ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 160I

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

61. évfolyam
2018. június 25.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács (EU) 2018/898 végrehajtási rendelete (2018. június 25.) a Mianmarral/Burmával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 401/2013/EU rendelet végrehajtásáról

1

 

*

A Tanács (EU) 2018/899 végrehajtási rendelete (2018. június 25.) a venezuelai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló (EU) 2017/2063 rendelet végrehajtásáról

5

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Tanács (KKPB) 2018/900 határozata (2018. június 25.) a Mianmarral/Burmával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2013/184/KKBP határozat módosításáról

9

 

*

A Tanács (KKPB) 2018/901 határozata (2018. június 25.) a venezuelai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló (KKBP) 2017/2074 határozat módosításáról

12

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

25.6.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

LI 160/1


A TANÁCS (EU) 2018/898 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2018. június 25.)

a Mianmarral/Burmával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 401/2013/EU rendelet végrehajtásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a Mianmarral/Burmával szembeni korlátozó intézkedésekről és a 194/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. május 2-i 401/2013/EU tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 4i. cikkére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2013. május 2-án elfogadta a 401/2013/EU rendeletet.

(2)

A Tanács 2018. február 26-án következtetéseket fogadott el, amelyben elítélte a mianmari/burmai katonai és biztonsági erők által elkövetett folyamatos, széles körű és szisztematikus súlyos emberi jogi jogsértéseket. A következtetésekben a Tanács a mianmari/burmai fegyveres erők (Tatmadaw) magas rangú katonatisztjeivel szembeni célzott korlátozó intézkedésekre vonatkozó javaslatok benyújtását kérte.

(3)

A Tanács 2018. április 26-án elfogadta az (EU) 2018/647 rendeletet (2), amely a mianmari/burmai fegyveres erők (Tatmadaw) és határrendészeti erők kötelékébe tartozó bizonyos olyan természetes személyekkel szembeni célzott korlátozó intézkedések jogi keretét biztosítja, akiket felelősség terhel súlyos emberi jogi jogsértésekért, a rászoruló polgári lakosság számára történő humanitárius segítségnyújtás akadályozásáért, valamint állítólagos súlyos emberi jogi jogsértések vagy visszaélések független kivizsgálásának akadályozásáért.

(4)

Tekintettel a Mianmarban/Burmában fennálló helyzetre, valamint a mianmari/burmai fegyveres erők (Tatmadaw) és határrendészeti erők egyes részei által elkövetett emberi jogi jogsértésekért való felelősségre, hét személyt fel kell venni a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó természetes és jogi személyeknek, szervezeteknek és szerveknek a 401/2013/EU rendelet IV. mellékletében foglalt jegyzékébe.

(5)

A 401/2013/EU rendelet IV. mellékletét ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 401/2013/EU rendelet IV. melléklete az e rendelet mellékletében foglaltak szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Kelt Luxembourgban, 2018. június 25-én.

a Tanács részéről

az elnök

F. MOGHERINI


(1)  HL L 121., 2013.5.3., 1. o.

(2)  A Tanács (EU) 2018/647 rendelete (2018. április 26.) a Mianmarral/Burmával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 401/2013/EU rendelet módosításáról (HL L 108., 2018.4.27., 1. o.).


MELLÉKLET

A természetes és jogi személyeknek, szervezeteknek és szerveknek a 401/2013/EU rendelet IV. mellékletében foglalt jegyzéke a következő személyekkel egészül ki:

 

„Név

Azonosító adatok

Indokolás

A jegyzékbe vétel időpontja

1.

Aung Kyaw Zaw

Születési idő: 1961. augusztus 20.

Útlevélszáma: DM000826

Kiállítás napja: 2011. november 22.

Lejárat napja: 2021. november 21.

Nemzeti személyazonosító szám: BC 17444

Aung Kyaw Zaw altábornagy volt a mianmari/burmai fegyveres erők (Tatmadaw) 3. sz. különleges műveletek hivatalának parancsnoka volt 2015 augusztusától 2017 végéig. A 3. sz. különleges műveletek hivatala gyakorolta az ellenőrzést a nyugati parancsnokság felett, és ezzel összefüggésben Aung Kyaw Zaw altábornagyot felelősség terheli azokért az atrocitásokért és súlyos emberi jogi jogsértésekért, amelyeket a Rakhjan államban élő rohindzsa népességgel szemben a nyugati parancsnokság ebben az időszakban elkövetett. Ezek magukban foglalnak törvénytelen kivégzéseket, szexuális erőszakot, valamint a rohindzsák házainak és épületeinek szisztematikus leégetését.

2018.6.25.

2.

