ISSN 1977-0731

doi:10.3000/19770731.L_2011.295.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 295

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

54. évfolyam
2011. november 12.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság 1129/2011/EU rendelete (2011. november 11.) az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének az élelmiszer-adalékok uniós jegyzékének létrehozásával történő módosításáról ( 1 )

1

 

*

A Bizottság 1130/2011/EU rendelete (2011. november 11.) az élelmiszer-adalékanyagokról szóló 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének az élelmiszer-adalékokban, élelmiszerenzimekben, élelmiszer-aromákban és tápanyagokban való használatra jóváhagyott élelmiszer-adalékok uniós jegyzékének létrehozásával történő módosításáról ( 1 )

178

 

*

A Bizottság 1131/2011/EU rendelete (2011. november 11.) az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a szteviol glikozidok tekintetében történő módosításáról ( 1 )

205

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

12.11.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 295/1


A BIZOTTSÁG 1129/2011/EU RENDELETE

(2011. november 11.)

az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének az élelmiszer-adalékok uniós jegyzékének létrehozásával történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az élelmiszer-adalékanyagokról szóló, 2008. december 16-i 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 10. cikkére, valamint 30. cikke (1) és (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1333/2008/EK rendelet rendelkezik az élelmiszerekben való használatra jóváhagyott élelmiszer-adalékok uniós jegyzékének létrehozásáról és az adalékok használati feltételeinek megállapításáról.

(2)

Az élelmiszerekben felhasználandó édesítőszerekről szóló, 1994. június 30-i 94/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2), az élelmiszerekben felhasználandó színezékekről szóló, 1994. június 30-i 94/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) és a színezékeken és édesítőszereken kívüli egyéb élelmiszer-adalékanyagokról szóló, 1995. február 20-i 95/2/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelv (4) alapján az élelmiszerekben való használatra jelenleg engedélyezett élelmiszer-adalékokat fel kell venni az 1333/2008/EK rendelet II. mellékletébe, miután megtörtént annak vizsgálata, hogy megfelelnek-e a rendelet 6., 7. és 8. cikkének. A vizsgálat keretében az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságnak (a továbbiakban: a Hatóság) nem kell új kockázatértékelést végeznie. Nem veendők fel a rendelet II. mellékletébe azok az élelmiszer-adalékok és felhasználások, amelyekre már nincs igény.

(3)

Kizárólag az 1333/2008/EK rendelet II. mellékletében foglalt uniós jegyzéken szereplő élelmiszer-adalékok hozhatók forgalomba és használhatók élelmiszerekben, az ott meghatározott használati feltételek mellett. Az adalékokat azon élelmiszerek kategóriái alapján kell felsorolni, amelyekhez hozzáadhatók. Az áttétel megkönnyítésére és az engedélyezési eljárás átláthatóságának növelésére indokolt létrehozni egy új élelmiszer-besorolási rendszert, amely a II. melléklet alapját fogja képezni.

(4)

Az uniós rendszer kidolgozásához a Codex Alimentarius: Élelmiszer-adalékok általános szabványában (5) használt élelmiszer-besorolási rendszer szolgált kiindulási pontként. Ezt a rendszert azonban némileg át kell alakítani, hogy figyelembe vegye az élelmiszer-adalékokra már kiadott uniós engedélyek sajátosságait. Figyelembe kellett venni az élelmiszerekre jelenleg érvényben levő ágazatspecifikus uniós rendelkezéseket is. A kategóriák létrehozásának egyetlen célja, hogy jegyzékbe foglalják az engedélyezett adalékokat és használati feltételeiket.

(5)

Az áttekinthetőség érdekében az egyes élelmiszerekhez való engedélyezéshez az élelmiszer-adalékokat adalékcsoportokban kell felsorolni. Az egységes értelmezés érdekében útmutatást kell biztosítani a különböző kategóriák leírásához. Szükség esetén az 1333/2008/EK rendelet 19. cikke szerint értelmezési döntéseket lehet hozni arról, hogy egy adott élelmiszer egy adott élelmiszer-kategóriába tartozik-e.

(6)

A nitritikre (E 249–250) tartósítószerként van szükség húskészítményekben a káros baktériumok, főként a Clostridium botulinum esetleges elszaporodásának megakadályozására. A nitritek húsban való használata azonban nitrozaminok képződéséhez vezethet, amelyek rákkeltő anyagok. A nitritek élelmiszer-adalékként való jelenlegi engedélyezése egyensúlyt tart e két tényező között, figyelembe véve a Hatóság szakvéleményét és azt az igényt, hogy egyes hagyományos élelmiszerek a piacon maradhassanak. Néhány hagyományosan készített húskészítményre a 95/2/EK irányelv III. melléklete maradék-határértéket állapít meg. Megfelelő részletességgel leírt és azonosított termékeknél ezeket a határértékeket meg kell tartani, egyértelművé kell azonban tenni, hogy a határértékek az előállítási folyamat végén megjelenő termékekre vonatkoznak. A Bizottság továbbá konzultálni fog a tagállamokkal, az érdekelt felekkel és a Hatósággal, hogy megvitassák, hogyan lehetne az összes húskészítménynél csökkenteni a jelenlegi határértékeket, illetve tovább egyszerűsíteni a hagyományos módon előállított termékekre vonatkozó szabályokat. A konzultáció eredményétől függően a Bizottság mérlegeli, hogy indokolt-e javasolni az egyes húskészítményekhez adható nitritek felső határértékeinek megváltoztatását.

(7)

A 14.1.1. kategóriába tartozó, ásványi anyaggal dúsított víz esetében a megengedett adalék csak a „foszforsav és foszfátok” lehet. Figyelembe véve, hogy az 1333/2008/EK rendelet II. mellékletének célja, hogy tovább harmonizálja az Unióban az élelmiszerekhez adható adalékok használatát és biztosítsa a belső piac hatékony működését, a készített vizekhez standardizálási céllal adott ásványi sók adaléknak tekintendők, és így nem esnek e rendelet hatálya alá.

(8)

A Hatóságnak az összes jelenleg engedélyezett élelmiszer-adalékot újra kell értékelnie a 257/2010/EK bizottsági rendelet (6) szerint, amely újraértékelési programot határoz meg a jóváhagyott élelmiszer-adalékokra. Az élelmiszer-adalékok újraértékelése az említett rendeletben meghatározott prioritások szerint történik.

(9)

2008 januárjában a Hatóság szakvéleményt (7) fogadott el a likopinról, amelyben az összes likopinra (E 160d) forrástól függetlenül 0,5 mg/ttkg/nap megengedhető napi bevitelt (ADI) vezetett le, és megállapította, hogy a lehetséges bevitel, főként gyermekek esetében, meghaladhatja az ADI-t. A likopin élelmiszer-színezékként való használatát ezért korlátozni kell.

(10)

2009 szeptemberében a Hatóság szakvéleményt fogadott el a Sunset Yellow FCF (E 110) (8), a Quinoline Yellow (E 104) (9) és a Ponceau 4R (E 124) (10) adalékokról. A szakvéleményekben az étrendi expozíció értékelése alapján a Hatóság megállapította, hogy a Quinoline Yellow és a Ponceau 4R esetében a használati felső határértékek mellett a becsült bevitel az átlagos és a felső százalékosztályban általában az ADI felett van. A Sunset Yellow FCF adalékból eredő expozíció is túl nagy lehet, főként az 1–10 éves gyermekek körében. A becsült beviteli értékek meghatározása az élelmiszeripar által 2009-ben szolgáltatott, a használt mennyiségekre vonatkozó adatokon alapul. A Bizottság felülvizsgálja a jelenleg engedélyezett felhasználásokat és használati mennyiségeket annak megállapítására, hogy az ezen anyagokból eredő expozíció biztonságos-e a fogyasztók tekintetében, és tervezi egy, a módosított mennyiségeket tartalmazó új javaslat elkészítését 2011 júliusára.

(11)

A Hatóság a 2008. május 22-én elfogadott, Az étrendi bevitelből származó alumínium biztonságossága (Safety of aluminium from dietary intake) című szakvéleményében megállapította, hogy az európai népesség egy jelentős részénél az expozíció túl nagy lehet. A Hatóság nem tudta meghatározni, hogy egy adott élelmiszer alumíniumtartalma konkrétan mely forrásokból származik: ilyen források lehetnek a természetesen jelen lévő alumínium, az élelmiszer-adalékok használatából származó alumínium és az élelmiszerbe a feldolgozás vagy tárolás alatt alumíniumtartalmú fóliákból, edényekből vagy eszközökből átkerülő mennyiségek. Az alumíniumból eredő expozíció csökkentésére korlátozni kell egyes alumíniumtartalmú élelmiszer-adalékok használatát. A Bizottság intézkedéseket dolgoz ki az alumíniumtartalmú adalékokból eredő expozíció korlátozására és 2011 szeptemberére készíteni fog egy, a módosított értékeket tartalmazó javaslatot.

(12)

A Bizottság felkérte az érdekelt feleket, hogy szolgáltassanak információkat a 94/36/EK irányelv V. mellékletében felsorolt élelmiszer-színezékek használatáról és használatuk szükségességéről. Ezen élelmiszer-színezékek közül néhányat jelenleg nem használnak az említett mellékletben felsorolt egyes élelmiszer-kategóriákban. Az említett engedélyezett színezékek közül néhányat azonban meg kell tartani a jegyzéken, mivel ezekre szükség lehet, hogy részben vagy teljesen helyettesítsék az olyan színezékeket, amelyeket a Hatóság az újraértékelés során esetleg aggályosnak talál. A vizsgálat jelen szakaszában az engedélyezett élelmiszer-színezékek száma a következő élelmiszer-kategóriákban csökkenthető: ízesített ömlesztett sajt, tartósított piros gyümölcs, hal- és rákpástétom, előfőzött rákfélék és füstölt hal.

(13)

A béta-apo-8'-karotinsav-etil-észter (C 30) (E 160f) élelmiszer-színezéket a gyártó már nem gyártja, és a gazdasági szereplők már nem támogatják, hogy a Hatóság elvégezze ennek az anyagnak az újraértékelését. Ez az adalék ezért nem veendő fel az uniós jegyzékre.

(14)

A kantaxantin (E 161g) élelmiszer-színezék használata csak a saucisses de Strasbourghoz engedélyezett. A Bizottságot úgy tájékoztatták, hogy ezt az élelmiszer-színezéket már nem használják. Ezen adalék használatának a saucisses de Strasbourghoz való engedélyezése ezért nem veendő fel az uniós jegyzékre. A gyógyszerekhez hozzáadható színezőanyagokról szóló, 2009. április 23-i 2009/35/EK európai parlamenti és irányelv (11) ugyanakkor meghatározza, hogy a tagállamok az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerkészítmények színezéséhez nem engedélyezhetnek olyan színezéket, amely nem szerepel a 94/36/EK irányelv I. mellékletében. A kantaxantint jelenleg több gyógyszerkészítményhez használják. Az adaléknak ezért rajta kell maradnia az engedélyezett adalékok jegyzékén.

(15)

Az E 128 Red 2G élelmiszer-színezékként történő felhasználását felfüggesztő sürgősségi intézkedésekről szóló, 2007. július 26-i 884/2007/EK bizottsági rendelet (12) felfüggesztette a színezék használatát, valamint a színezéket tartalmazó élelmiszerek forgalomba hozatalát. A Red 2G (E 128) adalék ezért nem veendő fel az uniós jegyzékre.

(16)

Az újraértékelés során a Hatóság úgy látta, hogy a kizárólag a kippershez engedélyezett Brown FK (E 154) élelmiszer-színezéket már nem használják. Az újraértékelés során a Hatóság nem tudta megállapítani, hogy biztonságos-e az anyag, mivel a rendelkezésre álló toxikológiai adatok hiányosak voltak (13). Ez az adalék ezért nem veendő fel az uniós jegyzékre.

(17)

A csomósodást gátló szilícium-dioxid (E 551) jelenleg a 95/2/EK irányelv alapján többféle felhasználásra engedélyezett. Az Élelmiszerügyi Tudományos Bizottság 1990. május 18-i szakvéleményében (14) az élelmiszer-adalék megengedhető napi bevitelére (ADI) „nincs meghatározva” értékelést adott. Technológiai igény van arra, hogy az adalékot a jelenleg sóhelyettesítőkhöz engedélyezett mennyiségeknél nagyobb mennyiségekben lehessen használni. Az ilyen felhasználás előnyös lenne a fogyasztók számára azáltal, hogy csomósodásgátolt sóhelyettesítőket vezetne be a piacra a meleg és nedves éghajlatú európai országokban, mivel jelenleg a csomósodás kényelmetlenné és gyakran lehetetlenné teszi a sóhelyettesítők használatát. A sóhelyettesítőkre vonatkozóan indokolt ezért nagyobb felső határértéket engedélyezni.

(18)

A Hatóság értékelte a szilárd étrend-kiegészítőkhöz fényezőanyagként/bevonószerként használt bázikus metakrilát-kopolimer biztonságosságáról szóló információkat. 2010. február 10-i szakvéleményében a Hatóság megállapította, hogy ez a felhasználás biztonságossági szempontból nem aggályos, mivel a bázikus metakrilát-kopolimer a szájon át történő bevitel után nem szívódik fel az emésztőrendszerből. Az adalék várhatóan technológiai funkciót tölt majd be: véd a nedvesség ellen, valamint elfedi különféle tápanyagok ízét, egyúttal gyorsítja a tápanyag felszabadulását a gyomorban. Indokolt ezért engedélyezni a 2002/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (15) 2. cikkében meghatározott szilárd étrend-kiegészítőkhöz a bázikus metakrilát-kopolimer fényezőanyagként/bevonószerként való használatát, 100 000 mg/kg határértékkel. Az új élelmiszer-adalék E-száma E 1205 lesz.

(19)

Szabályozni kell az adalékoknak az 1333/2008/EK rendelet 3. cikke (2) bekezdésének g) pontjában meghatározott asztali édesítőszerekhez való használatát. Az engedélyezett édesítőszereket tartalmazó ilyen készítményeket cukorhelyettesítőként a végfogyasztóknak történő értékesítésre szánják. Az adalékok iránti igény azok különböző megjelenési formáinak – folyadék, por és tabletta – függvényében változhat.

(20)

Az élelmiszer-adalékoknak az 1333/2008/EK rendelet II. mellékletébe történő áttétele az e rendelettel bevezetett módosítások hatálybalépésétől tekintendő – a rendelet 34. cikkének megfelelően – megvalósultnak. Addig továbbra is a 94/35/EK irányelv 2. cikkének (1), (2) és (4) bekezdésében, a 94/36/EK irányelv 2. cikkének (1)–(6) és (8)–(10) bekezdésében, a 95/2/EK irányelv 2. és 4. cikkében, valamint az ezen irányelvek mellékleteiben foglalt rendelkezések alkalmazandók.

(21)

Az adalékok jelenlegi használatára vonatkozó, az 1333/2008/EK rendelet 6., 7. és 8. cikkében foglalt előírásokat nem érintheti az adalékoknak az uniós jegyzékre való áttétele. Ugyanakkor indokolt átmeneti időszakot biztosítani arra, hogy a gazdasági szereplők felkészülhessenek a rendelet előírásainak betartására.

(22)

Pontosítani kell az átvitel elve alóli, az 1333/2008/EK rendelet 18. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott kivételt, amely a II. mellékletben említettektől különböző összetett élelmiszerekre vonatkozik. A 95/2/EK irányelv 3. cikkében és a 94/36/EK irányelv 3. cikkében ez a kivétel azokra az élelmiszerekre vonatkozott, amelyeket most már tartalmaz az 1., illetve 2. táblázat. Az E. részben felsorolt kategóriákba tartozó más összetett élelmiszereknél (mint például levesek, szószok, saláták stb.) az átvitel elvét továbbra is alkalmazni kell.

(23)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével, és sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem ellenezte őket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1333/2008/EK rendelet módosítása

Az 1333/2008/EK rendelet II. melléklete helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.

2. cikk

Átmeneti rendelkezések

(1)   Az 1333/2008/EK rendelet e rendelettel módosított II. mellékletét 2013. június 1-jétől kell alkalmazni.

