ISSN 1725-5090

doi:10.3000/17255090.L_2011.076.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 76

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

54. évfolyam
2011. március 22.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács 269/2011/EU rendelete (2011. március 21.) a Guineai Köztársasággal szemben hozott különleges korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 1284/2009/EU rendelet módosításáról

1

 

*

A Tanács 270/2011/EU rendelete (2011. március 21.) az egyiptomi helyzet tekintetében egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről

4

 

*

A Tanács 271/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. március 21.) a Lukasenko elnökkel és egyes fehérorosz tisztviselőkkel szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 765/2006/EK rendelet 8a. cikke (1) bekezdésének végrehajtásáról

13

 

*

A Tanács 272/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. március 21.) a líbiai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 204/2011/EU rendelet 16. cikke (2) bekezdésének végrehajtásáról

32

 

*

A Bizottság 273/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. március 21.) egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Bayerisches Rindfleisch/Rindfleisch aus Bayern [OFJ])

36

 

*

A Bizottság 274/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. március 21.) egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Traditional Cumberland Sausage [OFJ])

38

 

 

A Bizottság 275/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. március 21.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

40

 

 

A Bizottság 276/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. március 21.) a cukorágazat egyes termékeire a 2010/11-es gazdasági évben alkalmazandó, a 867/2010/EU rendelettel rögzített irányadó áraknak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

42

 

 

A Bizottság 277/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. március 21.) az 533/2007/EK rendelettel megnyitott, baromfihúsra vonatkozó vámkontingensek keretében 2011. március első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

44

 

 

A Bizottság 278/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. március 21.) az 1385/2007/EK rendelettel megnyitott, baromfihúsra vonatkozó vámkontingens keretében 2011. március első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

46

 

 

A Bizottság 279/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. március 21.) a bizonyos vámkontingensek szerinti cukorágazati termékek tekintetében 2011. március 1. és 7. között kérelmezett behozatali engedélyek kibocsátásakor alkalmazandó odaítélési együttható megállapításáról és az ilyen engedélyek iránti kérelmek benyújtásának felfüggesztéséről

48

 

 

A Bizottság 280/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. március 21.) a 620/2009/EK rendelettel szabályozott, a kiváló minőségű marhahúsra vonatkozó vámkontingens keretében 2011. március első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

50

 

 

A Bizottság 281/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. március 21.) az 539/2007/EK rendelettel megnyitott, a tojás- és tojásfehérje-ágazat egyes termékeire vonatkozó vámkontingensek keretében 2011. március első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

51

 

 

HATÁROZATOK

 

 

2011/167/EU

 

*

A Tanács határozata (2011. március 10.) az egységes szabadalmi oltalom létrehozásának területén megvalósítandó megerősített együttműködésre való felhatalmazásról

53

 

*

A Tanács 2011/168/KKBP határozata (2011. március 21.) a Nemzetközi Büntetőbíróságról és a 2003/444/KKBP közös álláspont hatályon kívül helyezéséről

56

 

*

A Tanács 2011/169/KKBP határozata (2011. március 21.) a Guineai Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/638/KKBP határozat módosításáról

59

 

*

A Tanács 2011/170/KKBP határozata (2011. március 21.) az Európai Unió iraki integrált jogállamiság-missziójáról (EUJUST LEX IRAQ) szóló 2010/330/KKBP határozat módosításáról

61

 

*

A Tanács 2011/171/KKBP határozata (2011. március 21.) a Moldovai Köztársaság Dnyeszteren túli régiójának vezetésével szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/573/KKBP határozat módosításáról

62

 

*

A Tanács 2011/172/KKBP határozata (2011. március 21.) az egyiptomi helyzet tekintetében egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről

63

 

*

A Tanács 2011/173/KKBP határozata (2011. március 21.) a bosznia-hercegovinai helyzetre vonatkozó korlátozó intézkedésekről

68

 

*

A Tanács 2011/174/KKBP végrehajtási határozata (2011. március 21.) az egyes fehérorosz tisztviselőkkel szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/639/KKBP határozat végrehajtásáról

72

 

*

A Tanács 2011/175/KKBP végrehajtási határozata (2011. március 21.) a líbiai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2011/137/KKBP határozat végrehajtásáról

95

 

 

2011/176/EU

 

*

A Bizottság határozata (2011. március 21.) a kizárólag gyermekbiztos öngyújtók forgalomba hozatalát biztosító és az újszerű öngyújtók forgalomba hozatalát tiltó, tagállamok által meghozandó intézkedések előírásáról szóló 2006/502/EK határozat érvényességének meghosszabbításáról (az értesítés a C(2011) 1754. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

99

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

22.3.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 76/1


A TANÁCS 269/2011/EU RENDELETE

(2011. március 21.)

a Guineai Köztársasággal szemben hozott különleges korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 1284/2009/EU rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 215. cikkére,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés V. címe 2. fejezetének értelmében elfogadott, a Guineai Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/638/KKBP tanácsi határozat módosításáról szóló, 2011. március 21-i 2011/169/KKBP tanácsi határozatra (1),

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és az Európai Bizottság közös javaslatára,

mivel:

(1)

A 2009. szeptember 28-án Conakryban tartott politikai tüntetésnek a biztonsági erők általi erőszakos elfojtására válaszul az 1284/2009/EU tanácsi rendelet (2) a 2009/788/KKBP közös álláspontnak (3) megfelelően (amelynek helyébe később a 2010/638/KKBP határozat (4) lépett) különleges korlátozó intézkedéseket vezetett be a Guineai Köztársasággal szemben.

(2)

2011. március 21-én, a 2011/169/KKBP határozattal a Tanács úgy határozott, hogy a Guineai Köztársasággal szemben hozott korlátozó intézkedéseket a politikai helyzet és a „2009. szeptember 28-i guineai események tényeinek és körülményeinek megállapításával megbízott nemzetközi vizsgálóbizottság jelentése” fényében módosítani kell.

(3)

Az e rendelettel módosított 1284/2009/EU rendelet tiszteletben tartja az alapvető jogokat és betartja különösen az Európai Unió Alapjogi Chartája által elismert elveket, kiváltképpen a hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes tárgyaláshoz való jogot, valamint a személyes adatok védelméhez való jogot. Az 1284/2009/EU rendeletet az említett jogoknak és elveknek megfelelően kell alkalmazni.

(4)

Tekintettel arra, hogy a guineai köztársasági helyzet konkrét fenyegetést jelent a nemzetközi békére és biztonságra nézve, továbbá a 2010/638/KKBP határozat melléklete módosításának és felülvizsgálatának folyamatával való egységesség biztosítása érdekében, az 1284/2009/EU rendelet II. mellékletében foglalt jegyzék módosítására vonatkozó hatáskört a Tanácsnak kell gyakorolnia.

(5)

Az 1284/2009/EU rendelet II. mellékletében szereplő jegyzékek módosítására vonatkozó eljárás során a jegyzékbe vett természetes vagy jogi személyekkel, jogalanyokkal és szervekkel közölni kell a jegyzékbe vételük okait, lehetőséget biztosítva számukra, hogy észrevételeket tegyenek. Amennyiben észrevételt vagy új érdemi bizonyítékot nyújtanak be, a Tanácsnak ezen észrevételek alapján felül kell vizsgálnia döntését, és erről értesítenie kell az érintett személyt, jogalanyt vagy szervet.

(6)

Ezen rendeletben meghatározott intézkedések hatékonyságának biztosítása érdekében ez a rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.

(7)

Az 1284/2009/EU rendeletet ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1284/2009/EU rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 6. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   A II. melléklet a Guineai Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló, 2010. október 25-i 2010/638/KKBP tanácsi határozat (5) 4. cikkének (1) bekezdésével összhangban a Tanács által meghatározott, a nemzetközi vizsgálóbizottság által a Guineai Köztársaságban 2009. szeptember 28-án történt eseményekért felelősként megjelölt személyeket és a velük kapcsolatban álló természetes vagy jogi személyeket, jogalanyokat vagy szerveket tartalmazza.

2.

A 15. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„15. cikk

A Bizottságot felhatalmazzák a III. mellékletnek a tagállamok által nyújtott információk alapján történő módosítására.”

3.

A szöveg a következő cikkel egészül ki:

„15a. cikk

(1)   Amennyiben a Tanács úgy határoz, hogy egy természetes vagy jogi személyt, jogalanyt vagy szervet a 6. cikk (1) bekezdésében említett intézkedések hatálya alá von, ennek megfelelően módosítja a II. mellékletet.

(2)   A Tanács közli döntését – beleértve a jegyzékbe vétel okait – az (1) bekezdésben említett természetes vagy jogi személlyel, szervezettel vagy szervvel – amennyiben a cím ismert, közvetlenül, egyéb esetben pedig értesítés közzététele útján –, lehetővé téve, hogy az érintett természetes vagy jogi személy, jogalany vagy szerv észrevételeket nyújtson be.

(3)   Amennyiben észrevételeket vagy új érdemi bizonyítékot nyújtanak be, a Tanács felülvizsgálja döntését, és erről értesíti az érintett természetes vagy jogi személyt, jogalanyt vagy szervet.

(4)   A II. mellékletben foglalt listát rendszeres időközönként és legalább 12 havonta felül kell vizsgálni.”

4.

A II. melléklet helyébe az e rendelet mellékletében található szöveg lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. március 21-én.

a Tanács részéről

az elnök

C. ASHTON


(1)  Lásd e Hivatalos Lap 59. oldalát.

(2)  HL L 346., 2009.12.23., 26. o.

(3)  A Tanács 2009/788/KKBP közös álláspontja (2009. október 27.) a Guineai Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről (HL L 281., 2009.10.28., 7. o.).

(4)  A Tanács 2010/638/KKBP határozata (2010. október 25.) a Guineai Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről (HL L 280., 2010.10.26., 10. o.).

(5)  HL L 280., 2010.10.26., 10. o.”


MELLÉKLET

„II. MELLÉKLET

A 6. cikk (3) bekezdésében említett természetes és jogi személyek, szervezetek vagy testületek listája

 

Név

(és esetleges névváltozatok)

Azonosító adatok

(születési idő és hely (sz. i. és sz. h.), útlevél/személyi igazolvány száma stb.)

Indokok

1.

Moussa Dadis CAMARA százados

sz. i.: 1964.1.1. vagy 1968.12.29.

Útlevél száma: R0001318

A nemzetközi vizsgálóbizottság megállapításai szerint a 2009. szeptember 28-i guineai eseményekért felelős személyek egyike.

2.

Moussa Tiégboro CAMARA őrnagy

sz. i.: 1968.1.1.

Útlevél száma: 7190

A nemzetközi vizsgálóbizottság megállapításai szerint a 2009. szeptember 28-i guineai eseményekért felelős személyek egyike.

3.

Dr. Abdoulaye Chérif DIABY ezredes

sz. i.: 1957.2.26.

Útlevél száma: 13683

A nemzetközi vizsgálóbizottság megállapításai szerint a 2009. szeptember 28-i guineai eseményekért felelős személyek egyike.

4.

Aboubacar Chérif (más néven: Toumba) DIAKITÉ főhadnagy

 

A nemzetközi vizsgálóbizottság megállapításai szerint a 2009. szeptember 28-i guineai eseményekért felelős személyek egyike.

5.

Jean-Claude PIVI (más néven Coplan) főhadnagy

sz. i.: 1960.1.1.

A nemzetközi vizsgálóbizottság megállapításai szerint a 2009. szeptember 28-i guineai eseményekért felelős személyek egyike.”


22.3.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 76/4


A TANÁCS 270/2011/EU RENDELETE

(2011. március 21.)

az egyiptomi helyzet tekintetében egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 215. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az egyiptomi helyzet tekintetében egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2011. március 21-i 2011/172/KKBP tanácsi határozatra (1),

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és az Európai Bizottság közös javaslatára,

mivel:

(1)

A 2011/172/KKBP határozat az egyiptomi állami pénzeszközök jogellenes felhasználásában felelősnek minősülő személyek és a velük kapcsolatban álló természetes vagy jogi személyek, szervezetek és szervek pénzeszközeinek és gazdasági erőforrásainak befagyasztásáról rendelkezik, akik ezzel megfosztják Egyiptom népét a gazdaságuk és társadalmuk fenntartható fejlődéséből származó előnyöktől, és aláássák az ország demokratikus fejlődését. Ezeket a természetes vagy jogi személyeket, szervezeteket és szerveket a 2011/172/KKBP határozat melléklete sorolja fel.

(2)

Ezek az intézkedések az Európai Unió működéséről szóló szerződés hatálya alá tartoznak, ennélfogva – különösen a tagállamokban tevékenykedő gazdasági szereplők által történő egységes alkalmazásuk biztosítása céljából – a végrehajtásukhoz uniós szintű jogszabály szükséges.

(3)

E rendelet tiszteletben tartja az alapvető jogokat és betartja különösen az Európai Unió Alapjogi Chartájában elismert elveket, nevezetesen a hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz való jogot, valamint a személyes adatok védelméhez való jogot. E rendeletet az említett jogokkal összhangban kell alkalmazni.

(4)

Tekintettel az Egyiptomban kialakult biztonsági és politikai helyzet súlyosságára, továbbá a 2011/172/KKBP határozat melléklete módosításának és felülvizsgálatának folyamatával való összhang biztosítása érdekében, az e rendelet I. mellékletében foglalt jegyzék módosítására vonatkozó hatáskört a Tanácsnak kell gyakorolnia.

(5)

Az e rendelet I. mellékletében foglalt jegyzékek módosítására vonatkozó eljárás során az érintett természetes vagy jogi személyekkel, szervezetekkel és szervekkel közölni kell a jegyzékbe vételük okait, lehetőséget biztosítva számukra, hogy észrevételeket tegyenek. Amennyiben észrevételt vagy új érdemi bizonyítékot nyújtanak be, a Tanácsnak ezen észrevételek alapján felül kell vizsgálnia az I. melléklettel kapcsolatos határozatát, és erről értesítenie kell az érintett személyt, szervezetet vagy szervet.

(6)

E rendelet végrehajtása és az Unión belüli lehető legnagyobb jogbiztonság megteremtése érdekében közzé kell tenni azon természetes vagy jogi személyek, szervezetek és szervek nevét és más lényeges adatait, amelyek pénzeszközeit és gazdasági erőforrásait e rendelettel összhangban be kell fagyasztani. A személyes adatok feldolgozása során eleget kell tenni a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (2), valamint a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (3).

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések hatékonyságának biztosítása érdekében e rendeletnek haladéktalanul hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

E rendelet alkalmazásában:

a)   „pénzeszközök”: mindenfajta pénzügyi eszköz és gazdasági előny, beleértve – de nem kizárólagosan – a következőket:

b)   „pénzeszközök befagyasztása”: a pénzeszközök minden olyan mozgásának, átutalásának, megváltoztatásának, felhasználásának, az azokhoz való hozzáférésnek, illetve a velük való kereskedésnek a megakadályozása, amelynek következtében a pénzeszközök mennyisége, összege, helye, tulajdonjoga, birtoklása, jellege, rendeltetése vagy bármely egyéb tulajdonsága oly módon változna meg, hogy az lehetővé tenné a pénzeszközök felhasználását, a portfóliókezelést is beleértve;

c)   „gazdasági erőforrások”: mindenfajta – tárgyi vagy immateriális, ingó vagy ingatlan – vagyoni eszköz, amely nem pénzeszköz, de felhasználható pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások megszerzésére;

d)   „gazdasági erőforrások befagyasztása”: a gazdasági erőforrások pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások megszerzésére irányuló, bármely módon történő felhasználásának megakadályozása, ideértve – nem kizárólagosan – azok értékesítését, bérbeadását vagy jelzáloggal való megterhelését;

e)   „az Unió területe”: a tagállamok területe, amelyen a Szerződés rendelkezéseit az abban meghatározott feltételekkel alkalmazni kell, beleértve a légterüket is.

2. cikk

(1)   Be kell fagyasztani – az I. mellékletben felsorolt – a 2011/172/KKBP határozat 1. cikke (1) bekezdésében említett, az egyiptomi állami pénzeszközök jogellenes felhasználásáért felelősnek minősülő személyekhez, szervezetekhez és szervekhez tartozó, ezek tulajdonában levő, ezek által birtokolt vagy ellenőrzött valamennyi pénzeszközt és gazdasági erőforrást, valamint az ezekkel kapcsolatban álló természetes vagy jogi személyekhez, szervezetekhez és szervekhez tartozó, ezek tulajdonában levő, ezek által birtokolt vagy ellenőrzött valamennyi pénzeszközt és gazdasági erőforrást is.

(2)   Az I. mellékletben felsorolt természetes és jogi személyek, szervezetek vagy szervek rendelkezésére vagy javára – sem közvetlenül, sem közvetve – semmiféle pénzeszköz vagy gazdasági erőforrás nem bocsátható.

(3)   Tilos olyan tevékenységekben tudatosan és szándékosan részt venni, amelyek közvetlen vagy közvetett célja vagy eredménye az (1) és a (2) bekezdésben említett intézkedések megkerülése.

3. cikk

(1)   Az I. melléklet tartalmazza a jegyzékben szereplő természetes vagy jogi személyek, szervezetek és szervek jegyzékbe vételének okait.

(2)   Az I. melléklet tartalmazza továbbá az érintett természetes vagy jogi személyek, szervezetek és szervek azonosításához szükséges adatokat, amennyiben azok rendelkezésre állnak. Természetes személyek esetében ilyen adat lehet a név – beleértve az álneveket is –, a születési idő és hely, az állampolgárság, az útlevél és a személyazonosító igazolvány száma, a nem, a cím (amennyiben ismert), valamint a beosztás vagy a foglalkozás. Jogi személyek, szervezetek és szervek esetében ilyen adat lehet a név, a bejegyzés helye és ideje, a nyilvántartási szám és a székhely.

4. cikk

(1)   A 2. cikktől eltérve, a tagállamoknak a II. mellékletben felsorolt honlapokon feltüntetett hatáskörrel rendelkező hatóságai az általuk megfelelőnek ítélt feltételekkel engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását vagy rendelkezésre bocsátását, annak megállapítását követően, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások:

a)

az I. mellékletben felsorolt személyek és eltartott családtagjaik alapvető szükségleteinek kielégítéséhez szükségesek, beleértve a következőkkel kapcsolatos kiadásokat: élelmiszerek, lakbér vagy jelzáloghitel-törlesztés, gyógyszerek és orvosi ellátás, adók, biztosítási díjak és közüzemi díjak;

b)

kizárólag jogi szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban felmerülő, ésszerű mértékű szakértői díjak kifizetését, és az azzal kapcsolatos kiadások megtérítését szolgálják;

c)

kizárólag a befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások folyamatos kezelésével vagy fenntartásával kapcsolatos díjak vagy szolgáltatási díjak megfizetését szolgálják; vagy

d)

rendkívüli kiadásokhoz szükségesek, feltéve, hogy ebben az esetben a tagállam legalább két héttel az engedély kiadása előtt értesíti az összes többi tagállamot és a Bizottságot azon indokokról, amelyek alapján úgy ítéli meg, hogy az adott esetre vonatkozó engedélyt meg kell adni.

(2)   Az érintett tagállam az (1) bekezdés alapján kiadott valamennyi engedélyről tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

5. cikk

(1)   A 2. cikktől eltérve, a II. mellékletben felsorolt honlapon feltüntetett tagállami hatáskörrel rendelkező hatóságok engedélyezhetik bizonyos befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, amennyiben az alábbi feltételek teljesülnek:

a)

a szóban forgó pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások a 2. cikkben felsorolt természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv I. mellékletbe történő felvételének időpontját megelőzően keletkezett bírósági, közigazgatási vagy választott bírósági zálogjog, vagy a szóban forgó időpontot megelőzően hozott bírósági, közigazgatási vagy választott bírósági ítélet hatálya alá tartoznak;

b)

a szóban forgó pénzeszközöket vagy gazdasági erőforrásokat kizárólag ilyen zálogjoggal biztosított vagy ilyen ítéletben érvényesként elismert követelések teljesítésére fogják használni, az ilyen követelésekkel rendelkező személyek jogai tekintetében irányadó törvényekben és rendelkezésekben meghatározott korlátokon belül;

c)

a zálogjog vagy az ítélet nem az I. mellékletben felsorolt személy, szervezet vagy szerv javára szól; valamint

d)

a zálogjog vagy ítélet elismerése nem ellentétes az érintett tagállam közrendjével.

(2)   Az érintett tagállam az (1) bekezdés alapján kiadott valamennyi engedélyről tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

6. cikk

(1)   A 2. cikk (2) bekezdése nem vonatkozik a befagyasztott számlák alábbi növekményeire:

a)

az említett számlák kamatai vagy egyéb hozamai; vagy

b)

olyan szerződések, megállapodások vagy kötelezettségek alapján esedékes kifizetések, amelyeket azt megelőzően kötöttek meg, vagy amelyek azt megelőzően keletkeztek, hogy a 2. cikkben említett természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy szervet felvették az I. mellékletbe,

feltéve, hogy az említett kamatok, egyéb jövedelmek és kifizetések befagyasztása a 2. cikk (1) bekezdésének megfelelően fog történni.

(2)   A 2. cikk (2) bekezdése nem akadályozza az Unió pénzügyi intézményeit és hitelintézeteit abban, hogy átutalt összegeket írjanak jóvá a jegyzékben felsorolt természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv befagyasztott számláján, amennyiben a jóváírt összegek szintén befagyasztásra kerülnek. A pénzügyi intézmény vagy hitelintézet minden ilyen ügyletről haladéktalanul tájékoztatja az érintett hatáskörrel rendelkező hatóságot.

7. cikk

A 2. cikktől eltérve, és feltéve, hogy egy kifizetés az I. mellékletben felsorolt valamely természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv által kötött olyan szerződés vagy megállapodás, illetve az adott személy, szervezet vagy szerv számára fennálló olyan kötelezettség alapján válik esedékessé, amelyet az adott személynek, szervezetnek vagy szervnek az I. mellékletbe történő felvételének időpontja előtt kötöttek meg vagy amely ezen időpont előtt keletkezett, a II. mellékletben felsorolt honlapokon feltüntetett hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételekkel engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, amennyiben a következő feltételek teljesülnek:

a)

az érintett hatáskörrel rendelkező hatóság megállapította az alábbiakat:

i.

a pénzeszközöket vagy gazdasági erőforrásokat az I. mellékletben szereplő valamely személy, szervezet vagy szerv részéről történő kifizetésre használják fel; és

ii.

a kifizetés nem sérti a 2. cikk (2) bekezdését;

b)

az érintett tagállam az engedélyezés előtt legalább két héttel értesítette a többi tagállamot és a Bizottságot a fentiek megállapításáról, valamint hogy szándékában áll megadni az engedélyt.

8. cikk

(1)   A pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztása, illetve a pénzeszközök és gazdasági erőforrások rendelkezésre bocsátásának a megtagadása – amennyiben e döntést jóhiszeműen hozták, abban a meggyőződésben, hogy az intézkedés e rendelettel összhangban áll – nem vonja maga után a végrehajtó természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv, illetve ezek vezető tisztségviselői vagy alkalmazottai felelősségét, kivéve, ha bizonyítást nyer, hogy a pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztása vagy visszatartása gondatlanság eredménye.

(2)   A 2. cikk (2) bekezdésében megállapított tilalom semmilyen felelősséget nem ró azon természetes és jogi személyekre, szervezetekre és szervekre, amelyek pénzeszközöket vagy gazdasági erőforrásokat bocsátottak rendelkezésre, amennyiben nem tudtak arról, és ésszerűen nem feltételezhették, hogy tevékenységükkel ezen tilalmat megszegik.

9. cikk

(1)   A tájékoztatásra, a bizalmas kezelésre és a szakmai titoktartásra vonatkozóan alkalmazandó szabályok sérelme nélkül a természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek kötelesek:

a)

az állandó lakóhelyük vagy székhelyük szerinti tagállamnak a II. mellékletben felsorolt honlapokon feltüntetett hatáskörrel rendelkező hatósága részére haladéktalanul megadni minden olyan információt, amely elősegítheti e rendelet betartását, például a 2. cikk (1) bekezdésének megfelelően befagyasztott számlákra és pénzösszegekre vonatkozóan, és ezt az információt közvetlenül vagy a tagállamokon keresztül továbbítani a Bizottságnak; és

b)

együttműködni az említett hatáskörrel rendelkező hatósággal az információ ellenőrzése során.

(2)   Az e cikkel összhangban adott vagy kapott minden információt kizárólag arra a célra lehet felhasználni, amelyre azt adták vagy kapták.

10. cikk

A Bizottság és a tagállamok haladéktalanul tájékoztatják egymást az e rendelet alapján hozott intézkedésekről, és átadják egymásnak az e rendelettel összefüggésben rendelkezésükre álló egyéb vonatkozó információkat, különös tekintettel e rendelet megsértésével, illetve végrehajtásával kapcsolatban felmerülő problémákkal, valamint a nemzeti bíróságok által hozott határozatokkal kapcsolatos információkra.

11. cikk

A Bizottság felhatalmazást kap a II. mellékletnek a tagállamok által nyújtott információk alapján történő módosítására.

12. cikk

(1)   Amennyiben a Tanács úgy határoz, hogy egy természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy szervet a 2. cikk (1) bekezdésében említett intézkedések hatálya alá von, ennek megfelelően módosítja az I. mellékletet.

(2)   A Tanács az (1) bekezdésben említett határozatát és a jegyzékbe vétel okait közli – amennyiben a cím ismert, közvetlenül, egyéb esetben pedig értesítés közzététele útján – az érintett természetes vagy jogi személlyel, szervezettel vagy szervvel, lehetővé téve számára, hogy észrevételeket tegyen.

(3)   Amennyiben észrevételt tesznek, vagy új érdemi bizonyítékot nyújtanak be, a Tanács felülvizsgálja (1) bekezdésben említett határozatát, és erről értesíti az érintett személyt, szervezetet vagy szervet.

(4)   Az I. mellékletben foglalt jegyzéket rendszeresen, 2011. március 21-től legalább 12 havonta felül kell vizsgálni.

13. cikk

(1)   A tagállamok megállapítják az e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és minden szükséges intézkedést megtesznek azok érvényesítése érdekében. Az előírt szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük.

(2)   A tagállamok e rendelet hatálybalépése után haladéktalanul értesítik a Bizottságot e szabályokról és azok minden későbbi módosításáról.

14. cikk

Azokban az esetekben, amikor e rendelet a Bizottság értesítésére, tájékoztatására vagy a vele történő egyéb kapcsolattartásra vonatkozó kötelezettséget ír elő, az ilyen kommunikáció során a II. mellékletben feltüntetetett címet és egyéb elérhetőségeket kell felhasználni.

15. cikk

Ezt a rendeletet alkalmazni kell:

a)

az Unió területén;

b)

a tagállami joghatóság alá tartozó légi járművek vagy hajók fedélzetén;

c)

bármely olyan, az Unió területén vagy azon kívül tartózkodó személyre, aki valamely tagállam állampolgára;

d)

valamely tagállam joga szerint bejegyzett vagy létrehozott minden jogi személyre, szervezetre vagy szervre;

e)

a részben vagy egészben az Unió területén üzleti tevékenységet folytató jogi személyekre, szervezetekre vagy szervekre.

16. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. március 21-én.

a Tanács részéről

az elnök

C. ASHTON


(1)  Lásd e Hivatalos Lap 63. oldalát.

(2)  HL L 8., 2001.1.12., 1. o.

(3)  HL L 281., 1995.11.23., 31. o.


I. MELLÉKLET

A 2. cikk (1) bekezdésében említett természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek jegyzéke

 

Név (és névváltozatok)

Azonosító adatok

A jegyzékbe vétel indoka

1.

Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Az Egyiptomi Arab Köztársaság egykori elnöke.

Születési idő: 1928.5.4.

Neme: férfi

Olyan személy, aki ellen az állami pénzeszközök hűtlen kezeléséért az egyiptomi hatóságok bírósági eljárást folytatnak az ENSZ korrupció elleni egyezménye alapján.

2.

Suzanne Saleh Thabet

Mohamed Hosni Elsayed Mubaraknak, az Egyiptomi Arab Köztársaság egykori elnökének házastársa.

Születési idő: 1941.2.28.

Neme: nő

Olyan személy, aki ellen az állami pénzeszközök hűtlen kezeléséért az egyiptomi hatóságok bírósági eljárást folytatnak az ENSZ korrupció elleni egyezménye alapján.

3.

Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Mohamed Hosni Elsayed Mubaraknak, az Egyiptomi Arab Köztársaság egykori elnökének fia.

Születési idő: 1960.11.26.

Neme: férfi

Olyan személy, aki ellen az állami pénzeszközök hűtlen kezeléséért az egyiptomi hatóságok bírósági eljárást folytatnak az ENSZ korrupció elleni egyezménye alapján.

4.

Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh

Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubaraknak, az Egyiptomi Arab Köztársaság egykori elnöke fiának a házastársa.

Születési idő: 1971.10.5.

Neme: nő

Olyan személy, aki ellen az állami pénzeszközök hűtlen kezeléséért az egyiptomi hatóságok bírósági eljárást folytatnak az ENSZ korrupció elleni egyezménye alapján.

5.

Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Mohamed Hosni Elsayed Mubaraknak, az Egyiptomi Arab Köztársaság egykori elnökének fia.

Születési idő: 1963.12.28.

Neme: férfi

Olyan személy, aki ellen az állami pénzeszközök hűtlen kezeléséért az egyiptomi hatóságok bírósági eljárást folytatnak az ENSZ korrupció elleni egyezménye alapján.

6.

Khadiga Mahmoud El Gammal

Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubaraknak, az Egyiptomi Arab Köztársaság egykori elnöke fiának a házastársa.

Születési idő: 1982.10.13.

Neme: nő

Olyan személy, aki ellen az állami pénzeszközök hűtlen kezeléséért az egyiptomi hatóságok bírósági eljárást folytatnak az ENSZ korrupció elleni egyezménye alapján.

7.

Ahmed Abdelaziz Ezz

Korábbi parlamenti képviselő.

Születési idő: 1959.1.12.

Neme: férfi

Olyan személy, aki ellen az állami pénzeszközök hűtlen kezeléséért az egyiptomi hatóságok bírósági eljárást folytatnak az ENSZ korrupció elleni egyezménye alapján.

8.

Abla Mohamed Fawzi Ali Ahmed

Ahmed Abdelaziz Ezz házastársa.

Születési idő: 1963.1.31.

Neme: nő

Olyan személy, aki ellen az állami pénzeszközök hűtlen kezeléséért az egyiptomi hatóságok bírósági eljárást folytatnak az ENSZ korrupció elleni egyezménye alapján.

9.

Khadiga Ahmed Ahmed Kamel Yassin

Ahmed Abdelaziz Ezz házastársa.

Születési idő: 1959.5.25.

Neme: nő

Olyan személy, aki ellen az állami pénzeszközök hűtlen kezeléséért az egyiptomi hatóságok bírósági eljárást folytatnak az ENSZ korrupció elleni egyezménye alapján.

10.

Shahinaz Abdel Aziz Abdel Wahab Al Naggar

Ahmed Abdelaziz Ezz házastársa.

Születési idő: 1969.10.9.

Neme: nő

Olyan személy, aki ellen az állami pénzeszközök hűtlen kezeléséért az egyiptomi hatóságok bírósági eljárást folytatnak az ENSZ korrupció elleni egyezménye alapján.

11.

Ahmed Alaeldin Amin Abdelmaksoud Elmaghraby

Korábbi lakásügyi, közüzemi és városfejlesztési miniszter.

Születési idő: 1945.5.16.

Neme: férfi

Olyan személy, aki ellen az állami pénzeszközök hűtlen kezeléséért az egyiptomi hatóságok bírósági eljárást folytatnak az ENSZ korrupció elleni egyezménye alapján.

12.

Naglaa Abdallah El Gazaerly

Ahmed Alaeldin Amin Abdelmaksoud Elmaghraby házastársa.

Születési idő: 1956.6.3.

Neme: nő

Olyan személy, aki ellen az állami pénzeszközök hűtlen kezeléséért az egyiptomi hatóságok bírósági eljárást folytatnak az ENSZ korrupció elleni egyezménye alapján.

13.

Rachid Mohamed Rachid Hussein

Korábbi kereskedelmi és ipari miniszter.

Születési idő: 1955.2.9.

Neme: férfi

Olyan személy, aki ellen az állami pénzeszközök hűtlen kezeléséért az egyiptomi hatóságok bírósági eljárást folytatnak az ENSZ korrupció elleni egyezménye alapján.

14.

Hania Mahmoud Abdel Rahman Fahmy

Rachid Mohamed Rachid Hussein házastársa.

Születési idő: 1959.7.5.

Neme: nő

Olyan személy, aki ellen az állami pénzeszközök hűtlen kezeléséért az egyiptomi hatóságok bírósági eljárást folytatnak az ENSZ korrupció elleni egyezménye alapján.

15.

Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana

Korábbi idegenforgalmi miniszter.

Születési idő: 1959.2.20.

Neme: férfi

Olyan személy, aki ellen az állami pénzeszközök hűtlen kezeléséért az egyiptomi hatóságok bírósági eljárást folytatnak az ENSZ korrupció elleni egyezménye alapján.

16.

Jaylane Shawkat Hosni Galal Eldin

Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana házastársa.

Születési idő: 1960.1.8.

Neme: nő

Olyan személy, aki ellen az állami pénzeszközök hűtlen kezeléséért az egyiptomi hatóságok bírósági eljárást folytatnak az ENSZ korrupció elleni egyezménye alapján.

17.

Amir Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana

Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana fia.

Születési idő: 1990.9.21.

Neme: férfi

Olyan személy, aki ellen az állami pénzeszközök hűtlen kezeléséért az egyiptomi hatóságok bírósági eljárást folytatnak az ENSZ korrupció elleni egyezménye alapján.

18.

Habib Ibrahim Habib Eladli

Korábbi belügyminiszter.

Születési idő: 1938.3.1.

Neme: férfi

Olyan személy, aki ellen az állami pénzeszközök hűtlen kezeléséért az egyiptomi hatóságok bírósági eljárást folytatnak az ENSZ korrupció elleni egyezménye alapján.

19.

Elham Sayed Salem Sharshar

Habib Ibrahim Eladli házastársa.

Születési idő: 1963.1.23.

Neme: nő

Olyan személy, aki ellen az állami pénzeszközök hűtlen kezeléséért az egyiptomi hatóságok bírósági eljárást folytatnak az ENSZ korrupció elleni egyezménye alapján.


