ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 89

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

61. évfolyam
2018. április 5.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság (EU) 2018/525 rendelete (2018. március 28.) a Spanyolország lobogója alatt közlekedő hajók által az Atlanti-óceánon folytatott, fehér marlinra irányuló halászat tilalmáról

1

 

*

A Bizottság (EU) 2018/526 rendelete (2018. március 28.) a Belgium lobogója alatt közlekedő hajók által a 7d övezet uniós vizein folytatott, cifra rájára irányuló halászat tilalmáról

4

 

*

A Bizottság (EU) 2018/527 végrehajtási rendelete (2018. március 28.) az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról (Patata dell'Alto Viterbese [OFJ])

7

 

 

III   Egyéb jogi aktusok

 

 

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 207/2016 határozata (2016. október 28.) az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2018/528]

8

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 208/2016 határozata (2016. október 28.) az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2018/529]

10

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 209/2016 határozata (2016. október 28.) az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2018/530]

12

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 210/2016 határozata (2016. október 28.) az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2018/531]

13

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 211/2016 határozata (2016. október 28.) az EGT-megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról [2018/532]

14

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 212/2016 határozata (2016. október 28.) az EGT-megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról [2018/533]

15

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 213/2016 határozata (2016. október 28.) az EGT-megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról [2018/534]

16

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 214/2016 határozata (2016. október 28.) az EGT-megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról [2018/535]

17

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 215/2016 határozata (2016. október 28.) az EGT-megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) és XX. mellékletének (Környezet) módosításáról [2018/536]

18

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés az EGT-megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról szóló, 2007. október 26-i 133/2007 EGT vegyes bizottsági határozathoz ( HL L 100., 2008.4.10. )

19

 

*

Helyesbítés az EGT-megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) és II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról szóló, 2014. december 12-i 256/2014 EGT Vegyes Bizottsági határozathoz [2015/2123] ( HL L 311., 2015.11.26. )

19

 

*

Helyesbítés az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról szóló, 2015. február 25-i 12/2015 EGT vegyes bizottsági határozathoz [2016/500] ( HL L 93., 2016.4.7. )

20

 

*

Helyesbítés az EGT-megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról szóló, 2015. június 11-i 167/2015 EGT Vegyes Bizottsági határozathoz [2016/2202] ( HL L 341., 2016.12.15. )

20

 

*

Helyesbítés az EGT-megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról szóló, 2016. szeptember 30-i 198/2016 EGT Vegyes Bizottsági határozathoz [2017/275] ( HL L 46., 2017.2.23. )

20

 

*

Helyesbítés az EGT-megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról szóló, 2016. szeptember 30-i 206/2016 EGT vegyes bizottsági határozathoz [2017/283] ( HL L 46., 2017.2.23. )

21

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

5.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 89/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/525 RENDELETE

(2018. március 28.)

a Spanyolország lobogója alatt közlekedő hajók által az Atlanti-óceánon folytatott, fehér marlinra irányuló halászat tilalmáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító uniós ellenőrző rendszer létrehozásáról szóló, 2009. november 20-i 1224/2009/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 36. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2018/120 tanácsi rendelet (2) kvótákat állapít meg a 2018. évre.

(2)

A Bizottsághoz beérkezett információ szerint az e rendelet mellékletében említett tagállam lobogója alatt közlekedő, illetve az e tagállamban lajstromozott hajók fogásai kimerítették a mellékletben megnevezett állomány tekintetében 2018-ra megállapított halászati kvótát.

(3)

Ezért meg kell tiltani a szóban forgó állomány halászatát,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A kvóta kimerítése

Az e rendelet mellékletében megjelölt időponttól kezdve úgy kell tekinteni, hogy a mellékletben említett tagállam a mellékletben megnevezett állományra nézve kimerítette a 2018. évi halászati kvótáját.

2. cikk

Tilalmak

Az e rendelet mellékletében említett tagállam lobogója alatt közlekedő, illetve az e tagállamban lajstromozott hajók a mellékletben megjelölt időponttól nem halászhatnak a mellékletben megnevezett állományra. Az e hajók által ezen időponttól kezdve kifogott, az adott állományba tartozó egyedeket tilos különösen a fedélzeten tartani, kirakni, átrakni és kirakodni.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. március 28-án.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

João AGUIAR MACHADO

főigazgató

Tengerügyi és Halászati Főigazgatóság


(1)  HL L 343., 2009.12.22., 1. o.

