ISSN 1977-0731

doi:10.3000/19770731.L_2014.050.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 50

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

57. évfolyam
2014. február 20.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács 153/2014/EU rendelete (2014. február 17.) az egyes, Zimbabwéval szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 314/2004/EK rendelet módosításáról és a 298/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről

1

 

*

A Bizottság 154/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. február 19.) az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a teafakivonat hatóanyag jóváhagyási feltételei tekintetében történő módosításáról ( 1 )

7

 

*

A Bizottság 155/2014/EU rendelete (2014. február 19.) élelmiszerekkel kapcsolatos, nem betegségek kockázatának csökkentésére vagy a gyermekek fejlődésére és egészségére vonatkozó egyes állítások engedélyezésének elutasításáról ( 1 )

11

 

 

A Bizottság 156/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. február 19.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

17

 

 

HATÁROZATOK

 

 

2014/97/EU

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács határozata (2013. november 20.) a Rugalmassági Eszköz igénybevételéről

19

 

*

A Tanács 2014/98/KKBP határozata (2014. február 17.) a Zimbabwéval szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2011/101/KKBP határozat módosításáról

20

 

 

2014/99/EU

 

*

A Bizottság végrehajtási határozata (2014. február 18.) a 2014–2020 közötti időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és az Európai Szociális Alapból finanszírozásra jogosult régiók, valamint a Kohéziós Alapból finanszírozásra jogosult tagállamok jegyzékének megállapításáról (az értesítés a C(2014) 974. számú dokumentummal történt)

22

 

 

2014/100/EU

 

*

A Bizottság végrehajtási határozata (2014. február 18.) az afrikai sertéspestis lengyelországi előfordulásával összefüggő egyes átmeneti védekezési intézkedésekről (az értesítés a C(2014) 1179. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

35

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés az Indiából, Indonéziából és Malajziából származó egyes zsíralkoholok és keverékeik behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről szóló 1138/2011/EU végrehajtási rendelet módosításáról szóló, 2012. december 11-i 1241/2012/EU tanácsi végrehajtási rendelethez (HL L 352., 2012.12.21.)

37

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

20.2.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 50/1


A TANÁCS 153/2014/EU RENDELETE

(2014. február 17.)

az egyes, Zimbabwéval szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 314/2004/EK rendelet módosításáról és a 298/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 215. cikkére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és az Európai Bizottság által előterjesztett együttes javaslatra,

mivel:

(1)

A 314/2004/EK tanácsi rendelet (1) a 2011/101/KKBP tanácsi határozatban (2) megállapított korlátozó intézkedések közül többet is végrehajt, ideértve egyes természetes vagy jogi személyek, szervezetek és szervek pénzeszközeinek és gazdasági erőforrásainak befagyasztását.

(2)

A 2011/101/KKBP határozat I. mellékletében szereplő személyek és szervezetek többségére vonatkozó utazási korlátozást és a vagyoni eszközök befagyasztását meg kell újítani, és további nyolc személyre ki kell terjeszteni az.

(3)

Ezen intézkedések közül néhány az Európai Unió működéséről szóló szerződés hatálya alá tartozik, ennélfogva – különösen az intézkedéseknek a gazdasági szereplők által valamennyi tagállamban történő egységes alkalmazása biztosítása céljából – a végrehajtásukhoz uniós szintű jogszabály szükséges.

(4)

A 314/2004/EK rendelethez egy naprakésszé tett mellékletet kell csatolni, amely tartalmaz nyolc további személyt, akiket a 6. cikke (1) és (2) bekezdésében meghatározott tilalom felfüggesztése kedvezően érint, csatlakozva a 298/2013/EU tanácsi rendelet (3) 6. cikke alkalmazása felfüggesztése által kedvezően érintett 81 személyhez és nyolc szervezethez.

(5)

A 314/2004/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell

(6)

A 298/2013/EU rendeletben meghatározott felfüggesztés kiterjesztése 2014. február 20-án hatályát veszti, és az említett felfüggesztést e rendeletben is meg kell határozni. A jogi egyértelműség érdekében ezért a 298/2013/EU rendeletet hatályon kívül kell helyezni.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések hatékonyságának biztosítása érdekében e rendeletnek a kihirdetése napján hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 314/2004/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 6. cikk a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4)   Felfüggesztésre kerülnek az (1) és (2) bekezdés szerinti intézkedések, amennyiben azok a IV. mellékletben szereplő személyekre és szervezetekre vonatkoznak.”

2.

A rendelet e rendelet mellékletének szövegével mint IV. melléklettel egészül ki.

2. cikk

A 298/2013/EU rendelet hatályát veszti.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. február 17-én.

a Tanács részéről

az elnök

A. TSAFTARIS


(1)  A Tanács 2004. február 19-i 314/2004/EK rendelete egyes, Zimbabwéval szembeni korlátozó intézkedésekről (HL L 55., 2004.2.24., 1. o.).

(2)  A Tanács 2011. február 15-i 2011/101/KKBP határozata a Zimbabwéval szembeni korlátozó intézkedésekről (HL L 42., 2011.2.16., 6. o.).

(3)  A Tanács 298/2013/EU rendelete (2013. március 27.) az egyes, Zimbabwéval szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 314/2004/EK rendelet módosításáról (HL L 90., 2013.3.28., 48. o.).


MELLÉKLET

„IV. MELLÉKLET

A tilalmak alól felmentett, a 6. cikk (4) bekezdésében hivatkozott személyek és szervezetek jegyzéke

I.   Személyek

 

Név (és esetleges névváltozások)

1.

Abu Basutu, Titus Mehliswa Johna

2.

Bonyongwe, Happyton Mabhuya

3.

Buka (másképp: Bhuka), Flora

4.

Bvudzijena, Wayne

5.

Charamba, George

6.

Chidarikire, Faber Edmund

7.

Chigwedere, Aeneas Soko

8.

Chihota, Phineas

9.

Chihuri, Augustine

10.

Chinamasa, Patrick Anthony

11.

Chindori-Chininga, Edward Takaruza

12.

Chinotimba, Joseph

13.

Chipwere, Augustine

14.

Chiwenga, Constantine

15.

Chombo, Ignatius Morgan Chiminya

16.

Dinha, Martin

17.

Goche, Nicholas Tasunungurwa

18.

Gono, Gideon

19.

Gurira, Cephas T.

20.

Gwekwerere, Stephen (másképp: Steven)

21.

Kachepa, Newton

22.

Karakadzai, Mike Tichafa

23.

Kasukuwere, Saviour

24.

Kazangarare, Jawet

25.

Khumalo, Sibangumuzi

26.

Kunonga, Nolbert (másképp: Nobert)

27.

Kwainona, Martin

28.

Langa, Andrew

29.

Mabunda, Musarashana

30.

Machaya, Jason (másképp: Jaison) Max Kokerai

31.

Made, Joseph Mtakwese

32.

Madzongwe, Edna (másképp: Edina)

33.

Maluleke, Titus

34.

Mangwana, Paul Munyaradzi

35.

Marumahoko, Reuben

36.

Masuku, Angeline

37.

Mathema, Cain Ginyilitshe Ndabazekhaya

38.

Mathuthu, Thokozile (másképp: Sithokozile)

39.

Matibiri, Innocent Tonderai

40.

Matiza, Joel Biggie

41.

Matonga, Brighton (másképp: Bright)

42.

Mhandu, Cairo (másképp: Kairo)

43.

Mhonda, Fidellis

44.

Midzi, Amos Bernard (Mugenva)

45.

Mnangagwa, Emmerson Dambudzo

46.

Mohadi, Kembo Campbell Dugishi

47.

Moyo, Jonathan Nathaniel

48.

Moyo, Sibusio Bussie

49.

Moyo, Simon Khaya

50.

Mpofu, Obert Moses

51.

Muchena, Henry

52.

Muchena, Olivia Nyembesi (másképp: Nyembezi)

53.

Muchinguri, Oppah Chamu Zvipange

54.

Mudede, Tobaiwa (másképp: Tonneth)

55.

Mujuru, Joyce Teurai Ropa

56.

Mumbengegwi, Simbarashe Simbanenduku

57.

Murerwa, Herbert Muchemwa

58.

Musariri, Munyaradzi

59.

Mushohwe, Christopher Chindoti

60.

Mutasa, Didymus Noel Edwin

61.

Mutezo, Munacho Thomas Alvar

62.

Mutinhiri, Ambros (másképp: Ambrose)

63.

Mzembi, Walter

64.

Mzilikazi, Morgan S.

65.

Nguni, Sylvester Robert

66.

Nhema, Francis Chenayimoyo Dunstan

67.

Nyanhongo, Magadzire Hubert

68.

Nyikayaramba, Douglas

69.

Nyoni, Sithembiso Gile Glad

70.

Rugeje, Engelbert Abel

71.

Rungani, Victor Tapiwa Chashe

72.

