ISSN 1725-5090

doi:10.3000/17255090.L_2011.086.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 86

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

54. évfolyam
2011. április 1.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság 310/2011/EU rendelete (2011. március 28.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található aldikarb, brómpropilát, klórfenvinfosz, endoszulfán, EPTC, etion, fention, fomezafen, metabenztiazuron, metidation, szimazin, tetradifon és triforin maradékanyag-határértéke tekintetében történő módosításáról ( 1 )

1

 

*

A Bizottság 311/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. március 31.) az Amerikai Egyesült Államokból származó egyes termékek behozatalára vonatkozó kiegészítő vámok megállapításáról szóló 673/2005/EK tanácsi rendelet I. mellékletének felváltásáról

51

 

*

A Bizottság 312/2011/EU rendelete (2011. március 30.) egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

53

 

*

A Bizottság 313/2011/EU rendelete (2011. március 30.) egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

55

 

*

A Bizottság 314/2011/EU rendelete (2011. március 30.) egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

57

 

*

A Bizottság 315/2011/EU rendelete (2011. március 30.) egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

59

 

*

A Bizottság 316/2011/EU rendelete (2011. március 30.) egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

61

 

*

A Bizottság 317/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. március 31.) az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 147. alkalommal történő módosításáról

63

 

 

A Bizottság 318/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. március 31.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

65

 

 

A Bizottság 319/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. március 31.) a cukorágazat egyes termékeire a 2010/11-es gazdasági évben alkalmazandó, a 867/2010/EU rendelettel rögzített irányadó áraknak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

67

 

 

A Bizottság 320/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. március 31.) a gabonaágazatban a 2011. április 1-jétől alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

69

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Tanács 2011/203/KKBP határozata (2011. március 31.) az Európai Unió grúziai válság ügyével megbízott különleges képviselője megbízatásának meghosszabbításáról szóló 2010/445/KKBP határozat módosításáról

72

 

 

2011/204/EU

 

*

A Bizottság végrehajtási határozata (2011. március 31.) a 2010-es dániai és hollandiai madárinfluenza leküzdését célzó biztonsági intézkedésekhez történő uniós pénzügyi hozzájárulásról (az értesítés a C(2011) 1979. számú dokumentummal történt)

73

 

 

IRÁNYMUTATÁSOK

 

 

2011/205/EU

 

*

Az Európai Központi Bank iránymutatása (2011. március 17.) a transzeurópai automatizált valós idejű bruttó elszámolású rendszerről (TARGET2) szóló EKB/2007/2 iránymutatás módosításáról (EKB/2011/2)

75

 

 

2011/206/EU

 

*

Az Európai Központi Bank iránymutatása (2011. március 18.) az euróbankjegyek beszerzéséről szóló EKB/2004/18 iránymutatás módosításáról (EKB/2011/3)

77

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés az egyes 2010. évi halászati kvótáknak az előző évben történt túlhalászás miatti csökkentéséről szóló, 2010. november 8-i 1004/2010/EU bizottsági rendelethez (HL L 291., 2010.11.9.)

78

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

1.4.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 86/1


A BIZOTTSÁG 310/2011/EU RENDELETE

(2011. március 28.)

a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található aldikarb, brómpropilát, klórfenvinfosz, endoszulfán, EPTC, etion, fention, fomezafen, metabenztiazuron, metidation, szimazin, tetradifon és triforin maradékanyag-határértéke tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint a 91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2005. február 23-i 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 14. cikke (1) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1)

Az aldikarb, brómpropilát, klórfenvinfosz, endoszulfán, EPTC, etion, fention, metidation, szimazin és triforin tekintetében a 396/2005/EK rendelet II. melléklete és III. mellékletének B. része maradékanyag-határértékeket (a továbbiakban: MRL-ek) határoz meg. A fomezafenre, metabenztiazuronra és tetradifonra vonatkozó MRL-eket a 396/2005/EK rendelet III. mellékletének A. része határozta meg.

(2)

A 2003/199/EK tanácsi határozat (2) előírja, hogy az aldikarb nem vehető fel a 91/414/EGK tanácsi irányelv (3) I. mellékletébe, és egyes tagállamok számára türelmi időszak bevezetését engedélyezi, amely legkésőbb 2007. december 31-én lejár. A 2076/2002/EK bizottsági rendelet (4) előírja, hogy a brómpropilát, klórfenvinfosz, EPTC, etion, fomezafen, tetradifon és triforin nem vehető fel a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe, és egyes tagállamok számára türelmi időszak bevezetését engedélyezi, amely legkésőbb 2007. december 31-én lejár. A 2005/864/EK bizottsági határozat (5) előírja, hogy az endoszulfán nem vehető fel a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe, és egyes tagállamok számára türelmi időszak bevezetését engedélyezi, amely legkésőbb 2007. december 31-én lejár. A 2004/140/EK bizottsági határozat (6) előírja, hogy a fention nem vehető fel a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe, és egyes tagállamok számára türelmi időszak bevezetését engedélyezi, amely legkésőbb 2007. december 31-én lejár. A 2006/302/EK bizottsági határozat (7) előírja, hogy a metabenztiazuron nem vehető fel a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe, és egyes tagállamok számára türelmi időszak bevezetését engedélyezi, amely legkésőbb 2009. december 31-én lejár. A 2004/129/EK bizottsági határozat (8) előírja, hogy a metidation nem vehető fel a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe, és egyes tagállamok számára türelmi időszak bevezetését engedélyezi, amely legkésőbb 2007. december 31-én lejár. A 2004/247/EK bizottsági határozat (9) előírja, hogy a szimazin nem vehető fel a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe, és egyes tagállamok számára türelmi időszak bevezetését engedélyezi, amely legkésőbb 2007. december 31-én lejár.