(2)  A Tanács (EU) 2018/120 rendelete (2018. január 23.) egyes halállományok és halállománycsoportok tekintetében az uniós vizeken, valamint az uniós halászhajók tekintetében egyes nem uniós vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek a 2018. évre történő meghatározásáról, valamint az (EU) 2017/127 rendelet módosításáról (HL L 27., 2018.1.31., 1. o.).


MELLÉKLET

Szám

02/TQ120

Tagállam

Spanyolország

Állomány

WHM/ATLANT

Faj

Fehér marlin (Tetrapturus albidus)

Övezet

Atlanti-óceán

A tilalom bevezetésének időpontja

2018.1.1.


5.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 89/4


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/526 RENDELETE

(2018. március 28.)

a Belgium lobogója alatt közlekedő hajók által a 7d övezet uniós vizein folytatott, cifra rájára irányuló halászat tilalmáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító uniós ellenőrző rendszer létrehozásáról szóló, 2009. november 20-i 1224/2009/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 36. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2018/120 tanácsi rendelet (2) kvótákat állapít meg a 2018. évre.

(2)

A Bizottsághoz beérkezett információ szerint az e rendelet mellékletében említett tagállam lobogója alatt közlekedő, illetve az e tagállamban lajstromozott hajók fogásai kimerítették a mellékletben megnevezett állomány tekintetében 2018-ra megállapított halászati kvótát.

(3)

Ezért meg kell tiltani a szóban forgó állomány halászatát,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A kvóta kimerítése

Az e rendelet mellékletében megjelölt időponttól kezdve úgy kell tekinteni, hogy a mellékletben említett tagállam a mellékletben megnevezett állományra nézve kimerítette a 2018. évi halászati kvótáját.

2. cikk

Tilalmak

Az e rendelet mellékletében említett tagállam lobogója alatt közlekedő, illetve az e tagállamban lajstromozott hajók a mellékletben megjelölt időponttól nem halászhatnak a mellékletben megnevezett állományra. Az e hajók által ezen időponttól kezdve kifogott, az adott állományba tartozó egyedeket tilos különösen a fedélzeten tartani, kirakni, átrakni és kirakodni.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. március 28-án.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

João AGUIAR MACHADO

főigazgató

Tengerügyi és Halászati Főigazgatóság


(1)  HL L 343., 2009.12.22., 1. o.

(2)  A Tanács (EU) 2018/120 rendelete (2018. január 23.) egyes halállományok és halállománycsoportok tekintetében az uniós vizeken, valamint az uniós halászhajók tekintetében egyes nem uniós vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek a 2018. évre történő meghatározásáról, valamint az (EU) 2017/127 rendelet módosításáról (HL L 27., 2018.1.31., 1. o.).


MELLÉKLET

Szám

04/TQ120

Tagállam

Belgium

Állomány

RJU/07D.

Faj

Cifra rája (Raja undulata)

Övezet

A 7d övezet uniós vizei

A tilalom bevezetésének időpontja

2018.1.1.


5.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 89/7


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/527 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2018. március 28.)

az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról („Patata dell'Alto Viterbese” [OFJ])

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló, 2012. november 21-i 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 52. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1151/2012/EU rendelet 53. cikke (1) bekezdése első albekezdésének megfelelően a Bizottság megvizsgálta Olaszország kérelmét (2), amely a 159/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet alapján bejegyzett „Patata dell'Alto Viterbese” oltalom alatt álló földrajzi jelzéshez kapcsolódó termékleírás módosításának jóváhagyására irányul.

