ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 46

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

50. évfolyam
2007. február 16.


Tartalom

 

I   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

 

A Bizottság 143/2007/EK rendelete (2007. február 15.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

 

A Bizottság 144/2007/EK rendelete (2007. február 15.) a tej és tejtermékek export-visszatérítésének megállapításáról

3

 

 

A Bizottság 145/2007/EK rendelete (2007. február 15.) a vajra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről az 581/2004/EK rendelet által szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében

7

 

*

A Bizottság 146/2007/EK rendelete (2007. február 15.) a 3440/84/EGK rendeletnek a halszivattyút használó hajók egyes vonóhálóira vonatkozó feltételek tekintetében történő módosításáról

9

 

*

A Bizottság 147/2007/EK rendelete (2007. február 15.) egyes halállományok esetében a 2007 és 2012 közötti időszakra vonatkozóan megállapított kvótáknak a halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló 2371/2002/EK tanácsi rendelet 23. cikkének (4) bekezdése alapján történő kiigazításáról

10

 

*

A Bizottság 148/2007/EK rendelete (2007. február 15.) egyes neveknek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Geraardsbergse mattentaart (OFJ) – Pataca de Galicia vagy Patata de Galicia (OFJ) – Poniente de Granada (OEM) – Gata-Hurdes (OEM) – Patatas de Prades vagy Patates de Prades (OFJ) – Mantequilla de Soria (OEM) – Huile d'olive de Nîmes (OEM) – Huile d'olive de Corse vagyHuile d'olive de Corse-Oliu di Corsica (OEM) – Clémentine de Corse (OFJ) – Agneau de Sisteron (OFJ) – Connemara Hill Lamb vagy Uain Sléibhe Chonamara (OFJ) – Sardegna (OEM) – Carota dell'Altopiano del Fucino (OFJ) – Stelvio vagy Stilfser (OEM) – Limone Femminello del Gargano (OFJ) – Azeitonas de Conserva de Elvas e Campo Maior (OEM) – Chouriça de Carne de Barroso – Montalegre (OFJ) – Chouriço de Abóbora de Barroso – Montalegre (OFJ) – Sangueira de Barroso – Montalegre (OFJ) – Batata de Trás-os-Montes (OFJ) – Salpicão de Barroso – Montalegre (OFJ) – Alheira de Barroso – Montalegre (OFJ) – Cordeiro de Barroso, Anho de Barroso vagy Borrego de leite de Barroso (OFJ) – Azeite do Alentejo Interior (OEM) – Paio de Beja (OFJ) – Linguíça do Baixo Alentejo vagy Chouriço de carne do Baixo Alentejo (OFJ) – Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre (OEM))

14

 

*

A Bizottság 149/2007/EK rendelete (2007. február 15.) egy megnevezésnek a hagyományos különleges termékek jegyzékébe való bejegyzéséről – Boerenkaas (HKT)

18

 

 

A Bizottság 150/2007/EK rendelete (2007. február 15.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes tejtermékekre vonatkozó visszatérítési ráták rögzítéséről

20

 

 

A Bizottság 151/2007/EK rendelete (2007. február 15.) a gabonaágazatban 2007. február 16-tól alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

23

 

 

A Bizottság 152/2007/EK rendelete (2007. február 15.) a közönséges búza exportjára a 936/2006/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

26

 

 

II   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

HATÁROZATOK

 

 

Bizottság

 

 

2007/102/EK

 

*

A Bizottság határozata (2007. február 12.) a közegészségügyre vonatkozó közösségi cselekvési program (2003–2008) végrehajtására irányuló 2007. évi munkaterv, valamint a támogatásokra vonatkozó éves munkaprogram elfogadásáról ( 1 )

27

 

 

2007/103/EK

 

*

A Bizottság határozata (2007. február 12.) a közegészségügyi program cselekvéseinek kiválasztására és finanszírozására vonatkozó általános alapelvek és kritériumok meghatározásáról ( 1 )

45

 

 

2007/104/EK

 

*

A Bizottság határozata (2007. február 15.) a 2002/300/EK határozatnak a Bonamia ostreae vonatkozásában mentes övezetek jegyzékéből kizárt területek tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2007) 419. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

51

 

 

2007/105/EK

 

*

A Bizottság határozata (2007. február 15.) a 2005/731/EK és a 2005/734/EK határozatnak az alkalmazási időszaka meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2007) 420. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

54

 

 

III   Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 

 

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

A Tanács 2007/106/KKBP együttes fellépése (2007. február 15.) az Európai Unió afganisztáni különleges képviselője megbízatásának meghosszabbításáról

55

 

*

A Tanács 2007/107/KKBP együttes fellépése (2007. február 15.) az Európai Unió moldovai különleges képviselőjének kinevezéséről

59

 

*

A Tanács 2007/108/KKBP együttes fellépése (2007. február 15.) az Európai Unió szudáni különleges képviselője megbízatásának meghosszabbításáról

63

 

*

A Tanács 2007/109/KKBP együttes fellépése (2007. február 15.) az Európai Unió Macedónia volt jugoszláv köztársaságbeli különleges képviselője megbízatásának módosításáról és meghosszabbításáról

68

 

*

A Tanács 2007/110/KKBP együttes fellépése (2007. február 15.) az Európai Unió közel-keleti békefolyamathoz rendelt különleges képviselője megbízatásának meghosszabbításáról és módosításáról

71

 

*

A tanács 2007/111/KKBP együttes fellépése (2007. február 15.) az Európai Unió dél-kaukázusi különleges képviselője megbízatásának módosításáról és meghosszabbításáról

75

 

*

A Tanács 2007/112/KKBP együttes fellépése (2007. február 15.) az Európai Uniónak az Afrikai Nagy Tavak régiójáért felelős különleges képviselője kinevezéséről

79

 

*

A Tanács 2007/113/KKBP együttes fellépése (2007. február 15.) az Európai Unió közép-ázsiai különleges képviselője megbízatásának módosításáról és meghosszabbításáról

83

 


 

(1)   EGT vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

RENDELETEK

16.2.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 46/1


A BIZOTTSÁG 143/2007/EK RENDELETE

(2007. február 15.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs és zöldség behozatalára vonatkozó intézkedések alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1994. december 21-i 3223/94/EK (1) bizottsági rendeletre és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően a 3223/94/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azon szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

A fenti szempontokat figyelembe véve, a behozatali átalányértékeket az e rendelet mellékletében szereplő szinteken kell meghatározni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3223/94/EK rendelet 4. cikkében említett behozatali átalányértékeket a mellékletben található táblázat határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2007. február 16-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. február 15-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 337., 1994.12.24., 66. o. A legutóbb a 386/2005/EK rendelettel (HL L 62., 2005.3.9., 3. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról szóló, 2007. február 15-i bizottsági rendelethez

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

IL

147,8

MA

53,5

SN

37,2

TN

129,8

TR

160,4

ZZ

105,7

0707 00 05

EG

255,9

MA

96,9

SN

141,3

TR

139,2

ZZ

158,3

0709 90 70

MA

49,3

TR

115,6

ZZ

82,5

0805 10 20

EG

47,6

IL

55,3

MA

44,7

TN

47,8

TR

58,5

ZZ

50,8

0805 20 10

IL

103,9

MA

88,3

ZZ

96,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

AR

98,9

EG

64,3

IL

67,7

MA

130,6

PK

57,2

TR

60,0

ZZ

79,8

0805 50 10

EG

53,5

TR

55,9

ZZ

54,7

0808 10 80

CN

78,6

TR

99,7

US

103,0

ZZ

93,8

0808 20 50

AR

88,3

CN

47,5

US

105,7

ZA

89,5

ZZ

82,8


(1)  Az országok nómenklatúráját a 1833/2006/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.). A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


16.2.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 46/3


A BIZOTTSÁG 144/2007/EK RENDELETE

(2007. február 15.)

a tej és tejtermékek export-visszatérítésének megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tej- és tejtermékpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1255/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 31. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1255/1999/EK rendelet 31. cikkének (1) bekezdése szerint az említett rendelet 1. cikkében felsorolt termékek világpiaci ára és közösségi piaci ára közötti különbséget export-visszatérítéssel lehet fedezni.

(2)

A tej és tejtermékek piacának jelenlegi helyzetére tekintettel export-visszatérítést kell biztosítani az 1255/1999/EK rendelet 31. cikkében meghatározott szabályokkal és bizonyos kritériumokkal összhangban.

(3)

Az 1255/1999/EK rendelet 31. cikke (3) bekezdésének második albekezdése értelmében a visszatérítések mértéke rendeltetési helytől függően eltérő lehet, amennyiben a világpiaci helyzet vagy egyes piacok speciális követelményei ezt szükségessé teszik.

(4)

Az Európai Közösség és a Dominikai Köztársaság között létrejött, a Dominikai Köztársaságban a tejpor importvédelméről szóló és a 98/486/EK tanácsi határozattal (2) jóváhagyott egyetértési megállapodással (3) összhangban bizonyos mennyiségű, a Dominikai Köztársaságba exportált közösségi tejtermék csökkentett vámokra lehet jogosult. Ezért az e rendszerben exportált termékeknek nyújtott export-visszatérítéseket bizonyos százalékkal csökkenteni kell.

(5)

A Tej- és Tejtermékpiaci Irányítóbizottság az elnöke által kitűzött határidőn belül nem nyilvánított véleményt,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1255/1999/EK rendelet 31. cikkében meghatározottak szerint és a 1282/2006/EK bizottsági rendelet (4) 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelően export-visszatérítés nyújtandó az e rendelet mellékletében meghatározott termékekre és mennyiségekre.

2. cikk

Ez a rendelet 2007. február 16-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. február 15-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 48. o. A legutóbb az 1913/2005/EK rendelettel (HL L 307., 2005.11.25., 2. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 218., 1998.8.6., 45. o.

(3)  HL L 218., 1998.8.6., 46. o.

(4)  HL L 234., 2006.8.29., 4. o. A legutóbb az 1919/2006/EK rendelettel (HL L 380, 2006.12.28, 1 o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

A tejre és tejtermékekre vonatkozó export-visszatérítések 2007. február 16-án

Termékkód

Viszonylat

Mértékegység

A visszatérítések összege

0401 30 31 9100

L20

EUR/100 kg

17,02

0401 30 31 9400

L20

EUR/100 kg

26,58

0401 30 31 9700

L20

EUR/100 kg

29,32

0401 30 39 9100

L20

EUR/100 kg

17,02

0401 30 39 9400

L20

EUR/100 kg

26,58

0401 30 39 9700

L20

EUR/100 kg

29,32

0401 30 91 9100

L20

EUR/100 kg

33,42

0401 30 99 9100

L20

EUR/100 kg

33,42

0401 30 99 9500

L20

EUR/100 kg

49,11

0402 10 11 9000

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 10 19 9000

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 10 99 9000

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9200

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9300

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9500

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9900

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 17 9000

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9300

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9500

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9900

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 91 9100

L20

EUR/100 kg

0402 21 91 9200

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 91 9350

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9100

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9200

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 99 9300

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9400

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9500

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9600

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9700

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9200

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9300

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9500

L20

EUR/100 kg

0402 29 19 9300

L20

EUR/100 kg

0402 29 19 9500

L20

EUR/100 kg

0402 29 19 9900

L20

EUR/100 kg

0402 29 99 9100

L20

EUR/100 kg

0402 29 99 9500

L20

EUR/100 kg

0402 91 11 9370

L20

EUR/100 kg

0402 91 19 9370

L20

EUR/100 kg

0402 91 31 9300

L20

EUR/100 kg

0402 91 39 9300

L20

EUR/100 kg

0402 91 99 9000

L20

EUR/100 kg

20,54

0402 99 11 9350

L20

EUR/100 kg

0402 99 19 9350

L20

EUR/100 kg

0402 99 31 9300

L20

EUR/100 kg

12,29

0403 90 11 9000

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9200

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9300

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9500

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9900

L20

EUR/100 kg

0403 90 33 9400

L20

EUR/100 kg

0403 90 59 9310

L20

EUR/100 kg

17,02

0403 90 59 9340

L20

EUR/100 kg

24,90

0403 90 59 9370

L20

EUR/100 kg

24,90

0404 90 21 9120

L20

EUR/100 kg

0404 90 21 9160

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9120

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9130

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9140

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9150

L20

EUR/100 kg

0404 90 81 9100

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9110

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9130

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9150

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9170

L20

EUR/100 kg

0405 10 11 9500

L20

EUR/100 kg

90,00

0405 10 11 9700

L20

EUR/100 kg

91,00

0405 10 19 9500

L20

EUR/100 kg

90,00

0405 10 19 9700

L20

EUR/100 kg

91,00

0405 10 30 9100

L20

EUR/100 kg

90,00

0405 10 30 9300

L20

EUR/100 kg

91,00

0405 10 30 9700

L20

EUR/100 kg

91,00

0405 10 50 9500

L20

EUR/100 kg

88,79

0405 10 50 9700

L20

EUR/100 kg

91,00

0405 10 90 9000

L20

EUR/100 kg

94,35

0405 20 90 9500

L20

EUR/100 kg

83,24

0405 20 90 9700

L20

EUR/100 kg

86,56

0405 90 10 9000

L20

EUR/100 kg

113,56

0405 90 90 9000

L20

EUR/100 kg

90,82

0406 10 20 9640

L04

EUR/100 kg

18,12

L40

EUR/100 kg

22,66

0406 10 20 9650

L04

EUR/100 kg

15,11

L40

EUR/100 kg

18,88

0406 10 20 9830

L04

EUR/100 kg

5,61

L40

EUR/100 kg

7,00

0406 10 20 9850

L04

EUR/100 kg

6,79

L40

EUR/100 kg

8,49

0406 20 90 9913

L04

EUR/100 kg

13,46

L40

EUR/100 kg

16,81

0406 20 90 9915

L04

EUR/100 kg

18,26

L40

EUR/100 kg

22,83

0406 20 90 9917

L04

EUR/100 kg

19,41

L40

EUR/100 kg

24,26

0406 20 90 9919

L04

EUR/100 kg

21,68

L40

EUR/100 kg

27,11

0406 30 31 9730

L04

EUR/100 kg

2,42

L40

EUR/100 kg

5,67

0406 30 31 9930

L04

EUR/100 kg

2,42

L40

EUR/100 kg

5,67

0406 30 31 9950

L04

EUR/100 kg

3,51

L40

EUR/100 kg

8,25

0406 30 39 9500

L04

EUR/100 kg

2,42

L40

EUR/100 kg

5,67

0406 30 39 9700

L04

EUR/100 kg

3,51

L40

EUR/100 kg

8,25

0406 30 39 9930

L04

EUR/100 kg

3,51

L40

EUR/100 kg

8,25

0406 30 39 9950

L04

EUR/100 kg

3,98

L40

EUR/100 kg

9,33

0406 40 50 9000

L04

EUR/100 kg

21,31

L40

EUR/100 kg

26,63

0406 40 90 9000

L04

EUR/100 kg

21,89

L40

EUR/100 kg

27,36

0406 90 13 9000

L04

EUR/100 kg

24,26

L40

EUR/100 kg

34,72

0406 90 15 9100

L04

EUR/100 kg

25,08

L40

EUR/100 kg

35,89

0406 90 17 9100

L04

EUR/100 kg

25,08

L40

EUR/100 kg

35,89

0406 90 21 9900

L04

EUR/100 kg

24,38

L40

EUR/100 kg

34,80

0406 90 23 9900

L04

EUR/100 kg

21,85

L40

EUR/100 kg

31,42

0406 90 25 9900

L04

EUR/100 kg

21,43

L40

EUR/100 kg

30,67

0406 90 27 9900

L04

EUR/100 kg

19,41

L40

EUR/100 kg

27,78

0406 90 32 9119

L04

EUR/100 kg

17,94

L40

EUR/100 kg

25,72

0406 90 35 9190

L04

EUR/100 kg

25,55

L40

EUR/100 kg

36,75

0406 90 35 9990

L04

EUR/100 kg

25,55

L40

EUR/100 kg

36,75

0406 90 37 9000

L04

EUR/100 kg

24,26

L40

EUR/100 kg

34,72

0406 90 61 9000

L04

EUR/100 kg

27,62

L40

EUR/100 kg

39,97

0406 90 63 9100

L04

EUR/100 kg

27,21

L40

EUR/100 kg

39,24

0406 90 63 9900

L04

EUR/100 kg

26,15

L40

EUR/100 kg

37,90

0406 90 69 9910

L04

EUR/100 kg

26,54

L40

EUR/100 kg

38,46

0406 90 73 9900

L04

EUR/100 kg

22,33

L40

EUR/100 kg

31,99

0406 90 75 9900

L04

EUR/100 kg

22,78

L40

EUR/100 kg

32,74

0406 90 76 9300

L04

EUR/100 kg

20,22

L40

EUR/100 kg

28,94

0406 90 76 9400

L04

EUR/100 kg

22,64

L40

EUR/100 kg

32,42

0406 90 76 9500

L04

EUR/100 kg

20,97

L40

EUR/100 kg

29,76

0406 90 78 9100

L04

EUR/100 kg

22,18

L40

EUR/100 kg

32,40

0406 90 78 9300

L04

EUR/100 kg

21,97

L40

EUR/100 kg

31,38

0406 90 79 9900

L04

EUR/100 kg

18,14

L40

EUR/100 kg

26,08

0406 90 81 9900

L04

EUR/100 kg

22,64

L40

EUR/100 kg

32,42

0406 90 85 9930

L04

EUR/100 kg

24,82

L40

EUR/100 kg

35,74

0406 90 85 9970

L04

EUR/100 kg

22,78

L40

EUR/100 kg

32,74

0406 90 86 9200

L04

EUR/100 kg

22,02

L40

EUR/100 kg

32,63

0406 90 86 9400

L04

EUR/100 kg

23,58

L40

EUR/100 kg

34,49

0406 90 86 9900

L04

EUR/100 kg

24,82

L40

EUR/100 kg

35,74

0406 90 87 9300

L04

EUR/100 kg

20,50

L40

EUR/100 kg

30,29

0406 90 87 9400

L04

EUR/100 kg

20,93

L40

EUR/100 kg

30,59

0406 90 87 9951

L04

EUR/100 kg

22,24

L40

EUR/100 kg

31,83

0406 90 87 9971

L04

EUR/100 kg

22,24

L40

EUR/100 kg

31,83

0406 90 87 9973

L04

EUR/100 kg

21,83

L40

EUR/100 kg

31,26

0406 90 87 9974

L04

EUR/100 kg

23,39

L40

EUR/100 kg

33,33

0406 90 87 9975

L04

EUR/100 kg

23,19

L40

EUR/100 kg

32,78

0406 90 87 9979

L04

EUR/100 kg

21,85

L40

EUR/100 kg

31,42

0406 90 88 9300

L04

EUR/100 kg

18,10

L40

EUR/100 kg

26,66

0406 90 88 9500

L04

EUR/100 kg

18,66

L40

EUR/100 kg

26,67

A rendeltetési helyek meghatározása a következő:

L20

:

Minden rendeltetési hely, kivéve: Andorra, Gibraltár, Ceuta, Melilla, az Apostoli Szentszék (Vatikáni Városállam), Liechtenstein, Livigno és Campione d'Italia közigazsgatási terület, Helgoland-sziget, Grönland, Feröer-szigetek, az Amerikai Egyesült Államok és a Ciprusi Köztársaság azon részei, amelyeken a Ciprusi Köztársaság kormánya nem gyakorol tényleges ellenőrzést.

L04

:

Albánia, Bosznia és Hercegovina, Koszovó, Szerbia, Montenegró és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság.

L40

:

Minden rendeltetési hely, kivéve: L04, Andorra, Gibraltár, Ceuta, Melilla, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Svájc, az Apostoli Szentszék (Vatikáni Városállam), Livigno és Campione d'Italia közigazsgatási terület, Helgoland-sziget, Grönland, Feröer-szigetek, az Amerikai Egyesült Államok, Horvátország, Törökország, Ausztrália, Kanada, Új-Zéland és a Ciprusi Köztársaság azon részei, amelyeken a Ciprusi Köztársaság kormánya nem gyakorol tényleges ellenőrzést.


(1)  A 98/486/EK határozatban említett, a 2006/2007-es kontingens alapján dominikai köztársasági exportra szánt megfelelő termékek tekintetében és az 1282/2006/EK rendelet III. fejeczete 3. szakaszában meghatározott feltételekkel összhangban a következő vámtételek alkalmazandók:

a)

a 0402 10 11 9000 és a 0402 10 19 9000 KN-kód alá tartozó termékek

0,00 EUR/100 kg

b)

a 0402 21 11 9900, 0402 21 19 9900, 0402 21 91 9200 és a 0402 21 99 9200 KN-kód alá tartozó termékek

28,00 EUR/100 kg

A rendeltetési helyek meghatározása a következő:

L20

:

Minden rendeltetési hely, kivéve: Andorra, Gibraltár, Ceuta, Melilla, az Apostoli Szentszék (Vatikáni Városállam), Liechtenstein, Livigno és Campione d'Italia közigazsgatási terület, Helgoland-sziget, Grönland, Feröer-szigetek, az Amerikai Egyesült Államok és a Ciprusi Köztársaság azon részei, amelyeken a Ciprusi Köztársaság kormánya nem gyakorol tényleges ellenőrzést.

L04

:

Albánia, Bosznia és Hercegovina, Koszovó, Szerbia, Montenegró és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság.

L40

:

Minden rendeltetési hely, kivéve: L04, Andorra, Gibraltár, Ceuta, Melilla, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Svájc, az Apostoli Szentszék (Vatikáni Városállam), Livigno és Campione d'Italia közigazsgatási terület, Helgoland-sziget, Grönland, Feröer-szigetek, az Amerikai Egyesült Államok, Horvátország, Törökország, Ausztrália, Kanada, Új-Zéland és a Ciprusi Köztársaság azon részei, amelyeken a Ciprusi Köztársaság kormánya nem gyakorol tényleges ellenőrzést.


16.2.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 46/7


A BIZOTTSÁG 145/2007/EK RENDELETE

(2007. február 15.)

a vajra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről az 581/2004/EK rendelet által szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tej- és tejtermékpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1255/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 31. cikke (3) bekezdésének harmadik albekezdésére,

mivel:

(1)

A bizonyos vajtípusokra vonatkozó export-visszatérítésekkel kapcsolatos állandó pályázati felhívás közzétételéről szóló, 2004. március 26-i 581/2004/EK bizottsági rendelet (2) folyamatos pályázati eljárásról rendelkezik.

(2)

A bizonyos tejtermékek export-visszatérítésére vonatkozó pályázati eljárás megállapításáról szóló, 2004. március 26-i 580/2004/EK bizottsági rendelet (3) 5. cikkének értelmében és a pályázati felhívásra beérkezett pályázatok megvizsgálását követően helyénvaló rögzíteni az export-visszatérítések felső értékét a 2007. február 13-án záruló pályázati időszakra.

(3)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Tej- és Tejtermékpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 581/2004/EK rendelettel megnyitott állandó pályázat 2007. február 13-án záruló pályázati időszakára a visszatérítés maximális összegét az említett rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében említett termékekre u ezen rendelet melléklete tartalmazza.

2. cikk

Ez a rendelet 2007. február 16-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. február 15-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 48. o. A legutóbb az 1913/2005/EK rendelettel (HL L 307., 2005.11.25., 2. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 90., 2004.3.27., 64. o. A legutóbb a 128/2007/EK bizottsági rendelettel (HL L 41., 2007.2.13., 6. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 90., 2004.3.27., 58. o. Az 1814/2005/EK rendelettel (HL L 292., 2005.11.8., 3. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

(EUR/100 kg)

Termék

Export-visszatérítés nómenklatúrakód

Az export-visszatérítés maximális összege az 581/2004/EK rendelet 1. cikke (1) bekezdésének második albekezdésében említett célállomású export esetén

Vaj

ex ex 0405 10 19 9500

Vaj

ex ex 0405 10 19 9700

97,00

Vajolaj

ex ex 0405 90 10 9000

118,35


16.2.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 46/9


A BIZOTTSÁG 146/2007/EK RENDELETE

(2007. február 15.)

a 3440/84/EGK rendeletnek a halszivattyút használó hajók egyes vonóhálóira vonatkozó feltételek tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a halászati erőforrásoknak a fiatal tengeri élőlények védelmét biztosító technikai intézkedések révén történő megóvásáról szóló, 1998. március 30-i 850/98/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 48. cikkére,

mivel:

(1)

A 3440/84/EGK bizottsági rendelet (2) részletes szabályokat állapít meg a tartozékoknak a vonóhálókra, a kerítőhálókra és a hasonló hálókra történő felszerelésére vonatkozóan.

(2)

A személyzet biztonságának biztosítása céljából a – szelektálást nem érintő – halszivattyút használó hajók tekintetében a technikai feltételekre vonatkozóan 2007-től kiegészítő intézkedéseket kell alkalmazni.

(3)

A 3440/84/EGK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Halászati és Akvakultúra-ágazati Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3440/84/EGK rendelet 8. cikke a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4)   A (2) bekezdésben meghatározott rendelkezésektől eltérve a halszivattyút használó hajók esetében engedélyezik zsákkötél rögzítését olyan távolságban, amely a zsákvég hátsó szemeitől legfeljebb 10 m-es távolságra helyezkedik el, ha a halászat 70 mm-nél kisebb szemméretű vonóhálóval történik.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. február 15-én.

a Bizottság részéről

Joe BORG

a Bizottság tagja


(1)  HL L 125., 1998.4.27., 1. o., A legutóbb a 2166/2005/EK rendelettel (HL L 345., 2005.12.28., 5. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 318., 1984.12.7., 23. o. A legutóbb a 2122/89/EGK rendelettel (HL L 203., 1989.7.15., 21. o.) módosított rendelet.


16.2.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 46/10


A BIZOTTSÁG 147/2007/EK RENDELETE

(2007. február 15.)

egyes halállományok esetében a 2007 és 2012 közötti időszakra vonatkozóan megállapított kvótáknak a halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló 2371/2002/EK tanácsi rendelet 23. cikkének (4) bekezdése alapján történő kiigazításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló, 2002. december 20-i 2371/2002/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 23. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Tanács az általa elfogadott rendeletekben (2) a 2001., 2002., 2003., 2004. és 2005. évre vonatkozóan rögzítette az egyes halállományokra és halállománycsoportokra vonatkozó, halfogási korlátozások alá tartozó vizeken tartózkodó közösségi hajókon és a közösségi vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeket és kapcsolódó feltételeket.

(2)

Az Egyesült Királyságban 2005-ben és 2006-ban elvégzett nemzeti vizsgálatok után az Egyesült Királyság és Írország tájékoztatta a Bizottságot, hogy a makrélafogások (Egyesült Királyság és Írország) és heringfogások (Egyesült Királyság) tekintetében egyes övezetekben a 2001 és 2004 közötti időszak során túllépték a számukra kiosztott halászati lehetőségeket.

(3)

2006-ban, a 847/96/EK tanácsi rendelet (3) alapján egyes halállományokra vonatkozó 2006. évi kvóták kiigazításáról szóló rendelet (4) közzétételét követően, az Egyesült Királyság ismét értesítette a Bizottságot, hogy 2005-ben további, kvótán felüli makrélamennyiséget halászott le.

(4)

A 2371/2002/EK tanácsi rendelet 23. cikkének (4) bekezdése meghatározza, hogy a Bizottság, ha megállapítja, hogy a tagállam túllépte a számára kiosztott halászati lehetőségeket, levonást hajt végre a tagállam jövőbeli halászati lehetőségeiből.

(5)

A 2371/2002/EK rendelet 2. cikkével összhangban a közös halászati politika fenntartható gazdasági, környezeti és társadalmi feltételekkel biztosítja az élő vízi erőforrások kiaknázását.

(6)

Tekintettel arra, hogy a túlhalászás több évet fog át, valamint figyelemmel az érintett tagállamok halászati ágazatának gazdasági és társadalmi körülményeire és az említett ágazatokat ért negatív hatások szükséges enyhítésére, a kvótán felül halászott mennyiséget egy évnél hosszabb időszak alatt le kell vonni.

(7)

A makrélára vonatkozó kvóta esetében 2001 és 2004 között csökkenő tendenciát jegyeztek fel. A levonások hatására esetleg kialakuló aránytalanságok elkerülése érdekében, a 2001 és 2004 között túlhalászott mennyiségek tekintetében korrekciós tényezőt kell alkalmazni a makrélára vonatkozó kvótából levonandó mennyiség meghatározásánál.

(8)

Az Egyesült Királyság által 2005-ben kvótán felül halászott makréla mennyiségét le kell vonni az Egyesült Királyság 2007-es kvótájából.

(9)

A levonások rendszere összeegyeztethető lesz a tudományos szakvéleménnyel, mivel a makrélára és a heringre vonatkozó teljes kifogható mennyiség az elkövetkező években olyan tudományos szakvélemény alapján kerül meghatározásra, amelyben figyelembe veszik a csökkentett kvóták miatt megváltozott fogásokat.

(10)

A korrekciós tényező megegyezik a makrélára vonatkozó, a 2001–2004. évekre megállapított teljes kifogható mennyiség átlagának százalékában kifejezett 2006. évi teljes kifogható mennyiséggel.

(11)

Ezen túlmenően a kedvezőtlen társadalmi és gazdasági következmények elkerülése érdekében az egy adott évben levonható mennyiség nem haladhatja meg az éves kvóta egy meghatározott százalékát. Ezt helyénvalónak látszik 15 %-ban rögzíteni.

(12)

Abban az esetben, ha az egy adott évben levont mennyiség meghaladja az éves kvóta 15 %-át, a levonás érvényességi idejét meg kell hosszabbítani úgy, hogy a mennyiség 15 % vagy annál alacsonyabb legyen.

(13)

Figyelembe kell venni az érintett tagállamok azon kérését, hogy a kisebb mennyiségeket a 2007-es kvótából, és ne az azt követő, a 2008–2012. évekre vonatkozó kvótákból vonják le.

(14)

A halászati és akvakultúra-ágazati bizottság nem nyilvánított véleményt a bizottság elnöke által megállapított határidőn belül,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az Írország és az Egyesült Királyság számára a 2007–2012 közötti időszak tekintetében makrélára (Scomber scombrus) és heringre (Clupea harengus) vonatkozóan kiosztott éves kvótákat az I. és II. mellékletnek megfelelően csökkenteni kell.

2. cikk

A levont mennyiség éves szinten nem haladhatja meg az éves kvóta 15 %-át.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. február 15-én.

a Bizottság részéről

Joe BORG

a Bizottság tagja


(1)  HL L 358., 2002.12.31., 59. o.

(2)  A 2848/2000/EK tanácsi rendelet (HL L 334., 2000.12.30., 1. o.); a 2555/2001/EK tanácsi rendelet (HL L 347., 2001.12.31., 1. o.); a 2341/2002/EK tanácsi rendelet (HL L 356., 2002.12.31., 12. o.); a 2287/2003/EK tanácsi rendelet (HL L 344., 2003.12.31., 1. o.); a 27/2005/EK tanácsi rendelet (HL L 12., 2005.1.14., 1. o.).

(3)  HL L 115., 1996.5.9., 3. o.

(4)  742/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 130., 2006.5.18., 7. o.).


I. MELLÉKLET

KVÓTALEVONÁSOK 2007 ÉS 2012 KÖZÖTT

Ország

Faj

Halállomány kódja

Övezet

Túlhalászás mértéke 2001 és 2004 között

Korrekciós tényező

n. r. = nem releváns

Teljes levonás

2007

2008

2009

2010

2011

2012

UK

Makréla

(Scomber scombrus)

2CX14

II (nem közösségi vizek), Vb (közösségi vizek), VI, VII, VIIIa, b, d, e, valamint XII és XIV ICES-övezet

112 546

0,734

82 609

12 391,3

14 043,5

14 043,5

14 043,5

14 043,5

14 043,5

UK

Hering

(Clupea harengus)

5B6ANB

Vb, VIaN (közösségi vizek), és VIb ICES-övezet

10 349

n. r.

10 349

1 552,4

1 759,3

1 759,3

1 759,3

1 759,3

1 759,3

UK

Hering

(Clupea harengus)

4AB

IV ICES-övezet az ÉSZ 53° 30′-től északra

33 485

n. r.

33 485

5 022,8

5 692,5

5 692,5

5 692,5

5 692,5

5 692,5

UK

Hering

(Clupea harengus)

1/2

I, II (közösségi és nemzetközi vizek) HER/1/2.

127

n. r.

