ISSN 1977-0731

doi:10.3000/19770731.L_2013.127.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 127

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

56. évfolyam
2013. május 9.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság 421/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. május 7.) egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről [Porc du Sud-Ouest (OFJ)]

1

 

*

A Bizottság 422/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. május 7.) egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről [Fin Gras / Fin Gras du Mézenc (OEM)]

3

 

*

A Bizottság 423/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. május 7.) egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről [Stornoway Black Pudding (OFJ)]

5

 

*

A Bizottság 424/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. május 7.) az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról [Ptujski lük (OFJ)]

7

 

*

A Bizottság 425/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. május 7.) az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról [Pesca di Leonforte (OFJ)]

12

 

*

A Bizottság 426/2013/EU rendelete (2013. május 8.) az 1120/2009/EK, az 1121/2009/EK és az 1122/2009/EK rendeleteknek a horvátországi közvetlen kifizetésekre vonatkozó végrehajtási szabályok tekintetében történő kiigazításáról

17

 

*

A Bizottság 427/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. május 8.) a Saccharomyces cerevisiae NCYC R646 által termelt szeleno-metionin valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről, valamint az 1750/2006/EK, 634/2007/EK és 900/2009/EK rendeletnek a szelénnel dúsított élesztővel történő kiegészítés maximális tartalma tekintetében történő módosításáról ( 1 )

20

 

*

A Bizottság 428/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. május 8.) az 1033/2006/EK rendeletnek a 3. cikke (1) bekezdésében említett ICAO-rendelkezések tekintetében történő módosításáról és a 929/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről ( 1 )

23

 

 

A Bizottság 429/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. május 8.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

24

 

 

HATÁROZATOK

 

 

2013/216/KKBP

 

*

A Politikai és Biztonsági Bizottság BiH/20/2013 határozata (2013. április 24.) az Európai Unió bosznia-hercegovinai katonai művelete tekintetében a nápolyi EU Vezetési Elem parancsnokának kinevezéséről

26

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU rendelet végrehajtásáról szóló 2013. április 22-i 363/2013/EU tanácsi végrehajtási rendelethez (HL L 111., 2013.4.23.)

27

 

*

Helyesbítés a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2012/739/KKBP határozat végrehajtásáról szóló, 2013. április 22-i 2013/185/KKBP tanácsi végrehajtási határozathoz (HL L 111., 2013.4.23.)

44

 

*

Helyesbítés a hitelminősítő intézetekről szóló, 2009. szeptember 16-i 1060/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelethez (HL L 302., 2009.11.17.)

61

 

 

 

*

Az olvasóhoz – Az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus közzétételéről szóló, 2013. március 7-i 216/2013/EU tanácsi rendelet (lásd a hátsó borító belső oldalán)

s3

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

9.5.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 127/1


A BIZOTTSÁG 421/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2013. május 7.)

egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről [Porc du Sud-Ouest (OFJ)]

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló, 2012. november 21-i 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 52. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

2013. január 3-án hatályba lépett a 2012. november 21-i 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet. A rendelet hatályon kívül helyezte és felváltotta a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló, 2006. március 20-i 510/2006/EK tanácsi rendeletet (2).

(2)

Az 510/2006/EK rendelet 6. cikkének (2) bekezdésével összhangban a Bizottság közzétette az Európai Unió Hivatalos Lapjában Franciaország kérelmét (3) a „Porc du Sud-Ouest” elnevezés bejegyzésére.

(3)

A Bizottsághoz nem érkezett az 510/2006/EK rendelet 7. cikke szerinti kifogás, ezért az említett elnevezést be kell jegyezni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az e rendelet mellékletében szereplő elnevezés bejegyzésre kerül.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. május 7-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Dacian CIOLOȘ

a Bizottság tagja


(1)  HL L 343., 2012.12.14., 1. o.

(2)  HL L 93., 2006.3.31., 12. o.

(3)  HL C 162., 2012.6.8., 20. o.


MELLÉKLET

A Szerződés I. mellékletében felsorolt, emberi fogyasztásra szánt mezőgazdasági termékek:

1.1. osztály:   Friss hús (valamint vágási melléktermék és belsőség)

FRANCIAORSZÁG

Porc du Sud-Ouest (OFJ)


9.5.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 127/3


A BIZOTTSÁG 422/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2013. május 7.)

egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről [Fin Gras / Fin Gras du Mézenc (OEM)]

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló, 2012. november 21-i 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 52. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

2013. január 3-án hatályba lépett a 2012. november 21-i 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet. A rendelet hatályon kívül helyezte és felváltotta a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló, 2006. március 20-i 510/2006/EK tanácsi rendeletet (2).

(2)

Az 510/2006/EK rendelet 6. cikkének (2) bekezdésével összhangban a Bizottság közzétette az Európai Unió Hivatalos Lapjában Franciaország kérelmét (3) a „Fin Gras” / „Fin Gras du Mézenc” elnevezés bejegyzésére.

(3)

A Bizottsághoz nem érkezett az 510/2006/EK rendelet 7. cikke szerinti kifogás, ezért az említett elnevezést be kell jegyezni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az e rendelet mellékletében szereplő elnevezés bejegyzésre kerül.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. május 7-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Dacian CIOLOȘ

a Bizottság tagja


(1)  HL L 343., 2012.12.14., 1. o.

(2)  HL L 93., 2006.3.31., 12. o.

(3)  HL C 180., 2012.6.21., 22. o.


MELLÉKLET

A Szerződés I. mellékletében felsorolt, emberi fogyasztásra szánt mezőgazdasági termékek:

1.1. osztály:   Friss hús (valamint vágási melléktermék és belsőség)

FRANCIAORSZÁG

Fin Gras / Fin Gras du Mézenc (OEM)


9.5.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 127/5


A BIZOTTSÁG 423/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2013. május 7.)

egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről [Stornoway Black Pudding (OFJ)]

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló, 2012. november 21-i 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 52. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

2013. január 3-án hatályba lépett a 2012. november 21-i 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet. A rendelet hatályon kívül helyezte és felváltotta a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló, 2006. március 20-i 510/2006/EK tanácsi rendeletet (2).

(2)

Az 510/2006/EK rendelet 6. cikkének (2) bekezdésével összhangban a Bizottság közzétette az Európai Unió Hivatalos Lapjában az Egyesült Királyság kérelmét (3) a „Stornoway Black Pudding” elnevezés bejegyzésére.

(3)

A Bizottsághoz nem érkezett az 510/2006/EK rendelet 7. cikke szerinti kifogás, ezért az említett elnevezést be kell jegyezni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az e rendelet mellékletében szereplő elnevezés bejegyzésre kerül.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. május 7-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Dacian CIOLOȘ

a Bizottság tagja


(1)  HL L 343., 2012.12.14., 1. o.

(2)  HL L 93., 2006.3.31., 12. o.

(3)  HL C 169., 2012.6.15., 25. o.


MELLÉKLET

A Szerződés I. mellékletében felsorolt, emberi fogyasztásra szánt mezőgazdasági termékek:

1.2. osztály:   Húsipari termékek (főzve, sózva, füstölve stb.)

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Stornoway Black Pudding (OFJ)


9.5.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 127/7


A BIZOTTSÁG 424/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2013. május 7.)

az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról [Ptujski lük (OFJ)]

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló, 2012. november 21-i 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 53. cikke (2) bekezdésének második albekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1151/2012/EU rendelet 53. cikke (1) bekezdésének első albekezdésével összhangban a Bizottság megvizsgálta Szlovénia kérelmét, amely az 1362/2011/EU bizottsági rendelet (2) alapján bejegyzett „Ptujski lük” oltalom alatt álló földrajzi jelzéshez kapcsolódó termékleírás módosításának jóváhagyására irányul.

(2)

A kérelem a termék leírását és a csomagolással kapcsolatos egyedi szabályokat érinti.

(3)

A Bizottság megvizsgálta és indokoltnak találta a szóban forgó módosítást. Mivel a módosítás az 1151/2012/EU rendelet 53. cikkének (2) bekezdése értelmében kisebb jelentőségű, a Bizottság azt az említett rendelet 50–52. cikke szerinti eljárás alkalmazása nélkül jóváhagyhatja,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A „Ptujski lük” oltalom alatt álló földrajzi jelzéshez tartozó termékleírás e rendelet I. mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Az egységes dokumentumnak a termékleírás főbb elemeit tartalmazó, egységes szerkezetbe foglalt szövege e rendelet II. mellékletében szerepel.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. május 7-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Dacian CIOLOȘ

a Bizottság tagja


(1)  HL L 343., 2012.12.14., 1. o.

(2)  HL L 341., 2011.12.22., 21. o.


I. MELLÉKLET

A Bizottság jóváhagyja a „Ptujski lük” oltalom alatt álló földrajzi jelzéshez kapcsolódó termékleírás alábbi módosítását:

A termék leírásából törlésre került a következő szövegrész: „A hagyma tömege legalább 70 g”

A jelenlegi termékleírás következetlen, hiszen a hagyma esetében kizárja egymást két megadott kritérium: egyfelől az, hogy a hagyma hossztengelyre merőlegesen mért legnagyobb átmérője legalább 40 mm, másfelől az, hogy a tömege legalább 70 g.

A csomagolásra vonatkozó egyedi szabályokból törlésre került a következő zárójeles szövegrész: „(legfeljebb 2 kg-os)”.

A végső termék kiszereléseinek tömege igény szerint alakul, ezért nincs értelme határérték megállapításának. A fogyasztói és kereskedői igények alapján megállapítható, hogy a 2 kg-nál nagyobb tömegű kiszerelések jobb ár-érték arányt képviselnek.


II. MELLÉKLET

EGYSÉGES DOKUMENTUM

A Tanács 510/2006/EK rendelete a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról (1)

PTUJSKI LÜK

EK-szám: SI-PGI-0105-01033 – 20.08.2008

OEM ( ) OFJ ( X )

1.   Elnevezés

„Ptujski lük”

2.   Tagállam vagy harmadik ország

Szlovénia

3.   A mezőgazdasági termék vagy élelmiszer leírása

3.1.   A termék típusa

1.6. osztály:

Gyümölcs-, zöldség- és gabonafélék, frissen vagy feldolgozva

3.2.   Az 1. pontban szereplő elnevezéssel jelölt termék leírása

A „Ptujski lük” (Allium cepa L.,) szív alakú, lapított, Ptujska rdeča fajtájú vöröshagyma. A hossztengelyre merőlegesen mért legnagyobb átmérője legalább 40 mm. Nyaka keskeny, elvékonyodó és zárt. A hagyma tönkjétől a zárt nyakig mért hossz 10–50 %-kal rövidebb, mint a hagyma legszélesebb részének az átmérője (a hossztengelyre merőlegesen mért legnagyobb átmérő).

A buroklevél színe a vörösesbarna és a halványvörös között lehet. Húsos levelei kékes-lilás árnyalatúak, szélük lila.

A „Ptujski lük” enyhén csípős, jellegzetesen hagymaillatú növény.

3.3.   Nyersanyagok (kizárólag feldolgozott termékek esetében)

3.4.   Takarmány (kizárólag állati eredetű termékek esetében)

3.5.   Az előállítás azon műveletei, amelyeket a meghatározott földrajzi területen kell elvégezni

A „Ptujski lük” néven értékesített hagymát az adott földrajzi területen kell termeszteni.

A hagymamagnak vagy dughagymának az adott földrajzi területről kell származnia, illetve azt olyan vetőmag-értékesítőtől kell beszerezni, amelyik igazolni tudja, hogy a növény a Ptujska rdeča fajta fenntartó nemesítéséből származik.

3.6.   A szeletelésre, aprításra, csomagolásra stb. vonatkozó egyedi szabályok

A „Ptujski lük” értékesítése füzérbe fonva (hat-tizenkét, azonos méretű és színű hagyma, rozsszalmával – zsineg- vagy drótfélék használata nélkül – füzérbe fonva), kis kiszerelésekben, ömlesztve történik.

3.7.   A címkézésre vonatkozó egyedi szabályok

A termékleírásnak megfelelő hagymák címkéjén feltüntetik a „Ptujski lük” elnevezést, az „oltalom alatt álló földrajzi jelzés” szöveget és a nemzeti minőségi jelzést.

4.   A földrajzi terület tömör meghatározása

A hagyma termesztésének földrajzi területe történelmileg meghatározott terület, amely a Maribori-medencét (Ptujsko polje) foglalja magában. A síkságot Ptuj város, a Dráva, a Slovenske Gorice-hegység, valamint Mihovci és Velika Nedelja települések övezik.

5.   Kapcsolat a földrajzi területtel

5.1.   A földrajzi terület sajátosságai

A Maribori-medence homokos és kavicsos talajszekvenciák keveredéséből kialakult, sík terület. Talajrétege vékony, a talajt alkotó homokszemcsék és kőzettörmelék aránya nagy. Az esős tavasszal és a forró, viszonylag száraz nyári időjárással jellemezhető kontinentális éghajlat miatt a talaj gyakran száraz. A talajképződésben szerepet játszó kétféle talajszekvencia két-két típusú talajszerkezetből áll. A kavicsos-homokos talajszekvencia holocén teraszát hordalékos, pleisztocén teraszát barna talajtípusok, az agyagos-iszapos talajszekvenciát pedig barna pszeudoglejesedett és anthrosol talajtípusok alkotják.

A hordalékos talaj földtörténetileg fiatal, talajtani szempontból fejletlen, szövete homokos, nagyon kevés agyagtartalmú részecskét tartalmaz, szerkezete vízáteresztő és laza. A finom, homokos réteg 100 cm vastag takarót képez a talaj felszínén, a kavicsos réteg viszont csak ritkán található meg a felszínen. Ahol a talaj elvezette a vizet, kedvező növénytermesztési feltételekkel rendelkező, kiváló termőföld alakult ki, különösen az árvíz ellen védett részeken.

A Maribori-medence elsősorban barna talajtípusokból áll. Ezek önellátási szempontból stratégiai fontosságú szerepet játszanak az élelmiszer-termelésben. Ez a talaj minőségének és a terület domborzati adottságának köszönhető. A talaj közepes talajvastagságú, közepes humusztartalmú, vízáteresztő, laza szövetű. Elsősorban művelésre használják.

A Slovenske Gorice-hegység és a Pesnica folyó völgyének peremvidékén barna, agyagos talaj található; a talaj fő alkotórésze az agyag. Ez a talajfajta vastagabb, finomabb szövetű és kevésbé vízáteresztő. A vidéken intenzív gabona-, takarmány- és komlótermesztést folytatnak.

A Pesnica folyó Maribori-medencébe vezető szakaszánál anthrosol talajok találhatók. A földterület nagy részén fejlesztések történtek (a vízelvezetés és a mezőgazdasági művelés tekintetében). A talajok fizikai és kémiai tulajdonságait megváltoztatták; a talajok a földmegmunkálás következtében átszellőztek és vízáteresztővé váltak. A trágyázásnak köszönhetően nőtt a pH-értékük, ezért már nem savas kémhatásúak. A talajokon jelenleg intenzív földművelés folyik.

A Maribori-medence földrajzilag a Pannon-medence szlovéniai szakaszának a része. E földrajzi régió éghajlatára leghangsúlyosabban a kontinentális jegyek jellemzőek. A terület nem bővelkedik csapadékban, 1961 és 2000 között évente átlagosan 950 mm csapadék hullott a régióban. Ptuj környékén a legtöbb eső júniusban, júliusban és augusztusban esik (általában több mint 100 mm havonta), a legkevesebb pedig márciusban, áprilisban és májusban (mindössze 60–85 mm havonta).

A „Ptujski lük” hagyma csak kézzel szedhető fel; ezzel biztosítható a termék kiváló minősége. A „Ptujski lük” másik jellegzetessége, hogy a hagymákat hagyományosan hat-tizenkét azonos méretű és színű hagymából álló füzérré fonják össze.

5.2.   A termék sajátosságai

A „Ptujski lük” hagyma megkülönböztető tulajdonsága, hogy hosszú ideig megőrzi minőségét és kivételes kulináris jellemzőit. Főzés közben gyorsan szétomlik, jellegzetes ízét azonban nem veszíti el. A „Ptujski lük” további jellegzetességei: lapított szív formája, burok- és húsos leveleinek vöröses színe, valamint enyhén csípős íze.

5.3.   A földrajzi terület és (OEM esetében) a termék minősége vagy jellemzői közötti vagy (OFJ esetében) a termék különleges minősége, hírneve vagy egyéb jellemzője közötti ok-okozati kapcsolat

A „Ptujski lük” és a terület közötti kapcsolat a hagyma több évszázados hírnevének és a régi időkre visszanyúló hagyományos termesztési módszernek köszönhető. „Ptujski lük” névvel illetik általánosan azt a hagymafajtát, amelynek termesztése immár mintegy 200 éve folyik a Maribori-medencében. Ezt a termőterületet a hagymatermesztés miatt (lüka = hagyma) emberemlékezet óta „hagymatermő vidéknek” (lükarija) hívják. Az egykor itt élő és dolgozó Anton Ingolič feljegyzései szerint a hagymatermesztés Dornavából, a „hagymatermő vidék” központjából indult ki és terjedt el a Maribori-medencében. Elsősorban kis- és közepes méretű gazdálkodások kezdtek el hagymatermesztéssel foglalkozni Dornavában és a Maribori-medencében.

A csapadékeloszlás miatt mindenekelőtt vetésforgóban kezdték el művelni a földet, és ez a módszer terjedt el régiószerte. A hagymatermesztés jól beilleszthető ebbe a gazdálkodási rendszerbe. A hagymának nem kell magas hőmérséklet a kifejlődéshez, és mivel a homokos talaj gyorsan kiszárad és felmelegszik, a magokat és a dugványokat év elején is el lehet ültetni, amikor a nappalok még viszonylag rövidek. Ebben az időszakban a hagyma erős gyökérkezdeményt növeszt, amely a tavaszi esőzések során dús gyökérzetté alakul. A forró, száraz nyár ideális időszak ahhoz, hogy a hagyma jellegzetes aromája kialakuljon, és hogy a növény a megfelelő mértékben kiszáradjon. Ezért a szárítási folyamat a hagymaföldön kezdődik és a feldolgozó telephelyén ér véget. Mivel a területen már az ókorban is foglalkoztak földműveléssel, különösen gabonatermesztéssel (többek között rozstermesztéssel), a hagymafélék rozsszalmával (füzérbe) történő összefonásának hagyománya széles körben elterjedt.

Az érési időszakban jellemző száraz időjárásnak és a sík, homokos és tápanyagokban szegény talajnak köszönhetően a hagyma íze rendkívül intenzív.

A hagymafeldolgozási szakaszok és módszerek visszaköszönnek a kialakult és ma is köztudatban lévő helyi praktikákban, szokásokban, közmondásokban, adomákban, tradicionális ételekben és a hagyma szárítására használt kiszögellő tetőkkel rendelkező lakóházak építészeti jellegzetességeiben. Ezek a szokások az itt élők mindennapjainak részévé váltak (például a különleges, ma is népszerű ételek főzése, a kiálló tető alatt száradó hagyma, valamint a hagymafüzérek fűzése), és rendszeres szereplői az idegenforgalmi látványosságoknak és eseményeknek.

Hivatkozás a termékleírás közzétételére

(az 510/2006/EK rendelet (2) 5. cikkének (7) bekezdése)

http://www.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.si/pageuploads/podrocja/Varna_in_kakovostna_hrana_in_krma/zasciteni_kmetijski_pridelki/Specifikacije/PTUJSKI_LUK_01.pdf


(1)  A rendeletet felváltotta a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló, 2012. november 21-i 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet.

(2)  A rendeletet felváltotta a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló, 2012. november 21-i 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet.


9.5.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 127/12


A BIZOTTSÁG 425/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2013. május 7.)

az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról [Pesca di Leonforte (OFJ)]

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló, 2012. november 21-i 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 53. cikke (2) bekezdése második albekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1151/2012/EU rendelet 53. cikke (1) bekezdésének első albekezdésével összhangban a Bizottság megvizsgálta Olaszország kérelmét, amely a 622/2010/EU bizottsági rendelet (2) alapján bejegyzett „Pesca di Leonforte” oltalom alatt álló földrajzi jelzéshez kapcsolódó termékleírás módosításának jóváhagyására irányul.

(2)

A kérelem tárgyát képező módosítás lényege, hogy az oldható cukortartalomnak a termékleírásban szereplő felső értéke törlésre kerül, valamint az előállítás módja tekintetében módosításra kerül az engedélyezett gyökéralanyok listája és az „egyszerű váza” nevű termesztési forma tőtávolsága.

(3)

A Bizottság megvizsgálta és indokoltnak találta a szóban forgó módosítást. Mivel a módosítás az 1151/2012/EU rendelet 53. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdése értelmében kisebb jelentőségű, a Bizottság azt az említett rendelet 50–52. cikke szerinti eljárás alkalmazása nélkül jóváhagyhatja,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A „Pesca di Leonforte” oltalom alatt álló földrajzi jelzéshez tartozó termékleírás e rendelet I. mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

A termékleírás fő elemeit tartalmazó egységes dokumentum e rendelet II. mellékletében található.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. május 7-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Dacian CIOLOȘ

a Bizottság tagja


(1)  HL L 343., 2012.12.14., 1. o.

(2)  HL L 182., 2010.7.16., 1. o.


I. MELLÉKLET

A „Pesca di Leonforte” oltalom alatt álló földrajzi jelzés termékleírásában az alábbi módosítások kerülnek jóváhagyásra:

A termék leírása: Célszerűnek tűnt az oldható cukortartalomnak csak a legkisebb értékét feltüntetni, így elkerülhető a 13 Brix-foknál nagyobb cukortartalmú gyümölcsök kizárása. Egy olyan javító módosításról van szó, amelynek köszönhetően a „Pesca di Leonforte” elnevezés a korábbi előírásban foglaltnál nagyobb cukortartalmú gyümölcsök esetében is használható.

Az előállítás módja: Módosításra került, hogy mely gyökéralanyok használhatók, a termékleírásba bekerültek a saját vagy klónozott alanyú barackfák, valamint a prunus hibridjei, amelyek bizonyítottan kompatibilisek az ökotípusokkal, és alkalmazkodtak a helyi környezeti feltételekhez. Ezen gyökéralanyok kikísérletezése mindenképpen a termékleírásban meghatározott földrajzi területen történik. Ugyanebben a pontban módosításra kerül az egyszerű váza vagy késleltetett váza termesztési forma tőtávolsága, mivel így célszerűbb a helyi termesztők számára, és az előállítási terület néhány barackosában már alkalmazzák. Végül, a fentiek következményeképpen, változatlan ültetési sűrűség mellett, a hektáronkénti legnagyobb hozam 25 tonnában kerül meghatározásra.


