ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 223

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

57. évfolyam
2014. július 29.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság 818/2014/EU rendelete (2014. július 24.) az Európai Unió bármelyik tagállamának lobogója alatt közlekedő hajók által a NAFO 3M területen folytatott, vörös álsügérekre irányuló halászat tilalmáról

1

 

*

A Bizottság 819/2014/EU rendelete (2014. július 24.) a Franciaország lobogója alatt közlekedő hajók által az I és II övezet uniós és nemzetközi vizein folytatott, északi menyhalra irányuló halászat tilalmáról

3

 

*

A Bizottság 820/2014/EU rendelete (2014. július 24.) a Franciaország lobogója alatt közlekedő hajók által az V övezet uniós és nemzetközi vizein folytatott, északi menyhalra irányuló halászat tilalmáról

5

 

*

A Bizottság 821/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. július 28.) az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak a program-hozzájárulások utalására és kezelésére vonatkozó részletes szabályok, a pénzügyi eszközökről szóló jelentéstétel, a műveletekkel kapcsolatos tájékoztatási és kommunikációs intézkedések technikai jellemzői, valamint az adatok rögzítésére és tárolására szolgáló rendszer tekintetében történő megállapításáról

7

 

*

A Bizottság 822/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. július 28.) a Malajziából származó kerékpáralkatrészeknek a Kambodzsában gyártott kerékpárokhoz kumuláció keretében történő felhasználása érdekében a 2454/93/EGK rendelettől az általános vámkedvezmény-rendszer szerinti származási szabályok tekintetében történő eltérésről

19

 

 

A Bizottság 823/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. július 28.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

22

 

 

HATÁROZATOK

 

 

2014/504/EU

 

*

A Bizottság végrehajtási határozata (2014. július 25.) az 1082/2013/EU európai parlamenti és tanácsi határozatnak a határokon átterjedő súlyos egészségügyi veszélyekre irányuló készültség- és reagálástervezéssel kapcsolatos tagállami információszolgáltatás formanyomtatványának tekintetében történő végrehajtásáról (az értesítés a C(2014) 5180. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

25

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

29.7.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 223/1


A BIZOTTSÁG 818/2014/EU RENDELETE

(2014. július 24.)

az Európai Unió bármelyik tagállamának lobogója alatt közlekedő hajók által a NAFO 3M területen folytatott, vörös álsügérekre irányuló halászat tilalmáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról szóló, 2009. november 20-i 1224/2009/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 36. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 43/2014/EU tanácsi rendelet (2) kvótákat állapít meg a 2014. évre.

(2)

A Bizottsághoz beérkezett információ szerint az Európai Unió lobogója alatt közlekedő, illetve az Európai Unióban lajstromozott hajók fogásai kimerítették az e rendelet mellékletében megnevezett állomány tekintetében 2014-re megállapított félidős kvótát.

(3)

Ezért meg kell tiltani a szóban forgó állomány célzott halászatát,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A kvóta kimerítése

Az e rendelet mellékletében megjelölt időponttól kezdve úgy kell tekinteni, hogy a mellékletben említett tagállamok a mellékletben megnevezett állományra nézve kimerítették a 2014. évi halászati kvótájukat.

2. cikk

Tilalmak

Az e rendelet mellékletében említett tagállamok lobogója alatt közlekedő, illetve az e tagállamokban lajstromozott hajók a mellékletben megjelölt időponttól nem halászhatnak a mellékletben megnevezett állományra.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. július 24-én.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Lowri EVANS

tengerügyi és halászati főigazgató


(1)  HL L 343., 2009.12.22., 1. o.

(2)  A Tanács 2014. január 20-i 43/2014/EU rendelete egyes halállományok és halállománycsoportok tekintetében az uniós vizeken, valamint az uniós hajók tekintetében egyes nem uniós vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek a 2014. évre történő meghatározásáról (HL L 24., 2014.1.28., 1. o.).


MELLÉKLET

Szám

18/TQ43

Tagállam

Európai Unió (minden tagállam)

Állomány

RED/N3M

Faj

Vörös álsügérek (Sebastes spp.)

Övezet

NAFO 3M terület

A tilalom bevezetésének napja

2014.7.10.


29.7.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 223/3


A BIZOTTSÁG 819/2014/EU RENDELETE

(2014. július 24.)

a Franciaország lobogója alatt közlekedő hajók által az I és II övezet uniós és nemzetközi vizein folytatott, északi menyhalra irányuló halászat tilalmáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról szóló, 2009. november 20-i 1224/2009/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 36. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 43/2014/EU tanácsi rendelet (2) kvótákat állapít meg a 2014. évre.

(2)

A Bizottsághoz beérkezett információ szerint az e rendelet mellékletében említett tagállam lobogója alatt közlekedő, illetve az e tagállamban lajstromozott hajók fogásai kimerítették a mellékletben megnevezett állomány tekintetében 2014-re megállapított halászati kvótát.

(3)

Ezért meg kell tiltani a szóban forgó állomány halászatát,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A kvóta kimerítése

Az e rendelet mellékletében megjelölt időponttól kezdve úgy kell tekinteni, hogy a mellékletben említett tagállam a mellékletben megnevezett állományra nézve kimerítette a 2014. évi halászati kvótáját.

2. cikk

Tilalmak

Az e rendelet mellékletében említett tagállam lobogója alatt közlekedő, illetve az e tagállamban lajstromozott hajók a mellékletben megjelölt időponttól nem halászhatnak a mellékletben megnevezett állományra. Az e hajók által ezen időponttól kezdve kifogott, az adott állományba tartozó egyedeket tilos különösen a fedélzeten tárolni, kirakni, átrakni és kirakodni.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. július 24-én.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Lowri EVANS

tengerügyi és halászati főigazgató


(1)  HL L 343., 2009.12.22., 1. o.

(2)  A Tanács 2014. január 20-i 43/2014/EU rendelete egyes halállományok és halállománycsoportok tekintetében az uniós vizeken, valamint az uniós hajók tekintetében egyes nem uniós vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek a 2014. évre történő meghatározásáról (HL L 24., 2014.1.28., 1. o.).


MELLÉKLET

Szám

16/TQ43

Tagállam

Franciaország

Állomány

LIN/1/2.

Faj

Északi menyhal (Molva molva)

Övezet

Az I és II övezet uniós és nemzetközi vizei

A tilalom bevezetésének napja

2014.7.7.


29.7.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 223/5


A BIZOTTSÁG 820/2014/EU RENDELETE

(2014. július 24.)

a Franciaország lobogója alatt közlekedő hajók által az V övezet uniós és nemzetközi vizein folytatott, északi menyhalra irányuló halászat tilalmáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról szóló, 2009. november 20-i 1224/2009/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 36. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 43/2014/EU tanácsi rendelet (2) kvótákat állapít meg a 2014. évre.

(2)

A Bizottsághoz beérkezett információ szerint az e rendelet mellékletében említett tagállam lobogója alatt közlekedő, illetve az e tagállamban lajstromozott hajók fogásai kimerítették a mellékletben megnevezett állomány tekintetében 2014-re megállapított halászati kvótát.

(3)

Ezért meg kell tiltani a szóban forgó állomány halászatát,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A kvóta kimerítése

Az e rendelet mellékletében megjelölt időponttól kezdve úgy kell tekinteni, hogy a mellékletben említett tagállam a mellékletben megnevezett állományra nézve kimerítette a 2014. évi halászati kvótáját.

2. cikk

Tilalmak

Az e rendelet mellékletében említett tagállam lobogója alatt közlekedő, illetve az e tagállamban lajstromozott hajók a mellékletben megjelölt időponttól nem halászhatnak a mellékletben megnevezett állományra. Az e hajók által ezen időponttól kezdve kifogott, az adott állományba tartozó egyedeket tilos különösen a fedélzeten tárolni, kirakni, átrakni és kirakodni.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. július 24-én.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Lowri EVANS

tengerügyi és halászati főigazgató


(1)  HL L 343., 2009.12.22., 1. o.

(2)  A Tanács 2014. január 20-i 43/2014/EU rendelete egyes halállományok és halállománycsoportok tekintetében az uniós vizeken, valamint az uniós hajók tekintetében egyes nem uniós vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek a 2014. évre történő meghatározásáról (HL L 24., 2014.1.28., 1. o.).


MELLÉKLET

Szám

17/TQ43

Tagállam

Franciaország

Állomány

LIN/05EI.

Faj

Északi menyhal (Molva molva)

Övezet

Az V övezet uniós és nemzetközi vizei

A tilalom bevezetésének napja

2014.7.7.


29.7.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 223/7


A BIZOTTSÁG 821/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2014. július 28.)

az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak a program-hozzájárulások utalására és kezelésére vonatkozó részletes szabályok, a pénzügyi eszközökről szóló jelentéstétel, a műveletekkel kapcsolatos tájékoztatási és kommunikációs intézkedések technikai jellemzői, valamint az adatok rögzítésére és tárolására szolgáló rendszer tekintetében történő megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 38. cikke (10) bekezdésére, 46. cikke (3) bekezdésére, 115. cikke (4) bekezdésére és 125. cikke (8) bekezdésének második albekezdésére,

mivel:

(1)

A 215/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet (2) megállapítja a programok előkészítéséhez szükséges rendelkezéseket. Az európai strukturális és beruházási alapokból (a továbbiakban: esb-alapok) finanszírozott programok végrehajtásának biztosítása érdekében további rendelkezéseket szükséges meghatározni az 1303/2013/EU rendelet alkalmazását illetően. Az átfogó kép és az e rendelkezésekhez való hozzáférés elősegítése céljából e rendelkezéseket egyetlen végrehajtási aktusba kell foglalni.

(2)

Annak érdekében, hogy növekedjen az irányító hatóságok által kezelt különböző forrásokból a pénzügyi eszközök számára az 1303/2013/EU rendelet 38. cikke (4) bekezdésének első albekezdésében szereplő módok egyike révén nyújtott támogatás igénybevétele terén fennálló rugalmasság, tisztázni szükséges, hogy miként történik a program-hozzájárulások utalása és kezelése. Mindenekelőtt tisztázni szükséges azokat a körülményeket, amelyek fennállása esetén egy pénzügyi eszköz egynél több programból vagy ugyanazon a programon belül egynél több prioritási tengelyből vagy intézkedésből is hozzájárulásban részesülhet, illetve azokat a feltételeket, amelyek mellett a pénzügyi eszközökhöz a végső kedvezményezetti szinten nyújtott nemzeti köz- és magán-hozzájárulások nemzeti társfinanszírozási forrásokként figyelembe vehetőek.

