ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 77

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

62. évfolyam
2019. március 20.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

 

*

A Tanács (EU) 2019/440 rendelete (2018. november 29.) az Európai Unió és a Marokkói Királyság közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodással és végrehajtási jegyzőkönyvével előírt halászati lehetőségek elosztásáról

1

 

*

A Tanács (EU) 2019/441 határozata (2019. március 4.) az Európai Unió és a Marokkói Királyság közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodásnak, végrehajtási jegyzőkönyvének és a megállapodást kísérő levélváltásnak a megkötéséről

4

 

 

Fenntartható halászati partnerségi megállapodás az Európai Unió és a Marokkói Királyság között

8

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság (EU) 2019/442 felhatalmazáson alapuló rendelete (2018. december 12.) az (EU) 2017/587 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az uralkodó piaci feltételeket tükröző árakra vonatkozó követelmény pontosítása, valamint egyes rendelkezések frissítése és helyesbítése céljából történő módosításáról és helyesbítéséről ( 1 )

56

 

*

A Bizottság (EU) 2019/443 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. február 13.) az (EU) 2017/588 felhatalmazáson alapuló rendeletnek egy az Unión kívüli kereskedési helyszínen legnagyobb forgalmat elért részvény esetében a részvény átlagos napi ügyletszámának kiigazítási lehetősége tekintetében történő módosításáról ( 1 )

59

 

*

A Bizottság (EU) 2019/444 végrehajtási rendelete (2019. március 19.) az (EU) 2015/2447 végrehajtási rendeletnek az Egyesült Királyság Unióból való kilépésére tekintettel a kezesi kötelezettségvállalás formanyomtatványai, valamint a légi közlekedési költségeknek a vámértékbe való belefoglalása tekintetében történő módosításáról

61

 

*

A Bizottság (EU) 2019/445 végrehajtási rendelete (2019. március 19.) az EMGA-kiadásokra rendelkezésre álló nettó egyenleg megállapításáról szóló 367/2014/EU végrehajtási rendelet módosításáról

64

 

*

A Bizottság (EU) 2019/446 végrehajtási rendelete (2019. március 19.) a 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai termékek harmadik országból származó behozatalára előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról szóló 1235/2008/EK rendelet módosításáról és helyesbítéséről ( 1 )

67

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Tanács (EU) 2019/447 határozata (2019. március 15.) a Régiók Bizottságának az Olasz Köztársaság által javasolt egy póttagja kinevezéséről

73

 

*

A Tanács (EU) 2019/448 határozata (2019. március 18.) a metoxiklórnak a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló Stockholmi Egyezmény A. mellékletébe való felvételére vonatkozó javaslatnak az Európai Unió nevében történő előterjesztéséről

74

 

*

A Bizottság (EU) 2019/449 végrehajtási határozata (2019. március 18.) az egyes harmadik országokból származó egyes gyümölcsök tekintetében a Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa károsító Unióba történő behurcolásának és Unión belüli elterjedésének megelőzését célzó intézkedések megállapításáról szóló (EU) 2016/715 végrehajtási határozat módosításáról (az értesítés a C(2019) 2024. számú dokumentummal történt)

76

 

*

A Bizottság (EU) 2019/450 végrehajtási határozata (2019. március 19.) az építési termékekre vonatkozó, a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet támogatására kidolgozott európai értékelési dokumentumok közzétételéről ( 1 )

78

 

*

A Bizottság (EU) 2019/451 végrehajtási határozata (2019. március 19.) az építési termékekre vonatkozó, a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet támogatására kidolgozott harmonizált szabványokról ( 1 )

80

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg.

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

20.3.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 77/1


A TANÁCS (EU) 2019/440 RENDELETE

(2018. november 29.)

az Európai Unió és a Marokkói Királyság közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodással és végrehajtási jegyzőkönyvével előírt halászati lehetőségek elosztásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 43. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A Bizottság az Európai Unió nevében tárgyalásokat folytatott az Európai Unió és a Marokkói Királyság között megkötendő új fenntartható halászati partnerségi megállapodásról (a továbbiakban: a halászati megállapodás), valamint a végrehajtásáról szóló új jegyzőkönyvéről és a halászati megállapodást kísérő levélváltásról.

(2)

Az (EU) 2018/2068 tanácsi határozat (1) értelmében a halászati megállapodást, annak végrehajtási jegyzőkönyvét és a halászati megállapodást kísérő levélváltást 2019. január 14-én aláírták, figyelemmel későbbi időpontban történő megkötésükre.

(3)

A a halászati megállapodás végrehajtási jegyzőkönyve a 16. cikkében meghatározott alkalmazási időponttól számított négyéves időtartamra szól.

(4)

A halászati megállapodás végrehajtásáról szóló jegyzőkönyv alkalmazásának időszakára el kell osztani a halászati lehetőségeket a tagállamok között.

(5)

Ezt a rendeletet a halászati megállapodás végrehajtására vonatkozó jegyzőkönyv alkalmazásának kezdőnapjától alkalmazandó,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   Az Európai Unió és a Marokkói Királyság közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodás (a továbbiakban: a megállapodás) végrehajtási jegyzőkönyvében meghatározott halászati lehetőségek a tagállamok között a következők szerint kerülnek elosztásra:

Halászati kategória

Hajótípus

Tagállam

Jogosítvány vagy kvóta

Kisüzemi halászat északon, nyílt vízi fajok

Kerítőhálós halászhajók (< 150 bruttó tonna (BT))

Spanyolország

22

Kisüzemi halászat északon

Fenékhorogsoros halászhajók (< 40 BT)

Spanyolország

25

Portugália

7

Fenékhorogsoros halászhajók (≥ 40 BT < 150 BT)

Portugália

3

Kisüzemi halászat délen

Horgászbot < 150 BT hajónként

Összesen (≤ 800 BT)

Spanyolország

10

Tengerfenéki halászat

Fenékhorogsoros halászhajók (≤ 150 BT)

Spanyolország

7

Portugália

4

Vonóhálós halászhajók (≤ 750 BT)

Összesen (≤ 3 000 BT)

Spanyolország

5

Olaszország

0

Tonhalhalászat

Horgászbotos tonhalhalászhajók

Spanyolország

23

Franciaország

4

Ipari célú nyílt vízi halászat

85 000 tonna az első évben

90 000 tonna a második évben

100 000 tonna a harmadik évben és a negyedik évben

A halászatra engedéllyel rendelkező hajók eloszlása:

 

10 hajó ≥ 3 000 BT és < 7 765 BT

 

4 hajó ≥ 150 BT és < 3 000 BT

 

4 hajó < 150 BT

Az első év: 85 000 t

 

Németország

6 871,2 t

Litvánia

21 986,3 t

Lettország

12 367,5 t

Hollandia

26 102,4 t

Írország

3 099,3 t

Lengyelország

4 807,8 t

Egyesült Királyság

4 807,8 t

Spanyolország

496,2 t

Portugália

1 652,2 t

Franciaország

2 809,3 t

Második év: 90 000 t

 

Németország

7 275,4 t

Litvánia

23 279,6 t

Lettország

13 095,0 t

Hollandia

27 637,9 t

Írország

3 281,6 t

Lengyelország

5 090,6 t

Egyesült Királyság

5 090,6 t

Spanyolország

525,4 t

Portugália

1 749,4 t

Franciaország

2 974,5 t

A harmadik év és a negyedik év: 100 000 t

 

Németország

8 083,8 t

Litvánia

25 866,3 t

Lettország

14 550,0 t

Hollandia

30 708,8 t

Írország

3 646,3 t

Lengyelország

5 656,3 t

Egyesült Királyság

5 656,3 t

Spanyolország

583,8 t

Portugália

1 943,8 t

Franciaország

3 305,0 t

(2)   Az (EU) 2017/2403 európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) a halászati megállapodás, a végrehajtásáról szóló új jegyzőkönyve és a halászati megállapodást kísérő levélváltás sérelme nélkül alkalmazandó.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet a halászati megállapodás végrehajtására vonatkozó jegyzőkönyv alkalmazásának kezdőnapjától alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. november 29-én.

a Tanács részéről

az elnök

M. SCHRAMBÖCK


(1)  A Tanács (EU) 2018/2068 határozata (2018. november 29.) az Európai Unió és a Marokkói Királyság közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodásnak, végrehajtási jegyzőkönyvének és a megállapodást kísérő levélváltásnak az Európai Unió nevében történő aláírásáról (HL L 331, 2018.12.28., 1. o.).

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/2403 rendelete (2017. december 12.) a külső vizeken halászó flották fenntartható kezeléséről, valamint az 1006/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2017.12.28., 81. o.).


20.3.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 77/4


A TANÁCS (EU) 2019/441 HATÁROZATA

(2019. március 4.)

az Európai Unió és a Marokkói Királyság közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodásnak, végrehajtási jegyzőkönyvének és a megállapodást kísérő levélváltásnak a megkötéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak a 218. cikke (6) bekezdése a) pontjának v. alpontjával és 218. cikke (7) bekezdésével együtt értelmezett 43. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament egyetértésére (1),

mivel:

(1)

A Tanács 2006. május 22-én elfogadta az Európai Közösség és a Marokkói Királyság között létrejött halászati partnerségi megállapodás (a továbbiakban: a megállapodás) megkötéséről szóló 764/2006/EK rendeletet (2). Ezt a megállapodást ezt követően hallgatólagosan megújították.

(2)

A megállapodást végrehajtó, valamint a megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló legutóbbi jegyzőkönyv 2018. július 14-én hatályát vesztette.

(3)

A megállapodásnak és végrehajtási jegyzőkönyvének az érvényességével és értelmezésével kapcsolatos, az előzetes döntéshozatal iránti kérelemre válaszul a Bíróság a C-266/16. sz. ügyben hozott ítéletében (3) megállapította, hogy sem a megállapodás, sem annak végrehajtási jegyzőkönyve nem vonatkozik a Nyugat-Szahara területével szomszédos vizekre.

(4)

Az Unió nem befolyásolja a Nyugat-Szahara végleges jogállásával kapcsolatos, az Egyesült Nemzetek égisze alatt zajló politikai folyamat kimenetelét, és következetesen megerősítette elkötelezettségét a Nyugat-Szaharát érintő vita rendezése iránt; a Nyugat-Szahara jelenleg az önkormányzattal nem rendelkező területek ENSZ-jegyzékében szerepel, és jelenleg túlnyomórészt a Marokkói Királyság igazgatása alatt áll. Az Unió teljes mértékben támogatja az Egyesült Nemzetek főtitkárának és személyes megbízottjának arra irányuló erőfeszítéseit, hogy a Felek olyan igazságos, tartós és kölcsönösen elfogadható politikai megoldást találjanak, amely az Egyesült Nemzetek Alapokmányában foglalt – és az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának (a továbbiakban: az ENSZ BT) határozataiban és különösen a 2152 (2014), a 2218 (2015), a 2285 (2016), a 2351 (2017) és a 2414 (2018) sz. ENSZ BT-határozatba foglalt – elveknek és célkitűzéseknek megfelelő megállapodások keretén belül lehetővé teszi, hogy a Nyugat-Szahara népe éljen önrendelkezési jogával.

(5)

Az uniós flották számára lehetővé kell tenni, hogy folytathassák a megállapodás hatálybalépése óta végzett halászati tevékenységeiket, valamint hogy a megállapodás földrajzi hatályát úgy határozzák meg, hogy abba a Nyugat-Szahara területével szomszédos vizek is beletartozzanak abba. A halászati partnerség folytatása nélkülözhetetlen annak érdekében, hogy az uniós joggal és a nemzetközi joggal összhangban – ideértve az emberi jogokat is – e terület továbbra is részesüljön a megállapodás által nyújtott ágazati támogatásból, és az érintett személyek javát szolgálja.

(6)

Ennek érdekében a Tanács 2018. április 16-án felhatalmazta a Bizottságot, hogy tárgyalásokat kezdjen a Marokkói Királysággal a megállapodás módosításáról és a hozzá kapcsolódó új végrehajtási jegyzőkönyvről való megállapodás érdekében. A tárgyalásokat követően a Felek 2018. július 24-én parafálták az Európai Unió és a Marokkói Királyság közötti új fenntartható halászati partnerségi megállapodást (a továbbiakban: a halászati megállapodás), annak az új végrehajtási jegyzőkönyvét, ideértve ezen jegyzőkönyv mellékletét és függelékeit, valamint egy, az említett halászati megállapodást kísérő, a halászati megállapodás szerves részét képező levélváltást is.

(7)

A halászati megállapodás célja, hogy lehetővé tegye az Unió és a Marokkói Királyság számára a szorosabb együttműködést a fenntartható halászati politika előmozdítása és a halászati megállapodásban meghatározott halászati övezet halászati erőforrásainak felelősségteljes kiaknázása terén, valamint hogy támogassa a Marokkói Királyságnak a halászati ágazat és a kék gazdaság fejlesztésére irányuló erőfeszítéseit. A megállapodás ezáltal hozzájárul az Európai Unióról szóló szerződés 21. cikke alapján kitűzött uniós célok megvalósításához.

(8)

A Bizottság értékelte a halászati megállapodás fenntartható fejlődésre gyakorolt lehetséges hatásait, különös tekintettel az érintett személyek számára nyújtott előnyökre és az érintett területek természeti erőforrásainak kiaknázására.

(9)

Az értékelés alapján a halászati megállapodásról az a vélemény alakult ki, hogy az várhatóan jelentős előnyökkel fog járni az érintett személyek számára, tekintettel az e személyek szempontjából kedvező, különösen a foglalkoztatás és a beruházások formájában jelentkező társadalmi-gazdasági hatásokra, valamint a megállapodásnak a halászati ágazat és a halfeldolgozó ágazat fejlődésére gyakorolt hatására.

(10)

Hasonlóan, a halászati megállapodásról az a vélemény alakult ki, hogy az egyúttal a legjobb garanciát is jelenti a Nyugat-Szaharával szomszédos vizek természeti erőforrásainak fenntartható kiaknázására, mivel a halászati tevékenységek végzése a legjobb idevágó tudományos szakvélemények és ajánlások tiszteletben tartásával, megfelelő nyomonkövetési és ellenőrzési intézkedések kíséretében fog folyni ezen a területen.

(11)

Tekintettel a Bíróság ítéletében kifejtett megfontolásokra, a Bizottság az Európai Külügyi Szolgálattal együttműködve minden észszerű és megvalósítható intézkedést megtett a jelenlegi helyzetben ahhoz, hogy az érintett személyeket megfelelően bevonja a folyamatba annak érdekében, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a Nyugat-Szahara népe hozzájárul a megállapodás tervezetéhez. A Nyugat-Szaharában és a Marokkó Királyságban széles körű konzultációk folytak, amelyek során a részt vevő társadalmi-gazdasági és politikai szereplők egyértelműen támogatták a halászati megállapodás megkötését. A Polisario Front és bizonyos egyéb felek azonban nem voltak hajlandóak részt venni a konzultációs folyamatban.

(12)

Azok, akik nem voltak hajlandók részt venni a konzultációban, elutasították a halászati megállapodásnak és végrehajtási jegyzőkönyvének a Nyugat-Szahara területével szomszédos vizeket történő alkalmazását, mivel lényegében úgy vélték, hogy egy ilyen jogi aktusok megszilárdítanák a Marokkói Királyság helyzetét a Nyugat-Szahara területén. Ugyanakkor e megállapodásnak vagy végrehajtási jegyzőkönyvének egyetlen rendelkezése alapján sem tekinthető úgy, hogy a halászati megállapodás elismerné a Marokkói Királyság Nyugat-Szahara és a területével szomszédos vizek feletti szuverenitását vagy szuverén jogait. Az Unió fokozott erőfeszítésekkel továbbra is támogatja az Egyesült Nemzetek égisze alatt megkezdett és most is zajló, a vita békés rendezésére irányuló folyamatot.

(13)

A halászati megállapodást, a végrehajtási jegyzőkönyvét és a megállapodást kísérő levélváltást a Felek az (EU) 2018/2068 tanácsi határozatnak (4) megfelelően 2019. január 14-én aláírták, figyelemmel későbbi időpontban történő megkötésükre.

(14)

A halászati megállapodást, végrehajtási jegyzőkönyvét és az említett halászati megállapodást kísérő levélváltást jóvá kell hagyni.

(15)

A halászati megállapodás 13. cikke létrehozza a vegyes bizottságot, amelynek feladata, hogy nyomon kövesse a megállapodás alkalmazását. A vegyes bizottság a halászati megállapodás 13. cikkének (3) bekezdésével összhangban elfogadhatja a halászati megállapodás végrehajtási jegyzőkönyvének módosításait. Az ilyen módosítások jóváhagyásának megkönnyítése érdekében a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy meghatározott feltételek mellett, egyszerűsített eljárás keretében az ilyen módosításokat jóváhagyja,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Tanács az Európai Unió nevében jóváhagyja az Európai Unió és a Marokkói Királyság közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodást (a továbbiakban: a halászati megállapodás), végrehajtási jegyzőkönyvét és az említett halászati megállapodást kísérő levélváltást.

A halászati megállapodásnak, végrehajtási jegyzőkönyvének, a jegyzőkönyv mellékletének és függelékeinek, valamint ezen halászati megállapodást kísérő levélváltásnak a szövegét csatolták e határozathoz.

2. cikk

Az e határozat mellékletében megállapított feltételekkel összhangban a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az Unió nevében jóváhagyja a halászati megállapodás végrehajtási jegyzőkönyvének, a halászati megállapodás 13. cikke szerint létrehozott vegyes bizottság által elfogadott módosításait.

3. cikk

A halászati megállapodás 17. cikkében és a megállapodás végrehajtási jegyzőkönyvének 15. cikkében előírt értesítést az Unió nevében a Tanács elnöke teszi meg.

4. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2019. március 4-én.

a Tanács részéről

az elnök

A. ANTON


(1)  2019. február 12-i egyetértés (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  A Tanács 764/2006/EK rendelete (2006. május 22.) az Európai Közösség és Marokkói Királyság között létrejött halászati partnerségi megállapodás megkötéséről (HL L 141., 2006.5.29., 1. o.).

(3)  A Bíróság 2018. február 27-i ítélete, Western Sahara Campaign UK, C-266/16, ECLI:EU:C:2018:118.

(4)  A Tanács (EU) 2018/2068 határozata (2018. november 29.) az Európai Unió és a Marokkói Királyság közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodásnak, végrehajtási jegyzőkönyvének és a megállapodást kísérő levélváltásnak a megkötéséről (HL L 331., 2018.12.28., 1. o.).


MELLÉKLET

A vegyes bizottságban képviselendő uniós álláspont kialakítására vonatkozó felhatalmazás hatálya és az ehhez kapcsolódó eljárás

1.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy tárgyalásokat folytasson a Marokkói Királysággal és – adott esetben, ezen melléklet 3. pontjában foglaltakra is figyelemmel – megállapodjon a halászati megállapodás végrehajtási jegyzőkönyvének a következők tekintetében történő módosításáról:

a)

a halászati lehetőségeknek és következésképpen a halászati megállapodás 12. cikke (2) bekezdésének a) és b) pontja szerinti pénzügyi hozzájárulásnak a kiigazítása;

b)

az ágazati támogatásra és következésképpen a halászati megállapodás 12. cikke (2) bekezdésének c) pontja szerinti pénzügyi hozzájárulásra irányadó szabályok;

c)

az uniós hajók halászati tevékenységének műszaki feltételei és módozatai.

2.

A halászati megállapodás keretében létrehozott vegyes bizottságban az Unió:

a)

a közös halászati politika keretében kitűzött uniós célkitűzésekkel összhangban lép fel;

b)

olyan álláspontokat mozdít elő, amelyek összhangban állnak a regionális halászati gazdálkodási szervezetek által elfogadott vonatkozó szabályokkal és figyelembe veszik a parti államok által folytatott közös állománygazdálkodást.

3.

Amikor a vegyes bizottság ülésének napirendjén egy, a végrehajtási jegyzőkönyvnek az 1. pontban említett módosításait érintő határozat elfogadása szerepel, minden szükséges lépést meg kell tenni annak érdekében, hogy az Unió nevében kifejtett álláspont figyelembe vegye a Bizottsághoz eljuttatott legfrissebb statisztikai, biológiai és egyéb releváns információkat.

4.

Ebből a célból, a fenti információk alapján a Bizottság szolgálatai – elegendő idővel a vegyes bizottság adott ülése előtt – megküldik az Unió javasolt álláspontjának konkrét részleteit rögzítő dokumentumot a Tanácsnak vagy a Tanács előkészítő szerveinek vizsgálat és jóváhagyás céljából.

5.

Az 1. a) pontban említett kérdéskör tekintetében a tervezett uniós álláspontot a Tanács a szavazatok minősített többségével hagyja jóvá. A többi esetben az előkészítő dokumentumban megfogalmazott uniós álláspontot elfogadottnak kell tekinteni, hacsak az ellen a tagállamok blokkoló kisebbséget kitevő számban kifogást nem emelnek a Tanács előkészítő szervének valamely ülésén vagy – amennyiben ez hamarabb következik be – az előkészítő dokumentum kézhezvételétől számított 20 napon belül. Kifogás esetén az ügyet a Tanács elé kell terjeszteni.

6.

Ha a későbbi – többek között a helyszínen sorra kerülő – ülések során nem lehetséges az esetleges új elemeket figyelembe vevő uniós álláspontot kialakítani, a kérdést vissza kell utalni a Tanács vagy annak előkészítői szervei elé.

7.

A Bizottság felkérést kap arra, hogy – kellő időben – megtegye a vegyes bizottság által meghozott határozat nyomán szükségessé váló lépéseket, adott esetben ideértve a vonatkozó határozatnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését, valamint az e határozat végrehajtásához szükséges bármely javaslat benyújtását is.

20.3.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 77/8


FENNTARTHATÓ HALÁSZATI PARTNERSÉGI MEGÁLLAPODÁS AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS A MAROKKÓI KIRÁLYSÁG KÖZÖTT

AZ EURÓPAI UNIÓ, a továbbiakban: az Unió, egyrészről,

és

a MAROKKÓI KIRÁLYSÁG, a továbbiakban: a Marokkói Királyság, másrészről,

a továbbiakban együttesen: a Felek,

FIGYELEMBE VÉVE az Unió és a Marokkói Királyság közötti – különösen az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről a Marokkói Királyság közötti, 1996. február 26-án aláírt társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán megállapodás (a továbbiakban: a társulási megállapodás) keretében megvalósuló – szoros együttműködést, és a Felek e kapcsolat elmélyítésére irányuló kölcsönös óhaját,

ELKÖTELEZŐDVE a nemzetközi jog és az alapvető emberi jogok szigorú tiszteletben tartása iránt, mindeközben szavatolva az érintett Felek számára a kölcsönös előnyöket,

SZEM ELŐTT TARTVA, hogy a jelen megállapodás a Felek közötti globális partnerség részét képezi, amely kiterjed gazdasági, politikai, biztonsági szempontokra, valamint az irreguláris migráció,ideértve annak kiváltó okai elleni küzdelemet is;

TEKINTETTEL az Egyesült Nemzetek Tengerjogi Egyezményének rendelkezéseire,

TUDATÁBAN az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) 1995. évi konferenciáján elfogadott, a felelősségteljes halászat magatartási kódexében megállapított elvek fontosságának,

AZZAL AZ ELTÖKÉLT SZÁNDÉKKAL, hogy alkalmazzák az azon regionális halászati gazdálkodási szervezetek által meghozott döntéseket és ajánlásokat, amelyeknek a Felek tagjai,

AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy a halászati tevékenységek környezeti fenntarthatóságának biztosítása, valamint az óceánpolitikai irányítás nemzetközi szinten történő támogatása érdekében figyelembe vegyék a rendelkezésre álló tudományos szakvéleményeket és az illetékes regionális halászati gazdálkodási szervezetek által elfogadott vonatkozó irányítási terveket,

AZZAL AZ ELHATÁROZÁSSAL, hogy e célból párbeszédet alakítsanak ki, különösen a halászati gazdálkodás, a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat elleni küzdelem, a halászati tevékenységek nyomon követése, ellenőrzése és felügyelete vonatkozásában,

AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy a halászati övezethez való hozzáférés összhangban legyen az uniós halászflotta tevékenységével, és hogy az Unió – az egyes megállapodások sajátosságait is figyelembe véve – megfelelő mértékben részesüljön a halászati többleterőforrásokból, továbbá hogy minden flottára azonos műszaki halászati feltételek vonatkozzanak,

MEGGYŐZŐDVE arról, hogy e partnerségnek olyan kezdeményezések és intézkedések formájában kell megvalósulnia, amelyek – akár együttesen, akár külön-külön – kiegészítik a szakpolitikát és összhangban állnak azzal, valamint biztosítják az erőfeszítések szinergiáját,

AZZAL AZ ELHATÁROZÁSSAL, hogy e célból a marokkói halászati ágazati politika keretében és az a jelenmegállapodás által érintett halászati övezetben hozzájáruljanak a partnerség fejlesztéséhez, amelynek célja elsősorban az e politika hatékony végrehajtásának biztosításához legmegfelelőbb eszközök meghatározása, valamint a gazdasági szereplőknek és a civil társadalomnak az eljárásba való bevonása,

AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy meghatározzák az uniós hajók halászati övezethez való hozzáférésére irányadó szabályokat, ezért a halászati tevékenységek kizárólag a rendelkezésre álló erőforrásokra irányuljanak, szem előtt tartva az adott területen tevékenykedő flották halászati kapacitását, valamint külön figyelmet fordítva arra, hogy ezek az állományok túlnyúlnak a kizárólagos gazdasági övezeteken és nagy távolságokra vándorolnak,

AZZAL AZ ELHATÁROZÁSSAL, hogy többek között olyan beruházások fejlesztésével, amelyekben mindkét Fél társaságai érdekeltséggel rendelkeznek, valamint az ország fejlesztési céljaival összhangban szorosabb gazdasági és társadalmi együttműködést valósítsanak meg a fenntartható halászat kialakítása és megerősítése céljából, valamint hogy hozzájáruljanak a hatékonyabb óceánpolitikai irányításhoz,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Fogalommeghatározások

A jelen megállapodás alkalmazásában:

a)   „a Marokkói Királyság hatóságai”: a Földművelésügyi, Tengeri Halászati, Vidékfejlesztési, Vízügyi és Erdészeti Minisztérium Halászati Főosztálya;

b)   „uniós hatóságok”: az Európai Bizottság;

c)   „megállapodás”: az Európai Unió és a Marokkói Királyság közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodás, az említett megállapodást kísérő levélváltás, a megállapodás végrehajtásáról szóló jegyzőkönyv (a továbbiakban: a jegyzőkönyv), valamint annak melléklete és függelékei;

d)   „halászati tevékenység”: halak felkutatása, halászeszközök kivetése, kihelyezése, vontatása és húzása, a fogás fedélzetre vétele, hal és halászati termékek átrakása, fedélzeten tartása, fedélzeti feldolgozása, áthelyezése, ketreces tartása, hizlalása és kirakodása;

e)   „halászhajó”: a tengerek biológiai erőforrásainak kereskedelmi kiaknázása céljából felszerelt vízi jármű;

f)   „uniós hajó”: uniós tagállami lobogó alatt közlekedő és az Unióban lajstromba vett halászhajó;

g)   „hajótulajdonos”: a halászhajóért jogilag felelős személy, aki a hajó által végzett tevékenységeket irányítja és ellenőrzi;

h)   „halászati övezet”: az Atlanti-óceán középső-keleti térségének az é. sz. 35° 47′ 18″ és az é. sz. 20° 46′ 13″ közötti szélességi körök között fekvő vizei, beleértve a Nyugat-Szaharával (1) szomszédos vizeket is, amelyek az állománygazdálkodási területek teljes egészére kiterjednek; ez a meghatározás nem érinti a halászati övezet mentén elterülő parti államok tengeri területeinek határairól szóló esetleges tárgyalásokat, és általában a harmadik országok jogait.

i)   „állománygazdálkodási terület”: földrajzi koordináták, a halászeszközök használatára engedélyezett terület vagy a bizonyos fajok halászatára engedélyezett terület által kijelölt tevékenységi terület;

j)   „halászati engedély”: a Marokkói Királyság hatóságai által uniós hajók számára kiadott halászati engedély, amely a halászati övezetben halászati tevékenységek folytatására jogosítja fel őket;

k)   „közvetlen halászati engedély”: a Marokkói Királyság hatóságai által az uniós hajók számára a jelen megállapodás keretén kívül megadott halászati engedély;

l)   „állomány”: egy adott területen előforduló tengeri biológiai erőforrás;

m)   „halászati termékek”: halászati tevékenységből származó vízi élőlények;

n)   „akvakultúra-termékek”: bármilyen akvakultúra-tevékenység eredményeként kifejlődő, életciklusuk bármely szakaszában lévő vízi élőlények vagy a belőlük származó termékek;

o)   „halászati ágazat”: az a gazdasági ágazat, amely magában foglalja a halászati és akvakultúra-termékek előállításával, feldolgozásával és értékesítésével kapcsolatos összes tevékenységet;

p)   „halász”: bármely olyan személy, aki a Felek által elismerten kereskedelmi célú halászati tevékenységet folytat;

q)   „halászati lehetőség”: mennyiségileg meghatározott halászati jogosultság, fogási mennyiségben vagy halászati erőkifejtésben kifejezve;

r)   „fenntartható halászat”: az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) 1995. évi konferenciáján elfogadott, a felelősségteljes halászat magatartási kódexében megállapított céloknak és elveknek megfelelő halászat.