II. MELLÉKLET

KONSZOLIDÁLT EGYSÉGES DOKUMENTUM

A Tanács 510/2006/EK rendelete a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról (1)

PESCA DI LEONFORTE

EK-szám: IT-PGI-0105-01006-20.06.2012

OFJ ( X ) OEM ( )

1.   Elnevezés

„Pesca di Leonforte”

2.   Tagállam vagy harmadik ország

Olaszország

3.   A mezőgazdasági termék vagy élelmiszer leírása

3.1.   A termék típusa (II. melléklet)

1.6. osztály:

Gyümölcs, zöldségfélék és gabonafélék, frissen vagy feldolgozva

3.2.   A termék leírása, amelyre az 1. pontban található elnevezés vonatkozik

A „Pesca di Leonforte” oltalom alatt álló földrajzi jelzés két helyi, a nemzeti fajtajegyzékben nem szereplő őszibarack ökotípus – a Bianco di Leonforte és a Giallone di Leonforte – termését jelöli.

A „Pesca di Leonforte” oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott termék fogyasztásra bocsátásakor az alábbi tulajdonságokkal rendelkezik: friss, ép külső; egészséges, rothadástól vagy egyéb, fogyasztásra alkalmatlanná tevő elváltozásoktól mentes. Ezenkívül tiszta, vagyis nincsenek rajta látható és idegen anyagok, bármilyen fejlődési szakaszban lévő kártevőktől mentes; idegen szagoktól és/vagy ízektől mentes.

A gyümölcshús 8 mm-es hegyű penetrométerrel mért keménysége a Giallone di Leonforte ökotípus esetében legalább 4,5 kg/cm2, a Bianco di Leonforte esetében pedig legalább 3,5 kg/cm2; az oldható cukortartalom legalább 11 Brix-fok; a gyümölcs tömege 100-350 gramm közötti. A gyümölcs gömbölyű, aszimmetrikus; a Bianco di Leonforte ökotípus húsa fehér színű, héja fehér, esetenként piros csíkokkal; a Giallone di Leonforte ökotípus húsa sárga, héja sárga, esetenként piros csíkokkal. A gyümölcshús a maghoz tapad.

„Pesca di Leonforte” oltalom alatt álló földrajzi jelzést csak Extra és I. osztályú barack kaphat.

3.3.   Nyersanyagok (kizárólag feldolgozott termékek esetén)

3.4.   Takarmány (kizárólag állati eredetű termékek esetén)

3.5.   Az előállítás azon műveletei, amelyeket a meghatározott földrajzi területen kell végrehajtani

Amikor a gyümölcs eléri a diónyi méretet, vagy legkésőbb júliusban, a kórokozók elleni mechanikus védelem érdekében pergamenpapírból készült zacskót helyeznek rá. A gyümölcs betakarítási ideje szeptember első harmada és november első harmada közé esik. A gyümölcs szedése kézzel történik. A nap legmelegebb óráiban kerülni kell a szedést, és a leszedett gyümölcsöt a közvetlen napfénytől védeni kell. A gyümölcsöt különös gonddal, a kocsány megsértése nélkül választják le az ágról. Ezenkívül eltávolításra kerül a pergamenzacskók kötözésére használt fémdrót, nehogy a gyümölcsök megsérüljenek.

3.6.   A szeletelésre, aprításra, előkészítésre, stb. vonatkozó egyedi szabályok

Mivel a szállítás és más műveletek során a gyümölcs szennyeződhet, illetve megsérülhet, ez pedig penészesedéshez és különféle kórokozók megjelenéséhez vezethet és veszélyeztetheti a termék minőségi jellemzőit, a „Pesca di Leonforte” OFJ csomagolása az előállítási területen történik.

A „Pesca di Leonforte” oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott gyümölcs kartonból vagy fából készült ládákban, illetve különféle formájú, 0,5–6 kg-os kosarakban kerül forgalomba. Az egyes csomagokban vagy göngyölegekben azonos fajtájú, kategóriájú, méretű és érettségi fokú gyümölcsöket kell elhelyezni. Az ökotípusra jellemző színezettségnek is egyöntetűnek kell lennie. A gyümölcsöket egy rétegben, egymástól védőanyaggal elválasztva kell elhelyezni. Fontos, hogy a védő- és/vagy díszítőanyag új, szagtalan legyen, és ne tartalmazzon az egészségre káros anyagot; kerülni kell továbbá, hogy a termék a nyomtatáshoz vagy a címkézéshez használt festékkel és/vagy ragasztóval érintkezzen. A göngyölegek ezenfelül semmilyen más idegen anyagot nem tartalmazhatnak.

Minden egyes csomagolás úgy kerül lezárásra, hogy felnyitásakor megsérül a pecsét, tehát a csomagolási eljárás további szakaszaiban a csomagok tartalma nem változtatható meg.

3.7.   A címkézésre vonatkozó egyedi szabályok

A címkén fel kell tüntetni a termék logóját és közösségi jelölését.

Tilos bárminemű, nem kifejezetten előírt minősítés használata. Mindazonáltal megengedett olyan – magántulajdonban lévő márkajelzésekre utaló – jelölések használata, amelyeknek nincs dicsérő vagy a fogyasztókat megtévesztő jelentése.

A termék logója egy ovális mező, amelyben Leonforte község jelképe, a Granforte műemlék látható, fölötte előtérben egy zacskóba csomagolt őszibarack. Az ovális mezőben, felül középen a „Pesca di Leonforte” elnevezés, alul középen pedig az IGP rövidítés szerepel. A rajzot markáns zöld vonal keretezi, a háttérszín halványsárga, a Granforte ábrázolása ugyanolyan zöld, mint a „Pesca di Leonforte”, illetve az IGP felirat, a barack színe sárgás-narancssárga, levele zöld, a zacskó fehér, szürkével árnyalva, szélét fekete körvonal jelöli ugyanúgy, mint a lezárását.

Image

4.   A földrajzi terület tömör meghatározása

A „Pesca di Leonforte” OFJ előállítási területe az Enna megyében található Leonforte, Enna, Calascibetta, Assoro és Agira települések közigazgatási területét foglalja magába.

5.   Kapcsolat a földrajzi területtel

5.1.   A földrajzi terület sajátosságai

A „Pesca di Leonforte” OFJ termőterülete földrajzilag Szicília „szívében” helyezkedik el. A mély, agyagos és szerves anyagokban gazdag talaj jellemzően hordalékos és közepesen laza. A terület mediterrán éghajlatát meleg, hosszú és aszályos nyár, enyhe és esős tél jellemzi. A csapadék az október és március közötti időszakra koncentrálódik. Ezenkívül a földrajzi területen gazdálkodók körében alakult ki és terjedt el a fán lévő gyümölcs egyesével történő bezacskózásának gyakorlata, amely megvédi a terméket az ártalmas anyagoktól, és biztosítja a szedési időnek megfelelő érési folyamatot.

5.2.   A termék sajátosságai

A „Pesca di Leonforte” OFJ gyümölcs keménysége, késői érése és a bezacskózás gyakorlata miatt különbözik az ugyanezen árukategóriába tartozó többi terméktől.

A fenti jellemzőknek köszönhetően a termék akkor kerülhet forgalomba, amikor az azonos árukategóriába tartozó többi termék árusítása már befejeződött. Betakarítása ugyanis szeptember első harmada és november első harmada között történik. A „Pesca di Leonforte” OFJ termék több évtizedes sajátossága, hogy a gyümölcsöt a földközi-tengeri gyümölcslégy (Ceratitis capitata) elleni védelem céljából még a fán bezacskózzák. Ez az idők folyamán a termesztés egyik legjellemzőbb szempontjává vált módszer nagyobb védelmet jelent a gyümölcs idő előtti lehullása ellen, mivel a gyümölcsöt esőálló, ezüst színű, pergamenpapírból készült zacskó védi.

5.3.   A földrajzi terület és (OEM esetében) a termék minősége vagy jellemzői vagy (OFJ esetében) a termék különleges minősége, hírneve vagy egyéb jellemzője közötti okozati kapcsolat.

A „Pesca di Leonforte” OFJ elismerésére irányuló kérelmet a minőségi jellemzőiről – így keménységéről és a késői érésről – felismerhető termék hírneve és ismertsége indokolja. A késői érésnek köszönhetően a termék olyan időszakban kerülhet forgalomba, amikor már alig van őszibarack. Alapvető fontosságú az őszibarack-termesztők munkája, akik – miután világossá vált számukra a termék egyedisége –, saját kezükbe vették a termék előállítását. Gyakran családjukat is bevonták a zacskózás folyamatába, és éjt nappallá téve, keményen dolgoztak. Az őszibarack értékesítéséből származó bevételnek köszönhetően javultak a terület termesztőinek életkörülményei.

A „Pesca di Leonforte” nagyjából húsz éve jelentős háttérgazdaságot mozgat meg – az előállítási területen és a közeli településeken egyaránt – a Nicolò Placido Branciforti herceg alapította XVII. századi település központjában minden év október első vasárnapján megrendezésre kerülő búcsú alkalmával. A termék népszerűsítésének és valorizálásának ezt a módját a település egykori vezetése 1982-ben hívta életre, hogy ösztönözze a csonthéjas gyümölcs termesztését, és hogy a szigeten élő fogyasztók körében ismertté tegye az egyedülálló termék sajtosságait. A „Sagra della pesca di Leonforte” néven életre hívott rendezvény kezdettől fogva a későn érő terméket népszerűsítő eseménynek számít.

Hivatkozás a termékleírás közzétételére

[Az 510/2006/EK rendelet (2) 5. cikkének (7) bekezdése)]

Ez a közigazgatási szerv a „Pesca di Leonforte” oltalom alatt álló földrajzi jelzés elismerésére irányuló javaslatnak az Olasz Köztársaság 2012. május 8-i, 106. számú Hivatalos Közlönyében történő közzétételével a fenti kérelem vonatkozásában elindította a nemzeti kifogásolási eljárást. A termékleírás módosított szövege megtekinthető az alábbi weboldalon:

http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335


(1)  A rendeletet felváltotta a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló, 2012. november 21-i 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet.

(2)  A rendeletet felváltotta a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló, 2012. november 21-i 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet.


9.5.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 127/17


A BIZOTTSÁG 426/2013/EU RENDELETE

(2013. május 8.)

az 1120/2009/EK, az 1121/2009/EK és az 1122/2009/EK rendeleteknek a horvátországi közvetlen kifizetésekre vonatkozó végrehajtási szabályok tekintetében történő kiigazításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel Horvátország csatlakozási szerződésére és különösen annak 3. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel Horvátország csatlakozási okmányára és különösen annak 50. cikkére,

mivel:

(1)

2013. július 1-jén esedékes Horvátország uniós csatlakozása.

(2)

A csatlakozási okmány V. mellékletének 4.III. szakasza értelmében a mezőgazdasági termelők részére a 2013. naptári évre nyújtott közvetlen kifizetések visszatérítésének feltétele az, hogy Horvátország a csatlakozását megelőzően a vonatkozó bizottsági és tanácsi rendeletekben az ilyen közvetlen kifizetésekkel kapcsolatban megállapított szabályokkal azonos szabályokat alkalmazzon. Horvátország úgy határozott, hogy csatlakozása után az egységes támogatási rendszert alkalmazza. A közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló, 2009. január 19-i 73/2009/EK tanácsi rendelet (1) 3. fejezete III. címének megfelelően ezért a 2013-as év lesz a támogatási rendszer alkalmazásának első éve Horvátországban.

(3)

A támogatási jogosultságok eladásából történő visszatartásra vonatkozó horvátországi rendelkezéseknek meg kell egyezniük az egységes támogatási rendszert regionálisan alkalmazó többi tagállamban érvényes ilyen jellegű rendelkezésekkel.

(4)

A 73/2009/EK rendelet a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 73/2009/EK tanácsi rendelet III. címében előírt egységes támogatási rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2009. október 29-i 1120/2009/EK bizottsági rendelet (2) 21. cikkével összefüggésben értelmezett 57. cikkének (2) bekezdésével összhangban az egységes támogatási rendszert alkalmazó új tagállamok felhasználhatják a nemzeti tartalékot támogatási jogosultságok kiutalására vagy a támogatási jogosultságok értékének növelésére azon mezőgazdasági termelők esetében, akik olyan ágazattal kapcsolatban hajtottak végre beruházást, amelyekben a termeléshez kötött támogatást teljes egészében vagy részlegesen integrálták az egységes rendszerbe. Az ilyen beruházásoknál a referencia időszaknak az az év tekintendő, amikor az adott ágazat integrálásáról dönt a tagállam. Horvátországra is ezeket a szabályokat kell alkalmazni a befektetések tekintetében, mivel az ország termeléshez kötött támogatásokat alkalmazott egyes, a termeléshez nem kötődő egységes fizetési rendszerbe integrálandó ágazatokban. Helyénvaló ezért az 1120/2009/EK rendelet 21. cikke (1) bekezdésének céljából határidőt kitűzni Horvátországban a befektetések befejezésére.

(5)

Az 1120/2009/EK rendelet 2. fejezete szabályokat állapít meg az egységes támogatási rendszer végrehajtására az egységes területalapú támogatási rendszert alkalmazó új tagállamokban. Ez a fejezet vonatkozik Horvátországra is, mivel az ország úgy határozott, hogy az Unióhoz való csatlakozás időpontjától kezdve alkalmazza az egységes támogatási rendszert.

(6)

A 73/2009/EK tanácsi rendeletnek az ugyanezen rendelet IV. és V. címében a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2009. október 29-i 1121/2009/EK bizottsági rendelet (3) III. melléklete meghatározza a kecskékre vonatkozó támogatással támogatható területeket és V. melléklete rögzíti a rendelet 63. cikkében említett átlagos tejhozamokat. Horvátország 2012. szeptember 14-én kelt levelében közölte a Bizottsággal az említett mellékletekbe belefoglalandó információkat.

(7)

A 73/2009/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés, a moduláció és az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer tekintetében, az említett rendeletben létrehozott, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek keretében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról, valamint az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés tekintetében, a borágazatban meghatározott támogatási rendszer keretében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2009. november 30-i 1122/2009/EK bizottsági rendelet (4) 3. cikke meghatározza, hogy a 73/2009/EK rendelet 6. cikkének (2) bekezdése céljából hogyan kell tagállami szinten meghatározni a referenciaarányt az állandó legelőként hasznosított földterületek fenntartása esetén. Célszerű Horvátország csatlakozását figyelembe venni e tekintetben.

(8)

A 73/2009/EK rendelet 57a. cikkének értelmében Horvátországnak aknamentesítéssel kapcsolatos külön nemzeti tartalékot kell létrehoznia, amelyből kiutalásra kerülnek az aknamentesített területekre vonatkozó támogatási jogosultságok. Az 1122/2009/EK rendeletben a támogatási jogosultságok azonosítására és nyilvántartására, valamint a támogatási jogosultságok kiosztása iránti kérelmekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni a aknamentesített területekre vonatkozó támogatási jogosultságokra is.

(9)

Az 1120/2009/EK, az 1121/2009/EK és az 1122/2009/EK rendeletet ezért ennek megfelelően ki kell igazítani,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1120/2009/EK rendelet kiigazítása

Az 1120/2009/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 16. cikk (3) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

„Horvátország esetében az ezen cikk (1) és (2) bekezdésének megfelelő százalékos csökkentések a támogatási jogosultság értékéből levont olyan engedményes összeg levonása után alkalmazandók, amely egyenértékű a 73/2009/EK rendelet 59. cikkének (1) bekezdése szerint kiszámított egységenkénti értékkel.”

2.

A 21. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(3)   Az (1) bekezdés értelemszerűen alkalmazandó Horvátország esetében az ország által 2013-tól alkalmazott egységes támogatási rendszerbe integrálandó ágazatokban végrehajtott befektetésekre. Csak a 2013. január 1-je előtt befejezett befektetések vehetők figyelembe.”

3.

A 2. fejezet III. címének címe helyébe a következő lép:

4.

A 28. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Amennyiben e fejezet másként nem rendelkezik, e rendeletet az egységes területalapú támogatási rendszert alkalmazó új tagállamok és Horvátország esetében kell alkalmazni.”

2. cikk

Az 1121/2009/EK rendelet kiigazítása

Az 1121/2009/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A III. melléklet helyébe a következő szöveg lép:

„III. MELLÉKLET

A KECSKEFÉLÉKRE VONATKOZÓ TÁMOGATÁSSAL TÁMOGATHATÓ TERÜLETEK

1.

Bulgária: az ország teljes területe.

2.

Horvátország: az ország teljes területe.

3.

Ciprus: az ország teljes területe.

4.

Portugália: az ország teljes területe, az Azori-szigetek kivételével.

5.

Szlovénia: az ország teljes területe.

6.

Szlovákia: valamennyi, az 1257/1999/EK rendelet 18. cikke szerinti hegyvidéki terület.”

2.

Az V. mellékletben a rendelet szövege a következő szöveggel egészül ki a Franciaország szó után:

„Horvátország

5 571”.

3. cikk

Az 1122/2009/EK rendelet kiigazítása

Az 1122/2009/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 3. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(7a)   Horvátország esetében a referenciaarányt az alábbiak szerint kell megállapítani:

a)

az állandó legelőként hasznosított földterület a mezőgazdasági termelők által az e rendelet 13. cikke (8) bekezdésével összhangban a 2013-ban bejelentett állandó legelőként hasznosított földterület.

Azokat a 2013-ban állandó legelőként hasznosított földterületeket, amelyeket a 73/2009/EK rendelet 6. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdésével összhangban erdősítettek, le kell vonni;

b)

a mezőgazdasági összterület a mezőgazdasági termelők által 2013-ban bejelentett mezőgazdasági összterület.”

2.

A 7. cikk (1) bekezdése f) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

„f)

a jogosultság típusa, különösen a 73/2009/EK rendelet 44. cikkében előírt különleges jogosultságok, a 73/2009/EK rendelet 57a. cikke (10) bekezdésében előírt, az aknamentesítéssel kapcsolatos horvátországi külön nemzeti tartalékból folyósított támogatási jogosultságok, a 73/2009/EK rendelet 68. cikke (1) bekezdésének c) pontjával összhangban kiosztott jogosultságok, valamint a 73/2009/EK rendelet 64. cikkének (2) bekezdésében előírt eltérés hatálya alá tartozó támogatási jogosultságok;”

3.

A 15. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Az egységes támogatási rendszer szerinti támogatási jogosultságok kiosztása vagy adott esetben növelése iránti kérelmeket a tagállamok által meghatározott időpontig, azonban legkésőbb május 15-ig kell benyújtani, az egységes támogatási rendszer végrehajtásának, a termeléshez kötött támogatás integrálásának, a 73/2009/EK rendelet 46–48. cikke alkalmazásának első évében, vagy az említett rendelet 41., 57., 57a. vagy 68. cikke (1) bekezdése c) pontja alkalmazásának éveiben. Észtország, Lettország, Litvánia, Finnország és Svédország azonban meghatározhat ennél későbbi, de június 15-nél nem későbbi időpontot is.”

4. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet Horvátország csatlakozási szerződésének hatálybalépése esetén, annak hatálybalépése napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. május 8-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 30., 2009.1.31., 16. o.

(2)  HL L 316., 2009.12.2., 1. o.

(3)  HL L 316., 2009.12.2., 27. o.

(4)  HL L 316., 2009.12.2., 65. o.


9.5.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 127/20


A BIZOTTSÁG 427/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2013. május 8.)

a Saccharomyces cerevisiae NCYC R646 által termelt szeleno-metionin valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről, valamint az 1750/2006/EK, 634/2007/EK és 900/2009/EK rendeletnek a szelénnel dúsított élesztővel történő kiegészítés maximális tartalma tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1831/2003/EK rendelet rendelkezik a takarmány-adalékanyagok felhasználásának engedélyezéséről, valamint az engedélyek megadásának feltételeiről és az engedélyezési eljárásokról.

(2)

Az 1831/2003/EK rendelet 7. cikkének megfelelően kérelmet nyújtottak be a Saccharomyces cerevisiae NCYC R646 által termelt szeleno-metionin engedélyezése érdekében. A kérelemhez csatolták az 1831/2003/EK rendelet 7. cikkének (3) bekezdésében előírt adatokat és dokumentumokat.

(3)

A kérelem a Saccharomyces cerevisiae NCYC R646 által termelt, a „tápértékkel rendelkező adalékanyagok” adalékanyag-kategóriába sorolandó szeleno-metionin – a szelén egy szerves vegyülete – valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezésére vonatkozik.

(4)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) 2012. június 15-i véleményében (2) megállapította, hogy a javasolt felhasználási feltételek mellett a Saccharomyces cerevisiae NCYC R646 által termelt szeleno-metionin nincs káros hatással sem az állati és emberi egészségre, sem a környezetre, és valamennyi állatfaj esetében hatékony szelénforrásnak tekinthető. A Hatóság szerint nem szükséges a forgalomba hozatalt követő nyomon követésre vonatkozó különleges feltételeket elrendelni. A Hatóság ellenőrizte továbbá az 1831/2003/EK rendelettel létrehozott referencialaboratórium által benyújtott, a takarmányban található takarmány-adalékanyagra alkalmazott analitikai módszerről szóló jelentést.

(5)

A Saccharomyces cerevisiae NCYC R646 által termelt szeleno-metionin értékelése azt mutatja, hogy az 1831/2003/EK rendelet 5. cikkében előírt engedélyezési feltételek teljesülnek. Ennek megfelelően e készítmény használatát az e rendelet mellékletében meghatározottak szerint engedélyezni kell.

(6)

A Hatóság a fentiekben említett véleményében megismételte 2011. március 15-i véleményéből (3) származó ajánlását, melynek értelmében a fogyasztók biztonsága érdekében 1 kg teljes értékű takarmány legfeljebb 0,2 mg szelénnel dúsított élesztővel (szerves szelénvegyület) egészíthető ki. A szelénnel dúsított élesztőt az 1750/2006/EK (4), 634/2007/EK (5) és 900/2009/EK bizottsági rendelet (6) már engedélyezte. Ennek következtében az érintett engedélyeket az e rendelet mellékletében foglaltaknak megfelelően módosítani kell. Amennyiben a takarmányhoz szervetlen szelénvegyületet is hozzáadnak, a szerves szelénnel történő kiegészítés 1 kg teljes értékű takarmányban nem haladhatja meg a 0,2 mg-ot.

(7)

Mivel a szelénnel dúsított élesztő takarmány-adalékanyagként történő felhasználása során a 0,20 mg Se/kg összetett takarmány bekeverési arányt meghaladó szeléntartalom az emberi egészség számára kockázatos lehet, a szelénnel dúsított élesztőt ennél magasabb arányban tartalmazó takarmány-alapanyagokat és takarmánykeverékeket ki kell vonni a forgalomból. Gyakorlati okokból ugyanakkor korlátozott átmeneti időszakot kell biztosítani az érdekelt felek számára az új követelményekre való felkészülés érdekében.

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A mellékletben meghatározott, a „tápértékkel rendelkező adalékanyagok” adalékanyag-kategóriába és a „nyomelemek vegyületei” funkcionális csoportba tartozó készítmény takarmány-adalékanyagként történő használata a mellékletben meghatározott feltételek mellett engedélyezett.

