ISSN 1725-5090

doi:10.3000/17255090.L_2011.160.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 160

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

54. évfolyam
2011. június 18.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

 

 

2011/349/EU

 

*

A Tanács határozata (2011. március 7.) az Európai Unió, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a Liechtensteini Hercegségnek az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló, különösen a bűnügyi igazságügyi és rendőrségi együttműködéshez kapcsolódó társulásáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő megkötéséről

1

Jegyzőkönyv az Európai Unió, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség között a Liechtensteini Hercegségnek az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról

3

 

 

2011/350/EU

 

*

A Tanács határozata (2011. március 7.) az Európai Unió, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a Liechtensteini Hercegségnek az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló, különösen a belső határokon történő ellenőrzés megszüntetéséhez és a személyek mozgásához kapcsolódó társulásáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő megkötéséről

19

Jegyzőkönyv az Európai Unió, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség között a Liechtensteini Hercegségnek az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról

21

 

 

2011/351/EU

 

*

A Tanács határozata (2011. március 7.) az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a Liechtensteini Hercegségnek az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a tagállamban vagy Svájcban benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős állam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyv megkötéséről

37

Jegyzőkönyv az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség között a Liechtensteini Hercegségnek az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a tagállamban vagy Svájcban benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős állam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról

39

 

*

Értesítés az Európai Unió, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a Liechtensteini Hercegségnek az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyv hatálybalépéséről

50

 

*

Értesítés az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a Liechtensteini Hercegségnek az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a tagállamban vagy Svájcban benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős állam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyv hatálybalépéséről

50

 

*

Értesítés az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti megállapodáshoz, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség között a tagállamban vagy Svájcban benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős állam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Közösség és a Liechtensteini Hercegség közötti hatálybalépéséről

51

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács 583/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. június 9.) a fizetésképtelenségi eljárásról szóló 1346/2000/EK rendelet A., B. és C. mellékletében található, a fizetésképtelenségi eljárásokat, a felszámolási eljárásokat és a felszámolókat tartalmazó listák módosításáról, valamint az említett rendelet A., B. és C. mellékletének kodifikálásáról

52

 

*

A Bizottság 584/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. június 17.) az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítások jóváhagyásáról (Grana Padano [OEM])

65

 

*

A Bizottság 585/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. június 17.) a gyümölcs- és zöldségágazatnak nyújtandó ideiglenes és rendkívüli támogatási intézkedések megállapításáról

71

 

 

A Bizottság 586/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. június 17.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

80

 

 

A Bizottság 587/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. június 17.) a cukorágazat egyes termékeire a 2010/11-es gazdasági évben alkalmazandó, a 867/2010/EU rendelettel rögzített irányadó áraknak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

82

 

 

HATÁROZATOK

 

 

2011/352/EU

 

*

A Tanács határozata (2011. június 9.) a schengeni vívmányok Schengeni Információs Rendszerre vonatkozó rendelkezéseinek a Liechtensteini Hercegségben történő alkalmazásáról

84

 

 

2011/353/EU

 

*

A Bizottság végrehajtási határozata (2011. június 17.) a 2007-es németországi madárinfluenza-járvány elleni küzdelem járványügyi intézkedéseinek keretében felmerült kiadásokhoz történő uniós pénzügyi hozzájárulás megállapításáról (az értesítés a C(2011) 4161. számú dokumentummal történt)

88

 

 

2011/354/EU

 

*

A Bizottság határozata (2011. június 17.) a géntechnológiával módosított GHB614 gyapotot (BCS-GHØØ2-5) tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről (az értesítés a C(2011) 4177. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

90

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

18.6.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 160/1


A TANÁCS HATÁROZATA

(2011. március 7.)

az Európai Unió, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a Liechtensteini Hercegségnek az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló, különösen a bűnügyi igazságügyi és rendőrségi együttműködéshez kapcsolódó társulásáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő megkötéséről

(2011/349/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 16. cikkére, 79. cikke (2) bekezdésének c) pontjára, 82. cikke (1) bekezdésének b) és d) pontjára, 87. cikkének (2) és (3) bekezdésére, valamint 89. és 114. cikkére, összefüggésben a 218. cikke (6) bekezdésének a) pontjával,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

az Európai Parlament egyetértését követően,

mivel:

(1)

A Bizottság által támogatott elnökségnek 2006. február 27-én adott felhatalmazást követően lezárultak a Liechtensteinnek az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyvvel kapcsolatosan a Liechtensteini Hercegséggel és a Svájci Államszövetséggel folytatott tárgyalások.

(2)

A 2008/261/EK (1) és 2008/262/IB tanácsi határozatnak (2) megfelelően, és egy későbbi időpontban történő megkötésére figyelemmel, a jegyzőkönyvet az Európai Unió nevében 2008. február 28-án aláírták.

(3)

A Lisszaboni Szerződés 2009. december 1-jei hatálybalépésének következményeként az Európai Unió az Európai Közösség helyébe lépett, és annak jogutódja lett.

(4)

A jegyzőkönyvet jóvá kell hagyni.

(5)

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés III. részének V. címe hatálya alá tartozó schengeni vívmányok továbbfejlesztését illetően helyénvaló az Európai Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között, e két államnak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról kötött megállapodás alkalmazását szolgáló egyes szabályokról szóló, 1999. május 17-i 1999/437/EK tanácsi határozatot (3) értelemszerűen a Liechtensteinnel fennálló kapcsolatokra is alkalmazandóvá tenni.

(6)

Az Egyesült Királyság az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, az Európai Unió keretébe beillesztett schengeni vívmányokról szóló jegyzőkönyv 5. cikkének (1) bekezdésével, valamint a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának a schengeni vívmányok egyes rendelkezéseinek alkalmazásában való részvételére vonatkozó kéréséről szóló, 2000. május 29-i 2000/365/EK tanácsi határozat (4) 8. cikkének (2) bekezdésével összhangban részt vesz ebben a határozatban.

(7)

Írország az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, az Európai Unió keretébe beillesztett schengeni vívmányokról szóló jegyzőkönyv 5. cikkének (1) bekezdésével, valamint az Írországnak a schengeni vívmányok egyes rendelkezései alkalmazásában való részvételére vonatkozó kéréséről szóló, 2002. február 28-i 2002/192/EK tanácsi határozat (5) 6. cikkének (2) bekezdésével összhangban részt vesz ebben a határozatban.

(8)

Ez a határozat nem sérti Dániának az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, Dánia helyzetéről szóló jegyzőkönyv szerinti helyzetét,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Unió, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a Liechtensteini Hercegségnek az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyvet és a kapcsolódó okmányokat a Tanács az Európai Unió nevében jóváhagyja.

A jegyzőkönyv és a kapcsolódó okmányok szövegét csatolták e határozathoz.

2. cikk

Ezt a határozatot a jegyzőkönyv 2. cikkének (1) és (2) bekezdésében felsorolt rendelkezések hatálya alá tartozó területekre és azok továbbfejlesztésére annyiban kell alkalmazni, amennyiben a szóban forgó rendelkezések szerepelnek a 2000/365/EK és a 2002/192/EK tanácsi határozatban.

3. cikk

Az 1999/437/EK határozat 1–4. cikkének rendelkezéseit azonos módon alkalmazni kell Liechtensteinnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulására is.

4. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje a jegyzőkönyv 9. cikkében előírt jóváhagyási okmánynak az Európai Unió nevében történő letétbe helyezésére jogosult személyt, hogy kifejezésre juttassa az Európai Unió egyetértését azzal, hogy a jegyzőkönyv rá nézve kötelező, valamint a következő értesítést teszi:

„A Lisszaboni Szerződés 2009. december 1-jei hatálybalépésének következményeként az Európai Unió az Európai Közösség helyébe lépett, és annak jogutódja lett, valamint ezen időponttól kezdve gyakorolja az Európai Közösség jogait, és terhelik annak kötelezettségei. Ezért a jegyzőkönyvben és a megállapodásban az »Európai Közösség«-re való hivatkozásokat adott esetben az »Európai Unió«-ra történő hivatkozásként kell értelmezni.”

5. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

6. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2011. március 7-én.

a Tanács részéről

az elnök

CZOMBA S.


(1)  A Tanács 2008. február 28-i 2008/261/EK határozata az Európai Unió, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a Liechtensteini Hercegségnek az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Közösség nevében történő aláírásáról és egyes rendelkezéseinek ideiglenes alkalmazásáról (HL L 83., 2008.3.26., 3.).

(2)  A Tanács 2008. február 28-i 2008/262/EK határozata az Európai Unió, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a Liechtensteini Hercegségnek az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő aláírásáról és egyes rendelkezéseinek ideiglenes alkalmazásáról (HL L 83., 2008.3.26., 5.).

(3)  HL L 176., 1999.7.10., 31. o.

(4)  HL L 131., 2000.6.1., 43. o.

(5)  HL L 64., 2002.3.7., 20. o.


JEGYZŐKÖNYV

az Európai Unió, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség között a Liechtensteini Hercegségnek az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ

és

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG

és

A SVÁJCI ÁLLAMSZÖVETSÉG

és

A LIECHTENSTEINI HERCEGSÉG,

a továbbiakban: a Szerződő Felek,

TEKINTETTEL az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló, 2004. október 26-án aláírt megállapodásra (1) (a továbbiakban: a társulási megállapodás),

EMLÉKEZTETVE ARRA, hogy annak 16. cikke lehetővé teszi, hogy a Liechtensteini Hercegség a társulási megállapodáshoz jegyzőkönyv útján csatlakozzon,

FIGYELEMBE VÉVE a Liechtensteini Hercegség földrajzi helyzetét,

FIGYELEMBE VÉVE a Liechtensteini Hercegség és a Svájci Államszövetség között fennálló szoros kapcsolatokat, amelyek a Liechtensteini Hercegség és a Svájci Államszövetség közötti belső határellenőrzések nélküli térségben jutnak kifejezésre,

FIGYELEMBE VÉVE a Liechtensteini Hercegség óhaját, hogy valamennyi schengeni országgal határellenőrzések nélküli térséget alakítson ki, illetve tartson fenn, és ezért a schengeni vívmányokhoz társuljon,

MIVEL az Európai Unió Tanácsának az Izlandi Köztársasággal és a Norvég Királysággal 1999. május 18-án kötött megállapodása (2) révén ez utóbbi két állam társult a schengeni vívmányok végrehajtásához, alkalmazásához és fejlesztéséhez,

MIVEL kívánatos, hogy a Liechtensteini Hercegség Izlanddal, Norvégiával és Svájccal egyenlő feltételekkel társuljon a schengeni vívmányok végrehajtásához, alkalmazásához és fejlesztéséhez,

MIVEL az Európai Unió, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség között olyan jegyzőkönyvet kell kötni, amely egyrészről az Európai Unió Tanácsa, másrészről Izland és Norvégia, valamint Svájc között létrejött megállapodásban meghatározott jogokhoz és kötelezettségekhez hasonló jogokról és kötelezettségekről rendelkezik Liechtenstein számára,

MIVEL az Európai Unióról szóló szerződéshez, valamint az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, Dánia helyzetéről szóló jegyzőkönyv értelmében az Európai Közösséget létrehozó szerződés IV. címének rendelkezései, valamint az e cím alapján elfogadott jogi aktusok nem alkalmazhatók a Dán Királyságra, továbbá mivel az említett cím alkalmazásában a schengeni vívmányok fejlesztésére irányuló azon határozatok, amelyeket Dánia átültetett nemzeti jogába, csak nemzetközi jogi kötelezettségeket keletkeztethetnek Dánia és a többi tagállam között,

MIVEL az Európai Unióról szóló szerződéshez, valamint az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, a schengeni vívmányoknak az Európai Unió keretébe történő beillesztéséről szóló jegyzőkönyv alapján meghozott határozatokkal összhangban Írország, valamint Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága részt vesz a schengeni vívmányok egyes rendelkezéseiben (3),

MIVEL biztosítani kell, hogy azok az államok, amelyekkel az Európai Unió társulást hozott létre a schengeni vívmányok végrehajtása, alkalmazása és fejlesztése érdekében, e vívmányokat egymás közötti kapcsolataikban is alkalmazzák,

MIVEL a schengeni vívmányok megfelelő érvényesülése megkívánja e jegyzőkönyv egyidejű alkalmazását azon megállapodásokkal, amelyek a schengeni vívmányok végrehajtásához, alkalmazásához és fejlesztéséhez társult vagy abban részt vevő különböző felek között – egymás közötti kapcsolataik szabályozása céljából – fennállnak,

TEKINTETTEL a Liechtensteini Hercegségnek az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a tagállamban vagy Svájcban benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős állam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyvre (4),

SZEM ELŐTT TARTVA a schengeni vívmányok és – a tagállamok egyikében benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős állam meghatározására vonatkozó feltételeket és eljárási szabályokat megállapító, valamint az „Eurodac” rendszert létrehozó – közösségi vívmányok közötti kapcsolatot,

MIVEL a kapcsolat megköveteli a schengeni vívmányoknak a tagállamok egyikében benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős állam meghatározására vonatkozó feltételeket és eljárási szabályokat megállapító, valamint az „Eurodac” rendszert létrehozó közösségi vívmányokkal történő egyidejű alkalmazását,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

Az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodás (a továbbiakban: a társulási megállapodás) 16. cikkével összhangban a Liechtensteini Hercegség (a továbbiakban: Liechtenstein) az e jegyzőkönyvben meghatározott feltételekkel csatlakozik a társulási megállapodáshoz.

E csatlakozás – az itt meghatározott szabályokkal és eljárásokkal összhangban – a Szerződő Felek között kölcsönös jogokat és kötelezettségeket teremt.

2. cikk

(1)   Liechtenstein végrehajtja és alkalmazza a schengeni vívmányoknak az Európai Unió tagállamaira vonatkozó, a társulási megállapodás A. és B. mellékletében felsorolt rendelkezéseit, az említett mellékletekben foglalt feltételekkel.

(2)   Liechtenstein végrehajtja és alkalmazza továbbá az Európai Unió és az Európai Közösség e jegyzőkönyv mellékletében felsorolt jogi aktusainak azon rendelkezéseit, amelyek a schengeni vívmányok rendelkezéseinek helyébe léptek, vagy azokat továbbfejlesztették.

(3)   Liechtenstein – az 5. cikk sérelme nélkül – elfogadja, végrehajtja és alkalmazza az Európai Unió és az Európai Közösség által hozott, a schengeni vívmányok rendelkezéseit módosító vagy továbbfejlesztő azon jogi aktusokat és intézkedéseket is, amelyekre – e jegyzőkönyvvel összefüggésben – a társulási megállapodásban meghatározott eljárásokat alkalmazták.

3. cikk

Liechtensteinre alkalmazni kell a társulási megállapodás 3. cikkének (1)–(4) bekezdésében, a 4–6. cikkben, a 8–10. cikkben, a 11. cikk (2), (3) és (4) bekezdésében, valamint a 13. cikkben foglalt jogokat és kötelezettségeket.

4. cikk

A társulási megállapodás 3. cikke által létrehozott vegyes bizottság elnöki tisztét szakértői szinten az Európai Unió képviselője tölti be. Magas rangú tisztviselői és miniszteri szinten az elnöki tisztet felváltva, hat hónapos időszakonként az Európai Unió képviselője és Liechtenstein vagy Svájc kormányának képviselője tölti be.

5. cikk

(1)   A 2. cikkben említett ügyekkel kapcsolatos új jogi aktusok vagy intézkedések elfogadását az Európai Unió illetékes intézményeinek tartják fenn. E cikk (2) bekezdésére is figyelemmel az ilyen jogi aktusok vagy intézkedések az Európai Unió, az Európai Közösség és érintett tagállamaik, illetve Liechtenstein vonatkozásában egyidejűleg lépnek hatályba, kivéve, ha e jogi aktusok vagy intézkedések kifejezetten ettől eltérően rendelkeznek. Ezzel összefüggésben megfelelően figyelembe kell venni a Liechtenstein által a vegyes bizottságban megjelölt azon időt, amely saját alkotmányos követelményeinek teljesítéséhez szükséges.

(2)

a)

Az (1) bekezdésben említett olyan jogi aktusok vagy intézkedések elfogadásáról, amelyekre az e jegyzőkönyvben meghatározott eljárásokat alkalmazták, az Európai Unió Tanácsa (Tanács) haladéktalanul értesíti Liechtensteint. Liechtenstein önállóan határoz azok tartalmának elfogadásáról és belső jogrendjébe történő átültetésükről. E határozatokról – az érintett jogi aktusok vagy intézkedések elfogadását követő harminc napon belül – értesíti a Tanácsot és az Európai Közösségek Bizottságát (Bizottság).

b)

Amennyiben egy ilyen jogi aktus vagy intézkedés tartalma Liechtenstein számára csak alkotmányos követelmények teljesítését követően válhat kötelezővé, Liechtenstein az értesítéssel egyidejűleg tájékoztatja erről a Tanácsot és a Bizottságot. Liechtenstein haladéktalanul írásban tájékoztatja a Tanácsot és a Bizottságot az alkotmányos követelmények teljesítéséről. Amennyiben nem kötelező népszavazást tartani, az értesítést legkésőbb a népszavazásra megállapított határidő elteltét követő 30 napon belül meg kell tenni. Népszavazás tartása esetén Liechtenstein 18 hónapon belül teheti meg az értesítést, amely határidő a Tanács értesítésének időpontjában kezdődik. A jogi aktus vagy intézkedés Liechtenstein számára megállapított hatálybalépésének időpontjától az alkotmányos követelmények teljesítéséről szóló értesítésig Liechtenstein – amennyiben lehetséges – ideiglenesen alkalmazza az ilyen jogi aktust vagy intézkedést.

Amennyiben Liechtenstein nem tudja ideiglenesen alkalmazni a szóban forgó jogi aktust vagy intézkedést, és ez zavart okoz a schengeni együttműködésben, a vegyes bizottság megvizsgálja a kialakult helyzetet. Az Európai Unió és az Európai Közösség Liechtensteinre vonatkozóan arányos és szükséges intézkedéseket hozhat annak érdekében, hogy biztosítsa a schengeni együttműködés zökkenőmentes működését.

(3)   A (2) bekezdésben említett jogi aktusok és intézkedések Liechtenstein általi elfogadása jogokat és kötelességeket keletkeztet egyrészről Liechtenstein, másrészről az Európai Unió, az Európai Közösség és a jogi aktusokkal és intézkedésekkel kötelezett tagállamok, valamint Svájc között.

(4)   Abban az esetben, ha:

a)

Liechtenstein olyan határozatról értesít, hogy nem fogadja el a (2) bekezdésben említett olyan jogi aktus vagy intézkedés tartalmát, amelyre az e jegyzőkönyvben megállapított eljárást alkalmazták; vagy

b)

Liechtenstein a (2) bekezdés a) pontjában vagy az 5. cikk a) pontjában említett harmincnapos határidőn belül nem küld értesítést; vagy

c)

Liechtenstein a népszavazásra megállapított határidő elteltét követő legkésőbb 30 napon belül vagy népszavazás esetén a (2) bekezdés b) pontjában megállapított 18 hónapos határidőn belül nem küld értesítést, vagy ugyanezen pontnak megfelelően az érintett jogi aktus vagy intézkedés hatálybalépésére meghatározott időponttól kezdődően nem ír elő ideiglenes alkalmazást,

e jegyzőkönyvet megszűntnek kell tekinteni, kivéve, ha a vegyes bizottság – a jegyzőkönyv fenntartása módjainak gondos vizsgálatát követően – kilencven napon belül másképp határoz. E jegyzőkönyv megszüntetése a kilencvennapos időtartam lejártától számított három hónap elteltével lép hatályba.

(5)

a)

Amennyiben egy új jogi aktus vagy intézkedés rendelkezései értelmében a tagállamok nem köthetik a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény (5) 51. cikkében meghatározott feltételekhez a bűnügyi jogsegély iránti megkereséseket vagy a házkutatásra és/vagy bizonyítási eszközök lefoglalására irányuló határozatok elismerését, Liechtenstein a (2) bekezdés a) pontjában említett harmincnapos határidőn belül értesítheti a Tanácsot és a Bizottságot, hogy nem fogadja el és nem ülteti át ezeket a rendelkezéseket a saját belső jogrendjébe, amennyiben azok a közvetlen adózás területén elkövetett bűncselekmények felderítésére irányuló nyomozással és büntetőeljárással kapcsolatos házkutatás vagy lefoglalás iránti megkeresésekre, illetve határozatokra vonatkoznak, amennyiben ezeket Liechtensteinben követték el, és ezek a cselekmények a liechtensteini jog szerint nem sújthatók szabadságvesztéssel. Ebben az esetben e jegyzőkönyv – a (4) bekezdés rendelkezéseivel ellentétben – nem szűnik meg.

b)

Valamely tagja kérésére a vegyes bizottság legkésőbb a kérést követő két hónapon belül összeül és – figyelembe véve a nemzetközi szinten bekövetkezett fejleményeket – megvitatja az a) pont szerinti értesítés után előállt helyzetet.

Amint a vegyes bizottság egyhangúlag megállapodott, hogy az új jogi aktus vagy intézkedés érintett rendelkezéseit Liechtenstein teljeskörűen elfogadja és átülteti, a (2) bekezdés b) pontját, valamint a (3) és (4) bekezdést alkalmazni kell. A (2) bekezdés b) pontjának első mondatában említett tájékoztatást a vegyes bizottságban létrejött megállapodást követő harminc napon belül kell megtenni.

6. cikk

A Schengeni Információs Rendszerrel és a Vízuminformációs Rendszerrel kapcsolatos kötelezettsége teljesítése során Liechtenstein használhatja Svájc technikai infrastruktúráját az ezekhez a rendszerekhez való hozzáférés érdekében.

7. cikk

Az e jegyzőkönyv végrehajtása során felmerülő igazgatási költségek tekintetében Liechtenstein az Európai Unión belüli inflációs rátára tekintettel évente kiigazított, a 8 100 000 EUR 0,071 %-ának megfelelő összeggel járul hozzá évente az Európai Unió általános költségvetéséhez.

8. cikk

(1)   E jegyzőkönyv nem érinti az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodást vagy az Európai Közösség és Liechtenstein között létrejött bármely más megállapodást.

(2)   E jegyzőkönyv nem érinti az egyrészről Liechtenstein, másrészről egy vagy több tagállam közötti megállapodásokat, amennyiben azok e jegyzőkönyvvel összhangban vannak. Amennyiben a megállapodások nincsenek e jegyzőkönyvvel összhangban, az utóbbit kell irányadónak tekinteni.

(3)   E jegyzőkönyv semmilyen tekintetben nem érinti az Európai Közösség által Liechtensteinnel a jövőben kötendő megállapodásokat, az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről Liechtenstein között a jövőben kötendő megállapodásokat, valamint az Európai Unióról szóló szerződés 24. és 38. cikke alapján kötendő megállapodásokat.

(4)   E jegyzőkönyv nem érinti a Liechtenstein és Svájc közötti megállapodásokat, amennyiben azok e jegyzőkönyvvel összhangban vannak. Amennyiben a megállapodások nincsenek e jegyzőkönyvvel összhangban, az utóbbit kell irányadónak tekinteni.

9. cikk

(1)   E jegyzőkönyv egy hónappal azután lép hatályba, hogy a Tanács főtitkára letéteményesi minőségben megállapította, hogy a jegyzőkönyv kötelező jellegére vonatkozóan a felek által vagy nevében adott beleegyezés kifejezését érintő minden formális követelmény teljesült.

(2)   E jegyzőkönyv 1. és 4. cikkét, valamint 5. cikke (2) bekezdése a) pontjának első mondatát, továbbá a társulási megállapodás 3. cikkének (1)–(4) bekezdésében, valamint 4–6. cikkében foglalt jogokat és kötelezettségeket Liechtensteinre e jegyzőkönyv aláírásának időpontjától ideiglenesen alkalmazni kell.

(3)   Az e jegyzőkönyv aláírása után, de annak hatálybalépése előtt elfogadott jogi aktusok vagy intézkedések vonatkozásában az 5. cikk (2) bekezdése a) pontjának utolsó mondatában említett harmincnapos időtartam e jegyzőkönyv hatálybalépésének napján kezdődik.

10. cikk

(1)   A 2. cikkben említett rendelkezéseket Liechtensteinre vonatkozóan a Tanács által – a 2. cikkben említett valamennyi rendelkezést teljeskörűen alkalmazó tagállamok kormányait képviselő tagjai által a vegyes bizottsággal folytatott konzultációt követően hozott egyhangú határozatával – meghatározott időponttól kell alkalmazni, miután a Tanács meggyőződött arról, hogy Liechtenstein eleget tett a vonatkozó rendelkezések végrehajtásával kapcsolatos előfeltételeknek.

A Tanácsnak Írország, valamint Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága kormányát képviselő tagjai részt vesznek e határozat meghozatalában, amennyiben az a schengeni vívmányok olyan rendelkezéseire és azokon alapuló vagy azokkal kapcsolatos olyan jogi aktusokra vonatkozik, amelyekben e tagállamok részt vesznek.

A Tanácsnak azon tagállamok kormányait képviselő tagjai, akik csatlakozási szerződésükkel összhangban a 2. cikkben említett rendelkezéseknek csak egy részét alkalmazzák, részt vesznek e határozat meghozatalában, amennyiben az a schengeni vívmányok tagállamukban már alkalmazandó rendelkezéseivel kapcsolatos.

(2)   Az (1) bekezdésben említett rendelkezések végrehajtása jogokat és kötelezettségeket keletkeztet egyrészről Svájc és Liechtenstein, másrészről Liechtenstein és – az esettől függően – az Európai Unió, az Európai Közösség és a tagállamok között, amennyiben e rendelkezések rájuk nézve kötelezőek.

(3)   E jegyzőkönyv csak akkor alkalmazható, ha a társulási megállapodás 13. cikkében említett, Liechtenstein által megkötendő megállapodásokat egyaránt végrehajtják.

(4)   Továbbá e jegyzőkönyv csak akkor alkalmazandó, ha a Liechtensteini Hercegségnek az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a tagállamban vagy Svájcban benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős állam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti jegyzőkönyvet egyaránt végrehajtják.

11. cikk

(1)   E jegyzőkönyvet felmondhatja Liechtenstein vagy Svájc, továbbá fel lehet mondani a Tanács tagjainak egyhangú határozatával is. A felmondásról értesíteni kell a letéteményest, amely hat hónappal az értesítést követően válik hatályossá.

(2)   E jegyzőkönyv vagy a társulási megállapodás Svájc általi felmondása vagy a társulási megállapodás Svájc tekintetében történő megszűnése esetén a társulási megállapodás és e jegyzőkönyv az egyrészről az Európai Unió és az Európai Közösség, másrészről Liechtenstein között fennálló kapcsolatok tekintetében hatályban marad. Ilyen esetben a Tanács a Liechtensteinnel folytatott konzultációt követően dönt a szükséges intézkedésekről. Az intézkedések azonban csak akkor kötelezőek Liechtensteinre, ha Liechtenstein azokat elfogadja.

(3)   E jegyzőkönyv akkor tekintendő megszűntnek, ha Liechtenstein megszünteti a társulási megállapodás 13. cikkében említett, Liechtenstein által kötött megállapodások egyikét vagy megszünteti a 10. cikk (4) bekezdésében említett jegyzőkönyvet.

12. cikk

E jegyzőkönyv három-három eredeti példányban készült angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák és szlovén nyelven, amely szövegek mindegyike egyaránt hiteles.

A fentiek hiteléül az alulírott meghatalmazottak e jegyzőkönyvet alább kézjegyükkel látták el.

Съставено в Брюксел на двадесет и осми февруари две хиляди и осма година.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de febrero de dos mil ocho.

V Bruselu dne dvacátého osmého února dva tisíce osm.

Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende februar to tusind og otte.

Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten Februar zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta veebruarikuu kahekümne kaheksandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Φεβρουαρίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Brussels on the twenty-eighth day of February in the year two thousand and eight.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit février deux mille huit.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto febbraio duemilaotto.

Briselē, divtūkstoš astotā gada divdesmit astotajā februārī.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų vasario dvidešimt aštuntą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év február huszonnyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tmienja u għoxrin jum ta’ Frar tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Brussel, de achtentwintigste februari tweeduizend acht.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego ósmego lutego roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Fevereiro de dois mil e oito.

