ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 66

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

61. évfolyam
2018. március 8.


Tartalom

 

Helyesbítések

Oldal

 

*

Helyesbítés a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2018. február 28-i (EU) 2018/302 európai parlamenti és tanácsi rendelethez ( HL L 60 I., 2018.3.2. )

1

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


Helyesbítések

8.3.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 66/1


Helyesbítés a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2018. február 28-i (EU) 2018/302 európai parlamenti és tanácsi rendelethez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 60 I ., 2018. március 2. )

A 14. oldalon:

a következő szövegrész:

az Európai Parlament részéről

az elnök

L. PAVLOVA

a Tanács részéről

az elnök

A. TAJANI”

helyesen:

az Európai Parlament részéről

az elnök

A. TAJANI

a Tanács részéről

az elnök

L. PAVLOVA”