(3)

Annak érdekében, hogy az irányító hatóságok következetes és összehasonlítható módon nyújtsák be az 1303/2013/EU rendelet 46. cikke (2) bekezdésében előírt információkat, mintát szükséges létrehozni a pénzügyi eszközökkel kapcsolatosan a Bizottság részére nyújtandó jelentéstételre. A pénzügyi eszközökről szóló jelentéstétel mintája azért is fontos, hogy a Bizottság az adatok alapján összefoglalókat készíthessen a pénzügyi eszközök finanszírozása és végrehajtása terén elért előrehaladásra vonatkozóan.

(4)

Az uniós kohéziós politika területén megvalósuló műveletekkel kapcsolatos tájékoztatási és kommunikációs intézkedések összehangolt vizuális identitása érdekében meg kell állapítani az uniós jelkép megjelenítésére vonatkozó utasításokat és meg kell határozni a szabványszíneket, valamint az uniós jelkép és a műveletet támogató alapra vagy alapokra való hivatkozás kihelyezésére vonatkozó technikai jellemzőket.

(5)

Az uniós kohéziós politika területén megvalósuló infrastrukturális és építési műveletekkel kapcsolatos tájékoztatási és kommunikációs intézkedések összehangolt vizuális identitása érdekében meg kell állapítani az olyan infrastrukturális és építési műveletek hirdetőtábláinak és állandó plakettjeinek technikai jellemzőit, amelyek esetében a műveletre közpénzből nyújtott támogatás teljes összege meghaladja az 500 000 EUR-t.

(6)

Az 1303/2013/EU rendelet 125. cikke (2) bekezdésének d) pontja alkalmazásában meg kell állapítani az egyes műveletekre vonatkozó, a monitoring, az értékelés, a pénzügyi irányítás, az ellenőrzés és az audit céljából szükséges adatok számítógépes formában történő rögzítésére és tárolására szolgáló rendszer műszaki specifikációját.

(7)

Az 1303/2013/EU rendelet 122. cikke (3) bekezdése második albekezdésének hatékony végrehajtása érdekében biztosítani szükséges, hogy az adatok rögzítésére és tárolására szolgáló rendszer műszaki specifikációja teljes körű szerkezeti, műszaki és jelentésbeli interoperabilitást biztosítson a hivatkozott rendelet 122. cikkének (3) bekezdésében említett rendszerrel.

(8)

Az adatok rögzítésére és tárolására szolgáló rendszer részletes műszaki specifikációját megfelelően dokumentálni szükséges annak érdekében, hogy biztosítható legyen a jogi követelményeknek való megfelelés ellenőrzési nyomvonala.

(9)

Az adatok rögzítésére és tárolására szolgáló rendszernek emellett megfelelő keresőeszközökkel és jelentéstételi funkciókkal kell rendelkeznie ahhoz, hogy könnyen kinyerhetők és aggregálhatók legyenek a rendszerben a monitoring, az értékelés, a pénzügyi irányítás, az ellenőrzés és az audit céljából tárolt információk.

(10)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban állnak az európai strukturális és beruházási alapok koordinációs bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

A PROGRAM-HOZZÁJÁRULÁSOK UTALÁSÁRA ÉS KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ RÉSZLETES SZABÁLYOK ÉS A PÉNZÜGYI ESZKÖZÖKRŐL SZÓLÓ JELENTÉSTÉTEL

1. cikk

A program-hozzájárulások utalása és kezelése

(Az 1303/2013/EU rendelet 38. cikkének (10) bekezdése)

(1)   Amennyiben egy pénzügyi eszköz egynél több programból vagy ugyanazon a programon belül egynél több prioritási tengelyből vagy intézkedésből is részesül hozzájárulásban, az adott pénzügyi eszközt végrehajtó szervezet jelentéstétel és audit céljából külön számlát vezet vagy megfelelő számviteli kódot alkalmaz az egyes programokból, prioritási tengelyekből vagy intézkedésekből származó hozzájárulást illetően.

(2)   Amennyiben a pénzügyi eszközökhöz a végső kedvezményezettek szintjén nyújtanak nemzeti köz- és magán-hozzájárulásokat – az alapspecifikus szabályoknak megfelelően –, az e pénzügyi eszközöket végrehajtó szervezetek a (3)–(6) bekezdéssel összhangban kezelik a nemzeti társfinanszírozást alkotó, a végső kedvezményezetti szinten nyújtott nemzeti köz- és magán-hozzájárulásokat.

(3)   A pénzügyi eszközöket végrehajtó szervezetek alátámasztó dokumentumokkal igazolják az alábbiakat:

a)

a köz- vagy magánjogi szervezetekkel kötött, az e szervezetek által a végső kedvezményezetti szinten nemzeti társfinanszírozásként nyújtandó nemzeti köz- és magán-hozzájárulásokról szóló jogi megállapodások;

b)

a nemzeti társfinanszírozást alkotó forrásoknak a végső kedvezményezettek részére történő tényleges átutalása a köz- vagy magánjogi szervezetek által;

c)

a pénzügyi eszközt végrehajtó szervezet felé bejelentett, a nemzeti társfinanszírozást alkotó, köz- vagy magánjogi szervezetek által tett nemzeti köz- és magán-hozzájárulások.

(4)   A pénzügyi eszközöket végrehajtó szervezetek viselik az általános felelősséget a végső kedvezményezettekbe való beruházásért, beleértve a programokból nyújtott hozzájárulások későbbi, a finanszírozási megállapodásokkal összhangban történő nyomon követését.

(5)   A pénzügyi eszközöket végrehajtó szervezetek az irányító hatóság felé történő elszámolásuk előtt biztosítják, hogy a nemzeti társfinanszírozást alkotó nemzeti köz- és magán-hozzájárulások elszámolható kiadásokra vonatkoznak.

(6)   A pénzügyi eszközöket végrehajtó szervezetek a végső kedvezményezett szintjéig terjedő ellenőrzési nyomvonalat tartanak fenn a nemzeti társfinanszírozást alkotó nemzeti köz- és magán-hozzájárulásokat illetően.

2. cikk

Minta a pénzügyi eszközökről szóló jelentéstételhez

(Az 1303/2013/EU rendelet 46. cikkének (3) bekezdése)

Az irányító hatóságok az 1303/2013/EU rendelet 46. cikkének (1) bekezdésében meghatározott külön jelentéshez az e rendelet I. mellékletében meghatározott mintát használják.

II. FEJEZET

A MŰVELETEKKEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS INTÉZKEDÉSEK TECHNIKAI JELLEMZŐI, AZ UNIÓS JELKÉP MEGJELENÍTÉSÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS A SZABVÁNYSZÍNEK MEGHATÁROZÁSA

(Az 1303/2013/EU rendelet 115. cikkének (4) bekezdése)

3. cikk

A jelkép megjelenítésére vonatkozó utasítások és a szabványszínek meghatározása

Az uniós jelképet a II. mellékletben meghatározott grafikus szabványoknak megfelelően kell megjeleníteni.

4. cikk

Az uniós jelkép és a műveletet támogató alapra vagy alapokra való hivatkozás kihelyezésére vonatkozó technikai jellemzők

(1)   Az 1303/2013/EU rendelet XII. melléklete 2.2. szakaszának 1. a) pontjában említett uniós jelképet a honlapokra színes változatban kell kihelyezni. Minden más médium esetében, ahol lehet, a színes változat használandó, monokróm változat kizárólag indokolt esetekben alkalmazható.

(2)   Az uniós jelképnek mindig jól láthatónak kell lennie, és azt szembeötlő helyen kell elhelyezni. Elhelyezkedésének és méretének arányban kell állnia a használt anyag vagy dokumentum méretével. Kisméretű reklámtárgyak esetében nem alkalmazandó az alapra való hivatkozás követelménye.

(3)   Amennyiben az uniós jelképet, az Unióra és az adott alapra való hivatkozást honlapra helyezik ki:

a)

az uniós jelképnek és az Unióra való hivatkozásnak – a honlap megjelenésekor – a digitális eszköz megjelenítő felületén anélkül is látszania kell, hogy a használónak le kellene görgetnie az oldalt;

b)

ugyanezen a honlapon az adott alapra való hivatkozást is fel kell tüntetni.

(4)   Az „Európai Unió” nevet mindig teljes egészében ki kell írni. A pénzügyi eszköz nevéből ki kell derülnie, hogy az esb-alapokból részesül támogatásban. Az uniós jelképpel együtt használt betűtípus az alábbiak bármelyike lehet: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana, Ubuntu. Dőlt vagy aláhúzott változat, illetve effekt hozzáadása nem megengedett. A szöveget nem lehet úgy elhelyezni, hogy az bármilyen formában zavarja az uniós jelképet. A használt betűméretnek arányosnak kell lennie a jelkép méretével. A betűszín a háttértől függően reflex kék, fekete vagy fehér.

(5)   Amennyiben az uniós jelképen kívül más logókat is feltüntetnek, az uniós jelképnek legalább ugyanakkora méretűnek (magasságúnak és szélességűnek) kell lennie, mint a többi logó közül a legnagyobb.

5. cikk

Az állandó plakettek, valamint az ideiglenes vagy állandó hirdetőtáblák technikai jellemzői

(1)   Az 1303/2013/EU rendelet XII. melléklete 2.2. szakaszának 4. pontjában említett ideiglenes hirdetőtáblának legalább 25 %-át az e hirdetőtáblán szerepeltetendő következő információknak kell kitenniük: a művelet neve, a művelet fő célkitűzése, az uniós jelkép, az Unióra, valamint az alapra vagy alapokra való hivatkozás.

(2)   Az 1303/2013/EU rendelet XII. melléklete 2.2. szakaszának 5. pontjában említett állandó plakettnek vagy állandó hirdetőtáblának legalább 25 %-át az e plaketten vagy hirdetőtáblán szerepeltetendő következő információknak kell kitenniük: a művelet neve, a művelet által támogatott tevékenység fő célkitűzése, az uniós jelkép, az Unióra, valamint az alapra vagy alapokra való hivatkozás.

