ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 182

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

51. évfolyam
2008. július 10.


Tartalom

 

IV   Egyéb jogi aktusok

Oldal

 

 

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

 

 

EGT Vegyes Bizottság

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 21/2008 határozata (2008. március 14.) az EGT-megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról

1

 

*

Az EGT vegyes Bizottság 22/2008 határozata (2008. március 14.) az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

5

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 23/2008 határozata (2008. március 14.) az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás)

7

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 24/2008 határozata (2008. március 14.) az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás)

9

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 25/2008 határozata (2008. március 14.) az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

11

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 26/2008 határozata (2008. március 14.) az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

15

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 27/2008 határozata (2008. március 14.) az EGT-megállapodás IV. mellékletének (Energia) és XXI. mellékletének (Statisztika) módosításáról

17

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 28/2008 határozata (2008. március 14.) az EGT-megállapodás IV. mellékletének (Energia) módosításáról

19

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 29/2008 határozata (2008. március 14.) az EGT-megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról

21

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 30/2008 határozata (2008. március 14.) az EGT-megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról

24

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 31/2008 határozata (2008. március 14.) az EGT-megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról

26

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 32/2008 határozata (2008. március 14.) az EGT-megállapodás XVI. mellékletének (Közbeszerzés) módosításáról

28

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 33/2008 határozata (2008. március 14.) az EGT-megállapodás XVIII. mellékletének (Munkahelyi egészségvédelem és biztonság, munkajog, valamint nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód) módosításáról

30

 

*

Az EGT vegyes Bizottság 34/2008 határozata (2008. március 14.) az EGT-megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról

32

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 35/2008 határozata (2008. március 14.) az EGT-megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról

34

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 36/2008 határozata (2008. március 14.) az EGT-megállapodás XXI. mellékletének (Statisztika) módosításáról

36

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 37/2008 határozata (2008. március 14.) az EGT-megállapodás XXI. mellékletének (Statisztika) módosításáról

38

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 38/2008 határozata (2008. március 14.) az EGT-megállapodás XXI. mellékletének (Statisztika) módosításáról

40

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 39/2008 határozata (2008. március 14.) az EGT-megállapodás 31. jegyzőkönyvének a négy alapszabadságon kívül eső különleges területeken folytatott együttműködésre vonatkozó módosításáról

42

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


IV Egyéb jogi aktusok

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

EGT Vegyes Bizottság

10.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 182/1


AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG

21/2008 határozata

(2008. március 14.)

az EGT-megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel módosított, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: a megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

A megállapodás I. mellékletét a 2008. február 1-jei 1/2008 EGT vegyes bizottsági határozat (1) módosította.

(2)

Az egyes takarmányadalékok állandó engedélyezéséről szóló, 2007. június 29-i 757/2007/EK bizottsági rendeletet (2) bele kell foglalni a megállapodásba.

(3)

A 6-fitáz EC 3.1.3.26 (Phyzyme XP 5000G/Phyzyme XP 5000L) enzimkészítmény takarmány-adalékanyagként való engedélyezéséről szóló, 2007. július 4-i 785/2007/EK bizottsági rendeletet (3) bele kell foglalni a megállapodásba.

(4)

Az endo-1,4-béta mannanáz EC 3.2.1.78 (Hemicell) takarmány-adalékanyagként való engedélyezéséről szóló, 2007. július 4-i 786/2007/EK bizottsági rendeletet (4) bele kell foglalni a megállapodásba.

(5)

Az egyes takarmány-adalékanyagok végleges és ideiglenes engedélyezéséről szóló, 2007. július 13-i 828/2007/EK bizottsági rendeletet (5) bele kell foglalni a megállapodásba.

(6)

A közösségi referencialaboratóriumnak a takarmány-adalékanyagok engedélyezési kérelmeivel kapcsolatos kötelezettségei és feladatai tekintetében az 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet részletes végrehajtási szabályairól szóló 378/2005/EK rendelet módosításáról szóló, 2007. július 19-i 850/2007/EK bizottsági rendeletet (6) bele kell foglalni a megállapodásba.

(7)

A Bacillus subtilis (O35) takarmány-adalékanyagként való engedélyezéséről szóló, 2007. október 1-jei 1137/2007/EK bizottsági rendeletet (7) bele kell foglalni a megállapodásba.

(8)

A benzoesav (VevoVitall) takarmány-adalékanyagként való új alkalmazásának engedélyezéséről szóló, 2007. október 1-jei 1138/2007/EK bizottsági rendeletet (8) bele kell foglalni a megállapodásba.

(9)

Az L-arginin takarmány-adalékanyagként való engedélyezéséről szóló, 2007. október 1-jei 1139/2007/EK bizottsági rendeletet (9) bele kell foglalni a megállapodásba.

(10)

Az egyes takarmányokban már engedélyezett adalékanyag új alkalmazásának ideiglenes engedélyezéséről szóló, 2007. október 1-jei 1140/2007/EK bizottsági rendeletet (10) bele kell foglalni a megállapodásba.

(11)

A 3-fitáz (ROVABIO PHY AP és ROVABIO PHY LC) takarmány-adalékanyagként való engedélyezéséről szóló, 2007. október 1-jei 1141/2007/EK bizottsági rendeletet (11) bele kell foglalni a megállapodásba.

(12)

A 3-fitáz (Natuphos) takarmány-adalékanyagként való új alkalmazásának engedélyezéséről szóló, 2007. október 1-jei 1142/2007/EK bizottsági rendeletet (12) bele kell foglalni a megállapodásba.

(13)

A 256/2002/EK rendeletnek a mikroorganizmusok csoportjába tartozó „Bacillus cereus var. Toyoi” készítmény takarmány-adalékanyagként való engedélyezése tekintetében történő módosításáról szóló, 2007. október 1-jei 1143/2007/EK bizottsági rendeletet (13) bele kell foglalni a megállapodásba.

(14)

E határozat Liechtenstein esetében nem alkalmazandó,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A megállapodás I. mellékletének II. fejezete a következőképpen módosul:

1.

Az 1z. pont (256/2002/EK bizottsági rendelet) a következő szöveggel egészül ki:

„, az alábbi módosítással:

32007 R 1143: a Bizottság 2007. október 1-jei 1143/2007/EK rendelete (HL L 256., 2007.10.2., 23. o.).”

2.

Az 1zzh. pont (378/2005/EK bizottsági rendelet) a következő szöveggel egészül ki:

„, az alábbi módosítással:

32007 R 0850: a Bizottság 2007. július 19-i 850/2007/EK rendelete (HL L 188., 2007.7.20., 3. o.).”

3.

A szöveg az 1zzzt. pont (634/2007/EK bizottsági rendelet) után a következő pontokkal egészül ki:

„1zzzu.

32007 R 0757: a Bizottság 2007. június 29-i 757/2007/EK rendelete egyes takarmányadalékok állandó engedélyezéséről (HL L 172., 2007.6.30., 43. o.).

1zzzv.

32007 R 0785: a Bizottság 2007. július 4-i 785/2007/EK rendelete a 6-fitáz EC 3.1.3.26 (Phyzyme XP 5000G/Phyzyme XP 5000L) enzimkészítmény takarmány-adalékanyagként való engedélyezéséről (HL L 175., 2007.7.5., 5. o.).

1zzzw.

32007 R 0786: a Bizottság 2007. július 4-i 786/2007/EK rendelete az endo-1,4-béta mannanáz EC 3.2.1.78 (Hemicell) takarmány-adalékanyagként való engedélyezéséről (HL L 175., 2007.7.5., 8. o.).

1zzzx.

