási mosó-szárítógépek teljes ciklusának öblítési hatékonyságát (JR) az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett hivatkozási számú harmonizált szabványoknak megfelelően vagy más olyan megbízható, pontos és megismételhető módszerekkel kell kiszámítani, amelyek a lineáris alkil-benzol-szulfonát (LAS) markerek észlelésén alapulnak, egy tizedesjegyre kerekítve.

A 3 kilogrammnál nagyobb névleges kapacitású háztartási mosógépek esetében és a 3 kilogrammnál nagyobb névleges kapacitású háztartási mosó-szárítógépek mosási ciklusa esetében a termékinformációs adatlapon feltüntetett IR a névleges mosási kapacitáshoz, a névleges mosási kapacitás feléhez és a névleges mosási kapacitás negyedéhez tartozó öblítési hatékonysági értékek közüli legmagasabb értéknek felel meg.

A legfeljebb 3 kilogramm névleges kapacitású háztartási mosógépek esetében és a legfeljebb 3 kilogramm névleges kapacitású háztartási mosó-szárítógépek mosási ciklusa esetében a termékinformációs adatlapon az IR-re vonatkozóan nem kell értéket feltüntetni.

A 3 kilogrammnál nagyobb névleges kapacitású háztartási mosó-szárítógépek esetében a termékinformációs adatlapon feltüntetett JR a névleges kapacitáshoz és a névleges kapacitás feléhez tartozó öblítési hatékonysági érték közül az alacsonyabb értéknek felel meg.

A legfeljebb 3 kilogramm névleges kapacitású háztartási mosó-szárítógépek esetében a termékinformációs adatlapon a JR-ra vonatkozóan nem kell értéket feltüntetni.”;

d)

a 6. (2) pont első bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A legfeljebb 3 kg névleges mosási kapacitással rendelkező háztartási mosó-szárítógépek esetében a mosási és szárítási ciklus súlyozott vízfogyasztása a névleges kapacitás melletti vízfogyasztás, a legközelebbi egész számra kerekítve.”;

e)

a 7. pont helyébe a következő szöveg lép:

„7.   MARADÉK NEDVESSÉGTARTALOM

A háztartási mosógépek és a háztartási mosó-szárítógépek mosási ciklusának mosás utáni, súlyozott maradék nedvességtartalma (D) százalékban, az alábbiak szerint kerül kiszámításra, egy tizedesjegyre kerekítve:

Image 1

ahol

Dfull a maradék nedvességtartalom az »eco 40-60« program esetében, a névleges mosási kapacitás mellett, százalékban, két tizedesjegyre kerekítve;

D1/2 a maradék nedvességtartalom az »eco 40-60« program esetében, a névleges mosási kapacitás fele mellett, százalékban, két tizedesjegyre kerekítve;

D1/4 a maradék nedvességtartalom az »eco 40-60« program esetében, a névleges mosási kapacitás negyede mellett, százalékban, két tizedesjegyre kerekítve;

»A«, »B« és »C« a 2.1.c) pontban ismertetett súlyozó tényezők.”;

f)

a 9. pont helyébe a következő szöveg lép:

„9.   ALACSONY ENERGIASZINTŰ ÜZEMMÓDOK

Adott esetben a kikapcsolt üzemmód (Po), a készenléti üzemmód (Psm) és a programkésleltetés (Pds) energiafogyasztását mérni kell, W-ban kell megadni, két tizedesjegyre kerekítve.

Az alacsony energiaszintű üzemmódok energiafogyasztásának mérése során a következőket kell ellenőrizni és feljegyezni:

az információ megjelenítése vagy nem megjelenítése,

a hálózati kapcsolat aktiválása vagy mellőzése.

Ha egy háztartási mosógép, illetve háztartási mosó-szárítógép rendelkezik gyűrődésmentesítő funkcióval, ezt a műveletet 15 perccel az energiafogyasztás mérése előtt meg kell szakítani a készülék ajtajának kinyitásával vagy bármely más megfelelő beavatkozással.”;

g)

a melléklet vége a következő 11. ponttal egészül ki:

„11.   CENTRIFUGÁLÁSI SEBESSÉG

A háztartási mosógépek, valamint a háztartási mosó-szárítógépek mosási ciklusának centrifugálási sebességét az »eco 40-60« program esetében rendelkezésre álló legnagyobb centrifugálási sebesség mellett kell mérni vagy kiszámítani az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett hivatkozási számú harmonizált szabványoknak megfelelően vagy más olyan megbízható, pontos és megismételhető módszerekkel, amelyek igazodnak az általánosan korszerűként elismert módszerekhez, a legközelebbi egész számra kerekítve.”

3.