III. FEJEZET

AZ ADATOK RÖGZÍTÉSÉRE ÉS TÁROLÁSÁRA SZOLGÁLÓ RENDSZER

(Az 1303/2013/EU rendelet 125. cikkének (8) bekezdése)

6. cikk

Általános rendelkezések

Az 1303/2013/EU rendelet 125. cikke (2) bekezdésének d) pontjában említett, adatok rögzítésére és tárolására szolgáló rendszernek meg kell felelnie a 7–11. cikkben foglalt műszaki specifikációnak.

7. cikk

Az adatok és dokumentumok, valamint sértetlenségük védelme és megőrzése

(1)   A rendszerhez való hozzáférésnek a különböző felhasználókra előre meghatározott jogosultsági rendszeren kell alapulnia, és feleslegessé válása esetén a felhasználó hozzáférését vissza kell vonni.

(2)   A rendszernek naplóznia kell a dokumentumok és adatok rögzítését, módosítását vagy törlését.

(3)   A rendszer nem teheti lehetővé az elektronikus aláírással ellátott dokumentumok tartalmának módosítását. Az elektronikus aláírással ellátott dokumentumok hitelességét a dokumentumhoz kapcsolódó, megváltoztathatatlan időbélyegnek kell igazolnia. Az ilyen dokumentumok törlését a (2) bekezdéssel összhangban naplózni kell.

(4)   Az adatokról rendszeres biztonsági másolatot kell készíteni. Biztosítani kell, hogy a fájlok elektronikus adatbázisában szereplő teljes tartalomról készült biztonsági másolat veszélyhelyzet esetén használható legyen.

(5)   Az elektronikus adattárolót védelemmel kell ellátni bármely, az integritás elvesztését vagy módosulását előidéző veszéllyel szemben. Ennek a védelemnek magában kell foglalnia a nem megfelelő hőmérséklettel és páratartalommal szembeni fizikai védelmet, tűz- és lopásérzékelő rendszereket, valamint megfelelő védelmi rendszereket vírustámadással, hackerekkel és nem engedélyezett hozzáféréssel szemben.

(6)   A rendszernek biztosítania kell az adatok, a formátum és a számítógépes környezet olyan megfelelő időközönként történő migrálását, amely az 1303/2013/EU rendelet 140. cikkének (1) bekezdésében említett időszak végéig garantálja a dokumentumok olvashatóságát és elérhetőségét.

8. cikk

Interoperabilitás

(1)   A rendszernek interoperábilisnak kell lennie az 1303/2013/EU rendelet 122. cikkének (3) bekezdésében említett, kedvezményezettekkel folytatott elektronikus adatcsere rendszereivel.

Ahol lehetséges, a rendszernek lehetővé kell tennie a kedvezményezettek által benyújtott adatok valósághűségének és teljességének ellenőrzését biztonságos tárolásukat megelőzően.

(2)   A rendszernek interoperábilisnak kell lennie a 2009/922/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (3) által létrehozott nemzeti interoperabilitási keret és európai interoperabilitási keret alapján kialakított további releváns számítógépes rendszerekkel.

(3)   A rendszernek biztosítania kell a műszaki és jelentésbeli interoperabilitást. A specifikációnak támogatnia kell az adatcsere szabványos formátumait, és biztosítania kell e formátumok felismerhetőségét és cseréjét a különböző rendszerek között.

9. cikk

Keresési és jelentéstételi funkciók

A rendszernek tartalmaznia kell a következőket:

a)

a dokumentumok, az adatok és metaadataik egyszerű kinyerését lehetővé tevő megfelelő keresőeszközök;

b)

előre meghatározott kritériumokon alapuló jelentések létrehozását lehetővé tévő jelentéstételi funkció, különösen a 480/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben (4) meghatározott adatokkal kapcsolatban;

c)

a b) pontban említett jelentések mentését, exportálását és nyomtatását elősegítő lehetőség, vagy kapcsolat egy olyan külső alkalmazáshoz, amely biztosítja ezeket a lehetőségeket.

10. cikk

A rendszer dokumentációja

Az irányító hatóság részletes és aktualizált működési és műszaki dokumentációt biztosít a rendszer működését és jellemzőit illetően; e dokumentációnak a program igazgatásáért felelős egyes szervezetek, a Bizottság és az Európai Számvevőszék kérésére hozzáférhetőnek kell lennie.

Az első bekezdésben említett dokumentációnak igazolnia kell az 1303/2013/EU rendeletnek az adott tagállamban történő végrehajtását.

11. cikk

Az információcsere biztonsága

A használt rendszert megfelelő biztonsági intézkedésekkel kell védeni a dokumentumok osztályozását, valamint az információs rendszerek és a személyes adatok védelemét illetően. Az intézkedéseknek meg kell felelniük a nemzetközi szabványoknak és a nemzeti jogi követelményeknek.

Az első bekezdésben említett biztonsági intézkedéseknek védelmet kell biztosítaniuk a hálózatok és átviteli eszközök számára abban az esetben, ha a rendszer más modulokkal és rendszerekkel is együttműködik.

12. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. július 28-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 320. o.

(2)  A Bizottság 2014. március 7-i 215/2014/EU végrehajtási rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi végrehajtási rendeletre vonatkozó szabályoknak az európai strukturális és beruházási alapokat illetően az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodáshoz nyújtott támogatás módszerei, az eredményességmérési keretben foglalt mérföldkövek és célok meghatározása, valamint a beavatkozási kategóriákra vonatkozó nómenklatúra tekintetében történő megállapításáról (HL L 69., 2014.3.8., 65. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 2009. szeptember 16-i 2009/922/EK határozata az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközökről (ISA) (HL L 260., 2009.10.3., 20. o.).

(4)  A Bizottság 2014. március 3-i 480/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről (HL L 138., 2014.5.13., 5. o.).


I. MELLÉKLET

Minta a pénzügyi eszközökről szóló jelentéstételhez

Sorszám

Minden egyes pénzügyi eszköz esetében előírt információk

I.   Azon program és azon prioritás vagy intézkedés azonosítása, amelyből az esb-alapokból származó támogatást nyújtották (az 1303/2013/EU rendelet 46. cikke (2) bekezdésének a) pontja)

1

Az esb-alapok hatálya alá tartozó program keretében a pénzügyi eszközt – az alapok alapját is beleértve – támogató prioritási tengelyek vagy intézkedések

1.1

Az esb-alap hatálya alá tartozó program keretében a pénzügyi eszközt támogató egyes prioritási tengelyek vagy intézkedések azonosítója (szám és elnevezés)

2

A prioritási tengely vagy intézkedés keretében a pénzügyi eszközt támogató esb-alap(ok) elnevezése

3

Az 1303/2013/EU rendelet 9. cikkének első bekezdésében említett, a pénzügyi eszköz által támogatott tematikus célkitűzés(ek)

4

A pénzügyi eszközhöz hozzájárulást nyújtó, az esb-alap hatálya alá tartozó egyéb programok

4.1

A pénzügyi eszközhöz hozzájárulást nyújtó, az esb-alap hatálya alá tartozó egyéb programok CCI-száma

II.   A pénzügyi eszköz és a végrehajtási intézkedések leírása (az 1303/2013/EU rendelet 46. cikke (2) bekezdésének b) pontja)

5

A pénzügyi eszköz elnevezése

6

A pénzügyi eszköz hivatalos címe/székhelye (ország, város)

7

Végrehajtási intézkedések

7.1

Az 1303/2013/EU rendelet 38. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti, uniós szinten létrehozott és a Bizottság által közvetlenül vagy közvetve irányított, az esb-alapok hatálya alá tartozó program-hozzájárulásokból támogatott pénzügyi eszköz

7.1.1

Az uniós szintű pénzügyi eszköz elnevezése

7.2

Nemzeti, regionális, transznacionális vagy határokon átnyúló szinten létrehozott, az 1303/2013/EU rendelet 38. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett irányító hatóság által vagy felelősségi körében irányított és a 38. cikk (4) bekezdésének a), b) és c) pontja értelmében az esb-alapok hatálya alá tartozó program-hozzájárulásokból támogatott pénzügyi eszköz

8

A pénzügyi eszköz típusa

8.1

Egyedi vagy sztenderd szabályoknak és feltételeknek megfelelő pénzügyi eszköz

8.2

Alapok alapján keresztül vagy alapok alapja nélkül szervezett pénzügyi eszköz

8.2.1

A pénzügyi eszközök végrehajtása érdekében létrehozott alapok alapjának neve

9

A pénzügyi eszköz által biztosított terméktípusok: hitel, mikrohitel, garancia, sajáttőke- vagy kvázisajáttőke-beruházás, egyéb pénzügyi termék, illetve az 1303/2013/EU rendelet 37. cikkének (7) bekezdése értelmében a pénzügyi eszközzel ötvözött egyéb támogatás

9.1

Az egyéb pénzügyi termék leírása

9.2

Az 1303/2013/EU rendelet 37. cikkének (7) bekezdése értelmében a pénzügyi eszközzel ötvözött egyéb támogatás: vissza nem térítendő támogatás, kamattámogatás vagy garanciadíj-támogatás

10

Az 1303/2013/EU rendelet 38. cikkének (6) bekezdése szerinti pénzügyi eszköz jogállása (kizárólag a 38. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett pénzügyi eszközök esetében): a végrehajtási feladatokkal megbízott szervezetek által azok saját nevében és az irányító hatóság nevében nyitott vagyonkezelői számla vagy a valamely pénzintézetnél elkülönített finanszírozási egység

III.   A pénzügyi eszközöket végrehajtó, az 1303/2013/EU rendelet 38. cikke (1) bekezdésének a) pontja és 38. cikke (4) bekezdésének a), b) és c) pontja szerinti szervezetek és az 1303/2013/EU rendelet 38. cikkének (5) bekezdése szerinti pénzügyi közvetítők azonosítása (az 1303/2013/EU rendelet 46. cikke (2) bekezdésének c) pontja)

