ISSN 1725-5090

doi:10.3000/17255090.L_2010.277.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 277

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

53. évfolyam
2010. október 21.


Tartalom

 

I   Jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

HATÁROZATOK

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 938/2010/EU határozata (2010. október 20.) a Moldovai Köztársaságnak nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatásról

1

 

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság 939/2010/EU rendelete (2010. október 20.) a 767/2009/EK rendeletnek a takarmány-alapanyagok vagy összetett takarmány összetételére vonatkozó, a 11. cikk (5) bekezdése szerint előírt címkézéssel kapcsolatos engedélyezett eltérésekről szóló IV. mellékletének módosításáról ( 1 )

4

 

 

A Bizottság 940/2010/EU rendelete (2010. október 20.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

8

 

 

A Bizottság 941/2010/EU rendelete (2010. október 20.) a 620/2009/EK rendelettel szabályozott, a kiváló minőségű marhahúsra vonatkozó vámkontingens keretében 2010. október első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

10

 

 

A Bizottság 942/2010/EU rendelete (2010. október 20.) a bizonyos vámkontingensek szerinti cukorágazati termékekre vonatkozó behozatali engedélyek iránti kérelmek benyújtásának felfüggesztéséről

11

 

 

A Bizottság 943/2010/EU rendelete (2010. október 20.) a cukorágazat egyes termékeire a 2010/11-es gazdasági évben alkalmazandó, a 867/2010/EU rendelettel rögzített irányadó áraknak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

13

 

 

A Bizottság 944/2010/EU rendelete (2010. október 20.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról szóló 902/2010/EU rendelet módosításáról

15

 

 

IRÁNYELVEK

 

*

A Bizottság 2010/67/EU irányelve (2010. október 20.) a színezékeken és édesítőszereken kívüli egyéb élelmiszer-adalékanyagok különleges tisztasági követelményeinek megállapításáról szóló 2008/84/EK irányelv módosításáról ( 1 )

17

 

 

HATÁROZATOK

 

 

2010/625/EU

 

*

A Bizottság határozata (2010. október 19.) a 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján a személyes adatok Andorrában biztosított megfelelő védelméről (az értesítés a C(2010) 7084. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

27

 

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

 

2010/626/EU

 

*

Az EU–Mexikó Vegyes Bizottság 1/2010 határozata (2010. szeptember 17.) a EU–Mexikó vegyes tanácsi 2/2000 határozatnak a származó termék fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködés módszereiről szóló III. mellékletéről

30

 

 

2010/627/EU

 

*

Az Európai Unió–Svájc Statisztikai Bizottság 3/2010. sz. határozata (2010. október 1.) az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti statisztikai együttműködésről szóló megállapodás B. mellékletének módosításáról

31

 

 

III   Egyéb jogi aktusok

 

 

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 81/2010 határozata (2010. július 2.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról

34

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 82/2010 határozata (2010. július 2.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

36

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 83/2010 határozata (2010. július 2.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

37

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 84/2010 határozata (2010. július 2.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

38

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 85/2010 határozata (2010. július 2.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról

39

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 86/2010 határozata (2010. július 2.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás X. mellékletének (A szolgáltatásokról általában) módosításáról

40

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 88/2010 határozata (2010. július 2.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról

41

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 89/2010 határozata (2010. július 2.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról

42

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 90/2010 határozata (2010. július 2.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról

43

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 91/2010 határozata (2010. július 2.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIV. mellékletének (Verseny) módosításáról

44

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 92/2010 határozata (2010. július 2.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XVIII. mellékletének (Munkahelyi egészségvédelem és biztonság, munkajog, valamint nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód) és 37. jegyzőkönyvének módosításáról

46

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 93/2010 határozata (2010. július 2.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról

47

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 94/2010 határozata (2010. július 2.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XXII. mellékletének (Társasági jog) módosításáról

50

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 95/2010 határozata (2010. július 2.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XXII. mellékletének (Társasági jog) módosításáról

52

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 96/2010 határozata (2010. július 2.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás 31. jegyzőkönyvének (egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködés) módosításáról

53

 

 

 

*

Megjegyzés az olvasóhoz (lásd a hátsó borító belső oldalán)

s3

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Jogalkotási aktusok

HATÁROZATOK

21.10.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 277/1


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 938/2010/EU HATÁROZATA

(2010. október 20.)

a Moldovai Köztársaságnak nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatásról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 212. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való továbbítását követően,

rendes jogalkotási eljárás (1) keretében,

mivel:

(1)

A Moldovai Köztársaság („Moldova”) és az Európai Unió közötti kapcsolatok az európai szomszédságpolitika keretében fejlődnek. A Közösség és Moldova2005-ben megállapodott egy európai szomszédságpolitikai cselekvési tervben, amely az EU–Moldova kapcsolatok tekintetében középtávú prioritásokat határoz meg. E kétoldalú kapcsolatok keretét az újonnan indított keleti partnerség is bővíti. 2010 januárjában az Európai Unió és Moldova tárgyalásokat kezdett egy társulási megállapodásról, amely a tervek szerint felváltja az eddigi partnerségi és együttműködési megállapodást.

(2)

Moldova gazdaságát jelentős mértékben sújtja a nemzetközi pénzügyi válság, amelynek következtében drámaian csökken a kibocsátás, romlik a költségvetési helyzet és növekszik a külső finanszírozási igény.

(3)

Moldova gazdaságának stabilizálásához és fellendítéséhez hozzájárul a Nemzetközi Valutaalap (IMF) által nyújtott pénzügyi támogatás. Az IMF és Moldova közötti finanszírozási megállapodást 2010. január 29-én hagyták jóvá.

(4)

Moldova a romló gazdasági helyzetre és gazdasági kilátásokra tekintettel makroszintű pénzügyi támogatást kért az Európai Uniótól.

(5)

Mivel Moldova 2010. és 2011. évi fizetési mérlegében továbbra is finanszírozási rés áll fenn, a makroszintű pénzügyi támogatás megfelelő válasznak tekinthető a Moldova által a gazdaság stabilizációjának a hatályos IMF-programmal összefüggő támogatására vonatkozóan benyújtott kérelemre. Ez a makroszintű pénzügyi támogatás várhatóan hozzájárul az állami költségvetés külső finanszírozási igényének csökkentéséhez is.

(6)

Az uniós makroszintű pénzügyi támogatásnak nem csupán kiegészítenie kell az IMF és a Világbank programjait és forrásait, hanem biztosítania kell az uniós szerepvállalás hozzáadott értékét is.

(7)

A Bizottságnak biztosítania kell, hogy az uniós makroszintű pénzügyi támogatás jogi szempontból és alapvetően összhangban álljon a külső fellépés és az egyéb vonatkozó uniós politikák különféle területein hozott intézkedésekkel.

(8)

Az uniós makroszintű pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó konkrét céloknak erősíteniük kell a hatékonyságot, átláthatóságot és elszámoltathatóságot. A Bizottságnak rendszeresen ellenőriznie kell ezeknek a célkitűzéseknek a teljesítését.

(9)

Az uniós makroszintű pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó feltételeknek tükrözniük kell az Unió Moldovával kapcsolatos politikájának alapvető elveit és céljait.

(10)

Az Unió ezen pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó pénzügyi érdekeinek hatékony védelme céljából elő kell írni, hogy Moldova hozzon megfelelő intézkedéseket a támogatáshoz kapcsolódó csalás, korrupció és egyéb szabálytalanságok megelőzése és az ellenük való küzdelem vonatkozásában. A Bizottságnak rendelkeznie kell továbbá a megfelelő ellenőrzésekről és a Számvevőszéknek biztosítania kell a megfelelő vizsgálatokat.

(11)

Az uniós makroszintű pénzügyi támogatást képező összeg felszabadítása a költségvetési hatóság hatáskörének sérelme nélkül történik.

(12)

Az uniós makroszintű pénzügyi támogatást a Bizottságnak kell kezelnie. Annak biztosítására, hogy az Európai Parlament és a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság képes legyen e határozat végrehajtásának követésére, a Bizottságnak rendszeresen tájékoztatnia kell őket a támogatással kapcsolatos fejleményekről, és rendelkezésükre kell bocsátania a vonatkozó dokumentumokat.

(13)

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 291. cikkének megfelelően a Bizottság végrehajtási hatáskörének gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályait és általános elveit rendes jogalkotási eljárás keretében elfogadott rendeletben előre meg kell határozni. Az új rendelet elfogadásáig továbbra is a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozatot (2) kell alkalmazni az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás kivételével, amely nem alkalmazandó,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1)   Az Unió segély formájában legfeljebb 90 millió EUR összegű makroszintű pénzügyi támogatást nyújt Moldovának az ország gazdasági stabilizációjának támogatása és az IMF hatályos programjában meghatározott, a fizetési mérleghez és a költségvetéshez kapcsolódó finanszírozási igényének enyhítése céljából.

(2)   Az uniós makroszintű pénzügyi támogatás rendelkezésre bocsátását a Bizottság oly módon irányítja, hogy az összeegyeztethető legyen az IMF és Moldova között létrejött megállapodásokkal és megegyezésekkel, valamint az Európai Unió és Moldova közötti partnerségi és együttműködési megállapodásban és cselekvési tervben meghatározott gazdasági reform alapvető elveivel és céljaival. A Bizottság rendszeresen tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Gazdasági és Pénzügyi Bizottságot a támogatás kezelésével kapcsolatos fejleményekről és rendelkezésükre bocsátja a vonatkozó dokumentumokat.

(3)   Az Unió makroszintű pénzügyi támogatása a 2. cikk (1) bekezdésében említett egyetértési megállapodás hatálybalépését követő első naptól számított két és fél évig áll rendelkezésre.

2. cikk

(1)   A Bizottság e határozat 5. cikkének (2) bekezdésében megállapított tanácsadó bizottsági eljárásnak megfelelően felhatalmazást kap arra, hogy megállapodjon Moldova hatóságaival a teljesítésre vonatkozó időkeretet is tartalmazó egyetértési megállapodásba foglalandó, az uniós makroszintű pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó gazdaságpolitikai feltételekről (a továbbiakban: az egyetértési megállapodás). E feltételek összeegyeztethetők az IMF és Moldova közötti megállapodásokkal vagy megegyezésekkel, valamint az EU és Moldova közötti partnerségi és együttműködési megállapodásban és cselekvési tervben meghatározott gazdasági reform alapvető elveivel és céljaival. Ezen elvek és célkitűzések a támogatás hatékonyságának, átláthatóságának és elszámoltathatóságának fokozására irányulnak, különösen Moldova államháztartásának irányítási rendszerei tekintetében. A Bizottság rendszeresen nyomon követi az említett célkitűzések teljesítése tekintetében elért előrelépést. A támogatás részletes pénzügyi feltételeit a Bizottság és Moldova hatóságai között kötendő, a segélyről szóló megállapodásban kell meghatározni.

(2)   Az uniós makroszintű pénzügyi támogatás végrehajtása során a Bizottság felügyeli a támogatás tekintetében alkalmazandó moldovai pénzügyi megállapodások, igazgatási eljárások és külső és belső ellenőrzési mechanizmusok megbízhatóságát, valamint a megállapodás szerinti időkeret tiszteletben tartását.

(3)   A Bizottság rendszeres időközönként meggyőződik arról, hogy Moldova gazdaságpolitikája összhangban van-e az uniós makroszintű pénzügyi támogatás célkitűzéseivel, és hogy kellőképpen teljesülnek-e a megállapodás szerinti gazdaságpolitikai feltételek. Ennek során a Bizottság szorosan együttműködik az IMF-fel és a Világbankkal, és szükség esetén a Gazdasági és Pénzügyi Bizottsággal.

3. cikk

(1)   Az uniós makroszintű pénzügyi támogatás keretében a Bizottság a segélyt nem kevesebb, mint három részletben bocsátja Moldova rendelkezésére a (2) bekezdésben meghatározott feltételektől függően. Az egyes részletek nagyságát az egyetértési megállapodásban határozzák meg.

(2)   A Bizottság az egyetértési megállapodásban meghatározott gazdaságpolitikai feltételek megfelelő végrehajtásától függően dönt a részletek felszabadításáról. A második és a további részlet vagy részletek folyósítására legkorábban három hónappal az előző részlet felszabadítása után kerülhet sor.

(3)   Az uniós pénzeszközöket a Moldovai Nemzeti Bank részére kell kifizetni. Az egyetértési megállapodásban meghatározandó előírásoktól – többek között a fennmaradó költségvetési finanszírozási igény megerősítésétől – függően az uniós pénzeszközöket a moldovai államkincstár, mint végső kedvezményezett számára lehet átutalni.

4. cikk

Az európai uniós makroszintű pénzügyi támogatás végrehajtása az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelettel (3) és végrehajtási szabályaival (4) összhangban történik. A Moldovai Köztársaság hatóságaival kötendő egyetértési megállapodás és a segélyről szóló megállapodás rendelkezik a Moldova által végrehajtandó konkrét intézkedésekről az e támogatást érintő csalás, korrupció és egyéb szabálytalanságok megelőzését és az ellenük való küzdelmet illetően. Az uniós pénzeszközök kezelése és folyósítása átláthatóságának növelése érdekében az egyetértési megállapodás és a segélyről szóló megállapodás előírja a Bizottság, ideértve az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által végzett ellenőrzést, beleértve a helyszíni ellenőrzéseket és vizsgálatokat is. A megállapodások ellenőrzéseket is előírnak, ideértve adott esetben a Számvevőszék által végzett, helyszínen végrehajtott ellenőrzéseket is.

5. cikk

(1)   A Bizottságot egy bizottság segíti.

(2)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 3. és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

6. cikk

(1)   A Bizottság minden év augusztus 31-ig e határozat előző évi végrehajtásáról szóló jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, amely tartalmazza többek között a végrehajtás értékelését. A jelentés megvilágítja az egyetértési megállapodásban meghatározott szakpolitikai feltételek, Moldova aktuális gazdasági és költségvetési eredményei, valamint a támogatás részleteinek felszabadításáról szóló bizottsági határozat közötti összefüggést.

(2)   A Bizottság az 1. cikk (3) bekezdésében említett rendelkezésre állási időszak végétől számított két éven belül utólagos értékelési jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

7. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt Strasbourgban, 2010. október 20-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

J. BUZEK

a Tanács részéről

az elnök

O. CHASTEL


(1)  Az Európai Parlament 2010. szeptember 7-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2010. október 11-i határozata.

(2)  HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

(3)  HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(4)  A Bizottság 2342/2002/EK, Euratom rendelete (2002. december 23.) az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 357., 2002.12.31., 1. o.).


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

21.10.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 277/4


A BIZOTTSÁG 939/2010/EU RENDELETE

(2010. október 20.)

a 767/2009/EK rendeletnek a takarmány-alapanyagok vagy összetett takarmány összetételére vonatkozó, a 11. cikk (5) bekezdése szerint előírt címkézéssel kapcsolatos engedélyezett eltérésekről szóló IV. mellékletének módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a takarmányok forgalomba hozataláról és felhasználásáról, az 1831/2003/EK rendelet módosításáról, valamint a 79/373/EGK tanácsi irányelv, a 80/511/EGK bizottsági irányelv, a 82/471/EGK, 83/228/EGK, 93/74/EGK, 93/113/EK és 96/25/EK tanácsi irányelv és a 2004/217/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. július 13-i 767/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 27. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 767/2009/EK rendelet uniós szabályokat ír elő a takarmány-alapanyagok és az összetett takarmány forgalomba hozatalának feltételeire vonatkozóan. Az említett rendelet IV. melléklete tartalmazza a takarmány-alapanyagoknak vagy az összetett takarmánynak a címkén feltüntetett, összetételre vonatkozó értékei terén engedélyezett eltéréseket.

