ISSN 1977-0731

doi:10.3000/19770731.L_2012.019.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 19

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

55. évfolyam
2012. január 24.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács 54/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. január 23.) az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 961/2010/EU rendelet végrehajtásáról

1

 

*

A Tanács 55/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. január 23.) a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU rendelet 33. cikke (1) bekezdésének végrehajtásáról

6

 

*

A Tanács 56/2012/EU rendelete (2012. január 23.) az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 961/2010/EU rendelet módosításáról

10

 

*

A Bizottság 57/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. január 23.) az 1239/2011/EU végrehajtási rendelettel megindított pályázati eljárás felfüggesztéséről

12

 

 

A Bizottság 58/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. január 23.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

13

 

 

A Bizottság 59/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. január 23.) a cukorágazat egyes termékeire a 2011/12-es gazdasági évben alkalmazandó, a 971/2011/EU végrehajtási rendeletben rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok módosításáról

15

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Tanács 2012/33/KKBP határozata (2012. január 23.) az Európai Unió közel-keleti békefolyamathoz rendelt különleges képviselőjének kinevezéséről

17

 

*

A Tanács 2012/34/KKBP határozata (2012. január 23.) az Európai Unió Katonai Bizottsága elnökének kinevezéséről

21

 

*

A Tanács 2012/35/KKBP határozata (2012. január 23.) az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/413/KKBP határozat módosításáról

22

 

*

A Tanács 2012/36/KKBP határozata (2012. január 23.) a Fehéroroszországgal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/639/KKBP határozat módosításáról

31

 

*

A Tanács 2012/37/KKBP végrehajtási határozata (2012. január 23.) a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2011/782/KKBP határozat végrehajtásáról

33

 

 

IRÁNYMUTATÁSOK

 

 

2012/38/EU

 

*

Az Európai Központi Bank iránymutatása (2011. december 21.) a Központi Bankok Európai Rendszerében a számvitel és számviteli beszámoló jogi keretéről szóló EKB/2010/20 iránymutatás módosításáról (EKB/2011/27)

37

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

24.1.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 19/1


A TANÁCS 54/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. január 23.)

az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 961/2010/EU rendelet végrehajtásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló, 2010. október 25-i 961/2010/EU tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 36. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Tanács 2010. október 25-én elfogadta a 961/2010/EU rendeletet.

(2)

A Tanács 2011. december 1-jén ismételten súlyos és egyre mélyebb aggodalmának adott hangot Irán nukleáris programjának jellegével kapcsolatban, különösen a Nemzetközi Atomenergiai Ügynökségnek (NAÜ) a katonai nukleáris technológia fejlesztéséhez kapcsolódó iráni tevékenységekről készített legutóbbi jelentésében foglalt megállapítások láttán. A Tanács – az említett aggályok fényében, valamint az Európai Tanács 2011. október 23-i nyilatkozatával összhangban – megállapodott a hatályos szankciók kiterjesztéséről.

(3)

Az Európai Tanács 2011. december 9-én jóváhagyta a 2011. december 1-jei tanácsi következtetéseket, és felkérte a Tanácsot, hogy kiemelt feladataként folytassa az Iránnal szembeni uniós korlátozó intézkedések hatályának kiterjesztésére irányuló munkát.

(4)

Az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/413/KKBP határozatot módosító, 2012. január 23-i 2012/35/KKBP tanácsi határozattal (2) összhangban további személyeket és szervezeteket kell felvenni a 961/2010/EU rendelet VIII. mellékletében szereplő, korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek és szervezetek jegyzékébe. Ezen túlmenően a 961/2010/EU rendelet VIII. mellékletében szereplő bizonyos személyekre és szervezetekre vonatkozó bejegyzéseket módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

1.   Az e rendelet I. mellékletében felsorolt személyeket és szervezeteket fel kell venni a 961/2010/EU rendelet VIII. mellékletében szereplő jegyzékbe.

2.   Az e rendelet II. mellékletében említett szervezetet törölni kell a 961/2010/EU rendelet VIII. mellékletében foglalt jegyzékből.

3.   A 961/2010/EU rendelet VIII. mellékletében szereplő bejegyzések az e rendelet III. mellékletében foglaltak szerint módosulnak.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. január 23-án.

a Tanács részéről

az elnök

C. ASHTON


(1)  HL L 281., 2010.10.27., 1. o.

(2)  Lásd e Hivatalos Lap 22. oldalát.


I. MELLÉKLET

A 1. cikk (1) bekezdésében említett személyek és szervezetek jegyzéke

I.   A nukleáris vagy ballisztikus rakétákhoz kapcsolódó tevékenységekben részt vevő személyek és szervezetek jegyzéke

B.   Szervezetek

 

Név

Azonosító információ

Indoklás

A jegyzékbe való felvétel időpontja

1.

Central Bank of Iran – Iráni Központi Bank (más néven: Central Bank of the Islamic Republic of Iran – Az Iráni Iszlám Köztársaság Központi Bankja)

Postacím: Mirdamad Blvd., NO.144, Tehran, Islamic Republic of Iran

P.O. Box: 15875 / 7177 (Teherán, Irán)

Tel.: +98 21 299 51 (telefonközpont)

Kábelcím: MARKAZBANK

Telex: 216 219-22

MZBK IR SWIFT kód: BMJIIRTH

Honlap: http://www.cbi.ir

E-mail cím: G.SecDept@cbi.ir

Részvétel a szankciók megkerülését célzó tevékenységekben.

23.1.2012

2.

Bank Tejarat

Postacím: Taleghani Br. 130, Taleghani Ave.

P.O.Box: 11365 - 5416, Tehran (Teherán, Irán)

Tel.: 88826690

Tlx.: 226641 TJTA IR.

Fax: 88893641

Honlap: http://www.tejaratbank.ir

A Bank Tejarat állami tulajdonban van, és közvetlenül előmozdította Irán nukleáris erőfeszítéseit; például 2011-ben azzal segítette az ENSZ által jegyzékbe vett iráni atomenergia-szervezetnek (AEOI) uránoxid-keverék (U3O8, „yellowcake”) beszerzésére irányuló erőfeszítéseit, hogy megkönnyítette több tízmillió dollár e célú mozgatását. Az AEOI a nukleáris technológia területével kapcsolatos kutatásokkal és fejlesztésekkel foglalkozó fő iráni szervezet, amely a hasadóanyagok előállításával kapcsolatos programokat is irányítja.

A Bank Tejarat továbbá segítséget nyújtott jegyzékbe vett iráni bankoknak a nemzetközi szankciók megkerüléséhez, például közreműködött az ENSZ által jegyzékbe vett Shahid Hemmat Industrial Group fedőcégeinek részvételével zajló ügyletekben.

Az elmúlt néhány évben pénzügyi szolgáltatásokat nyújtott az EU által jegyzékbe vett Mellat Bank és az iráni exportfejlesztési bank (Export Development Bank of Iran, EDBI) számára, és ezáltal az Iszlám Forrdalmi Gárda, az ENSZ által jegyzékbe vett védelmi iparágak szervezete (Defense Industries Organisation) és az ENSZ által jegyzékbe vett MODAFL leányvállalatainak és alárendelt szervezeteinek a tevékenységeit is támogatta.

23.1.2012

3.

Tidewater (más néven: Tidewater Middle East Co.)

Postacím: No. 80, Tidewater Building, Vozara Street, Next to Saie Park, Tehran, Iran (Teherán, Irán)

Az IRGC tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll.

23.1.2012

4.

Turbine Engineering Manufacturing (TEM) (más néven: T.E.M. Co.)

Postacím: Shishesh Mina Street, Karaj Special Road, Tehran, Iran (Teherán, Irán)

A jegyzékbe vett Iran Aircraft Industries (IACI) által titkos beszerzési tevékenységhez használt fedőcég.

23.1.2012

5.

Sad Export Import Company (más néven: SAD Import & Export Company)

Postacím: Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No; 3/1, Tehran, Iran

P.O. Box 1584864813 Tehran, Iran (Teherán, Irán)

A jegyzékbe vett Defence Industries Organization (DIO) által használt fedőcég. Részt vesz a Szíriába irányuló fegyverszállításokban. A vállalat részt vett a Moncsegorszk fedélzetén zajló illegális fegyverszállításban is.

23.1.2012

6.

Rosmachin

Postacím: Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No; 3/1, Tehran, Iran

P.O. Box 1584864813 Tehran, Iran (Teherán, Irán)

A Sad Export Import Company fedőcége. Részt vett a Moncsegorszk fedélzetén zajló illegális fegyverszállításban.

23.1.2012

II.   Islamic Revolutionary Guard Corps – Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC)

A.   Személyek

 

Név

Azonosító információ

Indoklás

A jegyzékbe való felvétel időpontja

1.

Ali Ashraf NOURI

 

Az IRGC helyettes parancsnoka, az IRGC politikai osztályának vezetője.

23.1.2012

2.

Hojatoleslam Ali SAIDI (más néven: Hojjat- al-Eslam Ali Saidi vagy Saeedi)

 

A legfelsőbb vezetőnek az IRGC-hez rendelt képviselője.

23.1.2012

3.

Amir Ali Haji ZADEH (más néven: Amir Ali Hajizadeh)

 

Az IRGC légierejének parancsnoka, dandártábornok.

23.1.2012


B.   Szervezetek

 

Név

Azonosító információ

Indoklás

A jegyzékbe való felvétel időpontja

1.

Behnam Sahriyari Trading Company

Postacím: Ziba Buidling, 10th Floor, Northern Sohrevardi Street, Tehran, Iran (Teherán, Irán)

2007 májusában két konténernyi különböző típusú lőfegyvert küldött Iránból Szíriába, megsértve ezzel az 1747 (2007) ENSZ BT-határozat 5. pontjában foglaltakat.

23.1.2012

III.   Iráni Iszlám Köztársaság Tengerhajózási Társasága (IRISL)

B.   Szervezetek

 

Név

Azonosító információ

Indoklás

A jegyzékbe való felvétel időpontja

1.

BIIS Maritime Limited

Postacím: 147/1 St. Lucia, Valletta, Malta (Málta)

A jegyzékbe vett Irano Hind tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll.

23.1.2012

2.

Darya Delalan Sefid Khazar Shipping Company (Iran) (más néven: Khazar Sea Shipping Lines vagy Darya-ye Khazar Shipping Company vagy Khazar Shipping Co. vagy KSSL vagy Daryaye Khazar (Caspian Sea) Co. vagy Darya-e-khazar shipping Co.)

Postacím: M. Khomeini St., Ghazian, Bandar Anzali, Gilan, Iran (Irán)No. 1, End of Shahid Mostafa Khomeini St., Tohid Square, Bandar Anzali 1711-324, Iran (Irán)

Az IRISL tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll.

23.1.2012


II. MELLÉKLET

A 1. cikk (2) bekezdésében említett szervezet

Syracuse S.L


III. MELLÉKLET

A 1. cikk (3) bekezdésében említett szervezetek

 

Név

Azonosító információ

Indoklás

A jegyzékbe való felvétel időpontja

1.

Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) GmbH

Postacím: Schottweg 7, 22087 Hamburg, Germany (Németország); Opp 7th Alley, Zarafshan St, Eivanak St, Qods Township; HTTS GmbH

Az IRISL ellenőrzése alatt áll és/vagy annak nevében jár el. A HTTS ugyanazon a hamburgi címen van bejegyezve, mint az IRISL Europe GmbH, vezetője (Dr. Naser Baseni) pedig korábban az IRISL alkalmazásában állt.

2012.1.23.

2.

Oasis Freight Agency

Postacím: Al Meena Street, Opposite Dubai Ports & Customs, 2nd Floor, Sharaf Building, Dubai UAE (Dubaj, Egyesült Arab Emírségek); Sharaf Building, 1st Floor, Al Mankhool St., Bur Dubai, P.O. Box 5562, Dubai, United Arab Emirates (Dubaj, Egyesült Arab Emírségek); Sharaf Building, No. 4, 2nd Floor, Al Meena Road, Opposite Customs, Dubai, United Arab Emirates (Dubaj, Egyesült Arab Emírségek), Kayed Ahli Building, Jamal Abdul Nasser Road (Parallel to Al Wahda St.), P.O. Box 4840, Sharjah, United Arab Emirates (Egyesült Arab Emírségek)

Az IRISL képviseletét látta el az Egyesült Arab Emírségekben. Utódja a Good Luck Shipping Company, amelyet szintén jegyzékbe vettek az IRISL képviseletének ellátása miatt.

2012.1.23.


24.1.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 19/6


A TANÁCS 55/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. január 23.)

a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU rendelet 33. cikke (1) bekezdésének végrehajtásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról és a 442/2011/EU tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. január 18-i 36/2012/EU rendeletre (1) és különösen annak 33. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Tanács 2012. január 18-án elfogadta a 36/2012/EU rendeletet.

(2)

Figyelembe véve a szíriai helyzet súlyosságát és összhangban a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2011/782/KKBP határozat végrehajtásáról szóló, 2012. január 23-i 2012/37/KKBP tanácsi végrehajtási határozattal (2), további személyeket és szervezeteket kell felvenni a 36/2012/EU rendelet II. mellékletében foglalt, korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek, szervezetek és szervek jegyzékébe,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az e rendelet I. mellékletében felsorolt személyeket és szervezeteket fel kell venni a 36/2012/EU rendelet II. mellékletében foglalt jegyzékbe.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. január 23-án.

a Tanács részéről

az elnök

C. ASHTON


(1)  HL L 16., 2012.1.19., 1. o.

(2)  Lásd e Hivatalos Lap 33. oldalát.


MELLÉKLET

Az 1. cikkben említett személyek és szervezetek

 

NÉV

Azonosításra szolgáló adatok

Indokolás

A jegyzékbe vétel dátuma

1.

Jawdat Ibrahim Safi

dandártábornok

A 154. ezred parancsnoka

Tűzparancsot adott a Damaszkuszban és környékén, többek között Mo'adamiyeh, Dúma, Abasiyeh és Duma településeken tüntetők ellen.

2012.1.23.

2.

Muhammad Ali

Durgham vezérőrnagy

A 4. hadosztály egyik parancsnoka

Tűzparancsot adott a Damaszkuszban és környékén, többek között Mo'adamiyeh, Dúma, Abasiyeh és Duma településeken tüntetők ellen.

2012.1.23.

3.

Ramadan Mahmoud Ramadan

vezérőrnagy

A 35. különleges műveleti alakulat parancsnoka

Tűzparancsot adott a Banijász és Deraa településeken tüntetők ellen.

2012.1.23.

4.

Ahmed Yousef Jarad

dandártábornok

A 132. dandár parancsnoka

Tűzparancsot, többek között gépfegyverek és légvédelmi fegyverek bevetésére szóló parancsot adott a Deraa városában tüntetők ellen.

2012.1.23.

5.

Naim Jasem

Suleiman vezérőrnagy

A 3. hadosztály parancsnoka

Tűzparancsot adott a Dúma városában tüntetők ellen.

2012.1.23.

6.

Jihad Mohamed

Sultan dandártábornok

A 65. dandár parancsnoka

Tűzparancsot adott a Dúma városában tüntetők ellen.

2012.1.23.

7.

Fo'ad Hamoudeh

vezérőrnagy

A katonai műveletek irányítója Idlib városában

Tűzparancsot adott az Idlibben tüntetők ellen 2011. szeptember elején.

2012.1.23.

8.

Bader Aqel

vezérőrnagy

A különleges erők parancsnoka

Parancsot adott a katonáknak, hogy szedjék össze a holttesteket és adják át őket a hírszerzésnek (mukhabarat). Felelős a Bukamalban alkalmazott erőszakért.

2012.1.23.

9.

Ghassan Afif

dandártábornok

A 45. ezred egyik parancsnoka

A katonai műveletek irányítója Homsz, Banijász és Idlib városában.

2012.1.23.

10.

Mohamed Maaruf

dandártábornok

A 45. ezred egyik parancsnoka

A katonai műveletek irányítója Homszban. Tűzparancsot adott a Homszban tüntetők ellen.

2012.1.23.

11.

Yousef Ismail

dandártábornok

A 134. dandár parancsnoka

Tűzparancsot adott Talbiseh városában házak lövetésére és a háztetőkön tartózkodók ellen az előző nap áldozatul esett tüntetők temetésekor.

2012.1.23.

12.

Jamal Yunes

dandártábornok

Az 555. ezred parancsnoka

Tűzparancsot adott a Mo'adamiyeh településen tüntetők ellen.

2012.1.23.

13.

