ISSN 1977-0731

doi:10.3000/19770731.L_2012.349.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 349

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

55. évfolyam
2012. december 19.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

 

*

Értesítés az EU és Oroszország közötti jelenlegi partnerségi és együttműködési megállapodásban szereplő, a szolgáltatások kereskedelmére vonatkozó kötelezettségvállalások fenntartásával kapcsolatban az Európai Unió és az Orosz Föderáció kormánya között levélváltás formájában létrejött megállapodás ideiglenes alkalmazásáról

1

 

*

Értesítés az Európai Unió és az Orosz Föderáció között a nyersanyagokra kivetett kiviteli vámok bevezetéséről vagy növeléséről szóló, levélváltás formájában létrejött megállapodás ideiglenes alkalmazásáról

1

 

*

Értesítés az Európai Unió és az Orosz Föderáció közötti, az Orosz Föderációból az Európai Unióba irányuló faexportra vonatkozó vámkontingensek kezeléséről levélváltás formájában létrejött megállapodás, valamint az említett megállapodás szerinti technikai szabályokról az Európai Unió és az Orosz Föderáció kormánya között létrejött jegyzőkönyv ideiglenes alkalmazásáról

2

 

*

Értesítés a gépjárműrészeknek és -alkatrészeknek az Európai Unió és az Orosz Föderáció közötti kereskedelméről szóló, az Európai Unió és az Orosz Föderáció kormánya között létrejött megállapodás ideiglenes alkalmazásáról

2

 

 

2012/793/EU

 

*

A Tanács határozata (2012. december 11.) az Európai Unió és az Orosz Föderáció közötti, az Orosz Föderációból az Európai Unióba irányuló faexportra vonatkozó vámkontingensek kezeléséről levélváltás formájában létrejött megállapodás, valamint az említett megállapodás szerinti technikai szabályokról az Európai Unió és az Orosz Föderáció kormánya között létrejött jegyzőkönyv megkötéséről

3

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács 1220/2012/EU rendelete (2012. december 3.) az uniós feldolgozók egyes halászati termékekkel való ellátásának 2013 és 2015 közötti időszakra történő biztosítását szolgáló kereskedelmi vonatkozású intézkedésekről, valamint a 104/2000/EK és az 1344/2011/EU rendelet módosításáról

4

 

*

A Bizottság 1221/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. december 12.) a 684/2009/EK rendeletnek a jövedéki termékek jövedékiadó-felfüggesztéssel történő szállításához kapcsolódó számítógépes eljárás keretében benyújtandó adatok tekintetében történő módosításáról

9

 

*

A Bizottság 1222/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. december 14.) a 2305/2003/EK, a 969/2006/EK, az 1067/2008/EK és az 1964/2006/EK rendelettől, a 480/2012/EU végrehajtási rendelettől, valamint a 828/2009/EK és az 1918/2006/EK rendelettől a gabonára, rizsre, cukorra és az olívaolajra vonatkozó vámkontingensek keretében történő 2013. évi behozataliengedély-kérelmezés és -kibocsátás időpontja tekintetében való eltérésről, a 951/2006/EK, az 1518/2003/EK, a 382/2008/EK, az 1178/2010/EU és a 90/2011/EU rendelettől a kvótán felüli cukor- és izoglükóz-, a sertéshús-, a marha- és borjúhús-, a tojás- és baromfihús-ágazatra vonatkozó 2013. évi kiviteliengedély-kibocsátás időpontja tekintetében való eltérésről, továbbá az 1272/2009/EK rendelettől a közönséges búza állami intervenció keretében, rögzített áron való felvásárlására vonatkozó ajánlatok elbírásának határideje tekintetében való eltérésről

35

 

*

A Bizottság 1223/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. december 18.) az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló megállapodásban előírt, Svájcból származó, 160 kilogrammnál nagyobb tömegű élő szarvasmarhafélékre meghatározott behozatali vámkontingens alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

39

 

*

A Bizottság 1224/2012/EU rendelete (2012. december 18.) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint a 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló 987/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról ( 1 )

45

 

 

A Bizottság 1225/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. december 18.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

47

 

 

A Bizottság 1226/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. december 18.) az 533/2007/EK rendelettel megnyitott, baromfihúsra vonatkozó vámkontingensek keretében 2012. december első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

49

 

 

A Bizottság 1227/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. december 18.) az 539/2007/EK rendelettel megnyitott, a tojás- és tojásfehérje-ágazat egyes termékeire vonatkozó vámkontingensek keretében 2012. december első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

51

 

 

A Bizottság 1228/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. december 18.) az 1385/2007/EK rendelettel megnyitott, baromfihúsra vonatkozó vámkontingens keretében 2012. december első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

53

 

 

HATÁROZATOK

 

 

2012/794/EU

 

*

A Tanács végrehajtási határozata (2012. december 17.) a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 5. cikkétől eltérő intézkedések alkalmazásának Bulgária és Románia számára történő engedélyezéséről

55

 

 

2012/795/EU

 

*

A Bizottság végrehajtási határozata (2012. december 12.) az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtásáról való jelentéstétel céljából a tagállamok által benyújtandó információk típusának és formátumának, valamint a jelentéstétel gyakoriságának meghatározásáról (az értesítés a C(2012) 9181. számú dokumentummal történt)  ( 2 )

57

 

 

2012/796/EU

 

*

A Bizottság végrehajtási határozata (2012. december 17.) a 2000/29/EK tanácsi irányelv értelmében biztosított, a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (fenyőrontó fonalféreg) leküzdése céljából 2006-ban és 2007-ben Portugália esetében felmerült kiadások fedezésére szolgáló harmadik uniós pénzügyi hozzájárulásról (az értesítés a C(2012) 9356. számú dokumentummal történt)

66

 

 

2012/797/EU

 

*

A Bizottság végrehajtási határozata (2012. december 18.) az 58/2003/EK tanácsi rendelet alkalmazásában az oktatási, audiovizuális és kulturális területen működő közösségi programok irányítására létrehozott Európai Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Ügynökség létrehozásáról szóló 2009/336/EK határozat módosításáról

68

 

 

AJÁNLÁSOK

 

 

2012/798/EU

 

*

A Bizottság ajánlása (2012. december 12.) az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló 2002/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 22. cikkének (3) bekezdése szerinti bejelentésekre vonatkozó eljárásról ( 2 )

72

 


 

(1)   EGT- és Svájc-vonatkozású szöveg

 

(2)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

19.12.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 349/1


Értesítés az EU és Oroszország közötti jelenlegi partnerségi és együttműködési megállapodásban szereplő, a szolgáltatások kereskedelmére vonatkozó kötelezettségvállalások fenntartásával kapcsolatban az Európai Unió és az Orosz Föderáció kormánya között levélváltás formájában létrejött megállapodás ideiglenes alkalmazásáról

Az EU és Oroszország közötti jelenlegi partnerségi és együttműködési megállapodásban szereplő, a szolgáltatások kereskedelmére vonatkozó kötelezettségvállalások fenntartásával kapcsolatban az Európai Unió és az Orosz Föderáció kormánya között levélváltás formájában létrejött, 2011. december 16-án Genfben aláírt megállapodás (1)2012. augusztus 22. – az Oroszországi Föderáció WTO-csatlakozásának napja – óta ideiglenesen alkalmazandó.


(1)  HL L 57., 2012.2.29., 44. o.


19.12.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 349/1


Értesítés az Európai Unió és az Orosz Föderáció között a nyersanyagokra kivetett kiviteli vámok bevezetéséről vagy növeléséről szóló, levélváltás formájában létrejött megállapodás ideiglenes alkalmazásáról

Az Európai Unió és az Orosz Föderáció között a nyersanyagokra kivetett kiviteli vámok bevezetéséről vagy növeléséről szóló, levélváltás formájában létrejött, 2011. december 16-án Genfben aláírt megállapodás (1)2012. augusztus 22. – az Oroszországi Föderáció WTO-csatlakozásának napja – óta ideiglenesen alkalmazandó.


(1)  HL L 57., 2012.2.29., 53. o.


19.12.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 349/2


Értesítés az Európai Unió és az Orosz Föderáció közötti, az Orosz Föderációból az Európai Unióba irányuló faexportra vonatkozó vámkontingensek kezeléséről levélváltás formájában létrejött megállapodás, valamint az említett megállapodás szerinti technikai szabályokról az Európai Unió és az Orosz Föderáció kormánya között létrejött jegyzőkönyv ideiglenes alkalmazásáról

Az Európai Unió és az Orosz Föderáció közötti, az Orosz Föderációból az Európai Unióba irányuló faexportra vonatkozó vámkontingensek kezeléséről levélváltás formájában létrejött, 2011. december 16-án Genfben aláírt megállapodás, valamint az említett megállapodás szerinti technikai szabályokról az Európai Unió és az Orosz Föderáció kormánya között létrejött, szintén 2011. december 16-án Genfben aláírt jegyzőkönyv (1)2012. augusztus 22. – az Oroszországi Föderáció WTO-csatlakozásának napja – óta ideiglenesen alkalmazandó.


(1)  HL L 57., 2012.2.29., 3. o.


19.12.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 349/2


Értesítés a gépjárműrészeknek és -alkatrészeknek az Európai Unió és az Orosz Föderáció közötti kereskedelméről szóló, az Európai Unió és az Orosz Föderáció kormánya között létrejött megállapodás ideiglenes alkalmazásáról

A gépjárműrészeknek és -alkatrészeknek az Európai Unió és az Orosz Föderáció közötti kereskedelméről szóló, az Európai Unió és az Orosz Föderáció kormánya között létrejött, 2011. december 16-án Genfben aláírt megállapodás (1)2012. augusztus 22. – az Oroszországi Föderáció WTO-csatlakozásának napja – óta ideiglenesen alkalmazandó.


(1)  HL L 57., 2012.2.29., 15. o.


19.12.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 349/3


A TANÁCS HATÁROZATA

(2012. december 11.)

az Európai Unió és az Orosz Föderáció közötti, az Orosz Föderációból az Európai Unióba irányuló faexportra vonatkozó vámkontingensek kezeléséről levélváltás formájában létrejött megállapodás, valamint az említett megállapodás szerinti technikai szabályokról az Európai Unió és az Orosz Föderáció kormánya között létrejött jegyzőkönyv megkötéséről

(2012/793/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 207. cikke (4) bekezdésének első albekezdésére, összefüggésben annak 218. cikke (6) bekezdésének a) pontjával,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament egyetértésére,

mivel:

(1)

A 2012/105/EU tanácsi határozatnak (1) megfelelően, az Európai Unió és az Orosz Föderáció között az Orosz Föderációból az Európai Unióba irányuló faexportra vonatkozó vámkontingensek kezeléséről levélváltás formájában létrejött megállapodást (a továbbiakban: megállapodás) és az Európai Unió és az Orosz Föderáció kormánya közötti, a megállapodás szerinti technikai szabályokat tartalmazó jegyzőkönyvet (a továbbiakban: jegyzőkönyv) 2011. december 16-án – figyelemmel azok későbbi időpontban történő megkötésére – aláírták.

(2)

A megállapodást és a jegyzőkönyvet jóvá kell hagyni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Unió és Oroszország között az Orosz Föderációból az Európai Unióba irányuló faexportra vonatkozó vámkontingensek kezeléséről levélváltás formájában létrejött megállapodást, valamint az Európai Unió és az Orosz Föderáció kormánya között létrejött, az említett megállapodás szerinti technikai szabályokat tartalmazó jegyzőkönyvet a Tanács az Unió nevében jóváhagyja (2).

2. cikk

A Tanács elnöke kijelöli azon a személy(eke)t, aki(k) a megállapodásban és a jegyzőkönyv 26. cikke (2) bekezdésében előírt értesítésnek az Unió nevében történő megküldésére jogosult(ak), ezáltal kifejezve, hogy az Unió a megállapodást és a jegyzőkönyvet magára nézve jogilag kötelező erejűnek ismeri el (3).

3. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2012. december 11-én.

a Tanács részéről

az elnök

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  HL L 57., 2012.2.29., 1. o.

(2)  A megállapodást és a jegyzőkönyvet az aláírásról szóló határozattal együtt közzétették (HL L 57., 2012.2.29.).

(3)  A Tanács Főtitkársága gondoskodik a megállapodás és a jegyzőkönyv hatálybalépése napjának az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetéséről.


RENDELETEK

19.12.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 349/4


A TANÁCS 1220/2012/EU RENDELETE

(2012. december 3.)

az uniós feldolgozók egyes halászati termékekkel való ellátásának 2013 és 2015 közötti időszakra történő biztosítását szolgáló kereskedelmi vonatkozású intézkedésekről, valamint a 104/2000/EK és az 1344/2011/EU rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 31. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Az Európai Unió egyes halászati termékekkel való ellátása jelenleg a harmadik országokból történő behozataltól függ. Halászati termékek tekintetében az Európai Unió importfüggősége emelkedett az elmúlt 15 évben. Az Unió önellátó képessége 57 %-ról 38 %-ra csökkent. A halászati termékek uniós előállításának veszélyeztetését elkerülendő, és az uniós feldolgozóipar megfelelő ellátásának biztosítása végett számos termék vámját indokolt részlegesen vagy teljesen felfüggeszteni a kellő mennyiséget képviselő vámkontingenseken belül. Az uniós termelők egyenlő versenyfeltételeinek biztosítása érdekében az Európai Unió piacán forgalomban lévő egyedi halászati termékek érzékeny jellegét is figyelembe kell venni.

(2)

Az 1062/2009/EK rendelettel (1) a Tanács megnyitotta és rendelkezett egyes halászati termékek esetében autonóm közösségi vámkontingensek kezeléséről a 2010 és 2012 közötti időszakra vonatkozóan. Tekintettel arra, hogy az említett rendelet 2012. december 31-én hatályát veszti, fontos biztosítani, hogy az abban foglalt vonatkozó szabályok a 2013 és 2015 közötti időszakban is alkalmazásra kerüljenek.

(3)

A közös halászati politika reformjának keretében jelenleg is zajlik a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről szóló, 1999. december 17-i 104/2000/EK tanácsi rendelet (2) felülvizsgálata. Az említett rendelet bizonyos halászati termékek esetében a vámtarifa felfüggesztéséről rendelkezik. A rendszer koherensebbé tétele és a halászati termékekre vonatkozó uniós autonóm kedvezményekre vonatkozó eljárások egyszerűsítése érdekében e felfüggesztések helyettesítésére több autonóm vámkontingenst kell létrehozni, és a 104/2000/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell. A célból, hogy az Unió megfelelően el legyen látva halászati nyersanyagokkal, a behozatal kiszámíthatósága és folytonossága érdekében gondoskodni kell arról, hogy az új autonóm vámkontingensek mennyisége megfelelő legyen.

(4)

Az egyes mezőgazdasági, halászati és ipari termékek tekintetében a közös vámtarifában rögzített autonóm vámtételek felfüggesztéséről szóló, 2011. december 19-i 1344/2011/EU tanácsi rendelet (3) halászati termékek korlátozott számú vámfelfüggesztéséről rendelkezik. A rendszer koherensebbé tétele és a halászati termékekre vonatkozó uniós autonóm kedvezményekre vonatkozó eljárások egyszerűsítése érdekében e felfüggesztések helyettesítésére több autonóm vámkontingenst kell létrehozni. Következésképpen az 1344/2011/EU rendeletet ennek megfelelően módosítani kell. A célból, hogy az Unió megfelelően el legyen látva halászati nyersanyagokkal, a behozatal kiszámíthatósága és folytonossága érdekében gondoskodni kell arról, hogy az új autonóm vámkontingensek mennyisége megfelelő legyen.

(5)

Fontos a folyamatos növekedés és beruházások lehetővé tétele céljából a halfeldolgozó-ipar halászatinyersanyag-ellátásának biztosítása és különösen az arra való felkészítése, hogy ellátási zavarok nélkül alkalmazkodni tudjon a vámfelfüggesztések vámkontingensekké alakításához. Ezért bizonyos olyan halászati termékek tekintetében, amelyekre ez idáig vámfelfüggesztéseket alkalmaztak, helyénvaló olyan rendszert előirányozni, amely bizonyos feltételek fennállása esetén automatikusan növeli az alkalmazandó vámkontingenseket.

(6)

Az e rendeletben előírt vámkontingensekhez valamennyi uniós importőr számára egyenlő és állandó hozzáférést kell biztosítani, továbbá a kontingensekre megállapított vámtételeket a vámkontingensek kimerítéséig megszakítás nélkül kell alkalmazni az érintett termékek valamennyi tagállamba történő minden behozatalára.

(7)

A vámkontingensek közös kezelésének hatékonysága érdekében a tagállamok számára engedélyezni kell, hogy a kontingens mennyiségéből levonják a tényleges behozataluknak megfelelő szükséges mennyiségeket. A kezelés e módszere szoros együttműködést tesz szükségessé a tagállamok és a Bizottság között, ezért a Bizottságnak képesnek kell lennie arra, hogy nyomon kövesse a kontingensek felhasználásának mértékét, valamint hogy erről megfelelően tájékoztassa a tagállamokat.

(8)

A Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendelet (4) rendelkezik a vámkontingens-kezelési rendszerről, amely a szabad forgalomba bocsátási nyilatkozatok elfogadása időpontjának időrendi sorrendjét követi. Az e rendelettel megnyitott vámkontingenseket a Bizottság és a tagállamok kezelik a fenti rendszerrel összhangban,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A mellékletben felsorolt termékekre kivetett behozatali vámokat a vámkontingenseken belül, a megadott vámtételek mellett fel kell függeszteni a mellékletben jelzett időszakokra és mennyiségekre.

2. cikk

Az 1. cikkben említett vámkontingenseket a 2454/93/EGK rendelet 308a. és 308b. cikkével, valamint 308c. cikkének (1) bekezdésével összhangban kell kezelni.

3. cikk

(1)   A Bizottság indokolatlan késedelem nélkül megvizsgálja, hogy az érintett naptári év szeptember 30-ig a melléklettel összhangban az e cikk által érintett halászati termék esetében az éves vámkontingens 80 %-át felhasználták-e. Amennyiben igen, akkor a mellékletben meghatározott éves vámkontingens automatikusan növekszik 20 %-kal. Az adott halászati termék tekintetében az érintett naptári év vonatkozásában a megnövelt éves vámkontingenst kell az alkalmazandó vámkontingensnek tekinteni.

(2)   Legalább egy tagállam kérelmére és az (1) bekezdés sérelme nélkül, a Bizottság megvizsgálja, hogy a melléklettel összhangban az e cikk által érintett halászati termék esetében az érintett naptári év szeptember 30-át megelőzően az éves vámkontingens 80 %-át felhasználták-e. Amennyiben igen, akkor az (1) bekezdést kell alkalmazni kell.

(3)   A Bizottság indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja a tagállamokat az (1) vagy a (2) bekezdésben meghatározott feltételek teljesüléséről, és az új alkalmazandó vámkontingenssel kapcsolatos információt közzéteszi az Európai Unió Hivatalos Lapjának C sorozatában.

(4)   Az (1) bekezdés szerint megnövelt vámkontingens esetében az érintett naptári év vonatkozásában további növelés már nem alkalmazható.

4. cikk

A Bizottság és a tagállami vámhatóságok szorosan együttműködnek e rendelet alkalmazásának megfelelő kezelése és ellenőrzése érdekében.

5. cikk

(1)   A 104/2000/EK rendelet 28. cikke és VI. melléklete hatályát veszti.

(2)   Az 1344/2011/EU rendelet mellékletében a 0302899030, 0302900095, 0303909091, 0305200011, 0305200030, 1604110020, 1604320010, 1605100011 és 1605100019 TARIC-kód alá tartozó halászati termékekre vonatkozó bejegyzéseket el kell hagyni.

6. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2013. január 1-jétől2015. december 31-ig kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. december 3-án.

a Tanács részéről

az elnök

N. SYLIKIOTIS


(1)  HL L 291., 2009.11.7., 8. o.

(2)  HL L 17., 2000.1.21., 22. o.

(3)  HL L 349., 2011.12.31., 1. o.

(4)  HL L 253., 1993.10.11., 1. o.


MELLÉKLET

Tételszám

KN-kód

TARIC-kód

Árumegnevezés

Kontingens éves mennyisége

(tonnában) (1)

Kontingens vámtétele

Kontingensidőszak

09.2759

ex 0302 51 10

20

Tőkehal (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), valamint a Boreogadus saida fajhoz tartozó halak, a máj és az ikra kivételével, frissen, hűtve vagy fagyasztva, feldolgozás céljára (2)  (3)

70 000 (9)

0 %

2013.1.1–2015.12.31.

ex 0302 51 90

10

ex 0302 59 10

10

ex 0303 63 10

10

ex 0303 63 30

10

ex 0303 63 90

10

ex 0303 69 10

10

09.2765

ex 0305 62 00

20

Tőkehal (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), valamint a Boreogadus saida fajhoz tartozó halak sózva vagy sós lében tartósítva, de nem szárítva és nem füstölve, feldolgozás céljára (2)  (3)

2 600

0 %

2013.1.1–2015.12.31.

 

25

 

29

ex 0305 69 10

10

09.2776

ex 0304 71 10

10

Tőkehal (Gadus morhua, Gadus macrocephalus), fagyasztott filé és egyéb fagyasztott halhús, feldolgozás céljára (2)  (3)

30 000

0 %

2013.1.1–2015.12.31.

ex 0304 71 90

10

ex 0304 95 21

10

ex 0304 95 25

10

09.2761

ex 0304 79 50

10

Kék gránátoshal (Macruronus spp.), fagyasztott filé és egyéb fagyasztott halhús, feldolgozás céljára (2)  (3)

25 000 (9)

0 %

2013.1.1–2015.12.31.

ex 0304 79 90

11

 

17

ex 0304 95 90

11

 

17

09.2798

ex 0306 16 99

20

A Pandalus borealis fajhoz tartozó garnélarák és fűrészes garnélarák, héjában, frissen, hűtve vagy fagyasztva, feldolgozás céljára (2)  (3)  (5)

9 000

0 %

2013.1.1–2015.12.31.

ex 0306 26 90

12

 

92

09.2794

ex 1605 21 90

45

A Pandalus borealis fajhoz tartozó garnélarák és fűrészes garnélarák, főzve és tisztítva, feldolgozás céljára (2)  (3)  (5)

30 000

0 %

2013.1.1–2015.12.31.

ex 1605 29 00

50

09.2800

ex 1605 21 90

55

A Pandalus jordani fajhoz tartozó garnélarák és fűrészes garnélarák, főzve és tisztítva, feldolgozás céljára (2)  (3)  (5)

2 000

0 %

2013.1.1–2015.12.31.

ex 1605 29 00

60

09.2802

ex 0306 17 92

10

A Penaeus vannamei fajhoz tartozó garnélarák és fűrészes garnélarák, héjában is, frissen, hűtve vagy fagyasztva, feldolgozás céljára (2)  (3)

20 000

0 %

2013.1.1–2015.12.31.

ex 0306 27 99

10

09.2760

ex 0303 66 11

10

Szürke tőkehal (Merluccius spp., kivéve Merluccius merluccius, Urophycis spp.) és tengeri angolna (Genypterus blacodes), fagyasztva, feldolgozás céljára (2)  (3)

12 500

0 %

2013.1.1–2015.12.31.

ex 0303 66 12

10

ex 0303 66 13

10

ex 0303 66 19

11

 

91

ex 0303 89 70

10

09.2774

ex 0304 74 19

10

A Csendes-óceán északi részén élő szürke tőkehal (Merluccius productus), fagyasztott filé és egyéb halhús, feldolgozás céljára (2)  (3)

12 000

0 %

2013.1.1–2015.12.31.

ex 0304 95 50

10

09.2770

ex 0305 63 00

10

Ajóka (Engraulis anchoita), sózva vagy sós lében tartósítva, de nem szárítva és nem füstölve, feldolgozás céljára (2)  (3)

2 500

0 %

2013.1.1–2015.12.31.

09.2788

ex 0302 41 00

10

Hering (Clupea harengus, Clupea pallasii), darabonként 100 g-nál nagyobb tömegű, vagy pillangófiléként 80 g-nál nagyobb tömegű, a máj és az ikra kivételével, feldolgozás céljára (2)  (3)

17 500

0 %

2013.10.1–2013.12.31.

ex 0303 51 00

10

2014.10.1–2014.12.31.

ex 0304 59 50

10

2015.10.1–2015.12.31.

ex 0304 86 00

10

ex 0304 99 23

10

09.2792

ex 1604 12 99

1111

Hering, fűszerezve és/vagy ecetben vagy sós lében pácolva, legalább 70 kg nettó szárazsúlyú hordóban, feldolgozás céljára (2)  (3)

15 000 (8)

6 %

2013.1.1–2015.12.31.