32007 R 0828: a Bizottság 2007. július 13-i 828/2007/EK rendelete egyes takarmány-adalékanyagok végleges és ideiglenes engedélyezéséről (HL L 184., 2007.7.14., 12. o.).

1zzzy.

32007 R 1137: a Bizottság 2007. október 1-jei 1137/2007/EK rendelete a Bacillus subtilis (O35) takarmány-adalékanyagként való engedélyezéséről (HL L 256., 2007.10.2., 5. o.).

1zzzz.

32007 R 1138: a Bizottság 2007. október 1-jei 1138/2007/EK rendelete a benzoesav (VevoVitall) takarmány-adalékanyagként való új alkalmazásának engedélyezéséről (HL L 256., 2007.10.2., 8. o.).

1zzzza.

32007 R 1139: a Bizottság 2007. október 1-jei 1139/2007/EK rendelete az L-arginin takarmány-adalékanyagként való engedélyezéséről (HL L 256., 2007.10.2., 11. o.).

1zzzzb.

32007 R 1140: a Bizottság 2007. október 1-jei 1140/2007/EK rendelete egy takarmányokban már engedélyezett adalékanyag új alkalmazásának ideiglenes engedélyezéséről (HL L 256., 2007.10.2., 14. o.).

1zzzzc.

32007 R 1141: a Bizottság 2007. október 1-jei 1141/2007/EK rendelete a 3-fitáz (ROVABIO PHY AP és ROVABIO PHY LC) takarmány-adalékanyagként való engedélyezéséről (HL L 256., 2007.10.2., 17. o.).

1zzzzd.

32007 R 1142: a Bizottság 2007. október 1-jei 1142/2007/EK rendelete a 3-fitáz (Natuphos) takarmány-adalékanyagként való új alkalmazásának engedélyezéséről (HL L 256., 2007.10.2., 20. o.).”

2. cikk

A 757/2007/EK, 785/2007/EK, 786/2007/EK, 828/2007/EK, 850/2007/EK, 1137/2007/EK, 1138/2007/EK, 1139/2007/EK, 1140/2007/EK, 1141/2007/EK, 1142/2007/EK és 1143/2007/EK rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapja EGT-kiegészítésében közzéteendő izlandi és norvég nyelvű szövege hiteles.

3. cikk

Ez a határozat 2008. március 15-én lép hatályba, feltéve, hogy az EGT Vegyes Bizottság a megállapodás 103. cikkének (1) bekezdésében előírt összes bejelentést megkapta (14).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében kell közzétenni.

Kelt Brüsszelben, 2008. március 14-én.

az EGT Vegyes Bizottság részéről

az elnök

Alan SEATTER


(1)  HL L 154., 2008.6.12., 1. o.

(2)  HL L 172., 2007.6.30., 43. o.

(3)  HL L 175., 2007.7.5., 5. o.

(4)  HL L 175., 2007.7.5., 8. o.

(5)  HL L 184., 2007.7.14., 12. o.

(6)  HL L 188., 2007.7.20., 3. o.

(7)  HL L 256., 2007.10.2., 5. o.

(8)  HL L 256., 2007.10.2., 8. o.

(9)  HL L 256., 2007.10.2., 11. o.

(10)  HL L 256., 2007.10.2., 14. o.

(11)  HL L 256., 2007.10.2., 17. o.

(12)  HL L 256., 2007.10.2., 20. o.

(13)  HL L 256., 2007.10.2., 23. o.

(14)  Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.


10.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 182/5


AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG

22/2008 határozata

(2008. március 14.)

az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel módosított, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: a megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

A megállapodás II. mellékletét a 2007. október 26-i 132/2007 EGT vegyes bizottsági határozat (1) módosította.

(2)

Az előrecsomagolt termékek névleges mennyiségére vonatkozó szabályok megállapításáról, a 75/106/EGK és a 80/232/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről, valamint a 76/211/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2007. szeptember 5-i 2007/45/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet (2) bele kell foglalni a megállapodásba.

(3)

A 2007/45/EK irányelv 2009. április 11-től kezdődően hatályon kívül helyezi a megállapodásba foglalt 75/106/EGK (3) és 80/232/EGK (4) tanácsi irányelvet, amelyek emiatt 2009. április 11-től kezdődően hatályukat vesztik a megállapodás szerint,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A megállapodás IX. mellékletének II. fejezete a következőképpen módosul:

1.

A 15. pont (76/211/EGK tanácsi irányelv) a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„—

32007 L 0045: az Európai Parlament és a Tanács 2007/45/EK irányelve (HL L 247., 2007.9.21., 17. o.).”

2.

A megállapodás a 27b. pont (2004/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv) után a következő ponttal egészül ki:

„27c.

32007 L 0045: az Európai Parlament és a Tanács 2007. szeptember 5-i 2007/45/EK irányelve az előrecsomagolt termékek névleges mennyiségére vonatkozó szabályok megállapításáról, a 75/106/EGK és a 80/232/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről, valamint a 76/211/EGK tanácsi irányelv módosításáról (HL L 247., 2007.9.21., 17. o.).”

3.

A 12. pont (75/106/EGK tanácsi irányelv) és a 25. pont szövegét (80/232/EGK tanácsi irányelv) 2009. április 11-től kezdődő hatállyal el kell hagyni.

2. cikk

A 2007/45/EK irányelvnek az Európai Unió Hivatalos Lapja EGT-kiegészítésében közzéteendő izlandi és norvég nyelvű szövege hiteles.

3. cikk

Ez a határozat 2008. március 15-én lép hatályba, feltéve, hogy az EGT Vegyes Bizottság a megállapodás 103. cikkének (1) bekezdésében előírt összes bejelentést megkapta (5).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében kell közzétenni.

Kelt Brüsszelben, 2008. március 14-én.

az EGT Vegyes Bizottság részéről

az elnök

Alan SEATTER


(1)  HL L 100., 2008.4.10., 1. o.

(2)  HL L 247., 2007.9.21., 17. o.

(3)  HL L 42., 1975.2.15., 1. o.

(4)  HL L 51., 1980.2.25., 1. o.

(5)  Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.


10.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 182/7


AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG

23/2008 határozata

(2008. március 14.)

az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás)

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel módosított, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: a megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

A megállapodás II. mellékletét a 2008. február 1-jei 6/2008 EGT vegyes bizottsági határozat (1) módosította.

(2)

A 76/895/EGK, a 86/362/EGK, a 86/363/EGK és a 90/642/EGK tanácsi irányelv egyes mellékleteinek az azinfosz-metil legnagyobb megengedett szermaradék-határértéke tekintetében történő módosításáról szóló, 2007. szeptember 17-i 2007/55/EK bizottsági irányelvet (2) bele kell foglalni a megállapodásba.

(3)

A 86/362/EGK, 86/363/EGK és 90/642/EGK tanácsi irányelv egyes mellékleteinek az azoxistrobin, a klórtalonil, a deltametrin, a hexaklór-benzol, az ioxinil, az oxamil és a quinoxifen maximális szermaradék-határértékei tekintetében történő módosításáról szóló, 2007. szeptember 17-i 2007/56/EK bizottsági irányelvet (3) bele kell foglalni a megállapodásba.

(4)

A 76/895/EGK, a 86/362/EGK, a 86/363/EGK és a 90/642/EGK tanácsi irányelv egyes mellékleteinek a ditiokarbamátok legnagyobb megengedett szermaradék-koncentrációja (MRL) tekintetében történő módosításáról szóló, 2007. szeptember 17-i 2007/57/EK bizottsági irányelvet (4) bele kell foglalni a megállapodásba.

(5)

Ez a határozat nem alkalmazandó Liechtensteinre,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A megállapodás II. mellékletének XII. fejezete a következőképpen módosul:

1.