Mohsin Makhlouf

dandártábornok

 

Tűzparancsot adott az Al-Herak településen tüntetők ellen.

2012.1.23.

14.

Ali Dawwa

dandártábornok

 

Tűzparancsot adott az Al-Herak településen tüntetők ellen.

2012.1.23.

15.

Mohamed Khaddor

dandártábornok

A 106. dandár, az elnöki őrség parancsnoka

Parancsot adott a tüntetők ütlegelésére és letartóztatására. Felelős a dúmai békés tüntetők elleni erőszakos fellépésért.

2012.1.23.

16.

Suheil Salman Hassan

vezérőrnagy

Az 5. hadosztály parancsnoka

Tűzparancsot adott a Deraa kormányzóságban tüntetők ellen.

2012.1.23.

17.

Wafiq Nasser

Az esz-szuveidai regionális ág vezetője (katonai hírszerzési részleg)

A katonai hírszerzési részleg esz-szuveidai regionális ágának vezetőjeként felelős a suwaydai fogvatartottak önkényes fogvatartásáért és kínzásáért.

2012.1.23.

18.

Ahmed Dibe

A deraa-i regionális ág vezetője (általános biztonsági igazgatóság)

Az általános biztonsági igazgatóság deraa-i regionális ágának vezetőjeként felelős a deraa-i fogvatartottak önkényes fogvatartásáért és kínzásáért.

2012.1.23.

19.

Makhmoud al-Khattib

A nyomozati részleg vezetője (politikai biztonsági igazgatóság)

A politikai biztonsági igazgatóság nyomozati részlegének vezetőjeként felelős a fogvatartottak fogvatartásáért és kínzásáért.

2012.1.23.

20.

Mohamed Heikmat Ibrahim

A műveleti részleg vezetője (politikai biztonsági igazgatóság)

A politikai biztonsági igazgatóság műveleti részlegének vezetőjeként felelős a fogvatartottak fogvatartásáért és kínzásáért.

2012.1.23.

21.

Nasser Al-Ali

A deraa-i regionális ág vezetője (politikai biztonsági igazgatóság)

A politikai biztonsági igazgatóság deraa-i regionális ágának vezetőjeként felelős a fogvatartottak fogvatartásáért és kínzásáért.

2012.1.23.

22.

Mehran (más néven: Mahran) Khwanda

A Qadmous Transport Co közlekedési vállalat tulajdonosa. Születési idő: 1938. május 11. Útlevelek száma: 3298 858, lejárt 2004. május 9-én; 001452904, lejár 2011. november 29-én; 006283523, lejár 2017. június 28-án.

Logisztikai támogatást nyújt a polgári lakosság erőszakos elnyomásához az erőszakban közreműködő kormányhű milíciák (sabbihák) műveleti övezeteiben.

2012.1.23.

23.

Industrial Bank

Dar Al Muhanisen Building, 7th Floor, Maysaloun Street, P.O. Box 7572 Damascus, Syria.

Tel.: +963 11-222-8200. +963 11-222-7910

Fax: +963 11-222-8412

Állami tulajdonban lévő bank.

Pénzügyi támogatást nyújt a rezsimnek.

2012.1.23.

24.

Popular Credit Bank

Dar Al Muhanisen Building, 6th Floor, Maysaloun Street, Damascus, Syria.

Tel.: +963 11-222-7604. +963 11-221-8376

Fax: +963 11-221-0124

Állami tulajdonban lévő bank.

Pénzügyi támogatást nyújt a rezsimnek.

2012.1.23.

25.

Saving Bank

Syria-Damascus – Merjah – Al-Furat St. P.O. Box: 5467

Fax: 224 4909 – 245 3471

Tel.: 222 8403

E-mail: s.bank@scs-net.org post-gm@net.sy

Állami tulajdonban lévő bank.

Pénzügyi támogatást nyújt a rezsimnek.

2012.1.23.

26.

Agricultural Cooperative Bank

Agricultural Cooperative Bank Building, Damascus Tajhez, P.O. Box 4325, Damascus, Syria.

Tel.: +963 11-221-3462; +963 11-222-1393

Fax: +963 11-224-1261

Web: www.agrobank.org

Állami tulajdonban lévő bank.

Pénzügyi támogatást nyújt a rezsimnek.

2012.1.23.

27.

Syrian Lebanese

Commercial Bank

Syrian Lebanese Commercial Bank Building, 6th Floor, Makdessi Street, Hamra, P.O. Box 11-8701, Beirut, Lebanaon.

Tel.: +961 1-741666

Fax: +961 1-738228; +961 1-753215; +961 1-736629

Web: www.slcb.com.lb

A már jegyzékbe vett Commercial Bank of Syria leányvállalata.

Pénzügyi támogatást nyújt a rezsimnek.

2012.1.23.

28.

Deir ez-Zur

Petroleum Company

Dar Al Saadi Building 1st, 5th, and 6th Floor Zillat Street Mazza Area P.O. Box 9120 Damascus Syria

Tel.: +963 11-662-1175; +963 11-662-1400

Fax: +963 11-662-1848

A General Petroleum Corporation (GPC) közös vállalata. Pénzügyi támogatást nyújt a rezsimnek.

2012.1.23.

29.

Ebla Petroleum Company

Head Office Mazzeh Villat Ghabia Dar Es Saada 16 Damascus, Syria

Tel.: +963 116691100

P.O. Box 9120

A General Petroleum Corporation (GPC) közös vállalata. Pénzügyi támogatást nyújt a rezsimnek.

2012.1.23.

30.

Dijla Petroleum Company

Building No. 653 – 1st Floor, Daraa Highway, P.O. Box 81, Damascus, Syria

A General Petroleum Corporation (GPC) közös vállalata. Pénzügyi támogatást nyújt a rezsimnek.

2012.1.23.


24.1.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 19/10


A TANÁCS 56/2012/EU RENDELETE

(2012. január 23.)

az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 961/2010/EU rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 215. cikkére,

tekintettel az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/413/KKBP határozat módosításáról szóló, 2012. január 23-i 2012/35/KKBP tanácsi határozatra (1),

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és a Bizottság közös javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2010. október 25-én elfogadta a 2007 óta hozott korlátozó intézkedéseket megerősítő, valamint az ENSZ BT 1929 (2010) sz. határozatnak való megfelelést szolgáló, Iránnal szemben további korlátozó intézkedéseket és az Európai Tanács 2010. június 17-i nyilatkozatában kért kísérő intézkedéseket biztosító, az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló, 2010. október 25-i 967/2010/EU rendeletet (2).

(2)

A korlátozó intézkedések egyes személyek és szervezetek vagyoni eszközeinek befagyasztására is kiterjedtek.

(3)

A Tanács 2012. január 23-án elfogadta a 2012/35/KKBP határozatot, amelynek révén olyan pénzügyi intézményekkel egészítette ki a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek és szervezetek listáját, amelyekkel kapcsolatban konkrét eltérések kerültek meghatározásra a kereskedelem finanszírozása tekintetében.

(4)

Ezen intézkedések közül néhány az Európai Unió működéséről szóló szerződés hatálya alá tartozik, ennélfogva a végrehajtásukhoz uniós szintű jogszabály szükséges, különösen a tagállamokban tevékenykedő gazdasági szereplők által történő egységes alkalmazásuk biztosítása céljából.

(5)

A fent említett eltérések beépítése céljából a 961/2010/EU rendeletet módosítani kell.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések hatékonyságának biztosítása érdekében e rendeletnek kihirdetése napján hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 961/2010/EU rendelet a következő cikkel egészül ki:

„19a. cikk

(1)   A 16. cikkben foglalt tilalmak nem alkalmazandók:

a)

i.

a jegyzékbe vételének időpontját követően kapott és befagyasztott pénzeszközöknek vagy gazdasági erőforrásoknak az Iráni Központi Bank általi vagy azon keresztüli átadására, vagy

ii.

pénzeszközöknek vagy gazdasági erőforrásoknak az Iráni Központi Bank számára vagy azon keresztül történő átadására, amennyiben az átadás valamely, a VII. vagy a VIII. mellékletben nem szereplő személy vagy szervezet általi, konkrét kereskedelmi szerződésen alapuló kifizetéshez kapcsolódik,

feltéve, hogy az érintett tagállam illetékes hatósága eseti alapon megállapította, hogy a kifizetés közvetlen vagy közvetett kedvezményezettje nem a VII. vagy a VIII. mellékletben felsorolt személyek vagy szervezetek valamelyike; illetve

b)

befagyasztott pénzeszközöknek vagy gazdasági erőforrásoknak az Iráni Központi Bank által vagy azon keresztül annak érdekében történő átadására, hogy a tagállam joghatósága alatt álló pénzügyi intézmények számára likviditást biztosítsanak a kereskedelem finanszírozásához, feltéve, hogy az érintett tagállam illetékes hatósága engedélyezte a szóban forgó átadást.

(2)   A 16. cikkben foglalt tilalmak nem akadályozza a Tejarat-i Bankot a jegyzékbe vételét követő két hónapos időtartamra, abban, hogy a jegyzékbe vételének időpontját követően kapott, befagyasztott pénzeszközökből vagy gazdasági erőforrásokból kifizetést eszközöljön, vagy a jegyzékbe vételének időpontját követően kifizetést kapjon, amennyiben:

a)

ezen kifizetés konkrét kereskedelmi szerződés értelmében válik esedékessé; valamint

b)

az érintett tagállam eseti elbírálás alapján megállapította, hogy a kifizetést – sem közvetlenül, sem közvetve – nem a VII. mellékletben és nem a VII. mellékletben szereplő valamely személy vagy szervezet kapja.”.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. január 23-án.

a Tanács részéről

az elnök

C. ASHTON


(1)  A Hivatalos lap 22-ik oldalán található.

(2)  HL L 281., 2010.10.27., 1. o.


24.1.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 19/12


A BIZOTTSÁG 57/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. január 23.)

az 1239/2011/EU végrehajtási rendelettel megindított pályázati eljárás felfüggesztéséről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1) és különösen annak 4. cikkével összefüggésben értelmezett 187. cikkére,

mivel:

(1)

Az 1239/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (2) a 2011/2012. gazdasági év tekintetében folyamatos pályázati eljárást indított meg a 1701 KN-kód alá tartozó cukor csökkentett vámtétellel történő behozatalára vonatkozóan.

(2)

Az uniós cukorpiaci ellátás javult, ezért már nincs szükség a behozatali vám csökkentésére, és a pályázatok benyújtását fel kell függeszteni.

(3)

A piac felé történő gyors reagálás és az intézkedés hatékony kezelésének biztosítása érdekében indokolt előírni, hogy e rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lépjen hatályba.

(4)

A mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság az elnöke által megállapított határidőn belül nem nyilvánított véleményt,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Azon részleges pályázati felhívások esetében, amelyek benyújtási időszaka 2012. január 25-én, 2012. február 1-jén, illetve 2012. február 15-én ér véget, a pályázatok benyújtása az 1239/2011/EU végrehajtási rendelet 2. cikke (3) bekezdésének megfelelően felfüggesztésre kerül.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. január 23-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 318., 2011.12.1., 4. o.


24.1.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 19/13


A BIZOTTSÁG 58/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. január 23.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1),

tekintettel az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletre (2), és különösen annak 136. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 543/2011/EU végrehajtási rendelet a XVI. mellékletének A. részében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikke (1) bekezdése alapján a behozatali átalányérték számítására munkanaponként, változó napi adatok figyelembevételével kerül sor. Ezért helyénvaló előírni, hogy e rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. január 23-án.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 157., 2011.6.15., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

IL

260,5

MA

62,0

TN

92,5

TR

117,3

ZZ

133,1

0707 00 05

JO

229,9

MA

148,6

TR

182,5

ZZ

187,0

0709 91 00

EG

129,3

ZZ

129,3

0709 93 10

MA

123,7

TR

138,5

ZZ

131,1

0805 10 20

AR

41,5

BR

41,5

EG

52,1

MA

54,4

TN

63,3

TR

63,7

ZA

41,5

ZZ

51,1

0805 20 10

MA

95,0

ZZ

95,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

61,5

IL

87,2

KR

91,8

MA

120,2

TR

88,3

ZZ

89,8

0805 50 10

TR

58,3

UY

45,3

ZZ

51,8

0808 10 80

AR

78,5

CA

126,3

CL

58,2

CN

110,9

MK

30,8

US

153,3

ZZ

93,0

0808 30 90

CN

70,2

TR

116,3

US

119,8

ZZ

102,1


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


24.1.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 19/15


A BIZOTTSÁG 59/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. január 23.)

a cukorágazat egyes termékeire a 2011/12-es gazdasági évben alkalmazandó, a 971/2011/EU végrehajtási rendeletben rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1),

tekintettel a cukorágazatban harmadik országokkal folytatott kereskedelem tekintetében a 318/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2006. június 30-i 951/2006/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 36. cikke (2) bekezdése második albekezdésének második mondatára,

mivel:

(1)

A 971/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (3) a 2011/12-es gazdasági évre megállapította a fehér cukorra, a nyerscukorra és a szirupok bizonyos fajtáira alkalmazandó irányadó árakat és kiegészítő importvámokat. Ezeket az árakat és vámokat legutóbb a 25/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet (4) módosította.

(2)

A Bizottság rendelkezésére álló adatok alapján az említett összegek a 951/2006/EK rendelet 36. cikkének megfelelően módosításra szorulnak.

(3)

Tekintettel annak szükségességére, hogy az intézkedés alkalmazása a frissített adatok rendelkezésre bocsátását követően mihamarabb megkezdődjék, indokolt e rendeletet kihirdetése napján hatályba léptetni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 951/2006/EK rendelet 36. cikkében említett termékek behozatalára a 2011/12-es gazdasági évben alkalmazandó, a 971/2011/EU végrehajtási rendeletben megállapított irányadó árak és kiegészítő vámok e rendelet melléklete szerint módosulnak.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. január 23-án.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 178., 2006.7.1., 24. o.

(3)  HL L 254., 2011.9.30., 12. o.

(4)  HL L 9., 2012.1.13., 9. o.


MELLÉKLET

A fehér cukor, a nyerscukor és a 1702 90 95 KN-kód alá tartozó termékek behozatalára vonatkozó irányadó árak és kiegészítő importvámok 2012. január 24-től alkalmazandó módosított összegei

(EUR)

KN-kód

Az adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó irányadó ár összege

Az adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó kiegészítő vám összege

1701 12 10 (1)

44,47

0,00

1701 12 90 (1)

44,47

1,27

1701 13 10 (1)

44,47

0,00

1701 13 90 (1)

44,47

1,56

1701 14 10 (1)

44,47

0,00

1701 14 90 (1)

44,47

1,56

1701 91 00 (2)

50,09

2,44

1701 99 10 (2)

50,09

0,00

1701 99 90 (2)

50,09

0,00

1702 90 95 (3)

0,50

0,22


(1)  Az 1234/2007/EK rendelet IV. mellékletének III. pontjában meghatározott szabványos minőségre megállapítva.

(2)  Az 1234/2007/EK rendelet IV. mellékletének II. pontjában meghatározott szabványos minőségre megállapítva.

(3)  A szacharóztartalom 1 %-ára megállapítva.


HATÁROZATOK

24.1.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 19/17


A TANÁCS 2012/33/KKBP HATÁROZATA

(2012. január 23.)

az Európai Unió közel-keleti békefolyamathoz rendelt különleges képviselőjének kinevezéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 28. cikkére, 31. cikke (2) bekezdésére és 33. cikkére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2003. július 21-én elfogadta Marc OTTE-nak az Európai Unió közel-keleti békefolyamathoz rendelt különleges képviselőjévé (EUKK) történő kinevezéséről szóló 2003/537/KKBP együttes fellépést (1).

(2)

Andreas REINICKÉ -t ki kell nevezni az EU közel-keleti békefolyamathoz rendelt különleges képviselőjévé a 2012. február 1-jétől2013. június 30-ig tartó időszakra.

(3)

Az EUKK a megbízatását olyan helyzetben látja el, amely rosszabbodhat, és amely akadályozhatja az Unió külső tevékenységének tekintetében a Szerződés 21. cikkében meghatározott célkitűzések megvalósítását,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Unió különleges képviselője

A Tanács a 2012. február 1-jétől2013. június 30-ig tartó időszakra Andreas REINICKÉ -t nevezi ki az Európai Unió közel-keleti békefolyamathoz (a továbbiakban: békefolyamat) rendelt különleges képviselőjévé (EUKK). Az EUKK megbízatása hamarabb is megszüntethető, amennyiben a Tanács az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének (a továbbiakban: főképviselő) javaslata alapján így határoz.

