ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 62

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

58. évfolyam
2015. március 6.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács (EU) 2015/357 végrehajtási rendelete (2015. március 5.) az ukrajnai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szembeni korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 208/2014/EU rendelet végrehajtásáról

1

 

*

A Bizottság (EU) 2015/358 végrehajtási rendelete (2015. március 3.) az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról (Cereza del Jerte [OEM])

5

 

*

A Bizottság (EU) 2015/359 rendelete (2015. március 4.) az 1338/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az egészségügyi ellátással kapcsolatos kiadásokra és finanszírozásra vonatkozó statisztikák tekintetében történő végrehajtásáról ( 1 )

6

 

*

A Bizottság (EU) 2015/360 végrehajtási rendelete (2015. március 5.) a sertéshús magántárolási rendszerének bevezetéséről és a magántárolási támogatás összegének előre történő megállapításáról

16

 

 

A Bizottság (EU) 2015/361 végrehajtási rendelete (2015. március 5.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

20

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Tanács (EU) 2015/362 határozata (2015. március 2.) az Európai Unió nevében a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) Általános Tanácsában az Egyesült Államoknak az Egyesült Államok karib-tengeri térségre vonatkozó gazdaságélénkítési törvénye (CBERA) hatályának kiterjesztésére és meghosszabbítására irányuló WTO-mentesség iránti kérelme kapcsán képviselendő álláspont meghatározásáról

22

 

*

A Tanács (KKPB) 2015/363 határozata (2015. március 5.) egyes palesztin személyeknek az Európai Unió tagállamaiba történő ideiglenes befogadásáról

24

 

*

A Tanács (KKBP) 2015/364 határozata (2015. március 5.) az ukrajnai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szembeni korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 2014/119/KKBP határozat módosításáról

25

 

*

A Bizottság (EU) 2015/365 végrehajtási határozata (2015. március 4.) az 1338/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti statisztikai adatszolgáltatásra vonatkozóan egyes tagállamok számára az egészségügyi ellátással kapcsolatos kiadásokra és finanszírozásra vonatkozó statisztikák tekintetében eltérések engedélyezéséről (az értesítés a C(2015) 1377. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

29

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítések az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az ásványolaj- és gázfinomítás tekintetében történő meghatározásáról szóló, 2014. október 9-i 2014/738/EU bizottsági végrehajtási határozathoz ( HL L 307., 2014.10.28. )

35

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

6.3.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 62/1


A TANÁCS (EU) 2015/357 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2015. március 5.)

az ukrajnai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szembeni korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 208/2014/EU rendelet végrehajtásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az ukrajnai helyzetre egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szembeni korlátozó intézkedések meghozataláról szóló, 2014. március 5-i 208/2014/EU tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 14. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Tanács 2014. március 5-én elfogadta a 208/2014/EU rendeletet.

(2)

A Tanács által elvégzett felülvizsgálat alapján a jegyzékben szereplő bejegyzéseket tizennyolc személy esetében módosítani kell.

(3)

A 208/2014/EU rendelet I. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 208/2014/EU rendelet I. melléklete helyébe az e rendelet mellékletében szereplő szöveg lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napját követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. március 5-én.

a Tanács részéről

az elnök

D. REIZNIECE-OZOLA


(1)  HL L 66., 2014.3.6., 1. o.


MELLÉKLET

„I. MELLÉKLET

Az 1. cikkben említett személyek, szervezetek és szervek jegyzéke

 

Név

Azonosító adatok

Indokolás

A jegyzékbe vétel időpontja

1.

Viktor Fedorovych Yanukovych

(Віктор Федорович Янукович),

Viktor Fedorovich Yanukovich

(Виктор Фёдорович Янукович)

Születési dátum és hely: 1950. július 9., Jenakieve (Donecki terület), volt ukrán elnök

Az ukrán hatóságok büntetőeljárást folytatnak ellene az állami vagyon vagy egyéb eszközök hűtlen kezelése miatt.

2014.3.6.

2.

Vitalii Yuriyovych Zakharchenko

(Віталій Юрійович Захарченко),

Vitaliy Yurievich Zakharchenko

(Виталий Юрьевич Захарченко)

Születési dátum és hely: 1963. január 20., Kosztjantinyivka (Donecki terület), korábbi belügyminiszter-helyettes

Az ukrán hatóságok büntetőeljárást folytatnak ellene állami vagyon vagy egyéb eszközök hűtlen kezelése miatt.

2014.3.6.

3.

Viktor Pavlovych Pshonka

(Віктор Павлович Пшонка)

Születési dátum és hely: 1954. február 6., Szergijivka (Donecki terület), korábbi ukrán államügyész

Az ukrán hatóságok büntetőeljárást folytatnak ellene állami vagyon vagy egyéb eszközök hűtlen kezelése miatt.

2014.3.6.

4.

Olena Leonidivna Lukash

(Олена Леонідівна Лукаш),

Elena Leonidovna Lukash

(Елена Леонидовна Лукаш)

Születési dátum és hely: 1976. november 12., Rîbnița (Moldova), korábbi igazságügy-miniszter

Az ukrán hatóságok nyomozást folytatnak ellene közhivatalt ellátó személyként, saját részre vagy egy harmadik fél számára jogosulatlan előny szerzésének céljával elkövetett hivatali visszaélés és ezáltal az ukrán állami vagyon megkárosítása miatt.

2014.3.6.

5.

Andrii Petrovych Kliuiev

(Андрій Петрович Клюєв),

Andriy Petrovych Klyuyev

Születési dátum és hely: 1964. augusztus 12., Doneck, az ukrán elnöki hivatal egykori vezetője

Az ukrán hatóságok büntetőeljárást folytatnak ellene állami vagyon vagy egyéb eszközök hűtlen kezelése, valamint közhivatalt ellátó személy által, hivatali jogkörének – saját részre vagy egy harmadik fél számára jogosulatlan előny szerzésének céljával történő – rendeltetésellenes gyakorlása és ezáltal az ukrán állami költségvetés vagy egyéb eszközök megkárosítása miatt.

2014.3.6.

6.

Viktor Ivanovych Ratushniak

(Віктор Іванович Ратушняк)

Születési dátum: 1959. október 16., korábbi belügyminiszter-helyettes

Az ukrán hatóságok büntetőeljárást folytatnak ellene állami vagyon vagy egyéb eszközök hűtlen kezelése és ebben való bűnrészesség miatt.

2014.3.6.

7.

Oleksandr Viktorovych Yanukovych

(Олександр Вікторович Янукович)

Születési dátum és hely: 1973. július 10., Jenakieve (Donecki terület), a volt elnök fia, üzletember

Az ukrán hatóságok büntetőeljárást folytatnak ellene állami vagyon vagy egyéb eszközök hűtlen kezelése miatt.

2014.3.6.

8.

Viktor Viktorovych Yanukovych

(Віктор Вікторович Янукович)

Születési dátum és hely: 1981. július 16., Jenakieve (Donecki terület), a volt elnök fia, az ukrán parlament (Verhovna Rada) képviselője

Az ukrán hatóságok nyomozást folytatnak ellene állami vagyon vagy egyéb eszközök hűtlen kezelése miatt. Kapcsolatban áll egy jegyzékbe vett, az ukrán hatóságok által állami vagyon vagy egyéb eszközök hűtlen kezelése miatt folytatott büntetőeljárás alatt álló személlyel (Viktor Fedorovych Yanukovych korábbi ukrán elnökkel).

2014.3.6.

9.

Artem Viktorovych Pshonka

(Артем Вікторович Пшонка)

Születési dátum és hely: 1976. március 19., Kramatorszk (Donecki terület), volt államügyész fia; az ukrán parlamentben (Verhovna Rada) a Régiók Pártjának frakcióvezető-helyettese

Az ukrán hatóságok büntetőeljárást folytatnak ellene állami vagyon vagy egyéb eszközök hűtlen kezelése és ebben való bűnrészesség miatt.

2014.3.6.

10.

Serhii Petrovych Kliuiev

(Сергій Петрович Клюєв),

Serhiy Petrovych Klyuyev

Születési dátum és hely: 1969. augusztus 19., Doneck, Andrii Kliuiev testvére, üzletember

Az ukrán hatóságok nyomozást folytatnak ellene állami vagyon vagy egyéb eszközök hűtlen kezelésében való részvétel, valamint közhivatalt ellátó személyként, saját részre vagy egy harmadik fél számára jogosulatlan előny szerzésének céljával elkövetett hivatali visszaélés és ezáltal az ukrán állami vagyon vagy egyéb eszközök megkárosítása miatt. Kapcsolatban áll egy jegyzékbe vett, az ukrán hatóságok által állami vagyon vagy egyéb eszközök hűtlen kezelése miatt folytatott büntetőeljárás alatt álló személlyel (Andrii Petrovych Kliuievvel).

2014.3.6.

11.

Mykola Yanovych Azarov

(Микола Янович Азаров),

Nikolai Yanovich Azarov

(Николай Янович Азаров)

Születési dátum és hely: 1947. december 17., Kaluga (Oroszország), 2014 januárjáig Ukrajna miniszterelnöke

Az ukrán hatóságok büntetőeljárást folytatnak ellene állami vagyon vagy egyéb eszközök hűtlen kezelése miatt.

2014.3.6.

12.

Serhiy Vitaliyovych Kurchenko

(Сергій Віталійович Курченко)

Születési dátum és hely: 1985. szeptember 21., Harkiv, üzletember

Az ukrán hatóságok büntetőeljárást folytatnak ellene állami vagyon vagy egyéb eszközök hűtlen kezelése miatt.

2014.3.6.

13.

Dmytro Volodymyrovych Tabachnyk

(Дмитро Володимирович Табачник)

Születési dátum és hely: 1963. november 28., Kijev, korábbi oktatási és tudományügyi miniszter

Az ukrán hatóságok nyomozást folytatnak ellene közhivatalt ellátó személyként, saját részre vagy egy harmadik fél számára jogosulatlan előny szerzésének céljával elkövetett hivatali visszaélés és ezáltal az ukrán állami vagyon vagy eszközök megkárosítása miatt.

2014.3.6.

14.

Raisa Vasylivna Bohatyriova

(Раїса Василівна Богатирьова),

Raisa Vasilievna Bogatyreva

(Раиса Васильевна Богатырёва)

Születési dátum és hely: 1953. január 6., Bakal (Cseljabinszki terület, Oroszország), korábbi egészségügyi miniszter

Az ukrán hatóságok büntetőeljárást folytatnak ellene állami vagyon vagy egyéb eszközök hűtlen kezelése miatt.

2014.3.6.

15.

Serhiy Hennadiyovych Arbuzov

(Сергій Геннадійович Арбузов),

Sergei Gennadievich Arbuzov

(Сергей Геннадиевич Арбузов)

Születési dátum és hely: 1976. március 24., Doneck, korábbi ukrán miniszterelnök

Az ukrán hatóságok büntetőeljárást folytatnak ellene állami vagyon vagy egyéb eszközök hűtlen kezelése miatt.

2014.4.15.

16.

Yuriy Volodymyrovych Ivanyushchenko

(Юрій Володимирович Іванющенко)

Születési dátum és hely: 1959. február 21., Jenakieve (Donecki terület), parlamenti képviselő, Régiók Pártja

Az ukrán hatóságok büntetőeljárást folytatnak ellene állami vagyon vagy egyéb eszközök hűtlen kezelése miatt.

2014.4.15.

17.