Sakupwanya, StanleyUrayayi

73.

Savanhu, Tendai

74.

Sekeramayi, Sydney (másképp: Sidney) Tigere

75.

Sekeremayi, Lovemore

76.

Shamu, Webster Kotiwani

77.

Shamuyarira, Nathan Marwirakuwa

78.

Shiri, Perence (másképp: Bigboy) Samson Chikerema

79.

Shungu, Etherton

80.

Sibanda, Chris

81.

Sibanda, Jabulani

82.

Sibanda, Misheck Julius Mpande

83.

Sibanda, Phillip Valerio (másképp: Valentine)

84.

Sigauke, David

85.

Sikosana, (másképp: Sikhosana), Absolom

86.

Tarumbwa, Nathaniel Charles

87.

Tomana, Johannes

88.

Veterai, Edmore

89.

Zimondi, Paradzai Willings

II.   Szervezetek

 

Name

1.

Cold Comfort Farm Trust Cooperative

2.

Comoil (PVT) Ltd

3.

Famba Safaris

4.

Jongwe Printing and Publishing Company (PVT) Ltd (másképp: Jongwe Printing and Publishing Co., másképp: Jongwe Printing and Publishing Company)

5.

M & S Syndicate (PVT) Ltd

6.

OSLEG Ltd (másképp: Operation Sovereign Legitimacy)

7.

Swift Investments (PVT) Ltd

8.

Zidco Holdings (másképp: Zidco Holdings (PVT) Ltd)”


20.2.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 50/7


A BIZOTTSÁG 154/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2014. február 19.)

az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a teafakivonat hatóanyag jóváhagyási feltételei tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 13. cikke (2) bekezdésének c) pontjára és 78. cikkének (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A teafakivonat hatóanyagot a 2229/2004/EK bizottsági rendelet (2) 24b. cikkében előírt eljárás szerint a 2008/127/EK bizottsági irányelvvel (3) felvették a 91/414/EGK tanácsi irányelv (4) I. mellékletébe. Mióta a 91/414/EGK irányelvet felváltotta az 1107/2009/EK rendelet, ez az anyag az említett rendelet értelmében jóváhagyott hatóanyagnak tekintendő, és az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (5) mellékletének A. részében szerepel.

(2)

A 2229/2004/EK rendelet 25a. cikkének megfelelően az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) 2011. december 16-án benyújtotta a Bizottságnak a teafakivonatra vonatkozó vizsgálati jelentéstervezetről kialakított véleményét (6). A Hatóság a bejelentőhöz is eljuttatta a teafakivonatra vonatkozó véleményét. A Bizottság felkérte a bejelentőt, hogy nyújtsa be a teafakivonatra vonatkozó vizsgálati jelentéstervezettel kapcsolatos észrevételeit. A vizsgálati jelentés tervezetét és a Hatóság véleményét a tagállamok és a Bizottság az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság keretében közösen megvizsgálták, majd a teafakivonatról szóló bizottsági vizsgálati jelentés formájában 2013. december 13-án véglegesítették.

(3)

Megerősítést nyert, hogy a teafakivonat hatóanyag az 1107/2009/EK rendelet értelmében jóváhagyott hatóanyagnak tekintendő.

(4)

Az 1107/2009/EK rendelet 13. cikkének (2) bekezdése alapján, összefüggésben 6. cikkével, valamint a jelenlegi tudományos és műszaki ismeretek fényében a jóváhagyás feltételeit módosítani szükséges. Különösen további megerősítő információkat indokolt kérni.

(5)

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

A tagállamok számára időt kell biztosítani a teafakivonatot tartalmazó növényvédő szerekre vonatkozó engedélyek módosítására vagy visszavonására.

(7)

Azon, teafakivonatot tartalmazó növényvédő szerek esetében, amelyeknél a tagállamok az 1107/2009/EK rendelet 46. cikkének megfelelően türelmi időt adnak, ez az időszak nem haladhatja meg az e rendelet hatálybalépésétől számított 18 hónapot.

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet módosítása

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet mellékletének A. része az e rendelet mellékletében foglaltak szerint módosul.

2. cikk

Átmeneti intézkedések

A tagállamok a teafakivonat hatóanyagú növényvédő szerekre kiadott engedélyeket az 1107/2009/EK rendeletnek megfelelően szükség szerint módosítják vagy visszavonják 2014. szeptember 12-ig.

3. cikk

Türelmi idő

A tagállamok által az 1107/2009/EK rendelet 46. cikke értelmében biztosított türelmi időnek a lehető legrövidebbnek kell lennie, és legkésőbb 2015. szeptember 12-én le kell járnia.

4. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. február 19-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 309., 2009.11.24., 1. o.

(2)  A Bizottság 2004. december 3-i 2229/2004/EK rendelete a 91/414/EGK tanácsi irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében említett munkaprogram negyedik szakasza végrehajtásának további részletes szabályairól (HL L 379., 2004.12.24., 13. o.).

(3)  A Bizottság 2008. december 18-i 2008/127/EK irányelve a 91/414/EGK tanácsi irányelv egyes hatóanyagok felvétele céljából történő módosításáról (HL L 344., 2008.12.20., 89. o.).

(4)  A Tanács 1991. július 15-i 91/414/EGK irányelve a növényvédő szerek forgalomba hozataláról (HL L 230., 1991.8.19., 1. o.).

(5)  A Bizottság 2011. május 25-i 540/2011/EU végrehajtási rendelete az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a jóváhagyott hatóanyagok jegyzéke tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 153., 2011.6.11., 1. o.).

(6)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance extract from tea tree (A teafakivonat hatóanyagnál felmerülő kockázatok felméréséről szóló, peszticideket vizsgáló szakértői értékelésből levont következtetés); EFSA Journal 2012; 10(2):2542. Online elérhető: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm


MELLÉKLET

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet mellékletének A. részében a teafakivonat hatóanyagra vonatkozó 228. sor helyébe a következő szöveg lép:

Sorszám

Közhasználatú név, azonosító szám

IUPAC-név

Tisztaság (1)

Jóváhagyás dátuma

Jóváhagyás lejárta

Egyedi rendelkezések

„228

Teafakivonat

CAS-szám: teafaolaj 68647-73-4

Fő összetevők:

 

terpinén-4-ol 562-74-3

 

γ-terpinén 99-85-4

 

α-terpinén 99-86-5

 

1,8-cineol 470-82-6

CIPAC-szám: 914

A teafaolaj kémiai anyagok bonyolult elegye.

 

Fő összetevők:

 

terpinén-4-ol ≥ 300 g/kg

 

γ-terpinén ≥ 100 g/kg

 

α-terpinén ≥ 50 g/kg

 

1,8-cineol ≥ 1 g/kg

 

Releváns szennyeződés:

Metil-eugenol: legfeljebb 1 g/kg a műszaki minőségű anyagban

2009. szeptember 1.

2019. augusztus 31.

A.   RÉSZ

Kizárólag üvegházban, gombaölő szerként való használata engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2013. december 13-án véglegesített, a teafakivonatról szóló vizsgálati jelentésben (SANCO/2609/2008 végleges) és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

Az átfogó értékelésben a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a következőkre:

a szerrel foglalkozók és más dolgozók biztonsága. Gondoskodnak arról, hogy – amennyiben arra szükség van – a felhasználás feltételei között szerepeljen a megfelelő egyéni védőfelszerelés használata,

a felszín alatti vizek védelme, ha az anyagot érzékeny talajú és/vagy érzékeny éghajlati adottságú régiókban alkalmazzák,

a felszíni vizek és a vízi élőlények védelme,

a mézelő méhek, a nem célzott ízeltlábúak, a földigiliszták, valamint a nem célzott mikro- és makroorganizmusok védelme.

Az alkalmazás feltételei között szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseknek is szerepelniük kell.

A bejelentőnek megerősítő információkat kell benyújtania az alábbiakról:

a)

a növényi anyagcsere és a fogyasztói expozíció;

b)

a kivonatot alkotó vegyületek toxicitása és a lehetséges szennyeződések relevanciája a metil-eugenol kivételével;

c)

a felszín alatti vizek expozíciója a kivonatot alkotó legkevésbé felszívódó összetevőknek és a potenciális talajátalakulási termékeknek;

d)

a szennyvíztisztítás biológiai módszereire gyakorolt hatások.

Ezen információkat a bejelentőnek legkésőbb 2016. április 30-ig kell benyújtania a Bizottságnak, a tagállamoknak és a Hatóságnak.”


(1)  A hatóanyag pontos azonosítása és részletes specifikációja a vizsgálati jelentésben található.


20.2.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 50/11


A BIZOTTSÁG 155/2014/EU RENDELETE

(2014. február 19.)

