ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 76

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

51. évfolyam
2008. március 19.


Tartalom

 

I   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács 247/2008/EK rendelete (2008. március 17.) a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló 1234/2007/EK rendelet (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) módosításáról

1

 

*

A Tanács 248/2008/EK rendelete (2008. március 17.) az 1234/2007/EK rendeletnek a nemzeti tejkvóták tekintetében történő módosításáról

6

 

*

A Tanács 249/2008/EK rendelete (2008. március 17.) a Kínai Népköztársaságból és Thaiföldről származó egyes műanyag zsákok és zacskók behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló 1425/2006/EK rendelet módosításáról

8

 

 

A Bizottság 250/2008/EK rendelete (2008. március 18.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

13

 

 

A Bizottság 251/2008/EK rendelete (2008. március 18.) az 533/2007/EK rendelet által a baromfihús tekintetében megnyitott vámkontingensek keretében 2008. március folyamán első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

15

 

 

A Bizottság 252/2008/EK rendelete (2008. március 18.) az 539/2007/EK rendelet által a tojás- és ovalbuminágazat egyes termékei tekintetében megnyitott vámkontingensek keretében 2008 márciusának első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

17

 

 

A Bizottság 253/2008/EK rendelete (2008. március 18.) az 1385/2007 rendelet által a baromfihús tekintetében megnyitott vámkontingens keretében 2008. márciusának első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

19

 

 

A Bizottság 254/2008/EK rendelete (2008. március 18.) az 1384/2007/EK rendelet által a baromfihús tekintetében megnyitott vámkontingens keretében 2008 márciusának első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

21

 

 

A Bizottság 255/2008/EK rendelete (2008. március 18.) az 1383/2007/EK rendelet által a baromfihús tekintetében megnyitott vámkontingens keretében 2008. márciusának első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

23

 

 

A Bizottság 256/2008/EK rendelete (2008. március 18.) az 1399/2007/EK rendelet által egyes Svájcból származó hústermékek tekintetében megnyitott vámkontingens keretében 2008 márciusának első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

24

 

 

A Bizottság 257/2008/EK rendelete (2008. március 18.) az 1382/2007/EK rendelet által a sertéshús tekintetében megnyitott vámkontingens keretében 2008 márciusának első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

25

 

 

A Bizottság 258/2008/EK rendelete (2008. március 18.) a cukorágazat egyes termékeire az 1109/2007/EK rendelet által a 2007/2008-es gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

26

 

*

A Bizottság 259/2008/EK rendelete (2008. március 18.) az 1290/2005/EK tanácsi rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) származó pénzeszközök kedvezményezettjeire vonatkozó információk nyilvánosságra hozatalának tekintetében történő alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról

28

 

*

A Bizottság 260/2008/EK rendelete (2008. március 18.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a betakarítást követően füstölőszerrel végrehajtott kezelésre tekintettel eltérés hatálya alá eső hatóanyag-termék kombinációk jegyzékéről rendelkező VII. melléklet megállapításával történő módosításáról ( 1 )

31

 

 

IRÁNYELVEK

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/10/EK irányelve (2008. március 11.) a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2004/39/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról

33

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/11/EK irányelve (2008. március 11.) az értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról szóló 2003/71/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról ( 1 )

37

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/12/EK irányelve (2008. március 11.) az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és -akkumulátorokról szóló 2006/66/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról

39

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/13/EK irányelve (2008. március 11.) az állatorvos-tudományban használt elektromos orvosi készülékekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 84/539/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről ( 1 )

41

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/18/EK irányelve (2008. március 11.) az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló 85/611/EGK tanácsi irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról

42

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/19/EK irányelve (2008. március 11.) az életbiztosításról szóló 2002/83/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról

44

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/20/EK irányelve (2008. március 11.) a pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint a terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló 2005/60/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról ( 1 )

46

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/21/EK irányelve (2008. március 11.) az európai biztosítási és foglalkoztatóinyugdíj-bizottság létrehozásáról szóló 91/675/EGK tanácsi irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról

48

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/22/EK irányelve (2008. március 11.) a szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos információkra vonatkozó átláthatósági követelmények harmonizációjáról szóló 2004/109/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról

50

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/23/EK irányelve (2008. március 11.) a befektetési vállalkozások és hitelintézetek tőkemegfeleléséről szóló 2006/49/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról

54

 

 

II   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

HATÁROZATOK

 

 

Bizottság

 

 

2008/233/EK

 

*

A Bizottság határozata (2008. március 17.) a 64/432/EGK tanácsi irányelvnek a szarvasmarhafélék Közösségen belüli kereskedelme esetében a szarvasmarhák fertőző rhinotracheitisével kapcsolatos további garanciákra vonatkozó végrehajtásáról és az egyes tagállamok által benyújtott felszámolási programok jóváhagyásáról szóló 2004/558/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2008) 1004. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

56

 

 

2008/234/EK

 

*

A Bizottság határozata (2008. március 18.) a 2003/467/EK határozat Lengyelország egyes közigazgatási egységeinek a szarvasmarhák enzootikus leukózisától hivatalosan mentessé nyilvánításának tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2008) 974. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

58

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

RENDELETEK

19.3.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 76/1


A TANÁCS 247/2008/EK RENDELETE

(2008. március 17.)

a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló 1234/2007/EK rendelet („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”) módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 37. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére,

mivel:

(1)

A legfeljebb 7,5 % szennyeződést és szilánkot tartalmazó rövid lenrost és kenderrost feldolgozásához nyújtott támogatás a 2007/2008-as gazdasági év végéig van hatályban. Tekintettel azonban a jelenlegi támogatási rendszer keretében az ilyen rostok piacán jelentkező kedvező tendenciákra, továbbá az innovatív termékek és felvevőpiacaik megszilárdításához való hozzájárulás érdekében indokolt e támogatás alkalmazási időszakát a 2008/2009-es gazdasági év végéig meghosszabbítani.

(2)

A rostlen és a rostkender piacainak közös szervezéséről szóló, 2000. július 27-i 1673/2000/EK tanácsi rendelet (1) előírja, hogy a 2008/2009-es gazdasági évtől emelni kell a hosszú lenrost feldolgozásához nyújtott támogatás szintjét. Az 1673/2000/EK rendelet helyébe a 2008/2009-es gazdasági évtől kezdődően az 1234/2007/EK rendelet lépett. Az 1234/2007/EK rendelet rendelkezéseinek szövegezése során az 1673/2000/EK rendelet rendelkezéseit oly módon vették figyelembe, ahogyan azokat az említett gazdasági évtől alkalmazni kellene, ezért a támogatás a tervezett szinten került rögzítésre. Mivel a rövid lenrost feldolgozásához nyújtott támogatás a 2008/2009-es gazdasági év végéig fennmarad, a hosszú lenrost feldolgozásához nyújtott támogatás szintjét ugyanezen gazdasági év végéig azon a szinten kell tartani, amelyet az 1673/2000/EK rendelet a 2007/2008-as gazdasági évre előirányzott.

(3)

A jó minőségű rövid lenrostok és kenderrostok előállításának elősegítése érdekében kizárólag a legfeljebb 7,5 % szennyeződést és szilánkot tartalmazó rostok részesülnek támogatásban. A tagállamok azonban eltérhetnek ettől a határértéktől, és támogatást nyújthatnak a 7,5 % és 15 % közötti szennyeződést és szilánkot tartalmazó rövid lenrostok, illetve a 7,5 % és 25 % közötti szennyeződést és szilánkot tartalmazó kenderrostok feldolgozásához is. Mivel ez a lehetőség csupán a 2007/2008-as gazdasági év végéig áll nyitva a tagállamok előtt, lehetővé kell tenni számukra, hogy az említett határértéktől egy újabb gazdasági éven át eltérhessenek.

(4)

Tekintettel arra, hogy új felvevőpiacok alakultak ki, biztosítani kell a nyersanyagellátás minimális szintjét. Annak érdekében tehát, hogy továbbra is ésszerű termelési szinteket lehessen biztosítani az egyes tagállamokban, meg kell hosszabbítani a garantált országos mennyiségek alkalmazási időszakát.

(5)

Hollandia, Belgium és Franciaország egyes régióiban a hagyományos lentermelés folytatását kiegészítő támogatásokkal mozdították elő. Annak érdekében, hogy folytatódjon a mezőgazdasági üzemek szerkezetének az új piaci feltételekhez való fokozatos hozzáigazítása, szükség van ezen átmeneti támogatásnak a 2008/2009-es gazdasági év végéig történő meghosszabbítására.

(6)

Ezért az 1234/2007/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1234/2007/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A II. rész I. címe IV. fejezete I. szakasza II. alszakaszának címe helyébe a következő szöveg lép:

„II.   alszakasz

Rostlen és rostkender”;

2.

A 91. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) bekezdés első albekezdése helyébe a következő albekezdések lépnek:

„(1)   A hosszú rostlen szalmájának feldolgozásához támogatás az engedéllyel rendelkező elsődleges feldolgozók részére nyújtható a valamely mezőgazdasági termelővel kötött adásvételi szerződés tárgyát képező szalmából ténylegesen előállított rost mennyisége alapján.

A 2008/2009-es gazdasági évben ugyanezen feltételekkel a rövid rostlen és a rostkender szalmájának feldolgozásához is nyújtható támogatás.”;

b)

a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   Ezen alszakasz alkalmazásában „engedéllyel rendelkező elsődleges feldolgozó” alatt olyan természetes vagy jogi személy, illetve természetes vagy jogi személyek olyan csoportja értendő – függetlenül saját, illetve tagjai nemzeti jog szerinti jogállásától – aki vagy amely len- vagy kenderrost gyártására engedélyt kapott a létesítmények helye szerinti tagállam illetékes hatóságától.”;

3.

A 92. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A 91. cikkben meghatározott feldolgozási támogatás összege a következők szerint alakul:

a)

a hosszú lenrost esetében:

a 2008/2009-es gazdasági évre tonnánként 160 EUR,

a 2009/2010-es gazdasági évtől kezdődően tonnánként 200 EUR;

b)

a legfeljebb 7,5 % szennyeződést és szilánkot tartalmazó rövid lenrost és kenderrost esetében a 2008/2009-es gazdasági évre tonnánként 90 EUR.

A tagállamok azonban – a hagyományos felvevőpiacokra tekintettel – a következő esetekben is határozhatnak támogatás nyújtásáról:

a)

7,5–15 % szennyeződést és szilánkot tartalmazó rövid lenrost;

b)

7,5–25 % szennyeződést és szilánkot tartalmazó kenderrost.

A második albekezdésben említett esetekben a tagállamok a támogatást az előállított mennyiséget meg nem haladó mennyiség után adják, 7,5 % szennyeződéssel és szilánkkal számolva.”;

4.

A 94. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A támogatható hosszú lenrost maximális garantált mennyisége gazdasági évenként 80 878 tonna. Ezt a mennyiséget a XI. melléklet A.I. pontjával összhangban, nemzeti garantált mennyiségek formájában szét kell osztani egyes tagállamok között.”;

b)

a cikk az (1) bekezdés után a következő bekezdéssel egészül ki:

„(1a)   A 2008/2009-es gazdasági évben támogatásban részesíthető rövid lenrost és kenderrost maximális garantált mennyisége 147 265 tonna. Ezt a mennyiséget a XI. melléklet A.II. pontjával összhangban, nemzeti garantált mennyiségek formájában szét kell osztani egyes tagállamok között.”;

c)

a cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(3)   Valamennyi tagállam jogosult az (1) bekezdésben említett garantált országos mennyisége egy részét átcsoportosítani az (1a) bekezdésben megadott garantált országos mennyiségébe és viszont.

Az első albekezdésben említett átcsoportosításokat az 1 tonna hosszú lenrost = 2,2 tonna rövid lenrost, illetve kenderrost egyenlet alapján kell végrehajtani.

Feldolgozási támogatás csak az (1) és az (1a) bekezdésben említett, e bekezdés első két albekezdésével összhangban kiigazított mennyiségek után nyújtható.”;

5.

A 94. cikk után a rendelet a következő cikkel egészül ki:

„94a. cikk

Kiegészítő támogatás

A 2008/2009-es gazdasági év során kiegészítő támogatást nyújtanak az engedéllyel rendelkező elsődleges feldolgozók részére a XI. melléklet A.III. pontjában ismertetett I. és II. területen található, lennel bevetett területek, illetve az után a szalmatermelés után, amely:

a)

a 91. cikk (1) bekezdésében említett adásvételi szerződés vagy kötelezettségvállalás tárgyát képezte; és

b)

hosszú rosttá történő feldolgozási támogatásban részesült.

A kiegészítő támogatás összege az I. területen 120 EUR/hektár, a II. területen pedig 50 EUR/hektár.”;

6.

A XI. melléklet e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2008. július 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. március 17-én.

a Tanács részéről

az elnök

I. JARC


(1)  HL L 193., 2000.7.29., 16. o. A 1234/2007/EK rendelettel (HL L 299., 2007.11.16., 1. o.) hatályon kívül helyezett rendelet.


MELLÉKLET

A XI. melléklet A. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„A.I.

A 94. cikk (1) bekezdésében említett maximális garantált hosszúlenrost-mennyiség felosztása a tagállamok között:

Belgium

13 800

Bulgária

13

Cseh Köztársaság

1 923

Németország

300

Észtország

30

Spanyolország

50

Franciaország

55 800

Lettország

360

Litvánia

2 263

Hollandia

4 800

Ausztria

150

Lengyelország

924

Portugália

50

Románia

42

Szlovákia

73

Finnország

200

Svédország

50

Egyesült Királyság

50

A.II.

A 94. cikk (1a) bekezdésében említett, a 2008/2009-es gazdasági évre vonatkozó, maximális garantált rövidlenrost- és kenderrostmennyiség felosztása a tagállamok között

A 94. cikk (1a) bekezdésében említett mennyiséget a következőképpen kell felosztani:

a)

országos garantált mennyiségek formájában a következő tagállamok között:

Belgium

10 350

Bulgária

48

Cseh Köztársaság

2 866

Németország

12 800

Észtország

42

Spanyolország

20 000

Franciaország

61 350

Lettország

1 313

Litvánia

3 463

Magyarország (1)

2 061

Hollandia

5 550

Ausztria

2 500

Lengyelország

462

Portugália

1 750

Románia

921

Szlovákia

189

Finnország

2 250

Svédország

2 250

Egyesült Királyság

12 100

b)

5 000 tonna, amelyet garantált országos mennyiségek formájában kell szétosztani a 2008/2009-es gazdasági évben Dánia, Írország, Görögország, Olaszország és Luxemburg között. Ezt a felosztást a 91. cikk (1) bekezdésében említett szerződések vagy kötelezettségvállalások tárgyát képező területek alapján kell meghatározni.

A.III.

A 94a. cikkben említett támogatásra jogosult területek

I.   terület

1.

Hollandia területe

2.

A következő belga települések: Assenede, Beveren-Waas, Blankenberge, Bredene, Brugge, Damme, De Haan, De Panne, Diksmuide (kivéve Vladslo és Woumen), Gistel, Jabbeke, Knokke-Heist, Koksijde, Lo-Reninge, Middelkerke, Nieuwpoort, Oostende, Oudenburg, Sint-Gillis-Waas (csak Meerdonk), Sint-Laureins, Veurne és Zuienkerke.

II.   terület

1.

Belgiumnak az I. területen kívüli területei

2.

Franciaország következő területei:

Nord megye,

Béthune, Lens, Calais, Saint-Omer körzet, valamint Marquise kanton Pas-de-Calais megyében,

Saint-Quentin és Vervins körzet Aisne megyében,

Charleville-Mézières körzet Ardennes megyében.”.


(1)  Magyarország esetében az országos garantált mennyiség kizárólag a kenderrostra vonatkozik.


19.3.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 76/6


A TANÁCS 248/2008/EK RENDELETE

(2008. március 17.)

az 1234/2007/EK rendeletnek a nemzeti tejkvóták tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 37. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére,

mivel:

(1)

A mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet (1) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) IX. melléklete meghatározza a nemzeti tejkvótákat a 2008. április 1-jétől számított hét egymást követő tizenkét hónapos időszakra a termelés korlátozására irányuló tejkvótarendszer keretében.

(2)

Az 1234/2007/EK rendelet 66. cikkének (3) bekezdése szerint a kvótákat az általános piaci helyzet és az egyes tagállamokban fennálló sajátos körülmények figyelembevételével történő esetleges felülvizsgálat sérelme nélkül kell meghatározni.

(3)

A Tanács felkérte a Bizottságot, hogy készítsen egy jelentést a piaci kilátásokról, amikor a tej- és tejtermékpiacok közös szervezésének 2003-as reformját teljes mértékben végrehajtották, felmérve a kiegészítő kvóták allokációjának helyénvalóságát.

(4)

Ez a jelentés elkészült és arra a következtetésre jutott, hogy a közösségi és a világpiac jelenlegi és 2014-ig előre jelzett helyzete lehetővé teszi a kvóta 2 %-os emelését, elősegítve a Közösségen belül több tej termelését a tejtermékek iránti piaci igények kielégítése érdekében.

(5)

Indokolt ezért az 1234/2007/EK rendelet IX. mellékletében szereplő összes tagállami kvóta 2 %-os megemelése 2008. április 1-jei hatállyal.

(6)

Ezért az 1234/2007/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1234/2007/EK rendelet IX. mellékletének 1. pontja helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. március 17-én.

a Tanács részéről

az elnök

I. JARC


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.