Oleksandr Viktorovych Klymenko

(Олександр Вікторович Клименко)

Születési dátum és hely: 1980. november 16., Makijivka (Donecki terület), korábbi, bevételekért és díjakért felelős miniszter

Az ukrán hatóságok büntetőeljárást folytatnak ellene állami vagyon vagy egyéb eszközök hűtlen kezelése, valamint közhivatalt ellátó személy által, saját részre vagy egy harmadik fél számára jogosulatlan előny szerzésének céljával elkövetett hivatali visszaélés és ezáltal az ukrán állami vagyon vagy egyéb eszközök megkárosítása miatt.

2014.4.15.

18.

Edward Stavytskyi,

Eduard Anatoliyovych Stavytsky

(Едуард Анатолійович Ставицький)

Születési dátum és hely: 1972. október 4., Lebedin (Szumi terület), korábbi ukrán tüzelőanyag- és energiaügyi miniszter

Értesülések szerint Izraelben él, azonban még mindig ukrán állampolgársággal rendelkezik

Az ukrán hatóságok büntetőeljárást folytatnak ellene állami vagyon vagy egyéb eszközök hűtlen kezelése miatt.

2014.4.15.”


6.3.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 62/5


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/358 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2015. március 3.)

az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról (Cereza del Jerte [OEM])

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló, 2012. november 21-i 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 52. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1151/2012/EU rendelet 53. cikke (1) bekezdésének első albekezdésével összhangban a Bizottság megvizsgálta Spanyolország kérelmét, amely az 1485/2007/EK bizottsági rendelet (2) alapján bejegyzett „Cereza del Jerte” oltalom alatt álló eredetmegjelöléshez kapcsolódó termékleírás módosításának jóváhagyására irányul.

(2)

A szóban forgó módosítás az 1151/2012/EU rendelet 53. cikkének (2) bekezdése értelmében nem tekinthető kisebb jelentőségűnek, ezért a Bizottság a módosítás iránti kérelmet az említett rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján közzétette az Európai Unió Hivatalos Lapjában  (3).

(3)

A Bizottsághoz nem érkezett az 1151/2012/EU rendelet 51. cikke szerinti felszólalás, ezért a termékleírás módosítását jóvá kell hagyni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A „Cereza del Jerte” (OEM) elnevezéshez kapcsolódó termékleírásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett módosítása jóváhagyásra kerül.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. március 3-án.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Phil HOGAN

a Bizottság tagja


(1)  HL L 343., 2012.12.14., 1. o.

(2)  A Bizottság 2007. december 14-i 1485/2007/EK rendelete egyes elnevezéseknek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Carne de Bísaro Transmontano vagy Carne de Porco Transmontano (OEM), Szegedi szalámi vagy Szegedi téliszalámi (OEM), Pecorino di Filiano (OEM), Cereza del Jerte (OEM), Garbanzo de Fuentesaúco (OFJ), Lenteja Pardina de Tierra de Campos (OFJ), Λουκούμι Γεροσκήπου (Loukoumi Geroskipou) (OFJ), Skalický trdelník (OFJ)) (HL L 330., 2007.12.15., 13. o.).

(3)  HL C 387., 2014.11.1., 8. o.


6.3.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 62/6


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/359 RENDELETE

(2015. március 4.)

az 1338/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az egészségügyi ellátással kapcsolatos kiadásokra és finanszírozásra vonatkozó statisztikák tekintetében történő végrehajtásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a népegészségre és a munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó közösségi statisztikáról szóló, 2008. december 16-i 1338/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (1) bekezdésére és II. mellékletének d) pontjára,

mivel:

(1)

Az 1338/2008/EK rendelet előírja a népegészségre, valamint a munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó európai statisztikák rendszeres összeállításának közös keretét.

(2)

A végrehajtási intézkedések meghatározzák az egészségügyi ellátással kapcsolatos kiadások és finanszírozás tekintetében szolgáltatandó adatokat és metaadatokat, valamint az adatszolgáltatásra vonatkozó referencia-időszakokat, időközöket és határidőket.

(3)

Az 1338/2008/EK rendelet 6. cikkének (2) bekezdésével összhangban elvégezték az egészségügyi ellátással kapcsolatos kiadásokra és finanszírozásra vonatkozó adatok rendelkezésre állásának előnyeit a tagállamok által 2005 óta önkéntes alapon, az egészségügyi számlák rendszere által előírt elvekkel összhangban végzett adatgyűjtés költségeivel és a tagállamokra háruló terhekkel összevető költség-haszon elemzést. Az 1338/2008/EK rendelet 6. cikkének (1) bekezdése értelmében a Bizottság 2013–2014-ben a tagállamok által önkéntes alapon elvégzendő kísérleti tanulmányokat kezdeményezett. A Bizottság több találkozó alkalmával egyeztetett a tagállamokkal a felhasználói igényekről. Az egész Unióra vonatkozó adatok rendelkezésre állása valószínűleg nagymértékben segíti majd az egészségügyi és szociálpolitikai döntéshozatalt.

(4)

Az egészségügyi számlák rendszerének 2011. évi kézikönyve (2) – amelyet a Bizottság (Eurostat), a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) közösen állított össze – előírja az egészségügyi ellátással kapcsolatos kiadásokra és finanszírozásra vonatkozó adatok feldolgozásának koncepcióját, fogalommeghatározásait és módszereit. Az adatok relevanciájának és összehasonlíthatóságának biztosítása érdekében a fenti három szerv által közösen végrehajtandó éves adatgyűjtés során alkalmazott részletes kérdőívnek és az azt kísérő iránymutatásoknak ezen a kézikönyvön kell alapulniuk.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Európai Statisztikai Rendszer Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Ez a rendelet meghatározza az egészségügyi ellátással kapcsolatos kiadásokra és finanszírozásra (mint az egészségügyi ellátásra vonatkozó statisztikák tekintetében az 1338/2008/EK rendelet II. mellékletében felsorolt területek egyikére) vonatkozó európai statisztikák kidolgozásának és előállításának szabályait.

2. cikk

Az e rendelet alkalmazása során használandó fogalommeghatározásokat az I. melléklet tartalmazza.

3. cikk

A tagállamok adatokat szolgáltatnak a II. mellékletben meghatározott területek tekintetében.

4. cikk

(1)   A tagállamok évenkénti rendszerességgel nyújtják be az előírt adatokat és a kapcsolódó szabványos referencia-metaadatokat. A tárgyidőszak a naptári év.

(2)   Az n. évre vonatkozó adatokat és referencia-metaadatokat az n+2. év április 30-ig kell benyújtani.

(3)   Az adatokat és referencia-metaadatokat évente az egyablakos adatbeviteli rendszeren keresztül kell a Bizottság (Eurostat) részére megküldeni, vagy elektronikus úton kell elérhetővé tenni a Bizottság (Eurostat) számára.

(4)   Az első tárgyév 2014.

(5)   Az utolsó tárgyév 2020.

(6)   A (2) bekezdéstől eltérve a tagállamok a 2014. tárgyévre vonatkozó adatokat és referencia-metaadatokat 2016. május 31-ig nyújtják be.

5. cikk

(1)   A tagállamok a II. mellékletben meghatározott összesítettségi szinten szolgáltatják az adatokat.

(2)   A tagállamok benyújtják a szükséges referencia-metaadatokat is, különös tekintettel az adatforrásokra, azok hatókörére és az alkalmazott összeállítási módszerekre; az egészségügyi ellátással kapcsolatos nemzeti kiadások és finanszírozás tagállamokra jellemző, az I. mellékletben ismertetett fogalommeghatározásoktól eltérő sajátosságaira vonatkozó információkra; a nemzeti jogra való hivatkozásokra, amennyiben az képezi az egészségügyi ellátással kapcsolatos kiadások és finanszírozás jogalapját; valamint az eddig felsorolt statisztikai összetevőkben bekövetkező változásokra.

6. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. március 4-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 354., 2008.12.31., 70. o.

(2)  OECD, Eurostat, WHO (2011): A System of Health Accounts (Az egészségügyi számlák rendszere), OECD Publishing, doi: 10.1787/9789264116016-en.


I. MELLÉKLET

Fogalommeghatározások

1.   Egészségügyi ellátás: minden olyan tevékenység, amelynek célja egészségügyi szakismeretek alkalmazása útján a személyek egészségi állapotának javítása, fenntartása, illetve romlásának megelőzése, valamint a betegségek következményeinek enyhítése.

2.   Folyó egészségügyi kiadások: a rezidens egységek egészségügyi javakra és szolgáltatásokra fordított végső fogyasztási kiadásai, beleértve az egyéneknek közvetlenül biztosított egészségügyi javakat és szolgáltatásokat, valamint a közösségi egészségügyi szolgáltatásokat is.

3.   Egészségügyi funkciók: a folyó egészségügyi kiadások útján kielégítendő szükségletek és megvalósítandó célkitűzések típusai.

4.   Gyógyító ellátás: azon egészségügyi ellátás, amelynek elsődleges célja valamely betegség vagy sérülés tüneteinek vagy súlyosságának enyhítése, illetve életveszélyes vagy a normál életvitelt fenyegető súlyosbodásának vagy kapcsolódó komplikációk kialakulásának megelőzése.

5.   Rehabilitációs ellátás: azon egészségügyi ellátás, amely célja a szervezet sérült funkcióinak és struktúráinak stabilizálása, javítása vagy helyreállítása, a test hiányzó vagy elvesztett funkcióinak vagy szerveinek kompenzálása, az aktív és együttműködő életmód elősegítése, valamint a károsodások, egészségügyi komplikációk és kockázatok megelőzése.

6.   Fekvőbeteg-ellátás: egészségügyi intézményben, ott hivatalosan ellátásba vett betegek számára nyújtott, éjszakai benntartózkodással járó kezelés vagy ellátás.

7.   Járóbeteg-ellátás: egészségügyi intézményben, ott hivatalosan ellátásba nem vett betegek számára nyújtott, éjszakai benntartózkodással nem járó egészségügyi és kiegészítő szolgáltatás.

8.   Egynapos ellátás: egészségügyi intézményben diagnosztikai, kezelési vagy egyéb egészségügyi ellátási céllal ellátásba vett, majd ugyanazon a napon elbocsátott betegeknek nyújtott, előre tervezett egészségügyi vagy paramedicinális szolgáltatások.

9.   Tartós ápolás-gondozás: egy sor olyan egészségügyi és személyi szolgáltatás, amely célja elsősorban a fájdalom és a szenvedés enyhítése, valamint a bizonyos fokig tartós ellátásra szoruló betegek egészségiállapot-romlásának csökkentése vagy megelőzése.

10.   Otthoni ápolás-gondozás: a betegek otthonában, a szolgáltató fizikai jelenlétében nyújtott egészségügyi, kiegészítő és ápolási szolgáltatások.

11.   (Meg nem határozott típusú) kiegészítő szolgáltatások: meg nem határozott típusú és meg nem határozott módon nyújtott, különösen az egészségügyi ellátó rendszerrel önállóan létesített kapcsolat keretében közvetlenül a betegnek nyújtott, az ellátási csomag szerves részét nem képező egészségügyi ellátás vagy tartós ápolás-gondozás; például laboratóriumi és képalkotó szolgáltatások, betegszállítás és sürgősségi ellátás.

12.   (Meg nem határozott típusú) gyógyszerek és egyéb nem tartós egészségügyi javak: meg nem határozott típusú és meg nem határozott módon nyújtott diagnosztikai, gyógyítási, tünetenyhítési vagy kezelési célú gyógyszerek és egyéb nem tartós egészségügyi javak, beleértve a vényköteles és szabad forgalmú gyógyszereket.