II. MELLÉKLET

A 4. cikk (1) bekezdésében, az 5. cikk (1) bekezdésében, a 7. cikkben és a 9. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságok jegyzéke és a Bizottság értesítési címe

A.   Az egyes tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai:

BELGIUM

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGÁRIA

http://www.mfa.bg/pages/view/5519

CSEH KÖZTÁRSASÁG

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DÁNIA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

NÉMETORSZÁG

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ÉSZTORSZÁG

http://www.vm.ee/est/kat_622/

ÍRORSZÁG

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GÖRÖGORSZÁG

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/

SPANYOLORSZÁG

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANCIAORSZÁG

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

OLASZORSZÁG

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CIPRUS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTORSZÁG

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVÁNIA

http://www.urm.lt

LUXEMBOURG

http://www.mae.lu/sanctions

MAGYARORSZÁG

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MÁLTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

HOLLANDIA

http://www.minbuza.nl/sancties

AUSZTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

LENGYELORSZÁG

http://www.msz.gov.pl

PORTUGÁLIA

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROMÁNIA

http://www.mae.ro/node/1548

SZLOVÉNIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SZLOVÁKIA

http://www.foreign.gov.sk

FINNORSZÁG

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVÉDORSZÁG

http://www.ud.se/sanktioner

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

www.fco.gov.uk/competentauthorities

B.   Az Európai Bizottság értesítési vagy egyéb kommunikáció esetén alkalmazandó címe:

European Commission – Európai Bizottság

Foreign Policy Instruments Service – Külpolitikai Eszközökért Felelős Szolgálat

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles/Brussel

Belgium

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel. +32 22955585

Fax +32 22990873


22.3.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 76/13


A TANÁCS 271/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. március 21.)

a Lukasenko elnökkel és egyes fehérorosz tisztviselőkkel szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 765/2006/EK rendelet 8a. cikke (1) bekezdésének végrehajtásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel a Lukasenko elnökkel és egyes fehérorosz tisztviselőkkel szembeni korlátozó intézkedésekről szóló, 2006. május 18-i 765/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 8a. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Tanács 2006. május 18-án elfogadta a Lukasenko elnökkel és egyes fehérorosz tisztviselőkkel szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 765/2006/EK rendeletet.

(2)

Tekintettel a fehéroroszországi helyzet súlyosságára, további személyeket kell felvenni a 765/2006/EK rendelet I. és IA. mellékletében szereplő, korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek jegyzékébe. Ezen túlmenően a fenti rendelet I. és IA. mellékletében foglalt jegyzékekben szereplő egyes személyekkel kapcsolatos információkat naprakésszé kell tenni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 765/2006/EK rendelet I. és IA. mellékletének helyébe az e rendelet I. és II. mellékletében foglalt szöveg lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. március 21-én.

a Tanács részéről

az elnök

C. ASHTON


(1)  HL L 134., 2006.5.20., 1. o.


I. MELLÉKLET

„I. MELLÉKLET

A 2. cikk (1), (2) és (4) bekezdésében említett természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek jegyzéke

 

Nevek

A fehérorosz változat angol és magyar átírása

Az orosz változat angol és magyar átírása

Név

(fehérorosz változat)

Név

(orosz változat)

Születési idő

Születési hely

Lakcím

Útlevél száma

Tisztség

1.

Lukashenka, Aliaksandr Ryhoravich

(Lukasenka Aljakszandr Rihoravics)

Lukashenko, Aleksandr Grigorievich

(Lukasenko, Alekszandr Grigorjevics)

Лукашэнка Аляксандр Рыгоравiч

ЛУКАШЕНКО Александр Григорьевич

1954.8.30.

Kopisz, Vicebszki terület

 

 

elnök

2.

Niavyhlas, Henadz Mikalaevich

(Nyaviglasz, Henadzi Mikalajevics)

Nevyglas, Gennadi Nikolaevich

(Nyeviglasz, Gennagyij Nyikolajevics)

Нявыглас Генадзь Мiкалаевiч

НЕВЫГЛАС Геннадий Николаевич

1954.2.11.

Parahonszk, Pinszki járás

 

 

az elnöki hivatal volt vezetője

3.

Piatkevich Natallia Uladzimirauna

(Pjatkevics Natallja Uladzimirauna)

Petkevich, Natalia Vladimirovna

(Petkevich, Natalya Vladimirovna)

(Petkevics Natalja Vlagyimirovna)

Пяткевiч Наталля Уладзiмiраўна

ПЕТКЕВИЧ Наталья Владимировна

1972.10.24.

Minszk

 

 

az elnöki hivatal korábbi helyettes vezetője

4.

Rubinau Anatol Mikalaevich

(Rubinau Anatol Mikalajevics)

Rubinov, Anatoli Nikolaevich

(Rubinov, Anatolij Nyikolajevics)

Рубiнаў Анатоль Мiкалаевiч

РУБИНОВ Анатолий Николаевич

1939.4.4.

Mogiljev

 

 

a Parlament felsőházának elnöke

a médiáért és ideológiáért felelős korábbi helyettes vezető, Elnöki Hivatal

5.

Pralaskouski Aleh Vitoldavich

(Praljaszkouszki Aleg Vitoldavics)

Proleskovski, Oleg Vitoldovich

(Proleskovsky, Oleg Vitoldovich)

(Proleszkovszkij, Oleg Vitoldovics)

Праляскоўскi Алег Вiтольдавiч

ПРОЛЕСКОВСКИЙ Олег Витольдович

1963.10.1.

Zagorszk (Szergijev Poszad / Oroszország)

 

 

információs miniszter

6.

Radzkou, Aliaksandr Mikhailavich

(Radzkou, Alakszandr Mihajlavics)

Radkov, Aleksandr Mikhailovich

(Radkov, Alekszandr Mihajlovics)

Радзькоў Аляксандр Мiхайлавiч

РАДЬКОВ Александр Михайлович

1951.7.1.

Botnya, Mahiljovi terület

 

 

az elnöki hivatal vezetőhelyettese

7.

Rusakevich Uladzimir Vasilievich

(Ruszakevics Uladzimir Vasziljevics)

Rusakevich, Vladimir Vasilievich

(Ruszakevics, Vlagyimir Vasziljevics)

Русакевiч Уладзiмiр Васiльевiч

РУСАКЕВИЧ Владимир Васильевич

1947.9.13.

Vigonoscsi, Breszti terület

 

 

volt információs miniszter

8.

Halavanau Viktar Ryhoravich

(Halavanau Viktar Rihoravics)

Golovanov Viktor Grigoryevich

(Golovanov Viktor Grigorjevics)

Галаванаў Вiктар Рыгоравiч

ГОЛОВАНОВ Виктор Григорьевич

1952

Boriszov

 

 

igazságügy-miniszter

9.

Zimovszki, Aljakszandr Leanyidavics

Zimovski, Aleksandr Leonidovich

(Zimovszkij, Alekszandr Leonyidovics)

Зiмоўскi Аляксандр Леанiдавiч

ЗИМОВСКИЙ Александр Леонидович

1961.1.10.

Németország

 

 

az állami televízió korábbi elnöke

10.

Kanapliou Uladzimir Mikalaevich

(Kanapljou Uladzimir Mikalajevics)

Konoplev, Vladimir Nikolaevich

(Konopljev Vlagyimir Nyikolajevics)

Канаплёў Уладзiмiр Мiкалаевiч

КОНОПЛЕВ Владимир Николаевич

1954.1.3.

Akulinci, Mahiljovi terület

 

 

a Parlament alsóházának volt elnöke

11.

Charhinets, Mikalai Ivanavich

(Csarhinyec Mikalaj Ivanavics)

Cserginyec, Nikolai Ivanovich

(Kuklisz, Nyikolaj Ivanovics)

Чаргiнец Мiкалай Iванавiч

ЧЕРГИНЕЦ Николай Иванович

1937.10.17.

Minszk

 

 

a felsőház külügyi bizottságának elnöke

12.

Kastsian, Siarhei Ivanavich

(Kaszcjan Szjarhej Ivanavics)

Kostian, Sergei Ivanovich

(Kostyan, Sergey Ivanovich)

(Kosztyan, Szergej Ivanovics)

Касцян Сяргей Iванавiч

КОСТЯН Сергей Иванович

1941.1.15.

Usoki, Mahiljovi terület

 

 

az alsóház külügyi bizottságának elnöke

13.

Orda, Mikhail Siarheevich

(Orda, Mihail Szjarhejevics)

Orda, Mikhail Sergeievich

(Orda, Mihail Szergejevics)

Орда Мiхаiл Сяргеевiч

ОРДА Михаил Сергеевич

1966.9.28.

Gyatlovo, Hrodnai terület

Дятлово Гродненской области

 

 

a felsőház tagja, a BRSM (a belarusz ifjúság köztársasági egyesülete) volt vezetője

14.

Lazavik, Mikalai Ivanavich

(Lazavik, Mikalaj Ivanavics)

Lozovik, Nikolai Ivanovich

(Lozovik, Nyikolaj Ivanovics)

Лазавiк Мiкалай Iванавiч

ЛОЗОВИК Николай Иванович

1951.1.18.

Nyevinyany, Minszki terület

Невиняны Вилейского р-на Минской обл

 

 

a központi választási bizottság (CEC) titkára

15.

Miklashevich Piotr Piatrovich

(Miklasevics, Pjotr Pjatrovics)

Miklashevich, Petr Petrovich

(Miklasevics, Petr Petrovics)

Мiклашэвiч Пётр Пятровiч

МИКЛАШЕВИЧ Петр Петрович

1954

Koszuta, Minszki terület

 

 

főügyész

16.

Slizheuski Aleh Leanidavich

(Szlizsevszki Aleh Leanyidavics)

Slizhevski, Oleg Leonidovich

(Szlizsevszkij, Oleg Leonyidovics)

Слiжэўскi Алег Леанiдавiч

СЛИЖЕВСКИЙ Олег Леонидович

 

 

 

 

a központi választási bizottság (CEC) tagja

17.

Kharyton, Aliaksandr

(Hariton, Aljakszandr)

Khariton, Aleksandr

(Hariton, Alekszandr)

Харытон Аляксандр

ХАРИТОН Александр

 

 

 

 

a társadalmi szervezetek, pártok és nem kormányzati szervezetek főosztályának tanácsadója, Igazságügyi Minisztérium

18.

Smirnou, Iauhen Aliaksandravich

(Szmirnov, Javhen Aljakszandravics)

Smirnov, Evgeni Aleksandrovich

(Szmirnov, Jevgenyij Alekszandrovics)

Смiрноў Яўген Аляксандравiч

CМИРНОВ Евгений Александрович

1949.3.15.

Rjazanyi terület, Oroszország

 

 

a gazdasági bíróság elnökének első helyettese

19.

Ravutskaia, Nadzeia Zalauna

(Ravuckaja, Nadzeja Zalavna)

Reutskaia, Nadezhda Zalovna

(Reutszkaja, Nagyezsda Zalovna)

Равуцкая Надзея Залаўна

РЕУТСКАЯ Надежда Заловна

 

 

 

 

Minszk Moszkva kerületének bírája

20.

Trubnikau, Mikalai Aliakseevich

(Trubnikav, Mikalaj Aljakszejevics)

Trubnikov Nikolai Alekseevich

(Trubnyikov, Nyikolaj Alekszejevics)

Трубнiкаў Мiкалай Аляксеевiч

ТРУБНИКОВ Николай Алексеевич

 

 

 

 

Minszk Partizanszkij területének bírája

21.

Kupryianau, Mikalai Mikhailavich

(Kuprijanav, Mikalaj Mihajlavics)

Kupriianov, Nikolai Mikhailovich

(Kuprianov, Nikolai Mikhailovich; Kupriyanov, Nikolai Mikhailovich)

(Kuprijanov, Nyikolaj Mihajlovics)

Купрыянаў Мiкалай Мiхайлавiч

КУПРИЯНОВ Николай Михайлович

 

 

 

 

volt főügyészhelyettes

22.

Sukharenka, Stsiapan Mikalaevich

(Szuharenka Szcjapan Mikalajevics)

Sukhorenko Stepan Nikolaevich

(Szuhorenko Sztyepan Nyikolajevics)

Сухарэнка Сцяпан Мiкалаевiч

СУХОРЕНКО Степан Николаевич

1957.1.27.

Zdudicsi, Homeli terület

 

 

a KGB volt elnöke

23.

Dzemiantsei, Vasil Ivanavich

((Dzemyantsey, Vasil Ivanovich)

(Dzemjancej, Vaszil Ivanavics)

Dementei, Vasili Ivanovich

(Dementey, Vasili Ivanovich)

(Gyementej, Vaszilij Ivanovics)

Дземянцей Васiль Iванавiч

ДЕМЕНТЕЙ Василий Иванович

 

 

 

 

első helyettes, KGB

24.

Kozik, Leanid Piatrovich

(Kozik, Leanyid Pjatrovics)

Kozik, Leonid Petrovich

(Kozi, Leonyid Petrovics)

Козiк Леанiд Пятровiч

КОЗИК Леонид Петрович

1948.7.13.

Boriszov

 

 

a szakszervezetek szövetségének vezetője

25.

Kaliada, Aliaksandr Mikhailavich

(Kaljada, Aljakszandr Mihajlavics)

Koleda, Aleksandr Mikhailovich

(Koleda, Alekszandr Mihajlovics)

Каляда Аляксандр Мiхайлавiч

КОЛЕДА Александр Михайлович

 

 

 

 

A Központi Választási Bizottság tagja

26.

Mikhasiou, Uladzimir Ilich

(Mihaszjov, Uladzimir Iljics)

Mikhasev, Vladimir Ilich

(Mihaszev, Vlagyimir Iljics)

Мiхасёў Уладзiмiр Iльiч

МИХАСЕВ Владимир Ильич

 

 

 

 

A Homeli Területi Választási Bizottság volt elnöke

27.

Luchyna, Leanid Aliaksandravich

(Lucsina, Leanyid Aljakszandravics)

Luchina, Leonid Aleksandrovich

[Lucsina, Leonyid Alekszandrovics]

Лучына Леанiд Аляксандравiч

ЛУЧИНА Леонид Александрович

1947.11.18.

Minszki terület

 

 

a Hrodnai Területi Választási Bizottság volt elnöke

28.

Karpenka Ihar Vasilievich

(Karpenka, Ihar Vasziljevics)

Karpenko, Igor Vasilievich

(Karpenko, Igor Vasziljevics)

Карпенка Iгар Васiльевiч

КАРПЕНКО Игорь Васильевич

1964.4.28.

Novokuznyeck, Oroszország

 

 

regionális választási bizottsági elnök, Minszk város

29.

Kurlovich, Uladzimir Anatolievich

(Kurlovics, Uladzimir Anatoljevics)

Kurlovich, Vladimir Anatolievich

(Kurlovics, Vlagyimir Anatoljevics)

Курловiч Уладзiмiр Анатольевiч

КУРЛОВИЧ Владимир Анатольевич

 

 

 

 

a Minszki Területi Választási Bizottság volt elnöke

30.

Miatselitsa, Mikalai Tsimafeevich

(Mjacelica, Mikalaj Cimafejevics)

Metelitsa, Nikolai Timofeevich

(Metelica, Nyikolaj Tyimofejevics)

Мяцелiца Мiкалай Цiмафеевiч

МЕТЕЛИЦА Николай Тимофеевич

 

 

 

 

a Mahiljovi Területi Választási Bizottság volt elnöke

31.

Rybakou, Aliaksei (Rybakov, Aliaksey) (Ribakov, Aljakszej)

Rybakov, Aleksei (Rybakov, Alexey) (Ribakov, Alekszej)

Рыбакоў Аляксей

РЫБАКОВ Алексей

 

 

Ul. Yesenina 31-1-104, Minszk

 

Minszk Moszkovszkij kerületi bíróságának bírája

32.

Bortnik, Siarhei Aliaksandrovich

(Bortnik, Siarhey Aliaksandrovich)

(Bortnik, Szjargej Aljakszandravics)

Bortnik, Sergei Aleksandrovich

(Bortnik, Sergey Aleksandrovich)

(Bortnik, Szergej Alekszandrovics)

Бортнiк Сяргей Аляксандравiч

БОРТНИК Сергей Александрович

1953.5.28.

Minszk

Ul.Surganova 80-263., Minszk

MP0469554

ügyész

33.

Iasianovich, Leanid Stanislavavich

(Yasianovich, Leanid Stanislavavich)

(Jaszjanovics, Leanyid Sztanyiszlavavics)

Iasenovich, Leonid Stanislavovich

(Yasenovich, Leonid Stanislavovich)

(Jaszenovics, Leonyid Sztanyiszlavovics)

Ясяновiч Леанiд Станiслававiч

ЯСЕНОВИЧ Леонид Станиславович

1961.11.26.

Bucsány, Vicebszki terület

Ul. Gorovtsa 4-104., Minszk

MP0515811

Minszk központi kerületi bíróságának bírája

34.

Mihun, Andrei Arkadzevich

(Mihun, Andrey Arkadzevich)

(Mihun, Andrej Arkadzevics)

Migun, Andrei Arkadievich

(Migun, Andrey Arkadievich)

(Migun, Andrej Arkagyevics)

Мiгун Андрэй Аркадзевiч

МИГУН Андрей Аркадевич

1978.2.5.

Minszk

Goretskovo Maksima 53-16, Minszk

MP1313262

ügyész

35.

Sheiman, Viktar Uladzimiravich

(Sheyman, Viktar Uladzimiravich)

(Sejman, Viktar Uladzimiravics)

Sheiman, Viktor Vladimirovich

(Sheyman, Viktor Vladimirovich)

(Sejman, Viktor Vlagyimirovics)

Шэйман Вiктар Уладзiмiравiч

ШЕЙМАН Виктор Владимирович

1958.5.26.

Hrodnai terület

 

 

Fehéroroszország Biztonsági Tanácsának volt titkára, jelenleg az elnök különleges tanácsadója

36.

Navumau, Uladzimir Uladzimiravich

(Navumav, Uladzimir Uladzimiravics)

Naumov, Vladimir Vladimirovich

(Naumov, Vlagyimir Vlagyimirovics)

Навумаў Уладзiмiр Уладзiмiравiч

НАУМОВ Владимир Владимирович

1956.2.7.

Szmolenszk

 

 

volt belügyminiszter

37.

Sivakov, Iury (Yurij, Yuri) Leonidovich (Szivakov, Jurij Leonyidovics)

 

Сиваков, Юрий Леонидович

1946.8.5.

Szahalini régió

 

 

volt idegenforgalmi miniszter, volt belügyminiszter

38.

Paulichenka, Dzmitry Valerievich

(Pavlicsenka, Dzmitrij Valerjevics)

Pavlichenko, Dmitri Valerievich

(Pavlichenko, Dmitriy Valeriyevich)

(Pavlicsenko, Dmitrij Valerijevics

Паўлiчэнка Дзмiтрый Валер'евiч

Павличенко, Дмитрий Валериевич

1966

Vicebszk

 

 

a Belügyminisztérium különleges reagáló egységének (SOBR) vezetője

39.

Iarmoshyna, Lidziia Mikhailauna

(Yarmoshyna, Lidzia Mikhailauna; Yarmoshyna, Lidziya Mikhailauna)

(Jarmosina, Lidzia Mihajlavna)

Ermoshina, Lidiia Mikhailovna

(Yermoshina, Lidia Mikhailovna; Yermoshina, Lidiya Mikhailovna)

(Jermosina, Ligyija Mihajlovna)

Ярмошына Лiдзiя Мiхайлаўна

ЕРМОШИНА Лидия Михайловна

1953.1.29.

Szluck (Minszki terület)

 

 

Fehéroroszország központi választási bizottságának (CEC) elnöke

40.

Padabed, Iury Mikalaevich

(Padabed, Yury Mikalaevich)

(Padabed, Jurij Mikalajevics)

Podobed, Iuri Nikolaevich

(Podobed Yuri Nikolaevich)

(Podobed, Jurij Nyikolajevics)

Падабед Юрый Мiкалаевiч

Подобед, Юрий Николаевич

1962.3.5.

Szluck (Minszki terület)

 

 

Különleges Egység, Belügyminisztérium”


II. MELLÉKLET

„IA. MELLÉKLET

A 2. cikk (1), (2) és (5) bekezdésében említett természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek jegyzéke

 

Nevek

A fehérorosz változat angol és magyar átírása

Az orosz változat angol és magyar átírása

Név fehéroroszul

Név oroszul

Születési hely és idő

Tisztség

1.

Lukashenka, Viktar Aliaksandravich

[Lukasenka, Viktar Aljakszandravics]

Lukashenko, Viktor Aleksandrovich

[Lukasenko, Viktor Alekszandrovics]

Лукашэнка Вiктар Аляксандравiч

Лукашенко Виктор Александрович

1976

az elnök tanácsadója nemzetbiztonsági kérdésekben

2.

Bazanau, Aliaksandr Viktaravich

[Bazanav, Aljakszandr Viktaravics]

Bazanov, Aleksandr Viktorovich

[Bazanov, Alekszandr Viktorovics]

Базанаў Аляскандр Вiктаравiч

Базанов Александр Викторович

 

az Elnöki Hivatal információs és analitikai központjának igazgatója

3.

Guseu, Aliaksei Viktaravich

[Guszev, Aljakszej Viktaravics]

Gusev, Aleksei Viktorovich

(Gusev, Alexey Viktorovich)

[Guszev, Alekszej Viktorovics]

Гусеў Аляксей Вiктаравiч

Гусев Алексей Викторович

 

az Elnöki Hivatal információs és analitikai központjának első igazgatóhelyettese

4.

Kryshtapovich, Leu Eustafievich

(Kryshtapovich, Leu Yeustafievich)

[Kristapovics, Lev Evsztafjevics]

Krishtapovich, Lev Evstafievich

(Krishtapovich, Lev Yevstafievich)

[Kristapovics, Lev Evsztafjevics]

Крыштаповiч Леў Еўстафьевiч

Криштапович Лев Евстафьевич

 

az Elnöki Hivatal információs és analitikai központjának igazgatóhelyettese

5.

Kolas, Alena Piatrovna

[Kolasz, Alena Pjatrovna]

Kolos, Alena Petrovna

(Kolos, Yelena Petrovna)

[Kolosz, Jelena Petrovna]

Колас Алена Пятроўна

Колос Елена Петровна

 

az Elnöki Hivatal információs és analitikai központjának igazgatóhelyettese

6.

Makei, Uladzimir Uladzimiravich

(Makey, Uladzimir Uladzimiravich)

[Makej, Uladzimir Uladzimiravics]

Makei, Vladimir Vladimirovich

(Makey, Vladimir Vladimirovich)

[Makej, Vlagyimir Vlagyimirovics]

Макей Уладзiмiр Уладзiмiравiч

МАКЕЙ Владимир Владимирович

1958. augusztus 5., Hrodnai terület

az Elnöki Hivatal vezetője

7.

Iancheuski, Usevalad Viachaslavavich

(Yancheuski, Usevalad Vyachaslavavich)

[Jancsevszki, Uszevalad Vjacsaszlavavics]

Ianchevski, Vsevolod Viacheslavovich

(Yanchevski, Vsevolod Vyacheslavovich)

[Jancsevszkij, Vszevolod Vjacseszlavovics]

Янчэўскi Усевалад Вячаслававiч

ЯНЧЕВСКИЙ Всеволод Вячеславович

1976. április 22., Boriszov

az elnök asszisztense, az Elnöki Hivatal ideológiai osztályának vezetője

8.

Maltsau, Leanid Siamionavich

[Malcav Leanyid Szjamjonavics]

Maltsev, Leonid Semenovich

[Malcev, Leonyid Szemenovics]

Мальцаў Леанiд Сямёнавiч

МАЛЬЦЕВ Леонид Семенович

1949. augusztus 29., Vetenevka, Szlonyimi járás, Hrodnai terület

A Biztonsági Tanács titkára

9.

Utsiuryn, Andrei Aliaksandravich

(Utsiuryn, Andrey Aliaksandravich; Utsyuryn, Andrei Aliaksandravich)

[Ucjurin, Andrej Aljakszandravics]

Vtiurin, Andrei Aleksandrovich

(Vtiurin, Andrey Aleksandrovich; Vtyurin, Andrei Aleksandrovich)

[Vtyurin, Andrej Alekszandrovics]

Уцюрын Андрэй Аляксандравiч

Втюрин, Андрей Александрович

 

az elnök biztonsági különítményének vezetője

10.

Ipatau, Vadzim Dzmitryevich

[Ipatav, Vadzim Dzmitrijevics]

Ipatov, Vadim Dmitrievich

[Ipatov, Vagyim Dmitrijevics]

Iпатаў Вадзiм Дзмiтрыевiч

ИПАТОВ Вадим Дмитриевич

 

a központi választási bizottság alelnöke

11.

Bushnaia, Natallia Uladzimirauna

(Bushnaya, Natallia Uladzimirauna)

[Busnaja, Natallja Uladzimiravna]

Bushnaia, Natalia Vladimirovna

(Bushnaya, Natalya Vladimirovna)

[Busnaja, Natalja Vlagyimirovna]

Бушная Наталля Уладзiмiраўна

Бушная, Наталья Владимировна

1953, Mahiljov

a központi választási bizottság tagja

12.

Bushchyk, Vasil Vasilievich

[Buscsik, Vaszil Vasziljevics]

Bushchik, Vasili Vasilievich

[Buscsik, Vaszilij Vasziljevics]

Бушчык Васiль Васiльевiч

Бущик, Василий Васильевич

 

a központi választási bizottság tagja

13.

Katsuba, Sviatlana Piatrouna

[Kacuba, Szvjatlana Pjatrovna]

Katsubo, Svetlana Petrovna

[Kacubo, Szvetlana Petrovna]

Кацуба Святлана Пятроўна

Кацубо, Светлана Петровна

 

a központi választási bizottság tagja

14.

Kisialiova, Nadzeia Mikalaeuna

(Kisyaliova, Nadzeya Mikalaeuna)

[Kiszjaljova, Nadzeja Mikalajevna]

Kiseleva, Nadezhda Nikolaevna

[Kiszeleva, Nagyezsda Nyikolajevna]

Кiсялёва Надзея Мiкалаеўна

Киселева, Надежда Николаевна

 

a központi választási bizottság tagja

15.

Padaliak, Eduard Vasilievich

(Padalyak, Eduard Vasilyevich)

[Padaljak, Eduard Vaszilevics]

Podoliak, Eduard Vasilievich

(Podolyak, Eduard Vasilyevich)

[Podoljak, Eduard Vasziljevics]

Падаляк Эдуард Васiльевiч

Подоляк, Эдуард Васильевич

 

a központi választási bizottság tagja

16.

Rakhmanava, Maryna Iurievna

[Rahmanava, Marina Jurjevna]

Rakhmanova, Marina Iurievna

[Rahmanova, Marina Jurjevna]

Рахманава Марына Юр'еўна

Рахманова, Марина Юрьевна

 

a központi választási bizottság tagja

17.

Shchurok, Ivan Antonavich

[Scsurok, Ivan Antonavics]

Shchurok, Ivan Antonovich

[Scsurok, Ivan Antonovics]

Шчурок Iван Антонавiч

Щурок, Иван Антонович

 

a központi választási bizottság tagja

18.

Kisialiou, Anatol Siamionavich

[Kiszjaljov, Anatol Szjamjonavics]

Kiselev, Anatoli Semenovich

(Kiselyov, Anatoli Semyonovich)

[Kiszelev, Anatolij Szemenovics]

Кiсялёў Анатоль Сямёнавiч

Киселев, Анатолий Семенович

 

regionális választási bizottsági elnök, Breszti terület

19.

Krukouski, Viachaslau Iafimavich

(Krukouski, Vyachaslau Yafimavich)

[Krukovszki, Vjacsaszlav Jafimavics]

Kriukovski, Viacheslav Iefimovich

[Krjukovszkij, Vjacseszlav Jefimovics]

Крукоўскi, Вячаслаў Яфiмавiч

Крюковский, Вячеслав Ефимович

 

regionális választási bizottsági elnök, Vicebszki terület

20.

Stosh, Mikalai Mikalaevich

[Sztos, Mikalaj Mikalajevics]

Stosh, Nikolai Nikolaevich

[Sztos, Nyikolaj Nyikolajevics]

Стош Мiкалай Мiкалаевiч

Стош, Николай Николаевич

 

regionális választási bizottsági elnök, Homeli terület

21.

Sauko, Valery Iosifavich

[Szavko, Valerij Joszifavics]

Savko, Valeri Iosifovich

[Szavko, Valerij Joszifovics]

Саўко Валерый Iосiфавiч

Савко, Валерий Иосифович

 

regionális választási bizottsági elnök, Hrodnai terület

22.

Vasilieu, Aliaksei Aliaksandravich

(Vasilyeu, Aliaksey Aliaksandravich)

[Vasziljev, Aljakszej Aljakszandravics]

Vasiliev, Aleksei Aleksandrovich

(Vasilyev, Alexey Alexandrovich)

[Vasziljev, Alekszej Alekszandrovics]

Васiльеў Аляксей Аляксандравiч

Васильев, Алексей Александрович

 

regionális választási bizottsági elnök, Minszki terület

23.

Berastau, Valery Vasilievich

[Berasztav, Valerij Vasziljevics]

Berestov, Valeri Vasilievich

(Berestov, Valeriy Vasilyevich)

[Beresztov, Valerij Vasziljevics]

Берастаў Валерый Васiльевiч

Берестов, Валерий Васильевич

 

regionális választási bizottsági elnök, Mahiljovi terület

24.

Vasilevich, Ryhor Aliakseevich

[Vaszilevics, Rihor Aljakszejevics]

Vasilevich, Grigori Alekseevich

(Vasilevich, Grigoriy Alekseyevich)

[Vaszilevics, Grigorij Alekszejevics]

Васiлевiч Рыгор Аляксеевiч

ВАСИЛЕВИЧ Григорий Алексеевич

1955. február 13.

főügyész

25.

Shved, Andrei Ivanavich

[Sved, Andrej Ivanavics]

Shved, Andrei Ivanovich

(Shved, Andrey Ivanovich)

[Sved, Andrej Ivanovics]

Швед Андрэй Iванавiч

Швед Андрей Иванович

 

főügyészhelyettes

26.

Lashyn, Aliaksandr Mikhailavich

[Lasin, Aljakszandr Mihalavics]

Lashin, Aleksandr Mikhailovich

[Lasin, Alekszandr Mihajlovics]

Лашын Аляксандр Мiхайлавiч

Лашин, Александр Михайлович

 

főügyészhelyettes

27.

Konan, Viktar Aliaksandravich

[Konan, Viktar Aljakszandravics]

Konon, Viktor Aleksandrovich

[Konon, Viktor Alekszandrovics]

Конан Вiктар Аляксандравiч

Конон, Виктoр Александрович

 

főügyészhelyettes

28.

Stuk, Aliaksei Kanstantsinavich

[Sztuk, Aljakszej Kansztancinavics]

Stuk, Aleksei Konstantinovich

(Stuk, Alexey Konstantinovich)

[Sztuk, Alekszej Konsztantyinovics]

Стук Аляксей Канстанцiнавiч

Стук, Алексей Константинович

 

főügyészhelyettes

29.

Kuklis, Mikalai Ivanovich

[Kuklisz, Mikalaj Ivanavics]

Kuklis, Nikolai Ivanovich

[Kuklisz, Nyikolaj Ivanovics]

Куклiс Мiкалай Iванавiч

Куклис, Николай Иванович

 

főügyészhelyettes

30.

Khmaruk, Siargei Konstantinovich

[Hmaruk, Szjargej Kansztancinavics]

Khmaruk, Sergei Konstantinovich

[Hmaruk, Szergej Konsztantyinovics]

Хмарук Сяргей Канстанцiнавiч

Хмарук, Сергей Константинович

 

főügyész (Breszti terület)

31.

Dysko, Henadz Iosifavich

[Diszko, Henadz Joszifavics]

Dysko, Gennadi Iosifovich

[Diszko, Gennagyij Joszifovics]

Дыско Генадзь Iосiфавiч

Дыско, Генадий Иосифович

 

főügyész (Vicebszki terület)

32.

Shaeu, Valiantsin Piatrovich

(Shayeu, Valyantsin Piatrovich)

[Sajev, Valjancin Pjatrovics]

Shaev, Valentin Petrovich

(Shayev, Valentin Petrovich)

[Sajev, Valentyin Petrovics]

Шаеў Валянцiн Пятровiч

Шаев, Валентин Петрович

 

főügyész (Homeli terület)

33.

Morozau, Viktar Mikalaevich

[Marozav, Viktar Mikalajevics]

Morozov, Viktor Nikolaevich

[Morozov, Viktor Nyikolajevics]

Марозаў Вiктар Мiкалаевiч

Морозов, Виктор Николаевич

 

főügyész (Hrodnai terület)

34.

Arkhipau, Aliaksandr Mikhailavich

[Arhipav, Aljakszandr Mihajlavics]

Arkhipov, Aleksandr Mikhailovich

[Arhipov, Alekszandr Mihajlovics]

Архiпаў Аляксандр Мiхайлавiч

Архипов, Александр Михайлович

1959, Mahiljov

főügyész (Minszki terület)

35.

Siankevich, Eduard Aliaksandravich

[Szjankevics, Eduard Aljakszandravics]

Senkevich, Eduard Aleksandrovich

[Szenykevics, Eduard Alekszandrovics]

Сянькевiч Эдуард Аляксандравiч

Сенькевич, Эдуард Александрович

 

főügyész (Mahiljovi terület)

36.

Kulik, Mikalai Mikalaevich

[Kulik, Mikalaj Mikalajevics]

Kulik, Nikolai Nikolaievich

[Kulik, Nyikolaj Nyikolajevics]

Кулiк Мiкалай Мiкалаевiч

Кулик, Николай Николаевич

 

főügyész (Minszk város)

37.

Dudkin, Anatol Kanstantsinavich

[Dudkin, Anatol Kansztancinavics]

Dudkin, Anatoli Konstantinovich

[Dudkin, Anatolij Konsztantyinovics]

Дудкiн Анатоль Канстанцiнавiч

Дудкин, Анатолий Константинович

 

a Fehérorosz Köztársaság közlekedési kérdésekkel foglalkozó főügyésze

38.