2. cikk

Politikai célkitűzések

(1)   Az EUKK megbízatása a békefolyamattal kapcsolatos uniós politikai célkitűzésein alapul.

(2)   E célkitűzések közé tartoznak többek között az alábbiak:

a)

az átfogó béke, amelyet az Egyesült Nemzetek (ENSZ) Biztonsági Tanácsának vonatkozó határozatai, a madridi konferencia elvei, a tárgyalási menetrend, a felek által korábban elért megállapodások és az arab béketerv alapján kell megvalósítani;

b)

a kétállami megoldás, amelyben egymás mellett létezik Izrael, valamint egy demokratikus, területileg egybefüggő, életképes, békés és szuverén palesztin állam, amely az ENSZ Biztonsági Tanácsának 242 (1967), 338 (1973), 1397 (2002) és 1402 (2002) sz. határozatával, valamint a madridi elvekkel összhangban biztonságos és elismert határokon belül él együtt szomszédaival, és rendezett kapcsolatokat tart fenn velük;

c)

az izraeli–szíriai és az izraeli–libanoni konfliktus megoldása;

d)

Jeruzsálem jogállásának megoldása, hogy az a jövőben mindkét állam fővárosa lehessen, valamint a palesztin menekültek problémájának igazságos, megvalósítható és kölcsönösen jóváhagyott megoldása;

e)

a végleges jogállást rendező megállapodás és a palesztin állam létrehozása felé vezető békefolyamat nyomon követése – ideértve a közel-keleti kvartett (a továbbiakban: kvartett) által a tárgyalási menetrend őreként betöltött szerep megerősítését is –, különös tekintettel azon kötelezettségek végrehajtásának figyelemmel kísérésére, amelyeket a felek a tárgyalási menetrend értelmében és az átfogó arab–izraeli béke megteremtésére irányuló nemzetközi erőfeszítésekkel összhangban vállaltak.

(3)   Ezek a célkitűzések az Unió az iránt vállalt kötelezettségén alapulnak, hogy együttműködik a felekkel és a nemzetközi közösségbeli partnerekkel – különösen a kvartett keretében – annak érdekében, hogy megragadják a béke helyreállítására és a régió népei nyugodt jövőjének biztosítására adódó valamennyi lehetőséget.

(4)   Az EUKK többek között a kvartett keretében támogatást nyújt a főképviselőnek a régióban végzett munkájához.

3. cikk

Megbízatás

A politikai célkitűzések megvalósítása érdekében az EUKK megbízatása a következő:

a)

az Unió részéről tevékeny és hatékony hozzájárulást nyújt az izraeli–palesztin konfliktus, valamint az izraeli–szíriai és az izraeli–libanoni konfliktus végső rendezésére irányuló fellépésekhez és kezdeményezésekhez;

b)

a békefolyamat megerősítése érdekében végzett együttműködés céljából szoros kapcsolatot épít ki és tart fenn a közel-keleti békefolyamatban részt vevő valamennyi féllel, a régió egyéb országaival, a kvartett tagjaival és más érintett országokkal, valamint az ENSZ-szel és egyéb érintett nemzetközi szervezetekkel;

c)

biztosítja az Unió folyamatos jelenlétét a releváns nemzetközi fórumokon, valamint hozzájárul a válságkezeléshez és -megelőzéshez;

d)

figyelemmel kíséri és segíti a felek közötti béketárgyalásokat, és az Unió nevében javaslatokat fogalmaz meg e tárgyalások keretében;

e)

igény szerint hozzájárul a felek között létrejött nemzetközi megállapodások végrehajtásához, és diplomáciai megbeszéléseket folytat a felekkel, amennyiben azok a megállapodások szabályait megszegik;

f)

különös figyelmet fordít azokra a tényezőkre, amelyek érintik a békefolyamat regionális vonatkozásait;

g)

a békefolyamat keretében konstruktív párbeszédbe kezd a megállapodások aláíróival a demokrácia alapvető jogi normái – többek között az emberi jogok és a jogállamiság – tiszteletben tartásának előmozdítása érdekében;

h)

javaslatokat terjeszt elő a békefolyamatba történő uniós beavatkozás lehetőségeiről, valamint az Unió általi kezdeményezések és a békefolyamathoz kapcsolódó jelenlegi uniós erőfeszítések – mint például az Unió által a palesztin reformokhoz nyújtott hozzájárulás, beleértve a kapcsolódó európai uniós fejlesztési projektek politikai szempontjait is – folytatásának legjobb módjáról;

i)

felügyeli a felek tevékenységeit a tárgyalási menetrend végrehajtása és az állandó jogállásra vonatkozó tárgyalások eredményét esetlegesen befolyásoló kérdések tekintetében annak érdekében, hogy a kvartett hatékonyabban értékelhesse, hogy a felek mennyire tartják magukat kötelezettségvállalásaikhoz;

j)

a kvartetthez delegált megbízottként beszámol a tárgyalások eredményeiről és alakulásáról, valamint az Unió által kialakított álláspontok alapján és a kvartett egyéb tagjaival is együttműködve hozzájárul a kvartetthez delegált megbízottak üléseinek az előkészítéséhez;

k)

hozzájárul az Unió emberi jogi politikájának, többek között az Unió emberi jogi iránymutatásainak – különösen a gyermekek és a fegyveres konfliktusok kapcsolatáról, továbbá a nők elleni erőszakról, valamint a nőkkel szembeni megkülönböztetés valamennyi formája elleni küzdelemről szóló uniós iránymutatásoknak, valamint a nőkről, a békéről és a biztonságról szóló 1325 (2000) ENSZ Biztonsági Tanács határozatával kapcsolatos uniós politikának – a végrehajtásához, többek között a fejlemények figyelemmel kísérése és az azokról tett jelentések, valamint az e tekintetben megfogalmazott ajánlások révén;

l)

hozzájárul ahhoz, hogy a régió véleményformálói jobban megértsék az Unió szerepét.

4. cikk

A megbízatás végrehajtása

(1)   Az EUKK felel a megbízatásnak a főképviselő felügyelete melletti végrehajtásáért. Megbízatásának teljesítése és konkrét helyi feladatainak ellátása érdekében az EUKK teljes mértékben elkötelezett a küldetése mellett.

(2)   A Politikai és Biztonsági Bizottság (PBB) kiemelt kapcsolatot tart fenn az EUKK-val, és egyben az EUKK elsődleges kapcsolattartója a Tanács felé. A PBB – a megbízatás keretein belül és a főképviselő hatáskörének sérelme nélkül – stratégiai iránymutatást és politikai irányítást nyújt az EUKK számára.

(3)   Az EUKK szorosan együttműködik az Európai Külügyi Szolgálattal (EKSZ).

(4)   Az EUKK – mindenekelőtt a küldetései során – szorosan együttműködik a jeruzsálemi uniós képviseleti irodával, az Unió tel-avivi küldöttségével, valamint a régió minden egyéb érintett uniós küldöttségével.

5. cikk

Finanszírozás

(1)   Az EUKK megbízatásával kapcsolatos kiadások fedezésére szánt pénzügyi referenciaösszeg a 2012. február 1-jétől2013. június 30-ig tartó időszakra 1 300 000,00 EUR.

(2)   Az (1) bekezdésben meghatározott összegből finanszírozott kiadások 2012. február 1-jétől számolhatók el. A kiadásokat az Unió általános költségvetésére vonatkozó eljárásokkal és szabályokkal összhangban kell kezelni.

(3)   A kiadások kezelése az EUKK és a Bizottság közötti szerződés tárgyát képezi. Az EUKK minden kiadást elszámol a Bizottságnak.

6. cikk

A csoport létrehozása és összetétele

(1)   Megbízatása és a rendelkezésre álló megfelelő pénzügyi eszközök keretein belül az EUKK felel csoportjának létrehozásáért. A csoportnak rendelkeznie kell a megbízatás által megkívánt, a meghatározott politikai kérdésekre vonatkozó szakértelemmel. Az EUKK folyamatosan és haladéktalanul tájékoztatja a Tanácsot és a Bizottságot a csoport összetételéről.

(2)   A tagállamok, az Unió intézményei és az EKSZ javaslatot tehetnek olyan alkalmazottak kirendelésére, akik az EUKK-t munkájában segítik. Az ilyen kirendelt alkalmazottak javadalmazását az érintett tagállam, az Unió érintett intézménye, illetve az EKSZ fedezi. A tagállamok által az uniós intézményekhez kirendelt szakértőket is ki lehet helyezni az EUKK-hoz. A szerződéses nemzetközi alkalmazottaknak a tagállamok állampolgárainak kell lenniük.

(3)   A kirendelt személyzet minden tagja a küldő állam, az uniós intézmény vagy az EKSZ közigazgatási fennhatósága alatt marad, és az EUKK megbízatásának érdekében jár el és végzi feladatát.

7. cikk

Az EUKK és személyzete részére biztosított kiváltságok és mentességek

Az EUKK küldetésének és az alkalmazottak feladatának elvégzéséhez, illetve a zökkenőmentes működéshez szükséges kiváltságokról, mentességekről és egyéb garanciákról – adott esetben – a fogadó féllel/felekkel kell megállapodni. Ehhez a tagállamok és a Bizottság minden szükséges támogatást megad.

8. cikk

Az EU-minősített adatok biztonsága

Az EUKK és csoportjának tagjai tiszteletben tartják az EU-minősített adatok védelmét szolgáló biztonsági szabályokról szóló, 2011. március 31-i 2011/292/EU tanácsi határozatban (2) megállapított biztonsági elveket és minimumszabályokat.

9. cikk

Az információkhoz való hozzáférés és logisztikai támogatás

(1)   A tagállamok, a Bizottság és a Tanács Főtitkársága biztosítja, hogy az EUKK minden lényeges információhoz hozzáférjen.

(2)   Az uniós küldöttség és/vagy a tagállamok adott esetben logisztikai segítséget nyújtanak a térségben.

10. cikk

Biztonság

Az EUKK – a Szerződés V. címe szerint az Unión kívül műveleti minőségben alkalmazott személyi állomány biztonságára vonatkozó uniós politikának megfelelően – a megbízatásával és a hatásköre alá tartozó földrajzi terület biztonsági helyzetével összhangban, a közvetlenül az irányítása alá tartozó állomány biztonsága érdekében meghoz minden ésszerű és megvalósítható intézkedést, elsősorban az alábbiakat:

a)

az EKSZ iránymutatásai alapján az adott misszióra vonatkozó biztonsági terv létrehozása, amely többek között a misszióra vonatkozó fizikai, szervezeti és eljárási biztonsági intézkedéseket tartalmaz, szabályozza az állomány biztonságos bejutását a misszió területére és a misszió területén belüli biztonságos mozgását, továbbá kiterjed a biztonsági események kezelésére, valamint tartalmazza a misszió vészhelyzeti intézkedési és evakuálási tervét;

b)

annak biztosítása, hogy az Unión kívül telepített teljes állomány a misszió területén fennálló körülmények által megkövetelt, nagy kockázat elleni biztosítással rendelkezzen;

c)

annak biztosítása, hogy az Unión kívül telepítendő csoportjának valamennyi tagja – a helyi szerződéses személyzetet is beleértve – megfelelő, a misszió területének az EKSZ általi biztonsági minősítéséhez igazodó biztonsági képzésben részesüljön a misszió területére való érkezése előtt vagy érkezésekor;

d)

annak biztosítása, hogy a rendszeres biztonsági értékeléseket követően tett ajánlásokat végrehajtsák, és ezek végrehajtásáról és az egyéb biztonsági kérdésekről – a félidős jelentések és a megbízatás végrehajtásáról szóló jelentések keretében – írásos jelentéseket nyújtsanak be a főképviselő, a Tanács és a Bizottság számára.

11. cikk

Jelentéstétel

Az EUKK szóban és írásban rendszeresen jelentést tesz a főképviselőnek és a PBB-nek. Az EUKK szükség szerint a tanácsi munkacsoportoknak is jelentést tesz. A rendszeres írásbeli jelentéseket a COREU-hálózaton keresztül terjesztik. Az EUKK a főképviselő vagy a PBB ajánlására jelentést kell tennie a Külügyek Tanácsának.

12. cikk

Koordináció

(1)   Az EUKK előmozdítja az Unión belüli átfogó politikai koordinációt. Elősegíti annak biztosítását, hogy az Unió politikai céljainak megvalósítása érdekében minden helyszíni uniós eszközt koherens módon alkalmazzanak. Ezért az EUKK tevékenységét össze kell hangolni a Bizottság, valamint adott esetben a térségben működő többi EUKK tevékenységével, többek között a Európai Unió dél-mediterrán térségért felelős különleges képviselőjével. Az EUKK rendszeresen tájékoztatja a tagállamok külképviseleteit és az Unió küldöttségeit.

(2)   A helyszínen az EUKK szoros kapcsolatot tart fenn az Unió küldöttségének vezetőjével és a tagállamok külképviseleteinek vezetőivel. Ezek minden tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy az EUKK-nak megbízatása végrehajtásában segítséget nyújtsanak. Az EUKK – szorosan együttműködve a tel-avivi uniós küldöttség vezetőjével – helyi politikai iránymutatást nyújt az Európai Unió palesztin területeken folytatott rendőri missziójának (EUPOL COPPS) és a rafahi határellenőrzést segítő európai uniós missziónak (EU BAM Rafah) a misszióvezetői számára. Az EUKK és a polgári műveleti parancsnok szükség szerint konzultációt folytat egymással. Az EUKK a helyszínen jelen lévő egyéb nemzetközi és regionális szereplőkkel is kapcsolatot tart fenn.

13. cikk

Felülvizsgálat

E határozat végrehajtását, valamint annak az Unió egyéb kezdeményezéseivel való összhangját rendszeresen felül kell vizsgálni. Az EUKK 2012. november végéig az elért eredményekről szóló jelentést, a megbízatás végén pedig a megbízatás teljesítéséről szóló átfogó jelentést nyújt be a főképviselőnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak.

14. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2012. január 23-án.

a Tanács részéről

az elnök

C. ASHTON


(1)  HL L 184., 2003.7.23., 45. o.

(2)  HL L 141., 2011.5.27., 17. o.


24.1.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 19/21


A TANÁCS 2012/34/KKBP HATÁROZATA

(2012. január 23.)

az Európai Unió Katonai Bizottsága elnökének kinevezéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 240. cikkére,

tekintettel az Európai Unió Katonai Bizottságának felállításáról szóló 2001/79/KKBP tanácsi határozatra (1),

mivel:

(1)

A 2001/79/KKBP határozat 3. cikkének (1) bekezdése értelmében az Európai Unió Katonai Bizottságának (a továbbiakban: a Katonai Bizottság) elnökét a Tanács nevezi ki a vezérkari főnökök szintjén megtartott katonai bizottsági ülés ajánlásai alapján. Az említett határozat 3. cikkének (2) bekezdése alapján amennyiben a Tanács ettől eltérően nem határoz, az elnök hivatali ideje három év.

(2)

2008. december 8-án a Tanács a 2009. november 6-tól számított hároméves időtartamra Håkan SYRÉN vezérezredest nevezte ki a Katonai Bizottság elnökévé (2).

(3)

A vezérkari főnökök szintjén megtartott katonai bizottsági ülés 2011. november 22-én azt ajánlotta, hogy Patrick de ROUSIERS vezérezredest nevezzék ki a Katonai Bizottság elnökévé,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Patrick de ROUSIERS vezérezredes a 2012. november 6-tól számított hároméves időtartamra az Európai Unió Katonai Bizottságának elnöke.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2012. január 23-án.

a Tanács részéről

az elnök

C. ASHTON


(1)  HL L 27., 2001.1.30., 4. o.

(2)  A Tanács 2008. december 8-i 2009/22/EK határozata az Európai Unió Katonai Bizottsága elnökének kinevezéséről (HL L 9., 2009.1.14., 51. o.).


24.1.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 19/22


A TANÁCS 2012/35/KKBP HATÁROZATA

(2012. január 23.)

az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/413/KKBP határozat módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 29. cikkére,

mivel:

(1)

A Tanács 2007. február 27-én elfogadta az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2007/140/KKBP közös álláspontot (1), amellyel végrehajtotta az ENSZ BT 1737 (2006) sz. határozatát.

(2)

A Tanács 2007. április 23-án elfogadta a 2007/246/KKBP közös álláspontot (2), amellyel végrehajtotta az ENSZ BT 1747 (2007) sz. határozatát.