(2)

A tagállamok illetékes hatóságaitól származó, a takarmányminták különbségeire vonatkozó statisztikai ellenőrzési adatok tanúsága szerint a 767/2009/EK rendelet IV. mellékletében foglalt paraméterek jelentős módosítására van szükség annak érdekében, hogy a mintavételi és analitikai módszerekben tükröződjön a tudományos és technológiai fejlődés. A Bizottság mostanra befejezte az említett adatok értékelését, és azt a következtetést vonta le, hogy a IV. melléklet szerkezetét és a benne meghatározott paramétereket módosítani kell.

(3)

A nedvességtartalomra vonatkozó engedélyezett eltérések módosításánál figyelembe kell venni egyes, 50 %-nál nagyobb nedvességtartalmú takarmány-alapanyagokat, mivel ezekre a takarmány-alapanyagokra a 767/2009/EK rendelet 15. és 16. cikke új címkézési rendelkezéseket vezetett be.

(4)

Mivel nincsenek módszerek az energiaérték és a fehérjeérték uniós szintű meghatározására, lehetővé kell tenni a tagállamok számára, hogy e paraméterekre vonatkozóan továbbra is nemzeti eltéréseiket alkalmazhassák.

(5)

A takarmányokban található takarmány-adalékanyagokra újonnan bevezetett engedélyezett eltérések esetében világossá kell tenni, hogy ezek csak a technikai különbségekre vonatkoznak, mivel az analitikai eltéréseket az egyes takarmány-adalékanyagokra vonatkozó hivatalos kimutatási módszernek megfelelően már meghatározták. Az eltéréseket a takarmány-adalékanyagok és az analitikai összetevők jegyzékében szereplő feltüntetett értékekre kell alkalmazni.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével, és sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem ellenezte azokat,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 767/2009/EK rendelet IV. mellékletének helyébe e rendelet melléklete lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2010. szeptember 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. október 20-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 229., 2009.9.1., 1. o.


MELLÉKLET

A 767/2009/EK rendelet IV. melléklete helyébe a következő szöveg lép:

„IV. MELLÉKLET

A takarmány-alapanyagok vagy összetett takarmány összetételére vonatkozó, a 11. cikk (5) bekezdése szerint előírt címkézéssel kapcsolatos engedélyezett eltérések

A. rész     Az I., V., VI. és VII. mellékletben meghatározott analitikai összetevőkre vonatkozó eltérések

1.

Az ebben a részben meghatározott eltérések technikai és vizsgálati különbségeket foglalnak magukban. Amint uniós szinten megtörténik a mérési bizonytalanságokhoz és eljárási változatokhoz kapcsolódó vizsgálati eltérések megállapítása, a (2) bekezdésben meghatározott értékeket ki kell igazítani oly módon, hogy azok csak a technikai eltérésekre vonatkozzanak.

2.

Amennyiben valamely takarmány-alapanyag vagy összetett takarmány összetétele és az I., V., VI. és VII. mellékletben meghatározott analitikai összetevők címkén feltüntetett értéke között különbség tapasztalható, a következő eltérések engedélyezettek:

a)

nyersolajok és -zsírok, nyersfehérje és nyershamu esetében:

i.

legalább 24 %-os feltüntetett tartalom esetén a teljes tömeg vagy térfogat ± 3 %-a;

ii.

24 %-nál kisebb, de legalább 8 %-os feltüntetett tartalom esetén a feltüntetett tartalom ± 12,5 %-a;

iii.

8 %-nál kisebb feltüntetett tartalom esetén a teljes tömeg vagy térfogat ± 1 %-a;

b)

nyersrost, cukor és keményítő esetében:

i.

legalább 20 %-os feltüntetett tartalom esetén a teljes tömeg vagy térfogat ± 3,5 %-a;

ii.

20 %-nál kisebb, de legalább 10 %-os feltüntetett tartalom esetén a feltüntetett tartalom ± 17,5 %-a;

iii.

10 %-nál kisebb feltüntetett tartalom esetén a teljes tömeg vagy térfogat ± 1,7 %-a;

c)

kalcium, sósavban oldhatatlan hamu, összes foszfor, nátrium, kálium és magnézium esetében:

i.

legalább 5 %-os feltüntetett tartalom esetén a teljes tömeg vagy térfogat ± 1 %-a;

ii.

5 %-nál kisebb, de legalább 1 %-os feltüntetett tartalom esetén a feltüntetett tartalom ± 20 %-a;

iii.

1 %-osnál kisebb feltüntetett tartalom esetén a teljes tömeg vagy térfogat ± 0,2 %-a;

d)

nedvesség esetében:

i.

legalább 12,5 %-os feltüntetett tartalom esetén a feltüntetett tartalom ± 8 %-a;

ii.

12,5 %-nál kisebb, de legalább 5 %-os feltüntetett tartalom esetén a teljes tömeg vagy térfogat ± 1 %-a;

iii.

5 %-nál kisebb, de legalább 2 %-os feltüntetett tartalom esetén a feltüntetett tartalom ± 20 %-a;

iv.

2 %-nál kisebb feltüntetett tartalom esetén a teljes tömeg vagy térfogat ± 0,4 %-a;

e)

az energiaérték és a fehérjeérték tekintetében, amennyiben nem határoztak meg valamely uniós módszer vagy a takarmány forgalomba hozatalának helyszínét képező tagállam hivatalos nemzeti módszere szerinti engedélyezett eltérést, az alábbi eltérések engedélyezettek: energiaérték esetében 5 %, fehérjeérték esetében 10 %.

3.

A 2. pont a) alponttól eltérve a kedvtelésből tartott állatok eledelében a nyersolaj- és zsírok, illetve a nyersprotein tekintetében, 16 %-nál kisebb feltüntetett tartalom esetén az engedélyezett különbség a teljes tömeg vagy térfogat ± 2 %-a.

4.

A 2. ponttól eltérve a feltüntetett tartalomtól történő engedélyezett eltérés a nyersolaj és -zsírok, a cukor, a keményítő, a kalcium, a nátrium, a kálium, a magnézium, az energiaérték és a proteinérték esetében felfelé a 2. és a 3. pontban meghatározott eltérés legfeljebb kétszerese lehet.

5.

A 2. ponttól eltérve a sósavban oldhatatlan hamura és a nedvességre vonatkozó engedélyezett eltérések csak felfelé történő eltérésekre vonatkoznak, a lefelé történő eltérésre nem alkalmazandók határértékek.

B. rész     Az I., V., VI. és VII. melléklet szerint címkézett takarmány-adalékanyagokra vonatkozó engedélyezett eltérések

1.

Az ebben a részben meghatározott eltérések kizárólag a technikai különbségeket foglalják magukban. A takarmány-adalékanyagok és az analitikai összetevők jegyzékében szereplő takarmány-adalékanyagokra alkalmazandók.

Az analitikai összetevőként felsorolt takarmány-adalékanyagok esetében az engedélyezett eltérések a címkén a minimális eltarthatósági idő végén garantált mennyiségként megadott, teljes mennyiségre vonatkoznak.

Ha valamely takarmány-alapanyagban vagy összetett takarmányban található takarmány-adalékanyag mennyisége kisebb, mint a feltüntetett tartalom, az alábbi eltérések engedélyezettek (1):

a)

legalább 1 000 egység feltüntetett tartalom esetén a feltüntetett tartalom 10 %-a;

b)

1 000 egységnél kisebb, de legalább 500 egység feltüntetett tartalom esetén 100 egység;

c)

500 egységnél kisebb, de legalább 1 egység feltüntetett tartalom esetén a feltüntetett tartalom 20 %-a;

d)

1 egységnél kisebb, de legalább 0,5 egység feltüntetett tartalom esetén 0,2 egység;

e)

0,5 egységnél kisebb feltüntetett tartalom esetén a feltüntetett tartalom 40 %-a.

2.

Amikor valamely takarmány-adalékanyag minimális és/vagy maximális tartalmát a vonatkozó engedélyező jogi aktus az adott takarmány-adalékanyag tekintetében meghatározza, az 1. pontban foglalt technikai eltérések csak a minimális tartalom feletti vagy a maximális tartalom alatti értékekre alkalmazandók.

3.

Mindaddig, amíg a 2. pontban említett valamely adalékanyag tartalma nem lépi túl az előírt maximális tartalmat, a feltüntetett tartalomtól felfelé irányuló eltérés akár háromszorosa is lehet az 1. pontban meghatározott engedélyezett eltérésnek. Ha azonban a mikroorganizmusok csoportjába tartozó takarmány-adalékanyagok esetében a vonatkozó engedélyező jogi aktus a szóban forgó takarmány-adalékanyagra maximális tartalmat határoz meg, a maximális tartalom képezi a felső megengedett értéket.”


(1)  Ebben a pontban 1 egység a következőt jelenti: a takarmány 1 kilogrammjában az adott takarmány-adalékanyagból értelemszerűen 1 mg, 1 000 IU, 1 × 109 CFU vagy 100 enzimaktivitási egység.


21.10.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 277/8


A BIZOTTSÁG 940/2010/EU RENDELETE

(2010. október 20.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet),

tekintettel a gyümölcs- és zöldségágazatban a 2200/96/EK, a 2201/96/EK és az 1182/2007/EK tanácsi rendeletre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról szóló, 2007. december 21-i 1580/2007/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 138. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 1580/2007/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1580/2007/EK rendelet 138. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2010. október 21-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. október 20-án.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 350., 2007.12.31., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

MA

73,3

MK

82,9

XS

78,3

ZZ

78,2

0707 00 05

MK

87,5

TR

144,9

ZZ

116,2

0709 90 70

TR

141,1

ZZ

141,1

0805 50 10

AR

71,5

BR

100,4

CL

83,3

IL

91,2

TR

87,2

ZA

96,9

ZZ

88,4

0806 10 10

BR

220,7

TR

146,0

US

149,0

ZA

64,2

ZZ

145,0

0808 10 80

AR

75,7

BR

59,6

CL

80,9

CN

64,2

NZ

96,4

US

82,6

ZA

87,5

ZZ

78,1

0808 20 50

CN

65,8

ZA

88,6

ZZ

77,2


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


21.10.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 277/10


A BIZOTTSÁG 941/2010/EU RENDELETE

(2010. október 20.)

a 620/2009/EK rendelettel szabályozott, a kiváló minőségű marhahúsra vonatkozó vámkontingens keretében 2010. október első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet),

tekintettel az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló, 2006. augusztus 31-i 1301/2006/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 7. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A kiváló minőségű marhahúsra vonatkozó behozatali vámkontingens kezeléséről szóló, 2009. július 13-i 620/2009/EK bizottsági rendelet (3) meghatározza a behozatali engedélyek iránti kérelmek benyújtására és az engedélyek kiállítására vonatkozó részletes szabályokat.

(2)

Az 1301/2006/EK rendelet 7. cikkének (2) bekezdése értelmében, amennyiben az engedélykérelmekben foglalt mennyiségek meghaladják a kontingensidőszakban rendelkezésre álló mennyiségeket, akkor a Bizottság az engedélykérelemben foglalt mennyiségekre vonatkozó elosztási együtthatót állapít meg. A 620/2009/EK rendelet 3. cikke értelmében 2010. október 1. és 7. között benyújtott behozataliengedély-kérelmekben szereplő mennyiségek meghaladják a rendelkezésre álló mennyiségeket. Ezért helyénvaló odaítélési együttható rögzítésével meghatározni, hogy a behozatali engedélyek milyen mennyiségekre bocsáthatók ki,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 09.4449 tételszámú vámkontingens keretében, a 620/2009/EK rendelet 3. cikkével összhangban 2010. október 1. és 7. között benyújtott behozatali engedély iránti kérelmekre 86,932641 %-os odaítélési együtthatót kell alkalmazni.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. október 20-án.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 238., 2006.9.1., 13. o.

(3)  HL L 182., 2009.7.15., 25. o.


21.10.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 277/11


A BIZOTTSÁG 942/2010/EU RENDELETE

(2010. október 20.)

a bizonyos vámkontingensek szerinti cukorágazati termékekre vonatkozó behozatali engedélyek iránti kérelmek benyújtásának felfüggesztéséről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1),

tekintettel a cukorágazatra vonatkozó egyes közösségi vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről szóló, 2009. szeptember 25-i 891/2009/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 5. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 891/2009/EK rendeletnek megfelelően az illetékes hatóságoknak 2010. október 1. és 7. között benyújtott behozatali engedély iránti kérelmekben szereplő mennyiségek megegyeznek a 09.4321 tételszám alatt rendelkezésre álló mennyiséggel.

(2)

A 891/2009/EK rendelettel összhangban indokolt a 09.4321 tételszámokra vonatkozó további engedélykérelmek benyújtását a gazdasági év végéig felfüggeszteni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A mellékletben szereplő tételszámokra vonatkozó további engedélykérelmek benyújtását a 2010/2011. gazdasági év végéig fel kell függeszteni.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. október 20-án.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 254., 2009.9.26., 82. o.


MELLÉKLET

CXL engedményes cukor

2010/2011. gazdasági év

2010.10.1. és 2010.10.7. között benyújtott kérelmek

Tételszám

Ország

Odaítélési együttható

(%)

További kérelmek

09.4317

Ausztrália

 

09.4318

Brazília

 

09.4319

Kuba

 

09.4320

Bármely harmadik ország

Felfüggesztve

09.4321

India

 (1)

Felfüggesztve

„—”

:

Nem alkalmazandó: a Bizottsághoz nem érkezett engedélykérelem.


Balkáni cukor

2010/2011. gazdasági év

2010.10.1. és 2010.10.7. között benyújtott kérelmek

Tételszám

Ország

Odaítélési együttható

(%)

További kérelmek

09.4324

Albánia

 

09.4325

Bosznia-Hercegovina

 

09.4326

Szerbia, Montenegró és Koszovó (2)

 (3)

 

09.4327

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság

 

09.4328

Horvátország

 (3)

 

„—”

:

Nem alkalmazandó: a Bizottsághoz nem érkezett engedélykérelem.


Kivételes és ipari behozatalból származó cukor

2010/2011. gazdasági év

2010.10.1. és 2010.10.7. között benyújtott kérelmek

Tételszám

Típus

Odaítélési együttható

(%)

További kérelmek

09.4380

Kivételes

 

09.4390

Ipari

 

„—”

:

Nem alkalmazandó: a Bizottsághoz nem érkezett engedélykérelem.


(1)  Nem alkalmazandó: a kérelmek nem lépik túl a rendelkezésre álló mennyiségeket és teljes mértékben elfogadhatók.

(2)  Koszovó az ENSZ Biztonsági Tanácsának 1244/1999 sz. határozata értelmében.

(3)  Nem alkalmazandó: a kérelmek nem lépik túl a rendelkezésre álló mennyiségeket és teljes mértékben elfogadhatók.


21.10.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 277/13


A BIZOTTSÁG 943/2010/EU RENDELETE

(2010. október 20.)

a cukorágazat egyes termékeire a 2010/11-es gazdasági évben alkalmazandó, a 867/2010/EU rendelettel rögzített irányadó áraknak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1),

tekintettel a cukorágazatban harmadik országokkal folytatott kereskedelem tekintetében a 318/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2006. június 30-i 951/2006/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 36. cikke (2) bekezdése második albekezdésének második mondatára,

mivel:

(1)

A 867/2010/EU bizottsági rendelet (3) a 2010/11-es gazdasági évre megállapította a fehér cukorra, a nyerscukorra és egyes szirupokra alkalmazandó irányadó árakat és kiegészítő importvámokat. Ezen árakat és vámokat legutóbb a 937/2010/EU bizottsági rendelet (4) módosította.

(2)

A Bizottság rendelkezésére álló adatok alapján az említett összegek módosításra szorulnak, a 951/2006/EK rendeletben foglalt előírásokkal és részletes szabályokkal összhangban,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 951/2006/EK rendelet 36. cikkében említett termékek behozatalára a 2010/11-es gazdasági évben alkalmazandó irányadó áraknak és kiegészítő vámoknak a 867/2010/EU rendelettel rögzített összege e rendelet melléklete szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet 2010. október 21-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. október 20-án.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 178., 2006.7.1., 24. o.