127

127

0

0

0

0

0

IE

Makréla

(Scomber scombrus)

2CX14

II (nem közösségi vizek), Vb (közösségi vizek), VI, VII, VIIIa, b, d, e, valamint XII és XIV ICES-övezet

33 486

0,734

24 578,7

3 686,8

4 178,4

4 178,4

4 178,4

4 178,4

4 178,4


II. MELLÉKLET

KVÓTALEVONÁSOK 2007 ÉS 2012 KÖZÖTT

Ország

Faj

Halállomány kódja

Övezet

Túlhalászott mennyiség 2005-ben

Korrekciós tényező

n. r. = nem releváns

Teljes levonás

2007

2008

2009

2010

2011

2012

UK

Makréla

(Scomber scombrus)

2CX14

II (nem közösségi vizek), Vb (közösségi vizek), VI, VII, VIIIa, b, d, e, valamint XII és XIV ICES-övezet

5 090

n. r.

5 090

5 090

0

0

0

0

0


16.2.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 46/14


A BIZOTTSÁG 148/2007/EK RENDELETE

(2007. február 15.)

egyes neveknek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Geraardsbergse mattentaart (OFJ) – Pataca de Galicia vagy Patata de Galicia (OFJ) – Poniente de Granada (OEM) – Gata-Hurdes (OEM) – Patatas de Prades vagy Patates de Prades (OFJ) – Mantequilla de Soria (OEM) – Huile d'olive de Nîmes (OEM) – Huile d'olive de Corse vagyHuile d'olive de Corse-Oliu di Corsica (OEM) – Clémentine de Corse (OFJ) – Agneau de Sisteron (OFJ) – Connemara Hill Lamb vagy Uain Sléibhe Chonamara (OFJ) – Sardegna (OEM) – Carota dell'Altopiano del Fucino (OFJ) – Stelvio vagy Stilfser (OEM) – Limone Femminello del Gargano (OFJ) – Azeitonas de Conserva de Elvas e Campo Maior (OEM) – Chouriça de Carne de Barroso – Montalegre (OFJ) – Chouriço de Abóbora de Barroso – Montalegre (OFJ) – Sangueira de Barroso – Montalegre (OFJ) – Batata de Trás-os-Montes (OFJ) – Salpicão de Barroso – Montalegre (OFJ) – Alheira de Barroso – Montalegre (OFJ) – Cordeiro de Barroso, Anho de Barroso vagy Borrego de leite de Barroso (OFJ) – Azeite do Alentejo Interior (OEM) – Paio de Beja (OFJ) – Linguíça do Baixo Alentejo vagy Chouriço de carne do Baixo Alentejo (OFJ) – Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre (OEM))

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló, 2006. március 20-i 510/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikke (4) bekezdésének első albekezdésére,

mivel:

(1)

Az 510/2006/EK rendelet 6. cikke (2) bekezdésének első albekezdésével összhangban, valamint 17. cikkének (2) bekezdése szerint az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétették a következő nevek bejegyzésére vonatkozó tagállami kérelmeket:

Belgium tekintetében: „Geraardsbergse mattentaart” (2),

Spanyolország tekintetében: „Pataca de Galicia” vagy „Patata de Galicia” (3), „Poniente de Granada” (4), „Gata-Hurdes” (5), „Patatas de Prades” vagy „Patates de Prades” (6) és „Mantequilla de Soria” (7),

Franciaország tekintetében: „Huile d'olive de Nîmes” (8), „Huile d'olive de Corse” vagy „Huile d'olive de Corse-Oliu di Corsica” (9), „Clémentine de Corse” (10) és „Agneau de Sisteron” (11),

Írország tekintetében: „Connemara Hill Lamb” vagy „Uain Sléibhe Chonamara” (12),

Olaszország tekintetében: „Sardegna” (13), „Carota dell'Altopiano del Fucino” (14), „Stelvio” vagy „Stilfser” (15) és „Limone Femminello del Gargano” (16),

Portugália tekintetében: „Azeitonas de Conserva de Elvas e Campo Maior” (17), „Chouriça de Carne de Barroso – Montalegre” (18), „Chouriço de Abóbora de Barroso – Montalegre” (19), „Sangueira de Barroso – Montalegre” (20), „Batata de Trás-os-Montes” (21), „Salpicão de Barroso – Montalegre” (22), „Alheira de Barroso – Montalegre” (23), „Cordeiro de Barroso” vagy „Anho de Barroso” vagy „Borrego de leite de Barroso” (24), „Azeite do Alentejo Interior” (25), „Paio de Beja” (26) és „Linguíça do Baixo Alentejo” vagy „Chouriço de carne do Baixo Alentejo” (27),

Szlovénia tekintetében: „Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre” (28).

(2)

Mivel a Bizottsághoz az 510/2006/EK rendelet 7. cikke értelmében nem nyújtottak be kifogást, e neveket be kell jegyezni az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az e rendelet mellékletében foglalt neveket ezennel bejegyzik az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. február 15-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 93., 2006.3.31., 12. o. Az 1791/2006/EK rendelettel (HL L 363., 2006.12.20., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL C 3., 2006.1.6., 9. o.

(3)  HL C 240., 2005.9.30., 28. o.

(4)  HL C 274., 2005.11.5., 10. o.

(5)  HL C 320., 2005.12.15., 2. o.

(6)  HL C 331., 2005.12.28., 2. o.

(7)  HL C 32., 2006.2.8., 2. o.

(8)  HL C 225., 2005.9.14., 3. o.

(9)  HL C 233., 2005.9.22., 9. o.

(10)  HL C 240., 2005.9.30., 32. o.

(11)  HL C 323., 2005.12.20., 16. o.

(12)  HL C 122., 2006.5.23., 9. o.

(13)  HL C 224., 2005.9.3., 7. o.

(14)  HL C 240., 2005.9.30., 23. o.

(15)  HL C 251., 2005.10.11., 20. o.

(16)  HL C 314., 2005.12.10., 5. o.

(17)  HL C 288., 2005.11.19., 5. o.

(18)  HL C 323., 2005.12.20., 2. o.

(19)  HL C 329., 2005.12.24., 10. o.

(20)  HL C 334., 2005.12.30., 59. o.

(21)  HL C 3., 2006.1.6., 6. o.

(22)  HL C 30., 2006.2.7., 6. o.

(23)  HL C 32., 2006.2.8., 8. o.

(24)  HL C 32., 2006.2.8., 11. o.

(25)  HL C 128., 2006.6.1., 15. o.

(26)  HL C 128., 2006.6.1., 18. o.

(27)  HL C 132., 2006.6.7., 36. o.

(28)  HL C 127., 2006.5.31., 16. o.


MELLÉKLET

1.   A Szerződés I. mellékletében felsorolt, emberi fogyasztásra szánt mezőgazdasági termékek

1.1. csoport:   Friss hús (és élelmezési célra alkalmas vágási melléktermékek)

FRANCIAORSZÁG

Agneau de Sisteron (OFJ)

ÍRORSZÁG

Connemara Hill Lamb vagy Uain Sléibhe Chonamara (OFJ)

PORTUGÁLIA

Cordeiro de Barroso vagy Anho de Barroso vagy Borrego de leite de Barroso (OFJ)

1.2. csoport:   Hústermékek (főzött, sós, füstölt stb.)

PORTUGÁLIA

Paio de Beja (OFJ)

Linguíça do Baixo Alentejo vagy Chouriço de carne do Baixo Alentejo (OFJ)

Salpicão de Barroso – Montalegre (OFJ)

Alheira de Barroso – Montalegre (OFJ)

Chouriça de Carne de Barroso – Montalegre (OFJ)

Chouriço de Abóbora de Barroso – Montalegre (OFJ)

Sangueira de Barroso – Montalegre (OFJ)

1.3. csoport:   Sajtok

OLASZORSZÁG

Stelvio vagy Stilfser (OEM)

1.5. csoport:   Olajok és zsírok (vaj, margarin, olajok stb.)

SPANYOLORSZÁG

Poniente de Granada (OEM)

Mantequilla de Soria (OEM)

Gata-Hurdes (OEM)

FRANCIAORSZÁG

Huile d'olive de Nîmes (OEM)

Huile d'olive de Corse vagy Huile d'olive de Corse-Oliu di Corsica (OEM)

OLASZORSZÁG

Sardegna (OEM)

PORTUGÁLIA

Azeite do Alentejo Interior (OEM)

SZLOVÉNIA

Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre (PDO)

1.6. csoport:   Gyümölcs, zöldségek és gabonafélék, friss vagy feldolgozott

SPANYOLORSZÁG

Pataca de Galicia vagy Patata de Galicia (OFJ)

Patatas de Prades vagy Patates de Prades (OFJ)

FRANCIAORSZÁG

Clémentine de Corse (OFJ)

OLASZORSZÁG

Carota dell'Altopiano del Fucino (OFJ)

Limone Femminello del Gargano (OFJ)

PORTUGÁLIA

Azeitonas de Conserva de Elvas e Campo Maior (OEM)

Batata de Trás-os-Montes (OFJ)

2.   A rendelet I. mellékletében meghatározott élelmiszerek

2.4. csoport:   Kenyér, péksütemények, cukrászsütemények és egyéb pékáru

BELGIUM

Geraardsbergse mattentaart (OFJ).


16.2.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 46/18


A BIZOTTSÁG 149/2007/EK RENDELETE

(2007. február 15.)

egy megnevezésnek a hagyományos különleges termékek jegyzékébe való bejegyzéséről – Boerenkaas (HKT)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a hagyományos különleges terméknek minősülő mezőgazdasági termékekről és élelmiszerekről szóló, 2006. március 20-i 509/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (4) bekezdésének első albekezdésére,

mivel:

(1)

Az 509/2006/EK rendelet 8. cikke (2) bekezdésének első albekezdése és a fenti rendelet 19. cikkének (3) bekezdése értelmében Hollandiának a „Boerenkaas” megnevezés bejegyzésére irányuló kérelme közzétételre került az Európai Unió Hivatalos Lapjában  (2).

(2)

A Bizottságnál nem iktattak az 509/2006/EK rendelet 9. cikke szerinti kifogást tartalmazó nyilatkozatot, ennek megfelelően bejegyzendő e megnevezés.

(3)

A kérelem kiterjedt a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek különleges tulajdonságainak tanúsításáról szóló, 1992. július 14-i 2082/92/EGK tanácsi rendelet (3) 13. cikkének (2) bekezdésében említett oltalomra, ami megfelel az 509/2006/EK rendelet 13. cikke (2) bekezdésének. Kifogás hiányában nem nyert bizonyítást, hogy a megnevezést hasonló mezőgazdasági termékek és élelmiszerek esetében jogszerű, elismert és gazdaságilag jelentős módon használnák. Ennek megfelelően engedélyezni kell a kérelmet,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az e rendelet mellékletében szereplő megnevezés bejegyzésre került.

Az 509/2006/EK rendelet 13. cikkének (2) bekezdésében előírt oltalmat alkalmazni kell.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételét követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. február 15-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 93., 2006.3.31., 1. o.

(2)  HL C 316., 2005.12.13., 16. o.

(3)  HL L 208., 1992.7.24., 9. o. Hatályon kívül helyezte az 509/2006/EK rendelet.


MELLÉKLET

Boerenkaas

HKT

1.3. Sajtok

HOLLANDIA

Lista: A megnevezés használata fenntartva.


16.2.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 46/20


A BIZOTTSÁG 150/2007/EK RENDELETE

(2007. február 15.)

a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes tejtermékekre vonatkozó visszatérítési ráták rögzítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tej és tejtermékek piacának közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1255/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 31. cikkének (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1255/1999/EK rendelet 31. cikkének (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy az e rendelet 1. cikkének a), b), c), d), e), és g) pontjában felsorolt termékek világpiaci és közösségi árai közötti különbség export-visszatérítésből fedezhető.

(2)

A Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó export-visszatérítési rendszer, valamint az e visszatérítések összegének megállapítására szolgáló szempontok tekintetében a 3448/93/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, 2005. június 30-i 1043/2005/EK bizottsági rendelet (2) meghatározza azokat a termékeket, amelyekre visszatérítési rátát kell rögzíteni abban az esetben alkalmazva, ha ezek a termékek az 1255/1999/EK rendelet II. mellékletében felsorolt áruk formájában kerülnek kivitelre.

(3)

Az 1043/2005/EK rendelet 14. cikke (1) bekezdésével összhangban minden egyes szóban forgó alaptermék 100 kg-jára minden hónapban rögzíteni kell a visszatérítési rátát.

(4)

Mindazonáltal a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes tejtermékek esetében magas visszatérítési ráták előzetes rögzítésével a visszatérítésekkel kapcsolatosan vállalt kötelezettségek veszélybe kerülhetnek. Szükséges megfelelő óvintézkedéseket tenni a veszély elkerülése érdekében, mindazonáltal a hosszú lejáratú szerződések megkötésének elkerülése nélkül. Az egyedi visszatérítési ráták rögzítése az ezen termékekkel kapcsolatos visszatérítések előzetes megállapítására módot ad e két cél teljesítésére.

(5)

Az 1043/2005/EK rendelet 15. cikkének (2) bekezdése rendelkezik arról, hogy a visszatérítési ráták rögzítésekor adott esetben figyelembe veendők a szóban forgó termék közös piacszervezéséről szóló rendeletnek megfelelően az 1043/2005/EK rendelet I. mellékletében feltüntetett alaptermékekre vagy a megfeleltetett termékekre vonatkozó, minden tagállamban alkalmazandó termelési visszatérítések, támogatások vagy azonos hatású intézkedések.

(6)

Az 1255/1999/EK rendelet 12. cikkének (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy támogatás nyújtható a Közösségben előállított és kazeinné feldolgozott fölözött tejre, ha ez a tej és az abból előállított kazein megfelel bizonyos feltételeknek.

(7)

A tejszín, a vaj és a vajkoncentrátum közösségi piacon történő értékesítésére vonatkozó intézkedések tekintetében az 1255/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 2005. november 9-i 1898/2005/EK bizottsági rendelet (3) meghatározza, hogy a csökkentett árú vajat és tejszínt a bizonyos termékek előállításával foglakozó iparágak számára hozzáférhetővé kell tenni.

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Tej- és Tejtermékpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1043/2005/EK rendelet I. mellékletében és az 1255/1999/EK rendelet 1. cikkében feltüntetett, illetve az 1255/1999/EK rendelet II. mellékletében felsorolt áruk formájában exportált alaptermékekre vonatkozó visszatérítési ráták az e rendelet mellékletében foglalt termékek tekintetében a jelen melléklet szerint kerülnek rögzítésre.

2. cikk

Ez a rendelet 2007. február 16-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. február 15-én.

a Bizottság részéről

Günter VERHEUGEN

alelnök


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 48. o. Az 1913/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 307., 2005.11.25., 2. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 172., 2005.7.5., 24. o. A legutóbb az 1713/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 321., 2006.11.21., 11. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 308., 2005.11.25., 1. o. A 2107/2005/EK rendelettel (HL L 337., 2005.12.22., 20. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

A Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes tejtermékekre 2007. február 16-tól vonatkozó visszatérítési ráták (1)

(EUR/100 kg)

KN-kód

Leírás

Visszatérítési ráta

A visszatérítési ráta előzetes rögzítése esetén

Egyéb

ex 0402 10 19

Tejpor, tejgranulátum vagy egyéb szilárd állapotú tej, amely nem tartalmaz hozzáadott cukrot vagy egyéb édesítő anyagot, súly szerint az 1,5 % zsírtartalmat meg nem haladva (PG 2):

 

 

a)

3501-es KN-kóddal jelölt termékek kivitelekor

b)

Egyéb termékek kivitelekor

0,00

0,00

ex 0402 21 19

Tejpor, tejgranulátum vagy egyéb szilárd állapotú tej, amely nem tartalmaz hozzáadott cukrot vagy egyéb édesítő anyagot, súly szerint a 26 % zsírtartalmat meg nem haladva (PG 3):

 

 

a)

Az 1898/2005/EK rendelet szerint előállított, csökkentett árú, a PG 3-nak megfeleltetett termékek formájában vajat vagy tejszínt tartalmazó áruk kivitelekor

21,82

22,99

b)

Egyéb termékek kivitelekor

0,00

0,00

ex 0405 10

Súly szerint 82 % (PG 6) zsírtartalmú vaj:

 

 

a)

Az 1898/2005/EK rendeletben meghatározott szabványokkal összhangban előállított, csökkentett árú vajat vagy tejszínt tartalmazó áruk kivitelekor

68,83

72,50

b)

2106 90 98 KN-kóddal jelölt, 40 % vagy nagyobb súlyú tejzsírt tartalmazó termékek kivitelekor

88,42

93,13

c)

Egyéb termékek kivitelekor

86,40

91,00


(1)  Az ebben a rendeletben meghatározott rátákat nem kell alkalmazni az Andorrába, Gibraltárra, Ceutára, Melillára, a Szentszék (Vatikánvárosi Állam) felé, Liechtensteinbe, Livigno és Campione d’Italia közigazgatási területekse, Heligolandra, Grönlandra, a Feröer-szigetekre, az Amerikai Egyesült Államokba irányuló export esetén és azon áruk esetén, amelyeket az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között 1972. július 22-én létrejött megállapodás 2. jegyzőkönyve I. és II. táblázata felsorol, és a Svájci Államszövetségbe exportáltak.


16.2.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 46/23


A BIZOTTSÁG 151/2007/EK RENDELETE

(2007. február 15.)

a gabonaágazatban 2007. február 16-tól alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel az 1766/92/EGK tanácsi rendelet alkalmazásának részletes szabályairól (importvámok a gabonaágazatban) szóló, 1996. június 28-i 1249/96/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 2. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1784/2003/EK rendelet 10. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy az 1001 10 00, az 1001 90 91, az ex 1001 90 99 (kiváló minőségű közönséges búza), az 1002, az ex 1005 (a hibrid vetőmag kivételével), valamint az ex 1007 (a vetésre szánt hibridek kivételével) KN-kód alá tartozó termékekre vonatkozó behozatali vám egyenlő az e termékek behozatalára érvényes, 55 %-kal megnövelt, majd a szállítmányra vonatkozó CIF-importárral csökkentett intervenciós árral. E vám azonban nem haladhatja meg a közös vámtarifa szerinti vámtételt.

(2)

Az 1784/2003/EK rendelet 10. cikkének (3) bekezdése előírja, hogy a cikk (2) bekezdésében említett behozatali vám kiszámítása céljából a szóban forgó termékekre szabályos időközönként meg kell állapítani a reprezentatív CIF-importárakat.

(3)

Az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (2) bekezdése értelmében az 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (kiváló minőségű közönséges búza), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 és 1007 00 90 KN-kód alá tartozó termékekre vonatkozó behozatali vám kiszámításához az ugyanezen rendelet 4. cikkében leírt módszerrel meghatározott napi reprezentatív CIF-importárat kell alkalmazni.

(4)

Helyénvaló rögzíteni a behozatali vámokat a 2007. február 16-jetől az új behozatali vám hatálybalépése napjáig tartó időszakra,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A gabonaágazatban 2007. február 16-jetől alkalmazandó, az 1784/2003/EK rendelet 10. cikkének (2) bekezdésében említett behozatali vámokat e rendelet I. melléklete határozza meg a II. mellékletben ismertetett adatok alapján.

2. cikk

Ez a rendelet 2007. február 16-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. február 15-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o. A legutóbb az 1154/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 187., 2005.7.19., 11. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 161., 1996.6.29., 125. o. A legutóbb az 1816/2005/EK rendelettel (HL L 292., 2005.11.8., 5. o.) módosított rendelet.


I. MELLÉKLET

Az 1784/2003/EK rendelet 10. cikkének (2) bekezdésében említett termékek 2007. február 16-tól alkalmazandó behozatali vámjai

KN-kódszám

Áru megnevezése

Behozatali vám (1)

(EUR/t)

1001 10 00

DURUMBÚZA, kiváló minőségű

0,00

közepes minőségű

0,00

gyenge minőségű

0,00

1001 90 91

KÖZÖNSÉGES BÚZA, vetőmag

0,00

ex 1001 90 99

KÖZÖNSÉGES BÚZA, kiváló minőségű, a vetőmag kivételével

0,00

1002 00 00

ROZS

0,00

1005 10 90

KUKORICA, vetőmag, a hibrid kivételével

0,00

1005 90 00

KUKORICA, a vetőmag kivételével (2)

0,00

1007 00 90

CIROKMAG, a vetésre szánt hibrid kivételével

0,00


(1)  A Közösségbe az Atlanti-óceánon vagy a Szuezi-csatornán keresztül érkező árukra az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (4) bekezdése értelmében az importőr a következő vámcsökkentésben részesülhet:

3 EUR/t, ha a kirakodási kikötő a Földközi-tengeren van,

2 EUR/t, ha a kirakodási kikötő Dániában, Észtországban, Írországban, Lettországban, Litvániában, Lengyelországban, Finnországban, Svédországban, az Egyesült Királyságban vagy az Ibériai-félsziget atlanti-óceáni partján van.

(2)  Az importőr 24 EUR/t átalány-vámcsökkentésben részesülhet, amennyiben az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (5) bekezdésében megállapított feltételek teljesülnek.


II. MELLÉKLET

Az I. mellékletben rögzített vámok kiszámításánál figyelembe vett adatok

2007. február 1-jetól–14-ig tartó időszak

1.

Az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében említett referencia-időszakra vonatkozó átlagértékek:

(EUR/t)

 

Közönséges búza (1)

Kukorica

Durumbúza, kiváló minőségű

Durumbúza, közepes minőségű (2)

Durumbúza, gyenge minőségű (3)

Árpa

Tőzsde

Minneapolis

Chicago

Tőzsdei jegyzés

153,17

121,79

FOB-ár, USA

189,29

179,29

159,29

155,23

Öböl-beli árnövelés

28,22

13,14

Nagy-tavaki árnövelés

2.

Az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében említett referencia-időszakra vonatkozó átlagértékek:

Szállítási költség: Mexikói-öböl–Rotterdam

25,87 EUR/t

Szállítási költség: Nagy-tavak–Rotterdam

— EUR/t


(1)  14 EUR/t árnövelés együtt (az 1249/96/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdése).

(2)  10 EUR/t árcsökkentés (az 1249/96/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdése).

(3)  30 EUR/t árcsökkentés (az 1249/96/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdése).


16.2.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 46/26


A BIZOTTSÁG 152/2007/EK RENDELETE

(2007. február 15.)

a közönséges búza exportjára a 936/2006/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 13. cikke (3) bekezdésének elsö albekezdésére,

mivel:

(1)

A 936/2006/EK bizottsági rendelet (2) pályázatot hirdetett meg közönséges búza exportjára szóló export-visszatérítésekre egyes harmadik országokba irányuló kivitel tekintetében.

(2)

A gabonák export-visszatérítésének odaítéléséről és a gabonapiacon kialakuló zavarok esetén hozandó intézkedésekről szóló 1766/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó bizonyos részletes szabályok megállapításáról szóló, 1995. június 29-i 1501/95/EK bizottsági rendele (3) 7. cikke alapján a Bizottság úgy dönt, hogy – a meghirdetett pályázatok alapján – nem hirdet ki nyertest.

(3)

Figyelembe véve mindenekelőtt az 1501/95/EK rendelet 1. cikkében meghatározott szempontokat, maximális export-visszatérítés rögzítése nem indokolt.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Gabonapiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 936/2006/EK rendeletben közzétett, a közönséges búza export-visszatérítésére vonatkozó pályázati felhívásra válaszul beérkezett, 2007. február 9. és 15. között értesített pályázatokkal kapcsolatban semmilyen intézkedést nem kell tenni.

2. cikk

Ez a rendelet 2007. február 16-án lép hatályba.

E rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. február 15-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o. Az 1154/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 187., 2005.7.19., 11. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 172., 2006.6.24., 6. o.

(3)  HL L 147., 1995.6.30., 7. o. A legutóbb a 777/2004/EK rendelettel (HL L 123., 2004.4.27., 50. o.) módosított rendelet.


II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

HATÁROZATOK

Bizottság

16.2.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 46/27


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2007. február 12.)

a közegészségügyre vonatkozó közösségi cselekvési program (2003–2008) végrehajtására irányuló 2007. évi munkaterv, valamint a támogatásokra vonatkozó éves munkaprogram elfogadásáról

(EGT vonatkozású szöveg)

(2007/102/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 152. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 110. cikkére,

tekintettel az 1261/2005/EK, Euratom bizottsági rendelettel (2) módosított, az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2002. december 23-i 2342/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre (3) és különösen annak 166. cikkére,

tekintettel a közegészségügyre vonatkozó közösségi cselekvési program (2003–2008) elfogadásáról szóló, 2002. szeptember 23-i 1786/2002/EK európai parlamenti és tanácsi határozatra (4) és különösen annak 8. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az 58/2003/EK tanácsi rendelet alkalmazásában a közegészségügy területén tett közösségi fellépés igazgatására Közegészségügyi Program Végrehajtó Hivatala néven végrehajtó hivatal létrehozásáról szóló, 2004. december 15-i 2004/858/EK bizottsági határozatra (5) és különösen annak 6. cikkére,

mivel:

(1)

Az 1605/2002/EK, Euratom rendelet 110. cikke értelmében a támogatások az év elején közzéteendő éves program tárgyát képezik.

(2)

A 2342/2002/EK, Euratom rendelet 166. cikke szerint a támogatásokra vonatkozó éves munkaprogramnak meg kell határoznia az alap jogi aktust, a célkitűzéseket, valamint a javaslattételi felhívások ütemtervét az irányadó összeg és a várt eredmények feltüntetésével.

(3)

Az 1786/2002/EK határozat 8. cikke úgy rendelkezik, hogy a Bizottság a program végrehajtására irányuló éves munkatervet fogad el, amely tartalmazza a prioritásokat és a végrehajtandó cselekvéseket, beleértve a források elosztását. A 2007. évi munkatervet ezért el kell fogadni.

(4)

A költségvetési rendelet 110. cikkében említett éves munkaprogramot elfogadó határozat tekinthető finanszírozási határozatnak a költségvetési rendelet 75. cikke és a költségvetési rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok 90. cikke értelmében, amennyiben az kellően részletes keretszabályozást biztosít.

(5)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a közegészségügyre vonatkozó közösségi cselekvési programmal (2003–2008) foglalkozó bizottság véleményével.

(6)

A 2004/858/EK határozat 6. cikke értelmében a Közegészségügyi Program Végrehajtó Hivatala hajtja végre a közegészségügyi program egyes végrehajtási tevékenységeit, és e célból a megfelelő előirányzatban részesül.

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az I. mellékletben ismertetett, a közegészségügyre vonatkozó közösségi cselekvési program (2003–2008) végrehajtására irányuló 2007. évi munkatervet a Bizottság elfogadja.

E program átfogó végrehajtását az Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Főigazgató biztosítja.

2. cikk

A közegészségügyre vonatkozó közösségi cselekvési program (2003–2008) irányításához szükséges költségvetési elkülönítéseket a Közegészségügyi Program Végrehajtó Hivatala számára utalják át.

Kelt Brüsszelben, 2007. február 12-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 248., 2002.9.16., 1. o. A legutóbb az 1995/2006/EK, Euratom rendelettel (HL L 390., 2006.12.30., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 201., 2005.8.2., 3. o.

(3)  HL L 357., 2002.12.31., 1. o. A legutóbb az 1248/2006/EK, Euratom rendelettel (HL L 227., 2006.8.19., 3. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 271., 2002.10.9., 1. o. A 786/2004/EK határozattal (HL L 138., 2004.4.30., 7. o.) módosított határozat.

(5)  HL L 369., 2004.12.16., 73. o.


I. MELLÉKLET

KÖZÖSSÉGI CSELEKVÉS A KÖZEGÉSZSÉGÜGY TERÜLETÉN 2007. ÉVI MUNKATERV

MEGJEGYZÉS: Az e dokumentumban jogi aktusokra tett hivatkozások adott esetben a legutóbb módosított változatra utalnak.

1.   ÁLTALÁNOS ÖSSZEFÜGGÉSEK

1.1.   Szakpolitikai és jogi háttér

Az 1786/2002/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (a továbbiakban: programhatározat) meghatározta a közegészségügyre vonatkozó közösségi cselekvési programot (2003–2008). A programot éves munkaterv keretében hajtják végre, amely meghatározza a prioritásokat és a végrehajtandó cselekvéseket, beleértve a források elosztását.

A program első négy éve során a fő célkitűzést egy átfogó és egységes megközelítés alapjainak kidolgozása jelentette; ennek megvalósítása során a tevékenységek középpontjában a következő három prioritás (irányzat) állt: egészségügyi információk, egészségügyi veszélyek és az egészséget befolyásoló tényezők. Ezek az irányzatok hozzájárulnak azokhoz a törekvésekhez, melyek célja, hogy a testi és szellemi egészség és jólét magas szintjét biztosítsák az Európai Unió egész területén. Konkrétan 267 projekt támogatásáról született kedvező döntés (1) a korábbi pályázati felhívások közül.

2006 májusában a Bizottság elfogadta az új egészségügyi programra vonatkozó módosított javaslatot (2), melyet várhatóan 2007-ben hagynak jóvá. Következésképpen a programhatározat végrehajtásának utolsó éve 2007 lesz.

A 2003–2006. évi munkatervek végrehajtásának elemzése nyomán a 2007-re előirányzott tevékenységeket racionalizálták annak érdekében, hogy azok olyan területeket is lefedjenek, melyekre az intézkedések korábban nem terjedtek ki, és hogy ezáltal a jelenlegi program megvalósítása a lehető legteljesebb legyen.

2007-ben a Közegészségügyi Program Végrehajtó Hivatalának működése teljessé válik, és kulcsszerepet fog betölteni a munkaterv megvalósításában.

1.2.   Források

2007-ben a költségvetési tételek sorrendben a következők lesznek: 17 03 01 01, illetve 17 01 04 02. A Bizottság által javasolt új program 2008-ra tervezett hatálybalépését követően a költségvetési tétel 17 03 06, illetve 17 01 04 02 lesz.

A 2007. évi végleges költségvetésben a 17 03 01 01. jogcím nem tartalmazza a szükséges kötelezettségvállalást. Következésképpen a 17 03 06. jogcímcsoportban rendelkezésre álló vonatkozó összeget a 17 03 01 01. jogcím alá sorolják át a költségvetési év elején, és e program igazgatási kiadásait a 17 01 04 06. jogcímből fedezik.

Mindazonáltal a Bizottság az 1/2007. sz. költségvetés-módosításban javasolja az új, 17 01 04 02. jogcím létrehozását. Ebből a tételből kerül sor a program igazgatási kiadásainak fedezésére, amint a költségvetés-módosítást jóváhagyta a költségvetési hatóság.

A Közegészségügyi Program Végrehajtó Hivatalával kapcsolatos igazgatási előirányzatok esetében a költségvetési tétel a következő: 17 01 04 30.

A 2007-re rendelkezésre álló költségvetés (kötelezettségek) összege hozzávetőleg 40 000 000 EUR (3).

A működési előirányzatok esetében a költségvetés összege 38 800 000 EUR. Az igazgatási előirányzatok esetében a költségvetés összege 1 200 000 EUR.

Ehhez járulnak még a következők:

az EGT/EFTA-országok hozzájárulása: megközelítőleg 912 000 EUR (4),

a tagjelölt ország (Törökország) hozzájárulása: megközelítőleg 958 000 EUR (5).

Ennélfogva a 2007. évre szóló becsült teljes költségvetés hozzávetőleg 41 870 000 EUR (6). Ez magában foglalja mind a működési költségvetésre, mind a technikai és adminisztratív segítségnyújtásra előirányzott forrásokat:

a működési költségvetés teljes összege megközelítőleg 40 638 000 EUR (6),

az igazgatási költségvetés teljes összege megközelítőleg 1 232 000 EUR (6).

Az ajánlati felhívásokra fordítandó összeg javasolt nagysága a működési költségvetés legfeljebb 10 %-át és a nemzetközi szervezetek részére biztosított közvetlen támogatások legfeljebb 5 %-át teszi ki.

Az ajánlati felhívásra előirányzott indikatív keretösszeg előreláthatólag 33 888 000 EUR (6).

A forráselosztás vonatkozásában az a cél, hogy a program különböző irányzatai közötti egyensúly a továbbiakban is megmaradjon, tekintetbe véve ugyanakkor a beérkezett javaslatok minőségét és mennyiségét, hacsak olyan különleges közegészségügyi vészhelyzet (pl. influenza-világjárvány) nem alakul ki, amely indokolttá teszi a források újraelosztását.

2.   PÉNZÜGYI OKMÁNYOK

2.1.   Ajánlati felhívás

A 2007. évi munkaprogram új cselekvési területeket és prioritásokat fogalmaz meg. Ezek a programhatározatban említett cselekvéseken és támogató intézkedéseken alapulnak, akárcsak azok a területek, amelyekre a korábbi pályázati felhívások nem terjedtek ki.

Ennek nyomán a 2007-es év ajánlatkéréseire vonatkozó prioritások új irányt szabnak néhány kulcsfontosságú, már korábban kezdeményezett intézkedésnek, egyszersmind pedig számos, az alábbiakban részletezett új területet is lefednek:

A támogatásokat a 17 03 01 01-es költségvetési jogcímből kell finanszírozni.

