ISSN 1725-5090

doi:10.3000/17255090.L_2009.219.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 219

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

52. évfolyam
2009. augusztus 22.


Tartalom

 

I   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság 748/2009/EK rendelete (2009. augusztus 5.) a 2006. január 1-jén vagy azt követően a 2003/87/EK irányelv I. mellékletének jegyzéke értelmében légiközlekedési tevékenységet végző légijármű-üzemeltetők listájáról és az egyes légijármű-üzemeltetőkhöz igazgatási célból rendelt tagállamok megállapításáról ( 1 )

1

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

RENDELETEK

22.8.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 219/1


A BIZOTTSÁG 748/2009/EK RENDELETE

(2009. augusztus 5.)

a 2006. január 1-jén vagy azt követően a 2003/87/EK irányelv I. mellékletének jegyzéke értelmében légiközlekedési tevékenységet végző légijármű-üzemeltetők listájáról és az egyes légijármű-üzemeltetőkhöz igazgatási célból rendelt tagállamok megállapításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. október 13-i 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 18a. cikke (3) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1)

A 2008/101/EK irányelvvel (2) módosított 2003/87/EK irányelv értelmében az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének (a továbbiakban: közösségi rendszer) hatálya a légi közlekedésre is kiterjed.

(2)

A légijármű-üzemeltetőkre háruló adminisztratív terhek csökkentése érdekében a 2003/87/EK irányelv úgy rendelkezik, hogy minden egyes légijármű-üzemeltetőért egyetlen tagállam felelős. A 2003/87/EK irányelv 18a. cikkének (1) és (2) bekezdése megállapítja azokat a szabályokat, amelyek alapján az egyes légijármű-üzemeltetőkhöz hozzárendelhető a velük kapcsolatban igazgatási feladatokat végző tagállam. A légijármű-üzemeltetőket és az igazgatási célból hozzájuk rendelt tagállamokat tartalmazó listát (a továbbiakban: lista) úgy kell összeállítani, hogy minden üzemeltető tisztában legyen azzal, melyik tagállam fog vele kapcsolatban eljárni, és minden tagállam számára egyértelmű legyen, hogy mely üzemeltetőkkel kapcsolatban kell eljárnia.

(3)

A lista összeállítása során a Bizottság figyelembe vette a légijármű-üzemeltetőkről és az igazgatási célból hozzájuk rendelt tagállamokról 2009. február 11-én közzétett előzetes lista nyomán beérkezett észrevételeket. A lista az Eurocontrol által a repülési tervekre vonatkozó nyilvántartások alapján szolgáltatott adatok felhasználásával készült (3).

(4)

A 2003/87/EK irányelv követelményeit az irányelv 3. cikkének o) pontjában meghatározott légijármű-üzemeltetőkre kell alkalmazni. A közösségi rendszerben való részvétel alapja kizárólag a légiközlekedési tevékenység végzése, nem pedig a listán való jelenlét. A 2003/87/EK irányelv I. mellékletének jegyzékében szereplő légiközlekedési tevékenységet végző légijármű-üzemeltető tehát attól függetlenül tartozik a közösségi rendszer hatálya alá, hogy a tevékenység végzésének időpontjában szerepel-e a listán vagy sem. Hasonlóképpen a légiközlekedési tevékenységüket beszüntető légijármű-üzemeltetők a 2003/87/EK irányelv I. mellékletének jegyzékében szereplő légiközlekedési tevékenységük megszüntetésekor, nem pedig a listáról való törlésükkor kerülnek ki a közösségi rendszer hatálya alól.

(5)

A lista tartalmaz minden olyan légijármű-üzemeltetőt, amely 2006. január 1-jén vagy azt követően, de legkésőbb 2008. december 31-én olyan légiközlekedési tevékenységet folytatott, amely az irányelv hatálya alá tartozik. Ennek megfelelően előfordulhat, hogy a listán olyan légijármű-üzemeltetők is szerepelnek, amelyek azóta véglegesen vagy ideiglenesen beszüntették légiközlekedési tevékenységüket. A lista nem veszi figyelembe, hogy az adott légijármű-üzemeltető szerepel-e a Közösségen belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozók közösségi listájának elfogadásáról és az üzemeltető fuvarozó kiléte tekintetében a légi közlekedés utasainak tájékoztatásáról, valamint a 2004/36/EK irányelv 9. cikkének hatályon kívül helyezéséről szóló, 2005. december 14-i 2111/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) rendelkezéseinek megfelelően biztonsági megfontolásokból a Közösségen belül működési tilalom alá helyezett légi fuvarozókat tartalmazó közösségi listán. E rendelet rendelkezései tehát nincsenek joghatással a Bizottság vagy a tagállamok által a 2111/2005/EK rendelet alapján meghozott határozatokra.

(6)

A listán indokolt minden légijármű-üzemeltetőhöz egyedi kódot hozzárendelni. Ennek a kódnak az a szerepe, hogy lehetővé tegye a közösségi rendszer résztvevőinek azonosítását,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2003/87/EK irányelv 18a. cikke (3) bekezdésének a) pontjával összhangban e rendelet melléklete megállapítja a 2006. január 1-jén vagy azt követően a 2003/87/EK irányelv I. mellékletének jegyzéke értelmében légiközlekedési tevékenységet végző légijármű-üzemeltetők listáját, és meghatározza az egyes légijármű-üzemeltetőkhöz igazgatási célból hozzárendelt tagállamokat.

2. cikk

Ez a rendelet Az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. augusztus 5.-én.

a Bizottság részéről

Stavros DIMAS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 275., 2003.10.25., 32. o.

(2)  HL L 8., 2009.1.13., 3. o.

(3)  HL C 36., 2009.2.13., 11. o. Az előzetes lista összeállításának módszertanát részletesen a Bizottság következő internetes oldala ismerteti: http://ec.europa.eu/environment/climat/aviation_en.htm.

(4)  HL L 344., 2005.12.27., 15. o.


MELLÉKLET

A 2006. január 1-jén vagy azt követően a 2003/87/EK irányelv I. mellékletének jegyzéke értelmében légiközlekedési tevékenységet végző légijármű-üzemeltetők és az egyes légijármű-üzemeltetőkhöz igazgatási célból rendelt tagállamok listája

BELGIUM

Kód

Légijármű-üzemeltető

Az üzemeltető illetősége szerinti állam

123

ABELAG

BELGIUM

29230

AFRICA WEST CARGO

TOGO

34572

AIRSPEED IRELAND

ÍRORSZÁG

23987

ALROSA-AVIA

OROSZ FÖDERÁCIÓ

30020

AVIASTAR-TU CO.

OROSZ FÖDERÁCIÓ

908

BRUSSELS AIRLINES

BELGIUM

25996

CAIRO AVIATION

EGYIPTOM

4369

CAL CARGO AIRLINES

IZRAEL

32305

CAPITAL ACFT GROUP

BELGIUM

31088

CARD AERONAUTICS

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

29568

CENTURION AIR CARGO

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

30434

CLEOPATRA GROUP

EGYIPTOM

32909

CRESAIR INC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

985

EAT

BELGIUM

32432

EGYPTAIR CARGO

EGYIPTOM

32212

EXECUTIVE JET SVC

BELGIUM

31497

EXELLAIR

LUXEMBURG

32486

FAYARD ENTERPRISES

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

13457

FLYING PARTNERS

BELGIUM

34194

FORREST GEORGE

KONGÓ

24578

GAFI GENERAL AVIAT

SVÁJC

24057

GEMINI AIR CARGO

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

32737

GREAT ALLIANCE WORLD

LUXEMBURG

29980

HAINAN AIRLINES (2)

KÍNA

23700

HEWA BORA AIRWAYS

KONGÓ

28523

INTER EKSPRES HAVA

TÖRÖKORSZÁG

27232

INTERNET JET

HOLLANDIA

28582

INTER-WETALL

SVÁJC

9542

INTL PAPER CY

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

27709

KALITTA AIR

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

28087

LAS VEGAS CHARTER

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

32303

MASTER TOP LINHAS

BRAZÍLIA

31737

MATRACO

BELGIUM

1084

MIL BELGIUM

BELGIUM

1106

MIL ITALY

OLASZORSZÁG

24285

MIL KAZAKHSTAN

KAZAHSZTÁN

2087

MIL PAF PAKISTAN

PAKISZTÁN

1120

MIL TURKEY

TÖRÖKORSZÁG

33689

MIRAS AIR

KAZAHSZTÁN

31565

MONTE CARLO AVTN

BELGIUM

25228

MURRAY AVTN

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

31207

N604FJ LLC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

26688

NEWELL RUBBERMAID

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

31660

RIPPLEWOOD AVTN

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

10864

S CAMEROON

KAMERUN

2344

SAUDIA

SZAÚD-ARÁBIA

27769

SEA-AIR

BELGIUM

27975

SIA CARGO PTE LTD

SZINGAPÚR

29222

SILVERBACK CARGO

RUANDA

5682

SKY SERVICE

BELGIUM

26784

SOUTHERN AIR

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

27977

TECHNOMAG

SVÁJC

28453

THOMAS COOK ARL BELG

BELGIUM

27011

TNT AIRWAYS

BELGIUM

29150

TOYOTA MOTOR EUROPE

BELGIUM

30011

TUI AIRLINES – JAF

BELGIUM

27911

ULTIMATE ACFT SERVIC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

20065

V L M

BELGIUM

13603

VF CORP

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK


BULGÁRIA

Kód

Légijármű-üzemeltető

Az üzemeltető illetősége szerinti állam

33329

AERO POWER LTD

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

27359

AEROTRANS KAZAKSTAN

KAZAHSZTÁN

23962

AIR BAN

BULGÁRIA

31414

AIR LAZUR

BULGÁRIA

11775

AIR VIA BULGARIAN

BULGÁRIA

33225

AIR VICTORY

GRÚZIA

34357

AIR WEST GEORGIA

GRÚZIA

33785

ALEXANDROV AIR LTD

BULGÁRIA

31007

ANIKAY AIR MIDDLE E

JORDÁNIA

28818

ASIAN SPIRIT

FÜLÖP-SZIGETEK

21448

ATLANT SOYUZ

OROSZ FÖDERÁCIÓ

30991

AVB-2004 LTD

BULGÁRIA

33459

BAHRAIN AIR

BAHREIN

28445

BH AIR

BULGÁRIA

29056

BULGARIA AIR

BULGÁRIA

27538

BULGARIAN AIR CHRTR.

BULGÁRIA

26313

BULGARIAN MIN. TRANSP

BULGÁRIA

34245

BUSINESS AIR BULGARI

BULGÁRIA

25981

CARGO AIR LTD.

BULGÁRIA

32313

EAST WING KAZAKHSTAN

KAZAHSZTÁN

10165

HEMUS AIR

BULGÁRIA

32009

INTER AIR SOFIA

BULGÁRIA

25134

INTERNAL MINISTRY UU

OROSZ FÖDERÁCIÓ

28505

IRANIAN AIR TRANSPOR

IRÁN

31721

JORDAN INT AIR CARGO

JORDÁNIA

27345

KHORIV AVIA

UKRAJNA

28246

KOKSHETAU AIRLINE

KAZAHSZTÁN

32034

KOMIAVIAVIATRANS 2

OROSZ FÖDERÁCIÓ

31019

KREMENCHUK FLIGHT

UKRAJNA

32126

MIL ARMENIA

ÖRMÉNYORSZÁG

30622

PMT AIR

KAMBODZSA

27203

ROSAVIA AIR COMPANY

UKRAJNA

29085

RUBYSTAR

FEHÉROROSZORSZÁG

32835

SAYAT AIR KAZAKSTAN

KAZAHSZTÁN

1830

SENEGALAIR

SZENEGÁL

34818

SERTUR AVIATION

TÖRÖKORSZÁG

32037

SKY JET KAZAKHSTAN

KAZAHSZTÁN

32664

STARLINE KZ JSC

KAZAHSZTÁN

32347

TABAN AIR

IRÁN

31648

VIP-AVIA

GRÚZIA


CSEHORSZÁG

Kód

Légijármű-üzemeltető

Az üzemeltető illetősége szerinti állam

30560

ABS JETS INC.

CSEHORSZÁG

7824

ACL SLOVACKY

CSEHORSZÁG

16895

AERO VODOCHODY

CSEHORSZÁG

31304

AIRCRAFT INDUSTRIES

CSEHORSZÁG

30203

ATMA AIRLINES

EGYESÜLT ARAB EMÍRSÉGEK

34057

AVTN SPECIALTIES INC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

22621

CAA CZECH REPUBLIC

CSEHORSZÁG

34430

CAIMITO ENTERP. LTD

CIPRUS

25783

CONSTANTA UKRAINE

UKRAJNA

859

CZECH AIRLINES

CSEHORSZÁG

33327

EARTH ONE LIMITED

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

31631

GLOBAL AVIATION LIBY

LÍBIA

31651

GROSSMANN JET LK

CSEHORSZÁG

32231

ILIN AIRCOMPANY

OROSZ FÖDERÁCIÓ

30145

INCLEDON ENTERPRISES

CIPRUS

30825

LETS FLY SRO

CSEHORSZÁG

33482

MAXIMUS AIR CARGO

EGYESÜLT ARAB EMÍRSÉGEK

32935

MIDAMERICA HOLDINGS

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

3597

MIL CZECH REPUBLIC

CSEHORSZÁG

30743

NORSE AIR CHARTER

DÉL-AFRIKA

29976

NOVA CHEMICALS

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

27912

PREMIER JETS

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

2276

ROCKWELL AUTOMATION

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

32812

SKY DIVING FOR FUN

SZLOVÁKIA

32157

SKYDIVE LK

CSEHORSZÁG

27292

SKYGEORGIA

GRÚZIA

31351

TRAST AERO

OROSZ FÖDERÁCIÓ

24903

TRAVEL SERVIS A.S.