09.2790

ex 1604 14 16

21

23

31

33

41

43

91

93

Tonhal- és bonitó-filé (törzsrész), feldolgozás céljára (2)  (3)

22 000

0 %

2013.1.1–2015.12.31.

09.2762

ex 0306 11 90

10

Languszta és egyéb tengeri rák (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.), élve, hűtve, fagyasztva, feldolgozás céljára (2)  (3)  (4)

200

6 %

2013.1.1–2015.12.31.

ex 0306 21 90

10

09.2785

ex 0307 49 59

10

Tintahaltest (7) (Ommastrephes spp. – az Ommastrephes sagittatus kivételével –, Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) és Illex spp., fagyasztva, bőrével és úszóival, feldolgozás céljára (2)  (3)

45 000

0 %

2013.1.1–2015.12.31.

ex 0307 99 11

10

09.2786

ex 0307 49 59

20

Tintahal (Ommastrephes spp. – a Ommastrephes sagittatus kivételével –, Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) és Illex spp., fagyasztva, egészben vagy csak a karok és az úszók, feldolgozás céljára (2)  (3)

3 000

0 %

2013.1.1–2015.12.31.

ex 0307 99 11

20

09.2777

ex 0303 67 00

10

Alaszkai sávos tőkehal (Theragra chalcogramma) fagyasztva, fagyasztott filé és egyéb fagyasztott halhús, feldolgozás céljára (2)  (3)

350 000 (9)

0 %

2013.1.1–2015.12.31.

ex 0304 75 00

10

ex 0304 94 90

10

09.2772

ex 0304 93 10

10

Halpaszta (surimi), fagyasztva, feldolgozás céljára (2)  (3)

66 000 (9)

0 %

2013.1.1–2015.12.31.

ex 0304 94 10

10

ex 0304 95 10

10

ex 0304 99 10

10

09.2746

ex 0302 89 90

30

Piros csattogóhal (Lutjanus purpureus), frissen, hűtve, feldolgozás céljára (2)  (3)

1 650 (9)

0 %

2013.1.1–2015.12.31.

09.2748

ex 0302 90 00

95

Kemény halikra, frissen, hűtve, fagyasztva, sózva vagy pácolva

11 000 (9)

0 %

2013.1.1–2015.12.31.

ex 0303 90 90

91

ex 0305 20 00

30

09.2750

ex 1604 32 00

10

Kemény halikra, megmosva, megtisztítva a hozzátapadt szervektől és egyszerűen besózva vagy sós lében tartósítva, feldolgozás céljára (2)

6 600 (9)

0 %

2013.1.1–2015.12.31.

09.2764

ex 1604 11 00

20

Csendes-óceáni lazac (Oncorhynchus spp.), ipari felhasználásra, (hús)krémek vagy kenhető készítmények gyártásához (2)

1 300 (9)

0 %

2013.1.1–2015.12.31.

09.2784

ex 1605 10 00

11

19

„King” (Paralithodes camchaticus), „Hanasaki” (Paralithodes brevipes), „Kegani” (Erimacrus isenbecki), „Queen” és „Snow” (Chionoecetes spp.), „Red” (Geryon quinquedens), „Rough stone” (Neolithodes asperrimus), Lithodes santolla, „Mud” (Scylla serrata), „Blue” (Portunus spp.) fajokhoz tartozó rákok, egyszerűen vízben főzve és héjuktól megfosztva, fagyasztva is, legalább 2 kg nettó tömegű közvetlen kiszerelésben

2 750 (9)

0 %

2013.1.1–2015.12.31.

09.2778

ex 0304 83 90

21

Lepényhal-alakúak (Limanda aspera, Lepidopsetta bilineata, Pleuronectes quadrituberculatus, Limanda ferruginea, Lepidopsetta polyxystra), fagyasztott filé és egyéb fagyasztott halhús, feldolgozás céljára (2)  (3)

5 000

0 %

2013.1.1–2015.12.31.

ex 0304 99 99

65


(1)  Eltérő rendelkezés hiányában nettó súlyban kifejezve.

(2)  A kontingensnek meg kell felelnie a 2454/93/EGK rendelet 291–300. cikkében meghatározott feltételeknek.

(3)  A kontingens nem vonatkozik olyan termékekre, amelyeken kizárólag a következők közül egy vagy több műveletet szándékoznak elvégezni:

tisztítás, kizsigerelés, a farok és a fej eltávolítása,

darabolás (kivéve a kockára vágást, a filézést, a szeletelést vagy a fagyasztott tömbök felvágását, vagy a fagyasztott, védőpapírral elválasztott filétömbök szeletélését),

a darabonként gyorsfagyasztott, fagyasztott filék újracsomagolása,

mintavétel és válogatás,

címkézés,

csomagolás,

hűtés,

fagyasztás,

mélyfagyasztás,

kiolvasztás és szétválasztás.

A kontingens nem vonatkozik olyan termékekre, amelyeken kontingensre való jogosultságot biztosító kezelést vagy műveleteket szándékoznak elvégezni, amennyiben az ilyen kezelés vagy műveletek elvégzése kiskereskedelmi vagy vendéglátó-ipari szinten történik. A kontingens csak emberi fogyasztásra szánt termékekre vehető igénybe.

(4)  A 0306 11 90 KN-kód (TARIC-kód: 10) és a 0306 21 90 KN-kód (TARIC-kód: 10) alá tartozó termékek a 2. lábjegyzet ellenére a kontingens alá tartoznak, amennyiben az alábbi műveletek egyikét vagy mindkét műveletet elvégzik rajtuk: a fagyasztott termék szétválasztása, a fagyasztott termék hőkezelése a belsőségek eltávolításának lehetővé tétele céljából.

(5)  A 1605 21 90 KN-kód (TARIC-kódok: 45 és 55) és a 1605 29 00 KN-kód (TARIC-kódok: 50 és 60) alá tartozó termékek a 2. lábjegyzet ellenére a kontingens alá tartoznak, amennyiben elvégzik rajtuk az élelmiszer-adalékanyagokról szóló, 2008. december 16-i 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet () I. mellékletében meghatározott, csomagológázokkal történő kezelést.

(6)  HL L 354., 2008.12.31., 16. o.

(7)  Lábasfejűek teste vagy tintahal fej és kar nélkül.

(8)  Nettó száraztömegben kifejezve.

(9)  A 3. cikk alkalmazandó.


19.12.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 349/9


A BIZOTTSÁG 1221/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. december 12.)

a 684/2009/EK rendeletnek a jövedéki termékek jövedékiadó-felfüggesztéssel történő szállításához kapcsolódó számítógépes eljárás keretében benyújtandó adatok tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezésekről és a 92/12/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. december 16-i 2008/118/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 29. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Amennyiben a 684/2009/EK bizottsági rendelet (2) I. mellékletével összhangban az elektronikus adminisztratív okmány tervezete egyik mezőjében csak a héa-azonosítószám adható meg, a mező maximális hosszúságának meg kell egyeznie a leghosszabb héa-azonosítószámot alkalmazó tagállamban kibocsátott héa-azonosítószám hosszával.

(2)

A helyhez kötött szállítóberendezések nem minden esetben rendelkeznek egyedi azonosítóval, ezért az I. mellékletben meghatározott, az igénybe vett szállítóegységek egyedi azonosító alapján történő azonosítására vonatkozó követelmény csak olyan esetekre alkalmazandó, amikor rendelkezésre áll ilyen azonosítási eszköz.

(3)

A 684/2009/EK rendelet I. melléklete 1., 2., és 5. táblázatának felépítését módosítani kell figyelemmel arra, hogy az azokban feltüntetett adatcsoportok némelyikénél egynél több bejegyzésre is szükség lehet.

(4)

Az I. melléklet 1. táblázatában, a BORÁSZATI TERMÉKEK adat-alcsoport „Harmadik származási ország” elnevezésű adateleme esetében alkalmazandó, harmadik országokra vonatkozó kódok esetében ki kell zárni azokat a kódokat, amelyek a II. mellékletben hivatkozott tagállami kódok jegyzékében szerepelnek, továbbá a „GR” kódot (Görögország ISO 3166 szabvány szerinti kódja). Ezért az I. mellékletet ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

A 684/2009/EK rendelet II. mellékletében szereplő, a szállítási módok kódjait tartalmazó jegyzék tartalmaz egy olyan kódot, amely a jegyzék további részében meghatározott szállítási módoktól eltérő szállítási módokra vonatkozik. Az egyéb szállítási módokra vonatkozó kód használatának esetén a kódot ki kell egészíteni az adott szállítási mód megnevezésével. Az I. mellékletet ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

A jövedéki termékek jövedékiadó-felfüggesztéssel történő szállítása során bekövetkezett, a szállítmány rendeltetési helyének megváltoztatására, illetőleg a szállítmány megosztására irányuló – a 684/2009/EK rendelet 5. és 6. cikke szerinti – művelet azonosítása céljából az elektronikus adminisztratív okmányt ki kell egészíteni az egyes műveletekhez rendelt sorszámokkal. Az I. melléklet 4. táblázatát ennek megfelelően módosítani kell.

(7)

A megosztási műveletről szóló – a 684/2009/EK rendelet I. mellékletének 5. táblázatában meghatározott – üzenetnek tartalmaznia kell az arra vonatkozó információt, hogy a megosztási műveletre mely tagállamban került sor. Ezért ezt a táblázatot át kell alakítani oly módon, hogy az a fenti információk feltüntetésének céljára külön adatcsoportot tartalmazzon.

(8)

A 684/2009/EK rendelet I. mellékletének 6. táblázatában, a nem kielégítő minősítés okait megadó lehetséges értékek között szereplő 6-os kód („egy vagy több szövegtörzs-bejegyzés értéke helytelen”) nem adja meg a helytelen értékek egyedi okát, így nem tartalmaz semmilyen, egyéb módon már nem közölt információt. Ezért ezt a kódot törölni kell.

(9)

A 2008/118/EK irányelv 19. cikkének (3) bekezdése alapján a tagállamok ideiglenesen engedélyezhetik, hogy valamely személy bejegyzett címzettként járjon el. Az engedély meghatározhatja az adott esetben fogadható egyes jövedékitermék-kategóriákra vonatkozó legnagyobb engedélyezett mennyiséget. Lehetővé kell tenni annak feltüntetését, hogy a szállítmány túllépte a legnagyobb engedélyezett mennyiséget. Ezért a 684/2009/EK rendelet I. mellékletének 6. táblázatában szereplő, a nem kielégítő minősítés okára vonatkozó lehetséges kódok jegyzékét az említett okra vonatkozó új kód hozzáadásának érdekében módosítani kell.

(10)

Az elektronikus adminisztratív okmányban a vámhivatalra történő hivatkozáskor az ISO 3166 szabványban meghatározott kétbetűs országkódokat kell alkalmazni. A II. mellékletet ennek megfelelően módosítani kell.

(11)

Az elektronikus adminisztratív okmány tervezetében lehetővé kell tenni annak a ténynek a rögzítését, ha a jövedéki termékek szállításához használt szállítóegységként helyhez kötött szállítóberendezést használtak. Ezért a 684/2009/EK rendelet II. mellékletében szereplő, a szállítóegységek kódjait tartalmazó jegyzéket az új adatelem felvétele érdekében módosítani kell.

(12)

A 2008/118/EK tanácsi irányelv ellenőrzési és szállítási rendelkezéseinek a 2003/96/EK tanácsi irányelv 20. cikkének (2) bekezdésével összhangban egyes adalékokra történő alkalmazásáról szóló,2012. április 20-i 2012/209/EU bizottsági végrehajtási határozatnak (3) megfelelően a motor-tüzelőanyagok adalékaként való felhasználásra szánt egyes termékeket a 2008/118/EK irányelv ellenőrzési és szállítási rendelkezéseinek hatálya alá kell vonni. Ezért a 684/2009/EK rendelet II. mellékletében szereplő, a jövedéki termékek kódjait tartalmazó jegyzéket az említett termékekre vonatkozó új jövedékitermék-kód felvétele érdekében módosítani kell.

(13)

A 684/2009/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(14)

A 684/2009/EK rendelet II. mellékletében szereplő, a jövedéki termékek kódjait tartalmazó jegyzék módosítása attól a naptól kezdődően alkalmazandó, amikor a motor-tüzelőanyagok adalékaként való felhasználásra szánt egyes termékeket – a 2012/209/EU végrehajtási határozattal összhangban – a 2008/118/EK irányelv ellenőrzési és szállítási rendelkezéseinek hatálya alá vonják. Emellett elegendő időt kell biztosítani a tagállamok és a gazdasági szereplők számára ahhoz, hogy e rendelet alkalmazásának kezdetéig alkalmazkodni tudjanak az új követelményekhez.

(15)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a jövedékiadó-bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 684/2009/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

Az I. melléklet e rendelet I. mellékletének megfelelően módosul.

2.

A II. melléklet e rendelet II. mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet 2013. január 1-jétől kezdődően alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. december 12-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 9., 2009.1.14., 12. o.

(2)  HL L 192., 2009.7.24., 13. o.

(3)  HL L 110., 2012.4.24., 41. o.


I. MELLÉKLET

Az I. melléklet a következőképpen módosul:

1.

Az 1. táblázat helyébe a következő táblázat lép:

1.   táblázat

Elektronikus adminisztratív okmány tervezete és elektronikus adminisztratív okmány

(a 3. cikk (1) bekezdésében és a 8. cikk (1) bekezdésében említett táblázat)

A

B

C

D

E

F

G

 

ATTRIBÚTUM

R

 

 

 

 

a

Üzenettípus

R

 

A lehetséges értékek a következők:

1

=

Normál kérelem (a helyi vámkezeléssel történő kivitelre vonatkozó benyújtás kivételével minden esetben ez használandó)

2

=

Helyi vámkezeléssel történő kivitelre vonatkozó kérelem (a 2454/93/EGK bizottsági rendelet 283. cikkének alkalmazása (1))

Ez az üzenettípus nem jelenhet meg olyan EAO-ban, amelyhez AHK-t rendeltek, sem az e rendelet 8. cikkének (1) bekezdésében említett papíralapú okmányban.

n1

 

b

Késleltetett benyújtás megjelölése

D

»R« a 8. cikk (1) bekezdésében említett papíralapú okmány kíséretében megkezdett szállítás EAO-jának benyújtása esetén

Lehetséges értékek:

0

=

nem

1

=

igen

Az érték alapértelmezésben »nem«.

Ez az adatelem nem jelenhet meg olyan EAO-ban, amelyhez AHK-t rendeltek, sem a 8. cikk (1) bekezdésében említett papíralapú okmányban.

n1

1

JÖVEDÉKI TERMÉK SZÁLLÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ EAO

R

 

 

 

 

a

Rendeltetésihely-típuskód

R

 

Adja meg a szállítmány rendeltetési helyét az alábbi értékek egyikének feltüntetésével:

1

=

Adóraktár (a 2008/118/EK irányelv 17. cikke (1) bekezdése a) pontjának i. alpontja)

2

=

Bejegyzett címzett (a 2008/118/EK irányelv 17. cikke (1) bekezdése a) pontjának ii. alpontja)

3

=

Ideiglenes bejegyzett címzett (a 2008/118/EK irányelv 17. cikke (1) bekezdése a) pontjának ii. alpontja és 19. cikkének (3) bekezdése)

4

=

Közvetlen rendeltetési hely (a 2008/118/EK irányelv 17. cikkének (2) bekezdése)

5

=

Mentességet élvező címzett (a 2008/118/EK irányelv 17. cikke (1) bekezdése a) pontjának iv. alpontja)

6

=

Kivitel (a 2008/118/EK irányelv 17. cikke (1) bekezdése a) pontjának iii. alpontja)

8

=

Ismeretlen rendeltetési hely (címzett ismeretlen; a 2008/118/EK irányelv 22. cikke)

n1

 

b

Szállítási idő

R

 

Adja meg a fuvarozáshoz rendes esetben szükséges időtartamot, figyelembe véve az adott szállítóeszközt és távolságot, órákban (H) vagy napokban (D) kifejezve: a H vagy D betűkódot két számjegyű szám követi. (Példa: H12 vagy D04.) A H kódhoz tartozó szám ≤ 24. A D kódhoz tartozó szám ≤ 92.

an3

 

c

A fuvarozással kapcsolatos intézkedések

R

 

Nevezze meg az első fuvarozással kapcsolatos ügyintézésért felelős személyt a következő értékek egyikének feltüntetésével:

1

=

Feladó

2

=

Címzett

3

=

Termék tulajdonosa

4

=

Más

n1

 

d

AHK

R

A feladási hely szerinti tagállam illetékes hatóságai adják meg az EAO-tervezet érvényesítésekor

Lásd a II. melléklet 2. kódlistáját.

an21

 

e

Az EAO érvényesítésének dátuma és időpontja

R

A feladási hely szerinti tagállam illetékes hatóságai adják meg az EAO-tervezet érvényesítésekor

Az időpontot helyi idő szerint kell megadni.

dateTime

 

f

Sorszám

R

A feladási hely szerinti tagállam illetékes hatóságai adják meg az EAO-tervezet érvényesítésekor és a rendeltetési hely minden egyes megváltoztatásakor

A kezdeti érvényesítéskor 1-re állítják, majd 1-gyel növelik minden egyes, a rendeltetésihely-változások alkalmával a feladás helye szerinti tagállam illetékes hatóságai által előállított EAO esetében.

n..2

 

g

A frissítés érvényesítésének dátuma és időpontja

C

A 3. táblázatban foglalt, rendeltetési hely megváltoztatásáról szóló üzenet érvényesítésének dátuma és időpontja; a rendeltetési hely megváltoztatása esetén a feladási hely szerinti tagállam illetékes hatóságai adják meg.

Az időpontot helyi idő szerint kell megadni.

dateTime

2

KERESKEDŐ: Feladó

R

 

 

 

 

a

Kereskedő jövedéki száma

R

 

Adja meg az adóraktár engedélyese vagy a bejegyzett feladó érvényes SEED nyilvántartási számát.

an13

 

b

Kereskedő neve

R

»1«»1«»1«

 

an..182

 

c

Közterület neve

R

 

 

an..65

 

d

Házszám

O

 

 

an..11

 

e

Irányítószám

R

 

 

an..10

 

f

Helység

R

 

 

an..50

 

g

Név és cím mezők nyelve

R

 

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

3

KERESKEDŐ: Feladás helye

C

»R«, ha a 9.d rovatban feltüntetett eredet-típuskód »1«

 

 

 

a

Adóraktár hivatkozási száma

R

 

Adja meg a feladási hely szerinti adóraktár érvényes SEED nyilvántartási számát.

an13

 

b

Kereskedő neve

O

 

 

an..182

 

c

Közterület neve

O

 

an..65

 

d

Házszám

O

 

an..11

 

e

Irányítószám

O

 

an..10

 

f

Helység

O

 

an..50

 

g

Név és cím mezők nyelve

C

»R«, ha használják a vonatkozó szövegmezőt

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

4

BEHOZATALI VÁMHIVATAL: Feladási hely

C

»R«, ha a 9.d rovatban feltüntetett eredet-típuskód »2«

 

 

 

a

Hivatal hivatkozási száma

R

 

Adja meg a behozatali vámhivatal kódját. Lásd a II. melléklet 5. kódlistáját.

an8

5

KERESKEDŐ: Címzett

C

»R«, kivéve a »2 – Helyi vámkezeléssel történő kivitelre vonatkozó beadvány« üzenettípust és a »8« rendeltetésihely-típuskódot

(Lásd a rendeltetésihely-típuskódokat az 1.a rovatban.)

 

 

 

a

Kereskedő azonosító adatai

C

»R« az »1«, »2«, »3« és »4« rendeltetésihely-típuskód esetében

»O« a »6« rendeltetésihely-típuskód esetében

Ez az adatelem az »5« rendeltetésihely-típuskódra nem alkalmazandó

(Lásd a rendeltetésihely-típuskódokat az 1.a rovatban.)

A rendeltetési hely típuskódjához:

»1«, »2«, »3« és »4«: adja meg az adóraktár engedélyese vagy a bejegyzett címzett érvényes SEED nyilvántartási számát

»6«: adja meg a feladót a kiviteli vámhivatalban képviselő személy HÉA-azonosítószámát

an..16

 

b

Kereskedő neve

R

 

 

an..182

 

c

Közterület neve

R

 

 

an..65

 

d

Házszám

O

 

 

an..11

 

e

Irányítószám

R

 

 

an..10

 

f

Helység

R

 

 

an..50

 

g

Név és cím mezők nyelve

R

 

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

6

KERESKEDŐ: Mentesített címzett

C

»R« az »5« rendeltetésihely-típuskód esetében

(Lásd a rendeltetésihely-típuskódokat az 1.a rovatban.)

 

 

 

a

Tagállam kódja

R

 

Adja meg a rendeltetési hely szerinti tagállamot a II. melléklet 3. kódlistája szerinti tagállami kód feltüntetésével.

a2

 

b

Adómentességi igazolás sorszáma

D

»R«, ha a sorszám a jövedékiadó-mentességi igazolásról szóló, 1996. január 10-i 31/96/EK bizottsági rendelettel (2) létrehozott jövedékiadó-mentességi igazoláson fel van tüntetve

 

an..255

7

KERESKEDŐ Rendeltetési hely

C

»R« az »1« és »4« rendeltetésihely-típuskód esetében

»O« a »2«, »3« és »5« rendeltetésihely-típuskód esetében

(Lásd a rendeltetésihely-típuskódokat az 1.a rovatban.)

Adja meg a jövedéki termékek tényleges rendeltetési helyét.

 

 

a

Kereskedő azonosító adatai

C

»R« az »1« rendeltetésihely-típuskód esetében

»O« a »2«, »3« és »5« rendeltetésihely-típuskód esetében

(Lásd a rendeltetésihely-típuskódokat az 1.a rovatban.)

A rendeltetési hely típuskódjához:

»1«: Adja meg a rendeltetési hely szerinti adóraktár érvényes SEED nyilvántartási számát.

»2«, »3« és »5«: Adja meg a HÉA-azonosítószámot vagy bármely más azonosítót.

an..16

 

b

Kereskedő neve

C

»R« az »1«, »2«, »3« és »5« rendeltetésihely-típuskód esetében

»O« a »4« rendeltetésihely-típuskód esetében

(Lásd a rendeltetésihely-típuskódokat a 1.a rovatban.)

 

an..182

 

c

Közterület neve

C

A 7.c, 7.e és 7.f rovat esetében:

»R« a »2«, »3«, »4« és »5« rendeltetésihely-típuskód esetében

»O« az »1« rendeltetésihely-típuskód esetében

(Lásd a rendeltetésihely-típuskódokat az 1.a rovatban.)

 

an..65

 

d

Házszám

O

 

an..11

 

e

Irányítószám

C

 

an..10

 

f

Helység

C

 

an..50

 

g

Név és cím mezők nyelve

C

»R«, ha használják a vonatkozó szövegmezőt

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

8

VÁMHIVATAL: Rendeltetési hely

C

»R« kivitel esetén (»6« rendeltetésihely-típuskód)

(Lásd a rendeltetésihely-típuskódokat az 1.a rovatban.)

 

 

 

a

Vámhivatal hivatkozási száma

R

 

Adja meg annak a kiviteli vámhivatalnak a kódját, amelyhez a kiviteli nyilatkozatot a 2913/92/EGK tanácsi rendelet (3) 161. cikke (5) bekezdésének megfelelően benyújtják. Lásd a II. melléklet 5. kódlistáját.

an8

9

EAO

R

 

 

 

 

a

Helyi hivatkozási szám

R

 

A feladó által az EAO-hoz rendelt, a szállítmányt a feladó nyilvántartásaiban azonosító egyedi sorszám.

an..22

 

b

Számlaszám

R

 

Adja meg az áruhoz kapcsolódó számla számát. Ha még nincs készen a számla, adja meg a szállítólevél vagy bármely más fuvarokmány számát.

an..35

 

c

Számla kelte

O

A feladás helye szerinti tagállam határozhat úgy, hogy ez az adat »R« besorolású legyen

A 9.b rovatban feltüntetett okmány kelte.