2. cikk

Az 1750/2006/EK rendelet mellékletének 9. oszlopában a 3b8.10. sor szövegének helyébe a következő szöveg lép:

„1.

Az adalékanyag előkeverék formájában belekeverendő a takarmányba.

2.

Biztonsági okokból: használatkor védőmaszk, védőszemüveg és kesztyű viselése kötelező.

3.

Maximális kiegészítés szerves szelénnel: 0,20 mg SE/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban.”

3. cikk

A 634/2007/EK rendelet mellékletének 9. oszlopában a 3b8.11. sor szövegének helyébe a következő szöveg lép:

„1.

Az adalékanyag előkeverék formájában belekeverendő a takarmányba.

2.

Biztonsági okokból: használatkor védőmaszk, védőszemüveg és kesztyű viselése kötelező.

3.

Maximális kiegészítés szerves szelénnel: 0,20 mg SE/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban.”

4. cikk

A 900/2009/EK rendelet mellékletének 9. oszlopában a 3b8.12. sor szövegének helyébe a következő szöveg lép:

„1.

Az adalékanyag előkeverék formájában belekeverendő a takarmányba.

2.

Biztonsági okokból: használatkor védőmaszk, védőszemüveg és kesztyű viselése kötelező.

3.

Maximális kiegészítés szerves szelénnel: 0,20 mg SE/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban.”

5. cikk

Az olyan takarmány előállítását, amely az 1750/2006/EK, 634/2007/EK és 900/2009/EK rendeletben megállapított maximális tartalom betartása melletti szelénnel dúsított élesztőt tartalmaz, a lehető leghamarabb, de legkésőbb 2013. július 28-ig összhangba kell hozni a maximális tartalomra vonatkozó új szabályozással. Az olyan takarmányt, amelynek szelénnel dúsított élesztőtartalma az 1750/2006/EK, 634/2007/EK és 900/2009/EK bizottsági rendeletben megállapított, jelenlegi maximális tartalomra vonatkozó követelményeknek felel meg, a készletek kimerüléséig fel lehet használni.

6. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. május 8-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 268., 2003.10.18., 29. o.

(2)  EFSA Journal 2012; 10(7):2778.

(3)  EFSA Journal 2011; 9(4):2110.

(4)  HL L 330., 2006.11.28., 9. o.

(5)  HL L 146., 2007.6.8., 14. o.

(6)  HL L 256., 2009.9.29., 12. o.


MELLÉKLET

Az adalékanyag azonosító száma

Az engedély jogosultjának neve

Adalékanyag

Összetétel, kémiai képlet, leírás, analitikai módszer

Állatfaj vagy -kategória

Maximális életkor

Legkisebb tartalom

Legnagyobb tartalom

Egyéb rendelkezések

Az engedély lejárta

Az elem (Se) legnagyobb tartalma (mg/kg) a 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban

Kategória: tápértékkel rendelkező adalékanyagok. Funkcionális csoport: nyomelemek vegyületei

3b813

Saccharomyces cerevisiae NCYC R646 által termelt szeleno-metionin

(szelénnel dúsított inaktivált élesztő)

 

Az adalékanyag jellemzése:

Szerves szelént tartalmazó készítmény:

 

Szeléntartalom: 1 000–2 650 mg Se/kg

 

Szerves szelén: a teljes szeléntartalom több mint 98 %-a

 

Szeleno-metionin: a a teljes szeléntartalom több mint 70 %-a.

 

A hatóanyag jellemzése:

Saccharomyces cerevisiae NCYC R646 által termelt szeleno-metionin.

 

Analitikai módszer  (1)

 

A takarmány-adalékanyag szeleno-metionin-tartalmának meghatározása:

Nagy teljesítményű folyadék-kromatográfia és induktív csatolású plazma tömegspektromteria (HPLC-ICPMS) tripla proteolitikus emésztést követően.

 

A takarmány-adalékanyag teljes szeléntartalmának meghatározása:

Induktív csatolású plazma tömegspektrometria (ICPMS) HNO3/H2O2-val történő mikrohullámú feltárást követően.

 

Az adalékanyag és az előkeverékek teljes szeléntartalmának meghatározása:

Hidrides atomabszorpciós spektrometria (HGAAS) HNO3/H2O2-val történő mikrohullámú feltárást követően (EN 16159:2012)

Valamennyi faj

 

0,50 (összesen)

1.

Az adalékanyag előkeverék formájában belekeverendő a takarmányba.

2.

Biztonsági okokból: használatkor védőmaszk, védőszemüveg és kesztyű viselése kötelező.

3.

Maximális kiegészítés szerves szelénnel:

0,20 mg SE/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban.

2023. május 29.


(1)  Az analitikai módszerek részletes leírása a referencialaboratórium honlapján található: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/authorisation/evaluation_reports/Pages/index.aspx.


9.5.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 127/23


A BIZOTTSÁG 428/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2013. május 8.)

az 1033/2006/EK rendeletnek a 3. cikke (1) bekezdésében említett ICAO-rendelkezések tekintetében történő módosításáról és a 929/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Légiforgalmi Szolgáltatási Hálózat átjárhatóságáról szóló, 2004. március 10-i 552/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (átjárhatósági rendelet) (1) és különösen annak 3. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az egységes európai égbolton a felszállás előtti szakaszban a repülési tervekre alkalmazandó eljárások követelményeiről szóló, 2006. július 4-i 1033/2006/EK bizottsági rendelet (2) melléklete a repülési tervek benyújtására, elfogadására és szétosztására, illetve a repülési tervek kulcsfontosságú részleteinek a felszállás előtti szakaszban történő módosítására vonatkozóan számos olyan rendelkezésre hivatkozik, amelyet a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (a továbbiakban: ICAO) írt elő. Az 1033/2006/EK bizottsági rendelet, valamint az 1033/2006/EK rendeletnek a 3. cikke (1) bekezdésében említett ICAO-rendelkezések tekintetében történő módosításáról szóló, 2010. október 18-i 929/2010/EU bizottsági rendelet (3) elfogadása óta a szóban forgó rendelkezéseket az ICAO módosította.

(2)

A tagállamok nemzetközi jogi kötelezettségeinek teljesítése és a nemzetközi szabályozási kerettel való összhang biztosítása érdekében az 1033/2006/EK rendelet hivatkozásait naprakésszé kell tenni.

(3)

A 2012. évi repülési tervekre vonatkozó végleges ICAO-rendelkezések 2012. november 15-én kerültek elfogadásra, és azokat ugyanezen időponttól kell alkalmazni. Ennek megfelelően e rendelet is 2012. november 15-től lenne alkalmazandó. Mivel azonban az említett ICAO-rendelkezések közzétételére csak 2012. december 30-án került sor, azokra korábban nem lehetett 2012. november 15-i hatállyal hivatkozni. Ezt a rendeletet ezért most visszamenőleges hatállyal kell alkalmazni.

(4)

Az 1033/2006/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az egységes égbolttal foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1033/2006/EK rendelet mellékletének helyébe a következő szöveg lép:

A 3. cikk (1) bekezdésében említett ICAO-előírások

1.

ICAO II. melléklet: Repülési szabályok, 3. fejezet, 3.3. bekezdés (Repülési tervek) (10. kiadás, 2005. július, valamint a 42. módosításig az összes módosítás).

2.

ICAO PANS-ATM Doc. 4444, 4. fejezet, 4.4. bekezdés (Repülési tervek) és 11. fejezet 11.4.2.2. bekezdés (Mozgással kapcsolatos üzenetek) (2007. évi 15. kiadás, valamint a 4. módosításig az összes módosítás).

3.

Európai (EUR) körzeti kiegészítő eljárások, doc. 7030 – 2. fejezet (Repülési tervek) és 6. fejezet 6.12.3. bekezdés (Becsült körzethatárok) (2008. évi 5. kiadás, valamint a 7. módosításig az összes módosítás).”

2. cikk

A 929/2010/EU rendelet hatályát veszti.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Rendelkezéseit 2012. november 15-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. május 8-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 96., 2004.3.31., 26. o.

(2)  HL L 186., 2006.7.7., 46. o.

(3)  HL L 273., 2010.10.19., 4. o.


9.5.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 127/24


A BIZOTTSÁG 429/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2013. május 8.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1),

tekintettel az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletre (2) és különösen annak 136. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 543/2011/EU végrehajtási rendelet a XVI. mellékletének A. részében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikke (1) bekezdése alapján a behozatali átalányérték számítására munkanaponként, változó napi adatok figyelembevételével kerül sor. Ezért helyénvaló előírni, hogy e rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. május 8-án.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Jerzy PLEWA

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 157., 2011.6.15., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

AL

25,2

MA

61,1

TN

100,4

TR

114,4

ZZ

75,3

0707 00 05

AL

55,3

TR

130,4

ZZ

92,9

0709 93 10

AL

78,9

TR

138,8

ZZ

108,9

0805 10 20

EG

45,2

IL

66,3

MA

52,1

TR

72,9

ZZ

59,1

0805 50 10

TR

98,8

ZA

103,5

ZZ

101,2

0808 10 80

AR

122,9

BR

88,9

CL

122,2

CN

88,0

MK

30,3

NZ

151,1

US

206,7

ZA

111,4

ZZ

115,2


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


HATÁROZATOK

9.5.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 127/26


A POLITIKAI ÉS BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG BiH/20/2013 HATÁROZATA

(2013. április 24.)

az Európai Unió bosznia-hercegovinai katonai művelete tekintetében a nápolyi EU Vezetési Elem parancsnokának kinevezéséről

(2013/216/KKBP)

A POLITIKAI ÉS BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 38. cikke harmadik bekezdésére,

tekintettel az EU bosznia és hercegovinai katonai műveletéről szóló, 2004. július 12-i 2004/570/KKBP tanácsi együttes fellépésre (1) és különösen annak 6. cikkére,

mivel:

(1)

A főtitkár/főképviselő és a NATO főtitkára közötti 2004. szeptember 28-i és 2004. október 8-i levélváltással az Észak-atlanti Tanács hozzájárult ahhoz, hogy a nápolyi Összhaderőnemi Kötelékparancsnokság vezérkari főnökét a nápolyi EU Vezetési Elem parancsnokaként rendelkezésre bocsássa.

(2)

A 2004/570/KKBP együttes fellépés 6. cikke értelmében a Tanács felhatalmazta a Politikai és Biztonsági Bizottságot az EU katonai művelete politikai és stratégiai irányításának gyakorlására.

(3)

A PBB 2010. június 15-én elfogadta a BiH/16/2010 határozatot (2), amelyben Leandro DE VICENTI altábornagyot nevezte ki az Európai Unió bosznia-hercegovinai katonai művelete tekintetében a nápolyi EU Vezetési Elem parancsnokává.

(4)

Az EU műveleti parancsnoka azt javasolta, hogy a nápolyi Összhaderőnemi Kötelékparancsnokság vezérkari főnökét, Leonardo DI MARCO tábornokot nevezzék ki Leandro DE VICENTI altábornagy utódjaként a nápolyi EU Vezetési Elem parancsnokává.

(5)

Az EU Katonai Bizottsága támogatta a javaslatot.

(6)

Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, Dánia helyzetéről szóló 22. jegyzőkönyv 5. cikke értelmében Dánia nem vesz részt az Unió védelmi vonatkozású határozatainak és intézkedéseinek kidolgozásában és végrehajtásában.

(7)

A 2002. december 12–13-i koppenhágai Európai Tanács által elfogadott nyilatkozat értelmében a „Berlin plusz” rendelkezései és azok végrehajtása kizárólag azokra az EU-tagállamokra vonatkozik majd, amelyek egyben vagy NATO-tagállamok is, vagy a „Partnerség a Békéért” részes felei, és amelyek ennek megfelelően a NATO-val kétoldalú biztonsági megállapodást kötöttek,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Politikai és Biztonsági Bizottság 2013. április 28-i hatállyal Leonardo DI MARCO tábornokot nevezi ki az Európai Unió bosznia-hercegovinai katonai művelete tekintetében a nápolyi EU Vezetési Elem parancsnokává.

2. cikk

A BiH/16/2010 határozat hatályát veszti.

3. cikk

Ez a határozat 2013. április 28-án lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2013. április 24-én.

a Politikai és Biztonsági Bizottság részéről

az elnök

O. SKOOG


(1)  HL L 252., 2004.7.28., 10. o.

(2)  HL L 155., 2010.6.22., 33. o.


Helyesbítések

9.5.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 127/27


Helyesbítés a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU rendelet végrehajtásáról szóló 2013. április 22-i 363/2013/EU tanácsi végrehajtási rendelethez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 111., 2013. április 23. )

A 2. oldalon a II. melléklet A, „Személyek” című pontja helyesen:

„A.   Személyek

 

Név

Azonosító adatok

A jegyzékbe vétel okai

A jegyzékbe vétel időpontja

1.

Bashar (

Image

) Al-Assad (

Image

)

Születési idő: 1965.9.11.;

születési hely: Damaszkusz;

diplomata-útlevél száma: D1903

A köztársaság elnöke; a tüntetők elleni erőszakos fellépés elrendelője és fő végrehajtója.

2011.5.23.

2.

Maher (

Image

) (más néven: Mahir) Al-Assad (

Image

)

Születési idő: 1967.12.8.;

diplomata-útlevél száma: 4138

A hadsereg 4. páncéloshadosztályának parancsnoka, a Baath párt központi vezetőségének tagja, a köztársasági gárda egyik vezető személyisége; Bashar Al-Assad elnök testvére; a tüntetők elleni erőszakos fellépés fő szervezője.

2011.5.9.

3.

Ali (

Image

) Mamluk (

Image

) (más néven: Mamlouk)

Születési idő: 1946.2.19.;

születési hely: Damaszkusz;

diplomata-útlevél száma: 983

A szíriai Általános Hírszerzési Igazgatóság (GID) vezetője; részvétel a tüntetők elleni erőszakos fellépésben.

2011.5.9.

4.

Atej (

Image

) (más néven: Atef, Atif) Najib (

Image

) (más néven: Najeeb)

 

A deraa-i politikai biztonsági igazgatóság korábbi vezetője; Bashar Al-Assad elnök unokatestvére; részvétel a tüntetők elleni erőszakos fellépésben.

2011.5.9.

5.

Hafiz (

Image

) Makhluf (

Image

) (más néven: Hafez Makhlouf)

Születési idő: 1971.4.2.;

születési hely: Damaszkusz;

diplomata-útlevél száma: 2246

Ezredes, az Általános Hírszerzési Igazgatóság damaszkuszi irodájának (General Intelligence Directorate Damascus Branch) osztályvezetője; Bashar Al-Assad elnök unokatestvére; közeli viszonyban van Mahir Al-Assaddal; részvétel a tüntetők elleni erőszakos fellépésben.

2011.5.9.

6.

Muhammad (

Image

) Dib (

Image

) Zaytun (

Image

) (más néven: Mohammed Dib Zeitoun)

Születési idő: 1951.5.20.;

születési hely: Damaszkusz;

diplomata-útlevél száma: D000001300

A politikai biztonsági igazgatóság vezetője; részvétel a tüntetők elleni erőszakos fellépésben.

2011.5.9.

7.

Amjad (

Image

) Al-Abbas (

Image

)

 

Baniyas város politikai biztonsági szolgálatának vezetője; részvétel az al-baydai tüntetők elleni erőszakos fellépésben.

2011.5.9.

8.

Rami (

Image

) Makhlouf (

Image

)

Születési idő: 1969.7.10.;

születési hely: Damaszkusz;

útlevél száma: 454224

Szíriai üzletember; Bashar Al-Assad elnök unokatestvére; ellenőrzése alá tartozik az Al Mahreq Investment Fund, a Bena Properties, a Cham Holding, a Syriatel és a Souruh Company, és ezáltal finanszírozást biztosít a rezsimnek.

2011.5.9.

9.

Abd Al-Fatah (

Image

) Qudsiyah (

Image

)

Születési év: 1953;

születési hely: Hamá;

diplomata-útlevél száma: D0005788

A szíriai katonai hírszerzés (SMI) vezetője; részt vett a polgári lakosság elleni erőszakos fellépésben.

2011.5.9.

10.

Jamil (

Image

) (más néven: Jameel) Hassan (

Image

)

 

A szíriai légierő hírszerzésének vezetője; részt vett a polgári lakosság elleni erőszakos fellépésben.

2011.5.9.

11.

Rustum (

Image

) Ghazali (

Image

)

Születési idő: 1953.5.3.;

születési hely: Deraa;

diplomata-útlevél száma: D 000 000 887

A szíriai katonai hírszerzés Damaszkusz környéki részlegének vezetője; részt vett a polgári lakosság elleni erőszakos fellépésben.

2011.5.9.

12.

Fawwaz (

Image

) Al-Assad (

Image

)

Születési idő: 1962.6.18.;

születési hely: Kerdala;

útlevél száma: 88238

A Sabiha milícia tagjaként részvétel a polgári lakosság elleni erőszakos fellépésben.

2011.5.9.

13.

Munzir (

Image

) Al-Assad (

Image

)

Születési idő: 1961.3.1.,

születési hely: Latakia;

útlevelek száma: 86449 és 842781

A Sabiha milícia tagjaként részvétel a polgári lakosság elleni erőszakos fellépésben.

2011.5.9.

14.

Asif (

Image

) Shawkat (

Image

)

Születési idő: 1950.1.15.;

születési hely: Al-Madehleh, Tartous

A biztonsági és felderítési szolgálat helyettes vezérkari főnöke; részt vett a polgári lakosság elleni erőszakos fellépésben.

2011.5.23.

15.

Hisham (

Image

) Ikhtiyar (

Image

,

Image

,

Image

) (más néven: Al Ikhtiyar, Bikhtiyar, Bikhtyar, Bekhtyar, Bikhtiar, Bekhtyar)

Születési év: 1941.7.20.;

születési hely: Damaszkusz

A szíriai nemzetbiztonsági iroda vezetője; részt vett a polgári lakosság elleni erőszakos fellépésben.

A híradások szerint a 2012. július 18-i bombatámadás során életét vesztette.

2011.5.23.

16.

Faruq (

Image

) (más néven: Farouq, Farouk) Al Shar' (

Image

) (más néven: Al Char', Al Shara', Al Shara)

Születési idő: 1938.12.10.

Szíria alelnöke; részt vett a polgári lakosság elleni erőszakos fellépésben.

2011.5.23.

17.

Muhammad (

Image

) (más néven: Mohamad) Nasif (

Image

) (más néven: Naseef, Nassif, Nasseef, Nasief) Khayrbik (

Image

,

Image

) (más néven: Khier Bek)

Születési idő: 1937.4.10. (vagy 1937.5.20.);

születési hely: Hama;

diplomata-útlevél száma: 0002250

útlevél száma: 000129200

Szíria nemzetbiztonsági ügyekért felelős helyettes alelnöke; részt vett a polgári lakosság elleni erőszakos fellépésben.

2011.5.23.

18.

Mohamed (

Image

) Hamcho (

Image

)

Születési idő: 1966.5.20.;

útlevél száma: 002954347

Szíriai üzletember és több külföldi vállalat helyi képviselője; kapcsolatban áll Mahir Al-Assaddal, ő kezeli Mahir Al-Assad pénzügyi és gazdasági érdekeltségeinek egy részét, és ezáltal finanszírozást biztosít a rezsimnek.

2011.5.23.

19.

Iyad (

Image

) (más néven: Eyad) Makhlouf (

Image

)

Születési idő: 1973.1.21.;

születési hely: Damaszkusz;

útlevél száma: N001820740

Rami Makhlouf testvére; az Általános Hírszerzési Igazgatóság (GID) tisztje; részvétel a polgári lakosság elleni erőszakos fellépésben.

2011.5.23.

20.

Bassam (

Image

) Al Hassan (

Image

) (más néven: Al Hasan)

 

Stratégiai kérdésekért felelős elnöki tanácsadó; részt vett a polgári lakosság elleni erőszakos fellépésben.

2011.5.23.

21.

Dawud Rajiha

 

A fegyveres erők vezérkari főnöke; a békés tüntetők elleni erőszakos fellépésben való katonai részvétel irányítása.

A 2012. július 18-i bombatámadás során életét vesztette.

2011.5.23.

22.

Ihab (

Image

) (más néven: Ehab, Iehab) Makhlouf (

Image

)

Születési idő: 1973.1.21;

születési hely: Damaszkusz;

útlevél száma: N002848852.

A Syriatel elnöke, amely koncessziós szerződése értelmében nyereségének 50 %-át átadja a szíriai kormánynak.

2011.5.23.

23.

Zoulhima (

Image

) (más néven: Zu al-Himma) Chaliche (

Image

) (más néven: Shalish, Shaleesh) más néven: Dhu al-Himma Shalish)

Születési év: 1951, 1946 vagy 1956;

születési hely: Kerdaha.

Az elnöki biztonsági szolgálat vezetője; részt vett a tüntetők elleni erőszakos fellépésben; Bashar Al-Assad elnök unokatestvére.

2011.6.23.

24.

Riyad (

Image

) Chaliche (

Image

) (más néven: Shalish, Shaleesh) más néven: Riyad Shalish)

 

A Military Housing Establishment igazgatója; finanszírozás biztosítása a rezsimnek; Bashar Al-Assad elnök unokatestvére.

2011.6.23.

25.

Mohammad (

Image

) (más néven: Mohamed, Muhammad, Mohammed) Ali (

Image

) Jafari (

Image

) dandártábornok (más néven: Jaafari, Ja'fari, Aziz; Jafari, Ali; Jafari, Mohammad Ali; Ja'fari, Mohammad Ali; Jafari-Naja-fabadi, Mohammad Ali)

Születési idő: 1957.9.1.;

születési hely: Jezd, Irán

Az Iráni Forradalmi Gárda dandártábornoka. Felszerelést és támogatást biztosított a szíriai rezsim számára a szíriai tüntetések leveréséhez.

2011.6.23.

26.

Qasem (

Image

) Soleimani (

Image

) vezérőrnagy (más néven: Qasim Soleymani)

 

Az Iráni Forradalmi Gárda, IRGC - Qods parancsnoka. Felszerelést és támogatást biztosított a szíriai rezsim számára a szíriai tüntetések leveréséhez.

2011.6.23.

27.

Hossein Taeb (más néven: Taeb, Hassan; Taeb, Hosein; Taeb, Hossein; Taeb, Hussayn; Hojjatoleslam Hossein Ta'eb)

Születési év: 1963;

születési hely: Tehran (Teherán), Iran (Irán).

Az Iráni Forradalmi Gárda hírszerzési parancsnokhelyettese. Felszerelést és támogatást biztosított a szíriai rezsim számára a szíriai tüntetések leveréséhez.

2011.6.23.

28.

Khalid (

Image

) (más néven: Khaled) Qaddur (

Image

) (más néven: Qadour, Qaddour)

 

Mahir Al-Assad üzlettársa. Finanszírozást biztosít a rezsimnek.

2011.6.23.

29.

