ISSN 1977-0731

doi:10.3000/19770731.L_2011.289.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 289

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

54. évfolyam
2011. november 8.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság 1116/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. október 31.) a nyers gyémántok nemzetközi kereskedelmében a kimberley-i folyamat tanúsítási rendszere végrehajtásáról szóló 2368/2002/EK tanácsi rendelet módosításáról

1

 

*

A Bizottság 1117/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. október 31.) egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Lough Neagh Eel [OFJ])

6

 

*

A Bizottság 1118/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. október 31.) egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Coppa di Parma [OFJ])

8

 

*

A Bizottság 1119/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. október 31.) egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Brovada [OEM])

10

 

*

A Bizottság 1120/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. október 31.) egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Carciofo Brindisino [OFJ])

12

 

*

A Bizottság 1121/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. október 31.) egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Native Shetland Wool [OEM])

14

 

*

A Bizottság 1122/2011/EU rendelete (2011. október 31.) a Hollandia lobogója alatt közlekedő hajók által a IV övezet norvég vizein folytatott, ördöghalfélékre irányuló halászat tilalmáról

16

 

*

A Bizottság 1123/2011/EU rendelete (2011. október 31.) a Spanyolország lobogója alatt közlekedő hajók által az I és IIb övezetben folytatott, közönséges tőkehalra irányuló halászat tilalmáról

18

 

*

A Bizottság 1124/2011/EU rendelete (2011. október 31.) a Spanyolország lobogója alatt közlekedő hajók által a VIIIc, IX és X övezetben, valamint a CECAF 34.1.1 övezet uniós vizein folytatott, ördöghalfélékre irányuló halászat tilalmáról

20

 

*

A Bizottság 1125/2011/EU rendelete (2011. október 31.) a Spanyolország lobogója alatt közlekedő hajók által a VIIIa és VIIIb övezetben folytatott, közönséges nyelvhalra irányuló halászat tilalmáról

22

 

*

A Bizottság 1126/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. november 7.) az 1120/2009/EK rendelet III. mellékletének a 73/2009/EK tanácsi rendeletben előírt különleges támogatás finanszírozására szánt összegek tekintetében történő módosításáról

24

 

*

A Bizottság 1127/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. november 7.) a 2-naftil-oxi-ecetsav hatóanyag jóváhagyásának a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti megtagadásáról ( 1 )

26

 

 

A Bizottság 1128/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. november 7.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

28

 

 

HATÁROZATOK

 

 

2011/724/EU

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács határozata (2011. október 25.) az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről (Németországnak a gépjárműágazatot érintő EGF/2011/003 DE/Arnsberg és Düsseldorf referenciaszámú kérelme)

30

 

 

2011/725/EU

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács határozata (2011. október 25.) az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről (Dánia EGF/2010/017 DK/Midtjylland Machinery referenciaszámú kérelme)

31

 

 

2011/726/EU

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács határozata (2011. október 25.) az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről (Portugália EGF/2010/026 PT/Rohde referenciaszámú kérelme)

32

 

 

2011/727/EU

 

*

A Bizottság végrehajtási határozata (2011. november 7.) a 2010. évi dániai madárinfluenza-járvány leküzdését célzó biztonsági intézkedések keretében felmerült kiadásokhoz történő uniós pénzügyi hozzájárulás megállapításáról (az értesítés a C(2011) 7850. számú dokumentummal történt)

33

 

 

2011/728/EU

 

*

Az Európai Központi Bank határozata (2011. október 31.) az azon tagállamoknak nyújtott EFSF-kölcsönök kezeléséről, amelyeknek a pénzneme az euro című EKB/2010/15 határozat, valamint az azon tagállamoknak nyújtandó EFSF-hitelekkel kapcsolatos fizetések feldolgozására szóló számlák megnyitásáról, melyek pénzneme az euro című EKB/2010/31 határozat módosításáról (EKB/2011/16)

35

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

8.11.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 289/1


A BIZOTTSÁG 1116/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. október 31.)

a nyers gyémántok nemzetközi kereskedelmében a kimberley-i folyamat tanúsítási rendszere végrehajtásáról szóló 2368/2002/EK tanácsi rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a nyers gyémántok nemzetközi kereskedelmében a kimberley-i folyamat tanúsítási rendszere végrehajtásáról szóló, 2002. december 20-i 2368/2002/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 20. cikkére,

mivel:

(1)

A 2010. novemberében tartott jeruzsálemi plenáris ülésen a kimberley-i folyamat részes felei plenáris határozattal ideiglenesen jóváhagyták Swáziföldnek a kimberley-i folyamat részes feleinek jegyzékére történő felvételét, mely jóváhagyást egyes nyitott kérdések megoldását követően a kimberley-i folyamat elnöke általi értesítés útján meg kell erősíteni.

(2)

A kimberley-i folyamat elnöke 2011. május 30-án értesítés útján megerősítette, hogy Swáziföld a folyamat részes felévé vált.

(3)

A 2368/2002/EK rendelet II. mellékletét ennek megfelelően módosítani kell.

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2368/2002/EK rendelet II. mellékletének helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. október 31-én.

a Bizottság részéről

Catherine ASHTON

alelnök


(1)  HL L 358., 2002.12.31., 28. o.


MELLÉKLET

„II. MELLÉKLET

A kimberley-i folyamat tanúsítási rendszerében részt vevők, és ezek szabályszerűen kijelölt, a 2., 3., 8., 9., 12., 17., 18., 19. és 20. cikkben említett illetékes hatóságainak jegyzéke

ANGOLA

Ministry of Geology and Mines

Rua Hochi Min

C.P # 1260

Luanda

Angola

ÖRMÉNYORSZÁG

Department of Gemstones and Jewellery

Ministry of Trade and Economic Development

M. Mkrtchyan 5

Yerevan

Armenia

AUSZTRÁLIA

Department of Foreign Affairs and Trade

Trade Development Division

R.G. Casey Building

John McEwen Crescent

Barton ACT 0221

Australia

BANGLADES

Export Promotion Bureau

TCB Bhaban

1, Karwan Bazaar

Dhaka

Bangladesh

BELARUSZ

Ministry of Finance

Department for Precious Metals and Precious Stones

Sovetskaja Str., 7

220010 Minsk

Republic of Belarus

BOTSWANA

Ministry of Minerals, Energy & Water Resources

PI Bag 0018

Gaborone

Botswana

BRAZÍLIA

Ministry of Mines and Energy

Esplanada dos Ministérios - Bloco “U” – 4o andar

70065 - 900 Brasilia - DF

Brazil

KANADA

 

Nemzetközi:

Department of Foreign Affairs and International Trade

Peace Building and Human Security Division

Lester B Pearson Tower B - Room: B4-120

125 Sussex Drive Ottawa, Ontario K1A 0G2

Canada

 

Általános tudakozó:

Kimberley Process Office

Minerals and Metals Sector (MMS)

Natural Resources Canada (NRCan)

580 Booth Street, 9th floor

Ottawa, Ontario

Canada K1A 0E4

KÖZÉP-AFRIKAI KÖZTÁRSASÁG

Secrétariat Permanent du Processus de Kimberley

BP 26

Bangui

Central African Republic

KÍNA

Department of Inspection and Quarantine Clearance

General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ)