Maung Maung Soe

Születési idő: 1964. március

Nemzeti személyazonosító szám: Tatmadaw Kyee 19571

Maung Maung Soe vezérőrnagy volt a mianmari/burmai fegyveres erők (Tatmadaw) nyugati parancsnokságának parancsnoka volt 2016 októberétől 2017. november 10-ig, és felügyelte a Rakhin államban folytatott katonai műveleteket. Ezzel összefüggésben felelősség terheli azokért az atrocitásokért és súlyos emberi jogi jogsértésekért, amelyeket a Rakhjan államban élő rohindzsa népességgel szemben a nyugati parancsnokság ebben az időszakban elkövetett. Ezek magukban foglalnak törvénytelen kivégzéseket, szexuális erőszakot, valamint a rohindzsák házainak és épületeinek szisztematikus leégetését.

2018.6.25.

3.

Than Oo

Születési idő: 1973. október 12.

Nemzeti személyazonosító szám: BC 25723

Than Oo dandártábornok a mianmari/burmai fegyveres erők (Tatmadaw) 99. könnyűgyalogos hadosztályának a parancsnoka. Ezzel összefüggésben felelősség terheli azokért az atrocitásokért és súlyos emberi jogi jogsértésekért, amelyeket a Rakhjan államban élő rohindzsa népességgel szemben a 99. könnyűgyalogos hadosztály 2017 második felében elkövetett. Ezek magukban foglalnak törvénytelen kivégzéseket, szexuális erőszakot, valamint a rohindzsák házainak és épületeinek szisztematikus leégetését.

2018.6.25.

4.

Aung Aung

Nemzeti személyazonosító szám: BC 23750

Aung Aung dandártábornok a mianmari/burmai fegyveres erők (Tatmadaw) 33. könnyűgyalogos hadosztályának a parancsnoka. Ezzel összefüggésben felelősség terheli azokért az atrocitásokért és súlyos emberi jogi jogsértésekért, amelyeket a Rakhjan államban élő rohindzsa népességgel szemben a 33. könnyűgyalogos hadosztály 2017 második felében elkövetett. Ezek magukban foglalnak törvénytelen kivégzéseket, szexuális erőszakot, valamint a rohindzsák házainak és épületeinek szisztematikus leégetését.

2018.6.25.

5.

Khin Maung Soe

 

Khin Maung Soe vezérőrnagy a mianmari/burmai fegyveres erők (Tatmadaw) 15. könnyűgyalogos hadosztályának parancsnoka, amelynek az 564. gyalogos zászlóalj is a részét képezi. Ezzel összefüggésben felelősség terheli azokért az atrocitásokért és súlyos emberi jogi jogsértésekért, amelyeket a Rakhjan államban élő rohindzsa népességgel szemben a 15. könnyűgyalogos hadosztály és különösen az 564. gyalogos zászlóalj 2017 második felében elkövetett. Ezek magukban foglalnak törvénytelen kivégzéseket, szexuális erőszakot, valamint a rohindzsák házainak és épületeinek szisztematikus leégetését.

2018.6.25.

6.

Thura San Lwin

Születési idő: 1957

Thura San Lwin dandártábornok volt a határrendészeti erők parancsnoka volt 2016 októberétől 2017 októberének elejéig. Ezzel összefüggésben felelősség terheli azokért az atrocitásokért és súlyos emberi jogi jogsértésekért, amelyeket a Rakhjan államban élő rohindzsa népességgel szemben a határrendészeti erők az említett időszakban elkövettek. Ezek magukban foglalnak törvénytelen kivégzéseket, valamint a rohindzsák házainak és épületeinek szisztematikus leégetését.

2018.6.25.

7.

Thant Zin Oo

 

Thant Zin Oo a 8. biztonsági rendészeti zászlóalj parancsnoka. Ezzel összefüggésben felelősség terheli azokért az atrocitásokért és súlyos emberi jogi jogsértésekért, amelyeket a Rakhjan államban élő rohindzsa népességgel szemben a 8. biztonsági rendészeti zászlóalj 2017 második felében elkövetett. A súlyos emberi jogi jogsértések magukban foglalnak törvénytelen kivégzéseket, valamint a rohindzsák házainak és épületeinek szisztematikus leégetését. Ezen jogsértések elkövetésére a mianmari/burmai fegyveres erők (Tatmadaw) 33. könnyűgyalogos hadosztályával együtt és annak közvetlen támogatásával, Aung Aung dandártábornok vezetésével került sor. Ezért Thant Zin Oo összefüggésbe hozható a jegyzékben szereplő Aung Aung dandártábornokkal.

2018.6.25.”


