ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 67

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

58. évfolyam
2015. március 12.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság (EU) 2015/402 rendelete (2015. március 11.) élelmiszerekkel kapcsolatos, nem betegségek kockázatának csökkentését, illetve gyermekek fejlődését és egészségét érintő, egyes egészségre vonatkozó állítások engedélyezésének elutasításáról ( 1 )

1

 

*

A Bizottság (EU) 2015/403 rendelete (2015. március 11.) az 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének az Ephedra nemzetségbe sorolt fajok és a yohimbe (Pausinystalia yohimbe [K. Schum] Pierre ex Beille) tekintetében történő módosításáról ( 1 )

4

 

*

A Bizottság (EU) 2015/404 végrehajtási rendelete (2015. március 11.) az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a beflubutamid, a kaptán, a dimetoát, a dimetomorf, az etoprofosz, a fipronil, a folpet, a formetanát, a glufoszinát, a metiokarb, a metribuzin, a foszmet, a pirimifosz-metil és a propamokarb hatóanyagok jóváhagyási időtartamának meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról ( 1 )

6

 

*

A Bizottság (EU) 2015/405 végrehajtási rendelete (2015. március 11.) az alfa-cipermetrinnek a 18. terméktípusba tartozó biocid termékekben felhasználható hatóanyagként történő jóváhagyásáról ( 1 )

9

 

*

A Bizottság (EU) 2015/406 végrehajtási rendelete (2015. március 11.) a H-14 szerotípusú Bacillus thuringiensis subsp. israelensis SA3A törzsének a 18. terméktípusba tartozó biocid termékekben felhasználható hatóanyagként történő jóváhagyásáról ( 1 )

12

 

*

A Bizottság (EU) 2015/407 végrehajtási rendelete (2015. március 11.) az izopropanolnak az 1., a 2. és a 4. terméktípusba tartozó biocid termékekben felhasználható hatóanyagként történő jóváhagyásáról ( 1 )

15

 

*

A Bizottság (EU) 2015/408 végrehajtási rendelete (2015. március 11.) a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 80. cikke (7) bekezdésének végrehajtásáról és a helyettesítésre jelölt anyagok jegyzékének létrehozásáról ( 1 )

18

 

*

A Bizottság (EU) 2015/409 végrehajtási rendelete (2015. március 11.) a Kínai Népköztársaságból származó kerámialapok behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről szóló 917/2011/EU tanácsi végrehajtási rendelet módosításáról

23

 

 

A Bizottság (EU) 2015/410 végrehajtási rendelete (2015. március 11.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

28

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Bizottság (EU) 2015/411 határozata (2015. március 11.) az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikkének (3) bekezdése értelmében, a festékekbe és bevonatokba vegyített, kvaterner ammóniumvegyületeket tartalmazó kationos polimer kötőanyagokról ( 1 )

30

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés az egységes európai vasúti térség létrehozásáról szóló, 2012. november 21-i 2012/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvhez ( HL L 343., 2012.12.14. )

32

 

*

Helyesbítés az egyes halállományok és halállománycsoportok tekintetében az uniós vizeken, valamint az uniós hajók tekintetében egyes nem uniós vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek a 2015. évre történő meghatározásáról, a 43/2014/EU rendelet módosításáról és a 779/2014/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. január 19-i (EU) 2015/104 tanácsi rendelethez ( HL L 22., 2015.1.28. )

32

 

*

Helyesbítés a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2013/255/KKBP határozat módosításáról szóló, 2013. december 13-i 2013/760/KKBP tanácsi határozathoz ( HL L 335., 2013.12.14. )

33

 

*

Helyesbítés az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről szóló, 2014. május 26-i 2014/335/EU, Euratom tanácsi határozathoz ( HL L 168., 2014.6.7. )

35

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

12.3.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 67/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/402 RENDELETE

(2015. március 11.)

élelmiszerekkel kapcsolatos, nem betegségek kockázatának csökkentését, illetve gyermekek fejlődését és egészségét érintő, egyes egészségre vonatkozó állítások engedélyezésének elutasításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról szóló, 2006. december 20-i 1924/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 18. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1924/2006/EK rendelet értelmében az élelmiszerekkel kapcsolatos, egészségre vonatkozó állítások alkalmazása csak akkor megengedett, ha azokat a Bizottság az említett rendeletnek megfelelően engedélyezte, valamint az engedélyezett állítások listájára felvette.

(2)

Az 1924/2006/EK rendelet előírja továbbá, hogy az élelmiszer-ipari vállalkozók az adott tagállam illetékes nemzeti hatóságához nyújthatják be az egészségre vonatkozó állítások engedélyezése iránti kérelmeiket. Az illetékes nemzeti hatóságnak tudományos értékelés céljából továbbítania kell az érvényes kérelmeket az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságnak (EFSA, a továbbiakban: Hatóság), valamint tájékoztatás céljából a Bizottságnak és a tagállamoknak.

(3)

A Hatóságnak véleményt kell nyilvánítania az egészségre vonatkozó adott állításról.

(4)

A Bizottság az egészségre vonatkozó állítás engedélyezéséről a Hatóság által megfogalmazott vélemény figyelembevételével határoz.

(5)

Az ICP Ltd. által az 1924/2006/EK rendelet 13. cikkének (5) bekezdése értelmében benyújtott kérelem alapján a Hatóságnak véleményt kellett nyilvánítania a Dictyolone® készítményben található Padina pavonica-kivonat hatásaival, valamint a csont ásványianyag-sűrűségének növelésével kapcsolatos, egészségre vonatkozó állításról (EFSA-Q-2013-00249. számú kérdés) (2). A kérelmező a következőképpen megfogalmazott állítást javasolta: „A kalcium-anyagcserére gyakorolt hatás és a csont fehérjeállományának fiziológiai helyreállítása révén növeli a csontsűrűséget, különösen az egészséges embereknél jelentkező időskori csontritkulás esetén.”

(6)

A Bizottság és a tagállamok 2014. január 10-én kapták meg a Hatóság tudományos véleményét, amely szerint a rendelkezésre bocsátott adatok alapján nem állapítható meg ok-okozati összefüggés a Dictyolone® készítményben található Padina pavonica-kivonat fogyasztása és az állított hatás között. Ennek megfelelően az állítás engedélyezése nem helyénvaló, mivel az állítás nem felel meg az 1924/2006/EK rendeletben meghatározott követelményeknek.

(7)

Az Omikron Italia S.r.l. által az 1924/2006/EK rendelet 13. cikkének (5) bekezdése értelmében benyújtott kérelem alapján a Hatóságnak véleményt kellett nyilvánítania a citidin-5′-difoszfát-kolinnal (CDP-kolin vagy citikolin) és az egészséges látás megőrzésével kapcsolatos, egészségre vonatkozó állításról (EFSA-Q-2013-00757. számú kérdés) (3). A kérelmező a következőképpen megfogalmazott állítást javasolta: „A CDP-kolin szájon át alkalmazandó oldat kolinforrásként hozzájárul a szemidegstruktúrák normális funkcióinak megőrzéséhez”.

(8)

A Bizottság és a tagállamok 2014. február 21-én megkapták a Hatóság tudományos véleményét, amelynek következtetése szerint a rendelkezésre bocsátott adatok alapján a citidin-5′-difoszfát-kolin fogyasztása és az állítólagos hatás között nem állapítható meg ok-okozati összefüggés. Ennek megfelelően az állítás engedélyezése nem helyénvaló, mivel az állítás nem felel meg az 1924/2006/EK rendeletben meghatározott követelményeknek.

(9)

A Hassia Mineralquellen GmbH & Co KG által az 1924/2006/EK rendelet 13. cikkének (5) bekezdése szerint benyújtott kérelem alapján a Hatóságnak véleményt kellett nyilvánítania a Rosbacher drive® hatásával és a figyelem fokozásával kapcsolatos, egészségre vonatkozó állításról (EFSA-Q-2013-00444. sz. kérdés) (4). A kérelmező többek között a következőképpen megfogalmazott állítást javasolta: „segíti/támogatja/fenntartja a koncentrációt”.

(10)

A Bizottság és a tagállamok 2014. február 24-én megkapták a Hatóság tudományos véleményét, melynek következtetése szerint a rendelkezésre bocsátott adatok alapján a Rosbacher drive® fogyasztása és az állított hatás között nem állapítható meg ok-okozati összefüggés. Ennek megfelelően az állítás engedélyezése nem helyénvaló, mivel az állítás nem felel meg az 1924/2006/EK rendeletben meghatározott követelményeknek.

(11)

Az e rendeletben előírt intézkedések meghatározása során a Bizottság figyelembe vette az 1924/2006/EK rendelet 16. cikke (6) bekezdésének megfelelően a kérelmezők és a nyilvánosság által benyújtott észrevételeket.

(12)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottsága véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az e rendelet mellékletében foglalt, egészségre vonatkozó állítások nem vehetők fel az 1924/2006/EK rendelet 13. cikkének (3) bekezdésében említett engedélyezett állítások uniós listájára.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. március 11-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 404., 2006.12.30., 9. o.

(2)  EFSA Journal 2014;12(1):3518.

(3)  EFSA Journal 2014;12(2):3575.

(4)  EFSA Journal 2014;12(2):3576.


MELLÉKLET

Egészségre vonatkozó, elutasított állítások

Kérelem – az 1924/2006/EK rendelet vonatkozó rendelkezései

Tápanyag, anyag, élelmiszer vagy élelmiszercsoport

Állítás

Az EFSA véleményének hivatkozási száma

A 13. cikk (5) bekezdése szerinti, egészségre vonatkozó állítás, mely újonnan felfedezett tudományos bizonyítékon alapul, és/vagy védett adatok védelmére irányuló kérelmet tartalmaz

A Dictyolone® készítményben található Padina pavonica-kivonat

A kalcium-anyagcserére gyakorolt hatás és a csont fehérjeállományának fiziológiai helyreállítása révén növeli a csontsűrűséget, különösen az egészséges embereknél jelentkező időskori csontritkulás esetén.

Q-2013-00249

A 13. cikk (5) bekezdése szerinti, egészségre vonatkozó állítás, mely újonnan felfedezett tudományos bizonyítékon alapul, és/vagy védett adatok védelmére irányuló kérelmet tartalmaz.

Citidin-5′-difoszfát-kolin (CDP-kolin vagy citikolin)

A CDP-kolin szájon át alkalmazandó oldat kolinforrásként hozzájárul a szemidegstruktúrák normális funkcióinak megőrzéséhez.

Q-2013-00757

A 13. cikk (5) bekezdése szerinti, egészségre vonatkozó állítás, mely újonnan felfedezett tudományos bizonyítékon alapul, és/vagy védett adatok védelmére irányuló kérelmet tartalmaz.

Rosbacher drive®

Segíti/támogatja/fenntartja a koncentrációt.

Q-2013-00444


12.3.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 67/4


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/403 RENDELETE

(2015. március 11.)

az 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének az Ephedra nemzetségbe sorolt fajok és a yohimbe (Pausinystalia yohimbe [K. Schum] Pierre ex Beille) tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történő hozzáadásáról szóló, 2006. december 20-i 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 8. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1925/2006/EK rendelet 8. cikkének (2) bekezdése értelmében egy tagállam kérheti a Bizottságot, hogy indítson eljárást valamely, vitaminoktól és ásványi anyagoktól eltérő anyagnak vagy ilyen anyagot tartalmazó összetevőnek az 1925/2006/EK rendelet azon anyagokat felsoroló III. mellékletébe való felvétele céljából, amelyeknek élelmiszerekben történő felhasználása tiltott, feltételekhez kötött vagy uniós értékelés alatt áll, amennyiben a szóban forgó anyag az 1925/2006/EK rendelet 8. cikkének (1) bekezdése szerint potenciális veszélyt jelent a fogyasztók számára.