CSEHORSZÁG

25890

UKRAINIAN PILOT

UKRAJNA

32721

VIDEOTAPE CENTER

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

24805

YAMAL

OROSZ FÖDERÁCIÓ


DÁNIA

Kód

Légijármű-üzemeltető

Az üzemeltető illetősége szerinti állam

27480

AIR ALPHA A/S

DÁNIA

3456

AIR ALSIE

DÁNIA

22466

AIR GREENLAND

DÁNIA

2971

AIR INUIT 1985

KANADA

33255

AIRON AIR

DÁNIA

34774

ALIGAP A/S

DÁNIA

142

ATLANTIC AIRWAYS

DÁNIA

32921

CANYON GATE FLT SVCS

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

28860

CHC DENMARK

DÁNIA

781

CIMBER AIR DENMARK

DÁNIA

33047

CITICAPITAL LOCAVIA

FRANCIAORSZÁG

27919

DRT VERTRIEBS GMBH

DÁNIA

32738

EASTOK AVIA CO

EGYESÜLT ARAB EMÍRSÉGEK

26272

EXECUJET EUROPE A/S

DÁNIA

31760

FAROE JET

DÁNIA

33254

GE CAPITAL SOLUTIONS

DÁNIA

32364

GLOBAL TRANSERVICE

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

27588

GOL TRANSPORTES

BRAZÍLIA

32595

GRAAKJAER A/S

DÁNIA

29658

ISLAND AVIATION SVCS

MALDÍV-SZIGETEK

32158

JET TIME A/S

DÁNIA

33256

K/S CLIPPER

DÁNIA

33518

KIRKBI INVEST

DÁNIA

31243

KIRKBI TRADING

DÁNIA

34672

LAO CAPRICORN AIR

LAOSZ

34765

MOZAMBIQUE EXPRESSO

MOZAMBIK

32541

NAPLES FLIGHT MGMT

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

12798

NORTH FLYING 1991

DÁNIA

34830

OLGA LEASING LTD

BERMUDA (EGYESÜLT KIRÁLYSÁG)

33063

PANADERO ENERGY LLC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

33803

PARTNERSELSKABET

DÁNIA

23090

PHARMA NORD

DÁNIA

30137

PRIMERA AIR

IZLAND

33624

QUAD AIR INC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

33696

SHAM WING AIRLINES

SZÍRIA

9918

STAR AIR

DÁNIA

21550

STERLING AIRLINES

DÁNIA

4357

SUNAIR DENMARK

DÁNIA

25417

TEPPER AVIATION

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

21484

THOMAS COOK SCAND.

DÁNIA

32046

ULL13 BETEILIGUNGS

AUSZTRIA

32655

VIP PARTNERFLY

DÁNIA

33375

WAYLOCK OVERSEAS LTD

OROSZ FÖDERÁCIÓ

9697

WEATHER MODIFICATION

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

12327

WEIBEL SCIENTIFIC

DÁNIA

5343

WIDEROE FLYVESELSKAP

NORVÉGIA


NÉMETORSZÁG

Kód

Légijármű-üzemeltető

Az üzemeltető illetősége szerinti állam

31485

328 SUPPORT SERVICES

NÉMETORSZÁG

20017

ACM AIR CHARTER GMBH

NÉMETORSZÁG

33295

ADVANCED AV. LOGIST

NÉMETORSZÁG

24433

ADVANCED AVIATION

NÉMETORSZÁG

30959

AERO MONGOLIA

MONGÓLIA

6802

AERO PERSONAL

MEXIKÓ

499

AERODATA AKTIENGES 1

NÉMETORSZÁG

150

AERODIENST

NÉMETORSZÁG

156

AEROFLOT

OROSZ FÖDERÁCIÓ

32334

AEROFLOT CARGO

OROSZ FÖDERÁCIÓ

27181

AEROFLOT DON JSC

OROSZ FÖDERÁCIÓ

11454

AFI FLIGHT INSPECT.

NÉMETORSZÁG

31799

AGRATA AVIATION

ÉSZTORSZÁG

27692

AHSEL HAVA

TÖRÖKORSZÁG

34266

AIR 1 AVIATION GMBH

NÉMETORSZÁG

22484

AIR ALLIANCE GMBH

NÉMETORSZÁG

28844

AIR ASTANA

KAZAHSZTÁN

8221

AIR BERLIN PLC & CO.

NÉMETORSZÁG

33133

AIR CHINA CARGO LTD

KÍNA

26296

AIR INDEPENDENCE

NÉMETORSZÁG

23463

AIR MACAU CO. LTD.

MAKAÓ (KÍNA)

19823

AIR MOLDOVA

MOLDOVAI KÖZTÁRSASÁG

5663

AIR NAMIBIA

NAMÍBIA

29743

AIR NATIONAL CORP

ÚJ-ZÉLAND

17595

AIR SERVICE BERLIN

NÉMETORSZÁG

31446

AIR TRANSPORT INTL 2

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

32419

AIRBRIDGE CARGO

OROSZ FÖDERÁCIÓ

32484

AIRCASTLE ADVISOR

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

32868

AIRCRAFT GENERAL

OLASZORSZÁG

22317

AIRSERVICE GMBH

NÉMETORSZÁG

31390

AIRSEVEN GMBH

NÉMETORSZÁG

21756

AIRTRANS

NÉMETORSZÁG

34629

AIRVIP LTD.

BERMUDA (EGYESÜLT KIRÁLYSÁG)

33836

AJWA AVIATION

SZAÚD-ARÁBIA

30361

AL HOKAIR

BERMUDA (EGYESÜLT KIRÁLYSÁG)

33869

ALCI ANTARTIC

DÉL-AFRIKA

32684

AMJET AVIATION

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

15526

ANTONOV DESIGN

UKRAJNA

31290

AOP AIR OPERATING

SVÁJC

34337

API HOLDING

NÉMETORSZÁG

33706

ARCAS AVIATION GMBH

NÉMETORSZÁG

8901

ARCHER DANIELS

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

27073

ARTOC AIR

EGYIPTOM

25551

ASIA CONTINENTAL

KAZAHSZTÁN

24940

ASIA TODAY LTD

KÍNA

19480

ASIANA AIRLINES INC

KOREAI KÖZTÁRSASÁG

32548

ASTRON AVIATION LTD

SVÁJC

30698

ATG SWISS FIRST

SVÁJC

20979

ATLAS AIR USA

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

27868

ATLASJET HAVACILIK

TÖRÖKORSZÁG

9230

AUGUSTA AIR

NÉMETORSZÁG

29122

AURON LTD

BERMUDA (EGYESÜLT KIRÁLYSÁG)

31551

AVIATION CAP GRP ED

NÉMETORSZÁG

33093

AVIATION PARTNERS S

HONDURAS

7897

BAE SYSTEMS FLT SYST

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

516

BAHAG

NÉMETORSZÁG

30586

BALL CORP

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

32840

BARBEDOS GROUP LTD

NIGÉRIA

509

BASF

NÉMETORSZÁG

29137

BATAVIA AIR

INDONÉZIA

25978

BAUHAUS GMBH

NÉMETORSZÁG

911

BEECHCRAFT AUGSBURG

NÉMETORSZÁG

17395

BEECHCRAFT BERLIN

NÉMETORSZÁG

11646

BERGER JULIUS

NIGÉRIA

561

BERTELSMANN

NÉMETORSZÁG

31886

BESTAIR TURKEY

TÖRÖKORSZÁG

6810

BILFINGER UND BERGER

NÉMETORSZÁG

23956

BLUE SKY AIRSERVICE

NÉMETORSZÁG

28042

BLUE SKY GROUP

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

29090

BLUE WINGS AG

NÉMETORSZÁG

31053

BLUEBIRD AVIATION GM

NÉMETORSZÁG

14658

BMW AG

NÉMETORSZÁG

24502

BOHLKE VENEER

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

6667

BOMBARDIER AEROSPACE

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

31614

BOMBARDIER GERMANY

NÉMETORSZÁG

29389

BOMBARDIER PRE-OWNED

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

606

BOSCH

NÉMETORSZÁG

15176

BUNDESPOLIZEI

NÉMETORSZÁG

680

BURDA REISEFLUG

NÉMETORSZÁG

32874

BUSINESS JET LTD

ÚJ-ZÉLAND

786

CAAC CHINA

KÍNA

33282

CANJET AIRLINES

KANADA

32482

CARSON AIR LTD

KANADA

26021

CEBU PACIFIC AIR INC

FÜLÖP-SZIGETEK

30714

CENTRAL MOUNTAIN AIR

KANADA

23018

CHALLENGE AIR LVG

NÉMETORSZÁG

22448

CIRRUS AIRLINES

NÉMETORSZÁG

28178

CIRRUS AVIATION

NÉMETORSZÁG

31719

CLICK MEXICANA

MEXIKÓ

23741

COMMANDER MEXICANA

MEXIKÓ

12213

COMPASS FOOD

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

824

CONDOR

NÉMETORSZÁG

25210

COOK AIRCRAFT

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

31333

CORP JET SVCS

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

27760

CORPORATE ACFT LS

SVÁJC

33045

CORPORATE JET MNGT

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

12495

CROATIA AIRLINES

HORVÁTORSZÁG

24481

CTL LOGISTICS S.A.

LENGYELORSZÁG

30461

D2 AVIATION

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

32731

DANAHER CORPORATION

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

30651

DAUAIR

NÉMETORSZÁG

18003

DBA LUFTFAHRTGESELL.

NÉMETORSZÁG

26466

DC AVIATION GMBH

NÉMETORSZÁG

30996

DEERE & COMPANY

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

4484

DELTA AIR LINES

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

8980

DELTA TECHNICAL SVCS

NÉMETORSZÁG

18824

DLR BRAUNSCHWEIG

NÉMETORSZÁG

28473

DOGAN HAVACILIK

TÖRÖKORSZÁG

28795

DULCO HANDEL GMBH

NÉMETORSZÁG

8082

DUPONT DE NEMOURS DE

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

968

DUSSMANN P

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

30726

DUTCH ANTILLES EXPR.

ARUBA, HOLLAND ANTILLÁK

24059

EAST INDIA HOTELS

INDIA

24568

EBM PAPST MULFINGEN

NÉMETORSZÁG

34657

EEA GMBH

NÉMETORSZÁG

19629

ESCHMANN H D

NÉMETORSZÁG

1980

EUROPEAN AIR EXPRESS

NÉMETORSZÁG

3639

EVERGREEN AIRLINES

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

22495

EXCELLENT AIR

NÉMETORSZÁG

32587

EXECUJET EUROPE GMBH

NÉMETORSZÁG

25073

EXECUTIVE JET CHRTR

NÉMETORSZÁG

31909

EXECUTIVE SVCS (AZ)

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

4783

FAI RENT-A-JET

NÉMETORSZÁG

34640

FALCON 007 S.A.R.L.

FRANCIAORSZÁG

28589

FANCOURT FLUGCHARTER

SVÁJC

8272

FARNAIR

SVÁJC

33077

FAS GMBH

NÉMETORSZÁG

32722

FLIGHT CAL. MALAYSIA

MALAJZIA

22238

FLIGHT CALIBRATION

NÉMETORSZÁG

31012

FLUGSCHULE HAMBURG

NÉMETORSZÁG

26843

FMG-FLUGSCHULE

NÉMETORSZÁG

27680

FREE BIRD LT

TÖRÖKORSZÁG

1595

FRENZEL G

NÉMETORSZÁG

32678

FRESENA FLUG

NÉMETORSZÁG

4232

FRONTIER AIRLINES

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

33827

GABINETTE (ANG)

ANGOLA

22807

GAS AIR SERVICE GMBH

NÉMETORSZÁG

33821

GE CAPITAL B.V.

HOLLANDIA

25027

GEKO TRADE

NÉMETORSZÁG

3349

GENERAL MOTORS

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

9243

GERMANIA

NÉMETORSZÁG

28944

GERMANWINGS

NÉMETORSZÁG

34841

GIBBS INTERNATIONAL

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

25642

GLOBAL AVTN BERMUDA

BERMUDA (EGYESÜLT KIRÁLYSÁG)

23743

GOMEL AIRLINES

FEHÉROROSZORSZÁG

22366

GOVERNMENT CROATIA

HORVÁTORSZÁG

22370

GOVERNMENT MACEDONIA

MACEDÓNIA VOLT JUGOSZLÁV KÖZTÁRSASÁG

2395

GROB WERKE

NÉMETORSZÁG

32172

GULF JET

EGYESÜLT ARAB EMÍRSÉGEK

26226

HAMBURG INTL

NÉMETORSZÁG

26507

HANSEATIC AVIATION

NÉMETORSZÁG

26105

HANSGROHE AG

NÉMETORSZÁG

1389

HAPAG LLOYD TUI

NÉMETORSZÁG

4703

HAPAG-LLOYD EXPRESS

NÉMETORSZÁG

32580

HASLBERGER FINANZ.

NÉMETORSZÁG

31519

HAWKER HUNTER AVTN

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

28618

HAWORTH TRANSPORT

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

32953

HEIDELBERGCEMENT

NÉMETORSZÁG

33269

HERRENKNECHT AVIAT.

NÉMETORSZÁG

31103

HOMAC AVIATION AG

SVÁJC

25785

ILYUSHIN AVIATION

OROSZ FÖDERÁCIÓ

24664

INTERMAP TECHNOLOGY

KANADA

1528

IRANAIR

IRÁN

1562

JAT AIRWAYS

SZERBIA

25512

JET CONNECTION

NÉMETORSZÁG

11307

JET EXECUTIVE INT.