(2)   Az (1) bekezdéstől eltérően az 1333/2008/EK rendelet e rendelettel módosított II. mellékletének következő bejegyzéseit e rendelet hatálybalépésétől kell alkalmazni:

a)

a B. rész 3. pontjában a bázikus metakrilát-kopolimerre (E 1205) vonatkozó bejegyzés;

b)

az E. rész 12.1.2. pontjában a szilícium-dioxidnak (E 551) sóhelyettesítőkben való használatára vonatkozó bejegyzés;

c)

az E. rész 17.1. pontjában a bázikus metakrilát-kopolimer (E 1205) szilárd alakban forgalmazott étrend-kiegészítőkben való használatára vonatkozó bejegyzés.

(3)   A 94/35/EK irányelv 2. cikkének (1), (2) és (4) bekezdése, a 94/36/EK irányelv 2. cikkének (1)–(6), (8), (9) és (10) bekezdése, a 95/2/EK irányelv 2. és 4. cikke, valamint ezen irányelvek mellékletei 2013. június 1-jével hatályukat vesztik.

(4)   A (3) bekezdéstől eltérően a 95/2/EK irányelv IV. mellékletében a szilícium-dioxid (E 551) sóhelyettesítőkben való használatára vonatkozó bejegyzés e rendelet hatálybalépésével hatályát veszti.

(5)   Az e rendeletnek nem megfelelő, de 2013. június 1-je előtt jogszerűen forgalomba hozott élelmiszerek a minőségmegőrzési vagy felhasználhatósági idő lejártáig forgalmazhatók.

3. cikk

A 884/2007/EK bizottsági rendelet 2013. június 1-jével hatályát veszti.

4. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó a tagállamokban.

Kelt Brüsszelben, 2011. november 11-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 354., 2008.12.31., 16. o.

(2)  HL L 237., 1994.9.10., 3. o.

(3)  HL L 237., 1994.9.10., 13. o.

(4)  HL L 61., 1995.3.18., 1. o.

(5)  GSFA, Codex STAN 192-1995.

(6)  HL L 80., 2010.3.26., 19. o.

(7)  The EFSA Journal (2008) 674, 1. o.

(8)  EFSA Journal 2009; 7(11):1330.

(9)  EFSA Journal 2009; 7(11):1329.

(10)  EFSA Journal 2009; 7(11):1328.

(11)  HL L 109., 2009.4.30., 10. o.

(12)  HL L 195., 2007.7.27., 8. o.

(13)  EFSA Journal 2010; 8(4):1535.

(14)  Az Élelmiszerügyi Tudományos Bizottság szakvéleménye a különféle technológiai funkciójú élelmiszer-adalékok első sorozatáról (Opinion of the Scientific Committee for Food on First Series of Food Additives for various technological functions), Az Élelmiszerügyi Tudományos Bizottság jelentései (25. sorozat, 1991).

(15)  HL L 183., 2002.7.12., 51. o.


MELLÉKLET

„II. MELLÉKLET

Az élelmiszerekben használható élelmiszer-adalékok uniós jegyzéke és használati feltételeik

A.   RÉSZ

1.   Bevezetés

Ez az uniós jegyzék a következőket tartalmazza:

az élelmiszer-adalék neve és E-száma,

azok az élelmiszerek, amelyekhez az élelmiszer-adalék hozzáadható,

azok a feltételek, amelyek mellett az élelmiszer-adalék használható,

az élelmiszer-adaléknak közvetlenül a végfogyasztók részére történő értékesítésére vonatkozó korlátozások.

2.   A jegyzéken szereplő élelmiszer-adalékokra és a használati feltételekre vonatkozó általános rendelkezések

1.

Élelmiszerekben kizárólag a B. részben felsorolt anyagok használhatók adalékként.

2.

Az adalékok kizárólag e melléklet E. részében meghatározott élelmiszerekben, illetve feltételek mellett használhatók.

3.

A melléklet E. részében az élelmiszerek a melléklet D. részében meghatározott élelmiszer-kategóriák szerint vannak felsorolva, az adalékok pedig a melléklet C. részében foglalt meghatározások alapján vannak csoportosítva.

4.

A jegyzéken szereplő színezékekből készített alumíniumlakkok engedélyezettek.

5.

Az E 123, E 127, E 160b, E 173 és E 180 színezékek nem értékesíthetők közvetlenül a fogyasztóknak.

6.

Az E 407, E 407a és E 440 számú anyagok cukorfélékkel standardizálhatók, feltéve, hogy ezt a szám és a megnevezés mellett szintén feltüntetik.

7.

Ha »élelmiszerhez történő felhasználásra« címkével van ellátva, a nitrit csak sóval vagy sóhelyettesítővel összekeverve értékesíthető.

8.

Az 1333/2008/EK rendelet 18. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott átviteli elv az élelmiszer-adalékok tekintetében általában nem vonatkozik az 1. táblázatban felsorolt élelmiszerekre, az élelmiszer-színezékek tekintetében pedig a 2. táblázatban felsoroltakra.

1.   táblázat

Azok az élelmiszerek, amelyekben az 1333/2008/EK rendelet 18. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott átviteli elv alapján adalék jelenléte nem engedhető meg

1

Az 1333/2008/EK rendelet 3. cikkében meghatározott feldolgozatlan élelmiszerek

2

A 2001/110/EK tanácsi irányelvben (1) meghatározott méz

3

Állati vagy növényi eredetű, nem emulgeált olajok és zsírok

4

Vaj

5

Ízesítetlen pasztőrözött és sterilizált tej (beleértve az ultrapasztőrözött (UHT) tejet is) és ízesítetlen, természetes pasztőrözött tejszín (kivéve a csökkentett zsírtartalmú tejszínt)

6

Ízesítetlen erjesztett tejtermékek, erjesztés utáni hőkezelés nélkül

7

Ízesítetlen író (kivéve a sterilizált írót)

8

A 2009/54/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (2) meghatározott természetes ásványvíz és forrásvíz, valamint minden más üveges vagy dobozos víz

9

Kávé (kivéve az ízesített instant kávét) és kávékivonatok

10

Ízesítetlen tealevél

11

A 2001/111/EK tanácsi irányelvben (3) meghatározott cukorfélék

12

Száraztészta, kivéve a gluténmentes tésztát, illetve a 2009/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (4) szerinti fehérjeszegény étrendekhez javasolt tésztát


2.   táblázat

Azok az élelmiszerek, amelyekben az 1333/2008/EK rendelet 18. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott átviteli elv alapján élelmiszer-színezék jelenléte nem engedhető meg

1

Az 1333/2008/EK rendelet 3. cikkében meghatározott feldolgozatlan élelmiszerek

2

Az összes üveges vagy dobozos víz

3

Tej, teljes zsírtartalmú, részben fölözött vagy fölözött tej, pasztőrözött vagy sterilizált (beleértve az ultrapasztőrözött (UHT) tejet is) (ízesítetlen)

4

Csokoládés tej

5

Erjesztett tej (ízesítetlen)

6

A 2001/114/EK tanácsi irányelvben (5) említett tartós tej (ízesítetlen)

7

Író (ízesítetlen)

8

Tejszín és tejszínpor (ízesítetlen)

9

Állati és növényi eredetű olajok és zsírok

10

Érlelt és érleletlen sajt (ízesítetlen)

11

Juh- és kecsketejből készült vaj

12

A 853/2004/EK rendeletben meghatározott tojás és tojástermékek

13

Liszt és más malomipari termékek és keményítők

14

Kenyér és hasonló termékek

15

Tészta és gnocchi

16

Cukor, beleértve az összes mono- és diszacharidot

17

Paradicsompüré, valamint dobozos és üveges paradicsom

18

Paradicsomalapú szószok

19

A 2001/112/EK tanácsi irányelvben (6) említett gyümölcslevek és gyümölcsnektárok, valamint zöldséglevek és zöldségnektárok

20

Gyümölcsök, zöldségek (beleértve a burgonyát is) és gombák, dobozos, üveges vagy szárított formában; feldolgozott gyümölcsök, zöldségek (beleértve a burgonyát is) és gombák

21

A 2001/113/EK tanácsi irányelvben (7) említett extradzsem, extrazselé és gesztenyekrém; créme de pruneaux

22

Halak, puhatestűek és rákok, hús, baromfihús és vadhús, valamint az azokból előállított készítmények, a felsorolt összetevőkből készült készételek kivételével

23

A 2000/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (8) említett kakaótermékek, valamint az ott említett csokoládétermékek csokoládé-összetevői

24

Pörkölt kávé, tea, gyógynövény- és gyümölcsforrázatok, cikória; tea, gyógynövény- és gyümölcsforrázatok kivonatai és cikóriakivonatok; tea-, gyógynövény-, és gyümölcsforrázatok és gabonakészítmények forrázatokhoz, valamint e termékek keverékei és instant keverékei

25

Étkezési só, sóhelyettesítők, fűszerek és fűszerkeverékek

26

Az 1234/2007/EK tanácsi rendelet (9) hatálya alá tartozó, annak I. melléklete XII. részében felsorolt borok és más termékek

27

A 110/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (10) II. mellékletének 1–14. pontjában meghatározott szeszes italok, kivonatolással és lepárlással nyert párlatok (előtte a gyümölcs nevével) és a London gin (a II. melléklet 16., illetve 22. pontja)

A 110/2008/EK rendelet II. mellékletének 38., 39. és 43. pontjában meghatározott Sambuca; Maraschino, Marrasquino vagy Maraskino; illetve Mistrà

28

Az 1601/91/EGK tanácsi rendeletben (11) említett Sangria, Clarea és Zurra

29

Az 1234/2007/EK rendelet hatálya alá tartozó, annak I. melléklete XII. részében szereplő borecet

30

A 2009/39/EK irányelvben említett, csecsemők és kisgyermekek számára készült élelmiszerek, beleértve a csecsemők és kisgyermekek számára készült, különleges gyógyászati célokra szánt élelmiszereket is

31

A 2001/110/EK irányelvben meghatározott méz

32

Maláta és malátatermékek

B.   RÉSZ

AZ ÖSSZES ADALÉK FELSOROLÁSA

1.   Színezékek

E-szám

Név

E 100

Kurkumin

E 101

Riboflavin

E 102

Tartrazin

E 104

Quinoline Yellow

E 110

Sunset Yellow FCF/Orange Yellow S

E 120

Kosnil, kárminsav, kárminok

E 122

Azorubin, karmazsin

E 123

Amarant

E 124

Ponceau 4R, Cochineal Red A

E 127

Eritrozin

E 129

Allura Red AC

E 131

Patent Blue V

E 132

Indigotin, indigókármin

E 133

Brilliant Blue FCF

E 140

Klorofillok és klorofillinek

E 141

Klorofill-rézkomplexek és klorofillin-rézkomplexek

E 142

Green S

E 150a

Egyszerű égetett cukor (12)

E 150b

Szulfitos égetett cukor

E 150c

Ammóniás égetett cukor

E 150d

Szulfitos ammóniás égetett cukor

E 151

Brilliant Black BN, Black PN

E 153

Növényi szén

E 155

Brown HT

E 160a

Karotinok

E 160b

Annatto, bixin, norbixin

E 160c

Paprikakivonat, kapszantin, kapszorubin

E 160d

Likopin

E 160e

béta-apo-8'-Karotinal (C30)

E 161b

Lutein

E 161g

Kantaxantin (13)

E 162

Beetroot Red, betanin

E 163

Antocianinok

E 170

Kalcium-karbonát

E 171

Titán-dioxid

E 172

Vas-oxidok és vas-hidroxidok

E 173

Alumínium

E 174

Ezüst

E 175

Arany

E 180

Litolrubin BK

2.   Édesítőszerek

E-szám

Név

E 420

Szorbit

E 421

Mannit

E 950

Aceszulfám K

E 951

Aszpartám

E 952

Ciklamátok

E 953

Izomalt

E 954

Szacharinok

E 955

Szukralóz

E 957

Taumatin

E 959

Neoheszperidin DC

E 961

Neotám

E 962

Aszpartám-aceszulfámsó

E 965

Maltitok

E 966

Laktit

E 967

Xilit

E 968

Eritrit

3.   A színezékektől és édesítőszerektől különböző más adalékok

E-szám

Név

E 170

Kalcium-karbonát

E 200

Szorbinsav

E 202

Kálium-szorbát

E 203

Kalcium-szorbát

E 210

Benzoesav (14)

E 211

Nátrium-benzoát (14)

E 212

Kálium-benzoát (14)

E 213

Kalcium-benzoát (14)

E 214

Etil-p-hidroxi-benzoát

E 215

Nátrium-etil-p-hidroxi-benzoát

E 218

Metil-p-hidroxi-benzoát

E 219

Nátrium-metil-p-hidroxi-benzoát

E 220

Kén-dioxid

E 221

Nátrium-szulfit

E 222

Nátrium-hidrogén-szulfit

E 223

Nátrium-metabiszulfit

E 224

Kálium-metabiszulfit

E 226

Kalcium-szulfit

E 227

Kalcium-hidrogén-szulfit

E 228

Kálium-hidrogén-szulfit

E 234

Nizin

E 235

Natamicin

E 239

Hexametilén-tetramin

E 242

Dimetil-dikarbonát

E 249

Kálium-nitrit

E 250

Nátrium-nitrit

E 251

Nátrium-nitrát

E 252

Kálium-nitrát

E 260

Ecetsav

E 261

Kálium-acetát

E 262

Nátrium-acetátok

E 263

Kalcium-acetát

E 270

Tejsav

E 280

Propionsav

E 281

Nátrium-propionát

E 282

Kalcium-propionát

E 283

Kálium-propionát

E 284

Bórsav

E 285

Nátrium-tetraborát (bórax)

E 290

Szén-dioxid

E 296

Almasav

E 297

Fumársav

E 300

Aszkorbinsav

E 301

Nátrium-aszkorbát

E 302

Kalcium-aszkorbát

E 304

Aszkorbinsav zsírsav-észterei

E 306

Tokoferolban gazdag kivonat

E 307

alfa-Tokoferol

E 308

gamma-Tokoferol

E 309

delta-Tokoferol

E 310

Propil-gallát

E 311

Oktil-gallát

E 312

Dodecil-gallát

E 315

Eritroaszkorbinsav

E 316

Nátrium-eritroaszkorbát

E 319

terc-Butil-hidrokinon (TBHQ)

E 320

Butilezett hidroxi-anizol (BHA)

E 321

Butilezett hidroxi-toluol (BHT)

E 322

Lecitinek

E 325

Nátrium-laktát

E 326

Kálium-laktát

E 327

Kalcium-laktát

E 330

Citromsav

E 331

Nátrium-citrátok

E 332

Kálium-citrátok

E 333

Kalcium-citrátok

E 334

Borkősav (L(+)-)

E 335

Nátrium-tartarátok

E 336

Kálium-tartarátok

E 337

Nátrium-kálium-tartarát

E 338

Foszforsav

E 339

Nátrium-foszfátok

E 340

Kálium-foszfátok

E 341

Kalcium-foszfátok

E 343

Magnézium-foszfátok

E 350

Nátrium-malátok

E 351

Kálium-malát

E 352

Kalcium-malátok

E 353

Metaborkősav

E 354

Kalcium-tartarát

E 355

Adipinsav

E 356

Nátrium-adipát

E 357

Kálium-adipát

E 363

Borostyánkősav

E 380

Triammónium-citrát

E 385

Kalcium-dinátrium-etilén-diamin-tetraacetát (kalcium-dinátrium-EDTA)

E 392

Rozmaringkivonatok

E 400

Alginsav

E 401

Nátrium-alginát

E 402

Kálium-alginát

E 403

Ammónium-alginát

E 404

Kalcium-alginát

E 405

Propán-1,2-diol-alginát

E 406

Agar-agar

E 407a

Feldolgozott Euchema moszat

E 407

Karragén

E 410

Szentjánoskenyérliszt

E 412

Guargumi

E 413

Tragantmézga

E 414

Gumiarábikum (akácmézga)

E 415

Xantángumi

E 416

Karayagumi

E 417

Taramagliszt

E 418

Gellángumi

E 422

Glicerin

E 425

Konjak

E 426

Szója-hemicellulóz

E 427

Kassziagumi

E 431

Polioxi-etilén-(40)-sztearát

E 432

Polioxi-etilén-szorbitan-monolaurát (poliszorbát 20)

E 433

Polioxi-etilén-szorbitan-monooleát (poliszorbát 80)

E 434

Polioxi-etilén-szorbitan-monopalmitát (poliszorbát 40)