25.6.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

LI 160/5


A TANÁCS (EU) 2018/899 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2018. június 25.)

a venezuelai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló (EU) 2017/2063 rendelet végrehajtásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a venezuelai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2017. november 13-i (EU) 2017/2063 tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 17. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2017. november 13-án elfogadta az (EU) 2017/2063 rendeletet.

(2)

A Tanács 2018. május 28-án következtetéseket fogadott el Venezueláról, amelyben kijelentette, hogy a 2018. május 20-án Venezuelában tartott választások nem voltak sem szabadok, sem tisztességesek, valamint hogy a választás és annak eredménye minden hitelességet nélkülözött, mivel a választási folyamat nem biztosította a választások inkluzív és demokratikus voltához szükséges garanciákat.

(3)

A következtetésekben a Tanács újabb, nemzetközileg elismert demokratikus normákkal és Venezuela alkotmányos rendjével összhangban álló elnökválasztás megtartására szólított fel, és ezzel összefüggésben további, a venezuelai lakosság számára sérelmet nem okozó célzott és visszavonható korlátozó intézkedések meghozatalára.

(4)

Tekintettel a venezuelai helyzetre, 11 személyt fel kell venni a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó természetes és jogi személyeknek, szervezeteknek és szerveknek az (EU) 2017/2063 rendelet IV. mellékletében foglalt jegyzékébe.

(5)

Az (EU) 2017/2063 rendelet IV. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2017/2063 rendelet IV. melléklete az e rendelet mellékletében foglaltak szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 2018. június 25-én.

a Tanács részéről

az elnök

F. MOGHERINI


(1)  HL L 295., 2017.11.14., 21. o.


MELLÉKLET

A természetes és jogi személyeknek, szervezeteknek és szerveknek az (EU) 2017/2063 rendelet IV. mellékletében foglalt jegyzéke a következő személyekkel egészül ki:

 

„Név

Azonosító adatok

A jegyzékbe vétel okai

A jegyzékbe vétel dátuma

8.

Tareck Zaidan El-Aissami Maddah

Gazdaságért felelős alelnök, és a nemzeti iparért és termelésért felelős miniszter

Születési ideje: 1974. november 12.

Gazdaságért felelős alelnök, és a nemzeti iparért és termelésért felelős miniszter. Mint a venezuelai nemzeti hírszerző szolgálat (SEBIN) irányítását felügyelő korábbi alelnök, Maddah felelős a szervezet által elkövetett súlyos emberi jogi jogsértésekért, többek között önkényes fogva tartásokért, politikai indíttatású nyomozásokért, embertelen, és megalázó bánásmódért, valamint kínzásokért. Felelős továbbá a demokráciát és a jogállamiságot aláásó politikák és tevékenységek támogatásáért és végrehajtásáért, többek között a nyilvános demonstrációk betiltásáért, továbbá ő vezeti Maduro elnök „államcsínyellenes parancsnokságát”, amelynek tevékenysége a civil társadalom és a demokratikus ellenzék ellen irányult.

2018.6.25.

9.

Sergio José Rivero Marcano

A venezuelai nemzeti fegyveres erők főfelügyelője

Születési ideje: 1964. november 8.

2018. január 16-ig a venezuelai nemzeti gárda főparancsnoka. Részt vett a venezuelai civil társadalom és demokratikus ellenzék elnyomásában, továbbá felelős azokért a súlyos emberi jogi jogsértésekért, amelyeket a venezuelai nemzeti gárda a parancsoksága alatt követett el, többek között túlzott erőszak alkalmazásáért, valamint a civil társadalom és az ellenzék képviselőinek önkényes fogva tartásáért, illetve a velük szembeni visszaélésekért. A venezuelai nemzeti gárda főparancsnokaként tevékenysége és politikái – többek között az, hogy a venezuelai nemzeti gárda megtámadta a demokratikusan megválasztott nemzetgyűlés tagjait és megfélemlítette azokat az újságírókat, akik beszámoltak a törvénytelen alkotmányozó gyűlés megválasztását célzó szabálytalan választásokról – aláásták a venezuelai demokráciát és a jogállamiságot.

2018.6.25.

10.

Jesús Rafael Suárez Chourio

A venezuelai hadsereg főparancsnoka

Születési ideje: 1962. július 19.

A venezuelai nemzeti hadsereg főparancsnoka és a venezuelai központi övezet átfogó védelmi régiójának (REDI Central) korábbi parancsnoka. Felelős a parancsnoksága alatt álló fegyveres erők által elkövetett emberi jogi jogsértésekért, többek között túlzott erőszak alkalmazásáért, és az őrizetbe vettekkel szembeni rossz bánásmódért. Fellépett a demokratikus ellenzékkel szemben és támogatta, hogy katonai bíróságok járjanak el polgári tüntetők ügyében.