(3)

Mivel valamennyi türelmi időszak lejárt, helyénvaló az említett anyagokra vonatkozó MRL-eket a megfelelő vizsgálati meghatározási szintre (limit of determination – LOD) csökkenteni. A fentiek nem alkalmazandók olyan CXL-ekre, amelyeket harmadik országbeli alkalmazások alapján állapítottak meg, feltéve, hogy azok fogyasztóbiztonsági szempontból elfogadhatók. Nem alkalmazandók továbbá olyan esetekben, amikor az MRL-eket konkrétan behozatal tekintetében engedélyezett MRL-ekként határozták meg.

(4)

A Bizottság felkérte az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságot (a továbbiakban: hatóság), hogy – elsősorban a fogyasztókat és adott esetben az állatokat érintő kockázatokat megvizsgálva – alkosson véleményt a brómpropilát, metidation és triforin tekintetében a harmadik országbeli alkalmazás alapján megállapított CXL-ekről. A hatóság az említett anyagokkal kapcsolatban indokolással ellátott véleményeket adott ki, amelyeket továbbított a Bizottságnak és a tagállamoknak, valamint hozzáférhetővé tett a nyilvánosság számára.

(5)

A brómpropilátról szóló, 2010. május 31-i véleményében (10) a hatóság arra a következtetésre jutott, hogy a citrusfélék, az almatermésűek és a szőlő vonatkozásában érvényben lévő CXL-ek nem tekinthetők a fogyasztók kitettsége szempontjából elfogadhatónak. Ezért az említett terményekre jelenleg érvényes MRL-eket a megfelelő vizsgálati meghatározási szintre kell csökkenteni.

(6)

A metidationról szóló, 2010. május 31-i véleményében (11) a hatóság arra a következtetésre jutott, hogy a rendelkezésre álló adatok nem támasztják alá a citrusfélék, a cseresznye, a barack, a szilva, az olívabogyó, a hagyma, a paradicsom, az uborka, a fejes káposzta, a szárazbab, a repcemag, a napraforgómag, a kukorica, a tea, az almatermésűek és az ananász vonatkozásában érvényben lévő MRL-eket. Az almatermésűek és az ananász tekintetében a hatóság a rendelkezésre álló adatok alapján új MRL-eket javasolt. A hüvelyes borsó és a komló tekintetében a hatóság arra a következtetésre jutott, hogy az érvényben lévő MRL-ek elavultak, és használatuk a nemzetközi kereskedelemben többé nem szükséges. Ezért ennek megfelelően a jelenleg érvényes MRL-eket valamennyi említett terményre vonatkozóan módosítani kell.

(7)

A triforinról szóló, 2010. május 31-i véleményében (12) a hatóság arra a következtetésre jutott, hogy a rendelkezésre álló adatok nem támasztják alá az almatermésűek, a csonthéjas magvú gyümölcsök, a ribizli, az egres, az (ehető héjú) kabakosok, az árpa, a zab, a rozs, a búza és a komló vonatkozásában érvényben lévő MRL-eket. Ezért az említett terményekre jelenleg érvényes MRL-eket a megfelelő vizsgálati meghatározási szintre kell csökkenteni.

(8)

A Bizottság konzultált az Európai Unióban növényvédő szerek maradékanyagaival foglalkozó referencialaboratóriumokkal arról, hogy szükséges-e bizonyos vizsgálati meghatározási szintek kiigazítása. A brómpropilát, az EPTC, a fention, a metabenztiazuron, a szimazin, a tetradifon és a triforin tekintetében az említett laboratóriumok arra a következtetésre jutottak, hogy bizonyos árucikkek vonatkozásában a technikai fejlődésnek köszönhetően alacsonyabb vizsgálati meghatározási szintek állapíthatók meg. Ezenfelül az említett laboratóriumok a vizsgálati meghatározási szintek növelését tanácsolták a héjasgyümölcsűekben és hagymafélékben előforduló aldikarb, a héjasgyümölcsűekben, hagymafélékben, olajos magvakban és olajtartalmú gyümölcsökben található klórfenvinfosz, a hagymafélékben előforduló endoszulfán, a héjasgyümölcsűekben, hagymafélékben, teában, kávéban, gyógynövényteákban, kakaóban, komlóban és fűszerekben található etion, a héjasgyümölcsűekben és a hagymafélékben előforduló fention, a héjasgyümölcsűekben, hagymafélékben, olajos magvakban és olajtartalmú gyümölcsökben, teában, kávéban, gyógynövényteákban és kakaóban, komlóban és fűszerekben található fomezafen, valamint a hagymafélékben, olajos magvakban és olajtartalmú gyümölcsökben előforduló metidation esetében.

(9)

A hatóság indokolással ellátott véleménye és az említett laboratóriumok technikai tanácsai alapján, valamint a tárgy szempontjából jelentős tényezőket figyelembe véve az MRL-eket érintő megfelelő módosítások eleget tesznek a 396/2005/EK rendelet 14. cikke (2) bekezdésében megfogalmazott követelményeknek.

(10)

Az új MRL-ek kapcsán – a Kereskedelmi Világszervezeten keresztül – kikérték az Unió kereskedelmi partnereinek véleményét, és azok megállapításait figyelembe vették.

(11)

Az MRL-ek érvénybe lépését megelőzően ésszerű hosszúságú időtartamot kell biztosítani ahhoz, hogy a harmadik országok és az élelmiszeripari vállalkozások felkészülhessenek az MRL-ek módosításából fakadó új követelmények teljesítésére.

(12)

A 396/2005/EK rendelet II. és III. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(13)

A termékek zavartalan forgalomba hozatala, feldolgozása és fogyasztása érdekében a rendelet átmeneti intézkedéseket ír elő az MRL-ek módosítását megelőzően jogszerűen előállított termékekre, valamint azokra, amelyekkel kapcsolatban a hatóság akut és krónikus kockázatok értékelésére szolgáló modellje a fogyasztók magas szintű védelmének biztosítását mutatja.