(2)

2009. szeptember 7-én Németország kérelmet nyújtott be a Bizottsághoz a yohimbe (Pausinystalia yohimbe [K. Schum] Pierre ex Beille) és az Ephedra nemzetségbe sorolt fajok, valamint az ezeket tartalmazó készítmények bevitelének esetleges káros hatásaival összefüggésben, és felkérte a Bizottságot, hogy e két anyag tekintetében indítsa el az 1925/2006/EK rendelet 8. cikke szerinti eljárást.

(3)

Németország kérelme megfelelt a 307/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet (2) 3. és 4. cikkében megállapított szükséges feltételeknek és követelményeknek.

(4)

A Bizottság 2011. szeptember 9-én felkérte az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságot (a továbbiakban: Hatóság), hogy értékelje az Ephedra nemzetségbe sorolt fajok és a yohimbe (Pausinystalia yohimbe [K. Schum] Pierre ex Beille) élelmiszerekben való felhasználásának biztonságosságát.

(5)

A Hatóság 2013. július 3-án tudományos szakvéleményt fogadott el a yohimbe (Pausinystalia yohimbe [K. Schum] Pierre ex Beille) felhasználása biztonságosságának értékeléséről (3). A Hatóság arra a következtetésre jutott, hogy az élelmiszerekben felhasznált, yohimbéből (Pausinystalia yohimbe [K. Schum] Pierre ex Beille) származó kéregnek és készítményeinek kémiai és toxikológiai jellemzése nem elegendő annak megállapításához, hogy élelmiszer-összetevőként biztonságosak-e. A Hatóság ezért nem tudott tanácsot adni arra vonatkozóan, hogy a yohimbekéreg, illetve készítményeinek napi bevitele milyen mennyiségben nem aggályos az emberi egészség szempontjából.

(6)

A Hatóság 2013. november 6-án tudományos szakvéleményt fogadott el az Ephedra nemzetségbe sorolt fajok élelmiszerben való felhasználása biztonságosságának értékeléséről (4). A Hatóság azt is megállapította, hogy jóllehet, a nyilvántartások szerint Európában a kiskereskedelemben nem forgalmaznak olyan, jellemzően a súlycsökkentés és a sportteljesítmény fokozására alkalmazott étrend-kiegészítőket, amelyek az Ephedra nemzetségbe sorolt fajokhoz tartozó növényeket vagy azok készítményeit tartalmazzák, ezeket az interneten könnyen be lehet szerezni. A Hatóság arra a következtetésre jutott, hogy nem lehet kizárni, hogy a fogyasztók esetleg az interneten vásárolnak Ephedra nemzetségbe sorolt fajokból készült gyógyteát. Tekintettel arra, hogy az Ephedra nemzetségbe sorolt fajokhoz tartozó növényeket és készítményeiket szinte kizárólag étrend-kiegészítőként forgalmazzák, a Hatóság a növényekhez kapcsolódó lehetséges expozíciós szinteket az étrend-kiegészítők alapján számította ki. A Hatóság arra a következtetésre jutott, hogy az Ephedra nemzetségbe sorolt fajokhoz tartozó növények és készítményeik étrend-kiegészítőkben való alkalmazásának következtében az Ephedra nemzetségbe sorolt fajokból származó alkaloidáknak vagy efedrinnek való teljes expozíció beleeshet az Ephedra nemzetségbe sorolt fajok gyógyszerekben megtalálható alkaloidái és az efedrin terápiás adagjának tartományába, vagy akár meg is haladhatja azt.

(7)

A Hatóság arra a következtetésre jutott, hogy megfelelő toxicitási adatok hiányában nem tud tanácsot adni azzal kapcsolatban, hogy az Ephedra nemzetségbe sorolt fajokhoz tartozó növények és készítményeik összes élelmiszerből származó napi bevitele milyen mennyiségben nem aggályos az emberi egészségre nézve. Mindazonáltal megállapította, hogy az élelmiszerekben, többnyire étrend-kiegészítőkben megtalálható, az Ephedra nemzetségbe sorolt fajokból származó alkaloidáknak vagy efedrinnek való teljes expozíció komolyan károsíthatja a szív- és érrendszert, valamint a központi idegrendszert (például magas vérnyomást és stroke-ot okozhat), amit a koffeinnel való együttes bevitel még súlyosbíthat is. Ezért az Ephedra nemzetségbe sorolt fajokban megtalálható alkaloidákat tartalmazó, az Ephedra nemzetségbe sorolt fajokhoz tartozó növényeknek és készítményeiknek az élelmiszerekben való alkalmazása jelentős biztonsági aggályt jelenthet az emberi egészségre.

(8)

A Hatóságnak az Ephedra nemzetségbe sorolt fajokra és a yohimbére (Pausinystalia yohimbe [K. Schum] Pierre ex Beille) vonatkozó szakvéleményének közzétételét követően a Bizottsághoz nem érkezett észrevétel az érdekelt felektől.

(9)

Mivel fennáll annak a lehetősége, hogy a yohimbének (Pausinystalia yohimbe [K. Schum] Pierre ex Beille) és készítményeinek élelmiszerekben való felhasználása káros hatást gyakorol az egészségre, de a helyzet tudományos megítélése még bizonytalan, az anyagot uniós ellenőrzés alá kell vonni, és ezért fel kell venni az 1925/2006/EK rendelet III. mellékletének C. részébe. Ennek következtében az uniós ellenőrzés ideje alatt, amíg határozat nem születik arról, hogy az anyagot engedélyezzék, vagy az 1925/2006/EK rendelet III. mellékletének A. részébe vagy B. részébe vegyék fel az ellenőrzési időszak végén, a yohimbe (Pausinystalia yohimbe [K. Schum] Pierre ex Beille) élelmiszerekben való felhasználását szabályozó tagállami rendelkezéseket továbbra is alkalmazni kell.

(10)

Tekintettel arra, hogy az Ephedra nemzetségbe sorolt fajokhoz tartozó növényeknek és készítményeiknek az élelmiszerekben való alkalmazása, különösen az étrend-kiegészítőkben megtalálható, az Ephedra nemzetségbe sorolt fajokból származó alkaloidáknak való expozíció jelentős biztonsági aggályokat vet fel, valamint arra, hogy nem lehetett meghatározni az Ephedra nemzetségbe sorolt fajokhoz tartozó növények és készítményeik olyan napi bevitelét, amely nem aggályos az emberi egészség szempontjából, a szóban forgó anyag élelmiszerekben való felhasználását meg kell tiltani. Az Ephedra nemzetségbe sorolt fajokhoz tartozó növényeket és készítményeiket ezért fel kell venni az 1925/2006/EK rendelet III. mellékletének A. részébe.

(11)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1925/2006/EK rendelet III. melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az A. rész a következő ponttal egészül ki:

„Az Ephedra nemzetségbe sorolt fajokhoz tartozó Ephedra növény és készítményei”

2.

A C. rész a következő ponttal egészül ki:

„Yohimbéből (Pausinystalia yohimbe [K. Schum] Pierre ex Beille) származó kéreg és készítményei”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. március 11-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 404., 2006.12.30., 26. o.

(2)  A Bizottság 2012. április 11-i 307/2012/EU végrehajtási rendelete a vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történő hozzáadásáról szóló 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikkének alkalmazására megállapított végrehajtási szabályokról (HL L 102., 2012.4.12., 2. o.).

(3)  Az EFSA élelmiszer-adalékanyagokkal és élelmiszerekhez adott tápanyagforrásokkal foglalkozó testülete (ANS); Tudományos szakvélemény a yohimbe (Pausinystalia yohimbe [K. Schum] Pierre ex Beille) használata biztonságosságának értékeléséről. EFSA Journal (2013); 11(7):3302.

(4)  Az EFSA élelmiszer-adalékanyagokkal és élelmiszerekhez adott tápanyagforrásokkal foglalkozó testülete (ANS); Scientific Opinion on safety evaluation of Ephedra species for use in food (Tudományos szakvélemény az Ephedra nemzetségbe sorolt fajok élelmiszerben való felhasználása biztonságosságának értékeléséről). EFSA Journal (2013); 11(11):3467.


12.3.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 67/6


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/404 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2015. március 11.)

az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a beflubutamid, a kaptán, a dimetoát, a dimetomorf, az etoprofosz, a fipronil, a folpet, a formetanát, a glufoszinát, a metiokarb, a metribuzin, a foszmet, a pirimifosz-metil és a propamokarb hatóanyagok jóváhagyási időtartamának meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 17. cikke első bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (2) mellékletének A. része meghatározza az 1107/2009/EK rendelet értelmében jóváhagyottnak tekintendő hatóanyagokat.

(2)

A kaptán, a dimetoát, a dimetomorf, az etoprofosz, a fipronil, a folpet, a formetanát, a glufoszinát, a metiokarb, a metribuzin, a foszmet, a pirimifosz-metil és a propamokarb hatóanyagok jóváhagyása 2017. szeptember 30-án, a beflubutamid hatóanyag jóváhagyása pedig 2017. november 30-án lejár. E hatóanyagok jóváhagyásának meghosszabbítására kérelmeket nyújtottak be. Mivel e hatóanyagok tekintetében a 844/2012/EU bizottsági végrehajtási rendeletben (3) megállapított követelmények alkalmazandók, elegendő időt kell biztosítani az említett rendeletben meghatározott, a jóváhagyás meghosszabbítására irányuló eljáráshoz. Következésképpen a hatóanyagok engedélyei valószínűleg a meghosszabbításukra vonatkozó határozat meghozatala előtt le fognak járni. Ezért ezen jóváhagyási időszakokat meg kell hosszabbítani.

(3)

Az 540/2011/EU végrehajtási rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

Tekintettel az 1107/2009/EK rendelet 17. cikke első bekezdésének céljára, azokban az esetekben, amikor az e rendelet mellékletében meghatározott adott lejárati időpont előtt legkésőbb 30 hónappal nem nyújtanak be a 844/2012/EU végrehajtási rendeletnek megfelelő kiegészítő dokumentációt, a Bizottság a lejárat időpontjaként vagy az e rendelet hatálybalépése előtt érvényben lévő időpontot, vagy az ez utáni legkorábbi időpontot határozza meg.

(5)

Tekintettel az 1107/2009/EK rendelet 17. cikkének első bekezdésében foglalt célra, azokban az esetekben, amikor a Bizottság olyan rendeletet fogad el, amelynek értelmében az e rendelet mellékletében említett valamely hatóanyag jóváhagyása nem kerül meghosszabbításra, mivel a jóváhagyás feltételei nem teljesülnek, a Bizottság a lejárat időpontjaként vagy az e rendelet hatálybalépése előtt érvényben lévő időpontot, vagy azon rendelet hatálybalépésének időpontját határozza meg, amelynek értelmében a hatóanyag jóváhagyása nem kerül meghosszabbításra – attól függően, melyik időpont a későbbi.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet mellékletének A. része az e rendelet mellékletében foglaltak szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. március 11-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 309., 2009.11.24., 1. o.

(2)  A Bizottság 2011. május 25-i 540/2011/EU végrehajtási rendelete az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a jóváhagyott hatóanyagok jegyzéke tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 153., 2011.6.11., 1. o.).