E 435

Polioxi-etilén-szorbitan-monosztearát (poliszorbát 60)

E 436

Polioxi-etilén-szorbitan-trisztearát (poliszorbát 65)

E 440

Pektinek

E 442

Ammónium-foszfatidok

E 444

Szacharóz-acetát-izobutirát

E 445

Fagyanta glicerin-észterei

E 450

Difoszfátok

E 451

Trifoszfátok

E 452

Polifoszfátok

E 459

béta-Ciklodextrin

E 460

Cellulóz

E 461

Metil-cellulóz

E 462

Etil-cellulóz

E 463

Hidroxipropil-cellulóz

E 464

Hidroxipropil-metil-cellulóz

E 465

Etil-metil-cellulóz

E 466

Karboxi-metil-cellulóz, nátrium-karboxi-metil-cellulóz, cellulózgumi

E 468

Térhálós nátrium-karboxi-metil-cellulóz, térhálós cellulózgumi

E 469

Enzimesen hidrolizált karboxi-metil-cellulóz, enzimesen hidrolizált cellulózgumi

E 470a

Zsírsavak nátrium-, kálium- és kalciumsói

E 470b

Zsírsavak magnéziumsói

E 471

Zsírsavak mono- és digliceridjei

E 472a

Zsírsavak mono- és digliceridjeinek ecetsav-észterei

E 472b

Zsírsavak mono- és digliceridjeinek tejsav-észterei

E 472c

Zsírsavak mono- és digliceridjeinek citromsav-észterei

E 472d

Zsírsavak mono- és digliceridjeinek borkősav-észterei

E 472e

Zsírsavak mono- és digliceridjeinek mono- és diacetil-borkősav-észterei

E 472f

Zsírsavak mono- és digliceridjeinek vegyes ecetsav- és borkősav-észterei

E 473

Zsírsavak szacharóz-észterei

E 474

Cukorgliceridek

E 475

Zsírsavak poliglicerin-észterei

E 476

Poliglicerin-poliricinoleát

E 477

Zsírsavak propán-1,2-diol-észterei

E 479b

Hőkezeléssel oxidált szójaolaj zsírsavak mono- és digliceridjeivel reagáltatva

E 481

Nátrium-sztearoil-2-laktilát

E 482

Kalcium-sztearoil-2-laktilát

E 483

Sztearil-tartarát

E 491

Szorbitan-monosztearát

E 492

Szorbitan-trisztearát

E 493

Szorbitan-monolaurát

E 494

Szorbitan-monooleát

E 495

Szorbitan-monopalmitát

E 500

Nátrium-karbonátok

E 501

Kálium-karbonátok

E 503

Ammónium-karbonátok

E 504

Magnézium-karbonátok

E 507

Sósav

E 508

Kálium-klorid

E 509

Kalcium-klorid

E 511

Magnézium-klorid

E 512

Ón-klorid

E 513

Kénsav

E 514

Nátrium-szulfátok

E 515

Kálium-szulfátok

E 516

Kalcium-szulfát

E 517

Ammónium-szulfát

E 520

Alumínium-szulfát

E 521

Alumínium-nátrium-szulfát

E 522

Alumínium-kálium-szulfát

E 523

Alumínium-ammónium-szulfát

E 524

Nátrium-hidroxid

E 525

Kálium-hidroxid

E 526

Kalcium-hidroxid

E 527

Ammónium-hidroxid

E 528

Magnézium-hidroxid

E 529

Kalcium-oxid

E 530

Magnézium-oxid

E 535

Nátrium-vas(II)-cianid

E 536

Kálium-vas(II)-cianid

E 538

Kalcium-vas(II)-cianid

E 541

Savas nátrium-alumínium-foszfát

E 551

Szilícium-dioxid

E 552

Kalcium-szilikát

E 553a

Magnézium-szilikát

E 553b

Talkum

E 554

Nátrium-alumínium-szilikát

E 555

Kálium-alumínium-szilikát

E 556

Kalcium-alumínium-szilikát

E 558

Bentonit

E 559

Alumínium-szilikát (kaolin)

E 570

Zsírsavak

E 574

Glükonsav

E 575

Glükono-delta-lakton

E 576

Nátrium-glükonát

E 577

Kálium-glükonát

E 578

Kalcium-glükonát

E 579

Vas(II)-glükonát

E 585

Vas(II)-laktát

E 586

4-Hexil-rezorcinol

E 620

Glutaminsav

E 621

Mononátrium-glutamát

E 622

Monokálium-glutamát

E 623

Kalcium-diglutamát

E 624

Monoammónium-glutamát

E 625

Magnézium-diglutamát

E 626

Guanilsav

E 627

Dinátrium-guanilát

E 628

Dikálium-guanilát

E 629

Kalcium-guanilát

E 630

Inozinsav

E 631

Dinátrium-inozinát

E 632

Dikálium-inozinát

E 633

Kalcium-inozinát

E 634

Kalcium-5'-ribonukleotidok

E 635

Dinátrium-5'-ribonukleotidok

E 640

Glicin és nátriumsója

E 650

Cink-acetát

E 900

Dimetil-polisziloxán

E 901

Fehér és sárga méhviasz

E 902

Kandelillaviasz

E 903

Karnaubaviasz

E 904

Sellak

E 905

Mikrokristályos viasz

E 907

Hidrogénezett poli-1-decén

E 912

Montánsav-észterek

E 914

Oxidált polietilén viasz

E 920

L-Cisztein

E 927b

Karbamid

E 938

Argon

E 939

Hélium

E 941

Nitrogén

E 942

Dinitrogén-oxid

E 943a

Bután

E 943b

Izobután

E 944

Propán

E 948

Oxigén

E 949

Hidrogén

E 999

Quillajakivonat

E 1103

Invertáz

E 1105

Lizozim

E 1200

Polidextróz

E 1201

Poli(vinil-pirrolidon)

E 1202

Poli(vinil-polipirrolidon)

E 1203

Poli(vinil-alkohol) (PVA)

E 1204

Pullulán

E 1205

Bázikus metakrilát-kopolimer

E 1404

Oxidált keményítő

E 1410

Monokeményítő-foszfát

E 1412

Dikeményítő-foszfát

E 1413

Foszfatált dikeményítő-foszfát

E 1414

Acetilezett dikeményítő-foszfát

E 1420

Acetilezett keményítő

E 1422

Acetilezett dikeményítő-adipát

E 1440

Hidroxipropil-keményítő

E 1442

Hidroxipropil-dikeményítő-foszfát

E 1450

Keményítő-nátrium-oktenil-szukcinát

E 1451

Acetilezett oxidált keményítő

E 1452

Keményítő-alumínium-oktenil-szukcinát

E 1505

Trietil-citrát

E 1517

Gliceril-diacetát (diacetin)

E 1518

Gliceril-triacetát (triacetin)

E 1519

Benzil-alkohol

E 1520

Propán-1,2-diol (propilénglikol)

E 1521

Poli(etilénglikol)

C.   RÉSZ

AZ ADALÉKCSOPORTOK MEGHATÁROZÁSA

1.   I. csoport

E-szám

Név

Egyedi felső határérték

E 170

Kalcium-karbonát

quantum satis

E 260

Ecetsav

quantum satis

E 261

Kálium-acetát

quantum satis

E 262

Nátrium-acetátok

quantum satis

E 263

Kalcium-acetát

quantum satis

E 270

Tejsav

quantum satis

E 290

Szén-dioxid

quantum satis

E 296

Almasav

quantum satis

E 300

Aszkorbinsav

quantum satis

E 301

Nátrium-aszkorbát

quantum satis

E 302

Kalcium-aszkorbát

quantum satis

E 304

Aszkorbinsav zsírsav-észterei

quantum satis

E 306

Tokoferolban gazdag kivonat

quantum satis

E 307

alfa-Tokoferol

quantum satis

E 308

gamma-Tokoferol

quantum satis

E 309

delta-Tokoferol

quantum satis

E 322

Lecitinek

quantum satis

E 325

Nátrium-laktát

quantum satis

E 326

Kálium-laktát

quantum satis

E 327

Kalcium-laktát

quantum satis

E 330

Citromsav

quantum satis

E 331

Nátrium-citrátok

quantum satis

E 332

Kálium-citrátok

quantum satis

E 333

Kalcium-citrátok

quantum satis

E 334

Borkősav (L(+)-)

quantum satis

E 335

Nátrium-tartarátok

quantum satis

E 336

Kálium-tartarátok

quantum satis

E 337

Nátrium-kálium-tartarát

quantum satis

E 350

Nátrium-malátok

quantum satis

E 351

Kálium-malát

quantum satis

E 352

Kalcium-malátok

quantum satis

E 354

Kalcium-tartarát

quantum satis

E 380

Triammónium-citrát

quantum satis

E 400

Alginsav

quantum satis  (15)

E 401

Nátrium-alginát

quantum satis  (15)

E 402

Kálium-alginát

quantum satis  (15)

E 403

Ammónium-alginát

quantum satis  (15)

E 404

Kalcium-alginát

quantum satis  (15)

E 406

Agar-agar

quantum satis  (15)

E 407

Karragén

quantum satis  (15)

E 407a

Feldolgozott Euchema moszat

quantum satis  (15)

E 410

Szentjánoskenyérliszt

quantum satis  (15)  (16)

E 412

Guargumi

quantum satis  (15)  (16)

E 413

Tragantmézga

quantum satis  (15)

E 414

Gumiarábikum (akácmézga)

quantum satis  (15)

E 415

Xantángumi

quantum satis  (15)  (16)

E 417

Taramagliszt

quantum satis  (15)  (16)

E 418

Gellángumi

quantum satis  (15)

E 422

Glicerin

quantum satis

E 425

Konjak

i.

Konjakgumi

ii.

Konjak-glükomannán

10 g/kg, önállóan vagy együttesen (15)  (17)

E 440

Pektinek

quantum satis  (15)

E 460

Cellulóz

quantum satis

E 461

Metil-cellulóz

quantum satis

E 462

Etil-cellulóz

quantum satis

E 463

Hidroxipropil-cellulóz

quantum satis

E 464

Hidroxipropil-metil-cellulóz

quantum satis

E 465

Etil-metil-cellulóz

quantum satis

E 466

Karboxi-metil-cellulóz

quantum satis

E 469

Enzimesen hidrolizált karboxi-metil-cellulóz

quantum satis

E 470a

Zsírsavak nátrium-, kálium- és kalciumsói

quantum satis

E 470b

Zsírsavak magnéziumsói

quantum satis

E 471

Zsírsavak mono- és digliceridjei

quantum satis

E 472a

Zsírsavak mono- és digliceridjeinek ecetsav-észterei

quantum satis

E 472b

Zsírsavak mono- és digliceridjeinek tejsav-észterei

quantum satis

E 472c

Zsírsavak mono- és digliceridjeinek citromsav-észterei

quantum satis

E 472d

Zsírsavak mono- és digliceridjeinek borkősav-észterei

quantum satis

E 472e

Zsírsavak mono- és digliceridjeinek mono- és diacetil-borkősav-észterei

quantum satis

E 472f

Zsírsavak mono- és digliceridjeinek vegyes ecetsav- és borkősav-észterei

quantum satis

E 500

Nátrium-karbonátok

quantum satis

E 501

Kálium-karbonátok

quantum satis

E 503

Ammónium-karbonátok

quantum satis

E 504

Magnézium-karbonátok

quantum satis

E 507

Sósav

quantum satis

E 508

Kálium-klorid

quantum satis

E 509

Kalcium-klorid

quantum satis

E 511

Magnézium-klorid

quantum satis

E 513

Kénsav

quantum satis

E 514

Nátrium-szulfátok

quantum satis

E 515

Kálium-szulfátok

quantum satis

E 516

Kalcium-szulfát

quantum satis

E 524

Nátrium-hidroxid

quantum satis

E 525

Kálium-hidroxid

quantum satis

E 526

Kalcium-hidroxid

quantum satis

E 527

Ammónium-hidroxid

quantum satis

E 528

Magnézium-hidroxid

quantum satis

E 529

Kalcium-oxid

quantum satis

E 530

Magnézium-oxid

quantum satis

E 570

Zsírsavak

quantum satis

E 574

Glükonsav

quantum satis

E 575

Glükono-delta-lakton

quantum satis

E 576

Nátrium-glükonát

quantum satis

E 577

Kálium-glükonát

quantum satis

E 578

Kalcium-glükonát

quantum satis

E 640

Glicin és nátriumsói

quantum satis

E 920

L-Cisztein

quantum satis

E 938

Argon

quantum satis

E 939

Hélium

quantum satis

E 941

Nitrogén

quantum satis

E 942

Dinitrogén-oxid

quantum satis

E 948

Oxigén

quantum satis

E 949

Hidrogén

quantum satis

E 1103

Invertáz

quantum satis

E 1200

Polidextróz

quantum satis

E 1404

Oxidált keményítő

quantum satis

E 1410

Monokeményítő-foszfát

quantum satis

E 1412

Dikeményítő-foszfát

quantum satis

E 1413

Foszfatált dikeményítő-foszfát

quantum satis

E 1414

Acetilezett dikeményítő-foszfát

quantum satis

E 1420

Acetilezett keményítő

quantum satis

E 1422

Acetilezett dikeményítő-adipát

quantum satis

E 1440

Hidroxipropil-keményítő

quantum satis

E 1442

Hidroxipropil-dikeményítő-foszfát

quantum satis

E 1450

Keményítő-nátrium-oktenil-szukcinát

quantum satis

E 1451

Acetilezett oxidált keményítő

quantum satis

E 620

Glutaminsav

10 g/kg, önállóan vagy együttesen, glutaminsavként kifejezve

E 621

Mononátrium-glutamát

E 622

Monokálium-glutamát

E 623

Kalcium-diglutamát

E 624

Monoammónium-glutamát

E 625

Magnézium-diglutamát

E 626

Guanilsav

500 mg/kg, önállóan vagy együttesen, guanilsavként kifejezve

E 627

Dinátrium-guanilát

E 628

Dikálium-guanilát

E 629

Kalcium-guanilát

E 630

Inozinsav

E 631

Dinátrium-inozinát

E 632

Dikálium-inozinát

E 633

Kalcium-inozinát

E 634

Kalcium-5'-ribonukleotidok

E 635

Dinátrium-5'-ribonukleotidok

E 420

Szorbitok

quantum satis (édesítéstől különböző célokra)

E 421

Mannit

E 953

Izomalt

E 965

Maltitok

E 966

Laktit

E 967

Xilit

E 968

Eritrit

2.   II. csoport: quantum satis mennyiségben engedélyezett élelmiszer-színezékek

E-szám

Név

E 101

Riboflavinok

E 140

Klorofillok, klorofillinek

E 141

Klorofill-rézkomplexek és klorofillin-rézkomplexek

E 150a

Egyszerű égetett cukor

E 150b

Szulfitos égetett cukor

E 150c

Ammóniás égetett cukor

E 150d

Szulfitos ammóniás égetett cukor

E 153

Növényi szén

E 160a

Karotinok

E 160c

Paprikakivonat, kapszantin, kapszorubin

E 162

Beetroot Red, betanin

E 163

Antocianin

E 170

Kalcium-karbonát

E 171

Titán-dioxid

E 172

Vas-oxidok és vas-hidroxidok

3.   III. csoport: élelmiszer-színezékek együttes felső határértékkel

E-szám

Név

E 100

Kurkumin

E 102

Tartrazin

E 104

Quinoline Yellow

E 110

Sunset Yellow FCF/Orange Yellow S

E 120

Kosnil, kárminsav, kárminok

E 122

Azorubin, karmazsin

E 124

Ponceau 4R, Cochineal Red A

E 129

Allura Red AC

E 131

Patent Blue V

E 132

Indigotin, Indigókármin

E 133

Brilliant Blue FCF

E 142

Green S

E 151

Brilliant Black BN, Fekete BN

E 155

Brown HT

E 160e

béta-apo-8'-Karotinal (C30),

E 161b

Lutein

4.   IV. csoport: poliolok

E-szám

Név

E 420

Szorbit

E 421

Mannit

E 953

Izomalt

E 965

Maltitok

E 966

Laktit

E 967

Xilit

E 968

Eritrit

5.   Együttesen szabályozható más adalékok

a)   E 200–203: szorbinsav – szorbátok (SA)

E-szám

Név

E 200

Szorbinsav

E 202

Kálium-szorbát

E 203

Kalcium-szorbát


b)   E 210–213: benzoesav – benzoátok (BA)

