ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 305

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

61. évfolyam
2018. november 29.


Tartalom

 

III   Egyéb jogi aktusok

Oldal

 

 

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 46/2017 határozata (2017. március 17.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról [2018/1810]

1

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 47/2017 határozata (2017. március 17.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról [2018/1811]

3

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 48/2017 határozata (2017. március 17.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról [2018/1812]

4

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 49/2017 határozata (2017. március 17.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2018/1813]

5

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 50/2017 határozata (2017. március 17.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) és II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2018/1814]

13

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 51/2017 határozata (2017. március 17.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) és II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2018/1815]

15

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 52/2017 határozata (2017. március 17.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2018/1816]

17

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 53/2017 határozata (2017. március 17.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2018/1817]

18

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 54/2017 határozata (2017. március 17.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2018/1818]

19

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 55/2017 határozata (2017. március 17.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2018/1819]

21

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 56/2017 határozata (2017. március 17.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2018/1820]

23

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 57/2017 határozata (2017. március 17.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2018/1821]

24

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 58/2017 határozata (2017. március 17.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2018/1822]

25

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 59/2017 határozata (2017. március 17.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XI. mellékletének (Elektronikus hírközlés, audiovizuális szolgáltatások és információs társadalom) módosításáról [2018/1823]

26

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 60/2017 határozata (2017. március 17.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról [2018/1824]

27

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 61/2017 határozata (2017. március 17.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról [2018/1825]

28

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 62/2017 határozata (2017. március 17.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról [2018/1826]

29

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 63/2017 határozata (2017. március 17.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról [2018/1827]

30

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 64/2017 határozata (2017. március 17.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról [2018/1828]

31

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 65/2017 határozata (2017. március 17.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról [2018/1829]

32

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 66/2017 határozata (2017. március 17.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XXI. mellékletének (Statisztika) módosításáról [2018/1830]

33

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 67/2017 határozata (2017. március 17.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XXI. mellékletének (Statisztika) módosításáról [2018/1831]

34

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


III Egyéb jogi aktusok

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

29.11.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 305/1


AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 46/2017 HATÁROZATA

(2017. március 17.)

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról [2018/1810]

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: az EGT-megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

A 2009/821/EK határozatnak az állat-egészségügyi határállomások listája és a TRACES állat-egészségügyi egységeinek listája tekintetében történő módosításáról szóló, 2016. október 27-i (EU) 2016/1917 bizottsági végrehajtási határozatot (1) bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(2)

Ez a határozat állategészségügyi kérdéseket érintő jogszabályokra vonatkozik. Az EGT-megállapodás I. mellékletének a szektorális kiigazításokról szóló részében meghatározottak szerint az állategészségügyi kérdéseket érintő jogszabályok mindaddig nem alkalmazandók Liechtensteinre, amíg az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló megállapodás kiterjed Liechtensteinre. Ez a határozat ezért nem alkalmazandó Liechtensteinre.

(3)

Az EGT-megállapodás I. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az EGT-megállapodás I. melléklete I. fejezetének 1.2. részében a 39. pont (2009/821/EK bizottsági határozat) a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„—

32016 D 1917: A Bizottság 2016. október 27-i (EU) 2016/1917 végrehajtási határozata (HL L 296., 2016.11.1., 17. o.).”

2. cikk

Az (EU) 2016/1917 végrehajtási határozatnak az Európai Unió Hivatalos Lapja EGT-kiegészítésében közzéteendő izlandi és norvég nyelvű szövege hiteles.

3. cikk

Ez a határozat 2017. március 18-án lép hatályba, feltéve, hogy az EGT-megállapodás 103. cikkének (1) bekezdésében előírt összes bejelentést megtették (*1).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2017. március 17-én.

az EGT Vegyes Bizottság részéről

az elnök

Claude MAERTEN


(1)  HL L 296., 2016.11.1., 17. o.

(*1)  Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.


29.11.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 305/3


AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 47/2017 HATÁROZATA

(2017. március 17.)

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról [2018/1811]

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: az EGT-megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

Az egyes tagállamokban előforduló klasszikus sertéspestissel kapcsolatos járványügyi intézkedésekről szóló 2013/764/EU végrehajtási határozat módosításáról szóló, 2016. október 26-i (EU) 2016/1898 bizottsági végrehajtási határozatot (1) bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(2)

Ez a határozat a halaktól és a tenyésztett víziállatoktól különböző élő állatokat, valamint állati termékeket – például petesejtet, embriót és spermát – érintő jogszabályokra vonatkozik. Az EGT-megállapodás I. melléklete I. fejezete bevezető részének (2) bekezdésében meghatározottak szerint az e tárgykörökre vonatkozó jogszabályok nem alkalmazandók Izlandra. Ez a határozat ezért nem alkalmazandó Izlandra.

(3)

Ez a határozat állategészségügyi kérdéseket érintő jogszabályokra vonatkozik. Az EGT-megállapodás I. mellékletének a szektorális kiigazítások részében meghatározottak szerint az állategészségügyet érintő jogszabályok mindaddig nem alkalmazandók Liechtensteinre, amíg az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló megállapodás kiterjed Liechtensteinre. Ez a határozat ezért nem alkalmazandó Liechtensteinre.

(4)

Az EGT-megállapodás I. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az EGT-megállapodás I. melléklete I. fejezetének 3.2. részében a „JOGI AKTUSOK, AMELYEKET AZ EFTA-ÁLLAMOK ÉS AZ EFTA FELÜGYELETI HATÓSÁG MEGFELELŐEN FIGYELEMBE VESZNEK” cím alatti 48. pont (2013/764/EU bizottsági végrehajtási határozat) után a következő pontot kell beilleszteni:

„, az alábbi módosítással:

32016 D 1898: a Bizottság 2016. október 26-i (EU) 2016/1898 végrehajtási határozata (HL L 293., 2016.10.28., 39. o.).

Ez a jogi aktus nem alkalmazandó Izlandra.”

2. cikk

Az (EU) 2016/1898 végrehajtási határozatnak az Európai Unió Hivatalos Lapja EGT-kiegészítésében közzéteendő norvég nyelvű szövege hiteles.

3. cikk

Ez a határozat 2017. március 18-án lép hatályba, feltéve, hogy az EGT-megállapodás 103. cikkének (1) bekezdésében előírt összes bejelentést megtették (*1).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2017. március 17-én.

az EGT Vegyes Bizottság részéről

az elnök

Claude MAERTEN


(1)  HL L 293., 2016.10.28., 39. o.

(*1)  Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.


29.11.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 305/4


AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 48/2017 HATÁROZATA

(2017. március 17.)

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról [2018/1812]

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: az EGT-megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

Az egy dolomit- és magnezittartalmú készítmény tejelő tehenek és más tejelő kérődzők, elválasztott malacok és hízósertések takarmány-adalékanyagaként, valamint egy montmorillonit- és illittartalmú készítmény valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről szóló, 2016. november 9-i (EU) 2016/1964 bizottsági végrehajtási rendeletet (1) bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(2)

Ez a határozat takarmányokra vonatkozó jogszabályokat érint. Az EGT-megállapodás I. mellékletének a szektorális kiigazításokról szóló részében meghatározottak szerint a takarmányokat érintő jogszabályok mindaddig nem alkalmazandók Liechtensteinre, amíg az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló megállapodás kiterjed Liechtensteinre. Ez a határozat ezért nem alkalmazandó Liechtensteinre.

(3)

Az EGT-megállapodás I. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az EGT-megállapodás I. mellékletének II. fejezete a 176. pont ((EU) 2016/1833 bizottsági végrehajtási rendelet) után a következő ponttal egészül ki:

„177.

32016 R 1964: a Bizottság 2016. november 9-i (EU) 2016/1964 végrehajtási rendelete egy dolomit- és magnezittartalmú készítmény tejelő tehenek és más tejelő kérődzők, elválasztott malacok és hízósertések takarmány-adalékanyagaként, valamint egy montmorillonit- és illittartalmú készítmény valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (HL L 303., 2016.11.10., 7. o.).”

2. cikk

Az (EU) 2016/1964 végrehajtási rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapja EGT-kiegészítésében közzéteendő izlandi és norvég nyelvű szövege hiteles.