(3)  A Bizottság 2012. szeptember 18-i 844/2012/EU végrehajtási rendelete a hatóanyagok jóváhagyásának meghosszabbítására vonatkozó eljárás végrehajtásához szükséges rendelkezéseknek a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti megállapításáról (HL L 252., 2012.9.19., 26. o.).


MELLÉKLET

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet mellékletének A. része a következőképpen módosul:

(1)

A 145. sor (kaptán) jóváhagyás lejártát jelző hatodik oszlopában a „2017. szeptember 30.” helyébe „2018. július 31.” lép;

(2)

A 146. sor (folpet) jóváhagyás lejártát jelző hatodik oszlopában a „2017. szeptember 30.” helyébe „2018. július 31.” lép;

(3)

A 147. sor (formetanát) jóváhagyás lejártát jelző hatodik oszlopában a „2017. szeptember 30.” helyébe „2018. július 31.” lép;

(4)

A 148. sor (metiokarb) jóváhagyás lejártát jelző hatodik oszlopában a „2017. szeptember 30.” helyébe „2018. július 31.” lép;

(5)

A 149. sor (dimetoát) jóváhagyás lejártát jelző hatodik oszlopában a „2017. szeptember 30.” helyébe „2018. július 31.” lép;

(6)

A 150. sor (dimetomorf) jóváhagyás lejártát jelző hatodik oszlopában a „2017. szeptember 30.” helyébe „2018. július 31.” lép;

(7)

A 151. sor (glufoszinát) jóváhagyás lejártát jelző hatodik oszlopában a „2017. szeptember 30.” helyébe „2018. július 31.” lép;

(8)

A 152. sor (metribuzin) jóváhagyás lejártát jelző hatodik oszlopában a „2017. szeptember 30.” helyébe „2018. július 31.” lép;

(9)

A 153. sor (foszmet) jóváhagyás lejártát jelző hatodik oszlopában a „2017. szeptember 30.” helyébe „2018. július 31.” lép;

(10)

A 154. sor (propamokarb) jóváhagyás lejártát jelző hatodik oszlopában a „2017. szeptember 30.” helyébe „2018. július 31.” lép;

(11)

A 155. sor (etoprofosz) jóváhagyás lejártát jelző hatodik oszlopában a „2017. szeptember 30.” helyébe „2018. július 31.” lép;

(12)

A 156. sor (pirimifosz-metil) jóváhagyás lejártát jelző hatodik oszlopában a „2017. szeptember 30.” helyébe „2018. július 31.” lép;

(13)

A 157. sor (fipronil) jóváhagyás lejártát jelző hatodik oszlopában a „2017. szeptember 30.” helyébe „2018. július 31.” lép;

(14)

A 158. sor (beflubutamid) jóváhagyás lejártát jelző hatodik oszlopában a „2017. november 30.” helyébe „2018. július 31.” lép.


12.3.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 67/9


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/405 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2015. március 11.)

az alfa-cipermetrinnek a 18. terméktípusba tartozó biocid termékekben felhasználható hatóanyagként történő jóváhagyásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló, 2012. május 22-i 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 89. cikke (1) bekezdésének harmadik albekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1062/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (2) megállapítja azon hatóanyagok jegyzékét, amelyeket a biocid termékekben való felhasználásuk jóváhagyásának vagy az 528/2012/EU rendelet I. mellékletébe való felvételük lehetőségének szempontjából értékelni kell. E jegyzékben az alfa-cipermetrin is szerepel.

(2)

Az 528/2012/EU rendelet 90. cikkének (2) bekezdésével összhangban megtörtént az alfa-cipermetrin értékelése az 528/2012/EU rendelet V. mellékletének meghatározása szerinti 18. terméktípusban, azaz a rovarölő, atkaölő és más ízeltlábúak elleni védekezésre használt biocid termékekben való felhasználás céljából.

(3)

Az ügyben Belgiumot jelölték ki értékelő illetékes hatóságnak; ilyen minőségében eljárva Belgium 2011. november 17-én az 1451/2007/EK bizottsági rendelet (3) 14. cikke (4) és (6) bekezdésének megfelelően benyújtotta a Bizottságnak az értékelő jelentését és kapcsolódó ajánlásait.

(4)

Az Európai Vegyianyag-ügynökség véleményét 2014. június 17-én a biocid termékekkel foglalkozó bizottság fogalmazta meg, amelyben figyelembe vette az értékelő illetékes hatóság következtetéseit.

(5)

Az említett vélemény szerint a 18. terméktípusba tartozó, alfa-cipermetrint tartalmazó biocid termékek várhatóan megfelelnek a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (4) 5. cikkében meghatározott követelményeknek, feltéve, hogy az említett hatóanyag felhasználásával kapcsolatos bizonyos előírások és feltételek teljesülnek.

(6)

Ezért helyénvaló jóváhagyni az alfa-cipermetrinnek a 18. terméktípusba tartozó biocid termékekben, az említett előírások és feltételek betartása mellett történő felhasználását.

(7)

Mivel az értékelések a nanoanyagokkal nem foglalkoztak, az 528/2012/EU rendelet 4. cikkének (4) bekezdése alapján indokolt, hogy a fenti jóváhagyás az ilyen anyagokra ne terjedjen ki.

(8)

Egy adott hatóanyag jóváhagyását megelőzően ésszerű időtartamot kell biztosítani arra, hogy az érdekelt felek megtehessék az új követelmények teljesítéséhez szükséges előkészítő intézkedéseket.

(9)

Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Biocid Termékek Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A Bizottság jóváhagyja, hogy az alfa-cipermetrint a 18. terméktípusba tartozó biocid termékekben – a mellékletben szereplő előírások és feltételek betartása mellett – hatóanyagként felhasználják.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. március 11-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 167., 2012.6.27., 1. o.

(2)  A Bizottság 2014. augusztus 4-i 1062/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben említett biocid termékekben található valamennyi hatóanyag szisztematikus vizsgálatára irányuló munkaprogramról (HL L 294., 2014.10.10., 1. o.).

(3)  A Bizottság 2007. december 4-i 1451/2007/EK rendelete a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikkének (2) bekezdésében említett 10 éves munkaprogram második szakaszáról (HL L 325., 2007.12.11., 3. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 1998. február 16-i 98/8/EK irányelve a biocid termékek forgalomba hozataláról (HL L 123., 1998.4.24., 1. o.).


MELLÉKLET

Közhasználatú név

IUPAC-név

Azonosító számok

A hatóanyag minimális tisztasági foka (1)

Jóváhagyás dátuma

Jóváhagyás lejárta

Terméktípus

Egyedi feltételek (2)

Alfa-cipermetrin

IUPAC-név:

(S)-α-ciano-3-fenoxi-benzil-(1RS,3R)-3-(2,2-diklór-vinil)-2,2-dimetil-ciklopropán-karboxilát és (S)-α-ciano-3-fenoxi-benzil-(1S,3s)-3-(2,2-diklór-vinil)-2,2-dimetil-ciklopropán-karboxilát reakcióelegye (1:1)

EK-szám: nincs adat

CAS-szám: 67375-30-8

930 g/kg

Összes izomer 1:1 arányban

2016. július 1.

2026. június 30.

18

A termék értékelése során különleges figyelmet kell fordítani az engedélyezés iránti kérelemben foglalt olyan felhasználásokhoz kapcsolódó expozíciókra, kockázatokra és hatékonyságra, amelyekre a hatóanyag uniós szinten folytatott kockázatértékelése nem terjedt ki.

Biocid termékek esetében az engedélyezés feltételei:

1.

A foglalkozásszerű felhasználók számára biztonságos munkafolyamatokat és megfelelő szervezeti intézkedéseket kell meghatározni. Ha az expozíció mértéke más módon nem csökkenthető elfogadható szintre, a termékeket megfelelő egyéni védőeszközökkel kell használni.

2.

A vízi környezetet érintő kockázatok elkerülése érdekében, azon felületek esetében, amelyeket gyakran vetnek alá nedves tisztításnak, a termékeket kizárólag repedések és hasadások kezelésére szabad használni, kivéve, ha az engedélyezés iránti kérelemben igazolható, hogy a vízi környezettel kapcsolatos kockázatok elfogadható mértékűre csökkenthetők.


(1)  Az ebben az oszlopban jelzett tisztaság az 528/2012/EU rendelet 8. cikke alapján végzett értékeléshez használt hatóanyag minimális tisztasági fokának felel meg. A forgalomba hozott termékben lévő hatóanyag ezzel megegyező, de ettől eltérő tisztaságú is lehet, ha az értékelt hatóanyaggal technikailag bizonyítottan egyenértékű.

(2)  Az 528/2012/EU rendelet VI. mellékletében előírt közös elvek alkalmazásához az értékelő jelentések tartalma és következtetései a Bizottság alábbi internetes oldalán olvashatók: http://ec.europa.eu/environment/chemicals/biocides/index_en.htm


12.3.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 67/12


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/406 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2015. március 11.)

a H-14 szerotípusú Bacillus thuringiensis subsp. israelensis SA3A törzsének a 18. terméktípusba tartozó biocid termékekben felhasználható hatóanyagként történő jóváhagyásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló, 2012. május 22-i 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 89. cikke (1) bekezdésének harmadik albekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1062/2014/EU (2) felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet megállapítja azon hatóanyagok jegyzékét, amelyeket a biocid termékekben való felhasználásuk jóváhagyásának vagy az 528/2012/EU rendelet I. mellékletébe való felvételük lehetőségének szempontjából értékelni kell. E jegyzékben a H-14 szerotípusú Bacillus thuringiensis subsp. israelensis is szerepel.

(2)

Az 528/2012/EU rendelet 90. cikkének (2) bekezdésével összhangban megtörtént a H-14 szerotípusú Bacillus thuringiensis subsp. israelensis értékelése az 528/2012/EU rendelet V. mellékletének meghatározása szerinti 18. terméktípusban, azaz a rovarölő, atkaölő és más ízeltlábúak elleni védekezésre használt biocid termékekben való felhasználás céljából.

(3)

Az értékelés céljára szolgáltatott adatok alapján csupán a H-14 szerotípusú Bacillus thuringiensis subsp. israelensis egy bizonyos formája, nevezetesen a H-14 szerotípusú Bacillus thuringiensis subsp. israelensis SA3A törzse tekintetében lehetett következtetéseket levonni. Az értékelés semmiféle más olyan anyag esetében nem tette lehetővé következtetések levonását, amely megfelel az 1062/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet fent említett hatóanyagjegyzékében szereplő H-14 szerotípusú Bacillus thuringiensis subsp. israelensis meghatározásának. Ezért e jóváhagyás kizárólag a H-14 szerotípusú Bacillus thuringiensis subsp. israelensis SA3A törzsére vonatkozik.

(4)

Az ügyben Olaszországot jelölték ki értékelő illetékes hatóságnak; ilyen minőségében eljárva Olaszország 2009. június 12-én az 1451/2007/EK bizottsági rendelet (3) 14. cikke (4) és (6) bekezdésének megfelelően benyújtotta a Bizottságnak értékelő jelentését és kapcsolódó ajánlásait.

(5)

Az Európai Vegyianyag-ügynökség véleményét 2014. június 19-én a biocid termékekkel foglalkozó bizottság fogalmazta meg, amelyben figyelembe vette az értékelő illetékes hatóság következtetéseit.