Încheiat la Bruxelles, la douăzeci și opt februarie în anul două mii opt.

V Bruseli dňa dvadsiateho ôsmeho februára dvetisícosem.

V Bruslju, dne osemindvajsetega februarja leta dva tisoč osem.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä helmikuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde februari tjugohundraåtta.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā

Europos Sajungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

På Europeiska unionens vägnar

Image

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération Suisse

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Államszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suíça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarskou konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

Image

За Княжество Лихтенщайн

Por el Principado de Liechtenstein

Za Lichtenštejnské knížectví

For Fyrstendømmet Liechtenstein

Für das Fürstentum Liechtenstein

Liechtensteini Vürstiriigi nimel

Για το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν

For the Principality of Liechtenstein

Pour la Principauté de Liechtenstein

Per il Principato del Liechtenstein

Lihtenšteinas Firstistes vārdā

Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu

A Liechtensteini Hercegség részéről

Għall-Prinċipat ta’ Liechtenstein

Voor het Vorstendom Liechtenstein

W imieniu Księstwa Liechtensteinu

Pelo Principado do Liechtenstein

Pentru Principatul Liechtenstein

Za Lichtenštajnské kniežatstvo

Za Kneževino Lihtenštajn

Liechtensleinin ruhtinaskunnan puolesta

För Furstendömet Liechtenstein

Image


(1)  HL L 53., 2008.2.27., 52. o.

(2)  HL L 176., 1999.7.10., 36. o.

(3)  HL L 64., 2002.3.7., 20. o. és HL L 131., 2000.6.1., 43. o.

(4)  Lásd e Hivatalos Lap 39. oldalát.

(5)  A Benelux Gazdasági Unió államai, a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Francia Köztársaság kormányai között a közös határaikon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló, 1985. június 14-i schengeni megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény (HL L 239., 2000.9.22., 19. o.).

MELLÉKLET

Melléklet a Liechtensteini Hercegségnek az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyvhöz

A 2. cikk (2) bekezdésében említett, Liechtenstein által a 10. cikkel összhangban a Tanács által megállapított időponttól kezdődően alkalmazandó jogi aktusok:

a Tanács 2004. október 26-i 2007/2004/EK rendelete az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség felállításáról (HL L 349., 2004.11.25., 1. o.),

a Tanács 2004. december 13-i 2252/2004/EK rendelete a tagállamok által kiállított útlevelek és úti okmányok biztonsági jellemzőire és biometrikus elemeire vonatkozó előírásokról (HL L 385., 2004.12.29., 1. o.), a Bizottság 2005. február 28-i határozata a tagállamok által kiállított útlevelek és úti okmányok biztonsági jellemzőire és biometrikus elemeire vonatkozó előírások műszaki leírásainak megállapításáról (C(2005) 409 végleges), a Bizottság 2006. június 28-i határozata a tagállamok által kiállított útlevelek és úti okmányok biztonsági jellemzőire és biometrikus elemeire vonatkozó előírások műszaki leírásainak megállapításáról (C(2006) 2909 végleges),

a Tanács 2005. február 24-i 2005/211/IB határozata néhány új funkciónak – többek között a terrorizmus elleni küzdelemnek – a Schengeni Információs Rendszerbe történő bevezetéséről (HL L 68., 2005.3.15., 44. o.),

a Tanács 2005. október 12-i 2005/719/IB határozata a terrorizmus elleni küzdelem keretében a Schengeni Információs Rendszer egyes új funkcióinak bevezetéséről szóló 2005/211/IB határozat egyes rendelkezései alkalmazási időpontjának meghatározásáról (HL L 271., 2005.10.15., 54. o.),

a Tanács 2005. október 12-i 2005/727/IB határozata a terrorizmus elleni küzdelem keretében a Schengeni Információs Rendszer egyes új funkcióinak bevezetéséről szóló 2005/211/IB határozat egyes rendelkezései alkalmazási időpontjának meghatározásáról (HL L 273., 2005.10.19., 25. o.),

a Tanács 2006. március 9-i 2006/228/IB határozata a terrorizmus elleni küzdelem keretében a Schengeni Információs Rendszer egyes új funkcióinak bevezetéséről szóló 2005/211/IB határozat egyes rendelkezései alkalmazási időpontjának meghatározásáról (HL L 81., 2006.3.18., 45. o.),

a Tanács 2006. március 9-i 2006/229/IB határozata a terrorizmus elleni küzdelem keretében a Schengeni Információs Rendszer egyes új funkcióinak bevezetéséről szóló 2005/211/IB határozat egyes rendelkezései alkalmazási időpontjának meghatározásáról (HL L 81., 2006.3.18., 46. o.),

A Tanács 2006. július 24-i 2006/631/IB határozata a terrorizmus elleni küzdelem keretében a Schengeni Információs Rendszer egyes új funkcióinak bevezetéséről szóló 2005/211/IB határozat egyes rendelkezései alkalmazási időpontjának meghatározásáról (HL L 256., 2006.9.20., 18. o.),

a Tanács 2005. március 16-i 2005/267/EK határozata a tagállamok migrációigazgatási szolgálatai részére egy biztonságos, webalapú információs és koordinációs hálózat létrehozásáról (HL L 83., 2005.4.1., 48. o.),

a Bizottság 2005. december 15-i határozata a tagállamok migrációigazgatási szolgálatai részére egy biztonságos, webalapú információs és koordinációs hálózat létrehozásáról szóló, 2005/267/EK tanácsi határozat végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (C(2005) 5159 final),

a Tanács 2005. június 2-i 851/2005/EK rendelete a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló 539/2001/EK rendelet módosításáról (HL L 141., 2005.6.4., 3. o.),

a Tanács 2005. június 13-i 2005/451/IB határozata a terrorizmus elleni küzdelem keretében a Schengeni Információs Rendszer egyes új funkcióinak bevezetéséről szóló 871/2004/EK rendelet egyes rendelkezései alkalmazási időpontjának meghatározásáról (HL L 158., 2005.6.21., 26. o.),

az Európai Parlament és a Tanács 2005. július 6-i 1160/2005/EK rendelete a közös határokon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló, 1985. június 14-i Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezménynek a járművek forgalmi engedélyének kiadására hatáskörrel rendelkező tagállami szolgálatok Schengeni Információs Rendszerhez való hozzáférésével kapcsolatos módosításáról (HL L 191., 2005.7.22., 18. o.),

az Európai Parlament és a Tanács 2005. szeptember 28-i 2005/761/EK ajánlása a rövid távú tartózkodásra jogosító egységes vízumok kiadásának a Közösségbe tudományos kutatás céljával harmadik országokból érkező kutatók esetében történő megkönnyítéséről (HL L 289., 2005.11.3., 23. o.),

A Bizottság 2005. szeptember 29-i 2005/687/EK határozata a bevándorlási összekötő tisztviselők hálózatának tevékenységéről és az illegális bevándorlással összefüggő ügyek tekintetében a fogadó országban fennálló helyzetről szóló jelentés formátumáról (HL L 264., 2005.10.8., 8. o.),

a Tanács 2005. október 12-i 2005/728/IB határozata a terrorizmus elleni küzdelem keretében a Schengeni Információs Rendszer egyes új funkcióinak bevezetéséről szóló 871/2004/EK rendelet egyes rendelkezései alkalmazási időpontjának meghatározásáról (HL L 273., 2005.10.19., 26. o.),

az Európai Parlament és a Tanács 2005. december 14-i 2046/2005/EK rendelete a 2006. évi torinói téli olimpiai és/vagy paralimpiai játékokban részt vevő olimpiai család tagjainak szóló vízumok kérelmezésére és kiadására vonatkozó eljárások megkönnyítését szolgáló intézkedésekről (HL L 334., 2005.12.20., 1. o.),

az Európai Parlament és a Tanács 2006. március 15-i 562/2006/EK rendelete a személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról (HL L 105., 2006.4.13., 1. o.),

a Tanács 2006. június 1-jei 2006/440/EK határozata a közös konzuli utasítás 12. mellékletének, valamint a közös kézikönyv 14a. mellékletének a vízumkérelmek feldolgozása eljárási költségeinek megfelelően felszámítandó díjak tekintetében történő módosításáról (HL L 175., 2006.6.29., 77. o.),

a Tanács 2006. július 24-i 2006/628/EK határozata a terrorizmus elleni küzdelem keretében a Schengeni Információs Rendszer egyes új funkcióinak bevezetéséről szóló, 871/2004/EK rendelet 1. cikke (4) és (5) bekezdése alkalmazási időpontjának meghatározásáról (HL L 256., 2006.9.20., 15. o.),

a Bizottság 2006. szeptember 22-i 2006/648/EK határozata a Vízuminformációs Rendszer kifejlesztésével kapcsolatos biometrikus jellemzőkre vonatkozó szabványokról szóló műszaki előírások megállapításáról (HL L 267., 2006.9.27., 41. o.),

helyesbítés a Vízuminformációs Rendszer létrehozásáról (VIS) szóló, 2004. június 8-i 2004/512/EK tanácsi határozathoz (HL L 271., 2006.9.30., 85. o.),

A Bizottság 2006. szeptember 22-i 2006/757/EK határozata a Sirene-kézikönyv módosításáról (HL L 317., 2006.11.16., 1. o.),

A Bizottság 2006. szeptember 22-i 2006/758/EK határozata a Sirene-kézikönyv módosításáról (HL L 317., 2006.11.16., 41. o.),

a Tanács 2006. október 5-i 2006/684/EK határozata a Közös Konzuli Utasítás 2. melléklete A. listájának az indonéz diplomata- és szolgálati útlevelek birtokosaira vonatkozó vízumkötelezettség tekintetében történő módosításáról (HL L 208., 2006.10.12., 29.),

a Bizottság 2006. november 3-i 2006/752/EK határozata a Vízuminformációs Rendszernek a kifejlesztési szakaszban létrehozandó helyszíneinek megállapításáról (HL L 305., 2006.11.4., 13. o.),

a Bizottság 2006. november 6-i ajánlása a Határőröknek szóló közös gyakorlati kézikönyv (schengeni kézikönyv) létrehozásáról, a személyek határellenőrzésekor a tagállamok illetékes hatóságai általi alkalmazásra (C (2006) 5186 végleges),

A Tanács 2006. december 18-i 2006/960/IB kerethatározata az Európai Unió tagállamainak bűnüldöző hatóságai közötti, információ és bűnüldözési operatív információ cseréjének leegyszerűsítéséről (HL L 386., 2006.12.29., 89. o., helyesbítve: HL L 75., 2007.3.15., 26. o.),

Az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 20-i 1986/2006/EK rendelete a járművek forgalmi engedélyének kiadására hatáskörrel rendelkező tagállami szolgálatoknak a Schengeni Információs Rendszer második generációjához (SIS II) való hozzáféréséről (HL L 381., 2006.12.28., 1. o.),

Az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 20-i 1987/2006/EK rendelete a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létrehozásáról, működtetéséről és használatáról (HL L 381., 2006.12.28., 4. o.),

Az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 20-i 1931/2006/EK rendelete a tagállamok külső szárazföldi határain való kishatárforgalom szabályainak meghatározásáról, valamint a Schengeni Egyezmény rendelkezéseinek módosításáról (HL L 405., 2006.12.30., 1. o., helyesbítve: HL L 29., 2007.2.3., 3. o.),

A Tanács 2006. december 21-i 1932/2006/EK rendelete a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló 539/2001/EK rendelet módosításáról (HL L 405., 2006.12.30., 23. o., helyesbítve: HL L 29., 2007.2.3., 10. o.),

A Tanács 2006. december 21-i 1988/2006/EK rendelete a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) kifejlesztéséről szóló 2424/2001/EK rendelet módosításáról (HL L 411., 2006.12.30., 1. o., helyesbítve: HL L 27., 2007.2.2., 3. o.),

A Tanács 2006. december 21-i 2006/1007/IB határozata a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) kifejlesztéséről szóló 2001/886/IB határozat módosításáról (HL L 411., 2006.12.30., 78. o., helyesbítve: HL L 27., 2007.2.2., 43. o.),

A Bizottság határozata 2007. március 16-i 2007/170/EK határozata a Schengeni Információs Rendszer második generációjára vonatkozó hálózati követelmények (1. pillér) megállapításáról (HL L 79., 2007.3.20., 20. o.),

A Bizottság 2007. március 16-i 2007/171/EK határozata a Schengeni Információs Rendszer második generációjára vonatkozó hálózati követelmények (harmadik pillér) megállapításáról (HL L 79., 2007.3.20., 29. o.),

Az Európai Parlament és a Tanács 2007. május 23-i 2007/574/EK határozata a „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében a 2007–2013-as időszakra a Külső Határok Alap létrehozásáról (HL L 144., 2007.6.6., 22. o.),

A Tanács 2007. június 12-i 2007/533/IB határozata a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létrehozásáról, működtetéséről és használatáról (HL L 205., 2007.8.7., 63. o.),

A Tanács 2007. június 25-i 2007/472/EK határozata a Schengeni Információs Rendszer technikai támogatóegysége (SIS központi rész) létesítésének és működésének költségeire vonatkozó pénzügyi szabályzat módosításáról szóló, az 1990. évi Schengeni Egyezmény által felállított Végrehajtó Bizottság határozatának módosításáról (HL L 179., 2007.7.7., 50. o.),

Az Európai Parlament és a Tanács 2007. július 11-i 863/2007/EK rendelete a gyorsreagálású határvédelmi csapatok felállítására szolgáló eljárás bevezetéséről, valamint a 2007/2004/EK tanácsi rendeletnek ezen eljárás tekintetében történő módosításáról és a kiküldött határőrök feladatai és hatáskörei szabályozásáról (HL L 199., 2007.7.31., 30. o.),

A Tanács 2007. július 16-i 2007/519/EK határozata a schengeni konzultációs hálózat 2. részének módosításáról (technikai előírások) (HL L 192., 2007.7.24., 26. o.),

A Bizottság 2007. augusztus 27-i 2007/599/EK határozata az 574/2007/EK európai parlamenti és tanácsi határozatnak a 2007-től 2013-ig terjedő időszakra vonatkozó stratégiai iránymutatások elfogadása tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 233., 2007.9.5., 3. o.),

A Tanács 2007. december 6-i 2007/866/EK határozata a schengeni konzultációs hálózat I. részének módosításáról (technikai előírások) (HL L 340., 2007.12.22., 92. o.).


ZÁRÓOKMÁNY

Az EURÓPAI UNIÓ

és

az EURÓPAI KÖZÖSSÉG

és

a SVÁJCI ÁLLAMSZÖVETSÉG

és

a LIECHTENSTEINI HERCEGSÉG,

a továbbiakban: a Szerződő Felek

meghatalmazottai

az Európai Unió, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség között a Liechtensteini Hercegségnek az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyv aláírása céljából Brüsszelben 2008. február huszonnyolcadik napján tartott találkozójukon elfogadták a jegyzőkönyvet.

A Szerződő Felek meghatalmazottai tudomásul vették az alábbiakban felsorolt, a Záróokmány mellékletét képező nyilatkozatokat:

A Szerződő Felek közös nyilatkozata az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökségről,

A Szerződő Felek közös nyilatkozata az Európai Unió tagállamai közötti kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló, 2000. május 29-i egyezmény (1) 23. cikkének (7) bekezdéséről,

Az Európai Közösség és Liechtenstein nyilatkozata a külkapcsolatokról,

Liechtenstein nyilatkozata a bűnügyi jogsegélyről,

Liechtenstein nyilatkozata az 5. cikk (2) bekezdésének b) pontja tekintetében,

Liechtenstein nyilatkozata a bűnügyi jogsegélyről szóló európai egyezmény és a kiadatásról szóló európai egyezmény alkalmazásáról,

Az Európai Közösség nyilatkozata a 2007–2013-as időszakra vonatkozó Külső Határok Alapról,

Az Európai Bizottság nyilatkozata a javaslatok továbbításáról,

Közös nyilatkozat az együttes ülésekről.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā

Europos Sajungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

På Europeiska unionens vägnar

Image

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Államszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suíça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarskou konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

Image

За Княжество Лихтенщайн

Por el Principado de Liechtenstein

Za Lichtenštejnské knížectví

For Fyrstendømmet Liechtenstein

Für das Fürstentum Liechtenstein

Liechtensteini Vürstiriigi nimel

Για το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν

For the Principality of Liechtenstein

Pour la Principauté de Liechtenstein

Per il Principato del Liechtenstein

Lihtenšteinas Firstistes vārdā

Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu

A Liechtensteini Hercegség részéről

Għall-Prinċipat ta' Liechtenstein

Voor het Vorstendom Liechtenstein

W imieniu Księstwa Liechtensteinu

Pelo Principado do Liechtenstein

Pentru Principatul Liechtenstein

Za Lichtenštajnské kniežatstvo

Za Kneževino Lihtenštajn

Liechtensleinin ruhtinaskunnan puolesta

För Furstendömet Liechtenstein

Image


(1)  HL C 197., 2000.7.12., 1. o.

A SZERZŐDŐ FELEK KÖZÖS NYILATKOZATAI

A SZERZŐDŐ FELEK KÖZÖS NYILATKOZATA AZ EURÓPAI UNIÓ TAGÁLLAMAI KÜLSŐ HATÁRAIN VALÓ OPERATÍV EGYÜTTMŰKÖDÉSI IGAZGATÁSÉRT FELELŐS EURÓPAI ÜGYNÖKSÉGRŐL

A Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy Svájcnak és Liechtensteinnek az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökséghez való csatlakozása céljából – a Norvégiával és Izlanddal kötött megállapodások mintájára – további megállapodásokat kötnek.

A SZERZŐDŐ FELEK KÖZÖS NYILATKOZATA AZ EURÓPAI UNIÓ TAGÁLLAMAI KÖZÖTTI KÖLCSÖNÖS BŰNÜGYI JOGSEGÉLYRŐL SZÓLÓ, 2000. MÁJUS 29-I EGYEZMÉNY 23. CIKKÉNEK (7) BEKEZDÉSÉRŐL

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Liechtenstein az Európai Unió tagállamai közötti kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló egyezmény 23. cikke (1) bekezdése c) pontjának rendelkezéseire is figyelemmel az egyes egyedi esetek körülményeire való tekintettel megkövetelheti, hogy személyes adatokat – amenynyiben az érintett tagállam nem szerezte meg az érintett személy hozzájárulását – a 23. cikk (1) bekezdésének a) és b) pontjában említett célokra csak Liechtenstein előzetes hozzájárulásával lehet felhasználni olyan eljárásokban, amelyek tekintetében Liechtenstein a személyes adatok továbbítását vagy felhasználását az egyezmény rendelkezései szerint, illetve az annak 1. cikkében említett jogi aktusok szerint megtagadhatta vagy korlátozhatta volna.

Amennyiben egyedi esetben Liechtenstein megtagadja a fenti rendelkezések szerinti, valamely tagállam általi megkereséshez való hozzájárulását, határozatát írásban köteles megindokolni.

EGYÉB NYILATKOZATOK

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS LIECHTENSTEIN NYILATKOZATA A KÜLKAPCSOLATOKRÓL

Az Európai Közösség és Liechtenstein megállapodnak abban, hogy az Európai Közösség vállalja a Schengeni együttműködéssel összefüggő területeken – ideértve a vízumpolitikát is – vele megállapodást kötött harmadik országok és nemzetközi szervezetek arra való ösztönzését, hogy azok – Liechtenstein ilyen megállapodások megkötésére való jogkörének sérelme nélkül – hasonló megállapodásokat kössenek a Liechtensteini Hercegséggel.

LIECHTENSTEIN NYILATKOZATA A BŰNÜGYI JOGSEGÉLYRŐL

Liechtenstein kinyilvánítja, hogy a liechtensteini hatóságok által vizsgált adózási bűncselekmények esetén nem lehet többek között büntetőügyekben hatáskörrel rendelkező bírósághoz jogorvoslatért fordulni.

LIECHTENSTEIN NYILATKOZATA AZ 5. CIKK (2) BEKEZDÉSÉNEK b) PONTJA TEKINTETÉBEN

(a schengeni vívmányok továbbfejlesztésének elfogadására vonatkozó időtartam)

Az 5. cikk (2) bekezdésének b) pontjában megállapított, legfeljebb 18 hónapos időtartam egyaránt kiterjed a jogi aktus vagy intézkedés elfogadására és végrehajtására. Az időtartam a következő szakaszokat foglalja magában:

előkészítő szakasz,

parlamenti eljárás,

a népszavazás 30 napos határideje,

adott esetben a népszavazás (szervezés és szavazás),

az uralkodó herceg általi megerősítés.

Liechtenstein kormánya haladéktalanul értesíti a Tanácsot és a Bizottságot az egyes szakaszok lezárulásáról.

Liechtenstein kormánya kötelezettséget vállal a rendelkezésére álló összes eszköz alkalmazására annak érdekében, hogy a fent említett szakaszok a lehető legkorábban befejeződjenek.

LIECHTENSTEIN NYILATKOZATA A BŰNÜGYI JOGSEGÉLYRŐL SZÓLÓ EURÓPAI EGYEZMÉNY ÉS A KIADATÁSRÓL SZÓLÓ EURÓPAI EGYEZMÉNY ALKALMAZÁSÁRÓL

Liechtenstein kötelezettséget vállal arra, hogy tartózkodik a kiadatásról szóló, 1957. december 13-i európai egyezmény, valamint a bűnügyi jogsegélyről szóló, 1959. április 20-i európai egyezmény ratifikálása alkalmával tett fenntartások és nyilatkozatok alkalmazásától, amennyiben azok nem állnak összhangban e megállapodással.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG NYILATKOZATA A 2007–2013-AS IDŐSZAKRA VONATKOZÓ KÜLSŐ HATÁROK ALAPRÓL

Az Európai Közösség jelenleg hozza létre a 2007–2013-as időszakra vonatkozó Külső Határok Alapot, amely tekintetében további megállapodásokat kötnek a schengeni vívmányokhoz társult harmadik országokkal.

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG NYILATKOZATA A JAVASLATOK TOVÁBBÍTÁSÁRÓL

Az e megállapodást érintő javaslatoknak az Európai Unió Tanácsa és az Európai Parlament részére történő megküldésekor a Bizottság az ilyen javaslatok másolatát Liechtenstein részére is továbbítja.

Azon bizottságokban való részvétel, amelyek az Európai Bizottságot végrehajtási hatásköreinek gyakorlásában segítik:

A Tanács 2006. június 1-jén felhatalmazta a Bizottságot, hogy kezdjen tárgyalásokat az Izlandi Köztársasággal, a Norvég Királysággal, a Svájci Államszövetséggel és a Liechtensteini Hercegséggel megállapodás kötése érdekében az utóbbiaknak azon bizottságok munkájában való részvételéről, amelyek a schengeni vívmányok végrehajtása, alkalmazása és fejlesztése tekintetében az Európai Bizottságot végrehajtási hatásköreinek gyakorlásában segítik.

Egy ilyen megállapodás megkötéséig az Európai Unió Tanácsa és a Svájci Államszövetség között levélváltás formájában létrejött, az Európai Bizottságot végrehajtási hatásköreinek gyakorlásában segítő bizottságokról szóló megállapodást kell alkalmazni Liechtensteinre, figyelemmel arra, hogy Liechtenstein részvételét – amennyiben a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) érintve van – az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás 100. cikke szabályozza.

KÖZÖS NYILATKOZAT AZ EGYÜTTES ÜLÉSEKRŐL

Az Európai Unió tagállamainak kormányait képviselő küldöttségek,

az Európai Bizottság küldöttsége,

az Izlandi Köztársaság kormányát és a Norvég Királyság kormányát képviselő küldöttségek,

a Svájci Államszövetség kormányát képviselő küldöttség,

a Liechtensteini Hercegség kormányát képviselő küldöttség,

tudomásul veszik, hogy a Svájcnak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodás által létrehozott vegyes bizottsághoz Liechtenstein e megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv útján csatlakozik;

arról határoztak, hogy együttesen szervezik meg az egyrészről Izlandnak és Norvégiának a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodás, másrészről a Liechtenstein csatlakozásáról szóló jegyzőkönyvvel kiegészített, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodás által létrehozott vegyes bizottságok üléseit, függetlenül az ülésezés szintjétől;

megjegyzik, hogy ezen együttes ülésezés az ezen ülések elnöki tisztjére vonatkozó gyakorlati szabályozást kíván, amennyiben a Liechtenstein társulásáról szóló jegyzőkönyvvel kiegészített, az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, utóbbinak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodással, illetve az Európai Unió Tanácsa, az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság közötti, utóbbiaknak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodással összhangban az elnöki tisztet a társult államok töltik be;

tudomásul veszik a társult államok azon óhaját, amelynek értelmében azok az elnöki tiszt betöltését – az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, utóbbinak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodás hatálybalépésének, valamint a Liechtenstein társulásáról szóló jegyzőkönyv hatálybalépésének időpontjától kezdődően – szükség szerint átadják egymásnak, és azt nevük alfabetikus sorrendjében, felváltva gyakorolják.


(1)  HL L 281., 1995.11.23., 31. o. A legutóbb az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított irányelv.


18.6.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 160/19


A TANÁCS HATÁROZATA

(2011. március 7.)

az Európai Unió, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a Liechtensteini Hercegségnek az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló, különösen a belső határokon történő ellenőrzés megszüntetéséhez és a személyek mozgásához kapcsolódó társulásáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő megkötéséről

(2011/350/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 16. és 74. cikkére, 77. cikke (2) bekezdésére, valamint 79. cikke (2) bekezdésének a) és c) pontjára, összefüggésben 218. cikke (6) bekezdésének a) pontjával,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament egyetértésére,

mivel:

(1)

Az elnökségnek 2006. február 27-én adott felhatalmazást követően lezárultak a Liechtensteinnek az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyvvel kapcsolatosan a Liechtensteini Hercegséggel és a Svájci Államszövetséggel folytatott tárgyalások.

(2)

A 2008/261/EK (1) és 2008/262/IB (2) tanácsi határozatnak megfelelően, és egy későbbi időpontban történő megkötésére figyelemmel, a jegyzőkönyvet az Európai Unió nevében 2008. február 28-án aláírták.

(3)

A Lisszaboni Szerződés 2009. december 1-jei hatálybalépésének következményeként az Európai Unió az Európai Közösség helyébe lépett, és annak jogutódja lett.

(4)

A jegyzőkönyvet jóvá kell hagyni.

(5)

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés III. részének V. címe hatálya alá tartozó schengeni vívmányok továbbfejlesztését illetően helyénvaló az Európai Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között, e két államnak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról kötött megállapodás alkalmazását szolgáló egyes szabályokról szóló, 1999. május 17-i 1999/437/EK tanácsi határozatot (3) értelemszerűen a Liechtensteinnel fennálló kapcsolatokra is alkalmazandóvá tenni.

(6)

Ez a határozat a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek alkalmazásában az Egyesült Királyság a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának a schengeni vívmányok egyes rendelkezéseinek alkalmazásában való részvételére vonatkozó kéréséről szóló, 2000. május 29-i 2000/365/EK tanácsi határozattal (4) összhangban nem vesz részt; ennélfogva az Egyesült Királyság nem vesz részt ennek a határozatnak az elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó.

(7)

Ez a határozat a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyekben Írország az Írországnak a schengeni vívmányok egyes rendelkezései alkalmazásában való részvételére vonatkozó kéréséről szóló, 2002. február 28-i 2002/192/EK tanácsi határozattal (5) összhangban nem vesz részt. Ennélfogva Írország nem vesz részt ennek a határozatnak az elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó.

(8)

Ez a határozat nem sérti Dániának az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, Dánia helyzetéről szóló jegyzőkönyv szerinti helyzetét,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Unió, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a Liechtensteini Hercegségnek az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyvet és a kapcsolódó okmányokat a Tanács az Európai Közösség nevében jóváhagyja.

A jegyzőkönyv és a kapcsolódó okmányok szövegét csatolták e határozathoz.

2. cikk

Ezt a határozatot a jegyzőkönyv 2. cikkének (1) és (2) bekezdésében felsorolt rendelkezések hatálya alá tartozó területekre és azok továbbfejlesztésére annyiban kell alkalmazni, amennyiben a szóban forgó rendelkezések szerepelnek a 2000/365/EK és a 2002/192/EK határozatban.