2. cikk

Tárgy

Ez a megállapodás létrehozza az uniós hajók által folytatott halászati tevékenységek jogi, környezetvédelmi, gazdasági és társadalmi irányításának keretét, és meghatározza különösen:

a)

azokat a feltételeket, amelyek mellett az uniós hajók halászati tevékenységet folytathatnak a halászati övezetben;

b)

a halászati ágazatban folytatott gazdasági és pénzügyi együttműködés kereteit a halászati ágazat javát szolgáló partnerség létrehozása és az óceánpolitikai irányítás megerősítése céljából;

c)

a közigazgatási együttműködés szabályait a pénzügyi hozzájárulás végrehajtása érdekében;

d)

a tudományos és műszaki együttműködés kereteit a halászati övezet halászati erőforrásainak fenntartható kiaknázása és az érintett ágazat fejlesztése céljából;

e)

a halászati övezetben folytatott tevékenységek figyelemmel kísérését szolgáló ellenőrzési és felügyeleti intézkedések terén történő együttműködés kereteit a hatályos szabályok betartásának biztosítása, valamint a halállományok védelmére és a halászati tevékenységek irányítására vonatkozó – és különösen a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan (IUU) halászat elleni küzdelmet szolgáló – intézkedések hatékonyságának garantálása céljából.

3. cikk

A jelent megállapodás végrehajtásának elvei és célkitűzései

1.   A Felek vállalják, hogy a halászati övezetben tartózkodó különböző flották közötti hátrányos megkülönböztetés tilalmának elve alapján az említett övezetben előmozdítják a fenntartható halászatot.

2.   A Marokkói Királyság hatóságai vállalják annak biztosítását, hogy a halászati övezethez való hozzáférés az uniós flottának az adott térségben folytatott tevékenységén alapuljon. A Marokkói Királyság hatóságai gondoskodnak arról, hogy az uniós flotta megfelelő mértékben részesüljön a halászati többleterőforrásokból, figyelembe véve minden egyes megállapodás sajátosságait. Az uniós flotta ugyanolyan műszaki feltételekkel halászhat, mint bármely más flotta.

3.   A Felek vállalják, hogy tájékoztatják egymást a harmadik felekkel kötött halászati megállapodásokról és a harmadik felekkel közösen elfogadott rendelkezésekről.

4.   A Felek megállapodnak abban, hogy uniós hajók csak azt a többletmennyiséget foghatják ki, amelyet egyrészt az ENSZ Tengerjogi Egyezménye 62. cikkének (2) és (3) bekezdése meghatároz, és amely másrészt a rendelkezésre álló és releváns tudományos szakvélemények, valamint a Felek között az érintett állományok tekintetében a halászati övezetben tevékenykedő valamennyi flotta által végzett teljes halászati erőkifejtés vonatkozásában megosztott releváns információk alapján egyértelmű és átlátható módon került megállapításra.

5.   A kizárólagos gazdasági övezeteken túlnyúló halállományok és a nagy távolságra vándorló halfajok tekintetében a rendelkezésre álló erőforrások meghatározásakor a Felek kellőképpen figyelembe veszik a regionális szinten elvégzett tudományos értékelést, valamint az illetékes regionális halászati gazdálkodási szervezetek által elfogadott állományvédelmi és -gazdálkodási intézkedéseket.

6.   A Felek vállalják, hogy a jelen megállapodás végrehajtását az uniós hajók halászati tevékenységeinek jogi, környezetvédelmi, gazdasági és társadalmi szabályozási keretében biztosítják.

7.   Kölcsönös érdeküket szem előtt tartva a Felek vállalják, hogy szoros párbeszédet alakítanak ki, valamint hogy elősegítik az egyeztetést, és értesítik egymást különösen az ágazati halászati szakpolitika végrehajtásáról és az óceánpolitikai irányításról.

8.   A Felek az a jelen megállapodás rendelkezései alapján végrehajtott intézkedések, programok és tevékenységek előzetes, közbenső és utólagos értékelésében is együttműködnek.

9.   A Felek vállalják, hogy az uniós hajók fedélzetére felvett valamennyi tengerészre teljes mértékben alkalmazzák a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetnek (ILO) a munka világával kapcsolatos alapvető elvekről és jogokról szóló nyilatkozatát, különösen a munkavállalók egyesülési szabadsága és kollektív tárgyaláshoz való joga, valamint a munkavállalás és foglalkoztatás tekintetében való megkülönböztetés kizárása tekintetében.

10.   A jelen megállapodás a társulási megállapodás keretébe illeszkedik. Hozzájárul a társulási megállapodás általános célkitűzéseinek megvalósításához, valamint biztosítani kívánja a halászati erőforrások környezeti, gazdasági és társadalmi fenntarthatóságát.

11.   A jelen megállapodást a társulási megállapodásnak a párbeszéd és az együttműködés fejlesztésére vonatkozó 1. cikkével, valamint a társulási megállapodásnak a demokratikus alapelvek és az alapvető emberi jogok tiszteletben tartására vonatkozó 2. cikkével összhangban kell végrehajtani.

4. cikk

Az uniós hajók hozzáférése a halászati övezethez

A Marokkói Királyság hatóságai vállalják, hogy az uniós hajók számára a jelen megállapodásnak megfelelően engedélyezik halászati tevékenységek végzését a halászati övezetben.

5. cikk

A halászati tevékenységek végzésének feltételei és a kizárólagossági rendelkezés

1.   Az uniós hajók csak akkor halászhatnak a jelen megállapodás hatálya alá tartozó halászati övezetben, ha rendelkeznek az e megállapodás alapján kiállított halászati engedéllyel. A jelen megállapodás keretein kívül, valamint a halászati övezetben folytatott minden halászati tevékenység tilos.

2.   A Marokkói Királyság hatóságai kizárólag a jelent megállapodás alapján állítanak ki halászati engedélyt az uniós hajók részére. A jelen megállapodás keretein kívül az uniós hajókra vonatkozó halászati engedélyek, különösen a közvetlen halászati engedélyek kiállítása tilos.

3.   Az uniós hajók halászati engedélyének megszerzésére irányuló eljárást, a hajótulajdonosok által fizetendő díjakat és a fizetési módokat a jegyzőkönyv határozza meg.

4.   A Felek a feltételek és a szabályok megfelelő alkalmazását az illetékes hatóságaik közötti megfelelő közigazgatási együttműködéssel biztosítják.

6. cikk

A halászati tevékenységekre vonatkozó jogszabályok és szabályozások

1.   A fenntartható halászatra vonatkozó szabályozási keret biztosítása érdekében a halászati övezetben tevékenykedő uniós hajóknak meg kell felelniük az adott területen folytatott halászati tevékenységekre irányadó marokkói jogszabályoknak és szabályozásoknak, kivéve, ha a jelen megállapodás másként rendelkezik. A Marokkói Királyság hatóságai legkésőbb egy hónappal a jelen e megállapodás alkalmazása előtt értesítik az uniós hatóságokat az alkalmazandó jogszabályokról és szabályozásokról.

2.   Az Unió vállalja, hogy minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az Unió hajói betartsák a jelen megállapodás rendelkezéseit, valamint a bejelentett jogszabályok és szabályozások előírásait, továbbá hogy gondoskodik a jelen megállapodásban a halászati tevékenységek vonatkozásában előírt nyomonkövetési, ellenőrzési és felügyeleti intézkedések hatékony alkalmazásáról.

Az uniós hajók együttműködnek a nyomon követés, az ellenőrzés és a felügyelet elvégzéséért felelős, a Marokkói Királysági hatóságaival.

3.   A Felek tájékoztatják egymást minden olyan általános hatályú döntésről, amely befolyásolhatja az uniós hajóknak a jelen megállapodás keretében végzendő tevékenységeit. A Felek értesítik egymást a halászati szakpolitikájukban vagy jogszabályaikban bekövetkező minden olyan változásról, amely érintheti az uniós hajók a jelen megállapodás keretében végzett tevékenységét.

A jogszabályok bármely olyan változása, amely hatással van az uniós hajók által a halászati övezetben folytatott tevékenységre, a Marokkói Királyság által küldött értesítés uniós hatóságok általi kézhezvételének napjától számított hatvanadik naptól kötelező az uniós hajókra nézve, kivéve olyan rendkívüli körülmények között, amikor ez a határidő nem alkalmazandó.

ÁLTALÁNOS KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

7. cikk

Partnerség

A Felek megállapodnak abban, hogy megerősítik partnerségüket, beleértve a tudományos együttműködést, a gazdasági szereplők közötti együttműködést, valamint a nyomon követés, az ellenőrzés és a felügyelet terén folytatott együttműködést, a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat (IUU) elleni küzdelmet, valamint a fenntartható halászati szakpolitika végrehajtása terén folytatott közigazgatási együttműködést.

8. cikk

Tudományos együttműködés

1.   A jelen megállapodás alkalmazási időszaka alatt a Felek együttműködnek annak érdekében, hogy figyelemmel kísérjék a halászati övezet erőforrásainak állapotát. E célból egy közös tudományos ülést kell szervezni, amelyet évente egyszer, felváltva az Unióban és Marokkóban kell megtartani.

2.   A Felek a tudományos ülés következtetései alapján és a rendelkezésre álló legjobb tudományos szakvéleményekre támaszkodva a 13. cikkben előírt vegyes bizottság keretében konzultálnak egymással, és – adott esetben – közös megállapodással intézkedéseket hoznak a halászati erőforrások fenntartható kezelésének biztosítására.

3.   A Felek akár közvetlenül, akár az illetékes nemzetközi szervezetek keretében konzultációt folytatnak a biológiai erőforrások kezelése és védelme, illetve az idevágó tudományos kutatásban való együttműködés céljából.

9. cikk

A gazdasági szereplők közötti együttműködés

1.   A Felek ösztönzik a gazdasági, tudományos és műszaki együttműködést a halászati ágazatban és az ahhoz kapcsolódó ágazatokban. A Felek többek között az e célból esetleg szükséges különböző intézkedések megkönnyítése és előmozdítása érdekében konzultálhatnak egymással.

2.   A Felek vállalják, hogy előmozdítják a halászati technikákra és a halászeszközökre, valamint a halászati termékek tartósítására és ipari feldolgozására vonatkozó információk cseréjét.

3.   A Felek törekednek arra, hogy az üzlet- és a beruházásfejlesztés számára kedvező környezet kialakításának ösztönzésével műszaki, gazdasági és kereskedelmi téren kedvező feltételeket teremtsenek a Felek vállalkozásai közötti kapcsolatok előmozdításához.

4.   A Felek ösztönzik különösen a közös érdekű beruházások előmozdítását a hatályos jogszabályok tiszteletben tartása mellett.

10. cikk

Együttműködés a nyomon követés, az ellenőrzés és a felügyelet, valamint a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat (IUU) elleni küzdelem területén

1.   A Felek vállalják, hogy a fenntartható halászat kialakítása céljából együttműködnek a halászati övezetben folytatott halászati tevékenységek nyomon követésében, ellenőrzésében és felügyeletében, valamint a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat (IUU) elleni küzdelemben.

2.   A Marokkói Királyság hatóságai gondoskodnak a jelent megállapodásban és annak jegyzőkönyvében előírt, halászati felügyeletre vonatkozó rendelkezések hatékony alkalmazásáról. Az uniós hajók együttműködnek az ilyen ellenőrzések elvégzéséért felelős marokkói hatóságokkal.

11. cikk

Igazgatási együttműködés

A halászati erőforrások védelmére és kezelésére vonatkozó intézkedések hatékonyságának biztosítása érdekében a Felek:

közigazgatási együttműködést alakítanak ki annak érdekében, hogy az uniós hajók megfeleljenek a jelen megállapodás rendelkezéseinek és különösen az annak 6. cikkében foglalt rendelkezéseknek;

együttműködnek a jogellenes halászat megelőzése érdekében és az ellene vívott küzdelemben, különösen az információcsere és a szoros közigazgatási együttműködés segítségével.

12. cikk

Pénzügyi hozzájárulás

1.   A pénzügyi hozzájárulást a jegyzőkönyv határozza meg.

2.   Az (1) bekezdésben említett pénzügyi hozzájárulás a következőket foglalja magában:

a)

az Unió által az uniós hajóknak a halászati övezethez való hozzáféréséért nyújtott pénzügyi ellentételezés;

b)

az uniós hajók tulajdonosai által fizetett díjak;

c)

az Unió által a fenntartható halászati szakpolitika és az óceánpolitikai irányítás végrehajtásához nyújtott, éves és többéves programozás tárgyát képező ágazati támogatás.

3.   Az Unió által biztosított pénzügyi hozzájárulás folyósítása minden évben a jegyzőkönyv szerint történik.

4.   A Felek törekednek a jelen megállapodásból eredő társadalmi-gazdasági előnyök méltányos földrajzi és társadalmi elosztására – különösen az infrastruktúra, az alapvető szociális szolgáltatások, a vállalkozások létrehozása, a szakképzés, valamint a halászati ágazat fejlesztésére és korszerűsítésére irányuló projektek tekintetében – annak érdekében, hogy az érintett lakosság a halászati tevékenységek arányához mérten részesüljön ezekből az előnyökből.

5.   A (2) bekezdés a) pontja szerinti pénzügyi hozzájárulás összegét a vegyes bizottság módosíthatja az alábbi esetekben:

a)

az uniós hajóknak odaítélt halászati lehetőségeknek többek között az érintett állományokkal való gazdálkodás céljából történő csökkentése esetén, amennyiben a rendelkezésre álló legjobb tudományos szakvélemények alapján szükségesnek tartja az erőforrások fenntartható védelme és kiaknázása érdekében;

b)

az uniós hajóknak nyújtott halászati lehetőségek növelése esetén, amennyiben a rendelkezésre álló legjobb tudományos szakvélemény megerősíti, hogy az erőforrások állapota ezt lehetővé teszi;

c)

a jelen megállapodás 20. és 21. cikkében előírt felfüggesztés vagy felmondás esetén.

6.   A (2) bekezdés c) pontja szerinti pénzügyi hozzájárulást:

a)

külön kell választani a (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti hozzáférési költségekhez kapcsolódó kifizetésektől;

b)

aszerint kell meghatározni és folyósítani, hogy milyen mértékben teljesülnek az ágazati támogatás célkitűzései a jegyzőkönyvnek és a végrehajtására vonatkozó éves és többéves programozásnak megfelelően.

7.   A (2) bekezdés c) pontja szerinti pénzügyi hozzájárulás összegét a vegyes bizottság felülvizsgálhatja az ágazati politika végrehajtásához nyújtott pénzügyi támogatás feltételeinek újraértékelése esetén.

INTÉZMÉNYI RENDELKEZÉSEK

13. cikk

Vegyes bizottság

1.   A Felek képviselőiből álló vegyes bizottság jön létre. A vegyes bizottság felel a megállapodás végrehajtásának nyomon követéséért, valamint a jegyzőkönyvet érintő módosításokat fogadhat el.

2.   A vegyes bizottság:

a)

felügyeli a megállapodás végrehajtását, értelmezését és alkalmazását, valamint különösen meghatározza a 12. cikk (6) bekezdésének b) pontjában említett éves és többéves programozást és értékeli annak végrehajtását;

b)

meghatározza és értékeli a 12. cikk (2) bekezdésének c) pontja szerinti pénzügyi hozzájárulás éves és többéves programozását;

c)

megvizsgálja a társadalmi-gazdasági előnyöknek a 12. cikk (4) bekezdése szerinti földrajzi és társadalmi eloszlását az érintett lakosság körében;

d)

biztosítja a közös érdeket képviselő, halászattal kapcsolatos kérdések megválaszolásához szükséges kapcsolatokat;

e)

fórumként szolgál a jelen megállapodás értelmezéséből vagy alkalmazásából eredő viták békés rendezéséhez.

3.   A vegyes bizottság jóváhagyhatja a jegyzőkönyvnek a következőkkel kapcsolatos módosításait:

a)

a halászati lehetőségek és következésképpen a 12. cikk (2) bekezdésének a) és b) pontja szerinti pénzügyi hozzájárulás felülvizsgálata;

b)

az ágazati támogatásra és következésképpen a 12. cikk (2) bekezdésének c) pontja szerinti pénzügyi hozzájárulásra irányadó szabályok;

c)

az uniós hajók halászati tevékenységének műszaki feltételei és módozatai;

d)

bármely más, a Felek által közösen megállapított feladat, beleértve a jogellenes, be nem jelentett vagy szabályozatlan halászat elleni küzdelmet és az óceánpolitikai irányítást.

4.   A vegyes bizottság évente legalább egyszer, Marokkóban és az Unióban felváltva vagy más, a Felek által választott módon ülésezik, és az üléseken az ülésnek otthont adó Fél elnököl. Bármelyik Fél kérésére rendkívüli ülést kell tartani.

A vegyes bizottság üléseinek következtetéseit a Felek által aláírt jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

5.   A vegyes bizottság saját eljárási szabályzatot fogad el.

14. cikk

Alkalmazási terület

Ezt a megállapodást egyrészről azokon a területeken kell alkalmazni, amelyeken az Európai Unióról szóló szerzdődés és az Európai Unió működéséről szóló szerződés alkalmazandó, másrészről azokon a területeken, ahol a jelen megállapodás 6. cikkének (1) bekezdésében említett jogszabályok és szabályozások alkalmazandók.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

15. cikk

Vitarendezés

A Felek az a jelen megállapodás értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatos viták esetén konzultálnak egymással.

16. cikk

A jegyzőkönyv és a levélváltás jogállása

A jegyzőkönyv, valamint az a jelen megállapodást kísérő levélváltás is a jelen megállapodás szerves részét képezik, így e záró rendelkezések rájuk is irányadók.

17. cikk

Hatálybalépés

A jelen megállapodás azon a napon lép hatályba, amikor a Felek értesítik egymást a hatálybalépéshez szükséges eljárások befejezéséről.

18. cikk

Időtartam

A jelen megállapodás határozatlan időre jön létre.

19. cikk

Ideiglenes alkalmazás

A jelen megállapodás a Felek közötti értesítésváltással jelzett kölcsönös megállapodással, az Európai Unió Tanácsa által engedélyezett aláírás napjától ideiglenesen alkalmazható.

20. cikk

Felfüggesztés

1.   A jelen megállapodás alkalmazása a Felek bármelyikének kezdeményezésére felfüggeszthető az alábbi esetek közül egy vagy több fennállása esetén:

a)

amennyiben a természeti jelenségektől eltérő körülmények – amelyekre a Feleknek nincs érdemleges befolyásuk – jellegüknél fogva akadályozzák halászati tevékenységek folytatását a halászati övezetben;

b)

a Felek között vita merül fel e a jelen megállapodás értelmezése vagy végrehajtása vonatkozásában, különösen a 6., a 10. és a 12. cikkel összefüggésben;

c)

ha valamelyik Fél nem tartja tiszteletben a jelen megállapodást;

d)

amennyiben jelentős változások történnek az a jelen megállapodás megkötését eredményező ágazati politikában, ami a Felek bármelyikét arra készteti, hogy a megállapodás módosítását kérje.

2.   A jelenmegállapodás alkalmazásának felfüggesztéséről az érdekelt Fél írásban értesíti a másik Felet, és a felfüggesztés az értesítés kézhezvételétől számított három hónap leteltével lép hatályba. Az említett értesítés elküldése után a Felek konzultációt kezdenek egymással annak érdekében, hogy három hónapon belül békésen rendezzék vitájukat.

3.   Amennyiben a vitát nem sikerül békés úton rendezni, és a megállapodás végrehajtása felfüggesztésre kerül, a Felek folyamatosan egyeztetnek egymással a vita megoldása érdekében. Amennyiben sikerül a vitát rendezni, a jelen megállapodás végrehajtása újból megkezdődik, valamint – hacsak erről nem születik más megegyezés – a 12. cikk (2) bekezdése szerinti pénzügyi hozzájárulás összege arányosan és időarányosan csökken annak az időszaknak megfelelően, amely alatt a jelen megállapodás végrehajtása felfüggesztésre került.

21. cikk

Felmondás

1.   A jelen megállapodás a Felek bármelyikének kezdeményezésére felmondható az alábbi esetek közül egy vagy több fennállása esetén:

a)

amennyiben a természeti jelenségektől eltérő körülmények – amelyekre a Feleknek nincs érdemleges befolyásuk – jellegüknél fogva akadályozzák halászati tevékenységek folytatását a halászati övezetben;

b)

az érintett állományok állapotának romlása esetén;

c)

az uniós hajók számára biztosított halászati lehetőségek felhasználásának csökkenése esetén;

d)

a Felek által a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat elleni küzdelem terén vállalt kötelezettségek megsértése esetén;

e)

amennyiben a Felek között vita merül fel a jelen megállapodás értelmezése vagy végrehajtása vonatkozásában;

f)

ha valamelyik Fél nem tartja tiszteletben a jelen megállapodást;

g)

amennyiben jelentős változások történnek az a jelen megállapodás megkötését eredményező ágazati politikában, ami a Felek bármelyikét arra készteti, hogy a megállapodás módosítását kérje.

2.   A jelenmegállapodás felmondásáról az érdekelt Félnek írásban értesítenie kell a másik Felet, és a felmondás az értesítés kézhezvételétől számított hat hónap leteltével lép hatályba, kivéve, ha a Felek közös megegyezéssel e határidő meghosszabbításáról döntenek.

3.   A Felek a felmondásról szóló értesítés időpontjától egyeztetnek egymással annak érdekében, hogy hat hónapon belül békésen rendezzék vitájukat.

4.   A 12. cikk szerinti pénzügyi hozzájárulás a felmondás hatálybalépésének évében arányosan és időarányosan csökken. Ilyen csökkentés abban az esetben is alkalmazandó, ha a Felek bármelyike megszünteti a jelenmegállapodás ideiglenes alkalmazását.

22. cikk

Felülvizsgálat

A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodást felülvizsgálják a jogi, környezetvédelmi, gazdasági és társadalmi szabályozási keretben bekövetkező minden olyan változás figyelembevétele érdekében, amelyek hatással lehetnek az uniós halászati tevékenységekre.

23. cikk

Hatályon kívül helyezés

Az Európai Közösség és a Marokkói Királyság közötti, 2007. február 28-án hatályba lépett halászati partnerségi megállapodás hatályát veszti.

24. cikk

Nyelvek

Ez a megállapodás két-két eredeti példányban készült angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, horvát, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, szlovén, valamint arab nyelven, a szövegek mindegyike egyaránt hiteles.

Съставено в Брюксел на четиринадесети януари две хиляди и деветнадесета година.

Hecho en Bruselas, el catorce de enero de dos mil diecinueve.

V Bruselu dne čtrnáctého ledna dva tisíce devatenáct.

Udfærdiget i Bruxelles den fjortende januar to tusind og nitten.

Geschehen zu Brüssel am vierzehnten Januar zweitausendneunzehn.

Kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta jaanuarikuu neljateistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα τέσσερις Ιανουαρίου δύο χιλιάδες δεκαεννέα.

Done at Brussels on the fourteenth day of January in the year two thousand and nineteen.

Fait à Bruxelles, le quatorze janvier deux mille dix-neuf.

Sastavljeno u Bruxellesu četrnaestog siječnja godine dvije tisuće devetnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì quattordici gennaio duemiladiciannove.

Briselē, divi tūkstoši deviņpadsmitā gada četrpadsmitajā janvārī.

Priimta du tūkstančiai devynioliktų metų sausio keturioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenkilencedik év január havának tizennegyedik napján.

Magħmul fi Brussell, fl-erbatax-il jum ta’ Jannar fis-sena elfejn u dsatax.

Gedaan te Brussel, veertien januari tweeduizend negentien.

Sporządzono w Brukseli dnia czternastego stycznia roku dwa tysiące dziewiętnastego.

Feito em Bruxelas, em catorze de janeiro de dois mil e dezanove.

Întocmit la Bruxelles la paisprezece ianuarie două mii nouăsprezece.

V Bruseli štrnásteho januára dvetisícdevätnásť.

V Bruslju, dne štirinajstega januarja leta dva tisoč devetnajst.

Tehty Brysselissä neljäntenätoista päivänä tammikuuta vuonna kaksituhattayhdeksäntoista.

Som skedde i Bryssel den fjortonde januari år tjugohundranitton.

Image 1

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image 2

Image 3

За Кралство Мароко

Por el Reino de Marruecos

Za Marocké království

For Kongeriget Marokko

Für das Königreich Marokko

Maroko Kuningriigi nimel

Για το Βασίλειο του Μαρόκου

For the Kingdom of Morocco

Pour le Royaume du Maroc

Za Kraljevinu Maroko

Per il Regno del Marocco

Marokas Karalistes vārdā –

Maroko Karalystés vardu

A Marokkói Királyság részéről

Għar-Renju tal-Marokk

Voor het Koninkrijk Marokko

W imieniu Królestwa Marokańskiego

Pelo Reino de Marrocos

Pentru Regatul Maroc

Za Marocké kráľovstvo

Za Kraljevino Maroko

Marokon kuningaskunnan puolesta

För Konungariket Marocko

Image 4

Image 5


(1)  A marokkói álláspont szerinti szaharai térség.


JEGYZŐKÖNYV

Az Európai Unió és a Marokkói Királyság közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodás végrehajtásáról

1. cikk

Fogalommeghatározások

E jegyzőkönyv alkalmazásában a megállapodás 1. cikkében szereplő fogalommeghatározások érvényesek, az alábbi módosításokkal és kiegészítésekkel:

1.   „halászati megállapodás”: az Európai Unió és a Marokkói Királyság közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodás és az azt kísérő levélváltás;

2.   „jegyzőkönyv”: a halászati megállapodást végrehajtó jelen jegyzőkönyv, annak melléklete és függelékei;

3.   „kirakodás”: a halászhajó fedélzetén található halászati termékek bármely mennyiségének partra történő kirakodása;

4.   „átrakás”: egy halászhajó fedélzetén található halászati termékek egy részének vagy egészének egy másik hajóra történő kirakodása;

5.   „megfigyelő”: bármely olyan személy, akit a nemzeti hatósága jelen jegyzőkönyv mellékletében szereplő rendelkezéseknek megfelelően felhatalmazott a halászati tevékenységre vonatkozó szabályok végrehajtásának megfigyelésére, vagy a tevékenység tudományos célú megfigyelésére;

6.   „halászati jogosítvány”: a főosztály által a hajótulajdonos részére éves díj ellenében kiállított adminisztratív jogosítvány, amely a hajótulajdonost feljogosítja arra, hogy a jogosítvány érvényességi ideje alatt halászatot folytasson az állománygazdálkodási területen;

7.   „piaci szereplő”: olyan természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely halászati és akvakultúra-termékeket előállító, feldolgozó, forgalmazó, elosztó, illetve azok kiskereskedelmi láncának valamely szakaszával kapcsolatos tevékenységet folytató vállalkozást működtet vagy ilyen vállalkozással rendelkezik;

8.   „küldöttség”: az Európai Uniónak a Marokkói Királyságba delegált küldöttsége;

9.   „főosztály”: a Marokkói Királyság Földművelésügyi, Tengeri Halászati, Vidékfejlesztési, Vízügyi és Erdészeti Minisztérium Tengeri Halászati Főosztálya.