Az ajánlati felhívásra előirányzott indikatív összeg megközelítőleg 33 888 000 EUR (6).

Várhatóan 2007 februárjában a Hivatalos Lapban ajánlati felhívás jelenik meg „Közegészségügy – 2007” címmel, melyet a Közegészségügyi Program Végrehajtó Hivatala (7) felügyelete mellett hajtanak végre.

A társfinanszírozásban részesülő projekteknek innovatívnak kell lenniük, és futamidejük nem haladhatja meg a három évet.

Tekintettel arra, hogy a közösségi támogatások kiegészítő és ösztönző jellegűek, a projektköltségek legalább 40 %-át más forrásokból kell fedezni. Következésképp a rendes pénzügyi hozzájárulás összege kedvezményezettenként elérheti a szóban forgó projekt támogatható költségeinek 60 %-át. Minden egyes esetben meghatározzák a megítélt támogatás maximális százalékos értékét.

Amennyiben a kérdéses projekt számottevő többletértéket képvisel Európa számára, lehetőség van kedvezményezettenként (azaz fő és társult kedvezményezettenként) a támogatható költségek maximum 80 %-át társfinanszírozás révén fedezni. A támogatott projekteknek (számukat tekintve) legfeljebb 10 %-a részesülhet 60 %-ot meghaladó mértékű társfinanszírozásban.

Meg kell jegyezni, hogy a tárgyalások megkezdése során a kiválasztott projektekben való közösségi pénzügyi részvétel vonatkozásában megállapított indikatív összeg ezen összeg – 20 % és + 5 %-a között változhat.

A közegészségügyi program keretében megvalósítandó intézkedések kiválasztásának és támogatásának alapjául szolgáló általános elveket és kritériumokat külön dokumentumban határozzák meg.

Az úti- és tartózkodási költségek támogathatóságával kapcsolatos tudnivalókat e munkaterv melléklete ismerteti részletesen.

2007-es prioritások

Az áttekinthetőség érdekében a tevékenységeket az 1.1. pontban: egészségügyi információk, egészségügyi veszélyek és az egészséget befolyásoló tényezők cím alatt említett prioritási területeknek megfelelő szakaszokba csoportosították. Az egyes tevékenységek a programhatározat megfelelő cikkére/mellékletére utalnak.

A javaslatoknak – adott esetben – információt kell tartalmazniuk arról, hogy a nemek közötti egyenlőség kérdését hogyan veszik figyelembe, és bizonyítania kell, hogy szinergiák alakíthatók ki az Európai Közösség hatodik kutatási keretprogramja (8) és annak utódprogramja (9) szakpolitikai tevékenységeinek tudományos támogatása keretében finanszírozott kutatási tevékenységekkel.

2.1.1.   Egészségügyi információk – a 2. cikk (2) bekezdésének a) pontja és a 3. cikk (2) bekezdésének a) pontja

Az ebben a részben ismertetett tevékenységek célja:

fenntartható egészség-ellenőrző rendszer kifejlesztése és működtetése,

az információk és egészségügyi adatok továbbítását és megosztását szolgáló rendszer javítása, beleértve a nyilvános hozzáférést is,

elemzési, beszámolási, tájékoztatási és a tagállamokat és más érdekelt feleket érintő konzultációs mechanizmusok kialakítása és használata a közösségi szinten lényeges egészségügyi kérdésekre vonatkozóan,

az egészségpolitikai fejlemények és az egyéb egészségügyi közösségi politikák és tevékenységek hatásával kapcsolatos elemzések és ismeretek javítása,

egészségügyi technológiák értékelésével kapcsolatos információcsere támogatása, beleértve az új információs technológiákat és a helyes gyakorlatok cseréjét.

A projektjavaslatoknak az alábbi kérdésekkel kell kiemelten foglalkoznia:

2.1.1.1.   Az egészségügyi információs- és ismeretrendszer fejlesztése és összehangolása (a melléklet 1.1. pontja)

Mutatók kidolgozása és végrehajtása és az egészséget befolyásoló társadalmi-gazdasági tényezőkre, az egészségügyi állapotbeli egyenlőtlenségekre, a nemhez kötött egészségügyi kérdésekre és a lakosság egyes csoportjainak egészségügyi állapotára vonatkozó adatok gyűjtése (beleértve a megvalósíthatóságot és a költségszámítást). Az egészséges évek mutató lebontása társadalmi-gazdasági kategóriák szerint a szabványos EU-módszertan alkalmazásával (10). Erre az Eurostattal – különös tekintettel a „társadalmi-gazdasági csoportok szerinti várható élettartammal” foglalkozó munkacsoporttal – való szoros együttműködésben kerül sor, a párhuzamos munkavégzés elkerülésével,

mutatók kidolgozása és adatok gyűjtése a közegészségügyről, a tagállamokon belüli egészségvédelmi és betegségmegelőző politikákról, valamint az egészségügyet befolyásoló EU-szakpolitikákra és jogalkotásra vonatkozó mutatók kidolgozása (beleértve a megvalósíthatóságot és a költségszámítást),

az egészségügyi mutatók rendszerének és a tagállamokon belül a közösségi egészségügyi mutatók jegyzékének és az „egészséges évek” mutató felhasználásával történő jelentéstételnek az előmozdítása, különös tekintettel használatuk bevezetésére a 2004. május 1. után csatlakozott és a tagjelölt országokban.

2.1.1.2.   Az egészségügyi információs- és ismeretrendszer működtetése (a melléklet 1.1. pontja)

Az egészségügyi vizsgálati felmérésekre vonatkozó kísérleti tanulmányok a megvalósíthatósági tanulmány részeként (11). A megbetegedési adatok valamennyi tagállamra kiterjedő nyilvántartásának létrehozása, illetve fejlesztése (beleértve a megvalósíthatóságot és a költségszámítást) azon jelentősebb és krónikus megbetegedések tekintetében, amelyek esetében kellő számú részletesen meghatározott mutatók állnak rendelkezésre (12), illetve amelyekre a meglévő projektek nem terjednek ki (13),

már meglévő és nemrégiben kidolgozott egészségügyi kikérdezéses módszer segítségével a szociális statisztikai felmérési modulok európai rendszere eszköz egészségügyi részével kapcsolatos ad hoc kérdések meghatározása és értékelése,

a halálokok automatikus kódolására szolgáló nyelvfüggetlen rendszer (IRIS) továbbfejlesztése és végrehajtása,

a sérülésekre vonatkozó adatokat összegző adatbázis (IDB) (14) bevezetése az összes tagállamban, különösen a valamennyi sérülésre (beleértve az otthoni és a szabadidőben bekövetkezett baleseteket is) vonatkozó adatok gyűjtésére és feldolgozására, összhangban az új, harmonizált kódrendszerrel.

2.1.1.3.   Mechanizmusok kifejlesztése az egészségügyi kérdésekről szóló jelentések és elemzések, valamint közegészségügyi jelentések készítéséhez (a melléklet 1.4. pontja)

Az egészségügyre, a gazdasági növekedésre és a fenntartható fejlődésre vonatkozó közösségi szakpolitikák hatásáról szóló bizonyítékok és jelentések rendelkezésre bocsátása,

jelentések készítése kiválasztott lakossági csoportokról (pl. nők és gyermekek), a fogyatékosságok (pl. látáskárosodás) hatásáról és kockázati tényezőiről, a lakosság elektromágneses mezőknek való expozíciójával szembeni védekezésről, az elektromágneses mezőkre vonatkozó releváns mutatókról és iránymutatások kiválasztásáról, valamint a környezeti tényezők és azok egészségügyi következményei közötti összefüggésről,

a halálok-statisztikák mélyreható elemzésének támogatása az Európai Unióra jellemző halálozási minták alaposabb feltérképezése és az Unióban zajló változások nyomon követése céljából, valamint az elkerülhető halálokok elemzése (beleértve az elkerülhető halálokok elfogadható meghatározására irányuló munkát).

2.1.1.4.   Stratégiák kidolgozása a nem fertőző betegségekkel kapcsolatos információcserére és reagálásra vonatkozóan (a melléklet 1.2. pontja)

A betegségekre vonatkozó ismeretek bővítését célzó projektek támogatása, az előfordulás, a kezelések, a kockázati tényezők, a kockázatcsökkentési stratégiák, a megbetegedések költségei és a legjobb gyakorlatokra vonatkozó ajánlások kidolgozását célzó társadalmi támogatás,

a ritka betegségben szenvedők közötti adatcserék stratégiáinak és mechanizmusainak kidolgozása, valamint a járványtani vizsgálatok, a kódolás, a rendszerezés és a meghatározások javítására irányuló erőfeszítések ösztönzése,

a ritka betegségekkel kapcsolatos referencia-központok európai hálózatainak támogatása a kezelésre vonatkozó követendő gyakorlatokkal kapcsolatos iránymutatások kialakítása céljából, és az e betegségekkel kapcsolatos ismeretek megosztása, teljesítményértékeléssel együtt,

megvalósíthatósági tanulmányok készítése a határokon átnyúló egészségügyi ellátások mértékére és hatására vonatkozó átfogó adatgyűjtés mechanizmusainak kidolgozása céljából, amelyek további indokolatlan adminisztratív terhek nélkül beépülnek a tagállamok meglévő adatgyűjtési rendszereibe.

2.1.1.5.   e-egészség (a melléklet 1.6. és 1.8. pontja)

A nemzeti és regionális, valamint a nem kormányzati szervezetek weboldalai és az Európai Közegészségügyi Portál közötti kapcsolatok fejlesztése (15). Az EU jegyzékeinek és az orvosi információ releváns forrásaihoz való hozzáférés javítása,

az egészségügyi intézményeken belüli és az azok közötti, egészségügyre vonatkozó információáramlás javítását szolgáló projektek előmozdítása (a betegbiztonságról és a közegészségügyről szóló jelentéstétel javítása és hozzájárulás a hatékony hálózatépítéshez és/vagy a költség-minőség szcenáriók illusztrálásához),

a betegeknél és egészségügyi szakembereknél az e-egészség-megoldások bevezetésével bekövetkezett magatartásbeli és észlelésbeli változásokról szóló jelentéstétel kidolgozása, az információs és kommunikációs technológiákkal kapcsolatos változások biztonsági és kockázati tényezőinek modellezése.

Más uniós szakpolitikai területekkel való együttműködésben:

A Közösség és innováció program és más releváns közösségi eszközök (16) keretében elvégzett, a betegek aktáira, a betegekre, a személyzetre és a célokra vonatkozó mutatókra, az elektronikus vény rendszerére, a sürgősségi adatállományokra és a szemantikai interoperabilitás kifejlesztésére irányuló kísérleti projektek előmozdítása és terjesztése,

az adatok bizalmas kezelésével kapcsolatos jogi, orvosi és etikai kérdések elemzése; az e-egészség eszközeinek és az elektronikus nyomon követés felhasználásából való adatbirtoklás és adathoz való hozzáférés, különös tekintettel a határon átívelő rendszerek közötti elektronikus egészségügyi nyilvántartások cseréjére vonatkozó adatokra; figyelő és jelentéstételi rendszerek; megelőzés és ösztönzés, tüneti kezelés és otthoni ellátás.

2.1.1.6.   A környezetre és az egészségügyre vonatkozó információ (a melléklet 1.1. pontja)

Környezeti és egészségügyi információs rendszer kialakítása az adatok szorosabb összekapcsolódása és a környezeti és egészségügyi változók közös felügyeletére vonatkozó kísérleti tanulmányok révén; társadalmi-gazdasági jellemzést is tartalmazó helyi, környezeti és egészségügyi intervenciós tanulmányok; a (légúti valamint szív- és érrendszeri) betegségek lehetséges környezeti okait vizsgáló tanulmányok, valamint a környezeti ártalomkeltőknek való hosszú távú és kombinált alacsony szintű kitettség hatásairól szóló tanulmányok; a légúti, valamint szív- és érrendszeri betegségeknek tulajdonítható halálozási és megbetegedési adatok minőségének javítása; kitettség-reakció funkciók, komorbiditás és korai figyelmeztetés mintaészlelés alapján,

az egészség, és különösen az egészségvédelem és a betegségmegelőzés szempontjából releváns várostervezési iránymutatásokról szóló jelentéstétel,

további tanulmányok készítése az elektromágneses mezőkről (nevezetesen az EMF-nek való alacsony szintű kitettség hosszú távú hatásairól, beleértve a rádiófrekvenciás azonosítást (RFID)) az EU tudományos bizottságai, az érintett projektek és a WHO által meghatározott hiányosságok pótlása érdekében, valamint megvalósíthatósági tanulmány készítése az alarm mutató műszerekről és az EMF-hez kapcsolódó nyomonkövetési igényekről; a kockázatok észleléséről és a legjobb gyakorlatok kommunikálásáról szóló tanulmányok ösztönzése, valamint elektronikai és mobiltelefon-vállalatok számára EMF-dozimetriai és telepítési útmutatások kidolgozásának támogatása.

2.1.1.7.   A követendő gyakorlattal kapcsolatos információk és a tapasztalatok cseréjének támogatása (a melléklet 1.7. pontja)

A betegbiztonság és az egészségügyi szolgáltatások minőségének javítása az illetékes hatóságok és az érdekcsoportok közötti európai együttműködés és közreműködés kiépítésével. Az e téren hozott intézkedések – köztük az egészségügyi szakemberek bevonása, valamint a vonatkozó képzések és az információ koordinálása – hatóköre kiterjed a betegbiztonság javítása legjobb gyakorlatának cseréjére. A betegbiztonsági beavatkozások, valamint a nem biztonságos szolgáltatások és orvosi műhibák gazdasági kihatásainak jobb megértése. A nemzeti és regionális szervek segítése a sérülésmegelőző stratégiák végrehajtásában,

a közegészségügyi tanácsadó testületek hálózatának kiépítése a tagállamokban,

az egészségismeret értékelését és javítását célzó kezdeményezés és partnerség támogatása.

2.1.1.8.   Egészségügyi hatásvizsgálat, egészségügyi technológiák értékelése (a melléklet 1.5. pontja)

Eszközök kidolgozása az egészségügyi szakpolitikák költséghatékonyságának és gazdasági hatásuknak a nyomon követésére,

az EU strukturális alapokból támogatott, az egészségügyi stratégiai befektetés növelését célzó tudatossági, hálózatépítési és kapcsolattartási tevékenységek fejlesztése,

az EU egészségügyi technológiaelemzést (HTA) szolgáló hálózatának támogatása a meglévő projek-tevékenységek (17) keretében elvégzett munkával, továbbá kapcsolódás a Gyógyszeripari Fórum által végzett munkához.

2.1.1.9.   A tájékoztatás és az ismeretek javítását célzó cselekvések a közegészségügy fejlesztése érdekében (a 3. cikk (2) bekezdésének c) és d) pontja, a melléklet 1.4., 1.5. és 1.7. pontja)

Az EU-tagállamok egészségügyére vonatkozó jogszabályokat (a továbbiakban: EU egészségügyi jog) kidolgozó jogászok hálózatának létrehozása. A hálózatnak információt kell szolgáltatnia arra vonatkozóan, hogy a jog eszközei hogyan állíthatók az egészség szolgálatába, és hogyan járulhatnak hozzá a szakpolitikák kidolgozásához és a hatásvizsgálatokhoz. A hálózat emellett fórumként is szolgálhat az egészségügyi joggal kapcsolatos ismeretek megosztásához és átadásához.

2.1.2.   Gyors és összehangolt válaszadás az egészségügyi veszélyekre – a 2. cikk (2) bekezdésének b) pontja és a 3. cikk (2) bekezdésének a) pontja

Az ebben a részben ismertetett tevékenységek célja, hogy eredményesebbé tegyék a felkészültséget, és biztosítsák a közegészségügyi veszélyekre és vészhelyzetekre való gyors reagálást. Ezek az intézkedések mindenekelőtt a Közösség fertőző betegségekkel kapcsolatos hálózatának (18) keretében és az Európai Közösség egyéb közegészségi jogszabályai alapján megvalósuló együttműködést hivatottak elősegíteni, de kiegészíthetik az európai kutatási keretprogram keretében folytatott tevékenységeket is.

A kockázatértékelésre irányuló tevékenységek (pl. felügyelet) a 2005 óta működő Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) (19) tevékenységi területéhez tartoznak. A kockázatok és veszélyek nemzeti szintű kezelését célzó tevékenységeket – az EU egészére kiterjedő együttműködés erősítése érdekében – az ECDC-vel folytatott konzultáció során alakították ki, ezzel biztosítva a kettős munkavégzés és az átfedések kiküszöbölését.

Azokra a tevékenységekre, melyek célja a biológiai anyagok szándékos kibocsátásából fakadó veszélyek elhárítása, a fertőző betegségek ellen végzett tevékenységekkel összhangban kerül sor. A fent említett és a vegyi anyagok szándékos kibocsátásával kapcsolatos intézkedések kidolgozása az egészségügyi miniszterek tanácsának 2001. november 15-i ülésén elfogadott következtetések és az azt követően létrehozott, a biológiai és vegyi támadásokra való felkészüléssel és válaszadással foglalkozó együttműködési program (Egészségbiztonság) (20) szerint folyik.

2.1.2.1.   Az influenza-világjárványok és egyes egészségügyi veszélyek elleni hatékony fellépés képessége (a melléklet 2.1., 2.2., 2.3., 2.4. és 2.8. pontja)

E cselekvés célja azon képességek és stratégiák kidolgozása, amelyek a tagállamokat, a tagjelölt országokat, az EGT/EFTA-országokat és a Közösség egészét hivatottak támogatni az egészségügyi veszélyek leküzdésére tett erőfeszítéseik során. Kiemelt prioritást jelentenek a következő tevékenységek: az influenza-világjárvány veszélyének kezelése, az influenza megelőzésére/leküzdésére irányuló tevékenység, közös kommunikációs stratégiák kidolgozása és közös felkészülés vészhelyzetekre, valamint a világjárványok és leküzdésük érdekében hozott válaszintézkedések társadalmi, gazdasági és egészségre gyakorolt hatásaival kapcsolatos magas színvonalú eszközök és információk, összhangban az európai kutatási keretprogram tevékenységeivel (21).

Egyéb prioritások:

a nem fertőző betegségekkel kapcsolatos, gyors beavatkozást igénylő, többek között vegyi vagy környezeti eredetű veszélyek,

a vegyi anyagokkal kapcsolatos korai riasztási rendszerek továbbfejlesztése, valamint a nyomonkövethetőség javítására irányuló tevékenységek a közegészségügy szempontjából fontos veszélyes anyagok határokon keresztül történő szállítása esetében,

a migránsok egészségével és az országhatárokon átnyúló tevékenységekkel kapcsolatos kérdések azon vonatkozásai, amelyek a fertőző betegségek kezelésével vannak összefüggésben, beleértve a szűréssel és a fertőzöttekkel való érintkezés nyomon követésével kapcsolatos kérdéseket,

vészhelyzetek esetén segítségnyújtás a logisztikai prioritások (pl. beszerzés, raktározás, gyógyszerellátás) és nem orvosi jellegű beavatkozás (pl. a szociális távolság növelését célzó intézkedések, ellenőrzés belépéskor és kilépéskor, fertőtlenítési intézkedések) terén.

2.1.2.2.   Általános felkészültség és válaszadás (a melléklet 2.1., 2.2., 2.3. és 2.4. pontja)

Az ezen a téren hozott intézkedéseknek arra kell törekedniük, hogy javítsák az egészségügyi szektor felkészültségét az esetleges válsághelyzetekre, továbbá hogy az összehangolt válságkezelés biztosítása érdekében elősegítsék az együttműködést más szektorokkal (pl. a polgári védelemért felelős ágazattal, az élelmiszeriparral vagy az állattenyésztési szektorral). Ezen belül a tevékenységeknek a kockázatkezeléssel és a kockázati kommunikációval kapcsolatos kérdésekre is figyelmet kell fordítaniuk.

Prioritások:

az általános felkészültségi terv kivitelezését támogató tevékenységek, mint pl. a különböző egészségügyi intézmények (kórházak és nemzeti/regionális szintű válságközpontok) összevonása nagyobb tömegek fogadására, valamint képességek kifejlesztése a tömegeket érintő vészhelyzetek (pl. balesetek és migrációs hullámok, veszélyeztetett csoportok, lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek és menekültek) hatásának csökkentésére. Szükségesek továbbá a vészhelyzetek esetén az üzletmenet folyamatosságát támogató intézkedések (pl. az egészségügyi közüzemi szolgáltatások biztosítása súlyos vonatkozású események idején),

a meglévő vagy új – többek között jogi – eszközök fokozottabb használatát igénylő tevékenységek, a nemzetközi utasok nyomonkövethetőségének támogatására (pl. a légi utasok nyomon követése kórokozó mikroorganizmusok általi lehetséges fertőzés esetén),

a bűnüldözési szervek és az egészségügyi hatóságok közös fellépését lehetővé tevő képességek kiépítésének támogatása,

az Egészségügyi Világszervezet Közgyűlése által elfogadott Nemzetközi Egészségügyi Szabályzat (22) követelményeinek való megfelelés érdekében szükséges kapacitásfeljesztés és végrehajtási lépések támogatását szolgáló tevékenységek (pl. szükség esetén a nemzetközi utasok nyomon követését szolgáló mechanizmusok),

az egészségügyi veszélyek elemzése során innovatív IT-eszközök (a földrajzi információs rendszerek (GIS), a területi és időbeli elemzések, a korai előrejelző és riasztási rendszerek, az automatizált elemzés és a diagnosztikai adatok cseréje) használata,

a szállítási kérdések kezelésének módja (pl. minták küldése) és új diagnosztikai eljárások alkalmazása (új/kialakuló kórokozókon végzett körtesztek).

2.1.2.3.   Az egészségbiztonság és a fertőző betegségek okozta járványok elleni védelem szempontjából fontos stratégiák (a melléklet 2.2., 2.4., 2.5. és 2.9. pontja)

Továbbra is vannak hiányosságok az egészségügyi ellátás különböző tevékenységi területein – az általános orvosi rendelőtől a sürgősségi osztályokon át a legfejlettebb szakkórházakig, beleértve a kiemelten fertőzésveszélyes betegeket kezelő kórházakat – jelentkező veszélyek elhárítására irányuló szakpolitikák és tervek felülvizsgálatára, fejlesztésére és értékelésére vonatkozó információk és ismeretek terén.

A betegbiztonság és az egészségügyi ellátás minőségének javítása tagállami szinten is támogatható a következő eszközökkel: európai szintű kapcsolatrendszer kiépítése és egészségügyi biztonságot fenyegető vészhelyzetekre való reagálásra szolgáló megfelelő stratégiák és struktúrák elfogadása, továbbá a fertőző betegségek ellenőrzése. Ezen intézkedés célja a felkészültséggel (pl. megelőző védőoltások és készletezés), a fertőző betegségek okozta járványok elleni védelemmel, továbbá a fertőző betegségek ellenőrzésének/felszámolásával és a betegbiztonsággal kapcsolatos tevékenységek ösztönzése. Azok a tevékenységek részesülnek támogatásban, amelyek elősegítik az interdiszciplináris (pl. háziorvosokkal, gyógyszerészekkel, állatorvosokkal és a területhez kapcsolódó, de nem egészségügyi területen dolgozókkal) folytatott kommunikációt, és amelyek megkönnyítik a platformok és hálózatépítés révén megvalósuló együttműködést.

Az egyéb prioritások közé tartoznak az alábbiakat támogató tevékenységek:

gyermekkori fertőző betegségekre irányuló ellenőrzési és megelőzési programok (beleértve a vakcinációs és immunizációs stratégiákkal kapcsolatos követendő gyakorlat átvételét ösztönző tevékenységeket, pl. 2119/98/EK határozatban (23) szereplő, védőoltással megelőzhető betegségek). Az Európai Gyógyszerügynökséggel (EMEA) együttműködésben végzett azon tevékenységek, melyek célja az ártalmak leküzdése (védőoltások, vegyi anyagok, vírusölő szerek, egyéb gyógyszerek és gyógyászati eszközök által okozott),

tagállamok közötti kapcsolatépítés és információcsere a betegbiztonság és az ellátás minőségének javítása érdekében, különös tekintettel az egészségügyi ellátás során kialakult fertőzések és az antimikrobális rezisztencia kezelésére és ellenőrzésére; beleértve a kórházi vagy az egészségügyi ellátás környezetével kapcsolatos egyéb expozíciókat (vegyi anyagoknak való kitettség, gyógyszerek, fertőtlenítők, beltéri levegő minősége stb.). A betegbiztonság terén kialakult legjobb gyakorlatok cseréjéhez kapcsolódó tevékenységek (jelentéstételi és tanulási rendszerek, képzés és oktatás), mechanizmusok és eszközök kifejlesztése annak érdekében, hogy a betegek, az állampolgárok és az egészségügyi szakemberek hasznosabb információhoz jussanak a betegbiztonságról, bővüljön a betegbiztonsággal, a nem biztonságos szolgáltatásokkal és az orvosi műhibák gazdasági vonatkozásaival kapcsolatos ismeretek köre, valamint a nemzeti szakpolitikák és programok támogatásban részesüljenek.

2.1.2.4.   A vér, a szövetek és sejtek, valamint a szervek biztonsága (a melléklet 2.6. és 2.7. pontja)

E fellépés célja a terápiás célokra felhasznált emberi eredetű anyagok (szervek, szövetek, sejtek, vér és vérkomponensek) minőségének, biztonságának és hozzáférhetőségének javítása azok gyűjtése, feldolgozása, terjesztése és felhasználása során. A meglévő EU-jogszabályokat e tevékenységek segítségével kell végrehajtani.

Prioritást élveznek a következő tevékenységek:

az emberi eredetű anyagok beszerzése, feldolgozása, tárolása és elosztása során alkalmazott kockázatértékelésre és validálási módszertanra vonatkozó gyakorlati útmutatással szolgáló eszközök kidolgozása,

a különböző típusú eljárások részletes kockázatértékelése az egyes eljárás- és anyagtípusokra vonatkozó speciális iránymutatások kidolgozása céljából. Ezeknek tekintetbe kell venniük a feldolgozás típusát és az anyagoknak az emberi testben való alkalmazását,

az emberi eredetű anyagok önkéntes és térítésmentes adományozásának támogatása. Az intézkedések célja, hogy a kórházakban vagy a gyűjtéssel foglalkozó szervezeteknél az emberi szervek donorjainak biztosított költségtérítés gyakorlatának adatait megosszák.

2.1.3.   Az egészséget befolyásoló tényezők – a 2. cikk (1) bekezdésének c) pontja és a 3. cikk (2) bekezdésének b) pontja

Az ebben a részben ismertetett tevékenységek célja:

az egészséget befolyásoló tényezőkre irányuló uniós szakpolitikák és tevékenységek ösztönzése,

tevékenységek támogatása a helyes gyakorlatok biztosítása és cseréje érdekében,

az egészséget befolyásoló tényezők átfogó és integrált megközelítéseinek támogatása és az országok erőfeszítéseinek maximalizálása.

2007-ben elsőbbségben részesülnek az egészséget befolyásoló tényezők, nevezetesen a mentális egészséggel, a táplálkozással és testmozgással, a dohány-, alkohol- és kábítószer-fogyasztással, a környezettel és az egészséggel kapcsolatos EU-szakpolitikákhoz és stratégiákhoz kapcsolódó és azokat támogató projektek. Különleges hangsúlyt kapnak az egészséggel kapcsolatos életvezetés legjobb gyakorlatával foglalkozó, elsősorban a gyermekeket és fiatalokat célzó projektek, melyek az életstílust és magatartást is befolyásoló kockázati és protektív tényezőkkel is foglalkoznak. A projekteknek szélesebb körű társadalmi-gazdasági szempontokat is figyelembe kell venniük, és hozzá kell járulniuk az egészségügy területén mutatkozó egyenlőtlenségek csökkentéséhez.

A 2007-re előirányzott prioritások a következők:

2.1.3.1.   A függőséget okozó anyagokkal kapcsolatos közösségi kulcsstratégiák támogatása (a melléklet 3.1. pontja)

A dohányzást ellenőrző tevékenységek támogatását célzó fellépések

A projektjavaslatoknak az alábbi kérdésekkel kell kiemelten foglalkozniuk:

a fiatalokat és az aktív népességet előtérbe helyező, a megelőzést célzó és a leszokást segítő módszerekre vonatkozó innovatív stratégiák és legjobb gyakorlatok kidolgozása,

passzív dohányzás: a tagállamokon belüli dohányfüstmentes politikáknak a passzív dohányzásra és a dohányfogyasztásra gyakorolt hatásának értékelése,

dohánytermékek ellenőrzése: a dohánytermékek – különösen azok összetevőinek –, valamint a kibocsátások ellenőrzését, és a Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezmény EU-szintű végrehajtásával kapcsolatos lakossági tájékoztatást célzó uniós és tagállami intézkedések hatékonyságán, alkalmazásán és fejlesztésén végzett munka.

A tagállamokat az alkohollal kapcsolatos károk csökkentésében támogató uniós stratégiáról szóló bizottsági közlemény (24) értelmében az alkohollal kapcsolatos tevékenységeknek kapcsolódniuk kell az alkoholfogyasztással kapcsolatos ártalmak csökkentésére irányuló átfogó stratégiai megközelítéshez.

A projektjavaslatoknak az alábbi kérdésekkel kell kiemelten foglalkozniuk:

az EU-ban hatályos alkoholpolitikák gazdasági hatásainak értékelése érdekében az alkohollal kapcsolatos szakpolitikák költség-haszon elemzésein alkalmazandó szabványosított módszertan kidolgozása,

szabványosított komparatív felmérések kidolgozása a súlyos és mértéktelen alkoholfogyasztás (ismétlődő súlyos alkoholfogyasztás), az ittasság, az alkoholfogyasztás okai, az alkoholfüggőség és a statisztikailag nem kimutatható alkoholfogyasztás tekintetében,

a munkahelyi stratégiák legjobb gyakorlatainak összegyűjtése a káros és veszélyes alkoholfogyasztás gazdasági hatásának (pl. az alkoholfogyasztásból következő munkahelyi távolmaradás, munkahelyi alkoholfogyasztás, a „másnapos” munkavégzés, a munkanélküliség) csökkentése érdekében,

a kevésbé kockázatos alkoholfogyasztás körülményeinek megteremtése érdekében hálózatépítés, a kellő forrásokkal rendelkező közösségi mobilizációs és intervenciós projektek legjobb gyakorlatainak értékelése és összegyűjtése a különböző ágazatok és partnerek bevonásával,

támogatás nyújtása a hirdetés, önszabályozás és nyomon követés legjobb gyakorlatainak kidolgozásához.

Kábítószerrel kapcsolatos tevékenységek

Összhangban az EU kábítószerellenes-stratégiájával és cselekvési tervével, valamint a kábítószerekkel kapcsolatos tanácsi ajánlással (25), a projektnek az alábbi kérdésekkel kell kiemelten foglalkoznia:

megelőzési programok kidolgozása és javítása, a nemek közötti különbözőségek figyelembevételével és konkrét (pl. munkahelyi) környezetek megcélozásával,

az egészségkárosodás csökkentésére irányuló programok végrehajtása és fenntartása a veszélyeztetett csoportok körében, a fertőző betegségek (pl. tuberkulózis, hepatitis, HIV/AIDS) átvitelének megelőzése céljából a fogvatartottak, az intravénás kábítószer-fogyasztók és szexuális partnereik, valamint az anya és gyermeke között,

a legjobb gyakorlatok kidolgozása a kábítószer-fogyasztók szociális, pszichológiai és orvosi szolgáltatásokhoz való könnyebb hozzáférése érdekében, különös tekintettel a fiatalokra,

a kábítószer-fogyasztókat a helyszínen kezelő (pl. sürgősségi ellátásban részesítő) szakemberek képzésének fejlesztése és javítása.

2.1.3.2.   Az életmóddal kapcsolatos átfogó megközelítések (2. cikk (1) bekezdésének c) pontja és a 3. cikk (2) bekezdésének b) pontja; a melléklet 3.1. pontja)

Táplálkozás és testmozgás tekintetében a következő „Fehér könyv a táplálkozásról és testmozgásról” és a 2006. szeptember 11-én közzétett „Jelentés a zöld könyvhöz való hozzájárulásról” elkészítése, illetve támogatása érdekében a projektjavaslatoknak a következőkre kell összpontosítaniuk:

a táplálkozást és a testmozgást célzó oktatási programokkal kapcsolatos helyes gyakorlatok kialakítása, többek között az iskolákban,

a több érdekcsoport együttműködésén alapuló olyan kezdeményezések kísérleti támogatása, amelyek elsősorban a különösen veszélyeztetett csoportok – kiváltképp a gyermekek – körében kívánják az egészséges életmódot meghonosítani,

az élelmiszerek megválasztásával és a testmozgással kapcsolatos fogyasztói magatartás megváltoztatását célzó fellépések hatékonysága,

szakpolitikák és intézkedések (egészségügyi hatásvizsgálat/költség-haszon elemzés) értékelése,

a gyermekélelmiszerek forgalmazása terén a szakpolitikák kidolgozását elősegítő konkrét adatok vagy eszközök,

a gyakoribb testmozgás előírása az egészséges környezet létrehozásával és más ágazatok (pl. várostervezés, közlekedés, városépítészet) bevonásával.