11

A pénzügyi eszközt végrehajtó szervezet

11.1

Az 1303/2013/EU rendelet 38. cikkének (4) bekezdése szerinti, végrehajtási feladatokkal megbízott szervezet típusa: pénzügyi eszközöket végrehajtó, meglévő vagy újonnan létrehozott jogalanyok, az Európai Beruházási Bank, az Európai Beruházási Alap, olyan nemzetközi pénzügyi intézmény, amelyben valamely tagállam tulajdonos, valamely tagállamban létrehozott pénzügyi intézmény, amelynek célja a közérdek állami hatóság felügyelete melletti megvalósítása, közjogi vagy magánjogi szerv, illetve a végrehajtási feladatait közvetlenül ellátó irányító hatóság (kizárólag hitel vagy garancia esetén)

11.1.1

A pénzügyi eszközt végrehajtó szervezet neve

11.1.2

A pénzügyi eszközt végrehajtó szervezet hivatalos címe/székhelye (ország, város)

12

A pénzügyi eszközt végrehajtó szervezet kiválasztása során alkalmazott eljárás: közbeszerzés vagy egyéb eljárás

12.1

A pénzügyi eszközt végrehajtó szervezet kiválasztása során alkalmazott egyéb eljárás leírása

13

A pénzügyi eszközt végrehajtó szervezettel kötött finanszírozási megállapodás aláírásának dátuma

IV.   A pénzügyi eszköz számára kifizetett program-hozzájárulás teljes összege prioritásonként vagy intézkedésenként, valamint a felmerült irányítási költségek vagy kifizetett irányítási díjak (az 1303/2013/EU rendelet 46. cikke (2) bekezdésének d) és e) pontja)

14

A finanszírozási megállapodásban lekötött program-hozzájárulások teljes összege (EUR)

14.1

ebből az esb-alapokból nyújtott hozzájárulások (EUR)

15

A pénzügyi eszköz számára kifizetett program-hozzájárulások teljes összege (EUR)

15.1

ebből az esb-alapokból nyújtott hozzájárulások összege (EUR)

15.1.1

ebből az ERFA-ból nyújtott hozzájárulások összege (EUR)

15.1.2

ebből a Kohéziós Alapból nyújtott hozzájárulások összege (EUR)

15.1.3

ebből az ESZA-ból nyújtott hozzájárulások összege (EUR)

15.1.4

ebből az EMVA-ból nyújtott hozzájárulások összege (EUR)

15.1.5

ebből az ETHA-ból nyújtott hozzájárulások összege (EUR)

15.2

ebből a nemzeti társfinanszírozás teljes összege (EUR)

15.2.1

ebből a nemzeti közfinanszírozás teljes összege (EUR)

15.2.2

ebből a nemzeti magánfinanszírozás teljes összege (EUR)

16

A pénzügyi eszköz számára az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés keretében kifizetett program-hozzájárulások teljes összege (1) (EUR)

17

A program-hozzájárulásokból kifizetett irányítási költségek és díjak teljes összege (EUR)

17.1

ebből alapdíjazás (EUR)

17.2

ebből teljesítményalapú díjazás (EUR)

18

Az 1303/2013/EU rendelet 42. cikkének (2) bekezdése szerinti tőkésített irányítási költségek és díjak (csak a zárójelentés tekintetében releváns) (EUR)

19

Az 1303/2013/EU rendelet 42. cikke (1) bekezdésének c) pontja szerinti tőkésített kamattámogatás vagy garanciadíj-támogatás (csak a zárójelentés tekintetében releváns) (EUR)

20

Az 1303/2013/EU rendelet 42. cikkének (3) bekezdése szerint a végső kedvezményezetteknek nyújtott folyamatos finanszírozásra kifizetett program-hozzájárulások összege (csak a zárójelentés tekintetében releváns) (EUR)

21

Az 1303/2013/EU rendelet 37. cikkének (10) bekezdése szerint a pénzügyi eszköz számára teljesített föld- és/vagy ingatlan-hozzájárulások (csak a zárójelentés tekintetében releváns) (EUR)

V.   A végső kedvezményezetteknek vagy a végső kedvezményezettek javára a végső kedvezményezettbe történő beruházások számára nyújtott vagy garanciaszerződésben lekötött teljes támogatási összeg azon programonként és prioritásonként vagy intézkedésenként, amelyből az esb-alapokból származó támogatást nyújtották (az 1303/2013/EU rendelet 46. cikke (2) bekezdésének e) pontja)

22

A pénzügyi eszköz által felkínált egyes pénzügyi termékek neve

23

A pénzügyi termékre vonatkozó finanszírozási megállapodás aláírásának dátuma

24

A végső kedvezményezettekkel hitel, garancia, saját tőke, kvázi-sajáttőke vagy egyéb pénzügyi termék nyújtásáról szóló szerződés formájában lekötött program-hozzájárulás teljes összege (EUR)

24.1

ebből az esb-alapokból nyújtott hozzájárulások teljes összege (EUR)

25

A végső kedvezményezetteknek hitel, mikrohitel, saját tőke vagy egyéb termék formájában nyújtott, illetve garancia esetében a végső kedvezményezett számára folyósított hitel céljára lekötött program-hozzájárulások termékenkénti teljes összege (EUR)

25.1

ebből az esb-alapokból nyújtott hozzájárulások teljes összege (EUR)

25.1.1

ebből az ERFA-ból nyújtott hozzájárulások összege (EUR)

25.1.2

ebből a Kohéziós Alapból nyújtott hozzájárulások összege (EUR)

25.1.3

ebből az ESZA-ból nyújtott hozzájárulások összege (EUR)

25.1.4

ebből az EMVA-ból nyújtott hozzájárulások összege (EUR)

25.1.5

ebből az ETHA-ból nyújtott hozzájárulások összege (EUR)

25.2

ebből a nemzeti állami társfinanszírozás teljes összege (EUR)

25.3

ebből a nemzeti magán-társfinanszírozás teljes összege (EUR)

26

Az aláírt garanciaszerződések kapcsán a végső kedvezményezetteknek ténylegesen folyósított hitelek teljes összege (EUR)

27

A végső kedvezményezettekkel aláírt, hitelre, garanciára, saját tőkére, kvázi-sajáttőkére vagy más pénzügyi termékre vonatkozó szerződések száma (termékenként)

28

A végső kedvezményezettekbe hitel, garancia, saját tőke, kvázi-sajáttőke vagy más pénzügyi termék formájában teljesített beruházások száma (termékenként)

29

A pénzügyi termék által támogatott végső kedvezményezettek teljes száma

29.1

ebből nagyvállalatok

29.2

ebből kkv-k

29.2.1

ebből mikrovállalkozások

29.3

ebből egyéni kedvezményezettek

29.4

ebből egyéb típusú támogatott végső kedvezményezettek

29.4.1

az egyéb típusú támogatott végső kedvezményezettek leírása

VI.   A pénzügyi eszköz teljesítménye, beleértve létrehozásának és a pénzügyi eszközt végrehajtó szervezetek (beleértve az alapok alapját végrehajtó szervezetet) kiválasztásának előrehaladását (az 1303/2013/EU rendelet 46. cikke (2) bekezdésének f) pontja)

30

Az előzetes értékelés elkészítésének dátuma

31

A pénzügyi eszközt végrehajtó szervezetek kiválasztása

31.1

már megindított kiválasztási eljárások száma

31.2

már aláírt finanszírozási megállapodások száma

32

A pénzügyi eszköz még működött-e a jelentéstételi év végén?

32.1

Ha a pénzügyi eszköz a jelentéstételi év végén már nem működött, megszüntetésének időpontja

33

A folyósításra került, azonban vissza nem fizetett összes hitelek száma, illetve a kiadott garanciákból származó összes, a hitel-visszafizetés elmulasztása miatt lehívott garanciák száma

34

A folyósításra került, azonban vissza nem fizetett összes hitelek összege (EUR), illetve a kiadott garanciákból származó összes, a hitel-visszafizetés elmulasztása miatt lehívott garanciák összege (EUR)

VII.   Az esb-alapokból pénzügyi eszközök számára fizetett támogatás kamata és más nyeresége, amelyet a 43. és 44. cikkben említett beruházásokból a pénzügyi eszközök számára visszafizettek, valamint a tőkeberuházások értéke az előző évekhez képest (az 1303/2013/EU rendelet 46. cikke (2) bekezdésének g) és i) pontja)

35

Az esb-alapokból a pénzügyi eszköz számára teljesített kifizetésekből származó kamatok és más nyereségek (EUR)

36

A pénzügyi eszköznek az esb-alapokból nyújtott támogatással összefüggésben a jelentéstételi év végéig visszafizetett összegek (EUR)

36.1

ebből tőkeösszeg-visszafizetés (EUR)

36.2

ebből nyereség, más jövedelem vagy hozam (EUR)

37

A pénzügyi eszköznek az esb-alapokból nyújtott támogatással összefüggésben visszafizetett, majd újrafelhasznált források összege (EUR)

37.1

ebből az esb-alapokból a pénzügyi eszköz részére nyújtott támogatáshoz kiegészítő forrásokat biztosító vagy a végső kedvezményezett szintjén társberuházóként fellépő magánbefektetők vagy piacgazdasági elven működő, közszférához tartozó befektetők számára folyósított kedvezményes javadalmazás céljára kifizetett összegek (EUR)

37.2

ebből a pénzügyi eszköz felmerült irányítási költségeinek visszatérítésére és irányítási díjainak kifizetésére felhasznált összegek (EUR)

VIII.   A pénzügyi eszköz általi beruházások nyomán várt multiplikátorhatás megvalósításában elért előrehaladás, illetve a beruházások és a részvételek értéke (az 1303/2013/EU rendelet 46. cikke (2) bekezdésének h) pontja)

38

A pénzügyi eszköz által az esb-alapokon kívüli forrásokból bevont egyéb hozzájárulások teljes összege (EUR)

38.1

A pénzügyi eszközt végrehajtó szervezettel kötött finanszírozási megállapodásban lekötött, esb-alapokon kívüli egyéb hozzájárulások teljes összege (EUR)

38.2

Az esb-alapokon kívüli forrásokból a pénzügyi eszköz számára kifizetett egyéb hozzájárulások teljes összege (EUR)

38.2.1

ebből állami hozzájárulások (EUR)

38.2.2

ebből magán-hozzájárulások (EUR)

38.3

A végső kedvezményezettek szintjén mobilizált, az esb-alapokon kívüli egyéb hozzájárulások teljes összege (EUR)

38.3.1

ebből állami hozzájárulások (EUR)

38.3.2

ebből magán-hozzájárulások (EUR)

39

A finanszírozási megállapodás alapján várt és tényleges multiplikátorhatás

39.1

A finanszírozási megállapodás alapján a hitel, mikrohitel, garancia, sajáttőke- vagy kvázisajáttőke-beruházás, illetve egyéb pénzügyi termék tekintetében várt multiplikátorhatás (termékenként)

39.2

A jelentéstételi év végéig a hitel, mikrohitel, garancia, sajáttőke- vagy kvázisajáttőke-beruházás, illetve egyéb pénzügyi termék tekintetében megvalósult tényleges multiplikátorhatás (termékenként)

40

Beruházások és részvételek értéke az előző évekhez képest (EUR)

IX.   A pénzügyi eszköz hozzájárulása az érintett prioritás vagy intézkedés mutatóinak eléréséhez (az 1303/2013/EU rendelet 46. cikke (2) bekezdésének j) pontja)

41

Azon kimeneti mutató (kódszám és név), amelyhez a pénzügyi eszköz hozzájárul

41.1

A kimeneti mutatóra vonatkozó célérték

41.2

A pénzügyi eszköz által elért, a kimeneti mutatóra vonatkozó célértékhez viszonyított érték


(1)  Azaz az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésre allokált egyedi források és az azokat kiegészítő esb-támogatás összege.