(3)

A Tanács 2008. augusztus 7-én elfogadta a 2008/652/KKBP közös álláspontot (3), amellyel végrehajtotta az ENSZ BT 1803 (2008) sz. határozatát.

(4)

A Tanács 2010. július 26-án elfogadta a 2010/413/KKBP határozatot (4), amellyel végrehajtotta az ENSZ BT 1929 (2010) sz. határozatát.

(5)

A Tanács 2011. december 1-jén ismételten súlyos és egyre mélyebb aggodalmának adott hangot Irán nukleáris programjának jellegével kapcsolatban, különösen a Nemzetközi Atomenergiai Ügynökségnek (NAÜ) a katonai nukleáris technológia fejlesztéséhez kapcsolódó iráni tevékenységekről készített legutóbbi jelentésében foglalt megállapítások láttán. A Tanács – az említett aggályok fényében, valamint az Európai Tanács 2011. október 23-i nyilatkozatával összhangban – különösen megállapodott a hatályos szankciók kiterjesztéséről, és ennek keretében a nemzetközi partnerekkel egyeztetve további intézkedések – köztük az iráni pénzügyi rendszert komolyan érintő intézkedések – lehetőségét vizsgálta meg, illetve a szállítási és az energiaágazatot érintő, az Iráni Forradalmi Gárdával (IRGC) szembeni és egyéb területekre vonatkozó intézkedések lehetőségét mérlegelte.

(6)

Az Európai Tanács 2011. december 9-én jóváhagyta a 2011. december 1-jei tanácsi következtetéseket, és felkérte a Tanácsot, hogy kiemelt feladataként folytassa az Iránnal szembeni uniós korlátozó intézkedések hatályának kiterjesztésére irányuló munkát.

(7)

A fentiekre tekintettel indokolt megtiltani további termékek, anyagok, felszerelések, áruk és technológiák Irán részére történő szállítását, eladását vagy átadását, amelyek elősegíthetik Irán dúsítással, reprocesszálással vagy nehézvízzel kapcsolatos tevékenységeit, az atomfegyverek hordozóeszközeinek fejlesztését, vagy hozzájárulnának olyan más területeken folytatott tevékenységekhez, amelyekkel kapcsolatban a NAÜ aggályait fejezte ki vagy amelyeket lezáratlan kérdésként jelölt meg, vagy hozzájárulnának a tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatos egyéb programokhoz. E tilalomnak a kettős felhasználású termékekre és technológiára is ki kell terjednie.

(8)

Emlékeztetve egyrészt arra, hogy potenciális kapcsolat áll fenn Irán energiaágazatból származó bevételei és az atomfegyverek terjesztésének veszélyével járó tevékenységek finanszírozása között, másrészt arra, hogy a kémiai folyamatok petrolkémiai iparban szükséges berendezései és anyagai, illetve a nukleáris üzemanyag-ciklussal kapcsolatos egyes érzékeny tevékenységek során használt berendezések és anyagok között nagy az átfedés – amint azt az 1929 (2010) ENSZ BT-határozat megállapította –, meg kell tiltani további olyan kulcsfontosságú berendezések és technológiák Irán számára történő eladását, szállítását vagy átadását, amelyek a kőolaj- és földgázipar kulcsfontosságú ágazataiban vagy a petrolkémiai iparban kerülhetnének felhasználásra. Ezenfelül a tagállamoknak meg kell tiltaniuk a petrolkémiai ágazatba történő minden új befektetést Iránban.

(9)

Ezen túlmenően meg kell tiltani az Iránból származó nyersolaj és kőolajipari termékek, valamint a petrolkémiai termékek vételét, behozatalát vagy szállítását.

(10)

Ezenkívül meg kell tiltani az arany, a nemesfémek és a gyémánt iráni kormány részére vagy javára történő értékesítését, szállítását, illetve azoknak az iráni kormánytól való vásárlását, valamint az ehhez kapcsolódó közvetítői tevékenységeket.

(11)

Tiltani kell továbbá az Iránban újonnan nyomtatott vagy vert vagy kibocsátatlan bankjegyeknek és pénzérméknek az Iráni Központi Bankba vagy annak javára történő szállítását.

(12)

Továbbá korlátozó intézkedéseket kell bevezetni az Iráni Központi Bankkal szemben az Iránnal szemben kivetett szankciók megkerülését célzó tevékenységekben való részvétele miatt.

(13)

A belépési korlátozásokat, valamint a pénzeszközök és gazdasági források befagyasztását alkalmazni kell további olyan személyekre és szervezetekre, akik vagy amelyek az iráni kormány támogatása révén lehetővé teszik az iráni kormánynak az atomfegyverek elterjedésének veszélyével járó tevékenységek végzését, különösen az iráni kormánynak pénzügyi, logisztikai vagy anyagi támogatást nyújtó személyekre és szervezetekre.

(14)

Szükségszerű, hogy az IRGC tagjaira vonatkozó belépési korlátozások és a pénzeszközeik befagyasztása a jövőben ne korlátozódjanak a szervezet magas rangú tagjaira, hanem az IRGC más tagjaira is alkalmazandók legyenek.

(15)

Ezen túlmenően további személyeket és szervezeteket kell felvenni a 2010/413/KKBP határozat II. mellékletében szereplő, korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek és szervezetek jegyzékébe.

(16)

Egyes intézkedések végrehajtásához az Unió további fellépése szükséges,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2010/413/KKBP tanácsi határozat a következőképpen módosul:

1.

az 1. cikk (1) bekezdésének e) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"e)

a kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló, 2009. május 5-i 428/2009/EK tanácsi rendelet (5) I. mellékletében felsorolt és az a) pont által nem érintett valamennyi egyéb kettős felhasználású termék és technológia, a rendelet I. mellékletében szereplő 5. kategória 1. részében és 5. kategória 2. részében meghatározott bizonyos termékek kivételével.

2.

a szöveg az alábbi cikkekkel egészül ki:

"3a. cikk

(1)   Tilos az iráni nyersolaj és kőolajipari termékek behozatala, vétele vagy szállítása.

Az Unió megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy meghatározza az e rendelkezés által érintett termékek körét.

(2)   Tilos az iráni nyersolaj és kőolajipari termékek behozatalára, vételére vagy szállítására vonatkozó közvetlen vagy közvetett finanszírozás vagy pénzügyi segítség nyújtása, ideértve a származtatott pénzügyi termékeket, valamint a biztosítást és viszontbiztosítást is.

3b. cikk

(1)   Tilos az iráni petrolkémiai termékek behozatala, vétele vagy szállítása.

Az Unió megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy meghatározza az e rendelkezés által érintett termékek körét.

(2)   Tilos az iráni petrolkémiai termékek behozatalára, vételére vagy szállítására vonatkozó közvetlen vagy közvetett finanszírozás vagy pénzügyi segítség nyújtása, valamint a biztosítás és viszontbiztosítás is.

3c. cikk

(1)   A 3a. cikkben meghatározott tilalmak nem érintik azoknak a 2012. január 23-án előtt megkötött szerződéseknek vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges kisegítő szerződéseknek a 2012. július 1-jéig történő teljesítését, amelyek legkésőbb 2012. július 1-jéig megkötendőek és teljesítendőek.

(2)   A 3a. cikkben meghatározott tilalmak nem érintik az 2012. január 23-án előtt megkötött szerződésekben meghatározott, vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges kisegítő szerződésekben meghatározott kötelezettségek teljesítését, amennyiben az iráni nyersolaj és kőolajipari termékek vagy azok szállításából származó jövedelem szállítása a tagállamok területén belüli vagy a tagállamok joghatósága alá tartozó személyek vagy szervezetek az 2012. január 23-án előtt megkötött szerződések tekintetében fennálló követeléseinek visszatérítésére szolgál, ahol ezen szerződések kifejezetten rendelkeznek ezekről a visszatérítésekről.

3d. cikk

(1)   A 3b. cikkben meghatározott tilalmak nem érintik az 2012. január 23-án előtt megkötött szerződéseknek vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges kisegítő szerződéseknek 2012. május 1-jéig történő teljesítését, amelyek legkésőbb 2012. május 1-jéig megkötendőek és teljesítendőek.

(2)   A 3b. cikkben szereplő tilalmak nem érintik az 2012. január 23-án előtt megkötött szerződésekben meghatározott, vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges kisegítő szerződésekben meghatározott kötelezettségek teljesítését, amennyiben a petrolkémiai termékek szállítása vagy az ilyen termékek szállításából származó jövedelem a tagállamok területén belüli vagy a tagállamok joghatósága alá tartozó személyek vagy szervezetek az 2012. január 23-án előtt megkötött szerződések tekintetében fennálló követeléseinek visszatérítésére szolgál, ahol ezen szerződések kifejezetten rendelkeznek ezekről a visszatérítésekről.";

3.

a szöveg az alábbi cikkekkel egészül ki:

"4a. cikk

(1)   Tilos az iráni petrolkémiai ipar szereplői, illetve az ezen iparban Iránon kívül működő iráni vagy iráni tulajdonban lévő vállalatok számára nagy fontosságú berendezéseknek és technológiáknak a tagállamok állampolgárai általi, vagy a tagállamok területéről történő, vagy a tagállamok joghatósága alá tartozó vízi vagy légi járművek felhasználásával való eladása, szállítása vagy átadása, függetlenül attól, hogy az adott berendezés vagy technológia a tagállamok területéről származik-e.

Az Unió megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy meghatározza az e rendelkezés által érintett termékek körét.

(2)   Tilos az iráni petrolkémiai iparban működő vállalatok, illetve az ezen iparban Iránon kívül működő iráni vagy iráni tulajdonban lévő vállalatok számára az alábbiak nyújtása:

a)

az (1) bekezdésnek megfelelően meghatározott kulcsfontosságú berendezésekkel és technológiákkal kapcsolatos technikai segítség, képzés, valamint egyéb szolgáltatás;

b)

finanszírozás vagy pénzügyi támogatás az (1) bekezdésnek megfelelően meghatározott kulcsfontosságú berendezések és technológiák eladásához, szállításához, átadásához vagy exportjához, vagy a kapcsolódó technikai segítségnyújtáshoz vagy képzéshez.

(3)   Tilos tudatosan vagy szándékosan részt venni olyan tevékenységekben, amelyek célja vagy hatása az (1) és (2) bekezdésben említett tilalmak megkerülése.

4b. cikk

(1)   A 4. cikk (1) bekezdése szerinti tilalom nem érinti a 2010. július 26. előtt megkötött szerződésekben meghatározott, áruk szállításához kapcsolódó kötelezettségek teljesítését.

(2)   A 4. cikkben szereplő tilalmak nem érintik a 2010. július 26. előtt megkötött szerződésekből eredő, a tagállami székhelyű vállalatok által ugyanezen időpont előtt Iránban tett beruházásokhoz kapcsolódó kötelezettségek teljesítését.

(3)   A 4. cikk (1) bekezdésében szereplő tilalom nem érinti az 2012. január 23-án előtt megkötött szerződésekben meghatározott, áruk szállításához kapcsolódó kötelezettségek teljesítését.

(4)   A 4a. cikkben szereplő tilalmak nem érintik az 2012. január 23-án előtt megkötött szerződésekből eredő, a tagállami székhelyű vállalatok által ugyanezen időpont előtt Iránban tett beruházásokhoz kapcsolódó kötelezettségek teljesítését.

4c. cikk

Tilos az arany és a nemesfémek, valamint a gyémánt közvetett vagy közvetlen eladása, vásárlása, szállítása, az ezekkel kapcsolatos közvetítői tevékenység az iráni kormány, annak közigazgatási szervei, közszervezetei és ügynökségei, az Iráni Központi Bank, továbbá olyan személyek vagy szervezetek részére, akik az ilyen szervezetek nevében vagy irányítása szerint járnak el, vagy az ilyen szervezetek tulajdonában álló vagy ellenőrzése alá tartozó szervezetek részére.

Az Unió megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy meghatározza az e rendelkezés által érintett termékek körét.

4d. cikk

Tilos az Iránban újonnan nyomtatott vagy vert vagy kibocsátatlan bankjegyeknek és pénzérméknek az Iráni Központi Bankba vagy annak javára történő szállítása.";

4.

a szöveg az alábbi cikkel egészül ki:

„6a. cikk

Tilos:

a)

pénzbeli kölcsön vagy hitel nyújtása az iráni petrolkémiai iparban működő vállalatok, illetve az ezen iparban Iránon kívül működő iráni vagy iráni tulajdonban lévő vállalatok számára;

b)

az iráni petrolkémiai iparban működő vállalatokban, illetve az ezen iparban Iránon kívül működő iráni, vagy iráni tulajdonban lévő vállalatokban részesedést szerezni vagy kiterjeszteni, ideértve e vállalatok teljes felvásárlását, illetve részvények vagy résztulajdont biztosító értékpapírok megszerzését is;

c)

az iráni petrolkémiai iparban működő vállalatokkal, vagy az ellenőrzésük alá tartozó leányvállalatokkal vagy kapcsolt vállalatokkal vegyes vállalatot létrehozni.”;

5.

A 7. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"7. cikk

(1)   A 6. cikk a) és b) pontjában meghatározott tilalmak:

i.

nem érintik a 2010. július 26. előtt kötött szerződésekből vagy megállapodásokból fakadó kötelezettségek teljesítését;

ii.

nem akadályozzák valamely részesedés kiterjesztését, amennyiben e részesedés egy 2010. július 26. előtt kötött megállapodás alapján fennálló kötelezettség.

(2)   A 6. cikk a) és b) pontjában kimondott tilalmak:

i.

nem érintik az 2012. január 23-án előtt kötött szerződésekből vagy megállapodásokból eredő kötelezettségek teljesítését;

ii.

nem akadályozhatják a részesedés kiterjesztését, amennyiben a kiterjesztés az 2012. január 23-án előtt megkötött megállapodásból eredő kötelezettség.";

6.

a 19. cikk (1) bekezdése a következőképpen módosul:

a)

a b) pont helyébe a következő szöveg lép:

"b)

az I. mellékletben nem szereplő azon személyek és szervezetek, akik és amelyek Irán atomfegyverek terjesztésének veszélyével járó tevékenységeiben vagy atomfegyverek hordozóeszközeinek fejlesztésében – többek között a tiltott termékek, áruk, felszerelések, anyagok és technológiák beszerzésében való részvétel által – közreműködnek, azzal közvetlen kapcsolatban állnak vagy ahhoz támogatást biztosítanak, vagy olyan személyek vagy szervezetek, akik vagy amelyek az előbb említettek nevében vagy irányításuk szerint járnak el, vagy az említettek tulajdonában álló vagy – akár törvénytelen módon is – ellenőrzésük alá tartozó szervezetek, vagy azon személyek vagy szervezetek, akik segítenek a jegyzékbe vett személyeknek vagy szervezeteknek abban, hogy elkerüljék vagy megsértsék az 1737 (2006), az 1747 (2007), az 1803 (2008) és az 1929 (2010) ENSZ BT-határozatok vagy e határozat rendelkezéseit, továbbá az IRGC és az IRISL-nek egyéb tagjai és szervezetei, illetve az ő tulajdonukban lévő, az általuk ellenőrzött vagy a nevükben eljáró szervezetek; e személyek és szervezetek felsorolását a II. melléklet tartalmazza.";

b)

a következő pont kerül beillesztésre:

"c)

az I. mellékletben nem szereplő egyéb személyek, akik támogatást nyújtanak az iráni kormánynak, és az azokhoz kapcsolódó személyek, akik felsorolását a II. melléklet tartalmazza.";

7.

a 20. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) bekezdés a következőképpen módosul:

i.

a b) pont helyébe a következő szöveg lép:

"b)

az I. mellékletben nem szereplő azon személyek és szervezetek, akik és amelyek Irán atomfegyverek terjesztésének veszélyével járó tevékenységeiben vagy atomfegyverek hordozóeszközeinek fejlesztésében – többek között a tiltott termékek, áruk, felszerelések, anyagok és technológiák beszerzésében való részvétel által – közreműködnek, azzal közvetlen kapcsolatban állnak vagy ahhoz támogatást biztosítanak, vagy olyan személyek vagy szervezetek, akik vagy amelyek az előbb említettek nevében vagy irányításuk szerint járnak el, vagy az említettek tulajdonában álló vagy – akár törvénytelen módon is – ellenőrzésük alá tartozó szervezetek, vagy azon személyek vagy szervezetek, akik segítenek a jegyzékbe vett személyeknek vagy szervezeteknek abban, hogy elkerüljék vagy megsértsék az 1737 (2006), az 1747 (2007), az 1803 (2008) és az 1929 (2010) ENSZ BT-határozatok vagy e határozat rendelkezéseit, továbbá az IRGC és az IRISL-nek egyéb tagjai és szervezetei, illetve az ő tulajdonukban lévő, az általuk ellenőrzött vagy a nevükben eljáró szervezetek; e személyek és szervezetek felsorolását a II. melléklet tartalmazza.";

ii.

a következő pont kerül beillesztésre:

"c)

az I. mellékletben nem szereplő egyéb személyek és szervezetek, akik támogatást nyújtanak az iráni kormánynak, és az azokhoz kapcsolódó személyek és szervezetek, akik felsorolását a II. melléklet tartalmazza. ";

b)

a következő bekezdés beillesztésre kerül:

"(4a)   A II. mellékletben felsorolt személyeket és szervezeteket illetően mentesítés adható azon pénzeszközök és gazdasági források tekintetében, amelyek a nemzetközi jog szerint immunitást élvező diplomáciai vagy konzuli képviseletek vagy nemzetközi szervezetek számlájára befizetett vagy számlájáról kiegyenlített pénzeszközök, amennyiben e kifizetésekre az adott diplomáciai vagy konzuli képviselet vagy nemzetközi szervezet általi hivatalos felhasználás céljából kerül sor.";

c)

a következő bekezdések beillesztésre kerülnek:

"7.   Az (1) és a (2) bekezdés nem alkalmazandó az Iráni Központi Bank által vagy rajta keresztül a jegyzékbe vételének időpontját követően kapott és befagyasztott pénzeszközökből vagy gazdasági erőforrásokból történő átutalásra, illetve az Iráni Központi Bank részére rajta keresztül a jegyzékbe vételének időpontját követően történő pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások átadására, amennyiben ezen átadás egy nem bejegyzett pénzügyi intézménynek különleges kereskedelmi szerződés értelmében esedékessé váló kifizetéséhez kapcsolódik, feltéve, hogy az érintett tagállam eseti elbírálás alapján megállapította, hogy a kifizetést – sem közvetlenül, sem közvetve – nem az (1) bekezdésben említett valamely személy vagy szervezet kapja.