MELLÉKLET

„1.   Nemzeti kvóták

Tagállam

Mennyiség (tonna)

Belgium

3 427 288,740

Bulgária

998 580,000

Cseh Köztársaság

2 792 689,620

Dánia

4 612 619,520

Németország

28 847 420,391

Észtország

659 295,360

Írország

5 503 679,280

Görögország

836 923,260

Spanyolország

6 239 289,000

Franciaország

25 091 321,700

Olaszország

10 740 661,200

Ciprus

148 104,000

Lettország

743 220,960

Litvánia

1 738 935,780

Luxemburg

278 545,680

Magyarország

2 029 861,200

Málta

49 671,960

Hollandia

11 465 630,280

Ausztria

2 847 478,469

Lengyelország

9 567 745,860

Portugália

1 987 521,000

Románia

3 118 140,000

Szlovénia

588 170,760

Szlovákia

1 061 603,760

Finnország

2 491 930,710

Svédország

3 419 595,900

Egyesült Királyság

15 125 168,940”


19.3.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 76/8


A TANÁCS 249/2008/EK RENDELETE

(2008. március 17.)

a Kínai Népköztársaságból és Thaiföldről származó egyes műanyag zsákok és zacskók behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló 1425/2006/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló, 1995. december 22-i 384/96/EK tanácsi rendeletre (1) (a továbbiakban: alaprendelet) és különösen annak 9. cikkére és 11. cikkének (3) bekezdésére,

tekintettel a Kínai Népköztársaságból és Thaiföldről származó egyes műanyag zsákok és zacskók behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről, valamint a Malajziából származó egyes műanyag zsákok és zacskók behozatalára vonatkozó eljárás megszüntetéséről szóló, 2006. szeptember 25-i 1425/2006/EK tanácsi rendeletre (2),

tekintettel a Bizottság tanácsadó bizottsággal folytatott konzultációt követően benyújtott javaslatára,

mivel:

1.   MEGLÉVŐ INTÉZKEDÉSEK

(1)

Egy vizsgálatot (a továbbiakban: eredeti vizsgálat) követően a Tanács az 1425/2006/EK rendelettel végleges dömpingellenes vámot vetett ki a többek között a Kínai Népköztársaságból származó egyes műanyag zsákok és zacskók behozatalára.

1.1.   Időközi felülvizsgálat megindítása

(2)

A Bizottság kezdeményezésére megindult a fent említett rendelet részleges időközi felülvizsgálata a Xinhui Alida Polythene Limited (a továbbiakban: Xinhui Alida vagy a vállalat), vagyis az érvényben lévő dömpingellenes intézkedések hatálya alá tartozó kínai exportáló gyártó esetében. A Bizottság kezdeményezésére megindult részleges időközi felülvizsgálat a vállalat által szolgáltatott prima facie bizonyítékra támaszkodott.

(3)

E felülvizsgálatot az alaprendelet 11. cikkének (3) bekezdése szerint indították. A Xinhui Alida által a Bizottságnak továbbított bizonyító dokumentumokban a vállalat azt állította, hogy a vállalatot érintő körülmények – melyek az intézkedések alapjául szolgáltak – megváltoztak és e változások tartósnak bizonyultak.

(4)

A Bizottság rendelkezésére álló információk szerint prima facie piacgazdasági feltételek érvényesültek a vállalatra, mint az a vállalat állításából is kitűnik, mely szerint a vállalat teljesítette az alaprendelet 2. cikke (7) bekezdésének c) pontjában előírt feltételeket. A vállalat ezen kívül azt is állította, hogy eladási szerkezete – mind a mennyiséget, mind a rendeltetési országokat tekintve – és termelési kapacitása is tartósan megváltozott az eredeti intézkedések bevezetésének alapjául szolgáló időszak óta. A vállalat azt is állította, és e tekintetben prima facie bizonyítékot is szolgáltatott, hogy a saját költségein és árain alapuló rendes érték, illetve a Közösségbe irányuló kivitel során alkalmazott exportárak összehasonlítása azt mutatná, hogy a dömping jóval a jelenlegi intézkedések szintje alá csökkent.

(5)

Ebben az összefüggésben a vállalat szerint nincs szükség arra, hogy a dömping ellensúlyozása érdekében a korábban megállapított dömpingszinten alapuló intézkedések a jelenlegi mértékben fennmaradjanak.

(6)

Miután a tanácsadó bizottsággal folytatott konzultációt követően megállapítást nyert, hogy elegendő bizonyíték áll rendelkezésre a részleges időközi felülvizsgálat megindításához, a Bizottság értesítést tett közzé (a továbbiakban: felülvizsgálat megindításáról szóló értesítés (3) és a dömping vizsgálatára korlátozott vizsgálatot indított.

1.2.   A vizsgálatban érintett felek

(7)

A Bizottság a felülvizsgálat megindításáról hivatalosan értesítette a Xinhui Alidát, a vele kapcsolatban álló vállalatokat és az exportáló ország képviselőit. Az érdekelt felek lehetőséget kaptak arra, hogy észrevételeiket írásban ismertessék és hogy meghallgatást kérjenek.

(8)

A Bizottság a kérelmezőnek és a vele kapcsolatban álló vállalatoknak kérdőíveket küldött, amelyekre a válaszokat az e célra megállapított határidőn belül megkapta. A Bizottság minden olyan információt beszerzett és ellenőrzött, amelyet a dömping és a piacgazdasági elbánás megállapításához szükségesnek ítélt, továbbá ellenőrző látogatásokat tett az alábbi vállalatok telephelyén:

Xinhui Alida Polythene Limited, Xinhui, Kína

Horneman Chemplas (Far East) Limited, Hongkong

British Polythene Industries plc, Stockton-on-Tees, Egyesült Királyság

Thai Plastic Bags Industries Co., Ltd, Nakonpathom, Thaiföld

Thai Griptech Co., Ltd, Samae-Dum, Bangkok, Thaiföld

Sahachit Watana Co., Ltd, Nongkaem, Bangkok, Thaiföld

1.3.   Felülvizsgálati időszak

(9)

A dömpingre vonatkozó vizsgálat 2005. július 1-jétől2006. június 30-ig tartott (a továbbiakban: felülvizsgálati időszak).

2.   ÉRINTETT TERMÉK ÉS HASONLÓ TERMÉK

2.1.   Érintett termék

(10)

A jelenlegi felülvizsgálat által érintett termék megegyezik az eredeti felülvizsgálat tárgyát képező termékkel: a Kínából származó, legalább 20 tömegszázalék polietilént tartalmazó, legfeljebb 100 mikrométer (μm) vastagságú fóliából álló műanyag zsákok és zacskók, amelyeket jelenleg az ex 3923 21 00, ex 3923 29 10 és ex 3923 29 90 KN-kód alá sorolnak be (TARIC-kód: 3923210020, 3923291020 és 3923299020).

2.2.   Hasonló termék

(11)

A jelenlegi felülvizsgálat rámutatott, hogy a Xinhui Alidának nem voltak értékesítései a kínai belföldi piacon, és emiatt nem is gyártott hasonló terméket.

3.   PIACGAZDASÁGI ELBÁNÁS

(12)

A Kínából származó behozatalra vonatkozó valamennyi dömpingellenes vizsgálat során a rendes értéket az alaprendelet 2. cikkének (1)–(6) bekezdései szerint kell meghatározni azon exportáló gyártók esetében, amelyekről bebizonyosodott, hogy megfelelnek az alaprendelet 2. cikke (7) bekezdésének c) pontjában szereplő feltételeknek. Az egyszerűbb hivatkozás céljából e feltételek röviden összefoglalva a következők:

az üzleti döntéseket és költségeket a piaci feltételek szerint alakították ki, jelentős állami beavatkozás nélkül,

a számviteli nyilvántartásokat a nemzetközi számviteli standardoknak megfelelően, függetlenül ellenőrizték és alkalmazták minden célra,

nincsenek a korábbi, nem piacgazdasági rendszerből eredő jelentős torzulások,

a csődjogi és a tulajdonjogi jogszabályok jogbiztonságot és stabilitást biztosítanak,

a valutaátváltás piaci árfolyamon történik.

(13)

A Bizottság szolgálatai arra a következtetésre jutottak, hogy a Xinhui Alida bizonyítottan teljesíti az alaprendelet 2. cikke (7) bekezdésének c) pontjában szereplő öt feltételt és emiatt javasolta, hogy a vállalat részesüljön piacgazdasági elbánásban.

(14)

A Xinhui Alida és a közösségi gazdasági ágazat lehetőséget kapott, hogy a fenti megállapításokkal kapcsolatban észrevételt tegyen.

(15)

A közösségi gazdasági ágazat vitatta a piacgazdasági elbánás odaítélését a Xinhui Alidának, azt állítva, hogy a vállalatirányítás nem átlátható és hogy a vállalat megsemmisített olyan dokumentumokat, amelyeknek bizonyítaniuk kellett volna a vállalat piacgazdasági elbánásra való jogosultságát.

(16)

A vállalat alapszabályai előírják, hogy az igazgatókat a Xinhui Alidán belüli részvényeik arányában a részvényesek nevezik ki, jelenleg azonban a két részvényes részvényei arányától függetlenül azonos számú igazgatót nevez ki. Ez azonban még nem teszi átláthatatlanná a vállalat irányítását. A kisebb részvényes a nagyobb részvényes többségi tulajdonában van, így az igazgatótanács összetétele tükrözi a Xinhui Alida tényleges tulajdonviszonyait.

(17)

Ezenkívül azt is állították, hogy a vállalat nem volt képes bemutatni az eredeti banki átutalási igazolásokat a következőkre vonatkozóan: az eredeti tőkebefizetés, a földhasználati jogért történő fizetés, valamint a vállalat teljes magántulajdonba kerülésekor a részesedés után az államnak fizetendő összeg. Ezt azzal magyarázták, hogy a vállalatpolitika értelmében 7 évnél tovább nem őrzik meg a dokumentumokat. A vállalat azonban ellenőrzött forrásokból bizonyítékokat tudott felmutatni ezen ügyletekre vonatkozóan és így – tekintettel az ügyletek óta eltelt időre – az eredeti banki átutalási igazolások hiánya nem volt rendkívülinek tekinthető.

(18)

Figyelembe vették az érveket, de mivel nem került sor olyan bizonyítékok bemutatására, melyek megváltoztatták volna a Bizottság azon döntését, hogy piacgazdasági elbánásban részesíti a vállalatot, elutasították a közösségi gazdasági ágazat érveit.

(19)

Konzultációra került sor a tanácsadó bizottsággal, és a közvetlenül érintett feleket ennek megfelelően tájékoztatták. A közösségi gazdasági ágazat legfőbb érvei a fentiekben már ismertetésre kerültek.

4.   DÖMPING

4.1.   Rendes érték

4.1.1.   A rendes érték meghatározásánál alkalmazott módszer

(20)

Az alaprendelet 2. cikkének (2) bekezdésével összhangban a Bizottság először azt vizsgálta meg, hogy a hasonló terméknek az egyes exportáló gyártók által a független vevőknek történő belföldi értékesítései reprezentatívak voltak-e, vagyis hogy az ilyen értékesítések teljes volumene elérte vagy meghaladta-e a Közösségbe irányuló exportértékesítések teljes volumenének az 5 %-át. Mivel a Xinhui Alidának nem voltak belföldi értékesítései a felülvizsgálati időszak során, a vállalat rendes értékét a 2. cikk (3) bekezdésének megfelelően, az alábbiakban ismertetett módon számították ki.

4.1.2.   A rendes érték meghatározása

(21)

Belföldi értékesítések hiányában a rendes értéket az alaprendelet 2. cikke (3) bekezdésének rendelkezései alapján számították ki úgy, hogy a Xinhui Alida felülvizsgálati időszak alatt felmerült átlagos előállítási költségeihez hozzáadták egyrészt a felmerült értékesítési, általános és adminisztratív költségeket, másrészt a súlyozott átlagnyereséget.

(22)

A Xinhui Alida azt állította, hogy ki kell igazítani az előállítási költségeit annak érdekében, hogy figyelembe lehessen venni a szóban forgó vállalat és egyesült királyságbeli anyavállalata, a British Polythene Industries plc (a továbbiakban: BPI) – mellyel konszolidáltak az elszámolásai – értékcsökkenésre vonatkozó politikája közötti különbséget. A Xinhui Alida bizonyítékokat nyújtott be annak igazolására, hogy a BPI kiigazította eszközeinek értékcsökkenését a konszolidációs eljárás részeként, valamint azt állította, hogy Kínában törvény szabályozza az értékcsökkenési kulcsokat, megakadályozva ezáltal, hogy a vállalatok összehangolják értékcsökkenésre vonatkozó politikájukat.

(23)

Az állítást elutasították, részben mert a kínai törvényhozás 2001-ben változott és így megszűnt az értékcsökkenési kulcsok szabályozása, részben pedig amiatt, hogy a Xinhui Alida felülvizsgálati időszak alatti előállítási költségei az ellenőrzött számláiban megjelenő költségek voltak, nem pedig kiigazított költségek, amelyek lehetővé tennék a konszolidálást az Egyesült Királyságban. Ezen kívül megvizsgálták az érintett eszközöket is és megállapították, hogy azok többségét még 10 év elteltével is használják.

(24)

A Xinhui Alida azt is állította, hogy ki kell igazítani a nyersanyagok költségeit annak figyelembevétele érdekében, hogy a szállítójának, vagyis a Horneman Chemplas (Far East) Limitednek kifizetett összeg egy része valójában a Horneman Chemplas és a British Polythene Industries plc (BPI) résztulajdonában lévő Venture Hong Kong holding vállalathoz került. Ezt az állítást szintén elutasították. Először is, bár a Horneman Chemplas és a Xinhui Alida egymással kapcsolatban állnak, a Horneman Chemplas által a Xinhui Alidának felszámított árat megfelelő piaci árnak tekintették, amely tartalmazta a Horneman vételáron nyert – költségei fedezésére szolgáló – kismértékű haszonkulcsát. Ezenkívül az összeget a Horneman nem közvetlenül a Xinhui Alidának fizette vissza például mennyiségi visszatérítés vagy jóváírás formájában, hanem a Venture Hong Kongnak, amely az összeget a Xinhui Alidának tőkeinjekcióként és egyéb kifizetések formájában utalta át. Ezért ezek nem tekinthetők az eladó által a vevőnek nyújtott standard árvisszatérítéseknek.

(25)

Az értékesítési, általános és igazgatási költségekre, valamint a súlyozott átlagnyereségre vonatkozó adatok olyan vállalatoktól származtak, amelyek kitöltötték az alábbiakban említett analóg ország vállalatainak kiküldött kérdőívet.

4.1.3.   Analóg ország

(26)

Az analóg országból származó adatokat – tekintettel a belföldi eladások hiányára – a Xinhui Alida rendes értékének kiszámításához használták fel, az alaprendelet 2. cikke (6) bekezdése c) pontjának megfelelően. A vizsgálat megindításáról szóló értesítés úgy rendelkezett, hogy Malajzia az analóg ország, de a szóban forgó ország egyetlen vállalata sem egyezett bele, hogy együttműködjön a vizsgálat során. Három olyan thaiföldi vállalat azonban együttműködött, amelyek belföldi értékesítést bonyolítottak. A súlyozott átlaggal számított értékesítési, általános és igazgatási költségeket, valamint a nyereséget az e három vállalattól származó adatok alapján számították ki, amelyek hitelességét a vállalatok telephelyén ellenőrizte a Bizottság.

4.2.   Exportár

(27)

Azokban az esetekben, amikor a Xinhui Alida közvetlenül közösségi független vásárlóknak exportált, az exportárakat a felülvizsgálati időszakban az érintett termékért ténylegesen fizetett vagy fizetendő árak alapján állapították meg, az alaprendelet 2. cikkének (8) bekezdésével összhangban.

(28)

Mindazonáltal a Xinhui Alida értékesítéseinek túlnyomó többsége vagy a vele kapcsolatban álló hongkongi vállalattal, a Horneman Chemplasszal bonyolódott a Közösségbe irányuló továbbértékesítés esetében, vagy a Xinhui Alidával kapcsolatban álló, egyesült királyságbeli vállalattal, a BPI-vel bonyolódott a Közösségen belüli végső értékesítés esetében. A Közösségbe irányuló exporteladásokat illetően az exportárat az alaprendelet 2. cikkének (9) bekezdése alapján állapították meg, vagyis a felülvizsgálati időszak során a Közösségben az első független vevő által a vele kapcsolatban álló vállalatnak ténylegesen fizetett vagy fizetendő viszonteladói árak alkalmazásával, amelyeket kiigazítottak az import és a viszonteladás között felmerült összes költséggel és a nyereséggel.

4.3.   Összehasonlítás

(29)

A rendes érték és az exportár összehasonlítását a gyártelepi alapon, azonos kereskedelmi szinten végezték. A méltányos összehasonlítás érdekében az alaprendelet 2. cikke (10) bekezdésének megfelelően figyelembe vették az árakat és az árak összehasonlíthatóságát bizonyítottan befolyásoló tényezők közötti különbségeket. Ennek alapján – megfelelő és indokolt esetben – kiigazították az árengedményekben, a kedvezményekben, a jutalékokban, a fuvarozási, biztosítási, kezelési, csomagolási és hitelköltségekben, valamint az importvámokban mutatkozó különbségeket.

(30)

Mivel a Xinhui Alidával kapcsolatban álló egyesült királyságbeli importőr feladatai egy jutalék alapján dolgozó ügynök feladataihoz hasonlítanak, az alaprendelet 2. cikke (10) bekezdésének i) pontjával összhangban a jutalék tekintetében kiigazították az exportárat. A jutalék szintjét a haszonkulcs és az ilyen funkciókkal kapcsolatos értékesítési költségek meglétére utaló közvetlen bizonyíték alapján számították ki.

4.4.   Dömpingkülönbözet

(31)

Az alaprendelet 2. cikkének (11) bekezdésével összhangban árutípusonként összehasonlították a rendes érték súlyozott átlagát az érintett termék megfelelő típusa exportárának súlyozott átlagával.

(32)

A Xinhui Alida esetében a nettó, közösségi határparitáson számított ár százalékában kifejezett, vámfizetés előtti dömpingkülönbözet 4,3 % volt.

5.   A MEGVÁLTOZOTT KÖRÜLMÉNYEK TARTÓS JELLEGE

(33)

Az alaprendelet 11. cikkének (3) bekezdésével összhangban megvizsgálták azt is, hogy a megváltozott körülmények indokoltan tartósnak tekinthetők-e.