(2)

A szóban forgó módosítás az 1151/2012/EU rendelet 53. cikkének (2) bekezdése értelmében nem tekinthető kisebb jelentőségűnek, ezért a Bizottság a módosítás iránti kérelmet (3) az említett rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján közzétette az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

(3)

A Bizottsághoz nem érkezett az 1151/2012/EU rendelet 51. cikke szerinti felszólalási nyilatkozat, ezért a termékleírás módosítását jóvá kell hagyni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A „Patata dell'Alto Viterbese” (OFJ) elnevezéshez kapcsolódó termékleírásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett módosítása jóváhagyásra kerül.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. március 28-án.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Phil HOGAN

a Bizottság tagja


(1)  HL L 343., 2012.12.14., 1. o.

(2)  A Bizottság 159/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. február 13.) egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Patata dell'Alto Viterbese [OFJ]) (HL L 52., 2014.2.21., 5. o.).

(3)  HL C 391., 2017.11.18., 14. o.


III Egyéb jogi aktusok

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

5.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 89/8


AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 207/2016 HATÁROZATA

(2016. október 28.)

az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2018/528]

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: az EGT-megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

A 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2016. június 22-i (EU) 2016/1004 bizottsági rendeletet (1) bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(2)

Az EGT-megállapodás II. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az EGT-megállapodás II. melléklete I. fejezetének 45zza. pontja (661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) a következő franciabekezdéssel egészül ki:

„—

32016 R 1004: a Bizottság 2016. június 22-i (EU) 2016/1004 rendelete (HL L 165., 2016.6.23., 1. o.)”.

2. cikk

Az (EU) 2016/1004 rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapja EGT-kiegészítésében közzéteendő izlandi és norvég nyelvű szövege hiteles.

3. cikk

Ez a határozat 2016. október 29-én lép hatályba, feltéve hogy az EGT-megállapodás 103. cikkének (1) bekezdésében előírt összes bejelentést megtették (*1).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2016. október 28-án.

az EGT Vegyes Bizottság részéről

az elnök

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  HL L 165., 2016.6.23., 1. o.

(*1)  Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.


5.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 89/10


AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 208/2016 HATÁROZATA

(2016. október 28.)

az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2018/529]

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: az EGT-megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

A 609/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az anyatej-helyettesítő és az anyatej-kiegészítő tápszerekre vonatkozó különös összetételi és tájékoztatási követelmények, valamint a csecsemők és kisgyermekek táplálásával kapcsolatos információkra vonatkozó követelmények tekintetében való kiegészítéséről szóló, 2015. szeptember 25-i (EU) 2016/127 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletet (1) bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(2)

Az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a szteviol glikozidok (E 960) bizonyos csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli italokban édesítőszerként történő használata tekintetében történő módosításáról szóló, 2016. április 1-ji (EU) 2016/479 bizottsági rendeletet (2) bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(3)

Az (EU) 2016/127 rendelet 2020. február 22-i hatállyal hatályon kívül helyezi az EGT-megállapodásba foglalt 2006/141/EK bizottsági irányelvet (3), amelyet következésképpen 2020. február 22-i hatállyal el kell hagyni az EGT-megállapodásból.

(4)

Ez a határozat élelmiszerekre vonatkozó jogszabályokat érint. Az EGT-megállapodás II. melléklete XII. fejezetének bevezetőjében meghatározottak szerint az élelmiszerekre vonatkozó jogszabályok mindaddig nem alkalmazandók Liechtensteinre, amíg az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló megállapodás kiterjed Liechtensteinre. Ez a határozat ezért nem alkalmazandó Liechtensteinre.

(5)

Az EGT-megállapodás II. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az EGT-megállapodás II. mellékletének XII. fejezete a következőképpen módosul:

(1)

A szöveg a 77a. pont ((EU) 2016/128 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet) után a következő ponttal egészül ki:

„77b.

32016 R 0127: a Bizottság (EU) 2016/127 felhatalmazáson alapuló rendelete (2015. szeptember 25.) a 609/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az anyatej-helyettesítő és az anyatej-kiegészítő tápszerekre vonatkozó különös összetételi és tájékoztatási követelmények, valamint a csecsemők és kisgyermekek táplálásával kapcsolatos információkra vonatkozó követelmények tekintetében való kiegészítéséről (HL L 25., 2016.2.2., 1. o.).