HIV/AIDS-szel, valamint a szexuális és a reproduktív egészséggel kapcsolatos tevékenységek: a HIV/AIDS ellen folytatott küzdelemről szóló bizottsági közleménnyel (26) összhangban a projektjavaslatoknak az alábbi kérdésekkel kell kiemelten foglalkozniuk:

a férfiakkal nemi életet élő férfiak közötti HIV-fertőzés Európában: az Európai Járványvédelmi Központtal (ECDC) és más érintett európai szervekkel szoros együttműködésben kapcsolati hálózatokat kell kiépíteni egy célzott, innovatív mechanizmusokat alkalmazó megelőzési kommunikációs stratégia támogatása céljából,

a HIV/AIDS és a szexuális egészség terén a tudatosság növelésével kapcsolatos nemzeti és nemzetközi tapasztalatok megosztásának és terjesztésének módjai,

a HIV-fertőzéssel kapcsolatos önkéntes tanácsadásra és vizsgálatra vonatkozó helyes gyakorlatok és iránymutatások meghatározása, az egyes veszélyeztetett csoportok (fiatalok, migránsok, intravénás kábítószer-fogyasztók) különbözőségeinek figyelembevételével,

a veszélyeztetett csoportokra – különösen az intravénás kábítószer-fogyasztókra – irányuló, az egészségkárosodás csökkentését célzó tevékenységekkel (megelőzés, kezelés, ellátás és segítségnyújtás) kapcsolatos helyes gyakorlatok meghatározása és terjesztése,

a serdülőkorúak és fokozottan veszélyeztetett társadalmi csoportok körében a biztonságos nemi élet népszerűsítését célzó innovatív stratégiák, beleértve a célzott szolgáltatásokhoz való hozzáférést, valamint a nemi úton terjedő fertőzésekkel és azok megelőzésével kapcsolatos ismeretek bővítését.

Az Európai Unió mentális egészségügyi stratégiájában (27) meghatározott útmutatásokon alapuló, mentális egészséggel kapcsolatos tevékenységek; a projektjavaslatoknak az alábbi kérdésekkel kell kiemelten foglalkozniuk:

a helyes gyakorlatok meghatározására és felülvizsgálatára szolgáló mechanizmus kidolgozása, amely ötvözi a folyamatban lévő projektekből származó ismereteket, és amely tartalmazza a következő területeken szerzett vezetői gyakorlatok látható elismerését ösztönző intézkedéseket: a mentális egészség előmozdítása, a mentális zavarok megelőzése, a megbélyegzés elleni küzdelem, és a mentális egészségügyi problémákkal küzdők társadalmi integrációjának és emberi jogainak előmozdítása,

a vezetői és hálózatépítői tevékenységek támogatása a mentális egészség előmozdításának és munkahelyi mentális zavarok megelőzésének széles körű integrálása érdekében, a mentális egészség, valamint a munka és a magánélet közötti egyensúly erősítése,

a mentális egészséget és a mentális zavarok megelőzését célzó beruházások nyereségességét igazoló adatok összegyűjtése.

2.1.3.3.   Az egészséget tágabb értelemben befolyásoló tényezőkkel kapcsolatos közegészségügyi intézkedések (a melléklet 3.2. és 3.3. pontja)

Az egészséggel kapcsolatos tevékenységeket meghatározó szociális tényezők terén folytatott munkának a szakpolitikáik kidolgozására, az innovatív megközelítési módokra és értékelésre, valamint az alábbiakra kell összpontosítania:

a tudatosság növelése terén a helyes gyakorlatok – köztük a fórumok/hálózatok, illetve a hasonló átfogó, több érdekcsoportot bevonó mechanizmusok kidolgozása – megosztása,

az egészségügyi ellátáshoz való hozzáféréssel és a társadalmi csoportonként eltérő egészségügyi ellátás kérdésével kapcsolatos helyes gyakorlatok dokumentálása és értékelése,

a migránsok egészségügyének kérdésével foglalkozó innovatív megközelítési módok,

a munkahelyi egészség előmozdítása terén kialakult helyes gyakorlatokra vonatkozó ajánlások cseréje és kidolgozása, különös tekintettel az idősebb alkalmazottakra és a munkával töltött évek meghosszabbítására. Erre a munkahelyi egészség és biztonság szakpolitikájával párhuzamosan kerül sor.

A környezeti tényezőkkel kapcsolatos tevékenységek – összhangban a Környezetvédelmi és Egészségügyi Cselekvési Tervvel (28) – a beltéri levegő minőségére vonatkozó legjobb gyakorlatokat, iránymutatásokat és nemzeti és helyi szintű javító intézkedéseket összegyűjtő hálózatok kiépítését célzó közegészségügyi fellépésekre összpontosítanak, beleértve a költség-haszon elemzéseket is. E tevékenységek különösen az alábbiakra összpontosítanak:

a radonsugárázásnak való kitettség csökkentésére irányuló megelőző és javító intézkedések,

a szellőztetés javítását célzó intézkedések, különösen az iskolákban,

a tüzelőberendezések használata és karbantartása,

nyirkosság és nedvesség az épületekben.

2.1.3.4.   Betegségek és sérülések megelőzése (2. cikk (1) bekezdésének c) pontja és a 3. cikk (2) bekezdésének b) pontja)

A betegségek megelőzésére irányuló projektjavaslatoknak – a már folyamatban lévő munkára építve – az iránymutatások és a legjobb gyakorlatokra vonatkozó ajánlások kidolgozására kell helyezniük a hangsúlyt, a leggyakoribb megbetegedések (pl. a rák, a cukorbetegség és a légzőszervi megbetegedések) kérdésének kezelése érdekében.

A sérülések megelőzését célzó projekteknek a következőket kell előtérbe helyezniük:

biztonsági irányítási rendszerek kidolgozása és alkalmazása a nagy kockázattal járó sporttevékenységek tekintetében, együttműködésben az európai sportszövetségekkel,

fellépésorientált eszközök kifejlesztése szoros együttműködésben az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökséggel (29), a fiatal alkalmazottak körében előforduló sérülések megelőzése érdekében,

a gyermekbiztonságra vonatkozó nemzeti cselekvési tervek kidolgozására irányuló végrehajtási intézkedések támogatása, melyben kiemelt szerepet kap a tanácsadás és az intenzív párbeszéd,

az információ és az ismeretek szakértői bizottságok és konzultáció keretében zajló cseréjének ösztönzése, valamint a helyes gyakorlatokkal kapcsolatos információkat összegyűjtő eszköz révén.

2.1.3.5.   Kapacitásépítés

Prioritások:

Az oktatási intézmények között a közegészségügy fő területein folytatandó közös európai képzések és modulok tartalmával kapcsolatos együttműködés előmozdítása, valamint a mentális egészségügyi szolgáltatások terén tevékenykedő egészségügyi személyzet és más szakemberek számára speciális képzési programok kialakítása,

az elsősorban közegészségüggyel foglalkozó és kiterjedt európai kapcsolatrendszerrel rendelkező egyes európai hálózatok kapacitásfejlesztésének rövid távú támogatása, azok földrajzi vagy fejlődésbeli lemaradásainak felszámolása érdekében. Különös hangsúlyt fektetnek a HIV/AIDS területén tevékenykedő nem kormányzati szervezetek kapacitásának megerősítésére, melynek célja, hogy az antiretrovirális kezelésben részesülő HIV/AIDS-fertőzöttek könnyebben vehessenek részt a programokban.

2.2.   Ajánlati felhívások

A szolgáltatásokra vonatkozó közbeszerzéseket a 17 03 01 01-es és a 17 01 04 02-es költségvetési jogcímből kell finanszírozni. Az ajánlati felhívásokra előirányzott indikatív keretösszeg előreláthatólag 4 064 000 EUR lesz (30).

A közbeszerzési szerződések tekintetében 2007 februárjáig (hozzávetőleges időpont) kiegészítő finanszírozási döntést kell hozni.

A következő munkaterületek meghatározására került sor:

EGÉSZSÉGÜGYI INFORMÁCIÓ

1)

A lakosságot érő elektromágneses sugárterhelés (0 Hz–300 GHz) korlátozásáról szóló, 1999. július 12-i 1999/519/EK tanácsi ajánlásról (31) szóló végrehajtási jelentés felülvizsgálata és frissítése;

2)

ad hoc kísérleti tanulmányok támogatása az Eurobarometer-felmérés felhasználásával;

3)

jelentés az egészségvédelmi követelményeknek a közösségi szakpolitikák – köztük a közösségi szinten már kidolgozott egészségügyi hatásvizsgálat módszertana – különböző területeibe való integrálásáról;

4)

az EU egészségügyi portáljának kezelése, szerkesztése, frissítése és fejlesztése;

5)

a közegészségügyi program kommunikálása;

6)

tudományos titkárságok létrehozásának támogatása;

7)

betegbiztonság: integrált, átfogó ernyőhálózat létrehozása a betegbiztonság terén való együttműködés javítása érdekében, kiemelt hangsúlyt helyezve a kultúrákra, a vezetésre és klinikai irányításra, a jelentési és tanulási mechanizmusokra, a legjobb gyakorlatok megosztására és az érdekcsoportok bevonására.

EGÉSZSÉGÜGYI VESZÉLYEK

1)

Platformok létrehozása a következők céljából: a gyakorlatok előkészítése, elvégzése és értékelése, a döntéshozatal és a csapatépítés eszközeiről szóló képzés megszervezése, a felkészültség terén az IT-eszközök kifejlesztése, valamint speciális műhelyek szervezése;

2)

a referencialaboratóriumok aktuális helyzetének feltérképezése és jellemzése, beleértve a megvalósíthatósági tanulmányokat, melynek célja az influenzavírus-törzsek azonosítási megbízhatóságának és időszerűségének, valamint a különösen releváns patogénekre vonatkozó EU-szabványok javítása és a szükséges műszaki és diagnosztikai források rendelkezésre bocsátása;

3)

a helyes gyakorlatokra vonatkozó útmutató kidolgozása az emberi eredetű anyagok minőségével foglalkozó létesítmények számára.

AZ EGÉSZSÉGET BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK

1)

A tagállamokban használatos szöveges és képi egészségügyi figyelmeztető eszközök hatékonyságának értékelése és szöveges és képi figyelmeztetések újabb sorozatának kidolgozása;

2)

szolgáltatások támogatása az érdekcsoportok közötti kapcsolatépítés és az egészséget befolyásoló tényezőkről folytatott konzultációk kialakítása és végrehajtása érdekében, különös tekintettel a táplálkozásra és testmozgásra, az alkoholfogyasztásra, a mentális egészségre és a HIV/AIDS-re;

3)

mentális egészség: tanulmány: „A mentális egészséget és a mentális zavarok megelőzését célzó beruházások költséghatékonyságának bizonyítása”;

4)

az egészséget befolyásoló tényezőkre (HIV/AIDS, táplálkozás és a testmozgás) vonatkozó nemzeti és szubnacionális stratégiák feltérképezése és értékelése;

5)

környezet és egészség: a beltéri levegő minőségére vonatkozó webalapú információs eszköz kidolgozása;

6)

a fent említett prioritások mellett megállapították, hogy átfogó igény mutatkozik arra, hogy a nem kormányzati szervezetek EU-szintű egészségügyi kezdeményezésekhez való hozzájárulását koordinálni kellene; mind kialakított platformok keretében, mind pedig egyéb kezdeményezések formájában, olyan témákról, mint a táplálkozás és testmozgás, az alkoholfogyasztás, az egészségügyi szolgáltatások, a mentális egészség, a gyógyszerkészítmények, az egészség stb.

2.3.   Együttműködés nemzetközi szervezetekkel

2.3.1.   Együttműködési területek 2007-ben

A programhatározat 11. cikkével összhangban a program keretében együttműködést kell kialakítani a közegészségügy és az Európai Gazdasági Térség (EGT) terén illetékes nemzetközi szervezetekkel, az ugyanezen témákkal foglalkozó bizottsági szolgálatokkal egyeztetve.

Együttműködés a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezettel (OECD)

Az Európai Bizottság és az OECD által kötött, közvetlen támogatásokról szóló megállapodások hivatottak szabályozni a közegészségügyi program azon területeit, amelyek összeegyeztethetőek az OECD 2007–2008-as közegészségügyi munkatervével, különösen az alábbi témákkal kapcsolatos területeken:

az egészségügyi számlák rendszerének tökéletesítése és a közösségi statisztikai program által nem érintett adatok – azaz a ráfordítás, az eredmények és a termelékenységi adatok – gyűjtése és integrálása,

információs és kommunikációs technológiák (IKT) végrehajtásának ösztönzése a meglévő EU-fellépések hatóköréből kimaradt, az egészségügyhöz és ahhoz kapcsolódó szakpolitikai opciók terén.

Együttműködés az Egészségügyi Világszervezettel (WHO), beleértve a WHO-hoz kapcsolódó Nemzetközi Rákkutatási Ügynökséget (IARC)

2007-ben az Egészségügyi Világszervezettel folytatott együttműködés a két szervezet már elindított közös kezdeményezésein alapul; az együttműködés az e munkatervben ismertetett olyan területekre is kiterjeszthető, ahol e kezdeményezések megvalósulását leghatékonyabban a WHO révén lehet biztosítani.

2.3.2.   Finanszírozás

A fent említett szervezetekkel végrehajtott intézkedések finanszírozása csak közvetlen támogatásokról szóló megállapodások révén valósítható meg, melyeket a 17 03 01 01-es költségvetési jogcímből kell finanszírozni. A közvetlen támogatásokra előirányzott becsült indikatív összeg legfeljebb 2 032 000 EUR (a működési költségvetés 5 %-a). Ez az összeg a költségvetési lehetőségek függvényében növelhető.

2.4.   A tudományos bizottságok

A közegészségügyi program szempontjából lényeges tudományos bizottságokat a 17 03 01 01-es költségvetési jogcímből kell finanszírozni.

A tudományos bizottságok (32) finanszírozásának keretében összesen 254 000 EUR nagyságú összeg szolgálja majd a tudományos bizottságok munkájához kapcsolódó üléseken részt vevő szakemberek költségtérítését, illetve a tudományos bizottsági vélemények elkészítése érdekében végzett előadói tevékenység díjazását. Ezek a térítések valamennyi, a közegészségügyi program szempontjából lényeges területet lefedik, nevezetesen az egészségügyi és környezeti kockázatok tudományos bizottsága (SCHER) esetében a fent említett költségek 100 %-át, az új és újonnan azonosított egészségügyi kockázatok tudományos bizottsága (SCENIHR) és a koordinációs bizottság esetében pedig ezek 50 %-át (indikatív érték).

2.5.   Hatáskör átruházása az Eurostat Főigazgatósága részére

A 17 03 01 01-es költségvetési tételből származó, 400 000 EUR-t meg nem haladó összeg átruházása az Eurostat Főigazgatósága számára, az alábbiak támogatására:

1.

a nemzeti statisztikai hatóságok támogatása a kikérdezéses módszerrel végzett európai egészségügyi alapfelmérés (European Core Health Interview Survey, ECHIS) moduljainak 2007 és 2008 közötti végrehajtása során (lásd: 2007. évi statisztikai program);

2.

a nemzeti statisztikai hatóságok támogatása az egészségügyi számlák rendszerének (az OECD-vel és a WHO-val közösen történő) adaptálása és kibővítése során.


(1)  Lásd: http://europa.eu.int/comm/health/ph_projects/project_en.htm

(2)  COM(2006) 234 végleges, 2006.5.24.

(3)  Indikatív összeg, melyet a költségvetési hatóságnak jóvá kell hagynia.

(4)  Lásd a (3) lábjegyzetet, e Hivatalos Lap 27 oldalán.

(5)  Indikatív összeg: a jelzett érték a maximális összeg; a valós érték a tagjelölt ország által fizetett tényleges összeg függvénye.

(6)  Lásd a (3) és (4) lábjegyzetet, e Hivatalos Lap 27 oldalán.

(7)  2004/858/EK bizottsági határozat (HL L 369., 2004.12.16., 73. o.).

(8)  2002/834/EK tanácsi határozat (HL L 294., 2002.10.29., 1. o.). FP6 közegészségügyhöz kapcsolódó projektek a Szakpolitikák tudományos támogatása keretében – CORDIS-weboldal: http://www.cordis.lu/lifescihealth/ssp.htm

(9)  Meg kell jegyezni, hogy az Európai Közösség következő, hetedik kutatási keretprogramjának keretében 2007 elején közzétett felhívások között szerepelnek a közegészségüggyel kapcsolatos témakörök, „Az európai polgárok számára nyújtott egészségügyi szolgáltatások optimalizálása” szakaszban.

(10)  Részletekért lásd: http://ec.europa.eu/health/ph_information/indicators/lifeyears_calcul_en.htm

(11)  http://ec.europa.eu/health/ph_projects/2005/action1/action1_2005_full_en.htm#20

(12)  Ez vonatkozik a cukorbetegségre, a mentális betegségekre, a szájhigiénére, az asztmára és a krónikus obstruktív légzőszervi betegségekre, a csont- és izomrendszer betegségeire (különös tekintettel az oszteoporózisra, az ízületi bántalmakra és a reumás megbetegedésekre), továbbá a szív- és érrendszeri betegségekre.

(13)  Ide tartozik a Parkinson-kór, a sclerosis multiplex, az epilepszia, az amiotrófiás laterális szklerózis (ALS), a figyelemhiányos hiperaktivitási zavarok (ADHD), a szellemi visszamaradottság és a motoros, észlelési, nyelvi és a szocio-emocionális funkciók zavarai, a haematológiai betegségek (többek között a haemophilia), immunológiai rendellenességek, allergiák az asztma kivételével, húgy- és ivarszervi megbetegedések, vesemegbetegedések, a gyomor és a bélrendszer megbetegedései, endokrin megbetegedések, fül-orr-gégészeti megbetegedések, szem- és bőrbetegségek, továbbá a környezeti tényezőkkel összefüggő megbetegedések. A jövőben e betegségek köre az agyvérzéssel, a fejfájással, továbbá a krónikus fájdalommal (pl. krónikus fáradtság szindróma, fibromyalgia) bővül.

(14)  https://webgate.cec.eu.int/idb/

(15)  http://ec.europa.eu/health-eu/

(16)  http://cordis.europa.eu/innovation/en/policy/cip.htm#adoption és az európai polgárok közegészségügyi ellátásának javítása – cselekvési terv az európai e-egészségügyi területet illetően, az európai e-egészségügyi térség megteremtését célzó cselekvési terv, COM(2004) 356 végleges, 2004.4.30.

(17)  http://ec.europa.eu/health/ph_projects/2005/action1/action1_2005_full_en.htm#13

(18)  2119/98/EK bizottsági határozat (HL L 268., 1998.10.3., 1. o.).

2000/57/EK bizottsági határozat (HL L 21., 2000.1.26., 32. o.).

2000/96/EK bizottsági határozat (HL L 28., 2000.2.3., 50. o.).

2002/253/EK bizottsági határozat (HL L 86., 2002.4.3., 44. o.).

(19)  851/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 142., 2004.4.30., 1. o.).

(20)  Lásd: http://ec.europa.eu/health/ph_threats/Bioterrorisme/bioterrorism01_en.pdf

(21)  Lásd továbbá: FP6, Szakpolitikák tudományos támogatása, 5. felhívás, SSP-5B, INFLUENZA.

(22)  Lásd: http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA58/WHA58_3-en.pdf

(23)  Lásd lábjegyzetet 11.

(24)  COM(2006) 625., 2006.10.24.

(25)  2003/488/EK tanácsi ajánlás (HL L 165., 2003.7.3., 31. o.).

(26)  A Bizottság közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek – (COM(2005) 654 végleges, 2005.12.15.).

(27)  Zöld könyv: „A népesség mentális egészségének előmozdítása. Az Európai Unió mentális egészségügyi stratégiájának céljából” (COM(2005) 484 végleges, 2005. október 14.).

(28)  A Bizottság közleménye a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak – Az Európai Környezetvédelmi és Egészségügyi Cselekvési Terv 2004–2010 (COM(2004) 416 végleges, 2004.6.9.).

(29)  2062/94/EK tanácsi rendelet (HL L 216., 1994.8.20., 1. o.).

(30)  Lásd a (3) és (4) lábjegyzetet, e Hivatalos Lap 27 oldalán.

(31)  HL L 199., 1999.7.30., 59. o.

(32)  2004/210/EK bizottsági határozat (HL L 66., 2004.3.4., 45. o.).


II. MELLÉKLET

Az úti- és tartózkodási költségek támogathatósága

Ezek az útmutatások az úti- és tartózkodási költségek megtérítése vonatkozásában alkalmazandók:

ezek a támogatásban részesülő (fő és társult) kedvezményezettek által foglalkoztatott személyek, valamint a kedvezményezett által a munkacsoportban való részvételre felkért szakértők költségei,

e költségekről a szolgáltatási szerződés külön rendelkezik.

1.   Átalányjellegű díjtérítés fedezi a kiküldetés során felmerülő valamennyi tartózkodási költséget, köztük a szállodai és éttermi kiadásokat és a helyi közlekedési költségeket (taxi és/vagy tömegközlekedés). A térítés a kiküldetés minden napja után jár olyan kiküldetések esetében, amelyek során a kiküldött szokásos munkahelyétől legalább 100 km-es távolságra utazik. A térítés összege a kiküldetés helyszínéül szolgáló ország függvényében változik. A díjtétel nagysága a napidíj és a legmagasabb szállodaköltség összege, a módosított C(2004) 1313. bizottsági határozatban (1) előirányzottaknak megfelelően.

2.   Abban az esetben, ha a kiküldetés helyszíne nem az Európai Unió 27 tagállamának, a csatlakozó és tagjelölt országok vagy az EFTA/EGT-országok egyike, a Bizottság előzetes hozzájárulására van szükség. A hozzájárulás a kiküldetés célkitűzéseinek, költségének és indokainak függvénye.

3.   Az útiköltségek megtérítésére az alábbi feltételek teljesülése esetén nyílik mód:

legrövidebb és legolcsóbb útvonal,

az ülés helyszíne és a rendes munkahely közötti távolság legalább 100 km,

vasút: első osztály,

repülőút: turistaosztály, kivéve, amennyiben létezik ennél alacsonyabb viteldíj (pl. Apex); repülőutat csak olyan menettérti utazások esetében lehet igénybe venni, ahol az oda-vissza út meghaladja a 800 km-t,

gépkocsi: térítés a megfelelő első osztályú vasúti utazás költségeinek alapján.


(1)  A Bizottság 2004. április 7-i határozata. Az Európai Bizottság tisztviselőinek és egyéb alkalmazottainak kiküldetéseire vonatkozó útmutató elfogadását szolgáló általános végrehajtási rendelkezések.


16.2.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 46/45


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2007. február 12.)

a közegészségügyi program cselekvéseinek kiválasztására és finanszírozására vonatkozó általános alapelvek és kritériumok meghatározásáról

(EGT vonatkozású szöveg)

(2007/103/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel a közegészségügyre vonatkozó közösségi cselekvési program (2003–2008) elfogadásáról szóló, 2002. szeptember 23-i 1786/2002/EK európai parlamenti és tanácsi határozatra (1) és különösen annak 8. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1786/2002/EK határozat 8. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy a Bizottság fogadja el a közegészségügyi program végrehajtásának éves munkatervét, amely tartalmazza a prioritásokat és a végrehajtandó cselekvéseket, beleértve a források elosztását, valamint fogadja el a program cselekvéseinek kiválasztására és finanszírozására vonatkozó rendelkezéseket, kritériumokat és eljárásokat.

(2)

A 2007. évi munkatervet a 2007/102/EK bizottsági határozattal (2) elfogadták.

(3)

Az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (3) 115. cikke és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 2342/2002/EK, Euratom bizottsági rendelet (4) 167. cikke megköveteli, hogy a jogosultsági, kiválasztási és odaítélési kritériumokat előre meghatározzák egy ajánlattételi felhívásban azzal a céllal, hogy lehetővé tegyék a benyújtott javaslatok minőségi ellenőrzését az éves munkaprogramban megállapított célkitűzések és prioritások fényében.

(4)

Az e határozat mellékletében található „Általános alapelvek és kritériumok a közegészségügyi program cselekvéseinek kiválasztására és finanszírozására” című dokumentumot ennélfogva el kell fogadni. A közegészségügyre vonatkozó közösségi cselekvési program (2003–2008) végrehajtására irányuló 2005. évi munkaterv, valamint a támogatásokra vonatkozó éves munkaprogram és a „közegészségügyi” program végrehajtandó intézkedések kiválasztására és támogatására vonatkozó alapelvek és kritériumok elfogadásáról szóló, 2005. január 14-i C(2005) 29 határozat II. melléklete helyébe ezért e határozat melléklete lép.

(5)

A mellékletben megállapított „Általános alapelvek és kritériumok a közegészségügyi program cselekvéseinek kiválasztására és finanszírozására” összhangban vannak a közegészségügyre vonatkozó közösségi cselekvési programmal foglalkozó bizottság véleményével,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

Egyetlen cikk

A mellékletben megállapított „Általános alapelvek és kritériumok a közegészségügyi program (2003–2008) cselekvéseinek kiválasztására és finanszírozására” című dokumentumot ezennel elfogadták.

Kelt Brüsszelben, 2007. február 12-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 271., 2002.10.9., 1. o. A 786/2004/EK határozattal (HL L 138., 2004.4.30., 7. o.) módosított határozat.

(2)  Lásd e Hivatalos Lap 27 oldalát.

(3)  HL L 248., 2002.9.16., 1. o. A legutóbb az 1995/2006/EK, Euratom rendelettel (HL L 390., 2006.12.30., 1. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 357., 2002.12.31., 1. o. A legutóbb az 1248/2006/EK, Euratom rendelettel (HL L 227., 2006.8.19., 3. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

ÁLTALÁNOS ALAPELVEK ÉS KRITÉRIUMOK A KÖZEGÉSZSÉGÜGYI PROGRAM CSELEKVÉSEINEK KIVÁLASZTÁSÁRA ÉS FINANSZÍROZÁSÁRA

Ez a dokumentum minden hatásában a C(2005) 29 határozathoz csatolt „Általános alapelvek és kritériumok a közegészségügyi program cselekvéseinek kiválasztására és finanszírozására” című előző dokumentum helyébe lép. Csak a közegészségügyi program egyedi cselekvéseinek javaslattételi felhívások után, juttatásokon keresztül történő társfinanszírozására alkalmazandó. Semmilyen körülmények között sem értelmezhető a vonatkozó jogi szabályok helyettesítőjeként.

1.   ÁLTALÁNOS ELVEK

1.

A közegészségügyi program végrehajtásának referenciadokumentumai a költségvetési rendelet és annak végrehajtási szabályai.

2.

A támogatásoknak meg kell felelniük az alábbi alapelveknek:

társfinanszírozási szabály: a közösségi finanszírozástól eltérő forrásból származó, külső társfinanszírozás szükséges, a kedvezményezett saját forrásaiból vagy harmadik felek anyagi forrásaiból. A harmadik felektől származó ilyen hozzájárulásokat akkor lehet társfinanszírozásnak tekinteni, ha szükségesnek vagy megfelelőnek ítélték azokat (a költségvetési rendelet 113. cikke és a végrehajtási szabályok 172. cikke),

a nonprofit szabály: a támogatás célja vagy hatása nem lehet nyereség termelése a kedvezményezett számára (a költségvetési rendelet 109. cikke (2) bekezdése és a végrehajtási szabályok 165. cikke),

nem visszamenőleges szabály: a finanszírozásra jogosult kiadásoknak a megállapodás aláírása után kell felmerülniük. Kivételes esetekben elfogadható lehet olyan kiadások figyelembe vétele, amelyek a támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában merültek fel, de annál nem korábban (a költségvetési rendelet 112. cikke),

nem kumulációs szabály: egy adott kedvezményezett által elvégzett egy bizonyos cselekvésre pénzügyi évenként csak egy támogatás ítélhető oda (a költségvetési rendelet 111. cikke) (1).

3.

A cselekvési javaslatokat (tervezeteket) három kritériumkategória alapján értékelik:

a kizárás kritériumai, a kérelmező jogosultságának értékelésére – a költségvetési rendelet 114. cikke,

a kiválasztás kritériumai, a kérelmezőnek a javasolt cselekvés teljesítésére való anyagi és működési kapacitásának értékelésére – a végrehajtási szabályok 176. cikke,

a támogatás odaítélésének kritériumai, a javaslat minőségének értékelésére, figyelembe véve annak költségét.

E három kritériumkategóriát egymást követően veszik figyelembe az értékelési eljárás során. Az olyan tervezeteket, amelyek nem teljesítik az egyik kategória követelményeit, a következő értékelési szakaszban nem veszik figyelembe és elutasítják.

4.

A közegészségügyi program vonatkozásában azok a tervezetek kapnak elsőbbséget:

amelyeknek innovatív jellegük van a meglévő helyzethez képest és nem ismétlődő természetűek,

amelyek európai szinten hozzáadott értéket biztosítanak a közegészségügy területén: a tervezeteknek a megfelelő méretgazdaságosságot kell hozniuk, magukban foglalják a lehető legtöbb, a tervezet alkalmazási körével kapcsolatos támogatható országot, és képesek arra, hogy máshol megismételjék őket,

amelyek hozzájárulnak és támogatják a közösségi politikák fejlődését a közegészségügy területén,

amelyek kellő figyelmet szentelnek a hatékony irányítási struktúrára, a világos értékelési folyamatra és a várt eredmények pontos leírására,

amelyek magukban foglalják az eredmények európai szinten való felhasználásának és terjesztésének tervét a megfelelő célközönségek számára.

2.   A KIZÁRÁS KRITÉRIUMAI

1.

A kérelmezőket kizárják a „közegészségügyi” program közbeszerzési eljárásában való részvételből, ha:

a)

csődbe jutottak vagy felszámolási eljárás alatt állnak, bíróság előtt jegyzett ügyük van, hitelezőkkel egyezségbe léptek, gazdasági tevékenységüket felfüggesztették, ezen ügyeket érintő eljárások tárgyát képezik, vagy a nemzeti jogszabályokban vagy rendelkezésekben előírt hasonló eljárás következtében bármely ezekhez hasonló helyzetben vannak;

b)

jogerősen olyan jogalapon elítélték őket, amely a szakmai hitelüket megkérdőjelezi;

c)

súlyos szakmai kötelességszegést követtek el, amit olyan eszközzel bizonyítottak, amit az ajánlatkérő igazolni tud;

d)

nem teljesítették a társadalombiztosítási hozzájárulási vagy adófizetési kötelezettségüket azon ország jogi rendelkezéseivel összhangban, ahol székhellyel rendelkeznek, vagy az ajánlatkérő országában levőkkel, vagy abban az országban levőkkel, ahol a szerződést végrehajtják;

e)

csalás, korrupció, bűnszervezetben való részvétel vagy bármely más, a Közösségek pénzügyi érdekét sértő jogellenes tevékenység miatt jogerős ítélet született velük szemben;

f)

a közösségi költségvetés által finanszírozott másik beszerzési eljárás vagy támogatás-odaítélési eljárás után a szerződéses kötelezettségei teljesítésének elmulasztása miatt súlyos szerződésszegést állapítottak meg vele szemben;

Bizonyíték: a jelölteknek megfelelően aláírt és keltezett becsületbeli nyilatkozatot kell benyújtaniuk, amelyben kijelentik, hogy a fent felsorolt helyzetek egyike sem vonatkozik rájuk.

2.

Azokat a javaslatokat, amelyek a kézhezvételi határidő után érkeznek, és a hiányos, vagy a ajánlattételi felhívásban megállapított formai követelményeket nem betartó javaslatokat kizárják a „közegészségügyi” programban való részvételből.

Minden kérelemnek teljesnek kell lennie, és legalább a következő dokumentumokat kell tartalmaznia:

a fő partner és a társult partnerek közigazgatási adatai,

a projekt műszaki leírása,

a projekt teljes költségvetése és a közösségi társfinanszírozás megkövetelt szintje,

bizonyíték: a projekt teljes költségvetése és a közösségi társfinanszírozás megkövetelt szintje,

bizonyíték: a kérelem tartalma.

3.

Azon cselekvéseket, amelyek már a támogatás iránti kérelem bejegyzésének dátuma előtt elkezdődtek, kizárják a „közegészségügyi” programban való részvételből.