Ra'if (

Image

) Al-Quwatly (

Image

) (más néven: Ri’af Al-Quwatli; Raeef Al-Kouatly)

 

Üzleti kapcsolatban áll Mahir Al-Assaddal; ő kezeli Mahir Al-Assad üzleti érdekeltségeinek egy részét. Finanszírozást biztosít a rezsimnek.

2011.6.23.

30.

Mohammad (

Image

) (más néven: Muhammad, Mohamed, Mohammed) Mufleh (

Image

) (más néven: Muflih)

 

Hamá városában a szíriai katonai hírszerzés vezetője, részt vett a tüntetőkkel szembeni erőszakos fellépésben.

2011.8.1.

31.

Tawfiq (

Image

) (más néven: Tawfik) Younes (

Image

) (más néven: Yunes) vezérőrnagy

 

Az Általános Hírszerzési Igazgatóság belső biztonsági osztályának vezetője; részt vett a polgári lakosság elleni erőszakos fellépésben.

2011.8.1.

32.

Mohammed (

Image

) Makhlouf (

Image

) (más néven: Abu Rami)

Születési idő: 1932.10.19.;

születési hely: Latakia, Szíria.

Szoros kapcsolatban áll Bashar és Mahir al-Assaddal, akiknek anyai nagybátyja; üzleti kapcsolatban áll Rami, Ihab és Iyad Makhlouffal, akiknek egyben az apja.

2011.8.1.

33.

Ayman (

Image

) Jabir (

Image

) (más néven: Jaber)

Születési hely: Latakia

Kapcsolatban áll Maher Al-Assaddal; Közvetlenül részt vett a polgári lakosság elleni erőszakos fellépésben és a Sabiha milícia koordinálásában.

2011.8.1.

34.

Hayel (

Image

) Al-Assad (

Image

)

 

Maher Al-Assad helyettese, a hadsereg 4. páncéloshadosztálya katonai rendőrségi egységének a vezetője. Az említett egység közreműködik a polgári lakosság elnyomásában.

2011.8.23.

35.

Ali (

Image

) Al-Salim (

Image

) (más néven: Al-Saleem)

 

A szíriai védelmi minisztérium ellátásért felelős irodájának az igazgatója; a szóban forgó iroda bonyolítja le a szíriai hadsereg teljes fegyverbeszerzését.

2011.8.23.

36.

Nizar Al-Assad (

Image

)

Bashar Al-Assad unokatestvére; korábban a »Nizar Oilfield Supplies« vállalat vezetője volt.

Szoros kapcsolatok fűzik magas rangú kormányzati tisztviselőkhöz. Latakia régióban pénzügyi támogatást nyújt a Sabiha milícia tevékenységeihez.

2011.8.23.

37.

Rafiq (

Image

) (más néven: Rafeeq) Shahadah (

Image

) (más néven: Shahada, Shahade, Shahadeh, Chahada, Chahade, Chahadeh, Chahada) dandártábornok

 

A szíriai katonai hírszerzés (SMI) belügyekkel foglalkozó 293. sz. damaszkuszi részlegének a vezetője; közvetlen részvétel a damaszkuszi polgári lakosság elnyomásában és az ellenük irányuló erőszakos fellépésben. Bashar Al-Assad elnök tanácsadója stratégiai kérdésekben és a katonai hírszerzés területén.

2011.8.23.

38.

Jamea (

Image

) Jamea (

Image

) (más néven: Jami Jami, Jame’, Jami’) dandártábornok

 

A szíriai katonai hírszerzés (SMI) deir-ez-zóri részlegének a vezetője; közvetlen részvétel a deir-ez-zóri és az al-bukamali polgári lakosság elnyomásában és az ellenük irányuló erőszakos fellépésben.

2011.8.23.

39.

Hassan Bin-Ali Al-Turkmani

Születési év: 1935;

születési hely: Aleppó

A miniszterhelyettes helyettese, volt védelmi miniszter, Bashar Al-Assad elnök különmegbízottja.

A híradások szerint a 2012. július 18-i bombatámadás során életét vesztette.

2011.8.23.

40.

Muhammad (

Image

) (más néven: Mohammad, Muhammad, Mohammed) Said (

Image

) (más néven: Sa’id, Sa’eed, Saeed) Bukhaytan (

Image

)

 

2005 óta a Baath Arab Szocialista Párt regionális titkárának helyettese, 2000 és 2005 között a regionális Baath Párt nemzetbiztonsági igazgatója. 1998 és 2000 között Hama kormányzója. Szoros kapcsolatban áll Bashar Al-Assad elnökkel és Maher Al-Assaddal. A rezsim magas rangú döntéshozójaként elrendelte a polgári lakosság elleni erőszakos fellépést.

2011.8.23.

41.

Ali (

Image

) Douba (

Image

)

 

Az 1980. évi hamái gyilkosságok felelőse. Bashar Al-Assad elnök különleges tanácsadójaként visszarendelték Damaszkuszba.

2011.8.23.

42.

Nawful (

Image

) (más néven: Nawfal, Nofal) Al-Husayn (

Image

) (más néven: Al-Hussain, Al-Hussein) dandártábornok

 

A szíriai katonai hírszerzés (SMI) idlibi részlegének a vezetője; közvetlen részvétel az Idlib tartományi polgári lakosság elnyomásában és az ellenük irányuló erőszakos fellépésben.

2011.8.23.

43.

Husam (

Image

) Sukkar (

Image

) dandártábornok

 

Biztonsági kérdésekért felelős elnöki tanácsadó. Elnöki tanácsadó a biztonsági szolgálatok által a polgári lakosság ellen alkalmazott elnyomás és erőszakos fellépések ügyében.

2011.8.23.

44.

Muhammed (

Image

) Zamrini (

Image

) dandártábornok

 

A szíriai katonai hírszerzés (SMI) homszi részlegének a vezetője; közvetlen részvétel a homszi polgári lakosság elnyomásában és az ellenük irányuló erőszakos fellépésben.

2011.8.23.

45.

Munir (

Image

) (más néven: Mounir, Mouneer, Monir, Moneer, Muneer) Adanov (

Image

) (más néven: Adnuf, Adanof) altábornagy

Születési idő: 1951

A szíriai hadsereg műveletekért és kiképzésért felelős helyettes vezérkari főnöke; közvetlen részvétel a szíriai polgári lakosság elnyomásában és az ellenük irányuló erőszakos fellépésben.

2011.8.23.

46.

(

Image

) Khalil (

Image

) (más néven: Khaleel) dandártábornok

 

Az Általános Hírszerzési Igazgatóság (GID) információs részlegének a vezetője; közvetlen részvétel a szíriai polgári lakosság elnyomásában és az ellenük irányuló erőszakos fellépésben.

2011.8.23.

47.

Mohammed (

Image

) (más néven: Mohammad, Muhammad, Mohamed) Jabir (

Image

) (más néven: Jaber)

Születési hely: Latakia

A Sabiha milícia tagja. A Sabiha milícia tagja. Kapcsolatban áll Maher Al-Assaddal; közvetlen részvétel a polgári lakosság elnyomásában és az ellenük irányuló erőszakos fellépésben, valamint a Sabiha milíciacsoportok koordinálásában.

2011.8.23.

48.

Samir (

Image

) Hassan (

Image

)

 

Szoros üzleti kapcsolatban áll Maher Al-Assaddal; arról is ismert, hogy gazdaságilag támogatja a szíriai rezsimet.

2011.8.23.

49.

Fares (

Image

) Chehabi (

Image

) (más néven: Fares Shihabi; Fares Chihabi)

Ahmad Chehabi fia

Születési idő: 1972. május 7.

Az Aleppói Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. A Cham Holding elnökhelyettese. Gazdasági támogatást nyújt a szíriai rezsimnek.

2011.9.2.

50.

Tarif (

Image

) Akhras (

Image

,

Image

) (más néven: Al Akhras)

Születési idő: 1951. június 2.;

születési hely: Homsz, Szíria;

szíriai útlevelének száma: 0000092405.

Prominens üzletember; támogatást nyújt a rezsim számára és annak haszonélvezője is egyben. Az árucikkekkel, kereskedéssel, árufeldolgozással és logisztikával foglalkozó Akhras-csoport alapítója és a homszi kereskedelmi kamara egykori elnöke. Szoros üzleti kapcsolatban áll Al-Assad elnök családjával. A Szíriai Kereskedelmi Kamarák Szövetsége igazgatótanácsának tagja. Ipari és lakásjellegű helyiségeket biztosított ideiglenes fogolytáborokhoz, valamint logisztikai támogatást nyújtott a rezsim számára (buszokat és tankok feltöltésére szolgáló járműveket biztosított).

2011.9.2.

51.

Issam (

Image

) Anbouba (

Image

)

Az Anbouba for Agricultural Industries Co.

elnöke; születési év: 1952;

születési hely: Homsz, Szíria.

Az elnyomó apparátus és a Szíriában a polgári lakosság ellen erőszakkal fellépő félkatonai csoportok pénzügyi támogatása. Ingatlanoknak (irodahelyiségek, raktárak) ideiglenes fogvatartási központok céljára történő átadása. Pénzügyi kapcsolatok magas szintű szíriai tisztviselőkkel.

2011.9.2.

52.

Mazen (

Image

) al-Tabba (

Image

)

Születési idő: 1958.1.1.;

születési hely: Damaszkusz;

útlevél száma (Szíria): 004415063, lejárati idő: 2015.5.6.

Ihab Makhlouf és (a 2011.8.23-án jegyzékbe vett) Nizar al-Assad üzleti partnere; Rami Makhlouf mellett a devizakereskedelemmel foglalkozó, a Szíriai Központi Bank politikáját támogató al-diyar lil-Saraafa (más néven: Diar Electronic Services) vállalkozás társtulajdonosa.

2012.3.23.

53.

Adib (

Image

) Mayaleh (

Image

)

Születési év: 1955;

születési hely: Daraa.

Adib Mayaleh a Szíriai Központi Bank vezetőjeként gazdasági és pénzügyi támogatáshoz juttatta a szíriai rezsimet.

2012.5.15.

54.

Jumah (

Image

) Al-Ahmad (

Image

) más néven: Al-Ahmed) vezérőrnagy

 

A különleges erők parancsnoka. Felelős a szíriai tüntetőkkel szemben alkalmazott erőszakért.

2011.11.14.

55.

Lu'ai (

Image

) (más néven: Louay) al-Ali (

Image

) ezredes

 

A szíriai katonai hírszerzés deraa-i részlegének vezetője. Felelős a deraa-i tüntetők elleni erőszakért.

2011.11.14.

56.

Ali (

Image

) Abdullah (

Image

) (más néven: Abdallah) Ayyub (

Image

) altábornagy

 

A személyzetért és a munkaerőért felelős helyettes vezérkari főnök. Felelős a szíriai tüntetőkkel szemben alkalmazott erőszakért.

2011.11.14.

57.

Jasim (

Image

) (más néven: Jasem, Jassim, Jassem) al-Furayj (

Image

) (más néven: Al-Freij) altábornagy

 

Vezérkari főnök. Felelős a szíriai tüntetőkkel szemben alkalmazott erőszakért.

2011.11.14.

58.

Aous (

Image

) (Aws) Aslan (

Image

) tábornok

Születési év: 1958

A köztársasági gárda zászlóaljparancsnoka; közeli viszonyban van Maher al-Assaddal és al-Assad elnökkel. Részt vett a szíriai polgári lakossággal szembeni erőszakos fellépésben.

2011.11.14.

59.

Ghassan (

Image

) Belal (

Image

) tábornok

 

A 4. hadosztály tartalékos-irodájának főparancsnoka. Maher al-Assad tanácsadója és a biztonsági műveletek koordinátora; felelős a szíriai polgári lakossággal szembeni erőszakos fellépésért.

2011.11.14.

60.

Abdullah (

Image

) (más néven: Abdallah) Berri (

Image

)

 

A Berri családi milícia vezetője. A polgári lakosság elleni aleppói erőszakos fellépésben közreműködő kormánypárti milícia irányítója.

2011.11.14.

61.

George (

Image

) Chaoui (

Image

)

 

A szíriai elektronikus hadsereg tagja. Részvétel a polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomásban és az erőszakra való felszólításban Szíria egész területén.

2011.11.14.

62.

Zuhair (

Image

) (más néven: Zouheir, Zuheir, Zouhair) Hamad (

Image

) vezérőrnagy

 

Az Általános Hírszerzési Igazgatóság helyettes vezetője. Felelős a Szíriában alkalmazott erőszakért, valamint a tüntetők megfélemlítéséért és kínzásáért.

2011.11.14.

63.

Amar (

Image

) (más néven: Ammar) Ismael (

Image

) (más néven: Ismail)

Születési idő: 1973.4.3. (vagy ekörül);

születési hely: Damaszkusz

Civil, a szíriai elektronikus hadsereg (a szárazföldi erők hírszerzési szolgálatának) vezetője. Részvétel a polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomásban és az erőszakra való felszólításban Szíria egész területén.

2011.11.14.

64.

Mujahed (

Image

) Ismail (

Image

) (más néven: Ismael)

 

A szíriai elektronikus hadsereg tagja. Részvétel a polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomásban és az erőszakra való felszólításban Szíria egész területén.

2011.11.14.

65.

Nazih (

Image

) vezérőrnagy

 

Az Általános Hírszerzési Igazgatóság helyettes igazgatója. Felelős a Szíriában alkalmazott erőszakért, valamint a tüntetők megfélemlítéséért és kínzásáért.

2011.11.14.

66.

Kifah (

Image

) Moulhem (

Image

) (más néven: Moulhim, Mulhem, Mulhim)

 

A 4. hadosztály zászlóaljparancsnoka. Felelős a Deir ez-Zór-i polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomásért.

2011.11.14.

67.

Wajih (

Image

) (más néven: Wajeeh) Mahmud (

Image

) vezérőrnagy

 

A 18. páncéloshadosztály parancsnoka. Felelős a homszi tüntetők elleni erőszakért.

2011.11.14.

68.

Bassam (

Image

) Sabbagh (

Image

,

Image

) (más néven: Al Sabbagh)

Születési idő: 1959.8.24.;

születési hely: Damaszkusz;

címe: Kasaa, Anwar al Attar Street, al Midani épület, Damaszkusz.

Szíriai útlevelének száma: 004326765, a kiállítás dátuma: 2008. november 2., érvényes 2014. novemberig.

Rami Makhlouf és Khaldoun Makhlouf jogi és pénzügyi tanácsadója, ügyvezetője/vagyonkezelője. Kapcsolatban áll Bashar Al-Assaddal egy latakiai ingatlanprojekt finanszírozása révén. Pénzügyi támogatást nyújt a rezsim számára.

2011.11.14.

69.

Talal (

Image

) Mustafa (

Image

) Tlass (

Image

) altábornagy

 

A logisztikáért és a beszállításokért felelős helyettes vezérkari főnök. Felelős a szíriai tüntetőkkel szemben alkalmazott erőszakért.

2011.11.14.

70.

Fu'ad (

Image

) Tawil (

Image

) vezérőrnagy

 

A szíriai légierő hírszerzésének helyettes vezetője. Felelős a Szíriában alkalmazott erőszakért, valamint a tüntetők megfélemlítéséért és kínzásáért.

2011.11.14.

71.

Bushra (

Image

) Al-Assad (

Image

) (más néven: Bushra Shawkat)

Születési idő: 1960.10.24.

Bashar Al-Assad elnök húga, és Asif Shawkat, a biztonsági és felderítési szolgálat helyettes vezérkari főnökének felesége. Bashar Al-Assad szíriai elnökkel és a szíriai rezsim más fontos alakjaival ápolt szoros személyes kötelék és a közöttük lévő tényleges pénzügyi kapcsolat miatt Bushra Al-Assad haszonélvezője a szíriai rezsimnek, amelyhez szoros kapcsolat fűzi.

2012.3.23.

72.

Asma (

Image

) Al-Assad (

Image

) (más néven: Asma Fawaz Al Akhras)

Születési idő: 1975.8.11.;

születési hely: London, Egyesült királyság;

útlevél száma: 707512830, lejárati ideje: 2020.9.22.;

leánykori neve: Al Akhras

Bashar Al-Assad felesége. Bashar Al-Assad szíriai elnökkel ápolt szoros személyes kötelék és a közöttük lévő tényleges pénzügyi kapcsolat miatt Asma Al-Assad haszonélvezője a szíriai rezsimnek, amelyhez szoros kapcsolat fűzi.

2012.3.23.

73.

Manal (

Image

) Al-Assad (

Image

) (más néven: Manal Al Ahmad)

Születési idő: 1970.2.2.;

születési hely: Damaszkusz;

útlevél száma (szíriai): 0000000914;

leánykori neve: Al Jadaan

Maher Al-Assad felesége, így szoros kapcsolatot ápol a rezsimmel, és annak haszonélvezője.

2012.3.23.

74.

Anisa (

Image

) (más néven: Anissa, Aneesa, Aneessa) Al-Assad (

Image

) (más néven: Anisah Al-Assad)

Születési év: 1934;

leánykori neve: Makhlouf

Al-Assad elnök édesanyja. Bashar Al-Assad szíriai elnökkel ápolt szoros személyes kötelék és a közöttük lévő tényleges pénzügyi kapcsolat miatt Anisa Al-Assad haszonélvezője a szíriai rezsimnek, amelyhez szoros kapcsolat fűzi.

2012.3.23.

75.

Fahid (

Image

) (más néven: Fahd) Al-Jassim (

Image

) altábornagy

 

Vezérkari főnök. Katonai tisztviselő, aki részt vett a homszi polgári lakosság elleni erőszakban.

2011.12.1.

76.

Ibrahim (

Image

) Al-Hassan (

Image

) (más néven: Al-Hasan) vezérőrnagy

 

A vezérkari főnök helyettese. Katonai tisztviselő, aki részt vett a homszi polgári lakosság elleni erőszakban.

2011.12.1.

77.

Khalil (

Image

) (más néven: Khaleel) Zghraybih (

Image

,

Image

) (más néven: Zghraybeh, Zghraybe, Zghrayba, Zghraybah, Zaghraybeh, Zaghraybe, Zaghrayba, Zaghraybah, Zeghraybeh, Zeghraybe, Zeghrayba, Zeghraybah, Zughraybeh, Zughraybe, Zughrayba, Zughraybah, Zighraybeh, Zighraybe, Zighrayba, Zighraybah) dandártábornok

 

14. hadosztály. Katonai tisztviselő, aki részt vett a homszi polgári lakosság elleni erőszakban.

2011.12.1.

78.

Ali (

Image

) Barakat (

Image

) dandártábornok.

 

A köztársasági gárda 103. dandárja. Katonai tisztviselő, aki részt vett a homszi polgári lakosság elleni erőszakban.

2011.12.1.

79.

Talal (

Image

) Makhluf (

Image

) (más néven: Makhlouf) dandártábornok

 

A köztársasági gárda 103. dandárja. Katonai tisztviselő, aki részt vett a homszi polgári lakosság elleni erőszakban.

2011.12.1.

80.

Nazih (

Image

) (más néven: Nazeeh) Hassun (

Image

) (más néven: Hassoun) dandártábornok

 

A szíriai légierő hírszerzése. Katonai tisztviselő, aki részt vett a homszi polgári lakosság elleni erőszakban.

2011.12.1.

81.

Maan (

Image

) más néven: Ma’an ) Jdiid (

Image

) (más néven: Jdid, Jedid, Jedeed, Jadeed, Jdeed) százados

 

Elnöki őrség. Katonai tisztviselő, aki részt vett a homszi polgári lakosság elleni erőszakban.

2011.12.1.

82.

Mohammad (

Image

) (más néven: Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al-Shaar (

Image

) (más néven: Al-Chaar, Al-Sha'ar, Al-Cha'ar)

 

Politikai biztonsági részleg. Katonai tisztviselő, aki részt vett a homszi polgári lakosság elleni erőszakban.

2011.12.1.

83.

Khald (

Image

) (más néven: Khaled) Al-Taweel (

Image

) (más néven: Al-Tawil)

 

Politikai biztonsági részleg. Katonai tisztviselő, aki részt vett a homszi polgári lakosság elleni erőszakban.

2011.12.1.

84.

Ghiath (

Image

) Fayad (

Image

) (más néven: Fayyad)

 

Politikai biztonsági részleg. Katonai tisztviselő, aki részt vett a homszi polgári lakosság elleni erőszakban.

2011.12.1.

85.

Jawdat (

Image

) Ibrahim (

Image

) Safi (

Image

) dandártábornok

A 154. ezred parancsnoka

Tűzparancsot adott a Damaszkuszban és környékén, többek között Mo'adamiyeh, Dúma, Abasiyeh és Duma településeken tüntetők ellen.

2012.1.23.

86.

Muhammad (

Image

) (más néven: Mohammad, Muhammad, Mohammed) Ali (

Image

) Durgham vezérőrnagy

A 4. hadosztály egyik parancsnoka

Tűzparancsot adott a Damaszkuszban és környékén, többek között Mo'adamiyeh, Dúma, Abasiyeh és Duma településeken tüntetők ellen.

2012.1.23.

87.

Ramadan (

Image

) Mahmoud (

Image

) Ramadan (

Image

) vezérőrnagy

A 35. különleges műveleti alakulat parancsnoka

Tűzparancsot adott a Banijász és Deraa településeken tüntetők ellen.

2012.1.23.

88.

Ahmed (

Image

) (más néven: Ahmad) Yousef (

Image

) (más néven: Youssef) Jarad (

Image

) (más néven: Jarrad) dandártábornok

A 132. dandár parancsnoka

Tűzparancsot, többek között gépfegyverek és légvédelmi fegyverek bevetésére szóló parancsot adott a Deraa városában tüntetők ellen.

2012.1.23.

89.

Naim (

Image

) (más néven: Naaeem, Naeem, Na'eem, Naaim, Na'im) Jasem (

Image

) Suleiman (

Image

) vezérőrnagy

A 3. hadosztály parancsnoka

Tűzparancsot adott a Dúma városában tüntetők ellen.

2012.1.23.

90.

Jihad (

Image

) Mohamed (

Image

) (más néven: Mohammad, Muhammad, Mohammed) Sultan (

Image

) dandártábornok

A 65. dandár parancsnoka

Tűzparancsot adott a Dúma városában tüntetők ellen.

2012.1.23.

91.

Fo'ad (

Image

) (más néven: Fouad, Fu’ad) Hamoudeh (

Image

) (más néven: Hammoudeh, Hammoude, Hammouda, Hammoudah) vezérőrnagy

A katonai műveletek irányítója Idlib városában

Tűzparancsot adott az Idlibben tüntetők ellen 2011. szeptember elején.

2012.1.23.

92.

Bader (

Image

) Aqel (

Image

) vezérőrnagy

A különleges erők parancsnoka

Parancsot adott a katonáknak, hogy szedjék össze a holttesteket és adják át őket a hírszerzésnek (mukhabarat). Felelős a Bukamalban alkalmazott erőszakért.

2012.1.23.

93.

Ghassan (

Image

) Afif (

Image

) (más néven: Afeef) dandártábornok

A 45. ezred egyik parancsnoka

A katonai műveletek irányítója Homsz, Banijász és Idlib városában.