Az V. melléklet a következőképpen módosul:

a)

az 5. táblázat helyébe a következő táblázat lép:

„5. táblázat

A termékinformációs adatlap tartalma, szerkezete és formátuma

A szállító neve vagy védjegye  (1) ,  (3):

A szállító címe  (1) ,  (3):

Modellazonosító  (1):

Általános termékparaméterek:

Paraméter

Érték

Paraméter

Érték

Névleges kapacitás  (2) (kg)

x,x

Méretek cm-ben  (1) ,  (3)

Magasság

x

Szélesség

x

Mélység

x

Energiahatékonysági mutató  (2) (EEIW)

x,x

Energiahatékonysági osztály  (2)

[A/B/C/D/E/F/G]  (4)

Mosáshatékonysági mutató  (2)

x,xxx

Öblítési hatékonyság (g/kg)  (2)

x,x

Energiafogyasztás kWh/ciklus az »eco 40-60« program esetében, teljes és részleges terhelés kombinálása mellett. A tényleges energiafogyasztás a készülék használatának módjától függ.

x,xxx

Vízfogyasztás L/ciklus az »eco 40-60« program esetében, teljes és részleges terhelés kombinálása mellett. A tényleges vízfogyasztás a készülék használatának módjától és a víz keménységétől függ.

x

Maximális hőmérséklet a kezelt textilben  (2) (°C)

Névleges kapacitás

x

Súlyozott maradék nedvességtartalom (2) (%)

x,x

Fél terhelés

x

Negyed terhelés

x

Centrifugálási sebesség (2) (fordulat/perc)

Névleges kapacitás

x

Centrifugálási hatékonysági osztály (2)

[A/B/C/D/E/F/G] (4)

Fél terhelés

x

Negyed terhelés

x

A program időtartama (2) (h:min)

Névleges kapacitás

x:xx

Típus

[beépíthető/szabadon álló]

Fél terhelés

x:xx

Negyed terhelés

x:xx

Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás a centrifugálási szakaszban (2) [1 pW-ra vonatkoztatott dB(A)]

x

A levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás osztálya (2) (centrifugálási szakasz)

[A/B/C/D] (4)

Kikapcsolt üzemmód (W) (adott esetben)

x,xx

Készenléti üzemmód (W) (adott esetben)

x,xx

Programkésleltetés (W) (adott esetben)

x,xx

Hálózatvezérelt készenléti üzemmód (W) (adott esetben)

x,xx

A szállító által vállalt jótállás minimális időtartama  (1) ,  (3):

Ezt a terméket úgy tervezték, hogy ezüstionokat bocsásson ki a mosási ciklus alatt

[IGEN/NEM]

További információk  (1) ,  (3):

Internetes hivatkozás a szállító honlapjára, ahol az (EU) 2019/2023 (1) bizottsági rendelet II. melléklete 9. pontjában foglalt információ megtalálható:

b)

a 6. táblázat helyébe a következő táblázat lép:

„6. táblázat

A termékinformációs adatlap tartalma, szerkezete és formátuma

A szállító neve vagy védjegye  (5) ,  (8):

A szállító címe  (5) ,  (8):

Modellazonosító  (5):

Általános termékparaméterek:

Paraméter

Érték

Paraméter

Érték

Névleges kapacitás (kg)

Névleges kapacitás  (7)

x,x

Méretek cm-ben (5) ,  (8)

Magasság

x

Névleges mosási kapacitás (6)

x,x

Szélesség

x

Mélység

x

Energiahatékonysági mutató

EEIW  (6)

x,x

Energiahatékonysági osztály

EEIW  (6)

[A/B/C/D/E/F/G] (9)

EEIWD  (7)

x,x

EEIWD  (7)

[A/B/C/D/E/F/G] (9)

Mosáshatékonysági mutató

IW  (6)

x,xxx

Öblítési hatékonyság (g/kg száraz textil)

IR  (6)

x,x

JW  (7)

x,xxx

JR  (7)

x,x

Energiafogyasztás kWh/ciklus a háztartási mosó-szárító gép mosási ciklusa esetében az »eco 40-60« program használatakor, teljes és részleges terhelés kombinálása mellett. A tényleges energiafogyasztás függ a készülék használatának módjától.

x,xxx

Energiafogyasztás kWh/ciklus a háztartási mosó-szárító gép mosási és szárítási ciklusa esetében, teljes és fél terhelés kombinálása mellett. A tényleges energiafogyasztás függ a készülék használatának módjától.

x,xxx

Vízfogyasztás L/ciklus az »eco 40-60« program esetében, teljes és részleges terhelés kombinálása mellett. A tényleges vízfogyasztás függ a készülék használatának módjától és a víz keménységétől.

x

Vízfogyasztás L/ciklus a háztartási mosó-szárító gép mosási és szárítási ciklusa esetében, teljes és fél terhelés kombinálása mellett. A tényleges vízfogyasztás függ a készülék használatának módjától és a víz keménységétől.

x

Maximális hőmérséklet a kezelt textilben (°C) a háztartási mosó-szárító gép mosási ciklusa esetében az »eco 40-60« program használatakor

Névleges mosási kapacitás

x

Maximális hőmérséklet a kezelt textilben (°C) a háztartási mosó-szárító gép mosási ciklusa esetében a mosási és szárítási ciklus használatakor

Névleges kapacitás

x

Fél terhelés

x

Negyed terhelés

x

Fél terhelés

x

Centrifugálási sebesség (fordulat/perc) (6)

Névleges mosási kapacitás

x

Súlyozott maradék nedvességtartalom (%) (6)

x,x

Fél terhelés

x

Negyed terhelés

x

Az »eco 40-60« program időtartama (h:min)

