ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 67

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

59. évfolyam
2016. március 12.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács (EU) 2016/353 végrehajtási rendelete (2016. március 10.) az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 269/2014/EU rendelet végrehajtásáról

1

 

*

A Tanács (EU) 2016/354 végrehajtási rendelete (2016. március 11.) a Közép-afrikai Köztársaságban kialakult helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 224/2014/EU rendelet 17. cikke (1) bekezdésének végrehajtásáról

18

 

*

A Bizottság (EU) 2016/355 rendelete (2016. március 11.) a 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének az emberi fogyasztásra szánt zselatin, kollagén és nagymértékben finomított állati eredetű termékek különleges követelményei tekintetében történő módosításáról ( 1 )

22

 

 

A Bizottság (EU) 2016/356 végrehajtási rendelete (2016. március 11.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

29

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Tanács (EU) 2016/357 határozata (2016. január 15.) Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságnak a 168/2007/EK rendelet 4. és 5. cikkében rögzített keretek között az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége munkájában megfigyelőként való részvételével és annak feltételeivel – beleértve az Ügynökség által végrehajtott kezdeményezésekben való részvételt, az anyagi hozzájárulást és a személyzeti kérdéseket is – kapcsolatban az EU–Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság Stabilizációs és Társulási Tanácsban az Európai Unió által képviselendő álláspontról

31

 

*

A Tanács (EU) 2016/358 végrehajtási határozata (2016. március 8.) a Francia Köztársaság számára az üzemanyagként használt benzinre és gázolajra vonatkozó kedvezményes adómértékek alkalmazásának a 2003/96/EK irányelv 19. cikkével összhangban történő engedélyezéséről

35

 

*

A Tanács (KKBP) 2016/359 határozata (2016. március 10.) az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 2014/145/KKBP határozat módosításáról

37

 

*

A Tanács (KKBP) 2016/360 végrehajtási határozata (2016. március 11.) a Közép-afrikai Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2013/798/KKBP határozat végrehajtásáról

53

 

*

A Bizottság (EU) 2016/361 végrehajtási határozata (2016. március 10.) a 2004/211/EK határozat I. mellékletének az élő lóféléknek, továbbá a lófélék spermájának, petesejtjeinek és embrióinak az Unióba való behozatala tekintetében engedélyezett harmadik országok és országrészek jegyzékében szereplő, Kínára vonatkozó bejegyzés tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2016) 1450. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

57

 

*

A Bizottság (EU) 2016/362 végrehajtási határozata (2016. március 11.) a 443/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a MAHLE Behr GmbH & Co. KG entalpiatárolójának a személygépkocsik szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésére szolgáló innovatív technológiaként való jóváhagyásáról ( 1 )

59

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés a Kínai Népköztársaságból származó egyes kerékpáralkatrészekre kiterjesztett dömpingellenes vám alóli, a 88/97/EK rendelet szerinti mentességekről szóló, 2015. december 15-i (EU) 2015/2362 bizottsági végrehajtási határozathoz ( HL L 331., 2015.12.17. )

69

 

*

Helyesbítés az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó 8. számú költségvetés-módosításának (EU, Euratom) 2016/70 végleges elfogadásához ( HL L 18., 2016.1.26. )

69

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

12.3.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 67/1


A TANÁCS (EU) 2016/353 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2016. március 10.)

az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 269/2014/EU rendelet végrehajtásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló, 2014. március 17-i 269/2014/EU tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 14. cikke (1) és (3) bekezdésére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2014. március 17-én elfogadta a 269/2014/EU rendeletet.

(2)

A Tanács áttekintette a jegyzékben szereplő minden egyes bejegyzés esetében a jegyzékbe vétel okát. A mellékletet módosítani kell, három elhunyt személyre vonatkozó bejegyzést pedig törölni kell.

(3)

A 269/2014/EU rendelet I. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 269/2014/EU rendelet I. melléklete az e rendelet mellékletében foglaltak szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. március 10-én.

a Tanács részéről

az elnök

K.H.D.M. DIJKHOFF


(1)  HL L 78., 2014.3.17., 6. o.


MELLÉKLET

I.

A következő személyeket törölni kell a 269/2014/EU rendelet I. mellékletében szereplő jegyzékből:

SZEMÉLYEK

7.

Yuriy Gennadyevich ZHEREBTSOV

41.

Igor Dmitrievich SERGUN

133.

Pavel DREMOV

II.

A 269/2014/EU rendelet I. mellékletében szereplő következő személyekre és szervezetekre vonatkozó bejegyzések helyébe az alábbiak lépnek:

SZEMÉLYEK

 

Név

Azonosító adatok

Indokolás

A jegyzékbe vétel dátuma

1.

Sergey Valeryevich AKSYONOV,

Sergei Valerievich AKSENOV (Сергей Валерьевич AKCëHOB),

Serhiy Valeriyovych AKSYONOV (Сергiй Валерiйович Аксьонов)

Születési idő: 1972.11.26.

Születési hely: Belci (Bălți), jelenleg Moldovai Köztársaság

A krími Verkhovna Rada 2014. február 27-én oroszbarát fegyveresek jelenlétében a „Krím miniszterelnökének” választotta Aksyonovot. „Megválasztását” Oleksandr Turchynov megbízott ukrán elnök 2014. március 1-jén alkotmányellenesnek mondta ki. Aksyonov a 2014. március 16-ra kitűzött „népszavazást” aktív lobbitevékenységgel támogatta, és „A Krímnek az Oroszországi Föderációhoz való csatlakozásáról szóló 2014. március 18-i szerződés” egyik társaláírója volt. Putyin elnök 2014. április 9-én az úgynevezett „Krími Köztársaság” megbízott „vezetőjévé” nevezte ki. 2014. október 9-én hivatalosan az úgynevezett „Krími Köztársaság”„vezetőjév锄választották”. Aksyonov ezt követően elrendelte a „vezetői” és a „miniszterelnöki” hivatal összevonását.

Az Orosz Államtanács tagja.

2014.3.17.

2.

Vladimir Andreevich KONSTANTINOV (Владимир Андреевич Константинов)

Születési idő: 1956.11.19.

Születési hely: Vlagyimirovka (más néven Vladimirovca), Slobozia régió, Moldovai SZSZK (jelenleg Moldovai Köztársaság) vagy Bogomol, Moldovai SZSZK

A Krími Autonóm Köztársaság Legfelsőbb Tanácsának elnökeként Konstantinov aktívan hozzájárult a Verkhovna Rada által az Ukrajna területi integritását sértő „népszavazásról” hozott döntéshez, valamint arra buzdította a szavazókat, hogy a Krím függetlenségére szavazzanak. „A Krímnek az Oroszországi Föderációhoz való csatlakozásáról szóló 2014. március 18-i szerződés” egyik társaláírója volt.

2014. március 17-től az úgynevezett „Krími Köztársaság”„Államtanácsának”„elnöke”.

2014.3.17.

3.

Rustam Ilmirovich TEMIRGALIEV (Рустам Ильмирович Темиргалиев)

Születési idő: 1976.8.15.

Születési hely: Ulan-Ude, Burját ASZSZK (Oroszországi Szovjet Szövetségi Szocialista Köztársaság)

Korábbi krími miniszterhelyettesként Temirgaliev aktívan hozzájárult a Verkhovna Rada által az Ukrajna területi integritását sértő „népszavazásról” hozott döntéshez. Aktívan lobbizott azért, hogy a Krím az Oroszországi Föderáció részévé váljon.

2014. június 11-én lemondott az úgynevezett „Krími Köztársaság”„első miniszterelnök-helyettesi” tisztségéről.

2014.3.17.

5.

Aleksei Mikhailovich CHALIY (Алексей Михайлович Чалый)

Születési idő: 1961.6.13.

Születési hely: Moszkva vagy Szevasztopol

Chaliyt 2014. február 23-án közfelkiáltással „Szevasztopol népi polgármesterévé” választották, ő pedig elfogadta a „szavazás” eredményét. Aktív kampányt folytatott annak érdekében, hogy Szevasztopol egy 2014. március 16-ra tervezett népszavazással az Oroszországi Föderáció különálló entitásává váljon. „A Krímnek az Oroszországi Föderációhoz való csatlakozásáról szóló 2014. március 18-i szerződés” egyik társaláírója volt. 2014. április 1-jétől14-igSzevasztopol megbízott kormányzója volt, és korábban Szevasztopol város jogalkotó gyűlésének elnökévé „választották”.

2014.3.17.

6.

Pyotr Anatoliyovych Zima (Пётр Анатольевич Зима)

Születési idő: 1965.3.29.

Zimát 2014. március 3-án Aksyonov „miniszterelnök” a krími titkosszolgálat új vezetőjévé nevezte ki, ő pedig elfogadta a kinevezést. Fontos információkat, többek között adatbázist adott át az orosz hírszerzésnek (SBU). Ezek között a Majdan europárti aktivistáira és krími emberijog-védőkre vonatkozó információk is szerepeltek. Jelentős szerepet játszott annak megakadályozásában, hogy az ukrán hatóságok ellenőrzést gyakorolhassanak a Krím területén. Az ukrán titkosszolgálat korábbi krími tisztviselői 2014. március 11-én bejelentették a Krím független titkosszolgálatának megalakulását.

2014.3.17.

8.

Sergey Pavlovych TSEKOV (Сергей Павлович Цеков)

Születési idő: 1953.9.29. vagy 1953.9.23. vagy 1953.9.28.

Születési hely: Szimferopol

A krími Verkhovna Rada alelnökeként Sergey Aksyonovval együtt Tsekov kezdeményezte a Krími Autonóm Köztársaság kormányának jogellenes leváltását. Miután leváltással fenyegette meg, a kormány eltávolításának folyamatába bevonta Vladimir Konstantinovot is. Nyilvánosan elismerte, hogy a krími parlamenti képviselők felkérésére érkeztek orosz katonák a krími Verkhovna Rada elfoglalására. Ő volt az egyik első krími vezető, aki nyilvánosan a Krím Oroszországhoz csatolását kérte.

Az Oroszországi Föderáció Szövetségi Tanácsának az úgynevezett „Krími Köztársaság” által delegált tagja.

2014.3.17.

9.

Ozerov, Viktor Alekseevich (Виктор Алексеевич Озеров)

Születési idő: 1958.1.5.

Születési hely: Abakán, Hakászia

Az Oroszországi Föderáció Szövetségi Tanácsa Biztonsági és Védelmi Bizottságának elnöke.

Ozerov 2014. március 1-jén a Szövetségi Tanács Biztonsági és Védelmi Bizottságának nevében nyilvánosan támogatta a Szövetségi Tanácsban, hogy orosz erőket telepítsenek Ukrajnába.

2014.3.17.

11.

Klishas, Andrei Aleksandrovich (Андрей Александрович Клишас)

Születési idő: 1972.11.9.

Születési hely: Szverdlovszk

Az Oroszországi Föderáció Szövetségi Tanácsa Alkotmányjogi Bizottságának elnöke.

Klishas 2014. március 1-jén nyilvánosan támogatta a Szövetségi Tanácsban, hogy orosz erőket telepítsenek Ukrajnába. Nyilvános megszólalásaiban Klishas azzal igyekezett indokolni az ukrajnai orosz katonai intervenciót, hogy „az ukrán elnök támogatja a krími hatóságoknak az Oroszországi Föderáció elnökéhez intézett azon felhívását, hogy nyújtson mindenre kiterjedő támogatást a krími polgárok védelmében”.

2014.3.17.

14.

TOTOONOV, Aleksandr Borisovich (Александр Борисович Тотоонов)

Születési idő: 1957.4.3.

Születési hely: Ordzhonikidze, Észak-Oszétia

Az Oroszországi Föderáció Szövetségi Tanácsa Nemzetközi Ügyekért felelős Bizottságának tagja.

Totoonov 2014. március 1-jén nyilvánosan támogatta a Szövetségi Tanácsban, hogy orosz erőket telepítsenek Ukrajnába.

2014.3.17.

15.

PANTELEEV, Oleg Evgenevich (Олег Евгеньевич Пантелеев)

Születési idő: 1952.7.21.

Születési hely: Zsitnikovszkoje, Kurgán terület

A Szövetségi Tanács Parlamenti Ügyekért felelős Bizottságának korábbi első alelnöke.

Panteleev 2014. március 1-jén nyilvánosan támogatta a Szövetségi Tanácsban, hogy orosz erőket telepítsenek Ukrajnába.

Jelenleg a Kurgán terület első kormányzóhelyettese és a Kurgán terület kormánya által az Oroszországi Föderáció kormányához rendelt küldöttség vezetője.

2014.3.17.

19.

VITKO, Aleksandr Viktorovich (Александр Викторович Витко)

Születési idő: 1961.9.13.

Születési hely: Vicebszk (Belorusz SZSZK)

A Fekete-tengeri Flotta parancsnoka, tengernagy.

A szuverén ukrán területet elfoglaló orosz haderő parancsnokságát látta el.

2014.3.17.

33.

Elena Borisovna MIZULINA (born DMITRIYEVA) (Елена Борисовна Мизулина (született Дмитриева)

Születési idő: 1954.12.9.

Születési hely: Buj, Kosztromai terület

Az Állami Duma korábbi alelnöke. Olyan közelmúltbeli orosz jogalkotási javaslatok kezdeményezője és társszerzője, melyek célja az volt, hogy más országok régiói számára is lehetővé tegyék Oroszországhoz való csatlakozásukat saját központi hatóságaik hozzájárulása nélkül.

2015 szeptemberétől az Omszki terület Szövetségi Tanácsának tagja.

2014.3.21.

36.

Oleg Genrikhovich SAVELYEV (Олег Генрихович Савельев)

Születési idő: 1965.10.27.

Születési hely: Leningrád

Krími ügyekért felelős korábbi miniszter. Felelős az annektált Krími Autonóm Köztársaságnak az Oroszországi Föderációba való integrálásáért.

Jelenleg az orosz kormány kabinetfőnök-helyettese, ő felel az úgynevezett „Krími Köztársaság” társadalmi-gazdasági fejlődésével foglalkozó kormánybizottság munkájának megszervezéséért.

2014.4.29.

45.

Andriy Yevgenovych PURGIN (Андрiй Eвгенович Пургiн),

Andrei Evgenevich PURGIN (Андрей Евгеньевич Пургин)

Születési idő: 1972.1.26.

Születési hely: Doneck

Szeparatista tevékenységek aktív résztvevője és szervezője, a donecki „orosz turisták” akcióinak koordinátora. A „Donyec-medencei polgári kezdeményezés az Eurázsiai Unióért” társalapítója. 2015. szeptember 4-ig a „Donyecki Népköztársaság Népi Tanácsának”„elnöke”.

2014.4.29.

46.

Denys Volodymyrovych PUSHYLIN (Денис Володимирович Пушилiн),

Denis Vladimirovich PUSHILIN (Денис Владимирович Пушилин)

Születési idő: 1981.5.9. vagy 1982.5.9.

Születési hely: Makijivka (Donecki terület)

A „Donyecki Népköztársaság” egyik vezetője. Részt vett a regionális kormányzat épületeinek elfoglalásában és megszállásában. A szeparatisták tevékeny szószólója. 2015. szeptember 4-ig az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság”„Népi Tanácsának” úgynevezett elnökhelyettese. 2015. szeptember 4. óta a „Donyecki Népköztársaság Népi Tanácsának”„elnöke”.

2014.4.29.

47.

TSYPLAKOV Sergey Gennadevich (Цыплаков Сергей Геннадьевич)

Születési idő: 1983.5.1.

Születési hely: Harciszk (Donecki terület)

A radikális ideológiát valló „Donyec-medencei Népi Milícia” egyik vezetője. Több állami épület elfoglalásában is tevékenyen részt vett a donecki régióban.

2014.4.29.

48.

Igor Vsevolodovich GIRKIN (Игорь Всеволодович Гиркин) (más néven: Igor STRELKOV) (Ihor STRIELKOV)

Születési idő: 1970.12.17.

Születési hely: Moszkva

Az Oroszországi Föderáció fegyveres erői vezérkara Hírszerzési Főigazgatóságának (GRU) tagjaként azonosították. Részt vett a szlovjanszki incidensekben. A „Novorosszija” népi mozgalom elnöke. Az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság” korábbi „védelmi minisztere”.

2014.4.29.

53.

Oleg Grigorievich KOZYURA (Олег Григорьевич Козюра)

Születési idő: 1962.12.19.

Születési hely: Zaporizzsja

A Szövetségi Migrációs Hivatal szevasztopoli irodájának korábbi vezetője. Felelős azért, hogy a szevasztopoli lakosok számára rendszeresen és gyorsított eljárásban orosz útlevelet állítottak ki.

Jelenleg Mikhail Chaluy szevasztopoli önkormányzati képviselő asszisztense.

2014.5.12.

54.

Viacheslav PONOMARIOV, Vyacheslav Volodymyrovich PONOMARYOV (В'ячеслав Володимирович Пономарьов), Viacheslav Vladimirovich PONOMAREV (Вячеслав Владимирович Пономарëв)

Születési idő: 1965.5.2.

Születési hely: Szlavjanszk (Donecki terület)

Szlavjanszk korábbi önjelölt „népi polgármestere” (2014. június 10-ig). Arra kérte Vlagyimir Putyint, hogy küldjön orosz csapatokat a város védelmére, később pedig fegyverekért folyamodott hozzá. Emberei emberrablásokban vesznek részt (foglyul ejtették Irma Kratot és Simon Osztrovszkijt, a Vice News újságíróját, akiket később szabadon engedtek, emellett az EBESZ bécsi dokumentuma alapján működő katonai megfigyelőket tartottak fogva). Továbbra is aktívan támogat szeparatista tevékenységeket és politikákat.

2014.5.12.

57.

Oleg TSARIOV, Oleh Anatoliyovych TSAROV (Олег Анатолтович Царьов), Oleg Anatolevich TSAREV (Олег Анатольевич Цаpëв)

Születési idő: 1970.6.2.

Születési hely: Dnyipropetrovszk

Korábban a Rada tagja volt, és e minőségében nyilvánosan a délkelet-ukrajnai régiókat magában foglaló „Novorosszijai Szövetségi Köztársaság” megalapítására buzdított. Továbbra is aktívan támogatja a szeparatista tevékenységeket és politikákat. Az úgynevezett „Népköztársasági Unió Parlamentjének” („Novorosszijai Parlament”) korábbi „házelnöke”.

2014.5.12.

62.

Aleksandr Yurevich BORODAI (Александр Юрьевич Бородай)

Születési idő: 1972.7.25.

Születési hely: Moszkva

Korábban az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság miniszterelnöke”, és e minőségében felelős az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság kormányának” szeparatista „kormányzati” tevékenységeiért (például 2014. július 8-án úgy nyilatkozott, hogy „hadseregünk különleges műveletet hajt végre az ukrán »fasiszták«” ellen), a „Novorosszijai Unióról” szóló egyetértési megállapodás aláírója. Továbbra is aktívan támogat szeparatista tevékenységeket vagy politikákat; a „Donyec-medencei önkéntesek szövetségének” vezetője.

2014.7.12.

64.

Alexandr Aleksandrovich KALYUSSKY, (Александр Александрович Калюсский)

Születési idő: 1975.10.9.

Korábban az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság szociális ügyekért felelős de facto miniszterelnök-helyettese”. Felelős az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság kormányának” szeparatista „kormányzati” tevékenységeiért.

2014.7.12.

65.

Alexander KHRYAKOV, Aleksandr Vitalievich KHRYAKOV (Александр Витальевич Хряков), Oleksandr Vitaliyovych KHRYAKOV (Олександр ВiTалiйович Хряков)

Születési idő: 1958.11.6.

Születési hely: Doneck

Korábban az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság tájékoztatási és tömegkommunikációs minisztere”. Az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság”„Nemzeti Tanácsának” tagja. Felelős az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság”„kormányának” szeparatistabarát propagandatevékenységeiért.

2014.7.12.

71.

Nikolay KOZITSYN (Николай Козицын)

Születési idő: 1956.6.20. vagy 1956.10.6.

Születési hely: Dzerzsinszk (Donecki terület)

A kozák haderők parancsnoka.

Felelős a szeparatisták által az ukrán kormányerők ellen Kelet-Ukrajnában vívott harcok irányításáért.

2014.7.12.

81.

Alexander Nikolayevich TKACHYOV (Александр Николаевич Ткачëв)

Születési idő: 1960.12.23.

Születési hely: Viszelki, Krasznodári terület

Korábban a Krasznodári terület kormányzója.

A Krím jogellenes annektálásához nyújtott támogatásáért a Krím Autonóm Köztársaság ideiglenes vezetőjétől megkapta „A Krím felszabadításáért” járó kitüntetést. Ennek alkalmával a Krím Autonóm Köztársaság ideiglenes vezetője elmondta, hogy Tkachyov az elsők között biztosította támogatásáról a Krím új „vezetését”.

Jelenleg az Oroszországi Föderáció mezőgazdasági minisztere (2015. április 22. óta).

2014.7.25.

83.

Ekaterina Iurievna GUBAREVA (Екатерина Юрьевна Губарева),

Katerina Yuriyovna GUBARIEVA (Катерина Юрiйовнa Губарева)

Születési idő: 1983.7.5. vagy 1983.3.10.

Születési hely: Kahovka (Herszoni terület)

Korábbi úgynevezett „külügyminiszteri” minőségében felelős volt az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság” védelméért, ezzel aláásva Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét. Ezenfelül bankszámláján keresztül finanszíroznak illegális szeparatista csoportokat. Azzal, hogy elvállalta e tisztséget és e minőségben eljárt, támogatta az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó intézkedéseket és politikákat. Továbbra is aktívan támogat szeparatista tevékenységeket és politikákat.

Az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság”„Nemzeti Tanácsának” tagja.

2014.7.25.

98.

Miroslav Vladimirovich RUDENKO (Мирослав Владимирович Руденко)

Születési idő: 1983.1.21.

Születési hely: Debalceve

Kapcsolatban áll a „Donyec-medencei Népi Milíciával”. Kijelentette többek között, hogy harcolni fognak az ország többi részén is. Rudenko tehát olyan tevékenységeket és politikákat támogat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét. Az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság Nemzeti Tanácsának” úgynevezett „népképviselője” (tagja).

2014.9.12.

99.

Gennadiy Nikolaiovych TSYPKALOV,

Gennadii Nikolaevich TSYPKALOV (Геннадий Николаевич Цыпкалов)

Születési idő: 1973.6.21.

Születési hely: Rosztovi terület (Oroszország)

Marat Bashirov helyébe lépett mint az úgynevezett „Luganszki Népköztársaság” úgynevezett „miniszterelnöke”. Korábban a „Délkeleti Hadsereg” elnevezésű milíciában játszott tevékeny szerepet. Tsypkalov tehát olyan tevékenységeket és politikákat támogat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.

2014.9.12.

100.

Andrey Yurevich PINCHUK (Андрей Юрьевич Пинчук)

Lehetséges születési idő: 1977.12.27.

Korábban az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság”„állambiztonsági minisztere”. Kapcsolatban áll Vladimir Antyufeyevvel, aki felelős az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság kormánya” által folytatott szeparatista „kormányzati” tevékenységekért. Tehát olyan tevékenységeket és politikákat támogat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét. Továbbra is aktívan támogat szeparatista tevékenységeket és politikákat. A „Donyec-medencei önkéntesek szövetségének”„ügyvezető igazgatója”.

2014.9.12.

102.

Andrei Nikolaevich RODKIN (Андрей Николаевич Родкин)

Születési idő: 1976.9.23.