(34)

Először is megjegyzendő, hogy a vállalat bizonyítani tudta, hogy piacgazdasági elbánásra és ezáltal egyéni dömpingkülönbözetre jogosult. A piacgazdasági elbánásra jogosító indokok tartósnak tekintendők, mivel a vállalat hosszú távú struktúrájára és üzleti modelljére vonatkoznak. Másodsorban a Bizottság információkat kért a terméktípusok és az áringadozás alakulásáról a felülvizsgálati időszak végére, azaz a 2006 júniusát követő időszakra vonatkozóan. A vállalat bizonyítékokat szolgáltatott arról, hogy a nyersanyagárak 2006 második felében emelkedtek, 2006 végére visszaestek, de még így is a szintjük felett maradtak a felülvizsgálati időszakban. Tekintettel az anyavállalat Xinhui Alida és önmaga közötti transzfer árképzési politikájára, nyilvánvaló, hogy 2006 második felében a tarnszferár stabil maradt, miközben a nyersanyagárak jelentősen emelkedtek. A BPI rámutatott arra is, hogy a viszonteladási árai stabilak maradtak 2006 második felében, így a felülvizsgálati időszakra kiszámított dömpingkülönbözet érvényben maradt a 2006. naptári év fennmaradó részében.

(35)

A vállalat azt állította, hogy eladási szerkezete – mind a mennyiséget, mind a rendeltetési országokat tekintve – tartósan megváltozott a 2004 áprilisától 2005 márciuság tartó vizsgálati időszak óta.

(36)

A vizsgálat során feltárt bizonyítékok rámutattak, hogy a vállalat magatartása – beleértve az e felülvizsgálat megindítását eredményező körülményeket – valószínűleg nem fog olyan mértékben megváltozni a közeljövőben, hogy az befolyásolná a jelenlegi felülvizsgálat megállapításait. Ezért feltételezhető, hogy a szóban forgó változások tartósnak tekinthetők és emiatt a felülvizsgálat következtetései is tartósak lesznek.

6.   DÖMPINGELLENES INTÉZKEDÉSEK

(37)

A felülvizsgálat eredményei alapján helyénvalónak tűnik a Xinhui Alidától származó érintett termék behozatalára alkalmazandó dömpingellenes vám 4,3 %-ra való módosítása.

7.   NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL

(38)

Az érdekelt feleket tájékoztatták azon alapvető tényekről és megfontolásokról, amelyek alapján az 1425/2006/EK rendelet módosítására irányuló javaslat szándéka megfogalmazódott, továbbá lehetőséget kaptak észrevételeik megtételére.

(39)

A vállalat vitatta a nyilvánosságra hozott megállapításokat, amelyekben elutasították a vállalat által kért olyan különböző kiigazításokat, mint a kínai értékcsökkenés kiszámítása, az Egyesült Királyságban realizált árfolyamnyereség kezelése, valamint egy állítólagos nyersanyag-visszatérítés. Mivel azonban a vállalat nem nyújtott be új bizonyítékokat állításai alátámasztására, az állításokat ismételten elutasították.

(40)

A közösségi gazdasági ágazat további információkat kért a Thaiföldről származó adatok felhasználásával számtanilag képzett rendes érték kiszámítását illetően, azonban nem nyújtott be bizonyítékokat, amelyekkel vitathatta vagy kétségbe vonhatta volna a kiszámítást vagy a használt módszert,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1425/2006/EK rendelet 1. cikke (2) bekezdésében szereplő táblázat a következőkkel egészül ki:

Ország

Vállalat

Vámtétel (%)

Kiegészítő TARIC-kód

Kínai Népköztársaság

Xinhui Alida Polythene Limited, Xinhui

4,3 %

A854

Az 1425/2006/EK rendelet I. mellékletében szereplő vállalatok jegyzékéből a következő bejegyzést törölni kell:

XINHUI ALIDA POLYTHENE LIMITED

Xinhui

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező, és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. március 17-én.

a Tanács részéről

az elnök

I. JARC


(1)  HL L 56., 1996.3.6., 1. o. A legutóbb a 2117/2005/EK rendelettel (HL L 340., 2005.12.23., 17. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 270., 2006.9.29., 4. o. Az 1356/2007/EK rendelettel (HL L 304., 2007.11.22., 5. o.) módosított rendelet.

(3)  HL C 54., 2007.3.9., 5. o.


19.3.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 76/13


A BIZOTTSÁG 250/2008/EK RENDELETE

(2008. március 18.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs- és zöldségágazatban a 2200/96/EK, a 2201/96/EK és az 1182/2007/EK tanácsi rendeletre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról szóló, 2007. december 21-i 1580/2007/EK bizottsági rendeletre (1) és különösen annak 138. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 1580/2007/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azon szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

A fenti szempontokat figyelembe véve, a behozatali átalányértékeket az e rendelet mellékletében szereplő szinteken kell meghatározni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1580/2007/EK rendelet 138. cikkében említett behozatali átalányértékeket a mellékletben található táblázat határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2008. március 19-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. március 18-án.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 350., 2007.12.31., 1. o.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról szóló, 2008. március 18-i bizottsági rendelethez

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

JO

60,4

MA

58,1

TN

134,4

TR

105,4

ZZ

89,6

0707 00 05

JO

178,8

MA

90,4

TR

175,5

ZZ

148,2

0709 90 70

MA

86,5

TR

147,7

ZZ

117,1

0709 90 80

EG

238,6

ZZ

238,6

0805 10 20

EG

42,7

IL

56,5

MA

51,8

TN

53,6

TR

50,7

ZA

43,3

ZZ

49,8

0805 50 10

EG

107,9

IL

106,3

SY

109,7

TR

130,4

ZA

147,5

ZZ

120,4

0808 10 80

AR

91,4

BR

76,9

CA

98,7

CL

100,7

CN

72,7

MK

46,8

US

104,7

UY

87,6

ZA

69,5

ZZ

83,2

0808 20 50

AR

81,5

CL

84,1

CN

57,9

ZA

90,2

ZZ

78,4


(1)  Az országok nómenklatúráját az 1833/2006/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.). A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


19.3.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 76/15


A BIZOTTSÁG 251/2008/EK RENDELETE

(2008. március 18.)

az 533/2007/EK rendelet által a baromfihús tekintetében megnyitott vámkontingensek keretében 2008. március folyamán első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a baromfihús piacának közös szervezéséről szóló, 1975. október 29-i 2777/75/EGK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló, 2006. augusztus 31-i 1301/2006/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 7. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a baromfihús-ágazatra vonatkozó vámkontingens megnyitásáról és kezeléséről szóló, 2007. május 14-i 533/2007/EK rendeletre (3) és különösen annak 5. cikke (6) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 533/2007/EK rendelet vámkontingenseket nyitott meg a baromfihús-ágazat termékeire vonatkozóan.

(2)

2008. március folyamán első hét napja során a 2008. április 1-jétől-június 30-ig terjedő alidőszakra vonatkozóan egyes kontingensek esetében a rendelkezésre álló mennyiséget meghaladó mennyiség tekintetében érkeztek behozatali engedély iránti kérelmek. Ezért helyénvaló az igényelt mennyiségekre alkalmazandó odaítélési együttható rögzítésével meghatározni, hogy a behozatali engedélyek milyen mennyiségekre bocsáthatók ki,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 533/2007/EK rendelet alapján a 2008. április 1-jétől-június 30-ig terjedő alidőszakra vonatkozóan benyújtott, behozatali engedély iránti kérelmek tekintetében az e rendelet mellékletében szereplő odaítélési együtthatót kell alkalmazni.

2. cikk

Ez a rendelet 2008. március 19-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. március 18-án.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 282., 1975.11.1., 77. o. A legutóbb a 679/2006/EK rendelettel (HL L 119., 2006.5.4., 1. o.) módosított rendelet. 2008. július 1-jétől a 2777/75/EGK rendelet helyébe az 1234/2007/EK rendelet (HL L 299., 2007.11.16., 1. o.) lép.

(2)  HL L 238., 2006.9.1., 13. o. A 289/2007/EK rendelettel (HL L 78., 2007.3.17., 17. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 125., 2007.5.15., 9. o.


MELLÉKLET

A csoport száma

Tételszám

A 1.4.2008-30.6.2008 terjedő alidőszakra vonatkozóan benyújtott, behozatali engedély iránti kérelmek esetében alkalmazandó odaítélési együttható

(%)

P1

09.4067

4,558380

P2

09.4068

53,742902

P3

09.4069

1,428582

P4

09.4070

 (1)


(1)  Nem alkalmazható: a kérelmek a rendelkezésre állónál kisebb mennyiségre vonatkoznak.


19.3.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 76/17


A BIZOTTSÁG 252/2008/EK RENDELETE

(2008. március 18.)

az 539/2007/EK rendelet által a tojás- és ovalbuminágazat egyes termékei tekintetében megnyitott vámkontingensek keretében 2008 márciusának első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tojás piacának közös szervezéséről szóló, 1975. október 29-i 2771/75/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 6. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az ovalbuminra és laktalbuminra vonatkozó közös kereskedelmi rendszerről szóló, 1975. október 29-i 2783/75/EGK tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló, 2006. augusztus 31-i 1301/2006/EK bizottsági rendeletre (3) és különösen annak 7. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a tojáságazatra és a tojásfehérjére vonatkozó vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről szóló, 2007. május 15-i 539/2007/EK rendeletre (4) és különösen annak 5. cikke (6) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 539/2007/EK rendelet vámkontingenseket nyitott meg a tojás- és ovalbuminágazat termékeire vonatkozóan.

(2)

2008. márciusának első hét napja során a 2008. április 1-jétőljúnius 30-ig terjedő alidőszakra vonatkozóan egyes kontingensek esetében a rendelkezésre álló mennyiséget meghaladó mennyiség tekintetében érkeztek behozatali engedély iránti kérelmek. Ezért helyénvaló az igényelt mennyiségekre alkalmazandó odaítélési együttható rögzítésével meghatározni, hogy a behozatali engedélyek milyen mennyiségekre bocsáthatók ki.

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 539/2007/EK rendelet alapján a 2008. április 1-jétőljúnius 30-ig terjedő alidőszakra vonatkozóan benyújtott, behozatali engedély iránti kérelmek tekintetében az e rendelet mellékletében szereplő odaítélési együtthatókat kell alkalmazni.

2. cikk

Ez a rendelet 2008. március 19-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. március 18-án.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 282., 1975.11.1., 49. o. A legutóbb a 679/2006/EK rendelettel (HL L 119., 2006.5.4., 1. o.) módosított rendelet. 2008. július 1-jétől a 2771/75/EGK rendelet helyébe az 1234/2007/EK rendelet (HL L 299., 2007.11.16., 1. o.) lép.

(2)  HL L 282., 1975.11.1., 104. o. A legutóbb a 2916/95/EK bizottsági rendelettel (HL L 305., 1995.12.19., 49. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 238., 2006.9.1., 13. o. A 289/2007/EK rendelettel (HL L 78., 2007.3.17., 17. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 128., 2007.5.16., 19. o.


MELLÉKLET

A csoport száma

Tételszám

A 1.4.2008-30.6.2008 terjedő alidőszakra vonatkozóan benyújtott, behozatali engedély iránti kérelmek esetében alkalmazandó odaítélési együttható

(%)

E1

09.4015

 (1)

E2

09.4401

33,731344

E3

09.4402

 (2)


(1)  Nem alkalmazható: a Bizottsághoz egyetlen engedélykérelmet sem továbbítottak.

(2)  Nem alkalmazható: a kérelmek a rendelkezésre állónál kisebb mennyiségre vonatkoznak.


19.3.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 76/19


A BIZOTTSÁG 253/2008/EK RENDELETE

(2008. március 18.)

az 1385/2007 rendelet által a baromfihús tekintetében megnyitott vámkontingens keretében 2008. márciusának első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a baromfihús piacának közös szervezéséről szóló, 1975. október 29-i 2777/75/EGK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló, 2006. augusztus 31-i 1301/2006/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 7. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a baromfihús-ágazatra vonatkozó egyes közösségi vámkontingensek megnyitása és kezelése tekintetében a 774/94/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló, 2007. november 26-i 1385/2007/EK bizottsági rendeletre (3) és különösen annak 5. cikke (6) bekezdésére,

mivel:

(1)

2008. márciusának első hét napjában a 2008. április 1-jétőljúnius 30-ig terjedő alidőszakra vonatkozóan egyes kontingensek esetében a rendelkezésre álló mennyiséget meghaladó mennyiség tekintetében érkeztek behozatali engedély iránti kérelmek. Ezért helyénvaló az igényelt mennyiségekre alkalmazandó elosztási együttható rögzítésével meghatározni, hogy a behozatali engedélyek milyen mennyiségekre bocsáthatók ki.

(2)

2008. márciusának első hét napjában a 2008. április 1-jétőljúnius 30-ig terjedő alidőszakra vonatkozóan egyes kontingensek esetében a rendelkezésre álló mennyiségnél kisebb mennyiség tekintetében érkeztek behozatali engedély iránti kérelmek. Helyénvaló tehát meghatározni azokat a mennyiségeket, amelyekre nem nyújtottak be kérelmet, és e mennyiségeket hozzá kell adni a következő kontingens-alidőszakra megállapított mennyiségekhez,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   Az 1385/2007/EK rendelet értelmében a 2008. április 1-jétőljúnius 30-ig terjedő alidőszakra vonatkozóan benyújtott behozatali engedély iránti kérelmek esetében az engedély kibocsátásakor a kért mennyiségre az e rendelet mellékletében szereplő odaítélési együtthatót kell alkalmazni.

(2)   A melléklet meghatározza azokat a mennyiségeket, amelyekre nem nyújtottak be behozatali engedély iránti kérelmet, és amelyeket ezért hozzá kell adni a 2008. július 1-jétőlszeptember 30-ig terjedő alidőszakra megállapított mennyiségekhez.

2. cikk

Ez a rendelet 2008. március 19-én.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. március 18-án.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 282., 1975.11.1., 77. o. A legutóbb a 679/2006/EK rendelettel (HL L 119., 2006.5.4., 1. o.) módosított rendelet. 2008. július 1-jétől a 2777/75/EGK rendelet helyébe az 1234/2007/EK rendelet (HL L 299., 2007.11.16., 1. o.) lép.

(2)  HL L 238., 2006.9.1., 13. o. A 289/2007/EK rendelettel (HL L 78., 2007.3.17., 17. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 309., 2007.11.27., 47. o.


MELLÉKLET

Csoport száma

Tételszám

A 1.4.2008-30.6.2008 terjedő alidőszakra vonatkozóan benyújtott behozatali engedély iránti kérelmek esetében alkalmazandó odaítélési együttható

(%)

A nem kérelmezett, a 1.7.2008-30.9.2008 terjedő alidőszakra megállapított mennyiségekhez hozzáadandó mennyiségek

(kg)

1

09.4410

0,898484

2

09.4411

 (1)

2 550 000

3

09.4412

0,925076

4

09.4420

1,256300

5

09.4421

3,484400

6

09.4422

1,379229


(1)  Nem alkalmazandó: a Bizottsághoz egyetlen engedélykérelmet sem továbbítottak.


19.3.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 76/21


A BIZOTTSÁG 254/2008/EK RENDELETE

(2008. március 18.)

az 1384/2007/EK rendelet által a baromfihús tekintetében megnyitott vámkontingens keretében 2008 márciusának első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a baromfihús piacának közös szervezéséről szóló, 1975. október 29-i 2777/75/EGK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló, 2006. augusztus 31-i 1301/2006/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 7. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Izraelből származó baromfihús-ágazati termékek közösségi behozatalára vonatkozó egyes vámkontingensek megnyitása és kezelése tekintetében a 2398/96/EK tanácsi rendelet részletes végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló, 2007. november 26-i 1384/2007/EK bizottsági rendeletre (3) és különösen annak 5. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

2008 márciusának első hét napjában a 2008. április 1-jétőljúnius 30-ig terjedő alidőszakra vonatkozóan a rendelkezésre álló mennyiséget meghaladó mennyiség tekintetében érkeztek behozatali engedély iránti kérelmek (a 09.4092 tételszámú kontingenshez kapcsolódó engedélyek esetében). Ezért helyénvaló az igényelt mennyiségekre alkalmazandó elosztási együttható rögzítésével meghatározni, hogy a behozatali engedélyek milyen mennyiségekre bocsáthatók ki.

(2)

2008 márciusának első hét napjában a 2008. április 1-jétőljúnius 30-ig terjedő alidőszakra vonatkozóan a rendelkezésre álló mennyiségnél kisebb mennyiség tekintetében érkeztek behozatali engedély iránti kérelmek (a 09.4091 tételszámú kontingenshez kapcsolódó engedélyek esetében). Helyénvaló tehát meghatározni azokat a mennyiségeket, amelyekre nem nyújtottak be kérelmet, és e mennyiségeket hozzá kell adni a következő kontingens-alidőszakra megállapított mennyiségekhez,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   Az 1384/2007/EK rendelet értelmében a 2008. április 1-jétőljúnius 30-ig terjedő alidőszakra vonatkozóan benyújtott behozatali engedély iránti kérelmek esetében az engedély kibocsátásakor a kért mennyiségre az e rendelet mellékletében szereplő odaítélési együtthatót kell alkalmazni.

(2)   A melléklet meghatározza azokat a mennyiségeket, amelyekre nem nyújtottak be behozatali engedély iránti kérelmet, és amelyeket ezért hozzá kell adni a 2008. július 1-jétőlszeptember 30-ig terjedő alidőszakra megállapított mennyiségekhez.

2. cikk

Ez a rendelet 2008. március 19-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. március 18-án.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 282., 1975.11.1., 77. o. A legutóbb a 679/2006/EK rendelettel (HL L 119., 2006.5.4., 1. o.) módosított rendelet. 2008. július 1-jétől a 2777/75/EGK rendelet helyébe az 1234/2007/EK rendelet (HL L 299., 2007.11.16., 1. o.) lép.

(2)  HL L 238., 2006.9.1., 13. o. A 289/2007/EK rendelettel (HL L 78., 2007.3.17., 17. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 309., 2007.11.27., 40. o.