A rendelet rendelkezései e megállapodás alkalmazásában a következő kiigazításokkal értendők:

a)

A VI. melléklet A. része a következőkkel egészül ki:

izlandi nyelven: »Ungbarnablanda« és »Stoðblanda«,

norvég nyelven: »Morsmelkerstatning« és »Tilskuddsblanding«;

b)

A VI. melléklet B. része a következőkkel egészül ki:

izlandi nyelven: »Ungbarnamjólk« és »Mjólkurstoðblanda«,

norvég nyelven: »Morsmelkerstatning basert på melk« és »Tilskuddsblanding basert på melk«.”

(2)

A szöveg az 54zzzzr. pont (1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) után a következő franciabekezdéssel egészül ki:

„—

32016 R 0479: a Bizottság 2016. április 1-ji (EU) 2016/479 rendelete (HL L 87., 2016.4.2., 1. o.)”.

(3)

A 54zzzv. pont (2006/141/EK bizottsági irányelv) szövegét 2020. február 22-i hatállyal el kell hagyni.

2. cikk

Az (EU) 2016/127 felhatalmazáson alapuló rendeletnek és az (EU) 2016/479 rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapja EGT-kiegészítésében közzéteendő izlandi és norvég nyelvű szövege hiteles.

3. cikk

Ez a határozat 2016. október 29-én lép hatályba, feltéve, hogy az EGT-megállapodás 103. cikkének (1) bekezdésében előírt összes bejelentést megtették (*1).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2016. október 28-án.

az EGT Vegyes Bizottság részéről

az elnök

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  HL L 25., 2016.2.2., 1. o.

(2)  HL L 87., 2016.4.2., 1. o.

(3)  HL L 401., 2006.12.30., 1. o.

(*1)  Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.


5.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 89/12


AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 209/2016 HATÁROZATA

(2016. október 28.)

az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2018/530]

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: az EGT-megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

Az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a műszaki és tudományos fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról szóló, 2016. május 19-i (EU) 2016/918 bizottsági rendeletet (1) bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(2)

Az EGT-megállapodás II. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az EGT-megállapodás II. melléklete XV. fejezetének 12zze. pontja (1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) a következő franciabekezdéssel egészül ki:

„—

32016 R 0918: a Bizottság 2016. május 19-i (EU) 2016/918 rendelete (HL L 156., 2016.6.14., 1. o.)”.

2. cikk

Az (EU) 2016/918 rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapja EGT-kiegészítésében közzéteendő izlandi és norvég nyelvű szövege hiteles.

3. cikk

Ez a határozat 2016. október 29-én lép hatályba, feltéve, hogy az EGT-megállapodás 103. cikkének (1) bekezdésében előírt összes bejelentést megtették (*1).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2016. október 28-án.

az EGT Vegyes Bizottság részéről

az elnök

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  HL L 156., 2016.6.14., 1. o.

(*1)  Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.


5.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 89/13


AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 210/2016 HATÁROZATA

(2016. október 28.)

az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2018/531]

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: az EGT-megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

A kizárólag gyermekbiztos öngyújtók forgalomba hozatalát biztosító és az újszerű öngyújtók forgalomba hozatalát tiltó, tagállamok által meghozandó intézkedések előírásáról szóló 2006/502/EK határozat érvényességének meghosszabbításáról szóló, 2016. március 29-i (EU) 2016/575 bizottsági végrehajtási határozatot (1) bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(2)

Az EGT-megállapodás II. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az EGT-megállapodás II. melléklete XIX. fejezetének 3k. pontja (2006/502/EK bizottsági határozat) a következő franciabekezdéssel egészül ki:

„—

32016 D 0575: a Bizottság 2016. március 29-i (EU) 2016/575 végrehajtási határozata (HL L 98., 2016.4.14., 4. o.)”.

2. cikk

Az (EU) 2016/575 végrehajtási határozatnak az Európai Unió Hivatalos Lapja EGT-kiegészítésében közzéteendő izlandi és norvég nyelvű szövege hiteles.

3. cikk

Ez a határozat 2016. október 29-én lép hatályba, feltéve, hogy az EGT-megállapodás 103. cikkének (1) bekezdésében előírt összes bejelentést megtették (*1).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2016. október 28-án.

az EGT Vegyes Bizottság részéről

az elnök

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  HL L 98., 2016.4.14., 4. o.