(6)

Az említett vélemény szerint a 18. terméktípusba tartozó, a H-14 szerotípusú Bacillus thuringiensis subsp. israelensis SA3A törzsét tartalmazó biocid termékek várhatóan megfelelnek a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (4) 5. cikkében meghatározott követelményeknek, feltéve, hogy az említett hatóanyag felhasználásával kapcsolatos bizonyos előírások és feltételek teljesülnek.

(7)

Ezért helyénvaló jóváhagyni a H-14 szerotípusú Bacillus thuringiensis subsp. israelensis SA3A törzsének a 18. terméktípusba tartozó biocid termékekben, az említett előírások és feltételek betartása mellett történő felhasználását.

(8)

Mivel az értékelések a nanoanyagokkal nem foglalkoztak, az 528/2012/EU rendelet 4. cikkének (4) bekezdésének megfelelően indokolt, hogy a fenti jóváhagyás az ilyen anyagokra ne terjedjen ki.

(9)

Egy adott hatóanyag jóváhagyását megelőzően ésszerű időtartamot kell biztosítani arra, hogy az érdekelt felek megtehessék az új követelmények teljesítéséhez szükséges előkészítő intézkedéseket.

(10)

Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Biocid Termékek Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A Bizottság jóváhagyja, hogy a H-14 szerotípusú Bacillus thuringiensis subsp. israelensis SA3A törzsét a 18. terméktípusba tartozó biocid termékekben – a mellékletben szereplő előírások és feltételek betartása mellett – hatóanyagként felhasználják.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. március 11-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 167., 2012.6.27., 1. o.

(2)  A Bizottság 2014. augusztus 4-i 1062/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben említett biocid termékekben található valamennyi hatóanyag szisztematikus vizsgálatára irányuló munkaprogramról (HL L 294., 2014.10.10., 1. o.).

(3)  A Bizottság 2007. december 4-i 1451/2007/EK rendelete a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikkének (2) bekezdésében említett 10 éves munkaprogram második szakaszáról (HL L 325., 2007.12.11., 3. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 1998. február 16-i 98/8/EK irányelve a biocid termékek forgalomba hozataláról (HL L 123., 1998.4.24., 1. o.).


MELLÉKLET

Közhasználatú név

IUPAC-név

Azonosító számok

A hatóanyag minimális tisztasági foka (1)

Jóváhagyás dátuma

Jóváhagyás lejárta

Terméktípus

Egyedi feltételek (2)

H-14 szerotípusú Bacillus thuringiensis subsp. israelensis, SA3A törzs

Nem alkalmazandó

Nincsenek releváns szennyeződések

2016. július 1.

2026. június 30.

18

A termék értékelése során különleges figyelmet kell fordítani az engedélyezés iránti kérelemben foglalt olyan felhasználásokhoz kapcsolódó expozíciókra, kockázatokra és hatékonyságra, amelyekre a hatóanyag uniós szinten folytatott kockázatértékelése nem terjedt ki.

Biocid termékek esetében az engedélyezés feltételei:

(1)

A foglalkozásszerű felhasználók számára biztonságos munkafolyamatokat és megfelelő szervezeti intézkedéseket kell meghatározni. Ha az expozíció mértéke más módon nem csökkenthető elfogadható szintre, a termékeket megfelelő egyéni védőeszközökkel kell használni.

(2)

Az olyan termékek esetében, amelyek használata során az anyagból szermaradékok képződhetnek az élelmiszerekben vagy a takarmányokban, meg kell vizsgálni, hogy – összhangban a 470/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (3) vagy a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (4) – szükség van-e új maradékanyag-határértékek (MRL) meghatározására vagy a meglévőek módosítására, és minden megfelelő kockázatcsökkentő intézkedést meg kell hozni az alkalmazandó határértékek betartásának biztosítására.


(1)  Az ebben az oszlopban jelzett tisztaság az 528/2012/EU rendelet 8. cikke alapján végzett értékeléshez használt hatóanyag minimális tisztasági fokának felel meg. A forgalomba hozott termékben lévő hatóanyag ezzel megegyező, de ettől eltérő tisztaságú is lehet, ha az értékelt hatóanyaggal technikailag bizonyítottan egyenértékű.

(2)  Az 528/2012/EU rendelet VI. mellékletében előírt közös elvek alkalmazásához az értékelő jelentések tartalma és következtetései a Bizottság alábbi internetes oldalán olvashatók: http://ec.europa.eu/environment/chemicals/biocides/index_en.htm

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 2009. május 6-i 470/2009/EK rendelete az állati eredetű élelmiszerekben előforduló farmakológiai hatóanyagok maradékanyag-határértékeinek meghatározására irányuló közösségi eljárásokról, a 2377/90/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a 2001/82/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (HL L 152., 2009.6.16., 11. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 2005. február 23-i 396/2005/EK rendelete a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint a 91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról (HL L 70., 2005.3.16., 1. o.).


12.3.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 67/15


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/407 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2015. március 11.)

az izopropanolnak az 1., a 2. és a 4. terméktípusba tartozó biocid termékekben felhasználható hatóanyagként történő jóváhagyásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló, 2012. május 22-i 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 89. cikke (1) bekezdésének harmadik albekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1062/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (2) megállapítja azon hatóanyagok jegyzékét, amelyeket a biocid termékekben való felhasználásuk jóváhagyása vagy az 528/2012/EU rendelet I. mellékletébe való felvétel lehetősége szempontjából értékelni kell. E jegyzékben az izopropanol is szerepel.

(2)

Az 528/2012/EU rendelet 90. cikkének (2) bekezdésével összhangban megtörtént az izopropanol értékelése az 528/2012/EU rendelet V. mellékletének meghatározása szerinti 1. terméktípusban, azaz a humán-egészségügyi célra használt fertőtlenítőszerekben, a 2. terméktípusban, azaz a nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerekben és algásodás elleni szerekben, illetve a 4. terméktípusban, azaz az élelmiszer és takarmány közelében használt termékek fertőtlenítésére használt biocid termékekben való felhasználás céljából.

(3)

Az ügyben Németországot jelölték ki értékelő illetékes hatóságnak; ilyen minőségében eljárva Németország az 1451/2007/EK bizottsági rendelet (3) 14. cikke (4) és (6) bekezdésének megfelelően 2012. november 5-én benyújtotta a Bizottságnak az értékelő jelentéseket és kapcsolódó ajánlásait.

(4)

Az Európai Vegyianyag-ügynökség véleményeit 2014. június 18-án nyújtotta be a biocid termékekkel foglalkozó bizottság – figyelembe véve az illetékes értékelő hatóság következtetéseit.

(5)

Az említett vélemények szerint az 1., 2. és a 4. terméktípusba tartozó, izopropanolt tartalmazó biocid termékek várhatóan megfelelnek a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (4) 5. cikkében meghatározott követelményeknek, feltéve, hogy az említett hatóanyag felhasználásával kapcsolatos bizonyos előírások és feltételek betartásra kerülnek.

(6)

Ezért helyénvaló jóváhagyni az izopropanolnak az 1., a 2. és a 4. terméktípusba tartozó biocid termékekben, bizonyos előírások és feltételek betartása mellett történő felhasználását.

(7)

Mivel az értékelések a nanoanyagokkal nem foglalkoztak, az 528/2012/EU rendelet 4. cikkének (4) bekezdése alapján indokolt, hogy a fenti jóváhagyások az ilyen anyagokra ne terjedjenek ki.

(8)

Ami a 4. terméktípusban való felhasználást illeti, az értékelés nem foglalkozott azzal az esettel, amikor az 1935/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (5) 1. cikkének (1) bekezdése szerinti, élelmiszerekkel rendeltetésszerűen közvetlenül vagy közvetve érintkezésbe kerülő anyagok és tárgyak izopropanolt tartalmazó biocid termékeket tartalmaznak. Az ilyen anyagok esetében szükség lehet az 1935/2004/EK rendelet 5. cikke (1) bekezdésének e) pontjában említett, élelmiszerekbe történő kioldódásra vonatkozó különös határértékek megállapítására. A jóváhagyás ezért nem terjedhet ki az ilyen használatra, kivéve, ha a Bizottság meghatározott ilyen határértékeket, vagy ha az említett rendelet alapján megállapította, hogy nincsen szükség ilyen határértékekre.

(9)

Egy adott hatóanyag jóváhagyását megelőzően ésszerű időtartamot kell biztosítani arra, hogy az érdekelt felek megtehessék az új követelmények teljesítéséhez szükséges előkészítő intézkedéseket.

(10)

Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Biocid Termékek Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A Bizottság jóváhagyja, hogy az izopropanolt az 1., a 2. és a 4. terméktípusba tartozó biocid termékekben – a mellékletben szereplő előírások és feltételek betartása mellett – hatóanyagként felhasználják.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. március 11-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 167., 2012.6.27., 1. o.

(2)  A Bizottság 2014. augusztus 4-i 1062/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben említett biocid termékekben található valamennyi hatóanyag szisztematikus vizsgálatára irányuló munkaprogramról (HL L 294., 2014.10.10., 1. o.).

(3)  A Bizottság 2007. december 4-i 1451/2007/EK rendelete a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikkének (2) bekezdésében említett 10 éves munkaprogram második szakaszáról (HL L 325., 2007.12.11., 3. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 1998. február 16-i 98/8/EK irányelve a biocid termékek forgalomba hozataláról (HL L 123., 1998.4.24., 1. o.).

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács 2004. október 27-i 1935/2004/EK rendelete az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokról és tárgyakról, valamint a 80/590/EGK és a 89/109/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 338., 2004.11.13., 4. o.).


MELLÉKLET

Közhasználatú név

IUPAC-név

Azonosító számok

A hatóanyag minimális tisztasági foka (1)

Jóváhagyás dátuma

Jóváhagyás lejárta

Terméktípus

Meghatározott feltételek (2)

Izopropanol

IUPAC-név:

2-Propanol

EK-szám: 200-661-7

CAS-szám: 67-63-0

99 % (m/m)

2016. július 1.

2026. június 30.

1

A termék értékelése során különleges figyelmet kell fordítani az engedélyezés iránti kérelemben foglalt olyan felhasználásokhoz kapcsolódó expozíciókra, kockázatokra és hatékonyságra, amelyekre a hatóanyag uniós szinten folytatott kockázatértékelése nem terjedt ki.

2

A termék értékelése során különleges figyelmet kell fordítani az engedélyezés iránti kérelemben foglalt olyan felhasználásokhoz kapcsolódó expozíciókra, kockázatokra és hatékonyságra, amelyekre a hatóanyag uniós szinten folytatott kockázatértékelése nem terjedt ki.

4

A termék értékelése során különleges figyelmet kell fordítani az engedélyezés iránti kérelemben foglalt olyan felhasználásokhoz kapcsolódó expozíciókra, kockázatokra és hatékonyságra, amelyekre a hatóanyag uniós szinten folytatott kockázatértékelése nem terjedt ki.

A biocid termékek esetében az engedélyezés feltételei:

1.

Az olyan termékek esetében, amelyek használata során az anyagból szermaradékok képződhetnek az élelmiszerekben vagy a takarmányokban, meg kell vizsgálni, hogy – összhangban a 470/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (3) vagy a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (4) – szükség van-e új maradékanyag-határértékek (MRL) meghatározására vagy a meglévőek módosítására, és minden megfelelő kockázatcsökkentő intézkedést meg kell hozni az alkalmazandó határértékek betartásának biztosítására.

2.

Olyan anyagok és tárgyak, amelyek az 1935/2004/EK rendelet 1. cikkének (1) bekezdése szerint rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülnek élelmiszerekkel, nem tartalmazhatnak izopropanolt tartalmazó biocid termékeket, kivéve, ha a Bizottság különös határértékeket határoz meg az izopropanol élelmiszerekbe történő kioldódására, vagy az említett rendelet alapján megállapítja, hogy nincs szükség ilyen határértékek meghatározására.