MELLÉKLET

Csoport száma

Tételszám

A 1.4.2008-30.6.2008 alidőszakra vonatkozóan benyújtott, behozatali engedély iránti kérelmek esetében alkalmazandó odaítélési együttható

(%)

A nem kérelmezett, a 1.7.2008-30.9.2008 terjedő alidőszakra megállapított mennyiségekhez hozzáadandó mennyiségek

(kg)

IL1

09.4092

5,747185

IL2

09.4091

 (1)

280 000


(1)  Nem alkalmazandó: egyáltalán nem érkezett be engedélykérelem a Bizottsághoz.


19.3.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 76/23


A BIZOTTSÁG 255/2008/EK RENDELETE

(2008. március 18.)

az 1383/2007/EK rendelet által a baromfihús tekintetében megnyitott vámkontingens keretében 2008. márciusának első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a baromfihús piacának közös szervezéséről szóló, 1975. október 29-i 2777/75/EGK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel a Törökországból származó baromfihús-ágazati termékek közösségi behozatalára vonatkozó egyes vámkontingensek megnyitása és kezelése tekintetében a 779/98/EK tanácsi rendelet részletes végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló, 2007. november 26-i 1383/2007/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 5. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1383/2007/EK rendelet vámkontingenseket nyitott meg a baromfihús-ágazat termékeire vonatkozóan.

(2)

2008. márciusának első hét napján a 2008. április 1-jétőljúnius 30-ig terjedő alidőszakra vonatkozóan a rendelkezésre álló mennyiségnél kisebb mennyiség tekintetében érkeztek behozatali engedély iránti kérelmek. Helyénvaló tehát meghatározni azokat a mennyiségeket, amelyekre nem nyújtottak be kérelmet, és e mennyiségeket hozzá kell adni a következő kontingens-alidőszakra megállapított mennyiségekhez,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

500 000 kg az a mennyiség, amelyre vonatkozóan az 1383/2007/EK, rendelet alapján nem nyújtottak be a 09.4103. tételszámú kontingensre vonatkozó behozatali engedély iránti kérelmet, és amelyet hozzá kell adni a 2008. július 1-jétőlszeptember 30-ig terjedő alidőszakhoz.

2. cikk

Ez a rendelet 2008. március 19-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. március 18-án.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 282., 1975.11.1., 77. o. A legutóbb a 679/2006/EK rendelettel (HL L 119., 2006.5.4., 1. o.) módosított rendelet. 2008. július 1-jétől a 2777/75/EGK rendelet helyébe az 1234/2007/EK rendelet (HL L 299., 2007.11.16., 1. o.) lép.

(2)  HL L 309., 2007.11.27., 34. o.


19.3.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 76/24


A BIZOTTSÁG 256/2008/EK RENDELETE

(2008. március 18.)

az 1399/2007/EK rendelet által egyes Svájcból származó hústermékek tekintetében megnyitott vámkontingens keretében 2008 márciusának első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a sertéshús piacának közös szervezéséről szóló, 1975. október 29-i 2759/75/EGK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel a Svájcból származó kolbászra és egyes hústermékekre vonatkozó vámkontingens megnyitásáról és kezeléséről szóló 2007. november 28-i 1399/2007/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 5. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1399/2007/EK rendelet vámkontingenseket nyitott meg az egyes hústermékek behozatalára vonatkozóan.

(2)

2008 márciusának első hét napján a 2008. április 1-jétőljúnius 30-ig terjedő alidőszakra vonatkozóan a rendelkezésre álló mennyiségnél kisebb mennyiség tekintetében érkeztek behozatali engedély iránti kérelmek. Helyénvaló tehát meghatározni azokat a mennyiségeket, amelyekre nem nyújtottak be kérelmet, és e mennyiségeket hozzá kell adni a következő kontingens-alidőszakra megállapított mennyiségekhez,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

935 000 kg az a mennyiség, amelyre vonatkozóan az 1399/2007/EK rendelet alapján nem nyújtottak be a 09.4180 tételszámú kontingensre vonatkozó behozatali engedély iránti kérelmet, és amelyet hozzá kell adni a 2008. július 1-jétőlszeptember 30-ig terjedő alidőszakhoz.

2. cikk

Ez a rendelet 2008. március 19-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. március 18-án.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 282., 1975.11.1., 1. o. A legutóbb az 1913/2005/EK rendelettel (HL L 307., 2005.11.25., 2. o.) módosított rendelet. 2008. július 1-jétől a 2759/75/EGK rendelet helyébe az 1234/2007/EK rendelet (HL L 299., 2007.11.16., 1. o.) lép.

(2)  HL L 311., 2007.11.29., 7. o.


19.3.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 76/25


A BIZOTTSÁG 257/2008/EK RENDELETE

(2008. március 18.)

az 1382/2007/EK rendelet által a sertéshús tekintetében megnyitott vámkontingens keretében 2008 márciusának első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a sertéshús piacának közös szervezéséről szóló, 1975. október 29-i 2759/75/EGK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel a 774/94/EK tanácsi rendelet sertéshúsimportra történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2007. november 26-i 1382/2007/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 5. cikke (6) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1382/2007/EK rendelet vámkontingenseket nyitott meg a sertéshúságazat termékeinek behozatalára vonatkozóan.

(2)

2008. márciusának első hét napján a 2008. április 1-jétőljúnius 30-ig terjedő alidőszakra vonatkozóan a rendelkezésre álló mennyiségnél kisebb mennyiség tekintetében érkeztek behozatali engedély iránti kérelmek. Helyénvaló tehát meghatározni azokat a mennyiségeket, amelyekre nem nyújtottak be kérelmet, és e mennyiségeket hozzá kell adni a következő kontingens-alidőszakra megállapított mennyiségekhez,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

3 500 000 kg az a mennyiség, amelyre vonatkozóan az 1382/2007/EK rendelet alapján nem nyújtottak be a 09.4046 tételszámú kontingensre vonatkozó behozatali engedély iránti kérelmet, és amelyet hozzá kell adni a 2008. július 1-jétőlszeptember 30-ig terjedő alidőszakhoz.

2. cikk

Ez a rendelet 2008. március 19-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. március 18-án.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 282., 1975.11.1., 1. o. A legutóbb az 1913/2005/EK rendelettel (HL L 307., 2005.11.25., 2. o.) módosított rendelet. 2008. július 1-jétől a 2759/75/EGK rendelet helyébe az 1234/2007/EK rendelet (HL L 299., 2007.11.16., 1. o.) lép.

(2)  HL L 309., 2007.11.27., 28. o.


19.3.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 76/26


A BIZOTTSÁG 258/2008/EK RENDELETE

(2008. március 18.)

a cukorágazat egyes termékeire az 1109/2007/EK rendelet által a 2007/2008-es gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a cukor piacának közös szervezéséről szóló, 2006. február 20-i 318/2006/EK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel a cukorágazatban harmadik országokkal folytatott kereskedelem tekintetében a 318/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 2006. június 30-i 951/2006/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 36. cikkére,

mivel:

(1)

A fehér cukor, a nyerscukor és egyes szirupok irányadó árát, valamint a behozatalukra vonatkozó kiegészítő vám összegét a 2007/2008-es gazdasági évre a 1109/2007/EK bizottsági rendelet (3) rögzítette. Ezen árakat és vámokat legutóbb a 211/2008/EK bizottsági rendelet (4) módosította.

(2)

A jelenleg a Bizottság rendelkezésére álló információk alapján az említett összegeket a 951/2006/EK rendeletben foglalt általános és részletes rögzítési szabályoknak megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2007/2008-es gazdasági évre az 1109/2007/EK rendelet által rögzített, a 951/2006/EK rendelet 36. cikkében említett termékek behozatalára vonatkozó irányadó árak és kiegészítő vámok módosultak, és a jelen rendelet mellékletében szerepelnek.

2. cikk

Ez a rendelet 2008. március 19-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. március 18-án.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 58., 2006.2.28., 1. o. A legutóbb az 1260/2007/EK rendelettel (HL L 283., 2007.10.27., 1. o.) módosított rendelet. 2008. október 1-jétől a 318/2006/EK rendelet helyébe az 1234/2007/EK rendelet (HL L 299., 2007.11.16., 1. o.) lép.

(2)  HL L 178., 2006.7.1., 24. o. A legutóbb az 1568/2007/EK rendelettel (HL L 340., 2007.12.22., 62. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 253., 2007.9.28., 5. o.

(4)  HL L 65., 2008.3.8., 3. o.


MELLÉKLET

A fehércukor, a nyerscukor és az 1702 90 95 KN-kód alá tartozó termékek behozatalára vonatkozó irányadó árak és kiegészítő vámok 2008. március 19-től alkalmazandó módosított összegei

(EUR)

KN-kód

Az adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó irányadó ár összege

Az adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó kiegészítő vám összege

1701 11 10 (1)

21,18

5,71

1701 11 90 (1)

21,18

11,12

1701 12 10 (1)

21,18

5,52

1701 12 90 (1)

21,18

10,60

1701 91 00 (2)

20,67

15,94

1701 99 10 (2)

20,67

10,49

1701 99 90 (2)

20,67

10,49

1702 90 95 (3)

0,21

0,43


(1)  A 318/2006/EK tanácsi rendelet I. mellékletének II. pontjában meghatározott szabványminőség esetén (HL L 58., 2006.2.28., 1. o.).

(2)  A 318/2006/EK rendelet I. mellékletének II. pontjában meghatározott szabványminőség esetén.

(3)  1 %-os szacharóztartalom esetén.


19.3.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 76/28


A BIZOTTSÁG 259/2008/EK RENDELETE

(2008. március 18.)

az 1290/2005/EK tanácsi rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) származó pénzeszközök kedvezményezettjeire vonatkozó információk nyilvánosságra hozatalának tekintetében történő alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 2005. június 21-i 1290/2005/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 42. cikke 8b.pontjára,

az európai adatvédelmi biztossal folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1)

Az 1290/2005/EK rendelet 44a. cikke előírja a tagállamok számára, hogy biztosítsák az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) (a továbbiakban: Alapok) kedvezményezettjeinek és az ezen Alapok keretében kedvezményezettenként kapott összegeknek az évenkénti, utólagos közzétételét.

(2)

A kizárólag az előző pénzügyi évben kapott kifizetésekre vonatkozóan a kifizető ügynökség könyveiben és nyilvántartásaiban szereplő adatokkal összhangban lévő közzététel célja, hogy növelje az Alapok felhasználásának átláthatóságát, illetve javítsa a pénzgazdálkodás hatékonyságát és eredményességét. E célkitűzések megvalósítása érdekében az információkat egyértelmű, összehangolt és kereshető módon kell a nyilvánosság számára elérhetővé tenni legkésőbb április 30-ig. Az EMVA keretében 2007. január 1-je és október 15-e között felmerült kiadások vonatkozásában külön közzétételi időpontot kell kitűzni.

(3)

E célból meg kell határozni a közzétételek tartalmára vonatkozó minimumkövetelményeket. E követelmények nem léphetik túl azt, ami a kitűzött célok megvalósítása érdekében egy demokratikus társadalomban szükséges.

(4)

Az információk közzétételét internetes úton olyan keresőeszköz segítségével kell megvalósítani, amely a nyilvánosság nagy része számára lehetővé teszi azokba való betekintést. A keresőeszköz tegye lehetővé a megadott szempont szerinti olyan keresést, amelynek eredménye könnyen hozzáférhető formában jelenik meg.

(5)

A kedvezményezetteket érintő információk közzétételére a pénzügyi év lezárultát követően késedelem nélkül sor kerül, ezzel is biztosítva, hogy az Alapok felhasználása továbbra is átlátható maradjon a nyilvánosság számára. Ugyanakkor a tagállamoknak elegendő időt kell biztosítani a szükséges munkálatok elvégzéséhez. Ésszerű időtartamot kell meghatározni, amely alatt a közzétett információk hozzáférhetők, mivel az átláthatósági célkitűzés nem követeli meg azok korlátlan idejű hozzáférhetőségét.

(6)

Ezen információk nyilvános elérhetősége fokozza a közös agrárpolitika keretében juttatott közösségi támogatások felhasználásának átláthatóságát, és fejleszti ezen Alapok hatékonyabb pénzügyi igazgatását, különösen a felhasznált pénzösszegek nyilvános ellenőrzésének megerősítésén keresztül. Tekintettel a kitűzött célok kiemelkedő jelentőségére, az arányosság elve és a személyes adatok védelmére vonatkozó kötelezettség alapján indokolt előírni a vonatkozó információk általános közzétételét, mivel az nem lépi túl a demokratikus társadalomban és a szabálytalanságok megakadályozásához szükséges mértéket.

(7)

Az adatvédelmi követelményeknek való megfelelés céljából az Alapok kedvezményezettjeit az adataikat tartalmazó közzétételről még a közzététel előtt tájékoztatni kell. A kedvezményezetteket a támogatási űrlapon, illetve az adatok egyéb módon történő begyűjtésekor tájékoztatják. Ezen túlmenően a kedvezményezetteket tájékoztatni kell a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) szerinti jogaikról, valamint az ezen jogok gyakorlására alkalmazandó eljárásokról. A kedvezményezetteket a közzététel előtt ésszerű időn belül tájékoztatni kell, amennyiben a 2007. és 2008. pénzügyi évben felmerült kiadások tekintetében a kedvezményezetteket nem lehet tájékoztatni a személyesadat-gyűjtés időpontjában.

(8)

Az átláthatóság érdekében az Alapok kedvezményezettjeit arról is tájékoztatni kell, hogy személyes adataikat, a Közösségek pénzügyi érdekeinek védelme céljából, a Közösségek és a tagállamok pénzügyi ellenőrző és vizsgálati szervei feldolgozhatják. Ezt a tájékoztatást a közzétételre és az egyéni jogokra vonatkozó tájékoztatással egy időben kell megtenni.

(9)

A közzétett adatokhoz való nyilvános hozzáférés elősegítése érdekében a Bizottság gondoskodik egy közösségi weboldalról, amely magában foglalja a közzétett információkat tartalmazó tagállami weboldalakra mutató linkeket is. Eltérő szervezeti felépítésükre tekintettel a tagállamok maguk határoznak arról, hogy esetükben melyik szerv felelős az egységes weboldal elkészítéséért és működtetéséért, valamint az adatok közzétételéért.

(10)

Mivel az 1437/2007/EK rendelet 2. cikke előírja, hogy az 1290/2005/EK rendeletnek az 1437/2007/EK rendelet által beillesztett 44a. cikke az EMGA keretében 2007. október 16-tól felmerült kiadásokra és az EMVA keretében 2007. január 1-jétől felmerült kiadásokra alkalmazandó, tehát a végrehajtási szabályokat is erre az időszakra kell alkalmazni.

(11)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági alapokkal foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A közzététel tartalma

(1)   Az 1290/2005/EK rendelet 44a. cikkében említett tájékoztatás magában foglalja a következő információkat:

a)

a vezeték- és utónevet, amennyiben a kedvezményezett természetes személy;

b)

a bejegyzés szerinti teljes hivatalos nevet, amennyiben a kedvezményezett jogi személy;

c)

a társulás bejegyzés szerinti, illetve egyéb, hivatalosan elismert teljes nevét, amennyiben a kedvezményezett természetes vagy jogi személyek önálló jogi személyiséggel nem rendelkező társulása;

d)

a kedvezményezett lakhelye vagy bejegyzési helye szerinti közigazgatási terület, és – adott esetben – a postai irányítószám, illetve annak a közigazgatási területet azonosító része;

e)

az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (a továbbiakban: EMGA) esetében az 1782/2003/EK rendelet 2. cikkének d) pontjában meghatározott, az egyes kedvezményezettek számára a szóban forgó pénzügyi évben nyújtott közvetlen kifizetések összege;

f)

az EMGA esetében az e) pontban nem említett, az egyes kedvezményezettek számára a szóban forgó pénzügyi évben nyújtott közvetlen kifizetések összege;

g)

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (a továbbiakban: EMVA) esetében az egyes kedvezményezettek számára a szóban forgó pénzügyi évben nyújtott közfinanszírozás teljes összege, amely magában foglalja a közösségi és a nemzeti hozzájárulásokat is.

h)

az e), f) és g) pontban említett, az egyes kedvezményezettek számára a szóban forgó pénzügyi évben kifizetett összegek együttesen;

i)

ezen összegek pénzneme.

(2)   A tagállamok az (1) bekezdésben előírtaknál részletesebb adatokat is közzétehetnek.

2. cikk

A közzététel formája

Az 1. cikkben említett információkat tagállamonként egységes weboldalon olyan keresőeszköz segítségével teszik közzé, amely a felhasználók számára lehetővé teszi, hogy a kedvezményezettek között név, közigazgatási terület, az 1. cikk e), f), g) és h) pontjában említett összegek szerint, vagy ezek kombinációjával végezzenek keresést, valamint hogy minden kapcsolódó információhoz egységes adatok formájában juthassanak hozzá.

3. cikk

A közzététel időpontja

(1)   Az 1. cikkben említett, az előző pénzügyi évre vonatkozó információkat legkésőbb az adott év április 30-ig közzé kell tenni.

(2)   Az EMVA keretében 2007. január 1-je és október 15-e között felmerült kiadások esetében az információkat legkésőbb 2008. szeptember 30-ig közzé kell tenni, feltéve hogy a kiadásokat az EMVA eddig az időpontig visszafizette az érintett tagállamnak. Egyéb esetekben az információkat a 2008. pénzügyi évre vonatkozó tájékoztatással együtt kell közzétenni.

(3)   Az információk az első közzétételüktől számított két évig maradnak elérhetőek a weboldalon.

4. cikk

A kedvezményezettekkel kapcsolatos információk

(1)   A tagállamok értesítik a kedvezményezetteket, hogy adataikat az 1290/2005/EK és ezen rendelettel összhangban közzéteszik, valamint hogy azokat a Közösségek pénzügyi érdekeinek védelme céljából a Közösségek és a tagállamok pénzügyi ellenőrző és vizsgálati szervei feldolgozhatják.

(2)   A személyes adatok esetében az (1) bekezdésben említett információkat a 95/46/EK irányelv követelményeivel összhangban kell megadni, illetve a kedvezményezetteket tájékoztatni kell az említett irányelv értelmében érintettségükből adódó jogaikról és az e jogok gyakorlására alkalmazandó eljárásokról.