8.   Az (1) bekezdés nem alkalmazandó az Iráni Központi Bank által vagy rajta keresztül befagyasztott pénzeszközökből vagy gazdasági erőforrásokból történő átadásra, ezen átadás célja, hogy tagállami joghatóság alá tartozó pénzintézetek számára likviditást biztosítson kereskedelemfinanszírozás céljából, feltéve, hogy az átadást az érintett tagállam engedélyezte.;

9.   A (2) bekezdés nem érinti az Iráni Központi Bank által történő, a 3a., 3b., 3c. vagy 3d. cikkekkel összhangban lévő kötelezettségek végrehajtásához kapcsolódó kifizetéseket.

10.   Az (1) bekezdés nem akadályozza, a jegyzékbe vételét követő két hónapos időtartamra, a II. mellékletben felsorolt Tejarat-i Bankot abban, hogy a jegyzékbe vételének időpontját követően kapott, befagyasztott pénzeszközökből vagy gazdasági erőforrásokból kifizetést eszközöljön, amennyiben ezen kifizetés különleges kereskedelmi szerződés értelmében esedékessé váló kifizetéséhez kapcsolódik, feltéve, hogy az érintett tagállam eseti elbírálás alapján megállapította, hogy a kifizetést – sem közvetlenül, sem közvetve – nem az (1) bekezdésben említett valamely személy vagy szervezet kapja.

11.   A (7), (8), (9) és (10) bekezdések nem érintik az e cikk (3), (4), (4a), (5) és (6) bekezdését és a 10. cikk (3) bekezdését.";

8.

a 24. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(2)   Ha a Tanács úgy határoz, hogy egy személyt vagy szervezetet a 19. cikk (1) bekezdésének b) és c) pontjában és a 20. cikk (1) bekezdésének b) és c) pontjában említett intézkedések hatálya alá von, ennek megfelelően módosítja a II. mellékletet.";

9.

a 25. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(2)   Az I. és II. mellékletnek tartalmaznia kell továbbá az érintett személyek és szervezetek azonosításához szükséges adatokat (amennyiben ilyenek rendelkezésre állnak); az I. melléklet vonatkozásában ezeket az adatokat a Biztonsági Tanács és a bizottság közli. Személyek esetében ilyen adat lehet a név – beleértve az álneveket is –, a születési hely és idő, az állampolgárság, az útlevél és a személyazonosító igazolvány száma, a nem, a cím (amennyiben ismert), valamint a beosztás vagy a foglalkozás. Szervezetek esetében ilyen adat lehet a név, a bejegyzés helye és ideje, a nyilvántartási szám és a székhely. Az I. és a II. mellékletnek tartalmaznia kell a jegyzékbe vétel időpontját.";

10.

a 26. cikk (2) és (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(2)   Az iráni nyersolaj és kőolajipari termékek behozatalára, vételére vagy szállítására vonatkozó, a 3a. cikkben meghatározott tilalmi intézkedéseket legkésőbb 2012. május 1-jéig felül kell vizsgálni, különösen figyelembe véve a nyersolaj és kőolajipari termékek Irántól eltérő országokból való beszerezhetőségét és a beszerzés pénzügyi feltételeit, tekintettel a tagállamok energiaellátásának folyamatossága biztosítására.

(3)   A 19. cikk (1) bekezdésének b) és c) pontjában és az 20. cikk (1) bekezdésének b) és c) pontjában említett intézkedéseket rendszeres időközönként, de legalább 12 havonta felül kell vizsgálni. Amennyiben a Tanács a 24. cikkben említett eljárással összhangban úgy határoz, hogy ezen intézkedések alkalmazásának feltételei már nem teljesülnek, azok az érintett személyek és szervezetek tekintetében hatályukat vesztik.".

2. cikk

(1)   Az e határozat I. mellékletében felsorolt személyeket és szervezeteket fel kell venni a 2010/413/KKBP határozat II. mellékletében szereplő jegyzékbe.

(2)   Az e határozat II. mellékletében felsorolt szervezetet törölni kell a 2010/413/KKBP határozat II. mellékletében foglalt jegyzékből.

(3)   A 2010/413/KKBP határozat II. melléklete az e határozat III. mellékletében meghatározottak szerint módosul.

3. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2012. január 23-án.

a Tanács részéről

az elnök

C. ASHTON


(1)  HL L 61., 2007.2.28., 49. o.

(2)  HL L 106., 2007.4.24., 67. o.

(3)  HL L 213., 2008.8.8., 58. o.

(4)  HL L 195., 2010.7.27., 39. o.

(5)  HL L 134., 2009.5.29., 1. o.";


I. MELLÉKLET

A 2. cikk (1) bekezdésében említett személyek és szervezetek jegyzéke

I.   A nukleáris vagy ballisztikus rakétákhoz kapcsolódó tevékenységekben részt vevő személyek és szervezetek jegyzéke

B.   Szervezetek

 

Név

Azonosító információ

Indoklás

A jegyzékbe való felvétel időpontja

1.

Central Bank of Iran – Iráni Központi Bank (más néven: Central Bank of the Islamic Republic of Iran – Az Iráni Iszlám Köztársaság Központi Bankja)

Postacím: Mirdamad Blvd., NO.144, Tehran, Islamic Republic of Iran

P.O. Box: 15875 / 7177 (Teherán, Irán)

Tel.: +98 21 299 51 (telefonközpont)

Kábelcím: MARKAZBANK

Telex: 216 219-22

MZBK IR SWIFT kód: BMJIIRTH

Honlap: http://www.cbi.ir

E-mail cím: G.SecDept@cbi.ir

Részvétel a szankciók megkerülését célzó tevékenységekben.

2012.1.23

2.

Bank Tejarat

Postacím: Taleghani Br. 130, Taleghani Ave.

P.O.Box: 11365 - 5416, Tehran (Teherán, Irán)

Tel.: 88826690

Tlx.: 226641 TJTA IR.

Fax: 88893641

Honlap: http://www.tejaratbank.ir

A Bank Tejarat állami tulajdonban van, és közvetlenül előmozdította Irán nukleáris erőfeszítéseit; például 2011-ben azzal segítette az ENSZ által jegyzékbe vett iráni atomenergia-szervezetnek (AEOI) uránoxid-keverék (U3O8, „yellowcake”) beszerzésére irányuló erőfeszítéseit, hogy megkönnyítette több tízmillió dollár e célú mozgatását. Az AEOI a nukleáris technológia területével kapcsolatos kutatásokkal és fejlesztésekkel foglalkozó fő iráni szervezet, amely a hasadóanyagok előállításával kapcsolatos programokat is irányítja.

A Bank Tejarat továbbá segítséget nyújtott jegyzékbe vett iráni bankoknak a nemzetközi szankciók megkerüléséhez, például közreműködött az ENSZ által jegyzékbe vett Shahid Hemmat Industrial Group fedőcégeinek részvételével zajló ügyletekben.

Az elmúlt néhány évben pénzügyi szolgáltatásokat nyújtott az EU által jegyzékbe vett Mellat Bank és az iráni exportfejlesztési bank (Export Development Bank of Iran, EDBI) számára, és ezáltal az Iszlám Forrdalmi Gárda, az ENSZ által jegyzékbe vett védelmi iparágak szervezete (Defense Industries Organisation) és az ENSZ által jegyzékbe vett MODAFL leányvállalatainak és alárendelt szervezeteinek a tevékenységeit is támogatta.

2012.1.23

3.

Tidewater (más néven: Tidewater Middle East Co.)

Postacím: No. 80, Tidewater Building, Vozara Street, Next to Saie Park, Tehran, Iran (Teherán, Irán)

Az IRGC tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll.

2012.1.23

4.

Turbine Engineering Manufacturing (TEM) (más néven: T.E.M. Co.)

Postacím: Shishesh Mina Street, Karaj Special Road, Tehran, Iran (Teherán, Irán)

A jegyzékbe vett Iran Aircraft Industries (IACI) által titkos beszerzési tevékenységhez használt fedőcég.

2012.1.23

5.

Sad Export Import Company (más néven: SAD Import & Export Company)

Postacím: Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No; 3/1, Tehran, Iran

P.O. Box 1584864813 Tehran, Iran (Teherán, Irán)

A jegyzékbe vett Defence Industries Organization (DIO) által használt fedőcég. Részt vesz a Szíriába irányuló fegyverszállításokban. A vállalat részt vett a Moncsegorszk fedélzetén zajló illegális fegyverszállításban is.

2012.1.23

6.

Rosmachin

Postacím: Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No; 3/1, Tehran, Iran

P.O. Box 1584864813 Tehran, Iran (Teherán, Irán)

A Sad Export Import Company fedőcége. Részt vett a Moncsegorszk fedélzetén zajló illegális fegyverszállításban.

2012.1.23

II.   Islamic Revolutionary Guard Corps – Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC)

A.   Személyek

 

Név

Azonosító információ

Indoklás

A jegyzékbe való felvétel időpontja

1.

Ali Ashraf NOURI

 

Az IRGC helyettes parancsnoka, az IRGC politikai osztályának vezetője.

2012.1.23

2.

Hojatoleslam Ali SAIDI (más néven: Hojjat- al-Eslam Ali Saidi vagy Saeedi)

 

A legfelsőbb vezetőnek az IRGC-hez rendelt képviselője.

2012.1.23

3.

Amir Ali Haji ZADEH (más néven: Amir Ali Hajizadeh)

 

Az IRGC légierejének parancsnoka, dandártábornok.

2012.1.23


B.   Szervezetek

 

Név

Azonosító információ

Indoklás

A jegyzékbe való felvétel időpontja

1.

Behnam Sahriyari Trading Company

Postacím: Ziba Buidling, 10th Floor, Northern Sohrevardi Street, Tehran, Iran (Teherán, Irán)

2007 májusában két konténernyi különböző típusú lőfegyvert küldött Iránból Szíriába, megsértve ezzel az 1747 (2007) ENSZ BT-határozat 5. pontjában foglaltakat.

2012.1.23

III.   Iráni Iszlám Köztársaság Tengerhajózási Társasága (IRISL)

B.   Szervezetek

 

Név

Azonosító információ

Indoklás

A jegyzékbe való felvétel időpontja

1.

BIIS Maritime Limited

Postacím: 147/1 St. Lucia, Valletta, Malta (Málta)

A jegyzékbe vett Irano Hind tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll.

2012.1.23

2.

Darya Delalan Sefid Khazar Shipping Company (Iran) (más néven: Khazar Sea Shipping Lines vagy Darya-ye Khazar Shipping Company vagy Khazar Shipping Co. vagy KSSL vagy Daryaye Khazar (Caspian Sea) Co. vagy Darya-e-khazar shipping Co.)

Postacím: M. Khomeini St., Ghazian, Bandar Anzali, Gilan, Iran (Irán)No. 1, End of Shahid Mostafa Khomeini St., Tohid Square, Bandar Anzali 1711-324, Iran (Irán)

Az IRISL tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll.

2012.1.23


II. MELLÉKLET

A 2. cikk (2) bekezdésében említett szervezet

Syracuse S.L


III. MELLÉKLET

A 2. cikk (3) bekezdésében említett szervezetek

 

Név

Azonosító információ

Indoklás

A jegyzékbe való felvétel időpontja

1.

Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) GmbH

Postacím: Schottweg 7, 22087 Hamburg, Germany (Németország); Opp 7th Alley, Zarafshan St, Eivanak St, Qods Township; HTTS GmbH

Az IRISL ellenőrzése alatt áll és/vagy annak nevében jár el. A HTTS ugyanazon a hamburgi címen van bejegyezve, mint az IRISL Europe GmbH, vezetője (Dr. Naser Baseni) pedig korábban az IRISL alkalmazásában állt.

2012.1.23.

2.

Oasis Freight Agency

Postacím: Al Meena Street, Opposite Dubai Ports & Customs, 2nd Floor, Sharaf Building, Dubai UAE (Dubaj, Egyesült Arab Emírségek); Sharaf Building, 1st Floor, Al Mankhool St., Bur Dubai, P.O. Box 5562, Dubai, United Arab Emirates (Dubaj, Egyesült Arab Emírségek); Sharaf Building, No. 4, 2nd Floor, Al Meena Road, Opposite Customs, Dubai, United Arab Emirates (Dubaj, Egyesült Arab Emírségek), Kayed Ahli Building, Jamal Abdul Nasser Road (Parallel to Al Wahda St.), P.O. Box 4840, Sharjah, United Arab Emirates (Egyesült Arab Emírségek)

Az IRISL képviseletét látta el az Egyesült Arab Emírségekben. Utódja a Good Luck Shipping Company, amelyet szintén jegyzékbe vettek az IRISL képviseletének ellátása miatt.

2012.1.23.


24.1.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 19/31


A TANÁCS 2012/36/KKBP HATÁROZATA

(2012. január 23.)

a Fehéroroszországgal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/639/KKBP határozat módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 29. cikkére,

mivel:

(1)

A Tanács 2010. október 25-én elfogadta a Fehéroroszországgal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/639/KKBP határozatot (1).

(2)

A Tanács 2011. október 10-én a 2011/666/KKBP határozat (2) elfogadásával 2012. október 31-ig meghosszabbította a jelenlegi korlátozó intézkedések hatályát.

(3)

A fehéroroszországi helyzet súlyosságára tekintettel további korlátozó intézkedéseket kell elfogadni Fehéroroszországgal szemben.

(4)

A belépési korlátozásokat, valamint a pénzeszközök és a gazdasági erőforrások befagyasztására vonatkozó korlátozásokat alkalmazni kell az emberi jogok súlyos megsértéséért, illetve a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért felelős, különösen a vezető pozícióban lévő személyekre, valamint a Lukasenko-rezsimből profitáló vagy azt támogató, különösen a rezsim számára pénzügyi és anyagi támogatást nyújtó személyekre és szervezetekre.

