ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 210

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

61. évfolyam
2018. augusztus 21.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

 

*

A Tanács (EU) 2018/1152 határozata (2018. június 26.) az Európai Unió és a Kínai Népköztársaság kormánya közötti, a légi közlekedési szolgáltatások bizonyos kérdéseiről szóló megállapodásnak az Unió nevében történő aláírásáról

1

 

*

A Tanács (EU) 2018/1153 határozata (2018. június 26.) az Európai Unió és a Kínai Népköztársaság kormánya közötti, a polgári légi közlekedés biztonságáról szóló megállapodásnak az Unió nevében történő aláírásáról

2

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

21.8.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 210/1


A TANÁCS (EU) 2018/1152 HATÁROZATA

(2018. június 26.)

az Európai Unió és a Kínai Népköztársaság kormánya közötti, a légi közlekedési szolgáltatások bizonyos kérdéseiről szóló megállapodásnak az Unió nevében történő aláírásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 100. cikke (2) bekezdésére, összefüggésben annak 218. cikke (5) bekezdésével,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2003. június 5-i határozatával felhatalmazta a Bizottságot, hogy tárgyalásokat kezdjen harmadik országokkal a meglévő kétoldalú megállapodások egyes rendelkezéseinek uniós szintű megállapodással való felváltásáról.

(2)

A Bizottság tárgyalásokat folytatott az Unió nevében a Kínai Népköztársaság kormányával a légi közlekedési szolgáltatások bizonyos kérdéseiről szóló megállapodásról (a továbbiakban: a megállapodás). A tárgyalások 2017. december 8-án a megállapodás parafálásával sikeresen lezárultak.

(3)

A megállapodás célja, hogy a 27 tagállam és a Kínai Népköztársaság közötti kétoldalú légi közlekedési szolgáltatási megállapodásokat összhangba hozza az uniós joggal.

(4)

A megállapodást, figyelemmel annak későbbi időpontban történő megkötésére, az Unió nevében alá kell írni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Unió és a Kínai Népköztársaság kormánya közötti, a légi közlekedési szolgáltatások bizonyos kérdéseiről szóló megállapodásnak (a továbbiakban: a megállapodás) az Unió nevében történő aláírására a Tanács felhatalmazást ad, figyelemmel a megállapodás megkötésére.

2. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap arra, hogy kijelölje a megállapodásnak az Unió nevében történő aláírására jogosult személy(eke)t.

3. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Luxembourgban, 2018. június 26-án.

a Tanács részéről

az elnök

E. ZAHARIEVA


21.8.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 210/2


A TANÁCS (EU) 2018/1153 HATÁROZATA

(2018. június 26.)

az Európai Unió és a Kínai Népköztársaság kormánya közötti, a polgári légi közlekedés biztonságáról szóló megállapodásnak az Unió nevében történő aláírásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 100. cikke (2) bekezdésére, összefüggésben annak 218. cikke (5) bekezdésével,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

2016. március 7-i határozatával a Tanács felhatalmazta a Bizottságot, hogy tárgyalásokat kezdjen a Kínai Népköztársaság kormányával a polgári légi közlekedés biztonságáról szóló megállapodásról. A Bizottság tárgyalásokat folytatott az Unió nevében az Európai Unió és a Kínai Népköztársaság kormánya közötti, a polgári légi közlekedés biztonságáról szóló megállapodásról (a továbbiakban: a megállapodás), az Unió és a Kínai Népköztársaság között a polgári légi közlekedés biztonságával kapcsolatos kétoldalú együttműködés előmozdítása, valamint a repüléstechnikai termékek terén a kereskedelem és a beruházások elősegítése céljából.

(2)

A megállapodást az Unió nevében alá kell írni, figyelemmel annak későbbi időpontban történő megkötésére,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Unió és a Kínai Népköztársaság kormánya közötti, a polgári légi közlekedés biztonságáról szóló megállapodásnak (a továbbiakban: a megállapodás) az Unió nevében történő aláírására a Tanács felhatalmazást ad, figyelemmel a megállapodás megkötésére.

2. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje a megállapodásnak az Unió nevében történő aláírására jogosult személy(eke)t.

3. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Luxembourgban, 2018. június 26-án.

a Tanács részéről

az elnök

E. ZAHARIEVA