(3)   Az (1) és (2) bekezdésben említett információkat a kedvezményezettek az EMGA-ból és az EMVA-ból származó pénzeszközöket igénylő űrlapon tüntetik fel, vagy egyéb esetben az adatok begyűjtésekor.

Az első albekezdéstől eltérve, a 2007. és 2008. pénzügyi évben kapott kifizetésekre vonatkozó adatokkal kapcsolatos információkat legalább négy héttel közzétételük előtt be kell nyújtani.

5. cikk

A Bizottság és a tagállamok közötti együttműködés

(1)   A Bizottság központi webcíme alatt olyan közösségi weboldalt hoz létre és működtet, amely a tagállamok weboldalaira mutató linkeket tartalmaz. A Bizottság az internetes linkeket a tagállamok által benyújtott információk alapján frissíti.

(2)   A tagállamok a weboldaluk elkészültét követően haladéktalanul értesítik a Bizottságot annak internetes címéről, illetve minden olyan későbbi változásról, amely hatással van a tagállami weboldal közösségi weboldalról történő elérhetőségére.

(3)   A tagállamok kijelölik a 2. cikkben említett egységes weboldal elkészítéséért és működtetéséért felelős szervet. A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot a szerv nevéről és címéről.

6. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Rendelkezései az EMGA keretében 2007. október 16-tól felmerült kiadásokra és az EMVA keretében 2007. január 1-jétől felmerült kiadásokra alkalmazandóak.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. március 18-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 209., 2005.8.11., 1. o. A legutóbb az 1437/2007/EK rendelettel (HL L 322., 2007.12.7., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 281., 1995.11.23., 31. o. A legutóbb az 1882/2003/EK rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított irányelv.


19.3.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 76/31


A BIZOTTSÁG 260/2008/EK RENDELETE

(2008. március 18.)

a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a betakarítást követően füstölőszerrel végrehajtott kezelésre tekintettel eltérés hatálya alá eső hatóanyag-termék kombinációk jegyzékéről rendelkező VII. melléklet megállapításával történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint a 91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2005. február 23-i 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 18. cikke (3) bekezdésének második albekezdésére,

mivel:

(1)

Több tagállam jelezte a Bizottságnak, hogy szükséges lenne lehetővé tenni, hogy a tagállamok eltérjenek a II. és a III. mellékletben előírt növényvédőszermaradék-határértékektől, és megjelölte, hogy mely haszonnövények és mely növényvédő szerek esetében lenne szükség ilyen jellegű eltérésre. Az eltérés módot nyújtana a tagállamoknak arra, hogy a saját területükön füstölőszerrel kezelt termékek és bizonyos hatóanyagok tekintetében az említett mellékletben meghatározott határértékeknél nagyobb növényvédőszermaradék-értékeket engedélyezzenek, miáltal a betakarítás után füstölőszerrel kezelt, már raktáron lévő termékek esetében elkerülhetők lennének a kereskedelem zavarai.

(2)

Az 396/2005/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(3)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 396/2005/EK rendelet kiegészül az e rendelet mellékletében meghatározott VII. melléklettel.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. március 18-án.

a Bizottság részéről

Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 70., 2005.3.16., 1. o. A 178/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 29., 2006.2.2., 3. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

„VII. MELLÉKLET

A 18. cikk (3) bekezdésében említett hatóanyag-termék kombinációk

Hatóanyag

Termék az I. melléklet szerint

(kódszám)

Hidrogén-foszfid

Gyümölcs (0100000), Zöldségek (0200000), Hüvelyesek (0300000), Olajos magvak és olajtartalmú gyümölcsök (0400000), Gabonafélék (0500000), Tea, kávé, gyógynövénytea és kakaó (0600000), Fűszerek (0800000)

Alumínium-foszfid

Gyümölcs (0100000), Zöldségek (0200000), Hüvelyesek (0300000), Olajos magvak és olajtartalmú gyümölcsök (0400000), Gabonafélék (0500000), Tea, kávé, gyógynövénytea és kakaó (0600000), Fűszerek (0800000)

Magnézium-foszfid

Gyümölcs (0100000), Zöldségek (0200000), Hüvelyesek (0300000), Olajos magvak és olajtartalmú gyümölcsök (0400000), Gabonafélék (0500000), Tea, kávé, gyógynövénytea és kakaó (0600000), Fűszerek (0800000)

Szulfuril-foszfid

Gyümölcs (0100000), Gabonafélék (0500000)”


IRÁNYELVEK

19.3.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 76/33


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2008/10/EK IRÁNYELVE

(2008. március 11.)

a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2004/39/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 47. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

tekintettel az Európai Központi Bank véleményére (2),

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (3),

mivel:

(1)

A 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (4) előírja, hogy egyes intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal (5) összhangban kell elfogadni.

(2)

Az 1999/468/EK határozatot módosító 2006/512/EK határozat bevezette az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárást azon általános hatályú intézkedések elfogadására vonatkozóan, amelyek a Szerződés 251. cikkében említett eljárás alapján elfogadott alap-jogiaktusok nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, beleértve néhány ilyen elem törlését vagy a jogi aktus új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítését.

(3)

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 2006/512/EK tanácsi határozatról szóló nyilatkozatának (6) megfelelően az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásnak a Szerződés 251. cikkében említett eljárással összhangban elfogadott, már hatályban lévő jogi aktusokra történő alkalmazása érdekében ezeket az alkalmazandó eljárásoknak megfelelően ki kell igazítani.

(4)

A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy elfogadja a 2004/39/EK irányelv végrehajtásához szükséges intézkedéseket a pénzügyi piacok technikai fejlődésének figyelembevétele, valamint az említett irányelv egységes alkalmazásának biztosítása érdekében. Az említett intézkedések célja a fogalommeghatározások kiigazítása vagy az irányelv alóli kivételek alkalmazási körének módosítása; az említett irányelvnek a befektetési vállalkozásokra vagy hitelintézetekre előírt szervezeti követelményekkel vagy működési feltételekkel kapcsolatos rendelkezéseinek kidolgozása, illetve kiegészítése, valamint az ezen irányelv alapján a különféle tárgyalási helyszínekre előírt kereskedés előtti és kereskedés utáni átláthatósági követelmények részletes meghatározása. Mivel a fenti intézkedések általános hatályúak, és a 2004/39/EK irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányulnak, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(5)

A 2004/39/EK irányelv időbeli korlátozást ír elő a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörökre vonatkozóan. Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság a 2006/512/EK tanácsi határozatról szóló nyilatkozatában kijelentette, hogy a 2006/512/EK határozat horizontális és megfelelő megoldást nyújt az Európai Parlament azon igényére, hogy ellenőrizze az együttdöntési eljárás keretében elfogadott jogi aktusok végrehajtását, és hogy következésképpen a végrehajtási hatásköröket határidő szabása nélkül át kell ruházni a Bizottságra. Az Európai Parlament és a Tanács kijelentette továbbá, hogy ügyelnek arra, hogy a lehető leghamarabb elfogadják a jogi aktusok azon rendelkezéseit hatályon kívül helyezni kívánó rendelkezéseket, amelyek időbeli határt szabnak a végrehajtási hatáskörök Bizottságra történő átruházásának. Az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás bevezetésével a 2004/39/EK irányelvből el kell hagyni az említett időbeli korlátozást előíró rendelkezést.

(6)

A Bizottságnak szabályos időközönként értékelnie kell a ráruházott végrehajtási hatáskörökre vonatkozó rendelkezések működését, annak érdekében, hogy az Európai Parlament és a Tanács meghatározhassák, hogy e hatáskörök terjedelme és a Bizottságra háruló eljárási követelmények megfelelőek-e, illetve biztosítják-e mind a hatékonyságot, mind pedig a demokratikus elszámoltathatóságot.

(7)

A 2004/39/EK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(8)

Mivel az ezen irányelv által a 2004/39/EK irányelven tett módosítások technikai jellegűek, és csak a bizottsági eljárást érintik, azokat a tagállamoknak nem kell átültetniük. Ezért e célból nem kell rendelkezéseket megállapítani,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Módosítások

A 2004/39/EK irányelv a következőképpen módosul:

1.

A 2. cikk (3) bekezdése a következőképpen módosul:

a)

„a 64. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban” szövegrészt el kell hagyni;

b)

a bekezdés a következő mondattal egészül ki:

„Mivel az ilyen intézkedések ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányulnak, azokat a 64. cikk (2) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.”

2.

A 4. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) bekezdés 2. pontjában „a 64. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban” szövegrészt el kell hagyni;

b)

a (2) bekezdés a következőképpen módosul:

i.

„a 64. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban” szövegrészt el kell hagyni;

ii.

a következő bekezdéssel egészül ki:

„Mivel az e cikkben említett intézkedések ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányulnak, azokat a 64. cikk (2) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.”

3.

A 13. cikk (10) bekezdése a következőképpen módosul:

a)

„a 64. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban eljárva” szövegrészt el kell hagyni;

b)

a bekezdés a következő mondattal egészül ki:

„Mivel az ilyen intézkedések ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányulnak, azokat a 64. cikk (2) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.”

4.

A 15. cikk (3) bekezdésének második és harmadik albekezdésben „a 64. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban eljárva” szövegrész helyére „a 64. cikk (3) bekezdésében említett szabályozási eljárással összhangban eljárva szövegrész lép.”

5.

A 18. cikk (3) bekezdése a következőképpen módosul:

a)

„a 64. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban eljárva” szövegrészt el kell hagyni;

b)

a következő albekezdéssel egészül ki:

„Mivel ez első albekezdésben említett intézkedések ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel módosítására irányulnak, azokat a 64. cikk (2) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.”

6.

A 19. cikk (10) bekezdése a következőképpen módosul:

a)

„a 64. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban eljárva” szövegrészt el kell hagyni;

b)

a következő albekezdéssel egészül ki:

„Mivel az első albekezdésben említett intézkedések ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányulnak, azokat a 64. cikk (2) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.”

7.

A 21. cikk (6) bekezdése a következőképpen módosul:

a)

„a 64. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban eljárva” szövegrészt el kell hagyni;

b)

a következő albekezdéssel egészül ki:

„Mivel az első albekezdésben említett intézkedések ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányulnak, azokat a 64. cikk (2) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.”

8.

A 22. cikk (3) bekezdése a következőképpen módosul:

a)

„a 64. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban eljárva” szövegrészt el kell hagyni;

b)

a következő albekezdéssel egészül ki:

„Mivel az első albekezdésben említett intézkedések ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányulnak, azokat a 64. cikk (2) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.”

9.

A 24. cikk (5) bekezdése a következőképpen módosul:

a)

„a 64. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban eljárva” szövegrészt el kell hagyni;

b)

a következő albekezdéssel egészül ki:

„Mivel az első albekezdésben említett intézkedések ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányulnak, azokat a 64. cikk (2) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.”

10.

A 25. cikk (7) bekezdése a következőképpen módosul:

a)

„a 64. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban eljárva” szövegrészt el kell hagyni;

b)

a bekezdés a következő mondattal egészül ki:

„Mivel az ilyen intézkedések ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemei kiegészítésével annak módosítására irányulnak, azokat a 64. cikk (2) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.”

11.

A 27. cikk (7) bekezdése a következőképpen módosul:

a)

„a 64. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban eljárva” szövegrészt el kell hagyni;

b)

a következő albekezdéssel egészül ki:

„Mivel az első albekezdésben említett intézkedések ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemei kiegészítésével annak módosítására irányulnak, azokat a 64. cikk (2) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.”

12.

A 28. cikk (3) bekezdése a következőképpen módosul:

a)

„a 64. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban eljárva” szövegrészt el kell hagyni;

b)

a következő albekezdéssel egészül ki:

„Mivel az első albekezdésben említett intézkedések ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemei kiegészítésével annak módosítására irányulnak, azokat a 64. cikk (2) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.”

13.

A 29. cikk (3) bekezdése a következőképpen módosul:

a)

az első albekezdésben „a 64. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban eljárva” szövegrészt el kell hagyni;

b)

a következő albekezdéssel egészül ki:

„Mivel az első albekezdésben említett intézkedések ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányulnak azokat a 64. cikk (2) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.”

14.

A 30. cikk (3) bekezdése a következőképpen módosul:

a)

az első albekezdésben „a 64. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban eljárva” szövegrészt el kell hagyni;

b)

a következő albekezdéssel egészül ki:

„Mivel az első albekezdésben említett intézkedések ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányulnak, azokat a 64. cikk (2) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.”

15.

A 40. cikk (6) bekezdése a következőképpen módosul:

a)

„a 64. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban eljárva” szövegrészt el kell hagyni;

b)

a következő albekezdéssel egészül ki:

„Mivel az első albekezdésben említett intézkedések ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányulnak, azokat a 64. cikk (2) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.”

16.

A 44. cikk (3) bekezdése a következőképpen módosul:

a)

„a 64. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban eljárva” szövegrészt el kell hagyni;

b)

a következő albekezdéssel egészül ki:

„Mivel az első albekezdésben említett intézkedések ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányulnak, azokat a 64. cikk (2) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.”

17.

A 45. cikk (3) bekezdése a következőképpen módosul:

a)

„a 64. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban eljárva” szövegrészt el kell hagyni;

b)

a következő albekezdéssel egészül ki:

„Mivel az első albekezdésben említett intézkedések ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányulnak, azokat a 64. cikk (2) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.”

18.

Az 56. cikk (5) bekezdése a következőképpen módosul:

a)

„a 64. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban eljárva” szövegrészt el kell hagyni;

b)

a bekezdés a következő mondattal egészül ki:

„Mivel az ilyen intézkedések ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányulnak, azokat a 64. cikk (2) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.”

19.

Az 58. cikk (4) bekezdésében „a 64. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban eljárva” szövegrész helyére „a 64. cikk (3) bekezdésében említett szabályozási eljárással összhangban eljárva” szöveg lép.

20.

A 64. cikk a következőképpen módosul:

a)

a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)–(4) bekezdését, valamint 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.”

b)

a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikke (6) bekezdésében meghatározott határidő három hónap.”

c)

a következő bekezdéssel egészül ki:

„(4)   2010. december 31-ig, majd ezt követően legalább háromévente a Bizottság megvizsgálja a végrehajtási hatásköreire vonatkozó rendelkezéseket, és az Európai Parlament és a Tanács elé terjeszt egy jelentést e hatáskörök működéséről. A jelentés különösen azt vizsgálja, hogy szükséges-e a Bizottságnak javaslatot tennie ezen irányelv módosítására a ráruházott végrehajtási hatáskörök megfelelő mértékének biztosítása érdekében. A módosítás esetleges szükségességére vonatkozó következtetéshez részletes indokoló nyilatkozatot kell csatolni. Szükség esetén a jelentéshez jogalkotási javaslatot kell fűzni a Bizottságra végrehajtási hatásköröket ruházó rendelkezések módosítása céljából.”

2. cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

3. cikk

Címzettek

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Strasbourgban, 2008. március 11-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

H.-G. PÖTTERING

a Tanács részéről

az elnök

J. LENARČIČ


(1)  HL C 161., 2007.7.13., 45. o.

(2)  HL C 39., 2007.2.23., 1. o.

(3)  Az Európai Parlament 2007. november 14-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2008. március 3-i határozata.

(4)  HL L 145., 2004.4.30., 1. o. A legutóbb a 2007/44/EK irányelvvel (HL L 247., 2007.9.21., 1. o.) módosított irányelv.

(5)  HL L 184., 1999.7.17., 23. o. A 2006/512/EK határozattal (HL L 200., 2006.7.22., 11. o.) módosított határozat.

(6)  HL C 255., 2006.10.21., 1. o.


19.3.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 76/37


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2008/11/EK IRÁNYELVE

(2008. március 11.)

az értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról szóló 2003/71/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 44. és 95. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

tekintettel az Európai Központi Bank véleményére (2),

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (3),

mivel:

(1)

A 2003/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (4) előírja, hogy egyes intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal (5) összhangban kell elfogadni.

(2)

Az 1999/468/EK határozatot módosító 2006/512/EK határozat bevezette az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárást azon általános hatályú intézkedések elfogadására vonatkozóan, amelyek a Szerződés 251. cikkében említett eljárással összhangban elfogadott alap jogi aktusok nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, beleértve néhány ilyen elem törlését vagy a jogi aktus új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítését.

(3)

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 2006/512/EK határozatról szóló nyilatkozatának (6) megfelelően az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásnak a Szerződés 251. cikkében említett eljárással összhangban elfogadott, már hatályban lévő jogi aktusokra történő alkalmazása érdekében ezeket az alkalmazandó eljárásoknak megfelelően ki kell igazítani.

(4)

A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy elfogadja a 2003/71/EK irányelv végrehajtásához szükséges intézkedéseket a pénzügyi piacok technikai fejlődésének figyelembevétele, valamint az említett irányelv egységes alkalmazásának biztosítása érdekében. Az említett intézkedések célja a fogalmak pontosítása, valamint – egy prospektus formájának és tartalmának részletes meghatározása révén – a 2003/71/EK irányelv rendelkezéseinek részletesebb kidolgozása, illetve kiegészítése. Mivel a fenti intézkedések általános hatályúak és a 2003/71/EK irányelv nem alapvető fontosságú elemei módosítására irányulnak, beleértve annak új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítését, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(5)

A 2003/71/EK irányelv időbeli korlátozást ír elő a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörökre vonatkozóan. Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság a 2006/512/EK határozatról szóló nyilatkozatában kijelentette, hogy a 2006/512/EK határozat horizontális és megfelelő megoldást nyújt az Európai Parlament azon igényére, hogy ellenőrizze az együttdöntési eljárás keretében elfogadott jogi aktusok végrehajtását, és hogy következésképpen a végrehajtási hatásköröket határidő szabása nélkül át kell ruházni a Bizottságra. Az Európai Parlament és a Tanács kijelentette továbbá, hogy ügyelnek arra, hogy a lehető leghamarabb elfogadják a jogi aktusok azon rendelkezéseit hatályon kívül helyezni kívánó rendelkezéseket, amelyek időbeli határt szabnak a végrehajtási hatáskörök Bizottságra történő átruházásának. Az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás bevezetésével a 2003/71/EK irányelvből el kell hagyni az említett időbeli korlátozást előíró rendelkezést.