(*1)  Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.


5.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 89/14


AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 211/2016 HATÁROZATA

(2016. október 28.)

az EGT-megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról [2018/532]

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: az EGT-megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

A HL L 146., 2016.6.3., 31. o. által helyesbített, a menetíró készülékek és alkatrészeik kialakítására, tesztelésére, beépítésére, működtetésére és javítására vonatkozó követelményeket meghatározó 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, 2016. március 18-i (EU) 2016/799 bizottsági végrehajtási rendeletet (1) bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(2)

Az EGT-megállapodás XIII. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az EGT-megállapodás XIII. melléklete a 21ba. pont ((EU) 2016/68 bizottsági végrehajtási rendelet) után a következő ponttal egészül ki:

„21bb.

32016 R 0799: a Bizottság (EU) 2016/799 végrehajtási rendelete (2016. március 18.) a menetíró készülékek és alkatrészeik kialakítására, tesztelésére, beépítésére, működtetésére és javítására vonatkozó követelményeket meghatározó 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról (HL L 139., 2016.5.26., 1. o.), helyesbítve: HL L 146., 2016.6.3., 31. o.”.

2. cikk

A HL L 146., 2016.6.3., 31. o. által helyesbített (EU) 2016/799 végrehajtási rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapja EGT-kiegészítésében közzéteendő izlandi és norvég nyelvű szövege hiteles.

3. cikk

Ez a határozat 2016. október 29-én lép hatályba, feltéve, hogy az EGT-megállapodás 103. cikkének (1) bekezdésében előírt összes bejelentést megtették (*1), vagy a 2016. június 3-i 122/2016 EGT vegyes bizottsági határozat (2) hatálybalépésének napján, attól függően, hogy melyik a későbbi időpont.

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2016. október 28-án.

az EGT Vegyes Bizottság részéről

az elnök

Bergís ELLERTSDÓTTIR


(1)  HL L 139., 2016.5.26., 1. o.

(*1)  [Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.] [Alkotmányos követelmények fennállását jelezték.]

(2)  HL L 308., 2017.11.23., 27. o.


5.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 89/15


AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 212/2016 HATÁROZATA

(2016. október 28.)

az EGT-megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról [2018/533]

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: az EGT-megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

A HL L 193., 2016.7.19., 117. o. által helyesbített, a személyhajókra vonatkozó biztonsági szabályokról és követelményekről szóló 2009/45/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2016. május 27-i (EU) 2016/844 bizottsági irányelvet (1) bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(2)

Az EGT-megállapodás XIII. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az EGT-megállapodás XIII. mellékletének 56f. pontja (2009/45/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv) a következő franciabekezdéssel egészül ki:

„—

32016 L 0844: a Bizottság HL L 193., 2016.7.19., 117. o. által helyesbített, 2016. május 27-i (EU) 2016/844 irányelve (HL L 141., 2016.5.28., 51. o.)”.

2. cikk

A HL L 193., 2016.7.19., 117. o. által helyesbített (EU) 2016/844 irányelvnek az Európai Unió Hivatalos Lapja EGT-kiegészítésében közzéteendő izlandi és norvég nyelvű szövege hiteles.

3. cikk

Ez a határozat 2016. október 29-én lép hatályba, feltéve, hogy az EGT-megállapodás 103. cikkének (1) bekezdésében előírt összes bejelentést megtették (*1).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2016. október 28-án.

az EGT Vegyes Bizottság részéről

az elnök

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  HL L 141., 2016.5.28., 51. o.

(*1)  Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.


5.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 89/16


AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 213/2016 HATÁROZATA

(2016. október 28.)

az EGT-megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról [2018/534]

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: az EGT-megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

A 255/2010/EU rendeletnek a 3. cikke (1) bekezdésében említett ICAO-rendelkezések tekintetében történő módosításáról szóló, 2016. június 22-i (EU) 2016/1006 bizottsági végrehajtási rendeletet (1) bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(2)

Az EGT-megállapodás XIII. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az EGT-megállapodás XIII. mellékletének 66wi. pontja (255/2010/EU bizottsági rendelet) a következő franciabekezdéssel egészül ki:

„—

32016 R 1006: a Bizottság 2016. június 22-i (EU) 2016/1006 végrehajtási rendelete (HL L 165., 2016.6.23., 8. o.)”.

2. cikk

Az (EU) 2016/1006 végrehajtási rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapja EGT-kiegészítésében közzéteendő izlandi és norvég nyelvű szövege hiteles.