13.   (Meg nem határozott típusú) terápiás segédeszközök és egyéb egészségügyi javak: meg nem határozott típusú és meg nem határozott módon nyújtott tartós egészségügyi javak, beleértve többek között az emberi test deformitásainak vagy abnormalitásainak korrekcióját biztosító vagy az emberi testet támogató ortéziseket, az ortopédiai segédeszközöket, a hiányzó testrészeket pótló protéziseket és művégtagokat, valamint egyéb protetikus eszközöket, például a valamely hiányzó biológiai struktúra funkcióit ellátó vagy kiegészítő implantátumokat és orvostechnikai eszközöket.

14.   Megelőző ellátás: elsődlegesen a sérüléseknek és betegségeknek, valamint azok utóhatásainak és komplikációinak elkerülésére, illetve azok számának csökkentésére vagy súlyosságának enyhítésére irányuló intézkedés.

15.   Az egészségügyi rendszer irányítása, igazgatása és finanszírozása: az egészségügyi rendszerre (nem a közvetlen egészségügyi ellátásra) összpontosító, az egészségügyi rendszer működését irányító és támogató, kollektív (azaz nem egyénekre irányuló, hanem az egészségügyi rendszer minden felhasználójának biztosított) szolgáltatások.

16.   Egészségügy-finanszírozási rendszerek: az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférést biztosító finanszírozási rendszerek, beleértve a háztartások által a szolgáltatásokért és javakért teljesített közvetlen kifizetéseket és a harmadik fél általi finanszírozási megállapodásokat is.

17.   Állami rendszerek: olyan egészségügy-finanszírozási rendszerek, amelyek jellemzőit törvény vagy a kormány írja elő, amelyekre elkülönített költségvetést irányoznak elő, és amelyekért valamely kormányzati egység viseli az átfogó felelősséget.

18.   Hozzájáruláson alapuló kötelező egészségbiztosítási rendszer: egyes különös népességcsoportok egészségügyi ellátáshoz való hozzáférését a törvény vagy a kormány által előírt kötelező részvétel útján biztosító pénzügyi rendszer, amely keretében az ellátásokra való jogosultságot az egészségbiztosítási hozzájárulások érintett magánszemélyek általi (vagy részéről történő) megfizetése teremti meg.

19.   Kötelező egészségügyi takarékszámlák: törvény által kötelező jelleggel előírt takarékszámlák, amelyek esetében a számlán lévő pénzeszközök befizetését és az egészségügyi ellátások számláról történő fedezésével kapcsolatos egyes kérdéseket a kormány szabályozza, és amelyek esetében (a családtagokat kivéve) az egyéni számlák közötti összevonás nem lehetséges.

20.   Önkéntes egészségbiztosítási rendszerek: egészségbiztosítási kötvény vásárlásán alapuló rendszerek, amelyek igénybevételét a kormány nem írja elő kötelezően, és amelyek esetében a biztosítási díjat a kormány közvetlen vagy közvetett módon támogathatja.

21.   Nonprofit intézmények által fenntartott finanszírozási rendszerek: olyan nem kötelező, a nyilvánosság, a kormány vagy vállalkozások által juttatott adományokból fenntartott finanszírozási rendszerek és programok, amelyek esetében a jogosultság nem egyéni hozzájáruláson alapul.

22.   Vállalati finanszírozási rendszerek: elsődlegesen olyan rendszerek, amelyek keretében a vállalatok közvetlenül, biztosítási jellegű rendszer bevonása nélkül nyújtanak vagy finanszíroznak egészségügyi szolgáltatásokat alkalmazottaik számára.

23.   Háztartások általi közvetlen kifizetések: az egészségügyi javaknak és szolgáltatásoknak a háztartások elsődleges jövedelméből vagy megtakarításaiból a javak megvásárlásakor vagy a szolgáltatások igénybevételekor történő, a felhasználó általi közvetlen kifizetése.

24.   Külföldi finanszírozási rendszerek: olyan, külföldön rezidens intézményi egységek részvételével vagy által igazgatott pénzügyi rendszerek, amelyek a rezidensek részéről erőforrásokat gyűjtenek és/vagy vonnak össze és egészségügyi javakat és szolgáltatásokat vásárolnak anélkül, hogy a pénzeszközöket valamely rezidens rendszeren áramoltatnák keresztül.

25.   Egészségügyi szolgáltatók: elsődleges tevékenységként vagy több tevékenység egyikeként egészségügyi javakat és szolgáltatásokat nyújtó szervezetek és gazdasági szereplők.

26.   Kórházak: elsősorban egészségügyi, diagnosztikai és kezelési szolgáltatások nyújtásával foglalkozó, többek között fekvőbetegeknek orvosi, ápolási és egyéb egészségügyi szolgáltatásokat és a fekvőbetegek ellátásához szükséges speciális szálláshely-szolgáltatásokat nyújtó, valamint adott esetben egynapos ellátást, járóbeteg-ellátást és otthoni ápolást-gondozást is biztosító, engedélyezett létesítmények.

27.   Tartós ápolást-gondozást biztosító bentlakásos intézmények: elsősorban tartós bentlakásos ápolás-gondozás biztosításával foglalkozó, a gondozottak igényeinek megfelelően többek között ápolási, felügyeleti vagy egyéb típusú ellátást kombináló létesítmények, amelyek esetében az előállítási folyamat és az ellátás jelentős részét egészségügyi és szociális szolgáltatások keveréke teszi ki, és amelyekben az egészségügyi szolgáltatásokat nagyobbrészt ápolás-gondozás és személyi szolgáltatások formájában nyújtják.

28.   Járóbeteg-ellátó szolgáltatók: elsősorban közvetlenül járóbetegek számára fekvőbeteg-ellátást nem igénylő egészségügyi szolgáltatásokat nyújtó létesítmények, többek között háziorvosi és szakorvosi rendelők, valamint egynapos beavatkozásokra szakosodott, illetve otthoni ápolást-gondozást biztosító létesítmények.

29.   Kiegészítő szolgáltatást nyújtó szolgáltatók: olyan létesítmények, amelyek egészségügyi szakemberek felügyelete alatt meghatározott, a kórházak, ápolási-gondozási létesítmények, illetve járóbeteg-ellátó vagy egyéb szolgáltatók által nem biztosított kiegészítő szolgáltatásokat nyújtanak közvetlenül járóbetegeknek.

30.   Egészségügyi javakat forgalmazó viszonteladók és egyéb szolgáltatók: olyan létesítmények, amelyek elsődleges tevékenysége egészségügyi javak egyéni vagy háztartási fogyasztásra vagy felhasználásra történő lakossági kiskereskedelme, beleértve az értékesítéshez kapcsolódó összeszerelési és javítási szolgáltatásokat is.

31.   Megelőző egészségügyi ellátást nyújtó szolgáltatók: elsődleges tevékenységként különös csoportok vagy egyének, illetve általában a nyilvánosság számára közösségi megelőzési programokat és kampányokat, valamint közegészségügyi programokat biztosító szervezetek, többek között egészségügyi promóciós és egészségvédelmi ügynökségek, közegészségügyi intézetek, valamint főtevékenységként elsődleges megelőző egészségügyi ellátást biztosító szakintézmények.

32.   Egészségügyi rendszerek igazgatásával és finanszírozásával foglalkozó szereplők: elsődlegesen az egészségügyi ellátást nyújtó szolgáltatók tevékenységének szabályozásával és az egészségügyi ágazat (beleértve az egészségügyi ellátások finanszírozását is) igazgatásával foglalkozó létesítmények.

33.   Egyéb gazdasági szereplők: máshová be nem sorolt rezidens egészségügyi szolgáltatók, beleértve a családtagok számára otthoni egészségügyi szolgáltatásokat biztosító és ezzel összefüggésben szociális juttatásban részesülő háztartásokat, valamint minden olyan vállalkozást, amely másodlagos tevékenységként egészségügyi ellátást biztosít.

34.   Külföldi szolgáltatók: egészségügyi javakat vagy szolgáltatásokat nyújtó, illetve az egészségüggyel összefüggő tevékenységet végző, nem rezidens egységek.


II. MELLÉKLET

Az adatszolgáltatás által érintett témák és jellemzőik, keresztbesorolási adataik és bontásaik

1.   A folyó egészségügyi kiadások egészségügyi funkciók (HC) és finanszírozási rendszerek (HF) szerinti keresztbesorolása (1)

 

Finanszírozási rendszerek

HF.1.1.

HF.1.2.; HF.1.3.

HF.2.1.

HF.2.2.

HF.2.3.

HF.3.

HF.4.

 

Egészségügyi funkciók

 

Állami rendszerek

Hozzájáruláson alapuló kötelező egészségbiztosítási rendszerek és kötelező egészségügyi takarékszámlák (2)

Önkéntes egészségbiztosítási rendszerek

Nonprofit intézmények által fenntartott finanszírozási rendszerek

Vállalati finanszírozási rendszerek

Háztartások általi közvetlen kifizetések

Külföldi finanszírozási rendszerek

Folyó egészségügyi kiadások

HF.1–HF.4.

HC.1.1.; HC.2.1.

Gyógyító és rehabilitációs fekvőbeteg-ellátás

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.1.2.; HC.2.2.

Egynapos gyógyító és rehabilitációs ellátás

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.1.3.; HC.2.3.

Gyógyító és rehabilitációs járóbeteg-ellátás

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.1.4.; HC.2.4.

Otthoni gyógyító és rehabilitációs ellátás

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.3.1.

Tartós fekvőbeteg-ellátás (egészségügyi)

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.3.2.

Tartós nappali ápolás-gondozás (egészségügyi)

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.3.3.

Tartós járóbeteg-ellátás (egészségügyi)

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.3.4.

Tartós otthoni ápolás-gondozás (egészségügyi)

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.4.

(Meg nem határozott típusú) kiegészítő szolgáltatások

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.5.1.

(Meg nem határozott típusú) gyógyszerek és egyéb nem tartós egészségügyi javak

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.5.2.

(Meg nem határozott típusú) terápiás segédeszközök és egyéb egészségügyi javak

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.6.

Megelőző ellátás (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.7.

Az egészségügyi rendszer irányítása, igazgatása és finanszírozása

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.9.

Máshova nem sorolt, egyéb egészségügyi szolgáltatások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folyó egészségügyi kiadások

HC.1–HC.9.

 

 

 

 

 

 

 

 


2.   A folyó egészségügyi kiadások egészségügyi funkciók (HC) és egészségügyi szolgáltatók (HP) szerinti keresztbesorolása (4)

 

Egészségügyi szolgáltatók

HP.1.

HP.2.

HP.3.

HP.4.

HP.5.

HP.6.

HP.7.

HP.8.

HP.9.

 

Egészségügyi funkciók

 

Kórházak

Tartós ápolást-gondozást biztosító bentlakásos intézmények

Járóbeteg-ellátó szolgáltatók

Kiegészítő szolgáltatást nyújtó szolgáltatók

Egészségügyi javakat forgalmazó viszonteladók és egyéb szolgáltatók

Megelőző egészségügyi ellátást nyújtó szolgáltatók

Egészségügyi rendszerek igazgatásával és finanszírozásával foglalkozó szereplők

Egyéb gazdasági szereplők

Külföldi szereplők

Folyó egészségügyi kiadások

HP.1–HP.9.

HC.1.1.; HC.2.1.

Gyógyító és rehabilitációs fekvőbeteg-ellátás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.1.2.; HC.2.2.

Egynapos gyógyító és rehabilitációs ellátás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.1.3.; HC.2.3.