A 13. pont (a Tanács 76/895/EGK irányelve) a következő francia bekezdésekkel egészül ki:

„—

32007 L 0055: a Bizottság 2007. szeptember 17-i 2007/55/EK irányelve (HL L 243., 2007.9.18., 41. o.),

32007 L 0057: a Bizottság 2007. szeptember 17-i 2007/57/EK irányelve (HL L 243., 2007.9.18., 61. o.).”

2.

A 38. pont (a Tanács 86/362/EGK irányelve), a 39. pont (a Tanács 86/363/EGK irányelve) és az 54. pont (a Tanács 90/642/EGK irányelve) a következő francia bekezdésekkel egészül ki:

„—

32007 L 0055: a Bizottság 2007. szeptember 17-i 2007/55/EK irányelve (HL L 243., 2007.9.18., 41. o.),

32007 L 0056: a Bizottság 2007. szeptember 17-i 2007/56/EK irányelve (HL L 243., 2007.9.18., 50. o.),

32007 L 0057: a Bizottság 2007. szeptember 17-i 2007/57/EK irányelve (HL L 243., 2007.9.18., 61. o.).”

2. cikk

A 2007/55/EK, 2007/56/EK és 2007/57/EK határozatnak az Európai Unió Hivatalos Lapja EGT-kiegészítésében közzéteendő izlandi és norvég nyelvű szövege hiteles.

3. cikk

Ez a határozat 2008. március 15-én lép hatályba, feltéve, hogy az EGT Vegyes Bizottság a megállapodás 103. cikkének (1) bekezdésében előírt összes bejelentést megkapta (5).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében kell közzétenni.

Kelt Brüsszelben, 2008. március 14-én.

az EGT Vegyes Bizottság részéről

az elnök

Alan SEATTER


(1)  HL L 154., 2008.6.12., 11. o.

(2)  HL L 243., 2007.9.18., 41. o.

(3)  HL L 243., 2007.9.18., 50. o.

(4)  HL L 243., 2007.9.18., 61. o.

(5)  Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.


10.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 182/9


AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG

24/2008 határozata

(2008. március 14.)

az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás)

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel módosított, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: a megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

A megállapodás II. mellékletét a 2008. február 1-jei 8/2008 EGT vegyes bizottsági határozat (1) módosította.

(2)

A bizonyos, a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikkének (2) bekezdésében említett 10 éves munkaprogram értelmében megvizsgálandó anyagoknak az irányelv I., I. A. vagy I. B. mellékletbe történő fel nem vételéről szóló, 2007. augusztus 14-i 2007/565/EK bizottsági határozatot (2) bele kell foglalni a megállapodásba,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A megállapodás II. mellékletének XV. fejezete a 12za. pontot (a Bizottság 2007/639/EK határozata) követően a következő ponttal egészül ki:

„12zb.

32007 D 0565: a Bizottság 2007. augusztus 14-i 2007/565/EK határozata a bizonyos, a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikkének (2) bekezdésében említett 10 éves munkaprogram értelmében megvizsgálandó anyagoknak az irányelv I., I. A. vagy I. B. mellékletbe történő fel nem vételéről (HL L 216., 2007.8.21., 17. o.).”

2. cikk

A 2007/565/EK határozatnak az Európai Unió Hivatalos Lapja EGT-kiegészítésében közzéteendő izlandi és norvég nyelvű szövege hiteles.

3. cikk

Ez a határozat 2008. március 15-én lép hatályba, feltéve, hogy az EGT Vegyes Bizottság a megállapodás 103. cikkének (1) bekezdésében előírt összes bejelentést megkapta (3).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében kell közzétenni.

Kelt Brüsszelben, 2008. március 14-én.

az EGT Vegyes Bizottság részéről

az elnök

Alan SEATTER


(1)  HL L 154., 2008.6.12., 15. o.

(2)  HL L 216., 2007.8.21., 17. o.

(3)  Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.


10.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 182/11


AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG

25/2008 határozata

(2008. március 14.)

az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel módosított, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: a megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

A megállapodás II. mellékletét a 2008. február 1-jei 8/2008 EGT vegyes bizottsági határozat (1) módosította.

(2)

A HL L 136., 2007.5.29., 3. o. számában helyesbített, a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (2) bele kell foglalni a megállapodásba.

(3)

A HL L 136., 2007.5.29., 281. o. számában helyesbített, a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), és az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról szóló 1907/2006/EK rendelethez való hozzáigazítás érdekében a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 67/548/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2006. december 18-i 2006/121/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet (3) bele kell foglalni a megállapodásba,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A megállapodás II. mellékletének XV. fejezete az e határozat mellékletében meghatározottak szerint módosul.

2. cikk

A HL L 136., 2007.5.29., 3. o. számában helyesbített 1907/2006/EK rendeletnek és a HL L 136., 2007.5.29., 281. o. számában helyesbített 2006/121/EK irányelvnek az Európai Unió Hivatalos Lapja EGT-kiegészítésében közzéteendő izlandi és norvég nyelvű szövege hiteles.

3. cikk

Ez a határozat 2008. március 15-én vagy az azt követő napon lép hatályba, amelyen az EGT Vegyes Bizottság a megállapodás 103. cikkének (1) bekezdése szerint az utolsó bejelentést megkapta, attól függően, melyik a későbbi időpont. (4)

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében kell közzétenni.

Kelt Brüsszelben, 2008. március 14-én.

az EGT Vegyes Bizottság részéről

az elnök

Alan SEATTER


(1)  HL L 154., 2008.6.12., 15. o.

(2)  HL L 396., 2006.12.30., 1. o.

(3)  HL L 396., 2006.12.30., 850. o.

(4)  Alkotmányos követelmények fennállását jelezték.


MELLÉKLET

A megállapodás II. mellékletének XV. fejezete a következőképpen módosul:

1.

A melléklet a 12zb. pont után (2007/565/EK bizottsági határozat) a következő szöveggel egészül ki:

„12zc.

32006 R 1907: a HL L 136., 2007.5.29., 3. o. számában helyesbített, a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 396., 2006.12.30., 1. o.).

A rendelet rendelkezéseit e megállapodás alkalmazásában a következő kiigazításokkal kell értelmezni:

a)

Az EFTA-államok részt vesznek az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet által létrehozott Európai Vegyianyag-ügynökség (a továbbiakban: Ügynökség) munkájában.

b)

A megállapodás 1. jegyzőkönyvének rendelkezései ellenére, a rendeletben található »tagállam(ok)« kifejezés, a rendeletbeli értelmezésen túlmenően, az EFTA-államokat is magában foglalja.

c)

Az EFTA-államok vonatkozásában az Ügynökség, amennyiben és amikor erre szükség van, az adott esettől függően segíti az EFTA Felügyeleti Hatóságot, illetve az Állandó Bizottságot feladatai elvégzésében.

d)

Az EFTA-államok, a megállapodás hatálybalépésekor meglévő jogszabályi követelményeiknek megfelelően szabadon dönthetnek a piacaikhoz való hozzáférés korlátozásáról a 91/414/EGK tanácsi irányelv hatálya alá tartozó termékek tekintetében. Az új EK-előírások tekintetében a megállapodás 97–104. cikkében megállapított eljárásokat kell alkalmazni.

e)

Amennyiben az említett rendelkezések alkalmazása tekintetében a Szerződő Felek között véleményeltérés merül fel, ennek megfelelően a megállapodás VII. részét kell alkalmazni.

f)

A 3. cikk (10) bekezdése a bekezdés végén a következő szöveggel egészül ki: »vagy az EFTA-államok területére.«

g)

A 64. cikk (8) bekezdését a következő kiigazítással kell értelmezni:

»Amikor a Bizottság engedélyezésről határoz, az EFTA-államok egyidejűleg és a bizottsági határozatot követő harminc napon belül megfelelő határozatokat hoznak. A határozatokról tájékoztatják az EGT Vegyes Bizottságot, amely szabályos időközönként a Hivatalos Lap EGT-kiegészítésében közzéteszi az említett határozatok listáját.«

h)

A 79. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

»4.   Az EFTA-államok korlátozások nélkül részt vesznek az igazgatótanács munkájában, s munkájuk során az EK tagállamaival azonos jogokkal és kötelezettségekkel rendelkeznek, kivéve a szavazati jogot. Az igazgatótanács belső eljárási szabályai biztosítják az EFTA-államok számára a teljes részvételt.«

i)

A 85. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

»10.   Az EFTA-államok korlátozások nélkül részt vesznek a tagállami bizottság, a kockázatértékelési bizottság és a társadalmi-gazdasági elemzéssel foglalkozó bizottság munkájában, s munkájuk során az Európai Unió tagállamaival azonos jogokkal és kötelezettségekkel rendelkeznek, kivéve a szavazati jogot. A felsorolt bizottságok belső eljárási szabályai biztosítják az EFTA-államok számára a teljes részvételt.«

j)

A 86. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

»5.   Az EFTA-államok részt vesznek a végrehajtással kapcsolatos információcseréért felelős fórumban. E fórum belső eljárási szabályai biztosítják az EFTA-államok számára a teljes részvételt.«

k)

A 89. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

»Az EFTA-államok állampolgárai jogosultak a fellebbezési tanácsban tagként vagy helyettesként való részvételre.«

l)

A 96. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

»12.   Az EFTA-államok e határozat hatálybalépésétől kezdve részt vesznek az Ügynökség finanszírozásában. E célból a 82. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és a megállapodás 32. jegyzőkönyvében meghatározott eljárásokat ennek megfelelően kell alkalmazni.«

m)

A 102. cikk az alábbi szöveggel egészül ki:

»Az EFTA-államok az Ügynökség számára az Európai Közösségek kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyvben meghatározottakkal egyenértékű kiváltságokat és mentességeket biztosítanak.«

n)

A 103. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

»Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek 12. cikke (2) bekezdésének a) pontjától eltérve az EFTA-államok teljes jogú állampolgárait az Ügynökség ügyvezető igazgatója szerződéssel alkalmazhatja.«

o)

A 118. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

»5.   Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet – az 1907/2006/EK rendelet alkalmazásában – az Ügynökség EFTA-államokat érintő dokumentumaira is alkalmazandó.«

p)

A 124. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

»Liechtenstein nem köteles ügyfélszolgálatot létrehozni. Ehelyett Liechtenstein a vegyianyagok tekintetében illetékes hatóság, a Környezetvédelmi Hatóság honlapján a munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel foglalkozó német szövetségi intézet ügyfélszolgálatához vezető linket tesz közzé.«”

2.

Az 1. pont (67/548/EGK tanácsi irányelv) az alábbi francia bekezdéssel egészül ki:

„—

32006 L 0121: a HL L 136., 2007.5.29., 281. o. számában helyesbített, 2006. december 18-i 2006/121/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 396., 2006.12.30., 850. o.).”

3.

A 12r. pont (1999/45/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv) a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„—

32006 R 1907: a HL L 136., 2007.5.29., 3. o. számában helyesbített, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 396., 2006.12.30., 1. o.).”

4.

A 10. pont (91/155/EGK bizottsági irányelv) szövegét el kell hagyni. Az 1. pont (67/548/EGK tanácsi irányelv) 16. francia bekezdésének (93/105/EGK bizottsági irányelv) és 22. francia bekezdésének (2000/21/EK bizottsági irányelv) szövegét, valamint a 12e. (793/93/EGK tanácsi rendelet) és a 12f. pont (1488/94/EK bizottsági rendelet) szövegét 2008. június 1-jétől kezdődően el kell hagyni. A 12d. pontot (93/67/EGK bizottsági irányelv) 2008. augusztus 1-jétől kezdődően el kell hagyni. A 4. pontot (76/769/EGK tanácsi irányelv) 2009. június 1-jétől kezdődően el kell hagyni.


10.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 182/15


AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG

26/2008 határozata

(2008. március 14.)

az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel módosított, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: a megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

A megállapodás II. mellékletét a 2007. április 27-i 18/2008 EGT vegyes bizottsági határozat (1) módosította.

(2)

Az egyes illékony szerves vegyületek kibocsátásának korlátozásáról szóló 2004/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtására vonatkozó első tagállami jelentés egységes formátumának létrehozásáról szóló, 2007. március 22-i 2007/205/EK bizottsági határozatot (2) bele kell foglalni a megállapodásba,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A megállapodás II. melléklete a XVII. fejezet 9. pontja (2004/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv) után a következő ponttal egészül ki:

„9a.

32007 D 0205: a Bizottság 2007. március 22-i 2007/205/EK határozata az egyes illékony szerves vegyületek kibocsátásának korlátozásáról szóló 2004/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtására vonatkozó első tagállami jelentés egységes formátumának létrehozásáról (HL L 91., 2007.3.31., 48. o.).”

2. cikk

A 2007/205/EK az Európai Unió Hivatalos Lapja EGT-kiegészítésében közzéteendő izlandi és norvég nyelvű szövege hiteles.

3. cikk

Ez a határozat 2008. március 15-én lép hatályba, feltéve, hogy az EGT Vegyes Bizottság a megállapodás 103. cikkének (1) bekezdésében előírt összes bejelentést megkapta (3).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében kell közzétenni.

Kelt Brüsszelben, 2008. március 14-én.

az EGT Vegyes Bizottság részéről

az elnök

Alan SEATTER


(1)  HL L 209., 2007.8.9., 32. o.

(2)  HL L 91., 2007.3.31., 48. o.

(3)  Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.


10.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 182/17


AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG

27/2008 határozata

(2008. március 14.)

az EGT-megállapodás IV. mellékletének (Energia) és XXI. mellékletének (Statisztika) módosításáról

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel módosított, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: a megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

A megállapodás IV. mellékletét a 2007. október 26-i 132/2007 EGT vegyes bizottsági határozat (1) módosította.

(2)

A megállapodás XXI. mellékletét a 2008. február 1-jei 18/2008 EGT vegyes bizottsági határozat (2) módosította.

(3)

A főbb ipari csoportok (MIGS) meghatározása vonatkozásában a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 586/2001/EK rendelet módosításáról szóló, 2007. június 14-i 656/2007/EK bizottsági rendeletet (3) bele kell foglalni a megállapodásba.

(4)

A 90/377/EGK tanácsi irányelvnek az ipari végfelhasználók által fizetendő gáz- és villamosenergia-árakra vonatkozó adatok összegyűjtésénél alkalmazott módszer tekintetében történő módosításáról szóló, 2007. június 7-i 2007/394/EK bizottsági határozatot (4) bele kell foglalni a megállapodásba.

(5)

Az energia területén elfogadott 90/377/EGK és 2001/77/EK irányelvnek Bulgária és Románia csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról szóló, 2006. november 20-i 2006/108/EK tanácsi irányelvet (5), amelyet a 132/2007 EGT vegyes bizottsági határozat (6) foglalt a megállapodásba, a megállapodás XXI. mellékletébe is bele kell foglalni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A megállapodás IV. mellékletének 7. pontja (90/377/EGK tanácsi irányelv) a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„—

32007 D 0394: a Bizottság 2007. június 7-i 2007/394/EK határozata (HL L 148., 2007.6.9., 11. o.).”

2. cikk

A megállapodás XXI. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A 2a. pont (586/2001/EK bizottsági rendelet) a következő szöveggel egészül ki:

„, az alábbi módosítással:

32007 R 0656: a Bizottság 2007. június 14-i 656/2007/EK rendelete (HL L 155., 2007.6.15., 3. o.).”

2.