Dranitsa, Aliaksandr Mikalaevich

[Dranica, Aljakszandr Mikalajevics]

Dranitsa, Aleksandr Nikolaevich

[Dranica, Alekszandr Nyikolajevics]

Дранiца Аляксандр Мiкалаевiч

Драница, Александр Николаевич

 

Katonai főügyész

39.

Bileichyk, Aliaksandr Uladzimiravich

[Bilejcsik, Aljakszandr Uladzimiravics]

Bileichik, Aleksandr Vladimirovich

(Bileychik, Aleksandr Vladimirovich)

[Bilejcsik, Alekszandr Vlagyimirovics]

Бiлейчык Аляксандр Уладзiмiравiч

БИЛЕЙЧИК Александр Владимирович

1964

az igazságügy-miniszter első helyettese

40.

Lomats, Zianon Kuzmich

[Lomac, Zjanon Kuzmics]

Lomat, Zenon Kuzmich

[Lomaty, Zenon Kuzmics]

Ломаць Зянон Кузьмiч

Ломать, Зенон Кузьмич

1944, Karabani

az állami ellenőrzési bizottság volt elnöke

41.

Kuliashou, Anatol Nilavich

[Kuljasov, Anatol Nyilavics]

Kuleshov, Anatoli Nilovich

[Kulesov, Anatolij Nyilovics]

Куляшоў Анатоль Нiлавiч

Кулешов Анатолий Нилович

1959.7.25.

belügyminiszter

42.

Piakarski, Aleh Anatolievich

[Pjakarszki, Aleh Anatoljevics]

Pekarski, Oleg Anatolievich

[Pekarszkij, Oleg Anatoljevics]

Пякарскi Алег Анатольевiч

Пекарский, Олег Анатольевич

 

a belügyminiszter első helyettese

43.

Poludzen, Iauhen Iauhenavich

(Poludzen, Yauhen Yauhenavich)

[Poludzen, Javhen Javhenavics]

Poluden, Evgeni Evgenievich

(Poluden, Yevgeni Yevgenyevich)

[Polugyen, Jevgenyij Jevgenyijevics]

Полудзень Яўген Яўгенавiч

Полудень, Евгений Евгеньевич

 

belügyminiszter-helyettes

44.

Iauseev, Ihar Uladzimiravich

(Yauseev, Ihar Uladzimiravich; Yauseyev, Ihar Uladzimiravich)

[Javszejev, Igar Uladzimiravics]

Evseev, Igor Vladimirovich

(Yevseev, Igor Vladimirovich; Yevseyev, Igor Vladimirovich)

[Jevszejev, Igor Vlagyimirovics]

Яўсееў Iгар Уладзiмiравiч

Евсеев, Игорь Владимирович

 

a különleges egység (OMON) műveleti csoportjának vezetője

45.

Farmahei, Leanid Kanstantsinavich

(Farmahey, Leanid Kanstantsinavich)

[Farmahej, Leanyid Kansztancinavics]

Farmagei, Leonid Konstantinovich

(Farmagey, Leonid Konstantinovich)

[Farmagej, Leonyid Konsztantyinovics]

Фармагей Леанiд Канстанцiнавiч

ФАРМАГЕЙ, Леонид Константинович

1962

a minszki területi milícia parancsnoka

46.

Lukomski, Aliaksandr Valiantsinavich

[Lukomszki, Aljakszandr Valjancinavics]

Lukomski, Aleksandr Valentinovich

[Lukomszkij, Alekszandr Valentyinovics]

Лукомскi Аляксандр Валянцiнавiч

Лукомский, Александр Валентинович

 

Minszk város belügyminisztériuma különleges alakulatának parancsnoka

47.

Zaitsau, Vadzim Iurievich

[Zajcsav, Vadzim Jurjevics]

Zaitsev, Vadim Iurievich

[Zajcsev, Vagyim Jurjevics]

Зайцаў Вадзiм Юр'евiч

Зайцев, Вадим Юрьевич

1964

a KGB vezetője

48.

Dziadkou, Leanid Mikalaevich

[Dzjadkov, Leanyid Mikalajevics]

Dedkov, Leonid Nikolaevich

[Gyedkov, Leonyid Nyikolajevics]

Дзядкоў Леанiд Мiкалаевiч

Дедков, Леонид Николаевич

 

a KGB vezetőjének helyettese, a vicebszki területi KGB vezetője

49.

Bakhmatau, Ihar Andreevich

[Bahmatav, Ihar Andrejevics]

Bakhmatov, Igor Andreevich

[Bahmatov, Igor Andrejevics]

Бахматаў Iгар Андрэевiч

Бахматов, Игорь Андреевич

 

a KGB vezetőhelyettese

50.

Tsertsel, Ivan Stanislavavich

[Cercel, Ivan Sztanyiszlavavics]

Tertel, Ivan Stanislavovich

[Tertel, Ivan Sztanyiszlavovics]

Церцель Iван Станiслававiч

Тертель Иван Станиславович

 

a KGB vezetőhelyettese

51.

Smalenski, Mikalai Zinouevich

[Szmalenszki, Mikalaj Zinovevics]

Smolenski, Nikolai Zinovievich

[Szmolenszkij, Nyikolaj Zinovjevics]

Смаленскi Мiкалай Зiноўевiч

Смоленский, Николай Зиновьевич

 

a KGB vezetőjének korábbi helyettese

52.

Vehera, Viktar Paulavich [Vehera, Viktar Pavlavics]

Vegera, Viktor Pavlovich [Vegera, Viktor Pavlovics]

Вегера Вiктар Паўлавiч

Вегера Виктор Павлович

 

a KGB első vezetőhelyettese

53.

Svorab, Mikalai Kanstantsinavich

[Szvorab, Mikalaj Kansztancinavics]

Svorob, Nikolai Konstantinovich

[Szvorob, Nyikolaj Konsztantinovics]

Свораб Мiкалай Канстанцiнавiч

Свороб Николай Константинoвич

 

a KGB vezetőjének korábbi helyettese

54.

Tratsiak, Piotr [Traccjak, Pjotr]

Tretiak, Petr

(Tretyak, Piotr) [Tretyak, Petr]

Траццяк Пётр

Третьяк, Петр

 

a KGB vezetőjének korábbi helyettese

55.

Zakharau, Aliaksei Ivanavich

[Zaharav, Aljakszej Ivanavics]

Zakharov, Aleksei Ivanovich

(Zakharov, Alexey Ivanovich)

[Zaharov, Alekszej Ivanovics]

Захараў Аляксей Iванавiч

Захаров Алексей Иванович

 

a KGB kémelhárítási hivatalának volt vezetője

56.

Talstashou, Aliaksandr Alehavich

[Talsztasov, Aljakszandr Alehavics)

Tolstashov, Aleksandr Olegovich

[Tolsztasov, Alekszandr Olegovics]

Талсташоў Аляксандр Алегавiч

Толсташов Александр Олегович

 

az alkotmányos rend védelmével és a terrorizmus elleni küzdelemmel foglalkozó KGB-hivatal vezetője

57.

Rusak, Viktar Uladzimiravich

[Ruszak, Viktar Uladzimiravics]

Rusak, Viktor Vladimirovich

[Ruszak, Viktor Vlagyimirovics]

Русак Вiктар Уладзiмiравiч

Русак Виктор Владимирович

 

a KGB gazdasági biztonsággal foglalkozó hivatalának vezetője

58.

Iaruta, Viktar

(Yaruta, Viktar) [Jaruta, Viktar]

Iaruta, Viktor

(Yaruta, Viktor) [Jaruta, Viktor]

Ярута Вiктар

Ярута, Виктор

 

a KGB állami kommunikációs hivatalának vezetője

59.

Varapaev, Ihar Ryhoravich

(Varapayev, Ihar Ryhoravich)

[Varapajev, Ihar Rihoravics]

Voropaev, Igor Grigorievich

(Voropayev, Igor Grigoryevich)

[Voropajev, Igor Grigorjevics]

Варапаеў Iгар Рыгоравiч

Воропаев Игорь Григорьевич

 

a KGB állami kommunikációs hivatalának korábbi vezetője

60.

Kalach, Uladzimir Viktaravich

[Kalacs, Uladzimir Viktaravics]

Kalach, Vladimir Viktorovich

[Kalacs, Vlagyimir Viktorovics]

Калач Уладзiмiр Вiктаравiч

Калач Владимир Викторович

 

a minszki területi KGB volt vezetője

61.

Busko, Ihar Iauhenavich

(Busko, Ihar Yauhenavich)

[Buszko, Ihar Javhenavics]

Busko, Igor Evgenievich

(Busko, Igor Yevgenyevich)

[Buszko, Igor Jevgenyevics]

Бусько Iгар Яўгенавiч

Бусько Игорь Евгеньевич

 

a Breszt területi KGB vezetője

62.

Korzh, Ivan Aliakseevich

[Korzs, Ivan Aljakszejevics]

Korzh, Ivan Alekseevich

[Korzs, Ivan Alekszejevics]

Корж Iван Аляксеевiч

Корж Иван Алексеевич

 

a Hrodna városi KGB vezetője

63.

Siarheenka, Ihar Piatrovich

[Szjarhejenka, Ihar Pjatrovics]

Sergeenko, Igor Petrovich

(Sergeyenko, Igor Petrovich)

[Szergejenko, Igor Petrovics]

Сяргеенка Iгар Пятровiч

Сергеенко Игорь Петрович

 

a Mahiljov területi KGB vezetője

64.

Herasimenka, Henadz Anatolievich

[Heraszimenka, Henadz Anatoljevics]

Gerasimenko, Gennadi Anatolievich

[Geraszimenko, Gennagyij Anatoljevics]

Герасiменка Генадзь Анатольевiч

Герасименко Геннадий Анатольевич

 

a Vicebszk területi KGB vezetője

65.

Liaskouski, Ivan Anatolievich

[Ljaszkovszki, Ivan Anatoljevics]

Leskovski, Ivan Anatolievich

[Leszkovszkij, Ivan Anatoljevics]

Ляскоўскi Iван Анатольевiч

Лесковский Иван Анатольевич

 

a Homeli területi KGB volt vezetője

66.

Maslakou, Valery [Maszlakov, Valerij]

Maslakov, Valeri [Maszlakov, Valerij]

Маслакоў Валерый

Маслаков Валерий

 

a KGB hírszerzési hivatalának vezetője

67.

Volkau, Siarhei [Volkav, Szjarhej]

Volkov, Sergei

(Volkov, Sergey) [Volkov, Szergej]

Волкаў Сяргей

Волков Сергей

 

a KGB hírszerzési hivatalának korábbi vezetője

68.

Zhadobin, Iury Viktaravich

(Zhadobin, Yury Viktaravich)

[Zsadobin, Jurij Viktaravics]

Zhadobin, Iuri Viktorovich

(Zhadobin, Yuri Viktorovich)

[Zsadobin, Jurij Viktorovics]

Жадобiн Юрый Вiктаравiч

ЖАДОБИН Юрий Викторович

1954. november 14.

védelmi miniszter

69.

Krasheuski, Viktar

[Krasevszki, Viktar]

Krashevski, Viktor

[Krasevszkij, Viktor]

Крашэўскi Вiктар

КРАШЕВСКИЙ Виктор

 

a katonai hírszerzés (GRU) vezetője

70.

Ananich, Liliia Stanislavauna

(Ananich, Lilia Stanislavauna; Ananich, Liliya Stanislavauna)

[Ananyics, Lilija Sztanyiszlavavna]

Ananich, Liliia Stanislavovna

(Ananich, Lilia Stanislavovna; Ananich, Liliya Stanislavovna)

[Ananyics, Lilija Sztanyiszlavovna]

Ананiч Лiлiя Станiславаўна

АНАНИЧ Лилия Станиславовна

1960

az információs miniszter első helyettese

71.

Laptsionak, Ihar Mikalaevich

[Lapcjonak, Ihar Mikalajevics]

Laptionok, Igor Nikolaevich

[Laptyenok, Igor Nyikolajevics]

Лапцёнак Iгар Мiкалаевiч

ЛАПТЕНОК Игорь Николаевич

1947, Minszk

az információs miniszter helyettese

72.

Davydzka, Henadz Branislavavich

[Davidzka, Henadz Branyiszlavavics]

Davydko, Gennadi Bronislavovich

[Davidko, Gennagyij Bronyiszlavovics]

Давыдзька Генадзь Бранiслававiч

Давыдько, Геннадий Брониславович

 

az állami televízió elnöke

73.

Kaziiatka, Iury Vasilievich

(Kaziatka, Yury Vasilievich; Kaziyatka, Yury Vasilievich)

[Kazijatka, Jurij Vasziljevics]

Koziiatko, Iuri Vasilievich

(Koziatko, Yuri Vasilievich; Koziyatko, Yuri Vasilievich)

[Kozijatko, Jurij Vasziljevics]

Казiятка Юрый Васiльевiч

КОЗИЯТКО Юрий Васильевич

1964, Breszt

a „Stolichnoe Televidenie” vezérigazgatója

74.

Iakubovich, Pavel Izotavich

(Yakubovich, Pavel Izotavich)

[Jakubovics, Pavel Izotavics]

Iakubovich, Pavel Izotovich

(Yakubovich, Pavel Izotovich)

[Jakubovics, Pavel Izotovics]

Якубовiч Павел Iзотавiч

ЯКУБОВИЧ Павел Изотович

1946. szeptember 23.

a „Sovietskaia Belarus” főszerkesztője

75.

Lemiashonak, Anatol Ivanavich

[Lemjasonak, Anatol Ivanavics]

Lemeshenok, Anatoli Ivanovich

[Lemesenok, Anatolij Ivanovics]

Лемяшонак Анатоль Iванавiч

ЛЕМЕШЕНОК Анатолий Иванович

 

a „Republika” főszerkesztője

76.

Prakopau, Iury (Prakopau, Yury)

[Prakopav, Jurij]

Prokopov, Iuri (Prokopov, Yuri)

[Prokopov, Jurij]

Пракопаў Юрый

Прокопов Юрий

 

a „Pervi” (1. számú) állami televíziócsatorna magas rangú és befolyásos újságírója

77.

Mikhalchanka, Aliaksei

[Mihalcsanka, Aljakszej]

Mikhalchenko, Aleksei

(Mikhalchenko, Alexey)

[Mihalcsenko, Alekszej]

Мiхальчанка Аляксей

Михальченко Алексей

 

az ONT nevű állami televíziócsatorna magas rangú és befolyásos újságírója

78.

Taranda, Aliaksandr Mikhailavich

[Taranda, Aljakszandr Mihajlavics]

Taranda, Aleksandr Mikhailovich

[Taranda, Alekszandr Mihajlovics]

Таранда Аляксандр Мiхайлавiч

Таранда Александр Михайлович

 

a „Sovietskaia Belarus” újság helyettes szerkesztője

79.

Gardzienka, Siarhei Aliaksandravich

[Gardzienka, Szjarhej Aljakszandravics]

Gordienko, Sergei Aleksandrovich

(Gordiyenko, Sergey Aleksandrovich)

[Gordienko, Szergej Alekszandrovics]

Гардзiенка Сяргей Аляксандравiч

Гордиенко Сергей Александрович

 

a „Sovietskaia Belarus” újság helyettes szerkesztője

80.

Tarapetskaia, Halina Mikhailauna

(Tarapetskaya, Halina Mikhailauna)

[Tarapeckaja, Halina Mihajlavna]

Toropetskaia, Galina Mikhailovna

(Toropetskaya, Galina Mikhailovna)

[Toropeckaja, Galina Mihajlovna]

Тарапецкая Галiна Мiхайлаўна

Торопецкая Галина Михайловна

 

a „Sovietskaia Belarus” újság helyettes szerkesztője

81.

Shadryna, Hanna Stanislavauna

[Sadrina, Hanna Sztanyiszlavavna]

Shadrina, Anna Stanislavovna

[Sadrina, Anna Sztaniszlavovna]

Шадрына Ганна Станiславаўна

Шадрина Анна Станиславовна

 

a „Sovietskaia Belarus” újság főszerkesztője

82.

Zhuk, Dzmitry Aliaksandravich

[Zsuk, Dzmitrij Aljakszandravics]

Zhuk, Dmitri Aleksandrovich

[Zsuk, Dmitrij Alekszandrovics]

Жук Дзмiтрый Аляксандравiч

Жук Дмитрий Александрович

 

a BELTA állami hírügynökség vezérigazgatója

83.

Hihin, Vadzim

[Hihin, Vadzim]

Gigin, Vadim

[Gigin, Vagyim]

Гiгiн Вадзiм

Гигин Вадим

 

a „Belorusskaia Dumka” című havi szemle főszerkesztője

84.

Ablameika, Siarhei Uladzimiravich

[Ablamejka, Szjarhej Uladzimiravics]

Ablameiko, Sergei Vladimirovich

(Ablameyko, Sergey Vladimirovich)

[Ablamejko, Szergej Vlagyimirovics]

Абламейка Сяргей Уладзiмiравiч

Абламейко, Сергей Владимирович

1956, Hrodnai terület

a fehérorosz állami egyetem rektora

85.

Sirenka, Viktar Ivanavich

[Szirenka, Viktar Ivanavics]

Sirenko, Viktor Ivanovich

[Szirenko, Viktor Ivanovics]

Сiрэнка Вiктар Iванавiч

Сиренко Виктор Иванович

 

A minszki sürgősségi kórház fősebésze

86.

Ananich, Alena Mikalaeuna

[Ananyics, Alena Mikalajevna]

Ananich, Elena Nikolaevna

(Ananich, Yelena Nikolaevna)

[Ananyics, Jelena Nyikolajevna]

Ананiч Алена Мiкалаеўна

Ананич Елена Николаевна

 

Minszk város Pervomajszkij kerületi bíróságának bírája

87.

Ravinskaia, Tatsiana Uladzimirauna

(Ravinskaya, Tatsiana Uladzimirauna)

[Ravinszkaja, Taccjana Uladzimiravna]

Revinskaia, Tatiana Vladimirovna

(Revinskaya, Tatiana Vladimirovna; Revinskaya, Tatyana Vladimirovna)

[Revinszkaja, Tatjána Vlagyimirovna]

Равiнская Таццяна Уладзiмiраўна

Ревинская Татьяна Владимировна

 

Minszk város Pervomajszkij kerületi bíróságának bírája

88.

Esman, Valery Aliaksandravich

(Yesman, Valery Aliaksandravich)

[Jeszman, Valerij Aljakszandravics]

Esman, Valeri Aleksandrovich

(Yesman, Valeri Aleksandrovich; Yesman, Valeriy Aleksandrovich)

[Jeszman, Valerij Alekszandrovics]

Есьман Валерый Аляксандравiч

Есьман Валерий Александрович

 

Minszk város központi kerületi bíróságának bírája

89.

Bychko, Aliaksei Viktaravich

[Bicsko, Aljakszej Viktaravics]

Bychko, Aleksei Viktorovich

(Bychko, Alexey Viktorovich)

[Bicsko, Alekszej Viktorovics]

Бычко Аляксей Вiктаравiч

Бычко Алексей Викторович

 

Minszk központi kerületi bíróságának bírája

90.

Khadanevich, Aliaksandr Aliaksandravich

[Hadanyevics, Aljakszandr Aljakszandravics]

Khodanevich, Aleksandr Aleksandrovich

[Hodanyevics, Alekszandr Alekszandrovics]

Хаданевiч Аляксандр Аляксандравiч

Ходаневич Александр Александрович

 

Minszk város központi kerületi bíróságának bírája

91.

Baranouski, Andrei Fiodaravich

[Baranovszki, Andrej Fjodaravics]

Baranovski, Andrei Fedorovich

(Baranovski, Andrey Fedorovich)

[Baranovszkij, Andrej Fedorovocs]

Бараноўскi Андрэй Фёдаравiч

Барановский Андрей Федорович

 

Minszk város Partizanszkij kerületi bíróságának bírája

92.

Tsitsiankova, Alena Viktarauna

[Cicjankova, Alena Viktaravna]

Titenkova, Elena Viktorovna

(Titenkova, Yelena Viktorovna)

[Tyityenkova, Jelena Viktorovna]

Цiцянкова Алена Вiктараўна

Титенкова Елена Викторовна

 

Minszk város Partizanszkij kerületi bíróságának bírája

93.

Tupik, Vera Mikhailauna

[Tupik, Vera Mihajlavna]

Tupik, Vera Mikhailovna

[Tupik, Vera Mihajlovna]

Тупiк Вера Мiхайлаўна

Тупик Вера Михайловна

 

Minszk város Leninszkij kerületi bíróságának bírája

94.

Niakrasava, Alena Tsimafeeuna

[Nyakraszava, Alena Cimafejevna]

Nekrasova, Elena Timofeevna

(Nekrasova, Yelena Timofeyevna)

[Nyekraszova, Jelena Tyimofejevna]

Някрасава Алена Цiмафееўна

Некрасова Елена Тимофеевна

 

Minszk város Zavodszkij kerületi bíróságának bírája

95.

Laptseva, Alena Viacheslavauna

[Lapceva, Alena Vjacsaszlavavna]

Lapteva, Elena Viacheslavovna

(Lapteva, Yelena Vyacheslavovna)

[Laptyeva, Jelena Vjacseszlavovna]

Лапцева Алена Вячаславаўна

Лаптева Елена Вячеславовна

 

Minszk Zavodszkij kerületi bíróságának bírája

96.

Balauniou, Mikalai Vasilievich

[Balavnyov, Mikalaj Vasziljevics]

Bolovnev, Nikolai Vasilievich

[Bolovnyev, Nyikolaj Vasziljevics]

Балаўнёў Мiкалай Васiльевiч

Боловнев Николай Васильевич

 

Minszk város Zavodszkij kerületi bíróságának bírája

97.

Kazak, Viktar Uladzimiravich

[kazak, Viktar Uladzimiravics]

Kazak, Viktor Vladimirovich

[Kazak, Viktor Vlagyimirovics]

Казак Вiктар Уладзiмiравiч

Казак Виктор Владимирович

 

Minszk város Moszkovszkij kerületi bíróságának bírája

98.

Shylko, Alena Mikalaeuna

[Silko, Alena Mikalajevna]

Shilko, Elena Nikolaevna

(Shilko, Yelena Nikolaevna)

[Silko, Jelena Nyikolajevna]

Шылько Алена Мiкалаеўна

Шилько Елена Николаевна

 

Minszk város Moszkovszkij kerületi bíróságának bírája

99.

Simakhina, Liubou Siarheeuna

[Szimahina, Ljubov Szjarhejevna]

[Szimahina, Ljubov Szergejevna]

Сiмахiна Любоў Сяргееўна

Симахина Любовь Сергеевна

 

Minszk város Moszkovszkij kerületi bíróságának bírája

100.

Kuzniatsova, Natallia Anatolieuna

[Kuznyacova, Natallja Anatoljevna]

Kuznetsova, Natalia Anatolievna

(Kuznetsova, Natalya Anatolyevna)

[Kuznyecova, Natalja Anatoljevna]

Кузняцова Наталля Анатольеўна

Кузнецова Наталья Анатольевна

1973, Minszk

Minszk város Moszkovszkij kerületi bíróságának bírája

101.

Tselitsa, Lidziia Fiodarauna

(Tselitsa, Lidzia Fiodarauna; Tselitsa, Lidziya Fiodarauna)

[Celica, Lidzija Fjodaravna]

Telitsa, Lidiia Fedorovna

(Telitsa, Lidia Fedorovna; Telitsa, Lidiya Fedorovna)

[Tyelica, Ligyija Fedorovna]

Целiца Лiдзiя Фёдараўна

Телица Лидия Федоровна

 

Minszk város Moszkovszkij kerületi bíróságának bírája

102.

Charniak, Alena Leanidauna

[Csarnyak, Alena Leanyidavna]

Cherniak, Elena Leonidovna

(Cherniak, Yelena Leonidovna; Chernyak, Yelena Leonidovna)

[Csernyak, Jelena Leonyidovna]

Чарняк Алена Леанiдаўна

Черняк Елена Леонидовна

 

Minszk város Moszkovszkij kerületi bíróságának bírája

103.

Shestakou, Iury Valerievich

(Shestakou, Yury Valerievich)

[Sasztakov, Jurij Valerjevics]

Shestakov, Iuri Valerievich

(Shestakov, Yuri Valerievich)

[Sesztakov, Jurij Valerjevics]

Шастакоў Юрый Валер'евiч

Шестаков Юрий Валерьевич

 

Minszk város Moszkovszkij kerületi bíróságának bírája

104.

Motyl, Tatsiana Iaraslavauna

(Motyl, Tatsiana Yaraslavauna)

[Matil, Taccjana Jaraszlavavna]

Motyl, Tatiana Iaroslavovna

(Motyl, Tatyana Yaroslavovna)

[Motil Tatjana Jaroszlavovna]

Матыль Таццяна Яраславаўна

Мотыль Татьяна Ярославовна

 

Minszk város Moszkovszkij kerületi bíróságának bírája

105.

Khatkevich, Iauhen Viktaravich

(Khatkevich, Yauhen Viktaravich)

[Hatkevics, Javhen Viktaravics]

Khatkevich, Evgeni Viktorovich

(Khatkevich, Yevgeni Viktorovich)

[Hatkevics, Jevgenyij Viktorovics]

Хаткевiч Яўген Вiктаравiч

Хаткевич Евгений Викторович

 

Minszk város Moszkovszkij kerületi bíróságának bírája

106.

Husakova, Volha Arkadzieuna

[Huszakova, Volha Arkadzjevna]

Gusakova, Olga Arkadievna

[Guszakova, Olga Arkagyevna]

Гусакова Вольга Аркадзьеўна

Гусакова Ольга Аркадьевна

 

Minszk Oktyabrszkij kerületi bíróságának bírája

107.

Shahrai, Ryta Piatrouna

[Sahraj, Rita Pjatrovna]

Shagrai, Rita Petrovna

[Sargaj, Rita Petrovna]

Шаграй Рыта Пятроўна

Шаграй Рита Петровна

 

Minszk város Oktyabrszkij kerületi bíróságának bírája

108.

Mitrakhovich, Iryna Aliakseeuna

[Mitrakovics, Irina Aljakszejevna]

Mitrakhovich, Irina Alekseevna

[Mitrahovics, Irina Alekszejevna]

Мiтраховiч Iрына Аляксееўна

Митрахович Ирина Алексеевна

 

Minszk város Oktyabrszkij kerületi bíróságának bírája

109.

Pratasavitskaia, Natallia Uladzimirauna

[Prataszavickaja, Natallja Uladzimiravna]

Protosovitskaia, Natalia Vladimirovna

(Protosovitskaya, Natalia Vladimirovna; Protosovitskaya, Natalya Vladimirovna)

[Protoszovickaja, Natalja Vlagyimirovna]

Пратасавiцкая Наталля Уладзiмiраўна

Протосовицкая Наталья Владимировна

 

Minszk Oktyabrszkij kerületi bíróságának bírája

110.

Lapko, Maksim Fiodaravich

[Lapko, Makszim Fjodaravics]

Lapko, Maksim Fedorovich

(Lapko, Maxim Fyodorovich)

[Lapko, Maxim Fedorovics]

Лапко Максiм Фёдаравiч

Лапко Максим Федорович

 

Minszk város Oktyabrszkij kerületi bíróságának bírája

111.

Varenik, Natallia Siamionauna

[Varenyik, Natallja Szjamjonovna]

Varenik, Natalia Semenovna

(Varenik, Natalya Semyonovna)

[Varenyik, Natalja Szemenovna]

Варэнiк Наталля Сямёнаўна

Вареник Наталья Семеновна

 

Minszk város Frunzenszkij kerületi bíróságának bírája

112.

Zhukouskaia, Zhanna Aliakseeuna

(Zhukouskaya, Zhanna Aliakseyeuna)

[Zsukovszkaja, Zsanna Aljakszejevna]

Zhukovskaia, Zhanna Alekseevna

(Zhukovskaya, Zhanna Alekseyevna)

[Zsukovszkaja, Zsanna Alekszejevna]

Жукоўская Жанна Аляксееўна

Жуковская Жанна Алексеевна

 

Minszk város Frunzenszkij kerületi bíróságának bírája

113.

Samaliuk, Hanna Valerieuna

[Szamaljuk, Hanna Valerjevna]

Samoliuk, Anna Valerievna

(Samolyuk, Anna Valeryevna)

[Szamoljuk, Anna Valerjevna]

Самалюк Ганна Валер'еўна

Самолюк Анна Валерьевна

 

Minszk város Frunzenszkij kerületi bíróságának bírája

114.

Lukashenka, Dzmitry Aliaksandravich

[Lukasenka, Dzmitrij Aljakszandravics]

Lukashenko, Dmitri Aleksandrovich

[Lukasenko, Dmitrij Alekszandrovics]

Лукашэнка Дзмiтрый Аляксандравiч

Лукашенко Дмитрий Александрович

 

üzletember, aktívan részt vesz a Lukasenko családot is érintő pénzügyi műveletekben

115.

Shuhaeu, Siarhei (Shuhayeu, Siarhei)

[Suhajev, Szjarhej]

Shugaev, Sergei (Shugayev, Sergey)

[Sugajev, Szergej]

Шугаеў Сяргей

Шугаев Сергей

 

A KGB helyettes vezetője, a KGB

kémelhárítási hivatalának vezetője

116.

Kuzniatsou, Ihar

[Kuznyacov Ihar]

Kuznetsov, Igor

[Kuznyecov, Igor]

Кузняцоў Iгар

Кузнецов Игорь

 

a KGB kiképzőközpontjának vezetője

117.

Haidukevich Valery Uladzimiravich

[Hajdukevics, Valerij Uladzamiravics]

Gaidukevich Valeri Vladimirovich

[Gajdukevics, Valerij Vlagyimirovics]

Гайдукевiч Валерый Уладзiмiравiч

Гайдукевич Валерий Владимирович

 

Belügyminiszterhelyettes,

a belső csapatok parancsnoka,

ebben a minőségében felelős a tiltakozások erőszakos elfojtásáért

118.

Hureeu Siarhei Viktaravich

(Hureyeu Siarhey Viktaravich, Gureev Sergei Viktorovich, Gureyev Sergey Viktorovich)

[Hurejev, Szjarhej Viktaravics, Gurejev, Szergej Viktorovics]

Гурэеў Сяргей Вiктаравiч

Гуреев Сергей Викторович

 

belügyminiszter-helyettes

fő vizsgálóbíró

belügyminiszterhelyettesként felelős a tiltakozások erőszakos elfojtásáért és az emberi jogoknak a vizsgálat során való megsértéséért

119.

Kachanau Uladzimir Uladzimiravich

(Kachanov Vladimir Vladimirovich)

[Kacsanav, Uladzimir Uladzimiravics]

Качанаў Уладзiмiр Уладзiмiравiч

Качанов Владимир Владимирович

 

Az igazságügyi miniszter tanácsosa,

e minőségében felelős a belorusz igazságszolgáltatás működéséért

120.

Badak Ala Mikalaeuna

(Bodak Alla Nikolaevna)

[Badak, Ala Mikalajevna, Bodak, Alla Nyikolajevna]

Бадак Ала Мiкалаеўна

Бодак Алла Николаевна

 

Igazságügyi miniszterhelyettes,

e minőségében felelős a belorusz igazságszolgáltatás működéséért

121.

Simanau Aliaksandr Anatolievich

(Simonov Aleksandr Anatolievich)

[Szimanav, Aljakszandr Anatoljevics, Szimonov, Alekszandr Anatoljevics]

Сiманаў Аляксандр Анатольевiч

Симонов Александр Анатольевич

 

Igazságügyi miniszterhelyettes,

e minőségében felelős a belorusz igazságszolgáltatás működéséért

122.

Tushynski Ihar Heraninavich

(Tushinski Igor Geroninovich)

[Tusinszki, Ihar Heranyinavics, Tusinszkij, Igor Geronyinovics]

Тушынскi Iгар Геранiнавiч

Тушинский Игорь Геронинович

 

Igazságügyi miniszterhelyettes,

e minőségében felelős a belorusz igazságszolgáltatás működéséért

123.

Skurat, Viktar

(Skurat, Viktor)

[Szkurat, Viktar, Szkurat, Viktor]

Скурат Вiктар

Скурат Виктор

 

A belügyminsztérium közbiztonsági osztálya minszki igazgatóságának vezetője,

a milícia ezredese Lukasenko kitüntette a 2010. dec. 19-i tüntetések leverésében való aktív részvételéért és a parancsok végrehajtásáért

124.

Ivanou, Siarhei

(Ivanov, Sergei, Ivanov, Sergey)

[Ivanov, Szjarhej, Ivanov, Szergej]

Iваноў Сяргей

Иванов Сергей

 

A minszki belügyminsztériumi részleg ideológiai és személyzeti igazgatóságának ellátási osztálya helyettes vezetője,

a milícia őrnagya Lukasenko kitüntette a 2010. dec. 19-i tüntetések leverésében való aktív részvételéért és a parancsok végrehajtásáért

125.

Kadzin, Raman

(Kadin, Roman)

[Kadzin, Raman, Kagyin, Roman]

Кадзiн Раман

Кадин Роман

 

A motoros őrszolgálat fegyverellátási és műszaki ellátási részlegének parancsnoka,

a milícia őrnagya Lukasenko kitüntette a 2010. dec. 19-i tüntetések leverésében való aktív részvételéért és a parancsok végrehajtásáért

126.

Komar, Volha

(Komar, Olga)

[Komar, Volha, Komar, Olga]

Комар Вольга

Комар Ольга

 

Minszk város Fruzenszkij kerületének bírája, Vaszilij Parfenkov ügyében eljáró bíró

127.

Zaharouski, Anton

(Zagorovski, Anton)

[Zagarovszki, Anton, Zagorovszkij, Anton]

Загароўскi Антон

Загоровский Антон

 

Minszk város Fruzenszkij kerületének ügyésze, Vaszilij Parfenkov ügyében járt el

128.

Charkas, Tatsiana Stanislavauna

(Cherkas, Tatsiana Stanislavauna; Cherkas, Tatiana Stanislavovna

[Csarkasz (Cserkasz) Taccjana Sztanyiszlavavna, Cserkasz, Tatjana Sztanyiszlavovna]

Чаркас (Чэркас) Таццяна Станiславаўна

Черкас Татьяна Станиславовна

 

Minszk város Fruzsenszkij kerületének bírája, ő járt el Alekszandr Otroscsenkov ügyében (akit 4 év szigorított börtönbüntetésre ítéltek) és Dmitrij Novik ügyében (3,5 év szigorított börtönbüntetés)

129.