(14)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével, és sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem ellenezte őket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 396/2005/EK rendelet II. és III. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Azon termékekre, amelyeket 2011. október 21. előtt – a jogszabályi előírások betartása mellett – állítottak elő, az alábbi jegyzékre felvett hatóanyagok és termékek tekintetében a 396/2005/EK rendelet továbbra is az e rendeletben szereplő módosítások nélkül alkalmazandó.

a)   aldikarb: gabonafélék;

b)   brómpropilát: birsalmazselé, bor, mazsola, paradicsomlé, tartósított paradicsom, bab, gyógynövényteák (virág);

c)   klórfenvinfosz: termesztett gombák;

d)   endoszulfán: tartósított paradicsom, bor, mazsola, körte-, paradicsom- és szőlőlé, gyógynövényteák (virág, levél, gyökér);

e)   EPTC: burgonyapehely, sültburgonya, kukorica, napraforgómag, hüvelyes zöldségek;

f)   etion: azarol-, csirimojó- és guávalé, lencse, bambuszrügy, szárított fűszernövények (zsálya, rozmaring, kakukkfű, bazsalikom, babérlevél és tárkony);

g)   fention: olívaolaj;

h)   fomezafen: bab és borsó (hüvellyel vagy anélkül, hüvelyesek), szójabab;

i)   metabenztiazuron: valamennyi zöldség;

j)   metidation: valamennyi gyümölcs és zöldség, kivéve a citrusféléket; szárazbab, kukorica, cirok, napraforgómag és repcemag;

k)   szimazin: valamennyi gyümölcs és zöldség, hüvelyesek, olajos magvak és olajtartalmú gyümölcsök, gabonafélék;

l)   tetradifon: bor, mazsola, hüvelyesek;

m)   triforin: valamennyi gyümölcs és zöldség, kivéve az almatermésűeket.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2011. október 21-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. március 28-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 70., 2005.3.16., 1. o.

(2)  HL L 76., 2003.3.22., 21. o.

(3)  HL L 230., 1991.8.19., 1. o.

(4)  HL L 319., 2002.11.23., 3. o.

(5)  HL L 317., 2005.12.3., 25. o.

(6)  HL L 46., 2004.2.17., 32. o.

(7)  HL L 112., 2006.4.26., 15. o.

(8)  HL L 37., 2004.2.10., 27. o.

(9)  HL L 78., 2004.3.16., 50. o.

(10)  Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság: A brómpropilátra vonatkozóan meghatározott egyes uniós MRL-ek fogyasztóbiztonsági szempontú értékelése. EFSA Journal 2010; 8(6):1640. [26 oldal]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1640.

(11)  Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság: A metidationra vonatkozóan meghatározott uniós MRL-ek fogyasztóbiztonsági szempontú értékelése. EFSA Journal 2010; 8(6):1639. [49 oldal]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1639.

(12)  Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság: A Codex Almentarius Bizottság által a triforinra megállapított maradékanyag-határértékek értékelése. EFSA Journal 2010; 8(6):1638. [22 oldal]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1638.


MELLÉKLET

A 396/2005/EK rendelet II. és III. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A II. mellékletben az aldikarb, brómpropilát, klórfenvinfosz, endoszulfán, EPTC, etion, fention, metidation, szimazin és triforin oszlopának helyébe a következő lép:

Növényvédőszer-maradékok és megengedett szermaradék-határértékek (mg/kg)

Kódszám

Olyan csoportok és egyedi termékek, amelyekre MRL-ek alkalmazandók (1)

Aldikarb (az aldikarb, valamint szulfoxidja és szulfonja összesen, aldikarbként kifejezve)

Brómpropilát (F)

Klórfenvinfosz (F)

Endoszulfán (az alfa- és béta-izomerek és az endoszulfán-szulfát összesen, endoszulfánban kifejezve) (F)

Etion

Fention (fention és oxigén-analógjai, szulfoxidjai és a szulfon, fentionban kifejezve) (F)

Metidation

Triforin

0100000

1.

FRISS ÉS FAGYASZTOTT GYÜMÖLCS; HÉJAS GYÜMÖLCSŰEK

 

 

 

 

 

 

 

 

0110000

i.

Citrusfélék

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

0,01  (2)

0,02  (2)

0,01  (2)

0110010

Grapefruit (Shaddock, pomeló, édes grépfrút, tangeló (kivéve a mineola), ugli és egyéb hibridek)

 

 

 

 

 

 

 

 

0110020

Narancs (Bergamottnarancs, keserű narancs, törpe narancs és más hibridek)

 

 

 

 

 

 

 

 

0110030

Citrom (Cédrátcitrom, citrom)

 

 

 

 

 

 

 

 

0110040

Zöld citrom

 

 

 

 

 

 

 

 

0110050

Mandarin (Klementin, tangerin, mineola és más hibridek)

 

 

 

 

 

 

 

 

0110990

Egyéb

 

 

 

 

 

 

 

 

0120000

ii.

Fán termő héjas gyümölcsűek (héjjal vagy héj nélkül)

0,05  (2)

0,02  (2)

0,05  (2)

0,1 (2)

0,02  (2)

0,02  (2)

0,05 (2)

0,02  (2)

0120010

Mandula

 

 

 

 

 

 

 

 

0120020

Brazil dió

 

 

 

 

 

 

 

 

0120030

Kesudió

 

 

 

 

 

 

 

 

0120040

Gesztenye

 

 

 

 

 

 

 

 

0120050

Kókuszdió

 

 

 

 

 

 

 

 

0120060

Mogyoró (Filbert)

 

 

 

 

 

 

 

 

0120070

Ausztráliai mogyoró

 

 

 

 

 

 

 

 

0120080

Pekándió

 

 

 

 

 

 

 

 

0120090

Píniamag

 

 

 

 

 

 

 

 

0120100

Pisztácia

 

 

 

 

 

 

 

 

0120110

Dió

 

 

 

 

 

 

 

 

0120990

Egyéb

 

 

 

 

 

 

 

 

0130000

iii.