3. cikk

Ez a határozat 2016. október 29-én lép hatályba, feltéve, hogy az EGT-megállapodás 103. cikkének (1) bekezdésében előírt összes bejelentést megtették (*1).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2016. október 28-án.

az EGT Vegyes Bizottság részéről

az elnök

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  HL L 165., 2016.6.23., 8. o.

(*1)  Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.


5.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 89/17


AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 214/2016 HATÁROZATA

(2016. október 28.)

az EGT-megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról [2018/535]

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: az EGT-megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

A 474/2006/EK rendeletnek az Unióban működési tilalom alá eső légi fuvarozók listája tekintetében történő módosításáról szóló, 2016. június 16-i (EU) 2016/963 bizottsági végrehajtási rendeletet (1) bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(2)

Az EGT-megállapodás XIII. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az EGT-megállapodás XIII. mellékletének 66zab. pontja (474/2006/EK bizottsági rendelet) a következő franciabekezdéssel egészül ki:

„—

32016 R 0963: a Bizottság 2016. június 16-i (EU) 2016/963 végrehajtási rendelete (HL L 160., 2016.6.17., 50. o.)”.

2. cikk

Az (EU) 2016/963 végrehajtási rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapja EGT-kiegészítésében közzéteendő izlandi és norvég nyelvű szövege hiteles.

3. cikk

Ez a határozat 2016. október 29-én lép hatályba, feltéve, hogy az EGT-megállapodás 103. cikkének (1) bekezdésében előírt összes bejelentést megtették (*1).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2016. október 28-án.

az EGT Vegyes Bizottság részéről

az elnök

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  HL L 160., 2016.6.17., 50. o.

(*1)  Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.


5.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 89/18


AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 215/2016 HATÁROZATA

(2016. október 28.)

az EGT-megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) és XX. mellékletének (Környezet) módosításáról [2018/536]

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: az EGT-megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

A tengeri közlekedésből eredő szén-dioxid-kibocsátások nyomonkövetéséről, jelentéséről és hitelesítéséről, valamint a 2009/16/EK irányelv módosításáról szóló, 2015. április 29-i (EU) 2015/757 európai parlamenti és tanácsi rendeletet (1) bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(2)

Az EGT-megállapodás XIII. és XX. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az EGT-megállapodás XIII. mellékletének 56b. pontja (2009/16/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv) a következő franciabekezdéssel egészül ki:

„—

32015 R 0757: az Európai Parlament és a Tanács 2015. április 29-i (EU) 2015/757 rendelete (HL L 123., 2015.5.19., 55. o.)”.

2. cikk

Az EGT-megállapodás XX. melléklete a 21av. pont (2009/33/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv) után a következő ponttal egészül ki:

„21aw.

32015 R 0757: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/757 rendelete (2015. április 29.) a tengeri közlekedésből eredő szén-dioxid-kibocsátások nyomonkövetéséről, jelentéséről és hitelesítéséről, valamint a 2009/16/EK irányelv módosításáról (HL L 123., 2015.5.19., 55. o.)”.

3. cikk

Az (EU) 2015/757 rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapja EGT-kiegészítésében közzéteendő izlandi és norvég nyelvű szövege hiteles.

4. cikk

Ez a határozat 2016. október 29-én lép hatályba, feltéve, hogy az EGT-megállapodás 103. cikkének (1) bekezdésében előírt összes bejelentést megtették (*1).

5. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2016. október 28-án.

az EGT Vegyes Bizottság részéről

az elnök

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  HL L 123., 2015.5.19., 55. o.

(*1)  Alkotmányos követelmények fennállását jelezték.