3. cikk

Ez a határozat 2017. március 18-án lép hatályba, feltéve, hogy az EGT-megállapodás 103. cikkének (1) bekezdésében előírt összes bejelentést megtették (*1).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2017. március 17-én.

az EGT Vegyes Bizottság részéről

az elnök

Claude MAERTEN


(1)  HL L 303., 2016.11.10., 7. o.

(*1)  Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.


29.11.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 305/5


AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 49/2017 HATÁROZATA

(2017. március 17.)

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2018/1813]

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: az EGT-megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

Az ökológiai termékek címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. június 28-i 834/2007/EK tanácsi rendeletet (1) bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(2)

Az ökológiai termelés, a címkézés és az ellenőrzés tekintetében az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről szóló 834/2007/EK rendelet részletes végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló, 2008. szeptember 5-i 889/2008/EK bizottsági rendeletet (2) bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(3)

Az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről szóló 834/2007/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. szeptember 29-i 967/2008/EK tanácsi rendeletet (3) bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(4)

A 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai termékek harmadik országból származó behozatalára előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról szóló, 2008. december 8-i 1235/2008/EK bizottsági rendeletet (4) bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(5)

Az ökológiai termelés, a címkézés és az ellenőrzés tekintetében az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről szóló 834/2007/EK rendelet részletes végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló 889/2008/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. december 15-i 1254/2008/EK bizottsági rendeletet (5) bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(6)

A bizonyos ökológiai termelésű mezőgazdasági termékek közösségi forgalmazásánál kötelező származási helyként megjelölt harmadik országok jegyzéke tekintetében az 1235/2008/EGK rendelet módosításáról szóló, 2009. június 19-i 537/2009/EK bizottsági rendeletet (6) bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(7)

A 834/2007/EK rendelet részletes végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló 889/2008/EK rendeletnek a tenyésztett víziállatok és a tengeri moszat ökológiai termelésére vonatkozó részletes szabályok megállapítása tekintetében történő módosításáról szóló, 2009. augusztus 5-i 710/2009/EK bizottsági rendeletet (7) bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(8)

A 834/2007/EK tanácsi rendelet részletes végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló 889/2008/EK rendeletnek az Európai Unió ökológiai termelés jelölésére szolgáló logója tekintetében történő módosításáról szóló, 2010. március 24-i 271/2010/EU bizottsági rendeletet (8) bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(9)

A bizonyos ökológiai termelésű mezőgazdasági termékek közösségi forgalmazásánál kötelező származási helyként megjelölt harmadik országok jegyzéke tekintetében az 1235/2008/EGK rendelet módosításáról szóló, 2010. május 31-i 471/2010/EU bizottsági rendeletet (9) bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(10)

Az ökológiai termelés, a címkézés és az ellenőrzés tekintetében az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről szóló 834/2007/EK rendelet részletes végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló 889/2008/EK rendelet módosításáról szóló, 2011. április 8-i 344/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletet (10) bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(11)

Az ökológiai termelés, a címkézés és az ellenőrzés tekintetében az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről szóló 834/2007/EK rendelet részletes végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló 889/2008/EK rendelet módosításáról szóló, 2011. május 2-i 426/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletet (11) bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(12)

A 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai termékek harmadik országból származó behozatalára előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról szóló 1235/2008/EK rendelet módosításáról szóló, 2011. június 20-i 590/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletet (12) bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(13)

A 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai termékek harmadik országból származó behozatalára előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról szóló 1235/2008/EK rendelet módosításáról és helyesbítéséről szóló, 2011. október 27-i 1084/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletet (13) bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(14)

A 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai termékek harmadik országból származó behozatalára előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról szóló 1235/2008/EK rendelet módosításáról szóló, 2011. december 6-i 1267/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletet (14) bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(15)

A 889/2008/EK rendeletnek az írásbeli igazolás tekintetében és az 1235/2008/EK rendeletnek az Amerikai Egyesült Államokból származó ökológiai termékek behozatalára vonatkozó szabályozás tekintetében történő módosításáról szóló, 2012. február 14-i 126/2012/EU bizottsági végrehajtási rendeletet (15) bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(16)

A 834/2007/EK tanácsi rendelet részletes végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló 889/2008/EK rendeletnek az ökológiai borra vonatkozó részletes szabályok tekintetében történő módosításáról szóló, 2012. március 8-i 203/2012/EU bizottsági végrehajtási rendeletet (16) bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(17)

Az ökológiai termelés, a címkézés és az ellenőrzés tekintetében az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről szóló 834/2007/EK tanácsi rendelet részletes végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló 889/2008/EK rendelet módosításáról és helyesbítéséről szóló, 2012. június 14-i 505/2012/EU bizottsági végrehajtási rendeletet (17) bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(18)

A 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai termékek harmadik országból származó behozatalára előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról szóló 1235/2008/EK rendelet módosításáról szóló, 2012. június 20-i 508/2012/EU bizottsági végrehajtási rendeletet (18) bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(19)

A 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai termékek harmadik országból származó behozatalára előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról szóló 1235/2008/EK rendelet helyesbítéséről szóló, 2012. augusztus 16-i 751/2012/EU bizottsági végrehajtási rendeletet (19) bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(20)

A 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai termékek harmadik országból származó behozatalára előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról szóló 1235/2008/EK rendelet módosításáról szóló, 2013. február 13-i 125/2013/EU bizottsági végrehajtási rendeletet (20) bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(21)

A 889/2008/EK rendeletnek az ökológiai termelés ellenőrzési rendszere tekintetében történő módosításáról szóló, 2013. április 29-i 392/2013/EU bizottsági végrehajtási rendeletet (21) bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(22)

A 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai termékek harmadik országból származó behozatalára előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról szóló 1235/2008/EK rendelet helyesbítéséről szóló, 2013. június 18-i 567/2013/EU bizottsági végrehajtási rendeletet (22) bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(23)

A 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai termékek harmadik országból származó behozatalára előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról szóló 1235/2008/EK rendelet módosításáról és az éves jelentés benyújtásának időpontja tekintetében az 1235/2008/EK rendelettől való eltérésről szóló, 2013. június 20-i 586/2013/EU bizottsági végrehajtási rendeletet (23) bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(24)

Az ökológiai termelés, címkézés és ellenőrzés tekintetében az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről szóló 834/2007/EK tanácsi rendelet részletes végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló 889/2008/EK rendelet módosításáról szóló, 2013. október 24-i 1030/2013/EU bizottsági végrehajtási rendeletet (24) bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(25)

A 834/2007/EK tanácsi rendelet részletes végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló 889/2008/EK rendeletnek a kéthéjú kagyló nem ökológiai módszerrel tenyésztett ivadékainak és ikráinak az ökológiai akvakultúrában történő felhasználása tekintetében történő módosításáról szóló, 2013. december 17-i 1364/2013/EU bizottsági végrehajtási rendeletet (25) bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(26)

Az ökológiai termelés, a címkézés és az ellenőrzés tekintetében az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről szóló 834/2007/EK tanácsi rendelet részletes végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló 889/2008/EK rendelet módosításáról és helyesbítéséről szóló, 2014. április 8-i 354/2014/EU bizottsági végrehajtási rendeletet (26) bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(27)

A 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai termékek harmadik országból származó behozatalára előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról szóló 1235/2008/EK rendelet módosításáról szóló, 2014. április 8-i 355/2014/EU bizottsági végrehajtási rendeletet (27) bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(28)

Az 1235/2008/EK rendeletnek az ökológiai termelésből származó termékek behozatala vonatkozásában az egyenértékűség céljából elismert harmadik országok listájára való felvételre irányuló kérelmek tekintetében történő módosításáról szóló, 2014. április 30-i 442/2014/EU bizottsági végrehajtási rendeletet (28) bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(29)

A 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai termékek harmadik országból származó behozatalára előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról szóló 1235/2008/EK rendelet módosításáról szóló, 2014. június 16-i 644/2014/EU bizottsági végrehajtási rendeletet (29) bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(30)

A 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai termékek harmadik országból származó behozatalára előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról szóló 1235/2008/EK rendelet módosításáról és helyesbítéséről szóló, 2014. július 30-i 829/2014/EU bizottsági végrehajtási rendeletet (30) bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(31)