9 Madiandonglu

Haidian District, Beijing 100088

People’s Republic of China

HONGKONG, a Kínai Népköztársaság Különleges Közigazgatási Területe

Department of Trade and Industry

Hong Kong Special Administrative Region

Peoples Republic of China

Room 703, Trade and Industry Tower

700 Nathan Road

Kowloon

Hong Kong

China

KONGÓI DEMOKRATIKUS KÖZTÁRSASÁG

Centre d’Evaluation, d’Expertise et de Certification (CEEC)

17th floor, BCDC Tower

30th June Avenue

Kinshasa

Democratic Republic of Congo

KONGÓ

Bureau d’expertise, d’évaluation et de certification (BEEC)

Ministère des Mines, des Industries Minières et de la Géologie

BP 2474

Brazzaville

Republic of Congo

HORVÁTORSZÁG

Ministry of Economy, Labour and Entrepreneurship of the Republic of Croatia

Ulica grada Vukovara 78

10000 Zagreb

Croatia

EURÓPAI KÖZÖSSÉG

European Commission

DG External Relations/A/2

170, rue de la Loi

B-1049 Brussels

Belgium

GHÁNA

Precious Minerals Marketing Company (Ltd.)

Diamond House,

Kinbu Road,

P.O. Box M. 108

Accra

Ghana

GUINEA

Ministry of Mines and Geology

BP 2696

Conakry

Guinea

GUYANA

Geology and Mines Commission

P O Box 1028

Upper Brickdam

Stabroek

Georgetown

Guyana

INDIA

The Gem & Jewellery Export Promotion Council

Diamond Plaza, 5th Floor 391-A

Mumbai 400 004

India

INDONÉZIA

Directorate-General of Foreign Trade

Ministry of Trade

JI M.I. Ridwan Rais No. 5

Blok I Iantai 4

Jakarta Pusat Kotak Pos. 10110

Jakarta

Indonesia

IZRAEL

Ministry of Industry, Trade and Labor

Office of the Diamond Controller

3 Jabotinsky Road

Ramat Gan 52520

Israel

JAPÁN

United Nations Policy Division

Foreign Policy Bureau

Ministry of Foreign Affairs

2-2-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku

100-8919 Tokyo, Japan

Japan

KOREAI KÖZTÁRSASÁG

Export Control Policy Division

Ministry of Knowledge Economy

Government Complex

Jungang-dong 1, Gwacheon-si

Gyeonggi-do 427-723

Seoul

Korea

LAOSZ

Department of Import and Export

Ministry of Industry and Commerce

Vientiane

Laos

LIBANON

Ministry of Economy and Trade

Lazariah Building

Down Town

Beirut

Lebanon

LESOTHO

Department of Mines and Geology

P.O. Box 750

Maseru 100

Lesotho

LIBÉRIA

Government Diamond Office

Ministry of Lands, Mines and Energy

Capitol Hill

P.O. Box 10-9024

1000 Monrovia 10

Liberia

MALAJZIA

Ministry of International Trade and Industry

Trade Cooperation and Industry Coordination Section

Blok 10

Komplek Kerajaan Jalan Duta

50622 Kuala Lumpur

Malaysia

MEXIKÓ

Secretaría de Economía

Dirección General de Política Comercial

Alfonso Reyes No. 30, Colonia Hipodromo Condesa, Piso 16.

Delegación Cuactemoc, Código Postal: 06140 México, D.F.

Mexico

MAURITIUS

Import Division

Ministry of Industry, Small & Medium Enterprises, Commerce & Cooperatives

4th Floor, Anglo Mauritius Building

Intendance Street

Port Louis

Mauritius

NAMÍBIA

Diamond Commission

Ministry of Mines and Energy

Private Bag 13297

Windhoek

Namibia

ÚJ-ZÉLAND

 

Tanúsítványokat kiállító hatóság:

Middle East and Africa Division

Ministry of Foreign Affairs and Trade

Private Bag 18 901

Wellington

New Zealand

 

Import- és exporthatóság:

New Zealand Customs Service

PO Box 2218

Wellington

New Zealand

NORVÉGIA

Section for Public International Law

Department for Legal Affairs

Royal Ministry of Foreign Affairs

P.O. Box 8114

0032 Oslo

Norway

OROSZORSZÁG

Gokhran of Russia

14, 1812 Goda St.

121170 Moscow

Russia

SIERRA LEONE

Ministry of Mineral Resources

Gold and Diamond Office (GDO)

Youyi Building

Brookfields

Freetown

Sierra Leone

SZINGAPÚR

Ministry of Trade and Industry

100 High Street

#0901, The Treasury,

Singapore 179434

DÉL-AFRIKA

South African Diamond and Precious Metals Regulator

SA Diamond Centre

240 Commissioner Street

Johannesburg 2000

South Africa

SRÍ LANKA

National Gem and Jewellery Authority

25, Galleface Terrace

Colombo 03

Sri Lanka

SZVÁZIFÖLD

Office for the Commissioner of Mines

Ministry of Natural Resources and Energy

Mining department

Lilunga House (3rd floor, Wing B)

Somhlolo Road

PO Box 9,

Mbabane H100

Swaziland

SVÁJC

State Secretariat for Economic Affairs (SECO)

Task Force Sanctions

Effingerstrasse 27

3003 Berne

Switzerland

TAJVAN, PENGHU, KINMEN ÉS MATSU, KÜLÖN VÁMTERÜLET

Export/Import Administration Division

Bureau of Foreign Trade

Ministry of Economic Affairs

1, Hu Kou Street

Taipei, 100

Taiwan

TANZÁNIA

Commission for Minerals

Ministry of Energy and Minerals

PO Box 2000

Dar es Salaam

Tanzania

THAIFÖLD

Department of Foreign Trade

Ministry of Commerce

44/100 Nonthaburi 1 Road

Muang District, Nonthaburi 11000

Thailand

TOGÓ

Ministry of Mine, Energy and Water

Head Office of Mines and Geology

B.P. 356

216, Avenue Sarakawa

Lomé

Togo

TÖRÖKORSZÁG

Foreign Exchange Department

Undersecretariat of Treasury

T.C. Bașbakanlık Hazine

Müsteșarlığı İnönü Bulvarı No:36

06510 Emek - Ankara

Turkey

Import- és exporthatóság:

Istanbul Gold Exchange

Rıhtım Cad. No:81

34425 Karaköy – İstanbul

Turkey

UKRAJNA

Ministry of Finance

State Gemological Center

Degtyarivska St. 38-44

Kiev 04119

Ukraine

EGYESÜLT ARAB EMIRÁTUSOK

U.A.E Kimberley Process Office

Dubai Multi Commodities Center

Dubai Airport Free Zone

Emirates Security Building

Block B, 2nd Floor, Office # 20

Dubai

United Arab Emirates

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

United States Kimberley Process Authority

11 West 47 Street 11th floor

New York, NY 10036

United States of America

U.S. Department of State

Room 4843 EB/ESC

2201 C Street, NW

Washington D.C. 20520

United States of America

VIETNÁM

Ministry of Industry and Trade

Import Export Management Department

54 Hai Ba Trung

Hanoi

Vietnam

ZIMBABWE

Principal Minerals Development Office

Ministry of Mines and Mining Development

Private Bag 7709, Causeway

Harare

Zimbabwe”


8.11.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 289/6


A BIZOTTSÁG 1117/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. október 31.)

egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Lough Neagh Eel [OFJ])

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló, 2006. március 20-i 510/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikke (4) bekezdésének első albekezdésére,

mivel:

(1)

Az 510/2006/EK rendelet 6. cikke (2) bekezdésének első albekezdésével összhangban a Bizottság közzétette az Európai Unió Hivatalos Lapjában az Egyesült Királyság kérelmét (2) a „Lough Neagh Eel” elnevezés bejegyzésére.