3. cikk

Az 1999/437/EK határozat 1–4. cikkének rendelkezéseit azonos módon alkalmazni kell Liechtensteinnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulására is.

4. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje a jegyzőkönyv 9. cikkében előírt jóváhagyási okmánynak az Európai Unió nevében történő letétbe helyezésére jogosult személyt, hogy kifejezésre juttassa az Európai Unió egyetértését azzal, hogy a jegyzőkönyv rá nézve kötelező, valamint a következő értesítést teszi:

„A Lisszaboni Szerződés 2009. december 1-jei hatálybalépésének következményeként az Európai Unió az Európai Közösség helyébe lépett, és annak jogutódja lett, valamint ezen időponttól kezdve gyakorolja az Európai Közösség jogait, és terhelik annak kötelezettségei. Ezért a jegyzőkönyvben és a megállapodásban az »Európai Közösség«-re való hivatkozásokat adott esetben az »Európai Unió«-ra történő hivatkozásként kell értelmezni.”

5. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

6. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2011. március 7-én.

a Tanács részéről

az elnök

CZOMBA S.


(1)  A Tanács 2008. február 28-i 2008/261/EK határozata az Európai Unió, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a Liechtensteini Hercegségnek az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Közösség nevében történő aláírásáról és egyes rendelkezéseinek ideiglenes alkalmazásáról (HL L 83., 2008.3.26., 3. o.).

(2)  A Tanács 2008. február 28-i 2008/262/EK határozata az Európai Unió, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a Liechtensteini Hercegségnek az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő aláírásáról és egyes rendelkezéseinek ideiglenes alkalmazásáról (HL L 83., 2008.3.26., 5. o.).

(3)  HL L 176., 1999.7.10., 31. o.

(4)  HL L 131., 2000.6.1., 43. o.

(5)  HL L 64., 2002.3.7., 20. o.


JEGYZŐKÖNYV

az Európai Unió, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség között a Liechtensteini Hercegségnek az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ

és

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG

és

A SVÁJCI ÁLLAMSZÖVETSÉG

és

A LIECHTENSTEINI HERCEGSÉG,

a továbbiakban: a Szerződő Felek,

TEKINTETTEL az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló, 2004. október 26-án aláírt megállapodásra (1) (a továbbiakban: a társulási megállapodás),

EMLÉKEZTETVE ARRA, hogy annak 16. cikke lehetővé teszi, hogy a Liechtensteini Hercegség a társulási megállapodáshoz jegyzőkönyv útján csatlakozzon,

FIGYELEMBE VÉVE a Liechtensteini Hercegség földrajzi helyzetét,

FIGYELEMBE VÉVE a Liechtensteini Hercegség és a Svájci Államszövetség között fennálló szoros kapcsolatokat, amelyek a Liechtensteini Hercegség és a Svájci Államszövetség közötti belső határellenőrzések nélküli térségben jutnak kifejezésre,

FIGYELEMBE VÉVE a Liechtensteini Hercegség óhaját, hogy valamennyi schengeni országgal határellenőrzések nélküli térséget alakítson ki, illetve tartson fenn, és ezért a schengeni vívmányokhoz társuljon,

MIVEL az Európai Unió Tanácsának az Izlandi Köztársasággal és a Norvég Királysággal 1999. május 18-án kötött megállapodása (2) révén ez utóbbi két állam társult a schengeni vívmányok végrehajtásához, alkalmazásához és fejlesztéséhez,

MIVEL kívánatos, hogy a Liechtensteini Hercegség Izlanddal, Norvégiával és Svájccal egyenlő feltételekkel társuljon a schengeni vívmányok végrehajtásához, alkalmazásához és fejlesztéséhez,

MIVEL az Európai Unió, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség között olyan jegyzőkönyvet kell kötni, amely egyrészről az Európai Unió Tanácsa, másrészről Izland és Norvégia, valamint Svájc között létrejött megállapodásban meghatározott jogokhoz és kötelezettségekhez hasonló jogokról és kötelezettségekről rendelkezik Liechtenstein számára,

MIVEL az Európai Unióról szóló szerződéshez, valamint az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, Dánia helyzetéről szóló jegyzőkönyv értelmében az Európai Közösséget létrehozó szerződés IV. címének rendelkezései, valamint az e cím alapján elfogadott jogi aktusok nem alkalmazhatók a Dán Királyságra, továbbá mivel az említett cím alkalmazásában a schengeni vívmányok fejlesztésére irányuló azon határozatok, amelyeket Dánia átültetett nemzeti jogába, csak nemzetközi jogi kötelezettségeket keletkeztethetnek Dánia és a többi tagállam között,

MIVEL az Európai Unióról szóló szerződéshez, valamint az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, a schengeni vívmányoknak az Európai Unió keretébe történő beillesztéséről szóló jegyzőkönyv alapján meghozott határozatokkal összhangban Írország, valamint Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága részt vesz a schengeni vívmányok egyes rendelkezéseiben (3),

MIVEL biztosítani kell, hogy azok az államok, amelyekkel az Európai Unió társulást hozott létre a schengeni vívmányok végrehajtása, alkalmazása és fejlesztése érdekében, e vívmányokat egymás közötti kapcsolataikban is alkalmazzák,

MIVEL a schengeni vívmányok megfelelő érvényesülése megkívánja e jegyzőkönyv egyidejű alkalmazását azon megállapodásokkal, amelyek a schengeni vívmányok végrehajtásához, alkalmazásához és fejlesztéséhez társult vagy abban részt vevő különböző felek között – egymás közötti kapcsolataik szabályozása céljából – fennállnak,

TEKINTETTEL a Liechtensteini Hercegségnek az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a tagállamban vagy Svájcban benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős állam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyvre (4),

SZEM ELŐTT TARTVA a schengeni vívmányok és – a tagállamok egyikében benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős állam meghatározására vonatkozó feltételeket és eljárási szabályokat megállapító, valamint az „Eurodac” rendszert létrehozó – közösségi vívmányok közötti kapcsolatot,

MIVEL a kapcsolat megköveteli a schengeni vívmányoknak a tagállamok egyikében benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős állam meghatározására vonatkozó feltételeket és eljárási szabályokat megállapító, valamint az „Eurodac” rendszert létrehozó közösségi vívmányokkal történő egyidejű alkalmazását,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

Az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodás (a továbbiakban: a társulási megállapodás) 16. cikkével összhangban a Liechtensteini Hercegség (a továbbiakban: Liechtenstein) az e jegyzőkönyvben meghatározott feltételekkel csatlakozik a társulási megállapodáshoz.

E csatlakozás – az itt meghatározott szabályokkal és eljárásokkal összhangban – a Szerződő Felek között kölcsönös jogokat és kötelezettségeket teremt.

2. cikk

(1)   Liechtenstein végrehajtja és alkalmazza a schengeni vívmányoknak az Európai Unió tagállamaira vonatkozó, a társulási megállapodás A. és B. mellékletében felsorolt rendelkezéseit, az említett mellékletekben foglalt feltételekkel.

(2)   Liechtenstein végrehajtja és alkalmazza továbbá az Európai Unió és az Európai Közösség e jegyzőkönyv mellékletében felsorolt jogi aktusainak azon rendelkezéseit, amelyek a schengeni vívmányok rendelkezéseinek helyébe léptek, vagy azokat továbbfejlesztették.

(3)   Liechtenstein – az 5. cikk sérelme nélkül – elfogadja, végrehajtja és alkalmazza az Európai Unió és az Európai Közösség által hozott, a schengeni vívmányok rendelkezéseit módosító vagy továbbfejlesztő azon jogi aktusokat és intézkedéseket is, amelyekre – e jegyzőkönyvvel összefüggésben – a társulási megállapodásban meghatározott eljárásokat alkalmazták.

3. cikk

Liechtensteinre alkalmazni kell a társulási megállapodás 3. cikkének (1)–(4) bekezdésében, a 4–6. cikkben, a 8–10. cikkben, a 11. cikk (2), (3) és (4) bekezdésében, valamint a 13. cikkben foglalt jogokat és kötelezettségeket.

4. cikk

A társulási megállapodás 3. cikke által létrehozott vegyes bizottság elnöki tisztét szakértői szinten az Európai Unió képviselője tölti be. Magas rangú tisztviselői és miniszteri szinten az elnöki tisztet felváltva, hat hónapos időszakonként az Európai Unió képviselője és Liechtenstein vagy Svájc kormányának képviselője tölti be.

5. cikk

(1)   A 2. cikkben említett ügyekkel kapcsolatos új jogi aktusok vagy intézkedések elfogadását az Európai Unió illetékes intézményeinek tartják fenn. E cikk (2) bekezdésére is figyelemmel az ilyen jogi aktusok vagy intézkedések az Európai Unió, az Európai Közösség és érintett tagállamaik, illetve Liechtenstein vonatkozásában egyidejűleg lépnek hatályba, kivéve, ha e jogi aktusok vagy intézkedések kifejezetten ettől eltérően rendelkeznek. Ezzel összefüggésben megfelelően figyelembe kell venni a Liechtenstein által a vegyes bizottságban megjelölt azon időt, amely saját alkotmányos követelményeinek teljesítéséhez szükséges.

(2)

a)

Az (1) bekezdésben említett olyan jogi aktusok vagy intézkedések elfogadásáról, amelyekre az e jegyzőkönyvben meghatározott eljárásokat alkalmazták, az Európai Unió Tanácsa (Tanács) haladéktalanul értesíti Liechtensteint. Liechtenstein önállóan határoz azok tartalmának elfogadásáról és belső jogrendjébe történő átültetésükről. E határozatokról – az érintett jogi aktusok vagy intézkedések elfogadását követő harminc napon belül – értesíti a Tanácsot és az Európai Közösségek Bizottságát (Bizottság).

b)

Amennyiben egy ilyen jogi aktus vagy intézkedés tartalma Liechtenstein számára csak alkotmányos követelmények teljesítését követően válhat kötelezővé, Liechtenstein az értesítéssel egyidejűleg tájékoztatja erről a Tanácsot és a Bizottságot. Liechtenstein haladéktalanul írásban tájékoztatja a Tanácsot és a Bizottságot az alkotmányos követelmények teljesítéséről. Amennyiben nem kötelező népszavazást tartani, az értesítést legkésőbb a népszavazásra megállapított határidő elteltét követő 30 napon belül meg kell tenni. Népszavazás tartása esetén Liechtenstein 18 hónapon belül teheti meg az értesítést, amely határidő a Tanács értesítésének időpontjában kezdődik. A jogi aktus vagy intézkedés Liechtenstein számára megállapított hatálybalépésének időpontjától az alkotmányos követelmények teljesítéséről szóló értesítésig Liechtenstein – amennyiben lehetséges – ideiglenesen alkalmazza az ilyen jogi aktust vagy intézkedést.

Amennyiben Liechtenstein nem tudja ideiglenesen alkalmazni a szóban forgó jogi aktust vagy intézkedést, és ez zavart okoz a schengeni együttműködésben, a vegyes bizottság megvizsgálja a kialakult helyzetet. Az Európai Unió és az Európai Közösség Liechtensteinre vonatkozóan arányos és szükséges intézkedéseket hozhat annak érdekében, hogy biztosítsa a schengeni együttműködés zökkenőmentes működését.

(3)   A (2) bekezdésben említett jogi aktusok és intézkedések Liechtenstein általi elfogadása jogokat és kötelességeket keletkeztet egyrészről Liechtenstein, másrészről az Európai Unió, az Európai Közösség és a jogi aktusokkal és intézkedésekkel kötelezett tagállamok, valamint Svájc között.

(4)   Abban az esetben, ha:

a)

Liechtenstein olyan határozatról értesít, hogy nem fogadja el a (2) bekezdésben említett olyan jogi aktus vagy intézkedés tartalmát, amelyre az e jegyzőkönyvben megállapított eljárást alkalmazták; vagy

b)

Liechtenstein a (2) bekezdés a) pontjában vagy az 5. cikk a) pontjában említett harmincnapos határidőn belül nem küld értesítést; vagy

c)

Liechtenstein a népszavazásra megállapított határidő elteltét követő legkésőbb 30 napon belül vagy népszavazás esetén a (2) bekezdés b) pontjában megállapított 18 hónapos határidőn belül nem küld értesítést, vagy ugyanezen pontnak megfelelően az érintett jogi aktus vagy intézkedés hatálybalépésére meghatározott időponttól kezdődően nem ír elő ideiglenes alkalmazást,

e jegyzőkönyvet megszűntnek kell tekinteni, kivéve, ha a vegyes bizottság – a jegyzőkönyv fenntartása módjainak gondos vizsgálatát követően – kilencven napon belül másképp határoz. E jegyzőkönyv megszüntetése a kilencvennapos időtartam lejártától számított három hónap elteltével lép hatályba.

(5)

a)

Amennyiben egy új jogi aktus vagy intézkedés rendelkezései értelmében a tagállamok nem köthetik a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény (5) 51. cikkében meghatározott feltételekhez a bűnügyi jogsegély iránti megkereséseket vagy a házkutatásra és/vagy bizonyítási eszközök lefoglalására irányuló határozatok elismerését, Liechtenstein a (2) bekezdés a) pontjában említett harmincnapos határidőn belül értesítheti a Tanácsot és a Bizottságot, hogy nem fogadja el és nem ülteti át ezeket a rendelkezéseket a saját belső jogrendjébe, amennyiben azok a közvetlen adózás területén elkövetett bűncselekmények felderítésére irányuló nyomozással és büntetőeljárással kapcsolatos házkutatás vagy lefoglalás iránti megkeresésekre, illetve határozatokra vonatkoznak, amennyiben ezeket Liechtensteinben követték el, és ezek a cselekmények a liechtensteini jog szerint nem sújthatók szabadságvesztéssel. Ebben az esetben e jegyzőkönyv – a (4) bekezdés rendelkezéseivel ellentétben – nem szűnik meg.

b)

Valamely tagja kérésére a vegyes bizottság legkésőbb a kérést követő két hónapon belül összeül és – figyelembe véve a nemzetközi szinten bekövetkezett fejleményeket – megvitatja az a) pont szerinti értesítés után előállt helyzetet.

Amint a vegyes bizottság egyhangúlag megállapodott, hogy az új jogi aktus vagy intézkedés érintett rendelkezéseit Liechtenstein teljeskörűen elfogadja és átülteti, a (2) bekezdés b) pontját, valamint a (3) és (4) bekezdést alkalmazni kell. A (2) bekezdés b) pontjának első mondatában említett tájékoztatást a vegyes bizottságban létrejött megállapodást követő harminc napon belül kell megtenni.

6. cikk

A Schengeni Információs Rendszerrel és a Vízuminformációs Rendszerrel kapcsolatos kötelezettsége teljesítése során Liechtenstein használhatja Svájc technikai infrastruktúráját az ezekhez a rendszerekhez való hozzáférés érdekében.

7. cikk

Az e jegyzőkönyv végrehajtása során felmerülő igazgatási költségek tekintetében Liechtenstein az Európai Unión belüli inflációs rátára tekintettel évente kiigazított, a 8 100 000 EUR 0,071 %-ának megfelelő összeggel járul hozzá évente az Európai Unió általános költségvetéséhez.

8. cikk

(1)   E jegyzőkönyv nem érinti az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodást vagy az Európai Közösség és Liechtenstein között létrejött bármely más megállapodást.

(2)   E jegyzőkönyv nem érinti az egyrészről Liechtenstein, másrészről egy vagy több tagállam közötti megállapodásokat, amennyiben azok e jegyzőkönyvvel összhangban vannak. Amennyiben a megállapodások nincsenek e jegyzőkönyvvel összhangban, az utóbbit kell irányadónak tekinteni.

(3)   E jegyzőkönyv semmilyen tekintetben nem érinti az Európai Közösség által Liechtensteinnel a jövőben kötendő megállapodásokat, az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről Liechtenstein között a jövőben kötendő megállapodásokat, valamint az Európai Unióról szóló szerződés 24. és 38. cikke alapján kötendő megállapodásokat.

(4)   E jegyzőkönyv nem érinti a Liechtenstein és Svájc közötti megállapodásokat, amennyiben azok e jegyzőkönyvvel összhangban vannak. Amennyiben a megállapodások nincsenek e jegyzőkönyvvel összhangban, az utóbbit kell irányadónak tekinteni.

9. cikk

(1)   E jegyzőkönyv egy hónappal azután lép hatályba, hogy a Tanács főtitkára letéteményesi minőségben megállapította, hogy a jegyzőkönyv kötelező jellegére vonatkozóan a felek által vagy nevében adott beleegyezés kifejezését érintő minden formális követelmény teljesült.

(2)   E jegyzőkönyv 1. és 4. cikkét, valamint 5. cikke (2) bekezdése a) pontjának első mondatát, továbbá a társulási megállapodás 3. cikkének (1)–(4) bekezdésében, valamint 4–6. cikkében foglalt jogokat és kötelezettségeket Liechtensteinre e jegyzőkönyv aláírásának időpontjától ideiglenesen alkalmazni kell.

(3)   Az e jegyzőkönyv aláírása után, de annak hatálybalépése előtt elfogadott jogi aktusok vagy intézkedések vonatkozásában az 5. cikk (2) bekezdése a) pontjának utolsó mondatában említett harmincnapos időtartam e jegyzőkönyv hatálybalépésének napján kezdődik.

10. cikk

(1)   A 2. cikkben említett rendelkezéseket Liechtensteinre vonatkozóan a Tanács által – a 2. cikkben említett valamennyi rendelkezést teljeskörűen alkalmazó tagállamok kormányait képviselő tagjai által a vegyes bizottsággal folytatott konzultációt követően hozott egyhangú határozatával – meghatározott időponttól kell alkalmazni, miután a Tanács meggyőződött arról, hogy Liechtenstein eleget tett a vonatkozó rendelkezések végrehajtásával kapcsolatos előfeltételeknek.

A Tanácsnak Írország, valamint Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága kormányát képviselő tagjai részt vesznek e határozat meghozatalában, amennyiben az a schengeni vívmányok olyan rendelkezéseire és azokon alapuló vagy azokkal kapcsolatos olyan jogi aktusokra vonatkozik, amelyekben e tagállamok részt vesznek.

A Tanácsnak azon tagállamok kormányait képviselő tagjai, akik csatlakozási szerződésükkel összhangban a 2. cikkben említett rendelkezéseknek csak egy részét alkalmazzák, részt vesznek e határozat meghozatalában, amennyiben az a schengeni vívmányok tagállamukban már alkalmazandó rendelkezéseivel kapcsolatos.

(2)   Az (1) bekezdésben említett rendelkezések végrehajtása jogokat és kötelezettségeket keletkeztet egyrészről Svájc és Liechtenstein, másrészről Liechtenstein és – az esettől függően – az Európai Unió, az Európai Közösség és a tagállamok között, amennyiben e rendelkezések rájuk nézve kötelezőek.

(3)   E jegyzőkönyv csak akkor alkalmazható, ha a társulási megállapodás 13. cikkében említett, Liechtenstein által megkötendő megállapodásokat egyaránt végrehajtják.

(4)   Továbbá e jegyzőkönyv csak akkor alkalmazandó, ha a Liechtensteini Hercegségnek az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a tagállamban vagy Svájcban benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős állam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti jegyzőkönyvet egyaránt végrehajtják.

11. cikk

(1)   E jegyzőkönyvet felmondhatja Liechtenstein vagy Svájc, továbbá fel lehet mondani a Tanács tagjainak egyhangú határozatával is. A felmondásról értesíteni kell a letéteményest, amely hat hónappal az értesítést követően válik hatályossá.

(2)   E jegyzőkönyv vagy a társulási megállapodás Svájc általi felmondása vagy a társulási megállapodás Svájc tekintetében történő megszűnése esetén a társulási megállapodás és e jegyzőkönyv az egyrészről az Európai Unió és az Európai Közösség, másrészről Liechtenstein között fennálló kapcsolatok tekintetében hatályban marad. Ilyen esetben a Tanács a Liechtensteinnel folytatott konzultációt követően dönt a szükséges intézkedésekről. Az intézkedések azonban csak akkor kötelezőek Liechtensteinre, ha Liechtenstein azokat elfogadja.

(3)   E jegyzőkönyv akkor tekintendő megszűntnek, ha Liechtenstein megszünteti a társulási megállapodás 13. cikkében említett, Liechtenstein által kötött megállapodások egyikét vagy megszünteti a 10. cikk (4) bekezdésében említett jegyzőkönyvet.

12. cikk

E jegyzőkönyv három-három eredeti példányban készült angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák és szlovén nyelven, amely szövegek mindegyike egyaránt hiteles.

A fentiek hiteléül az alulírott meghatalmazottak e jegyzőkönyvet alább kézjegyükkel látták el.

Съставено в Брюксел на двадесет и осми февруари две хиляди и осма година.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de febrero de dos mil ocho.

V Bruselu dne dvacátého osmého února dva tisíce osm.

Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende februar to tusind og otte.

Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten Februar zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta veebruarikuu kahekümne kaheksandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Φεβρουαρίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Brussels on the twenty-eighth day of February in the year two thousand and eight.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit février deux mille huit.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto febbraio duemilaotto.

Briselē, divtūkstoš astotā gada divdesmit astotajā februārī.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų vasario dvidešimt aštuntą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év február huszonnyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tmienja u għoxrin jum ta’ Frar tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Brussel, de achtentwintigste februari tweeduizend acht.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego ósmego lutego roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Fevereiro de dois mil e oito.

Încheiat la Bruxelles, la douăzeci și opt februarie în anul două mii opt.

V Bruseli dňa dvadsiateho ôsmeho februára dvetisícosem.

V Bruslju, dne osemindvajsetega februarja leta dva tisoč osem.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä helmikuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde februari tjugohundraåtta.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā

Europos Sajungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

På Europeiska unionens vägnar

Image

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération Suisse

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Államszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suíça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarskou konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

Image

За Княжество Лихтенщайн

Por el Principado de Liechtenstein

Za Lichtenštejnské knížectví

For Fyrstendømmet Liechtenstein

Für das Fürstentum Liechtenstein

Liechtensteini Vürstiriigi nimel

Για το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν

For the Principality of Liechtenstein

Pour la Principauté de Liechtenstein

Per il Principato del Liechtenstein

Lihtenšteinas Firstistes vārdā

Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu

A Liechtensteini Hercegség részéről

Għall-Prinċipat ta’ Liechtenstein

Voor het Vorstendom Liechtenstein

W imieniu Księstwa Liechtensteinu

Pelo Principado do Liechtenstein

Pentru Principatul Liechtenstein

Za Lichtenštajnské kniežatstvo

Za Kneževino Lihtenštajn

Liechtensleinin ruhtinaskunnan puolesta

För Furstendömet Liechtenstein

Image


(1)  HL L 53., 2008.2.27., 52. o.

(2)  HL L 176., 1999.7.10., 36. o.

(3)  HL L 64., 2002.3.7., 20. o. és HL L 131., 2000.6.1., 43. o.

(4)  Lásd e Hivatalos Lap 39. oldalát.

(5)  A Benelux Gazdasági Unió államai, a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Francia Köztársaság kormányai között a közös határaikon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló, 1985. június 14-i schengeni megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény (HL L 239., 2000.9.22., 19. o.).

MELLÉKLET

Melléklet a Liechtensteini Hercegségnek az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyvhöz

A 2. cikk (2) bekezdésében említett, Liechtenstein által a 10. cikkel összhangban a Tanács által megállapított időponttól kezdődően alkalmazandó jogi aktusok:

a Tanács 2004. október 26-i 2007/2004/EK rendelete az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség felállításáról (HL L 349., 2004.11.25., 1. o.),

a Tanács 2004. december 13-i 2252/2004/EK rendelete a tagállamok által kiállított útlevelek és úti okmányok biztonsági jellemzőire és biometrikus elemeire vonatkozó előírásokról (HL L 385., 2004.12.29., 1. o.), a Bizottság 2005. február 28-i határozata a tagállamok által kiállított útlevelek és úti okmányok biztonsági jellemzőire és biometrikus elemeire vonatkozó előírások műszaki leírásainak megállapításáról (C(2005) 409 végleges), a Bizottság 2006. június 28-i határozata a tagállamok által kiállított útlevelek és úti okmányok biztonsági jellemzőire és biometrikus elemeire vonatkozó előírások műszaki leírásainak megállapításáról (C(2006) 2909 végleges),

a Tanács 2005. február 24-i 2005/211/IB határozata néhány új funkciónak – többek között a terrorizmus elleni küzdelemnek – a Schengeni Információs Rendszerbe történő bevezetéséről (HL L 68., 2005.3.15., 44. o.),

a Tanács 2005. október 12-i 2005/719/IB határozata a terrorizmus elleni küzdelem keretében a Schengeni Információs Rendszer egyes új funkcióinak bevezetéséről szóló 2005/211/IB határozat egyes rendelkezései alkalmazási időpontjának meghatározásáról (HL L 271., 2005.10.15., 54. o.),

a Tanács 2005. október 12-i 2005/727/IB határozata a terrorizmus elleni küzdelem keretében a Schengeni Információs Rendszer egyes új funkcióinak bevezetéséről szóló 2005/211/IB határozat egyes rendelkezései alkalmazási időpontjának meghatározásáról (HL L 273., 2005.10.19., 25. o.),

a Tanács 2006. március 9-i 2006/228/IB határozata a terrorizmus elleni küzdelem keretében a Schengeni Információs Rendszer egyes új funkcióinak bevezetéséről szóló 2005/211/IB határozat egyes rendelkezései alkalmazási időpontjának meghatározásáról (HL L 81., 2006.3.18., 45. o.),

a Tanács 2006. március 9-i 2006/229/IB határozata a terrorizmus elleni küzdelem keretében a Schengeni Információs Rendszer egyes új funkcióinak bevezetéséről szóló 2005/211/IB határozat egyes rendelkezései alkalmazási időpontjának meghatározásáról (HL L 81., 2006.3.18., 46. o.),

a Tanács 2006. július 24-i 2006/631/IB határozata a terrorizmus elleni küzdelem keretében a Schengeni Információs Rendszer egyes új funkcióinak bevezetéséről szóló 2005/211/IB határozat egyes rendelkezései alkalmazási időpontjának meghatározásáról (HL L 256., 2006.9.20., 18. o.),

a Tanács 2005. március 16-i 2005/267/EK határozata a tagállamok migrációigazgatási szolgálatai részére egy biztonságos, webalapú információs és koordinációs hálózat létrehozásáról (HL L 83., 2005.4.1., 48. o.),

a Bizottság 2005. december 15-i határozata a tagállamok migrációigazgatási szolgálatai részére egy biztonságos, webalapú információs és koordinációs hálózat létrehozásáról szóló, 2005/267/EK tanácsi határozat végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (C(2005) 5159 végleges),

a Tanács 2005. június 2-i 851/2005/EK rendelete a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló 539/2001/EK rendelet módosításáról (HL L 141., 2005.6.4., 3. o.),

a Tanács 2005. június 13-i 2005/451/IB határozata a terrorizmus elleni küzdelem keretében a Schengeni Információs Rendszer egyes új funkcióinak bevezetéséről szóló 871/2004/EK rendelet egyes rendelkezései alkalmazási időpontjának meghatározásáról (HL L 158., 2005.6.21., 26. o.),

az Európai Parlament és a Tanács 2005. július 6-i 1160/2005/EK rendelete a közös határokon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló, 1985. június 14-i Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezménynek a járművek forgalmi engedélyének kiadására hatáskörrel rendelkező tagállami szolgálatok Schengeni Információs Rendszerhez való hozzáférésével kapcsolatos módosításáról (HL L 191., 2005.7.22., 18. o.),

az Európai Parlament és a Tanács 2005. szeptember 28-i 2005/761/EK ajánlása a rövid távú tartózkodásra jogosító egységes vízumok kiadásának a Közösségbe tudományos kutatás céljával harmadik országokból érkező kutatók esetében történő megkönnyítéséről (HL L 289., 2005.11.3., 23. o.),

a Bizottság 2005. szeptember 29-i 2005/687/EK határozata a bevándorlási összekötő tisztviselők hálózatának tevékenységéről és az illegális bevándorlással összefüggő ügyek tekintetében a fogadó országban fennálló helyzetről szóló jelentés formátumáról (HL L 264., 2005.10.8., 8. o.),