Date

 

d

Eredet típuskódja

R

 

A szállítmány eredetéhez rendelhető értékek a következők:

1

=

Eredet — adóraktár (a 2008/118/EK irányelv 17. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett helyzetekben)

2

=

Eredet — import (a 2008/118/EK irányelv 17. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett helyzetekben)

n1

 

e

Feladás dátuma

R

 

A szállítás megkezdésének napja a 2008/118/EK irányelv 20. cikkének (1) bekezdése értelmében. Ez a dátum legfeljebb 7 nappal lehet későbbi az EAO-tervezet benyújtásának dátumánál. A feladás dátuma a 2008/118/EK irányelv 26. cikkében említett esetben lehet múltbeli dátum is.

Date

 

f

Feladás időpontja

O

A feladás helye szerinti tagállam határozhat úgy, hogy ez az adat »R« besorolású legyen

A szállítás megkezdésének időpontja a 2008/118/EK irányelv 20. cikkének (1) bekezdése értelmében. Az időpontot helyi idő szerint kell megadni.

Time

 

g

Megelőző AHK

D

A feladási hely szerinti tagállam illetékes hatóságai adják meg új EAO érvényesítését követően, a megosztási műveletről szóló üzenet (5. táblázat) érvényesítésekor

A megadandó AHK a felváltott EAO AHK-ja

an21

9.1

IMPORT-EV

C

»R«, ha a 9.d rovatban feltüntetett eredet-típuskód »2« (behozatal)

 

9X

 

a

Import-EV száma

R

Az EV számát vagy a feladó határozza meg az EAO-tervezet benyújtásakor, vagy a feladás helye szerinti tagállam illetékes hatósága az EAO-tervezet érvényesítésekor.

Adja meg az érintett termékek szabad forgalomba bocsátásakor használt egységes vámokmány(ok) számát.

an..21

10

HIVATAL: Feladás helye szerinti illetékes hatóság

R

 

 

 

 

a

Hivatal hivatkozási száma

R

 

Adja meg a feladás helye szerinti tagállam illetékes hatóságai azon hivatalának kódját, amely a feladás helyén a jövedéki ellenőrzésért felel. Lásd a II. melléklet 5. kódlistáját.

an8

11

SZÁLLÍTÁSI GARANCIA

R

 

 

 

 

a

A garanciavállaló típuskódja

R

 

A garancia nyújtásáért felelős személy(ek) azonosítása a II. melléklet 6. kódlistájában feltüntetett, a garanciavállalókra vonatkozó típuskódok használatával.

n..4

12

KERESKEDŐ: Garanciavállaló

C

»R«, ha a garanciavállalókra vonatkozó alábbi típuskódok valamelyike alkalmazandó: »2«, »3«, »12«, »13«, »23«, »24«, »34«, »123«, »124«, »134«, »234« vagy »1234«

(A garanciavállalókra vonatkozó típuskódok tekintetében lásd a II. melléklet 6. kódlistáját.)

Azonosítsa a fuvarozót és/vagy a termékek tulajdonosát, ha ők nyújtják a garanciát.

2X

 

a

Kereskedő jövedéki száma

O

A feladás helye szerinti tagállam határozhat úgy, hogy ez az adat »R« besorolású legyen

Adja meg a fuvarozó vagy a jövedéki termékek tulajdonosa érvényes SEED nyilvántartási számát vagy HÉA-azonosítószámát.

an13

 

b

HÉA-szám

O

an..14

 

c

Kereskedő neve

C

A 12.c, d, f és g esetében:

»O«, ha a kereskedő jövedéki számát megadják, más esetben »R«

 

an..182

 

d

Közterület neve

C

 

an..65

 

e

Házszám

O

 

an..11

 

f

Irányítószám

C

 

an..10

 

g

Helység

C

 

an..50

 

h

Név és cím mezők nyelve

C

»R«, ha használják a vonatkozó szövegmezőt

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

13

FUVAROZÁS

R

 

 

 

 

a

Szállítási mód kódja

R

 

Adja meg a szállítás megkezdésekor érvényes szállítási módot a II. melléklet 7. kódlistájában feltüntetett kódok használatával.

n..2

 

b

Kiegészítő információk

C

»R« ha a szállítási mód kódja »egyéb«,

más esetben »O«

Adja meg a szállítási mód megnevezését.

an..350

 

c

Kiegészítő információk mező nyelve

C

»R«, ha használják a vonatkozó szövegmezőt

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

14

KERESKEDŐ: Fuvarozási ügyintéző

C

»R« az első fuvarral kapcsolatos ügyintézésért felelős személy azonosítására, ha az 1.c rovat értéke »3« vagy »4«

 

 

 

a

HÉA-szám

O

A feladás helye szerinti tagállam határozhat úgy, hogy ez az adat »R« besorolású legyen

 

an..14

 

b

Kereskedő neve

R

 

 

an..182

 

c

Közterület neve

R

 

 

an..65

 

d

Házszám

O

 

 

an..11

 

e

Irányítószám

R

 

 

an..10

 

f

Helység

R

 

 

an..50

 

g

Név és cím mezők nyelve

R

 

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

15

KERESKEDŐ: Első fuvarozó

O

A feladás helye szerinti tagállam határozhat úgy, hogy ez az adat »R« besorolású legyen

Az első fuvar teljesítéséért felelős személy megnevezése

 

 

a

HÉA-szám

O

 

 

an..14

 

b

Kereskedő neve

R

 

 

an..182

 

c

Közterület neve

R

 

 

an..65

 

d

Házszám

O

 

 

an..11

 

e

Irányítószám

R

 

 

an..10

 

f

Helység

R

 

 

an..50

 

g

Név és cím mezők nyelve

R

 

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

16

A FUVARRAL KAPCSOLATOS ADATOK

R

 

 

99X

 

a

Szállítóegység kódja

R

 

Adja meg a 13.a rovatban megjelölt szállítási módhoz tartozó szállítóegység-kódo(ka)t.

Lásd a II. melléklet 8. kódlistáját.

n..2

 

b

Szállítóegységek azonosítása

C

»R«, kivéve, ha a szállítóegység kódja »5«.

(Lásd a 16.a rovatot.)

Adja meg a szállítóegység(ek) nyilvántartási számát, kivéve, ha a szállítóegység kódja »5«.

an..35

 

c

Kereskedelmi zár azonosítása

D

»R«, ha kereskedelmi zárat használnak

Adja meg a kereskedelmi zárak azonosító adatait, ha ilyeneket használnak a szállítóegységek lezárására.

an..35

 

d

Zárral kapcsolatos információk

O

 

Adja meg az ilyen kereskedelmi zárakkal kapcsolatos kiegészítő információkat (pl. használt zárak típusa).

an..350

 

e

Zárral kapcsolatos információk mező nyelve

C

»R«, ha használják a vonatkozó szövegmezőt

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

 

f

Kiegészítő információk

O

 

Adja meg a fuvarozással kapcsolatos kiegészítő információkat, pl. minden további fuvarozó azonosító adatait, a további szállítóegységekkel kapcsolatos információkat.

an..350

 

g

Kiegészítő információk mező nyelve

C

»R«, ha használják a vonatkozó szövegmezőt

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

17

EAO: Szövegtörzs

R

 

Külön adatcsoportot kell használni a szállítmányt alkotó minden egyes termék esetében.

999x

 

a

Szövegtörzs-bejegyzés egyedi hivatkozási száma

R

 

Adjon meg egy egyedi sorszámot, 1-től kezdve.

n..3

 

b

Jövedéki termék kódja

R

 

Adja meg az alkalmazandó jövedékitermék-kódot; lásd a II. melléklet 11. kódlistáját.

an..4

 

c

KN-kód

R

 

Adja meg a feladás napján érvényes KN-kódot.

n8

 

d

Mennyiség

R

 

Adja meg a mennyiséget (a termékkódhoz rendelt mértékegységben kifejezve – lásd a II. melléklet 11. és 12. táblázatát).

A 2008/118/EK irányelv 19. cikkének (3) bekezdésében említett bejegyzett címzettnek történő szállítás esetén a mennyiség nem haladhatja meg azt a mennyiséget, amely átvételére e címzett engedéllyel rendelkezik.

A 2008/118/EK irányelv 12. cikkében említett mentességet élvező szervezetnek történő szállítás esetén a mennyiség nem haladhatja meg a jövedékiadó-mentességi igazolásban megjelölt mennyiséget.

n..15,3

 

e

Bruttó tömeg

R

 

Adja meg a szállítmány (jövedéki termékek csomagolással együtt) bruttó tömegét.

n..15,2

 

f

Nettó tömeg

R

 

Adja meg a jövedéki termékek csomagolás nélküli tömegét (alkohol, alkoholtartalmú italok, energiatermékek, és a cigaretta kivételével mindenféle dohánytermék esetében)

n..15,2

 

g

Alkoholtartalom

C

»R«, ha az adott jövedéki termékre alkalmazandó

Adott esetben adja meg az alkoholtartalmat (térfogatszázalék 20 °C hőmérsékleten) a II. melléklet 11. kódlistája szerint.

n..5,2

 

h

Balling-fok

D

»R«, ha a feladási és/vagy rendeltetési hely szerinti tagállam a sör adómértékét a Balling-fok alapján szabja meg

Sör esetében adja meg a Balling-fokot, ha a feladási és/vagy rendeltetési hely szerinti tagállam a sör adómértékét ennek alapján szabja meg. Lásd a II. melléklet 11. kódlistáját.

n..5,2

 

i

Adóügyi jelölés

O

 

Adjon meg minden más szükséges információt a rendeltetési hely szerinti tagállam által előírt adóügyi jelölések tekintetében.

an..350

 

j

Adóügyi jelölés mező nyelve

C

»R«, ha használják a vonatkozó szövegmezőt

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

 

k

Adóügyi jelölés használatának megjelölése

D

»R«, ha adóügyi jelölést használnak

»1«-gyel jelölje, ha a termékek adóügyi jelölést tartalmaznak vagy azokon ilyen jelölés szerepel; »0«-val jelölje, ha a termékek adóügyi jelölést nem tartalmaznak, vagy azokon ilyen jelölés nem szerepel.

n1

 

l

Eredetmegjelölés

O

 

Ebben a rovatban a következő tanúsítványokat adhatja meg:

1.

bizonyos borok esetében az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy földrajzi jelzéssel kapcsolatos tanúsítványokat, a vonatkozó közösségi jogszabályok szerint;

2.

bizonyos szeszes italok esetében a gyártás helyével kapcsolatos tanúsítványokat, a vonatkozó közösségi jogszabályok szerint;

3.

a 92/83/EGK tanácsi irányelv (4) meghatározása szerint független kisüzemi sörfőzdék által főzött sör esetében, amelyre a rendeltetési hely szerinti tagállamban jövedékiadó-csökkentést szándékoznak igényelni. A tanúsítványt a következő szöveggel kell kiállítani: »Tanúsítom, hogy a leírt terméket független kisüzemi sörfőzde főzte.«;

4.

a 92/83/EGK tanácsi irányelv meghatározása szerint kisüzemi szeszfőzdékben előállított etilalkohol esetében, amelyre a rendeltetési hely szerinti tagállamban jövedékiadó-csökkentést szándékoznak igényelni. A tanúsítványt a következő szöveggel kell kiállítani: »Tanúsítom, hogy a leírt terméket kisüzemi szeszfőzdében állították elő.«

an..350

 

m

Eredetmegjelölés mező nyelve

C

»R«, ha használják a vonatkozó szövegmezőt

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

 

n

Gyártó mérete

O

 

Azon sör vagy szeszes ital esetében, amelyhez a 17.l mezőben (Eredetmegjelölés) tanúsítványt állítottak ki, adja meg az előző évben előállított mennyiséget hektoliter sörben, illetve hektoliter tiszta alkoholban kifejezve.

n..15

 

o

Sűrűség

C

»R«, ha az adott jövedéki termékre alkalmazandó

Adott esetben adja meg a sűrűséget 15 °C hőmérsékleten, a II. melléklet 11. kódlistája szerint.

n..5,2

 

p

Kereskedelmi megnevezés

O

A feladás helye szerinti tagállam határozhat úgy, hogy ezt az adatot kötelezővé teszi.

»R« a 479/2008/EK tanácsi rendelet (5) IV. mellékletének 1–9., 15. és 16. bekezdésében említett borok hordóban történő szállítása esetén: ekkor a termékleírásnak tartalmaznia kell a fenti rendelet 60. cikkében említett választható adatokat, feltéve, ha azok szerepelnek a címkén vagy tervezik azok címkén való feltüntetését.

Adja meg a termékek kereskedelmi megnevezését a fuvarozott termékek azonosítása érdekében.

an..350

 

q

Kereskedelmi megnevezés mező nyelve

C

»R«, ha használják a vonatkozó szövegmezőt

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

 

r

Termékek márkaneve

D

»R«, ha a jövedéki termék márkanévvel rendelkezik. A feladás helye szerinti tagállam határozhat úgy, hogy a fuvarozott termékek márkaneve nem adhatómeg, ha azt a 9.b rovatban említett számlán vagy más kereskedelmi okmányon már feltüntették.

Adott esetben adja meg a termékek márkanevét.

an..350

 

s

Termékek márkaneve mező nyelve

C

»R«, ha használják a vonatkozó szövegmezőt

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

17.1

CSOMAGOLÁS

R

 

 

99x

 

a

Csomagolás típusának kódja

R

 

Adja meg a csomagolás típusát a II. melléklet 9. kódlistája szerinti kódok egyikének feltüntetésével.

an2

 

b

Csomagok száma

C

»R«, ha megszámlálhatóként jelölik meg

Adja meg a csomagok számát a II. melléklet 9. kódlistája szerint, ha a csomagok megszámlálhatók.

n..15

 

c

Kereskedelmi zár azonosítása

D

»R«, ha kereskedelmi zárat használnak

Adja meg a kereskedelmi zárak azonosító adatait, ha ilyeneket használnak a csomagok lezárására.

an..35

 

d

Zárral kapcsolatos információk

O

 

Adja meg az ilyen kereskedelmi zárakkal kapcsolatos kiegészítő információkat (pl. használt zárak típusa)

an..350

 

e

Zárral kapcsolatos információk mező nyelve

C

»R«, ha használják a vonatkozó szövegmezőt

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

17.2

BORÁSZATI TERMÉKEK

D

»R« az 1234/2007/EK rendelet (6) I. mellékletének XII. részében foglalt borászati termékek esetében

 

 

 

a

Borászati termék kategóriája

R

 

Az 1234/2007/EK rendelet I. mellékletének XII. részében foglalt borászati termékek esetében adja meg az alábbi értékek egyikét:

1

=

OEM/OFJ nélküli borok

2

=

OEM/OFJ nélküli fajtaborok

3

=

OEM-mel/OFJ-vel rendelkező borok

4

=

Importált bor

5

=

Más

n1

 

b

Szőlőtermő övezet kódja

D

»R« a hordós borászati termékek esetében (névleges űrtartalom több, mint 60 liter)

A 479/2008/EK rendelet IX. melléklete szerint adja meg azt a szőlőtermő övezetet, amelyből a fuvarozott termék származik.

n..2

 

c

Harmadik származási ország

C

»R«, ha a 17.2.a rovatban feltüntetett borászatitermék-kategória »4« (importált bor)

Adjon meg egy a II. melléklet 4. kódlistájában felsorolt, ugyanakkor a II. melléklet 3. kódlistájában nem feltüntetett országkódot, és kivéve a »GR« országkódot.

a2

 

d

Egyéb információ

O

 

 

an..350

 

e

Egyéb információ mező nyelve

C

»R«, ha használják a vonatkozó szövegmezőt

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

17.2.1

BORÁSZATI MŰVELETI KÓD

D

»R« a hordós borászati termékek esetében (névleges űrtartalom több, mint 60 liter)

 

99x

 

a

Borászati műveleti kód

R

 

Adjon meg egy vagy több »borászati műveleti kódot« a 436/2009/EK bizottsági rendelet (7) VI. melléklete B pontjának 1.4.b) listája szerint.

n..2

18

OKMÁNY: Tanúsítvány

O

 

 

9x

 

a

Okmány rövid leírása

C

»R«, kivéve, ha használják a 18.c adatmezőt

Adja meg a fuvarozott termékekkel összefüggő tanúsítványok (például a 17.l rovatban említett, eredetmegjelöléssel kapcsolatos tanúsítványok) leírását.

an..350

 

b

Okmány rövid leírása mező nyelve

C

»R«, ha használják a vonatkozó szövegmezőt

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

 

c

Okmányra mutató hivatkozás

C

»R«, kivéve, ha használják a 18.a adatmezőt

Adja meg a fuvarozott termékekkel kapcsolatos tanúsítványokra mutató hivatkozásokat.

an..350

 

d

Okmányra mutató hivatkozás mező nyelve

C

»R«, ha használják a vonatkozó szövegmezőt

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2”

2.

A 2. táblázat helyébe a következő táblázat lép:

2.   táblázat

Törlés

(a 4. cikk (1) bekezdésében említett táblázat)

A

B

C

D

E

F

G

1

ATTRIBÚTUM

R

 

 

 

 

a

A törlés érvényesítésének dátuma és időpontja

C

A feladási hely szerinti tagállam illetékes hatóságai adják meg az törlésiüzenet-tervezet érvényesítésekor.

Az időpontot helyi idő szerint kell megadni.

dateTime

2

JÖVEDÉKI TERMÉK SZÁLLÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ EAO

R

 

 

 

 

a

AHK

R

 

Adja meg azon EAO AHK-ját, amelynek törlését kéri.

an21

3

TÖRLÉS

R

 

 

 

 

a

Törlés oka

R

 

Adja meg az EAO törlésének okát a II. melléklet 10. kódlistája szerinti kódok felhasználásával.

n..1

 

b

Kiegészítő információk

C

»R«, ha a törlés okának kódja »0«

»O«, ha a törlés okának kódja »1«, »2«, »3« vagy »4«

(Lásd a 3.a rovatot.)

Adja meg az EAO törlésével kapcsolatos kiegészítő információkat.

an..350

 

c

Kiegészítő információk mező nyelve

C

»R«, ha használják a vonatkozó szövegmezőt

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2”

3.

A 3. táblázat helyébe a következő táblázat lép:

3.   táblázat

Rendeltetési hely megváltoztatása

(az 5. cikk (1) bekezdésében és a 8. cikk (2) bekezdésében említett táblázat)

A

B

C

D

E

F

G

1

ATTRIBÚTUM

R

 

 

 

 

a

A rendeltetési hely megváltoztatása érvényesítésének dátuma és időpontja

C

A feladási hely szerinti tagállam illetékes hatóságai adják meg a rendeltetési hely megváltoztatásáról szóló üzenet tervezetének érvényesítésekor.

Az időpontot helyi idő szerint kell megadni.

dateTime

2

EAO frissítése

R

 

 

 

 

a

Sorszám

C

A feladási hely szerinti tagállam illetékes hatóságai adják meg a rendeltetési hely megváltoztatásáról szóló üzenet tervezetének érvényesítésekor.

Az EAO kezdeti érvényesítésekor 1-re állítják, majd 1-gyel növelik minden egyes rendeltetésihely-változás esetében.

n..2

 

b

AHK

R

 

Adja meg azon EAO AHK-ját, amely rendeltetési helye megváltozott.

an21

 

c

Szállítási idő

D

»R«, ha a szállítási idő is megváltozik a rendeltetési hely megváltoztatása miatt.

Adja meg a fuvarozáshoz rendes esetben szükséges időtartamot, figyelembe véve az adott szállítóeszközt és távolságot, órákban (H) vagy napokban (D) kifejezve: a »H« vagy »D« betűkódot két számjegyű szám követi. (Példa: H12 vagy D04.) A »H« kódhoz tartozó szám ≤ 24. A D kódhoz tartozó szám ≤ 92.

an3

 

d

A módosított fuvarozással kapcsolatos intézkedések

D

»R«, ha a fuvarozással kapcsolatos ügyintézésért felelős személy is megváltozik a rendeltetési hely megváltoztatása miatt.

Nevezze meg a fuvarozással kapcsolatos ügyintézésért felelős személyt a következő értékek egyikének feltüntetésével:

1

=

Feladó

2

=

Címzett

3

=

Termék tulajdonosa

4

=

Más

n1

 

e

Számlaszám

D

»R«, ha a számlaszám is megváltozik a rendeltetési hely megváltoztatása miatt.

Adja meg az áruhoz kapcsolódó számla számát. Ha még nincs készen a számla, adja meg a szállítólevél vagy bármely más fuvarokmány számát.

an..35

 

f

Számla kelte

O

A feladás helye szerinti tagállam határozhat úgy, hogy ezt az adatot »R« besorolásúvá alakítja, amennyiben a számlaszám is megváltozik a rendeltetési hely megváltoztatása miatt.

A 2.e rovatban feltüntetett okmány kelte.

date

 

g

Szállítási mód kódja

D

»R«, ha a fuvarozási mód is megváltozik a rendeltetési hely megváltoztatása miatt.

Adja meg a fuvarozási módot a II. melléklet 7. kódlistája szerinti kódok használatával.

n..2

3

MÓDOSÍTOTT rendeltetési hely

R

 

 

 

 

a

Rendeltetési hely típuskódja

R

 

Adja meg a szállítmány új rendeltetési helyét az alábbi értékek egyikének feltüntetésével:

1

=

Adóraktár (a 2008/118/EK irányelv 17. cikke (1) bekezdése a) pontjának i. alpontja)

2

=

Bejegyzett címzett (a 2008/118/EK irányelv 17. cikke (1) bekezdése a) pontjának ii. alpontja)

3

=

Ideiglenes bejegyzett címzett (a 2008/118/EK irányelv 17. cikke (1) bekezdése a) pontjának ii. alpontja és 19. cikkének (3) bekezdése)

4

=

Közvetlen rendeltetési hely (a 2008/118/EK irányelv 17. cikkének (2) bekezdése)

6

=

Kivitel (a 2008/118/EK irányelv 17. cikke (1) bekezdése a) pontjának iii. alpontja)

n1

4

KERESKEDŐ: Új címzett

D

»R«, ha a címzett is megváltozik a rendeltetési hely megváltoztatása miatt.

 

 

 

a

Kereskedő azonosító adatai

C

»R« az »1«, »2«, »3« és »4« rendeltetésihely-típuskód esetében

»O« a »6« rendeltetésihely-típuskód esetében

(Lásd a rendeltetésihely-típuskódokat a 3.a rovatban.)

A rendeltetési hely típuskódjához:

»1«, »2«, »3« és »4«: adja meg az adóraktár engedélyese vagy a bejegyzett címzett érvényes SEED nyilvántartási számát

»6«: adja meg a feladót a kiviteli vámhivatalban képviselő személy HÉA-azonosítószámát

an..16

 

b

Kereskedő neve

R

 

 

an..182

 

c

Közterület neve

R

 

 

an..65

 

d

Házszám

O

 

 

an..11

 

e

Irányítószám

R

 

 

an..10

 

f

Helység

R

 

 

an..50

 

g

Név és cím mezők nyelve

R

 

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

5

KERESKEDŐ Rendeltetési hely

C

»R« az »1« és »4« rendeltetésihely-típuskód esetében

»O« a »2« és »3« rendeltetésihely-típuskód esetében

(Lásd a rendeltetésihely-típuskódokat a 3.a rovatban.)

Adja meg a jövedéki termékek tényleges rendeltetési helyét.

 

 

a

Kereskedő azonosító adatai

C

»R« az »1« rendeltetésihely-típuskód esetében

»O« a »2« és »3« rendeltetésihely-típuskód esetében

(Lásd a rendeltetésihely-típuskódokat a 3.a rovatban.)

A rendeltetési hely típuskódjához:

»1«: Adja meg a rendeltetési hely szerinti adóraktár érvényes SEED nyilvántartási számát.

»2« és »3«: Adja meg a HÉA-azonosítószámot vagy bármely más azonosítót.

an..16

 

b

Kereskedő neve

C

»R« az »1«, »2« és »3« rendeltetésihely-típuskód esetében

»O« a »4« rendeltetésihely-típuskód esetében

(Lásd a rendeltetésihely-típuskódokat a 3.a rovatban.)

 

an..182

 

c

Közterület neve

C

Az 5.c, 5.e és 5.f rovat esetében:

»R« a »2«, »3« és »4« rendeltetésihely-típuskód esetében

»O« az »1« rendeltetésihely-típuskód esetében

(Lásd a rendeltetésihely-típuskódokat a 3.a rovatban.)

 

an..65

 

d

Házszám

O

 

an..11

 

e

Irányítószám

C

 

an..10

 

f

Helység

C

 

an..50

 

g

Név és cím mezők nyelve

C

»R«, ha használják a vonatkozó szövegmezőt

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

6

VÁMHIVATAL: Rendeltetési hely

C

»R« kivitel esetén (»6« rendeltetésihely-típuskód)

(Lásd a rendeltetésihely-típuskódokat a 3.a rovatban.)