Bizonyíték: a cselekvés tervezett kezdési dátumát és időtartamát meg kell határozni a támogatás iránti kérelemben.

3.   KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK

Csak a kizárási kritériumok követelményeinek megfelelő javaslatok jogosultak az értékelésre. A következő kiválasztási kritériumok mindegyikét teljesíteni kell.

1.   Jogállás

A kérelmezőknek bizonyítaniuk kell szervezetük jogállását.

Bizonyíték: a kérelmezőknek be kell nyújtaniuk a szervezet alapító okiratát és a hivatalos bejegyzési igazolást.

2.   Pénzügyi kapacitás

A kérelmezőknek stabil és kielégítő finanszírozási forrásokkal kell rendelkezniük tevékenységük fenntartásához abban az időszakban, amikor tevékenységüket véghezviszik, és a társfinanszírozásban való részvételhez.

Bizonyíték: a kérelmezőknek be kell nyújtaniuk az elmúlt két teljes pénzügyi évre vonatkozó eredménykimutatást és mérleget.

A pénzügyi kapacitás ellenőrzése nem vonatkozik az államháztartási szervekre, vagy a kormányközi megállapodások által létrehozott nemzetközi állami szervezetekre vagy az ez utóbbiak által létrehozott szakosodott ügynökségekre.

3.   Működési kapacitás

A kérelmezőnek a javasolt cselekvés elvégzéséhez megkövetelt szakmai erőforrásokkal, kompetenciákkal és szakképesítésekkel kell rendelkeznie.

Bizonyíték: a kérelmezőknek be kell nyújtaniuk a szervezet legfrissebb éves tevékenységi jelentését, beleértve a működési, pénzügyi és műszaki részleteket, valamint a projektben részt vevő szervezetekben dolgozó megfelelő szakmai alkalmazottak életrajzát.

4.   A Bizottság kérésére benyújtandó kiegészítő dokumentumok

Amennyiben megkövetelik, a kérelmezőknek egy elismert könyvvizsgáló által készített külső könyvvizsgálói jelentést kell benyújtaniuk, amely igazolja az utolsó pénzügyi év hozzáférhető elszámolásait, és amely értékelést nyújt a kérelmező pénzügyi életképességéről.

4.   A TÁMOGATÁS ODAÍTÉLÉSÉNEK KRITÉRIUMAI

Csak a kizárási és kiválasztási kritériumok követelményeinek megfelelő projektek jogosultak a további értékelésre a következő, támogatás odaítélésére vonatkozó kritériumok alapján. Az ajánlattételi felhívásoknak meg kell határozniuk az alább felsorolt támogatás odaítélésére vonatkozó kritériumok csoportjai alkalmazásának módját.

1.   A projekt politikája és kihatása

a)

A projekt hozzájárulása a „közegészségügyi” programhoz, és éves munkaterve a célkitűzések és prioritások teljesítésének tekintetében.

b)

Stratégiai jelentőség a meglévő ismerethez való várt hozzájárulások és egészségügyi vonatkozások tekintetében.

c)

Hozzáadott érték európai szinten a közegészségügy területén:

a célcsoportokra tett hatás, hosszú távú hatás és potenciális multiplikációs hatások, mint például megismételhető, átruházható és fenntartható tevékenységek,

a megfelelő EU-politikákhoz való hozzájárulás, az azokkal való kiegészítő jelleg, együttműködés és összeegyeztethetőség.

d)

A földrajzi hatókör helytállósága

A kérelmezőknek biztosítaniuk kell, hogy a projekt földrajzi helytálósága megfelelő annak célkitűzései tekintetében, kifejtve a támogatható országok partneri szerepét és a projekt forrásainak vagy az általuk képviselt célsokaság helytállóságát.

A nemzeti vagy szubnacionális méretű javaslatokat (azaz amelyek csak egy támogatható országot vagy egy ország régióját foglalják magukban) elutasítják.

e)

A projekt szociális, kulturális és politikai összefüggéseknek való megfelelése

A kérelmezőknek kapcsolatot kell létrehozniuk a projekt és az országok, illetve az érintett különleges területek helyzete között, biztosítva a tervezett cselekvések és a célcsoportok kultúrája és nézetei közötti összeegyeztethetőséget.

2.   A projekt technikai minősége

a)   Tudományos alap

A kérelmezőknek bele kell venniük a problémaelemzést, és világosan le kell írniuk a javasolt intézkedések tényezőit, hatását, hatékonyságát és alkalmazhatóságát.

b)   A tartalom meghatározása

A kérelmezőknek világosan le kell írniuk a célokat és célkitűzéseket, a célcsoportokat, beleértve a földrajzi tényezőket, a módszereket, a várható hatásokat és az eredményeket.

c)   Innovatív jelleg, műszaki komplementaritás és egyéb EU-szintű meglévő cselekvések megkettőzésének elkerülése

A kérelmezőknek világosan meg kell határozniuk azon előrehaladást, amelyet a projekt elérni szándékozik a tudomány jelenlegi állásával kapcsolatos területen, és biztosítaniuk kell, hogy nem lesznek sem nem megfelelő megkettőzések, sem átfedések a projektek és az európai, illetve nemzetközi szinten már véghezvitt tevékenységek között.

d)   Értékelési stratégia

A kérelmezőknek világosan el kell magyarázniuk a javasolt módszerek és kiválasztott mutatók fajtáját és megfelelőségét.

e)   Terjesztési stratégia

A kérelmezőknek világosan illusztrálniuk kell a tervezett stratégia és a javasolt módszertan közötti megfelelőséget, az eredmények átruházhatóságának és a terjesztés fenntarthatóságának biztosítása érdekében.

3.   A projekt és a költségvetés vezetésének minősége

a)   A projekt tervezése és szervezése

A kérelmezőknek le kell írniuk a végrehajtandó tevékenységeket, menetrendet és jelentős eseményeket, a rendelkezésre bocsátandó dokumentumokat, a feladatok jellegét és felosztását, a kockázatelemzést.

b)   Szervezeti kapacitás

A kérelmezőknek le kell írniuk az irányítási struktúrát, a személyzet képesítését, a kötelezettségeket, a belső kommunikációt, a döntéshozatalt, a nyomon követést és felügyeletet.

c)   A partnerség minősége

A kérelmezőknek le kell írniuk a tervezett partnerségek terjedelmét, szerepét és kötelezettségeit, a különböző partnerek közötti kapcsolatokat, a különféle projektpartnerek és a hálózati struktúra szinergiáját és kiegészítő jellegét.

d)   Kommunikációs stratégia

A kérelmezőknek le kell írniuk a kommunikáció tervezését, célcsoportjait, a használt csatornák megfelelését, az EU-s társfinanszírozás láthatóságát.

e)   Teljes és részletes költségvetés

A kérelmezőknek biztosítaniuk kell a költségvetés megfelelőségét és kiegyensúlyozottságát, valamint a partnerek közötti és a projekt különleges célkitűzéseinek következetességét. A költségvetést minimális ésszerű szinten kell felosztani a partnerek között, kerülve a túlzott feldarabolást.

f)   Pénzgazdálkodás

A kérelmezőknek le kell írniuk a pénzügyi folyamatokat, a kötelezettségeket, a jelentési eljárásokat és ellenőrzéseket.

Minden kritériumcsoportra a következő átfogó súlyozás vonatkozik. Minden csoport egyéni kritériumaira egyedi súlyozást fognak meghatározni az ajánlattételi felhívásban.

1.

A projekt politikája és kihatása

/30

2.

A projekt technikai minősége

/40

3.

A projekt és a költségvetés vezetésének minősége

/30

Maximális összpontszám /100

Minden kritériumcsoportra küszöbértékeket fognak megállapítani oly módon, hogy minden olyan projektet, amelyik nem éri el a küszöbértéket visszautasítanak.

Az értékelést követően, a támogatásra ajánlott javaslatokat egy listán jegyzik a nekik tulajdonított pontszámok szerinti sorrendben. A költségvetési lehetőségekhez mérten, a legjobban rangsorolt javaslatok társfinanszírozásban részesülnek. A fennmaradt társfinanszírozásra ajánlott javaslatokat tartaléklistára teszik.


(1)  Ez azt jelenti, hogy egy kérelmező által támogatásra benyújtott egyedi cselekvést a Bizottság egy évben csak egyszer hagyhat jóvá társfinanszírozás céljából, e cselekvés hosszára való tekintet nélkül.


16.2.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 46/51


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2007. február 15.)

a 2002/300/EK határozatnak a Bonamia ostreae vonatkozásában mentes övezetek jegyzékéből kizárt területek tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a C(2007) 419. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2007/104/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tenyésztett víziállatok és az akvakultúra-termékek forgalomba hozatalára irányadó állat-egészségügyi feltételekről szóló, 1991. január 28-i 91/67/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 5. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Bonamia ostreae és/vagy Marteilia refringens vonatkozásában mentes övezetek jegyzékének megállapításáról szóló, 2002. április 18-i 2002/300/EK bizottsági határozat (2) meghatározza azokat a területeket a Közösségben, amelyek a Bonamia ostreae és/vagy Marteilia refringens puhatestű-betegségektől mentesnek tekinthetők.

(2)

Az Egyesült Királyság 2006 júliusában érkezett levelében tájékoztatta a Bizottságot, hogy a Bonamia ostreae jelenlétét mutatták ki Loch Sunartban. E területet korábban Bonamia ostreae-tól mentes területnek találták, ezentúl azonban nem lehet e betegségtől mentesnek tekinteni.

(3)

Írország 2006 novemberében érkezett levelében tájékoztatta a Bizottságot, hogy a Bonamia ostreae jelenlétét mutatták ki Lough Swillyben. E területet korábban Bonamia ostreae-tól mentes területnek találták, ezentúl azonban nem lehet e betegségtől mentesnek tekinteni.

(4)

A 2002/300/EK határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2002/300/EK határozat melléklete helyébe e határozat mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2007. február 15-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 46., 1991.2.19., 1. o. A legutóbb a 806/2003/EK rendelettel (HL L 122., 2003.5.16., 1. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 103., 2002.4.19., 24. o. A legutóbb a 2006/559/EK határozattal (HL L 219., 2006.8.10., 28. o.) módosított határozat.


MELLÉKLET

„MELLÉKLET

A BONAMIA OSTREAE ÉS MARTEILIA REFRINGENS PUHATESTŰ-BETEGSÉGEK KÖZÜL EGY VAGY TÖBB TEKINTETÉBEN MENTES ÖVEZETEK

1.A.   A B. ostreae tekintetében mentes írországi övezetek

Írország egész partvonala, kivéve az alábbi nyolc területet:

Cork Harbour

Galway Bay

Ballinakill Harbour

Clew Bay

Achill Sound

Loughmore, Blacksod Bay

Lough Foyle

Lough Swilly

1.B.   Az M. refringens tekintetében mentes írországi övezetek

Írország egész partvonala

2.A.   A B. ostreae tekintetében mentes övezetek az Egyesült Királyságban, a Csatorna-szigeteken és a Man-szigeten

Nagy-Britannia egész partvonala, kivéve az alábbi öt területet:

Cornwall déli partja Lizardtól a Start-fokig

a Solent torkolata körüli terület Portland Billtől Selsey Billig

Essex part menti területe Shoeburynesstől a Landguard-fokig

Délnyugat-Wales part menti területe a Wooltack-foktól St. Govan’s Headig, beleértve Milford Havent, illetve a keleti és nyugati Cleddau folyó árapállyal érintett vizeit

a Loch Sunart vizeit tartalmazó terület, a Maclean’s Nose és Auliston Point közötti terület legészakibb pontjától dél-délkeletre meghúzott vonaltól keletre

Észak-Írország egész partvonala, kivéve az alábbi területet:

Lough Foyle

Guernsey és Herm egész partvonala

Jersey állam övezete: az övezet a Jersey-szigeten mért legmagasabb vízállás átlagos szintje, illetve a Jersey-szigeten mért legalacsonyabb vízállás átlagos szintjétől három tengeri mérföldre meghúzott képzeletbeli vonal között elterülő, csak dagálykor elárasztott és közvetlen parti terület. Az övezet a Normann-Breton-öbölben, a La Manche-csatorna déli oldalán helyezkedik el

A Man-sziget egész partvonala

2.B.   Az M. refringens tekintetében mentes övezetek az Egyesült Királyságban, a Csatorna-szigeteken és a Man-szigeten

Nagy-Britannia egész partvonala

Észak-Írország egész partvonala

Guernsey és Herm egész partvonala

Jersey állam övezete: az övezet a Jersey-szigeten mért legmagasabb vízállás átlagos szintje, illetve a Jersey-szigeten mért legalacsonyabb vízállás átlagos szintjétől három tengeri mérföldre meghúzott képzeletbeli vonal között elterülő, csak dagálykor elárasztott és közvetlen parti terület. Az övezet a Normann-Breton-öbölben, a La Manche-csatorna déli oldalán helyezkedik el

A Man-sziget egész partvonala

B.   A B. ostreae és az M. refringens tekintetében mentes dániai övezetek

Limfjorden a nyugati Thyborøntól a keleti Halsig.”


16.2.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 46/54


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2007. február 15.)

a 2005/731/EK és a 2005/734/EK határozatnak az alkalmazási időszaka meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a C(2007) 420. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2007/105/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az egyes élő állatok és állati termékek Közösségen belüli kereskedelmében a belső piac megvalósításának céljával alkalmazandó állat-egészségügyi és tenyésztéstechnikai ellenőrzésekről szóló, 1990. június 26-i 90/425/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 10. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

A vadon élő madarak madárinfluenzájának felügyeletére vonatkozó kiegészítő követelményekről szóló, 2005. október 17-i 2005/731/EK bizottsági határozat (2) és a H5N1 altípus alá tartozó A influenzavírus által okozott nagy patogenitású madárinfluenzának a vadon élő madarakról a baromfira és más, fogságban élő madarakra történő átvitele veszélyének csökkentésére irányuló biológiai biztonsági intézkedések meghatározásáról és a különös veszélyben lévő területeken korai észlelő rendszer biztosításáról szóló, 2005. október 19-i 2005/734/EK bizottsági határozat (3)2006. december 31-én hatályát veszti.

(2)

Mivel azonban a harmadik országokban továbbra is előfordulnak a madárinfluenza-vírus ázsiai törzse okozta megbetegedések, és mivel ennek a Közösségre kifejtett veszélye nem csökkent, helyénvaló e határozatok alkalmazását meghosszabbítani.

(3)

Ezért a 2005/731/EK és a 2005/734/EK határozatot ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2005/731/EK határozat 4. cikkében a „2006. december 31.” időpont helyébe a „2007. december 31.” időpont lép.

2. cikk

A 2005/734/EK határozat 4. cikkében a „2006. december 31.” időpont helyébe a „2007. december 31.” időpont lép.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2007. február 15-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 224., 1990.8.18., 29. o. A legutóbb a 2002/33/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 315., 2002.11.19., 14. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 274., 2005.10.20., 93. o. A 2006/52/EK határozattal (HL L 27., 2006.2.1., 17. o.) módosított határozat.

(3)  HL L 274., 2005.10.20., 105. o. A legutóbb a 2006/574/EK határozattal (HL L 228., 2006.8.22., 24. o.) módosított határozat.


III Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

16.2.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 46/55


A TANÁCS 2007/106/KKBP EGYÜTTES FELLÉPÉSE

(2007. február 15.)

az Európai Unió afganisztáni különleges képviselője megbízatásának meghosszabbításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre, és különösen annak 14. cikke, 18. cikke (5) bekezdésére, valamint 23. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Tanács 2006. február 20-án elfogadta a 2006/124/KKBP együttes fellépést (1), amely az Európai Unió afganisztáni különleges képviselője megbízatását 2007. február 28-ig meghosszabbította.

(2)

A Tanács 2006. június 7-én jóváhagyta az Európai Unióról szóló szerződés V. címe szerint az Európai Unión kívül műveleti minőségben alkalmazott személyi állomány biztonságára vonatkozó európai uniós politikát.

(3)

A 2006/124/KKBP együttes fellépés felülvizsgálata alapján az Európai Unió különleges képviselője (EUKK) megbízatását 12 hónappal meg kell hosszabbítani.

(4)

Az EUKK megbízatását olyan helyzet összefüggésében látja el, amely rosszabbodhat és veszélyeztetheti a közös kül- és biztonságpolitikának a Szerződés 11. cikkében meghatározott célkitűzéseit,

ELFOGADTA EZT AZ EGYÜTTES FELLÉPÉST:

1. cikk

Az Európai Unió különleges képviselője

Francesc VENDRELL-nek az Európai Unió afganisztáni különleges képviselőjeként (EUKK) való megbízatása 2008. február 29-ig meghosszabbításra kerül.

2. cikk

Politikai célkitűzések

Az EUKK megbízatása az Európai Unió afganisztáni politikája célkitűzésein alapul. Az EUKK különösen:

1.

hozzájárul az EU–Afganisztán együttes nyilatkozatnak, az Afganisztánnal való együttműködési megállapodásnak valamint az Egyesült Nemzetek (ENSZ) Biztonsági Tanácsa vonatkozó határozatainak és az ENSZ egyéb vonatkozó határozatainak a végrehajtásához;

2.

ösztönzi az afganisztáni helyi szereplőknek és a szomszédos országoknak az afganisztáni békefolyamathoz történő pozitív hozzájárulását, és ezáltal hozzájárul az afgán állam konszolidációjához;

3.

támogatja az ENSZ kulcsfontosságú szerepét, nevezetesen a főtitkár különmegbízottját; és

4.

támogatja a főtitkár/főképviselő munkáját a régióban.

3. cikk

Megbízatás

A politikai célkitűzések megvalósítása érdekében az EUKK megbízatása a következőkre terjed ki:

a)

közvetíti a politikai folyamatra vonatkozó uniós álláspontot, amely az Afganisztán és a nemzetközi közösség között megállapodott alapelveken – különösen az EU–Afganisztán együttes nyilatkozaton és az Afganisztánnal való együttműködési megállapodáson – alapul;

b)

szoros kapcsolatot alakít ki és tart fenn az afgán képviseleti intézményekkel, különösen a kormánnyal és a parlamenttel, valamint támogatja ezeket. Kapcsolatot kell fenntartani más afgán politikai szereplőkkel és egyéb, országon belüli vagy kívüli érintett szereplőkkel is;

c)

szoros kapcsolatot tart fenn az érintett nemzetközi és regionális szervezetekkel, nevezetesen az ENSZ helyi képviselőivel;

d)

szoros kapcsolat tart fenn a szomszédos országokkal és a régió egyéb érintett országaival annak érdekében, hogy az afganisztáni helyzetről alkotott véleményük, valamint az ezen országok és Afganisztán közötti együttműködés alakulása az uniós politika kialakítása során figyelembe vehető legyen;

e)

tanácsot ad az EU–Afganisztán együttes nyilatkozat és az Afganisztánnal való együttműködési megállapodás célkitűzéseinek megvalósításában elért előrehaladásra vonatkozóan, különösen a következő területeken:

a helyes kormányzás és a jogállamiság intézményeinek a létrehozása,

a biztonsági ágazat reformja, ideértve a bírósági intézmények, a nemzeti hadsereg és a rendőri erők létrehozása,

az emberi jogok tiszteletben tartása valamennyi afgán polgár vonatkozásában, nemre, etnikai származásra vagy vallásra való tekintet nélkül,

a demokratikus alapelvek, a jogállamiság, a kisebbségekhez tartozó személyek jogainak, a nők és gyermekek jogainak, valamint a nemzetközi jog alapelveinek a tiszteletben tartása,

a nők közigazgatásban és civil társadalomban való részvételének az előmozdítása,

Afganisztán nemzetközi kötelezettségeinek a tiszteletben tartása, ideértve a terrorizmus, a tiltott kábítószer-kereskedelem és az emberkereskedelem elleni nemzetközi erőfeszítéseket is,

humanitárius segítségnyújtás valamint a menekültek és a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek szabályos visszatérésének az elősegítése;

f)

a tagállamok és a Bizottság képviselőivel konzultálva elősegíti annak biztosítását, hogy az Európai Unió politikai megközelítése tükröződjön az afganisztáni fejlődést célzó fellépéseiben;

g)

a Bizottsággal együtt aktívan részt vesz az Afganisztánnal való együttműködési megállapodással létrehozott közös koordináló és felügyelő testületben;

h)

tanácsot ad az Európai Unió részvételére és álláspontjára vonatkozóan az Afganisztánról szóló nemzetközi konferenciákon.

4. cikk

A megbízatás végrehajtása

(1)   Az EUKK felel megbízatásának a főtitkár/főképviselő felügyelete és operatív irányítása melletti végrehajtásáért. Az EUKK minden kiadást elszámol a Bizottságnak.

(2)   A Politikai és Biztonsági Bizottság (PBB) kiemelt kapcsolatot tart fenn az EUKK-val, valamint elsődleges kapcsolattartó a Tanács felé is. A PBB a megbízatás keretein belül stratégiai iránymutatást és politikai támogatást nyújt az EUKK számára.

5. cikk

Finanszírozás

(1)   Az EUKK megbízatásával járó kiadások fedezésére szánt pénzügyi referenciaösszeg a 2007. március 1-jétől2008. február 29-ig terjedő időszakra 2 450 000 EUR.

(2)   Az (1) bekezdésben meghatározott összeggel finanszírozott kiadásokat az Európai Unió általános költségvetésére vonatkozó eljárásokkal és szabályokkal összhangban kell kezelni, azzal a kivétellel, hogy semmilyen előfinanszírozás nem marad a Közösség tulajdona.

(3)   A kiadások kezelése az EUKK és a Bizottság közötti szerződés tárgyát képezi. A kiadások 2007. március 1-jétől elszámolhatóak.

(4)   Az elnökség, a Bizottság és/vagy a tagállamok adott esetben logisztikai segítséget nyújtanak a régióban.

6. cikk

A csoport létrehozása

(1)   Megbízatása és a rendelkezésre álló megfelelő pénzügyi eszközök keretein belül – a főtitkár/főképviselő támogatásával az elnökséggel folytatott konzultációt követően, valamint a Bizottsággal való teljes együttműködésben – az EUKK felel az őt segítő csoport létrehozásáért. Az EUKK tájékoztatja az elnökséget és a Bizottságot a csoport végleges összetételéről.

(2)   A tagállamok és az Európai Unió intézményei javaslatot tehetnek olyan alkalmazottak kirendelésére, akik az EUKK-t munkájában segítik. A tagállamok vagy az Európai Unió intézményei által az EUKK mellé kirendelt alkalmazottak javadalmazását az érintett tagállam, illetve az Európai Unió érintett intézménye fedezi.

(3)   Minden, nem kirendelés útján betöltendő A-kategóriájú állást a Tanács Főtitkársága a megfelelő módon meghirdet, és ezekről az állásokról a tagállamokat és Európai Unió intézményeit is értesíti a legmegfelelőbb képesítéssel rendelkező jelentkezők alkalmazása érdekében.

(4)   Az EUKK küldetésének és az alkalmazottak feladatának elvégzéséhez, valamint a zökkenőmentes működéshez szükséges kiváltságokat, mentességeket és egyéb garanciákat a felekkel együtt kell meghatározni. A tagállamok és a Bizottság minden ehhez szükséges támogatást megad.

7. cikk

Biztonság

(1)   Az EUKK és csoportjának tagjai tiszteletben tartják a Tanács biztonsági szabályzatának elfogadásáról szóló, 2001. március 19-i 2001/264/EK tanácsi határozatban (2) megállapított biztonsági alapelveket és minimumszabályokat, különösen az Európai Unió minősített információk kezelése tekintetében.

(2)   Az EUKK – az Európai Unióról szóló szerződés V. címe szerint az Európai Unión kívül műveleti minőségben alkalmazott személyi állomány biztonságára vonatkozó európai uniós politikának megfelelően, az állomány biztonságához kapcsolódóan a megbízatásával és a hatásköre alá tartozó földrajzi terület biztonsági helyzetével összhangban, a közvetlen irányítása alá tartozó állomány biztonsága érdekében – meghoz valamennyi indokolt és megvalósítható intézkedést, különösen az alábbiak révén:

a)

a Tanács Főtitkárságának iránymutatásain alapuló, az adott misszióra vonatkozó biztonsági terv elkészítése, amely többek között tartalmazza az adott misszióra vonatkozó fizikai, szervezeti és az eljárásokra vonatkozó biztonsági intézkedéseket, az állománynak a misszió területére és azon belül történő mozgásának az irányítását, a váratlan biztonsági események kezelését és a misszió vészhelyzeti és evakuálási tervét;

b)

annak biztosítása, hogy az Európai Unión kívül alkalmazott teljes személyi állomány a misszió területén fennálló körülmények által megkövetelt, a nagyfokú kockázatnak megfelelő biztosítással rendelkezzék;

c)

annak biztosítása, hogy csoportjának az Európai Unión kívül bevetendő valamennyi tagja – beleértve a szerződéssel alkalmazott helyi személyi állományt is – a misszió területére érkezése előtt vagy érkezésekor a misszió területére vonatkozóan a Tanács Főtitkársága által meghatározott kockázati minősítésnek megfelelő biztonsági képzésben részesüljön;

d)

annak biztosítása, hogy a rendszeres biztonsági értékeléseket követően tett ajánlásokat végrehajtsák, és ezek végrehajtásáról és egyéb biztonsági kérdésekről, a félidős és a megbízatás végrehajtásáról szóló jelentések keretében, írásos jelentéseket nyújtsanak be a főtitkár/főképviselő, a Tanács és a Bizottság számára;

e)

annak biztosítása, hogy szükség szerint és a parancsnoklás rendje szerinti feladatai keretében a hatásköre alá tartozó földrajzi területen a válságkezelési művelet vagy műveletek valamennyi uniós elemére nézve állományának biztonsága tekintetében koherens megközelítést alkalmazzanak.

8. cikk

Jelentéstétel

Az EUKK általában személyesen tesz jelentést a főtitkár/főképviselőnek és a PBB-nek, valamint jelentést tehet az illetékes munkacsoportnak is. Rendszeresen írásos jelentést küld a főtitkár/főképviselőnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak. Az EUKK a főtitkár/főképviselő és a PBB ajánlására jelentést tehet az Általános Ügyek és Külkapcsolatok Tanácsának.

9. cikk

Koordináció

Az Európai Unió külkapcsolatai következetességének biztosítása érdekében, az EUKK tevékenységét a főtitkár/főképviselő, az elnökség és a Bizottság tevékenységével össze kell hangolni. Az EUKK rendszeresen beszámol a tagállamok külképviseleteinek és a Bizottság delegációinak. Az EUKK helyben szoros kapcsolatot tart fenn az elnökséggel, a Bizottsággal és a külképviseletek vezetőivel, akik mindent megtesznek annak érdekében, hogy az EUKK megbízatásának végrehajtásában segítséget nyújtsanak. Az EUKK kapcsolatot tart az EU Közép-Ázisába kinevezett különleges képviselőjével is, valamint a helyszínen lévő nemzetközi és regionális szereplőkkel.

10. cikk

Felülvizsgálat

Ezen együttes fellépés végrehajtását, valamint az Európai Uniónak az érintett régióban történő egyéb tevékenységeivel való összhangot rendszeresen felül kell vizsgálni. Az EUKK 2007. június végéig az elért eredményekről jelentést, 2007. november közepéig a megbízatás teljesítéséről átfogó jelentést nyújt be a főtitkár/főképviselőnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak. Ezek a jelentések alapul szolgálnak az illetékes munkacsoportok és a PBB számára ezen együttes fellépés értékeléséhez. A szerepvállalás átfogó prioritásainak függvényében a főtitkár/főképviselő ajánlást tesz a PBB-nek a megbízatás megújítását, módosítását vagy befejezését elrendelő tanácsi határozatra vonatkozóan.

11. cikk

Hatálybalépés

Ez az együttes fellépés az elfogadásának napján lép hatályba.

12. cikk

Kihirdetés

Ezt az együttes fellépést az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2007. február 15-én.

a Tanács részéről

az elnök

W. SCHÄUBLE


(1)  HL L 49., 2006.2.21., 21. o.

(2)  HL L 101., 2001.4.11., 1. o. A legutóbb a 2005/952/EK tanácsi határozattal (HL L 346., 2005.12.29, 18. o.) módosított határozat.


16.2.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 46/59


A TANÁCS 2007/107/KKBP EGYÜTTES FELLÉPÉSE

(2007. február 15.)

az Európai Unió moldovai különleges képviselőjének kinevezéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre, és különösen annak 14. cikkére, 18. cikke (5) bekezdésére és 23. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Tanács 2006. február 20-án elfogadta az Európai Unió moldovai különleges képviselője megbízatásának meghosszabbításáról szóló 2006/120/KKBP együttes fellépést (1).

(2)

A Tanács 2006. június 7-én jóváhagyta az Európai Unióról szóló szerződés V. címe szerint az Európai Unión kívül műveleti minőségben alkalmazott személyi állomány biztonságára vonatkozó európai uniós politikát.

(3)

A 2006/120/KKBP együttes fellépés felülvizsgálata alapján az Európai Unió különleges képviselője (EUKK) megbízatását 12 hónappal meg kell meghosszabbítani.

(4)

Adriaan Jacobovits de Szeged tájékoztatta a főtitkárt/főképviselőt arról, hogy 2007 februárjának végén le kíván mondani. 2007. március 1-jétől ezért új EUKK-t kell kinevezni.

(5)

A főtitkár/főképviselő 2007. január 31-én MIZSEI Kálmán kinevezését javasolta az EU új moldovai különleges képviselőjévé.

(6)

Az EUKK megbízatását olyan helyzet összefüggésében látja el, amely rosszabbodhat és veszélyeztetheti a közös kül- és biztonságpolitikának az Európai Unióról szóló Szerződés 11. cikkében meghatározott célkitűzéseit,

ELFOGADTA EZT AZ EGYÜTTES FELLÉPÉST:

1. cikk

Kinevezés

2007. március 1-jétől2008. február 29-ig MIZSEI Kálmán az Európai Unió kinevezett moldovai különleges képviselője.

2. cikk

Politikai célkitűzések

(1)   Az EUKK megbízatása az Európai Unió moldovai politikai célkitűzésein alapul. E célkitűzések a következőket foglalják magukban:

a)

hozzájárulás a Dnyeszteren túli konfliktus békés rendezéséhez és e rendezés életképes megoldáson alapuló végrehajtásához a Moldovai Köztársaság nemzetközileg elismert határain belüli szuverenitásának és területi integritásának tiszteletben tartása mellett;

b)

hozzájárulás a demokrácia és a jogállamiság erősítéséhez, valamint az emberi jogok és az alapvető szabadságok tiszteletben tartatásához a Moldovai Köztársaság minden polgára számára;

c)

a Moldovai Köztársaság és az Európai Unió közötti jó és szoros kapcsolatok előmozdítása a közös értékek és érdekek, valamint az európai szomszédságpolitikára vonatkozó cselekvési tervben foglaltak alapján;

d)

segítségnyújtás a Moldovai Köztársaságból kiinduló és a Moldovai Köztársaságon keresztül megvalósuló ember- és fegyverkereskedelem, valamint egyéb áruk kereskedelme elleni küzdelemhez;

e)

hozzájárulás a régióbeli stabilitás és együttműködés erősítéséhez;

f)

az Európai Unió eredményességének és látható jelenlétének fokozása a Moldovai Köztársaságban és a régióban;

g)

a Moldovai Köztársaság és Ukrajna közös határán végzett határ- és vámellenőrzési, valamint határ-felügyeleti tevékenységek hatékonyságának növelése, különös tekintettel a Dnyeszteren túli szakaszra, elsősorban egy határőrizeti EU-misszió létrehozásával.

(2)   Az EUKK támogatja a főtitkár/főképviselő munkáját a Moldovai Köztársaságban és a régióban, és szorosan együttműködik az elnökséggel, az EU misszióvezetőivel, valamint a Bizottsággal.