a Tanács 2005. október 12-i 2005/728/IB határozata a terrorizmus elleni küzdelem keretében a Schengeni Információs Rendszer egyes új funkcióinak bevezetéséről szóló 871/2004/EK rendelet egyes rendelkezései alkalmazási időpontjának meghatározásáról (HL L 273., 2005.10.19., 26. o.),

az Európai Parlament és a Tanács 2005. december 14-i 2046/2005/EK rendelete a 2006. évi torinói téli olimpiai és/vagy paralimpiai játékokban részt vevő olimpiai család tagjainak szóló vízumok kérelmezésére és kiadására vonatkozó eljárások megkönnyítését szolgáló intézkedésekről (HL L 334., 2005.12.20., 1. o.),

az Európai Parlament és a Tanács 2006. március 15-i 562/2006/EK rendelete a személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról (HL L 105., 2006.4.13., 1. o.),

a Tanács 2006. június 1-jei 2006/440/EK határozata a közös konzuli utasítás 12. mellékletének, valamint a közös kézikönyv 14a. mellékletének a vízumkérelmek feldolgozása eljárási költségeinek megfelelően felszámítandó díjak tekintetében történő módosításáról (HL L 175., 2006.6.29., 77. o.),

a Tanács 2006. július 24-i 2006/628/EK határozata a terrorizmus elleni küzdelem keretében a Schengeni Információs Rendszer egyes új funkcióinak bevezetéséről szóló, 871/2004/EK rendelet 1. cikke (4) és (5) bekezdése alkalmazási időpontjának meghatározásáról (HL L 256., 2006.9.20., 15. o.),

a Bizottság 2006. szeptember 22-i 2006/648/EK határozata a Vízuminformációs Rendszer kifejlesztésével kapcsolatos biometrikus jellemzőkre vonatkozó szabványokról szóló műszaki előírások megállapításáról (HL L 267., 2006.9.27., 41. o.),

helyesbítés a Vízuminformációs Rendszer létrehozásáról (VIS) szóló, 2004. június 8-i 2004/512/EK tanácsi határozathoz (HL L 271., 2006.9.30., 85. o.),

a Bizottság 2006. szeptember 22-i 2006/757/EK határozata a Sirene-kézikönyv módosításáról (HL L 317., 2006.11.16., 1. o.),

a Bizottság 2006. szeptember 22-i 2006/758/EK határozata a Sirene-kézikönyv módosításáról (HL L 317., 2006.11.16., 41. o.),

a Tanács 2006. október 5-i 2006/684/EK határozata a Közös Konzuli Utasítás 2. melléklete A. listájának az indonéz diplomata- és szolgálati útlevelek birtokosaira vonatkozó vízumkötelezettség tekintetében történő módosításáról (HL L 280., 2006.10.12., 29.),

a Bizottság 2006. november 3-i 2006/752/EK határozata a Vízuminformációs Rendszernek a kifejlesztési szakaszban létrehozandó helyszíneinek megállapításáról (HL L 305., 2006.11.4., 13. o.),

a Bizottság 2006. november 6-i ajánlása a Határőröknek szóló közös gyakorlati kézikönyv (schengeni kézikönyv) létrehozásáról, a személyek határellenőrzésekor a tagállamok illetékes hatóságai általi alkalmazásra (C(2006) 5186 végleges),

a Tanács 2006. december 18-i 2006/960/IB kerethatározata az Európai Unió tagállamainak bűnüldöző hatóságai közötti, információ és bűnüldözési operatív információ cseréjének leegyszerűsítéséről (HL L 386., 2006.12.29., 89. o., helyesbítve: HL L 75., 2007.3.15., 26. o.),

az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 20-i 1986/2006/EK rendelete a járművek forgalmi engedélyének kiadására hatáskörrel rendelkező tagállami szolgálatoknak a Schengeni Információs Rendszer második generációjához (SIS II) való hozzáféréséről (HL L 381., 2006.12.28., 1. o.),

az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 20-i 1987/2006/EK rendelete a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létrehozásáról, működtetéséről és használatáról (HL L 381., 2006.12.28., 4. o.),

az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 20-i 1931/2006/EK rendelete a tagállamok külső szárazföldi határain való kishatárforgalom szabályainak meghatározásáról, valamint a Schengeni Egyezmény rendelkezéseinek módosításáról (HL L 405., 2006.12.30., 1. o., helyesbítve: HL L 29., 2007.2.3., 3. o.),

a Tanács 2006. december 21-i 1932/2006/EK rendelete a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló 539/2001/EK rendelet módosításáról (HL L 405., 2006.12.30., 23. o., helyesbítve: HL L 29., 2007.2.3., 10. o.),

a Tanács 2006. december 21-i 1988/2006/EK rendelete a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) kifejlesztéséről szóló 2424/2001/EK rendelet módosításáról (HL L 411., 2006.12.30., 1. o., helyesbítve: HL L 27., 2007.2.2., 3. o.),

a Tanács 2006. december 21-i 2006/1007/IB határozata a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) kifejlesztéséről szóló 2001/886/IB határozat módosításáról (HL L 411., 2006.12.30., 78. o., helyesbítve: HL L 27., 2007.2.2., 43. o.),

a Bizottság 2007. március 16-i 2007/170/EK határozata a Schengeni Információs Rendszer második generációjára vonatkozó hálózati követelmények (1. pillér) megállapításáról (HL L 79., 2007.3.20., 20. o.),

a Bizottság 2007. március 16-i 2007/171/EK határozata a Schengeni Információs Rendszer második generációjára vonatkozó hálózati követelmények (harmadik pillér) megállapításáról (HL L 79., 2007.3.20., 29. o.),

az Európai Parlament és a Tanács 2007. május 23-i 2007/574/EK határozata a „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében a 2007–2013-as időszakra a Külső Határok Alap létrehozásáról (HL L 144., 2007.6.6., 22. o.),

a Tanács 2007. június 12-i 2007/533/IB határozata a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létrehozásáról, működtetéséről és használatáról (HL L 205., 2007.8.7., 63. o.),

a Tanács 2007. június 25-i 2007/472/EK határozata a Schengeni Információs Rendszer technikai támogatóegysége (SIS központi rész) létesítésének és működésének költségeire vonatkozó pénzügyi szabályzat módosításáról szóló, az 1990. évi Schengeni Egyezmény által felállított Végrehajtó Bizottság határozatának módosításáról (HL L 179., 2007.7.7., 50. o.),

az Európai Parlament és a Tanács 2007. július 11-i 863/2007/EK rendelete a gyorsreagálású határvédelmi csapatok felállítására szolgáló eljárás bevezetéséről, valamint a 2007/2004/EK tanácsi rendeletnek ezen eljárás tekintetében történő módosításáról és a kiküldött határőrök feladatai és hatáskörei szabályozásáról (HL L 199., 2007.7.31., 30. o.),

a Tanács 2007. július 16-i 2007/519/EK határozata a schengeni konzultációs hálózat 2. részének módosításáról (technikai előírások) (HL L 192., 2007.7.24., 26. o.),

a Bizottság 2007. augusztus 27-i 2007/599/EK határozata az 574/2007/EK európai parlamenti és tanácsi határozatnak a 2007-től 2013-ig terjedő időszakra vonatkozó stratégiai iránymutatások elfogadása tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 233., 2007.9.5., 3. o.),

a Tanács 2007. december 6-i 2007/866/EK határozata a schengeni konzultációs hálózat I. részének módosításáról (technikai előírások) (HL L 340., 2007.12.22., 92. o.).


ZÁRÓOKMÁNY

Az EURÓPAI UNIÓ

és

az EURÓPAI KÖZÖSSÉG

és

a SVÁJCI ÁLLAMSZÖVETSÉG

és

a LIECHTENSTEINI HERCEGSÉG,

a továbbiakban: a Szerződő Felek

meghatalmazottai,

az Európai Unió, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség között a Liechtensteini Hercegségnek az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyv aláírása céljából Brüsszelben 2008. február huszonnyolcadik napján tartott találkozójukon elfogadták a jegyzőkönyvet.

A Szerződő Felek meghatalmazottai tudomásul vették az alábbiakban felsorolt, a Záróokmány mellékletét képező nyilatkozatokat:

a Szerződő Felek közös nyilatkozata az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökségről,

a Szerződő Felek közös nyilatkozata az Európai Unió tagállamai közötti kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló, 2000. május 29-i egyezmény (1) 23. cikkének (7) bekezdéséről,

az Európai Közösség és Liechtenstein nyilatkozata a külkapcsolatokról,

Liechtenstein nyilatkozata a bűnügyi jogsegélyről,

Liechtenstein nyilatkozata az 5. cikk (2) bekezdésének b) pontja tekintetében,

Liechtenstein nyilatkozata a bűnügyi jogsegélyről szóló európai egyezmény és a kiadatásról szóló európai egyezmény alkalmazásáról,

az Európai Közösség nyilatkozata a 2007–2013-as időszakra vonatkozó Külső Határok Alapról,

az Európai Bizottság nyilatkozata a javaslatok továbbításáról,

közös nyilatkozat az együttes ülésekről.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

På Europeiska unionens vägnar

Image

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Államszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suíça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarsku konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

Image

За Княжество Лихтенщайн

Por el Principado de Liechtenstein

Za Lichtenštejnské knížectví

For Fyrstendømmet Liechtenstein

Für das Fürstentum Liechtenstein

Liechtensteini Vürstiriigi nimel

Για το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν

For the Principality of Liechtenstein

Pour la Principauté de Liechtenstein

Per il Principato del Liechtenstein

Lihtenšteinas Firstistes vārdā

Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu

A Liechtensteini Hercegség részéről

Għall-Prinċipat ta' Liechtenstein

Voor het Vorstendom Liechtenstein

W imieniu Księstwa Liechtensteinu

Pelo Principado do Liechtenstein

Pentru Principatul Liechtenstein

Za Lichtenštajnské kniežatstvo

Za Kneževino Lihtenštajn

Liechtensteinin ruhtinaskunnan puolesta

För Furstendömet Liechtenstein

Image


(1)  HL C 197., 2000.7.12., 1. o.

A SZERZŐDŐ FELEK KÖZÖS NYILATKOZATAI

A SZERZŐDŐ FELEK KÖZÖS NYILATKOZATA AZ EURÓPAI UNIÓ TAGÁLLAMAI KÜLSŐ HATÁRAIN VALÓ OPERATÍV EGYÜTTMŰKÖDÉSI IGAZGATÁSÉRT FELELŐS EURÓPAI ÜGYNÖKSÉGRŐL

A Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy Svájcnak és Liechtensteinnek az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökséghez való csatlakozása céljából – a Norvégiával és Izlanddal kötött megállapodások mintájára – további megállapodásokat kötnek.

A SZERZŐDŐ FELEK KÖZÖS NYILATKOZATA AZ EURÓPAI UNIÓ TAGÁLLAMAI KÖZÖTTI KÖLCSÖNÖS BŰNÜGYI JOGSEGÉLYRŐL SZÓLÓ, 2000. MÁJUS 29-i EGYEZMÉNY 23. CIKKÉNEK (7) BEKEZDÉSÉRŐL

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Liechtenstein az Európai Unió tagállamai közötti kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló egyezmény 23. cikke (1) bekezdése c) pontjának rendelkezéseire is figyelemmel az egyes egyedi esetek körülményeire való tekintettel megkövetelheti, hogy személyes adatokat – amenynyiben az érintett tagállam nem szerezte meg az érintett személy hozzájárulását – a 23. cikk (1) bekezdésének a) és b) pontjában említett célokra csak Liechtenstein előzetes hozzájárulásával lehet felhasználni olyan eljárásokban, amelyek tekintetében Liechtenstein a személyes adatok továbbítását vagy felhasználását az egyezmény rendelkezései szerint, illetve az annak 1. cikkében említett jogi aktusok szerint megtagadhatta vagy korlátozhatta volna.

Amennyiben egyedi esetben Liechtenstein megtagadja a fenti rendelkezések szerinti, valamely tagállam általi megkereséshez való hozzájárulását, határozatát írásban köteles megindokolni.

EGYÉB NYILATKOZATOK

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS LIECHTENSTEIN NYILATKOZATA A KÜLKAPCSOLATOKRÓL

Az Európai Közösség és Liechtenstein megállapodnak abban, hogy az Európai Közösség vállalja a Schengeni együttműködéssel összefüggő területeken – ideértve a vízumpolitikát is – vele megállapodást kötött harmadik országok és nemzetközi szervezetek arra való ösztönzését, hogy azok – Liechtenstein ilyen megállapodások megkötésére való jogkörének sérelme nélkül – hasonló megállapodásokat kössenek a Liechtensteini Hercegséggel.

LIECHTENSTEIN NYILATKOZATA A BŰNÜGYI JOGSEGÉLYRŐL

Liechtenstein kinyilvánítja, hogy a liechtensteini hatóságok által vizsgált adózási bűncselekmények esetén nem lehet többek között büntetőügyekben hatáskörrel rendelkező bírósághoz jogorvoslatért fordulni.

LIECHTENSTEIN NYILATKOZATA AZ 5. CIKK (2) BEKEZDÉSÉNEK B) PONTJA TEKINTETÉBEN

(a schengeni vívmányok továbbfejlesztésének elfogadására vonatkozó időtartam)

Az 5. cikk (2) bekezdésének b) pontjában megállapított, legfeljebb 18 hónapos időtartam egyaránt kiterjed a jogi aktus vagy intézkedés elfogadására és végrehajtására. Az időtartam a következő szakaszokat foglalja magában:

előkészítő szakasz,

parlamenti eljárás,

a népszavazás 30 napos határideje,

adott esetben a népszavazás (szervezés és szavazás),

az uralkodó herceg általi megerősítés.

Liechtenstein kormánya haladéktalanul értesíti a Tanácsot és a Bizottságot az egyes szakaszok lezárulásáról.

Liechtenstein kormánya kötelezettséget vállal a rendelkezésére álló összes eszköz alkalmazására annak érdekében, hogy a fent említett szakaszok a lehető legkorábban befejeződjenek.

LIECHTENSTEIN NYILATKOZATA A BŰNÜGYI JOGSEGÉLYRŐL SZÓLÓ EURÓPAI EGYEZMÉNY ÉS A KIADATÁSRÓL SZÓLÓ EURÓPAI EGYEZMÉNY ALKALMAZÁSÁRÓL

Liechtenstein kötelezettséget vállal arra, hogy tartózkodik a kiadatásról szóló, 1957. december 13-i európai egyezmény, valamint a bűnügyi jogsegélyről szóló, 1959. április 20-i európai egyezmény ratifikálása alkalmával tett fenntartások és nyilatkozatok alkalmazásától, amennyiben azok nem állnak összhangban e megállapodással.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG NYILATKOZATA A 2007–2013-AS IDŐSZAKRA VONATKOZÓ KÜLSŐ HATÁROK ALAPRÓL

Az Európai Közösség jelenleg hozza létre a 2007–2013-as időszakra vonatkozó Külső Határok Alapot, amely tekintetében további megállapodásokat kötnek a schengeni vívmányokhoz társult harmadik országokkal.

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG NYILATKOZATA A JAVASLATOK TOVÁBBÍTÁSÁRÓL

Az e megállapodást érintő javaslatoknak az Európai Unió Tanácsa és az Európai Parlament részére történő megküldésekor a Bizottság az ilyen javaslatok másolatát Liechtenstein részére is továbbítja.

Azon bizottságokban való részvétel, amelyek az Európai Bizottságot végrehajtási hatásköreinek gyakorlásában segítik:

A Tanács 2006. június 1-jén felhatalmazta a Bizottságot, hogy kezdjen tárgyalásokat az Izlandi Köztársasággal, a Norvég Királysággal, a Svájci Államszövetséggel és a Liechtensteini Hercegséggel megállapodás kötése érdekében az utóbbiaknak azon bizottságok munkájában való részvételéről, amelyek a schengeni vívmányok végrehajtása, alkalmazása és fejlesztése tekintetében az Európai Bizottságot végrehajtási hatásköreinek gyakorlásában segítik.

Egy ilyen megállapodás megkötéséig az Európai Unió Tanácsa és a Svájci Államszövetség között levélváltás formájában létrejött, az Európai Bizottságot végrehajtási hatásköreinek gyakorlásában segítő bizottságokról szóló megállapodást kell alkalmazni Liechtensteinre, figyelemmel arra, hogy Liechtenstein részvételét – amennyiben a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) érintve van – az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás 100. cikke szabályozza.

KÖZÖS NYILATKOZAT AZ EGYÜTTES ÜLÉSEKRŐL

Az Európai Unió tagállamainak kormányait képviselő küldöttségek,

az Európai Bizottság küldöttsége,

az Izlandi Köztársaság kormányát és a Norvég Királyság kormányát képviselő küldöttségek,

a Svájci Államszövetség kormányát képviselő küldöttség,

a Liechtensteini Hercegség kormányát képviselő küldöttség,

tudomásul veszik, hogy a Svájcnak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodás által létrehozott vegyes bizottsághoz Liechtenstein e megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv útján csatlakozik;

arról határoztak, hogy együttesen szervezik meg az egyrészről Izlandnak és Norvégiának a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodás, másrészről a Liechtenstein csatlakozásáról szóló jegyzőkönyvvel kiegészített, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodás által létrehozott vegyes bizottságok üléseit, függetlenül az ülésezés szintjétől;

megjegyzik, hogy ezen együttes ülésezés az ezen ülések elnöki tisztjére vonatkozó gyakorlati szabályozást kíván, amennyiben a Liechtenstein társulásáról szóló jegyzőkönyvvel kiegészített, az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, utóbbinak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodással, illetve az Európai Unió Tanácsa, az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság közötti, utóbbiaknak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodással összhangban az elnöki tisztet a társult államok töltik be;

tudomásul veszik a társult államok azon óhaját, amelynek értelmében azok az elnöki tiszt betöltését – az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, utóbbinak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodás hatálybalépésének, valamint a Liechtenstein társulásáról szóló jegyzőkönyv hatálybalépésének időpontjától kezdődően – szükség szerint átadják egymásnak, és azt nevük alfabetikus sorrendjében, felváltva gyakorolják.


(1)  HL L 281., 1995.11.23., 31. o. A legutóbb az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított irányelv.


18.6.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 160/37


A TANÁCS HATÁROZATA

(2011. március 7.)

az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a Liechtensteini Hercegségnek az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a tagállamban vagy Svájcban benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős állam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyv megkötéséről

(2011/351/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 78. cikke (2) bekezdésének e) pontjára, összefüggésben a 218. cikk (6) bekezdése a) pontjával,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament egyetértésére,

mivel:

(1)

A Bizottság 2006. február 27-i felhatalmazását követően a Svájci Államszövetséggel és a Liechtensteini Hercegséggel a Liechtensteini Hercegségnek az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a tagállamban vagy Svájcban benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős állam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyvvel kapcsolatos tárgyalások lezárultak.

(2)

A 2008. február 28-i tanácsi határozatnak megfelelően és a jegyzőkönyv későbbi időpontban történő megkötésére figyelemmel e jegyzőkönyvet az Európai Közösség nevében 2008. február 28-án aláírták.

(3)

A Lisszaboni Szerződés 2009. december 1-jén való hatálybalépésének következményeként az Európai Unió az Európai Közösség helyébe lépett, és annak jogutódja lett.

(4)

A jegyzőkönyvet jóvá kell hagyni.

(5)

Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, az Egyesült Királyságnak és Írországnak a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség tekintetében fennálló helyzetéről szóló jegyzőkönyv 3. cikkével összhangban e tagállamok részt vesznek ennek a határozatnak az elfogadásában és alkalmazásában.

(6)

Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, Dánia helyzetéről szóló jegyzőkönyv 1. és 2. cikkével összhangban Dánia nem vesz részt ennek a határozatnak az elfogadásában, és az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a Liechtensteini Hercegségnek az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a tagállamban vagy Svájcban benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős állam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyvet és az ahhoz mellékelt nyilatkozatokat a Tanács az Unió nevében jóváhagyja.

A jegyzőkönyv, a zárónyilatkozata és a kapcsolódó nyilatkozatok szövegét csatolták e határozathoz.

2. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje a megállapodás 8. cikkének (1) bekezdésében előírt jóváhagyási okmánynak az Unió nevében történő letétbe helyezésére jogosult személy(eke)t, hogy kifejezésre juttassa az Unió egyetértését azzal, hogy a megállapodás rá nézve kötelező, valamint a következő értesítést teszi:

„A Lisszaboni Szerződés 2009. december 1-jén való hatálybalépésének következményeként az Európai Unió az Európai Közösség helyébe lépett, és annak jogutódja lett, valamint ezen időponttól kezdve gyakorolja az Európai Közösség jogait, és terhelik annak kötelezettségei. Ezért a jegyzőkönyv valamint a megállapodás szövegében az »Európai Közösség«-re való hivatkozásokat adott esetben »Európai Unió«-ként kell értelmezni.”

3. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2011. március 7-én.

a Tanács részéről

az elnök

CZOMBA S.


JEGYZŐKÖNYV

az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség között a Liechtensteini Hercegségnek az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a tagállamban vagy Svájcban benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős állam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG

és

A SVÁJCI ÁLLAMSZÖVETSÉG

és

A LIECHTENSTEINI HERCEGSÉG,

a továbbiakban: a Szerződő Felek,

TEKINTETTEL a 2004. október 26-án aláírt, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a tagállamban vagy Svájcban benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős állam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló megállapodásra (1) (a továbbiakban: az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti megállapodás),

EMLÉKEZTETVE ARRA, hogy annak 15. cikke lehetővé teszi, hogy a Liechtensteini Hercegség az Európai Közösség és Svájc közötti megállapodáshoz egy jegyzőkönyvvel csatlakozzon,

FIGYELEMBE VÉVE a Liechtensteini Hercegség földrajzi helyzetét,

FIGYELEMBE VÉVE a Liechtensteini Hercegség óhaját, hogy társulni kíván a dublini és az Eurodac rendeletet felölelő közösségi jogszabályokhoz (a továbbiakban: a dublini/Eurodac vívmányok),

MIVEL az Európai Közösség a Dublini Egyezmény alapján 2001. január 19-én megállapodást kötött az Izlandi Köztársasággal és a Norvég Királysággal a tagállamok egyikében, illetve Izlandon vagy Norvégiában benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálására illetékes állam meghatározására vonatkozó kritériumokról és mechanizmusokról (2),

MIVEL kívánatos, hogy a Liechtensteini Hercegség Izlanddal, Norvégiával és Svájccal egyenlő feltételekkel társuljon a dublini/Eurodac vívmányok végrehajtásához, alkalmazásához és fejlesztéséhez,

MIVEL az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség között olyan jegyzőkönyv megkötése indokolt, amely Liechtenstein számára az egyrészről az Európai Közösség, másrészről Izland és Norvégia, valamint Svájc között létrejött megállapodásban meghatározott jogokhoz és kötelezettségekhez hasonló jogokat és kötelezettséget teremt,

MIVEL az Európai Unióról szóló szerződéshez, valamint az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, Dánia helyzetéről szóló jegyzőkönyv értelmében az Európai Közösséget létrehozó szerződés IV. címének rendelkezései, valamint az e cím alapján elfogadott jogi aktusok nem alkalmazhatók a Dán Királyságra, viszont meg kell teremteni a lehetőséget egyrészről a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség, másrészről Dánia számára, hogy az Európai Közösség és Svájc közötti megállapodás 11. cikkének (1) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően a megállapodás alapvető rendelkezéseit alkalmazzák az egymáshoz fűződő kapcsolataikban,

MIVEL szükséges gondoskodni arról, hogy azon államok, amelyekkel az Európai Közösség a dublini/Eurodac vívmányok végrehajtása, alkalmazása és fejlesztése érdekében társulást hozott létre, e vívmányokat egymáshoz fűződő kapcsolataikban is kölcsönösen alkalmazzák,

MIVEL a dublini/Eurodac vívmányok érvényesülése megkívánja e jegyzőkönyv egyidejű alkalmazását azon megállapodásokkal, amelyek a dublini/Eurodac vívmányok végrehajtásához, alkalmazásához és fejlesztéséhez társult vagy abban részt vevő különböző felek között az egymáshoz fűződő kapcsolataik kölcsönös szabályozása céljából fennállnak,

MIVEL a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet (3) a Liechtensteini Hercegségnek az e jegyzőkönyv alkalmazásában végrehajtott adatfeldolgozás során ugyanúgy kell alkalmaznia, mint ahogyan azt az Európai Unió tagállamai is alkalmazzák,

TEKINTETTEL a Liechtensteini Hercegségnek az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyvre (4),

SZEM ELŐTT TARTVA a tagállamok egyikében benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős állam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapítására, illetve az Eurodac- és a schengeni vívmányok létrehozására vonatkozó közösségi vívmányok közötti kapcsolatot,

MIVEL e kapcsolat megköveteli, hogy a schengeni vívmányokat egyidejűleg alkalmazzák a tagállamok egyikében benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős állam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapítására vonatkozó, illetve az Eurodac létrehozására vonatkozó közösségi vívmányokkal,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. Cikk

(1)   Az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a tagállamban vagy Svájcban benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős állam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló megállapodás (a továbbiakban: az Európai Közösség és Svájc közötti megállapodás) 15. cikkével összhangban a Liechtensteini Hercegség (a továbbiakban: Liechtenstein) csatlakozik az említett megállapodáshoz az e jegyzőkönyvben meghatározott feltételeknek megfelelően.

(2)   E jegyzőkönyv a Szerződő Felek között kölcsönös jogokat és kötelezettségeket keletkeztet a benne meghatározott szabályokkal és eljárásokkal összhangban.

2. Cikk

(1)   Az alábbi jogszabályok rendelkezéseit

dublini rendelet (5),

Eurodac rendelet (6),

Eurodac végrehajtási rendelet (7) és

a dublini végrehajtási rendelet (8)

Liechtenstein végrehajtja és alkalmazza az Európai Unió tagállamaival és Svájccal fennálló kapcsolataiban.

(2)   Az 5. cikk sérelme nélkül Liechtenstein elfogadja, végrehajtja és alkalmazza az Európai Közösség azon jogi aktusait és intézkedéseit, amelyek módosítják vagy kiegészítik az (1) bekezdésben említett rendelkezéseket, továbbá az e rendelkezések által megállapított eljárások szerint meghozott határozatokat is.

(3)   Az (1) és (2) bekezdés alkalmazásában az (1) bekezdésben említett rendelkezések „tagállamokra” való hivatkozásait úgy kell értelmezni, hogy azok Liechtensteinre is vonatkoznak.

3. Cikk

Az Európai Közösség és Svájc közötti megállapodás 2. cikkében, 3. cikkének (1)–(4) bekezdésében, 5–7. cikkében, 8. cikke (1) bekezdésének második albekezdésében, 8. cikke (2) bekezdésében, valamint 9–11. cikkében meghatározott jogok és kötelezettségek értelemszerűen Liechtensteinre is vonatkoznak.

4. Cikk

Liechtenstein kormányának képviselője az Európai Közösség és Svájc közötti megállapodás 3. cikke szerint létrehozott vegyes bizottság tagjává válik.

A vegyes bizottság elnöki tisztjét hathónapos időszakonként az Európai Közösségek Bizottságának (a továbbiakban: a Bizottság) képviselője és Liechtenstein vagy Svájc kormányának képviselője felváltva tölti be.

5. Cikk

(1)   A (2) bekezdésre is figyelemmel, amikor az Európai Unió Tanácsa (a továbbiakban: a Tanács) a 2. cikk rendelkezéseit módosító vagy kiegészítő jogi aktusokat vagy intézkedéseket fogad el, valamint amikor jogi aktusok vagy intézkedések az e rendelkezésekben megállapított eljárásokkal összhangban kerülnek elfogadásra, az ilyen jogi aktusokat vagy intézkedéseket a tagállamokra és Liechtensteinre egyidejűleg alkalmazni kell, kivéve, ha ettől kifejezetten eltérően rendelkeztek.

(2)   A Bizottság haladéktalanul értesíti Liechtensteint az (1) bekezdésben említett jogi aktusok vagy intézkedések elfogadásáról. Liechtenstein határoz azok tartalmának elfogadásáról és belső jogrendjébe történő átültetésükről. E határozatokról – a jogi aktusok vagy intézkedések elfogadását követő harminc napon belül – értesíti a Bizottságot.