 

 

 

a

Vámhivatal hivatkozási száma

R

 

Adja meg annak a kiviteli vámhivatalnak a kódját, amelyhez a kiviteli nyilatkozatot a 2913/92/EGK rendelet 161. cikke (5) bekezdésének megfelelően benyújtják. Lásd a II. melléklet 5. kódlistáját.

an8

7

KERESKEDŐ: Új fuvarozási ügyintéző

C

»R« a fuvarozással kapcsolatos ügyintézésért felelős személy azonosítására, ha a 2.d rovat értéke »3« vagy »4«

 

 

 

a

HÉA-szám

O

A feladás helye szerinti tagállam határozhat úgy, hogy ez az adat »R« besorolású legyen

 

an..14

 

b

Kereskedő neve

R

 

 

an..182

 

c

Közterület neve

R

 

 

an..65

 

d

Házszám

O

 

 

an..11

 

e

Irányítószám

R

 

 

an..10

 

f

Helység

R

 

 

an..50

 

g

Név és cím mezők nyelve

R

 

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

8

KERESKEDŐ: Új fuvarozó

O

A feladás helye szerinti tagállam határozhat úgy, hogy ezt az adatot »R« besorolásúvá alakítja, amennyiben a fuvarozó is megváltozik a rendeltetési hely megváltoztatása miatt.

A fuvar végrehajtásáért felelős új személy megnevezése

 

 

a

HÉA-szám

O

 

 

an..14

 

b

Kereskedő neve

R

 

 

an..182

 

c

Közterület neve

R

 

 

an..65

 

d

Házszám

O

 

 

an..11

 

e

Irányítószám

R

 

 

an..10

 

f

Helység

R

 

 

an..50

 

g

Név és cím mezők nyelve

R

 

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

9

A FUVARRAL KAPCSOLATOS ADATOK

D

»R«, ha a fuvarral kapcsolatos adatok is megváltoztak a rendeltetési hely megváltoztatása miatt.

 

99x

 

a

Szállítóegység kódja

R

 

Adja meg a 2.g rovatban megjelölt szállítási módhoz tartozó szállítóegység-kódo(ka)t. Lásd a II. melléklet 8. kódlistáját.

n..2

 

b

Szállítóegységek azonosítása

C

»R«, kivéve, ha a szállítóegység kódja »5«

(Lásd a 9.a rovatot.)

Adja meg a szállítóegység(ek) nyilvántartási számát, kivéve, ha a szállítóegység kódja »5«.

an..35

 

c

Kereskedelmi zár azonosítása

D

»R«, ha kereskedelmi zárat használnak

Adja meg a kereskedelmi zárak azonosító adatait, ha ilyeneket használnak a szállítóegységek lezárására.

an..35

 

d

Zárral kapcsolatos információk

O

 

Adja meg az ilyen kereskedelmi zárakkal kapcsolatos kiegészítő információkat (pl. használt zárak típusa).

an..350

 

e

Zárral kapcsolatos információk mező nyelve

C

»R«, ha használják a vonatkozó szövegmezőt

Adja meg a nyelvkódot; lásd a II. melléklet, 1. kódlistáját.

a2

 

f

Kiegészítő információk

O

 

Adja meg a fuvarozással kapcsolatos kiegészítő információkat, pl. minden további fuvarozó azonosító adatait, a további szállítóegységekkel kapcsolatos információkat.

an..350

 

g

Kiegészítő információk mező nyelve

C

»R«, ha használják a vonatkozó szövegmezőt

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2”

4.

A 4. táblázat a következő 1.d sorral egészül ki:

A

B

C

D

E

F

G

 

d

Sorszám

R

A rendeltetési hely (rendeltetési hely megváltoztatásáról szóló értesítés esetében) vagy a feladási hely (megosztásról szóló értesítés esetében) szerinti tagállam illetékes hatóságai adják meg

Adja meg az EAO sorszámát.

n..2”

5.

Az 5. táblázat helyébe a következő táblázat lép:

5.   táblázat

Megosztási művelet

(a 6. cikk (1) bekezdésében és a 8. cikk (2) bekezdésében említett táblázat)

A

B

C

D

E

F

G

1

EAO megosztása

R

 

 

 

 

a

Megelőző AHK

R

 

Adja meg azon EAO AHK-ját, amelynek megosztását kéri.

Lásd a II. melléklet 2. kódlistáját.

an21

2

A megosztás helye szerinti tagállam

R

 

 

 

 

a

Tagállam kódja

R

 

A II. melléklet 3. kódlistájában szereplő tagállami kódok alkalmazásával adja meg azt a tagállamot, amelynek területén sor került a szállítmány megosztására.

a2

3

EAO megosztásával kapcsolatos adatok

R

 

 

9x

 

a

Helyi hivatkozási szám

R

 

A feladó által az EAO-hoz rendelt, a szállítmányt a feladó nyilvántartásaiban azonosító egyedi sorszám.

an..22

 

b

Szállítási idő

D

»R«, ha a szállítási idő is megváltozik a megosztási művelet miatt.

Adja meg a fuvarozáshoz rendes esetben szükséges időtartamot, figyelembe véve az adott szállítóeszközt és távolságot, órákban (H) vagy napokban (D) kifejezve: a »H« vagy »D« betűkódot két számjegyű szám követi. (Példa: H12 vagy D04.) A »H« kódhoz tartozó szám ≤ 24. A »D« kódhoz tartozó szám ≤ 92.

an3

 

c

A módosított fuvarozással kapcsolatos intézkedések

D

»R«, ha a fuvarozással kapcsolatos ügyintézésért felelős személy is megváltozik a megosztási művelet miatt.

Nevezze meg az első fuvarozással kapcsolatos ügyintézésért felelős személyt a következő értékek egyikének feltüntetésével:

1

=

Feladó

2

=

Címzett

3

=

Termék tulajdonosa

4

=

Más

n1

3.1

MÓDOSÍTOTT rendeltetési hely

R

 

 

 

 

a

Rendeltetési hely típuskódja

R

 

Adja meg a szállítmány rendeltetési helyét az alábbi értékek egyikének feltüntetésével:

1

=

Adóraktár (a 2008/118/EK irányelv 17. cikke (1) bekezdése a) pontjának i. alpontja)

2

=

Bejegyzett címzett (a 2008/118/EK irányelv 17. cikke (1) bekezdése a) pontjának ii. alpontja)

3

=

Ideiglenes bejegyzett címzett (a 2008/118/EK irányelv 17. cikke (1) bekezdése a) pontjának ii. alpontja és 19. cikkének (3) bekezdése)

4

=

Közvetlen rendeltetési hely (a 2008/118/EK irányelv 17. cikkének (2) bekezdése)

6

=

Kivitel (a 2008/118/EK irányelv 17. cikke (1) bekezdése a) pontjának iii. alpontja)

8

=

Ismeretlen rendeltetési hely (címzett ismeretlen; a 2008/118/EK irányelv 22. cikke)

n1

3.2

KERESKEDŐ: Új címzett

D

»R«, ha a címzett is megváltozik a megosztási művelet miatt.

 

 

 

a

Kereskedő azonosító adatai

C

»R« az »1«, »2«, »3« és »4« rendeltetésihely-típuskód esetében

»O« a »6« rendeltetésihely-típuskód esetében

(Lásd a rendeltetésihely-típuskódokat a 3.1.a rovatban.)

A rendeltetési hely típuskódjához:

»1«, »2«, »3« és »4«: adja meg az adóraktár engedélyese vagy a bejegyzett címzett érvényes SEED nyilvántartási számát

»6«: adja meg a feladót a kiviteli vámhivatalban képviselő személy HÉA-azonosítószámát

an..16

 

b

Kereskedő neve

R

 

 

an..182

 

c

Közterület neve

R

 

 

an..65

 

d

Házszám

O

 

 

an..11

 

e

Irányítószám

R

 

 

an..10

 

f

Helység

R

 

 

an..50

 

g

Név és cím mezők nyelve

R

 

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

3.3

KERESKEDŐ Rendeltetési hely

C

»R« az »1« és »4« rendeltetésihely-típuskód esetében

»O« a »2« és »3« rendeltetésihely-típuskód esetében

(Lásd a rendeltetésihely-típuskódokat a 3.1.a rovatban.)

 

 

 

a

Kereskedő azonosító adatai

C

»R« az »1« rendeltetésihely-típuskód esetében

»O« a »2« és »3« rendeltetésihely-típuskód esetében

(Lásd a rendeltetésihely-típuskódokat a 3.1.a rovatban.)

A rendeltetési hely típuskódjához:

1: Adja meg a rendeltetési hely szerinti adóraktár érvényes SEED nyilvántartási számát.

»2« és »3«: Adja meg a HÉA-azonosítószámot vagy bármely más azonosítót.

an..16

 

b

Kereskedő neve

C

»R« az »1«, »2« és »3« rendeltetésihely-típuskód esetében

»O« a »4« rendeltetésihely-típuskód esetében

(Lásd a rendeltetésihely-típuskódokat a 3.1.a rovatban.)

 

an..182

 

c

Közterület neve

C

A 3.3.c, 3.3.e és 3.3..f rovat esetében

»R« a »2«, »3« és »4« rendeltetésihely-típuskód esetében

»O« az »1« rendeltetésihely-típuskód esetében

(Lásd a rendeltetésihely-típuskódokat a 3.1.a rovatban.)

 

an..65

 

d

Házszám

O

 

an..11

 

e

Irányítószám

C

 

an..10

 

f

Helység

C

 

an..50

 

g

Név és cím mezők nyelve

C

»R«, ha használják a vonatkozó szövegmezőt

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

3.4

VÁMHIVATAL: Rendeltetési hely

C

»R« kivitel esetén (»6« módosított rendeltetésihely-típuskód)

(Lásd a rendeltetésihely-típuskódokat a 3.1.a rovatban.)

 

 

 

a

Vámhivatal hivatkozási száma

R

 

Adja meg annak a kiviteli vámhivatalnak a kódját, amelyhez a kiviteli nyilatkozatot a 2913/92/EGK rendelet 161. cikke (5) bekezdésének megfelelően benyújtják.

Lásd a II. melléklet 5. kódlistáját.

an8

3.5

KERESKEDŐ: Új fuvarozási ügyintéző

C

»R« a fuvarozással kapcsolatos ügyintézésért felelős személy azonosítására, ha a 3.c rovat értéke »3« vagy »4«

 

 

 

a

HÉA-szám

O

A feladás helye szerinti tagállam határozhat úgy, hogy ez az adat »R« besorolású legyen

 

an..14

 

b

Kereskedő neve

R

 

 

an..182

 

c

Közterület neve

R

 

 

an..65

 

d

Házszám

O

 

 

an..11

 

e

Irányítószám

R

 

 

an..10

 

f

Helység

R

 

 

an..50

 

g

Név és cím mezők nyelve

R

 

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

3.6

KERESKEDŐ: Új fuvarozó

O

A feladás helye szerinti tagállam határozhat úgy, hogy ezt az adatot »R« besorolásúvá alakítja, amennyiben a fuvarozó is megváltozik a megosztási művelet miatt.

Az új fuvar teljesítéséért felelős személy megnevezése

 

 

a

HÉA-szám

O

 

 

an..14

 

b

Kereskedő neve

R

 

 

an..182

 

c

Közterület neve

R

 

 

an..65

 

d

Házszám

O

 

 

an..11

 

e

Irányítószám

R

 

 

an..10

 

f

Helység

R

 

 

an..50

 

g

Név és cím mezők nyelve

R

 

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

3.7

A FUVARRAL KAPCSOLATOS ADATOK

D

»R«, ha a fuvarral kapcsolatos adatok is megváltoztak a megosztási művelet miatt.

 

99X

 

a

Szállítóegység kódja

R

 

Adja meg a szállítóegység-kódo(ka)t. Lásd a II. melléklet 8. kódlistáját.

n..2

 

b

Szállítóegységek azonosítása

C

»R«, kivéve, ha a szállítóegység kódja »5«

(Lásd a 3.7.a rovatot.)

Adja meg a szállítóegység(ek) nyilvántartási számát, kivéve, ha a szállítóegység kódja »5«.

an..35

 

c

Kereskedelmi zár azonosítása

D

»R«, ha kereskedelmi zárat használnak

Adja meg a kereskedelmi zárak azonosító adatait, ha ilyeneket használnak a szállítóegységek lezárására.

an..35

 

d

Zárral kapcsolatos információk

O

 

Adja meg az ilyen kereskedelmi zárakkal kapcsolatos kiegészítő információkat (pl. használt zárak típusa)

an..350

 

e

Zárral kapcsolatos információk mező nyelve

C

»R«, ha használják a vonatkozó szövegmezőt

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

 

f

Kiegészítő információk

O

 

Adja meg a fuvarozással kapcsolatos kiegészítő információkat, pl. minden további fuvarozó azonosító adatait, a további szállítóegységekkel kapcsolatos információkat.

an..350

 

g

Kiegészítő információk mező nyelve

C

»R«, ha használják a vonatkozó szövegmezőt

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

3.8

EAO: Szövegtörzs

R

 

Külön adatcsoportot kell használni a szállítmányt alkotó minden egyes termék esetében.

999x

 

a

Szövegtörzs-bejegyzés egyedi hivatkozási száma

R

 

Adja meg a termékhez kapcsolódó, az eredeti (megosztást megelőző) EAO-ban feltüntetett szövegtörzs-bejegyzés egyedi hivatkozási számát. A szövegtörzs-bejegyzés egyedi hivatkozási számát valamennyi »EAO megosztásával kapcsolatos adatok« rovat tekintetében egyedi módon kell megadni.

n..3

 

b

Jövedéki termék kódja

R

 

Adja meg az alkalmazandó jövedékitermék-kódot; lásd a II. melléklet 11. kódlistáját.

an..4

 

c

KN-kód

R

 

Adja meg a megosztási műveletről szóló értesítés benyújtása napján érvényes KN-kódot.

n8

 

d

Mennyiség

R

 

Adja meg a mennyiséget (a termékkódhoz rendelt mértékegységben kifejezve – lásd a II. melléklet 11. és 12. táblázatát).

A 2008/118/EK irányelv 19. cikkének (3) bekezdésében említett bejegyzett címzettnek történő szállítás esetén a mennyiség nem haladhatja meg azt a mennyiséget, amely átvételére e címzett engedéllyel rendelkezik.

A 2008/118/EK irányelv 12. cikkében említett mentességet élvező szervezetnek történő szállítás esetén a mennyiség nem haladhatja meg a jövedékiadó-mentességi igazolásban megjelölt mennyiséget.

n..15,3

 

e

Bruttó tömeg

R

 

Adja meg a szállítmány (jövedéki termékek csomagolással együtt) bruttó tömegét.

n..15,2

 

f

Nettó tömeg

R

 

Adja meg a jövedéki termékek csomagolás nélküli tömegét.

n..15,2

 

i

Adóügyi jelölés

O

 

Adjon meg minden más szükséges információt a rendeltetési hely szerinti tagállam által előírt adóügyi jelölések tekintetében.

an..350

 

j

Adóügyi jelölés mező nyelve

C

»R«, ha használják a vonatkozó szövegmezőt

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

 

k

Adóügyi jelölés használatának megjelölése

D

»R«, ha adóügyi jelölést használnak

»1«-gyel jelölje, ha a termékek adóügyi jelölést tartalmaznak vagy azokon ilyen jelölés szerepel; »0«-val jelölje, ha a termékek adóügyi jelölést nem tartalmaznak, vagy azokon ilyen jelölés nem szerepel.

n1

 

o

Sűrűség

C

»R«, ha az adott jövedéki termékre alkalmazandó

Adott esetben adja meg a sűrűséget 15 °C hőmérsékleten, a II. melléklet 11. kódlistája szerint.

n..5,2

 

p

Kereskedelmi megnevezés

O

A feladás helye szerinti tagállam határozhat úgy, hogy ezt az adatot kötelezővé teszi.

Adja meg a termékek kereskedelmi megnevezését a fuvarozott termékek azonosítása érdekében.

an..350

 

q

Kereskedelmi megnevezés mező nyelve

C

»R«, ha használják a vonatkozó szövegmezőt

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

 

r

Termékek márkaneve

D

»R«, ha a jövedéki termék márkanévvel rendelkezik

Adott esetben adja meg a termékek márkanevét.

an..350

 

s

Termékek márkaneve mező nyelve

C

»R«, ha használják a vonatkozó szövegmezőt

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

3.8.1

CSOMAGOLÁS

R

 

 

99x

 

a

Csomagolás típusának kódja

R

 

Adja meg a csomagolás típusát a II. melléklet 9. kódlistája szerinti kódok egyikének feltüntetésével.

an2

 

b

Csomagok száma

C

»R«, ha megszámlálhatóként jelölik meg

Adja meg a csomagok számát a II. melléklet 9. kódlistája szerint, ha a csomagok megszámlálhatók.

n..15

 

c

Kereskedelmi zár azonosítása

D

»R«, ha kereskedelmi zárat használnak

Adja meg a kereskedelmi zárak azonosító adatait, ha ilyeneket használnak a csomagok lezárására.

an..35

 

d

Zárral kapcsolatos információk

O

 

Adja meg az ilyen kereskedelmi zárakkal kapcsolatos kiegészítő információkat (pl. használt zárak típusa)

an..350

 

e

Zárral kapcsolatos információk mező nyelve

C

»R«, ha használják a vonatkozó szövegmezőt

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2”

6.

A 6. táblázat a következőképpen módosul:

a)

A 3. sor a következőképpen módosul:

i.

A D oszlopban az „R” betű helyébe a „C” betű lép.

ii.

Az E oszlop az alábbi szövegrésszel egészül ki: „»R«, kivéve, ahol a megfelelő elektronikus adminisztratív okmányban az üzenettípus adatelemében a »2 – Helyi vámkezeléssel történő kivitelre vonatkozó beadvány« üzenettípus szerepel.”

b)

Az 5. sor E oszlopában az „»R« az »1«, »2«, »3«, »4«, »5« és »8« rendeltetésihely-típuskód esetében” szövegrész helyébe az „»R« az »1«, »2«, »3«, »4« és »5« rendeltetésihely-típuskód esetében” szövegrész lép.

c)

A 7.1.a sor F oszlopa a következőképpen módosul:

i.

A „6 = Egy vagy több szövegtörzs-bejegyzés értéke helytelen” szövegrész törlésre kerül.

ii.

Az oszlop a „7 = Az ideiglenes engedélyben foglalt mennyiséget meghaladó mennyiség” szövegrésszel egészül ki.

d)

Az E oszlop 7.1.b sorában az „»O«, ha a nem kielégítő minősítés okának kódja »3«, »4« vagy »5«” szövegrész helyébe az „»O«, ha a nem kielégítő minősítés okának kódja »1«, »2«, »3«, »4«, »5« vagy »7«” szövegrész lép.


II. MELLÉKLET

A II. melléklet a következőképpen módosul:

1.

A 2. pont táblázatot követő részében a meglévő „Az 1. mező értéke a szállítmány hivatalos elfogadása évének két utolsó számjegye.” és „A 3. mezőben minden EMCS-szállítmány esetében egyedi azonosítót kell feltüntetni. Ennélfogva e mező használata a tagállamok felelőssége, de minden EMCS-szállítmánynak egyedi kóddal kell rendelkeznie.” szövegrészek közé a következő szövegrész kerül felvételre: „A 2. mező értékét a <TAGÁLLAMOK> jegyzékéből (3. kódlista) kell kiválasztani”.

2.

Az 5. pont helyébe a következő szöveg lép:

„5.   VÁMHIVATAL HIVATKOZÁSI SZÁMA (VHSZ)

A VHSZ a tagállam országkódjából (amely a 4. kódlistából került kiválasztásra) és egy hatjegyű alfanumerikus nemzeti kódból áll (például IT0830AB).”

3.

A 8. pont a következő 5. sorral egészül ki:

„5

Helyhez kötött szállítóberendezés”

4.

A 11. pont a következő sorral egészül ki:

JTK

KAT.

EGYSÉG

Leírás

A

P

D

„E930

E

2

A 3811 11, 3811 19 00 és 3811 90 00 KN-kód alá tartozó adalékok

N

N

N”


19.12.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 349/35


A BIZOTTSÁG 1222/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. december 14.)

a 2305/2003/EK, a 969/2006/EK, az 1067/2008/EK és az 1964/2006/EK rendelettől, a 480/2012/EU végrehajtási rendelettől, valamint a 828/2009/EK és az 1918/2006/EK rendelettől a gabonára, rizsre, cukorra és az olívaolajra vonatkozó vámkontingensek keretében történő 2013. évi behozataliengedély-kérelmezés és -kibocsátás időpontja tekintetében való eltérésről, a 951/2006/EK, az 1518/2003/EK, a 382/2008/EK, az 1178/2010/EU és a 90/2011/EU rendelettől a kvótán felüli cukor- és izoglükóz-, a sertéshús-, a marha- és borjúhús-, a tojás- és baromfihús-ágazatra vonatkozó 2013. évi kiviteliengedély-kibocsátás időpontja tekintetében való eltérésről, továbbá az 1272/2009/EK rendelettől a közönséges búza állami intervenció keretében, rögzített áron való felvásárlására vonatkozó ajánlatok elbírásának határideje tekintetében való eltérésről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a GATT XXIV. cikkének (6) bekezdése alapján folytatott tárgyalások eredményeként összeállított CXL. jegyzékben meghatározott engedmények végrehajtásáról szóló, 1996. június 18-i 1095/96/EK rendeletre (1) és különösen annak 1. cikkére,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”) (2) és különösen annak 4. cikkével összefüggésben értelmezett 43. cikke aa) pontjára, 61. cikkére, 144. cikke (1) bekezdésére, 148. cikkére, 156. cikkére és 161. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel a gazdasági partnerségi megállapodásokat létrehozó vagy azok létrehozásához vezető megállapodásokban meghatározott, az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok (AKCS-államok) csoportjának egyes tagjaiból származó termékekre vonatkozó szabályozások alkalmazásáról szóló, 2007. december 20-i 1528/2007/EK tanácsi rendeletre (3) és különösen annak 9. cikke (5) bekezdésére,

tekintettel az általános tarifális preferenciák rendszerének 2009. január 1-jétől2011. december 31-ig történő alkalmazásáról, illetve az 552/97/EK és az 1933/2006/EK rendelet, valamint az 1100/2006/EK és a 964/2007/EK bizottsági rendelet módosításáról szóló, 2008. július 22-i 732/2008/EK tanácsi rendeletre (4) és különösen annak 11. cikke (7) bekezdésére,

mivel:

(1)

A harmadik országokból származó árpa behozatalára vonatkozó közösségi vámkontingens megnyitásáról és kezeléséről szóló, 2003. december 29-i 2305/2003/EK bizottsági rendelet (5), a harmadik országokból származó kukorica behozatalára vonatkozó közösségi vámkontingens megnyitásáról és kezeléséről szóló, 2006. június 29-i 969/2006/EK bizottsági rendelet (6) és a harmadik országokból származó, a kiválótól eltérő minőségű közönséges búzára vonatkozó közösségi vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről, valamint az 1234/2007/EK tanácsi rendelettől való eltérésről szóló, 2008. október 30-i 1067/2008/EK bizottsági rendelet (7) különös rendelkezéseket ír elő az árpának a 09.4126. tételszámú vámkontingens keretében történő behozatalához, a kukoricának a 09.4131. tételszámú vámkontingens keretében történő behozatalához és a kiválótól eltérő minőségű közönséges búzának a 09.4123., a 09.4124., a 09.4125. és a 09.4133. tételszámú vámkontingens keretében történő behozatalához szükséges engedélyek iránti kérelmek benyújtására és ezen engedélyek kibocsátására.

(2)

A Bangladesből származó rizs behozatali kontingensének a 3491/90/EGK tanácsi rendelettel összhangban történő megnyitására és kezelésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2006. december 22-i 1964/2006/EK bizottsági rendelet (8) és az 1901 10 00 KN-kód alá tartozó élelmiszer-készítmények előállításához felhasználandó, az 1006 40 00 KN-kód alá tartozó törmelékrizs vámkontingensének megnyitásáról és kezeléséről szóló, 2012. június 7-i 480/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet (9) különleges rendelkezéseket ír elő a Bangladesből származó rizsnek a 09.4517. tételszámú vámkontingens keretében történő behozatalához és a törmelékrizsnek a 09.4079. tételszámú vámkontingens keretében történő behozatalához szükséges engedélyek iránti kérelmek benyújtására és ezen engedélyek kibocsátására.