Gyógyító és rehabilitációs járóbeteg-ellátás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.1.4.; HC.2.4.

Otthoni gyógyító és rehabilitációs ellátás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.3.1.

Tartós fekvőbeteg-ellátás (egészségügyi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.3.2.

Tartós nappali ápolás-gondozás (egészségügyi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.3.3.

Tartós járóbeteg-ellátás (egészségügyi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.3.4.

Tartós otthoni ápolás-gondozás (egészségügyi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.4.

(Meg nem határozott típusú) kiegészítő szolgáltatások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.5.1.

(Meg nem határozott típusú) gyógyszerek és egyéb nem tartós egészségügyi javak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.5.2.

(Meg nem határozott típusú) terápiás segédeszközök és egyéb egészségügyi javak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.6.

Megelőző ellátás (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.7.

Az egészségügyi rendszer irányítása, igazgatása és finanszírozása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.9.

Máshova nem sorolt, egyéb egészségügyi szolgáltatások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folyó egészségügyi kiadások

HC.1–HC.9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3.   A folyó egészségügyi kiadások egészségügyi szolgáltatók (HP) és finanszírozási rendszerek (HF) szerinti keresztbesorolása (6)

 

Finanszírozási rendszerek

HF.1.1.

HF.1.2.; HF.1.3.

HF.2.1.

HF.2.2.

HF.2.3.

HF.3.

HF.4.

 

Egészségügyi szolgáltatók

 

Állami rendszerek

Hozzájáruláson alapuló kötelező egészségbiztosítási rendszerek és kötelező egészségügyi takarékszámlák (7)

Önkéntes egészségbiztosítási rendszerek

Nonprofit intézmények által fenntartott finanszírozási rendszerek

Vállalati finanszírozási rendszerek

Háztartások általi közvetlen kifizetések

Külföldi (nem rezidens) finanszírozási rendszerek

Folyó egészségügyi kiadások

HF.1–HF.4.

HP.1.

Kórházak

 

 

 

 

 

 

 

 

HP.2.

Tartós ápolást-gondozást biztosító bentlakásos intézmények

 

 

 

 

 

 

 

 

HP.3.

Járóbeteg-ellátó szolgáltatók

 

 

 

 

 

 

 

 

HP.4.

Kiegészítő szolgáltatást nyújtó szolgáltatók

 

 

 

 

 

 

 

 

HP.5.

Egészségügyi javakat forgalmazó viszonteladók és egyéb szolgáltatók

 

 

 

 

 

 

 

 

HP.6.

Megelőző egészségügyi ellátást nyújtó szolgáltatók

 

 

 

 

 

 

 

 

HP.7.

Egészségügyi rendszerek igazgatásával és finanszírozásával foglalkozó szereplők

 

 

 

 

 

 

 

 

HP.8.

Egyéb gazdasági szereplők

 

 

 

 

 

 

 

 

HP.9.

Külföldi szereplők

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folyó egészségügyi kiadások

HP.1–HP.9.

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Az adatokat nemzeti pénznemben, millió egységben kell megadni.

(2)  A HF.1.3. csoportba tartozó kiadásokat a metaadatok között kell megadni.

(3)  A megelőző ellátás olyan egészségfejlesztési stratégián alapul, amely keretében az emberek számára az egészségüket közvetlenül meghatározó valamely tényező feletti kontroll útján teszik képessé egészségi állapotuk javítására. Azok az intézkedések tartoznak ebbe a kategóriába, amelyek elsődleges célja az egészségfejlesztés, és amelyeket még a diagnózis felállítása előtt hajtanak végre. A megelőző ellátások egyaránt lehetnek egyéni és kollektív hatókörű intézkedések.

(4)  Az adatokat nemzeti pénznemben, millió egységben kell megadni.

(5)  A megelőző ellátás olyan egészségfejlesztési stratégián alapul, amely keretében az embereket az egészségüket közvetlenül meghatározó valamely tényező feletti kontroll útján teszik képessé egészségi állapotuk javítására. Azok az intézkedések tartoznak ebbe a kategóriába, amelyek elsődleges célja az egészségfejlesztés, és amelyeket még a diagnózis felállítása előtt hajtanak végre. A megelőző ellátások egyaránt lehetnek egyéni és kollektív hatókörű intézkedések.

(6)  Az adatokat nemzeti pénznemben, millió egységben kell megadni.

(7)  A HF.1.3. csoportba tartozó kiadásokat a metaadatok között kell megadni.


6.3.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 62/16


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/360 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2015. március 5.)

a sertéshús magántárolási rendszerének bevezetéséről és a magántárolási támogatás összegének előre történő megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 18. cikke (2) bekezdésére, 20. cikke c), k), l), m) és n) pontjára, valamint 223. cikke (3) bekezdésének c) pontjára,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések megállapítására vonatkozó intézkedések meghatározásáról szóló, 2013. december 16-i 1370/2013/EU tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 4. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1308/2013/EU rendelet 17. cikke első bekezdésének h) pontja értelmében a sertéshús esetében magántárolási támogatás nyújtható.

(2)

A jegyzett uniós piaci átlagárak legalább 18 egymást követő hétig az 1308/2013/EU rendelet 7. cikke (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott referencia-küszöbértékek alatt maradtak, ami a sertéságazaton belüli haszonkulcsokra jelentős negatív hatást gyakorolt. A tartósan fennálló nehéz piaci helyzet számos gazdaság pénzügyi stabilitását veszélyezteti. A piaci egyensúly és az árak visszaállítása érdekében szükségesnek tűnik a sertéshús ideiglenes kivonása a piarcról. Ezért indokolt a sertéshús magántárolására támogatást nyújtani és a támogatás összegét előre rögzíteni.

(3)

A 826/2008/EK bizottsági rendelet (3) meghatározza a magántárolási támogatási rendszer végrehajtásának közös szabályait.

(4)

A 826/2008/EK rendelet 6. cikke értelmében az előre rögzített támogatást a rendelet III. fejezetében foglalt részletes szabályoknak és feltételeknek megfelelően kell nyújtani.

(5)

Az intézkedés könnyebb végrehajtása érdekében a sertéshústermékeket a tárolási költségek nagyságrendje szerint osztályokba kell sorolni.

(6)

A szerződések megkötésére vonatkozó adminisztratív és ellenőrzési munka megkönnyítése érdekében meg kell határozni azt a minimális termékmennyiséget, amelynél kisebb mennyiségre nem nyitható meg pályázat.

(7)

Annak érdekében, hogy a piaci szereplők teljesítsék szerződéses kötelezettségvállalásukat és az intézkedés elérje a kívánt piaci hatást, biztosítékot kell megállapítani.

(8)

A 826/2008/EK rendelet 35. cikke meghatározza azokat az információkat, amelyről a Bizottságot értesíteni kell. Helyénvaló e rendelet keretében a kérelmekben szereplő mennyiségekre vonatkozó értesítések gyakoriságát meghatározó szabályok lefektetése.

(9)

A mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó bizottság nem nyilvánított véleményt az elnöke által kitűzött határidőn belül,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Alkalmazási kör

(1)   E rendelet az 1308/2013/EU rendelet 17. cikke első bekezdésének h) pontjában említett sertéshúsra vonatkozó magántárolási támogatásról rendelkezik.

(2)   A támogatásra jogosult termékkategóriák jegyzékét és a vonatkozó összegeket e rendelet melléklete tartalmazza.

(3)   Amennyiben e rendelet másként nem rendelkezik, a 826/2008/EK rendeletet kell alkalmazni.

2. cikk

Kérelmek benyújtása

(1)   A sertéshústermékeknek az 1. cikk szerint támogatásra jogosult kategóriáira vonatkozó magántárolási támogatás iránti kérelmeket 2015. március 9-től lehet benyújtani.

(2)   A kérelmek 90, 120 vagy 150 napos tárolási időtartamra vonatkozhatnak.

(3)   Az egyes pályázatok csupán a mellékletben felsorolt termékkategóriák egyikére vonatkozóan nyújthatók be, az adott kategórián belüli megfelelő KN-kód feltüntetésével.

(4)   A kérelmenkénti minimális mennyiség a kicsontozott termékek esetében 10 tonna, más termékek esetében 15 tonna.

3. cikk

Biztosítékok

A 826/2008/EK rendelet 16. cikke (2) bekezdésének i) pontja szerinti biztosíték tonnánkénti összegének meg kell egyeznie az e rendelet mellékletének 3., 4., és 5. oszlopában megállapított támogatási összegek 20 %-ával.

4. cikk

A kérelmezett mennyiségekre vonatkozó értesítések gyakorisága

A tagállamok hetente kétszer, az alábbiaknak megfelelően tájékoztatják a Bizottságot arról a termékmennyiségről, amelyre szerződéskötési kérelmet nyújtottak be:

a)

minden hétfőn, brüsszeli idő szerint 12:00 óráig tájékoztatnak arról a termékmennyiségről, amelyre az előző héten csütörtökön vagy pénteken szerződéskötési kérelmet nyújtottak be;

b)

minden csütörtökön, brüsszeli idő szerint 12:00 óráig tájékoztatnak arról a termékmennyiségről, amelyre ugyanazon a héten hétfőn, kedden vagy szerdán szerződéskötési kérelmet nyújtottak be;

5. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. március 5-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 671. o.

(2)  HL L 346., 2013.12.20., 12. o.

(3)  A Bizottság 2008. augusztus 20-i 826/2008/EK rendelete egyes mezőgazdasági termékekre magántárolásához nyújtható közösségi támogatás odaítélésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról (HL L 223., 2008.8.21., 3. o.).


MELLÉKLET

Termékkategória

Támogatott termék

A támogatás összege a tárolás időtartama szerint

(EUR/tonna)

90 nap

120 nap

150 nap

1

2

3

4

5

1. kategória

 

230

243

257

ex 0203 11 10

Hasított félsertés, mellső lábak, farok, vesék, sovány dagadó és gerincoszlop nélkül (1)

 

 

 

2. kategória

 

254

266

278

ex 0203 12 11

Sonka

 

 

 

ex 0203 12 19

Lapocka

 

 

 

ex 0203 19 11

Elülső részek

 

 

 

ex 0203 19 13

Tarja és karaj, a nyaki véggel vagy a nélkül, vagy nyakhús külön, karaj bélszínnel vagy anélkül (2)  (3)

 

 

 

3. kategória

 

281

293

305

ex 0203 19 55

Comb, lapocka, elülső részek, karaj nyakkal, nyakhússal vagy azok nélkül, karaj bélszínnel vagy anélkül, kicsontozva (2)  (3)

 

 

 

4. kategória

 

210

221

233

ex 0203 19 15

Oldalas és dagadó, egészben vagy a gerincoszlopra merőlegesen elvágva

 

 

 

5. kategória

 

226

238

254

ex 0203 19 55

Oldalas és dagadó, egészben vagy a gerincoszlopra merőlegesen elvágva, bőr és bordák nélkül

 

 

 

6. kategória

 

228

241

254

ex 0203 19 55

Középtest, bőrrel vagy szalonnával vagy azok nélkül, kicsontozva (4)

 

 

 


(1)  A támogatás a Wiltshire-oldalként előkészített, azaz fej, toka, fejhús, csülök, farok, szalonna, vese, szűzpecsenye, lapockacsont, szegycsont, gerincoszlop, medencecsont és rekeszizom nélküli hasított féltestekre is nyújtható.

(2)  A karaj és nyakhús lehet bőrrel vagy anélkül, de a fedőszalonna vastagsága nem haladhatja meg a 25 mm-t.

