ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 179I

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

62. évfolyam
2019. július 3.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

HATÁROZATOK

 

*

Az Európai Tanács (EU) 2019/1135 határozata (2019. július 2.) az Európai Tanács elnökének megválasztásáról

1

 

*

Az Európai Tanács (EU) 2019/1136 határozata (2019. július 2.) az Európai Bizottság elnökének jelölt személyre vonatkozó, az Európai Parlamentnek szóló javaslattételről

2

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

HATÁROZATOK

3.7.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

LI 179/1


AZ EURÓPAI TANÁCS (EU) 2019/1135 HATÁROZATA

(2019. július 2.)

az Európai Tanács elnökének megválasztásáról

AZ EURÓPAI TANÁCS,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 15. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Európai Tanács hivatalban lévő elnökének, Donald TUSK-nak a hivatali ideje 2019. november 30-án lejár.

(2)

Az Európai Tanács élére ezért új elnököt kell választani,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Tanács Charles MICHEL-t választja meg az Európai Tanács elnökének a 2019. december 1-jétől2022. május 31-ig terjedő időszakra.

2. cikk

A Tanács főtitkára értesíti Charles MICHEL-t erről a határozatról.

3. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2019. július 2-án.

az Európai Tanács részéről

az elnök

D. TUSK


3.7.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

LI 179/2


AZ EURÓPAI TANÁCS (EU) 2019/1136 HATÁROZATA

(2019. július 2.)

az Európai Bizottság elnökének jelölt személyre vonatkozó, az Európai Parlamentnek szóló javaslattételről

AZ EURÓPAI TANÁCS,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 17. cikke (7) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Európai Unióról szóló szerződés 17. cikkének (7) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az európai parlamenti választások figyelembevételével és a megfelelő egyeztetések lefolytatása után az Európai Tanács javaslatot tesz az Európai Parlamentnek az Európai Bizottság elnökének jelölt személyre vonatkozóan.

(2)

Az európai parlamenti választások megtartására az (EU, Euratom) 2018/767 tanácsi határozatnak (1) megfelelően 2019. május 23–26-án került sor.

(3)

Az Európai Parlament és az Európai Tanács képviselői a Lisszaboni Szerződést elfogadó kormányközi konferencia zárónyilatkozatához csatolt 11. nyilatkozatnak megfelelően lefolytatták a szükséges konzultációkat.

(4)

Ezért javaslatot kell tenni a Bizottság elnökének jelölt személyre vonatkozóan az Európai Parlamentnek,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Tanács Ursula VON DER LEYEN-t javasolja az Európai Parlamentnek az Európai Bizottság elnökének jelölt személyként.

2. cikk

Ezt a határozatot továbbítani kell az Európai Parlamentnek.

3. cikk

Ezt a határozatot ki kell hirdetni az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

Kelt Brüsszelben, 2019. július 2-án.

az Európai Tanács részéről

az elnök

D. TUSK


(1)  A Tanács (EU, Euratom) 2018/767 határozata (2018. május 22.) a közvetlen és általános választójog alapján a kilencedik alkalommal megrendezésre kerülő európai parlamenti képviselői választások időszakának meghatározásáról (HL L 129., 2018.5.25., 76. o.).