ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 233I

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

62. évfolyam
2019. szeptember 10.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Bizottság megválasztott elnökével közös megegyezésben hozott (EU) 2019/1393 tanácsi határozat (2019. szeptember 10.) azon további személyek listájának elfogadásáról, akiket a Tanács a Bizottság tagjaivá javasol kinevezni

1

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

HATÁROZATOK

10.9.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

LI 233/1


A Bizottság megválasztott elnökével közös megegyezésben hozott

(EU) 2019/1393 TANÁCSI HATÁROZAT

(2019. szeptember 10.)

azon további személyek listájának elfogadásáról, akiket a Tanács a Bizottság tagjaivá javasol kinevezni

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 17. cikke (3) és (5) bekezdésére, valamint 17. cikke (7) bekezdésének második albekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság tagjainak számáról szóló, 2013. május 22-i 2013/272/EU európai tanácsi határozatra (1),

mivel:

(1)

Az Európai Tanács 2014/749/EU határozatával (2) kinevezett Bizottság megbízatása 2019. október 31-én lejár.

(2)

A 2024. október 31-ig terjedő időszakra új Bizottságot kell kinevezni, amely az elnökét, valamint az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét is beleértve a tagállamok egy-egy állampolgárából áll.

(3)

Az Európai Tanács az Európai Parlamentnek Ursula VON DER LEYEN-t javasolta a Bizottság elnöki tisztére, a jelöltet pedig az Európai Parlament a 2019. július 16-i plenáris ülésén megválasztotta a Bizottság elnökévé.

(4)

A Tanácsnak – a Bizottság megválasztott elnökével közös megegyezésben – el kell fogadnia az azon további személyeket tartalmazó listát, akiket a 2024. október 31-ig terjedő időszakra a Bizottság tagjaivá javasol kinevezni.

(5)

2019. augusztus 5-én az Európai Tanács – az EUSZ 18. cikke (1) bekezdésével összhangban – a Bizottság megválasztott elnökének egyetértésével Josep BORRELL FONTELLES-t nevezte ki az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének.

(6)

Az Egyesült Királyságnak az Európai Unió melletti állandó képviselője 2019. augusztus 23-án levélben értesítette a Tanácsot a következőkről:

„Mivel az Egyesült Királyság 2019. október 31-én kilép az Európai Unióból, a miniszterelnök július 25-én az alsóház ülésén bejelentette, hogy az Egyesült Királyság nem javasol az új Bizottság tagjává kinevezendő egyesült királysági jelöltet, továbbá hogy e döntésnek nem célja megakadályozni, hogy az Unió új Bizottságot nevezzen ki.

E levelemmel hivatalosan megerősítem, hogy a miniszterelnök kijelentésével összhangban az Egyesült Királyság nem javasol jelöltet a 2019 és 2024 közötti időszakra kinevezendő biztosi testületbe”.

(7)

Az EUSZ 17. cikke (7) bekezdésének második albekezdésével összhangban a Bizottság megválasztott elnöke jelezte egyetértését.

(8)

Az EUSZ 17. cikke (7) bekezdésének harmadik albekezdésével összhangban az elnöknek, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének és a Bizottság többi tagjának mint testületnek a jóváhagyásáról az Európai Parlament szavaz,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Tanács Ursula VON DER LEYEN-nel, a Bizottság megválasztott elnökével közös megegyezésben a következő személyeket javasolja a Bizottság tagjaivá kinevezni a 2024. október 31-ig terjedő időszakra:

 

Helena DALLI

 

Valdis DOMBROVSKIS

 

Elisa FERREIRA

 

Marija GABRIEL

 

Paolo GENTILONI

 

Sylvie GOULARD

 

Johannes HAHN

 

Phil HOGAN

 

Ylva JOHANSSON

 

Věra JOUROVÁ

 

Sztella KIRIAKIDÉSZ

 

Janez LENARČIČ

 

Rovana PLUMB

 

Didier REYNDERS

 

Margarítisz SZKÍNÁSZ

 

Nicolas SCHMIT

 

Maroš ŠEFČOVIČ

 

Kadri SIMSON

 

Virginijus SINKEVIČIUS

 

Dubravka ŠUICA

 

Frans TIMMERMANS

 

TRÓCSÁNYI László

 

Jutta URPILAINEN

 

Margrethe VESTAGER

 

Janusz WOJCIECHOWSKI,

továbbá:

 

az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjévé kinevezett Josep BORRELL FONTELLES.

2. cikk

Ezt a határozatot továbbítani kell az Európai Parlamentnek.

3. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2019. szeptember 10-én.

a Tanács részéről

az elnök

T. TUPPURAINEN


(1)  HL L 165., 2013.6.18., 98. o.

(2)  Az Európai Tanács 2014/749/EU határozata (2014. október 23.) az Európai Bizottság kinevezéséről (HL L 311., 2014.10.31., 36. o.).