(2)

A Bizottsághoz nem érkezett az 510/2006/EK rendelet 7. cikke szerinti kifogás, ezért az említett elnevezést be kell jegyezni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az e rendelet mellékletében szereplő elnevezés bejegyzésre kerül.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. október 31-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Dacian CIOLOȘ

a Bizottság tagja


(1)  HL L 93., 2006.3.31., 12. o.

(2)  HL C 47., 2011.2.15., 12. o.


MELLÉKLET

A Szerződés I. mellékletében felsorolt, emberi fogyasztásra szánt mezőgazdasági termékek:

1.7. osztály.   Friss hal, puhatestűek és rákfélék, valamint ezekből készült termékek

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Lough Neagh Eel (OFJ)


8.11.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 289/8


A BIZOTTSÁG 1118/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. október 31.)

egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Coppa di Parma [OFJ])

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló, 2006. március 20-i 510/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikke (4) bekezdésének első albekezdésére,

mivel:

(1)

Az 510/2006/EK rendelet 6. cikke (2) bekezdésének első albekezdésével összhangban a Bizottság közzétette az Európai Unió Hivatalos Lapjában Olaszország kérelmét (2) a „Coppa di Parma” elnevezés bejegyzésére.

(2)

A Bizottsághoz nem érkezett az 510/2006/EK rendelet 7. cikke szerinti kifogás, ezért az említett elnevezést be kell jegyezni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az e rendelet mellékletében szereplő elnevezés bejegyzésre kerül.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. október 31-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Dacian CIOLOȘ

a Bizottság tagja


(1)  HL L 93., 2006.3.31., 12. o.

(2)  HL C 37., 2011.2.5., 24. o.


MELLÉKLET

A Szerződés I. mellékletében felsorolt, emberi fogyasztásra szánt mezőgazdasági termékek:

1.2. osztály.   Húsipari termékek (főzve, sózva, füstölve stb.)

OLASZORSZÁG

Coppa di Parma (OFJ)


8.11.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 289/10


A BIZOTTSÁG 1119/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. október 31.)

egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Brovada [OEM])

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló, 2006. március 20-i 510/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikke (4) bekezdésének első albekezdésére,

mivel:

(1)

Az 510/2006/EK rendelet 6. cikke (2) bekezdésének első albekezdésével összhangban a Bizottság közzétette az Európai Unió Hivatalos Lapjában Olaszország kérelmét (2) a „Brovada” elnevezés bejegyzésére.

(2)

A Bizottsághoz nem érkezett az 510/2006/EK rendelet 7. cikke szerinti kifogás, ezért az említett elnevezést be kell jegyezni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az e rendelet mellékletében szereplő elnevezés bejegyzésre kerül.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. október 31-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Dacian CIOLOȘ

a Bizottság tagja


(1)  HL L 93., 2006.3.31., 12. o.

(2)  HL C 35., 2011.2.4., 19. o.


MELLÉKLET

A Szerződés I. mellékletében felsorolt, emberi fogyasztásra szánt mezőgazdasági termékek:

1.6. osztály.   Gyümölcs, zöldségfélék és gabonafélék, frissen vagy feldolgozva

OLASZORSZÁG

Brovada (OEM)


8.11.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 289/12


A BIZOTTSÁG 1120/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. október 31.)

egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Carciofo Brindisino [OFJ])

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló, 2006. március 20-i 510/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikke (4) bekezdésének első albekezdésére,

mivel:

(1)

Az 510/2006/EK rendelet 6. cikke (2) bekezdésének első albekezdésével összhangban a Bizottság közzétette az Európai Unió Hivatalos Lapjában Olaszország kérelmét (2) a „Carciofo Brindisino” elnevezés bejegyzésére.

(2)

A Bizottsághoz nem érkezett az 510/2006/EK rendelet 7. cikke szerinti kifogás, ezért az említett elnevezést be kell jegyezni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az e rendelet mellékletében szereplő elnevezés bejegyzésre kerül.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. október 31-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Dacian CIOLOȘ

a Bizottság tagja


(1)  HL L 93., 2006.3.31., 12. o.

(2)  HL C 29., 2011.1.29., 27. o.


MELLÉKLET

A Szerződés I. mellékletében felsorolt, emberi fogyasztásra szánt mezőgazdasági termékek:

1.6. osztály.   Gyümölcs, zöldségfélék és gabonafélék, frissen vagy feldolgozva

OLASZORSZÁG

Carciofo Brindisino (OFJ)


8.11.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 289/14


A BIZOTTSÁG 1121/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. október 31.)

egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Native Shetland Wool [OEM])

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló, 2006. március 20-i 510/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikke (4) bekezdésének első albekezdésére,

mivel:

(1)

Az 510/2006/EK rendelet 6. cikke (2) bekezdésének első albekezdésével összhangban a Bizottság közzétette az Európai Unió Hivatalos Lapjában az Egyesült Királyság kérelmét (2) a „Native Shetland Wool” elnevezés bejegyzésére.

(2)

A Bizottsághoz nem érkezett az 510/2006/EK rendelet 7. cikke szerinti kifogás, ezért az említett elnevezést be kell jegyezni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az e rendelet mellékletében szereplő elnevezés bejegyzésre kerül.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. október 31-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Dacian CIOLOȘ

a Bizottság tagja


(1)  HL L 93., 2006.3.31., 12. o.

(2)  HL C 45., 2011.2.12., 21. o.


MELLÉKLET

Az 510/2006/EK rendelet II. mellékletében meghatározott mezőgazdasági termékek:

3.6. osztály.   Gyapjú

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Native Shetland Wool (OEM)


8.11.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 289/16


A BIZOTTSÁG 1122/2011/EU RENDELETE

(2011. október 31.)

a Hollandia lobogója alatt közlekedő hajók által a IV övezet norvég vizein folytatott, ördöghalfélékre irányuló halászat tilalmáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról szóló, 2009. november 20-i 1224/2009/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 36. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az egyes halállományok és halállománycsoportok tekintetében az uniós vizeken, valamint az uniós hajók tekintetében egyes nem uniós vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek a 2011. évre történő meghatározásáról szóló, 2011. január 18-i 57/2011/EU tanácsi rendelet (2) kvótákat állapít meg a 2011. évre.

(2)

A Bizottsághoz beérkezett információ szerint az e rendelet mellékletében említett tagállam lobogója alatt közlekedő, illetve az e tagállamban lajstromozott hajók fogásai kimerítették a mellékletben megnevezett állomány tekintetében 2011-re megállapított halászati kvótát.