(3)   Amennyiben egy ilyen jogi aktus vagy intézkedés Liechtenstein számára csak alkotmányos követelmények teljesítését követően válhat kötelezővé, Liechtenstein az értesítéssel egyidejűleg tájékoztatja erről a Bizottságot. Liechtenstein haladéktalanul írásban tájékoztatja a Tanácsot és a Bizottságot az alkotmányos követelmények teljesítéséről. Amennyiben nem kötelező népszavazást tartani, az értesítést legkésőbb a népszavazásra megállapított határidő elteltét követő 30 napon belül kell megtenni. Népszavazás tartása esetén Liechtenstein legkésőbb 18 hónapon belül teheti meg az értesítést, amely határidő a Bizottság értesítésének időpontjától kezdődik. A jogi aktus vagy intézkedés Liechtenstein számára megállapított hatálybalépésének időpontjától az alkotmányos követelmények teljesítéséről szóló értesítésig Liechtenstein – amennyiben lehetséges – ideiglenesen alkalmazza a szóban forgó jogi aktust vagy intézkedést.

(4)   Amennyiben Liechtenstein nem tudja ideiglenesen alkalmazni a szóban forgó jogi aktust vagy intézkedést, és ez zavart okoz a dublini/Eurodac együttműködés megvalósításában, a vegyes bizottság megvizsgálja a kialakult helyzetet. Az Európai Közösség meghozhatja a Liechtensteinre vonatkozó arányos és szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy biztosítsa a dublini/Eurodac együttműködés megvalósítását.

(5)   Az (1) bekezdésben említett jogi aktusok és intézkedések Liechtenstein részéről történő elfogadása jogokat és kötelezettségeket keletkeztet Liechtenstein, Svájc és az Európai Unió tagállamai között.

(6)   E jegyzőkönyvet fel kell függeszteni, ha:

a)

Liechtenstein olyan határozatról értesít, amelynek értelmében nem fogadja el az (1) bekezdésben említett olyan jogi aktus vagy intézkedés tartalmát, amelyre az e jegyzőkönyvben megállapított eljárásokat alkalmazták, vagy

b)

Liechtenstein a (2) bekezdésben meghatározott harmincnapos határidőn belül nem tesz értesítést, vagy

c)

Liechtenstein a népszavazásra megállapított határidő elteltét követően legkésőbb 30 nappal, vagy népszavazás esetén a (3) bekezdésben megállapított 18 hónapos határidőn belül nem tesz értesítést, vagy ugyanezen pontnak megfelelően az érintett jogi aktus vagy intézkedés hatálybalépésére meghatározott időponttól kezdődően nem ír elő ideiglenes alkalmazást.

(7)   A vegyes bizottság megvizsgálja a felfüggesztést eredményező kérdéseket, és kilencven napon belül megkísérli orvosolni az elfogadás vagy jóváhagyás elmaradásának okait. Miután a vegyes bizottság számba vett minden egyéb lehetőséget, amelyek révén a jegyzőkönyv érvényesülését biztosítani lehetne – beleértve a Szerződő Felek jogszabályai egyenértékűségének tudomásulvételét is –, egyhangúlag a jegyzőkönyv alkalmazásának helyreállításáról határozhat. Amennyiben e jegyzőkönyv alkalmazásának felfüggesztése kilencven nap elteltével is fennáll, a jegyzőkönyvet megszűntnek kell tekinteni.

6. Cikk

Az Eurodac központi egységének felállításához kapcsolódó igazgatási és működési költségek tekintetében Liechtenstein a 11 675 000 EUR kezdeti költség 0,071 %-ával járul hozzá az Európai Közösségek általános költségvetéséhez, majd a 2004-es költségvetési évvel kezdődően az adott költségvetési év megfelelő költségvetési előirányzataiba évi 0,071 % hozzájárulást fizet.

7. Cikk

E jegyzőkönyv nem érinti a Liechtenstein és Svájc közötti megállapodásokat, amennyiben azok e jegyzőkönyvvel összeegyeztethetők. Amennyiben e megállapodások nem egyeztethetők össze e jegyzőkönyvvel, úgy ez utóbbit kell irányadónak tekinteni.

8. Cikk

(1)   E jegyzőkönyvet a Szerződő Feleknek meg kell erősíteniük vagy jóvá kell hagyniuk. A megerősítő vagy jóváhagyó okiratokat a Tanács főtitkáránál kell letétbe helyezni, aki letéteményesként jár el.

(2)   E jegyzőkönyv az azt követő hónap első napján lép hatályba, hogy a letéteményes értesítette a Szerződő Feleket arról, hogy az utolsó megerősítő vagy jóváhagyó okiratot is letétbe helyezték.

(3)   E jegyzőkönyv 1. és 4. cikkét, 5. cikke (2) bekezdésének első mondatát, továbbá az Európai Közösség és Svájc közötti megállapodás 2. cikkében, valamint 3. cikkének (1)–(4) bekezdésében meghatározott jogokat és kötelezettségeket e jegyzőkönyv aláírásának napjától Liechtensteinre ideiglenesen alkalmazni kell.

9. Cikk

Az e jegyzőkönyv aláírása után, de annak hatálybalépése előtt elfogadott jogi aktusok vagy intézkedések vonatkozásában az 5. cikk (2) bekezdésének utolsó mondatában említett harmincnapos időtartam e jegyzőkönyv hatálybalépésének napjától veszi kezdetét.

10. Cikk

(1)   E jegyzőkönyvet csak akkor kell alkalmazni, ha a Liechtenstein által megkötendő és az Európai Közösség és Svájc közötti megállapodás 11. cikkében említett megállapodásokat egyaránt végrehajtották.

(2)   Ezenkívül e jegyzőkönyvet csak akkor kell alkalmazni, ha az Európai Unió, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a Liechtensteini Hercegségnek az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyvet is végrehajtották.

11. Cikk

(1)   E jegyzőkönyvet bármely Szerződő Fél felmondhatja. A felmondásról értesíteni kell a letéteményest, és az hat hónappal az értesítést követően válik hatályossá.

(2)   Amennyiben Svájc e jegyzőkönyvet vagy az Európai Közösség és Svájc közötti megállapodást felmondja, illetve Svájc tekintetében az Európai Közösség és Svájc közötti megállapodás megszűnik, az Európai Közösség és Svájc közötti megállapodás és e jegyzőkönyv hatályban marad az egyrészről az Európai Közösség és másrészről Liechtenstein közötti kapcsolatok tekintetében.

(3)   E jegyzőkönyvet megszűntnek kell tekinteni, amennyiben Liechtenstein megszünteti az Európai Közösség és Svájc közötti megállapodás 11. cikkében említett és általa megkötött megállapodások valamelyikét vagy megszünteti a 10. cikk (2) bekezdésében említett jegyzőkönyvet.

12. Cikk

E jegyzőkönyv három-három eredeti példányban készült angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák és szlovén nyelven, amely szövegek mindegyike egyaránt hiteles.

A FENTIEK HITELÉÜL az alulírott meghatalmazottak e jegyzőkönyvet alább kézjegyükkel látták el.

Съставено в Брюксел на двадесет и осми февруари две хиляди и осма година.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de febrero de dos mil ocho.

V Bruselu dne dvacátého osmého února dva tisíce osm.

Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende februar to tusind og otte.

Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten Februar zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta veebruarikuu kahekümne kaheksandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Φεβρουαρίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Brussels on the twenty-eighth day of February in the year two thousand and eight.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit février deux mille huit.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto febbraio duemilaotto.

Briselē, divtūkstoš astotā gada divdesmit astotajā februārī.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų vasario dvidešimt aštuntą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év február huszonnyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tmienja u għoxrin jum ta’ Frar tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Brussel, de achtentwintigste februari tweeduizend acht.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego ósmego lutego roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Fevereiro de dois mil e oito.

Încheiat la Bruxelles, la douăzeci și opt februarie în anul două mii opt.

V Bruseli dňa dvadsiateho ôsmeho februára dvetisícosem.

V Bruslju, dne osemindvajsetega februarja leta dva tisoč osem.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä helmikuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde februari tjugohundraåtta.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vārdā

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisee

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Állmszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suiça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarsku konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

Image

За Княжeство Лиxтeнщaйн

Por el Principado de Liechtenstein

Za Lichtenštejnské knížectví

For Fyrstendømmet Liechtenstein

Für das Fürstentum Liechtenstein

Liechtensteini Vürstiriigi nimel

Για τo Πριγκιπάτo τoυ Λιχτενστάιν

For the Principality of Liechtenstein

Pour la Principauté de Liechtenstein

Per il Principato del Liechtenstein

Lihtenšteinas Firstistes vārdā

Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu

A Liechtensteini Hercegség részéről

Għall-Prinċipat ta’ Liechtenstein

Voor het Vorstendom Liechtenstein

W imieniu Księstwa Liechtensteinu

Pelo Principado do Liechtenstein

Pentru Principatul Liechtenstein

Za Lichtenštajnské kniežatstvo

Za Kneževino Lihtenštajn

Liechtensteinin ruhtinaskunnan puolesta

För Furstendömet Liechtenstein

Image


(1)  HL L 53., 2008.2.27., 52. o.

(2)  HL L 93., 2001.4.3., 38. o.

(3)  HL L 281., 1995.11.23., 31. o.

(4)  Lásd e Hivatalos Lap. 3 oldalát.

(5)  A Tanács 2003. február 18-i 343/2003/EK rendelete egy harmadik ország állampolgára által a tagállamok egyikében benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról (HL L 50., 2003.2.25., 1. o.).

(6)  A Bizottság 2003. szeptember 2-i 1560/2003/EK rendelete egy harmadik ország állampolgára által a tagállamok egyikében benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló 343/2003/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról (HL L 222., 2003.9.5., 3. o.).

(7)  A Tanács 2000. december 11-i 2725/2000/EK rendelete a dublini egyezmény hatékony alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok összehasonlítására irányuló Eurodac létrehozásáról (HL L 316., 2000.12.15., 1. o.).

(8)  A Tanács 2002. február 28-i 407/2002/EK rendelete a Dublini Egyezmény hatékony alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok összehasonlítására irányuló Eurodac létrehozásáról szóló 2725/2000/EK rendelet végrehajtására vonatkozó egyes szabályok megállapításáról (HL L 62., 2002.3.5., 1. o.).


ZÁRÓOKMÁNY

Az EURÓPAI KÖZÖSSÉG

és

a SVÁJCI ÁLLAMSZÖVETSÉG

és

a LIECHTENSTEINI HERCEGSÉG,

a továbbiakban: a Szerződő Felek

meghatalmazottai

az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a Liechtensteini Hercegségnek az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a tagállamban vagy Svájcban benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős állam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyv aláírása céljából Brüsszelben 2008. február huszonnyolcadik napján tartott találkozójukon elfogadták a jegyzőkönyvet.

A Szerződő Felek meghatalmazottai tudomásul vették az alábbiakban felsorolt, a Záróokmány mellékletét képező nyilatkozatokat:

A Szerződő Felek közös nyilatkozata a szoros párbeszédről,

Liechtenstein nyilatkozata az 5. cikk (3) bekezdése tekintetében,

Együttes nyilatkozat a vegyes bizottságok együttes üléseiről.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vārdā

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisee

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Állmszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suiça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarsku konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

Image

За Княжeство Лиxтeнщaйн

Por el Principado de Liechtenstein

Za Lichtenštejnské knížectví

For Fyrstendømmet Liechtenstein

Für das Fürstentum Liechtenstein

Liechtensteini Vürstiriigi nimel

Για τo Πριγκιπάτo τoυ Λιχτενστάιν

For the Principality of Liechtenstein

Pour la Principauté de Liechtenstein

Per il Principato del Liechtenstein

Lihtenšteinas Firstistes vārdā

Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu

A Liechtensteini Hercegség részéről

Għall-Prinċipat ta’ Liechtenstein

Voor het Vorstendom Liechtenstein

W imieniu Księstwa Liechtensteinu

Pelo Principado do Liechtenstein

Pentru Principatul Liechtenstein

Za Lichtenštajnské kniežatstvo

Za Kneževino Lihtenštajn

Liechtensteinin ruhtinaskunnan puolesta

För Furstendömet Liechtenstein

Image

A SZERZŐDŐ FELEK KÖZÖS NYILATKOZATA A SZOROS PÁRBESZÉDRŐL

A Szerződő Felek hangsúlyozzák a szoros és termékeny párbeszéd jelentőségét mindazon államok között, amelyek részt vesznek az e jegyzőkönyv 2. cikkének (1) bekezdésében említett rendelkezések végrehajtásában.

Az Európai Közösség és Svájc közötti megállapodás 3. cikkének (1) bekezdésével összhangban a Svájccal történő eszmecsere érdekében tartott vegyes bizottsági ülésekre a Bizottság tagállami szakértőket hív majd meg, hogy meghallgassák a liechtensteini szakértőket az Európai Közösség és Svájc közötti megállapodással kapcsolatban felmerülő valamennyi kérdésről.

A Szerződő Felek tudomásul veszik a tagállamok azon szándékát, miszerint elfogadják az említett felkérést, és részt vesznek a Liechtensteinnel az Európai Közösség és Svájc közötti megállapodással kapcsolatban felmerülő valamennyi kérdésről folytatandó eszmecseréken.

LIECHTENSTEIN NYILATKOZATA AZ 5. CIKK (3) BEKEZDÉSE TEKINTETÉBEN

(a dublini/Eurodac vívmányok továbbfejlesztésének elfogadására vonatkozó időtartam)

Az 5. cikk (3) bekezdésében megállapított, legfeljebb 18 hónapos időtartam egyaránt magában foglalja a jogi aktus vagy intézkedés elfogadását és végrehajtását. Ez a következő szakaszokból áll:

előkészítő szakasz,

parlamenti eljárás,

a népszavazás 30 napos határideje,

adott esetben a népszavazás (szervezés és szavazás),

az uralkodó herceg általi megerősítés.

Liechtenstein kormánya haladéktalanul értesíti a Tanácsot és a Bizottságot az egyes szakaszok lezárulásáról.

Liechtenstein kormánya kötelezettséget vállal a rendelkezésére álló valamennyi eszköz alkalmazására annak érdekében, hogy a fent említett szakaszok a lehető legkorábban befejeződjenek.

EGYÜTTES NYILATKOZAT A VEGYES BIZOTTSÁGOK EGYÜTTES ÜLÉSEIRŐL

Az Európai Bizottság küldöttsége,

az Izlandi Köztársaság kormányát és a Norvég Királyság kormányát képviselő küldöttségek,

a Svájci Államszövetség Kormányát képviselő küldöttség,

a Liechtensteini Hercegség kormányát képviselő küldöttség,

tudomásul veszi, hogy Liechtenstein az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a tagállamban vagy Svájcban benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős állam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló megállapodással létrehozott vegyes bizottsághoz a megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv útján csatlakozik,

arról határozott, hogy együttesen szervezik meg azon vegyes bizottságok üléseit, amelyeket egyrészről az Európai Közösség és az Izlandi Köztársaság, valamint a Norvég Királyság között a tagállamok egyikében, illetve Izlandon vagy Norvégiában benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálására illetékes állam meghatározására vonatkozó kritériumokról és mechanizmusokról szóló megállapodás keretében, másrészről a Liechtenstein csatlakozásáról szóló jegyzőkönyvvel kiegészített, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a tagállamban vagy Svájcban benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős állam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló megállapodás keretében hoztak létre,

tudomásul veszi, hogy ezen együttes ülések tartása az elnöki tiszt vonatkozásában gyakorlati szabályozást kíván, amennyiben az elnöki tisztet a társult államok egyike tölti be a Liechtenstein csatlakozásáról szóló jegyzőkönyvvel kiegészített, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a tagállamban vagy Svájcban benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős állam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló megállapodás, illetve az Európai Közösség és az Izlandi Köztársaság, valamint a Norvég Királyság között a tagállamok egyikében, illetve Izlandon vagy Norvégiában benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálására illetékes állam meghatározására vonatkozó kritériumokról és mechanizmusokról szóló megállapodás alapján,

tudomásul veszi a társult államok azon óhaját, amelynek értelmében az elnöki tiszt betöltését – a Liechtenstein csatlakozásáról szóló jegyzőkönyvvel kiegészített, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a tagállamban vagy Svájcban benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős állam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló megállapodás hatálybalépésének időpontjától kezdődően – a rendelkezéseknek megfelelően átadják egymásnak, és azt nevük alfabetikus sorrendjében, felváltva gyakorolják.


18.6.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 160/50


Értesítés az Európai Unió, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a Liechtensteini Hercegségnek az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyv hatálybalépéséről

A fenti, 2008. február 28-án Brüsszelben aláírt jegyzőkönyv (1) hatálybalépéséhez szükséges eljárások 2011. március 7-én lezárultak. Következésképpen a jegyzőkönyv, annak 9. cikke első bekezdésével összhangban, 2011. április 7-én hatályba lépett.


(1)  Lásd e Hivatalos Lap 3. oldalát.


18.6.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 160/50


Értesítés az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a Liechtensteini Hercegségnek az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a tagállamban vagy Svájcban benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős állam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyv hatálybalépéséről

A fenti, 2008. február 28-án Brüsszelben aláírt jegyzőkönyv (1) hatálybalépéséhez szükséges eljárások 2011. március 7-én lezárultak. Következésképpen a jegyzőkönyv, annak 8. cikke második bekezdésével összhangban, 2011. április 1-jén hatályba lépett.


(1)  Lásd e Hivatalos Lap 39. oldalát.


18.6.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 160/51


Értesítés az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti megállapodáshoz, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség között a tagállamban vagy Svájcban benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős állam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Közösség és a Liechtensteini Hercegség közötti hatálybalépéséről

A fenti, 2008. február 28-án Brüsszelben aláírt jegyzőkönyv (1)2008. december 1-jén lépett hatályba az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között, azt követően, hogy a megfelelő eljárások 2008. október 24-én lezárultak.

Mivel e jegyzőkönyvnek az Európai Közösség és a Liechtensteini Hercegség közötti hatálybalépéshez szükséges eljárások 2011. március 7-én lezárultak, a jegyzőkönyv a Liechtensteini Hercegség vonatkozásában – a jegyzőkönyv 5. cikke harmadik bekezdésével összhangban – 2011. május 1-jén fog hatályba lépni.


(1)  HL L 161., 2009.6.24., 8. o.


RENDELETEK

18.6.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 160/52


A TANÁCS 583/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. június 9.)

a fizetésképtelenségi eljárásról szóló 1346/2000/EK rendelet A., B. és C. mellékletében található, a fizetésképtelenségi eljárásokat, a felszámolási eljárásokat és a felszámolókat tartalmazó listák módosításáról, valamint az említett rendelet A., B. és C. mellékletének kodifikálásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a fizetésképtelenségi eljárásról szóló, 2000. május 29-i 1346/2000/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 45. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Az 1346/2000/EK rendelet A., B. és C. melléklete felsorolja azon eljárásoknak és felszámolóknak a tagállami nemzeti jogszabályokban szereplő megnevezését, amelyekre az említett rendelet vonatkozik. Az A. melléklet az említett rendelet 2. cikkének a) pontjában említett fizetésképtelenségi eljárásokat sorolja fel. A B. melléklet az említett rendelet 2. cikkének c) pontjában említett felszámolási eljárásokat, a C. melléklet pedig az említett rendelet 2. cikkének b) pontjában említett felszámolókat sorolja fel.

(2)

Ausztria 2010. szeptember 15-én az 1346/2000/EK rendelet 45. cikke értelmében értesítette a Bizottságot az említett rendelet A., B. és C. mellékletében foglalt listák módosításairól.

(3)

Lettország 2010. november 23-án az 1346/2000/EK rendelet 45. cikke értelmében az említett rendelet A. és a B. mellékletében szereplő listák további módosításáról értesítette a Bizottságot.

(4)

Az 1346/2000/EK rendelet A., B. és C. mellékletének a fent említett, Ausztria és Lettország által küldött értesítést követő módosításainak következményeképpen kodifikálni kell az említett rendelet A., B. és C. mellékletét annak érdekében, hogy a rendelet hatálya alá tartozó fizetésképtelenségi eljárásokban érintett valamennyi fél számára érvényesüljön a szükséges jogbiztonság.

(5)

Az Egyesült Királyságot és Írországot kötelezi az 1346/2000/EK rendelet, ezért – az említett rendelet 45. cikke értelmében – részt vesznek e rendelet elfogadásában és alkalmazásában.

(6)

Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, Dánia helyzetéről szóló jegyzőkönyv 1. és 2. cikkének megfelelően Dánia nem vesz részt e rendelet elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó.

(7)

Az 1346/2000/EK rendelet A., B. és C. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani és kodifikálni kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1346/2000/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

Az A. melléklet a következőképpen módosul:

a)

a Lettországra vonatkozó megnevezések helyébe a következő szöveg lép:

„LATVIJA

Tiesiskās aizsardzības process

Juridiskās personas maksātnespējas process

Fiziskās personas maksātnespējas process”;

b)

az Ausztriára vonatkozó megnevezések helyébe a következő szöveg lép:

„ÖSTERREICH

Das Konkursverfahren (Insolvenzverfahren)

Das Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung (Insolvenzverfahren)

Das Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung (Insolvenzverfahren)

Das Schuldenregulierungsverfahren

Das Abschöpfungsverfahren

Das Ausgleichsverfahren”.

2.

A B. melléklet a következőképpen módosul:

a)

A Lettországra vonatkozó megnevezések helyébe a következő szöveg lép:

„LATVIJA

Juridiskās personas maksātnespējas process

Fiziskās personas maksātnespējas process”;

b)

Az Ausztriára vonatkozó megnevezés helyébe a következő szöveg lép:

„ÖSTERREICH

Das Konkursverfahren (Insolvenzverfahren)”.

3.

A C. mellékletben az Ausztriára vonatkozó megnevezések helyébe a következő szöveg lép:

„ÖSTERREICH

Masseverwalter

Sanierungsverwalter

Ausgleichsverwalter

Besonderer Verwalter

Einstweiliger Verwalter

Sachwalter

Treuhänder

Insolvenzgericht

Konkursgericht”.

2. cikk

Az 1346/2000/EK rendeletnek az e rendelet 1. cikkének megfelelően módosított A., B. és C. melléklete kodifikálásra kerül, és azok helyébe e rendelet I., II. és III. mellékletének szövege lép.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó a tagállamokban, a Szerződéseknek megfelelően.

Kelt Luxembourgban, 2011. június 9-én.

a Tanács részéről

az elnök

PINTÉR S.


(1)  HL L 160., 2000.6.30., 1. o.


I. MELLÉKLET

„A. MELLÉKLET

A 2. cikk a) pontjában említett fizetésképtelenségi eljárások

BELGIË/BELGIQUE

Het faillissement/La faillite

De gerechtelijke reorganisatie door een collectief akkoord/La réorganisation judiciaire par accord collectif

De gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag/La réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice

De collectieve schuldenregeling/Le règlement collectif de dettes

De vrijwillige vereffening/La liquidation volontaire

De gerechtelijke vereffening/La liquidation judiciaire

De voorlopige ontneming van beheer, bepaald in artikel 8 van de faillissementswet/Le dessaisissement provisoire, visé à l’article 8 de la loi sur les faillites

БЪЛГАРИЯ

Производство по несъстоятелност

ČESKÁ REPUBLIKA

Konkurs

Reorganizace

Oddlužení

DEUTSCHLAND

Das Konkursverfahren

Das gerichtliche Vergleichsverfahren

Das Gesamtvollstreckungsverfahren

Das Insolvenzverfahren

EESTI

Pankrotimenetlus

ΕΛΛΑΣ

Η πτώχευση

Η ειδική εκκαθάριση

Η προσωρινή διαχείριση εταιρείας. Η διοίκηση και διαχείριση των πιστωτών

Η υπαγωγή επιχείρησης υπό επίτροπο με σκοπό τη σύναψη συμβιβασμού με τους πιστωτές

ESPAÑA

Concurso

FRANCE

Sauvegarde

Redressement judiciaire

Liquidation judiciaire

IRELAND

Compulsory winding-up by the court

Bankruptcy

The administration in bankruptcy of the estate of persons dying insolvent

Winding-up in bankruptcy of partnerships

Creditors’ voluntary winding-up (with confirmation of a court)

Arrangements under the control of the court which involve the vesting of all or part of the property of the debtor in the Official Assignee for realisation and distribution

Company examinership

ITALIA

Fallimento

Concordato preventivo

Liquidazione coatta amministrativa

Amministrazione straordinaria

ΚΥΠΡΟΣ

Υποχρεωτική εκκαθάριση από το Δικαστήριο

Εκούσια εκκαθάριση από πιστωτές κατόπιν Δικαστικού Διατάγματος

Εκούσια εκκαθάριση από μέλη

Εκκαθάριση με την εποπτεία του Δικαστηρίου

Πτώχευση κατόπιν Δικαστικού Διατάγματος

Διαχείριση της περιουσίας προσώπων που απεβίωσαν αφερέγγυα

LATVIJA

Tiesiskās aizsardzības process

Juridiskās personas maksātnespējas process

Fiziskās personas maksātnespējas process

LIETUVA

Įmonės restruktūrizavimo byla

Įmonės bankroto byla

Įmonės bankroto procesas ne teismo tvarka

LUXEMBOURG

Faillite

Gestion contrôlée

Concordat préventif de faillite (par abandon d’actif)

Régime spécial de liquidation du notariat

MAGYARORSZÁG

Csődeljárás

Felszámolási eljárás

MALTA

Xoljiment

Amministrazzjoni

Stralċ volontarju mill-membri jew mill-kredituri

Stralċ mill-Qorti

Falliment f’każ ta’ negozjant

NEDERLAND

Het faillissement

De surséance van betaling

De schuldsaneringsregeling natuurlijke personen

ÖSTERREICH

Das Konkursverfahren (Insolvenzverfahren)

Das Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung (Insolvenzverfahren)

Das Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung (Insolvenzverfahren)

Das Schuldenregulierungsverfahren

Das Abschöpfungsverfahren

Das Ausgleichsverfahren

POLSKA

Postępowanie upadłościowe

Postępowanie układowe

Upadłość obejmująca likwidację

Upadłość z możliwością zawarcia układu

PORTUGAL

Processo de insolvência

Processo de falência

Processos especiais de recuperação de empresa, ou seja:

Concordata

Reconstituição empresarial

Reestruturação financeira

Gestão controlada

ROMÂNIA

Procedura insolvenței

Reorganizarea judiciară

Procedura falimentului

SLOVENIJA

Stečajni postopek

Skrajšani stečajni postopek

Postopek prisilne poravnave

Prisilna poravnava v stečaju

SLOVENSKO

Konkurzné konanie

Reštrukturalizačné konanie

SUOMI/FINLAND

Konkurssi/konkurs

Yrityssaneeraus/företagssanering

SVERIGE

Konkurs

Företagsrekonstruktion

UNITED KINGDOM

Winding-up by or subject to the supervision of the court

Creditors’ voluntary winding-up (with confirmation by the court)

Administration, including appointments made by filing prescribed documents with the court

Voluntary arrangements under insolvency legislation

Bankruptcy or sequestration.”