Almatermésűek

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02 (2)

0,05  (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

0,03

0,01  (2)

0130010

Alma (Vadalma)

 

 

 

 

 

 

 

 

0130020

Körte (Japán körte)

 

 

 

 

 

 

 

 

0130030

Birsalma

 

 

 

 

 

 

 

 

0130040

Naspolya

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0130050

Japán naspolya

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0130990

Egyéb

 

 

 

 

 

 

 

 

0140000

iv.

Csonthéjasok

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

0,01  (2)

0,02  (2)

0,01  (2)

0140010

Kajszibarack

 

 

 

 

 

 

 

 

0140020

Cseresznyefélék (Cseresznye, meggy )

 

 

 

 

 

 

 

 

0140030

Őszibarack (Nektarin és hasonló hibridek)

 

 

 

 

 

 

 

 

0140040

Szilva (Damaszkuszi szilva, ringlószilva, mirabellszilva, kökény)

 

 

 

 

 

 

 

 

0140990

Egyéb

 

 

 

 

 

 

 

 

0150000

v.

Bogyósgyümölcsűek

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02 (2)

0,05  (2)

0,01  (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0,01  (2)

0151000

a)

Csemege- és borszőlő

 

 

 

 

 

 

 

 

0151010

Csemegeszőlő

 

 

 

 

 

 

 

 

0151020

Borszőlő

 

 

 

 

 

 

 

 

0152000

b)

Szamóca

 

 

 

 

 

 

 

 

0153000

c)

Vesszőn termő bogyósok

 

 

 

 

 

 

 

 

0153010

Feketeszeder

 

 

 

 

 

 

 

 

0153020

Hamvas szeder (Kaliforniai málna (Rubus loganobaccus), szedermálna (R. ursinus × idaeus), törpe málna (Rubus chamaemorus))

 

 

 

 

 

 

 

 

0153030

Málna (Japán borbogyó/vörösbolyhú málna, sarkvidéki szeder (Rubus arcticus), nektár málnaszeder (Rubus arcticus x idaeus))

 

 

 

 

 

 

 

 

0153990

Egyéb

 

 

 

 

 

 

 

 

0154000

d)

Egyéb bogyósgyümölcsűek

 

 

 

 

 

 

 

 

0154010

Fürtös áfonya (Fekete áfonya)

 

 

 

 

 

 

 

 

0154020

Nagytermésű tőzegáfonya (Vörös áfonya)

 

 

 

 

 

 

 

 

0154030

Ribizli (piros, fekete és fehér)

 

 

 

 

 

 

 

 

0154040

Köszméte (egres) (A Ribes nemzetségbe tartozó gyümölcsökkel alkotott hibridekkel együtt)

 

 

 

 

 

 

 

 

0154050

Gyepürózsa/vadrózsa/csipkebogyó

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0154060

Faeper (faszamóca)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0154070

Azarol (mediterrán naspolya/galagonya) (Japánegres/kopaszkivi (Actinidia arguta))

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0154080

Fekete bodza (Feketeberkenye, madárberkenye, homoktövis, galagonya, fanyarka, és más fán termő bogyósgyümölcsök)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0154990

Egyéb

 

 

 

 

 

 

 

 

0160000

vi.

Egyéb gyümölcsök

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

0,02  (2)

0,01  (2)

0161000

a)

Ehető héjúak

 

 

 

 

 

 

 

 

0161010

Datolya

 

 

 

 

 

 

 

 

0161020

Füge

 

 

 

 

 

 

 

 

0161030

Étkezési olajbogyó

 

 

 

 

 

 

 

 

0161040

Kamkvat (Marumi kamkvat, nagami kamkvat, limakvat/koktélcitrom (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

 

 

 

 

 

 

 

0161050

Karambola (Bilimbi)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0161060

Datolyaszilva

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0161070

Jambul (Jáva-szilva) (Jávai alma (vízialma), malájalma, rózsaalma/mirtuszalma, brazil cseresznye/jatobá (Eugenia brasiliensis) pitanga/indián cseresznye (Eugenia uniflora) )

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0161990

Egyéb

 

 

 

 

 

 

 

 

0162000

b)

Kisebb nem ehető héjúak

 

 

 

 

 

 

 

 

0162010

Kivi

 

 

 

 

 

 

 

 

0162020

Licsi| (Pulaszán, rambután (hamislicsi), mangosztán)

 

 

 

 

 

 

 

 

0162030

Passiógyümölcs

 

 

 

 

 

 

 

 

0162040

Töviskörte (fügekaktusz)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0162050

Csillagalma

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0162060

Amerikai datolyaszilva (kaki) (Fekete zapota, fehér zapota, zöld zapota, kanisztel (sárga zapota) és nagy zapota)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0162990

Egyéb

 

 

 

 

 

 

 

 

0163000

c)

Nagyobb nem ehető héjúak

 

 

 

 

 

 

 

 

0163010

Avokádó

 

 

 

 

 

 

 

 

0163020

Banán (Törpe banán, főzőbanán, almabanán)

 

 

 

 

 

 

 

 

0163030

Mangó

 

 

 

 

 

 

 

 

0163040

Papaja

 

 

 

 

 

 

 

 

0163050

Gránátalma

 

 

 

 

 

 

 

 

0163060

Csirimojó (Gyömbéralma, cukoralma, ilama és más közepes méretű annónafélék)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163070

Guajáva (Vörös pitahaya, sárkánygyümölcs (Hylocereus undatus))

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163080

Ananász:

 

 

 

 

 

 

 

 

0163090

Kenyérgyümölcs (Dzsekfrút (Artocarpus heterophyllus))

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163100

Durián

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163110

Szúrszop (savanyú alma) (guanabana)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163990

Egyéb

 

 

 

 

 

 

 

 

0200000

2.