(3)  HL L 259., 2010.10.1., 3. o.

(4)  HL L 275., 2010.10.20., 7. o.


MELLÉKLET

A fehér cukor, a nyerscukor és az 1702 90 95 KN-kód alá tartozó termékek behozatalára vonatkozó irányadó árak és kiegészítő importvámok 2010. október 21-től alkalmazandó módosított összegei

(EUR)

KN-kód

Az adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó irányadó ár összege

Az adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó kiegészítő vám összege

1701 11 10 (1)

60,18

0,00

1701 11 90 (1)

60,18

0,00

1701 12 10 (1)

60,18

0,00

1701 12 90 (1)

60,18

0,00

1701 91 00 (2)

51,83

1,92

1701 99 10 (2)

51,83

0,00

1701 99 90 (2)

51,83

0,00

1702 90 95 (3)

0,52

0,21


(1)  Az 1234/2007/EK rendelet IV. mellékletének III. pontjában meghatározott szabványminőségre megállapítva.

(2)  Az 1234/2007/EK rendelet IV. mellékletének II. pontjában meghatározott szabványminőségre megállapítva.

(3)  1 %-os szacharóztartalomra megállapítva.


21.10.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 277/15


A BIZOTTSÁG 944/2010/EU RENDELETE

(2010. október 20.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról szóló 902/2010/EU rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1),

tekintettel a gyümölcs- és zöldségágazatban a 2200/96/EK, a 2201/96/EK és az 1182/2007/EK rendeletre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról szóló, 2007. december 21-i 1580/2007/EK rendeletre (2) és különösen annak 138. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Egy ellenőrzés során kiderült, hogy hiba csúszott a 902/2010/EU bizottsági rendelet (3) mellékletébe.

(2)

Ezért a 902/2010/EU rendeletet módosítani kell.

(3)

A kiigazított behozatali átalányértéket csak az érdekelt fél kérésére alkalmazzák, nehogy az visszamenőlegesen rá nézve kedvezőtlen következményekkel járjon,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 902/2010/EU rendelet melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Az érdekelt fél kérésére az a vámhivatal, amelynél a behozatali vámokat könyvelésbe vették, részlegesen visszatéríti az érintett harmadik országból származó és a 2010. október 9. és 11. közötti időszakban szabad forgalomba bocsátott termékek után fizetett vámokat.

A visszafizetési kérelmeket legkésőbb az e rendelet hatálybalépésének hónapját követő harmadik hónap utolsó napjáig kell benyújtani, mellékelve hozzájuk az érintett behozatalhoz kapcsolódó, szabad forgalomba bocsátásra vonatkozó vámáru-nyilatkozatot.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. október 20-án.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 350., 2007.12.31., 1. o.

(3)  HL L 266., 2010.10.9., 56. o.


MELLÉKLET

A 902/2010/EU rendelet mellékletének a 0808 10 80 KN-kódra vonatkozó részében a második sor helyébe a következő szöveg lép:

„BR

51,1”


IRÁNYELVEK

21.10.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 277/17


A BIZOTTSÁG 2010/67/EU IRÁNYELVE

(2010. október 20.)

a színezékeken és édesítőszereken kívüli egyéb élelmiszer-adalékanyagok különleges tisztasági követelményeinek megállapításáról szóló 2008/84/EK irányelv módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az élelmiszer-adalékanyagokról szóló, 2008. december 16-i 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 30. cikke (5) bekezdésére,

az élelmiszerügyi tudományos bizottsággal és az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatósággal folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1)

A színezékeken és édesítőszereken kívüli egyéb élelmiszer-adalékanyagok különleges tisztasági követelményeinek megállapításáról szóló, 2008. augusztus 27-i 2008/84/EK bizottsági irányelv (2) meghatározza a színezékeken és édesítőszereken kívüli egyéb élelmiszer-adalékanyagokról szóló, 1995. február 20-i 95/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (3) említett adalékanyagokra vonatkozó speciális tisztasági követelményeket.

(2)

Az 1333/2008/EK rendelet 30. cikke (4) bekezdésének rendelkezései értelmében az e cikk (1)–(3) bekezdéseinek alkalmazási körébe tartozó élelmiszer-adalékanyagok előírásait – köztük a 95/2/EK irányelv szerint engedélyezettekét is – az élelmiszer-adalékanyagok, az élelmiszerenzimek és az élelmiszer-aromaanyagok egységes engedélyezési eljárásának létrehozásáról szóló, 2008. december 16-i 1331/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (4) megfelelően akkor kell elfogadni, amikor az élelmiszer-adalékanyagok e bekezdéseknek megfelelően bekerülnek a vonatkozó mellékletekbe.

(3)

Mivel a listák még nem készültek el, valamint annak biztosítására, hogy a 95/2/EK irányelv mellékleteinek a 31. cikk szerinti módosítása hatályos legyen és az így engedélyezett adalékanyagok eleget tegyenek a biztonságos felhasználás feltételeinek, módosítani kell a 2008/84/EK irányelvet.

(4)

A szén-dioxidra (E 290) vonatkozó bejegyzést ki kell igazítani az „olajtartalom” koncentrációja tekintetében, figyelembe véve az élelmiszer-adalékanyagokkal foglalkozó közös szakértői bizottság (JECFA) által kidolgozott Codex Alimentarius előírásait és a Nemzetközi Szabványügyi Testület (ISO) dokumentumait (pl. ISO 6141).

(5)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) értékelte az élelmiszerekben antioxidánsként használt rozmaringkivonatok biztonságosságára vonatkozó információkat. A rozmaringkivonatok a Rosmarinus officinalis L. növényből származnak, és számos összetevőt tartalmaznak, amelyek antioxidáns hatást fejtenek ki (elsősorban fenolos savak, flavonoidok, diterpenoidok és triterpének). Indokoltnak tűnik előírásokat elfogadni az élelmiszerekben felhasználható, a 95/2/EK irányelv szerint új élelmiszer-adalékanyagként engedélyezett rozmaringkivonatokra, amelyeket az E 392 szám jelöl. Számos oldószeres extrakciót (etanolos, acetonos és hexános) és szuperkritikus szén-dioxidos extrakciót alkalmazó gyártási eljárást jelentettek.

(6)

A szója-hemicellulózt (E 426) 2003-ban értékelte az élelmiszerügyi tudományos bizottság (5), és jelenleg a 95/2/EK irányelv engedélyezi az EU-ban. Jelenleg a szója-hemicellulóznak egy újfajta változatát állítják elő, amely a 2008/84/EK irányelv E 426-ra vonatkozó valamennyi előírásának megfelel, kivéve hogy az újfajta szója-hemicellulóz kivonatának tisztításához kicsapószerként az etanol technológiailag szükséges. Következésképpen az E 426 végtermék, amely külső megjelenését tekintve különbözik egy porlasztott-szárított fehér portól, maradékanyagként etanolt is tartalmazhat, legfeljebb 2 % koncentrációban. Az etanol extrakciós oldószerként történő alkalmazását a nyersanyagok, élelmiszerek, élelmiszer-összetevők, illetve élelmiszer-alkotóelemek feldolgozása során a 2009/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (6) a helyes gyártási gyakorlattal összhangban engedélyezi.

(7)

A Hatóság megvizsgálta a zselésítőanyagként és sűrítőanyagként alkalmazandó új élelmiszer-adalékanyagnak, a kasszia-guminak a biztonságosságára vonatkozó információkat, és 2006. szeptember 26-án véleményt (7) adott ki e tárgyban. A Hatóság úgy értékelte, hogy a kasszia-guminak a meghatározott feltételek mellett történő felhasználása nem jelent biztonsági kockázatot. Ezért helyénvaló előírásokat meghatározni az említett, E 427 számmal ellátott új élelmiszer-adalékanyagra.

(8)

A hidroxipropil-cellulózra (E 463) vonatkozó bejegyzést módosítani kell az előírásokban a tartalom vonatkozásában előforduló hiba kijavítása érdekében. A „Legalább 80,5 % hidroxipropil-csoport” szöveg helyesen: „Legfeljebb 80,5 % hidroxipropil-csoport”. Ezért aktualizálni kell a jelenlegi előírásokat.

(9)

A hidrogénre (E 949) vonatkozó bejegyzést javítani kell, hogy a tartalomra és a tisztaságra vonatkozó szakaszokban feltüntetett koncentrációszintek összhangban legyenek. Ebből kifolyólag a nitrogénkoncentráció értékét is javítani kell.

(10)

A Hatóság megvizsgálta az étrend-kiegészítők filmbevonataként alkalmazandó új élelmiszer-adalékanyagnak, a polivinil-alkoholnak (PVA) a biztonságosságára vonatkozó információkat, és 2005. december 5-én véleményt (8) adott ki e tárgyban. A Hatóság szerint a PVA kapszula vagy tabletta formájú étrend-kiegészítők filmbevonataként történő felhasználása nem vet fel biztonsági aggályokat. Ezért helyénvaló előírásokat meghatározni az E 1203 számmal ellátott polivinil-alkoholra, amelynek élelmiszer-adalékanyagként történő felhasználását a 95/2/EK irányelv engedélyezte.

(11)

A Hatóság megvizsgálta hat polietilénglikol-termék (PEG 400, PEG 3000, PEG 3350, PEG 4000, PEG 6000, PEG 8000) étrend-kiegészítő termékek filmbevonataként történő felhasználásának biztonságosságára vonatkozó információkat, és 2006. november 28-án véleményt (9) adott ki e tárgyban. A Hatóság megállapította, hogy az említett polietilén-glikol termékek étrend-kiegészítő tabletták és kapszulák filmbevonatának fényezőanyagaként történő felhasználása a tervezett alkalmazási körülmények között biztonsági szempontból nem ad okot aggodalomra. Az összes említett polietilén-glikol termékhez egyetlen új E-számot rendeltek, nevezetesen az E 1521-et. Ezért helyénvaló előírásokat elfogadni az említett hat polietilén-glikol termékre, és együttesen kezelni őket, egy bejegyzés alatt. Következésképpen a 2008/84/EK irányelv polietilén-glikol 6000-re vonatkozó jelenlegi előírásait aktualizálni kell.

(12)

Az EFSA megvizsgálta egy, a trombin és a szarvasmarhából és/vagy sertésből származó fibrinogén együttes hatására alapozott enzimkészítmény – mint élelmiszer rekonstruálására alkalmas új élelmiszer-adalékanyag – felhasználásának biztonságosságát, és 2005. április 26-án kiadott véleményében (10) arra a következtetésre jutott, hogy a véleményben vázolt módon gyártott enzimkészítmény ilyenfajta felhasználása biztonsági szempontból nem ad okot aggodalomra. Az Európai Parlament ugyanakkor a színezékeken és édesítőszereken kívüli egyéb élelmiszer-adalékanyagokról szóló 95/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékleteinek módosításáról szóló bizottsági irányelvjavaslathoz fűzött, 2010. május 19-i állásfoglalásában úgy ítélte meg, hogy az enzimkészítménynek a élelmiszerek stabilizálásához felhasznált élelmiszer-adalékanyagként történő felvétele a 95/2/EK irányelv IV. mellékletébe nem egyeztethető össze az 1333/2008/EK rendelet szándékával és tartalmával, mivel nem teljesíti az 1333/2008/EK rendelet 6. cikkében lefektetett általános feltételeket, különösen a 6. cikk (1) bekezdésének c) pontjában előírtakat.

(13)

Figyelembe kell venni a Codex Alimentariusban közzétett, JECFA által kidolgozott előírásokat és analitikai módszereket az adalékanyagokra. Mégpedig úgy, hogy ahol szükséges, a konkrét tisztasági követelményeket hozzá kell igazítani az érintett nehézfémek egyedi határértékeihez.

(14)

A 2008/84/EK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(15)

Az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével, és sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem ellenezte őket,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2008/84/EK irányelv I. melléklete ezen irányelv mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

(1)   A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2011. március 31-i hatállyal megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

A tagállamok által elfogadott rendelkezéseknek hivatkozniuk kell erre az irányelvre, vagy hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozással együtt kell megjelenniük. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)   A tagállamok megküldik a Bizottságnak nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket ezen irányelv tárgykörében fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2010. október 20-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 354., 2008.12.31., 16. o.

(2)  HL L 253., 2008.9.20., 1. o.

(3)  HL L 61., 1995.3.18., 1. o.

(4)  HL L 354, 2008.12.31., 1. o.

(5)  Az élelmiszerügyi tudományos bizottság 2003. április 4-én közzétett véleménye a szója-hemicellulózról (Opinion of the Scientific Committee on Food on Soybean Hemicellulose) (SCF/CS/ADD/EMU/185 végleges).

(6)  HL L 141., 2009.6.6., 3. o.

(7)  Az élelmiszer-adalékanyagok, aromák, technológiai segédanyagok és az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok tudományos testületének a Bizottság kérésére készített szakvéleménye a kasszia-gumi élelmiszer-adalékanyagként való felhasználásáról, The EFSA Journal (2006) 389, 1–16. o.

(8)  Az élelmiszer-adalékanyagok, aromák, technológiai segédanyagok és az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok tudományos testületének a Bizottság kérésére készített szakvéleménye a polivinil-alkohol étrend-kiegészítők filmbevonataként való felhasználásáról, The EFSA Journal (2005) 294, 1. o.

(9)  Az élelmiszer-adalékanyagok, aromák, technológiai segédanyagok és az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok tudományos testületének a Bizottság kérésére készített szakvéleménye a polietilén-glikol étrend-kiegészítő termékek filmbevonataként való felhasználásáról, The EFSA Journal (2006) 414, 1. o.

(10)  Az élelmiszer-adalékanyagok, aromák, technológiai segédanyagok és az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok tudományos testületének a Bizottság kérésére készített szakvéleménye a trombin és a szarvasmarhák és/vagy sertések vérplazmájából izolált fibrinogén együttes hatására alapozott enzimkészítmény élelmiszer-adalékanyagként való felhasználásáról élelmiszerek összeállításánál. The EFSA Journal (2005) 214, 1. o.


MELLÉKLET

A 2008/84/EK irányelv I. melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az E 290 szén-dioxidra vonatkozó szakaszban az „olajtartalom” albejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Olajtartalom

Legfeljebb 5 mg/kg”

2.