2018.6.25.

11.

Iván Hernández Dala

A katonai kémelhárítási főigazgatóság vezetője

Születési ideje: 1966. május 18.

2014 januárja óta a katonai kémelhárítási főigazgatóság (DGCIM), 2015 szeptembere óta pedig az elnöki gárda vezetője. A DGCIM vezetőjeként Iván Hernández Dala felelős az irányítása alatt álló DGCIM tagjai által elkövetett súlyos emberi jogi jogsértésekért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért, többek között túlzott erőszak alkalmazásáért és az őrizetbe vettek bántalmazásáért.

2018.6.25.

12.

Delcy Eloina Rodríguez Gómez

A Venezuelai Bolivári Köztársaság alelnöke

Születési ideje: 1969. május 18.

A Venezuelai Bolivári Köztársaság alelnöke, a törvénytelen alkotmányozó gyűlés korábbi elnöke és a törvénytelen alkotmányozó nemzetgyűlésért felelős elnöki bizottság korábbi tagja. Az elnöki bizottságban, majd később a törvénytelen alkotmányozó gyűlés elnökeként végzett tevékenységeivel aláásta a venezuelai demokráciát és a jogállamiságot, többek között elvonta a nemzetgyűlés hatáskörét és ezt arra használta, hogy fellépjen az ellenzékkel szemben és megakadályozza, hogy az ellenzék részt vehessen a politikai folyamatban.

2018.6.25.

13.

Elías José Jaua Milano

Néphatalmi oktatásügyi miniszter

Születési ideje: 1969. december 16.

Néphatalmi oktatásügyi miniszter. A törvénytelen alkotmányozó nemzetgyűlésért felelős elnöki bizottság korábbi elnöke. Azzal, hogy vezető szerepet töltött be a törvénytelen alkotmányozó gyűlés felállításában, felelős a venezuelai demokrácia és jogállamiság aláásásáért.

2018.6.25.

14.

Sandra Oblitas Ruzza

Az Országos Választási Tanács alelnöke

Születési ideje: 1969. június 7.

Az Országos Választási Tanács (OVT) alelnöke, valamint a választói és polgári névjegyzékkel foglalkozó bizottság elnöke. Felelős az OVT tevékenységeiért, amelyek aláásták a venezuelai demokráciát – többek között a törvénytelen alkotmányozó gyűlés felállításának elősegítéséért és a választási folyamat manipulálásáért.

2018.6.25.

15.

Freddy Alirio Bernal Rosales

Születési ideje: 1962. június 16.

A helyi ellátásért és termelésért felelős bizottság (CLAP) nemzeti ellenőrző központjának vezetője és a SEBIN általános biztosa. A CLAP program által biztosított csomagoknak a szavazók közötti manipulatív elosztása révén felelős a demokrácia aláásásáért. Ezenkívül a SEBIN általános biztosaként felelős a SEBIN tevékenységeiért, amelyek keretében súlyos emberi jogi jogsértésekre, például önkényes fogva tartásokra került sor.

2018.6.25.

16.

Katherine Nayarith Harrington Padrón

Helyettes államügyész (más fordításban legfőbbügyész-helyettes).

Születési ideje: 1971. december 5.

2017 júliusa óta helyettes államügyész (más fordításban legfőbbügyész-helyettes). Az alkotmány megsértésével a Legfelsőbb Bíróság és nem a nemzetgyűlés nevezte ki helyettes államügyésznek. Többek között politikai indíttatású büntetőeljárások kezdeményezése és a Maduro-rezsim által elkövetett állítólagos emberi jogi jogsértések kivizsgálásának elmulasztása miatt felelős a venezuelai demokrácia és a jogállamiság aláásásáért.

2018.6.25.

17.

Socorro Elizabeth Hernández Hernández

Születési ideje: 1952. március 11.

Az Országos Választási Tanács (OVT) tagja (vezető tisztviselője), valamint az Országos Választási Bizottság tagja. Felelős az OVT azon tevékenységeiért, amelyek aláásták a venezuelai demokráciát – többek között a törvénytelen alkotmányozó gyűlés felállításának elősegítéséért, az elnök visszahívására irányuló 2016-os választás elutasítása kapcsán a választási folyamat manipulálásáért, a 2016-os kormányzóválasztások elhalasztásáért, valamint a 2017-es kormányzóválasztások előtt nem sokkal a szavazóhelyiségek áthelyezéséért.

2018.6.25.

18.