(1)  Az ebben az oszlopban jelzett tisztaság az 528/2012/EU rendelet 8. cikke alapján végzett értékeléshez használt hatóanyag minimális tisztasági fokának felel meg. A forgalomba hozott termékben lévő hatóanyag ezzel megegyező, de ettől eltérő tisztaságú is lehet, ha az értékelt hatóanyaggal technikailag bizonyítottan egyenértékű.

(2)  Az 528/2012/EU rendelet VI. mellékletében előírt közös elvek alkalmazásához az értékelő jelentések tartalma és következtetései a Bizottság alábbi internetes oldalán olvashatók: http://ec.europa.eu/environment/chemicals/biocides/index_en.htm

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 2009. május 6-i 470/2009/EK rendelete az állati eredetű élelmiszerekben előforduló farmakológiai hatóanyagok maradékanyag-határértékeinek meghatározására irányuló közösségi eljárásokról, a 2377/90/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a 2001/82/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (HL L 152., 2009.6.16., 11. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 2005. február 23-i 396/2005/EK rendelete a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint a 91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról (HL L 70., 2005.3.16., 1. o.).


12.3.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 67/18


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/408 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2015. március 11.)

a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 80. cikke (7) bekezdésének végrehajtásáról és a helyettesítésre jelölt anyagok jegyzékének létrehozásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 78. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1107/2009/EK rendelet II. mellékletének 4. pontjában megállapított kritériumok közül egynek vagy többnek megfelelő hatóanyagokat helyettesítésre jelölt anyagokként kell azonosítani.

(2)

Az 1107/2009/EK rendelet 80. cikkének (7) bekezdése értelmében a Bizottságnak el kell készítenie azoknak a 91/414/EGK tanácsi irányelv (2) I. mellékletében szereplő anyagoknak a jegyzékét (a továbbiakban: a helyettesítésre jelölt anyagok jegyzéke), amelyek megfelelnek az 1107/2009/EK rendelet II. mellékletének 4. pontjában megállapított kritériumoknak.

(3)

A tulajdonságaikból eredően helyettesítésre jelölt anyagként azonosítható hatóanyagokra vonatkozó uniós szakpolitika következetességének biztosítása és az ilyen anyagok egységes módon történő kezelése érdekében indokolt továbbá, hogy a Bizottság az említett jegyzékbe belefoglalja az 1107/2009/EK rendelet alapján, az ugyanazon rendelet 80. cikkének (1) bekezdésében foglalt átmeneti rendelkezések értelmében jóváhagyott hatóanyagokat is.

(4)

A vizsgálati jelentésben, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság következtetéseiben (3), az értékelő jelentés tervezetében, az azt kiegészítő dokumentációban és szakértői értékelő jelentésekben szereplő információk, illetve az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) szerinti osztályozás alapján lehetséges volt azonosítani azokat az anyagokat, amelyek megfelelnek az 1107/2009/EK rendelet II. mellékletének 4. pontjában megállapított kritériumoknak. A hivatkozott dokumentumok az adott esetnek megfelelően információkat nyújtanak a vonatkozó megengedhető napi bevitelről (ADI), az akut referenciadózisról (ARfD), illetve az anyaggal dolgozó személyek expozíciójának elfogadható szintjéről (AOEL), az anyagok perzisztens, bioakkumulatív és mérgező (PBT) jellegéről, az 1107/2009/EK rendelet II. melléklete 4. pontjának harmadik francia bekezdésében említett kritikus hatásokról, az inaktív izomerek arányáról, az 1272/2008/EK rendelet szerinti, 1A. vagy 1B. kategóriájú karcinogén anyagként, illetve 1A. vagy 1B. kategóriájú reprodukciót károsító anyagként való besorolásról, továbbá a hormonháztartást zavaró tulajdonságokról. Mindezen információk alapján az e rendelet mellékletében szereplő anyagokról megállapítást nyert, hogy megfelelnek az 1107/2009/EK rendelet II. mellékletének 4. pontjában meghatározott kritériumok közül egynek vagy többnek. Az egységes szerkezetbe foglalt információk elérhetők a Bizottság honlapján, a helyettesítésre jelölt anyagok jegyzékének létrehozását támogató eszközön keresztül (5).

(5)

Az 1-metil-ciklopropén, az amitrol, a diklofop, a dimetoát, az etoprofosz, a fenamifosz, a fipronil, a fluometuron, a haloxifop-P, a metám, az oxamil, a szulkotrion és a triazoxid hatóanyag esetében a megengedhető napi bevitel (ADI) értéke jóval alacsonyabb, mint a legtöbb, ezekkel az anyagokkal azonos hatóanyagcsoportba vagy felhasználási kategóriába tartozó jóváhagyott hatóanyaghoz kapcsolódó érték. A dimoxistrobin, a fenamifosz, a metomil és az oxamil hatóanyag esetében az akut referenciadózis (ARfD) értéke jóval alacsonyabb, mint a legtöbb, ezekkel az anyagokkal azonos hatóanyagcsoportba vagy felhasználási kategóriába tartozó jóváhagyott hatóanyaghoz kapcsolódó érték. Az amitrol, a bromadiolon, a difenakum, a dimetoát, a dikvát, az etoprofosz, a fenamifosz, a flukvinkonazol, a metám, a szulkotrion, a triazoxid és a warfarin hatóanyag esetében az anyaggal dolgozó személyek expozíciójának elfogadható szintjére (AOEL) vonatkozó érték jóval alacsonyabb, mint a legtöbb, ezekkel az anyagokkal azonos hatóanyagcsoportba vagy felhasználási kategóriába tartozó jóváhagyott hatóanyaghoz kapcsolódó érték. Következésképpen indokolt felvenni e hatóanyagokat a helyettesítésre jelölt anyagok jegyzékébe.

(6)

A lufenuron, az oxifluorfen és a kvinoxifen hatóanyag esetében teljesülnek a perzisztens és bioakkumulatív anyaggá történő minősítés kritériumai. A következő hatóanyagok esetében teljesülnek a perisztens és mérgező anyaggá történő minősítés kritériumai: amitrol, bifentrin, bromukonazol, klórtoluron (megnevezetlen sztereokémia), rézvegyületek (réz-hidroxid, réz-oxiklorid, rézoxid, bordeaux-i keverék és tribázikus rézszulfát variánsok), ciprokonazol, ciprodinil, difenokonazol, diflufenikán, dimoxistrobin, dikvát, epoxikonazol, fenbutatin-oxid, fludioxonil, flufenacet, fluopikolid, flukvinkonazol, haloxifop-P, imazamox, imazoszulfuron, izoproturon, izopirazam, lenacil, lufenuron, metkonazol, metribuzin, metszulfuron-metil, miklobutanil, nikoszulfuron, oxadiazon, oxifluorfen, paklobutrazol, pirimikarb, prokloráz, propikonazol, propoxikarbazon, proszulfuron, kvinoxifen, tebukonazol, tebufenpirád, tepraloxidim, triallát, triaszulfuron és zirám. Az aklonifen, a difenakum, az eszfenvalerát, az etofenprox, az etoxazol, a famoxadon, a lambda-cihalotrin, a lufenuron, az oxifluorfen, a pendimetalin és a kvinoxifen hatóanyag esetében teljesülnek a bioakkumulatív és mérgező anyaggá történő minősítés kritériumai. Következésképpen indokolt felvenni e hatóanyagokat a helyettesítésre jelölt anyagok jegyzékébe.

(7)

A mekoprop és a metalaxil hatóanyag jelentős arányban tartalmaz inaktív izomereket. Következésképpen indokolt felvenni e hatóanyagokat a helyettesítésre jelölt anyagok jegyzékébe.

(8)

A karbendazim, az epoxikonazol, a flumioxazin, a glufozinát, a linuron, az oxadiargil, a kvizalofop-P (kvizalofop-P-tefuril variáns) és a warfarin hatóanyag az 1272/2008/EK rendelet rendelkezéseinek megfelelően az 1A. vagy az 1B. kategóriába tartozó, reprodukciót károsító anyagnak minősül, vagy ilyen anyagnak minősítendő. Következésképpen indokolt felvenni e hatóanyagokat a helyettesítésre jelölt anyagok jegyzékébe.

(9)

Tekintve, hogy ez idáig nem kerültek elfogadásra az 1107/2009/EK rendelet II. mellékletének 3.6.5. pontjában említett, a hormonháztartást zavaró tulajdonságok meghatározására irányuló konkrét tudományos kritériumokkal kapcsolatos intézkedések, a szóban forgó pont harmadik bekezdése alapján kellett megállapítani, hogy egy adott anyag ilyen tulajdonságokkal rendelkezőnek minősítendő-e. A szóban forgó rendelkezés alapján a klórtoluron (megnevezetlen sztereokémia), a dimoxistrobin, az epoxikonazol, a molinát, a profoxidim, a tepraloxidim és a tiakloprid hatóanyagot a hormonháztartást zavaró, az emberi szervezetre esetlegesen káros hatást gyakorló tulajdonságokkal rendelkező anyagnak kell tekinteni. Következésképpen indokolt felvenni e hatóanyagokat a helyettesítésre jelölt anyagok jegyzékébe.

(10)

Ésszerű időkeretet kell biztosítani a tagállamok és az érdekelt felek számára az e rendelet rendelkezéseihez való igazodásra.

(11)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Helyettesítésre jelölt anyagok

Az e rendelet mellékletében foglalt jegyzék tartalmazza azokat a 91/414/EGK irányelv I. mellékletében szereplő hatóanyagokat, amelyek megfelelnek az 1107/2009/EK rendelet II. mellékletének 4. pontjában megállapított kritériumoknak.

Az első bekezdés vonatkozik az 1107/2009/EK rendelet alapján, az ugyanazon rendelet 80. cikkének (1) bekezdésében foglalt átmeneti intézkedések értelmében jóváhagyott hatóanyagokra is.

2. cikk

Átmeneti intézkedések

Az 1. cikk és a melléklet nem alkalmazandó a növényvédő szer engedélyezése iránt 2015. augusztus 1. előtt benyújtott kérelmekre.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. március 11-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 309., 2009.11.24., 1. o.

(2)  A Tanács 1991. július 15-i 91/414/EGK irányelve a növényvédő szerek forgalomba hozataláról (HL L 230., 1991.8.19., 1. o.).

(3)  http://www.efsa.europa.eu/en/publications/efsajournal.htm

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 2008. december 16-i 1272/2008/EK rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról (HL L 353., 2008.12.31., 1. o.).