Az E 385 adalékanyagra vonatozó szakaszt követően a következő, E 392 rozmaringkivonatokra vonatkozó szakaszt kell beilleszteni:

E 392 ROZMARINGKIVONATOK

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁS

Szinonima

Rozmaringlevél-kivonat (antioxidáns)

Meghatározás

A rozmaringkivonatok számos összetevőt tartalmaznak, amelyek antioxidáns hatása bizonyított. Ezen összetevők alapvetően a fenolsavak, a flavonoidok és a diterpenoidok osztályaihoz tartoznak. Az antioxidáns vegyületek mellett a kivonatok triterpéneket és szerves oldószerből kivonható anyagokat is tartalmazhatnak, amelyek pontos meghatározását a következő előírás tartalmazza

EINECS

283-291-9

Kémiai név

Rozmaringkivonat (Rosmarinus officinalis)

Leírás

A rozmaringlevélkivonat-antioxidánst a Rosmarinus officinalis leveleiből vonják ki élelmiszerekhez engedélyezett oldószerekkel. A kivonatokat ezt követően színteleníthetik és szagtalaníthatják. A kivonatok standardizálhatók

Azonosítás

Antioxidáns referenciavegyületek: fenolos diterpének

Karnozolsav (C20H28O4) és karnozol (C20H26O4) (amelyek az összes fenolos diterpén legalább 90 %-át teszik ki)

Legfontosabb illékony referenciaanyagok

borneol, bornil-acetát, kámfor, 1,8-cineol, verbenon

Sűrűség

> 0,25 g/ml

Oldhatóság

Vízben nem oldódik

Tisztaság

Szárítási veszteség

< 5 %

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 2 mg/kg


1.   Szárított rozmaringlevélből acetonos extrakcióval előállított rozmaringkivonatok

Leírás

A rozmaringkivonatokat szárított rozmaringlevélből acetonos extrakcióval, szűréssel, tisztítással és az oldószer elpárologtatásával állítják elő, majd szárítással és szitálással egy finom port vagy folyadékot nyernek

Azonosítás

Antioxidáns referenciavegyület-tartalom

≥ 10 % (m/m), összes karnozolsavban és karnozolban kifejezve

Antioxidáns/illóanyag aránya

(a teljes karnozolsav- és karnozoltartalom (m/m) %-a) ≥ 15

(az alapvető illékony referenciaanyagok (m/m) %-a)*

(* a kivonatban lévő teljes illóanyag-tartalom gázkromatográfiás – tömegspektrométeres detektorral (GC-MSD) mért százalékos értéke

Oldószermaradék

Aceton legfeljebb 500 mg/kg


2.   Szárított rozmaringlevélből szuperkritikus széndioxid-extrakcióval előállított rozmaringkivonatok

Kis mennyiségű etanol hordozót tartalmazó szuperkritikus szén-dioxidos extrakció útján szárított rozmaringlevélből előállított rozmaringkivonat.


Azonosítás

Antioxidáns referenciavegyület-tartalom

≥ 1310 %(m/m), összes karnozolsavban és karnozolban kifejezve

Antioxidáns/illóanyag aránya

(a teljes karnozolsav- és karnozoltartalom (m/m) %-a) ≥ 15

(az alapvető illékony referenciaanyagok (m/m) %-a)*

(* a kivonatban lévő teljes illóanyag-tartalom gázkromatográfiás – tömegspektrométeres detektorral (GC-MSD) mért százalékos értéke

Oldószermaradék

Etanol: legfeljebb 2 %


3.   Szagtalanított etanolos rozmaringkivonatból előállított rozmaringkivonatok

Rozmaringkivonatok, amelyeket szagtalanított etanolos rozmaringkivonatból állítanak elő. A kivonatokat tovább tisztíthatják, például aktívszenes és/vagy molekuláris desztillációval. A kivonatok arra alkalmas és engedélyezett hordozókban szuszpendálhatók vagy porlasztva száríthatók.


Azonosítás

Antioxidáns referenciavegyület-tartalom

≥ 5 % (m/m), összes karnozolsavban és karnozolban kifejezve

Antioxidáns/illóanyag aránya

(a teljes karnozolsav- és karnozoltartalom (m/m) %-a) ≥ 15

(az alapvető illékony referenciaanyagok (m/m) %-a)*

(* a kivonatban lévő teljes illóanyag-tartalom gázkromatográfiás - tömegspektrométeres detektorral (GC-MSD) mért százalékos értéke

Oldószermaradék

Etanol: legfeljebb 500 mg/kg


4.   Két lépéses, hexános és etanolos extrakcióval kinyert, színtelenített és szagtalanított rozmaringkivonatok

Rozmaringkivonatok, amelyeket szagtalanított etanolos rozmaringkivonatból állítanak elő hexános extrakcióval. A kivonatot tovább tisztíthatják, például aktívszenes és/vagy molekuláris desztillációval. Arra megfelelő és engedélyezett hordozókba szuszpendált állapotban, vagy porlasztva szárított formában lehetnek.


Azonosítás

Antioxidáns referenciavegyület-tartalom

≥ 5 % w/w, karnozolsav- és karnozol össztartalmában kifejezve

Antioxidánsok/illóanyagok aránya

(a teljes karnozolsav- és karnozoltartalom (m/m) %-a) ≥ 15

(az alapvető illékony referenciaanyagok (m/m) %-a)*

(* a kivonatban lévő teljes illóanyag-tartalom gázkromatográfiás - tömegspektrométeres detektorral (GC-MSD) mért százalékos értéke)

Oldószermaradék

Hexán: legfeljebb 25 mg/kg

Etanol: legfeljebb 500 mg/kg”

3.

Az E 426 szója-hemicellulózra vonatkozó szakaszban:

a)

a „Meghatározás” és a „Leírás” bejegyzések helyébe a következő szöveg lép:

Meghatározás

A szója-hemicellulóz finomított, vízben oldódó poliszacharid, amelyet a természetes szójababrostból nyernek forró vizes extrakcióval. Etanolon kívül más szerves kicsapószer nem használható

Leírás

Szabadon ömlő, fehér vagy sárgásfehér por”

b)

a „Tisztaság” bejegyzés a következő szöveggel egészül ki:

„Etanol

Legfeljebb 2 %”

4.

Az E 426 adalékanyagra vonatozó szakaszt követően a következő, az E 427 kasszia-gumira vonatkozó szakaszt kell beilleszteni:

E 427 KASSZIA-GUMI

Szinonimák

 

Meghatározás

A kasszia-gumi a – 0,05 %-nál kevesebb Cassia occidentalist tartalmazó – Cassia tora és Cassia obtusifoli (Leguminosae) magvak tisztított endospremáinak őrleménye. Elsősorban nagy molekulatömegű, fő komponensként egymáshoz (1,6))-α-kötésekkel kapcsolódó (1,4)-β-D-mannopiranóz-egységeknek α-D-galaktopiranóz egységekkel alkotott lineáris láncából álló poliszacharidok alkotják. A mannózok galaktózokhoz viszonyított aránya 5:1

Az előállítás során a magvakat hántolják és termomechanikai kezeléssel csírátlanítják, majd megőrlik és megtisztítják az endospermáit. Az őrölt endospermái izopropanolos extrakcióval tovább tisztítják

Tartalom

Legalább 75 % galaktomannán

Leírás

Halványsárgától piszkosfehérig terjedő színű, szagtalan por

Azonosítás

Oldhatóság

Etanolban nem oldódik. Hideg vízben jól diszpergálódik, kolloid oldatot képezve

Gélképződés boráttal

A minta vizes diszperziójához megfelelő nátrium-borát tesztoldatot (TS) adva a PH-érték 9 fölé emelésekor gél képződik

Gélképződés xantán-gumival

Kimérünk a próbából 1,5 g-ot és 1,5 g xantán-gumit, majd összekeverjük. A keveréket gyors keverés mellett egy 400 ml-es főzőpohárban lévő 300 ml 80 °C-os vízhez adjuk. Addig keverjük, amíg a keverék fel nem oldódik, majd a feloldódást követően további harminc percen át keverjük (a hőmérsékletet 60 °C felett tartva a keverési művelet közben). Abbahagyjuk a keverést és a keveréket legalább két órán keresztül hagyjuk szobahőmérsékletre hűlni

Miután a hőmérséklet 40 °C alá süllyed, egy szilárd, viszkoelasztikus gél képződik; ilyen gél egy hasonló módon készített, 1 %-os, kizárólag kasszia-gumiból vagy xantán-gumiból álló kontrolloldatban nem képződik

Viszkozitás

Kevesebb mint 500 mPa.s (25 °C, 2 óra, 1 %-os oldat), ami 200 000–300 000 D átlagos molekulatömegnek felel meg

Tisztaság

Savban oldhatatlan anyag

Legfeljebb 2,0 %

pH

5,5–8 (1 %-os vizes oldat)

Nyers zsír

Legfeljebb 1 %

Fehérjék

Legfeljebb 7 %

Összes hamu

Legfeljebb 1,2 %

Szárítási veszteség

Legfeljebb 12 % (5 óra, 105 °C)

Összes antrakinon

Legfeljebb 0,5 mg/kg (kimutatási határ)

Oldószermaradékok

Legfeljebb 750 mg/kg izopropil-alkohol

Ólom

Legfeljebb 1 mg/kg

Mikrobiológiai követelmények

Összes élőcsíra-szám

Legfeljebb 5 000 telepképző egység/gramm

Élesztők és penészgombák

Legfeljebb 100 telepképző egység/gramm

Salmonella spp

Nincs jelen 25g-ban

E Coli

Nincs jelen 1g-ban”

5.

Az E 463 hidroxipropil-cellulózra vonatkozó részben a „Tartalom” albejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Tartalom

Legfeljebb 80,5 % hidroxipropil-csoport (-OCH2CHOHCH3)-tartalom, ami szárazanyagra számítva glukóz-anhidrid egységenként legfeljebb 4,6 hidroxipropil-csoporttal egyenértékű”

6.

Az E 949 hidrogénre vonatkozó szakaszon belül a „Tisztaság” bejegyzés „Nitrogén” albejegyzése helyébe a következő szöveg lép:

„Nitrogén

Legfeljebb 0,07 % (v/v)”

7.

Az E 1201 adalékanyagra vonatkozó szakasz után a következő szakaszt kell beilleszteni:

E 1203 POLI(VINIL-ALKOHOL)

Szinonimák

Vinil-alkohol polimer, PVOH

Leírás

A poli(vinil-alkohol) egy szintektikus gyanta, amelyet a vinil-acetát polimerizációjával állítanak elő, majd az észtert alkáli katalizátor jelenlétében részlegesen hidrolizálják. A termék fizikai jellemzői a polimerizáció és a hidrolízis mértékétől függnek

Kémiai név

Eténol homopolimer

Összegképlet

(C2H3OR)n ahol R = H vagy COCH3

Leírás

Íztelen, szagtalan, átlátszó, fehér vagy krémszínű szemcsés por

Azonosítás

Oldhatóság

Vízben oldódik; etanolban nehezen oldódik

Kicsapási reakció

Feloldunk 0,25 g mintát 5 ml vízben melegítés mellett, majd szobahőmérsékletre hűtjük az oldatot. Az oldathoz 10 ml etanolt hozzáadva egy fehér, zavaros vagy pelyhes csapadékot kapunk

Színreakció

Feloldunk 0,01 g mintát 100 ml vízben melegítés mellett, majd szobahőmérsékletre hűtjük az oldatot. Kék szín képződik, ha (5 ml oldathoz) egy csepp jód tesztoldatot (TS) és pár csepp bórsavas oldatot adunk

Feloldunk 0,5 g mintát 10 ml vízben melegítés mellett, majd szobahőmérsékletre hűtjük az oldatot. 5 ml oldathoz egy csepp jód TS-t adva sötétvörös szín képződik

Viszkozitás

4,8-5,8 mPa.s (4 %-os oldat 20°C-on), ami 26 000-30 000 D átlagos molekulatömegnek felel meg

Tisztaság

Vízben oldhatatlan rész

Legfeljebb 0,1 %

Észterszám

125 és 153 mg KOH/g között

Hidrolízis mértéke

86,5–89,0 %

Savfok

Legfeljebb 3,0

Oldószermaradékok

Legfeljebb 1,0 % metanol, 1,0 % metil-acetát

pH

5,0-6,5 (4 %-os oldat)

Szárítási veszteség

Legfeljebb 5,0 % (105 C, 3 óra)

Izzítási maradék

Legfeljebb 1,0 %

Ólom

Legfeljebb 2,0 mg/kg”

8.

A „polietilén-glikol 6000” szakasz helyébe a szöveg szakasz lép:

E 1521 POLIETILÉN-GLIKOLOK

Szinonimák

PEG, makrogol, Polietilén-oxid

Meghatározás

Etilén-oxid és víz addíciós polimerei, amelyekhez rendszerint egy, a molekulatömegnek megközelítőleg megfeleltethető számot rendelnek.

Kémiai név

alfa-Hidro-omega-hidroxipoli(oxi-1,2-etándiol)

Összegképlet

HOCH2 - (CH2 - O - CH2)n – CH2OH

Átlagos molekulatömeg

380–9 000 D

Tartalom

PEG 400: Legalább 95 % és legfeljebb 105 %

PEG 3000: Legalább 90 % és legfeljebb 110 %

PEG 3350: Legalább 90 % és legfeljebb 110 %

PEG 4000: Legalább 90 % és legfeljebb 110 %

PEG 6000: Legalább 90 % és legfeljebb 110 %

PEG 8000: Legalább 87,5 % és legfeljebb 112,5 %

Leírás

A PEG 400 egy áttetsző, viszkózus, színtelen vagy csaknem színtelen higroszkopikus folyadék

A PEG 3000, PEG 3350, PEG 4000, PEG 6000 és PEG 8000 fehér vagy csaknem fehér szilárd anyagok, viaszos vagy paraffinhoz hasonló megjelenéssel.

Azonosítás

Olvadáspont

PEG 400: 4–8 °C

PEG 3000: 50–56 °C

PEG 3350: 53–57 °C

PEG 4000: 53–59 °C

PEG 6000:55–61 °C

PEG 8000: 55–62 °C

Viszkozitás

PEG 400: 105–130 mPa.s 20 °C-on

PEG 3000: 75–100 mPa.s 20 °C-on

PEG 3350: 83–120 mPa.s 20 °C-on

PEG 4000: 110–170 mPa.s 20 °C-on

PEG 6000: 200–270 mPa.s 20 °C-on

PEG 8000: 260–510 mPa.s 20 °C-on

A 400-nál nagyobb átlagos molekulatömegű polietilén-glikolok esetében a viszkozitás az adott anyag 50 % (m/m)-os vizes oldata alapján kerül meghatározásra

Oldhatóság

A PEG 400 vízzel elegyíthető, nagyon jól oldódik acetonban, alkoholban és metilén-kloridban, gyakorlatilag oldhatatlan zsíros és ásványi olajokban

A PEG 3000 és a PEG 3350: nagyon jól oldódik vízben és metilén-kloridban, kismértékben oldódik alkoholban, gyakorlatilag oldhatatlan zsíros és ásványi olajokban

A PEG 4000, PEG 6000 és PEG 8000: nagyon jól oldódik vízben és metilén-kloridban, gyakorlatilag oldhatatlan alkoholban, valamint zsíros és ásványi olajokban

Tisztaság

Savasság vagy lúgosság

Feloldunk 0,5 g mintát 50 ml széndioxid-mentes vízben, és hozzáadunk 0,15 ml brómtimolkék-oldatot. Az oldat színe sárga vagy zöld. Az indikátor színének kékre változtatásához legfeljebb 0,1 ml 0,1 M nátrium-hidroxidra van szükség

Hidroxilszám

PEG 400: 264–300

PEG 3000: 34–42

PEG 3350: 30–38

PEG 4000: 25–32

PEG 6000: 16–22

PEG 8000: 12–16

Szulfáthamu

Legfeljebb 0,2 %

1,4-dioxán

Legfeljebb 10 mg/kg

Etilén-oxid

Legfeljebb 0,2 mg/kg

Etilén-glikol és dietilén-glikol

Összesen legfeljebb 0,25 % (m/m) külön-külön vagy együttesen

Ólom

Legfeljebb 1 mg/kg”


HATÁROZATOK

21.10.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 277/27


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2010. október 19.)

a 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján a személyes adatok Andorrában biztosított megfelelő védelméről

(az értesítés a C(2010) 7084. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2010/625/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 25. cikke (6) bekezdésére,

az európai adatvédelmi biztossal folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1)

A 95/46/EK irányelv értelmében a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a személyes adatoknak egy harmadik országba történő továbbítására csak abban az esetben kerülhessen sor, ha az érintett harmadik ország gondoskodik a megfelelő szintű adatvédelemről, és ha a tagállamoknak az irányelv egyéb rendelkezéseit végrehajtó jogszabályait az adatok továbbítása előtt betartják.

(2)

A Bizottság megállapíthatja, hogy egy harmadik ország megfelelő védelmi szintet biztosít. Ebben az esetben a személyes adatokat a tagállamokból továbbítani lehet anélkül, hogy további garanciákra lenne szükség.