A 26. pont (90/377/EGK tanácsi irányelv) a következő francia bekezdésekkel egészül ki:

„—

32006 L 0108: a Tanács 2006. november 20-i 2006/108/EK irányelve (HL L 363., 2006.12.20., 414. o.),

32007 D 0394: a Bizottság 2007. június 7-i 2007/394/EK határozata (HL L 148., 2007.6.9., 11. o.).”

3. cikk

A 656/2007/EK rendeletnek és a 2007/394/EK határozatnak az Európai Unió Hivatalos Lapja EGT-kiegészítésében közzéteendő izlandi és norvég nyelvű szövege hiteles.

4. cikk

Ez a határozat 2008. március 15-én lép hatályba, feltéve, hogy az EGT Vegyes Bizottság a megállapodás 103. cikkének (1) bekezdésében előírt összes bejelentést megkapta (7).

5. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében kell közzétenni.

Kelt Brüsszelben, 2008. március 14-én.

az EGT Vegyes Bizottság részéről

az elnök

Alan SEATTER


(1)  HL L 100., 2008.4.10., 1. o.

(2)  HL L 154., 2008.6.12., 36. o.

(3)  HL L 155., 2007.6.15., 3. o.

(4)  HL L 148., 2007.6.9., 11. o.

(5)  HL L 363., 2006.12.20., 414. o.

(6)  HL L 100., 2008.4.10., 1. o.

(7)  Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.


10.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 182/19


AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG

28/2008 határozata

(2008. március 14.)

az EGT-megállapodás IV. mellékletének (Energia) módosításáról

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel módosított, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: a megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

A megállapodás IV. mellékletét az EGT Vegyes Bizottság 2007. október 26-i 132/2007 határozata (1) módosította.

(2)

A villamos energia határokon keresztül történő kereskedelme esetén alkalmazandó hálózati hozzáférési feltételekről szóló 1228/2003/EK rendelet mellékletének módosításáról szóló, 2006. november 9-i 2006/770/EK bizottsági határozatot (2) bele kell foglalni a megállapodásba,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A megállapodás IV. mellékletének 20. pontja (1228/2003/EK bizottsági rendelet) a következő szöveggel egészül ki:

„, az alábbi módosítással:

32006 D 0770: a Bizottság 2006. november 9-i 2006/770/EK határozata (HL L 312., 2006.11.11., 59. o.).”

2. cikk

A 2006/770/EK határozatnak az Európai Unió Hivatalos Lapja EGT-kiegészítésében közzéteendő izlandi és norvég nyelvű szövege hiteles.

3. cikk

Ez a határozat 2008. március 15-én lép hatályba, feltéve, hogy az EGT Vegyes Bizottság a megállapodás 103. cikkének (1) bekezdésében előírt összes bejelentést megkapta (3).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében kell közzétenni.

Kelt Brüsszelben, 2008. március 14-én.

az EGT Vegyes Bizottság részéről

az elnök

Alan SEATTER


(1)  HL L 100., 2008.2.1., 1. o.

(2)  HL L 312., 2006.11.11., 59. o.

(3)  Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.


10.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 182/21


AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG

29/2008 határozata

(2008. március 14.)

az EGT-megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel módosított, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: a megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

A megállapodás XIII. mellékletét a 2008. február 1-jei 13/2008 EGT vegyes bizottsági határozat (1) módosította.

(2)

A mérőműszerekről szóló, 2006. december 20-i 2006/126/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet (2) (átdolgozott szöveg) bele kell foglalni a megállapodásba.

(3)

A 2006/126/EK határozat 2013. január 19-étől kezdődően hatályon kívül helyezi a megállapodásba foglalt 91/439/EGK tanácsi irányelvet (3), a 2. cikk (4) bekezdése kivételével, mely 2007. január 19-étől kezdődően hatályát veszti.

(4)

Ennélfogva a 91/439/EGK irányelv a megállapodás szerint 2013. január 19-étől kezdődően hatályát veszti,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A megállapodás XIII. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A melléklet a 24e. pont (561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) után a következő ponttal egészül ki:

„24f.

32006 L 0126: az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 20-i 2006/126/EK irányelve a vezetői engedélyekről (átdolgozott szöveg) (HL L 403., 2006.12.30., 18. o.).

E megállapodás alkalmazásában az irányelv rendelkezéseit a következő kiigazításokkal kell értelmezni:

a)

Az 1. cikk (1) bekezdésének második mondata helyébe a következő szöveg lép:

»Az EFTA-államok vezetői engedélyei tartalmazzák az engedélyt kiállító állam megkülönböztető jelzését. A megfelelő megkülönböztető jelek: IS (Izland), FL (Liechtenstein), N (Norvégia).«

b)

Amennyiben az Európai Gazdasági Térséghez új tagállamok csatlakoznak, Liechtenstein ötéves átmeneti időszakot élvez az 1. cikk (1) bekezdésében foglalt kötelezettségek alkalmazásáig, az I. melléklet 3. pontjának e) alpontjával összefüggésben.

c)

Az engedély 1. oldalára vonatkozóan az I. melléklet 3. pontja c) alpontjának bevezető mondata helyébe a következő szöveg lép:

»az engedélyt kiállító EFTA-állam megkülönböztető jelzése a közúti közlekedésről szóló, 1968. november 8-i ENSZ-megállapodás 37. cikke szerinti ellipszissel körbevéve (ugyanolyan háttérrel, mint a vezetői engedély); a megkülönböztető jelzések a következők:«

d)

Az engedély 1. oldalára vonatkozóan az I. melléklet 3. pontjának c) alpontja a következő szöveggel egészül ki:

»IS: Izland

FL: Liechtenstein

N: Norvégia;«

e)

Az engedély 1. oldalára vonatkozóan az I. melléklet 3. pont e) alpontjában az »Európai közösségi minta« szavak helyébe az »EGT-minta« lép.

f)

Az engedély 1. oldalára vonatkozóan az I. melléklet 3. pontjának e) alpontja a következő szöveggel egészül ki:

»Ökuskírteini

Førerkort/Førarkort;«

g)

Az engedély 1. oldalára vonatkozóan az I. melléklet 3. pontjában az f) alpont nem alkalmazandó.

h)

Az engedély 2. oldalára vonatkozóan az I. melléklet 3. pontjában, a b) alpont a »vagy izlandi vagy norvég« szöveggel egészül ki a »svéd« szót követően.”

2.

A 24a. pont (91/439/EGK tanácsi irányelv) a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„—

32006 L 0126: az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 20-i 2006/126/EK irányelve (átdolgozott szöveg) (HL L 403., 2006.12.30., 18. o.).”

3.

A 24a. pont szövegét (91/439/EGK tanácsi irányelv) 2013. január 19-i hatállyal el kell hagyni.

2. cikk

A 2006/126/EK irányelvnek az Európai Unió Hivatalos Lapja EGT-kiegészítésében közzéteendő izlandi és norvég nyelvű szövege hiteles.

3. cikk

Ez a határozat 2008. március 15-én lép hatályba, feltéve, hogy az EGT Vegyes Bizottság a megállapodás 103. cikkének (1) bekezdésében előírt összes bejelentést megkapta (4).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében kell közzétenni.

Kelt Brüsszelben, 2008. március 14-én.

az EGT Vegyes Bizottság részéről

az elnök

Alan SEATTER


(1)  HL L 154., 2008.6.12., 27. o.

(2)  HL L 403., 2006.12.30., 18. o.

(3)  HL L 237., 1991.8.24., 1. o.

(4)  Alkotmányos követelmények fennállását jelezték.


