ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 13

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

60. évfolyam
2017. január 17.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság (EU) 2017/53 végrehajtási rendelete (2016. december 14.) a bután-1-ol, hexán-1-ol, oktán-1-ol, nonán-1-ol, dodekán-1-ol, heptán-1-ol, dekán-1-ol, pentán-1-ol, etanol, acetaldehid, propanal, butanal, pentanal, hexanal, oktanal, dekanal, dodekanal, nonanal, heptanal, undekanal, 1,1-dietoxi-etán, hangyasav, ecetsav, propionsav, valeriánsav, hexánsav, oktánsav, dekánsav, dodekánsav, olajsav, hexadekánsav, tetradekánsav, heptánsav, nonánsav, etil-acetát, propil-acetát, butil-acetát, hexil-acetát, oktil-acetát, nonil-acetát, decil-acetát, dodecil-acetát, heptil-acetát, metil-acetát, metil-butirát, butil-butirát, pentil-butirát, hexil-butirát, oktil-butirát, etil-dekanoát, etil-hexanoát, propil-hexanoát, pentil-hexanoát, hexil-hexanoát, metil-hexanoát, etil-formiát, etil-dodekanoát, etil-tetradekanoát, etil-nonanoát, etil-oktanoát, etil-propionát, metil-propionát, etil-valerát, butil-valerát, etil-hex-3-enoát, etil-hexadekanoát, etil-transz-2-butenoát, etil-undekanoát, butil-izovalerát, hexil-izobutirát, metil-2-metil-butirát, hexil-2-metil-butirát, trietil-citrát, hexil-izovalerát és metil-2-metil-valerát valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről ( 1 )

1

 

*

A Bizottság (EU) 2017/54 végrehajtási rendelete (2016. december 14.) a 2-metil-propán-1-ol, izopentanol, 3,7-dimetil-oktán-1-ol, 2-etil-hexán-1-ol, 2-metil-propanal, 3-metil-butanal, 2-metil-butiraldehid, 3-metil-vajsav, 2-metil-valeriánsav, 2-etil-vajsav, 2-metil-vajsav, 2-metil-heptánsav, 4-metil-nonánsav, 4-metil-oktánsav, izobutil-acetát, izobutil-butirát, 3-metil-butil-hexanoát, 3-metil-butil-dodekanoát, 3-metil-butil-oktanoát, 3-metil-butil-propionát, 3-metil-butil-formiát, glicerin-tributirát, izobutil-izobutirát, izopentil-izobutirát, izobutil-izovalerát, izopentil-2-metil-butirát, 2-metil-butil-izovalerát és 2-metil-butil-butirát valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről ( 1 )

80

 

*

A Bizottság (EU) 2017/55 végrehajtási rendelete (2016. december 14.) az oktán-2-ol, az izopropanol, a pentán-2-ol, az oktán-3-ol, a heptán-2-on, a pentán-2-on, a 6-metil-hepta-3,5-dién-2-on, a nonán-3-on, a dekán-2-on és az izopropil-tetradekanoát valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről ( 1 )

112

 

*

A Bizottság (EU) 2017/56 végrehajtási rendelete (2016. december 14.) a tejsav, a 4-oxovaleriánsav, a szukcinilsav, a fumársav, az etil-acetoacetát, az etil-laktát, a butil-laktát, az etil-4-oxo-valerát, a dietil-szukcinát, a dietil-malonát, a butil-O-butiril-laktát, a hex-3-enil-laktát, a hexil-laktát, a butiro-1,4-lakton, a dekano-1,5-lakton, az undekano-1,5-lakton, a pentano-1,4-lakton, a nonano-1,5-lakton, az oktano-1,5-lakton, a heptano-1,4-lakton és a hexano-1,4-lakton valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről ( 1 )

129

 

*

A Bizottság (EU) 2017/57 végrehajtási rendelete (2016. december 14.) az 1,8-cineol, a 3,4-dihidrokumarin és a 2-(2-metilprop-1-enil)-4-metiltetrahidropirán valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről ( 1 )

153

 

*

A Bizottság (EU) 2017/58 végrehajtási rendelete (2016. december 14.) az alfa-terpineol, nerolidol, 2-(4-metil-fenil)propán-2-ol, terpineol és linalil-acetát valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről ( 1 )

159

 

*

A Bizottság (EU) 2017/59 végrehajtási rendelete (2016. december 14.) az 1,1-dimetoxi-2-fenil-etán, a fenetil-formiát, a fenetil-oktanoát, a fenetil-izobutirát, a fenetil-2-metil-butirát és a fenetil-benzoát valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről ( 1 )

167

 

*

A Bizottság (EU) 2017/60 végrehajtási rendelete (2016. december 14.) az izoeugenolnak a sertések, az emberi fogyasztásra szánt tejet termelő állatok kivételével a kérődzők és lovak, valamint a kedvtelésből tartott állatok takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről ( 1 )

177

 

*

A Bizottság (EU) 2017/61 végrehajtási rendelete (2016. december 14.) a 4-allil-2,6-dimetoxifenolnak és az eugenil-acetátnak a halak és a baromfi kivételével valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről ( 1 )

181

 

*

A Bizottság (EU) 2017/62 végrehajtási rendelete (2016. december 14.) a 3-(metil-tio)propion-aldehid, a metil-3-(metil-tio)propionát, az alliltiol, a dimetil-szulfid, a dibutil-szulfid, a diallil-diszulfid, a diallil-triszulfid, a dimetil-triszulfid, a dipropil-diszulfid, az allil-izotiocianát, a dimetil-diszulfid, a 2-metil-benzol-1-tiol, az S-metil-butántioát, az allil-metil-diszulfid, a 3-(metil-tio)propán-1-ol, a 3-(metil-tio)hexán-1-ol, az 1-propán-1-tiol, a diallil-szulfid, a 2,4-ditiapentán, a 2-metil-2-(metil-ditio)propanal, a 2-metil-propán-1-tiol, a metil-szulfinil-metán, a propán-2-tiol, a 3,5-dimetil-1,2,4-tritiolán és a 2-metil-4-propil-1,3-oxa-tián valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről ( 1 )

186

 

*

A Bizottság (EU) 2017/63 végrehajtási rendelete (2016. december 14.) a benzil-alkohol, a 4-izopropil-benzil-alkohol, a benzaldehid, a 4-izopropil-benzaldehid, a szalicilaldehid, a p-tolualdehid, a 2-metoxi-benzaldehid, a benzoesav, a benzil-acetát, a benzil-butirát, a benzil-formiát, a benzil-propionát, a benzil-hexanoát, a benzil-izobutirát, a benzil-izovalerát, a hexil-szalicilát, a benzil-fenil-acetát, a metil-benzoát, az etil-benzoát, az izopentil-benzoát, a pentil-szalicilát és az izobutil-benzoát valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként, valamint a veratraldehid és a galluszsav bizonyos állatfajok takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről ( 1 )

214

 

*

A Bizottság (EU) 2017/64 végrehajtási rendelete (2016. december 14.) az ammónizált glicirrizinsavnak valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről ( 1 )

242

 

*

A Bizottság (EU) 2017/65 végrehajtási rendelete (2016. december 14.) az 1-izopropil-4-metil-benzol, a pin-2(10)-én, a pin-2(3)-én, a béta-kariofillén, a kamfén, az 1-izopropenil-4-metil-benzol, a delta-3-karén és a d-limonén valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről ( 1 )

246

 

*

A Bizottság (EU) 2017/66 végrehajtási rendelete (2016. december 14.) a csersav valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről ( 1 )

259

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg.

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

17.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 13/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2017/53 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2016. december 14.)

a bután-1-ol, hexán-1-ol, oktán-1-ol, nonán-1-ol, dodekán-1-ol, heptán-1-ol, dekán-1-ol, pentán-1-ol, etanol, acetaldehid, propanal, butanal, pentanal, hexanal, oktanal, dekanal, dodekanal, nonanal, heptanal, undekanal, 1,1-dietoxi-etán, hangyasav, ecetsav, propionsav, valeriánsav, hexánsav, oktánsav, dekánsav, dodekánsav, olajsav, hexadekánsav, tetradekánsav, heptánsav, nonánsav, etil-acetát, propil-acetát, butil-acetát, hexil-acetát, oktil-acetát, nonil-acetát, decil-acetát, dodecil-acetát, heptil-acetát, metil-acetát, metil-butirát, butil-butirát, pentil-butirát, hexil-butirát, oktil-butirát, etil-dekanoát, etil-hexanoát, propil-hexanoát, pentil-hexanoát, hexil-hexanoát, metil-hexanoát, etil-formiát, etil-dodekanoát, etil-tetradekanoát, etil-nonanoát, etil-oktanoát, etil-propionát, metil-propionát, etil-valerát, butil-valerát, etil-hex-3-enoát, etil-hexadekanoát, etil-transz-2-butenoát, etil-undekanoát, butil-izovalerát, hexil-izobutirát, metil-2-metil-butirát, hexil-2-metil-butirát, trietil-citrát, hexil-izovalerát és metil-2-metil-valerát valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1831/2003/EK rendelet rendelkezik az adalékanyagok takarmányokban történő felhasználásának engedélyezéséről, az engedély megadásának feltételeiről és az engedélyezési eljárásokról. Az említett rendelet 10. cikke rendelkezik a 70/524/EGK tanácsi irányelv (2) alapján engedélyezett adalékanyagok újraértékeléséről.

(2)

A bután-1-olt, hexán-1-olt, oktán-1-olt, nonán-1-olt, dodekán-1-olt, heptán-1-olt, dekán-1-olt, pentán-1-olt, etanolt, acetaldehidet, propanalt, butanalt, pentanalt, hexanalt, oktanalt, dekanalt, dodekanalt, nonanalt, heptanalt, undekanalt, 1,1-dietoxi-etánt, hangyasavat, ecetsavat, propionsavat, valeriánsavat, hexánsavat, oktánsavat, dekánsavat, dodekánsavat, olajsavat, hexadekánsavat, tetradekánsavat, heptánsavat, nonánsavat, etil-acetátot, propil-acetátot, butil-acetátot, hexil-acetátot, oktil-acetátot, nonil-acetátot, decil-acetátot, dodecil-acetátot, heptil-acetátot, metil-acetátot, metil-butirátot, butil-butirátot, pentil-butirátot, hexil- butirátot, oktil-butirátot, etil-dekanoátot, etil-hexanoátot, propil-hexanoátot, pentil-hexanoátot, hexil-hexanoátot, metil-hexanoátot, etil-formiátot, etil-dodekanoátot, etil-tetradekanoátot, etil-nonanoátot, etil-oktanoátot, etil-propionátot, metil-propionátot, etil-valerátot, butil-valerátot, etil-hex-3-enoátot, etil-hexadekanoátetil-hexadekanoátot, etil-transz-2-butenoátot, etil-undekanoátot, butil-izovalerátot, hexil-izobutirátot, metil-2-metil-butirátot, hexil-2-metil-butirátot, trietil-citrátot, hexil-izovalerátot és metil-2-metil-valerátot (a továbbikaban: az érintett anyagok) a 70/524/EGK irányelvnek megfelelően valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként, időkorlát nélkül engedélyezték. Az említett termékeket ezt követően – az 1831/2003/EK rendelet 10. cikke (1) bekezdésének megfelelően – mint meglévő termékeket felvették a takarmány-adalékanyagok nyilvántartásába.

(3)

Az 1831/2003/EK rendelet 7. cikkével összefüggésben értelmezett 10. cikke (2) bekezdésének megfelelően kérelmet nyújtottak be az érintett anyagoknak mint valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagának az újraértékelésére. A kérelmező az adalékanyagoknak az „érzékszervi tulajdonságokat javító adalékanyagok” adalékanyag-kategóriába való besorolását kérte. A kérelemhez csatolták az 1831/2003/EK rendelet 7. cikkének (3) bekezdésében előírt adatokat és dokumentumokat.

(4)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: a Hatóság) 2013. március 12-i véleményében (3) megállapította, hogy a szóban forgó készítmények – a takarmányban történő javasolt felhasználási feltételek mellett – nincsenek káros hatással sem az állati és emberi egészségre, sem a környezetre. A Hatóság megállapította továbbá, hogy az említett anyagok az élelmiszerekben való felhasználásra engedélyezett olyan ízesítőanyagok, amelyek hatékonysága bizonyított, mivel a takarmányokban felhasznált adalékanyag és az élelmiszerek tekintetében ismertetett adalékanyag funkciói megegyeznek.

(5)

A Hatóság megállapította azt is, hogy megfelelő védintézkedések mellett nem merülhetnek fel a felhasználót érintő biztonsági problémák. A Hatóság úgy ítélte meg, hogy nem szükséges forgalomba hozatal utáni egyedi nyomonkövetési előírásokat elrendelni. A hatóság ellenőrizte továbbá az 1831/2003/EK rendelettel létrehozott referencialaboratórium által benyújtott, a takarmányban lévő takarmány-adalékanyagokra alkalmazott analitikai módszerről szóló jelentést.

(6)

Az érintett anyagok értékelése azt mutatja, hogy az 1831/2003/EK rendelet 5. cikkében előírt engedélyezési feltételek teljesülnek. Ennek megfelelően a szóban forgó anyagok használatát az e rendelet mellékletében meghatározottak szerint engedélyezni kell. Az érintett anyagok tekintetében meg kell határozni a maximális ajánlott tartalmat. Ezen anyagok alkalmazhatók vízzel bejuttatott takarmánykeverékben.

(7)

Mivel semmilyen biztonsági ok nem indokolja az érintett anyagok engedélyezési feltételeire vonatkozó módosítás azonnali alkalmazását, helyénvaló átmeneti időszakot biztosítani az érdekelt felek számára, hogy felkészülhessenek az engedélyezésből adódó új követelmények teljesítésére.

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Engedélyezés

A mellékletben meghatározott, az „érzékszervi tulajdonságokat javító adalékanyagok” adalékanyag-kategóriába és az „aromaanyagok” funkcionális csoportba tartozó anyagok takarmány-adalékanyagként történő használata a mellékletben meghatározott feltételek mellett engedélyezett.

2. cikk

Átmeneti intézkedések

(1)   A mellékletben szereplő anyagok és az azokat tartalmazó előkeverékek, amelyeket 2017. augusztus 6. előtt állítottak elő és címkéztek fel a 2017. február 6. előtt alkalmazandó szabályoknak megfelelően, a meglévő készletek kimerüléséig továbbra is forgalomba hozhatók és használhatók.

(2)   A mellékletben meghatározott anyagokat tartalmazó azon takarmánykeverékek és takarmány-alapanyagok, amelyeket 2018. február 6. előtt állítottak elő és címkéztek fel a 2017. február 6. előtt alkalmazandó szabályoknak megfelelően, a meglévő készletek kimerüléséig továbbra is forgalomba hozhatók és felhasználhatók, amennyiben azokat élelmiszer-termelő állatok takarmányozására szánják.

(3)   A mellékletben meghatározott anyagokat tartalmazó azon takarmánykeverékek és takarmány-alapanyagok, amelyeket 2019. február 6. előtt állítottak elő és címkéztek fel a 2017. február 6. előtt alkalmazandó szabályoknak megfelelően, a meglévő készletek kimerüléséig továbbra is forgalomba hozhatók és felhasználhatók, amennyiben azokat nem élelmiszer-termelő állatok takarmányozására szánják.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. december 14-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 268., 2003.10.18., 29. o.

(2)  A Tanács 1970. november 23-i 70/524/EGK irányelve a takarmány-adalékanyagokról (HL L 270., 1970.12.14., 1. o.).

(3)  The EFSA Journal 2013; 11(4):3169.


MELLÉKLET

Az adalékanyag azonosító száma

Az engedély jogosultjának neve

Adalékanyag

Összetétel, kémiai képlet, leírás, analitikai módszer

Állatfaj vagy -kategória

Maximális életkor

Legkisebb tartalom

Legnagyobb tartalom

További rendelkezések

Az engedély lejárta

mg hatóanyag/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Kategória: érzékszervi tulajdonságokat javító adalékanyagok. Funkcionális csoport: Aromaanyagok

2b02004

bután-1-ol

Az adalékanyag összetétele

bután-1-ol

A hatóanyag jellemzése

bután-1-ol

Kémiai szintézissel előállított

Tisztaság: legalább 99,5 %

Kémiai képlet: C4H10O

CAS-szám: 71-36-3

FLAVIS 02.004

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben a bután-1-ol meghatározására:

Gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL)

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási feltételeket.

3.

A hatóanyag javasolt maximális tartalma 5 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag javasolt maximális tartalmát a teljes értékű takarmányban.

5.

A javasolt maximális tartalom meghaladása esetén: az előkeverékek, a takarmány-alapanyagok és a takarmánykeverékek címkézésén fel kell tüntetni a funkcionális csoport és az adalékanyag nevét, az azonosító számot és a hatóanyag hozzáadott mennyiségét.

6.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és megfelelő szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a belélegzés, illetve a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatának kezelésére. Ha a kockázatok ezekkel az eljárásokkal és intézkedésekkel nem csökkenthetők elfogadható szintre, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket megfelelő egyéni védőeszközökkel kell használni.

2027. február 6.

2b02005

hexán-1-ol

Az adalékanyag összetétele

hexán-1-ol

A hatóanyag jellemzése

hexán-1-ol

Kémiai szintézissel előállított

Tisztaság: legalább 96,5 %

Kémiai képlet: C6H14O

CAS-szám: 111-27-3

FLAVIS 02.005

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben a hexán-1-ol meghatározására:

Gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL)

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási feltételeket.

3.

A hatóanyag javasolt maximális tartalma 5 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag javasolt maximális tartalmát a teljes értékű takarmányban.

5.

A javasolt maximális tartalom meghaladása esetén: az előkeverékek, a takarmány-alapanyagok és a takarmánykeverékek címkézésén fel kell tüntetni a funkcionális csoport és az adalékanyag nevét, az azonosító számot és a hatóanyag hozzáadott mennyiségét.

6.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és megfelelő szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a belélegzés, illetve a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatának kezelésére. Ha a kockázatok ezekkel az eljárásokkal és intézkedésekkel nem csökkenthetők elfogadható szintre, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket megfelelő egyéni védőeszközökkel kell használni.

2027. február 6.

2b02006

oktán-1-ol

Az adalékanyag összetétele

oktán-1-ol

A hatóanyag jellemzése

oktán-1-ol

Kémiai szintézissel előállított

Tisztaság: legalább 98 %

Kémiai képlet: C8H18O

CAS-szám: 111-87-5

FLAVIS 02.006

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben az oktán-1-ol meghatározására:

Gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL)

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási feltételeket.

3.

A hatóanyag javasolt maximális tartalma 5 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag javasolt maximális tartalmát a teljes értékű takarmányban.

5.

A javasolt maximális tartalom meghaladása esetén: az előkeverékek, a takarmány-alapanyagok és a takarmánykeverékek címkézésén fel kell tüntetni a funkcionális csoport és az adalékanyag nevét, az azonosító számot és a hatóanyag hozzáadott mennyiségét.

6.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és megfelelő szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a belélegzés, illetve a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatának kezelésére. Ha a kockázatok ezekkel az eljárásokkal és intézkedésekkel nem csökkenthetők elfogadható szintre, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket megfelelő egyéni védőeszközökkel kell használni.

2027. február 6.

2b02007

nonán-1-ol

Az adalékanyag összetétele

nonán-1-ol

A hatóanyag jellemzése

nonán-1-ol

Kémiai szintézissel előállított

Tisztaság: legalább 97 %

Kémiai képlet: C9H20O

CAS-szám: 143-08-8

FLAVIS 02.007

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben a nonán-1-ol meghatározására:

Gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL)

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási feltételeket.

3.

A hatóanyag javasolt maximális tartalma 5 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag javasolt maximális tartalmát a teljes értékű takarmányban.

5.

A javasolt maximális tartalom meghaladása esetén: az előkeverékek, a takarmány-alapanyagok és a takarmánykeverékek címkézésén fel kell tüntetni a funkcionális csoport és az adalékanyag nevét, az azonosító számot és a hatóanyag hozzáadott mennyiségét.

6.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és megfelelő szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a belélegzés, illetve a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatának kezelésére. Ha a kockázatok ezekkel az eljárásokkal és intézkedésekkel nem csökkenthetők elfogadható szintre, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket megfelelő egyéni védőeszközökkel kell használni.

2027. február 6.

2b02008

dodekán-1-ol

Az adalékanyag összetétele

dodekán-1-ol

A hatóanyag jellemzése

dodekán-1-ol

Kémiai szintézissel előállított

Tisztaság: legalább 97 %

Kémiai képlet: C12H26O

CAS-szám: 112-53-8

FLAVIS 02.008

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben a dodekán-1-ol meghatározására:

Gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL)

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási feltételeket.

3.

A hatóanyag javasolt maximális tartalma 5 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag javasolt maximális tartalmát a teljes értékű takarmányban.

5.

A javasolt maximális tartalom meghaladása esetén: az előkeverékek, a takarmány-alapanyagok és a takarmánykeverékek címkézésén fel kell tüntetni a funkcionális csoport és az adalékanyag nevét, az azonosító számot és a hatóanyag hozzáadott mennyiségét.

6.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és megfelelő szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a belélegzés, illetve a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatának kezelésére. Ha a kockázatok ezekkel az eljárásokkal és intézkedésekkel nem csökkenthetők elfogadható szintre, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket megfelelő egyéni védőeszközökkel kell használni.

2027. február 6.