(5)  http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/index_en.htm


MELLÉKLET

 

1-metil-ciklopropén

 

aklonifen

 

amitrol

 

bifentrin

 

bromadiolon

 

bromukonazol

 

karbendazim

 

klórtoluron (megnevezetlen sztereokémia)

 

rézvegyületek (réz-hidroxid, réz-oxiklorid, rézoxid, bordeaux-i keverék és tribázikus rézszulfát variánsok)

 

ciprokonazol

 

ciprodinil

 

diklofop

 

difenakum

 

difenokonazol

 

diflufenikán

 

dimetoát

 

dimoxistrobin

 

dikvát

 

epoxikonazol

 

eszfenvalerát

 

etoprofosz

 

etofenprox

 

etoxazol

 

famoxadon

 

fenamifosz

 

fenbutatin-oxid

 

fipronil

 

fludioxonil

 

flufenacet

 

flumioxazin

 

fluometuron

 

fluopikolid

 

flukvinkonazol

 

glufozinát

 

haloxifop-P

 

imazamox

 

imazoszulfuron

 

izoproturon

 

izopirazam

 

lambda-cihalotrin

 

lenacil

 

linuron

 

lufenuron

 

mekoprop

 

metalaxil

 

metám

 

metkonazol

 

metomil

 

metribuzin

 

metszulfuron-metil

 

molinát

 

miklobutanil

 

nikoszulfuron

 

oxadiargil

 

oxadiazon

 

oxamil

 

oxifluorfen

 

paklobutrazol

 

pendimetalin

 

pirimikarb

 

prokloráz

 

profoxidim

 

propikonazol

 

propoxikarbazon

 

proszulfuron

 

kvinoxifen

 

kvizalofop-P (kvizalofop-P-tefuril variáns)

 

szulkotrion

 

tebukonazol

 

tebufenpirád

 

tepraloxidim

 

tiakloprid

 

triallát

 

triaszulfuron

 

triazoxid

 

warfarin

 

zirám


12.3.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 67/23


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/409 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2015. március 11.)

a Kínai Népköztársaságból származó kerámialapok behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről szóló 917/2011/EU tanácsi végrehajtási rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló, 2009. november 30-i 1225/2009/EK tanácsi rendeletre (1) (a továbbiakban: alaprendelet) és különösen annak 11. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

1.   ELJÁRÁS

1.1.   Hatályos intézkedések

(1)

2011. szeptember 15-én a Tanács a 917/2011/EU végrehajtási rendeletben (2) (a továbbiakban: az eredeti rendelet) dömpingellenes vámot vetett ki a Kínai Népköztársaságból származó kerámialapok behozatalára.

(2)

Az érintett termék importjára az exportáló gyártók következő csoportja tekintetében egységesen 26,3 %-os vámot vetettek ki:

a Dongguan City Wonderful Ceramics Industrial Park Co., Ltd és a Guangdong Jiamei Ceramics Co. Ltd (a továbbiakban együttesen: a Wonderful-csoport), valamint

a Qingyuan Gani Ceramics Co. Ltd és a Foshan Gani Ceramics Co. Ltd (a továbbiakban együttesen: a Gani-csoport).

(3)

Ahogyan az eredeti rendelet (96)–(98) preambulumbekezdése megállapítja, az Európai Bizottságot (a továbbiakban: a Bizottság) az ideiglenes megállapítások nyilvánosságra hozatalát követően értesítették arról, hogy a két vállalat közötti kapcsolat megszakadt, következésképpen a Gani-csoportra és a Wonderful-csoportra egyedi vámot kellene alkalmazni. A kérelmet az eljárás azon szakaszában nem lehetett elfogadni, mivel megfelelően meg kellett vizsgálni annak megalapozottságát.

1.2.   Részleges időközi felülvizsgálat iránti kérelem

(4)

A Bizottsághoz 2012. október 2-án részleges időközi felülvizsgálat iránti kérelem érkezett a Gani-csoport részéről.

(5)

A Gani-csoport azt állította, hogy már nem áll kapcsolatban a másik két társasággal (a Wonderful-csoporttal), mivel 2011 márciusában megszűnt köztük a részvényesi viszony. A Gani-csoport ezért a hatályos intézkedések részleges időközi felülvizsgálata iránti kérelmet nyújtott be, mivel így a hatályos egységes vámtétel már nem volt megfelelő.

1.3.   Részleges időközi felülvizsgálat megindítása

(6)

A Bizottság a tanácsadó bizottsággal folytatott konzultációt követően megállapította, hogy az említett felülvizsgálatot meg kell indítani.

(7)

2014. január 31-én a Bizottság elindította a Kínai Népköztársaságból származó kerámialapok Unióba irányuló behozatalára vonatkozó hatályos intézkedéseknek az alaprendelet 11. cikkének (3) bekezdése szerinti részleges időközi felülvizsgálatát. A Bizottság az eljárás megindításáról értesítést tett közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában  (3).

(8)

A felülvizsgálat hatálya a Gani-csoport tulajdonosi szerkezetének vizsgálatára, és amennyiben indokolt – hivatalból – a Gani-csoportot érintő dömpingkülönbözet vizsgálatára korlátozódott.

(9)

A felülvizsgálat hivatalból ugyanezen kérdések vizsgálatára terjedt ki a Wonderful-csoport tekintetében is.

1.4.   A felülvizsgálati időszak

(10)

A dömping vizsgálata a 2013. január 1. és 2013. december 31. közötti időszakra (a továbbiakban: a felülvizsgálati időszak) terjedt ki.

1.5.   A vizsgálatban érintett felek

(11)

A Bizottság felkérte a Gani-csoportot és a Wonderful-csoportot, hogy működjenek együtt a vizsgálatban és töltsék ki a Bizottság kérdőívét. Emellett a Bizottság lehetőséget adott a vállalatoknak arra, hogy az alaprendelet 2. cikkének (7) bekezdése értelmében piacgazdasági elbánást kérjenek.

(12)

Az eljárás megindításáról szóló értesítésben a Bizottság ideiglenesen az Amerikai Egyesült Államokat választotta az alaprendelet 2. cikke (7) bekezdésének a) pontja szerinti, piacgazdasággal rendelkező harmadik országnak (a továbbiakban: analóg ország), és felkérte a feleket arra, hogy tegyék meg erre vonatkozóan észrevételeiket.

(13)

Az érdekelt feleknek lehetőségük nyílt a vizsgálat megindításával kapcsolatos észrevételeik megtételére, valamint a Bizottság és/vagy a kereskedelmi ügyekben eljáró meghallgató tisztviselő általi meghallgatás kérelmezésére.

1.6.   A kérdőívre adott válaszok és az ellenőrző látogatások

(14)

A Bizottság mindkét csoporttól és két analóg országbeli gyártótól is választ kapott a kérdőívre.

(15)

A Bizottság megvizsgálta és ellenőrizte a felülvizsgálat céljaihoz szükségesnek tartott valamennyi információt. A következő vállalatok telephelyén került sor az alaprendelet 16. cikke szerinti ellenőrző látogatásra:

az érintett országbeli exportáló gyártók:

Dongguan City Wonderful Ceramics Industrial Park Co., Ltd,

Guangdong Jiamei Ceramics Co., Ltd,

Qingyuan Gani Ceramics Co. Ltd, valamint

Foshan Gani Ceramics Co. Ltd,

az analóg országbeli gyártók, amelyek a megtorló intézkedések kockázata miatt bizalmas kezelést kérelmeztek.

2.   AZ ÉRINTETT TERMÉK

(16)

E felülvizsgálat tárgya az eredeti rendeletben meghatározott termék, vagyis a jelenleg a 6907 10 00, 6907 90 20, 6907 90 80, 6908 10 00, 6908 90 11, 6908 90 20, 6908 90 31, 6908 90 51, 6908 90 91, 6908 90 93 és a 6908 90 99 KN-kódok alá besorolt mázas és mázatlan kerámia út- és padlóburkoló lap, kályha- vagy falburkoló csempe; mázas és mázatlan kerámiamozaik, kockakő és hasonló áru, alátéten is (a továbbiakban: az érintett termék).

3.   DÖMPING

3.1.   Piacgazdasági elbánás

(17)

Egyik csoport sem kérelmezett piacgazdasági elbánást az alaprendelet 2. cikke (7) bekezdésének c) pontja értelmében.

3.2.   Analóg ország

(18)

Ahogy fent említettük, a Bizottság a korábbi vizsgálatnak megfelelően az Amerikai Egyesült Államokat javasolta analóg országnak. A Bizottság kapcsolatba lépett vállalatokkal több más lehetséges analóg országban is, de másik vállalattól nem kapott választ, illetve más vállalat nem működött együtt. Az Amerikai Egyesült Államok kiválasztását ezért megfelelőnek ítélte meg.

3.3.   Vizsgálat

(19)

A hatályban lévő intézkedések meghozatalához vezető vizsgálat megállapította, hogy a Gani-csoport és a Wonderful-csoport kapcsolatban állt egymással, mivel a Wonderful-csoport egyik részvényese a Gani-csoport egyik vállalatában a részvények több mint 5 %-át birtokolta. A dömpingkülönbözeteket külön számították ki az egyes csoportokra. A kárkülönbözetek a két csoport esetében magasabbak voltak a dömpingkülönbözetnél.

(20)

Annak elkerülése érdekében, hogy a magasabb egyedi dömpingkülönbözettel rendelkező vállalatok kapcsolataik révén exportjukat az alacsonyabb dömpingkülönbözetű vállalatokon keresztül bonyolítsák le, a két csoportra egyetlen, súlyozott átlaggal számított dömpingkülönbözetet határoztak meg és egységes vámot vetettek ki.

(21)

A Bizottság megvizsgálta, hogy a kapcsolat állítólagos megváltozása az egységes vám indokoltságának megszűnését eredményezi-e. Ezt követően a Bizottság megvizsgálta az egyedi dömpingkülönbözetek felülvizsgálatának szükségességét.

(22)

A felülvizsgálat feltárta, hogy a (19) preambulumbekezdésben említett részvényeket eladták a Gani-csoport tulajdonosának, és a Wonderful-csoport már nem rendelkezik részesedéssel a Gani-csoportban. Semmi nem utalt arra, hogy a két csoport között egyéb szerkezeti vagy vállalati kapcsolat lenne. Ennek megfelelően a két csoport között fennálló kapcsolat bejelentett megváltozását elfogadták, és a Gani-csoport, valamint a Wonderful-csoport – a vám meghatározása céljából – már nem minősült egymással kapcsolatban állónak.

(23)

Következésképpen többé nem indokolt egységes vámtétel kivetése. Ehelyett a Gani-csoportra és a Wonderful-csoportra külön egyedi vámtételeket kell megállapítani.

(24)

Ami a hatályban lévő intézkedések meghozatalához vezető vizsgálat során az egyes csoportokra kiszámított egyedi dömpingkülönbözetek felülvizsgálatának szükségességét illeti, a Bizottság értékelte, hogy a két érintett csoport tekintetében a körülmények olyan jelentős változásáról van-e szó, ami indokolttá teszi az említett egyedi dömpingkülönbözetek felülvizsgálatát.

(25)

A hatályban lévő intézkedések meghozatalához vezető vizsgálat a következőket állapította meg:

(1)

a vállalatoknak nem voltak közös termelő létesítményeik;

(2)

továbbá közös értékesítési vállalataik sem; és

(3)

nem voltak egymás alvállalkozói.

(26)

A felülvizsgálat megerősítette, hogy ez a helyzet a kapcsolat megváltozása ellenére változatlan maradt.

(27)

E konkrét körülményeket figyelembe véve a Bizottság úgy vélte, hogy a kapcsolat megszűnése a két csoport egyikének működését sem módosította olyan módon, hogy az hatással lenne dömpingkülönbözetük kiszámítására. Ezért az említett dömpingkülönbözetek új számítások alapján való módosítása az alaprendelet 11. cikkének (3) bekezdése szerint nem indokolt.

(28)

A fentiekre tekintettel indokolt az eredeti vizsgálatban külön-külön kiszámított dömpingkülönbözeteket kivetni egyedi vámként. Az említett dömpingkülönbözet a Gani-csoport esetében 13,9 %, a Wonderful-csoport esetében 32,0 %.

(29)

Ezeket a megállapításokat az érdekelt felek tudomására hozták, és időt kaptak észrevételeik megtételére.