(3)  A szerződéses mennyiség az említett termékek bármilyen kombinációjára vonatkozhat.

(4)  Ugyanúgy előkészítve, mint a 0210 19 20 KN-kód alá sorolt termékek esetében.


6.3.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 62/20


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/361 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2015. március 5.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1),

tekintettel az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletre (2) és különösen annak 136. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 543/2011/EU végrehajtási rendelet a XVI. mellékletének A. részében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikke (1) bekezdése alapján a behozatali átalányérték számítására munkanaponként, változó napi adatok figyelembevételével kerül sor. Ezért helyénvaló előírni, hogy e rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. március 5-én.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Jerzy PLEWA

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 671. o.

(2)  HL L 157., 2011.6.15., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

EG

104,1

MA

84,2

TR

98,5

ZZ

95,6

0707 00 05

JO

253,9

TR

186,5

ZZ

220,2

0709 93 10

MA

93,4

TR

189,9

ZZ

141,7

0805 10 20

EG

47,6

IL

75,4

MA

70,9

TN

64,3

TR

70,7

ZZ

65,8

0805 50 10

TR

61,6

ZZ

61,6

0808 10 80

BR

69,1

CA

85,3

CL

94,8

MK

24,7

US

170,6

ZZ

88,9

0808 30 90

AR

117,6

CL

135,4

CN

79,8

US

122,7

ZA

110,5

ZZ

113,2


(1)  Az országoknak a Közösség harmadik országokkal folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról szóló 471/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az országok és területek nómenklatúrájának frissítése tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2012. november 27-i 1106/2012/EU bizottsági rendeletben (HL L 328., 2012.11.28., 7. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


HATÁROZATOK

6.3.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 62/22


A TANÁCS (EU) 2015/362 HATÁROZATA

(2015. március 2.)

az Európai Unió nevében a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) Általános Tanácsában az Egyesült Államoknak az Egyesült Államok karib-tengeri térségre vonatkozó gazdaságélénkítési törvénye (CBERA) hatályának kiterjesztésére és meghosszabbítására irányuló WTO-mentesség iránti kérelme kapcsán képviselendő álláspont meghatározásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 207. cikke (4) bekezdésének első albekezdésére, összefüggésben a 218. cikk (9) bekezdésével,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A Kereskedelmi Világszervezetet létrehozó Marrakeshi Egyezmény (a továbbiakban: a WTO-egyezmény) IX. cikke (3) és (4) bekezdése megállapítja a WTO-egyezmény 1A. vagy 1B. vagy 1C. mellékletében és azok mellékleteiben szereplő többoldalú kereskedelmi megállapodások alóli mentességek megadásának eljárásait.

(2)

Az Egyesült Államok 1985. február 15-én mentességet kapott az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (a továbbiakban: 1994. évi GATT-egyezmény) I. cikkének (1) bekezdése szerinti kötelezettségek alól az 1984. január 1-jétől1995. szeptember 30-ig terjedő időszakra vonatkozóan. Az említett mentesség megújítását az Egyesült Államok 1995. november 15-én a 2005. szeptember 30-ig terjedő időszakra, majd 2009. május 29-én a 2014. december 31-ig tartó időszakra is megkapta az ahhoz szükséges mértékben, hogy az USA preferenciális tarifális elbánást nyújthasson az 1990. évi a karib-tengeri térségre vonatkozó gazdaságélénkítési törvény kiterjesztéséről szóló törvény és az Egyesült Államok és a karib-tengeri térség közötti kereskedelmi partnerségről szóló törvény, a 2006. évi haiti partnerségösztönző törvény (the Haitian Hemispheric Opportunity through Partnership Encouragement Act – HOPE), a 2008-as haiti partnerségösztönző törvény (the Haitian Hemispheric Opportunity through Partnership Encouragement Act – HOPE) által módosított, 1983. évi, karib-tengeri térségre vonatkozó gazdaságélénkítési törvény alapján kijelölt kedvezményezett közép-amerikai és karibi országokból és területekről (a továbbiakban: kedvezményezett országok) származó támogatható termékek behozatalára vonatkozóan (a továbbiakban: „meglévő mentesség”).

(3)

A WTO-egyezmény IX. cikkének (3) bekezdése értelmében az Egyesült Államok kérelmet nyújtott be a meglévő mentesség 2019. december 31-ig történő meghosszabbítása, valamint az 1994. évi GATT-egyezmény I. cikkének (1) bekezdése alapján fennálló kötelezettségei alóli meglévő mentesség hatályának kiterjesztése iránt, az ahhoz szükséges mértékben, hogy az Egyesült Államok vámmentes elbánást nyújthasson az 1990. évi a karib-tengeri térségre vonatkozó gazdaságélénkítési törvény kiterjesztéséről szóló törvény és az Egyesült Államok és a karib-tengeri térség közötti kereskedelmi partnerségről szóló törvény, a 2006. évi haiti partnerségösztönző törvény (the Haitian Hemispheric Opportunity through Partnership Encouragement Act – HOPE), a 2008-as haiti partnerségösztönző törvény (the Haitian Hemispheric Opportunity through Partnership Encouragement Act – HOPE), és a 2010. évi haiti gazdaság fellendítésére irányuló programról szóló törvény (HELP Act) által módosított 1983. évi karib-tengeri térségre vonatkozó gazdaságélénkítési törvény (a továbbiakban együttesen: a módosított CBERA) rendelkezései alapján kijelölt kedvezményezett országokból származó támogatható termékekre vonatkozóan.

(4)

Az Egyesült Államok WTO-mentesség iránti kérelmének való helytadás nem lenne kedvezőtlen hatással sem az Unió gazdaságára, sem a mentesség kedvezményezettjeivel fennálló kereskedelmi kapcsolatokra. Az Unió általában támogatja a stabilitás elősegítésére és a szegénység leküzdésére irányuló intézkedéseket a kedvezményezett országokban.

(5)

Helyénvaló ezért meghatározni a WTO Általános Tanácsában képviselendő uniós álláspontot az Egyesült Államok mentesség iránti kérelmének támogatása céljából,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Unió nevében a Kereskedelmi Világszervezet Általános Tanácsában képviselendő álláspont az, hogy az Unió támogatja az Egyesült Államoknak az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény I. cikkének (1) bekezdése alapján fennálló kötelezettségei alóli mentességének 2015. január 1-jétől2019. december 31-ig történő meghosszabbítása iránti kérelmét, az Egyesült Államok mentesség iránti kérelmében meghatározottak szerint.

Ezt az álláspontot a Bizottság fejti ki.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2015. március 2-án.

a Tanács részéről

az elnök

D. REIZNIECE-OZOLA


6.3.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 62/24


A TANÁCS (KKPB) 2015/363 HATÁROZATA

(2015. március 5.)

egyes palesztin személyeknek az Európai Unió tagállamaiba történő ideiglenes befogadásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 29. cikkére és 31. cikkének (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Tanács 2013. január 31-én elfogadta az egyes palesztin személyeknek az Európai Unió tagállamaiba történő ideiglenes befogadásáról szóló 2013/71/KKBP határozatot (1), amelyben úgy rendelkezett, hogy további 12 hónappal meg kell hosszabbítani az ezen személyek számára kiállított, a 2002/400/KKBP tanácsi közös álláspontban (2) említett tagállamokba való belépésre és az azok területén való tartózkodásra jogosító nemzeti engedélyek érvényességét.

(2)

A 2002/400/KKBP közös álláspont alkalmazásának értékelése alapján a Tanács helyénvalónak tartja ezen engedélyek érvényességének további 24 hónappal történő meghosszabbítását,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2002/400/KKBP közös álláspont 2. cikkében említett tagállamok 2014. január 31-től kezdődően további 24 hónappal meghosszabbítják a belépésre és tartózkodásra jogosító, a közös álláspont 3. cikkének megfelelően kiállított nemzeti engedélyek érvényességét.

2. cikk

A Tanács az e határozat elfogadásától számított hat hónapon belül értékeli a 2002/400/KKBP közös álláspont alkalmazását.

3. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2015. március 5-én.

a Tanács részéről

az elnök

D. REIZNIECE-OZOLA


(1)  A Tanács 2013/71/KKBP határozata (2013. január 31.) egyes palesztin személyeknek az Európai Unió tagállamaiba történő ideiglenes befogadásáról (HL L 32., 2013.2.1., 19. o.).

(2)  A Tanács 2002/400/KKBP közös álláspontja (2002. május 21.) egyes palesztin személyeknek az Európai Unió tagállamaiba történő ideiglenes befogadásáról (HL L 138., 2002.5.28., 33. o.).


6.3.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 62/25


A TANÁCS (KKBP) 2015/364 HATÁROZATA

(2015. március 5.)

az ukrajnai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szembeni korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 2014/119/KKBP határozat módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 29. cikkére,

mivel:

(1)

A Tanács 2014. március 5-én elfogadta a 2014/119/KKBP tanácsi határozatot (1).

(2)

A (KKBP) 2015/143 tanácsi határozat (2)2015. január 29-én egyértelművé tette azokat a jegyzékbe vételi kritériumokat, amelyek alapján sor kerül az ukrajnai állami vagyon hűtlen kezeléséért felelős személyek pénzeszközeinek a befagyasztására.

(3)

A 2014/119/KKBP határozatban szereplő korlátozó intézkedések 2015. március 6-ig alkalmazandók. A határozat felülvizsgálata alapján az abban foglalt korlátozó intézkedések alkalmazását tizennégy személy esetében 2016. március 6-ig, négy személy esetében pedig 2015. június 6-ig meg kell hosszabbítani. A jegyzékben szereplő bejegyzéseket tizennyolc személy esetében módosítani kell.

(4)

A 2014/119/KKBP határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2014/119/KKBP határozat a következőképpen módosul:

1.

Az 5. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„5. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ezt a határozatot 2016. március 6-ig kell alkalmazni. Az 1. cikkben foglalt intézkedéseket a mellékletben szereplő 4., 8., 10. és 13. bejegyzés esetében 2015. június 6-ig kell alkalmazni.

Ezt a határozatot folyamatosan felül kell vizsgálni. Ha a Tanács úgy ítéli meg, hogy e határozat céljai nem valósultak meg, úgy szükség szerint azt meg kell újítani vagy módosítani kell.”

2.

A melléklet helyébe az e határozat mellékletében szereplő szöveg lép.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napját követő napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2015. március 5-én.

a Tanács részéről

az elnök

D. REIZNIECE-OZOLA


(1)  A Tanács 2014/119/KKBP határozata (2014. március 5.) az ukrajnai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szembeni korlátozó intézkedések meghozataláról (HL L 66., 2014.3.6., 26. o.).

(2)  A Tanács (KKBP) 2015/143 határozata (2015. január 29.) az ukrajnai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szembeni korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 2014/119/KKBP határozat módosításáról (HL L 24., 2015.1.30., 16. o.).


MELLÉKLET

„MELLÉKLET

Az 1. cikkben említett személyek, szervezetek és szervek jegyzéke

 

Név

Azonosító adatok

Indokolás

A jegyzékbe vétel időpontja

1.

Viktor Fedorovych Yanukovych

(Віктор Φедорович Янукович),

Viktor Fedorovich Yanukovich

(Виктор Φёдорович Янукович)

Születési dátum és hely: 1950. július 9., Jenakieve (Donecki terület), volt ukrán elnök

Az ukrán hatóságok büntetőeljárást folytatnak ellene az állami vagyon vagy egyéb eszközök hűtlen kezelése miatt.