II. MELLÉKLET

Az uniós jelkép megjelenítésére vonatkozó grafikus szabványok és a szabványszínek meghatározása

A JELKÉP LEÍRÁSA

Az égszínkék háttér előtt tizenkét aranyszínű csillag kört alkot, amely Európa népeinek egységét jelzi. A csillagok száma rögzítve van, a tizenkettő a tökéletesség és az egység jelképe.

HERALDIKAI LEÍRÁS

Azúrkék mezőben 12 aranysárga csillag, amelyek csúcsai nem érnek össze.

MÉRTANI LEÍRÁS

Image

A jelkép kék színű, téglalap alakú zászló, melynek hossza magasságának másfélszerese. A 12 aranysárga csillag egymástól egyenlő távolságra, egy láthatatlan kör kerületén helyezkedik el, amelynek középpontja egybeesik a téglalap átlóinak metszéspontjával. A kör sugara a zászló magasságának egyharmada. Mindegyik csillag ötágú, és az ágak csúcsai egy-egy láthatatlan kör kerületén helyezkednek el, melynek sugara a zászló magasságának 1/18-a. A csillagok egyenként élükre állított pozícióban állnak, azaz egyik csúcsuk függőleges irányú, két águk pedig egy láthatatlan vonal mentén a zászló magasságvonalára merőleges helyzetben áll. A körben a csillagok az óra számlapján található órajelölések helyét foglalják el. Számuk nem változik.

SZABVÁNYSZÍNEK

A jelkép a következő színeket tartalmazza:

a téglalap alapszíne PANTONE REFLEX BLUE;

a csillagoké PANTONE YELLOW.

NÉGYSZÍNNYOMÁS

Négyszínnyomás használata esetén a két szabványszínt a négyszínnyomás négy színének használatával lehet előállítani.

A PANTONE YELLOW szín a „Process Yellow” elnevezésű szín 100 %-os használatával nyerhető.

A PANTONE REFLEX BLUE pedig 100 % „Process Cyan” és 80 % „Process Magenta” keverésével állítható elő.

INTERNET

A webskálán a PANTONE REFLEX BLUE megfelelője az RGB: 0/51/153 elnevezésű színárnyalat (hexadecimálisan: 003399), a PANTONE YELLOW megfelelője pedig az RGB: 255/204/0 elnevezésű szín (hexadecimálisan: FFCC00).

ELŐÁLLÍTÁS MONOKRÓM ELJÁRÁSSAL

Ha csak fekete szín áll a rendelkezésére, a téglalapot feketével keretezzük be, és helyezzük el benne a fehér alapon fekete csillagokat.

Image

Ha csak kék színnel dolgozunk (Reflex Blue-val), akkor a háttér 100 %-ában a kék színt használjuk, míg a csillagok fehér negatívok legyenek.

Image

ELŐÁLLÍTÁS SZÍNES HÁTTÉRREL

Ha elkerülhetetlen, hogy színes háttérrel dolgozzunk, akkor helyezzünk fehér keretet a téglalap köré, ahol a keret szélessége a téglalap magasságának 1/25-e.

Image

29.7.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 223/19


A BIZOTTSÁG 822/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2014. július 28.)

a Malajziából származó kerékpáralkatrészeknek a Kambodzsában gyártott kerékpárokhoz kumuláció keretében történő felhasználása érdekében a 2454/93/EGK rendelettől az általános vámkedvezmény-rendszer szerinti származási szabályok tekintetében történő eltérésről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 247. cikkére,

tekintettel a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 89. cikke (1) bekezdésének b) pontjára,

mivel:

(1)

Az Unió a 2014. január 1-jétől alkalmazandó általános vámkedvezmény-rendszereket meghatározó 978/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel (3) általános vámkedvezményeket nyújtott Kambodzsának.

(2)

A 2454/93/EGK bizottsági rendelet (4) meghatározza, hogy az általános vámkedvezmény-rendszerben (a továbbiakban: GSP) mi minősül származó terméknek. Az említett rendelet lehetőséget biztosít arra, hogy – bizonyos pontosan behatárolható körülmények között – eltéréseket állapítsanak meg ettől a meghatározástól a GSP kedvezményezett országai javára. A 2454/93/EGK rendeletnek a regionális kumulációra vonatkozó rendelkezéseit módosította az 530/2013/EU végrehajtási rendelet, amely kimondja, hogy a regionális kumuláció ugyanazon a regionális csoportban csak azokra az országokra alkalmazható, amelyek az Unióba történő kivitel idején a GSP kedvezményezettjei. Az 530/2013/EU végrehajtási rendelet által bevezetett módosítások 2014. január 1-jétől alkalmazandók.

(3)

Kambodzsa 2013. május 15-én átmeneti időszak iránti kérelmet nyújtott be, amely során a kambodzsai kerékpárágazat – a harmonizált rendszer 8712 vámtarifaszáma alá tartozó kerékpárok származásának a Kambodzsa általi, Unióba irányuló kivitele során történő meghatározása céljából – 2014. január 1-jétől, azaz a regionális kumulációra vonatkozó módosított rendelkezések alkalmazásának kezdetétől továbbra is jogosult lenne arra, hogy a Malajziából és Szingapúrból származó alkatrészeket a GSP szerinti regionális kumuláció keretében Kambodzsából származó anyagoknak tekinthesse.

(4)

Kambodzsa bővülő kerékpárágazattal rendelkezik, amely ugyanakkor továbbra is gyenge és nagymértékben támaszkodik a valaha GSP kedvezményezett és ugyanazon a regionális kumulációs csoporthoz tartozó szomszédos országokból, elsősorban Szingapúrból és Malajziából származó alkatrészekre.

(5)

A Bizottság 2013. augusztus 9-i levelében további információk benyújtására kérte Kambodzsát. Kambodzsa a kérés nyomán 2013. szeptember 26-án benyújtotta válaszát, aminek eredményeképpen kérelmét teljesnek minősítették.

(6)

Szingapúr 2014. január 1-jétől már nem jogosult a GSP-re és annak nem kedvezményezett országa, így megszűnt az I. regionális kumulációs csoport többi országával folytatott kumuláció lehetősége. Malajzia 2014. január 1-jétől már nem GSP kedvezményezett ország, ugyanakkor továbbra is szerepel a GSP-re jogosult országok jegyzékén.

(7)

Ennek következtében 2014. január 1-jétől a Szingapúrból és Malajziából származó kerékpáralkatrészeket nem lehet a regionális kumuláció keretében Kambodzsából származónak tekinteni, és így Kambodzsa erre a termékre (a harmonizált rendszer 8712 vámtarifaszáma) vonatkozóan nem tudja teljesíteni a legkevésbé fejlett országokra alkalmazandó származási szabályt. Hiszen annak ellenére, hogy az említett szabály legfeljebb 70 % nem származó anyag felhasználását teszi lehetővé, egyes Kambodzsában összeszerelt kerékpárokban a nem származó anyagok aránya meghaladná ezt a határt.

(8)

Kambodzsa a Bizottsághoz intézett beadványában terveket nyújtott be, amelyek szerint arra kívánja ösztönözni a kerékpáralkatrész-gyártókat, hogy az ágazat ellátási függetlenségének növelése, valamint a kerékpárgyártáshoz származó anyagokat előállító helyi ágazat létrehozása érdekében a következő három évben beruházásokat végezzenek az országban. Addig azonban – Kambodzsa szerint – ahhoz, hogy az ágazat rövid távon életképes maradjon, a kambodzsai gyártóknak a GSP keretében az Unióba történő kivitelek céljából továbbra is a kerékpáralkatrészeknek a regionális kumulációs szabályok szerinti felhasználására kell hagyatkozniuk.

(9)

Ezért Kambodzsa hároméves eltérést kérelmez azért, hogy elegendő idő álljon rendelkezésére ahhoz, hogy felkészüljön a származás megszerzésére vonatkozó szabályoknak történő megfelelésre.

(10)

A Kambodzsa által nyújtott magyarázatok fényében nem tűnik szükségesnek korlátlan eltérést biztosítani Kambodzsa számára ahhoz, hogy hitelesen megerősíthesse kerékpáralkatrész-ágazatát. Ezért rendelkezni kell a Kambodzsából származó és az ezen eltérés keretében onnan kivitt kerékpárok mennyiségi korlátjáról, méghozzá olyan kontingens keretében, amely mennyiségének az eltérés alkalmazásának három éve során csökkennie kell. A mennyiségek meghatározása azon kerékpármodellek alapján történt, amelyek esetében a fent említett 70 %-os határ teljesítése érdekében az országnak szüksége van az eltérésre, és azok kezelésének a 2454/93/EGK rendelettel összhangban kell történnie.

(11)

Az eltérés alkalmazásának hatékony ellenőrzése érdekében elő kell írni a kambodzsai hatóságok számára, hogy rendszeresen tájékoztassák a Bizottságot az eltérés keretében kiállított „FORM A” származási bizonyítványok részleteiről.