E-szám

Név

E 210

Benzoesav

E 211

Nátrium-benzoát

E 212

Kálium-benzoát

E 213

Kalcium-benzoát


c)   E 200–213: szorbinsav – szorbátok; benzoesav – benzoátok (SA + BA)

E-szám

Név

E 200

Szorbinsav

E 202

Kálium-szorbát

E 203

Kalcium-szorbát

E 210

Benzoesav

E 211

Nátrium-benzoát

E 212

Kálium-benzoát

E 213

Kalcium-benzoát


d)   E 200–219: szorbinsav – szorbátok; benzoesav – benzoátok; p-hidroxi-benzoátok (SA + BA + PHB)

E-szám

Név

E 200

Szorbinsav

E 202

Kálium-szorbát

E 203

Kalcium-szorbát

E 210

Benzoesav

E 211

Nátrium-benzoát

E 212

Kálium-benzoát

E 213

Kalcium-benzoát

E 214

Etil-p-hidroxi-benzoát

E 215

Nátrium-etil-p-hidroxi-benzoát

E 218

Metil-p-hidroxi-benzoát

E 219

Nátrium-metil-p-hidroxi-benzoát


e)   E 200–203; 214–219: szorbinsav – szorbátok; p-hidroxi-benzoátok (SA + PHB)

E-szám

Név

E 200

Szorbinsav

E 202

Kálium-szorbát

E 203

Kalcium-szorbát

E 214

Etil-p-hidroxi-benzoát

E 215

Nátrium-etil-p-hidroxi-benzoát

E 218

Metil-p-hidroxi-benzoát

E 219

Nátrium-metil-p-hidroxi-benzoát


f)   E 214–219: p-hidroxi-benzoátok (PHB)

E-szám

Név

E 214

Etil-p-hidroxi-benzoát

E 215

Nátrium-etil-p-hidroxi-benzoát

E 218

Metil-p-hidroxi-benzoát

E 219

Nátrium-metil-p-hidroxi-benzoát


g)   E 220–228: kén-dioxid – szulfitok

E-szám

Név

E 220

Kén-dioxid

E 221

Nátrium-szulfit

E 222

Nátrium-hidrogén-szulfit

E 223

Nátrium-metabiszulfit

E 224

Kálium-metabiszulfit

E 226

Kalcium-szulfit

E 227

Kalcium-hidrogén-szulfit

E 228

Kálium-hidrogén-szulfit


h)   E 249–250: nitritek

E-szám

Név

E 249

Kálium-nitrit

E 250

Nátrium-nitrit


i)   E 251–252: nitrátok

E-szám

Név

E 251

Nátrium-nitrát

E 252

Kálium-nitrát


j)   E 280–283: propionsav – propionátok

E-szám

Név

E 280

Propionsav

E 281

Nátrium-propionát

E 282

Kalcium-propionát

E 283

Kálium-propionát


k)   E 310–320: gallátok, TBHQ és BHA

E-szám

Név

E 310

Propil-gallát

E 311

Oktil-gallát

E 312

Dodecil-gallát

E 319

terc-Butil-hidrokinon (TBHQ)

E 320

Butilezett hidroxi-anizol (BHA)


l)   E 338–341, E 343 és E 450–452: foszforsav – foszfátok – di-, tri- és polifoszfátok

E-szám

Név

E 338

Foszforsav

E 339

Nátrium-foszfátok

E 340

Kálium-foszfátok

E 341

Kalcium-foszfátok

E 343

Magnézium-foszfátok

E 450

Difoszfátok

E451

Trifoszfátok

E 452

Polifoszfátok


m)   E 355–357: adipinsav – adipátok

E-szám

Név

E 355

Adipinsav

E 356

Nátrium-adipát

E 357

Kálium-adipát


n)   E 432–436: poliszorbátok

E-szám

Név

E 432

Polioxi-etilén-szorbitan-monolaurát (poliszorbát 20)

E 433

Polioxi-etilén-szorbitan-monooleát (poliszorbát 80)

E 434

Polioxi-etilén-szorbitan-monopalmitát (poliszorbát 40)

E 435

Polioxi-etilén-szorbitan-monosztearát (poliszorbát 60)

E 436

Polioxi-etilén-szorbitan-trisztearát (poliszorbát 65)


o)   E 473–474: zsírsavak szacharóz-észterei, cukorgliceridek

E-szám

Név

E 473

Zsírsavak szacharóz-észterei

E 474

Cukorgliceridek


p)   E 481–482: sztearoil-2-laktilát

E-szám

Név

E 481

Nátrium-sztearoil-2-laktilát

E 482

Kalcium-sztearoil-2-laktilát


q)   E 491–495: szorbitan-észterek

E-szám

Név

E 491

Szorbitan-monosztearát

E 492

Szorbitan-trisztearát

E 493

Szorbitan-monolaurát

E 494

Szorbitan-monooleát

E 495

Szorbitan-monopalmitát


r)   E 520–523: alumínium-szulfátok

E-szám

Név

E 520

Alumínium-szulfát

E 521

Alumínium-nátrium-szulfát

E 522

Alumínium-kálium-szulfát

E 523

Alumínium-ammónium-szulfát


s)   E 551–559: szilícium-dioxid – szilikátok

E-szám

Név

E 551

Szilícium-dioxid

E 552

Kalcium-szilikát

E 553a

Magnézium-szilikát

E 553b

Talkum

E 554

Nátrium-alumínium-szilikát

E 555

Kálium-alumínium-szilikát

E 556

Kalcium-alumínium-szilikát

E 559

Alumínium-szilikát (kaolin)


t)   E 620–625: glutaminsav – glutamátok

E-szám

Név

E 620

Glutaminsav

E 621

Mononátrium-glutamát

E 622

Monokálium-glutamát

E 623

Kalcium-diglutamát

E 624

Monoammónium-glutamát

E 625

Magnézium-diglutamát


u)   E 626–635: ribonukleotidok

E-szám

Név

E 626

Guanilsav

E 627

Dinátrium-guanilát

E 628

Dikálium-guanilát

E 629

Kalcium-guanilát

E 630

Inozinsav

E 631

Dinátrium-inozinát

E 632

Dikálium-inozinát

E 633

Kalcium-inozinát

E 634

Kalcium-5'-ribonukleotid

E 635

Dinátrium-5'-ribonukleotid

D.   RÉSZ

ÉLELMISZER-KATEGÓRIÁK

Szám

Név

0.

Az összes élelmiszer-kategória

01.

Tejtermékek és hasonlók

01.1.

Ízesítetlen pasztőrözött és sterilizált tej (beleértve az ultrapasztőrözött (UHT) tejet is)

01.2.

Ízesítetlen erjesztett tejtermékek, ideértve a természetes, ízesítetlen írót (kivéve a sterilizált író), erjesztés utáni hőkezelés nélkül

01.3.

Ízesítetlen erjesztett tejtermékek, erjesztés utáni hőkezeléssel

01.4.

Ízesített erjesztett tejtermékek, ideértve a hőkezelt termékeket is

01.5.

A 2001/114/EK irányelvben meghatározott dehidratált tej

01.6.

Tejszín és tejszínpor

01.6.1.

Ízesítetlen pasztőrözött tejszín (kivéve a csökkentett zsírtartalmú tejszínt)

01.6.2.

Ízesítetlen, erjesztett, élőflórás, 20 %-nál kisebb zsírtartalmú tejszín és tejszín-helyettesítők

01.6.3.

Egyéb tejszínek

01.7.

Sajtok és sajttermékek

01.7.1.

Érleletlen sajt, kivéve a 16. kategóriába tartozó termékeket

01.7.2.

Érlelt sajt

01.7.3.

Ehető sajthéj

01.7.4.

Savósajt

01.7.5.

Ömlesztett sajt

01.7.6.

Sajttermékek (kivéve a 16. kategóriába tartozó termékeket)

01.8.

Tejpótlók, beleértve az italfehérítőket is

02.

Zsírok és olajok, zsír- és olajemulziók

02.1.

Alapvetően vízmentes zsírok és olajok (kivéve a vízmentes tejzsírt)

02.2.

Főleg »víz olajban« típusú zsír- és olajemulziók

02.2.1.

Vaj és vajkoncentrátum, vajolaj és vízmentes tejzsír

02.2.2.

Egyéb zsír- és olajemulziók, ideértve az 1234/2007/EK rendeletben meghatározott kenhető készítményeket, valamint a folyékony emulziókat

02.3.

Növényiolaj-spray

03.

Fagyasztott állapotban fogyasztható készítmények

04.

Gyümölcs- és zöldségfélék

04.1.

Feldolgozatlan gyümölcs és zöldség

04.1.1.

Friss egész gyümölcs és zöldség

04.1.2.

Hámozott, darabolt és aprított gyümölcs és zöldség

04.1.3.

Fagyasztott gyümölcs és zöldség

04.2.

Feldolgozott gyümölcs és zöldség

04.2.1.

Szárított gyümölcs és zöldség

04.2.2.

Gyümölcs és zöldség ecetben, olajban vagy sós lében

04.2.3.

Dobozos vagy üveges gyümölcs és zöldség

04.2.4.

Gyümölcs- és zöldségkészítmények, kivéve az 5.4. alá tartozó termékeket

04.2.4.1.

Gyümölcs- és zöldségkészítmények, kivéve a befőtteket

04.2.4.2.

Befőttek, kivéve a 16. kategóriába tartozó termékeket

04.2.5.

Dzsem, zselé, gyümölcsíz és hasonló termékek

04.2.5.1.

A 2001/113/EK irányelvben meghatározott extradzsem és extrazselé

04.2.5.2.

A 2001/113/EK irányelvben meghatározott dzsem, zselé, gyümölcsíz és édesített gesztenyekrém

04.2.5.3.

Más hasonló kenhető gyümölcs- vagy zöldségkészítmények

04.2.5.4.

Mogyoróvaj és mogyorókrém

04.2.6.

Feldolgozott burgonyatermékek

05.

Édességek

05.1.

A 2000/36/EK irányelv hatálya alá tartozó kakaó- és csokoládétermékek

05.2.

Egyéb édességek, ideértve a leheletfrissítő cukorkákat is

05.3.

Rágógumi

05.4.

Díszítések, bevonatok és töltelékek, kivéve a 4.2.4. kategóriába tartozó gyümölcsalapú töltelékeket

06.

Gabonafélék és gabonakészítmények

06.1.

Egész, tört vagy pelyhesített gabonaszemek

06.2.

Liszt, más malomipari termékek és keményítő

06.2.1.

Liszt

06.2.2.

Keményítő

06.3.

Reggeli gabonapehely

06.4.

Tészta

06.4.1.

Friss tészta

06.4.2.

Száraztészta

06.4.3.

Friss előfőzött tészta

06.4.4.

Burgonyagnocchi

06.4.5.

Töltött tészta töltelékei (ravioli és hasonló termékek)

06.5.

Metéltek

06.6.

Híg tészták

06.7.

Előfőzött vagy feldolgozott gabonafélék

07.

Sütőipari termékek

07.1.

Kenyér és zsemle

07.1.1.

Kizárólag a következő összetevőkből készült kenyér: búzaliszt, víz, élesztő vagy kovász, só

07.1.2.

Pain courant français; friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek

07.2.

Finom pékáruk

08.

Hús

08.1.

Feldolgozatlan hús

08.1.1.

A 853/2004/EK rendeletben meghatározott előkészített hústól különböző feldolgozatlan hús

08.1.2.

A 853/2004/EK rendeletben meghatározott előkészített hús

08.2.

Feldolgozott hús

08.2.1.

Nem hőkezelt feldolgozott hús

08.2.2.

Hőkezelt feldolgozott hús

08.2.3.

Állati belek, bevonatok és díszítések húsokhoz

08.2.4.

Hagyományosan pácolt húskészítmények, a nitritekre és nitrátokra vonatkozó egyedi rendelkezésekkel

08.2.4.1.

Bemerítéssel pácolt hagyományos termékek (nitriteket, illetve nitrátokat, sót és más összetevőket tartalmazó páclében bemerítéssel pácolt húskészítmények)

08.2.4.2.

Szárazon pácolt hagyományos termékek (a száraz pácolási eljárás azt jelenti, hogy a nitriteket, illetve nitrátokat, sót és más összetevőket tartalmazó páckeveréket szárazon felviszik a hús felületére, majd a húst stabilizálják/érlelik)

08.2.4.3.

Egyéb hagyományos pácolt termékek (bemerítéses és száraz pácolási eljárások együttes alkalmazása, vagy nitrit, illetve nitrát jelenléte összetett termékben, vagy főzés előtt a páclé befecskendezése a termékbe)

09.

Hal és halászati termékek

09.1.

Feldolgozatlan hal és halászati termékek

09.1.1.

Feldolgozatlan hal

09.1.2.

Feldolgozatlan rákfélék és puhatestűek

09.2.

Feldolgozott hal és halászati termékek, ideértve a rákféléket és puhatestűeket is

09.3.

Haltej

10.

Tojás és tojástermékek

10.1.

Feldolgozatlan tojás

10.2.

Feldolgozott tojás és tojástermékek

11.

Cukor, szirup, méz és asztali édesítőszer

11.1.

A 2001/111/EK irányelvben meghatározott cukrok és szirupok

11.2.

Egyéb cukrok és szirupok

11.3.

A 2001/110/EK irányelvben meghatározott méz

11.4.

Asztali édesítőszerek

11.4.1.

Folyékony asztali édesítőszerek

11.4.2.

Por alakú asztali édesítőszerek

11.4.3.

Tabletta alakú asztali édesítőszerek

12.

Sók, fűszerek, levesek, szószok, saláták és fehérjetermékek

12.1.

Só és sóhelyettesítők

12.1.1.

12.1.2.

Sóhelyettesítők

12.2.

Gyógynövények, fűszerek, ételízesítők

12.2.1.

Gyógynövények és fűszerek

12.2.2.

Ételízesítők és fűszerszószok

12.3.

Ecet

12.4.

Mustár

12.5.

Levesek és erőlevesek

12.6.

Szószok

12.7.

Saláták és pikáns szendvicskrémek

12.8.

Élesztő és élesztőtermékek

12.9.

Fehérjetermékek, kivéve az 1.8. kategóriába tartozó termékeket

13.

A 2009/39/EK irányelvben meghatározott, különleges táplálkozási célú élelmiszerek

13.1.

Csecsemők és kisgyermekek számára készült élelmiszerek

13.1.1.

A 2006/141/EK bizottsági irányelvben (18) meghatározott anyatej-helyettesítő tápszerek

13.1.2.

A 2006/141/EK irányelvben meghatározott anyatej-kiegészítő tápszerek

13.1.3.

A 2006/125/EK bizottsági irányelvben (19) meghatározott, csecsemők és a kisgyermekek számára készült feldolgozottgabona-alapú élelmiszerek és bébiételek

13.1.4.

Kisgyermekek számára készült más élelmiszerek

13.1.5.

Az 1999/21/EK bizottsági irányelvben (20) meghatározott, csecsemők és kisgyermekek számára készült, speciális gyógyászati célokra szánt diétás élelmiszerek, valamint speciális anyatej-helyettesítő tápszerek

13.1.5.1.

Csecsemők számára készült, speciális gyógyászati célokra szánt diétás élelmiszerek, valamint speciális anyatej-helyettesítő tápszerek

13.1.5.2.

Az 1999/21/EK irányelvben meghatározott, csecsemők és kisgyermekek számára készült, speciális gyógyászati célokra szánt diétás élelmiszerek

13.2.

Az 1999/21/EK irányelvben meghatározott, speciális gyógyászati célokra szánt diétás élelmiszerek (kivéve a 13.1.5. kategóriába tartozó termékeket)

13.3.

A teljes napi élelmiszer-bevitel vagy egyes ételek helyettesítésére szolgáló testtömeg-szabályozó diétás élelmiszerek (a teljes napi étrend vagy egy része)

13.4.

A 41/2009/EK bizottsági rendeletben (21) meghatározott, lisztérzékenységben (gluténérzékenységben) szenvedőknek szánt élelmiszerek

14.

Italok

14.1.

Alkoholmentes italok

14.1.1.

Víz, beleértve a 2009/54/EK irányelvben meghatározott természetes ásványvizet és forrásvizet, valamint minden más üveges vagy dobozos vizet is

14.1.2.