(3)

Ezért meg kell tiltani a szóban forgó állomány halászatát,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A kvóta kimerítése

Az e rendelet mellékletében megjelölt időponttól kezdve úgy kell tekinteni, hogy a mellékletben említett tagállam a mellékletben megnevezett állományra nézve kimerítette a 2011. évi halászati kvótáját.

2. cikk

Tilalmak

Az e rendelet mellékletében említett tagállam lobogója alatt közlekedő, illetve az e tagállamban lajstromozott hajók a mellékletben megjelölt időponttól nem halászhatnak a mellékletben megnevezett állományra. Ettől az időponttól kezdve tilos különösen az e hajók által kifogott, az adott állományba tartozó egyedek fedélzeten való tárolása, kirakása, átrakása és kirakodása.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. október 31-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Lowri EVANS

tengerügyi és halászati főigazgató


(1)  HL L 343., 2009.12.22., 1. o.

(2)  HL L 24., 2011.1.27., 1. o.


MELLÉKLET

Szám

61/T&Q

Tagállam

Hollandia

Állomány

ANF/04-N.

Faj

Ördöghalfélék (Lophiidae)

Terület

A IV övezet norvég vizei

Időpont

2011.10.10.


8.11.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 289/18


A BIZOTTSÁG 1123/2011/EU RENDELETE

(2011. október 31.)

a Spanyolország lobogója alatt közlekedő hajók által az I és IIb övezetben folytatott, közönséges tőkehalra irányuló halászat tilalmáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról szóló, 2009. november 20-i 1224/2009/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 36. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az egyes halállományok és halállománycsoportok tekintetében az uniós vizeken, valamint az uniós hajók tekintetében egyes nem uniós vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek a 2011. évre történő meghatározásáról szóló, 2011. január 18-i 57/2011/EU tanácsi rendelet (2) kvótákat állapít meg a 2011. évre.

(2)

A Bizottsághoz beérkezett információ szerint az e rendelet mellékletében említett tagállam lobogója alatt közlekedő, illetve az e tagállamban lajstromozott hajók fogásai kimerítették a mellékletben megnevezett állomány tekintetében 2011-re megállapított halászati kvótát.

(3)

Ezért meg kell tiltani a szóban forgó állomány halászatát,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A kvóta kimerítése

Az e rendelet mellékletében megjelölt időponttól kezdve úgy kell tekinteni, hogy a mellékletben említett tagállam a mellékletben megnevezett állományra nézve kimerítette a 2011. évi halászati kvótáját.

2. cikk

Tilalmak

Az e rendelet mellékletében említett tagállam lobogója alatt közlekedő, illetve az e tagállamban lajstromozott hajók a mellékletben megjelölt időponttól nem halászhatnak a mellékletben megnevezett állományra. Ettől az időponttól kezdve tilos különösen az e hajók által kifogott, az adott állományba tartozó egyedek fedélzeten való tárolása, kirakása, átrakása és kirakodása.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. október 31-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Lowri EVANS

tengerügyi és halászati főigazgató


(1)  HL L 343., 2009.12.22., 1. o.

(2)  HL L 24., 2011.1.27., 1. o.


MELLÉKLET

Szám

64/T&Q

Tagállam

Spanyolország

Állomány

COD/1/2B.

Faj

Közönséges tőkehal (Gadus morhua)

Terület

I és IIb

Időpont

2011.9.26.


8.11.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 289/20


A BIZOTTSÁG 1124/2011/EU RENDELETE

(2011. október 31.)

a Spanyolország lobogója alatt közlekedő hajók által a VIIIc, IX és X övezetben, valamint a CECAF 34.1.1 övezet uniós vizein folytatott, ördöghalfélékre irányuló halászat tilalmáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról szóló, 2009. november 20-i 1224/2009/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 36. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az egyes halállományok és halállománycsoportok tekintetében az uniós vizeken, valamint az uniós hajók tekintetében egyes nem uniós vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek a 2011. évre történő meghatározásáról szóló, 2011. január 18-i 57/2011/EU tanácsi rendelet (2) kvótákat állapít meg a 2011. évre.

(2)

A Bizottsághoz beérkezett információ szerint az e rendelet mellékletében említett tagállam lobogója alatt közlekedő, illetve az e tagállamban lajstromozott hajók fogásai kimerítették a mellékletben megnevezett állomány tekintetében 2011-re megállapított halászati kvótát.

(3)

Ezért meg kell tiltani a szóban forgó állomány halászatát,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A kvóta kimerítése

Az e rendelet mellékletében megjelölt időponttól kezdve úgy kell tekinteni, hogy a mellékletben említett tagállam a mellékletben megnevezett állományra nézve kimerítette a 2011. évi halászati kvótáját.

2. cikk

Tilalmak

Az e rendelet mellékletében említett tagállam lobogója alatt közlekedő, illetve az e tagállamban lajstromozott hajók a mellékletben megjelölt időponttól nem halászhatnak a mellékletben megnevezett állományra. Ettől az időponttól kezdve tilos különösen az e hajók által kifogott, az adott állományba tartozó egyedek fedélzeten való tárolása, kirakása, átrakása és kirakodása.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. október 31-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Lowri EVANS

tengerügyi és halászati főigazgató


(1)  HL L 343., 2009.12.22., 1. o.

(2)  HL L 24., 2011.1.27., 1. o.


MELLÉKLET

Szám

63/T&Q

Tagállam

Spanyolország

Állomány

ANF/8C3411

Faj

Ördöghalfélék (Lophiidae)

Terület

VIIIc, IX és X; a CECAF 34.1.1 övezet uniós vizei

Időpont

2011.9.28.


8.11.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 289/22


A BIZOTTSÁG 1125/2011/EU RENDELETE

(2011. október 31.)

a Spanyolország lobogója alatt közlekedő hajók által a VIIIa és VIIIb övezetben folytatott, közönséges nyelvhalra irányuló halászat tilalmáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról szóló, 2009. november 20-i 1224/2009/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 36. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az egyes halállományok és halállománycsoportok tekintetében az uniós vizeken, valamint az uniós hajók tekintetében egyes nem uniós vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek a 2011. évre történő meghatározásáról szóló, 2011. január 18-i 57/2011/EU tanácsi rendelet (2) kvótákat állapít meg a 2011. évre.

(2)

A Bizottsághoz beérkezett információ szerint az e rendelet mellékletében említett tagállam lobogója alatt közlekedő, illetve az e tagállamban lajstromozott hajók fogásai kimerítették a mellékletben megnevezett állomány tekintetében 2011-re megállapított halászati kvótát.

(3)

Ezért meg kell tiltani a szóban forgó állomány halászatát,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A kvóta kimerítése

Az e rendelet mellékletében megjelölt időponttól kezdve úgy kell tekinteni, hogy a mellékletben említett tagállam a mellékletben megnevezett állományra nézve kimerítette a 2011. évi halászati kvótáját.