(6)

A Bizottságnak szabályos időközönként értékelnie kell a ráruházott végrehajtási hatáskörökre vonatkozó rendelkezések működését, annak érdekében, hogy az Európai Parlament és a Tanács meghatározhassák, hogy e hatáskörök terjedelme és a Bizottságra háruló eljárási követelmények megfelelőek-e, illetve biztosítják-e mind a hatékonyságot, mind pedig a demokratikus elszámoltathatóságot.

(7)

A 2003/71/EK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(8)

Mivel az ezen irányelv által a 2003/71/EK irányelven tett módosítások technikai jellegűek, és csak a bizottsági eljárást érintik, azokat a tagállamoknak nem kell átültetniük. Ezért e célból nem kell rendelkezéseket megállapítani,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Módosítások

A 2003/71/EK irányelv a következőképpen módosul:

1.

A 2. cikk (4) bekezdése, a 4. cikk (3) bekezdése, az 5. cikk (5) bekezdése, a 7. cikk (1) bekezdése, a 8. cikk (4) bekezdése, a 11. cikk (3) bekezdése, a 13. cikk (7) bekezdése, a 14. cikk (8) bekezdése, valamint a 15. cikk (7) bekezdése a következőképpen módosul:

a)

„a 24. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően” szövegrészt el kell hagyni;

b)

a bekezdések a következő mondattal egészülnek ki:

„Mivel az említett intézkedések ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányulnak, azokat a 24. cikk (2a) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.”

2.

A 20. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   Ezen irányelv egységes alkalmazásának biztosítása érdekében a Bizottság általános egyenértékűségi követelmények létrehozására irányuló végrehajtási intézkedéseket fogad el az 5. és 7. cikkekben foglalt követelmények alapján. Mivel az említett intézkedések ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányulnak, azokat a 24. cikk (2a) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

A fenti kritériumok alapján a Bizottság a 24. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően végrehajtási intézkedéseket fogadhat el, amelyekkel tanúsítja, hogy valamely harmadik ország az adott országban elkészített tájékoztatók ezen irányelvben előírtakkal való egyenértékűségét nemzeti jogszabályai, vagy a nemzetközi szervezetek által megállapított – beleértve az IOSCO közzétételi előírásait is – nemzetközi előírásokon alapuló gyakorlata vagy eljárása révén biztosítja.”

3.

A 24. cikk a következőképpen módosul:

a)

a cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(2a)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)–(4) bekezdését, valamint 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.”;

b)

a (3) és (4) bekezdések helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   2010. december 31-ig, majd ezt követően legalább háromévente a Bizottság megvizsgálja a végrehajtási hatásköreire vonatkozó rendelkezéseket, és az Európai Parlament és a Tanács elé terjeszt egy jelentést e hatáskörök működéséről. A jelentés különösen azt vizsgálja, hogy szükséges-e a Bizottságnak javaslatot tennie ezen irányelv módosítására a ráruházott végrehajtási hatáskörök megfelelő mértékének biztosítása érdekében. A módosítás esetleges szükségességére vonatkozó következtetéshez részletes indokoló nyilatkozatot kell csatolni. Szükség esetén a jelentéshez jogalkotási javaslatot kell fűzni a Bizottságra végrehajtási hatásköröket ruházó rendelkezések módosítása céljából.”

2. cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

3. cikk

Címzettek

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Strasbourgban, 2008. március 11-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

H.-G. PÖTTERING

a Tanács részéről

az elnök

J. LENARČIČ


(1)  HL C 161., 2007.7.13., 45. o.

(2)  HL C 39., 2007.2.23., 1. o.

(3)  Az Európai Parlament 2007. november 14-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2008. március 3-i határozata.

(4)  HL L 345., 2003.12.31., 64. o.

(5)  HL L 184., 1999.7.17., 23. o. A 2006/512/EK határozattal (HL L 200., 2006.7.22., 11. o.) módosított határozat.

(6)  HL C 255., 2006.10.21., 1. o.


19.3.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 76/39


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2008/12/EK IRÁNYELVE

(2008. március 11.)

az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és -akkumulátorokról szóló 2006/66/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 175. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (2),

mivel:

(1)

A 2006/66/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) előírja, hogy egyes intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal összhangban kell elfogadni (4).

(2)

Az 1999/468/EK határozatot módosító 2006/512/EK határozat bevezette az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárást azon általános hatályú végrehajtási intézkedések elfogadására vonatkozóan, amelyek a Szerződés 251. cikkében említett eljárással összhangban elfogadott alap jogi aktusok nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, beleértve néhány ilyen elem törlését vagy a jogi aktus új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítését.

(3)

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 2006/512/EK határozatról szóló nyilatkozatának (5) megfelelően az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásnak a Szerződés 251. cikkében említett eljárással összhangban elfogadott, már hatályban lévő jogi aktusokra történő alkalmazása érdekében ezeket az alkalmazandó eljárásoknak megfelelően ki kell igazítani.

(4)

A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy kiigazítsa a III. mellékletet, valamint hogy elfogadja és felülvizsgálja a kivitelre és a szárazelemek és akkumulátorok címkézésére vonatkozó részletes szabályokat. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak, és a 2006/66/EK irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek többek között új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítésével történő módosítására irányulnak, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(5)

A 2006/66/EK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

Mivel az ezen irányelv által a 2006/66/EK irányelven tett módosítások technikai jellegűek, és csak a bizottsági eljárást érintik, azokat a tagállamoknak nem kell átültetniük. Ezért e célból nem kell rendelkezéseket megállapítani,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Módosítások

A 2006/66/EK irányelv a következőképpen módosul:

1.

A 10. cikk (4) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:

„(4)   A (2) bekezdés követelményeinek való megfelelés terén jelentkező, sajátos nemzeti körülményekből fakadó nehézségek kezelésére bármely tagállamban a 24. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban átmeneti rendelkezéseket lehet megállapítani.

2007. szeptember 26-ig közös módszertant kell kidolgozni a hordozható elemek és akkumulátorok végfelhasználók részére történt éves értékesítésének kiszámítására vonatkozóan. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló intézkedést a 24. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.”

2.

A 12. cikk (6) bekezdésének első mondata helyébe az alábbi szöveg lép:

„(6)   A III. melléklet kiigazítható, illetve kiegészíthető a műszaki vagy tudományos fejlődés figyelembevétele érdekében. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek többek között kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 24. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.”

3.

A 15. cikk (3) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:

„(3)   Meg kell állapítani az e cikk végrehajtására vonatkozó részletes szabályokat és különösen a (2) bekezdésében említett egyenértékűségi kritériumokat. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló azon intézkedéseket a 24. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási eljárással összhangban kell elfogadni.”

4.

A 17. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„17. cikk

Nyilvántartás

A tagállamok biztosítják valamennyi gyártó nyilvántartását. A nyilvántartásra minden tagállamban ugyanazokat az eljárási szabályokat kell alkalmazni. Az ilyen nyilvántartásra vonatkozó, az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló követelményeket a 24. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.”

5.

A 21. cikk a következőképpen módosul:

a)

a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   A tagállamok biztosítják, hogy 2009. szeptember 26-ig valamennyi hordozható és önműködő elemen és akkumulátoron jól látható, jól olvasható és letörölhetetlen módon szerepeljen annak kapacitása. E követelmény végrehajtásának részletes szabályait – ideértve a kapacitás és megfelelő használat meghatározását szolgáló harmonizált módszereket – legkésőbb 2009. március 26-ig el kell fogadni. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló azon intézkedéseket a 24. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban el kell fogadni.”;

b)

a (7) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(7)   E cikk címkézési előírásai alól mentesség adható. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló azon intézkedéseket a 24. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.”

6.

A 24. cikk (3) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:

„(3)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)–(4) bekezdését, valamint 7. cikkét kell alkalmazni, figyelemmel a 8. cikkének rendelkezéseire is.”

2. cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

3. cikk

Címzettek

Az irányelv címzettjei a tagállamok.

Kelt Strasbourgban, 2008. március 11-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

H.-G. PÖTTERING

a Tanács részéről

az elnök

J. LENARČIČ


(1)  HL C 175., 2007.7.27., 57. o.

(2)  Az Európai Parlament 2007. október 24-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2008. február 14-i határozata.

(3)  HL L 266., 2006.9.26., 1. o.

(4)  HL L 184., 1999.7.17., 23. o. A 2006/512/EK határozattal (HL L 200., 2006.7.22., 11. o.) módosított határozat.

(5)  HL C 255., 2006.10.21., 1. o.


19.3.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 76/41


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2008/13/EK IRÁNYELVE

(2008. március 11.)

az állatorvos-tudományban használt elektromos orvosi készülékekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 84/539/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 95. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárással összhangban (2),

mivel:

(1)

A jobb szabályozást célzó közösségi politikák hangsúlyozzák a nemzeti és közösségi jogszabályok egyszerűsítésének fontosságát, amely elengedhetetlen a vállalkozások versenyképességének javításához és a lisszaboni menetrend célkitűzéseinek eléréséhez.

(2)

A 84/539/EGK tanácsi irányelv (3) által meghatározott megfelelőségértékelési módszer nem szükséges többé a belső piac, illetve a harmadik országokkal folytatott kereskedelem céljaira.

(3)

A belső piac működését, valamint a felhasználók és az állatok védelmét más közösségi jogszabályok jobban biztosítják.

(4)

A 84/539/EGK irányelvet ezért hatályon kívül kell helyezni.

(5)

A 84/539/EGK irányelv hatályon kívül helyezése azt vonja maga után, hogy az azon irányelv III. mellékletében feltüntetett megfelelőségi jelet 2008. december 31. után már nem lehet használni, és a megfelelő nemzeti végrehajtó intézkedéseket is hatályon kívül kell helyezni,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 84/539/EGK irányelv 2008. december 31-én hatályát veszti.

2. cikk

A tagállamok 2008. december 31-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegéről, valamint a közöttük és ezen irányelv közötti megfelelési táblázatról haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják az említett rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Kelt Strasbourgban, 2008. március 11-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

H.-G. PÖTTERING

a Tanács részéről

az elnök

J. LENARČIČ


(1)  2008. január 16-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  Az Európai Parlament 2007. november 29-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé), és a Tanács 2008. február 14-i határozata.

(3)  HL L 300., 1984.11.19., 179. o. A legutóbb a 807/2003/EK rendelettel (HL L 122., 2003.5.16., 36. o.) módosított irányelv.


19.3.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 76/42


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2008/18/EK IRÁNYELVE

(2008. március 11.)

az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló 85/611/EGK tanácsi irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 47. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (2),

mivel:

(1)

A 85/611/EGK tanácsi irányelv (3) előírja, hogy egyes intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal (4) összhangban kell elfogadni.

(2)

Az 1999/468/EK határozatot módosító 2006/512/EK határozat bevezette az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárást azon általános hatályú végrehajtó intézkedések elfogadására vonatkozóan, amelyek a Szerződés 251. cikkében említett eljárással összhangban elfogadott alap jogi aktusok nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, beleértve néhány ilyen elem törlését vagy a jogi aktus új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítését.

(3)

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 2006/512/EK tanácsi határozatról szóló közös nyilatkozatának (5) megfelelően az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásnak a Szerződés 251. cikkében említett eljárással összhangban elfogadott, már hatályban lévő jogi aktusokra történő alkalmazása érdekében ezen jogi aktusokat az alkalmazandó eljárásoknak megfelelően ki kell igazítani.

(4)

A Bizottságot fel kell hatalmazni a 85/611/EGK irányelv végrehajtásához szükséges intézkedések elfogadására annak érdekében, hogy technikai módosítások elfogadásával biztosítsa az említett irányelv Közösségen belüli egységes alkalmazását, a meghatározások tisztázását, valamint a terminológia egységesítését és a fogalommeghatározások kialakítását az ÁÉKBV és az ezekhez kapcsolódó kérdések vonatkozásában megalkotott további jogszabályokkal összhangban. Mivel a fenti intézkedések általános hatályúak és a 85/611/EGK irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(5)

A 85/611/EGK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

Mivel ezen irányelvnek a 85/611/EGK irányelven tett módosításai technikai jellegűek, és csak a bizottsági eljárást érintik, azokat a tagállamoknak nem kell átültetniük Ezért e célból nem kell rendelkezéseket megállapítani,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Módosítások

A 85/611/EGK irányelv 53a. és 53b. cikkei helyébe a következő cikkek lépnek:

„53a. cikk

A Bizottság ehhez az irányelvhez technikai módosításokat fogad el a következő területeken:

a)

a fogalommeghatározások pontosítása ezen irányelvnek a Közösség egész területén történő egységes alkalmazása érdekében;

b)

a terminológia egységesítése és a fogalommeghatározások kialakítása az ÁÉKBV és az ezekhez kapcsolódó kérdések vonatkozásában megalkotott további jogszabályokkal összhangban.

Mivel a fenti intézkedések ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, azokat az 53b. cikk (2) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

53b. cikk

(1)   A Bizottságot a 2001/528/EK bizottsági határozattal (6) létrehozott európai értékpapír-bizottság segíti.

(2)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)–(4) bekezdését, valamint a 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

2. cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

3. cikk

Címzettek

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Strasbourgban, 2008. március 11-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

H.-G. PÖTTERING

a Tanács részéről

az elnök

J. LENARČIČ


(1)  HL C 161., 2007.7.13., 45. o.

(2)  Az Európai Parlament 2007. július 10-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2008. március 3-i határozata.

(3)  HL L 375., 1985.12.31., 3. o. A legutóbb a 2005/1/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 79., 2005.3.24., 9. o.) módosított irányelv.

(4)  HL L 184., 1999.7.17., 23. o. A 2006/512/EK határozattal (HL L 200., 2006.7.22., 11. o.) módosított határozat.

(5)  HL C 255., 2006.10.21., 1. o.

(6)  HL L 191., 2001.7.13., 45. o. A 2004/8/EK határozattal (HL L 3., 2004.1.7., 33. o.) módosított határozat.”


19.3.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 76/44


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2008/19/EK IRÁNYELVE

(2008. március 11.)

az életbiztosításról szóló 2002/83/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 47. cikke (2) bekezdésére és 55. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (2),

mivel:

(1)

A 2002/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) előírja, hogy egyes intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal (4) összhangban kell elfogadni.

(2)

Az 1999/468/EK határozatot módosító 2006/512/EK határozat bevezette az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárást azon általános hatályú intézkedések elfogadására vonatkozóan, amelyek a Szerződés 251. cikkében említett eljárással összhangban elfogadott alap jogi aktusok nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, beleértve néhány ilyen elem törlését vagy a jogi aktus új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítését.

(3)

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 2006/512/EK tanácsi határozatról szóló nyilatkozatának (5) megfelelően az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásnak a Szerződés 251. cikkében említett eljárással összhangban elfogadott, már hatályban lévő jogi aktusokra történő alkalmazása érdekében ezen jogi aktusokat az alkalmazandó eljárásoknak megfelelően ki kell igazítani.

(4)

A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy elfogadja a 2002/83/EK irányelv végrehajtásához szükséges intézkedéseket a biztosítási ágazat és a pénzügyi piacok technikai fejlődésének figyelembevétele, valamint az említett irányelv egységes alkalmazásának biztosítása érdekében. Az említett intézkedések célja a szavatoló tőkeként elfogadható elemek kiigazítása, a társasági formák listájának bővítése, a biztosítási ágazatok jegyzékének módosítása vagy az abban használt terminológia kiigazítása, a szavatoló tőkét alkotó tételek pontosítása vagy kiigazítása, a biztosítástechnikai tartalékok fedezeteként elfogadható eszközök listájának, valamint a befektetések megosztásáról szóló szabályok módosítása, a biztosítástechnikai tartalékok megfeleltetési szabályai tekintetében adott enyhítések megváltoztatása, a fogalommeghatározások egyértelművé tétele, illetve a kamatlábakra alkalmazandó legnagyobb értékek rögzítésére vonatkozó szabályok szükséges technikai kiigazítása. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak és a 2002/83/EK irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(5)

A 2002/83/EK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

Mivel az ezen irányelv által a 2002/83/EK irányelven tett módosítások technikai jellegűek, és csak a bizottsági eljárást érintik, azokat a tagállamoknak nem kell átültetniük. Ezért e célból nem kell rendelkezéseket megállapítani,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Módosítások

A 2002/83/EK irányelv a következőképpen módosul:

1.

a 64. cikkben a bevezető szöveg helyébe a következő szöveg lép:

„Mivel a következő technikai kiigazítások ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, azokat a 65. cikk (2) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.”;

2.

a 65. cikk a következőképpen módosul:

a)

A (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)–(4) bekezdését, valamint 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.”;

b)

a (3) bekezdést el kell hagyni.

2. cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

3. cikk

Címzettek

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Strasbourgban, 2008. március 11-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

H.-G. PÖTTERING

a Tanács részéről

az elnök

J. LENARČIČ


(1)  HL C 161., 2007.7.13., 45. o.

(2)  Az Európai Parlament 2007. november 14-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2008. március 3-i határozata.

(3)  HL L 345., 2002.12.19., 1. o. A legutóbb a 2007/44/EK irányelvvel (HL L 247., 2007.9.21., 1. o.) módosított irányelv.

(4)  HL L 184., 1999.7.17., 23. o. A 2006/512/EK határozattal (HL L 200., 2006.7.22., 11. o.) módosított határozat.

(5)  HL C 255., 2006.10.21., 1. o.


19.3.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 76/46


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2008/20/EK IRÁNYELVE

(2008. március 11.)

a pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint a terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló 2005/60/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 47. cikke (2) bekezdésének első és harmadik mondatára, valamint a 95. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

tekintettel az Európai Központi Bank véleményére (2),

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (3),

mivel:

(1)

A 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (4) előírja, hogy egyes intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal (5) összhangban kell elfogadni.