Az ökológiai termelés, a címkézés és az ellenőrzés tekintetében az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről szóló 834/2007/EK tanácsi rendelet részletes végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló 889/2008/EK rendelet módosításáról szóló, 2014. július 31-i 836/2014/EU bizottsági végrehajtási rendeletet (31) bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(32)

A HL L 28., 2015.2.4., 48. o. által módosított, a 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai termékek harmadik országból származó behozatalára előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról szóló 1235/2008/EK rendelet módosításáról és helyesbítéséről szóló, 2014. november 28-i 1287/2014/EU bizottsági végrehajtási rendeletet (32) bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(33)

A 834/2007/EK rendelet részletes végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló 889/2008/EK rendeletnek a víziállatok származása, az akvakultúrás állattartási gyakorlat, az ökológiai tenyésztett víziállatok takarmánya és az ökológiai akvakultúrás termelésben használható termékek és anyagok tekintetében történő módosításáról szóló, 2014. december 18-i 1358/2014/EU bizottsági végrehajtási rendeletet (33) bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(34)

A HL L 241., 2015.9.17., 51. o. által helyesbített, a 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai termékek harmadik országból származó behozatalára előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról szóló 1235/2008/EK rendelet módosításáról szóló, 2015. január 23-i (EU) 2015/131 bizottsági végrehajtási rendeletet (34) bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(35)

A 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai termékek harmadik országból származó behozatalára előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról szóló 1235/2008/EK rendelet módosításáról és helyesbítéséről szóló, 2015. június 17-i (EU) 2015/931 bizottsági végrehajtási rendeletet (35) bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(36)

A 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai termékek harmadik országból származó behozatalára előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról szóló 1235/2008/EK rendelet helyesbítéséről szóló, 2015. november 4-i (EU) 2015/1980 bizottsági végrehajtási rendeletet (36) bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(37)

A 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai termékek harmadik országból származó behozatalára előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról szóló 1235/2008/EK rendelet módosításáról szóló, 2015. december 15-i (EU) 2015/2345 bizottsági végrehajtási rendeletet (37) bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(38)

A 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai termékek harmadik országból származó behozatalára előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról szóló 1235/2008/EK rendelet módosításáról szóló, 2016. március 18-i (EU) 2016/459 bizottsági végrehajtási rendeletet (38) bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(39)

Az ökológiai termelés, a címkézés és az ellenőrzés tekintetében az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről szóló 834/2007/EK rendelet részletes végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló 889/2008/EK rendelet módosításáról szóló, 2016. április 29-i (EU) 2016/673 bizottsági végrehajtási rendeletet (39) bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(40)

A 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai termékek harmadik országból származó behozatalára előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról szóló 1235/2008/EK rendelet módosításáról szóló, 2016. június 9-i (EU) 2016/910 bizottsági végrehajtási rendeletet (40) bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(41)

A 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai termékek harmadik országból származó behozatalára előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról szóló 1235/2008/EK rendelet módosításáról szóló, 2016. augusztus 2-i (EU) 2016/1330 bizottsági végrehajtási rendeletet (41) bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(42)

A 889/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezi az EGT-megállapodásba foglalt 207/93/EGK (42), 223/2003/EK (43) és 1452/2003/EK (44) bizottsági rendeletet, amelyeket következésképpen el kell hagyni az EGT-megállapodásból.

(43)

Az 1235/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezi az EGT-megállapodásba foglalt 345/2008/EK bizottsági rendeletet (45), amelyet következésképpen el kell hagyni az EGT-megállapodásból.

(44)

Az EGT-megállapodásba foglalt 1788/2001/EK bizottsági rendelet (46) hatályát vesztette az Európai Unióban, ezért el kell hagyni az EGT-megállapodásból.

(45)

Ez a határozat élelmiszerekre vonatkozó jogszabályokat érint. Az EGT-megállapodás II. melléklete XII. fejezetének bevezetőjében meghatározottak szerint az élelmiszerekre vonatkozó jogszabályok mindaddig nem alkalmazandók Liechtensteinre, amíg az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló megállapodás kiterjed Liechtensteinre. Ez a határozat ezért nem alkalmazandó Liechtensteinre.

(46)

Az EGT-megállapodás II. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az EGT-megállapodás II. mellékletének XII. fejezete az e határozat mellékletében meghatározottak szerint módosul.

2. cikk

A 834/2007/EK, a 889/2008/EK, a 967/2008/EK, az 1235/2008/EK, az 1254/2008/EK, az 537/2009/EK, a 710/2009/EK, a 271/2010/EU és a 471/2010/EU rendeletnek, valamint a 344/2011/EU, a 426/2011/EU, az 590/2011/EU, az 1084/2011/EU, az 1267/2011/EU, a 126/2012/EU, a 203/2012/EU, az 505/2012/EU, az 508/2012/EU, a 751/2012/EU, a 125/2013/EU, a 392/2013/EU, az 567/2013/EU, az 586/2013/EU, az 1030/2013/EU, az 1364/2013/EU, a 354/2014/EU, a 355/2014/EU, a 442/2014/EU, a 644/2014/EU, a 829/2014/EU, a 836/2014/EU, az 1287/2014/EU, az 1358/2014/EU, az (EU) 2015/131, az (EU) 2015/931, az (EU) 2015/1980, az (EU) 2015/2345, az (EU) 2016/459, az (EU) 2016/673, az (EU) 2016/910 és az (EU) 2016/1330 végrehajtási rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapja EGT-kiegészítésében közzéteendő izlandi és norvég nyelvű szövege hiteles.

3. cikk

Ez a határozat 2017. március 18-án lép hatályba, feltéve, hogy az EGT-megállapodás 103. cikkének (1) bekezdésében előírt összes bejelentést megtették (*1).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2017. március 17-én.

az EGT Vegyes Bizottság részéről

az elnök

Claude MAERTEN


(1)  HL L 189., 2007.7.20, 1. o.

(2)  HL L 250., 2008.9.18., 1. o.

(3)  HL L 264., 2008.10.3., 1. o.

(4)  HL L 334., 2008.12.12., 25. o.

(5)  HL L 337., 2008.12.16., 80. o.

(6)  HL L 159., 2009.6.20., 6. o.

(7)  HL L 204., 2009.8.6., 15. o.

(8)  HL L 84., 2010.3.31., 19. o.

(9)  HL L 134., 2010.6.1., 1. o.

(10)  HL L 96., 2011.4.9., 15. o.

(11)  HL L 113., 2011.5.3., 1. o.

(12)  HL L 161., 2011.6.21., 9. o.

(13)  HL L 281., 2011.10.28., 3. o.

(14)  HL L 324., 2011.12.7., 9. o.

(15)  HL L 41., 2012.2.15., 5. o.

(16)  HL L 71., 2012.3.9., 42. o.

(17)  HL L 154., 2012.6.15., 12. o.

(18)  HL L 162., 2012.6.21., 1. o.

(19)  HL L 222., 2012.8.18., 5. o.

(20)  HL L 43., 2013.2.14., 1. o.

(21)  HL L 118., 2013.4.30., 5. o.

(22)  HL L 167., 2013.6.19., 30. o.

(23)  HL L 169., 2013.6.21., 51. o.

(24)  HL L 283., 2013.10.25., 15. o.

(25)  HL L 343., 2013.12.19., 29. o.

(26)  HL L 106., 2014.4.9., 7. o.

(27)  HL L 106., 2014.4.9., 15. o.

(28)  HL L 130., 2014.5.1., 39. o.

(29)  HL L 177., 2014.6.17., 42. o.

(30)  HL L 228., 2014.7.31., 9. o.

(31)  HL L 230., 2014.8.1., 10. o.

(32)  HL L 348., 2014.12.4., 1. o.

(33)  HL L 365., 2014.12.19., 97. o.

(34)  HL L 23., 2015.1.29, 1. o.

(35)  HL L 151., 2015.6.18., 1. o.

(36)  HL L 289., 2015.11.5, 6. o.

(37)  HL L 330., 2015.12.16, 29. o.

(38)  HL L 80., 2016.3.31., 14. o.

(39)  HL L 116., 2016.4.30., 8. o.

(40)  HL L 153., 2016.6.10., 23. o.