2. cikk

Tilalmak

Az e rendelet mellékletében említett tagállam lobogója alatt közlekedő, illetve az e tagállamban lajstromozott hajók a mellékletben megjelölt időponttól nem halászhatnak a mellékletben megnevezett állományra. Ettől az időponttól kezdve tilos különösen az e hajók által kifogott, az adott állományba tartozó egyedek fedélzeten való tárolása, kirakása, átrakása és kirakodása.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. október 31-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Lowri EVANS

tengerügyi és halászati főigazgató


(1)  HL L 343., 2009.12.22., 1. o.

(2)  HL L 24., 2011.1.27., 1. o.


MELLÉKLET

Szám

62/T&Q

Tagállam

Spanyolország

Állomány

SOL/8AB.

Faj

Közönséges nyelvhal (Solea solea)

Terület

VIIIa és VIIIb

Időpont

2011.9.28.


8.11.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 289/24


A BIZOTTSÁG 1126/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. november 7.)

az 1120/2009/EK rendelet III. mellékletének a 73/2009/EK tanácsi rendeletben előírt különleges támogatás finanszírozására szánt összegek tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. január 19-i 73/2009/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 69. cikke (7) bekezdésének negyedik albekezdésére,

mivel:

(1)

A közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 73/2009/EK tanácsi rendelet III. címében előírt egységes támogatási rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2009. október 29-i 1120/2009/EK bizottsági rendelet (2) 49. cikkének (2) bekezdésével összhangban a tagállamok 2010-től bármely adott naptári év augusztus 1-jéig kérhetik a 73/2009/EK rendelet 69. cikke (6) bekezdésének a) pontjában említett összegek felülvizsgálatát, amennyiben a kérdéses pénzügyi évre vonatkozóan a 73/2009/EK rendelet 69. cikke (7) bekezdésének első albekezdésében meghatározott számítás alkalmazásából származó összeg több mint 20 %-kal eltér az 1120/2009/EK rendelet III. mellékletében megállapított összegtől.

(2)

Dánia, Finnország és Szlovénia a 73/2009/EK rendelet 69. cikke (6) bekezdésének a) pontjában említett összegekre vonatkozóan 2012-től érvényes hatállyal felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a Bizottsághoz.

(3)

A Dánia, Finnország és Szlovénia által benyújtott kérelmek áttekintését követően a Bizottság elvégezte a szükséges számításokat annak igazolására, hogy az 1120/2009/EK rendelet 49. cikkének (2) bekezdésében említett 20 %-os küszöbértéket elérték a 2010-es pénzügyi évben. A 73/2009/EK rendelet 69. cikke (7) bekezdésének a) pontja alkalmazásában a Bizottság a 73/2009/EK rendelet IV. melléklete szerinti nettó felső határok meghatározásakor a Dániára, Finnországra, illetve Szlovéniára vonatkozóan becsült átlagos modulációs rátát alkalmazta.

(4)

E számítás alapján Dánia, Finnország és Szlovénia esetében a 73/2009/EK rendelet 69. cikke (7) bekezdésének első albekezdésében megállapított számításnak a 2010. pénzügyi évre történő alkalmazásából eredő összeg (a fenti országok sorrendjében) 47 %-kal, 29 %-kal, illetve 47 %-kal eltér az 1120/2009/EK rendelet III. mellékletében meghatározott összegtől.

(5)

Az 1120/2009/EK rendelet III. mellékletében a Dániára, Finnországra és Szlovéniára vonatkozóan meghatározott összegeket ezért felül kell vizsgálni. A felülvizsgált összegek az 1120/2009/EK rendelet 49. cikke (2) bekezdésének második albekezdése értelmében a 2012-es naptári évtől alkalmazandók.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a közvetlen kifizetések irányítóbizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1120/2009/EK rendelet III. melléklete az alábbiak szerint módosul:

a)

a Dániára vonatkozó rész helyébe a következő szöveg lép:

„Dánia

23,25”

b)

a Finnországra vonatkozó rész helyébe a következő szöveg lép:

„Finnország

6,19”

c)

a Szlovéniára vonatkozó rész helyébe a következő szöveg lép:

„Szlovénia

3,52”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

A rendeletet 2012. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. november 7-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 130., 2009.1.31., 16. o.

(2)  HL L 316., 2009.12.2., 1. o.


8.11.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 289/26


A BIZOTTSÁG 1127/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. november 7.)

a 2-naftil-oxi-ecetsav hatóanyag jóváhagyásának a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti megtagadásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 13. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1107/2009/EK rendelet 80. cikke (1) bekezdésének c) pontja szerint a 91/414/EGK tanácsi irányelv (2) alkalmazandó a jóváhagyási eljárás és feltételek tekintetében azon hatóanyagokra, amelyek esetében – a 91/414/EGK tanácsi irányelv alkalmazására vonatkozó részletes szabályoknak az irányelv 8. cikke (2) bekezdésében említett munkaprogramban szereplő, de az irányelv I. mellékletébe fel nem vett hatóanyagok szokásos és gyorsított eljárással való értékelése tekintetében történő megállapításáról szóló, 2008. január 17-i 33/2008/EK bizottsági rendelet (3) 16. cikkével összhangban – megállapították a kérelem teljességét. A 2-naftil-oxi-ecetsav hatóanyag esetében a kérelem teljességét az említett rendelet szerint megállapították.

(2)

Az 1112/2002/EK (4) és a 2229/2004/EK (5) bizottsági rendelet megállapítja a 91/414/EGK irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében említett munkaprogram negyedik szakaszának végrehajtására vonatkozó részletes szabályokat, és létrehozza azon hatóanyagok jegyzékét, amelyeket a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő lehetséges felvétel céljából értékelni kell. E jegyzék tartalmazza a 2-naftil-oxi-ecetsavat is.

(3)

A 2229/2004/EK rendelet 24f. cikkének, valamint 25. cikke (1) bekezdése a) pontjának és (2) bekezdése b) pontjának megfelelően elfogadásra került a 2-naftil-oxi-ecetsavnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról szóló, 2009. január 26-i 2009/65/EK bizottsági határozat (6).

(4)

A 91/414/EGK irányelv 6. cikkének (2) bekezdése alapján az eredeti bejelentő (a továbbiakban: kérelmező) gyorsított eljárás alkalmazása iránti új kérelmet nyújtott be a 33/2008/EK rendelet 14–19. cikkében meghatározottak szerint.

(5)

A kérelmet benyújtották a 2229/2004/EK rendelettel eredetileg kijelölt referens tagállamot, Franciaországot felváltó Olaszországnak. A gyorsított eljárásra vonatkozó határidőt betartották. A hatóanyag specifikációja és a támogatott felhasználási célok azonosak a 2009/65/EK határozatban szereplőkkel. Az említett kérelem megfelel továbbá a 33/2008/EK rendelet 15. cikkben foglalt többi lényegi és eljárási követelménynek is.