NÉMETORSZÁG

27505

JET GROUP LTD

IZRAEL

2200

JETAIR FLUG GMBH

NÉMETORSZÁG

32237

JETAIR FLUG GMBH (2)

NÉMETORSZÁG

16761

JETFLIGHT AVTN

SVÁJC

3328

JETS EXECUTIVOS

MEXIKÓ

21462

JOHNSON CONTROLS

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

28591

JOHNSON CTRLS

SVÁJC

32107

JUNEYAO AIRLINES

KÍNA

1610

KARMANN GMBH

NÉMETORSZÁG

22239

KIEV AVIATION PLANT

UKRAJNA

25800

KNAUF ASTRA GMBH

NÉMETORSZÁG

32568

KOMPASS GMBH

NÉMETORSZÁG

1652

KOREAN AIRLINES

KOREAI KÖZTÁRSASÁG

21632

KRASNOJARSKY AIRLINE

OROSZ FÖDERÁCIÓ

33182

KUGU HAVACILIK

TÖRÖKORSZÁG

28358

KYRGYZSTAN OJSC

OROSZ FÖDERÁCIÓ

29352

LANGNER E

NÉMETORSZÁG

15456

LBA BRAUNSCHWEIG

NÉMETORSZÁG

6383

LECH-AIR GMBH

NÉMETORSZÁG

20222

LGM LUFTFAHRT GMBH

NÉMETORSZÁG

28576

LIBRA TRAVEL

SVÁJC

28399

LIEBHERR GESCHAEFTSR

NÉMETORSZÁG

1767

LTU LUFTTRANSPORT

NÉMETORSZÁG

26498

LUFT AVTN CHARTER

AUSZTRÁLIA

1776

LUFTHANSA

NÉMETORSZÁG

3857

LUFTHANSA CARGO

NÉMETORSZÁG

34305

LUFTHANSA TECH. VIP

NÉMETORSZÁG

27838

LUFTHANSA TECHNIK AG

NÉMETORSZÁG

21072

MAHAN AIR

IRÁN

21878

MAKEDONSKI AVIOTRANS

MACEDÓNIA VOLT JUGOSZLÁV KÖZTÁRSASÁG

12521

MARXER ANLAGEN

NÉMETORSZÁG

19999

MENEKSE HAVAYOLLARI

TÖRÖKORSZÁG

31852

MFI MANAGEMENT FUR

NÉMETORSZÁG

21479

MIAT MONGOLIA

MONGÓLIA

1778

MIL GERMANY

NÉMETORSZÁG

1488

MIL INDIA

INDIA

1529

MIL IRAN

IRÁN

1117

MIL SWITZERLAND

SVÁJC

25067

MNG HAVAYOLLARI

TÖRÖKORSZÁG

3057

MOELLERS MASCHINEN

NÉMETORSZÁG

24270

MONTENEGRO AIRLINES

MONTENEGRÓ

31944

MYN AVIATION

SZAÚD-ARÁBIA

33963

NATIONAL LEGACY

KUVAIT

30581

NAYAK AIRCRAFT SERV.

NÉMETORSZÁG

34805

NAYAK INTERNATIONAL

NÉMETORSZÁG

15551

NEW YORKER S H K

NÉMETORSZÁG

12218

NIKE

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

24661

NORTH AMERICAN JET

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

29267

NOVELLUS SYSTEMS

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

31791

NOVESPACE

FRANCIAORSZÁG

567

OBO JET-CHARTER GMBH

NÉMETORSZÁG

33138

OCA INTERNATIONAL

NÉMETORSZÁG

2044

OETKER A

NÉMETORSZÁG

25059

OMNI AIR INTL

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

2061

OMNIPOL

CSEHORSZÁG

2073

OSTFRIES LUFTTRANSP

NÉMETORSZÁG

8236

OWENS-CORNING

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

3343

P&P PROMOTION

NÉMETORSZÁG

12648

PACELLI

NÉMETORSZÁG

33666

PAKISTAN AVIATORS

PAKISZTÁN

30279

PAPIER METTLER

NÉMETORSZÁG

852

PARAGON RANCH

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

29731

PARC AVTN

ÍRORSZÁG

23471

PCT POWDER COATING

LUXEMBURG

10690

PEGASUS TURKEY

TÖRÖKORSZÁG

775

PENTASTAR AVTN

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

4265

PHIFER WIRE PRODUCTS

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

5225

PHOENIX AIR GMBH

NÉMETORSZÁG

3085

PICTON LTD

BERMUDA (EGYESÜLT KIRÁLYSÁG)

30230

POLET ACFT MNGT

BERMUDA (EGYESÜLT KIRÁLYSÁG)

30132

PREMIUM AVIATION

NÉMETORSZÁG

28157

PRESIDENTIAL AVTN

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

34505

PRINCESS AVIATION

LIBANON

29307

PRIVATAIR GMBH

NÉMETORSZÁG

12196

PRIVATE WINGS

NÉMETORSZÁG

30124

RAE – REGIONAL AIR

NÉMETORSZÁG

32083

RAY ENTERPRISES

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

19436

REGIO AIR MECKLENBRG

NÉMETORSZÁG

33032

RELIANCE COMMERCIAL

EGYESÜLT ARAB EMÍRSÉGEK

29767

RENTAIR UK LTD

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

27446

RHEMA BIBLE CHURCH

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

30938

RIKSOS TURIZM LT

TÖRÖKORSZÁG

32723

RSG RENTAL SERVICES

NÉMETORSZÁG

29927

RUAG AEROSPACE SERV

NÉMETORSZÁG

23244

RUSSIA FSUE STC

OROSZ FÖDERÁCIÓ

9200

RYAN INTL AIRLINES

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

24784

SAMSUNG TECHWIN

KOREAI KÖZTÁRSASÁG

18991

SAP AG

NÉMETORSZÁG

21282

SCHROTT WETZEL GMBH

NÉMETORSZÁG

5031

SCHWARZMUELLER

AUSZTRIA

30971

SEARAY BD100

DÉL-AFRIKA

31846

SG FINANS A/S NORGE

SVÉDORSZÁG

27571

SHANGHAI AIRLINES

KÍNA

32205

SHANGHAI CARGO

KÍNA

29540

SHENZHEN AIRLINES

KÍNA

21734

SIBERIA AIRLINES

OROSZ FÖDERÁCIÓ

28475

SILKWAY AIRLINES

AZERBAJDZSÁN

22021

SILVER CLOUD AIR

NÉMETORSZÁG

32179

SKIPPERS AVIATION

AUSZTRÁLIA

27735

SKY AIRLINES

TÖRÖKORSZÁG

2477

SKY JET

SVÁJC

34392

SKYBUS

KAZAHSZTÁN

32816

SKYBUS AIRLINES

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

19819

SKYPLAN SERVICES

KANADA

31870

SM AVIATION

NÉMETORSZÁG

32544

SMS INDUSTRIE-SERV.

NÉMETORSZÁG

26725

SPIRIT AIRLINES 2

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

29841

SPIRIT OF SPICES

NÉMETORSZÁG

21506

STATE TRANSPT RUSSIA

OROSZ FÖDERÁCIÓ

14557

STEINER FILM

NÉMETORSZÁG

32361

STRONG AVIATION

KUVAIT

2615

STUTTGARTER FLUG

NÉMETORSZÁG

12878

SUEDZUCKER REISE

NÉMETORSZÁG

28362

SUN D'OR INTL AIRL

IZRAEL

10201

SUN EXPRESS

TÖRÖKORSZÁG

28910

SWISS GLOBAL JET MGT

SVÁJC

8360

TACA

SALVADOR

29836

TAJIK AIR 2

TÁDZSIKISZTÁN

32435

TALON AIR

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

31885

TARHANKULE HAVA

TÖRÖKORSZÁG

32576

TB INVEST GROUP

CSEHORSZÁG

31566

TEAM AVIATION

NÉMETORSZÁG

33120

TEC AIRCRAFT LEASING

AUSZTRIA

2681

THAI INTERNATIONAL

THAIFÖLD

14993

THYSSENKRUPP

NÉMETORSZÁG

31353

TIDNISH HOLDING

KANADA

21908

TOKOPH D P

DÉL-AFRIKA

31974

TOWER AVTN OF READIN

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

23497

TRIPLE ALPHA

NÉMETORSZÁG

33495

TURBOJET KFT

MAGYARORSZÁG

2758

TURKISH AIRLINES THY

TÖRÖKORSZÁG

27079

UKRAINIAN MEDITERRAN

UKRAJNA

24948

UKSATSE

UKRAJNA

8960

UPS

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

21723

URAL AIRLINES

OROSZ FÖDERÁCIÓ

4692

US AIRWAYS

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

29839

USA 3000 AIRLINES

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

26886

UTAIR AVIATION

OROSZ FÖDERÁCIÓ

31669

VACUNA JETS

BERMUDA (EGYESÜLT KIRÁLYSÁG)

31984

VARIG LOGISTICA SA

BRAZÍLIA

5198

VHM SCHUL & CHARTER

NÉMETORSZÁG

2833

VIESSMANN

NÉMETORSZÁG

31758

VIVAT TRUST LTD.

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

31815

VOLARIS

MEXIKÓ

18671

VOLGA DNEPR RUSSIA

OROSZ FÖDERÁCIÓ

2840

VOLKSWAGEN

NÉMETORSZÁG

2812

VRG LINHAS AEREAS SA

BRAZÍLIA

12066

WDL AVIATION

NÉMETORSZÁG

24113

WEBER MANAGEMENT

NÉMETORSZÁG

1323

WEKA

NÉMETORSZÁG

30605

WHEELS AVIATION

NÉMETORSZÁG

34391

WHS LEASING AG

SVÁJC

33317

WINAIR AUSTRIA

AUSZTRIA

25225

WINDROSE JETCHARTER

NÉMETORSZÁG

2930

WORLD AIRWAYS

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

3647

WUERTH GMBH & CO KG

NÉMETORSZÁG

31769

XL AIRWAYS GERMANY

NÉMETORSZÁG

32403

XRS HOLDINGS

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

5960

ZEMAN

NÉMETORSZÁG

33948

ZEUS TAXI AiREO

BRAZÍLIA


ÉSZTORSZÁG

Kód

Légijármű-üzemeltető

Az üzemeltető illetősége szerinti állam

28667

AERO AIRLINES A.S.

ÉSZTORSZÁG

29742

AEROVIS

UKRAJNA

25753

AIR LIVONIA

ÉSZTORSZÁG

32981

AMW AIRLINES

EGYESÜLT ARAB EMÍRSÉGEK

18219

ESTONIAN AIR

ÉSZTORSZÁG

33692

ESTONIAN AIR REGNL

ÉSZTORSZÁG

22465

ESTONIAN STATE AVTN

ÉSZTORSZÁG

32214

GENEX LTD.

FEHÉROROSZORSZÁG

24680

KAPO AVIA

OROSZ FÖDERÁCIÓ

30036

KUZU AIRLINES CARGO

TÖRÖKORSZÁG

21137

MERKEL M

NÉMETORSZÁG

27116

MIL AZERBAIJAN

AZERBAJDZSÁN

26723

MIL ESTONIA

ÉSZTORSZÁG

26285

MIL UK ARMY

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

2799

MIL USA

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK


GÖRÖGORSZÁG

Kód

Légijármű-üzemeltető

Az üzemeltető illetősége szerinti állam

31800

748 AIR SERVICES (2)

KENYA

20514

AEGEAN AIRLINES

GÖRÖGORSZÁG

24601

AERO-KAMOV

OROSZ FÖDERÁCIÓ

31367

AEROLAND

GÖRÖGORSZÁG

23232

AEROSVIT

UKRAJNA

30742

AIR COLUMBUS UKRAINE

UKRAJNA

29972

AIR LINK UKRAINE

UKRAJNA

28539

AIRCRAFT SUPPRT&SRVC

LIBANON

30886

ALEXANDAIR

GÖRÖGORSZÁG

26693

ALKAN AIR

EGYIPTOM

31252

AMREF FLYING DOCTORS

KENYA

26574

ARKASAIR

TÖRÖKORSZÁG

30047

ASHTON AVIATION

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

9459

ATHENIAN AIR LINK

GÖRÖGORSZÁG

34846

ATHENS AIRWAYS

GÖRÖGORSZÁG

20810

AVIATOR

GÖRÖGORSZÁG

28245

BELAIR AIRLINES LTD

SVÁJC

34069

BELRESCUEAVIA

FEHÉROROSZORSZÁG

33759

BLUE BIRD AVTN LTD

SZUDÁN

20501

BLUEBIRD AVIATION

KENYA

31747

CAAC FLIGHT INSPECT

KÍNA

31895

CENTAVIA

SZERBIA

34668

CLUB ONE AIR

INDIA

31412

COMERAVIA

VENEZUELA

9012

CONSOLID CONTRS INTL

GÖRÖGORSZÁG

19644

COSTAIR LTD

GÖRÖGORSZÁG

33761

DAL GROUP (SUDAN)

SZUDÁN

23372

DIAMONDS OF RUSSIA

OROSZ FÖDERÁCIÓ

25895

DONBASSAERO

UKRAJNA

32795

DOVE AIR INC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

30350

EAGLE AIR LTD

UGANDA

34534

EPSILON AVIATION

GÖRÖGORSZÁG

26461

EUROAIR LTD

GÖRÖGORSZÁG

32903

EXECUTIVE AIRL. PTY

AUSZTRÁLIA

34427

FLIGHT OPTIONS (AUS)

AUSZTRÁLIA

31507

FLYING RESEARCH UU

OROSZ FÖDERÁCIÓ

32900

FORUM 1 AVIATION

INDIA

31722

GAINJET

GÖRÖGORSZÁG

31659

GHALAYINI I

EGYIPTOM

29050

GOLIAF

SÃO TOMÉ ÉS PRÍNCIPE

29777

GREECE AIRWAYS

GÖRÖGORSZÁG

17957

GREENLEAF

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

24651

GULF HELICOPTERS CO

KATAR

23443

HCAA

GÖRÖGORSZÁG

34731

HELICOPTERS (NZ)

ÚJ-ZÉLAND

29384

HELLAS JET

GÖRÖGORSZÁG

25184

HELLAS WINGS LTD

GÖRÖGORSZÁG

32243

HELLENIC IMPERIAL

GÖRÖGORSZÁG

25221

HELOG AG

SVÁJC

32668

INTERISLAND AIRLINES

FÜLÖP-SZIGETEK

19518

INTERJET SA

GÖRÖGORSZÁG

27706

INTERNAL MINISTRY UK

UKRAJNA

26787

INTRACOM

GÖRÖGORSZÁG

31881

INTRALOT

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

31621

JADAYEL AVIATION

SZAÚD-ARÁBIA

31622

JET AIRLINES JSC

KAZAHSZTÁN

33768

JP AIR OU

ÉSZTORSZÁG

32238

JUBILANT ENPRO PVT

INDIA

32649

K2 SMARTJETS

GÖRÖGORSZÁG

30724

KAIZEN AVTN

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

33560

KENRICK

IZRAEL

29503

KSENODOXEIA ELLADOS

GÖRÖGORSZÁG

29995

LEXATA

GÖRÖGORSZÁG

32732

MCKINLEY CAPITAL

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

29201

MERPATI NUSANTARA 2

INDONÉZIA

1099

MIL GREECE

GÖRÖGORSZÁG

1800

MIL MALAYSIA

MALAJZIA

2055

OLYMPIC AIRLINES

GÖRÖGORSZÁG

31956

OMEGA AIR CANADA

KANADA

24067

ORASCOM

EGYIPTOM

21711

ORENBURG AIRLINES

OROSZ FÖDERÁCIÓ

22404

OXY USA

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

30316

PAKISTAN STATE

PAKISZTÁN

22981

PALMYRA AVIATION LTD

GÖRÖGORSZÁG

27002

PARADISE AVTN

GÖRÖGORSZÁG

34445

PEBUNY LLC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

27649

PECOTOX AIR

MOLDOVAI KÖZTÁRSASÁG

32308

PRIVILIGE JET AIRL.