(3)

A 95/46/EK irányelv alapján az adatvédelem szintjét az adattovábbítási művelettel vagy műveletsorozattal kapcsolatos valamennyi körülmény fényében, valamint számos, az adattovábbítás szempontjából fontos és a 95/46/EK irányelv 25. cikkében felsorolt feltétel különös figyelembevételével kell értékelni.

(4)

Tekintettel a harmadik országokban az adatvédelem terén alkalmazott módszerek különbségeire, a megfelelőség értékelését olyan módon kell elvégezni, valamint a 95/46/EK irányelv 25. cikkének (6) bekezdésén alapuló bármely határozatot olyan módon kell meghozni és végrehajtani, hogy az ne jelentsen önkényes vagy indokolatlan megkülönböztetést azon harmadik országokkal szemben vagy harmadik országok között, amelyekben hasonló feltételek állnak fent, és ne képezzen rejtett kereskedelmi akadályt, tekintettel az Európai Unió jelenlegi nemzetközi kötelezettségeire is.

(5)

Andorra államformája parlamentáris társfejedelemség: a társfejedelmi hivatalt a Francia Köztársaság elnöke és Urgell püspöke tölti be.

(6)

A magánélethez való jogot az Andorrai Hercegség 1993. március 14-én, népszavazással jóváhagyott alkotmányának (Constitució del Principat d’Andorra) 14. cikke erősíti meg.

(7)

A személyes adatok védelméről rendelkező jogi szabályok, amelyek jórészt a 95/46/EK irányelvben megállapított normákon alapulnak, a 2003. december 18-i 15/2003 minősített törvényben (Llei qualificada de protecció de dades personals; a továbbiakban: az adatvédelmi törvény) kerültek megállapításra. Az adatvédelmi törvényt a Személyesadat-nyilvántartás létrehozásáról szóló, 2004. július 1-jei rendelet és az Andorrai Adatvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló, 2010. június 9-i rendelet egészíti ki. Utóbbi számos olyan kérdést tisztáz, amelyet az egyéneknek a személyes adatok feldolgozása tekintetében való védelmével foglalkozó, a 95/46/EK irányelv 29. cikke alapján létrehozott munkacsoport vetett fel 2009. december 1-jei véleményében (2).

(8)

Adatvédelmi rendelkezéseket ezen túlmenően számos, az egyes ágazatok, pl. a pénzügyi ágazat, az egészségügy vagy a nyilvános adatbázisok szabályozására szolgáló jogi eszköz tartalmaz.

(9)

Andorra megerősítette az Európa Tanács 1981. január 28-án kelt, az egyéneknek a személyes adatok gépi feldolgozása során való védelméről szóló egyezményét, az egyezmény 2001. november 8-án kelt, a felügyelő hatóságokról és a személyes adatok országhatárokat átlépő áramlásáról szóló kiegészítő jegyzőkönyvét, az Európa Tanács 1950. november 4-én kelt, az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló egyezményét, amely Andorrában 1996. január 22. óta hatályos, valamint az 1966. december 16-i kelt Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egységokmányát, amely Andorrában 2006. július 19. óta hatályos.

(10)

Az Andorrában alkalmazandó jogi adatvédelmi normák mindazokat az elveket tartalmazzák, amelyek a természetes személyek megfelelő szintű védelméhez szükségesek, és rendelkeznek a fontos közérdek védelmét szolgáló kivételekről és korlátozásokról is. Ezen adatvédelmi normák alkalmazását közigazgatási és bírósági jogorvoslaton, valamint a felügyelő hatóság – az Andorrai Adatvédelmi Hivatal – által végzett független ellenőrzésen keresztül biztosítják, mely hatóság vizsgálati és beavatkozási hatáskörrel rendelkezik, és teljes mértékben függetlenül jár el.

(11)

Az andorrai adatvédelmi hatóságok magyarázatokat és biztosítékokat nyújtottak arra vonatkozóan, hogyan kell az andorrai jogot értelmezni, illetve biztosítékokat nyújtottak arról is, hogy az andorrai adatvédelmi előírásokat ezen értelmezéseknek megfelelően hajtják végre. Ez a határozat az erre vonatkozó magyarázatokra és biztosítékokra támaszkodik, és ezért ezektől függ.

(12)

Ezért Andorrát úgy kell tekintetni, mint amely a 95/46/EK irányelvnek megfelelően biztosítja a személyes adatok megfelelő szintű védelmét.

(13)

Az átláthatóság és annak érdekében, hogy a tagállamok illetékes hatóságai képesek legyenek a személyes adatok feldolgozása során a személyek védelmének biztosítására, a megfelelő védelem elismerésének sérelme nélkül meg kell határozni azokat a különleges körülményeket, amelyek mellett bizonyos adatáramlás felfüggeszthető.

(14)

A személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelmével foglalkozó, a 95/46/EK irányelv 29. cikke alapján létrehozott munkacsoport kedvező véleményt adott ki a személyes adatok védelmének megfelelő szintjéről, mely véleményt e határozat előkészítése során a Bizottság figyelembe vette (3). Kedvező véleményében a munkacsoport arra ösztönözte az andorrai hatóságokat, hogy folytassák azokat a megkezdett jogalkotási folyamatokat, amelyek az andorrai adatvédelmi jogszabályok hatályát az automatizált egyedi döntésekre is kiterjesztik, mivel ezt jelenleg nem ismeri el kifejezetten az adatvédelmi törvény.

(15)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban állnak a 95/46/EK irányelv 31. cikke (1) bekezdése szerint felállított bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 95/46/EK irányelv 25. cikkének (2) bekezdése alkalmazásában Andorrát olyan országnak kell tekinteni, amely az Európai Unióból továbbított személyes adatok szempontjából megfelelő szintű védelmet biztosít.

2. cikk

Ez a határozat csak abban a tekintetben vonatkozik az Andorrában biztosított védelem megfelelő szintjére, hogy az megfelel-e a 95/46/EK irányelv 25. cikke (1) bekezdése követelményeinek, és nem érinti az említett irányelv egyéb rendelkezéseit végrehajtó olyan egyéb feltételeket vagy korlátozásokat, amelyek a tagállamokon belüli személyesadat-feldolgozással kapcsolatosak.

3. cikk

(1)   Annak érdekében, hogy biztosítsák az egyének védelmét személyes adataik feldolgozása tekintetében, a tagállamok illetékes hatóságai – a 95/46/EK irányelv 25. cikkétől eltérő rendelkezések alapján elfogadott nemzeti rendelkezések teljesítését szolgáló intézkedések megtételére vonatkozó hatásköreik sérelme nélkül – az andorrai címzettek felé irányuló adatáramlás felfüggesztését lehetővé tevő, jelenleg is meglévő hatásköreiket gyakorolhatják azokban az esetekben, amikor:

a)

a hatáskörrel rendelkező andorrai hatóság megállapította, hogy a címzett megszegi az adatvédelem alkalmazandó normáit; vagy

b)

nagy a valószínűsége annak, hogy az adatvédelemre vonatkozó normákat megsértik; alapos okkal feltételezhető, hogy a hatáskörrel rendelkező andorrai hatóság nem teszi meg vagy nem fogja megtenni a megfelelő és kellő időben történő lépéseket az adott eset rendezésére; fennáll a közvetlen veszélye annak, hogy a folytatódó adattovábbítás az érintettek érdekeinek komoly sérelmét okozná, és a tagállam illetékes hatóságai a körülményekhez képest ésszerű erőfeszítéseket tettek, hogy az adatfeldolgozásért felelős, Andorrában letelepedett felet értesítsék, és részére biztosítsák a válaszadás lehetőségét.

(2)   A felfüggesztést meg kell szüntetni, amint az adatvédelmi normák biztosítottá válnak, és erről az érintett tagállamok illetékes hatóságát értesítették.

4. cikk

(1)   A tagállamok haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot, ha a 3. cikk alapján intézkedéseket fogadnak el.

(2)   A tagállamok és a Bizottság tájékoztatják egymást azokról az esetekről, amikor az adatvédelem normái teljesítésének biztosításáért felelős andorrai szerveknek a normák teljesülését nem sikerül biztosítaniuk.

(3)   Ha a 3. cikk, valamint e cikk (1) és (2) bekezdése alapján gyűjtött adatok bizonyítékot szolgáltatnak arra nézve, hogy adatvédelmi normák teljesülésének biztosításáért felelős, bármely andorrai szerv nem tölti be hatékonyan e szerepét, a Bizottság tájékoztatja a hatáskörrel rendelkező andorrai hatóságot, és amennyiben szükséges, a 95/46/EK irányelv 31. cikkének (2) bekezdésében említett eljárással összhangban, e határozat hatályon kívül helyezése vagy felfüggesztése, illetve hatályának korlátozása céljából intézkedéstervezetet nyújt be.

5. cikk

A Bizottság figyelemmel kíséri e határozat alkalmazását, és beszámol a 95/46/EK irányelv 31. cikke alapján létrehozott bizottságnak minden vonatkozó megállapításról, beleértve bármilyen olyan tényt, amely hatással lehet e határozat 1. cikkének azon megállapítására, hogy a 95/46/EK irányelv 25. cikke értelmében Andorrában az adatvédelem szintje megfelelő, illetve bármely olyan tényt, amely azt bizonyítja, hogy ezt a határozatot diszkriminatív módon hajtják végre.

6. cikk

A tagállamok 2011. január 1-jéig megtesznek minden, a határozat alkalmazásához szükséges intézkedést.

7. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2010. október 19-én.

a Bizottság részéről

Viviane REDING

alelnök


(1)  HL L 281., 1995.11.23., 31. o.

(2)  7/2009. számú vélemény (2009. december 1.), lásd http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2009/wp166_en.pdf

(3)  7/2009. számú vélemény (2009. december 1.), lásd http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2009/wp166_en.pdf


NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

21.10.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 277/30


AZ EU–MEXIKÓ VEGYES BIZOTTSÁG 1/2010 HATÁROZATA

(2010. szeptember 17.)

a EU–Mexikó vegyes tanácsi 2/2000 határozatnak a származó termék fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködés módszereiről szóló III. mellékletéről

(2010/626/EU)

A VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel a 2000. március 23-i 2/2000 EU–Mexikó vegyes tanácsi határozatra (1) (a továbbiakban: 2/2000 határozat) és különösen annak a származó termék fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködés módszereiről szóló III. melléklete II.(a) függelékében található 2. és 3. megjegyzésre, valamint a kapcsolódó V. együttes nyilatkozatra,

mivel:

(1)

A 2/2000 határozat III. melléklete megállapítja a megállapodás részes feleinek területéről származó termékekre vonatkozó származási szabályokat.

(2)

Az V. együttes nyilatkozat értelmében amennyiben a 2/2000 határozat III. mellékletének II.(a) függelékében található 2. és 3. megjegyzésben foglalt származási szabályok megállapításának alapjául szolgáló gazdasági feltételek még mindig fennállnak, a vegyes bizottságnak felül kell vizsgálnia, hogy az említett megjegyzésekben megállapított szabályok alkalmazását szükséges-e a 2003. június 30. utáni időszakra meghosszabbítani. 2004. március 22-én, illetőleg 2007. június 14-én elfogadott 1/2004 (2) és 1/2007 (3) határozatával az EU–Mexikó Vegyes Bizottság a 2/2000 határozat III. melléklete II.(a) függelékében található 2. és 3. megjegyzésben megállapított származási szabályok alkalmazási időszakát 2006. június 30-ig, illetőleg 2009. június 30-ig meghosszabbította.

(3)

Az irányadó gazdasági feltételeknek az V. együttes nyilatkozat értelmében végrehajtott elemzése alapján – a 2/2000 határozat rendelkezései szerinti kölcsönös előnyök alkalmazása folyamatosságának biztosítása érdekében – a 2/2000 határozat III. melléklete II.(a) függelékében található 2. és 3. megjegyzésben megállapított származási szabályok alkalmazási időszakát helyénvaló átmenetileg meghosszabbítani,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A 2/2000 határozat III. mellékletének II. függelékében megállapított származási szabályok helyett 2014. június 30-ig a 2/2000 határozat III. mellékletének II.(a) függelékében található 2. és 3. megjegyzésben megállapított származási szabályokat kell alkalmazni.

2. cikk

Ez a határozat azon a napon lép hatályba, amikor a felek kicserélik a jogi eljárásaik elvégzését tanúsító írásbeli értesítéseket.

Az 1. cikket 2009. július 1-jétől kell alkalmazni.

Kelt Brüsszelben, 2010. szeptember 17-én.

a vegyes bizottság részéről

az elnök

Gustavo MARTIN PRADA


(1)  HL L 157., 2000.6.30., 10. o.

(2)  HL L 113., 2004.4.20., 60. o.

(3)  HL L 279., 2007.10.23., 15. o.


21.10.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 277/31


AZ EURÓPAI UNIÓ–SVÁJC STATISZTIKAI BIZOTTSÁG 3/2010. sz. HATÁROZATA

(2010. október 1.)

az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti statisztikai együttműködésről szóló megállapodás B. mellékletének módosításáról

(2010/627/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ–SVÁJC STATISZTIKAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti statisztikai együttműködésről szóló megállapodásra (1) és különösen annak 4. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

2007. január 1-jén hatályba lépett az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti statisztikai együttműködésről szóló megállapodás (a továbbiakban: megállapodás), amelynek B. melléklete tartalmazza a Svájc pénzügyi hozzájárulása tekintetében irányadó szabályokat.

(2)

A megállapodás végrehajtása óta szerzett tapasztalatok azt mutatják, hogy szükség van a pénzügyi alkalmazás egyszerűsítésére és a hozzá kapcsolódó adminisztrációs teher csökkentésére. A B. mellékletet ezért felül kell vizsgálni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A megállapodás B. mellékletének helyébe e határozat mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Szófiában, 2010. október 1-jén.

a vegyes bizottság részéről

az EU-küldöttség vezetője

Walter RADERMACHER

a svájci küldöttség vezetője

Jürg MARTI


(1)  HL L 90., 2006.3.28., 2. o.


MELLÉKLET

„B. MELLÉKLET

A MEGÁLLAPODÁS 8. CIKKÉBEN EMLÍTETT SVÁJCI HOZZÁJÁRULÁSRA IRÁNYADÓ PÉNZÜGYI SZABÁLYOK

1.   A pénzügyi részvétel meghatározása

1.1.

Svájc éves alapon pénzügyileg hozzájárul az Európai Unió statisztikai programjához.

1.2.

Ez a hozzájárulás két összetevőn alapul:

Az Eurostat teljes költsége [költség]

Az Európai Unió tagállamainak száma [# tagok]

1.3.

A pénzügyi hozzájárulás mértéke a következő: [költség]/[# tagok]

1.4.

Ezeket az összetevőket a következőképpen kell meghatározni:

1.4.1.

Az Eurostat teljes költségét a kötelezettségvállalási előirányzat 85 %-ában kell meghatározni az Európai Unió költségvetésének statisztikai politikára vonatkozó területén (29. cím), a tevékenységalapú költségvetési előirányzás nómenklatúrája szerint. Ez tartalmazza a politikaterületekre vonatkozó statisztikák igazgatási és támogatási kiadásait (Az aktív állományban foglalkoztatott alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások, Külső munkatársakkal kapcsolatos kiadások és egyéb igazgatási kiadások, Épületek és kapcsolódó kiadások, Támogató kiadások a műveletekhez), illetve a statisztikai információ előállítására vonatkozó pénzügyi beavatkozásokat. [költség]

1.4.2.

A tagállamok számának meghatározása: az Európai Unió tagállamainak száma az adott év január 1-jén. [# tagok]

1.5.

Az Európai Unió előzetes költségvetés-tervezetének elfogadását követően haladéktalanul el kell végezni a pénzügyi hozzájárulás előzetes kiszámítását. Az adott évre vonatkozó költségvetés elfogadását követően haladéktalanul el kell végezni a végső számítást.