2b02021

heptán-1-ol

Az adalékanyag összetétele

heptán-1-ol

A hatóanyag jellemzése

heptán-1-ol

Kémiai szintézissel előállított

Tisztaság: legalább 97 %

Kémiai képlet: C7H16O

CAS-szám: 111-70-6

FLAVIS 02.021

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben a heptán-1-ol meghatározására:

Gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL)

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási feltételeket.

3.

A hatóanyag javasolt maximális tartalma 5 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag javasolt maximális tartalmát a teljes értékű takarmányban.

5.

A javasolt maximális tartalom meghaladása esetén: az előkeverékek, a takarmány-alapanyagok és a takarmánykeverékek címkézésén fel kell tüntetni a funkcionális csoport és az adalékanyag nevét, az azonosító számot és a hatóanyag hozzáadott mennyiségét.

6.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és megfelelő szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a belélegzés, illetve a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatának kezelésére. Ha a kockázatok ezekkel az eljárásokkal és intézkedésekkel nem csökkenthetők elfogadható szintre, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket megfelelő egyéni védőeszközökkel kell használni.

2027. február 6.

2b02024

dekán-1-ol

Az adalékanyag összetétele

dekán-1-ol

A hatóanyag jellemzése

dekán-1-ol

Kémiai szintézissel előállított

Tisztaság: legalább 98 %

Kémiai képlet: C10H22O

CAS-szám: 112-30-1

FLAVIS 02.024

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben a dekán-1-ol meghatározására:

Gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL)

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási feltételeket.

3.

A hatóanyag javasolt maximális tartalma 5 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag javasolt maximális tartalmát a teljes értékű takarmányban.

5.

A javasolt maximális tartalom meghaladása esetén: az előkeverékek, a takarmány-alapanyagok és a takarmánykeverékek címkézésén fel kell tüntetni a funkcionális csoport és az adalékanyag nevét, az azonosító számot és a hatóanyag hozzáadott mennyiségét.

6.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és megfelelő szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a belélegzés, illetve a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatának kezelésére. Ha a kockázatok ezekkel az eljárásokkal és intézkedésekkel nem csökkenthetők elfogadható szintre, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket megfelelő egyéni védőeszközökkel kell használni.

2027. február 6.

2b02040

pentán-1-ol

Az adalékanyag összetétele

pentán-1-ol

A hatóanyag jellemzése

pentán-1-ol

Kémiai szintézissel előállított

Tisztaság: legalább 98 %

Kémiai képlet: C5H12O

CAS-szám: 71-41-0

FLAVIS 02.040

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben a pentán-1-ol meghatározására:

Gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL)

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási feltételeket.

3.

A hatóanyag javasolt maximális tartalma 5 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag javasolt maximális tartalmát a teljes értékű takarmányban.

5.

A javasolt maximális tartalom meghaladása esetén: az előkeverékek, a takarmány-alapanyagok és a takarmánykeverékek címkézésén fel kell tüntetni a funkcionális csoport és az adalékanyag nevét, az azonosító számot és a hatóanyag hozzáadott mennyiségét.

6.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és megfelelő szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a belélegzés, illetve a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatának kezelésére. Ha a kockázatok ezekkel az eljárásokkal és intézkedésekkel nem csökkenthetők elfogadható szintre, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket megfelelő egyéni védőeszközökkel kell használni.

2027. február 6.

2b02078

etanol

Az adalékanyag összetétele

etanol

A hatóanyag jellemzése

etanol

Kémiai szintézissel vagy enzimes fermentációval előállított.

Tisztaság: legalább 95 %

Kémiai képlet: C2H6O

CAS-szám: 64-17-5

FLAVIS 02.078

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben az etanol meghatározására:

Gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL)

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási feltételeket.

3.

A hatóanyag javasolt maximális tartalma 5 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag javasolt maximális tartalmát a teljes értékű takarmányban.

5.

A javasolt maximális tartalom meghaladása esetén: az előkeverékek, a takarmány-alapanyagok és a takarmánykeverékek címkézésén fel kell tüntetni a funkcionális csoport és az adalékanyag nevét, az azonosító számot és a hatóanyag hozzáadott mennyiségét.

6.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és megfelelő szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a belélegzés, illetve a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatának kezelésére. Ha a kockázatok ezekkel az eljárásokkal és intézkedésekkel nem csökkenthetők elfogadható szintre, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket megfelelő egyéni védőeszközökkel kell használni.

2027. február 6.

2b05001

acetaldehid

Az adalékanyag összetétele

acetaldehid

A hatóanyag jellemzése

acetaldehid

Kémiai szintézissel előállított

Tisztaság: legalább 99 %

Kémiai képlet: C2H4O

CAS-szám: 75-07-0

FLAVIS 05.001

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben az acetaldehid meghatározására:

Gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL)

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási feltételeket.

3.

A hatóanyag javasolt maximális tartalma 5 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag javasolt maximális tartalmát a teljes értékű takarmányban.

5.

A javasolt maximális tartalom meghaladása esetén: az előkeverékek, a takarmány-alapanyagok és a takarmánykeverékek címkézésén fel kell tüntetni a funkcionális csoport és az adalékanyag nevét, az azonosító számot és a hatóanyag hozzáadott mennyiségét.

6.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és megfelelő szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a belélegzés, illetve a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatának kezelésére. Ha a kockázatok ezekkel az eljárásokkal és intézkedésekkel nem csökkenthetők elfogadható szintre, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket megfelelő egyéni védőeszközökkel kell használni.

2027. február 6.

2b05002

propanal

Az adalékanyag összetétele

propanal

A hatóanyag jellemzése

propanal

Kémiai szintézissel előállított

Tisztaság: legalább 97 %

Kémiai képlet: C3H6O

CAS-szám: 123-38-6

FLAVIS 05.002

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben a propanal meghatározására:

Gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL)

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási feltételeket.

3.

A hatóanyag javasolt maximális tartalma 5 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag javasolt maximális tartalmát a teljes értékű takarmányban.

5.

A javasolt maximális tartalom meghaladása esetén: az előkeverékek, a takarmány-alapanyagok és a takarmánykeverékek címkézésén fel kell tüntetni a funkcionális csoport és az adalékanyag nevét, az azonosító számot és a hatóanyag hozzáadott mennyiségét.

6.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és megfelelő szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a belélegzés, illetve a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatának kezelésére. Ha a kockázatok ezekkel az eljárásokkal és intézkedésekkel nem csökkenthetők elfogadható szintre, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket megfelelő egyéni védőeszközökkel kell használni.

2027. február 6.

2b05003

butanal

Az adalékanyag összetétele

butanal

A hatóanyag jellemzése

butanal

Kémiai szintézissel előállított

Tisztaság: legalább 98 %

Kémiai képlet: C6H8O

CAS-szám: 123-72-8

FLAVIS 05.003

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben a butanal meghatározására:

Gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL)

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási feltételeket.

3.

A hatóanyag javasolt maximális tartalma 5 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag javasolt maximális tartalmát a teljes értékű takarmányban.

5.

A javasolt maximális tartalom meghaladása esetén: az előkeverékek, a takarmány-alapanyagok és a takarmánykeverékek címkézésén fel kell tüntetni a funkcionális csoport és az adalékanyag nevét, az azonosító számot és a hatóanyag hozzáadott mennyiségét.

6.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és megfelelő szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a belélegzés, illetve a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatának kezelésére. Ha a kockázatok ezekkel az eljárásokkal és intézkedésekkel nem csökkenthetők elfogadható szintre, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket megfelelő egyéni védőeszközökkel kell használni.

2027. február 6.

2b05005

pentanal

Az adalékanyag összetétele

pentanal

A hatóanyag jellemzése

pentanal

Kémiai szintézissel előállított

Tisztaság: legalább 97 %

Kémiai képlet: C5H10O

CAS-szám: 110-62-3

FLAVIS 05.005

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben a pentanal meghatározására:

Gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL)

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási feltételeket.

3.

A hatóanyag javasolt maximális tartalma 5 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag javasolt maximális tartalmát a teljes értékű takarmányban.

5.

A javasolt maximális tartalom meghaladása esetén: az előkeverékek, a takarmány-alapanyagok és a takarmánykeverékek címkézésén fel kell tüntetni a funkcionális csoport és az adalékanyag nevét, az azonosító számot és a hatóanyag hozzáadott mennyiségét.

6.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és megfelelő szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a belélegzés, illetve a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatának kezelésére. Ha a kockázatok ezekkel az eljárásokkal és intézkedésekkel nem csökkenthetők elfogadható szintre, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket megfelelő egyéni védőeszközökkel kell használni.

2027. február 6.

2b05008

hexanal

Az adalékanyag összetétele

hexanal

A hatóanyag jellemzése

hexanal

Kémiai szintézissel előállított

Tisztaság: legalább 97 %

Kémiai képlet: C6H12O

CAS-szám: 66-25-1

FLAVIS 05.008

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben a hexanal meghatározására:

Gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL)

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási feltételeket.

3.

A hatóanyag javasolt maximális tartalma 5 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag javasolt maximális tartalmát a teljes értékű takarmányban.

5.

A javasolt maximális tartalom meghaladása esetén: az előkeverékek, a takarmány-alapanyagok és a takarmánykeverékek címkézésén fel kell tüntetni a funkcionális csoport és az adalékanyag nevét, az azonosító számot és a hatóanyag hozzáadott mennyiségét.

6.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és megfelelő szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a belélegzés, illetve a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatának kezelésére. Ha a kockázatok ezekkel az eljárásokkal és intézkedésekkel nem csökkenthetők elfogadható szintre, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket megfelelő egyéni védőeszközökkel kell használni.

2027. február 6.

2b05009

oktanal

Az adalékanyag összetétele

oktanal

A hatóanyag jellemzése

oktanal

Kémiai szintézissel előállított

Tisztaság: legalább 92 %

Kémiai képlet: C8H16O

CAS-szám: 124-13-0

FLAVIS 05.009

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben az oktanal meghatározására:

Gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL)

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási feltételeket.

3.

A hatóanyag javasolt maximális tartalma 5 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag javasolt maximális tartalmát a teljes értékű takarmányban.

5.

A javasolt maximális tartalom meghaladása esetén: az előkeverékek, a takarmány-alapanyagok és a takarmánykeverékek címkézésén fel kell tüntetni a funkcionális csoport és az adalékanyag nevét, az azonosító számot és a hatóanyag hozzáadott mennyiségét.

6.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és megfelelő szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a belélegzés, illetve a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatának kezelésére. Ha a kockázatok ezekkel az eljárásokkal és intézkedésekkel nem csökkenthetők elfogadható szintre, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket megfelelő egyéni védőeszközökkel kell használni.

2027. február 6.

2b05010

dekanal

Az adalékanyag összetétele

dekanal

A hatóanyag jellemzése

dekanal

Kémiai szintézissel előállított

Tisztaság: legalább 92 %

Kémiai képlet: C10H20O

CAS-szám: 112-31-2

FLAVIS 05.010

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben a dekanal meghatározására:

Gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL)

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási feltételeket.

3.

A hatóanyag javasolt maximális tartalma 5 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag javasolt maximális tartalmát a teljes értékű takarmányban.

5.

A javasolt maximális tartalom meghaladása esetén: az előkeverékek, a takarmány-alapanyagok és a takarmánykeverékek címkézésén fel kell tüntetni a funkcionális csoport és az adalékanyag nevét, az azonosító számot és a hatóanyag hozzáadott mennyiségét.

6.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és megfelelő szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a belélegzés, illetve a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatának kezelésére. Ha a kockázatok ezekkel az eljárásokkal és intézkedésekkel nem csökkenthetők elfogadható szintre, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket megfelelő egyéni védőeszközökkel kell használni.

2027. február 6.

2b05011

dodekanal

Az adalékanyag összetétele

dodekanal

A hatóanyag jellemzése

dodekanal

Kémiai szintézissel előállított

Tisztaság: legalább 92 %

Kémiai képlet: C12H24O

CAS-szám: 112-54-9

FLAVIS 05.011

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben a dodekanal meghatározására:

Gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL)

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási feltételeket.

3.

A hatóanyag javasolt maximális tartalma 5 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag javasolt maximális tartalmát a teljes értékű takarmányban.

5.

A javasolt maximális tartalom meghaladása esetén: az előkeverékek, a takarmány-alapanyagok és a takarmánykeverékek címkézésén fel kell tüntetni a funkcionális csoport és az adalékanyag nevét, az azonosító számot és a hatóanyag hozzáadott mennyiségét.

6.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és megfelelő szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a belélegzés, illetve a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatának kezelésére. Ha a kockázatok ezekkel az eljárásokkal és intézkedésekkel nem csökkenthetők elfogadható szintre, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket megfelelő egyéni védőeszközökkel kell használni.

2027. február 6.

2b05025

nonanal

Az adalékanyag összetétele

nonanal

A hatóanyag jellemzése

nonanal

Kémiai szintézissel előállított

Tisztaság: legalább 92 %

Kémiai képlet: C9H18O

CAS-szám: 124-19-6

FLAVIS 05.025

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben a nonanal meghatározására:

Gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL)

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási feltételeket.

3.

A hatóanyag javasolt maximális tartalma 5 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag javasolt maximális tartalmát a teljes értékű takarmányban.

5.

A javasolt maximális tartalom meghaladása esetén: az előkeverékek, a takarmány-alapanyagok és a takarmánykeverékek címkézésén fel kell tüntetni a funkcionális csoport és az adalékanyag nevét, az azonosító számot és a hatóanyag hozzáadott mennyiségét.

6.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és megfelelő szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a belélegzés, illetve a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatának kezelésére. Ha a kockázatok ezekkel az eljárásokkal és intézkedésekkel nem csökkenthetők elfogadható szintre, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket megfelelő egyéni védőeszközökkel kell használni.

2027. február 6.

2b05031

heptanal

Az adalékanyag összetétele

heptanal

A hatóanyag jellemzése

heptanal

Kémiai szintézissel előállított

Tisztaság: legalább 92 %

Kémiai képlet: C7H14O

CAS-szám: 111-71-7

FLAVIS 05.031

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben a heptanal meghatározására:

Gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL)

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási feltételeket.

3.

A hatóanyag javasolt maximális tartalma 5 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag javasolt maximális tartalmát a teljes értékű takarmányban.

5.

A javasolt maximális tartalom meghaladása esetén: az előkeverékek, a takarmány-alapanyagok és a takarmánykeverékek címkézésén fel kell tüntetni a funkcionális csoport és az adalékanyag nevét, az azonosító számot és a hatóanyag hozzáadott mennyiségét.

6.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és megfelelő szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a belélegzés, illetve a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatának kezelésére. Ha a kockázatok ezekkel az eljárásokkal és intézkedésekkel nem csökkenthetők elfogadható szintre, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket megfelelő egyéni védőeszközökkel kell használni.

2027. február 6.

2b05034

undekanal

Az adalékanyag összetétele

undekanal

A hatóanyag jellemzése

undekanal

Kémiai szintézissel előállított

Tisztaság: legalább 92 %

Kémiai képlet: C11H22O

CAS-szám: 112-44-7

FLAVIS 05.034

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben az undekanal meghatározására:

Gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL)

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási feltételeket.

3.

A hatóanyag javasolt maximális tartalma 5 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag javasolt maximális tartalmát a teljes értékű takarmányban.

5.

A javasolt maximális tartalom meghaladása esetén: az előkeverékek, a takarmány-alapanyagok és a takarmánykeverékek címkézésén fel kell tüntetni a funkcionális csoport és az adalékanyag nevét, az azonosító számot és a hatóanyag hozzáadott mennyiségét.

6.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és megfelelő szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a belélegzés, illetve a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatának kezelésére. Ha a kockázatok ezekkel az eljárásokkal és intézkedésekkel nem csökkenthetők elfogadható szintre, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket megfelelő egyéni védőeszközökkel kell használni.

2027. február 6.

2b06001

1,1-dietoxi-etán

Az adalékanyag összetétele

1,1-dietoxi-etán

A hatóanyag jellemzése

1,1-dietoxi-etán

Kémiai szintézissel előállított

Tisztaság: legalább 95 %

Kémiai képlet: C6H14O2

CAS-szám: 105-57-7

FLAVIS 06.001

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben az 1,1-dietoxietán meghatározására:

Gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL)

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási feltételeket.

3.

A hatóanyag javasolt maximális tartalma 5 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag javasolt maximális tartalmát a teljes értékű takarmányban.

5.

A javasolt maximális tartalom meghaladása esetén: az előkeverékek, a takarmány-alapanyagok és a takarmánykeverékek címkézésén fel kell tüntetni a funkcionális csoport és az adalékanyag nevét, az azonosító számot és a hatóanyag hozzáadott mennyiségét.

6.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és megfelelő szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a belélegzés, illetve a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatának kezelésére. Ha a kockázatok ezekkel az eljárásokkal és intézkedésekkel nem csökkenthetők elfogadható szintre, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket megfelelő egyéni védőeszközökkel kell használni.

2027. február 6.

2b08001

hangyasav

Az adalékanyag összetétele

hangyasav

A hatóanyag jellemzése

hangyasav

Kémiai szintézissel előállított

Tisztaság: legalább 95 %

Kémiai képlet: CH2O2

CAS-szám: 64-18-6

FLAVIS 08.001

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben a hangyasav meghatározására:

Gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL)

Minden állatfaj

 

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási feltételeket.

3.

A hatóanyag javasolt maximális tartalma 5 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag javasolt maximális tartalmát a teljes értékű takarmányban.

5.

A javasolt maximális tartalom meghaladása esetén: az előkeverékek, a takarmány-alapanyagok és a takarmánykeverékek címkézésén fel kell tüntetni a funkcionális csoport és az adalékanyag nevét, az azonosító számot és a hatóanyag hozzáadott mennyiségét.

6.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és megfelelő szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a belélegzés, illetve a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatának kezelésére. Ha a kockázatok ezekkel az eljárásokkal és intézkedésekkel nem csökkenthetők elfogadható szintre, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket megfelelő egyéni védőeszközökkel kell használni.

2027. február 6.

2b08002

ecetsav

Az adalékanyag összetétele

ecetsav

A hatóanyag jellemzése

ecetsav

Kémiai szintézissel előállított

Tisztaság: legalább 99,5 %

Kémiai képlet: C2H4O2

CAS-szám: 64-19-7

FLAVIS 08.002

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben az ecetsav meghatározására:

Gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL)

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási feltételeket.

3.

A hatóanyag javasolt maximális tartalma 5 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag javasolt maximális tartalmát a teljes értékű takarmányban.

5.

A javasolt maximális tartalom meghaladása esetén: az előkeverékek, a takarmány-alapanyagok és a takarmánykeverékek címkézésén fel kell tüntetni a funkcionális csoport és az adalékanyag nevét, az azonosító számot és a hatóanyag hozzáadott mennyiségét.

6.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és megfelelő szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a belélegzés, illetve a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatának kezelésére. Ha a kockázatok ezekkel az eljárásokkal és intézkedésekkel nem csökkenthetők elfogadható szintre, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket megfelelő egyéni védőeszközökkel kell használni.

2027. február 6.

1k280

propionsav

Az adalékanyag összetétele

propionsav

A hatóanyag jellemzése

propionsav

Kémiai szintézissel előállított

Tisztaság: legalább 99,5 %

Nem illékony maradékanyag ≤ 0,01 %, 140 °C-on, tömegállandóságig szárítva

Aldehidek ≤ 0,1 % formaldehidben kifejezve

Kémiai képlet: C3H6O2

CAS-szám: 79-09-4

FLAVIS 08.003

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben a propionsav meghatározására:

Gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL)

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási feltételeket.

3.

A hatóanyag javasolt maximális tartalma 5 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag javasolt maximális tartalmát a teljes értékű takarmányban.

5.

A javasolt maximális tartalom meghaladása esetén: az előkeverékek, a takarmány-alapanyagok és a takarmánykeverékek címkézésén fel kell tüntetni a funkcionális csoport és az adalékanyag nevét, az azonosító számot és a hatóanyag hozzáadott mennyiségét.

6.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és megfelelő szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a belélegzés, illetve a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatának kezelésére. Ha a kockázatok ezekkel az eljárásokkal és intézkedésekkel nem csökkenthetők elfogadható szintre, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket megfelelő egyéni védőeszközökkel kell használni.

2027. február 6.

2b08007

valeriánsav

Az adalékanyag összetétele

valeriánsav

A hatóanyag jellemzése

valeriánsav

Kémiai szintézissel előállított

Tisztaság: legalább 99 %

Kémiai képlet: C5H10O2

CAS-szám: 109-52-4

FLAVIS 08.007

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben a valeriánsav meghatározására:

Gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL)

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási feltételeket.

3.

A hatóanyag javasolt maximális tartalma 5 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag javasolt maximális tartalmát a teljes értékű takarmányban.

5.

A javasolt maximális tartalom meghaladása esetén: az előkeverékek, a takarmány-alapanyagok és a takarmánykeverékek címkézésén fel kell tüntetni a funkcionális csoport és az adalékanyag nevét, az azonosító számot és a hatóanyag hozzáadott mennyiségét.

6.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és megfelelő szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a belélegzés, illetve a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatának kezelésére. Ha a kockázatok ezekkel az eljárásokkal és intézkedésekkel nem csökkenthetők elfogadható szintre, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket megfelelő egyéni védőeszközökkel kell használni.

2027. február 6.

2b08009

hexánsav

Az adalékanyag összetétele

hexánsav

A hatóanyag jellemzése

hexánsav

Extrahált zsírok kémiai módosításával előállított.