JORDÁNIA

29325

PROFLITE

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

31819

PWC AVIATION

KUVAIT

30685

REFUSE EQUIPMNT MFTG

SZAÚD-ARÁBIA

27798

RELIANCE INDUSTRIES2

INDIA

23672

RUSSIAN SKY AIRLINES

OROSZ FÖDERÁCIÓ

34496

SIKORSKY AIRCRAFT 2

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

29176

SINCOM AVIA

UKRAJNA

25164

SINDEL HAVACILIK

TÖRÖKORSZÁG

32837

SKOL AIRLINE

OROSZ FÖDERÁCIÓ

31109

SKY EXPRESS GREECE

GÖRÖGORSZÁG

31806

SKY WINGS AIRLINES

GÖRÖGORSZÁG

32636

SPORTSTOP JETCHARTER

AUSZTRÁLIA

24773

SWIFT FLITE AVIATION

DÉL-AFRIKA

29441

SWIFTAIR HELLAS

GÖRÖGORSZÁG

32418

TAHE HAVA DANISMANLI

TÖRÖKORSZÁG

31056

TAMIR AIRWAYS

IZRAEL

28601

TRAVCO AIR

EGYIPTOM

20044

VERAVIA VERNIKOS

GÖRÖGORSZÁG

30235

WALKER CORPORATION

AUSZTRÁLIA

25058

WORLD HEALING CENTER

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

7307

ZAHID TRACTOR

SZAÚD-ARÁBIA


SPANYOLORSZÁG

Kód

Légijármű-üzemeltető

Az üzemeltető illetősége szerinti állam

24007

224TH FLIGHT UNIT

OROSZ FÖDERÁCIÓ

26560

245 PILOT SERVICES

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

4648

AERO ANGELES

MEXIKÓ

19709

AERODATA BELGIUM

BELGIUM

29663

AEROLANE

ECUADOR

33221

AEROLINEA PRINCIPAL

CHILE

160

AEROLINEAS ARGENTINA

ARGENTÍNA

7517

AEROLINEAS EJECUTIVA

MEXIKÓ

26248

AEROLINEAS SOL

MEXIKÓ

34380

AEROSUR

BOLÍVIA

30520

AEROTAXI LOS VALLES

SPANYOLORSZÁG

2880

AEROVIAS DE MEXICO

MEXIKÓ

12286

AEROVICS SA DE CV

MEXIKÓ

25974

AEROVITRO

MEXIKÓ

29534

AFRIQUE CARGO SERV

SZENEGÁL

29323

AIR AMDER

MAURITÁNIA

24500

AIR COMET S.A.

SPANYOLORSZÁG

30183

AIR ESTE S.A.

SPANYOLORSZÁG

9345

AIR EUROPA

SPANYOLORSZÁG

28016

AIR EXECUTIVE S.L.

SPANYOLORSZÁG

22380

AIR NOSTRUM

SPANYOLORSZÁG

30673

AIR PACK EXPRESS S. A

SPANYOLORSZÁG

31681

AIR TRACTOR EUROPE

SPANYOLORSZÁG

20066

AIRLINK SOUTH AFRICA

DÉL-AFRIKA

29581

AMB GROUP

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

14376

ANGEL MARTINEZ RIDAO

SPANYOLORSZÁG

31725

ANTRAK AIR GHANA

GHÁNA

21575

ARABASCO AVIATION

SZAÚD-ARÁBIA

32054

ARIK AIR LTD

NIGÉRIA

32948

ARKAS S.A.

KOLUMBIA

31605

ASTAR (RCH FLIGHTS)

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

21660

AVIACION COMERCIAL

MEXIKÓ

22877

AVIALSA

SPANYOLORSZÁG

460

AVIANCA

KOLUMBIA

15459

AVIAT. SERV. HELISECO

LENGYELORSZÁG

29159

AVION I

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

31593

AVIONICA SUVER S.L.

SPANYOLORSZÁG

33149

AVPRO INC (2)

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

32450

AWAIR

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

30535

AWESOME FLIGHT SVCS

DÉL-AFRIKA

32565

BELLON AVIATION LTD.

SVÁJC

33172

BESTFLY

SPANYOLORSZÁG

2621

BINTER CANARIAS SA

SPANYOLORSZÁG

32392

BIONIC AVIATION CC

DÉL-AFRIKA

31606

BRAVO AIRLINES S.A.

SPANYOLORSZÁG

19815

BRISTOW HELI

NIGÉRIA

3195

BRITISH ANTARCTIC

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

34369

BURHANETTIN HAVA

TÖRÖKORSZÁG

31613

C.S.P. SOCIETE

MAURITÁNIA

27598

CABO VERDE EXPRESS

ZÖLD-FOKI-SZIGETEK

33475

CALIMA AVIACION SL

SPANYOLORSZÁG

30834

CANADIAN METRO AIRL

KANADA

31468

CANARIAS AERONAUTICA

SPANYOLORSZÁG

32564

CARABO CAPITAL

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

736

CASA

SPANYOLORSZÁG

23687

CASA AIR SERVICES

MAROKKÓ

29796

CETO MARKETING S.A.

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

32118

CLICKAIR SA

SPANYOLORSZÁG

31644

CONVIASA

VENEZUELA

24180

CORP YGNUS AIR S.A.

SPANYOLORSZÁG

32350

CORPORATE JETS

SPANYOLORSZÁG

32284

CORPORATE OIL & GAS

NIGÉRIA

33427

COVIDIEN INC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

31491

CSIM AIR

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

9863

CUKUROVA

TÖRÖKORSZÁG

33251

DANA (2)

NIGÉRIA

34678

DANA AIRLINES LTD

NIGÉRIA

26776

DEAN FOODS

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

29208

DES R CARGO EXPRESS

MAURITÁNIA

3464

DODSON AVIATION

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

5743

DOMINGUEZ TOLEDO

SPANYOLORSZÁG

8808

EASTMAN KODAK

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

31715

ECUATO GUINEANA (2)

EGYENLÍTŐI GUINEA

6101

EDELWEISS SUISSE

SVÁJC

30842

EJS-AVIATION SERVICE

BRAZÍLIA

31186

ENGUIA GEN CE LTDA

BRAZÍLIA

24823

EUROCONTINENTAL

SPANYOLORSZÁG

7968

EUROCOPTER FRANCE

FRANCIAORSZÁG

33767

EUROSKY AVIATION AS

NORVÉGIA

31653

EXEC JET SERVICE (N)

NIGÉRIA

32736

EXECUTIVE AIR SVCS

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

27226

EXECUTIVE AIRLINES

SPANYOLORSZÁG

26852

EXECUTIVE SKYFLEET

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

22043

FAASA

SPANYOLORSZÁG

33038

FAIR WIND AIR CHTR

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

18767

FIRST INTL AVTN

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

22596

FLIGHTLINE SL

SPANYOLORSZÁG

31802

FLO-SUN AIRCRAFT

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

31915

FLYANT SERVICIOS AER

SPANYOLORSZÁG

31970

FLYING FALCON

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

24821

FORMACION AEROFAN SL

SPANYOLORSZÁG

32961

FRAPMAG LTD

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

31564

FUGRO AVIAT CANADA

KANADA

3140

GARUDA

INDONÉZIA

4402

GESTAIR

SPANYOLORSZÁG

32506

GOAL VERWALTUNGS (2)

NÉMETORSZÁG

30962

GOF AIR SA DE CV

MEXIKÓ

28810

GOLDNER D

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

34043

GRAND CHINA EXPRESS

KÍNA

28228

GUARDA COSTEIRA GV

ZÖLD-FOKI-SZIGETEK

32525

HARPO INC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

31805

HARVARD OIL & GAS

KANADA

28012

HAWKAIRE

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

28448

HELVETIC AIRWAYS

SVÁJC

31991

HENNIG.

DÉL-AFRIKA

34338

HISPANIA FLYJET

SPANYOLORSZÁG

28615

HOLA AIRLINES S.L.

SPANYOLORSZÁG

33213

HOLLYWOOD AVIATION

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

31093

HONG KONG EXPRESS

KÍNA

34316

HYUNDAI COLOMBIA

KOLUMBIA

31848

HYUNDAY COLOMBIA

KOLUMBIA

1475

IBERIA

SPANYOLORSZÁG

25406

IBERWORLD S.A.U.

SPANYOLORSZÁG

25843

ICE BIRD

SVÁJC

10117

ILFC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

27097

INAER AV. ANFIBIOS

SPANYOLORSZÁG

1416

INAER HELI. OFF-SHORE

SPANYOLORSZÁG

4470

INDUSTRIAS TITAN

SPANYOLORSZÁG

33212

INTELLECTUAL VENTURE

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

31816

INTL PRIVATE JET

SVÁJC

30947

IRS AIRLINES LTD

NIGÉRIA

29121

ISLAS AIRWAYS

SPANYOLORSZÁG

31247

JAIR

DÉL-AFRIKA

31275

JETNOVA

SPANYOLORSZÁG

28372

JWC HUNTINGTON

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

34608

KAMA AVIATION

OROSZ FÖDERÁCIÓ

22691

KAVMINVODYAVIA

OROSZ FÖDERÁCIÓ

34463

KAZ AIR JET

KAZAHSZTÁN

29274

KD AVIA

OROSZ FÖDERÁCIÓ

32291

KELLY CORP

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

25582

KINDOC AIRWAYS

DÉL-AFRIKA

30722

KING AIR & TRAVELS

NIGÉRIA

34665

KUNPENG AIRLINES

KÍNA

32518

LAI

VENEZUELA

1689

LAN AIRLINES SA

CHILE

32926

LAN PERU SA

PERU

29139

LANZAROTE AERO CARGO

SPANYOLORSZÁG

30440

LARK AVTN

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

34764

LEGACY ACFT HOLDONGS

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

33087

LEMCO HOLDINGS LTD.

BERMUDA (EGYESÜLT KIRÁLYSÁG)

32826

LEWIS AERONAUTICAL

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

8562

LIDER TAXI AEREO

BRAZÍLIA

34815

LIFT IRELAND LEASING

ÍRORSZÁG

32711

LITORANEA LINHAS AER

BRAZÍLIA

32253

LTH JET LEASING

BRAZÍLIA

32725

MALI AIR EXPRESS

MALI

26115

MEDAIR CHARTER

DÉL-AFRIKA

26957

MENAJIAN

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

32051

MERIDIAN AIRCOMPANY

UKRAJNA

34331

MIKES AIRPLANE RENT2

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

769

MIL CHILE

CHILE

805

MIL COLOMBIA

KOLUMBIA

1094

MIL ECUADOR

ECUADOR

1880

MIL MEXICO

MEXIKÓ

1112

MIL PERU

PERU

22231

MIL SOUTH AFRICA

DÉL-AFRIKA

1095

MIL SPAIN

SPANYOLORSZÁG

2821

MIL VENEZUELA (A F)

VENEZUELA

10262

MONARCH GEN AVIATION

SVÁJC

24452

MORRO VERMELHO TAXI

BRAZÍLIA

32502

NASAIR

SZAÚD-ARÁBIA

604

NAV Y SERVICIO 3

SPANYOLORSZÁG

31792

NHT LINHAS AEREAS

BRAZÍLIA

31834

NITA JET

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

1997

NOMADS

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

18907

NORMAN AVIATION

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

32556

NYGREN U

SVÉDORSZÁG

32396

OBODEN IBRU

EGYESÜLT ARAB EMÍRSÉGEK

24549

ODYSSEY AVTN

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

33704

ORIONAIR S.L.

SPANYOLORSZÁG

32353

PASSARO AZUL TAXI

BRAZÍLIA

23017

PERM AVIA ENTERPRISE

OROSZ FÖDERÁCIÓ

32819

PIRINAIR EXPRESS SL

SPANYOLORSZÁG

32177

PREMIAIR (WI)

INDONÉZIA

27399

PREMIER TRUST

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

32241

PRESIDENTIAL(N981BW)

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

32000

PRIVILEGE STYLE SA

SPANYOLORSZÁG

32852

PRIYAN FOUNDATION

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

32480

PRONAIR AIRLINES SL

SPANYOLORSZÁG

29378

PULLMANTUR AIR S.A.

SPANYOLORSZÁG

29804

PUNTO-FA

SPANYOLORSZÁG

32472

QANTAS FOUNDATION

AUSZTRÁLIA

27231

QUANTUM AIR

SPANYOLORSZÁG

33067

RAINBOW AIR

VENEZUELA

32333

RAK AIRWAYS

EGYESÜLT ARAB EMÍRSÉGEK

12856

RAYTHEON AIRCRAFT

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

26960

RED WINGS CJSC

OROSZ FÖDERÁCIÓ

32100

RING AIR

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

34812

RPK CAPITAL MNGT

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

33521

RYJET

SPANYOLORSZÁG

23071

S ARGENTINA

ARGENTÍNA

30519

SAGOLAIR TRASPORTES

SPANYOLORSZÁG

25502

SAL EXPRESS

SÃO TOMÉ ÉS PRÍNCIPE

29057

SANTA BARBARA (2)

VENEZUELA

32602

SANTANA TEXTIL

BRAZÍLIA

29825

SAS INSTITUTE

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

611

SAS NORGE

NORVÉGIA

32195

SATA VENEZUELA

VENEZUELA

34735

SCHUBACH AVIATION

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

30170

SERAIR TRANSWORLD

SPANYOLORSZÁG

34785

SIERRA NEVADA CORP.