Maladtsova, Tatsiana

(Molodtsova, Tatiana)

[Maladcova, Tatjana, Molodcova, Tatjana]

Маладцова Таццяна

Молодцова Татьяна

 

Minszk város Fruzenszkij kerületének ügyésze, Alekszandr Otroscsenkov, Alekszandr Molcsanov és Dmitrij Novik ügyében járt el

130.

Liabedzik, Mikhail Piatrovich

(Lebedik, Mikhail Petrovich)

[Ljabedzik, Mihail Pjatrovics, Lebegyik, Mihail Petrovics]

Лябедзiк Мiхаiл Пятровiч

Лебедик Михаил Петрович

 

a „Sovietskaia Belarus” újság első helyettes szerkesztője

Aktív közvetítője és elemzője annak a kormánybarát politikának, amely meghamisítja a tényeket és becsmérlő észrevételeket tesz a jelenlegi belaruszi folyamatok kapcsán, a civil társadalom ellenében

131.

Padhaiski, Henadz Danatavich

(Podgaiski, Gennadi Donatovich

[Padgajszki, Henadz Danatavics, Podgajszkij, Gyennagyij Donatovics]

Падгайскi Генадзь Данатавiч

Подгайский Геннадий Донатович

 

A Minszki Állami Műszaki Főiskola igazgatója

Felelős egyes diákok kicsapásáért

132.

Kukharchyk, Piotr Dzmitryevich

(Kukharchik, Piotr Dmitrievich)

[Kuharcsik, Pjotr Dzmitrijevics, Kuharcsik, Pjotr Dmitrijevics]

Кухарчык Пётр Дзмiтрыевiч

Кухарчик Пётр Дмитриевич

 

A Minszki Állami Pedagógiai Egyetem rektora

Felelős egyes diákok kicsapásáért

133.

Batura, Mikhail Paulavich

(Batura, Mikhail Pavlovich)

[Batura, Mihail Pavlavics, Batura, Mihail Pavlovics]

Батура Мiхаiл Паўлавiч

Батура Михаил Павлович

 

A Minszki Állami Informatikai És Rádióelektronikai Egyetem rektora

Felelős egyes diákok kicsapásáért

134.

Chasnouski, Mechyslau Edvardavich

(Chesnovski, Mechislav Edvardovich)

[Csasznovszki, Mecsiszlav Edvardavics, Csesznovszkij, Mecsiszlav Edvardovics]

Часноўскi Мечыслаў Эдвардавiч

Чесновский Мечислав Эдвардович

 

A Breszti Állami Puskin Egyetem rektora

Felelős egyes diákok kicsapásáért

135.

Alpeeva, Tamara Mikhailauna

(Alpeyeva, Tamara Mikhailauna; Alpeeva, Tamara Mikhailovna; Alpeyeva, Tamara Mikhailovna)

[Alpejeva, Mihajlavna, Alpejeva, Tamara Mihajlovna]

Алпеева Тамара Мiхайлаўна

Алпеева Тамара Михайловна

 

A Nemzetközi Humanitárius És Gazdasági Intézet rektora

Felelős egyes diákok kicsapásáért”.


22.3.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 76/32


A TANÁCS 272/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. március 21.)

a líbiai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 204/2011/EU rendelet 16. cikke (2) bekezdésének végrehajtásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a líbiai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló, 2011. március 2-i 204/2011/EU tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 16. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Tanács 2011. március 2-án elfogadta a líbiai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 204/2011/EU tanácsi rendeletet.

(2)

Figyelembe véve a líbiai helyzet súlyosságát, további személyeket és szervezeteket kell felvenni az említett rendelet III. mellékletében foglalt, korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek és szervezetek jegyzékébe,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az e rendelet mellékletében felsorolt személyeket és szervezeteket fel kell venni a 204/2011/EU rendelet III. mellékletében foglalt jegyzékbe.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. március 21-én.

a Tanács részéről

az elnök

C. ASHTON


(1)  HL L 58., 2011.3.3., 1. o.


MELLÉKLET

Az 1. cikkben említett személyek és szervezetek

Személyek

 

Név

Azonosító adatok

A jegyzékbe vétel okai

A jegyzékbe vétel időpontja

1.

Mohamed Abou El-Kassim Zouai

 

Az Általános Népi Kongresszus főtitkára; részt vett a tüntetők elleni erőszakos fellépésben.

2011.3.21.

2.

Baghdadi Al-Mahmoudi

 

Moamer Kadhafi kormányának miniszterelnöke; részt vett a tüntetők elleni erőszakos fellépésben.

2011.3.21.

3.

Mohamad Mahmoud Hijazi

 

Moamer Kadhafi kormányának egészségügyi és környezetvédelmi minisztere; részt vett a tüntetők elleni erőszakos fellépésben.

2011.3.21.

4.

Abdelhaziz Zlitni

 

Moamer Kadhafi kormányának a tervezésért és a pénzügyekért felelős minisztere; részt vett a tüntetők elleni erőszakos fellépésben.

2011.3.21.

5.

Mohamad Ali Houej

 

Moamer Kadhafi kormányának ipari, gazdasági és kereskedelmi minisztere; részt vett a tüntetők elleni erőszakos fellépésben.

2011.3.21.

6.

Abdelmajid Al-Gaoud

 

Moamer Kadhafi kormányának a mezőgazdaságért, valamint az állati és a tengeri erőforrásokért felelős minisztere.

2011.3.21.

7.

Ibrahim Zarroug Al-Charif

 

Moamer Kadhafi kormányának szociális minisztere; részt vett a tüntetők elleni erőszakos fellépésben.

2011.3.21.

8.

Abdelkebir Mohamad Fakhiri

 

Moamer Kadhafi kormányának oktatásért, felsőoktatásért és kutatásért felelős minisztere; részt vett a tüntetők elleni erőszakos fellépésben.

2011.3.21.

9.

Mohamad Ali Zidane

 

Moamer Kadhafi kormányának közlekedési minisztere; részt vett a tüntetők elleni erőszakos fellépésben.

2011.3.21.

10.

Moussa Mohamad Koussa

 

Moamer Kadhafi kormányának külügyminisztere; részt vett a tüntetők elleni erőszakos fellépésben.

2011.3.21.

11.

Abdallah Mansour

 

Moamer Kadhafi közeli munkatársa, vezető szerepe van a biztonsági szolgálatokban, az állami rádió és a televízió korábbi igazgatója; részt vett a tüntetők elleni erőszakos fellépésben.

2011.3.21.


Szervezetek

 

Név

Azonosító adatok

A jegyzékbe vétel okai

A jegyzékbe vétel időpontja

1.

Szociális és Gazdasági Fejlesztési Alap (FDES)

Qaser Bin Ghasher road Salaheddine Cross - BP: 93599 Libya-Tripoli

Tel.: +218 21 490 8893

Fax: +218 21 491 8893 –

E-mail: info@esdf.ly

Moamer Kadhafi rezsimjének ellenőrzése alatt áll, és annak potenciális pénzeszköz-forrása.

2011.3.21.

2.

Líbiai Arab Afrikai Befektetési Társaság (Libyan Arab African Investment Company – LAAICO)

Web: http://www.laaico.com

A társaságot 1981-ben alapították.

76351 Janzour-Libya.81370 Tripoli-Libya

Tel.: 00 218 (21) 4890146 – 4890586 - 4892613

Fax: 00 218 (21) 4893800 - 4891867

E-mail: info@laaico.com

Moamer Kadhafi rezsimjének ellenőrzése alatt áll, és annak potenciális pénzeszköz-forrása.

2011.3.21.

3.

Kadhafi Alapítvány a jótékonysági szervezetekért és a fejlesztésért

Az iroda címe: Hay Alandalus – Jian St. – Tripoli – PoBox: 1101 – LIBYA.

Tel.: (+218) 214778301 -

Fax: (+218) 214778766;

E-mail: info@gicdf.org

Moamer Kadhafi rezsimjének ellenőrzése alatt áll, és annak potenciális pénzeszköz-forrása.

2011.3.21.

4.

Waatassimou Alapítvány

Székhelye: Tripoli.

Moamer Kadhafi rezsimjének ellenőrzése alatt áll, és annak potenciális pénzeszköz-forrása.

2011.3.21.

5.

A líbiai állami rádió és televízió központi hivatala

Elérhetőségek:

Tel.: 00 218 21 444 59 26; 00 21 444 59 00;

Fax: 00 218 21 340 21 07

http://www.ljbc.net;

mail: info@ljbc.net

A gyűlölet és az erőszak nyilvános szítása, mivel hozzájárult a félretájékoztatási kampányhoz.

2011.3.21.

6.

A forradalmi gárdák csapatai

 

Részt vettek a tüntetők elleni erőszakos fellépésben.

2011.3.21.

7.

Nemzeti Kereskedelmi Bank (National Commercial Bank)

Orouba Street

AlBayda,

Libya

Tel.: +218 21-361-2429

Fax: +218 21-446-705

www.ncb.ly

A Nemzeti Kereskedelmi Bank egy líbiai kereskedelmi bank, amelyet 1970-ben alapítottak. Székhelye a líbiai al-Bayda. Jelen van Tripoliban és al-Baydában, és fiókhálózatot működtet Líbiában. 100%-os állami tulajdonban van.

2011.3.21.

8.

Gumhouria Bank

Gumhouria Bank Building

Omar Al Mukhtar Avenue

Giaddal Omer Al Moukhtar

P.O. Box 685

Tarabulus

Tripoli

Libya

Tel.: +218 21-333-4035+218 21-444-2541+218 21-444-2544+218 21-333-4031

Fax: +218 21-444-2476+218 21-333-2505

E-mail: info@gumhouria-bank.com.ly

Web: www.gumhouria-bank.com.ly

A Gumhouria Bank egy líbiai kereskedelmi bank. 100%-os állami tulajdonban van. 2008-ban jött létre az Al Ummah és a Gumhouria bankok összeolvadásával.

2011.3.21.

9.

Sahara Bank

Sahara Bank Building

First of September Street

P.O. Box 270

Tarabulus

Tripoli

Libya

Tel.: +218 21-379-0022

Fax: +218 21-333-7922

E-mail: info@saharabank.com.ly

Web: www.saharabank.com.ly

A Sahara Bank egy líbiai kereskedelmi bank. 81%-os állami tulajdonban van.

2011.3.21.


22.3.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 76/36


A BIZOTTSÁG 273/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. március 21.)

egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Bayerisches Rindfleisch/Rindfleisch aus Bayern [OFJ])

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló, 2006. március 20-i 510/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikke (4) bekezdésének első albekezdésére,

mivel:

(1)

Az 510/2006/EK rendelet 6. cikke (2) bekezdésének első albekezdésével összhangban a Bizottság közzétette az Európai Unió Hivatalos Lapjában Németország kérelmét (2) a „Bayerisches Rindfleisch/Rindfleisch aus Bayern” elnevezés bejegyzésére.

(2)

A Bizottsághoz nem érkezett az 510/2006/EK rendelet 7. cikke szerinti kifogás, ezért az említett elnevezést be kell jegyezni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az e rendelet mellékletében szereplő elnevezés bejegyzésre kerül.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. március 21-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Dacian CIOLOŞ

a Bizottság tagja


(1)  HL L 93., 2006.3.31., 12. o.

(2)  HL C 204., 2010.7.28., 15. o.


MELLÉKLET

A Szerződés I. mellékletében felsorolt, emberi fogyasztásra szánt mezőgazdasági termékek:

1.1. osztály.   Friss hús (valamint vágási melléktermék és belsőség)

NÉMETORSZÁG

Bayerisches Rindfleisch/Rindfleisch aus Bayern (OFJ)


22.3.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 76/38


A BIZOTTSÁG 274/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. március 21.)

egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Traditional Cumberland Sausage [OFJ])

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló, 2006. március 20-i 510/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikke (4) bekezdésének első albekezdésére,

mivel:

(1)

Az 510/2006/EK rendelet 6. cikke (2) bekezdésének első albekezdésével összhangban a Bizottság közzétette az Európai Unió Hivatalos Lapjában az Egyesült Királyság kérelmét (2) a „Traditional Cumberland Sausage” elnevezés bejegyzésére.

(2)

A Bizottsághoz nem érkezett az 510/2006/EK rendelet 7. cikke szerinti kifogás, ezért az említett elnevezést be kell jegyezni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az e rendelet mellékletében szereplő elnevezés bejegyzésre kerül.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. március 21-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Dacian CIOLOŞ

a Bizottság tagja


(1)  HL L 93., 2006.3.31., 12. o.

(2)  HL C 208., 2010.7.31., 8. o.


MELLÉKLET

A Szerződés I. mellékletében felsorolt, emberi fogyasztásra szánt mezőgazdasági termékek:

1.2. osztály.   Húsipari termékek (főzve, sózva, füstölve stb.)

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Traditional Cumberland Sausage (OFJ)


22.3.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 76/40


A BIZOTTSÁG 275/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. március 21.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet),

tekintettel a gyümölcs- és zöldségágazatban a 2200/96/EK, a 2201/96/EK és az 1182/2007/EK tanácsi rendeletre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról szóló, 2007. december 21-i 1580/2007/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 138. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 1580/2007/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1580/2007/EK rendelet 138. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2011. március 22-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. március 21-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 350., 2007.12.31., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

ET

73,9

IL

82,8

JO

71,2

MA

53,4

TN

103,8

TR

80,0

ZZ

77,5

0707 00 05

JO

110,6

TR

142,4

ZZ

126,5

0709 90 70

MA

41,6

TR

112,3

ZZ

77,0

0805 10 20

EG

54,3

IL

76,5

MA

54,1

TN

48,6

TR

72,7

ZZ

61,2

0805 50 10

EG

66,4

MA

45,2

TR

49,7

ZZ

53,8

0808 10 80

AR

92,4

BR

74,9

CA

88,7

CL

104,4

CN

97,0

MK

50,2

US

135,7

UY

66,1

ZZ

88,7

0808 20 50

AR

90,0

CL

77,5

CN

67,5

US

79,9

ZA

96,4

ZZ

82,3


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


22.3.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 76/42


A BIZOTTSÁG 276/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. március 21.)

a cukorágazat egyes termékeire a 2010/11-es gazdasági évben alkalmazandó, a 867/2010/EU rendelettel rögzített irányadó áraknak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1),

tekintettel a cukorágazatban harmadik országokkal folytatott kereskedelem tekintetében a 318/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2006. június 30-i 951/2006/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 36. cikke (2) bekezdése második albekezdésének második mondatára,

mivel:

(1)

A 867/2010/EU bizottsági rendelet (3) a 2010/11-es gazdasági évre megállapította a fehér cukorra, a nyerscukorra és egyes szirupokra alkalmazandó irányadó árakat és kiegészítő importvámokat. Ezen árakat és vámokat legutóbb a 262/2011/EU bizottsági rendelet (4) módosította.

(2)

A Bizottság rendelkezésére álló adatok alapján az említett összegek módosításra szorulnak, a 951/2006/EK rendeletben foglalt előírásokkal és részletes szabályokkal összhangban,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 951/2006/EK rendelet 36. cikkében említett termékek behozatalára a 2010/11-es gazdasági évben alkalmazandó irányadó áraknak és kiegészítő vámoknak a 867/2010/EU rendelettel rögzített összege e rendelet melléklete szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet 2011. március 22-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. március 21-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 178., 2006.7.1., 24. o.

(3)  HL L 259., 2010.10.1., 3. o.

(4)  HL L 70., 2011.3.17., 37. o.


MELLÉKLET

A fehér cukor, a nyerscukor és az 1702 90 95 KN-kód alá tartozó termékek behozatalára vonatkozó irányadó árak és kiegészítő importvámok 2011. március 22-én alkalmazandó módosított összegei

(EUR)

KN-kód

Az adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó irányadó ár összege

Az adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó kiegészítő vám összege

1701 11 10 (1)

51,49

0,00

1701 11 90 (1)

51,49

0,00

1701 12 10 (1)

51,49

0,00

1701 12 90 (1)

51,49

0,00

1701 91 00 (2)

50,36

2,36

1701 99 10 (2)

50,36

0,00

1701 99 90 (2)

50,36

0,00

1702 90 95 (3)

0,50

0,22


(1)  Az 1234/2007/EK rendelet IV. mellékletének III. pontjában meghatározott szabványminőségre megállapítva.

(2)  Az 1234/2007/EK rendelet IV. mellékletének II. pontjában meghatározott szabványminőségre megállapítva.

(3)  1 %-os szacharóztartalomra megállapítva.


22.3.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 76/44


A BIZOTTSÁG 277/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. március 21.)

az 533/2007/EK rendelettel megnyitott, baromfihúsra vonatkozó vámkontingensek keretében 2011. március első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1),

tekintettel az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló, 2006. augusztus 31-i 1301/2006/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 7. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a baromfihús-ágazatra vonatkozó vámkontingens megnyitásáról és kezeléséről szóló, 2007. május 14-i 533/2007/EK rendeletre (3) és különösen annak 5. cikke (6) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 533/2007/EK rendelet vámkontingenseket nyitott meg a baromfihús-ágazat termékeinek behozatalára vonatkozóan.

(2)

A 2011. április 1-jétőljúnius 30-ig terjedő alidőszakra vonatkozóan 2011. március első hét napján benyújtott behozataliengedély-kérelmek egyes kontingensek esetében a rendelkezésre álló mennyiséget meghaladó mennyiségre vonatkoznak. Ezért helyénvaló az igényelt mennyiségekre alkalmazandó odaítélési együttható rögzítésével meghatározni, hogy a behozatali engedélyek milyen mennyiségekre állíthatók ki,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 533/2007/EK rendelet alapján benyújtott, a 2011. április 1-jétőljúnius 30-ig terjedő alidőszakra vonatkozó behozataliengedély-kérelmekre az e rendelet mellékletében szereplő odaítélési együtthatókat kell alkalmazni.

2. cikk

Ez a rendelet 2011. március 22-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. március 21-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 238., 2006.9.1., 13. o.

(3)  HL L 125., 2007.5.15., 9. o.


MELLÉKLET

Csoportszám

Tételszám

Az 1.4.2011-30.6.2011 terjedő alidőszakra benyújtott behozataliengedély-kérelmekre alkalmazandó odaítélési együttható

(%)

P1

09.4067

5,364212

P3

09.4069

0,428145


22.3.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 76/46


A BIZOTTSÁG 278/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. március 21.)

az 1385/2007/EK rendelettel megnyitott, baromfihúsra vonatkozó vámkontingens keretében 2011. március első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1),

tekintettel az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló, 2006. augusztus 31-i 1301/2006/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 7. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a baromfihús-ágazatra vonatkozó egyes közösségi vámkontingensek megnyitása és kezelése tekintetében a 774/94/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló, 2007. november 26-i 1385/2007/EK bizottsági rendeletre (3) és különösen annak 5. cikke (6) bekezdésére,

mivel:

A 2011. április 1-jétőljúnius 30-ig terjedő alidőszakra vonatkozóan 2011. március első hét napján benyújtott behozataliengedély-kérelmek egyes kontingensek esetében a rendelkezésre álló mennyiséget meghaladó mennyiségre vonatkoznak. Ezért helyénvaló az igényelt mennyiségekre alkalmazandó odaítélési együttható rögzítésével meghatározni, hogy a behozatali engedélyek milyen mennyiségekre bocsáthatók ki,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1385/2007/EK rendelet alapján benyújtott, a 2011. április 1-jétőljúnius 30-ig terjedő alidőszakra vonatkozó behozataliengedély-kérelmekre az e rendelet mellékletében szereplő odaítélési együtthatókat kell alkalmazni.

2. cikk

Ez a rendelet 2011. március 22-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. március 21-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 238., 2006.9.1., 13. o.

(3)  HL L 309., 2007.11.27., 47. o.


MELLÉKLET

Csoportszám

Tételszám

Az 1.4.2011-30.6.2011 terjedő alidőszakra benyújtott behozataliengedélykérelmekre alkalmazandó odaítélési együttható

(%-ban)

1

09.4410

0,366598

3

09.4412

0,374816

4

09.4420

0,458298

6

09.4422

0,476877


22.3.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 76/48


A BIZOTTSÁG 279/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. március 21.)

a bizonyos vámkontingensek szerinti cukorágazati termékek tekintetében 2011. március 1. és 7. között kérelmezett behozatali engedélyek kibocsátásakor alkalmazandó odaítélési együttható megállapításáról és az ilyen engedélyek iránti kérelmek benyújtásának felfüggesztéséről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1),

tekintettel az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló, 2006. augusztus 31-i 1301/2006/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 7. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a cukorágazatra vonatkozó egyes közösségi vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről szóló, 2009. szeptember 25-i 891/2009/EK bizottsági rendeletre (3) és különösen annak 5. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 891/2009/EK rendeletnek megfelelően az illetékes hatóságoknak 2011. március 1. és 7. között benyújtott behozatali engedély iránti kérelmekben szereplő mennyiségek meghaladják a 09.4320 tételszám alatt rendelkezésre álló mennyiséget.

(2)

E körülményre tekintettel helyénvaló az 1301/2006/EK rendelettel összhangban odaítélési együtthatót megállapítani a 09.4320 tételszám tekintetében kibocsátott engedélyekre vonatkozóan. A 891/2009/EK rendelettel összhangban indokolt az e tételszámra vonatkozó további engedélykérelmek benyújtását a gazdasági év végéig felfüggeszteni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   A 891/2009/EK rendelet alapján 2011. március 1. és 7. között benyújtott behozatali engedély iránti kérelmekben szereplő mennyiségekre az e rendelet mellékletében szereplő odaítélési együtthatókat kell alkalmazni.

(2)   A mellékletben szereplő tételszámokra vonatkozó további engedélykérelmek benyújtását a 2010/11. gazdasági év végéig fel kell függeszteni.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. március 21-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 238., 2006.9.1., 13. o.

(3)  HL L 254., 2009.9.26., 82. o.


MELLÉKLET

CXL engedményes cukor

2010/2011. gazdasági év

2011.3.1. és 2011.3.7. között benyújtott kérelmek

Tételszám

Ország

Odaítélési együttható

(%)

További kérelmek

09.4317

Ausztrália

Felfüggesztve

09.4318

Brazília

Felfüggesztve

09.4319

Kuba

 

09.4320

Bármely harmadik ország

3,5075

Felfüggesztve

09.4321

India

Felfüggesztve

Nem alkalmazandó: a Bizottsághoz nem érkezett engedélykérelem.


Balkáni cukor

2010/2011. gazdasági év

2011.3.1. és 2011.3.7. között benyújtott kérelmek

Tételszám

Ország

Odaítélési együttható

(%)

További kérelmek

09.4324

Albánia

 

09.4325

Bosznia-Hercegovina

 

09.4326

Szerbia

 (1)

 

09.4327

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság

 

09.4328

Horvátország

 (1)

 

Nem alkalmazandó: a Bizottsághoz nem érkezett engedélykérelem.


Kivételes és ipari behozatalból származó cukor

2010/2011. gazdasági év

2011.3.1. és 2011.3.7. között benyújtott kérelmek

Tételszám

Típus

Odaítélési együttható

(%)

További kérelmek

09.4380

Kivételes

 

09.4390

Ipari

 (2)

 

Nem alkalmazandó: a Bizottsághoz nem érkezett engedélykérelem.


(1)  Nem alkalmazandó: a kérelmek nem lépik túl a rendelkezésre álló mennyiségeket és teljes mértékben elfogadhatók.

(2)  Nem alkalmazandó: a kérelmek nem lépik túl a rendelkezésre álló mennyiségeket és teljes mértékben elfogadhatók.


22.3.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 76/50


A BIZOTTSÁG 280/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. március 21.)

a 620/2009/EK rendelettel szabályozott, a kiváló minőségű marhahúsra vonatkozó vámkontingens keretében 2011. március első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1),

tekintettel az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló, 2006. augusztus 31-i 1301/2006/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 7. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A kiváló minőségű marhahúsra vonatkozó behozatali vámkontingens kezeléséről szóló, 2009. július 13-i 620/2009/EK bizottsági rendelet (3) meghatározza a behozatali engedélyek iránti kérelmek benyújtására és az engedélyek kiállítására vonatkozó részletes szabályokat.

(2)

Az 1301/2006/EK rendelet 7. cikkének (2) bekezdése értelmében, amennyiben az engedélykérelmekben foglalt mennyiségek meghaladják a kontingensidőszakban rendelkezésre álló mennyiségeket, akkor a Bizottság az engedélykérelemben foglalt mennyiségekre vonatkozó elosztási együtthatót állapít meg. A 620/2009/EK rendelet 3. cikke értelmében 2011. március 1. és 7. között benyújtott behozataliengedély-kérelmekben szereplő mennyiségek meghaladják a rendelkezésre álló mennyiségeket. Ezért helyénvaló odaítélési együttható rögzítésével meghatározni, hogy a behozatali engedélyek milyen mennyiségekre bocsáthatók ki,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 09.4449 tételszámú vámkontingens keretében, a 620/2009/EK rendelet 3. cikkével összhangban 2011. március 1. és 7. között benyújtott behozatali engedély iránti kérelmekre 28,677523 %-os odaítélési együtthatót kell alkalmazni.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. március 21-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 238., 2006.9.1., 13. o.

(3)  HL L 182., 2009.7.15., 25. o.


22.3.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 76/51


A BIZOTTSÁG 281/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. március 21.)

az 539/2007/EK rendelettel megnyitott, a tojás- és tojásfehérje-ágazat egyes termékeire vonatkozó vámkontingensek keretében 2011. március első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1),

tekintettel az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló, 2006. augusztus 31-i 1301/2006/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 7. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a tojáságazatra és a tojásfehérjére vonatkozó vámkontingensek megnyitásáról és kezelésérő szóló, 2007. május 15-i 539/2007/EK bizottsági rendeletre (3) és különösen annak 5. cikke (6) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 539/2007/EK rendelet vámkontingenseket nyitott meg a tojás- és tojásfehérje-ágazat termékeinek behozatalára vonatkozóan.

(2)

A 2011. április 1-jétőljúnius 30-ig terjedő alidőszakra vonatkozóan 2011. március első hét napján benyújtott behozataliengedély-kérelmek egyes kontingensek esetében a rendelkezésre álló mennyiséget meghaladó mennyiségre vonatkoznak. Ezért helyénvaló az igényelt mennyiségekre alkalmazandó odaítélési együttható rögzítésével meghatározni, hogy a behozatali engedélyek milyen mennyiségekre bocsáthatók ki,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 539/2007/EK rendelet alapján benyújtott, a 2011. április 1-jétőljúnius 30-ig terjedő alidőszakra vonatkozó behozataliengedély-kérelmekre az e rendelet mellékletében szereplő odaítélési együtthatókat kell alkalmazni.

2. cikk

Ez a rendelet 2011. március 22-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. március 21-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 238., 2006.9.1., 13. o.

(3)  HL L 128., 2007.5.16., 19. o.


MELLÉKLET

Csoportszáma

Tételszám

Az 1.4.2011-30.6.2011 terjedő alidőszakra benyújtott behozataliengedély-kérelmekre alkalmazandó odaítélési együttható

(%)

E2

09.4401

41,799476


HATÁROZATOK

22.3.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 76/53


A TANÁCS HATÁROZATA

(2011. március 10.)

az egységes szabadalmi oltalom létrehozásának területén megvalósítandó megerősített együttműködésre való felhatalmazásról

(2011/167/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 329. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Belga Királyság, a Bolgár Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, az Észt Köztársaság, Írország, a Görög Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Ciprusi Köztárság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Magyar Köztársaság, Málta, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, Románia, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság és Nagy- Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament egyetértésére,

mivel:

(1)

Az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 3. cikkének (3) bekezdésével összhangban az Unió belső piacot hoz létre, Európa kiegyensúlyozott gazdasági növekedésen alapuló fenntartható fejlődéséért munkálkodik, és elősegíti a tudományos és műszaki haladást. E célkitűzés eléréséhez járul hozzá azon jogi feltételek megteremtése, amelyek lehetővé teszik a vállalkozások számára, hogy tevékenységüket a termékeknek a nemzeti határokon átnyúló előállításához és forgalmazásához igazítsák, és amelyek szélesebb választékot és több lehetőséget biztosítanak a számukra. A vállalkozások rendelkezésére álló jogi eszközök között lennie kell egy olyan egységes szabadalomnak, amely az Unióban mindenütt egyforma joghatást fejt ki.

(2)

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 118. cikke szerint, valamint a belső piac létrehozása, illetve működése keretében az intézkedéseknek magukban kell foglalniuk az egész Unióra érvényes egységes szabadalmi oltalom létrehozását, valamint az egész Unióra kiterjedő, központosított engedélyezési, együttműködési és felügyeleti szabályok megállapítását.

(3)

2000. július 5-én a Bizottság az egész Unióban egyforma oltalmat nyújtó egységes szabadalom létrehozását célzó közösségi szabadalomról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatot fogadott el. 2010. június 30-án a Bizottság az európai uniós szabadalom fordítási szabályairól szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatot (a továbbiakban: a fordítási szabályokról szóló rendeletjavaslat) fogadott el, amely az uniós szabadalomra alkalmazandó fordítási szabályokról rendelkezik.

(4)

A Tanács 2010. november 10-i ülésén megállapították, hogy nincs meg az egyhangú támogatás, mely lehetővé tenné a fordítási szabályokról szóló rendeletjavaslat előbbre vitelét. 2010. december 10-én megerősítést nyert, hogy leküzdhetetlen nehézségek állnak fenn, amelyek akkor és a belátható jövőben egyaránt lehetetlenné teszik az egyhangú döntést igénylő határozathozatalt. Mivel az uniós szintű egységes szabadalmi oltalomról szóló végleges megállapodáshoz szükség van a fordítási szabályokról szóló rendeletjavaslattal kapcsolatos megállapodásra, megállapítást nyert, hogy az uniós szintű egységes szabadalmi oltalom létrehozásának célkitűzését a szerződések vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazásával ésszerű időn belül nem lehet megvalósítani.

(5)

Ebben a helyzetben tizenkét tagállam, azaz Dánia, az Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Hollandia, Litvánia, Lengyelország, Luxemburg, Németország, Svédország és Szlovénia 2010. december 7-i, 8-i és 13-i keltezésű levelükkel kérelmet nyújtottak be a Bizottsághoz, amelyben jelezték azon szándékukat, hogy egymás között az e tagállamok által a tárgyalások során támogatott meglévő javaslatok alapján az egységes szabadalmi oltalom létrehozásának területén megerősített együttműködést kívánnak létrehozni, és kérték, hogy a Bizottság ebből a célból terjesszen javaslatot a Tanács elé. A szóban forgó tagállamok a kérelmeket a Versenyképességi Tanács 2010. december 10-i ülésén megerősítették. Ezzel egyidejűleg még tizenhárom tagállam, nevezetesen Belgium, Bulgária, a Cseh Köztársaság, Írország, Görögország, Ciprus, Lettország, Magyarország, Málta, Ausztria, Portugália, Románia és Szlovákia írásban fordultak a Bizottsághoz, amelyben kifejezték azon óhajukat, hogy részt kívánnak venni a tervezett megerősített együttműködésben. A megerősített együttműködést összesen huszonöt tagállam kérte.

(6)

A megerősített együttműködésnek a részt vevő tagállamokban meg kell teremtenie az egységes szabadalmi oltalom létrehozásához szükséges jogi keretet, az uniós vállalkozások számára biztosítania kell a lehetőséget arra, hogy a részt vevő tagállamokban az egységes szabadalmi oltalom igénylése által javíthassák versenyképességüket, valamint elő kell segítenie a tudományos és műszaki haladást.

(7)

A megerősített együttműködés célja a részt vevő tagállamok területén egyforma oltalmat nyújtó egységes szabadalom létrehozása, amelyet e tagállamok tekintetében az Európai Szabadalmi Hivatal (ESZH) ad meg. Az egységes szabadalmi oltalom szükséges részeként az alkalmazandó fordítási szabályoknak egyszerűeknek és költséghatékonyaknak kell lenniük, és meg kell felelniük a Bizottság által 2010. június 30-án előterjesztett, a fordítási szabályokról szóló tanácsi rendeletjavaslatban foglalt, az elnökség által 2010 novemberében javasolt és a Tanács által széleskörűen támogatott kompromisszumos elemekkel kiegészített rendelkezéseknek. A fordítási szabályoknak fenn kell tartaniuk azt a lehetőséget, hogy az ESZH-hoz benyújtandó szabadalmi bejelentéseket az Unió bármely nyelvén be lehessen adni, és szavatolniuk kell az ESZH hivatalos nyelveitől különböző nyelveken benyújtott bejelentések fordíttatásával összefüggő költségek térítését. Az egységes joghatással bíró szabadalmat az ESZH-nak az európai szabadalmak megadásáról szóló egyezmény (európai szabadalmi egyezmény) meghatározott hivatalos nyelvei közül csak az egyiken kell megadni. További fordítások nem követelhetők meg, ami nem érinti a joghatással nem bíró és kizárólagosan tájékoztatási célú ideiglenes további fordításokról rendelkező, arányos átmeneti szabályok tiszteletben tartását. Az átmeneti szabályok mindenképpen megszűnnének, amint – objektív értékelés függvényében – rendelkezésre állnának színvonalas gépi fordítások. Jogvita esetén a szabadalmasra kötelező erejű fordítási kötelezettségek hárulnak.

(8)

Az EUSZ 20. cikkében, valamint az EUMSZ 326. és 329. cikkében írt feltételek teljesülnek.

(9)

A területet, amelyen belül a megerősített együttműködés megvalósul, az egész Unióban érvényes oltalmat nyújtó egységes szabadalom létrehozását célzó intézkedések meghozatalát, valamint az egész Unióra kiterjedő, központosított engedélyezési, együttműködési és felügyeleti szabályok megállapítását az EUMSZ 118. cikke a szerződések hatálya alá tartozó egyik területként határozza meg.

(10)

A Tanács 2010. november 10-i ülésén megállapításra, majd 2010. december 10-én megerősítésre került, hogy az Unión belüli egységes szabadalmi oltalom létrehozásának célkitűzését az egész Unió ésszerű időn belül nem tudja elérni, így teljesül az EUSZ 20. cikkének (2) bekezdésében írt követelmény, amelynek értelmében megerősített együttműködést csak végső lehetőségként lehet elfogadni.