2.   Fizetési eljárások

2.1.

A Bizottság minden pénzügyi évben legkésőbb június 15-én a megállapodás szerinti hozzájárulásának megfelelő fizetési felhívást küld Svájcnak. Ez a fizetési felhívás előírja a hozzájárulás legkésőbb július 15-ig történő befizetését. A fizetési felhívás kiküldésének késedelme ennek megfelelően kitolja az esedékes befizetés ütemezett napját oly módon, hogy a fizetésre legalább harminc nap álljon rendelkezésre.

2.2.

Svájc hozzájárulását euróban kell meghatározni és befizetni.

2.3.

Svájc a megállapodás szerinti hozzájárulását a 2.1. pontban előírt ütemezés szerint fizeti. A befizetés késedelme esetén kamatot kell fizetni, amelynek mértéke 1,5 százalékponttal haladja meg az Európai Központi Bank által a főbb refinanszírozási műveletekre alkalmazott, az Európai Unió Hivatalos Lapjának C sorozatában megjelentett, az esedékesség napja szerinti hónap első naptári napján érvényes kamatot. A megemelt kamat a késedelem egész időszakára vonatkozik. A kamat azonban csak a 2.1. pontban említett ütemezett fizetési napokat követő harminc napon túl befizetett hozzájárulás tekintetében esedékes.

2.4.

A Bizottság nem téríti meg az általa a megállapodás értelmében összehívott találkozókon részt vevő svájci képviselőknél és szakértőknél felmerült kiadásokat. Amint azt a 6. cikk (2) bekezdése is megállapítja, a svájci nemzeti tisztviselőknek az Eurostathoz történő kiküldésével kapcsolatos költségek teljes mértékben Svájcot terhelik.

Az Eurostat és a Svájci Szövetségi Statisztikai Hivatal közötti megállapodástól függően Svájc a pénzügyi hozzájárulásából levonhatja a nemzeti szakértők kiküldetéseinek költségeit. Az egyes tisztviselők tekintetében levonható legmagasabb összeg nem haladhatja meg az EGT-megállapodás szerint az EGT/EFTA-országokból az Eurostathoz kiküldött tisztviselők tekintetében levont legmagasabb összeget. Az összeget a vegyes bizottság éves alapon állapítja meg.

2.5.

A Svájc által végrehajtott kifizetéseket költségvetési bevételként írják jóvá, amelyet az Európai Unió általános költségvetése bevételi kimutatásának megfelelő költségvetési tételéhez kapcsolnak. Az előirányzatok kezelésére az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletet (1) kell alkalmazni.

3.   A végrehajtás feltételei

3.1.

A 8. cikk szerinti svájci pénzügyi hozzájárulás a kérdéses pénzügyi évre rendes körülmények között változatlan marad.

3.2.

Az egyes pénzügyi évekhez (n) kapcsolódó zárszámadáskor a Bizottság az eredménykimutatás összeállításának keretében Svájc részvétele tekintetében elvégzi a kimutatások kiigazítását, figyelembe véve a pénzügyi év során az átutalások, törlések és átvitelek eredményeként létrejött, valamint a pótköltségvetések és költségvetés-módosítások révén végrehajtott módosításokat. Ezt a kiigazítást a következő évre (n + 2) vonatkozó költségvetés megállapításának keretében kell végrehajtani, és jelezni kell a fizetési felhívásban.

4.   Tájékoztatás

4.1.

Legkésőbb minden pénzügyi év (n + 1) május 31-ig elkészül az Eurostat működési és igazgatási pénzügyi kötelezettségeivel megegyező, és az előző pénzügyi évre (n) vonatkozó előirányzati kimutatás, amelyet a Bizottság eredménykimutatásával azonos formában tájékoztatás céljából továbbítani kell Svájcnak.

4.2.

A Bizottság minden olyan egyéb, az Eurostattal kapcsolatos általános pénzügyi adatot közöl Svájccal, amely az EGT/EFTA-államoknak rendelkezésére áll.


(1)  A legutóbb az 1525/2007/EK rendelettel (HL L 343., 2007.12.27., 9. o.) módosított, az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 248., 2002.9.16., 1. o.).”


III Egyéb jogi aktusok

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

21.10.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 277/34


AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 81/2010 HATÁROZATA

(2010. július 2.)

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel módosított, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: a megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

A megállapodás I. mellékletét a 2010. június 11-i 61/2010 EGT vegyes bizottsági határozat (1) módosította.

(2)

A 378/2005/EK rendeletnek a II. mellékletben felsorolt referenciaminták, díjak és laboratóriumok tekintetében történő módosításáról szóló, 2009. szeptember 25-i 885/2009/EK bizottsági rendeletet (2) bele kell foglalni a megállapodásba.

(3)

A 243/2007/EK rendeletnek a hízósertéseknek szánt takarmányban lévő minimális takarmányadalék-tartalom tekintetében történő módosításáról szóló, 2009. december 21-i 1269/2009/EU bizottsági rendeletet (3) bele kell foglalni a megállapodásba.

(4)

Az egyes adalékanyagok takarmányokban való felhasználásának végleges engedélyezéséről szóló, 2009. december 21-i 1270/2009/EU bizottsági rendeletet (4) bele kell foglalni a megállapodásba.

(5)

A Bacillus licheniformis (DSM 19670) által termelt szerin-proteáz brojlercsirkék takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (az engedély jogosultja: DSM Nutritional Products Ltd., képviselője: DSM Nutritional Products Sp.Z.o.o) szóló, 2009. december 23-i 8/2010/EU bizottsági rendeletet (5) bele kell foglalni a megállapodásba.

(6)

A Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) által termelt endo-1,4-béta-xilanáz brojlercsirkék, tojótyúkok, kacsák és hízópulykák takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (az engedély jogosultja: Danisco Animal Nutrition, Finnfeeds International Limited) szóló, 2009. december 23-i 9/2010/EU bizottsági rendeletet (6) bele kell foglalni a megállapodásba.

(7)

A 2002/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a higany, a szabad gosszipol, a nitritek, valamint a Mowrah, a Bassia és a Madhuca tekintetében történő módosításáról szóló, 2010. február 9-i 2010/6/EU bizottsági irányelvet (7) bele kell foglalni a megállapodásba.

(8)

E határozat Liechtenstein vonatkozásában nem alkalmazandó,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A megállapodás I. mellékletének II. fejezete a következőképpen módosul:

1.

Az 1zzh. pont (378/2005/EK bizottsági rendelet) a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„—

32009 R 0885: a Bizottság 2009. szeptember 25-i 885/2009/EK rendelete (HL L 254., 2009.9.26., 58. o.).”

2.

Az 1zzzn. pont (243/2007/EK bizottsági rendelet) a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„—

32009 R 1269: a Bizottság 2009. december 21-i 1269/2009/EU rendelete (HL L 339., 2009.12.22., 27. o.).”

3.

A szöveg az 1zzzzzu. pontot (1096/2009/EK bizottsági rendelet) követően a következő pontokkal egészül ki:

„1zzzzzv.

32009 R 1270: a Bizottság 2009. december 21-i 1270/2009/EK rendelete egyes adalékanyagok takarmányokban való felhasználásának végleges engedélyezéséről (HL L 339., 2009.12.22., 28. o.).

1zzzzzw.

32010 R 0008: a Bizottság 2009. december 23-i 8/2010/EU rendelete a Bacillus licheniformis (DSM 19670) által termelt szerin-proteáz brojlercsirkék takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (az engedély jogosultja: DSM Nutritional Products Ltd., képviselője: DSM Nutritional Products Sp.Z.o.o) (HL L 3., 2010.1.7., 7. o.).

1zzzzzx.

32010 R 0009: a Bizottság 2009. december 23-i 9/2010/EU rendelete a Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) által termelt endo-1,4-béta-xilanáz brojlercsirkék, tojótyúkok, kacsák és hízópulykák takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (az engedély jogosultja: Danisco Animal Nutrition, Finnfeeds International Limited) (HL L 3., 2010.1.7., 10. o.).”

4.

A 33. pont (2002/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv) a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„—

32010 L 0006: a Bizottság 2010. február 9-i 2010/6/EU irányelve (HL L 37., 2010.2.10., 29. o.).”

2. cikk

A 885/2009/EK, az 1269/2009/EU, az 1270/2009/EU, a 8/2010/EU, a 9/2010/EU rendeletnek és a 2010/6/EU irányelvnek az Európai Unió Hivatalos Lapja EGT-kiegészítésében közzéteendő izlandi és norvég nyelvű szövege hiteles.

3. cikk

Ez a határozat 2010. július 3-án lép hatályba, feltéve, hogy az EGT Vegyes Bizottság a megállapodás 103. cikkének (1) bekezdésében előírt összes bejelentést megkapta (8).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2010. július 2-án.

az EGT Vegyes Bizottság részéről

az elnök

Stefán Haukur JÓHANNESSON


(1)  HL L 244., 2010.9.16., 6. o.

(2)  HL L 254., 2009.9.26., 58. o.

(3)  HL L 339., 2009.12.22., 27. o.

(4)  HL L 339., 2009.12.22., 28. o.

(5)  HL L 3., 2010.1.7., 7. o.

(6)  HL L 3., 2010.1.7., 10. o.

(7)  HL L 37., 2010.2.10., 29. o.

(8)  Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.


21.10.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 277/36


AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 82/2010 HATÁROZATA

(2010. július 2.)

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel módosított, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: a megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

A megállapodás II. mellékletét a 2009. május 29-i 59/2009 EGT vegyes bizottsági határozat (1) módosította.

(2)

A textiltermékek elnevezéséről szóló 2008/121/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. és V. mellékletének a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról szóló, 2009. szeptember 14-i 2009/121/EK bizottsági irányelvet (2) bele kell foglalni a megállapodásba,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A megállapodás II. melléklete XI. fejezetének 4c. pontja (2008/121/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv) a következő szöveggel egészül ki:

„ , az alábbi módosítással:

32009 L 0121: a Bizottság 2009. szeptember 14-i 2009/121/EK irányelve (HL L 242., 2009.9.15., 13. o.).”

2. cikk

A 2009/121/EK irányelvnek az Európai Unió Hivatalos Lapja EGT-kiegészítésében közzéteendő izlandi és norvég nyelvű szövege hiteles.

3. cikk

Ez a határozat 2010. július 3-án lép hatályba, feltéve, hogy az EGT Vegyes Bizottság a megállapodás 103. cikkének (1) bekezdésében előírt összes bejelentést megkapta (3).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2010. július 2-án.

az EGT Vegyes Bizottság részéről

az elnök

Stefán Haukur JÓHANNESSON


(1)  HL L 232., 2009.9.3., 10. o.

(2)  HL L 242., 2009.9.15., 13. o.

(3)  Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.


21.10.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 277/37


AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 83/2010 HATÁROZATA

(2010. július 2.)

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel módosított, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: a megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

A megállapodás II. mellékletét a 2010. június 11-i 61/2010 EGT vegyes bizottsági határozat (1) módosította.

(2)

Az élelmiszerekben előforduló egyes szennyező anyagok felső határértékeinek meghatározásáról szóló 1881/2006/EK rendeletnek az ochratoxin-A tekintetében történő módosításáról szóló, 2010. február 5-i 105/2010/EU bizottsági rendeletet (2) bele kell foglalni a megállapodásba.

(3)

Az élelmiszerekben előforduló egyes szennyező anyagok felső határértékeinek meghatározásáról szóló 1881/2006/EK rendeletnek az aflatoxinok tekintetében történő módosításáról szóló, 2010. február 26-i 165/2010/EU bizottsági rendeletet (3) bele kell foglalni a megállapodásba.

(4)

E határozat Liechtenstein vonatkozásában nem alkalmazandó,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A megállapodás II. melléklete XII. fejezetének 54zzzz. pontja (1881/2006/EK bizottsági rendelet) a következő francia bekezdésekkel egészül ki:

„—

32010 R 0105: a Bizottság 2010. február 5-i 105/2010/EU rendelete (HL L 35., 2010.2.6., 7. o.),

32010 R 0165: a Bizottság 2010. február 26-i 165/2010/EU rendelete (HL L 50., 2010.2.27., 8. o.).”

2. cikk

A 105/2010/EU és a 165/2010/EU rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapja EGT-kiegészítésében közzéteendő izlandi és norvég nyelvű szövege hiteles.

3. cikk

Ez a határozat 2010. július 3-án lép hatályba, feltéve, hogy az EGT Vegyes Bizottság a megállapodás 103. cikkének (1) bekezdésében előírt összes bejelentést megkapta (4).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2010. július 2-án.

az EGT Vegyes Bizottság részéről

az elnök

Stefán Haukur JÓHANNESSON


(1)  HL L 244., 2010.16.9., 6. o.

(2)  HL L 35., 2010.2.6., 7. o.

(3)  HL L 50., 2010.2.27., 8. o.

(4)  Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.


21.10.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 277/38


AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 84/2010 HATÁROZATA

(2010. július 2.)

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel módosított, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: a megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

A megállapodás II. mellékletét a 2010. április 30-i 48/2010 EGT vegyes bizottsági határozat (1) módosította.

(2)

A kozmetikai termékekről szóló 76/768/EGK tanácsi irányelv II. és III. mellékletének a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítása céljából való módosításáról szóló, 2009. december 22-i 2009/164/EU bizottsági irányelvet (2) bele kell foglalni a megállapodásba,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A megállapodás II. melléklete XVI. fejezetének 1. pontja (76/768/EGK tanácsi irányelv) a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„—

32009 L 0164: a Bizottság 2009. december 22-i 2009/164/EU irányelve (HL L 344., 2009.12.23., 41. o.).”

2. cikk

A 2009/164/EU irányelvnek az Európai Unió Hivatalos Lapja EGT-kiegészítésében közzéteendő izlandi és norvég nyelvű szövege hiteles.

3. cikk

Ez a határozat 2010. július 3-án lép hatályba, feltéve, hogy az EGT Vegyes Bizottság a megállapodás 103. cikkének (1) bekezdésében előírt összes bejelentést megkapta (3).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2010. július 2-án.

az EGT Vegyes Bizottság részéről

az elnök

Stefán Haukur JÓHANNESSON


(1)  HL L 181., 2010.7.15., 16. o.

(2)  HL L 344., 2009.12.23., 41. o.

(3)  Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.


21.10.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 277/39


AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 85/2010 HATÁROZATA

(2010. július 2.)

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel módosított, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: a megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

A megállapodás IX. mellékletét a 2010. április 30-i 50/2010 EGT vegyes bizottsági határozat (1) módosította.

(2)

A 2006/48/EK, a 2006/49/EK és a 2007/64/EK irányelvnek a központi hitelintézetek kapcsolt bankjai, egyes szavatolótőke-elemek, nagykockázat-vállalások, felügyeleti szabályok és válságkezelés tekintetében történő módosításáról szóló, 2009. szeptember 16-i 2009/111/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet (2) bele kell foglalni a megállapodásba,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A megállapodás IX. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A 14. pont (2006/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv) és a 31. pont (2006/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv) a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„–

32009 L 0111: az Európai Parlament és a Tanács 2009. szeptember 16-i 2009/111/EK irányelve (HL L 302., 2009.11.17., 97. o.).”

2.

A 16e. pontot követően (2007/64/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv) a szöveg a következőkkel egészül ki:

„ , az alábbi módosítással:

32009 L 0111: az Európai Parlament és a Tanács 2009. szeptember 16-i 2009/111/EK irányelve (HL L 302., 2009.11.17., 97. o.).”

2. cikk

A 2009/111/EK irányelvnek az Európai Unió Hivatalos Lapja EGT-kiegészítésében közzéteendő izlandi és norvég nyelvű szövege hiteles.