FRISS ÉS FAGYASZTOTT ZÖLDSÉGEK

 

 

 

 

 

 

 

 

0210000

i.

Gyökér- és gumós zöldségek

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02  (2)

0,05 (2)

0,01  (2)

0,01 (2)

0,02  (2)

0,01  (2)

0211000

a)

Burgonya

 

 

 

 

 

 

 

 

0212000

b)

Trópusi gyökér- és gumós zöldségek

 

 

 

 

 

 

 

 

0212010

Kasszava (manióka, tápióka) (Taró (Colocasia esculenta), tánia (Xanthosoma sagittifolium))

 

 

 

 

 

 

 

 

0212020

Édesburgonya

 

 

 

 

 

 

 

 

0212030

Jamszgyökér (Jícama, mexikói karalábé)

 

 

 

 

 

 

 

 

0212040

Nyílgyökér

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0212990

Egyéb

 

 

 

 

 

 

 

 

0213000

c)

Egyéb gyökér- és gumós zöldségek, a cukorrépa kivételével

 

 

 

 

 

 

 

 

0213010

Cékla

 

 

 

 

 

 

 

 

0213020

Sárgarépa

 

 

 

 

 

 

 

 

0213030

Gumós zeller

 

 

 

 

 

 

 

 

0213040

Torma (angyalgyökér, lestyángyökér, tárnicsgyökér)

 

 

 

 

 

 

 

 

0213050

Csicsóka

 

 

 

 

 

 

 

 

0213060

Pasztinák

 

 

 

 

 

 

 

 

0213070

Petrezselyemgyökér

 

 

 

 

 

 

 

 

0213080

Retek (Fekete retek, japán retek, hónapos retek, és hasonló fajták, tigrismogyoró/tigrismandula/mandulapalka/mandulafű (Cyperus esculentus))

 

 

 

 

 

 

 

 

0213090

Saláta bakszakáll (Feketegyökér, spanyol pozdor)

 

 

 

 

 

 

 

 

0213100

Karórépa

 

 

 

 

 

 

 

 

0213110

Tarlórépa

 

 

 

 

 

 

 

 

0213990

Egyéb

 

 

 

 

 

 

 

 

0220000

ii.

Hagymafélék

0,05  (2)

0,02  (2)

0,05  (2)

0,1  (2)

0,02  (2)

0,02  (2)

0,05  (2)

0,02  (2)

0220010

Fokhagyma

 

 

 

 

 

 

 

 

0220020

Vöröshagyma (Gyöngyhagyma)

 

 

 

 

 

 

 

 

0220030

Salottahagyma, mogyoróhagyma

 

 

 

 

 

 

 

 

0220040

Újhagyma (Téli sarjadékhagyma és hasonló fajták)

 

 

 

 

 

 

 

 

0220990

Egyéb

 

 

 

 

 

 

 

 

0230000

iii.

Termésükért termesztett zöldségek

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02  (2)

0,05  (2)

0,01  (2)

0,01 (2)

0,02  (2)

0,01  (2)

0231000

a)

Burgonyafélék

 

 

 

 

 

 

 

 

0231010

Paradicsom (Cseresznyeparadicsom, paradicsomfa/ tamarijja, fizálisz, kínai ördögcérna, lícium, goji-bogyó (Lycium barbarum and L. chinense))

 

 

 

 

 

 

 

 

0231020

Paprika (Csilipaprika)

 

 

 

 

 

 

 

 

0231030

Padlizsán (tojásgyümölcs, törökparadicsom) (Pepino/tojásdinnye)

 

 

 

 

 

 

 

 

0231040

Okra, gombó, bámia

 

 

 

 

 

 

 

 

0231990

Egyéb

 

 

 

 

 

 

 

 

0232000

b)

Kabakosok - ehető héjúak

 

 

 

 

 

 

 

 

0232010

Uborka

 

 

 

 

 

 

 

 

0232020

Apró uborka

 

 

 

 

 

 

 

 

0232030

Cukkini (Főzeléktök, tojástök (patisszon/csillagtök))

 

 

 

 

 

 

 

 

0232990

Egyéb

 

 

 

 

 

 

 

 

0233000

c)

Kabakosok - nem ehető héjúak

 

 

 

 

 

 

 

 

0233010

Sárgadinnye (Tüskés uborka (Cucumis metuliferus) )

 

 

 

 

 

 

 

 

0233020

Sütőtök (Óriástök/pézsmatök)

 

 

 

 

 

 

 

 

0233030

Görögdinnye

 

 

 

 

 

 

 

 

0233990

Egyéb

 

 

 

 

 

 

 

 

0234000

d)

Csemegekukorica

 

 

 

 

 

 

 

 

0239000

e)

Egyéb termésükért termesztett zöldségek

 

 

 

 

 

 

 

 

0240000

iv)

Káposztafélék

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02  (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,02  (2)

0,01  (2)

0241000

a)

Virágjukért termesztett káposztafélék

 

 

 

 

 

 

 

 

0241010

Brokkoli (Bimbós brokkoli, kínai brokkoli, nem-fejes brokkoli (rapini))

 

 

 

 

 

 

 

 

0241020

Karfiol

 

 

 

 

 

 

 

 

0241990

Egyéb

 

 

 

 

 

 

 

 

0242000

b)

fejképző káposztafélék

 

 

 

 

 

 

 

 

0242010

Kelbimbó

 