(30)

A Wonderful-csoport egyrészt azt állította, hogy a Kínai Népköztársaságban tett ellenőrző látogatás során tájékoztatta a Bizottságot arról, hogy a Gani-csoport által a felülvizsgálat iránti kérelemben benyújtott egyes bizonyítékok hamisak vagy félrevezetők voltak. Rámutattak arra, hogy az ilyen típusú helyzetekben a Bizottságnak rendelkezésére áll az alaprendelet 18. cikke. Azt is megkérdőjelezték, hogy az alaprendelet 11. cikke (3) bekezdésének előírásait e tekintetben betartották-e.

(31)

A Bizottság ellenőrzött a vizsgálat során összegyűjtött minden releváns és kellően dokumentált bizonyítékot, amelyek alapján megállapította, hogy a két csoport már nem áll kapcsolatban egymással, továbbá megvizsgálta a két csoport – a kapcsolat megszűnése előtti és utáni – működésére vonatkozó bizonyítékot. Ez a bizonyíték megerősíti, hogy a csoportot visszavonhatatlanul kettéosztották, és ezt a tényt a Wonderful-csoport sem vitatta.

(32)

Az említett tények alapján a Bizottságnak nincs oka az alaprendelet 18. cikkének alkalmazására. Emellett a tények megerősítik, hogy az alaprendelet 11. cikkének (3) bekezdését betartották.

(33)

Másrészt, a Wonderful-csoport – azzal az indoklással, hogy e vizsgálat során új exportárakat és harmadik országbeli rendes értékeket vizsgáltak – megkérdőjelezte, hogy betartották-e az alaprendelet 9. cikkének (4) bekezdésében levő előírást, amely szerint a dömpingellenes vám összege nem haladhatja meg a megállapított dömpingkülönbözetet.

(34)

Ahogy a (24)–(27) preambulumbekezdés megállapítja, a vizsgálat feltárta, hogy a kapcsolat megszűnésének eredményeként a két csoport egyikének sem változott meg a működése. Ahogy az eljárás megindításáról szóló értesítés is meghatározza, ebben az esetben nem volt szükség új dömpingkülönbözetek megállapítására. Az alaprendelet 9. cikkének (4) bekezdését betartották, mivel az eredeti vizsgálatban megállapítottaknak megfelelően a dömpingellenes vám összege nem haladja meg a dömpingkülönbözetet. Ezt a következtetést nem módosítja az a tény, hogy a vizsgálat során új exportárakat és analóg országbeli rendes értékeket állapítottak meg.

(35)

A Wonderful-csoport végül arra hivatkozott, hogy veszélyes precedenst teremtene, ha egyedi különbözeteket állapítanának meg olyan vállalatok esetében, amelyek korábban kapcsolatban voltak, de a kapcsolat megszűnt, és lehetővé tenné, hogy egy vállalatcsoport manipulálja a kereskedelemvédelmi intézkedéseket.

(36)

A Bizottság nem értett egyet ezzel a felvetéssel. Minden felülvizsgálatot a vizsgálat által megállapított indokok, és nem spekuláció alapján hajtanak végre, és amennyiben a vállalatok nem állnak kapcsolatban egymással, jogosultak arra, hogy rájuk saját egyedi vámot állapítsanak meg az alaprendelet 9. cikke (5) bekezdésének megfelelően.

(37)

Az ágazat uniós szövetsége, a Cerame-Unie (CET) azzal érvelt, hogy a részvényesi kapcsolat megszűnése nem jelenti azt, hogy kizárható az intézkedéseknek a legalacsonyabb vámmal rendelkező csoporton keresztül történő kijátszása. Ennek szemléltetésére a CET megjegyezte, hogy a két csoport szétválásának időzítése egybeesett az eredeti ügyhöz kapcsolódó ideiglenes intézkedések meghozatalával és a két csoport között az eredeti ügy megindítását megelőzően nem merült fel a szétválás kérdése. Az eredeti vizsgálat időpontjában a csoportok kapcsolatban álltak, erre alapozva a CET azt állította, hogy a Gani-csoportnak és a Wonderful-csoportnak hozzáférése volt egymás adataihoz.

(38)

Mindazonáltal a CET nem nyújtott be bizonyítékot ezeknek a feltételezéseknek az alátámasztására. Emellett a Bizottság most már köteles a két csoport mindegyikére egyedi vámot kivetni, miután megállapításra került, hogy már nem állnak kapcsolatban egymással. A Bizottság nem tekinthet két jogilag különálló vállalatcsoportot egységes vámtétel kivetése céljából egymással kapcsolatban állónak pusztán annak lehetősége alapján, hogy a két csoport esetleg együttműködik.

(39)

A CET azzal érvelt, hogy ha a két csoport üzleti tevékenysége a vizsgálat szerint változatlan maradt, akkor a két csoport esetében az intézkedések kijátszásának veszélye is változatlanul fennáll.

(40)

A Bizottság elutasította ezt az érvet. A két csoportot az eredeti vizsgálat során csak a tulajdonosi kapcsolat okán kezelték egyként, és ez a kapcsolat megszűnt.

(41)

A CET megjegyezte továbbá, hogy a két vállalat termelő létesítményei egymáshoz viszonylag közel helyezkednek el, ami az intézkedések fizikai kijátszását meglehetősen egyszerűvé tenné.

(42)

A Bizottság ezt az érvet is elutasította. Nincs jogalap arra, hogy egymással kapcsolatban nem álló vállalatokra ugyanazt a vámot vessék ki csak arra a tényre alapozva, hogy a vállalatok viszonylag közel helyezkednek el egymáshoz és ezért az intézkedések kijátszása egyszerűbb. A Kínai Népköztársaságban gyakori az, hogy egy meghatározott termék több gyártója egy városban vagy területen helyezkedik el.

(43)

A fentiek ismeretében a nyilvánosságra hozatalt követően kapott észrevételek nem módosították a (28) preambulumbekezdésben ismertetett következtetést. Következésképpen az eredeti vizsgálatban külön-külön kiszámított dömpingkülönbözeteket kell kivetni egyedi vámként. Az említett dömpingkülönbözet a Gani-csoport esetében 13,9 %, a Wonderful-csoport esetében 32,0 %.

(44)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az alaprendelet 15. cikkének (1) bekezdése értelmében létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 917/2011/EU végrehajtási rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében található táblázat a következőképpen módosul:

az alábbi sort törölni kell a táblázatból:

Vállalat

Vám

TARIC-kiegészítő kód

„Dongguan City Wonderful Ceramics Industrial Park Co., Ltd; Guangdong Jiamei Ceramics Co., Ltd; Qingyuan Gani Ceramics Co. Ltd; Foshan Gani Ceramics Co. Ltd

26,3 %

B011”

a következő sorokat pedig be kell illeszteni a táblázatba:

Vállalat

Vám

TARIC-kiegészítő kód

„Dongguan City Wonderful Ceramics Industrial Park Co., Ltd; Guangdong Jiamei Ceramics Co., Ltd

32,0 %

B938

Qingyuan Gani Ceramics Co. Ltd; Foshan Gani Ceramics Co. Ltd

13,9 %

B939”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. március 11-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 343., 2009.12.22., 51. o.

(2)  A Tanács 2011. szeptember 12-i 917/2011/EU végrehajtási rendelete a Kínai Népköztársaságból származó kerámialapok behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről (HL L 238., 2011.9.15., 1. o.).

(3)  HL C 28., 2014.1.31., 11. o.


12.3.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 67/28


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/410 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2015. március 11.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1),

tekintettel az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletre (2) és különösen annak 136. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 543/2011/EU végrehajtási rendelet a XVI. mellékletének A. részében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikke (1) bekezdése alapján a behozatali átalányérték számítására munkanaponként, változó napi adatok figyelembevételével kerül sor. Ezért helyénvaló előírni, hogy e rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. március 11-én.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Jerzy PLEWA

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 671. o.

(2)  HL L 157., 2011.6.15., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

EG

65,8

MA

86,2

TR

87,5

ZZ

79,8

0707 00 05

JO

229,9

MA

182,1

TR

183,7

ZZ

198,6

0709 93 10

MA

121,0

TR

191,3

ZZ

156,2

0805 10 20

EG

46,4

IL

72,4

MA

68,8

TN

53,2

TR

63,6

ZZ

60,9

0805 50 10

TR

49,2

ZZ

49,2

0808 10 80

BR

69,0

CA

81,0

CL

100,4

MK

27,7

US

197,6

ZZ

95,1

0808 30 90

AR

113,6

CL

105,5

CN

90,9

ZA

95,6

ZZ

101,4


(1)  Az országoknak a Közösség harmadik országokkal folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról szóló 471/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az országok és területek nómenklatúrájának frissítése tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2012. november 27-i 1106/2012/EU bizottsági rendeletben (HL L 328., 2012.11.28., 7. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


HATÁROZATOK

12.3.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 67/30


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/411 HATÁROZATA

(2015. március 11.)

az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikkének (3) bekezdése értelmében, a festékekbe és bevonatokba vegyített, kvaterner ammóniumvegyületeket tartalmazó kationos polimer kötőanyagokról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló, 2012. május 22-i 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 3. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Hollandia 2013. október 30-án az 528/2012/EU rendelet 3. cikkének (3) bekezdése alapján kérelmet nyújtott be a Bizottsághoz, hogy az állapítsa meg: azon termékek (kvaterner ammóniumvegyületeket tartalmazó kationos polimer kötőanyagok), amelyeket azzal a céllal hoznak forgalomba, hogy azokat festékekbe és bevonatokba (a továbbiakban: festékek) vegyítsék, és azok mikrobaölő hatásúvá tegyék a festékeket annak érdekében, hogy a festékek megszáradt felületén elpusztuljanak a káros, patogén mikroorganizmusok, biocid termékeknek minősülnek-e az említett rendelet 3. cikke (1) bekezdése a) pontjának első francia bekezdése értelmében, vagy sem, és hogy maguk a festékek biocid terméknek minősülnek-e, vagy sem.

(2)

A termékeket forgalomba hozó vállalat (a továbbiakban: vállalat) által rendelkezésre bocsátott információk szerint ezek a termékek kvaterner ammóniumcsoportokkal módosított polimerek. A felhasznált polimer a festékgyártók kérésétől függően minden termékben más és más. Maguknak a termékeknek nincs antimikrobás hatása. A vállalat ezeket a termékeket festékgyártóknak értékesíti, amelyek ezt követően a festékgyártáshoz használt egyéb polimerekkel és edzővel vegyítik őket, hogy az összes polimer között keresztkötések alakuljanak ki. A keresztkötéses polimerek hozzák létre a megszáradt festék kationos felületét, amely antimikrobás hatást fejt ki.

(3)

A tagállamok szakértőivel folytatott vita első fordulója után a Bizottság 2014. február 2-án, az 528/2012/EU rendelet 75. cikke (1) bekezdésének g) pontja alapján kikérte az Európai Vegyianyag-ügynökség véleményét arról, hogy a vállalat termékei hozzájárulnak-e azon festékek antimikrobás tulajdonságához, amelyekbe adott esetben belevegyítik őket, hogy az említett tulajdonság valamely hatóanyag hatására alakul-e ki, és amennyiben igen, melyik ez a hatóanyag.

(4)

Az Európai Vegyianyag-ügynökség véleményét 2014. április 9-én a biocid termékekkel foglalkozó bizottság fogalmazta meg.