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

33719

SKY AIR WORLD

AUSZTRÁLIA

26690

SOKO AVIATION SL

SPANYOLORSZÁG

11926

SONAIR ANGOLA

ANGOLA

33250

SOSOLISO A/L (2)

NIGÉRIA

19182

SOTAN

BRAZÍLIA

31632

SOUTH EAST ASIAN

FÜLÖP-SZIGETEK

4298

SPANAIR S A

SPANYOLORSZÁG

28727

SPENAERO

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

31936

SQUADRON AVTN SVCS

BERMUDA (EGYESÜLT KIRÁLYSÁG)

1485

STOCKWOOD V

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

30064

STREAMLINE RUSSIA

OROSZ FÖDERÁCIÓ

34009

SUNRIDER CORPORATION

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

33679

SVS AERO COSTA AZAHA

SPANYOLORSZÁG

11309

SWIFTAIR ESPANA

SPANYOLORSZÁG

31288

TAG AVTN ESPANA

SPANYOLORSZÁG

32401

TAKE AIR LINES

FRANCIAORSZÁG

12249

TAXI AEREO MARILIA

BRAZÍLIA

31963

TAXI FLY GROUP SA

SPANYOLORSZÁG

34198

TITAN AVAITION

EGYESÜLT ARAB EMÍRSÉGEK

21527

TOP FLY S L

SPANYOLORSZÁG

27626

TRABAJOS AER ESPEJO

SPANYOLORSZÁG

15453

TRANSAERO AIRLINES

OROSZ FÖDERÁCIÓ

34609

TRANSCON INVESTMENTS

BRAZÍLIA

34330

TRANSPAIS AEREO

MEXIKÓ

29974

TURBOR AIR CARGO (2)

SZENEGÁL

34271

UAML AIR CHARTER

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

24765

UNICA IND. DE MOVEIS

BRAZÍLIA

31969

UNIVERSAL JET SL

SPANYOLORSZÁG

27669

URGEMER CANARIAS SL

SPANYOLORSZÁG

23824

VICTOR ECHO S.A.

SPANYOLORSZÁG

29086

VIM AIRLINES

OROSZ FÖDERÁCIÓ

27339

VIRGIN BLUE

AUSZTRÁLIA

30190

VUELING AIRLINES

SPANYOLORSZÁG

34390

WTORRE S.A.

BRAZÍLIA

24793

ZOREX S.A.

SPANYOLORSZÁG


FRANCIAORSZÁG

Kód

Légijármű-üzemeltető

Az üzemeltető illetősége szerinti állam

26915

171JC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

24008

223RD FLIGHT UNIT

OROSZ FÖDERÁCIÓ

34029

3M EXECUTIVE AVTN

VIRGIN-SZIGETEK (EGYESÜLT KIRÁLYSÁG)

9554

685TA CORP

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

29177

900NB

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

34675

A OK JETS (2)

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

28417

AAK COMPANY

BERMUDA (EGYESÜLT KIRÁLYSÁG)

31724

AAS EUROPE

FRANCIAORSZÁG

31439

ABC AEROLINEAS SA

MEXIKÓ

28588

ABDULLAH SAID B.

SVÁJC

4306

ACCOR SA

FRANCIAORSZÁG

33973

ACD AVIATION

NÉMETORSZÁG

31934

ACFT MGMT & TRADING

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

31617

ACFT SARL 2

LUXEMBURG

30027

ADAM AVIATION

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

31455

ADO HAVACILIK A.S.

TÖRÖKORSZÁG

27910

ADVANCED TRAINING SY

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

31600

AELIS AIR SERVICES

FRANCIAORSZÁG

25187

AERCAP AVIATION

HOLLANDIA

31643

AERCAP IRELAND LTD.

ÍRORSZÁG

30943

AERO CAPITAL SAS

FRANCIAORSZÁG

32371

AERO JET CORPORATE

FRANCIAORSZÁG

32610

AERO RIO TAXI AEREO

BRAZÍLIA

31785

AERO SAINT EXUPERY

FRANCIAORSZÁG

22257

AERO SERVICES LF

FRANCIAORSZÁG

28041

AERO SVC CORPORATE

FRANCIAORSZÁG

8491

AERO SVC EXECUTIVE

FRANCIAORSZÁG

22072

AERO VISION SARL LF

FRANCIAORSZÁG

26891

AEROGAVIOTA

KUBA

33839

AEROJET MANAGEMENT

NÉMETORSZÁG

13070

AEROLINEAS MEXICANAS

MEXIKÓ

25901

AEROMAR AIRLINES

MEXIKÓ

33014

AERONEXUS CORP. LTD

DÉL-AFRIKA

5461

AEROSTOCK

FRANCIAORSZÁG

31023

AFRIJET

GABON

30336

AFRIJET AIRLINES(2)

NIGÉRIA

28604

AFRIQIYAH AIRWAYS

LÍBIA

1769

AIGLE AZUR

FRANCIAORSZÁG

182

AIR AFFAIRES GABON

GABON

28237

AIR AFFAIRES TWINJET

FRANCIAORSZÁG

186

AIR ALGERIE

ALGÉRIA

29735

AIR ARABIA

EGYESÜLT ARAB EMÍRSÉGEK

28684

AIR ASIA

MALAJZIA

29420

AIR AUSTRAL 2

FRANCIAORSZÁG

30592

AIR BURKINA (2)

BURKINA FASO

29815

AIR CAIRO

EGYIPTOM

30304

AIR CARAIBES (2)

FRANCIAORSZÁG

33288

AIR CORPORATE FRANCE

FRANCIAORSZÁG

30879

AIR DECCAN

INDIA

32290

AIR DIVISION KAZAKH

KAZAHSZTÁN

227

AIR FRANCE

FRANCIAORSZÁG

231

AIR GEFCO

FRANCIAORSZÁG

32175

AIR HORIZON (TOGO)

TOGO

30281

AIR IVOIRE (2)

ELEFÁNTCSONTPART

31977

AIR KING JET

SVÁJC

32016

AIR LEASING

KAMERUN

252

AIR MADAGASCAR

MADAGASZKÁR

30708

AIR MANA

FRANCIAORSZÁG

261

AIR MAURITIUS

MAURITIUS

24636

AIR MEDITERRANEE

FRANCIAORSZÁG

12060

AIR ND

FRANCIAORSZÁG

31121

AIR NUNAVUT LTD

KANADA

24430

AIR PRINT

LUXEMBURG

26716

AIR RUTTER INTL

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

2564

AIR SENEGAL INTL

SZENEGÁL

5636

AIR SEYCHELLES

SEYCHELLE-SZIGETEK

26152

AIR SRPSKA

BOSZNIA-HERCEGOVINA

34196

AIR SWIFT LTD.

BERMUDA (EGYESÜLT KIRÁLYSÁG)

25943

AIR TAHITI NUI

FRANCIAORSZÁG

31078

AIR TURQUOISE SAS

FRANCIAORSZÁG

12593

AIR VENDEE INVEST

FRANCIAORSZÁG

34296

AIR WING LTD

EGYESÜLT ARAB EMÍRSÉGEK

2496

AIRBUS FRANCE

FRANCIAORSZÁG

308

AIRBUS SAS

FRANCIAORSZÁG

24094

AIRBUS TRANSPORT

FRANCIAORSZÁG

30562

AIRCRAFT SALE&LEASE

LUXEMBURG

32884

AIRCRAFT SUPPORT

LIBANON

31015

AIREDALE ENTERPRISE

EGYESÜLT ARAB EMÍRSÉGEK

31841

AIRFAST INDONESIA

INDONÉZIA

18045

AIRFLEET CREDIT

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

18982

AIRFLITE

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

24582

AIRLEC AIR ESPACE

FRANCIAORSZÁG

26897

AIRLINAIR

FRANCIAORSZÁG

34201

AJWAA ALALAM SVCS

SZAÚD-ARÁBIA

23745

AK HAVACILIK

TÖRÖKORSZÁG

8231

AL ANWAE TRADING

SZAÚD-ARÁBIA

28640

AL MISEHAL GROUP

SZAÚD-ARÁBIA

24197

AL NASSR LTD

SVÁJC

21699

ALCATEL USA

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

17947

ALENIA AEROSPAZIO

OLASZORSZÁG

33660

ALFA AIR (GM)

MAROKKÓ

30177

AL-GHAZZAWI (N35GZ)

SZAÚD-ARÁBIA

27005

AL-GHAZZAWI (N727GG)

SZAÚD-ARÁBIA

5117

ALL NIPPON AIRWAYS

JAPÁN

32632

ALLJETS CAPITAL AVV

OROSZ FÖDERÁCIÓ

32601

ALPHA CHARLIE

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

26287

ALTONA

SVÁJC

2987

ALTRIA CLIENT SVCS

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

34234

AMERICAN ELECTRIC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

8928

AMERICAN HOME PROD

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

25806

AMERIDAIR

FRANCIAORSZÁG

32857

ANCFCC

MAROKKÓ

32747

ANGODIS

ANGOLA

34393

ANISTANTE HOLDING

SVÁJC

984

APACHE AVIATION

FRANCIAORSZÁG

6188

APEX OIL

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

34185

AQUARIUS AVIATION

KAJMÁN-SZIGETEK (EGYESÜLT KIRÁLYSÁG)

398

ARAMCO

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

406

ARKIA ISRAEL AL

IZRAEL

22917

ARLINGTON ACFT (AZ)

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

20337

ARTEMIS SA

FRANCIAORSZÁG

29210

ASECNA (SENEGAL)

SZENEGÁL

8624

ASHMAWI AVIATION

SZAÚD-ARÁBIA

22135

ATLANTA JET

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

33070

ATLANTIC AV FLT SVCS

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

30506

ATLAS BLUE

MAROKKÓ

17951

AVDEF

FRANCIAORSZÁG

34589

AVEL BRAO

FRANCIAORSZÁG

32958

AVENIR WORLDWIDE

EGYESÜLT ARAB EMÍRSÉGEK

33558

AVIA TREASURY GMBH

AUSZTRIA

29467

AVIALAIR

FRANCIAORSZÁG

29399

AVIATION CAPITAL GRP

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

26160

AVIATION CMP

KANADA

34340

AVIATION INC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

33992

AVIATION PARTNERS 2

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

33748

AVIATION STARLINK(2)

KANADA

25574

AVIENT AVIATION

ZIMBABWE

33199

AVIENT LTD

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

34211

AVIJET UK LTD

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

22424

AVIO SERVICE BEOGRAD

SZERBIA

23721

AVIREX

GABON

33168

AVTEX AIR SERVICES

AUSZTRÁLIA

31420

AWSAJ AVIATION SVCS

LÍBIA

27710

AXIS AIRWAYS

FRANCIAORSZÁG

34289

B2 FLIGHT LLC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

33476

BAJAJ AUTO LTD

INDIA

31430

BALTIC JET AIRCOMP.

LETTORSZÁG

22230

BANCO SAFRA SA

BRAZÍLIA

12083

BANGKOK AIRWAYS

THAIFÖLD

9347

BARRON INTL HOLDING

LUXEMBURG

23830

BB AVIATION INC.

SVÁJC

28129

BCA-BUSINESS

FRANCIAORSZÁG

7723

BELL TEXTRON

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

28608

BERGAIR

SVÁJC

27140

BERKUT AIR

KAZAHSZTÁN

32888

BEST AVIATION LTD

BANGLADES

32788

BISMILLAH AIRLINES

BANGLADES

26292

BIZAIR LTD

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

29774

BLS AVIATION USA

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

25627

BLUE HERON AVIATION

SVÁJC

28677

BLUE LINE

FRANCIAORSZÁG

20254

BONAIR TURKEY

TÖRÖKORSZÁG

25126

BONDCO

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

33691

BONEL MARKETING S.A.

SVÁJC

30067

BONGRAIN BENELUX

BELGIUM

25099

BOOGIE PERFORMANCE

FRANCIAORSZÁG

30550

BOSNIA AIRLINES

BOSZNIA-HERCEGOVINA

4790

BOUYGUES

FRANCIAORSZÁG

34276

BRASS BOX LTD

CIPRUS

34825

BRASSBOX

UKRAJNA

21446

BREITLING

SVÁJC

637

BRITAIR

FRANCIAORSZÁG

8153

BRUME

FRANCIAORSZÁG

32896

BUMI RESOURCES

EGYESÜLT ARAB EMÍRSÉGEK

32260

BUREAU POLICE AERO.

FRANCIAORSZÁG

31315

BURMESTER OVERSEAS

VIRGIN-SZIGETEK (EGYESÜLT KIRÁLYSÁG)

34152

BUSI JET INTL.

SVÁJC

32630

BUSINESS AVIATION 2

KONGÓ

32497

BUSINESS AVIATION LG

BELGIUM

32578

CALVIN KLEIN STUDIO

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

709

CAMEROON AIRLINES

KAMERUN

31994

CANADIAN NAT RAILWAY

KANADA

28583

CAPELINK ESTABLISH.

SVÁJC

9122

CARTIER EUROPE

HOLLANDIA

34144

CASAM SARL

FRANCIAORSZÁG

33321

CEIBA

EGYENLÍTŐI-GUINEA

34236

CENTERAVIA LLC

UKRAJNA

29635

CENTRAL MANAGMT SVCS

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

26842

CFPR

FRANCIAORSZÁG

31139

CFS AIR

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

20711

CGTM

FRANCIAORSZÁG

28926

CHC HELICOPTERS

DÉL-AFRIKA

29049

CHC HELICOPTERS INTL

KANADA

29834

CHINA CARGO AIRLINES

KÍNA

12141

CHINA EASTERN

KÍNA

31087

CHURCHILL AVIATION

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

31221

CHURCHILL FINANCE

FRANCIAORSZÁG

31695

CIE AERIENNE DU MALI

MALI

32685

CLOUD NINE AVTN

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

799

COCA COLA

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

4796

COMILOG

GABON

28584

COMPANY TAWIQ

SVÁJC

28585

COMPAR FOUNDATION

SVÁJC

6535

CONSOLIDATED CONTRTS

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

8338

COPLEY NEWSPAPERS

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

31680

CORP JET MGMT

VIRGIN-SZIGETEK (EGYESÜLT KIRÁLYSÁG)

26244

CORPORATE AIR

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

6369

CORSAIR FRANCE

FRANCIAORSZÁG

10054

CORSE MEDITERRANEE

FRANCIAORSZÁG

12219

COX ENTERPRISES

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

31073

CP MANAGEMENT

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

3513

CROWN EQUIPMENT

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

862

CUBANA

KUBA

31577

D & D AVIATION

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

27974

DAALLO AIRLINES 2

DZSIBUTI

33242

DALCAM LLC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

31467

DALIA AIRLINES

LUXEMBURG

3932

DALLAH AL BARAKA

SZAÚD-ARÁBIA

32855

DANA EXECUTIVE JETS

SZÍRIA

2518

DARTA

FRANCIAORSZÁG

34168

DARTE HOLDINGS

OROSZ FÖDERÁCIÓ

28094

DASNAIR

SVÁJC

18972

DASSAULT AVIATION

FRANCIAORSZÁG

1139

DASSAULT FALCON JET

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

1058

DASSAULT FALCON SERV

FRANCIAORSZÁG

28629

DASSAULT ST. CLOUD

FRANCIAORSZÁG

28800

DATELINE OVERSEAS

CIPRUS

31582

DE ROUBIN JEAN

FRANCIAORSZÁG

32809

DEAN PHILLIPS INC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

11638

DECAUX

FRANCIAORSZÁG

27665

DIAMAIR

SVÁJC

32494

DIEXIM EXPRESSO AV.