 

 

 

 

 

 

 

0242020

Fejeskáposzta (Csúcsos fejeskáposzta, vörös káposzta, kelkáposzta, fehér káposzta)

 

 

 

 

 

 

 

 

0242990

Egyéb

 

 

 

 

 

 

 

 

0243000

c)

Leveles káposzta

 

 

 

 

 

 

 

 

0243010

Kínai kel (Indiai mustár, bordáskel, kínai lapos kel (tai goo choi), kínai virágzó káposzta (choi sum) pekingi kel (pe-tsai) )

 

 

 

 

 

 

 

 

0243020

Kel (Fodorkel, leveles kel, portugál kel, portugál káposzta, marhakáposzta)

 

 

 

 

 

 

 

 

0243990

Egyéb

 

 

 

 

 

 

 

 

0244000

d)

Karalábé

 

 

 

 

 

 

 

 

0250000

v.

Levélzöldségek és friss fűszernövények

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02  (2)

0,05 (2)

0,01  (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0,01  (2)

0251000

a)

Saláta és egyéb salátaféle a Brassicacea családdal

 

 

 

 

 

 

 

 

0251010

Galambbegysaláta (Olasz galambbegysaláta)

 

 

 

 

 

 

 

 

0251020

Saláta (Fejes saláta, lollo rosso (tépősaláta), jégcsapsaláta/jégsaláta, kötöző saláta/római saláta)

 

 

 

 

 

 

 

 

0251030

Endívia (széleslevelű batáviai endívia) (Mezei katáng, vörös cikória, radicchio, fodros levelű endívia, belga cikória)

 

 

 

 

 

 

 

 

0251040

Zsázsa

 

 

 

 

 

 

 

 

0251050

Közönséges borbálafű

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0251060

Borsmustár, Rucola (Vad kányazsázsa)

 

 

 

 

 

 

 

 

0251070

Vörösmustár

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0251080

Brassica rapa és B. oleracea levelei is bimbói (Vízitorma, borsó és retek levele, és más káposztafajták bébilevele (a 8. valódi levél állapotig betakarított termények))

 

 

 

 

 

 

 

 

0251990

Egyéb

 

 

 

 

 

 

 

 

0252000

b)

Spenótfélék (levél)

 

 

 

 

 

 

 

 

0252010

Paraj (Új-zélandi paraj, disznóparéj (Amaranthus powellii))

 

 

 

 

 

 

 

 

0252020

Kövér porcsin (Téli porcsin, kerti porcsin, közönséges porcsin, sóska, sziksófű, sziki ballagófű (Salsola soda))

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0252030

Levél mángold (Cékla levele)

 

 

 

 

 

 

 

 

0252990

Egyéb

 

 

 

 

 

 

 

 

0253000

c)

Szőlőlevél

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0254000

d)

Vízitorma

 

 

 

 

 

 

 

 

0255000

e)

Saláta cikória

 

 

 

 

 

 

 

 

0256000

f)

Fűszernövények

 

 

 

 

 

 

 

 

0256010

Turbolya

 

 

 

 

 

 

 

 

0256020

Metélőhagyma

 

 

 

 

 

 

 

 

0256030

Zellerlevél (Édesköménylevél, korianderlevél, kaporlevél, rétiköménylevél, lestyán, angyalfű, spanyol turbolya és más ernyős virágzatú)

 

 

 

 

 

 

 

 

0256040

Petrezselyem

 

 

 

 

 

 

 

 

0256050

Zsálya (hegyi pereszlény/téli borsfű , kerti csombor/borsika )

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256060

Rozmaring

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256070

Kakukkfű (Majoranna, oregánó)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256080

Bazsalikom (Citromfűlevél, menta, borsmenta)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256090

Babérlevél (nemes babér)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256100

Tárkony (Izsóp)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256990

Egyéb (Ehető virágok )

 

 

 

 

 

 

 

 

0260000

vi.

Hüvelyes zöldségek (friss)

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,01  (2)

0,01 (2)

0,02  (2)

0,01  (2)

0260010

Bab (hüvelyben) (Zöldbab (franciabab, futóbab), tűzbab, bokorbab, tehénbab/yardlong-bab)

 

 

 

 

 

 

 

 

0260020

Bab (hüvely nélkül) (Lóbab (nagyszemű), flageolet bab, kardbab, limabab, tehénborsó)

 

 

 

 

 

 

 

 

0260030

Borsó (hüvelyben) (Cukorborsó (mangetout, hóborsó))

 

 

 

 

 

 

 

 

0260040

Borsó (hüvely nélkül) (Kerti borsó zöldborsó, csicseri borsó)

 

 

 

 

 

 

 

 

0260050

Lencse

 

 

 

 

 

 

 

 

0260990

Egyéb

 

 

 

 

 

 

 

 

0270000

vi.

Szárukért termesztett zöldségek (friss)

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02  (2)

0,05 (2)

0,01  (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0,01  (2)

0270010

Spárga

 

 

 

 

 

 

 

 

0270020

Kardonna

 

 

 

 

 

 

 

 

0270030

Zeller

 

 

 

 

 

 

 

 

0270040

Édeskömény

 

 

 

 

 

 

 

 

0270050

Articsóka

 

 

 

 

 

 

 

 

0270060

Póréhagyma

 

 

 

 

 

 

 

 

0270070

Rebarbara

 

 

 

 

 

 

 

 

0270080

Bambuszrügy

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0270090

Pálmafacsúcsrügy

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0270990

Egyéb

 

 

 

 

 

 

 

 

0280000

viii.

Gomba

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02  (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0,01  (2)

0280010

Termesztett (Közönséges gomba, kagylógomba, sitake)

 

 

 

 

 

 

 

 

0280020

Vadon termő (Rókagomba, szarvasgomba, kucsmagomba, ízletes vargánya)

 

 

 

 

 

 

 

 

0280990

Egyéb

 

 

 

 

 

 

 

 

0290000

ix.