(3)

A 2009/2010–2014/2015. gazdasági évekre a 1701 vámtarifaszám alá tartozó, kedvezményes megállapodások szerinti cukorágazati termékek behozatalára és finomítására vonatkozó részletes alkalmazási szabályok megállapításáról szóló, 2009. szeptember 10-i 828/2009/EK bizottsági rendelet (10) különös rendelkezéseket ír elő a 09.4221., a 09.4231. és a 09.4241–09.4247. tételszámú vámkontingens keretében történő behozatalhoz szükséges engedélyek iránti kérelmek benyújtására és ezen engedélyek kibocsátására.

(4)

A Tunéziából származó olívaolaj vámkontingenseinek megnyitásáról és kezeléséről szóló, 2006. december 20-i 1918/2006/EK bizottsági rendelet (11) különös rendelkezéseket ír elő az olívaolajnak a 09.4032. tételszámú vámkontingens keretében történő behozatalához szükséges engedélyek iránti kérelmek benyújtására és ezen engedélyek kibocsátására.

(5)

Figyelemmel a 2013. évi munkaszüneti napokra, az érintett kontingensmennyiségek betartása érdekében bizonyos időszakokban helyénvaló a behozatali engedélyek iránti kérelmek benyújtásának és ezen engedélyek kibocsátásának időpontja tekintetében eltérni a 2305/2003/EK, a 969/2006/EK, az 1067/2008/EK és az 1964/2006/EK rendelettől, a 480/2012/EU végrehajtási rendelettől, valamint a 828/2009/EK és az 1918/2006/EK rendelettől.

(6)

A cukorágazatban harmadik országokkal folytatott kereskedelem tekintetében a 318/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2006. június 30-i 951/2006/EK bizottsági rendelet (12) 7d. cikkének (1) bekezdése értelmében a kvótán felüli cukor és izoglükóz kivitelére vonatkozó engedélyeket az engedélykérelmek benyújtásának hetét követő péntektől bocsátják ki, feltéve, hogy a Bizottság ebben az időszakban nem hoz semmilyen különös intézkedést.

(7)

A marha- és borjúhúságazatbeli behozatali és kiviteli engedélyekre vonatkozó alkalmazási szabályokról szóló, 2003. augusztus 28-i 1518/2003/EK bizottsági rendelet (13) 3. cikkének (3) bekezdése, a kiviteli engedélyek rendszerének a sertéshúságazatban történő végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 2008. április 21-i 382/2008/EK bizottsági rendelet (14) 12. cikke (1) bekezdésének második francia bekezdése, a tojáságazatban használatos kiviteli engedélyek rendszerének végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2010. december 13-i 1178/2010/EU bizottsági rendelet (15) 3. cikkének (3) bekezdése és a baromfihús-ágazatban használatos kiviteli engedélyek rendszerének végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2011. február 3-i 90/2011/EU bizottsági rendelet (16) 3. cikkének (3) bekezdése értelmében a kiviteli engedélyeket az engedélykérelmek benyújtásának hetét követő szerdán bocsátják ki, feltéve, hogy a Bizottság ebben az időszakban nem hoz semmilyen különös intézkedést.

(8)

Tekintettel a 2013. évi munkaszüneti napokra és következményeikre az Európai Unió Hivatalos Lapjának megjelenésére nézve, a kérelmek beadása és az engedélyek kiállítása közötti időszak túl rövid a piac megfelelő irányításának biztosításához. Ezért ezt az időszakot meg kell hosszabbítani.

(9)

Az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a mezőgazdasági termékek állami intervenció keretében történő felvásárlása és értékesítése tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2009. december 11-i 1272/2009/EU bizottsági rendelet (17) 14. cikke (1) bekezdésének második francia bekezdése értelmében a Bizottságnak a szóban forgó rendelet 13. cikkének (1) bekezdése szerinti értesítést követő két munkanapon, illetve a 13. cikkének (3) bekezdése szerinti értesítést követő öt munkanapon belül kell határozatot hoznia.

(10)

Tekintettel a 2013. évi munkaszüneti napokra és következményeikre az Európai Unió Hivatalos Lapjának megjelenésére nézve, az ajánlatok elbírásának határideje túl szoros az ajánlatok tárgyát képező mennységek megfelelő nyomon követésének biztosításához. Ezért ezt a határidőt meg kell hosszabbítani.

(11)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Gabonafélék

1.   A 2305/2003/EK rendelet 3. cikke (1) bekezdésének második albekezdésétől eltérve 2013. december 13-án pénteken, brüsszeli idő szerint 13 óra után nem nyújtható be az árpának a 09.4126. tételszámú vámkontingens keretében történő behozatalára vonatkozó engedélykérelem a 2013. évre.

2.   A 969/2006/EK rendelet 4. cikke (1) bekezdésének második albekezdésétől eltérve 2013. december 13-án pénteken, brüsszeli idő szerint 13 óra után nem nyújtható be a kukoricának a 09.4131. tételszámú vámkontingens keretében történő behozatalára vonatkozó engedélykérelem a 2013. évre.

3.   Az 1067/2008/EK rendelet 4. cikke (1) bekezdésének második albekezdésétől eltérve 2013. december 13-án pénteken, brüsszeli idő szerint 13 óra után nem nyújtható be a kiválótól eltérő minőségű közönséges búzának a 09.4123., a 09.4124., a 09.4125. és a 09.4133. tételszámú vámkontingens keretében történő behozatalára vonatkozó engedélykérelem a 2013. évre.

2. cikk

Rizs

1.   Az 1964/2006/EK rendelet 4. cikke (3) bekezdésének első albekezdésétől eltérve 2013. december 6-án pénteken, brüsszeli idő szerint 13 óra után nem nyújtható be a Bangladesből származó rizsnek a 09.4517. tételszámú vámkontingens keretében történő behozatalára vonatkozó engedélykérelem a 2013. évre.

2.   A 480/2012/EU végrehajtási rendelet 2. cikke (1) bekezdésének harmadik albekezdésétől eltérve 2013. december 6-án pénteken, brüsszeli idő szerint 13 óra után nem nyújtható be a törmelékrizsnek a 09.4079. tételszámú vámkontingens keretében történő behozatalára vonatkozó engedélykérelem a 2013. évre.

3. cikk

Cukor

A 828/2009/EK rendelet 4. cikkének (1) bekezdésétől eltérve a cukorágazati termékeknek a 09.4221, a 09.4231 és a 09.4241–09.4247 tételszámú vámkontingens keretében történő behozatalára vonatkozó engedélykérelmek benyújtására 2013. december 13-án pénteken, brüsszeli idő szerint 13 órától 2013. december 27-én pénteken, brüsszeli idő szerint 13 óráig nincs lehetőség.

4. cikk

Olívaolaj

Az 1918/2006/EK rendelet 3. cikkének (3) bekezdésétől eltérve az olívaolaj behozatalára vonatkozó, az e rendelet I. mellékletében megjelölt időszakokban kérelmezett engedélyeket az ugyanezen mellékletben megjelölt időpontokban bocsátják ki, figyelembe véve az 1301/2006/EK bizottsági rendelet (18) 7. cikkének (2) bekezdése alapján elfogadott intézkedéseket is.

5. cikk

A kvótán felüli cukor és izoglükóz

A 951/2006/EK rendelet 7d. cikkének (1) bekezdésétől eltérve a kvótán felüli cukor és izoglükóz kivitelére vonatkozó, az e rendelet II. mellékletében megjelölt időszakokban kérelmezett engedélyeket az ugyanezen mellékletben megjelölt időpontokban bocsátják ki, figyelembe véve – adott esetben – a 951/2006/EK rendelet 9. cikkének (1) és (2) bekezdésében előírt, az említett kibocsátási időpontok előtt meghozott különös intézkedéseket is.

6. cikk

Visszatérítéses kiviteli engedélyek a sertéshús, a marha- és borjúhús-, a tojás- és a baromfihús-ágazatban

Az e rendelet III. mellékletében megjelölt időszakokban kérelmezett kiviteli engedélyeket az 1518/2003/EK rendelet 3. cikkének (3) bekezdésétől, a 382/2008/EK rendelet 12. cikke (1) bekezdésének második albekezdésétől, az 1178/2010/EU rendelet 3. cikkének (3) bekezdésétől és a 90/2011/EU rendelet 3. cikkének (3) bekezdésétől eltérve a szóban forgó mellékletben megjelölt időpontokban bocsátják ki, figyelembe véve – adott esetben – az 1518/2003/EK rendelet 3. cikkének (4) és (4a) bekezdésében, a 382/2008/EK rendelet 12. cikkének (2) és (3) bekezdésében, az 1178/2010/EU rendelet 3. cikkének (4) és (5) bekezdésében és a 90/2011/EU rendelet 3. cikkének (4) és (5) bekezdésében előírt, az említett kibocsátási időpontok előtt meghozott különös intézkedéseket.

7. cikk

A közönséges búza állami intervenció keretében, rögzített áron való felvásárlására vonatkozó ajánlatok

A közönséges búzára vonatkozó, az e rendelet IV. mellékletében megjelölt időszakokban tett ajánlatokkal kapcsolatos értesítésekről – az 1272/2009/EU rendelet 14. cikke (1) bekezdésének második francia bekezdésétől eltérve – a Bizottság az 1272/2009/EU rendelet 13. cikke (2) bekezdésének b) pontjában és 13. cikkének (3) bekezdésében említett értesítéseket követően a szóban forgó mellékletben szereplő határidőkön belül hoz döntést.

8. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

A rendelet 2014. január 10-én hatályát veszti.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. december 14-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 146., 1996.6.20., 1. o.

(2)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(3)  HL L 348., 2007.12.31., 1. o.

(4)  HL L 211., 2008.8.6., 1. o.

(5)  HL L 342., 2003.12.30., 7. o.

(6)  HL L 176., 2006.6.30., 44. o.

(7)  HL L 290., 2008.10.31., 3. o.

(8)  HL L 408., 2006.12.30., 19. o.

(9)  HL L 148., 2012.6.8., 1. o.

(10)  HL L 240., 2009.9.11., 14. o.

(11)  HL L 365., 2006.12.21., 84. o.

(12)  HL L 178., 2006.7.1., 24. o.

(13)  HL L 217., 2003.8.29., 35. o.

(14)  HL L 115., 2008.4.29., 10. o.

(15)  HL L 328., 2010.12.14., 1. o.

(16)  HL L 30., 2011.2.4., 1. o.

(17)  HL L 349., 2009.12.29., 1. o.

(18)  HL L 238., 2006.9.1., 13. o.


I. MELLÉKLET

Az olívaolaj behozatalára vonatkozó engedélykérelmek benyújtási időszaka

A kibocsátás időpontja

2013. március 25., hétfő vagy 26., kedd

2013. április 5., péntek

2013. május 6., hétfő vagy 7., kedd

2013. május 16., csütörtök

2013. május 13., hétfő vagy 14., kedd

2013. május 22., szerda

2013. augusztus 12., hétfő vagy 13., kedd

2013. augusztus 21., szerda

2013. október 28., hétfő vagy 29., kedd

2013. november 6., szerda


II. MELLÉKLET

A kvótán felüli cukor és izoglükóz kivitelére vonatkozó engedélykérelmek benyújtási időszaka

A kibocsátás időpontja

2013. március 18-tól (hétfő) 22-ig (péntek)

2013. április 4., csütörtök

2013. április 22-től (hétfő) 26-ig (péntek)

2013. május 6., hétfő

2013. augusztus 5-től (hétfő) 9-ig (péntek)

2013. augusztus 19., hétfő

2013. december 16-tól (hétfő) 27-ig (péntek)

2014. január 8., szerda


III. MELLÉKLET

A sertéshús-, marha- és borjúhús-, tojás-, illetve baromfihús-ágazati kiviteli engedélyek iránti kérelmek benyújtási időszaka

A kibocsátás időpontja

2013. március 25-től (hétfő) 29-ig (péntek)

2013. április 4., csütörtök

2013. április 22-től (hétfő) 26-ig (péntek)

2013. május 2., csütörtök

2013. május 13-tól (hétfő) 17-ig (péntek)

2013. május 23., csütörtök

2013. december 16-tól (hétfő) 27-ig (péntek)

2014. január 8., szerda


IV. MELLÉKLET

A közönséges búzára vonatkozó, az 1272/2009/EK rendelet 13. cikke (2) bekezdésének b) pontjában említett értesítés időpontja

A közönséges búzára vonatkozó, az 1272/2009/EU rendelet 13. cikkének (3) bekezdésében említett értesítés időpontja

A szóban forgó értesítéseket követően a közönséges búzára vonatkozó ajánlatokkal kapcsolatos bizottsági döntés meghozatalának határideje

2013. március 27., szerda

2013. március 25-től (hétfő) április 1-jéig (hétfő)

2013. április 4., csütörtök

2013. május 8., szerda

2013. május 6-tól (hétfő) 10-ig (péntek)

2013. május 15., szerda

2013. december 18., szerda

2013. december 25., szerda

2014. január 1., szerda

2013. december 18-tól (szerda) 2014. január 3-ig (péntek)

2014., január 8., szerda


19.12.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 349/39


A BIZOTTSÁG 1223/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. december 18.)

az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló megállapodásban előírt, Svájcból származó, 160 kilogrammnál nagyobb tömegű élő szarvasmarhafélékre meghatározott behozatali vámkontingens alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

(kodifikált szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1) és különösen annak a 4. cikkével összefüggésben értelmezett 144. cikkének (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló megállapodásban előírt, Svájcból származó, 160 kilogrammnál nagyobb tömegű élő szarvasmarhafélékre meghatározott behozatali vámkontingens alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2005. december 23-i bizottsági rendeletet (2) több alkalommal jelentősen módosították (3). Az áttekinthetőség és érthetőség érdekében ezt a rendeletet kodifikálni kell.

(2)

Az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló megállapodás (4) (a továbbiakban: a megállapodás) 4 600 darab Svájcból származó, 160 kg-ot meghaladó tömegű élő szarvasmarhaféle behozatalára vonatkozó vámmentes uniós vámkontingens megnyitását írja elő. E vámkontingens megnyitására és igazgatására vonatkozó részletes szabályokat kell elfogadni éves időszakra terjedően.

(3)

E vámkontingens elosztása miatt és az érintett termékekre figyelemmel szükséges az 1234/2007/EK rendelet 144. cikke (2) bekezdésének b) pontjában említett „párhuzamos vizsgálat” módszerét alkalmazni.

(4)

Ahhoz, hogy jogosultak legyenek e vámkontingens nyújtotta előnyökre, az élő állatoknak a megállapodás 4. cikkében említett szabályoknak megfelelően Svájcból kell származniuk.

(5)

A spekuláció megelőzése céljából a vámkontingensen belül rendelkezésre álló mennyiségeket azon piaci szereplők számára kell hozzáférhetővé tenni, akik bizonyítani tudják, hogy harmadik országokkal jelentős mértékű, tényleges kereskedelmet folytatnak. Ezt figyelembe véve és a hatékony ügykezelés biztosítása érdekében az érintett kereskedőktől meg kell követelni, hogy a kérdéses éves kontingens tárgyévét megelőző évben legalább 50 darab élőállat importjáról tudjanak számot adni, mivel egy 50 állatból álló szállítmány tekinthető normál rakománynak. A tapasztalatok azt mutatják, hogy egyetlen tétel vásárlása a minimumkövetelmény ahhoz, hogy egy ügyletet valósnak és piacképesnek lehessen minősíteni.

(6)

Biztosítékot kell megállapítani a behozatali jogokra vonatkozóan, az engedélyek nem lehetnek átruházhatók és a kereskedők számára csak azon mennyiségekre lehet behozatali engedélyeket kiadni, amelyekre vonatkozóan behozatali jogokat szétosztottak.

(7)

A vámkontingenshez való egyenlőbb hozzáférés biztosítása érdekében – miközben kérelmenként kereskedelmileg jövedelmező számú állatot biztosítanak – rögzíteni kell az állatok darabszámára vonatkozó kérelmenkénti minimum- és maximumérték határát.

(8)

Rendelkezni kell arról, hogy a behozatali jogokat csak mérlegelési időszak után, és adott esetben rögzített elosztási együttható alkalmazása mellett lehessen szétosztani.

(9)

Az 1234/2007/EK rendelet 130. cikke szerint, az intézkedéseket a behozatali engedélyek felhasználásával kell elvégezni. E célból szabályokat kell megállapítani a kérelmek benyújtására, továbbá a kérelmekről és engedélyekről adandó információkra vonatkozóan, ahol szükséges, az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló, 2006. augusztus 31-i 1301/2006/EK bizottság rendelet (5), a mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali és kiviteli engedélyek és előzetes rögzítési igazolások rendszerének alkalmazására kialakított részletes közös szabályok megállapításáról szóló, 2008. április 23-i 376/2008/EK bizottsági rendelet (6) és a marha- és borjúhúságazatbeli behozatali és kiviteli engedélyekre vonatkozó alkalmazási szabályokról szóló, 2008. április 21-i 382/2008/EK bizottsági rendelet (7) egyes rendelkezésein túlmenően vagy azoktól eltérően.

(10)

A piaci szereplők arra való kötelezése érdekében, hogy az összes szétosztott behozatali jogra vonatkozó behozatali engedélyek iránt kérelmet nyújtsanak be, rendelkezni kell arról, hogy a behozatali jogokra vonatkozó biztosíték tekintetében a kérelem benyújtása a mezőgazdasági termékeket érintő biztosítéki rendszer alkalmazására vonatkozó közös részletes szabályok megállapításáról szóló, 2012. március 28-i 282/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet (8) értelmében elsődleges követelmény legyen.

(11)

A gyakorlat azt mutatja, hogy a vámkontingens megfelelő igazgatása megköveteli, hogy az engedély jogosultja tényleges importőr legyen. Ezért az ilyen importőrnek aktívan kell résztvennie az érintett állatok megvásárlásában, szállításában és behozatalában. E tevékenységek bizonyítását így az engedélyre vonatkozó biztosítékra tekintettel elsődleges követelménynek kell tekinteni.

(12)

A vámkontingens keretein belül importált állatok szigorú statisztikai ellenőrzésének biztosítása érdekében a 376/2008/EK rendelet 7. cikkének (4) bekezdésében említett tűréshatár nem alkalmazható.

(13)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a a Mezőgazdasági Piacok Közös Szervezésével foglalkozó Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   Egy vámmentes uniós behozatali vámkontingens nyílik meg minden évben a január 1-jétől december 31-ig terjedő időszakra 4 600 darab Svájcból származó, 160 kg-nál nagyobb tömegű és a 0102 29 41, 0102 29 49, 0102 29 51, 0102 29 59, 0102 29 61, 0102 29 69, 0102 29 91, 0102 29 99 KN-kód alá tartozó, a 160 kg-ot meghaladó tömegű és az ex 0102 39 10 KN-kód alá tartozó, vagy a 160 kg-ot meghaladó tömegű és az ex 0102 90 91 KN-kód alá tartozó élő szarvasmarhaféle behozatalára vonatkozóan.

Ez a vámkontingens a 09.4203-as tételszámot kapja.

(2)   Az (1) bekezdésben említett termékekre a Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló megállapodás 4. cikkében előírt származási szabályok alkalmazandók.

2. cikk

(1)   Az 1301/2006/EK rendelet 5. cikkének alkalmazásában a cikkben említett harmadik országokkal fennálló kereskedelmi kapcsolat legalább 50 darab, a 0102 KN-kód alá tartozó állat importját jelenti.

A tagállamok a harmadik országokkal fennálló kereskedelem igazolására elfogadhatják az 1301/2006/EK rendelet 5. cikkének második bekezdésében említett dokumentumok illetékes hatóság által megfelelően hitelesített másolatát.

(2)   Az olyan vállalatok egyesülésével létrejött vállalat, amelyek mindegyike rendelkezik az (1) bekezdésben meghatározott minimális mennyiségnek megfelelő referenciaimporttal, kérelme alapjául ezeket a referenciaimportokat felhasználhatja.

3. cikk

(1)   A behozatali jogok iránti kérelmeknek legalább 50 állatra kell vonatkozniuk, és nem haladhatják meg a rendelkezésre álló mennyiség 5 %-át.

(2)   A behozatali jogok iránti kérelmeket legkésőbb a kérdéses éves kontingens tárgyévét megelőző december 1-jén, brüsszeli idő szerint 13 óráig kell benyújtani.

(3)   A benyújtott dokumentumok ellenőrzése után a tagállamok legkésőbb a kérelem benyújtási határidejének lejártát követő tizedik munkanapon értesítik a Bizottságot a kérelmezett összes mennyiséget tartalmazó listáról.

Az 1301/2006/EK rendelet 6. cikkének (3) bekezdése ellenére az említett rendelet 11. cikke alkalmazandó.

4. cikk

(1)   A behozatali jogokat a 3. cikk (3) bekezdésének első albekezdésében előírt értesítési határnaptól számított hetedik munkanaptól kezdődően, legkésőbb a tizenhatodik munkanapig kell odaítélni.

(2)   Amennyiben az 1301/2006/EK rendelet 7. cikkének (2) bekezdésében meghatározott elosztási együttható alkalmazása során kérelmenként kevesebb mint 50 darab az eredmény, az érintett tagállamok a rendelkezésre álló mennyiséget egyenként 50 darabos behozatali jogot biztosító sorshúzással ítélik oda. Amennyiben a fennmaradó mennyiség 50 darabnál kevesebb, akkor erre a mennyiségre egyetlen behozatali jogot kell kiadni.

(3)   Amennyiben a (2) bekezdés alkalmazása kevesebb szétosztandó behozatali jogot eredményez, mint amennyit kérelmeztek, az 5. cikk (1) bekezdésével összhangban nyújtott biztosítékot azonnal arányosan fel kell szabadítani.

5. cikk

(1)   A behozatali jogokhoz kapcsolódó biztosíték 3 EUR darabonként. Ezt az illetékes hatóságnál a behozatali jogok iránti kérelemmel együtt kell benyújtani.

(2)   A behozatali engedély iránti kérelmeknek az elosztott mennyiségekre kell vonatkozniuk. E kötelezettség a 282/2012/EU végrehajtási rendelet 19. cikkének (2) bekezdése értelmében vett elsődleges követelménynek minősül.

(3)   Amennyiben a 4. cikk (2) bekezdésében említett elosztási együttható alkalmazása kevesebb szétosztandó behozatali jogot eredményez, mint amennyit kérelmeztek, a nyújtott biztosítékot azonnal arányosan fel kell szabadítani.

6. cikk

(1)   Az odaítélt mennyiségek behozatala egy vagy több behozatali engedély bemutatásához kötött.

(2)   Az engedélykérelmet csak abban a tagállamban lehet benyújtani, ahol a kérelmező a vámkontingens keretében behozatali jogok iránti kérelmet nyújtott be és szerzett.

Minden behozatali engedély kiadása a szerzett behozatali jogok megfelelő csökkentését vonja maga után, és az 5. cikk (1) bekezdésével összhangban nyújtott biztosítékot azonnal arányosan fel kell szabadítani.

(3)   A behozatali engedélyeket a behozatali jogokat szerzett piaci szereplő kérelmére és nevére kell kiadni.

(4)   Az engedélykérelmek és az engedélyek a következőket tartalmazzák:

a)

a 8. rovatban a származási országot és az „igen” választ kereszt jelzi;

b)

a 16. rovatban a következő KN-kódot vagy kódokat:

0102 29 41, 0102 29 49, 0102 29 51, 0102 29 59, 0102 29 61, 0102 29 69, 0102 29 91, 0102 29 99, ex 0102 39 10 – 160 kg-ot meghaladó tömegű, vagy ex 0102 90 91 – 160 kg-ot meghaladó tömegű;

c)

a 20. rovatban a vámkontingens tételszámát (09.4203) és a I. mellékletben említett bejegyzések közül legalább egyet.

Az engedélyek Svájcból történő behozatal kötelezettségével járnak.

7. cikk

(1)   A 376/2008/EK rendelet 8. cikkének (1) bekezdésétől eltérve, az e rendelet értelmében kiadott behozatali engedélyek nem átruházhatók.

(2)   A behozatali engedély kiadásának feltétele a darabonként 20 euro mértékű biztosíték letétbe helyezése, amely a következőkből áll:

a)

az 5. cikk (1) bekezdésében meghatározott 3 EUR biztosítékból; és

b)

az engedélykérelem benyújtásakor a kérelmező által letétbe helyezett 17 EUR-s összegből.