Születési hely: Moszkva

Az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság” moszkvai képviselője. Nyilatkozataiban többek között arról beszélt, hogy a milíciák készen állnak gerillaháborút folytatni, valamint kijelentette, hogy a milíciák lefoglalták az ukrán fegyveres erők egyes fegyverrendszereit. Tehát olyan tevékenységeket és politikákat támogat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.

A „Donyec-medencei önkéntesek szövetségének” egyik vezetője.

2014.9.12.

105.

Mikhail Sergeyevich SHEREMET (Михаил Сергеевич Шеремет)

Születési idő: 1971.5.23.

Születési hely: Dzsankoj

A Krím úgynevezett „első miniszterelnök-helyettese”. Sheremet kulcsszerepet játszott az Oroszországgal való egyesülésről március 16-án a Krímben tartott népszavazás megszervezésében és lebonyolításában. A jelentések szerint a népszavazás idején Sheremet volt a Moszkva-barát krími „önvédelmi erők” parancsnoka. Tehát olyan tevékenységeket és politikákat támogat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.

2014.9.12.

116.

Svetlana Sergeevna ZHUROVA (Светлана Сергеевна Журова)

Születési idő: 1972.1.7.

Születési hely: Pavlovo

Az Állami Duma Külügyi Bizottságának első elnökhelyettese. 2014. március 20-án a szövetségi alkotmánytörvény tervezete mellett szavazott, amelynek tárgya a Krími Köztársaságnak az Oroszországi Föderációba való integrálása, valamint az Oroszországi Föderáción belüli új szövetségi elemeknek – a Krími Köztársaságnak és a szövetségi státusú Szevasztopol városának – a létrehozása volt.

2014.9.12.

120.

Serhiy KOZYAKOV (más néven Sergey Kozyakov) (Сергей Козьяков)

Születési idő: 1982.9.29.

A „Luganszki Központi Választási Bizottság” volt elnökeként felelős volt a 2014. november 2-i úgynevezett „választások” megszervezéséért az úgynevezett „Luganszki Népköztársaságban”. Ezek a „választások” sértik az ukrán törvényeket, ezért jogellenesek. 2015 októberében kinevezték az úgynevezett „Luganszki Népköztársaság”„igazságügyi miniszterévé”.

Azzal, hogy elvállalta e tisztséget és e minőségben eljárt, és hogy megszervezte a jogellenes „választásokat”, aktívan támogatta azokat a cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárulnak Ukrajna további destabilizálásához.

2014.11.29.

121.

Oleg Konstantinovich AKIMOV (más néven Oleh AKIMOV) (Олег Константинович Акимов)

Születési idő: 1981.9.15.

Születési hely: Luhanszk

A „Luganszki Népköztársaság”„Nemzeti Tanácsában” a „Luganszki Gazdasági Unió” helyettes vezetője. Indult a 2014. november 2-i úgynevezett „választásokon” az úgynevezett „Luganszki Népköztársaság”„elnöki” pozíciójának betöltéséért. Ezek a „választások” sértik az ukrán törvényeket, ezért jogellenesek. 2014 óta a „Luganszki Népköztársaságban” az úgynevezett „Szakszervezetek Szövetségének” az „elnöke”.

Azzal, hogy elvállalta e tisztséget és e minőségben eljárt, és azzal hogy hivatalosan jelöltette magát a jogellenes „választásokon”, aktívan támogatta azokat a cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárulnak Ukrajna további destabilizálásához.

2014.11.29.

126.

Dmitry Aleksandrovich SEMYONOV,

Dmitrii Aleksandrovich SEMENOV (Дмитрий Александрович Семенов)

Születési idő: 1963.2.3.

Születési hely: Moszkva

Az úgynevezett „Luganszki Népköztársaság” korábbi „pénzügyekért felelős miniszterelnök-helyettese”.

Azzal, hogy elvállalta e tisztséget és e minőségben eljárt, aktívan támogatta azokat a cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárulnak Ukrajna további destabilizálásához.

2014.11.29.

127.

Oleg BUGROV (Олег Бугров)

Születési idő: 1969.8.29.

Az úgynevezett „Luganszki Népköztársaság” korábbi „védelmi minisztere”.

Azzal, hogy elvállalta e tisztséget és e minőségben eljárt, aktívan támogatta azokat a cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárulnak Ukrajna további destabilizálásához.

2014.11.29.

134.

Alexey Yurevich MILCHAKOV, (más néven Fritz, Serbian) (Алексей Юрьевич МИЛЬЧАКОВ)

Születési idő: 1991.4.30. vagy 1991.1.30.

Születési hely: Szentpétervár

A „Ruszics” egység parancsnoka, mely a kelet-ukrajnai harcokban részt vevő fegyveres szeparatista csoport.

E minőségében aktívan támogatta azokat a tevékenységeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárulnak Ukrajna további destabilizálásához.

2015.2.16.

135.

Arseny Sergeevich PAVLOV, (más néven Motorola)

(ApcéHий Сергеевич ПÁВЛОВ) (más néven Моторoла)

Születési idő: 1983.2.2.

Születési hely: Uhta, Komiföld

A „Spárta” hadtest parancsnoka, mely a kelet-ukrajnai harcokban részt vevő fegyveres szeparatista csoport.

E minőségében aktívan támogatta azokat a tevékenységeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárulnak Ukrajna további destabilizálásához.

2015.2.16.

137.

Eduard Aleksandrovich BASURIN (Эдуард Александрович Басурин)

Születési idő: 1966.6.27. vagy 1966.6.21.

Születési hely: Doneck

Az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság” Védelmi Minisztériumának úgynevezett „parancsnokhelyettese”.

Azzal, hogy elvállalta e tisztséget és e minőségben eljárt, aktívan támogatta azokat a cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárulnak Ukrajna további destabilizálásához.

2015.2.16.

138.

Alexandr Vasilievich SHUBIN (Александр Васильевич ШУБИН)

Születési idő: 1972.5.20. vagy 1972.5.30.

Születési hely: Luhanszk

A jogellenes, úgynevezett „Luganszki Népköztársaság” korábbi úgynevezett „igazságügyi minisztere”. 2015 októbere óta az úgynevezett „Luganszki Népköztársaság”„Központi Választási Bizottságának” az elnöke.

Azzal, hogy elvállalta e tisztséget és e minőségben eljárt, aktívan támogatta azokat a cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárulnak az ország további destabilizálásához.

2015.2.16.

140.

Sergey Yurevich IGNATOV (Сергей Юрьевич ИГНАТОВ) (más néven: KUZOVLEV)

 

Az úgynevezett „Luganszki Népköztársaság” úgynevezett népi milíciájának főparancsnoka.

Azzal, hogy elvállalta e tisztséget és e minőségben eljárt, aktívan támogatta azokat a cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárulnak Ukrajna további destabilizálásához.

2015.2.16.

141.

Ekaterina FILIPPOVA (Екатерина Владимировна ФИЛИППОВА)

Születési idő: 1988.11.20.

Születési hely: Krasznoarmejszk

Az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság” korábbi úgynevezett „igazságügyi minisztere”.

Azzal, hogy elvállalta e tisztséget és e minőségben eljárt, aktívan támogatta azokat a cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárulnak Ukrajna további destabilizálásához.

2015.2.16.

143.

Evgeny Vladimirovich MANUILOV (Евгений Владимирович Мануйлов)

Születési idő: 1967.1.5.

Az úgynevezett „Luganszki Népköztársaság” úgynevezett „adóügyi és bevételekért felelős minisztere”.

Azzal, hogy elvállalta e tisztséget és e minőségben eljárt, aktívan támogatta azokat a cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárulnak Ukrajna további destabilizálásához.

2015.2.16.

145.

Olga BESEDINA (Ольга Игорева БЕСЕДИНА)

Születési idő: 1976.12.10.

Az úgynevezett „Luganszki Népköztársaság” korábbi úgynevezett „gazdaságfejlesztési és kereskedelmi minisztere”.

Azzal, hogy elvállalta e tisztséget és e minőségben eljárt, aktívan támogatta azokat a cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárulnak Ukrajna további destabilizálásához.

2015.2.16.

148.

Arkady Viktorovich BAKHIN (Аркадий Викторович Бахин)

Születési idő: 1956.5.8.

Születési hely: Kaunas, Litvánia

A védelmi miniszter korábbi első helyettese (2015. november 17-ig), és e minőségében részt vett az orosz csapatok Ukrajnába való telepítésének támogatásában.

Az orosz Védelmi Minisztérium jelenlegi struktúrájának megfelelően e minőségében részt vesz azon orosz kormánypolitikák alakításában és végrehajtásában, amelyek fenyegetik Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.

2015.2.16.

149.

Andrei Valeryevich KARTAPOLOV (Андрей Валерьевич Картaпoлoв)

Születési idő: 1963.11.9.

Születési hely: NDK

2015. november 10-től a Nyugati Katonai Körzet parancsnoka. Az Oroszországi Föderáció fegyveres erőinek korábbi helyettes vezérkari főnöke és a vezérkaron belül működő fő műveleti osztály korábbi igazgatója. Aktívan részt vesz az Ukrajnába telepített orosz erők hadjáratának alakításában és végrehajtásában.

A vezérkar hivatalosan közzétett tevékenységei alapján operatív ellenőrzést gyakorol a fegyveres erők felett, és ezzel aktívan részt vesz azon orosz kormánypolitikák alakításában és végrehajtásában, amelyek fenyegetik Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.

2015.2.16.

SZERVEZETEK JEGYZÉKE

 

Név

Indokolás

A jegyzékbe vétel dátuma

1.

State Unitary Enterprise of the Republic of Crimea „Chernomorneftegaz” („Chernomorneftegaz”, a Krími Köztársaság szövetségi állami vállalata) (korábbi ismert neve: „PJSC Chernomorneftegaz”)

A „krími parlament”2014. március 17-én határozatot fogadott el a Chernomorneftegaz vállalat tulajdonában lévő eszközöknek a „Krími Köztársaság” nevében történő kisajátításáról. Ezzel a krími „hatóságok” tulajdonképpen a vállalatot elkobozták. 2014. november 29-én State Unitary Enterprise of the Republic of Crimea „Chernomorneftegaz” (ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ „ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ”) („Chernomorneftegaz”, a Krími Köztársaság szövetségi állami vállalata) néven került újra bejegyzésre. Alapító: The Ministry of Fuel and Energy of the Republic of Crimea (МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВА И ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ) (a Krími Köztársaság Üzemanyag- és Energiaügyi Minisztériuma).

2014.5.12.

2.

Limited Liability Company „Port Feodosia” („Port Feodosia” korlátolt felelősségű társaság) (korábbi ismert neve: „Feodosia”)

A „krími parlament”2014. március 17-én határozatot fogadott el a Feodosia vállalat tulajdonában lévő eszközöknek a „Krími Köztársaság” nevében történő kisajátításáról. Ezzel a krími „hatóságok” tulajdonképpen a vállalatot elkobozták. 2015. február 9-én limited liability company „Port Feodosia” (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ „ПОРТ ФЕОДОСИЯ”) („Port Feodosia” korlátolt felelősségű társaság) néven került újra bejegyzésre. Alapító: Yuri Garyevich Rovinskiy (Юрий Гарьевич Ровинский).

2014.5.12.

10.

Az úgynevezett „Donbass People's Militia” („Нарoдное oпoлчéние Дoнбáсса”) („Donyec-medencei Népi Milícia”)

Illegális szeparatista fegyveres csoport, mely Ukrajna keleti részében az ukrán kormányerők ellen harcol, ezzel veszélyeztetve Ukrajna stabilitását és biztonságát.

A fegyveres csoport 2014 áprilisának elején többek között elfoglalt számos kormányzati épületet Ukrajna keleti részén, ezzel aláásva ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.

A milícia korábbi vezetője, Pavel Gubarev felelős a donecki regionális kormányzati épület oroszbarát erők segítségével való elfoglalásáért, és önmagát a nép kormányzójának kiáltotta ki.

2014.7.25.

13.

State Unitary Enterprise of the City of Sevastopol, „Sevastopol seaport” („Szevasztopoli Tengeri Kikötő”, Szevasztopol város szövetségi állami vállalata) (korábbi ismert neve: State enterprise „Sevastopol commercial seaport” Государственное предприятие 'Севастопольский морской торговьй порт' Gosudarstvenoye) predpriyatiye Sevastopolski morskoy torgovy port („Szevasztopoli Kereskedelmi Tengeri Kikötő” állami vállalat)

A szervezet tulajdonjogát az ukrán törvényekkel ellentétesen ruházták át. A „Krími Parlament”2014. március 17-én elfogadta az 1757-6/14. sz. határozatot az ukrán Infrastruktúra-, illetve a Mezőgazdasági Minisztériumhoz tartozó egyes vállalatok államosításáról, amely kimondja a „Sevastopol commercial seaport” (Szevasztopoli Kereskedelmi Tengeri Kikötő) állami vállalat tulajdonában lévő eszközöknek a „Krími Köztársaság” nevében való kisajátítását. Ezzel a krími „hatóságok” tulajdonképpen a vállalatot elkobozták. A kereskedelmi forgalmat tekintve ez a legnagyobb kereskedelmi tengeri kikötő a Krímben. 2014. június 6-án State Unitary Enterprise of the City of Sevastopol, „Sevastopol seaport” (ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ „СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ ПОРТ”) („Szevasztopoli Tengeri Kikötő”, Szevasztopol város szövetségi állami vállalata) néven került újra bejegyzésre. Alapító: Szevasztopol kormánya (Правительство Севастополя).

2014.7.25.

14.

Limited Liability Company „Kerch seaport”/ „Kamysh-Burun” („Kercsi Tengeri Kikötő” korlátolt felelősségű társaság) (korábbi ismert neve: State enterprise „Kerch commercial sea port” Государственное предприятие 'Керченский морской торговый порт' Gosudarstvenoye predpriyatiye Kerchenski morskoy torgovy port) („Kercsi Kereskedelmi Tengeri Kikötő” állami vállalat)

A szervezet tulajdonjogát az ukrán törvényekkel ellentétesen ruházták át. A „Krími Parlament”2014. március 17-én elfogadta az 1757-6/14. sz. határozatot az ukrán Infrastrukturális, illetve a Mezőgazdasági Minisztériumhoz tartozó egyes vállalatok államosításáról, 2014. március 26-án pedig az 1865-6/14. sz. határozatot az állami tulajdonban lévő „Crimean Sea Ports” („О Государственном предприятии Крымские морские порты”) (Krími Tengeri Kikötők) vállalatról, amely kimondja a „Kerch Commercial Sea Port” (Kercsi Kereskedelmi Tengeri Kikötő) állami vállalat tulajdonában lévő eszközöknek a „Krími Köztársaság” nevében való kisajátítását. Ezzel a krími „hatóságok” tulajdonképpen a vállalatot elkobozták. A kereskedelmi forgalmat tekintve ez a második legnagyobb kereskedelmi tengeri kikötő a Krímben. 2014. december 9-én Limited Liability Company „Kerch seaport”/ „Kamysh-Burun” (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ „КЕРЧЕНСКИЙ МОРСКОЙ ПОРТ”„КАМЫШ-БУРУН”) („Kercsi Tengeri Kikötő” korlátolt felelősségű társaság) néven került újra bejegyzésre. Alapítók: „Vostok-Capital” (Vosztok-Kapitál) korlátolt felelősségű társaság, nyilvántartásbavétel helye: Doneck, Ukrajna (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ „ВОСТОК КЭПИТАЛ”); „Vostok” (Vosztok) korlátolt felelősségű társaság, nyilvántartásbavétel helye: Doneck, Ukrajna (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ „ВОСТОК”); „Altcom Invest-Stroi” korlátolt felelősségű társaság, nyilvántartásbavétel helye: Doneck, Ukrajna (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ „АЛЬТКОМ ИНВЕСТ-СТРОЙ”), valamint „Altcom-Beton” korlátolt felelősségű társaság, nyilvántartásbavétel helye: Boriszpol, Ukrajna (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ „АЛЬТКОМ-БЕТОН”).

2014.7.25.

15.

State Unitary Enterprise of the Republic of Crimea „Universal-Avia” („Universal-Avia”, a Krími Köztársaság szövetségi állami vállalata) (korábbi ismert neve: State enterprise Universal-Avia Государственное предприятие „Универсал-Авиа” Gosudarstvenoye predpriyatiye „Universal-Avia” („Universal-Avia” állami vállalat)

A szervezet tulajdonjogát az ukrán törvényekkel ellentétesen ruházták át. „A Krím Parlamentjének elnöki testülete”2014. március 24-én elfogadta az 1794-6/14 sz. határozatot az állami tulajdonban lévő „Gosudarstvenoye predpriyatiye Universal-Avia” („О Государственном предприятии Универсал-Авиа”) vállalatról, amely kimondja a „Universal-Avia” állami vállalat tulajdonában lévő eszközöknek a „Krími Köztársaság” nevében való kisajátítását. Ezzel a krími „hatóságok” tulajdonképpen a vállalatot elkobozták. 2015. január 15-én State Unitary Enterprise of the Republic of Crimea„Universal-Avia” (ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ „УНИВЕРСАЛ-АВИА”) („Universal-Avia”, a Krími Köztársaság szövetségi állami vállalata) néven került újra bejegyzésre. Alapító: A „Ministry of Transportation of the Republic of Crimea” (МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ) (A Krími Köztársaság Közlekedési Minisztériuma).

2014.7.25.

16.

Federal State Budgetary Enterprise „Sanatorium Nizhnyaya Oreanda” of the Administration of the President of the Russian Federation (Az Oroszországi Föderáció elnöki adminisztrációjának „Nizsnyaja Oreanda Szanatórium” szövetségi költségvetési vállalata) (korábbi ismert neve: Resort „Nizhnyaya Oreanda”„Санаторий 'Нижняя Ореанда” (Nizsnyaja Oreanda Üdülő))

A szervezet tulajdonjogát az ukrán törvényekkel ellentétesen ruházták át. „A Krím Parlamentjének elnöki testülete”2014. március 21-én elfogadta az 1767-6/14 sz. határozatot „A Szanatóriumok és Üdülők Szövetsége létrehozásának kérdéseiről”, amely kimondja a „Nizhnyaya Oreanda” üdülő tulajdonában lévő eszközöknek a „Krími Köztársaság” nevében való kisajátítását. Ezzel a krími „hatóságok” tulajdonképpen a vállalatot elkobozták. 2014. október 9-én Federal State Budgetary Enterprise „Sanatorium Nizhnyaya Oreanda” of the Administration of the President of the Russian Federation (ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ „САНАТОРИЙ”„НИЖНЯЯ ОРЕАНДА”УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ) (az Oroszországi Föderáció elnöki adminisztrációjának „Nizsnyaja Oreanda Szanatórium” szövetségi költségvetési vállalata) néven került újra bejegyzésre. Alapító: Administration of the President of the Russian Federation (УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ) (az Oroszországi Föderáció elnöki adminisztrációja).

2014.7.25.

18.

Federal State Budgetary Enterprise „Production-Agrarian Union »Massandra«” of the Administration of the President of the Russian Federation (Az Oroszországi Föderáció elnöki adminisztrációjának „»Massandra«” Mezőgazdasági Termelőszövetkezet szövetségi költségvetési vállalata) (korábbi ismert neve: State concern „National Association of producers »Massandra«” Национальное производственно-аграрное объединение „Массандра” Nacionalnoye proizvodstvenno agrarnoye obyedinenye Massandra („Masszandra Nemzeti Termelőszövetkezet” állami konszern))

A szervezet tulajdonjogát az ukrán törvényekkel ellentétesen ruházták át. „A Krími Parlament elnöki testülete”2014. április 9-én elfogadta az 1991-6/14. sz. határozatot az agráripari komplexumnak a Krími Köztársaság területén működő vállalkozásai, intézményei és szervezetei tulajdonának államosításáról szóló, a „Krími Köztársaság Államtanácsa” által 2014. március 26-án hozott 1836-6/14. sz. határozat módosításairól, amely kimondja a „National Association of producers »Massandra«” állami konszern tulajdonában lévő eszközöknek a „Krími Köztársaság” nevében való kisajátítását. Ezzel a krími „hatóságok” tulajdonképpen a vállalatot elkobozták. 2014. augusztus 1-jén Federal State Budgetary Enterprise „Production-Agrarian Union »Massandra«” of the Administration of the President of the Russian Federation (ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРОИЗВОДСТВЕННО-АГРАРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ”„МАССАНДРА”УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ) (az Oroszországi Föderáció elnöki adminisztrációjának „Masszandra Mezőgazdasági Termelőszövetkezet” szövetségi költségvetési vállalata) néven került újra bejegyzésre. Alapító: Administration of the President of the Russian Federation (УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ) (az Oroszországi Föderáció elnöki adminisztrációja).

2014.7.25.

19.

State Unitary Enterprise of the Republic of Crimea „National Institute of Wine »Magarach«” (Magaracs Nemzeti Borintézet, a Krími Köztársaság szövetségi állami vállalata) (korábbi ismert neve: „State enterprise Magarach of the national institute of wine” Государственное предприятие Агрофирма „Магарач” Национального института винограда и вина „Магарач” Gosudarstvenoye predpriyatiye „Agrofirma Magarach” nacionalnogo instituta vinograda i vina „Magarach” (A Nemzeti Borintézet „Magaracs” Állami Gazdasága))

A szervezet tulajdonjogát az ukrán törvényekkel ellentétesen ruházták át. „A Krími Parlament elnöki testülete”2014. április 9-én elfogadta az 1991-6/14. sz. határozatot az agráripari komplexumnak a Krími Köztársaság területén működő vállalkozásai, intézményei és szervezetei tulajdonának államosításáról szóló, az úgynevezett „Krími Köztársaság Államtanácsa” által 2014. március 26-án hozott 1836-6/14. sz. határozat módosításairól, amely kimondja a „Gosudarstvenoye predpriyatiye »Agrofirma Magarach« nacionalnogo instituta vinograda i vina »Magarach«” állami vállalat tulajdonában lévő eszközöknek a „Krími Köztársaság” nevében való kisajátítását. Ezzel a krími „hatóságok” tulajdonképpen a vállalatot elkobozták. 2015. január 15-én State Unitary Enterprise of the Republic of Crimea„National Institute of Wine »Magarach«” (Magaracs Nemzeti Borintézet, a Krími Köztársaság szövetségi állami vállalata) (ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ „НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ВИНОГРАДА И ВИНА”„МАГАРАЧ”) (Magaracs Nemzeti Borintézet, a Krími Köztársaság szövetségi állami vállalata) néven került újra bejegyzésre. Alapító: A „Ministry of Agriculture of the Republic of Crimea” (МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ) (A Krími Köztársaság Mezőgazdasági Minisztériuma).

2014.7.25.

20.

State Unitary Enterprise of the Republic of Crimea „Factory of sparkling wine »Novy Svet«” (Novij Szvet Pezsgőgyár, a Krími Köztársaság szövetségi állami vállalata) (korábbi ismert neve: State enterprise „Factory of sparkling wine Novy Svet” Государственное предприятиеЗавод шампанских вин „Новый свет” Gosudarstvenoye predpriyatiye „Zavod shampanskykh vin Novy Svet” („Novij Szvet Pezsgőgyár” állami vállalat))

A szervezet tulajdonjogát az ukrán törvényekkel ellentétesen ruházták át. „A Krími Parlament elnöki testülete”2014. április 9-én elfogadta az 1991-6/14. sz. határozatot az agráripari komplexumnak a Krími Köztársaság területén működő vállalkozásai, intézményei és szervezetei tulajdonának államosításáról szóló, az úgynevezett „Krími Köztársaság Államtanácsa” által 2014. március 26-án hozott 1836-6/14. sz. határozat módosításairól, amely kimondja a „Zavod shampanskykh vin Novy Svet” állami vállalat tulajdonában lévő eszközöknek a „Krími Köztársaság” nevében való kisajátítását. Ezzel a krími „hatóságok” tulajdonképpen a vállalatot elkobozták. 2015. január 4-én State Unitary Enterprise of the Republic of Crimea „Factory of sparkling wine »Novy Svet«” (ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ „ЗАВОД ШАМПАНСКИХ ВИН”„НОВЫЙ СВЕТ”) (Novij Szvet Pezsgőgyár, a Krími Köztársaság szövetségi állami vállalata) néven került újra bejegyzésre. Alapító: A „Ministry of Agriculture of the Republic of Crimea” (МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ) (A Krími Köztársaság Mezőgazdasági Minisztériuma).