Xavier Antonio Moreno Reyes

Az Országos Választási Tanács főtitkára

Az Országos Választási Tanács (OVT) főtitkára Felelős az OVT határozatainak jóváhagyásáért – többek között a törvénytelen alkotmányozó gyűlés felállításának elősegítéséért és a választási folyamat manipulálásáért –, amelyek aláásták a venezuelai demokráciát.

2018.6.25.”


HATÁROZATOK

25.6.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

LI 160/9


A TANÁCS (KKPB) 2018/900 HATÁROZATA

(2018. június 25.)

a Mianmarral/Burmával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2013/184/KKBP határozat módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 29. cikkére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2013. április 22-én elfogadta a Mianmarral/Burmával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2013/184/KKBP határozatot (1).

(2)

A Tanács 2018. február 26-án következtetéseket fogadott el, amelyben elítélte a mianmari/burmai katonai és biztonsági erők által elkövetett folyamatos, széles körű és szisztematikus súlyos emberi jogi jogsértéseket. A következtetésekben a Tanács a mianmari/burmai fegyveres erők (Tatmadaw) magas rangú katonatisztjeivel szembeni célzott korlátozó intézkedésekre vonatkozó javaslatok benyújtását kérte.

(3)

A Tanács 2018. április 26-án elfogadta a (KKBP) 2018/655 határozatot (2), amely a mianmari/burmai fegyveres erők (Tatmadaw) és határrendészeti erők kötelékébe tartozó bizonyos olyan természetes személyekkel szembeni célzott korlátozó intézkedések jogi keretét biztosítja, akiket felelősség terhel súlyos emberi jogi jogsértésekért, a rászoruló polgári lakosság számára történő humanitárius segítségnyújtás akadályozásáért, valamint állítólagos súlyos emberi jogi jogsértések vagy visszaélések független kivizsgálásának akadályozásáért.

(4)

Tekintettel a Mianmarban/Burmában fennálló helyzetre, valamint a mianmari/burmai fegyveres erők (Tatmadaw) és határrendészeti erők egyes részei által elkövetett emberi jogi jogsértésekért való felelősségre, hét személyt fel kell venni a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó természetes és jogi személyeknek, szervezeteknek és szerveknek a 2013/184/KKBP határozat mellékletében foglalt jegyzékébe.

(5)

A 2013/184/KKBP határozat mellékletét ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2013/184/KKBP határozat melléklete az e határozat mellékletében foglaltak szerint módosul.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Kelt Luxembourgban, 2018. június 25-én.

a Tanács részéről

az elnök

F. MOGHERINI


(1)  A Tanács 2013/184/KKBP határozata (2013. április 22.) a Mianmarral/Burmával szembeni korlátozó intézkedésekről és a 2010/232/KKBP határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 111., 2013.4.23., 75. o.).

(2)  A Tanács (KKBP) 2018/655 határozata (2018. április 26.) a Mianmarral/Burmával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2013/184/KKBP határozat módosításáról (HL L 108., 2018.4.27., 29. o.).


MELLÉKLET

A természetes és jogi személyeknek, szervezeteknek és szerveknek a 2013/184/KKBP határozat mellékletében foglalt jegyzéke a következő személyekkel egészül ki:

 

„Név

Azonosító adatok

Indokolás

A jegyzékbe vétel időpontja

1.

Aung Kyaw Zaw

Születési idő: 1961. augusztus 20.

Útlevélszáma: DM000826

Kiállítás napja: 2011. november 22.

Lejárat napja: 2021. november 21.

Nemzeti személyazonosító szám: BC 17444

Aung Kyaw Zaw altábornagy volt a mianmari/burmai fegyveres erők (Tatmadaw) 3. sz. különleges műveletek hivatalának parancsnoka volt 2015 augusztusától 2017 végéig. A 3. sz. különleges műveletek hivatala gyakorolta az ellenőrzést a nyugati parancsnokság felett, és ezzel összefüggésben Aung Kyaw Zaw altábornagyot felelősség terheli azokért az atrocitásokért és súlyos emberi jogi jogsértésekért, amelyeket a Rakhjan államban élő rohindzsa népességgel szemben a nyugati parancsnokság ebben az időszakban elkövetett. Ezek magukban foglalnak törvénytelen kivégzéseket, szexuális erőszakot, valamint a rohindzsák házainak és épületeinek szisztematikus leégetését.

2018.6.25.

2.

Maung Maung Soe

Születési idő: 1964. március

Nemzeti személyazonosító szám: Tatmadaw Kyee 19571

Maung Maung Soe vezérőrnagy volt a mianmari/burmai fegyveres erők (Tatmadaw) nyugati parancsnokságának parancsnoka volt 2016 októberétől 2017. november 10-ig, és felügyelte a Rakhin államban folytatott katonai műveleteket. Ezzel összefüggésben felelősség terheli azokért az atrocitásokért és súlyos emberi jogi jogsértésekért, amelyeket a Rakhjan államban élő rohindzsa népességgel szemben a nyugati parancsnokság ebben az időszakban elkövetett. Ezek magukban foglalnak törvénytelen kivégzéseket, szexuális erőszakot, valamint a rohindzsák házainak és épületeinek szisztematikus leégetését.