Tisztaság: legalább 98 %

Kémiai képlet: C6H12O2

CAS-szám: 142-62-1

FLAVIS 08.009

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben a hexánsav meghatározására:

Gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL)

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási feltételeket.

3.

A hatóanyag javasolt maximális tartalma 25 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag javasolt maximális tartalmát a teljes értékű takarmányban.

5.

A javasolt maximális tartalom meghaladása esetén: az előkeverékek, a takarmány-alapanyagok és a takarmánykeverékek címkézésén fel kell tüntetni a funkcionális csoport és az adalékanyag nevét, az azonosító számot és a hatóanyag hozzáadott mennyiségét.

6.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és megfelelő szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a belélegzés, illetve a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatának kezelésére. Ha a kockázatok ezekkel az eljárásokkal és intézkedésekkel nem csökkenthetők elfogadható szintre, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket megfelelő egyéni védőeszközökkel kell használni.

2027. február 6.

2b08010

oktánsav

Az adalékanyag összetétele

oktánsav

A hatóanyag jellemzése

oktánsav

Fermentációt követő szakaszos desztilláció útján előállított.

Tisztaság: legalább 97 %

Kémiai képlet: C8H16O2

CAS-szám: 124-07-2

FLAVIS 08.010

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben az oktánsav meghatározására:

Gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL)

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási feltételeket.

3.

A hatóanyag javasolt maximális tartalma 5 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag javasolt maximális tartalmát a teljes értékű takarmányban.

5.

A javasolt maximális tartalom meghaladása esetén: az előkeverékek, a takarmány-alapanyagok és a takarmánykeverékek címkézésén fel kell tüntetni a funkcionális csoport és az adalékanyag nevét, az azonosító számot és a hatóanyag hozzáadott mennyiségét.

6.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és megfelelő szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a belélegzés, illetve a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatának kezelésére. Ha a kockázatok ezekkel az eljárásokkal és intézkedésekkel nem csökkenthetők elfogadható szintre, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket megfelelő egyéni védőeszközökkel kell használni.

2027. február 6.

2b08011

dekánsav

Az adalékanyag összetétele

dekánsav

A hatóanyag jellemzése

dekánsav

Kémiai szintézissel előállított

Tisztaság: legalább 98 %

Kémiai képlet: C10H20O2

CAS-szám: 334-48-5

FLAVIS 08.011

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben a dekánsav meghatározására:

Gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL)

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási feltételeket.

3.

A hatóanyag javasolt maximális tartalma 5 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag javasolt maximális tartalmát a teljes értékű takarmányban.

5.

A javasolt maximális tartalom meghaladása esetén: az előkeverékek, a takarmány-alapanyagok és a takarmánykeverékek címkézésén fel kell tüntetni a funkcionális csoport és az adalékanyag nevét, az azonosító számot és a hatóanyag hozzáadott mennyiségét.

6.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és megfelelő szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a belélegzés, illetve a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatának kezelésére. Ha a kockázatok ezekkel az eljárásokkal és intézkedésekkel nem csökkenthetők elfogadható szintre, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket megfelelő egyéni védőeszközökkel kell használni.

2027. február 6.

2b08012

dodekánsav

Az adalékanyag összetétele

dodekánsav

A hatóanyag jellemzése

dodekánsav

Kémiai szintézissel előállított

Tisztaság: legalább 90 %

Kémiai képlet: C12H24O2

CAS-szám: 143-07-7

FLAVIS 08.012

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben a dodekánsav meghatározására:

Gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL)

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási feltételeket.

3.

A hatóanyag javasolt maximális tartalma 5 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag javasolt maximális tartalmát a teljes értékű takarmányban.

5.

A javasolt maximális tartalom meghaladása esetén: az előkeverékek, a takarmány-alapanyagok és a takarmánykeverékek címkézésén fel kell tüntetni a funkcionális csoport és az adalékanyag nevét, az azonosító számot és a hatóanyag hozzáadott mennyiségét.

6.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és megfelelő szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a belélegzés, illetve a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatának kezelésére. Ha a kockázatok ezekkel az eljárásokkal és intézkedésekkel nem csökkenthetők elfogadható szintre, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket megfelelő egyéni védőeszközökkel kell használni.

2027. február 6.

2b08013

olajsav

Az adalékanyag összetétele

olajsav

A hatóanyag jellemzése

olajsav

Kémiai szintézissel előállított

Tisztaság: legalább 90 %

Kémiai képlet: C18H34O2

CAS-szám: 112-80-1

FLAVIS 08.013

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben az olajsav meghatározására:

Gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL)

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási feltételeket.

3.

A hatóanyag javasolt maximális tartalma 5 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag javasolt maximális tartalmát a teljes értékű takarmányban.

5.

A javasolt maximális tartalom meghaladása esetén: az előkeverékek, a takarmány-alapanyagok és a takarmánykeverékek címkézésén fel kell tüntetni a funkcionális csoport és az adalékanyag nevét, az azonosító számot és a hatóanyag hozzáadott mennyiségét.

6.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és megfelelő szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a belélegzés, illetve a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatának kezelésére. Ha a kockázatok ezekkel az eljárásokkal és intézkedésekkel nem csökkenthetők elfogadható szintre, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket megfelelő egyéni védőeszközökkel kell használni.

2027. február 6.

2b08014

hexadekánsav

Az adalékanyag összetétele

hexadekánsav

A hatóanyag jellemzése

hexadekánsav

Kémiai szintézissel előállított

Tisztaság: legalább 80 %

Kémiai képlet: C16H32O2

CAS-szám: 57-10-3

FLAVIS 08.014

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben a hexadekánsav meghatározására:

Gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL)

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási feltételeket.

3.

A hatóanyag javasolt maximális tartalma 5 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag javasolt maximális tartalmát a teljes értékű takarmányban.

5.

A javasolt maximális tartalom meghaladása esetén: az előkeverékek, a takarmány-alapanyagok és a takarmánykeverékek címkézésén fel kell tüntetni a funkcionális csoport és az adalékanyag nevét, az azonosító számot és a hatóanyag hozzáadott mennyiségét.

6.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és megfelelő szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a belélegzés, illetve a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatának kezelésére. Ha a kockázatok ezekkel az eljárásokkal és intézkedésekkel nem csökkenthetők elfogadható szintre, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket megfelelő egyéni védőeszközökkel kell használni.

2027. február 6.

2b08016

tetradekánsav

Az adalékanyag összetétele

tetradekánsav

A hatóanyag jellemzése

tetradekánsav

Kémiai szintézissel előállított

Tisztaság: legalább 94 %

Kémiai képlet: C14H28O2

CAS-szám: 544-63-8

FLAVIS 08.016

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben a tetradekánsav meghatározására:

Gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL)

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási feltételeket.

3.

A hatóanyag javasolt maximális tartalma 5 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag javasolt maximális tartalmát a teljes értékű takarmányban.

5.

A javasolt maximális tartalom meghaladása esetén: az előkeverékek, a takarmány-alapanyagok és a takarmánykeverékek címkézésén fel kell tüntetni a funkcionális csoport és az adalékanyag nevét, az azonosító számot és a hatóanyag hozzáadott mennyiségét.

6.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és megfelelő szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a belélegzés, illetve a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatának kezelésére. Ha a kockázatok ezekkel az eljárásokkal és intézkedésekkel nem csökkenthetők elfogadható szintre, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket megfelelő egyéni védőeszközökkel kell használni.

2027. február 6.

2b08028

heptánsav

Az adalékanyag összetétele

heptánsav

A hatóanyag jellemzése

heptánsav

Kémiai szintézissel előállított

Tisztaság: legalább 98 %

Kémiai képlet: C7H14O2

CAS-szám: 111-14-8

FLAVIS 08.028

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben a heptánsav meghatározására:

Gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL)

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási feltételeket.

3.

A hatóanyag javasolt maximális tartalma 5 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag javasolt maximális tartalmát a teljes értékű takarmányban.

5.

A javasolt maximális tartalom meghaladása esetén: az előkeverékek, a takarmány-alapanyagok és a takarmánykeverékek címkézésén fel kell tüntetni a funkcionális csoport és az adalékanyag nevét, az azonosító számot és a hatóanyag hozzáadott mennyiségét.

6.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és megfelelő szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a belélegzés, illetve a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatának kezelésére. Ha a kockázatok ezekkel az eljárásokkal és intézkedésekkel nem csökkenthetők elfogadható szintre, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket megfelelő egyéni védőeszközökkel kell használni.

2027. február 6.

2b08029

nonánsav

Az adalékanyag összetétele

nonánsav

A hatóanyag jellemzése

nonánsav

Kémiai szintézissel előállított

Tisztaság: legalább 98 %

Kémiai képlet: C9H18O2

CAS-szám: 112-05-0

FLAVIS 08.029

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben a nonánsav meghatározására:

Gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL)

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási feltételeket.

3.

A hatóanyag javasolt maximális tartalma 5 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag javasolt maximális tartalmát a teljes értékű takarmányban.

5.

A javasolt maximális tartalom meghaladása esetén: az előkeverékek, a takarmány-alapanyagok és a takarmánykeverékek címkézésén fel kell tüntetni a funkcionális csoport és az adalékanyag nevét, az azonosító számot és a hatóanyag hozzáadott mennyiségét.

6.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és megfelelő szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a belélegzés, illetve a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatának kezelésére. Ha a kockázatok ezekkel az eljárásokkal és intézkedésekkel nem csökkenthetők elfogadható szintre, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket megfelelő egyéni védőeszközökkel kell használni.

2027. február 6.

2b09001

etil-acetát

Az adalékanyag összetétele

etil-acetát

A hatóanyag jellemzése

etil-acetát

Kémiai szintézissel előállított

Tisztaság: legalább 99 %

Kémiai képlet: C4H8O2

CAS-szám: 141-78-6

FLAVIS 09.001

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben az etil-acetát meghatározására:

Gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL)

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási feltételeket.

3.

A hatóanyag javasolt maximális tartalma 25 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag javasolt maximális tartalmát a teljes értékű takarmányban.

5.

A javasolt maximális tartalom meghaladása esetén: az előkeverékek, a takarmány-alapanyagok és a takarmánykeverékek címkézésén fel kell tüntetni a funkcionális csoport és az adalékanyag nevét, az azonosító számot és a hatóanyag hozzáadott mennyiségét.

6.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és megfelelő szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a belélegzés, illetve a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatának kezelésére. Ha a kockázatok ezekkel az eljárásokkal és intézkedésekkel nem csökkenthetők elfogadható szintre, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket megfelelő egyéni védőeszközökkel kell használni.

2027. február 6.

2b09002

propil-acetát

Az adalékanyag összetétele

propil-acetát

A hatóanyag jellemzése

propil-acetát

Kémiai szintézissel előállított

Tisztaság: legalább 97 %

Kémiai képlet: C5H10O2

CAS-szám: 109-60-4

FLAVIS 09.002

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben a propil-acetát meghatározására:

Gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL)

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási feltételeket.

3.

A hatóanyag javasolt maximális tartalma 5 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag javasolt maximális tartalmát a teljes értékű takarmányban.

5.

A javasolt maximális tartalom meghaladása esetén: az előkeverékek, a takarmány-alapanyagok és a takarmánykeverékek címkézésén fel kell tüntetni a funkcionális csoport és az adalékanyag nevét, az azonosító számot és a hatóanyag hozzáadott mennyiségét.

6.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és megfelelő szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a belélegzés, illetve a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatának kezelésére. Ha a kockázatok ezekkel az eljárásokkal és intézkedésekkel nem csökkenthetők elfogadható szintre, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket megfelelő egyéni védőeszközökkel kell használni.

2027. február 6.

2b09004

butil-acetát

Az adalékanyag összetétele

butil-acetát

A hatóanyag jellemzése

butil-acetát

Kémiai szintézissel előállított

Tisztaság: legalább 98 %

Kémiai képlet: C6H12O2

CAS-szám: 123-86-4

FLAVIS 09.004

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben a butil-acetát meghatározására:

Gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL)

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási feltételeket.

3.

A hatóanyag javasolt maximális tartalma 5 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag javasolt maximális tartalmát a teljes értékű takarmányban.

5.

A javasolt maximális tartalom meghaladása esetén: az előkeverékek, a takarmány-alapanyagok és a takarmánykeverékek címkézésén fel kell tüntetni a funkcionális csoport és az adalékanyag nevét, az azonosító számot és a hatóanyag hozzáadott mennyiségét.

6.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és megfelelő szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a belélegzés, illetve a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatának kezelésére. Ha a kockázatok ezekkel az eljárásokkal és intézkedésekkel nem csökkenthetők elfogadható szintre, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket megfelelő egyéni védőeszközökkel kell használni.

2027. február 6.

2b09006

hexil-acetát

Az adalékanyag összetétele

hexil-acetát

A hatóanyag jellemzése

hexil-acetát

Kémiai szintézissel előállított

Tisztaság: legalább 98 %

Kémiai képlet: C8H12O2

CAS-szám: 142-92-7

FLAVIS 09.006

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben a hexil-acetát meghatározására:

Gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL)

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási feltételeket.

3.

A hatóanyag javasolt maximális tartalma 25 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag javasolt maximális tartalmát a teljes értékű takarmányban.

5.

A javasolt maximális tartalom meghaladása esetén: az előkeverékek, a takarmány-alapanyagok és a takarmánykeverékek címkézésén fel kell tüntetni a funkcionális csoport és az adalékanyag nevét, az azonosító számot és a hatóanyag hozzáadott mennyiségét.

6.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és megfelelő szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a belélegzés, illetve a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatának kezelésére. Ha a kockázatok ezekkel az eljárásokkal és intézkedésekkel nem csökkenthetők elfogadható szintre, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket megfelelő egyéni védőeszközökkel kell használni.

2027. február 6.

2b09007

oktil-acetát

Az adalékanyag összetétele

oktil-acetát

A hatóanyag jellemzése

oktil-acetát

Kémiai szintézissel előállított

Tisztaság: legalább 98 %

Kémiai képlet: C10H20O2

CAS-szám: 112-14-1

FLAVIS 09.007

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben az oktil-acetát meghatározására:

Gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL)

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási feltételeket.

3.

A hatóanyag javasolt maximális tartalma 5 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag javasolt maximális tartalmát a teljes értékű takarmányban.

5.

A javasolt maximális tartalom meghaladása esetén: az előkeverékek, a takarmány-alapanyagok és a takarmánykeverékek címkézésén fel kell tüntetni a funkcionális csoport és az adalékanyag nevét, az azonosító számot és a hatóanyag hozzáadott mennyiségét.

6.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és megfelelő szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a belélegzés, illetve a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatának kezelésére. Ha a kockázatok ezekkel az eljárásokkal és intézkedésekkel nem csökkenthetők elfogadható szintre, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket megfelelő egyéni védőeszközökkel kell használni.

2027. február 6.

2b09008

nonil-acetát

Az adalékanyag összetétele

nonil-acetát

A hatóanyag jellemzése

nonil-acetát

Kémiai szintézissel előállított

Tisztaság: legalább 97 %

Kémiai képlet: C11H22O2

CAS-szám: 143-13-5

FLAVIS 09.008

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben a nonil-acetát meghatározására:

Gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL)

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási feltételeket.

3.

A hatóanyag javasolt maximális tartalma 5 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag javasolt maximális tartalmát a teljes értékű takarmányban.

5.

A javasolt maximális tartalom meghaladása esetén: az előkeverékek, a takarmány-alapanyagok és a takarmánykeverékek címkézésén fel kell tüntetni a funkcionális csoport és az adalékanyag nevét, az azonosító számot és a hatóanyag hozzáadott mennyiségét.

6.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és megfelelő szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a belélegzés, illetve a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatának kezelésére. Ha a kockázatok ezekkel az eljárásokkal és intézkedésekkel nem csökkenthetők elfogadható szintre, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket megfelelő egyéni védőeszközökkel kell használni.

2027. február 6.

2b09009

decil-acetát

Az adalékanyag összetétele

decil-acetát

A hatóanyag jellemzése

decil-acetát

Kémiai szintézissel előállított

Tisztaság: legalább 98 %

Kémiai képlet: C12H24O2

CAS-szám: 112-17-4

FLAVIS 09.009

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben a decil-acetát meghatározására:

Gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL)

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási feltételeket.

3.

A hatóanyag javasolt maximális tartalma 5 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag javasolt maximális tartalmát a teljes értékű takarmányban.

5.

A javasolt maximális tartalom meghaladása esetén: az előkeverékek, a takarmány-alapanyagok és a takarmánykeverékek címkézésén fel kell tüntetni a funkcionális csoport és az adalékanyag nevét, az azonosító számot és a hatóanyag hozzáadott mennyiségét.

6.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és megfelelő szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a belélegzés, illetve a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatának kezelésére. Ha a kockázatok ezekkel az eljárásokkal és intézkedésekkel nem csökkenthetők elfogadható szintre, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket megfelelő egyéni védőeszközökkel kell használni.

2027. február 6.

2b09010

dodecil-acetát

Az adalékanyag összetétele

dodecil-acetát

A hatóanyag jellemzése

dodecil-acetát

Kémiai szintézissel előállított

Tisztaság: legalább 98 %

Kémiai képlet: C14H28O2

CAS-szám: 112-66-3

FLAVIS 09.010

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben a dodecil-acetát meghatározására:

Gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL)

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási feltételeket.

3.

A hatóanyag javasolt maximális tartalma 5 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag javasolt maximális tartalmát a teljes értékű takarmányban.

5.

A javasolt maximális tartalom meghaladása esetén: az előkeverékek, a takarmány-alapanyagok és a takarmánykeverékek címkézésén fel kell tüntetni a funkcionális csoport és az adalékanyag nevét, az azonosító számot és a hatóanyag hozzáadott mennyiségét.

6.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és megfelelő szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a belélegzés, illetve a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatának kezelésére. Ha a kockázatok ezekkel az eljárásokkal és intézkedésekkel nem csökkenthetők elfogadható szintre, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket megfelelő egyéni védőeszközökkel kell használni.

2027. február 6.

2b09022

heptil-acetát

Az adalékanyag összetétele

heptil-acetát

A hatóanyag jellemzése

heptil-acetát

Kémiai szintézissel előállított

Tisztaság: legalább 97,5 %

Kémiai képlet: C9H18O2

CAS-szám: 112-06-1

FLAVIS 09.022

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben a heptil-acetát meghatározására:

Gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL)

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási feltételeket.

3.

A hatóanyag javasolt maximális tartalma 5 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag javasolt maximális tartalmát a teljes értékű takarmányban.

5.

A javasolt maximális tartalom meghaladása esetén: az előkeverékek, a takarmány-alapanyagok és a takarmánykeverékek címkézésén fel kell tüntetni a funkcionális csoport és az adalékanyag nevét, az azonosító számot és a hatóanyag hozzáadott mennyiségét.

6.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és megfelelő szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a belélegzés, illetve a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatának kezelésére. Ha a kockázatok ezekkel az eljárásokkal és intézkedésekkel nem csökkenthetők elfogadható szintre, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket megfelelő egyéni védőeszközökkel kell használni.

2027. február 6.

2b09023

metil-acetát

Az adalékanyag összetétele

metil-acetát

A hatóanyag jellemzése

metil-acetát

Kémiai szintézissel előállított

Tisztaság: legalább 98 %

Kémiai képlet: C3H6O2

CAS-szám: 79-20-9

FLAVIS 09.023

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben a metil-acetát meghatározására:

Gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL)

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási feltételeket.

3.

A hatóanyag javasolt maximális tartalma 5 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag javasolt maximális tartalmát a teljes értékű takarmányban.

5.

A javasolt maximális tartalom meghaladása esetén: az előkeverékek, a takarmány-alapanyagok és a takarmánykeverékek címkézésén fel kell tüntetni a funkcionális csoport és az adalékanyag nevét, az azonosító számot és a hatóanyag hozzáadott mennyiségét.

6.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és megfelelő szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a belélegzés, illetve a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatának kezelésére. Ha a kockázatok ezekkel az eljárásokkal és intézkedésekkel nem csökkenthetők elfogadható szintre, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket megfelelő egyéni védőeszközökkel kell használni.

2027. február 6.

2b09038

metil-butirát

Az adalékanyag összetétele

metil-butirát

A hatóanyag jellemzése

metil-butirát

Kémiai szintézissel előállított

Tisztaság: legalább 98 %

Kémiai képlet: C5H10O2

CAS-szám: 623-42-7

FLAVIS 09.038

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben a metil-butirát meghatározására:

Gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL)

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási feltételeket.

3.

A hatóanyag javasolt maximális tartalma 5 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag javasolt maximális tartalmát a teljes értékű takarmányban.

5.

A javasolt maximális tartalom meghaladása esetén: az előkeverékek, a takarmány-alapanyagok és a takarmánykeverékek címkézésén fel kell tüntetni a funkcionális csoport és az adalékanyag nevét, az azonosító számot és a hatóanyag hozzáadott mennyiségét.

6.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és megfelelő szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a belélegzés, illetve a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatának kezelésére. Ha a kockázatok ezekkel az eljárásokkal és intézkedésekkel nem csökkenthetők elfogadható szintre, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket megfelelő egyéni védőeszközökkel kell használni.

2027. február 6.

2b09042

butil-butirát

Az adalékanyag összetétele

butil-butirát

A hatóanyag jellemzése

butil-butirát

Kémiai szintézissel előállított

Tisztaság: legalább 98 %

Kémiai képlet: C8H16O2

CAS-szám: 109-21-7

FLAVIS 09.042

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben a butil-butirát meghatározására:

Gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL)

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási feltételeket.