(41)  HL L 210., 2016.8.4., 43. o.

(42)  HL L 25., 1993.2.2., 5. o.

(43)  HL L 31., 2003.2.6., 3. o.

(44)  HL L 206., 2003.8.15., 17. o.

(45)  HL L 108., 2008.4.18., 8. o.

(46)  HL L 243., 2001.9.13., 3. o.

(*1)  Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.


MELLÉKLET

Az EGT-megállapodás II. mellékletének XII. fejezete a következőképpen módosul:

1.

Az 54b. pont (2092/91/EGK tanácsi rendelet) helyébe a következő szöveg lép:

32007 R 0834: A Tanács 834/2007/EK rendelete (2007. június 28.) az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 189., 2007.7.20., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

32008 R 0967: A Tanács 967/2008/EK rendelete (2008. szeptember 29.) (HL L 264., 2008.10.3., 1. o.).

A rendelet rendelkezéseit e megállapodás alkalmazásában a következő kiigazításokkal kell értelmezni:

A melléklet a következő szöveggel egészül ki:

»IS: lífrænt.

NO: økologisk.«”

2.

A szöveg az 54b. pont (834/2007/EK tanácsi rendelet) után a következő pontokkal egészül ki:

„54ba.

32008 R 0889: A Bizottság 889/2008/EK rendelete (2008. szeptember 5.) az ökológiai termelés, a címkézés és az ellenőrzés tekintetében az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről szóló 834/2007/EK rendelet részletes végrehajtási szabályainak megállapításáról (HL L 250., 2008.9.18., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

32008 R 1254: A Bizottság 1254/2008/EK rendelete (2008. december 15.) (HL L 337., 2008.12.16., 80. o.),

32009 R 0710: A Bizottság 710/2009/EK rendelete (2009. augusztus 5.) (HL L 204., 2009.8.6., 15. o.),

32010 R 0271: A Bizottság 271/2010/EU rendelete (2010. március 24.) (HL L 84., 2010.3.31., 19. o.),

32011 R 0344: A Bizottság 344/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. április 8.) (HL L 96., 2011.4.9., 15. o.),

32011 R 0426: A Bizottság 426/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. május 2.) (HL L 113., 2011.5.3., 1. o.),

32012 R 0126: A Bizottság 126/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. február 14.) (HL L 41., 2012.2.15., 5. o.),

32012 R 0203: A Bizottság 203/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. március 8.) (HL L 71., 2012.3.9., 42. o.),

32012 R 0505: A Bizottság 505/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. június 14.) (HL L 154., 2012.6.15., 12. o.),

32013 R 0392: A Bizottság 392/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. április 29.) (HL L 118., 2013.4.30., 5. o.),

32013 R 1030: A Bizottság 1030/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. október 24.) (HL L 283., 2013.10.25., 15. o.),

32013 R 1364: A Bizottság 1364/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. december 17.) (HL L 343., 2013.12.19., 29. o.),

32014 R 0354: A Bizottság 354/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. április 8.) (HL L 106., 2014.4.9., 7. o.),

32014 R 0836: A Bizottság 836/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. július 31.) (HL L 230., 2014.8.1., 10. o.),

32014 R 1358: A Bizottság 1358/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. december 18.) (HL L 365., 2014.12.19., 97. o.),

32016 R 0673: A Bizottság (EU) 2016/673 végrehajtási rendelete (2016. április 29.) (HL L 116., 2016.4.30., 8. o.).

A rendelet rendelkezéseit e megállapodás alkalmazásában a következő kiigazításokkal kell értelmezni:

a)

A 95. cikk (9) bekezdésében a »2010. július 1-je előtt« szövegrész helyébe a »2017. március 17-i 49/2017 EGT vegyes bizottsági határozat hatálybalépése előtt« szövegrész lép.

b)

A XIIb. melléklet a következőkkel egészül ki:

»—

izlandi nyelven: Dýraafurðir sem eru framleiddar án notkunar á sýklalyfjum.

norvég nyelven: Animalske produkter som er produsert uten bruk av antibiotika.«

54bb.

32008 R 1235: A Bizottság 1235/2008/EK rendelete (2008. december 8.) a 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai termékek harmadik országból származó behozatalára előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról (HL L 334., 2008.12.12., 25. o.), az alábbi módosításokkal:

32009 R 0537: A Bizottság 537/2009/EK rendelete (2009. június 19.) (HL L 159., 2009.6.20., 6. o.),

32010 R 0471: A Bizottság 471/2010/EU rendelete (2010. május 31.) (HL L 134., 2010.6.1., 1. o.),

32011 R 0590: A Bizottság 590/2011/EU rendelete (2011. június 20.) (HL L 161., 2011.6.21., 9. o.),

32011 R 1084: A Bizottság 1084/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. október 27.) (HL L 281., 2011.10.28., 3. o.),

32011 R 1267: A Bizottság 1267/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. december 6.) (HL L 324., 2011.12.7., 9. o.),

32012 R 0126: A Bizottság 126/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. február 14.) (HL L 41., 2012.2.15., 5. o.),

32012 R 0508: A Bizottság 508/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. június 20.) (HL L 162., 2012.6.21., 1. o.),

32012 R 0751: A Bizottság 751/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. augusztus 16.) (HL L 222., 2012.8.18., 5. o.),

32013 R 0125: A Bizottság 125/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. február 13.) (HL L 43., 2013.2.14., 1. o.),

32013 R 0567: A Bizottság 567/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. június 18.) (HL L 167., 2013.6.19., 30. o.),

32013 R 0586: A Bizottság 586/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. június 20.) (HL L 169., 2013.6.21., 51. o.),

32014 R 0355: A Bizottság 355/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. április 8.) (HL L 106., 2014.4.9., 15. o.),

32014 R 0442: A Bizottság 442/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. április 30.) (HL L 130., 2014.5.1., 39. o.),

32014 R 0644: A Bizottság 644/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. június 16.) (HL L 177., 2014.6.17., 42. o.),

32014 R 0829: A Bizottság 829/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. július 30.) (HL L 228., 2014.7.31., 9. o.),

32014 R 1287: A Bizottság 1287/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. november 28.) (HL L 348., 2014.12.4., 1. o.),

32015 R 0131: A Bizottság (EU) 2015/131 végrehajtási rendelete (2015. január 23.) (HL L 23., 2015.1.29., 1. o.),

32015 R 0931: A Bizottság (EU) 2015/931 végrehajtási rendelete (2015. június 17.) (HL L 151., 2015.6.18., 1. o.),

32015 R 1980: A Bizottság (EU) 2015/1980 végrehajtási rendelete (2015. november 4.) (HL L 289., 2015.11.5., 6. o.),

32015 R 2345: A Bizottság (EU) 2015/2345 végrehajtási rendelete (2015. december 15.) (HL L 330., 2015.12.16., 29. o.),

32016 R 0459: A Bizottság (EU) 2016/459 végrehajtási rendelete (2016. március 18.) (HL L 80., 2016.3.31., 14. o.),

32016 R 0910: A Bizottság (EU) 2016/910 végrehajtási rendelete (2016. június 9.) (HL L 153., 2016.6.10., 23. o.),

32016 R 1330: A Bizottság (EU) 2016/1330 végrehajtási rendelete (2016. augusztus 2.) (HL L 210., 2016.8.4., 43. o.),

A rendelet rendelkezéseit e megállapodás alkalmazásában a következő kiigazításokkal kell értelmezni:

A 16. cikk (2) bekezdése a következőkkel egészül ki:

»A Bizottság felkérheti valamelyik EFTA-államot, hogy az társjelentéstevőként járjon el. Az érintett EFTA-állam saját maga dönt arról, hogy elfogadja-e ezt a felkérést.«”

3.

Az 54e. pont (207/93/EGK bizottsági rendelet), az 54zzf. pont (1788/2001/EK bizottsági rendelet), az 54zzg. pont (223/2003/EK bizottsági rendelet), az 54zzq. pont (1452/2003/EK bizottsági rendelet) és az 54zzzx. pont (345/2008/EK bizottsági rendelet) szövegét el kell hagyni.


29.11.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 305/13


AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 50/2017 HATÁROZATA

(2017. március 17.)