(11)

Az egységes szabadalmi oltalom létrehozásának területén létrejövő megerősített együttműködés célja a tudományos és technológiai haladás, valamint a belső piac működésének serkentése. A tagállamok egy csoportjára érvényes egységes szabadalmi oltalom létrehozása javítaná a szabadalmi oltalom színvonalát azáltal, hogy a részt vevő tagállamok területén lehetőséget teremt egységes szabadalmi oltalom megszerzésére, valamint azáltal, hogy e területekre kiterjedően megszüntetné a költségeket és a bonyolult ügyintézést. Ily módon az EUSZ 20. cikkének (1) bekezdése értelmében előmozdítja az Unió célkitűzéseit, védi az Unió érdekeit, és erősíti az integráció folyamatát.

(12)

Az egységes szabadalmi oltalom létrehozása nem tartozik az Uniónak az EUMSZ 3. cikkének (1) bekezdésében felsorolt kizárólagos hatáskörei közé. Az európai oltalmi jogcímek létrehozásának jogalapját az EUMSZ 118. cikke képezi, amely a versenyre, az adózásra és a jogszabályok közelítésére vonatkozó közös szabályokról szóló VII. címnek a jogszabályok közelítéséről szóló 3. fejezetébe tartozik, és kifejezett utalást tartalmaz a belső piac létrehozására és működésére, amely az EUMSZ 4. cikkének megfelelően az Unió egyik megosztott hatásköre. Tehát az egységes szabadalmi oltalom létrehozása, beleértve az alkalmazandó fordítási szabályokat is, az Unió nem kizárólagos hatáskörei közé tartozik.

(13)

Az egységes szabadalmi oltalom létrehozásának területén létrejövő megerősített együttműködés megfelel a szerződéseknek és az uniós jognak, és nem befolyásolja hátrányosan a belső piacot vagy a gazdasági, szociális és területi kohéziót. Nem jelent akadályt vagy megkülönböztetést a tagállamok közötti kereskedelemben, és nem torzítja a tagállamok közötti versenyt.

(14)

Az egységes szabadalmi oltalom létrehozásának területén létrejövő megerősített együttműködés tiszteletben tartja a részt nem vevő tagállamok hatásköreit, jogait és kötelezettségeit. Az a lehetőség, hogy a részt vevő tagállamok területén egységes szabadalmi oltalom szerezhető, nem érinti a szabadalmi oltalom rendelkezésre állását vagy feltételeit a részt nem vevő tagállamok területén. Mi több, a részt nem vevő tagállamok vállalkozásainak lehetőséget kell nyújtani arra, hogy a részt vevő tagállamok területén ugyanolyan feltételekkel szerezhessék meg az egységes szabadalmi oltalmat, mint a részt vevő tagállamok vállalkozásai. A részt nem vevő tagállamoknak a szabadalmi oltalom saját területükön történő megszerzésének feltételeit meghatározó meglévő szabályai érintetlenek maradnak.

(15)

Az egységes szabadalmi oltalom létrehozásának területén létrejövő megerősített együttműködésnek meg kell felelnie mindenekelőtt a szabadalmakra vonatkozó uniós szabályoknak, mivel a megerősített együttműködésnek tiszteletben kell tartania az előzőleg már létező vívmányokat.

(16)

Az EUMSZ 328. cikke értelmében az e határozatban foglalt részvételi feltételeknek való megfelelés esetén az egységes szabadalmi oltalom létrehozásának területén létrejövő megerősített együttműködés bármikor nyitva áll azon tagállamok előtt, amelyek meg kívánnak felelni az ennek keretében már elfogadott jogi aktusoknak,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Tanács felhatalmazza a Belga Királyságot, a Bolgár Köztársaságot, a Cseh Köztársaságot, a Dán Királyságot, a Németországi Szövetségi Köztársaságot, az Észt Köztársaságot, Írországot, a Görög Köztársaságot, a Francia Köztársaságot, a Ciprusi Köztárságot, a Lett Köztársaságot, a Litván Köztársaságot, a Luxemburgi Nagyhercegséget, a Magyar Köztársaságot, Máltát, a Holland Királyságot, az Osztrák Köztársaságot, a Lengyel Köztársaságot, a Portugál Köztársaságot, Romániát, a Szlovén Köztársaságot, a Szlovák Köztársaságot, a Finn Köztársaságot, a Svéd Királyságot és Nagy- Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságát, hogy a szerződések vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazásával az egységes szabadalmi oltalom létrehozásának területén megerősített együttműködést hozzanak létre.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2011. március 10-én.

a Tanács részéről

az elnök

CSÉFALVAY Z.


22.3.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 76/56


A TANÁCS 2011/168/KKBP HATÁROZATA

(2011. március 21.)

a Nemzetközi Büntetőbíróságról és a 2003/444/KKBP közös álláspont hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 29. cikkére,

mivel:

(1)

A Szerződés 21. cikkében előírtaknak megfelelően az Unió nemzetközi szintű fellépése során arra törekszik, hogy előbbre vigye a következő alapelvek érvényesülését: a demokrácia, a jogállamiság, az emberi jogok és alapvető szabadságok egyetemes és oszthatatlan volta, az emberi méltóság tiszteletben tartása, valamint az egyenlőség és a szolidaritás elvei, továbbá az Egyesült Nemzetek Alapokmányában foglalt elvek és a nemzetközi jog tiszteletben tartása. Az Unió arra törekszik, hogy kapcsolatokat alakítson ki és partnerségre lépjen többek között olyan nemzetközi szervezetekkel, amelyek osztoznak vele a fenti elvekben.

(2)

Az Unió egyik célkitűzése, hogy az Egyesült Nemzetek Alapokmányának céljaival és elveivel összhangban megőrizze a békét, megelőzze a konfliktusok kialakulását és erősítse a nemzetközi biztonságot.

(3)

A Nemzetközi Büntetőbíróság Római Statútuma (a továbbiakban: Római Statútum) 2002. július 1-jén lépett hatályba.

(4)

A Római Statútumot valamennyi tagállam megerősítette.

(5)

A Római Statútum alapelvei, valamint a Nemzetközi Büntetőbíróság (a továbbiakban: Büntetőbíróság) működését szabályozó elvek tökéletes összhangban vannak az Unió alapelveivel és célkitűzéseivel. A Büntetőbíróság joghatóságába tartozó súlyos bűncselekmények aggodalommal töltik el a nemzetközi közösség egészét, csakúgy, mint az Uniót és annak tagállamait.

(6)

Az Uniónak és tagállamainak eltökélt szándéka, hogy nemzeti szintű intézkedések meghozatalával és a nemzetközi együttműködés erősítésével véget vessen az e bűncselekményeket elkövető személyek büntetlenségének a tényleges büntetőeljárás alá vonásuk érdekében.

(7)

Az Unió és a Büntetőbíróság 2006. április 10-én együttműködési és segítségnyújtási megállapodást írt alá, amely 2006. május 1-jén lépett hatályba (1).

(8)

A Római Statútumban megfogalmazott nemzetközi büntetőjogi elveket és szabályokat más nemzetközi jogforrásokban is figyelembe kell venni.

(9)

Az Uniónak meggyőződése, hogy a Római Statútumhoz való általános csatlakozás alapvetően fontos ahhoz, hogy a Büntetőbíróság minden tekintetben hatékonyan működjön, ezért úgy véli, hogy támogatni kell a Római Statútum elfogadását előmozdító kezdeményezéseket, feltéve, hogy azok összhangban vannak a Római Statútum szövegével és szellemével.

(10)

A legfontosabb, hogy a Római Statútum integritása és a Büntetőbíróság függetlensége ne sérüljön.

(11)

A Nemzetközi Büntetőbíróságról szóló, 2002. szeptember 30-i következtetéseinek mellékletében a Tanács olyan elveket alakított ki, amelyek iránymutatásként szolgálnak a tagállamok számára azon megállapodások és egyezségek szükségességének és hatályának mérlegelésekor, amelyeket adott esetben a személyeknek a Büntetőbíróság részére történő átadása feltételeivel kapcsolatos javaslatokra válaszul hoznak létre.

(12)

A Tanács 2010. május 25-én következtetéseket fogadott el a Nemzetközi Büntetőbíróság Római Statútumának felülvizsgálati konferenciájáról (a továbbiakban: felülvizsgálati konferencia), amelyet 2010. május 31. és június 11. között az ugandai Kampalában rendeztek meg.

(13)

A felülvizsgálati konferencián módosították a Római Statútumot, egyrészt – annak 5. cikke (2) bekezdésével összhangban – az agresszió bűncselekményének meghatározása, valamint azon feltételek megállapítása érdekében, amelyek mellett a Büntetőbíróság e bűncselekmény tekintetében joghatóságot gyakorolhat; másrészt a Büntetőbíróság joghatóságának további három olyan háborús bűncselekményre való kiterjesztése érdekében, amelyeket nem nemzetközi jellegű fegyveres konfliktus során követnek el; a konferencia résztvevői emellett arról döntöttek, hogy a Római Statútum 124. cikkét egyelőre nem helyezik hatályon kívül. E módosításokat még meg kell erősíteni, illetve el kell fogadni; azok a Római Statútum 121. cikkének (5) bekezdésével összhangban léphetnek hatályba. A Büntetőbíróság joghatóságot fog gyakorolni az agresszió bűncselekménye tekintetében, amennyiben 2017. január 1. után a részes államok legalább akkora többsége, mint amekkora a Római Statútum módosításának elfogadásához szükséges, ilyen irányú határozatot hoz.

(14)

Az Unió a Római Statútum felülvizsgálatával foglalkozó konferencián vállalta, hogy felülvizsgálja és naprakésszé teszi a Büntetőbíróság támogatását célzó eszközeit, és hogy a továbbiakban is előmozdítja a Római Statútum egyetemességét és megőrzi sérthetetlenségét.

(15)

A Római Statútum végrehajtásához olyan gyakorlati intézkedésekre van szükség, amelyeket az Uniónak és tagállamainak maradéktalanul támogatniuk kell.

(16)

2004. február 4-én elfogadták azt a cselekvési tervet, amelynek szükségességét többek között az Európai Parlament által 2002. február 28-án jóváhagyott, a Nemzetközi Büntetőbíróság Római Statútumának hatályba lépéséről szóló állásfoglalás is megállapította, és amelynek célja a Nemzetközi Büntetőbíróságról szóló, 2001. június 11-i 2001/443/KKBP tanácsi közös álláspont (2) nyomon követése; e cselekvési tervet szükség szerint ki kell igazítani.

(17)

A fentiekre figyelemmel a 2003. június 16-i Nemzetközi Büntetőbíróságról szóló 2003/444/KKBP közös álláspontot (3) hatályon kívül kell helyezni, és annak helyébe e határozatnak kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1)   A Nemzetközi Büntetőbíróság (a továbbiakban: Büntetőbíróság), amelynek célja a joghatóságába tartozó súlyos bűncselekmények elkövetésének megelőzése és visszaszorítása, alapvető fontosságú szerepet tölt be a nemzetközi humanitárius jog és az emberi jogok tiszteletben tartásának előmozdításában, és így – az Egyesült Nemzetek Alapokmányának céljaival és elveivel összhangban – hozzájárul a szabadság, a biztonság és az igazságosság, valamint a jogállamiság megteremtéséhez és fenntartásához, a béke megőrzéséhez, a konfliktusok megelőzéséhez és a nemzetközi biztonság erősítéséhez.

(2)   E határozat célja a Nemzetközi Büntetőbíróság Római Statútuma (a továbbiakban: Római Statútum) egyetemes támogatottságának – az abban való lehető legszélesebb körű részvétel előmozdításának révén történő – növelése, a Római Statútum sérthetetlenségének megőrzése, a Büntetőbíróság függetlenségének, valamint hatékony és eredményes működésének támogatása, a Büntetőbírósággal folytatott együttműködés előmozdítása, valamint a kiegészítő jelleg elve alkalmazásának ösztönzése.

2. cikk

(1)   A Római Statútumban való lehető legszélesebb körű részvétel célkitűzésének eléréséhez való hozzájárulásként az Unió és tagállamai minden erőfeszítést megtesznek e folyamat előmozdításáért, oly módon, hogy a harmadik államokkal, államcsoportokkal, illetve az érintett regionális szervezetekkel folytatott – többek között megállapodásokra irányuló – tárgyalások, illetőleg politikai párbeszédek során adott esetben felvetik a Római Statútum lehető legszélesebb körű megerősítésének, elfogadásának, jóváhagyásának, a Római Statútumhoz való csatlakozásnak, valamint a Statútum végrehajtásának kérdését.

(2)   Az Unió és tagállamai egyéb módon is támogatják a Római Statútumhoz való csatlakozás és annak alkalmazása általánossá tételét, így például olyan kezdeményezések elfogadásával, amelyek célja a Római Statútumban és az ahhoz kapcsolódó eszközökben megfogalmazott értékek, elvek és rendelkezések terjesztésének előmozdítása. E határozat célkitűzéseinek megvalósítása érdekében az Unió szükség szerint együttműködik más érdekelt államokkal, nemzetközi intézményekkel, nem kormányzati szervezetekkel és a civil társadalom egyéb képviselőivel.

(3)   A tagállamok minden érdekelt állammal megosztják a Római Statútum végrehajtásával kapcsolatos kérdésekben szerzett tapasztalataikat, és adott esetben más formában is támogatják e célkitűzést. A tagállamok kötelesek kérés esetén technikai, és – adott esetben – pénzügyi támogatást nyújtani az ahhoz szükséges jogalkotási munkához, hogy harmadik államok is részes felévé válhassanak a Római Statútumnak és alkalmazhassák azt. A Római Statútumhoz részes félként való csatlakozást, illetve a Büntetőbírósággal való együttműködést mérlegelő államokat bátorítani kell arra, hogy tájékoztassák az Uniót az e törekvéseik során tapasztalt nehézségekről.

(4)   E cikk végrehajtása során az Unió és tagállamai összehangolják a különböző államok vagy államcsoportok tekintetében a Büntetőbíróságnak nyújtott politikai és technikai támogatásukat.

3. cikk

A Büntetőbíróság függetlenségének elősegítéséhez az Unió és tagállamai különösen az alábbiakkal járulnak hozzá:

a)

bátorítják a részes államokat, hogy a részes államok közgyűlése által hozott határozatokkal összhangban haladéktalanul juttassák el a Büntetőbíróság részére a rájuk nézve megállapított hozzájárulás teljes összegét;

b)

minden erőfeszítést megtesznek annak érdekében, hogy a tagállamok a Nemzetközi Büntetőbíróság kiváltságairól és mentességeiről szóló megállapodáshoz mihamarabb csatlakozzanak és megerősítsék azt, és előmozdítják, hogy ezt más államok is megtegyék; továbbá

c)

adott esetben igyekeznek elősegíteni a Büntetőbírósághoz kapcsolódó munkát végző bírák, ügyészek, tisztviselők és jogi tanácsadók képzésének és támogatásának biztosítását.

4. cikk

(1)   Az Unió és tagállamai – a Római Statútummal összhangban – szorosan nyomon követik a Büntetőbírósággal való együttműködés alakulását.

(2)   Az Unió figyelemmel kíséri az Unió és a Büntetőbíróság közötti együttműködési és segítségnyújtási megállapodás végrehajtását.

(3)   Az Unió és tagállamai adott esetben mérlegelik annak lehetőségét, hogy a Büntetőbíróság hatékony működésének lehetővé tétele céljából ad hoc megállapodásokat és egyezségeket kössenek, és erre a harmadik feleket is ösztönzik.

(4)   Adott esetben továbbra is felhívják a harmadik államok figyelmét a Nemzetközi Büntetőbíróságról szóló, 2002. szeptember 30-i tanácsi következtetésekre, valamint a következtetések mellékletében foglalt azon uniós elvekre, amelyek a személyeknek a Büntetőbíróság részére történő átadásának feltételeivel kapcsolatos megállapodásokra vagy egyezségekre vonatkozó javaslatok tekintetében irányadók.

5. cikk

Az Unió és tagállamai adott esetben kezdeményezéseket tesznek, illetve intézkedéseket hoznak annak érdekében, hogy biztosítsák a kiegészítő jelleg elvének nemzeti szintű alkalmazását.

6. cikk

A Tanács és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője adott esetben összehangolja az Unió és a tagállamai által a 2–5. cikk végrehajtása érdekében hozott intézkedéseket.

7. cikk

A tagállamok minden tekintetben együttműködnek egymással annak érdekében, hogy biztosítsák a részes államok közgyűlésének zökkenőmentes működését.

8. cikk

Az Unió a Római Statútumban említett legsúlyosabb nemzetközi bűncselekményekkel kapcsolatos külső és belső fellépése valamennyi területén biztosítja az eszközei és politikái közötti egységességet és összhangot.

9. cikk

A Tanács adott esetben felülvizsgálja e határozatot.

10. cikk

A 2003/444/KKBP közös álláspont hatályát veszti, és helyébe e határozat lép. A hatályon kívül helyezett 2003/444/KKBP közös álláspontra való hivatkozásokat erre a határozatra való hivatkozásként kell értelmezni.

11. cikk

Ez a határozat elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2011. március 21-én.

a Tanács részéről

az elnök

C. ASHTON


(1)  HL L 115., 2006.4.28., 50. o.

(2)  HL L 155., 2001.6.12., 19. o.

(3)  HL L 150., 2003.6.18., 67. o.


22.3.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 76/59


A TANÁCS 2011/169/KKBP HATÁROZATA

(2011. március 21.)

a Guineai Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/638/KKBP határozat módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 29. cikkére,

mivel:

(1)

A 2009. szeptember 28-án Conakryban rendezett politikai tüntetésnek a biztonsági erők általi erőszakos elfojtására válaszul a Tanács 2009. október 27-én elfogadta a Guineai Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2009/788/KKBP közös álláspontot (1).

(2)

A Tanács 2010. október 25-én elfogadta a korlátozó intézkedések 2011. október 27-ig történő megújításáról és a 2009/788/KKBP közös álláspont hatályon kívül helyezéséről szóló 2010/638/KKBP határozatot (2).

(3)

A politikai helyzet és a 2009. szeptember 28-i guineai események tényeinek és körülményeinek megállapításával megbízott nemzetközi vizsgálóbizottság jelentésére figyelemmel a 2010/638/KKBP határozatot módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2010/638/KKBP határozat a következőképpen módosul:

1.

A 3. cikk (1) bekezdésének helyébe az alábbi szöveg lép:

„(1)   A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy megakadályozzák a mellékletben felsorolt, a nemzetközi vizsgálóbizottság által a 2009. szeptember 28-i guineai eseményekért felelősként megjelölt személyeknek és a velük kapcsolatban álló személyeknek a területükre történő beutazását vagy az azon történő átutazását.”

2.

A 4. cikk (1) bekezdésének helyébe az alábbi szöveg lép:

„(1)   A mellékletben felsorolt, a nemzetközi vizsgálóbizottság által a 2009. szeptember 28-i guineai eseményekért felelősként megjelölt személyekhez és a velük kapcsolatban álló természetes és jogi személyekhez, szervezetekhez és szervekhez tartozó, a tulajdonukat képező, az általuk birtokolt vagy ellenőrzött valamennyi pénzeszközt és gazdasági forrást be kell fagyasztani.”

3.

A 2010/638/KKBP határozat mellékletének helyébe e határozat melléklete lép.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2011. március 21-én.

a Tanács részéről

az elnök

C. ASHTON


(1)  HL L 281., 2009.10.28., 7. o.

(2)  HL L 280., 2010.10.26., 10. o.


MELLÉKLET

„MELLÉKLET

A 3. és 4. cikkben említett személyek jegyzéke

 

Név

(és esetleges névváltozatok)

Azonosító adatok

(születési idő és hely (sz. i. és sz. h.), útlevél/személyi igazolvány száma stb.)

Indokok

1.

Moussa Dadis CAMARA százados

sz. i.: 1964.1.1. vagy 1968.12.29.

Útlevél száma: R0001318

A nemzetközi vizsgálóbizottság megállapításai szerint a 2009. szeptember 28-i guineai eseményekért felelős személyek egyike.

2.

Moussa Tiégboro CAMARA őrnagy

sz. i.: 1968.1.1.

Útlevél száma: 7190

A nemzetközi vizsgálóbizottság megállapításai szerint a 2009. szeptember 28-i guineai eseményekért felelős személyek egyike.

3.

Dr. Abdoulaye Chérif DIABY ezredes

sz. i.: 1957.2.26.

Útlevél száma: 13683

A nemzetközi vizsgálóbizottság megállapításai szerint a 2009. szeptember 28-i guineai eseményekért felelős személyek egyike.

4.

Aboubacar Chérif (más néven: Toumba) DIAKITÉ főhadnagy

 

A nemzetközi vizsgálóbizottság megállapításai szerint a 2009. szeptember 28-i guineai eseményekért felelős személyek egyike.

5.

Jean-Claude PIVI (más néven Coplan) főhadnagy

sz. i.: 1960.1.1.

A nemzetközi vizsgálóbizottság megállapításai szerint a 2009. szeptember 28-i guineai eseményekért felelős személyek egyike.”


22.3.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 76/61


A TANÁCS 2011/170/KKBP HATÁROZATA

(2011. március 21.)

az Európai Unió iraki integrált jogállamiság-missziójáról (EUJUST LEX IRAQ) szóló 2010/330/KKBP határozat módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 28. cikkére és 43. cikkének (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Tanács 2005. március 7-én elfogadta az Európai Unió integrált iraki jogállamiság-missziójáról (EUJUST LEX) szóló 2005/190/KKBP együttes fellépést (1). Ez a későbbiekben módosított és meghosszabbított együttes fellépés 2009. június 30-án hatályát vesztette.

(2)

A Tanács 2009. június 11-én elfogadta a 2009/475/KKBP együttes fellépést (2), amely további 12 hónappal, 2010. június 30-ig meghosszabbította az EUJUST LEX missziót, és amely rendelkezett arról, hogy ezen időszak során az EUJUST LEX indítsa el az iraki tevékenységekre épülő kísérleti szakaszt.

(3)

A Tanács 2010. június 14-én elfogadta a 2010/330/KKBP határozatot (3), amely további 24 hónappal, 2012. június 30-ig meghosszabbította az EUJUST LEX missziót, és amely rendelkezett arról, hogy ezen időszakban – a speciális képzésekre összpontosítva – az EUJUST LEX IRAQ fokozatosan helyezze Irakba tevékenységeit és megfelelő struktúráit, szükség szerint megtartva az országon kívüli tevékenységeket is.

(4)

A 2010/330/KKBP határozat meghatározta az EUJUST LEX IRAQ misszióval járó kiadások fedezésére szánt pénzügyi referenciaösszeget a 2010. július 1-jétől2011. június 30-ig terjedő időszakra. Ezt a pénzügyi referenciaösszeget a misszió operatív igényeinek fedezése érdekében meg kell emelni, ezért a 2010/330/KKBP határozatot pedig ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

A misszió megbízatását olyan biztonsági helyzetben hajtja végre, amely rosszabbodhat és veszélyt jelenthet az Unió külső tevékenységének a Szerződés 21. cikkében megállapított célkitűzéseire nézve.

(6)

A misszió parancsnoklási és ellenőrzési struktúrája nem érinti a misszióvezetőnek a misszió költségvetésének végrehajtására vonatkozóan a Bizottsággal szemben vállalt szerződéses felelősségét,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2010/330/KKBP határozat 11. cikke (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A misszióval járó kiadások fedezésére szánt pénzügyi referenciaösszeg a 2010. július 1-jétől2011. június 30-ig terjedő időszakra 22 300 000 EUR.”

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2011. március 21-én.

a Tanács részéről

az elnök

C. ASHTON


(1)  HL L 62., 2005.3.9., 37. o.

(2)  HL L 156., 2009.6.19., 57. o.

(3)  HL L 149., 2010.6.15., 12. o.


22.3.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 76/62


A TANÁCS 2011/171/KKBP HATÁROZATA

(2011. március 21.)

a Moldovai Köztársaság Dnyeszteren túli régiójának vezetésével szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/573/KKBP határozat módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 29. cikkére,

mivel:

(1)

A Tanács 2010. szeptember 27-én elfogadta a 2010/573/KKBP határozatot (1).

(2)

A 2010/573/KKBP határozat felülvizsgálata alapján a korlátozó intézkedéseket 2012. március 31-ig meg kell hosszabbítani.

(3)

Mindazonáltal a Dnyeszteren túli konfliktus politikai megoldásának, a latin betűs írásmódot használó iskolákkal kapcsolatos fennmaradó problémák kezelésének, valamint a személyek szabad mozgása helyreállításának elősegítése érdekében 2011. szeptember 30-ig fel kell függeszteni a korlátozó intézkedéseket. A Tanács az említett időszak végén, különösen a fenti területeken bekövetkező fejleményekre figyelemmel, felülvizsgálja a korlátozó intézkedéseket. A Tanács bármikor úgy határozhat, hogy újra bevezeti vagy feloldja az utazási korlátozásokat,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2010/573/KKBP határozat a következőképpen módosul:

1.

A 4. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   Ezt a határozatot 2012. március 31-ig kell alkalmazni. Azt folyamatosan felül kell vizsgálni. Ha a Tanács úgy ítéli meg, hogy e határozat céljai nem teljesültek, a határozatot meg kell hosszabbítani, vagy adott esetben módosítani kell.”

2.

A 4. cikk (3) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   Az e határozatban előírt korlátozó intézkedéseket 2011. szeptember 30-ig fel kell függeszteni. A fent említett napig tartó időszak végén a Tanács felülvizsgálja a korlátozó intézkedéseket.”

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2011. március 21-én.

a Tanács részéről

az elnök

C. ASHTON


(1)  HL L 253., 2010.9.28., 54. o.


22.3.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 76/63


A TANÁCS 2011/172/KKBP HATÁROZATA

(2011. március 21.)

az egyiptomi helyzet tekintetében egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 29. cikkére,

mivel:

(1)

Az Európai Unió 2011. február 21-én kijelentette, hogy kész támogatni Egyiptomban a jogállamiságon, valamint az emberi jogok és az alapvető szabadságok teljes körű tiszteletben tartásán alapuló polgári és demokratikus kormányzásra való békés és rendezett átállást, valamint egy olyan gazdaság létrehozását, amely erősíti a társadalmi kohéziót és előmozdítja a növekedést.

(2)

Ezzel összefüggésben korlátozó intézkedéseket kell bevezetni az egyiptomi állami pénzeszközök hűtlen kezeléséért felelősnek minősülő személyekkel szemben, akik megfosztják az egyiptomi népet a gazdaságuk és társadalmuk fenntartható fejlődéséből származó előnyöktől, és gyengítik a demokrácia kibontakozását az országban.

(3)

Egyes intézkedések végrehajtásához az Unió további fellépése szükséges,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1)   Be kell fagyasztani a mellékletben felsorolt, Egyiptom állami pénzeszközeinek hűtlen kezeléséért felelősnek minősülő személyekhez, valamint a hozzájuk kapcsolódó természetes és jogi személyekhez, illetve szervezetekhez tartozó, tulajdonukat képező, általuk birtokolt vagy ellenőrzött valamennyi pénzeszközt és gazdasági forrást.

(2)   A mellékletben felsorolt természetes és jogi személyek, szervezetek vagy szervek rendelkezésére vagy javára – sem közvetve, sem közvetlenül – semmiféle pénzeszköz vagy gazdasági forrás nem bocsátható.

(3)   A hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételekkel engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági források felszabadítását vagy rendelkezésre bocsátását, annak megállapítását követően, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági források:

a)

a mellékletben felsorolt természetes személyek és eltartott családtagjaik alapvető kiadásainak fedezéséhez szükségesek, beleértve az élelmiszereket, a lakbér vagy jelzáloghitel, a gyógyszerek és az orvosi ellátás, az adók, a biztosítási díjak és a közüzemi díjak kifizetését;

b)

kizárólag ésszerű mértékű szakértői díjak, illetve jogi szolgáltatásokhoz kapcsolódóan felmerült kiadások fedezésére szolgálnak;

c)

kizárólag a befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági források szokásos kezelési vagy fenntartási költségeinek, illetve szolgáltatási díjainak kiegyenlítésére szolgálnak; vagy

d)

rendkívüli kiadások fedezéséhez szükségesek, feltéve, hogy a hatáskörrel rendelkező hatóságok az engedély megadását megelőzően legalább két héttel tájékoztatták a többi tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságát és a Bizottságot azon indokokról, amelyek alapján úgy ítélik meg, hogy az adott estre vonatkozó engedélyt meg kell adni.

A tagállamok tájékoztatják a többi tagállamot és a Bizottságot az e bekezdés alapján megadott engedélyekről.

(4)   Az (1) bekezdéstől eltérve, a tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági források felszabadítását, amenynyiben teljesülnek a következő feltételek:

a)

az adott pénzeszközök vagy a gazdasági források az (1) bekezdésben felsorolt természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv mellékletbe történő felvételének időpontját megelőzően keletkezett bírósági, közigazgatási vagy választottbírósági határozaton alapuló zálogjog, vagy a szóban forgó időpontot megelőzően hozott bírósági, közigazgatási vagy választottbírósági határozat hatálya alá tartoznak;

b)

az adott pénzeszközöket vagy a gazdasági forrásokat kizárólag ilyen zálogjoggal biztosított vagy ilyen határozatban érvényesként elismert követelések teljesítésére fogják használni, az ilyen követelésekkel rendelkező személyek jogai tekintetében irányadó törvényekben és rendelkezésekben meghatározott korlátokon belül;

c)

a zálogjog vagy a határozat nem a mellékletben felsorolt személy, szervezet vagy szerv előnyére szolgál; és

d)

a zálogjog vagy a határozat elismerése nem ellentétes az érintett tagállam közrendjével.

Az érintett tagállam tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot az e bekezdés alapján megadott engedélyekről.

(5)   Az (1) bekezdés nem akadályozza meg a felsorolt természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy szervet abban, hogy a mellékletbe vétele időpontját megelőzően vállalt szerződéses fizetési kötelezettségének eleget tegyen, feltéve, hogy az érintett tagállam megállapította, hogy a kifizetést – akár közvetlenül, akár közvetve – nem az (1) bekezdésben említett valamely személy, szervezet vagy szerv kapja.

(6)   A (2) bekezdés nem alkalmazandó a befagyasztott számlák alábbi növekményeire:

a)

kamatok, vagy az említett számlákon jelentkező egyéb hozamok; vagy

b)

olyan szerződések, megállapodások vagy kötelezettségek alapján esedékes kifizetésekre, amelyeket azt megelőzően kötöttek meg, vagy amelyek azt megelőzően keletkeztek, hogy ezekre a számlákra az (1) és (2) bekezdésben foglalt intézkedések vonatkoznak;

feltéve, hogy e kamatok, egyéb hozamokra és kifizetésekre továbbra is az (1) bekezdésben foglalt intézkedés vonatkozik.

2. cikk

(1)   Valamely tagállamnak vagy az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének a javaslata alapján a Tanács határoz a mellékletben foglalt jegyzék létrehozásáról és módosításáról.

(2)   A Tanács – amennyiben a cím ismert, közvetlenül, egyéb esetben pedig értesítés közzététele útján – közli az (1) bekezdésben említett határozatát és a jegyzékbe vétel okait az érintett természetes vagy jogi személlyel, szervezettel vagy szervvel, lehetővé téve számára, hogy észrevételeket tegyen.

(3)   Amennyiben észrevételt vagy új érdemi bizonyítékot nyújtanak be, a Tanács felülvizsgálja az (1) bekezdésben említett határozatát, és erről értesíti az érintett személyt, szervezetet vagy szervet.

3. cikk

(1)   A mellékletnek tartalmaznia kell a jegyzékben felsorolt, az 1. cikk (1) bekezdésében említett természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek jegyzékbe vételének okait.

(2)   A mellékletnek tartalmaznia kell továbbá az érintett természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek azonosításához szükséges adatokat, amennyiben azok rendelkezésre állnak. Személyek esetében ilyen adat lehet a név – beleértve az álneveket is –, a születési idő és hely, az állampolgárság, az útlevél és a személyazonosító okmány száma, a nem, a cím – amennyiben ismert –, valamint a beosztás vagy a foglalkozás. Jogi személyek, szervezetek és szervek esetében ilyen adat lehet a név, a bejegyzés helye és ideje, a nyilvántartási szám és a székhely.

4. cikk

Annak érdekében, hogy az 1. cikk (1) és (2) bekezdésében említett intézkedések a legnagyobb hatást fejtsék ki, az Unió arra ösztönzi a harmadik országokat, hogy fogadjanak el az e határozatban foglaltakhoz hasonló korlátozó intézkedéseket.

5. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Ezt a határozatot 2012. március 22-ig kell alkalmazni.

Ezt a határozatot folyamatosan felül kell vizsgálni. Ez a határozat szükség szerint meghosszabbítható vagy módosítható, amennyiben a Tanács úgy ítéli meg, hogy a célkitűzései nem teljesültek.

Kelt Brüsszelben, 2011. március 21-én.

a Tanács részéről

az elnök

C. ASHTON


MELLÉKLET

Az 1. cikkben említett természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek jegyzéke

 

Név

(és névváltozatok)

Azonosító adatok

A jegyzékbe vétel indoka

1.

Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Az Egyiptomi Arab Köztársaság egykori elnöke.

Születési idő: 1928.5.4.

Neme: férfi

Olyan személy, aki ellen az állami pénzeszközök hűtlen kezeléséért az egyiptomi hatóságok bírósági eljárást folytatnak az ENSZ korrupció elleni egyezménye alapján.

2.

Suzanne Saleh Thabet

Mohamed Hosni Elsayed Mubaraknak, az Egyiptomi Arab Köztársaság egykori elnökének házastársa.

Születési idő: 1941.2.28.

Neme: nő

Olyan személy, aki ellen az állami pénzeszközök hűtlen kezeléséért az egyiptomi hatóságok bírósági eljárást folytatnak az ENSZ korrupció elleni egyezménye alapján.

3.

Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Mohamed Hosni Elsayed Mubaraknak, az Egyiptomi Arab Köztársaság egykori elnökének fia.

Születési idő: 1960.11.26.

Neme: férfi

Olyan személy, aki ellen az állami pénzeszközök hűtlen kezeléséért az egyiptomi hatóságok bírósági eljárást folytatnak az ENSZ korrupció elleni egyezménye alapján.

4.

Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh

Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubaraknak, az Egyiptomi Arab Köztársaság egykori elnöke fiának a házastársa.

Születési idő: 1971.10.5.

Neme: nő

Olyan személy, aki ellen az állami pénzeszközök hűtlen kezeléséért az egyiptomi hatóságok bírósági eljárást folytatnak az ENSZ korrupció elleni egyezménye alapján.

5.

Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Mohamed Hosni Elsayed Mubaraknak, az Egyiptomi Arab Köztársaság egykori elnökének fia.