10.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 182/24


AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG

30/2008 határozata

(2008. március 14.)

az EGT-megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel módosított, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: a megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

A megállapodás XIII. mellékletét a 2008. február 1-jei 13/2008 EGT vegyes bizottsági határozat (1) módosította.

(2)

Az egységes európai égbolt létrehozására vonatkozó keret megállapításáról szóló, 2004. március 10-i 549/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (2), a léginavigációs szolgálatoknak az egységes európai égbolt keretében történő ellátásáról szóló, 2004. március 10-i 550/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (3), a légtérnek az egységes európai égbolt keretében történő szervezéséről és használatáról szóló, 2004. március 10-i 551/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (4) és az Európai Légiforgalmi Szolgáltatási Hálózat átjárhatóságáról szóló, 2004. március 10-i 552/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (5) a 2006. június 2-i 67/2006 EGT vegyes bizottsági határozat (6) országonként eltérő hozzáigazításokkal belefoglalta a megállapodásba.

(3)

A levegő-föld beszédüzemű kommunikáció csatornatávolságára vonatkozó követelményeknek az egységes európai égbolt keretében történő megállapításáról szóló, 2007. október 26-i 1265/2007/EK bizottsági rendeletet (7) bele kell foglalni a megállapodásba,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A megállapodás XIII. melléklete a 66wd. pont (a Bizottság 1794/2006/EK rendelete) után a következő ponttal egészül ki:

„66we.

32007 R 1265: a Bizottság 2007. október 26-i 1265/2007/EK rendelete a levegő-föld beszédüzemű kommunikáció csatornatávolságára vonatkozó követelményeknek az egységes európai égbolt keretében történő megállapításáról (HL L 283., 2007.10.27., 25. o.).”

2. cikk

Az 1265/2007/EK rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapja EGT-kiegészítésében közzéteendő izlandi és norvég nyelvű szövege hiteles.

3. cikk

Ez a határozat 2008. március 15-én lép hatályba, feltéve, hogy az EGT Vegyes Bizottság a megállapodás 103. cikkének (1) bekezdésében előírt összes bejelentést megkapta (8).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében kell közzétenni.

Kelt Brüsszelben, 2008. március 14-én.

az EGT Vegyes Bizottság részéről

az elnök

Alan SEATTER


(1)  HL L 154., 2008.6.12., 27. o.

(2)  HL L 96., 2004.3.31., 1. o.

(3)  HL L 96., 2004.3.31., 10. o.

(4)  HL L 96., 2004.3.31., 20. o.

(5)  HL L 96., 2004.3.31., 26. o.

(6)  HL L 245., 2006.9.7., 18. o.

(7)  HL L 283., 2007.10.27., 25. o.

(8)  Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.


10.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 182/26


AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG

31/2008 határozata

(2008. március 14.)

az EGT-megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel módosított, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: a megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

A megállapodás XIII. mellékletét a 2008. február 1-jei 13/2008 EGT vegyes bizottsági határozat (1) módosította.

(2)

A Közösségen belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozók közösségi listájának létrehozásáról szóló 474/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2007. november 28-i 1400/2007/EK bizottsági rendeletet (2) bele kell foglalni a megállapodásba,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A megállapodás XIII. melléklete a következőképpen módosul:

A 66zab. pont (474/2006/EK bizottsági rendelet) a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„—

32007 R 1400: a Bizottság 2007. november 28-i 1400/2007/EK rendelete (HL L 311., 2007.11.29., 12. o.).”

2. cikk

Az 1400/2007/EK rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapja EGT-kiegészítésében közzéteendő izlandi és norvég nyelvű szövege hiteles.

3. cikk

Ez a határozat 2008. március 15-én lép hatályba, feltéve, hogy az EGT Vegyes Bizottság a megállapodás 103. cikkének (1) bekezdésében előírt összes bejelentést megkapta (3).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében kell közzétenni.

Kelt Brüsszelben, 2008. március 14-én.

az EGT Vegyes Bizottság részéről

az elnök

Alan SEATTER


(1)  HL L 154., 2008.6.12., 27. o.

(2)  HL L 311., 2007.11.29., 12. o.

(3)  Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.


10.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 182/28


AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG

32/2008 határozata

(2008. március 14.)

az EGT-megállapodás XVI. mellékletének (Közbeszerzés) módosításáról

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel módosított, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: a megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

A megállapodás XVI. mellékletét a 2007. október 26-i 132/2007 EGT vegyes bizottsági határozat (1) módosította.

(2)

A 2004/17/EK és 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a szerződés-odaítélési eljárásokra vonatkozó alkalmazási értékhatárai tekintetében történő módosításáról szóló, 2007. december 4-i 1422/2007/EK bizottsági rendeletet (2) bele kell foglalni a megállapodásba,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A megállapodás XVI. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A 2. pont (2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv) a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„—

32007 R 1422: a Bizottság 2007. december 4-i 1422/2007/EK rendelete (HL L 317., 2007.12.5., 34. o.).”

2.

A 4. pont (2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv) a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„—

32007 R 1422: a Bizottság 2007. december 4-i 1422/2007/EK rendelete (HL L 317., 2007.12.5., 34. o.).”

2. cikk

Az 1422/2007/EK rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapja EGT-kiegészítésében közzéteendő izlandi és norvég nyelvű szövege hiteles.

3. cikk

Ez a határozat 2008. március 15-én lép hatályba, feltéve, hogy az EGT Vegyes Bizottság a megállapodás 103. cikkének (1) bekezdésében előírt összes bejelentést megkapta (3).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében kell közzétenni.

Kelt Brüsszelben, 2008. március 14-én.

az EGT Vegyes Bizottság részéről

az elnök

Alan SEATTER


(1)  HL L 100., 2008.4.10., 1. o.

(2)  HL L 317., 2007.12.5., 34. o.

(3)  Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.


10.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 182/30


AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG

33/2008 határozata

(2008. március 14.)

az EGT-megállapodás XVIII. mellékletének (Munkahelyi egészségvédelem és biztonság, munkajog, valamint nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód) módosításáról

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel módosított, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: a megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

A megállapodás XVIII. mellékletét a 2007. október 26-i 132/2007 EGT vegyes bizottsági határozat (1) módosította.

(2)

A férfiak és nők közötti esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elvének a foglalkoztatás és munkavégzés területén történő megvalósításáról szóló, 2006. július 5-i 2006/54/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet (2) bele kell foglalni a megállapodásba.

(3)

A 2006/54/EK irányelv 2009. augusztus 15-ével hatályon kívül helyezi a megállapodásba foglalt 75/117/EGK (3), 76/207/EGK (4), 86/378/EGK (5) és 97/80/EK (6) tanácsi irányelvet, amelyek következésképpen 2009. augusztus 15-ével a megállapodás értelmében hatályukat vesztik,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A megállapodás XVIII. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A melléklet a 21a. pontot (97/80/EK tanácsi irányelv) követően a következő ponttal egészül ki:

„21b.

32006 L 0054: az Európai Parlament és a Tanács 2006. július 5-i 2006/54/EK irányelve a férfiak és nők közötti esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elvének a foglalkoztatás és munkavégzés területén történő megvalósításáról (átdolgozás) (HL L 204., 2006.7.26., 23. o.)”