(12)

Az eltérésnek a harmonizált rendszer 8714 vámtarifaszáma alá tartozó, Malajziából származó termékekre kell vonatkoznia.

(13)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Vámkódexbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   A 2454/93/EGK rendelet 86. cikkének (2) bekezdése a) pontjának i. alpontjától eltérve Kambodzsa a származási kumuláció keretében jogosult a 2454/93/EGK rendelet I. része IV. címe 2. fejezetének 1. szakaszában meghatározott származási szabályoknak megfelelően felhasználni a harmonizált rendszer 8714 vámtarifaszáma alá tartozó, Malajziából származó kerékpáralkatrészeket a harmonizált rendszer 8712 vámtarifaszáma alá tartozó kerékpárok gyártásához.

(2)   Az ezekre az alkatrészekre vonatkozó származási igazolásokat a 2454/93/EGK rendelet I. része IV. címe 2. fejezetének 1A. szakaszában meghatározottak szerint kell kiállítani.

2. cikk

Az 1. cikkben előírt eltérés a 2014. július 29-től2016. december 31-ig tartó időszakban Kambodzsából kivitt és az Unión belüli szabad forgalomba bocsátás céljából bejelentett, a harmonizált rendszer 8712 vámtarifaszáma alá tartozó kerékpárokra alkalmazandó az e rendelet mellékletében meghatározott mennyiségek erejéig.

3. cikk

Az e rendelet mellékletében meghatározott mennyiségeket a 2454/93/EGK rendelet 308a., 308b. és 308c. cikkének megfelelően kell kezelni.

4. cikk

Az illetékes kambodzsai hatóságok által az e rendelet értelmében kibocsátott „FORM A” származási bizonyítvány 4. rovatában szerepelnie kell a következő bejegyzésnek:

„Derogation – Commission Implementing Regulation (EU) No 822/2014”

Kambodzsa illetékes hatóságai minden egyes naptári negyedév esetében az adott naptári negyedévet követő hónap végéig negyedéves kimutatást továbbítanak a Bizottság felé azokról az árumennyiségekről, amelyekre e rendelet alapján „FORM A” származási bizonyítványt állítottak ki, valamint ezeknek a bizonyítványoknak a sorszámáról.

5. cikk

Kambodzsa illetékes hatóságai vállalják, hogy minden szükséges intézkedést megtesznek az e rendelet 1. és 4. cikkének való megfelelés érdekében, valamint hogy az eltérés pontos végrehajtása és – a malajziai hatóságokkal és a tagállamokkal folytatott – igazgatási együttműködés biztosítása céljából létrehoznak és fenntartanak minden igazgatási struktúrát és rendszert a 2454/93/EGK rendelet I. része IV. címe 2. fejezetének 1A. szakaszában meghatározottak szerint.

6. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. július 28-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 302., 1992.10.19., 1. o.

(2)  HL L 253., 1993.10.11., 1. o.

(3)  HL L 303., 2012.10.31., 1. o.

(4)  Az 530/2013/EU végrehajtási rendelettel módosítva (HL L 159., 2013.6.11., 1. o.).


MELLÉKLET

Tételszám

KN-kód

Árumegnevezés

Év

Mennyiség (egységekben)

09.8094

8712

Kerékpár (áruszállításra szolgáló tricikli is), motor nélkül

2014 (1)

2015

2016

400 000

300 000

150 000


(1)  2014. július 29-től.


29.7.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 223/22


A BIZOTTSÁG 823/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2014. július 28.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1),

tekintettel az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletre (2) és különösen annak 136. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 543/2011/EU végrehajtási rendelet a XVI. mellékletének A. részében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikke (1) bekezdése alapján a behozatali átalányérték számítására munkanaponként, változó napi adatok figyelembevételével kerül sor. Ezért helyénvaló előírni, hogy e rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. július 28-án.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Jerzy PLEWA

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 157., 2011.6.15., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

TR

44,1

XS

56,8

ZZ

50,5

0707 00 05

MK

65,0

TR

81,4

ZZ

73,2

0709 93 10

TR

94,7

ZZ

94,7

0805 50 10

AR

123,5

BO

98,4

CL

153,3

NZ

145,2

TR

74,0

UY

114,6

ZA

133,9

ZZ

120,4

0806 10 10

BR

154,3

CL

81,7

EG

159,6

MA

154,4

TR

152,4

ZZ

140,5

0808 10 80

AR

93,9

BR

111,9

CL

115,4

NZ

130,3

US

159,4

ZA

116,6

ZZ

121,3

0808 30 90

AR

71,8

CL

81,4

NZ

177,1

ZA

90,3

ZZ

105,2

0809 10 00

MK

106,1

TR

240,9

XS

111,2

ZZ

152,7

0809 29 00

CA

664,5

TR

290,5

US

344,6

ZZ

433,2

0809 30

MK

72,6

TR

139,3

ZZ

106,0

0809 40 05

BA

55,3

MK

53,5

TR

141,2

ZZ

83,3


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


HATÁROZATOK

29.7.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 223/25


A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2014. július 25.)

az 1082/2013/EU európai parlamenti és tanácsi határozatnak a határokon átterjedő súlyos egészségügyi veszélyekre irányuló készültség- és reagálástervezéssel kapcsolatos tagállami információszolgáltatás formanyomtatványának tekintetében történő végrehajtásáról

(az értesítés a C(2014) 5180. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2014/504/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a határokon átterjedő súlyos egészségügyi veszélyekről és a 2119/98/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. október 22-i 1082/2013/EU európai parlamenti és tanácsi határozatra (1) és különösen annak 4. cikke (6) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1082/2013/EU határozat mechanizmusokat és struktúrákat hoz létre a határokon átterjedő súlyos egészségügyi veszélyekre adott válaszintézkedések koordinációjához, ideértve az ilyen válaszintézkedésekhez kapcsolódó készültség- és reagálástervezést.

(2)

Az 1082/2013/EU határozat 4. cikkének (1) bekezdése értelmében a tagállamoknak és a Bizottságnak az Egészségügyi Biztonsági Bizottság (EÜBB) keretében konzultálniuk kell egymással a készültség- és reagálástervezés kapcsán a bevált gyakorlatok és a tapasztalatok cseréje, a nemzeti készültségtervezés interoperabilitásának előmozdítása, az uniós szintű készültség- és reagálástervezés ágazatközi dimenziójának figyelembevétele és a Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályokban (2005) (IHR) szereplő alapvető felügyeleti és reagálási kapacitáskövetelményeknek való megfelelés elősegítése céljából.

(3)

Az 1082/2013/EU határozat 4. cikkének (2) bekezdése rendelkezik a készültség- és reagálástervezéssel kapcsolatban nemzeti szinten benyújtandó információkról, és arról, hogy a tagállamoknak azokról 2014. november 7-ig és azt követően háromévente tájékoztatniuk kell a Bizottságot.

(4)

Az 1082/2013/EU határozat 4. cikkének (3) bekezdése értelmében a tagállamoknak tájékoztatniuk kell a Bizottságot nemzeti készültség- és reagálástervezésük jelentős felülvizsgálata esetén.

(5)

Az 1082/2013/EU határozat 4. cikkének (5) bekezdése értelmében a Bizottság a tagállamoktól a 4. cikk (2) és (3) bekezdésének megfelelően kapott információkat elemzi, és összefoglalót vagy az elért eredményekről szóló tematikus jelentést készít. A 4. cikk (1) bekezdése szerinti célból a Bizottságnak megfelelő időben, adott esetben az említett jelentés alapján megbeszélést kell kezdeményeznie az EÜBB-ben.

(6)

Az 1082/2013/EU határozat 4. cikkének (6) bekezdése értelmében a Bizottságnak annak érdekében, hogy biztosítsa a megadott információk összehasonlíthatóságát, illetve relevanciáját a 4. cikk (1) bekezdése szerinti célok szempontjából, végrehajtási jogi aktusok révén formanyomtatványokat kell elfogadnia, amelyeket a tagállamoknak a 4. cikk (2) és (3) bekezdése szerinti, készültség- és reagálástervezési információk megadásakor kell használniuk.

(7)

A kettős jelentéstétel elkerülése érdekében azon információkat, amelyeket a tagállamok a készültség- és reagálástervezés alapvető kapacitási szabványainak végrehajtásával kapcsolatban már benyújtottak az Egészségügyi Világszervezetnek (WHO), fel kell használni az 1082/2013/EU határozat 4. cikke (2) bekezdésének a) pontja szerinti jelentéstételhez.

(8)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a határokon átterjedő súlyos egészségügyi veszélyekkel foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

E határozat melléklete tartalmazza azt a formanyomtatványt, amelyet a tagállamoknak használniuk kell az 1082/2013/EU határozat 4. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti, a határokon átterjedő súlyos egészségügyi veszélyekkel kapcsolatos készültség- és reagálástervezési információk benyújtásához.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2014. július 25-én.

a Bizottság részéről

Tonio BORG

a Bizottság tagja


(1)  HL L 293., 2013.11.5., 1. o.


MELLÉKLET

Formanyomtatvány a tagállamok számára a határokon átterjedő súlyos egészségügyi veszélyekre irányuló készültség- és reagálástervezéssel kapcsolatos információszolgáltatáshoz

Ország:

Kapcsolattartó neve és címe:

Dátum:

A tagállamok szabadon dönthetnek arról, mely megfelelő kapcsolattartót bízzák meg az alábbi kérdések megválaszolásával. Ugyanakkor célszerű lenne, ha a válaszadásban a Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályok (International Health Regulations, a továbbiakban: IHR) végrehajtásával foglalkozó nemzeti kapcsolattartó is közreműködne. Kérjük, minden kérdésre válaszoljanak. A feleletválasztós kérdések esetében egy kérdéshez csak egy választ jelöljenek meg (igen, nem, nem értelmezhető vagy nem ismert), kifejtendő kérdésnél válaszukat rövid, szöveges magyarázat formájában adják meg. Ha egy kérdés nem alkalmazható az Önök országában fennálló helyzetre, kérjük, ezt jelezzék és indokolják az adott szakasz végén található megjegyzési rubrikában. Az 1082/2013/EU határozat 4. cikke (2) bekezdése b) és c) pontjának megfelelően a II. fejezetben (interoperabilitás) és a III. fejezetben (a rendszerműködés folytonossága) kért információkat csak abban az esetben kötelező megadni, ha a nemzeti készültség- és reagálástervezésen belül léteznek ilyen intézkedések vagy rendelkezések, illetve, ha tervbe van véve ilyenek bevezetése.