3.

A hatóanyag javasolt maximális tartalma 5 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag javasolt maximális tartalmát a teljes értékű takarmányban.

5.

A javasolt maximális tartalom meghaladása esetén: az előkeverékek, a takarmány-alapanyagok és a takarmánykeverékek címkézésén fel kell tüntetni a funkcionális csoport és az adalékanyag nevét, az azonosító számot és a hatóanyag hozzáadott mennyiségét.

6.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és megfelelő szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a belélegzés, illetve a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatának kezelésére. Ha a kockázatok ezekkel az eljárásokkal és intézkedésekkel nem csökkenthetők elfogadható szintre, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket megfelelő egyéni védőeszközökkel kell használni.

2027. február 6.

2b09044

pentil-butirát

Az adalékanyag összetétele

pentil-butirát

A hatóanyag jellemzése

pentil-butirát

Kémiai szintézissel előállított

Tisztaság: legalább 98 %

Kémiai képlet: C9H18O2

CAS-szám: 540-18-1

FLAVIS 09.044

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben a pentil-butirát meghatározására:

Gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL)

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási feltételeket.

3.

A hatóanyag javasolt maximális tartalma 5 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag javasolt maximális tartalmát a teljes értékű takarmányban.

5.

A javasolt maximális tartalom meghaladása esetén: az előkeverékek, a takarmány-alapanyagok és a takarmánykeverékek címkézésén fel kell tüntetni a funkcionális csoport és az adalékanyag nevét, az azonosító számot és a hatóanyag hozzáadott mennyiségét.

6.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és megfelelő szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a belélegzés, illetve a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatának kezelésére. Ha a kockázatok ezekkel az eljárásokkal és intézkedésekkel nem csökkenthetők elfogadható szintre, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket megfelelő egyéni védőeszközökkel kell használni.

2027. február 6.

2b09045

hexil-butirát

Az adalékanyag összetétele

hexil-butirát

A hatóanyag jellemzése

hexil-butirát

Kémiai szintézissel előállított

Tisztaság: legalább 95 %

Kémiai képlet: C10H20O2

CAS-szám: 2639-63-6

FLAVIS 09.045

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben a hexil-butirát meghatározására:

Gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL)

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási feltételeket.

3.

A hatóanyag javasolt maximális tartalma 5 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag javasolt maximális tartalmát a teljes értékű takarmányban.

5.

A javasolt maximális tartalom meghaladása esetén: az előkeverékek, a takarmány-alapanyagok és a takarmánykeverékek címkézésén fel kell tüntetni a funkcionális csoport és az adalékanyag nevét, az azonosító számot és a hatóanyag hozzáadott mennyiségét.

6.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és megfelelő szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a belélegzés, illetve a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatának kezelésére. Ha a kockázatok ezekkel az eljárásokkal és intézkedésekkel nem csökkenthetők elfogadható szintre, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket megfelelő egyéni védőeszközökkel kell használni.

2027. február 6.

2b09046

oktil-butirát

Az adalékanyag összetétele

oktil-butirát

A hatóanyag jellemzése

oktil-butirát

Kémiai szintézissel előállított

Tisztaság: legalább 97 %

Kémiai képlet: C12H24O2

CAS-szám: 110-39-4

FLAVIS 09.046

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben az oktil-butirát meghatározására:

Gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL)

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási feltételeket.

3.

A hatóanyag javasolt maximális tartalma 5 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag javasolt maximális tartalmát a teljes értékű takarmányban.

5.

A javasolt maximális tartalom meghaladása esetén: az előkeverékek, a takarmány-alapanyagok és a takarmánykeverékek címkézésén fel kell tüntetni a funkcionális csoport és az adalékanyag nevét, az azonosító számot és a hatóanyag hozzáadott mennyiségét.

6.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és megfelelő szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a belélegzés, illetve a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatának kezelésére. Ha a kockázatok ezekkel az eljárásokkal és intézkedésekkel nem csökkenthetők elfogadható szintre, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket megfelelő egyéni védőeszközökkel kell használni.

2027. február 6.

2b09059

etil-dekanoát

Az adalékanyag összetétele

etil-dekanoát

A hatóanyag jellemzése

etil-dekanoát

Kémiai szintézissel előállított

Tisztaság: legalább 98 %

Kémiai képlet: C12H24O2

CAS-szám: 110-38-3

FLAVIS 09.059

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben az etil-dekanoát meghatározására:

Gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL)

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási feltételeket.

3.

A hatóanyag javasolt maximális tartalma 5 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag javasolt maximális tartalmát a teljes értékű takarmányban.

5.

A javasolt maximális tartalom meghaladása esetén: az előkeverékek, a takarmány-alapanyagok és a takarmánykeverékek címkézésén fel kell tüntetni a funkcionális csoport és az adalékanyag nevét, az azonosító számot és a hatóanyag hozzáadott mennyiségét.

6.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és megfelelő szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a belélegzés, illetve a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatának kezelésére. Ha a kockázatok ezekkel az eljárásokkal és intézkedésekkel nem csökkenthetők elfogadható szintre, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket megfelelő egyéni védőeszközökkel kell használni.

2027. február 6.

2b09060

etil-hexanoát

Az adalékanyag összetétele

etil-hexanoát

A hatóanyag jellemzése

etil-hexanoát

Kémiai szintézissel előállított

Tisztaság: legalább 98 %

Kémiai képlet: C8H16O2

CAS-szám: 123-66-0

FLAVIS 09.060

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben az etil-hexanoát meghatározására:

Gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL)

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási feltételeket.

3.

A hatóanyag javasolt maximális tartalma 5 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag javasolt maximális tartalmát a teljes értékű takarmányban.

5.

A javasolt maximális tartalom meghaladása esetén: az előkeverékek, a takarmány-alapanyagok és a takarmánykeverékek címkézésén fel kell tüntetni a funkcionális csoport és az adalékanyag nevét, az azonosító számot és a hatóanyag hozzáadott mennyiségét.

6.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és megfelelő szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a belélegzés, illetve a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatának kezelésére. Ha a kockázatok ezekkel az eljárásokkal és intézkedésekkel nem csökkenthetők elfogadható szintre, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket megfelelő egyéni védőeszközökkel kell használni.

2027. február 6.

2b09061

propil-hexanoát

Az adalékanyag összetétele

propil-hexanoát

A hatóanyag jellemzése

propil-hexanoát

Kémiai szintézissel előállított

Tisztaság: legalább 95 %

Kémiai képlet: C9H18O2

CAS-szám: 626-77-7

FLAVIS 09.061

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben a propil-hexanoát meghatározására:

Gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL)

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási feltételeket.

3.

A hatóanyag javasolt maximális tartalma 5 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag javasolt maximális tartalmát a teljes értékű takarmányban.

5.

A javasolt maximális tartalom meghaladása esetén: az előkeverékek, a takarmány-alapanyagok és a takarmánykeverékek címkézésén fel kell tüntetni a funkcionális csoport és az adalékanyag nevét, az azonosító számot és a hatóanyag hozzáadott mennyiségét.

6.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és megfelelő szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a belélegzés, illetve a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatának kezelésére. Ha a kockázatok ezekkel az eljárásokkal és intézkedésekkel nem csökkenthetők elfogadható szintre, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket megfelelő egyéni védőeszközökkel kell használni.

2027. február 6.

2b09065

pentil-hexanoát

Az adalékanyag összetétele

pentil-hexanoát

A hatóanyag jellemzése

pentil-hexanoát

Kémiai szintézissel előállított

Tisztaság: legalább 98 %

Kémiai képlet: C11H22O2

CAS-szám: 540-07-8

FLAVIS 09.065

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben a pentil-hexanoát meghatározására:

Gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL)

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási feltételeket.

3.

A hatóanyag javasolt maximális tartalma 5 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag javasolt maximális tartalmát a teljes értékű takarmányban.

5.

A javasolt maximális tartalom meghaladása esetén: az előkeverékek, a takarmány-alapanyagok és a takarmánykeverékek címkézésén fel kell tüntetni a funkcionális csoport és az adalékanyag nevét, az azonosító számot és a hatóanyag hozzáadott mennyiségét.

6.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és megfelelő szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a belélegzés, illetve a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatának kezelésére. Ha a kockázatok ezekkel az eljárásokkal és intézkedésekkel nem csökkenthetők elfogadható szintre, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket megfelelő egyéni védőeszközökkel kell használni.

2027. február 6.

2b09066

hexil-hexanoát

Az adalékanyag összetétele

hexil-hexanoát

A hatóanyag jellemzése

hexil-hexanoát

Kémiai szintézissel előállított

Tisztaság: legalább 97 %

Kémiai képlet: C12H24O2

CAS-szám: 6378-65-0

FLAVIS 09.066

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben a hexil-hexanoát meghatározására:

Gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL)

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási feltételeket.

3.

A hatóanyag javasolt maximális tartalma 5 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag javasolt maximális tartalmát a teljes értékű takarmányban.

5.

A javasolt maximális tartalom meghaladása esetén: az előkeverékek, a takarmány-alapanyagok és a takarmánykeverékek címkézésén fel kell tüntetni a funkcionális csoport és az adalékanyag nevét, az azonosító számot és a hatóanyag hozzáadott mennyiségét.

6.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és megfelelő szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a belélegzés, illetve a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatának kezelésére. Ha a kockázatok ezekkel az eljárásokkal és intézkedésekkel nem csökkenthetők elfogadható szintre, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket megfelelő egyéni védőeszközökkel kell használni.

2027. február 6.

2b09069

metil-hexanoát

Az adalékanyag összetétele

metil-hexanoát

A hatóanyag jellemzése

metil-hexanoát

Kémiai szintézissel előállított

Tisztaság: legalább 98 %

Kémiai képlet: C7H14O2

CAS-szám: 106-70-7

FLAVIS 09.069

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben a metil-hexanoát meghatározására:

Gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL)

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási feltételeket.

3.

A hatóanyag javasolt maximális tartalma 5 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag javasolt maximális tartalmát a teljes értékű takarmányban.

5.

A javasolt maximális tartalom meghaladása esetén: az előkeverékek, a takarmány-alapanyagok és a takarmánykeverékek címkézésén fel kell tüntetni a funkcionális csoport és az adalékanyag nevét, az azonosító számot és a hatóanyag hozzáadott mennyiségét.

6.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és megfelelő szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a belélegzés, illetve a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatának kezelésére. Ha a kockázatok ezekkel az eljárásokkal és intézkedésekkel nem csökkenthetők elfogadható szintre, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket megfelelő egyéni védőeszközökkel kell használni.

2027. február 6.

2b09072

etil-formiát

Az adalékanyag összetétele

etil-formiát

A hatóanyag jellemzése

etil-formiát

Kémiai szintézissel előállított

Tisztaság: legalább 95 %

Kémiai képlet: C3H6O2

CAS-szám: 109-94-4

FLAVIS 09.072

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben az etil-formiát meghatározására:

Gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL)

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási feltételeket.

3.

A hatóanyag javasolt maximális tartalma 5 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag javasolt maximális tartalmát a teljes értékű takarmányban.

5.

A javasolt maximális tartalom meghaladása esetén: az előkeverékek, a takarmány-alapanyagok és a takarmánykeverékek címkézésén fel kell tüntetni a funkcionális csoport és az adalékanyag nevét, az azonosító számot és a hatóanyag hozzáadott mennyiségét.

6.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és megfelelő szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a belélegzés, illetve a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatának kezelésére. Ha a kockázatok ezekkel az eljárásokkal és intézkedésekkel nem csökkenthetők elfogadható szintre, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket megfelelő egyéni védőeszközökkel kell használni.

2027. február 6.

2b09099

etil-dodekanoát

Az adalékanyag összetétele

etil-dodekanoát

A hatóanyag jellemzése

etil-dodekanoát

Kémiai szintézissel előállított

Tisztaság: legalább 98 %

Kémiai képlet: C14H28O2

CAS-szám: 106-33-2

FLAVIS 09.099

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben az etil-dodekanoát meghatározására:

Gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL)

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási feltételeket.

3.

A hatóanyag javasolt maximális tartalma 5 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag javasolt maximális tartalmát a teljes értékű takarmányban.

5.

A javasolt maximális tartalom meghaladása esetén: az előkeverékek, a takarmány-alapanyagok és a takarmánykeverékek címkézésén fel kell tüntetni a funkcionális csoport és az adalékanyag nevét, az azonosító számot és a hatóanyag hozzáadott mennyiségét.

6.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és megfelelő szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a belélegzés, illetve a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatának kezelésére. Ha a kockázatok ezekkel az eljárásokkal és intézkedésekkel nem csökkenthetők elfogadható szintre, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket megfelelő egyéni védőeszközökkel kell használni.

2027. február 6.

2b09104

etil-tetradekanoát

Az adalékanyag összetétele

etil-tetradekanoát

A hatóanyag jellemzése

etil-tetradekanoát

Kémiai szintézissel előállított

Tisztaság: legalább 98 %

Kémiai képlet: C16H32O2

CAS-szám: 124-06-1

FLAVIS 09.104

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben az etil-tetradekanoát meghatározására:

Gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL)

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási feltételeket.

3.

A hatóanyag javasolt maximális tartalma 5 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag javasolt maximális tartalmát a teljes értékű takarmányban.

5.

A javasolt maximális tartalom meghaladása esetén: az előkeverékek, a takarmány-alapanyagok és a takarmánykeverékek címkézésén fel kell tüntetni a funkcionális csoport és az adalékanyag nevét, az azonosító számot és a hatóanyag hozzáadott mennyiségét.

6.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és megfelelő szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a belélegzés, illetve a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatának kezelésére. Ha a kockázatok ezekkel az eljárásokkal és intézkedésekkel nem csökkenthetők elfogadható szintre, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket megfelelő egyéni védőeszközökkel kell használni.

2027. február 6.

2b09107

etil-nonanoát

Az adalékanyag összetétele

etil-nonanoát

A hatóanyag jellemzése

etil-nonanoát

Kémiai szintézissel előállított

Tisztaság: legalább 98 %

Kémiai képlet: C11H22O2

CAS-szám: 123-29-5

FLAVIS 09.107

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben az etil-nonanoát meghatározására:

Gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL)

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási feltételeket.

3.

A hatóanyag javasolt maximális tartalma 5 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag javasolt maximális tartalmát a teljes értékű takarmányban.

5.

A javasolt maximális tartalom meghaladása esetén: az előkeverékek, a takarmány-alapanyagok és a takarmánykeverékek címkézésén fel kell tüntetni a funkcionális csoport és az adalékanyag nevét, az azonosító számot és a hatóanyag hozzáadott mennyiségét.

6.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és megfelelő szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a belélegzés, illetve a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatának kezelésére. Ha a kockázatok ezekkel az eljárásokkal és intézkedésekkel nem csökkenthetők elfogadható szintre, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket megfelelő egyéni védőeszközökkel kell használni.

2027. február 6.

2b09111

etil-oktanoát

Az adalékanyag összetétele

etil-oktanoát

A hatóanyag jellemzése

etil-oktanoát

Kémiai szintézissel előállított

Tisztaság: legalább 98 %

Kémiai képlet: C10H20O2

CAS-szám: 106-32-1

FLAVIS 09.111

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben az etil-oktanoát meghatározására:

Gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL)

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási feltételeket.

3.

A hatóanyag javasolt maximális tartalma 5 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag javasolt maximális tartalmát a teljes értékű takarmányban.

5.

A javasolt maximális tartalom meghaladása esetén: az előkeverékek, a takarmány-alapanyagok és a takarmánykeverékek címkézésén fel kell tüntetni a funkcionális csoport és az adalékanyag nevét, az azonosító számot és a hatóanyag hozzáadott mennyiségét.

6.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és megfelelő szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a belélegzés, illetve a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatának kezelésére. Ha a kockázatok ezekkel az eljárásokkal és intézkedésekkel nem csökkenthetők elfogadható szintre, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket megfelelő egyéni védőeszközökkel kell használni.

2027. február 6.

2b09121

etil-propionát

Az adalékanyag összetétele

etil-propionát

A hatóanyag jellemzése

etil-propionát

Kémiai szintézissel előállított

Tisztaság: legalább 97 %

Kémiai képlet: C5H10O2

CAS-szám: 105-37-3

FLAVIS 09.121

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben az etil-propionát meghatározására:

Gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL)

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási feltételeket.

3.

A hatóanyag javasolt maximális tartalma 5 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag javasolt maximális tartalmát a teljes értékű takarmányban.

5.

A javasolt maximális tartalom meghaladása esetén: az előkeverékek, a takarmány-alapanyagok és a takarmánykeverékek címkézésén fel kell tüntetni a funkcionális csoport és az adalékanyag nevét, az azonosító számot és a hatóanyag hozzáadott mennyiségét.

6.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és megfelelő szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a belélegzés, illetve a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatának kezelésére. Ha a kockázatok ezekkel az eljárásokkal és intézkedésekkel nem csökkenthetők elfogadható szintre, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket megfelelő egyéni védőeszközökkel kell használni.

2027. február 6.

2b09134

metil-propionát

Az adalékanyag összetétele

metil-propionát

A hatóanyag jellemzése

metil-propionát

Kémiai szintézissel előállított

Tisztaság: legalább 95 %

Kémiai képlet: C4H8O2

CAS-szám: 554-12-1

FLAVIS 09.134

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben a metil-propionát meghatározására:

Gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL)

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási feltételeket.

3.

A hatóanyag javasolt maximális tartalma 5 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag javasolt maximális tartalmát a teljes értékű takarmányban.

5.

A javasolt maximális tartalom meghaladása esetén: az előkeverékek, a takarmány-alapanyagok és a takarmánykeverékek címkézésén fel kell tüntetni a funkcionális csoport és az adalékanyag nevét, az azonosító számot és a hatóanyag hozzáadott mennyiségét.

6.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és megfelelő szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a belélegzés, illetve a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatának kezelésére. Ha a kockázatok ezekkel az eljárásokkal és intézkedésekkel nem csökkenthetők elfogadható szintre, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket megfelelő egyéni védőeszközökkel kell használni.

2027. február 6.

2b09147

etil-valerát

Az adalékanyag összetétele

etil-valerát

A hatóanyag jellemzése

etil-valerát

Kémiai szintézissel előállított

Tisztaság: legalább 98 %

Kémiai képlet: C7H14O2

CAS-szám: 539-82-2

FLAVIS 09.147

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben az etil-valerát meghatározására:

Gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL)

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási feltételeket.

3.

A hatóanyag javasolt maximális tartalma 5 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag javasolt maximális tartalmát a teljes értékű takarmányban.

5.

A javasolt maximális tartalom meghaladása esetén: az előkeverékek, a takarmány-alapanyagok és a takarmánykeverékek címkézésén fel kell tüntetni a funkcionális csoport és az adalékanyag nevét, az azonosító számot és a hatóanyag hozzáadott mennyiségét.

6.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és megfelelő szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a belélegzés, illetve a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatának kezelésére. Ha a kockázatok ezekkel az eljárásokkal és intézkedésekkel nem csökkenthetők elfogadható szintre, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket megfelelő egyéni védőeszközökkel kell használni.

2027. február 6.

2b09148

butil-valerát

Az adalékanyag összetétele

butil-valerát

A hatóanyag jellemzése

butil-valerát

Kémiai szintézissel előállított

Tisztaság: legalább 99 %

Kémiai képlet: C9H18O2

CAS-szám: 591-68-4

FLAVIS 09.148

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben a butil-valerát meghatározására:

Gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL)

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási feltételeket.

3.

A hatóanyag javasolt maximális tartalma 5 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag javasolt maximális tartalmát a teljes értékű takarmányban.

5.

A javasolt maximális tartalom meghaladása esetén: az előkeverékek, a takarmány-alapanyagok és a takarmánykeverékek címkézésén fel kell tüntetni a funkcionális csoport és az adalékanyag nevét, az azonosító számot és a hatóanyag hozzáadott mennyiségét.

6.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és megfelelő szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a belélegzés, illetve a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatának kezelésére. Ha a kockázatok ezekkel az eljárásokkal és intézkedésekkel nem csökkenthetők elfogadható szintre, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket megfelelő egyéni védőeszközökkel kell használni.

2027. február 6.

2b09191

etil-hex-3-enoát

Az adalékanyag összetétele

etil-hex-3-enoát

A hatóanyag jellemzése

etil-hex-3-enoát

Kémiai szintézissel előállított

Tisztaság: legalább 95 %

Kémiai képlet: C8H14O2

CAS-szám: 2396-83-0

FLAVIS 09.191

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben az etil-hex-3-enoát azonosítására:

Gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL)

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási feltételeket.

3.

A hatóanyag javasolt maximális tartalma:

sertések és baromfi esetében: 1 mg/kg, minden egyéb faj és kategória esetében: 1,5 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag javasolt maximális tartalmát a teljes értékű takarmányban.

5.

A javasolt maximális tartalom meghaladása esetén: az előkeverékek, a takarmány-alapanyagok és a takarmánykeverékek címkézésén fel kell tüntetni a funkcionális csoport és az adalékanyag nevét, az azonosító számot és a hatóanyag hozzáadott mennyiségét.

6.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és megfelelő szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a belélegzés, illetve a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatának kezelésére. Ha a kockázatok ezekkel az eljárásokkal és intézkedésekkel nem csökkenthetők elfogadható szintre, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket megfelelő egyéni védőeszközökkel kell használni.

2027. február 6.