élelmiszerekkel kapcsolatos, nem betegségek kockázatának csökkentésére vagy a gyermekek fejlődésére és egészségére vonatkozó egyes állítások engedélyezésének elutasításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról szóló, 2006. december 20-i 1924/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 18. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1924/2006/EK rendelet értelmében csak akkor lehet az élelmiszereken egészségre vonatkozó állításokat feltüntetni, ha a Bizottság az említett rendeletnek megfelelően engedélyezte őket, és szerepelnek az engedélyezett állítások listáján.

(2)

Az 1924/2006/EK rendelet azt is előírja, hogy az élelmiszer-ipari vállalkozók a tagállamok illetékes nemzeti hatóságaihoz nyújthatják be egészségre vonatkozó állítások engedélyezése iránti kérelmeiket. Az illetékes nemzeti hatóságnak az érvényes kérelmeket tudományos értékelés céljából az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatósághoz (EFSA, a továbbiakban: Hatóság), tájékoztatás céljából pedig a Bizottsághoz és a tagállamokhoz kell továbbítania.

(3)

A Hatóságnak véleményt kell nyilvánítania az egészségre vonatkozó adott állításról.

(4)

A Bizottság az egészségre vonatkozó állítás engedélyezéséről a Hatóság által megfogalmazott vélemény figyelembevételével határoz.

(5)

A Vitabiotics Ltd. által az 1924/2006/EK rendelet 13. cikkének (5) bekezdése szerint benyújtott kérelem alapján a Hatóságnak az L-tirozinnak a dopamin normális szintézisére gyakorolt hatásával kapcsolatos, egészségre vonatkozó állításról kellett véleményt nyilvánítania (EFSA-Q-2011-00319. számú kérdés) (2). A kérelmező a következőképpen megfogalmazott állítást javasolta: „Az L-tirozin elengedhetetlen a dopamin természetes termelődéséhez”.

(6)

A Bizottság és a tagállamok 2011. július 20-án megkapták a Hatóság tudományos véleményét, amely felhívja a figyelmet arra, hogy az 1924/2006/EK rendelet 13. cikkének (1) bekezdésében említett állítások értékelése keretében az L-tirozinnak a katekolaminok normális szintézisében a normál népesség körében betöltött szerepéről a Hatóság korábban már adott ki kedvező véleményt (3), továbbá arra, hogy az L-tirozin valamennyi katekolamin, így a dopamin szintézisének is kiindulópontja. Ennek alapján a Hatóság arra a következtetésre jutott, hogy ok-okozati összefüggés állapítható meg az L-tirozin megfelelő mennyiségű fehérjét tartalmazó étrend részeként való fogyasztása és a dopamin normális szintézisében játszott szerepe között; továbbá az állítás használatának/feltüntetésének megfelelő feltételeként a következőt javasolta: „az élelmiszernek legalább az 1924/2006/EK rendelet mellékletében szereplő kitételnek megfelelő fehérjeforrásnak kell lennie”.

(7)

A Bizottság és a tagállamok mérlegelték, hogy célszerű-e engedélyezni a fenti következtetéseket tükröző, egészségre vonatkozó állításnak a javasolt használati feltételek melletti alkalmazását, hiszen az engedélyezés iránti kérelem elutasítására is lehetőség van – még ha a Hatóság tudományos értékelése kedvező volt is –, ha az egészségre vonatkozó állítás nem felel meg az 1924/2006/EK rendelet egyéb általános vagy egyedi követelményeinek. A Bizottság a Hatóságtól további felvilágosítást kért többek között az L-tirozinnal kapcsolatos, egészségre vonatkozó állítás és a javasolt felhasználási feltételek tekintetében benyújtott bizonyítékok kapcsán, amely kérésére adott 2012. november 9-i válaszában a Hatóság megjegyezte, hogy a szóban forgó, egészségre vonatkozó állítással kapcsolatos következtetései a fehérjében található L-tirozin ismert biokémiai szerepén alapulnak. A Hatóság hozzátette, hogy a benyújtott bizonyítékok alapján nem tudja meghatározni a kedvező fiziológiai hatás eléréséhez szükséges napi bevitel mennyiségét. Következésképpen nem lehet a fenti állítás esetében olyan specifikus alkalmazási feltételeket meghatározni, amelyek az 1924/2006/EK rendelet 5. cikke (1) bekezdése b) pontjának i. alpontja értelmében biztosítanák, hogy a végtermék a megfelelő kedvező fiziológiai hatás eléréséhez szükséges mértékben tartalmazzon L-tirozint. Ilyen specifikus alkalmazási feltételek hiányában nem biztosítható, hogy kedvező hatásokat vált ki az az anyag, amelyre az állítás vonatkozik, és ezáltal az állítás alkalmas lehet a fogyasztók megtévesztésére. Következésképpen az állítás nem engedélyezhető, mivel nem felel meg az 1924/2006/EK rendeletben meghatározott követelményeknek.

(8)

A Pierre Fabre Dermo-Cosmétique által az 1924/2006/EK rendelet 13. cikkének (5) bekezdése szerint benyújtott kérelem alapján a Hatóságnak a vasfogyasztás és a haj normális növekedésének fenntartása közötti összefüggéssel kapcsolatos, egészségre vonatkozó állításról kellett véleményt nyilvánítania (EFSA-Q-2012-00059. sz. kérdés) (4). A kérelmező a következőképpen megfogalmazott állítást javasolta: „Változókortól eltérő életciklusban lévő nőknél jelentkező fokozott hajhullás.”

(9)

A Bizottság és a tagállamok 2012. március 15-én megkapták a Hatóság tudományos véleményét, amelynek következtetése szerint a rendelkezésre bocsátott adatok alapján nem állapítható meg ok-okozati összefüggés a vasbevitel és a haj normális növekedése között. Következésképpen az állítás nem engedélyezhető, mivel nem felel meg az 1924/2006/EK rendeletben meghatározott követelményeknek.

(10)

A Biocodex által az 1924/2006/EK rendelet 13. cikke (5) bekezdése szerint benyújtott kérelem alapján a Hatóságnak a citrullin-malát fogyasztása és a testedzés utáni izomfáradtság gyorsabb enyhülése közötti összefüggéssel kapcsolatos, egészségre vonatkozó állításról kellett véleményt nyilvánítania (EFSA-Q-2011-00931. számú kérdés) (5). A kérelmező a következőképpen megfogalmazott állítást javasolta: „Az adenozin-trifoszfát (ATP) szintjének fenntartása a felhalmozódott tejsav csökkentése révén az izomláz megszüntetése érdekében.”

(11)

A Bizottság és a tagállamok 2012. május 11-én megkapták a Hatóság tudományos véleményét, amelynek következtetése szerint a rendelkezésre bocsátott adatok alapján a citrullin-malát fogyasztása és az állítólagos hatás között nem állapítható meg ok-okozati összefüggés. Következésképpen az állítás nem engedélyezhető, mivel nem felel meg az 1924/2006/EK rendeletben meghatározott követelményeknek.

(12)

A Nutrilinks Sarl által az 1924/2006/EK rendelet 13. cikkének (5) bekezdése szerint benyújtott kérelem alapján a Hatóságnak az Eff EXT™ normál ízületi mobilitásra gyakorolt hatásával kapcsolatos, egészségre vonatkozó állításról kellett véleményt nyilvánítania (EFSA-Q-2012-00384. sz. kérdés) (6). A kérelmező többek között a következőképpen megfogalmazott állítást javasolta: „Elősegíti az ízületek rugalmasságát.”

(13)

A Bizottság és a tagállamok 2012. december 14-én megkapták a Hatóság tudományos véleményét, amelynek következtetése szerint a rendelkezésre bocsátott adatok alapján az Eff EXT™ fogyasztása és az állítólagos hatás között nem állapítható meg ok-okozati összefüggés. Következésképpen az állítás nem engedélyezhető, mivel nem felel meg az 1924/2006/EK rendeletben meghatározott követelményeknek.

(14)

A Nutrilinks Sarl által az 1924/2006/EK rendelet 13. cikkének (5) bekezdése szerint benyújtott kérelem alapján a Hatóságnak a krillolaj fogyasztása és az ízületek jó állapotának fenntartása közötti összefüggéssel kapcsolatos, egészségre vonatkozó állításról kellett véleményt nyilvánítania (EFSA-Q-2012-00385. sz. kérdés) (7). A kérelmező többek között a következőképpen megfogalmazott állítást javasolta: „Érzékeny ízületek esetében javítja a komfortérzetet”.

(15)

A Bizottság és a tagállamok 2012. december 14-én megkapták a Hatóság tudományos véleményét, amelynek következtetése szerint a rendelkezésre bocsátott adatok alapján a krillolaj fogyasztása és az állítólagos hatás között nem állapítható meg ok-okozati összefüggés. Következésképpen az állítás nem engedélyezhető, mivel nem felel meg az 1924/2006/EK rendeletben meghatározott követelményeknek.