I.   Az 1082/2013/EU határozat 4. cikke (2) bekezdésének a) pontjában említett, az IHR alapvető kapacitási szabványainak végrehajtása

1.

Kérjük, mellékeljék az IHR alapvető kapacitási szabványainak végrehajtása terén tett előrehaladás nyomon követésére szolgáló legutóbbi WHO-kérdőívre adott válaszaikat, valamint, amennyiben lehetséges, a WHO által összeállított országprofil-jelentést. Kérjük, adják meg az alábbi adatokat is:

2.1.

Befejezték az IHR alapvető kapacitási szabványok végrehajtását?

igen

nem

 

 

2.2.

Ha nem, miért?

 

 

3.

Kérjük, ismertessenek minden relevánsnak ítélt javaslatot arra vonatkozóan, hogy a Bizottságnak, az EU ügynökségeinek vagy a tagállamoknak milyen lépéseket kellene tenniük a WHO által meghatározott alapvető kapacitások jövőbeli fenntartásának és megerősítésének biztosítására.

 

 

4.

Kérjük, írjanak le minden relevánsnak ítélt megjegyzést vagy magyarázatot, amely a fenti kérdésekhez kapcsolódik, és amennyiben szükségesnek tartják, ismertessék országuk azon idevágó tevékenységeit, amelyeket ez a kérdőív nem érint (szükség esetén további oldalak csatolhatók).

 

 

II.   Az 1082/2013/EU határozat 4. cikke (2) bekezdésének b) pontjában említett, az egészségügyi ágazat és az egyéb ágazatok közötti interoperabilitás

Az 1082/2013/EU határozat 4. cikke (2) bekezdésének megfelelően a tájékoztatás csak abban az esetben kötelező, ha a nemzeti készültség- és reagálástervezés keretében léteznek ilyen intézkedések vagy rendelkezések, illetve, ha tervbe van véve ilyenek bevezetése.

Az 1082/2013/EU határozat 4. cikke (2) bekezdése b) pontjának i. alpontjában említett, több ágazatot érintő incidensekre vonatkozó nemzeti koordinációs struktúrák alatt stratégiai közigazgatási és politikai döntéshozatali funkciókkal felruházott struktúrák értendők, elsősorban az utasítási láncra tekintettel. Az ilyen struktúra lehet testület, bizottság vagy munkacsoport. Az 1082/2013/EU határozat 4. cikke (2) bekezdése b) pontjának ii. alpontjában említett nemzeti szükséghelyzeti operatív központok alatt olyan operatív struktúrák és/vagy rendelkezések értendők, amelyek célja a határokon átterjedő súlyos egészségügyi veszélyek felmerülésekor logisztikai funkciók és eszközök biztosítása, különös tekintettel a kommunikációra.

5.1.

Részt vesznek-e más ágazatok is az egészségügyi ágazat készültség- és reagálástervezési tevékenységeiben?

igen

nem

nem alkalmazható

nem ismert

 

 

 

 

5.2.

Ha igen, az 1082/2013/EU határozat hatálya alá eső veszélyek mely típusai esetében?

5.2.1.

biológiai eredetű veszélyek, úgymint:

5.2.1.1.

fertőző betegségek – ha lehet, pontosítsa, például:

 

 

 

 

 

élelmiszer eredetű megbetegedés

 

 

 

 

 

zoonózisos betegség

 

 

 

 

 

vízzel terjedő betegség

 

 

 

 

 

egyéb fertőző betegség, kérjük, pontosítsák

 

 

 

 

 

 

5.2.1.2.

fertőző betegségekhez kapcsolódó antimikrobás rezisztencia, illetve egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések

 

 

 

 

5.2.1.3.

fertőző betegségekhez nem kapcsolódó biotoxinok vagy más ártalmas biológiai kórokozók

 

 

 

 

5.2.2.

vegyi eredetű veszélyek

 

 

 

 

5.2.3.

környezeti eredetű veszélyek

 

 

 

 

5.2.4.

ismeretlen eredetű veszélyek

 

 

 

 

5.2.5.

az IHR hatálya alá tartozó, nemzetközi horderejű közegészségügyi szükséghelyzetet jelentő vagy akként bejelentett események, amennyiben a fent felsorolt veszélykategóriák valamelyikébe tartoznak

 

 

 

 


 

6.

Az Önök országában a határokon átterjedő súlyos egészségügyi veszélyekkel összefüggő szükséghelyzet esetében az alábbi ágazatok közül melyeket azonosítják kritikus ágazatként?

7.

Állnak-e rendelkezésre olyan operatív szabványeljárások, amelyek az egészségügyi ágazat és az alábbi ágazatok bármelyikének koordinációjára szolgálnak?

 

igen

nem

nem alkalmazandó

nem ismert

 

igen

nem

nem ismert

energia

6.1.

 

 

 

 

7.1.

 

 

 

információs és kommunikációs technológiák

6.2.

 

 

 

 

7.2.

 

 

 

közlekedés

6.3.

 

 

 

 

7.3.

 

 

 

egészségügyi létesítmények vízellátása, gyógyszeripari eljárások, higiéniai szolgáltatások

6.4.

 

 

 

 

7.4.

 

 

 

mezőgazdaság, ideértve az állat-egészségügyi ágazatot is

6.5.

 

 

 

 

7.5.

 

 

 

élelmiszer-biztonság

6.6.

 

 

 

 

7.6.

 

 

 

élelmiszer-ellátás

6.7.

 

 

 

 

7.7.

 

 

 

vegyipar

6.8.

 

 

 

 

7.8.

 

 

 

az egészségügyi ágazat számára gyógyszereket és más fogyasztható termékeket előállító ipar

6.9.

 

 

 

 

7.9.

 

 

 

rendőrség (rendfenntartás, katasztrófaelhárítás), tűzoltóság és mentőszolgálat

6.10.

 

 

 

 

7.10.

 

 

 

helyi környezetvédelmi szolgáltatások

6.11.

 

 

 

 

7.11.

 

 

 

temetkezési szolgáltatások

6.12.

 

 

 

 

7.12.

 

 

 

katonaság

6.13.

 

 

 

 

7.13.

 

 

 

polgári védelem

6.14.

 

 

 

 

7.14.

 

 

 

közigazgatási és kormányzati egységek

6.15.

 

 

 

 

7.15.

 

 

 

tudományos létesítmények

6.16.

 

 

 

 

7.16.

 

 

 

kulturális és médialétesítmények

6.17.

 

 

 

 

7.17.

 

 

 

önkéntes ágazat

6.18.

 

 

 

 

7.18.

 

 

 

egyéb ágazatok (kérjük, határozzák meg)

 

6.19.

 

 

 

 

7.19.

 

 

 


8.1.

Melyek azok a kritikus ágazatok, amelyekre vonatkozóan az Önök országában az egészségügyi ágazat nem rendelkezik koordinációs rendelkezésekkel? (a válaszadás nem kötelező)

 

 

8.2.

Melyek azok a prioritást képviselő ágazatok, amelyekkel az egészségügyi ágazatnak koordináltabb módon kellene együttműködnie? Kérjük, sorolják fel ezeket az ágazatokat prioritási sorrendben (a válaszadás nem kötelező).

 

 

9.1.

Kérjük, írják le a stratégiai koordinációs struktúrákra vonatkozóan jelenleg érvényben lévő azon rendelkezéseket (nemzeti jog vagy operatív szabványeljárások), amelyek célja az interoperabilitás biztosítása az egészségügyi ágazat és azon más ágazatok között (ideértve az állat-egészségügyi ágazatot is), amelyet szükséghelyzet esetén kritikus ágazatként azonosítanak. Kérjük, sorolják fel az említett koordinációs struktúrák által lefedett ágazatokat.

 

 

9.2.

Hogyan kapcsolódik az Egészségügyi Biztonsági Bizottság nemzeti képviselete a struktúrá(k)hoz?

 

 

10.

Kérjük, írják le az operatív központokra (válságközpontok) vonatkozó, érvényben lévő azon rendelkezéseket (nemzeti jog vagy operatív szabványeljárások), amelyek célja az interoperabilitás biztosítása az egészségügyi ágazat és azon más ágazatok között (ideértve az állat-egészségügyi ágazatot is), amelyeket szükséghelyzet esetén kritikus ágazatként azonosítanak. Kérjük, sorolják fel az említett koordinációs struktúrák által lefedett ágazatokat.

 

 

11.

Ellenőrizték-e nemzeti szinten az interoperabilitást az egészségügyi ágazat és más ágazatok között?

igen

nem

nem ismert

 

 

 

12.

Kérjük, írjanak le minden Önök által fontosnak ítélt olyan megjegyzést vagy magyarázatot, amely a fenti kérdésekhez kapcsolódik, és ismertessék országuk azon idevágó tevékenységeit, amelyeket ez a kérdőív nem érint (szükség esetén további oldalak csatolhatók).

 

 

III.   Az 1082/2013/EU határozat 4. cikke (2) bekezdésének c) pontjában említett, a rendszerműködés folytonosságát biztosító tervezés

Az 1082/2013/EU határozat 4. cikke (2) bekezdésének megfelelően a tájékoztatás csak abban az esetben kötelező, ha a nemzeti készültség- és reagálástervezés keretében léteznek ilyen intézkedések vagy rendelkezések, illetve, ha tervbe van véve ilyenek bevezetése.

A rendszerműködés folytonosságát biztosító tervezés olyan irányítási folyamatra és integrált tervekre utal, amelyek biztosítják egy szervezet kritikus jelentőségű folyamatainak – azaz a kritikus jelentőségű szolgáltatások vagy termékek nyújtását biztosító folyamatoknak – a fenntartását zavarkeltő esemény bekövetkeztekor. A rendszerműködés folytonossága magában foglal minden olyan vonatkozást, amely szerepet játszik egy szervezet kritikus jelentőségű folyamatainak fenntartásában (pl. emberi tényező, helyszínek, szállítók, technológiák, adatok). A rendszerműködésre vonatkozó hatásvizsgálatok előrejelzik a rendszerműködési funkció és folyamat megszakadásával járó következményeket, és összegyűjtik a helyreállítási stratégiák kialakításához szükséges információkat.