Születési idő: 1963.12.28.

Neme: férfi

Olyan személy, aki ellen az állami pénzeszközök hűtlen kezeléséért az egyiptomi hatóságok bírósági eljárást folytatnak az ENSZ korrupció elleni egyezménye alapján.

6.

Khadiga Mahmoud El Gammal

Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubaraknak, az Egyiptomi Arab Köztársaság egykori elnöke fiának a házastársa.

Születési idő: 1982.10.13.

Neme: nő

Olyan személy, aki ellen az állami pénzeszközök hűtlen kezeléséért az egyiptomi hatóságok bírósági eljárást folytatnak az ENSZ korrupció elleni egyezménye alapján.

7.

Ahmed Abdelaziz Ezz

Korábbi parlamenti képviselő.

Születési idő: 1959.1.12.

Neme: férfi

Olyan személy, aki ellen az állami pénzeszközök hűtlen kezeléséért az egyiptomi hatóságok bírósági eljárást folytatnak az ENSZ korrupció elleni egyezménye alapján.

8.

Abla Mohamed Fawzi Ali Ahmed

Ahmed Abdelaziz Ezz házastársa.

Születési idő: 1963.1.31.

Neme: nő

Olyan személy, aki ellen az állami pénzeszközök hűtlen kezeléséért az egyiptomi hatóságok bírósági eljárást folytatnak az ENSZ korrupció elleni egyezménye alapján.

9.

Khadiga Ahmed Ahmed Kamel Yassin

Ahmed Abdelaziz Ezz házastársa.

Születési idő: 1959.5.25.

Neme: nő

Olyan személy, aki ellen az állami pénzeszközök hűtlen kezeléséért az egyiptomi hatóságok bírósági eljárást folytatnak az ENSZ korrupció elleni egyezménye alapján.

10.

Shahinaz Abdel Aziz Abdel Wahab Al Naggar

Ahmed Abdelaziz Ezz házastársa.

Születési idő: 1969.10.9.

Neme: nő

Olyan személy, aki ellen az állami pénzeszközök hűtlen kezeléséért az egyiptomi hatóságok bírósági eljárást folytatnak az ENSZ korrupció elleni egyezménye alapján.

11.

Ahmed Alaeldin Amin Abdelmaksoud Elmaghraby

Korábbi lakásügyi, közüzemi és városfejlesztési miniszter.

Születési idő: 1945.5.16.

Neme: férfi

Olyan személy, aki ellen az állami pénzeszközök hűtlen kezeléséért az egyiptomi hatóságok bírósági eljárást folytatnak az ENSZ korrupció elleni egyezménye alapján.

12.

Naglaa Abdallah El Gazaerly

Ahmed Alaeldin Amin Abdelmaksoud Elmaghraby házastársa.

Születési idő: 1956.6.3.

Neme: nő

Olyan személy, aki ellen az állami pénzeszközök hűtlen kezeléséért az egyiptomi hatóságok bírósági eljárást folytatnak az ENSZ korrupció elleni egyezménye alapján.

13.

Rachid Mohamed Rachid Hussein

Korábbi kereskedelmi és ipari miniszter.

Születési idő: 1955.2.9.

Neme: férfi

Olyan személy, aki ellen az állami pénzeszközök hűtlen kezeléséért az egyiptomi hatóságok bírósági eljárást folytatnak az ENSZ korrupció elleni egyezménye alapján.

14.

Hania Mahmoud Abdel Rahman Fahmy

Rachid Mohamed Rachid Hussein házastársa.

Születési idő: 1959.7.5.

Neme: nő

Olyan személy, aki ellen az állami pénzeszközök hűtlen kezeléséért az egyiptomi hatóságok bírósági eljárást folytatnak az ENSZ korrupció elleni egyezménye alapján.

15.

Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana

Korábbi idegenforgalmi miniszter.

Születési idő: 1959.2.20.

Neme: férfi

Olyan személy, aki ellen az állami pénzeszközök hűtlen kezeléséért az egyiptomi hatóságok bírósági eljárást folytatnak az ENSZ korrupció elleni egyezménye alapján.

16.

Jaylane Shawkat Hosni Galal Eldin

Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana házastársa.

Születési idő: 1960.1.8.

Neme: nő

Olyan személy, aki ellen az állami pénzeszközök hűtlen kezeléséért az egyiptomi hatóságok bírósági eljárást folytatnak az ENSZ korrupció elleni egyezménye alapján.

17.

Amir Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana

Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana fia.

Születési idő: 1990.9.21.

Neme: férfi

Olyan személy, aki ellen az állami pénzeszközök hűtlen kezeléséért az egyiptomi hatóságok bírósági eljárást folytatnak az ENSZ korrupció elleni egyezménye alapján.

18.

Habib Ibrahim Habib Eladli

Korábbi belügyminiszter.

Születési idő: 1938.3.1.

Neme: férfi

Olyan személy, aki ellen az állami pénzeszközök hűtlen kezeléséért az egyiptomi hatóságok bírósági eljárást folytatnak az ENSZ korrupció elleni egyezménye alapján.

19.

Elham Sayed Salem Sharshar

Habib Ibrahim Eladli házastársa.

Születési idő: 1963.1.23.

Neme: nő

Olyan személy, aki ellen az állami pénzeszközök hűtlen kezeléséért az egyiptomi hatóságok bírósági eljárást folytatnak az ENSZ korrupció elleni egyezménye alapján.


22.3.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 76/68


A TANÁCS 2011/173/KKBP HATÁROZATA

(2011. március 21.)

a bosznia-hercegovinai helyzetre vonatkozó korlátozó intézkedésekről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 29. cikkére,

mivel:

(1)

A Tanács 2010. december 14-én megerősítette azon elhatározását, hogy támogatja a békére irányuló daytoni/párizsi általános keretmegállapodást és azt, hogy kész mérlegelni a Bosznia-Hercegovinával e tekintetben megvalósítandó hatékony együttműködést célzó uniós képesség megerősítésére irányuló javaslatokat.

(2)

Ezzel összefüggésben korlátozó intézkedéseket kell bevezetni egyes természetes és jogi személyekkel szemben, akiknek a tevékenysége sérti Bosznia-Hercegovina szuverenitását, területi integritását, alkotmányos rendjét és nemzetközi jogi személyiségét, súlyosan veszélyezteti a biztonsági helyzetet Bosznia-Hercegovinában, vagy sérti a békére irányuló daytoni/párizsi általános keretmegállapodást és annak mellékleteit.

(3)

Egyes intézkedések végrehajtásához az Unió további fellépése szükséges,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1)   A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket, hogy megakadályozzák az olyan személyeknek a területükre való belépését vagy a területükön történő átutazását, akiknek a tevékenysége:

a)

sérti Bosznia-Hercegovina szuverenitását, területi integritását, alkotmányos rendjét és nemzetközi jogi személyiségét;

b)

súlyosan veszélyezteti a biztonsági helyzetet Bosznia-Hercegovinában; vagy

c)

sérti a békére irányuló daytoni/párizsi általános keretmegállapodást és annak mellékleteit, beleértve az említett megállapodás végrehajtása keretében megállapított intézkedéseket;

valamint a velük kapcsolatban álló személyeket, a mellékletben felsoroltak szerint.

(2)   Az (1) bekezdés nem kötelezi a tagállamokat arra, hogy saját állampolgáraiktól megtagadják a területükre való belépést.

(3)   Az (1) bekezdés nem érinti azokat az eseteket, amikor egy tagállamnak nemzetközi jogi kötelezettsége áll fenn, nevezetesen:

a)

valamely nemzetközi kormányközi szervezet fogadó országa;

b)

az ENSZ által vagy annak védnöksége alatt összehívott nemzetközi konferencia fogadó országa;

c)

valamely kiváltságokat és mentességeket biztosító többoldalú megállapodás alapján; vagy

d)

az Apostoli Szentszék (Vatikáni Városállam) és Olaszország között 1929-ben létrejött lateráni egyezmény alapján.

(4)   A (3) bekezdés rendelkezéseit azokra az esetekre is alkalmazni kell, amikor valamely tagállam az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) fogadó országa.

(5)   A Tanácsot értesíteni kell minden olyan esetről, amikor egy tagállam a (3) vagy a (4) bekezdés értelmében mentességet ad.

(6)   A tagállamok mentességet adhatnak az (1) bekezdésben meghatározott intézkedések alól, ha az utazást sürgős humanitárius ok vagy kormányközi értekezleteken való részvétel indokolja, beleértve az Unió által támogatott, vagy az EBESZ elnöki tisztét betöltő tagállamban tartott értekezleteket, amennyiben ott a bosznia-hercegovinai demokráciát, emberi jogokat és jogállamiságot közvetlenül elősegítő politikai párbeszéd zajlik.

(7)   Az a tagállam, amely a (6) bekezdésben meghatározott mentességet kíván biztosítani, írásban értesíti erről a Tanácsot. A mentességet megadottnak kell tekinteni, kivéve, ha az ellen a Tanács egy vagy több tagja – a javasolt mentességről szóló értesítés kézhezvételétől számított két munkanapon belül – írásban kifogást emel. Amennyiben a Tanács egy vagy több tagja ilyen kifogást emel, a Tanács minősített többséggel határozhat a javasolt mentesség megadásáról.

(8)   Azokban az esetekben, amikor a (3), a (4), a (6) és a (7) bekezdésnek megfelelően egy tagállam engedélyezi a mellékletben felsorolt személyeknek a területére való belépését vagy az azon történő átutazását, az engedély az abban megjelölt célra és az érintett személyekre korlátozódik.

2. cikk

(1)   Be kell fagyasztani minden olyan pénzeszközt és gazdasági forrást, amely olyan személyekhez tartozik, illetve olyan személyek tulajdonában vagy birtokában van, vagy ellenőrzése alatt áll, akiknek a tevékenysége:

a)

sérti Bosznia-Hercegovina szuverenitását, területi integritását, alkotmányos rendjét és nemzetközi jogi személyiségét;

b)

súlyosan veszélyezteti a biztonsági helyzetet Bosznia-Hercegovinában;

c)

sérti a békére irányuló daytoni/párizsi általános keretmegállapodást és annak mellékleteit, beleértve az említett megállapodás végrehajtása keretében megállapított intézkedéseket;

valamint a velük kapcsolatban álló természetes vagy jogi személyekét, a mellékletben felsoroltak szerint.

(2)   A mellékletben felsorolt természetes és jogi személyek rendelkezésére vagy javára – sem közvetve, sem közvetlenül – semmiféle pénzeszköz vagy gazdasági forrás nem bocsátható.

(3)   A hatáskörrel rendelkező tagállami hatóság az általa megfelelőnek ítélt feltételekkel engedélyezheti egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági források felszabadítását vagy rendelkezésre bocsátását, annak megállapítását követően, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági források:

a)

a mellékletben felsorolt természetes személyek és eltartott családtagjaik alapvető kiadásainak fedezéséhez szükségesek, beleértve az élelmiszereket, a lakbér vagy jelzáloghitel, a gyógyszerek és az orvosi ellátás, az adók, a biztosítási díjak és a közüzemi díjak kifizetését;

b)

kizárólag ésszerű mértékű szakértői díjak, illetve jogi szolgáltatásokhoz kapcsolódóan felmerült kiadások fedezésére szolgálnak;

c)

kizárólag a befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági források szokásos kezelési vagy fenntartási költségeinek, illetve szolgáltatási díjainak kiegyenlítésére szolgálnak; vagy

d)

rendkívüli kiadások fedezéséhez szükségesek, feltéve, hogy a hatáskörrel rendelkező hatóság az engedély megadását megelőzően legalább két héttel közölte a többi tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságával és a Bizottsággal azokat az indokokat, amelyek alapján úgy véli, hogy az adott estre vonatkozó engedélyt meg kell adni.

A tagállamok tájékoztatják a többi tagállamot és a Bizottságot az e bekezdés alapján megadott engedélyekről.

(4)   Az (1) bekezdéstől eltérve a tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági források felszabadítását, amenynyiben teljesülnek a következő feltételek:

a)

a pénzeszközök vagy a gazdasági források az (1) bekezdésben említett természetes vagy jogi személy mellékletbe történő felvételének időpontja előtt keletkezett bírósági, közigazgatási vagy választottbírósági határozaton alapuló zálogjog, vagy azon időpont előtt hozott bírósági, közigazgatási vagy választottbírósági határozat hatálya alá tartoznak;

b)

a pénzeszközöket vagy a gazdasági forrásokat kizárólag ilyen zálogjoggal biztosított vagy ilyen határozatban érvényesként elismert követelések teljesítésére fogják használni, az ilyen követelésekkel rendelkező személyek jogai tekintetében irányadó törvényekben és rendelkezésekben meghatározott korlátokon belül;

c)

a zálogjog vagy a határozat nem a mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személy javát szolgálja; és

d)

a zálogjog vagy a határozat elismerése nem ellentétes az érintett tagállam közrendjével.

A tagállamok tájékoztatják a többi tagállamot és a Bizottságot az e bekezdés alapján megadott engedélyekről.

(5)   Az (1) bekezdés nem akadályozza meg az érintett személyt abban, hogy a jegyzékbe vétele előtt szerződésben vállalt fizetési kötelezettségének eleget tegyen, feltéve hogy az érintett tagállam megállapította, hogy a kifizetést – akár közvetlenül, akár közvetve – nem az (1) bekezdésben említett valamely személy kapja.

(6)   A (2) bekezdés nem alkalmazandó a befagyasztott számlák alábbi növekményeire:

a)

kamatok, vagy az említett számlákon jelentkező egyéb hozamok; vagy

b)

olyan szerződések, megállapodások vagy kötelezettségek alapján esedékes kifizetések, amelyeket azt megelőzően kötöttek meg, vagy amelyek azt megelőzően keletkeztek, hogy ezek a számlák e határozat rendelkezéseinek hatálya alá kerültek;

feltéve, hogy e kamatok, egyéb hozamok és kifizetések továbbra is az (1) bekezdés hatálya alá tartoznak.

3. cikk

(1)   Valamely tagállamnak vagy az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének a javaslata alapján a Tanács összeállítja és szükség esetén módosítja a mellékletben foglalt jegyzéket.

(2)   A Tanács – amennyiben a cím ismert, közvetlenül, egyéb esetben pedig értesítés közzététele útján – közli döntését és a jegyzékbe vétel okait az érintett személlyel, lehetővé téve számára, hogy észrevételeket tegyen.

(3)   Amennyiben észrevételt vagy új érdemi bizonyítékot nyújtanak be, a Tanács felülvizsgálja döntését, és erről értesíti az érintett személyt.

4. cikk

(1)   A mellékletnek tartalmaznia kell a jegyzékben szereplő érintett személyek jegyzékbe vételének indokolását.

(2)   A mellékletnek tartalmaznia kell továbbá az érintett személyek azonosításához szükséges adatokat, amennyiben azok rendelkezésre állnak. Természetes személyek esetében ilyen adat lehet a név – beleértve az álneveket is –, a születési idő és hely, az állampolgárság, az útlevél és a személyazonosító okmány száma, a nem, a cím (amennyiben ismert), valamint a beosztás vagy a foglalkozás. Jogi személyek esetében ilyen adat lehet a név, a bejegyzés helye és ideje, a nyilvántartási szám és a székhely.

5. cikk

Annak érdekében, hogy a jelen határozatban meghatározott korlátozó intézkedések a legnagyobb hatást fejtsék ki, az Unió arra ösztönzi a harmadik országokat, hogy hasonló intézkedéseket fogadjanak el.

6. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Ezt a határozatot 2012. március 22-ig kell alkalmazni.

Ezt a határozatot folyamatosan felül kell vizsgálni. Ha a Tanács úgy ítéli meg, hogy e határozat céljai nem valósultak meg, a határozatot meg kell újítani, vagy adott esetben módosítani kell.

Kelt Brüsszelben, 2011. március 21-én.

a Tanács részéről

az elnök

C. ASHTON


MELLÉKLET

A 1. és a 2. cikkben említett természetes és jogi személyek jegyzéke


22.3.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 76/72


A TANÁCS 2011/174/KKBP VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2011. március 21.)

az egyes fehérorosz tisztviselőkkel szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/639/KKBP határozat végrehajtásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az egyes fehérorosz tisztviselőkkel szembeni korlátozó intézkedésekről szóló, 2010. október 25-i 2010/639/KKBP tanácsi határozatra (1) és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére, összefüggésben az Európai Unióról szóló szerződés 31. cikkének (2) bekezdésével,

mivel:

(1)

A Tanács 2010. október 25-én elfogadta az egyes fehérorosz tisztviselőkkel szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/639/KKBP határozatot.

(2)

Tekintettel a fehéroroszországi helyzet súlyosságára, további személyeket kell felvenni a 2010/639/KKBP határozat IIIA. és IV. mellékletében szereplő, korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek jegyzékébe. Ezen túlmenően a fenti határozat I., II., III., IIIA. és IV. mellékletében foglalt jegyzékekben szereplő egyes személyekkel kapcsolatos információkat naprakésszé kell tenni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2010/639/KKBP határozat I., II., III., IIIA. és IV. mellékletének helyébe az e határozat I., II., III., IV. és V. mellékletében foglalt szöveg lép.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2011. március 21-én.

a Tanács részéről

az elnök

C. ASHTON


(1)  HL L 280., 2010.10.26., 18. o.


I. MELLÉKLET

„I. MELLÉKLET

Az 1. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett személyek jegyzéke

 

Nevek

A fehérorosz változat angol és magyar átírása

Az orosz változat angol és magyar átírása

Név

(fehérorosz változat)

Név

(orosz változat)

Születési hely és idő

Tisztség

1.

Sheiman, Viktar Uladzimiravich

(Sheyman, Viktar Uladzimiravich) [Sejman, Viktar Uladzimiravics]

Sheiman, Viktor Vladimirovich

(Sheyman, Viktor Vladimirovich) [Sejman, Viktor Vlagyimirovics]

Шэйман Вiктар Уладзiмiравiч

ШЕЙМАН Виктор Владимирович

1958.5.26. Hrodnai terület

Belarusz Biztonsági Tanácsának volt titkára, jelenleg az elnök különleges tanácsadója

2.

Navumau, Uladzimir Uladzimiravich [Navumav, Uladzimir Uladzimiravics]

Naumov, Vladimir Vladimirovich [Naumov, Vlagyimir Vlagyimirovics]

Навумаў Уладзiмiр Уладзiмiравiч

НАУМОВ Владимир Владимирович

1956.2.7., Szmolenszk

volt belügyminiszter

3.

Sivakov, Iury (Yurij, Yuri) Leonidovich [Szivakov, Jurij Leonyidovics]

 

Сиваков, Юрий Леонидович

1946.8.5., Szahalini régió

volt idegenforgalmi miniszter, volt belügyminiszter

4.

Paulichenka, Dzmitry Valerievich [Pavlicsenka, Dzmitrij Valerjevics]

Pavlichenko, Dmitri Valerievich

(Pavlichenko, Dmitriy Valeriyevich) [Pavlicsenko, Dmitrij Valerijevics]

Паўлiчэнка Дзмiтрый Валер'евiч

Павличенко, Дмитрий Валериевич

1966, Vicebszk

a Belügyminisztérium különleges reagáló egységének (SOBR) vezetője”


II. MELLÉKLET

„II. MELLÉKLET

Az 1. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett személyek jegyzéke

 

Nevek

A fehérorosz változat angol és magyar átírása

Az orosz változat angol és magyar átírása

Név

(fehérorosz változat)

Név

(orosz változat)

Születési hely és idő

Tisztség

1.

Iarmoshyna, Lidziia Mikhailauna

(Yarmoshyna, Lidzia Mikhailauna; Yarmoshyna, Lidziya Mikhailauna) [Jarmosina, Lidzia Mihajlavna]

Ermoshina, Lidiia Mikhailovna

(Yermoshina, Lidia Mikhailovna; Yermoshina, Lidiya Mikhailovna) [Jermosina, Ligyija Mihajlovna]

Ярмошына Лiдзiя Мiхайлаўна

ЕРМОШИНА Лидия Михайловна

1953.1.29., Szluck (Minszki terület)

Belarusz Központi Választási Bizottságának (CEC) elnöke

2.

Padabed, Iury Mikalaevich

(Padabed, Yury Mikalaevich) [Padabed, Jurij Mikalajevics]

Podobed, Iuri Nikolaevich

(Podobed Yuri Nikolaevich) [Podobed, Jurij Nyikolajevics]

Падабед Юрый Мiкалаевiч

Подобед, Юрий Николаевич

1962.3.5., Szluck (Minszki terület)

Különleges Egység, Belügyminisztérium”


III. MELLÉKLET

„III. MELLÉKLET

Az 1. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett személyek jegyzéke

 

Nevek

A fehérorosz változat angol és magyar átírása

Az orosz változat angol és magyar átírása

Név

(fehérorosz változat)

Név

(orosz változat)

Születési idő

Születési hely

Lakcím

Útlevél száma

Tisztség

1.

Lukashenka, Aliaksandr Ryhoravich

[Lukasenka Aljakszandr Rihoravics]

Lukashenko, Aleksandr Grigorievich

[Lukasenko, Alekszandr Grigorjevics]

Лукашэнка Аляксандр Рыгоравiч

ЛУКАШЕНКО Александр Григорьевич

1954.8.30.

Kopisz, Vicebszki terület

 

 

elnök

2.

Niavyhlas, Henadz Mikalaevich

[Nyavihlasz, Henadzi Mikalajevics]

Nevyglas, Gennadi Nikolaevich

[Nyeviglasz, Gennagyij Nyikolajevics]

Нявыглас Генадзь Мiкалаевiч

НЕВЫГЛАС Геннадий Николаевич

1954.2.11.

Parahonszk, Pinszki járás

 

 

az elnöki hivatal volt vezetője

3.

Piatkevich Natallia Uladzimirauna

[Pjatkevics, Natallja Uladzimiravna]

Petkevich, Natalia Vladimirovna

(Petkevich, Natalya Vladimirovna)

[Petkevics, Natalja Vlagyimirovna]

Пяткевiч Наталля Уладзiмiраўна

ПЕТКЕВИЧ Наталья Владимировна

1972.10.24.

Minszk

 

 

az elnöki hivatal korábbi helyettes vezetője

4.

Rubinau Anatol Mikalaevich

[Rubinav Anatol Mikalajevics]

Rubinov, Anatoli Nikolaevich

[Rubinov, Anatolij Nyikolajevics]

Рубiнаў Анатоль Мiкалаевiч

РУБИНОВ Анатолий Николаевич

1939.4.4.

Mahiljov

 

 

a Parlament felsőházának elnöke

a médiáért és ideológiáért felelős korábbi helyettes vezető, Elnöki Hivatal

5.

Pralaskouski Aleh Vitoldavich

[Praljaszkovszki Aleh Vitoldavics]

Proleskovski, Oleg Vitoldovich

(Proleskovsky, Oleg Vitoldovich)

[Proleszkovszkij, Oleg Vitoldovics]

Праляскоўскi Алег Вiтольдавiч

ПРОЛЕСКОВСКИЙ Олег Витольдович

1963.10.1.

Zagorszk

(Szergijev Poszad / Oroszország)

 

 

információs miniszter

6.

Radzkou, Aliaksandr Mikhailavich

[Radzkov, Aljakszandr Mihajlavics]

Radkov, Aleksandr Mikhailovich

[Radkov, Alekszandr Mihajlovics]

Радзькоў Аляксандр Мiхайлавiч

РАДЬКОВ Александр Михайлович

1951.7.1.

Botnya, Mahiljovi terület

 

 

az elnöki hivatal vezetőhelyettese

7.

Rusakevich Uladzimir Vasilievich

[Ruszakevics Uladzimir Vasziljevics]

Rusakevich, Vladimir Vasilievich

[Ruszakevics, Vlagyimir Vasziljevics]

Русакевiч Уладзiмiр Васiльевiч

РУСАКЕВИЧ Владимир Васильевич

1947.9.13.

Vigonoscsi, Breszti terület

 

 

volt információs miniszter

8.

Halavanau Viktar Ryhoravich

[Halavanav Viktar Rihoravics]

Golovanov Viktor Grigoryevich

[Golovanov Viktor Grigorjevics]

Галаванаў Вiктар Рыгоравiч

ГОЛОВАНОВ Виктор Григорьевич

1952

Boriszov

 

 

igazságügy-miniszter

9.

Zimouski Aliksandr Leanidavich

[Zimovszki, Aljakszandr Leanyidavics]

Zimovski, Aleksandr Leonidovich

[Zimovszkij, Alekszandr Leonyidovics]

Зiмоўскi Аляксандр Леанiдавiч

ЗИМОВСКИЙ Александр Леонидович

1961.1.10.

Németország

 

 

az állami televízió korábbi elnöke

10.

Kanapliou Uladzimir Mikalaevich

[Kanapljov Uladzimir Mikalajevics]

Konoplev, Vladimir Nikolaevich

[Konopljev Vlagyimir Nyikolajevics]

Канаплёў Уладзiмiр Мiкалаевiч

КОНОПЛЕВ Владимир Николаевич

1954.1.3.

Akulinci, Mahiljovi terület

 

 

a Parlament alsóházának volt elnöke

11.

Charhinets, Mikalai Ivanavich

[Csarhinyec Mikalaj Ivanavics]

Cherginets, Nikolai Ivanovich

(Cserginyec, Nyikolaj Ivanovics)

Чаргiнец Мiкалай Iванавiч

ЧЕРГИНЕЦ Николай Иванович

1937.10.17.

Minszk

 

 

a felsőház külügyi bizottságának elnöke

12.

Kastsian, Siarhei Ivanavich

[Kaszcjan Szjarhej Ivanavics]

Kostian, Sergei Ivanovich

(Kostyan, Sergey Ivanovich)

[Kosztyan, Szergej Ivanovics]

Касцян Сяргей Iванавiч

КОСТЯН Сергей Иванович

1941.1.15.

Usoki, Mahiljovi terület

 

 

az alsóház külügyi bizottságának elnöke

13.

Orda, Mikhail Siarheevich

[Orda, Mihail Szjarhejevics]

Orda, Mikhail Sergeievich

[Orda, Mihail Szergejevics]

Орда Мiхаiл Сяргеевiч

ОРДА Михаил Сергеевич

1966.9.28.

Gyatlovo, Hrodnai terület

Дятлово Гродненской области

 

 

a felsőház tagja, a BRSM (a belarusz ifjúság köztársasági egyesülete) volt vezetője

14.

Lazavik, Mikalai Ivanavich

[Lazavik, Mikalaj Ivanavics]

Lozovik, Nikolai Ivanovich

[Lozovik, Nyikolaj Ivanovics]

Лазавiк Мiкалай Iванавiч

ЛОЗОВИК Николай Иванович

1951.1.18.

Nyevinyany, Minszki terület

Невиняны Вилейского р-на Минской обл

 

 

a Központi Választási Bizottság (CEC) titkára

15.

Miklashevich Piotr Piatrovich

[Miklasevics, Pjotr Pjatrovics]

Miklashevich, Petr Petrovich

[Miklasevics, Petr Petrovics]

Мiклашэвiч Пётр Пятровiч

МИКЛАШЕВИЧ Петр Петрович

1954

Koszuta, Minszki terület

 

 

főügyész

16.

Slizheuski Aleh Leanidavich

[Szlizsevszki Aleh Leanyidavics]

Slizhevski, Oleg Leonidovich

[Szlizsevszkij, Oleg Leonyidovics]

Слiжэўскi Алег Леанiдавiч

СЛИЖЕВСКИЙ Олег Леонидович

 

 

 

 

a Központi Választási Bizottság (CEC) tagja

17.

Kharyton, Aliaksandr

[Hariton, Aljakszandr]

Khariton, Aleksandr

[Hariton, Alekszandr]

Харытон Аляксандр

ХАРИТОН Александр

 

 

 

 

a társadalmi szervezetek, pártok és nem kormányzati szervezetek főosztályának tanácsadója, Igazságügyi Minisztérium

18.

Smirnou, Iauhen Aliaksandravich

[Szmirnov, Javhen Aljakszandravics]

Smirnov, Evgeni Aleksandrovich

[Szmirnov, Jevgenyij Alekszandrovics]

Смiрноў Яўген Аляксандравiч

CМИРНОВ Евгений Александрович

1949.3.15.

Rjazanyi terület, Oroszország

 

 

a gazdasági bíróság elnökének első helyettese

19.

Ravutskaia, Nadzeia Zalauna

[Ravuckaja, Nadzeja Zalavna]

Reutskaia, Nadezhda Zalovna

[Reutszkaja, Nagyezsda Zalovna]

Равуцкая Надзея Залаўна

РЕУТСКАЯ Надежда Заловна

 

 

 

 

Minszk Maszkovszki kerületének bírája

20.

Trubnikau, Mikalai Aliakseevich

[Trubnikav, Mikalaj Aljakszejevics]

Trubnikov Nikolai Alekseevich

[Trubnyikov, Nyikolaj Alekszejevics]

Трубнiкаў Мiкалай Аляксеевiч

ТРУБНИКОВ Николай Алексеевич

 

 

 

 

Minszk Partizanszki területének bírája

21.

Kupryianau, Mikalai Mikhailavich

[Kuprijanav, Mikalaj Mihajlavics]

Kupriianov, Nikolai Mikhailovich

(Kuprianov, Nikolai Mikhailovich; Kupriyanov, Nikolai Mikhailovich)

[Kuprijanov, Nyikolaj Mihajlovics]

Купрыянаў Мiкалай Мiхайлавiч

КУПРИЯНОВ Николай Михайлович

 

 

 

 

volt főügyészhelyettes

22.

Sukharenka, Stsiapan Mikalaevich

[Szuharenka, Szcjapan Mikalajevics]

Sukhorenko Stepan Nikolaevich

[Szuhorenko, Sztyepan Nyikolajevics]

Сухарэнка Сцяпан Мiкалаевiч

СУХОРЕНКО Степан Николаевич

1957.1.27.

Zdudicsi, Homeli terület

 

 

a KGB volt elnöke

23.

Dzemiantsei, Vasil Ivanavich

(Dzemyantsey, Vasil Ivanovich)

[Dzemjancej, Vaszil Ivanavics]

Dementei, Vasili Ivanovich

(Dementey, Vasili Ivanovich)

[Gyementej, Vaszilij Ivanovics]

Дземянцей Васiль Iванавiч

ДЕМЕНТЕЙ Василий Иванович

 

 

 

 

első helyettes, KGB

24.

Kozik, Leanid Piatrovich

[Kozik, Leanyid Pjatrovics]

Kozik, Leonid Petrovich

[Kozi, Leonyid Petrovics]

Козiк Леанiд Пятровiч

КОЗИК Леонид Петрович

1948.7.13.

Boriszov

 

 

a szakszervezetek szövetségének vezetője

25.

Kaliada, Aliaksandr Mikhailavich

[Kaljada, Aljakszandr Mihajlavics]

Koleda, Aleksandr Mikhailovich

[Koleda, Alekszandr Mihajlovics]

Каляда Аляксандр Мiхайлавiч

КОЛЕДА Александр Михайлович

 

 

 

 

A Központi Választási Bizottság tagja

26.

Mikhasiou, Uladzimir Ilich

[Mihaszjov, Uladzimir Iljics]

Mikhasev, Vladimir Ilich

[Mihaszev, Vlagyimir Iljics]

Мiхасёў Уладзiмiр Iльiч

МИХАСЕВ Владимир Ильич

 

 

 

 

A Homeli Területi Választási Bizottság volt elnöke

27.

Luchyna, Leanid Aliaksandravich

[Lucsina, Leanyid Aljakszandravics]

Luchina, Leonid Aleksandrovich

[Lucsina, Leonyid Alekszandrovics]

Лучына Леанiд Аляксандравiч

ЛУЧИНА Леонид Александрович

1947.11.18.

Minszki terület

 

 

a Hrodnai Területi Választási Bizottság volt elnöke

28.

Karpenka Ihar Vasilievich

[Karpenka, Ihar Vasziljevics]

Karpenko, Igor Vasilievich

[Karpenko, Igor Vasziljevics]

Карпенка Iгар Васiльевiч

КАРПЕНКО Игорь Васильевич

1964.4.28.

Novokuznyeck, Oroszország

 

 

regionális választási bizottsági elnök, Minszk város

29.

Kurlovich, Uladzimir Anatolievich

[Kurlovics, Uladzimir Anatoljevics]

Kurlovich, Vladimir Anatolievich

[Kurlovics, Vlagyimir Anatoljevics]

Курловiч Уладзiмiр Анатольевiч

КУРЛОВИЧ Владимир Анатольевич

 

 

 

 

a Minszki Területi Választási Bizottság volt elnöke

30.

Miatselitsa, Mikalai Tsimafeevich

[Mjacelica, Mikalaj Cimafejevics]

Metelitsa, Nikolai Timofeevich

[Metelica, Nyikolaj Tyimofejevics]

Мяцелiца Мiкалай Цiмафеевiч

МЕТЕЛИЦА Николай Тимофеевич

 

 

 

 

a Mahiljovi Területi Választási Bizottság volt elnöke

31.

Rybakou, Aliaksei

(Rybakov, Aliaksey)

[Ribakov, Aljakszej]

Rybakov, Aleksei

(Rybakov, Alexey)

[Ribakov, Alekszej]

Рыбакоў Аляксей

РЫБАКОВ Алексей

 

 

Ul. Yesenina 31-1-104, Minszk

 

Minszk Maszkovszki kerületi bíróságának bírája

32.

Bortnik, Siarhei Aliaksandrovich

(Bortnik, Siarhey Aliaksandrovich)

[Bortnik, Szjargej Aljakszandravics]

Bortnik, Sergei Aleksandrovich

(Bortnik, Sergey Aleksandrovich)

[Bortnik, Szergej Alekszandrovics]

Бортнiк Сяргей Аляксандравiч

БОРТНИК Сергей Александрович

1953.5.28.

Minszk

Ul.Surganova 80-263., Minszk

MP0469554

ügyész

33.

Iasianovich, Leanid Stanislavavich

(Yasianovich, Leanid Stanislavavich)

[Jaszjanovics, Leanyid Sztanyiszlavavics]

Iasenovich, Leonid Stanislavovich

(Yasenovich, Leonid Stanislavovich)

[Jaszenovics, Leonyid Sztanyiszlavovics]

Ясяновiч Леанiд Станiслававiч

ЯСЕНОВИЧ Леонид Станиславович

1961.11.26.