(16)

A Nutrilinks Sarl által az 1924/2006/EK rendelet 13. cikkének (5) bekezdése szerint benyújtott kérelem alapján a Hatóságnak a Vitis vinifera L. magjából nyert kivonat normális vénás vérkeringésre gyakorolt hatásával kapcsolatos, egészségre vonatkozó állításról kellett véleményt nyilvánítania (EFSA-Q-2012-00387. sz. kérdés) (8). A kérelmező többek között a következőképpen megfogalmazott állítást javasolta: „Serkenti a vénás vérkeringést a lábban.”

(17)

A Bizottság és a tagállamok 2012. december 14-én megkapták a Hatóság tudományos véleményét, amelynek következtetése szerint a rendelkezésre bocsátott adatok alapján a Vitis vinifera L. magjából nyert kivonat fogyasztása és az állítólagos hatás között nem állapítható meg ok-okozati összefüggés. Következésképpen az állítás nem engedélyezhető, mivel nem felel meg az 1924/2006/EK rendeletben meghatározott követelményeknek.

(18)

A Nutrilinks Sarl által az 1924/2006/EK rendelet 13. cikkének (5) bekezdése szerint benyújtott kérelem alapján a Hatóságnak a Vitis vinifera L. magjából nyert kivonat és a „Csökkenti a lábduzzadást” állítás közötti összefüggésről kellett véleményt nyilvánítania (EFSA-Q-2012-00388. sz. kérdés) (9). A kérelmező többek között a következőképpen megfogalmazott állítást javasolta: „Csökkenti a lábduzzadást”.

(19)

A Bizottság és a tagállamok 2012. december 14-én megkapták a Hatóság tudományos véleményét, amely arra hívta fel a figyelmet, hogy az állítás a krónikus állapotban lévő (pl. krónikus vénás elégtelenségben szenvedő) betegeknél fellépő perifériás ödéma enyhítésére vonatkozik, és arra a következtetésre jutott, hogy a benyújtott adatok alapján a krónikus állapotú betegek esetében a perifériás ödéma enyhítése a kezelés részét képező terápiás cél.

(20)

Az 1924/2006/EK rendelet kiegészíti az élelmiszerek címkézésére, kiszerelésére és reklámozására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 2000. március 20-i 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (10) általános elveit. A 2000/13/EK irányelv 2. cikke (1) bekezdésének b) pontja úgy rendelkezik, hogy a címkén szereplő információ nem tulajdoníthat az élelmiszereknek emberi betegségek megelőzésére, kezelésére vagy gyógyítására vonatkozó tulajdonságokat, és ilyen tulajdonságokra nem is utalhat. Ennek megfelelően a Vitis vinifera L. magjából nyert kivonat hatására vonatkozó „Csökkenti a lábduzzadást” állítás nem engedélyezhető, mivel tilos az élelmiszereknek gyógyító hatást tulajdonítani.

(21)

A Roxlor Nutra LLC által az 1924/2006/EK rendelet 13. cikkének (5) bekezdése szerint benyújtott kérelem alapján a Hatóságnak a Cynatine® normál ízületi mobilitásra gyakorolt hatásával kapcsolatos, egészségre vonatkozó állításról kellett véleményt nyilvánítania (EFSA-Q-2012-00570. sz. kérdés) (11). A kérelmező többek között a következőképpen megfogalmazott állítást javasolta: „Naponta 500 mg Cynatine® elfogyasztása elősegíti az ízületek rugalmasságát”.

(22)

A Bizottság és a tagállamok 2012. december 14-én megkapták a Hatóság tudományos véleményét, amelynek következtetése szerint a rendelkezésre bocsátott adatok alapján a Cynatine® fogyasztása és az állítólagos hatás között nem állapítható meg ok-okozati összefüggés. Következésképpen az állítás nem engedélyezhető, mivel nem felel meg az 1924/2006/EK rendeletben meghatározott követelményeknek.

(23)

Az Actina által az 1924/2006/EK rendelet 13. cikkének (5) bekezdése szerint benyújtott kérelem alapján a Hatóságnak az OXY 280 testsúlycsökkenésre gyakorolt hatásával kapcsolatos, egészségre vonatkozó állításról kellett véleményt nyilvánítania (EFSA-Q-2012-00572. sz. kérdés) (12). A kérelmező többek között a következőképpen megfogalmazott állítást javasolta: „Az OXY 280 elősegíti a fogyást”.

(24)

A Bizottság és a tagállamok 2012. december 14-én megkapták a Hatóság tudományos véleményét, amelynek következtetése szerint a rendelkezésre bocsátott adatok alapján az OXY 280 fogyasztása és az állítólagos hatás között nem állapítható meg ok-okozati összefüggés. Következésképpen az állítás nem engedélyezhető, mivel nem felel meg az 1924/2006/EK rendeletben meghatározott követelményeknek.

(25)

A Nutrilinks Sarl által az 1924/2006/EK rendelet 13. cikkének (5) bekezdése szerint benyújtott kérelem alapján a Hatóságnak a Vitis vinifera L. magjából nyert kivonat és a „Vízvisszatartás esetén elősegíti a víz távozását a szervezetből” állítás közötti összefüggésről kellett véleményt nyilvánítania (EFSA-Q-2012-00574. sz. kérdés) (13). A kérelmező többek között a következőképpen megfogalmazott állítást javasolta: „Vízvisszatartás esetén elősegíti a víz távozását a szervezetből”.

(26)

A Bizottság és a tagállamok 2012. december 14-én megkapták a Hatóság tudományos véleményét, amely arra hívta fel a figyelmet, hogy az állítólagos hatás a normál vénás vérkeringés fenntartására vonatkozik. A Hatóság jelezte, hogy ugyanezt az egészségre vonatkozó összefüggést egy korábbi véleményében már megvizsgálta (14), és arról kedvezőtlen véleményt adott ki, továbbá hogy a szóban forgó állítás megalapozására szolgáló tudományos alátámasztásra való utalást már a korábbi vélemény kiadásakor is figyelembe vette. Következésképpen az állítás nem engedélyezhető, mivel nem felel meg az 1924/2006/EK rendeletben meghatározott követelményeknek.

(27)

A Nutrilinks Sarl által az 1924/2006/EK rendelet 13. cikkének (5) bekezdése szerint benyújtott kérelem alapján a Hatóságnak a Paullinia cupana Kunth (guarana) és a Camellia sinensis (L.) Kuntze (zöld tea) kivonat kombinációjának a testsúly csökkenésére gyakorolt hatásával kapcsolatos, egészségre vonatkozó állításról kellett véleményt nyilvánítania (EFSA-Q-2012-00590. sz. kérdés) (15). A kérelmező többek között a következőképpen megfogalmazott állítást javasolta: „Elősegíti a zsírégetést”.

(28)

A Bizottság és a tagállamok 2012. december 14-én megkapták a Hatóság tudományos véleményét, amelynek következtetése szerint a rendelkezésre bocsátott adatok alapján a Paullinia cupana Kunth (guarana) és a Camellia sinensis (L.) Kuntze (zöld tea) kivonat kombinációjának fogyasztása és az állítólagos hatás között nem állapítható meg ok-okozati összefüggés. Következésképpen az állítás nem engedélyezhető, mivel nem felel meg az 1924/2006/EK rendeletben meghatározott követelményeknek.

(29)

A Nutrilinks Sarl által az 1924/2006/EK rendelet 13. cikkének (5) bekezdése szerint benyújtott kérelem alapján a Hatóságnak a likopin, az E-vitamin, a lutein és a szelén kombinációjának tulajdonított hatás és a „Felkészíti a bőrt a napozásra és elősegíti a barnulást” állítás közötti összefüggésről kellett véleményt nyilvánítania (EFSA-Q-2012-00593. sz. kérdés) (16). A kérelmező többek között a következőképpen megfogalmazott állítást javasolta: „Felkészíti a bőrt a napozásra és elősegíti a barnulást”.

(30)

A Bizottság és a tagállamok 2012. december 14-án megkapták a Hatóság tudományos véleményét, amely arra hívta fel a figyelmet, hogy az állítólagos hatás a bőr pigmentációjának a fokozódására (vagyis a barnulásra) vonatkozik, ami hozzájárulhat a bőrnek az UV-sugarak okozta károsodás elleni védelméhez. A Hatóság azt is jelezte, hogy ugyanezt az egészségre vonatkozó összefüggést egy korábbi véleményében már megvizsgálta (17), és arról kedvezőtlen véleményt adott ki, továbbá hogy a szóban forgó állítás megalapozására szolgáló tudományos alátámasztásra való utalás megegyezik a korábbi vélemény kiadásakor figyelembe vettel. Következésképpen az állítás nem engedélyezhető, mivel nem felel meg az 1924/2006/EK rendeletben meghatározott követelményeknek.

(31)

A Vitis vinifera L. magjából nyert kivonatnak tulajdonított „Enyhíti a lábduzzadást” hatás olyan, egészségre vonatkozó állítás, amely a kérelem tárgyát képező élelmiszernek gyógyító hatást tulajdonít, ez pedig élelmiszerek esetében tilos.