E megállapodás alkalmazásában az irányelv rendelkezéseit a következő kiigazításokkal kell értelmezni:

a)

A 3. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„Annak érdekében, hogy ténylegesen biztosítsák a teljes egyenlőséget a férfiak és nők között a munka világában, az egyenlő bánásmód elve nem akadályozza a tagállamokat abban, hogy bizonyos előnyöket nyújtó intézkedéseket tartsanak fenn vagy fogadjanak el abból a célból, hogy az alulreprezentált nem számára a szakmai tevékenységek folytatását megkönnyítsék, vagy hogy a szakmai előmenetelükben őket érő hátrányokat megakadályozzák vagy kiegyenlítsék.”

b)

A 12. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„5.   Izland és Norvégia esetében az (1) bekezdés első mondatában szereplő 1990. május 17. időpont helyébe 1994. január 1., míg Liechtenstein esetében 1995. május 1. lép.”

c)

A 19. cikk (4) bekezdésének a) pontjában „a Szerződés 141. cikke” kifejezés helyébe „az EGT-megállapodás 69. cikke” kifejezés lép.

2.

A 17. pont (75/117/EGK tanácsi irányelv), a 18. pont (76/207/EGK tanácsi irányelv), a 20. pont (86/378/EGK tanácsi irányelv) és a 21a. pont (97/80/EK tanácsi irányelv) szövegét 2009. augusztus 15-i hatállyal el kell hagyni.

2. cikk

A 2006/54/EK irányelvnek az Európai Unió Hivatalos Lapja EGT-kiegészítésében közzéteendő izlandi és norvég nyelvű szövege hiteles.

3. cikk

Ez a határozat 2008. március 15-én lép hatályba, feltéve, hogy az EGT Vegyes Bizottság a megállapodás 103. cikkének (1) bekezdésében előírt összes bejelentést megkapta (7).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében kell közzétenni.

Kelt Brüsszelben, 2008. március 14-én.

az EGT Vegyes Bizottság részéről

az elnök

Alan SEATTER


(1)  HL L 100., 2008.4.10., 1. o.

(2)  HL L 204., 2006.7.26., 23. o.

(3)  HL L 45., 1975.2.19., 19. o.

(4)  HL L 39., 1976.2.14., 40. o.

(5)  HL L 225., 1986.8.12., 40. o.

(6)  HL L 14., 1998.1.20., 6. o.

(7)  Alkotmányos követelmények fennállását jelezték.


10.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 182/32


AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG

34/2008 határozata

(2008. március 14.)

az EGT-megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel módosított, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: a megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

A megállapodás XX. mellékletét a 2008. február 1-jei 15/2008 EGT vegyes bizottsági határozat (1) módosította.

(2)

Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtására vonatkozó jelentés(ek) alapjául szolgáló kérdőív létrehozásáról szóló, 2005. május 4-i 2005/381/EK bizottsági határozatot (2) bele kell foglalni a megállapodásba.

(3)

Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtására vonatkozó jelentés(ek) alapjául szolgáló kérdőív létrehozásáról szóló 2005/381/EK határozat módosításáról szóló, 2006. november 23-i 2006/803/EK bizottsági határozatot (3) bele kell foglalni a megállapodásba,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A megállapodás XX. melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az 1f. pont (96/61/EK tanácsi irányelv) a következő szövegrésszel egészül ki:

„—

32005 D 0381: a Bizottság 2005. május 4-i 2005/381/EK határozata (HL L 126., 2005.5.19., 43. o.), a következő módosítással:

32006 D 0803: a Bizottság 2006. november 23-i 2006/803/EK határozata (HL L 329., 2006.11.25., 38. o.).”

2.

A szöveg a 21ao. pont (2006/780/EK bizottsági határozat) után a következő ponttal egészül ki:

„21ap.

32005 D 0381: a Bizottság 2005. május 4-i 2005/381/EK határozata az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtására vonatkozó jelentés(ek) alapjául szolgáló kérdőív létrehozásáról (HL L 126., 2005.5.19., 43. o.), a következő módosítással:

32006 D 0803: a Bizottság 2006. november 23-i 2006/803/EK határozata (HL L 329., 2006.11.25., 38. o.).

A határozat rendelkezéseit a megállapodás alkalmazásában a következő kiigazításokkal kell értelmezni:

A 2. cikk a következőképpen értendő:

»Amennyiben valamely EFTA-állam is érintett, az EFTA-államok jelentéseit minden év június 30-ig kell benyújtani az EFTA Felügyeleti Hatóságnak az előző naptári év január 1-jétől december 31-ig terjedő időszakára vonatkozóan. A 2008. naptári évre vonatkozó első jelentést 2009. június 30-ig kell benyújtani.«”

2. cikk

A 2005/381/EK és a 2006/803/EK határozatnak az Európai Unió Hivatalos Lapja EGT-kiegészítésében közzéteendő izlandi és norvég nyelvű szövege hiteles.

3. cikk

Ez a határozat 2008. március 15-én lép hatályba, feltéve, hogy az EGT Vegyes Bizottság a megállapodás 103. cikkének (1) bekezdésében előírt összes bejelentést megkapta (4).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében kell közzétenni.

Kelt Brüsszelben, 2008. március 14-én.

az EGT Vegyes Bizottság részéről

az elnök

Alan SEATTER


(1)  HL L 154., 2008.6.12., 30. o.

(2)  HL L 126., 2005.5.19., 43. o.

(3)  HL L 329., 2006.11.25., 38. o.

(4)  Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.


10.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 182/34


AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG

35/2008 határozata

(2008. március 14.)

az EGT-megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel módosított, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: a megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

A megállapodás XX. mellékletét a 2008. február 1-jei 15/2008 EGT vegyes bizottsági határozat (1) módosította.

(2)

A kikötőkben horgonyzó hajók part menti villamosenergia-használatának ösztönzéséről szóló, 2006. május 8-i 2006/339/EK bizottsági ajánlást (2) bele kell foglalni a megállapodásba,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A megállapodás XX. melléklete a 42. pontot (2003/532/EK bizottsági ajánlás) követően a következő ponttal egészül ki:

„43.

32006 H 0339: a Bizottság 2006. május 8-i 2006/339/EK ajánlása a kikötőkben horgonyzó hajók part menti villamosenergia-használatának ösztönzéséről (HL L 125., 2006.5.12., 38. o.).”

2. cikk

A 2006/339/EK ajánlásnak az Európai Unió Hivatalos Lapja EGT-kiegészítésében közzéteendő izlandi és norvég nyelvű szövege hiteles.

3. cikk

Ez a határozat 2008. március 15-én lép hatályba, feltéve, hogy az EGT Vegyes Bizottság a megállapodás 103. cikkének (1) bekezdésében előírt összes bejelentést megkapta (3).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében kell közzétenni.

Kelt Brüsszelben, 2008. március 14-én.

az EGT Vegyes Bizottság részéről

az elnök

Alan SEATTER


(1)  HL L 154., 2008.6.12., 30. o.

(2)  HL L 125., 2006.5.12., 38. o.

(3)  Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.


10.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 182/36


AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG

36/2008 határozata

(2008. március 14.)

az EGT-megállapodás XXI. mellékletének (Statisztika) módosításáról

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel módosított, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: a megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

A megállapodás XXI. mellékletét a 2008. február 1-jei 18/2008 EGT vegyes bizottsági határozat (1) módosította.

(2)

A bizonyos áruszállítási módokra vonatkozó egységes NST 2007 áruosztályozás létrehozása céljából a 95/64/EK tanácsi irányelv, az 1172/98/EK tanácsi rendelet, a 91/2003/EK és az 1365/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2007. november 7-i 1304/2007/EK bizottsági rendeletet (2) bele kell foglalni a megállapodásba,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A megállapodás XXI. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A 7. (91/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet), 7b. (95/64/EK tanácsi irányelv) és a 7f. pont (1172/98/EK tanácsi rendelet) a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„—

32007 R 1304: a Bizottság 2007. november 7-i 1304/2007/EK rendelete (HL L 290., 2007.11.8., 14. o.).”

2.