(3)   A 376/2008/EK rendelet 48. cikke (1) bekezdésének megfelelően a szabad forgalomba bocsátásra vonatkozó vámáru-nyilatkozat elfogadásának napján alkalmazandó teljes Közös Vámtarifa vámját be kell szedni minden, a behozatali engedélyen feltüntetett mennyiséget meghaladó, behozott mennyiségre vonatkozóan.

(4)   A 376/2008/EK rendelet III. fejezetének 4. szakasza rendelkezései ellenére a biztosítékot nem szabad addig felszabadítani, amíg arra vonatkozó bizonyítékot nem nyújtottak be, hogy az engedély jogosultja kereskedelmileg és logisztikailag felel az érintett állatok megvásárlásáért, szállításáért és a szabad forgalomba bocsátást lehetővé tevő vámkezeléséért. Az ilyen bizonyíték legalább a következőket tartalmazza:

a)

az eredeti kereskedelmi számla vagy hiteles másolata, amelyet az eladó vagy képviselője a jogosult nevére állított ki – mindkettő svájci székhellyel –, és a jogosult által teljesített fizetés, vagy a jogosult által az eladó javára nyitott, visszavonhatatlan akkreditív igazolása;

b)

a jogosult nevére kiállított, az érintett állatokra vonatkozó fuvarokmány;

c)

az áruk szabad forgalomba bocsátását igazoló dokumentum, amelyen címzettként szerepel a jogosult neve és címe.

8. cikk

Az 1301/2006/EK, a 376/2008/EK és a 382/2008/EK rendeletet az e rendeletben foglaltaknak megfelelően kell alkalmazni.

9. cikk

(1)   Az 1301/2006/EK rendelet 11. cikke (1) bekezdésének második albekezdésétől eltérve a tagállamok értesítést küldenek a Bizottságnak:

a)

legkésőbb az egyes behozatali vámkontingens-időszakok végét követő február 28-ig azon termékek mennyiségéről – beleértve a nulla értékeket is –, amelyekre az előző behozatali vámkontingens-időszakban behozatali engedélyeket bocsátottak ki;

b)

legkésőbb az egyes behozatali vámkontingens-időszakok végét követő április 30-ig a fel nem használt vagy részben felhasznált behozatali engedélyekben foglalt termékmennyiségekről – beleértve a nulla értékeket is –, amelyek megfelelnek a behozatali engedélyek hátoldalán feltüntetett mennyiségek és azon mennyiségek közötti különbözetnek, amelyekre nézve az engedélyeket kiadták.

(2)   Legkésőbb az egyes behozatali vámkontingens-időszakok végét követő április 30-ig a tagállamok az 1301/2006/EK rendelet 4. cikkével összhangban továbbítják a Bizottság számára a szabad forgalomba helyezett termékek mennyiségére vonatkozó részleteket.

(3)   Az (1) és (2) bekezdésben említett értesítések tekintetében a mennyiségeket termékkategóriánként élő állatban kifejezve kell megadni a 382/2008/EK rendelet V. mellékletében foglaltak szerint.

10. cikk

A 2172/2005/EK rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre történő hivatkozásokat ezen rendeletre való hivatkozásnak kell tekinteni, és a III. mellékletben szereplő megfelelési táblázattal összhangban kell értelmezni.

11. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. december 18-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 346., 2005.12.29., 10 o.

(3)  Lásd a II. mellékletet.

(4)  HL L 114., 2002.4.30., 132. o.

(5)  HL L 238., 2006.9.1., 13. o.

(6)  HL L 114., 2008.4.26., 3. o.

(7)  HL L 115., 2008.4.29., 10. o.

(8)  HL L 92., 2012.3.30., 4. o.


I. MELLÉKLET

A 6. cikk (4) bekezdésének c) pontjában említett bejegyzések

:

Bolgárul

:

Регламент за изпълнение (ЕC) № 1223/2012

:

Spanyolul

:

Reglamento de Ejecución (UE) no 1223/2012

:

Csehül

:

Prováděcí nařízení (EU) č. 1223/2012

:

Dánul

:

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 1223/2012

:

Németül

:

Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1223/2012

:

Észtül

:

Rakendusmäärus (EL) nr 1223/2012

:

Görögül

:

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1223/2012

:

Angolul

:

Implementing Regulation (EU) No 1223/2012

:

Franciául

:

Règlement d’exécution (UE) no 1223/2012

:

Olaszul

:

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1223/2012

:

Lettül

:

Īstenošanas regula (ES) Nr. 1223/2012

:

Litvánul

:

Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1223/2012

:

Magyarul

:

1223/2012/EU végrehajtási rendelet

:

Máltaiul

:

Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 1223/2012

:

Hollandul

:

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1223/2012

:

Lengyelül

:

Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1223/2012

:

Portugálul

:

Regulamento de Execução (UE) n.o 1223/2012

:

Románul

:

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1223/2012

:

Szlovákul

:

Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1223/2012

:

Szlovénül

:

Izvedbena uredba (EU) št. 1223/2012

:

Finnül

:

Täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1223/2012

:

Svédül

:

Genomförandeförordning (EU) nr 1223/2012


II. MELLÉKLET

A hatályon kívül helyezett rendelet és egymást követő módosításainak jegyzéke

A Bizottság 2172/2005/EK rendelete

(HL L 346., 2005.12.29., 10. o.)

 

A Bizottság 1869/2006/EK rendelete

(HL L 358., 2006.12.16., 49. o.)

 

A Bizottság 1965/2006/EK rendelete

(HL L 408., 2006.12.30., 27. o.)

Csak a 8. cikk és a IX. melléklet

A Bizottság 749/2008/EK rendelete

(HL L 202., 2008.7.31., 37. o.)

Csak a 3. cikk

A Bizottság 1267/2008/EK rendelete

(HL L 338., 2008.12.17., 37. o.)

 


III. MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

A 2172/2005/EK rendelet

Ez a rendelet

1. cikk

1. cikk

2. cikk, (1) bekezdés

2. cikk, (1) bekezdés

2. cikk, (4) bekezdés

2. cikk, (2) bekezdés

3. cikk, (2) bekezdés

3. cikk, (1) bekezdés

3. cikk, (3) bekezdés, első albekezdés

3. cikk, (2) bekezdés

3. cikk, (3) bekezdés, második albekezdés

3. cikk, (5) bekezdés

3. cikk, (3) bekezdés

4., 5. és 6. cikk

4., 5. és 6. cikk

7. cikk, (1) bekezdés

7. cikk, (1) bekezdés

7. cikk, (3) bekezdés

7. cikk, (2) bekezdés

7. cikk, (5) bekezdés

7. cikk, (3) bekezdés

7. cikk, (6) bekezdés

7. cikk, (4) bekezdés

8. cikk

8. cikk

8a. cikk, (1) bekezdés

9. cikk, (1) bekezdés

8a. cikk, (2) bekezdés, első és második albekezdések

9. cikk, (2) bekezdés

8a. cikk, (3) bekezdés

9. cikk, (3) bekezdés

10. cikk

9. cikk

11. cikk

II. melléklet

I. melléklet

II. melléklet

III. melléklet


19.12.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 349/45


A BIZOTTSÁG 1224/2012/EU RENDELETE

(2012. december 18.)

a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint a 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló 987/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról

(EGT- és Svájc-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló, 2004. április 29-i 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1),

tekintettel a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló, 2009. szeptember 16-i 987/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 92. cikkére,

mivel:

(1)

Az egyes tagállamok jogszabályában történt változások, illetve e tagállamok azon kívánságának figyelembevétele érdekében, hogy egyszerűsödjön a 883/2004/EK és a 987/2009/EK rendelet koordinálási rendszerének alkalmazása, a tagállamok a 883/2004/EK és a 987/2009/EK rendelet egyes mellékleteinek módosítását kérték a szociális biztonsági rendszerek koordinációjával foglalkozó igazgatási bizottságtól.

(2)

A szociális biztonsági rendszerek koordinációjával foglalkozó igazgatási bizottság jóváhagyta a kért módosításokat, és a mellékletek műszaki kiigazítása céljából javaslatokat nyújtott be a Bizottsághoz.

(3)

A Bizottság jóvá tudja hagyni a vonatkozó javaslatokat.

(4)

A 883/2004/EK rendeletet és a 987/2009/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 883/2004/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A VI. melléklet a következőképpen módosul:

a)

A „LETTORSZÁG” című szakaszt követően a szöveg az alábbi új szakaszokkal egészül ki:

„MAGYARORSZÁG

A megváltozott munkaképességű személyekről szóló, 2011. évi CXCI sz. törvénynek, valamint bizonyos egyéb törvények módosításainak megfelelően 2012. január 1-jétől:

a)

a rehabilitációs ellátás;

b)

a rokkantsági ellátás.

SZLOVÁKIA

Az eltartott gyermekként vagy a nappali tagozaton végzett doktori tanulmányok alatt rokkanttá vált olyan, 26 év alatti személynek járó rokkantsági nyugdíj, aki esetében az előírt biztosítási időszak minden esetben teljesítettnek tekintendő (a társadalombiztosításról szóló, módosított 461/2003 törvény 70. cikkének (2) bekezdése, 72. cikkének (3) bekezdése, valamint 73. cikkének (3) és (4) bekezdése).”

b)

A „SVÉDORSZÁG” című szakaszban „(a 2001:489 törvény által módosított 1962:381 törvény)” (a szociális biztonsági törvény (2010:110) 34. fejezete).”

c)

Az „EGYESÜLT KIRÁLYSÁG” című szakasz helyébe a következő szöveg lép:

„EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Foglalkoztatási és támogatási juttatás

a)   Nagy-Britannia

A jóléti reformról szóló, 2007. évi törvény 1. része.

b)   Észak-Írország

A jóléti reformról szóló, 2007. évi törvény (Észak-Írország) 1. része.”

2.

A VIII. melléklet a következőképpen módosul:

a)

az 1. részben az „AUSZTRIA” című szakasz a következőképpen módosul:

i.

a „c)” pont helyébe a következő szöveg lép: „c) A 2004. november 18-i általános nyugdíjtörvény (APG) szerinti nyugdíjszámlán alapuló, túlélő hozzátartozói nyugdíj iránti valamennyi kérelem, kivéve a 2. részben említett eseteket.”

ii.

A szöveg a következő „g)” ponttal egészül ki: „g) Az 1972. február 3-i jegyzői biztosítási törvény (NVG 1972) szerinti ellátások iránti valamennyi kérelem.”

b)

az 1. részben a „SVÉDORSZÁG” című szakasz helyébe a következő szöveg lép:

„SVÉDORSZÁG

a)

Az öregségi nyugdíj formájában nyújtott garantált nyugdíj iránti kérelmek (a szociális biztonsági törvény (2010:110) 66. és 67. fejezete);

b)

A túlélő hozzátartozói nyugdíj formájában nyújtott garantált nyugdíj iránti kérelmek (a szociális biztonsági törvény (2010:110) 81. fejezete).”

c)

a 2. részben a szöveg a „BULGÁRIA” című szakasz után a következő új szakasszal egészül ki:

„DÁNIA

a)

Személyi nyugdíjak;

b)

a halál esetén járó ellátások (a 2002. január 1-je előtt a munkaerő-piaci kiegészítő nyugdíjba (Arbejdsmarkedets Tillægspension) fizetett hozzájárulások alapján járó ellátások);

c)

a halál esetén járó ellátások (a munkaerő-piaci kiegészítő nyugdíjról szóló, egységes szerkezetbe foglalt 942:2009 törvénynek megfelelően, 2002. január 1-jét követően a munkaerő-piaci kiegészítő nyugdíjba (Arbejdsmarkedets Tillægspension) fizetett hozzájárulások alapján járó ellátások);”

d)

a 2. részben a „SVÉDORSZÁG” című szakasz helyébe a következő szöveg lép:

„SVÉDORSZÁG

Jövedelmi nyugdíjak és prémium nyugdíjak (a szociális biztonsági törvény (2010:110) 62. és 64. fejezete).”

3.

A IX. melléklet a következőképpen módosul:

a)

Az I. részben a „SVÉDORSZÁG” című szakaszban a „(1962:381 törvény)” helyébe (a szociális biztonsági törvény (2010:110) 34. fejezete) lép.”

b)

a II. részben a „SZLOVÁKIA” című szakaszban a b) pontot el kell hagyni.

c)

A II. részben a „SVÉDORSZÁG” című szakasz helyébe a következő szöveg lép:

„SVÉDORSZÁG

Betegségi és keresetpótló juttatás garantált juttatás formájában (a szociális biztonsági törvény (2010:110) 35. fejezete).

Beszámított biztosítási idő alapján számított özvegyi nyugdíj (a szociális biztonsági törvény (2010:110) 84. fejezete).”

2. cikk

A 987/2009/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

Az 1. mellékletben a „SPANYOLORSZÁG-PORTUGÁLIA” című szakaszban az a) pontot el kell hagyni.

2.

A 3. melléklet a következőképpen módosul:

a)

Az „OLASZORSZÁG” és a „MÁLTA” című szakaszokat el kell hagyni.

b)

A „SPANYOLORSZÁG” című szakaszt követően a szöveg a „CIPRUS” című új szakasszal egészül ki.

3.

Az 5. mellékletben a „CSEH KÖZTÁRSASÁG” című szakaszt követően a szöveg a „DÁNIA” című új szakasszal egészül ki.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. december 18-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 166., 2004.4.30., 1. o.

(2)  HL L 284., 2009.10.30., 1. o.


19.12.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 349/47


A BIZOTTSÁG 1225/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. december 18.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1),

tekintettel az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletre (2) és különösen annak 136. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 543/2011/EU végrehajtási rendelet a XVI. mellékletének A. részében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikke (1) bekezdése alapján a behozatali átalányérték számítására munkanaponként, változó napi adatok figyelembevételével kerül sor. Ezért helyénvaló előírni, hogy e rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. december 18-án.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 157., 2011.6.15., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

AL

32,6

MA

80,2

TN

111,9

TR

102,4

ZZ

81,8

0707 00 05

AL

88,1

TR

143,2

ZZ

115,7

0709 93 10

MA

152,5

TR

68,4

ZZ

110,5

0805 10 20

MA

71,3

TR

51,1

ZA

51,1

ZZ

57,8

0805 20 10

MA

66,6

ZZ

66,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

97,8

JM

129,1

MA

106,4

TR

83,5

ZZ

104,2

0805 50 10

TR

75,0

ZZ

75,0

0808 10 80

MK

39,0

NZ

165,3

US

133,0

ZA

123,7

ZZ

115,3

0808 30 90

CN

48,8

TR

135,1

US

154,6

ZZ

112,8


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


19.12.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 349/49


A BIZOTTSÁG 1226/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. december 18.)

az 533/2007/EK rendelettel megnyitott, baromfihúsra vonatkozó vámkontingensek keretében 2012. december első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1),

tekintettel az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló, 2006. augusztus 31-i 1301/2006/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 7. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a baromfihús-ágazatra vonatkozó vámkontingens megnyitásáról és kezeléséről szóló, 2007. május 14-i 533/2007/EK rendeletre (3) és különösen annak 5. cikke (6) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 533/2007/EK rendelet vámkontingenseket nyitott meg a baromfihús-ágazat termékeinek behozatalára vonatkozóan.

(2)

A 2013. január 1-jétőlmárcius 31-ig terjedő alidőszakra vonatkozóan 2012. december első hét napján benyújtott behozataliengedély-kérelmek egyes kontingensek esetében a rendelkezésre álló mennyiséget meghaladó mennyiségre vonatkoznak. Ezért helyénvaló az igényelt mennyiségekre alkalmazandó odaítélési együttható rögzítésével meghatározni, hogy a behozatali engedélyek milyen mennyiségekre állíthatók ki,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 533/2007/EK rendelet alapján benyújtott, a 2013. január 1-jétőlmárcius 31-ig terjedő alidőszakra vonatkozó behozataliengedély-kérelmekre az e rendelet mellékletében szereplő odaítélési együtthatókat kell alkalmazni.

2. cikk

Ez a rendelet 2012. december 19-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. december 18-án.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 238., 2006.9.1., 13. o.

(3)  HL L 125., 2007.5.15., 9. o.


MELLÉKLET

Csoportszám

Tételszám

Az 1.1.2013–31.3.2013 terjedő alidőszakra benyújtott behozataliengedély-kérelmekre alkalmazandó odaítélési együttható

(%)

P1

09.4067

5,952549

P3

09.4069

0,335124


19.12.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 349/51


A BIZOTTSÁG 1227/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. december 18.)

az 539/2007/EK rendelettel megnyitott, a tojás- és tojásfehérje-ágazat egyes termékeire vonatkozó vámkontingensek keretében 2012. december első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1),

tekintettel az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló, 2006. augusztus 31-i 1301/2006/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 7. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a tojáságazatra és a tojásfehérjére vonatkozó vámkontingensek megnyitásáról és kezelésérő szóló, 2007. május 15-i 539/2007/EK bizottsági rendeletre (3) és különösen annak 5. cikke (6) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 539/2007/EK rendelet vámkontingenseket nyitott meg a tojás- és tojásfehérje-ágazat termékeinek behozatalára vonatkozóan.

(2)

A 2013. január 1-jétőlmárcius 31-ig terjedő alidőszakra vonatkozóan 2012. december első hét napján benyújtott behozataliengedély-kérelmek egyes kontingensek esetében a rendelkezésre álló mennyiséget meghaladó mennyiségre vonatkoznak. Ezért helyénvaló az igényelt mennyiségekre alkalmazandó odaítélési együttható rögzítésével meghatározni, hogy a behozatali engedélyek milyen mennyiségekre bocsáthatók ki,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 539/2007/EK rendelet alapján benyújtott, a 2013. január 1-jétőlmárcius 31-ig terjedő alidőszakra vonatkozó behozataliengedély-kérelmekre az e rendelet mellékletében szereplő odaítélési együtthatókat kell alkalmazni.

2. cikk

Ez a rendelet 2012. december 19-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. december 18-án.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 238., 2006.9.1., 13. o.

(3)  HL L 128., 2007.5.16., 19. o.


MELLÉKLET

Csoportszáma

Tételszám

Az 1.1.2013–31.3.2013 terjedő alidőszakra benyújtott behozataliengedély-kérelmekre alkalmazandó odaítélési együttható

(%)

E2

09.4401

30,039342


19.12.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 349/53


A BIZOTTSÁG 1228/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. december 18.)

az 1385/2007/EK rendelettel megnyitott, baromfihúsra vonatkozó vámkontingens keretében 2012. december első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1),

tekintettel az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló, 2006. augusztus 31-i 1301/2006/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 7. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a baromfihús-ágazatra vonatkozó egyes közösségi vámkontingensek megnyitása és kezelése tekintetében a 774/94/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló, 2007. november 26-i 1385/2007/EK bizottsági rendeletre (3) és különösen annak 5. cikke (6) bekezdésére,

mivel:

A 2013. január 1-jétőlmárcius 31-ig terjedő alidőszakra vonatkozóan 2012. december első hét napján benyújtott behozataliengedély-kérelmek egyes kontingensek esetében a rendelkezésre álló mennyiséget meghaladó mennyiségre vonatkoznak. Ezért helyénvaló az igényelt mennyiségekre alkalmazandó odaítélési együttható rögzítésével meghatározni, hogy a behozatali engedélyek milyen mennyiségekre bocsáthatók ki,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1385/2007/EK rendelet alapján benyújtott, a 2013. január 1-jétőlmárcius 31-ig terjedő alidőszakra vonatkozó behozataliengedély-kérelmekre az e rendelet mellékletében szereplő odaítélési együtthatókat kell alkalmazni.

2. cikk

Ez a rendelet 2012. december 19-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. december 18-án.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 238., 2006.9.1., 13. o.

(3)  HL L 309., 2007.11.27., 47. o.


MELLÉKLET

Csoportszám

Tételszám

Az 1.1.2013–31.3.2013 terjedő alidőszakra benyújtott behozataliengedélykérelmekre alkalmazandó odaítélési együttható

(%-ban)

1

09.4410

0,29533

2

09.4411

0,304506

3

09.4412

0,327761

4

09.4420

0,398565

6

09.4422

0,400962


HATÁROZATOK

19.12.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 349/55


A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2012. december 17.)

a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 5. cikkétől eltérő intézkedések alkalmazásának Bulgária és Románia számára történő engedélyezéséről

(2012/794/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 395. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Bulgária és Románia a Bizottság által 2011. május 25-én iktatott levelében a Vidin (Bulgária) és Calafat (Románia) közötti, a Duna felett átívelő határhídra vonatkozó karbantartási és felújítási munkálatok, valamint az útdíjbehajtás tekintetében engedélyt kért a 2006/112/EK irányelvnek az irányelv területi hatályát szabályozó 5. cikkétől való eltérésre (a továbbiakban: az eltérésre vonatkozó kérelem). Bulgária és Románia az eltérésre vonatkozó kérelmet részben felváltotta a Bizottság által 2012. március 7-én iktatott levéllel.

(2)

A 2006/112/EK irányelv 395. cikke (2) bekezdésének megfelelően a Bizottság 2012. július 17-én kelt levelében továbbította az eltérésre vonatkozó kérelmet a többi tagállamnak, Spanyolország kivételével, amelyet a Bizottság 2012. július 18-án kelt levelében tájékoztatott. A Bizottság 2012. július 19-én kelt levelében értesítette Bulgáriát és Romániát, hogy az eltérésre vonatkozó kérelem elbírálásához szükséges valamennyi információ a birtokában van.

(3)

A híd karbantartási és felújítási munkálataival kapcsolatban a az eltérésre vonatkozó kérelem arra irányul, hogy a Bulgária és Románia közötti államhatárt úgy állapítsák meg, hogy az a híd felezővonalára essen.

(4)

A hídon történő áthaladáskor behajtandó útdíjjal kapcsolatban az eltérésre vonatkozó kérelem azt tartalmazza, hogy a híd teljes hosszát azon tagállam területének tekintsék, amelyben a hídon keresztül történő utazás megkezdődik. Ezért valamennyi, a bolgár oldalon kezdődő utazás teljes útdíjára csak bolgár héát vetnek ki. Ezzel azonos módon a román oldalon kezdődő valamennyi utazás teljes útdíjára vonatkozóan csak román héát vetnek ki.

(5)

Ettől eltérő intézkedések hiányában a karbantartási és felújítási munkálatokkal kapcsolatos termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás teljesítési helyének, valamint az útdíjbehajtás helyének megállapítása elsősorban a Duna feletti országhatár pontos meghatározásától függ, ami a gyakorlatban rendkívül bonyolult az érintett adóalanyok számára. Másrészről az útdíjbehajtás tekintetében az egyik tagállamból a másikba tartó egyirányú, a hídon történő áthaladást is magában foglaló utazás vonatkozásában a bolgár és román héát egyaránt alkalmazni kellene. Az eltérési intézkedések ezért az alkalmazandó héa behajtásának egyszerűsítésére irányulnak.

(6)

Mivel az eltérésre vonatkozó kérelem a héa tekintetében fenálló területi hatályt érinti, amelyre vonatkozóan nem várhatók jövőbeli változtatások, a kért eltérést határozatlan időre kell engedélyezni.

(7)

Az eltérés a végső fogyasztás szintjén beszedett adó összegét általában véve elhanyagolható mértékben befolyásolja, és nem lesz negatív hatással az Unió hozzáadottérték-adóból származó saját forrásaira,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2006/112/EK irányelv 5. cikkétől eltérve Bulgária és Románia ezennel felhatalmazást kap az e határozat 2. és 3. cikkében foglalt eltérő intézkedések alkalmazására a Vidin (Bulgária) és Calafat (Románia) közötti, a Duna felett átívelő határhídra vonatkozó karbantartási és felújítási munkálatok, valamint az útdíjbehajtás tekintetében.

2. cikk

A határhíd karbantartási és felújítási munkálataival összefüggő adóköteles ügyletek pontos teljesítési helyének meghatározása érdekében országhatárnak a termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás, a Közösségen belüli árubeszerzés, valamint a határhíd karbantartásához és felújításához szükséges áruk behozatala tekintetében a híd közepe tekintendő.

3. cikk

Az útdíjbehajtással összefüggő adóköteles ügyletek pontos teljesítési helyének meghatározása érdekében a határhíd teljes hossza azon tagállam területének tekintendő, amelyből a hidat igénybe vevő bármely utazás megkezdődik.

4. cikk

Ez az irányelv a róla szóló értesítés napján lép hatályba.

5. cikk

Ennek a határozatnak a Bolgár Köztársaság és Románia a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2012. december 17-én.

a Tanács részéről

az elnök

S. ALETRARIS


(1)  HL L 347., 2006.12.11., 1. o.