2014.3.6.

2.

Vitalii Yuriyovych Zakharchenko

(Віталій Юрійович Захарченко),

Vitaliy Yurievich Zakharchenko

(Виталий Юрьевич Захарченко)

Születési dátum és hely: 1963. január 20., Kosztjantinyivka (Donecki terület), korábbi belügyminiszter-helyettes

Az ukrán hatóságok büntetőeljárást folytatnak ellene állami vagyon vagy egyéb eszközök hűtlen kezelése miatt.

2014.3.6.

3.

Viktor Pavlovych Pshonka

(Віктор Павлович Пшонка)

Születési dátum és hely: 1954. február 6., Szergijivka (Donecki terület), korábbi ukrán államügyész

Az ukrán hatóságok büntetőeljárást folytatnak ellene állami vagyon vagy egyéb eszközök hűtlen kezelése miatt.

2014.3.6.

4.

Olena Leonidivna Lukash

(Олена Леонідівна Лукаш),

Elena Leonidovna Lukash

(Елена Леонидовна Лукаш)

Születési dátum és hely: 1976. november 12., Rîbnița (Moldova), korábbi igazságügy-miniszter

Az ukrán hatóságok nyomozást folytatnak ellene közhivatalt ellátó személyként, saját részre vagy egy harmadik fél számára jogosulatlan előny szerzésének céljával elkövetett hivatali visszaélés és ezáltal az ukrán állami vagyon megkárosítása miatt.

2014.3.6.

5.

Andrii Petrovych Kliuiev

(Андрій Петрович Клюєв),

Andriy Petrovych Klyuyev

Születési dátum és hely: 1964. augusztus 12., Doneck, az ukrán elnöki hivatal egykori vezetője

Az ukrán hatóságok büntetőeljárást folytatnak ellene állami vagyon vagy egyéb eszközök hűtlen kezelése, valamint közhivatalt ellátó személy által, hivatali jogkörének – saját részre vagy egy harmadik fél számára jogosulatlan előny szerzésének céljával történő – rendeltetésellenes gyakorlása és ezáltal az ukrán állami költségvetés vagy egyéb eszközök megkárosítása miatt.

2014.3.6.

6.

Viktor Ivanovych Ratushniak

(Віктор Іванович Ратушняк)

Születési dátum: 1959. október 16., korábbi belügyminiszter-helyettes

Az ukrán hatóságok büntetőeljárást folytatnak ellene állami vagyon vagy egyéb eszközök hűtlen kezelése és ebben való bűnrészesség miatt.

2014.3.6.

7.

Oleksandr Viktorovych Yanukovych

(Олександр Вікторович Янукович)

Születési dátum és hely: 1973. július 10., Jenakieve (Donecki terület), a volt elnök fia, üzletember

Az ukrán hatóságok büntetőeljárást folytatnak ellene állami vagyon vagy egyéb eszközök hűtlen kezelése miatt.

2014.3.6.

8.

Viktor Viktorovych Yanukovych

(Віктор Вікторович Янукович)

Születési dátum és hely: 1981. július 16., Jenakieve (Donecki terület), a volt elnök fia, az ukrán parlament (Verhovna Rada) képviselője

Az ukrán hatóságok nyomozást folytatnak ellene állami vagyon vagy egyéb eszközök hűtlen kezelése miatt. Kapcsolatban áll egy jegyzékbe vett, az ukrán hatóságok által állami vagyon vagy egyéb eszközök hűtlen kezelése miatt folytatott büntetőeljárás alatt álló személlyel (Viktor Fedorovych Yanukovych korábbi ukrán elnökkel).

2014.3.6.

9.

Artem Viktorovych Pshonka

(Артем Вікторович Пшонка)

Születési dátum és hely: 1976. március 19., Kramatorszk (Donecki terület), volt államügyész fia; az ukrán parlamentben (Verhovna Rada) a Régiók Pártjának frakcióvezető-helyettese

Az ukrán hatóságok büntetőeljárást folytatnak ellene állami vagyon vagy egyéb eszközök hűtlen kezelése és ebben való bűnrészesség miatt.

2014.3.6.

10.

Serhii Petrovych Kliuiev

(Сергій Петрович Клюєв),

Serhiy Petrovych Klyuyev

Születési dátum és hely: 1969. augusztus 19., Doneck, Andrii Kliuiev testvére, üzletember

Az ukrán hatóságok nyomozást folytatnak ellene állami vagyon vagy egyéb eszközök hűtlen kezelésében való részvétel, valamint közhivatalt ellátó személyként, saját részre vagy egy harmadik fél számára jogosulatlan előny szerzésének céljával elkövetett hivatali visszaélés és ezáltal az ukrán állami vagyon vagy egyéb eszközök megkárosítása miatt. Kapcsolatban áll egy jegyzékbe vett, az ukrán hatóságok által állami vagyon vagy egyéb eszközök hűtlen kezelése miatt folytatott büntetőeljárás alatt álló személlyel (Andrii Petrovych Kliuievvel).

2014.3.6.

11.

Mykola Yanovych Azarov

(Микола Янович Азаров),

Nikolai Yanovich Azarov

(Николай Янович Азаров)

Születési dátum és hely: 1947. december 17., Kaluga (Oroszország), 2014 januárjáig Ukrajna miniszterelnöke

Az ukrán hatóságok büntetőeljárást folytatnak ellene állami vagyon vagy egyéb eszközök hűtlen kezelése miatt.

2014.3.6.

12.

Serhiy Vitaliyovych Kurchenko

(Сергій Віталійович Курченко)

Születési dátum és hely: 1985. szeptember 21., Harkiv, üzletember

Az ukrán hatóságok büntetőeljárást folytatnak ellene állami vagyon vagy egyéb eszközök hűtlen kezelése miatt.

2014.3.6.

13.

Dmytro Volodymyrovych Tabachnyk

(Дмитро Володимирович Табачник)

Születési dátum és hely: 1963. november 28., Kijev, korábbi oktatási és tudományügyi miniszter

Az ukrán hatóságok nyomozást folytatnak ellene közhivatalt ellátó személyként, saját részre vagy egy harmadik fél számára jogosulatlan előny szerzésének céljával elkövetett hivatali visszaélés és ezáltal az ukrán állami vagyon vagy eszközök megkárosítása miatt.

2014.3.6.

14.

Raisa Vasylivna Bohatyriova

(Раїса Василівна Богатирьова),

Raisa Vasilievna Bogatyreva

(Раиса Васильевна Богатырёва)

Születési dátum és hely: 1953. január 6., Bakal (Cseljabinszki terület, Oroszország), korábbi egészségügyi miniszter

Az ukrán hatóságok büntetőeljárást folytatnak ellene állami vagyon vagy egyéb eszközök hűtlen kezelése miatt.

2014.3.6.

15.

Serhiy Hennadiyovych Arbuzov

(Сергій Геннадійович Арбузов),

Sergei Gennadievich Arbuzov

(Сергей Геннадиевич Арбузов)

Születési dátum és hely: 1976. március 24., Doneck, korábbi ukrán miniszterelnök

Az ukrán hatóságok büntetőeljárást folytatnak ellene állami vagyon vagy egyéb eszközök hűtlen kezelése miatt.

2014.4.15.

16.

Yuriy Volodymyrovych Ivanyushchenko

(Юрій Володимирович Іванющенко)

Születési dátum és hely: 1959. február 21., Jenakieve (Donecki terület), parlamenti képviselő, Régiók Pártja

Az ukrán hatóságok büntetőeljárást folytatnak ellene állami vagyon vagy egyéb eszközök hűtlen kezelése miatt.

2014.4.15.

17.

Oleksandr Viktorovych Klymenko

(Олександр Вікторович Клименко)

Születési dátum és hely: 1980. november 16., Makijivka (Donecki terület), korábbi, bevételekért és díjakért felelős miniszter

Az ukrán hatóságok büntetőeljárást folytatnak ellene állami vagyon vagy egyéb eszközök hűtlen kezelése, valamint közhivatalt ellátó személy által, saját részre vagy egy harmadik fél számára jogosulatlan előny szerzésének céljával elkövetett hivatali visszaélés és ezáltal az ukrán állami vagyon vagy egyéb eszközök megkárosítása miatt.

2014.4.15.

18.

Edward Stavytskyi,

Eduard Anatoliyovych Stavytsky

(Едуард Анатолійович Ставицький)

Születési dátum és hely: 1972. október 4., Lebedin (Szumi terület), korábbi ukrán tüzelőanyag- és energiaügyi miniszter

Értesülések szerint Izraelben él, azonban még mindig ukrán állampolgársággal rendelkezik

Az ukrán hatóságok büntetőeljárást folytatnak ellene állami vagyon vagy egyéb eszközök hűtlen kezelése miatt.

2014.4.15.”


6.3.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 62/29


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/365 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2015. március 4.)

az 1338/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti statisztikai adatszolgáltatásra vonatkozóan egyes tagállamok számára az egészségügyi ellátással kapcsolatos kiadásokra és finanszírozásra vonatkozó statisztikák tekintetében eltérések engedélyezéséről

(az értesítés a C(2015) 1377. számú dokumentummal történt)

(Csak az angol, a spanyol, a holland és a román nyelvű szöveg hiteles)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a népegészségre és a munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó közösségi statisztikáról szóló, 2008. december 16-i 1338/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1338/2008/EK rendelet előírja a népegészségre, valamint a munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó európai statisztikák rendszeres összeállításának közös keretét.

(2)

Az 1338/2008/EK rendelet kötelezi a tagállamokat, hogy a rendelet II. mellékletében meghatározottak szerint szolgáltassanak statisztikai adatokat az egészségügyi ellátással kapcsolatos kiadásokra és finanszírozásra vonatkozóan.

(3)

Az 1338/2008/EK rendelet 9. cikkének (2) bekezdése szerint szükség esetén objektív kritériumok alapján a tagállamokat érintő eltérést és átmeneti időszakot lehet elfogadni.

(4)

A Spanyol Királyság, a Holland Királyság, Románia és Nagy-Brittannia és Észak-Írország Egyesült Királysága eltérést kért arra hivatkozva, hogy az 1338/2008/EK rendelet végrehajtása érdekében jelentős kiigazításokat kell végezniük nemzeti statisztikai rendszereikben.

(5)

Az e tagállamok által kért eltéréseket ezért engedélyezni kell.

(6)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Európai Statisztikai Rendszer Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Bizottság a Spanyol Királyság, a Holland Királyság, Románia és az Egyesült Királyság számára engedélyezi a mellékletben előírt eltéréseket.

2. cikk

E határozat címzettje a Spanyol Királyság, a Holland Királyság, Románia, valamint Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága.

Kelt Brüsszelben, 2015. március 4-én.

a Bizottság részéről

Marianne THYSSEN

a Bizottság tagja


(1)  HL L 354., 2008.12.31., 70. o.


MELLÉKLET

AZ 1338/2008/EK RENDELETTŐL AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOKRA ÉS FINANSZÍROZÁSRA VONATKOZÓ STATISZTIKÁK TEKINTETÉBEN ENGEDÉLYEZETT ELTÉRÉSEK

A Spanyol Királyság, a Holland Királyság, Románia és Nagy-Brittania és Észak-Írország Egyesült Királysága nem köteles a következő táblázatban feltüntetett változók benyújtására:

Tagállam

Változók és bontások

Az eltérés lejárta

Spanyolország

1.

A 2014. évre vonatkozó adatokat és metaadatokat legkésőbb 2016. augusztus 31-ig kell benyújtani.