(32)

Az OXY 280-nal, valamint a Paullinia cupana Kunth (guarana) és a Camellia sinensis (L.) Kuntze (zöld tea) kivonat kombinációjával kapcsolatos, egészségre vonatkozó állítások az 1924/2006/EK rendelet 13. cikke (1) bekezdésének c) pontjában említett, egészségre vonatkozó állítások, így alkalmazható rájuk az említett rendelet 28. cikkének (6) bekezdésében szereplő átmeneti időszak. Mivel azonban a kérelmeket nem 2008. január 19. előtt nyújtották be, a rendelet 28. cikke (6) bekezdésének b) pontjában előírt követelmény nem teljesül, ezért az állítások esetében nem lehet élni az említett cikkben szereplő átmeneti időszakkal.

(33)

Az e rendelet tárgyát képező, egészségre vonatkozó többi állítás az 1924/2006/EK rendelet 13. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett, egészségre vonatkozó állítás, ezért az egészségre vonatkozó, engedélyezett állítások listájának elfogadásáig vonatkozik rájuk az említett rendelet 28. cikkének (5) bekezdésében megállapított átmeneti időszak, feltéve, hogy megfelelnek a rendeletnek.

(34)

Az egészségre vonatkozó, engedélyezett állítások jegyzéke a 432/2012/EU bizottsági rendeletben (18) került összeállításra, és 2012. december 14-től alkalmazandó. Az 1924/2006/EK rendelet 13. cikkének (5) bekezdésében említett azon állítások tekintetében, amelyeket az EFSA még nem értékelt, illetve a Bizottság még nem mérlegelt 2012. december 14-ig, és amelyeket e rendelet alapján nem tartalmaz az egészségre vonatkozó, engedélyezett állítások jegyzéke, helyénvaló olyan átmeneti időszakról rendelkezni, amely alatt azok még alkalmazhatók, annak érdekében, hogy az élelmiszer-ipari vállalkozók és az illetékes nemzeti hatóságok alkalmazkodni tudjanak az ilyen állítások tilalmához.

(35)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével, és sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem ellenezte őket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   Az e rendelet mellékletében foglalt, egészségre vonatkozó állítások nem vehetők fel az 1924/2006/EK rendelet 13. cikkének (3) bekezdésében említett engedélyezett állítások uniós listájára.

(2)   Ugyanakkor az e rendelet hatálybalépése előtt használt, az (1) bekezdésben említett, egészségre vonatkozó állítások e rendelet hatálybalépésétől számítva legfeljebb hat hónapig továbbra is alkalmazhatók.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. február 19-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 404., 2006.12.30., 9. o.

(2)  EFSA Journal 2011; 9(7):2290.

(3)  EFSA Journal 2011; 9(6):2270.

(4)  EFSA Journal 2012; 10(3):2602.

(5)  EFSA Journal 2012; 10(5):2699.

(6)  EFSA Journal 2012; 10(12):3002.

(7)  EFSA Journal 2012; 10(12):3003.

(8)  EFSA Journal 2012; 10(12):2996.

(9)  EFSA Journal 2012; 10(12):2997.

(10)  HL L 109., 2000.5.6., 29. o.

(11)  EFSA Journal 2012; 10(12):3004.

(12)  EFSA Journal 2012; 10(12):2999.

(13)  EFSA Journal 2012; 10(12):2998.

(14)  EFSA Journal 2012; 10(12):2996.

(15)  EFSA Journal 2012; 10(12):3000.

(16)  EFSA Journal 2012; 10(12):3001.

(17)  EFSA Journal 2012; 10(9):2890.

(18)  HL L 136., 2012.5.25., 1. o.


MELLÉKLET

Egészségre vonatkozó, elutasított állítások

Kérelem – az 1924/2006/EK rendelet vonatkozó rendelkezései

Tápanyag, anyag, élelmiszer vagy élelmiszercsoport

Állítás

Az EFSA véleményének hivatkozási száma

A 13. cikk (5) bekezdése szerinti, egészségre vonatkozó állítás, mely újonnan felfedezett tudományos bizonyítékon alapul, és/vagy védett adatok védelmére irányuló kérelmet tartalmaz.

L-tirozin

Az L-tirozin elengedhetetlen a dopamin természetes termelődéséhez.

Q-2011-00319

A 13. cikk (5) bekezdése szerinti, egészségre vonatkozó állítás, mely újonnan felfedezett tudományos bizonyítékon alapul, és/vagy védett adatok védelmére irányuló kérelmet tartalmaz.

Vas

Változókortól eltérő életciklusban lévő nőknél jelentkező fokozott hajhullás.

Q-2012-00059

A 13. cikk (5) bekezdése szerinti, egészségre vonatkozó állítás, mely újonnan felfedezett tudományos bizonyítékon alapul, és/vagy védett adatok védelmére irányuló kérelmet tartalmaz.

Citrullin-malát

Az adenozin-trifoszfát (ATP) szintjének fenntartása a felhalmozódott tejsav csökkentése révén az izomláz megszüntetése érdekében.

Q-2011-00931

A 13. cikk (5) bekezdése szerinti, egészségre vonatkozó állítás, mely újonnan felfedezett tudományos bizonyítékon alapul, és/vagy védett adatok védelmére irányuló kérelmet tartalmaz.

Eff EXT

Elősegíti az ízületek rugalmasságát.

Q-2012-00384

A 13. cikk (5) bekezdése szerinti, egészségre vonatkozó állítás, mely újonnan felfedezett tudományos bizonyítékon alapul, és/vagy védett adatok védelmére irányuló kérelmet tartalmaz.

Krillolaj

Érzékeny ízületek esetében javítja az komfortérzetet.

Q-2012-00385

A 13. cikk (5) bekezdése szerinti, egészségre vonatkozó állítás, mely újonnan felfedezett tudományos bizonyítékon alapul, és/vagy védett adatok védelmére irányuló kérelmet tartalmaz.

A Vitis vinifera L. magjából nyert kivonat

Serkenti a vénás vérkeringést a lábban.

Q-2012-00387

A 13. cikk (5) bekezdése szerinti, egészségre vonatkozó állítás, mely újonnan felfedezett tudományos bizonyítékon alapul, és/vagy védett adatok védelmére irányuló kérelmet tartalmaz.

A Vitis vinifera L. magjából nyert kivonat

Enyhíti a lábduzzadást.

Q-2012-00388

A 13. cikk (5) bekezdése szerinti, egészségre vonatkozó állítás, mely újonnan felfedezett tudományos bizonyítékon alapul, és/vagy védett adatok védelmére irányuló kérelmet tartalmaz.

Cynatine®

Naponta 500 mg Cynatine® elfogyasztása elősegíti az ízületek rugalmasságát.

Q-2012-00570

A 13. cikk (5) bekezdése szerinti, egészségre vonatkozó állítás, mely újonnan felfedezett tudományos bizonyítékon alapul, és/vagy védett adatok védelmére irányuló kérelmet tartalmaz.

OXY 280

Az OXY 280 elősegíti a fogyást.

Q-2012-00572

A 13. cikk (5) bekezdése szerinti, egészségre vonatkozó állítás, mely újonnan felfedezett tudományos bizonyítékon alapul, és/vagy védett adatok védelmére irányuló kérelmet tartalmaz.

A Vitis vinifera L. magjából nyert kivonat

Vízvisszatartás esetén elősegíti a víz távozását a szervezetből.

Q-2012-00574

A 13. cikk (5) bekezdése szerinti, egészségre vonatkozó állítás, mely újonnan felfedezett tudományos bizonyítékon alapul, és/vagy védett adatok védelmére irányuló kérelmet tartalmaz.

A Paullinia cupana Kunth (guarana) és a Camellia sinensis (L.) Kuntze (zöld tea) kivonatának kombinációja

Elősegíti a zsírégetést.

Q-2012-00590

A 13. cikk (5) bekezdése szerinti, egészségre vonatkozó állítás, mely újonnan felfedezett tudományos bizonyítékon alapul, és/vagy védett adatok védelmére irányuló kérelmet tartalmaz.

A likopin, az E-vitamin, a lutein és a szelén kombinációja

Felkészíti a bőrt a napozásra és elősegíti a barnulást.