A 7j. pont (1365/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) a következővel egészül ki:

„, az alábbi módosítással:

32007 R 1304: a Bizottság 2007. november 7-i 1304/2007/EK rendelete (HL L 290., 2007.11.8., 14. o.).”

2. cikk

Az 1304/2007/EK rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapja EGT-kiegészítésében közzéteendő izlandi és norvég nyelvű szövege hiteles.

3. cikk

Ez a határozat 2008. március 15-én lép hatályba, feltéve, hogy az EGT Vegyes Bizottság a megállapodás 103. cikkének (1) bekezdésében előírt összes bejelentést megkapta (3).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében kell közzétenni.

Kelt Brüsszelben, 2008. március 14-én.

az EGT Vegyes Bizottság részéről

az elnök

Alan SEATTER


(1)  HL L 154., 2008.6.12., 36. o.

(2)  HL L 290., 2007.11.8., 14. o.

(3)  Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.


10.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 182/38


AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG

37/2008 határozata

(2008. március 14.)

az EGT-megállapodás XXI. mellékletének (Statisztika) módosításáról

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel módosított, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: a megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

A megállapodás XXI. mellékletét a 2008. február 1-jei 18/2008 EGT vegyes bizottsági határozat (1) módosította.

(2)

A migrációra és a nemzetközi védelemre vonatkozó közösségi statisztikákról, valamint a külföldi állampolgárságú munkavállalókra vonatkozó statisztikák összeállításáról szóló 311/76/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. július 11-i 862/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (2) bele kell foglalni a megállapodásba.

(3)

A 862/2007/EK rendelet hatályon kívül helyezi a megállapodásba foglalt 311/76/EGK tanácsi rendeletet (3), amelyet ebből következően a megállapodás értelmében hatályon kívül kell helyezni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A megállapodás XXI. mellékletének 18. pontja (311/76/EGK tanácsi rendelet) helyébe a következő szöveg lép:

32007 R 0862: az Európai Parlament és a Tanács 2007. július 11-i 862/2007/EK rendelete a migrációra és a nemzetközi védelemre vonatkozó közösségi statisztikákról, valamint a külföldi állampolgárságú munkavállalókra vonatkozó statisztikák összeállításáról szóló 311/76/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 199., 2007.7.31., 23. o.).”

2. cikk

A 862/2007/EK rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapja EGT-kiegészítésében közzéteendő izlandi és norvég nyelvű szövege hiteles.

3. cikk

Ez a határozat 2008. március 15-én lép hatályba, feltéve, hogy az EGT Vegyes Bizottság a megállapodás 103. cikkének (1) bekezdésében előírt összes bejelentést megkapta (4).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében kell közzétenni.

Kelt Brüsszelben, 2008. március 14-én.

az EGT Vegyes Bizottság részéről

az elnök

Alan SEATTER


(1)  HL L 154., 2008.6.12., 36. o.

(2)  HL L 199., 2007.7.31., 23. o.

(3)  HL L 39., 1976.2.14., 1. o.

(4)  Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.


10.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 182/40


AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG

38/2008 határozata

(2008. március 14.)

az EGT-megállapodás XXI. mellékletének (Statisztika) módosításáról

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel módosított, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: a megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

A megállapodás XXI. mellékletét a 2008. február 1-jei 18/2008 EGT vegyes bizottsági határozat (1) módosította.

(2)

Az integrált szociális védelmi statisztikák európai rendszeréről (ESSPROS) szóló, 458/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az ESSPROS-alaprendszerben és a nyugdíjban részesülők moduljában használt megfelelő adattovábbítási formátumok, a továbbítandó eredmények és a minőségmérési feltételek tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2007. november 12-i 1322/2007/EK bizottsági rendeletet (2) bele kell foglalni a megállapodásba.

(3)

A harmonizált fogyasztói árindexekről szóló 2494/95/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó kezdeti intézkedésekről szóló 1749/96/EK rendelet módosításáról szóló, 2007. november 14-i 1334/2007/EK bizottsági rendeletet (3) bele kell foglalni a megállapodásba,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A megállapodás XXI. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A 18u. pont (458/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) után a következő ponttal egészül ki:

„18ua.

32007 R 1322: a Bizottság 2007. november 12-i 1322/2007/EK rendelete az integrált szociális védelmi statisztikák európai rendszeréről (ESSPROS) szóló, 458/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az ESSPROS-alaprendszerben és a nyugdíjban részesülők moduljában használt megfelelő adattovábbítási formátumok, a továbbítandó eredmények és a minőségmérési feltételek tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 294., 2007.11.13., 5. o.).”

2.

A 19b. pont (1749/96/EK bizottsági rendelet) a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„—

32007 R 1334: a Bizottság 2007. november 14-i 1334/2007/EK rendelete (HL L 296., 2007.11.15., 22. o.).”

2. cikk

Az 1322/2007/EK és az 1334/2007/EK rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapja EGT-kiegészítésében közzéteendő izlandi és norvég nyelvű szövege hiteles.

3. cikk

Ez a határozat 2008. március 15-én lép hatályba, feltéve, hogy az EGT Vegyes Bizottság a megállapodás 103. cikkének (1) bekezdésében előírt összes bejelentést megkapta (4).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében kell közzétenni.

Kelt Brüsszelben, 2008. március 14-én.

az EGT Vegyes Bizottság részéről

az elnök

Alan SEATTER


(1)  HL L 154., 2008.6.12., 36. o.

(2)  HL L 294., 2007.11.13., 5. o.

(3)  HL L 296., 2007.11.15., 22. o.

(4)  Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.


10.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 182/42


AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG

39/2008 határozata

(2008. március 14.)

az EGT-megállapodás 31. jegyzőkönyvének a négy alapszabadságon kívül eső különleges területeken folytatott együttműködésre vonatkozó módosításáról

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel módosított, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: a megállapodás) és különösen annak 86. és 98. cikkére,

mivel:

(1)

A megállapodás 31. jegyzőkönyvét a 2007. július 27-i 96/2007 EGT vegyes bizottsági határozat (1) módosította.

(2)

Helyénvaló kiterjeszteni a megállapodás szerződő felei közötti együttműködést a közösségi Polgári Védelmi Mechanizmus kialakításáról szóló, 2007. november 8-i 2007/779/EK, Euratom tanácsi határozatra (2) (átdolgozás).

(3)

A 2007/779/EK, Euratom határozat hatályon kívül helyezi a megállapodásba foglalt 2001/792/EK, Euratom tanácsi határozatot (3), amely ebből következően a megállapodást illetően hatályát veszti.

(4)

Ezért a megállapodás 31. jegyzőkönyvét módosítani kell annak érdekében, hogy e kibővített együttműködés 2008. január 1-jei kezdettel lehetővé váljon,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A megállapodás 31. jegyzőkönyve 10. cikke (8) bekezdésének b) albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A 2008. január 1-jével hatályba lépő közösségi jogi aktusok:

32007 D 0779: a Tanács 2007. november 8-i 2007/779/EK, Euratom határozata a közösségi Polgári Védelmi Mechanizmus kialakításáról (átdolgozás) (HL L 314., 2007.12.1., 9. o.)”

2. cikk

Ez a határozat a megállapodás 103. cikke (1) bekezdésében említettek szerinti utolsó bejelentésnek az EGT Vegyes Bizottsághoz történő beérkezését követő napon lép hatályba (4).

Ezt a rendeletet 2008. január 1-jétől kell alkalmazni.

3. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében kell közzétenni.

Kelt Brüsszelben, 2008. március 14-én.

az EGT Vegyes Bizottság részéről

az elnök

Alan SEATTER


(1)  HL L 47., 2008.2.21., 1. o.

(2)  HL L 314., 2007.12.1., 9. o.

(3)  HL L 297., 2001.11.15., 7. o.

(4)  Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.