2014.7.25.

23.

RUSSIAN NATIONAL COMMERCIAL BANK (OROSZ NEMZETI KERESKEDELMI BANK)

РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК

A Krím jogellenes annektálást követően az Orosz Nemzeti Kereskedelmi Bank (RNCB) teljes egészében az úgynevezett „Krími Köztársaság” tulajdonává vált. Domináns piaci szereplő lett, holott az annektálást megelőzően nem volt jelen a Krímben. Az RNCB a Krímben működő bankok fiókjait felvásárolta vagy átvette, és ezzel anyagi és pénzügyi eszközökkel támogatta az orosz kormánynak a Krím Oroszországi Föderációba való integrálására irányuló intézkedéseit, ezzel aláásva Ukrajna területi integritását.

2014.7.30.


12.3.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 67/18


A TANÁCS (EU) 2016/354 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2016. március 11.)

a Közép-afrikai Köztársaságban kialakult helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 224/2014/EU rendelet 17. cikke (1) bekezdésének végrehajtásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a Közép-afrikai Köztársaságban kialakult helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló, 2014. március 10-i 224/2014/EU tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 17. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2014. március 10-én elfogadta a 224/2014/EU rendeletet.

(2)

Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának a 2127 (2013) ENSZ BT-határozat alapján létrehozott bizottsága 2016. március 7-én egy személyt és egy szervezetet felvett a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek és szervezetek jegyzékébe.

(3)

A 224/2014/EU rendelet I. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 224/2014/EU rendelet I. melléklete az e rendelet mellékletében foglaltak szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. március 11-én.

a Tanács részéről

az elnök

A.G. KOENDERS


(1)  HL L 70., 2014.3.11., 1. o.


MELLÉKLET

A 224/2014/EU rendelet I. melléklete a következő bejegyzésekkel egészül ki:

A.   Személyek

„9.

Joseph KONY (más néven: a) Kony b) Joseph Rao Kony c) Josef Kony d) Le Messie sanglant)

Tisztség: az Úr Ellenállási Hadseregének (Lord's Resistance Army) parancsnoka

Születési idő: a) 1959 b) 1960 c) 1961 d) 1963 e) 1964. szeptember 18. f) 1965 g) (1961. augusztus) h) (1961. július) i) 1961. január 1. j) (1963. április)

Születési hely: a) Palaro falu, Palaro egyházkerület, Omoro megye, Gulu körzet, Uganda b) Odek, Omoro, Gulu, Uganda c) Atyak, Uganda

Állampolgárság: ugandai útlevél

Cím: a) Vakaga, Közép-afrikai Köztársaság b) Haute-Kotto, Közép-afrikai Köztársaság c) Basse-Kotto, Közép-afrikai Köztársaság d) Haut-Mbomou, Közép-afrikai Köztársaság e) Mbomou, Közép-afrikai Köztársaság f) Haut-Uolo, Kongói Demokratikus Köztársaság g) Bas-Uolo, Kongói Demokratikus Köztársaság h) (Állítólagos cím: Kafia Kingi (Szudán és Dél-Szudán határán lévő terület, amelynek végleges jogállása még nincs meghatározva). Értesülések szerint 2015. január óta az Úr Ellenállási Hadseregének 500 tagját utasították ki Szudánból.)

A jegyzékbe vétel időpontja: 2016. március 7.

Egyéb információ:

Kony az Úr Ellenállási Hadseregének (LRA) alapítója és vezetője (CFe.002). Vezetése idején az LRA Közép-Afrikában több ezer polgári személyt rabolt el, ölt meg, illetve csonkított meg. Az LRA felelős a Közép-afrikai Köztársaságban több száz személy elrablásáért, lakóhelyének elhagyására kényszerítéséért, velük szemben nemi erőszak elkövetéséért, illetve megölésükért, továbbá polgári javak fosztogatásáért és megsemmisítéséért. Apja neve Luizi Obol. Anyja neve Nora Obol.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó információ:

Joseph Konyt 2016. március 7-én vették jegyzékbe a 2262 (2016) sz. ENSZ BT-határozat 12. pontja és 13. pontjának b), c) és d) alpontja alapján mint olyan személyt, aki »részt vesz a Közép-afrikai Köztársaság békéjét, stabilitását vagy biztonságát veszélyeztető cselekményekben vagy támogatja azokat;«»részt vesz a nemzetközi emberi jogi normákat vagy a nemzetközi humanitárius jogot megsértő cselekedetek vagy emberi jogi jogsértésnek vagy visszaélésnek minősülő cselekedetek tervezésében, irányításában vagy elkövetésében a Közép-afrikai Köztársaságban, ideértve a nemi erőszakot, a civil lakosság célba vételét, az etnikai vagy vallási alapú támadásokat, az iskolák és kórházak elleni támadásokat, valamint az elrablást és a lakóhely elhagyására kényszerítést is;«»az alkalmazandó nemzetközi jogot megsértve gyermekeket toboroz vagy használ fel fegyveres konfliktusokban a Közép-afrikai Köztársaságban;« továbbá »a természeti erőforrások – többek között a gyémánt, az arany, a vadon élő állatokból és növényekből készült termékek – illegális kiaknázása vagy kereskedelme révén támogatást nyújt fegyveres csoportoknak vagy bűnszövetkezeteknek a Közép-afrikai Köztársaságban.«

További információk:

Kony alapította az Úr Ellenállási Hadseregét, és a csoport alapítójaként, vallási vezetőjeként, elnökeként és főparancsnokaként jellemezték. Az LRA az 1980-as években tűnt fel Uganda északi részén, és több ezer polgári személyt rabolt el, ölt meg, illetve csonkított meg Közép-Afrikában. A fokozódó katonai nyomás következtében Kony 2005-ben és 2006-ban elrendelte az LRA visszavonulását Ugandából. Azóta az LRA a Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK), a Közép-afrikai Köztársaság, Dél-Szudán, valamint – állítólagosan – Szudán területén tevékenykedik.

Az LRA vezetőjeként Kony dolgozza ki és hajtja végre az LRA stratégiáját, többek között állandó parancsba adta a civil lakosság megtámadását és megfélemlítését. 2013. december óta az LRA Joseph Kony vezetése alatt több száz polgári személyt rabolt el, kényszerített lakóhelye elhagyására, ölt meg, vagy követett el ellenük nemi erőszakot a Közép-afrikai Köztársaság egész területén, továbbá polgári javakat fosztogatott, illetve semmisített meg. Az LRA falvak ellen intéz támadásokat, ahonnan élelmiszert és felszereléseket rabol elsősorban a Közép-afrikai Köztársaság keleti részén, valamint az értesülések szerint Kafia Kingiben. Ez utóbbi terület Szudán és Dél-Szudán határán fekszik, végleges jogállása még nincs meghatározva, de a katonai ellenőrzést Szudán gyakorolja fölötte. A fegyveresek rajtaütésszerű támadásokat intéznek a biztonsági erők ellen és elrabolják felszerelésüket, amikor azok az LRA támadásaira reagálnak. Az LRA fegyveresei olyan falvakat is megcéloznak, illetve kifosztanak, ahol nincs jelen katonai erő. Az LRA egyre intenzívebben támadja a gyémánt- és aranybányászat helyszíneit.

Kony ellen a Nemzetközi Büntetőbíróság elfogatóparancsot adott ki. Az NBB tizenkét rendbeli emberiesség elleni bűncselekmény – többek között emberölés, rabszolgaságra kényszerítés, szexuális rabszolgaságra kényszerítés, erőszakos közösülés, súlyos testi sértést és szenvedést okozó embertelen cselekedetek –, valamint huszonegy rendbeli háborús bűncselekmény – többek között emberölés, polgári személyekkel szembeni kegyetlen bánásmód, polgári lakosság ellen irányuló szándékos támadás, fosztogatás, erőszakos közösülésre való felbujtás és 15 évesnél fiatalabb gyermekek elrablást követő kényszerű besorozása – miatt emelt ellene vádat.

Kony lázadó fegyvereseinek állandó parancsba adta, hogy a Közép-afrikai Köztársaság keleti részén a kisüzemi bányászoktól gyémántot és aranyat raboljanak. Kony csoportja az ásványi kincsek egy részét azután állítólag vagy Szudánba viszi, vagy helyi polgári lakosoknak és az egykori Séléka tagjainak értékesíti.

Kony emellett arra utasította fegyvereseit, hogy folytassanak orvvadászatot elefántokra a Kongói Demokratikus Köztársaságban található Garamba Nemzeti Parkban, ahonnan az elefántagyarakat állítólag a Közép-afrikai Köztársaság keleti részén át Szudánba szállítják. Értesülések szerint itt az LRA magas rangú tisztségviselői az agyarakat szudáni kereskedőknek és helyi tisztviselőknek értékesítik, illetve azokkal kereskednek. Az elefántcsont-kereskedelem jelentős bevételi forrást jelent Kony csoportja számára. Értesülések szerint 2015. január óta az Úr Ellenállási Hadseregének 500 tagját utasították ki Szudánból.”

B.   Szervezetek

„2.

AZ ÚR ELLENÁLLÁSI HADSEREGE (Lord's Resistance Army) (más néven: a) LRA b) Az Úr Ellenállási Mozgalma (Lord's Resistance Movement – (LRM) c) Lord's Resistance Movement/Army (Az Úr Ellenállási Mozgalma/Hadserege – LRM/A)

Cím: a) Vakaga, Közép-afrikai Köztársaság b) Haute-Kotto, Közép-afrikai Köztársaság c) Basse-Kotto, Közép-afrikai Köztársaság d) Haut-Mbomou, Közép-afrikai Köztársaság e) Mbomou, Közép-afrikai Köztársaság f) Haut-Uolo, Kongói Demokratikus Köztársaság g) Bas-Uolo, Kongói Demokratikus Köztársaság h) (Állítólagos cím: Kafia Kingi (Szudán és Dél-Szudán határán lévő terület, amelynek végleges jogállása még nincs meghatározva). Értesülések szerint 2015. január óta az Úr Ellenállási Hadseregének 500 tagját utasították ki Szudánból.)

A jegyzékbe vétel időpontja: 2016. március 7.

Egyéb információ: Az 1980-as években jött létre Uganda északi részén. A szervezet több ezer polgári személyt rabolt el, ölt meg, illetve csonkított meg Közép-Afrikában, közülük több százat a Közép-afrikai Köztársaságban. Vezetője: Joseph Kony.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó információ:

Az Úr Ellenállási Hadseregét 2016. március 7-én vették jegyzékbe a 2262 (2016) sz. ENSZ BT-határozat 12. pontja és 13. pontjának b), c) és d) alpontja alapján mint olyan szervezetet, amely »részt vesz a Közép-afrikai Köztársaság békéjét, stabilitását vagy biztonságát veszélyeztető cselekményekben vagy támogatja azokat;«»részt vesz a nemzetközi emberi jogi normákat vagy a nemzetközi humanitárius jogot megsértő cselekedetek vagy emberi jogi jogsértésnek vagy visszaélésnek minősülő cselekedetek tervezésében, irányításában vagy elkövetésében a Közép-afrikai Köztársaságban, ideértve a nemi erőszakot, a civil lakosság célba vételét, az etnikai vagy vallási alapú támadásokat, az iskolák és kórházak elleni támadásokat, valamint az elrablást és a lakóhely elhagyására kényszerítést is;«»az alkalmazandó nemzetközi jogot megsértve gyermekeket toboroz vagy használ fel fegyveres konfliktusokban a Közép-afrikai Köztársaságban;« továbbá »a természeti erőforrások – többek között a gyémánt, az arany, a vadon élő állatokból és növényekből készült termékek – illegális kiaknázása vagy kereskedelme révén támogatást nyújt fegyveres csoportoknak vagy bűnszövetkezeteknek a Közép-afrikai Köztársaságban.«

További információk:

Az LRA az 1980-as években tűnt fel Uganda északi részén, és több ezer polgári személyt rabolt el, ölt meg, illetve csonkított meg Közép-Afrikában. A fokozódó katonai nyomás következtében Joseph Kony, az LRA vezetője 2005-ben és 2006-ban elrendelte az LRA kivonulását Ugandából. Azóta az LRA a Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK), a Közép-afrikai Köztársaság, Dél-Szudán, valamint – állítólagosan – Szudán területén tevékenykedik.

2013. december óta az LRA több száz polgári személyt rabolt el, kényszerített lakóhelye elhagyására, ölt meg, vagy követett el ellenük nemi erőszakot a Közép-afrikai Köztársaság egész területén, továbbá polgári javakat fosztogatott, illetve semmisített meg. Az LRA falvak ellen intéz támadásokat, ahonnan élelmiszert és felszereléseket rabol elsősorban a Közép-afrikai Köztársaság keleti részén, valamint az értesülések szerint Kafia Kingiben. Ez utóbbi terület Szudán és Dél-Szudán határán fekszik, végleges jogállása még nincs meghatározva, de a katonai ellenőrzést Szudán gyakorolja fölötte. A fegyveresek rajtaütésszerű támadásokat intéznek a biztonsági erők ellen és elrabolják felszerelésüket, amikor azok az LRA támadásaira reagálnak. Az LRA fegyveresei olyan falvakat is megcéloznak, illetve kifosztanak, ahol nincs jelen katonai erő. Az LRA egyre intenzívebben támadja a gyémánt- és aranybányászat helyszíneit.

A szervezet sejtjeit gyakran kísérik foglyok, akiket arra kényszerítenek, hogy hordárként vagy szakácsként dolgozzanak, illetve szexrabszolgának használják őket. Az LRA nemi alapú erőszakot is elkövet, többek között nőket és fiatal lányokat erőszakol meg.

2013 decemberében az LRA több tucat személyt rabolt el Haute-Kotto prefektúrában. Értesülések szerint 2014 eleje óta több száz polgári személy elrablásában vett részt a Közép-afrikai Köztársaságban.

Az LRA fegyveresei 2014 elején több alkalommal is támadást intéztek a Közép-afrikai Köztársaság keleti részén található Haut-Mbomou prefektúrához tartozó Obo ellen.

2014. május és július között a szervezet további támadásokat hajtott végre Obo és a Közép-afrikai Köztársaság délkeleti részén található más célpontok ellen; többek között június elején valószínűleg összehangolt támadásokat és emberrablásokat követett el Mbomou prefektúra területén.

Az LRA bevételszerzés céljából legalább 2014 óta részt vesz az elefántok orvvadászatában és tiltott kereskedelmében. Értesülések szerint a KDK északi részén fekvő Garamba Nemzeti Parkból elefántcsontot csempész ki Darfurba, ahol fegyverek és felszerelések ellenében kereskedik vele. Állítólag a Közép-afrikai Köztársaságon keresztül szállítja az orvvadászat útján szerzett elefántagyarakat a szudáni Darfurba, ahol értékesíti azokat. Emellett 2014 elejétől Joseph Kony az értesülések szerint parancsba adta, hogy az LRA fegyveresei a Közép-afrikai Köztársaság keleti részén bányászoktól gyémántot és aranyat raboljanak azzal céllal, hogy a megszerzett értékeket Szudánba szállítsák. Értesülések szerint 2015. január óta az Úr Ellenállási Hadseregének 500 tagját utasították ki Szudánból.

2015. február elején nehézfegyverekkel felszerelt LRA fegyveresek polgári személyeket raboltak el az Haut-Mbomou prefektúrához tartozó Kpangbayangában, és élelmiszert raboltak.

2015. április 20-án a Közép-afrikai Köztársaság délkeleti részén található Ndambissoua falut megtámadta az LRA és gyermekeket rabolt el, aminek következtében a lakosság legnagyobb része elmenekült. Továbbá 2015. július elején az LRA több falut is megtámadott Haute-Kotto prefektúra déli részén; fosztogattak, erőszakos cselekményeket és emberrablást követtek el polgári személyek ellen, valamint lakóházakat égettek fel.

2016. január óta az LRA-nak tulajdonított támadások száma a többszörösére emelkedett Mbomou, Haut-Mbomou és Haute-Kotto prefektúrákban; ezek a támadások különösen az Haute-Kotto területén fekvő bányavidékeket érintették. A támadások fosztogatással, polgári személyek ellen elkövetett erőszakos cselekményekkel, tulajdon megsemmisítésével és emberrablással jártak együtt. Ennek nyomán a lakosság egy része lakóhelye elhagyására kényszerült; mintegy 700 személy menekült el Briába.”


12.3.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 67/22


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/355 RENDELETE

(2016. március 11.)

a 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének az emberi fogyasztásra szánt zselatin, kollagén és nagymértékben finomított állati eredetű termékek különleges követelményei tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 10. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 853/2004/EK rendelet különleges higiéniai szabályokat állapít meg az állati eredetű élelmiszerekre vonatkozóan az élelmiszer-ipari vállalkozók számára. A rendelet konkrétan úgy rendelkezik, hogy az emberi fogyasztásra szánt zselatin és kollagén előállításánál az élelmiszer-ipari vállalkozónak biztosítania kell a nyersanyagokra vonatkozó különleges követelmények teljesülését.

(2)

Biztosítani szükséges, hogy az emberi fogyasztásra szánt zselatin és kollagén előállításánál a nyersanyagok olyan forrásokból származzanak, amelyek megfelelnek az uniós jogszabályokban lefektetett állat- és közegészségügyi követelményeknek.

(3)

A zselatin és a kollagén esetében az Unió nagyban függ a nyersanyagimporttól. Az ilyen nyersanyagot előállító létesítmények különleges kezeléseket alkalmaznak, hogy a nyersanyaghoz kötődő állat- és közegészségügyi kockázatokat kizárják. Helyénvaló ezért az Unióban történő forgalomba hozatal előtt lehetővé tenni ezeket a kezeléseket.

(4)

Helyénvaló a kollagén-előállítási folyamat követelményeit úgy kiigazítani, hogy lehetővé váljanak gyakorlati változások azokban az eseteken, amelyekben ez a változás nem módosítja a közegészség-védelem szintjét.

(5)

A zselatinban és a kollagénben található maradékanyagok szintjének ellenőrzésére szolgáló analitikai módszereket ki kell igazítani, hogy azok a legmegfelelőbb és legutóbb validált módszerekhez igazodjanak.

(6)

Bizonyos nagymértékben finomított termékek biztonságának, az uniós rendelkezések betartatásának, valamint az Unióból és harmadik országokból származó nyersanyagok tekintetében a tisztességes verseny biztosításának érdekében helyénvaló a feltételek harmonizálása és különleges követelmények meghatározása egyes emberi fogyasztásra szánt állati eredetű, nagymértékben finomított termékek előállítása esetében. Az 1079/2013/EU bizottsági rendelet (2) szerint továbbra is lehetséges azon egyéb állati eredetű termékek importja, amelyekre a 853/2004/EK rendelet III. melléklete nem szab meg különleges követelményeket.

(7)

A 853/2004/EK rendelet III. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 853/2004/EK rendelet III. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A XIV. szakasz a következőképpen módosul:

a)

Az I. fejezet 4. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„4.

a)

A – hűtés, fagyasztás vagy gyorsfagyasztás kivételével – tartósító kezelésen át nem esett alapanyagnak a 852/2004/EK rendelet szerint vagy e rendelettel összhangban nyilvántartásba vett vagy engedélyezett létesítményekből kell származnia.

b)

A következő alapanyagokat lehet felhasználni:

i.

a 999/2001/EK rendelet 3. cikke (1) bekezdésének g) pontjában meghatározott különleges fertőzést jelentő anyag kivételével csont, amely az illetékes hatóság ellenőrzése alatt álló és általa jegyzékbe vett létesítményekből származik, és amely átment a következő kezelések egyikén:

körülbelül 15 mm-es darabokra aprították, és legalább 30 percig legalább 70 °C, legalább 15 percig legalább 80 °C vagy legalább 10 percig legalább 90 °C hőmérsékletű vízzel zsírtalanították, majd szétválasztották, ezt követően megmosták, és legalább 20 percig legalább 350 °C vagy legalább 15 percig legalább 700 °C kezdeti hőmérsékletű levegővel szárították,

legalább 20 °C-os átlaghőmérsékleten szárították legalább 42 napig a napon,

a szárítás előtt legalább egy órán át savval kezelték, hogy az anyag közepén mért pH-érték 6 alatt maradjon;

ii.

tenyésztett kérődzők nyersbőre és irhája, sertésbőr, baromfibőr és vad nyersbőre és irhája, amely az illetékes hatóság ellenőrzése alatt álló és általa jegyzékbe vett létesítményekből származik, és amely átment a következő kezelések egyikén:

alkálival kezelték, hogy az anyag közepén mért pH-érték 12-nél magasabb legyen, majd legalább 7 napig sózva tartották,

legalább 20 °C-os hőmérsékleten szárították legalább 42 napig,

legalább egy órán át savval kezelték, hogy az anyag közepén mért pH-érték 5 alatt maradjon,

legalább 8 órán át teljes egészében alkálival kezelték 12-nél magasabb pH-értéken;

iii.

a 999/2001/EK rendelet 3. cikke (1) bekezdésének g) pontjában meghatározott különleges fertőzést jelentő anyag kivételével csont, továbbá tenyésztett kérődzők nyersbőre és irhája, sertésbőr, baromfibőr, halbőr és vad nyersbőre és irhája, amely az i. és ii. pontban meghatározottaktól eltérő kezelésen ment át, és amely a 852/2004/EK rendelet szerint vagy e rendelettel összhangban nyilvántartásba vett vagy engedélyezett létesítményekből származik.

A b) pont ii. alpontja első két francia bekezdésének alkalmazásában a kezelések időtartama a szállítás idejét is magában foglalhatja.

A b) pont i. és ii. alpontjában említett kezelt nyersanyagoknak a következő helyekről kell származniuk:

vágóhídon levágott házi és tenyésztett kérődző, sertés és baromfi, amelynek hasított testét a vágást megelőző és a vágást követő vizsgálat során emberi fogyasztásra alkalmasnak találták, vagy

elejtett vad, amelynek hasított testét az elejtést követő vizsgálat során emberi fogyasztásra alkalmasnak találták.”

b)

A II. fejezet a következő 3. ponttal egészül ki:

„3.

A 97/78/EK irányelvben meghatározott állat-egészségügyi ellenőrzéseket követően és az irányelv 8. cikkének (4) bekezdésében lefektetett feltételek sérelme nélkül közvetlenül a rendeltetési hely szerinti létesítménybe kell szállítani az emberi fogyasztásra szánt zselatin előállításához felhasznált olyan nyersanyagot, amely állat-egészségügyi bizonyítványt igényel.

A betegségek állatokra való továbbterjedéséből eredő kockázatok elkerülése végett meg kell tenni minden elővigyázatossági intézkedést, ideértve az állati melléktermékek, a hulladék, valamint a fel nem használt vagy fölösleges anyag biztonságos ártalmatlanítását is.”

c)

A IV. fejezet helyébe a következő szöveg lép:

„IV. FEJEZET: A KÉSZTERMÉKEKRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK

Az élelmiszer-ipari vállalkozóknak biztosítaniuk kell, hogy a zselatin megfeleljen a következő táblázatban foglalt maradékanyag-határértékeknek.