2b09193

etil-hexadekanoát

Az adalékanyag összetétele

etil-hexadekanoát

A hatóanyag jellemzése

etil-hexadekanoát

Kémiai szintézissel előállított

Tisztaság: legalább 99 %

Kémiai képlet: C18H36O2

CAS-szám: 628-97-7

FLAVIS 09.193

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben az etil-hexadekanoát meghatározására:

Gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL)

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási feltételeket.

3.

A hatóanyag javasolt maximális tartalma 5 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag javasolt maximális tartalmát a teljes értékű takarmányban.

5.

A javasolt maximális tartalom meghaladása esetén: az előkeverékek, a takarmány-alapanyagok és a takarmánykeverékek címkézésén fel kell tüntetni a funkcionális csoport és az adalékanyag nevét, az azonosító számot és a hatóanyag hozzáadott mennyiségét.

6.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és megfelelő szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a belélegzés, illetve a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatának kezelésére. Ha a kockázatok ezekkel az eljárásokkal és intézkedésekkel nem csökkenthetők elfogadható szintre, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket megfelelő egyéni védőeszközökkel kell használni.

2027. február 6.

2b09248

etil-transz-2-butenoát

Az adalékanyag összetétele

etil-transz-2-butenoát

A hatóanyag jellemzése

etil-transz-2-butenoát

Kémiai szintézissel előállított

Tisztaság: legalább 98 %

Kémiai képlet: C6H10O2

CAS-szám: 623-70-1

FLAVIS 09.248

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben az etil-transz-2-butenoát azonosítására:

Gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL)

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási feltételeket.

3.

A hatóanyag javasolt maximális tartalma:

sertések és baromfi esetében: 1 mg/kg, minden egyéb faj és kategória esetében: 1,5 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag javasolt maximális tartalmát a teljes értékű takarmányban.

5.

A javasolt maximális tartalom meghaladása esetén: az előkeverékek, a takarmány-alapanyagok és a takarmánykeverékek címkézésén fel kell tüntetni a funkcionális csoport és az adalékanyag nevét, az azonosító számot és a hatóanyag hozzáadott mennyiségét.

6.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és megfelelő szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a belélegzés, illetve a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatának kezelésére. Ha a kockázatok ezekkel az eljárásokkal és intézkedésekkel nem csökkenthetők elfogadható szintre, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket megfelelő egyéni védőeszközökkel kell használni.

2027. február 6.

2b09274

etil-undekanoát

Az adalékanyag összetétele

etil-undekanoát

A hatóanyag jellemzése

etil-undekanoát

Kémiai szintézissel előállított

Tisztaság: legalább 98 %

Kémiai képlet: C13H26O2

CAS-szám: 627-90-7

FLAVIS 09.274

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben az etil-undekanoát meghatározására:

Gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL)

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási feltételeket.

3.

A hatóanyag javasolt maximális tartalma 5 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag javasolt maximális tartalmát a teljes értékű takarmányban.

5.

A javasolt maximális tartalom meghaladása esetén: az előkeverékek, a takarmány-alapanyagok és a takarmánykeverékek címkézésén fel kell tüntetni a funkcionális csoport és az adalékanyag nevét, az azonosító számot és a hatóanyag hozzáadott mennyiségét.

6.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és megfelelő szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a belélegzés, illetve a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatának kezelésére. Ha a kockázatok ezekkel az eljárásokkal és intézkedésekkel nem csökkenthetők elfogadható szintre, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket megfelelő egyéni védőeszközökkel kell használni.

2027. február 6.

2b09449

butil-izovalerát

Az adalékanyag összetétele

butil-izovalerát

A hatóanyag jellemzése

butil-izovalerát

Kémiai szintézissel előállított

Tisztaság: legalább 97 %

Kémiai képlet: C9H18O2

CAS-szám: 109-19-3

FLAVIS 09.449

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben a butil-izovalerát azonosítására:

Gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL)

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási feltételeket.

3.

A hatóanyag javasolt maximális tartalma:

sertések és baromfi esetében: 1 mg/kg, minden egyéb faj és kategória esetében: 1,5 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag javasolt maximális tartalmát a teljes értékű takarmányban.

5.

A javasolt maximális tartalom meghaladása esetén: az előkeverékek, a takarmány-alapanyagok és a takarmánykeverékek címkézésén fel kell tüntetni a funkcionális csoport és az adalékanyag nevét, az azonosító számot és a hatóanyag hozzáadott mennyiségét.

6.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és megfelelő szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a belélegzés, illetve a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatának kezelésére. Ha a kockázatok ezekkel az eljárásokkal és intézkedésekkel nem csökkenthetők elfogadható szintre, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket megfelelő egyéni védőeszközökkel kell használni.

2027. február 6.

2b09478

hexil-izobutirát

Az adalékanyag összetétele

hexil-izobutirát

A hatóanyag jellemzése

hexil-izobutirát

Kémiai szintézissel előállított

Tisztaság: legalább 98 %

Kémiai képlet: C10H20O2

CAS-szám: 2349-07-7

FLAVIS 09.478

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben a hexil-izobutirát azonosítására:

Gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL)

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási feltételeket.

3.

A hatóanyag javasolt maximális tartalma:

sertések és baromfi esetében: 1 mg/kg, minden egyéb faj és kategória esetében: 1,5 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag javasolt maximális tartalmát a teljes értékű takarmányban.

5.

A javasolt maximális tartalom meghaladása esetén: az előkeverékek, a takarmány-alapanyagok és a takarmánykeverékek címkézésén fel kell tüntetni a funkcionális csoport és az adalékanyag nevét, az azonosító számot és a hatóanyag hozzáadott mennyiségét.

6.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és megfelelő szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a belélegzés, illetve a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatának kezelésére. Ha a kockázatok ezekkel az eljárásokkal és intézkedésekkel nem csökkenthetők elfogadható szintre, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket megfelelő egyéni védőeszközökkel kell használni.

2027. február 6.

2b09483

metil-2-metil-butirát

Az adalékanyag összetétele

metil-2-metil-butirát

A hatóanyag jellemzése

metil-2-metil-butirát

Kémiai szintézissel előállított

Tisztaság: legalább 92 %

Kémiai képlet: C6H12O2

CAS-szám: 868-57-5

FLAVIS 09.483

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben a metil-2-metil-butirát azonosítására:

Gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL)

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási feltételeket.

3.

A hatóanyag javasolt maximális tartalma:

sertések és baromfi esetében: 1 mg/kg, minden egyéb faj és kategória esetében: 1,5 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag javasolt maximális tartalmát a teljes értékű takarmányban.

5.

A javasolt maximális tartalom meghaladása esetén: az előkeverékek, a takarmány-alapanyagok és a takarmánykeverékek címkézésén fel kell tüntetni a funkcionális csoport és az adalékanyag nevét, az azonosító számot és a hatóanyag hozzáadott mennyiségét.

6.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és megfelelő szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a belélegzés, illetve a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatának kezelésére. Ha a kockázatok ezekkel az eljárásokkal és intézkedésekkel nem csökkenthetők elfogadható szintre, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket megfelelő egyéni védőeszközökkel kell használni.

2027. február 6.

2b09507

hexil-2-metil-butirát

Az adalékanyag összetétele

hexil-2-metil-butirát

A hatóanyag jellemzése

hexil-2-metil-butirát

Kémiai szintézissel előállított

Tisztaság: legalább 95 %

Kémiai képlet: C11H22O2

CAS-szám: 10032-15-2

FLAVIS 09.507

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben a hexil-2-metil-butirát azonosítására:

Gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL)

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási feltételeket.

3.

A hatóanyag javasolt maximális tartalma:

sertések és baromfi esetében: 1 mg/kg, minden egyéb faj és kategória esetében: 1,5 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag javasolt maximális tartalmát a teljes értékű takarmányban.

5.

A javasolt maximális tartalom meghaladása esetén: az előkeverékek, a takarmány-alapanyagok és a takarmánykeverékek címkézésén fel kell tüntetni a funkcionális csoport és az adalékanyag nevét, az azonosító számot és a hatóanyag hozzáadott mennyiségét.

6.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és megfelelő szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a belélegzés, illetve a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatának kezelésére. Ha a kockázatok ezekkel az eljárásokkal és intézkedésekkel nem csökkenthetők elfogadható szintre, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket megfelelő egyéni védőeszközökkel kell használni.

2027. február 6.

2b09512

trietil-citrát

Az adalékanyag összetétele

trietil-citrát

A hatóanyag jellemzése

trietil-citrát

Kémiai szintézissel előállított

Tisztaság: legalább 99 %

Kémiai képlet: C12H20O7

CAS-szám: 77-93-0

FLAVIS 09.512

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben a trietil-citrát meghatározására:

Gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL)

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási feltételeket.

3.

A hatóanyag javasolt maximális tartalma 5 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag javasolt maximális tartalmát a teljes értékű takarmányban.

5.

A javasolt maximális tartalom meghaladása esetén: az előkeverékek, a takarmány-alapanyagok és a takarmánykeverékek címkézésén fel kell tüntetni a funkcionális csoport és az adalékanyag nevét, az azonosító számot és a hatóanyag hozzáadott mennyiségét.

6.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és megfelelő szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a belélegzés, illetve a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatának kezelésére. Ha a kockázatok ezekkel az eljárásokkal és intézkedésekkel nem csökkenthetők elfogadható szintre, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket megfelelő egyéni védőeszközökkel kell használni.

2027. február 6.

2b09529

hexil-izovalerát

Az adalékanyag összetétele

hexil-izovalerát

A hatóanyag jellemzése

hexil-izovalerát

Kémiai szintézissel előállított

Tisztaság: legalább 95 %

Kémiai képlet: C11H22O2

CAS-szám: 10032-13-0

FLAVIS 09.529

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben a hexil-izovalerát azonosítására:

Gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL)

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási feltételeket.

3.

A hatóanyag javasolt maximális tartalma:

sertések és baromfi esetében: 1 mg/kg, minden egyéb faj és kategória esetében: 1,5 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag javasolt maximális tartalmát a teljes értékű takarmányban.

5.

A javasolt maximális tartalom meghaladása esetén: az előkeverékek, a takarmány-alapanyagok és a takarmánykeverékek címkézésén fel kell tüntetni a funkcionális csoport és az adalékanyag nevét, az azonosító számot és a hatóanyag hozzáadott mennyiségét.

6.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és megfelelő szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a belélegzés, illetve a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatának kezelésére. Ha a kockázatok ezekkel az eljárásokkal és intézkedésekkel nem csökkenthetők elfogadható szintre, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket megfelelő egyéni védőeszközökkel kell használni.

2027. február 6.

2b09549

metil-2-metil-valerát

Az adalékanyag összetétele

metil-2-metil-valerát

A hatóanyag jellemzése

metil-2-metil-valerát

Kémiai szintézissel előállított

Tisztaság: legalább 98 %

Kémiai képlet: C7H14O2

CAS-szám: 2177-77-7

FLAVIS 09.549

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben a metil-2-metil-valerát azonosítására:

Gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL)

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási feltételeket.

3.

A hatóanyag javasolt maximális tartalma:

sertések és baromfi esetében: 1 mg/kg, minden egyéb faj és kategória esetében: 1,5 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag javasolt maximális tartalmát a teljes értékű takarmányban.

5.

A javasolt maximális tartalom meghaladása esetén: az előkeverékek, a takarmány-alapanyagok és a takarmánykeverékek címkézésén fel kell tüntetni a funkcionális csoport és az adalékanyag nevét, az azonosító számot és a hatóanyag hozzáadott mennyiségét.

6.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és megfelelő szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a belélegzés, illetve a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatának kezelésére. Ha a kockázatok ezekkel az eljárásokkal és intézkedésekkel nem csökkenthetők elfogadható szintre, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket megfelelő egyéni védőeszközökkel kell használni.

2027. február 6.


(1)  Az analitikai módszerek részletes leírása a takarmány-adalékanyagok vizsgálatára létrehozott európai uniós referencialaboratórium honlapján található: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


17.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 13/80


A BIZOTTSÁG (EU) 2017/54 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2016. december 14.)

a 2-metil-propán-1-ol, izopentanol, 3,7-dimetil-oktán-1-ol, 2-etil-hexán-1-ol, 2-metil-propanal, 3-metil-butanal, 2-metil-butiraldehid, 3-metil-vajsav, 2-metil-valeriánsav, 2-etil-vajsav, 2-metil-vajsav, 2-metil-heptánsav, 4-metil-nonánsav, 4-metil-oktánsav, izobutil-acetát, izobutil-butirát, 3-metil-butil-hexanoát, 3-metil-butil-dodekanoát, 3-metil-butil-oktanoát, 3-metil-butil-propionát, 3-metil-butil-formiát, glicerin-tributirát, izobutil-izobutirát, izopentil-izobutirát, izobutil-izovalerát, izopentil-2-metil-butirát, 2-metil-butil-izovalerát és 2-metil-butil-butirát valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1831/2003/EK rendelet rendelkezik az adalékanyagok takarmányokban történő felhasználásának engedélyezéséről, az engedély megadásának feltételeiről és az engedélyezési eljárásokról. Az említett rendelet 10. cikke rendelkezik a 70/524/EGK tanácsi irányelv (2) alapján engedélyezett adalékanyagok újraértékeléséről.

(2)

A 2-metil-propán-1-olt, izopentanolt, 3,7-dimetil-oktán-1-olt, 2-etil-hexán-1-olt, 2-metil-propanalt, 3-metil-butanalt, 2-metil-butiraldehidet, 3-metil-vajsavat, 2-metil-valeriánsavat, 2-etil-vajsavat, 2-metil-vajsavat, 2-metil-heptánsavat, 4-metil-nonánsavat, 4-metil-oktánsavat, izobutil-acetátot, izobutil-butirátot, 3-metil-butil-hexanoátot, 3-metil-butil-dodekanoátot, 3-metil-butil-oktanoátot, 3-metil-butil-propionátot, 3-metil-butil-formiátot, glicerin-tributirátot, izobutil-izobutirátot, izopentil-izobutirátot, izobutil-izovalerátot, izopentil-2-metil-butirátot, 2-metil-butil-izovalerátot és 2-metil-butil-butirátot (a továbbiakban: érintett anyagok) a 70/524/EGK irányelvnek megfelelően valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként, időkorlát nélkül engedélyezték. Az említett termékeket ezt követően – az 1831/2003/EK rendelet 10. cikke (1) bekezdésének megfelelően – mint meglévő termékeket felvették a takarmány-adalékanyagok nyilvántartásába.

(3)

Az 1831/2003/EK rendelet 7. cikkével összefüggésben értelmezett 10. cikke (2) bekezdésének megfelelően kérelmet nyújtottak be az érintett anyagoknak mint valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagának az újraértékelésére. A kérelmező az adalékanyagoknak az „érzékszervi tulajdonságokat javító adalékanyagok” adalékanyag-kategóriába való besorolását kérte. A kérelemhez csatolták az 1831/2003/EK rendelet 7. cikkének (3) bekezdésében előírt adatokat és dokumentumokat.

(4)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) 2012. október 17-i véleményében (3) megállapította, hogy a szóban forgó készítmények – a takarmányban történő javasolt felhasználási feltételek mellett – nincsenek káros hatással sem az állati és emberi egészségre, sem a környezetre. A Hatóság megállapította továbbá, hogy az említett anyagok az élelmiszerekben való felhasználásra engedélyezett olyan ízesítőanyagok, amelyek hatékonysága bizonyított, mivel a takarmányokban felhasznált adalékanyag és az élelmiszerek tekintetében ismertetett adalékanyag funkciói megegyeznek.

(5)

A Hatóság megállapította azt is, hogy megfelelő védintézkedések mellett nem merülhetnek fel a felhasználót érintő biztonsági problémák. A Hatóság úgy ítélte meg, hogy nem szükséges forgalomba hozatal utáni egyedi nyomonkövetési előírásokat elrendelni. A hatóság ellenőrizte továbbá az 1831/2003/EK rendelettel létrehozott referencialaboratórium által benyújtott, a takarmányban lévő takarmány-adalékanyagokra alkalmazott analitikai módszerről szóló jelentést.

(6)

Az érintett anyagok értékelése azt mutatja, hogy az 1831/2003/EK rendelet 5. cikkében előírt engedélyezési feltételek teljesülnek. Ennek megfelelően a szóban forgó anyagok használatát az e rendelet mellékletében meghatározottak szerint engedélyezni kell. Az érintett anyagok tekintetében meg kell határozni a maximális ajánlott tartalmat. Ezen anyagok alkalmazhatók vízzel bejuttatott takarmánykeverékben.

(7)

Mivel semmilyen biztonsági ok nem indokolja az érintett anyagok engedélyezési feltételeire vonatkozó módosítás azonnali alkalmazását, helyénvaló átmeneti időszakot biztosítani az érdekelt felek számára, hogy felkészülhessenek az engedélyezésből adódó új követelmények teljesítésére.

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Engedélyezés

A mellékletben meghatározott, az „érzékszervi tulajdonságokat javító adalékanyagok” adalékanyag-kategóriába és az „aromaanyagok” funkcionális csoportba tartozó anyagok takarmány-adalékanyagként történő használata a mellékletben meghatározott feltételek mellett engedélyezett.

2. cikk

Átmeneti intézkedések

(1)   A mellékletben szereplő anyagok és az azokat tartalmazó előkeverékek, amelyeket 2017. augusztus 6. előtt állítottak elő és címkéztek fel a 2017. február 6. előtt alkalmazandó szabályoknak megfelelően, a meglévő készletek kimerüléséig továbbra is forgalomba hozhatók és használhatók.

(2)   A mellékletben meghatározott anyagokat tartalmazó azon takarmánykeverékek és takarmány-alapanyagok, amelyeket 2018. február 6. előtt állítottak elő és címkéztek fel a 2017. február 6. előtt alkalmazandó szabályoknak megfelelően, a meglévő készletek kimerüléséig továbbra is forgalomba hozhatók és felhasználhatók, amennyiben azokat élelmiszer-termelő állatok takarmányozására szánják.

(3)   A mellékletben meghatározott anyagokat tartalmazó azon takarmánykeverékek és takarmány-alapanyagok, amelyeket 2017. február 6. előtt állítottak elő és címkéztek fel a 2019. február 6. előtt alkalmazandó szabályoknak megfelelően, a meglévő készletek kimerüléséig továbbra is forgalomba hozhatók és felhasználhatók, amennyiben azokat nem élelmiszer-termelő állatok takarmányozására szánják.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. december 14-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean- Claude JUNCKER


(1)  HL L 268., 2003.10.18., 29. o.

(2)  A Tanács 1970. november 23-i 70/524/EGK irányelve a takarmány-adalékanyagokról (HL L 270., 1970.12.14., 1. o.).

(3)  The EFSA Journal 2012; 10(10):2927.


MELLÉKLET

Az adalékanyag azonosító száma

Az engedély jogosultjának neve

Adalékanyag

Összetétel, kémiai képlet, leírás, analitikai módszer

Állatfaj vagy -kategória

Maximális életkor

Legkisebb tartalom

Legnagyobb tartalom

További rendelkezések

Az engedély lejárta

mg hatóanyag/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Kategória: érzékszervi tulajdonságokat javító adalékanyagok. Funkcionális csoport: Aromaanyagok

2b02001

2-metil-propán-1-ol

Az adalékanyag összetétele

2-metil-propán-1-ol

A hatóanyag jellemzése

2-metil-propán-1-ol

Kémiai szintézissel előállított

Tisztaság: legalább 98 %

Kémiai képlet: C4H10O

CAS-szám: 78-83-1

FLAVIS 02.001

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben a 2-metil-propán-1-ol meghatározására:

Gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL)

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási feltételeket.

3.

A hatóanyag javasolt maximális tartalma 5 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag javasolt maximális tartalmát a teljes értékű takarmányban.

5.

A javasolt maximális tartalom meghaladása esetén: az előkeverékek, a takarmány-alapanyagok és a takarmánykeverékek címkézésén fel kell tüntetni a funkcionális csoport és az adalékanyag nevét, az azonosító számot és a hatóanyag hozzáadott mennyiségét.

6.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és megfelelő szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a belélegzés, illetve a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatának kezelésére. Ha a kockázatok ezekkel az eljárásokkal és intézkedésekkel nem csökkenthetők elfogadható szintre, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket megfelelő egyéni védőeszközökkel kell használni.

2027. február 6.

2b02003

izopentanol

Az adalékanyag összetétele

izopentanol

A hatóanyag jellemzése

izopentanol

Kémiai szintézissel előállított

Tisztaság: legalább 98 %

Kémiai képlet: C5H12O

CAS-szám: 123-51-3

FLAVIS 02.003

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben az izopentanol meghatározására:

Gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL)

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási feltételeket.

3.

A hatóanyag javasolt maximális tartalma 5 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag javasolt maximális tartalmát a teljes értékű takarmányban.

5.

A javasolt maximális tartalom meghaladása esetén: az előkeverékek, a takarmány-alapanyagok és a takarmánykeverékek címkézésén fel kell tüntetni a funkcionális csoport és az adalékanyag nevét, az azonosító számot és a hatóanyag hozzáadott mennyiségét.

6.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és megfelelő szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a belélegzés, illetve a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatának kezelésére. Ha a kockázatok ezekkel az eljárásokkal és intézkedésekkel nem csökkenthetők elfogadható szintre, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket megfelelő egyéni védőeszközökkel kell használni.

2027. február 6.