(2)

Az 1999/468/EK határozatot módosító 2006/512/EK határozat bevezette az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárást azon általános hatályú intézkedések elfogadására vonatkozóan, amelyek a Szerződés 251. cikkében említett eljárással összhangban elfogadott alap jogi aktusok nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, beleértve néhány ilyen elem törlését, vagy a jogi aktus új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítését.

(3)

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 2006/512/EK tanácsi határozatról szóló nyilatkozatának (6) megfelelően, az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásnak a Szerződés 251. cikkében említett eljárással összhangban elfogadott, már hatályban lévő jogi aktusokra történő alkalmazása érdekében ezeket a jogi aktusokat az alkalmazandó eljárásoknak megfelelően ki kell igazítani.

(4)

A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy elfogadja a 2005/60/EK irányelv végrehajtásához szükséges intézkedéseket a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni harcban elért technikai fejlődés figyelembevétele, valamint az említett irányelv egységes alkalmazásának biztosítása érdekében. Az említett intézkedések célja közelebbről a 2005/60/EK irányelvben előírt egyes fogalommeghatározások technikai vonatkozásainak pontosítása, valamint technikai szempontok megállapítása annak megítélésére, hogy egyes esetekben csekély – vagy épp ellenkezőleg nagy – pénzmosási vagy terrorizmusfinanszírozási kockázat áll-e fenn, illetve indokolt-e az irányelv alkalmazása egyes olyan jogi vagy természetes személyekre, akik vagy amelyek pénzügyi tevékenységet csak alkalmi vagy nagyon korlátozott mértékben végeznek, továbbá az említett irányelvben előírt összegek kiigazítása a gazdasági fejlemények és a nemzetközi előírásokban bekövetkező változások figyelembevételével. Mivel ezen intézkedések általános hatályúak, és a 2005/60/EK irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, beleértve annak új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítését, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(5)

A 2005/60/EK rendelet időbeli korlátozást ír elő a Bizottságra átruházott végrehajtási hatáskörökre vonatkozóan. Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság a 2006/512/EK tanácsi határozatról szóló közös nyilatkozatában kijelentette, hogy a 2006/512/EK határozat horizontális és megfelelő megoldást nyújt az Európai Parlament azon igényére, hogy ellenőrizze az együttdöntési eljárás keretében elfogadott jogi aktusok végrehajtását, és hogy következésképpen a végrehajtási hatásköröket határidő szabása nélkül át kell ruházni a Bizottságra. Az Európai Parlament és a Tanács nyilatkozatában kijelentette továbbá, hogy ügyelnek arra, hogy a lehető legkorábban elfogadják a jogi aktusok azon rendelkezéseit hatályon kívül helyezni kívánó rendelkezéseket, amelyek időbeli határt szabnak a végrehajtási hatáskörök Bizottságra történő átruházásának. Az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás bevezetésével a 2005/60/EK irányelvből el kell hagyni az említett időbeli korlátozást előíró rendelkezést.

(6)

A Bizottságnak szabályos időközönként értékelnie kell a ráruházott végrehajtási hatáskörökre vonatkozó rendelkezések működését, annak érdekében, hogy az Európai Parlament és a Tanács meghatározhassa, hogy e hatáskörök terjedelme és a Bizottságra háruló eljárási követelmények megfelelőek-e, illetve biztosítják-e mind a hatékonyságot, mind pedig a demokratikus elszámoltathatóságot.

(7)

A 2005/60/EK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(8)

Mivel ezen irányelvnek a 2005/60/EK irányelven tett módosításai technikai jellegűek, és csak a bizottsági eljárást érintik, azokat a tagállamoknak nem kell átültetniük. Ezért e célból nem kell rendelkezéseket előírni,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Módosítások

A 2005/60/EK irányelv a következőképpen módosul:

1.

A 40. cikk (1) bekezdése a következőképpen módosul:

a)

„a 41. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban” szövegrészt el kell hagyni;

b)

a következő albekezdéssel egészül ki:

„Az első albekezdésben említett, ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek többek között kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 41. cikk (2a) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.”

2.

A 40. cikk (3) bekezdése a következőképpen módosul:

a)

„a 41. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban” szövegrészt el kell hagyni;

b)

a következő albekezdéssel egészül ki:

„Az első albekezdésben említett, ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló intézkedéseket a 41. cikk (2a) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.”

3.

A 41. cikk a következőképpen módosul:

a)

a szöveg a következő bekezdéssel egészül ki:

„(2a)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)–(4) bekezdését, valamint 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.”

b)

A (3) és (4) bekezdés helyébe a következő bekezdés lép:

„(3)   2010. december 31-ig, majd ezt követően legalább háromévente a Bizottság megvizsgálja a végrehajtási hatásköreire vonatkozó rendelkezéseket, és az Európai Parlament és a Tanács elé terjeszt egy jelentést e hatáskörök működéséről. A jelentés különösen azt vizsgálja, hogy szükséges-e a Bizottságnak javaslatot tennie ezen irányelv módosítására a ráruházott végrehajtási hatáskörök megfelelő mértékének biztosítása érdekében. A módosítás esetleges szükségességére vonatkozó következtetéshez részletes indokoló nyilatkozatot kell csatolni. Szükség esetén a jelentéshez jogalkotási javaslatot kell fűzni a Bizottságra végrehajtási hatásköröket ruházó rendelkezések módosítása céljából.”

2. cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

3. cikk

Címzettek

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Strasbourgban, 2008. március 11-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

H.-G. PÖTTERING

a Tanács részéről

az elnök

J. LENARČIČ


(1)  HL C 161., 2007.7.13., 45. o.

(2)  HL C 39., 2007.2.23., 1. o.

(3)  Az Európai Parlament 2007. november 14-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2008. március 3-i határozata.

(4)  HL L 309., 2005.11.25., 15. o. A legutóbb a 2007/64/EK irányelvvel (HL L 319., 2007.12.5., 1. o.) módosított irányelv.

(5)  HL L 184., 1999.7.17., 23. o. A legutóbb a 2006/512/EK határozattal (HL L 200., 2006.7.22., 11. o.) módosított határozat.

(6)  HL C 255., 2006.10.21., 1. o.


19.3.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 76/48


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2008/21/EK IRÁNYELVE

(2008. március 11.)

az európai biztosítási és foglalkoztatóinyugdíj-bizottság létrehozásáról szóló 91/675/EGK tanácsi irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 47. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (2),

mivel:

(1)

A 91/675/EGK tanácsi irányelv (3) előírja, hogy egyes intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal (4) összhangban kell elfogadni.

(2)

Az 1999/468/EK határozatot módosító 2006/512/EK határozat bevezette az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárást azon általános hatályú intézkedések elfogadására vonatkozóan, amelyek a Szerződés 251. cikkében említett eljárással összhangban elfogadott alap jogi aktusok nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, beleértve néhány ilyen elem törlését vagy a jogi aktus új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítését.

(3)

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 2006/512/EK határozatról szóló nyilatkozatának (5) megfelelően az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásnak a Szerződés 251. cikkében említett eljárással összhangban elfogadott, már hatályban lévő jogi aktusokra történő alkalmazása érdekében ezeket az alkalmazandó eljárásoknak megfelelően ki kell igazítani.

(4)

A közvetlen nem életbiztosítás, a közvetlen életbiztosítás, a viszontbiztosítás és a foglalkoztatói nyugdíjrendszerek területén hozott irányelvek végrehajtásához szükséges intézkedéseket az 1999/468/EK határozattal összhangban kell elfogadni. Amennyiben a fenti intézkedések általános hatályúak, és az ilyen irányelvek nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, beleértve azok új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítését, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(5)

A 91/675/EGK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

Mivel az ezen irányelv által a 91/675/EGK irányelven tett módosítások technikai jellegűek, és csak a bizottsági eljárást érintik, azokat a tagállamoknak nem kell átültetniük. Ezért e célból nem kell rendelkezéseket megállapítani,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Módosítások

A 91/675/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1.

A 2. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„2. cikk

Az e cikkre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat (6) 5a. cikkének (1)–(4) bekezdését, valamint 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

2.

A következő cikk kerül beillesztésre:

„2.a cikk

Az e cikkre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.”

2. cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

3. cikk

Címzettek

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Strasbourgban, 2008. március 11-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

H.-G. PÖTTERING

a Tanács részéről

az elnök

J. LENARČIČ


(1)  HL C 161., 2007.7.13., 45. o.

(2)  Az Európai Parlament 2007. november 14-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2008. március 3-i határozata.

(3)  HL L 374., 1991.12.31., 32. o. A legutóbb a 2005/1/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 79., 2005.3.24., 9. o.) módosított irányelv.

(4)  HL L 184., 1999.7.17., 23. o. A 2006/512/EK határozattal (HL L 200., 2006.7.22., 11. o.) módosított határozat.

(5)  HL C 255., 2006.10.21., 1. o.

(6)  HL L 184., 1999.7.17., 23. o. A 2006/512/EK határozattal (HL L 200., 2006.7.22., 11. o.) módosított határozat.”;


19.3.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 76/50


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2008/22/EK IRÁNYELVE

(2008. március 11.)

a szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos információkra vonatkozó átláthatósági követelmények harmonizációjáról szóló 2004/109/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 44. és 95. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

tekintettel az Európai Központi Bank véleményére (2),

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (3),

mivel:

(1)

A 2004/109/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (4) előírja, hogy egyes intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal (5) összhangban kell elfogadni.

(2)

Az 1999/468/EK határozatot módosító 2006/512/EK határozat bevezette az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárást azon általános hatályú intézkedések elfogadására vonatkozóan, amelyek a Szerződés 251. cikkében említett eljárással összhangban elfogadott alapjogi aktusok nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, beleértve néhány ilyen elem törlését vagy a jogi aktus új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítését.

(3)

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 2006/512/EK tanácsi határozatról szóló nyilatkozatának (6) megfelelően az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásnak a Szerződés 251. cikkében említett eljárással összhangban elfogadott, már hatályban lévő jogi aktusokra történő alkalmazása érdekében ezeket az alkalmazandó eljárásoknak megfelelően ki kell igazítani.

(4)

A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy elfogadja a 2004/109/EK irányelv végrehajtásához szükséges intézkedéseket a fenti irányelvben előírt fogalmak – különös tekintettel a szokásos rövid elszámolási ciklus maximális hosszára, a kereskedési napok jegyzékére, azon körülményekre, amelyek között egy személy értesül a szavazati jogok megvásárlásáról vagy értékesítéséről, valamint az árjegyzők és az alapkezelő társaságok által tiszteletben tartandó függetlenségi követelményekre – technikai vonatkozásainak pontosítása céljából, illetve a pénzügyi piacok technikai fejlődésének figyelembevétele érdekében; a könyvvizsgálói felülvizsgálat jellegének tisztázására, a pénzügyi kimutatások kivonataira vonatkozó minimális tartalom meghatározására; a nagy értékpapír-állomány bejelentésével és nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos eljárások, valamint a szabályozott információknak a kibocsátó székhely szerinti tagállamának illetékes hatósága előtti iktatására vonatkozó eljárások további kidolgozására; a szabályozott információk terjesztésére, valamint a tárolórendszerre vonatkozó minimumszabályok meghatározására. Mivel a fenti intézkedések általános hatályúak, és a 2004/109/EK irányelv nem alapvető fontosságú elemei módosítására irányulnak, beleértve annak új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítését, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(5)

A 2004/109/EK rendelet időbeli korlátozást ír elő a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörökre vonatkozóan. Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság a 2006/512/EK határozatra vonatkozó nyilatkozatában kijelentette, hogy a 2006/512/EK határozat horizontális és megfelelő megoldást nyújt az Európai Parlament azon igényére, hogy ellenőrizze az együttdöntési eljárás keretében elfogadott jogi aktusok végrehajtását, és hogy következésképpen a végrehajtási hatásköröket határidő szabása nélkül át kell ruházni a Bizottságra. Az Európai Parlament és a Tanács kijelentette továbbá, hogy ügyelnek arra, hogy a lehető leghamarabb elfogadják a jogi aktusok azon rendelkezéseit hatályon kívül helyezésére szolgáló rendelkezéseket, amelyek időbeli határt szabnak a végrehajtási hatáskörök Bizottságra történő átruházásának. Az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás bevezetésével a 2004/109/EK irányelvből el kell hagyni az említett időbeli korlátozást előíró rendelkezést.

(6)

A Bizottságnak szabályos időközönként értékelnie kell a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörökre vonatkozó rendelkezések működését, annak érdekében, hogy az Európai Parlament és a Tanács meghatározhassák, hogy e hatáskörök terjedelme és a Bizottságra háruló eljárási követelmények megfelelőek-e, illetve biztosítják-e mind a hatékonyságot, mind pedig a demokratikus elszámoltathatóságot.

(7)

A 2004/109/EK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(8)

Mivel az ezen irányelv által a 2004/109/EK irányelven tett módosítások technikai jellegűek, és csak a bizottsági eljárást érintik, azokat a tagállamoknak nem kell átültetniük. Ezért e célból nem kell rendelkezéseket megállapítani,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Módosítások

A 2004/109/EK irányelv a következőképpen módosul:

1.

A 2. cikk (3) bekezdése helyébe a következő lép:

„(3)   A pénzügyi piacokon bekövetkező technikai fejlődés figyelembevétele és az (1) bekezdés egységes alkalmazásának biztosítása érdekében a Bizottság – a 27. cikk (2) és (2a) bekezdésében említett eljárásokkal összhangban – végrehajtási intézkedéseket fogad el az (1) bekezdésben megállapított fogalommeghatározásokkal kapcsolatban.

A Bizottság elsősorban:

a)

kialakítja azon eljárási intézkedéseket az (1) bekezdés i. és ii. pontja alkalmazása céljára, amelyekkel összhangban a kibocsátó megválaszthatja a székhely szerinti tagállamot;

b)

adott esetben az (1) bekezdés i. és ii. pontjában említett székhely szerinti tagállam megválasztása céljából kiigazítja a három éves időszakot a kibocsátó nyilvántartásával kapcsolatban, a szabályozott piacon folytatott kereskedelem engedélyezéséről szóló közösségi jogszabályok alapján az új követelmények figyelembevételével; és

c)

az (1) bekezdés l) pontja alkalmazásában, a 27. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban kialakítja azon eszközök indikatív listáját, amelyek – a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (7) V. mellékletének figyelembevételével – nem tekinthetők elektronikus eszközöknek.

Mivel: a második albekezdés a) és b) pontjában említett intézkedések ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányulnak, azokat a 27. cikk (2a) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

2.

Az 5. cikk (6) bekezdése a következőképpen módosul:

a)

az első albekezdésben „a 27. cikk (2) bekezdésében említett eljárás alapján” szövegrészt el kell hagyni;

b)

a harmadik albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„Az a) pontban említett intézkedéseket a 27. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. Mivel a b) és c) pontban említett intézkedések ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányulnak, azokat a 27. cikk (2a) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Adott esetben a Bizottság kiigazíthatja az (1) bekezdésben említett ötéves időszakot is. Mivel a fenti intézkedés ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányul, azt a 27. cikk (2a) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.”

3.

A 9. cikk (7) bekezdése helyébe a következő lép:

„(7)   A Bizottság végrehajtási intézkedéseket fogad el a pénzügyi piacok technikai fejleményeinek figyelembevétele, valamint e cikk (2), (4) és (5) bekezdése egységes alkalmazásának biztosítása érdekében. Mivel ezek az intézkedések ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányulnak, azokat a 27. cikk (2a) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

A Bizottság meghatározza az e cikk (4) bekezdésében említett »rövid elszámolású ciklus« maximális hosszát, valamint a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága által alkalmazott megfelelő ellenőrzési mechanizmusokat. Mivel az említett intézkedések ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányulnak, azokat a 27. cikk (2a) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Emellett a Bizottság – a 27. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban – összeállíthatja az e cikk (2) bekezdésében említett események listáját.”

4.

A 12. cikk (8) bekezdése a következőképpen módosul:

a)

„a 27. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban” szövegrészt el kell hagyni;

b)

a bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki:

„Mivel a fenti intézkedések ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányulnak, azokat a 27. cikk (2a) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.”

5.

A 13. cikk (2) bekezdése a következőképpen módosul:

a)

„– a 27. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban –” szövegrészt el kell hagyni;

b)

a bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki:

„Mivel a fenti intézkedések ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányulnak, azokat a 27. cikk (2a) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.”

6.

Az 14. cikk (2) bekezdése, a 17. cikk (4) bekezdése, valamint a 18. cikk (5) bekezdése a következőképpen módosul:

a)

„– a 27. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban –” szövegrészt el kell hagyni;

b)

a bekezdés a következő mondattal egészül ki:

„Mivel a fenti intézkedések ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányulnak, azokat a 27. cikk (2a) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.”

7.

A 19. cikk (4) bekezdése a következőképpen módosul:

a)

az első albekezdésben „– a 27. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban –” szövegrészt el kell hagyni;

b)

a bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki:

„Mivel az első, a második és a harmadik albekezdésben említett intézkedések ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányulnak, azokat a 27. cikk (2a) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.”

8.

A 21. cikk (4) bekezdése a következőképpen módosul:

a)

az első albekezdésben az „– a 27. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban –” szövegrészt el kell hagyni;

b)

a bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki:

„Mivel az első, a második és a harmadik albekezdésben említett intézkedések ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányulnak, azokat a 27. cikk (2a) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.”

9.

A 23. cikk a következőképpen módosul:

a)

a (4) bekezdés a következőképpen módosul:

i.

az első albekezdést követően a következő albekezdés kerül beillesztésre:

„Az első albekezdés ii. pontjával összefüggésben a Bizottság az egynél több ország kibocsátóira vonatkozó standardok értékelésével kapcsolatos végrehajtási intézkedéseket is elfogad. Mivel az említett intézkedések ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányulnak, azokat a 27. cikk (2a) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.”;

ii.

a bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki:

„Az előző albekezdéssel összefüggésben a Bizottság az egynél több ország kibocsátóira vonatkozó számviteli standardokkal kapcsolatos általános egyenértékűségi követelmények kialakítására irányuló végrehajtási intézkedéseket is elfogad. Mivel az említett intézkedések ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányulnak, azokat a 27. cikk (2a) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.”;

b)

az (5) bekezdés a következőképpen módosul:

i.