Maradékanyag

Határérték

As

1 ppm

Pb

5 ppm

Cd

0,5 ppm

Hg

0,15 ppm

Cr

10 ppm

Cu

30 ppm

Zn

50 ppm

SO2 (Európai Gyógyszerkönyv, legutóbbi kiadás)

50 ppm

H2O2 (Európai Gyógyszerkönyv, legutóbbi kiadás)

10 ppm”

2.

A XV. szakasz a következőképpen módosul:

a)

A bevezetésben az 1. pont helyébe a következő szöveg lép:

„1.

A kollagént előállító élelmiszer-ipari vállalkozóknak biztosítaniuk kell e szakasz követelményeinek betartását. Más rendelkezések sérelme nélkül a kollagénből származó termékeknek olyan kollagénből kell készülniük, amely megfelel e szakasz követelményeinek.”

b)

Az I. fejezet 4. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„4.

a)

A – hűtés, fagyasztás vagy gyorsfagyasztás kivételével – tartósító kezelésen át nem esett alapanyagnak a 852/2004/EK rendelet szerint vagy e rendelettel összhangban nyilvántartásba vett vagy engedélyezett létesítményekből kell származnia.

b)

A következő alapanyagokat lehet felhasználni:

i.

a 999/2001/EK rendelet 3. cikke (1) bekezdésének g) pontjában meghatározott különleges fertőzést jelentő anyag kivételével csont, amely az illetékes hatóság ellenőrzése alatt álló és általa jegyzékbe vett létesítményekből származik, és amely átment a következő kezelések egyikén:

körülbelül 15 mm-es darabokra aprították, és legalább 30 percig legalább 70 °C, legalább 15 percig legalább 80 °C vagy legalább 10 percig legalább 90 °C hőmérsékletű vízzel zsírtalanították, majd szétválasztották, ezt követően megmosták, és legalább 20 percig legalább 350 °C vagy legalább 15 percig legalább 700 °C kezdeti hőmérsékletű levegővel szárították,

legalább 20 °C-os átlaghőmérsékleten szárították legalább 42 napig a napon,

a szárítás előtt legalább egy órán át savval kezelték, hogy az anyag közepén mért pH-érték 6 alatt maradjon;

ii.

tenyésztett kérődzők nyersbőre és irhája, sertésbőr, baromfibőr és vad nyersbőre és irhája, amely az illetékes hatóság ellenőrzése alatt álló és általa jegyzékbe vett létesítményekből származik, és amely átment a következő kezelések egyikén:

alkálival kezelték, hogy az anyag közepén mért pH-érték 12-nél magasabb legyen, majd legalább 7 napig sózva tartották,

legalább 20 °C-os hőmérsékleten szárítottak legalább 42 napig,

legalább egy órán át savval kezelték, hogy az anyag közepén mért pH-érték 5 alatt maradjon,

legalább 8 órán át teljes egészében alkálival kezelték 12-nél magasabb pH-értéken;

iii.

a 999/2001/EK rendelet 3. cikke (1) bekezdésének g) pontjában meghatározott különleges fertőzést jelentő anyag kivételével csont, továbbá tenyésztett kérődzők nyersbőre és irhája, sertésbőr, baromfibőr, halbőr és vad nyersbőre és irhája, amely az i. és ii. pontban meghatározottaktól eltérő kezelésen ment át, és amely a 852/2004/EK rendelet szerint vagy e rendelettel összhangban nyilvántartásba vett vagy engedélyezett létesítményekből származik.

A b) pont ii. alpontja első két francia bekezdésének alkalmazásában a kezelések időtartama a szállítás idejét is magában foglalhatja.

A b) pontban említett kezelt nyersanyagoknak a következő helyekről kell származniuk:

vágóhídon levágott házi és tenyésztett kérődző, sertés és baromfi, amelynek hasított testét a vágást megelőző és a vágást követő vizsgálat során emberi fogyasztásra alkalmasnak találták, vagy

elejtett vad, amelynek hasított testét az elejtést követő vizsgálat során emberi fogyasztásra alkalmasnak találták.”

c)

A II. fejezet a következő 3. ponttal egészül ki:

„3.

A 97/78/EK irányelvben meghatározott állat-egészségügyi ellenőrzéseket követően és az irányelv 8. cikkének (4) bekezdésében lefektetett feltételek sérelme nélkül közvetlenül a rendeltetési hely szerinti létesítménybe kell szállítani az emberi fogyasztásra szánt kollagén előállításához felhasznált olyan nyersanyagot, amely állat-egészségügyi bizonyítványt igényel.

A betegségek állatokra való továbbterjedéséből eredő kockázatok elkerülése végett meg kell tenni minden elővigyázatossági intézkedést, ideértve az állati melléktermékek, a hulladék, valamint a fel nem használt vagy fölösleges anyag biztonságos ártalmatlanítását is.”

d)

A III. fejezet 1. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„1.

A kollagén előállítási folyamatának biztosítania kell, hogy:

a)

az olyan országokban vagy régiókban született, tenyésztett vagy levágott kérődzőből származó minden csontanyag, amelyek a 999/2001/EK rendelet 5. cikke szerint ellenőrzött vagy határozatlan BSE-előfordulást mutató országként vagy régióként vannak meghatározva, olyan folyamaton menjen át, amely biztosítja, hogy minden csontanyagot finomra őröljenek, forró vízzel zsírtalanítsanak, és legalább két napon át (4 %-os minimális koncentrációjú és 1,5-nél alacsonyabb pH-értékű) hígított sósavval kezeljenek; ezt a kezelést követi a pH-érték savval vagy alkálival történő beállítása, majd:

i.

egy vagy több öblítés, és a következő folyamatok közül legalább egy:

szűrés,

őrlés,

extrudálás;

ii.

vagy bármilyen más egyenértékű kezelés;

b)

az a) pontban említettektől eltérő nyersanyagoknak olyan kezelésen kell átmenniük, amelynek része egy mosás, a pH-érték savval vagy alkálival történő beállítása, majd:

i.

egy vagy több öblítés, és a következő folyamatok közül legalább egy:

szűrés,

őrlés,

extrudálás;

ii.

vagy bármilyen más egyenértékű kezelés.”

e)

A IV. fejezet helyébe a következő szöveg lép:

„IV. FEJEZET: A KÉSZTERMÉKEKRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK

Az élelmiszer-ipari vállalkozóknak biztosítaniuk kell, hogy a kollagén megfeleljen a következő táblázatban foglalt maradékanyag-határértékeknek:

Maradékanyag

Határérték

As

1 ppm

Pb

5 ppm

Cd

0,5 ppm

Hg

0,15 ppm

Cr

10 ppm

Cu

30 ppm

Zn

50 ppm

SO2 (Európai Gyógyszerkönyv, legutóbbi kiadás)

50 ppm

H2O2 (Európai Gyógyszerkönyv, legutóbbi kiadás)

10 ppm”

3.

A szöveg a következő XVI. szakasszal egészül ki:

„XVI. SZAKASZ: NAGYMÉRTÉKBEN FINOMÍTOTT KONDROITIN-SZULFÁT, HIALURONSAV, MÁS HIDROLIZÁLT PORCTERMÉKEK, KITOZÁN, GLÜKÓZAMIN, TEJOLTÓ, HALENYV ÉS AMINOSAVAK

1.

Azoknak az élelmiszer-ipari vállalkozóknak, akik a következő nagymértékben finomított állati eredetű termékeket állítják elő:

a)

kondroitin-szulfát;

b)

hialuronsav;

c)

más hidrolizált porctermékek;

d)

kitozán;

e)

glükózamin;

f)

tejoltó;

g)

halenyv;

h)

az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) szerint élelmiszer-adalékanyagként engedélyezett aminosavak

biztosítaniuk kell, hogy a felhasznált nyersanyagok kezelése minden állat- vagy közegészségügyi kockázatot kiküszöböljön.

2.

Az 1. pontban említett nagymértékben finomított termékek előállításához felhasznált nyersanyagoknak a következő helyekről kell származniuk:

a)

vágóhídon levágott állat (ideértve a tollát is), amelynek hasított testét a vágást megelőző és a vágást követő vizsgálat során emberi fogyasztásra alkalmasnak találták; vagy

b)

a VIII. szakasznak megfelelő halászati termék.

Aminosav előállításának forrásaként emberi szőrzet nem használható fel.

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 2008. december 16-i 1333/2008/EK rendelete az élemiszer-adalékanyagokról (HL L 354., 2008.12.31., 16. o.).”"

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. március 11-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 139., 2004.4.30., 55. o.

(2)  A Bizottság 2013. október 31-i 1079/2013/EU rendelete a 853/2004/EK és a 854/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó átmeneti intézkedések megállapításáról (HL L 292., 2013.11.1., 10. o.).


12.3.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 67/29


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/356 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2016. március 11.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1),

tekintettel az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletre (2) és különösen annak 136. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 543/2011/EU végrehajtási rendelet a XVI. mellékletének A. részében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikke (1) bekezdése alapján a behozatali átalányérték számítására munkanaponként, változó napi adatok figyelembevételével kerül sor. Ezért helyénvaló előírni, hogy e rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. március 11-én.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Jerzy PLEWA

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 671. o.

(2)  HL L 157., 2011.6.15., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

IL

135,3

MA

100,8

SN

176,8

TN

112,1

TR

107,6

ZZ

126,5

0707 00 05

MA

84,8

TR

154,5

ZZ

119,7

0709 93 10

MA

62,1

TR

156,5

ZZ

109,3

0805 10 20

EG

43,8

IL

76,8

MA

51,1

TN

54,3

TR

64,7

ZZ

58,1

0805 50 10

MA

123,2

TR

82,8

ZZ

103,0

0808 10 80

BR

88,6

CL

93,0

CN

66,5

US

177,0

ZZ

106,3

0808 30 90

AR

102,7

CL

152,2

CN

103,0

TR

143,8

ZA

114,0

ZZ

123,1


(1)  Az országoknak a Közösség harmadik országokkal folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról szóló 471/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az országok és területek nómenklatúrájának frissítése tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2012. november 27-i 1106/2012/EU bizottsági rendeletben (HL L 328., 2012.11.28., 7. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


HATÁROZATOK

12.3.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 67/31


A TANÁCS (EU) 2016/357 HATÁROZATA

(2016. január 15.)

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságnak a 168/2007/EK rendelet 4. és 5. cikkében rögzített keretek között az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége munkájában megfigyelőként való részvételével és annak feltételeivel – beleértve az Ügynökség által végrehajtott kezdeményezésekben való részvételt, az anyagi hozzájárulást és a személyzeti kérdéseket is – kapcsolatban az EU–Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság Stabilizációs és Társulási Tanácsban az Európai Unió által képviselendő álláspontról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 352. cikkére, összefüggésben 218. cikkének (9) bekezdésével,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Az 1997. decemberi luxembourgi Európai Tanács az uniós ügynökségekben való részvételt a csatlakozás előtti stratégia felgyorsításának egyik módszerévé tette. Az említett Európai Tanács következtetései kimondják, hogy azokat az uniós „ügynökségeket, amelyekben a csatlakozni kívánó országok részt vehetnek, eseti alapon kell meghatározni”.

(2)

A 168/2007/EK tanácsi rendelet (1) úgy rendelkezik, hogy az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (a továbbiakban: az Ügynökség) a 4. és 5. cikkben meghatározott keretek között nyitva áll a tagjelölt országok részvétele előtt.

(3)

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság osztja az Ügynökség céljait és célkitűzéseit, valamint egyetért feladatainak a 168/2007/EK rendeletbe foglalt terjedelmével és tartalmával.

(4)

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság végső célja, hogy az Unió tagjává váljon; az Ügynökségében való részvétel segíteni fogja e cél elérésében,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT::

Egyetlen cikk

Az Európai Unió az EU–Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság Stabilizációs és Társulási Tanács e határozathoz csatolt határozattervezete alapján fogadja el a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságnak az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége munkájában megfigyelőként való részvételével és annak feltételeivel kapcsolatban az EU–Macedónai Volt Jugoszláv Köztársaság Stabilizációs és Társulási Tanácsban képviselendő álláspontját.

Kelt Brüsszelben, 2016. január 15-én.

a Tanács részéről

az elnök

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM


(1)  A Tanács 168/2007/EK rendelete (2007. február 15.) az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének létrehozásáról (HL L 53., 2007.2.22., 1. o.).


TERVEZET

AZ EU–MACEDÓNIA VOLT JUGOSZLÁV KÖZTÁRSASÁG STABILIZÁCIÓS ÉS TÁRSULÁSI TANÁCS …/…/2016 HATÁROZATA

(…)

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságnak a 168/2007/EK tanácsi rendelet 4. és 5. cikkében rögzített keretek között az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének munkájában megfigyelőként való részvételéről és annak feltételeiről, beleértve az Ügynökség által végrehajtott kezdeményezésekben való részvételt, az anyagi hozzájárulást és a személyzeti kérdéseket

AZ EU–MACEDÓNIA VOLT JUGOSZLÁV KÖZTÁRSASÁG STABILIZÁCIÓS ÉS TÁRSULÁSI TANÁCS,

tekintettel egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodásra (1),

tekintettel az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének létrehozásáról szóló, 2007 február 15-i 168/2007/EK tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 28. cikke (2) bekezdésére,

mivel

(1)

Az 1997. decemberi luxembourgi Európai Tanács az uniós ügynökségekben való részvételt a csatlakozás előtti stratégia felgyorsításának egyik módszerévé tette. Az említett Európai Tanács következtetései kimondják, hogy azokat az „ügynökségeket, amelyekben a csatlakozni kívánó országok részt vehetnek, eseti alapon kell meghatározni”.

(2)

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság osztja az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének (a továbbiakban: az Ügynökség) céljait és célkitűzéseit, valamint egyetért feladatainak a 168/2007/EK rendeletbe foglalt terjedelmével és tartalmával.

(3)

Helyénvaló lehetővé tenni, hogy Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság megfigyelőként részt vehessen az Ügynökség munkájában, illetve lefektetni e részvétel feltételeit, beleértve az Ügynökség által végrehajtott kezdeményezésekben való részvételre, az anyagi hozzájárulásra és a személyzeti kérdésekre vonatkozó rendelkezéseket.

(4)

Helyénvaló továbbá, hogy az Ügynökség az uniós joghoz való fokozatos felzárkózáshoz szükséges mértékben alapjogi kérdésekkel foglalkozzon Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságban, a 168/2007/EK rendelet 3. cikke (1) bekezdésének hatályán belül.

(5)

Az Ügynökség igazgatója engedélyezheti Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság azon állampolgárai alkalmazását, akik nincsenek korlátozva állampolgári jogaikban, összhangban az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak, a 259/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendeletben meghatározott alkalmazási feltételei 12. cikke (2) bekezdésének a) pontjával,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, mint tagjelölt ország megfigyelőként vesz részt Európai Unió Alapjogi Ügynökségében, amelyet az 168/2007/EK rendelet hozott létre.

2. cikk

(1)   Az Ügynökség az uniós joghoz való fokozatos felzárkózáshoz szükséges mértékben alapjogi kérdésekkel is foglalkozhat Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságban, a 168/2007/EK rendelet 3. cikk (1) bekezdésének hatályán belül.

(2)   E célból az Ügynökség jogosult lesz arra, hogy végrehajtsa a 168/2007/EK rendelet 4. és 5. cikkében meghatározott feladatokat Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságban.

3. cikk

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság az e határozat mellékletében foglalt rendelkezéseknek megfelelően pénzügyi hozzájárulást nyújt az Ügynökség 168/2007/EK rendelet 4. cikkében említett tevékenységeihez.

4. cikk

(1)   Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság megfigyelőnek, illetve helyettes megfigyelőnek jelöl ki olyan személyeket, akik megfelelnek a 168/2007/EK rendelet 12. cikk (1) bekezdésében foglalt követelményeknek. E személyek az igazgatótanács munkájában a tagállamok által kijelölt tagokkal és helyetteseikkel azonos módon, de szavazati jog nélkül vehetnek részt.

(2)   Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság kijelöl egy kormánytisztviselőt nemzeti összekötő tisztviselőnek a 168/2007/EK rendelet 8. cikk (1) bekezdésében foglaltak szerint.

(3)   E határozat hatálybalépésétől számított négy hónapon belül Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság tájékoztatja az Európai Bizottságot az (1) és (2) bekezdésben említett személyek nevéről, képzettségéről és elérhetőségéről.

5. cikk

Az Ügynökség rendelkezésére bocsátott vagy az Ügynökségtől származó adatok közzétehetők és a nyilvánosság számára hozzáférhetők, feltéve, hogy a bizalmas információk ugyanolyan adatvédelmi minősítésben részesülnek Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságban, mint amilyent a Unión belül kapnak.

6. cikk

Az Ügynökség Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságban ugyanolyan jogokkal rendelkezik, mint a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság belső jogának hatálya alá tartozó jogi személyek.

7. cikk

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló 7. jegyzőkönyv 1–4., 5., 6., 10–13., 15., 17–18. cikkében szereplő kiváltságokkal és mentességekkel azonos kiváltságokat és mentességeket biztosít az Ügynökség és személyzete számára annak érdekében, hogy azok el tudják látni feladataikat.

8. cikk

A felek minden olyan általános vagy különös intézkedést megtesznek, amelyek szükségesek az e határozatban rögzített kötelezettségeik teljesítéséhez, és ezekről bejelentést tesznek a Stabilizációs és Társulási Tanácsnál.

9. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napját követő második hónap első napján lép hatályba.

Kelt …-ban/ben,

a Stabilizációs és Társulási Tanács részéről

az elnök


(1)  HL L 84., 2004.3.20., 13. o.

(2)  HL L 53., 2007.2.22., 1. o.

MELLÉKLET

MACEDÓNIA VOLT JUGOSZLÁV KÖZTÁRSASÁG PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ ALAPJOGI ÜGYNÖKSÉGÉHEZ

1.

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság által az Európai Unió Alapjogi Ügynökségében (az Ügynökségben) a 2. pont szerinti részvételért az Európai Unió általános költségvetésébe fizetendő pénzügyi hozzájárulás a részvétel összes költségét jelenti.

2.

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságnak a következő módon kell pénzügyi hozzájárulást nyújtania az Európai Unió általános költségvetéséhez:

1. év:

165 000 EUR

2. év:

170 000 EUR

3. év:

175 000 EUR

3.

A uniós támogatási programok keretében nyújtható lehetséges pénzügyi támogatásokról külön kell megállapodni, az adott uniós programnak megfelelően.

4.

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság hozzájárulását az Európai Unió általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendelet (1) szerint kezelik.

5.

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság képviselőinek és szakértőinek az Ügynökség tevékenységében vagy az Ügynökség munkaprogramjának végrehajtásával kapcsolatos üléseken történő részvételével kapcsolatban felmerülő utazási és tartózkodási költségeit az Ügynökség az Unió tagállamaira jelenleg hatályos eljárásokkal megegyező alapon és azoknak megfelelően téríti meg.

6.

E határozat hatálybalépése után és minden egyes azt követő év elején a Bizottság pénzügyi hozzájárulási felhívást küld Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságnak a határozatban meghatározott, az Ügynökség számára teljesítendő hozzájárulásának megfelelően. Részvételének első naptári évére Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság a részvétel napjától az év végéig terjedő időszakra arányosan számított hozzájárulást fizet. A következő években a hozzájárulás fizetésére e határozat rendelkezései szerint kerül sor.

7.

Ez a hozzájárulás euróban értendő és a Bizottság eurobankszámlájára fizetendő.

8.

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság a fizetési meghagyás alapján fizeti be hozzájárulását, a Bizottság fizetési meghagyásának kiküldésétől számított 30 napon belül.

9.

A hozzájárulás befizetésében bekövetkező bármilyen késedelem azt vonja maga után, hogy Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság a lejárat napjától fennmaradó kinnlevőségre kamatot fizet. A kamatláb megegyezik az Európai Központi Bank által a lejárat napján az euróban kifejezett műveleteiért alkalmazott – 1,5 százalékponttal megnövelt – kamatlábbal.


(1)  Az Európai Parlament és a Tanács 966/2012/EU, Euratom rendelete (2012. október 25.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).


12.3.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 67/35


A TANÁCS (EU) 2016/358 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2016. március 8.)

a Francia Köztársaság számára az üzemanyagként használt benzinre és gázolajra vonatkozó kedvezményes adómértékek alkalmazásának a 2003/96/EK irányelv 19. cikkével összhangban történő engedélyezéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az energiatermékek és a villamos energia közösségi adóztatási keretének átszervezéséről szóló, 2003. október 27-i 2003/96/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 19. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A 2013/193/EU tanácsi végrehajtási határozat (2) engedélyezi a Francia Köztársaság (a továbbiakban: Franciaország) részére, hogy – a korábban a központi kormányzat által gyakorolt egyes meghatározott hatáskörök decentralizációjával járó közigazgatási reformhoz kapcsolódóan – három éven keresztül csökkentett adómértéket alkalmazzon a hajtóanyagként használt gázolajra és az ólommentes benzinre. A 2013/193/EU határozat 2015. december 31-én hatályát vesztette.

(2)

2015. október 20-i levelében Franciaország kérelmezte, hogy a francia régiók 2015. december 31-e után további két éves időtartamra alacsonyabb adómértéket alkalmazhassanak az üzemanyagként használt ólommentes benzinre (legfeljebb17,70 EUR/1 000 liter) és a gázolajra (legfeljebb 11,50 EUR/1 000 liter).

(3)

A 2013/193/EU végrehajtási határozatot azon az alapon fogadták el, hogy a Franciaország által kért intézkedés megfelel a 2003/96/EK irányelv 19. cikkében foglalt feltételeknek, amelyek meghatározott szakpolitikai megfontolások alapján lehetővé teszik az adómentességek és adómérték-csökkentések alkalmazását. Többek között megállapították, hogy az intézkedés nem hátráltatná a belső piac megfelelő működését. Tekintettel voltak továbbá arra is, hogy az intézkedés a vonatkozó uniós szakpolitikákkal is összhangban áll.

(4)

A nemzeti intézkedés a közigazgatás hatékonyságának – a közszolgáltatások minőségjavítása és költségcsökkentése révén megvalósuló – növelését célzó politika, valamint a decentralizációra irányuló politika részét képezi. Franciaország ezzel a régiók számára további ösztönzést kínál ahhoz, hogy közigazgatásuk minőségét átlátható módon javítsák. E tekintetben a 2013/193/EU végrehajtási határozat előírja, hogy a csökkentéseknek igazodniuk kell azoknak a régióknak az objektív társadalmi-gazdasági feltételeihez, amelyekben alkalmazzák azokat. Következésképp az átlagostól elmaradó bruttó hazai termékkel vagy az átlagosnál magasabb munkanélküliséggel rendelkező régiók egy része döntött az alacsonyabb adómértékek alkalmazása mellett. Összességében a nemzeti intézkedés meghatározott szakpolitikai megfontolásokon alapul.

(5)

Az adókulcsok regionális szintű csökkentésének szigorúan megszabott korlátai, valamint a hajtóanyagként használt kereskedelmi felhasználású gázolaj kizárása az intézkedés hatálya alól biztosítják, hogy az intézkedésnek nagyon alacsony legyen a belső piaci verseny torzulásával kapcsolatos kockázata.

(6)

A belső piac megfelelő működését akadályozó tényezőkről sem érkezett jelentés, különösen ami a kérdéses termék jövedéki termékként történő forgalmazását illeti.