3. cikk

Megbízatás

(1)   E politikai célkitűzések megvalósítása érdekében az EUKK megbízatása a következő:

a)

az Európai Unió elfogadott politikai célkitűzéseivel összhangban és az EBESZ-szel szoros együttműködésben a Dnyeszteren túli konfliktus megoldásához való Európai Uniós hozzájárulás erősítése, az Európai Unió megfelelő csatornákon keresztül történő és egyeztetett fórumokon való képviselete, valamint az összes érintett szereplővel való szoros kapcsolatok kialakítása és fenntartása útján;

b)

szükség esetén segítségnyújtás egy esetleges konfliktusrendezés végrehajtásában való Európai Uniós közreműködés előkészítéséhez;

c)

a Moldovai Köztársaságban – ideértve a Dnyeszteren túli területet is – bekövetkező politikai fejlemények szoros nyomon követése a Moldovai Köztársaság kormányával és más hazai szereplőkkel való szoros kapcsolatok kialakítása és fenntartása útján, valamint szükség esetén az Európai Unió által nyújtandó megfelelő tanácsadás és támogatás felajánlása;

d)

a Moldovai Köztársaság és a régió felé irányuló uniós politika továbbfejlesztésének segítése, különös tekintettel a konfliktus-megelőzésre és -rendezésre;

e)

az EUKK magas szintű politikai tanácsadója által vezetett támogató csoport révén:

i.

politikai áttekintés biztosítása a moldovai–ukrán államhatárral kapcsolatos fejleményekről és tevékenységekről;

ii.

a Moldovai Köztársaságnak és Ukrajnának a határellenőrzés javítására vonatkozó politikai kötelezettségvállalása elemzése;

iii.

a moldovai és ukrajnai fél közötti, határkérdésekben folytatott együttműködés elősegítése, a Dnyeszteren túli konfliktus rendezéséhez szükséges előfeltételek megteremtésére is tekintettel.

f)

hozzájárulás az Európai Unió emberi jogi politikájának és az Európai Unió emberi jogokra vonatkozó iránymutatásainak a végrehajtásához, különös tekintettel a konfliktus sújtotta térségekben élő gyermekek és nők helyzetére, elsősorban az e kérdést érintő fejlemények megfigyelése és kezelése révén.

(2)   Megbízatásának teljesítése érdekében az EUKK folyamatosan áttekinti az Európai Unió valamennyi tevékenységét, különös tekintettel az ENP cselekvési terv vonatkozó vetületeire.

4. cikk

A megbízatás végrehajtása

(1)   Az EUKK felel megbízatásának a főtitkár/főképviselő felügyelete és operatív irányítása melletti végrehajtásáért. Az EUKK minden kiadást elszámol a Bizottságnak.

(2)   A Politikai és Biztonsági Bizottság (PBB) az EUKK-val kiemelt kapcsolatot tart fenn, és ez az elsődleges kapcsolattartó a Tanáccsal. A PBB a megbízatás keretein belül stratégiai iránymutatást és politikai támogatást nyújt az EUKK számára.

5. cikk

Finanszírozás

(1)   Az EUKK megbízatásával járó kiadások fedezésére szánt pénzügyi referenciaösszeg a 2007. március 1-jétől2008. február 29-ig terjedő időszakra 1 100 000 EUR.

(2)   Az (1) bekezdésben meghatározott összeggel finanszírozott kiadásokat az Európai Unió általános költségvetésére vonatkozó eljárásaival és szabályaival összhangban kell kezelni, azzal a kivétellel, hogy semmilyen előfinanszírozás nem marad a Közösség tulajdona.

(3)   A kiadások kezelése az EUKK és a Bizottság közötti szerződés tárgyát képezi. A kiadások 2007. március 1-jétől elszámolhatóak.

(4)   Az elnökség, a Bizottság és/vagy a tagállamok adott esetben logisztikai támogatást nyújtanak a régióban.

6. cikk

A csoport létrehozása

(1)   Megbízatása és a rendelkezésre álló megfelelő pénzügyi eszközök keretein belül – az elnökséggel konzultálva, a főtitkár/főképviselő segítségével, valamint a Bizottsággal való teljes együttműködésben – az EUKK felel az őt segítő csoport létrehozásáért. Az EUKK tájékoztatja az elnökséget és a Bizottságot a csoport végleges összetételéről.

(2)   A tagállamok és az Európai Unió intézményei javaslatot tehetnek olyan személyzet kirendelésére, akik az EUKK-t munkájában segítik. A tagállamok vagy az Európai Unió valamely intézménye által az EUKK mellé esetlegesen kirendelt személyzet javadalmazását az érintett tagállam, illetve az Európai Unió érintett intézménye fedezi.

(3)   Minden, nem kirendelés útján betöltendő A-kategóriájú állást a Tanács Főtitkársága a megfelelő módon hirdet meg, és ezekről az állásokról a tagállamokat és az intézményeket is értesíti a legmegfelelőbb képesítéssel rendelkező jelentkezők alkalmazása érdekében.

(4)   Az EUKK küldetésének és az alkalmazottak feladatának elvégzéséhez, illetve a zökkenőmentes működéséhez szükséges kiváltságokat, mentességeket és egyéb garanciákat a felekkel együtt kell meghatározni. A tagállamok és a Bizottság minden ehhez szükséges támogatást megadnak.

7. cikk

Biztonság

(1)   Az EUKK és csoportjának tagjai tiszteletben tartják a Tanács biztonsági szabályzatának elfogadásáról szóló, 2001. március 19-i 2001/264/EK tanácsi határozatban (2) megállapított biztonsági alapelveket és minimumszabályokat, különösen uniós minősített információk kezelése során.

(2)   Az EUKK – a Szerződés V. címe értelmében az Európai Unión kívül műveleti minőségben alkalmazott személyi állomány biztonságára vonatkozó európai uniós politikának megfelelően – megbízatásával és a hatásköre alá tartozó földrajzi terület biztonsági helyzetével összhangban, a közvetlenül az irányítása alá tartozó állomány biztonsága érdekében meghoz valamennyi indokolt és megvalósítható intézkedést, elsősorban az alábbiakat:

a)

az adott misszióra vonatkozó és a Tanács Főtitkárságának iránymutatásán alapuló biztonsági terv létrehozása, amely magában foglalja a misszióra vonatkozó fizikai, szervezeti és eljárási biztonsági intézkedéseket, szabályozza az állomány biztonságos mozgását a misszió területére és a misszió területén belül, továbbá kiterjed a biztonsági események kezelésére, valamint tartalmazza a misszió vészhelyzeti intézkedési és evakuálási tervét;

b)

annak biztosítása, hogy az Európai Unión kívül telepített teljes állomány a misszió területén fennálló körülmények által megkövetelt, megfelelő kockázati biztosítással rendelkezzen;

c)

annak biztosítása, hogy az Európai Unión kívül telepítendő csoportjának valamennyi tagja – a helyi szerződéses személyzetet is beleértve – megfelelő, a missziónak a Tanács Főtitkársága szerinti biztonsági minősítéséhez igazodó biztonsági képzésben részesüljön a misszió területére való megérkezést megelőzően vagy azt követően;

d)

annak biztosítása, hogy a rendszeres biztonsági értékeléseket követően tett valamennyi elfogadott ajánlást végrehajtsák, és a félidős, valamint a megbízatás teljesítéséről szóló jelentések keretében írásos jelentés benyújtása a főtitkár/főképviselő, a Tanács és a Bizottság részére az ajánlások végrehajtásáról és egyéb biztonsági kérdésekről;

e)

szükség szerint és a parancsnoklás rendje szerinti feladatai keretében a hatásköre alá tartozó földrajzi területen a válságkezelési művelet vagy műveletek valamennyi uniós eleme állományának biztonsága tekintetében egy koherens megközelítés biztosítása.

8. cikk

Jelentéstétel

Az EUKK általában személyesen tesz jelentést a főtitkár/főképviselőnek és a PBB-nek, illetve jelentést tehet az illetékes munkacsoportnak is. Rendszeresen írásos jelentést kell küldeni a főtitkár/főképviselő, a Tanács és a Bizottság részére. Az EUKK a főtitkár/főképviselő és a PBB ajánlására jelentést tehet az Általános Ügyek és Külkapcsolatok Tanácsának is.

9. cikk

Koordináció

(1)   Az Európai Unió külkapcsolatai következetességének biztosítása érdekében az EUKK tevékenységét a főtitkár/főképviselő, az elnökség és a Bizottság tevékenységével össze kell hangolni. Az EUKK rendszeresen beszámol a tagállamok misszióinak és a Bizottság küldöttségeinek. Az EUKK a helyszínen szoros kapcsolatot tart fenn az elnökséggel, a Bizottsággal és a misszió vezetőivel, akik mindent megtesznek annak érdekében, hogy az EUKK megbízatásának végrehajtásához segítséget nyújtsanak. Az EUKK egyéb helyi nemzetközi és regionális területi képviseletekkel is kapcsolatot tart fenn.

(2)   A Tanács és a Bizottság – a Szerződés 3. cikkének második albekezdésével összhangban – saját hatáskörén belül biztosítja az összhangot ezen együttes fellépésnek és a Közösség külső tevékenységeinek a végrehajtása között. A Tanács és a Bizottság e célból együttműködik.

10. cikk

Felülvizsgálat

Ezen együttes fellépés végrehajtását, valamint az Európai Uniónak az érintett régióban történő egyéb kezdeményezéseivel való koherenciáját rendszeresen felül kell vizsgálni. Az EUKK 2007. június végéig a főtitkár/főképviselőnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak az elért eredményekről szóló jelentést, 2007. november közepéig pedig a megbízatás teljesítéséről szóló átfogó jelentést nyújt be. Ezek a jelentések alapul szolgálnak az illetékes munkacsoportok és a PBB számára ezen együttes fellépés értékeléséhez. A kirendelésekre vonatkozó átfogó prioritások összefüggésében a főtitkár/főképviselő ajánlást tesz a PBB-nek a Tanács azon határozatára vonatkozóan, amely a megbízatás megújítását, módosítását vagy megszüntetését rendeli el.

11. cikk

Hatálybalépés

Ez az együttes fellépés elfogadásának napján lép hatályba.

12. cikk

Kihirdetés

Ezt az együttes fellépést az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2007. február 15-én.

a Tanács részéről

az elnök

W. SCHÄUBLE


(1)  HL L 49., 2006.2.21., 11. o.

(2)  HL L 101., 2001.4.11., 1. o. A legutóbb a 2005/952/EK határozattal (HL L 346., 2005.12.29, 18. o.) módosított határozat.


16.2.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 46/63


A TANÁCS 2007/108/KKBP EGYÜTTES FELLÉPÉSE

(2007. február 15.)

az Európai Unió szudáni különleges képviselője megbízatásának meghosszabbításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre, és különösen annak 14. cikkére, 18. cikke (5) bekezdésére és 23. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Tanács 2006. július 5-én elfogadta az Európai Unió szudáni különleges képviselője megbízatásának megújításáról és felülvizsgálatáról szóló 2006/468/KKBP együttes fellépést (1).

(2)

Az Európai Unió diplomáciai és politikai szinten azok kezdetétől aktívan részt vett a darfuri válság megfékezésére és megoldására irányuló nemzetközi erőfeszítésekben.

(3)

Az Unió erősíteni kívánja politikai szerepét a számos helyi, nemzeti és nemzetközi szereplőt érintő válságban, és fenn kívánja tartani a koherenciát egyrészről az Afrikai Unió (AU) által vezetett darfuri válságkezeléshez nyújtott uniós támogatás, másrészről a Szudánnal fennálló – a Szudán kormánya és a Szudáni Népi Felszabadító Mozgalom/Hadsereg (SPLM/A) közötti átfogó békeszerződés (CPA) végrehajtását is magában foglaló – politikai kapcsolatok között.

(4)

2006. május 5-én Szudán kormánya és a lázadók egyes csoportjai Abujában megkötötték a darfuri békeszerződést (DPA). Az Unió támogatni fogja a DPA-nak a lázadók csoportjai általi elismerésének növelésére, mint a mindenre kiterjedő politikai folyamat alapvető elemére irányuló erőfeszítéseket, ami továbbra is a tartós béke és biztonság előfeltétele, és a darfuri emberek milliói szenvedésének végét jelenti. Az Európai Unió különleges képviselője (EUKK) feladatköre teljes mértékben figyelembe veszi az Európai Uniónak a békeszerződés végrehajtásában betöltött szerepét, ideértve a Darfur–Darfur párbeszédet és a konzultációs folyamatot is.

(5)

Az Unió jelentős – a tervezéshez és irányításhoz nyújtott támogatásra, finanszírozásra és logisztikára kiterjedő – támogatást nyújt az AU-nak a szudáni Darfur térségben tevékenykedő missziója számára (AMIS).

(6)

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa 2005. március 31-én – a nemzetközi humanitárius jog és az emberi jogok Darfurban történő megsértésének kivizsgálásával foglalkozó nemzetközi vizsgálóbizottság jelentése alapján – elfogadta az 1593 (2005) sz. határozatot, amely a darfuri helyzetet a Nemzetközi Büntetőbíróság elé terjeszti.

(7)

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa 2006. augusztus 31-én elfogadta az 1706 (2006) sz. határozatot, amely felhatalmazza az ENSZ szudáni misszióját (UNMIS) darfuri tevékenysége fokozására, valamint arra, hogy – az AU-val konzultálva – lépéseket tegyen az Afrikai Unió Darfurban tevékenykedő missziójának (AMIS) ENSZ-források igénybevételével történő megerősítésére. E határozat végrehajtása érdekében az ENSZ, az AU és a szudáni kormány között 2006. november 16-án Addisz-Abebában magas szintű konzultációra került sor. Az AMIS-nak nyújtandó, végül közös AU–ENSZ haderőt eredményező ENSZ-támogatás tekintetében a felek három fázisból álló megközelítésben állapodtak meg.

(8)

Az AU Béke és Biztonsági Tanácsa az addisz-abebai következtetések elfogadása mellett úgy határozott, hogy – az AU általi felülvizsgálatra és a pénzügyi források rendelkezésre állására is figyelemmel – 2007. június 30-ig terjedően hat hónappal meghosszabbítja az AMIS megbízatását. Az Európai Tanács 2006. december 15-i ülésén hozzájárult az AMIS-t támogató európai uniós polgári-katonai fellépés meghosszabbításához. Ezért az AU-val, az ENSZ-szel és Szudán kormányával szemben továbbra is azonos mértékű politikai kötelezettségvállalásokra, valamint egyedi koordinációs kapacitásra van szükség.

(9)

Az ENSZ Főtitkára 2006. december 19-én különleges megbízottat nevezett ki Darfurba.

(10)

Az állandó khartoumi jelenlét lehetővé teszi az EUKK kapcsolatainak folytatását Szudán kormányával, a szudáni politikai pártokkal, az AMIS főparancsnokságával, az Egyesült Nemzetek Szervezetével és annak szervezeteivel, valamint a diplomáciai képviseletekkel, továbbá lehetővé teszi a CPA és a DPA végrehajtásának felügyelete érdekében létrehozott elemző és értékelő bizottságok tevékenységében való részvételt, valamint a kelet-szudáni helyzet szorosabb figyelemmel kísérését az ESPA megkötését követően. Hasonlóképpen, a Jubában való jelenlét lehetővé tenné a szorosabb és rendszeresebb kapcsolatok fenntartását a dél-szudáni kormánnyal és az SPLM-mel, továbbá a dél-szudáni helyzet szorosabb figyelemmel kísérését.

(11)

A Tanács 2006. június 7-én jóváhagyta az Európai Unióról szóló szerződés V. címe szerint az Európai Unión kívül műveleti minőségben alkalmazott személyi állomány biztonságára vonatkozó európai uniós politikát.

(12)

A 2006/468/KKBP együttes fellépés felülvizsgálata alapján az EU szudáni különleges képviselőjének megbízatását elvben 12 hónappal meg kell hosszabbítani.

(13)

Pekka HAAVISTO tájékoztatta a főtitkár/főképviselőt arról, hogy 2007 áprilisának végén le kíván mondani. Megbízatását így 2007. április 30-ig meg kell hosszabbítani. A Tanács a megbízatás fennmaradó időtartamára új EUKK-t kíván kinevezni.

(14)

Az EUKK megbízatását olyan helyzet összefüggésében látja el, amely rosszabbra fordulhat és sértheti a közös kül- és biztonságpolitika – a Szerződés 11. cikkében meghatározott – célkitűzéseit,

ELFOGADTA EZT AZ EGYÜTTES FELLÉPÉST:

1. cikk

Az Európai Unió különleges képviselője

Pekka HAAVISTO-nak, az Európai Unió szudáni különleges képviselőjének (EUKK) megbízatása 2007. április 30-ig meghosszabbításra kerül.

2. cikk

Politikai célkitűzések

Az EUKK megbízatása az Európai Unió szudáni politikai célkitűzésein alapul, különösen az alábbiak tekintetében:

a)

a nemzetközi közösség részeként, illetve az Afrikai Unió (AU) és az ENSZ támogatásaként a szudáni pártoknak, az AU-nak és az ENSZ-nek a darfuri válság politikai rendezésének elérésében való támogatása érdekében – többek között a darfuri békeszerződés végrehajtása révén –, valamint az átfogó békeszerződés (CPA) végrehajtásának megkönnyítése és a dél–dél párbeszéd előmozdítása, továbbá a kelet-szudáni békemegállapodás (ESPA) végrehajtásának megkönnyítése érdekében tett erőfeszítések, kellő tekintettel ezen kérdések regionális következményeire és az Afrika önállósága elvére; valamint

b)

az AU-nak a szudáni Darfur térségben tevékenykedő missziójához (AMIS) történő uniós hozzájárulás legmagasabb szintű hatékonyságának és átláthatóságának biztosítása.

3. cikk

Megbízatás

(1)   A politikai célkitűzések megvalósítása érdekében az EUKK megbízatása a következőkre terjed ki:

a)

kapcsolattartás az AU-val, a szudáni kormánnyal, a dél-szudáni kormánnyal, a darfuri fegyveres mozgalmakkal, valamint egyéb szudáni felekkel és nem kormányzati szervezetekkel, szoros együttműködés fenntartása az ENSZ-szel és egyéb érintett nemzetközi szereplőkkel az Unió politikai célkitűzéseinek megvalósítása céljából;

b)

az Unió képviselete a Darfur–Darfur párbeszédben, a közös bizottság magas szintű ülésein, valamint – szükség szerint – egyéb vonatkozó üléseken;

c)

az Unió képviselete, valahányszor lehetőség nyílik rá, az átfogó békeszerződést (CPA) és a darfuri békeszerződést (DPA) elemző és értékelő bizottságokban;

d)

az ESPA végrehajtásával kapcsolatos fejlemények figyelemmel kísérése;

e)

a darfuri válságkezeléshez nyújtott uniós hozzájárulás, valamint az Unió Szudánnal fennálló általános politikai kapcsolata közötti koherencia biztosítása;

f)

az emberi jogok – beleértve a gyermekek és a nők jogait is – és a Szudánban fennálló büntetlenség elleni küzdelem vonatkozásában a helyzet nyomon követése és rendszeres kapcsolatok fenntartása a szudáni hatóságokkal, az AU-val és az ENSZ-szel – különösen az Emberi Jogi Főbiztos Hivatalával –, a térségben működő emberi jogi megfigyelőkkel és a Nemzetközi Büntetőbíróság ügyészének hivatalával.

(2)   Megbízatásának teljesítése érdekében az EUKK többek között

a)

folyamatosan áttekinti az Unió valamennyi tevékenységét;

b)

biztosítja az AMIS-hoz történő uniós hozzájárulások koordinálását és összehangoltságát;

c)

támogatja a CPA, a DPA és az ESPA végrehajtásával kapcsolatos politikai folyamatot és tevékenységeket; és

d)

nyomon követi a szudáni feleknek a vonatkozó ENSZ Biztonsági Tanácsa határozatainak – különösen az 1556 (2004), 1564 (2004), 1591 (2005), 1593 (2005), 1672 (2006), 1679 (2006) és 1706 (2006) sz. határozatoknak – való megfelelését, és jelentésben számol be arról.

4. cikk

A megbízatás végrehajtása

(1)   Az EUKK felel a megbízatásnak a főtitkár/főképviselő felügyelete és operatív irányítása melletti végrehajtásáért. Az EUKK minden kiadást elszámol a Bizottságnak.

(2)   A Politikai és Biztonsági Bizottság (PBB) kiemelt kapcsolatot tart fenn az EUKK-val, valamint elsődleges kapcsolattartó a Tanács felé is. A PBB a megbízatás keretein belül stratégiai iránymutatást és politikai támogatást nyújt az EUKK számára.

(3)   Az EUKK rendszeres jelentésben számol be a PBB-nek a darfuri helyzet alakulásáról és az AMIS-nak nyújtott uniós támogatásról, valamint a teljes szudáni helyzet alakulásáról.

5. cikk

Finanszírozás

(1)   Az EUKK megbízatásával járó kiadások fedezésére a 2007. március 1-jétől2007. április 30-ig terjedő időszakra a Tanács által az EUKK 2006. július 18-tól2007. február 28-ig tartó megbízatására meghatározott pénzügyi referenciaösszeg vonatkozik.

(2)   Az (1) bekezdésben meghatározott összeggel finanszírozott kiadásokat az Európai Unió általános költségvetésére vonatkozó eljárások és szabályok szerint kell igazgatni, azzal a kivétellel, hogy semmilyen előfinanszírozás nem marad a Közösség tulajdona.

(3)   A kiadások kezelése az EUKK és a Bizottság közötti szerződés tárgyát képezi.

(4)   Az elnökség, a Bizottság és/vagy a tagállamok adott esetben logisztikai támogatást nyújtanak a régióban.

6. cikk

A csoport létrehozása

(1)   Megbízatása és a rendelkezésre álló megfelelő pénzügyi eszközök keretein belül – a főtitkár/főképviselő támogatásával, az elnökséggel folytatott konzultációt követően, valamint a Bizottsággal való teljes együttműködésben – az EUKK felel csoportja létrehozásáért. Az EUKK tájékoztatja az elnökséget és a Bizottságot a csoport végleges összetételéről.

(2)   A tagállamok és az Európai Unió intézményei javaslatot tehetnek olyan személyzet kirendelésére, akik az EUKK-t munkájában segítik. A tagállamok vagy az Európai Unió intézményei által az EUKK mellé kirendelt személyzet javadalmazását az érintett tagállam, illetve az Európai Unió érintett intézménye nyújtja.

(3)   Minden, nem kirendelés útján betöltendő A-típusú állást a Tanács Főtitkársága megfelelő módon meghirdet, és a legmegfelelőbb képesítéssel rendelkező jelentkezők alkalmazása érdekében ezekről az állásokról a tagállamokat és az Európai Unió intézményeit is értesíti.

(4)   Az EUKK küldetésének és a személyzete feladatának elvégzéséhez, illetve a zökkenőmentes működéséhez szükséges kiváltságokat, mentességeket és további garanciákat a felekkel együtt kell meghatározni. Ehhez a tagállamok és a Bizottság minden szükséges támogatást megad.

7. cikk

Biztonság

(1)   Az EUKK és csoportjának tagjai tiszteletben tartják a Tanács biztonsági szabályzatának elfogadásáról szóló, 2001. március 19-i 2001/264/EK tanácsi határozatban (2) megállapított biztonsági alapelveket és minimumszabályokat, különösen uniós minősített információk kezelése során.

(2)   Az EUKK – az Európai Unióról szóló szerződés V. címe szerint az Európai Unión kívül műveleti minőségben alkalmazott személyi állomány biztonságára vonatkozó uniós politikának megfelelően – megbízatásával és a hatásköre alá tartozó földrajzi terület biztonsági helyzetével összhangban, a közvetlenül az irányítása alá tartozó állomány biztonsága érdekében meghoz valamennyi indokolt és megvalósítható intézkedést, elsősorban az alábbiakat:

a)

az adott misszióra vonatkozó és a Tanács Főtitkárságának iránymutatásán alapuló biztonsági terv létrehozása, amely magában foglal többek között a misszióra vonatkozó fizikai, szervezeti és eljárási biztonsági intézkedéseket, szabályozza az állomány biztonságos mozgását a misszió területére és a misszió területén belül, továbbá kiterjed a biztonsági események kezelésére, valamint tartalmazza a misszió vészhelyzeti intézkedési és evakuálási tervét;

b)

annak biztosítása, hogy az Európai Unión kívül telepített teljes állomány a misszió területén fennálló körülmények által megkövetelt, nagy kockázat elleni biztosítással rendelkezzen;

c)

annak biztosítása, hogy az Európai Unión kívül telepítendő csoportjának valamennyi tagja – a helyi szerződéses személyzetet is beleértve – megfelelő, a missziónak a Tanács Főtitkársága szerinti biztonsági minősítéséhez igazodó biztonsági képzésben részesüljön a misszió területére való megérkezést megelőzően vagy azt követően;

d)

annak biztosítása, hogy a rendszeres biztonsági értékeléseket követően tett valamennyi elfogadott ajánlást végrehajtsák, és a félidős, valamint a megbízatás teljesítéséről szóló jelentések keretében írásos jelentés benyújtása a főtitkár/főképviselő, a Tanács és a Bizottság részére az ajánlások végrehajtásáról és egyéb biztonsági kérdésekről;

e)

annak biztosítása, hogy szükség szerint és a parancsnoklás rendje szerinti feladatai keretében a hatásköre alá tartozó földrajzi területen a válságkezelési művelet vagy műveletek valamennyi uniós elemére nézve állományának biztonsága tekintetében koherens megközelítést alkalmazzanak.

8. cikk

A koordinációs egység

(1)   Az AMIS-hoz történő uniós hozzájárulások koordinálásában az EUKK-t – az Európai Unió által az Afrikai Uniónak a szudáni Darfur térségben tevékenykedő missziója számára biztosított polgári-katonai támogató fellépésről szóló, 2005. július 18-i 2005/557/KKBP tanácsi együttes fellépés (3) 5. cikkének (2) bekezdésében említettek szerint – a felügyelete alatt álló addisz-abebai székhelyű, eseti jellegű koordinációs egység (EUKK-hivatal) segíti.

(2)   Az EUKK addis-abebai hivatala egy politikai, egy magas beosztású katonai és egy rendőri tanácsadóból áll majd.

(3)   Az EUKK hivatalának rendőri és katonai tanácsadói az EUKK-t segítik el az (1) bekezdésben említett uniós támogató fellépés rendőri és katonai elemeinek tekintetében. Ebben a minőségükben jelentést tesznek az EUKK-nak.

(4)   A rendőri és katonai tanácsadók az EUKK-tól nem kapnak utasításokat az (1) bekezdésben említett uniós támogató fellépés rendőri és katonai elemeivel kapcsolatos kiadások kezelése tekintetében. Az EUKK ebben a tekintetben nem visel felelősséget.

(5)   Az EUKK számára Khartoumban létre kell hozni egy – politikai tanácsadóval és a szükséges adminisztratív és logisztikai személyzettel ellátott – hivatalt. A 3. cikkben meghatározott megbízatásnak megfelelően Darfurban és Dél-Szudánban kirendeltségeket kell létrehozni, amennyiben a khartoumi hivatal nem tud minden szükséges támogatást megadni a Szudán egyéb régióiban alkalmazott EUKK-személyzet számára. A khartoumi hivatal katonai és rendőri ügyekben – amennyiben szükséges – igénybe veszi az EUKK addisz-abebai hivatalának technikai szakértelmét.

9. cikk

Jelentéstétel

Az EUKK általában személyesen tesz jelentést a főtitkár/főképviselőnek és a PBB-nek, illetve jelentést tehet az illetékes munkacsoportnak is. Rendszeresen írásos jelentést kell küldeni a főtitkár/főképviselő, a Tanács és a Bizottság részére. Az EUKK a főtitkár/főképviselő és a PBB ajánlására jelentést tehet az Általános Ügyek és Külkapcsolatok Tanácsának.

10. cikk

Koordináció

Az Európai Unió külkapcsolatai következetességének biztosítása érdekében az EUKK tevékenységét a főtitkár/főképviselő, az elnökség és a Bizottság tevékenységével össze kell hangolni. Az EUKK rendszeresen tájékoztatja a tagállamok külképviseleteit és a Bizottság küldöttségeit. Az EUKK a helyszínen szoros kapcsolatot tart fenn az elnökséggel, a Bizottsággal és a külképviseletek vezetőivel, akik mindent megtesznek annak érdekében, hogy az EUKK-nak megbízatása végrehajtásához segítséget nyújtsanak. Az EUKK egyéb helyi nemzetközi és regionális területi képviseletekkel is kapcsolatot tart fenn.

11. cikk

Felülvizsgálat

Ezen együttes fellépés végrehajtását, valamint az Uniónak az érintett régióban történő egyéb kezdeményezéseivel való koherenciáját rendszeresen felül kell vizsgálni. 2007. április közepéig az EUKK átfogó jelentést nyújt be a megbízatás teljesítéséről a főtitkár/főképviselőnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak.

12. cikk

Hatálybalépés

Ez az együttes fellépés az elfogadásának napján lép hatályba.

13. cikk

Kihirdetés

Ezt az együttes fellépést az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2007. február 15-én.

a Tanács részéről

az elnök

W. SCHÄUBLE


(1)  HL L 184., 2006.7.6., 38. o.

(2)  HL L 101., 2001.4.11., 1. o. A legutóbb a 2005/952/EK tanácsi határozattal (HL L 346., 2005.12.29, 18. o.) módosított határozat.

(3)  HL L 188., 2005.7.20., 46. o.


16.2.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 46/68


A TANÁCS 2007/109/KKBP EGYÜTTES FELLÉPÉSE

(2007. február 15.)

az Európai Unió Macedónia volt jugoszláv köztársaságbeli különleges képviselője megbízatásának módosításáról és meghosszabbításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Uniót létrehozó szerződésre, és különösen annak 14. cikke, 18. cikke (5) bekezdésére és 23. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Tanács 2005. október 17-én elfogadta Erwan FOUÉRÉ-nek az Európai Unió Macedónia volt jugoszláv köztársaságbeli különleges képviselőjévé (EUKK) történő kinevezéséről szóló 2005/724/KKBP együttes fellépést (1).

(2)

A Tanács 2006. június 7-én jóváhagyta az Európai Unióról szóló szerződés V. címe szerint az Európai Unión kívül műveleti minőségben alkalmazott személyi állomány biztonságára vonatkozó európai uniós politikát.

(3)

A Tanács 2006. február 20-án elfogadta az EUKK megbízatásának 2007. február 28-ig történő meghosszabbításáról és módosításáról szóló 2006/123/KKBP együttes fellépést.

(4)

A 2005/724/KKBP együttes fellépés felülvizsgálata alapján az EUKK megbízatását módosítani kell és 12 hónappal meg kell hosszabbítani,

ELFOGADTA EZT AZ EGYÜTTES FELLÉPÉST:

1. cikk

Az Európai Unió különleges képviselője

Erwan FOUÉRÉ megbízatása, mint az Európai Unió Macedónia volt jugoszláv köztársaságbeli különleges képviselője (EUKK), 2008. február 29-ig meghosszabbításra kerül.

2. cikk

Politikai célkitűzések

Az EUKK megbízatása az Európai Unió Macedónia volt jugoszláv köztársaságbeli politikai célkitűzésén alapul, nevezetesen azon, hogy hozzá kell járulni a békefolyamat megszilárdításához és az ohridi keretegyezmény teljes körű végrehajtásához, előmozdítva ezzel az európai integráció felé történő további előrehaladást a stabilizációs és társulási folyamat révén.

Az EUKK támogatja a főtitkár/főképviselő munkáját a régióban.

3. cikk

Megbízatás

E politikai célkitűzés megvalósítása érdekében az EUKK megbízatása a következő:

a)

szoros kapcsolat fenntartása Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság kormányával és a politikai folyamat résztvevőivel;

b)

az Európai Unió részéről tanácsadás és közreműködés felajánlása a politikai folyamat előmozdításához;

c)

azon erőfeszítések összehangolásának biztosítása, amelyeket a nemzetközi közösség a 2001. augusztus 13-i keretegyezmény – az egyezményben és annak mellékleteiben megállapított – rendelkezései végrehajtásának és fenntarthatóságának segítése érdekében tesz;

d)

a biztonság és az etnikumok közötti kapcsolatok kérdésének szoros figyelemmel kísérése, ezekről jelentések benyújtása, és e célból kapcsolattartás valamennyi érintett szervvel;

e)

hozzájárulás az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok tiszteletben tartásának kialakításához és megerősítéséhez Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság területén, az Európai Unió emberi jogi politikájával és az Európai Unió emberi jogokra vonatkozó iránymutatásaival összhangban.

4. cikk

A megbízatás végrehajtása

(1)   Az EUKK felelős a megbízatásnak a főtitkár/főképviselő felügyelete és operatív irányítása melletti végrehajtásáért. Az EUKK minden kiadást elszámol a Bizottságnak.

(2)   A Politikai és Biztonsági Bizottság (PBB) kiemelt kapcsolatot tart fenn az EUKK-val, valamint elsődleges kapcsolattartó a Tanács felé is. A PBB a megbízatás keretein belül stratégiai iránymutatást és politikai támogatást nyújt az EUKK számára.

5. cikk

Finanszírozás

(1)   Az EUKK megbízatásával járó kiadások fedezésére szánt pénzügyi referenciaösszeg a 2007. március 1-jétől2008. február 29-ig terjedő időszakra 725 000 EUR.

(2)   Az (1) bekezdésben meghatározott összeggel finanszírozott kiadásokat az Európai Unió általános költségvetésére vonatkozó közösségi eljárások és szabályok szerint kell kezelni, azzal a kivétellel, hogy semmilyen előfinanszírozás nem marad a Közösség tulajdona.