19.12.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 349/57


A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2012. december 12.)

az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtásáról való jelentéstétel céljából a tagállamok által benyújtandó információk típusának és formátumának, valamint a jelentéstétel gyakoriságának meghatározásáról

(az értesítés a C(2012) 9181. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2012/795/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az ipari kibocsátásokról (a környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése) szóló, 2010. november 24-i 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 72. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Bizottság kérdőíveket dolgozott ki, amelyekben meghatározta, mely információkat kell a tagállamoknak rendelkezésre bocsátaniuk a 2010/75/EU irányelv 2013–2016 közötti időszakban történő végrehajtásáról szóló jelentésükben.

(2)

A tagállamok számára elő kell írni az említett kérdőívek kitöltését: az egyik kérdőív kizárólag a 2013-as évre vonatkozik, és abban a 2010/75/EU irányelv azon követelményeinek végrehajtása céljából hozott tagállami intézkedésekről kell jelentést tenni, amelyek nem voltak már eleve alkalmazandók a titán-dioxid-iparból származó hulladékról szóló, 1978. február 20-i 78/176/EGK tanácsi irányelvvel (2),a titán-dioxid-iparból származó hulladék által érintett környezeti elemek felügyeletére és ellenőrzésére vonatkozó eljárásokról szóló, 1982. december 3-i 82/883/EGK tanácsi irányelvvel (3),a titán-dioxid-ipar hulladékai által okozott szennyezés csökkentésére és lehetséges megszüntetésére kidolgozott programok közelítését szolgáló eljárásokról szóló, 1992. december 15-i 92/112/EGK tanácsi irányelvvel (4),a szerves oldószerek egyes tevékenységeknél és berendezésekben történő felhasználása során keletkező illékony szerves vegyületek kibocsátásának korlátozásáról szóló, 1999. március 11-i 1999/13/EK tanácsi irányelvvel (5),a hulladékok égetéséről szóló, 2000. december 4-i 2000/76/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (6),a nagy tüzelőberendezésekből származó egyes szennyező anyagok levegőbe történő kibocsátásának korlátozásáról szóló, 2001. október 23-i 2001/80/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (7),és a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló, 2008. január 15-i 2008/1/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (8) összhangban, mielőtt a szóban forgó irányelveket a 2010/75/EU irányelv hatályon kívül helyezte volna.

(3)

A tagállamok számára elő kell írni továbbá egy másik kérdőív kitöltését is: ez a 2013–2016 közötti időszakra vonatkozik, és abban a kibocsátásokra és egyéb szennyezési formákra vonatkozó reprezentatív adatokról, a kibocsátási határértékekről, a 2010/75/EU irányelv 14. és 15. cikkének végrehajtásáról, valamint a 27. cikk szerinti új keletű technikák kifejlesztése és alkalmazása terén elért haladásról kell jelentést tenni; a benyújtott jelentésekből a Bizottság információkat szerez az általános végrehajtási intézkedésekről (1. modul), az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és Hulladékszállítási Nyilvántartáshoz igazodó információforrást tud összeállítani az egyes létesítményekről (2. modul), megbizonyosodhat arról, hogy az engedélyekben megfelelő módon alkalmazásra kerültek az elérhető legjobb technikák (3. modul), és ellenőrizheti az ágazati mimimumkövetelmények alkalmazását (4. modul).

(4)

A 2010/75/EU irányelv 72. cikkének (1) bekezdése értelmében a tagállamoknak az információkat elektronikus formátumban kell hozzáférhetővé tenniük.

(5)

A tagállami adatok konzisztenciájának és koherenciájának biztosítása érdekében a Bizottságnak – az Európai Környezetvédelmi Ügynökség támogatásával – e célra külön elektronikus jelentéstételi formátumot kell létrehoznia.

(6)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a 2010/75/EU irányelv 75. cikkének (1) bekezdése alapján létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A tagállamok jelentései

A tagállamok az I. és II. mellékletben szereplő kérdőív kitöltésével információkat bocsátanak az Európai Bizottság rendelkezésére a 2010/75/EU irányelv végrehajtására vonatkozóan, mégpedig az erre a célra kidolgozandó elektronikus jelentéstételi formátumban.

Az I. mellékletben szereplő kérdőívet legkésőbb 2014. szeptember 30-ig kell kitöltve visszaküldeni.

A II. mellékletben szereplő kérdőívre adott válaszokat legkésőbb 2017. szeptember 30-ig kell benyújtani.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2012. december 12-én.

a Bizottság részéről

Janez POTOČNIK

a Bizottság tagja


(1)  HL L 334., 2010.12.17., 17. o.

(2)  HL L 54., 1978.2.25., 19. o.

(3)  HL L 378., 1982.12.31., 1. o.

(4)  HL L 409., 1992.12.31., 11. o.

(5)  HL L 85., 1999.3.29., 1. o.

(6)  HL L 332., 2000.12.28., 91. o.

(7)  HL L 309., 2001.11.27., 1. o.

(8)  HL L 24., 2008.1.29., 8. o.


I. MELLÉKLET

A 2010/75/EU irányelv végrehajtásáról szóló, az 1. cikk második bekezdésében említett kérdőív

Általános megjegyzések:

a)

Ebben a kérdőívben a 2013. január 7-től2013. december 31-ig tartó időszakra vonatkozóan kell információkkal szolgálni.

b)

Azoknál a kérdéseknél, amelyeknél időben változó paramétereket kell megadni, a válasznak a 2013. december 31-i állapotra kell vonatkoznia.

c)

A lenti kérdésekre adott válaszaikban a tagállamoknak csak azokat az információkat kell megadniuk, amelyek a 2010/75/EU irányelv 80. cikkének (1) bekezdésében szereplő rendelkezések végrehajtása céljából hozott intézkedéseikre vonatkoznak.

d)

Ebben a kérdőívben „tagállami politika vagy útmutatás” alatt a tagállami, regionális vagy helyi szinten kidolgozott vagy alkalmazott, már meglévő végrehajtási intézkedések értendők. Azzal, hogy egy tagállam a 2010/75/EU irányelvet a nemzeti jogba átültető jogszabályokra vonatkozó információkat is megad, nem mentesül a 2010/75/EU irányelv 80. cikkének (2) bekezdésében foglalt követelmények teljesítésének kötelezettsége alól.

1.   A feltételek nem teljesítése (8. cikk)

Milyen kritériumok alapján állapítják meg, hogy az engedélyben foglalt feltételek megszegése „közvetlen veszélyt jelent az emberi egészségre, illetve jelentős mértékű, azonnali káros hatással fenyeget a környezetre nézve”?

2.   Az engedélyben foglalt feltételek (14. cikk)

Adjon összefoglalást az alábbi kérdésekre vonatkozó tagállami politikáról vagy útmutatásról, és – amennyiben az az interneten elérhető –, adja meg az oldalra mutató linket:

2.1.

Hogyan biztosítják, hogy az engedélyben foglalt feltételek a BAT-következtetésekből kiindulva kerüljenek megállapításra? (a 14. cikk (3) bekezdése)

2.2.

Hány olyan illetékes hatóság van, amely az engedélyre a BAT-következtetésekben ismertetett elérhető legjobb technikák alkalmazásával teremthető feltételeknél szigorúbb feltételeket állapít meg? (a 14. cikk (4) bekezdése)

3.   Kibocsátási határértékek és az azokkal egyenértékű paraméterek és műszaki intézkedések (15. cikk)

Adjon összefoglalást az alábbi kérdésekre vonatkozó tagállami politikáról vagy útmutatásról, és – amennyiben az az interneten elérhető –, adja meg az oldalra mutató linket:

3.1.

Hogyan kerülnek meghatározásra a kibocsátási határértékek a BAT-következtetésekben foglalt „elérhető legjobb technikákhoz kapcsolódó kibocsátási szintekhez” képest? (a 15. cikk (3) bekezdése)

3.2.

Hogyan történik a 15. cikk (3) bekezdésétől való eltérések engedélyezése? (a 15. cikk (4) bekezdése)

3.3.

Hogyan történik az eltérés engedélyezésének alapjául szolgáló költség-haszon elemzés, és mi minősül olyan lépésnek, amely „aránytalanul magas költségekkel járna a környezeti előnyökhöz képest”? (a 15. cikk (4) bekezdése)

3.4.

Vannak korlátozások az eltérések hatályára vagy időtartamára vonatkozóan? (a 15. cikk (4) bekezdése)

3.5.

Hogyan történik a 11. cikk a) és b) pontjában, illetve a 15. cikk (2) és (3) bekezdésében foglalt követelményektől az új keletű technikák tesztelése és alkalmazása vonatkozásában való átmeneti eltérések engedélyezése? (a 15. cikk (5) bekezdése)

4.   Monitoringkövetelmények (16. cikk)

Adjon összefoglalást az alábbi kérdésekre vonatkozó tagállami politikáról vagy útmutatásról, és – amennyiben az az interneten elérhető –, adja meg az oldalra mutató linket:

4.1.

Hogyan biztosítják, hogy a monitoringkövetelmények a BAT-következtetésekből kiindulva kerüljenek megállapításra? (a 16. cikk (1) bekezdése)

4.2.

Hogyan határozzák meg az időszakos monitoring gyakoriságát a talaj és a felszín alatti víz tekintetében? (a 16. cikk (2) bekezdése)

4.3.

Ha a talaj és a felszín alatti víz tekintetében a monitoringra az előírtnál ritkábban kerül sor, ennek indoklására hogyan alkalmazzák a „szennyezés szisztematikus kockázatértékelését”? (a 16. cikk (2) bekezdése)

5.   Általánosan kötelező szabályok (17. cikk)

Amennyiben a 2010/75/EU irányelv végrehajtása általánosan kötelező szabályok révén történik:

5.1.

Az általánosan kötelező szabályok hatálya (a 2010/75/EU irányelv I. mellékletében felsoroltak közül) mely követelményekre és tevékenységekre, illetve mely szennyező anyagokra terjed ki?

5.2.

Az általánosan kötelező szabályok hogyan biztosítják „az integrált megközelítést és az egyedi engedélyezési feltételekkel elérhető szinttel egyenértékű magas szintű környezetvédelmet”? (a 17. cikk (1) bekezdése)

5.3.

Hogyan biztosítják, hogy az általánosan kötelező szabályok az elérhető legjobb technikákon alapuljanak? (a 17. cikk (2) bekezdése)

5.4.

Az általánosan kötelező szabályokat hogyan frissítik az elérhető legjobb technikákban bekövetkező fejlődés figyelembevétele érdekében? (a 17. cikk (3) bekezdése)

5.5.

Az általánosan kötelező szabályokban „hivatalos kihirdetésükkor” milyen hivatkozás szerepel a 2010/75/EU irányelvre? (a 17. cikk (4) bekezdése)

5.6.

Ha az általánosan kötelező szabályok közzétételre kerültek az interneten, adja meg az oldalra mutató linket.

6.   Az elérhető legjobb technikák fejlődése (19. cikk)

6.1.

Az illetékes hatóságok hogyan kísérik figyelemmel az új vagy frissített BAT-következtetések közzétételét, vagy hogyan kapnak erről tájékoztatást?

6.2.

Hogyan gondoskodnak az illetékes hatóságok arról, hogy az említett információk a nyilvánosság számára elérhetőek legyenek?

7.   Az engedélyben foglalt feltételek újraértékelése és frissítése (21. cikk)

Kérjük, összegezze az engedélyben foglalt feltételek újraértékelésének és frissítésének alábbi szempontjaira vonatkozó tagállami politikákat vagy útmutatásokat, és – amennyiben azok közzétételre kerültek az interneten –, adja meg az oldalra mutató linket:

7.1.

Az üzemeltetőktől általában mely információk benyújtását kérik az engedélyben foglalt feltételek újraértékeléséhez/frissítéséhez? (a 21. cikk (2) bekezdése)

7.2.

Hogyan határozzák meg egy adott létesítmény „fő tevékenységét”? (a 21. cikk (3) bekezdése)

7.3.

Hogyan történik az engedélyben foglalt feltételek újraértékelése/frissítése jelentős szennyezés, üzembiztonsági problémák, illetve új vagy felülvizsgált környezetminőségi szabványok megjelenése esetén? (a 21. cikk (5) bekezdése)

8.   A telephely bezárása (22. cikk)

8.1.

Mi alapján döntik el, hogy mely tevékenységek esetében kell alapállapot-jelentést készíteni, különös tekintettel az alábbiakra?

a)

A 2010/75/EU irányelv I. mellékletében felsoroltak közül általában mely tevékenységek esetében lehet megállapítani, hogy azok a „vonatkozó veszélyes anyagok felhasználásával, előállításával vagy kibocsátásával” járnak? (a 22. cikk (2) bekezdése)

b)

Hogyan veszik figyelembe „a létesítmény telephelyén a talaj és a felszín alatti vizek szennyeződésének lehetőségét”? (a 22. cikk (2) bekezdése)

c)

Az üzemeltetőknek mely információkat kell feltüntetniük az alapállapot-jelentésben? (a 22. cikk (2) bekezdése)

d)

E tekintetben hogyan alkalmazzák „az alapjelentés tartalmára vonatkozóan” kiadott bizottsági iránymutatásokat? (a 22. cikk (2) bekezdése)

8.2.

A tevékenység végleges leállítása esetén:

a)

Az üzemeltetők hogyan értékelik „a talajban és a felszín alatti vizekben okozott szennyeződés mértékét”? (a 22. cikk (3) bekezdése)

b)

Mi alapján ítélik úgy, hogy a létesítmény „jelentős mértékű szennyezést okozott a talajban vagy a felszín alatti vizekben”? (a 22. cikk (3) bekezdése)

c)

Mi alapján ítélik úgy, hogy a talajban vagy a felszín alatti vizekben keletkezett szennyeződés „jelentős kockázatot jelent az emberi egészségre vagy a környezetre”? (a 22. cikk (3) bekezdése)

d)

Mi alapján döntik el, hogy az üzemeltetőknek milyen szükséges „intézkedéseket” kell hozniuk? (a 22. cikk (3) és (4) bekezdése)

9.   Környezetvédelmi ellenőrzés (23. cikk)

9.1.

Milyen „környezetvédelmi ellenőrzési terveket” dolgoztak ki? Mit tartalmaznak ezek? Hol érhetők el? Amennyiben közzétételre kerültek az interneten, adja meg az oldalra mutató linket. (a 23. cikk (2) bekezdése)

9.2.

Milyen „környezetvédelmi rutinellenőrzési programokat” dolgoztak ki? Mit tartalmaznak ezek? Hol érhetők el? Amennyiben közzétételre kerültek az interneten, adja meg az oldalra mutató linket. (a 23. cikk (4) bekezdése)

9.3.

Hogyan történik a létesítmények környezeti kockázatainak „szisztematikus értékelése”, amely alapján meghatározzák a helyszíni szemlék közötti időszak hosszát? Foglalja össze a vonatkozó iránymutatásokat, és adja meg az azokra való utalást. (a 23. cikk (4) bekezdése)

9.4.

Milyen körülmények esetén kerül sor „nem rutinszerű környezetvédelmi ellenőrzésre”? (a 23. cikk (5) bekezdése)

9.5.

Általában mely információk szerepelnek a helyszíni ellenőrzést követően készített jegyzőkönyvekben? Hogyan kapja meg a jegyzőkönyvet az érintett üzemeltető? A jegyzőkönyvek hol érhetők el a nyilvánosság számára? Vannak olyan körülmények, amelyek fennállása esetén a jegyzőkönyvet – a környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférésről és a 90/313/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2003. január 28-i 2003/4/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) rendelkezéseinek figyelembevételével – nem teszik nyilvánosan hozzáférhetővé? (a 23. cikk (6) bekezdése)

9.6.

Milyen mechanizmusokkal gondoskodnak arról, hogy az üzemeltető megtegye a jegyzőkönyvben meghatározott „szükséges intézkedéseket”? (a 23. cikk (6) bekezdése)

10.   Az információhoz való hozzáférés és a nyilvánosság részvétele (24. cikk)

10.1.

A tagállamok hogyan biztosítják, hogy az érintettek „kellő időben hatékony lehetőséget” kapjanak az engedélyben foglalt feltételek meghatározására/frissítésére irányuló eljárásban történő részvételre, különösen ha a 15. cikk (4) bekezdése szerinti eltérés javasolt? (a 24. cikk (1) bekezdése)

10.2.

Hogyan hozzák nyilvánosságra az információkat? (a 24. cikk (2) és (3) bekezdése)

10.3.

Valamennyi releváns információ az interneten keresztül is a nyilvánosság rendelkezésére áll? (a 24. cikk (2) bekezdésének a), b) és f) pontja és (3) bekezdésének a) pontja)

11.   Új keletű technikák (27. cikk)

A tagállamok hogyan ösztönzik az új keletű technikák kifejlesztését és alkalmazását, különösen ami a BAT-referenciadokumentumokban meghatározott új keletű technikákat illeti? (a 27. cikk (1) bekezdése)


(1)  HL L 41., 2003.2.14., 26. o.


II. MELLÉKLET

A 2010/75/EU irányelv végrehajtásáról szóló, az 1. cikk harmadik bekezdésében említett kérdőív

Általános megjegyzések:

a)

Ez a kérdőív a 2013. január 7-től2016. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozik.

b)

Azoknál a kérdéseknél, amelyeknél időben változó paramétereket kell megadni, a 2016. december 31-i állapotot kell alapul venni.

1. MODUL –   A VÉGREHAJTÁSSAL KAPCSOLATOS HELYZET

Megjegyzés az 1. modulhoz:

Az alábbi kérdések a 2010/75/EU irányelv II. fejezetének hatálya alá tartozó létesítményekre vonatkoznak.

1.   A végrehajtást érintő változások

A legutóbbi jelentéstételi időszak óta az ipari kibocsátásokról szóló irányelv (IED) szerinti első jelentéstételnél használt kérdőívre adott válaszokhoz képest történtek számottevő változások a 2010/75/EU irányelv végrehajtása terén? Amennyiben igen, vázolja fel a helyzetet: mutassa be a változásokat, azok okait, és adott esetben adjon meg utalásokat.

2.   A végrehajtást érintő nehézségek

Tapasztaltak nehézségeket a 80. cikk (1) bekezdésével összhangban elfogadott törvények, rendeletek és közigazgatási rendelkezések alkalmazása során? Amennyiben igen, vázolja fel a nehézségeket és azok okait.

2. MODUL –   AZ EGYES LÉTESÍTMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

Megjegyzés a 2. modulhoz:

A más uniós jogszabályokra tett utalásokkal a cél csupán az volt, hogy emlékeztessünk a szóban forgó jogszabályok létezésére, nem pedig az, hogy megadjuk az egyes rendszerek hatálya alá tartozó létesítmények közötti kapcsolódási pontokat.

3.   A 2010/75/EU irányelv II. fejezetének hatálya alá tartozó összes létesítményre („IED-létesítményre”) vonatkozóan adja meg az alábbi információkat:

3.1.   Általános információk:

 

Mező

Leírás

3.1.1.

Az IED-létesítmény referenciaszáma

A létesítmény egyedi azonosítója a 2010/75/EU irányelv alkalmazásában.

3.1.2.

Az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2006. január 18-i 166/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) hatálya alá tartozó létesítmény referenciaszáma (opcionális)

Amennyiben az IED-létesítmény – teljes egészében vagy részben – a 166/2006/EK rendelet hatálya alá tartozik, adja meg a szóban forgó rendelet szerinti jelentéstétel során a létesítmény azonosítására szolgáló számot.

3.1.3.

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyének kezeléséről, valamint a 96/82/EK tanácsi irányelv módosításáról és későbbi hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. július 4-i 2012/18/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) hatálya alá tartozó létesítmény referenciaszáma (opcionális)

Amennyiben az IED-létesítmény – teljes egészében vagy részben – a 2012/18/EU irányelv hatálya alá tartozik, adja meg a Seveso létesítmények információlekérdezési rendszerében (Seveso Plants Information Retrieval System – SPIRS) a létesítmény azonosítására szolgáló számot.

3.1.4.

Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. október 13-i 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) hatálya alá tartozó létesítmény referenciaszáma (opcionális)

Amennyiben az IED-létesítmény – teljes egészében vagy részben – a 2003/87/EK irányelv hatálya alá tartozik, adja meg az európai uniós ügyleti jegyzőkönyvben a létesítmény azonosítására szolgáló egyedi számot.

3.1.5.

A létesítmény neve

Olyan formátumban kell megadni – amennyiben lehetséges –, amely egyezik „A létesítmény neve” mezőben a 166/2006/EK rendelet szerinti jelentésben használt formátummal.

3.1.6.

A 2010/75/EU irányelv hatálya alá tartozó tevékenységek

A 2010/75/EU irányelv I. mellékletében felsorolt összes olyan tevékenység, amelyet a létesítményben végeznek.

3.1.7.

A 2010/75/EU irányelv egyéb releváns fejezetei

Adja meg, hogy a 2010/75/EU irányelv III., IV., V. és VI. fejezete közül melyik vonatkozik (akár csak részben) a létesítményre.


3.2.   Elérhetőség:

 

Mező

Leírás

3.2.1.

Az üzemeltető neve

Olyan formátumban kell megadni – amennyiben lehetséges –, amely egyezik „Az anyavállalat neve” mezőben a 166/2006/EK rendelet szerinti jelentésben használt formátummal.

3.2.2.

A létesítmény címe (utca, település, irányítószám és ország)

Az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra (INSPIRE) kialakításáról szóló, 2007. március 14-i 2007/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (4) összhangban kell megadni, és – amennyiben lehetséges – olyan formátumban, amely egyezik „Az utca/házszám”, „Város/falu”, „Irányítószám” és „Ország” mezőben a 166/2006/EK rendelet szerinti jelentésben használt formátummal.

3.2.3.

A létesítmény helyzete (szélességi és hosszúsági fok)

A 2007/2/EK irányelvvel összhangban kell megadni, és – amennyiben lehetséges – olyan formátumban, amely egyezik „A helyszín koordinátái” mezőben a 166/2006/EK rendelet szerinti jelentésben használt formátummal.


3.3.   Illetékes hatóságok:

 

Mező

Leírás

3.3.1.

Az engedély megadására jogosult illetékes hatóság

Az illetékes hatóság/hatóságok neve és e-mail-címe.

3.3.2.

Az ellenőrzések végzésére és a végrehajtásra jogosult illetékes hatóság

Az illetékes hatóság/hatóságok neve és e-mail-címe.

3.3.3.

Az illetékes hatóságok által végzett helyszíni szemlék száma összesen (a 23. cikk (4) bekezdése)

A 2013-ban, 2014-ben, 2015-ben és 2016-ban végzett szemlék száma.


3.4.   Az engedélyekkel kapcsolatos információk:

 

Mező

Leírás

3.4.1.

Link az érvényben lévő engedélyekhez

A 24. cikk (2) bekezdése szerint.

3.4.2.

A létesítményre vonatkozik a 15. cikk (4) bekezdése szerinti eltérés?

Igen/Nem

3.4.3.

Készült a 22. cikk szerinti alapállapot-jelentés?

Igen/Nem

3. MODUL –   ÁGAZATI SZEMPONTOK

Megjegyzések a 3. modulhoz:

Ez a modul azokra a létesítményekre vonatkozik, amelyek esetében a BAT-következtetésekről szóló, közzétett határozatok nyomán az engedélyben foglalt feltételek a jelentéstételi időszak során újraértékelésre/frissítésre kerültek, vagyis azokra a létesítményekre, amelyek fő tevékenysége az alábbi jogszabályok hatálya alá tartozik:

A Bizottság 2012. február 28-i 2012/134/EU végrehajtási határozata az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az üveggyártás tekintetében történő meghatározásáról (5), vagy

A Bizottság 2012. február 28-i 2012/135/EU végrehajtási határozata az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek a vas- és acélgyártás tekintetében történő meghatározásáról (6).

4.   Az engedélyben foglalt feltételek (14. cikk)

Az engedélyben foglalt feltételek megállapításához a BAT-következtetéseken kívül használtak bármilyen más információforrást? (a 14. cikk (3) bekezdése)

5.   Szigorúbb feltételek (a 14. cikk (4) bekezdése és a 18. cikk)

5.1.

Melyik környezetminőségi szabvány követel meg annál szigorúbb engedélyezési feltételeket, mint amilyenek az elérhető legjobb technikák teljesíthetők, és milyen további intézkedések kerültek be az engedélybe? (a 18. cikk)

5.2.

Említsen további példákat arra, amikor az illetékes hatóságok – a 14. cikk (4) bekezdése értelmében – az engedélyre a BAT-következtetésekben ismertetett elérhető legjobb technikák alkalmazásával teremthető feltételeknél szigorúbb feltételeket állapítottak meg.