A 2001/112/EK tanácsi irányelvben meghatározott gyümölcslevek, valamint zöldséglevek

14.1.3.

A 2001/112/EK irányelvben meghatározott gyümölcsnektárok, valamint zöldségnektárok és hasonló termékek

14.1.4.

Ízesített italok

14.1.5.

Kávé, tea, gyógynövény- és gyümölcsforrázatok, cikória; tea, gyógynövény- és gyümölcsforrázatok kivonatai és cikóriakivonatok; tea-, növény-, gyümölcs- és gabonakészítmények forrázatokhoz, valamint e termékek keverékei és instant keverékei

14.1.5.1.

Kávé, kávékivonatok

14.1.5.2.

Egyéb

14.2.

Alkoholtartalmú italok, beleértve az alkoholmentes és kis alkoholtartalmú megfelelőiket is

14.2.1.

Sör és malátaitalok

14.2.2.

Az 1234/2007/EK rendeletben meghatározott bor és más termékek, valamint alkoholmentes megfelelőik

14.2.3.

Almabor és körtebor

14.2.4.

Gyümölcsbor és made wine

14.2.5.

Mézsör

14.2.6.

A 110/2008/EK rendeletben meghatározott szeszes italok

14.2.7.

Az 1601/91/EGK rendeletben meghatározott ízesített boralapú termékek

14.2.7.1.

Ízesített borok

14.2.7.2.

Ízesített boralapú italok

14.2.7.3.

Ízesített boralapú koktélok

14.2.8.

Egyéb alkoholtartalmú italok, beleértve az alkoholtartalmú és alkoholmentes italok keverékeit és a 15 %-nál kevesebb alkoholt tartalmazó párlatokat is

15.

Fogyasztásra kész fűszeres falatkák és snackek

15.1.

Burgonya-, gabona-, liszt- vagy keményítőalapú snackek

15.2.

Feldolgozott diófélék

16.

Desszertek, kivéve az 1., 3. és 4. kategóriába tartozó termékeket

17.

A 2002/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben  (22) meghatározott étrend-kiegészítők, kivéve a csecsemőknek és kisgyermekeknek készült étrend-kiegészítőket

17.1.

Szilárd étrend-kiegészítők, ideértve a kapszulákat, tablettákat és hasonlókat, kivéve a rágható formákat

17.2.

Folyékony étrend-kiegészítők

17.3.

Szirupként vagy rágható formában forgalmazott étrend-kiegészítők

18.

Az 1–17. kategóriába nem tartozó feldolgozott élelmiszerek, kivéve a csecsemőknek és kisgyermekeknek készült élelmiszereket

E.   RÉSZ

ENGEDÉLYEZETT ÉLELMISZER-ADALÉKOK ÉS HASZNÁLATI FELTÉTELEK ÉLELMISZER-KATEGÓRIÁK SZERINT

Kategória száma

E-szám

Név

Felső határérték (mg/kg vagy mg/l)

Lábjegyzetek

Korlátozások/kivételek

0.

Az összes élelmiszerkategóriához engedélyezett élelmiszer-adalékok

E 290

Szén-dioxid

quantum satis

 

 

E 938

Argon

quantum satis

 

 

E 939

Hélium

quantum satis

 

 

E 941

Nitrogén

quantum satis

 

 

E 942

Dinitrogén-oxid

quantum satis

 

 

E 948

Oxigén

quantum satis

 

 

E 949

Hidrogén

quantum satis

 

 

E 338–452

Foszforsav – foszfátok – di-, tri- és polifoszfátok

10 000

(1) (4) (57)

kizárólag: szárított por alakú élelmiszerek (azaz az előállítási folyamat során szárított élelmiszerek és ezek keverékei), kivéve a melléklet A. részének 1. táblázatában felsorolt élelmiszereket

E 551–559

Szilícium-dioxid – szilikátok

10 000

(1) (57)

kizárólag: szárított por alakú élelmiszerek (azaz az előállítási folyamat során szárított élelmiszerek és ezek keverékei), kivéve a melléklet A. részének 1. táblázatában felsorolt élelmiszereket

E 459

béta-Ciklodextrin

quantum satis

 

kizárólag: tabletta és bevonatos tabletta alakú élelmiszerek, kivéve a melléklet A. részének 1. táblázatában felsorolt élelmiszereket

E 551–559

Szilícium-dioxid – szilikátok

quantum satis

(1)

kizárólag: tabletta és bevonatos tabletta alakú élelmiszerek, kivéve a melléklet A. részének 1. táblázatában felsorolt élelmiszereket

(1)

Az adalékokat lehet önállóan vagy együttesen használni.

(4)

A felső határérték P2O5-ként van kifejezve.

(57)

A felső határértéket kell alkalmazni, kivéve, ha az adott élelmiszer vagy élelmiszer-kategória tekintetében a melléklet 01–18. pontjában más felső határérték van meghatározva.

01.

Tejtermékek és hasonlók

01.1.

Ízesítetlen pasztőrözött és sterilizált tej (beleértve az ultrapasztőrözött (UHT) tejet is)

E 331

Nátrium-citrát

4 000

 

kizárólag: UHT-kecsketej

E 338–452

Foszforsav – foszfátok – di-, tri- és polifoszfátok

1 000

(1) (4)

kizárólag: sterilizált és UHT-tej

(1)

Az adalékokat lehet önállóan vagy együttesen használni.

(4)

A felső határérték P2O5-ként van kifejezve.

01.2.

Ízesítetlen erjesztett tejtermékek, ideértve a természetes ízesítetlen írót (kivéve a sterilizált írót), erjesztés utáni hőkezelés nélkül

01.3.

Ízesítetlen erjesztett tejtermékek, erjesztés utáni hőkezeléssel

I. csoport

Adalékok

 

 

 

E 200–203

Szorbinsav – szorbátok

1 000

(1) (2)

kizárólag: aludttej

(1)

Az adalékokat lehet önállóan vagy együttesen használni.

(2)

A felső határérték az összmennyiségre vonatkozik és az értékek szabad savként vannak kifejezve.

01.4.

Ízesített erjesztett tejtermékek, beleértve a hőkezelt termékeket is

I. csoport

Adalékok

 

 

 

II. csoport

Színezékek quantum satis mennyiségben

 

 

 

III. csoport

Színezékek együttes felső határértékkel

150

 

 

IV. csoport

Poliolok

quantum satis

 

kizárólag: csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli termékek

E 160b

Annatto, bixin, norbixin

10

 

 

E 160d

Likopin

30

 

 

E 200–213

Szorbinsav – szorbátok; Benzoesav – benzoátok

300

(1) (2)

kizárólag: hőkezelés nélküli tejalapú desszertek

E 297

Fumársav

4 000

 

kizárólag: gyümölcsízesítésű desszertek

E 338–452

Foszforsav – foszfátok – di-, tri- és polifoszfátok

3 000

(1) (4)

 

E 355–357

Adipinsav – adipátok

1 000

 

kizárólag: gyümölcsízesítésű desszertek

E 363

Borostyánkősav

6 000

 

 

E 416

Karayagumi

6 000

 

 

E 427

Kassziagumi

2 500

 

 

E 432–436

Poliszorbátok

1 000

 

 

E 473–474

Zsírsavak szacharóz-észterei – cukorgliceridek

5 000

 

 

E 475

Zsírsavak poliglicerin-észterei

2 000

 

 

E 477

Zsírsavak propán-1,2-diol-észterei

5 000

 

 

E 481–482

Sztearoil-2-laktilátok

5 000

 

 

E 483

Sztearil-tartarát

5 000

 

 

E 491–495

Szorbitan-észterek

5 000

 

 

E 950

Aceszulfám K

350

 

kizárólag: csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli termékek

E 951

Aszpartám

1 000

 

kizárólag: csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli termékek

E 952

Ciklaminsav, valamint Na- és Ca-sói

250

(51)

kizárólag: csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli termékek

E 954

Szacharin, valamint Na-, K- és Ca-sói

100

(52)

kizárólag: csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli termékek

E 955

Szukralóz

400

 

kizárólag: csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli termékek

E 957

Taumatin

5

 

kizárólag: ízfokozóként

E 959

Neoheszperidin DC

50

 

kizárólag: csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli termékek

E 962

Aszpartám-aceszulfámsó

350

(11)a (49) (50)

kizárólag: csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli termékek

E 961

Neotám

32

 

kizárólag: csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli termékek

(1)

Az adalékokat lehet önállóan vagy együttesen használni.

(2)

A felső határérték az összmennyiségre vonatkozik, és az értékek szabad savként vannak kifejezve.

(4)

A felső határérték P2O5-ként van kifejezve.

(11)

A határértékek a) aceszulfám K-egyenértékként; vagy b) aszpartám-egyenértékként vannak kifejezve.

(49)

A használati felső határértékek az egyes összetevőkre, azaz az aszpartámra (E 951) és az aceszulfám K-ra (E 950) érvényes használati felső határértékekből vannak levezetve.

(50)

Az aszpartám-aceszulfámsó használatával sem az E 951, sem az E 950 adalékra megadott határértéket nem szabad túllépni, akár önállóan, akár az E 950 vagy E 951 adalékkal együtt használják.

(51)

A használati felső határértékek szabad savként vannak kifejezve.

(52)

A használati felső határértékek szabad imidként vannak kifejezve.

01.5.

A 2001/114/EK irányelvben meghatározott dehidratált tej

II. csoport

Színezékek quantum satis mennyiségben

quantum satis

 

kivéve az ízesítetlen termékeket

E 300

Aszkorbinsav

quantum satis

 

 

E 301

Nátrium-aszkorbát

quantum satis

 

 

E 304

Aszkorbinsav zsírsav-észterei

quantum satis

 

 

E 310–320

Gallátok, TBHQ és BHA

200

(1)

kizárólag: italautomatákban használt tejpor

E 322

Lecitin

quantum satis

 

 

E 331

Nátrium-citrátok

quantum satis

 

 

E 332

Kálium-citrátok

quantum satis

 

 

E 338–452

Foszforsav – foszfátok – di-, tri- és polifoszfátok

1 000

(1) (4)

kizárólag: részlegesen dehidratált tej 28 % alatti szárazanyag-tartalommal

E 338–452

Foszforsav – foszfátok – di-, tri- és polifoszfátok

1 500

(1) (4)

kizárólag: részlegesen dehidratált tej 28 % feletti szárazanyag-tartalommal

E 338–452

Foszforsav – foszfátok – di-, tri- és polifoszfátok

2 500

(1) (4)

kizárólag: tejpor és sovány tejpor

E 392

Rozmaringkivonatok

200

(41) (46)

kizárólag: italautomatákban használt tejpor

E 392

Rozmaringkivonatok

30

(46)

kizárólag: jégkrém készítéséhez használt tejpor

E 407

Karragén

quantum satis

 

 

E 500(ii)

Nátrium-hidrogén-karbonát

quantum satis

 

 

E 501(ii)

Kálium-hidrogén-karbonát

quantum satis

 

 

E 509

Kalcium-klorid

quantum satis

 

 

(1)

Az adalékokat lehet önállóan vagy együttesen használni.

(4)

A felső határérték P2O5-ként van kifejezve.

(41)

Zsírtartalomra számítva.

(46)

A karnozin és karnozinsav összmennyiségeként kifejezve.

01.6.

Tejszín és tejszínpor

01.6.1.

Ízesítetlen pasztőrözött tejszín (kivéve a csökkentett zsírtartalmú tejszínt)

E 401

Nátrium-alginát

quantum satis

 

 

E 402

Kálium-alginát

quantum satis

 

 

E 407

Karragén

quantum satis

 

 

E 466

Karboxi-metil-cellulóz

quantum satis

 

 

E 471

Zsírsavak mono- és digliceridjei

quantum satis

 

 

01.6.2.

Ízesítetlen, erjesztett, élőflórás, 20 %-nál kisebb zsírtartalmú tejszín és tejszín-helyettesítők

E 406

Agar-agar

quantum satis

 

 

E 407

Karragén

quantum satis

 

 

E 410

Szentjánoskenyérliszt

quantum satis

 

 

E 412

Guargumi

quantum satis

 

 

E 415

Xantángumi

quantum satis

 

 

E 440

Pektinek

quantum satis

 

 

E 460

Cellulóz

quantum satis

 

 

E 466

Karboxi-metil-cellulóz

quantum satis

 

 

E 471

Zsírsavak mono- és digliceridjei

quantum satis

 

 

E 1404

Oxidált keményítő

quantum satis

 

 

E 1410

Monokeményítő-foszfát

quantum satis

 

 

E 1412

Dikeményítő-foszfát

quantum satis

 

 

E 1413

Foszfatált dikeményítő-foszfát

quantum satis

 

 

E 1414

Acetilezett dikeményítő-foszfát

quantum satis

 

 

E 1420

Acetilezett keményítő

quantum satis

 

 

E 1422

Acetilezett dikeményítő-adipát

quantum satis

 

 

E 1440

Hidroxipropil-keményítő

quantum satis

 

 

E 1442

Hidroxipropil-dikeményítő-foszfát

quantum satis

 

 

E 1450

Keményítő-nátrium-oktenil-szukcinát

quantum satis

 

 

E 1451

Acetilezett oxidált keményítő

quantum satis

 

 

01.6.3.

Egyéb tejszínek

I. csoport

Adalékok

 

 

 

II. csoport

Színezékek quantum satis mennyiségben

quantum satis

 

kizárólag: ízesített tejszínek

III. csoport

Színezékek együttes felső határértékkel

150

 

kizárólag: ízesített tejszínek

E 234

Nizin

10

 

kizárólag: clotted cream

E 338–452

Foszforsav – foszfátok – di-, tri- és polifoszfátok

5 000

(1) (4)

kizárólag: sterilizált, pasztőrözött, ultrapasztőrözött tejszín és tejszínhab

E 473–474

Zsírsavak szacharóz-észterei – cukorgliceridek

5 000

(1)

kizárólag: sterilizált tejszín és csökkentett zsírtartalmú sterilizált tejszín

(1)

Az adalékokat lehet önállóan vagy együttesen használni.

(4)

A felső határérték P2O5-ként van kifejezve.

01.7.

Sajtok és sajttermékek

01.7.1.

Érleletlen sajt, kivéve a 16. kategóriába tartozó termékeket

I. csoport

Adalékok

 

 

kivéve: mozzarella és az ízesítetlen, erjesztett, élőflórás érleletlen sajtok

II. csoport

Színezékek quantum satis mennyiségben

quantum satis

 

kizárólag: ízesített érleletlen sajtok

III. csoport

Színezékek együttes felső határértékkel

150

 

kizárólag: ízesített érleletlen sajtok

E 200–203

Szorbinsav – szorbátok

1 000

(1) (2)

 

E 234

Nizin

10

 

kizárólag: mascarpone

E 260

Ecetsav

quantum satis

 

kizárólag: mozzarella

E 270

Tejsav

quantum satis

 

kizárólag: mozzarella

E 330

Citromsav

quantum satis

 

kizárólag: mozzarella

E 338–452

Foszforsav – foszfátok – di-, tri- és polifoszfátok

2 000

(1) (4)

kivéve: mozzarella

E 460(ii)

Porított cellulóz

quantum satis

 

kizárólag: reszelt és szeletelt mozzarella

E 575

Glükono-delta-lakton

quantum satis

 

kizárólag: mozzarella

(1)

Az adalékokat lehet önállóan vagy együttesen használni.

(2)

A felső határérték az összmennyiségre vonatkozik és az értékek szabad savként vannak kifejezve.

(4)

A felső határérték P2O5-ként van kifejezve.

01.7.2.