Névleges mosási kapacitás

x:xx

Centrifugálási hatékonysági osztály (6)

[A/B/C/D/E/F/G] (9)

Fél terhelés

x:xx

Negyed terhelés

x:xx

A levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás az »eco 40-60« program mosási ciklusának centrifugálási szakasza esetében, névleges mosási kapacitás mellett [1 pW-ra vonatkoztatott dB(A)]

x

A mosási és szárítási ciklus időtartama (h:min)

Névleges kapacitás

x:xx

Fél terhelés

x:xx

Típus

[beépíthető/szabadon álló]

A levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás osztálya az »eco 40-60« program centrifugálási szakasza esetében, névleges mosási kapacitás mellett

[A/B/C/D] (9)

Kikapcsolt üzemmód (W) (adott esetben)

x,xx

Készenléti üzemmód (W) (adott esetben)

x,xx

Programkésleltetés (W) (adott esetben)

x,xx

Hálózatvezérelt készenléti üzemmód (W) (adott esetben)

x,xx

A szállító által vállalt jótállás minimális időtartama  (5) ,  (8):

Ezt a terméket úgy tervezték, hogy ezüstionokat bocsásson ki a mosási ciklus alatt

[IGEN/NEM]

További információk  (5) ,  (8):

Internetes hivatkozás a szállító honlapjára, ahol az (EU) 2019/2023 rendelet II. melléklete 9. pontjában foglalt információ megtalálható:

4.

A VI. melléklet a következőképpen módosul:

a)

az 1. pont helyébe a következő szöveg lép:

„1.

Háztartási mosógépek esetében a 3. cikk (1) bekezdésének d) pontjában említett műszaki dokumentációnak a következő elemeket kell tartalmaznia:

a)

a modell általános leírása, amely alapján az egyértelműen és könnyen azonosítható;

b)

az alkalmazott harmonizált, illetve egyéb mérési szabványokra való hivatkozások;

c)

azon speciális óvintézkedések megjelölése, amelyeket a modell összeszerelésekor, üzembe helyezésekor, karbantartásakor vagy vizsgálatakor meg kell tenni;

d)

a 7. táblázatban meghatározott műszaki paraméterek értékei; a IX. mellékletben meghatározott ellenőrzési eljárás céljára ezek az értékek tekintendők megadott értékeknek;

e)

a IV. mellékletnek megfelelően elvégzett számítások részletei és eredményei;

f)

vizsgálati körülmények, amennyiben a b) pontban nincsenek kellően ismertetve;

g)

egyenértékű modellek, ha vannak, beleértve a modellazonosítókat.

Ezek az elemek alkotják a műszaki dokumentáció azon kötelező specifikus részeit is, amelyeket a szállítónak az (EU) 2017/1369 rendelet 12. cikkének (5) bekezdése szerint be kell vinnie az adatbázisba.

7. táblázat

A modell műszaki paraméterei és a rájuk vonatkozóan megadott értékek háztartási mosógépek esetében

PARAMÉTER

MEGADOTT ÉRTÉK

MÉRTÉKEGYSÉG

Az »eco 40-60« program névleges kapacitása 0,5 kilogramm pontossággal (c)

X,X

kg

Az »eco 40-60« program energiafogyasztása a névleges kapacitás mellett (EW,full)

X,XXX

kWh/ciklus

Az »eco 40-60« program energiafogyasztása a névleges kapacitás fele mellett (EW,½)

X,XXX

kWh/ciklus

Az »eco 40-60« program energiafogyasztása a névleges kapacitás negyede mellett (EW,1/4)

X,XXX

kWh/ciklus

Az »eco 40-60« program súlyozott energiafogyasztása (EW)

X,XXX

kWh/ciklus

Az »eco 40-60« program szabványos energiafogyasztása (SCEW)

X,XXX

kWh/ciklus

Energiahatékonysági mutató (EEIW)

X,X

Az »eco 40-60« program vízfogyasztása a névleges kapacitás mellett (WW,full)

X,X

L/ciklus

Az »eco 40-60« program vízfogyasztása a névleges kapacitás fele mellett (WW,½)

X,X

L/ciklus

Az »eco 40-60« program vízfogyasztása a névleges kapacitás negyede mellett (WW,1/4)

X,X

L/ciklus

Súlyozott vízfogyasztás (WW)

X

L/ciklus

Az »eco 40-60« program mosáshatékonysági mutatója a névleges kapacitás mellett (Iw)

X,XXX

Az »eco 40-60« program mosáshatékonysági mutatója a névleges kapacitás fele mellett (Iw)

X,XXX

Az »eco 40-60« program mosáshatékonysági mutatója a névleges kapacitás negyede mellett (Iw)

X,XXX

Az »eco 40-60« program öblítési hatékonysága a névleges kapacitás mellett (IR)

X,X

g/kg

Az »eco 40-60« program öblítési hatékonysága a névleges kapacitás fele mellett (IR)

X,X

g/kg

Az »eco 40-60« program öblítési hatékonysága a névleges kapacitás negyede mellett (IR)