(5)

Az említett vélemény szerint a vizsgált hatásmechanizmusban szerepet játszik hatóanyag, mivel e hatásmechanizmus alapjául olyan, az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 3. cikkének értelmében vett anyag szolgál, amely a károsító szervezetekre hat.

(6)

A hatóanyag a következő három összetevő kémiai reakciója révén alakul ki a festékben: a kvaterner ammóniumcsoportokat tartalmazó, változó lánchosszúságú és funkciós csoporttal rendelkező kationos polimer kötőanyag; a kationos polimer kötőanyag funkciós csoportjával megegyező funkciós csoporttal rendelkező polimerdiszperzió és az említett polimer összetevők között keresztkötéseket kialakító polimer edző.

(7)

Továbbá a vélemény szerint a hatóanyag hatásmechanizmusa az elektrosztatikus vonzáson alapul, amely a fiziológiai és biokémiai mechanizmusok (például a bakteriális jeltranszdukciós rendszerek) módosulásához és a célszervezetek pusztulásához vezet. A hatásmechanizmus ezért nem tekinthető pusztán fizikai vagy mechanikai jellegűnek.

(8)

Az 528/2012/EU rendelet 3. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerint a károsító szervezetek elpusztítása, elriasztása, ártalmatlanná tétele, hatásuk kifejtésében megakadályozása vagy azokkal szemben más gátló hatás kifejtése biocid funkció.

(9)

A kationos polimer kötőanyagok – abban a formában, amelyben a vállalat a festékgyártóknak szállítja azokat – nem rendelkeznek szándékoltan biocid funkcióval, ezért nem felelnek meg a biocid termék fogalommeghatározásának.

(10)

A szóban forgó termékeket tartalmazó festékek olyan keverékek, amelyekben – a festékgyártók által az ügyfeleiknek szállított formában – hatóanyag keletkezik, és amelyek szándékoltan rendelkeznek biocid funkcióval, és ezért megfelelnek a biocid termék fogalommeghatározásának.

(11)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Biocid Termékek Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A kvaterner ammóniumvegyületeket tartalmazó kationos polimer kötőanyagok, amelyeket azzal a céllal hoznak forgalomba, hogy a festékgyártók azokat festékekbe és bevonatokba (a továbbiakban: festékek) vegyítsék, és azok biocid hatásúvá tegyék a festékeket, nem tekintendők biocid termékeknek.

Azok a festékek, amelyekbe a festékgyártók kvaterner ammóniumvegyületeket tartalmazó kationos polimer kötőanyagokat vegyítenek azzal a céllal, hogy biocid hatásúvá tegyék a festékeket, biocid termékeknek tekintendők.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2015. március 11-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 167., 2012.6.27., 1. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 18-i 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 396., 2006.12.30., 1. o.).


Helyesbítések

12.3.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 67/32


Helyesbítés az egységes európai vasúti térség létrehozásáról szóló, 2012. november 21-i 2012/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvhez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 343., 2012. december 14. )

A 62. oldalon, a 65. cikk, első bekezdésében:

a következő szövegrész:

„… 2012. december 15 -tól/től hatályukat vesztik, …”

helyesen:

„… 2015. június 17-től hatályukat vesztik, …”.


12.3.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 67/32


Helyesbítés az egyes halállományok és halállománycsoportok tekintetében az uniós vizeken, valamint az uniós hajók tekintetében egyes nem uniós vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek a 2015. évre történő meghatározásáról, a 43/2014/EU rendelet módosításáról és a 779/2014/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. január 19-i (EU) 2015/104 tanácsi rendelethez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 22., 2015. január 28. )

A 24. oldalon, a 48. cikk hatodik mondatában:

a következő szövegrész:

„A CCAMLR-egyezmény hatálya alá tartozó területre vonatkozó halászati lehetőségekről szóló, a 23., a 24. és a 25. cikkben, valamint …”

helyesen:

„A CCAMLR-egyezmény hatálya alá tartozó területre vonatkozó halászati lehetőségekről szóló, a 24., a 25. és a 26. cikkben, valamint …”.


12.3.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 67/33


Helyesbítés a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2013/255/KKBP határozat módosításáról szóló, 2013. december 13-i 2013/760/KKBP tanácsi határozathoz

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 335., 2013. december 14. )

A 2013/760/KKBP határozat szövege helyesen:

„A TANÁCS 2013/760/KKBP HATÁROZATA

(2013. december 13.)

a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2013/255/KKBP határozat módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 29. cikkére,

tekintettel a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló, 2013. május 31-i 2013/255/KKBP tanácsi határozatra (1),

mivel:

(1)

A Tanács 2013. május 31-én elfogadta a 2013/255/KKBP határozatot.

(2)

Mentességeket kell bevezetni a 2013/255/KKBP határozatba, amely lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) Biztonsági Tanácsa 2118 (2013) sz. határozatának 10. pontjával összhangban támogatást nyújtsanak a Vegyifegyver-tilalmi Szervezet (OPCW) által végzett, Szíriában található vegyi fegyverek felszámolását célzó tevékenységekhez.

(3)

Szükséges korlátozni a Szíria kulturális örökségének részét képező, Szíriából jogellenesen eltávolított áruk kereskedelmét ezen áruk biztonságos visszaszolgáltatásának elősegítése érdekében.

(4)

A 2013/255/KKBP határozat értelmében a pénzeszközök befagyasztása tekintetében tett, humanitárius célokra vonatkozó kivételt módosítani kell a Szíriának biztosított humanitárius segítségnyújtás megkönnyítése végett és elkerülve a felszabadított pénzeszközökkel és gazdasági erőforrásokkal való visszaélés kockázatát. Ebben az összefüggésben a szíriai humanitárius segítségnyújtási reagálási tervnek (SHARP) megfelelően pénzeszközöket kell az ENSZ számára rendelkezésre bocsátani a szíriai segítségnyújtás biztosításához.

(5)

Szükséges emellett a pénzeszközök befagyasztása tekintetében mentességeket bevezetni annak érdekében, hogy lehetővé váljon valamely jegyzékben nem szereplő személy vagy szervezet általi vagy számára történő, egy konkrét kereskedelmi szerződés alapján fennálló, polgári célt szolgáló egészségügyi felszerelés, élelmiszer, menedék, higiénia biztosítására szóló kifizetés megtétele.

(6)

Egyes intézkedések végrehajtásához az Unió további fellépése szükséges.

(7)

A 2013/255/KKBP határozatot ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2013/255/KKBP határozat a következőképpen módosul:

1.

az 1. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg kerül:

»(3)   Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó a belső elnyomás céljára felhasználható vagy a belső elnyomás céljára felhasználható termékek gyártására vagy karbantartására szolgáló egyes felszerelések, áruk, illetve technológiák értékesítésére, szolgáltatására, szállítására vagy exportjára, valamint az ezekhez kapcsolódó technikai segítség vagy pénzügyi támogatás szolgáltatására, amennyiben az adott tagállam eseti alapon történő döntése értelmében:

a)

azokat élelmezési, mezőgazdasági, orvosi vagy más humanitárius célra szánják, vagy az ENSZ, illetve az Európai Unió valamint tagállamai személyzetének érdekeit szolgálja; vagy

b)

a tevékenység végzésére az ENSZ Biztonsági Tanácsa 2118(2013). sz. határozatának 10. pontjával és az OPCW Végrehajtó Tanácsa által a témában kiadott és a vegyi fegyverek kifejlesztésének, gyártásának, felhalmozásának és használatának tilalmáról, valamint megsemmisítéséről szóló egyezmény (a vegyifegyver-tilalmi egyezmény) célkitűzéseivel összhangban álló határozatoknak megfelelően és az OPCW-vel történt egyeztetést követően kerül sor.«

;

2.

A 3. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

»(3)   Az (1) és a (2) bekezdés nem alkalmazandó az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa 2118 (2013) sz. határozata 10. pontjával összhangban és az OPCW Végrehajtó Tanácsa által meghatározott, valamint a vegyifegyver-tilalmi egyezmény célkitűzéseinek megfelelően végzett, Szíriából származó vegyi fegyverek vagy azokhoz kapcsolódó anyagok behozatalára vagy szállítására.«

;

3.

A szöveg a következő cikkel egészül ki:

»13a. cikk

Tilos azon kulturális javak vagy egyéb régészeti, történelmi, kulturális, valamint különleges tudományos és vallási jelentőséggel bíró tárgyak behozatala, kivitele, átadása vagy az azokhoz köthető közvetítői szolgáltatás, amelyeket 2011. május 9-én vagy azt követően jogellenesen távolítottak el Szíriából, vagy amelyek tekintetében fennáll annak megalapozott gyanúja, hogy azokat jogellenesen távolították el az országból. Ez a tilalom nem alkalmazandó, ha igazolt, hogy a kulturális javakat biztonságosan juttatják vissza Szíriába jogos tulajdonosainak.

Az Unió meghozza a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy meghatározza az ezen cikk által szabályozni kívánt javak körét.«

;

4.

A 28. cikk (3) bekezdésének e) pontja helyébe a következő szöveg lép:

»e)

humanitárius célokból szükségesek, így például a segítségnyújtást vagy annak megkönnyítését szolgálják, ideértve az egészségügyi felszerelések, élelmiszer, a humanitárius munkát végző személyek és a kapcsolódó segítségnyújtás helyszínre juttatását, és feltéve, hogy a befagyasztott pénzeszközök és a gazdasági források esetében a pénzeszközöknek vagy gazdasági forrásoknak az ENSZ számára a szíriai segítségnyújtás vagy annak megkönnyítése érdekében történő felszabadítása és a segítségnyújtás a szíriai humanitárius segítségnyújtási reagálási tervvel (SHARP) összhangban történik.«

;

5.

A 28. cikk (3) bekezdése a következő ponttal egészül ki:

»g)

a Szíriából történő evakuálás céljából szükségesek.«

;

6.

A 28. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

»(12)   Az (1) és a (2) bekezdés nem alkalmazandó az Unió területén kívülről kapott és a jegyzékbe vételét követően befagyasztott pénzeszközöknek vagy gazdasági erőforrásoknak a Szíriai Kereskedelmi Bank általi vagy azon keresztül történő átutalására vagy az Unió területén kívülről kapott és a jegyzékbe vételét követően befagyasztott pénzeszközöknek vagy gazdasági erőforrásoknak a Szíriai Kereskedelmi Banknak vagy azon keresztül történő átutalására, amennyiben ez az átutalás egy, a jegyzékben nem szereplő pénzügyi intézmény általi, egy konkrét kereskedelmi szerződés alapján fennálló, polgári célt szolgáló egészségügyi felszerelés, élelmiszer, menedék, higiénia biztosítására szóló kifizetés megtétele, feltéve, hogy az illetékes tagállam eseti alapon megállapította, hogy a kifizetésben sem közvetve, sem közvetlenül nem részesül az (1) bekezdésben említett személy vagy szervezet.«

.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2013. december 13-án.

a Tanács részéről

az elnök

V. MAZURONIS”


(1)  HL L 147., 2013.6.1., 14. o.


12.3.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 67/35


Helyesbítés az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről szóló, 2014. május 26-i 2014/335/EU, Euratom tanácsi határozathoz

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 168., 2014. június 7. )

A 105. oldalon, a (4) preambulumbekezdésben:

a következő szövegrész:

„…másrészt – kizárólag a 2014–2026-as időszakban – Ausztria éves GNI-alapú hozzájárulásának bruttó összegére.”

helyesen:

„…másrészt – kizárólag a 2014–2016-os időszakban – Ausztria éves GNI-alapú hozzájárulásának bruttó összegére.”