13.1.

Vannak érvényben a rendszerműködés folytonosságának biztosítására szolgáló olyan nemzeti tervek, melyek célja a kritikus jelentőségű szolgáltatások és termékek folyamatos biztosításának garantálása az 1082/2013/EU határozat értelmében vett, határokon átterjedő súlyos egészségügyi veszélyekkel összefüggő szükséghelyzet esetén?

igen

nem

nem ismert

 

 

 

13.2.

Ezek a rendszerműködés folytonosságának biztosítására szolgáló nemzeti tervek általánosak (lásd a 14. kérdést) vagy specifikusak (lásd a 15. kérdést)?

 

 

14.1.

Mely egészségügyi szolgáltatásokat érintenek az általános tervek? Kérjük, adják meg alább.

igen

nem

nem ismert

14.1.1.

elsődleges egészségügyi szolgáltatás

 

 

 

14.1.2.

kórházak

 

 

 

14.1.3.

egyéb szolgáltatások (kérjük, részletezzék)

 

 

 

 

 

14.2.

Ha igen, a kritikusnak tekintett, nem egészségügyi ágazatok közül melyeket érintik ezek a tervek?

14.2.1.

energia

 

 

 

14.2.2.

információs és kommunikációs technológiák

 

 

 

14.2.3.

közlekedés

 

 

 

14.2.4.

egészségügyi létesítmények vízellátása, gyógyszeripari eljárások, higiéniai szolgáltatások

 

 

 

14.2.5.

mezőgazdaság, ideértve az állat-egészségügyi ágazatot is

 

 

 

14.2.6.

élelmiszer-biztonság

 

 

 

14.2.7.

élelmiszer-ellátás

 

 

 

14.2.8.

vegyipar

 

 

 

14.2.9.

az egészségügyi ágazat számára gyógyszereket és más fogyasztható termékeket előállító ipar

 

 

 

14.2.10.

rendőrség (rendfenntartás, katasztrófaelhárítás), tűzoltóság és mentőszolgálat

 

 

 

14.2.11.

helyi környezetvédelmi szolgáltatások

 

 

 

14.2.12.

temetkezési szolgáltatások

 

 

 

14.2.13.

katonaság

 

 

 

14.2.14.

polgári védelem

 

 

 

14.2.15.

közigazgatási és kormányzati egységek

 

 

 

14.2.16.

tudományos létesítmények

 

 

 

14.2.17.

kulturális és médialétesítmények

 

 

 

14.2.18.

önkéntes ágazat

 

 

 

14.2.19.

egyéb ágazatok (kérjük, határozzák meg)

 

 

 

 

 

14.3.

Ha igen, tartalmazzák-e az alábbi elemeket?

igen

Ha igen, kérjük, ismertessék az adott elemet

nem

nem ismert

14.3.1.

rendszerműködésre vonatkozó hatásvizsgálat

 

 

 

 

14.3.2.

a kritikus jelentőségű szolgáltatásoknak és funkcióknak kockázatelemzés révén felállított, az orvosi beavatkozás hatásának mértéke szerint meghatározott prioritási rendje

 

 

 

 

14.3.3.

képzés, gyakorlat, értékelés, naprakésszé tétel, validálás

 

 

 

 

14.3.4.

a kritikus jelentőségű funkciók fenntartásához elengedhetetlen személyzet azonosítása, a hiányzás kezelése a kritikus jelentőségű funkciókra gyakorolt hatás csökkentése érdekében

 

 

 

 

14.3.5.

az utasítási struktúrák, a hatáskörátruházás és az utódlási rend világos meghatározása

 

 

 

 

14.3.6.

készletekből, anyagokból és felszerelésekből álló stratégiai tartalékok felhalmozásának szükségessége

 

 

 

 

14.3.7.

személyzetcsökkentésre alkalmas vagy bezárható egységek, osztályok vagy szolgálatok azonosítása

 

 

 

 

14.3.8.

helyettesítő személyzet kijelölése és kiképzése a kritikus jelentőségű állásokra

 

 

 

 

14.3.9.

a társadalmi feszültségek csökkentésére szolgáló módszerek (pl. távmunka, otthonról végzett munka, személyes megjelenéssel járó megbeszélések és utazások számának csökkentése) számbavétele és tesztelése

 

 

 

 

14.3.10.

a jelentős szerepet játszó dolgozók támogatására szolgáló szociális szolgáltatások szükségességének tervezése

 

 

 

 

14.3.11.

a dolgozók hatékonyságának megőrzését elősegítő pszichoszociális támogatási szolgáltatások szükségességének tervezése

 

 

 

 

14.3.12.

a helyreállítási fázis tervezése

 

 

 

 

14.3.13.

további elem(ek) (kérjük, ismertesse)

 

 

 

 

 

 

15.1.

Mely specifikus határokon átterjedő súlyos egészségügyi veszélyekre vonatkoznak a specifikus tervek? Kérjük, adják meg alább, az 1082/2013/EU határozat 2. cikkének megfelelően.

 

 

15.2.

Mely egészségügyi szolgáltatásokat érintenek ezek a tervek? Kérjük, adják meg alább

igen

nem

nem ismert

15.2.1.

elsődleges egészségügyi szolgáltatás

 

 

 

15.2.2.

kórházak

 

 

 

15.2.3.

egyéb szolgáltatások (kérjük, részletezzék)

 

 

 

 

 

15.3.

Ha igen, a kritikusnak tekintett, nem egészségügyi ágazatok közül melyeket érintik ezek a tervek?

15.3.1.

energia

 

 

 

15.3.2.

információs és kommunikációs technológiák

 

 

 

15.3.3.

közlekedés

 

 

 

15.3.4.

egészségügyi létesítmények vízellátása, gyógyszeripari eljárások, higiéniai szolgáltatások

 

 

 

15.3.5.

mezőgazdaság, ideértve az állat-egészségügyi ágazatot is

 

 

 

15.3.6.

élelmiszer-biztonság

 

 

 

15.3.7.

élelmiszer-ellátás

 

 

 

15.3.8.

vegyipar

 

 

 

15.3.9.

az egészségügyi ágazat számára gyógyszereket és más fogyasztható termékeket előállító ipar

 

 

 

15.3.10.

rendőrség (rendfenntartás, katasztrófaelhárítás), tűzoltóság és mentőszolgálat

 

 

 

15.3.11.

helyi környezetvédelmi szolgáltatások

 

 

 

15.3.12.

temetkezési szolgáltatások

 

 

 

15.3.13.

katonaság

 

 

 

15.3.14.

polgári védelem

 

 

 

15.3.15.

közigazgatási és kormányzati egységek

 

 

 

15.3.16.

tudományos létesítmények

 

 

 

15.3.17.

kulturális és médialétesítmények

 

 

 

15.3.18.

önkéntes ágazat

 

 

 

15.3.19.

egyéb ágazatok (kérjük, határozzák meg)

 

 

 

 

 

15.4.

Ha igen, az alábbi elemek közül melyeket tartalmazzák?

igen

Ha igen, kérjük, ismertessék

nem

nem ismert

15.4.1.

rendszerműködésre vonatkozó hatásvizsgálat

 

 

 

 

15.4.2.

a kritikus jelentőségű szolgáltatásoknak és funkcióknak kockázatelemzés révén, az orvosi beavatkozás jótékony hatásának mértéke szerint felállított prioritási rendje

 

 

 

 

15.4.3.

képzés, gyakorlat, értékelés, naprakésszé tétel, validálás

 

 

 

 

15.4.4.

a kritikus jelentőségű funkciók fenntartásához elengedhetetlen személyzet azonosítása, a hiányzás kezelése a kritikus jelentőségű funkciókra gyakorolt hatás csökkentése érdekében

 

 

 

 

15.4.5.

az utasítási struktúrák, a hatáskörátruházás és az utódlási rend világos meghatározása

 

 

 

 

15.4.6.

készletekből, anyagokból és felszerelésekből álló stratégiai tartalékok felhalmozásának szükségessége

 

 

 

 

15.4.7.

személyzetcsökkentésre alkalmas vagy bezárható egységek, osztályok vagy szolgálatok azonosítása

 

 

 

 

15.4.8.

helyettesítő személyzet kijelölése és kiképzése a kritikus jelentőségű állásokra

 

 

 

 

15.4.9.

a társadalmi feszültségek csökkentésére szolgáló módszerek (pl. távmunka, otthonról végzett munka, személyes megjelenéssel járó megbeszélések és utazások számának csökkentése) számbavétele és tesztelése

 

 

 

 

15.4.10.

a jelentős szerepet játszó dolgozók támogatására szolgáló szociális szolgáltatások szükségességének tervezése

 

 

 

 

15.4.11.

a dolgozók hatékonyságának megőrzését elősegítő pszichoszociális támogatási szolgáltatások szükségességének tervezése

 

 

 

 

15.4.12.

a helyreállítási fázis tervezése

 

 

 

 

15.4.13.

további elem(ek) (kérjük, ismertessék)

 

 

 

 

 

 

16.

Léteznek-e az IHR szerinti belépési helyekre vonatkozó, a rendszerműködés folytonosságának biztosítására szolgáló tervek?

igen

nem

nem ismert

 

 

 

17.

Kérjük, írjanak le minden Önök által fontosnak ítélt olyan megjegyzést vagy magyarázatot, amely a fenti kérdésekhez kapcsolódik, és ismertessék országuk idevágó tevékenységeit (szükség esetén további oldalak csatolhatók).

 

 

IV.   Az 1082/2013/EU határozat 4. cikkének (3) bekezdésében említett nemzeti készültségtervezés felülvizsgálatai

E fejezet célja a tagállamokban fennálló helyzettel kapcsolatos információk összegyűjtése. A 4. cikk (3) bekezdésének megfelelően a tagállamoknak ugyanakkor e formanyomtatvány kitöltésével kell tájékoztatást nyújtaniuk abban az esetben, ha nemzeti készültségtervezésüket bizottsági felkéréstől teljesen függetlenül, saját kezdeményezésükre jelentősen felülvizsgálják.

18.1.

Mikor került sor nemzeti készültségtervezésük jelentős felülvizsgálatára?

 

 

Kérjük, ismertessék részletesen a jelentős módosításokat az e melléklet I., II. és III. fejezetében szereplő formátum alkalmazásával.