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) és II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2018/1814]

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: az EGT-megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

A 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének az egyes termékekben, illetve azok felületén található cimoxanil, foszfán és foszfid sók, valamint nátrium-5-nitroguaiakolát, nátrium-o-nitrofenolát és nátrium-p-nitrofenolát megengedett szermaradék-határértéke tekintetében történő módosításáról szóló, 2016. október 7-i (EU) 2016/1785 bizottsági rendeletet (1) bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(2)

Ez a határozat takarmányokra és élelmiszerekre vonatkozó jogszabályokat érint. Az EGT-megállapodás I. mellékletének a szektorális kiigazításokról szóló részében és II. melléklete XII. fejezetének bevezetőjében meghatározottak szerint a takarmányokra és az élelmiszerekre vonatkozó jogszabályok mindaddig nem alkalmazandók Liechtensteinre, amíg az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló megállapodás kiterjed Liechtensteinre. Ez a határozat ezért nem alkalmazandó Liechtensteinre.

(3)

Az EGT-megállapodás I. és II. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az EGT-megállapodás I. melléklete II. fejezetének 40. pontja (396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„—

32016 R 1785: a Bizottság 2016. október 7-i (EU) 2016/1785 rendelete (HL L 273., 2016.10.8., 10. o.).”

2. cikk

Az EGT-megállapodás II. melléklete XII. fejezetének 54zzy. pontja (396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„—

32016 R 1785: a Bizottság 2016. október 7-i (EU) 2016/1785 rendelete (HL L 273., 2016.10.8., 10. o.).”

3. cikk

Az (EU) 2016/1785 rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapja EGT-kiegészítésében közzéteendő izlandi és norvég nyelvű szövege hiteles.

4. cikk

Ez a határozat 2017. március 18-án lép hatályba, feltéve, hogy az EGT-megállapodás 103. cikkének (1) bekezdésében előírt összes bejelentést megtették (*1).

5. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2017. március 17-én.

az EGT Vegyes Bizottság részéről

az elnök

Claude MAERTEN


(1)  HL L 273., 2016.10.8., 10. o.

(*1)  Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.


29.11.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 305/15


AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 51/2017 HATÁROZATA

(2017. március 17.)

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) és II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2018/1815]

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: az EGT-megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

A 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III. és V. mellékletének az egyes termékekben, illetve azok felületén található aklonifen, deltametrin, fluazinam, metomil, szulkotrion és tiodikarb megengedett maradékanyag-határértéke tekintetében történő módosításáról szóló, 2016. október 13-i (EU) 2016/1822 bizottsági rendeletet (1) bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(2)

A 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III. és V. mellékletének az egyes termékekben, illetve azok felületén található dec-3-én-2-on, acibenzolar-S-metil és hexaklór-benzol megengedett szermaradék-határértéke tekintetében történő módosításáról szóló, 2016. október 17-i (EU) 2016/1866 bizottsági rendeletet (2) bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(3)

Ez a határozat takarmányokra és élelmiszerekre vonatkozó jogszabályokat érint. Az EGT-megállapodás I. mellékletének a szektorális kiigazításokról szóló részében és II. melléklete XII. fejezetének bevezetőjében meghatározottak szerint a takarmányokra és az élelmiszerekre vonatkozó jogszabályok mindaddig nem alkalmazandók Liechtensteinre, amíg az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló megállapodás kiterjed Liechtensteinre. Ez a határozat ezért nem alkalmazandó Liechtensteinre.

(4)

Az EGT-megállapodás I. és II. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az EGT-megállapodás I. melléklete II. fejezetének 40. pontja (396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) a következő francia bekezdésekkel egészül ki:

„—

32016 R 1822: a Bizottság 2016. október 13-i (EU) 2016/1822 rendelete (HL L 281., 2016.10.18., 1. o.),

32016 R 1866: a Bizottság 2016. október 17-i (EU) 2016/1866 rendelete (HL L 286., 2016.10.21., 4. o.).”

2. cikk

Az EGT-megállapodás II. melléklete XII. fejezetének 54zzy. pontja (396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) a következő francia bekezdésekkel egészül ki:

„—

32016 R 1822: a Bizottság 2016. október 13-i (EU) 2016/1822 rendelete (HL L 281., 2016.10.18., 1. o.),

32016 R 1866: a Bizottság 2016. október 17-i (EU) 2016/1866 rendelete (HL L 286., 2016.10.21., 4. o.).”

3. cikk

Az (EU) 2016/1822 és az (EU) 2016/1866 rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapja EGT-kiegészítésében közzéteendő izlandi és norvég nyelvű szövege hiteles.

4. cikk

Ez a határozat 2017. március 18-án lép hatályba, feltéve, hogy az EGT-megállapodás 103. cikkének (1) bekezdésében előírt összes bejelentést megtették (*1).

5. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2017. március 17-én.

az EGT Vegyes Bizottság részéről

az elnök

Claude MAERTEN


(1)  HL L 281., 2016.10.18., 1. o.

(2)  HL L 286., 2016.10.21., 4. o.

(*1)  Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.


29.11.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 305/17


AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 52/2017 HATÁROZATA

(2017. március 17.)

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2018/1816]

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: az EGT-megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

A 37/2010/EU rendeletnek a monepantel nevű anyag tekintetében történő módosításáról szóló, 2016. október 17-i (EU) 2016/1834 bizottsági végrehajtási rendeletet (1) bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(2)

Az EGT-megállapodás II. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az EGT-megállapodás II. melléklete XIII. fejezetének 13. pontja (37/2010/EU bizottsági rendelet) a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„—

32016 R 1834: a Bizottság 2016. október 17-i (EU) 2016/1834 végrehajtási rendelete (HL L 280., 2016.10.18., 22. o.).”

2. cikk

Az (EU) 2016/1834 végrehajtási rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapja EGT-kiegészítésében közzéteendő izlandi és norvég nyelvű szövege hiteles.

3. cikk

Ez a határozat 2017. március 18-án lép hatályba, feltéve hogy az EGT-megállapodás 103. cikkének (1) bekezdésében előírt összes bejelentést megtették (*1).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2017. március 17-én

az EGT Vegyes Bizottság részéről

az elnök

Claude MAERTEN


(1)  HL L 280., 2016.10.18., 22. o.

(*1)  Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.


29.11.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 305/18


AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 53/2017 HATÁROZATA

(2017. március 17.)

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2018/1817]

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: az EGT-megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

A kalcium-oxid (égetett mész) létező hatóanyag 2. és 3. terméktípusba tartozó biocid termékekben történő felhasználásának jóváhagyásáról szóló, 2016. november 4-i (EU) 2016/1936 bizottsági végrehajtási rendeletet (1) bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(2)

Az EGT-megállapodás II. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az EGT-megállapodás II. mellékletének XV. fejezete a 12zzzzg. pont ((EU) 2016/1950 bizottsági végrehajtási határozat) után a következő ponttal egészül ki:

„12zzzzh.

32016 R 1936: A Bizottság (EU) 2016/1936 végrehajtási rendelete (2016. november 4.) a kalcium-oxid (égetett mész) létező hatóanyag 2. és 3. terméktípusba tartozó biocid termékekben történő felhasználásának jóváhagyásáról (HL L 299., 2016.11.5., 48. o.).”

2. cikk

Az (EU) 2016/1936 végrehajtási rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapja EGT-kiegészítésében közzéteendő izlandi és norvég nyelvű szövege hiteles.

3. cikk

Ez a határozat 2017. március 18-án lép hatályba, feltéve hogy az EGT-megállapodás 103. cikkének (1) bekezdésében előírt összes bejelentést megtették (*1).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2017. március 17-én.

az EGT Vegyes Bizottság részéről

az elnök

Claude MAERTEN


(1)  HL L 299., 2016.11.5., 48. o.

(*1)  Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.


29.11.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 305/19


AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 54/2017 HATÁROZATA

(2017. március 17.)