(7)

Az intézkedés adónövelést követően valósul meg. Mindezek alapján, valamint az eltéréshez kapcsolt feltételek és az eddig gyűjtött tapasztalatok fényében, jelenleg nem tűnik úgy, hogy a nemzeti intézkedés szembe menne az Unió energia- és éghajlat-változási politikájával.

(8)

A 2003/96/EK irányelv 19. cikkének (2) bekezdése értelmében az e cikk alapján engedélyezett intézkedéseket szigorú időkerethez kell kötni. Franciaország az engedélyt két éves időtartamra kérelmezte. Ezért indokolt jelen határozat alkalmazási idejét két évre korlátozni.

(9)

Biztosítani kell, hogy az e határozathoz kapcsolódó adómérték-csökkentéseket Franciaország a 2016. január 1-jét megelőző, a 2013/193/EU végrehajtási határozat által szabályozott időszakot követően átmeneti időszak nélkül alkalmazni tudja. Ennélfogva a kérelmezett engedélyt 2016. január 1-jei hatállyal kell megadni.

(10)

Ez a határozat nem érinti az állami támogatásokra vonatkozó uniós előírások alkalmazását,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1)   A Tanács engedélyezi Franciaország számára, hogy csökkentett adómértékeket alkalmazzon az üzemanyagként használt ólommentes benzinre és gázolajra. A 2003/96/EK irányelv 7. cikke (2) bekezdése értelmében a hajtóanyagként használt kereskedelmi felhasználású gázolajra csökkentett adómértékek nem alkalmazhatók.

(2)   Az egyes közigazgatási régiók differenciált csökkentést alkalmazhatnak, feltéve, hogy a következő feltételek teljesülnek:

a)

a csökkentés mértéke nem haladja meg az ólommentes benzin esetében a 17,70 EUR/1 000 literes, a gázolaj esetében pedig a 11,50 EUR/1 000 literes mértéket;

b)

a csökkentés mértéke nem haladja meg a hajtóanyagként használt nem kereskedelmi felhasználású gázolajat és a hajtóanyagként használt kereskedelmi felhasználású gázolajat terhelő adó szintje közötti különbséget;

c)

a csökkentések igazodnak azon régiók objektív társadalmi és gazdasági viszonyaihoz, amelyekben alkalmazzák azokat;

d)

a regionális csökkentés alkalmazása nem juttat az Unión belüli kereskedelemben versenyelőnyhöz valamely régiót.

(3)   A csökkentett adómértéknek meg kell felelnie a 2003/96/EK irányelv által előírt követelményeknek, nevezetesen a 7. cikkben előírt minimum adómértékeknek.

2. cikk

Ez a határozat a róla szóló értesítés napján lép hatályba.

Ez a határozat 2016. január 1-jétől alkalmazandó.

Ez a határozat 2017. december 31-én hatályát veszti.

3. cikk

Ennek a határozatnak a Francia Köztársaság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2016. március 8-án.

a Tanács részéről

az elnök

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM


(1)  HL L 283., 2003.10.31., 51. o.

(2)  A Tanács 2013/193/EU végrehajtási határozata (2013. április 22.) a Francia Köztársaság számára a differenciált üzemanyag-adómértékek alkalmazásának a 2003/96/EK irányelv 19. cikkével összhangban történő engedélyezéséről (HL L 113., 2013.4.25., 15. o.).


12.3.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 67/37


A TANÁCS (KKBP) 2016/359 HATÁROZATA

(2016. március 10.)

az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 2014/145/KKBP határozat módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 29. cikkére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2014. március 17-én elfogadta az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 2014/145/KKBP határozatot (1).

(2)

A Tanács 2015. szeptember 14-én elfogadta a (KKBP) 2015/1524 határozatot (2), amellyel további hat hónapra megújította a korlátozó intézkedéseket.

(3)

Tekintettel arra, hogy az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések továbbra is érvényben vannak, a 2014/145/KKBP határozatot további hat hónapra meg kell újítani.

(4)

A Tanács áttekintette a jegyzékben szereplő minden egyes bejegyzés esetében a jegyzékbe vétel okát. A mellékletet módosítani kell, valamint három elhunyt személyre vonatkozó bejegyzést törölni kell.

(5)

A 2014/145/KKBP határozatot ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2014/145/KKBP határozat a következőképpen módosul:

1.

a 6. cikk második bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„Ezt a határozatot 2016. szeptember 15-ig kell alkalmazni.”;

2.

A melléklet az e határozat mellékletében foglaltak szerint módosul.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2016. március 10-én.

a Tanács részéről

az elnök

K.H.D.M. DIJKHOFF


(1)  A Tanács 2014. március 17-i 2014/145/KKBP határozata az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről (HL L 78., 2014.3.17., 16. o.).

(2)  A Tanács (KKBP) 2015/1524 határozata (2015. szeptember 14.) az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 2014/145/KKBP határozat módosításáról (HL L 239., 2015.9.15., 157. o.).


MELLÉKLET

I.

A következő személyeket törölni kell a 2014/145/KKBP határozat mellékletében szereplő jegyzékből:

SZEMÉLYEK

7.

Yuriy Gennadyevich ZHEREBTSOV

41.

Igor Dmitrievich SERGUN

133.

Pavel DREMOV

II.

A 2014/145/KKBP határozat mellékletében szereplő következő személyekre és szervezetekre vonatkozó bejegyzések helyébe az alábbiak lépnek:

SZEMÉLYEK

 

Név

Azonosító adatok

Indokolás

A jegyzékbe vétel dátuma

1.

Sergey Valeryevich AKSYONOV,

Sergei Valerievich AKSENOV (Сергей Валерьевич AKCëHOB),

Serhiy Valeriyovych AKSYONOV (Сергiй Валерiйович Аксьонов)

Születési idő: 1972.11.26.

Születési hely: Belci (Bălți), jelenleg Moldovai Köztársaság

A krími Verkhovna Rada 2014. február 27-én oroszbarát fegyveresek jelenlétében a „Krím miniszterelnökének” választotta Aksyonovot. „Megválasztását” Oleksandr Turchynov megbízott ukrán elnök 2014. március 1-jén alkotmányellenesnek mondta ki. Aksyonov a 2014. március 16-ra kitűzött „népszavazást” aktív lobbitevékenységgel támogatta, és „A Krímnek az Oroszországi Föderációhoz való csatlakozásáról szóló 2014. március 18-i szerződés” egyik társaláírója volt. Putyin elnök 2014. április 9-én az úgynevezett „Krími Köztársaság” megbízott „vezetőjévé” nevezte ki. 2014. október 9-én hivatalosan az úgynevezett „Krími Köztársaság”„vezetőjév锄választották”. Aksyonov ezt követően elrendelte a „vezetői” és a „miniszterelnöki” hivatal összevonását.

Az Orosz Államtanács tagja.

2014.3.17.

2.

Vladimir Andreevich KONSTANTINOV (Владимир Андреевич Константинов)

Születési idő: 1956.11.19.

Születési hely: Vlagyimirovka (más néven Vladimirovca), Slobozia régió, Moldovai SZSZK (jelenleg Moldovai Köztársaság) vagy Bogomol, Moldovai SZSZK

A Krími Autonóm Köztársaság Legfelsőbb Tanácsának elnökeként Konstantinov aktívan hozzájárult a Verkhovna Rada által az Ukrajna területi integritását sértő „népszavazásról” hozott döntéshez, valamint arra buzdította a szavazókat, hogy a Krím függetlenségére szavazzanak. „A Krímnek az Oroszországi Föderációhoz való csatlakozásáról szóló 2014. március 18-i szerződés” egyik társaláírója volt.

2014. március 17-től az úgynevezett „Krími Köztársaság”„Államtanácsának”„elnöke”.

2014.3.17.

3.

Rustam Ilmirovich TEMIRGALIEV (Рустам Ильмирович Темиргалиев)

Születési idő: 1976.8.15.

Születési hely: Ulan-Ude, Burját ASZSZK (Oroszországi Szovjet Szövetségi Szocialista Köztársaság)

Korábbi krími miniszterhelyettesként Temirgaliev aktívan hozzájárult a Verkhovna Rada által az Ukrajna területi integritását sértő „népszavazásról” hozott döntéshez. Aktívan lobbizott azért, hogy a Krím az Oroszországi Föderáció részévé váljon.

2014. június 11-én lemondott az úgynevezett „Krími Köztársaság”„első miniszterelnök-helyettesi” tisztségéről.

2014.3.17.

5.

Aleksei Mikhailovich CHALIY (Алексей Михайлович Чалый)

Születési idő: 1961.6.13.

Születési hely: Moszkva vagy Szevasztopol

Chaliyt 2014. február 23-án közfelkiáltással „Szevasztopol népi polgármesterévé” választották, ő pedig elfogadta a „szavazás” eredményét. Aktív kampányt folytatott annak érdekében, hogy Szevasztopol egy 2014. március 16-ra tervezett népszavazással az Oroszországi Föderáció különálló entitásává váljon. „A Krímnek az Oroszországi Föderációhoz való csatlakozásáról szóló 2014. március 18-i szerződés” egyik társaláírója volt. 2014. április 1-jétől14-ig Szevasztopol megbízott kormányzója volt, és korábban Szevasztopol város jogalkotó gyűlésének elnökévé „választották”.

2014.3.17.

6.

Pyotr Anatoliyovych Zima (Пётр Анатольевич Зима)

Születési idő: 1965.3.29.

Zimát 2014. március 3-án Aksyonov „miniszterelnök” a krími titkosszolgálat új vezetőjévé nevezte ki, ő pedig elfogadta a kinevezést. Fontos információkat, többek között adatbázist adott át az orosz hírszerzésnek (SBU). Ezek között a Majdan europárti aktivistáira és krími emberijog-védőkre vonatkozó információk is szerepeltek. Jelentős szerepet játszott annak megakadályozásában, hogy az ukrán hatóságok ellenőrzést gyakorolhassanak a Krím területén. Az ukrán titkosszolgálat korábbi krími tisztviselői 2014. március 11-én bejelentették a Krím független titkosszolgálatának megalakulását.

2014.3.17.

8.

Sergey Pavlovych TSEKOV (Сергей Павлович Цеков)

Születési idő: 1953.9.29. vagy 1953.9.23. vagy 1953.9.28.

Születési hely: Szimferopol

A krími Verkhovna Rada alelnökeként Sergey Aksyonovval együtt Tsekov kezdeményezte a Krími Autonóm Köztársaság kormányának jogellenes leváltását. Miután leváltással fenyegette meg, a kormány eltávolításának folyamatába bevonta Vladimir Konstantinovot is. Nyilvánosan elismerte, hogy a krími parlamenti képviselők felkérésére érkeztek orosz katonák a krími Verkhovna Rada elfoglalására. Ő volt az egyik első krími vezető, aki nyilvánosan a Krím Oroszországhoz csatolását kérte.

Az Oroszországi Föderáció Szövetségi Tanácsának az úgynevezett „Krími Köztársaság” által delegált tagja.

2014.3.17.

9.

Ozerov, Viktor Alekseevich (Виктор Алексеевич Озеров)

Születési idő: 1958.1.5.

Születési hely: Abakán, Hakászia

Az Oroszországi Föderáció Szövetségi Tanácsa Biztonsági és Védelmi Bizottságának elnöke.

Ozerov 2014. március 1-jén a Szövetségi Tanács Biztonsági és Védelmi Bizottságának nevében nyilvánosan támogatta a Szövetségi Tanácsban, hogy orosz erőket telepítsenek Ukrajnába.

2014.3.17.

11.

Klishas, Andrei Aleksandrovich (Андрей Александрович Клишас)

Születési idő: 1972.11.9.

Születési hely: Szverdlovszk

Az Oroszországi Föderáció Szövetségi Tanácsa Alkotmányjogi Bizottságának elnöke.

Klishas 2014. március 1-jén nyilvánosan támogatta a Szövetségi Tanácsban, hogy orosz erőket telepítsenek Ukrajnába. Nyilvános megszólalásaiban Klishas azzal igyekezett indokolni az ukrajnai orosz katonai intervenciót, hogy „az ukrán elnök támogatja a krími hatóságoknak az Oroszországi Föderáció elnökéhez intézett azon felhívását, hogy nyújtson mindenre kiterjedő támogatást a krími polgárok védelmében”.

2014.3.17.

14.

TOTOONOV, Aleksandr Borisovich (Александр Борисович Тотоонов)

Születési idő: 1957.4.3.

Születési hely: Ordzhonikidze, Észak-Oszétia

Az Oroszországi Föderáció Szövetségi Tanácsa Nemzetközi Ügyekért felelős Bizottságának tagja.

Totoonov 2014. március 1-jén nyilvánosan támogatta a Szövetségi Tanácsban, hogy orosz erőket telepítsenek Ukrajnába.

2014.3.17.

15.

PANTELEEV, Oleg Evgenevich (Олег Евгеньевич Пантелеев)

Születési idő: 1952.7.21.

Születési hely: Zsitnikovszkoje, Kurgán terület

A Szövetségi Tanács Parlamenti Ügyekért felelős Bizottságának korábbi első alelnöke.

Panteleev 2014. március 1-jén nyilvánosan támogatta a Szövetségi Tanácsban, hogy orosz erőket telepítsenek Ukrajnába.

Jelenleg a Kurgán terület első kormányzóhelyettese és a Kurgán terület kormánya által az Oroszországi Föderáció kormányához rendelt küldöttség vezetője.

2014.3.17.

19.

VITKO, Aleksandr Viktorovich (Александр Викторович Витко)

Születési idő: 1961.9.13.

Születési hely: Vicebszk (Belorusz SZSZK)

A Fekete-tengeri Flotta parancsnoka, tengernagy.

A szuverén ukrán területet elfoglaló orosz haderő parancsnokságát látta el.

2014.3.17.

33.

Elena Borisovna MIZULINA (born DMITRIYEVA) (Елена Борисовна Мизулина (született Дмитриева)

Születési idő: 1954.12.9.

Születési hely: Buj, Kosztromai terület

Az Állami Duma korábbi alelnöke. Olyan közelmúltbeli orosz jogalkotási javaslatok kezdeményezője és társszerzője, melyek célja az volt, hogy más országok régiói számára is lehetővé tegyék Oroszországhoz való csatlakozásukat saját központi hatóságaik hozzájárulása nélkül.

2015 szeptemberétől az Omszki terület Szövetségi Tanácsának tagja.

2014.3.21.

36.

Oleg Genrikhovich SAVELYEV (Олег Генрихович Савельев)

Születési idő: 1965.10.27.

Születési hely: Leningrád

Krími ügyekért felelős korábbi miniszter. Felelős az annektált Krími Autonóm Köztársaságnak az Oroszországi Föderációba való integrálásáért.

Jelenleg az orosz kormány kabinetfőnök-helyettese, ő felel az úgynevezett „Krími Köztársaság” társadalmi-gazdasági fejlődésével foglalkozó kormánybizottság munkájának megszervezéséért.

2014.4.29.

45.

Andriy Yevgenovych PURGIN (Андрiй Eвгенович Пургiн),

Andrei Evgenevich PURGIN (Андрей Евгеньевич Пургин)

Születési idő: 1972.1.26.

Születési hely: Doneck

Szeparatista tevékenységek aktív résztvevője és szervezője, a donecki „orosz turisták” akcióinak koordinátora. A „Donyec-medencei polgári kezdeményezés az Eurázsiai Unióért” társalapítója. 2015. szeptember 4-ig a „Donyecki Népköztársaság Népi Tanácsának”„elnöke”.

2014.4.29.

46.

Denys Volodymyrovych PUSHYLIN (Денис Володимирович Пушилiн),

Denis Vladimirovich PUSHILIN (Денис Владимирович Пушилин)

Születési idő: 1981.5.9. vagy 1982.5.9.

Születési hely: Makijivka (Donecki terület)

A „Donyecki Népköztársaság” egyik vezetője. Részt vett a regionális kormányzat épületeinek elfoglalásában és megszállásában. A szeparatisták tevékeny szószólója. 2015. szeptember 4-ig az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság”„Népi Tanácsának” úgynevezett elnökhelyettese. 2015. szeptember 4. óta a „Donyecki Népköztársaság Népi Tanácsának”„elnöke”.

2014.4.29.

47.

TSYPLAKOV Sergey Gennadevich (Цыплаков Сергей Геннадьевич)

Születési idő: 1983.5.1.

Születési hely: Harciszk (Donecki terület)

A radikális ideológiát valló „Donyec-medencei Népi Milícia” egyik vezetője. Több állami épület elfoglalásában is tevékenyen részt vett a donecki régióban.

2014.4.29.

48.

Igor Vsevolodovich GIRKIN (Игорь Всеволодович Гиркин) (más néven: Igor STRELKOV) (Ihor STRIELKOV)

Születési idő: 1970.12.17.

Születési hely: Moszkva

Az Oroszországi Föderáció fegyveres erői vezérkara Hírszerzési Főigazgatóságának (GRU) tagjaként azonosították. Részt vett a szlovjanszki incidensekben. A „Novorosszija” népi mozgalom elnöke. Az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság” korábbi „védelmi minisztere”.

2014.4.29.

53.

Oleg Grigorievich KOZYURA (Олег Григорьевич Козюра)

Születési idő: 1962.12.19.

Születési hely: Zaporizzsja

A Szövetségi Migrációs Hivatal szevasztopoli irodájának korábbi vezetője. Felelős azért, hogy a szevasztopoli lakosok számára rendszeresen és gyorsított eljárásban orosz útlevelet állítottak ki.

Jelenleg Mikhail Chaluy szevasztopoli önkormányzati képviselő asszisztense.

2014.5.12.

54.

Viacheslav PONOMARIOV, Vyacheslav Volodymyrovich PONOMARYOV (В'ячеслав Володимирович Пономарьов), Viacheslav Vladimirovich PONOMAREV (Вячеслав Владимирович Пономарëв)

Születési idő: 1965.5.2.

Születési hely: Szlavjanszk (Donecki terület)

Szlavjanszk korábbi önjelölt „népi polgármestere” (2014. június 10-ig). Arra kérte Vlagyimir Putyint, hogy küldjön orosz csapatokat a város védelmére, később pedig fegyverekért folyamodott hozzá. Emberei emberrablásokban vesznek részt (foglyul ejtették Irma Kratot és Simon Osztrovszkijt, a Vice News újságíróját, akiket később szabadon engedtek, emellett az EBESZ bécsi dokumentuma alapján működő katonai megfigyelőket tartottak fogva). Továbbra is aktívan támogat szeparatista tevékenységeket és politikákat.

2014.5.12.

57.

Oleg TSARIOV, Oleh Anatoliyovych TSAROV (Олег Анатолтович Царьов), Oleg Anatolevich TSAREV (Олег Анатольевич Цаpëв)

Születési idő: 1970.6.2.

Születési hely: Dnyipropetrovszk

Korábban a Rada tagja volt, és e minőségében nyilvánosan a délkelet-ukrajnai régiókat magában foglaló „Novorosszijai Szövetségi Köztársaság” megalapítására buzdított. Továbbra is aktívan támogatja a szeparatista tevékenységeket és politikákat. Az úgynevezett „Népköztársasági Unió Parlamentjének” („Novorosszijai Parlament”) korábbi „házelnöke”.

2014.5.12.

62.

Aleksandr Yurevich BORODAI (Александр Юрьевич Бородай)

Születési idő: 1972.7.25.

Születési hely: Moszkva

Korábban az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság miniszterelnöke”, és e minőségében felelős az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság kormányának” szeparatista „kormányzati” tevékenységeiért (például 2014. július 8-án úgy nyilatkozott, hogy „hadseregünk különleges műveletet hajt végre az ukrán »fasiszták«” ellen), a „Novorosszijai Unióról” szóló egyetértési megállapodás aláírója. Továbbra is aktívan támogat szeparatista tevékenységeket vagy politikákat; a „Donyec-medencei önkéntesek szövetségének” vezetője.

2014.7.12.

64.

Alexandr Aleksandrovich KALYUSSKY, (Александр Александрович Калюсский)

Születési idő: 1975.10.9.

Korábban az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság szociális ügyekért felelős de facto miniszterelnök-helyettese”. Felelős az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság kormányának” szeparatista „kormányzati” tevékenységeiért.

2014.7.12.

65.

Alexander KHRYAKOV, Aleksandr Vitalievich KHRYAKOV (Александр Витальевич Хряков), Oleksandr Vitaliyovych KHRYAKOV (Олександр ВiTалiйович Хряков)

Születési idő: 1958.11.6.

Születési hely: Doneck

Korábban az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság tájékoztatási és tömegkommunikációs minisztere”. Az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság”„Nemzeti Tanácsának” tagja. Felelős az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság”„kormányának” szeparatistabarát propagandatevékenységeiért.

2014.7.12.

71.

Nikolay KOZITSYN (Николай Козицын)

Születési idő: 1956.6.20. vagy 1956.10.6.

Születési hely: Dzerzsinszk (Donecki terület)

A kozák haderők parancsnoka.

Felelős a szeparatisták által az ukrán kormányerők ellen Kelet-Ukrajnában vívott harcok irányításáért.

2014.7.12.

81.

Alexander Nikolayevich TKACHYOV (Александр Николаевич Ткачëв)

Születési idő: 1960.12.23.

Születési hely: Viszelki, Krasznodári terület

Korábban a Krasznodári terület kormányzója.

A Krím jogellenes annektálásához nyújtott támogatásáért a Krím Autonóm Köztársaság ideiglenes vezetőjétől megkapta „A Krím felszabadításáért” járó kitüntetést. Ennek alkalmával a Krím Autonóm Köztársaság ideiglenes vezetője elmondta, hogy Tkachyov az elsők között biztosította támogatásáról a Krím új „vezetését”.

Jelenleg az Oroszországi Föderáció mezőgazdasági minisztere (2015. április 22. óta).

2014.7.25.

83.

Ekaterina Iurievna GUBAREVA (Екатерина Юрьевна Губарева),

Katerina Yuriyovna GUBARIEVA (Катерина Юрiйовнa Губарева)

Születési idő: 1983.7.5. vagy 1983.3.10.

Születési hely: Kahovka (Herszoni terület)

Korábbi úgynevezett „külügyminiszteri” minőségében felelős volt az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság” védelméért, ezzel aláásva Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét. Ezenfelül bankszámláján keresztül finanszíroznak illegális szeparatista csoportokat. Azzal, hogy elvállalta e tisztséget és e minőségben eljárt, támogatta az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó intézkedéseket és politikákat. Továbbra is aktívan támogat szeparatista tevékenységeket és politikákat.

Az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság”„Nemzeti Tanácsának” tagja.

2014.7.25.

98.

Miroslav Vladimirovich RUDENKO (Мирослав Владимирович Руденко)

Születési idő: 1983.1.21.

Születési hely: Debalceve

Kapcsolatban áll a „Donyec-medencei Népi Milíciával”. Kijelentette többek között, hogy harcolni fognak az ország többi részén is. Rudenko tehát olyan tevékenységeket és politikákat támogat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét. Az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság Nemzeti Tanácsának” úgynevezett „népképviselője” (tagja).

2014.9.12.

99.

Gennadiy Nikolaiovych TSYPKALOV,

Gennadii Nikolaevich TSYPKALOV (Геннадий Николаевич Цыпкалов)

Születési idő: 1973.6.21.

Születési hely: Rosztovi terület (Oroszország)

Marat Bashirov helyébe lépett mint az úgynevezett „Luganszki Népköztársaság” úgynevezett „miniszterelnöke”. Korábban a „Délkeleti Hadsereg” elnevezésű milíciában játszott tevékeny szerepet. Tsypkalov tehát olyan tevékenységeket és politikákat támogat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.

2014.9.12.