2016. augusztus

2.

A 2015. évre vonatkozó adatokat és metaadatokat legkésőbb 2017. augusztus 31-ig kell benyújtani.

2017. augusztus

3.

A 2016. évre vonatkozó adatokat és metaadatokat legkésőbb 2018. augusztus 31-ig kell benyújtani.

2018. augusztus

Hollandia

1.

A finanszírozási rendszerek összes típusára (HF.1.1–HF.4.) és a folyó egészségügyi kiadásokra (a HF.1.1–HF.4. összege) vonatkozó adatok a következők szerinti bontásban:

a)

A „gyógyító és rehabilitációs fekvőbeteg-ellátás” (HC.1.1.;HC.2.1.) kategória magában foglalja az „egynapos gyógyító és rehabilitációs ellátás” (HC.1.2.;HC.2.2.) kategóriát is.

b)

Az „egynapos gyógyító és rehabilitációs ellátás” (HC.1.2.;HC.2.2.) kategóriáról nem kell külön adatot közölni.

c)

A „tartós fekvőbeteg-ellátás (egészségügyi)” (HC.3.1.) kategória magában foglalja a „tartós nappali ápolás-gondozás (egészségügyi)” (HC.3.2.) és a „tartós járóbeteg-ellátás (egészségügyi)” (HC.3.3.) kategóriát is.

d)

A „tartós nappali ápolás-gondozás (egészségügyi)” (HC.3.2.) kategóriáról nem kell külön adatot közölni.

a.

A „tartós járóbeteg-ellátás (egészségügyi)” (HC.3.3.) kategóriáról nem kell külön adatot közölni.

2.

Az egészségügyi szolgáltatók összes típusára (HP.1–HP.9.) és a folyó egészségügyi kiadásokra (a HP.1–HP.9. összege) vonatkozó adatok a következők szerinti bontásban:

a)

A „gyógyító és rehabilitációs fekvőbeteg-ellátás” (HC.1.1.;HC.2.1.) kategória magában foglalja az „egynapos gyógyító és rehabilitációs ellátás” (HC.1.2.;HC.2.2.) kategóriát is.

b)

Az „egynapos gyógyító és rehabilitációs ellátás” (HC.1.2.;HC.2.2.) kategóriáról nem kell külön adatot közölni.

c)

A „tartós fekvőbeteg-ellátás (egészségügyi)” (HC.3.1.) kategória magában foglalja a „tartós nappali ápolás-gondozás (egészségügyi)” (HC.3.2.) és a „tartós járóbeteg-ellátás (egészségügyi)” (HC.3.3.) kategóriát is.

d)

A „tartós nappali ápolás-gondozás (egészségügyi)” (HC.3.2.) kategóriáról nem kell külön adatot közölni.

e)

A „tartós járóbeteg-ellátás (egészségügyi)” (HC.3.3.) kategóriáról nem kell külön adatot közölni.

3.

Az egészségügyi funkciók összes típusára (HC.1.1.;HC.2.1–HC.9.) vonatkozó adatok a következők szerinti bontásban:

a)

A „hozzájáruláson alapuló kötelező egészségbiztosítási rendszerek” és a „kötelező egészségügyi takarékszámlák” (HF.1.2.;HF.1.3.) kategóriák részben magukban foglalják a „háztartások általi közvetlen kifizetések” (HF.3.) kategóriát is.

b)

Az „önkéntes egészségbiztosítási rendszerek” (HF.2.1.) kategória részben magában foglalja a „háztartások általi közvetlen kifizetések” (HF.3.) kategóriát is.

c)

A „háztartások általi közvetlen kifizetések” (HF.3.) kategóriáról nem kell külön adatot közölni.

4.

A szolgáltatók összes típusára (HP.1–HP.9.) vonatkozó adatok a következők szerinti bontásban:

a)

A „hozzájáruláson alapuló kötelező egészségbiztosítási rendszerek” és a „kötelező egészségügyi takarékszámlák” (HF.1.2.;HF.1.3.) kategóriák részben magukban foglalják a „háztartások általi közvetlen kifizetések” (HF.3.) kategóriát is.

b.

Az „önkéntes egészségbiztosítási rendszerek” (HF.2.1.) kategória részben magában foglalja a „háztartások általi közvetlen kifizetések” (HF.3.) kategóriát is.

c.

A „háztartások általi közvetlen kifizetések” (HF.3.) kategóriáról nem kell külön adatot közölni.

2018. március

Románia

1.

Az egészségügyi funkciók egészségügyi szolgáltatók szerinti keresztbesorolási táblázata tekintetében:

a)

A „kórházak” (HP.1.) kategóriára vonatkozó összes adat az egészségügyi funkciók összes típusa (HC.1.1.;HC.2.1–HC.9.) – kivéve a „gyógyító és rehabilitációs fekvőbeteg-ellátás” (HC.1.1.;HC.2.1.) és a „megelőző ellátás” (HC.6.) kategóriát – szerinti bontásban.

b)

A „tartós ápolást-gondozást biztosító bentlakásos intézmények” (HP.2.) kategóriára vonatkozó összes adat az egészségügyi funkciók összes típusa (HC.1.1.;HC.2.1–HC.9.) – kivéve a „gyógyító és rehabilitációs fekvőbeteg-ellátás” (HC.1.1.;HC.2.1.) és a „tartós fekvőbeteg-ellátás (egészségügyi)” (HC.3.1.) kategóriát – szerinti bontásban.

c)

A „járóbeteg-ellátó szolgáltatók” (HP.3.) kategóriára vonatkozó összes adat az egészségügyi funkciók összes típusa (HC.1.1.;HC.2.1–HC.9.) – kivéve a „gyógyító és rehabilitációs járóbeteg-ellátás” (HC.1.3.;HC.2.3.) és a „tartós otthoni ápolás-gondozás (egészségügyi)” (HC.3.4.) kategóriát – szerinti bontásban.

d)

A „kiegészítő szolgáltatást nyújtó szolgáltatók” (HP.4.) kategóriára vonatkozó összes adat az egészségügyi funkciók összes típusa (HC.1.1.;HC.2.1–HC.9.) – kivéve a „gyógyító és rehabilitációs járóbeteg-ellátás” (HC.1.3.;HC.2.3.), a „(meg nem határozott típusú) kiegészítő szolgáltatások” (HC.4.) és a „megelőző ellátás” (HC.6.) kategóriát – szerinti bontásban.

e)

A „egészségügyi javakat forgalmazó viszonteladók és egyéb szolgáltatók” (HP.5.) kategóriára vonatkozó összes adat az egészségügyi funkciók összes típusa (HC.1.1.;HC.2.1–HC.9.) – kivéve a „(meg nem határozott típusú) gyógyszerek és egyéb nem tartós egészségügyi javak” (HC.5.1.) és a „(meg nem határozott típusú) terápiás segédeszközök és egyéb egészségügyi javak” (HC.5.2.) kategóriát – szerinti bontásban.

f)

A „megelőző egészségügyi ellátást nyújtó szolgáltatók” (HP.6.) kategóriára vonatkozó összes adat az egészségügyi funkciók összes típusa (HC.1.1.;HC.2.1–HC.9.) – kivéve a „megelőző ellátás” (HC.6.) kategóriát – szerinti bontásban.

g)

Az „egészségügyi rendszerek igazgatásával és finanszírozásával foglalkozó szereplők” (HP.7.) kategóriára vonatkozó összes adat az egészségügyi funkciók összes típusa (HC.1.1.;HC.2.1–HC.9.) – kivéve „az egészségügyi rendszer irányítása, igazgatása és finanszírozása” (HC.7.) kategóriát – szerinti bontásban.

h)

Az „egyéb gazdasági szereplők” (HP.8.) kategóriára vonatkozó összes adat az egészségügyi funkciók összes típusa (HC.1.1.;HC.2.1–HC.9.) – kivéve a „tartós otthoni ápolás-gondozás (egészségügyi)” (HC.3.4.) és a „megelőző ellátás” (HC.6.) kategóriát – szerinti bontásban.

i)

A „külföldi szereplők” (HP.9.) kategóriára vonatkozó összes adat az egészségügyi funkciók összes típusa (HC.1.1.;HC.2.1–HC.9.) – kivéve a „gyógyító és rehabilitációs fekvőbeteg-ellátás” (HC.1.1.;HC.2.1.), a„gyógyító és rehabilitációs járóbeteg-ellátás” (HC.1.3.;HC.2.3.) és a „(meg nem határozott típusú) kiegészítő szolgáltatások” (HC.4.) kategóriát – szerinti bontásban.

2017. március

2.

Az egészségügyi funkciók egészségügy-finanszírozási rendszerek szerinti keresztbesorolási táblázata tekintetében:

a)

Az „állami rendszerek” (HF.1.1.) kategóriára vonatkozó adatok az „egynapos gyógyító és rehabilitációs ellátás” (HC.1.2.;HC.2.2.), az „otthoni gyógyító és rehabilitációs ellátás” (HC.1.4.;HC.2.4.), a „tartós nappali ápolás-gondozás (egészségügyi)” (HC.3.2), a „tartós járóbeteg-ellátás (egészségügyi)” (HC.3.3.), a „terápiás segédeszközök és egyéb egészségügyi javak” (HC.5.2.) és a „máshova nem sorolt, egyéb egészségügyi szolgáltatások” (HC.9.) kategóriák szerinti bontásban.

b)

A „hozzájáruláson alapuló kötelező egészségbiztosítási rendszerek” és a „kötelező egészségügyi takarékszámlák” (HF.1.2.;HF.1.3.) kategóriákra vonatkozó adatok az „egynapos gyógyító és rehabilitációs ellátás” (HC.1.2.;HC.2.2.), az „otthoni gyógyító és rehabilitációs ellátás” (HC.1.4.;HC.2.4.), a „tartós fekvőbeteg-ellátás (egészségügyi)” (HC.3.1.), a „tartós nappali ápolás-gondozás (egészségügyi)” (HC.3.2.), a „tartós járóbeteg-ellátás (egészségügyi)” (HC.3.3.) és a „megelőző ellátás” (HC.6.) kategóriák szerinti bontásban.

c)

Az „önkéntes egészségbiztosítási rendszerek” (HF.2.1.) kategóriára vonatkozó adatok az „egynapos gyógyító és rehabilitációs ellátás” (HC.1.2.;HC.2.2.), az „otthoni gyógyító és rehabilitációs ellátás” (HC.1.4.;HC.2.4.), a „tartós fekvőbeteg-ellátás (egészségügyi)” (HC.3.1.), a „tartós nappali ápolás-gondozás (egészségügyi)” (HC.3.2.), a „tartós járóbeteg-ellátás (egészségügyi)” (HC.3.3.), a „tartós otthoni ápolás-gondozás (egészségügyi)” (HC.3.4.), a „(meg nem határozott típusú) gyógyszerek és egyéb nem tartós egészségügyi javak” (HC.5.1.), a „terápiás segédeszközök és egyéb egészségügyi javak” (HC.5.2.) és a „megelőző ellátás” (HC.6.) kategóriák szerinti bontásban.

d)

A „nonprofit intézmények által fenntartott finanszírozási rendszerek” (HF.2.2.) kategóriára vonatkozó adatok a „tartós fekvőbeteg-ellátás (egészségügyi)” (HC.3.1.), a „tartós nappali ápolás-gondozás (egészségügyi)” (HC.3.2.), a „tartós járóbeteg-ellátás (egészségügyi)” (HC.3.3.), a „(meg nem határozott típusú) kiegészítő szolgáltatások” (HC.4.), a „(meg nem határozott típusú) gyógyszerek és egyéb nem tartós egészségügyi javak” (HC.5.1.), a „terápiás segédeszközök és egyéb egészségügyi javak” (HC.5.2.) és „az egészségügyi rendszer irányítása, igazgatása és finanszírozása” (HC.7.) kategóriák szerinti bontásban.