2012.1.23.

94.

Mohamed (

Image

) (más néven: Mohammad, Muhammad, Mohammed) Maaruf (

Image

) (más néven: Maarouf, Ma'ruf) dandártábornok

A 45. ezred egyik parancsnoka

A katonai műveletek irányítója Homszban. Tűzparancsot adott a Homszban tüntetők ellen.

2012.1.23.

95.

Yousef (

Image

) Ismail (

Image

) (más néven: Ismael) dandártábornok

A 134. dandár parancsnoka

Tűzparancsot adott Talbiseh városában házak lövetésére és a háztetőkön tartózkodók ellen az előző nap áldozatul esett tüntetők temetésekor.

2012.1.23.

96.

Jamal (

Image

) Yunes (

Image

) (más néven: Younes) dandártábornok

Az 555. ezred parancsnoka.

Tűzparancsot adott a Mo'adamiyeh településen tüntetők ellen.

2012.1.23.

97.

Mohsin (

Image

) Makhlouf (

Image

) dandártábornok

 

Tűzparancsot adott az Al-Herak településen tüntetők ellen.

2012.1.23.

98.

Ali (

Image

) Dawwa dandártábornok

 

Tűzparancsot adott az Al-Herak településen tüntetők ellen.

2012.1.23.

99.

Mohamed (

Image

) (más néven: Mohammad, Muhammad, Mohammed) Khaddor (

Image

) (más néven: Khaddour, Khaddur, Khadour, Khudour) dandártábornok

A 106. dandár, az elnöki őrség parancsnoka

Parancsot adott a tüntetők ütlegelésére és letartóztatására. Felelős a dúmai békés tüntetők elleni erőszakos fellépésért.

2012.1.23.

100.

Suheil (

Image

) (más néven: Suhail) Salman (

Image

) Hassan (

Image

) vezérőrnagy

Az 5. hadosztály parancsnoka

Tűzparancsot adott a Deraa kormányzóságban tüntetők ellen.

2012.1.23.

101.

Wafiq (

Image

) (más néven: Wafeeq) Nasser (

Image

)

Az esz-szuveidai regionális ág vezetője (katonai hírszerzési részleg)

A katonai hírszerzési részleg esz-szuveidai regionális ágának vezetőjeként felelős a suwaydai fogvatartottak önkényes fogvatartásáért és kínzásáért.

2012.1.23.

102.

Ahmed (

Image

) (más néven: Ahmad) Dibe (

Image

) (más néven: Dib, Deeb)

A deraa-i regionális ág vezetője (általános biztonsági igazgatóság)

Az általános biztonsági igazgatóság deraa-i regionális ágának vezetőjeként felelős a deraa-i fogvatartottak önkényes fogvatartásáért és kínzásáért.

2012.1.23.

103.

Makhmoud (

Image

) (más néven: Mahmoud) al-Khattib (

Image

) (más néven: Al-Khatib, Al-Khateeb)

A nyomozati részleg vezetője (politikai biztonsági igazgatóság)

A politikai biztonsági igazgatóság nyomozati részlegének vezetőjeként felelős a fogvatartottak fogvatartásáért és kínzásáért.

2012.1.23.

104.

Mohamed (

Image

) (más néven: Mohammad, Muhammad, Mohammed) Heikmat (

Image

) (más néven: Hikmat, Hekmat) Ibrahim (

Image

)

A műveleti részleg vezetője (politikai biztonsági igazgatóság)

A politikai biztonsági igazgatóság műveleti részlegének vezetőjeként felelős a fogvatartottak fogvatartásáért és kínzásáért.

2012.1.23.

105.

Nasser (

Image

) (más néven: Naser) Al-Ali (

Image

) (más néven: Nasr al-Ali dandártábornok)

A deraa-i regionális ág vezetője (politikai biztonsági igazgatóság)

A politikai biztonsági igazgatóság deraa-i regionális ágának vezetőjeként felelős a fogvatartottak fogvatartásáért és kínzásáért. 2012. áprilisa óta a politikai biztonsági igazgatóság deraa-i regionális ág vezetője (a Homs ág korábbi vezetője)

2012.1.23.

106.

Dr. Wael (

Image

) Nader (

Image

) Al –Halqi (

Image

) (más néven: Al-Halki)

Születési év: 1964;

születési hely: Daraa tartomány.

Miniszterelnök és korábbi egészségügyi miniszter. Mint miniszterelnök, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.

2012.2.27.

107.

Mohammad (

Image

) (Mohamed, Muhammad, Mohammed) Ibrahim (

Image

) Al-Sha'ar (

Image

) (más néven: Al-Chaar, Al-Shaar) (más néven: Mohammad Ibrahim Al-Chaar)

Születési év: 1956;

születési hely: Aleppó

Belügyminiszter. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.

2011.12.1.

108.

Dr. Mohammad (

Image

) (más néven: Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al-Jleilati (

Image

,

Image

)

Születési év: 1945;

születési hely: Damaszkusz.

Pénzügyminiszter. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.

2011.12.1.

109.

Imad (

Image

) Mohammad (

Image

) (más néven: Mohamed, Muhammad, Mohammed) Deeb Khamis (

Image

) (más néven: Imad Mohammad Dib Khamees)

Születési idő: 1961. augusztus 1.;

születési hely: Damaszkusz közelében

Villamosenergia-ügyi miniszter. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.

2012.3.23.

110.

Omar (

Image

) Ibrahim (

Image

) Ghalawanji (

Image

)

Születési év: 1954;

születési hely: Tartous

Szolgáltatási ügyekért felelős miniszterelnök-helyettes, önkormányzati miniszter. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.

2012.3.23.

111.

Joseph (

Image

) (más néven: Josef) Suwaid (

Image

) (más néven: Swaid) (más néven: Joseph Jergi Sweid, Joseph Jirgi Sweid)

Születési év: 1958;

születési hely: Damaszkusz

Államminiszter. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.

2012.3.23.

112.

Eng Hussein (

Image

) (más néven: Hussain) Mahmoud (

Image

) Farzat (

Image

) (más néven: Hussein Mahmud Farzat)

Születési év: 1957;

születési hely: Hama

Államminiszter. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.

2012.3.23.

113.

Mansour (

Image

) Fadlallah (

Image

) Azzam (

Image

) (más néven: Mansur Fadl Allah Azzam)

Születési év: 1960;

születési hely: Sweida tartomány.

Elnökségi ügyekért felelős miniszter. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.

2012.2.27.

114.

Dr. Emad (

Image

) Abdul-Ghani (

Image

) Sabouni (

Image

) (más néven: Imad Abdul Ghani Al Sabuni)

Születési év: 1964;

születési hely: Damaszkusz.

Hírközlési és technológiai miniszter. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.

2012.2.27.

115.

Ali (

Image

) Habib (

Image

) (más néven: Habeeb) Mahmoud (

Image

) vezérezredes

Születési év: 1939;

születési hely: Tartous.

Korábbi védelmi miniszter. Kapcsolatban áll a szíriai rezsimmel és a szíriai katonasággal, és összefüggésbe hozható a szíriai polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomással.

2011.8.1.

116.

Tayseer (

Image

) Qala (

Image

) Awwad (

Image

)

Születési év: 1943;

születési hely: Damaszkusz.

Korábbi igazságügyi miniszter. Kapcsolatban áll a szíriai rezsimmel, és összefüggésbe hozható a szíriai polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomással.

2011.9.23.

117.

Dr Adnan (

Image

) Hassan (

Image

) Mahmoud (

Image

)

Születési év: 1966;

születési hely: Tartous.

Korábbi tájékoztatási miniszter. Kapcsolatban áll a szíriai rezsimmel, és összefüggésbe hozható a szíriai polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomással.

2011.9.23.

118.

Dr. Mohammad (

Image

) (más néven: Mohamed, Muhammad, Mohammed) Nidal (

Image

) Al-Shaar (

Image

) (más néven: Al-Chaar, Al-Sha'ar, Al-Cha'ar)

Születési év: 1956;

születési hely: Aleppó

Korábbi gazdasági és kereskedelmi miniszter. Kapcsolatban áll a szíriai rezsimmel, és összefüggésbe hozható a szíriai polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomással.

2011.12.1.

119.

Sufian (

Image

) Allaw (

Image

)

Születési év: 1944;

születési hely: al-Bukamal, Deir Ezzor.

Korábbi kőolajért és ásványi erőforrásokért felelős miniszter. Kapcsolatban áll a rezsimmel, és összefüggésbe hozható a szíriai polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomással.

2012.2.27.

120.

Dr Adnan (

Image

) Slakho (

Image

)

Születési év: 1955;

születési hely: Damaszkusz.

Korábbi ipari miniszter. Kapcsolatban áll a rezsimmel, és összefüggésbe hozható a szíriai polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomással.

2012.2.27.

121.

Dr. Saleh (

Image

) Al-Rashed (

Image

)

Születési év: 1964;

születési hely: Aleppó tartomány.

Korábbi oktatási miniszter. Kapcsolatban áll a rezsimmel, és összefüggésbe hozható a szíriai polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomással.

2012.2.27.

122.

Dr. Fayssal (

Image

) (más néven: Faysal) Abbas (

Image

)

Születési év: 1955;

születési hely: Hama tartomány.

Korábbi közlekedési miniszter. Kapcsolatban áll a rezsimmel, és összefüggésbe hozható a szíriai polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomással.

2012.2.27.

123.

Ghiath (

Image

) Jeraatli (

Image

) (Jer'atli, Jir'atli, Jiraatli)

Születési év: 1950;

születési hely: Salamiya

Korábbi államminiszter. Kapcsolatban áll a rezsimmel, és összefüggésbe hozható a szíriai polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomással.

2012.3.23.

124.

Yousef (

Image

) Suleiman (

Image

) Al-Ahmad (

Image

) (más néven: Al-Ahmed)

Születési év: 1956;

születési hely: Hasaka

Korábbi államminiszter. Kapcsolatban áll a rezsimmel, és összefüggésbe hozható a szíriai polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomással.

2012.3.23.

125.

Hassan (

Image

,

Image

) al-Sari (

Image

)

Születési év: 1953;

születési hely: Hama

Korábbi államminiszter. Kapcsolatban áll a rezsimmel, és összefüggésbe hozható a szíriai polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomással.

2012.3.23.

126.

Bouthaina (

Image

) Shaaban (

Image

) (más néven: Buthaina Shaaban)

Születési év: 1953;

születési hely: Homs, Szíria

2008 júliusa óta az elnök politikai és médiaügyi tanácsadója, és ebben a minőségében részt vett a lakosság elleni erőszakos cselekedetekben.

2012.6.26.

127.

Sha'afiq (

Image

) (más néven: Shafiq, Shafik) Masa (

Image

) (más néven: Massa) dandártábornok

 

A szárazföldi haderő hírszerző szolgálata 215. egységének (Damaszkusz) igazgatója. Felelősség terheli fogva tartott ellenzékiek kínzásáért. Részt vesz a civilek elleni elnyomásban.

2012.7.24.

128.

Burhan (

Image

) Qadour (

Image

) (más néven: Qaddour, Qaddur) dandártábornok

 

A szárazföldi haderő hírszerző szolgálata 291. egységének (Damaszkusz) igazgatója. Felelősség terheli fogva tartott ellenzékiek kínzásáért.

2012.7.24.

129.

Salah (

Image

) Hamad (

Image

) dandártábornok

 

A szárazföldi haderő hírszerző szolgálata 291. egységének igazgatóhelyettese. Felelősség terheli fogva tartott ellenzékiek kínzásáért.

2012.7.24.

130.

Muhammad (

Image

) (vagy Mohammed) Khallouf (

Image

) (más néven: Abou Ezzat) dandártábornok

 

A szárazföldi haderő hírszerző szolgálata 235., ún. „palesztin” egységének (Damaszkusz) igazgatója. Ez az egység központi szerepet játszik a katonai elnyomásban. Közvetlenül részt vesz az ellenzékiek elleni elnyomásban. Felelősség terheli fogva tartott ellenzékiek kínzásáért.

2012.7.24.

131.

Riad (

Image

) (más néven: Riyad) al-Ahmed (

Image

) (más néven: Al-Ahmad) vezérőrnagy

 

A szárazföldi haderő hírszerző szolgálata latakiai egységének igazgatója. Felelősség terheli fogva tartott ellenzékiek kínzásáért és meggyilkolásáért.

2012.7.24.

132.

Abdul- Salam (

Image

Image

,

Image

) Fajr Mahmoud (

Image

) dandártábornok

 

A légierő hírszerző szolgálata Bab Tuma-i (Damaszkusz) egységének igazgatója. Felelősség terheli fogva tartott ellenzékiek kínzásáért.

2012.7.24.

133.

Jawdat (

Image

) al-Ahmed (

Image

) (más néven: Al-Ahmad) dandártábornok

 

A légierő hírszerző szolgálata homszi egységének igazgatója. Felelősség terheli fogva tartott ellenzékiek kínzásáért.

2012.7.24.

134.

Qusay (

Image

) Mihoub (

Image

) ezredes

 

A légierő hírszerző szolgálata Deraa-i egységének igazgatója (a Deraa-i tüntetések kezdetekor helyezték át Damaszkuszból). Felelősség terheli fogva tartott ellenzékiek kínzásáért.

2012.7.24.

135.

Suhail (

Image

) (más néven: Suheil) Al-Abdullah (

Image

) (más néven: Al- Abdallah) ezredes

 

A légierő hírszerző szolgálata latakiai egységének igazgatója. Felelősség terheli fogva tartott ellenzékiek kínzásáért.

2012.7.24.

136.

Khudr (

Image

) Khudr (

Image

) dandártábornok

 

A központi hírszerző szolgálat latakiai egységének igazgatója. Felelősség terheli fogva tartott ellenzékiek kínzásáért.

2012.7.24.

137.

Ibrahim (

Image

) Ma'ala (

Image

) (más néven: Maala, Maale) dandártábornok

 

A központi hírszerző szolgálat 285. egységének (Damaszkusz) igazgatója (hivatalát 2011 végén vette át Hussam Fendi vezérőrnagytól). Felelősség terheli fogva tartott ellenzékiek kínzásáért.

2012.7.24.

138.

Firas (

Image

) Al-Hamed (

Image

) (más néven: Al-Hamid) dandártábornok

 

A központi hírszerző szolgálat 318. egységének (Homsz) igazgatója. Felelősség terheli fogva tartott ellenzékiek kínzásáért.

2012.7.24.

139.

Hussam (

Image

) (más néven: Husam, Housam, Houssam) Luqa (

Image

) (más néven: Louqa, Louca, Louka, Luka) dandártábornok

 

A Politikai Biztonsági Igazgatóság homszi egységének igazgatója 2012 áprilisa óta (Nasr al-Ali dandártábornok utódja). Felelősség terheli fogva tartott ellenzékiek kínzásáért.

2012.7.24.

140.

Taha (

Image

) Taha (

Image

) dandártábornok

 

A Politikai Biztonsági Igazgatóság latakiai egységének vezetője. Felelősség terheli fogva tartott ellenzékiek kínzásáért.

2012.7.24.

141.

Bassel (

Image

) (más néven: Basel) Bilal (

Image

)

 

Az ildibi központi börtön rendőrtisztje. Közvetlenül részt vett az ildibi központi börtönben fogva tartott ellenzékiek kínzásában.

2012.7.24.

142.

Ahmad (

Image

) (más néven: Ahmed) Kafan (

Image

)

 

Az ildibi központi börtön rendőrtisztje. Közvetlenül részt vett az ildibi központi börtönben fogva tartott ellenzékiek kínzásában.

2012.7.24.

143.

Bassam (

Image

) al-Misri (

Image

)

 

Az ildibi központi börtön rendőrtisztje. Közvetlenül részt vett az ildibi központi börtönben fogva tartott ellenzékiek kínzásában.

2012.7.24.

144.

Ahmed (

Image

) (más néven: Ahmad) al-Jarroucheh (

Image

) (más néven: Al-Jarousha, Al-Jarousheh, Al-Jaroucha, Al-Jarouchah, Al-Jaroucheh)

Születési év: 1957

A központi hírszerző szolgálat külső hírszerzési (279.) egységének igazgatója. Ő irányítja a központi hírszerzés által Szíria nagykövetségein végzett tevékenységeket. Közvetlenül részt vesz a szíriai hatóságok által az ellenzékiek ellen folytatott elnyomásban, konkrétan a külföldön tartózkodó ellenzékiekre koncentrálva.

2012.7.24.

145.

Michel (

Image

) Kassouha (

Image

) (más néven: Kasouha) (más néven: Ahmed Salem; más néven: Ahmed Salem Hassan)

Születési idő: 1948. február 1.

Az 1970-es évek eleje óta a szíriai biztonsági szolgálat tagja, részt vesz az ellenzékiek ellen Franciaországban és Németországban folytatott küzdelemben. 2006 márciusa óta a szíriai központi hírszerző szolgálat 273. egységének a kapcsolatokért felelős tisztviselője. Régi vezetőként közel áll Ali Mamloukhoz, a központi hírszerzés igazgatójához, aki a rezsim egyik legfőbb biztonsági vezetője, és aki ellen 2011. május 9. óta uniós szankciók vannak érvényben. Közvetlenül támogatja a rezsim által az ellenzékiek ellen folytatott elnyomást, konkrétan a külföldön tartózkodó ellenzékiekre koncentrálva.

2012.7.24.

146.

Ghassan (

Image

) Jaoudat (

Image

) Ismail (

Image

) (más néven: Ismael) vezérezredes

Születési év: 1960;

származási hely: Drekish, Tartous régió.

A légierő hírszerző szolgálata bevetési egységének vezetője, amely egység a különleges műveletek egységével együttműködve irányítja a légierő hírszerző szolgálata különleges egységeinek tevékenységeit. Utóbbiak fontos szerepet játszanak a rezsim általi elnyomásban. Ebbéli minőségében Ghassan Jaoudat Ismail azon katonai vezetők közé tartozik, akik közvetlenül részt vesznek a rezsim által az ellenzékiekkel szemben folytatott elnyomásban.

2012.7.24.

147.

Amer (

Image

) al-Achi (

Image

) (más néven: Amis al Ashi; más néven: Ammar Aachi; más néven: Amer Ashi) vezérezredes

 

Az aleppói katonai akadémián végzett, (2012 óta) a légierő hírszerző szolgálata hírszerző egységének vezetője, közel áll Daoud Rajah szíriai védelmi miniszterhez. A légierő hírszerző szolgálatában betöltött funkciója révén Amer al-Achi részt vesz az ellenzékiek elleni elnyomásban.

2012.7.24.

148.

Mohammed (

Image

) (más néven: Muhammad, Mohamed, Mohammad) Ali (

Image

) Nasr (

Image

) (vagy: Mohammed Ali Naser) vezérezredes

Születési idő: 1960 körül

Közel áll Maher al-Assadhoz, az elnök öccséhez. Pályafutása nagy részét a köztársasági őrezredben töltötte. 2010-ben a központi hírszerzés belföldi hírszerző (251.) egységéhez került, amelynek feladata a politikai ellenzék elleni küzdelem. Az egység fő vezetőinek egyikeként Mohammed Ali vezérezredes közvetlenül rész vesz az ellenzékiek elnyomásában.

2012.7.24.

149.

Issam (

Image

) Hallaq (

Image

) vezérezredes

 

2010 óta a légierő vezérkari főnöke. Ő irányítja az ellenzékieket célzó légi műveleteket.

2012.7.24.

150.

Ezzedine (

Image

) Ismael (

Image

) (más néven: Ismail)

Születési idő: az 1940-es évek közepe (valószínűleg 1947);

születési helye: Bastir, Jableh régió.

Nyugalmazott vezérezredes, a légierő hírszerző szolgálatának korábbi fontos embere, a kétezres évek elejétől vezetője. 2006-ban az elnök politikai és biztonsági tanácsadójává nevezték ki. Ebbéli minőségében Ezzedine Ismael részt vesz a rezsim által az ellenzékiek ellen folytatott elnyomó politikában.

2012.7.24.

151.

Samir (

Image

) (más néven: Sameer) Joumaa (

Image

) (más néven: Jumaa, Jum'a, Joum'a) (más néven: Abou Sami)

Születési idő: 1962 körül

Közel 20 éve Mohammad Nassif Kheir Beknek Khayrbiknek, Bachar al-Assad egyik fő biztonsági tanácsadójának a kabinetfőnöke (Mohammad Nassif Kheir Bekés hivatalosan Farouqk aAl Shar-Chareh alelnök helyettese). Bachar al-Asaddal és Mohammed Muhammad Nassif Kheir BekkelKhayrbikkel fennálló szoros kapcsolata révén Samir Joumaa részt vesz a rezsim által az ellenzékiek ellen folytatott elnyomó politikában.

2012.7.24.

152.

Dr. Qadri (

Image

) (más néven: Kadri) Jamil (

Image

) (más néven: Jameel)

 

A gazdasági ügyekért felelős miniszterelnök-helyettes, belföldi kereskedelmi és fogyasztóvédelmi miniszter. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.

2012.10.16.

153.

Waleed (

Image

) (más néven: Walid) Al Mo'allem (

Image

) (más néven: Al Moallem, Muallem)

 

Miniszterelnök-helyettes, külügyi és a külföldön élő szíriaiakkal foglalkozó miniszter. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.

2012.10.16.

154.

Fahd (

Image

) Jassem (

Image

) Al Freij (

Image

) (más néven: Al-Furayj vezérőrnagy

 

Védelmi miniszter és haderőparancsnok. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.

2012.10.16.

155.

Dr. Mohammad (

Image

) (más néven: Mohamed, Muhammad, Mohammed) Abdul-Sattar (

Image

) (más néven: Abd al-Sattar) Al Sayed (

Image

) (más néven: Al Sayyed)

 

A vallási közösségek dotálásáért felelős miniszter. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.

2012.10.16.

156.

Eng. Hala (

Image

) Mohammad (

Image

) (más néven: Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al Nasser (

Image

)

 

Turisztikai miniszter. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.

2012.10.16.

157.

Eng. Bassam (

Image

) Hanna (

Image

)

 

Vízügyi miniszter. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.

2012.10.16.

158.

Eng. Subhi (

Image

) Ahmad (

Image

) Al Abdallah (

Image

) (más néven: Al-Abdullah)

 

Agrár- és az agrárreformért felelős miniszter. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.

2012.10.16.

159.

Dr. Mohammad (

Image

) (más néven: Muhammad, Mohamed, Mohammed) Yahiya (

Image

) (más néven: Yehya, Yahya, Yihya, Yihia, Yahia) Moalla (

Image

) (más néven: Mu’la, Ma’la, Muala, Maala, Mala)

 

Felsőoktatási miniszter. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.

2012.10.16.

160.

Dr. Hazwan Al Wez (más néven: Al Wazz)

 

Oktatási miniszter. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.

2012.10.16.

161.