Helyesbítések

5.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 89/19


Helyesbítés az EGT-megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról szóló, 2007. október 26-i 133/2007 EGT vegyes bizottsági határozathoz

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 100., 2008. április 10. )

A 30. oldalon, a 133/2007 EGT vegyes bizottsági határozat mellékletének 15. pontjában:

a következő szövegrész:

„A 3.1. rész 7. pontjában (93/53/EGK tanácsi irányelv), 8. pontjában (95/70/EK tanácsi irányelv) és 10. pontjában (82/894/EGK tanácsi irányelv) és a 3.2. rész 29. pontjában (2003/466/EK bizottsági határozat) az »Ez a jogi aktus Izlandra is alkalmazandó.« mondatot el kell hagyni.”

helyesen:

„A 3.1. rész 7. pontjában (93/53/EGK tanácsi irányelv) és 8. pontjában (95/70/EK tanácsi irányelv), valamint a 3.2. rész 29. pontjában (2003/466/EK bizottsági határozat) az »Ez a jogi aktus Izlandra is alkalmazandó.« mondatot el kell hagyni. A 3.1. rész 10. pontjában (82/894/EGK tanácsi irányelv) az »Az irányelv rendelkezései e megállapodás alkalmazásában az alábbiak szerint értelmezendők: Ez a jogi aktus Izlandra is alkalmazandó.« mondatot el kell hagyni.”


5.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 89/19


Helyesbítés az EGT-megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) és II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról szóló, 2014. december 12-i 256/2014 EGT Vegyes Bizottsági határozathoz [2015/2123]

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 311., 2015. november 26. )

A 4. oldalon a 256/2014 EGT Vegyes Bizottsági határozat 1. cikkében:

a következő szövegrész:

„Az EGT-megállapodás I. melléklete I. fejezete 7.1. részének 9b. pontja (1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) a következő francia bekezdéssel egészül ki:

»—

32010 L 0063: Az Európai Parlament és a Tanács 2010. szeptember 22-i 2010/63/EU irányelve (HL L 276., 2010.10.20., 33. o.)«.”

helyesen:

„Az EGT-megállapodás I. melléklete I. fejezete 7.1. részének 9b. pontja (1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) a következő szövegrésszel egészül ki:

», az alábbi módosításokkal:

32010 L 0063: Az Európai Parlament és a Tanács 2010. szeptember 22-i 2010/63/EU irányelve (HL L 276., 2010.10.20., 33. o.).«”


5.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 89/20


Helyesbítés az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról szóló, 2015. február 25-i 12/2015 EGT vegyes bizottsági határozathoz [2016/500]

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 93., 2016. április 7. )

A 21. oldalon a 12/2015 EGT Vegyes Bizottsági határozat 1. cikkének 2. pontjában:

a következő szövegrész:

„A 73. pont (1048/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet) szövegét el kell hagyni.”

helyesen:

„A 74. pont (788/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet) szövegét el kell hagyni.”


5.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 89/20


Helyesbítés az EGT-megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról szóló, 2015. június 11-i 167/2015 EGT Vegyes Bizottsági határozathoz [2016/2202]

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 341., 2016. december 15. )

A 66. oldalon a 167/2015 EGT Vegyes Bizottsági határozat 1. cikkének 1. és 2. pontjában lévő CELEX-szám esetében:

a következő szövegrész:

32015 R 0345

helyesen:

32015 D 0345”.


5.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 89/20


Helyesbítés az EGT-megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról szóló, 2016. szeptember 30-i 198/2016 EGT Vegyes Bizottsági határozathoz [2017/275]

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 46., 2017. február 23. )

A 2. oldalon a (*) lábjegyzetben:

a következő szövegrész:

„Alkotmányos követelmények fennállását jelezték.”

helyesen:

„Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.”


5.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 89/21


Helyesbítés az EGT-megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról szóló, 2016. szeptember 30-i 206/2016 EGT vegyes bizottsági határozathoz [2017/283]

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 46., 2017. február 23. )

Az 53. oldalon a 206/2016 EGT vegyes bizottsági határozat 1. cikkének (2) bekezdésében az első mondatban:

a következő szövegrész:

„A szöveg a 31bb. pont (2011/61/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv) után a következő ponttal egészül ki:”

helyesen:

„A szöveg a 31bbe. pont ((EU) 2015/514 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet) után a következő ponttal egészül ki:”.