II. MELLÉKLET

„B. MELLÉKLET

A 2. cikk c) pontjában említett felszámolási eljárások

BELGIË/BELGIQUE

Het faillissement/La faillite

De vrijwillige vereffening/La liquidation volontaire

De gerechtelijke vereffening/La liquidation judiciaire

De gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag/La réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice

БЪЛГАРИЯ

Производство по несъстоятелност

ČESKÁ REPUBLIKA

Konkurs

DEUTSCHLAND

Das Konkursverfahren

Das Gesamtvollstreckungsverfahren

Das Insolvenzverfahren

EESTI

Pankrotimenetlus

ΕΛΛΑΣ

Η πτώχευση

Η ειδική εκκαθάριση

ESPAÑA

Concurso

FRANCE

Liquidation judiciaire

IRELAND

Compulsory winding-up

Bankruptcy

The administration in bankruptcy of the estate of persons dying insolvent

Winding-up in bankruptcy of partnerships

Creditors’ voluntary winding-up (with confirmation of a court)

Arrangements under the control of the court which involve the vesting of all or part of the property of the debtor in the Official Assignee for realisation and distribution

ITALIA

Fallimento

Concordato preventivo con cessione dei beni

Liquidazione coatta amministrativa

Amministrazione straordinaria con programma di cessione dei complessi aziendali

Amministrazione straordinaria con programma di ristrutturazione di cui sia parte integrante un concordato con cessione dei beni

ΚΥΠΡΟΣ

Υποχρεωτική εκκαθάριση από το Δικαστήριο

Εκκαθάριση με την εποπτεία του Δικαστηρίου

Εκούσια εκκαθάριση από πιστωτές (με την επικύρωση του Δικαστηρίου)

Πτώχευση

Διαχείριση της περιουσίας προσώπων που απεβίωσαν αφερέγγυα

LATVIJA

Juridiskās personas maksātnespējas process

Fiziskās personas maksātnespējas process

LIETUVA

Įmonės bankroto byla

Įmonės bankroto procesas ne teismo tvarka

LUXEMBOURG

Faillite

Régime spécial de liquidation du notariat

MAGYARORSZÁG

Felszámolási eljárás

MALTA

Stralċ volontarju

Stralċ mill-Qorti

Falliment inkluż il-ħruġ ta’ mandat ta’ qbid mill-Kuratur f’każ ta’ negozjant fallut

NEDERLAND

Het faillissement

De schuldsaneringsregeling natuurlijke personen

ÖSTERREICH

Das Konkursverfahren (Insolvenzverfahren)

POLSKA

Postępowanie upadłościowe

Upadłość obejmująca likwidację

PORTUGAL

Processo de insolvência

Processo de falência

ROMÂNIA

Procedura falimentului

SLOVENIJA

Stečajni postopek

Skrajšani stečajni postopek

SLOVENSKO

Konkurzné konanie

SUOMI/FINLAND

Konkurssi/konkurs

SVERIGE

Konkurs

UNITED KINGDOM

Winding-up by or subject to the supervision of the court

Winding-up through administration, including appointments made by filing prescribed documents with the court

Creditors’ voluntary winding-up (with confirmation by the court)

Bankruptcy or sequestration.”


III. MELLÉKLET

„C. MELLÉKLET

A 2. cikk b) pontjában említett felszámolók

BELGIË/BELGIQUE

De curator/Le curateur

De gedelegeerd rechter/Le juge-délégué

De gerechtsmandataris/Le mandataire de justice

De schuldbemiddelaar/Le médiateur de dettes

De vereffenaar/Le liquidateur

De voorlopige bewindvoerder/L’administrateur provisoire

БЪЛГАРИЯ

Назначен предварително временен синдик

Временен синдик

(Постоянен) синдик

Служебен синдик

ČESKÁ REPUBLIKA

Insolvenční správce

Předběžný insolvenční správce

Oddělený insolvenční správce

Zvláštní insolvenční správce

Zástupce insolvenčního správce

DEUTSCHLAND

Konkursverwalter

Vergleichsverwalter

Sachwalter (nach der Vergleichsordnung)

Verwalter

Insolvenzverwalter

Sachwalter (nach der Insolvenzordnung)

Treuhänder

Vorläufiger Insolvenzverwalter

EESTI

Pankrotihaldur

Ajutine pankrotihaldur

Usaldusisik

ΕΛΛΑΣ

Ο σύνδικος

Ο προσωρινός διαχειριστής. Η διοικούσα επιτροπή των πιστωτών

Ο ειδικός εκκαθαριστής

Ο επίτροπος

ESPAÑA

Administradores concursales

FRANCE

Mandataire judiciaire

Liquidateur

Administrateur judiciaire

Commissaire à l’exécution du plan

IRELAND

Liquidator

Official Assignee

Trustee in bankruptcy

Provisional Liquidator

Examiner

ITALIA

Curatore

Commissario giudiziale

Commissario straordinario

Commissario liquidatore

Liquidatore giudiziale

ΚΥΠΡΟΣ

Εκκαθαριστής και Προσωρινός Εκκαθαριστής

Επίσημος Παραλήπτης

Διαχειριστής της Πτώχευσης

Εξεταστής

LATVIJA

Maksātnespējas procesa administrators

LIETUVA

Bankrutuojančių įmonių administratorius

Restruktūrizuojamų įmonių administratorius

LUXEMBOURG

Le curateur

Le commissaire

Le liquidateur

Le conseil de gérance de la section d’assainissement du notariat

MAGYARORSZÁG

Vagyonfelügyelő

Felszámoló

MALTA

Amministratur Proviżorju

Riċevitur Uffiċjali

Stralċjarju

Manager Speċjali

Kuraturi f’każ ta’ proċeduri ta’ falliment

NEDERLAND

De curator in het faillissement

De bewindvoerder in de surséance van betaling

De bewindvoerder in de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen

ÖSTERREICH

Masseverwalter

Sanierungsverwalter

Ausgleichsverwalter

Besonderer Verwalter

Einstweiliger Verwalter

Sachwalter

Treuhänder

Insolvenzgericht

Konkursgericht

POLSKA

Syndyk

Nadzorca sądowy

Zarządca

PORTUGAL

Administrador da insolvência

Gestor judicial

Liquidatário judicial

Comissão de credores

ROMÂNIA

Practician în insolvență

Administrator judiciar

Lichidator

SLOVENIJA

Upravitelj prisilne poravnave

Stečajni upravitelj

Sodišče, pristojno za postopek prisilne poravnave

Sodišče, pristojno za stečajni postopek

SLOVENSKO

Predbežný správca

Správca

SUOMI/FINLAND

Pesänhoitaja/boförvaltare

Selvittäjä/utredare

SVERIGE

Förvaltare

Rekonstruktör

UNITED KINGDOM

Liquidator

Supervisor of a voluntary arrangement

Administrator

Official Receiver

Trustee

Provisional Liquidator

Judicial factor.”


18.6.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 160/65


A BIZOTTSÁG 584/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. június 17.)

az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítások jóváhagyásáról (Grana Padano [OEM])

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló, 2006. március 20-i 510/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikke (4) bekezdésének első albekezdésére,

mivel:

(1)

Az 510/2006/EK rendelet 9. cikke (1) bekezdésének első albekezdésével összhangban a Bizottság megvizsgálta Olaszország kérelmét, amely az 1107/96/EK bizottsági rendelet (2) alapján bejegyzett „Grana Padano” oltalom alatt álló eredetmegjelöléshez kapcsolódó termékleírás módosításainak jóváhagyására irányul.

(2)

Az 510/2006/EK rendelet 9. cikke értelmében a szóban forgó módosítások nem tekinthetők kisebb jelentőségűnek, ezért a Bizottság az említett rendelet 6. cikke (2) bekezdésének első albekezdése alapján a módosítás iránti kérelmet (3) közzétette az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

(3)

A Chäs & Co Käsehandel GmbH (cégtulajdonos: Urs Reichen, cím: Grubenstr 39, 8045 Zürich, Svájc) a svájci hatóságok közvetítésével az 510/2006/EK rendelet 7. cikke szerinti kifogási nyilatkozatot juttatott el a Bizottsághoz. A Bizottság 2010. április 6-i levelében felhívta az érdekelt feleket, hogy folytassák le a megfelelő egyeztetést.

(4)

Mivel hat hónapon belül megegyezés született, amely többek között a termékleírást érintő kisebb jelentőségű módosításokra is kiterjed, a Bizottságnak határozatot kell hoznia.

(5)

A fentiekre tekintettel a módosításokat jóvá kell hagyni, és a módosított egységes dokumentumot közzé kell tenni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az e rendelet I. mellékletében szereplő elnevezésre vonatkozó termékleírásnak a II. mellékletben foglalt módosításai jóváhagyásra kerülnek.

2. cikk

Az e rendelet II. mellékletét képező módosított egységes dokumentumot alkalmazni kell.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. június 17-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 93., 2006.3.31., 12. o.

(2)  HL L 148., 1996.6.21., 1. o.

(3)  HL C 199., 2009.8.25., 24. o.


I. MELLÉKLET

A Szerződés I. mellékletében felsorolt, emberi fogyasztásra szánt mezőgazdasági termékek:

1.3. osztály.   Sajtok

OLASZORSZÁG

Grana Padano (OEM)


II. MELLÉKLET

EGYSÉGES DOKUMENTUM

A TANÁCS 510/2006/EK RENDELETE

„GRANA PADANO”

EK-szám: IT-PDO-0217-0011-26.7.2006

OFJ ( ) OEM (X)

1.   Név

„GRANA PADANO”

2.   Tagállam vagy harmadik ország

Olaszország

3.   A mezőgazdasági termék vagy élelmiszer leírása

3.1.   A termék típusa (III. melléklet)

1.3. osztály –

Sajtok

3.2.   A termék leírása, amelyre az 1. pontban található elnevezés vonatkozik

Kemény sajt főzött és lassan érlelt tésztával, amelyet az év minden szakában gyártanak és tömbben vagy reszelve fogyasztanak, és amelynek előállítása zöld vagy tartósított takarmánnyal táplált tehenek nyers, részben fölözött, napi két fejésből származó tejéből történik; egyazon fejésből vagy két fejésből keverten származó tej feldolgozása engedélyezett. Henger alakú, pereme enyhén domború vagy szinte egyenes, lapja sík felületű, enyhén recés.

Átmérője 35–45 cm, peremének magassága 18–25 cm, ami az előállítás műszaki körülményeinek függvényében változhat.

Tömeg: 24–40 kg; kéreg: kemény és sima, vastagsága: 4–8 mm.

A tészta kemény, szerkezete enyhén szemcsés, sugárirányban, szilánkosan törik, alig láthatóan lyukacsos. Zsiradék a szárazanyag arányában legalább 32 %. A kéreg színe sötét vagy természetes aranysárga, míg a tészta színe fehér vagy szalmasárga. A tészta aromája illatos, íze zamatos.

3.3.   Nyersanyagok (kizárólag feldolgozott termékek esetén)

Nyers tehéntej, természetes savó oltóanyag, borjúból származó tejoltó.

A tej a 4. pontban körülhatárolt területen tenyésztett tehenektől származik.

3.4.   Takarmány (kizárólag állati eredetű termékek esetén)

A tejelő tehenek alaptakarmányozása természetes és tartósított takarmánnyal történik, amelyet a tejelő tehenek, a szárazon álló állatok és a hét hónaposnál idősebb üszők esetében alkalmaznak.

A tejelő tehenek takarmányozása olyan takarmányok felhasználásán alapul, amelyeket az üzemen belül vagy a „GRANA PADANO OEM” előállítási területén belül termesztenek.

A napi adagban a szárazanyag legalább 50 %-ának szálastakarmányokból kell származnia, a szárazanyagra vetítve 1-nél nem alacsonyabb szálastakarmány/kiegészítő takarmány aránnyal.

A napi adagon belül a szálastakarmányok szárazanyagának legalább 75 %-a a tej előállítási területén termelt takarmányokból kell, hogy származzon.

Az engedélyezett élelmek listája a következő:

szálastakarmányok: friss szálastakarmányok, széna, szalma, silózott takarmány (ez a „Trentingrana” típusú sajt előállításánál nem engedélyezett),

a szálastakarmányok kiegészítésére szolgáló kiegészítő takarmányok készítésére engedélyezett, fajtánként csoportosított alapanyagok: gabonafélék és származékaik, olajos magvak és származékaik, gumók és gyökerek és az ezekből készült termékek, dehidratált szálastakarmányok, cukoripari származékok, hüvelyesek magvai, zsiradékok, ásványi anyagok, adalékanyagok.

3.5.   Az előállítás azon műveletei, amelyeket a meghatározott földrajzi területen kell elvégezni

Az előállításnak és az érlelésnek a 4. pontban körülhatárolt előállítási területen belül kell történnie.

3.6.   A szeletelésre, aprításra, csomagolásra stb. vonatkozó egyedi szabályok

A reszelésnek és az ezt követő csomagolásnak a 4. pontban körülhatárolt előállítási területen belül kell történnie, mivel a reszelt állapotú friss termék nagyon érzékeny, és az érzékszervi jellemzőinek megőrzéséhez a termék kiszáradást elkerülhetővé tevő körülmények közötti, azonnali csomagolás szükséges; másrészről az eredetmegjelölést viselő csomagolásba történő azonnali kiszerelés jobban is tudja biztosítani a reszelt termék eredetiségét, ami jellegéből kifolyólag nehezebben beazonosítható, mint egy egész korong, amelyen látható a jelölés (amint azt az Európai Bíróság 2003. május 20-i ítélete is megerősítette).

A „GRANA PADANO OEM” felvágása és kiszerelése során különböző vagy állandó súlyú darabkák, rögök, kockák, falatok stb. formájában keletkező törmeléknek a reszelt „GRANA PADANO” előállításához történő felhasználása kizárólag az alábbi feltételek mellett engedélyezett: ha betartják a maximálisan 18 %-os kéregarányt; ha mindig biztosítva van azoknak a „GRANA PADANO OEM” korongoknak a nyomon követhetősége, amelyekből a törmelékek származnak; későbbi felhasználás és/vagy egyik üzemből a másikba történő átszállítás esetén a törmelékeket lajstromszám és előállítási hónap szerint meg kell egymástól különböztetni; a törmelék átszállítása csak egyazon vállalaton vagy vállalatcsoporton belül és kizárólag a származási területen belül engedélyezett. Tilos tehát a törmelékek olyan célú forgalmazása, hogy abból reszelt „GRANA PADANO” készüljön.

3.7.   A címkézésre vonatkozó egyedi szabályok

Az a hivatalos árujelzés, amely a „GRANA PADANO” oltalom alatt álló eredetmegjelölés használatára feljogosító követelményeknek való megfelelést tanúsítja és amelynek tehát úgy az egész korongokon, mint valamennyi kiszerelt vagy reszelt „GRANA PADANO OEM” sajtot tartalmazó csomagon meg kell jelennie, egy rombusz alakú ábrából áll, amelyen nyomtatott nagybetűkkel a „GRANA” és a „PADANO” szavak láthatók. A rombusz alakú ábra felső és alsó, lekerekített csücskében felül a „G”, alul pedig a „P” kezdőbetű látható.

A jelölőszalagot – amellyel a sajt formázásakor hidegen az eredetjelzést a korongokba beütik – egy sor csíkozott rombusz alakú négyszög alkotja, amelyekben felváltva a „GRANA” és a „PADANO” szavak olvashatók és amelyek feltüntetik az előállító sajtüzemet beazonosító jelzéseket, valamint az előállítási évet és hónapot.

Kizárólag a Trento autonóm tartományban előállított „GRANA PADANO OEM” esetében és azzal a feltétellel, hogy az előállítás során kizárólag olyan tehenektől származó tejet használnak fel, amelyeket az egész év során semmiféle silózott takarmányt nem tartalmazó szálastakarmányokkal tápláltak, engedélyezett a „Trentingrana” fajta számára fenntartott egyedi jelölőszalagok használata, amelyeket olyan csíkozott romboid alakú négyszögek sorozata alkot, amelyeken a „TRENTINO” szó látható; a középső részen, néhány stilizált hegyábrázolás között, a tükrözötten írt „TRENTINO” szó látható.

Az eredetnek a jelölőszalagok általi beazonosítását egy kazein-adattábla egészíti ki, amelyen a „GRANA PADANO” felirat, az előállítás éve és egy alfanumerikus kód látható, amely minden egyes korongot egyértelműen beazonosít.

Az előállítási területen belül a formázást követően legalább húsz hónapig érlelt „GRANA PADANO” sajtot engedélyezett a „RISERVA” („fenntartva”) jelöléssel azonosítani. A „GRANA PADANO RISERVA” kategóriához való tartozást egy második jelzés igazolja, amelyet a vállalkozás kérésére a korongok peremén helyeznek el az OEM védjeggyel azonos módon. A szóban forgó védjegy egy körkörös rajzból áll, amelynek közepén végigfut a „RISERVA” szó. A felső félkörívben az „OLTRE” (több, mint) szó és a „20”-as számjegy, míg az alsóban a „MESI” (hónapos) szó látható.

A kiszerelt termékek esetében a következő további termékkategóriák léteznek: a „GRANA PADANO OLTRE 16 MESI” [Több mint 16 hónapos Grana Padano] és a „GRANA PADANO RISERVA” [Grana Padano fenntartva].

A „GRANA PADANO OLTRE 16 MESI” kategóriába tartozó sajtot tartalmazó csomagolásokon a GRANA PADANO logót a két párhuzamos csík között egy vonalon elhelyezett „OLTRE 16 MESI” jelölés egészíti ki.

A „GRANA PADANO RISERVA” kategóriába tartozó sajtot tartalmazó csomagolásokon a GRANA PADANO logón túlmenően megjelenik a „RISERVA” feliratú jelzés lenyomata is.

4.   A földrajzi terület tömör meghatározása

A „GRANA PADANO OEM” előállításának és reszelésének területe az alábbi megyék területe: Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbania, Vercelli, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova a Pó folyótól balra, Milánó, Monza, Pavia, Sondrio, Varese, Trento, Padova, Rovigo, Treviso, Velence, Verona, Vicenza, Bologna Reno folyótól jobbra fekvő része, Ferrara, Forlì Cesena, Piacenza, Ravenna és Rimini. Valamint az alábbi települések Bolzano megyében: Anterivo, Lauregno, Proves, Senale-S. Felice és Trodena.

5.   Kapcsolat a földrajzi területtel

5.1.   A földrajzi terület sajátosságai

A „GRANA PADANO OEM” előállítási területe nagyrészt egybeesik a Pó-síkság térségével, vagyis a Pó folyó medencéje képezte földrajzi térséggel, amelyet ártéri, áradásos, fluvioglaciális üledékes, sík, vízben gazdag talajok jellemeznek, amelyek a világon a legtermékenyebbek és a takarmánytermesztésre legalkalmasabbak közé tartoznak.

Ezek a talajtani jellemzők a térség sajátos mikroklímájával társulva különösen kedvezőek a kukorica termesztéséhez, amely a „GRANA PADANO OEM” előállításához felhasznált tejet adó tejelő tehenek legfontosabb alaptakarmánya, hiszen az elfogyasztott szárazanyag 50 %-át is kiteheti.

A Pó-síkság térségében a XI. századtól kezdődően végzett lecsapolás/folyamszabályozás és az öntözési rendszerek kialakítása képezte a szarvasmarha-tenyésztés helybéli fejlődésének előfeltételét. Az ebből következően rendelkezésre álló, a falusi lakosság napi szükségleteit meghaladó, jelentős mennyiségű tej serkentette és tette szükségessé a tejnek egy sokáig eltartható sajttá történő feldolgozását. A jelentős vízmennyiség következtében manapság is nagy mennyiségben helyben rendelkezésre álló takarmány – elsősorban a kukorica – alapvető tényező a szarvasmarha-tenyésztés fennmaradásában és az ebből következően rendelkezésre álló tejmennyiségben.

5.2.   A termék sajátosságai

A „GRANA PADANO OEM” jellegzetessége az alábbi tényezőkre vezethető vissza:

a korong mérete és tömege,

a tésztának az előállítási technikából eredő jellegzetes – szemcsés szerkezet jellemezte – alaktani sajátosságai, amely a jellegzetes szilánkos törést eredményezik,

a tészta fehér vagy szalmasárga színe, zamatos íze és illatos aromája, amely lényegében a szarvasmarhák takarmányozásában széles körben felhasznált viaszos kukoricának tudható be,

a fehérjetartalommal lényegében megegyező víz- és zsírtartalom,

a fehérjék peptonokra, peptidekre és szabad aminosavakra természetes úton történő nagymértékű lebomlása,

hosszú ideig tartó, akár húsz hónapot is meghaladó érlelésnek való ellenállóság.

5.3.   A földrajzi terület és (OEM esetében) a termék minősége vagy jellemzői közötti vagy (OFJ esetében) a termék különleges minősége, hírneve vagy egyéb jellemzője közötti okozati kapcsolat

A „GRANA PADANO OEM” és a származási területe közötti ok-okozati kapcsolat az alábbi tényezőkre vezethető vissza:

a Pó-síkság magas fokú vízellátottsága és ebből eredően a takarmány – főként a viaszos kukorica – bősége, amelyhez kapcsolódnak a tésztának az 5.2. pontban feltüntetett olyan jellemzői, mint fehér vagy szalmasárga színe, valamint az íze és az aromája,

a silózott kukorica – vagy viaszos kukorica – használatának következményeként ugyanis a táplálkozásban az olyan összetett kromatikus vegyületek, mint a karotin, az antocián vagy a klorofill, alacsonyabb mértékben jelennek meg, mint a vegyes szénán vagy zöldtakarmány-esszenciákon alapuló táplálkozás esetén. Ez ugyanis közvetlen következménye a silózásnak,

a nyers tej felhasználása, amelynek következtében a sajtkészítésben a területre jellemző tejbaktériumok jelennek meg,

a természetes savó oltóanyag használata, amely folyamatos mikrobiológiai köteléket képez az előállítási területtel. A savóvá – tehát természetes savó oltóanyaggá – átalakuló tej ténylegesen az a láncszem, amely egyrészről a sajtkészítést az előállítási területhez köti, másrészről pedig biztosítja a származási terültre jellemző tejsavak állandó és folyamatos bevitelét, amelyeknek a „GRANA PADANO OEM” sajt legfőbb sajátságos jellemzői köszönhetők.

A termék jellemzői és a származási területe közötti ok-okozati összefüggést továbbá a sajtkészítő mester szerepköre is biztosítja, aki kezdettől fogva központi és alapvető jelentőséggel bír a „GRANA PADANO OEM” előállításában.

A tej „GRANA PADANO OEM” sajttá történő átalakítása mindmáig sajtkészítő mesterek, nem pedig technikusok vagy tudósok feladata.

Hivatkozás a termékleírás közzétételére

Szervezetünk megindította a „GRANA PADANO” oltalom alatt álló eredetmegjelölés módosítási javaslatával kapcsolatban a kifogás benyújtására irányuló nemzeti eljárást.

A termékleírás egységes szerkezetbe foglalt szövege megtalálható:

a következő internetcímen:

http://www.politcheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/335

vagy

közvetlenül a minisztérium honlapján (http://www.politicheagricole.it), (a képernyő jobb felső részén) a „Qualità e sicurezza” hivatkozásra, majd a „Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE [regolamento (CE) n. 510/2006]” (Az 510/2006/EK rendelet szerinti EU-s vizsgálatnak alávetett termékleírások) sorra kattintva.


18.6.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 160/71


A BIZOTTSÁG 585/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. június 17.)

a gyümölcs- és zöldségágazatnak nyújtandó ideiglenes és rendkívüli támogatási intézkedések megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1) és különösen annak 191. cikkére, összefüggésben a 4. cikkével,

mivel:

(1)

A halálos kimenetelű vérzéses bélgyulladást okozó Escherichia coli (E. coli) fertőzés németországi kitörése óta, amelyet egyes friss gyümölcsök és zöldségek fogyasztásával hoztak összefüggésbe, az uniós gyümölcs- és zöldségpiac eddig példa nélkül álló válságon megy keresztül. A válság 2011. május 26-án, a megbetegedéseket az uborkának tulajdonító újsághírek megjelenésekor kezdődött.

(2)

Több tagállam és harmadik ország is óvintézkedéseket vezetett be, és a feltételezett közegészségügyi kockázat miatt bekövetkező hirtelen vásárlói bizalomvesztés igen jelentős zavart okoz az uniós gyümölcs- és zöldségpiacon, különösen az Unióban termesztett uborka, paradicsom, édes paprika, cukkini, valamint egyes, a salátafélék és az endíviafélék családjába tartozó termékek esetében.

(3)

Tekintetbe véve a jelenlegi és a várható piaci helyzetet, és tekintettel arra, hogy az 1234/2007/EK rendelet, valamint a gyümölcs- és zöldségágazatban a 2200/96/EK, a 2201/96/EK és az 1182/2007/EK rendeletre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról szóló, 2007. december 21-i 1580/2007/EK bizottsági rendelet (2), amelynek helyébe 2011. június 22-től az 1234/2007/EK bizottsági rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (3) lép, nem határoz meg külön ágazatspecifikus eszközöket, amelyekkel a gyümölcs- és zöldségágazatban felmerülő gyakorlati problémák megfelelően kezelhetők, sürgős, korlátozott időre szóló, rendkívüli intézkedések bevezetésére van szükség.

(4)

A gyümölcs- és zöldségválság által leginkább érintett termékek az uborka, a paradicsom, az édes paprika, a cukkini, valamint egyes, a salátafélék és az endíviafélék családjába tartozó termékek, ezért helyénvaló a rendkívüli intézkedések körét ezekre a termékekre korlátozni.

(5)

Tekintetbe véve a gyümölcs- és zöldségágazat sajátos jellegét, az elismert gyümölcs- és zöldségtermesztő termelői szervezetek támogatására az 1234/2007/EK rendelet 103c. cikkének (2) bekezdésében említett válságkezelési és piactámogatási intézkedések a legmegfelelőbbek.

(6)

Az Uniónak kiegészítő támogatást szükséges nyújtania a frissen történő fogyasztásra szánt uborka, paradicsom, édes paprika, cukkini, valamint egyes, a salátafélék és az endíviafélék családjába tartozó termékek piacról történő kivonásával, zöld szüretével és be nem takarításával kapcsolatban. Tekintettel a zöldség- és gyümölcspiac jelentős zavarára és arra, hogy egyes tagállamokban viszonylag kevesen tagjai a termelői szervezeteknek, uniós támogatást szükséges biztosítani az említett intézkedések végrehajtásához azoknak a gyümölcs- és zöldségtermesztőknek is, akik nem tagjai valamely elismert termelői szervezetnek, de szerződést kötöttek egy elismert termelői szervezettel uborka, paradicsom, édes paprika, cukkini, illetve egyes, a salátafélék és az endíviafélék családjába tartozó termékek kivonásáról.

(7)

Az egységesség kedvéért és a túlkompenzálás elkerülése érdekében uniós szinten meg kell határozni a termékkivonásokhoz, a zöld szürethez és a be nem takarításhoz nyújtható kiegészítő uniós támogatásra vonatkozó felső határértékeket. A zöld szürettel és a be nem takarítással kapcsolatos műveletek sajátosságainak figyelembevétele érdekében indokolt, hogy a tagállamok a termékkivonás esetében alkalmazott kilogrammalapú megközelítést a hektáralapú megközelítéssel váltsák fel, amelynek középpontjában a terméshozam áll.

(8)

A termelői szervezetek a gyümölcs- és zöldségágazat fő szereplőiként a legalkalmasabb szervezetek annak biztosítására, hogy az uniós támogatás kifizetésre kerüljön azoknak a termelőknek, akik nem tagjai elismert termelői szervezetnek. Gondoskodniuk kell arról, hogy az uniós támogatás szerződés keretében kerüljön kifizetésre azoknak a termelőknek, akik nem tagjai egy elismert termelői szervezetnek. Mivel a gyümölcs- és zöldségpiac szállítói oldalának szervezettsége az egyes tagállamokban eltérő, helyénvaló engedélyezni, hogy amennyiben az indokolt, az uniós támogatást a tagállamok illetékes hatósága közvetlenül fizesse ki a termelőknek.

(9)

A költségvetési fegyelem érdekében meg kell határozni az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból (EMGA) finanszírozott kiadás felső határát, valamint létre kell hozni egy értesítési és ellenőrzési rendszert, amelynek keretében a tagállamok tájékoztatják a Bizottságot a termékkivonással, a be nem takarítással és a zöld szürettel kapcsolatos intézkedéseikről.

(10)

A gyümölcs- és zöldségágazatot érő negatív hatások mérséklése érdekében indokolt, hogy ez a rendelet a 2011. május 26-tól kezdődő időszakra legyen alkalmazandó. A sürgősségre való tekintettel a rendeletnek a kihirdetése napján hatályba kell lépnie.

(11)

A mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság az elnöke által kitűzött határidőn belül nem nyilvánított véleményt,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Hatály

(1)   A 2011. május 26-tól2011. június 30-ig tartó időszakra vonatkozóan rendkívüli támogatást kell nyújtani az 1234/2007/EK rendelet 122. cikke a) pontjának iii. alpontjában említett termelői szervezeteknek és az e szervezetekben tagviszonnyal nem rendelkező termelőknek a gyümölcs- és zöldségágazat alábbi, frissen történő fogyasztásra szánt termékei tekintetében:

a)

a 0702 00 00 KN-kód alá tartozó paradicsom;

b)

a 0705 11 00 és a 0705 19 00 KN-kód alá tartozó saláta, valamint a 0705 29 00 KN-kód alá tartozó borzaslevelű endívia és széleslevelű endívia;

c)

a 0707 00 05 KN-kód alá tartozó uborka;

d)

a 0709 60 10 KN-kód alá tartozó édes paprika;

e)

a 0709 90 70 KN-kód alá tartozó cukkini.