2018.6.25.

3.

Than Oo

Születési idő: 1973. október 12.

Nemzeti személyazonosító szám: BC 25723

Than Oo dandártábornok a mianmari/burmai fegyveres erők (Tatmadaw) 99. könnyűgyalogos hadosztályának a parancsnoka. Ezzel összefüggésben felelősség terheli azokért az atrocitásokért és súlyos emberi jogi jogsértésekért, amelyeket a Rakhjan államban élő rohindzsa népességgel szemben a 99. könnyűgyalogos hadosztály 2017 második felében elkövetett. Ezek magukban foglalnak törvénytelen kivégzéseket, szexuális erőszakot, valamint a rohindzsák házainak és épületeinek szisztematikus leégetését.

2018.6.25.

4.

Aung Aung

Nemzeti személyazonosító szám: BC 23750

Aung Aung dandártábornok a mianmari/burmai fegyveres erők (Tatmadaw) 33. könnyűgyalogos hadosztályának a parancsnoka. Ezzel összefüggésben felelősség terheli azokért az atrocitásokért és súlyos emberi jogi jogsértésekért, amelyeket a Rakhjan államban élő rohindzsa népességgel szemben a 33. könnyűgyalogos hadosztály 2017 második felében elkövetett. Ezek magukban foglalnak törvénytelen kivégzéseket, szexuális erőszakot, valamint a rohindzsák házainak és épületeinek szisztematikus leégetését.

2018.6.25.

5.

Khin Maung Soe

 

Khin Maung Soe vezérőrnagy a mianmari/burmai fegyveres erők (Tatmadaw) 15. könnyűgyalogos hadosztályának parancsnoka, amelynek az 564. gyalogos zászlóalj is a részét képezi. Ezzel összefüggésben felelősség terheli azokért az atrocitásokért és súlyos emberi jogi jogsértésekért, amelyeket a Rakhjan államban élő rohindzsa népességgel szemben a 15. könnyűgyalogos hadosztály és különösen az 564. gyalogos zászlóalj 2017 második felében elkövetett. Ezek magukban foglalnak törvénytelen kivégzéseket, szexuális erőszakot, valamint a rohindzsák házainak és épületeinek szisztematikus leégetését.

2018.6.25.

6.

Thura San Lwin

Születési idő: 1957

Thura San Lwin dandártábornok volt a határrendészeti erők parancsnoka volt 2016 októberétől 2017 októberének elejéig. Ezzel összefüggésben felelősség terheli azokért az atrocitásokért és súlyos emberi jogi jogsértésekért, amelyeket a Rakhjan államban élő rohindzsa népességgel szemben a határrendészeti erők az említett időszakban elkövettek. Ezek magukban foglalnak törvénytelen kivégzéseket, valamint a rohindzsák házainak és épületeinek szisztematikus leégetését.

2018.6.25.

7.

Thant Zin Oo

 

Thant Zin Oo a 8. biztonsági rendészeti zászlóalj parancsnoka. Ezzel összefüggésben felelősség terheli azokért az atrocitásokért és súlyos emberi jogi jogsértésekért, amelyeket a Rakhjan államban élő rohindzsa népességgel szemben a 8. biztonsági rendészeti zászlóalj 2017 második felében elkövetett. A súlyos emberi jogi jogsértések magukban foglalnak törvénytelen kivégzéseket, valamint a rohindzsák házainak és épületeinek szisztematikus leégetését. Ezen jogsértések elkövetésére a mianmari/burmai fegyveres erők (Tatmadaw) 33. könnyűgyalogos hadosztályával együtt és annak közvetlen támogatásával, Aung Aung dandártábornok vezetésével került sor. Ezért Thant Zin Oo összefüggésbe hozható a jegyzékben szereplő Aung Aung dandártábornokkal.

2018.6.25.”


25.6.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

LI 160/12


A TANÁCS (KKPB) 2018/901 HATÁROZATA

(2018. június 25.)

a venezuelai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló (KKBP) 2017/2074 határozat módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 29. cikkére,

tekintettel a venezuelai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2017. november 13-i (KKBP) 2017/2074 tanácsi határozatra (1),

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2017. november 13-án elfogadta a (KKBP) 2017/2074 határozatot.