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2018/1818]

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: az EGT-megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

A piperonil-butoxid létező hatóanyag 18. terméktípusba tartozó biocid termékekben történő felhasználásának jóváhagyásáról szóló, 2016. december 16-i (EU) 2016/2288 bizottsági végrehajtási rendeletet (1) bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(2)

Az epszilon-Momfluorothrin létező hatóanyag 18. terméktípusba tartozó biocid termékekben történő felhasználásának jóváhagyásáról szóló, 2016. december 16-i (EU) 2016/2289 bizottsági végrehajtási rendeletet (2) bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(3)

A perecetsav létező hatóanyag 11. és 12. terméktípusba tartozó biocid termékekben történő felhasználásának jóváhagyásáról szóló, 2016. december 16-i (EU) 2016/2290 bizottsági végrehajtási rendeletet (3) bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(4)

Az L(+) tejsav létező hatóanyag 1. terméktípusba tartozó biocid termékekben történő felhasználásának jóváhagyásáról szóló, 2016. december 16-i (EU) 2016/2291 bizottsági végrehajtási rendeletet (4) bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(5)

Az EGT-megállapodás II. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az EGT-megállapodás II. mellékletének XV. fejezete a 12zzzzh. pont ((EU) 2016/1936 bizottsági végrehajtási rendelet) után a következő pontokkal egészül ki:

„12zzzzi.

32016 R 2288: a Bizottság (EU) 2016/2288 végrehajtási rendelete (2016. december 16.) a piperonil-butoxid létező hatóanyag 18. terméktípusba tartozó biocid termékekben történő felhasználásának jóváhagyásáról (HL L 344., 2016.12.17., 65. o.).

12zzzzj.

32016 R 2289: a Bizottság (EU) 2016/2289 végrehajtási rendelete (2016. december 16.) az epszilon-Momfluorothrin létező hatóanyag 18. terméktípusba tartozó biocid termékekben történő felhasználásának jóváhagyásáról (HL L 344., 2016.12.17., 68. o.).

12zzzzk.

32016 R 2290: a Bizottság (EU) 2016/2290 végrehajtási rendelete (2016. december 16.) a perecetsav létező hatóanyag 11. és 12. terméktípusba tartozó biocid termékekben történő felhasználásának jóváhagyásáról (HL L 344., 2016.12.17., 71. o.).

12zzzzl.

32016 R 2291: a Bizottság (EU) 2016/2291 végrehajtási rendelete (2016. december 16.) az L(+) tejsav létező hatóanyag 1. terméktípusba tartozó biocid termékekben történő felhasználásának jóváhagyásáról (HL L 344., 2016.12.17., 74. o.).”

2. cikk

Az (EU) 2016/2288, az (EU) 2016/2289, az (EU) 2016/2290 és az (EU) 2016/2291 végrehajtási rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapja EGT-kiegészítésében közzéteendő izlandi és norvég nyelvű szövege hiteles.

3. cikk

Ez a határozat 2017. március 18-án lép hatályba, feltéve hogy az EGT-megállapodás 103. cikkének (1) bekezdésében előírt összes bejelentést megtették (*1).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2017. március 17-én.

az EGT Vegyes Bizottság részéről

az elnök

Claude MAERTEN


(1)  HL L 344., 2016.12.17., 65. o.

(2)  HL L 344., 2016.12.17., 68. o.

(3)  HL L 344., 2016.12.17., 71. o.

(4)  HL L 344., 2016.12.17., 74. o.

(*1)  Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.


29.11.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 305/21


AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 55/2017 HATÁROZATA

(2017. március 17.)

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2018/1819]

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: az EGT-megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

Az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a 2,4-DB, a béta-ciflutrin, a karfentrazon-etil, a Coniothyrium minitans CON/M/91-08 törzs (DSM 9660), a ciazofamid, a deltametrin, a dimeténamid-P, az etofumeszát, a fenamidon, a flufenacet, a flurtamon, a foramszulfuron, a fosztiazát, az imazamox, a jódszulfuron, az iprodion, az izoxaflutol, a linuron, a malein-hidrazid, a mezotrion, az oxaszulfuron, a pendimetalin, a pikoxistrobin, a sziltiofam és trifloxistrobin hatóanyagok jóváhagyási időtartamának meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról szóló, 2016. június 15-i (EU) 2016/950 bizottsági végrehajtási rendeletet (1) bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(2)

A Saccharomyces cerevisiae LAS02 törzs kis kockázatú hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról szóló, 2016. június 15-i (EU) 2016/952 bizottsági végrehajtási rendeletet (2) bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(3)

A tifenszulfuron-metil hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyása meghosszabbításáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról szóló, 2016. augusztus 25-i (EU) 2016/1424 bizottsági végrehajtási rendeletet (3) bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(4)

A Bacillus amyloliquefaciens MBI 600 törzs hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról szóló, 2016. augusztus 26-i (EU) 2016/1429 bizottsági végrehajtási rendeletet (4) bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(5)

Az EGT-megállapodás II. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az EGT-megállapodás II. mellékletének XV. fejezete a következőképpen módosul:

1.

A 13a. pont (540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet) a következő francia bekezdésekkel egészül ki:

„—

32016 R 0950: A Bizottság 2016. június 15-i (EU) 2016/950 végrehajtási rendelete (HL L 159., 2016.6.16., 3. o.),

32016 R 0952: A Bizottság 2016. június 15-i (EU) 2016/952 végrehajtási rendelete (HL L 159., 2016.6.16., 10. o.),

32016 R 1424: A Bizottság 2016. augusztus 25-i (EU) 2016/1424 végrehajtási rendelete (HL L 231., 2016.8.26., 25. o.),

32016 R 1429: A Bizottság 2016. augusztus 26-i (EU) 2016/1429 végrehajtási rendelete (HL L 232., 2016.8.27., 1. o.) .”

2.

A szöveg a 13zzzzzzn. pont ((EU) 2016/1426 bizottsági végrehajtási rendelet) után a következő pontokkal egészül ki:

„13zzzzzzo.

32016 R 0952: A Bizottság (EU) 2016/952 végrehajtási rendelete (2016. június 15.) a Saccharomyces cerevisiae LAS02 törzs kis kockázatú hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról (HL L 159., 2016.6.16., 10. o.).

13zzzzzzp.

32016 R 1424: A Bizottság (EU) 2016/1424 végrehajtási rendelete (2016. augusztus 25.) a tifenszulfuron-metil hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyása meghosszabbításáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról (HL L 231., 2016.8.26., 25. o.).

13zzzzzzq.

32016 R 1429: A Bizottság (EU) 2016/1429 végrehajtási rendelete (2016. augusztus 26.) a Bacillus amyloliquefaciens MBI 600 törzs hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról (HL L 232., 2016.8.27., 1. o.).”

2. cikk

Az (EU) 2016/950, az (EU) 2016/952, az (EU) 2016/1424 és az (EU) 2016/1429 végrehajtási rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapja EGT-kiegészítésében közzéteendő izlandi és norvég nyelvű szövege hiteles.

3. cikk

Ez a határozat 2017. március 18-án lép hatályba, feltéve, hogy az EGT-megállapodás 103. cikkének (1) bekezdésében előírt összes bejelentést megtették (*1).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2017. március 17-én.

az EGT Vegyes Bizottság részéről

az elnök

Claude MAERTEN


(1)  HL L 159., 2016.6.16., 3. o.

(2)  HL L 159., 2016.6.16., 10. o.

(3)  HL L 231., 2016.8.26., 25. o.

(4)  HL L 232., 2016.8.27., 1. o.

(*1)  Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.


29.11.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 305/23


AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 56/2017 HATÁROZATA

(2017. március 17.)

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2018/1820]

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: az EGT-megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

A napraforgóolaj egyszerű anyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról szóló, 2016. november 11-i (EU) 2016/1978 bizottsági végrehajtási rendeletet (1) bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(2)

Az EGT-megállapodás II. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az EGT-megállapodás II. mellékletének XV. fejezete a következőképpen módosul:

1.

A 13a. pont (540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet) a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„—

32016 R 1978: A Bizottság 2016. november 11-i (EU) 2016/1978 végrehajtási rendelete (HL L 305., 2016.11.12., 23. o.).”

2.

A szöveg a 13zzzzzzq. pont ((EU) 2016/1429 bizottsági végrehajtási rendelet) után a következő ponttal egészül ki:

„13zzzzzzr.

32016 R 1978: A Bizottság (EU) 2016/1978 végrehajtási rendelete (2016. november 11.) a napraforgóolaj egyszerű anyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról (HL L 305., 2016.11.12., 23. o.).”

2. cikk

Az (EU) 2016/1978 végrehajtási rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapja EGT-kiegészítésében közzéteendő izlandi és norvég nyelvű szövege hiteles.