(5)

A 2010/639/KKBP határozatot ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2010/639/KKBP határozat a következőképpen módosul:

1.

az 1. cikk (1) bekezdése a következő pontokkal egészül ki:

„e)

az V. mellékletben felsorolt személyek, akik felelősek az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalommal és a demokratikus ellenzék elnyomásáért Fehéroroszországban; továbbá

f)

az V. mellékletben felsorolt személyek és szervezetek, akik vagy amelyek profitálnak a Lukasenko-rezsimből vagy azt támogatják.”;

2.

a 2. cikk (1) bekezdése a következő pontokkal egészül ki:

„c)

az V. mellékletben felsorolt, a Fehéroroszországban az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalommal és a demokratikus ellenzék elnyomásáért felelős személyekhez tartozó, tulajdonukat képező, általuk birtokolt vagy ellenőrzött valamennyi pénzeszközt és gazdasági erőforrást; továbbá

d)

az V. mellékletben felsorolt, a Lukasenko-rezsimből profitáló vagy azt támogató személyekhez és szervezetekhez tartozó, tulajdonukat képező, általuk birtokolt vagy ellenőrzött valamennyi pénzeszközt és gazdasági erőforrást.”;

3.

a 2. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   A IIIA., IV. és V. mellékletben felsorolt személyek számára, illetve javára sem közvetlenül, sem közvetve nem biztosítható a pénzeszközökhöz vagy gazdasági erőforráshoz való hozzáférés.”;

4.

a 3. cikk (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„a)

a IIIA., IV. és V. mellékletben felsorolt személyek és eltartott családtagjaik számára az alapvető szükségleteik fedezéséhez szükségesek, ideértve a következőkkel kapcsolatos kiadásokat: élelmiszerek, lakbér vagy jelzálog, gyógyszerek és orvosi kezelés, adók, biztosítási díjak és közüzemi díjak;”.

2. cikk

A 2010/639/KKBP határozatba V. mellékletként be kell illeszteni e határozat mellékletét.

3. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2012. január 23-án.

a Tanács részéről

az elnök

C. ASHTON


(1)  HL L 280., 2010.10.26., 18. o.

(2)  HL L 265., 2011.10.11., 17. o.


MELLÉKLET

„V. MELLÉKLET

Az 1. cikk (1) bekezdésének e) és f) pontjában, valamint a 2. cikk (1) bekezdésének c) és d) pontjában említett személyek és szervezetek jegyzéke

 

Személyek

 

Szervezetek”


24.1.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 19/33


A TANÁCS 2012/37/KKBP VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2012. január 23.)

a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2011/782/KKBP határozat végrehajtásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre,

tekintettel a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről és a 2011/273/KKBP határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. december 11-i 2011/782/KKBP tanácsi határozatra (1) és különösen annak 21. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Tanács 2011. december 1-jén elfogadta a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2011/782/KKBP határozatot.

(2)

Figyelembe véve a szíriai helyzet súlyosságát, további személyeket és szervezeteket kell felvenni a 2011/782/KKBP határozat I. mellékletében szereplő, korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek és szervezetek jegyzékébe,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az e határozat mellékletében felsorolt személyeket és szervezeteket fel kell venni a 2011/782/KKBP határozat I. mellékletében szereplő jegyzékbe.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2012. január 23-án.

a Tanács részéről

az elnök

C. ASHTON


(1)  HL L 319., 2011.12.2., 56. o.


MELLÉKLET

Az 1. cikkben említett személyek és szervezetek

 

NÉV

Azonosításra szolgáló adatok

Indokolás

A jegyzékbe vétel dátuma

1.

Jawdat Ibrahim Safi

dandártábornok

A 154. ezred parancsnoka

Tűzparancsot adott a Damaszkuszban és környékén, többek között Mo'adamiyeh, Dúma, Abasiyeh és Duma településeken tüntetők ellen.

2012.1.23.

2.

Muhammad Ali Durgham

vezérőrnagy

A 4. hadosztály egyik parancsnoka

Tűzparancsot adott a Damaszkuszban és környékén, többek között Mo'adamiyeh, Dúma, Abasiyeh és Duma településeken tüntetők ellen.

2012.1.23.

3.

Ramadan Mahmoud Ramadan

vezérőrnagy

A 35. különleges műveleti alakulat parancsnoka

Tűzparancsot adott a Banijász és Deraa településeken tüntetők ellen.

2012.1.23.

4.

Ahmed Yousef Jarad

dandártábornok

A 132. dandár parancsnoka

Tűzparancsot, többek között gépfegyverek és légvédelmi fegyverek bevetésére szóló parancsot adott a Deraa városában tüntetők ellen.

2012.1.23.

5.

Naim Jasem Suleiman

vezérőrnagy

A 3. hadosztály parancsnoka

Tűzparancsot adott a Dúma városában tüntetők ellen.

2012.1.23.

6.

Jihad Mohamed Sultan

dandártábornok

A 65. dandár parancsnoka

Tűzparancsot adott a Dúma városában tüntetők ellen.

2012.1.23.

7.

Fo'ad Hamoudeh

vezérőrnagy

A katonai műveletek irányítója Idlib városában

Tűzparancsot adott az Idlibben tüntetők ellen 2011. szeptember elején.

2012.1.23.

8.

Bader Aqel

vezérőrnagy

A különleges erők parancsnoka

Parancsot adott a katonáknak, hogy szedjék össze a holttesteket és adják át őket a hírszerzésnek (mukhabarat). Felelős a Bukamalban alkalmazott erőszakért.

2012.1.23.

9.

Ghassan Afif

dandártábornok

A 45. ezred egyik parancsnoka

A katonai műveletek irányítója Homsz, Banijász és Idlib városában.

2012.1.23.

10.

Mohamed Maaruf

dandártábornok

A 45. ezred egyik parancsnoka

A katonai műveletek irányítója Homszban. Tűzparancsot adott a Homszban tüntetők ellen.

2012.1.23.

11.

Yousef Ismail

dandártábornok

A 134. dandár parancsnoka

Tűzparancsot adott Talbiseh városában házak lövetésére és a háztetőkön tartózkodók ellen az előző nap áldozatul esett tüntetők temetésekor.

2012.1.23.

12.

Jamal Yunes

dandártábornok

Az 555. ezred parancsnoka

Tűzparancsot adott a Mo'adamiyeh településen tüntetők ellen.

2012.1.23.

13.

Mohsin Makhlouf

dandártábornok

 

Tűzparancsot adott az Al-Herak településen tüntetők ellen.

2012.1.23.

14.

Ali Dawwa

dandártábornok

 

Tűzparancsot adott az Al-Herak településen tüntetők ellen.

2012.1.23.

15.

Mohamed Khaddor

dandártábornok

A 106. dandár, az elnöki őrség parancsnoka

Parancsot adott a tüntetők ütlegelésére és letartóztatására. Felelős a dúmai békés tüntetők elleni erőszakos fellépésért.

2012.1.23.

16.

Suheil Salman Hassan

vezérőrnagy

Az 5. hadosztály parancsnoka

Tűzparancsot adott a Deraa kormányzóságban tüntetők ellen.

2012.1.23.

17.

Wafiq Nasser

Az esz-szuveidai regionális ág vezetője (katonai hírszerzési részleg)

A katonai hírszerzési részleg esz-szuveidai regionális ágának vezetőjeként felelős a suwaydai fogvatartottak önkényes fogvatartásáért és kínzásáért.

2012.1.23.

18.

Ahmed Dibe

A deraa-i regionális ág vezetője (általános biztonsági igazgatóság)

Az általános biztonsági igazgatóság deraa-i regionális ágának vezetőjeként felelős a deraa-i fogvatartottak önkényes fogvatartásáért és kínzásáért.

2012.1.23.

19.

Makhmoud al-Khattib

A nyomozati részleg vezetője (politikai biztonsági igazgatóság)

A politikai biztonsági igazgatóság nyomozati részlegének vezetőjeként felelős a fogvatartottak fogvatartásáért és kínzásáért.

2012.1.23.

20.

Mohamed Heikmat Ibrahim

A műveleti részleg vezetője (politikai biztonsági igazgatóság)

A politikai biztonsági igazgatóság műveleti részlegének vezetőjeként felelős a fogvatartottak fogvatartásáért és kínzásáért.

2012.1.23.

21.

Nasser Al-Ali

A deraa-i regionális ág vezetője (politikai biztonsági igazgatóság)

A politikai biztonsági igazgatóság deraa-i regionális ágának vezetőjeként felelős a fogvatartottak fogvatartásáért és kínzásáért.

2012.1.23.

22.

Mehran (más néven: Mahran) Khwanda

A Qadmous Transport Co közlekedési vállalat tulajdonosa. Születési idő: 1938. május 11. Útlevelek száma: 3298 858, lejárt 2004. május 9-én; 001452904, lejár 2011. november 29-én; 006283523, lejár 2017. június 28-án.

Logisztikai támogatást nyújt a polgári lakosság erőszakos elnyomásához az erőszakban közreműködő kormányhű milíciák (sabbihák) műveleti övezeteiben.

2012.1.23.

23.

Industrial Bank

Dar Al Muhanisen Building, 7th Floor, Maysaloun Street,

P.O. Box 7572 Damascus, Syria.

Tel.: +963 11-222-8200. +963 11-222-7910

Fax: +963 11-222-8412

Állami tulajdonban lévő bank.

Pénzügyi támogatást nyújt a rezsimnek.

2012.1.23.

24.

Popular Credit Bank

Dar Al Muhanisen Building, 6th Floor, Maysaloun Street, Damascus, Syria.

Tel.: +963 11-222-7604. +963 11-221-8376

Fax: +963 11-221-0124

Állami tulajdonban lévő bank.

Pénzügyi támogatást nyújt a rezsimnek.

2012.1.23.

25.

Saving Bank

Syria-Damascus – Merjah – Al-Furat St.

P.O. Box: 5467

Fax: 224 4909 – 245 3471

Tel.: 222 8403

E-mail: s.bank@scs-net.org post-gm@net.sy

Állami tulajdonban lévő bank.

Pénzügyi támogatást nyújt a rezsimnek.

2012.1.23.

26.

Agricultural Cooperative Bank

Agricultural Cooperative Bank Building, Damascus Tajhez,

P.O. Box 4325, Damascus, Syria.

Tel.: +963 11-221-3462; +963 11-222-1393

Fax: +963 11-224-1261

Web: www.agrobank.org

Állami tulajdonban lévő bank.

Pénzügyi támogatást nyújt a rezsimnek.

2012.1.23.

27.

Syrian Lebanese Commercial Bank

Syrian Lebanese Commercial Bank Building, 6th Floor, Makdessi Street, Hamra,

P.O. Box 11-8701, Beirut, Lebanaon.

Tel.: +961 1-741666

Fax: +961 1-738228; +961 1-753215; +961 1-736629

Web: www.slcb.com.lb

A már jegyzékbe vett Commercial Bank of Syria leányvállalata.

Pénzügyi támogatást nyújt a rezsimnek.

2012.1.23.

28.

Deir ez-Zur Petroleum Company

Dar Al Saadi Building 1st, 5th, and 6th Floor Zillat Street Mazza Area

P.O. Box 9120 Damascus Syria

Tel.: +963 11-662-1175; +963 11-662-1400

Fax: +963 11-662-1848

A General Petroleum Corporation (GPC) közös vállalata. Pénzügyi támogatást nyújt a rezsimnek.

2012.1.23.

29.

Ebla Petroleum Company

Head Office Mazzeh Villat Ghabia Dar Es Saada 16 Damascus, Syria

Tel.: +963 116691100

P.O. Box 9120

A General Petroleum Corporation (GPC) közös vállalata. Pénzügyi támogatást nyújt a rezsimnek.

2012.1.23.

30.

Dijla Petroleum Company

Building No. 653 – 1st Floor, Daraa Highway,

P.O. Box 81, Damascus, Syria

A General Petroleum Corporation (GPC) közös vállalata. Pénzügyi támogatást nyújt a rezsimnek.

2012.1.23.


IRÁNYMUTATÁSOK

24.1.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 19/37


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA

(2011. december 21.)

a Központi Bankok Európai Rendszerében a számvitel és számviteli beszámoló jogi keretéről szóló EKB/2010/20 iránymutatás módosításáról

(EKB/2011/27)

(2012/38/EU)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapokmányára és különösen annak 12.1., 14.3. és 26.4. cikkére,

tekintettel az Európai Központi Bank Általános Tanácsának a Központi Bankok Európai Rendszere alapokmánya 46.2. cikkének második és harmadik francia bekezdésével összhangban való közreműködésére,

mivel:

(1)

A Központi Bankok Európai Rendszerében a számvitel és számviteli beszámoló jogi keretéről szóló, 2010. november 10-i EKB/2010/20 iránymutatás (1) állapítja meg a nemzeti központi bankok műveleteinek számvitele és számviteli beszámolója szabványosításának szabályait.

(2)

A monetáris politikai műveletek sokféleségét tekintve az EKB/2010/20 iránymutatás IV. mellékletében pontosítást igényel az, hogy a monetáris politikai műveletekre vonatkozó rendelkezések eltérőek lehetnek, azaz a forrásoldali 13. tételre könyvelt és a 7.1. eszköztételben említett tartalékok nem feltétlenül eurorendszerbeli tartalékok.

(3)

Az EKB/2010/20 iránymutatást megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYMUTATÁST:

1. cikk

Módosítás

Az EKB/2010/20 iránymutatás a következőképpen módosul:

Az EKB/2010/20 iránymutatás IV. melléklete helyébe ezen iránymutatás melléklete lép.

2. cikk

Hatálybalépés

Ez az iránymutatás 2011. december 31-én lép hatályba.

3. cikk

Címzettek

Ez az iránymutatás valamennyi eurorendszerbeli központi bank tekintetében alkalmazandó.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2011. december 21-én.

az EKB Kormányzótanácsa részéről

az EKB elnöke

Mario DRAGHI


(1)  HL L 35., 2011.2.9., 31. o.


MELLÉKLET

„IV. MELLÉKLET

A MÉRLEG TARTALMA ÉS ÉRTÉKELÉSÉNEK SZABÁLYAI  (1)

ESZKÖZÖK

Mérlegtétel (3)

A mérlegtételek tartalmának osztályozása

Az értékelés elve

Alkalmazási kör (4)

1.

1.

Aranykészletek és aranykövetelések

Fizikailag létező arany – pl. rudak, érmék, lemezek, rögök – raktáron vagy »leszállítás alatt«. Aranykövetelések, mint például a látra szóló aranyszámlák, lekötött betétek, valamint a következő ügyletekből származó aranykövetelések: a) felértékelési és leértékelési ügyletek; valamint b) az arany helyével és tisztaságával kapcsolatos swapügyletek, amikor a kiadás és az átvétel között egy munkanapnál hosszabb idő telik el

Piaci értéken

Kötelező

2.

2.

Euroövezeten kívüli felekkel szembeni, devizában denominált követelések

Euroövezeten kívüli felekkel szembeni, devizában denominált követelések (beleértve a nemzetközi és a nemzetek feletti szervezeteket és az euroövezeten kívüli központi bankokat)

 

 

2.1.

2.1.

Követelések a Nemzetközi Valutaalappal (IMF) szemben

a)   Az EKB 14.15-kor érvényes egyeztetett napi árfolyama, amelyet az évvégi átértékelési eljárás során használnak.

Realizált nyereség/veszteség: Az IMF 2. számú számlája (euroszámla az igazgatási költségekre) beszámítható ebbe a tételbe vagy az »Euroövezeten kívüli felekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek« közé

a)   Az EKB 14.15-kor érvényes egyeztetett napi árfolyama, amelyet az évvégi átértékelési eljárás során használnak.

Névérték, devizapiaci árfolyamon átszámítva

Kötelező

b)   SDR-ek

SDR-ek állományai (bruttó)

b)   SDR-ek

Névérték, devizapiaci árfolyamon átszámítva

Kötelező

c)   Egyéb követelések

Általános hitelmegállapodás, különleges kölcsönnyújtási megállapodás alapján felvett kölcsönök, az IMF által irányított vagyonkezelői alapoknál elhelyezett betétek

c)   Egyéb követelések

Névérték, devizapiaci árfolyamon átszámítva

Kötelező

2.2.

2.2.

Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, külső hitelek és egyéb külső eszközök

a)   Az euroövezeten kívüli bankokkal szemben fennálló, a 11.3. »Egyéb pénzügyi eszközök« eszköztételben fel nem tüntetett számlakövetelések

Folyószámlák, lekötött betétek, látra szóló betétek, fordított repóügyletek

a)   Az euroövezeten kívüli bankokkal szembeni számlakövetelések

Névérték, devizapiaci árfolyamon átszámítva

Kötelező

b)   Az euroövezeten kívüli, a 11.3. »Egyéb pénzügyi eszközök« eszköztételben fel nem tüntetett értékpapír-befektetések

A devizatartalék részeként tartott, euroövezeten kívüli felek által kibocsátott minden kötelezvény, kötvény, váltó, kamatszelvény nélküli kötvény, pénzpiaci papír és tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentum

i.   Forgalomképes értékpapírok, a lejáratig megtartásra kerülő értékpapírok kivételével

Piaci áron és devizapiaci árfolyamon számítva

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell

Kötelező

ii.   Lejáratig megtartásra kerülőként besorolt, forgalomképes értékpapírok

Értékvesztésre tekintettel és devizapiaci árfolyamon számítva

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell

Kötelező

iii.   Nem forgalomképes értékpapírok

Értékvesztésre tekintettel és devizapiaci árfolyamon számítva

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell

Kötelező

iv.   Tulajdoni részesedést megtestesítő forgalomképes instrumentumok

Piaci áron és devizapiaci árfolyamon számítva

Kötelező

c)   Az euroövezeten kívüli felekkel szemben fennálló, a 11.3. »Egyéb pénzügyi eszközök« eszköztételben fel nem tüntetett külső hitelek (betétek)

c)   Külső hitelek

Betétek névértéken, devizapiaci árfolyamon átszámítva

Kötelező

d)   Egyéb külső eszközök

Euroövezeten kívüli bankjegyek és érmék

d)   Egyéb külső eszközök

Névérték, devizapiaci árfolyamon átszámítva

Kötelező

3.

3.

Devizában denominált, euroövezeti felekkel szemben fennálló követelések

a)   Az euroövezeten belüli, a 11.3. »Egyéb pénzügyi eszközök« eszköztételben fel nem tüntetett értékpapír-befektetések

A devizatartalék részeként tartott, euroövezeten belüli felek által kibocsátott minden kötelezvény, kötvény, váltó, kamatszelvény nélküli kötvény, pénzpiaci papír és tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentum

i.   Forgalomképes értékpapírok, a lejáratig megtartásra kerülő értékpapírok kivételével

Piaci áron és devizapiaci árfolyamon számítva

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell

Kötelező

ii.   Lejáratig megtartásra kerülőként besorolt, forgalomképes értékpapírok

Értékvesztésre tekintettel és devizapiaci árfolyamon számítva

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell

Kötelező

iii.   Nem értékesíthető értékpapírok

Értékvesztésre tekintettel és devizapiaci árfolyamon számítva

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell

Kötelező

iv.   Tulajdoni részesedést megtestesítő forgalomképes instrumentumok

Piaci áron és devizapiaci árfolyamon számítva

Kötelező

b)   Az euroövezeten belüli felekkel szemben fennálló, a 11.3. »Egyéb pénzügyi eszközök« eszköztételben fel nem tüntetett egyéb követelések

Hitelek, betétek, fordított repóügyletek, vegyes kölcsönnyújtás

b)   Egyéb követelések

Betétek és vegyes kölcsönnyújtás névértéken, devizapiaci árfolyamon átszámítva

Kötelező

4.

4.

Euroövezeten kívüli felekkel szembeni, euróban denominált követelések

 

 

 

4.1.

4.1.

Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelek

a)   Az euroövezeten kívüli bankokkal szemben fennálló, a 11.3. »Egyéb pénzügyi eszközök« eszköztételben fel nem tüntetett számlakövetelések

Folyószámlák, lekötött betétek, látra szóló betétek. Az euróban demonimált értékpapírok kezelésével kapcsolatos fordított repóügyletek

a)   Euróövezeten kívüli bankokkal szemben fennálló számlakövetelések

Névértéken

Kötelező

b)   Az euroövezeten kívüli, a 11.3. »Egyéb pénzügyi eszközök« eszköztételben fel nem tüntetett értékpapír-befektetések

Euroövezeten kívüli felek által kibocsátott, minden tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentum, kötelezvény, kötvény, váltó, kamatszelvény nélküli kötvény, pénzpiaci papír

i.   Forgalomképes értékpapírok, a lejáratig megtartásra kerülő értékpapírok kivételével

Piaci áron

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell

Kötelező

ii.   Lejáratig megtartásra kerülőként besorolt, forgalomképes értékpapírok

Értékvesztéssel csökkentett bekerülési értéken

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell

Kötelező

iii.   Nem forgalomképes értékpapírok

Értékvesztéssel csökkentett bekerülési értéken

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell

Kötelező

iv.   Tulajdoni részesedést megtestesítő forgalomképes instrumentumok

Piaci áron

Kötelező

c)   Az euroövezeten kívüli, a 11.3. »Egyéb pénzügyi eszközök« eszköztételben fel nem tüntetett hitelek

c)   Euroövezeten kívüli felek részére nyújtott hitelek

Betétek névértéken

Kötelező

d)   Az euroövezeten kívüli jogi személyek által kibocsátott, a 11.3. »Egyéb pénzügyi eszközök« eszköztételben fel nem tüntetett értékpapírok

Nemzetek feletti vagy nemzetközi szervezetek, pl. az Európai Befektetési Bank által kibocsátott értékpapírok, függetlenül a földrajzi helytől

i.   Forgalomképes értékpapírok, a lejáratig megtartásra kerülő értékpapírok kivételével

Piaci áron

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell

Kötelező

ii.   Lejáratig megtartásra kerülőként besorolt, forgalomképes értékpapírok

Értékvesztéssel csökkentett bekerülési értéken

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell

Kötelező

iii.   Nem forgalomképes értékpapírok

Értékvesztéssel csökkentett bekerülési értéken

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell

Kötelező

4.2.

4.2.

Az ERM II alapján nyújtott hitelből származó követelések

Az ERM II feltételeinek megfelelő hitelnyújtás

Névértéken

Kötelező

5.

5.

Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére

Az 5.1.-től 5.5.-ig felsorolt tételek: az eurorendszer monetáris politikai eszközeiről és eljárásairól szóló, 2000. augusztus 31-i EKB/2011/14 iránymutatás (5) I. mellékletében meghatározott, adott monetáris politikai eszközöknek megfelelő ügyletek

 

 

5.1.

5.1.

Irányadó refinanszírozási művelet

Likviditás nyújtása céljából heti gyakorisággal végrehajtott rendszeres repóügyletek, általában egyheti lejárattal

Névértéken vagy (repó) bekerülési értéken

Kötelező

5.2.

5.2.

Hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet

Likviditás nyújtása céljából havi gyakorisággal végrehajtott rendszeres repóügyletek, általában háromhavi lejárattal

Névértéken vagy (repó) bekerülési értéken

Kötelező

5.3.

5.3.

Finomszabályozó repóműveletek

Eseti alapon finomszabályozás céljából végrehajtott repóműveletek

Névértéken vagy (repó) bekerülési értéken

Kötelező

5.4.

5.4.

Strukturális repóműveletek

Az eurorendszer pénzügyi szektorral szembeni strukturális pozíciójának kiigazítása céljából végrehajtott repóműveletek

Névértéken vagy (repó) bekerülési értéken

Kötelező

5.5.

5.5.

Marginális hitellehetőség

Látra szóló betétek likviditás céljára, jegybankképes eszközök ellenében, előre meghatározott kamatlábbal (lejáratkor egy összegben visszafizetendő)

Névértéken vagy (repó) bekerülési értéken

Kötelező

5.6.

5.6.

Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek

Hitelintézeteknek nyújtott kiegészítő hitel, amely ugyanezen hitelintézetek által más hitellel kapcsolatban benyújtott fedezeti eszközök értéknövekedéséből ered

Névérték vagy bekerülési költség

Kötelező

6.

6.

Euroövezeti felekkel szembeni, euróban denominált követelések

Folyószámlák, lekötött betétek, látra szóló betétek, a 7. »Euroövezeti felek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok« (beleértve az euroövezeten belüli korábbi devizatartalékok átalakításából eredő ügyleteket) eszköztételben szereplő értékpapír-állományok kezelésével kapcsolatos visszavásárlási megállapodások és egyéb követelések. Euroövezetben letelepedett nem hazai hitelintézeteknél fenntartott levelezőbanki számlák. Az eurorendszer monetáris politikai működésén kívül eső egyéb követelések és műveletek. Az NKB által az eurorendszerhez történő csatlakozás előtt megkezdett monetáris politikai műveletekből származó követelések

Névérték vagy bekerülési költség

Kötelező

7.

7.

Euroövezetbeli felekkel szembeni, devizában denominált követelések

 

 

 

7.1.

7.1.

Monetáris politikai célokból tartott értékpapírok

Az euroövezetben kibocsátott, monetáris politikai célokból tartott értékpapírok Finomszabályozás céljából vásárolt EKB adósságpapírok

a)   Forgalomképes értékpapírok, a lejáratig megtartásra kerülő értékpapírok kivételével

Piaci áron

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell

Kötelező

b)   Lejáratig megtartásra kerülőként besorolt, forgalomképes értékpapírok

Értékvesztéssel csökkentett bekerülési értéken (bekerülési értéken, ha az értékvesztést a 13.b) »Céltartalékok« forrástétel fedezi)

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell

Kötelező

c)   Nem forgalomképes értékpapírok

Értékvesztéssel csökkentett bekerülési értéken

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell

Kötelező

7.2.

7.2.

Egyéb értékpapírok

A 7.1. »Monetáris politikai célokra tartott értékpapírok« és a 11.3. »Egyéb pénzügyi eszközök« eszköztételben fel nem tüntetett értékpapírok; kötelezvények, kötvények, váltók, kamatszelvény nélküli kötvények, véglegesen megszerzett, euróban denominált pénzpiaci papírok (beleértve az EMU előtti időszakból származó állampapírokat); finomszabályozás céljából vásárolt EKB-adósságpapírok. Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok

a)   Forgalomképes értékpapírok, a lejáratig megtartásra kerülő értékpapírok kivételével

Piaci áron

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell

Kötelező

b)   Lejáratig megtartásra kerülőként besorolt, forgalomképes értékpapírok

Értékvesztéssel csökkentett bekerülési értéken

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell

Kötelező

c)   Nem forgalomképes értékpapírok

Értékvesztéssel csökkentett bekerülési értéken

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell

Kötelező

d)   Tulajdoni részesedést megtestesítő forgalomképes instrumentumok

Market price

Kötelező

8.

8.

Euróban denominált államháztartási adósság

Az EMU előtti időszakból származó követelések az állammal szemben (nem forgalomképes értékpapírok, hitelek)

Betétek/hitelek névértéken, a nem forgalomképes értékpapírok bekerülési értéken

Kötelező

9.

Eurorendszeren belüli követelések (+)

 

 

 

9.1.

Részesedés az EKB-ban (+)

Csak NKB-mérlegtétel

Az egyes NKB-k részesedései az EKB-ban a Szerződés és a megfelelő tőkejegyzési kulcs szerint, valamint a KBER Alapokmánya 48.2. cikkének megfelelő hozzájárulások mértékében

Költség

Kötelező

9.2.

A devizatartalék átadás mértékének megfelelő követelések (+)

Csak NKB-mérlegtétel

Euróban denominált követelés az EKB-val szemben, a devizatartalékoknak a KBER Alapokmányának 30. cikke szerinti kezdeti (és kiegészítő) átadásából eredően

Névértéken

Kötelező

9.3.

Az EKB adósságpapírok kibocsátásával kapcsolatos követelések

Csak EKB-mérlegtétel

Eurorendszeren belüli, az EKB adósságpapírok kibocsátásával kapcsolatos követelések az NKB-kal szemben

Költség

Kötelező

9.4.

Az eurorendszeren belüli eurobankjegy-elosztással kapcsolatos nettó követelések (+)  (2)

Az NKB-k esetében: a bankjegyelosztási kulcs alkalmazásával kapcsolatos nettó követelés (beleértve az EKB bankjegykibocsátásával kapcsolatos eurorendszerbeli egyenleget), a kompenzációs összeg és az annak ellentételeként szolgáló könyvelési tétel, az »azon tagállamok nemzeti központi bankjai monetáris jövedelmének felosztásáról, amelyeknek pénzneme az euro« című, 2010. november 25-i EKB/2010/23 határozatban (6) meghatározottak szerint

Az EKB esetében: az EKB bankjegykibocsátásához kapcsolódó követelések, az EKB/2010/29 határozatnak megfelelően

Névértéken

Kötelező

9.5.

Egyéb eurorendszerbeli követelések (nettó) (+)

Az alábbi altételek nettó pozíciója:

 

 

a)

Az NKB-k TARGET2-számláinak és levelezőbanki számláinak egyenlegéből származó nettó követelések, azaz a követelések és a kötelezettségek nettó egyenlege - lásd a 10.4. »Egyéb eurorendszerbeli kötelezettségek (nettó)« tételt a forrásoldalon

a)

Névértéken

Kötelező

b)

Az összevonásra és az újrafelosztásra kerülő monetáris jövedelem közötti különbözetből eredő követelések. Kizárólag a monetáris jövedelmek év végi elkönyvelése és a minden év januárjának utolsó munkanapján esedékes elszámolása közötti időszakra vonatkozik

b)

Névértéken

Kötelező

c)

Egyéb, esetlegesen felmerülő, euróban denominált, eurorendszeren belüli követelések, beleértve az EKB pénzkibocsátásból származó jövedelmének a NKB-k számára való belső felosztását (2)

c)

Névértéken

Kötelező

9.

10.

Elszámolás alatti tételek

Elszámolási számlaegyenlegek (követelések), beleértve a fizetésre bemutatott csekkek elszámolásával kapcsolatos időeltolódást

Névértéken

Kötelező

9.

11.

Egyéb eszközök

 

 

 

9.

11.1.

Az euroövezetbeli érmék

Euroérmék, ha nem NKB a törvényes kibocsátója

Névértéken

Kötelező

9.

11.2.

Tárgyi eszközök és immateriális javak

Földterület és épületek, bútor és berendezés (beleértve a számítástechnikai eszközöket), szoftver

Értékcsökkenéssel csökkentett bekerülési értéken

Az értékcsökkenési leírás kulcsa:

számítógépek és kapcsolódó hardver/szoftver és gépjárművek: 4 év

berendezések, felszerelések és gépek az épületen belül: 10 év

épület és aktivált (nagyobb) felújítási költség: 25 év

A kiadások tőkésítése: értékhatár fölött (héa nélkül számított 10 000 euro alatti összeg esetén: nincs tőkésítés)

Ajánlott

9.

11.3.

Egyéb pénzügyi eszközök

Egyéb részesedések és leányvállalatokba történő befektetések, stratégiai/politikai célokból tartott tulajdoni részesedések

Az előirányzott portfólió részeként tartott értékpapírok, beleértve a tulajdoni részesedéseket és más pénzügyi eszközöket, valamint számlaegyenlegeket (pl. lekötött betétek és folyószámlák),

Fordított repóügyletek hitelintézetekkel az ebben a tételben szereplő értékpapír-állomány kezelésére

a)   Tulajdoni részesedést megtestesítő forgalomképes instrumentumok

Piaci áron

Ajánlott

b)   Részesedések és nem likvid tulajdoni részesedést jelentő instrumentumok, és minden más, tartós befektetésként tartott tulajdoni részesedést jelentő instrumentum

Értékvesztéssel csökkentett bekerülési értéken

Ajánlott

c)   Befektetések leányvállalatokba vagy jelentős érdekeltségek

Nettó eszközértéken

Ajánlott

d)   Forgalomképes értékpapírok, a lejáratig megtartásra kerülő értékpapírok kivételével

Piaci áron

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell

Ajánlott

e)   Lejáratig megtartásra kerülőként besorolt, vagy tartós befektetésként tartott forgalomképes értékpapírok

Értékvesztéssel csökkentett bekerülési értéken

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell

Ajánlott

f)   Nem forgalomképes értékpapírok

Értékvesztéssel csökkentett bekerülési értéken

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell

Ajánlott

g)   Bankokkal szembeni egyenlegek és hitelek

Névértéken, devizapiaci árfolyamon átszámítva, ha az egyenleg/betét külföldi fizetőeszközben denominált

Ajánlott

9.

11.4.

Mérlegen kívüli tételek átértékelési különbözetei

Határidős devizaügyletek, devizaswapügyletek, kamatswapügyeletek, határidős kamatláb-megállapodások, határidős értékpapírügyletek, azonnali devizaügyletek értékelési eredményei (kötésnap és lejárati nap között)

Az azonnali és határidős ügylet közötti nettó pozíció, devizapiaci árfolyamon

Kötelező

9.

11.5.

Aktív időbeli elhatárolások

Bevétel, amely nem a jelentés készítése szerinti időszakban esedékes, de arra vonatkozik. Aktív időbeli elhatárolások és kifizetett felhalmozódott kamatok (pl. az értékpapírral megvásárolt, felhalmozott kamat)

Névértéken, devizapiaci árfolyamon átszámítva

Kötelező

9.