(6)

Olaszország elvégezte a kérelmező által benyújtott kiegészítő adatok értékelését, és kiegészítő jelentést készített, amelyet 2010. május 21-án megküldött az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságnak (a továbbiakban: Hatóság) és a Bizottságnak. A Hatóság a kiegészítő jelentést megküldte a többi tagállamnak és a kérelmezőnek, és felkérte őket észrevételeik megtételére, a beérkezett észrevételeket pedig továbbította a Bizottságnak. A 33/2008/EK rendelet 20. cikke (1) bekezdésének megfelelően és a Bizottság kérésére a Hatóság 2011. április 28-án benyújtotta a 2-naftil-oxi-ecetsavra vonatkozó következtetését (7) a Bizottságnak. Az értékelő jelentés tervezetét, a kiegészítő jelentést és a Hatóság következtetéseit a Bizottság az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban a tagállamokkal együtt megvizsgálta, majd ezeket a 2-naftil-oxi-ecetsavról szóló bizottsági vizsgálati jelentés formájában 2011. szeptember 27-én véglegesítették.

(7)

A kérelmező által benyújtott és a kiegészítő jelentésben szereplő új adatok alapján meghatározhatták a megengedhető napi bevitelt. A hatóanyag értékelése során azonban számos egyéb aggály merült fel. Az állatállomány expozíciójára, a növényi anyagcserére, a szermaradék és a feldolgozási folyamat vizsgálataira és a növényi szermaradék meghatározására vonatkozó információk hiányában nem lehetett kellő biztonsággal megállapítani a fogyasztói expozíciót. Hiányoztak továbbá a méhekre, földigilisztákra és a talajlakó makroorganizmusokra jelentett kockázatok megállapításához szükséges adatok is.

(8)

A Bizottság felkérte a kérelmezőt a Hatóság megállapításaira vonatkozó észrevételei benyújtására. A 33/2008/EK rendelet 21. cikke (1) bekezdésének megfelelően a Bizottság továbbá felkérte a kérelmezőt, hogy nyújtsa be a jelentéstervezettel kapcsolatos észrevételeit. A kérelmező benyújtotta észrevételeit, amelyeket körültekintően megvizsgáltak.

(9)

A kérelmező által felhozott érvek azonban nem tudták eloszlatni a (7) preambulumbekezdésben említett aggályokat. Következésképpen nem nyert bizonyítást, hogy a javasolt felhasználási körülmények között a 2-naftil-oxi-ecetsavat tartalmazó növényvédő szerek általában megfelelnek a 91/414/EGK irányelv 5. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjában megállapított követelményeknek.

(10)

A 2-naftil-oxi-ecetsav ezért az 1107/2009/EK rendelet 13. cikkének (2) bekezdése szerint nem hagyható jóvá.

(11)

Az egyértelműség érdekében a 2009/65/EK határozatot hatályon kívül kell helyezni.

(12)

Ez a rendelet nem sérti a kérelmezők azon jogát, hogy a 2-naftil-oxi-ecetsavra vonatkozóan további kérelmet nyújtsanak be az 1107/2009/EK rendelet 7. cikkének megfelelően.

(13)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A hatóanyag jóváhagyásának megtagadása

A Bizottság nem hagyja jóvá a 2-naftil-oxi-ecetsav hatóanyagot.

2. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 2009/65/EK határozat hatályát veszti.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. november 7-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 309., 2009.11.24., 1. o.

(2)  HL L 230., 1991.8.19., 1. o.

(3)  HL L 15., 2008.1.18., 5. o.

(4)  HL L 168., 2002.6.27., 14. o.

(5)  HL L 379., 2004.12.24., 13. o.

(6)  HL L 23., 2009.1.27., 33. o.

(7)  Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság: Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance 2-naphthyloxyacetic acid. (A 2-naftil-oxi-ecetsav hatóanyagnál felmerülő kockázatok felméréséről szóló, peszticideket vizsgáló szakértői értékelésből levont következtetés) EFSA Journal 2011; 9(5):2152. [52 oldal]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2152. Elektronikus formátumban lásd: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm


8.11.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 289/28


A BIZOTTSÁG 1128/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. november 7.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1),

tekintettel az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletre (2) és különösen annak 136. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 543/2011/EU végrehajtási rendelet a XVI. mellékletének A. részében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2011. november 8-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. november 7-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 157., 2011.6.15., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

AL

61,3

MA

47,5

MK

61,4

TR

85,9

ZZ

64,0

0707 00 05

AL

62,0

EG

161,4

TR

138,1

ZZ

120,5

0709 90 70

MA

69,6

TR

108,8

ZZ

89,2

0805 20 10

MA

70,7

ZA

130,9

ZZ

100,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

AR

54,5

HR

32,0

IL

76,2

MA

79,7

TR

77,1

UY

69,9

ZZ

64,9

0805 50 10

AR

58,5

BO

59,5

TR

53,6

ZA

36,5

ZZ

52,0

0806 10 10

BR

249,3

CL

73,3

EC

65,7

LB

291,0

TR

140,7

US

249,8

ZA

80,8

ZZ

164,4

0808 10 80

CA

145,0

CL

90,0

CN

86,4

MK

41,0

NZ

127,6

ZA

82,8

ZZ

95,5

0808 20 50

CN

44,1

TR

133,1

ZZ

88,6


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


HATÁROZATOK

8.11.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 289/30


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

(2011. október 25.)

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről (Németországnak a gépjárműágazatot érintő „EGF/2011/003 DE/Arnsberg és Düsseldorf” referenciaszámú kérelme)

(2011/724/EU)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodásra (1) és különösen annak 28. pontjára,

tekintettel az európai globalizációs alkalmazkodási alap létrehozásáról szóló, 2006. december 20-i 1927/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 12. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) azzal a céllal jött létre, hogy kiegészítő támogatást nyújtson a globalizáció hatására a világkereskedelemben bekövetkezett fő strukturális változások következtében elbocsátott munkavállalóknak, és segítse őket a munkaerőpiacra történő ismételt beilleszkedésben.

(2)

A 2009. május 1-jétől benyújtott kérelmek tekintetében az EGAA hatálya kibővült az olyan munkavállalók támogatásával, akik közvetlenül a pénzügyi és gazdasági világválság miatt veszítették el állásukat.

(3)

A 2006. május 17-i intézményközi megállapodás az EGAA igénybevételét évi 500 millió EUR felső korlátig engedélyezi.

(4)

Németország az Arnsberg (DEA5) és Düsseldorf (DEA1) NUTS II. szintű régiójában a NACE Rev. 2. rendszer szerinti 29. ágazatban („Közúti jármű gyártása”) működő öt vállalatnál történt elbocsátásokra tekintettel 2011. február 9-én az EGAA igénybevételére irányuló kérelmet nyújtott be, majd 2011. április 28-ig pedig további információkkal egészítette ki azt. A kérelem megfelel az 1927/2006/EK rendelet 10. cikkében a pénzügyi hozzájárulások meghatározására vonatkozóan megállapított követelményeknek. A Bizottság ezért 4 347 868 EUR rendelkezésre bocsátására tesz javaslatot.

(5)

Az EGAA-t tehát igénybe kell venni a Németország által benyújtott kérelem alapján történő pénzügyi hozzájárulás folyósítása érdekében,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Unió 2011. évi általános költségvetésének keretein belül igénybe kell venni az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapot, hogy a 4 347 868 EUR összeg kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatokban rendelkezésre álljon.

2. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Strasbourgban, 2011. október 25-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

J. BUZEK

a Tanács részéről

az elnök

M. DOWGIELEWICZ


(1)  HL C 139., 2006.6.14., 1. o.