3. cikk

Ez a határozat 2017. március 18-án lép hatályba, feltéve hogy az EGT-megállapodás 103. cikkének (1) bekezdésében előírt összes bejelentést megtették (*1).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2017. március 17-én.

az EGT Vegyes Bizottság részéről

az elnök

Claude MAERTEN


(1)  HL L 305., 2016.11.12., 23. o.

(*1)  Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.


29.11.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 305/24


AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 57/2017 HATÁROZATA

(2017. március 17.)

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2018/1821]

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: az EGT-megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

A 2870/2000/EK rendelet mellékletének bizonyos, a szeszes italok elemzésére vonatkozó referencia-módszerek tekintetében történő módosításáról szóló, 2016. április 22-i (EU) 2016/635 bizottsági végrehajtási rendeletet (1) bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(2)

Ez a határozat szeszes italokra vonatkozó jogszabályokat érint. Az EGT-megállapodás II. melléklete XXVII. fejezetének bevezetésében foglaltak szerint a szeszes italokra vonatkozó jogszabályok nem alkalmazandók Liechtensteinre, amíg az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló megállapodás alkalmazása kiterjed Liechtensteinre. Ez a határozat ezért nem alkalmazandó Liechtensteinre.

(3)

Az EGT-megállapodás II. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az EGT-megállapodás II. melléklete XXVII. fejezetének 8. pontja (2870/2000/EK bizottsági rendelet) a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„—

32016 R 0635: a Bizottság 2016. április 22-i (EU) 2016/635 végrehajtási rendelete (HL L 108., 2016.4.23., 1. o.).”

2. cikk

Az (EU) 2016/635 végrehajtási rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapja EGT-kiegészítésében közzéteendő izlandi és norvég nyelvű szövege hiteles.

3. cikk

Ez a határozat 2017. március 18-án lép hatályba, feltéve hogy az EGT-megállapodás 103. cikkének (1) bekezdésében előírt összes bejelentést megtették (*1).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2017. március 17-én.

az EGT Vegyes Bizottság részéről

az elnök

Claude MAERTEN


(1)  HL L 108, 2016.4.23., 1.o.

(*1)  Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.


29.11.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 305/25


AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 58/2017 HATÁROZATA

(2017. március 17.)

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2018/1822]

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: az EGT-megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

A kedvtelési célú vízi járművekről és a motoros vízi sporteszközökről szóló 2013/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében a vízi járművek azonosítására szolgáló eljárásokról szóló, 2017. január 3-i (EU) 2017/1 bizottsági végrehajtási rendeletet (1) bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(2)

Az EGT-megállapodás II. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az EGT-megállapodás II. mellékletének XXXI. fejezete a 2. pont (2013/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv) után a következő ponttal egészül ki:

„3.

32017 R 0001: a Bizottság (EU) 2017/1 végrehajtási rendelete (2017. január 3.) a kedvtelési célú vízi járművekről és a motoros vízi sporteszközökről szóló 2013/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében a vízi járművek azonosítására szolgáló eljárásokról (HL L 1., 2017.1.4., 1.o .).”

2. cikk

Az (EU) 2017/1 végrehajtási rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapja EGT-kiegészítésében közzéteendő izlandi és norvég nyelvű szövege hiteles.

3. cikk

Ez a határozat 2017. március 18-án lép hatályba, feltéve hogy az EGT-megállapodás 103. cikkének (1) bekezdésében előírt összes bejelentést megtették (*1).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2017. március 17-én.

az EGT Vegyes Bizottság részéről

az elnök

Claude MAERTEN


(1)  HL L 1., 2017.1.4., 1. o.

(*1)  Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.


29.11.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 305/26


AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 59/2017 HATÁROZATA

(2017. március 17.)

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XI. mellékletének (Elektronikus hírközlés, audiovizuális szolgáltatások és információs társadalom) módosításáról [2018/1823]

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: az EGT-megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

A közszféra információinak további felhasználásáról szóló 2003/98/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. június 26-i 2013/37/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvet (1) bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(2)

Az EGT-megállapodás XI. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az EGT-megállapodás XI. mellékletének 5k. pontja (2003/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv) a következő szöveggel egészül ki:

„, az alábbi módosítással:

32013 L 0037: az Európai Parlament és a Tanács 2013. június 26-i 2013/37/EU irányelve (HL L 175., 2013.6.27., 1. o.)”.

2. cikk

A 2013/37/EU irányelvnek az Európai Unió Hivatalos Lapja EGT-kiegészítésében közzéteendő izlandi és norvég nyelvű szövege hiteles.

3. cikk

Ez a határozat 2017. március 18-án lép hatályba, feltéve, hogy az EGT-megállapodás 103. cikkének (1) bekezdésében előírt összes bejelentést megtették (*1).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2017. március 17-én.

az EGT Vegyes Bizottság részéről

az elnök

Claude MAERTEN


(1)  HL L 175., 2013.6.27., 1. o.

(*1)  Alkotmányos követelmények fennállását jelezték.


29.11.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 305/27


AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 60/2017 HATÁROZATA

(2017. március 17.)

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról [2018/1824]

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: az EGT-megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

A veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékleteinek a tudományos és műszaki fejlődéshez való negyedik hozzáigazításáról szóló, 2016. december 16-i (EU) 2016/2309 bizottsági irányelvet (1) bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(2)

Az EGT-megállapodás XIII. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az EGT-megállapodás XIII. mellékletének 13c. pontja (2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv) a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„—

32016 L 2309: A Bizottság 2016. december 16-i (EU) 2016/2309 irányelve (HL L 345., 2016.12.20., 48. o.)”.

2. cikk

Az (EU) 2016/2309 irányelvnek az Európai Unió Hivatalos Lapja EGT-kiegészítésében közzéteendő izlandi és norvég nyelvű szövege hiteles.

3. cikk

Ez a határozat 2017. március 18-án lép hatályba, feltéve hogy az EGT-megállapodás 103. cikkének (1) bekezdésében előírt összes bejelentést megtették (*1).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2017. március 17-én.

az EGT Vegyes Bizottság részéről

az elnök

Claude MAERTEN


(1)  HL L 345., 2016.12.20., 48. o.

(*1)  Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.


29.11.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 305/28


AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 61/2017 HATÁROZATA

(2017. március 17.)

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról [2018/1825]

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: az EGT-megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

A vezetőiengedély-kategóriák közötti egyenértékűségről szóló, 2016. október 14-i (EU) 2016/1945 bizottsági határozatot (1) bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(2)

Az (EU) 2016/1945 határozat hatályon kívül helyezi az EGT-megállapodásba foglalt 2014/209/EK bizottsági határozatot (2), amelyet ezért el kell hagyni az EGT-megállapodásból.

(3)

Az EGT-megállapodás XIII. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az EGT-megállapodás XIII. melléklete 24fb. pontja (2014/209/EU bizottsági határozat) szövegének helyébe a következő szöveg lép:

32016 D 1945: a Bizottság 2016. október 14-i (EU) 2016/1945 határozata a vezetőiengedély-kategóriák közötti egyenértékűségről (HL L 302., 2016.11.9., 62. o.).”

2. cikk

Az (EU) 2016/1945 határozatnak az Európai Unió Hivatalos Lapja EGT-kiegészítésében közzéteendő izlandi és norvég nyelvű szövege hiteles.

3. cikk

Ez a határozat 2017. március 18-án lép hatályba, feltéve, hogy az EGT-megállapodás 103. cikkének (1) bekezdésében előírt összes bejelentést megtették (*1).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2017. március 17-én.

az EGT Vegyes Bizottság részéről

az elnök

Claude MAERTEN


(1)  HL L 302., 2016.11.9., 62. o.

(2)  HL L 120., 2014.4.23., 1. o.

(*1)  Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.


29.11.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 305/29


AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 62/2017 HATÁROZATA

(2017. március 17.)

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról [2018/1826]

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: az EGT-megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

A 2008/106/EK irányelv alkalmazása céljából a tengerészképzési és -képesítési rendszerek tekintetében elismert harmadik országok listáját (2015. augusztus 1-jei helyzet) (2015/C 261/04) (1) bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(2)

Az EGT-megállapodás XIII. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az EGT-megállapodás XIII. melléklete az 56js. pont (2014/935/EU bizottsági végrehajtási határozat) után a következő ponttal egészül ki:

„56jt.