Tengeri moszat

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0300000

3.

HÜVELYESEK, SZÁRÍTVA

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,02  (2)

0,01  (2)

0300010

Bab (Lóbab (nagyszemű), száraz fehér bab, flageolet bab, kardbab, limabab, disznóbab, tehénborsó)

 

 

 

 

 

 

 

 

0300020

Lencse

 

 

 

 

 

 

 

 

0300030

Borsó (Csicseri borsó, takarmányborsó, szegletes lednek)

 

 

 

 

 

 

 

 

0300040

Csillagfürt,

 

 

 

 

 

 

 

 

0300990

Egyéb

 

 

 

 

 

 

 

 

0400000

4.

OLAJOS MAGVAK ÉS OLAJTARTALMÚ GYÜMÖLCSÖK

 

 

 

 

 

 

 

 

0401000

i.

Olajos magvak

0,05 (2)

0,02  (2)

0,05  (2)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,02  (2)

0401010

Lenmag

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0,05  (2)

 

0401020

Földimogyoró

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0,05  (2)

 

0401030

Mákszem

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0,05  (2)

 

0401040

Szezámmag

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0,05  (2)

 

0401050

Napraforgó mag

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0,05  (2)

 

0401060

Repcemag (Réparepce, tarlórépa)

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0,05  (2)

 

0401070

Szójabab

 

 

 

0,5

 

 

0,05  (2)

 

0401080

Mustármag

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0,05  (2)

 

0401090

Gyapotmag

 

 

 

0,3

 

 

1

 

0401100

Tökmag (Tökfélék (cucurbitacea) magvai)

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0,02 (2)

 

0401110

Sáfrányos szeklice

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0401120

Borágó

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0401130

Magvas gomborka

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0401140

Kendermag

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0,05  (2)

 

0401150

Ricinusbab

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0401990

Egyéb

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0,05  (2)

 

0402000

ii.

Olajtartalmú gyümölcsök

 

 

 

 

 

 

 

 

0402010

Olajbogyó olajkinyerésre

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

0,01  (2)

0,02  (2)

0,01  (2)

0402020

Pálmadió (olajpálmamag)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0402030

Pálmatermés

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0402040

Kapok

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0402990

Egyéb

0,05 (2)

0,02  (2)

0,05  (2)

0,1 (2)

0,02  (2)

0,02 (2)

0,05  (2)

0,02  (2)

0500000

5.

GABONAFÉLÉK

 

0,01  (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

 

0,01  (2)

0500010

Árpa

0,02  (2)

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

0500020

Hajdina (Amaránt, quinoa)

0,02  (2)

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

0500030

Kukorica

0,05

 

 

 

 

 

0,02  (2)

 

0500040

Köles (Olasz muhar, teff)

0,02  (2)

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

0500050

Zab

0,02  (2)

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

0500060

Rizs

0,02  (2)

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

0500070

Rozs

0,02  (2)

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

0500080

Cirok

0,02  (2)

 

 

 

 

 

0,2

 

0500090

Búza (Tönkölybúza, tritikálé )

0,02  (2)

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

0500990

Egyéb

0,02  (2)

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

0600000

6.

KÁVÉ, TEA, GYÓGYNÖVÉNYTEA ÉS FŰSZEREK

 

0,05  (2)

0,05 (2)

 

 

0,05  (2)

0,1  (2)

0,05  (2)

0610000

i.

Tea (szárított levelek és szárak, erjesztve vagy másképpen, Camellia sinensis)

0,05 (2)

 

 

30

3

 

 

 

0620000

ii.

Kávébab

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0630000

iii.

Gyógynövénytea (szárított)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631000

a)

Virág

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631010

Kamillavirág

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631020

Hibiszkuszvrág

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631030

Rózsaszirom

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631040

Jázminvirág (Fekete bodza (Sambucus nigra) )

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631050

Hársfavirág

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631990

Egyéb

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632000

b)

Levél

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632010

Szamócalevél

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632020

Rooiboslevél (Gingko levél)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632030

Matétea

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632990

Egyéb

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0633000

c)

Gyökér

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0633010

Macskagyökér

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0633020

Ginszenggyökér

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0633990

Egyéb

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0639000

d)

Egyéb gyógynövényteák

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0640000

iv.

Kakaó (erjesztett bab)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0650000

v.

Szentjánoskenyér

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0700000

7.

KOMLÓ (szárított), beleértve a komló-pelletet és a sűrítetlen port

0,05 (2)

0,05  (2)

0,05 (2)

0,1 (2)

0,05  (2)

0,05  (2)

0,1  (2)

0,05  (2)

0800000

8.

FŰSZEREK

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810000

i.

Mag

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810010

Ánizs

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810020

Fekete kömény

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810030

Zellermag (Lestyánmag)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810040

Koriandermag

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810050

Római kömény

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810060

Kapormag

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810070

Édesköménymag

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810080

Görögszéna

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810090

Szerecsendió

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810990

Egyéb

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820000

ii.

Bogyósgyümölcsűek

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820010

Szegfűbors

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820020

Ánizsbors (japánbors)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820030

Kömény

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820040

Kardamom

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820050

Borókabogyó

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820060

Bors (fekete és fehér) (Hosszúbors, rózsabors)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820070

Vaníliahüvely

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820080

Tamarinduszgyümölcs

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820990

Egyéb

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0830000

iii.

Kéreg

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0830010

Fahéj (Kasszia-fahéj)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0830990

Egyéb

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840000

iv.

Gyökér vagy rizóma

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840010

Édesgyökér

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840020

Gyömbér

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840030

Kurkuma (indiai sáfrány)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840040

Torma

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840990

Egyéb

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0850000

v.