(2)   Az e rendelet alapján végrehajtott intézkedések a mezőgazdasági piacok szabályozását célzó intervenciós intézkedéseknek minősülnek az 1290/2005/EK tanácsi rendelet (4) 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében.

2. cikk

A támogatás maximális összege

Az e rendelet céljára kifizetett uniós kiadás teljes összege nem haladhatja meg a 210 000 000 EUR-t. A teljes összeget az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) finanszírozza, és az kizárólag az ebben a rendeletben meghatározott intézkedések finanszírozására használható fel.

3. cikk

A szabályok alkalmazhatósága

Amennyiben e rendelet kifejezetten másképp nem rendelkezik, az 1234/2007/EK rendeletet, az 1580/2007/EK rendeletet és az 543/2011/EU végrehajtási rendeletet kell alkalmazni a termelői szervezetek és tagjaik vonatkozásában; az 5. cikkben említett termelők tekintetében ugyanezen rendeletek mutatis mutandis alkalmazandók.

4. cikk

Termelői szervezetek

(1)   Az 1580/2007/EK rendelet 80. cikkének (2) bekezdésében és az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 79. cikkének (2) bekezdésében említett 5 %-os felső határ nem alkalmazandó az e rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében említett, az ugyanazon cikkben meghatározott időszakban a piacról kivonásra kerülő termékekre.

(2)   Az e rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében említett termékekre vonatkozóan az ott említett időszakban az 1580/2007/EK rendelet 85. cikkének (2) bekezdésében és az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 84. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett be nem takarítási intézkedések alkalmazhatók, még ott is, ahol a rendes termelési ciklus alatt az érintett termőterületről már takarítottak be termést kereskedelmi céllal. Ilyen esetben az 1580/2007/EK rendelet 86. cikkének (4) bekezdésében és az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 85. cikkének (4) bekezdésében említett kompenzációs összegeket csökkenteni kell a már betakarított termés mennyiségével arányosan, mely mennyiséget az érintett termelői szervezet számviteli és/vagy adóügyi adatai alapján határoznak meg.

(3)   A tagállamok által az 1580/2007/EK rendelet 80. cikke vagy az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 79. cikke szerint meghatározott maximális összegekhez nyújtott uniós hozzájárulás nem haladhatja meg az e rendelet I. mellékletének A. részében megadott összegeket az ingyenes szétosztáson kívüli egyéb célból történő kivonás esetén. Ingyenes szétosztás esetén az összeget meg kell kettőzni.

(4)   Az 1234/2007/EK rendelet 103c. cikke (2) bekezdésének második albekezdésében említett, a kiadások egyharmadában megadott felső korlát, valamint az 1580/2007/EK rendelet 67. cikke (1) bekezdésének c) pontjában és az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 66. cikke (3) bekezdésének c) pontjában említett, a működési alap növelésére vonatkozó 25 %-os felső korlát az 1. cikk (1) bekezdésében megadott időszakban nem alkalmazandó az e cikk 1. és 2. bekezdésében említett intézkedések céljából felmerülő kiadásokra.

(5)   Az 1. cikk (1) bekezdésében említett időszakban az ugyanazon cikkben felsorolt termékekre vonatkozóan végrehajtott, termékkivonással, be nem takarítással és zöld szürettel kapcsolatos műveletekre az Unió kiegészítő támogatást biztosít. A zöld szüretre vonatkozó támogatás kizárólag olyan termékek esetében nyújtható, amelyek ténylegesen a termőföldön vannak, és amelyek zöld szüretére valóban sor kerül.

Ezt a kiegészítő uniós támogatást nem kell belefoglalni a termelői szervezetek működési programjába és nem kell figyelembe venni az 1234/2007/EK rendelet 103d. cikke (2) bekezdésében rögzített 4,1 %-os és 4,6 %-os felső határ kiszámításakor.

A termékkivonásokhoz biztosított kiegészítő uniós támogatások összegét e rendelet I. mellékletének B. része rögzíti.

Be nem takarítás és zöld szüret esetén a tagállamok a kiegészítő uniós támogatás hektáronkénti szintjét úgy állapítják meg, hogy az ne haladja meg az e rendelet I. mellékletének B. részében a termékkivonásokra meghatározott összeget.

A kiegészítő uniós támogatást akkor is meg kell adni, ha a termelői szervezetek nem foglalják bele ezeket a műveleteket a működési programjukba.

(6)   Az e cikknek megfelelően felmerült kiadások a termelői szervezetek működési alapjának részét képezik. Az e cikk (5) bekezdésében említett kiegészítő uniós támogatásra nem alkalmazandó az 1234/2007/EK rendelet 103b. cikkének (2) bekezdése és 103d. cikkének (1) bekezdése.

5. cikk

Termelői szervezetben nem tag termelők

(1)   Uniós támogatást kell nyújtani azoknak a gyümölcs- és zöldségtermelőknek, akik nem tagjai elismert termelői szervezetnek (a továbbiakban: nem tag termelők) a termékkivonással, a be nem takarítással és a zöld szürettel kapcsolatos műveletek végrehajtásához az 1. cikk (1) bekezdésében megadott időszakra és az ugyanazon cikkben említett termékekre vonatkozóan. Abban az esetben, ha valamely termelői szervezet az 1580/2007/EK rendelet 116. cikkének (2) bekezdésével vagy az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 114. cikkének (2) bekezdésével összhangban felfüggesztésre kerül, tagjai e rendelet alkalmazásában nem tag termelőknek minősülnek.

A zöld szüretre vonatkozó támogatás kizárólag olyan termékek esetében nyújtható, amelyek ténylegesen a termőföldön vannak, és amelyek zöld szüretére valóban sor kerül.

(2)   Termékkivonás esetén a nem tag termelő szerződést köt egy elismert termelői szervezettel.

Az ilyen termelőknek az uniós támogatást az a termelői szervezet folyósítja, amellyel a szerződést megkötötték. A 4. cikk (5) bekezdésének második és ötödik albekezdése, valamint a 4. cikk (6) bekezdése mutatis mutandis alkalmazandó.

(3)   A (2) bekezdésben említett helyzetben az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően nyújtandó támogatás összege az I. melléklet B. részében rögzített összegnek a termelői szervezetnél az adott termékek kivonása céljából felmerült tényleges költséggel csökkentett összege, mely utóbbi a termelői szervezetnél marad. A költségek igazolása számlával történik. A termelői szervezetek elfogadják az olyan termelők valamennyi ésszerű kérését, akik e rendelet alkalmazásában nem minősülnek termelői szervezeti tagnak.

(4)   A tagállamok indokolt esetben, például az érintett tagállam termelőinek alacsony szintű szervezettsége esetén megkülönböztetésmentes módon engedélyezhetik, hogy a nem tag termelő a (2) bekezdésben említett szerződést a tagállam illetékes hatóságához címzett értesítéssel váltsa ki. Az ilyen értesítések tekintetében az 1580/2007/EK rendelet 79. cikke, illetve az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 78. cikke mutatis mutandis alkalmazandó.

Ebben az esetben az uniós támogatást a tagállam illetékes hatósága közvetlenül, saját jogszabályainak megfelelően folyósítja a termelő részére. A támogatási összegek az I. melléklet B. részében rögzített összegek.

(5)   A be nem takarítással és a zöld szürettel kapcsolatos műveletek esetében a nem tag termelők a tagállam által az 1580/2007/EK rendelet 86. cikke (1) bekezdésének a) pontja vagy az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 85. cikke (1) bekezdésének a) pontja alapján elfogadott részletes rendelkezéseknek megfelelően eljuttatják a megfelelő értesítést a tagállam illetékes hatóságához.

A be nem takarítással és a zöld szürettel kapcsolatos műveletek végrehajtásához nyújtott uniós támogatási összegek megegyeznek a 4. cikk (5) bekezdésének negyedik albekezdése alapján meghatározott összegekkel.

6. cikk

A termékkivonással, a be nem takarítással és a zöld szürettel kapcsolatos műveletek ellenőrzése

(1)   A 4. és az 5. cikkben említett termékkivonási műveleteket elsőfokú ellenőrzésnek kell alávetni az 1580/2007/EK rendelet 110. cikkének és az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 108. cikkének megfelelően. Az ellenőrzés azonban a piacról kivont termékek mennyiségének 10 %-ára korlátozódik.

Az 5. cikk (4) bekezdésében említett termékkivonási műveletek esetében az elsőfokú ellenőrzés a kivont termékek mennyiségének 100 %-ára terjed ki.

(2)   A 4. és az 5. cikkben említett, be nem takarítással és zöld szürettel kapcsolatos műveletekre az 1580/2007/EK rendelet 112. cikkében és az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 110. cikkében foglalt ellenőrzések és feltételek vonatkoznak, annak a követelménynek a kivételével, amely szerint nem kerülhetett sor részleges betakarításra. Az ellenőrzés a 4. cikk (2) bekezdésében említett termőterületek 10 %-ára korlátozódik.

Az 5. cikk (5) bekezdésében említett, be nem takarítással és zöld szürettel kapcsolatos műveletek esetében az ellenőrzés a termőterületek 100 %-ára terjed ki.

7. cikk

Értesítések

(1)   A tagállamok e rendelet hatálybalépésének napjától kezdődően minden szerdán (brüsszeli idő szerint dél előtt) értesítik a Bizottságot a megelőző héten a termelői szervezetektől és a nem tag termelőktől kapott értesítésekről. Az értesítések kiterjednek az e rendelet alkalmazásában elvégzendő műveletekre, az 1. cikk (1) bekezdésében említett termékek mindegyike esetében megadva a mennyiségre és felszínre vonatkozó adatokat, valamint a maximális uniós költséget.

A tagállamok a II. mellékletben szereplő sablonokat használják.

A tagállamok 2011. június 22-én a II. mellékletben szereplő sablonokat használva megküldik a Bizottságnak az első albekezdésben említett adatokat a 2011. május 26. és a rendelet hatálybalépésének időpontja közötti időszakban elvégzett, termékkivonással, be nem takarítással vagy zöld szürettel kapcsolatos műveletekről.

(2)   A tagállamok 2011. július 18-ig értesítik a Bizottságot a teljes kivont mennyiségről, a be nem takarítással vagy zöld szürettel kapcsolatos műveletek által érintett teljes földterületről, valamint a kapcsolódó termékkivonási és be nem takarítási műveletekhez kért uniós támogatás teljes összegéről.

A tagállamok a III. mellékletben szereplő sablont használják.

Nem adható uniós támogatás olyan, termékkivonással, be nem takarítással vagy zöld szürettel kapcsolatos művelethez, amelyet nem jelentettek be e bekezdésnek megfelelően a Bizottságnak.

(3)   Ha a (2) bekezdésnek megfelelően bejelentett uniós támogatás iránti kérelmek meghaladják a 2. cikkben említett maximális összeget, a Bizottság a beérkezett kérelmek alapján – az 1234/2007/EK rendelet 195. cikkének (1) bekezdésében említett bizottság közreműködése nélkül – elosztási együtthatót határoz meg a rendelkezésre álló teljes uniós támogatási összegre vonatkozóan. Ha a támogatási kérelmek nem haladják meg a támogatás maximális összegét, ez az elosztási együttható 100 %.

A tagállamok az elosztási együtthatót a 8. cikkben említett minden kérelemre alkalmazzák.

8. cikk

Az uniós támogatás kérelmezése és folyósítása

(1)   A termelői szervezetek 2011. július 11-ig kérelmezhetik a 4. cikk (5) bekezdésében és az 5. cikk (2) bekezdésében említett uniós támogatás folyósítását.

(2)   Az 1580/2007/EK rendelet 73. cikke és az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 72. cikke szerint meghatározott határidőktől eltérve a termelői szervezetek a 4. cikk (1)–(4) bekezdésében említett teljes uniós támogatás folyósítását 2011. július 11-ig kérelmezhetik az 1580/2007/EK rendelet 73. cikkében és az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 72. cikkében említett eljárásnak megfelelően.

Az 1580/2007/EK rendelet 73. cikkének harmadik albekezdésében és az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 72. cikkében foglalt, a működési programra vonatkozóan eredetileg jóváhagyott támogatás 80 %-ában meghatározott felső korlátot nem kell alkalmazni.

(3)   A nem tag termelők az 5. cikk (4) és (5) bekezdésében említett helyzetekben saját maguk kérelmezik 2011. július 11-ig a tagállam illetékes hatóságánál az uniós támogatás folyósítását. A tagállamok 2011. június 30-ig kijelölik az illetékes hatóságokat.

(4)   Az (1), a (2) és a (3) bekezdésben említett uniós támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell a kért uniós támogatási összegre vonatkozó indoklást tartalmazó igazoló dokumentumokat, valamint a kérelmező írásos nyilatkozatát arról, hogy nem részesült kettős uniós vagy nemzeti finanszírozásban, illetve biztosítási kártérítésben az e rendelet értelmében uniós támogatásra jogosító műveletek tekintetében.

(5)   A tagállamok illetékes hatóságai a 7. cikk (3) bekezdésében említett elosztási együttható meghatározását megelőzően nem teljesítenek kifizetést. Gondoskodnak arról, hogy az e rendelet alkalmazásában fizetendő minden összeg legkésőbb 2011. október 15-ig kifizetésre kerüljön.

9. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó a tagállamokban.

Kelt Brüsszelben, 2011. június 17-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 350., 2007.12.31., 1. o.

(3)  HL L 157., 2011.6.15., 1. o.

(4)  HL L 209., 2005.8.11., 1. o.


I. MELLÉKLET

A.   RÉSZ

A piacról való kivonásra vonatkozó maximális uniós támogatási összegek a 4. cikk (3) bekezdése szerint

Az 1. cikk (1) bekezdésében említett termék

Maximális támogatás (EUR/100 kg)

Saláta, valamint borzaslevelű és széleslevelű endívia

15,5

Uborka

9,6

Édes paprika

17,8

Cukkini

11,8


B.   RÉSZ

A piacról való kivonásra vonatkozó maximális kiegészítő uniós támogatási összegek a 4. cikk (5) bekezdése szerint

Az 1. cikk (1) bekezdésében említett termék

Maximális támogatás (EUR/100 kg)

Paradicsom

33,2

Saláta, valamint borzaslevelű és széleslevelű endívia

38,9

Uborka

24,0

Édes paprika

44,4

Cukkini

29,6


II. MELLÉKLET

Értesítési sablonok a 7. cikk (1) bekezdése szerint

ÉRTESÍTÉS TERMÉKKIVONÁSRÓL

Ország:

 

Kelt  (1):

 

Termék (2)

Termelői szervezetek

Nem tag termelők

Teljes uniós támogatás

(EUR)

Kivonandó mennyiség

(t)

További uniós támogatás

(EUR)

(E rendelet 4. cikkének (5) bekezdése)

Uniós támogatás működési alaphoz

(EUR)

(1580/2007/EK r. 80. c. (1) bek./543/2010/EU r. 79. c. (1) bek.) (3)

Teljes uniós támogatás

(EUR)

Kivonandó mennyiség

(t)

További uniós támogatás

(EUR)

(e rendelet 5. cikkének (3) és (4) bekezdése)

Uborka

 

 

 

 

 

 

 

Paradicsom

 

 

 

 

 

 

 

Saláta- és endíviafélék

 

 

 

 

 

 

 

Édes paprika

 

 

 

 

 

 

 

Cukkini

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

 

 

 

 

 

 

 

Az első értesítési napon az alábbi táblázatot kell kitölteni:

A tagállam által az 1580/2007/EK rendelet 80. cikke (1) bekezdésének, illetve az 543/2011/EU rendelet 79. cikke (1) bekezdésének megfelelően meghatározott maximális támogatási összeg:

 

Uniós hozzájárulás

(EUR/100 kg)

A termelői szervezetek hozzájárulása

(EUR/100 kg)

Uborka

 

 

Saláta- és endíviafélék

 

 

Édes paprika

 

 

Cukkini

 

 

ÉRTESÍTÉS ZÖLD SZÜRETRŐL/BE NEM TAKARÍTÁSRÓL

Ország:

 

Kelt  (4):

 

Termék (5)

Termelői szervezetek

Nem tag termelők

Teljes uniós támogatás

(EUR)

Terület

(ha) (6)

Uniós támogatás működési alaphoz

(EUR)

(1580/2007/EK r. 86. c. (4) bek./543/2010/EU r. 85. c. (4) bek.) (7)

További uniós támogatás

(EUR)

(e rendelet 4. cikkének (5) bekezdése)

Teljes uniós támogatás

(EUR)

Terület

(ha) (6)

Uniós támogatás

(EUR)

(e rendelet 5. cikkének (5) bekezdése)

Uborka

 

 

 

 

 

 

 

Paradicsom

 

 

 

 

 

 

 

Saláta- és endíviafélék

 

 

 

 

 

 

 

Édes paprika

 

 

 

 

 

 

 

Cukkini

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

 

 

 

 

 

 

 

Az első értesítési napon az alábbi táblázatot kell kitölteni:

A tagállam által az 1580/2007/EK rendelet 86. cikke (4) bekezdésének, illetve az 543/2011/EU rendelet 85. cikke (4) bekezdésének megfelelően meghatározott maximális támogatási összeg:

 

Szabadföldi

Üvegházi

Uniós hozzájárulás

(EUR/ha)

A termelői szervezetek hozzájárulása

(EUR/ha)

Uniós hozzájárulás

(EUR/ha)

A termelői szervezetek hozzájárulása

(EUR/ha)

Paradicsom

 

 

 

 

Uborka

 

 

 

 

Saláta- és endíviafélék

 

 

 

 

Édes paprika

 

 

 

 

Cukkini

 

 

 

 


(1)  Minden hétre vonatkozóan egy külön Excel-táblázatot kell kitölteni (azokra a hetekre, amikor nincsen művelet, nulla mennyiségről szóló értesítést kell beküldeni azon tagállamok esetében, amelyek előzetesen már küldtek be értesítést).

(2)  Az 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott termékek.

(3)  A számításnál csak az uniós hozzájárulást kell figyelembe venni; pl. a paradicsom esetében: 3,6325 EUR/100 kg.

(4)  Minden hétre vonatkozóan egy külön Excel-táblázatot kell kitölteni (azokra a hetekre, amikor nincsen művelet, nulla mennyiségről szóló értesítést kell beküldeni azon tagállamok esetében, amelyek előzetesen már küldtek be értesítést).

(5)  Az 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott termékek.

(6)  Ahol már takarítottak be termést kereskedelmi céllal, ott az e kereskedelmi célú termelés által érintett terület nagyságára vonatkozó becslést kell benyújtani.

(7)  A számításhoz csak az uniós hozzájárulást kell figyelembe venni.


III. MELLÉKLET

Értesítési sablonok a 7. cikk (2) bekezdése szerint

ÉRTESÍTÉS TERMÉKKIVONÁSRÓL

Ország:

 

Kelt:

2011. május 26.–június 30.

Termék (1)

Termelői szervezetek

Nem tag termelők

Teljes uniós támogatá s

(EUR)

Teljes kivont mennyiség

(t)

További uniós támogatás

(EUR)

(e rendelet 4. cikkének (5) bekezdése)

Uniós támogatás működési alaphoz

(EUR)

(1580/2007/EK r. 80. c. (1) bek. / 543/2010/EU r. 79. c. (1) bek.) (2)

Teljes uniós támogatá s

(EUR)

Teljes kivont mennyiség

(t)

További uniós támogatás

(EUR)

(E rendelet 5. cikkének (3) és (4) bekezdése)

Uborka

 

 

 

 

 

 

 

Paradicsom

 

 

 

 

 

 

 

Saláta- és endíviafélék

 

 

 

 

 

 

 

Édes paprika

 

 

 

 

 

 

 

Cukkini

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

 

 

 

 

 

 

 

ÉRTESÍTÉS ZÖLD SZÜRETRŐL / BE NEM TAKARÍTÁSRÓL

Ország:

 

Kelt:

2011. május 26.–június 30.

Termék (3)

Termelői szervezetek

Nem tag termelők

Teljes uniós támogatás

(EUR)

Terület

(ha) (4)

Uniós támogatás működési alaphoz

(EUR)

(1580/2007/EK r. 86. c. (4) bek. / 543/2010/EU r. 85. c. (4) bek.) (5)

További uniós támogatás

(EUR)

(e rendelet 4. cikkének (5) bekezdése)

Teljes uniós támogatás

(EUR)

Terület

(ha) (4)

Uniós támogatás

(EUR)

(E rendelet 5. cikkének (5) bekezdése)

Uborka

 

 

 

 

 

 

 

Paradicsom

 

 

 

 

 

 

 

Saláta- és endíviafélék

 

 

 

 

 

 

 

Édes paprika

 

 

 

 

 

 

 

Cukkini

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Az 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott termékek.

(2)  A számításnál csak az uniós hozzájárulást kell figyelembe venni; pl. a paradicsom esetében: 3,6325 EUR/100 kg.

(3)  Az 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott termékek.

(4)  Ahol már takarítottak be termést kereskedelmi céllal, ott az e kereskedelmi célú termelés által érintett terület nagyságára vonatkozó becslést kell benyújtani.

(5)  A számításhoz csak az uniós hozzájárulást kell figyelembe venni.


18.6.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 160/80


A BIZOTTSÁG 586/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. június 17.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet),

tekintettel a gyümölcs- és zöldségágazatban a 2200/96/EK, a 2201/96/EK és az 1182/2007/EK tanácsi rendeletre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról szóló, 2007. december 21-i 1580/2007/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 138. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 1580/2007/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1580/2007/EK rendelet 138. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2011. június 18-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. június 17-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 350., 2007.12.31., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

MA

57,8

MK

31,8

TR

54,0

ZZ

47,9

0707 00 05

TR

97,3

ZZ

97,3

0709 90 70

TR

111,4

ZZ

111,4

0805 50 10

AR

65,2

BR

40,6

TR

76,6

ZA

100,1

ZZ

70,6

0808 10 80

AR

90,6

BR

79,3

CL

84,5

CN

80,6

NZ

97,4

UY

98,4

ZA

85,5

ZZ

88,0

0809 10 00

TR

158,2

ZZ

158,2

0809 20 95

TR

385,5

XS

175,4

ZZ

280,5


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


18.6.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 160/82


A BIZOTTSÁG 587/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. június 17.)

a cukorágazat egyes termékeire a 2010/11-es gazdasági évben alkalmazandó, a 867/2010/EU rendelettel rögzített irányadó áraknak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1),

tekintettel a cukorágazatban harmadik országokkal folytatott kereskedelem tekintetében a 318/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2006. június 30-i 951/2006/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 36. cikke (2) bekezdése második albekezdésének második mondatára,

mivel:

(1)

A 867/2010/EU bizottsági rendelet (3) a 2010/11-es gazdasági évre megállapította a fehér cukorra, a nyerscukorra és egyes szirupokra alkalmazandó irányadó árakat és kiegészítő importvámokat. Ezen árakat és vámokat legutóbb az 570/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (4) módosította.

(2)

A Bizottság rendelkezésére álló adatok alapján az említett összegek módosításra szorulnak, a 951/2006/EK rendeletben foglalt előírásokkal és részletes szabályokkal összhangban,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 951/2006/EK rendelet 36. cikkében említett termékek behozatalára a 2010/11-es gazdasági évben alkalmazandó irányadó áraknak és kiegészítő vámoknak a 867/2010/EU rendelettel rögzített összege e rendelet melléklete szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet 2011. június 18-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. június 17-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 178., 2006.7.1., 24. o.

(3)  HL L 259., 2010.10.1., 3. o.

(4)  HL L 158., 2011.6.16., 31. o.


MELLÉKLET

A fehér cukor, a nyerscukor és az 1702 90 95 KN-kód alá tartozó termékek behozatalára vonatkozó irányadó árak és kiegészítő importvámok 2011. június 18-tól alkalmazandó módosított összegei

(EUR)

KN-kód

Az adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó irányadó ár összege

Az adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó kiegészítő vám összege

1701 11 10 (1)

47,19

0,00

1701 11 90 (1)

47,19

0,75

1701 12 10 (1)

47,19

0,00

1701 12 90 (1)

47,19

0,45

1701 91 00 (2)

50,08

2,45

1701 99 10 (2)

50,08

0,00

1701 99 90 (2)

50,08

0,00

1702 90 95 (3)

0,50

0,22


(1)  Az 1234/2007/EK rendelet IV. mellékletének III. pontjában meghatározott szabványminőségre megállapítva.

(2)  Az 1234/2007/EK rendelet IV. mellékletének II. pontjában meghatározott szabványminőségre megállapítva.

(3)  1 %-os szacharóztartalomra megállapítva.


HATÁROZATOK

18.6.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 160/84


A TANÁCS HATÁROZATA

(2011. június 9.)

a schengeni vívmányok Schengeni Információs Rendszerre vonatkozó rendelkezéseinek a Liechtensteini Hercegségben történő alkalmazásáról

(2011/352/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a Liechtensteini Hercegségnek az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyvre (a továbbiakban: jegyzőkönyv) (1) – amelyet 2008. február 28-án írtak alá (2) és 2011. április 7-én lépett hatályba – és különösen annak 10. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A jegyzőkönyv 10. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy a schengeni vívmányok rendelkezései csak akkor lépnek hatályba a Liechtensteini Hercegségben, ha a Tanács így határoz, miután beigazolódott, hogy a vívmányok végrehajtásához szükséges feltételeket a Liechtensteini Hercegség teljesítette.

(2)

A Tanács a következő lépésekkel megvizsgálta, hogy a Liechtensteini Hercegség biztosítja-e a kellő szintű adatvédelmet: egy részletes kérdőívet juttattak el a Liechtensteini Hercegségnek, amelynek válaszait rögzítették, és a Schengent értékelő és végrehajtását felügyelő Állandó Bizottság létrehozásáról szóló, 1998. szeptember 16-i végrehajtó bizottsági határozatban (SCH/Com-ex (98) 26 def.) (3) (a továbbiakban: a 1998. szeptember 16-i végrehajtó bizottsági határozat) foglalt, az adatvédelemmel kapcsolatos schengeni értékelési eljárásokkal összhangban a Liechtensteini Hercegségben ellenőrzési és értékelési látogatásokra került sor.

(3)

A Tanács 2011. június 9-én arra a következtetésre jutott, hogy a Liechtensteini Hercegség teljesítette az adatvédelemre vonatkozó feltételeket. Ebből következően ki lehet tűzni azt az időpontot, amelytől a Schengeni Információs Rendszerre (a továbbiakban: SIS) vonatkozó schengeni vívmányok a Liechtensteini Hercegségben is alkalmazhatók.

(4)

E határozat hatálybalépésének lehetővé kell tennie valós SIS-adatoknak a Liechtensteini Hercegség számára történő továbbítását. Ezen adatok konkrét felhasználása folytán a Tanácsnak az 1998. szeptember 16-i végrehajtó bizottsági határozatban foglalt, idevonatkozó schengeni értékelési eljárásokon keresztül lehetősége nyílik arra, hogy ellenőrizze a SIS-re vonatkozó schengeni vívmányok rendelkezéseinek helyes alkalmazását a Liechtensteini Hercegségben. Az értékelések elvégzését követően a Tanácsnak határoznia kell a határellenőrzésnek a Liechtensteini Hercegséggel közös belső határoknál való megszüntetéséről.

(5)

A Liechtensteini Hercegség, az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság közötti, a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásról, valamint a Liechtensteinben, Izlandon vagy Norvégiában benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős állam meghatározására vonatkozó kritériumokról és mechanizmusokról kötött megállapodás úgy rendelkezik, hogy a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére tekintettel ugyanazon a napon lép hatályba, mint a jegyzőkönyv.