52015XC0808(02): A 2008/106/EK irányelv alkalmazása céljából a tengerészképzési és -képesítési rendszerek tekintetében elismert harmadik országok listája (2015. augusztus 1-jei helyzet) (2015/C 261/04) (HL C 261., 2015.8.8., 25. o.).”

2. cikk

A 2015/C 261/04 listának az Európai Unió Hivatalos Lapja EGT-kiegészítésében közzéteendő izlandi és norvég nyelvű szövege hiteles.

3. cikk

Ez a határozat 2017. március 18-án lép hatályba, feltéve hogy az EGT-megállapodás 103. cikkének (1) bekezdésében előírt összes bejelentést megtették (*1).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2017. március 17-én.

az EGT Vegyes Bizottság részéről

az elnök

Claude MAERTEN


(1)  HL C 261., 2015.8.8., 25. o.

(*1)  Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.


29.11.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 305/30


AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 63/2017 HATÁROZATA

(2017. március 17.)

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról [2018/1827]

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: az EGT-megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

Az 1254/2009/EU rendeletnek a polgári légi közlekedés védelmére irányuló közös alapkövetelményektől való eltérést és alternatív védelmi intézkedések elfogadását a tagállamok számára lehetővé tevő egyes feltételek tekintetében történő módosításáról szóló, 2016. november 30-i (EU) 2016/2096 bizottsági rendeletet (1) bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(2)

Az EGT-megállapodás XIII. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az EGT-megállapodás XIII. mellékletének 66hd. pontja (1254/2009/EU bizottsági rendelet) a következőkkel egészül ki:

„, az alábbi módosítással:

32016 R 2096: a Bizottság 2016. november 30-i (EU) 2016/2096 rendelete (HL L 326., 2016.12.1., 7.o.)”.

2. cikk

Az (EU) 2016/2096 rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapja EGT-kiegészítésében közzéteendő izlandi és norvég nyelvű szövege hiteles.

3. cikk

Ez a határozat 2017. március 18-án lép hatályba, feltéve hogy az EGT-megállapodás 103. cikkének (1) bekezdésében előírt összes bejelentést megtették (*1).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2017. március 17-én.

az EGT Vegyes Bizottság részéről

az elnök

Claude MAERTEN


(1)  HL L 326., 2016.12.1., 7. o.

(*1)  Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.


29.11.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 305/31


AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 64/2017 HATÁROZATA

(2017. március 17.)

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról [2018/1828]

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: az EGT-megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

Az 1033/2006/EK rendeletnek a 3. cikke (1) bekezdésében említett rendelkezések tekintetében történő módosításáról szóló, 2016. december 2-i (EU) 2016/2120 bizottsági végrehajtási rendeletet (1) bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(2)

Az EGT-megállapodás XIII. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az EGT-megállapodás XIII. mellékletének 66wc. pontja (1033/2006/EK bizottsági rendelet) a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„—

32016 R 2120: a Bizottság 2016. december 2-i (EU) 2016/2120 végrehajtási rendelete (HL L 329., 2016.12.3., 70. o.).”

2. cikk

Az (EU) 2016/2120 végrehajtási rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapja EGT-kiegészítésében közzéteendő izlandi és norvég nyelvű szövege hiteles.

3. cikk

Ez a határozat 2017. március 18-án lép hatályba, feltéve hogy az EGT-megállapodás 103. cikkének (1) bekezdésében előírt összes bejelentést megtették (*1).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2017. március 17-én.

az EGT Vegyes Bizottság részéről

az elnök

Claude MAERTEN


(1)  HL L 329., 2016.12.3., 70. o.

(*1)  Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.


29.11.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 305/32


AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 65/2017 HATÁROZATA

(2017. március 17.)

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról [2018/1829]

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: az EGT-megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

A 262/2009/EK rendelet és az 1079/2012/EU végrehajtási rendelet az ICAO-rendelkezésekre vonatkozó hivatkozások tekintetében történő módosításáról szóló, 2016. december 14-i (EU) 2016/2345 bizottsági végrehajtási rendeletet (1) bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(2)

Az EGT-megállapodás XIII. mellékletét ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az EGT-megállapodás XIII. melléklete a következőképpen módosul:

(1)

A 66we. pont (1079/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet) a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„—

32016 R 2345: A Bizottság 2016. december 14-i (EU) 2016/2345 végrehajtási rendelete (HL L 348., 2016.12.21., 11. o.)”.

(2)

A 66wh. pont (262/2009/EK bizottsági rendelet) a következő szöveggel egészül ki:

„, az alábbi módosítással:

32016 R 2345: A Bizottság 2016. december 14-i (EU) 2016/2345 végrehajtási rendelete (HL L 348., 2016.12.21., 11. o.)”.

2. cikk

Az (EU) 2016/2345 végrehajtási rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapja EGT-kiegészítésében közzéteendő izlandi és norvég nyelvű szövege hiteles.

3. cikk

Ez a határozat 2017. március 18-án lép hatályba, feltéve hogy az EGT-megállapodás 103. cikkének (1) bekezdésében előírt összes bejelentést megtették (*1).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2017. március 17-én.

az EGT Vegyes Bizottság részéről

az elnök

Claude MAERTEN


(1)  HL L 348., 2016.12.21., 11. o.

(*1)  Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.


29.11.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 305/33


AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 66/2017 HATÁROZATA

(2017. március 17.)

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XXI. mellékletének (Statisztika) módosításáról [2018/1830]

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: az EGT-megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

A 3924/91/EGK tanácsi rendeletben meghatározott, ipari termékekre vonatkozó Prodcom-lista 2016. évre történő megállapításáról szóló, 2016. október 6-i (EU) 2016/1872 bizottsági rendeletet (1) bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(2)

Az EGT-megállapodás XXI. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az EGT-megállapodás XXI. melléklete a 4an. pont ((EU) 2015/1711 bizottsági rendelet) után a következő ponttal egészül ki:

„4ao.

32016 R 1872: A Bizottság 2016. október 6-i (EU) 2016/1872 rendelete a 3924/91/EGK tanácsi rendeletben meghatározott, ipari termékekre vonatkozó Prodcom-lista 2016. évre történő megállapításáról (HL L 290., 2016.10.25., 1. o.)”.

2. cikk

Az (EU) 2016/1872 rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapja EGT-kiegészítésében közzéteendő izlandi és norvég nyelvű szövege hiteles.

3. cikk

Ez a határozat 2017. március 18-án lép hatályba, feltéve, hogy az EGT-megállapodás 103. cikkének (1) bekezdésében előírt összes bejelentést megtették (*1).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2017. március 17-én.

az EGT Vegyes Bizottság részéről

az elnök

Claude MAERTEN


(1)  HL L 290, 2016.10.25., 1.o.

(*1)  Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.


29.11.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 305/34


AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 67/2017 HATÁROZATA

(2017. március 17.)

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XXI. mellékletének (Statisztika) módosításáról [2018/1831]

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: az EGT-megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

A munka és a családi élet összeegyeztethetőségére vonatkozó 2018. évi ad hoc modul technikai jellemzőinek meghatározásáról szóló, 2016. december 12-i (EU) 2016/2236 bizottsági végrehajtási rendeletet (1) bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(2)

Az EGT-megállapodás XXI. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az EGT-megállapodás XXI. melléklete a 18av. pont ((EU) 2016/8 bizottsági végrehajtási rendelet) után a következő ponttal egészül ki:

„18aw.

32016 R 2236: a Bizottság (EU) 2016/2236 végrehajtási rendelete (2016. december 12.) a munka és a családi élet összeegyeztethetőségére vonatkozó 2018. évi ad hoc modul technikai jellemzőinek meghatározásáról (HL L 337., 2016.12.13., 6. o.).”

2. cikk

Az (EU) 2016/2236 végrehajtási rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapja EGT-kiegészítésében közzéteendő izlandi és norvég nyelvű szövege hiteles.

3. cikk

Ez a határozat 2017. március 18-án lép hatályba, feltéve hogy az EGT-megállapodás 103. cikkének (1) bekezdésében előírt összes bejelentést megtették (*1).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2017. március 17-én.

az EGT Vegyes Bizottság részéről

az elnök

Claude MAERTEN


(1)  HL L 337., 2016.12.13., 6. o.

(*1)  Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.