6.   Az engedélyben foglalt feltételek megállapítása vonatkozó BAT-következtetések hiánya esetén (a 14. cikk (5) és (6) bekezdése)

6.1.

Mutassa be (példákkal illusztrálva), hogyan történik az engedélyben foglalt feltételek megállapítása:

a)

olyan elérhető legjobb technika alapján, amely a vonatkozó BAT-következtetések egyikében sincs leírva (a 14. cikk (5) bekezdése);

b)

olyan elérhető legjobb technika alapján, amelyet az üzemeltetővel folytatott konzultáció után állapítottak meg, mivel „a létesítményben végzett valamely tevékenység vagy előállítási eljárás” nem tartozik a BAT-következtetések hatálya alá, vagy amennyiben e következtetések „nem tárgyalják a tevékenység vagy eljárás összes lehetséges környezeti hatását” (a 14. cikk (6) bekezdése);

6.2.

A fenti példák esetében adja meg:

a)

miért nem lehetett alkalmazni a BAT-következtetésekben szereplő információkat;

b)

milyen további információkat használtak fel az elérhető legjobb technika meghatározásához;

c)

hogyan vették figyelembe a 2010/75/EU irányelv III. mellékletében felsorolt kritériumokat.

7.   Kibocsátási határértékek és az azokkal egyenértékű paraméterek és műszaki intézkedések (15. cikk)

7.1.

Azon engedélyek esetében, amelyeknél egy vagy több kibocsátási határérték az értékek, az időszakok és a referenciafeltételek tekintetében eltér a BAT-következtetésekben az elérhető legjobb technikára vonatkozóan meghatározott kibocsátási határértékektől (a 15. cikk (3) bekezdésének b) pontja):

a)

mutassa be (példákkal illusztrálva) ezen eltérő kibocsátási határértékeket;

b)

a 14. cikk (1) bekezdése d) pontjának ii. alpontjában említett összegzés felhasználásával említsen példákat arra, hogyan alkalmazták a kibocsátások ellenőrzését „annak biztosítása érdekében, hogy a normál üzemeltetési feltételek melletti kibocsátások ne haladják meg az elérhető legjobb technikákhoz kapcsolódó kibocsátási szinteket” (a 15. cikk (3) bekezdésének második albekezdése).

7.2.

Valamennyi olyan létesítmény esetében, amely számára a 15. cikk (4) bekezdése értelmében eltérést engedélyeztek, adja meg az alábbiakat:

a)

az eltérés hatálya alá tartozó kibocsátási források;

b)

az elérhető legjobb technikára vonatkozóan meghatározott azon kibocsátási határértékek, amelyekre az eltérés vonatkozik;

c)

a tényleges kibocsátási határértékek;

d)

a 15. cikk (3) bekezdésének való megfelelésre engedélyezett átmeneti időszak (időszakok), amennyiben van ilyen;

e)

a 15. cikk (4) bekezdése szerinti eltérések alkalmazásával kapcsolatos információkat tartalmazó weboldal (weboldalak), amennyiben van ilyen (a 24. cikk (2) bekezdésének f) pontja).

7.3.

Kerültek engedélyezésre az új keletű technikák tesztelésére és alkalmazására vonatkozó átmeneti eltérések? (a 15. cikk (5) bekezdése)

8.   Monitoringkövetelmények (16. cikk)

8.1.

Az engedélyekben rögzített adatok szerint általában milyen gyakran kell monitoringot végezni a légszennyezés, a vízszennyezés, a talaj/a felszín alatti víz szennyezése, valamint más egyéb releváns paraméterek tekintetében?

8.2.

Hogyan használták fel a BAT-következtetéseket a monitoring gyakoriságának meghatározásához?

9.   Az engedélyben foglalt feltételek újraértékelése és frissítése (21. cikk)

Minden olyan esetben, amikor az engedélyben foglalt feltételek 2016. március 8-ig nem kerültek újraértékelésre, adja meg az alábbiakat:

a)

a létesítmény neve és az engedély referenciaszáma;

b)

az újraértékelés elmaradásának okai;

c)

az az időpont, amikorra megtörténik az újraértékelés.

10.   Egyéb

Vannak észrevételei olyan gyakorlati problémákkal kapcsolatban, amelyeket a BAT-következtetéseknek a 3. modul hatálya alá tartozó két ágazatra való alkalmazása során merültek fel?

4. MODUL –   MINIMUMKÖVETELMÉNYEK

11.   Hulladékégetés és -együttégetés:

A 2010/75/EU irányelv IV. fejezetének hatálya alá tartozó összes létesítményre vonatkozóan:

11.1.

Adja meg azokat a létesítményeket, amelyek esetében az illetékes hatóság az 51. cikk (1), (2) vagy (3) bekezdése értelmében üzemeltetési feltételeket engedélyezett, valamint az e tekintetben végzett ellenőrzésének eredményét (51. cikk (4) bekezdés).

11.2.

A két tonna vagy annál nagyobb teljesítményű hulladékégető vagy hulladék-együttégető mű esetében adja meg az alábbiakat:

a)

a létesítmény működésére és ellenőrzésére vonatkozó információk;

b)

az égetési és együttégetési technológia működése (működési idő, illetve a leállások száma, és összesített időtartama, amennyiben ezek az információk rendelkezésre állnak);

c)

a levegőbe és vízbe történő kibocsátásoknak a kibocsátási határértékekhez viszonyított szintje;

d)

annak leírása, hogy ezeket az információkat milyen módon teszik hozzáférhetővé a nyilvánosság számára, továbbá adott esetben az e témával kapcsolatos weboldalakra mutató linkek (az 55. cikk (2) bekezdése).

12.   Oldószerekből származó kibocsátások:

A 2010/75/EU irányelv V. fejezetének hatálya alá tartozó összes létesítményre vonatkozóan adja meg az alábbiakat:

12.1.

Amennyiben a tagállam kibocsátási határértékek alkalmazása helyett csökkentési tervet alkalmaz (a VII. melléklet 5. részében előírtak szerint), milyen előrelépést sikerült megvalósítani az egyenértékű kibocsátáscsökkenés terén? (az 59. cikk (1) bekezdésének b) pontja)

12.2.

Adja meg azokat a létesítményeket, amelyek esetében az 59. cikk (2) vagy (3) bekezdésével összhangban eltérést engedélyeztek, és mutassa be az eltérés megadásának indokait.


(1)  HL L 33., 2006.2.4., 1. o.

(2)  HL L 197., 2012.7.24., 1. o.

(3)  HL L 275., 2003.10.25., 32. o.

(4)  HL L 108., 2007.4.25., 1. o.

(5)  HL L 70., 2012.3.8., 1. o.

(6)  HL L 70., 2012.3.8., 63. o.


19.12.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 349/66


A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2012. december 17.)

a 2000/29/EK tanácsi irányelv értelmében biztosított, a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (fenyőrontó fonalféreg) leküzdése céljából 2006-ban és 2007-ben Portugália esetében felmerült kiadások fedezésére szolgáló harmadik uniós pénzügyi hozzájárulásról

(az értesítés a C(2012) 9356. számú dokumentummal történt)

(Csak a portugál nyelvű szöveg hiteles)

(2012/796/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 23. cikke (6) bekezdésére:

mivel:

(1)

A 2006/923/EK bizottsági határozat (2) uniós pénzügyi hozzájárulást hagyott jóvá a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (fenyőrontó fonalféreg) más tagállamokra történő átterjedése elleni védekezésre irányuló, 2006-ban és 2007-ben Portugália által bevezetett intézkedési programra. Ezek az intézkedések többek között egy olyan irtásövezet létrehozását jelentették, amely mentes a fenyőrontó fonalféreg vektorát hordozó fáktól (a továbbiakban: irtásövezet).

(2)

A 2006/923/EK határozatban megállapított pénzügyi hozzájárulást a Portugália által 2006. július 28-án a Bizottságnak benyújtott, a fenyőrontó fonalféreggel (a továbbiakban: PWN) kapcsolatos további intézkedéseket tartalmazó program és az ehhez kapcsolódó költségbecslés alapján ítélték meg.

(3)

A 2006/923/EK határozatban foglalt intézkedésekhez kapcsolódó utolsó kifizetéseket 2008 júniusában folyósították Portugáliának.

(4)

A Bizottság 2011/851/EU végrehajtási határozatában (3) további 3 986 138,36 EUR uniós társfinanszírozást ítélt meg Portugáliának a 2006. júliusi kezdeti költségbecsléseken felül felmerült támogatható kiadások fedezésére.

(5)

A szóban forgó kiegészítő uniós társfinanszírozás odaítélése idején a Portugália által benyújtott kérelem még nem tartalmazta az irtásövezet kialakítására vonatkozó valamennyi számlát.

(6)

A portugál hatóságok 2011. december 5-i levelükben 15 000 932,08 EUR-ra vonatkozó felülvizsgált kérelmet nyújtottak be. A kérelem részét képezte az a 4 915 405,87 EUR, amelyet még nem fizettek ki az előző, 2010. júliusi ellenőrzés (SANCO-ellenőrzés, 2010/10) idején, ezért azt akkor még nem lehetett támogathatónak nyilvánítani. Az említett új kérelem fennmaradó része két egymástól különálló kiadásból tevődik össze: jelentős mennyiségű nagyméretű tűlevelű fa kidöntéséhez, illetve kisméretű tűlevelű fák eltávolításához kapcsolódó kiadásokból.

(7)

A Bizottság 2012 márciusában ellenőrizte a Portugália által 2011. december 5-én továbbított információkat. A kiegészítő kérelemhez csatolt igazoló dokumentumok vizsgálatát követően, és az említett ellenőrzésről készült jelentés alapján a Bizottság megállapította, hogy a kifizetett számlákon belül (beleértve a koordinációs költségeket is) a támogatható összeg nagysága mindössze 5 044 839,72 EUR. A Bizottság úgy találta, hogy a feltüntetett kiadások fennmaradó része nem jogosult társfinanszírozásra, mert a 2011/851/EU határozat által már társfinanszírozásban részesült kiadásokra (2 024 128,16 EUR) és a kisméretű fákkal kapcsolatos kiadásokra vonatkozik (7 931 964,20 EUR), amelyek szükségességét Portugália nem indokolta kellően.

(8)

Mivel a fent említett kiegészítő kérelemben foglalt intézkedések természete és célja megegyezik a 2006/923/EK határozatban szereplő intézkedésekével, a kiegészítő uniós hozzájárulás mértékének megállapításakor is az említett határozatban lefektetett arányt (75 %) kell alkalmazni.

(9)

A közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 2005. június 21-i 1290/2005/EK tanácsi rendelet (4) 3. cikke (2) bekezdésének a) pontja szerint a növény-egészségügyi intézkedéseket az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból finanszírozzák. Ezen intézkedések pénzügyi ellenőrzésére a fent említett rendelet 9., 36. és 37. cikkét kell alkalmazni.

(10)

Az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (5) 75. cikke, valamint az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2002. december 23-i 2342/2002/EK, Euratom bizottsági rendelet (6) 90. cikkének (1) bekezdése szerint az uniós költségvetésből kiadásokra történő kötelezettségvállalást meg kell előznie egy ráruházott hatáskörökkel rendelkező intézmény vagy hatóságok által elfogadott finanszírozási határozatnak, amely meghatározza a kiadásokkal járó tevékenységek alapvető elemeit.

(11)

E határozat a Portugália által benyújtott társfinanszírozási kérelemben meghatározott kiadásokra vonatkozó finanszírozási határozatnak minősül.

(12)

Az e határozatban foglalt intézkedések összhangban vannak a Növényegészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Alapelv

A fenyőrontó fonalféreg leküzdését szolgáló irtásövezet kialakításával kapcsolatban 2006-ban és 2007-ben Portugáliában felmerült kiadások fedezésére szolgáló harmadik uniós pénzügyi hozzájárulást a Bizottság jóváhagyja.

2. cikk

Az uniós pénzügyi hozzájárulás összege

Az 1. cikkben említett harmadik uniós pénzügyi hozzájárulás maximálisan adható összege 3 783 629,79 EUR.

3. cikk

Ennek a határozatnak a Portugál Köztársaság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2012. december 17-én.

a Bizottság részéről

Tonio BORG

a Bizottság tagja


(1)  HL L 169., 2000.7.10., 1. o.

(2)  HL L 354., 2006.12.14., 42. o.

(3)  HL L 335., 2011.12.17., 107. o.

(4)  HL L 209., 2005.8.11., 1. o.

(5)  HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(6)  HL L 357., 2002.12.31., 1. o.


19.12.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 349/68


A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2012. december 18.)

az 58/2003/EK tanácsi rendelet alkalmazásában az oktatási, audiovizuális és kulturális területen működő közösségi programok irányítására létrehozott Európai Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Ügynökség létrehozásáról szóló 2009/336/EK határozat módosításáról

(2012/797/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közösségi programok igazgatásával kapcsolatban bizonyos feladatokkal megbízott végrehajtó ügynökségek alapszabályáról szóló, 2002. december 19-i 58/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 3. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 58/2003/EK tanácsi rendelet alkalmazásában az oktatási, audiovizuális és kulturális területen működő közösségi programok irányítására az Európai Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Ügynökség létrehozásáról szóló, 2009. április 20-i 2009/336/EK bizottsági határozat (2) 4. cikke értelmében az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (a továbbiakban: ügynökség) felelős az oktatási, audiovizuális és kulturális területen működő uniós programok irányításáért.

(2)

Az 1041/2009/EK határozattal (3) a Parlament és a Tanács a harmadik országok audiovizuális szakembereivel folytatott együttműködési programot (MEDIA Mundus) hozott létre a 2011. január 1-jétől2013. december 31-ig tartó időszakra.

(3)

Tekintettel az ügynökség által megszerzett szakértelemre, a Bizottság az ügynökségre kívánja bízni ennek az új programnak az irányítását, emellett pedig az – esetleg egyéb rendelkezések szerint vagy forrásokból finanszírozott – olyan projektekét is, amelyek az ügynökség jelenlegi hatáskörébe tartoznak. Olyan, az alap- és középfokú oktatás, valamint az ifjúságpolitika területét érintő projektekről van szó, amelyek az európai szomszédsági és partnerségi politika egyes eszközeiből finanszírozhatók.

(4)

Ezen túlmenően a Bizottság az ifjúságpolitika terén folytatott európai együttműködést érintő új feladatokkal is meg kívánja bízni az ügynökséget.

(5)

A 2009/336/EK határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

Az e határozatban előírt rendelkezések összhangban vannak a végrehajtó ügynökségek bizottsága véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2009/336/EK határozat 4. cikkének helyébe az alábbi szöveg lép:

„4. cikk

(1)   Az ügynökség a következő közösségi programok egyes részeinek az irányításáért felelős:

1.

a 3906/89/EGK tanácsi rendelettel (4) előírt, egyes közép- és kelet-európai országoknak nyújtott gazdasági támogatásra (PHARE) vonatkozó rendelkezések alapján finanszírozható projektek a felsőoktatás területén;

2.

a 95/563/EK tanácsi határozattal (5) jóváhagyott, az európai audiovizuális alkotások létrehozásának és terjesztésének ösztönzésére irányuló program (MEDIA II – Alkotás és terjesztés) (1996–2000);

3.

a 95/564/EK tanácsi határozattal (6) jóváhagyott képzési program az európai audiovizuális műsorkészítő ágazatban működő szakemberek számára (Média II – oktatás) (1996–2000);

4.

a 253/2000/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal (7) jóváhagyott Socrates közösségi oktatási cselekvési program (2000–2006) második szakasza;

5.

az 1999/382/EK tanácsi határozattal (8) jóváhagyott Leonardo da Vinci közösségi szakképzési cselekvési program (2000–2006) második szakasza;

6.

az 1031/2000/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal (9) jóváhagyott Ifjúság közösségi cselekvési program (2000–2006);

7.

az 508/2000/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal (10) jóváhagyott Kultúra 2000 program (2000–2006);

8.

a 99/2000/EK, Euratom tanácsi rendeletben (11) meghatározott, a kelet-európai és közép-ázsiai partnerállamoknak történő segítségnyújtásra vonatkozó rendelkezések alapján finanszírozható projektek a felsőoktatás területén (2000–2006);

9.

a 2666/2000/EK tanácsi rendelet (12) keretében jóváhagyott, az Albániának, Bosznia és Hercegovinának, Horvátországnak, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságnak, Montenegrónak, Szerbiának és Koszovónak nyújtandó támogatás rendelkezései alapján finanszírozható projektek a felsőoktatás területén (ENBTH 1244) (2000–2006);

10.

a 2698/2000/EK tanácsi rendelettel (13) jóváhagyott, az euro-mediterrán partnerség (MEDA) keretében végrehajtott gazdasági és társadalmi szerkezeti reformokat kísérő pénzügyi és műszaki intézkedésekre vonatkozó rendelkezések alapján finanszírozható projektek a felsőoktatás területén;

11.

az Európai Felsőoktatási Együttműködési Programnak az 1999/311/EK tanácsi határozattal (14) jóváhagyott harmadik szakasza (Tempus III) (2000–2006);

12.

a 2001/196/EK tanácsi határozattal (15) jóváhagyott, az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok között a felsőoktatásban, a szakoktatásban és a szakképzésben történő együttműködésre irányuló program megújításáról (2001–2005) szóló megállapodás rendelkezései alapján finanszírozható projektek;

13.

a 2001/197/EK tanácsi határozattal (16) jóváhagyott, az Európai Közösség és Kanada kormánya között felsőoktatási és képzési együttműködési program megújításáról (2001–2005) szóló megállapodás rendelkezései alapján finanszírozható projektek;

14.

a 2000/821/EK tanácsi határozattal (17) jóváhagyott program az európai audiovizuális művek fejlesztésének előmozdítására (MEDIA Plusz – Fejlesztés, Forgalmazás és Promóció, 2001–2006);

15.

a 163/2001/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal (18) jóváhagyott képzési program az európai audiovizuális műsorkészítő ágazatban működő szakemberek számára (MEDIA Oktatás) (2001–2006);

16.

a 2318/2003/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal (19) jóváhagyott többéves program (2004–2006) az információs és kommunikációs technológiák (IKT) hatékony integrálására az európai oktatási és szakképzési rendszerekbe (elektronikus tanulási program/e-learning);

17.

a 2004/100/EK tanácsi határozattal (20) jóváhagyott közösségi program az aktív európai polgárság (a polgári részvétel) támogatására (2004–2006);

18.

a 790/2004/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal (21) jóváhagyott közösségi cselekvési program az ifjúságpolitika terén európai szintű tevékenységet folytató szervezetek előmozdítására (2004–2006);

19.

a 791/2004/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal (22) jóváhagyott közösségi cselekvési program az oktatás és a képzés terén európai szintű tevékenységet folytató szervezetek támogatására, illetve meghatározott tevékenységek előmozdítására (2004–2006);

20.

a 792/2004/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal (23) jóváhagyott közösségi cselekvési program a kultúra terén európai szintű tevékenységet folytató szervezetek támogatására (2004–2006);

21.

a 2317/2003/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal (24) jóváhagyott program a harmadik országokkal történő együttműködésen keresztül a felsőoktatás minőségének javítására és az interkulturális megértés előmozdítására irányuló program (Erasmus Mundus) létrehozására (2004–2008);

22.

a 2006/910/EK tanácsi határozattal (25) jóváhagyott, az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok között a felsőoktatásban, a szakoktatásban és a szakképzésben történő együttműködésre irányuló program (2006–2013) megújításáról szóló megállapodás rendelkezései alapján finanszírozható projektek;

23.

a 2006/964/EK tanácsi határozattal (26) jóváhagyott, az Európai Közösség és Kanada kormánya közötti, a felsőoktatás, a képzés és az ifjúságpolitika területén történő együttműködés keretének (2006–2013) létrehozásáról szóló megállapodás rendelkezései alapján finanszírozható projektek;

24.

az 1720/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal (27) jóváhagyott, az egész életen át tartó tanulás (Lifelong Learning) terén létrehozott cselekvési program (2007–2013);

25.

az 1855/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal (28) jóváhagyott Kultúra program (2007–2013);

26.

az 1904/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal (29) jóváhagyott, az aktív európai polgárságot támogató Európa a polgárokért című program (2007–2013);

27.

az 1719/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal (30) jóváhagyott „Cselekvő ifjúság” program (2007–2013);

28.

az 1718/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal (31) jóváhagyott, az európai audiovizuális ágazatot támogató program (MEDIA 2007) (2007–2013);

29.

az 1298/2008/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal (32) jóváhagyott program a harmadik országokkal történő együttműködésen keresztül a felsőoktatás minőségének javítására és az interkulturális megértés előmozdítására irányuló program (Erasmus Mundus) létrehozására (2009–2013);

30.

az 1041/2009/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal (33) létrehozott „harmadik országok audiovizuális szakembereivel folytatott együttműködés program” (MEDIA Mundus) (2011–2013);

31.

a 443/92/EGK tanácsi rendelet (34) keretében jóváhagyott, az ázsiai fejlődő országokkal folytatott gazdasági együttműködési támogatás rendelkezései alapján finanszírozható projektek a felsőoktatás területén;

32.

az 1085/2006/EK tanácsi rendelettel (35) létrehozott előcsatlakozási támogatási eszközzel (IPA) finanszírozható projektek a felsőoktatás és az ifjúságpolitika területén;

33.

az 1638/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (36) létrehozott európai szomszédsági és partnerségi eszköz rendelkezései alapján finanszírozható projektek az alap-, a közép- és a felsőfokú oktatás, valamint az ifjúságpolitika területén;

34.

az 1905/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (37) létrehozott fejlesztési együttműködés finanszírozási eszközével finanszírozható projektek a felsőoktatás területén;

35.

az 1934/2006/EK tanácsi rendelettel (38) létrehozott, az iparosodott és egyéb, magas jövedelmű országokkal és területekkel folytatott együttműködés finanszírozási eszközével finanszírozható projektek a felsőoktatás és az ifjúságpolitika területén;

36.

a Luxemburgban 2005. június 25-én aláírt megállapodással (2005/599/EK tanácsi határozat (39)) módosított, Cotonouban 2000. június 23-án, egyrészről az Afrikai, Karibi és Csendes-óceáni Államok Csoportjának tagjai, másrészről az Európai Közösség és tagállamai között aláírt partnerségi megállapodás (2003/159/EK tanácsi határozat (40)) alkalmazásában az Európai Fejlesztési Alap forrásaival finanszírozható projektek a felsőoktatás területén.

(2)   Az (1) bekezdésben említett közösségi programok részeinek irányítása keretében az ügynökség az alábbi feladatok elvégzéséért lesz felelős:

a)

a ráruházott közösségi programok végrehajtása keretében a projektek irányítása azok teljes időtartama alatt, a Bizottság által oktatási, audiovizuális és a kulturális területen elfogadott, a támogatások és közbeszerzések szempontjából finanszírozási határozatként működő éves munkaprogram alapján, vagy a Bizottság által elfogadott specifikus finanszírozási határozatok alapján, továbbá az ezekkel kapcsolatos ellenőrzések, a Bizottság által átruházott hatáskörben meghozva az ehhez szükséges döntéseket;

b)

a költségvetés végrehajtásához szükséges bevételi és kiadási dokumentumok elfogadása és a Bizottság által átruházott hatáskörben a közösségi programok végrehajtásához szükséges néhány vagy minden művelet végrehajtása és különösen azoké, amelyek a támogatások és a beszerzések odaítélésére vonatkoznak;

c)

a közösségi programok megvalósításához nyújtott útmutatáshoz szükséges minden információ összegyűjtése, elemzése és a Bizottsághoz való eljuttatása;

d)

az európai oktatási információs hálózat (Eurydice) és az ifjúságpolitika jobb megértését és megismerését célzó tevékenységek közösségi szintű megvalósítása tekintetében: az információk összegyűjtése, elemzése és terjesztése, valamint tanulmányok és kiadványok készítése.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2012. december 18-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 11., 2003.1.16., 1. o.

(2)  HL L 101., 2009.4.21., 26. o.

(3)  HL L 288., 2009.11.4., 10. o.

(4)  

(1)*

HL L 375., 1989.12.23., 11. o.

(5)  

(2)*

HL L 321., 1995.12.30., 25. o.

(6)  

(3)*

HL L 321., 1995.12.30., 33. o.

(7)  

(4)*

HL L 28., 2000.2.3., 1. o.

(8)  

(5)*

HL L 146., 1999.6.11., 33. o.

(9)  

(6)*

HL L 117., 2000.5.18., 1. o.