Érlelt sajt

E 1105

Lizozim

quantum satis

 

 

E 120

Kosnil, kárminsav, kárminok

125

 

kizárólag: vörös márványsajt

E 140

Klorofillok, klorofillinek

quantum satis

 

kizárólag: sage derby sajt

E 141

Klorofill-rézkomplexek és klorofillin-rézkomplexek

quantum satis

 

kizárólag: sage derby sajt

E 153

Növényi szén

quantum satis

 

kizárólag: morbier sajt

E 160a

Karotinok

quantum satis

 

kizárólag: érlelt narancssárga, sárga és törtfehér sajt

E 160b

Annatto, bixin, norbixin

15

 

kizárólag: érlelt narancssárga, sárga és törtfehér sajt

E 160b

Annatto, bixin, norbixin

50

 

kizárólag: red Leicester sajt

E 160b

Annatto, bixin, norbixin

35

 

kizárólag: Mimolette sajt

E 160c

Paprikakivonat, kapszantin, kapszorubin

quantum satis

 

kizárólag: érlelt narancssárga, sárga és törtfehér sajt

E 163

Antocianinok

quantum satis

 

kizárólag: vörös márványsajt

E 170

Kalcium-karbonát

quantum satis

 

 

E 200–203

Szorbinsav – szorbátok

1 000

(1) (2)

kizárólag: sajt, előcsomagolt, szeletelt és darabolt; rétegelt sajt és más élelmiszert tartalmazó sajt

E 200–203

Szorbinsav – szorbátok

quantum satis

 

kizárólag: érlelt termékek felületkezelése

E 234

Nizin

12,5

(29)

 

E 235

Natamicin

1

(8)

kizárólag: kemény, félkemény és féllágy sajtok felületkezelése

E 239

Hexametilén-tetramin

25 mg/kg maradék, formaldehidként kifejezve

 

kizárólag: Provolone sajt

E 251–252

Nitrátok

150

(30)

kizárólag: kemény, félkemény és féllágy sajtok

E 280–283

Propionsav – propionátok

quantum satis

 

kizárólag: felületkezelés

E 460

Porított cellulóz

quantum satis

 

kizárólag: szeletelt és reszelt érlelt sajt

E 500(ii)

Nátrium-hidrogén-karbonát

quantum satis

 

kizárólag: túrósajt

E 504

Magnézium-karbonátok

quantum satis

 

 

E 509

Kalcium-klorid

quantum satis

 

 

E 551–559

Szilícium-dioxid – szilikátok

10 000

(1)

kizárólag: szeletelt vagy reszelt kemény és félkemény sajtok

E 575

Glükono-delta-lakton

quantum satis

 

 

(1)

Az adalékokat lehet önállóan vagy együttesen használni.

(2)

A felső határérték az összmennyiségre vonatkozik és az értékek szabad savként vannak kifejezve.

(8)

mg/dm2 felület, 5 mm-es mélységben nem lehet jelen.

(29)

Ez az anyag egyes sajtokban az erjedési folyamatok eredményeképpen természetes módon előfordulhat.

(30)

A sajttejben, vagy pedig ennek megfelelő érték, ha a hozzáadás a savó eltávolítása és a víz hozzáadása után történik.

01.7.3.

Ehető sajthéj

II. csoport

Színezékek quantum satis mennyiségben

quantum satis

 

 

III. csoport

Színezékek együttes felső határértékkel

quantum satis

 

 

E 160d

Likopin

30

 

 

E 180

Litolrubin BK

quantum satis

 

 

E 160b

Annatto, bixin, norbixin

20

 

 

01.7.4.

Savósajt

II. csoport

Színezékek quantum satis mennyiségben

quantum satis

 

 

E 200–203

Szorbinsav – szorbátok

1 000

(1) (2)

kizárólag: sajt, előcsomagolt, szeletelt; rétegelt sajt, sajt és más élelmiszert tartalmazó sajt

E 251–252

Nitrátok

150

(30)

kizárólag: kemény, félkemény és féllágy sajtokhoz használt sajttej

E 260

Ecetsav

quantum satis

 

 

E 270

Tejsav

quantum satis

 

 

E 330

Citromsav

quantum satis

 

 

E 460(ii)

Por alakú cellulóz

quantum satis

 

kizárólag: reszelt és szeletelt sajtok

E 575

Glükono-delta-lakton

quantum satis

 

 

(1)

Az adalékokat lehet önállóan vagy együttesen használni.

(2)

A felső határérték az összmennyiségre vonatkozik és az értékek szabad savként vannak kifejezve.

(30)

A sajttejben, vagy pedig ennek megfelelő érték, ha a hozzáadás a savó eltávolítása és a víz hozzáadása után történik.

01.7.5.

Ömlesztett sajt

I. csoport

Adalékok

 

 

 

II. csoport

Színezékek quantum satis mennyiségben

quantum satis

 

kizárólag: ízesített ömlesztett sajtok

E 100

Kurkumin

100

(33)

kizárólag: ízesített ömlesztett sajtok

E 102

Tartrazin

100

(33)

kizárólag: ízesített ömlesztett sajtok

E 104

Quinoline Yellow

100

(33)

kizárólag: ízesített ömlesztett sajtok

E 110

Sunset Yellow FCF/Orange Yellow S

100

(33)

kizárólag: ízesített ömlesztett sajtok

E 120

Kosnil, kárminsav, kárminok

100

(33)

kizárólag: ízesített ömlesztett sajtok

E 122

Azorubin, karmazsin

100

(33)

kizárólag: ízesített ömlesztett sajtok

E 124

Ponceau 4R, Cochineal Red A

100

(33)

kizárólag: ízesített ömlesztett sajtok

E 160e

béta-apo-8'-Karotinal (C30)

100

(33)

kizárólag: ízesített ömlesztett sajtok

E 161b

Lutein

100

(33)

kizárólag: ízesített ömlesztett sajtok

E 160d

Likopin

5

 

kizárólag: ízesített ömlesztett sajtok

E 160a

Karotinok

quantum satis

 

 

E 160c

Paprikakivonat, kapszantin, kapszorubin

quantum satis

 

 

E 160b

Annatto, bixin, norbixin

15

 

 

E 200–203

Szorbinsav – szorbátok

2 000

(1) (2)

 

E 234

Nizin

12,5

(29)

 

E 338–452

Foszforsav – foszfátok – di-, tri- és polifoszfátok

20 000

(1) (4)

 

E 427

Kassziagumi

2 500

 

 

E 551–559

Szilícium-dioxid – szilikátok

10 000

(1)

 

(1)

Az adalékokat lehet önállóan vagy együttesen használni.

(2)

A felső határérték az összmennyiségre vonatkozik és az értékek szabad savként vannak kifejezve.

(4)

A felső határérték P2O5-ként van kifejezve.

(29)

Ez az anyag egyes sajtokban az erjedési folyamatok eredményeképpen természetes módon előfordulhat.

(33)

Az E 100, E 102, E 104, E 110, E 120, E 122, E 124, E 160e és E 161b adalékok önálló vagy együttes felső határértéke.

01.7.6.

Sajttermékek (kivéve a 16. kategóriába tartozó termékeket)

I. csoport

Adalékok

 

 

 

II. csoport

Színezékek quantum satis mennyiségben

quantum satis

 

kizárólag: ízesített érleletlen termékek

III. csoport

Színezékek együttes felső határértékkel

100

 

kizárólag: ízesített érleletlen termékek

E 1105

Lizozim

quantum satis

 

kizárólag: érlelt termékek

E 120

Kosnil, kárminsav, kárminok

125

 

kizárólag: vörösmárványos termékek

E 160a

Karotinok

quantum satis

 

kizárólag: érlelt narancssárga, sárga és törtfehér termékek

E 160b

Annatto, bixin, norbixin

15

 

kizárólag: érlelt narancssárga, sárga és törtfehér termékek

E 160c

Paprikakivonat, kapszantin, kapszorubin

quantum satis

 

kizárólag: érlelt narancssárga, sárga és törtfehér termékek

E 163

Antocianinok

quantum satis

 

kizárólag: vörösmárványos termékek

E 170

Kalcium-karbonát

quantum satis

 

kizárólag: érlelt termékek

E 200–203

Szorbinsav – szorbátok

1 000

(1) (2)

kizárólag: érleletlen termékek; érlelt termékek, előcsomagolt, szeletelt; rétegelt érlelt termékek és más élelmiszert tartalmazó érlelt termékek

E 200–203

Szorbinsav – szorbátok

quantum satis

 

kizárólag: érlelt termékek felületkezelése

E 234

Nizin

12,5

(29)

kizárólag: érlelt és ömlesztett termékek

E 235

Natamicin

1 mg/dm2 felület (5 mm-es mélységben nem lehet jelen)

 

kizárólag: kemény, félkemény és féllágy termékek felületkezelése

E 251–252

Nitrátok

150

(30)

kizárólag: kemény, félkemény és féllágy érlelt termékek

E 280–283

Propionsav – propionátok

quantum satis

 

kizárólag: érlelt termékek felületkezelése

E 338–452

Foszforsav – foszfátok – di-, tri- és polifoszfátok

2 000

(1) (4)

kizárólag: érleletlen termékek

E 460

Porított cellulóz

quantum satis

 

kizárólag: reszelt és szeletelt érlelt termékek és érleletlen termékek

E 504

Magnézium-karbonátok

quantum satis

 

kizárólag: érlelt termékek

E 509

Kalcium-klorid

quantum satis

 

kizárólag: érlelt termékek

E 551–559

Szilícium-dioxid – szilikátok

10 000

(1)

kizárólag: szeletelt vagy reszelt kemény és félkemény termékek

E 575

Glükono-delta-lakton

quantum satis

 

kizárólag: érlelt termékek

(1)

Az adalékokat lehet önállóan vagy együttesen használni.

(2)

A felső határérték az összmennyiségre vonatkozik, és az értékek szabad savként vannak kifejezve.

(4)

A felső határérték P2O5-ként van kifejezve.

(29)

Ez az anyag egyes termékekben az erjedési folyamatok eredményeképpen természetes módon előfordulhat.

(30)

A sajttejben, vagy pedig ennek megfelelő érték, ha a hozzáadás a savó eltávolítása és a víz hozzáadása után történik.

01.8.

Tejpótlók, beleértve az italfehérítőket is

I. csoport

Adalékok

 

 

 

II. csoport

Színezékek quantum satis mennyiségben

quantum satis

 

 

E 200–203

Szorbinsav – szorbátok

quantum satis

(1) (2)

kizárólag: sajtpótlók (csak felületkezelés)

E 200–203

Szorbinsav – szorbátok

2 000

(1) (2)

kizárólag: fehérjealapú sajtpótlók

E 251–252

Nitrátok

150

(30)

kizárólag: tejalapú sajtpótlók

E 280–283

Propionsav – propionátok

quantum satis

 

kizárólag: sajtpótlók (csak felületkezelés)

E 338–452

Foszforsav – foszfátok – di-, tri- és polifoszfátok

5 000

(1) (4)

kizárólag: tejszínhabpótlók

E 338–452

Foszforsav – foszfátok – di-, tri- és polifoszfátok

20 000

(1) (4)

kizárólag: ömlesztettsajt-pótlók

E 338–452

Foszforsav – foszfátok – di-, tri- és polifoszfátok

30 000

(1) (4)

kizárólag: italfehérítők

E 338–452

Foszforsav – foszfátok – di-, tri- és polifoszfátok

50 000

(1) (4)

kizárólag: italautomatákban használt italfehérítők

E 432–436

Poliszorbátok

5 000

(1)

kizárólag: tej- és tejszínpótlók

E 473–474

Zsírsavak szacharóz-észterei – cukorgliceridek

5 000

(1)

kizárólag: tejszínpótlók

E 473–474

Zsírsavak szacharóz-észterei – cukorgliceridek

20 000

(1)

kizárólag: italfehérítők

E 475

Zsírsavak poliglicerin-észterei

5 000

 

kizárólag: tej- és tejszínpótlók

E 475

Zsírsavak poliglicerin-észterei

500

 

kizárólag: italfehérítők

E 477

Zsírsavak propán-1,2-diol-észterei

1 000

 

kizárólag: italfehérítők

E 477

Zsírsavak propán-1,2-diol-észterei

5 000

 

kizárólag: tej- és tejszínpótlók

E 481–482

Sztearoil-2-laktilátok

3 000

(1)

kizárólag: italfehérítők

E 491–495

Szorbitan-észterek

5 000

(1)

kizárólag: tej- és tejszínpótlók; italfehérítők

E 551–559

Szilícium-dioxid – szilikátok

10 000

(1)

kizárólag: szeletelt- vagy reszeltsajt-pótlók és ömlesztettsajt-pótlók; italfehérítők

(1)

Az adalékokat lehet önállóan vagy együttesen használni.

(2)

A felső határérték az összmennyiségre vonatkozik és az értékek szabad savként vannak kifejezve.

(4)

A felső határérték P2O5-ként van kifejezve.

(30)

A sajttejben, vagy pedig ennek megfelelő érték, ha a hozzáadás a savó eltávolítása és a víz hozzáadása után történik.

02.

Zsírok és olajok, zsír- és olajemulziók

02.1.

Alapvetően vízmentes zsírok és olajok (kivéve a vízmentes tejzsírt)

E 100

Kurkumin

quantum satis

 

kizárólag: zsírok

E 160a

Karotinok

quantum satis

 

kizárólag: zsírok

E 160b

Annatto, bixin, norbixin

10

 

kizárólag: zsírok

E 270

Tejsav

quantum satis

 

kizárólag: főzés, illetve sütés, vagy mártáskészítés

E 300

Aszkorbinsav

quantum satis

 

kizárólag: főzés, illetve sütés, vagy mártáskészítés

E 304

Aszkorbinsav zsírsav-észterei

quantum satis

 

kivéve a szűz olajokat és olívaolajokat

E 306

Tokoferolban gazdag kivonat

quantum satis

 

kivéve a szűz olajokat és olívaolajokat

E 307

alfa-Tokoferol

quantum satis

 

kivéve a szűz olajokat és olívaolajokat

E 307

alfa-Tokoferol

200

 

kizárólag: finomított olívaolajok, beleértve az olívapogácsa-olajat is

E 308

gamma-Tokoferol

quantum satis

 

kivéve a szűz olajokat és olívaolajokat

E 309

delta-Tokoferol

quantum satis

 

kivéve a szűz olajokat és olívaolajokat

E 310–320

Gallátok, TBHQ és BHA, önállóan vagy együttesen

200

(1) (41)

kizárólag: hőkezelt élelmiszerek ipari előállításához használt zsírok és olajok; sütőolaj és sütőzsír (kivéve az olívapogácsa-olajat), sertészsír, halolaj, marha-, baromfi- és birkazsiradék

E 321

Butilezett hidroxi-toluol (BHT)

100

(41)

kizárólag: hőkezelt élelmiszerek ipari előállításához használt zsírok és olajok; sütőolaj és sütőzsír (kivéve az olívapogácsa-olajat), sertészsír, halolaj, marha-, baromfi- és birkazsiradék

E 322

Lecitinek

30 000

 

kivéve a szűz olajokat és olívaolajokat

E 330

Citromsav

quantum satis

 

kivéve a szűz olajokat és olívaolajokat

E 331

Nátrium-citrátok

quantum satis

 

kivéve a szűz olajokat és olívaolajokat

E 332

Kálium-citrátok

quantum satis

 

kivéve a szűz olajokat és olívaolajokat

E 333

Kalcium-citrát

quantum satis

 

kivéve a szűz olajokat és olívaolajokat

E 392

Rozmaringkivonatok

30

(41) (46)

kizárólag: nem hőkezelt élelmiszerekhez használt növényi olajok (kivéve a szűz olajokat és olívaolajokat) és zsírok, ha a többszörösen telítetlen zsírsavak mennyisége a teljes zsírsavtartalom 15 tömegszázalékánál nagyobb

E 392

Rozmaringkivonatok

50

(41) (46)

kizárólag: halolajok és algaolajok; sertészsír, marha-, baromfi-, birka-, sertészsiradék; hőkezelt élelmiszerek ipari előállításához használt zsírok és olajok; sütőolaj és sütőzsír, kivéve az olívaolajat és a pogácsaolajat

E 471

Zsírsavak mono- és digliceridjei

10 000

 

kivéve a szűz olajokat és olívaolajokat

E 472c

Zsírsavak mono- és digliceridjeinek citromsav-észterei

quantum satis

 

kizárólag: főzéshez, illetve sütéshez vagy mártáskészítéshez

E 900

Dimetil-polisziloxán

10

 

kizárólag: sütőolajok és sütőzsírok

(1)

Az adalékokat lehet önállóan vagy együttesen használni.

(41)

Zsírtartalomra számítva.

(46)

A karnozin és karnozinsav összmennyiségeként kifejezve.

02.2.

Főleg »víz olajban« típusú zsír- és olajemulziók

02.2.1.