ANGOLA

22389

DOUANES FRANCAISES

FRANCIAORSZÁG

7028

DOW CHEMICAL

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

24571

DSWA

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

30876

DUBROVNIK AIRLINES

HORVÁTORSZÁG

31133

DUNMORE HOMES

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

9703

EARTH STAR

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

31743

EAST STAR AIRLINES

KÍNA

34303

EASTINDO

INDONÉZIA

33728

EASY FLY VIP CHARTER

LIBANON

33902

EASYFLY SA

KOLUMBIA

2850

EASYJET SWITZERLAND

SVÁJC

32591

EBONY SHINE

EGYESÜLT ARAB EMÍRSÉGEK

29279

ECUATORIAL CARGO

EGYENLÍTŐI-GUINEA

31985

EGYPT JET AVIATION

EGYIPTOM

25120

ELBRUS-AVIA AIR ENT.

OROSZ FÖDERÁCIÓ

23028

ELI'S BREAD

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

32853

ELITE AIR INC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

32311

ELYSAIR SAS

FRANCIAORSZÁG

1013

EMERSON ELECTRIC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

32775

EQUAFLIGHT SERVICE

KONGÓ

32084

EQUATORIAL GUINEA

EGYENLÍTŐI-GUINEA

30005

EURL JC DARMON

FRANCIAORSZÁG

27518

EUROPE AIRPOST

FRANCIAORSZÁG

34741

EUROPEAN FLIGHT

SVÉDORSZÁG

32827

EXEC JET SOLUTIONS

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

29471

EXECUJET EUROPE

SVÁJC

26208

EXECUJET MIDDLE EAST

EGYESÜLT ARAB EMÍRSÉGEK

31558

EXECUTIVE ACFT SRVCS

LIBANON

28587

EXECUTIVE JET A/C

SVÁJC

29282

EXECUTIVE JET SRVCS

DÁNIA

26060

EXECUTIVE WINGS HE

EGYIPTOM

31131

EXPRESS CAMEL

SZAÚD-ARÁBIA

34313

FA 116 OU FA 137 INC

SVÁJC

15665

FAL HOLDINGS ARABIA

SZAÚD-ARÁBIA

25553

FALCON AIR EXPRESS

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

31310

FARNER AIRWINGS

SVÁJC

15911

FC AVIATION

FRANCIAORSZÁG

1147

FEDERAL EXPRESS

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

34667

FELIX AIRWAYS

JEMEN

28540

FIA (PARIS)

FRANCIAORSZÁG

34669

FIREFLY

MALAJZIA

32846

FIRST COMMERCIAL

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

21075

FISHER SCIENTIFIC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

31665

FLEET INT AVTN & FIN

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

21504

FLICAPE PTY LTD

DÉL-AFRIKA

8542

FLIGHT LEVELS

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

31058

FLIGHT TEST CONSULT.

SVÁJC

27942

FLIGHTEXEC

KANADA

31640

FLIGHTINVEST

LUXEMBURG

33626

FLY 18

SVÁJC

30372

FLY AIR SA

FRANCIAORSZÁG

28407

FLY AWAY BRASIL

BRAZÍLIA

28511

FLY EXEC

LIBANON

29832

FLY INTL AIRWAYS

TUNÉZIA

26321

FLY ONE EIGHTY EIGHT

SVÁJC

30136

FLYBABOO

SVÁJC

30343

FLYING BIRD

FRANCIAORSZÁG

29223

FLYING FINN OY

FINNORSZÁG

31775

FLYING M

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

33632

FLYMEX

MEXIKÓ

31116

FOCUS AIR USA

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

32322

FORTUNE AIR

DÉL-AFRIKA

29147

FOX AVIATION CANADA

KANADA

27867

FUTURE ELECTRONICS

KANADA

32621

GABON AIRLINES

GABON

31746

GALAXY AIRLINES

JAPÁN

27204

GANDEL INVESTMENTS

AUSZTRÁLIA

32749

GEASA

EGYENLÍTŐI-GUINEA

17928

GENEL HAVACILIK

TÖRÖKORSZÁG

23693

GEORGIAN AIRWAYS

GRÚZIA

9002

GIE ATR

FRANCIAORSZÁG

22850

GIORI ROBERTO

MONACO

30539

GLOBAL FLIGHT SRVS

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

32997

GLOBAL JET INTL

AUSZTRÁLIA

31682

GLOBAL JET LUX

LUXEMBURG

22659

GOVERNMENT MONTENEGR

MONTENEGRÓ

31731

HALCYONAIR

ZÖLD-FOKI-SZIGETEK

5362

HALLIBURTON

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

33959

HASSANCO S.A.

SVÁJC

33342

HEAVYLIFT CONGO

KONGÓ

25570

HESNES AIR

NORVÉGIA

19953

HILTON HOTELS

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

26436

HOLIDAY RETIREMENT

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

31795

IBL AVIATION

MAURITIUS

21442

IGN INST GEO NAT LF

FRANCIAORSZÁG

29661

IKAROS AVIATION AVV

UKRAJNA

31965

INDIGO (VI)

INDIA

34829

INDONESIA AIRASIA

INDONÉZIA

33071

INDUSTR. AERONAUTICA

KOLUMBIA

33559

INDYCAR AVIATION

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

34222

INLOGS INTERNATIONAL

MEGHATÁROZATLAN

33654

INTER AMERICAN

ANGOLA

23792

INTERCON USA

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

31081

INTERFACE OPS LLC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

32801

INTERJET ABC

MEXIKÓ

9266

INTERLAKEN CAPITAL

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

32524

INVESTAVIA

KAZAHSZTÁN

30463

IRAQI AIRWAYS (2)

IRAK

33890

ISLENA AIRLINES (2)

HONDURAS

21879

ISRAIR LTD

IZRAEL

30038

IXAIR

FRANCIAORSZÁG

31280

IXAIR DPT JET

FRANCIAORSZÁG

28006

JAPAT

SVÁJC

29118

JAR VENTURE

FRANCIAORSZÁG

31296

JAZEERA AIRWAYS

KUVAIT

32986

JBS CONSULTING LLC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

31772

JCAS

SVÁJC

26998

JDP FRANCE

FRANCIAORSZÁG

26479

JET 2000

OROSZ FÖDERÁCIÓ

1569

JET AVIAT BUSINESS

SVÁJC

30713

JET AVIATION BASEL

SVÁJC

30385

JET AVIATION FZCO

EGYESÜLT ARAB EMÍRSÉGEK

26911

JET BLUE AIRWAYS

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

32217

JET CRUISING

LUXEMBURG

34614

JET DIRECT AVIATION

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

33651

JET LITE INDIA LTD

INDIA

33015

JET MANAGEMENT SA

SVÁJC

33769

JET ONE JSC

KAZAHSZTÁN

32848

JET PREMIER ONE

SVÁJC

31581

JET4YOU

MAROKKÓ

31137

JETS RENT AVTN

FRANCIAORSZÁG

30243

JETSTAR AIRWAYS

AUSZTRÁLIA

29268

JEX SARL

LUXEMBURG

30476

JPM AVIATION

FRANCIAORSZÁG

29395

JR EXECUTIVE

LIBANON

6510

KALAIR USA CORP

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

32776

KALAMAZOO GROUP II

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

28504

KARTHAGO AIRLINES

TUNÉZIA

34348

KARTHAGO PRIVATE JET

TUNÉZIA

34651

KATAMEYAHEIGHTS

EGYIPTOM

30709

KAZAVIA

KAZAHSZTÁN

32381

KB HOME

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

29190

KBBD

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

12778

KELOWNA FLIGHTCRAFT

KANADA

11467

KFC MANAGEMENT

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

7129

KINGDOM HOLDING CO

SZAÚD-ARÁBIA

12497

KIRCHMAN

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

27587

KOMAR AVTN

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

34843

KOSTAR AIRLINES

KOREAI KÖZTÁRSASÁG

9858

KROLL G

SVÁJC

1971

LABORATOIRE ASL

FRANCIAORSZÁG

30455

LAS VEGAS JET

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

33111

LAYAN INTL.

SVÁJC

30595

LEACH CAPITAL

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

13358

LIBYAN AIR CARGO

LÍBIA

4489

LIMITED STORES

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

31880

LJ ASSOCIATES

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

25272

LOTUS AIR

EGYIPTOM

33450

LOV'AIR AVIATION

FRANCIAORSZÁG

24211

LOWA LTD

SVÁJC

28079

LOYD'S BUSINESS JETS

LENGYELORSZÁG

31034

LUKOIL-AVIA SWISS

SVÁJC

29070

LUXFLIGHT EXECUTIVE

LUXEMBURG

19696

LYRECO

FRANCIAORSZÁG

33834

M. SQUARE AVIATION

SVÁJC

34423

MACAU JET INTL

MAKAÓ (KÍNA)

29993

MAG AVIATION

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

26383

MAGIC CONDOR LTD

BERMUDA (EGYESÜLT KIRÁLYSÁG)

32078

MALIBU CONSULTING

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

34019

MANO RIVER

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

22226

MARMON GROUP

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

1831

MARTIN BAKER

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

32707

MASC AIR LTD

SVÁJC

27014

MASTERJET SWITZ.

SVÁJC

34840

MASWINGS SDN. BHD.

MALAJZIA

30530

MATADORO MGMT INVEST

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

33238

MAURITANIA AIRWAYS

MAURITÁNIA

30315

MCKINLEY ACFT HLDNG

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

31545

MDA SAS

FRANCIAORSZÁG

31140

ME LEASING

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

1855

MEA AIR LIBAN

LIBANON

33330

MEDI BUSINESS JET

MAROKKÓ

9689

MELVIN SIMON

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

30360

MENAJET

EGYESÜLT ARAB EMÍRSÉGEK

34274

MEREGRASS AIR CHTR

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

32814

MERIDIAN AIR CHTR

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

21443

METEO-FRANCE

FRANCIAORSZÁG

24019

MID EAST JET

SZAÚD-ARÁBIA

29971

MIDDLE EAST JET SVCS

LIBANON

1098

MIL FRANCE

FRANCIAORSZÁG

9055

MIL GABON (2)

GABON

31066

MIL NIGERIA (2)

NIGÉRIA

1119

MIL TUNISIA

TUNÉZIA

30933

MILLION AIR

INDIA

19183

MILLION AIR DALLAS

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

34711

MIRAGE AVIATION

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

31556

MISTRAL AEREO

KANADA

31331

MITRE AVIATION LTD

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

31979

MJETS LTD

THAIFÖLD

7764

MOET HENNESSY

FRANCIAORSZÁG

28010

MONDIOL

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

32755

MONTROSE GLOBAL

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

17841

MORNINGSTAR

KANADA

7058

MORRIS COMMUNICATION

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

21246

MOUAWAD NATIONAL CO

SZAÚD-ARÁBIA

31770

N304RJ

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

32270

N349BA

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

32370

N72RK

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

31025

NATASHA ESTABLISMENT

EGYESÜLT ARAB EMÍRSÉGEK

26668

NATIONAL AIR SERVICE

SZAÚD-ARÁBIA

28966

NATIONAL AVIATION 2

EGYIPTOM

34727

NATIONAL CITY COMM

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

31097

NEBULA LTD.

EGYESÜLT ARAB EMÍRSÉGEK

32424

NEW AXIS AIRWAYS

FRANCIAORSZÁG

32626

NEWCASTLE AIRCRAFT

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

31199

NISSAN C/O ACI PACIF

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

32959

NOFA

EGYESÜLT ARAB EMÍRSÉGEK

32963

NORDEX AIR

OROSZ FÖDERÁCIÓ

13392

NORTH AMERICAN AIRCH

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

10326

NOUVELAIR TUNISIE

TUNÉZIA

30574

NOVARTIS GROUP

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

22190

NWT AIRCRAFT

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

32861

NY JETS TRANSPORTER

BERMUDA (EGYESÜLT KIRÁLYSÁG)

31264

O AIR

FRANCIAORSZÁG

30908

OCANA ASSETS LTD

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

28984

OLDBURY HOLDINGS

EGYESÜLT ARAB EMÍRSÉGEK

32366

OLDBURY HOLDINGS II

SVÁJC

28859

OMNI FLYS

MEXIKÓ

34603

OMYA INTERNATIONAL

SVÁJC

30957

ONE THIRTY NINE

LUXEMBURG

28465

ONEX

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

31341

ORIENT GLOBAL AVTN

SZINGAPÚR

31976

OTTER INSPIRATIONS

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

28050

OUTFITTER AVIATION

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

31395

OUTPOST INTL

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

30791

OVERLAND AIRWAYS LTD

NIGÉRIA

4139

OYONNAIR

FRANCIAORSZÁG

25856

PACE CARGO ENTERRP

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

23365

PALMALI HAVA TASI

TÖRÖKORSZÁG

32473

PAN EUROPEENNE

FRANCIAORSZÁG

26289

PARAFFIN AIR

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

29999

PARC AVIATION

SVÁJC

30941

PARK HAVACILIK

TÖRÖKORSZÁG

12312

PARTNERSHIP 35 55

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

24833

PASPALEY PEARLING

AUSZTRÁLIA

34403

PHEEBE LIMITED

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

33969

PHENOMAIR

FRANCIAORSZÁG

29691

PINNACLE AIR GROUP

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

32252

PLANET AVIATION UU

OROSZ FÖDERÁCIÓ

2176

PPG INDUSTRIES

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

23885

PRATT HOLDINGS

AUSZTRÁLIA

32060

PREMIER AIR

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

31595

PREMIER AVIA, JSC

OROSZ FÖDERÁCIÓ

32374

PRINCELY JETS LTD.