100.

Andrey Yurevich PINCHUK (Андрей Юрьевич Пинчук)

Lehetséges születési idő: 1977.12.27.

Korábban az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság”„állambiztonsági minisztere”. Kapcsolatban áll Vladimir Antyufeyevvel, aki felelős az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság kormánya” által folytatott szeparatista „kormányzati” tevékenységekért. Tehát olyan tevékenységeket és politikákat támogat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét. Továbbra is aktívan támogat szeparatista tevékenységeket és politikákat. A „Donyec-medencei önkéntesek szövetségének”„ügyvezető igazgatója”.

2014.9.12.

102.

Andrei Nikolaevich RODKIN (Андрей Николаевич Родкин)

Születési idő: 1976.9.23.

Születési hely: Moszkva

Az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság” moszkvai képviselője. Nyilatkozataiban többek között arról beszélt, hogy a milíciák készen állnak gerillaháborút folytatni, valamint kijelentette, hogy a milíciák lefoglalták az ukrán fegyveres erők egyes fegyverrendszereit. Tehát olyan tevékenységeket és politikákat támogat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.

A „Donyec-medencei önkéntesek szövetségének” egyik vezetője.

2014.9.12.

105.

Mikhail Sergeyevich SHEREMET (Михаил Сергеевич Шеремет)

Születési idő: 1971.5.23.

Születési hely: Dzsankoj

A Krím úgynevezett „első miniszterelnök-helyettese”. Sheremet kulcsszerepet játszott az Oroszországgal való egyesülésről március 16-án a Krímben tartott népszavazás megszervezésében és lebonyolításában. A jelentések szerint a népszavazás idején Sheremet volt a Moszkva-barát krími „önvédelmi erők” parancsnoka. Tehát olyan tevékenységeket és politikákat támogat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.

2014.9.12.

116.

Svetlana Sergeevna ZHUROVA (Светлана Сергеевна Журова)

Születési idő: 1972.1.7.

Születési hely: Pavlovo

Az Állami Duma Külügyi Bizottságának első elnökhelyettese. 2014. március 20-án a szövetségi alkotmánytörvény tervezete mellett szavazott, amelynek tárgya a Krími Köztársaságnak az Oroszországi Föderációba való integrálása, valamint az Oroszországi Föderáción belüli új szövetségi elemeknek – a Krími Köztársaságnak és a szövetségi státusú Szevasztopol városának – a létrehozása volt.

2014.9.12.

120.

Serhiy KOZYAKOV (más néven Sergey Kozyakov) (Сергей Козьяков)

Születési idő: 1982.9.29.

A „Luganszki Központi Választási Bizottság” volt elnökeként felelős volt a 2014. november 2-i úgynevezett „választások” megszervezéséért az úgynevezett „Luganszki Népköztársaságban”. Ezek a „választások” sértik az ukrán törvényeket, ezért jogellenesek. 2015 októberében kinevezték az úgynevezett „Luganszki Népköztársaság”„igazságügyi miniszterévé”.

Azzal, hogy elvállalta e tisztséget és e minőségben eljárt, és hogy megszervezte a jogellenes „választásokat”, aktívan támogatta azokat a cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárulnak Ukrajna további destabilizálásához.

2014.11.29.

121.

Oleg Konstantinovich AKIMOV (más néven Oleh AKIMOV) (Олег Константинович Акимов)

Születési idő: 1981.9.15.

Születési hely: Luhanszk

A „Luganszki Népköztársaság”„Nemzeti Tanácsában” a „Luganszki Gazdasági Unió” helyettes vezetője. Indult a 2014. november 2-i úgynevezett „választásokon” az úgynevezett „Luganszki Népköztársaság”„elnöki” pozíciójának betöltéséért. Ezek a „választások” sértik az ukrán törvényeket, ezért jogellenesek. 2014 óta a „Luganszki Népköztársaságban” az úgynevezett „Szakszervezetek Szövetségének” az „elnöke”.

Azzal, hogy elvállalta e tisztséget és e minőségben eljárt, és azzal hogy hivatalosan jelöltette magát a jogellenes „választásokon”, aktívan támogatta azokat a cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárulnak Ukrajna további destabilizálásához.

2014.11.29.

126.

Dmitry Aleksandrovich SEMYONOV,

Dmitrii Aleksandrovich SEMENOV (Дмитрий Александрович Семенов)

Születési idő: 1963.2.3.

Születési hely: Moszkva

Az úgynevezett „Luganszki Népköztársaság” korábbi „pénzügyekért felelős miniszterelnök-helyettese”.

Azzal, hogy elvállalta e tisztséget és e minőségben eljárt, aktívan támogatta azokat a cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárulnak Ukrajna további destabilizálásához.

2014.11.29.

127.

Oleg BUGROV (Олег Бугров)

Születési idő: 1969.8.29.

Az úgynevezett „Luganszki Népköztársaság” korábbi „védelmi minisztere”.

Azzal, hogy elvállalta e tisztséget és e minőségben eljárt, aktívan támogatta azokat a cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárulnak Ukrajna további destabilizálásához.

2014.11.29.

134.

Alexey Yurevich MILCHAKOV, (más néven Fritz, Serbian) (Алексей Юрьевич МИЛЬЧАКОВ)

Születési idő: 1991.4.30. vagy 1991.1.30.

Születési hely: Szentpétervár

A „Ruszics” egység parancsnoka, mely a kelet-ukrajnai harcokban részt vevő fegyveres szeparatista csoport.

E minőségében aktívan támogatta azokat a tevékenységeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárulnak Ukrajna további destabilizálásához.

2015.2.16.

135.

Arseny Sergeevich PAVLOV, (más néven Motorola)

(ApcéHий Сергеевич ПÁВЛОВ) (más néven Моторoла)

Születési idő: 1983.2.2.

Születési hely: Uhta, Komiföld

A „Spárta” hadtest parancsnoka, mely a kelet-ukrajnai harcokban részt vevő fegyveres szeparatista csoport.

E minőségében aktívan támogatta azokat a tevékenységeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárulnak Ukrajna további destabilizálásához.

2015.2.16.

137.

Eduard Aleksandrovich BASURIN (Эдуард Александрович Басурин)

Születési idő: 1966.6.27. vagy 1966.6.21.

Születési hely: Doneck

Az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság” Védelmi Minisztériumának úgynevezett „parancsnokhelyettese”.

Azzal, hogy elvállalta e tisztséget és e minőségben eljárt, aktívan támogatta azokat a cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárulnak Ukrajna további destabilizálásához.

2015.2.16.

138.

Alexandr Vasilievich SHUBIN (Александр Васильевич ШУБИН)

Születési idő: 1972.5.20. vagy 1972.5.30.

Születési hely: Luhanszk

A jogellenes, úgynevezett „Luganszki Népköztársaság” korábbi úgynevezett „igazságügyi minisztere”. 2015 októbere óta az úgynevezett „Luganszki Népköztársaság”„Központi Választási Bizottságának” az elnöke.

Azzal, hogy elvállalta e tisztséget és e minőségben eljárt, aktívan támogatta azokat a cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárulnak az ország további destabilizálásához.

2015.2.16.

140.

Sergey Yurevich IGNATOV (Сергей Юрьевич ИГНАТОВ) (más néven: KUZOVLEV)

 

Az úgynevezett „Luganszki Népköztársaság” úgynevezett népi milíciájának főparancsnoka.

Azzal, hogy elvállalta e tisztséget és e minőségben eljárt, aktívan támogatta azokat a cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárulnak Ukrajna további destabilizálásához.

2015.2.16.

141.

Ekaterina FILIPPOVA (Екатерина Владимировна ФИЛИППОВА)

Születési idő: 1988.11.20.

Születési hely: Krasznoarmejszk

Az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság” korábbi úgynevezett „igazságügyi minisztere”.

Azzal, hogy elvállalta e tisztséget és e minőségben eljárt, aktívan támogatta azokat a cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárulnak Ukrajna további destabilizálásához.

2015.2.16.

143.

Evgeny Vladimirovich MANUILOV (Евгений Владимирович Мануйлов)

Születési idő: 1967.1.5.

Az úgynevezett „Luganszki Népköztársaság” úgynevezett „adóügyi és bevételekért felelős minisztere”.

Azzal, hogy elvállalta e tisztséget és e minőségben eljárt, aktívan támogatta azokat a cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárulnak Ukrajna további destabilizálásához.

2015.2.16.

145.

Olga BESEDINA (Ольга Игорева БЕСЕДИНА)

Születési idő: 1976.12.10.

Az úgynevezett „Luganszki Népköztársaság” korábbi úgynevezett „gazdaságfejlesztési és kereskedelmi minisztere”.

Azzal, hogy elvállalta e tisztséget és e minőségben eljárt, aktívan támogatta azokat a cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárulnak Ukrajna további destabilizálásához.

2015.2.16.

148.

Arkady Viktorovich BAKHIN (Аркадий Викторович Бахин)

Születési idő: 1956.5.8.

Születési hely: Kaunas, Litvánia

A védelmi miniszter korábbi első helyettese (2015. november 17-ig), és e minőségében részt vett az orosz csapatok Ukrajnába való telepítésének támogatásában.

Az orosz Védelmi Minisztérium jelenlegi struktúrájának megfelelően e minőségében részt vesz azon orosz kormánypolitikák alakításában és végrehajtásában, amelyek fenyegetik Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.

2015.2.16.

149.

Andrei Valeryevich KARTAPOLOV (Андрей Валерьевич Картaпoлoв)

Születési idő: 1963.11.9.

Születési hely: NDK

2015. november 10-től a Nyugati Katonai Körzet parancsnoka. Az Oroszországi Föderáció fegyveres erőinek korábbi helyettes vezérkari főnöke és a vezérkaron belül működő fő műveleti osztály korábbi igazgatója. Aktívan részt vesz az Ukrajnába telepített orosz erők hadjáratának alakításában és végrehajtásában.

A vezérkar hivatalosan közzétett tevékenységei alapján operatív ellenőrzést gyakorol a fegyveres erők felett, és ezzel aktívan részt vesz azon orosz kormánypolitikák alakításában és végrehajtásában, amelyek fenyegetik Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.

2015.2.16.

SZERVEZETEK JEGYZÉKE

 

Név

Indokolás

A jegyzékbe vétel dátuma

1.

State Unitary Enterprise of the Republic of Crimea „Chernomorneftegaz” („Chernomorneftegaz”, a Krími Köztársaság szövetségi állami vállalata) (korábbi ismert neve: „PJSC Chernomorneftegaz”)

A „krími parlament”2014. március 17-én határozatot fogadott el a Chernomorneftegaz vállalat tulajdonában lévő eszközöknek a „Krími Köztársaság” nevében történő kisajátításáról. Ezzel a krími „hatóságok” tulajdonképpen a vállalatot elkobozták. 2014. november 29-én State Unitary Enterprise of the Republic of Crimea „Chernomorneftegaz” (ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ „ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ”) („Chernomorneftegaz”, a Krími Köztársaság szövetségi állami vállalata) néven került újra bejegyzésre. Alapító: The Ministry of Fuel and Energy of the Republic of Crimea (МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВА И ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ) (a Krími Köztársaság Üzemanyag- és Energiaügyi Minisztériuma).

2014.5.12.

2.

Limited Liability Company „Port Feodosia” („Port Feodosia” korlátolt felelősségű társaság) (korábbi ismert neve: „Feodosia”)

A „krími parlament”2014. március 17-én határozatot fogadott el a Feodosia vállalat tulajdonában lévő eszközöknek a „Krími Köztársaság” nevében történő kisajátításáról. Ezzel a krími „hatóságok” tulajdonképpen a vállalatot elkobozták. 2015. február 9-én limited liability company „Port Feodosia” (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ „ПОРТ ФЕОДОСИЯ”) („Port Feodosia” korlátolt felelősségű társaság) néven került újra bejegyzésre. Alapító: Yuri Garyevich Rovinskiy (Юрий Гарьевич Ровинский).

2014.5.12.

10.

Az úgynevezett „Donbass People's Militia” („Нарoдное oпoлчéние Дoнбáсса”) („Donyec-medencei Népi Milícia”)

Illegális szeparatista fegyveres csoport, mely Ukrajna keleti részében az ukrán kormányerők ellen harcol, ezzel veszélyeztetve Ukrajna stabilitását és biztonságát.

A fegyveres csoport 2014 áprilisának elején többek között elfoglalt számos kormányzati épületet Ukrajna keleti részén, ezzel aláásva ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.

A milícia korábbi vezetője, Pavel Gubarev felelős a donecki regionális kormányzati épület oroszbarát erők segítségével való elfoglalásáért, és önmagát a nép kormányzójának kiáltotta ki.

2014.7.25.

13.

State Unitary Enterprise of the City of Sevastopol, „Sevastopol seaport” („Szevasztopoli Tengeri Kikötő”, Szevasztopol város szövetségi állami vállalata) (korábbi ismert neve: State enterprise „Sevastopol commercial seaport” Государственное предприятие 'Севастопольский морской торговьй порт' Gosudarstvenoye) predpriyatiye Sevastopolski morskoy torgovy port („Szevasztopoli Kereskedelmi Tengeri Kikötő” állami vállalat)

A szervezet tulajdonjogát az ukrán törvényekkel ellentétesen ruházták át. A „Krími Parlament”2014. március 17-én elfogadta az 1757-6/14. sz. határozatot az ukrán Infrastruktúra-, illetve a Mezőgazdasági Minisztériumhoz tartozó egyes vállalatok államosításáról, amely kimondja a „Sevastopol commercial seaport” (Szevasztopoli Kereskedelmi Tengeri Kikötő) állami vállalat tulajdonában lévő eszközöknek a „Krími Köztársaság” nevében való kisajátítását. Ezzel a krími „hatóságok” tulajdonképpen a vállalatot elkobozták. A kereskedelmi forgalmat tekintve ez a legnagyobb kereskedelmi tengeri kikötő a Krímben. 2014. június 6-án State Unitary Enterprise of the City of Sevastopol, „Sevastopol seaport” (ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ „СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ ПОРТ”) („Szevasztopoli Tengeri Kikötő”, Szevasztopol város szövetségi állami vállalata) néven került újra bejegyzésre. Alapító: Szevasztopol kormánya (Правительство Севастополя).

2014.7.25.

14.

Limited Liability Company „Kerch seaport”/ „Kamysh-Burun” („Kercsi Tengeri Kikötő” korlátolt felelősségű társaság) (korábbi ismert neve: State enterprise „Kerch commercial sea port” Государственное предприятие 'Керченский морской торговый порт' Gosudarstvenoye predpriyatiye Kerchenski morskoy torgovy port) („Kercsi Kereskedelmi Tengeri Kikötő” állami vállalat)

A szervezet tulajdonjogát az ukrán törvényekkel ellentétesen ruházták át. A „Krími Parlament”2014. március 17-én elfogadta az 1757-6/14. sz. határozatot az ukrán Infrastrukturális, illetve a Mezőgazdasági Minisztériumhoz tartozó egyes vállalatok államosításáról, 2014. március 26-án pedig az 1865-6/14. sz. határozatot az állami tulajdonban lévő „Crimean Sea Ports” („О Государственном предприятии Крымские морские порты”) (Krími Tengeri Kikötők) vállalatról, amely kimondja a „Kerch Commercial Sea Port” (Kercsi Kereskedelmi Tengeri Kikötő) állami vállalat tulajdonában lévő eszközöknek a „Krími Köztársaság” nevében való kisajátítását. Ezzel a krími „hatóságok” tulajdonképpen a vállalatot elkobozták. A kereskedelmi forgalmat tekintve ez a második legnagyobb kereskedelmi tengeri kikötő a Krímben. 2014. december 9-én Limited Liability Company „Kerch seaport”/ „Kamysh-Burun” (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ „КЕРЧЕНСКИЙ МОРСКОЙ ПОРТ”„КАМЫШ-БУРУН”) („Kercsi Tengeri Kikötő” korlátolt felelősségű társaság) néven került újra bejegyzésre. Alapítók: „Vostok-Capital” (Vosztok-Kapitál) korlátolt felelősségű társaság, nyilvántartásbavétel helye: Doneck, Ukrajna (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ „ВОСТОК КЭПИТАЛ”); „Vostok” (Vosztok) korlátolt felelősségű társaság, nyilvántartásbavétel helye: Doneck, Ukrajna (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ „ВОСТОК”); „Altcom Invest-Stroi” korlátolt felelősségű társaság, nyilvántartásbavétel helye: Doneck, Ukrajna (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ „АЛЬТКОМ ИНВЕСТ-СТРОЙ”), valamint „Altcom-Beton” korlátolt felelősségű társaság, nyilvántartásbavétel helye: Boriszpol, Ukrajna (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ „АЛЬТКОМ-БЕТОН”).

2014.7.25.

15.

State Unitary Enterprise of the Republic of Crimea „Universal-Avia” („Universal-Avia”, a Krími Köztársaság szövetségi állami vállalata) (korábbi ismert neve: State enterprise Universal-Avia Государственное предприятие „Универсал-Авиа” Gosudarstvenoye predpriyatiye „Universal-Avia” („Universal-Avia” állami vállalat)

A szervezet tulajdonjogát az ukrán törvényekkel ellentétesen ruházták át. „A Krím Parlamentjének elnöki testülete”2014. március 24-én elfogadta az 1794-6/14 sz. határozatot az állami tulajdonban lévő „Gosudarstvenoye predpriyatiye Universal-Avia” („О Государственном предприятии Универсал-Авиа”) vállalatról, amely kimondja a „Universal-Avia” állami vállalat tulajdonában lévő eszközöknek a „Krími Köztársaság” nevében való kisajátítását. Ezzel a krími „hatóságok” tulajdonképpen a vállalatot elkobozták. 2015. január 15-én State Unitary Enterprise of the Republic of Crimea„Universal-Avia” (ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ „УНИВЕРСАЛ-АВИА”) („Universal-Avia”, a Krími Köztársaság szövetségi állami vállalata) néven került újra bejegyzésre. Alapító: A „Ministry of Transportation of the Republic of Crimea” (МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ) (A Krími Köztársaság Közlekedési Minisztériuma).

2014.7.25.

16.

Federal State Budgetary Enterprise „Sanatorium Nizhnyaya Oreanda” of the Administration of the President of the Russian Federation (Az Oroszországi Föderáció elnöki adminisztrációjának „Nizsnyaja Oreanda Szanatórium” szövetségi költségvetési vállalata) (korábbi ismert neve: Resort „Nizhnyaya Oreanda”„Санаторий 'Нижняя Ореанда” (Nizsnyaja Oreanda Üdülő))

A szervezet tulajdonjogát az ukrán törvényekkel ellentétesen ruházták át. „A Krím Parlamentjének elnöki testülete”2014. március 21-én elfogadta az 1767-6/14 sz. határozatot „A Szanatóriumok és Üdülők Szövetsége létrehozásának kérdéseiről”, amely kimondja a „Nizhnyaya Oreanda” üdülő tulajdonában lévő eszközöknek a „Krími Köztársaság” nevében való kisajátítását. Ezzel a krími „hatóságok” tulajdonképpen a vállalatot elkobozták. 2014. október 9-én Federal State Budgetary Enterprise „Sanatorium Nizhnyaya Oreanda” of the Administration of the President of the Russian Federation (ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ „САНАТОРИЙ »НИЖНЯЯ ОРЕАНДА«”УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ) (az Oroszországi Föderáció elnöki adminisztrációjának „Nizsnyaja Oreanda Szanatórium” szövetségi költségvetési vállalata) néven került újra bejegyzésre. Alapító: Administration of the President of the Russian Federation (УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ) (az Oroszországi Föderáció elnöki adminisztrációja).

2014.7.25.

18.

Federal State Budgetary Enterprise „Production-Agrarian Union »Massandra« of the Administration of the President of the Russian Federation (Az Oroszországi Föderáció elnöki adminisztrációjának”„»Massandra« Mezőgazdasági Termelőszövetkezet” szövetségi költségvetési vállalata) (korábbi ismert neve: State concern „National Association of producers »Massandra«” Национальное производственно-аграрное объединение „Массандра” Nacionalnoye proizvodstvenno agrarnoye obyedinenye Massandra („Masszandra Nemzeti Termelőszövetkezet” állami konszern))

A szervezet tulajdonjogát az ukrán törvényekkel ellentétesen ruházták át. „A Krími Parlament elnöki testülete”2014. április 9-én elfogadta az 1991-6/14. sz. határozatot az agráripari komplexumnak a Krími Köztársaság területén működő vállalkozásai, intézményei és szervezetei tulajdonának államosításáról szóló, a „Krími Köztársaság Államtanácsa” által 2014. március 26-án hozott 1836-6/14. sz. határozat módosításairól, amely kimondja a „National Association of producers »Massandra«” állami konszern tulajdonában lévő eszközöknek a „Krími Köztársaság” nevében való kisajátítását. Ezzel a krími „hatóságok” tulajdonképpen a vállalatot elkobozták. 2014. augusztus 1-jén Federal State Budgetary Enterprise „Production-Agrarian Union »Massandra«” of the Administration of the President of the Russian Federation (ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРОИЗВОДСТВЕННО-АГРАРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ »МАССАНДРА«”УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ) (az Oroszországi Föderáció elnöki adminisztrációjának „Masszandra Mezőgazdasági Termelőszövetkezet” szövetségi költségvetési vállalata) néven került újra bejegyzésre. Alapító: Administration of the President of the Russian Federation (УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ) (az Oroszországi Föderáció elnöki adminisztrációja).

2014.7.25.

19.

State Unitary Enterprise of the Republic of Crimea „National Institute of Wine »Magarach«” (Magaracs Nemzeti Borintézet, a Krími Köztársaság szövetségi állami vállalata) (korábbi ismert neve: „State enterprise Magarach of the national institute of wine” Государственное предприятие Агрофирма „Магарач” Национального института винограда и вина „Магарач” Gosudarstvenoye predpriyatiye „Agrofirma Magarach” nacionalnogo instituta vinograda i vina „Magarach” (A Nemzeti Borintézet „Magaracs” Állami Gazdasága))

A szervezet tulajdonjogát az ukrán törvényekkel ellentétesen ruházták át. „A Krími Parlament elnöki testülete”2014. április 9-én elfogadta az 1991-6/14. sz. határozatot az agráripari komplexumnak a Krími Köztársaság területén működő vállalkozásai, intézményei és szervezetei tulajdonának államosításáról szóló, az úgynevezett „Krími Köztársaság Államtanácsa” által 2014. március 26-án hozott 1836-6/14. sz. határozat módosításairól, amely kimondja a „Gosudarstvenoye predpriyatiye »Agrofirma Magarach« nacionalnogo instituta vinograda i vina »Magarach«” állami vállalat tulajdonában lévő eszközöknek a „Krími Köztársaság” nevében való kisajátítását. Ezzel a krími „hatóságok” tulajdonképpen a vállalatot elkobozták. 2015. január 15-én State Unitary Enterprise of the Republic of Crimea„National Institute of Wine »Magarach«” (Magaracs Nemzeti Borintézet, a Krími Köztársaság szövetségi állami vállalata) (ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ „НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ВИНОГРАДА И ВИНА »МАГАРАЧ«”) (Magaracs Nemzeti Borintézet, a Krími Köztársaság szövetségi állami vállalata) néven került újra bejegyzésre. Alapító: A „Ministry of Agriculture of the Republic of Crimea” (МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ) (A Krími Köztársaság Mezőgazdasági Minisztériuma).

2014.7.25.

20.