Bucsány, Vicebszki terület

Ul. Gorovtsa 4-104., Minszk

MP0515811

Minszk központi kerületi bíróságának bírája

34.

Mihun, Andrei Arkadzevich

(Mihun, Andrey Arkadzevich)

[Mihun, Andrej Arkadzevics]

Migun, Andrei Arkadievich

(Migun, Andrey Arkadievich)

[Migun, Andrej Arkagyevics]

Мiгун Андрэй Аркадзевiч

МИГУН Андрей Аркадевич

1978.2.5.

Minszk

Goretskovo Maksima 53-16, Minszk

MP1313262

ügyész”


IV. MELLÉKLET

„IIIA. MELLÉKLET

Az 1. cikk (1) bekezdésének d) pontjában és a 2. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett személyek jegyzéke

 

Nevek

A fehérorosz változat angol és magyar átírása

Az orosz változat angol és magyar átírása

Név fehéroroszul

Név oroszul

Születési hely és idő

Tisztség

1.

Lukashenka, Viktar Aliaksandravich [Lukasenka, Viktar Aljakszandravics]

Lukashenko, Viktor Aleksandrovich [Lukasenko, Viktor Alekszandrovics]

Лукашэнка Вiктар Аляксандравiч

Лукашенко Виктор Александрович

1976

az elnök tanácsadója nemzetbiztonsági kérdésekben

2.

Bazanau, Aliaksandr Viktaravich [Bazanav, Aljakszandr Viktaravics]

Bazanov, Aleksandr Viktorovich [Bazanov, Alekszandr Viktorovics]

Базанаў Аляскандр Вiктаравiч

Базанов Александр Викторович

 

az Elnöki Hivatal információs és analitikai központjának igazgatója

3.

Guseu, Aliaksei Viktaravich [Guszev, Aljakszej Viktaravics]

Gusev, Aleksei Viktorovich

(Gusev, Alexey Viktorovich) [Guszev, Alekszej Viktorovics]

Гусеў Аляксей Вiктаравiч

Гусев Алексей Викторович

 

az Elnöki Hivatal információs és analitikai központjának első igazgatóhelyettese

4.

Kryshtapovich, Leu Eustafievich

(Kryshtapovich, Leu Yeustafievich) [Kristapovics, Lev Evsztafjevics]

Krishtapovich, Lev Evstafievich

(Krishtapovich, Lev Yevstafievich) [Kristapovics, Lev Evsztafjevics]

Крыштаповiч Леў Еўстафьевiч

Криштапович Лев Евстафьевич

 

az Elnöki Hivatal információs és analitikai központjának igazgatóhelyettese

5.

Kolas, Alena Piatrovna [Kolasz, Alena Pjatrovna]

Kolos, Alena Petrovna

(Kolos, Yelena Petrovna) [Kolosz, Jelena Petrovna]

Колас Алена Пятроўна

Колос Елена Петровна

 

az Elnöki Hivatal információs és analitikai központjának igazgatóhelyettese

6.

Makei, Uladzimir Uladzimiravich

(Makey, Uladzimir Uladzimiravich) [Makej, Uladzimir Uladzimiravics]

Makei, Vladimir Vladimirovich

(Makey, Vladimir Vladimirovich) [Makej, Vlagyimir Vlagyimirovics]

Макей Уладзiмiр Уладзiмiравiч

МАКЕЙ Владимир Владимирович

1958. augusztus 5., Hrodnai terület

az Elnöki Hivatal vezetője

7.

Iancheuski, Usevalad Viachaslavavich

(Yancheuski, Usevalad Vyachaslavavich) [Jancsevszki, Uszevalad Vjacsaszlavavics]

Ianchevski, Vsevolod Viacheslavovich

(Yanchevski, Vsevolod Vyacheslavovich) [Jancsevszkij, Vszevolod Vjacseszlavovics]

Янчэўскi Усевалад Вячаслававiч

ЯНЧЕВСКИЙ Всеволод Вячеславович

1976. április 22., Boriszov

az elnök asszisztense, az Elnöki Hivatal ideológiai osztályának vezetője

8.

Maltsau, Leanid Siamionavich [Malcav Leanyid Szjamjonavics]

Maltsev, Leonid Semenovich [Malcev, Leonyid Szemenovics]

Мальцаў Леанiд Сямёнавiч

МАЛЬЦЕВ Леонид Семенович

1949. augusztus 29., Vetenevka, Szlonyimi járás, Hrodnai terület

A Biztonsági Tanács titkára

9.

Utsiuryn, Andrei Aliaksandravich

(Utsiuryn, Andrey Aliaksandravich; Utsyuryn, Andrei Aliaksandravich) [Ucjurin, Andrej Aljakszandravics]

Vtiurin, Andrei Aleksandrovich

(Vtiurin, Andrey Aleksandrovich; Vtyurin, Andrei Aleksandrovich) [Vtyurin, Andrej Alekszandrovics]

Уцюрын Андрэй Аляксандравiч

Втюрин, Андрей Александрович

 

az elnök biztonsági különítményének vezetője

10.

Ipatau, Vadzim Dzmitryevich [Ipatav, Vadzim Dzmitrijevics]

Ipatov, Vadim Dmitrievich [Ipatov, Vagyim Dmitrijevics]

Iпатаў Вадзiм Дзмiтрыевiч

ИПАТОВ Вадим Дмитриевич

 

a Központi Választási Bizottság alelnöke

11.

Bushnaia, Natallia Uladzimirauna

(Bushnaya, Natallia Uladzimirauna) [Busnaja, Natallja Uladzimiravna]

Bushnaia, Natalia Vladimirovna

(Bushnaya, Natalya Vladimirovna) [Busnaja, Natalja Vlagyimirovna]

Бушная Наталля Уладзiмiраўна

Бушная, Наталья Владимировна

1953, Mahiljov

a Központi Választási Bizottság tagja

12.

Bushchyk, Vasil Vasilievich [Buscsik, Vaszil Vasziljevics]

Bushchik, Vasili Vasilievich [Buscsik, Vaszilij Vasziljevics]

Бушчык Васiль Васiльевiч

Бущик, Василий Васильевич

 

a Központi Választási Bizottság tagja

13.

Katsuba, Sviatlana Piatrouna [Kacuba, Szvjatlana Pjatrovna]

Katsubo, Svetlana Petrovna [Kacubo, Szvetlana Petrovna]

Кацуба Святлана Пятроўна

Кацубо, Светлана Петровна

 

a Központi Választási Bizottság tagja

14.

Kisialiova, Nadzeia Mikalaeuna

(Kisyaliova, Nadzeya Mikalaeuna) [Kiszjaljova, Nadzeja Mikalajevna]

Kiseleva, Nadezhda Nikolaevna [Kiszeleva, Nagyezsda Nyikolajevna]

Кiсялёва Надзея Мiкалаеўна

Киселева, Надежда Николаевна

 

a Központi Választási Bizottság tagja

15.

Padaliak, Eduard Vasilievich

(Padalyak, Eduard Vasilyevich) [Padaljak, Eduard Vaszilevics]

Podoliak, Eduard Vasilievich

(Podolyak, Eduard Vasilyevich) [Podoljak, Eduard Vasziljevics]

Падаляк Эдуард Васiльевiч

Подоляк, Эдуард Васильевич

 

a Központi Választási Bizottság tagja

16.

Rakhmanava, Maryna Iurievna [Rahmanava, Marina Jurjevna]

Rakhmanova, Marina Iurievna [Rahmanova, Marina Jurjevna]

Рахманава Марына Юр'еўна

Рахманова, Марина Юрьевна

 

a Központi Választási Bizottság tagja

17.

Shchurok, Ivan Antonavich [Scsurok, Ivan Antonavics]

Shchurok, Ivan Antonovich [Scsurok, Ivan Antonovics]

Шчурок Iван Антонавiч

Щурок, Иван Антонович

 

a Központi Választási Bizottság tagja

18.

Kisialiou, Anatol Siamionavich [Kiszjaljov, Anatol Szjamjonavics]

Kiselev, Anatoli Semenovich

(Kiselyov, Anatoli Semyonovich) [Kiszelev, Anatolij Szemenovics]

Кiсялёў Анатоль Сямёнавiч

Киселев, Анатолий Семенович

 

regionális választási bizottsági elnök, Breszti terület

19.

Krukouski, Viachaslau Iafimavich

(Krukouski, Vyachaslau Yafimavich) [Krukovszki, Vjacsaszlav Jafimavics]

Kriukovski, Viacheslav Iefimovich

[Krjukovszkij, Vjacseszlav Jefimovics]

Крукоўскi, Вячаслаў Яфiмавiч

Крюковский, Вячеслав Ефимович

 

regionális választási bizottsági elnök, Vicebszki terület

20.

Stosh, Mikalai Mikalaevich [Sztos, Mikalaj Mikalajevics]

Stosh, Nikolai Nikolaevich [Sztos, Nyikolaj Nyikolajevics]

Стош Мiкалай Мiкалаевiч

Стош, Николай Николаевич

 

regionális választási bizottsági elnök, Homeli terület

21.

Sauko, Valery Iosifavich [Szavko, Valerij Joszifavics]

Savko, Valeri Iosifovich [Szavko, Valerij Joszifovics]

Саўко Валерый Iосiфавiч

Савко, Валерий Иосифович

 

regionális választási bizottsági elnök, Hrodnai terület

22.

Vasilieu, Aliaksei Aliaksandravich

(Vasilyeu, Aliaksey Aliaksandravich) [Vasziljev, Aljakszej Aljakszandravics]

Vasiliev, Aleksei Aleksandrovich

(Vasilyev, Alexey Alexandrovich) [Vasziljev, Alekszej Alekszandrovics]

Васiльеў Аляксей Аляксандравiч

Васильев, Алексей Александрович

 

regionális választási bizottsági elnök, Minszki terület

23.

Berastau, Valery Vasilievich [Berasztav, Valerij Vasziljevics]

Berestov, Valeri Vasilievich

(Berestov, Valeriy Vasilyevich) [Beresztov, Valerij Vasziljevics]

Берастаў Валерый Васiльевiч

Берестов, Валерий Васильевич

 

regionális választási bizottsági elnök, Mahiljovi terület

24.

Vasilevich, Ryhor Aliakseevich [Vaszilevics, Rihor Aljakszejevics]

Vasilevich, Grigori Alekseevich

(Vasilevich, Grigoriy Alekseyevich) [Vaszilevics, Grigorij Alekszejevics]

Васiлевiч Рыгор Аляксеевiч

ВАСИЛЕВИЧ Григорий Алексеевич

1955. február 13.

főügyész

25.

Shved, Andrei Ivanavich [Sved, Andrej Ivanavics]

Shved, Andrei Ivanovich

(Shved, Andrey Ivanovich) [Sved, Andrej Ivanovics]

Швед Андрэй Iванавiч

Швед Андрей Иванович

 

főügyészhelyettes

26.

Lashyn, Aliaksandr Mikhailavich [Lasin, Aljakszandr Mihalavics]

Lashin, Aleksandr Mikhailovich [Lasin, Alekszandr Mihajlovics]

Лашын Аляксандр Мiхайлавiч

Лашин, Александр Михайлович

 

főügyészhelyettes

27.

Konan, Viktar Aliaksandravich [Konan, Viktar Aljakszandravics]

Konon, Viktor Aleksandrovich [Konon, Viktor Alekszandrovics]

Конан Вiктар Аляксандравiч

Конон, Виктoр Александрович

 

főügyészhelyettes

28.

Stuk, Aliaksei Kanstantsinavich [Sztuk, Aljakszej Kansztancinavics]

Stuk, Aleksei Konstantinovich

(Stuk, Alexey Konstantinovich) [Sztuk, Alekszej Konsztantyinovics]

Стук Аляксей Канстанцiнавiч

Стук, Алексей Константинович

 

főügyészhelyettes

29.

Kuklis, Mikalai Ivanovich [Kuklisz, Mikalaj Ivanavics]

Kuklis, Nikolai Ivanovich [Kuklisz, Nyikolaj Ivanovics]

Куклiс Мiкалай Iванавiч

Куклис, Николай Иванович

 

főügyészhelyettes

30.

Khmaruk, Siargei Konstantinovich [Hmaruk, Szjargej Kansztancinavics]

Khmaruk, Sergei Konstantinovich

[Hmaruk, Szergej Konsztantyinovics]

Хмарук Сяргей Канстанцiнавiч

Хмарук, Сергей Константинович

 

főügyész (Breszti terület)

31.

Dysko, Henadz Iosifavich [Diszko, Henadz Joszifavics]

Dysko, Gennadi Iosifovich [Diszko, Gennagyij Joszifovics]

Дыско Генадзь Iосiфавiч

Дыско, Генадий Иосифович

 

főügyész (Vicebszki terület)

32.

Shaeu, Valiantsin Piatrovich

(Shayeu, Valyantsin Piatrovich) [Sajev, Valjancin Pjatrovics]

Shaev, Valentin Petrovich

(Shayev, Valentin Petrovich) [Sajev, Valentyin Petrovics]

Шаеў Валянцiн Пятровiч

Шаев, Валентин Петрович

 

főügyész (Homeli terület)

33.

Morozau, Viktar Mikalaevich [Marozav, Viktar Mikalajevics]

Morozov, Viktor Nikolaevich [Morozov, Viktor Nyikolajevics]

Марозаў Вiктар Мiкалаевiч

Морозов, Виктор Николаевич

 

főügyész (Hrodnai terület)

34.

Arkhipau, Aliaksandr Mikhailavich [Arhipav, Aljakszandr Mihajlavics]

Arkhipov, Aleksandr Mikhailovich [Arhipov, Alekszandr Mihajlovics]

Архiпаў Аляксандр Мiхайлавiч

Архипов, Александр Михайлович

1959, Mahiljov

főügyész (Minszki terület)

35.

Siankevich, Eduard Aliaksandravich [Szjankevics, Eduard Aljakszandravics]

Senkevich, Eduard Aleksandrovich [Szenykevics, Eduard Alekszandrovics]

Сянькевiч Эдуард Аляксандравiч

Сенькевич, Эдуард Александрович

 

főügyész (Mahiljovi terület)

36.

Kulik, Mikalai Mikalaevich [Kulik, Mikalaj Mikalajevics]

Kulik, Nikolai Nikolaievich [Kulik, Nyikolaj Nyikolajevics]

Кулiк Мiкалай Мiкалаевiч

Кулик, Николай Николаевич

 

főügyész (Minszk város)

37.

Dudkin, Anatol Kanstantsinavich [Dudkin, Anatol Kansztancinavics]

Dudkin, Anatoli Konstantinovich [Dudkin, Anatolij Konsztantyinovics]

Дудкiн Анатоль Канстанцiнавiч

Дудкин, Анатолий Константинович

 

a Fehérorosz Köztársaság közlekedési kérdésekkel foglalkozó főügyésze

38.

Dranitsa, Aliaksandr Mikalaevich [Dranica, Aljakszandr Mikalajevics]

Dranitsa, Aleksandr Nikolaevich [Dranica, Alekszandr Nyikolajevics]

Дранiца Аляксандр Мiкалаевiч

Драница, Александр Николаевич

 

Katonai főügyész

39.

Bileichyk, Aliaksandr Uladzimiravich [Bilejcsik, Aljakszandr Uladzimiravics]

Bileichik, Aleksandr Vladimirovich

(Bileychik, Aleksandr Vladimirovich) [Bilejcsik, Alekszandr Vlagyimirovics]

Бiлейчык Аляксандр Уладзiмiравiч

БИЛЕЙЧИК Александр Владимирович

1964

az igazságügy-miniszter első helyettese

40.

Lomats, Zianon Kuzmich [Lomac, Zjanon Kuzmics]

Lomat, Zenon Kuzmich [Lomaty, Zenon Kuzmics]

Ломаць Зянон Кузьмiч

Ломать, Зенон Кузьмич

1944, Karabani

az állami ellenőrzési bizottság volt elnöke

41.

Kuliashou, Anatol Nilavich [Kuljasov, Anatol Nyilavics]

Kuleshov, Anatoli Nilovich [Kulesov, Anatolij Nyilovics]

Куляшоў Анатоль Нiлавiч

Кулешов Анатолий Нилович

1959.7.25.

belügyminiszter

42.

Piakarski, Aleh Anatolievich [Pjakarszki, Aleh Anatoljevics]

Pekarski, Oleg Anatolievich [Pekarszkij, Oleg Anatoljevics]

Пякарскi Алег Анатольевiч

Пекарский, Олег Анатольевич

 

a belügyminiszter első helyettese

43.

Poludzen, Iauhen Iauhenavich

(Poludzen, Yauhen Yauhenavich) [Poludzen, Javhen Javhenavics]

Poluden, Evgeni Evgenievich

(Poluden, Yevgeni Yevgenyevich) [Polugyen, Jevgenyij Jevgenyijevics]

Полудзень Яўген Яўгенавiч

Полудень, Евгений Евгеньевич

 

belügyminiszter-helyettes

44.

Iauseev, Ihar Uladzimiravich

(Yauseev, Ihar Uladzimiravich; Yauseyev, Ihar Uladzimiravich) [Javszejev, Igar Uladzimiravics]

Evseev, Igor Vladimirovich

(Yevseev, Igor Vladimirovich; Yevseyev, Igor Vladimirovich) [Jevszejev, Igor Vlagyimirovics]

Яўсееў Iгар Уладзiмiравiч

Евсеев, Игорь Владимирович

 

a különleges egység (OMON) műveleti csoportjának vezetője

45.

Farmahei, Leanid Kanstantsinavich

(Farmahey, Leanid Kanstantsinavich) [Farmahej, Leanyid Kansztancinavics]

Farmagei, Leonid Konstantinovich

(Farmagey, Leonid Konstantinovich) [Farmagej, Leonyid Konsztantyinovics]

Фармагей Леанiд Канстанцiнавiч

ФАРМАГЕЙ, Леонид Константинович

1962

a minszki területi milícia parancsnoka

46.

Lukomski, Aliaksandr Valiantsinavich [Lukomszki, Aljakszandr Valjancinavics]

Lukomski, Aleksandr Valentinovich [Lukomszkij, Alekszandr Valentyinovics]

Лукомскi Аляксандр Валянцiнавiч

Лукомский, Александр Валентинович

 

Minszk város belügyminisztériuma különleges alakulatának parancsnoka

47.

Zaitsau, Vadzim Iurievich [Zajcsav, Vadzim Jurjevics]

Zaitsev, Vadim Iurievich [Zajcsev, Vagyim Jurjevics]

Зайцаў Вадзiм Юр'евiч

Зайцев, Вадим Юрьевич

1964

a KGB vezetője

48.

Dziadkou, Leanid Mikalaevich [Dzjadkov, Leanyid Mikalajevics]

Dedkov, Leonid Nikolaevich [Gyedkov, Leonyid Nyikolajevics]

Дзядкоў Леанiд Мiкалаевiч

Дедков, Леонид Николаевич

 

a KGB vezetőjének helyettese, a vicebszki területi KGB vezetője

49.

Bakhmatau, Ihar Andreevich [Bahmatav, Ihar Andrejevics]

Bakhmatov, Igor Andreevich [Bahmatov, Igor Andrejevics]

Бахматаў Iгар Андрэевiч

Бахматов, Игорь Андреевич

 

a KGB vezetőhelyettese

50.

Tsertsel, Ivan Stanislavavich [Cercel, Ivan Sztanyiszlavavics]

Tertel, Ivan Stanislavovich [Tertel, Ivan Sztanyiszlavovics]

Церцель Iван Станiслававiч

Тертель Иван Станиславович

 

a KGB vezetőhelyettese

51.

Smalenski, Mikalai Zinouevich [Szmalenszki, Mikalaj Zinovevics]

Smolenski, Nikolai Zinovievich [Szmolenszkij, Nyikolaj Zinovjevics]

Смаленскi Мiкалай Зiноўевiч

Смоленский, Николай Зиновьевич

 

a KGB vezetőjének korábbi helyettese

52.

Vehera, Viktar Paulavich [Vehera, Viktar Pavlavics]

Vegera, Viktor Pavlovich [Vegera, Viktor Pavlovics]

Вегера Вiктар Паўлавiч

Вегера Виктор Павлович

 

a KGB első vezetőhelyettese

53.

Svorab, Mikalai Kanstantsinavich [Szvorab, Mikalaj Kansztancinavics]

Svorob, Nikolai Konstantinovich [Szvorob, Nyikolaj Konsztantinovics]

Свораб Мiкалай Канстанцiнавiч

Свороб Николай Константинoвич

 

a KGB vezetőjének korábbi helyettese

54.

Tratsiak, Piotr [Traccjak, Pjotr]

Tretiak, Petr

(Tretyak, Piotr) [Tretyak, Petr]

Траццяк Пётр

Третьяк, Петр

 

a KGB vezetőjének korábbi helyettese

55.

Zakharau, Aliaksei Ivanavich [Zaharav, Aljakszej Ivanavics]

Zakharov, Aleksei Ivanovich

(Zakharov, Alexey Ivanovich) [Zaharov, Alekszej Ivanovics]

Захараў Аляксей Iванавiч

Захаров Алексей Иванович

 

a KGB kémelhárítási hivatalának volt vezetője

56.

Talstashou, Aliaksandr Alehavich [Talsztasov, Aljakszandr Alehavics)

Tolstashov, Aleksandr Olegovich [Tolsztasov, Alekszandr Olegovics]

Талсташоў Аляксандр Алегавiч

Толсташов Александр Олегович

 

az alkotmányos rend védelmével és a terrorizmus elleni küzdelemmel foglalkozó KGB-hivatal vezetője

57.

Rusak, Viktar Uladzimiravich [Ruszak, Viktar Uladzimiravics]

Rusak, Viktor Vladimirovich [Ruszak, Viktor Vlagyimirovics]

Русак Вiктар Уладзiмiравiч

Русак Виктор Владимирович

 

a KGB gazdasági biztonsággal foglalkozó hivatalának vezetője

58.

Iaruta, Viktar

(Yaruta, Viktar) [Jaruta, Viktar]

Iaruta, Viktor

(Yaruta, Viktor) [Jaruta, Viktor]

Ярута Вiктар

Ярута, Виктор

 

a KGB állami kommunikációs hivatalának vezetője

59.

Varapaev, Ihar Ryhoravich

(Varapayev, Ihar Ryhoravich) [Varapajev, Ihar Rihoravics]

Voropaev, Igor Grigorievich

(Voropayev, Igor Grigoryevich) [Voropajev, Igor Grigorjevics]

Варапаеў Iгар Рыгоравiч

Воропаев Игорь Григорьевич

 

a KGB állami kommunikációs hivatalának korábbi vezetője

60.

Kalach, Uladzimir Viktaravich [Kalacs, Uladzimir Viktaravics]

Kalach, Vladimir Viktorovich [Kalacs, Vlagyimir Viktorovics]

Калач Уладзiмiр Вiктаравiч

Калач Владимир Викторович

 

a minszki területi KGB volt vezetője

61.

Busko, Ihar Iauhenavich

(Busko, Ihar Yauhenavich [Buszko, Ihar Javhenavics]

Busko, Igor Evgenievich

(Busko, Igor Yevgenyevich) [Buszko, Igor Jevgenyevics]

Бусько Iгар Яўгенавiч

Бусько Игорь Евгеньевич

 

a Breszt területi KGB vezetője

62.

Korzh, Ivan Aliakseevich [Korzs, Ivan Aljakszejevics]

Korzh, Ivan Alekseevich [Korzs, Ivan Alekszejevics]

Корж Iван Аляксеевiч

Корж Иван Алексеевич

 

a Hrodna városi KGB vezetője

63.

Siarheenka, Ihar Piatrovich [Szjarhejenka, Ihar Pjatrovics]

Sergeenko, Igor Petrovich

(Sergeyenko, Igor Petrovich) [Szergejenko, Igor Petrovics]

Сяргеенка Iгар Пятровiч

Сергеенко Игорь Петрович

 

a Mahiljov területi KGB vezetője

64.

Herasimenka, Henadz Anatolievich [Heraszimenka, Henadz Anatoljevics]

Gerasimenko, Gennadi Anatolievich [Geraszimenko, Gennagyij Anatoljevics]

Герасiменка Генадзь Анатольевiч

Герасименко Геннадий Анатольевич

 

a Vicebszk területi KGB vezetője

65.

Liaskouski, Ivan Anatolievich [Ljaszkovszki, Ivan Anatoljevics]

Leskovski, Ivan Anatolievich [Leszkovszkij, Ivan Anatoljevics]

Ляскоўскi Iван Анатольевiч

Лесковский Иван Анатольевич

 

a Homeli területi KGB volt vezetője

66.

Maslakou, Valery [Maszlakov, Valerij] Maslakov, Valeri [Maszlakov, Valerij]

Маслакоў Валерый

Маслаков Валерий

 

a KGB hírszerzési hivatalának vezetője

67.

Volkau, Siarhei [Volkav, Szjarhej] Volkov, Sergei

(Volkov, Sergey) [Volkov, Szergej]

Волкаў Сяргей

Волков Сергей

 

a KGB hírszerzési hivatalának korábbi vezetője

68.

Zhadobin, Iury Viktaravich

(Zhadobin, Yury Viktaravich) [Zsadobin, Jurij Viktaravics]

Zhadobin, Iuri Viktorovich

(Zhadobin, Yuri Viktorovich) [Zsadobin, Jurij Viktorovics]

Жадобiн Юрый Вiктаравiч

ЖАДОБИН Юрий Викторович

1954. november 14.

védelmi miniszter

69.

Krasheuski, Viktar [Krasevszki, Viktar]

Krashevski, Viktor [Krasevszkij, Viktor]

Крашэўскi Вiктар

КРАШЕВСКИЙ Виктор

 

a katonai hírszerzés (GRU) vezetője

70.

Ananich, Liliia Stanislavauna

(Ananich, Lilia Stanislavauna; Ananich, Liliya Stanislavauna) [Ananyics, Lilija Sztanyiszlavavna]

Ananich, Liliia Stanislavovna

(Ananich, Lilia Stanislavovna; Ananich, Liliya Stanislavovna) [Ananyics, Lilija Sztanyiszlavovna]

Ананiч Лiлiя Станiславаўна

АНАНИЧ Лилия Станиславовна

1960

az információs miniszter első helyettese

71.

Laptsionak, Ihar Mikalaevich [Lapcjonak, Ihar Mikalajevics]

Laptionok, Igor Nikolaevich [Laptyenok, Igor Nyikolajevics]

Лапцёнак Iгар Мiкалаевiч

ЛАПТЕНОК Игорь Николаевич

1947, Minszk

az információs miniszter helyettese

72.

Davydzka, Henadz Branislavavich [Davidzka, Henadz Branyiszlavavics]

Davydko, Gennadi Bronislavovich [Davidko, Gennagyij Bronyiszlavovics]

Давыдзька Генадзь Бранiслававiч

Давыдько, Геннадий Брониславович

 

az állami televízió elnöke

73.

Kaziiatka, Iury Vasilievich

(Kaziatka, Yury Vasilievich; Kaziyatka, Yury Vasilievich) [Kazijatka, Jurij Vasziljevics]

Koziiatko, Iuri Vasilievich

(Koziatko, Yuri Vasilievich; Koziyatko, Yuri Vasilievich) [Kozijatko, Jurij Vasziljevics]

Казiятка Юрый Васiльевiч

КОЗИЯТКО Юрий Васильевич

1964, Breszt

a „Stolichnoe Televidenie” vezérigazgatója

74.

Iakubovich, Pavel Izotavich

(Yakubovich, Pavel Izotavich) [Jakubovics, Pavel Izotavics]

Iakubovich, Pavel Izotovich

(Yakubovich, Pavel Izotovich) [Jakubovics, Pavel Izotovics]

Якубовiч Павел Iзотавiч

ЯКУБОВИЧ Павел Изотович

1946. szeptember 23.

a „Sovietskaia Belarus” főszerkesztője

75.

Lemiashonak, Anatol Ivanavich [Lemjasonak, Anatol Ivanavics]

Lemeshenok, Anatoli Ivanovich [Lemesenok, Anatolij Ivanovics]

Лемяшонак Анатоль Iванавiч

ЛЕМЕШЕНОК Анатолий Иванович

 

a „Republika” főszerkesztője

76.

Prakopau, Iury

(Prakopau, Yury) [Prakopav, Jurij]

Prokopov, Iuri

(Prokopov, Yuri) [Prokopov, Jurij]

Пракопаў Юрый

Прокопов Юрий

 

a „Pervi” (1. számú) állami televíziócsatorna magas rangú és befolyásos újságírója

77.

Mikhalchanka, Aliaksei [Mihalcsanka, Aljakszej]

Mikhalchenko, Aleksei

(Mikhalchenko, Alexey) [Mihalcsenko, Alekszej]

Мiхальчанка Аляксей

Михальченко Алексей

 

az ONT nevű állami televíziócsatorna magas rangú és befolyásos újságírója

78.

Taranda, Aliaksandr Mikhailavich [Taranda, Aljakszandr Mihajlavics]

Taranda, Aleksandr Mikhailovich [Taranda, Alekszandr Mihajlovics]

Таранда Аляксандр Мiхайлавiч

Таранда Александр Михайлович

 

a „Sovietskaia Belarus” újság helyettes szerkesztője

79.

Gardzienka, Siarhei Aliaksandravich [Gardzienka, Szjarhej Aljakszandravics]

Gordienko, Sergei Aleksandrovich

(Gordiyenko, Sergey Aleksandrovich) [Gordienko, Szergej Alekszandrovics]

Гардзiенка Сяргей Аляксандравiч

Гордиенко Сергей Александрович

 

a „Sovietskaia Belarus” újság helyettes szerkesztője

80.

Tarapetskaia, Halina Mikhailauna

(Tarapetskaya, Halina Mikhailauna) [Tarapeckaja, Halina Mihajlavna]

Toropetskaia, Galina Mikhailovna

(Toropetskaya, Galina Mikhailovna) [Toropeckaja, Galina Mihajlovna]

Тарапецкая Галiна Мiхайлаўна

Торопецкая Галина Михайловна

 

a „Sovietskaia Belarus” újság helyettes szerkesztője

81.

Shadryna, Hanna Stanislavauna [Sadrina, Hanna Sztanyiszlavavna]

Shadrina, Anna Stanislavovna [Sadrina, Anna Sztaniszlavovna]

Шадрына Ганна Станiславаўна

Шадрина Анна Станиславовна

 

a „Sovietskaia Belarus” újság főszerkesztője

82.

Zhuk, Dzmitry Aliaksandravich [Zsuk, Dzmitrij Aljakszandravics]

Zhuk, Dmitri Aleksandrovich [Zsuk, Dmitrij Alekszandrovics]

Жук Дзмiтрый Аляксандравiч

Жук Дмитрий Александрович

 

a BELTA állami hírügynökség vezérigazgatója

83.

Hihin, Vadzim [Hihin, Vadzim]

Gigin, Vadim [Gigin, Vagyim]

Гiгiн Вадзiм

Гигин Вадим

 

a „Belorusskaia Dumka” című havi szemle főszerkesztője

84.

Ablameika, Siarhei Uladzimiravich [Ablamejka, Szjarhej Uladzimiravics]

Ablameiko, Sergei Vladimirovich

(Ablameyko, Sergey Vladimirovich) [Ablamejko, Szergej Vlagyimirovics]

Абламейка Сяргей Уладзiмiравiч

Абламейко, Сергей Владимирович

1956, Hrodnai terület

a fehérorosz állami egyetem rektora

85.

Sirenka, Viktar Ivanavich [Szirenka, Viktar Ivanavics]

Sirenko, Viktor Ivanovich [Szirenko, Viktor Ivanovics]

Сiрэнка Вiктар Iванавiч

Сиренко Виктор Иванович

 

A minszki sürgősségi kórház fősebésze

86.

Ananich, Alena Mikalaeuna [Ananyics, Alena Mikalajevna]

Ananich, Elena Nikolaevna

(Ananich, Yelena Nikolaevna) [Ananyics, Jelena Nyikolajevna]

Ананiч Алена Мiкалаеўна

Ананич Елена Николаевна

 

Minszk város Persamajszki kerületi bíróságának bírája

87.

Ravinskaia, Tatsiana Uladzimirauna

(Ravinskaya, Tatsiana Uladzimirauna) [Ravinszkaja, Taccjana Uladzimiravna]

Revinskaia, Tatiana Vladimirovna

(Revinskaya, Tatiana Vladimirovna; Revinskaya, Tatyana Vladimirovna) [Revinszkaja, Tatjána Vlagyimirovna]

Равiнская Таццяна Уладзiмiраўна

Ревинская Татьяна Владимировна

 

Minszk város Persamajszki kerületi bíróságának bírája

88.

Esman, Valery Aliaksandravich

(Yesman, Valery Aliaksandravich) [Jeszman, Valerij Aljakszandravics]

Esman, Valeri Aleksandrovich

(Yesman, Valeri Aleksandrovich; Yesman, Valeriy Aleksandrovich) [Jeszman, Valerij Alekszandrovics]

Есьман Валерый Аляксандравiч

Есьман Валерий Александрович

 

Minszk város központi kerületi bíróságának bírája

89.

Bychko, Aliaksei Viktaravich [Bicsko, Aljakszej Viktaravics]

Bychko, Aleksei Viktorovich

(Bychko, Alexey Viktorovich) [Bicsko, Alekszej Viktorovics]

Бычко Аляксей Вiктаравiч

Бычко Алексей Викторович

 

Minszk központi kerületi bíróságának bírája

90.

Khadanevich, Aliaksandr Aliaksandravich [Hadanyevics, Aljakszandr Aljakszandravics]

Khodanevich, Aleksandr Aleksandrovich [Hodanyevics, Alekszandr Alekszandrovics]

Хаданевiч Аляксандр Аляксандравiч

Ходаневич Александр Александрович

 

Minszk város központi kerületi bíróságának bírája

91.

Baranouski, Andrei Fiodaravich [Baranovszki, Andrej Fjodaravics]

Baranovski, Andrei Fedorovich

(Baranovski, Andrey Fedorovich) [Baranovszkij, Andrej Fedorovocs]

Бараноўскi Андрэй Фёдаравiч

Барановский Андрей Федорович

 

Minszk város Partizanszki kerületi bíróságának bírája

92.

Tsitsiankova, Alena Viktarauna [Cicjankova, Alena Viktaravna]

Titenkova, Elena Viktorovna

(Titenkova, Yelena Viktorovna) [Tyityenkova, Jelena Viktorovna]

Цiцянкова Алена Вiктараўна

Титенкова Елена Викторовна

 

Minszk város Partizanszki kerületi bíróságának bírája

93.