3. cikk

Ez a határozat 2010. július 3-án lép hatályba, feltéve, hogy az EGT Vegyes Bizottság a megállapodás 103. cikkének (1) bekezdésében előírt összes bejelentést megkapta (3), vagy a 2008. június 6-i 65/2008 EGT vegyes bizottsági határozat (4) hatálybalépésének napján, vagy a 2008. november 7-i 114/2008 EGT vegyes bizottsági határozat (5) hatálybalépésének napján, attól függően, melyik a későbbi időpont.

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2010. július 2-án.

az EGT Vegyes Bizottság részéről

az elnök

Stefán Haukur JÓHANNESSON


(1)  HL L 181., 2010.7.15., 18. o.

(2)  HL L 302., 2009.11.17., 97. o.

(3)  Alkotmányossági követelmények fennállását jelezték.

(4)  HL L 257., 2008.9.25., 27. o.

(5)  HL L 339., 2008.12.18., 103. o.


21.10.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 277/40


AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 86/2010 HATÁROZATA

(2010. július 2.)

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás X. mellékletének (A szolgáltatásokról általában) módosításáról

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel módosított, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: a megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

A megállapodás X. mellékletét a 2009. június 9-i 45/2009 EGT vegyes bizottsági határozat (1) módosította.

(2)

A belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv VI. fejezete alapján a tagállamok közötti, elektronikus úton történő információcserével kapcsolatos gyakorlati intézkedések megállapításáról szóló, 2009. október 2-i 2009/739/EK bizottsági határozatot (2) bele kell foglalni a megállapodásba,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A megállapodás X. melléklete az 1. pontot (2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv) követően a következő szöveggel egészül ki:

„1a.

32009 D 0739: a Bizottság 2009. október 2-i 2009/739/EK határozata a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv VI. fejezete alapján a tagállamok közötti, elektronikus úton történő információcserével kapcsolatos gyakorlati intézkedések megállapításáról (HL L 263., 2009.10.7., 32. o.).”

2. cikk

A 2009/739/EK határozatnak az Európai Unió Hivatalos Lapja EGT-kiegészítésében közzéteendő izlandi és norvég nyelvű szövege hiteles.

3. cikk

Ez a határozat 2010. július 3-án lép hatályba, feltéve, hogy az EGT Vegyes Bizottság a megállapodás 103. cikkének (1) bekezdésében előírt összes bejelentést megkapta (3).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2010. július 2-án.

az EGT Vegyes Bizottság részéről

az elnök

Stefán Haukur JÓHANNESSON


(1)  HL L 162., 2009.6.25., 23. o.

(2)  HL L 263., 2009.10.7., 32. o.

(3)  Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.


21.10.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 277/41


AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 88/2010 HATÁROZATA

(2010. július 2.)

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel módosított, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: a megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

A megállapodás XIII. mellékletét a 2010. június 11-i 76/2010 EGT vegyes bizottsági határozat (1) módosította.

(2)

A vasúti rendszer Közösségen belüli kölcsönös átjárhatóságáról szóló 2008/57/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 27. cikkének (4) bekezdésében említett referenciadokumentumról szóló, 2009. november 30-i 2009/965/EK bizottsági határozatot (2) bele kell foglalni a megállapodásba,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A megállapodás XIII. mellékletének 37db. pontját (2008/163/EK bizottsági határozat) követően a szöveg a következő ponttal egészül ki:

„37dc.

32009 D 0965: a Bizottság 2009. november 30-i 2009/965/EK határozata a vasúti rendszer Közösségen belüli kölcsönös átjárhatóságáról szóló 2008/57/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 27. cikkének (4) bekezdésében említett referenciadokumentumról (HL L 341., 2009.12.22., 1. o.).”

2. cikk

A 2009/965/EK határozatnak az Európai Unió Hivatalos Lapja EGT-kiegészítésében közzéteendő izlandi és norvég nyelvű szövege hiteles.

3. cikk

Ez a határozat 2010. július 3-án lép hatályba, feltéve, hogy az EGT Vegyes Bizottság a megállapodás 103. cikkének (1) bekezdésében előírt összes bejelentést megkapta (3).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2010. július 2-án.

az EGT Vegyes Bizottság részéről

az elnök

Stefán Haukur JÓHANNESSON


(1)  HL L 244., 2010.9.16., 34. o.

(2)  HL L 341., 2009.12.22., 1. o.

(3)  Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.


21.10.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 277/42


AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 89/2010 HATÁROZATA

(2010. július 2.)

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel módosított, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: a megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

A megállapodás XIII. mellékletét a 2010. június 11-i 76/2010 EGT vegyes bizottsági határozat (1) módosította.

(2)

A 2004/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a közös biztonsági mutatók és a balesetek költségeinek számítására szolgáló közös módszerek tekintetében történő módosításáról szóló, 2009. november 27-i 2009/149/EK bizottsági irányelvet (2) bele kell foglalni a megállapodásba,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A megállapodás XIII. mellékletének 42e. pontja (2004/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv) a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„—

32009 L 0149: a Bizottság 2009. november 27-i 2009/149/EK irányelve (HL L 313., 2009.11.28., 65. o.).”

2. cikk

A 2009/149/EK irányelvnek az Európai Unió Hivatalos Lapja EGT-kiegészítésében közzéteendő izlandi és norvég nyelvű szövege hiteles.

3. cikk

Ez a határozat 2010. július 3-án lép hatályba, feltéve, hogy az EGT Vegyes Bizottság a megállapodás 103. cikkének (1) bekezdésében előírt összes bejelentést megkapta (3).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2010. július 2-án.

az EGT Vegyes Bizottság részéről

az elnök

Stefán Haukur JÓHANNESSON


(1)  HL L 244., 2010.9.16., 34. o.

(2)  HL L 313., 2009.11.28., 65. o.

(3)  Alkotmányossági követelmények fennállását jelezték.


21.10.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 277/43


AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 90/2010 HATÁROZATA

(2010. július 2.)

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel módosított, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: a megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

A megállapodás XIII. mellékletét a 2010. június 11-i 76/2010 EGT vegyes bizottsági határozat (1) módosította.

(2)

A vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről szóló, 2007. október 23-i 1371/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (2) bele kell foglalni a megállapodásba,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A megállapodás XIII. melléklete a 42 g. pontot (2007/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv) követően a következő ponttal egészül ki:

„42h.

32007 R 1371: az Európai Parlament és a Tanács 2007. október 23-i 1371/2007/EK rendelete a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről (HL L 315., 2007.12.3., 14. o.).”

2. cikk

Az 1371/2007/EK rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapja EGT-kiegészítésében közzéteendő izlandi és norvég nyelvű szövege hiteles.

3. cikk

Ez a határozat 2010. július 3-án lép hatályba, feltéve, hogy az EGT Vegyes Bizottság a megállapodás 103. cikkének (1) bekezdésében előírt összes bejelentést megkapta (3).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2010. július 2-án.

az EGT Vegyes Bizottság részéről

az elnök

Stefán Haukur JÓHANNESSON


(1)  HL L 244., 2010.9.16., 34. o.

(2)  HL L 315., 2007.12.3., 14. o.

(3)  Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.


21.10.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 277/44


AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 91/2010 HATÁROZATA

(2010. július 2.)

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIV. mellékletének (Verseny) módosításáról

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel módosított, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: a megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

A megállapodás XIV. mellékletét a 2010. június 11-i 77/2010 EGT vegyes bizottsági határozat (1) módosította.

(2)

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. cikke (3) bekezdésének a gépjármű-ágazatbeli vertikális megállapodások és összehangolt magatartások csoportjaira történő alkalmazásáról szóló, 2010. május 27-i 461/2010/EU bizottsági rendeletet (2) bele kell foglalni a megállapodásba.

(3)

A megállapodásba foglalt 1400/2002/EK bizottsági rendelet (3)2010. május 31-én hatályát vesztette, amelyet ezért el kell hagyni a megállapodásból,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A megállapodás XIV. mellékletének 4b. pontja (1400/2002/EK bizottsági rendelet) helyébe a következő szöveg lép:

32010 R 0461: a Bizottság 2010. május 27-i 461/2010/EU rendelete az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. cikke (3) bekezdésének a gépjármű-ágazatbeli vertikális megállapodások és összehangolt magatartások csoportjaira történő alkalmazásáról (HL L 129., 2010.5.28., 52. o.).

A megállapodás alkalmazásában a rendelet rendelkezéseit a következő kiigazítással kell értelmezni:

A 6. cikk végére a következő szöveget kell beilleszteni:

»Az EFTA-államok közötti, a Felügyeleti Hatóság és a Bíróság létrehozásáról szóló megállapodás rendelkezései szerint az EFTA Felügyeleti Hatóság ajánlás útján bejelentheti, hogy, amennyiben hasonló vertikális korlátozású párhuzamos hálózatok az EFTA-államok érintett piacának több mint 50 %-át lefedik, ezt a rendeletet az adott piacra vonatkozó különös korlátozásokat tartalmazó vertikális megállapodások esetében nem kell alkalmazni.

Az (1) bekezdés szerinti ajánlást az érintett vonatkozó piac szerinti EFTA-államnak vagy EFTA-államoknak kell megküldeni. A Bizottságot tájékoztatni kell ilyen ajánlás elfogadásáról.

Az (1) bekezdés szerinti ajánlás elfogadásától számított három hónapon belül minden címzett EFTA-állam értesíti az EFTA Felügyeleti Hatóságot az ajánlás elfogadásáról. A válaszra adott három hónapos határidő túllépése esetén az ajánlás az időben nem válaszoló EFTA-állam részéről elfogadottnak tekintendő.

Ha az ajánlás címzettjeként egy EFTA-állam elfogadja az ajánlást vagy arra nem válaszol időben, a megállapodás értelmében az a jogi kötelezettség terheli, hogy a kibocsátást követő három hónapon belül az ajánlásban foglaltakat végrehajtsa.

Ha az ajánlás címzettjeként egy EFTA-állam a három hónapos határidő lejárta előtt arról értesíti az EFTA Felügyeleti Hatóságot, hogy nem fogadja el annak ajánlását, a Felügyeleti Hatóság e válaszról tájékoztatja a Bizottságot. Amennyiben a Bizottság nem ért egyet a kérdéses EFTA-állam álláspontjával, a megállapodás 92. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

Az EFTA Felügyeleti Hatóság és a Bizottság információt cserél és konzultál egymással e rendelkezés alkalmazásában.

Amennyiben hasonló vertikális korlátozású párhuzamos hálózatok az EGT-megállapodás területén belül egy érintett piac több mint 50 %-át lefedik, a két felügyeleti hatóság együttműködést kezdeményezhet különintézkedések elfogadása céljából. Amennyiben a két felügyeleti hatóság egyetért az érintett piac tekintetében, és úgy ítéli, helyes intézkedést hoznia e rendelkezés szerint, a Bizottság az uniós tagállamokhoz címzett rendeletet, az EFTA Felügyeleti Hatóság pedig ahhoz az EFTA-államhoz vagy azokhoz az EFTA-államokhoz címzett hasonló tartalmú ajánlást fogad el, amely(ek) területén a kérdéses piac található.«”

2. cikk

A 461/2010/EU rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapja EGT-kiegészítésében közzéteendő izlandi és norvég nyelvű szövege hiteles.

3. cikk

Ez a határozat 2010. július 3-án lép hatályba, feltéve, hogy az EGT Vegyes Bizottság a megállapodás 103. cikkének (1) bekezdésében előírt összes bejelentést megkapta (4). Ezt a határozatot 2010. június 1-jétől kell alkalmazni.

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2010. július 2-án.

az EGT Vegyes Bizottság részéről

az elnök

Stefán Haukur JÓHANNESSON


(1)  HL L 244., 2010.9.16., 35. o.

(2)  HL L 129., 2010.5.28., 52. o.

(3)  HL L 203., 2002.8.1., 30. o.

(4)  Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.


21.10.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 277/46


AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 92/2010 HATÁROZATA

(2010. július 2.)

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XVIII. mellékletének (Munkahelyi egészségvédelem és biztonság, munkajog, valamint nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód) és 37. jegyzőkönyvének módosításáról

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel módosított, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: a megállapodás) és különösen annak 98. és 101. cikkére,

mivel:

(1)

A megállapodás XVIII. mellékletét a 2010. április 30-i 54/2010 EGT vegyes bizottsági határozat (1) módosította.

(2)

A megállapodás 37. jegyzőkönyvét a 2009. december 4-i 159/2009 EGT vegyes bizottsági határozat (2) módosította.

(3)

A munkavállalók kiküldetésével foglalkozó szakértői bizottság felállításáról szóló, 2008. december 19-i 2009/17/EK bizottsági határozatot (3) bele kell foglalni a megállapodásba.

(4)

Ahhoz, hogy a megállapodás jól működjön, a megállapodás 37. jegyzőkönyvét módosítani kell, hogy magában foglalja a 2009/17/EK határozat által létrehozott munkavállalók kiküldetésével foglalkozó szakértői bizottságot, valamint módosítani kell a XVIII. mellékletet a bizottsággal való társulásra vonatkozó eljárások meghatározása érdekében,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A megállapodás XVIII. melléklete a 30. pontot (96/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv) követően a következő ponttal egészül ki:

„30a.

32009 D 0017: a Bizottság 2008. december 19-i 2009/17/EK határozata a munkavállalók kiküldetésével foglalkozó szakértői bizottság felállításáról (HL L 8., 2009.1.13., 26. o.).

Az EFTA-államok társulására vonatkozóan a megállapodás 101. cikkével összhangban megállapított szabályok:

A 2009/17/EK bizottsági határozat 3. cikkével összhangban az egyes EFTA-államok két személyt jelölhetnek ki, akik a munkavállalók kiküldetésével foglalkozó szakértői bizottság ülésein megfigyelőként vesznek részt.”

2. cikk

A megállapodás 37. jegyzőkönyve (amely a 101. cikkben előírt listát tartalmazza) a következő ponttal egészül ki:

„33.

A munkavállalók kiküldetésével foglalkozó szakértői bizottság (2009/17/EK bizottsági határozat).”

3. cikk

A 2009/17/EK határozatnak az Európai Unió Hivatalos Lapja EGT-kiegészítésében közzéteendő izlandi és norvég nyelvű szövege hiteles.

4. cikk

Ez a határozat 2010. július 3-án lép hatályba, feltéve, hogy az EGT Vegyes Bizottság a megállapodás 103. cikkének (1) bekezdésében előírt összes bejelentést megkapta (4).

5. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2010. július 2-án.

az EGT Vegyes Bizottság részéről

az elnök

Stefán Haukur JÓHANNESSON


(1)  HL L 181., 2010.7.15., 22. o.

(2)  HL L 62., 2010.3.11., 65. o.

(3)  HL L 8., 2009.1.13., 26. o.

(4)  Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.


21.10.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 277/47


AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 93/2010 HATÁROZATA

(2010. július 2.)

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel módosított, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: a megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

A megállapodás XX. mellékletét a 2010. április 30-i 55/2010 EGT vegyes bizottsági határozat (1) módosította.

(2)

A kültéri festékekre és lakkokra vonatkozó közösségi ökocímke odaítélésével kapcsolatos ökológiai kritériumok meghatározásáról szóló, 2008. augusztus 13-i 2009/543/EK bizottsági határozatot (2) bele kell foglalni a megállapodásba.

(3)

A beltéri festékekre és lakkokra vonatkozó közösségi ökocímke odaítélésével kapcsolatos ökológiai kritériumok meghatározásáról szóló, 2008. augusztus 13-i 2009/544/EK bizottsági határozatot (3) bele kell foglalni a megállapodásba.

(4)

A lábbelikre vonatkozó közösségi ökocímke odaítélésével kapcsolatos ökológiai kritériumok megállapításáról szóló, 2009. július 9-i 2009/563/EK bizottsági határozatot (4) bele kell foglalni a megállapodásba.