2. cikk

Célkitűzés

E jegyzőkönyv célja a halászati megállapodás rendelkezéseinek végrehajtása, különös tekintettel az uniós hajók által a halászati megállapodás 1. cikkének h) pontjában meghatározott halászati övezethez való hozzáférés feltételeire, valamint a fenntartható halászati partnerség végrehajtási rendelkezéseire.

3. cikk

Halászati lehetőségek

1.   E jegyzőkönyv alkalmazásának időpontjától és annak 16. cikkbéen meghatározott időszakra vonatkozóan a halászati megállapodás 5. cikke szerint odaítélt halászati lehetőségek a következők:

a)

a „nyílt vizeken kerítőhálóval folytatott kisüzemi halászat északon” kategória esetében: az Unió 22 hajója, a továbbiakban: 1. kategória;

b)

a „fenékhorogsoros kisüzemi halászat északon” kategória esetében: az Unió 35 hajója, a továbbiakban: 2. kategória;

c)

a „horogsoros és horgászbotos kisüzemi halászat délen” kategória esetében: az Unió 10 hajója, a továbbiakban: 3. kategória;

d)

a „fenékvonóhálós és fenékhorogsoros halászat délen” kategória esetében: az Unió 16 hajója, a továbbiakban: 4. kategória;

e)

a „horgászbotos kisüzemi tonhalhalászat délen” kategória esetében: az Unió 27 hajója, a továbbiakban: 5. kategória;

f)

a „nyílt vízi vagy félig nyílt vízi vonóhálóval és erszényes kerítőhálóval folytatott, ipari célú nyílt vízi halászat” kategória esetében: az alábbi mennyiségeket kitevő éves kvóta:

i)

85 000 tonna az alkalmazás első évében, az Unió 18 hajója;

ii)

90 000 tonna az alkalmazás második évében, az Unió 18 hajója;

iii)

100 000 tonna az alkalmazás harmadik és negyedik évében, az Unió 18 hajója; a továbbiakban: 6. kategória.

2.   E cikk (1) bekezdését e jegyzőkönyv 5., 10. és 20. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel kell alkalmazni.

3.   A halászati megállapodás 5. cikke alapján uniós hajók csak akkor folytathatnak halászati tevékenységet a halászati övezetben, ha rendelkeznek az e jegyzőkönyv rendelkezéseinek megfelelően, valamint az e jegyzőkönyv mellékletében és függelékeiben ismertetett szabályok szerint kiállított halászati engedéllyel.

4.   A halászati megállapodás 3. cikke (4) bekezdésének rendelkezéseivel összhangban a Felek megállapodnak abban, hogy a vegyes bizottságok üléseinek keretében információt cserélnek a fogásokról vagy a halászati övezetben tevékenykedő valamennyi flotta által érintett állományokra irányuló teljes halászati erőkifejtésről.

4. cikk

Pénzügyi hozzájárulás

1.   A jelenjegyzőkönyv szerinti becsült éves összérték:

1.1.

48 100 000 EUR az alkalmazás első évében, a teljes összegen belül:

a)

a halászati megállapodás 12. cikke szerinti pénzügyi hozzájárulás 37 000 000 EUR, amely a következőképp oszlik meg:

i)

19 100 000 EUR az uniós hajóknak a halászati övezethez való hozzáféréséért nyújtott, a halászati megállapodás 12. cikke (2) bekezdésének a) pontjában említett pénzügyi ellentételezés címén;

ii)

17 900 000 EUR a halászati megállapodás 12. cikke (2) bekezdésének c) pontja szerinti ágazati támogatás címén;

b)

11 100 000 EUR, amely megfelel a hajótulajdonosok által fizetendő, a halászati megállapodás 12. cikke (2) bekezdésének b) pontjában említett becsült díjaknak.

1.2.

50 400 000 EUR az alkalmazás második évében, teljes összegen belül:

a)

a halászati megállapodás 12. cikke szerinti pénzügyi hozzájárulás 38 800 000 EUR, amely a következőképp oszlik meg:

i)

20 000 000 EUR az uniós hajóknak a halászati övezethez való hozzáféréséért nyújtott, a halászati megállapodás 12. cikke (2) bekezdésének a) pontjában említett pénzügyi ellentételezés címén;

ii)

18 800 000 EUR a halászati megállapodás 12. cikke (2) bekezdésének c) pontja szerinti ágazati támogatás címén;

b)

11 600 000 EUR, amely megfelel a hajótulajdonosok által fizetendő, a halászati megállapodás 12. cikke (2) bekezdésének b) pontjában említett becsült díjaknak.

1.3.

55 100 000 EUR az alkalmazás harmadik és negyedik évében, a teljes összegen belül:

a)

a halászati megállapodás 12. cikke szerinti pénzügyi hozzájárulás 42 400 000 EUR, amely a következőképp oszlik meg:

i)

21 900 000 EUR az uniós hajóknak a halászati övezethez való hozzáféréséért nyújtott, a halászati megállapodás 12. cikke (2) bekezdésének a) pontjában említett pénzügyi ellentételezés címén;

ii)

20 500 000 EUR a halászati megállapodás 12. cikke (2) bekezdésének c) pontja szerinti ágazati támogatás címén;

b)

12 700 000 EUR, amely megfelel a hajótulajdonosok által fizetendő, a halászati megállapodás 12. cikke (2) bekezdésének b) pontjában említett becsült díjaknak.

2.   A halászati megállapodás 12. cikkével és különösen annak (4) bekezdésével összhangban, valamint az 5. cikk rendelkezéseire is figyelemmel, a pénzügyi hozzájárulást Marokkói Királyság hatóságai a jelen jegyzőkönyv 6. és 7. cikkében foglalt rendelkezéseknek megfelelően használják fel.

3.   E cikk (1) bekezdését a jelen jegyzőkönyv 5., 10., 18., 19. és 20. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel kell alkalmazni.

4.   A halászati megállapodás 12. cikke (2) bekezdésének a) és c) pontja szerinti pénzügyi hozzájárulást a Marokkói Királyság Államkincstára vezetőjének a részére kell utalni a Marokkói Királyság Államkincstáránál nyitott számlára, amelynek adatait a Marokkói Királyság hatóságai közlik.

5. cikk

A halászati lehetőségek felülvizsgálata

1.   Az e jegyzőkönyv 3. cikkében megállapított halászati lehetőségeket a vegyes bizottság a halászati megállapodás 13. cikke (3) bekezdésének a) pontja szerint közös megegyezéssel felülvizsgálhatja, amennyiben a felülvizsgálat tiszteletben tartja a halászati övezet erőforrásainak fenntarthatóságát. Az ilyen felülvizsgálat vonatkozhat az uniós hajók számára, a célfajokra vagy az e jegyzőkönyv 3. cikkében valamennyi kategória tekintetében kiosztott kvótákra.

2.   A halászati megállapodás 12. cikkének (5) bekezdésével összhangban a halászati lehetőségek növelése vagy csökkentése esetén a halászati megállapodás 12. cikke (2) bekezdésének a) pontja szerinti pénzügyi hozzájárulást időarányosan és az érintett kategóriák tekintetében a fogások becsült értéke szerint arányosan ki kell igazítani. E kiigazítást a vegyes bizottság hagyja jóvá.

A halászati lehetőségek mindazonáltal nem növelhetők olyan mértékben, amely halászati megállapodás 12. cikke (2) bekezdésének a) pontja szerinti, az Unió által fizetett pénzügyi hozzájárulás kétszeresének felel meg.

6. cikk

A halászati övezethez való hozzáférésért járó pénzügyi hozzájárulás és a hajótulajdonosok által fizetett díjak felhasználása

1.   A halászati megállapodás 12. cikke (2) bekezdésének a) pontja szerinti pénzügyi hozzájárulás és a halászati megállapodás 12. cikke (2) bekezdésének b) pontjában említett díjak kifizetésének feltétele, hogy gondoskodni kell a társadalmi-gazdasági előnyök méltányos földrajzi és társadalmi eloszlásáról, ami által biztosítható, hogy az érintett lakosság a halászati megállapodás 12. cikkének (4) bekezdésével összhangban részesüljön ezekből az előnyökből.

2.   A Marokkói Királyság hatóságai legkésőbb három hónappal a jelen jegyzőkönyv alkalmazásának kezdőnapját követően ismertetik a földrajzi és társadalmi előnyök (1) bekezdés szerinti eloszlását lehetővé tévő módszert és az odaítélt összegek elosztási kulcsát, amelyeket a vegyes bizottság megvizsgál.

3.   Az előnyök földrajzi és társadalmi eloszlásában beálló bármely jelentős változást a Felek a vegyes bizottság keretében megvizsgálják.

4.   A Marokkói Királyság hatóságai minden évben és 3 hónapon belül éves jelentést nyújtanak be az előnyöknek az előző pénzügyi évre vonatkozó földrajzi és társadalmi eloszlásáról.

5.   A Marokkói Királyság hatóságai e jegyzőkönyv lejárta előtt zárójelentést nyújtanak be az (1) bekezdésben említett összegek földrajzi és társadalmi elosztásáról.

7. cikk

Az ágazati támogatás elosztása

1.   A halászati megállapodás 12. cikke (2) bekezdésének c) pontjában előírt ágazati hozzájárulás a halászati ágazat fejlesztését célzó nemzeti stratégia keretében hozzájárul az ágazati politika előmozdításához és végrehajtásához.

2.   A vegyes bizottság legkésőbb három hónappal e jegyzőkönyv alkalmazásának kezdőnapját követően többéves ágazati programot és részletes végrehajtási szabályokat fogad el különösen a következők tekintetében:

a)

az ágazati támogatás külön összegének felhasználására vonatkozó éves és többéves iránymutatások a halászati megállapodás 12. cikke (4) bekezdésének megfelelően;

b)

a fenntartható halászati tevékenységek megvalósítása érdekében elérendő éves és többéves célkitűzések, figyelembe véve a marokkói hatóságok által a nemzeti ágazati politika keretében kifejezett prioritásokat;

c)

a kritériumok, jelentések és eljárások, beleértve a költségvetési és pénzügyi mutatókat, valamint az elért eredmények évente történő értékeléséhez használt ellenőrzési és auditmódszereket.

3.   Az iránymutatások, célkitűzések, kritériumok és mutatók bármely módosítását a Felek a vegyes bizottságon belül hagyják jóvá.

4.   A Marokkói Királyság hatóságai éves jelentést nyújtanak be az ágazati támogatás keretében végrehajtott projektek előrehaladásáról, amely jelentést a vegyes bizottság megvizsgál. E jelentés szerkezetét a vegyes bizottság határozza meg legkésőbb három hónappal e jegyzőkönyv alkalmazásának kezdőnapját követően.

5.   A projektek jellege és megvalósításuk időtartama szerint a Marokkói Királyság hatóságai a projektek befejeződésekor jelentést nyújtanak be a projektek végrehajtásáról, amelyet a vegyes bizottság megvizsgál. E jelentés tartalmát a vegyes bizottság határozza meg.

6.   A Marokkói Királyság hatóságai a jelen jegyzőkönyv lejárta előtt zárójelentést nyújtanak be a jelen jegyzőkönyvben előírt ágazati támogatás végrehajtásáról, ezen cikk (1)–(5) bekezdésében foglaltakat is.

7.   A Felek szükség esetén a jelen jegyzőkönyv lejártától, felfüggesztésétől vagy felmondásától számított legfeljebb hat hónapig a jelen jegyzőkönyvben előírtak szerint figyelemmel kísérik az ágazati támogatás végrehajtását. Ennek során azonban figyelembe kell venni a vegyes bizottság által korábban jóváhagyott valamennyi intézkedést vagy projektet annak érdekében, hogy további legfeljebb hat hónapig lehetőség legyen az adott tevékenységhez vagy projekthez kapcsolódó ágazati támogatás nyomon követésére.

8.   A Felek a halászati megállapodásra vonatkozó kommunikációs és láthatósági tervet hoznak létre. A tervet az első vegyes bizottság hagyja jóvá.

8. cikk

Kifizetési előirányzatok

1.   A halászati megállapodás 12. cikke (2) bekezdésének a) pontja szerinti pénzügyi hozzájárulás kifizetése az alábbiak szerint történik:

a)

az első évben legkésőbb két hónappal a 6. cikk (2) bekezdése szerinti elosztási módszert jóváhagyó vegyes bizottsági ülést követően;

b)

a következő években e jegyzőkönyv alkalmazása megkezdésének évfordulóján, a (4) és (5) bekezdésnek megfelelően a vegyes bizottság által végzett elemzés eredményeit is figyelembe véve.

2.   A halászati megállapodás 12. cikke (2) bekezdésének c) pontja szerinti pénzügyi hozzájárulás kifizetése az alábbiak szerint történik:

a)

az első évben legkésőbb két hónappal azt követően, hogy a vegyes bizottság jóváhagyta a jelen jegyzőkönyv 7. cikkének (2) bekezdésében előírt éves és többéves programozást;

b)

a következő években két hónappal azt követően, hogy a vegyes bizottság jóváhagyta az előző évi eredményeket és a következő pénzügyi évre tervezett éves programot.

3.   A hajótulajdonosok által fizetendő díjakat a jelen jegyzőkönyv melléklete I. fejezetének E. szakaszában meghatározott szabályok szerint kell megfizetni.

4.   A vegyes bizottság minden évben igazolja, hogy a teljesítések összhangban vannak-e a programozással, a kifizetések pedig a földrajzi és társadalmi elosztási kulccsal.

5.   Amennyiben a programozás, illetve a 6. cikk (2) és (3) bekezdésében említett módszer nincs összhangban a teljesítésekkel, ideértve az előnyök földrajzi és társadalmi eloszlását, a kifizetések és a hozzájuk kapcsolódó halászati tevékenységek felülvizsgálhatók, vagy – adott esetben – részben vagy teljesen felfüggeszthetők. Ilyen esetekben a Felek továbbra is konzultálnak egymással, majd miután a vegyes bizottság igazolta, hogy teljesülnek a (4) bekezdésben megállapított feltételek, az érintett kifizetések és halászati tevékenységek újra megkezdődnek.

9. cikk

Tudományos együttműködés

1.   A halászati megállapodás 3. és 8. cikkének megfelelően a Felek vállalják, hogy a vegyes bizottság kérésére rendszeres időközönként, illetve amennyiben felmerül ennek szükségessége, tudományos üléseket tartanak tudományos kérdések megvitatására, valamint szükség esetén annak érdekében, hogy megvizsgálják a kirakodás helyszínén vagy a rendeltetési piacokon történő első értékesítés céljára kiállított fogások értékbecslését.

2.   A tudományos üléseken részt vevő munkacsoport feladatmeghatározását, összetételét és működését a vegyes bizottság állapítja meg.

10. cikk

Tudományos célú halászati utak

A vegyes bizottság kérésére a halászati övezetben tudományos célú halászati út hajtható végre a kutatás előmozdítására, valamint a tudományos ismeretek bővítése érdekében. A tudományos célú halászati út végrehajtására vonatkozó szabályokat a jegyzőkönyv mellékletének III. fejezetében előírt rendelkezéseknek megfelelően kell megállapítani.

11. cikk

A gazdasági szereplők közötti együttműködés

A hatályos jogszabályoknak és előírásoknak megfelelően a Felek a következő területeken ösztönzik a kapcsolatokat és járulnak hozzá a gazdasági szereplők közötti együttműködéshez:

a)

a halászathoz kapcsolódó ipar – többek között a hajógyártás és -javítás, illetve a halászathoz szükséges anyagok és eszközök gyártásának – fejlesztése;

b)

a szakmai tapasztalatcsere előmozdítása és vezetőképzés a tengeri halászati ágazat részére;

c)

halászati termékek értékesítése;

d)

marketing;

e)

akvakultúra és a kék gazdaság.

12. cikk

A jegyzőkönyv rendelkezéseinek és kötelezettségeinek be nem tartása

E jegyzőkönyv rendelkezéseinek és a halászati övezet tekintetében hatályos jogszabályoknak megfelelően a Marokkói Királyság hatóságai fenntartják a jogot arra, hogy a jelen jegyzőkönyv alkalmazásával kapcsolatos rendelkezések és kötelezettségek be nem tartása esetén a mellékletben előírt szankciókat alkalmazzák.

13. cikk

Elektronikus adatcsere

A Felek vállalják, hogy a lehető leghamarabb létrehozzák a jelen jegyzőkönyv technikai kezeléséhez kapcsolódó valamennyi információ és dokumentum – például fogási adatok, a műholdas hajómegfigyelési rendszer (Vessel Monitoring System, VMS) szerinti helymeghatározási adatok, valamint az a jelen megállapodás keretében tevékenykedő uniós hajók övezetbe való belépéséről, illetve az övezetből való kilépéséről szóló értesítések – elektronikus cseréjéhez szükséges rendszereket, például az elektronikus jelentéstételi rendszert (Electronic Reporting System, ERS).

14. cikk

Titoktartás

1.   A Felek gondoskodnak arról, hogy a halászati megállapodás alkalmazása során kapott, az uniós hajókkal és azok halászati tevékenységével összefüggő név szerinti adatokat – ideértve a megfigyelők által gyűjtött adatokat – mindenkor a titoktartási és adatvédelmi rendelkezések betartásával kezeljék.

2.   A Felek gondoskodnak arról, hogy csak a halászati övezetben folytatott halászati tevékenységekre vonatkozó összesített adatok legyenek nyilvánosak.

3.   Azokat az adatokat, amelyek esetleg titkosnak minősülhetnek, az illetékes hatóságok kizárólag a halászati megállapodás végrehajtása érdekében, valamint a halászati gazdálkodás, nyomon követés, ellenőrzés és felügyelet céljára használhatják fel.

4.   Az Unió által továbbított személyes adatok tekintetében a vegyes bizottság az adatvédelemre vonatkozó általános szabályokkal összhangban megfelelő biztosítékokat és jogorvoslati eszközöket állapíthat meg.

15. cikk

Hatálybalépés

Ez a jegyzőkönyv azon a napon lép hatályba, amikor a Felek értesítik egymást a hatálybalépéshez szükséges eljárások befejezéséről.

16. cikk

Időtartam

A halászati megállapodás 18. cikke ellenére e jegyzőkönyv a hatálybalépésének napjátó vagy adott esetben az ideiglenes alkalmazá napjától számított négy évig alkalmazandó.

17. cikk

Ideiglenes alkalmazás

E jegyzőkönyv a két Fél egymás értesítésével jelzett kölcsönös megállapodásával, az Európai Unió Tanácsa által engedélyezett aláírás napjától ideiglenesen alkalmazható.

18. cikk

Felfüggesztés

E jegyzőkönyv alkalmazása a Felek bármelyikének kezdeményezésére felfüggeszthető a halászati megállapodás 20. cikkében foglalt rendelkezéseknek megfelelően.

19. cikk

Felmondás

E jegyzőkönyv a Felek bármelyikének kezdeményezésére felmondható a halászati megállapodás 21. cikkében foglalt rendelkezéseknek megfelelően.

20. cikk

Felülvizsgálat

E jegyzőkönyv a Felek bármelyikének kezdeményezésére felülvizsgálható a halászati megállapodás 22. cikkében foglalt rendelkezéseknek megfelelően.


MELLÉKLET

AZ UNIÓS HAJÓK ÁLTAL A HALÁSZATI ÖVEZETBEN FOLYTATOTT HALÁSZATI TEVÉKENYSÉGEKRE IRÁNYADÓ FELTÉTELEK

I. FEJEZET

A HALÁSZATI JOGOSÍTVÁNY IRÁNTI KÉRELMEKRE ÉS A JOGOSÍTVÁNYOK KIADÁSÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

A.   HALÁSZATI JOGOSÍTVÁNY IRÁNTI KÉRELMEK

1.

A halászati övezetben történő halászatra vonatkozó jogosítványt csak a jogosult hajók kaphatnak.

2.

Az uniós hajók jogosultságának az a feltétele, hogy sem tulajdonosuk, sem parancsnokuk, sem maguk az uniós hajók nincsenek eltiltva a halászati övezetben folytatott halászati tevékenységtől, továbbá az uniós hajók nem szerepelnek a jogellenes, szabályozatlan vagy be nem jelentett halászatot folytató hajók listáján.

3.

Helyzetüknek a hatályos jogszabályok tekintetében rendezettnek kell lennie abban az értelemben, hogy eleget tettek a halászati övezetben folytatott halászati tevékenységükből eredő minden korábbi kötelezettségnek.

4.

Az Unió hatóságai a kért halászati jogosítványok érvényességének kezdőnapja előtt legalább húsz nappal eljuttatják a főosztálynak azon uniós hajók listáját, amelyek halászati tevékenységük végzését a jegyzőkönyvhöz csatolt adatlapokban meghatározott korlátok között kérik.

E listák kapcsán a következő előírások alkalmazandók:

a)

a listákat a főosztály részére a jelen jegyzőkönyv alkalmazásának kezdőnapja előtt levélváltás útján közölt címekre kell elküldeni;

b)

a listákon halászati kategóriánként és övezetenként fel kell tüntetni az uniós hajók számát, továbbá az egyes uniós hajók esetében a fő jellemzőket, valamint a kifizetések összegét rovatonkénti bontásban és a kért időszakban használni kívánt halászati eszköz(öke)t, a 6. kategória vonatkozásában pedig havi előrejelzés formájában minden hajóra vonatkozóan meg kell adni a kért kvótát, tonnányi fogásban kifejezve.

5.

A 6. kategória esetében, amennyiben egy adott hónapban a fogások:

a)

az adott hónap vége előtt elérik az uniós hajó előre jelzett havi kvótáját, a hajótulajdonosnak lehetősége van az uniós hatóságokon keresztül elküldeni a főosztálynak a fogások havi előrejelzésének a kiigazítását és az előre jelzett havi kvóta bővítésére vonatkozó kérelmet;

b)

nem érik el az uniós hajó előrejelzési havi kvótáját, a kvóta vagy díj megfelelő összegét a folyó naptári évben a következő tevékenységi időszak során kell jóváírni.

6.

A halászati kategóriánként csoportosított, az egyéni halászati jogosítvány iránti kérelmeket a 4. pontban előírt listák megküldésével egyidejűleg, az 1. függelékben szereplő minta szerinti formanyomtatványon a főosztálynak kell benyújtani.

7.

Minden halászati jogosítvány iránti kérelemhez csatolni kell a következő iratokat:

a)

a lobogó szerinti állam által kellően hitelesített köbözési bizonyítvány másolata;

b)

egy nemrégiben készült, a uniós hajó jelenlegi állapotát oldalnézetből mutató és a lobogó szerinti állam hatályos eljárásaival összhangban hitelesített, legalább 1 400 × 1 050 pixel felbontású színes digitális fénykép, amelyen világosan láthatók a hajó lajstromozási betűjelei és számjegyei. A fénykép mérete legalább 15 cm × 10 cm;

c)

a halászati jogosítványok hatályos jogszabályokban meghatározott éves illetékeinek, valamint a megfigyelők díjainak és költségeinek az E. szakasz szerinti megfizetésére vonatkozó bizonylat;

d)

minden egyéb, a jelen jegyzőkönyv értelmében az uniós hajó típusa szerint alkalmazandó egyedi rendelkezések alapján előírt irat vagy tanúsítvány.

8.

Azoknál az uniós hajóknál, amelyek műszaki jellemzői nem változtak, a halászati jogosítvány a jelen jegyzőkönyv alapján évről évre történő megújításakor a vonatkozó kérelemhez csak a halászati jogosítványok illetékeinek, az egyéb díjaknak és a megfigyelők költségeinek megfizetésére vonatkozó bizonylatot kell csatolni.

9.

A halászati jogosítvány iránti kérelem nyomtatványait, valamint a 7. pontban felsorolt, a halászati jogosítvány kiállításához szükséges információkat tartalmazó valamennyi dokumentumot az uniós hatóságok elektronikus úton küldik meg a főosztálynak.

B.   A HALÁSZATI JOGOSÍTVÁNYOK KIADÁSA

1.

A halászati jogosítványokat minden halászhajó számára az A. szakasz 6. és 7. pontjában említett valamennyi dokumentum átvételétől számított tizenöt napon belül a küldöttségen keresztül a főosztály adja ki az uniós hatóságoknak.

2.

A főosztály adott esetben közli az uniós hatóságok felé a jogosítvány elutasításának okait.

3.

A halászati jogosítványokat a 2. függelékben szereplő adatlapokon feltüntetett adatoknak megfelelően kell elkészíteni, megadva többek között az állománygazdálkodási övezetet, a parttól való távolságot, a VMS adatait (VMS-transzponder sorozatszáma), az engedélyezett halászeszközöket, a fő célfajokat, az engedélyezett hálószembőséget, a megengedett járulékos fogásokat, valamint a 6. kategória esetében az uniós hajó számára engedélyezett fogások előre jelzett havi kvótáját.

4.

Az uniós hajó előre jelzett havi kvótája a megfelelő adatlapban előírt fogások erejéig bővíthető.

5.

A halászati jogosítvány csak olyan uniós hajók számára állítható ki, amelyek minden ezzel kapcsolatosan előírt adminisztratív követelménynek eleget tettek.

6.

A Felek megállapodnak abban, hogy előmozdítják az elektronikus halászati jogosítványok rendszerének bevezetését.

C.   A HALÁSZATI JOGOSÍTVÁNYOK ÉRVÉNYESSÉGE ÉS FELHASZNÁLÁSA

1.

A jelen jegyzőkönyv alkalmazásának napján kezdődő és legkésőbb december 31-én végződő első év kivételével a halászati jogosítványok a következő időszakokra érvényesek:

a)

egy naptári év (az 5. kategória tekintetében), amely a halászati jogosítvány érvényességének kezdőnapjától december 31-ig tartó időszaknak felel meg;

b)

egy negyedév (az 1., a 2., a 3. és a 4. kategória tekintetében), amely a január 1-jével, április 1-jével, július 1-jével, illetve október 1-jével kezdődő három hónapos időszakok egyikének felel meg;

c)

egy hónap (a 6. kategória tekintetében), amely a jogosítvány érvényességének kezdőnapjától az adott hónap végéig tartó időszaknak felel meg.

Az alkalmazás utolsó évében, amely január 1-jén kezdődik és a jelen jegyzőkönyv lejártának napján ér véget, a fenti időszakok a jelen jegyzőkönyv lejárta miatt adott esetben de facto lerövidülnek.

2.

A halászati jogosítvány csak a díjfizetés időtartamára, valamint az említett halászati jogosítványban szereplő állománygazdálkodási övezetre, halászeszköztípusokra és halászati kategóriára érvényes.

3.

Minden halászati jogosítványt egy meghatározott uniós hajó nevére kell kiállítani, és a jogosítvány nem ruházható át. Azonban igazolt és a lobogó szerinti állam illetékes hatóságai által megfelelő módon megállapított vis maior – például egy uniós hajó elveszítése vagy súlyos műszaki meghibásodás miatt hosszabb ideig történő veszteglése – esetén az adott uniós hajó jogosítványát az Európai Unió kérésére be kell vonni. A halászati jogosítvány iránti kérelmekre és a halászati jogosítványok kiadására vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően a lehető legrövidebb időn belül új jogosítványt kell kiadni egy másik, azonos kategóriába tartozó olyan uniós hajó részére, amelynek tonnatartalma nem haladja meg a bevont jogosítványú uniós hajó tonnatartalmát.

4.

A halászati jogosítvány bevonása esetén a hajó tulajdonosának vagy annak képviselőjének el kell küldenie a főosztálynak a bevont halászati jogosítványt.

5.

A halászati jogosítványt mindenkor az uniós hajó fedélzetén kell tartani, és minden ellenőrzés során be kell mutatni az erre felhatalmazott hatóságnak.

D.   A HALÁSZATI JOGOSÍTVÁNYOK ILLETÉKEI ÉS DÍJAK

1.

A halászati jogosítványok éves díját a halászati övezetben folytatott halászati tevékenységekre irányadó marokkói jogszabályok és szabályozások rögzítik.

2.

A halászati jogosítványok illetékei arra a naptári évre vonatkoznak, amelynek folyamán a halászati jogosítványt kiállítják, és ezeket a folyó évben benyújtott első halászati jogosítvány iránti kérelem benyújtásakor kell megfizetni. A halászati jogosítványok összegei a kikötői illetékek és szolgáltatásnyújtási díjak kivételével minden illetéket és kapcsolódó adót magukban foglalnak.