(3)   A kiadások kezelése az EUKK és a Bizottság közötti szerződés tárgyát képezi. A kiadások 2007. március 1-jétől elszámolhatóak.

(4)   Az elnökség, a Bizottság és/vagy a tagállamok adott esetben logisztikai támogatást nyújtanak a régióban.

6. cikk

A csoport létrehozása

(1)   Megbízatása és a rendelkezésre álló megfelelő pénzügyi eszközök keretein belül – a főtitkár/főképviselő támogatásával, az elnökséggel folytatott konzultációt követően, valamint a Bizottsággal való teljes együttműködésben – az EUKK felel csoportja létrehozásáért. Az EUKK tájékoztatja az elnökséget és a Bizottságot a csoport végleges összetételéről.

(2)   A tagállamok és az Európai Unió intézményei javaslatot tehetnek olyan alkalmazottak kirendelésére, akik az EUKK-t munkájában segítik. A tagállamok vagy az Európai Unió intézményei által az EUKK mellé kirendelt személyzet javadalmazását az érintett tagállam, illetve az Európai Unió érintett intézménye fedezi.

(3)   Minden, nem kirendelés útján betöltendő A-kategóriájú állást a Tanács Főtitkársága a megfelelő módon hirdet meg, és ezekről az állásokról a tagállamokat és az Európai Unió intézményeit is értesíti a legmegfelelőbb képesítéssel rendelkező jelentkezők alkalmazása érdekében.

(4)   Az EUKK küldetésének és az alkalmazottak feladatának elvégzéséhez, illetve a zökkenőmentes működéséhez szükséges kiváltságokat, mentességeket és egyéb garanciákat a felekkel együtt kell meghatározni. Ehhez a tagállamok és a Bizottság minden szükséges támogatást megad.

7. cikk

Biztonság

(1)   Az EUKK és csoportjának tagjai tiszteletben tartják a Tanács biztonsági szabályzatának elfogadásáról szóló, 2001. március 19-i 2001/264/EK tanácsi határozatban (2) megállapított biztonsági alapelveket és minimumszabályokat, különösen uniós minősített információk kezelése során.

(2)   Az EUKK – a Szerződés V. címe szerint az Európai Unión kívül műveleti minőségben alkalmazott személyi állomány biztonságára vonatkozó európai uniós politikának megfelelően – megbízatásával és a hatásköre alá tartozó földrajzi terület biztonsági helyzetével összhangban, a közvetlenül az irányítása alá tartozó állomány biztonsága érdekében meghoz valamennyi indokolt és megvalósítható intézkedést, elsősorban az alábbiakat:

a)

az adott misszióra vonatkozó és a Tanács Főtitkárságának iránymutatásán alapuló biztonsági terv létrehozása, amely magában foglalja a misszióra vonatkozó fizikai, szervezeti és eljárási biztonsági intézkedéseket, szabályozza az állomány biztonságos mozgását a misszió területére és a misszió területén belül, továbbá kiterjed a biztonsági események kezelésére, valamint tartalmazza a misszió vészhelyzeti intézkedési és evakuálási tervét;

b)

annak biztosítása, hogy az Európai Unión kívül telepített teljes állomány a misszió területén fennálló körülmények által megkövetelt, nagy kockázat elleni biztosítással rendelkezzen;

c)

annak biztosítása, hogy az Európai Unión kívül telepítendő csoportjának valamennyi tagja – a helyi szerződéses személyzetet is beleértve – megfelelő, a missziónak a Tanács Főtitkársága szerinti biztonsági minősítéséhez igazodó biztonsági képzésben részesüljön a misszió területére való megérkezést megelőzően vagy azt követően;

d)

annak biztosítása, hogy a rendszeres biztonsági értékeléseket követően tett valamennyi elfogadott ajánlást végrehajtsák, és félidős, valamint a megbízatás teljesítéséről szóló jelentések keretében írásos jelentés benyújtása a főtitkár/főképviselő, a Tanács és a Bizottság részére az ajánlások végrehajtásáról és egyéb biztonsági kérdésekről;

e)

annak biztosítása, hogy szükség szerint és a parancsnoklás rendje szerinti feladatai keretében a hatásköre alá tartozó földrajzi területen a válságkezelési művelet vagy műveletek valamennyi uniós elemére nézve állományának biztonsága tekintetében koherens megközelítést alkalmazzanak.

8. cikk

Jelentéstétel

Az EUKK általában személyesen tesz jelentést a főtitkár/főképviselőnek és a PBB-nek, illetve jelentést tehet az illetékes munkacsoportnak is. Rendszeresen írásos jelentést kell küldeni a főtitkár/főképviselő, a Tanács és a Bizottság részére. Az EUKK a főtitkár/főképviselő és a PBB ajánlására jelentést tehet az Általános Ügyek és Külkapcsolatok Tanácsának is.

9. cikk

Koordináció

Az Európai Unió külkapcsolatai következetességének biztosítása érdekében az EUKK tevékenységét a főképviselő, az elnökség és a Bizottság tevékenységével össze kell hangolni. Az EUKK rendszeresen tájékoztatja a tagállamok külképviseleteit és a Bizottság küldöttségeit. Az EUKK a helyszínen szoros kapcsolatot tart fenn az elnökséggel, a Bizottsággal és a külképviseletek vezetőivel, akik mindent megtesznek annak érdekében, hogy az EUKK megbízatásának végrehajtásához segítséget nyújtsanak. Az EUKK egyéb, a helyszínen működő nemzetközi és regionális szereplőkkel is kapcsolatot tart.

10. cikk

Felülvizsgálat

Ezen együttes fellépés végrehajtását, valamint az Európai Uniónak az érintett régióban történő egyéb hozzájárulásaival való koherenciáját rendszeresen felül kell vizsgálni. Az EUKK 2007. június végéig a főtitkár/főképviselőnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak az elért eredményekről szóló jelentést, 2007. november közepéig pedig a megbízatás végrehajtásáról szóló átfogó jelentést nyújt be. E jelentések alapul szolgálnak az illetékes munkacsoportok és a PBB számára ezen együttes fellépés értékeléséhez. A szerepvállalás átfogó prioritásainak összefüggésében a főtitkár/főképviselő ajánlást tesz a Politikai és Biztonsági Bizottságnak (PBB) a megbízatás megújítását, módosítását vagy befejezését elrendelő tanácsi határozatra vonatkozóan.

11. cikk

Hatálybalépés

Ez az együttes fellépés az elfogadásának napján lép hatályba.

12. cikk

Kihirdetés

Ezt az együttes fellépést az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2007. február 15-én.

a Tanács részéről

az elnök

W. SCHÄUBLE


(1)  HL L 272., 2005.10.18., 26. o. A 2006/123/KKBP együttes fellépéssel (HL L 49., 2006.2.21., 20. o.) módosított együttes fellépés.

(2)  HL L 101., 2001.4.11., 1. o. A legutóbb a 2005/952/EK tanácsi határozattal (HL L 346., 2005.12.29, 18. o.) módosított határozat.


16.2.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 46/71


A TANÁCS 2007/110/KKBP EGYÜTTES FELLÉPÉSE

(2007. február 15.)

az Európai Unió közel-keleti békefolyamathoz rendelt különleges képviselője megbízatásának meghosszabbításáról és módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre, és különösen annak 14. cikkére, 18. cikke (5) bekezdésére és 23. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Tanács 2006. február 20-án elfogadta az Európai Unió közel-keleti békefolyamathoz rendelt különleges képviselője (EUKK) megbízatásának meghosszabbításáról szóló 2006/119/KKBP együttes fellépést (1).

(2)

A Tanács 2006. június 7-én jóváhagyta az Európai Unióról szóló szerződés V. címe szerint az Európai Unión kívül műveleti minőségben alkalmazott személyi állomány biztonságára vonatkozó európai uniós politikát.

(3)

A Tanács 2005. november 14-én elfogadta az Európai Unió palesztin területeken folytatott rendőri missziójáról (EUPOL COPPS) szóló 2005/797/KKBP együttes fellépést (2), amely az EUKK számára különleges szerepet jelöl ki.

(4)

A Tanács 2005. november 25-én elfogadta az Európai Uniónak a rafahi átkelőhelyen működő határőrizeti segítségnyújtó missziója (EU BAM Rafah) létrehozásáról szóló 2005/889/KKBP együttes fellépést (3), amely az EUKK számára szintén különleges szerepet jelöl ki.

(5)

A 2006/119/KKBP együttes fellépés felülvizsgálata alapján az EUKK megbízatását módosítani kell és azt 12 hónappal meg kell hosszabbítani.

(6)

Az EUKK megbízatását olyan helyzet összefüggésében látja el, amely rosszabbodhat és veszélyeztetheti a közös kül- és biztonságpolitikának a Szerződés 11. cikkében meghatározott célkitűzéseit,

ELFOGADTA EZT AZ EGYÜTTES FELLÉPÉST:

1. cikk

Az Európai Unió különleges képviselője

Marc OTTE-nak mint az Európai Unió közel-keleti békefolyamathoz rendelt különleges képviselőjének (EUKK) a megbízatása 2008. február 29-ig meghosszabbításra kerül.

2. cikk

Politikai célkitűzések

(1)   Az EUKK megbízatása az Európai Unió közel-keleti békefolyamattal kapcsolatos politikai célkitűzésein alapul.

(2)   E célkitűzések az alábbiakat foglalják magukban:

a)

az Izraellel való két állam-megoldás, valamint egy demokratikus, életképes, békés és szuverén palesztin állam, amely az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának 242 (1967), 338 (1973), 1397 (2002) és 1402 (2002) sz. határozatával, valamint a madridi konferencia elveivel összhangban biztonságos és elismert határokon belül él együtt szomszédaival, és rendes kapcsolatokat tart fenn velük;

b)

az izraeli–szíriai és az izraeli–libanoni konfliktus megoldása;

c)

Jeruzsálem összetett kérdésének megfelelő megoldása, valamint a palesztin menekültek problémájának igazságos, megvalósítható és kölcsönösen jóváhagyott megoldása;

d)

egy békekonferencia kellő időben történő összehívása, amely a politikai és gazdasági szempontok mellett foglalkozik a biztonsággal kapcsolatos témákkal is, megerősíti a politikai megoldás elveit, és reális és pontos ütemtervet határoz meg;

e)

fenntartható és hatékony rendőrségi struktúrák kialakítása palesztin irányítás alatt, a legjobb nemzetközi normáknak megfelelően, az Európai Közösség intézmény-építési programjával, illetve a biztonsági ágazat tágabb összefüggésébe tartozó más nemzetközi erőfeszítésekkel együttműködve, beleértve a büntető igazságszolgáltatási reformot;

f)

harmadik fél jelenlétének további biztosítása a rafahi határátkelőhelyen annak érdekében, hogy a Közösség intézményépítési erőfeszítéseivel együttműködve az Európai Unió hozzájáruljon a rafahi határátkelőhely megnyitásához, valamint az izraeli kormány és a Palesztin Hatóság közötti bizalom kiépítéséhez.

(3)   Ezek a célkitűzések az Európai Unió alábbi kötelezettségvállalásain alapulnak:

a)

a felekkel és a nemzetközi közösségbeli partnerekkel való együttműködés, különösen a Közel-Kelettel foglalkozó kvartett keretében, annak érdekében, hogy megragadják a béke helyreállítására és a régió népei nyugodt jövőjének biztosítására adódó valamennyi lehetőséget;

b)

a palesztin politikai és közigazgatási reformokhoz, a választási folyamathoz, valamint a biztonsági reformokhoz nyújtott támogatás folytatása;

c)

a béketeremtéshez, valamint – a regionális fejlesztés szerves részeként – a palesztin gazdaság helyreállításához való teljes hozzájárulás.

(4)   Az EUKK – többek között a Közel-Kelettel foglalkozó kvartett keretében – támogatást nyújt a főtitkár/főképviselő által a régióban végzett munkához.

3. cikk

Megbízatás

E politikai célkitűzések megvalósítása érdekében az EUKK megbízatása a következő:

a)

az Európai Unió részéről tevékeny és hatékony hozzájárulást nyújt az izraeli–palesztin konfliktus, valamint az izraeli–szíriai és az izraeli–libanoni konfliktus végső rendezésére irányuló fellépésekhez és kezdeményezésekhez;

b)

a békefolyamat megerősítése érdekében végzett együttműködés céljából szoros kapcsolatot épít ki és tart fenn a közel-keleti békefolyamatban részt vevő valamennyi féllel, a régió egyéb országaival, a Közel-Kelettel foglalkozó kvartett tagjaival és más érintett országokkal, valamint az ENSZ-szel és egyéb érintett nemzetközi szervezetekkel;

c)

biztosítja az Európai Unió folyamatos jelenlétét a helyszínen és az érintett nemzetközi fórumokon, valamint hozzájárul a válságkezeléshez és a válságmegelőzéshez;

d)

figyelemmel kíséri és segíti a felek közötti béketárgyalásokat, és adott esetben az Európai Unió tanácsával, illetve támogatásával látja el a feleket;

e)

igény szerint hozzájárul a felek között létrejött nemzetközi megállapodások végrehajtásához és diplomáciai megbeszéléseket folytat a felekkel, amennyiben azok a megállapodások szabályait megszegik;

f)

különös figyelmet fordít azokra a tényezőkre, amelyek hatást gyakorolnak a közel-keleti békefolyamat regionális vonatkozásaira;

g)

a békefolyamat keretében konstruktív párbeszédbe kezd a megállapodások aláíróival a demokrácia alapvető jogi normái – többek között az emberi jogok és a jogállamiság – tiszteletben tartásának előmozdítása érdekében;

h)

hozzájárul az EU emberi jogi politikája és az emberi jogokra vonatkozó uniós iránymutatások végrehajtásához, különös tekintettel a konfliktus sújtotta térségekben élő gyermekek és nők helyzetére, elsősorban az ilyen vonatkozású fejlemények nyomon követése és kezelése révén;

i)

jelentést készít a békefolyamatba történő uniós beavatkozás lehetőségeiről, valamint az Európai Unió általi kezdeményezések és a közel-keleti békefolyamathoz kapcsolódó jelenlegi uniós erőfeszítések – mint például az Európai Unió által a palesztin reformokhoz nyújtott hozzájárulás, beleértve a kapcsolódó európai uniós fejlesztési projektek politikai szempontjai – folytatásának legjobb módjáról;

j)

felügyeli a felek tevékenységeit a tárgyalási menetrend végrehajtása és az állandó jogállásra vonatkozó tárgyalások eredményét esetlegesen befolyásoló kérdések tekintetében annak érdekében, hogy a Közel-Kelettel foglalkozó kvartett hatékonyabban értékelhesse, hogy a felek mennyire tartják magukat kötelezettségvállalásaikhoz;

k)

az 1998. április 9-én létrehozott Európai Unió–Palesztina állandó biztonsági bizottságban és az egyéb fórumokon megkönnyíti a biztonsági kérdésekben folytatott együttműködést;

l)

hozzájárul ahhoz, hogy a régió véleményformálói jobban megértsék az Európai Unió szerepét;

m)

biztonsági kérdéseket érintő uniós programot dolgoz ki és hajt végre. Ehhez az EU különleges képviselője egy, a biztonsági kérdésekre vonatkozó operatív projektek gyakorlati végrehajtásával megbízott szakértő segítségét veheti igénybe;

n)

szükség esetén útmutatást nyújt az Európai Unió Palesztin Rendőrség Támogatására létrejött Koordinációs Irodája (EUPOL COPPS) misszióvezetőjének/rendőrbiztosának;

o)

szükség esetén útmutatást nyújt az Európai Unió rafahi átkelőhelyen működő határőrizeti segítségnyújtó missziója (EU BAM Rafah) misszióvezetőjének.

4. cikk

A megbízatás végrehajtása

(1)   Az EUKK felelős a megbízatásnak a főtitkár/főképviselő felügyelete és operatív irányítása melletti végrehajtásáért. Az EUKK minden kiadást elszámol a Bizottságnak.

(2)   A Politikai és Biztonsági Bizottság (PBB) kiemelt kapcsolatot tart fenn az EUKK-val, illetve ez a bizottság az elsődleges kapcsolattartó a Tanács felé is. A PBB a megbízatás keretein belül stratégiai iránymutatást és politikai támogatást nyújt az EUKK számára.

5. cikk

Finanszírozás

(1)   Az EUKK megbízatásával kapcsolatos kiadások fedezésére szánt pénzügyi referenciaösszeg a 2007. március 1-jétől2008. február 29-ig terjedő időszakra 1 700 000 EUR.

(2)   Az (1) bekezdésben meghatározott összeggel finanszírozott kiadásokat az Európai Unió általános költségvetésére vonatkozó eljárásokkal és szabályokkal összhangban kell kezelni, azzal a kivétellel, hogy semmilyen előfinanszírozás nem marad a Közösség tulajdona.

(3)   A kiadások kezelése az EUKK és a Bizottság közötti szerződés tárgyát képezi. A kiadások 2007. március 1-jétől elszámolhatók.

(4)   Az elnökség, a Bizottság és/vagy a tagállamok adott esetben logisztikai támogatást nyújtanak a régióban.

6. cikk

A csoport létrehozása

(1)   Megbízatása és a rendelkezésre álló megfelelő pénzügyi eszközök keretein belül – az elnökséggel konzultálva, a főtitkár/főképviselő segítségével, valamint a Bizottsággal való teljes együttműködésben – az EUKK felel az őt segítő csoport létrehozásáért. Az EUKK tájékoztatja az elnökséget és a Bizottságot a csoport végleges összetételéről.

(2)   A tagállamok és az Európai Unió intézményei javaslatot tehetnek olyan alkalmazottak kirendelésére, akik az EUKK-t segítik a munkájában. A tagállamok vagy az Európai Unió intézményei által az EUKK mellé kirendelt alkalmazottak javadalmazását az érintett tagállam, illetve az Európai Unió érintett intézménye fedezi.

(3)   Minden, nem kirendelés útján betöltendő A-típusú állást a Tanács Főtitkársága megfelelő módon meghirdet, és a legmegfelelőbb képesítéssel rendelkező jelentkezők alkalmazása érdekében ezekről az állásokról a tagállamokat és az Európai Unió intézményeit is értesíti.

(4)   Az EUKK küldetésének és a személyzete feladatának elvégzéséhez, illetve a zökkenőmentes működéséhez szükséges kiváltságokat, mentességeket és további garanciákat a felekkel együtt kell meghatározni. Ebből a célból a tagállamok és a Bizottság minden szükséges támogatást megadnak.

7. cikk

Biztonság

(1)   Az EUKK és csoportjának tagjai tiszteletben tartják a Tanács biztonsági szabályzatának elfogadásáról szóló, 2001. március 19-i 2001/264/EK tanácsi határozatban (4) megállapított biztonsági alapelveket és minimumszabályokat, különösen uniós minősített információk kezelése során.

(2)   Az EUKK – az Európai Unióról szóló szerződés V. címe szerint az Európai Unión kívül műveleti minőségben alkalmazott személyi állomány biztonságára vonatkozó európai uniós politikának megfelelően – a megbízatásával és a hatásköre alá tartozó földrajzi terület biztonsági helyzetével összhangban, a közvetlenül az irányítása alá tartozó állomány biztonsága érdekében meghoz valamennyi indokolt és megvalósítható intézkedést, különösen az alábbiak révén:

i.

az adott misszióra vonatkozó és a Tanács Főtitkárságának iránymutatásán alapuló biztonsági terv létrehozása, amely magában foglalja a misszióra vonatkozó fizikai, szervezeti és eljárási biztonsági intézkedéseket, szabályozza az állomány biztonságos mozgását a misszió területére és a misszió területén belül, továbbá kiterjed a biztonsági események kezelésére, valamint tartalmazza a misszió vészhelyzeti intézkedési és evakuálási tervét;

ii.

annak biztosítása, hogy az Európai Unión kívül alkalmazott teljes állomány a misszió területén fennálló körülmények által megkövetelt, nagy kockázat elleni biztosítással rendelkezzen;

iii.

annak biztosítása, hogy az Európai Unión kívül telepítendő csoportjának valamennyi tagja – a helyi szerződéses személyzetet is beleértve – megfelelő, a missziónak a Tanács Főtitkársága szerinti biztonsági minősítéséhez igazodó biztonsági képzésben részesüljön a misszió területére való megérkezést megelőzően vagy azt követően;

iv.

annak biztosítása, hogy a rendszeres biztonsági értékeléseket követően tett valamennyi elfogadott ajánlást végrehajtsák, valamint a félidős és a megbízatás végrehajtásáról szóló jelentések keretében írásos jelentések benyújtása a főtitkár/főképviselő, a Tanács és a Bizottság számára ezek végrehajtásáról és egyéb biztonsági kérdésekről;

v.

annak biztosítása, hogy szükség szerint és a parancsnoklás rendje szerinti feladatai keretében a hatásköre alá tartozó földrajzi területen a válságkezelési művelet vagy műveletek valamennyi uniós elemére nézve állományának biztonsága tekintetében koherens megközelítést alkalmazzanak.

8. cikk

Jelentéstétel

Az EUKK általában személyesen tesz jelentést a főtitkár/főképviselőnek és a PBB-nek, illetve jelentést tehet az illetékes munkacsoportnak is. Rendszeresen írásos jelentést kell küldeni a főtitkár/főképviselő, a Tanács és a Bizottság számára. Az EUKK a főtitkár/főképviselő és a PBB ajánlására jelentést tehet az Általános Ügyek és Külkapcsolatok Tanácsának is.

9. cikk

Koordináció

Az Európai Unió külső tevékenysége következetességének biztosítása érdekében az EUKK tevékenységét a főtitkár/főképviselő, az elnökség és a Bizottság tevékenységével össze kell hangolni. Az EUKK rendszeresen beszámol a tagállamok külképviseleteinek és a Bizottság küldöttségeinek. Az EUKK a helyszínen szoros kapcsolatot tart fenn az elnökséggel, a Bizottsággal és a külképviseletek vezetőivel, akik mindent megtesznek annak érdekében, hogy az EUKK-nak megbízatása végrehajtásához segítséget nyújtsanak. Az EUKK egyéb helyi nemzetközi és regionális szereplőkkel is kapcsolatot tart.

10. cikk

Felülvizsgálat

Ezen együttes fellépés végrehajtását, valamint az Európai Uniónak az érintett régióban történő egyéb kezdeményezéseivel való összhangot rendszeresen felül kell vizsgálni. Az EUKK 2007. június vége előtt az elért eredményekről szóló jelentést, 2007. november közepéig pedig a megbízatás teljesítéséről szóló átfogó jelentést nyújt be a főtitkár/főképviselőnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak. E jelentések alapul szolgálnak az illetékes munkacsoportok és a PBB számára ezen együttes fellépés értékeléséhez. A szerepvállalás átfogó prioritásainak összefüggésében a főképviselő ajánlást tesz a PBB-nek a megbízatás megújítását, módosítását vagy befejezését elrendelő tanácsi határozatra vonatkozóan.

11. cikk

Hatálybalépés

Ez az együttes fellépés az elfogadásának napján lép hatályba.

12. cikk

Kihirdetés

Ezt az együttes fellépést az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2007. február 15-én.

a Tanács részéről

az elnök

W. SCHÄUBLE


(1)  HL L 49., 2006.2.21., 8. o.

(2)  HL L 300., 2005.11.17., 65. o.

(3)  HL L 327., 2005.12.14., 28. o.

(4)  HL L 101., 2001.4.11., 1. o. A legutóbb a 2005/952/EK tanácsi határozattal (HL L 346., 2005.12.29, 18. o.) módosított határozat.


16.2.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 46/75


A TANÁCS 2007/111/KKBP EGYÜTTES FELLÉPÉSE

(2007. február 15.)

az Európai Unió dél-kaukázusi különleges képviselője megbízatásának módosításáról és meghosszabbításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre, és különösen annak 14. cikkére, 18. cikke (5) bekezdésére és 23. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Tanács 2006. február 20-án elfogadta az Európai Unió dél-kaukázusi különleges képviselőjének kinevezéséről szóló 2006/121/KKBP együttes fellépést (1).

(2)

A Tanács 2006. június 7-én jóváhagyta az Európai Unióról szóló szerződés V. címe szerint az Európai Unión kívül műveleti minőségben alkalmazott személyi állomány biztonságára vonatkozó európai uniós politikát.

(3)

A 2006/121/KKBP együttes fellépés felülvizsgálata alapján az Európai Unió különleges képviselőjének (EUKK) megbízatását 12 hónappal meg kell hosszabbítani.

(4)

Az EUKK megbízatását olyan helyzet összefüggésében látja el, amely rosszabbodhat és veszélyeztetheti a közös kül- és biztonságpolitikának a Szerződés 11. cikkében meghatározott célkitűzéseit,

ELFOGADTA EZT AZ EGYÜTTES FELLÉPÉST:

1. cikk

Az Európai Unió különleges képviselője

Peter Semneby-nek mint az Európai Unió dél-kaukázusi különleges képviselőjének (EUKK) a megbízatása 2008. február 29-ig meghosszabbításra kerül.

2. cikk

Politikai célkitűzések

(1)   Az EUKK megbízatása az Európai Uniónak a Dél-Kaukázusra vonatkozó politikai célkitűzésein alapul. E célkitűzések az alábbiakat foglalják magukban:

a)

Örményország, Azerbajdzsán és Grúzia támogatása annak érdekében, hogy megvalósíthassák politikai és gazdasági reformjaikat, különösen a jogállamiság, a demokratizálódás, az emberi jogok, a felelős kormányzás, a fejlődés, valamint a szegénység mérséklése terén;

b)

a meglévő mechanizmusokkal összhangban a régión belüli konfliktusok megakadályozása, a konfliktusok békés rendezéséhez való hozzájárulás, ideértve a menekültek és az országon belül lakhelyüket elhagyni kényszerült személyek hazatérésének előmozdítását is;

c)

konstruktív kapcsolatok kialakítása a régió tekintetében érdekelt főbb szereplőkkel;

d)

a régió államai, különösen a Dél-Kaukázus államai közötti további együttműködés ösztönzése és támogatása, ideértve a gazdasággal, az energiával és a közlekedéssel kapcsolatos kérdéseket;

e)

a régión belüli uniós szerepvállalás hatékonyságának és ismertségének növelése.

(2)   Az EUKK támogatja a főtitkár/főképviselő munkáját a régióban.

3. cikk

Megbízatás

E politikai célkitűzések megvalósítása érdekében az EUKK megbízatása a következő:

a)

kapcsolatok kialakítása a régióbeli kormányokkal, parlamentekkel, igazságszolgáltatási szervekkel és civil társadalommal;

b)

Örményország, Azerbajdzsán és Grúzia ösztönzése a közös érdekű regionális témák – úgymint a közös biztonsági fenyegetések, a terrorizmus elleni küzdelem, a tiltott kereskedelem és a szervezett bűnözés – terén való együttműködésre;

c)

hozzájárulás a konfliktusok megakadályozásához és segítségnyújtás a konfliktusok rendezése terén elérendő haladás feltételeinek megteremtésében, ideértve a civil társadalomhoz kapcsolódó fellépésre és a területek rehabilitációjára vonatkozó ajánlásokat, a Bizottságnak az EK-Szerződés szerinti felelősségeinek sérelme nélkül;

d)

a konfliktusok rendezéséhez való hozzájárulás és e rendezés megvalósításának megkönnyítése az Egyesült Nemzetek Szervezetének Főtitkárával és annak grúziai különleges képviselőjével, az Egyesült Nemzetek Főtitkárának grúziai baráti csoportjával, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezettel (EBESZ) és annak minszki csoportjával szoros együttműködésben, valamint a Dél-Oszétiára vonatkozó konfliktusrendezési mechanizmussal összhangban;

e)

az Európai Unió által a régió tekintetében érdekelt főbb szereplőkkel folytatott párbeszéd fokozása;

f)

segítségnyújtás a Tanács részére a Dél-Kaukázusra vonatkozó átfogó politika továbbfejlesztésében;

g)

egy támogató csoporton keresztül:

jelentések és a határhelyzetre vonatkozó folyamatos értékelések készítése az Európai Unió részére, valamint a Grúzia és az Orosz Föderáció közötti bizalomépítés elősegítése, ily módon hatékony együttműködés és kapcsolattartás biztosítása valamennyi érintett szereplővel;

átfogó reformstratégia előkészítésében történő segítségnyújtás a Grúz Határőrség és más érintett kormányzati intézmények számára Tbilisziben;

együttműködés a grúz hatóságokkal a Tbiliszi és a határ közötti kommunikáció fokozása érdekében, ideértve a tanácsadást is. E feladat megvalósítása Tbiliszi és a határ között elhelyezkedő Regionális Határőrségi Központokkal való szoros együttműködés révén történik (Abházia és Dél-Oszétia kivételével);

h)

hozzájárulás az Európai Unió emberi jogi politikája és az emberi jogokra vonatkozó uniós iránymutatások végrehajtásához, különös tekintettel a konfliktus sújtotta térségekben élő gyermekek és nők helyzetére, elsősorban az ilyen vonatkozású fejlemények nyomon követése és kezelése révén.

4. cikk

A megbízatás végrehajtása

(1)   Az EUKK felel megbízatásának a főtitkár/főképviselő felügyelete és operatív irányítása alatti végrehajtásáért. Az EUKK minden kiadást elszámol a Bizottságnak.

(2)   A Politikai és Biztonsági Bizottság (PBB) kiemelt kapcsolatot tart fenn az EUKK-val, illetve ez a bizottság az elsődleges kapcsolattartó a Tanács felé is. A PBB a megbízatás keretein belül stratégiai iránymutatást és politikai támogatást nyújt az EUKK számára.

5. cikk

Finanszírozás

(1)   Az EUKK megbízatásával kapcsolatos kiadások fedezésére szolgáló pénzügyi referenciaösszeg a 2007. március 1-jétől2008. február 29-ig terjedő időszakra 3 120 000 EUR.

(2)   Az (1) bekezdésben meghatározott összegből finanszírozott kiadásokat az Európai Unió általános költségvetésére vonatkozó eljárásokkal és szabályokkal összhangban kell kezelni, azzal a kivétellel, hogy semmilyen előfinanszírozás nem marad a Közösség tulajdonában.

(3)   A kiadások kezelése az EUKK és a Bizottság közötti szerződés tárgyát képezi. A kiadások 2007. március 1-jétől elszámolhatóak.

(4)   Az elnökség, a Bizottság és/vagy a tagállamok adott esetben logisztikai támogatást nyújtanak a régióban.

6. cikk

A csoport létrehozása

(1)   Az EUKK – a főtitkár / főképviselő támogatásával, az elnökséggel folytatott konzultációt követően, valamint a Bizottsággal való teljes együttműködésben – megbízatása és a rendelkezésre álló megfelelő pénzügyi eszközök keretein belül felel az őt segítő csoport létrehozásáért. Az EUKK tájékoztatja az elnökséget és a Bizottságot a csoport végleges összetételéről.

(2)   A tagállamok és az Európai Unió intézményei javaslatot tehetnek olyan alkalmazottak kirendelésére, akik az EUKK-t segítik a munkájában. A tagállamok vagy az Európai Unió intézményei által az EUKK mellé kirendelt alkalmazottak javadalmazását az érintett tagállam, illetve az Európai Unió érintett intézménye fedezi.

(3)   Minden, nem kirendelés útján betöltendő A-típusú állást a Tanács Főtitkársága megfelelő módon meghirdet, és a legmegfelelőbb képesítéssel rendelkező jelentkezők alkalmazása érdekében ezekről az állásokról a tagállamokat és az intézményeket is értesíti.

(4)   Az EUKK megbízatásának és az alkalmazottak feladatának elvégzéséhez, illetve a zökkenőmentes működéshez szükséges kiváltságokat, mentességeket és egyéb garanciákat a felekkel együtt kell meghatározni. Ehhez a tagállamok és a Bizottság minden szükséges támogatást megad.

7. cikk

Biztonság

(1)   Az EUKK és csoportjának tagjai tiszteletben tartják a Tanács biztonsági szabályzatának elfogadásáról szóló, 2001. március 19-i 2001/264/EK tanácsi határozatban (2) megállapított biztonsági alapelveket és minimumszabályokat, különösen uniós minősített információk kezelése során.