PAKISZTÁN

34553

PRIVATE JET HOLD.

TÖRÖKORSZÁG

28189

PROAIR CHARTER

NÉMETORSZÁG

28212

PROVINCIAL AIRLINES

KANADA

22432

QATAR AMIRI FLIGHT

KATAR

31967

RADIOACTIVE

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

1427

RAININ AIR

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

27999

RAPTOR AIR ACFT MGMT

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

34087

REAL EXECUTIVE GMBH

SVÁJC

31655

REATEX INVEST

VIRGIN-SZIGETEK (EGYESÜLT KIRÁLYSÁG)

28265

REGIONAL CAE

FRANCIAORSZÁG

2232

REGOURD AVIATION

FRANCIAORSZÁG

30954

RELIEF & LOGISTICS

BELGIUM

23719

RIDA AVIATION LTD

BERMUDA (EGYESÜLT KIRÁLYSÁG)

34680

RJH ADVISORY

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

32627

RNV ENTERPRISES

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

31978

ROMEO MIKE AVTN

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

30374

RONSO SA DE CV

MEXIKÓ

31808

ROTOR TRADE 2

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

31026

ROUST TRADING

EGYESÜLT ARAB EMÍRSÉGEK

258

ROYAL AIR MAROC

MAROKKÓ

22439

S ALGERIE

ALGÉRIA

13351

S BURKINA FASO

BURKINA FASO

22575

S DJIBOUTI

DZSIBUTI

22426

S GABON

GABON

32125

S GAMBIA (2)

GAMBIA

22689

S IVORY COAST

ELEFÁNTCSONTPART

22438

S MONACO

MONACO

22767

S NAMIBIA

NAMÍBIA

22524

S NIGERIA

NIGÉRIA

2400

S SCHWEIZ

SVÁJC

22576

S SENEGAL

SZENEGÁL

22977

S TCHAD

CSÁD

22960

S TOGO

TOGO

33152

SAAD AIR LTD

BAHREIN

22756

SABRINA FISHERIES

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

25392

S-AIR JSC

OROSZ FÖDERÁCIÓ

25946

SALEM AVIATION

SZAÚD-ARÁBIA

5432

SAUDI OGER

SZAÚD-ARÁBIA

20462

SBD BRETONNE DEVELOP

FRANCIAORSZÁG

31959

SBM GROUP

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

32560

SCD AVIATION

GABON

28744

SCHREINER CAMEROUN

KAMERUN

12316

SCI MANAGEMENT CORP

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

31358

SCM ARUBA A.V.V.

ARUBA, HOLLAND ANTILLÁK

32411

SCOTTS MIRACLE-GRO

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

22328

SECURITE CIVILE LF

FRANCIAORSZÁG

22291

SEFA FRANCE

FRANCIAORSZÁG

1249

SELIA

FRANCIAORSZÁG

31182

SENTINEL AIR

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

27881

SERLUX

LUXEMBURG

33112

SEVENTH SENSE STAR

SVÁJC

32704

SHAHER TRADING CO.

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

24337

SHAR INK

OROSZ FÖDERÁCIÓ

30513

SICHUAN AIRLINES (3)

KÍNA

5468

SIGAIR LTD

BERMUDA (EGYESÜLT KIRÁLYSÁG)

34418

SIGMAR AVIATION

ÍRORSZÁG

32728

SILVER VENTURES INC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

32892

SIRTE OIL COMPANY

LÍBIA

24200

SIT-SET AG

SVÁJC

27746

SK TRAVEL

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

32799

SKY KING INC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

27489

SKY RIVER MANAGEMENT

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

6508

SKYBIRD AVIATION

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

30105

SKYTRADERS PTY

AUSZTRÁLIA

34050

SKYWAY LTD

OROSZ FÖDERÁCIÓ

32149

SMART AVIATION

FRANCIAORSZÁG

32805

SMART AVIATION HE

EGYIPTOM

29738

SNC BOETOS

FRANCIAORSZÁG

30770

SNC CAVOK

FRANCIAORSZÁG

33859

SOBEYS GROUP

KANADA

3517

SOFAXIS

FRANCIAORSZÁG

22730

SOGERMA

FRANCIAORSZÁG

26645

SONNIG

SVÁJC

2736

SONY EUROPE

NÉMETORSZÁG

26378

SOUTHERN AIRLINES

NIGÉRIA

21791

SOUTHERN CROSS INTL

HOLLANDIA

5752

SOUTHERN CROSS USA

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

17921

SPECIALISED TRANSP.

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

3994

SPEEDWINGS

SVÁJC

27840

SPHINX WINGS

SVÁJC

34595

SPRING MOUNTAIN (2)

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

32789

SPRINGWAY LTD

OROSZ FÖDERÁCIÓ

32899

SRIWIJAYA WORLD FUEL

SZINGAPÚR

26231

STAFF AIR SERVICE

FRANCIAORSZÁG

31596

STAR FLYER INC

JAPÁN

2574

STARJET AVIATION

SVÁJC

24204

STARLING AVIATION

EGYESÜLT ARAB EMÍRSÉGEK

32368

STARLINK AVIATION

KANADA

31400

STARR EQUIPMENT

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

28169

STATE AIR BERKUT

KAZAHSZTÁN

28156

STEELCASE

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

32436

STENSRUD VENTURES

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

33040

STORMJETS SA

SVÁJC

4488

STRASBOURG AVIATION

FRANCIAORSZÁG

32592

SULTAN AVIATION

EGYESÜLT ARAB EMÍRSÉGEK

31657

SUN AIR (EGYPT)

EGYIPTOM

23210

SUNRISE (ALSHOROOK)

EGYIPTOM

25613

SUPER AIR

TÖRÖKORSZÁG

30157

SUPER CONSTELLATION

SVÁJC

33125

SW BUSINESS AV.

AZERBAJDZSÁN

8591

SWISS EAGLE

SVÁJC

30257

SYMPHONY MASTER

SVÁJC

33362

SYMPHONY MASTER UAE

EGYESÜLT ARAB EMÍRSÉGEK

5967

SYNTHES

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

26148

TAG AVIATION (MNGT)

SVÁJC

31437

TAG AVIATION GWCIN

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

159

TAG AVIATION SUISSE

SVÁJC

29075

TAJ AIR

INDIA

26797

TAK AVIATION UK LTD

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

4386

TAM LINHAS AEREAS

BRAZÍLIA

31687

TAPAJ

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

26582

TASSILI AIRLINES SA

ALGÉRIA

31962

TAT LEASING

FRANCIAORSZÁG

31366

TAV HAVACILIK

TÖRÖKORSZÁG

33270

THAI AIRASIA LTD

THAIFÖLD

28634

THALES

FRANCIAORSZÁG

32042

THE FUTURA CORP

KANADA

20145

THS SA

FRANCIAORSZÁG

30353

TIGER AIRWAYS

SZINGAPÚR

33268

TIGER AIRWAYS (AUS)

AUSZTRÁLIA

31882

TIKO AIR (2)

MADAGASZKÁR

29433

TISMA

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

24764

TOTAL LINHAS AEREAS

BRAZÍLIA

31535

TOUMAI AIR TCHAD SA

CSÁD

31676

TOWER HOUSE CONSULT.

GAMBIA

29860

TPS

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

8921

TRANCHANT GAMING

FRANCIAORSZÁG

34062

TRANSAIR CARGO SVC

KONGÓ

32673

TRANSAVIA FRANCE SAS

FRANCIAORSZÁG

28463

TREY AVIATION

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

30112

TRIGANA AIR SERVICE

INDONÉZIA

21666

TUDOR SALIBA

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

2752

TUNIS AIR

TUNÉZIA

31018

TURNBERRY MANAGEMENT

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

28928

TWO THOUSAND

LUXEMBURG

28467

TY AIR

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

28221

UAS UNITED AVIATION

EGYESÜLT ARAB EMÍRSÉGEK

24099

UKRAINE AVTN STATE

UKRAJNA

34820

UNIFOX HOLDINGS LTD

BELIZE

4382

UNIJET

FRANCIAORSZÁG

32094

UNION PACIFIC CORP

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

28092

UNITED HEALTHGROUP

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

22833

UNITED STATES AVTN

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

3329

UNITED TECHNOLOGIES

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

24318

VALAVIA

FRANCIAORSZÁG

28829

VALIANT AVIATION

BERMUDA (EGYESÜLT KIRÁLYSÁG)

33962

VALLJET

FRANCIAORSZÁG

10637

VALMONT

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

30253

VENTURA AVIATION

MONACO

31011

VENTURI ENTRISE

EGYESÜLT ARAB EMÍRSÉGEK

1976

VENUS SHIPPING COMP

BERMUDA (EGYESÜLT KIRÁLYSÁG)

19445

VIETNAM AIRLINES

VIETNAM

33703

VIKING AVIATION LTD.

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

31635

VIRGIN AMERICA

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

23952

VOLARE UKRAINE

UKRAJNA

33500

VOLO AVIATION

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

33249

VOYAGE INTERNATIONAL

EGYESÜLT ARAB EMÍRSÉGEK

27628

VULCAN AVIATION

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

23592

VULCAN FLIGHT OPS

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

30891

WAF LTD

KAJMÁN-SZIGETEK (EGYESÜLT KIRÁLYSÁG)

6924

WEDGE AVIATION

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

29491

WELLS AVIATION

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

33640

WESTJET

SVÁJC

34317

WESTJET FALCON 50061

VIRGIN-SZIGETEK (EGYESÜLT KIRÁLYSÁG)