3.

A halászati jogosítványok illetékein kívüli egyéb díjakat minden uniós hajó esetében a 2. függelékben szereplő adatlapokon feltüntetett összegek alapján kell megállapítani.

4.

A díjak számítása a halászati jogosítvány tényleges érvényességi idejének arányában történik, figyelembe véve az esetleges biológiai nyugalmi időszakokat.

E.   FIZETÉSI FELTÉTELEK

1.

A halászati jogosítványok illetékeinek, az egyéb díjaknak és a megfigyelők költségeinek a megfizetését a halászati jogosítvány kiállítását megelőzően a Földművelésügyi, Tengeri Halászati, Vidékfejlesztési, Vízügyi és Erdészeti Minisztérium minisztériumi kincstárnoka részére, a marokkói Bank Al Maghrib pénzintézetnél nyitott 0018100078000 20110750201 számú bankszámlára kell teljesíteni.

2.

Az 5. kategóriába tartozó uniós hajók fogásai után járó díjat a következő módon kell megfizetni:

a)

az adatlapon szereplő átalányösszeget (uniós hajónként 7 000 EUR) a halászati tevékenység megkezdése előtt kell kifizetni;

b)

az előleg számítása a halászati jogosítvány érvényességi idejének arányában történik;

c)

az uniós hatóságok június 30. előtt benyújtják a főosztálynak az előző évi halászati idényre vonatkozó díjak elszámolását, amely az egyes hajótulajdonosok által kiállított, a lobogó szerinti államok hatóságai és a Marokkói Királyság illetékes hatóságai által ellenőrzött és hitelesített fogási nyilatkozatokon alapul;

d)

a jegyzőkönyv alkalmazásának utolsó évében az előző halászati idényre vonatkozó díjak elszámolásáról szóló értesítést a jelen jegyzőkönyv lejártát követő négy hónapon belül kell elküldeni;

e)

a végleges elszámolást megküldik az érintett hajótulajdonosoknak, akiknek a főosztály által jóváhagyott összegekről szóló értesítéstől számítva harminc nap áll rendelkezésükre, hogy eleget tegyenek pénzügyi kötelezettségeiknek. A hajótulajdonos által a Marokkói Államkincstár vezetője részére az 1. pontban említett számlára euróban teljesített kifizetés bizonylatát az uniós hatóságok legkésőbb az említett értesítést követő másfél hónapon belül megküldik a főosztálynak;

f)

ha azonban az egyenleg az (a) és (b) pontban említett előleg összegénél kisebb, a különbözet nem téríthető vissza;

g)

a hajótulajdonosok megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy az esetleges kiegészítő kifizetéseket az e) pontban meghatározott határidőn belül teljesítsék;

h)

az e) pontban meghatározott kötelezettségek be nem tartása a halászati jogosítvány automatikus felfüggesztését vonja maga után mindaddig, amíg a hajótulajdonos nem teljesíti e kötelezettségeket.

3.

A 6. kategóriába tartozó vonóhálós hajók részére kiosztott kvóták után járó díjat a következő módon kell megfizetni:

a)

az uniós hajó hajótulajdonos által kért előre jelzett havi kvótájának megfelelő díjat a tevékenység megkezdése előtt kell megfizetni;

b)

az előre jelzett havi kvótának az A. szakasz 5. pontja szerinti bővítése esetén a bővítésért járó díjat a Marokkói Királyság hatóságainak a halászati tevékenység megkezdése előtt meg kell kapniuk;

c)

az előre jelzett havi kvóta túllépése és annak esetleges bővítése esetén a túllépés mértékének megfelelő díj összegét hárommal kell megszorozni. A tényleges fogások alapján kiszámított havi egyenleget az azt a hónapot követő két hónapon belül kell kiegyenlíteni, amelyben a fogásokra sor került.

II. FEJEZET

ÁLLOMÁNYGAZDÁLKODÁSI ÖVEZETEK

1.

Az egyes halászati kategóriákhoz tartozó állománygazdálkodási területeket a 2. függelékben szereplő adatlapok részletezik.

2.

E jegyzőkönyv alkalmazásának kezdőnapja előtt a Marokkói Királyság hatóságai közlik az uniós hatóságokkal az állománygazdálkodási területek és az azokon belüli, halászati tilalom alá tartozó területek földrajzi koordinátáit.

3.

Az információkat számítógépes formátumban, tizedfokban megadva, É/D FF,fff (WGS84) kell elküldeni.

4.

E koordináták bármilyen módosítását haladéktalanul közölni kell az Unióval.

5.

Az Unió szükség esetén további tájékoztatást kérhet e koordinátákról.

III. FEJEZET

A TUDOMÁNYOS CÉLÚ HALÁSZATI UTAK VÉGREHAJTÁSÁRA IRÁNYADÓ RÉSZLETES SZABÁLYOK

1.

A Felek közösen határoznak

a)

a tudományos célú halászati utakat (a továbbiakban: a halászati út) végrehajtó uniós gazdasági szereplőkről;

b)

az e célra legmegfelelőbb időszakról; és

c)

az alkalmazandó feltételekről.

2.

Az uniós hajók felderítő munkájának megkönnyítése érdekében a főosztály átadja a rendelkezésére álló tudományos információkat és más alapvető adatokat.

3.

A Felek megállapodnak az említett halászati út elősegítésére irányuló tudományos protokollról, amelyet átadnak az érintett szereplőknek.

4.

A halászati utak időtartama legalább három, de legfeljebb hat hónap, kivéve, ha a Felek közös megegyezéssel megváltoztatják ezt az időtartamot.

5.

Az uniós hatóságok a Marokkói Királyság hatóságainak megküldik a halászati útra vonatkozó halászati jogosítvány iránti kérelmet, amelynek tartalmaznia kell:

a)

az uniós hajó műszaki jellemzőit;

b)

az uniós hajón szolgáló tisztek halászati szakértelmének szintjét;

c)

a halászati út technikai adataira vonatkozó javaslatot (időtartam, halászeszköz, felderítendő térségek stb.);

d)

a finanszírozás módját.

6.

A főosztály szükség esetén párbeszédet szervez a technikai és pénzügyi kérdésekről az uniós hatóságokkal és adott esetben az érintett hajótulajdonosokkal.

7.

A halászati út megkezdése előtt az uniós hajónak meg kell jelennie egy, a Marokkói Királyság hatóságai által kijelölt kikötőben az e melléklet VIII. fejezetének 1. a) és 1. b) pontjában előírt szemlék elvégzése céljából.

8.

A halászati út kezdete előtt a hajótulajdonosok benyújtják az alábbiakat a főosztálynak és az uniós hatóságoknak:

a)

nyilatkozat a már a hajón lévő fogásokról;

b)

az út során használandó halászeszköz műszaki jellemzői; és

c)

arra vonatkozó garancia, hogy betartják a szabályozási követelményeket.

9.

A halászati út során az érintett hajótulajdonosok:

a)

heti jelentést küldenek a főosztálynak és az uniós hatóságoknak a napi és a hálókivetésenkénti fogásokról, és minden esetben megadják a halászati út technikai paramétereit (földrajzi helyzet, mélység, dátum és időpont, fogások és más megjegyzések vagy észrevételek);

b)

VMS-en keresztül jelzik az uniós hajó földrajzi helyzetét, sebességét és haladási irányát;

c)

gondoskodnak arról, hogy a megfigyelőkre vonatkozóan a VII. fejezetben meghatározott rendelkezésekkel összhangban a fedélzeten jelen legyen egy marokkói állampolgárságú vagy a Marokkói Királyság hatóságai által kiválasztott tudományos megfigyelő. Hacsak a Felek másként nem határoznak, az uniós hajó hajó nem köteles kéthavonta egynél több alkalommal visszatérni a kikötőbe;

d)

a Marokkói Királyság hatóságainak kérésére az uniós hajójukat a halászati övezet elhagyása előtt vizsgálatnak vetik alá;

e)

tiszteletben tartják a marokkói halászati jogszabályokat és szabályozásokat. A halászati út során ejtett fogások – a járulékos fogásokat is beleértve – a hajótulajdonos tulajdonában maradnak, feltéve, hogy az megfelel a vegyes bizottság által hozott vonatkozó rendelkezéseknek és a tudományos protokoll rendelkezéseinek.

10.

A főosztály kijelöl egy kapcsolattartó személyt, aki az olyan előre nem látható problémák megoldásáért felelős, amelyek hátráltathatják a halászati út lefolytatását.

IV. FEJEZET

MŰHOLDAS NYOMKÖVETÉS VAGY VMS

A.   ÁLTALÁNOS FOGALMAK

1.

A műholdas nyomkövetésre és helymeghatározásra szolgáló eszközök működésére vonatkozó marokkói szabályozás alkalmazandó azokra az uniós hajókra, amelyek e jegyzőkönyv keretében halászati tevékenységet folytatnak vagy szándékoznak folytatni a halászati övezetben. A lobogó szerint állam biztosítja, hogy a lobogója alatt közlekedő uniós hajók megfeleljenek e szabályozás rendelkezéseinek.

2.

A jelenjegyzőkönyv keretében engedélyezett uniós hajók tevékenységét folyamatosan nyomon kell követni, különösen VMS segítségével. A nyomon követésre vonatkozó egyedi rendelkezéseket a vegyes bizottság állapítja meg.

3.

A jelenjegyzőkönyv alapján műholdas hajómegfigyelés tárgyát képező uniós hajók VMS-rendszerének biztosítania kell, hogy az uniós hajók automatikusan közöljék földrajzi helyzetüket a lobogójuk szerinti állam halászati felügyelő és ellenőrző központjával, amely ezeket az adatokat továbbítja a marokkói halászati felügyelő és ellenőrző központnak.

4.

A lobogó szerint állam és a Marokkói Királyság hatóságai kapcsolattartás céljából kijelölnek egy-egy VMS-felelőst.

a)

a lobogó szerinti és a marokkói halászati felügyelő és ellenőrző központok e jegyzőkönyv alkalmazásának kezdőnapja előtt közlik egymással VMS-felelősük kapcsolattartási adatait (nevek, címek, telefonszámok, fax, e-mail).

b)

a VMS-felelős elérhetőségeinek bármilyen változását haladéktalanul közölni kell.

A kapcsolattartási pontok, amelyek elérhetőségeit e jegyzőkönyv alkalmazásának kezdőnapja előtt kell közölni, megosztják egymással az uniós hajók felszerelésére, adatátviteli protokolljaira vagy a műholdas hajómegfigyeléshez szükséges egyéb funkciókra vonatkozó valamennyi lényeges információt.

B.   A VMS-ADATOK

1.

Amennyiben a halászati megállapodás keretében halászó és a jelen jegyzőkönyv értelmében műhold segítségével nyomon követett uniós hajó belép a halászati övezetbe, a következő helyzetmeghatározási jelentéseket a lobogó szerinti állam halászati felügyelő és ellenőrző központja haladéktalanul eljuttatja a marokkói halászati felügyelő és ellenőrző központnak. Ezeket a jelentéseket az alábbi módokon kell elküldeni:

elektronikus úton, biztonsági protokollal;

legalább kétórás időközönként; és

a 3. függelékben jelzett formátumban.

2.

Az új UN-CEFACT formátumra való átállásig a NAF formátumot kell alkalmazni. A Marokkói Királyság hatóságai a FLUX protokollban meghatározzák az UN-CEFACT formátumra való átálláshoz szükséges időtartamot, figyelembe véve az új formátum és a FLUX protokoll integrálásával kapcsolatos technikai korlátokat. Meghatározzák az új formátum és a FLUX protokoll hatékony használatára való áttérés előtt tervezett tesztidőszakot. Amint a tesztek sikeresen lezárultak, a Felek a lehető leghamarabb, a vegyes bizottságban vagy levélváltás formájában közösen döntenek az alkalmazás időpontjáról.

3.

Minden helyzetmeghatározási jelentésnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

a)

az uniós hajó azonosító jele;

b)

az uniós hajó utolsó mért földrajzi helyzete (földrajzi hosszúság és szélesség) 100 méternél kisebb megengedett eltéréssel, 99 %-os konfidenciaintervallummal;

c)

a földrajzi helyzet feljegyzésének napja és időpontja;

d)

az uniós hajó sebessége és iránya.

4.

A VMS-pozíciók azonosítása az alábbiak szerint történik:

a)

a halászati övezetbe való belépést követően regisztrált első földrajzi helyzetet az „ENT” kóddal kell azonosítani;

b)

minden további földrajzi helyzetet a „POS” kóddal kell azonosítani;

c)

a halászati övezetből való kilépést követően regisztrált első földrajzi helyzetet az „EXI” kóddal kell azonosítani;

d)

a manuálisan továbbított földrajzi helyzeteket a C. szakasz 3. pontjának megfelelően a „MAN” kóddal kell azonosítani.

5.

A lobogó szerinti állam halászati felügyelő és ellenőrző központja biztosítja a helyzetmeghatározási üzenetek automatikus feldolgozását és elektronikus továbbítását. A helyzetmeghatározási üzeneteket biztonságos módon kell rögzíteni, és egy adatbázisban három évig meg kell őket őrizni. Ez az időszak azonban technikai korlátok esetén közös megegyezéssel csökkenthető.

6.

A VMS szoftver- és hardver-összetevőinek az alábbi tulajdonságokkal kell rendelkezniük:

a)

megbízható, nem teszi lehetővé a földrajzi helyzetre vonatkozó adatok bármilyen meghamisítását, továbbá manuálisan nem manipulálható;

b)

a környezeti és éghajlati viszonyoktól függetlenül mindig teljesen automatikus és működőképes.

7.

Tilos áthelyezni, szétkapcsolni, megsemmisíteni, megrongálni vagy működésképtelenné tenni az uniós hajó fedélzetén lévő, adatokat továbbító, a földrajzi helyzet folyamatos megfigyelésére szolgáló, műholdas kommunikációt használó rendszereket, továbbá tilos szándékosan módosítani, torzítani vagy meghamisítani az említett rendszerek által kibocsátott vagy rögzített adatokat.

8.

Az uniós hajók parancsnokai mindig megbizonyosodnak arról, hogy:

a)

az adatokat nem változtatták meg;

b)

a műholdas nyomkövető rendszer berendezéséhez kapcsolódó antennát vagy antennákat nem fedték le,

c)

a műholdas nyomkövető rendszer berendezésének áramellátása nem szakadt meg; és

d)

a VMS berendezést nem távolították el.

9.

Felügyeleti és ellenőrzési célból a Felek megállapodnak abban, hogy szükség esetén és kérésre információt cserélnek az alkalmazott eszközökkel kapcsolatban.

C.   A FEDÉLZETI NYOMKÖVETŐ KÉSZÜLÉKET ÉRINTŐ MŰSZAKI PROBLÉMA VAGY MEGHIBÁSODÁS

1.

Műszaki probléma vagy a uniós hajó fedélzetére telepített, állandó műholdas nyomkövetést biztosító készülék meghibásodása esetén a lobogó szerinti államnak haladéktalanul tájékoztatnia kell a főosztályt és az uniós hatóságokat.

2.

A meghibásodott berendezést a lobogó szerinti állam által a marokkói halászati felügyelő és ellenőrző központnak a meghibásodásról küldött értesítéstől számított tíz munkanapon belül ki kell cserélni. E határidő után az említett uniós hajónak szabályozási intézkedések végrehajtása és javítás céljából vissza kell térnie a Marokkói Királyság hatóságai által kijelölt kikötőbe, vagy el kell hagynia a területet, feltéve, hogy a lobogó szerinti állam a meghibásodott berendezésről szóló vizsgálati jelentést eljuttatja a marokkói halászati felügyelő és ellenőrző központnak és a meghibásodás okait is közli vele.

3.

Amíg a berendezést nem pótolták, az uniós hajó parancsnokának négyóránként elektronikus úton, manuálisan, rádión vagy faxon globális helyzetmeghatározási jelentést küld a lobogó szerinti állam halászati felügyelő és ellenőrző központjának, amely jelentésnek magában kell foglalnia az uniós hajónak a parancsnok által a B. szakaszban előírt feltételek szerint rögzített földrajzi helyzetét.

4.

E manuális üzeneteket a lobogó szerinti állam halászati felügyelő és ellenőrző központja haladéktalanul nyilvántartásba veszi a B. szakasz 5. pontja szerinti adatbázisban, majd a 3. függelékben ismertetett eljárásnak és formátumnak megfelelően haladéktalanul továbbítja azokat a marokkói halászati felügyelő és ellenőrző központnak.

D.   A VMS-ADATOK BE NEM ÉRKEZÉSE A MAROKKÓI HALÁSZATI FELÜGYELŐ ÉS ELLENŐRZŐ KÖZPONTBA

1.

Ha a marokkói halászati felügyelő és ellenőrző központ megállapítja, hogy a lobogó szerinti állam nem közli a B. szakaszban meghatározott információkat, erről haladéktalanul értesíti az uniós hatóságokat és az érintett lobogó szerinti államot.

2.

Az érintett lobogó szerinti állam halászati felügyelő és ellenőrző központja és/vagy a marokkói halászati felügyelő és ellenőrző központ a műszaki megoldás mielőbbi megtalálása érdekében haladéktalanul értesítik egymást a kommunikációban, illetve a helyzetmeghatározási jelentések kézhezvételében beálló bármilyen működési rendellenességről. Az uniós hatóságokat tájékoztatni kell a két halászati felügyelő és ellenőrző központ által talált megoldásról.

3.

A leállás ideje alatt el nem küldött üzeneteket az érintett lobogó szerinti állam halászati felügyelő és ellenőrző központja és a marokkói halászati felügyelő és ellenőrző központ közötti kommunikáció helyreálltával újra el kell küldeni.

4.

A lobogó szerinti állam halászati felügyelő és ellenőrző központja és a marokkói halászati felügyelő és ellenőrző központ e jegyzőkönyv alkalmazásának kezdőnapja előtt kölcsönösen megállapodik azokról az alternatív elektronikus eszközökről, amelyek a halászati felügyelő és ellenőrző központok közötti kommunikációs zavarok esetén VMS-adatok küldésére felhasználhatók, és haladéktalanul tájékoztatják egymást minden ezzel kapcsolatos módosításról.

5.

A marokkói halászati felügyelő és ellenőrző központ és a lobogó szerinti uniós államok halászati felügyelő és ellenőrző központjai közötti kommunikációs zavarok nem befolyásolhatják az uniós hajók szokásos halászati tevékenységét. Ugyanakkor a 4. pontban meghatározott adatküldési módot haladéktalanul alkalmazni kell.

6.

A Marokkói Királyság hatóságai tájékoztatják saját illetékes felügyeleti szolgálataikat annak érdekében, hogy a VMS-adatok küldésének a halászati felügyelő és ellenőrző központok egyikében előálló üzemzavar és a 4. pontban meghatározott adatküldő eszköz meghibásodása miatti elmaradása következtében az uniós hajókat ne tekintsék szabálysértő hajóknak.

E.   A VMS-ADATOK VÉDELME

1.

Az egyik Fél által a másik Féllel a jelen rendelkezéseknek megfelelően közölt felügyeleti adatok kizárólag arra szolgálnak, hogy azokat az e halászati megállapodás keretében halászó uniós flottának a Marokkói Királyság hatóságai által elvégzett nyomon követéshez, ellenőrzéshez és felügyelethez, valamint a Marokkói Kriályság által, a halászat irányításával és fejlesztésével összefüggésben készült kutatási tanulmányok céljára használják.

2.

Ezek az adatok harmadik féllel semmilyen körülmények között és semmilyen indokkal sem közölhetők.

3.

A IV. fejezet rendelkezéseinek értelmezésével és végrehajtásával kapcsolatban felmerült minden vita esetén a Felek a halászati megállapodás 13. cikkében meghatározott vegyes bizottság keretében egyeztetnek, amely a kérdésről határoz.

4.

Szükség esetén a Felek megállapodnak abban, hogy a jelenrendelkezéseket a vegyes bizottság keretében felülvizsgálják.

V. FEJEZET

A FOGÁSOK BEJELENTÉSE

A.   HALÁSZATI NAPLÓ

1.

Az uniós hajó parancsnoka köteles a 4. és az 5. függelékben szereplő mintának megfelelő hajónaplót vezetni, amelyet az említett hajónapló magyarázó megjegyzéseiben szereplő rendelkezések szerint naprakészen kell tartania.

2.

A hajótulajdonos a halászati napló másolatát legkésőbb tizenöt nappal a fogások kirakodását követően köteles eljuttatni illetékes hatóságainak. E hatóságok haladéktalanul továbbítják a másolatokat az uniós hatóságoknak és a főosztálynak. A halászati naplókat akkor is ki kell tölteni és el kell küldeni, ha nem volt fogás.

3.

Az 1. és a 2. pontban meghatározott kötelezettségek hajótulajdonos általi be nem tartása a halászati jogosítvány automatikus felfüggesztését vonja maga után mindaddig, amíg a hajótulajdonos nem teljesíti e kötelezettségeket. Az uniós hatóságokat haladéktalanul tájékoztatni kell minden ilyen döntésről.

B.   NEGYEDÉVES FOGÁSI NYILATKOZATOK

1.

Az uniós hatóságok a 6. és a 7. függelékben szereplő minták felhasználásával minden negyedév vége előtt értesítik a főosztályt az uniós hajók által a megelőző negyedévben kifogott mennyiségekre vonatkozó adatokról.

2.

A közölt adatok havi adatok, amelyek minden uniós hajó esetében és a halászati naplóban meghatározott valamennyi fajnál kategóriánkénti bontásban szerepelnek.

3.

Ezeket az adatokat a főosztály részére a főosztályon használt szoftverekkel kompatibilis elektronikus fájlformátumban is el kell juttatni.

C.   AZ ADATOK MEGBÍZHATÓSÁGA

Az A. és B. szakaszban meghatározott dokumentumokban szereplő információknak a halászatról valós képet kell adniuk, hogy az állományokat érintő változások nyomon követésének egyik alapjául szolgálhassanak.

D.   ELEKTRONIKUS RENDSZERRE VALÓ ÁTTÉRÉS

1.

A bizottsági FLUX hálózatot igénybe vevő UN-CEFACT formátumra való átállásig a fogásokra és nyilatkozatokra vonatkozó adatok elektronikus úton történő küldése (Electronic Reporting System, ERS) a Bizottság által alkalmazott DEH (Data Exchange Highway) segítségével XML EU-ERS 3.1.0 formátumban történik.

2.

A Felek a jelen jegyzőkönyv első hat hónapja során elvégzik az ERS-rendszer működéséhez szükséges vizsgálatokat.

3.

A Felek gondoskodnak e rendszer megvalósításáról, valamint arról, hogy a halászati napló és a fogási nyilatkozat papíralapú változatát ERS-adatokra cseréljék a tesztidőszak végén, amely határidő szükség esetén közös megegyezéssel meghosszabbítható.

4.

Az ERS-rendszer tekintetében a Felek közös megegyezéssel és a műszaki rendelkezéseknek megfelelően azt az adattovábbítási módot és formátumot használják, amelynek meghatározása és részletes szabályai e jegyzőkönyv alkalmazásának kezdőnapja előtt levélváltással kerülnek megállapításra.

E.   MAROKKÓN KÍVÜLI KIRAKODÁS

A hajótulajdonos a jelen jegyzőkönyv keretében ejtett fogások kirakodásáról szóló nyilatkozatokat legkésőbb tizenöt nappal a kirakodást követően köteles benyújtani illetékes hatóságainak. Ugyanezen a határidőn belül eljuttat egy másolatot a küldöttségnek és a Marokkói Királyság hatóságainak e jegyzőkönyv alkalmazásának kezdőnapja előtt levélváltás útján közölt címekre.

E kötelezettségek be nem tartása a halászati jogosítvány automatikus felfüggesztését vonja maga után mindaddig, amíg a hajótulajdonos nem teljesíti e kötelezettségeket. Az uniós hatóságokat haladéktalanul tájékoztatni kell minden ilyen felfüggesztésről.

VI. FEJEZET

MAROKKÓI TENGERÉSZEK FELVÉTELE

1.

A jelen jegyzőkönyv keretében halászati jogosítványban részesülő hajótulajdonos a halászati övezetben folytatott tevékenységének egész idejére marokkói tengerészeket vesz fel a fedélzetre a 2. függelékben szereplő adatlapokon meghatározott rendelkezéseknek megfelelően.

2.

A halászhajójának fedélzetére felveendő tengerészeket a hajótulajdonos választja ki:

a)

vagy a tengerészképző iskolák végzett hallgatóinak a főosztály által az uniós hatóságok részére továbbított hivatalos listájából, amelyet e hatóságok eljuttatnak az érintett lobogó szerinti államoknak. A listát minden év február 1-jén aktualizálják. A hajótulajdonos szabadon választja ki a végzett hallgatók közül azokat a jelölteket, akik a legjobb képességekkel és a legmegfelelőbb tapasztalattal rendelkeznek;

b)

vagy olyan tengerészek közül, akiket a korábbi jegyzőkönyvek keretében már felvettek uniós hajók fedélzetére.

3.

A marokkói tengerészek munkaszerződését – amelynek egy-egy példányát az aláíró felek megkapják – a hajótulajdonosok képviselője (képviselői) és a tengerészek és/vagy a Marokkói Királyság hatóságaival kapcsolatban álló szakszervezeteik, illetve azok képviselői kötik meg. E szerződések biztosítják a tengerészek számára az őket megillető szociális juttatásokat, többek között az életbiztosítást, illetve a betegség- és balesetbiztosítást.

4.

A hajótulajdonos vagy képviselője a szerződés egy példányát a küldöttségen keresztül köteles megküldeni a főosztálynak.

5.

A hajótulajdonos vagy képviselője a küldöttségen keresztül közli a főosztállyal az egyes uniós hajók fedélzetére felvett marokkói tengerészek nevét, és megadja a személyzetben betöltött pozíciójukat.

6.

A küldöttség február 1-jén és augusztus 1-jén közli a főosztállyal az uniós hajókra felvett marokkói tengerészek féléves, uniós hajónkénti jegyzékét, a tengerészek nyilvántartási számával együtt.

7.

A marokkói tengerészek bérét a hajótulajdonosok fizetik. A bér összegét a hajótulajdonosok vagy képviselőik, valamint az érintett marokkói tengerészek vagy képviselőik közös megegyezéssel állapítják meg a halászati jogosítványok kiadása előtt. A marokkói tengerészek javadalmazásának feltételei azonban nem lehetnek rosszabbak a marokkói személyzetre alkalmazandóknál, meg kell felelniük az ILO normáinak, és azoknál semmi esetre sem lehetnek kedvezőtlenebbek.

8.

Ha az uniós hajón alkalmazott egy vagy több tengerész nem jelenik meg a uniós hajó indulására megállapított időpontban, a hajóparancsnok megkezdheti tervezett útját azt követően, hogy a kihajózás szerinti kikötő illetékes hatóságai tájékoztatást kapnak az előírt számú tengerész hiányáról, és megtörténik a személyzeti jegyzék naprakésszé tétele. Az említett hatóságok értesítik erről a főosztályt.

9.

A hajótulajdonos mindent megtesz azért, hogy legkésőbb a következő indulás időpontjáig az előírt számú tengerész szerződjön a halászhajójára.

10.

Ha marokkói tengerészeket a 8. pontban szereplő októl eltérő okból nem vesznek fel, az érintett hajótulajdonosnak legfeljebb három hónapon belül a halászati övezetben halászattal töltött naponként és fel nem vett marokkói tengerészenként 20 EUR átalányösszeget kell fizetnie.

11.

Ezt az összeget – amelyet a marokkói tengerészek képzésére fordítanak – a marokkói Bank Al Maghrib pénzintézetnél nyitott 0018100078000 20110750201 számú bankszámlára kell folyósítani.

12.

A 8. pontban előírt eset kivételével az előírt számú marokkói tengerész felvételének ismételt elmulasztása az uniós hajó tulajdonosa halászati jogosítványának automatikus felfüggesztését vonja maga után mindaddig, amíg a hajótulajdonos e kötelezettséget nem teljesíti. A felfüggesztésről a küldöttséget haladéktalanul tájékoztatni kell.

VII. FEJEZET

A HALÁSZAT MEGFIGYELÉSE

1.