(5)

A kempingszolgáltatásokra vonatkozó közösségi ökocímke odaítélésével kapcsolatos ökológiai kritériumok meghatározásáról szóló, 2009. július 9-i 2009/564/EK bizottsági határozatot (5) bele kell foglalni a megállapodásba.

(6)

A textilárukra vonatkozó közösségi ökocímke odaítélésével kapcsolatos ökológiai kritériumok megállapításáról szóló, 2009. július 9-i 2009/567/EK bizottsági határozatot (6) bele kell foglalni a megállapodásba.

(7)

Az egészségügyi és háztartási papírtermékekre vonatkozó közösségi ökocímke odaítélésével kapcsolatos ökológiai kritériumok meghatározásáról szóló, 2009. július 9-i 2009/568/EK bizottsági határozatot (7) bele kell foglalni a megállapodásba.

(8)

A turistaszállás-szolgáltatásra vonatkozó közösségi ökocímke odaítélésével kapcsolatos ökológiai kritériumok meghatározásáról szóló, 2009. július 9-i 2009/578/EK bizottsági határozatot (8) bele kell foglalni a megállapodásba.

(9)

Az ágybetétekre vonatkozó közösségi ökocímke odaítélésével kapcsolatos ökológiai kritériumok meghatározásáról szóló, 2009. július 9-i 2009/598/EK bizottsági határozatot (9) bele kell foglalni a megállapodásba.

(10)

A kemény burkolatok közösségi ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó ökológiai kritériumok megállapításáról szóló, 2009. július 9-i 2009/607/EK bizottsági határozatot (10) bele kell foglalni a megállapodásba.

(11)

A 2009/544/EK határozat hatályon kívül helyezi a megállapodásba foglalt 2002/739/EK bizottsági határozatot (11), amely ebből következően a megállapodást illetően hatályát veszti.

(12)

A 2009/563/EK határozat hatályon kívül helyezi a megállapodásba foglalt 2002/231/EK bizottsági határozatot (12), amely ebből következően a megállapodást illetően hatályát veszti.

(13)

A 2009/564/EK határozat hatályon kívül helyezi a megállapodásba foglalt 2005/338/EK bizottsági határozatot (13), amely ebből következően a megállapodást illetően hatályát veszti.

(14)

A 2009/567/EK határozat hatályon kívül helyezi a 2002/371/EK bizottsági határozattal (14) módosított, a megállapodásba foglalt 1999/178/EK bizottsági határozatot (15), amely ebből következően a megállapodást illetően hatályát veszti.

(15)

A 2009/568/EK határozat hatályon kívül helyezi a megállapodásba foglalt 2001/405/EK bizottsági határozatot (16), amely ebből következően a megállapodást illetően hatályát veszti.

(16)

A 2009/578/EK határozat hatályon kívül helyezi a megállapodásba foglalt 2003/287/EK bizottsági határozatot (17), amely ebből következően a megállapodást illetően hatályát veszti.

(17)

A 2009/598/EK határozat hatályon kívül helyezi a megállapodásba foglalt 2002/740/EK bizottsági határozatot (18), amely ebből következően a megállapodást illetően hatályát veszti.

(18)

A 2009/607/EK határozat hatályon kívül helyezi a megállapodásba foglalt 2002/272/EK bizottsági határozatot (19), amely ebből következően a megállapodást illetően hatályát veszti,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A megállapodás XX. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A szöveg a 2y. pontot (2007/506/EK bizottsági határozat) követően a következő ponttal egészül ki:

„2z.

32009 D 0543: a Bizottság 2008. augusztus 13-i 2009/543/EK határozata a kültéri festékekre és lakkokra vonatkozó közösségi ökocímke odaítélésével kapcsolatos ökológiai kritériumok meghatározásáról (HL L 181., 2009.7.14., 27. o.).”

2.

A 2v. pont (2002/739/EK bizottsági határozat) szövege helyébe a következő szöveg lép:

32009 D 0544: a Bizottság 2008. augusztus 13-i 2009/544/EK határozata a beltéri festékekre és lakkokra vonatkozó közösségi ökocímke odaítélésével kapcsolatos ökológiai kritériumok meghatározásáról (HL L 181., 2009.7.14., 39. o.).”

3.

A 2 g. pont (2002/231/EK bizottsági határozat) szövege helyébe a következő szöveg lép:

32009 D 0563: a Bizottság 2009. július 9-i 2009/563/EK határozata a lábbelikre vonatkozó közösségi ökocímke odaítélésével kapcsolatos ökológiai kritériumok megállapításáról (HL L 196., 2009.7.28., 27. o.).”

4.

A 2p. pont (2005/338/EK bizottsági határozat) szövege helyébe a következő szöveg lép:

32009 D 0564: a Bizottság 2009. július 9-i 2009/564/EK határozata a kempingszolgáltatásokra vonatkozó közösségi ökocímke odaítélésével kapcsolatos ökológiai kritériumok meghatározásáról (HL L 196., 2009.7.28., 36. o.).”

5.

A 2f. pont (2002/371/EK bizottsági határozat) szövege helyébe a következő szöveg lép:

32009 D 0567: a Bizottság 2009. július 9-i 2009/567/EK határozata a textilárukra vonatkozó közösségi ökocímke odaítélésével kapcsolatos ökológiai kritériumok megállapításáról (HL L 197., 2009.7.29., 70. o.).”

6.

A 2i. pont (2001/405/EK bizottsági határozat) szövege helyébe a következő szöveg lép:

32009 D 0568: a Bizottság 2009. július 9-i 2009/568/EK határozata az egészségügyi és háztartási papírtermékekre vonatkozó közösségi ökocímke odaítélésével kapcsolatos ökológiai kritériumok meghatározásáról (HL L 197., 2009.7.29., 87. o.).”

7.

A 2 m. pont (2003/287/EK bizottsági határozat) szövege helyébe a következő szöveg lép:

32009 D 0578: a Bizottság 2009. július 9-i 2009/578/EK határozata a turistaszállás-szolgáltatásra vonatkozó közösségi ökocímke odaítélésével kapcsolatos ökológiai kritériumok meghatározásáról (HL L 198., 2009.7.30., 57. o.).”

8.

A 2w. pont (2002/740/EK bizottsági határozat) helyébe a következő szöveg lép:

32009 D 0598: a Bizottság 2009. július 9-i 2009/598/EK határozata az ágybetétekre vonatkozó közösségi ökocímke odaítélésével kapcsolatos ökológiai kritériumok meghatározásáról (HL L 203., 2009.8.5., 65. o.).”

9.

A 2k. pont (2002/272/EK bizottsági határozat) szövege helyébe a következő szöveg lép:

32009 D 0607: a Bizottság 2009. július 9-i 2009/607/EK határozata a kemény burkolatok közösségi ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó ökológiai kritériumok megállapításáról (HL L 208., 2009.8.12., 21. o.).”

2. cikk

A 2009/543/EK, 2009/544/EK, 2009/563/EK, 2009/564/EK, 2009/567/EK, 2009/568/EK, 2009/578/EK, 2009/598/EK és a 2009/607/EK határozatnak az Európai Unió Hivatalos Lapja EGT-kiegészítésében közzéteendő izlandi és norvég nyelvű szövege hiteles.

3. cikk

Ez a határozat 2010. július 3-án lép hatályba, feltéve, hogy az EGT Vegyes Bizottság a megállapodás 103. cikkének (1) bekezdésében előírt összes bejelentést megkapta (20).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2010. július 2-án.

az EGT Vegyes Bizottság részéről

az elnök

Stefán Haukur JÓHANNESSON


(1)  HL L 181., 2010.7.15., 23. o.

(2)  HL L 181., 2009.7.14., 27. o.

(3)  HL L 181., 2009.7.14., 39. o.

(4)  HL L 196., 2009.7.28., 27. o.

(5)  HL L 196., 2009.7.28., 36. o.

(6)  HL L 197., 2009.7.29., 70. o.

(7)  HL L 197., 2009.7.29., 87. o.

(8)  HL L 198., 2009.7.30., 57. o.

(9)  HL L 203., 2009.8.5., 65. o.

(10)  HL L 208., 2009.8.12., 21. o.

(11)  HL L 236., 2002.9.4., 4. o.

(12)  HL L 77., 2002.3.20., 50. o.

(13)  HL L 108., 2005.4.29., 67. o.

(14)  HL L 133., 2002.5.18., 29. o.

(15)  HL L 57., 1999.3.5., 21. o.

(16)  HL L 142., 2001.5.29., 10. o.

(17)  HL L 102., 2003.4.24., 82. o.

(18)  HL L 236., 2002.9.4., 10. o.

(19)  HL L 94., 2002.4.11., 13. o.

(20)  Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.


21.10.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 277/50


AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 94/2010 HATÁROZATA

(2010. július 2.)

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XXII. mellékletének (Társasági jog) módosításáról

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel módosított, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: a megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

A megállapodás XXII. mellékletét a 2010. április 30-i 56/2010 EGT vegyes bizottsági határozat (1) módosította.

(2)

Az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1126/2008/EK rendeletnek az IFRS 1 nemzetközi pénzügyi beszámolási standard tekintetében történő módosításáról szóló, 2009. november 25-i 1136/2009/EK bizottsági rendeletet (2) bele kell foglalni a megállapodásba.

(3)

Az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1126/2008/EK rendeletnek a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Értelmezési Bizottság IFRIC 17 értelmezése tekintetében történő módosításáról szóló, 2009. november 26-i 1142/2009/EK bizottsági rendeletet (3) bele kell foglalni a megállapodásba.

(4)

Az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1126/2008/EK rendeletnek a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Értelmezési Bizottság IFRIC 18 értelmezése tekintetében történő módosításáról szóló, 2009. november 27-i 1164/2009/EK bizottsági rendeletet (4) bele kell foglalni a megállapodásba.

(5)

Az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1126/2008/EK rendeletnek az IFRS 4 és az IFRS 7 nemzetközi pénzügyi beszámolási standard tekintetében történő módosításáról szóló, 2009. november 27-i 1165/2009/EK bizottsági rendeletet (5) bele kell foglalni a megállapodásba.

(6)

Az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1126/2008/EK rendeletnek a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Értelmezési Bizottság által kidolgozott IFRIC 9 értelmezés és az IAS 39 nemzetközi számviteli standard tekintetében történő módosításáról szóló, 2009. november 30-i 1171/2009/EK bizottsági rendeletet (6) bele kell foglalni a megállapodásba,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A megállapodás XXII. mellékletének 10ba. pontja (1126/2008/EK bizottsági rendelet) a következő francia bekezdésekkel egészül ki:

„—

32009 R 1136: a Bizottság 2009. november 25-i 1136/2009/EK rendelete (HL L 311., 2009.11.26., 6. o.),

32009 R 1142: a Bizottság 2009. november 26-i 1142/2009/EK rendelete (HL L 312., 2009.11.27., 8. o.),

32009 R 1164: a Bizottság 2009. november 27-i 1164/2009/EK rendelete (HL L 314., 2009.12.1., 15. o.),

32009 R 1165: a Bizottság 2009. november 27-i 1165/2009/EK rendelete (HL L 314., 2009.12.1., 21. o.),

32009 R 1171: a Bizottság 2009. november 30-i 1171/2009/EK rendelete (HL L 314., 2009.12.1., 43. o.).”

2. cikk

Az 1136/2009/EK, 1142/2009/EK, 1164/2009/EK, 1165/2009/EK és az 1171/2009/EK rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapja EGT-kiegészítésében közzéteendő izlandi és norvég nyelvű szövege hiteles.

3. cikk

Ez a határozat 2010. július 3-án lép hatályba, feltéve, hogy az EGT Vegyes Bizottság a megállapodás 103. cikkének (1) bekezdésében előírt összes bejelentést megkapta (7).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2010. július 2-án.

az EGT Vegyes Bizottság részéről

az elnök

Stefán Haukur JÓHANNESSON


(1)  HL L 181., 2010.7.15., 24. o.

(2)  HL L 311., 2009.11.26., 6. o.

(3)  HL L 312., 2009.11.27., 8. o.

(4)  HL L 314., 2009.12.1., 15. o.

(5)  HL L 314., 2009.12.1., 21. o.

(6)  HL L 314., 2009.12.1., 43. o.

(7)  Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.


21.10.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 277/52


AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 95/2010 HATÁROZATA

(2010. július 2.)

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XXII. mellékletének (Társasági jog) módosításáról

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel módosított, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: a megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

A megállapodás XXII. mellékletét a 2010. április 30-i 56/2010 EGT vegyes bizottsági határozat (1) módosította.

(2)

Az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1126/2008/EK rendeletnek az IAS 32 nemzetközi számviteli standard tekintetében történő módosításáról szóló, 2009. december 23-i 1293/2009/EU bizottsági rendeletet (2) bele kell foglalni a megállapodásba,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A megállapodás XXII. mellékletének 10ba. pontja (1126/2008/EK bizottsági rendelet) a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„—

32009 R 1293: a Bizottság 2009. december 23-i 1293/2009/EU rendelete (HL L 347., 2009.12.24., 23. o.).”

2. cikk

Az 1293/2009/EU rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapja EGT-kiegészítésében közzéteendő izlandi és norvég nyelvű szövege hiteles.

3. cikk

Ez a határozat 2010. július 3-án lép hatályba, feltéve, hogy az EGT Vegyes Bizottság a megállapodás 103. cikkének (1) bekezdésében előírt összes bejelentést megkapta (3).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2010. július 2-án.

az EGT Vegyes Bizottság részéről

az elnök

Stefán Haukur JÓHANNESSON


(1)  HL L 181., 2010.7.15., 24. o.

(2)  HL L 347., 2009.12.24., 23. o.

(3)  Alkotmányossági követelmények fennállását jelezték.


21.10.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 277/53


AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 96/2010 HATÁROZATA

(2010. július 2.)

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás 31. jegyzőkönyvének (egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködés) módosításáról

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel módosított, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: a megállapodás) és különösen annak 86. és 98. cikkére,

mivel:

(1)

A megállapodás 31. jegyzőkönyvét a 2009. július 3-i 93/2009 EGT vegyes bizottsági határozat (1) módosította.

(2)

Helyénvaló továbbfejleszteni a megállapodás Szerződő Feleinek együttműködését az Unió általános költségvetéséből finanszírozott uniós fellépések terén a belső piac megvalósításával, működésével és fejlesztésével kapcsolatban.

(3)

A megállapodás 31. jegyzőkönyvét ezért módosítani kell, annak érdekében, hogy lehetséges legyen e kibővített együttműködés folytatása 2009. december 31-ét követően,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A megállapodás 31. jegyzőkönyvének 7. cikke a következőképpen módosul:

1.

A (6) bekezdésben a „2004-es, 2005-ös, 2006-os, 2007-es, 2008-as és 2009-es év” helyébe a „2004-es, 2005-ös, 2006-os, 2007-es, 2008-as, 2009-es és 2010-es év” szövegrész lép.

2.

A (7) bekezdésben a „2006-os, 2007-es, 2008-as és 2009-es év” helyébe a „2006-os, 2007-es, 2008-as, 2009-es és 2010-es év” szövegrész lép.

3.

A (8) bekezdésben a „2008-as és 2009-es év” helyébe a „2008-as, 2009-es és 2010-es év” szövegrész lép.

2. cikk

Ez a határozat az azt követő napon lép hatályba, hogy a megállapodás 103. cikkének (1) bekezdése szerint előírt utolsó értesítést eljuttatták az EGT Vegyes Bizottsághoz (2).

Ezt az határozatot 2010. január 1-jétől kell alkalmazni.

3. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében kell közzétenni.

Kelt Brüsszelben, 2010. július 2-án.

az EGT Vegyes Bizottság részéről

az elnök

Stefán Haukur JÓHANNESSON


(1)  HL L 277., 2009.10.22., 49. o.

(2)  Alkotmányossági követelmények fennállását nem jelezték.


21.10.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 277/s3


MEGJEGYZÉS AZ OLVASÓHOZ