X,X

g/kg

Az »eco 40-60« program időtartama a névleges kapacitás mellett (tw)

X:XX

h:min

Az »eco 40-60« program időtartama a névleges kapacitás fele mellett (tw)

X:XX

h:min

Az »eco 40-60« program időtartama a névleges kapacitás negyede mellett (tw)

X:XX

h:min

Az »eco 40-60« program alatt a teher belsejében legalább 5 percig elért legnagyobb hőmérséklet a névleges kapacitás mellett (T)

X

°C

Az »eco 40-60« program alatt a teher belsejében legalább 5 percig elért legnagyobb hőmérséklet a névleges kapacitás fele mellett (T)

X

°C

Az »eco 40-60« program alatt a teher belsejében legalább 5 percig elért legnagyobb hőmérséklet a névleges kapacitás negyede mellett (T)

X

°C

Centrifugálási sebesség az »eco 40-60« program centrifugálási szakaszában a névleges kapacitás mellett (S)

X

fordulat/perc

Centrifugálási sebesség az »eco 40-60« program centrifugálási szakaszában a névleges kapacitás fele mellett (S)

X

fordulat/perc

Centrifugálási sebesség az »eco 40-60« program centrifugálási szakaszában a névleges kapacitás negyede mellett (S)

X

fordulat/perc

Súlyozott maradék nedvességtartalom (D)

X,X

%

A levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás az »eco 40-60« program során (centrifugálási szakasz)

X

1 pW-ra vonatkoztatott dB(A)

Energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban (Po) (adott esetben)

X,XX

W

Energiafogyasztás készenléti üzemmódban (Psm) (adott esetben)

X,XX

W

A készenléti üzemmód magában foglalja az információk kijelzését?

Igen/Nem

Energiafogyasztás készenléti üzemmódban (Psm) hálózatvezérlés esetén (adott esetben)

X,XX

W

Energiafogyasztás programkésleltetés esetén (Pds) (adott esetben)

X,XX

W”

b)

a 2. pont helyébe a következő szöveg lép:

„2.

Háztartási mosó-szárítógépek esetében a 3. cikk (1) bekezdésének d) pontjában említett műszaki dokumentációnak a következő elemeket kell tartalmaznia:

a)

a modell általános leírása, amely alapján az egyértelműen és könnyen azonosítható;

b)

az alkalmazott harmonizált, illetve egyéb mérési szabványokra való hivatkozások;

c)

azon speciális óvintézkedések megjelölése, amelyeket a modell összeszerelésekor, üzembe helyezésekor, karbantartásakor vagy vizsgálatakor meg kell tenni;

d)

a 8. táblázatban meghatározott műszaki paraméterek értékei; a IX. mellékletben meghatározott ellenőrzési eljárás céljára ezek az értékek tekintendők megadott értékeknek;

e)

a IV. mellékletnek megfelelően elvégzett számítások részletei és eredményei;

f)

vizsgálati körülmények, amennyiben a b) pontban nincsenek kellően ismertetve;

g)

egyenértékű modellek, ha vannak, beleértve a modellazonosítókat.

Ezek az elemek alkotják a műszaki dokumentáció azon kötelező specifikus részeit is, amelyeket a szállítónak az (EU) 2017/1369 rendelet 12. cikkének (5) bekezdése szerint be kell vinnie az adatbázisba.

8. táblázat

A modell műszaki paraméterei és a rájuk vonatkozóan megadott értékek háztartási mosó-szárítógépek esetében

PARAMÉTER

MEGADOTT ÉRTÉK

MÉRTÉKEGYSÉG

A mosási ciklus névleges kapacitása 0,5 kilogramm pontossággal (c)

X,X

kg

A mosási és szárítási ciklus névleges kapacitása 0,5 kilogramm pontossággal (d)

X,X

kg

Az »eco 40-60« program energiafogyasztása a névleges mosási kapacitás mellett (EW,full)

X,XXX

kWh/ciklus

Az »eco 40-60« program energiafogyasztása a névleges mosási kapacitás fele mellett (EW,½)

X,XXX

kWh/ciklus

Az »eco 40-60« program energiafogyasztása a névleges mosási kapacitás negyede mellett (EW,1/4)

X,XXX

kWh/ciklus

Az »eco 40-60« program súlyozott energiafogyasztása (EW)

X,XXX

kWh/ciklus

Az »eco 40-60« program szabványos energiafogyasztása (SCEW)

X,XXX

kWh/ciklus

A mosási ciklus energiahatékonysági mutatója (EEIW)

X,X

A mosási és szárítási ciklus energiafogyasztása a névleges kapacitás mellett (EWD,full)

X,XXX

kWh/ciklus

A mosási és szárítási ciklus energiafogyasztása a névleges kapacitás fele mellett (EWD,½)

X,XXX

kWh/ciklus

A mosási és szárítási ciklus súlyozott energiafogyasztása (EWD)

X,XXX

kWh/ciklus

A mosási és szárítási ciklus szabványos energiafogyasztása (SCEWD)

X,XXX

kWh/ciklus

A mosási és szárítási ciklus energiahatékonysági mutatója (EEIWD)