(2)

A Tanács 2018. május 28-án következtetéseket fogadott el Venezueláról, amelyben kijelentette, hogy a 2018. május 20-án Venezuelában tartott választások nem voltak sem szabadok, sem tisztességesek, valamint hogy a választás és annak eredménye minden hitelességet nélkülözött, mivel a választási folyamat nem biztosította a választások inkluzív és demokratikus voltához szükséges garanciákat.

(3)

A következtetésekben a Tanács újabb, nemzetközileg elismert demokratikus normákkal és Venezuela alkotmányos rendjével összhangban álló elnökválasztás megtartására szólított fel, és ezzel összefüggésben további, a venezuelai lakosság számára sérelmet nem okozó célzott és visszavonható korlátozó intézkedések meghozatalára.

(4)

Tekintettel a venezuelai helyzetre, 11 személyt fel kell venni a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó természetes és jogi személyeknek, szervezeteknek és szerveknek a (KKBP) 2017/2074 határozat I. mellékletében foglalt jegyzékébe.

(5)

A (KKBP) 2017/2074 határozat I. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A (KKBP) 2017/2074 határozat I. melléklete az e határozat mellékletében foglaltak szerint módosul.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Kelt Luxembourgban, 2018. június 25-én.

a Tanács részéről

az elnök

F. MOGHERINI


(1)  HL L 295., 2017.11.14., 60. o.


MELLÉKLET

A természetes és jogi személyeknek, szervezeteknek és szerveknek a (KKBP) 2017/2074 határozat I. mellékletében foglalt jegyzéke a következő személyekkel egészül ki:

 

„Név

Azonosító adatok

A jegyzékbe vétel okai

A jegyzékbe vétel dátuma

8.

Tareck Zaidan El-Aissami Maddah

Gazdaságért felelős alelnök, és a nemzeti iparért és termelésért felelős miniszter

Születési ideje: 1974. november 12.

Gazdaságért felelős alelnök, és a nemzeti iparért és termelésért felelős miniszter. Mint a venezuelai nemzeti hírszerző szolgálat (SEBIN) irányítását felügyelő korábbi alelnök, Maddah felelős a szervezet által elkövetett súlyos emberi jogi jogsértésekért, többek között önkényes fogva tartásokért, politikai indíttatású nyomozásokért, embertelen, és megalázó bánásmódért, valamint kínzásokért. Felelős továbbá a demokráciát és a jogállamiságot aláásó politikák és tevékenységek támogatásáért és végrehajtásáért, többek között a nyilvános demonstrációk betiltásáért, továbbá ő vezeti Maduro elnök »államcsínyellenes parancsnokságát«, amelynek tevékenysége a civil társadalom és a demokratikus ellenzék ellen irányult.

2018.6.25.

9.

Sergio José Rivero Marcano

A venezuelai nemzeti fegyveres erők főfelügyelője

Születési ideje: 1964. november 8.

2018. január 16-ig a venezuelai nemzeti gárda főparancsnoka. Részt vett a venezuelai civil társadalom és demokratikus ellenzék elnyomásában, továbbá felelős azokért a súlyos emberi jogi jogsértésekért, amelyeket a venezuelai nemzeti gárda a parancsoksága alatt követett el, többek között túlzott erőszak alkalmazásáért, valamint a civil társadalom és az ellenzék képviselőinek önkényes fogva tartásáért, illetve a velük szembeni visszaélésekért. A venezuelai nemzeti gárda főparancsnokaként tevékenysége és politikái – többek között az, hogy a venezuelai nemzeti gárda megtámadta a demokratikusan megválasztott nemzetgyűlés tagjait és megfélemlítette azokat az újságírókat, akik beszámoltak a törvénytelen alkotmányozó gyűlés megválasztását célzó szabálytalan választásokról – aláásták a venezuelai demokráciát és a jogállamiságot.

2018.6.25.

10.

Jesús Rafael Suárez Chourio

A venezuelai hadsereg főparancsnoka

Születési ideje: 1962. július 19.

A venezuelai nemzeti hadsereg főparancsnoka és a venezuelai központi övezet átfogó védelmi régiójának (REDI Central) korábbi parancsnoka. Felelős a parancsnoksága alatt álló fegyveres erők által elkövetett emberi jogi jogsértésekért, többek között túlzott erőszak alkalmazásáért, és az őrizetbe vettekkel szembeni rossz bánásmódért. Fellépett a demokratikus ellenzékkel szemben és támogatta, hogy katonai bíróságok járjanak el polgári tüntetők ügyében.

2018.6.25.

11.

Iván Hernández Dala

A katonai kémelhárítási főigazgatóság vezetője

Születési ideje: 1966. május 18.