A jelenjegyzőkönyv keretében a halászati övezetben folytatott halászatra engedéllyel rendelkező uniós hajók kötelesek felvenni a Marokkói Királyság hatóságai által kijelölt, „tudományos megfigyelő” státuszú megfigyelőket az alábbiakban meghatározott feltételek szerint. E megfigyelők munkájának eredményei tudományos és/vagy ellenőrzési célokra használhatók fel.

2.

A lefedettség mértékét és a megfigyelés időtartamát kategóriánként a 2. függelékben található adatlapok tartalmazzák.

3.

A kijelölt megfigyelők fedélzetre vételének feltételei a következők:

a)

a főosztály elkészíti azon kijelölt uniós hajók listáját, amelyeknek megfigyelőt kell felvenniük, valamint a hajóra történő felvételre kijelölt megfigyelők jegyzékét. E listákat elkészítésük után el kell juttatni a küldöttségnek.

b)

a főosztály a halászati jogosítvány kiadásakor, de legkésőbb a megfigyelő felvételére kijelölt időpont előtt tizenöt nappal közli az érintett hajótulajdonosokkal az uniós hajó fedélzetére való felvételre kijelölt megfigyelő nevét.

4.

A megfigyelő felvételének módját a hajótulajdonos vagy képviselője és a Marokkói Királyság hatóságai közösen határozzák meg.

5.

Az érintett hajótulajdonos legkésőbb két héttel a fedélzetre vétel tervezett időpontja előtt megadja azt az időpontot és azt a Marokkói Királyság hatóságai által kijelölt kikötőt, amikor, illetve ahol a fedélzetre szállásra sor kerül.

6.

A megfigyelőt a hajótulajdonos által kiválasztott kikötőben veszik fel, és ez a kijelölt uniós hajók listájának bejelentését követően a halászati övezetben tervezett első hajóút elején történik.

7.

Ha a megfigyelőt külföldön veszik fel, a megfigyelő útiköltsége a hajó tulajdonosát terheli. Ha egy uniós hajó, amelynek a fedélzetén megfigyelő tartózkodik, elhagyja a halászati övezetet, intézkedni kell arról, hogy a megfigyelőt a hajótulajdonos költségére a lehető leghamarabb hazaszállítsák.

8.

Amennyiben a megfigyelő utazása a hajótulajdonos által elkövetett kötelezettségmulasztás miatt hiábavalónak bizonyul, az útiköltségeket, valamint a megfigyelő tétlenségének idejére a napidíjat – amelynek összege megegyezik az azonos rangú marokkói nemzeti tisztviselőket megillető napidíjjal – a hajótulajdonos viseli. Ehhez hasonlóan a hajóraszállásban a hajótulajdonos miatt bekövetkező késedelem esetén a megfigyelő napidíját a hajótulajdonos fizeti.

9.

A napidíjakra vonatkozó szabályozás bármely módosítását legkésőbb két hónappal az alkalmazásának megkezdése előtt közölni kell a küldöttséggel.

10.

Ha a megfigyelő a megbeszélt helyen és időben, illetve az ezen időpontot követő tizenkét órán belül nem jelenik meg, a hajótulajdonos automatikusan mentesül a megfigyelő felvételének kötelezettsége alól.

11.

A megfigyelőt a hajó fedélzetén tisztként kell kezelni. A megfigyelő a következő feladatokat látja el:

a)

az uniós hajók halászati tevékenységének megfigyelése;

b)

a halászati műveleteket végző uniós hajók földrajzi helyzetének ellenőrzése;

c)

tudományos programok keretében biológiai minták vételezése;

d)

kimutatás készítése a használt halászeszközökről;

e)

a halászati naplóban szereplő, a halászati övezetben ejtett fogások adatainak ellenőrzése;

f)

a járulékos fogások százalékának ellenőrzése és a visszadobott, forgalomképes halak, rákfélék és lábasfejűek mennyiségének becslése;

g)

a halászati adatok faxon vagy elektronikus úton történő közlése, beleértve az elsődleges és járulékos fogások fedélzeti mennyiségét is.

12.

A hajóparancsnok saját felelősségi körében mindent megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a megfigyelő fizikai biztonságát és kényelmét feladatai végzése közben.

13.

A megfigyelő részére minden, a feladatai ellátásához szükséges eszközt rendelkezésre kell bocsátani. A parancsnok a megfigyelőnek hozzáférést biztosít a feladatai ellátásához szükséges kommunikációs eszközökhöz, az uniós hajó halászati tevékenységeihez közvetlenül kapcsolódó iratokhoz, beleértve különösen a halászati naplót és a navigációs könyvet, valamint az uniós hajó azon részeihez, amelyek a feladatai teljesítésének megkönnyítéséhez szükségesek.

14.

A hajón való tartózkodása alatt a megfigyelő:

a)

minden megfelelő lépést megtesz annak biztosítására, hogy a fedélzetre való felvételének körülményei és a fedélzeten való tartózkodása ne szakítsa félbe vagy akadályozza a halászati tevékenységet,

b)

ügyel az uniós hajó fedélzetén található javak és eszközök épségére, valamint tiszteletben tartja az említett hajó valamennyi dokumentumának bizalmas jellegét.

15.

A megfigyelő a megfigyelési időszak végén, de még az uniós hajó elhagyását megelőzően jelentést készít, amelyet el kell küldeni a Marokkói Királyság hatóságainak, egy másolatot pedig a küldöttségnek. E jelentést a parancsnok jelenlétében írja alá, aki azt kiegészítheti vagy kiegészíttetheti minden általa hasznosnak ítélt észrevétellel, majd ezt követően szintén aláírja a jelentést. A jelentés egy másolatát a megfigyelő kiszállásakor át kell adni az uniós hajó parancsnokának.

16.

A hajótulajdonos saját költségén biztosítja a megfigyelő számára a tiszteket megillető, az uniós hajó lehetőségeihez mért feltételek szerinti elszállásolást és étkeztetést.

17.

A megfigyelő bérét és társadalombiztosítási járulékait a Marokkói Királyság hatóságai fedezik.

18.

A megfigyelőknek az uniós hajón történő tartózkodásából eredő költségek fedezése céljából a hajótulajdonos által fizetendő díjon felül ki kell fizetni továbbá a halászati övezetben tevékenységet gyakorló uniós hajónként 5,5 EU bruttó tonna (BT)/negyedév alapján számított, úgynevezett „megfigyelői költségek” díjat is. E díjak rendezése az e melléklet I. fejezetének E. szakaszában előírt fizetési feltételek szerint történik.

19.

Az 1.-8. pontokban meghatározott kötelezettségek be nem tartása a halászati jogosítvány felfüggesztését vonja maga után mindaddig, amíg a hajótulajdonos nem teljesíti e kötelezettségeket. A felfüggesztésről a küldöttséget haladéktalanul tájékoztatni kell.

VIII. FEJEZET

NYOMON KÖVETÉS ÉS ELLENŐRZÉS

A.   MŰSZAKI SZEMLE

1.

Naptári évenként egy alkalommal, valamint műszaki jellemzőik módosulása vagy a halászati kategóriának a használt halászati eszköztípusok megváltozásával járó megváltoztatására irányuló kérelem nyomán a jelen jegyzőkönyv rendelkezéseinek megfelelő halászati jogosítvánnyal rendelkező uniós hajóknak meg kell jelenniük valamely, a Marokkói Királyság hatóságai által kijelölt kikötőben a hatályos jogszabályok által előírt műszaki szemlék elvégzése céljából. A műszaki szemlét kötelezően az uniós hajó kikötőbe való megérkezését követő negyvennyolc órán belül kell elvégezni.

2.

A műszaki szemle elvégzését követően az uniós hajó parancsnoka részére egy olyan megfelelőségi igazolást állítanak ki, amelynek érvényességi ideje megegyezik a halászati jogosítvány érvényességi idejével, és amelyet automatikusan meghosszabbítanak azon uniós hajók esetében, amelyek az adott naptári év folyamán megújítják jogosítványukat. A maximális érvényességi időtartam azonban nem haladhatja meg az egy évet. Ezt az igazolást mindenkor a hajó fedélzetén kell tartani.

3.

A műszaki szemle célja a hajó műszaki jellemzői és halászeszközei megfelelőségének ellenőrzése, a fedélzetre telepített műholdas nyomkövető és helymeghatározó készülék megfelelő működésének igazolása, valamint annak ellenőrzése, hogy betartják-e a marokkói legénységre vonatkozó rendelkezéseket.

4.

A műszaki szemlékhez kapcsolódó költségeket a hajótulajdonosok fedezik, és azok a marokkói szabályozás által megállapított táblázat szerint kerülnek meghatározásra. A költségek nem haladhatják meg azt az összeget, amelyet azonos szolgáltatásért más hajók általában fizetnek.

5.

Az 1., a 2. és a 3. pontban meghatározott rendelkezések be nem tartása a halászati jogosítvány automatikus felfüggesztését vonja maga után mindaddig, amíg a hajótulajdonos nem teljesíti ezeket a kötelezettségeket. A felfüggesztésről a küldöttséget haladéktalanul tájékoztatni kell.

B.   AZ ÖVEZETBE VALÓ BELÉPÉS ÉS AZ ONNAN VALÓ KILÉPÉS

1.

a jelen jegyzőkönyvnek megfelelő halászati jogosítvánnyal rendelkező uniós hajók a halászati övezetbe való belépésre vagy az abból való kilépésre irányuló szándékukról a be- vagy kilépés előtt legalább hat órával elektronikus úton értesítik a főosztályt, valamint átadják az alábbi információkat:

a)

az üzenet elküldésének napja és órája;

b)

az uniós hajó földrajzi helyzete a IV. fejezet B. szakaszában foglaltak szerint;

c)

a fedélzeten lévő fogás tömege kilogrammban és fajonkénti bontásban megadva, hárombetűs kóddal azonosítva;

d)

az olyan típusú üzenetek, mint a „fogás belépéskor” (COE) és a „fogás kilépéskor” (COX).

2.

Az 1. és a 2. kategóriába tartozó hajók esetében az 1. pontban említett értesítési időszak egy órára csökken.

3.

Ezeket az üzeneteket elsősorban e-mailben vagy faxon kell elküldeni, amelyek adatait e jegyzőkönyv alkalmazásának kezdőnapja előtt levélváltás útján kell közölni.

4.

A 6. kategóriába tartozó uniós hajók esetében a halászati övezet végleges elhagyása a főosztály előzetes engedélyéhez kötött. Ezt az engedélyt az uniós hajó parancsnoka vagy ügynöke által megfogalmazott kérelem kézhezvételét követő huszonnégy órán belül kell kiállítani, kivéve, ha a kérelem a hétvége előtti napon érkezik, ilyenkor az engedélyt a következő hétfőn állítják ki. Ha az engedély iránti kérelmet visszautasítják, a főosztály haladéktalanul értesíti a hajótulajdonost és az uniós hatóságokat a visszautasítás okairól.

5.

Ha egy uniós hajóról megállapítást nyer, hogy a főosztály értesítése nélkül folytat halászati tevékenységet, úgy kell tekinteni, hogy az uniós hajó nem rendelkezik engedéllyel.

6.

A hajótulajdonos a halászati jogosítvány iránti kérelem formanyomtatványán jelzi az uniós hajó telefax- és telefonszámát, valamint a hajóparancsnok elektronikus címét.

C.   ELLENŐRZÉSI ELJÁRÁSOK

1.

A jelen jegyzőkönyv keretében jogosítványhoz jutó uniós hajók parancsnokai lehetővé teszik és megkönnyítik a halászati tevékenységek vizsgálatával és ellenőrzésével megbízott marokkói tisztviselők fedélzetre szállását és munkájának végzését.

2.

Ezek a tisztviselők csak a feladataik elvégzéséhez szükséges ideig maradhatnak a fedélzeten.

3.

Az ellenőr minden vizsgálat vagy ellenőrzés befejezése után vizsgálati jelentést készít, amelyet alá kell írnia az uniós hajó parancsnokának is, aki jogosult észrevételeket fűzni az említett jelentéshez. Az utóbbi részére másolatot kell kiadni.

D.   A HAJÓ ÁTVIZSGÁLÁSA

1.

A főosztály haladéktalanul, de legfeljebb negyvennyolc órán belül értesíti a küldöttséget a halászati övezetben történt valamennyi hajóátvizsgálásról.

2.

Az uniós hatóságoknak egyidejűleg rövid jelentést kell kapniuk azokról a körülményekről és indokokról, amelyek a hajóátvizsgáláshoz vezettek.

3.

A parancsnoknak uniós hajóját a Marokkói Királyság ellenőrzésért felelős hatóságai által kijelölt kikötőbe kell irányítania. A tengeri halászatra vonatkozó marokkói szabályozást megsértő uniós hajót a szabályozási alakiságok teljesítéséig a kikötőben tartják.

E.   A JOGSÉRTÉSRŐL SZÓLÓ JEGYZŐKÖNYV

1.

Miután a Marokkói Királyság ellenőrzésért felelős hatóságai felvették a jogsértést megállapító jegyzőkönyvet, az uniós hajó parancsnokának az említett jegyzőkönyvet alá kell írnia. Ha a hajóparancsnok megtagadja a jegyzőkönyv aláírását vagy bármi akadályoztatja az aláírásban, az említett jegyzőkönyvet ki kell egészíteni egy erre vonatkozó megjegyzéssel.

2.

A jelentés aláírása vagy annak hiánya nem érinti a hajóparancsnoknak a terhére rótt jogsértéssel szembeni védekezésre való jogát, sem a védekezés eszközeit.

F.   A JOGSÉRTÉS RENDEZÉSE

1.

Mielőtt bírósági eljárásra kerülne sor, törekedni kell a megállapított jogsértés peren kívüli eljárással történő rendezésére, összhangban a halászatra irányadó marokkói szabályozással.

A peren kívüli eljárás elfogadására legfeljebb három nappal azután van lehetőség, hogy a hajótulajdonos erre vonatkozó kérelmét kézhez kapta a másik Fél. A kérelem elfogadását egy olyan beszedési nyilatkozattal kell alátámasztani, amely igazolja, hogy a hajótulajdonos az előírt határidőn belül kifizette az összeget. Ha a fizetés az említett határidőn belül történik, akkor a peren kívüli rendezést véglegesnek kell tekinteni, a határidő túllépése esetén azonban a főosztály bírósági úton keres jogorvoslatot.

2.

Peren kívüli eljárás esetén a pénzbírság összegét a marokkói halászati szabályozásnak megfelelően kell megállapítani.

3.

Abban az esetben, ha az ügyet nem lehet peren kívüli eljárás keretében rendezni, és az valamely illetékes igazságszolgáltatási szerv elé utalják, a hajó tulajdonosának a pénzbírságok kifizetésének garantálásához elegendő banki biztosítékot kell letétbe helyeznie a marokkói Bank Al Maghrib pénzintézetnél vezetett számlára, amelynek pontos adatait a jegyzőkönyv alkalmazásának kezdőnapja előtt levélváltás útján kell közölni.

4.

A banki biztosíték a bírósági eljárás végéig visszavonhatatlan. Amennyiben az eljárás elmarasztaló ítélet nélkül zárul, a biztosítékot felszabadítják. Ugyanígy, ha az elmarasztaló ítélet következtében kiszabott bírság összege a letétbe helyezett biztosítéknál kisebb, a Marokkói Királyság hatóságai felszabadítják a fennmaradó összeget.

5.

Az uniós hajó elhagyhatja a kikötőt:

a)

ha a peren kívüli eljárásból eredő kötelezettségeket teljesítették, vagy

b)

ha a bírósági eljárás befejezéséig letétbe helyezték a fenti 3. pontban említett banki biztosítékot, és azt a Marokkói Királyság hatóságai elfogadták.

G.   ÁTRAKÁSI MŰVELETEK

1.

A halászati övezetben tilos a fogások bármilyen, tengeren történő átrakása. Azonban azok a 6. kategóriába tartozó uniós hajók, amelyek a halászati övezetben kívánják átrakni fogásaikat, ezt a műveletet a főosztály által az erre vonatkozóan kiadott engedély beszerzése után a Marokkói Királyság hatóságai által kijelölt kikötőben vagy horgonyzóhelyen végzik el. Ez az átrakás a főosztály és az ellenőrző hatóságok megfigyelőjének vagy képviselőjének a felügyelete alatt történik. E rendelkezés megsértői a hatályos marokkói szabályozás által előírt szankciókkal sújthatók.

2.

E halászhajók tulajdonosainak bármely átrakási művelet előtt legalább hetvenkét órával közölniük kell a főosztállyal a következő információkat:

a)

az átrakási műveletet végző uniós hajók neve,

b)

a szállító teherhajó neve, honossága, lajstromozási száma és hívójele;

c)

az átrakni szándékozott mennyiség tonnában, fajonkénti bontásban;

d)

a fogások rendeltetési helye; és

e)

az átrakás időpontja és napja.

3.

A Marokkói Királyság hatóságai fenntartják maguknak a jogot, hogy az átrakást elutasítják, ha az uniós szállítóhajó a halászati övezetben vagy azon kívül jogellenes, be nem jelentett vagy szabályozatlan halászatot folytat.

4.

Az átrakást a halászati övezetből való kilépésnek kell tekinteni. Az uniós hajóknak tehát el kell juttatniuk a főosztálynak a fogási nyilatkozatokat, és közölniük kell akár a halászat folytatására, akár a halászati övezetből való kilépésre vonatkozó szándékukat.

5.

A jelenjegyzőkönyv rendelkezései alapján engedéllyel rendelkező, a 6. kategóriába tartozó olyan uniós hajó parancsnokának, amely kirakodási vagy átrakási műveletet végez a Marokkói Királyság hatóságai által kijelölt kikötők valamelyikében, a marokkói ellenőrök számára lehetővé kell tennie és meg kell könnyítenie e műveletek ellenőrzését. A kikötőben végzett valamennyi vizsgálat és ellenőrzés végén igazolást kell kiállítani az uniós hajó parancsnoka részére.

H.   A HALÁSZAT KÖZÖS NYOMON KÖVETÉSE

1.

A Felek létrehozzák a kirakodások nyomonkövetési és megfigyelési rendszerét, amelynek célja az ellenőrzés hatékonyságának javítása a jelen jegyzőkönyvben foglalt rendelkezések betartásának biztosítására.

2.

A közös nyomon követés gyakorlati szabályait a Felek illetékes hatóságai közös megállapodással határozzák meg. A Felek ezt követően közös éves nyomonkövetési tervet készítenek.

3.

A Felek kijelölik az adott tervhez tartozó közös nyomon követésben részt vevő képviselőjüket, illetve képviselőiket, aki(k)nek a nevét eljuttatják a másik Félnek. A főosztálynak ezt az értesítést egy hónappal előre meg kell küldenie.

4.

A Marokkói Királyság hatóságainak képviselője megfigyelőként részt vesz a halászati övezetben tevékenykedő uniós hajók kirakodásánál a tagállamok nemzeti ellenőrző szolgálatai által végzett vizsgálatokban.

5.

Elkíséri a nemzeti ellenőrző tisztviselőket a kikötőkben, a hajókon, a rakparton, az első eladási piacokon, a nagybani halkereskedők boltjaiban, a hűtőházakban és a halak első eladása előtti kirakodással és tárolással kapcsolatos helyeken tett látogatásaik során, és hozzáférhet az e vizsgálatok tárgyát képező dokumentumokhoz.

6.

A Marokkói Királyság hatóságainak képviselője jelentést készít és nyújt be az elvégzett ellenőrzésekről. A jelentés másolatát eljuttatja a küldöttségnek. A Marokkói Királyság hatóságai fenntartják maguknak a jogot, hogy szabályozási ellenőrzés céljából felhasználják az említett ellenőrzések során összegyűjtött információkat.

7.

Az uniós hatóságok kérésére az uniós halászati ellenőrök megfigyelőként részt vehetnek azokban a vizsgálatokban, amelyek során a Marokkói Királyság hatóságai ellenőrzik az uniós hajók által a Marokkói Királyság hatóságai által kijelölt kikötőkben végzett kirakodási műveleteket.

IX. FEJEZET

A FOGÁSOK KIRAKODÁSA

A.   AZ ELV

A Felek – annak tudatában, hogy a fokozottabb integráció előmozdítása fontos szerepet játszik halászati ágazataik közös fejlődésében – megállapodnak abban, hogy elfogadják a jelen jegyzőkönyv alapján halászati jogosítvánnyal rendelkező uniós hajók által a halászati övezetben ejtett fogások egy részének a Marokkói Királyság hatóságai által kijelölt kikötőkben történő kirakodására vonatkozó alábbi rendelkezéseket.

B.   FOGALOMMEGHATÁROZÁS

A következő műveletek mindegyike kötelező kirakodásnak tekintendő:

a)

szárazföldön szállítandó friss termékek kirakodása, amely az értékadó kivételével a kikötőben végzett tevékenységhez kapcsolódó összes adót generálja.

b)

fagyasztott termékek kikötőben vagy horgonyzóhelyen történő átrakása vagy a konténerekbe történő kikötői kirakodás.

c)

friss vagy fagyasztott termékeknek egy uniós hajótulajdonos és egy gazdasági szereplő között megkötött szerződés (hajótulajdonos és gyártó közötti szerződés) keretében történő kirakodása.

d)

olyan friss vagy fagyasztott termékek kirakodása, amelyeket nyilvános árverésre bocsátanak halcsarnokban vagy értékesítenek a Comptoir d'agréage du poisson industriel (CAPI) révén.

C.   VÉGREHAJTÁSI SZABÁLYOK

A kötelező kirakodás a jelen jegyzőkönyvhöz csatolt adatlapokban szereplő rendelkezések szerint történik.

D.   PÉNZÜGYI ÖSZTÖNZŐK

Az 5. kategóriába tartozó uniós hajók, a 6. kategóriába tartozó, fagyasztott tengervizet felhasználó uniós halyók (Refrigerated Seawater – RSW) típusú hajók és kerítőhálós hajók, amelyek e jegyzőkönyv rendelkezéseinek megfelelően halászati engedéllyel rendelkeznek, és amelyek az adatlapokon feltüntetett kötelező százalékos arányokat meghaladó mértékben rakodnak ki marokkói kikötőben, a kötelező küszöbérték felett kirakodott minden egyes tonna után 5 %-kal alacsonyabb díjat fizethetnek, feltéve, hogy a kirakodott termékek a halcsarnokon haladnak át, és azokat nem rakodják át és/vagy nem képezik tranzit tárgyát.

A Marokkón kívüli kikötőkben kirakodó hajótulajdonosok a Marokkóban nem kirakodott mennyiségek ellenőrzése céljából kötelesek az értékesítési bizonylatokat benyújtani a főosztálynak.

A vegyes bizottság értékeli az ilyen kirakodások számszerűsített gazdasági és társadalmi hatását, valamint a halászathoz kapcsolódó ágazatokban a marokkói és az uniós magánszektor szereplői között kialakult partnerséget.

E.   A KIRAKODÁSI KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSÉNEK ELMULASZTÁSA ESETÉN ALKALMAZOTT BÍRSÁGOK

Azoknak a kirakodási kötelezettség hatálya alá eső kategóriába tartozó uniós hajóknak, amelyek nem tartják be ezt az erre vonatkozó adatlapok által előírt kötelezettséget, a következő díj befizetésekor a díjon felül 15 %-os bírságot kell fizetniük. A szabálysértés megismétlődése esetén a vegyes bizottság növeli az említett bírságokat.

A kötelező kirakodás elmulasztásáért járó szankciókat az egyes halászati kategóriákra vonatkozó halászati jogosítvány érvényességi ideje alapján kell kiszámítani (ez a 6. kategória esetében havi, az 1. és a 4. kategória esetében negyedéves, az 5. kategória esetében pedig éves időtartamot jelent).

A növelés számítása a következőképpen történik:

az 1–4. kategória esetében: a növelés a negyedévente kifizetett díj összegét érinti (a BT érték függvényében);

az 5. kategória esetében: a növelés az éves díj összegét érinti.

a 6. kategória esetében, amelyre vonatkozóan a díjakat havonta fizetik ki és havi jogosítványokat adnak ki: a növelés a következő díj címén fizetendő összegét érinti, amely megfelel a havi előrejelzés alapján kért, tonnányi fogásban kifejezett kvótának.

Függelékek

1.   

A halászati jogosítvány iránti kérelem

2.   

A halászati adatlapok

3.   

A VMS-üzeneteknek a Marokkói Királysággal való közlése, a helymeghatározási jelentés

4.   

A tonhalhalászatra vonatkozó halászati napló

5.   

A halászati napló (a tonhalhalászhajók kivételével)

6.   

A negyedéves fogási nyilatkozat (ipari célú nyílt vízi halásztot folytató hajók)

7.   

A negyedéves fogási nyilatkozat (ipari célú nyílt vízi halásztot folytató hajóktól elétrő hajók)

1. függelék

Image 6 Szövege kép

2. függelék

1. sz. HALÁSZATI ADATLAP

KERÍTŐHÁLÓS KISÜZEMI HALÁSZAT ÉSZAKON

A hajók engedélyezett száma

22

Engedélyezett halászeszköz

kerítőháló

Megengedett legnagyobb méretek: 500 m × 90 m.

Tilos a lamparahálóval való halászat

Hajótípus

150 BT alatti hajók

Díj

75 EUR/BT/negyedév

Állománygazdálkodási terület

Északi határ: é. sz. 35° 47′ 18″

Déli határ: é. sz. 34° 18′ 00″

A kibővítés egészen az é. sz. 33°25′00″-ig engedélyezett egyszerre 5 hajó számára, amelyek rotációs rendszerben működnek, és tudományos megfigyelés alatt állnak,

valamint

2 tengeri mérföldön túl

Célfajok

Szardínia, szardella és más kis méretű nyílt vízi fajok

Kirakodás a Marokkói Királyság által kijelölt kikötők egyikében

A hajónként és negyedévenként bejelentett fogások 30 %-a

A járulékos fogásokra vonatkozó korlát

Legfeljebb 3 %

Biológiai nyugalmi időszak

Február és március

Megfigyelők

100 BT alatti hajók 1 megfigyelő, akit évente legfeljebb tíz halászati útra vesznek fedélzetre

Legalább 100 BT tonnatartalmú, de 150 BT alatti hajók: 1 megfigyelő, akit legfeljebb minden negyedik halászati útra vesznek fedélzetre

Ha megfigyelő tartózkodik a fedélzeten, a marokkói tengerészek száma ennek megfelelően csökken

Tengerészek felvétele

Hajónként 3 marokkói tengerész

Megjegyzések

Az 5 halászhajó tevékenysége számára déli irányban az é. sz. 33°25′00″-ig biztosított kiterjesztés értékelésére egy egyéves alkalmazási időszak után kerül sor, amelynek során felmérik a nemzeti flottával való esetleges kapcsolatok hatását, valamint az erőforrásra gyakorolt hatást

2. sz. HALÁSZATI ADATLAP

FENÉKHOROGSOROS KISÜZEMI HALÁSZAT ÉSZAKON

A hajók engedélyezett száma

35 hajó, ebből:

32 db., 40 BT alatti hajó

3 db., legalább 40 BT tonnatartalmú, de 150 BT alatti hajó

Engedélyezett halászeszköz

A 40 BT alatti hajók által használt fenékhorogsor: 10 000 horog, 5 fenékhorogsor

A legalább 40 BT tonnatartalmú, de 150 BT alatti hajók által használt fenékhorogsor: 15 000 horog, 8 fenékhorogsor

Hajótípus

40 BT alatti horogsoros hajó

Legalább 40 BT tonnatartalmú, de 150 BT alatti fenékhorogsoros hajó

Díj

67 EUR/BT/negyedév

Állománygazdálkodási terület

Északi határ: é. sz. 35° 47′ 18″

Déli határ: é. sz. 34° 18′ 00″

A kibővítés egészen az é. sz. 33°25′00″-ig engedélyezett egyszerre 4 hajó számára, amelyek rotációs rendszerben működnek, és tudományos megfigyelés alatt állnak,

valamint

6 tengeri mérföldön túl

Célfajok

Tengerfenéki halak

Kirakodás a Marokkói Királyság által kijelölt kikötők egyikében

Választható

A járulékos fogásokra vonatkozó korlát

0 % kardhal és a felszínközeli vizekben élő cápa

Biológiai nyugalmi időszak

Március 15-től május 15-ig

Megfigyelők

100 BT alatti hajók 1 megfigyelő, akit évente legfeljebb tíz halászati útra vesznek fedélzetre

Legalább 100 BT tonnatartalmú, de 150 BT alatti hajók: 1 megfigyelő, akit a negyedévente engedélyezett hajók legfeljebb 25 %-ára kell felvenni, vagy hajónként minden 4. útra kell fedélzetre venni

Ha megfigyelő tartózkodik a fedélzeten, a marokkói tengerészek száma ennek megfelelően csökken.