State Unitary Enterprise of the Republic of Crimea „Factory of sparkling wine »Novy Svet«” (Novij Szvet Pezsgőgyár, a Krími Köztársaság szövetségi állami vállalata) (korábbi ismert neve: State enterprise „Factory of sparkling wine Novy Svet” Государственное предприятиеЗавод шампанских вин „Новый свет” Gosudarstvenoye predpriyatiye „Zavod shampanskykh vin Novy Svet” („Novij Szvet Pezsgőgyár” állami vállalat))

A szervezet tulajdonjogát az ukrán törvényekkel ellentétesen ruházták át. „A Krími Parlament elnöki testülete”2014. április 9-én elfogadta az 1991-6/14. sz. határozatot az agráripari komplexumnak a Krími Köztársaság területén működő vállalkozásai, intézményei és szervezetei tulajdonának államosításáról szóló, az úgynevezett „Krími Köztársaság Államtanácsa” által 2014. március 26-án hozott 1836-6/14. sz. határozat módosításairól, amely kimondja a „Zavod shampanskykh vin Novy Svet” állami vállalat tulajdonában lévő eszközöknek a „Krími Köztársaság” nevében való kisajátítását. Ezzel a krími „hatóságok” tulajdonképpen a vállalatot elkobozták. 2015. január 4-én State Unitary Enterprise of the Republic of Crimea„Factory of sparkling wine »Novy Svet«” (ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ „ЗАВОД ШАМПАНСКИХ ВИН »НОВЫЙ СВЕТ«”) (Novij Szvet Pezsgőgyár, a Krími Köztársaság szövetségi állami vállalata) néven került újra bejegyzésre. Alapító: A „Ministry of Agriculture of the Republic of Crimea” (МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ) (A Krími Köztársaság Mezőgazdasági Minisztériuma).

2014.7.25.

23.

RUSSIAN NATIONAL COMMERCIAL BANK (OROSZ NEMZETI KERESKEDELMI BANK)

РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК

A Krím jogellenes annektálást követően az Orosz Nemzeti Kereskedelmi Bank (RNCB) teljes egészében az úgynevezett „Krími Köztársaság” tulajdonává vált. Domináns piaci szereplő lett, holott az annektálást megelőzően nem volt jelen a Krímben. Az RNCB a Krímben működő bankok fiókjait felvásárolta vagy átvette, és ezzel anyagi és pénzügyi eszközökkel támogatta az orosz kormánynak a Krím Oroszországi Föderációba való integrálására irányuló intézkedéseit, ezzel aláásva Ukrajna területi integritását.

2014.7.30.


12.3.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 67/53


A TANÁCS (KKBP) 2016/360 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2016. március 11.)

a Közép-afrikai Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2013/798/KKBP határozat végrehajtásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 31. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Közép-afrikai Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló, 2013. december 23-i 2013/798/KKBP tanácsi határozatra (1) és különösen annak 2c. cikkére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2013. december 23-án elfogadta a 2013/798/KKBP határozatot.

(2)

Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának a 2127 (2013) ENSZ BT-határozat alapján létrehozott bizottsága 2016. március 7-én egy személyt és egy szervezetet felvett a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek és szervezetek jegyzékébe.

(3)

A 2013/798/KKBP határozat mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2013/798/KKBP határozat melléklete az e határozat mellékletében foglaltak szerint módosul.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2016. március 11-én.

a Tanács részéről

az elnök

A.G. KOENDERS


(1)  HL L 352., 2013.12.24., 51. o.


MELLÉKLET

A 2013/798/KKBP határozat melléklete a következő bejegyzésekkel egészül ki:

A.   Személyek

„(9)

Joseph KONY (más néven: a) Kony b) Joseph Rao Kony c) Josef Kony d) Le Messie sanglant)

Tisztség: az Úr Ellenállási Hadseregének (Lord's Resistance Army) parancsnoka

Születési idő: a) 1959 b) 1960 c) 1961 d) 1963 e) 1964. szeptember 18. f) 1965 g) (1961. augusztus) h) (1961. július) i) 1961. január 1. j) (1963. április)

Születési hely: a) Palaro falu, Palaro egyházkerület, Omoro megye, Gulu körzet, Uganda b) Odek, Omoro, Gulu, Uganda c) Atyak, Uganda

Állampolgárság: ugandai útlevél

Cím: a) Vakaga, Közép-afrikai Köztársaság b) Haute-Kotto, Közép-afrikai Köztársaság c) Basse-Kotto, Közép-afrikai Köztársaság d) Haut-Mbomou, Közép-afrikai Köztársaság e) Mbomou, Közép-afrikai Köztársaság f) Haut-Uolo, Kongói Demokratikus Köztársaság g) Bas-Uolo, Kongói Demokratikus Köztársaság h) (Állítólagos cím: Kafia Kingi (Szudán és Dél-Szudán határán lévő terület, amelynek végleges jogállása még nincs meghatározva). Értesülések szerint 2015. január óta az Úr Ellenállási Hadseregének 500 tagját utasították ki Szudánból.)

A jegyzékbe vétel időpontja: 2016. március 7.

Egyéb információ:

Kony az Úr Ellenállási Hadseregének (LRA) alapítója és vezetője (CFe.002). Vezetése idején az LRA Közép-Afrikában több ezer polgári személyt rabolt el, ölt meg, illetve csonkított meg. Az LRA felelős a Közép-afrikai Köztársaságban több száz személy elrablásáért, lakóhelyének elhagyására kényszerítéséért, velük szemben nemi erőszak elkövetéséért, illetve megölésükért, továbbá polgári javak fosztogatásáért és megsemmisítéséért. Apja neve Luizi Obol. Anyja neve Nora Obol.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó információ:

Joseph Konyt 2016. március 7-én vették jegyzékbe a 2262 (2016) sz. ENSZ BT-határozat 12. pontja és 13. pontjának b), c) és d) alpontja alapján mint olyan személyt, aki »részt vesz a Közép-afrikai Köztársaság békéjét, stabilitását vagy biztonságát veszélyeztető cselekményekben vagy támogatja azokat;«»részt vesz a nemzetközi emberi jogi normákat vagy a nemzetközi humanitárius jogot megsértő cselekedetek vagy emberi jogi jogsértésnek vagy visszaélésnek minősülő cselekedetek tervezésében, irányításában vagy elkövetésében a Közép-afrikai Köztársaságban, ideértve a nemi erőszakot, a civil lakosság célba vételét, az etnikai vagy vallási alapú támadásokat, az iskolák és kórházak elleni támadásokat, valamint az elrablást és a lakóhely elhagyására kényszerítést is;«»az alkalmazandó nemzetközi jogot megsértve gyermekeket toboroz vagy használ fel fegyveres konfliktusokban a Közép-afrikai Köztársaságban;« továbbá »a természeti erőforrások – többek között a gyémánt, az arany, a vadon élő állatokból és növényekből készült termékek – illegális kiaknázása vagy kereskedelme révén támogatást nyújt fegyveres csoportoknak vagy bűnszövetkezeteknek a Közép-afrikai Köztársaságban.«

További információk:

Kony alapította az Úr Ellenállási Hadseregét, és a csoport alapítójaként, vallási vezetőjeként, elnökeként és főparancsnokaként jellemezték. Az LRA az 1980-as években tűnt fel Uganda északi részén, és több ezer polgári személyt rabolt el, ölt meg, illetve csonkított meg Közép-Afrikában. A fokozódó katonai nyomás következtében Kony 2005-ben és 2006-ban elrendelte az LRA visszavonulását Ugandából. Azóta az LRA a Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK), a Közép-afrikai Köztársaság, Dél-Szudán, valamint – állítólagosan – Szudán területén tevékenykedik.

Az LRA vezetőjeként Kony dolgozza ki és hajtja végre az LRA stratégiáját, többek között állandó parancsba adta a civil lakosság megtámadását és megfélemlítését. 2013. december óta az LRA Joseph Kony vezetése alatt több száz polgári személyt rabolt el, kényszerített lakóhelye elhagyására, ölt meg, vagy követett el ellenük nemi erőszakot a Közép-afrikai Köztársaság egész területén, továbbá polgári javakat fosztogatott, illetve semmisített meg. Az LRA falvak ellen intéz támadásokat, ahonnan élelmiszereket és felszereléseket rabol elsősorban a Közép-afrikai Köztársaság keleti részén, valamint az értesülések szerint Kafia Kingiben. Ez utóbbi terület Szudán és Dél-Szudán határán fekszik, végleges jogállása még nincs meghatározva, de a katonai ellenőrzést Szudán gyakorolja fölötte. A fegyveresek rajtaütésszerű támadásokat intéznek a biztonsági erők ellen és elrabolják felszerelésüket, amikor azok az LRA támadásaira reagálnak. Az LRA fegyveresei olyan falvakat is megcéloznak, illetve kifosztanak, ahol nincs jelen katonai erő. Az LRA egyre intenzívebben támadja a gyémánt- és aranybányászat helyszíneit.

Kony ellen a Nemzetközi Büntetőbíróság elfogatóparancsot adott ki. Az NBB tizenkét rendbeli emberiesség elleni bűncselekmény – többek között emberölés, rabszolgaságra kényszerítés, szexuális rabszolgaságra kényszerítés, erőszakos közösülés, súlyos testi sértést és szenvedést okozó embertelen cselekedetek –, valamint huszonegy rendbeli háborús bűncselekmény – többek között emberölés, polgári személyekkel szembeni kegyetlen bánásmód, polgári lakosság ellen irányuló szándékos támadás, fosztogatás, erőszakos közösülésre való felbujtás és 15 évesnél fiatalabb gyermekek elrablást követő kényszerű besorozása – miatt emelt ellene vádat.

Kony lázadó fegyvereseinek állandó parancsba adta, hogy a Közép-afrikai Köztársaság keleti részén a kisüzemi bányászoktól gyémántot és aranyat raboljanak. Kony csoportja az ásványi kincsek egy részét azután állítólag vagy Szudánba viszi, vagy helyi polgári lakosoknak és az egykori Séléka tagjainak értékesíti.

Kony emellett arra utasította fegyvereseit, hogy folytassanak orvvadászatot elefántokra a Kongói Demokratikus Köztársaságban található Garamba Nemzeti Parkban, ahonnan az elefántagyarakat állítólag a Közép-afrikai Köztársaság keleti részén át Szudánba szállítják. Értesülések szerint itt az LRA magas rangú tisztségviselői az agyarakat szudáni kereskedőknek és helyi tisztviselőknek értékesítik, illetve azokkal kereskednek. Az elefántcsont-kereskedelem jelentős bevételi forrást jelent Kony csoportja számára. Értesülések szerint 2015. január óta az Úr Ellenállási Hadseregének 500 tagját utasították ki Szudánból.”

B.   Szervezetek

„2.

AZ ÚR ELLENÁLLÁSI HADSEREGE (Lord's Resistance Army) (más néven: a) LRA b) Az Úr Ellenállási Mozgalma (Lord's Resistance Movement – (LRM) c) Lord's Resistance Movement/Army (Az Úr Ellenállási Mozgalma/Hadserege – LRM/A)

Cím: a) Vakaga, Közép-afrikai Köztársaság b) Haute-Kotto, Közép-afrikai Köztársaság c) Basse-Kotto, Közép-afrikai Köztársaság d) Haut-Mbomou, Közép-afrikai Köztársaság e) Mbomou, Közép-afrikai Köztársaság f) Haut-Uolo, Kongói Demokratikus Köztársaság g) Bas-Uolo, Kongói Demokratikus Köztársaság h) (Állítólagos cím: Kafia Kingi (Szudán és Dél-Szudán határán lévő terület, amelynek végleges jogállása még nincs meghatározva). Értesülések szerint 2015. január óta az Úr Ellenállási Hadseregének 500 tagját utasították ki Szudánból.)

A jegyzékbe vétel időpontja: 2016. március 7.

Egyéb információ: Az 1980-as években jött létre Uganda északi részén. A szervezet több ezer polgári személyt rabolt el, ölt meg, illetve csonkított meg Közép-Afrikában, közülük több százat a Közép-afrikai Köztársaságban. Vezetője: Joseph Kony.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó információ:

Az Úr Ellenállási Hadseregét 2016. március 7-én vették jegyzékbe a 2262 (2016) sz. ENSZ BT-határozat 12. pontja és 13. pontjának b), c) és d) alpontja alapján mint olyan szervezetet, amely »részt vesz a Közép-afrikai Köztársaság békéjét, stabilitását vagy biztonságát veszélyeztető cselekményekben vagy támogatja azokat;«»részt vesz a nemzetközi emberi jogi normákat vagy a nemzetközi humanitárius jogot megsértő cselekedetek vagy emberi jogi jogsértésnek vagy visszaélésnek minősülő cselekedetek tervezésében, irányításában vagy elkövetésében a Közép-afrikai Köztársaságban, ideértve a nemi erőszakot, a civil lakosság célba vételét, az etnikai vagy vallási alapú támadásokat, az iskolák és kórházak elleni támadásokat, valamint az elrablást és a lakóhely elhagyására kényszerítést is;«»az alkalmazandó nemzetközi jogot megsértve gyermekeket toboroz vagy használ fel fegyveres konfliktusokban a Közép-afrikai Köztársaságban;« továbbá »a természeti erőforrások – többek között a gyémánt, az arany, a vadon élő állatokból és növényekből készült termékek – illegális kiaknázása vagy kereskedelme révén támogatást nyújt fegyveres csoportoknak vagy bűnszövetkezeteknek a Közép-afrikai Köztársaságban.«

További információk:

Az LRA az 1980-as években tűnt fel Uganda északi részén, és több ezer polgári személyt rabolt el, ölt meg, illetve csonkított meg Közép-Afrikában. A fokozódó katonai nyomás következtében Joseph Kony, az LRA vezetője 2005-ben és 2006-ban elrendelte az LRA kivonulását Ugandából. Azóta az LRA a Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK), a Közép-afrikai Köztársaság, Dél-Szudán, valamint – állítólagosan – Szudán területén tevékenykedik.

2013. december óta az LRA több száz polgári személyt rabolt el, kényszerített lakóhelye elhagyására, ölt meg, vagy követett el ellenük nemi erőszakot a Közép-afrikai Köztársaság egész területén, továbbá polgári javakat fosztogatott, illetve semmisített meg. Az LRA falvak ellen intéz támadásokat, ahonnan élelmiszert és felszereléseket rabol elsősorban a Közép-afrikai Köztársaság keleti részén, valamint az értesülések szerint Kafia Kingiben. Ez utóbbi terület Szudán és Dél-Szudán határán fekszik, végleges jogállása még nincs meghatározva, de a katonai ellenőrzést Szudán gyakorolja fölötte. A fegyveresek rajtaütésszerű támadásokat intéznek a biztonsági erők ellen és elrabolják felszerelésüket, amikor azok az LRA támadásaira reagálnak. Az LRA fegyveresei olyan falvakat is megcéloznak, illetve kifosztanak, ahol nincs jelen katonai erő. Az LRA egyre intenzívebben támadja a gyémánt- és aranybányászat helyszíneit.

A szervezet sejtjeit gyakran kísérik foglyok, akiket arra kényszerítenek, hogy hordárként vagy szakácsként dolgozzanak, illetve szexrabszolgának használják őket. Az LRA nemi alapú erőszakot is elkövet, többek között nőket és fiatal lányokat erőszakol meg.

2013 decemberében az LRA több tucat személyt rabolt el Haute-Kotto prefektúrában. Értesülések szerint 2014 eleje óta több száz polgári személy elrablásában vett részt a Közép-afrikai Köztársaságban.

Az LRA fegyveresei 2014 elején több alkalommal is támadást intéztek a Közép-afrikai Köztársaság keleti részén található Haut-Mbomou prefektúrához tartozó Obo ellen.

2014. május és július között a szervezet további támadásokat hajtott végre Obo és a Közép-afrikai Köztársaság délkeleti részén található más célpontok ellen; többek között június elején valószínűleg összehangolt támadásokat és emberrablásokat követett el Mbomou prefektúra területén.

Az LRA bevételszerzés céljából legalább 2014 óta részt vesz az elefántok orvvadászatában és tiltott kereskedelmében. Értesülések szerint a KDK északi részén fekvő Garamba Nemzeti Parkból elefántcsontot csempész ki Darfurba, ahol fegyverek és felszerelések ellenében kereskedik vele. Állítólag a Közép-afrikai Köztársaságon keresztül szállítja az orvvadászat útján szerzett elefántagyarakat a szudáni Darfurba, ahol értékesíti azokat. Emellett 2014 elejétől Joseph Kony az értesülések szerint parancsba adta, hogy az LRA fegyveresei a Közép-afrikai Köztársaság keleti részén bányászoktól gyémántot és aranyat raboljanak azzal céllal, hogy a megszerzett értékeket Szudánba szállítsák. Értesülések szerint 2015. január óta az Úr Ellenállási Hadseregének 500 tagját utasították ki Szudánból.

2015. február elején nehézfegyverekkel felszerelt LRA fegyveresek polgári személyeket raboltak el az Haut-Mbomou prefektúrához tartozó Kpangbayangában, és élelmiszert raboltak.

2015. április 20-án a Közép-afrikai Köztársaság délkeleti részén található Ndambissoua falut megtámadta az LRA és gyermekeket rabolt el, aminek következtében a lakosság legnagyobb része elmenekült. Továbbá 2015. július elején az LRA több falut is megtámadott Haute-Kotto prefektúra déli részén; fosztogattak, erőszakos cselekményeket és emberrablást követtek el polgári személyek ellen, valamint lakóházakat égettek fel.

2016. január óta az LRA-nak tulajdonított támadások száma a többszörösére emelkedett Mbomou, Haut-Mbomou és Haute-Kotto prefektúrákban; ezek a támadások különösen az Haute-Kotto területén fekvő bányavidékeket érintették. A támadások fosztogatással, polgári személyek ellen elkövetett erőszakos cselekményekkel, tulajdon megsemmisítésével és emberrablással jártak együtt. Ennek nyomán a lakosság egy része lakóhelye elhagyására kényszerült; mintegy 700 személy menekült el Briába.”


12.3.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 67/57


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/361 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2016. március 10.)

a 2004/211/EK határozat I. mellékletének az élő lóféléknek, továbbá a lófélék spermájának, petesejtjeinek és embrióinak az Unióba való behozatala tekintetében engedélyezett harmadik országok és országrészek jegyzékében szereplő, Kínára vonatkozó bejegyzés tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a C(2016) 1450. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a 90/425/EGK irányelv A. mellékletének I. pontjában felsorolt külön közösségi szabályokban megállapított állat-egészségügyi követelmények hatálya alá nem tartozó állatok, spermák, petesejtek és embriók Közösségen belüli kereskedelmére és a Közösségbe történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi követelmények megállapításáról szóló, 1992. július 13-i 92/65/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 17. cikke (3) bekezdésének a) pontjára,

tekintettel a lófélék mozgására és harmadik országból történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi feltételekről szóló, 2009. november 30-i 2009/156/EK tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 12. cikke (1) és (4) bekezdésére, valamint 19. cikkének bevezető mondatára, továbbá a) és b) pontjára,

mivel:

(1)

A 92/65/EGK irányelv megállapítja többek között a lófélék spermájának, petesejtjeinek és embrióinak az Unióba való behozatalára vonatkozó feltételeket. Ezeknek legalább egyenértékűeknek kell lenniük a tagállamok közötti kereskedelemre vonatkozó feltételekkel.

(2)

A 2009/156/EK irányelv megállapítja az élő lófélék Unióba történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi feltételeket. Az irányelv értelmében lófélék Unióba történő behozatala csak olyan harmadik országokból engedélyezett, amelyekben teljesülnek bizonyos állat-egészségügyi követelmények.

(3)

A 2004/211/EK bizottsági határozat (3) létrehozza azon harmadik országoknak, illetve – régiókba sorolás alkalmazása esetén – a harmadik országok azon részeinek a jegyzékét, amelyekből a tagállamok engedélyezik a lóféléknek és azok spermájának, petesejtjeinek, és embrióinak a behozatalát, valamint feltünteti az ilyen behozatalokra alkalmazandó egyéb feltételeket. Ezt a jegyzéket a 2004/211/EK határozat I. melléklete tartalmazza.

(4)

Az illetékes kínai hatóságok a Nemzetközi Lovas Szövetség (Fédération Equestre Internationale, FEI) égisze alatt, a bajnokok világturnéja (Global Champions Tour) keretében 2016. április 29. és május 1. között rendezendő lovassportrendezvény lebonyolítása érdekében Sanghaj térségének – amely a közeli nemzetközi repülőtérről közvetlenül elérhető – lóbetegségektől mentes körzetként történő elismerését kérelmezték. Tekintettel az EXPO 2010 parkolójának területén felállított, adott célt szolgáló létesítmények ideiglenes jellegére, helyénvaló a körzetet kizárólag ideiglenes jelleggel jóváhagyni.

(5)

A kínai hatóságok által adott tájékoztatás és garanciák figyelembevételével, valamint annak érdekében, hogy korlátozott ideig lehetőség nyíljon törzskönyvezett lovak ideiglenes kivitele után azok Kína területének egy részéről a 93/195/EGK bizottsági határozat (4) követelményeinek megfelelően történő újrabehozatalára, a Bizottság elfogadta az (EU) 2015/557 végrehajtási határozatot (5), amely a bajnokok világturnéja lovassportrendezvény 2015. május 8. és 10. közötti lebonyolítása céljára ideiglenes jelleggel jóváhagyta Kína CN-2 körzetét.

(6)

Tekintve, hogy a lovassportrendezvényt 2016-ban a 2015-ben alkalmazottakkal megegyező állat-egészségügyi és karantén alá helyezési feltételek mellett ismétlik meg, helyénvaló ennek megfelelően kiigazítani a 2004/211/EK határozat I. mellékletében szereplő táblázat 15. oszlopában a CN-2 körzetre vonatkozó dátumot.

(7)

A 2004/211/EK határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(8)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2004/211/EK határozat I. mellékletében szereplő táblázatban a Kína CN-2 körzetére vonatkozó sor 15. oszlopában az „Érvényes 2015. április 25-tőlmájus 25-ig” szavak helyébe a következő szöveg lép: „Érvényes 2016. április 15-tőlmájus 15-ig”.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2016. március 10-én.

a Bizottság részéről

Vytenis ANDRIUKAITIS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 268., 1992.9.14., 54. o.

(2)  HL L 192., 2010.7.23., 1. o.

(3)  A Bizottság 2004. január 6-i 2004/211/EK határozata a tagállamok által az élő lófélék, továbbá a lófélék spermájának, petesejtjeinek és embrióinak behozatalára feljogosított harmadik országok és azok részei jegyzékének megállapításáról, valamint a 93/195/EGK és a 94/63/EK határozat módosításáról (HL L 73., 2004.3.11., 1. o.).

(4)  A Bizottság 1993. február 2-i 93/195/EGK határozata a lóverseny, lovassportrendezvények vagy kulturális események céljára szánt törzskönyvezett lovak ideiglenes kivitele utáni újrabehozatalára vonatkozó állat-egészségügyi feltételekről és a szükséges állatorvosi bizonyítványokról (HL L 86., 1993.4.6., 1. o.).

(5)  A Bizottság 2015. március 31-i (EU) 2015/557 végrehajtási határozata a 2004/211/EK határozat I. mellékletének az élő lófélék és ezek spermájának, petesejtjének és embriójának az Európai Unióba történő behozatala tekintetében engedélyezett harmadik országok és országrészek jegyzékében a Kínára vonatkozó bejegyzés tekintetében történő módosításáról (HL L 92., 2015.4.8., 107. o.).