2014 januárja óta a katonai kémelhárítási főigazgatóság (DGCIM), 2015 szeptembere óta pedig az elnöki gárda vezetője. A DGCIM vezetőjeként Iván Hernández Dala felelős az irányítása alatt álló DGCIM tagjai által elkövetett súlyos emberi jogi jogsértésekért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért, többek között túlzott erőszak alkalmazásáért és az őrizetbe vettek bántalmazásáért.

2018.6.25.

12.

Delcy Eloina Rodríguez Gómez

A Venezuelai Bolivári Köztársaság alelnöke

Születési ideje: 1969. május 18.

A Venezuelai Bolivári Köztársaság alelnöke, a törvénytelen alkotmányozó gyűlés korábbi elnöke és a törvénytelen alkotmányozó nemzetgyűlésért felelős elnöki bizottság korábbi tagja. Az elnöki bizottságban, majd később a törvénytelen alkotmányozó gyűlés elnökeként végzett tevékenységeivel aláásta a venezuelai demokráciát és a jogállamiságot, többek között elvonta a nemzetgyűlés hatáskörét és ezt arra használta, hogy fellépjen az ellenzékkel szemben és megakadályozza, hogy az ellenzék részt vehessen a politikai folyamatban.

2018.6.25.

13.

Elías José Jaua Milano

Néphatalmi oktatásügyi miniszter

Születési ideje: 1969. december 16.

Néphatalmi oktatásügyi miniszter. A törvénytelen alkotmányozó nemzetgyűlésért felelős elnöki bizottság korábbi elnöke. Azzal, hogy vezető szerepet töltött be a törvénytelen alkotmányozó gyűlés felállításában, felelős a venezuelai demokrácia és jogállamiság aláásásáért.

2018.6.25.

14.

Sandra Oblitas Ruzza

Az Országos Választási Tanács alelnöke

Születési ideje: 1969. június 7.

Az Országos Választási Tanács (OVT) alelnöke, valamint a választói és polgári névjegyzékkel foglalkozó bizottság elnöke. Felelős az OVT tevékenységeiért, amelyek aláásták a venezuelai demokráciát – többek között a törvénytelen alkotmányozó gyűlés felállításának elősegítéséért és a választási folyamat manipulálásáért.

2018.6.25.

15.

Freddy Alirio Bernal Rosales

Születési ideje: 1962. június 16.

A helyi ellátásért és termelésért felelős bizottság (CLAP) nemzeti ellenőrző központjának vezetője és a SEBIN általános biztosa. A CLAP program által biztosított csomagoknak a szavazók közötti manipulatív elosztása révén felelős a demokrácia aláásásáért. Ezenkívül a SEBIN általános biztosaként felelős a SEBIN tevékenységeiért, amelyek keretében súlyos emberi jogi jogsértésekre, például önkényes fogva tartásokra került sor.

2018.6.25.

16.

Katherine Nayarith Harrington Padrón

Helyettes államügyész (más fordításban legfőbbügyész-helyettes).

Születési ideje: 1971. december 5.

2017 júliusa óta helyettes államügyész (más fordításban legfőbbügyész-helyettes). Az alkotmány megsértésével a Legfelsőbb Bíróság és nem a nemzetgyűlés nevezte ki helyettes államügyésznek. Többek között politikai indíttatású büntetőeljárások kezdeményezése és a Maduro-rezsim által elkövetett állítólagos emberi jogi jogsértések kivizsgálásának elmulasztása miatt felelős a venezuelai demokrácia és a jogállamiság aláásásáért.

2018.6.25.

17.

Socorro Elizabeth Hernández Hernández

Születési ideje: 1952. március 11.

Az Országos Választási Tanács (OVT) tagja (vezető tisztviselője), valamint az Országos Választási Bizottság tagja. Felelős az OVT azon tevékenységeiért, amelyek aláásták a venezuelai demokráciát – többek között a törvénytelen alkotmányozó gyűlés felállításának elősegítéséért, az elnök visszahívására irányuló 2016-os választás elutasítása kapcsán a választási folyamat manipulálásáért, a 2016-os kormányzóválasztások elhalasztásáért, valamint a 2017-es kormányzóválasztások előtt nem sokkal a szavazóhelyiségek áthelyezéséért.

2018.6.25.

18.

Xavier Antonio Moreno Reyes

Az Országos Választási Tanács főtitkára

Az Országos Választási Tanács (OVT) főtitkára Felelős az OVT határozatainak jóváhagyásáért – többek között a törvénytelen alkotmányozó gyűlés felállításának elősegítéséért és a választási folyamat manipulálásáért –, amelyek aláásták a venezuelai demokráciát.

2018.6.25.”