X,X

Az »eco 40-60« program vízfogyasztása a névleges mosási kapacitás mellett (WW,full)

X,X

L/ciklus

Az »eco 40-60« program vízfogyasztása a névleges mosási kapacitás fele mellett (WW,½)

X,X

L/ciklus

Az »eco 40-60« program vízfogyasztása a névleges mosási kapacitás negyede mellett (WW,1/4)

X,X

L/ciklus

A mosási ciklus súlyozott vízfogyasztása (WW)

X

L/ciklus

A mosási és szárítási ciklus vízfogyasztása a névleges kapacitás mellett (WWD,full)

X,X

L/ciklus

A mosási és szárítási ciklus vízfogyasztása a névleges kapacitás fele mellett (WWD,½)

X,X

L/ciklus

A mosási és szárítási ciklus súlyozott vízfogyasztása (WWD)

X

L/ciklus

Az »eco 40-60« program mosáshatékonysági mutatója a névleges mosási kapacitás mellett (Iw)

X,XXX

Az »eco 40-60« program mosáshatékonysági mutatója a névleges mosási kapacitás fele mellett (Iw)

X,XXX

Az »eco 40-60« program mosáshatékonysági mutatója a névleges mosási kapacitás negyede mellett (Iw)

X,XXX

A mosási és szárítási ciklus mosáshatékonysági mutatója a névleges kapacitás mellett (Jw)

X,XXX

A mosási és szárítási ciklus mosáshatékonysági mutatója a névleges kapacitás fele mellett (Jw)

X,XXX

Az »eco 40-60« program öblítési hatékonysága a névleges mosási kapacitás mellett (IR)

X,X

g/kg

Az »eco 40-60« program öblítési hatékonysága a névleges mosási kapacitás fele mellett (IR)

X,X

g/kg

Az »eco 40-60« program öblítési hatékonysága a névleges mosási kapacitás negyede mellett (IR)

X,X

g/kg

A mosási és szárítási ciklus öblítési hatékonysága a névleges kapacitás mellett (JR)

X,X

g/kg

A mosási és szárítási ciklus öblítési hatékonysága a névleges kapacitás fele mellett (JR)

X,X

g/kg

Az »eco 40-60« program időtartama a névleges mosási kapacitás mellett (tw)

X:XX

h:min

Az »eco 40-60« program időtartama a névleges mosási kapacitás fele mellett (tw)

X:XX

h:min

Az »eco 40-60« program időtartama a névleges mosási kapacitás negyede mellett (tw)

X:XX

h:min

A mosási és szárítási ciklus időtartama a névleges kapacitás mellett (tWD)

X:XX

h:min

A mosási és szárítási ciklus időtartama a névleges kapacitás fele mellett (tWD)

X:XX

h:min

Az »eco 40-60« program alatt a teher belsejében legalább 5 percig elért legnagyobb hőmérséklet a névleges mosási kapacitás mellett (T)

X

°C

Az »eco 40-60« program alatt a teher belsejében legalább 5 percig elért legnagyobb hőmérséklet a névleges mosási kapacitás fele mellett (T)

X

°C

Az »eco 40-60« program alatt a teher belsejében legalább 5 percig elért legnagyobb hőmérséklet a névleges mosási kapacitás negyede mellett (T)

X

°C

A mosási és szárítási ciklus mosási szakaszában a teher belsejében legalább 5 percig elért legnagyobb hőmérséklet a névleges kapacitás mellett (T)

X

°C

A mosási és szárítási ciklus mosási szakaszában a teher belsejében legalább 5 percig elért legnagyobb hőmérséklet a névleges kapacitás fele mellett (T)

X

°C

Centrifugálási sebesség az »eco 40-60« program centrifugálási szakaszában a névleges mosási kapacitás mellett (S)

X

fordulat/perc

Centrifugálási sebesség az »eco 40-60« program centrifugálási szakaszában a névleges mosási kapacitás fele mellett (S)

X

fordulat/perc

Centrifugálási sebesség az »eco 40-60« program centrifugálási szakaszában a névleges mosási kapacitás negyede mellett (S)

X

fordulat/perc

Súlyozott maradék nedvességtartalom a mosás után (D)

X,X

%

Végső nedvességtartalom a szárítást követően

X,X

%

A levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás az »eco 40-60« program során (centrifugálási szakasz)

X

1 pW-ra vonatkoztatott dB(A)

Energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban (Po) (adott esetben)

X,XX

W

Energiafogyasztás készenléti üzemmódban (Psm) (adott esetben)

X,XX

W

A készenléti üzemmód magában foglalja az információk kijelzését?

Igen/Nem

Energiafogyasztás készenléti üzemmódban (Psm) hálózatvezérlés esetén (adott esetben)

X,XX

W

Energiafogyasztás programkésleltetés esetén (Pds) (adott esetben)

X,XX

W”

5.

A VIII. melléklet 1. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„1.