Q-2012-00593


20.2.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 50/17


A BIZOTTSÁG 156/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2014. február 19.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1),

tekintettel az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletre (2) és különösen annak 136. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 543/2011/EU végrehajtási rendelet a XVI. mellékletének A. részében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikke (1) bekezdése alapján a behozatali átalányérték számítására munkanaponként, változó napi adatok figyelembevételével kerül sor. Ezért helyénvaló előírni, hogy e rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. február 19-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Jerzy PLEWA

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 157., 2011.6.15., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

MA

57,6

TN

78,5

TR

95,2

ZZ

77,1

0707 00 05

EG

174,9

JO

206,0

MA

158,2

TR

160,5

ZZ

174,9

0709 91 00

EG

107,0

ZZ

107,0

0709 93 10

MA

32,4

TR

92,3

ZZ

62,4

0805 10 20

EG

43,5

IL

67,0

MA

49,6

TN

52,0

TR

74,8

ZA

64,0

ZZ

58,5

0805 20 10

IL

116,1

MA

96,0

ZZ

106,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

EG

29,2

IL

127,5

JM

106,9

MA

133,1

TR

110,2

US

134,0

ZZ

106,8

0805 50 10

AL

39,1

MA

71,7

TR

69,1

ZZ

60,0

0808 10 80

CN

129,5

MK

32,3

US

150,5

ZZ

104,1

0808 30 90

AR

146,2

CL

158,6

CN

68,5

TR

146,4

US

124,6

ZA

109,8

ZZ

125,7


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


HATÁROZATOK

20.2.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 50/19


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

(2013. november 20.)

a Rugalmassági Eszköz igénybevételéről

(2014/97/EU)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre (1), és különösen annak 11. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel az előirányzatok 1b. alfejezeten belüli átcsoportosítására vonatkozó valamennyi lehetőség mérlegelését követően szükségesnek tűnik a Rugalmassági Eszköz igénybevétele az Európai Unió 2014. évi általános költségvetésében szereplő forrásoknak a strukturális alapok keretében végrehajtott ciprusi programok tekintetében történő, az 1b. alfejezet felső korlátján felül 89 330 000 euróval való kiegészítése céljából, a strukturális alapokból 2014-ben Ciprusnak nyújtandó további, összesen 100 000 000 eurós támogatás biztosítása érdekében,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetése tekintetében a Rugalmassági Eszköz 89 330 000 euro kötelezettségvállalási előirányzat formájában igénybevételre kerül az 1b. alfejezet alatt.

Az összeg a strukturális alapok keretében az 1b. alfejezet keretében végrehajtott ciprusi programok finanszírozására szolgál.

2. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Strasbourgban, 2013. november 20-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

M. SCHULZ

a Tanács részéről

az elnök

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 884. o.


20.2.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 50/20


A TANÁCS 2014/98/KKBP HATÁROZATA

(2014. február 17.)

a Zimbabwéval szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2011/101/KKBP határozat módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 29. cikkére,

mivel:

(1)

A Tanács 2011. február 15-én elfogadta a Zimbabwéval szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2011/101/KKBP határozatot (1).

(2)

A Tanács a zimbabwei politikai fejleményeket figyelembe véve felülvizsgálta a 2011/101/KKBP határozatot.

(3)

A korlátozó intézkedéseket 2015. február 20-ig meg kell újítani.

(4)

A 2011/101/KKBP határozat I. mellékletében szereplő személyek és szervezetek többségére vonatkozó utazási tilalom és a vagyoni eszközök befagyasztásának felfüggesztését is meg kell újítani. Ezeket az eszközöket egyes, az említett mellékletben felsorolt további személyek tekintetében is fel kell függeszteni. Az utazási tilalmat és a vagyoni eszközök befagyasztását az említett mellékletében szereplő két személy és egy szervezet tekintetében viszont továbbra is fenn kell tartani.

(5)

A 2011/101/KKBP határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2011/101/KKBP határozat a következőképpen módosul:

1.

A 4. cikk (5) bekezdése helyébe a következő lép:

„(5)   A tagállamok mentességet adhatnak az (1) bekezdésben meghatározott intézkedések alól, ha az utazást sürgős humanitárius okok vagy – kivételes esetben – kormányközi üléseken, valamint az Európai Unió által kezdeményezett vagy megrendezett kormányközi üléseken való részvétel indokolja, amelyeken olyan politikai párbeszéd zajlik, amely közvetlenül támogatja a korlátozó intézkedések politikai célkitűzéseit, ideértve a demokráciát, az emberi jogok tiszteletben tartását és a jogállamiságot Zimbabwéban.”

2.

A 10. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„10. cikk

(1)   Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

(2)   Ezt a határozatot 2015. február 20-ig kell alkalmazni.

(3)   A 4. cikk (1) bekezdésében, valamint az 5. cikk (1) és (2) bekezdésében említett intézkedéseket a II. mellékletben szereplő személyek és szervezetek esetében 2015. február 20-ig fel kell függeszteni.

A felfüggesztést háromhavonta felül kell vizsgálni.

(4)   Ezt a határozatot folyamatosan felül kell vizsgálni, és ha a Tanács úgy ítéli meg, hogy annak céljai nem valósultak meg, a határozatot szükség szerint meg kell újítani vagy módosítani kell.”

2. cikk

A 2011/101/KKBP határozat I. mellékletében szereplő, az e határozat mellékletében felsorolt személyeket fel kell venni a 2011/101/KKBP határozat II. mellékletébe.

3. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2014. február 17-én.

a Tanács részéről

az elnök

A. TSAFTARIS


(1)  HL L 42., 2011.2.16., 6. o.


MELLÉKLET

 

Név (és esetleges névváltozatok)

1.

Bonyongwe, Happyton

2.

Chihuri, Auhustine

3.

Chiwenga, Constantine

4.

Mutasa, Didymus Noel Edwin

5.

Nyikayaramba, Douglas

6.

Shiri, Perence (más néven: Bigboy) Samson Chikerema

7.

Sibanda, Jabulani

8.

Sibanda, Phillip Valerio (más néven: Valentine)


20.2.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 50/22


A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2014. február 18.)

a 2014–2020 közötti időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és az Európai Szociális Alapból finanszírozásra jogosult régiók, valamint a Kohéziós Alapból finanszírozásra jogosult tagállamok jegyzékének megállapításáról

(az értesítés a C(2014) 974. számú dokumentummal történt)

(2014/99/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 90. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Európai Szociális Alap „a növekedést és munkahelyteremtést szolgáló beruházás” célkitűzést a 105/2007/EK bizottsági rendelettel (2) módosított 1059/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (3) létrehozott statisztikai célú területi egységek nómenklatúrája 2. szintjének (a továbbiakban: NUTS 2. szint) megfelelő valamennyi régióban támogatja.

(2)

Az 1303/2013/EU rendelet 90. cikkének (4) bekezdése alapján a Bizottságnak meg kell állapítania a három NUTS 2. szintű régiókategória (kevésbé fejlett régiók, átmeneti régiók és fejlettebb régiók) kritériumait teljesítő régiók jegyzékét.

(3)

Az 1303/2013/EU rendelet 90. cikkének (4) bekezdése alapján a Bizottságnak meg kell állapítania a Kohéziós Alapból finanszírozásra jogosult tagállamok jegyzékét, valamint a Kohéziós Alapból átmeneti és egyedi alapon támogatásban részesülő tagállamok jegyzékét is.

(4)

Az Európai Tanács 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. február 7–8-án elfogadott következtetéseinek 32. pontja szerint az egyik tagállam kérésére a 31/2011/EU bizottsági rendelet (4) értelmében összevont NUTS 2. szintű régiók – amennyiben a módosított NUTS-nómenklatúra alkalmazása következtében egy vagy több érintett régió támogathatósági kategória státusa megváltozik – a módosított NUTS-régió szintjére vonatkozóan meghatározott kategóriába tartoznak. Következésképpen e határozatnak összhangban kell állnia az említett következtetésekkel.

(5)

Az átláthatóság érdekében a NUTS 2. szintű régiók 31/2011/EU rendelettel összhangban 2012. január 1-jétől alkalmazandó kódját és nevét e határozat mellékleteibe szintén bele kell foglalni.

(6)

A támogatható régiók és tagállamok jegyzékét ennek megfelelően kell megállapítani,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A kevésbé fejlett régiók kategóriájába tartozó, az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és az Európai Szociális Alapból finanszírozásra jogosult régiók jegyzékét az I. melléklet tartalmazza.

2. cikk

Az átmeneti régiók kategóriájába tartozó, az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és az Európai Szociális Alapból finanszírozásra jogosult régiók jegyzékét a II. melléklet tartalmazza.

3. cikk

A fejlettebb régiók kategóriájába tartozó, az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és az Európai Szociális Alapból finanszírozásra jogosult régiók jegyzékét a III. melléklet tartalmazza.

4. cikk

A Kohéziós Alapból finanszírozásra jogosult tagállamok jegyzékét a IV. melléklet tartalmazza.

5. cikk

A Kohéziós Alapból átmeneti és egyedi alapon finanszírozásra jogosult tagállamok jegyzékét az V. melléklet tartalmazza.

6. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2014. február 18-án.

a Bizottság részéről

Johannes HAHN

a Bizottság tagja


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 320. o.

(2)  A Bizottság 2007. február 1-jei 105/2007/EK rendelete a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról szóló 1059/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet mellékleteinek módosításáról (HL L 39., 2007.2.10., 1. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 2003. május 26-i 1059/2003/EK rendelete a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról (HL L 154., 2003.6.21., 1. o.).