(2)  HL L 406., 2006.12.30., 1. o.


8.11.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 289/31


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

(2011. október 25.)

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről (Dánia „EGF/2010/017 DK/Midtjylland Machinery” referenciaszámú kérelme)

(2011/725/EU)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodásra (1) és különösen annak 28. pontjára,

tekintettel az európai globalizációs alkalmazkodási alap létrehozásáról szóló, 2006. december 20-i 1927/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 12. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) azzal a céllal jött létre, hogy kiegészítő támogatást nyújtson a globalizáció hatására a világkereskedelemben bekövetkezett fő strukturális változások következtében elbocsátott munkavállalóknak, és segítse őket a munkaerőpiacra történő ismételt beilleszkedésben.

(2)

A 2009. május 1-jétől benyújtott kérelmek tekintetében az EGAA hatálya kibővült az olyan munkavállalók támogatásával, akik közvetlenül a pénzügyi és gazdasági világválság miatt veszítették el állásukat.

(3)

A 2006. május 17-i intézményközi megállapodás az EGAA igénybevételét évi 500 millió EUR felső korlátig engedélyezi.

(4)

Dánia Midtjylland (DK04) NUTS II. szintű régiójában a NACE Rev. 2. rendszer szerinti 28. ágazatban („Gép, gépi berendezés gyártása”) működő hat vállalatnál történt elbocsátásokra tekintettel 2010. május 11-én az EGAA igénybevételére irányuló kérelmet nyújtott be, majd 2011. március 21-ig további információkkal egészítette ki azt. A kérelem megfelel az 1927/2006/EK rendelet 10. cikkében a pénzügyi hozzájárulások meghatározására vonatkozóan megállapított követelményeknek. A Bizottság ezért 3 944 606 EUR rendelkezésre bocsátására tesz javaslatot.

(5)

Az EGAA-t tehát igénybe kell venni a Dánia által benyújtott kérelem alapján történő pénzügyi hozzájárulás folyósítása érdekében,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Unió 2011. évi általános költségvetésének keretein belül igénybe kell venni az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapot, hogy a 3 944 606 EUR összeg kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatokban rendelkezésre álljon.

2. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Strasbourgban, 2011. október 25-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

J. BUZEK

a Tanács részéről

az elnök

M. DOWGIELEWICZ


(1)  HL C 139., 2006.6.14., 1. o.

(2)  HL L 406., 2006.12.30., 1. o.


8.11.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 289/32


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

(2011. október 25.)

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről (Portugália „EGF/2010/026 PT/Rohde” referenciaszámú kérelme)

(2011/726/EU)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodásra (1) és különösen annak 28. pontjára,

tekintettel az európai globalizációs alkalmazkodási alap létrehozásáról szóló, 2006. december 20-i 1927/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 12. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) azzal a céllal jött létre, hogy kiegészítő támogatást nyújtson a globalizáció hatására a világkereskedelemben bekövetkezett fő strukturális változások következtében elbocsátott munkavállalóknak, és segítse őket a munkaerőpiacra történő ismételt beilleszkedésben.

(2)

A 2009. május 1-jétől benyújtott kérelmek tekintetében az EGAA hatálya kibővült az olyan munkavállalók támogatásával, akik közvetlenül a pénzügyi és gazdasági világválság miatt veszítették el állásukat.

(3)

A 2006. május 17-i intézményközi megállapodás az EGAA igénybevételét évi 500 millió EUR felső korlátig engedélyezi.

(4)

Portugália a Rohde vállalatnál történt elbocsátásokra tekintettel 2010. november 26-án az EGAA igénybevételére irányuló kérelmet nyújtott be, majd 2011. május 19-ig további információval egészítette ki azt. A kérelem megfelel az 1927/2006/EK rendelet 10. cikkében a pénzügyi hozzájárulások meghatározására vonatkozóan megállapított követelményeknek. A Bizottság ezért 1 449 500 EUR rendelkezésre bocsátására tesz javaslatot.

(5)

Az EGAA-t tehát igénybe kell venni a Portugália által benyújtott kérelem alapján történő pénzügyi hozzájárulás folyósítása érdekében,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Unió 2011. évi általános költségvetésének keretein belül igénybe kell venni az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapot, hogy az 1 449 500 EUR összeg kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatokban rendelkezésre álljon.

2. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Strasbourgban, 2011. október 25-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

J. BUZEK

a Tanács részéről

az elnök

M. DOWGIELEWICZ


(1)  HL C 139., 2006.6.14., 1. o.

(2)  HL L 406., 2006.12.30., 1. o.


8.11.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 289/33


A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2011. november 7.)

a 2010. évi dániai madárinfluenza-járvány leküzdését célzó biztonsági intézkedések keretében felmerült kiadásokhoz történő uniós pénzügyi hozzájárulás megállapításáról

(az értesítés a C(2011) 7850. számú dokumentummal történt)

(Csak a dán nyelvű szöveg hiteles)

(2011/727/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az állat-egészségügyi kiadásokról szóló, 2009. május 25-i 2009/470/EK tanácsi határozatra (1) és különösen annak 4. cikkére,

mivel:

(1)

A költségvetési rendelet 75. cikkének és a végrehajtási szabályok 90. cikke (1) bekezdésének megfelelően az uniós költségvetésből a kiadásokra vállalt kötelezettségeket meg kell előznie az intézmény vagy az intézmény által rájuk ruházott hatáskörökkel rendelkező hatóságok által elfogadott finanszírozási határozatnak, amely meghatározza a kiadásokkal járó intézkedések alapvető elemeit.

(2)

A 2009/470/EK határozat megállapítja azokat az eljárásokat, amelyek az egyedi állat-egészségügyi intézkedésekhez – beleértve a biztonsági intézkedéseket is – nyújtható uniós pénzügyi hozzájárulást szabályozzák. A madárinfluenza lehető leggyorsabb felszámolásának elősegítésére az Uniónak pénzügyi hozzájárulást kell nyújtania a tagállamok által viselt támogatható kiadásokhoz. Az említett határozat 4. cikke (3) bekezdésének első és második francia bekezdése állapítja meg azokat a százalékos szabályokat, amelyeket a tagállamoknál felmerült költségekre alkalmazni kell.

(3)

A 90/424/EGK tanácsi határozat bizonyos járványos állatbetegségek elleni biztonsági intézkedéseire és a kampány közösségi finanszírozására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2005. február 28-i 349/2005/EK bizottsági rendelet (2) 3. cikke megállapítja az uniós pénzügyi támogatásra jogosult kiadásokra vonatkozó szabályokat.

(4)

A 2010-es dániai és hollandiai madárinfluenza leküzdését célzó biztonsági intézkedésekhez történő uniós pénzügyi hozzájárulásról szóló, 2011. március 31-i 2011/204/EU bizottsági végrehajtási határozat (3) uniós pénzügyi hozzájárulást biztosított a 2010-es dániai madárinfluenza-járvány leküzdését célzó biztonsági intézkedésekhez.

(5)

Dánia 2011. május 26-án hivatalos visszatérítési kérelmet nyújtott be a 349/2005/EK rendelet 7. cikkének (1) és (2) bekezdése szerint.