Dr. Mohamad (

Image

) (más néven: Muhammad, Mohamed, Mohammed, Mohammad) Zafer (

Image

) (más néven: Dhafer) Mohabak (

Image

) (más néven: Mohabbak, Muhabak, Muhabbak)

 

Gazdasági és külkereskedelmi miniszter. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.

2012.10.16.

162.

Dr. Mahmoud (

Image

) Ibraheem (

Image

) (más néven: Ibrahim) Sa'iid (

Image

) (más néven: Said, Sa’eed, Saeed)

 

Közlekedési miniszter. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.

2012.10.16.

163.

Dr. Safwan (

Image

) Al Assaf (

Image

)

 

Lakásügyi és városfejlesztési miniszter. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.

2012.10.16.

164.

Eng. Yasser (

Image

) (más néven: Yaser) Al Siba'ii (

Image

) (más néven: Al-Sibai, Al-Siba’i, Al Sibaei)

 

A közlétesítményekért felelős miniszter. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.

2012.10.16.

165.

Eng Sa'iid (

Image

) (más néven: Sa’id, Sa’eed, Saeed) Ma'thi (

Image

) (más néven: Mu’zi, Mu'dhi, Ma'dhi, Ma'zi, Maazi) Hneidi (

Image

)

 

A kőolajért és az ásványi erőforrásokért felelős miniszter. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.

2012.10.16.

166.

Dr. Lubana (

Image

) (más néven: Lubanah) Mushaweh (

Image

) (más néven: Mshaweh, Mshawweh, Mushawweh)

Születési idő: 1955;

születési hely: Damaszkusz

Kulturális miniszter. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.

2012.10.16.

167.

Dr. Jassem (

Image

) (más néven: Jasem) Mohammad (

Image

) (más néven: Mohamed, Muhammad, Mohammed) Zakaria (

Image

)

Születési idő: 1968

Szociális és munkaügyi miniszter. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.

2012.10.16.

168.

Omran (

Image

) Ahed (

Image

) Al Zu'bi (

Image

) (más néven: Al Zoubi, Al Zo’bi, Al Zou’bi)

Születési idő: 1959.9.27.;

születési hely: Damaszkusz

Tájékoztatási miniszter. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.

2012.10.16.

169.

Dr. Adnan (

Image

) Abdo (

Image

) (más néven: Abdou) Al Sikhny (

Image

) (más néven: Al-Sikhni, Al-Sekhny, Al-Sekhni)

 

Ipari miniszter. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.

2012.10.16.

170.

Najm (

Image

) (más néven: Nejm) Hamad (

Image

) Al Ahmad (

Image

) (más néven: Al-Ahmed)

 

Igazságügyi miniszter. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.

2012.10.16.

171.

Dr. Abdul- Salam (

Image

Image

,

Image

) Al Nayef (

Image

)

 

Egészségügyi miniszter. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.

2012.10.16.

172.

Dr. Ali (

Image

) Heidar (

Image

) (más néven: Haidar, Heydar, Haydar)

 

A nemzeti megbékélésért felelős államminiszter. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.

2012.10.16.

173.

Dr. Nazeera (

Image

) (más néven: Nazira, Nadheera, Nadhira) Farah (

Image

) Sarkees (

Image

) (más néven: Sarkis)

 

A környezetvédelemért felelős államminiszter. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.

2012.10.16.

174.

Mohammed (

Image

) Turki (

Image

) Al Sayed (

Image

)

 

Államminiszter. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.

2012.10.16.

175.

Najm-eddin (

Image

) (más néven: Nejm-eddin, Nejm-eddeen, Najm-eddeen, Nejm-addin, Nejm-addeen, Najm-addeen, Najm-addin) Khreit (

Image

) (más néven: Khrait)

 

Államminiszter. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.

2012.10.16.

176.

Abdullah (

Image

) (más néven: Abdallah) Khaleel (

Image

) (más néven: Khalil) Hussein (

Image

) (más néven: Hussain)

 

Államminiszter. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.

2012.10.16.

177.

Jamal (

Image

) Sha'ban (

Image

) (más néven: Shaaban) Shaheen (

Image

)

 

Államminiszter. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.

2012.10.16.

178.

Sulieman (

Image

) Maarouf (

Image

) (más néven: Suleiman Maarouf, Sulayman Ma'ruf, Sleiman Maarouf; Sulaiman Maarouf)

Útlevél: egyesült királysági útlevéllel rendelkezik

Al-Assad elnök családjával szoros kapcsolatban álló üzltember. A jegyzékbe vett Addounia TV televíziós társaság résztulajdonosa. Közeli kapcsolatban áll a jegyzékbe vett Muhammad Nasif Khayrbikkal. Támogatja a szíriai rezsimet.

2012.10.16.

179.

Razan (

Image

) Othman (

Image

)

Rami Makhlouf felesége, Waleed (más néven: Walid) Othman lánya;

születési idő: 1977. január 31.;

születési hely: Latakia régió;

szem. azon. sz.: 06090034007

Szoros személyes és pénzügyi kapcsolatban áll Rami Makhlouffal, Bashar Al-Assad elnök jegyzékbe vett unokatestvérével, aki a rezsim fő finanszírozói közé tartozik. Ebbéli minőségében szorosan kötődik a szíriai rezsimhez és hasznot húz abból.

2012.10.16.”


9.5.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 127/44


Helyesbítés a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2012/739/KKBP határozat végrehajtásáról szóló, 2013. április 22-i 2013/185/KKBP tanácsi végrehajtási határozathoz

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 111., 2013. április 23. )

A 78. oldalon, az I. melléklet A, „Személyek” című pontja helyesen:

„A.   Személyek

 

Név

Azonosító adatok

A jegyzékbe vétel okai

A jegyzékbe vétel időpontja

1.

Bashar (

Image

) Al-Assad (

Image

)

Születési idő: 1965.9.11.;

születési hely: Damaszkusz;

diplomata-útlevél száma: D1903

A köztársaság elnöke; a tüntetők elleni erőszakos fellépés elrendelője és fő végrehajtója.

2011.5.23.

2.

Maher (

Image

) (más néven: Mahir) Al-Assad (

Image

)

Születési idő: 1967.12.8.;

diplomata-útlevél száma: 4138

A hadsereg 4. páncéloshadosztályának parancsnoka, a Baath párt központi vezetőségének tagja, a köztársasági gárda egyik vezető személyisége; Bashar Al-Assad elnök testvére; a tüntetők elleni erőszakos fellépés fő szervezője.

2011.5.9.

3.

Ali (

Image

) Mamluk (

Image

) (más néven: Mamlouk)

Születési idő: 1946.2.19.;

születési hely: Damaszkusz;

diplomata-útlevél száma: 983

A szíriai Általános Hírszerzési Igazgatóság (GID) vezetője; részvétel a tüntetők elleni erőszakos fellépésben.

2011.5.9.

4.

Atej (

Image

) (más néven: Atef, Atif) Najib (

Image

) (más néven: Najeeb)

 

A deraa-i politikai biztonsági igazgatóság korábbi vezetője; Bashar Al-Assad elnök unokatestvére; részvétel a tüntetők elleni erőszakos fellépésben.

2011.5.9.

5.

Hafiz (

Image

) Makhluf (

Image

) (más néven: Hafez Makhlouf)

Születési idő: 1971.4.2.;

születési hely: Damaszkusz;

diplomata-útlevél száma: 2246

Ezredes, az Általános Hírszerzési Igazgatóság damaszkuszi irodájának (General Intelligence Directorate Damascus Branch) osztályvezetője; Bashar Al-Assad elnök unokatestvére; közeli viszonyban van Mahir Al-Assaddal; részvétel a tüntetők elleni erőszakos fellépésben.

2011.5.9.

6.

Muhammad (

Image

) Dib (

Image

) Zaytun (

Image

) (más néven: Mohammed Dib Zeitoun)

Születési idő: 1951.5.20.;

születési hely: Damaszkusz;

diplomata-útlevél száma: D000001300

A politikai biztonsági igazgatóság vezetője; részvétel a tüntetők elleni erőszakos fellépésben.

2011.5.9.

7.

Amjad (

Image

) Al-Abbas (

Image

)

 

Baniyas város politikai biztonsági szolgálatának vezetője; részvétel az al-baydai tüntetők elleni erőszakos fellépésben.

2011.5.9.

8.

Rami (

Image

) Makhlouf (

Image

)

Születési idő: 1969.7.10.;

születési hely: Damaszkusz;

útlevél száma: 454224

Szíriai üzletember; Bashar Al-Assad elnök unokatestvére; ellenőrzése alá tartozik az Al Mahreq Investment Fund, a Bena Properties, a Cham Holding, a Syriatel és a Souruh Company, és ezáltal finanszírozást biztosít a rezsimnek.

2011.5.9.

9.

Abd Al-Fatah (

Image

) Qudsiyah (

Image

)

Születési év: 1953;

születési hely: Hamá;

diplomata-útlevél száma: D0005788

A szíriai katonai hírszerzés (SMI) vezetője; részt vett a polgári lakosság elleni erőszakos fellépésben.

2011.5.9.

10.

Jamil (

Image

) (más néven: Jameel) Hassan (

Image

)

 

A szíriai légierő hírszerzésének vezetője; részt vett a polgári lakosság elleni erőszakos fellépésben.

2011.5.9.

11.

Rustum (

Image

) Ghazali (

Image

)

Születési idő: 1953.5.3.;

születési hely: Deraa;

diplomata-útlevél száma: D 000 000 887

A szíriai katonai hírszerzés Damaszkusz környéki részlegének vezetője; részt vett a polgári lakosság elleni erőszakos fellépésben.

2011.5.9.

12.

Fawwaz (

Image

) Al-Assad (

Image

)

Születési idő: 1962.6.18.;

születési hely: Kerdala;

útlevél száma: 88238

A Sabiha milícia tagjaként részvétel a polgári lakosság elleni erőszakos fellépésben.

2011.5.9.

13.

Munzir (

Image

) Al-Assad (

Image

)

Születési idő: 1961.3.1.,

születési hely: Latakia;

útlevelek száma: 86449 és 842781

A Sabiha milícia tagjaként részvétel a polgári lakosság elleni erőszakos fellépésben.

2011.5.9.

14.

Asif (

Image

) Shawkat (

Image

)

Születési idő: 1950.1.15.;

születési hely: Al-Madehleh, Tartous

A biztonsági és felderítési szolgálat helyettes vezérkari főnöke; részt vett a polgári lakosság elleni erőszakos fellépésben.

2011.5.23.

15.

Hisham (

Image

) Ikhtiyar (

Image

,

Image

,

Image

) (más néven: Al Ikhtiyar, Bikhtiyar, Bikhtyar, Bekhtyar, Bikhtiar, Bekhtyar)

Születési év: 1941.7.20.;

születési hely: Damaszkusz

A szíriai nemzetbiztonsági iroda vezetője; részt vett a polgári lakosság elleni erőszakos fellépésben.

A híradások szerint a 2012. július 18-i bombatámadás során életét vesztette.

2011.5.23.

16.

Faruq (

Image

) (más néven: Farouq, Farouk) Al Shar' (

Image

) (más néven: Al Char', Al Shara', Al Shara)

Születési idő: 1938.12.10.

Szíria alelnöke; részt vett a polgári lakosság elleni erőszakos fellépésben.

2011.5.23.

17.

Muhammad (

Image

) (más néven: Mohamad) Nasif (

Image

) (más néven: Naseef, Nassif, Nasseef, Nasief) Khayrbik (

Image

,

Image

) (más néven: Khier Bek)

Születési idő: 1937.4.10. (vagy 1937.5.20.);

születési hely: Hama;

diplomata-útlevél száma: 0002250

útlevél száma: 000129200

Szíria nemzetbiztonsági ügyekért felelős helyettes alelnöke; részt vett a polgári lakosság elleni erőszakos fellépésben.

2011.5.23.

18.

Mohamed (

Image

) Hamcho (

Image

)

Születési idő: 1966.5.20.;

útlevél száma: 002954347

Szíriai üzletember és több külföldi vállalat helyi képviselője; kapcsolatban áll Mahir Al-Assaddal, ő kezeli Mahir Al-Assad pénzügyi és gazdasági érdekeltségeinek egy részét, és ezáltal finanszírozást biztosít a rezsimnek.

2011.5.23.

19.

Iyad (

Image

) (más néven: Eyad) Makhlouf (

Image

)

Születési idő: 1973.1.21.;

születési hely: Damaszkusz;

útlevél száma: N001820740

Rami Makhlouf testvére; az Általános Hírszerzési Igazgatóság (GID) tisztje; részvétel a polgári lakosság elleni erőszakos fellépésben.

2011.5.23.

20.

Bassam (

Image

) Al Hassan (

Image

) (más néven: Al Hasan)

 

Stratégiai kérdésekért felelős elnöki tanácsadó; részt vett a polgári lakosság elleni erőszakos fellépésben.

2011.5.23.

21.

Dawud Rajiha

 

A fegyveres erők vezérkari főnöke; a békés tüntetők elleni erőszakos fellépésben való katonai részvétel irányítása.

A 2012. július 18-i bombatámadás során életét vesztette.

2011.5.23.

22.

Ihab (

Image

) (más néven: Ehab, Iehab) Makhlouf (

Image

)

Születési idő: 1973.1.21;

születési hely: Damaszkusz;

útlevél száma: N002848852.

A Syriatel elnöke, amely koncessziós szerződése értelmében nyereségének 50 %-át átadja a szíriai kormánynak.

2011.5.23.

23.

Zoulhima (

Image

) (más néven: Zu al-Himma) Chaliche (

Image

) (más néven: Shalish, Shaleesh) más néven: Dhu al-Himma Shalish)

Születési év: 1951, 1946 vagy 1956;

születési hely: Kerdaha.

Az elnöki biztonsági szolgálat vezetője; részt vett a tüntetők elleni erőszakos fellépésben; Bashar Al-Assad elnök unokatestvére.

2011.6.23.

24.

Riyad (

Image

) Chaliche (

Image

) (más néven: Shalish, Shaleesh) más néven: Riyad Shalish)

 

A Military Housing Establishment igazgatója; finanszírozás biztosítása a rezsimnek; Bashar Al-Assad elnök unokatestvére.

2011.6.23.

25.

Mohammad (

Image

) (más néven: Mohamed, Muhammad, Mohammed) Ali (

Image

) Jafari (

Image

) dandártábornok (más néven: Jaafari, Ja'fari, Aziz; Jafari, Ali; Jafari, Mohammad Ali; Ja'fari, Mohammad Ali; Jafari-Naja-fabadi, Mohammad Ali)

Születési idő: 1957.9.1.;

születési hely: Jezd, Irán

Az Iráni Forradalmi Gárda dandártábornoka. Felszerelést és támogatást biztosított a szíriai rezsim számára a szíriai tüntetések leveréséhez.

2011.6.23.

26.

Qasem (

Image

) Soleimani (

Image

) vezérőrnagy (más néven: Qasim Soleymani)

 

Az Iráni Forradalmi Gárda, IRGC - Qods parancsnoka. Felszerelést és támogatást biztosított a szíriai rezsim számára a szíriai tüntetések leveréséhez.

2011.6.23.

27.

Hossein Taeb (más néven: Taeb, Hassan; Taeb, Hosein; Taeb, Hossein; Taeb, Hussayn; Hojjatoleslam Hossein Ta'eb)

Születési év: 1963;

születési hely: Tehran (Teherán), Iran (Irán).

Az Iráni Forradalmi Gárda hírszerzési parancsnokhelyettese. Felszerelést és támogatást biztosított a szíriai rezsim számára a szíriai tüntetések leveréséhez.

2011.6.23.

28.

Khalid (

Image

) (más néven: Khaled) Qaddur (

Image

) (más néven: Qadour, Qaddour)

 

Mahir Al-Assad üzlettársa. Finanszírozást biztosít a rezsimnek.

2011.6.23.

29.

Ra'if (

Image

) Al-Quwatly (

Image

) (más néven: Ri’af Al-Quwatli; Raeef Al-Kouatly)

 

Üzleti kapcsolatban áll Mahir Al-Assaddal; ő kezeli Mahir Al-Assad üzleti érdekeltségeinek egy részét. Finanszírozást biztosít a rezsimnek.

2011.6.23.

30.

Mohammad (

Image

) (más néven: Muhammad, Mohamed, Mohammed) Mufleh (

Image

) (más néven: Muflih)

 

Hamá városában a szíriai katonai hírszerzés vezetője, részt vett a tüntetőkkel szembeni erőszakos fellépésben.

2011.8.1.

31.

Tawfiq (

Image

) (más néven: Tawfik) Younes (

Image

) (más néven: Yunes) vezérőrnagy

 

Az Általános Hírszerzési Igazgatóság belső biztonsági osztályának vezetője; részt vett a polgári lakosság elleni erőszakos fellépésben.

2011.8.1.

32.

Mohammed (

Image

) Makhlouf (

Image

) (más néven: Abu Rami)

Születési idő: 1932.10.19.;

születési hely: Latakia, Szíria.

Szoros kapcsolatban áll Bashar és Mahir al-Assaddal, akiknek anyai nagybátyja; üzleti kapcsolatban áll Rami, Ihab és Iyad Makhlouffal, akiknek egyben az apja.

2011.8.1.

33.

Ayman (

Image

) Jabir (

Image

) (más néven: Jaber)

Születési hely: Latakia

Kapcsolatban áll Maher Al-Assaddal; Közvetlenül részt vett a polgári lakosság elleni erőszakos fellépésben és a Sabiha milícia koordinálásában.

2011.8.1.

34.

Hayel (

Image

) Al-Assad (

Image

)

 

Maher Al-Assad helyettese, a hadsereg 4. páncéloshadosztálya katonai rendőrségi egységének a vezetője. Az említett egység közreműködik a polgári lakosság elnyomásában.

2011.8.23.

35.

Ali (

Image

) Al-Salim (

Image

) (más néven: Al-Saleem)

 

A szíriai védelmi minisztérium ellátásért felelős irodájának az igazgatója; a szóban forgó iroda bonyolítja le a szíriai hadsereg teljes fegyverbeszerzését.

2011.8.23.

36.

Nizar Al-Assad (

Image

)

Bashar Al-Assad unokatestvére; korábban a »Nizar Oilfield Supplies« vállalat vezetője volt.

Szoros kapcsolatok fűzik magas rangú kormányzati tisztviselőkhöz. Latakia régióban pénzügyi támogatást nyújt a Sabiha milícia tevékenységeihez.

2011.8.23.

37.

Rafiq (

Image

) (más néven: Rafeeq) Shahadah (

Image

) (más néven: Shahada, Shahade, Shahadeh, Chahada, Chahade, Chahadeh, Chahada) dandártábornok

 

A szíriai katonai hírszerzés (SMI) belügyekkel foglalkozó 293. sz. damaszkuszi részlegének a vezetője; közvetlen részvétel a damaszkuszi polgári lakosság elnyomásában és az ellenük irányuló erőszakos fellépésben. Bashar Al-Assad elnök tanácsadója stratégiai kérdésekben és a katonai hírszerzés területén.

2011.8.23.

38.

Jamea (

Image

) Jamea (

Image

) (más néven: Jami Jami, Jame’, Jami’) dandártábornok

 

A szíriai katonai hírszerzés (SMI) deir-ez-zóri részlegének a vezetője; közvetlen részvétel a deir-ez-zóri és az al-bukamali polgári lakosság elnyomásában és az ellenük irányuló erőszakos fellépésben.

2011.8.23.

39.

Hassan Bin-Ali Al-Turkmani

Születési év: 1935;

születési hely: Aleppó

A miniszterhelyettes helyettese, volt védelmi miniszter, Bashar Al-Assad elnök különmegbízottja.

A híradások szerint a 2012. július 18-i bombatámadás során életét vesztette.

2011.8.23.

40.

Muhammad (

Image

) (más néven: Mohammad, Muhammad, Mohammed) Said (

Image

) (más néven: Sa’id, Sa’eed, Saeed) Bukhaytan (

Image

)

 

2005 óta a Baath Arab Szocialista Párt regionális titkárának helyettese, 2000 és 2005 között a regionális Baath Párt nemzetbiztonsági igazgatója. 1998 és 2000 között Hama kormányzója. Szoros kapcsolatban áll Bashar Al-Assad elnökkel és Maher Al-Assaddal. A rezsim magas rangú döntéshozójaként elrendelte a polgári lakosság elleni erőszakos fellépést.

2011.8.23.

41.

Ali (

Image

) Douba (

Image

)

 

Az 1980. évi hamái gyilkosságok felelőse. Bashar Al-Assad elnök különleges tanácsadójaként visszarendelték Damaszkuszba.

2011.8.23.

42.

Nawful (

Image

) (más néven: Nawfal, Nofal) Al-Husayn (

Image

) (más néven: Al-Hussain, Al-Hussein) dandártábornok

 

A szíriai katonai hírszerzés (SMI) idlibi részlegének a vezetője; közvetlen részvétel az Idlib tartományi polgári lakosság elnyomásában és az ellenük irányuló erőszakos fellépésben.

2011.8.23.

43.

Husam (

Image

) Sukkar (

Image

) dandártábornok

 

Biztonsági kérdésekért felelős elnöki tanácsadó. Elnöki tanácsadó a biztonsági szolgálatok által a polgári lakosság ellen alkalmazott elnyomás és erőszakos fellépések ügyében.

2011.8.23.

44.

Muhammed (

Image

) Zamrini (

Image

) dandártábornok

 

A szíriai katonai hírszerzés (SMI) homszi részlegének a vezetője; közvetlen részvétel a homszi polgári lakosság elnyomásában és az ellenük irányuló erőszakos fellépésben.

2011.8.23.

45.

Munir (

Image

) (más néven: Mounir, Mouneer, Monir, Moneer, Muneer) Adanov (

Image

) (más néven: Adnuf, Adanof) altábornagy

Születési idő: 1951

A szíriai hadsereg műveletekért és kiképzésért felelős helyettes vezérkari főnöke; közvetlen részvétel a szíriai polgári lakosság elnyomásában és az ellenük irányuló erőszakos fellépésben.

2011.8.23.

46.

(

Image

) Khalil (

Image

) (más néven: Khaleel) dandártábornok

 

Az Általános Hírszerzési Igazgatóság (GID) információs részlegének a vezetője; közvetlen részvétel a szíriai polgári lakosság elnyomásában és az ellenük irányuló erőszakos fellépésben.

2011.8.23.

47.

Mohammed (

Image

) (más néven: Mohammad, Muhammad, Mohamed) Jabir (

Image

) (más néven: Jaber)

Születési hely: Latakia

A Sabiha milícia tagja. A Sabiha milícia tagja. Kapcsolatban áll Maher Al-Assaddal; közvetlen részvétel a polgári lakosság elnyomásában és az ellenük irányuló erőszakos fellépésben, valamint a Sabiha milíciacsoportok koordinálásában.

2011.8.23.

48.

Samir (

Image

) Hassan (

Image

)

 

Szoros üzleti kapcsolatban áll Maher Al-Assaddal; arról is ismert, hogy gazdaságilag támogatja a szíriai rezsimet.

2011.8.23.

49.