(2)   Az EUKK – az Európai Unióról szóló szerződés V. címe szerint az Európai Unión kívül műveleti minőségben alkalmazott személyi állomány biztonságára vonatkozó európai uniós politikának megfelelően – a megbízatásával és a hatásköre alá tartozó földrajzi terület biztonsági helyzetével összhangban, a közvetlenül az irányítása alá tartozó állomány biztonsága érdekében meghoz valamennyi indokolt és megvalósítható intézkedést, különösen az alábbiak révén:

a)

az adott misszióra vonatkozó és a Tanács Főtitkárságának iránymutatásán alapuló biztonsági terv létrehozása, amely magában foglal többek között a misszióra vonatkozó fizikai, szervezeti és eljárási biztonsági intézkedéseket, szabályozza az állomány biztonságos mozgását a misszió területére és a misszió területén belül, továbbá kiterjed a biztonsági események kezelésére, valamint tartalmazza a misszió vészhelyzeti intézkedési és evakuálási tervét;

b)

annak biztosítása, hogy az Európai Unión kívül alkalmazott teljes állomány a misszió területén fennálló körülmények által megkövetelt, nagy kockázat elleni biztosítással rendelkezzen;

c)

annak biztosítása, hogy az Európai Unión kívül telepítendő csoportjának valamennyi tagja – a helyi szerződéses személyzetet is beleértve – megfelelő, a missziónak a Tanács Főtitkársága szerinti biztonsági minősítéséhez igazodó biztonsági képzésben részesüljön a misszió területére való megérkezést megelőzően vagy azt követően;

d)

annak biztosítása, hogy a rendszeres biztonsági értékeléseket követően tett valamennyi elfogadott ajánlást végrehajtsák, valamint a félidős és a megbízatás végrehajtásáról szóló jelentések keretében írásos jelentések benyújtása a főtitkár/főképviselő, a Tanács és a Bizottság számára ezek végrehajtásáról és egyéb biztonsági kérdésekről;

e)

annak biztosítása, hogy szükség szerint és a parancsnoklás rendje szerinti feladatai keretében a hatásköre alá tartozó földrajzi területen a válságkezelési művelet vagy műveletek valamennyi uniós elemére nézve állományának biztonsága tekintetében koherens megközelítést alkalmazzanak.

8. cikk

Jelentéstétel

Az EUKK általában személyesen tesz jelentést a főtitkár/főképviselőnek és a PBB-nek, illetve jelentést tehet az illetékes munkacsoportnak is. A főtitkár/főképviselő, a Tanács és a Bizottság számára rendszeres írásos jelentést kell küldeni. Az EUKK a főtitkár/főképviselő és a PBB ajánlására jelentést tehet az Általános Ügyek és Külkapcsolatok Tanácsának is.

9. cikk

Koordináció

Az Európai Unió külkapcsolatai következetességének biztosítása érdekében az EUKK tevékenységét a főtitkár/főképviselő, az elnökség és a Bizottság tevékenységével össze kell hangolni. Az EUKK rendszeresen beszámol a tagállamok külképviseleteinek és a Bizottság küldöttségeinek. Az EUKK a helyszínen szoros kapcsolatot tart fenn az elnökséggel, a Bizottsággal és a külképviseletek vezetőivel, akik mindent megtesznek annak érdekében, hogy az EUKK megbízatásának végrehajtásához segítséget nyújtsanak. Az EUKK egyéb helyi nemzetközi és regionális szereplőkkel is kapcsolatot tart.

10. cikk

Felülvizsgálat

Ezen együttes fellépés végrehajtását, valamint az Európai Uniónak az érintett régióban történő egyéb kezdeményezéseivel való koherenciáját rendszeresen felül kell vizsgálni. Az EUKK 2007. június végéig az elért eredményekről jelentést, 2007. november közepéig pedig a megbízatás teljesítéséről szóló átfogó jelentést nyújt be a főtitkár/főképviselő, a Tanács és a Bizottság részére. E jelentések alapul szolgálnak az illetékes munkacsoportok és a PBB számára ezen együttes fellépés értékeléséhez. A szerepvállalás átfogó prioritásainak összefüggésében a főtitkár/főképviselő ajánlást tesz a PBB-nek a megbízatás megújítását, módosítását vagy befejezését elrendelő tanácsi határozatra vonatkozóan.

11. cikk

Hatálybalépés

Ez az együttes fellépés az elfogadásának napján lép hatályba.

12. cikk

Kihirdetés

Ezt az együttes fellépést az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2007. február 15-én.

a Tanács részéről

az elnök

W. SCHÄUBLE


(1)  HL L 49., 2006.2.21., 14. o.

(2)  HL L 101., 2001.4.11., 1. o., Alegutóbb a 2005. december 20-i 2005/952/EK tanácsi határozattal (HL L 346., 2005.12.29., 18. o.) módosított határozat.


16.2.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 46/79


A TANÁCS 2007/112/KKBP EGYÜTTES FELLÉPÉSE

(2007. február 15.)

az Európai Uniónak az Afrikai Nagy Tavak régiójáért felelős különleges képviselője kinevezéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre, és különösen annak 14. cikkére, 18. cikke (5) bekezdésére és 23. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Tanács 2006. február 20-án elfogadta az Európai Uniónak az Afrikai Nagy Tavak régiójáért felelős különleges képviselője megbízatásának 2007. február 28-ig történő meghosszabbításáról szóló 2006/122/KKBP együttes fellépést (1).

(2)

A Tanács 2006. június 7-én jóváhagyta az Európai Unióról szóló szerződés V. címe szerint az Európai Unión kívül műveleti minőségben alkalmazott személyi állomány biztonságára vonatkozó európai uniós politikát.

(3)

A 2006/122/KKBP együttes fellépés felülvizsgálata alapján az Európai Unió különleges képviselője (EUKK) megbízatását módosítani kell, és azt további 12 hónapos időtartammal meg kell hosszabbítani.

(4)

Aldo Ajello tájékoztatta a főtitkár/főképviselőt, hogy 2007. február végével le kíván mondani. Ezért 2007. március 1-től új EUKK-t kell kinevezni.

(5)

A főtitkár/főképviselő 2007. január 31-én javasolta, hogy Roeland VAN DE GEER-t nevezzék ki az Európai Uniónak az Afrikai Nagy Tavak régiójáért felelős új különleges képviselőjévé.

(6)

Az EUKK megbízatását olyan helyzet összefüggésében hajtja végre, amely romolhat és veszélyeztetheti a közös kül- és biztonságpolitikának a Szerződés 11. cikkében megállapított célkitűzéseit,

ELFOGADTA EZT AZ EGYÜTTES FELLÉPÉST:

1. cikk

Kinevezés

Roeland VAN DE GEER-t a 2007. március 1-jétől2008. február 29-ig terjedő időszakra az Európai Uniónak az Afrikai Nagy Tavak régiójáért felelős különleges képviselőjévé (EUKK) nevezik ki.

2. cikk

Politikai célkitűzések

Az EUKK megbízatása az Európai Uniónak az Afrikai Nagy Tavak régiójában a konfliktus utáni helyzet további stabilizálására és konszolidálására vonatkozó politikai célkitűzésein alapul, különös tekintettel az érintett országokban bekövetkező fejlemények regionális dimenziójára. A demokrácia és a helyes kormányzás alapvető normáinak, többek között az emberi jogok és a jogállamiság tiszteletben tartásának előmozdítása érdekében ezek a célkitűzések a következőket foglalják magukban:

a)

az Európai Uniónak az Afrikai Nagy Tavak régiójában folytatott következetes, fenntartható és felelős politikájához való aktív és hatékony hozzájárulás, amely előmozdítja a régióra vonatkozó egységes, átfogó uniós megközelítés kialakítását. Az EUKK támogatja a főtitkár/főképviselő munkáját a régióban;

b)

az Európai Uniónak a régióban zajló stabilizációs és újjáépítési folyamatok iránti folyamatos elkötelezettségének biztosítása a helyszínen és a megfelelő nemzetközi fórumokon való aktív jelenlét révén, kapcsolat fenntartása a kulcsfontosságú szereplőkkel, valamint a válságkezeléshez való hozzájárulás;

c)

hozzájárulás az átmenet utáni szakaszhoz a Kongói Demokratikus Köztársaságban (KDK), különösen az új intézmények megszilárdítására irányuló politikai folyamat tekintetében, valamint az új kormánnyal folytatandó politikai konzultáció és koordináció szélesebb nemzetközi keretének meghatározása;

d)

az ENSZ-szel és a MONUC-kal szorosan együttműködve a KDK biztonsági ágazatának átfogó reformjára irányuló nemzetközi támogató erőfeszítésekhez való hozzájárulás, különös tekintettel arra, hogy az Európai Unió ebben az összefüggésben kész koordináló szerepet vállalni;

e)

a Nagy Tavak régiójáról szóló nemzetközi konferenciát követő intézkedések megfelelő végrehajtásához való hozzájárulás, különösen a Nagy Tavak titkárságával és főtitkárával, valamint a nyomon követési mechanizmusban részt vevő Trojkával kialakítandó szoros kapcsolatok, továbbá a régióban a jószomszédi kapcsolatok előmozdítása révén;

f)

a határokon átnyúló tevékenységet folytató fegyveres csoportok továbbra is jelentős, a régióbeli országok destabilizálódásának és belső problémáik súlyosbodásának veszélyét hordozó problémájának kezelése;

g)

a konfliktus utáni stabilizáláshoz való hozzájárulás Burundiban, Ruandában és Ugandában, különösen a fegyveres csoportokkal, például az FNL-lel és az LRA-val ezzel párhuzamosan folytatott béketárgyalások révén.

3. cikk

Megbízatás

A politikai célkitűzések megvalósítása érdekében az EUKK megbízatása a következőkre terjed ki:

a)

szoros kapcsolatot alakít ki és tart fenn az Afrikai Nagy Tavak régiójának országaival, az Egyesült Nemzetek Szervezetével, az Afrikai Unióval, a kulcsfontosságú afrikai országokkal és a KDK és az Európai Unió legfőbb partnereivel, valamint a regionális és szubregionális afrikai szervezetekkel, más jelentős harmadik országokkal és más, kulcsszerepet játszó régióbeli vezetőkkel;

b)

tanácsot ad és jelentés tesz az Európai Unió lehetőségeiről a stabilizációs és konszolidációs folyamat támogatása, valamint az uniós kezdeményezések megvalósításának legmegfelelőbb módja tekintetében;

c)

biztosítja a KKBP és a EBVP szereplői közötti összhangot, és e célból szükség szerint tanácsot és segítséget nyújt a KDK biztonsági ágazatának reformja keretében, és különösen helyi politikai iránymutatást ad – helyi szintű feladataik teljesítése érdekében – az EU Rendőri Missziója („EUPOL Kinshasa”), valamint a kongói hatóságok számára a biztonsági ágazat reformja keretében tanáccsal és segítséggel szolgáló EU-misszió („EUSEC RD Congo”) vezetőinek;

d)

hozzájárul a Nagy Tavak régiójáról szóló nemzetközi konferenciát követő intézkedések végrehajtásához, különösen a régióban meghatározott, a konfliktusok megoldásában az erőszakmentesség és a kölcsönös védelem célkitűzését megvalósító, valamint a regionális együttműködésre vonatkozó politikák támogatásával, továbbá az emberi jogok, a demokratizálódás és a helyes kormányzás előmozdítása, a büntetlenség elleni küzdelem, az igazságügyi együttműködés, valamint a természeti erőforrások jogellenes kiaknázása elleni küzdelem tekintetében;

e)

hozzájárul ahhoz, hogy a régió véleményformálói jobban megértsék az Európai Unió szerepét;

f)

igény szerint hozzájárul a felek közötti béke-és tűzszüneti megállapodások megtárgyalásához és végrehajtásához, valamint diplomáciai megbeszéléseket folytat a felekkel, amennyiben azok a megállapodások szabályait megszegik; a folyamatban lévő LRA-tárgyalások összefüggésében e tevékenységeket szorosan össze kell hangolni a szudáni EUKK-val;

g)

hozzájárul az Európai Unió emberi jogi politikájának és emberi jogi iránymutatásainak – különösen a gyermekekről, illetve a fegyveres konfliktusról szóló uniós iránymutatásoknak, valamint a nőkről, a békéről és a biztonságról szóló 1325. ENSZ Biztonsági Tanácsi határozattal kapcsolatos uniós politikának – a végrehajtásához, többek között az e tekintetben bekövetkező fejlemények figyelemmel kísérése és az azokról tett jelentések révén.

4. cikk

A megbízatás végrehajtása

(1)   Az EUKK felelős a megbízatásnak a főtitkár/főképviselő felügyelete és operatív irányítása melletti végrehajtásáért. Az EUKK minden kiadást elszámol a Bizottságnak.

(2)   A Politikai és Biztonsági Bizottság (PBB) kiemelt kapcsolatot tart fenn az EUKK-val, valamint elsődleges kapcsolattartó a Tanács felé is. A PBB a megbízatás keretein belül stratégiai iránymutatást és politikai támogatást nyújt az EUKK számára.

5. cikk

Finanszírozás

(1)   Az EUKK megbízatásával járó kiadások fedezésére szánt pénzügyi referenciaösszeg a 2007. március 1-jétől2008. február 29-ig terjedő időszakra 1 025 000 EUR.

(2)   Az (1) bekezdésben meghatározott összeggel finanszírozott kiadásokat az Európai Unió általános költségvetésére vonatkozó eljárásokkal és szabályokkal összhangban kell kezelni, azzal a kivétellel, hogy semmilyen előfinanszírozás nem marad a Közösség tulajdona.

(3)   A kiadások kezelése az EUKK és a Bizottság közötti szerződés tárgyát képezi. A kiadások 2007. március 1-jétől elszámolhatóak.

(4)   Az elnökség, a Bizottság és/vagy a tagállamok adott esetben logisztikai segítséget nyújtanak a régióban.

6. cikk

A csoport létrehozása

(1)   Megbízatása és a rendelkezésre álló megfelelő pénzügyi eszközök keretein belül – a főtitkár/főképviselő támogatásával az elnökséggel folytatott konzultációt követően, valamint a Bizottsággal való teljes együttműködésben – az EUKK felel az őt segítő csoport létrehozásáért. Az EUKK tájékoztatja az elnökséget és a Bizottságot a csoport végleges összetételéről.

(2)   A tagállamok és az Európai Unió intézményei javaslatot tehetnek olyan alkalmazottak kirendelésére, akik az EUKK-t munkájában segítik. A tagállamok vagy az Európai Unió intézményei által az EUKK mellé kirendelt alkalmazottak javadalmazását az érintett tagállam, illetve az Európai Unió érintett intézménye fedezi.

(3)   Minden, nem kirendelés útján betöltendő A-kategóriájú állást a Tanács Főtitkársága a megfelelő módon meghirdet, és ezekről az állásokról a tagállamokat és az Európai Unió intézményeit is értesíti a legmegfelelőbb képesítéssel rendelkező jelentkezők alkalmazása érdekében.

(4)   Az EUKK megbízatásának és az alkalmazottak feladatának elvégzéséhez, illetve zökkenőmentes működéséhez szükséges kiváltságokat, mentességeket és egyéb garanciákat a felekkel együtt kell meghatározni. Ehhez a tagállamok és a Bizottság minden szükséges támogatást megad.

7. cikk

Biztonság

(1)   Az EUKK és csoportjának tagjai – különösen az EU minősített információk kezelése során – tiszteletben tartják a Tanács biztonsági szabályzatának elfogadásáról szóló, 2001. március 19-i 2001/264/EK tanácsi határozatban (2) megállapított biztonsági alapelveket és minimumszabályokat.

(2)   A Szerződés V. címe szerint az Európai Unión kívül műveleti minőségben alkalmazott személyi állomány biztonságára vonatkozó európai uniós politikával összhangban az EUKK az állomány biztonságához kapcsolódóan megbízatásával és a hatásköre alá tartozó földrajzi terület biztonsági helyzetével összhangban, a közvetlenül az irányítása alá tartozó állomány biztonsága érdekében meghoz valamennyi indokolt és megvalósítható intézkedést, különösen az alábbiak révén:

a)

a Tanács Főtitkárságának iránymutatásain alapuló, az adott misszióra vonatkozó biztonsági terv elkészítése, amely tartalmazza az adott misszióra vonatkozó fizikai, szervezeti és az eljárásokra vonatkozó biztonsági intézkedéseket, az állomány misszió területére való és a misszió területén belüli mozgásának irányítását, a váratlan biztonsági események kezelését és a misszió vészhelyzeti és evakuálási tervét;

b)

annak biztosítása, hogy az Európai Unión kívül alkalmazott teljes személyi állomány a misszió területén fennálló körülmények által megkövetelt, nagy kockázat elleni biztosítással rendelkezzen;

c)

annak biztosítása, hogy csoportjának az Európai Unión kívül bevetendő valamennyi tagja – beleértve a szerződéssel alkalmazott helyi személyi állományt is – a misszió területére érkezése előtt vagy érkezésekor a misszió területére vonatkozóan a Tanács Főtitkársága által meghatározott kockázati minősítésnek megfelelő biztonsági képzésben részesüljön;

d)

annak biztosítása, hogy a rendszeres biztonsági értékeléseket követően tett valamennyi kölcsönösen elfogadott ajánlást végrehajtsák, valamint a félidős és a megbízatás végrehajtásáról szóló jelentések keretében írásos jelentés benyújtása a főtitkár/főképviselő, a Tanács és a Bizottság számára ezek végrehajtásáról és egyéb biztonsági kérdésekről;

e)

annak biztosítása, hogy szükség szerint és a parancsnoklás rendje szerinti feladatai keretében a hatásköre alá tartozó földrajzi területen a válságkezelési művelet vagy műveletek valamennyi uniós elemére nézve állományának biztonsága tekintetében koherens megközelítést alkalmazzanak.

8. cikk

Jelentés

Az EUKK általában személyesen tesz jelentést a főtitkár/főképviselőnek és a PBB-nek, valamint jelentést tehet az illetékes munkacsoportnak is. Rendszeresen írásos jelentést küld a főtitkár/főképviselőnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak. Az EUKK a főtitkár/főképviselő és a PBB ajánlására jelentést tehet az Általános Ügyek és Külkapcsolatok Tanácsának.

9. cikk

Koordináció

Az Európai Unió külső tevékenységei összhangjának biztosítása érdekében az EUKK tevékenységét a főtitkár/főképviselő, az elnökség és a Bizottság tevékenységével össze kell hangolni. Az EUKK rendszeresen tájékoztatja a tagállamok külképviseleteit és a Bizottság küldöttségeit. Az EUKK helyben szoros kapcsolatot tart fenn az elnökséggel, a Bizottsággal és a külképviseletek vezetőivel, akik mindent megtesznek annak érdekében, hogy az EUKK megbízatásának végrehajtásában segítséget nyújtsanak. Az EUKK egyéb, a helyszínen lévő nemzetközi és regionális szereplőkkel is kapcsolatot tart.

10. cikk

Felülvizsgálat

Ezen együttes fellépés végrehajtását, valamint az Európai Uniónak az érintett régióban történő egyéb tevékenységeivel való összhangot rendszeresen felül kell vizsgálni. Az EUKK 2007. június végéig az elért eredményekről jelentést, 2007. november közepéig a megbízatás teljesítéséről átfogó jelentést nyújt be a főtitkár/főképviselőnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak. Ezek a jelentések alapul szolgálnak az illetékes munkacsoportok és a PBB számára ezen együttes fellépés értékeléséhez. A szerepvállalás átfogó prioritásainak függvényében a főtitkár/főképviselő ajánlást tesz a PBB-nek a megbízatás megújítását, módosítását vagy befejezését elrendelő tanácsi határozatra vonatkozóan.

11. cikk

Hatálybalépés

Ez az együttes fellépés az elfogadásának napján lép hatályba.

12. cikk

Kihirdetés

Ezt az együttes fellépést az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2007. február 15-én.

a Tanács részéről

az elnök

W. SCHÄUBLE


(1)  HL L 49., 2006.2.21., 17. o.

(2)  HL L 101., 2001.4.11., 1. o. A legutóbb a 2005/952/EK határozattal (HL L 346., 2005.12.29, 18. o.) módosított határozat.


16.2.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 46/83


A TANÁCS 2007/113/KKBP együttes fellépése

(2007. február 15.)

az Európai Unió közép-ázsiai különleges képviselője megbízatásának módosításáról és meghosszabbításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre, és különösen annak 14. cikkére, 18. cikke (5) bekezdésére, valamint 23. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Tanács 2005. július 28-án elfogadta az Európai Unió közép-ázsiai különleges képviselőjének kinevezéséről szóló 2005/588/KKBP együttes fellépést (1).

(2)

A Tanács 2006. február 20-án elfogadta az Európai Unió közép-ázsiai különleges képviselője (EUKK) megbízatásának 2007. február 28-ig történő meghosszabbításáról és módosításáról szóló 2006/118/KKBP együttes fellépést.

(3)

A Tanács a 2006. október 5-i 2006/670/KKBP tanácsi határozattal kinevezte Pierre Morelt az Európai Unió közép-ázsiai különleges képviselőjévé.

(4)

A Tanács 2006. június 7-én jóváhagyta az Európai Unióról szóló szerződés V. címe szerint az Európai Unión kívül műveleti minőségben alkalmazott személyi állomány biztonságára vonatkozó európai uniós politikát.

(5)

A 2005/588/KKBP együttes fellépés felülvizsgálata alapján az EUKK megbízatását módosítani kell és 12 hónappal meg kell hosszabbítani.

(6)

Az EU kétoldalú energetikai együttműködést kíván kialakítani fontos közép-ázsiai termelő- és tranzitországokkal.

(7)

Az EUKK megbízatását olyan helyzet összefüggésében látja el, amely romolhat és sértheti a közös kül- és biztonságpolitikának az Európai Unióról szóló Szerződés 11. cikkében meghatározott célkitűzéseit,

ELFOGADTA EZT AZ EGYÜTTES FELLÉPÉST:

1. cikk

Az Európai Unió különleges képviselője

Pierre MOREL megbízatása, mint az Európai Unió közép-ázsiai különleges képviselője (EUKK), 2008. február 29-ig meghosszabbításra kerül.

2. cikk

Politikai célkitűzések

Az EUKK megbízatása az EU közép-ázsiai politikai célkitűzésein alapul. E célkitűzések az alábbiakat foglalják magukban:

a)

a Közép-Ázsia és az Európai Unió közötti jó és szoros kapcsolatok előmozdítása a vonatkozó megállapodásokban meghatározott közös értékek és érdekek alapján;

b)

a régióbeli stabilitás és a régió országai közötti együttműködés erősítéséhez való hozzájárulás;

c)

hozzájárulás a demokrácia, a jogállamiság, a felelősségteljes kormányzás, valamint az emberi jogok és az alapvető szabadságok tiszteletben tartásának erősítéséhez Közép-Ázisában;

d)

a jelentős veszélyek – különösen az Európát közvetlenül érintő konkrét problémák – kezelése;

e)

az Európai Unió eredményességének és látható jelenlétének fokozása a régióban, többek között az egyéb érintett partnerekkel és nemzetközi szervezetekkel – például az EBESZ-szel – való szorosabb együttműködésen keresztül.

3. cikk

Megbízatás

(1)   E politikai célkitűzések megvalósítása érdekében az EUKK megbízatása a következő:

a)

a Közép-Ázsiában bekövetkező politikai változások szoros nyomon követése a kormányokkal, parlamentekkel, igazságszolgáltatási szervekkel, a civil társadalommal és a tömegtájékoztatási eszközökkel való szoros kapcsolatok kialakítása és fenntartása útján;

b)

Kazahsztán, a Kirgiz Köztársaság, Tádzsikisztán, Türkmenisztán és Üzbegisztán ösztönzése a közös érdekű regionális kérdésekkel kapcsolatos együttműködésre;

c)

megfelelő kapcsolatok kialakítása a régió legfontosabb érintett szereplőivel, beleértve valamennyi érintett regionális és nemzetközi szervezetet;

d)

hozzájárulás – az EBESZ-szel szoros együttműködésben – a konfliktus megelőzéshez és megoldáshoz a hatóságokkal és egyéb helyi szereplőkkel (nem kormányzati szervezetekkel, politikai pártokkal, kisebbségekkel, vallási csoportokkal és azok vezetőivel) való kapcsolatok kialakítása útján;

e)

hozzájárulás a KKBP energiabiztonsági elemeinek megfogalmazásához Közép-Ázsia tekintetében;

f)

az Európai Unió átfogó politikai koordinációjának előmozdítása Közép-Ázsiában és az Európai Uniónak a régióval fennálló külkapcsolatai következetességének biztosítása a közösségi hatáskörök sérelme nélkül;

g)

a Tanács segítése a Közép-Ázsiára vonatkozó átfogó politika továbbfejlesztésében;

h)

hozzájárulás az Európai Unió emberi jogi politikájának és az Európai Unió emberi jogokra vonatkozó iránymutatásainak a végrehajtásához, különös tekintettel a konfliktus sújtotta térségekben élő gyermekek és nők helyzetére, elsősorban az e kérdést érintő fejlemények megfigyelése és kezelése révén.

(2)   Az EUKK támogatja a főtitkár/főképviselő munkáját a régióban, és szorosan együttműködik az elnökséggel, az Európai Unió misszióvezetőivel, az EU afganisztáni különleges képviselőjével, valamint a Bizottsággal. Az EUKK folyamatosan áttekinti az Európai Uniónak a régióban folyó valamennyi tevékenységét.

4. cikk

A megbízatás végrehajtása

(1)   Az EUKK felel megbízatásának a főtitkár/főképviselő felügyelete és operatív irányítása melletti végrehajtásáért. Az EUKK minden kiadást elszámol a Bizottságnak.

(2)   A Politikai és Biztonsági Bizottság (PBB) az EUKK-val kiemelt kapcsolatot tart fenn, illetve ez a bizottság az elsődleges kapcsolattartó a Tanáccsal. A PBB a megbízatás keretein belül stratégiai iránymutatást és politikai támogatást nyújt az EUKK számára.

5. cikk

Finanszírozás

(1)   Az EUKK megbízatásával kapcsolatos kiadások fedezésére szánt pénzügyi referenciaösszeg a 2007. március 1-jétől2008. február 29-ig terjedő időszakra 1 000 000 EUR.

(2)   Az (1) bekezdésben meghatározott összeggel finanszírozott kiadásokat az Európai Unió általános költségvetésére vonatkozó eljárások és szabályok szerint kell kezelni, azzal a kivétellel, hogy semmilyen előfinanszírozás nem marad a Közösség tulajdona.

(3)   A kiadások kezelése az EUKK és a Bizottság közötti szerződés tárgyát képezi. A kiadások 2007. március 1-jétől elszámolhatóak.

(4)   Az elnökség, a Bizottság és/vagy a tagállamok adott esetben logisztikai támogatást nyújtanak a régióban.

6. cikk

A csoport létrehozása

(1)   Megbízatása és a rendelkezésre álló megfelelő pénzügyi eszközök keretein belül – a főtitkár/főképviselő támogatásával az elnökséggel folytatott konzultációt követően, valamint a Bizottsággal való teljes együttműködésben – az EUKK felel az őt segítő csoport létrehozásáért. Az EUKK tájékoztatja az elnökséget és a Bizottságot a csoport végleges összetételéről.

(2)   A tagállamok és az Európai Unió intézményei javaslatot tehetnek olyan alkalmazottak kirendelésére, akik az EUKK-t munkájában segítik. A tagállamok vagy az Európai Unió valamely intézménye által az EUKK mellé esetlegesen kirendelt személyzet javadalmazását az érintett tagállam, illetve az Európai Unió érintett intézménye fedezi.

(3)   Minden, nem kirendelés útján betöltendő A-kategóriájú állást a Tanács Főtitkársága a megfelelő módon hirdet meg, és ezekről az állásokról a tagállamokat és az Európai Unió intézményeit is értesíti a legmegfelelőbb képesítéssel rendelkező jelentkezők alkalmazása érdekében.

(4)   Az EUKK küldetésének és az alkalmazottak feladatának elvégzéséhez, illetve a zökkenőmentes működéséhez szükséges kiváltságokat, mentességeket és egyéb garanciákat a felekkel együtt kell meghatározni. A tagállamok és a Bizottság minden ehhez szükséges támogatást megadnak.

7. cikk

Biztonság

(1)   Az EUKK és csoportjának tagjai tiszteletben tartják a Tanács biztonsági szabályzatának elfogadásáról szóló, 2001. március 19-i 2001/264/EK tanácsi határozatban (2) megállapított biztonsági alapelveket és minimumszabályokat, különösen uniós minősített információk kezelése során.

(2)   Az EUKK – a Szerződés V. címe értelmében operatív minőségben az Európai Unión kívül telepített állomány biztonságára vonatkozó európai uniós politikának megfelelően – megbízatásával és a hatásköre alá tartozó földrajzi terület biztonsági helyzetével összhangban, a közvetlenül az irányítása alá tartozó állomány biztonsága érdekében meghoz valamennyi indokolt és megvalósítható intézkedést, elsősorban az alábbiakat:

a)

az adott misszióra vonatkozó és a Tanács Főtitkárságának iránymutatásán alapuló biztonsági terv létrehozása, amely magában foglalja a misszióra vonatkozó fizikai, szervezeti és eljárási biztonsági intézkedéseket, szabályozza az állomány biztonságos mozgását a misszió területére és a misszió területén belül, továbbá kiterjed a biztonsági események kezelésére, valamint tartalmazza a misszió vészhelyzeti intézkedési és evakuálási tervét;

b)

annak biztosítása, hogy az Európai Unión kívül telepített teljes állomány a misszió területén fennálló körülmények által megkövetelt, nagy kockázat elleni biztosítással rendelkezzen;

c)

annak biztosítása, hogy az Európai Unión kívül telepítendő csoportjának valamennyi tagja – a helyi szerződéses személyzetet is beleértve – megfelelő, a missziónak a Tanács Főtitkársága szerinti biztonsági minősítéséhez igazodó biztonsági képzésben részesüljön a misszió területére való megérkezést megelőzően vagy azt követően;

d)

annak biztosítása, hogy a rendszeres biztonsági értékeléseket követően tett valamennyi elfogadott ajánlást végrehajtsák, és a félidős, valamint a megbízatás teljesítéséről szóló jelentések keretében írásos jelentések benyújtása a főtitkár/főképviselő, a Tanács és a Bizottság részére az ajánlások végrehajtásáról és egyéb biztonsági kérdésekről;

e)

annak biztosítása, hogy szükség szerint és a parancsnoklás rendje szerinti feladatai keretében a hatásköre alá tartozó földrajzi területen a válságkezelési művelet vagy műveletek valamennyi uniós elemére nézve állományának biztonsága tekintetében koherens megközelítést alkalmazzanak.

8. cikk

Jelentéstétel

Az EUKK általában személyesen tesz jelentést a főtitkár/főképviselőnek és a PBB-nek, illetve jelentést tehet az illetékes munkacsoportnak is. Rendszeresen írásos jelentést küld a főtitkár/főképviselőnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak. Az EUKK a főtitkár/főképviselő és a PBB ajánlására jelentést tehet az Általános Ügyek és Külkapcsolatok Tanácsának is.

9. cikk

Koordináció

Az Európai Unió külkapcsolatai következetességének biztosítása érdekében az EUKK tevékenységét a főtitkár/főképviselő, az elnökség és a Bizottság tevékenységével össze kell hangolni. Az EUKK rendszeresen beszámol a tagállamok külképviseleteinek és a Bizottság küldöttségeinek. Az EUKK a helyszínen szoros kapcsolatot tart fenn az elnökséggel, a Bizottsággal és az EU misszióvezetőivel, akik mindent megtesznek annak érdekében, hogy az EUKK megbízatásának végrehajtásához segítséget nyújtsanak. Az EUKK kapcsolatot tart fenn az EU afganisztáni különleges képviselőjével, valamint helyi nemzetközi és regionális szereplőkkel is.

10. cikk

Felülvizsgálat

Ezen együttes fellépés végrehajtását, valamint az Európai Uniónak az érintett régióban történő egyéb hozzájárulásaival való koherenciáját rendszeresen felül kell vizsgálni. Az EUKK 2007. június végéig a főtitkár/főképviselőnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak az elért eredményekről szóló jelentést, 2007. november közepéig pedig, a megbízatás teljesítéséről szóló átfogó jelentést nyújt be. Ezek a jelentések alapul szolgálnak az érintett munkacsoportok és a PBB számára ezen együttes fellépés értékeléséhez. A kirendelések átfogó prioritásainak összefüggésében a főtitkár/főképviselő ajánlást tesz a PBB-nek a megbízatás megújítását, módosítását vagy megszüntetését elrendelő tanácsi határozatra vonatkozóan.

11. cikk

Hatálybalépés

Ez az együttes fellépés az elfogadásának napján lép hatályba.

12. cikk

Kihirdetés

Ezt az együttes fellépést a Hivatalos Lapban ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2007. február 15-én.

a Tanács részéről

az elnök

W. SCHÄUBLE


(1)  HL L 199., 2005.7.29., 100. o. A 2006/118/KKBP együttes fellépéssel (HL L 49., 2006.2.21., 7. o.) módosított együttes fellépés.

(2)  HL L 101., 2001.4.11., 1. o. A legutóbb a 2005/952/EK határozattal (HL L 346., 2005.12.29, 18. o.) módosított határozat.