2b02026

3,7-dimetil-oktán-1-ol

Az adalékanyag összetétele

3,7-dimetil-oktán-1-ol

A hatóanyag jellemzése

3,7-dimetil-oktán-1-ol

Kémiai szintézissel előállított

Tisztaság: legalább 90 %

Kémiai képlet: C10H22O

CAS-szám: 106-21-8

FLAVIS 02.026

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben a 3,7-dimetil-oktán-1-ol azonosítására:

Gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL)

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási feltételeket.

3.

A hatóanyag javasolt maximális tartalma:

sertések és baromfi esetében: 1 mg/kg, minden egyéb faj és kategória esetében: 1,5 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag javasolt maximális tartalmát a teljes értékű takarmányban.

5.

A javasolt maximális tartalom meghaladása esetén: az előkeverékek, a takarmány-alapanyagok és a takarmánykeverékek címkézésén fel kell tüntetni a funkcionális csoport és az adalékanyag nevét, az azonosító számot és a hatóanyag hozzáadott mennyiségét.

6.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és megfelelő szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a belélegzés, illetve a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatának kezelésére. Ha a kockázatok ezekkel az eljárásokkal és intézkedésekkel nem csökkenthetők elfogadható szintre, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket megfelelő egyéni védőeszközökkel kell használni.

2027. február 6.

2b02082

2-etil-hexán-1-ol

Az adalékanyag összetétele

2-etil-hexán-1-ol

A hatóanyag jellemzése

2-etil-hexán-1-ol

Kémiai szintézissel előállított

Tisztaság: legalább 97 %

Kémiai képlet: C8H18O

CAS-szám: 104-76-7

FLAVIS 02.082

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben a 2-etil-hexán-1-ol meghatározására:

Gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL)

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási feltételeket.

3.

A hatóanyag javasolt maximális tartalma 5 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag javasolt maximális tartalmát a teljes értékű takarmányban.

5.

A javasolt maximális tartalom meghaladása esetén: az előkeverékek, a takarmány-alapanyagok és a takarmánykeverékek címkézésén fel kell tüntetni a funkcionális csoport és az adalékanyag nevét, az azonosító számot és a hatóanyag hozzáadott mennyiségét.

6.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és megfelelő szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a belélegzés, illetve a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatának kezelésére. Ha a kockázatok ezekkel az eljárásokkal és intézkedésekkel nem csökkenthetők elfogadható szintre, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket megfelelő egyéni védőeszközökkel kell használni.

2027. február 6.

2b05004

2-metil-propanal

Az adalékanyag összetétele

2-metil-propanal

A hatóanyag jellemzése

2-metil-propanal

Kémiai szintézissel előállított

Tisztaság: legalább 98 %

Kémiai képlet: C4H8O

CAS-szám: 78-84-2

FLAVIS 05.004

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben a 2-metil-propanal meghatározására:

Gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL)

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási feltételeket.

3.

A hatóanyag javasolt maximális tartalma 5 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag javasolt maximális tartalmát a teljes értékű takarmányban.

5.

A javasolt maximális tartalom meghaladása esetén: az előkeverékek, a takarmány-alapanyagok és a takarmánykeverékek címkézésén fel kell tüntetni a funkcionális csoport és az adalékanyag nevét, az azonosító számot és a hatóanyag hozzáadott mennyiségét.

6.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és megfelelő szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a belélegzés, illetve a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatának kezelésére. Ha a kockázatok ezekkel az eljárásokkal és intézkedésekkel nem csökkenthetők elfogadható szintre, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket megfelelő egyéni védőeszközökkel kell használni.

2027. február 6.

2b05006

3-metil-butanal

Az adalékanyag összetétele

3-metil-butanal

A hatóanyag jellemzése

3-metil-butanal

Kémiai szintézissel előállított

Tisztaság: legalább 95 %

Kémiai képlet: C5H10O

CAS-szám: 590-86-3

FLAVIS 05.006

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben a 3-metil-butanal meghatározására:

Gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL)

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási feltételeket.

3.

A hatóanyag javasolt maximális tartalma 5 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag javasolt maximális tartalmát a teljes értékű takarmányban.

5.

A javasolt maximális tartalom meghaladása esetén: az előkeverékek, a takarmány-alapanyagok és a takarmánykeverékek címkézésén fel kell tüntetni a funkcionális csoport és az adalékanyag nevét, az azonosító számot és a hatóanyag hozzáadott mennyiségét.

6.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és megfelelő szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a belélegzés, illetve a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatának kezelésére. Ha a kockázatok ezekkel az eljárásokkal és intézkedésekkel nem csökkenthetők elfogadható szintre, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket megfelelő egyéni védőeszközökkel kell használni.

2027. február 6.

2b05049

2-metil-butiraldehid

Az adalékanyag összetétele

2-metil-butiraldehid

A hatóanyag jellemzése

2-metil-butiraldehid

Kémiai szintézissel előállított

Tisztaság: legalább 97 %

Kémiai képlet: C5H10O

CAS-szám: 96-17-3

FLAVIS 05.049

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben a 2-metil-butiraldehid meghatározására:

Gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL)

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási feltételeket.

3.

A hatóanyag javasolt maximális tartalma 5 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag javasolt maximális tartalmát a teljes értékű takarmányban.

5.

A javasolt maximális tartalom meghaladása esetén: az előkeverékek, a takarmány-alapanyagok és a takarmánykeverékek címkézésén fel kell tüntetni a funkcionális csoport és az adalékanyag nevét, az azonosító számot és a hatóanyag hozzáadott mennyiségét.

6.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és megfelelő szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a belélegzés, illetve a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatának kezelésére. Ha a kockázatok ezekkel az eljárásokkal és intézkedésekkel nem csökkenthetők elfogadható szintre, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket megfelelő egyéni védőeszközökkel kell használni.

2027. február 6.

2b08008

3-metil-vajsav

Az adalékanyag összetétele

3-metil-vajsav

A hatóanyag jellemzése

3-metil-vajsav

Kémiai szintézissel előállított

Tisztaság: legalább 99 %

Kémiai képlet: C5H10O2

CAS-szám: 503-74-2

FLAVIS 08.008

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben a 3-metil-vajsav meghatározására:

Gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL)

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási feltételeket.

3.

A hatóanyag javasolt maximális tartalma 5 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag javasolt maximális tartalmát a teljes értékű takarmányban.

5.

A javasolt maximális tartalom meghaladása esetén: az előkeverékek, a takarmány-alapanyagok és a takarmánykeverékek címkézésén fel kell tüntetni a funkcionális csoport és az adalékanyag nevét, az azonosító számot és a hatóanyag hozzáadott mennyiségét.

6.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és megfelelő szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a belélegzés, illetve a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatának kezelésére. Ha a kockázatok ezekkel az eljárásokkal és intézkedésekkel nem csökkenthetők elfogadható szintre, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket megfelelő egyéni védőeszközökkel kell használni.

2027. február 6.

2b08031

2-metil-valeriánsav

Az adalékanyag összetétele

2-metil-valeriánsav

A hatóanyag jellemzése

2-metil-valeriánsav

Kémiai szintézissel előállított

Tisztaság: legalább 98 %

Kémiai képlet: C6H12O2

CAS-szám: 97-61-0

FLAVIS 08.031

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben a 2-metil-valeriánsav meghatározására:

Gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL)

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási feltételeket.

3.

A hatóanyag javasolt maximális tartalma 5 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag javasolt maximális tartalmát a teljes értékű takarmányban.

5.

A javasolt maximális tartalom meghaladása esetén: az előkeverékek, a takarmány-alapanyagok és a takarmánykeverékek címkézésén fel kell tüntetni a funkcionális csoport és az adalékanyag nevét, az azonosító számot és a hatóanyag hozzáadott mennyiségét.

6.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és megfelelő szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a belélegzés, illetve a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatának kezelésére. Ha a kockázatok ezekkel az eljárásokkal és intézkedésekkel nem csökkenthetők elfogadható szintre, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket megfelelő egyéni védőeszközökkel kell használni.

2027. február 6.

2b08045

2-etil-vajsav

Az adalékanyag összetétele

2-etil-vajsav

A hatóanyag jellemzése

2-etil-vajsav

Kémiai szintézissel előállított

Tisztaság: legalább 98 %

Kémiai képlet: C6H12O2

CAS-szám: 88-09-5

FLAVIS 08.045

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben a 2-etil-vajsav meghatározására:

Gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL)

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási feltételeket.

3.

A hatóanyag javasolt maximális tartalma 5 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag javasolt maximális tartalmát a teljes értékű takarmányban.

5.

A javasolt maximális tartalom meghaladása esetén: az előkeverékek, a takarmány-alapanyagok és a takarmánykeverékek címkézésén fel kell tüntetni a funkcionális csoport és az adalékanyag nevét, az azonosító számot és a hatóanyag hozzáadott mennyiségét.

6.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és megfelelő szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a belélegzés, illetve a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatának kezelésére. Ha a kockázatok ezekkel az eljárásokkal és intézkedésekkel nem csökkenthetők elfogadható szintre, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket megfelelő egyéni védőeszközökkel kell használni.

2027. február 6.

2b08046

2-metil-vajsav

Az adalékanyag összetétele

2-metil-vajsav

A hatóanyag jellemzése

2-metil-vajsav

Kémiai szintézissel előállított

Tisztaság: legalább 98 %

Kémiai képlet: C5H10O2

CAS-szám: 116-53-0

FLAVIS 08.046

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben a 2-metil-vajsav meghatározására:

Gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL)

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási feltételeket.

3.

A hatóanyag javasolt maximális tartalma 5 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag javasolt maximális tartalmát a teljes értékű takarmányban.

5.

A javasolt maximális tartalom meghaladása esetén: az előkeverékek, a takarmány-alapanyagok és a takarmánykeverékek címkézésén fel kell tüntetni a funkcionális csoport és az adalékanyag nevét, az azonosító számot és a hatóanyag hozzáadott mennyiségét.

6.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és megfelelő szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a belélegzés, illetve a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatának kezelésére. Ha a kockázatok ezekkel az eljárásokkal és intézkedésekkel nem csökkenthetők elfogadható szintre, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket megfelelő egyéni védőeszközökkel kell használni.

2027. február 6.

2b08047

2-metil-heptánsav

Az adalékanyag összetétele

2-metil-heptánsav

A hatóanyag jellemzése

2-metil-heptánsav

Kémiai szintézissel előállított

Tisztaság: legalább 97 %

Kémiai képlet: C8H16O2

CAS-szám: 1188-02-9

FLAVIS 08.047

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben a 2-metil-heptánsav meghatározására:

Gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL)

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási feltételeket.

3.

A hatóanyag javasolt maximális tartalma 5 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag javasolt maximális tartalmát a teljes értékű takarmányban.

5.

A javasolt maximális tartalom meghaladása esetén: az előkeverékek, a takarmány-alapanyagok és a takarmánykeverékek címkézésén fel kell tüntetni a funkcionális csoport és az adalékanyag nevét, az azonosító számot és a hatóanyag hozzáadott mennyiségét.

6.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és megfelelő szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a belélegzés, illetve a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatának kezelésére. Ha a kockázatok ezekkel az eljárásokkal és intézkedésekkel nem csökkenthetők elfogadható szintre, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket megfelelő egyéni védőeszközökkel kell használni.

2027. február 6.

2b08062

4-metil-nonánsav

Az adalékanyag összetétele

4-metil-nonánsav

A hatóanyag jellemzése

4-metil-nonánsav

Kémiai szintézissel előállított

Tisztaság: legalább 98 %

Kémiai képlet: C10H20O2

CAS-szám: 45019-28-1

FLAVIS 08.062

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben a 4-metil-nonánsav azonosítására:

Gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL)

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási feltételeket.

3.

A hatóanyag javasolt maximális tartalma:

sertések és baromfi esetében: 1 mg/kg, minden egyéb faj és kategória esetében: 1,5 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag javasolt maximális tartalmát a teljes értékű takarmányban.

5.

A javasolt maximális tartalom meghaladása esetén: az előkeverékek, a takarmány-alapanyagok és a takarmánykeverékek címkézésén fel kell tüntetni a funkcionális csoport és az adalékanyag nevét, az azonosító számot és a hatóanyag hozzáadott mennyiségét.

6.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és megfelelő szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a belélegzés, illetve a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatának kezelésére. Ha a kockázatok ezekkel az eljárásokkal és intézkedésekkel nem csökkenthetők elfogadható szintre, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket megfelelő egyéni védőeszközökkel kell használni.

2027. február 6.

2b08063

4-metil-oktánsav

Az adalékanyag összetétele

4-metil-oktánsav

A hatóanyag jellemzése

4-metil-oktánsav

Kémiai szintézissel előállított

Tisztaság: legalább 97 %

Kémiai képlet: C9H18O2

CAS-szám: 54947-74-9

FLAVIS 08.063

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben a 4-metil-oktánsav meghatározására:

Gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL)

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási feltételeket.

3.

A hatóanyag javasolt maximális tartalma 5 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag javasolt maximális tartalmát a teljes értékű takarmányban.

5.

A javasolt maximális tartalom meghaladása esetén: az előkeverékek, a takarmány-alapanyagok és a takarmánykeverékek címkézésén fel kell tüntetni a funkcionális csoport és az adalékanyag nevét, az azonosító számot és a hatóanyag hozzáadott mennyiségét.

6.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és megfelelő szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a belélegzés, illetve a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatának kezelésére. Ha a kockázatok ezekkel az eljárásokkal és intézkedésekkel nem csökkenthetők elfogadható szintre, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket megfelelő egyéni védőeszközökkel kell használni.

2027. február 6.

2b09005

izobutil-acetát

Az adalékanyag összetétele

izobutil-acetát

A hatóanyag jellemzése

izobutil-acetát

Kémiai szintézissel előállított

Tisztaság: legalább 95 %

Kémiai képlet: C6H12O2

CAS-szám: 110-19-0

FLAVIS 09.005

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben az izobutil-acetát meghatározására:

Gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL)

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási feltételeket.

3.

A hatóanyag javasolt maximális tartalma 5 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag javasolt maximális tartalmát a teljes értékű takarmányban.

5.

A javasolt maximális tartalom meghaladása esetén: az előkeverékek, a takarmány-alapanyagok és a takarmánykeverékek címkézésén fel kell tüntetni a funkcionális csoport és az adalékanyag nevét, az azonosító számot és a hatóanyag hozzáadott mennyiségét.

6.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és megfelelő szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a belélegzés, illetve a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatának kezelésére. Ha a kockázatok ezekkel az eljárásokkal és intézkedésekkel nem csökkenthetők elfogadható szintre, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket megfelelő egyéni védőeszközökkel kell használni.

2027. február 6.

2b09043

izobutil-butirát

Az adalékanyag összetétele

izobutil-butirát

A hatóanyag jellemzése

izobutil-butirát

Kémiai szintézissel előállított

Tisztaság: legalább 98 %

Kémiai képlet: C8H16O2

CAS-szám: 539-90-2

FLAVIS 09.043

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben az izobutil-butirát meghatározására:

Gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL)

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási feltételeket.

3.

A hatóanyag javasolt maximális tartalma 5 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag javasolt maximális tartalmát a teljes értékű takarmányban.

5.

A javasolt maximális tartalom meghaladása esetén: az előkeverékek, a takarmány-alapanyagok és a takarmánykeverékek címkézésén fel kell tüntetni a funkcionális csoport és az adalékanyag nevét, az azonosító számot és a hatóanyag hozzáadott mennyiségét.

6.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és megfelelő szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a belélegzés, illetve a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatának kezelésére. Ha a kockázatok ezekkel az eljárásokkal és intézkedésekkel nem csökkenthetők elfogadható szintre, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket megfelelő egyéni védőeszközökkel kell használni.

2027. február 6.

2b09070

3-metil-butil-hexanoát

Az adalékanyag összetétele

3-metil-butil-hexanoát

A hatóanyag jellemzése

3-metil-butil-hexanoát

Kémiai szintézissel előállított

Tisztaság: legalább 98 %

Kémiai képlet: C11H22O2

CAS-szám: 2198-61-0

FLAVIS 09.070

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben a 3-metil-butil-hexanoát azonosítására:

Gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL)

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási feltételeket.

3.

A hatóanyag javasolt maximális tartalma:

sertések és baromfi esetében: 1 mg/kg, minden egyéb faj és kategória esetében: 1,5 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag javasolt maximális tartalmát a teljes értékű takarmányban.

5.

A javasolt maximális tartalom meghaladása esetén: az előkeverékek, a takarmány-alapanyagok és a takarmánykeverékek címkézésén fel kell tüntetni a funkcionális csoport és az adalékanyag nevét, az azonosító számot és a hatóanyag hozzáadott mennyiségét.

6.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és megfelelő szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a belélegzés, illetve a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatának kezelésére. Ha a kockázatok ezekkel az eljárásokkal és intézkedésekkel nem csökkenthetők elfogadható szintre, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket megfelelő egyéni védőeszközökkel kell használni.

2027. február 6.

2b09103

3-metil-butil-dodekanoát

Az adalékanyag összetétele

3-metil-butil-dodekanoát

A hatóanyag jellemzése

3-metil-butil-dodekanoát

Kémiai szintézissel előállított

Tisztaság: legalább 97 %

Kémiai képlet: C17H34O2

CAS-szám: 6309-51-9

FLAVIS 09.103

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben a 3-metil-butil-dodekanoát azonosítására:

Gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL)

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási feltételeket.

3.

A hatóanyag javasolt maximális tartalma:

sertések és baromfi esetében: 1 mg/kg, minden egyéb faj és kategória esetében: 1,5 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag javasolt maximális tartalmát a teljes értékű takarmányban.

5.

A javasolt maximális tartalom meghaladása esetén: az előkeverékek, a takarmány-alapanyagok és a takarmánykeverékek címkézésén fel kell tüntetni a funkcionális csoport és az adalékanyag nevét, az azonosító számot és a hatóanyag hozzáadott mennyiségét.

6.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és megfelelő szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a belélegzés, illetve a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatának kezelésére. Ha a kockázatok ezekkel az eljárásokkal és intézkedésekkel nem csökkenthetők elfogadható szintre, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket megfelelő egyéni védőeszközökkel kell használni.

2027. február 6.

2b09120

3-metil-butil-oktanoát

Az adalékanyag összetétele

3-metil-butil-oktanoát

A hatóanyag jellemzése

3-metil-butil-oktanoát

Kémiai szintézissel előállított

Tisztaság: legalább 98 %

Kémiai képlet: C13H26O2

CAS-szám: 2035-99-6

FLAVIS 09.120

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben a 3-metil-butil-oktanoát azonosítására:

Gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL)

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási feltételeket.

3.

A hatóanyag javasolt maximális tartalma:

sertések és baromfi esetében: 1 mg/kg, minden egyéb faj és kategória esetében: 1,5 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag javasolt maximális tartalmát a teljes értékű takarmányban.

5.

A javasolt maximális tartalom meghaladása esetén: az előkeverékek, a takarmány-alapanyagok és a takarmánykeverékek címkézésén fel kell tüntetni a funkcionális csoport és az adalékanyag nevét, az azonosító számot és a hatóanyag hozzáadott mennyiségét.

6.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és megfelelő szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a belélegzés, illetve a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatának kezelésére. Ha a kockázatok ezekkel az eljárásokkal és intézkedésekkel nem csökkenthetők elfogadható szintre, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket megfelelő egyéni védőeszközökkel kell használni.

2027. február 6.

2b09136

3-metil-butil-propionát

Az adalékanyag összetétele

3-metil-butil-propionát

A hatóanyag jellemzése

3-metil-butil-propionát

Kémiai szintézissel előállított

Tisztaság: legalább 98 %

Kémiai képlet: C8H16O2

CAS-szám: 105-68-0

FLAVIS 09.136

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben a 3-metil-butil-propionát meghatározására:

Gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL)

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási feltételeket.

3.

A hatóanyag javasolt maximális tartalma 5 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag javasolt maximális tartalmát a teljes értékű takarmányban.

5.

A javasolt maximális tartalom meghaladása esetén: az előkeverékek, a takarmány-alapanyagok és a takarmánykeverékek címkézésén fel kell tüntetni a funkcionális csoport és az adalékanyag nevét, az azonosító számot és a hatóanyag hozzáadott mennyiségét.

6.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és megfelelő szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a belélegzés, illetve a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatának kezelésére. Ha a kockázatok ezekkel az eljárásokkal és intézkedésekkel nem csökkenthetők elfogadható szintre, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket megfelelő egyéni védőeszközökkel kell használni.

2027. február 6.

2b09162

3-metil-butil-formiát

Az adalékanyag összetétele

3-metil-butil-formiát

A hatóanyag jellemzése

3-metil-butil-formiát

Kémiai szintézissel előállított

Tisztaság: legalább 92 %

Kémiai képlet: C6H12O2

CAS-szám: 110-45-2

FLAVIS 09.162

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben a 3-metil-butil-formiát meghatározására:

Gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL)

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási feltételeket.

3.

A hatóanyag javasolt maximális tartalma 5 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag javasolt maximális tartalmát a teljes értékű takarmányban.

5.

A javasolt maximális tartalom meghaladása esetén: az előkeverékek, a takarmány-alapanyagok és a takarmánykeverékek címkézésén fel kell tüntetni a funkcionális csoport és az adalékanyag nevét, az azonosító számot és a hatóanyag hozzáadott mennyiségét.

6.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és megfelelő szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a belélegzés, illetve a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatának kezelésére. Ha a kockázatok ezekkel az eljárásokkal és intézkedésekkel nem csökkenthetők elfogadható szintre, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket megfelelő egyéni védőeszközökkel kell használni.

2027. február 6.