Tengerészek felvétele

100 BT alatti hajók önkéntes

Legalább 100 BT tonnatartalmú, de 150 BT alatti hajók: Hajónként 1 marokkói tengerész

Megjegyzések

Az 4 halászhajó tevékenysége számára déli irányban az é. sz. 33°25′00″-ig biztosított kiterjesztés értékelésére egy egyéves alkalmazási időszak után kerül sor, amelynek során felmérik a nemzeti flottával való esetleges kapcsolatok hatását, valamint az erőforrásra gyakorolt hatást

3. sz. HALÁSZATI ADATLAP

HORGÁSZBOTOS KISÜZEMI HALÁSZAT DÉLEN

A hajók engedélyezett száma

Legfeljebb 10 hajó

Engedélyezett halászeszköz

Horgászbot

Élő csali fogásához 8 mm szembőségű kerítőháló

Hajótípus

A teljes kapacitás minden kategória tekintetében legfeljebb 800 BT

150 BT alatti pergetett horogsoros hajó

150 BT alatti horgászbotos hajó

Díj

67 EUR/BT/negyedév

Állománygazdálkodási terület

Északi határ: é. sz. 35°40′00″

Déli határ: é. sz. 20°46′13″

valamint

3 tengeri mérföldön túl

Célfajok

Tengeri durbincsfélék, édesajkú hal

Kirakodás a Marokkói Királyság által kijelölt kikötők egyikében

Választható

A járulékos fogásokra vonatkozó korlát

0 % lábasfejűek és rákfélék

5 % egyéb tengerfenéki fajok

Biológiai nyugalmi időszak

Megfigyelők

100 BT alatti hajók 1 megfigyelő, akit évente legfeljebb tíz halászati útra vesznek fedélzetre

Legalább 100 BT tonnatartalmú, de 150 BT alatti hajók: 1 megfigyelő, akit a negyedévente engedélyezett hajók legfeljebb 25 %-ára kell felvenni, vagy hajónként minden 4. útra kell fedélzetre venni

Tengerészek felvétele

Hajónként 2 marokkói tengerész

Megjegyzések

A tudományos célú halászati út végén a vegyes bizottság megvizsgálja annak lehetőségét, hogy a varsás halászatot felvegye ebbe a kategóriába

4. sz. HALÁSZATI ADATLAP

FENÉKVONÓHÁLÓS ÉS FENÉKHOROGSOROS HALÁSZAT DÉLEN

A hajók engedélyezett száma

16 hajó, ebből:

legfeljebb 5 vonóhálós halászhajó

11 horogsoros hajó

Engedélyezett halászeszköz

Fenékvonóháló: legkisebb engedélyezett szembőség: 70 mm

a zsákvég megkettőzése tilos

a zsákvéget alkotó fonal megkettőzése tilos

Fenékhorogsor: legfeljebb 20 000 horog

Hajótípus

A teljes kapacitás ez e kategóriában engedélyezett vonóhálós hajók tekintetében legfeljebb 3 000 BT

legfeljebb 750 BT tonnatartalmú vonóhálós halászhajó

legalább 150 BT tonnatartalmú horogsoros hajó

Díj

60 EUR/BT/negyedév

Állománygazdálkodási terület

Északi határ: é. sz. 29°00′00″

Déli határ: é. sz. 20°46′13″

A vonóhálós hajók esetében a 200 m-es mélységvonalon túl, vagy

A horogsoros hajók esetében 12 tengeri mérföldön túl

Célfajok

Fekete tőkehal, abroncshal, közönséges villás makréla/bonitó és más tengerfenéki halfajok

Kirakodás a Marokkói Királyság által kijelölt kikötők egyikében

A hajónként és negyedévenként bejelentett fogások 30 %-a

A járulékos fogásokra vonatkozó korlát

5 % tengerfenéki cápa

Biológiai nyugalmi időszak

Területi és időbeli tilalmak

április–május

október–december

Megfigyelők

100 BT alatti hajók: egy megfigyelő, akit évente legfeljebb tíz halászati útra vesznek fedélzetre

Legalább 100 BT tonnatartalmú hajók: egy megfigyelő, akit a megállapodás első és második évében negyedévente engedélyezett hajók legfeljebb 25 %-ának, a megállapodás harmadik és negyedik évében 40 %-ának vagy a megállapodás első és második évében 4 halászati útból 1-re, a megállapodás harmadik és negyedik évében pedig 5 halászati útból 1-re vesznek fedélzetre.

Tengerészek felvétele

Vonóhálós hajók: Hajónként 8 marokkói tengerész

Horogsoros hajók: Hajónként 4 marokkói tengerész

Megjegyzések

5. sz. HALÁSZATI ADATLAP

HORGÁSZBOTOS VAGY PERGETETT HOROGSOROS TONHALHALÁSZAT

A hajók engedélyezett száma

27

Engedélyezett halászeszköz

Horgászbot és pergetett horogsor

Élő csali fogásához 8 mm szembőségű kerítőháló

Hajótípus

Horgászbotos hajók és pergetett horogsoros hajók

Díj

35 EUR/t halfogás

Előleg

Az éves jogosítvány iránti kérelmek benyújtásakor 7 000 EUR összegű átalányelőleget kell fizetni

Állománygazdálkodási terület

Északi határ: é. sz. 35° 47′ 18″

Déli határ: é. sz. 20°46′13″

és

3 tengeri mérföldön túl, kivéve az é. sz. 33°30′00″, ny. h. 7°35′00″ és az é. sz. 35°48′00″, ny. h. 6°20′00″ pontokat összekötő vonaltól keletre elhelyezkedő védelmi körzetet.

Élő csali fogásához 3 tengeri mérföldön túl

Célfajok

Tonhalfélék

Kirakodás a Marokkói Királyság által kijelölt kikötők egyikében

A bejelentett fogások 25 %-át lehetőség szerint csíkoshasú tonhal (Katsuwonus pelamis), bonitó (Sarda sarda) és tonmakréla (Auxis thazard) alkossa.

A járulékos fogásokra vonatkozó korlát

Az ICCAT ajánlása szerint

Biológiai nyugalmi időszak

Az ICCAT ajánlása szerint

Megfigyelők

Az ICCAT ajánlása szerint

Tengerészek felvétele

Hajónként 3 marokkói tengerész

Megjegyzések

6. sz. HALÁSZATI ADATLAP

NYÍLT VÍZI VAGY FÉLIG NYÍLT VÍZI VONÓHÁLÓVAL ÉS ERSZÉNYES KERÍTŐHÁLÓVAL FOLYTATOTT, IPARI CÉLÚ NYÍLT VÍZI HALÁSZAT

A hajók engedélyezett száma

18 hajó, ebből:

10 db., legalább 3 000 BT tonnatartalmú, de 7 765 BT alatti hajó

4 db., legalább 150 BT tonnatartalmú, de 3 000 BT alatti hajó

4 db., 150 BT alatti hajó

Kiosztott kvóta

Éves fogási korlát:

85 000 tonna az első évben,

90 000 tonna a második évben,

100 000 tonna a harmadik és negyedik évben,

a teljes flottára alkalmazandó

Havi felső határ:

januárban és februárban 0 t/hónap a jegyzőkönyv teljes időtartama alatt

márciusban 7 420 t/hónap (első év)

márciusban 7 791 t/hónap (második év)

márciusban 8 414 t/hónap (harmadik és negyedik év)

áprilistól júniusig 10 600 t/hónap (első év)

áprilistól júniusig 11 130 t/hónap (második év)

áprilistól júniusig 12 020 t/hónap (harmadik és negyedik év)

júliusban 15 900 t/hónap (első év)

júliusban 16 695 t/hónap (második év)

júliusban 18 031 t/hónap (harmadik és negyedik év)

augusztustól októberig 18 020 t/hónap (első év)

augusztustól októberig 18 921 t/hónap (második év)

áprilistól októberig 20 435 t/hónap (harmadik és negyedik év)

novemberben 13 780 t/hónap (első év)

novemberben 14 469 t/hónap (második év)

novemberben 15 627 t/hónap (harmadik és negyedik év)

decemberben 10 600 t/hónap (első év)

decemberben 11 130 t/hónap (második év)

decemberben 12 020 t/hónap (harmadik és negyedik év)

A Dakhla kikötőjében kirakodó, fagyasztóval nem rendelkező hajók (vonóhálós hajók és kerítőhálós hajók) április és június között halászati utanként legfeljebb 200 tonnát, július és december között pedig halászati utanként legfeljebb 250 tonnát foghatnak ki

Engedélyezett halászeszköz

Nyílt vízi vagy félig nyílt vízi vonóháló:

 

A nyílt vízi vagy félig nyílt vízi vonóháló szembősége kifeszített állapotban legalább 40 mm

 

A nyílt vízi vagy félig nyílt vízi vonóháló zsákvége megerősíthető egy legalább 400 mm szembőségű léhéssel és legalább 1,5 méteres közökkel elhelyezett szorítókötelekkel, kivéve a háló hátsó részén lévő szorítókötelet, amely nem helyezhető el a zsákvég nyílásától számított 2 méteren belül

 

A zsákvég bármely más eszközzel való megerősítése vagy megkettőzése tilos, és a vonóhálóval az engedélyezett kis méretű nyílt vízi fajokon kívül semmilyen esetben nem halászhatók más fajok

Erszényes kerítőháló kis méretű nyílt vízi fajok halászatához:

Megengedett legnagyobb méretek: 1 000 m × 140 m

Hajótípus

Ipari célú halászatot folytató, fagyasztóval felszerelt nyílt vízi vonóhálós hajó

Ipari célú halászatot folytató, fagyasztóval nem rendelkező nyílt vízi vonóhálós hajó

Kis méretű nyílt vízi fajokra halászó, fagyasztóval nem rendelkező kerítőhálós hajó

Díj

Fagyasztóval felszerelt ipari célú nyílt vízi vonóhálós halászhajók esetében:

110 EUR/t, amely havonta előre fizetendő

Fagyasztóval nem rendelkező, nyílt vízi vonóhálós és kerítőhálós halászhajók esetében:

55 EUR/t, amely havonta előre fizetendő

Az engedélyezett fogások túllépése esetén a díj megnövelése a 3-as tényezővel

Állománygazdálkodási terület

Északi határ: é. sz. 26°07′00″

Déli határ: é. sz. 20°46′13″

Fagyasztóval felszerelt vonóhálós hajók esetében 15 tengeri mérföldön túl

Fagyasztóval nem rendelkező vonóhálós és kerítőhálós hajók esetében 12 tengeri mérföldön túl

Célfajok

Szardínia, szardinellafélék, makrélafélék, fattyúmakrélák és szardella:

fattyúmakrélák/makrélafélék/szardella: 58 %

szardínia/szardinellafélék: 40 %

Az áprilistól júniusig tartó időszakban a fattyúmakrélák és a makrélafélék aránya nem haladhatja meg a teljes havi fogás 15 %-át

Kirakodás a Marokkói Királyság által kijelölt kikötők egyikében

A bejelentett fogások 25 %-a

A járulékos fogásokra vonatkozó korlát

A járulékosan kifogott fajok legfeljebb 2 %-a

A járulékos fogásokban engedélyezett fajok listáját a kis méretű nyílt vízi halfajoknak az Atlanti-óceán déli részén történő halászatára vonatkozó marokkói szabályozás határozza meg

Biológiai nyugalmi időszak

Az engedéllyel rendelkező halászhajóknak minden, a főosztály által megállapított biológiai nyugalmi időszakot tiszteletben kell tartaniuk az engedélyezett halászati övezetben, és ott minden halászati tevékenységet be kell szüntetniük

Megfigyelők

Hajónként egy tudományos megfigyelőt kell a fedélzetre venni abban az időszakban, amikor a hajók az állománygazdálkodási területen tevékenykednek

Tengerészek felvétele

A 150 BT alatti hajók: 2 marokkói tengerész

A 150 és 1 500 BT közötti hajók: 4 marokkói tengerész

Az 1 500 és 5 000 BT közötti hajók: 10 marokkói tengerész

Az 5 000 és 7 765 BT közötti hajók: 16 marokkói tengerész

Megjegyzések

A fogások hallisztté és/vagy halolajjá való feldolgozása szigorúan tilos. A megromlott vagy sérült halak, valamint a fogás kezeléséből eredő hulladékok azonban feldolgozhatók hallisztté és/vagy halolajjá, az összes engedélyezett fogás maximális 5 %-os küszöbének átlépése nélkül

3. függelék

A VMS-ÜZENETEKNEK A MAROKKÓI KIRÁLYSÁGGAL VALÓ KÖZLÉSE,

A HELYZETMEGHATÁROZÁSI JELENTÉS

A NAF formátumban elküldött helyzetmeghatározási jelentésekben kötelezően megadandó adatok

Adat

Kód

Kötelező (K)/nem kötelező (N)

Tartalom

Adatközlés kezdete

SR

K

Rendszeradat – az adatrögzítés kezdetét jelzi

Címzett

AD

K

Az üzenetre vonatkozó adat – a címzett hárombetűs ISO-országkódja (ISO-3166)

Küldő

FR

K

Az üzenetre vonatkozó adat – a küldő hárombetűs ISO-országkódja (ISO-3166)

Lobogó szerinti állam

FS

K

Az üzenetre vonatkozó adat – a lobogó szerinti ország hárombetűs ISO-kódja (ISO-3166)

Üzenet típusa

TM

K

Az üzenetre vonatkozó adat – az üzenet típusa (ENT, POS, EXI, MAN)

Rádióhívójel (IRCS)

RC

K

A hajóra vonatkozó adat – a hajó nemzetközi rádióhívójele (IRCS)

A szerződő fél belső referenciaszáma

IR

K

A hajóra vonatkozó adat – a szerződő fél egyedi száma: hárombetűs ISO-kód (ISO-3166), amelyet egy szám követ

Külső lajstromozási szám

XR

K

A hajóra vonatkozó adat – a hajó oldalán feltüntetett szám (ISO 8859.1)

Földrajzi szélesség

LT

K

A hajó földrajzi helyzetére vonatkozó adat – a hajó helyzete fokban és tizedfokban megadva: É/D FF,fff (WGS-84)

Földrajzi hosszúság

LG

K

A hajó földrajzi helyzetére vonatkozó adat – a hajó helyzete fokban és tizedfokban megadva: K/NY FF,fff (WGS-84)

Irány

CO

K

A hajó iránya 360°-os skálán

Sebesség

SP

K

A hajó csomóban mért sebessége szorozva tízzel

Dátum

DA

K

A hajó földrajzi helyzetére vonatkozó adat – a helyzet rögzítésének UTC szerinti dátuma (ÉÉÉÉ-HH-NN)

Időpont

TI

K

A hajó földrajzi helyzetére vonatkozó adat – a helyzet rögzítésének UTC szerinti időpontja (ÓÓPP)

Adatközlés vége

ER

K

Rendszeradat, amely az adatrögzítés végét jelzi

A küldés során az alábbi információkat szükséges megadni ahhoz, hogy a marokkói halászati felügyelő és ellenőrző központ azonosítani tudja az információt kibocsátó halászati felügyelő és ellenőrző központot:

 

a halászati felügyelő és ellenőrző központ szerverének IP-címe és/vagy DNS-referenciaadatok

 

z SSL-tanúsítvány (igazoló hatóságok teljes lánca).

Az adatokat tartalmazó üzenet a következőképpen épül fel:

a használt karaktereknek meg kell felelniük az ISO 8859.1 szabványnak

a kettős perjel (//) és az „SR” betűkód jelzi az üzenet kezdetét

minden egyes adatot a kódjával kell jelölni, és kettős perjellel (//) kell elválasztani a többi adattól

egy perjel (/) választja el a kódot és az adatot

az „ER” betűkód és kettős perjel (//) jelzi az üzenet végét.

Az UN CEFACT formátumban küldött helyzetmeghatározási jelentések kötelező adatai:

Adat

Kötelező (K)/nem kötelező (N)

Megjegyzések

Címzett

K

Az üzenetre vonatkozó adat – Címzett. Hárombetűs ISO-országkód (ISO-3166).

Megjegyzés: A FLUX TL keretének része

Küldő

K

Az üzenetre vonatkozó adat – Küldő. Hárombetűs ISO-országkód (ISO-3166)

Az üzenet egyedi azonosítója

K

Az IETF által meghatározott 4122-es számú RFC szerinti UUID

Az üzenet létrehozásának dátuma és időpontja

K

Az üzenet létrehozásának UTC szerinti dátuma és időpontja az ISO 8601 szabványnak megfelelően, ÉÉÉÉ-HH-NN-óó:pp:mm formátumban megadva

Lobogó szerinti állam

K

Az üzenetre vonatkozó adat – a lobogó szerinti ország hárombetűs ISO-kódja (ISO-3166)

Üzenet típusa

K

Az üzenetre vonatkozó adat – az üzenet típusa (ENTRY, POS, EXIT, MANUAL)

Rádióhívójel

K

A hajóra vonatkozó adat – a hajó nemzetközi rádióhívójele (IRCS)

A szerződő fél belső referenciaszáma

K

A hajóra vonatkozó adat – a szerződő fél egyedi száma: hárombetűs ISO-országkód (ISO-3166), amelyet egy szám követ

Külső lajstromozási szám

K

A hajóra vonatkozó adat – a hajó oldalán feltüntetett szám (ISO 8859.1)

Földrajzi szélesség

K

A hajó földrajzi helyzetére vonatkozó adat – a hajó helyzete fokban és tizedfokban megadva: +/– FFF, fff (WGS-84)

Pozitív koordináták az egyenlítőtől északra lévő pozíciókhoz; negatív koordináták az egyenlítőtől délre lévő pozíciókhoz

Földrajzi hosszúság

K

A hajó földrajzi helyzetére vonatkozó adat – a hajó helyzete fokban és tizedfokban megadva: +/– FFF, fff (WGS-84)

Pozitív koordináták a greenwichi hosszúsági körtől keletre eső területhez; negatív koordináták a greenwichi hosszúsági körtől nyugatra eső területhez

Irány

K

A hajó iránya 360°-os skálán

Sebesség

K

A hajó sebessége tizedcsomóban megadva

Dátum és időpont

K

A hajó földrajzi helyzetére vonatkozó adat – a helyzet rögzítésének UTC szerinti dátuma és időpontja (ÉÉÉÉ-HH-NN) (ÓÓPP)

Az UN/CEFACT formátumú adatok továbbítása az Európai Bizottság által a jegyzőkönyv alkalmazásának kezdőnapja előtt kiadott végrehajtási dokumentumban meghatározott módon történik.

4. függelék

Image 7 Szövege kép

5. függelék

Image 8 Szövege kép

6. függelék

Image 9 Szövege kép

7. függelék

Image 10 Szövege kép

Az Európai Unió és a Marokkói Királyság közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodást kísérő

LEVÉLVÁLTÁS

az Európai Unió és Marokkói Királyság között

A.   Az Unió levele

Tisztelt Uram/Asszonyom!

Ezúton szeretnék hivatkozni az Európai Unió és a Marokkói Királyság közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodásra (a továbbiakban: a halászati megállapodás) és annak egyes rendelkezéseire.

A tárgyalások végén az Európai Unió és a Marokkói Királyság megállapodott a következőkben:

1.

Nyugat-Szahara kérdését illetően a Felek újólag megerősítik, hogy támogatják az ENSZ-folyamatot és a főtitkár arra irányuló erőfeszítéseit, hogy az ügyben Egyesült Nemzetek Alapokmányában foglalt elveknek és célkitűzéseknek megfelelően, valamint a Biztonsági Tanács határozatai alapján végleges politikai megoldás szülessen.

2.

A halászati megállapodás megkötése nem sérti a Felek álláspontjait:

az Európai Unió esetében azt az álláspontot, amely szerint a halászati megállapodásban szereplő, marokkói jogszabályokra és szabályozásokra történő hivatkozások nem befolyásolják az önkormányzattal nem rendelkező nyugat-szaharai terület – amelynek szomszédos vizei a halászati megállapodás 1. cikkének h) pontjában meghatározott halászati övezet részét képezik –, jogállásával és az említett terület önrendelkezési jogával kapcsolatban kialakított uniós álláspontot,

a Marokkói Királyság esetében azt az álláspontot, amely szerint a szaharai térség a nemzeti terület szerves részét képezi, így a térség felett – az ország többi területéhez hasonlóan – a Marokkói Királyság teljes mértékben gyakorolja szuverén jogait. A Marokkói Királyság úgy véli, hogy e regionális vitát mindenképpen az autonómiára irányuló marokkói kezdeményezés alapján kell megoldani.

Lekötelezne, ha megerősítené azt, hogy kormánya egyetért-e a fentiekkel.

Kérem, Uram/Asszonyom, fogadja megkülönböztetett nagyrabecsülésem kifejezését.

Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Sastavljeno u Bruxellesu

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Magħmul fi Brussell,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

Întocmit la Bruxelles,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Image 11

Image 12

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image 13

Image 14

B.   A Marokkói Királyság levele

Tisztelt Uram/Asszonyom!

Megtiszteltetés számomra, hogy igazolhatom mai levelének kézhezvételét, amely a következőképpen szól:

„Tisztelt Uram/Asszonyom!

Ezúton szeretnék hivatkozni az Európai Unió és a Marokkói Királyság közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodásra (a továbbiakban: a halászati megállapodás) és annak egyes rendelkezéseire.

A tárgyalások végén az Európai Unió és a Marokkói Királyság megállapodott a következőkben:

1.

Nyugat-Szahara kérdését illetően a Felek újólag megerősítik, hogy támogatják az ENSZ-folyamatot és a főtitkár arra irányuló erőfeszítéseit, hogy az ügyben Egyesült Nemzetek Alapokmányában foglalt elveknek és célkitűzéseknek megfelelően és a Biztonsági Tanács határozatai alapján végleges politikai megoldás szülessen.

2.

A halászati megállapodás megkötése nem sérti a Felek álláspontjait:

az Európai Unió esetében azt az álláspontot, amely szerint a halászati megállapodásban szereplő, marokkói jogszabályokra és szabályozásokra történő hivatkozások nem befolyásolják az önkormányzattal nem rendelkező nyugat-szaharai terület (amelynek szomszédos vizei a halászati megállapodás 1. cikkének h) pontjában meghatározott halászati övezet részét képezik) jogállásával és az említett terület önrendelkezési jogával kapcsolatban kialakított uniós álláspontot,

a Marokkói Királyság esetében a szaharai térség a nemzeti terület szerves részét képezi, így a térség felett – az ország többi területéhez hasonlóan – a Marokkói Királyság teljes mértékben gyakorolja szuverén jogait. A Marokkói Királyság úgy véli, hogy e regionális vitát mindenképpen az autonómiára irányuló marokkói kezdeményezés alapján kell megoldani.

Lekötelezne, ha megerősítené azt, hogy kormánya egyetért-e a fentiekkel.

Kérem, Uram/Asszonyom, fogadja megkülönböztetett nagyrabecsülésem kifejezését.”

Van szerencsém megerősíteni azt, hogy kormányom egyetért az Ön levelében foglaltakkal.

Kérem, Uram/Asszonyom, fogadja megkülönböztetett nagyrabecsülésem kifejezését.

Image 15

Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Sastavljeno u Bruxellesu

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Magħmul fi Brussell,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

Întocmit la Bruxelles,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Image 16

Image 17

За Кралство Мароко

Por el Reino de Marruecos

Za Marocké království

For Kongeriget Marokko

Für das Königreich Marokko

Maroko Kuningriigi nimel

Για το Βασίλειο του Μαρόκου

For the Kingdom of Morocco

Pour le Royaume du Maroc

Za Kraljevinu Maroko

Per il Regno del Marocco

Marokas Karalistes vārdā –

Maroko Karalystés vardu

A Marokkói Királyság részéről

Għar-Renju tal-Marokk

Voor het Koninkrijk Marokko

W imieniu Królestwa Marokańskiego

Pelo Reino de Marrocos

Pentru Regatul Maroc

Za Marocké kráľovstvo

Za Kraljevino Maroko

Marokon kuningaskunnan puolesta

För Konungariket Marocko

Image 18


RENDELETEK

20.3.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 77/56


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/442 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2018. december 12.)

az (EU) 2017/587 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az uralkodó piaci feltételeket tükröző árakra vonatkozó követelmény pontosítása, valamint egyes rendelkezések frissítése és helyesbítése céljából történő módosításáról és helyesbítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a pénzügyi eszközök piacairól és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2014. május 15-i 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 4. cikke (6) bekezdésére, 14. cikke (7) bekezdésére, 22. cikke (4) bekezdésére és 23. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2017/587 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (2) meghatározza a részvényekkel, letéti igazolásokkal, tőzsdén kereskedett alapokkal, certifikátokkal és más, hasonló pénzügyi eszközökkel kapcsolatos, kereskedési helyszínekre és rendszeres internalizálókra vonatkozó átláthatósági követelményeket. Az (EU) 2017/587 felhatalmazáson alapuló rendelet meghatározza mindenekelőtt, hogy a rendszeres internalizálók által jegyzett árak tükrözik az uralkodó piaci feltételeket a 600/2014/EU rendelet 14. cikkének (3) bekezdésében előírtaknak megfelelően, ha azok az árak – a közzététel időpontjában – megközelítik az adott pénzügyi eszközre vonatkozó, megegyező nagyságrendű jegyzéseket a szóban forgó pénzügyi eszköznek a likviditás szempontjából legrelevánsabb piacán. A rendszeres internalizálók ezért adhatnak olyan árjegyzést, amelyre nem vonatkozik a kereskedési helyszínek által betartandó minimális árnövekmény (árlépésköz).

(2)

Az a lehetőség, hogy a rendszeres internalizálók az árjegyzés során a kereskedési helyszínek számára rendelkezésre álló árlépésközöknél kisebb árnövekményt használnak, csekély mértékben kedvezőbb árakat eredményezhet a befektetők számára. Az említett árjegyzések ugyanakkor veszélyeztetik a rendelkezésre álló likviditás általános minőségét, a pénzügyi eszközök hatékony értékelését és árazását, valamint az egyenlő versenyfeltételeket a kereskedési helyszínek és a rendszeres internalizálók között. Ez azon részvények és letéti igazolások esetében a legjelentősebb, amelyekre más pénzügyi eszközökhöz képest szélesebb árlépésközök vonatkoznak.

(3)

A hatékony árképzést, a rendelkezésre álló likviditás általános minőségét, valamint a részvények és letéti igazolások hatékony értékelését biztosítandó, a rendszeres internalizálók szóban forgó eszközökre vonatkozó árjegyzését csak akkor lehet úgy tekinteni, hogy az tükrözi az uralkodó piaci feltételeket, ha ezek az árak megfelelnek a kereskedési helyszínek által közzétett árakra alkalmazandó árlépésközöknek megfelelő minimális árnövekményeknek.

(4)

Az (EU) 2016/1033 európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) kivonja az értékpapír-finanszírozási ügyleteket a kereskedési helyszínekre és a rendszeres internalizálókra vonatkozó átláthatósági rendelkezések hatálya alól. Következésképpen az (EU) 2017/587 felhatalmazáson alapuló rendeletből törölni kell az értékpapír-finanszírozási ügyletekre vonatkozó hivatkozásokat.

(5)

Ezért az (EU) 2017/587 felhatalmazáson alapuló rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

Az (EU) 2017/587 felhatalmazáson alapuló rendelet bizonyos előírásai eltérnek a rendelet alapját jelentő szabályozástechnikai standardtervezetektől (4). Amennyiben ezek az eltérések az említett előírások tartalmát érintő hibák, azokat helyesbíteni kell.

(7)

Ez a rendelet az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA) által a Bizottsághoz benyújtott szabályozástechnikai standardtervezeten alapul.