(6)

Külön tanácsi határozatot kell elfogadni az ellenőrzéseknek a belső határokon való megszüntetésére vonatkozó időpont meghatározásáról. A határozatban meghatározott időpontig bizonyos korlátozásokat kell alkalmazni a SIS használatára,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1)   2011. július 19-től a SIS-re vonatkozó, az I. mellékletben említett schengeni vívmányok rendelkezéseit a Liechtensteini Hercegségre a Belga Királysággal, a Bolgár Köztársasággal, a Cseh Köztársasággal, a Dán Királysággal, a Németországi Szövetségi Köztársasággal, az Észt Köztársasággal, a Görög Köztársasággal, a Spanyol Királysággal, a Francia Köztársasággal, az Olasz Köztársasággal, a Lett Köztársasággal, a Litván Köztársasággal, a Luxemburgi Nagyhercegséggel, a Magyar Köztársasággal, Máltával, a Holland Királysággal, az Osztrák Köztársasággal, a Lengyel Köztársasággal, a Portugál Köztársasággal, a Romániával, a Szlovén Köztársasággal, a Szlovák Köztársasággal, a Finn Köztársasággal és a Svéd Királysággal fenntartott kapcsolataiban kell alkalmazni.

(2)   A SIS-re vonatkozó, a II. mellékletben említett schengeni vívmányok rendelkezéseit az abban a rendelkezésekben meghatározott időponttól kezdve a Liechtensteini Hercegségre a Belga Királysággal, a Bolgár Köztársasággal, a Cseh Köztársasággal, a Dán Királysággal, a Németországi Szövetségi Köztársasággal, az Észt Köztársasággal, a Görög Köztársasággal, a Spanyol Királysággal, a Francia Köztársasággal, az Olasz Köztársasággal, a Lett Köztársasággal, a Litván Köztársasággal, a Luxemburgi Nagyhercegséggel, a Magyar Köztársasággal, Máltával, a Holland Királysággal, az Osztrák Köztársasággal, a Lengyel Köztársasággal, a Portugál Köztársasággal, a Romániával, a Szlovén Köztársasággal, a Szlovák Köztársasággal, a Finn Köztársasággal és a Svéd Királysággal fenntartott kapcsolataiban kell alkalmazni.

(3)   2011. június 9-től valós SIS-adatok továbbíthatók a Liechtensteini Hercegség számára.

A Liechtensteini Hercegség részére 2011. július 19-től, a (4) bekezdésre is figyelemmel, megengedett, hogy adatokat vigyen be a SIS-be és használja a SIS-adatokat.

(4)   A határellenőrzésnek a Liechtensteini Hercegséggel közös belső határokon való megszüntetése időpontjáig a Liechtensteini Hercegség:

a)

nem köteles a területére történő beutazást megtagadni harmadik országok olyan állampolgárai számára, akikkel szemben egy tagállam a SIS-ben a beutazás megtagadására irányuló figyelmeztető jelzést adott ki, illetve azokat kiutasítani;

b)

tartózkodik a Benelux Gazdasági Unió államai, a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Francia Köztársaság kormányai között a közös határaikon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló, 1985. június 14-i Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló, 1990. június 19-i egyezmény (4) (a továbbiakban: a Schengeni Egyezmény) 96. cikke hatálya alá tartozó adatok bevitelétől.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

3. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Luxembourgban, 2011. június 9-én.

a Tanács részéről

az elnök

PINTÉR S.


(1)  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

(2)  A 2008/261/EK tanácsi határozat (HL L 83., 2008.3.26., 3. o.) és a 2008/262/EK tanácsi határozat (HL L 83., 2008.3.26., 5. o.).

(3)  HL L 239., 2000.9.22., 138. o.

(4)  HL L 239., 2000.9.22., 19. o.


I. MELLÉKLET

A SIS-re vonatkozó azon schengeni vívmányok rendelkezéseinek jegyzéke, amelyeket a Liechtensteini Hercegségre alkalmazni kell

1.

A Schengeni Egyezmény rendelkezései tekintetében:

a Schengeni Egyezmény 64. cikke és 92–119. cikke;

2.

a Schengeni Egyezmény alapján létrehozott Végrehajtó Bizottság SIS-sel kapcsolatos határozatai és nyilatkozatai tekintetében:

a)

a Végrehajtó Bizottság 1997. december 15-i határozata a SIS központi részére vonatkozó pénzügyi szabályzat módosításáról (SCH/Com-ex (97) 35) (1);

b)

a Végrehajtó Bizottság 1996. április 18-i nyilatkozata az idegen fogalmának meghatározásáról (SCH/Com-ex (96) decl. 5) (2),

a Végrehajtó Bizottság 1999. április 28-i nyilatkozata a SIS szerkezetéről (SCH/Com-ex (99) decl. 2. rev.) (3);

3.

a SIS-sel kapcsolatos egyéb eszközök tekintetében:

a)

az Európai Parlament és a Tanács 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (4), amennyiben a SIS-en belüli adatfeldolgozással kapcsolatban alkalmazandó;

b)

a Tanács 2000. március 27-i 2000/265/EK határozata a „Sisnet” elnevezésű kommunikációs infrastruktúrának a schengeni környezetben történő kiépítéséről és működtetéséről a Tanács főtitkárhelyettese által egyes tagállamok nevében kötött szerződéseknek a főtitkárhelyettes által történő igazgatására vonatkozó költségvetési szempontok pénzügyi szabályozásának megállapításáról (5);

c)

a SIRENE-kézikönyv (6);

d)

a Tanács 2004. április 29-i 871/2004/EK rendelete a terrorizmus elleni küzdelem keretében a Schengeni Információs Rendszer egyes új funkcióinak bevezetéséről (7), és minden későbbi, az új funkciók alkalmazásának időpontjára vonatkozó határozat;

e)

a Tanács 2005. február 24-i 2005/211/IB határozata néhány új funkciónak – többek között a terrorizmus elleni küzdelemnek – a Schengeni Információs Rendszerbe történő bevezetéséről (8), és minden későbbi, az új funkciók alkalmazásának időpontjára vonatkozó határozat;

f)

az Európai Parlament és a Tanács 2005. július 6-i 1160/2005/EK rendelete a közös határokon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló, 1985. június 14-i Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezménynek a járművek forgalmi engedélyének kiadására hatáskörrel rendelkező tagállami szolgálatok Schengeni Információs Rendszerhez való hozzáférésével kapcsolatos módosításáról (9);

g)

az Európai Parlament és a Tanács 2006. március 15-i 562/2006/EK rendelete a személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról (10), 5. cikk (4) bekezdés a) pont és a II. cím rendelkezései, valamint a Schengeni Információs Rendszerre (SIS) vonatkozó mellékletek;

h)

a Tanács 2008. október 24-i 1104/2008/EK rendelete a Schengeni Információs Rendszerről (SIS 1+) a Schengeni Információs Rendszer második generációjára (SIS II) történő átállásról (11);

i)

a Tanács 2008. október 24-i 2008/839/IB határozata a Schengeni Információs Rendszerről (SIS 1+) a Schengeni Információs Rendszer második generációjára (SIS II) történő átállásról (12).


(1)  HL L 239., 2000.9.22., 444. o.

(2)  HL L 239., 2000.9.22., 458. o.

(3)  HL L 239., 2000.9.22., 459. o.

(4)  HL L 281., 1995.11.23., 31. o.

(5)  HL L 85., 2000.4.6., 12. o.

(6)  A SIRENE-kézikönyv egyes megjelent részeit lásd: HL C 38., 2003.2.17., 1. o. A kézikönyvet a 2006/757/EK (HL L 317., 2006.11.16., 1. o.) és a 2006/758/EK (HL L 317., 2006.11.16., 41. o.) bizottsági határozat módosította.

(7)  HL L 162., 2004.4.30., 29. o.

(8)  HL L 68., 2005.3.15., 44. o.

(9)  HL L 191., 2005.7.22., 18. o.

(10)  HL L 105., 2006.4.13., 1. o.

(11)  HL L 299., 2008.11.8., 1. o.

(12)  HL L 299., 2008.11.8., 43. o.


II. MELLÉKLET

A SIS-re vonatkozó azon schengeni vívmányok rendelkezéseinek jegyzéke, amelyeket a Liechtensteini Hercegségre az említett rendelkezésekben meghatározott időponttól kell alkalmazni

1.

az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 20-i 1986/2006/EK rendelete a járművek forgalmi engedélyének kiadására hatáskörrel rendelkező tagállami szolgálatoknak a Schengeni Információs Rendszer második generációjához (SIS II) való hozzáféréséről (1);

2.

az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 20-i 1987/2006/EK rendelete a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létrehozásáról, működtetéséről és használatáról (2);

3.

a Tanács 2007. június 12-i 2007/533/IB határozata a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létrehozásáról, működtetéséről és használatáról (3).


(1)  HL L 381., 2006.12.28., 1. o.

(2)  HL L 381., 2006.12.28., 4. o.

(3)  HL L 205., 2007.8.7., 63. o.


18.6.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 160/88


A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2011. június 17.)

a 2007-es németországi madárinfluenza-járvány elleni küzdelem járványügyi intézkedéseinek keretében felmerült kiadásokhoz történő uniós pénzügyi hozzájárulás megállapításáról

(az értesítés a C(2011) 4161. számú dokumentummal történt)

(Csak a német nyelvű szöveg hiteles)

(2011/353/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az állat-egészségügyi kiadásokról szóló, 2009. május 25-i 2009/470/EK tanácsi határozatra (1) és különösen annak 4. cikke (2) és (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A költségvetési rendelet 75. cikkének és a végrehajtási szabályok 90. cikke (1) bekezdésének megfelelően az uniós költségvetésből a kiadásokra vállalt kötelezettségeket meg kell előznie az intézmény vagy az intézmény által rájuk ruházott hatáskörökkel rendelkező hatóságok által elfogadott finanszírozási határozatnak, amely meghatározza a kiadásokkal járó intézkedések alapvető elemeit.

(2)

A 2009/470/EK határozat megállapítja azokat az eljárásokat, amelyek a konkrét állat-egészségügyi intézkedésekhez – köztük a biztonsági intézkedésekhez – nyújtott uniós pénzügyi hozzájárulást szabályozzák. A madárinfluenza lehető leggyorsabb felszámolását elősegítendő az Uniónak pénzügyi hozzájárulást kell nyújtania a tagállamok által viselt támogatható kiadásokhoz. Az említett határozat 4. cikke (3) bekezdésének első és második francia bekezdése állapítja meg azokat a százalékos szabályokat, amelyeket a tagállamoknál felmerült költségekre alkalmazni kell.

(3)

A 349/2005/EK bizottsági rendelet (2) szabályokat állapít meg a 90/424/EGK tanácsi határozat bizonyos állatbetegségek elleni biztonsági intézkedéseire és a kampány közösségi finanszírozására. A rendelet 3. cikke lefekteti az uniós pénzügyi támogatásra jogosult kiadásokra vonatkozó szabályokat.

(4)

A 2007-es németországi madárinfluenza leküzdését célzó biztonsági intézkedésekhez történő közösségi pénzügyi hozzájárulásról szóló, 2008. június 4-i 2008/441/EK bizottsági határozat (3) uniós pénzügyi hozzájárulást biztosít Németországnak a madárinfluenza felszámolása kapcsán felmerült kiadásokhoz. A határozatnak megfelelően megtörtént az első, 320 000,00 EUR összegű részlet folyósítása.

(5)

Németország 2008. május 13-án és 2008. július 25-én hivatalos visszatérítési kérelmet nyújtott be a 349/2005/EK rendelet 7. cikkének (1) és (2) bekezdése szerint, melyet követően 2009. február 9-én előzetes vizsgálat indult. A Bizottság végső megállapításait 2010. szeptember 20-i keltezésű levelében megküldte Németországnak, melyet egy 2011 február 21-i keltezésű levél erősített meg.

(6)

Az uniós pénzügyi hozzájárulás kifizetésének feltétele az, hogy a tervezett fellépéseket ténylegesen végrehajtsák, és a hatóságok a megállapított határidőn belül az összes szükséges információt átadják.

(7)

A német hatóságok teljes mértékben eleget tettek a 2009/470/EK határozat 4. cikkének (1) bekezdésében és a 349/2005/EK rendelet 7. cikkében előírt technikai és adminisztratív kötelezettségeiknek.

(8)

A fenti megfontolásokra tekintettel tehát meg kell állapítani a 2007-es németországi madárinfluenza-járvány felszámolása kapcsán felmerült kiadásokhoz történő közösségi pénzügyi hozzájárulás teljes összegét.

(9)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2007-es németországi madárinfluenza felszámolása kapcsán felmerülő kiadásokhoz történő közösségi pénzügyi hozzájárulás teljes összege 1 141 550,98 EUR. Ez a határozat a költségvetési rendelet 75. cikke értelmében vett finanszírozási határozatnak minősül.

2. cikk

A pénzügyi hozzájárulás fennmaradó összege 821 550,98 EUR.

3. cikk

Ennek a határozatnak a Németországi Szövetségi Köztársaság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2011. június 17-én.

a Bizottság részéről

John DALLI

a Bizottság tagja


(1)  HL L 155., 2009.6.18., 30. o.

(2)  HL L 55., 2005.3.1., 12. o.

(3)  HL L 156., 2008.6.14., 14. o.


18.6.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 160/90


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2011. június 17.)

a géntechnológiával módosított GHB614 gyapotot (BCS-GHØØ2-5) tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről

(az értesítés a C(2011) 4177. számú dokumentummal történt)

(Csak a német nyelvű szöveg hiteles)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2011/354/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikke (3) bekezdésére és 19. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

2008. január 18-án a Bayer CropScience AG az 1829/2003/EK rendelet 5. és 17. cikkével összhangban kérelmet nyújtott be (a továbbiakban: kérelem) Hollandia illetékes hatóságához a GHB614 gyapotot tartalmazó, abból álló vagy abból előállított élelmiszerek, élelmiszer-összetevők és takarmányok forgalomba hozatalára vonatkozóan.

(2)

A kérelem kiterjed a GHB614 gyapotot tartalmazó vagy abból álló, de élelmiszernek vagy takarmánynak nem minősülő olyan termékek forgalomba hozatalára is, amelyeket – a termesztésen kívül – ugyanarra a felhasználásra szánnak, mint bármely más gyapotot. Ezért az 1829/2003/EK rendelet 5. cikke (5) bekezdésének és 17. cikke (5) bekezdésének megfelelően a kérelem tartalmazza a géntechnológiával módosított szervezetek környezetbe történő szándékos kibocsátásáról és a 90/220/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2001. március 12-i 2001/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) III. és IV. mellékletében előírt adatokat és információkat, valamint a 2001/18/EK irányelv II. mellékletében megállapított elvek szerint végzett kockázatértékelésről szóló információkat és következtetéseket. Magában foglalja továbbá a 2001/18/EK irányelv VII. mellékletének megfelelő, a környezeti hatások figyelemmel kíséréséről szóló felügyeleti tervet is.

(3)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: EFSA) 2009. március 10-én az 1829/2003/EK rendelet 6. és 18. cikkének megfelelően kedvező véleményt nyilvánított. Ebben úgy ítélte meg, hogy az emberi és állati egészségre, illetve a környezetre gyakorolt lehetséges hatások szempontjából a GHB614 gyapot ugyanolyan biztonságos, mint géntechnológiával nem módosított megfelelője. Ezért arra a következtetésre jutott, hogy valószínűtlen, hogy a kérelemben leírt, a GHB614 gyapotot tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek (a továbbiakban: termékek) forgalomba hozatalának – azok javasolt felhasználási körében – káros hatása lenne az emberi vagy az állati egészségre, illetve a környezetre (3). Véleményében az EFSA figyelembe vette az illetékes nemzeti hatóságokkal az említett rendelet 6. cikkének (4) bekezdésében és 18. cikkének (4) bekezdésében előírtak szerint folytatott konzultáció keretében a tagállamok által felvetett összes konkrét kérdést és aggályt.

(4)

Az EFSA arra a következtetésre jutott, hogy a GHB614 gyapot az összetételét tekintve, valamint mezőgazdasági szempontból egyenértékű a géntechnológiával nem módosított megfelelőjével és más hagyományos gyapotfajtákkal, kivéve a bevitt jellemzőket, megállapította továbbá, hogy a molekuláris karakterizáció alapján nincsen jelen a géntechnológiai módosításból eredő nem szándékolt hatásnak, ennélfogva nincs szükség az élelmiszer/takarmány egészének állatokon történő további ártalmatlansági vizsgálatára (pl. patkányokon végzett 90 napos toxicitási vizsgálat).

(5)

Véleményében az EFSA továbbá arra a következtetésre jutott, hogy a kérelmező által benyújtott, a környezeti hatások megfigyelésére irányuló, általános felügyeleti tervből álló terv összhangban áll a termékek tervezett felhasználásával. A gyapotmag fizikai tulajdonságai és szállítási módozatai miatt ugyanakkor az EFSA javasolta, hogy az általános megfigyelés keretében külön intézkedések bevezetésével is ellenőrizzék azon területeket, amelyeken valószínűsíthető a vad gyapotnövény magjainak elszóródása és a növény megtelepedése.

(6)

A felügyeleti követelmények jobb meghatározása, valamint az EFSA-ajánlásnak való megfelelés érdekében a kérelmező által benyújtott felügyeleti terv módosítására került sor. Külön intézkedéseket vezettek be a gyapotmagok nem szándékolt kiszóródásának vagy elszóródásának korlátozása és a véletlenül megtelepedett populációk felszámolása érdekében.

(7)

E megfontolásokat figyelembe véve a termékekre vonatkozó engedélyt meg kell adni.

(8)

A géntechnológiával módosított szervezetek egyedi azonosítóinak kialakítására és hozzárendelésére szolgáló rendszer létrehozásáról szóló, 2004. január 14-i 65/2004/EK bizottsági rendeletben előírtaknak megfelelően minden egyes géntechnológiával módosított szervezethez (a továbbiakban: GMO-hoz) egyedi azonosítót kell hozzárendelni (4).

(9)

Az EFSA által kiadott vélemény alapján úgy tűnik, hogy a GHB614 gyapotot tartalmazó, abból álló vagy abból előállított élelmiszerekre, élelmiszer-összetevőkre és takarmányokra vonatkozóan nincs szükség különleges címkézési előírásokra azokon kívül, amelyeket az 1829/2003/EK rendelet 13. cikkének (1) bekezdése és 25. cikkének (2) bekezdése előír. Annak biztosítására azonban, hogy a termékeket az e határozatban megadott engedélynek megfelelően használják fel, az engedélyre irányuló kérelem tárgyát képező, GMO-t tartalmazó vagy abból álló takarmány, illetve az e GMO-t tartalmazó vagy abból álló, élelmiszeren és takarmányon kívüli egyéb termék címkézésének egyértelműen jeleznie kell, hogy a szóban forgó termékeket tilos termesztésre használni.

(10)

A géntechnológiával módosított szervezetek nyomonkövethetőségéről és címkézéséről, és a géntechnológiával módosított szervezetekből előállított élelmiszer- és takarmánytermékek nyomonkövethetőségéről, valamint a 2001/18/EK irányelv módosításáról szóló, 2003. szeptember 22-i 1830/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (5) 4. cikkének (6) bekezdése meghatározza a GMO-t tartalmazó vagy abból álló termékek címkézésére vonatkozó követelményeket. A GMO-ból álló vagy azt tartalmazó termékekre vonatkozó nyomonkövethetőségi követelmények az említett rendelet 4. cikkének (1)–(5) bekezdésében, a GMO-ból előállított élelmiszerekre és takarmányokra vonatkozó nyomonkövethetőségi követelmények pedig az említett rendelet 5. cikkében vannak meghatározva.

(11)

Az engedély jogosultjának évente jelentést kell benyújtania a környezetre gyakorolt hatások felügyeletére vonatkozó tervben meghatározott tevékenységek végrehajtásáról és eredményeiről. Ezeket az eredményeket a 2001/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján a géntechnológiával módosított szervezetek környezetbe történő szándékos kibocsátásával, illetve forgalomba hozatalra szánt termékekben vagy termékekként való felhasználásával kapcsolatos felügyeleti eredmények ismertetésére szolgáló egységes jelentéstételi formanyomtatványok létrehozásáról szóló, 2009. október 13-i 2009/770/EK bizottsági határozattal (6) összhangban kell benyújtani. Az EFSA véleménye a forgalomba hozatalra, illetve a felhasználásra és a kezelésre vonatkozóan – beleértve az élelmiszer vagy takarmány forgalomba hozatalát követő felügyeleti követelményeket is – nem indokolja semmilyen, az 1829/2003/EK rendelet 6. cikke (5) bekezdésének e) pontjában, illetve 18. cikke (5) bekezdésében előírt különleges feltétel vagy korlátozás, vagy különleges ökológiai rendszerek/környezet és/vagy földrajzi területek védelmére irányuló különleges feltételek bevezetését.

(12)

Az 1829/2003/EK rendeletben előírtak szerint a termékek engedélyezésére vonatkozó minden információt be kell jegyezni a géntechnológiával módosított élelmiszerek és takarmányok közösségi nyilvántartásába.

(13)

E határozatról a biológiai biztonsággal foglalkozó információs központon keresztül értesíteni kell a Biológiai Sokféleség Egyezmény biológiai biztonságról szóló Cartagena Jegyzőkönyvének szerződő feleit, a géntechnológiával módosított szervezetek országhatárokon történő átviteléről szóló, 2003. július 15-i 1946/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (7) 9. cikke (1) bekezdésének és 15. cikke (2) bekezdése c) pontjának megfelelően.

(14)

A kérelmezővel konzultáltak az e határozatban előírt intézkedésekről.

(15)

Az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság az elnöke által kitűzött határidőn belül nem nyilvánított véleményt, ezért a Bizottság az említett intézkedésekre vonatkozóan javaslatot nyújtott be a Tanácshoz. Tekintettel arra, hogy 2011. március 17-i ülésén a Tanács nem tudott minősített többséggel határozni sem a javaslat elfogadásáról, sem pedig elutasításáról, a Tanács jelezte továbbá, hogy lezárta az e dossziéra vonatkozó eljárását, ezeket az intézkedéseket a Bizottságnak kell elfogadnia,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Géntechnológiával módosított szervezet és egyedi azonosító

A 65/2004/EK rendelet értelmében a géntechnológiával módosított GHB614 gyapotot (Gossypium hirsutum) e határozat melléklete b) pontjának megfelelően a BCS-GHØØ2-5 egyedi azonosítóval látják el.

2. cikk

Engedély

Az 1829/2003/EK rendelet 4. cikke (2) bekezdésében és 16. cikke (2) bekezdésének alkalmazása céljából az e határozatban megállapított feltételeknek megfelelően a Bizottság a következő termékeket engedélyezi:

a)

BCS-GHØØ2-5 gyapotot tartalmazó, abból álló vagy abból előállított élelmiszerek és élelmiszer-összetevők;

b)

BCS-GHØØ2-5 gyapotot tartalmazó, abból álló vagy abból előállított takarmányok;

c)

BCS-GHØØ2-5 gyapotot tartalmazó vagy abból álló élelmiszeren és takarmányon kívüli olyan termékek, amelyeket a termesztés kivételével ugyanarra a felhasználásra szánnak, mint bármely más gyapotot.

3. cikk

Címkézés

(1)   Az 1829/2003/EK rendelet 13. cikkének (1) bekezdésében és 25. cikkének (2) bekezdésében, illetve az 1830/2003/EK rendelet 4. cikkének (6) bekezdésében megállapított címkézési előírások alkalmazásában a „szervezet neve”: „gyapot”.

(2)   A 2. cikk b) és c) pontjában említett, BCS-GHØØ2-5 gyapotot tartalmazó vagy abból álló termékek címkéjén, valamint az azokat kísérő dokumentumokon fel kell tüntetni a „nem termesztésre” feliratot.

4. cikk

A környezeti hatások felügyelete

(1)   Az engedély jogosultja köteles gondoskodni a melléklet h) pontjában meghatározott, a környezeti hatások megfigyelésére irányuló felügyeleti terv kidolgozásáról és végrehajtásáról.

(2)   Az engedély jogosultja a 2009/770/EK határozatnak megfelelően éves jelentést nyújt be a Bizottsághoz a felügyeleti tervben meghatározott tevékenységek végrehajtásáról és eredményéről.

5. cikk

Közösségi nyilvántartás

Az e határozat mellékletében szereplő információkat be kell jegyezni a géntechnológiával módosított élelmiszereknek és takarmányoknak az 1829/2003/EK rendelet 28. cikkében előírt közösségi nyilvántartásába.

6. cikk

Az engedély jogosultja

Az engedély jogosultja: a Bayer CropScience AG.

7. cikk

Érvényesség

E határozat az értesítés napjától számított tíz évig alkalmazandó.

8. cikk

Címzett

E határozat címzettje a Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Str. 50, D-40789 Monheim am Rhein, Németország.

Kelt Brüsszelben, 2011. június 17-én.

a Bizottság részéről

John DALLI

a Bizottság tagja


(1)  HL L 268., 2003.10.18., 1. o.

(2)  HL L 106., 2001.4.17., 1. o.

(3)  http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2006-020

(4)  HL L 10., 2004.1.16., 5. o.

(5)  HL L 268., 2003.10.18., 24. o.

(6)  HL L 275., 2009.10.21., 9. o.

(7)  HL L 287., 2003.11.5., 1. o.


MELLÉKLET

a)   A kérelmező és az engedély jogosultja

Név

:

Bayer CropScience AG

Cím

:

Alfred-Nobel-Strasse 50, D-40789 Monheim am Rhein, Németország

b)   A termékek megnevezése és meghatározása

1.

BCS-GHØØ2-5 gyapotot tartalmazó, abból álló vagy abból előállított élelmiszerek és élelmiszer-összetevők;

2.

BCS-GHØØ2-5 gyapotot tartalmazó, abból álló vagy abból előállított takarmány;

3.

BCS-GHØØ2-5 gyapotot tartalmazó vagy abból álló élelmiszeren és takarmányon kívüli olyan termékek, amelyeket a termesztés kivételével ugyanarra a felhasználásra szánnak, mint bármely más gyapotot.

A kérelemben leírtaknak megfelelően a géntechnológiával módosított BCS-GMØØ2-5 gyapot (Gossypium hirsutum) 2mEPSPS proteint expresszál, amely ellenállást biztosít a glifozát gyomirtó szerrel szemben.

c)   Címkézés

1.

Az 1829/2003/EK rendelet 13. cikkének (1) bekezdésében és 25. cikkének (2) bekezdésében, illetve az 1830/2003/EK rendelet 4. cikkének (6) bekezdésében megállapított, címkézésre vonatkozó különleges követelmények alkalmazásában a „szervezet neve”: „gyapot”.

2.

A 2. cikk b) és c) pontjában említett, BCS-GHØØ2-5 gyapotot tartalmazó vagy abból álló termékek címkéjén, valamint az azokat kísérő dokumentumokon fel kell tüntetni a „nem termesztésre” feliratot.

d)   Kimutatási módszer

Eseményspecifikus, valós idejű, kvantitatív PCR-alapú módszer a BCS-GHØØ2-5 gyapotra.

Vetőmagvakon hitelesítette az 1829/2003/EK rendelet alapján létrehozott közösségi referencialaboratórium, a hitelesítési jelentés az alábbi internetcímen olvasható: http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdoss.htm

Referenciaanyag: AOCS 1108-A és 0306-A, amelyek elérhetők az American Oil Chemists Society-n (AOCS) keresztül a http://www.aocs.org/tech/crm címen.

e)   Egyedi azonosító

BCS-GHØØ2-5

f)   A Biológiai Sokféleség Egyezmény Biológiai Biztonságról szóló Cartagena Jegyzőkönyvének II. melléklete szerint előírt információ

a Biológiai Biztonság Kérdéseiben illetékes Információs Központ, a bejegyzés azonosító száma: lásd [értesítéskor töltendő ki].

g)   A termékek forgalomba hozatalának, felhasználásának vagy kezelésének feltételei vagy korlátozásai

Nem szükséges.

h)   Felügyeleti terv

A 2001/18/EK irányelv VII. mellékletének megfelelően a környezeti hatások felügyeletét célzó terv.

[Hivatkozás: az interneten közzétett terv]

i)   Forgalomba hozatal utáni felügyeleti követelmények az emberi fogyasztásra szánt élelmiszerek felhasználása tekintetében

Nem szükséges.

Megjegyzés: Idővel szükségessé válhat a vonatkozó dokumentumok internetes hivatkozásainak módosítása. Ezeket a módosításokat a géntechnológiával módosított élelmiszerek és takarmányok közösségi nyilvántartásának frissítése útján teszik közzé.