Vaj és vajkoncentrátum, vajolaj és vízmentes tejzsír

E 160a

Karotinok

quantum satis

 

kivéve a juh- és kecsketejből készült vaj

E 500

Nátrium-karbonátok

quantum satis

 

kizárólag: savanyú vajkrém

E 338–452

Foszforsav – foszfátok – di-, tri- és polifoszfátok

2 000

(1) (4)

kizárólag: savanyú vajkrém

(1)

Az adalékokat lehet önállóan vagy együttesen használni.

(4)

A felső határérték P2O5-ként van kifejezve.

02.2.2.

Egyéb zsír- és olajemulziók, ideértve az 1234/2007/EK tanácsi rendeletben meghatározott kenhető készítményeket, valamint a folyékony emulziókat

I. csoport

Adalékok

 

 

 

E 100

Kurkumin

quantum satis

 

kivéve a csökkentett zsírtartalmú vajat

E 160a

Karotinok

quantum satis

 

 

E 160b

Annatto, bixin, norbixin

10

 

kivéve a csökkentett zsírtartalmú vajat

E 200–203

Szorbinsav – szorbátok

1 000

(1) (2)

kizárólag: 60 % vagy nagyobb zsírtartalmú zsíremulziók (a vaj kivételével)

E 200–203

Szorbinsav – szorbátok

2 000

(1) (2)

kizárólag: 60 %-nál kisebb zsírtartalmú zsíremulziók

E 310–320

Gallátok, TBHQ és BHA, önállóan vagy együttesen

200

(1) (2)

kizárólag: sütőzsír

E 321

Butilezett hidroxi-toluol (BHT)

100

 

kizárólag: sütőzsír

E 338–452

Foszforsav – foszfátok – di-, tri- és polifoszfátok

5 000

(1) (4)

kizárólag: kenhető zsírok

E 385

Kalcium-dinátrium-etilén-diamin-tetra-acetát (kalcium-dinátrium-EDTA)

100

 

kizárólag: az 1234/2007/EK rendelet 115. cikkében és XV. mellékletében meghatározott, legfeljebb 41 % zsírtartalmú kenhető zsírok

E 405

Propán-1,2-diol-alginát

3 000

 

 

E 432–436

Poliszorbátok

10 000

(1)

kizárólag: sütéshez használt zsíremulziók

E 473–474

Zsírsavak szacharóz-észterei – cukorgliceridek

10 000

(1)

kizárólag: sütéshez használt zsíremulziók

E 475

Zsírsavak poliglicerin-észterei

5 000

 

 

E 476

Poliglicerin-poliricinoleát

4 000

 

kizárólag: az 1234/2007/EK rendelet 115. cikkében és XV. mellékletében meghatározott, legfeljebb 41 % zsírtartalmú kenhető zsírok, valamint 10 %-nál kisebb zsírtartalmú, hasonló kenhető termékek

E 477

Zsírsavak propán-1,2-diol észterei

10 000

 

kizárólag: sütéshez használt zsíremulziók

E 479b

Hőkezeléssel oxidált szójaolaj zsírsavak mono- és digliceridjeivel reagáltatva

5 000

 

kizárólag: sütéshez használt zsíremulziók

E 481–482

Sztearoil-2-laktilátok

10 000

(1)

 

E 491–495

Szorbitan-észterek

10 000

(1)

 

E 551–559

Szilícium-dioxid – szilikátok

30 000

(1)

kizárólag: sütőlap-zsírozó termékek

E 900

Dimetil-polisziloxán

10

 

kizárólag: sütőolajok és sütőzsírok

E 959

Neoheszperidin DC

5

 

kizárólag: ízfokozóként, kizárólag az 1234/2007EK rendelet mellékletében a B és C zsírcsoportokban szereplő zsírokban

(1)

Az adalékokat lehet önállóan vagy együttesen használni.

(2)

A felső határérték az összmennyiségre vonatkozik és az értékek szabad savként vannak kifejezve.

(4)

A felső határérték P2O5-ként van kifejezve.

02.3

Növényiolaj-spray

I. csoport

Adalékok

 

 

 

E 338–452

Foszforsav – foszfátok – di-, tri- és polifoszfátok

30 000

(1) (4)

kizárólag: vízalapú emulziós spray-k sütőlapok bevonására

E 392

Rozmaringkivonatok

50

(41) (46)

kizárólag: hőkezelt élelmiszerek ipari előállításához használt zsírok és olajok

E 551–559

Szilícium-dioxid – szilikátok

30 000

(1)

kizárólag: sütőlapzsírozó termékek

E 943a

Bután

quantum satis

 

kizárólag: növényiolaj-spray sütőformák kenésére (kizárólag ipari felhasználásra) és vízalapú emulziós spray

E 943b

Izobután

quantum satis

 

kizárólag: növényiolaj-spray sütőformák kenésére (kizárólag ipari felhasználásra) és vízalapú emulziós spray

E 944

Propán

quantum satis

 

kizárólag: növényiolaj-spray sütőformák kenésére (kizárólag ipari felhasználásra) és vízalapú emulziós spray

(1)

Az adalékokat lehet önállóan vagy együttesen használni.

(4)

A felső határérték P2O5-ként van kifejezve.

(41)

Zsírtartalomra számítva.

(46)

A karnozin és karnozinsav összmennyiségeként kifejezve.

03.

Fagyasztott állapotban fogyasztható készítmények

I. csoport

Adalékok

 

 

 

II. csoport

Színezékek quantum satis mennyiségben

quantum satis

 

 

III. csoport

Színezékek együttes felső határértékkel

150

(25)

 

IV. csoport

Poliolok

quantum satis

 

kizárólag: csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli termékek

E 160b

Annatto, bixin, norbixin

20

 

 

E 160d

Likopin

40

 

 

E 338–452

Foszforsav – foszfátok – di-, tri- és polifoszfátok

1 000

(1) (4)

 

E 405

Propán-1,2-diol-alginát

3 000

 

kizárólag: fagyasztott állapotban fogyasztható vízalapú készítmények

E 427

Kassziagumi

2 500

 

 

E 432–436

Poliszorbátok

1 000

(1)

 

E 473–474

Zsírsavak szacharóz-észterei – cukorgliceridek

5 000

(1)

 

E 477

Zsírsavak propán-1,2-diol-észterei

3 000

 

 

E 491–495

Szorbitan-észterek

500

(1)

 

E 901

Fehér és sárga méhviasz

quantum satis

 

kizárólag: jégkrémet tartalmazó előrecsomagolt ostyák

E 950

Aceszulfám K

800

 

kizárólag: csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli termékek

E 951

Aszpartám

800

 

kizárólag: csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli termékek

E 954

Szacharin, valamint Na-, K- és Ca-sói

100

(52)

kizárólag: csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli termékek

E 955

Szukralóz

320

 

kizárólag: csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli termékek

E 957

Taumatin

50

 

kizárólag: csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli termékek

E 959

Neoheszperidin DC

50

 

kizárólag: csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli termékek

E 961

Neotám

26

 

kizárólag: csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli termékek

E 962

Aszpartám-aceszulfámsó

800

(11)b (49) (50)

kizárólag: csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli termékek

(1)

Az adalékokat lehet önállóan vagy együttesen használni.

(2)

A felső határérték az összmennyiségre vonatkozik és az értékek szabad savként vannak kifejezve.

(4)

A felső határérték P2O5-ként van kifejezve.

(11)

A határértékek a) aceszulfám K-egyenértékként; vagy b) aszpartám-egyenértékként vannak kifejezve.

(25)

Az E 110, E 122, E 124 és E 155 színezékek közül egyik mennyisége sem lehet nagyobb, mint 50 mg/kg vagy mg/l.

(49)

A használati felső határértékek az egyes összetevőkre, azaz az aszpartámra (E 951) és az aceszulfám K-ra (E 950) érvényes használati felső határértékekből vannak levezetve.

(50)

Az aszpartám-aceszulfámsó használatával sem az E 951, sem az E 950 adalékra megadott határértéket nem szabad túllépni, akár önállóan, akár az E 950 vagy E 951 adalékkal együtt használják.

(51)

A használati felső határértékek szabad savként vannak kifejezve.

(52)

A használati felső határértékek szabad imidként vannak kifejezve.

04.

Gyümölcs- és zöldségfélék

04.1.

Feldolgozatlan gyümölcs és zöldség

04.1.1.

Friss egész gyümölcs és zöldség

E 200–203

Szorbinsav – szorbátok

20

 

kizárólag: hámozatlan friss citrusfélék felületkezelése

E 220–228

Kén-dioxid – szulfitok

10

(3)

kizárólag: csemegeszőlő, friss licsi (az ehető részeken mérve) és áfonya (Vaccinium corymbosum)

E 220–228

Kén-dioxid – szulfitok

100

(3)

kizárólag: vákuumcsomagolt csemegekukorica

E 445

Fagyanta glicerin-észterei

50

 

kizárólag: citrusfélék felületkezelése

E 473–474

Zsírsavak szacharóz-észterei – cukorgliceridek

quantum satis

(1)

kizárólag: friss gyümölcs, felületkezelés

E 901

Fehér és sárga méhviasz

quantum satis

 

kizárólag: friss citrusfélék, dinnye, alma, körte, barack és ananász felületkezelése, és diófélékhez használt fényezőanyag

E 902

Kandelilla-viasz

quantum satis

 

kizárólag: friss citrusfélék, dinnye, alma, körte, barack és ananász felületkezelése, és diófélékhez használt fényezőanyag

E 903

Karnauba-viasz

200

 

kizárólag: friss citrusfélék, dinnye, alma, körte, barack és ananász felületkezelése, és diófélékhez használt fényezőanyag

E 904

Sellak

quantum satis

 

kizárólag: friss citrusfélék, dinnye, alma, körte, barack és ananász felületkezelése, és diófélékhez használt fényezőanyag

E 905

Mikrokristályos viasz

quantum satis

 

kizárólag: dinnye, papaja, mangó és avokádó felületkezelése

E 912

Montánsav-észterek

quantum satis

 

kizárólag: citrusfélék, dinnye, papaja, mangó, avokádó és ananász felületkezelése

E 914

Oxidált polietilén viasz

quantum satis

 

kizárólag: citrusfélék, dinnye, papaja, mangó, avokádó és ananász felületkezelése

(1)

Az adalékokat lehet önállóan vagy együttesen használni.

(3)

A felső határértékek SO2-ként vannak kifejezve és forrástól függetlenül az összmennyiségre vonatkoznak; 10 mg/kg vagy 10 mg/l koncentrációig úgy tekintendő, hogy SO2 nincs jelen.

04.1.2.

Hámozott, darabolt és aprított gyümölcs és zöldség

E 220–228

Kén-dioxid – szulfitok

50

(3)

kizárólag: hámozott burgonya

E 220–228

Kén-dioxid – szulfitok

300

(3)

kizárólag: vöröshagyma-, fokhagyma- és mogyoróhagyma-krém

E 220–228

Kén-dioxid – szulfitok

800

(3)

kizárólag: tormakrém

E 296

Almasav

quantum satis

 

kizárólag: előrecsomagolt feldolgozatlan és hámozott burgonya

E 300

Aszkorbinsav

quantum satis

 

kizárólag: fogyasztásra kész hűtött feldolgozatlan gyümölcs és zöldség, valamint előrecsomagolt feldolgozatlan és hámozott burgonya

E 301

Nátrium-aszkorbát

quantum satis

 

kizárólag: fogyasztásra kész hűtött feldolgozatlan gyümölcs és zöldség, valamint előrecsomagolt feldolgozatlan és hámozott burgonya

E 302

Kalcium-aszkorbát

quantum satis

 

kizárólag: fogyasztásra kész hűtött feldolgozatlan gyümölcs és zöldség, valamint előrecsomagolt feldolgozatlan és hámozott burgonya

E 330

Citromsav

quantum satis

 

kizárólag: fogyasztásra kész hűtött feldolgozatlan gyümölcs és zöldség, valamint előrecsomagolt feldolgozatlan és hámozott burgonya

E 331

Nátrium-citrátok

quantum satis

 

kizárólag: fogyasztásra kész hűtött feldolgozatlan gyümölcs és zöldség, valamint előrecsomagolt feldolgozatlan és hámozott burgonya

E 332

Kálium-citrátok

quantum satis

 

kizárólag: fogyasztásra kész hűtött feldolgozatlan gyümölcs és zöldség, valamint előrecsomagolt feldolgozatlan és hámozott burgonya

E 333

Kalcium-citrát

quantum satis

 

kizárólag: fogyasztásra kész hűtött feldolgozatlan gyümölcs és zöldség, valamint előrecsomagolt feldolgozatlan és hámozott burgonya

(3)

A felső határértékek SO2-ként vannak kifejezve és forrástól függetlenül az összmennyiségre vonatkoznak; 10 mg/kg vagy 10 mg/l koncentrációig úgy tekintendő, hogy SO2 nincs jelen.

04.1.3.

Fagyasztott gyümölcs és zöldség

E 220–228

Kén-dioxid – szulfitok

50

(3)

kizárólag: fehér zöldségek, beleértve a gombát és a fehér hüvelyeseket is

E 220–228

Kén-dioxid – szulfitok

100

(3)

kizárólag: fagyasztott és gyorsfagyasztott burgonya

E 300

Aszkorbinsav

quantum satis

 

 

E 301

Nátrium-aszkorbát

quantum satis

 

 

E 302

Kalcium-aszkorbát

quantum satis

 

 

E 330

Citromsav

quantum satis

 

 

E 331

Nátrium-citrátok

quantum satis

 

 

E 332

Kálium-citrátok

quantum satis

 

 

E 333

Kalcium-citrát

quantum satis

 

 

(3)

A felső határértékek SO2-ként vannak kifejezve és forrástól függetlenül az összmennyiségre vonatkoznak; 10 mg/kg vagy 10 mg/l koncentrációig úgy tekintendő, hogy SO2 nincs jelen.

04.2.

Feldolgozott gyümölcs és zöldség

04.2.1.

Szárított gyümölcs és zöldség

I. csoport

Adalékok

 

 

Az E 410, E 412, E 415 és E 417 nem használhatók lenyelés után rehidratálódó dehidratált élelmiszerek előállítására.

E 101

Riboflavinok

quantum satis

 

kizárólag: tartósított piros gyümölcs

E 120

Kosnil, kárminsav, kárminok

200

(34)

kizárólag: tartósított piros gyümölcs

E 122

Azorubin, karmazsin

200

(34)

kizárólag: tartósított piros gyümölcs

E 124

Ponceau 4R, Cochineal Red A

200

(34)

kizárólag: tartósított piros gyümölcs

E 129

Allura Red AC

200

(34)

kizárólag: tartósított piros gyümölcs

E 131

Patent Blue V

200

(34)

kizárólag: tartósított piros gyümölcs

E 133

Brilliant Blue FCF

200

(34)

kizárólag: tartósított piros gyümölcs

E 140

Klorofillok, klorofillinek

quantum satis

 

kizárólag: tartósított piros gyümölcs

E 141

Klorofill-rézkomplexek és klorofillin-rézkomplexek

quantum satis

 

kizárólag: tartósított piros gyümölcs

E 150a–d

Égetett cukrok

quantum satis

 

kizárólag: tartósított piros gyümölcs

E 160a

Karotinok

quantum satis

 

kizárólag: tartósított piros gyümölcs

E 160c

Paprikakivonat, kapszantin, kapszorubin

quantum satis

 

kizárólag: tartósított piros gyümölcs

E 162

Beetroot Red, betanin

quantum satis

 

kizárólag: tartósított piros gyümölcs

E 163

Antocianinok

quantum satis

 

kizárólag: tartósított piros gyümölcs

E 200–203

Szorbinsav – szorbátok

1 000

(1) (2)

kizárólag: szárított gyümölcs

E 220–228

Kén-dioxid – szulfitok

50

(3)

kizárólag: szárított kókuszdió

E 220–228

Kén-dioxid – szulfitok

50

(3)

kizárólag: feldolgozott fehér zöldségek, beleértve a hüvelyeseket is

E 220–228

Kén-dioxid – szulfitok

100

(3)

kizárólag: szárított gomba

E 220–228

Kén-dioxid – szulfitok

150

(3)

kizárólag: szárított gyömbér

E 220–228

Kén-dioxid – szulfitok

200

(3)

kizárólag: szárított paradicsom

E 220–228

Kén-dioxid – szulfitok

400

(3)

kizárólag: szárított fehér zöldség

E 220–228

Kén-dioxid – szulfitok

500

(3)

kizárólag: szárított gyümölcs és héjas diófélék, kivéve a szárított almát, körtét, banánt, sárgabarackot, őszibarackot, szőlőt, szilvát és fügét

E 220–228

Kén-dioxid – szulfitok

600

(3)

kizárólag: szárított alma és körte

E 220–228

Kén-dioxid – szulfitok

1 000

(3)

kizárólag: szárított banán

E 220–228

Kén-dioxid – szulfitok

2 000

(3)

kizárólag: szárított sárgabarack, őszibarack, szőlő, szilva és füge

E 907

Hidrogénezett poli-1-decén

2 000

 

kizárólag: szárított gyümölcs, fényezőanyagként

(1)

Az adalékokat lehet önállóan vagy együttesen használni.