A szállítók által a 3. cikk (1) bekezdésének g) pontja alapján rendelkezésre bocsátott megfelelő címkét a kijelzőmechanizmuson a termék ára közelében kell megjeleníteni. Méretének akkorának kell lennie, hogy a címke jól látható és olvasható legyen, és a III. mellékletben meghatározott mérettel arányos. A címke megjeleníthető beágyazott megjelenítés alkalmazásával, amely esetben a címke eléréséhez használatos képnek meg kell felelnie az e melléklet 2. pontjában meghatározott előírásoknak. Beágyazott megjelenítés alkalmazása esetén a címkének a képen való első egérkattintás, kurzorráállítás vagy érintőképernyős nagyítás hatására meg kell jelennie.”

6.

A IX. melléklet a következőképpen módosul:

a)

az első bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„Az e mellékletben meghatározott ellenőrzési tűréshatárok kizárólag a megadott értékek tagállami hatóságok általi ellenőrzésére vonatkoznak, és a szállító nem használhatja fel őket megengedett tűréshatárként a műszaki dokumentációban szereplő értékek meghatározására vagy ezeknek az értékeknek a megfelelés kimutatása céljából történő értelmezésére, sem pedig a kedvezőbb működési tulajdonságok bárminemű kommunikálására. A címkén és a termékinformációs adatlapon közzétett értékek és osztályok nem lehetnek kedvezőbbek a szállítóra nézve, mint a műszaki dokumentációban megadott értékek.”;

b)

a harmadik bekezdés módosítása a magyar nyelvi változatot nem érinti;

c)

a 7. pont helyébe a következő szöveg lép:

„7.

A modell nem megfelelő voltának a 3. vagy a 6. pont, illetve az e melléklet második bekezdése szerinti megállapítását követően a tagállami hatóságok minden lényeges információt haladéktalanul átadnak a többi tagállam hatóságainak és a Bizottságnak.”;

d)

a 9. táblázat helyébe a következő táblázat lép:

„9. táblázat

Ellenőrzési tűréshatárok

Paraméter

Ellenőrzési tűréshatárok

EW,full, EW,½, EW,1/4, EWD,full, EWD,½

A meghatározott érték (*1) legfeljebb 10 %-kal haladhatja meg az EW,full, EW,½, EW,1/4, EWD,full, illetve az EWD,½ megadott értékét.

Súlyozott energiafogyasztás (EW és EWD)

A meghatározott érték (*1) legfeljebb 10 %-kal haladhatja meg az EW, illetve az EWD megadott értékét.

WW,full, WW,½ WW,1/4, WWD,full, WWD,½

A meghatározott érték (*1) legfeljebb 10 %-kal haladhatja meg a WW,full, WW,½ WW,1/4, WWD,full, illetve a WWD,½ megadott értékét.

Súlyozott vízfogyasztás (WW és WWD)

A meghatározott érték (*1) legfeljebb 10 %-kal haladhatja meg a WW, illetve a WWD megadott értékét.

Mosáshatékonysági mutató (IW és JW) minden releváns terhelésnél

A meghatározott érték (*1) legfeljebb 8 %-kal lehet kisebb az IW, illetve a Jw megadott értékénél.

Öblítési hatékonyság (IR és JR) minden releváns terhelésnél

A meghatározott érték (*1) legfeljebb 1,0 g/kg-mal haladhatja meg az IR, illetve a JR megadott értékét.

A program vagy a ciklus időtartama(tW és tWD) minden releváns terhelésnél

A program vagy a ciklus időtartamának meghatározott értéke (*1) legfeljebb 5 %-kal vagy 10 perccel (amelyik a kettő közül kisebb) haladhatja meg a tW, illetve a tWD megadott értékét.

A mosási ciklus alatt a gépben lévő ruhaneműk belsejében mért maximális hőmérséklet (T) minden releváns terhelésnél

A meghatározott érték (*1) legfeljebb 5 K-nel lehet kisebb vagy nagyobb a T megadott értékénél.

Súlyozott maradék nedvességtartalom a mosás után (D)

A meghatározott érték (*1) legfeljebb 10 %-kal haladhatja meg a D megadott értékét.

Végső nedvességtartalom az összes releváns terhelésnél végzett szárítást követően

A meghatározott érték (*1) nem lehet nagyobb 3,0 %-nál.

Centrifugálási sebesség (S) minden releváns terhelésnél

A meghatározott érték (*1) legfeljebb 10 %-kal lehet kisebb az S megadott értékénél.

Energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban (Po)

A Po energiafogyasztás meghatározott értéke (*1) legfeljebb 0,10 W-tal haladhatja meg a megadott értéket.

Energiafogyasztás készenléti üzemmódban (Psm)

A Psm energiafogyasztás meghatározott értéke (*1) legfeljebb 10 %-kal haladhatja meg a megadott értéket, ha a megadott érték magasabb, mint 1,00 W, illetve legfeljebb 0,10 W-tal, ha a megadott érték 1,00 W vagy annál alacsonyabb.

Energiafogyasztás programkésleltetés esetén (Pds)

A Pds energiafogyasztás meghatározott értéke (*1) legfeljebb 10 %-kal haladhatja meg a megadott értéket, ha a megadott érték magasabb, mint 1,00 W, illetve legfeljebb 0,10 W-tal, ha a megadott érték 1,00 W vagy annál alacsonyabb.

Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás

A meghatározott érték (*1) legfeljebb 1 pW-ra vonatkoztatott 2 dB(A) mértékben haladhatja meg a megadott értéket.

7.

A X. melléklet f) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„f)

a mosás utáni maradék nedvességtartalom az egyes dobok névleges kapacitása alapján súlyozott átlagként kerül kiszámításra;”.(1)  Ez a tétel az (EU) 2017/1369 rendelet 2. cikkének 6. pontja alkalmazásában nem tekintendő relevánsnak.

(2)  Az »eco 40-60« program esetében.

(3)  Az e tételt érintő módosítások az (EU) 2017/1369 rendelet 4. cikke (4) bekezdésének alkalmazásában nem tekintendők relevánsnak.

(4)  Ha a termékadatbázis automatikusan generálja e mező végleges tartalmát, akkor a szállítónak ezeket az adatokat nem kell bevinnie.

(5)  Ez a tétel az (EU) 2017/1369 rendelet 2. cikkének 6. pontja alkalmazásában nem tekintendő relevánsnak.

(6)  Az »eco 40-60« program esetében.

(7)  A mosási és szárítási ciklus esetében.

(8)  Az e tételt érintő módosítások az (EU) 2017/1369 rendelet 4. cikke (4) bekezdésének alkalmazásában nem tekintendők relevánsnak.

(9)  Ha a termékadatbázis automatikusan generálja e mező végleges tartalmát, akkor a szállítónak ezeket az adatokat nem kell bevinnie.”

(*1)  Abban az esetben, ha a 4. pontban foglaltak szerint három új darab vizsgálatára sor kerül, a meghatározott érték a három új darabra meghatározott érték számtani középértékét jelenti.”


III. MELLÉKLET

Az (EU) 2019/2015 felhatalmazáson alapuló rendelet I., III., IV, V., VI. és IX. melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az I. melléklet 42. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„42.

»megadott értékek«: a szállító által a feltüntetett, számított vagy mért műszaki paraméterekre vonatkozóan az (EU) 2017/1369 rendelet 3. cikkének (3) bekezdése értelmében, e rendelet 3. cikke (1) bekezdésének d) pontjával és VI. mellékletével összhangban a megfelelés tagállami hatóságok általi ellenőrzése céljából megadott értékek.”

2.

A III. melléklet a következők szerint módosul:

a)

az 1. pont harmadik bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A címke:

standard méretű címke esetében legalább 36 mm széles és 72 mm magas,

kis méretű (36 mm-nél keskenyebb) címke esetében legalább 20 mm széles és 54 mm magas.”;

b)

a 2.3. részben az e) 6. pont helyébe a következő szöveg lép:

„6.

a címke négyszögletes keretének és a belső elválasztóvonalak vastagsága 0,5 pt, színük 100 % fekete;”.

3.

A IV. melléklet a következőképpen módosul:

a)

az 1. a) pont helyébe a következő szöveg lép:

„a)

a 2013/59/Euratom tanácsi irányelvben (1) meghatározott sugárvédelmi biztonsági előírások hatálya alá tartozó radiológiai és nukleáris medicinával kapcsolatos létesítményekben;

(1)  A Tanács 2013/59/Euratom irányelve (2013. december 5.) az ionizáló sugárzás miatti sugárterhelésből származó veszélyekkel szembeni védelmet szolgáló alapvető biztonsági előírások megállapításáról (HL L 13., 2014.1.17., 1. o.).”;"

b)

a 3. pont a következő l) ponttal egészül ki:

„l)

késes csatlakozóval, fém szemes saruval, kábellel, litze huzallal, métermenettel, tüskés foglalattal, nem szabványos egyéni elektromos interfésszel vagy kvarcüveg csőből készült burkolattal szerelt izzó fényforrások, amelyeket kifejezetten ipari vagy professzionális elektromos fűtőberendezésekhez (pl. nyújtásos fúvóformázási eljárások a PET ágazatban, 3D nyomtatás, fotovoltaikus és elektronikus gyártási folyamatok, ragasztóanyagok, tinták, festékek és bevonatok szárítása és keményítése) terveztek és kizárólag e célokra hoznak forgalomba.”;

c)

a szöveg a következő 4. ponttal egészül ki:

„4.

A kifejezetten az (EU) 2019/2023, az (EU) 2019/2022, a 932/2012/EU és az (EU) 2019/2019 bizottsági rendelet hatálya alá tartozó termékekhez tervezett és kizárólag e célokra forgalomba hozott fényforrások mentesülnek az e rendelet VI. melléklete 1. e) 7b., 1. e) 7c. és 1. e) 7d. pontjában foglalt követelmények alól.”

4.