31779

WHISKEY ROMEO OWNER

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

31064

WHITE LOTUS

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

32294

WILKES AND MCHUGH

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

34191

WILLIAMS INTL CO LLC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

31765

WINDS AWAY

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

32929

WINGS OVER AFRICA

NAMÍBIA

32063

WIP TRADING

SVÁJC

31307

WORLDWIDE JET CHARTR

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

31938

WREN ACQUISITIONS

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

23330

XL AIRWAYS FRANCE

FRANCIAORSZÁG

2941

YEMENIA

JEMEN

31488

YYA AVIATION

SVÁJC

32665

ZYMAN AVIATION LLC

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

a784

ICAO_CODE:3S9 alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a788

ICAO_CODE:902 alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a789

ICAO_CODE:AAE alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a790

ICAO_CODE:AF3 alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a791

ICAO_CODE:AJT alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a793

ICAO_CODE:AME alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a794

ICAO_CODE:AMF alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a795

ICAO_CODE:AMJ alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a799

ICAO_CODE:BCN alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a800

ICAO_CODE:BHS alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a802

ICAO_CODE:BKS alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a806

ICAO_CODE:BRS alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a808

ICAO_CODE:BSQ alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a809

ICAO_CODE:BUL alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a811

ICAO_CODE:CEY alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a812

ICAO_CODE:CFC alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a814

ICAO_CODE:CFX alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a816

ICAO_CODE:CGC alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a818

ICAO_CODE:CGQ alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a819

ICAO_CODE:CGT alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a821

ICAO_CODE:CPT alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a823

ICAO_CODE:CSQ alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a825

ICAO_CODE:CTL alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a826

ICAO_CODE:CTM alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a829

ICAO_CODE:CUT alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a830

ICAO_CODE:CXP alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a833

ICAO_CODE:DEL alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a834

ICAO_CODE:DOS alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a835

ICAO_CODE:DRA alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a836

ICAO_CODE:EGF alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a837

ICAO_CODE:EUF alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a838

ICAO_CODE:EVO alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a839

ICAO_CODE:FAC alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a840

ICAO_CODE:FAD alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a841

ICAO_CODE:FAE alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a842

ICAO_CODE:FAF alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a843

ICAO_CODE:FAV alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a845

ICAO_CODE:FGH alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a846

ICAO_CODE:FGI alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a850

ICAO_CODE:FIW alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a851

ICAO_CODE:FMI alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a852

ICAO_CODE:FNY alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a854

ICAO_CODE:FOF alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a855

ICAO_CODE:FOG alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a856

ICAO_CODE:FOH alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a857

ICAO_CODE:FOI alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a858

ICAO_CODE:FOT alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a860

ICAO_CODE:FW0 alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a861

ICAO_CODE:FW2 alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a862

ICAO_CODE:FW4 alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a864

ICAO_CODE:FWO alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a865

ICAO_CODE:FWR alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a866

ICAO_CODE:FWU alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a867

ICAO_CODE:FWX alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a868

ICAO_CODE:FWY alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a870

ICAO_CODE:GAF alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a871

ICAO_CODE:GFI alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a873

ICAO_CODE:GU6 alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a874

ICAO_CODE:GUF alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a875

ICAO_CODE:GUI alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a876

ICAO_CODE:GUT alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a877

ICAO_CODE:GUY alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a878

ICAO_CODE:GWX alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a879

ICAO_CODE:HBJ alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a880

ICAO_CODE:HDF alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a881

ICAO_CODE:HHD alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a883

ICAO_CODE:HI6 alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a884

ICAO_CODE:HI7 alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a885

ICAO_CODE:HI8 alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a888

ICAO_CODE:HPJ alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a889

ICAO_CODE:HUG alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a893

ICAO_CODE:INC alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a895

ICAO_CODE:J6A alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a896

ICAO_CODE:J6U alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a898

ICAO_CODE:J8K alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a899

ICAO_CODE:J8S alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a900

ICAO_CODE:J8V alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a901

ICAO_CODE:KSB alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a902

ICAO_CODE:KTM alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a903

ICAO_CODE:LAC alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a904

ICAO_CODE:LAU alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a905

ICAO_CODE:LAV alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a906

ICAO_CODE:LDU alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a908

ICAO_CODE:LI3 alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a909

ICAO_CODE:LI4 alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a910

ICAO_CODE:LI5 alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a911

ICAO_CODE:LIA alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a912

ICAO_CODE:LN3 alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a914

ICAO_CODE:LN9 alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a919

ICAO_CODE:MAR alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a920

ICAO_CODE:MAW alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a921

ICAO_CODE:MEI alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a922

ICAO_CODE:MPC alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a924

ICAO_CODE:MTN alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a926

ICAO_CODE:N11 alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a927

ICAO_CODE:N12 alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a931

ICAO_CODE:N17 alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a933

ICAO_CODE:N20 alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a934

ICAO_CODE:N21 alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a935

ICAO_CODE:N22 alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a937

ICAO_CODE:N24 alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a938

ICAO_CODE:N26 alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a939

ICAO_CODE:N27 alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a940

ICAO_CODE:N28 alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a941

ICAO_CODE:N30 alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a943

ICAO_CODE:N32 alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a944

ICAO_CODE:N33 alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a945

ICAO_CODE:N34 alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a946

ICAO_CODE:N35 alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a948

ICAO_CODE:N37 alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a949

ICAO_CODE:N39 alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a950

ICAO_CODE:N40 alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a951

ICAO_CODE:N41 alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a952

ICAO_CODE:N42 alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a953

ICAO_CODE:N43 alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a954

ICAO_CODE:N47 alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a955

ICAO_CODE:N48 alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a956

ICAO_CODE:N49 alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a959

ICAO_CODE:N51 alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a960

ICAO_CODE:N52 alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a965

ICAO_CODE:N59 alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a967

ICAO_CODE:N61 alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a968

ICAO_CODE:N64 alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a969

ICAO_CODE:N65 alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a970

ICAO_CODE:N66 alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a971

ICAO_CODE:N67 alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a972

ICAO_CODE:N68 alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a973

ICAO_CODE:N70 alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a974

ICAO_CODE:N71 alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a975

ICAO_CODE:N72 alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a978

ICAO_CODE:N76 alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a980

ICAO_CODE:N78 alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a984

ICAO_CODE:N81 alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a987

ICAO_CODE:N85 alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a988

ICAO_CODE:N86 alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a990

ICAO_CODE:N88 alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a992

ICAO_CODE:N93 alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a993

ICAO_CODE:N94 alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a994

ICAO_CODE:N95 alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a996

ICAO_CODE:N97 alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a997

ICAO_CODE:N98 alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a999

ICAO_CODE:N9U alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1000

ICAO_CODE:NA0 alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1001

ICAO_CODE:NAF alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1002

ICAO_CODE:NCB alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1004

ICAO_CODE:NOA alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1008

ICAO_CODE:OOG alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1009

ICAO_CODE:PAT alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1011

ICAO_CODE:PJW alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1013

ICAO_CODE:PLY alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1015

ICAO_CODE:PRS alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1016

ICAO_CODE:PSE alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1017

ICAO_CODE:PSV alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1019

ICAO_CODE:PTL alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1023

ICAO_CODE:RGF alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1024

ICAO_CODE:RHI alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1026

ICAO_CODE:ROI alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1028

ICAO_CODE:ROR alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1029

ICAO_CODE:ROY alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1031

ICAO_CODE:RUC alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1034

ICAO_CODE:SBH alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1035

ICAO_CODE:SBU alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1036

ICAO_CODE:SER alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1038

ICAO_CODE:SKZ alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1039

ICAO_CODE:SPC alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1040

ICAO_CODE:SSS alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1041

ICAO_CODE:SVD alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1042

ICAO_CODE:TAF alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1044

ICAO_CODE:TIF alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1047

ICAO_CODE:TKE alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1053

ICAO_CODE:TPQ alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1056

ICAO_CODE:TSD alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1059

ICAO_CODE:TX2 alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1060

ICAO_CODE:TX8 alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1062

ICAO_CODE:V2L alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1063

ICAO_CODE:VEC alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1067

ICAO_CODE:WAJ alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1068

ICAO_CODE:WBS alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1069

ICAO_CODE:WDA alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1071

ICAO_CODE:WIA alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1072

ICAO_CODE:WJA alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1073

ICAO_CODE:WML alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1076

ICAO_CODE:YV1 alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1077

ICAO_CODE:YV2 alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1097

TAIL NB:3DMRW alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1098

TAIL NB:3DRMW alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1100

TAIL NB:4XCMY alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1085

TAIL NB:6152 alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1102

TAIL NB:6VAFW alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1507

TAIL NB:ARBV021 alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1509

TAIL NB:BULG001 alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1104

TAIL NB:CFFEV alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1105

TAIL NB:CFXCN alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1106

TAIL NB:CGCDS alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1107

TAIL NB:CGCGS alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1108

TAIL NB:CGCMP alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1109

TAIL NB:CGDPF alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1110

TAIL NB:CGJLN alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1111

TAIL NB:CGLBB alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1112

TAIL NB:CGRPM alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1305

TAIL NB:EV0065 alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1306

TAIL NB:EV0068 alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1511

TAIL NB:FAV4402 alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1119

TAIL NB:FGIEI alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1121

TAIL NB:FGVML alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1123

TAIL NB:FOHQK alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1125

TAIL NB:FOIJF alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1126

TAIL NB:FOIJH alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1127

TAIL NB:FOIJK alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1128

TAIL NB:FOIXD alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1129

TAIL NB:FOPTP alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1130

TAIL NB:FORTE alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1131

TAIL NB:FOTAG alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1132

TAIL NB:FOTKE alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1133

TAIL NB:FRA10 alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1134

TAIL NB:FRA12 alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1135

TAIL NB:FRAAD alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1136

TAIL NB:FRAAG alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1137

TAIL NB:FRADA alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1138

TAIL NB:FRADB alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1139

TAIL NB:FRADC alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1141

TAIL NB:FRAFQ alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1142

TAIL NB:FRAGL alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1143

TAIL NB:FRAGX alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1086

TAIL NB:FRAI alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1145

TAIL NB:FRAIE alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1309

TAIL NB:FRAIIN alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1146

TAIL NB:FRAIJ alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1147

TAIL NB:FRAIL alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1148

TAIL NB:FRAIN alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1149

TAIL NB:FRAIO alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1150

TAIL NB:FRAIQ alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1151

TAIL NB:FRAIT alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1152

TAIL NB:FRAIZ alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1153

TAIL NB:FRAJA alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1154

TAIL NB:FRAJB alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1157

TAIL NB:FRAPO alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1088

TAIL NB:FRAZ alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1162

TAIL NB:FRAZP alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1164

TAIL NB:FRAZZ alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1165

TAIL NB:FRBFA alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1166

TAIL NB:FRBFB alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1171

TAIL NB:FWFBW alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1174

TAIL NB:FZBCF alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1176

TAIL NB:GGALX alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1177

TAIL NB:GSYLJ alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1180

TAIL NB:HBIFJ alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1181

TAIL NB:HBIUX alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1182

TAIL NB:HBJEI alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1183

TAIL NB:HBJRS alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1184

TAIL NB:HHDMX alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1513

TAIL NB:HI719CT alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1186

TAIL NB:HI772 alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1187

TAIL NB:HI840 alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1188

TAIL NB:HI851 alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1519

TAIL NB:HK4492X alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1520

TAIL NB:HK4493X alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1190

TAIL NB:LVRED alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1313

TAIL NB:N109JZ alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1192

TAIL NB:N10SA alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1314

TAIL NB:N110HA alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1321

TAIL NB:N129WA alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1322

TAIL NB:N139CF alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1323

TAIL NB:N143GA alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1193

TAIL NB:N14CG alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1324

TAIL NB:N150LR alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1523

TAIL NB:N1610PR alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1326

TAIL NB:N163PA alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1194

TAIL NB:N173S alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1328

TAIL NB:N177EL alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1329

TAIL NB:N179AE alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1330

TAIL NB:N182GX alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1195

TAIL NB:N184R alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1196

TAIL NB:N193F alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1197

TAIL NB:N19QC alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1089

TAIL NB:N1DG alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1331

TAIL NB:N201CR alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1333

TAIL NB:N218EC alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1334

TAIL NB:N221AL alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1335

TAIL NB:N221DG alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1336

TAIL NB:N221QS alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1337

TAIL NB:N229BP alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1198

TAIL NB:N22EM alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1340

TAIL NB:N245US alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1199

TAIL NB:N24ET alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1200

TAIL NB:N24KW alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1201

TAIL NB:N24UD alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1202

TAIL NB:N260V alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1341

TAIL NB:N262QS alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1342

TAIL NB:N267BB alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1343

TAIL NB:N285CP alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1344

TAIL NB:N296QS alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1090

TAIL NB:N2JR alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1345

TAIL NB:N305EJ alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1348

TAIL NB:N315FV alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1349

TAIL NB:N316NE alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1206

TAIL NB:N31GA alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1352

TAIL NB:N323LB alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1354

TAIL NB:N325FX alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1207

TAIL NB:N326N alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1355

TAIL NB:N328JK alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1357

TAIL NB:N339BA alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1358

TAIL NB:N344AA alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1359

TAIL NB:N345AA alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1360

TAIL NB:N350JS alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1361

TAIL NB:N358WC alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1362

TAIL NB:N364QS alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1364

TAIL NB:N373RS alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1366

TAIL NB:N393BD alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1367

TAIL NB:N393BZ alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1211

TAIL NB:N398W alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1370

TAIL NB:N3DMRT alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1371

TAIL NB:N4009L alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1373

TAIL NB:N404HG alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1374

TAIL NB:N404JW alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1212

TAIL NB:N40PK alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1375

TAIL NB:N414RF alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1376

TAIL NB:N416BD alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1378

TAIL NB:N41972 alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1379

TAIL NB:N424QS alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1380

TAIL NB:N426RJ alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1381

TAIL NB:N4297N alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1382

TAIL NB:N434SB alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1385

TAIL NB:N458PE alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1391

TAIL NB:N491AN alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1091

TAIL NB:N4EA alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1392

TAIL NB:N5000X alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1394

TAIL NB:N502JL alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1398

TAIL NB:N512FX alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1399

TAIL NB:N515LR alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1404

TAIL NB:N544LR alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1405

TAIL NB:N547LR alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1214

TAIL NB:N54CC alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1406

TAIL NB:N555GL alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1407

TAIL NB:N561CM alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1410

TAIL NB:N590FA alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1412

TAIL NB:N601JE alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1414

TAIL NB:N601VH alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1416

TAIL NB:N604HC alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1417

TAIL NB:N610PR alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1418

TAIL NB:N614BA alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1419

TAIL NB:N614FX alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1420

TAIL NB:N640QS alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1421

TAIL NB:N650AL alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1217

TAIL NB:N65RZ alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1422

TAIL NB:N668MP alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1424

TAIL NB:N671RW alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1425

TAIL NB:N676GH alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1219

TAIL NB:N67GW alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1426

TAIL NB:N682DB alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1427

TAIL NB:N682QS alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1428

TAIL NB:N684QS alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1429

TAIL NB:N700MP alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1430

TAIL NB:N700NY alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1431

TAIL NB:N711NK alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1432

TAIL NB:N719JP alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1221

TAIL NB:N71NK alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1222

TAIL NB:N71PG alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1433

TAIL NB:N721QS alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1434

TAIL NB:N724YS alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1437

TAIL NB:N729TA alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1441

TAIL NB:N7643U alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1442

TAIL NB:N767FA alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1445

TAIL NB:N797CB alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1446

TAIL NB:N799WW alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1447

TAIL NB:N800EL alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1448

TAIL NB:N800KS alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1449

TAIL NB:N800WA alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1450

TAIL NB:N801PN alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1453

TAIL NB:N841WS alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1454

TAIL NB:N855QS alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1224

TAIL NB:N876H alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1460

TAIL NB:N888AQ alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1461

TAIL NB:N889NC alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1462

TAIL NB:N890CW alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1463

TAIL NB:N898EW alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1225

TAIL NB:N900Q alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1465

TAIL NB:N901QS alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1466

TAIL NB:N9053T alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1467

TAIL NB:N908JB alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1226

TAIL NB:N90AJ alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1469

TAIL NB:N913QS alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1470

TAIL NB:N916LX alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1228

TAIL NB:N91LA alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1471

TAIL NB:N921CC alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1472

TAIL NB:N926QS alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1473

TAIL NB:N929JH alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1475

TAIL NB:N934QS alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1229

TAIL NB:N93LA alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1476

TAIL NB:N948QS alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1230

TAIL NB:N94LA alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1477

TAIL NB:N951DB alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1479

TAIL NB:N958QS alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1480

TAIL NB:N960QS alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1481

TAIL NB:N964QS alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1232

TAIL NB:N96NB alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1483

TAIL NB:N977CP alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1486

TAIL NB:N989AL alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1234

TAIL NB:N98CG alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1235

TAIL NB:N990M alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1487

TAIL NB:N995CR alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1488

TAIL NB:N997QS alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1236

TAIL NB:N99CN alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1237

TAIL NB:NASA4 alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1238

TAIL NB:NXF61 alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1239

TAIL NB:OOGML alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1240

TAIL NB:OYWET alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1241

TAIL NB:P4FLY alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1246

TAIL NB:PPEIC alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1248

TAIL NB:PPETR alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1251

TAIL NB:PPMIS alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1252

TAIL NB:PRAIN alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1255

TAIL NB:PRDRI alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1257

TAIL NB:PRODT alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1258

TAIL NB:PRSCE alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1260

TAIL NB:PRXDY alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1263

TAIL NB:PTLMS alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1264

TAIL NB:PTLNC alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1266

TAIL NB:PTLUK alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1267

TAIL NB:PTORA alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1269

TAIL NB:PTSCR alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1274

TAIL NB:PTWJS alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1278

TAIL NB:PTXGS alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1280

TAIL NB:PTZMA alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1282

TAIL NB:RSSA1 alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1525

TAIL NB:SHELL01 alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1526

TAIL NB:TIF375A alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1284

TAIL NB:TZTAC alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1285

TAIL NB:UJT17 alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1490

TAIL NB:UJT300 alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1286

TAIL NB:UN450 alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1287

TAIL NB:VHTGG alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1288

TAIL NB:VPBDB alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1289

TAIL NB:VPBJV alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1290

TAIL NB:VPBMS alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1294

TAIL NB:VPCVI alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1295

TAIL NB:XAAEX alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1297

TAIL NB:XAESC alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1300

TAIL NB:XARYB alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1301

TAIL NB:YRCJF alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1528

TAIL NB:YV1004C alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1491

TAIL NB:YV1005 alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1492

TAIL NB:YV1008 alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1493

TAIL NB:YV1009 alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1494

TAIL NB:YV1010 alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1495

TAIL NB:YV1083 alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1496

TAIL NB:YV1401 alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1497

TAIL NB:YV1495 alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1498

TAIL NB:YV1496 alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1499

TAIL NB:YV1850 alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1500

TAIL NB:YV1929 alatt repülő üzemeltető

Ismeretlen

a1501

TAIL NB:YV2040 alatt repülő üzemeltető