(2)

A felső határérték az összmennyiségre vonatkozik és az értékek szabad savként vannak kifejezve.

(3)

A felső határértékek SO2-ként vannak kifejezve és forrástól függetlenül az összmennyiségre vonatkoznak; 10 mg/kg vagy 10 mg/l koncentrációig úgy tekintendő, hogy SO2 nincs jelen.

(34)

Az E 120, E 122, E 124, E 129, E 131 és E 133 adalékok önálló vagy együttes felső határértéke.

04.2.2.

Gyümölcs és zöldség ecetben, olajban vagy sós lében

I. csoport

Adalékok

 

 

 

E 101

Riboflavinok

quantum satis

 

kizárólag: tartósított piros gyümölcs

E 120

Kosnil, kárminsav, kárminok

200

(34)

kizárólag: tartósított piros gyümölcs

E 122

Azorubin, karmazsin

200

(34)

kizárólag: tartósított piros gyümölcs

E 124

Ponceau 4R, Cochineal Red A

200

(34)

kizárólag: tartósított piros gyümölcs

E 129

Allura Red AC

200

(34)

kizárólag: tartósított piros gyümölcs

E 131

Patent Blue V

200

(34)

kizárólag: tartósított piros gyümölcs

E 133

Brilliant Blue FCF

200

(34)

kizárólag: tartósított piros gyümölcs

E 140

Klorofillok, klorofillinek

quantum satis

 

kizárólag: tartósított piros gyümölcs

E 141

Klorofill-rézkomplexek és klorofillin-rézkomplexek

quantum satis

 

kizárólag: tartósított piros gyümölcs

E 150a–d

Égetett cukrok

quantum satis

 

kizárólag: tartósított piros gyümölcs

E 160a

Karotinok

quantum satis

 

kizárólag: tartósított piros gyümölcs

E 160c

Paprikakivonat, kapszantin, kapszorubin

quantum satis

 

kizárólag: tartósított piros gyümölcs

E 162

Beetroot Red, betanin

quantum satis

 

kizárólag: tartósított piros gyümölcs

E 163

Antocianinok

quantum satis

 

kizárólag: tartósított piros gyümölcs

E 101

Riboflavinok

quantum satis

 

kizárólag: zöldségek (kivéve az olajbogyót)

E 140

Klorofillok, klorofillinek

quantum satis

 

kizárólag: zöldségek (kivéve az olajbogyót)

E 141

Klorofill-rézkomplexek és klorofillin-rézkomplexek

quantum satis

 

kizárólag: zöldségek (kivéve az olajbogyót)

E 150a–d

Égetett cukrok

quantum satis

 

kizárólag: zöldségek (kivéve az olajbogyót)

E 160a

Karotinok

quantum satis

 

kizárólag: zöldségek (kivéve az olajbogyót)

E 162

Beetroot Red, betanin

quantum satis

 

kizárólag: zöldségek (kivéve az olajbogyót)

E 163

Antocianinok

quantum satis

 

kizárólag: zöldségek (kivéve az olajbogyót)

E 200–213

Szorbinsav – szorbátok; Benzoesav – benzoátok

2 000

(1) (2)

kizárólag: zöldségek (kivéve az olajbogyót)

E 200–203

Szorbinsav – szorbátok

1 000

(1) (2)

kizárólag: olajbogyó és olajbogyó-alapú termékek

E 210–213

Benzoesav – benzoátok

500

(1) (2)

kizárólag: olajbogyó és olajbogyó-alapú termékek

E 200–213

Szorbinsav – szorbátok; Benzoesav – benzoátok

1 000

(1) (2)

kizárólag: olajbogyó és olajbogyó-alapú termékek

E 220–228

Kén-dioxid – szulfitok

100

(3)

kivéve: olajbogyó és sárgahúsú paprika sós lében

E 220–228

Kén-dioxid – szulfitok

500

(3)

kizárólag: sárgahúsú paprika sós lében

E 579

Vas(II)-glükonát

150

(56)

kizárólag: oxidációval barnított olajbogyó

E 585

Vas(II)-laktát

150

(56)

kizárólag: oxidációval barnított olajbogyó

E 950

Aceszulfám K

200

 

kizárólag: tartósított édes-savanyú gyümölcs és zöldség

E 951

Aszpartám

300

 

kizárólag: tartósított édes-savanyú gyümölcs és zöldség

E 954

Szacharin, valamint Na-, K- és Ca-sói

160

(52)

kizárólag: tartósított édes-savanyú gyümölcs és zöldség

E 955

Szukralóz

180

 

kizárólag: tartósított édes-savanyú gyümölcs és zöldség

E 959

Neoheszperidin DC

100

 

kizárólag: tartósított édes-savanyú gyümölcs és zöldség

E 961

Neotám

10

 

kizárólag: tartósított édes-savanyú gyümölcs és zöldség

E 962

Aszpartám-aceszulfámsó

200

(11)a (49) (50)

kizárólag: tartósított édes-savanyú gyümölcs és zöldség

(1)

Az adalékokat lehet önállóan vagy együttesen használni.

(2)

A felső határérték az összmennyiségre vonatkozik és az értékek szabad savként vannak kifejezve.

(3)

A felső határértékek SO2-ként vannak kifejezve és forrástól függetlenül az összmennyiségre vonatkoznak; 10 mg/kg vagy 10 mg/l koncentrációig úgy tekintendő, hogy SO2 nincs jelen.

(11)

A határértékek a) aceszulfám K-egyenértékként; vagy b) aszpartám-egyenértékként vannak kifejezve.

(34)

Az E 120, E 122, E 124, E 129, E 131 és E 133 adalékok önálló vagy együttes felső határértéke.

(49)

A használati felső határértékek az egyes összetevőkre, azaz az aszpartámra (E 951) és az aceszulfám K-ra (E 950) érvényes használati felső határértékekből vannak levezetve.

(50)

Az aszpartám-aceszulfámsó használatával sem az E 951, sem az E 950 adalékra megadott határértéket nem szabad túllépni, akár önállóan, akár az E 950 vagy E 951 adalékkal együtt használják.

(52)

A használati felső határértékek szabad imidként vannak kifejezve.

(56)

Fe-ként kifejezve.

04.2.3.

Dobozos vagy üveges gyümölcs és zöldség

E 101

Riboflavinok

quantum satis

 

kizárólag: tartósított piros gyümölcs

E 120

Kosnil, kárminsav, kárminok

200

(34)

kizárólag: tartósított piros gyümölcs

E 122

Azorubin, karmazsin

200

(34)

kizárólag: tartósított piros gyümölcs

E 124

Ponceau 4R, Cochineal Red A

200

(34)

kizárólag: tartósított piros gyümölcs

E 129

Allura Red AC

200

(34)

kizárólag: tartósított piros gyümölcs

E 131

Patent Blue V

200

(34)

kizárólag: tartósított piros gyümölcs

E 133

Brilliant Blue FCF

200

(34)

kizárólag: tartósított piros gyümölcs

E 140

Klorofillok, klorofillinek

quantum satis

 

kizárólag: tartósított piros gyümölcs

E 141

Klorofill-rézkomplexek és klorofillin-rézkomplexek

quantum satis

 

kizárólag: tartósított piros gyümölcs

E 150a–d

Égetett cukrok

quantum satis

 

kizárólag: tartósított piros gyümölcs

E 160a

Karotinok

quantum satis

 

kizárólag: tartósított piros gyümölcs

E 160c

Paprikakivonat, kapszantin, kapszorubin

quantum satis

 

kizárólag: tartósított piros gyümölcs

E 162

Beetroot Red, betanin

quantum satis

 

kizárólag: zöldségek (kivéve az olajbogyót)

E 163

Antocianinok

quantum satis

 

kizárólag: tartósított piros gyümölcs

E 102

Tartrazin

100

 

kizárólag: feldolgozott velőborsó és zöldborsó (dobozos)

E 133

Brilliant Blue FCF

20

 

kizárólag: feldolgozott velőborsó és zöldborsó (dobozos)

E 142

Green S

10

 

kizárólag: feldolgozott velőborsó és zöldborsó (dobozos)

E 127

Eritrozin

200

 

kizárólag: koktélcseresznye és kandírozott cseresznye

E 127

Eritrozin

150

 

kizárólag: bigaro cseresznye szirupban és koktélban

E 220–228

Kén-dioxid – szulfitok

50

(3)

kizárólag: fehér zöldségek, beleértve a hüvelyeseket is

E 220–228

Kén-dioxid – szulfitok

250

(3)

kizárólag: üveges szeletelt citrom

E 220–228

Kén-dioxid – szulfitok

100

(3)

kizárólag: üveges ropogós cseresznye; vákuumcsomagolású csemegekukorica

E 260

Ecetsav

quantum satis

 

 

E 261

Kálium-acetát

quantum satis

 

 

E 262

Nátrium-acetát

quantum satis

 

 

E 263

Kalcium-acetát

quantum satis

 

 

E 270

Tejsav

quantum satis

 

 

E 296

Almasav

quantum satis

 

 

E 300

Aszkorbinsav

quantum satis

 

 

E 301

Nátrium-aszkorbát

quantum satis

 

 

E 302

Kalcium-aszkorbát

quantum satis

 

 

E 325

Nátrium-laktát

quantum satis

 

 

E 326

Kálium-laktát

quantum satis

 

 

E 327

Kalcium-laktát

quantum satis

 

 

E 330

Citromsav

quantum satis

 

 

E 331

Nátrium-citrátok

quantum satis

 

 

E 332

Kálium-citrátok

quantum satis

 

 

E 333

Kalcium-citrátok

quantum satis

 

 

E 334

Borkősav (L(+)-)

quantum satis

 

 

E 335

Nátrium-tartarát

quantum satis

 

 

E 336

Kálium-tartarát

quantum satis

 

 

E 337

Nátrium-kálium-tartarát

quantum satis

 

 

E 385

Kalcium-dinátrium-etilén-diamin-tetraacetát (kalcium-dinátrium-EDTA)

250

 

kizárólag: hüvelyesek, gomba és articsóka

E 410

Szentjánoskenyérliszt

quantum satis

 

kizárólag: gesztenye lében

E 412

Guargumi

quantum satis

 

kizárólag: gesztenye lében

E 415

Xantángumi

quantum satis

 

kizárólag: gesztenye lében

E 509

Kalcium-klorid

quantum satis

 

 

E 512

Ón-klorid

25

(55)

kizárólag: fehér spárga

E 575

Glükono-delta-lakton

quantum satis

 

 

E 579

Vas(II)-glükonát

150

(56)

kizárólag: oxidációval barnított olajbogyó

E 585

Vas(II)-laktát

150

(56)

kizárólag: oxidációval barnított olajbogyó

E 900

Dimetil-polisziloxán

10

 

 

E 950

Aceszulfám K

350

 

kizárólag: csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli gyümölcs

E 951

Aszpartám

1 000

 

kizárólag: csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli gyümölcs

E 952

Ciklaminsav, valamint Na- és Ca-sói

1 000

(51)

kizárólag: csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli gyümölcs

E 954

Szacharin, valamint Na-, K- és Ca-sói

200

(52)

kizárólag: csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli gyümölcs

E 955

Szukralóz

400

 

kizárólag: csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli gyümölcs

E 959

Neoheszperidin DC

50

 

kizárólag: csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli gyümölcs

E 961

Neotám

32

 

kizárólag: csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli gyümölcs

E 962

Aszpartám-aceszulfámsó

350

(11)a (49) (50)

kizárólag: csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli gyümölcs

(3)

A felső határértékek SO2-ként vannak kifejezve és forrástól függetlenül az összmennyiségre vonatkoznak; 10 mg/kg vagy 10 mg/l koncentrációig úgy tekintendő, hogy SO2 nincs jelen.

(11)

A határértékek a) aceszulfám K-egyenértékként; vagy b) aszpartám-egyenértékként vannak kifejezve.

(34)

Az E 120, E 122, E 124, E 129, E 131 és E 133 adalékok önálló vagy együttes felső határértéke.

(49)

A használati felső határértékek az egyes összetevőkre, azaz az aszpartámra (E 951) és az aceszulfám K-ra (E 950) érvényes használati felső határértékekből vannak levezetve.

(50)

Az aszpartám-aceszulfámsó használatával sem az E 951, sem az E 950 adalékra megadott határértéket nem szabad túllépni, akár önállóan, akár az E 950 vagy E 951 adalékkal együtt használják.

(51)

A használati felső határértékek szabad savként vannak kifejezve.

(52)

A használati felső határértékek szabad imidként vannak kifejezve.

(55)

Sn-ként kifejezve.

(56)

Fe-ként kifejezve.

04.2.4.

Gyümölcs- és zöldségkészítmények, kivéve az 5.4. alá tartozó termékeket

04.2.4.1.

Gyümölcs- és zöldségkészítmények, kivéve a befőtteket

I. csoport

Adalékok

 

 

 

II. csoport

Színezékek quantum satis mennyiségben

quantum satis

 

kizárólag: mostarda di frutta

III. csoport

Színezékek együttes felső határértékkel

200

 

kizárólag: mostarda di frutta

IV. csoport

Poliolok

quantum satis

 

kizárólag: csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli termékek, kivéve a gyümölcsléalapú italok gyártására használt termékeket

E 101

Riboflavinok

quantum satis

 

kizárólag: tartósított piros gyümölcs

E 120

Kosnil, kárminsav, kárminok

200

(34)

kizárólag: tartósított piros gyümölcs

E 122

Azorubin, karmazsin

200

(34)

kizárólag: tartósított piros gyümölcs

E 124

Ponceau 4R, Cochineal Red A

200

(34)

kizárólag: tartósított piros gyümölcs

E 129

Allura Red AC

200

(34)

kizárólag: tartósított piros gyümölcs

E 131

Patent Blue V

200

(34)

kizárólag: tartósított piros gyümölcs

E 133

Brilliant Blue FCF

200

(34)

kizárólag: tartósított piros gyümölcs

E 140

Klorofillok, klorofillinek

quantum satis

 

kizárólag: tartósított piros gyümölcs

E 141

Klorofill-rézkomplexek és klorofillin-rézkomplexek

quantum satis

 

kizárólag: tartósított piros gyümölcs

E 150a–d

Égetett cukrok

quantum satis

 

kizárólag: tartósított piros gyümölcs

E 160a

Karotinok

quantum satis

 

kizárólag: tartósított piros gyümölcs

E 160c

Paprikakivonat, kapszantin, kapszorubin

quantum satis

 

kizárólag: tartósított piros gyümölcs

E 162

Beetroot Red, betanin

quantum satis

 

kizárólag: zöldségek (kivéve az olajbogyót)

E 163

Antocianinok

quantum satis

 

kizárólag: tartósított piros gyümölcs

E 200–203

Szorbinsav – szorbátok

1 000

(1) (2)

kizárólag: üveges vagy dobozos gyümölcs- és zöldségkészítmények, beleértve a tengerimoszat-alapú készítményeket, a gyümölcsalapú szószokat, az aszpikot, és kivéve a püréket, habokat, befőtteket, salátákat és hasonló termékeket

E 210–213

Benzoesav – benzoátok

500

(1) (2)

kizárólag: tengerimoszat-készítmények, olajbogyó és olajbogyó-alapú készítmények

E 210–213

Benzoesav – benzoátok

2 000

(1) (2)

kizárólag: főtt cékla

E 200–213

Szorbinsav – szorbátok; Benzoesav – benzoátok

1 000

(1) (2)

kizárólag: olajbogyó-alapú készítmények

E 220–228

Kén-dioxid – szulfitok

50

(3)

kizárólag: feldolgozott fehér zöldség és gomba

E 220–228

Kén-dioxid – szulfitok

100

(3)