(4)  A Bizottság 2011. január 17-i 31/2011/EU rendelete a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról szóló 1059/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet mellékleteinek módosításáról (HL L 13., 2011.1.18., 3. o.).


I. MELLÉKLET

A kevésbé fejlett régiók 1. cikk szerinti jegyzéke

 

 

NUTS 2010 (1)

BG31

Северозападен (Severozapaden)

 

BG32

Северен централен (Severen tsentralen)

 

BG33

Североизточен (Severoiztochen)

 

BG34

Югоизточен (Yugoiztochen)

 

BG41

Югозападен (Yugozapaden)

 

BG42

Южен централен (Yuzhen tsentralen)

 

CZ02

Střední Čechy

 

CZ03

Jihozápad

 

CZ04

Severozápad

 

CZ05

Severovýchod

 

CZ06

Jihovýchod

 

CZ07

Střední Morava

 

CZ08

Moravskoslezsko

 

EE00

Eesti

 

GR11

Ανατολική Μακεδονία, Θράκη (Anatoliki Makedonia, Thraki)

(új kód EL11)

GR12

Κεντρική Μακεδονία (Kentriki Makedonia)

(új kód EL12)

GR14

Θεσσαλία (Thessalia)

(új kód EL14)

GR21

Ήπειρος (Ipeiros)

(új kód EL21)

GR23

Δυτική Ελλάδα (Dytiki Ellada)

(új kód EL23)

ES43

Extremadura

 

FR91

Guadeloupe

 

FR92

Martinique

 

FR93

Guyane

 

FR94

Réunion

 

FR–

Mayotte

 

HR03

Jadranska Hrvatska

 

HR04

Kontinentalna Hrvatska

 

ITF3

Campania

 

ITF4

Puglia

 

ITF5

Basilicata

 

ITF6

Calabria

 

ITG1

Sicilia

 

LV00

Latvija

 

LT00

Lietuva

 

HU21

Közép-Dunántúl

 

HU22

Nyugat-Dunántúl

 

HU23

Dél-Dunántúl

 

HU31

Észak-Magyarország

 

HU32

Észak-Alföld

 

HU33

Dél-Alföld

 

PL11

Łódzkie

 

PL21

Małopolskie

 

PL22

Śląskie

 

PL31

Lubelskie

 

PL32

Podkarpackie

 

PL33

Świętokrzyskie

 

PL34

Podlaskie

 

PL41

Wielkopolskie

 

PL42

Zachodniopomorskie

 

PL43

Lubuskie

 

PL51

Dolnośląskie

 

PL52

Opolskie

 

PL61

Kujawsko-Pomorskie

 

PL62

Warmińsko-Mazurskie

 

PL63

Pomorskie

 

PT11

Norte

 

PT16

Centro (P)

(új név Centro (PT))

PT18

Alentejo

 

PT20

Região Autónoma dos Açores

 

RO11

Nord-Vest

 

RO12

Centru

 

RO21

Nord-Est

 

RO22

Sud-Est

 

RO31

Sud – Muntenia

 

RO41

Sud-Vest Oltenia

 

RO42

Vest

 

SI01

Vzhodna Slovenija

 

SK02

Západné Slovensko

 

SK03

Stredné Slovensko

 

SK04

Východné Slovensko

 

UKK3

Cornwall and Isles of Scilly

 

UKL1

West Wales and The Valleys

 


(1)  A 31/2011/EU rendelettel bevezetett, 2012. január 1-jétől alkalmazandó kódokban és nevekben bekövetkezett változások.


II. MELLÉKLET

Az átmeneti régiók 2. cikk szerinti jegyzéke

 

 

NUTS 2010

BE32

Prov. Hainaut

 

BE33

Prov. Liège

 

BE34

Prov. Luxembourg (B)

(új név Prov. Luxembourg (BE))

BE35

Prov. Namur

 

DK02

Sjælland

 

DE41

Brandenburg – Nordost

(egyesítve DE40 Brandenburggal)

DE42

Brandenburg – Südwest

(egyesítve DE40 Brandenburggal)

DE80

Mecklenburg-Vorpommern

 

DE93

Lüneburg

 

DED1

Chemnitz

(a DED1 a DED4 Chemnitz része)

DED2

Dresden

 

DEE0

Sachsen-Anhalt

 

DEG0

Thüringen

 

GR13

Δυτική Μακεδονία (Dytiki Makedonia)

(új kód EL13)

GR22

Ιόνια Νησιά (Ionia Nisia)

(új kód EL22)

GR24

Στερεά Ελλάδα (Sterea Ellada)

(új kód EL24)

GR25

Πελοπόννησος (Peloponnisos)

(új kód EL25)

GR41

Βόρειο Αιγαίο (Voreio Aigaio)

(új kód EL41)

GR43

Κρήτη (Kriti)

(új kód EL43)

ES42

Castilla-La Mancha

 

ES61

Andalucía

 

ES62

Región de Murcia

 

ES64

Ciudad Autónoma de Melilla

 

ES70

Canarias

 

FR22

Picardie

 

FR25

Basse-Normandie

 

FR30

Nord – Pas-de-Calais

 

FR41

Lorraine

 

FR43

Franche-Comté

 

FR53

Poitou-Charentes

 

FR63

Limousin

 

FR72

Auvergne

 

FR81

Languedoc-Roussillon

 

FR83

Corse

 

ITF1

Abruzzo

 

ITF2

Molise

 

ITG2

Sardegna

 

MT00

Malta

 

AT11

Burgenland (A)

(új név Burgenland (AT))

PT15

Algarve

 

UKC1

Tees Valley and Durham

 

UKD1

Cumbria

 

UKD4

Lancashire

 

UKD5

Merseyside

 

UKE1

East Yorkshire and Northern Lincolnshire

 

UKE3

South Yorkshire

 

UKF3

Lincolnshire

 

UKG2

Shropshire and Staffordshire

 

UKK4

Devon

 

UKM6

Highlands and Islands

 

UKN0

Northern Ireland

 


III. MELLÉKLET

A fejlettebb régiók 3. cikk szerinti jegyzéke

 

 

NUTS 2010

BE10

Région de Bruxelles-Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 

BE21

Prov. Antwerpen

 

BE22

Prov. Limburg (B)

(új név Prov. Limburg (BE))

BE23

Prov. Oost-Vlaanderen

 

BE24

Prov. Vlaams-Brabant

 

BE25

Prov. West-Vlaanderen

 

BE31

Prov. Brabant Wallon

 

CZ01

Praha

 

DK01

Hovedstaden

 

DK03

Syddanmark

 

DK04

Midtjylland

 

DK05

Nordjylland

 

DE11

Stuttgart

 

DE12

Karlsruhe

 

DE13

Freiburg

 

DE14

Tübingen

 

DE21

Oberbayern

 

DE22

Niederbayern

 

DE23

Oberpfalz

 

DE24

Oberfranken

 

DE25

Mittelfranken

 

DE26

Unterfranken

 

DE27

Schwaben

 

DE30

Berlin

 

DE50

Bremen

 

DE60

Hamburg

 

DE71

Darmstadt

 

DE72

Gießen

 

DE73

Kassel

 

DE91

Braunschweig

 

DE92

Hannover

 

DE94

Weser-Ems

 

DEA1

Düsseldorf

 

DEA2

Köln

 

DEA3

Münster

 

DEA4

Detmold

 

DEA5

Arnsberg

 

DEB1

Koblenz

 

DEB2

Trier

 

DEB3

Rheinhessen-Pfalz

 

DEC0

Saarland

 

DED3

Leipzig

(a DED3 magában foglalja a DED5 Leipziget és a DED4 Chemnitz egy részét)

DEF0

Schleswig-Holstein

 

IE01

Border, Midland and Western

 

IE02

Southern and Eastern

 

GR30

Αττική (Attiki)

(új kód EL30)

GR42

Νότιο Αιγαίο (Notio Aigaio)

(új kód EL42)

ES11

Galicia

 

ES12

Principado de Asturias

 

ES13

Cantabria

 

ES21

País Vasco

 

ES22

Comunidad Foral de Navarra

 

ES23

La Rioja

 

ES24

Aragón

 

ES30

Comunidad de Madrid

 

ES41

Castilla y León

 

ES51

Cataluña

 

ES52

Comunidad Valenciana

 

ES53

Illes Balears

 

ES63

Ciudad Autónoma de Ceuta

 

FR10

Île de France

 

FR21

Champagne-Ardenne

 

FR23

Haute-Normandie

 

FR24

Centre

 

FR26

Bourgogne

 

FR42

Alsace

 

FR51

Pays de la Loire

 

FR52

Bretagne

 

FR61

Aquitaine

 

FR62

Midi-Pyrénées

 

FR71

Rhône-Alpes

 

FR82

Provence-Alpes-Côte d’Azur

 

ITC1

Piemonte

 

ITC2

Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste

 

ITC3

Liguria

 