Fares (

Image

) Chehabi (

Image

) (más néven: Fares Shihabi; Fares Chihabi)

Ahmad Chehabi fia

Születési idő: 1972. május 7.

Az Aleppói Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. A Cham Holding elnökhelyettese. Gazdasági támogatást nyújt a szíriai rezsimnek.

2011.9.2.

50.

Tarif (

Image

) Akhras (

Image

,

Image

) (más néven: Al Akhras)

Születési idő: 1951. június 2.;

születési hely: Homsz, Szíria;

szíriai útlevelének száma: 0000092405.

Prominens üzletember; támogatást nyújt a rezsim számára és annak haszonélvezője is egyben. Az árucikkekkel, kereskedéssel, árufeldolgozással és logisztikával foglalkozó Akhras-csoport alapítója és a homszi kereskedelmi kamara egykori elnöke. Szoros üzleti kapcsolatban áll Al-Assad elnök családjával. A Szíriai Kereskedelmi Kamarák Szövetsége igazgatótanácsának tagja. Ipari és lakásjellegű helyiségeket biztosított ideiglenes fogolytáborokhoz, valamint logisztikai támogatást nyújtott a rezsim számára (buszokat és tankok feltöltésére szolgáló járműveket biztosított).

2011.9.2.

51.

Issam (

Image

) Anbouba (

Image

)

Az Anbouba for Agricultural Industries Co.

elnöke; születési év: 1952;

születési hely: Homsz, Szíria.

Az elnyomó apparátus és a Szíriában a polgári lakosság ellen erőszakkal fellépő félkatonai csoportok pénzügyi támogatása. Ingatlanoknak (irodahelyiségek, raktárak) ideiglenes fogvatartási központok céljára történő átadása. Pénzügyi kapcsolatok magas szintű szíriai tisztviselőkkel.

2011.9.2.

52.

Mazen (

Image

) al-Tabba (

Image

)

Születési idő: 1958.1.1.;

születési hely: Damaszkusz;

útlevél száma (Szíria): 004415063, lejárati idő: 2015.5.6.

Ihab Makhlouf és (a 2011.8.23-án jegyzékbe vett) Nizar al-Assad üzleti partnere; Rami Makhlouf mellett a devizakereskedelemmel foglalkozó, a Szíriai Központi Bank politikáját támogató al-diyar lil-Saraafa (más néven: Diar Electronic Services) vállalkozás társtulajdonosa.

2012.3.23.

53.

Adib (

Image

) Mayaleh (

Image

)

Születési év: 1955;

születési hely: Daraa.

Adib Mayaleh a Szíriai Központi Bank vezetőjeként gazdasági és pénzügyi támogatáshoz juttatta a szíriai rezsimet.

2012.5.15.

54.

Jumah (

Image

) Al-Ahmad (

Image

) más néven: Al-Ahmed) vezérőrnagy

 

A különleges erők parancsnoka. Felelős a szíriai tüntetőkkel szemben alkalmazott erőszakért.

2011.11.14.

55.

Lu'ai (

Image

) (más néven: Louay) al-Ali (

Image

) ezredes

 

A szíriai katonai hírszerzés deraa-i részlegének vezetője. Felelős a deraa-i tüntetők elleni erőszakért.

2011.11.14.

56.

Ali (

Image

) Abdullah (

Image

) (más néven: Abdallah) Ayyub (

Image

) altábornagy

 

A személyzetért és a munkaerőért felelős helyettes vezérkari főnök. Felelős a szíriai tüntetőkkel szemben alkalmazott erőszakért.

2011.11.14.

57.

Jasim (

Image

) (más néven: Jasem, Jassim, Jassem) al-Furayj (

Image

) (más néven: Al-Freij) altábornagy

 

Vezérkari főnök. Felelős a szíriai tüntetőkkel szemben alkalmazott erőszakért.

2011.11.14.

58.

Aous (

Image

) (Aws) Aslan (

Image

) tábornok

Születési év: 1958

A köztársasági gárda zászlóaljparancsnoka; közeli viszonyban van Maher al-Assaddal és al-Assad elnökkel. Részt vett a szíriai polgári lakossággal szembeni erőszakos fellépésben.

2011.11.14.

59.

Ghassan (

Image

) Belal (

Image

) tábornok

 

A 4. hadosztály tartalékos-irodájának főparancsnoka. Maher al-Assad tanácsadója és a biztonsági műveletek koordinátora; felelős a szíriai polgári lakossággal szembeni erőszakos fellépésért.

2011.11.14.

60.

Abdullah (

Image

) (más néven: Abdallah) Berri (

Image

)

 

A Berri családi milícia vezetője. A polgári lakosság elleni aleppói erőszakos fellépésben közreműködő kormánypárti milícia irányítója.

2011.11.14.

61.

George (

Image

) Chaoui (

Image

)

 

A szíriai elektronikus hadsereg tagja. Részvétel a polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomásban és az erőszakra való felszólításban Szíria egész területén.

2011.11.14.

62.

Zuhair (

Image

) (más néven: Zouheir, Zuheir, Zouhair) Hamad (

Image

) vezérőrnagy

 

Az Általános Hírszerzési Igazgatóság helyettes vezetője. Felelős a Szíriában alkalmazott erőszakért, valamint a tüntetők megfélemlítéséért és kínzásáért.

2011.11.14.

63.

Amar (

Image

) (más néven: Ammar) Ismael (

Image

) (más néven: Ismail)

Születési idő: 1973.4.3. (vagy ekörül);

születési hely: Damaszkusz

Civil, a szíriai elektronikus hadsereg (a szárazföldi erők hírszerzési szolgálatának) vezetője. Részvétel a polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomásban és az erőszakra való felszólításban Szíria egész területén.

2011.11.14.

64.

Mujahed (

Image

) Ismail (

Image

) (más néven: Ismael)

 

A szíriai elektronikus hadsereg tagja. Részvétel a polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomásban és az erőszakra való felszólításban Szíria egész területén.

2011.11.14.

65.

Nazih (

Image

) vezérőrnagy

 

Az Általános Hírszerzési Igazgatóság helyettes igazgatója. Felelős a Szíriában alkalmazott erőszakért, valamint a tüntetők megfélemlítéséért és kínzásáért.

2011.11.14.

66.

Kifah (

Image

) Moulhem (

Image

) (más néven: Moulhim, Mulhem, Mulhim)

 

A 4. hadosztály zászlóaljparancsnoka. Felelős a Deir ez-Zór-i polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomásért.

2011.11.14.

67.

Wajih (

Image

) (más néven: Wajeeh) Mahmud (

Image

) vezérőrnagy

 

A 18. páncéloshadosztály parancsnoka. Felelős a homszi tüntetők elleni erőszakért.

2011.11.14.

68.

Bassam (

Image

) Sabbagh (

Image

,

Image

) (más néven: Al Sabbagh)

Születési idő: 1959.8.24.;

születési hely: Damaszkusz;

címe: Kasaa, Anwar al Attar Street, al Midani épület, Damaszkusz.

Szíriai útlevelének száma: 004326765, a kiállítás dátuma: 2008. november 2., érvényes 2014. novemberig.

Rami Makhlouf és Khaldoun Makhlouf jogi és pénzügyi tanácsadója, ügyvezetője/vagyonkezelője. Kapcsolatban áll Bashar Al-Assaddal egy latakiai ingatlanprojekt finanszírozása révén. Pénzügyi támogatást nyújt a rezsim számára.

2011.11.14.

69.

Talal (

Image

) Mustafa (

Image

) Tlass (

Image

) altábornagy

 

A logisztikáért és a beszállításokért felelős helyettes vezérkari főnök. Felelős a szíriai tüntetőkkel szemben alkalmazott erőszakért.

2011.11.14.

70.

Fu'ad (

Image

) Tawil (

Image

) vezérőrnagy

 

A szíriai légierő hírszerzésének helyettes vezetője. Felelős a Szíriában alkalmazott erőszakért, valamint a tüntetők megfélemlítéséért és kínzásáért.

2011.11.14.

71.

Bushra (

Image

) Al-Assad (

Image

) (más néven: Bushra Shawkat)

Születési idő: 1960.10.24.

Bashar Al-Assad elnök húga, és Asif Shawkat, a biztonsági és felderítési szolgálat helyettes vezérkari főnökének felesége. Bashar Al-Assad szíriai elnökkel és a szíriai rezsim más fontos alakjaival ápolt szoros személyes kötelék és a közöttük lévő tényleges pénzügyi kapcsolat miatt Bushra Al-Assad haszonélvezője a szíriai rezsimnek, amelyhez szoros kapcsolat fűzi.

2012.3.23.

72.

Asma (

Image

) Al-Assad (

Image

) (más néven: Asma Fawaz Al Akhras)

Születési idő: 1975.8.11.;

születési hely: London, Egyesült királyság;

útlevél száma: 707512830, lejárati ideje: 2020.9.22.;

leánykori neve: Al Akhras

Bashar Al-Assad felesége. Bashar Al-Assad szíriai elnökkel ápolt szoros személyes kötelék és a közöttük lévő tényleges pénzügyi kapcsolat miatt Asma Al-Assad haszonélvezője a szíriai rezsimnek, amelyhez szoros kapcsolat fűzi.

2012.3.23.

73.

Manal (

Image

) Al-Assad (

Image

) (más néven: Manal Al Ahmad)

Születési idő: 1970.2.2.;

születési hely: Damaszkusz;

útlevél száma (szíriai): 0000000914;

leánykori neve: Al Jadaan

Maher Al-Assad felesége, így szoros kapcsolatot ápol a rezsimmel, és annak haszonélvezője.

2012.3.23.

74.

Anisa (

Image

) (más néven: Anissa, Aneesa, Aneessa) Al-Assad (

Image

) (más néven: Anisah Al-Assad)

Születési év: 1934;

leánykori neve: Makhlouf

Al-Assad elnök édesanyja. Bashar Al-Assad szíriai elnökkel ápolt szoros személyes kötelék és a közöttük lévő tényleges pénzügyi kapcsolat miatt Anisa Al-Assad haszonélvezője a szíriai rezsimnek, amelyhez szoros kapcsolat fűzi.

2012.3.23.

75.

Fahid (

Image

) (más néven: Fahd) Al-Jassim (

Image

) altábornagy

 

Vezérkari főnök. Katonai tisztviselő, aki részt vett a homszi polgári lakosság elleni erőszakban.

2011.12.1.

76.

Ibrahim (

Image

) Al-Hassan (

Image

) (más néven: Al-Hasan) vezérőrnagy

 

A vezérkari főnök helyettese. Katonai tisztviselő, aki részt vett a homszi polgári lakosság elleni erőszakban.

2011.12.1.

77.

Khalil (

Image

) (más néven: Khaleel) Zghraybih (

Image

,

Image

) (más néven: Zghraybeh, Zghraybe, Zghrayba, Zghraybah, Zaghraybeh, Zaghraybe, Zaghrayba, Zaghraybah, Zeghraybeh, Zeghraybe, Zeghrayba, Zeghraybah, Zughraybeh, Zughraybe, Zughrayba, Zughraybah, Zighraybeh, Zighraybe, Zighrayba, Zighraybah) dandártábornok

 

14. hadosztály. Katonai tisztviselő, aki részt vett a homszi polgári lakosság elleni erőszakban.

2011.12.1.

78.

Ali (

Image

) Barakat (

Image

) dandártábornok.

 

A köztársasági gárda 103. dandárja. Katonai tisztviselő, aki részt vett a homszi polgári lakosság elleni erőszakban.

2011.12.1.

79.

Talal (

Image

) Makhluf (

Image

) (más néven: Makhlouf) dandártábornok

 

A köztársasági gárda 103. dandárja. Katonai tisztviselő, aki részt vett a homszi polgári lakosság elleni erőszakban.

2011.12.1.

80.

Nazih (

Image

) (más néven: Nazeeh) Hassun (

Image

) (más néven: Hassoun) dandártábornok

 

A szíriai légierő hírszerzése. Katonai tisztviselő, aki részt vett a homszi polgári lakosság elleni erőszakban.

2011.12.1.

81.

Maan (

Image

) más néven: Ma’an ) Jdiid (

Image

) (más néven: Jdid, Jedid, Jedeed, Jadeed, Jdeed) százados

 

Elnöki őrség. Katonai tisztviselő, aki részt vett a homszi polgári lakosság elleni erőszakban.

2011.12.1.

82.

Mohammad (

Image

) (más néven: Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al-Shaar (

Image

) (más néven: Al-Chaar, Al-Sha'ar, Al-Cha'ar)

 

Politikai biztonsági részleg. Katonai tisztviselő, aki részt vett a homszi polgári lakosság elleni erőszakban.

2011.12.1.

83.

Khald (

Image

) (más néven: Khaled) Al-Taweel (

Image

) (más néven: Al-Tawil)

 

Politikai biztonsági részleg. Katonai tisztviselő, aki részt vett a homszi polgári lakosság elleni erőszakban.

2011.12.1.

84.

Ghiath (

Image

) Fayad (

Image

) (más néven: Fayyad)

 

Politikai biztonsági részleg. Katonai tisztviselő, aki részt vett a homszi polgári lakosság elleni erőszakban.

2011.12.1.

85.

Jawdat (

Image

) Ibrahim (

Image

) Safi (

Image

) dandártábornok

A 154. ezred parancsnoka

Tűzparancsot adott a Damaszkuszban és környékén, többek között Mo'adamiyeh, Dúma, Abasiyeh és Duma településeken tüntetők ellen.

2012.1.23.

86.

Muhammad (

Image

) (más néven: Mohammad, Muhammad, Mohammed) Ali (

Image

) Durgham vezérőrnagy

A 4. hadosztály egyik parancsnoka

Tűzparancsot adott a Damaszkuszban és környékén, többek között Mo'adamiyeh, Dúma, Abasiyeh és Duma településeken tüntetők ellen.

2012.1.23.

87.

Ramadan (

Image

) Mahmoud (

Image

) Ramadan (

Image

) vezérőrnagy

A 35. különleges műveleti alakulat parancsnoka

Tűzparancsot adott a Banijász és Deraa településeken tüntetők ellen.

2012.1.23.

88.

Ahmed (

Image

) (más néven: Ahmad) Yousef (

Image

) (más néven: Youssef) Jarad (

Image

) (más néven: Jarrad) dandártábornok

A 132. dandár parancsnoka

Tűzparancsot, többek között gépfegyverek és légvédelmi fegyverek bevetésére szóló parancsot adott a Deraa városában tüntetők ellen.

2012.1.23.

89.

Naim (

Image

) (más néven: Naaeem, Naeem, Na'eem, Naaim, Na'im) Jasem (

Image

) Suleiman (

Image

) vezérőrnagy

A 3. hadosztály parancsnoka

Tűzparancsot adott a Dúma városában tüntetők ellen.

2012.1.23.

90.

Jihad (

Image

) Mohamed (

Image

) (más néven: Mohammad, Muhammad, Mohammed) Sultan (

Image

) dandártábornok

A 65. dandár parancsnoka

Tűzparancsot adott a Dúma városában tüntetők ellen.

2012.1.23.

91.

Fo'ad (

Image

) (más néven: Fouad, Fu’ad) Hamoudeh (

Image

) (más néven: Hammoudeh, Hammoude, Hammouda, Hammoudah) vezérőrnagy

A katonai műveletek irányítója Idlib városában

Tűzparancsot adott az Idlibben tüntetők ellen 2011. szeptember elején.

2012.1.23.

92.

Bader (

Image

) Aqel (

Image

) vezérőrnagy

A különleges erők parancsnoka

Parancsot adott a katonáknak, hogy szedjék össze a holttesteket és adják át őket a hírszerzésnek (mukhabarat). Felelős a Bukamalban alkalmazott erőszakért.

2012.1.23.

93.

Ghassan (

Image

) Afif (

Image

) (más néven: Afeef) dandártábornok

A 45. ezred egyik parancsnoka

A katonai műveletek irányítója Homsz, Banijász és Idlib városában.

2012.1.23.

94.

Mohamed (

Image

) (más néven: Mohammad, Muhammad, Mohammed) Maaruf (

Image

) (más néven: Maarouf, Ma'ruf) dandártábornok

A 45. ezred egyik parancsnoka

A katonai műveletek irányítója Homszban. Tűzparancsot adott a Homszban tüntetők ellen.

2012.1.23.

95.

Yousef (

Image

) Ismail (

Image

) (más néven: Ismael) dandártábornok

A 134. dandár parancsnoka

Tűzparancsot adott Talbiseh városában házak lövetésére és a háztetőkön tartózkodók ellen az előző nap áldozatul esett tüntetők temetésekor.

2012.1.23.

96.

Jamal (

Image

) Yunes (

Image

) (más néven: Younes) dandártábornok

Az 555. ezred parancsnoka.

Tűzparancsot adott a Mo'adamiyeh településen tüntetők ellen.

2012.1.23.

97.

Mohsin (

Image

) Makhlouf (

Image

) dandártábornok

 

Tűzparancsot adott az Al-Herak településen tüntetők ellen.

2012.1.23.

98.

Ali (

Image

) Dawwa dandártábornok

 

Tűzparancsot adott az Al-Herak településen tüntetők ellen.

2012.1.23.

99.

Mohamed (

Image

) (más néven: Mohammad, Muhammad, Mohammed) Khaddor (

Image

) (más néven: Khaddour, Khaddur, Khadour, Khudour) dandártábornok

A 106. dandár, az elnöki őrség parancsnoka

Parancsot adott a tüntetők ütlegelésére és letartóztatására. Felelős a dúmai békés tüntetők elleni erőszakos fellépésért.

2012.1.23.

100.

Suheil (

Image

) (más néven: Suhail) Salman (

Image

) Hassan (

Image

) vezérőrnagy

Az 5. hadosztály parancsnoka

Tűzparancsot adott a Deraa kormányzóságban tüntetők ellen.

2012.1.23.

101.

Wafiq (

Image

) (más néven: Wafeeq) Nasser (

Image

)

Az esz-szuveidai regionális ág vezetője (katonai hírszerzési részleg)

A katonai hírszerzési részleg esz-szuveidai regionális ágának vezetőjeként felelős a suwaydai fogvatartottak önkényes fogvatartásáért és kínzásáért.

2012.1.23.

102.

Ahmed (

Image

) (más néven: Ahmad) Dibe (

Image

) (más néven: Dib, Deeb)

A deraa-i regionális ág vezetője (általános biztonsági igazgatóság)

Az általános biztonsági igazgatóság deraa-i regionális ágának vezetőjeként felelős a deraa-i fogvatartottak önkényes fogvatartásáért és kínzásáért.

2012.1.23.

103.

Makhmoud (

Image

) (más néven: Mahmoud) al-Khattib (

Image

) (más néven: Al-Khatib, Al-Khateeb)

A nyomozati részleg vezetője (politikai biztonsági igazgatóság)

A politikai biztonsági igazgatóság nyomozati részlegének vezetőjeként felelős a fogvatartottak fogvatartásáért és kínzásáért.

2012.1.23.

104.

Mohamed (

Image

) (más néven: Mohammad, Muhammad, Mohammed) Heikmat (

Image

) (más néven: Hikmat, Hekmat) Ibrahim (

Image

)

A műveleti részleg vezetője (politikai biztonsági igazgatóság)

A politikai biztonsági igazgatóság műveleti részlegének vezetőjeként felelős a fogvatartottak fogvatartásáért és kínzásáért.

2012.1.23.

105.

Nasser (

Image

) (más néven: Naser) Al-Ali (

Image

) (más néven: Nasr al-Ali dandártábornok)

A deraa-i regionális ág vezetője (politikai biztonsági igazgatóság)

A politikai biztonsági igazgatóság deraa-i regionális ágának vezetőjeként felelős a fogvatartottak fogvatartásáért és kínzásáért. 2012. áprilisa óta a politikai biztonsági igazgatóság deraa-i regionális ág vezetője (a Homs ág korábbi vezetője)

2012.1.23.

106.

Dr. Wael (

Image

) Nader (

Image

) Al –Halqi (

Image

) (más néven: Al-Halki)

Születési év: 1964;

születési hely: Daraa tartomány.

Miniszterelnök és korábbi egészségügyi miniszter. Mint miniszterelnök, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.

2012.2.27.

107.

Mohammad (

Image

) (Mohamed, Muhammad, Mohammed) Ibrahim (

Image

) Al-Sha'ar (

Image

) (más néven: Al-Chaar, Al-Shaar) (más néven: Mohammad Ibrahim Al-Chaar)

Születési év: 1956;

születési hely: Aleppó

Belügyminiszter. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.

2011.12.1.

108.

Dr. Mohammad (

Image

) (más néven: Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al-Jleilati (

Image

,

Image

)

Születési év: 1945;

születési hely: Damaszkusz.

Pénzügyminiszter. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.

2011.12.1.

109.

Imad (

Image

) Mohammad (

Image

) (más néven: Mohamed, Muhammad, Mohammed) Deeb Khamis (

Image

) (más néven: Imad Mohammad Dib Khamees)

Születési idő: 1961. augusztus 1.;

születési hely: Damaszkusz közelében

Villamosenergia-ügyi miniszter. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.

2012.3.23.

110.

Omar (

Image

) Ibrahim (

Image

) Ghalawanji (

Image

)

Születési év: 1954;

születési hely: Tartous

Szolgáltatási ügyekért felelős miniszterelnök-helyettes, önkormányzati miniszter. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.

2012.3.23.

111.

Joseph (

Image

) (más néven: Josef) Suwaid (

Image

) (más néven: Swaid) (más néven: Joseph Jergi Sweid, Joseph Jirgi Sweid)

Születési év: 1958;

születési hely: Damaszkusz

Államminiszter. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.

2012.3.23.

112.

Eng Hussein (

Image

) (más néven: Hussain) Mahmoud (

Image

) Farzat (

Image

) (más néven: Hussein Mahmud Farzat)

Születési év: 1957;

születési hely: Hama

Államminiszter. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.

2012.3.23.

113.

Mansour (

Image

) Fadlallah (

Image

) Azzam (

Image

) (más néven: Mansur Fadl Allah Azzam)

Születési év: 1960;

születési hely: Sweida tartomány.

Elnökségi ügyekért felelős miniszter. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.

2012.2.27.

114.

Dr. Emad (

Image

) Abdul-Ghani (

Image

) Sabouni (

Image

) (más néven: Imad Abdul Ghani Al Sabuni)

Születési év: 1964;

születési hely: Damaszkusz.

Hírközlési és technológiai miniszter. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.

2012.2.27.

115.

Ali (

Image

) Habib (

Image

) (más néven: Habeeb) Mahmoud (

Image

) vezérezredes

Születési év: 1939;

születési hely: Tartous.

Korábbi védelmi miniszter. Kapcsolatban áll a szíriai rezsimmel és a szíriai katonasággal, és összefüggésbe hozható a szíriai polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomással.

2011.8.1.

116.

Tayseer (

Image

) Qala (

Image

) Awwad (

Image

)

Születési év: 1943;

születési hely: Damaszkusz.