(8)

Az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (5) 37. cikkének megfelelően az ESMA nyilvános konzultációt folytatott az e rendelet alapját képező szabályozástechnikai standardtervezetekről, elemezte az ezekkel összefüggésben felmerülő, esetleges költségeket és hasznot, és kikérte az Értékpapírpiaci Érdekképviseleti Csoport véleményét,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2017/587 felhatalmazáson alapuló rendelet módosítása

Az (EU) 2017/587 felhatalmazáson alapuló rendelet a következőképpen módosul:

(1)

A 2. cikk h) pontját el kell hagyni;

(2)

a 6. cikk h) pontját el kell hagyni;

(3)

a 10. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„10. cikk

Az uralkodó piaci feltételeket tükröző árak

(A 600/2014/EU rendelet 14. cikkének (3) bekezdése)

A rendszeres internalizáló által közölt árakat akkor kell úgy tekinteni, hogy tükrözik az uralkodó piaci feltételeket, ha azok az árak – a közzététel időpontjában – megközelítik az adott pénzügyi eszközre vonatkozó, megegyező nagyságrendű jegyzéseket a szóban forgó pénzügyi eszköznek – a 4. cikkben foglalt meghatározás szerint – a likviditás szempontjából legrelevánsabb piacán.

A rendszeres internalizáló által a részvényekre és letéti igazolásokra vonatkozóan közölt árakat azonban csak akkor kell úgy tekinteni, hogy tükrözik az uralkodó piaci feltételeket, ha azok az árak megfelelnek az e cikk első bekezdésében meghatározott követelményeknek és betartják az (EU) 2017/588 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 2. cikkében meghatározott árlépésközöknek megfelelő minimális árnövekményeket (*1).

(*1)  A Bizottság (EU) 2017/588 felhatalmazáson alapuló rendelete (2016. július 14.) a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a részvényekre, letéti igazolásokra és a tőzsdei kereskedésben részt vevő alapokra vonatkozó árlépésköz-rendszereket meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 87., 2017.3.31., 411. o.).”"

2. cikk

Az (EU) 2017/587 felhatalmazáson alapuló rendelet helyesbítései

Az (EU) 2017/587 felhatalmazáson alapuló rendeletet a következőképpen kell helyesbíteni:

1.

a 2. cikk b) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„b)

az ügylet olyan portfólióalapú kereskedés része, amely legalább öt különböző részvényt foglal magában.”;

2.

a 3. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   Az (1) bekezdésben említett átláthatósági követelményeket – a 600/2014/EU rendelet 3. cikke értelmében – az említett rendelet 2. cikke (1) bekezdésének 33. pontjában meghatározott „szándék érdemi jelzése” esetén is alkalmazni kell.”;

3.

a 11. cikk (4) és (5) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(4)   Mielőtt egy részvénnyel, letéti igazolással, tőzsdén kereskedett alappal, certifikáttal vagy más hasonló pénzügyi eszközzel egy uniós kereskedési helyszínen először kereskednek, az illetékes hatóság becslést készít az adott pénzügyi eszközre vonatkozó ügyletek átlagos értékéről, figyelembe véve a szóban forgó pénzügyi eszköz kereskedelmének esetleges előzményeit és más olyan pénzügyi eszköz kereskedelmének esetleges előzményeit is, amely hasonló jellemzőkkel rendelkező eszköznek tekinthető, és gondoskodik az említett becslés közzétételéről.

(5)   Az ügyletek (4) bekezdésben meghatározott becsült átlagos értékét kell használni az adott részvény, letéti igazolás, certifikát, tőzsdén kereskedett alap vagy más hasonló pénzügyi eszköz első piaci bevezetését vagy egy kereskedési helyszínen első alkalommal történő kereskedését megelőző hathetes időszak alatt a szóban forgó részvény, letéti igazolás, certifikát, tőzsdén kereskedett alap vagy más hasonló pénzügyi eszköz szokásos piaci nagyságrendjének meghatározásához.”;

4.

a 17. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   Az illetékes hatóságok, valamint a kereskedési helyszínt üzemeltető piacműködtetők és befektetési vállalkozások az (1) bekezdés szerint közzétett információkat az információ közzétételi évének április 1. napjától használhatják.”

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. december 12-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 173., 2014.6.12., 84. o.

(2)  A Bizottság (EU) 2017/587 felhatalmazáson alapuló rendelete (2016. július 14.) a pénzügyi eszközök piacairól szóló 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a részvényekkel, letéti jegyekkel, tőzsdén kereskedett alapokkal, certifikátokkal és más hasonló pénzügyi eszközökkel kapcsolatos, kereskedési helyszínekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó átláthatósági követelményeket és bizonyos részvények ügyleteinek kereskedési helyszínen vagy rendszeres internalizálónál való végrehajtására irányuló kötelezettséget meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 87., 2017.3.31., 387. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1033 rendelete (2016. június 23.) a pénzügyi eszközök piacairól szóló 600/2014/EU rendelet, a piaci visszaélésekről szóló 596/2014/EU rendelet és az Európai Unión belüli értékpapír-kiegyenlítés javításáról és a központi értéktárakról szóló 909/2014/EU rendelet módosításáról (HL L 175., 2016.6.30., 1. o.).

(4)  Végleges jelentés: a MiFID II-höz és a MiFIR-hez kapcsolódó szabályozástechnikai és végrehajtás-technikai standardtervezetek, 2015. szeptember 28. (ESMA/2015/1464).

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács 1095/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapírpiaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 84. o.).


20.3.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 77/59


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/443 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2019. február 13.)

az (EU) 2017/588 felhatalmazáson alapuló rendeletnek egy az Unión kívüli kereskedési helyszínen legnagyobb forgalmat elért részvény esetében a részvény átlagos napi ügyletszámának kiigazítási lehetősége tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a pénzügyi eszközök piacairól, valamint a 2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU irányelv módosításáról szóló, 2014. május 15-i 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 49. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2017/588 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (2) kötelező árlépésköz-rendszert határoz meg a részvényekre, letéti igazolásokra, valamint egyes tőzsdén kereskedett alapokra vonatkozóan. Az (EU) 2017/588 felhatalmazáson alapuló rendelet szerint a részvényekre és letéti igazolásokra alkalmazandó legkisebb árlépésközt a leglikvidebb uniós kereskedési helyszínen lebonyolított ügyletek átlagos napi száma alapján kell kalibrálni. Ez a mérőszám a szóban forgó pénzügyi eszközök túlnyomó többsége esetében megfelelő és egyszerű likviditási mutatót jelent. Nem alkalmazható azonban olyan részvényekre, amelyeket egyidejűleg az Unióban és harmadik országban való kereskedésre is bevezettek vagy azokkal az Unióban és harmadik országban is kereskednek, amennyiben a szóban forgó részvények tekintetében a legnagyobb forgalmú kereskedési helyszín az Unión kívül található. Ebben az esetben fennáll annak a kockázata, hogy a kizárólag az uniós kereskedési volumen alapján meghatározott kötelező árlépésköz a teljes kereskedési volumennek csupán egy kisebb részhalmazán alapul. Fontos ezért, hogy az illetékes hatóságoknak lehetőségük legyen az említett részvények átlagos napi ügyletszámát oly módon kiigazítani, hogy az tükrözze az adott részvények általános likviditási profilját. A harmadik országbeli kereskedési helyszínekre vonatkozó adatok rendelkezésre bocsátásának megkönnyítése, továbbá egyéb nyilvánosan hozzáférhető adatok igénybevételének lehetővé tétele érdekében fontos továbbá megfelelő rugalmasságot biztosítani az illetékes hatóságok számára az említett harmadik országbeli kereskedési helyszíneken rendelkezésre álló likviditás figyelembevételéhez használt módszereket illetően.

(2)

A kötelező árlépésköz bevezetésének célja az árnövekmények összehangolása az uniós kereskedési helyszíneken az uniós részvénykereskedési piac mélységének, likviditásának és megfelelő működésének fenntartása érdekében. E célkitűzések eléréséhez fontos, hogy az adott részvényre alkalmazandó árlépésközök meghatározásához használt átlagos napi ügyletszám kiigazítására vonatkozó információ az adott részvénnyel egyidejűleg kereskedő valamennyi kereskedési helyszín számára elérhető legyen, és hogy ezek a kereskedési helyszínek azonos időpontban kezdjék meg a kiigazított napi átlagos ügyletszám alkalmazását. E célból az érintett részvénnyel kereskedő kereskedési helyszínek felügyeletét ellátó illetékes hatóságoknak a szóban forgó kiigazítások közzétételét megelőzően tájékoztatást kell kapniuk a részvény átlagos napi ügyletszámának kiigazításáról, és a kereskedési helyszínek számára elegendő időt kell biztosítani ahhoz, hogy rendszereikben figyelembe vegyék ezeket a kiigazításokat.

(3)

A jogbiztonság és a kötelező árlépésköz-rendszer kiszámíthatóságának biztosítása érdekében fontos, hogy a kereskedési helyszínek egyidejűleg alkalmazzák az általános likviditást tükröző kiigazított átlagos napi ügyletszámon alapuló árlépésközöket.

(4)

Ezért az (EU) 2017/588 felhatalmazáson alapuló rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Ez a rendelet az ESMA által a Bizottságnak benyújtott szabályozástechnikai standardtervezeteken alapul.

(6)

Az ESMA nyilvános konzultációt folytatott az e rendelet alapját képező szabályozástechnikai standardtervezetekről, elemezte az esetlegesen kapcsolódó költségeket és hasznot, továbbá kikérte az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) 37. cikkével összhangban létrehozott Értékpapírpiaci Érdekképviseleti Csoport véleményét,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2017/588 felhatalmazáson alapuló rendelet 3. cikke a következő (8), (9) és (10) bekezdéssel egészül ki:

„(8)   Az egy adott részvény tekintetében illetékes hatóság az (1)–(7) bekezdésben meghatározott eljárásnak megfelelően kiigazíthatja az általa a szóban forgó részvényre vonatkozóan számított vagy becsült átlagos napi ügyletszámot, amennyiben a következő feltételek mindegyike teljesül:

a)

az adott részvénnyel a legnagyobb forgalmat lebonyolító kereskedési helyszín harmadik országban található;

b)

az (1)–(4) bekezdésben meghatározott eljárás szerint kiszámított és közzétett átlagos napi ügyletszám legalább egy.

Az illetékes hatóság egy adott részvény átlagos napi ügyletszámának kiigazításakor azon harmadik országbeli kereskedési helyszínen végrehajtott ügyleteket veszi figyelembe, amely a legnagyobb forgalmat bonyolítja le az adott részvénnyel.

(9)   Az illetékes hatóság, amely a (8) bekezdésnek megfelelően kiigazította egy adott részvény átlagos napi ügyletszámát, biztosítja a kiigazított átlagos napi ügyletszám közzétételét. A közzétételt megelőzően az illetékes hatóság tájékoztatja az adott részvényre vonatkozó ügyletek kiigazított átlagos napi számáról a részvénnyel kereskedő egyéb uniós kereskedési helyszínek illetékes hatóságait.

(10)   A kereskedési helyszínek a kiigazított átlagos napi ügyletszámnak megfelelő likviditási sáv árlépésközeit a közzétételt követő második naptári naptól kezdődően alkalmazzák.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2019. február 13-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 173., 2014.6.12., 349. o.

(2)  A Bizottság (EU) 2017/588 felhatalmazáson alapuló rendelete (2016. július 14.) a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a részvényekre, letéti igazolásokra és a tőzsdei kereskedésben részt vevő alapokra vonatkozó árlépésköz-rendszereket meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 87., 2017.3.31., 411. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 1095/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapírpiaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 84. o.).


20.3.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 77/61


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/444 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2019. március 19.)

az (EU) 2015/2447 végrehajtási rendeletnek az Egyesült Királyság Unióból való kilépésére tekintettel a kezesi kötelezettségvállalás formanyomtatványai, valamint a légi közlekedési költségeknek a vámértékbe való belefoglalása tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1), és különösen annak 6. cikke (3) bekezdésének b) pontjára, 76. cikkének a) pontjára és 100. cikke (1) bekezdésének b) pontjára,

mivel:

(1)

2017. március 29-én az Egyesült Királyság az Európai Unióról szóló szerződés 50. cikke alapján értesítette az Európai Tanácsot az Unióból való kilépésre irányuló szándékáról. A kilépésről rendelkező megállapodás hatálybalépésének időpontjától, illetve ennek hiányában a bejelentéstől számított két év elteltével, vagyis 2019. március 30-tól a Szerződések az Egyesült Királyság tekintetében hatályukat vesztik, kivéve, ha az Európai Tanács az Egyesült Királysággal egyetértésben egyhangúlag ennek a határidőnek a meghosszabbításáról határoz.

(2)

Amennyiben a Szerződések nem alkalmazandók többé az Egyesült Királyságra és az Egyesült Királyságban, az Egyesült Királyságból az Unió vámterületére behozott árukra vámot kell alkalmazni. A 952/2013/EU rendelet 71. cikke értelmében a behozott áruk vámértékébe bele kell foglalni az adott árunak az Unió vámterületére való beszállítása helyéig felmerülő szállítási költségeket. A vámértékbe beszámítandó teljes légi fuvarozási költségek százalékos arányát az (EU) 2015/2447 bizottsági végrehajtási rendelet (2) 23-01. melléklete határozza meg. Az Unióból való kilépését követően az Egyesült Királyságot fel kell venni az említett mellékletben a harmadik országok megfelelő jegyzékébe.

(3)

A kezesi kötelezettségvállalás formanyomtatványait a 32-01., 32-02. és 32-03. melléklet, valamint a 72-04. melléklet VI. és VII. fejezete tartalmazza. Ezek a formanyomtatványok felsorolják az Unió tagállamait és az egységes árutovábbítási eljárásról szóló, az EU–EFTA egységes árutovábbítási vegyes bizottság 1/2017 határozatával (3) módosított egyezmény (4) (a továbbiakban: egyezmény) egyéb szerződő feleit. Amennyiben a Szerződések már nem alkalmazandók az Egyesült Királyságra, az utóbbi a formanyomtatványokon nem szerepelhet a tagállamok felsorolásában. Ugyanakkor az Egyesült Királyság jelezte, hogy azon időpontot követően, amikortól a Szerződések már nem alkalmazandók az Egyesült Királyságra és az Egyesült Királyságban, önálló szerződő félként csatlakozni kíván az egyezményhez, miután teljesítette a csatlakozás feltételeit. E csatlakozás megvalósulása esetén a kezesi kötelezettségvállalások formanyomtatványain az Egyesült Királyságot fel kell venni az egyezmény többi szerződő felének jegyzékébe.

(4)

E rendeletnek ezért sürgősen hatályba kell lépnie. E rendelet azon rendelkezéseit, amelyek az Egyesült Királyságból való légi fuvarozási költségeknek a vámértékbe történő beszámítására, illetve az Egyesült Királyságra történő utalásoknak a kezesi kötelezettségvállalási formanyomtatványok tagállamokra vonatkozó részeiből való törlésére vonatkoznak, az azon napot követő naptól kell alkalmazni, amelyen a Szerződések megszűnnek alkalmazandók lenni az Egyesült Királyságra és az Egyesült Királyságban, kivéve, ha ezen időpontig hatályba lép az Egyesült Királysággal kötött, a kilépésről rendelkező megállapodás. Azokat a rendelkezéseket, amelyek az Egyesült Királyságnak az egyezmény többi szerződő felének a kezesi kötelezettségvállalási formanyomtatványokon szereplő jegyzékben történő feltüntetésére vonatkoznak, attól az időponttól kezdve kell alkalmazni, amikor az Egyesült Királyság az egyezményhez önálló szerződő félként csatlakozik, kivéve, ha az Egyesült Királysággal kötött, a kilépésről rendelkező megállapodás az azt követő napon hatályba lépett, hogy a Szerződések már nem alkalmazandók az Egyesült Királyságra és az Egyesült Királyságban.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Vámkódexbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2015/2447 végrehajtási rendelet a következőképpen módosul:

1.

a 23-01. mellékletben a táblázat első oszlopának utolsó sora („Q. zóna”) a következő szöveggel egészül ki:

„,Egyesült Királyság”;

2.

a 32-01. melléklet 1. pontja a következőképpen módosul:

a)

a „Svéd Királyság” szavak után a „, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága” szavakat el kell hagyni;

b)

a szöveg a „Török Köztársaság” szavak után a „, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága” szavakkal egészül ki;

3.

a 32-02. melléklet 1. pontja a következőképpen módosul:

a)

a „Svéd Királyság” szavak után a „, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága” szavakat el kell hagyni;

b)

a szöveg a „Török Köztársaság” szavak után a „, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága” szavakkal egészül ki;

4.

a 32-03. melléklet 1. pontja a következőképpen módosul:

a)

a „Svéd Királyság” szavak után „,Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága” szavakat el kell hagyni;

b)

a szöveg a „Török Köztársaság” szavak után a „, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága” szavakkal egészül ki;

5.

a 72-04. melléklet II. része a következőképpen módosul:

a)

a VI. fejezetben a 7. rovat a „Törökország –” kifejezés után az „Egyesült Királyság –” kifejezéssel egészül ki;

b)

a VII. fejezetben a 6. rovat a „Törökország –” kifejezés után az „Egyesült Királyság –” kifejezéssel egészül ki.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Az 1. cikk (1) bekezdését, az 1. cikk (2) bekezdésének a) pontját, az 1. cikk (3) bekezdésének a) pontját és az 1. cikk (4) bekezdésének a) pontját az azon napot követő naptól kell alkalmazni, amelyen a Szerződések az Európai Unióról szóló szerződés 50. cikkének (3) bekezdése értelmében már nem alkalmazandók az Egyesült Királyságra és az Egyesült Királyságban.

Az 1. cikk (2) bekezdésének b) pontját, az 1. cikk (3) bekezdésének b) pontját, az 1. cikk (4) bekezdésének b) pontját és az 1. cikk (5) bekezdését attól a naptól kell alkalmazni, amelyen az Egyesült Királyság csatlakozik az egységes árutovábbítási eljárásról szóló egyezményhez.

E rendelet ugyanakkor nem alkalmazandó abban az esetben, ha az Egyesült Királysággal az Európai Unióról szóló szerződés 50. cikke (2) bekezdésének megfelelően megkötött, a kilépésről rendelkező megállapodás hatályba lép addig az időpontig, amikor az Európai Unióról szóló szerződés 50. cikkének (3) bekezdése értelmében a Szerződések hatályukat veszítik az Egyesült Királyságra és az Egyesült Királyságban.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2019. március 19-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 269., 2013.10.10., 1. o.

(2)  HL L 343., 2015.12.29., 558. o.

(3)  Az EU–EFTA egységes árutovábbítási vegyes bizottság 1/2017 határozata (2017. december 5.) az egységes árutovábbítási eljárásról szóló, 1987. május 20-i egyezmény módosításáról (HL L 8., 2018.1.12., 1. o.).

(4)  HL L 226., 1987.8.13., 2. o.


20.3.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 77/64


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/445 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2019. március 19.)

az EMGA-kiadásokra rendelkezésre álló nettó egyenleg megállapításáról szóló 367/2014/EU végrehajtási rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 16. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 367/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet (2) meghatározza az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) kiadásaira rendelkezésre álló nettó egyenleget, továbbá az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) számára a 2014–2020-as költségvetési években a 73/2009/EK tanácsi rendelet (3) 10c. cikkének (2) bekezdése, 136. cikke, 136a. cikke és 136b. cikke, valamint az 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) 7. cikkének (2) bekezdése, 14. cikke és 66. cikkének (1) bekezdése alapján rendelkezésre álló összegeket.

(2)

Litvánia az 1307/2013/EU rendelet 11. cikke (6) bekezdésének megfelelően 2018. augusztus 1-jéig értesítette a Bizottságot azon döntéséről, hogy 360 000 EUR összeggel csökkenti a közvetlen kifizetések összegét, és a csökkentésének eredményeképpen keletkező becsült összeget a 2019-es naptári évre vidékfejlesztési intézkedésekre nyújtott kiegészítő támogatásként bocsátja rendelkezésre. A vonatkozó nemzeti felső határok kiigazítása az (EU) 2019/71 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel (5) megtörtént.

(3)

Az 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet (6) 3. cikke (1) bekezdésének megfelelően a többéves pénzügyi keretnek az említett rendelet I. mellékletében foglalt, a piachoz kapcsolódó kiadásokra és közvetlen kifizetésekre vonatkozó részleges felső határát ki kell igazítani az EMVA és a közvetlen kifizetések közötti átcsoportosításokat követően, az említett rendelet 6. cikkének (1) bekezdésében meghatározott technikai kiigazítás keretében.

(4)

Az említett változások miatt ki kell igazítani az EMGA kiadásaira rendelkezésre álló, a 367/2014/EU végrehajtási rendelettel megállapított nettó egyenleget. Az egyértelműség érdekében az EMVA számára rendelkezésre bocsátandó összegeket is közzé kell tenni.

(5)

A 367/2014/EU végrehajtási rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 367/2014/EU végrehajtási rendelet mellékletének helyébe az e rendelet mellékletében szereplő szöveg lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2019. március 19-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 549. o.

(2)  A Bizottság 367/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. április 10.) az EMGA-kiadásokra rendelkezésre álló nettó egyenleg megállapításáról (HL L 108., 2014.4.11., 13. o.).

(3)  A Tanács 73/2009/EK rendelete (2009. január 19.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 30., 2009.1.31., 16. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 1307/2013/EU rendelete (2013. december 17.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 608. o.).

(5)  A Bizottság (EU) 2019/71 felhatalmazáson alapuló rendelete (2018. november 9) az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének, valamint az 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének módosításáról (HL L 16., 2019.1.18., 1. o.).

(6)  A Tanács 1311/2013/EU, Euratom rendelete (2013. december 2.) a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről (HL L 347., 2013.12.20., 884. o.).


MELLÉKLET

„MELLÉKLET

(millió EUR – folyó árakon)

Költségvetési év

Az EMVA rendelkezésére álló összegek

Az EMVA-ból átcsoportosított összegek

Az EMGA-kiadásokra rendelkezésre álló nettó egyenleg

A 73/2009/EK rendelet 10b. cikke

A 73/2009/EK rendelet 136. cikke

A 73/2009/EK rendelet 136b. cikke

Az 1307/2013/EU rendelet 66. cikke

A 73/2009/EK rendelet 136a. cikkének (1) bekezdése és az 1307/2013/EU rendelet 14. cikkének (1) bekezdése

Az 1307/2013/EU rendelet 7. cikkének (2) bekezdése

A 73/2009/EK rendelet 136a. cikkének (2) bekezdése és az 1307/2013/EU rendelet 14. cikkének (2) bekezdése

2014

296,300

51,600

 

4,000

 

 

 

43 778,100

2015

 

 

51,600

4,000

621,999

 

499,384

44 189,785

2016

 

 

 

4,000

1 138,146

108,659

573,047

43 950,242

2017

 

 

 

4,000

1 174,732

111,026

572,440

44 145,682

2018

 

 

 

4,000

1 184,257

110,213

571,820

44 162,350

2019

 

 

 

4,000

1 491,459

111,358

571,158

43 880,341

2020

 

 

 

4,000

1 507,843

112,401

570,356

43 887,112


20.3.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 77/67


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/446 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2019. március 19.)

a 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai termékek harmadik országból származó behozatalára előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról szóló 1235/2008/EK rendelet módosításáról és helyesbítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. június 28-i 834/2007/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 33. cikke (2) és (3) bekezdésére, valamint 38. cikke d) pontjára,

mivel:

(1)

A valamely harmadik országból behozott termékek akkor hozhatók forgalomba ökológiai termékként az Unió piacán, ha olyan ellenőrzési tanúsítvánnyal rendelkeznek, amelyet elismert harmadik ország illetékes hatósága, ellenőrző hatósága vagy ellenőrző szerve, illetve elismert ellenőrző hatóság vagy ellenőrző szerv állított ki. A „Cselekvési terv az Európai Unión belüli ökológiai termelés jövőjéért” című közlemény (2) 12. intézkedésének megfelelően a Bizottság az ökológiai termékek behozatalára vonatkozóan elektronikus tanúsítási rendszert dolgozott ki a 2003/24/EK bizottsági határozattal (3) létrehozott elektronikus kereskedelem-ellenőrzési és szakértői rendszerbe (TRACES) integrált modul formájában. Az elektronikus tanúsítási rendszer működésének javítása érdekében helyénvaló a TRACES minősített elektronikus bélyegzőjét használni az ellenőrzési tanúsítványoknak az 1235/2008/EK bizottsági rendelet (4) alkalmazásában történő hitelesítésére.

(2)

Az 1235/2008/EK rendelet III. melléklete megállapítja azon harmadik országok jegyzékét, amelyek a mezőgazdasági termékek ökológiai termelése tekintetében a 834/2007/EK rendeletben meghatározott termelési rendszerekkel és ellenőrzési intézkedésekkel egyenértékűnek elismert termelési rendszereket és ellenőrzési intézkedéseket alkalmaznak.

(3)

Ausztrália tájékoztatása szerint az ausztrál illetékes hatóság internetcíme megváltozott. Megváltozott továbbá az „Australian Certified Organic Pty. Ltd” és a „NASAA Certified Organic (NCO)” ellenőrző szerv neve is.

(4)

Chile tájékoztatása szerint az „ARGENCERT” nevű szervet a chilei hatóságok nem ismerik el ellenőrző szervként, ezért azt törölni kell a jegyzékből. A „BIO CERTIFICADORA SERVICIOS LIMITADA” neve megváltozott.

(5)

Az 1235/2008/EK rendelet IV. melléklete megállapítja azon illetékes ellenőrző hatóságok és ellenőrző szervek jegyzékét, amelyek az egyenértékűség tekintetében harmadik országokban ellenőrzéseket végezhetnek és tanúsítványokat állíthatnak ki.

(6)

A „BAȘAK Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd” arról értesítette a Bizottságot, hogy megváltozott a címe.

(7)

A „CCPB Srl” adatainak módosítását kérelmezte a Bizottságnál, amely megvizsgálta a kérelmet. A beérkezett információk vizsgálata alapján a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy az említett szerv elismerésének földrajzi hatályát indokolt kiterjeszteni az A termékkategória tekintetében Beninre, Elefántcsontpartra és Togóra, a D termékkategória tekintetében Vietnamra, a D és az E termékkategória tekintetében pedig a Seychelle-szigetekre és Hongkongra.

(8)

A Bizottság szabálytalanság gyanúja miatt vizsgálatokat folytatott olyan, az Egyesült Arab Emírségekből, Kazahsztánból, Moldovából, Oroszországból és Törökországból származó termékek számos tételre vonatkozóan, amelyeket a „Control Union Certifications” nevű szerv mint ökológiai terméket tanúsított. A „Control Union Certifications” nem válaszolta meg megfelelő időben és kielégítően a Bizottság tájékoztatás kérésére irányuló többszöri megkereséseit. A szerv elmulasztotta továbbá a szóban forgó termékek nyomonkövethetőségének és ökológiai státuszának igazolását is. Ezenkívül a „Control Union Certifications” ellenőrzési tanúsítványt állított ki olyan termékekre vonatkozóan, amelyeket egy tagállam illetékes hatóságai növényvédőszer-maradékok jelenléte miatt korábban hagyományos termékké minősítettek le. Ezért a Bizottság úgy határozott, hogy az 1235/2008/EK rendelet 12. cikke (2) bekezdése első albekezdésének c), d) és f) pontja alapján minden termékkategóriát illetően visszavonja a „Control Union Certifications” elismerését az Egyesült Arab Emírségek, Kazahsztán, Moldova, Oroszország és Törökország tekintetében. Következésképpen az említett országokhoz kapcsolódó bejegyzéseket törölni kell az 1235/2008/EK rendelet IV. mellékletében foglalt, az elismert ellenőrző szerveket és ellenőrző hatóságokat felsoroló jegyzéknek a „Control Union Certifications” szervre vonatkozó részéből.

(9)

Az „Ecocert SA” adatainak módosítását kérelmezte a Bizottságnál, amely megvizsgálta a kérelmet. A beérkezett információk vizsgálata alapján a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy az említett szerv elismerésének földrajzi hatályát a D termékkategória tekintetében indokolt kiterjeszteni Koszovóra.

(10)

A „Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)” címének módosítását kérelmezte a Bizottságnál.

(11)

Az „IBD Certificações Ltda” adatainak módosítását kérelmezte a Bizottságnál, amely megvizsgálta a kérelmet. A beérkezett információk vizsgálata alapján a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy az említett szerv elismerésének földrajzi hatályát az A és a D termékkategória tekintetében indokolt kiterjeszteni Ecuadorra, Kolumbiára és Perura.