12.3.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 67/59


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/362 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2016. március 11.)

a 443/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a MAHLE Behr GmbH & Co. KG entalpiatárolójának a személygépkocsik szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésére szolgáló innovatív technológiaként való jóváhagyásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a könnyű haszongépjárművek szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésére irányuló közösségi integrált megközelítés keretében az új személygépkocsikra vonatkozó kibocsátási követelmények meghatározásáról szóló, 2009. április 23-i 443/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 12. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

A MAHLE Behr GmbH & Co. KG beszállító (a továbbiakban: kérelmező) 2015. április 29-én kérelmet nyújtott be egy entalpiatároló innovatív technológiaként való jóváhagyására. A Bizottság a 725/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (2) 4. cikkével összhangban megvizsgálta, hogy a kérelem hiánytalan-e. Mivel megállapítása szerint az eredetileg benyújtott kérelemből lényeges információk hiányoztak, a Bizottság hiánypótlásra szólította fel a kérelmezőt. A kért információkat a kérelmező 2015. május 27-én rendelkezésre bocsátotta. A kérelem ekkor már hiánytalannak bizonyult, így a hiánytalan információk hivatalos átvételét követő naptól, vagyis 2015. május 28-tól számítandó az a határidő, amelyen belül a Bizottságnak el kell bírálnia a kérelmet.

(2)

A Bizottság a 443/2009/EK rendelet 12. cikke, a 725/2011/EU végrehajtási rendelet, valamint az innovatív technológiák jóváhagyásának a 443/2009/EK rendelet alapján történő kérelmezésére vonatkozó technikai iránymutatás (a továbbiakban: technikai iránymutatás, 2013. februári változat) (3) alapján értékelte a kérelmet.

(3)

A kérelem tárgya egy olyan entalpiatároló, amely belső égésű motor hidegindítását követően a motorfelmelegedés gyorsításának köszönhetően csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást és az üzemanyag-fogyasztást.

(4)

A Bizottság megállapítása szerint a kérelemben benyújtott információk igazolják, hogy a 443/2009/EK rendelet 12. cikkében, valamint a 725/2011/EU végrehajtási rendelet 2. és 4. cikkében foglalt kritériumok teljesülnek.

(5)

A kérelmező igazolta, hogy a 725/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet 2. cikke (2) bekezdése a) pontjának megfelelően a referenciaévben, 2009-ben nyilvántartásba vett új személygépkocsik legfeljebb 3 %-a volt entalpiatárolóval felszerelve.

(6)

A kérelmező a technikai iránymutatás szerinti átfogó vizsgálati módszert alkalmazott, és a vizsgálat során a kikapcsolt állapotú entalpiatárolóval felszerelt járművet tekintette viszonyítási alapul vett járműnek.

(7)

A kérelmező benyújtotta a szén-dioxid-kibocsátás csökkenésének vizsgálatára szolgáló módszert. A Bizottság úgy véli, hogy a vizsgálati módszer – a 725/2011/EU végrehajtási rendelet 6. cikkének megfelelően – ellenőrizhető, megismételhető és összehasonlítható eredményeket ad, és megvalósítható módon, szilárd statisztikai szignifikanciával tudja bizonyítani a vizsgált innovatív technológia szén-dioxid-kibocsátáscsökkentési hozadékait.

(8)

Az előzőek alapján a kérelmező kellően bizonyította, hogy az entalpiatároló legalább 1 g/km-rel csökkentette a szén-dioxid-kibocsátást.

(9)

Mivel a szén-dioxid-kibocsátásnak a típusjóváhagyás részeként előírt – a 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) és a 692/2008/EK bizottság rendelet (5) szerinti – vizsgálatához nincs szükség az entalpiatároló bekapcsolására, a Bizottság arra a meggyőződésre jutott, hogy a szóban forgó technológiára nem terjed ki a standard vizsgálati ciklus.

(10)

Az entalpiatároló bekapcsolása nem függ a gépjárművezető döntésétől. Ennek alapján a Bizottság úgy véli, hogy az innovatív technológia használatából eredő szén-dioxid-kibocsátáscsökkenés a gyártónak tulajdonítható.

(11)

A Bizottság megállapítja, hogy az ellenőrzési jelentést a TÜV SÜD Auto Service GmbH, egy független és tanúsított szervezet készítette el, és a jelentés megerősíti a kérelemben szereplő megállapításokat.

(12)

Mindezek alapján a Bizottságnak nincs ellenvetése a szóban forgó innovatív technológia jóváhagyásával szemben.

(13)

A 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (6) I., VIII. és IX. melléklete szerinti típus-jóváhagyási okmányokban feltüntetendő általános ökoinnovációs kód meghatározása céljából meg kell állapítani az e határozattal jóváhagyott innovatív technológia egyedi kódját,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1)   A Bizottság a 443/2009/EK rendelet 12. cikke értelmében vett innovatív technológiaként jóváhagyja a MAHLE Behr GmbH & Co. KG kérelmében szereplő entalpiatárolót.

(2)   Az entalpiatároló alkalmazásából eredő szén-dioxid-kibocsátáscsökkentést a mellékletben foglalt módszerrel kell megállapítani.

(3)   Az e végrehajtási határozattal jóváhagyott innovatív technológia típus-jóváhagyási dokumentációban feltüntetendő egyedi ökoinnovációs kódja: „18”.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2016. március 11-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 140., 2009.6.5., 1. o.

(2)  A Bizottság 2011. július 25-i 725/2011/EU végrehajtási rendelete a 443/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a személygépkocsik szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésére szolgáló innovatív technológiák jóváhagyási és minősítési eljárásának megállapításáról (HL L 194., 2011.7.26., 19. o.).

(3)  https://circabc.europa.eu/w/browse/42c4a33e-6fd7-44aa-adac-f28620bd436f

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 2007. június 20-i 715/2007/EK rendelete a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről (HL L 171., 2007.6.29., 1. o.).

(5)  A Bizottság 2008. július 18-i 692/2008/EK rendelete a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló 715/2007/EK európai parlamenti és tanács rendelet módosításáról és végrehajtásáról (HL L 199., 2008.7.28., 1. o.).

(6)  Az Európai Parlament és a Tanács 2007. szeptember 5-i 2007/46/EK irányelve a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról (keretirányelv) (HL L 263., 2007.10.9., 1. o.).


MELLÉKLET

AZ ENTALPIATÁROLÓ TECHNOLÓGIA ALKALMAZÁSÁVAL ELÉRHETŐ SZÉN-DIOXID-KIBOCSÁTÁSCSÖKKENÉS MEGHATÁROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ MÓDSZER.

1.   BEVEZETÉS

Ahhoz, hogy megállapítható legyen, mekkora szén-dioxid-kibocsátás-csökkentés tulajdonítható az entalpiatároló technológia (enthalpy storage tank technology, EST-rendszer) alkalmazásának, a következőket kell meghatározni:

a)

A viszonyítási alapul szolgáló jármű (vagyis a kikapcsolt állapotú entalpiatárolóval felszerelt jármű) és az ökoinnovációs jármű lehűlési görbéjének meghatározására szolgáló vizsgálati eljárás

b)

Az indításkor mért különböző hűtőközeg-hőmérséklet melletti szén-dioxid-kibocsátás meghatározására szolgáló vizsgálati eljárás

c)

Az EST-rendszer leengedése után a motor elméleti hőmérsékletének meghatározására szolgáló vizsgálati eljárás

d)

A melegindításból származó előny meghatározására szolgáló vizsgálati eljárás

e)

A szén-dioxid-kibocsátáscsökkenés meghatározásához használandó képletek

f)

Az eredmények statisztikai hibájának és szignifikanciájának meghatározásához használandó képletek

2.   SZIMBÓLUMOK ÉS RÖVIDÍTÉSEK

Latin betűs szimbólumok

BTA

A jármű szén-dioxid-kibocsátása típus-jóváhagyási feltételek mellett [g CO2/km]

Formula

Szén-dioxid-kibocsátáscsökkenés [g CO2/km]

CO2

Szén-dioxid

CO2 (Tk)

A vizsgált jármű szén-dioxid-kibocsátásának számtani közepe, NEDC-ciklus alkalmazásával mérve, 14 °C-os állandó környezeti hőmérséklet és Tk indításkor mért hűtőközeg-hőmérséklet mellett [g CO2/km]

deng

A motor-hűtőközeg lehűlési görbéjének hőmérsékletcsökkenési tényezője [1/h]

dEST

Az EST-hűtőközeg lehűlési görbéjének hőmérsékletcsökkenési tényezője [1/h]

EST

Entalpiatároló

K

A hőmegtartó képességek tényleges aránya [-]

m

A mintán végzett mérések száma

NEDC

Új európai menetciklus

Formula

Normalizált üzemanyag-fogyasztási potenciál indításkor mért motorhűtőközeg-hőmérsékleten, a kiválasztott állásidőre (ti) [-]

pt

Állásidő [h]

Teng

A motor-hűtőközeg hőmérséklete az állásidő alatt [°C]

Tengmod

A motor-hűtőközeg elméleti hőmérséklete az EST-rendszer leengedése után [°C]

TEST

Az EST-hűtőközeg hőmérséklete az állásidő alatt [°C]

Tcold

A hőmérséklet hidegindításkor [°C]: 14 °C

Thot

A hőmérséklet melegindításkor [°C]: a hűtőközeg hőmérséklete a NEDC-ciklus végén

SOC

Töltési állapot

SVSpt

Az állásidők eloszlása [%] a 6. táblázat szerint

WFti

A (ti) állásidő súlyozási tényezője [%] a 3. táblázat szerint

Alsó indexek

A (ti) index az 1. táblázatban meghatározott, kiválasztott állásidőre utal

A (j) index a minta mérésére utal

A (k) index az indításkor mért hűtőközeg-hőmérsékletre utal

3.   A LEHŰLÉSI GÖRBÉK ÉS HŐMÉRSÉKLETEK MEGHATÁROZÁSA

A viszonyítási alapul szolgáló járművek motor-hűtőközegére és az ökoinnovációs járművek motor-hűtőközegére vonatkozó lehűlési görbéket kísérleti úton kell meghatározni. A viszonyítási alapul szolgáló és az ökoinnovációs járművel megegyező hőkapacitással, motortér-elrendezéssel, motor-hőszigeteléssel és EST-rendszerrel rendelkező járműváltozatokra ugyanazok a görbék érvényesek. A kísérleti vizsgálat során a motor-hűtőközeg és az EST-rendszerben tárolt hűtőközeg reprezentatív hőmérsékletét termoelemmel 24 órán keresztül folyamatosan mérni kell, legalább 14 °C-os állandó külső hőmérséklet mellett. A motort leállítás előtt elegendő számú, egymást követő NEDC vizsgálat alkalmazásával fel kell melegíteni a hűtőközeg maximális hőmérsékletére. Az előkondicionálást követően a gyújtást le kell állítani és az indítókulcsot ki kell húzni. A motorháztetőt teljesen le kell zárni. A vizsgálókamrában minden mesterséges szellőztető berendezést ki kell kapcsolni.

Az eredményként kapott lehűlési görbéket a motor esetében az 1. képletben, az EST-rendszer esetében pedig a 2. képletben található matematikai formulával kell közelíteni.

1. képlet

Formula

2. képlet

Formula

A görbék illesztésére a legkisebb négyzetek módszerét kell alkalmazni. Ennek során legalább a motor leállítása utáni első 30 percben mért hőmérsékleti adatokat nem kell figyelembe venni, mert a hűtőközeg a hűtőrendszer kikapcsolását követően nem tipikus módon viselkedik.

Az 1. képlet segítségével ki kell számítani a motor állásidőre vonatkozó adott feltételek melletti hőmérsékletét (Formula), majd azt meg kell adni az 1. táblázatban.

1. táblázat

A motor hőmérséklete a kiválasztott állásidőre vonatkozó feltételek mellett

Kiválasztott állásidő (ti)

t1

t2

t3

pt [h]

2,5

4,5

16,5

Formula

[°C]

 

 

 

4.   A SZÉN-DIOXID-KIBOCSÁTÁS MEGHATÁROZÁSA INDÍTÁSKOR MÉRT KÜLÖNBÖZŐ HŰTŐKÖZEG-HŐMÉRSÉKLET MELLETT

A jármű szén-dioxid-kibocsátását és üzemanyag-fogyasztását a 101. sz. ENSZ EGB-előírás 6. melléklete (Módszer a csak belső égésű motorral felszerelt járművek szén-dioxid-kibocsátásának és üzemanyag-fogyasztásának mérésére) szerint kell mérni. A módszert a következőknek megfelelően kell módosítani:

1.

A vizsgálati kamra környezeti hőmérsékletének 14 °C alatt kell lennie.

2.

Az indításkor mért 5 motorhűtőközeg-hőmérséklet a következő: Tcold, Thot,

Formula

,

Formula

és

Formula

.

A vizsgálatok bármilyen sorrendben elvégezhetők. A vizsgálatok között lehetőség van a NEDC alkalmazásával egy vagy két előkondicionáló vizsgálat elvégzésére. Biztosítani és dokumentálni kell, hogy az indítóakkumulátor töltöttsége (SOC)(például az ellenőrzőfelület-hálózat jelét alkalmazva) az egyes vizsgálatokat követően 5 %-on belül változzon.

A teljes mérési eljárást legalább háromszor meg kell ismételni (azaz m ≥ 3). Az indításkor mért különböző motorhűtőközeg-hőmérséklet melletti szén-dioxid-kibocsátás eredményeinek számtani közepét (Tk) a 3. képlet segítségével kell kiszámítani, majd azt meg kell adni a 2. táblázatban

3. képlet

Formula

ahol k = 1, 2 …, 5

T1 = Tcold

T2 = Thot

Formula

Formula

Formula


2. táblázat

Szén-dioxid-kibocsátás indításkor mért különböző motorhűtőközeg-hőmérséklet mellett

Indításkor mért motorhűtőközeg-hőmérséklet Tk

Tcold

Thot

Formula

Formula

Formula

CO2 (Tk) [g CO2/km]

 

 

 

 

 

5.   AZ EST-RENDSZER LEENGEDÉSE UTÁN A MOTOR ELMÉLETI HŐMÉRSÉKLETÉNEK MEGHATÁROZÁSA

A 4. pontban meghatározott, és a 2. táblázatban feltüntetett vizsgálati eredmények felhasználásával, a 4. képlet segítségével ki kell számítani az 1. táblázatban feltüntetett, kiválasztott állásidőre vonatkozó feltételek melletti normalizált üzemanyag-fogyasztási potenciált NPFormula.

4. képlet

Formula

Ezután az 5. képlet segítségével ki kell számítani a motor-hűtőközegnek az EST-rendszer leengedése utáni elméleti hőmérsékletét Formula a kiválasztott állásidőre vonatkozó feltételek mellett.

5. képlet

Formula

A 6. képlet segítségével meg kell határozni a kiválasztott állásidőre vonatkozó feltételek melletti hőmegtartó képességek relatív arányát.

6. képlet

Formula

A hőmegtartó képességek ebből eredő tényleges arányát (K) a 7. képlet szerint kell kiszámítani a három eredménynek Kti a jármű állásai arányában történő súlyozásával.

7. képlet

Formula

ahol

WFti

A (ti) állásidő súlyozási tényezője [-] a 3. táblázat szerint

3. táblázat

Súlyozási paraméter a „K” tényező kiszámításához

WFt1 [%]

63,4

WFt2 [%]

14,0

WFt3 [%]

22,6

A motornak a kiválasztott (pt) állásidőre vonatkozó feltételek melletti, az EST-rendszer leengedése utáni elméleti hőmérsékletét Formula a 8. képlet segítségével kell kiszámítani.

8. képlet

Formula

A számítás eredményeit a 4. táblázatban kell megadni

4. táblázat

A motornak az EST-rendszer leengedése utáni elméleti hőmérséklete különböző állásidőkre vonatkozóan

pt [h]

0,5

1,5

2,5

3,5

4,5

5,5

6,5

7,5

8,5

9,5

10,5

11,5

Formula

[°C]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pt [h]

12,5

13,5

14,5

15,5

16,5

17,5

18,5

19,5

20,5

21,5

22,5

23,5

Formula

[°C]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.   A MELEGINDÍTÁSBÓL SZÁRMAZÓ ELŐNY MEGHATÁROZÁSA

A szóban forgó technológiával felszerelt járműre vonatkozóan a melegindításból származó előnyt kísérleti úton a 9. képlet szerint kell meghatározni. Ez az érték a hidegindítási érték viszonylatában megadja a szén-dioxid-kibocsátásban a hidegindítás és a melegindítás között az NEDC szerinti vizsgálati eljárással mért különbséget:

9. képlet

Formula

7.   A SZÉN-DIOXID-KIBOCSÁTÁS CSÖKKENÉSÉNEK MEGHATÁROZÁSA

A 692/2008/EK rendelet szerinti hivatalos I. típusú vizsgálat megindítása előtt a típusjóváhagyó hatóságnak ellenőriznie kell, hogy a hűtőközeg hőmérséklete – többek között az entalpiatároló belsejében – a helyiség hőmérsékletéhez képest ± 2 K. Ha ezt a hőmérsékletet nem lehet biztosítani, akkor az entalpiatároló alkalmazásából eredő szén-dioxid-kibocsátáscsökkenés meghatározására szolgáló módszer nem alkalmazható.

Az ellenőrzést vagy az entalpiatároló belsejében (például termoelemmel) végzett méréssel kell végezni, vagy pedig úgy, hogy a kondicionálási eljárás előtt az EST-rendszer kikapcsolásra kerül, hogy a tartály belsejében ne legyen felmelegített hűtőközeg. A vizsgálati jelentésben rögzíteni kell az entalpiatároló belsejében mért hőmérsékletet.

A szén-dioxid-kibocsátás relatív csökkenését Formula különböző állásidőkre vonatkozóan a 10. képlettel kell kiszámítani.

10. képlet

Formula

A számítás eredményeit az 5. táblázatban kell megadni

5. táblázat

Relatív szén-dioxid-csökkentő potenciál Formula különböző állásidők esetében

pt [h]

0,5

1,5

2,5

3,5

4,5

5,5

6,5

7,5

8,5

9,5

10,5

11,5

ΔCO2(pt) [%]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pt [h]

12,5

13,5

14,5

15,5

16,5

17,5

18,5

19,5

20,5

21,5

22,5

23,5

ΔCO2(pt) [%]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az állásidőkkel (pt) súlyozott összesített szén-dioxid-kibocsátást a 11. képlettel kell kiszámítani:

11. képlet

Formula

ahol:

SVSpt

Az állásidők eloszlása [%] a 6. táblázat szerint

6. táblázat

Az állásidők eloszlása (a jármű leállításainak aránya)

pt [h]

0,5

1,5

2,5

3,5

4,5

5,5

6,5

7,5

8,5

9,5

10,5

11,5

SVSpt [%]

36

13

6

4

2

2

1

1

3

4

3

1

pt [h]

12,5

13,5

14,5

15,5

16,5

17,5

18,5

19,5

20,5

21,5

22,5

23,5

SVSpt [%]

1

3

3

2

1

1

1

1

1

1

1

1

8.   A STATISZTIKAI HIBÁK KISZÁMÍTÁSA

A vizsgálati módszer eredményének a mérések által okozott statisztikai hibáit mennyiségileg meg kell határozni. Az indításkor mért különböző motorhűtőközeg-hőmérséklet mellett végzett összes vizsgálat tekintetében a számtani középérték szórását a 12. képlet szerint kell kiszámítani.

12. képlet

Formula

ahol k = 1, 2, …, 5

T1 = Tcold

T2 = Thot

Formula

Formula

Formula

a szén-dioxid-kibocsátás csökkenésének szórását Formula a 13. képlet szerint kell kiszámítani.

13. képlet

Image

ahol

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

9.   A STATISZTIKAI SZIGNIFIKANCIA

Valamennyi EST-rendszerrel felszerelt járműtípus, -változat és -kivitel esetében igazolni kell, hogy a 13. képlettel kiszámított szén-dioxid-kibocsátás-csökkenés hibája nem haladja meg az összes szén-dioxid-kibocsátás-csökkenés és a 725/2011/EU rendelet 9. cikkének (1) bekezdésében meghatározott legkisebb kibocsátás-csökkenési küszöbérték különbségét (lásd a 14. képletet).

14. képlet

Formula

ahol:

MT

:

alsó küszöbérték [gCO2/km], ami 1 gCO2/km

Formula

:

szén-dioxid-korrekciós tényező az EST-rendszer beépítéséből eredő plusztömeg miatt. A Formula esetében a 7. táblázatban szereplő adatokat kell használni.

7. táblázat

Szén-dioxid-korrekciós tényező a plusztömeg miatt

A tüzelőanyag típusa

Szén-dioxid-korrekciós tényező a plusztömeg miatt (Formula)

[g CO2/km]

Benzin

0,0277 · Δm

Dízel

0,0383 · Δm

A 7. táblázatban a Δm az EST-rendszer beépítéséből eredő plusztömeg. A hűtőközeggel teljesen feltöltött EST-rendszer tömegét jelenti.

10.   A JÁRMŰVEKBE BEÉPÍTENDŐ EST-RENDSZER

A típusjóváhagyó hatóságnak az e mellékletben előírt vizsgálati módszert alkalmazva, az EST-rendszeren végzett mérések alapján kell tanúsítania a szén-dioxid-kibocsátáscsökkenést. Ha a szén-dioxid-kibocsátás-csökkenés nem éri el a 725/2011/EU rendelet 9. cikkének (1) bekezdésében meghatározott küszöbértéket, a rendelet 11. cikke (2) bekezdésének második albekezdését kell alkalmazni.


Helyesbítések

12.3.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 67/69


Helyesbítés a Kínai Népköztársaságból származó egyes kerékpáralkatrészekre kiterjesztett dömpingellenes vám alóli, a 88/97/EK rendelet szerinti mentességekről szóló, 2015. december 15-i (EU) 2015/2362 bizottsági végrehajtási határozathoz

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 331., 2015. december 17. )

A 36. oldalon az 5. cikk „Vizsgált felek” elnevezésű 4. táblázatában, a „Hatálybalépés napja” oszlopban a „CICLI EUROPA s.r.l.” vállalat esetében:

a következő szövegrész:

„2014.9.10.”

helyesen:

„2014.11.10.”


12.3.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 67/69


Helyesbítés az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó 8. számú költségvetés-módosításának (EU, Euratom) 2016/70 végleges elfogadásához

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 18., 2016. január 26. )

A 3. oldalon a táblázat helyébe a következő táblázat lép:

„Fejezet

2015. évi költségvetés (1)

2014. évi költségvetés (2)

Változás (%)

1.

Intelligens és inkluzív növekedés

66 853 308 910

65 300 076 773

+ 2,38

2.

Fenntartható növekedés: természeti erőforrások

55 978 784 039

56 443 752 595

– 0,82

3.

Biztonság és uniós polgárság

1 926 965 795

1 665 510 850

+ 15,70

4.

Globális Európa

7 478 225 907

6 840 903 616

+ 9,32

5.

Igazgatás

8 658 632 705

8 405 389 881

+ 3,01

6.

Ellentételezések

p.m.

28 600 000

Speciális eszközök

384 505 583

350 000 000

+ 9,86

Összes kiadás  (3)

141 280 422 939

139 034 233 715

+ 1,62


(1)  Az oszlopban feltüntetett számok megfelelnek a 2015. évi költségvetésben (HL L 69., 2015.3.13.), valamint az 1–8/2015. sz. költségvetés-módosítási tervezetben foglaltaknak.

(2)  Az oszlopban feltüntetett számok megfelelnek a 2014. évi költségvetésben (HL L 51., 2014.2.20.), valamint az 1–7/2014. sz. költségvetés-módosítási tervezetben foglaltaknak.

(3)  Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 310. cikkének (1) bekezdése így rendelkezik: „A költségvetés bevételeinek és kiadásainak egyensúlyban kell lenniük.”