Korábbi igazságügyi miniszter. Kapcsolatban áll a szíriai rezsimmel, és összefüggésbe hozható a szíriai polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomással.

2011.9.23.

117.

Dr Adnan (

Image

) Hassan (

Image

) Mahmoud (

Image

)

Születési év: 1966;

születési hely: Tartous.

Korábbi tájékoztatási miniszter. Kapcsolatban áll a szíriai rezsimmel, és összefüggésbe hozható a szíriai polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomással.

2011.9.23.

118.

Dr. Mohammad (

Image

) (más néven: Mohamed, Muhammad, Mohammed) Nidal (

Image

) Al-Shaar (

Image

) (más néven: Al-Chaar, Al-Sha'ar, Al-Cha'ar)

Születési év: 1956;

születési hely: Aleppó

Korábbi gazdasági és kereskedelmi miniszter. Kapcsolatban áll a szíriai rezsimmel, és összefüggésbe hozható a szíriai polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomással.

2011.12.1.

119.

Sufian (

Image

) Allaw (

Image

)

Születési év: 1944;

születési hely: al-Bukamal, Deir Ezzor.

Korábbi kőolajért és ásványi erőforrásokért felelős miniszter. Kapcsolatban áll a rezsimmel, és összefüggésbe hozható a szíriai polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomással.

2012.2.27.

120.

Dr Adnan (

Image

) Slakho (

Image

)

Születési év: 1955;

születési hely: Damaszkusz.

Korábbi ipari miniszter. Kapcsolatban áll a rezsimmel, és összefüggésbe hozható a szíriai polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomással.

2012.2.27.

121.

Dr. Saleh (

Image

) Al-Rashed (

Image

)

Születési év: 1964;

születési hely: Aleppó tartomány.

Korábbi oktatási miniszter. Kapcsolatban áll a rezsimmel, és összefüggésbe hozható a szíriai polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomással.

2012.2.27.

122.

Dr. Fayssal (

Image

) (más néven: Faysal) Abbas (

Image

)

Születési év: 1955;

születési hely: Hama tartomány.

Korábbi közlekedési miniszter. Kapcsolatban áll a rezsimmel, és összefüggésbe hozható a szíriai polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomással.

2012.2.27.

123.

Ghiath (

Image

) Jeraatli (

Image

) (Jer'atli, Jir'atli, Jiraatli)

Születési év: 1950;

születési hely: Salamiya

Korábbi államminiszter. Kapcsolatban áll a rezsimmel, és összefüggésbe hozható a szíriai polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomással.

2012.3.23.

124.

Yousef (

Image

) Suleiman (

Image

) Al-Ahmad (

Image

) (más néven: Al-Ahmed)

Születési év: 1956;

születési hely: Hasaka

Korábbi államminiszter. Kapcsolatban áll a rezsimmel, és összefüggésbe hozható a szíriai polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomással.

2012.3.23.

125.

Hassan (

Image

,

Image

) al-Sari (

Image

)

Születési év: 1953;

születési hely: Hama

Korábbi államminiszter. Kapcsolatban áll a rezsimmel, és összefüggésbe hozható a szíriai polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomással.

2012.3.23.

126.

Bouthaina (

Image

) Shaaban (

Image

) (más néven: Buthaina Shaaban)

Születési év: 1953;

születési hely: Homs, Szíria

2008 júliusa óta az elnök politikai és médiaügyi tanácsadója, és ebben a minőségében részt vett a lakosság elleni erőszakos cselekedetekben.

2012.6.26.

127.

Sha'afiq (

Image

) (más néven: Shafiq, Shafik) Masa (

Image

) (más néven: Massa) dandártábornok

 

A szárazföldi haderő hírszerző szolgálata 215. egységének (Damaszkusz) igazgatója. Felelősség terheli fogva tartott ellenzékiek kínzásáért. Részt vesz a civilek elleni elnyomásban.

2012.7.24.

128.

Burhan (

Image

) Qadour (

Image

) (más néven: Qaddour, Qaddur) dandártábornok

 

A szárazföldi haderő hírszerző szolgálata 291. egységének (Damaszkusz) igazgatója. Felelősség terheli fogva tartott ellenzékiek kínzásáért.

2012.7.24.

129.

Salah (

Image

) Hamad (

Image

) dandártábornok

 

A szárazföldi haderő hírszerző szolgálata 291. egységének igazgatóhelyettese. Felelősség terheli fogva tartott ellenzékiek kínzásáért.

2012.7.24.

130.

Muhammad (

Image

) (vagy Mohammed) Khallouf (

Image

) (más néven: Abou Ezzat) dandártábornok

 

A szárazföldi haderő hírszerző szolgálata 235., ún. „palesztin” egységének (Damaszkusz) igazgatója. Ez az egység központi szerepet játszik a katonai elnyomásban. Közvetlenül részt vesz az ellenzékiek elleni elnyomásban. Felelősség terheli fogva tartott ellenzékiek kínzásáért.

2012.7.24.

131.

Riad (

Image

) (más néven: Riyad) al-Ahmed (

Image

) (más néven: Al-Ahmad) vezérőrnagy

 

A szárazföldi haderő hírszerző szolgálata latakiai egységének igazgatója. Felelősség terheli fogva tartott ellenzékiek kínzásáért és meggyilkolásáért.

2012.7.24.

132.

Abdul- Salam (

Image

Image

,

Image

) Fajr Mahmoud (

Image

) dandártábornok

 

A légierő hírszerző szolgálata Bab Tuma-i (Damaszkusz) egységének igazgatója. Felelősség terheli fogva tartott ellenzékiek kínzásáért.

2012.7.24.

133.

Jawdat (

Image

) al-Ahmed (

Image

) (más néven: Al-Ahmad) dandártábornok

 

A légierő hírszerző szolgálata homszi egységének igazgatója. Felelősség terheli fogva tartott ellenzékiek kínzásáért.

2012.7.24.

134.

Qusay (

Image

) Mihoub (

Image

) ezredes

 

A légierő hírszerző szolgálata Deraa-i egységének igazgatója (a Deraa-i tüntetések kezdetekor helyezték át Damaszkuszból). Felelősség terheli fogva tartott ellenzékiek kínzásáért.

2012.7.24.

135.

Suhail (

Image

) (más néven: Suheil) Al-Abdullah (

Image

) (más néven: Al- Abdallah) ezredes

 

A légierő hírszerző szolgálata latakiai egységének igazgatója. Felelősség terheli fogva tartott ellenzékiek kínzásáért.

2012.7.24.

136.

Khudr (

Image

) Khudr (

Image

) dandártábornok

 

A központi hírszerző szolgálat latakiai egységének igazgatója. Felelősség terheli fogva tartott ellenzékiek kínzásáért.

2012.7.24.

137.

Ibrahim (

Image

) Ma'ala (

Image

) (más néven: Maala, Maale) dandártábornok

 

A központi hírszerző szolgálat 285. egységének (Damaszkusz) igazgatója (hivatalát 2011 végén vette át Hussam Fendi vezérőrnagytól). Felelősség terheli fogva tartott ellenzékiek kínzásáért.

2012.7.24.

138.

Firas (

Image

) Al-Hamed (

Image

) (más néven: Al-Hamid) dandártábornok

 

A központi hírszerző szolgálat 318. egységének (Homsz) igazgatója. Felelősség terheli fogva tartott ellenzékiek kínzásáért.

2012.7.24.

139.

Hussam (

Image

) (más néven: Husam, Housam, Houssam) Luqa (

Image

) (más néven: Louqa, Louca, Louka, Luka) dandártábornok

 

A Politikai Biztonsági Igazgatóság homszi egységének igazgatója 2012 áprilisa óta (Nasr al-Ali dandártábornok utódja). Felelősség terheli fogva tartott ellenzékiek kínzásáért.

2012.7.24.

140.

Taha (

Image

) Taha (

Image

) dandártábornok

 

A Politikai Biztonsági Igazgatóság latakiai egységének vezetője. Felelősség terheli fogva tartott ellenzékiek kínzásáért.

2012.7.24.

141.

Bassel (

Image

) (más néven: Basel) Bilal (

Image

)

 

Az ildibi központi börtön rendőrtisztje. Közvetlenül részt vett az ildibi központi börtönben fogva tartott ellenzékiek kínzásában.

2012.7.24.

142.

Ahmad (

Image

) (más néven: Ahmed) Kafan (

Image

)

 

Az ildibi központi börtön rendőrtisztje. Közvetlenül részt vett az ildibi központi börtönben fogva tartott ellenzékiek kínzásában.

2012.7.24.

143.

Bassam (

Image

) al-Misri (

Image

)

 

Az ildibi központi börtön rendőrtisztje. Közvetlenül részt vett az ildibi központi börtönben fogva tartott ellenzékiek kínzásában.

2012.7.24.

144.

Ahmed (

Image

) (más néven: Ahmad) al-Jarroucheh (

Image

) (más néven: Al-Jarousha, Al-Jarousheh, Al-Jaroucha, Al-Jarouchah, Al-Jaroucheh)

Születési év: 1957

A központi hírszerző szolgálat külső hírszerzési (279.) egységének igazgatója. Ő irányítja a központi hírszerzés által Szíria nagykövetségein végzett tevékenységeket. Közvetlenül részt vesz a szíriai hatóságok által az ellenzékiek ellen folytatott elnyomásban, konkrétan a külföldön tartózkodó ellenzékiekre koncentrálva.

2012.7.24.

145.

Michel (

Image

) Kassouha (

Image

) (más néven: Kasouha) (más néven: Ahmed Salem; más néven: Ahmed Salem Hassan)

Születési idő: 1948. február 1.

Az 1970-es évek eleje óta a szíriai biztonsági szolgálat tagja, részt vesz az ellenzékiek ellen Franciaországban és Németországban folytatott küzdelemben. 2006 márciusa óta a szíriai központi hírszerző szolgálat 273. egységének a kapcsolatokért felelős tisztviselője. Régi vezetőként közel áll Ali Mamloukhoz, a központi hírszerzés igazgatójához, aki a rezsim egyik legfőbb biztonsági vezetője, és aki ellen 2011. május 9. óta uniós szankciók vannak érvényben. Közvetlenül támogatja a rezsim által az ellenzékiek ellen folytatott elnyomást, konkrétan a külföldön tartózkodó ellenzékiekre koncentrálva.

2012.7.24.

146.

Ghassan (

Image

) Jaoudat (

Image

) Ismail (

Image

) (más néven: Ismael) vezérezredes

Születési év: 1960;

származási hely: Drekish, Tartous régió.

A légierő hírszerző szolgálata bevetési egységének vezetője, amely egység a különleges műveletek egységével együttműködve irányítja a légierő hírszerző szolgálata különleges egységeinek tevékenységeit. Utóbbiak fontos szerepet játszanak a rezsim általi elnyomásban. Ebbéli minőségében Ghassan Jaoudat Ismail azon katonai vezetők közé tartozik, akik közvetlenül részt vesznek a rezsim által az ellenzékiekkel szemben folytatott elnyomásban.

2012.7.24.

147.

Amer (

Image

) al-Achi (

Image

) (más néven: Amis al Ashi; más néven: Ammar Aachi; más néven: Amer Ashi) vezérezredes

 

Az aleppói katonai akadémián végzett, (2012 óta) a légierő hírszerző szolgálata hírszerző egységének vezetője, közel áll Daoud Rajah szíriai védelmi miniszterhez. A légierő hírszerző szolgálatában betöltött funkciója révén Amer al-Achi részt vesz az ellenzékiek elleni elnyomásban.

2012.7.24.

148.

Mohammed (

Image

) (más néven: Muhammad, Mohamed, Mohammad) Ali (

Image

) Nasr (

Image

) (vagy: Mohammed Ali Naser) vezérezredes

Születési idő: 1960 körül

Közel áll Maher al-Assadhoz, az elnök öccséhez. Pályafutása nagy részét a köztársasági őrezredben töltötte. 2010-ben a központi hírszerzés belföldi hírszerző (251.) egységéhez került, amelynek feladata a politikai ellenzék elleni küzdelem. Az egység fő vezetőinek egyikeként Mohammed Ali vezérezredes közvetlenül rész vesz az ellenzékiek elnyomásában.

2012.7.24.

149.

Issam (

Image

) Hallaq (

Image

) vezérezredes

 

2010 óta a légierő vezérkari főnöke. Ő irányítja az ellenzékieket célzó légi műveleteket.

2012.7.24.

150.

Ezzedine (

Image

) Ismael (

Image

) (más néven: Ismail)

Születési idő: az 1940-es évek közepe (valószínűleg 1947);

születési helye: Bastir, Jableh régió.

Nyugalmazott vezérezredes, a légierő hírszerző szolgálatának korábbi fontos embere, a kétezres évek elejétől vezetője. 2006-ban az elnök politikai és biztonsági tanácsadójává nevezték ki. Ebbéli minőségében Ezzedine Ismael részt vesz a rezsim által az ellenzékiek ellen folytatott elnyomó politikában.

2012.7.24.

151.

Samir (

Image

) (más néven: Sameer) Joumaa (

Image

) (más néven: Jumaa, Jum'a, Joum'a) (más néven: Abou Sami)

Születési idő: 1962 körül

Közel 20 éve Mohammad Nassif Kheir Beknek Khayrbiknek, Bachar al-Assad egyik fő biztonsági tanácsadójának a kabinetfőnöke (Mohammad Nassif Kheir Bekés hivatalosan Farouqk aAl Shar-Chareh alelnök helyettese). Bachar al-Asaddal és Mohammed Muhammad Nassif Kheir BekkelKhayrbikkel fennálló szoros kapcsolata révén Samir Joumaa részt vesz a rezsim által az ellenzékiek ellen folytatott elnyomó politikában.

2012.7.24.

152.

Dr. Qadri (

Image

) (más néven: Kadri) Jamil (

Image

) (más néven: Jameel)

 

A gazdasági ügyekért felelős miniszterelnök-helyettes, belföldi kereskedelmi és fogyasztóvédelmi miniszter. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.

2012.10.16.

153.

Waleed (

Image

) (más néven: Walid) Al Mo'allem (

Image

) (más néven: Al Moallem, Muallem)

 

Miniszterelnök-helyettes, külügyi és a külföldön élő szíriaiakkal foglalkozó miniszter. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.

2012.10.16.

154.

Fahd (

Image

) Jassem (

Image

) Al Freij (

Image

) (más néven: Al-Furayj vezérőrnagy

 

Védelmi miniszter és haderőparancsnok. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.

2012.10.16.

155.

Dr. Mohammad (

Image

) (más néven: Mohamed, Muhammad, Mohammed) Abdul-Sattar (

Image

) (más néven: Abd al-Sattar) Al Sayed (

Image

) (más néven: Al Sayyed)

 

A vallási közösségek dotálásáért felelős miniszter. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.

2012.10.16.

156.

Eng. Hala (

Image

) Mohammad (

Image

) (más néven: Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al Nasser (

Image

)

 

Turisztikai miniszter. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.

2012.10.16.

157.

Eng. Bassam (

Image

) Hanna (

Image

)

 

Vízügyi miniszter. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.

2012.10.16.

158.

Eng. Subhi (

Image

) Ahmad (

Image

) Al Abdallah (

Image

) (más néven: Al-Abdullah)

 

Agrár- és az agrárreformért felelős miniszter. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.

2012.10.16.

159.

Dr. Mohammad (

Image

) (más néven: Muhammad, Mohamed, Mohammed) Yahiya (

Image

) (más néven: Yehya, Yahya, Yihya, Yihia, Yahia) Moalla (

Image

) (más néven: Mu’la, Ma’la, Muala, Maala, Mala)

 

Felsőoktatási miniszter. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.

2012.10.16.

160.

Dr. Hazwan Al Wez (más néven: Al Wazz)

 

Oktatási miniszter. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.

2012.10.16.

161.

Dr. Mohamad (

Image

) (más néven: Muhammad, Mohamed, Mohammed, Mohammad) Zafer (

Image

) (más néven: Dhafer) Mohabak (

Image

) (más néven: Mohabbak, Muhabak, Muhabbak)

 

Gazdasági és külkereskedelmi miniszter. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.

2012.10.16.

162.

Dr. Mahmoud (

Image

) Ibraheem (

Image

) (más néven: Ibrahim) Sa'iid (

Image

) (más néven: Said, Sa’eed, Saeed)

 

Közlekedési miniszter. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.

2012.10.16.

163.

Dr. Safwan (

Image

) Al Assaf (

Image

)

 

Lakásügyi és városfejlesztési miniszter. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.

2012.10.16.

164.

Eng. Yasser (

Image

) (más néven: Yaser) Al Siba'ii (

Image

) (más néven: Al-Sibai, Al-Siba’i, Al Sibaei)

 

A közlétesítményekért felelős miniszter. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.

2012.10.16.

165.

Eng Sa'iid (

Image

) (más néven: Sa’id, Sa’eed, Saeed) Ma'thi (

Image

) (más néven: Mu’zi, Mu'dhi, Ma'dhi, Ma'zi, Maazi) Hneidi (

Image

)

 

A kőolajért és az ásványi erőforrásokért felelős miniszter. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.

2012.10.16.

166.

Dr. Lubana (

Image

) (más néven: Lubanah) Mushaweh (

Image

) (más néven: Mshaweh, Mshawweh, Mushawweh)

Születési idő: 1955;

születési hely: Damaszkusz

Kulturális miniszter. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.

2012.10.16.

167.

Dr. Jassem (

Image

) (más néven: Jasem) Mohammad (

Image

) (más néven: Mohamed, Muhammad, Mohammed) Zakaria (

Image

)

Születési idő: 1968

Szociális és munkaügyi miniszter. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.

2012.10.16.

168.

Omran (

Image

) Ahed (

Image

) Al Zu'bi (

Image

) (más néven: Al Zoubi, Al Zo’bi, Al Zou’bi)

Születési idő: 1959.9.27.;

születési hely: Damaszkusz

Tájékoztatási miniszter. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.

2012.10.16.

169.

Dr. Adnan (

Image

) Abdo (

Image

) (más néven: Abdou) Al Sikhny (

Image

) (más néven: Al-Sikhni, Al-Sekhny, Al-Sekhni)

 

Ipari miniszter. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.

2012.10.16.

170.

Najm (

Image

) (más néven: Nejm) Hamad (

Image

) Al Ahmad (

Image

) (más néven: Al-Ahmed)

 

Igazságügyi miniszter. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.

2012.10.16.

171.

Dr. Abdul- Salam (

Image

Image

,

Image

) Al Nayef (

Image

)

 

Egészségügyi miniszter. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.

2012.10.16.

172.

Dr. Ali (

Image

) Heidar (

Image

) (más néven: Haidar, Heydar, Haydar)

 

A nemzeti megbékélésért felelős államminiszter. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.

2012.10.16.

173.

Dr. Nazeera (

Image

) (más néven: Nazira, Nadheera, Nadhira) Farah (

Image

) Sarkees (

Image

) (más néven: Sarkis)

 

A környezetvédelemért felelős államminiszter. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.

2012.10.16.

174.

Mohammed (

Image

) Turki (

Image

) Al Sayed (

Image

)

 

Államminiszter. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.

2012.10.16.

175.

Najm-eddin (

Image

) (más néven: Nejm-eddin, Nejm-eddeen, Najm-eddeen, Nejm-addin, Nejm-addeen, Najm-addeen, Najm-addin) Khreit (

Image

) (más néven: Khrait)

 

Államminiszter. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.

2012.10.16.

176.

Abdullah (

Image

) (más néven: Abdallah) Khaleel (

Image

) (más néven: Khalil) Hussein (

Image

) (más néven: Hussain)

 

Államminiszter. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.

2012.10.16.

177.

Jamal (

Image

) Sha'ban (

Image

) (más néven: Shaaban) Shaheen (

Image

)

 

Államminiszter. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.

2012.10.16.

178.

Sulieman (

Image

) Maarouf (

Image

) (más néven: Suleiman Maarouf, Sulayman Ma'ruf, Sleiman Maarouf; Sulaiman Maarouf)

Útlevél: egyesült királysági útlevéllel rendelkezik

Al-Assad elnök családjával szoros kapcsolatban álló üzltember. A jegyzékbe vett Addounia TV televíziós társaság résztulajdonosa. Közeli kapcsolatban áll a jegyzékbe vett Muhammad Nasif Khayrbikkal. Támogatja a szíriai rezsimet.

2012.10.16.

179.

Razan (

Image

) Othman (

Image

)

Rami Makhlouf felesége, Waleed (más néven: Walid) Othman lánya;

születési idő: 1977. január 31.;

születési hely: Latakia régió;

szem. azon. sz.: 06090034007

Szoros személyes és pénzügyi kapcsolatban áll Rami Makhlouffal, Bashar Al-Assad elnök jegyzékbe vett unokatestvérével, aki a rezsim fő finanszírozói közé tartozik. Ebbéli minőségében szorosan kötődik a szíriai rezsimhez és hasznot húz abból.

2012.10.16.”


9.5.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 127/61


Helyesbítés a hitelminősítő intézetekről szóló, 2009. szeptember 16-i 1060/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelethez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 302., 2009. november 17. )

1.

A 2. oldalon, a (7) preambulumbekezdés harmadik mondata

a következő szövegrész:

„(…). A hitelbírálati minősítéseket, a hitelbírálati minősítési rendszereket és a fogyasztói, kereskedelmi vagy ipari kapcsolatokból adódó kötelezettségekhez kapcsolódó hasonló értékeléseknek nem kell e rendelet hatálya alá tartozniuk.”

helyesen:

„(…). A hitelbírálati pontszámok, a pontozásos hitelbírálati rendszerek és a fogyasztói, kereskedelmi vagy ipari kapcsolatokból adódó kötelezettségekhez kapcsolódó hasonló értékelések nem tartozhatnak e rendelet hatálya alá.”

2.

A 8. oldalon, a 2. cikk (2) bekezdésének b) pontjában

a következő szövegrész:

„b)

hitelbírálati minősítések, hitelbírálati minősítési rendszerek és a fogyasztói, kereskedelmi vagy ipari kapcsolatokból adódó kötelezettségekhez kapcsolódó hasonló értékelések;”

helyesen:

„b)

hitelbírálati pontszámok, pontozásos hitelbírálati rendszerek és a fogyasztói, kereskedelmi vagy ipari kapcsolatokból adódó kötelezettségekhez kapcsolódó hasonló értékelések;”


9.5.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 127/s3


AZ OLVASÓHOZ

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus közzétételéről szóló, 2013. március 7-i 216/2013/EU tanácsi rendelet

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus közzétételéről szóló, 2013. március 7-i 216/2013/EU tanácsi rendelet (HL L 69., 2013.3.13., 1. o.) értelmében 2013. július 1-jétől kizárólag a Hivatalos Lap elektronikus kiadása tekinthető hitelesnek és vált ki joghatást.

Amikor előre nem látható vagy kivételes körülmények miatt a Hivatalos Lap elektronikus kiadásának közzététele nem lehetséges, a nyomtatott kiadás hiteles és vált ki joghatást a 216/2013/EU rendelet 3. cikkében meghatározott feltételek szerint.