(12)

Az „Organización Internacional Agropecuaria” adatainak módosítását kérelmezte a Bizottságnál, amely megvizsgálta a kérelmet. A beérkezett információk vizsgálata alapján a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy az említett szerv elismerésének földrajzi hatályát indokolt kiterjeszteni az A és a D termékkategória tekintetében Oroszországra, az E termékkategória tekintetében pedig Argentínára.

(13)

Az „Organska Kontrola” és a „Quality Assurance International” arról értesítette a Bizottságot, hogy megváltozott a címe.

(14)

Az 1235/2008/EK rendeletnek az (EU) 2019/39 végrehajtási rendelettel (5) módosított IV. melléklete tévesen hivatkozik a „Letis S.A”-ra mint a B termékkategória kapcsán Belize, Brazília, Costa Rica, a Dominikai Köztársaság, Guatemala, Honduras, Kolumbia, Panama és Salvador tekintetében elismert ellenőrző szervre. Ezt a hibát ki kell javítani.

(15)

Ezenkívül az 1235/2008/EK rendeletnek az (EU) 2019/39 végrehajtási rendelettel módosított IV. melléklete ugyancsak tévesen hivatkozik az „Organic Control System” nevű szervre mint az E termékkategória kapcsán az Észak-Macedón Köztársaság tekintetében elismert ellenőrző szervre. Ezt a hibát is ki kell javítani.

(16)

Az 1235/2008/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani és helyesbíteni kell.

(17)

A „Letis S.A.” mint a B termékkategória kapcsán Belize, Brazília, Costa Rica, a Dominikai Köztársaság, Guatemala, Honduras, Kolumbia, Panama és Salvador tekintetében elismert szerv és az „Organic Control System” mint az E termékkategória kapcsán az Észak-Macedón Köztársaság tekintetében elismert ellenőrző szerv elismerését indokolt visszamenőlegesen, az (EU) 2019/39 végrehajtási rendelet hatálybalépésének napjától kezdődő hatállyal törölni.

(18)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az ökológiai termeléssel foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1235/2008/EK rendelet a következőképpen módosul és kerül helyesbítésre:

1.

a 13. cikk (2) bekezdésének második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„Az eredeti ellenőrzési tanúsítvány a TRACES rendszerben szereplő, kitöltött elektronikus tanúsítvány kinyomtatott és kézzel aláírt példánya, vagy – alternatív lehetőségként – a TRACES rendszerben aláírt ellenőrzési tanúsítvány, amely a 910/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (*1) 3. cikkének 27. pontja szerinti minősített elektronikus bélyegzővel van ellátva.

(*1)  Az Európai Parlament és a Tanács 910/2014/EU rendelete (2014. július 23.) a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 257., 2014.8.28., 73. o.).”;"

2.

a III. melléklet e rendelet I. mellékletének megfelelően módosul;

3.

a IV. melléklet e rendelet II. mellékletének megfelelően módosul és kerül helyesbítésre.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

A II. melléklet 7. és 8. pontja 2019. január 31-től alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2019. március 19-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 189., 2007.7.20., 1. o.

(2)  COM(2014) 179 final.

(3)  A Bizottság 2003/24/EK határozata (2002. december 30.) az integrált számítógépes állategészségügyi rendszer kifejlesztéséről (HL L 8., 2003.1.14., 44. o.).

(4)  A Bizottság 1235/2008/EK rendelete (2008. december 8.) a 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai termékek harmadik országból származó behozatalára előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról (HL L 334., 2008.12.12., 25. o.).

(5)  A Bizottság (EU) 2019/39 végrehajtási rendelete (2019. január 10.) a 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai termékek harmadik országból származó behozatalára előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról szóló 1235/2008/EK rendelet módosításáról (HL L 9., 2019.1.11., 106. o.).


I. MELLÉKLET

Az 1235/2008/EK rendelet III. melléklete a következőképpen módosul:

1.

az Ausztráliára vonatkozó bejegyzés a következőképpen módosul:

a)

a 4. pontban szereplő internetcím helyébe a következő szöveg lép: „http://www.agriculture.gov.au/”;

b)

az 5. pontban az AU-BIO-001 és az AU-BIO-004 kódszámra vonatkozó sorok helyébe a következő szöveg lép:

„AU-BIO-001

ACO Certification Ltd

www.aco.net.au

AU-BIO-004

NASAA Certified Organic

www.nasaa.com.au”

2.

a Chilére vonatkozó bejegyzés 5. pontja a következőképpen módosul:

a)

a CL-BIO-004 kódszámra vonatkozó sort el kell hagyni;

b)

a CL-BIO-010 kódszámra vonatkozó sor helyébe a következő szöveg lép:

„CL-BIO-010

BIO CERTIFICADORA SERVICIOS LIMITADA O BIOAUDITA

https://www.bioaudita.cl”


II. MELLÉKLET

Az 1235/2008/EK rendelet IV. melléklete a következőképpen módosul és kerül helyesbítésre:

1.

a „Bașak Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd”-re vonatkozó bejegyzésben az 1. pont helyébe a következő szöveg lép:

„1.

cím: Atatürk Mahallesi 1014. Sokak No:21 D:1, 35920 Selçuk/IZMIR, Törökország”;

2.

a „CCPB Srl”-re vonatkozó bejegyzés 3. pontja a kódszámok sorrendjének megfelelően a következő sorokkal egészül ki:

„BJ-BIO-102

Benin

x

CI-BIO-102

Elefántcsontpart

x

HK-BIO-102

Hongkong

x

x

SC-BIO-102

Seychelle-szigetek

x

x

TG-BIO-102

Togo

x

VN-BIO-102

Vietnam

x

—”

3.

a „Control Union Certifications”-re vonatkozó bejegyzés 3. pontjából a következő sorokat el kell hagyni:

„AE-BIO-149

Egyesült Arab Emírségek

x

x

x

x

x

x

KZ-BIO-149

Kazahsztán

x

x

x

x

x

x

MD-BIO-149

Moldova

x

x

x

x

x

x

RU-BIO-149

Oroszország

x

x

x

x

x

x

TR-BIO-149

Törökország

x

x

x

x

x

x”

4.

az „Ecocert SA”-ra vonatkozó bejegyzés 3. pontja a kódszámok sorrendjének megfelelően a következő sorral egészül ki:

„XK-BIO-154

Koszovó

x

—”

5.

a „Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)”-re vonatkozó bejegyzés 1. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„1.

cím: 5700 SW 34th st, suite 349, Gainesville, FL 32608, USA”;

6.

az „IBD Certificações Ltda”-ra vonatkozó bejegyzés 3. pontja a kódszámok sorrendjének megfelelően a következő sorokkal egészül ki:

„CO-BIO-122

Kolumbia

x

x

EC-BIO-122

Ecuador

x

x

PE-BIO-122

Peru

x

x

—”

7.

a „Letis S.A”-ra vonatkozó bejegyzés 3. pontjában a Belize-re, Brazíliára, Costa Ricára, a Dominikai Köztársaságra, Guatemalára, Hondurasra, Kolumbiára, Panamára és Salvadorra vonatkozó sorokban a B oszlopban szereplő „x” jelölés törlésre kerül;

8.

az „Organic Control System”-re vonatkozó bejegyzés 3. pontjában az Észak-Macedón Köztársaságra vonatkozó sorban az E oszlopban szereplő „x” jelölés törlésre kerül;

9.

az „Organización Internacional Agropecuaria”-ra vonatkozó bejegyzés 3. pontja a következőképpen módosul:

a)

a táblázat a kódszámok sorrendjének megfelelően a következő sorral egészül ki:

„RU-BIO-110

Oroszország

x

x

—”

b)

az Argentínára vonatkozó sorban „x” jelölés kerül az E oszlopba;

10.

az „Organska Kontrola”-ra vonatkozó bejegyzés 1. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„1.

cím: Kranjčevićeva 15, 71 000 Sarajevo, Bosznia-Hercegovina”;

11.

a „Quality Assurance International”-re vonatkozó bejegyzés 1. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„1.

cím: 4370 La Jolla Village Drive, Suite 300, San Diego, CA 92122, USA”.

HATÁROZATOK

20.3.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 77/73


A TANÁCS (EU) 2019/447 HATÁROZATA

(2019. március 15.)

a Régiók Bizottságának az Olasz Köztársaság által javasolt egy póttagja kinevezéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 305. cikkére,

tekintettel az olasz kormány javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2015. január 26-án, 2015. február 5-én, illetve 2015. június 23-án elfogadta a Régiók Bizottsága tagjainak és póttagjainak a 2015. január 26-tól2020. január 25-ig tartó időszakra történő kinevezéséről szóló (EU) 2015/116 (1), (EU) 2015/190 (2), illetve (EU) 2015/994 (3) határozatot.

(2)

Giorgio SILLI hivatali idejének lejártát követően a Régiók Bizottsága egy póttagjának helye megüresedett,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Tanács a hivatali idő hátralévő részére, azaz 2020. január 25-ig, a Régiók Bizottsága póttagjává nevezi ki a következő személyt:

Alessio MARSILI, Consigliere del Municipio XIII di Roma Capitale.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2019. március 15-én.

a Tanács részéről

az elnök

M.C. BUDĂI


(1)  A Tanács (EU) 2015/116 határozata (2015. január 26.) a Régiók Bizottsága tagjainak és póttagjainak a 2015. január 26-tól2020. január 25-ig tartó időszakra történő kinevezéséről (HL L 20., 2015.1.27., 42. o.).

(2)  A Tanács (EU) 2015/190 határozata (2015. február 5.) a Régiók Bizottsága tagjainak és póttagjainak a 2015. január 26-tól2020. január 25-ig tartó időszakra történő kinevezéséről (HL L 31., 2015.2.7., 25. o.).

(3)  A Tanács (EU) 2015/994 határozata (2015. június 23.) a Régiók Bizottsága tagjainak és póttagjainak a 2015. január 26-tól2020. január 25-ig tartó időszakra történő kinevezéséről (HL L 159., 2015.6.25., 70. o.).


20.3.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 77/74


A TANÁCS (EU) 2019/448 HATÁROZATA

(2019. március 18.)

a metoxiklórnak a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló Stockholmi Egyezmény A. mellékletébe való felvételére vonatkozó javaslatnak az Európai Unió nevében történő előterjesztéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 192. cikke (1) bekezdésére, összefüggésben annak 218. cikke (9) bekezdésével,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Az Európai Közösség 2004. október 14-én a 2006/507/EK tanácsi határozat (1) révén megkötötte a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló Stockholmi Egyezményt (a továbbiakban: az egyezmény).

(2)

Az egyezmény részes feleként az Unió javaslatokat terjeszthet elő az egyezmény mellékleteinek módosítására. Az egyezmény A. melléklete azon vegyi anyagokat sorolja fel, amelyeket ki kell küszöbölni, a B. melléklet azokat, amelyek használatát korlátozni kell, a C. melléklet pedig azon szándékolatlanul előállított vegyi anyagokat tartalmazza, amelyek kibocsátását ki kell küszöbölni, vagy csökkenteni kell.

(3)

A rendelkezésre álló tudományos adatok és vizsgálati jelentések alapján, valamint figyelemmel az egyezmény D. mellékletében megállapított kijelölési kritériumokra, a metoxiklór rendelkezik a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok tulajdonságaival.

(4)

A metoxiklór nem került jóváhagyásra hatóanyagként az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) értelmében, ezért az Unióban nem hozható forgalomba, illetve nem használható növényvédő szerekben. A metoxiklór nem került jóváhagyásra hatóanyagként az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) értelmében sem, ezért az Unióban nem hozható forgalomba, illetve nem használható biocid termékekben. Ezenfelül a metoxiklór nem került regisztrálásra az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) szerint, ezért az Unióban történő gyártása, illetve forgalomba hozatala gyártónként vagy importőrönként 1 tonna/év mennyiség felett nem engedélyezett.

(5)

Bár a metoxiklór használata már sok éve megszűnt az Unióban, az Unión kívül peszticidként használható, és elterjedhet a környezetben, aminek következtében jelenléte kimutatható. Tekintettel arra, hogy a metoxiklór a környezetben nagy távolságokra képes eljutni, és így a környezet és az emberi egészség magas szintű védelmének biztosításához nem elegendőek a nemzeti vagy uniós szinten hozott intézkedések, átfogóbb nemzetközi fellépésre van szükség.

(6)

Az Uniónak ezért az egyezmény Titkárságánál javaslatot kell előterjesztenie a metoxiklórnak az egyezmény A. mellékletébe való felvételére vonatkozóan,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Unió javaslatot nyújt be a metoxiklórnak (CAS-szám: 72-43-5, EK-szám 200-779-9) a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló Stockholmi Egyezmény (a továbbiakban: az egyezmény) A. mellékletébe való felvételére.

A Bizottság az Unió nevében az egyezmény Titkársága elé terjeszti az első albekezdésben említett javaslatot az egyezmény D. mellékletében előírt valamennyi információ kíséretében.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2019. március 18-án.

a Tanács részéről

az elnök

P. DAEA


(1)  A Tanács 2006/507/EK határozata (2004. október 14.) a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló Stockholmi Egyezménynek az Európai Közösség részéről való megkötéséről (HL L 209., 2006.7.31., 1. o.).

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 1107/2009/EK rendelete (2009. október 21.) a növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről (HL L 309., 2009.11.24., 1. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 528/2012/EU rendelete (2012. május 22.) a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról (HL L 167., 2012.6.27., 1. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 396., 2006.12.30., 1. o.).


20.3.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 77/76


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/449 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2019. március 18.)

az egyes harmadik országokból származó egyes gyümölcsök tekintetében a Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa károsító Unióba történő behurcolásának és Unión belüli elterjedésének megelőzését célzó intézkedések megállapításáról szóló (EU) 2016/715 végrehajtási határozat módosításáról

(az értesítés a C(2019) 2024. számú dokumentummal történt)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelvre (1), és különösen annak 16. cikke (3) bekezdése negyedik mondatára,

mivel:

(1)

Az (EU) 2016/715 bizottsági végrehajtási határozat (2) a Phyllosticta citricarpa (a továbbiakban: meghatározott szervezet) Unióba történő behurcolásának és Unión belüli elterjedésének megelőzése érdekében intézkedéseket állapít meg az Argentínából, Brazíliából, Dél-Afrikából és Uruguayból származó Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. és hibridjeik gyümölcseire vonatkozóan, kivéve a Citrus aurantium L. és a Citrus latifolia Tanaka gyümölcseit (a továbbiakban: meghatározott gyümölcsök).

(2)

Az elmúlt három évben az észlelt importesetek számának növekedése azt mutatja, hogy az (EU) 2016/715 bizottsági végrehajtási határozatban foglalt intézkedések továbbra is szükségesek az Unió területének a meghatározott szervezettől való megóvása érdekében.

(3)

Ezenkívül a Brazíliából származó meghatározott gyümölcsök behozatalára vonatkozó vizsgálataik eredményeképpen a tagállamok a meghatározott szervezet jelentős számú észleléséről tettek bejelentést 2018-ban. Ezért szigorítani kell a Brazíliából származó ilyen gyümölcsök Unióba való behozatalának követelményeit.

(4)

Annak biztosítása érdekében, hogy a Brazíliából származó meghatározott gyümölcsök mentesek legyenek a meghatározott szervezettől, azokat ugyanolyan behozatali ellenőrzési követelményeknek kell alávetni, mint amelyek az Argentínából, Dél-Afrikából és Uruguayból származó gyümölcsökre vonatkoznak.

(5)

mivel a Brazíliából származó meghatározott gyümölcsöket a meghatározott szervezet elleni kezelésnek kell majd alávetni, a nyomonkövethetőség céljából a betakarítást megelőzően és azt követően végrehajtott kezelésekre vonatkozó részletes információkkal kapcsolatos előírásokat is alkalmazni kell az említett gyümölcsökre.

(6)

Az (EU) 2016/715 végrehajtási határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(7)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az (EU) 2016/715 végrehajtási határozat módosításai

Az (EU) 2016/715 végrehajtási határozat a következőképpen módosul:

1.

A 4. cikket el kell hagyni.

2.

Az 5a. cikk a következőképpen módosul:

a)

a cím helyébe a következő szöveg lép:

„Az Argentínából és Brazíliából származó meghatározott gyümölcsök behozatala az Unióba”;

b)

a bevezető szövegrész helyébe a következő szöveg lép:

„Az Argentínából és Brazíliából származó meghatározott gyümölcsöket a 2000/29/EK irányelv 13. cikke (1) bekezdése ii. alpontjának első albekezdésében említett olyan növényegészségügyi bizonyítványnak kell kísérnie, amely a »Kiegészítő nyilatkozat« címszó alatt az alábbi kijelentéseket tartalmazza:”.

3.

A 6. cikk a következőképpen módosul:

a)

a cím helyébe a következő szöveg lép:

„Az Argentínából, Brazíliából, Dél-Afrikából és Uruguayból származó meghatározott gyümölcsök Unión belüli ellenőrzésére vonatkozó követelmények”;

b)

az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Az Argentínából, Brazíliából, Dél-Afrikából és Uruguayból származó meghatározott gyümölcsöket a 2004/103/EK bizottsági irányelvben (*1) meghatározott beléptetési helyen vagy célállomáson szemrevételezéssel meg kell vizsgálni. Az említett vizsgálatok elvégzéséhez a meghatározott gyümölcsök minden 30 tonnás tételéből vagy egy ilyen tétel egy részéből fajtánként legalább 200 gyümölcsöt kell a Phyllosticta citricarpa valamely lehetséges tünete alapján kiválasztani.

(*1)  A Bizottság 2004/103/EK irányelve (2004. október 7.) a 2000/29/EK tanácsi irányelv V. melléklete B. részében felsorolt növények, növényi termékek és egyéb áruk azonosítási és növényegészségügyi ellenőrzéséről, amelyet a Közösségbe való beléptetés helyétől eltérő vagy ahhoz közeli helyszínen is le lehet folytatni, valamint az ezen vizsgálatokra jellemző körülmények meghatározásáról (HL L 313., 2004.10.12., 16. o.).”."

4.

A 7. cikk c) pontjának helyébe az alábbi szöveg lép:

„c)

a betakarítást megelőző és követő kezelésekről részletes információkat őriztek meg”.

5.

A 22. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„22. cikk

A hatályvesztés időpontja

Ez a határozat 2022. március 31-én hatályát veszti.”.

2. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2019. március 18-án.

a Bizottság részéről

Vytenis ANDRIUKAITIS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 169., 2000.7.10., 1. o.

(2)  A Bizottság (EU) 2016/715 végrehajtási határozata (2016. május 11.) egyes harmadik országokból származó egyes gyümölcsök tekintetében a Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa károsító Unióba történő behurcolásának és Unión belüli elterjedésének megelőzését célzó intézkedések megállapításáról (HL L 125., 2016.5.13., 16. o.).


20.3.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 77/78


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/450 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2019. március 19.)

az építési termékekre vonatkozó, a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet támogatására kidolgozott európai értékelési dokumentumok közzétételéről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. március 9-i 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 22. cikkére,

mivel:

(1)

A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően a műszaki értékelést végző szerveknek az európai értékelési dokumentumok foglalt módszereket és kritériumokat kell alkalmazniuk – mely dokumentumok hivatkozásait közzétették az Európai Unió Hivatalos Lapjában – az olyan építési termékek teljesítményének értékelése során, amelyek alapvető jellemzőik tekintetében az említett dokumentumok hatálya alá tartoznak.

(2)

A 305/2011/EU rendelet 19. cikkének megfelelően, a gyártóktól érkezett számos európai műszaki értékelésekre vonatkozó kérelmet követően a műszaki értékelést végző szervek szervezete számos európai értékelési dokumentumot dolgozott ki és fogadott el.

(3)

A Bizottság megvizsgálta, hogy a műszaki értékelést végző szervek szervezete által felülvizsgált európai értékelési dokumentumok megfelelnek-e a 305/2011/EU rendelet I. mellékletében szereplő, az építményekre vonatkozó alapvető követelményekkel kapcsolatban támasztott elvárásoknak.

(4)

A műszaki értékelést végző szervek szervezete által felülvizsgált európai értékelési dokumentumok megfelelnek a 305/2011/EU rendelet mellékletében szereplő, az építményekre vonatkozó alapvető követelményekkel kapcsolatban támasztott elvárásoknak. Ezért a szóban forgó európai értékelési dokumentumok hivatkozásait indokolt közzétenni az Európai Unió Hivatalos Lapjában,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 305/2011/EU rendelet támogatására kidolgozott és e határozat mellékletében felsorolt, építési termékekre vonatkozó európai értékelési dokumentumok hivatkozásai közzétételre kerülnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2019. március 19-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 88., 2011.4.4., 5. o.


MELLÉKLET

Az európai értékelési dokumentumra vonatkozó hivatkozás és a dokumentum címe

040427-00-0404

Külső hőszigetelő kompozit rendszer (ETICS) készletek hőszigetelő habarccsal és vakolt vagy nem összefüggő, külső burkolattal

060012-00-0802

Üvegszálból, ásványi és szerves anyagokból, valamint segédanyagokból készült kéménybélés készlet

090119-00-0404

Készlet bevonatos ásványi lapokból álló, külső falburkolatok készítéséhez helyszíni alkalmazásra

090120-00-0404

Készletek nem teherbíró ásványi lapokból álló külső falrendszerekhez

130031-00-0304

Fémgerincű gerendák és oszlopok

130082-00-0603

Homlokzati rögzítőrendszer – műanyag konzol fa- vagy faalapú elemek szerkezetre történő rögzítéséhez

260014-00-0301

Szilikát alapú kalcinált réteg II. típusú kiegészítés


20.3.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 77/80


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/451 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2019. március 19.)

az építési termékekre vonatkozó, a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet támogatására kidolgozott harmonizált szabványokról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. március 9-i 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 17. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően a gyártóknak a harmonizált szabványokban foglalt módszereket és kritériumokat kell alkalmazniuk – mely szabványok hivatkozásait közzétették az Európai Unió Hivatalos Lapjában – az olyan építési termékek teljesítményének értékelése során, amelyek alapvető jellemzőik tekintetében az említett szabványok hatálya alá tartoznak.

(2)

1996. augusztus 29-i M/109. sz., 1999. január 29-i M/130. sz., 2001. június 26-i M/139. sz., 1998. december 14-i M/122. sz. és 2000. május 5-i M/135. sz. levelében a Bizottság felkéréseket intézett az Európai Szabványügyi Bizottsághoz (CEN) annak érdekében, hogy dogozza ki a 89/106/EGK tanácsi irányelvet (2) támogató harmonizált szabványokat (a továbbiakban: megbízások). A megbízások alapján kidolgozott harmonizált szabványok hivatkozásait közzétették az Európai Unió Hivatalos Lapjában (3).

(3)

A megbízások lehetővé teszik az azok alapján kidolgozott harmonizált szabványok felülvizsgálatát. A technikai fejlődés, valamint a 305/2011/EU rendelet előírásainak figyelembevétele érdekében a CEN az említett harmonizált szabványok közül többet felülvizsgált. A CEN konkrétan a következő termékekre vonatkozó harmonizált szabványokat vizsgálta felül: tűzjelző berendezések, szálerősítésű cement tetőfedő lemezek és idomelemek, építési üveg és szálerősítésű cement burkolóelemek.

(4)

A Bizottság megvizsgálta, hogy a CEN által felülvizsgált harmonizált szabványok megfelelnek-e a vonatkozó megbízásoknak és a 305/2011/EU rendeletnek.

(5)

A CEN által felülvizsgált harmonizált szabványok megfelelnek a vonatkozó megbízásoknak és a 305/2011/EU rendeletnek. Ezért a szóban forgó szabványok hivatkozásait indokolt közzétenni az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

(6)

A 305/2011/EU rendelet 17. cikke (5) bekezdésének megfelelően egy másik harmonizált szabvány helyébe lépő minden egyes harmonizált szabvány esetében fel kell tüntetni a párhuzamos hatályosság időszakát. Ilyen párhuzamos hatályossági időszakot jeleztek az Európai Unió Hivatalos Lapjában (4) közzétett EN 15824:2017 számú, szerves kötőanyagokat tartalmazó kültéri és beltéri vakolatokra vonatkozó szabvány esetében. Mivel ez az időszak nem elegendően hosszú ahhoz, hogy a gyártók felkészüljenek a szabvány alkalmazására, új párhuzamos hatályossági időszakot szükséges meghatározni a termék vonatkozásában.

(7)

Annak érdekében, hogy a gyártók a lehető leghamarabb alkalmazhassák a felülvizsgált harmonizált szabványokat, ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 305/2011/EU rendelet támogatására kidolgozott és e határozat I. mellékletében felsorolt, építési termékekre vonatkozó harmonizált szabványok hivatkozásai közzétételre kerülnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

2. cikk

A 305/2011/EU rendelet támogatására kidolgozott és e határozat II. mellékletében felsorolt, építési termékekre vonatkozó harmonizált szabványok hivatkozásai közzétételre kerülnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában, az említett szabványokra vonatkozó új párhuzamos hatályossági időszakkal.

3. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2019. március 19-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 88., 2011.4.4., 5. o.

(2)  A Tanács 89/106/EGK rányelve (1988. december 21.) az építési termékekre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről (HL L 40., 1989.2.11., 12. o.).

(3)  HL C 92., 2018.3.9., 139. o.

(4)  HL C 92., 2018.3.9., 139. o.


I. MELLÉKLET

Szám

A szabvány hivatkozása

A helyettesített szabvány hivatkozása

A párhuzamos hatályosság időszakának kezdete

(éééé.hh.nn.)

A párhuzamos hatályosság időszakának vége

(éééé.hh.nn.)

1.

EN 54-5:2017+A1:2018

tűzjelző berendezések – 5. rész: Hőérzékelők – pontszerű hőérzékelők

EN 54-5:2000

tűzjelző berendezések – 5. rész: Hőérzékelők – pontszerű érzékelők

EN 54-5:2000/A1:2002

2019.yy.xx.

2022.8.31.

2.

EN 54-7:2018

tűzjelző berendezések – 7. rész: Füstérzékelők – Szórt fénnyel, átbocsátott fénnyel vagy ionizációval működő pontszerű füstérzékelők

EN 54-7:2000

tűzjelző berendezések – 7. rész: Füstérzékelők – Szórt fénnyel, átbocsátott fénnyel vagy ionizációval működő pontszerű érzékelők

EN 54-7:2000/A1:2002

EN 54-7:2000/A2:2006

2019.yy.xx.

2022.8.31.

3.

EN 492:2012+A2:2018

Szálerősítésű cement tetőfedő lemezek és idomelemek – Termékkövetelmények és vizsgálati módszerek

EN 492:2012

Szálerősítésű cement tetőfedő lemezek és idomelemek – Termékkövetelmények és vizsgálati módszerek

2019.yy.xx.

2020.yy.xx.

4.

EN 1096-4:2018

Építési üveg – Bevonatos üveg – 4. rész: Termékszabvány

EN 1096-4:2004

Építési üveg – Bevonatos üveg – 4. rész: A megfelelőség értékelése/Termékszabvány

2019.yy.xx.

2020.yy.xx.

5.

EN 1279-5:2018

Építési üveg – Szigetelő üvegegységek – 5. rész: Termékszabvány

EN 1279-5:2005+A2:2010

Építési üveg – Szigetelő üvegegységek – 5. rész: A megfelelőség értékelése

2019.yy.xx.

2020.yy.xx.

6.

EN 12467:2012+A2:2018

Szálerősítésű cement burkolóelemek – Termékkövetelmények és vizsgálati módszerek

EN 12467:2012

Szálerősítésű cement burkolóelemek – Termékkövetelmények és vizsgálati módszerek

2019.yy.xx.

2020.yy.xx.


II. MELLÉKLET

Szám

A szabvány hivatkozása

A helyettesített szabvány hivatkozása

A párhuzamos hatályosság időszakának kezdete

(éééé.hh.nn.)

A párhuzamos hatályosság időszakának vége

(éééé.hh.nn.)

1.

EN 15824:2017

Szerves kötőanyagokat tartalmazó kültéri és beltéri vakolatok előírásai

EN 15824:2009

Szerves kötőanyagokat tartalmazó kültéri és beltéri vakolatok előírásai

2018.3.9.

2020.3.9.