11.6.

Vegyes tételek

Előlegek, kölcsönök, egyéb kisebb tételek.

Függő átértékelési számlák (csak év közben mérlegtétel: év közben történő átértékelések napjával elszámolt nem realizált veszteségek, amelyeket nem fedeznek a megfelelő újraértékelési számlák az »Átértékelési számlák« tételben a forrásoldalon). Hitelek vagyonkezelői alapon. Ügyfelek aranybetéteivel kapcsolatos befektetések. Nemzeti (euroövezeti) pénznem megfelelő címletű érmékben. Folyó kiadások (nettó felhalmozott veszteség), az előző évi veszteség (elhatárolás előtt). Nettó nyugdíjeszközök

Névérték vagy bekerülési költség

Ajánlott

Átértékelési függő számlák

Az átlagköltség és a piaci érték közötti átértékelési különbözet, devizapiaci árfolyamon átszámítva

Kötelező

Ügyfelek aranybetéteivel kapcsolatos befektetések

Piaci értéken

Kötelező

Az eurorendszer hitelműveleteivel összefüggésben az eurorendszer szerződő feleinek nemteljesítéséből származó, fennálló követelések

Fennálló követelések (nem teljesítésből)

Névértéken/megtérítési értéken (a veszteségek elszámolása előtt/után)

Kötelező

A nemteljesítő eurorendszerbeli szerződő felek által benyújtott biztosíték végrehajtásával összefüggésben érvényesített és/vagy megszerzett eszközök vagy követelések (harmadik felekkel szemben)

Fennálló követelések (nem teljesítésből)

Bekerülési költség (devizapiaci árfolyamon átszámítva a megszerzés időpontjában, amennyiben a pénzügyi eszközök külföldi fizetőeszközben denomináltak)

Kötelező

12.

Mérleg szerinti tárgyévi veszteség

 

Névértéken

Kötelező


FORRÁSOK

Mérlegtétel (8)

A mérlegtételek tartalmának osztályozása

Az értékelés elve

Alkalmazási kör (9)

1.

1.

Forgalomban lévő bankjegyek  (7)

a)

Eurobankjegyek, növelve/csökkentve a bankjegyelosztási kulcs alkalmazásával kapcsolatos kiigazításokkal, az EKB/2010/23 iránymutatással és az EKB/2010/29 határozattal összhangban

a)

Névértéken

Kötelező

b)

Nemzeti euroövezetbeli pénzegységekben denominált bankjegyek a készpénzcsere évében

b)

Névértéken

Kötelező

2.

2.

Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben

A 2.1., 2.2., 2.3. és 2.5. tétel: eurobetétek az EKB/2011/14 iránymutatás I. mellékletében leírtaknak megfelelően

 

 

2.1.

2.1.

Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot)

Olyan hitelintézetek euroszámlái, amelyek szerepelnek a KBER Alapokmányának megfelelően tartalékképzésre kötelezett pénzügyi szervezetek felsorolásában. Ez a tétel elsősorban a kötelező tartalékok könyvelésére szolgáló számlákat tartalmazza

Névértéken

Kötelező

2.2.

2.2.

Betéti rendelkezésre állás

Egynapos látra szóló betétek, előre meghatározott kamatlábbal (jegybanki rendelkezésre állás)

Névértéken

Kötelező

2.3.

2.3.

Lekötött betétek

Betétgyűjtés a finomszabályozó műveletekkel kapcsolatos likviditás elvonása céljából

Névértéken

Kötelező

2.4.

2.4.

Finomszabályozó repóműveletek

Monetáris politikával kapcsolatos ügyletek a likviditás elvonása céljából

Névértéken vagy (repó) bekerülési értéken

Kötelező

2.5.

2.5.

Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek

Hitelintézetek betétei, amelyek az ugyanezen hitelintézeteknek nyújtott hitelekkel kapcsolatos fedezeti eszközök értékének csökkenéséből erednek

Névértéken

Kötelező

3.

3.

Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek

Egyidejűleg végrehajtott aktív repóügyletekkel kapcsolatos repóügyletek a 7. »euroövezetbeli felek által kibocsátott euróban denominált értékpapírok« eszköztétel alatt szereplő értékpapír-állomány kezelésére. Az eurorendszer monetáris politikai működésén kívül eső egyéb műveletek. A hitelintézetek folyószámláitól eltérő egyéb számlái. A központi bank által az eurorendszerhez történő csatlakozás előtt megkezdett monetáris politikai műveletekbol származó követelések

Névértéken vagy (repó) bekerülési értéken

Kötelező

4.

4.

Kibocsátott adósságpapírok

Csak az EKB mérlegének része (az NKB-k esetében csak átmeneti mérlegtétel)

Az EKB/2011/14 iránymutatás I. mellékletében leírtaknak megfelelő adósságlevelek. Likviditás elvonása céljából kibocsátott diszkont értékpapír.

Költség

A diszázsiót amortizálni kell

Kötelező

5.

5.

Egyéb euroövezetbeli felekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek

 

 

 

5.1.

5.1.

Államháztartás

Folyószámlák, lekötött betétek, látra szóló betétek

Névértéken

Kötelező

5.2.

5.2.

Egyéb források

Alkalmazottak, vállalatok, ügyfelek folyószámlái (beleértve azokat a pénzügyi szervezeteket, amelyek mentesek a tartalékképzési kötelezettség alól – lásd a 2.1. »Folyószámlák« tételt a forrásoldalon), lekötött betétei, látra szóló betétei

Névértéken

Kötelező

6.

6.

Euroövezeten kívüli felekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek

Más bankok, központi bankok, nemzetközi/nemzetek feletti szervezetek (beleértve az Európai Bizottságot) folyószámlái, lekötött betétei, látra szóló betétei (beleértve a fizetés céljából fenntartott számlákat és a tartalékkezelés céljából fenntartott számlákat); egyéb betétesek folyószámlái.. Egyidejűleg végrehajtott aktív repóügyletekkel kapcsolatos repóügyletek euróban denominált értékpapírok kezelése céljából.

Azon tagállamok NKB-jai TARGET2-számláinak egyenlege, amelyek nem vezették be az eurót

Névértéken vagy (repó) bekerülési értéken

Kötelező

7.

7.

Euroövezetbeli felekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek

Folyószámlák, repóügyletek szerinti kötelezettségek; általában devizaeszközt vagy aranyat felhasználó befektetési ügyletek

Névérték, devizapiaci árfolyamon átszámítva

Kötelező

8.

8.

Euroövezeten kívül felekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek

 

 

 

8.1.

8.1.

Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek

Folyószámlák. Repóügyletek szerinti kötelezettségek; általában devizaeszközt vagy aranyat felhasználó befektetési ügyletek

Névérték, devizapiaci árfolyamon átszámítva

Kötelező

8.2.

8.2.

Az ERM II alapján felvett hitelből származó kötelezettségek

Az ERM II feltételeinek megfelelő hitelfelvétel

Névérték, devizapiaci árfolyamon átszámítva

Kötelező

9.

9.

Az IMF által kiosztott különleges lehívási jogok ellentételezése

SDR-ben denominált tétel, amely az adott ország/NKB részére eredetileg kiosztott különleges lehívási jogok (SDR) összegét mutatja

Névértéken, devizapiaci árfolyamon átszámítva

Kötelező

10.

Eurorendszerbeli kötelezettségek (+)

 

 

 

10.1.

A devizatartalékátadás mértékének megfelelő kötelezettségek (+)

Csak EKB-mérlegtétel euróban denominálva

Névértéken

Kötelező

10.2.

Az EKB adósságpapírok kibocsátásával kapcsolatos követelések

Csak NKB-mérlegtétel

Eurorendszeren belüli, az EKB adósságpapírok kibocsátásával kapcsolatos követelések az NKB-kal szemben

Költség

Kötelező

10.3.

Az eurorendszerbeli eurobankjegyelosztással kapcsolatos nettó kötelezettségek (+)  (7)

Csak NKB-mérlegtétel.

Az NKB-k esetében: a bankjegyelosztási kulcs alkalmazásával kapcsolatos nettó kötelezettség, azaz beleértve az EKB bankjegykibocsátásával kapcsolatos eurorendszerbeli egyenlegeket, a kompenzációs összeget és az annak ellentételezéseként szolgáló könyvelési tételt, az EKB/2010/23 határozatban meghatározottak szerint

Névértéken

Kötelező

10.4.

Egyéb eurorendszerbeli kötelezettségek (nettó) (+)

Az alábbi altételek nettó pozíciója:

 

 

a)

A NKB-k TARGET2 számláinak és levelező számláinak egyenlegéből származó nettó kötelezettségek, azaz a követelések és kötelezettségek nettó összege (lásd még a 9.5. »egyéb eurorendszeren belüli követelések (nettó)« eszköztételt)

a)

Névértéken

Kötelező

b)

Az összevonásra és az újrafelosztásra kerülő monetáris jövedelem közötti különbözetből eredő követelések. Kizárólag a monetáris jövedelmek év végi elkönyvelése és a minden év januárjának utolsó munkanapján esedékes elszámolása közötti időszakra vonatkozik

b)

Névértéken

Kötelező

c)

Egyéb, esetlegesen felmerülő, euróban denominált, eurorendszeren belüli kötelezettségek, beleértve az EKB pénzkibocsátásból származó jövedelmének a NKB-k számára való belső felosztását (7)

c)

Névértéken

Kötelező

10.

11.

Elszámolás alatt álló tételek

Elszámolási számlaegyenlegek (kötelezettségek), beleértve a folyamatban levő zsíróátutalásokat

Névértéken

Kötelező

10.

12.

Egyéb források

 

 

 

10.

12.1.

Mérlegen kívüli tételek átértékelési különbözetei

Határidős devizaügyletek, devizaswapügyletek, kamatswapügyeletek, határidős kamatláb-megállapodások, határidős értékpapírügyletek, azonnali devizaügyletek értékelési eredményei (kötésnap és lejárati nap között)

Az azonnali és határidős ügylet közötti nettó pozíció, devizapiaci árfolyamon

Kötelező

10.

12.2.

Passzív időbeli elhatárolások

Jövőbeni időszakban esedékes költség, amely a tárgyidőszakra vonatkozik. A tárgyidőszakban kapott bevétel, amely jövőbeni időszakra vonatkozik

Névértéken, devizapiaci árfolyamon átszámítva

Kötelező

10.

12.3.

Vegyes tételek

Adószámlák (függőszámlák). Devizahitellel vagy garanciával fedezett számlák. Egyidejűleg végrehajtott aktív repóügyletekkel kapcsolatos repóügyletek hitelintézetekkel, a 11.3. »Egyéb pénzügyi eszközök" eszköztétel alatt szereplő értékpapír-portfólió kezelésére. Kötelező betétek a tartalékok kivételével. Egyéb kisebb tételek. Jelenlegi nettó bevétel (nettó felhalmozott nyereség), az előző évi nyereség (felosztás előtt). Források kezelése megbízásos alapon. Ügyfelek aranybetétei. Forgalomban lévő érmék, ha az egyik NKB a törvényes kibocsátó. Nemzeti (euroövezeti) valutaegységekben denominált forgalomban levő bankjegyek, amelyek már nem minősülnek törvényes fizetőeszköznek, de a készpénzcsere évét követően még forgalomban vannak, feltéve, hogy nem a »Céltartalékok« tételben szerepelnek a forrásoldalon. Nyugdíjalapokkal kapcsolatos nettó kötelezettségek

Névértéken vagy (repo) bekerülési értéken

Ajánlott

Ügyfelek aranybetétei

Piaci értéken

Ügyfelek aranyletétei: kötelező

10.

13.

Céltartalékok

a)

Nyugdíjakra, deviza-, kamat-, hitel- és aranyárfolyam-kockázatra (pl. várható jövőbeni kiadások), valamint olyan megfelelő címletű nemzeti (euroövezeti) valutaegységre képzett céltartalékok, amelyek már nem minősülnek törvényes fizetőeszköznek, de a készpénzcsere évét követően még forgalomban vannak, feltéve, hogy az érintett bankjegyek nem az »Egyéb kötelezettségek/Vegyes tételek« tételben szerepelnek a forrásoldalon.

Az egyes NKB-k általi, a KBER Alapokmány 48.2. cikkének megfelelő, az EKB részére történő hozzájárulást össze kell vonni az eszközoldalon a 9.1. »Részesedés az EKB-ban« (+) tételben szereplő megfelelő összegekkel

a)

Bekerülési értéken/névértéken

Ajánlott

b)

Monetáris politikai műveletekből származó partner- vagy hitelezési kockázatokra

b)

Névértéken

Kötelező

11.

14.

Átértékelési számlák

Árfolyammozgásokhoz kapcsolódó átértékelési számlák (arany, mindenfajta euróban denominált értékpapír, mindenfajta devizában denominált értékpapír, opciós ügyletek, valamint kamatkockázattal járó származékos ügyletek piaci értékelési különbözeteinek könyvelésére); a deviza-árfolyammozgásokhoz kapcsolódó átértékelési számlák (mindenfajta nettó devizapozíció, ideértve a devizaswapügyleteket, határidős devizaügyleteket és a különleges lehívási jogot (SDR-t).

Az egyes NKB-k általi, a KBER Alapokmány 48.2. cikkének megfelelő, az EKB részére történő hozzájárulást össze kell vonni az eszközoldalon a 9.1. »Részesedés az EKB-ban« (+) tételben szereplő megfelelő összegekkel

Az átlagköltség és a piaci érték közötti átértékelési különbözet, devizapiaci árfolyamon átszámítva

Kötelező

12.

15.

Tőke és tartalékok

 

 

 

12.

15.1.

Tőke

Befizetett tőke – az EKB tőkéjét össze kell vonni az NKB-k tőkerészesedéseivel

Névértéken

Kötelező

12.

15.2.

Tartalékok

Jogszabály által eloírt és egyéb tartalékok. Visszatartott nyereség.

Az egyes NKB-k általi, a KBER Alapokmány 48.2. cikkének megfelelő, az EKB részére történő hozzájárulást össze kell vonni az eszközoldalon a 9.1. »Részesedés az EKB-ban« (+) tételben szereplő megfelelő összegekkel

Névértéken

Kötelező

10.

16.

Mérleg szerinti tárgyévi nyereség

 

Névértéken

Kötelező


(1)  A forgalomban lévő eurobankjegyekre, az eurobankjegyek eurorendszerbeli elosztásából eredő eurorendszerbeli nettó követelések/kötelezettségek ellentételezését és a monetáris bevételt az NKB-k közzétett éves jelentéseiben kell összehangolni. Az egységesítendő tételeket csillag jelöli a IV., a VIII. és a IX. mellékletben.

(2)  Harmonizálandó tételek. Lásd ezen iránymutatás (5) preambulumbekezdését.

(3)  Az első oszlop számozása az V., VI. és VII. mellékletben megadott mérlegformátumokra vonatkozik (eurorendszer heti pénzügyi kimutatása és összevont éves mérlege). A második oszlop számozása a VIII. mellékletben megadott mérlegformátumra vonatkozik (a központi bankok éves mérlege). A »(+)« jellel jelölt tételeket az eurorendszer heti pénzügyi jelentése összevontan kezeli.

(4)  (Az e mellékletben felsorolt tartalmi és értékelési alapelvek kötelezőek az EKB elszámolásai, valamint az NKB-k eurorendszer céljaira szolgáló elszámolásaiban kimutatott összes (az eurorendszer működése szempontjából) lényeges eszköz és forrás tekintetében.

(5)  HL L 331., 2011.12.14., 1. o.

(6)  HL L 35., 2011.2.9., 17. o.

(7)  Harmonizálandó tételek. Lásd ezen iránymutatás (5) preambulumbekezdését.

(8)  Az első oszlop számozása az V., VI. és VII. mellékletben megadott mérlegformátumokra vonatkozik (eurorendszer heti pénzügyi kimutatása és összevont éves mérlege). A második oszlop számozása a VIII. mellékletben megadott mérlegformátumra vonatkozik (a központi bankok éves mérlege). A »(+)« jellel jelölt tételeket az eurorendszer heti pénzügyi jelentése összevontan kezeli.

(9)  Az e mellékletben felsorolt tartalmi és értékelési alapelvek kötelezőek az EKB elszámolásai, valamint az NKB-k eurorendszer céljaira szolgáló elszámolásaiban kimutatott összes (az eurorendszer működése szempontjából) lényeges eszköz és forrás tekintetében.”