Az V. melléklet a következőképpen módosul:

a)

a 3. táblázat helyébe a következő táblázat lép:

3. táblázat

Termékinformációs adatlap

A szállító neve vagy védjegye  (1), (5):

A szállító címe  (1), (5):

Modellazonosító  (5):

A fényforrás típusa:

Használt világítástechnológia:

[HL/LFL T5 HE/LFL T5 HO/CFLni/egyéb FL/HPS/MH/egyéb HID/LED/OLED/kombinált, egyéb]

Nem irányított vagy irányított fényű:

[NDLS/DLS]

A fényforrás fejtípusa

(vagy más elektromos interfész)

[szabad szöveg]

 

 

Hálózati vagy nem hálózati:

[MLS/NMLS]

Összekapcsolt fényforrás (CLS):

[igen/nem]

Állítható színű fényforrás:

[igen/nem]

Burkolat:

[nincs/második/nem átlátszó]

Nagy fénysűrűségű fényforrás:

[igen/nem]

 

 

Vakításgátló:

[igen/nem]

Szabályozható:

[igen/csak meghatározott fényszabályozókkal/nem]

Termékparaméterek

Paraméter

Érték

Paraméter

Érték

Általános termékparaméterek:

Energiafogyasztás bekapcsolt üzemmódban (kWh/1000 h), a legközelebbi egész számra felkerekítve

x

Energiahatékonysági osztály

[A/B/C/D/E/F/G] (2)

Hasznos fényáram (Φuse), annak feltüntetésével, hogy az érték gömb (360°), széles kúp (120°) vagy keskeny kúp (90°) alakú fényáramra érvényes

x [gömb/széles kúp/keskeny kúp alakban]

A korrelált színhőmérséklet, a legközelebbi 100 K értékre kerekítve, vagy a beállítható korrelált színhőmérsékletek tartománya a legközelebbi 100 K értékre kerekítve

[x/x...x/x vagy x (vagy x...)]

Bekapcsolt üzemmód energiafogyasztása (Pon) wattban kifejezve

x,x

Készenléti energiafogyasztás (Psb) wattban kifejezve és két tizedesjegyre kerekítve

x,xx

Összekapcsolt fényforrások (CLS) esetében a hálózatba kapcsolt készenléti energiafogyasztás (Pnet) wattban kifejezve és két tizedesjegyre kerekítve

x,xx

Színvisszaadási index, a legközelebbi egész számra kerekítve, vagy a színvisszaadási index beállítható értéktartománya

[x/x…x]

Külső méretek (1) ,  (5),

adott esetben a különálló vezérlőegység, a világításvezérlő alkotóelemek és a nem világító alkotóelemek nélkül (milliméter)

Magasság

x

Spektrális teljesítmény-eloszlás a 250 nm és 800 nm közötti tartományban, teljes terhelés mellett

[ábra]

Szélesség

x

Mélység

x

Egyenértékű teljesítményre való utalás (3)

[igen/-]

Ha igen, akkor az egyenértékű teljesítmény (W)

x

 

 

Színkoordináták (x és y)

0,xxx

0,xxx

Irányított fényű fényforrások paraméterei:

Fényerősség csúcsértéke (cd)

x

Fénynyílásszög fokban kifejezve vagy a beállítható fénynyílásszögek tartománya;

[x/x…x]

LED- és OLED-fényforrások paraméterei:

R9 színvisszaadási index értéke

x

Élettartam-tényező

x,xx

Fényáram-stabilitási tényező

x,xx

 

 

Hálózati LED- és OLED-fényforrások paraméterei:

Eltolási tényező (cos φ1)

x,xx

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben

x

Arra való utalások, hogy a LED-fényforrás helyettesít egy beépített előtét nélküli, meghatározott teljesítményű fluoreszkáló fényforrást.

[igen/-] (4)

Ha igen, akkor a helyettesítésre való utalás (W)

x

Villogás mértéke (Pst LM)

x,x

Stroboszkópos hatás mértéke (SVM)

x,x

b)

a 7. táblázat helyébe a következő táblázat lép:

„7. táblázat

Nem irányított fényű fényforrásokra vonatkozó egyenértékűségi utalások

A fényforrás fényárama Φ (lm)

Az egyenértékű izzó fényforrás utalásban szereplő teljesítménye (W)

136

15

249

25

470

40

806

60

1 055

75

1 521

100

2 452

150

3 452

200”

5.

A VI. melléklet a következőképpen módosul:

a)

az 1. e) pont helyébe a következő szöveg lép:

„e)

az alábbi műszaki paraméterek megadott értékei; a IX. mellékletben meghatározott ellenőrzési eljárás céljára ezek az értékek tekintendők megadott értékeknek:

1.

a lumenben kifejezett hasznos fényáram (Φuse);

2.

a színvisszaadási index (CRI);

3.

a bekapcsolt üzemmód wattban kifejezett energiafogyasztása (Pon);

4.

irányított fényű fényforrások esetében a fokban kifejezett fénynyílásszög;

4a.

irányított fényű fényforrások esetében a fényerősség csúcsértéke cd-ban;

5.

korrelált színhőmérséklet (CCT) K-ben;

6.

a wattban kifejezett készenléti energiafogyasztás (Psb), azt az esetet is beleértve, amikor ez az érték nulla;

7.

összekapcsolt fényforrások esetében a wattban kifejezett hálózatba kapcsolt készenléti energiafogyasztás (Pnet);

7a.

R9 színvisszaadási index LED- és OLED-fényforrások esetében;

7b.

élettartam-tényező LED- és OLED-fényforrások esetében;

7c.

fényáram-stabilitási tényező LED- és OLED-fényforrások esetében;