(6)

Az uniós pénzügyi hozzájárulást csak akkor lehet kifizetni, ha a tervezett fellépéseket ténylegesen végrehajtották, és a hatóságok a megállapított határidőn belül az összes szükséges információt átadták. A Bizottság észrevételeiről, a támogatható kiadások kiszámításának módjáról és a záró következtetésekről 2011. június 14-én kelt elektronikus levelében tájékoztatta Dániát. 2011. június14-én kelt elektronikus levelében Dánia egyetértését fejezte ki ezzel kapcsolatban.

(7)

A dán hatóságok teljes mértékben eleget tettek a 2009/470/EK határozat 3. cikkének (4) bekezdésében és a 349/2005/EK rendelet 7. cikkében előírt technikai és adminisztratív kötelezettségeiknek.

(8)

A fenti megfontolásokra tekintettel tehát meg kell állapítani a 2010. évi dániai madárinfluenza-járvány felszámolása kapcsán felmerült kiadások uniós pénzügyi támogatásának teljes összegét.

(9)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2010-es dániai madárinfluenza-járvány felszámolása kapcsán felmerült kiadásokhoz történő közösségi pénzügyi hozzájárulás teljes összege 183 858,72 EUR.

2. cikk

Ez a határozat a költségvetési rendelet 75. cikke értelmében vett finanszírozási határozatnak minősül, és címzettje a Dán Királyság.

Kelt Brüsszelben, 2011. november 7-én.

a Bizottság részéről

John DALLI

a Bizottság tagja


(1)  HL L 155., 2009.6.18., 30. o.

(2)  HL L 55., 2005.3.1., 12. o.

(3)  HL L 86., 2011.4.1., 73. o.


8.11.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 289/35


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK HATÁROZATA

(2011. október 31.)

az azon tagállamoknak nyújtott EFSF-kölcsönök kezeléséről, amelyeknek a pénzneme az euro című EKB/2010/15 határozat, valamint az azon tagállamoknak nyújtandó EFSF-hitelekkel kapcsolatos fizetések feldolgozására szóló számlák megnyitásáról, melyek pénzneme az euro című EKB/2010/31 határozat módosításáról

(EKB/2011/16)

(2011/728/EU)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IGAZGATÓSÁGA,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapokmányára és különösen annak 17. és 21. cikkére,

mivel:

(1)

Az azon tagállamoknak nyújtott EFSF-kölcsönök kezeléséről, amelyeknek a pénzneme az euro című, 2010. szeptember 21-i EKB/2010/15 határozat (1) meghatározza azokat a rendelkezéseket, amelyek a European Financial Stability Facility („EFSF”) nevében a 2010. augusztus 4-én hatályba lépett EFSF-keretmegállapodás (a továbbiakban: „EFSF”-keretmegállapodás) szerinti kölcsönkonstrukciós megállapodások (a továbbiakban: kölcsönkonstrukciós megállapodások) működtetése céljából az Európai Központi Banknál („EKB”) történő készpénzszámlanyitásra vonatkoznak.

(2)

Az azon tagállamoknak nyújtandó EFSF-hitelekkel kapcsolatos fizetések feldolgozására szóló számlák megnyitásáról, melyek pénzneme az euro című, 2010. december 20-i EKB/2010/31 határozat (2) meghatározza az adott kölcsönfelvevő tagállam nemzeti központi bankja nevében az EFSF-keretmegállapodás szerinti kölcsönkonstrukciós megállapodások működtetése céljából az EKB-nál történő készpénzszámla-nyitásra vonatkozó rendelkezéseket.

(3)

Az EFSF-keretmegállapodást módosította a 2011. október 18-én hatályba lépett, kiegészítő módosító megállapodás. A módosított EFSF-megállapodás további olyan instrumentumokat hozott létre, amelyeket az EFSF pénzügyi támogatás nyújtására felhasználhat. A módosított EFSF-keretmegállapodás (2) preambulumbekezdésével és 2. cikkének (1) bekezdésével összhangban az EFSF – egy pénzügyi segítségnyújtási konstrukcióról szóló megállapodás (a továbbiakban: pénzügyi segítségnyújtási konstrukciós megállapodás) keretében – a következőket nyújthatja: hitelfolyósítás, óvatossági konstrukció, az euroövezetbeli tagállamok pénzügyi intézményeinek újratőkésítésére szolgáló finanszírozási konstrukciók (az ilyen tagállamok kormányainak – a programban részt nem vevő országokat is beleértve – nyújtott hiteleken keresztül), elsődleges vagy másodlagos piaci kötvényvásárlási konstrukciók (valamennyi ilyen instrumentum „pénzügyi segítségnyújtás”-t valósít meg). A kölcsönkonstrukciós megállapodások a módosított EFSF-keretmegállapodás hatálybalépését követően is fennmaradhatnak.

(4)

Az EKB/2010/15 és az EKB/2010/31 határozatot ezért megfelelően módosítani szükséges,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az EKB/2010/15 határozat a következőképpen módosul:

1.

A 2. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„2. cikk

A készpénzszámlán történő fizetések elfogadása

Az EKB kizárólag az EFSF nevében nyitott készpénzszámlára vagy készpénzszámláról történő fizetéseket fogadja el, amennyiben e kifizetések a kölcsönkonstrukciós megállapodásokkal vagy a pénzügyi segítségnyújtási konstrukciós megállapodásokkal kapcsolatban merülnek fel.”

2.

A 4. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„4. cikk

A készpénzszámla egyenlege

Az EFSF nevében nyitott készpénzszámlának a kölcsönkonstrukciós megállapodással vagy a pénzügyi segítségnyújtási konstrukciós megállapodással kapcsolatos kifizetések megtörténtét követően nem lehet követel egyenlege, és az ilyen készpénzszámlára nem utalhatók át összegek azt a napot megelőzően, amelyen valamely kölcsönkonstrukciós megállapodással vagy pénzügyi segítségnyújtási konstrukciós megállapodással kapcsolatban kifizetést kell teljesíteni. Az EFSF nevében nyitott készpénzszámlának tartozik egyenlege egy időpontban sem lehet. Ezért az EFSF nevében nyitott készpénzszámláról az e számla követel egyenlegét meghaladóan nem lehet kifizetéseket teljesíteni.”

2. cikk

Az EKB/2010/31 határozat a következőképpen módosul:

1.

A 1. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„1. cikk

Készpénzszámlák megnyitása

Az EKB a kölcsönfelvevő tagállam NKB-jának kérésére készpénzszámlát nyit a kölcsönkonstrukciós megállapodással vagy a pénzügyi segítségnyújtási konstrukciós megállapodással kapcsolatos fizetések feldolgozására (a továbbiakban: NKB-készpénzszámla).”

2.

A 2. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„2. cikk

A készpénzszámlákon történő fizetések elfogadása

Az NKB-készpénzszámla kizárólag a kölcsönkonstrukciós megállapodással vagy a pénzügyi segítségnyújtási konstrukciós megállapodással kapcsolatos fizetések feldolgozására használható.”

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat 2011. november 2-án lép hatályba.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2011. október 31-én.

az EKB elnöke

Jean-Claude TRICHET


(1)  HL L 253., 2010.9.28., 58. o.

(2)  HL L 10., 2011.1.14., 7. o.