2b09211

glicerin-tributirát

Az adalékanyag összetétele

glicerin-tributirát

A hatóanyag jellemzése

glicerin-tributirát

Kémiai szintézissel előállított

Tisztaság: legalább 99 %

Kémiai képlet: C15H26O6

CAS-szám: 60-01-5

FLAVIS 09.211

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben a glicerin-tributirát meghatározására:

Gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL)

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási feltételeket.

3.

A hatóanyag javasolt maximális tartalma 5 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag javasolt maximális tartalmát a teljes értékű takarmányban.

5.

A javasolt maximális tartalom meghaladása esetén: az előkeverékek, a takarmány-alapanyagok és a takarmánykeverékek címkézésén fel kell tüntetni a funkcionális csoport és az adalékanyag nevét, az azonosító számot és a hatóanyag hozzáadott mennyiségét.

6.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és megfelelő szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a belélegzés, illetve a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatának kezelésére. Ha a kockázatok ezekkel az eljárásokkal és intézkedésekkel nem csökkenthetők elfogadható szintre, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket megfelelő egyéni védőeszközökkel kell használni.

2027. február 6.

2b09417

izobutil-izobutirát

Az adalékanyag összetétele

izobutil-izobutirát

A hatóanyag jellemzése

izobutil-izobutirát

Kémiai szintézissel előállított

Tisztaság: legalább 98 %

Kémiai képlet: C8H16O2

CAS-szám: 97-85-8

FLAVIS 09.417

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben az izobutil-izobutirát meghatározására:

Gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL)

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási feltételeket.

3.

A hatóanyag javasolt maximális tartalma 5 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag javasolt maximális tartalmát a teljes értékű takarmányban.

5.

A javasolt maximális tartalom meghaladása esetén: az előkeverékek, a takarmány-alapanyagok és a takarmánykeverékek címkézésén fel kell tüntetni a funkcionális csoport és az adalékanyag nevét, az azonosító számot és a hatóanyag hozzáadott mennyiségét.

6.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és megfelelő szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a belélegzés, illetve a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatának kezelésére. Ha a kockázatok ezekkel az eljárásokkal és intézkedésekkel nem csökkenthetők elfogadható szintre, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket megfelelő egyéni védőeszközökkel kell használni.

2027. február 6.

2b09419

izopentil-izobutirát

Az adalékanyag összetétele

izopentil-izobutirát

A hatóanyag jellemzése

izopentil-izobutirát

Kémiai szintézissel előállított

Tisztaság: legalább 98 %

Kémiai képlet: C9H18O2

CAS-szám: 2050-01-3

FLAVIS 09.419

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben az izopentil-izobutirát meghatározására:

Gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL)

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási feltételeket.

3.

A hatóanyag javasolt maximális tartalma 5 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag javasolt maximális tartalmát a teljes értékű takarmányban.

5.

A javasolt maximális tartalom meghaladása esetén: az előkeverékek, a takarmány-alapanyagok és a takarmánykeverékek címkézésén fel kell tüntetni a funkcionális csoport és az adalékanyag nevét, az azonosító számot és a hatóanyag hozzáadott mennyiségét.

6.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és megfelelő szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a belélegzés, illetve a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatának kezelésére. Ha a kockázatok ezekkel az eljárásokkal és intézkedésekkel nem csökkenthetők elfogadható szintre, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket megfelelő egyéni védőeszközökkel kell használni.

2027. február 6.

2b09472

izobutil-izovalerát

Az adalékanyag összetétele

izobutil-izovalerát

A hatóanyag jellemzése

izobutil-izovalerát

Kémiai szintézissel előállított

Tisztaság: legalább 98 %

Kémiai képlet: C9H18O2

CAS-szám: 589-59-3

FLAVIS 09.472

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben az izobutil-izovalerát meghatározására:

Gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL)

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási feltételeket.

3.

A hatóanyag javasolt maximális tartalma 5 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag javasolt maximális tartalmát a teljes értékű takarmányban.

5.

A javasolt maximális tartalom meghaladása esetén: az előkeverékek, a takarmány-alapanyagok és a takarmánykeverékek címkézésén fel kell tüntetni a funkcionális csoport és az adalékanyag nevét, az azonosító számot és a hatóanyag hozzáadott mennyiségét.

6.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és megfelelő szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a belélegzés, illetve a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatának kezelésére. Ha a kockázatok ezekkel az eljárásokkal és intézkedésekkel nem csökkenthetők elfogadható szintre, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket megfelelő egyéni védőeszközökkel kell használni.

2027. február 6.

2b09530

izopentil-2-metil-butirát

Az adalékanyag összetétele

izopentil-2-metil-butirát

A hatóanyag jellemzése

izopentil-2-metil-butirát

Kémiai szintézissel előállított

Tisztaság: legalább 95 %

Kémiai képlet: C10H20O2

CAS-szám: 27625-35-0

FLAVIS 09.530

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben az izopentil-2-metil-butirát meghatározására:

Gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL)

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási feltételeket.

3.

A hatóanyag javasolt maximális tartalma 5 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag javasolt maximális tartalmát a teljes értékű takarmányban.

5.

A javasolt maximális tartalom meghaladása esetén: az előkeverékek, a takarmány-alapanyagok és a takarmánykeverékek címkézésén fel kell tüntetni a funkcionális csoport és az adalékanyag nevét, az azonosító számot és a hatóanyag hozzáadott mennyiségét.

6.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és megfelelő szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a belélegzés, illetve a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatának kezelésére. Ha a kockázatok ezekkel az eljárásokkal és intézkedésekkel nem csökkenthetők elfogadható szintre, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket megfelelő egyéni védőeszközökkel kell használni.

2027. február 6.

2b09531

2-metil-butil-izovalerát

Az adalékanyag összetétele

2-metil-butil-izovalerát

A hatóanyag jellemzése

2-metil-butil-izovalerát

Kémiai szintézissel előállított

Tisztaság: legalább 98 %

Kémiai képlet: C10H20O2

CAS-szám: 2445-77-4

FLAVIS 09.531

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben a 2-metil-butil-izovalerát meghatározására:

Gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL)

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási feltételeket.

3.

A hatóanyag javasolt maximális tartalma 5 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag javasolt maximális tartalmát a teljes értékű takarmányban.

5.

A javasolt maximális tartalom meghaladása esetén: az előkeverékek, a takarmány-alapanyagok és a takarmánykeverékek címkézésén fel kell tüntetni a funkcionális csoport és az adalékanyag nevét, az azonosító számot és a hatóanyag hozzáadott mennyiségét.

6.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és megfelelő szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a belélegzés, illetve a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatának kezelésére. Ha a kockázatok ezekkel az eljárásokkal és intézkedésekkel nem csökkenthetők elfogadható szintre, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket megfelelő egyéni védőeszközökkel kell használni.

2027. február 6.

2b09659

2-metil-butil-butirát

Az adalékanyag összetétele

2-metil-butil-butirát

A hatóanyag jellemzése

2-metil-butil-butirát

Kémiai szintézissel előállított

Tisztaság: legalább 95 %

Kémiai képlet: C9H18O2

CAS-szám: 51115-64-1

FLAVIS 09.659

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben a 2-metil-butil-butirát meghatározására:

Gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL)

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási feltételeket.

3.

A hatóanyag javasolt maximális tartalma 5 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban.

4.

Az adalékanyag címkéjén fel kell tüntetni a hatóanyag javasolt maximális tartalmát a teljes értékű takarmányban.

5.

A javasolt maximális tartalom meghaladása esetén: az előkeverékek, a takarmány-alapanyagok és a takarmánykeverékek címkézésén fel kell tüntetni a funkcionális csoport és az adalékanyag nevét, az azonosító számot és a hatóanyag hozzáadott mennyiségét.

6.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és megfelelő szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a belélegzés, illetve a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés kockázatának kezelésére. Ha a kockázatok ezekkel az eljárásokkal és intézkedésekkel nem csökkenthetők elfogadható szintre, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket megfelelő egyéni védőeszközökkel kell használni.

2027. február 6.


(1)  Az analitikai módszerek részletes leírása a referencialaboratórium honlapján található az alábbi címen: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


17.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 13/112


A BIZOTTSÁG (EU) 2017/55 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2016. december 14.)

az oktán-2-ol, az izopropanol, a pentán-2-ol, az oktán-3-ol, a heptán-2-on, a pentán-2-on, a 6-metil-hepta-3,5-dién-2-on, a nonán-3-on, a dekán-2-on és az izopropil-tetradekanoát valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1831/2003/EK rendelet rendelkezik az adalékanyagok takarmányokban történő felhasználásának engedélyezéséről, az engedély megadásának feltételeiről és az engedélyezési eljárásokról. Az említett rendelet 10. cikke előírja a 70/524/EGK tanácsi irányelv alapján engedélyezett adalékanyagok újraértékelését (2).

(2)

Az oktán-2-ol, az izopropanol, a pentán-2-ol, az oktán-3-ol, a heptán-2-on, a pentán-2-on, a 6-metil-hepta-3,5-dién-2-on, a nonán-3-on, a dekán-2-on és az izopropil-tetradekanoát valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként való felhasználását a 70/524/EGK irányelvnek megfelelően időbeli korlátozás nélkül engedélyezték. Az említett termékeket ezt követően – az 1831/2003/EK rendelet 10. cikke (1) bekezdésének megfelelően – mint meglévő termékeket felvették a takarmány-adalékanyagok nyilvántartásába.

(3)

Az 1831/2003/EK rendelet 7. cikkével összefüggésben értelmezett 10. cikke (2) bekezdésének megfelelően kérelmet nyújtottak be az oktán-2-ol, az izopropanol, a pentán-2-ol, az oktán-3-ol, a heptán-2-on, a pentán-2-on, a 6-metil-hepta-3,5-dién-2-on, a nonán-3-on, a dekán-2-on és az izopropil-tetradekanoát valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő újraértékelésére. A kérelmező a szóban forgó adalékanyagoknak az „érzékszervi tulajdonságokat javító adalékanyagok” kategóriába való besorolását kérte. A kérelemhez csatolták az 1831/2003/EK rendelet 7. cikkének (3) bekezdésében előírt adatokat és dokumentumokat.

(4)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) 2015. október 20-i véleményében (3) arra a következtetésre jutott, hogy az oktán-2-ol, az izopropanol, a pentán-2-ol, az oktán-3-ol, a heptán-2-on, a pentán-2-on, a 6-metil-hepta-3,5-dién-2-on, a nonán-3-on, a dekán-2-on és az izopropil-tetradekanoát a takarmányokra vonatkozó javasolt felhasználási feltételek mellett nincs káros hatással sem az állatok és emberek egészségére, sem pedig a környezetre. A Hatóság megállapította továbbá, hogy az oktán-2-ol, az izopropanol, a pentán-2-ol, az oktán-3-ol, a heptán-2-on, a pentán-2-on, a 6-metil-hepta-3,5-dién-2-on, a nonán-3-on, a dekán-2-on és az izopropil-tetradekanoát hasonló funkciót tölt be a takarmányokban, mint az élelmiszerekben. A Hatóság már megállapította, hogy az élelmiszerek esetében ezek az anyagok hatékonyan alkalmazhatók, mivel fokozzák az élelmiszerek illatát és ízét. A Hatóság nem tudta megítélni, hogy ivóvízben történő felhasználás esetén mennyire biztonságos az oktán-2-ol, az izopropanol, a pentán-2-ol, az oktán-3-ol, a heptán-2-on, a pentán-2-on, a 6-metil-hepta-3,5-dién-2-on, a nonán-3-on, a dekán-2-on és az izopropil-tetradekanoát. Azonban a szóban forgó anyagok felhasználhatók vízzel bejuttatott takarmánykeverékekben.

(5)

A megfelelőbb ellenőrzés érdekében korlátozásokat és feltételeket kell meghatározni. Gyakorlati okokból, valamint figyelembe véve a Hatóság által elvégzett újraértékelést meg kell határozni a maximális ajánlott tartalmat. Ha a teljes értékű takarmányban az adalékanyag mennyisége meghaladja az ajánlott tartalmat, az előkeverékek, a takarmánykeverékek és a takarmány-alapanyagok címkéjén fel kell tüntetni a takarmány-adalékanyag azonosító számát és nevét, valamint a hozzáadott mennyiséget.

(6)

A Hatóság megállapította, hogy mivel nem állnak rendelkezésre adatok a felhasználók biztonsága tekintetében, az oktán-2-ol, az izopropanol, a pentán-2-ol, az oktán-3-ol, a heptán-2-on, a pentán-2-on, a 6-metil-hepta-3,5-dién-2-on, a nonán-3-on, a dekán-2-on és az izopropil-tetradekanoát a bőrt, a szemet és a légutakat irritáló és bőrszenzibilizáló anyagnak minősül. Következésképpen megfelelő védőintézkedések szükségesek. A Hatóság úgy ítélte meg, hogy nem szükséges a forgalomba hozatalt követő egyedi nyomonkövetési előírásokat elrendelni. A Hatóság ellenőrizte továbbá az 1831/2003/EK rendelettel létrehozott referencialaboratórium által benyújtott, a takarmányban lévő takarmány-adalékanyagokra alkalmazott analitikai módszerről szóló jelentést.

(7)

Az oktán-2-ol, az izopropanol, a pentán-2-ol, az oktán-3-ol, a heptán-2-on, a pentán-2-on, a 6-metil-hepta-3,5-dién-2-on, a nonán-3-on, a dekán-2-on és az izopropil-tetradekanoát értékelése azt mutatja, hogy az 1831/2003/EK rendelet 5. cikkében előírt engedélyezési feltételek teljesülnek. Ennek megfelelően a szóban forgó anyagok használatát az e rendelet mellékletében meghatározottak szerint engedélyezni kell.

(8)

Mivel semmilyen biztonsági ok nem indokolja az oktán-2-ol, az izopropanol, a pentán-2-ol, az oktán-3-ol, a heptán-2-on, a pentán-2-on, a 6-metil-hepta-3,5-dién-2-on, a nonán-3-on, a dekán-2-on és az izopropil-tetradekanoát engedélyezésére vonatkozó feltételek módosításának azonnali alkalmazását, átmeneti időszakot kell biztosítani az érdekelt felek számára, hogy felkészülhessenek az engedélyezésből adódó új követelmények teljesítésére.

(9)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Engedélyezés

A mellékletben meghatározott, az „érzékszervi tulajdonságokat javító adalékanyagok” adalékanyag-kategóriába és az „aromaanyagok” funkcionális csoportba tartozó anyagok takarmány-adalékanyagként történő használata a mellékletben meghatározott feltételek mellett engedélyezett.

2. cikk

Átmeneti intézkedések

(1)   A mellékletben szereplő anyagok és az azokat tartalmazó előkeverékek, amelyeket 2017. augusztus 6. előtt állítottak elő és címkéztek fel a 2017. február 6. előtt alkalmazandó szabályoknak megfelelően, a meglévő készletek kimerüléséig továbbra is forgalomba hozhatók és használhatók.

(2)   A mellékletben meghatározott anyagokat tartalmazó azon takarmánykeverékek és takarmány-alapanyagok, amelyeket 2018. február 6. előtt állítottak elő és címkéztek fel a 2017. február 6. előtt alkalmazandó szabályoknak megfelelően, a meglévő készletek kimerüléséig továbbra is forgalomba hozhatók és használhatók, amennyiben azokat élelmiszertermelő állatok takarmányozására szánják.

(3)   A mellékletben meghatározott anyagokat tartalmazó azon takarmánykeverékek és takarmány-alapanyagok, amelyeket 2019. február 6. előtt állítottak elő és címkéztek fel a 2017. február 6. előtt alkalmazandó szabályoknak megfelelően, a meglévő készletek kimerüléséig továbbra is forgalomba hozhatók és használhatók, amennyiben azokat nem élelmiszertermelő állatok takarmányozására szánják.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. december 14-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 268., 2003.10.18., 29. o.

(2)  A Tanács 1970. november 23-i 70/524/EGK irányelve a takarmány-adalékanyagokról (HL L 270., 1970.12.14., 1. o.).

(3)  EFSA Journal 2015;13(11):4268.


MELLÉKLET

Az adalék-anyag azonosító száma

Az engedély jogosult-jának neve

Adalékanyag

Összetétel, kémiai képlet, leírás, analitikai módszer

Állatfaj vagy -kategória

Maximális életkor

Legkisebb tartalom

Legnagyobb tartalom

Egyéb rendelkezések

Az engedélyezési időszak vége

mg hatóanyag/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Kategória: érzékszervi tulajdonságokat javító adalékanyagok. Funkcionális csoport: Aromaanyagok

2b02022

Oktán-2-ol

Az adalékanyag összetétele

Oktán-2-ol

A hatóanyag jellemzése

Oktán-2-ol

Kémiai szintézissel előállított

Tisztaság: legalább 97 %

C8H18O

CAS-szám: 123-96-6

FLAVIS-szám: 02.022

Analitikai módszerek  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányízesítő előkeverékekben található oktán-2-ol meghatározásához:

gázkromatográfiával kombinált tömegspektrometria retenciósidő-zárolással (GC-MS-RTL).

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási körülményeket.

3.

Az ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalom:

sertés és baromfi esetén: 1 mg/kg, valamint egyéb fajok és kategóriák esetén: 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban 1,5 mg/kg.

4.

Az adalékanyag címkéjén a következőket kell feltüntetni:

„12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmány ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalma:

sertés és baromfi esetén 1 mg/kg;

egyéb fajok és kategóriák esetén 1,5 mg/kg.”

5.

A hatóanyag funkcionális csoportját, azonosító számát, nevét és adagolt mennyiségét fel kell tüntetni az előkeverékek, a takarmány-alapanyagok és a takarmánykeverékek címkézésén, ha a 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmány hatóanyag-tartalma meghaladja a következő értékeket:

sertés és baromfi esetén 1 mg/kg;

egyéb fajok és kategóriák esetén 1,5 mg/kg.

6.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozók olyan műveleti eljárásokat és szervezeti intézkedéseket határoznak meg, amelyek alkalmasak a belélegzés, illetve a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés veszélyeinek kezelésére. Amennyiben az említett eljárások és műveletek nem szüntetik meg, illetve nem csökkentik minimálisra ezeket a kockázatokat, az adalékanyagot és az előkeverékeket egyéni védőeszközzel, többek között légzésvédő maszkkal, védőszemüveggel és -kesztyűvel kell használni.

2027. február 6.

2b02079

Izopropanol

Az adalékanyag összetétele

Izopropanol

A hatóanyag jellemzése

Izopropanol

Kémiai szintézissel előállított

Tisztaság: legalább 99,7 %

Kémiai képlet: C3H8O

CAS-szám: 67-63-0

FLAVIS-szám: 02.079

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányízesítő előkeverékekben található izopropanol meghatározásához:

gázkromatográfiával kombinált tömegspektrometria retenciósidő-zárolással (GC-MS-RTL)

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási körülményeket.

3.

Az ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalom:

12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban 25 mg/kg.

4.

Az adalékanyag címkéjén a következőket kell feltüntetni:

„12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmány ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalma: 25 mg/kg.”

5.

A hatóanyag funkcionális csoportját, azonosító számát, nevét és adagolt mennyiségét fel kell tüntetni az előkeverékek, a takarmány-alapanyagok és a takarmánykeverékek címkézésén, ha a 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmány hatóanyag-tartalma meghaladja a következő értéket: 25 mg/kg.

6.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozók olyan műveleti eljárásokat és szervezeti intézkedéseket határoznak meg, amelyek alkalmasak a belélegzés, illetve a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés veszélyeinek kezelésére. Amennyiben az említett eljárások és műveletek nem szüntetik meg, illetve nem csökkentik minimálisra ezeket a kockázatokat, az adalékanyagot és az előkeverékeket egyéni védőeszközzel, többek között légzésvédő maszkkal, védőszemüveggel és -kesztyűvel kell használni.

2027. február 6.

2b02088

Pentán-2-ol

Az adalékanyag összetétele

Pentán-2-ol

A hatóanyag jellemzése

Pentán-2-ol

Kémiai szintézissel előállított

Tisztaság: legalább 97,9 %

Kémiai képlet: C5H12O

CAS-szám: 6032-29-7

FLAVIS-szám: 02.088

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányízesítő előkeverékekben található pentán-2-ol meghatározásához:

gázkromatográfiával kombinált tömegspektrometria retenciósidő-zárolással (GC-MS-RTL)

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási körülményeket.

3.

Az ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalom:

sertés és baromfi esetén: 1 mg/kg, valamint egyéb fajok és kategóriák esetén: 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban 1,5 mg/kg.

4.

Az adalékanyag címkéjén a következőket kell feltüntetni:

„12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmány ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalma:

sertés és baromfi esetén 1 mg/kg;

egyéb fajok és kategóriák esetén 1,5 mg/kg.”

5.

A hatóanyag funkcionális csoportját, azonosító számát, nevét és adagolt mennyiségét fel kell tüntetni az előkeverékek, a takarmány-alapanyagok és a takarmánykeverékek címkézésén, ha a 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmány hatóanyag-tartalma meghaladja a következő értékeket:

sertés és baromfi esetén 1 mg/kg;

egyéb fajok és kategóriák esetén 1,5 mg/kg.

6.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozók olyan műveleti eljárásokat és szervezeti intézkedéseket határoznak meg, amelyek alkalmasak a belélegzés, illetve a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés veszélyeinek kezelésére. Amennyiben az említett eljárások és műveletek nem szüntetik meg, illetve nem csökkentik minimálisra ezeket a kockázatokat, az adalékanyagot és az előkeverékeket egyéni védőeszközzel, többek között légzésvédő maszkkal, védőszemüveggel és -kesztyűvel kell használni.