Tupik, Vera Mikhailauna [Tupik, Vera Mihajlavna]

Tupik, Vera Mikhailovna [Tupik, Vera Mihajlovna]

Тупiк Вера Мiхайлаўна

Тупик Вера Михайловна

 

Minszk város Lenyinszki kerületi bíróságának bírája

94.

Niakrasava, Alena Tsimafeeuna [Nyakraszava, Alena Cimafejevna]

Nekrasova, Elena Timofeevna

(Nekrasova, Yelena Timofeyevna) [Nyekraszova, Jelena Tyimofejevna]

Някрасава Алена Цiмафееўна

Некрасова Елена Тимофеевна

 

Minszk város Zavodszki kerületi bíróságának bírája

95.

Laptseva, Alena Viacheslavauna [Lapceva, Alena Vjacsaszlavavna]

Lapteva, Elena Viacheslavovna

(Lapteva, Yelena Vyacheslavovna) [Laptyeva, Jelena Vjacseszlavovna]

Лапцева Алена Вячаславаўна

Лаптева Елена Вячеславовна

 

Minszk Zavodszki kerületi bíróságának bírája

96.

Balauniou, Mikalai Vasilievich [Balavnyov, Mikalaj Vasziljevics]

Bolovnev, Nikolai Vasilievich [Bolovnyev, Nyikolaj Vasziljevics]

Балаўнёў Мiкалай Васiльевiч

Боловнев Николай Васильевич

 

Minszk város Zavodszki kerületi bíróságának bírája

97.

Kazak, Viktar Uladzimiravich [kazak, Viktar Uladzimiravics]

Kazak, Viktor Vladimirovich [Kazak, Viktor Vlagyimirovics]

Казак Вiктар Уладзiмiравiч

Казак Виктор Владимирович

 

Minszk város Maszkovszki kerületi bíróságának bírája

98.

Shylko, Alena Mikalaeuna [Silko, Alena Mikalajevna]

Shilko, Elena Nikolaevna

(Shilko, Yelena Nikolaevna) [Silko, Jelena Nyikolajevna]

Шылько Алена Мiкалаеўна

Шилько Елена Николаевна

 

Minszk város Maszkovszki kerületi bíróságának bírája

99.

Simakhina, Liubou Siarheeuna [Szimahina, Ljubov Szjarhejevna]

[Szimahina, Ljubov Szergejevna]

Сiмахiна Любоў Сяргееўна

Симахина Любовь Сергеевна

 

Minszk város Maszkovszki kerületi bíróságának bírája

100.

Kuzniatsova, Natallia Anatolieuna [Kuznyacova, Natallja Anatoljevna]

Kuznetsova, Natalia Anatolievna

(Kuznetsova, Natalya Anatolyevna) [Kuznyecova, Natalja Anatoljevna]

Кузняцова Наталля Анатольеўна

Кузнецова Наталья Анатольевна

1973, Minszk

Minszk város Maszkovszki kerületi bíróságának bírája

101.

Tselitsa, Lidziia Fiodarauna

(Tselitsa, Lidzia Fiodarauna; Tselitsa, Lidziya Fiodarauna) [Celica, Lidzija Fjodaravna]

Telitsa, Lidiia Fedorovna

(Telitsa, Lidia Fedorovna; Telitsa, Lidiya Fedorovna) [Tyelica, Ligyija Fedorovna]

Целiца Лiдзiя Фёдараўна

Телица Лидия Федоровна

 

Minszk város Maszkovszki kerületi bíróságának bírája

102.

Charniak, Alena Leanidauna [Csarnyak, Alena Leanyidavna]

Cherniak, Elena Leonidovna

(Cherniak, Yelena Leonidovna; Chernyak, Yelena Leonidovna) [Csernyak, Jelena Leonyidovna]

Чарняк Алена Леанiдаўна

Черняк Елена Леонидовна

 

Minszk város Maszkovszki kerületi bíróságának bírája

103.

Shestakou, Iury Valerievich

(Shestakou, Yury Valerievich) [Sasztakov, Jurij Valerjevics]

Shestakov, Iuri Valerievich

(Shestakov, Yuri Valerievich) [Sesztakov, Jurij Valerjevics]

Шастакоў Юрый Валер'евiч

Шестаков Юрий Валерьевич

 

Minszk város Maszkovszki kerületi bíróságának bírája

104.

Motyl, Tatsiana Iaraslavauna

(Motyl, Tatsiana Yaraslavauna) [Matil, Taccjana Jaraszlavavna]

Motyl, Tatiana Iaroslavovna

(Motyl, Tatyana Yaroslavovna) [Motil Tatjana Jaroszlavovna]

Матыль Таццяна Яраславаўна

Мотыль Татьяна Ярославовна

 

Minszk város Maszkovszki kerületi bíróságának bírája

105.

Khatkevich, Iauhen Viktaravich

(Khatkevich, Yauhen Viktaravich) [Hatkevics, Javhen Viktaravics]

Khatkevich, Evgeni Viktorovich

(Khatkevich, Yevgeni Viktorovich) [Hatkevics, Jevgenyij Viktorovics]

Хаткевiч Яўген Вiктаравiч

Хаткевич Евгений Викторович

 

Minszk város Maszkovszki kerületi bíróságának bírája

106.

Husakova, Volha Arkadzieuna [Huszakova, Volha Arkadzjevna]

Gusakova, Olga Arkadievna [Guszakova, Olga Arkagyevna]

Гусакова Вольга Аркадзьеўна

Гусакова Ольга Аркадьевна

 

Minszk Oktyabrszkij kerületi bíróságának bírája

107.

Shahrai, Ryta Piatrouna [Sahraj, Rita Pjatrovna]

Shagrai, Rita Petrovna [Sargaj, Rita Petrovna]

Шаграй Рыта Пятроўна

Шаграй Рита Петровна

 

Minszk város Oktyabrszkij kerületi bíróságának bírája

108.

Mitrakhovich, Iryna Aliakseeuna [Mitrakovics, Irina Aljakszejevna]

Mitrakhovich, Irina Alekseevna [Mitrahovics, Irina Alekszejevna]

Мiтраховiч Iрына Аляксееўна

Митрахович Ирина Алексеевна

 

Minszk város Oktyabrszkij kerületi bíróságának bírája

109.

Pratasavitskaia, Natallia Uladzimirauna [Prataszavickaja, Natallja Uladzimiravna]

Protosovitskaia, Natalia Vladimirovna

(Protosovitskaya, Natalia Vladimirovna; Protosovitskaya, Natalya Vladimirovna) [Protoszovickaja, Natalja Vlagyimirovna]

Пратасавiцкая Наталля Уладзiмiраўна

Протосовицкая Наталья Владимировна

 

Minszk Oktyabrszkij kerületi bíróságának bírája

110.

Lapko, Maksim Fiodaravich [Lapko, Makszim Fjodaravics]

Lapko, Maksim Fedorovich

(Lapko, Maxim Fyodorovich) [Lapko, Maxim Fedorovics]

Лапко Максiм Фёдаравiч

Лапко Максим Федорович

 

Minszk város Oktyabrszkij kerületi bíróságának bírája

111.

Varenik, Natallia Siamionauna [Varenyik, Natallja Szjamjonovna]

Varenik, Natalia Semenovna

(Varenik, Natalya Semyonovna) [Varenyik, Natalja Szemenovna]

Варэнiк Наталля Сямёнаўна

Вареник Наталья Семеновна

 

Minszk város Frunzenszki kerületi bíróságának bírája

112.

Zhukouskaia, Zhanna Aliakseeuna

(Zhukouskaya, Zhanna Aliakseyeuna) [Zsukovszkaja, Zsanna Aljakszejevna

Zhukovskaia, Zhanna Alekseevna

(Zhukovskaya, Zhanna Alekseyevna) [Zsukovszkaja, Zsanna Alekszejevna]

Жукоўская Жанна Аляксееўна

Жуковская Жанна Алексеевна

 

Minszk város Frunzenszki kerületi bíróságának bírája

113.

Samaliuk, Hanna Valerieuna [Szamaljuk, Hanna Valerjevna]

Samoliuk, Anna Valerievna

(Samolyuk, Anna Valeryevna) [Szamoljuk, Anna Valerjevna]

Самалюк Ганна Валер'еўна

Самолюк Анна Валерьевна

 

Minszk város Frunzenszki kerületi bíróságának bírája

114.

Lukashenka, Dzmitry Aliaksandravich [Lukasenka, Dzmitrij Aljakszandravics]

Lukashenko, Dmitri Aleksandrovich [Lukasenko, Dmitrij Alekszandrovics]

Лукашэнка Дзмiтрый Аляксандравiч

Лукашенко Дмитрий Александрович

 

üzletember, aktívan részt vesz a Lukasenko családot is érintő pénzügyi műveletekben

115.

Shuhaeu, Siarhei

(Shuhayeu, Siarhei) [Suhajev, Szjarhej]

Shugaev, Sergei

(Shugayev, Sergey) [Sugajev, Szergej]

Шугаеў Сяргей

Шугаев Сергей

 

A KGB helyettes vezetője,

a KGB kémelhárítási hivatalának vezetője

116.

Kuzniatsou, Ihar [Kuznyacov Ihar]

Kuznetsov, Igor [Kuznyecov, Igor]

Кузняцоў Iгар

Кузнецов Игорь

 

a KGB kiképzőközpontjának vezetője

117.

Haidukevich Valery Uladzimiravich [Hajdukevics, Valerij Uladzamiravics]

Gaidukevich Valeri Vladimirovich [Gajdukevics, Valerij Vlagyimirovics]

Гайдукевiч Валерый Уладзiмiравiч

Гайдукевич Валерий Владимирович

 

Belügyminiszterhelyettes,

a belső csapatok parancsnoka, ebben a minőségében felelős a tiltakozások erőszakos elfojtásáért

118.

Hureeu Siarhei Viktaravich

(Hureyeu Siarhey Viktaravich, Gureev Sergei Viktorovich, Gureyev Sergey Viktorovich) [Hurejev, Szjarhej Viktaravics, Gurejev, Szergej Viktorovics]

Гурэеў Сяргей Вiктаравiч

Гуреев Сергей Викторович

 

belügyminiszter-helyettes

fő vizsgálóbíró

belügyminiszterhelyettesként felelős a tiltakozások erőszakos elfojtásáért és az emberi jogoknak a vizsgálat során való megsértéséért

119.

Kachanau Uladzimir Uladzimiravich

(Kachanov Vladimir Vladimirovich) [Kacsanav, Uladzimir Uladzimiravics]

Качанаў Уладзiмiр Уладзiмiравiч

Качанов Владимир Владимирович

 

Az igazságügyi miniszter tanácsosa, e minőségében felelős a belorusz igazságszolgáltatás működéséért

120.

Badak Ala Mikalaeuna

(Bodak Alla Nikolaevna) [Badak, Ala Mikalajevna, Bodak, Alla Nyikolajevna]

Бадак Ала Мiкалаеўна

Бодак Алла Николаевна

 

Igazságügyi miniszterhelyettes,

e minőségében felelős a belorusz igazságszolgáltatás működéséért

121.

Simanau Aliaksandr Anatolievich

(Simonov Aleksandr Anatolievich) [Szimanav, Aljakszandr Anatoljevics, Szimonov, Alekszandr Anatoljevics]

Сiманаў Аляксандр Анатольевiч

Симонов Александр Анатольевич

 

Igazságügyi miniszterhelyettes,

e minőségében felelős a belorusz igazságszolgáltatás működéséért

122.

Tushynski Ihar Heraninavich

(Tushinski Igor Geroninovich) [Tusinszki, Ihar Heranyinavics, Tusinszkij, Igor Geronyinovics]

Тушынскi Iгар Геранiнавiч

Тушинский Игорь Геронинович

 

Igazságügyi miniszterhelyettes,

e minőségében felelős a belorusz igazságszolgáltatás működéséért

123.

Skurat, Viktar

(Skurat,Viktor) [Szkurat, Viktar, Szkurat, Viktor]

Скурат Вiктар

Скурат Виктор

 

A belügyminsztérium közbiztonsági osztálya minszki igazgatóságának vezetője, a milícia ezredese

Lukasenko kitüntette a 2010. dec. 19-i tüntetések leverésében való aktív részvételéért és a parancsok végrehajtásáért

124.

Ivanou, Siarhei

(Ivanov, Sergei, Ivanov, Sergey) [Ivanov, Szjarhej, Ivanov, Szergej]

Iваноў Сяргей

Иванов Сергей

 

A minszki belügyminsztériumi részleg ideológiai és személyzeti igazgatóságának ellátási osztálya helyettes vezetője, a milícia őrnagya

Lukasenko kitüntette a 2010. dec. 19-i tüntetések leverésében való aktív részvételéért és a parancsok végrehajtásáért

125.

Kadzin, Raman

(Kadin, Roman) [Kadzin, Raman, Kagyin, Roman]

Кадзiн Раман

Кадин Роман

 

A motoros őrszolgálat fegyverellátási és műszaki ellátási részlegének parancsnoka, a milícia őrnagya

Lukasenko kitüntette a 2010. dec. 19-i tüntetések leverésében való aktív részvételéért és a parancsok végrehajtásáért

126.

Komar, Volha

(Komar, Olga) [Komar, Volha, Komar, Olga]

Комар Вольга

Комар Ольга

 

Minszk város Frunzenszki kerületének bírája, Vaszilij Parfenkov ügyében eljáró bíró

127.

Zaharouski, Anton

(Zagorovski, Anton) [Zagarovszki, Anton, Zagorovszkij, Anton]

Загароўскi Антон

Загоровский Антон

 

Minszk város Frunzenszki kerületének ügyésze, Vaszilij Parfenkov ügyében járt el

128.

Charkas, Tatsiana Stanislavauna

(Cherkas, Tatsiana Stanislavauna; Cherkas, Tatiana Stanislavovna [Csarkasz (Cserkasz) Taccjana Sztanyiszlavavna, Cserkasz, Tatjana Sztanyiszlavovna]

Чаркас (Чэркас) Таццяна Станiславаўна

Черкас Татьяна Станиславовна

 

Minszk város Frunzenszki kerületének bírája, ő járt el Alekszandr Otroscsenkov ügyében (akit 4 év szigorított börtönbüntetésre ítéltek) és Dmitrij Novik ügyében (3,5 év szigorított börtönbüntetés)

129.

Maladtsova, Tatsiana

(Molodtsova, Tatiana) [Maladcova, Taccjana, Molodcova, Tatjana]

Маладцова Таццяна

Молодцова Татьяна

 

Minszk város Frunzenszki kerületének ügyésze, Alekszandr Otroscsenkov, Alekszandr Molcsanov és Dmitrij Novik ügyében járt el

130.

Liabedzik, Mikhail Piatrovich

(Lebedik, Mikhail Petrovich) [Ljabedzik, Mihail Pjatrovics, Lebegyik, Mihail Petrovics]

Лябедзiк Мiхаiл Пятровiч

Лебедик Михаил Петрович

 

a „Sovietskaia Belarus” újság első helyettes szerkesztője Aktív közvetítője és elemzője annak a kormánybarát politikának, amely meghamisítja a tényeket és igazságtalan észrevételeket tesz a jelenlegi belaruszi folyamatok kapcsán, a civil társadalom ellenében

131.

Padhaiski, Henadz Danatavich

(Podgaiski, Gennadi Donatovich [Padgajszki, Henadz Danatavics, Podgajszkij, Gyennagyij Donatovics]

Падгайскi Генадзь Данатавiч

Подгайский Геннадий Донатович

 

A Minszki Állami Műszaki Főiskola igazgatója

Felelős egyes diákok kicsapásáért

132.

Kukharchyk, Piotr Dzmitryevich

(Kukharchik, Piotr Dmitrievich) [Kuharcsik, Pjotr Dzmitrijevics, Kuharcsik, Pjotr Dmitrijevics]

Кухарчык Пётр Дзмiтрыевiч

Кухарчик Пётр Дмитриевич

 

A Minszki Állami Pedagógiai Egyetem rektora

Felelős egyes diákok kicsapásáért

133.

Batura, Mikhail Paulavich

(Batura, Mikhail Pavlovich) [Batura, Mihail Pavlavics, Batura, Mihail Pavlovics]

Батура Мiхаiл Паўлавiч

Батура Михаил Павлович

 

A Minszki Állami Informatikai És Rádióelektronikai Egyetem rektora Felelős egyes diákok kicsapásáért

134.

Chasnouski, Mechyslau Edvardavich

(Chesnovski, Mechislav Edvardovich) [Csasznovszki, Mecsiszlav Edvardavics, Csesznovszkij, Mecsiszlav Edvardovics]

Часноўскi Мечыслаў Эдвардавiч

Чесновский Мечислав Эдвардович

 

A Breszti Állami Puskin Egyetem rektora

Felelős egyes diákok kicsapásáért

135.

Alpeeva, Tamara Mikhailauna

(Alpeyeva, Tamara Mikhailauna; Alpeeva, Tamara Mikhailovna; Alpeyeva, Tamara Mikhailovna) [Alpejeva, Mihajlavna, Alpejeva, Tamara Mihajlovna]

Алпеева Тамара Мiхайлаўна

Алпеева Тамара Михайловна

 

A Nemzetközi Humanitárius És Gazdasági Intézet rektora Felelős egyes diákok kicsapásáért”.


V. MELLÉKLET

„IV. MELLÉKLET

A 2. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett személyek jegyzéke

 

Nevek

A fehérorosz változat angol és magyar átírása

Az orosz változat angol és magyar átírása

Név

(fehérorosz változat)

Név

(orosz változat)

Születési idő

Születési hely

Lakcím

Útlevél száma

Tisztség

1.

Lukashenka, Aliaksandr Ryhoravich [Lukasenka Aljakszandr Rihoravics]

Lukashenko, Aleksandr Grigorievich [Lukasenko, Alekszandr Grigorjevics]

Лукашэнка Аляксандр Рыгоравiч

ЛУКАШЕНКО Александр Григорьевич

1954.8.30.

Kopisz, Vicebszki terület

 

 

elnök

2.

Niavyhlas, Henadz Mikalaevich [Nyavihlasz, Henadzi Mikalajevics]

Nevyglas, Gennadi Nikolaevich [Nyeviglasz, Gennagyij Nyikolajevics]

Нявыглас Генадзь Мiкалаевiч

НЕВЫГЛАС Геннадий Николаевич

1954.2.11

Parahonszk, Pinszki járás

 

 

az elnöki hivatal volt vezetője

3.

Piatkevich Natallia Uladzimirauna [Pjatkevics Natallja Uladzimiravna]

Petkevich, Natalia Vladimirovna (Petkevich, Natalya Vladimirovna) [Petkevics Natalja Vlagyimirovna]

Пяткевiч Наталля Уладзiмiраўна

ПЕТКЕВИЧ Наталья Владимировна

1972.10.24.

Minszk

 

 

az elnöki hivatal korábbi helyettes vezetője

4.

Rubinau Anatol Mikalaevich [Rubinav Anatol Mikalajevics]

Rubinov, Anatoli Nikolaevich [Rubinov, Anatolij Nyikolajevics]

Рубiнаў Анатоль Мiкалаевiч

РУБИНОВ Анатолий Николаевич

1939.4.4.

Mahiljov

 

 

a Parlament felsőházának elnöke

a médiáért és ideológiáért felelős korábbi helyettes vezető, Elnöki Hivatal

5.

Pralaskouski Aleh Vitoldavich fPraljaszkovszki Aleh Vitoldavics]

Proleskovski, Oleg Vitoldovich

(Proleskovsky, Oleg Vitoldovich) [Proleszkovszkij, Oleg Vitoldovics]

Праляскоўскi Алег Вiтольдавiч

ПРОЛЕСКОВСКИЙ Олег Витольдович

1963.10.1.

Zagorszk (Szergijev Poszad / Oroszország)

 

 

információs miniszter

6.

Radzkou, Aliaksandr Mikhailavich [Radzkov, Aljakszandr Mihajlavics]

Radkov, Aleksandr Mikhailovich [Radkov, Alekszandr Mihajlovics]

Радзькоў Аляксандр Мiхайлавiч

РАДЬКОВ Александр Михайлович

1951.7.1.

Botnya, Mahiljovi terület

 

 

az elnöki hivatal vezetőhelyettese

7.

Rusakevich Uladzimir Vasilievich [Ruszakevics Uladzimir Vasziljevics]

Rusakevich, Vladimir Vasilievich [Ruszakevics, Vlagyimir Vasziljevics]

Русакевiч Уладзiмiр Васiльевiч

РУСАКЕВИЧ Владимир Васильевич

1947.9.13.

Vigonoscsi, Breszti terület

 

 

volt információs miniszter

8.

Halavanau Viktar Ryhoravich [Halavanav Viktar Rihoravics]

Golovanov Viktor Grigoryevich [Golovanov Viktor Grigorjevics]

Галаванаў Вiктар Рыгоравiч

ГОЛОВАНОВ Виктор Григорьевич

1952

Boriszov

 

 

igazságügy-miniszter

9.

Zimouski, Aliaksandr Leanidavich [Zimovszki, Aljakszandr Leanyidavics]

Zimovski, Aleksandr Leonidovich [Zimovszkij, Alekszandr Leonyidovics]

Зiмоўскi Аляксандр Леанiдавiч

ЗИМОВСКИЙ Александр Леонидович

1961.1.10.

Németország

 

 

az állami televízió korábbi elnöke

10.

Kanapliou Uladzimir Mikalaevich (Kanapljov Uladzimir Mikalajevics)

Konoplev, Vladimir Nikolaevich (Konopljev Vlagyimir Nyikolajevics)

Канаплёў Уладзiмiр Мiкалаевiч

КОНОПЛЕВ Владимир Николаевич

1954.1.3.

Akulinci, Mahiljovi terület

 

 

a Parlament alsóházának volt elnöke

11.

Charhinets, Mikalai Ivanavich [Csarhinyec Mikalaj Ivanavics]

Cherginets, Nikolai Ivanovich fCserginyec, Nyikolaj Ivanovics]

Чаргiнец Мiкалай Iванавiч

ЧЕРГИНЕЦ Николай Иванович

1937.10.17.

Minszk

 

 

a felsőház külügyi bizottságának elnöke

12.

Kastsian, Siarhei Ivanavich [Kaszcjan Szjarhej Ivanavics]

Kostian, Sergei Ivanovich (Kostyan, Sergey Ivanovich) [Kosztyan, Szergej Ivanovics]

Касцян Сяргей Iванавiч

КОСТЯН Сергей Иванович

1941.1.15.

Usoki, Mahiljovi terület

 

 

az alsóház külügyi bizottságának elnöke

13.

Orda, Mikhail Siarheevich [Orda, Mihail Szjarhejevics]

Orda, Mikhail Sergeievich [Orda, Mihail Szergejevics]

Орда Мiхаiл Сяргеевiч

ОРДА Михаил Сергеевич

1966.9.28.

Gyatlovo, Hrodnai terület

Дятлово Гродненской области

 

 

a felsőház tagja, a BRSM (a belarusz ifjúság köztársasági egyesülete) volt vezetője

14.

Lazavik, Mikalai Ivanavich [Lazavik, Mikalaj Ivanavics]

Lozovik, Nikolai Ivanovich [Lozovik, Nyikolaj Ivanovics]

Лазавiк Мiкалай Iванавiч

ЛОЗОВИК Николай Иванович

1951.1.18.

Nyevinyany, Minszki terület

Невиняны Вилейского р-на Минской обл

 

 

a Központi Választási Bizottság (CEC) titkára

15.

Miklashevich Piotr Piatrovich [Miklasevics, Pjotr Pjatrovics]

Miklashevich, Petr Petrovich [Miklasevics, Petr Petrovics]

Мiклашэвiч Пётр Пятровiч

МИКЛАШЕВИЧ Петр Петрович

1954

Koszuta, Minszki terület

 

 

főügyész

16.

Slizheuski Aleh Leanidavich [Szlizsevszki Aleh Leanyidavics]

Slizhevski, Oleg Leonidovich [Szlizsevszkij, Oleg Leonyidovics]

Слiжэўскi Алег Леанiдавiч

СЛИЖЕВСКИЙ Олег Леонидович

 

 

 

 

a Központi Választási Bizottság (CEC) tagja

17.

Kharyton, Aliaksandr [Hariton, Aljakszandr]

Khariton, Aleksandr [Hariton, Alekszandr]

Харытон Аляксандр

ХАРИТОН Александр

 

 

 

 

a társadalmi szervezetek, pártok és nem kormányzati szervezetek főosztályának tanácsadója, Igazságügyi Minisztérium

18.

Smirnou, Iauhen Aliaksandravich

[Szmirnov, Javhen Aljakszandravics]

Smirnov, Evgeni Aleksandrovich

[Szmirnov, Jevgenyij Alekszandrovics]

Смiрноў Яўген Аляксандравiч

CМИРНОВ Евгений Александрович

1949.3.15.

Rjazanyi terület, Oroszország

 

 

a gazdasági bíróság elnökének első helyettese

19.

Ravutskaia, Nadzeia Zalauna

[Ravuckaja, Nadzeja Zalavna]

Reutskaia, Nadezhda Zalovna

[Reutszkaja, Nagyezsda Zalovna]

Равуцкая Надзея Залаўна

РЕУТСКАЯ Надежда Заловна

 

 

 

 

Minszk Maszkovszki kerületének bírája

20.

Trubnikau, Mikalai Aliakseevich [Trubnikav, Mikalaj Aljakszejevics]

Trubnikov Nikolai Alekseevich [Trubnyikov, Nyikolaj Alekszejevics]

Трубнiкаў Мiкалай Аляксеевiч

ТРУБНИКОВ Николай Алексеевич

 

 

 

 

Minszk Partizanszki területének bírája

21.

Kupryianau, Mikalai Mikhailavich [Kuprijanav, Mikalaj Mihajlavics]

Kupriianov, Nikolai Mikhailovich

(Kuprianov, Nikolai Mikhailovich; Kupriyanov, Nikolai Mikhailovich) [Kuprijanov, Nyikolaj Mihajlovics]

Купрыянаў Мiкалай Мiхайлавiч

КУПРИЯНОВ Николай Михайлович

 

 

 

 

volt főügyészhelyettes

22.

Sukharenka, Stsiapan Mikalaevich [Szuharenka Szcjapan Mikalajevics]

Sukhorenko Stepan Nikolaevich [Szuhorenko Sztyepan Nyikolajevics]

Сухарэнка Сцяпан Мiкалаевiч

СУХОРЕНКО Степан Николаевич

1957.1.27.

Zdudicsi, Homeli terület

 

 

a KGB volt elnöke

23.

Dzemiantsei, Vasil Ivanavich

(Dzemyantsey, Vasil Ivanovich) [Dzemjancej, Vaszil Ivanavics]

Dementei, Vasili Ivanovich

(Dementey, Vasili Ivanovich) [Gyementej, Vaszilij Ivanovics]

Дземянцей Васiль Iванавiч

ДЕМЕНТЕЙ Василий Иванович

 

 

 

 

első helyettes, KGB

24.

Kozik, Leanid Piatrovich [Kozik, Leanyid Pjatrovics]

Kozik, Leonid Petrovich [Kozik, Leonyid Petrovics]

Козiк Леанiд Пятровiч

КОЗИК Леонид Петрович

1948.7.13.

Boriszov

 

 

a szakszervezetek szövetségének vezetője

25.

Kaliada, Aliaksandr Mikhailavich [Kaljada, Aljakszandr Mihajlavics]

Koleda, Aleksandr Mikhailovich [Koleda, Alekszandr Mihajlovics]

Каляда Аляксандр Мiхайлавiч

КОЛЕДА Александр Михайлович

 

 

 

 

A Központi Választási Bizottság tagja

26.

Mikhasiou, Uladzimir Ilich [Mihaszjov, Uladzimir Iljics]

Mikhasev, Vladimir Ilich [Mihaszev, Vlagyimir Iljics]

Мiхасёў Уладзiмiр Iльiч

МИХАСЕВ Владимир Ильич

 

 

 

 

A Homeli Területi Választási Bizottság volt elnöke

27.

Luchyna, Leanid Aliaksandravich [Lucsina, Leanyid Aljakszandravics]

Luchina, Leonid Aleksandrovich [Lucsina, Leonyid Alekszandrovics]

Лучына Леанiд Аляксандравiч

ЛУЧИНА Леонид Александрович

1947.11.18.

Minszki terület

 

 

a Hrodnai Területi Választási Bizottság volt elnöke

28.

Karpenka Ihar Vasilievich (Karpenka, Ihar Vasziljevics)

Karpenko, Igor Vasilievich (Karpenko, Igor Vasziljevics)

Карпенка Iгар Васiльевiч

КАРПЕНКО Игорь Васильевич

1964.4.28.

Novokuznyeck, Oroszország

 

 

regionális választási bizottsági elnök, Minszk város

29.

Kurlovich, Uladzimir Anatolievich (Kurlovics, Uladzimir Anatoljevics)

Kurlovich, Vladimir Anatolievich (Kurlovics, Vlagyimir Anatoljevics)

Курловiч Уладзiмiр Анатольевiч

КУРЛОВИЧ Владимир Анатольевич

 

 

 

 

a Minszki Területi Választási Bizottság volt elnöke

30.

Miatselitsa, Mikalai Tsimafeevich [Mjacelica, Mikalaj Cimafejevics]

Metelitsa, Nikolai Timofeevich [Metyelica, Nyikolaj Tyimofejevics]

Мяцелiца Мiкалай Цiмафеевiч

МЕТЕЛИЦА Николай Тимофеевич

 

 

 

 

a Mahiljovi Területi Választási Bizottság volt elnöke

31.

Rybakou, Aliaksei (Rybakov, Aliaksey) [Ribakov, Aljakszej]

Rybakov, Aleksei

(Rybakov, Alexey) [Ribakov, Alekszej]

Рыбакоў Аляксей

РЫБАКОВ Алексей

 

 

Ul. Yesenina 31-1-104, Minszk

 

Minszk Maszkovszki kerületi bíróságának bírája

32.

Bortnik, Siarhei Aliaksandrovich

(Bortnik, Siarhey Aliaksandrovich) [Bortnik, Szjargej Aljakszandravics]

Bortnik, Sergei Aleksandrovich

(Bortnik, Sergey Aleksandrovich) [Bortnik, Szergej Alekszandrovics]

Бортнiк Сяргей Аляксандравiч

БОРТНИК Сергей Александрович

1953.5.28.

Minszk

Ul.Surganova 80-263., Minszk

MP0469554

ügyész

33.

Iasianovich, Leanid Stanislavavich

(Yasianovich, Leanid Stanislavavich) [Jaszjanovics, Leanyid Sztanyiszlavavics]

Iasenovich, Leonid Stanislavovich

(Yasenovich, Leonid Stanislavovich) [Jaszenovics, Leonyid Sztanyiszlavovics]

Ясяновiч Леанiд Станiслававiч

ЯСЕНОВИЧ Леонид Станиславович

1961.11.26.

Bucsány, Vicebszki terület

Ul. Gorovtsa 4-104., Minszk

MP0515811

Minszk központi kerületi bíróságának bírája

34.

Mihun, Andrei Arkadzevich

(Mihun, Andrey Arkadzevich) [Mihun, Andrej Arkadzevics]

Migun, Andrei Arkadievich

(Migun, Andrey Arkadievich) [Migun, Andrej Arkagyevics]

Мiгун Андрэй Аркадзевiч

МИГУН Андрей Аркадевич

1978.2.5.

Minszk

Goretskovo Maksima 53-16, Minszk

MP1313262

ügyész

35.

Sheiman, Viktar Uladzimiravich

(Sheyman, Viktar Uladzimiravich) [Sejman, Viktar Uladzimiravics]

Sheiman, Viktor Vladimirovich

(Sheyman, Viktor Vladimirovich) [Sejman, Viktor Vlagyimirovics]

Шэйман Вiктар Уладзiмiравiч

ШЕЙМАН Виктор Владимирович

1958.5.26.

Hrodnai terület

 

 

Belarusz Biztonsági Tanácsának volt titkára, jelenleg az elnök különleges tanácsadója

36.

Navumau, Uladzimir Uladzimiravich [Navumav, Uladzimir Uladzimiravics]

Naumov, Vladimir Vladimirovich [Naumov, Vlagyimir Vlagyimirovics]

Навумаў Уладзiмiр Уладзiмiравiч

НАУМОВ Владимир Владимирович

1956.2.7.

Szmolenszk

 

 

volt belügyminiszter

37.

Sivakov, Iury (Yurij, Yuri) Leonidovich [Szivakov, Jurij Leonyidovics]

 

Сиваков, Юрий Леонидович

1946.8.5.

Szahalini régió

 

 

volt idegenforgalmi miniszter, volt belügyminiszter

38.

Paulichenka, Dzmitry Valerievich [Pavlicsenka, Dzmitrij Valerjevics]

Pavlichenko, Dmitri Valerievich

(Pavlichenko, Dmitriy Valeriyevich) [Pavlicsenko, Dmitrij Valerijevics]

Паўлiчэнка Дзмiтрый Валер'евiч

Павличенко, Дмитрий Валериевич

1966.

Vicebszk

 

 

a Belügyminisztérium különleges reagáló egységének (SOBR) vezetője

39.

Iarmoshyna, Lidziia Mikhailauna

(Yarmoshyna, Lidzia Mikhailauna; Yarmoshyna, Lidziya Mikhailauna) [Jarmosina, Lidzia Mihajlavna]

Ermoshina, Lidiia Mikhailovna

(Yermoshina, Lidia Mikhailovna; Yermoshina, Lidiya Mikhailovna) [Jermosina, Ligyija Mihajlovna]

Ярмошына Лiдзiя Мiхайлаўна

ЕРМОШИНА Лидия Михайловна

1953.1.29.

Szluck (Minszki terület)

 

 

Belarusz Központi Választási Bizottságának (CEC) elnöke

40.

Padabed, Iury Mikalaevich

(Padabed, Yury Mikalaevich) [Padabed, Jurij Mikalajevics]

Podobed, Iuri Nikolaevich

(Podobed Yuri Nikolaevich) [Podobed, Jurij Nyikolajevics]

Падабед Юрый Мiкалаевiч

Подобед, Юрий Николаевич

1962.3.5.

Szluck (Minszki terület)

 

 

Különleges Egység, Belügyminisztérium”


22.3.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 76/95


A TANÁCS 2011/175/KKBP VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2011. március 21.)

a líbiai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2011/137/KKBP határozat végrehajtásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 31. cikkének (2) bekezdésére,