ITC4

Lombardia

 

ITD1

Provincia Autonoma Bolzano/Bozen

(új kód és név ITH1 Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen)

ITD2

Provincia Autonoma Trento

(új kód és név ITH2 Provincia Autonoma di Trento)

ITD3

Veneto

(új kód ITH3)

ITD4

Friuli-Venezia Giulia

(új kód ITH4)

ITD5

Emilia-Romagna

 

ITE1

Toscana

(új kód ITI1)

ITE2

Umbria

(új kód ITI2)

ITE3

Marche

 

ITE4

Lazio

(új kód ITI4)

CY00

Κύπρος/Kıbrıs (Kýpros/Kıbrıs)

(új név Κύπρος (Kýpros))

LU00

Luxembourg (Grand-Duché)

(új név Luxembourg)

HU10

Közép-Magyarország

 

NL11

Groningen

 

NL12

Friesland (NL)

 

NL13

Drenthe

 

NL21

Overijssel

 

NL22

Gelderland

 

NL23

Flevoland

 

NL31

Utrecht

 

NL32

Noord-Holland

 

NL33

Zuid-Holland

 

NL34

Zeeland

 

NL41

Noord-Brabant

 

NL42

Limburg (NL)

 

AT12

Niederösterreich

 

AT13

Wien

 

AT21

Kärnten

 

AT22

Steiermark

 

AT31

Oberösterreich

 

AT32

Salzburg

 

AT33

Tirol

 

AT34

Vorarlberg

 

PL12

Mazowieckie

 

PT17

Lisboa

 

PT30

Região Autónoma da Madeira

 

RO32

București – Ilfov

 

SI02

Zahodna Slovenija

 

SK01

Bratislavský kraj

 

FI13

Itä-Suomi

(egyesítve FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi-val)

FI1A

Pohjois-Suomi

(egyesítve FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi-val)

FI18

Etelä-Suomi

(felosztva FI1B Helsinki-Uusimaa-ra és FI1C Etelä-Suomi-ra)

FI19

Länsi-Suomi

 

FI20

Åland

 

SE11

Stockholm

 

SE12

Östra Mellansverige

 

SE21

Småland med öarna

 

SE22

Sydsverige

 

SE23

Västsverige

 

SE31

Norra Mellansverige

 

SE32

Mellersta Norrland

 

SE33

Övre Norrland

 

UKC2

Northumberland and Tyne and Wear

 

UKD2

Cheshire

 

UKD3

Greater Manchester

 

UKE2

North Yorkshire

 

UKE4

West Yorkshire

 

UKF1

Derbyshire and Nottinghamshire

 

UKF2

Leicestershire, Rutland and Northamptonshire

 

UKG1

Herefordshire, Worcestershire and Warwickshire

 

UKG3

West Midlands

 

UKH1

East Anglia

 

UKH2

Bedfordshire and Hertfordshire

 

UKH3

Essex

 

UKI1

Inner London

 

UKI2

Outer London

 

UKJ1

Berkshire, Buckinghamshire and Oxfordshire

 

UKJ2

Surrey, East and West Sussex

 

UKJ3

Hampshire and Isle of Wight

 

UKJ4

Kent

 

UKK1

Gloucestershire, Wiltshire and Bristol/Bath area

 

UKK2

Dorset and Somerset

 

UKL2

East Wales

 

UKM2

Eastern Scotland

 

UKM3

South Western Scotland

 

UKM5

North Eastern Scotland

 


IV. MELLÉKLET

A Kohéziós Alapból finanszírozásra jogosult tagállamok 4. cikk szerinti jegyzéke

 

Bulgária

 

Cseh Köztársaság

 

Észtország

 

Görögország

 

Horvátország

 

Lettország

 

Litvánia

 

Magyarország

 

Málta

 

Lengyelország

 

Portugália

 

Románia

 

Szlovénia

 

Szlovákia


V. MELLÉKLET

A Kohéziós Alapból átmeneti és egyedi alapon finanszírozásra jogosult tagállamok 5. cikk szerinti jegyzéke

Ciprus


20.2.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 50/35


A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2014. február 18.)

az afrikai sertéspestis lengyelországi előfordulásával összefüggő egyes átmeneti védekezési intézkedésekről

(az értesítés a C(2014) 1179. számú dokumentummal történt)

(Csak a lengyel nyelvű szöveg hiteles)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2014/100/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a belső piac megvalósításának céljával a Közösségen belüli kereskedelemben alkalmazható állat-egészségügyi ellenőrzésekről szóló, 1989. december 11-i 89/662/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 9. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel az egyes élőállatok és állati termékek Közösségen belüli kereskedelmében a belső piac megvalósításának céljával alkalmazandó állat-egészségügyi és tenyésztéstechnikai ellenőrzésekről szóló, 1990. június 26-i 90/425/EGK tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 10. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az afrikai sertéspestis a házisertéseket és a vaddisznókat sújtó fertőző vírusos betegség, amely súlyosan érintheti a sertéstenyésztés jövedelmezőségét, megzavarva az Unión belüli kereskedelmet és a harmadik országokba irányuló exportot.

(2)

Afrikai sertéspestis kitörése esetén fennáll a veszély, hogy a kórokozó más sertéstenyésztő gazdaságokra, illetve vaddisznókra is átterjed. Ennek következtében – az élő sertések vagy az azokból előállított termékek kereskedelme révén – átterjedhet egyik tagállamból a másikba, vagy harmadik országokba is.

(3)

A 2002/60/EK tanácsi irányelv (3) az afrikai sertéspestis elleni védekezésre vonatkozóan az Unió területén alkalmazandó minimumintézkedéseket határoz meg. A 2002/60/EK irányelv 15. cikke előírja, hogy az afrikai sertéspestis egy vagy több esetének vaddisznókban történt megállapítását követően ki kell jelölni a fertőzött területet.

(4)

Lengyelország tájékoztatta a Bizottságot az afrikai sertéspestissel kapcsolatos jelenlegi helyzetről az ország területén, és a 2002/60/EK irányelv 15. cikke értelmében kijelölte a fertőzött területet, ahol a 2002/60/EK irányelv 15. és 16. cikkében említett intézkedések alkalmazandók.

(5)

Az Unión belüli kereskedelem bármely szükségtelen megzavarását megelőzendő, valamint elkerülendő, hogy harmadik országok indokolatlan kereskedelmi akadályokat állítsanak fel, az érintett tagállammal együttműködve össze kell állítani Lengyelország afrikai sertéspestissel fertőzött területeinek uniós jegyzékét.

(6)

Ennek megfelelően az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság következő üléséig e határozat mellékletében fel kell sorolni Lengyelország fertőzött területeit, és meg kell határozni a kijelölt területekre vonatkozó, a 2002/60/EK irányelv 15. cikke szerinti védekezési intézkedések időtartamát.

(7)

Ezt a határozatot felül kell vizsgálni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság következő ülésén,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Lengyelország köteles biztosítani, hogy az általa a 2002/60/EK határozat 15. cikkének megfelelően kijelölt fertőzött terület magában foglalja legalább az e határozat mellékletében felsorolt területeket.

2. cikk

Ezt a határozatot 2014. március 14-ig kell alkalmazni.

3. cikk

Ennek a határozatnak a Lengyel Köztársaság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2014. február 18-án.

a Bizottság részéről

Tonio BORG

a Bizottság tagja


(1)  HL L 395., 1989.12.30., 13. o.

(2)  HL L 224., 1990.8.18., 29. o.

(3)  A Tanács 2002. június 27-i 2002/60/EK irányelve az afrikai sertéspestis elleni védekezésre vonatkozó külön rendelkezések megállapításáról, HL L 192., 2002.7.20., 27. o.


MELLÉKLET

FERTŐZÖTT TERÜLET

A Lengyel Köztársaság következő területei:

a Podlasiei Vajdaságban: a sejnyi megye; az augustówi megyében Płaska, Lipsk és Sztabin község; a sokółkai megye; a białystoki megyében Czarna Białostocka, Supraśl, Zabudów, Michałowo és Gródek község; valamint a hajnówkai, a Bielsk Podlaski-i és a siemiatyczei megye;

a Mazóviai Vajdaságban: a łosicei megye;

a Lublini Vajdaságban: a Biała Podlaska-i és a włodawai megye.


Helyesbítések

20.2.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 50/37


Helyesbítés az Indiából, Indonéziából és Malajziából származó egyes zsíralkoholok és keverékeik behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről szóló 1138/2011/EU végrehajtási rendelet módosításáról szóló, 2012. december 11-i 1241/2012/EU tanácsi végrehajtási rendelethez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 352., 2012. december 21. )

A 4. oldalon, az 1. cikkben, a táblázat „Vállalat” oszlopában:

a következő szövegrész:

„P.T. Ecogreen Oleochemicals Batam, Kabil, Batam”

helyesen:

„P.T. Ecogreen Oleochemicals, Kabil, Batam”.