„a 27. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban” szövegrészt el kell hagyni;

ii.

a bekezdés a következő mondattal egészül ki:

„Mivel a fenti intézkedések ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányulnak, azokat a 27. cikk (2a) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.”;

c)

a (7) bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki:

„A Bizottság az első albekezdés alkalmazásában általános egyenértékűségi követelmények kialakítására irányuló végrehajtási intézkedéseket is elfogad. Mivel az említett intézkedések ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányulnak, azokat a 27. cikk (2a) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.”

10.

A 27. cikk a következőképpen módosul:

a)

a cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(2a)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)–(4) bekezdését, valamint 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.”;

b)

A (3) és (4) bekezdés helyébe az alábbi szöveg lép:

„(3)   2010. december 31-ig, majd ezt követően legalább háromévente a Bizottság megvizsgálja a végrehajtási hatásköreire vonatkozó rendelkezéseket, és az Európai Parlament és a Tanács elé terjeszt egy jelentést ezen hatásköreinek működéséről. A jelentés különösen azt vizsgálja, hogy szükséges-e a Bizottságnak javaslatot tennie ezen irányelv módosítására a ráruházott végrehajtási hatáskörök megfelelő mértékének biztosítása érdekében. A módosítás esetleges szükségességére vonatkozó következtetéshez részletes indokoló nyilatkozatot kell csatolni. Szükség esetén a jelentéshez jogalkotási javaslatot kell fűzni a Bizottságra végrehajtási hatásköröket ruházó rendelkezések módosítása céljából.”

2. cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

3. cikk

Címzettek

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Strasbourgban, 2008. március 11-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

H.-G. PÖTTERING

a Tanács részéről

az elnök

J. LENARČIČ


(1)  HL C 161., 2007.7.13., 45. o.

(2)  HL C 39., 2007.2.23., 1. o.

(3)  Az Európai Parlament 2007. november 14-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2008. március 3-i határozata.

(4)  HL L 390., 2004.12.31., 38. o.

(5)  HL L 184., 1999.7.17., 23. o. A 2006/512/EK határozattal (HL L 200., 2006.7.22., 11. o.) módosított határozat.

(6)  HL C 255., 2006.10.21., 1. o.

(7)  HL L 204., 1998.7.21., 37. A legutóbb a 2006/96/EK tanácsi irányelvvel (HL L 363., 2006.12.20., 81. o.) módosított irányelv.”


19.3.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 76/54


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2008/23/EK IRÁNYELVE

(2008. március 11.)

a befektetési vállalkozások és hitelintézetek tőkemegfeleléséről szóló 2006/49/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 47. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

tekintettel az Európai Központi Bank véleményére (2),

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (3),

mivel:

(1)

A 2006/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (4) előírja, hogy egyes intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal (5) összhangban kell elfogadni.

(2)

Az 1999/468/EK határozatot módosító 2006/512/EK határozat bevezette az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárást azon általános hatályú intézkedések elfogadására vonatkozóan, amelyek a Szerződés 251. cikkében meghatározott eljárás alapján elfogadott alap jogi aktusok nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, beleértve néhány ilyen elem törlését vagy a jogi aktus új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítését.

(3)

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 2006/512/EK tanácsi határozatról szóló nyilatkozatának (6) megfelelően az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásnak a Szerződés 251. cikkében említett eljárással összhangban elfogadott, már hatályban lévő jogi aktusokra történő alkalmazása érdekében ezeket az alkalmazandó eljárásoknak megfelelően ki kell igazítani.

(4)

A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy elfogadja a 2006/49/EK irányelv végrehajtásához szükséges intézkedéseket, többek között a pénzügyi piacok technikai fejlődésének figyelembevétele, valamint az említett irányelv egységes alkalmazásának biztosítása érdekében. Az említett intézkedések célja a fogalommeghatározások egyértelművé tétele, az irányelv rendelkezéseinek a szavatolótőke meghatározásával, a szervezéssel, a kockázatok és kitettségek kiszámításával és értékelésével, valamint az ezen irányelv tárgyát képező befektetési vállalkozások kategóriáival kapcsolatos technikai kiigazítások révén. Mivel a fenti intézkedések általános hatályúak, és a 2006/49/EK irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(5)

A 2006/49/EK rendelet időbeli korlátozást ír elő a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörökre vonatkozóan. Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság a 2006/512/EK tanácsi határozatról szóló nyilatkozatában kijelentette, hogy a 2006/512/EK határozat horizontális és megfelelő megoldást nyújt az Európai Parlament azon igényére, hogy ellenőrizze az együttdöntési eljárás keretében elfogadott jogi aktusok végrehajtását, és hogy következésképpen a végrehajtási hatásköröket határidő szabása nélkül át kell ruházni a Bizottságra. Az Európai Parlament és a Tanács kijelentette továbbá, hogy ügyelnek arra, hogy a lehető leghamarabb elfogadják a jogi aktusok azon rendelkezéseit hatályon kívül helyezni kívánó rendelkezéseket, amelyek időbeli határt szabnak a végrehajtási hatáskörök Bizottságra történő ruházásának. Az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás bevezetésével a 2006/49/EK irányelvből el kell hagyni az említett időbeli korlátozást előíró rendelkezést.

(6)

A Bizottságnak szabályos időközönként értékelnie kell a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörökre vonatkozó rendelkezések működését, annak érdekében, hogy az Európai Parlament és a Tanács meghatározhassák, hogy ezeknek a hatásköröknek a terjedelme és a Bizottságra háruló eljárási követelmények megfelelőek-e, illetve biztosítják-e mind a hatékonyságot, mind pedig a demokratikus elszámoltathatóságot.

(7)

A 2006/49/EK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(8)

Mivel az ezen irányelv által a 2006/49/EK irányelven tett módosítások technikai jellegűek, és csupán a bizottsági eljárást érintik, azokat a tagállamoknak nem kell átültetniük. Ezért e célból nem kell rendelkezéseket megállapítani,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Módosítások

A 2006/49/EK irányelv a következőképpen módosul:

1.

A 41. cikk a következőképpen módosul:

a)

az első albekezdésben „a 42. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban” szövegrészt el kell hagyni;

b)

a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   Mivel az (1) bekezdésben említett intézkedések ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemei módosítására irányulnak, azokat a 42. cikk (2) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.”

2.

A 42. cikk a következőképpen módosul:

a)

a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)–(4) bekezdését, valamint 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.”;

b)

a (3) és (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   2010. december 31-ig, majd ezt követően legalább háromévente a Bizottság megvizsgálja a végrehajtási hatásköreire vonatkozó rendelkezéseket, és az Európai Parlament és a Tanács elé terjeszt egy jelentést e hatáskörök működéséről. A jelentés különösen azt vizsgálja, hogy szükséges-e a Bizottságnak javaslatot tennie ezen irányelv módosítására a ráruházott végrehajtási hatáskörök megfelelő mértékének biztosítása érdekében. A módosítás esetleges szükségességére vonatkozó következtetéshez részletes indokoló nyilatkozatot kell csatolni. Szükség esetén a jelentéshez jogalkotási javaslatot kell fűzni a Bizottságra végrehajtási hatásköröket ruházó rendelkezések módosítása céljából.”

2. cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

3. cikk

Címzettek

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Strasbourgban, 2008. március 11-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

H.-G. PÖTTERING

a Tanács részéről

az elnök

J. LENARČIČ


(1)  HL C 161., 2007.7.13., 45. o.

(2)  HL C 39., 2007.2.23., 1. o.

(3)  Az Európai Parlament 2007. november 14-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2008. március 3-i határozata.

(4)  HL L 177., 2006.6.30., 201. o.

(5)  HL L 184., 1999.7.17., 23. o. A legutóbb a 2006/512/EK határozattal (HL L 200., 2006.7.22., 11. o.) módosított határozat.

(6)  HL C 255., 2006.10.21., 1. o.


II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

HATÁROZATOK

Bizottság

19.3.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 76/56


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2008. március 17.)

a 64/432/EGK tanácsi irányelvnek a szarvasmarhafélék Közösségen belüli kereskedelme esetében a szarvasmarhák fertőző rhinotracheitisével kapcsolatos további garanciákra vonatkozó végrehajtásáról és az egyes tagállamok által benyújtott felszámolási programok jóváhagyásáról szóló 2004/558/EK határozat módosításáról

(az értesítés a C(2008) 1004. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/233/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a szarvasmarhafélék és a sertések Közösségen belüli kereskedelmét érintő állat-egészségügyi problémákról szóló, 1964. június 26-i 64/432/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 9. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 64/432/EGK irányelv 9. cikke előírja, hogy az a tagállam, melyben kötelező országos ellenőrző program működik az említett irányelv E. (II) mellékletében felsorolt ragályos betegségek ellenőrzésére, a Bizottság elé terjesztheti a programját jóváhagyás céljából. Az említett cikk rendelkezik továbbá a Közösségen belüli kereskedelemhez előírható további garanciák meghatározásáról.

(2)

A 64/432/EGK tanácsi irányelvnek a szarvasmarhafélék Közösségen belüli kereskedelme esetében a szarvasmarhák fertőző rhinotracheitisével kapcsolatos további garanciákra vonatkozó végrehajtásáról és az egyes tagállamok által benyújtott felszámolási programok jóváhagyásáról szóló, 2004. július 15-i 2004/558/EK bizottsági határozat (2) jóváhagyja a szóban forgó határozat I. mellékletében felsorolt tagállamok által az 1-es típusú marhaherpeszvírus-fertőzésnek (a továbbiakban: BHV1) az adott mellékletben felsorolt régiókban történő felügyeletére és felszámolására benyújtott programokat, mely régiók esetében a BHV1-re további garanciákat kell alkalmazni a 64/432/EGK irányelv 9. cikkével összhangban.

(3)

A Cseh Köztársaság most benyújtotta a BHV1-fertőzés felszámolását célzó programot az említett tagállam egész területére vonatkozóan. E program megfelel a 64/432/EGK irányelv 9. cikke (1) bekezdésében meghatározott kritériumoknak. A program szabályokat ír elő a szarvamarhafélék országon belüli szállítására, amelyek egyenértékűek a korábban az említett tagállamban vagy annak régióiban foganatosított szabályokkal, amelyek sikeresen felszámolták a betegséget az említett tagállamban vagy annak régióiban.

(4)

A Cseh Köztársaság által benyújtott programot, valamint a 64/432/EGK irányelv 9. cikkével összhangban benyújtott további garanciákat jóvá kell hagyni.

(5)

A 2004/558/EK határozat I. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2004/558/EK határozat I. melléklete helyébe e határozat mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2008. március 17-én.

a Bizottság részéről

Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja


(1)  HL 121., 1964.7.29., 1977/64. o. A legutóbb a 2007/729/EK bizottsági határozattal (HL L 294., 2007.11.13., 26. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 249., 2004.7.23., 20. o. A legutóbb a 2007/584/EK határozattal (HL L 219., 2007.8.24., 37. o.) módosított határozat.


MELLÉKLET

„I. MELLÉKLET

Tagállamok

A tagállamok azon régiói, melyekre a 64/432/EGK irányelv 9. cikke szerint a szarvasmarhák fertőző rhinotracheitisére vonatkozóan további garanciák érvényesek

Cseh Köztársaság

Az összes régió

Németország

Minden régió, kivéve Oberpfalz és Oberfranken közigazgatási kerületek (»Regierungsbezirke«) Bajorország szövetségi államban

Olaszország

Friuli Venezia Giulia autonóm régió

Trento autonóm tartomány”


19.3.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 76/58


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2008. március 18.)

a 2003/467/EK határozat Lengyelország egyes közigazgatási egységeinek a szarvasmarhák enzootikus leukózisától hivatalosan mentessé nyilvánításának tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a C(2008) 974. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/234/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a szarvasmarhafélék és a sertések Közösségen belüli kereskedelmét érintő állat-egészségügyi problémákról szóló, 1964. június 26-i 64/432/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak D. melléklete I. fejezetének E. szakaszára,

mivel:

(1)

A 64/432/EGK irányelv D. mellékletének rendelkezései szerint – a szarvasmarha-állományok tekintetében – egy tagállam vagy egy tagállam valamely része hivatalosan akkor tekinthető mentesnek a szarvasmarhák enzootikus leukózisától, ha megfelel az irányelvben meghatározott bizonyos feltételeknek.

(2)

A tagállamok azon régiói, amelyeket a szarvasmarhák enzootikus leukózisától mentesnek nyilvánítottak, az egyes tagállamok, vagy a tagállamok egyes régiói szarvasmarha-állományainak hivatalosan tuberkulózismentes, brucellózismentes és szarvasmarhák enzootikus leukózisától mentes státusa megállapításáról szóló, 2003. június 23-i 2003/467/EK bizottsági határozatban (2) vannak felsorolva.

(3)

Lengyelország most olyan dokumentációt nyújtott be a Bizottságnak, amely bemutatja a 64/432/EGK irányelvben meghatározott megfelelő feltételeknek való megfelelést annak érdekében, hogy a kujávia-pomerániai vajdaságon, a lódzi vajdaságon és a kis-lengyelországi vajdaságon (azaz a felsőbb szintű közigazgatási egységeken) belül 14 powiatot (közigazgatási egységet) Lengyelországnak a szarvasmarhák enzootikus leukózisától hivatalosan mentes régióivá lehessen nyilvánítani.

(4)

A Lengyelország által benyújtott dokumentáció értékelését követően ezeket a lengyelországi régiókat a tagállamnak a szarvasmarhák enzootikus leukózisától hivatalosan mentes régióiként kell elismerni.

(5)

A 2003/467/EK határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2003/467/EK határozat III. melléklete e határozat mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2008. március 18-án.

a Bizottság részéről

Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja


(1)  HL 121., 1964.7.29., 1977/64. o. A legutóbb a 2007/729/EK bizottsági határozattal (HL L 294., 2007.11.13., 26. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 156., 2003.6.25., 74. o. A legutóbb a 2008/97/EK határozattal (HL L 32., 2008.2.6., 25. o.) módosított határozat.


MELLÉKLET

A 2003/467/EK határozat III. mellékletének 2. fejezetében a Lengyelországra vonatkozó második rész helyébe az alábbi szöveg lép:

„Lengyelországban:

Alsó-Sziléziai vajdaság

Powiaty:

Bolesławiecki, Dzierżoniowski, Głogowski, Górowski, Jaworski, Jeleniogórski, Jelenia Góra, Kamiennogórski, Kłodzki, Legnicki, Legnica, Lubański, Lubiński, Lwówecki, Milicki, Oleśnicki, Oławski, Polkowicki, Strzeliński, Średzki, Świdnicki, Trzebnicki, Wałbrzyski, Wałbrzych, Wołowski, Wrocławski, Wrocław, Ząbkowicki, Zgorzelecki, Złotoryjski.

Lublini vajdaság

Powiaty:

Bialski, Biała Podlaska, Biłgorajski, Chełmski, Chełm, Hrubieszowski, Janowski, Krasnostawski, Kraśnicki, Lubartowski, Lubelski, Lublin, Łęczyński, Łukowski, Opolski, Parczewski, Puławski, Radzyński, Rycki, Świdnicki, Tomaszowski, Włodawski, Zamojski, Zamość.

Kujávia-pomerániai vajdaság

Powiaty:

Aleksandrowski, Chełmiński, Golubsko-Dobrzyński, Grudziądzki, Grudziądz, Toruński, Toruń, Wąbrzeski.

Łódzi vajdaság

Powiaty:

Bełchatowski, Brzeziński, Kutnowski, Łaski, Łęczycki, Łowicki, Łódzki, Łódź, Opoczyński, Pabianicki, Pajęczański, Piotrkowski, Piotrków Trybunalski, Poddębicki, Radomszczański, Rawski, Sieradzki, Skierniewicki, Skierniewice, Tomaszowski, Wieluński, Wieruszowski, Zduńskowolski, Zgierski.

Kis-lengyelországi vajdaság

Powiaty:

Brzeski, Bocheński, Chrzanowski, Dąbrowski, Gorlicki, Krakowski, Kraków, Limanowski, Miechowski, Myślenicki, Nowosądecki, Nowotarski, Nowy Sącz, Oświęcimski, Olkuski, Proszowicki, Tarnowski, Tarnów, Tatrzański, Wielicki.

Opolei vajdaság

Powiaty:

Brzeski, Głubczycki, Kędzierzyńsko-Kozielski, Kluczborski, Krapkowicki, Namysłowski, Nyski, Olecki, Opolski, Opole, Prudnicki, Strzelecki.

Kárpátaljai vajdaság

Powiaty:

Bieszczadzki, Brzozowski, Jasielski, Krośnieński, Krosno, Leski, Leżajski, Łańcucki, Rzeszowski, Rzeszów, Sanocki, Strzyżowski.

Sziléziai vajdaság

Powiaty:

Będziński, Bielski, Bielsko Biała, Bytom, Chorzów, Cieszyński, Częstochowski, Częstochowa, Dąbrowa, Gliwicki, Gliwice, Jastrzębie Zdrój, Jaworzno, Katowice, Kłobucki, Lubliniecki, Mikołowski, Mysłowice, Myszkowski, Piekary Śląskie, Pszczyński, Raciborski, Ruda Śląska, Rybnicki, Rybnik, Siemianowice, Sosnowiec, Świętochłowice, Tarnogórski, Tychy, Tyski, Wodzisławski, Zabrze, Zawierciański, Żory, Żywiecki.

Świętokrzyski vajdaság

Powiaty:

Buski, Jędrzejowski, Kazimierski, Kielecki, Kielce, Konecki, Opatowski, Ostrowiecki, Pińczowski, Sandomierski, Skarżyski, Starachowicki, Staszowski, Włoszczowski.

Nagy-lengyelországi vajdaság

Powiaty:

Jarociński, Kaliski, Kalisz, Kępiński, Kolski, Koniński, Konin, Krotoszyński, Ostrzeszowski, Słupecki, Turecki, Wrzesiński.”