e)

A „vállalati finanszírozási rendszerek” (HF.2.3.) kategóriára vonatkozó adatok az egészségügyi funkciók összes típusa (HC.1.1.;HC.2.1–HC.9.) szerinti bontásban.

f)

A „háztartások általi közvetlen kifizetések” (HF.3.) kategóriára vonatkozó adatok az „egynapos gyógyító és rehabilitációs ellátás” (HC.1.2.;HC.2.2.), az „otthoni gyógyító és rehabilitációs ellátás” (HC.1.4.;HC.2.4.), a „tartós fekvőbeteg-ellátás (egészségügyi)” (HC.3.1.), a „tartós nappali ápolás-gondozás (egészségügyi)” (HC.3.2.), a „tartós járóbeteg-ellátás (egészségügyi)” (HC.3.3.), a „tartós otthoni ápolás-gondozás (egészségügyi)” (HC.3.4.), a „megelőző ellátás” (HC.6.), „az egészségügyi rendszer irányítása, igazgatása és finanszírozása” (HC.7.) és a „máshova nem sorolt, egyéb egészségügyi szolgáltatások” (HC.9.) kategóriák szerinti bontásban.

g)

A „külföldi (nem rezidens) finanszírozási rendszerek” (HF.4.) kategóriára vonatkozó adatok az egészségügyi funkciók összes típusa (HC.1.1.;HC.2.1–HC.9.) szerinti bontásban.

3.

Az egészségügyi szolgáltatók egészségügy-finanszírozási rendszerek szerinti keresztbesorolási táblázata tekintetében:

a)

Az „állami rendszerek” (HF.1.1.) kategóriára vonatkozó adatok a „külföldi szereplők” (HP.9.) kategória szerinti bontásban.

b)

A „hozzájáruláson alapuló kötelező egészségbiztosítási rendszerek” és a „kötelező egészségügyi takarékszámlák” (HF.1.2.;HF.1.3.) kategóriákra vonatkozó adatok a „tartós ápolást-gondozást biztosító bentlakásos intézmények” (HP.2.) és a „megelőző egészségügyi ellátást nyújtó szolgáltatók” (HP.6.) kategóriák szerinti bontásban.

c)

Az „önkéntes egészségbiztosítási rendszerek” (HF.2.1.) kategóriára vonatkozó adatok a „tartós ápolást-gondozást biztosító bentlakásos intézmények” (HP.2.), az „egészségügyi javakat forgalmazó viszonteladók és egyéb szolgáltatók” (HP.5.), a „megelőző egészségügyi ellátást nyújtó szolgáltatók” (HP.6.) és az „egyéb gazdasági szereplők” (HP.8.) kategóriák szerinti bontásban.

d)

A „nonprofit intézmények által fenntartott finanszírozási rendszerek” (HF.2.2.) kategóriára vonatkozó adatok a „kiegészítő szolgáltatást nyújtó szolgáltatók” (HP.4.), az „egészségügyi javakat forgalmazó viszonteladók és egyéb szolgáltatók” (HP.5.), a „megelőző egészségügyi ellátást nyújtó szolgáltatók” (HP.6.), az „egészségügyi rendszerek igazgatásával és finanszírozásával foglalkozó szereplők” (HP.7.), az „egyéb gazdasági szereplők” (HP.8.) és a „külföldi szereplők” (HP.9.) kategóriák szerinti bontásban.

e)

A „vállalati finanszírozási rendszerek” (HF.2.3.) kategóriára vonatkozó adatok az egészségügyi szolgáltatók összes típusa (HP.1–HP.9.) szerinti bontásban.

f)

A „háztartások általi közvetlen kifizetések” (HF.3.) kategóriára vonatkozó adatok a „tartós ápolást-gondozást biztosító bentlakásos intézmények” (HP.2.), a „megelőző egészségügyi ellátást nyújtó szolgáltatók” (HP.6.), az „egészségügyi rendszerek igazgatásával és finanszírozásával foglalkozó szereplők” (HP.7.), az „egyéb gazdasági szereplők” (HP.8.) és a „külföldi szereplők” (HP.9.) kategóriák szerinti bontásban.

g)

A „külföldi (nem rezidens) finanszírozási rendszerek” (HF.4.) kategóriára vonatkozó adatok az egészségügyi szolgáltatók összes típusa (HP.1–HP.9.) szerinti bontásban.

2017. március

Egyesült Királyság

1.

A „tartós fekvőbeteg-ellátás (egészségügyi)” (HC.3.1.) kategóriára vonatkozó adatok a következők szerinti bontásban:

a)

Állami rendszerek (HF.1.1.)

b)

Önkéntes egészségbiztosítási rendszerek (HF.2.1.)

c)

Nonprofit intézmények által fenntartott finanszírozási rendszerek (HF.2.2.)

d)

Háztartások általi közvetlen kifizetések (HF.3.)

2018. március

2.

A „tartós nappali ápolás-gondozás (egészségügyi)” (HC.3.2.) kategóriára vonatkozó adatok a következők szerinti bontásban:

a)

Állami rendszerek (HF.1.1.)

b)

Önkéntes egészségbiztosítási rendszerek (HF.2.1.)

c)

Nonprofit intézmények által fenntartott finanszírozási rendszerek (HF.2.2.)

d)

Háztartások általi közvetlen kifizetések (HF.3.)

2018. március

3.

A „tartós járóbeteg-ellátás (egészségügyi)” (HC.3.3.) kategóriára vonatkozó adatok a következők szerinti bontásban:

a)

Állami rendszerek (HF.1.1.)

b)

Önkéntes egészségbiztosítási rendszerek (HF.2.1.)

c)

Nonprofit intézmények által fenntartott finanszírozási rendszerek (HF.2.2.)

d)

Háztartások általi közvetlen kifizetések (HF.3.)

2018. március

4.

A „tartós otthoni ápolás-gondozás (egészségügyi)” (HC.3.4.) kategóriára vonatkozó adatok a következők szerinti bontásban:

a)

Állami rendszerek (HF.1.1.)

b)

Önkéntes egészségbiztosítási rendszerek (HF.2.1.)

c)

Nonprofit intézmények által fenntartott finanszírozási rendszerek (HF.2.2.)

d)

Háztartások általi közvetlen kifizetések (HF.3.)

2018. március

5.

A „külföldi finanszírozási rendszerek” (HF.4.) kategóriára és a folyó egészségügyi kiadásokra (a HF.1.1–HF.4. összege) vonatkozó adatok a következők szerinti bontásban:

a)

Gyógyító és rehabilitációs fekvőbeteg-ellátás (HC.1.1.;HC.2.1.)

b)

Egynapos gyógyító és rehabilitációs ellátás (HC.1.2.;HC.2.2.)

c)

Gyógyító és rehabilitációs járóbeteg-ellátás (HC.1.3.;HC.2.3.)

d)

Otthoni gyógyító és rehabilitációs ellátás (HC.1.4.;HC.2.4.)

e)

Tartós fekvőbeteg-ellátás (egészségügyi) (HC.3.1.)

f)

Tartós nappali ápolás-gondozás (egészségügyi) (HC.3.2.)

g)

Tartós járóbeteg-ellátás (egészségügyi) (HL C 3.3.)

h)

Tartós otthoni ápolás-gondozás (egészségügyi) (HC.3.4.)

i)

(Meg nem határozott típusú) kiegészítő szolgáltatások (HC.4.)

j)

(Meg nem határozott típusú) gyógyszerek és egyéb nem tartós egészségügyi javak (HC.5.1.)

k)

(Meg nem határozott típusú) terápiás segédeszközök és egyéb egészségügyi javak (HC.5.2.)

l)

Megelőző ellátás (HC.6.)

m)

Az egészségügyi rendszer irányítása, igazgatása és finanszírozása (HC.7.)

n)

Máshova nem sorolt, egyéb egészségügyi szolgáltatások (HC.9.)

2018. március

6.

Az egészségügyi szolgáltatók összes típusára (HP.1–HP.9.) vonatkozó adatok a következők szerinti bontásban:

a)

Tartós fekvőbeteg-ellátás (egészségügyi) (HC.3.1.)

b)

Tartós nappali ápolás-gondozás (egészségügyi) (HC.3.2.)

c)

Tartós járóbeteg-ellátás (egészségügyi) (HL C 3.3.)

d)

Tartós otthoni ápolás-gondozás (egészségügyi) (HC.3.4.)

e)

Önkéntes egészségbiztosítási rendszerek (HF.2.1.)

f)

Nonprofit intézmények által fenntartott finanszírozási rendszerek (HF.2.2.)

g)

Háztartások általi közvetlen kifizetések (HF.3.)

h)

Külföldi (nem rezidens) finanszírozási rendszerek (HF.4.)

i)

Folyó egészségügyi kiadások (a HF.1.1–HF.4. összege)

2019. március

7.

Az „egyéb gazdasági szereplők” (HP.8.) és a „külföldi szereplők” (HP.9.) kategóriára, valamint a folyó egészségügyi kiadásokra (a HP.1–HP.9. összege) vonatkozó adatok a következők szerinti bontásban:

a)

Gyógyító és rehabilitációs fekvőbeteg-ellátás (HC.1.1.;HC.2.1.)

b)

Egynapos gyógyító és rehabilitációs ellátás (HC.1.2.;HC.2.2.)

c)

Gyógyító és rehabilitációs járóbeteg-ellátás (HC.1.3.;HC.2.3.)

d)

Otthoni gyógyító és rehabilitációs ellátás (HC.1.4.;HC.2.4.)

e)

Tartós fekvőbeteg-ellátás (egészségügyi) (HC.3.1.)

f)

Tartós nappali ápolás-gondozás (egészségügyi) (HC.3.2.)

g)

Tartós járóbeteg-ellátás (egészségügyi) (HL C 3.3.)

h)

Tartós otthoni ápolás-gondozás (egészségügyi) (HC.3.4.)

i)

(Meg nem határozott típusú) kiegészítő szolgáltatások (HC.4.)

j)

(Meg nem határozott típusú) gyógyszerek és egyéb nem tartós egészségügyi javak (HC.5.1.)

k)

(Meg nem határozott típusú) terápiás segédeszközök és egyéb egészségügyi javak (HC.5.2.)

l)

Megelőző ellátás (HC.6.)

m)

Az egészségügyi rendszer irányítása, igazgatása és finanszírozása (HC.7.)

n)

Máshova nem sorolt, egyéb egészségügyi szolgáltatások (HC.9.)

2019. március

8.

Az egészségügyi szolgáltatók összes típusára (HP.1–HP.9.) vonatkozó, az egészségügyi funkciók összes típusa szerint lebontott adatok az „állami rendszerek” (HF.1.1.) kategóriában rögzített finanszírozással egyeznek meg.

2019. március


Helyesbítések

6.3.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 62/35


Helyesbítések az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az ásványolaj- és gázfinomítás tekintetében történő meghatározásáról szóló, 2014. október 9-i 2014/738/EU bizottsági végrehajtási határozathoz

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 307., 2014. október 28. )

A melléklet 1.20.6., 1.20.7., 1.21.1. és 1.21.2. szakaszában a vonatkozó táblázatok a következő címsorral egészülnek ki:

„Technika

Leírás”