Bimbó

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0850010

Szegfűszeg

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0850020

Kapribogyó

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0850990

Egyéb

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0860000

vi.

Virág bibe

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0860010

Sáfrány

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0860990

Egyéb

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0870000

vii.

Magköpeny

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0870010

Szerecsendió-virág

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0870990

Egyéb

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0900000

9.

CUKORTERMŐ NÖVÉNYEK

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0900010

Cukorrépa (gyökér)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0900020

Cukornád

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0900030

Cikória gyökér

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0900990

Egyéb

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1000000

10.

ÁLLATI EREDETŰ TERMÉKEK – SZÁRAZFÖLDI ÁLLATOK

0,01  (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

 

0,01  (2)

 

0,02  (2)

0,01  (2)

1010000

i.

Hús, húskészítmények, belsőség, vér, állati zsiradék frissen, hűtve, fagyasztva, sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve, valamint lisztként vagy ételként feldolgozva egyéb feldolgozott termék (a felsoroltakra alapuló kolbász és élelmiszer-készítmény)

 

 

 

0,05 (2)

 

0,05 (2)

 

 

1011000

a)

Sertés

 

 

 

 

 

 

 

 

1011010

Hús

 

 

 

 

 

 

 

 

1011020

Zsír sovány hús nélkül

 

 

 

 

 

 

 

 

1011030

Máj

 

 

 

 

 

 

 

 

1011040

Vese

 

 

 

 

 

 

 

 

1011050

Ehető belsőség

 

 

 

 

 

 

 

 

1011990

Egyéb

 

 

 

 

 

 

 

 

1012000

b)

Szarvasmarha

 

 

 

 

 

 

 

 

1012010

Hús

 

 

 

 

 

 

 

 

1012020

Zsír

 

 

 

 

 

 

 

 

1012030

Máj

 

 

 

 

 

 

 

 

1012040

Vese

 

 

 

 

 

 

 

 

1012050

Ehető belsőség

 

 

 

 

 

 

 

 

1012990

Egyéb

 

 

 

 

 

 

 

 

1013000

c)

Birka

 

 

 

 

 

 

 

 

1013010

Hús

 

 

 

 

 

 

 

 

1013020

Zsír

 

 

 

 

 

 

 

 

1013030

Máj

 

 

 

 

 

 

 

 

1013040

Vese

 

 

 

 

 

 

 

 

1013050

Ehető belsőség

 

 

 

 

 

 

 

 

1013990

Egyéb

 

 

 

 

 

 

 

 

1014000

d)

Kecske

 

 

 

 

 

 

 

 

1014010

Hús

 

 

 

 

 

 

 

 

1014020

Zsír

 

 

 

 

 

 

 

 

1014030

Máj

 

 

 

 

 

 

 

 

1014040

Vese

 

 

 

 

 

 

 

 

1014050

Ehető belsőség

 

 

 

 

 

 

 

 

1014990

Egyéb

 

 

 

 

 

 

 

 

1015000

e)

Ló, szamár, lóöszvér vagy szamáröszvér

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015010

Hús

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015020

Zsír

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015030

Máj

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015040

Vese

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015050

Ehető belsőség

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015990

Egyéb

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1016000

f)

Szárnyasok – csirke, lúd, kacsa, pulyka és gyöntyúk –, strucc, galamb

 

 

 

 

 

 

 

 

1016010

Hús

 

 

 

 

 

 

 

 

1016020

Zsír

 

 

 

 

 

 

 

 

1016030

Máj

 

 

 

 

 

 

 

 

1016040

Vese

 

 

 

 

 

 

 

 

1016050

Ehető belsőség

 

 

 

 

 

 

 

 

1016990

Egyéb

 

 

 

 

 

 

 

 

1017000

g)

Egyéb haszonállat (Nyúl, kenguru)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017010

Hús

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017020

Zsír

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017030

Máj

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017040

Vese

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017050

Ehető belsőség

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017990

Egyéb

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1020000

ii.

Tej és tejszín nem sűrítve, cukor vagy édesítő anyag hozzáadása nélkül, vaj és egyéb tejből származó zsiradék, sajt, túró

 

 

 

0,05 (2)

 

0,01 (2)

 

 

1020010

Marha

 

 

 

 

 

 

 

 

1020020

Birka

 

 

 

 

 

 

 

 

1020030

Kecske

 

 

 

 

 

 

 

 

1020040

 

 

 

 

 

 

 

 

1020990

Egyéb

 

 

 

 

 

 

 

 

1030000

iii.

Madártojás friss, tartósított, főzött Héjas tojás és tojássárgája friss, szárított, gőzön vagy forró vízben főtt, formába öntött, fagyasztott vagy más módon tartósított hozzáadott cukrot vagy édesítőszert tartalmaz/nem tartalmaz

 

 

 

0,05 (2)

 

0,01 (2)

 

 

1030010

Csirke

 

 

 

 

 

 

 

 

1030020

Kacsa

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1030030

Lúd

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1030040

Fürj

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1030990

Egyéb

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1040000

iv.

Méz (Méhpempő, virágpor)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1050000

v.

Kétéltűek és hüllők (Békacomb, krokodil)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1060000

vi.

Csigák

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1070000

vii.

Egyéb szárazföldi állatból készült termék

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

(F) = zsírban oldódó”

(2)

A III. melléklet A. részében a fomezafen, metabenztiazuron és tetradifon oszlopának helyébe a következő lép:

Növényvédőszer-maradékok és megengedett szermaradék-határértékek (mg/kg)

Kódszám

Olyan csoportok és egyedi termékek, amelyekre MRL-ek alkalmazandók (4)

EPTC (etil-dipropiltiokarbamát)

Fomezafen

Metabenztiazuron

Szimazin

Tetradifon

0100000