2027. február 6.

2b02098

Oktán-3-ol

Az adalékanyag összetétele

Oktán-3-ol

A hatóanyag jellemzése

Oktán-3-ol

Kémiai szintézissel előállított

Tisztaság: legalább 97 %

Kémiai képlet: C8H18O

CAS-szám: 589-98-0

FLAVIS-szám: 02.098

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányízesítő előkeverékekben található oktán-3-ol meghatározásához:

gázkromatográfiával kombinált tömegspektrometria retenciósidő-zárolással (GC-MS-RTL)

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási körülményeket.

3.

Az ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalom:

sertés és baromfi esetén: 1 mg/kg, valamint egyéb fajok és kategóriák esetén: 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban 1,5 mg/kg.

4.

Az adalékanyag címkéjén a következőket kell feltüntetni:

„12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmány ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalma:

sertés és baromfi esetén 1 mg/kg;

egyéb fajok és kategóriák esetén 1,5 mg/kg.”

5.

A hatóanyag funkcionális csoportját, azonosító számát, nevét és adagolt mennyiségét fel kell tüntetni az előkeverékek, a takarmány-alapanyagok és a takarmánykeverékek címkézésén, ha a 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmány hatóanyag-tartalma meghaladja a következő értékeket:

sertés és baromfi esetén 1 mg/kg;

egyéb fajok és kategóriák esetén 1,5 mg/kg.

6.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozók olyan műveleti eljárásokat és szervezeti intézkedéseket határoznak meg, amelyek alkalmasak a belélegzés, illetve a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés veszélyeinek kezelésére. Amennyiben az említett eljárások és műveletek nem szüntetik meg, illetve nem csökkentik minimálisra ezeket a kockázatokat, az adalékanyagot és az előkeverékeket egyéni védőeszközzel, többek között légzésvédő maszkkal, védőszemüveggel és -kesztyűvel kell használni.

2027. február 6.

2b07002

Heptán-2-on

Az adalékanyag összetétele

Heptán-2-on

A hatóanyag jellemzése

Heptán-2-on

Kémiai szintézissel előállított

Tisztaság: legalább 95 %

Kémiai képlet: C7H14O

CAS-szám: 110-43-0

FLAVIS-szám: 07.002

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányízesítő előkeverékekben található heptán-2-on meghatározásához:

gázkromatográfiával kombinált tömegspektrometria retenciósidő-zárolással (GC-MS-RTL)

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási körülményeket.

3.

Az ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalom:

malacok esetén: 4 mg/kg, brojlercsirkék és tojótyúkok esetén: 3 mg/kg, macskák esetén: 2 mg/kg, valamint egyéb fajok és kategóriák esetén: 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban 5 mg/kg.

4.

Az adalékanyag címkéjén a következőket kell feltüntetni:

„12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmány ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalma:

malacok esetén 4 mg/kg;

brojlercsirkék és tojótyúkok esetén 3 mg/kg;

macskák esetén 2 mg/kg;

egyéb fajok és kategóriák esetén 5 mg/kg.”

5.

A hatóanyag funkcionális csoportját, azonosító számát, nevét és adagolt mennyiségét fel kell tüntetni az előkeverékek, a takarmány-alapanyagok és a takarmánykeverékek címkézésén, ha a 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmány hatóanyag-tartalma meghaladja a következő értékeket:

malacok esetén 4 mg/kg;

brojlercsirkék és tojótyúkok esetén 3 mg/kg;

macskák esetén 2 mg/kg;

egyéb fajok és kategóriák esetén 5 mg/kg.

6.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozók olyan műveleti eljárásokat és szervezeti intézkedéseket határoznak meg, amelyek alkalmasak a belélegzés, illetve a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés veszélyeinek kezelésére. Amennyiben az említett eljárások és műveletek nem szüntetik meg, illetve nem csökkentik minimálisra ezeket a kockázatokat, az adalékanyagot és az előkeverékeket egyéni védőeszközzel, többek között légzésvédő maszkkal, védőszemüveggel és -kesztyűvel kell használni.

2027. február 6.

2b07054

Pentán-2-on

Az adalékanyag összetétele

Pentán-2-on

A hatóanyag jellemzése

Pentán-2-on

Kémiai szintézissel előállított

Tisztaság: legalább 95 %

Kémiai képlet: C5H10O

CAS-szám: 107-87-9

FLAVIS-szám: 07.054

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányízesítő előkeverékekben található pentán-2-on meghatározásához:

gázkromatográfiával kombinált tömegspektrometria retenciósidő-zárolással (GC-MS-RTL)

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási körülményeket.

3.

Az ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalom:

malacok esetén: 4 mg/kg, brojlercsirkék és tojótyúkok esetén: 3 mg/kg, macskák esetén: 2 mg/kg, valamint egyéb fajok és kategóriák esetén: 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban 5 mg/kg.

4.

Az adalékanyag címkéjén a következőket kell feltüntetni:

„12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmány ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalma:

malacok esetén 4 mg/kg;

brojlercsirkék és tojótyúkok esetén 3 mg/kg;

macskák esetén 2 mg/kg;

egyéb fajok és kategóriák esetén 5 mg/kg.”

5.

A hatóanyag funkcionális csoportját, azonosító számát, nevét és adagolt mennyiségét fel kell tüntetni az előkeverékek, a takarmány-alapanyagok és a takarmánykeverékek címkézésén, ha a 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmány hatóanyag-tartalma meghaladja a következő értékeket:

malacok esetén 4 mg/kg;

brojlercsirkék és tojótyúkok esetén 3 mg/kg;

macskák esetén 2 mg/kg;

egyéb fajok és kategóriák esetén 5 mg/kg.

6.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozók olyan műveleti eljárásokat és szervezeti intézkedéseket határoznak meg, amelyek alkalmasak a belélegzés, illetve a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés veszélyeinek kezelésére. Amennyiben az említett eljárások és műveletek nem szüntetik meg, illetve nem csökkentik minimálisra ezeket a kockázatokat, az adalékanyagot és az előkeverékeket egyéni védőeszközzel, többek között légzésvédő maszkkal, védőszemüveggel és -kesztyűvel kell használni.

2027. február 6.

2b07099

6-metil-hepta-3,5-dién-2-on

Az adalékanyag összetétele

6-metil-hepta-3,5-dién-2-on

A hatóanyag jellemzése

6-metil-hepta-3,5-dién-2-on

Kémiai szintézissel előállított

Tisztaság: legalább 96 %

Kémiai képlet: C8H12O

CAS-szám: 1604-28-0

FLAVIS-szám: 07.099

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányízesítő előkeverékekben található 6-metil-hepta-3,5-dién-2-on meghatározásához:

gázkromatográfiával kombinált tömegspektrometria retenciósidő-zárolással (GC-MS-RTL)

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási körülményeket.

3.

Az ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalom:

sertés és baromfi esetén: 0,3 mg/kg, valamint egyéb fajok és kategóriák esetén: 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban 0,5 mg/kg.

4.

Az adalékanyag címkéjén a következőket kell feltüntetni:

„12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmány ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalma:

sertés és baromfi esetén 0,3 mg/kg;

egyéb fajok és kategóriák esetén 0,5 mg/kg.”

5.

A hatóanyag funkcionális csoportját, azonosító számát, nevét és adagolt mennyiségét fel kell tüntetni az előkeverékek, a takarmány-alapanyagok és a takarmánykeverékek címkézésén, ha a 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmány hatóanyag-tartalma meghaladja a következő értékeket:

sertés és baromfi esetén 0,3 mg/kg;

egyéb fajok és kategóriák esetén 0,5 mg/kg.

6.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozók olyan műveleti eljárásokat és szervezeti intézkedéseket határoznak meg, amelyek alkalmasak a belélegzés, illetve a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés veszélyeinek kezelésére. Amennyiben az említett eljárások és műveletek nem szüntetik meg, illetve nem csökkentik minimálisra ezeket a kockázatokat, az adalékanyagot és az előkeverékeket egyéni védőeszközzel, többek között légzésvédő maszkkal, védőszemüveggel és -kesztyűvel kell használni.

2027. február 6.

2b07113

Nonán-3-on

Az adalékanyag összetétele

Nonán-3-on

A hatóanyag jellemzése

Nonán-3-on

Kémiai szintézissel előállított

Tisztaság: legalább 95,9 %

Kémiai képlet: C9H18O

CAS-szám: 925-78-0

FLAVIS-szám: 07.113

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányízesítő előkeverékekben található nonán-3-on meghatározásához:

gázkromatográfiával kombinált tömegspektrometria retenciósidő-zárolással (GC-MS-RTL)

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási körülményeket.

3.

Az ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalom:

sertés és baromfi esetén: 0,3 mg/kg, halak esetén: 0,05 mg/kg, valamint egyéb fajok és kategóriák esetén: 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban 0,5 mg/kg.

4.

Az adalékanyag címkéjén a következőket kell feltüntetni:

„12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmány ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalma:

sertés és baromfi esetén 0,3 mg/kg;

halak esetén 0,05 mg/kg;

egyéb fajok és kategóriák esetén 0,5 mg/kg.”

5.

A hatóanyag funkcionális csoportját, azonosító számát, nevét és adagolt mennyiségét fel kell tüntetni az előkeverékek, a takarmány-alapanyagok és a takarmánykeverékek címkézésén, ha a 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmány hatóanyag-tartalma meghaladja a következő értékeket:

sertés és baromfi esetén 0,3 mg/kg;

halak esetén 0,05 mg/kg;

egyéb fajok és kategóriák esetén 0,5 mg/kg.

6.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozók olyan műveleti eljárásokat és szervezeti intézkedéseket határoznak meg, amelyek alkalmasak a belélegzés, illetve a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés veszélyeinek kezelésére. Amennyiben az említett eljárások és műveletek nem szüntetik meg, illetve nem csökkentik minimálisra ezeket a kockázatokat, az adalékanyagot és az előkeverékeket egyéni védőeszközzel, többek között légzésvédő maszkkal, védőszemüveggel és -kesztyűvel kell használni.

2027. február 6.

2b07150

Dekán-2-on

Az adalékanyag összetétele

Dekán-2-on

A hatóanyag jellemzése

Dekán-2-on

Kémiai szintézissel előállított

Tisztaság: legalább 98 %

Kémiai képlet: C10H20O

CAS-szám: 693-54-9

FLAVIS-szám: 07.150

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányízesítő előkeverékekben található dekán-2-on meghatározásához:

gázkromatográfiával kombinált tömegspektrometria retenciósidő-zárolással (GC-MS-RTL)

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási körülményeket.

3.

Az ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalom:

sertés és baromfi esetén: 0,3 mg/kg, valamint egyéb fajok és kategóriák esetén: 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban 0,5 mg/kg.

4.

Az adalékanyag címkéjén a következőket kell feltüntetni:

„12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmány ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalma:

sertés és baromfi esetén 0,3 mg/kg;

egyéb fajok és kategóriák esetén 0,5 mg/kg.”

5.

A hatóanyag funkcionális csoportját, azonosító számát, nevét és adagolt mennyiségét fel kell tüntetni az előkeverékek, a takarmány-alapanyagok és a takarmánykeverékek címkézésén, ha a 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmány hatóanyag-tartalma meghaladja a következő értékeket:

sertés és baromfi esetén 0,3 mg/kg;

egyéb fajok és kategóriák esetén 0,5 mg/kg.

6.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozók olyan műveleti eljárásokat és szervezeti intézkedéseket határoznak meg, amelyek alkalmasak a belélegzés, illetve a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés veszélyeinek kezelésére. Amennyiben az említett eljárások és műveletek nem szüntetik meg, illetve nem csökkentik minimálisra ezeket a kockázatokat, az adalékanyagot és az előkeverékeket egyéni védőeszközzel, többek között légzésvédő maszkkal, védőszemüveggel és -kesztyűvel kell használni.

2027. február 6.

2b09105

Izopropil-tetradekanoát

Az adalékanyag összetétele

Izopropil-tetradekanoát

A hatóanyag jellemzése

Izopropil-tetradekanoát

Kémiai szintézissel előállított

Tisztaság: legalább 99 %

Kémiai képlet: C17H34O2

CAS-szám: 110-27-0

FLAVIS-szám: 09.105

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányízesítő előkeverékekben található izopropil-tetradekanoát meghatározásához:

gázkromatográfiával kombinált tömegspektrometria retenciósidő-zárolással (GC-MS-RTL)

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási körülményeket.

3.

12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmány ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalma 5 mg/kg.

4.

Az adalékanyag címkéjén a következőket kell feltüntetni:

„12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmány ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalma: 5 mg/kg”

5.

A hatóanyag funkcionális csoportját, azonosító számát, nevét és adagolt mennyiségét fel kell tüntetni az előkeverékek, a takarmány-alapanyagok és a takarmánykeverékek címkézésén, ha a 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmány hatóanyag-tartalma meghaladja a következő értékeket: 5 mg/kg

6.

Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozók olyan műveleti eljárásokat és szervezeti intézkedéseket határoznak meg, amelyek alkalmasak a belélegzés, illetve a bőrrel vagy a szemmel való érintkezés veszélyeinek kezelésére. Amennyiben az említett eljárások és műveletek nem szüntetik meg, illetve nem csökkentik minimálisra ezeket a kockázatokat, az adalékanyagot és az előkeverékeket egyéni védőeszközzel, többek között légzésvédő maszkkal, védőszemüveggel és -kesztyűvel kell használni.

2027. február 6.


(1)  Az analitikai módszerek részletes leírása a referencialaboratórium honlapján, a következő címen található: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


17.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 13/129


A BIZOTTSÁG (EU) 2017/56 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2016. december 14.)

a tejsav, a 4-oxovaleriánsav, a szukcinilsav, a fumársav, az etil-acetoacetát, az etil-laktát, a butil-laktát, az etil-4-oxo-valerát, a dietil-szukcinát, a dietil-malonát, a butil-O-butiril-laktát, a hex-3-enil-laktát, a hexil-laktát, a butiro-1,4-lakton, a dekano-1,5-lakton, az undekano-1,5-lakton, a pentano-1,4-lakton, a nonano-1,5-lakton, az oktano-1,5-lakton, a heptano-1,4-lakton és a hexano-1,4-lakton valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1831/2003/EK rendelet rendelkezik az adalékanyagok takarmányokban történő felhasználásának engedélyezéséről, az ilyen engedély megadásának feltételeiről és az engedélyezési eljárásokról. Az említett rendelet 10. cikke előírja a 70/524/EGK tanácsi irányelv (2) alapján engedélyezett adalékanyagok újraértékelését.

(2)

A tejsavat, a 4-oxovaleriánsavat, a szukcinilsavat, a fumársavat, az etil-acetoacetátot, az etil-laktátot, a butil-laktátot, az etil-4-oxo-valerátot, a dietil-szukcinátot, a dietil-malonátot, a butil-O-butiril-laktátot, a hex-3-enil-laktátot, a hexil-laktátot, a butiro-1,4-laktont, a dekano-1,5-laktont, az undekano-1,5-laktont, a pentano-1,4-laktont, a nonano-1,5-laktont, az oktano-1,5-laktont, a heptano-1,4-laktont és a hexano-1,4-laktont (a továbbiakban: érintett anyagok) a 70/524/EGK irányelvnek megfelelően valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként, időkorlát nélkül engedélyezték. Az említett termékeket ezt követően – az 1831/2003/EK rendelet 10. cikke (1) bekezdésének megfelelően – mint meglévő termékeket felvették a takarmány-adalékanyagok nyilvántartásába.

(3)

Az 1831/2003/EK rendelet 7. cikkével összefüggésben értelmezett 10. cikke (2) bekezdésének megfelelően kérelmet nyújtottak be az érintett anyagoknak mint valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagának az újraértékelésére. A kérelmező azt kérte, hogy az említett adalékanyagokat az „érzékszervi tulajdonságokat javító adalékanyagok” adalékanyag-kategóriába sorolják be. A kérelemhez csatolták az 1831/2003/EK rendelet 7. cikkének (3) bekezdésében előírt adatokat és dokumentumokat.

(4)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: a Hatóság) 2012. október 17-i véleményében (3) megállapította, hogy az érintett anyagok – a javasolt felhasználási feltételek mellett – nincsenek káros hatással az állati és az emberi egészségre, valamint a környezetre. A Hatóság továbbá megállapította, hogy az érintett anyagok hasonló szerepet töltenek be a takarmányokban, mint az élelmiszerekben. A Hatóság korábban már megállapította, hogy az élelmiszerek esetében az érintett anyagok alkalmazása hatékony, mivel fokozzák az élelmiszerek illatát vagy ízét. Ez a megállapítás tehát a takarmányokra is kiterjeszthető. A Hatóságnak nem áll módjában értékelni az érintett anyagok ivóvízben való felhasználását. A szóban forgó anyagok ugyanakkor felhasználhatók vízzel bejuttatott takarmánykeverékekben.

(5)

A megfelelőbb ellenőrzés érdekében korlátozásokat és feltételeket kell meghatározni. Mivel biztonsági szempontok nem indokolják legnagyobb tartalom meghatározását, valamint figyelemmel a Hatóság által végzett újraértékelésre, az adalékanyag címkéjén az ajánlott tartalmat kell feltüntetni. Az ilyen tartalom meghaladása esetén az előkeverékek, takarmánykeverékek és takarmány-alapanyagok címkéjén meg kell adni bizonyos információkat.

(6)

A Hatóság megállapította, hogy az érintett anyagok a légutakra, a bőrre és a szemre potenciálisan veszélyes, bőrszenzibilizáló anyagnak tekintendők. Következésképpen megfelelő óvintézkedéseket kell tenni. A Hatóság úgy ítélte meg, hogy nincs szükség a forgalomba hozatalt követő egyedi nyomonkövetési előírásokra. Ellenőrizte továbbá az 1831/2003/EK rendelettel létrehozott referencialaboratórium által benyújtott, a takarmányban lévő takarmány-adalékanyagokra alkalmazott analitikai módszerről szóló jelentést.

(7)

Az érintett anyagok értékelése azt mutatja, hogy az 1831/2003/EK rendelet 5. cikkében előírt engedélyezési feltételek teljesülnek.

(8)

Mivel semmilyen biztonsági ok nem indokolja az érintett anyagok engedélyezési feltételeire vonatkozó módosítások azonnali alkalmazását, helyénvaló átmeneti időszakot biztosítani az érdekelt felek számára, hogy felkészülhessenek az engedélyezésből adódó új követelmények teljesítésére.

(9)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Engedélyezés

A mellékletben meghatározott, az „érzékszervi tulajdonságokat javító adalékanyagok” adalékanyag-kategóriába és az „aromaanyagok” funkcionális csoportba tartozó anyagok takarmány-adalékanyagként történő használata a mellékletben meghatározott feltételek mellett engedélyezett.

2. cikk

Átmeneti intézkedések

(1)   A mellékletben meghatározott anyagok és az azokat tartalmazó előkeverékek, amelyeket 2017. augusztus 6. előtt állítottak elő és címkéztek fel a 2017. február 6. előtt alkalmazandó szabályoknak megfelelően, a meglévő készletek kimerüléséig továbbra is forgalomba hozhatók és használhatók.

(2)   A mellékletben meghatározott anyagokat tartalmazó azon takarmánykeverékek és takarmány-alapanyagok, amelyeket 2018. február 6. előtt állítottak elő és címkéztek fel a 2017. február 6. előtt alkalmazandó szabályoknak megfelelően, a meglévő készletek kimerüléséig továbbra is forgalomba hozhatók és használhatók, amennyiben azokat élelmiszer-termelő állatok takarmányozására szánják.

(3)   A mellékletben meghatározott anyagokat tartalmazó azon takarmánykeverékek és takarmány-alapanyagok, amelyeket 2019. február 6. előtt állítottak elő és címkéztek fel a 2017. február 6. előtt alkalmazandó szabályoknak megfelelően, a meglévő készletek kimerüléséig továbbra is forgalomba hozhatók és használhatók, amennyiben azokat nem élelmiszer-termelő állatok takarmányozására szánják.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. december 14-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 268., 2003.10.18., 29. o.

(2)  A Tanács 70/524/EGK irányelve (1970. november 23.) a takarmány-adalékanyagokról (HL L 270., 1970.12.14., 1. o.).

(3)  EFSA Journal 2012; 10(10):2928.


MELLÉKLET

Az adalékanyag azonosító száma

Az engedély jogosultjának neve

Adalékanyag

Összetétel, kémiai képlet, leírás, analitikai módszer

Állatfaj vagy -kategória

Maximális életkor

Legkisebb tartalom

Legnagyobb tartalom

További rendelkezések

Az engedély lejárta

mg hatóanyag/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Kategória: érzékszervi tulajdonságokat javító adalékanyagok. Funkcionális csoport: aromaanyagok

2b08004

tejsav

Az adalékanyag összetétele

tejsav

A hatóanyag jellemzése

tejsav

Kémiai szintézissel előállított

Tisztaság: legalább 95 %

Kémiai képlet: C3H6O3

CAS-szám: 598-82-3 és

50-21-5 a DL-tejsav esetében

79-33-4 az L-tejsav esetében

FLAVIS-szám: 08.004

Analitikai módszer  (1)

A takarmány-adalékanyagban és a takarmányaroma-előkeverékekben lévő tejsav meghatározására:

gázkromatográfia-tömegspektrometria zárolt retenciós idővel (GC-MS-RTL).

Minden állatfaj

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában keverendő bele a takarmányba.

2.

Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási és stabilitási körülményeket.

3.

Az ajánlott legnagyobb hatóanyag-tartalom: 5 mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban.