ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 245

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

49. évfolyam
2006. szeptember 7.


Tartalom

 

II   Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

Oldal

 

 

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

 

*

Az EGT-Vegyesbizottság 56/2006 határozata (2006. június 2.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

1

 

*

Az EGT-Vegyesbizottság 57/2006 határozata (2006. június 2.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

3

 

*

Az EGT-Vegyesbizottság 58/2006 határozata (2006. június 2.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás VI. mellékletének (Szociális biztonság) módosításáról

4

 

*

Az EGT-Vegyesbizottság 59/2006 határozata (2006. június 2.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról

5

 

*

Az EGT-Vegyesbizottság 60/2006 határozata (2006. június 2.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról

7

 

*

Az EGT-Vegyesbizottság 61/2006 határozata (2006. június 2.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XI. mellékletének (Távközlési szolgáltatások) módosításáról

8

 

*

Az EGT-Vegyesbizottság 62/2006 határozata (2006. június 2.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról

9

 

*

Az EGT-Vegyesbizottság 63/2006 határozata (2006. június 2.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról

11

 

*

Az EGT-Vegyesbizottság 64/2006 határozata (2006. június 2.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról

13

 

*

Az EGT-Vegyesbizottság 65/2006 határozata (2006. június 2.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról

16

 

*

Az EGT-Vegyesbizottság 66/2006 határozata (2006. június 2.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról

17

 

*

Az EGT-Vegyesbizottság 67/2006 határozata (2006. június 2.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról

18

 

*

Az EGT-Vegyesbizottság 68/2006 határozata (2006. június 2.) az EGT-megállapodás XVI. mellékletének (Közbeszerzés) módosításáról

22

 

*

Az EGT-Vegyesbizottság 69/2006 határozata (2006. június 2.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XVI. mellékletének (Közbeszerzés) módosításáról

38

 

*

Az EGT-Vegyesbizottság 70/2006 határozata (2006. június 2.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XXI. mellékletének (Statisztika) módosításáról

40

 

*

Az EGT-Vegyesbizottság 71/2006 határozata (2006. június 2.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XXI. mellékletének (Statisztika) módosításáról

42

 

*

Az EGT-Vegyesbizottság 73/2006 határozata (2006. június 2.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről szóló 31. jegyzőkönyvének módosításáról

44

 

*

Az EGT-Vegyesbizottság 74/2006 határozata (2006. június 2.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről szóló 31. jegyzőkönyvének módosításáról

45

 

*

Az EGT-Vegyesbizottság 75/2006 határozata (2006. június 2.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásnak a borkereskedelem technikai akadályainak felszámolásáról szóló 47. jegyzőkönyve módosításáról

46

 

 

Az olvasóhoz

 

*

Az olvasóhoz

s3

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

7.9.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 245/1


AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG 56/2006 HATÁROZATA

(2006. június 2.)

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel módosított, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: a megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

A megállapodás II. mellékletét a 2006. április 28-i 47/2006 EGT-vegyesbizottsági határozat (1) módosította.

(2)

A 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a klórtalonil, klórtoluron, cipermetrin, daminozid és tiofanát-metil hatóanyagként való felvételének céljából történő módosításáról szóló, 2005. szeptember 16-i 2005/53/EK bizottsági irányelvet (2) bele kell foglalni a megállapodásba.

(3)

A 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a tribenuron hatóanyagként való felvételének céljából történő módosításáról szóló, 2005. szeptember 19-i 2005/54/EK bizottsági irányelvet (3) bele kell foglalni a megállapodásba.

(4)

A 91/414/EGK tanácsi irányelvnek az MCPA és az MCPB hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról szóló, 2005. szeptember 21-i 2005/57/EK bizottsági irányelvet (4) bele kell foglalni a megállapodásba.

(5)

A 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a bifenazát és a milbemektin hatóanyagként való felvételének céljából történő módosításáról szóló, 2005. szeptember 21-i 2005/58/EK bizottsági irányelvet (5) bele kell foglalni a megállapodásba.

(6)

A 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a klórpirifosz, klórpirifosz-metil, mankozeb, maneb és metiram hatóanyagként való felvételének céljából történő módosításáról szóló, 2005. október 21-i 2005/72/EK bizottsági irányelvet (6) bele kell foglalni a megállapodásba.

(7)

A 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a varfarin hatóanyagként való felvétele tekintetében történő módosításáról szóló, 2006. január 17-i 2006/5/EK bizottsági irányelvet (7) bele kell foglalni a megállapodásba.

(8)

A 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a tolilfluanid hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról szóló, 2006. január 17-i 2006/6/EK bizottsági irányelvet (8) bele kell foglalni a megállapodásba,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A megállapodás II. melléklete XV. fejezetének 12a. pontja (91/414/EGK tanácsi irányelv) a következő francia bekezdésekkel egészül ki:

„–

32005 L 0053: a Bizottság 2005/53/EK irányelve (2005. szeptember 16.) (HL L 241., 2005.9.17., 51. o.),

32005 L 0054: a Bizottság 2005/54/EK irányelve (2005. szeptember 19.) (HL L 244., 2005.9.20., 21. o.),

32005 L 0057: a Bizottság 2005/57/EK irányelve (2005. szeptember 21.) (HL L 246., 2005.9.22., 14. o.),

32005 L 0058: a Bizottság 2005/58/EK irányelve (2005. szeptember 21.) (HL L 246., 2005.9.22., 17. o.),

32005 L 0072: a Bizottság 2005/72/EK irányelve (2005. október 21.) (HL L 279., 2005.10.22., 63. o.),

32006 L 0005: a Bizottság 2006/5/EK irányelve (2006. január 17.) (HL L 12., 2006.1.18., 17. o.),

32006 L 0006: a Bizottság 2006/6/EK irányelve (2006. január 17.) (HL L 12., 2006.1.18., 21. o.).”

2. cikk

A 2005/53/EK, a 2005/54/EK, a 2005/57/EK, a 2005/58/EK 2005/72/EK, a 2006/5/EK és a 2006/6/EK irányelv izlandi és norvég nyelvű szövegei, melyeket az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-kiegészítésében közzé kell tenni, hitelesek.

3. cikk

Ez a határozat 2006. június 3-án lép hatályba, amennyiben a megállapodás 103. cikkének (1) bekezdésében előírt összes értesítést eljuttatták az EGT-Vegyesbizottsághoz (9).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében kell közzétenni.

Kelt Brüsszelben, 2006. június 2-án.

az EGT-Vegyesbizottság részéről

az elnök

R. WRIGHT


(1)  HL L 175., 2006.6.29., 95. o.

(2)  HL L 241., 2005.9.17., 51. o.

(3)  HL L 244., 2005.9.20., 21. o.

(4)  HL L 246., 2005.9.22., 14. o.

(5)  HL L 246., 2005.9.22., 17. o.

(6)  HL L 279., 2005.10.22., 63. o.

(7)  HL L 12., 2006.1.18., 17. o.

(8)  HL L 12., 2006.1.18., 21. o.

(9)  Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.


7.9.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 245/3


AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG 57/2006 HATÁROZATA

(2006. június 2.)

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel módosított, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: a megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

A megállapodás II. mellékletét a 2005. július 8-i 101/2005 EGT-vegyesbizottsági határozat módosította (1).

(2)

Az 1999/5/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben említett, segélyszolgálatoknak a helymeghatározó Cospas-Sarsat-jeladókhoz való hozzáférése biztosításának alapvető követelményeiről szóló, 2005. augusztus 29-i 2005/631/EK bizottsági határozatot (2) bele kell foglalni a megállapodásba,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A megállapodás II. mellékletének XVIII. fejezete a 4zzn. pont (2005/53/EK bizottsági határozat) után a következő ponttal egészül ki:

„4zzo.

32005 D 0631: A Bizottság 2005/631/EK határozata (2005. augusztus 29.) az 1999/5/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben említett, segélyszolgálatoknak a helymeghatározó COSPAS-SARSAT-jeladókhoz való hozzáférése biztosításának alapvető követelményeiről (HL L 225., 2005.8.31., 28. o.)”

2. cikk

A 2005/631/EK határozat izlandi és norvég nyelvű szövegei, amelyeket az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-kiegészítésében közzé kell tenni, hitelesek.

3. cikk

Ez a határozat 2006. június 3-án lép hatályba, amennyiben a megállapodás 103. cikkének (1) bekezdésében előírt összes értesítést eljuttatták az EGT-Vegyesbizottsághoz (3).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében kell közzétenni.

Kelt Brüsszelben, 2006. június 2-án.

az EGT-Vegyesbizottság részéről

az elnök

R. WRIGHT


(1)  HL L 306., 2005.11.24., 32. o.

(2)  HL L 225., 2005.8.31., 28. o.

(3)  Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.


7.9.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 245/4


AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG 58/2006 HATÁROZATA

(2006. június 2.)

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás VI. mellékletének (Szociális biztonság) módosításáról

AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel módosított, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: a megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

A megállapodás VI. mellékletét a 2005. szeptember 30-i 118/2005 EGT-vegyesbizottsági határozat (1) módosította.

(2)

Az 574/72/EGK tanácsi rendelet 94. cikkének (4) bekezdésében és 95. cikkének (4) bekezdésében meghatározott listák összeállítására vonatkozó 1998. június 11-i 170. határozat felülvizsgálásáról szóló, az Európai Közösségek migráns munkavállalók szociális biztonságával foglalkozó igazgatási bizottságának 2005. május 26-i 203. határozatát (2) bele kell foglalni a megállapodásba,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A megállapodás VI. mellékletének 3.51. pontja (170. határozat) a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„–

32005 D 0965: 2005. május 26-i 203. határozat (HL L 349., 2005.12.31., 27. o.).”

2. cikk

A 203. határozat izlandi és norvég nyelvű szövegei, amelyeket az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-kiegészítésében közzé kell tenni, hitelesek.

3. cikk

Ez a határozat 2006. június 3-án lép hatályba, amennyiben a megállapodás 103. cikkének (1) bekezdésében előírt összes értesítést eljuttatták az EGT-Vegyesbizottsághoz (3).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében kell közzétenni.

Kelt Brüsszelben, 2006. június 2-án.

az EGT-Vegyesbizottság részéről

az elnök

R. WRIGHT


(1)  HL L 339., 2005.12.22., 22. o.

(2)  HL L 349., 2005.12.31., 27. o.

(3)  Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.


7.9.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 245/5


AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG 59/2006 HATÁROZATA

(2006. június 2.)

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról

AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel módosított, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: a megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

A megállapodás IX. mellékletét a 2006. március 10-i 33/2006 EGT-vegyesbizottsági határozat (1) módosította.

(2)

A viszontbiztosításról és a 73/239/EGK, a 92/49/EGK tanácsi irányelv, valamint a 98/78/EK és a 2002/83/EK irányelv módosításáról szóló, 2005. november 16-i 2005/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet (2) bele kell foglalni a megállapodásba,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A megállapodás IX. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A 7a. pont (92/49/EGK tanácsi irányelv) után a következő ponttal egészül ki:

„7b.

32005 L 0068: Az Európai Parlament és a Tanács 2005/68/EK irányelve (2005. november 16.) a viszontbiztosításról és a 73/239/EGK, a 92/49/EGK tanácsi irányelv, valamint a 98/78/EK és a 2002/83/EK irányelv módosításáról (HL L 323., 2005.12.9., 1. o.)

E megállapodás alkalmazásában az irányelv rendelkezéseit a következő kiigazítással kell értelmezni:

Az I. melléklet a következővel egészül ki:

»–

a Liechtensteini Hercegség esetében: »Aktiengesellschaft«, »Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea)«‚ »Genossenschaft«;

a Norvég Királyság esetében: »aksjeselskaper«, »allmennaksjeselskaper«, »gjensidige selskaper«;

az Izlandi Köztársaság esetében: »hlutafélög«, »gagnkvæm félög«.«”

2.

A 2. pont (73/239/EGK első tanácsi irányelv), a 7a. pont (92/49/EGK tanácsi irányelv), a 11. pont (2002/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv) és a 12c. pont (98/78/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv) a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„–

32005 L 0068: Az Európai Parlament és a Tanács 2005/68/EK irányelve (2005. november 16.) (HL L 323., 2005.12.9., 1. o.).”

2. cikk

A 2005/68/EK irányelv izlandi és norvég nyelvű szövegei, amelyeket az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-kiegészítésében közzé kell tenni, hitelesek.

3. cikk

Ez a határozat 2006. június 3-án lép hatályba, amennyiben a megállapodás 103. cikkének (1) bekezdésében előírt összes értesítést eljuttatták az EGT-Vegyesbizottsághoz (3).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében kell közzétenni.

Kelt Brüsszelben, 2006. június 2-án.

az EGT-Vegyesbizottság részéről

az elnök

R. WRIGHT


(1)  HL L 147., 2006.6.1., 50. o.

(2)  HL L 323., 2005.12.9., 1. o.

(3)  Alkotmányos követelmények fennállását jelezték.


7.9.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 245/7


AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG 60/2006 HATÁROZATA

(2006. június 2.)

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról

AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel módosított, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: a megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

A megállapodás IX. mellékletét a 2006. március 10-i 33/2006 EGT-vegyesbizottsági határozat (1) módosította.

(2)

A 72/166/EGK tanácsi irányelvnek a gépjármű-felelősségbiztosítás ellenőrzésére vonatkozó alkalmazásáról szóló, 2005. november 29-i 2005/849/EK bizottsági határozatot (2) bele kell foglalni a megállapodásba,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A megállapodás IX. melléklete a 8b. pont (2004/332/EK bizottsági határozat) után a következő ponttal egészül ki:

„8c.

32005 D 0849: A Bizottság 2005/849/EK határozata (2005. november 29.) a 72/166/EGK tanácsi irányelvnek a gépjármű-felelősségbiztosítás ellenőrzésére vonatkozó alkalmazásáról (HL L 315., 2005.12.1., 16. o.).”

2. cikk

A 2005/849/EK határozat izlandi és norvég nyelvű szövegei, amelyeket az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-kiegészítésében közzé kell tenni, hitelesek.

3. cikk

Ez a határozat 2006. június 3-án lép hatályba, amennyiben a megállapodás 103. cikkének (1) bekezdésében előírt összes értesítést eljuttatták az EGT-Vegyesbizottsághoz (3).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében kell közzétenni.

Kelt Brüsszelben, 2006. június 2-án.

az EGT-Vegyesbizottság részéről

az elnök

R. WRIGHT


(1)  HL L 147., 2006.6.1., 50. o.

(2)  HL L 315., 2005.12.1., 16. o.

(3)  Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.


7.9.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 245/8


AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG 61/2006 HATÁROZATA

(2006. június 2.)

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XI. mellékletének (Távközlési szolgáltatások) módosításáról

AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel módosított, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: a megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

A megállapodás XI. mellékletét a 2006. január 27-i 9/2006 EGT-vegyesbizottsági határozat (1) módosította.

(2)

A rádióspektrum 5 GHz-es frekvenciasávjának a vezeték nélküli hozzáférési rendszerek, beleértve a rádiós helyi hálózatokat is (WAS/RLAN), megvalósítására történő harmonizált felhasználásáról szóló, 2005. július 11-i 2005/513/EK bizottsági határozatot (2) bele kell foglalni a megállapodásba,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A megállapodás XI. melléklete az 5cr. pontot (2005/50/EK bizottsági határozat) követően a következő ponttal egészül ki:

„5cs.

32005 D 0513: A Bizottság 2005/513/EK határozata (2005. július 11.) a rádióspektrum 5 GHz-es frekvenciasávjának a vezeték nélküli hozzáférési rendszerek, beleértve a rádiós helyi hálózatokat is (WAS/RLAN), megvalósítására történő harmonizált felhasználásáról (HL L 187., 2005.7.19., 22. o.).”

2. cikk

A 2005/513/EK határozat izlandi és norvég nyelvű szövegei, amelyeket az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-kiegészítésében közzé kell tenni, hitelesek.

3. cikk

Ez a határozat 2006. június 3-án lép hatályba, amennyiben a megállapodás 103. cikkének (1) bekezdésében előírt összes értesítést eljuttatták az EGT-Vegyesbizottsághoz (3).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében kell közzétenni.

Kelt Brüsszelben, 2006. június 2-án.

az EGT-Vegyesbizottság részéről

az elnök

R. WRIGHT


(1)  HL L 92., 2006.3.30., 31. o.

(2)  HL L 187., 2005.7.19., 22. o.

(3)  Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.


7.9.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 245/9


AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG 62/2006 HATÁROZATA

(2006. június 2.)

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról

AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel módosított, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: a megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

A megállapodás XIII. mellékletét a 2006. március 10-i 35/2006 EGT-vegyesbizottsági határozat (1) módosította.

(2)

A HL L 201., 2004.6.7., 1. o. szerint helyesbített, a transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó közösségi iránymutatásokról szóló 1692/96/EK határozat módosításáról szóló, 2004. április 29-i 884/2004/EK európai parlamenti és tanácsi határozatot (2) bele kell foglalni a megállapodásba.

(3)

A 884/2004/EK határozat hivatkozik a vadon élő madarak védelméről szóló, 1979. április 2-i 79/409/EK tanácsi irányelvre (3), a Kohéziós Alap létrehozásáról szóló, 1994. május 16-i 1164/94/EK tanácsi rendeletre (4), valamint az Előcsatlakozási Strukturális Politikák Eszközének létrehozásáról szóló, 1999. június 21-i 1267/1999/EK tanácsi rendeletre (5), amelyeket nem emeltek be a megállapodásba.

(4)

A 884/2004/EK határozat hivatkozik a közösségi pénzügyi támogatás a transzeurópai hálózatok terén történő nyújtásának általános szabályairól szóló, 1995. szeptember 18-i 2236/95/EK tanácsi rendeletre (6), amely vonatkozásában a szerződő felek együttműködése a transzeurópai távközlési hálózatok területére korlátozódik,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A megállapodás XIII. mellékletének 5. pontja (1692/96/EK európai parlamenti és tanácsi határozat) a következőképpen módosul:

1.

A következő francia bekezdéssel egészül ki:

„–

32004 D 0884: Az Európai Parlament és a Tanács 884/2004/EK határozata (2004. április 29.) (HL L 167., 2004.4.30., 1. o.), a HL L 201., 2004.6.7., 1. o. szerinti helyesbítéssel.”

2.

A h) kiigazítás szövege helyébe a következő szöveg lép:

„a 8. cikk (1) bekezdésében szereplő »és a vadon élő madarak védelméről szóló, 1979. április 2-i 79/409/EGK, valamint a 92/43/EGK tanácsi irányelv alkalmazásával« szavak nem alkalmazandók;”

3.

Az i) kiigazításban szereplő „2.26. Izland” helyébe „2.16. Izland” és a „2.27. Norvégia” helyébe „2.17. Norvégia” lép.

4.

A j) kiigazításban szereplő „3.24. Norvégia” helyébe „3.16. Norvégia” lép.

5.

A k) kiigazításban szereplő „(Repülőterek)” helyébe „(Repülőtér-hálózatok)”, a „6.18. Izland” helyébe „6.8. Izland” és a „6.19. Norvégia” helyébe „6.9. Norvégia” lép.

2. cikk

A 884/2004/EK határozat izlandi és norvég nyelvű szövegei, amelyeket az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-kiegészítésében közzé kell tenni, hitelesek.

3. cikk

Ez a határozat 2006. június 3-án lép hatályba, amennyiben a megállapodás 103. cikkének (1) bekezdésében előírt összes értesítést eljuttatták az EGT-Vegyesbizottsághoz (7)

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében kell közzétenni.

Kelt Brüsszelben, 2006. június 2-án.

az EGT-Vegyesbizottság részéről

az elnök

R. WRIGHT


(1)  HL L 147., 2006.6.1., 53. o.

(2)  HL L 167., 2004.4.30., 1. o.

(3)  HL L 103., 1979.4.25., 1. o.

(4)  HL L 130., 1994.5.25., 1. o.

(5)  HL L 161., 1999.6.26., 73. o.

(6)  HL L 228., 1995.9.23., 1. o.

(7)  Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.


7.9.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 245/11


AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG 63/2006 HATÁROZATA

(2006. június 2.)

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról

AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel módosított, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: a megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

A megállapodás XIII. mellékletét a 2006. március 10-i 35/2006 EGT-vegyesbizottsági határozat (1) módosította.

(2)

A gépjárművezető nélkül bérelt járművek közúti árufuvarozásra történő használatáról szóló, 2006. január 18-i 2006/1/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet (2) bele kell foglalni a megállapodásba.

(3)

A 2006/1/EK irányelv hatályon kívül helyezi a 84/647/EGK tanácsi irányelvet (3), amelyet beépítettek a megállapodásba, és amelyet következésképpen a megállapodásból el kell hagyni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A megállapodás XIII. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A 29. pontot (84/647/EGK tanácsi irányelv) követően a következő ponttal egészül ki:

„29a.

32006 L 0001: Az Európai Parlament és a Tanács 2006/1/EK irányelve (2006. január 18.) a gépjárművezető nélkül bérelt járművek közúti árufuvarozásra történő használatáról (HL L 33., 2006.2.4., 82. o.).”

2.

A 29. pont (84/647/EGK tanácsi irányelv) szövegét el kell hagyni.

2. cikk

A 2006/1/EK irányelv izlandi és norvég nyelvű szövegei, amelyeket az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-kiegészítésében közzé kell tenni, hitelesek.

3. cikk

Ez a határozat 2006. június 3-án lép hatályba, amennyiben a megállapodás 103. cikkének (1) bekezdésében előírt összes értesítést eljuttatták az EGT-Vegyesbizottsághoz (4).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében kell közzétenni.

Kelt Brüsszelben, 2006. június 2-án.

az EGT-Vegyesbizottság részéről

az elnök

R. WRIGHT


(1)  HL L 147., 2006.6.1., 53. o.

(2)  HL L 33., 2006.2.4., 82. o.

(3)  HL L 335., 1984.12.22., 72. o.

(4)  Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.


7.9.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 245/13


AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG 64/2006 HATÁROZATA

(2006. június 2.)

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról

AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel módosított, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: a megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

A megállapodás XIII. mellékletét a 2006. március 10-i 33/2006 EGT-vegyesbizottsági határozat (1) módosította.

(2)

Az egyes közúti árufuvarozást vagy személyszállítást végző járművek vezetőinek alapképzéséről és továbbképzéséről, továbbá a 3820/85/EGK tanácsi rendelet és a 91/439/EGK tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 76/914/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2003. július 15-i 2003/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet (2) bele kell foglalni a megállapodásba.

(3)

Figyelembe kell venni Liechtenstein csekély területét és ott lakóhellyel rendelkező teljes lakosságát, valamint az ebből adódó sajátos piaci szerkezetet a közlekedési ágazatban és a járművezetők szakmai képzése területén.

(4)

Figyelembe kell venni a liechtensteini közlekedési vállalatok csekély számát, valamint az ott alkalmazott és/vagy szokásos lakóhellyel rendelkező kisszámú tehergépkocsi-vezetőt, továbbá azon járművezetők nagyon korlátozott számát, akiknek Liechtensteinben a 2003/59/EK irányelv alapján továbbképzésben kell részt venniük,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A megállapodás XIII. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A 36. pontot (3572/90/EGK tanácsi rendelet) követően a következő ponttal egészül ki:

„37.

32003 L 0059: Az Európai Parlament és a Tanács 2003/59/EK irányelve (2003. július 15.) az egyes közúti árufuvarozást vagy személyszállítást végző járművek vezetőinek alapképzéséről és továbbképzéséről, továbbá a 3820/85/EGK tanácsi rendelet és a 91/439/EGK tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 76/914/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 226., 2003.9.10., 4. o.).

E megállapodás alkalmazásában az irányelv rendelkezéseit a következő kiigazításokkal kell értelmezni:

a)

A 9. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

»Azok az 1. cikkben említett gépjárművezetők, akiknek szokásos lakóhelyük Liechtensteinben található és Liechtensteinben dolgoznak, a 7. cikk szerinti továbbképzést Svájcban, Ausztriában és Németországban is elvégezhetik, amennyiben az ezen államok által nyújtott továbbképzés teljes mértékben megfelel ezen irányelvnek.«

b)

Az EFTA-államok e rendelet rendelkezéseivel összhangban kiállíthatnak gépjármű-vezetői képesítési igazolványt, a következő kiigazítással:

i.

A II. melléklet 2. pontjának az igazolvány elülső oldalára vonatkozó c) alpontja az UK bejegyzés után a következő szöveggel egészül ki:

»az igazolványt kiállító EFTA-állam megkülönböztető jelzése a közúti közlekedésről szóló, 1968. november 8-i ENSZ-megállapodás 37. cikke szerinti ellipszissel körbevéve (ugyanolyan háttérrel, mint az igazolvány); a megkülönböztető jelzés a következő:

IS

:

Izland

FL

:

Liechtenstein

N

:

Norvégia«

ii.

A II. melléklet 2. pontjának az igazolvány elülső oldalára vonatkozó e) alpontjában az »Európai Közösségi minta« szavak helyébe az »EGK-minta« lép.

iii.

A II. melléklet 2. pontjának az igazolvány elülső oldalára vonatkozó e) alpontja a következőkkel egészül ki:

»atvinnuskírteini ökumanns

yrkessjåførbevis/yrkessjåførprov«

iv.

A II. melléklet 2. pontjának az igazolvány elülső oldalára vonatkozó f) alpontja az EFTA-államokra nem alkalmazandó.

v.

A II. melléklet 2. pontjának az igazolvány hátoldalára vonatkozó b) alpontjában az »és Svédország« szavak helyébe a »Svédország, Izland és Norvégia« lép.

vi.

A II. melléklet 2. pontjának az igazolvány hátoldalára vonatkozó b) alpontja a következő bekezdéssel egészül ki:

A norvég nyelvre történő hivatkozást mind az irodalmi norvégra (»yrkessjåførbevis«), mind az új norvégra (»yrkessjåførprov«) való hivatkozásként kell érteni.”

2.

A 20. pont (3820/85/EGK tanácsi rendelet) a következő szövegrésszel egészül ki:

„, az alábbi módosítással:

32003 L 0059: Az Európai Parlament és a Tanács 2003/59/EK irányelve (2003. július 15) (HL L 226., 2003.9.10., 4. o.).”

3.

A 24a. pont (91/439/EGK tanácsi irányelv) a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„–

32003 L 0059: Az Európai Parlament és a Tanács 2003/59/EK irányelve (2003. július 15) (HL L 226., 2003.9.10., 4. o.).”

4.

A 22. pont (76/914/EGK tanácsi irányelv) szövegét 2009. szeptember 10-i hatállyal el kell hagyni.

2. cikk

A 2003/59/EK irányelv izlandi és norvég nyelvű szövegei, amelyeket az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-kiegészítésében közzé kell tenni, hitelesek.

3. cikk

Ez a határozat 2006. június 3-án lép hatályba, amennyiben a megállapodás 103. cikkének (1) bekezdésében előírt összes értesítést eljuttatták az EGT-Vegyesbizottsághoz (3).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében kell közzétenni.

Kelt Brüsszelben, 2006. június 2-án.

az EGT-Vegyesbizottság részéről

az elnök

R. WRIGHT


(1)  HL L 147., 2006.6.1., 53. o.

(2)  HL L 226., 2003.9.10., 4. o.

(3)  Alkotmányos követelmények fennállását jelezték.


7.9.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 245/16


AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG 65/2006 HATÁROZATA

(2006. június 2.)

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról

AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel módosított, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: a megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

A megállapodás XIII. mellékletét a 2006. március 10-i 35/2006 EGT-vegyesbizottsági határozat (1) módosította.

(2)

A kikötővédelem fokozásáról szóló, 2005. október 26-i 2005/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet (2) bele kell foglalni a megállapodásba,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A megállapodás XIII. melléklete az 56s. pont (2005/45/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv) után a következő ponttal egészül ki:

„56t.

32005 L 0065: Az Európai Parlament és a Tanács 2005/65/EK irányelve (2005. október 26.) a kikötővédelem fokozásáról (HL L 310., 2005.11.25., 28. o.).”

2. cikk

A 2005/65/EK irányelv izlandi és norvég nyelvű szövegei, amelyeket az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-kiegészítésében közzé kell tenni, hitelesek.

3. cikk

Ez a határozat 2006. június 3-án lép hatályba, amennyiben a megállapodás 103. cikkének (1) bekezdésében előírt összes értesítést eljuttatták az EGT-Vegyesbizottsághoz (3).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében kell közzétenni.

Kelt Brüsszelben, 2006. június 2-án.

az EGT-Vegyesbizottság részéről

az elnök

R. WRIGHT


(1)  HL L 147., 2006.6.1., 53. o.

(2)  HL L 310., 2005.11.25., 28. o.

(3)  Alkotmányos követelmények fennállását jelezték.


7.9.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 245/17


AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG 66/2006 HATÁROZATA

(2006. június 2.)

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról

AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel módosított, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: a megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

A megállapodás XIII. mellékletét az EGT-vegyesbizottság 2006. március 10-i 35/2006 határozata (1) módosította.

(2)

A polgári légiközlekedés biztonsága területén közös szabályok létrehozásáról szóló, 2002. december 16-i 2320/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (2) az EGT- Vegyesbizottság 2004. április 26-i 61/2004 határozata (3) országonként eltérő alkalmazásokkal belefoglalta a megállapodásba.

(3)

Az egységes légiközlekedés-védelmi követelményrendszer végrehajtásához szükséges intézkedések meghatározásáról szóló 622/2003/EK rendelet (4) módosításáról szóló, 2006. január 13-i 65/2006/EK bizottsági rendeletet bele kell foglalni a megállapodásba,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A megállapodás XIII. mellékletének 66i. pontja (622/2003/EK bizottsági rendelet) a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„–

32006 R 0065: A Bizottság 2006. január 13-i 65/2006/EK rendelete (HL L 11., 2006.1.17., 4. o.).”

2. cikk

A 65/2006/EK rendelet izlandi és norvég nyelvű szövege, melyet az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-mellékletében közzé kell tenni, hiteles.

3. cikk

Ez a határozat 2006. június 3-án lép hatályba, amennyiben a megállapodás 103. cikkének (1) bekezdése szerint előírt összes értesítést eljuttatták az EGT-Vegyesbizottsághoz (5).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében kell közzétenni.

Kelt Brüsszelben, 2006. június 2-án.

az EGT-Vegyesbizottság részéről

az elnök

R. WRIGHT


(1)  HL L 147., 2006.6.1., 53. o.

(2)  HL L 355., 2002.12.30., 1. o.

(3)  HL L 277., 2004.8.26., 175.o.

(4)  HL L 11., 2006.1.17., 4. o.

(5)  Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.


7.9.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 245/18


AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG 67/2006 HATÁROZATA

(2006. június 2.)

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról

AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel módosított, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: a megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

A megállapodás XIII. mellékletét az EGT-vegyesbizottság 2006. március 10-i 35/2006 határozata (1) módosította.

(2)

Az egységes európai égbolt létrehozására vonatkozó keret megállapításáról szóló 2004. március 10-i 549/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (2) bele kell foglalni a megállapodásba.

(3)

A léginavigációs szolgálatoknak az egységes európai égbolt keretében történő ellátásáról szóló 2004. március 10-i 550/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (3) bele kell foglalni a megállapodásba.

(4)

A légtérnek az egységes európai égbolt keretében történő szervezéséről és használatáról szóló, 2004. március 10-i 551/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (4) bele kell foglalni a megállapodásba.

(5)

Az Európai Légiforgalmi Szolgáltatási Hálózat átjárhatóságáról szóló, 2004. március 10-i 552/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (5) bele kell foglalni a megállapodásba.

(6)

E határozat Liechtenstein esetében nem alkalmazandó.

(7)

Az EFTA-államok tudomásul veszik és csatlakoznak az Európai Közösség tagállamai által az egységes európai égbolttal kapcsolatos katonai kérdésekről tett nyilatkozathoz (6),

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A megállapodás XIII. mellékletének 66s. pontja (488/2005/EK bizottsági rendelet) után a következő pontokat kell beilleszteni:

„66t.

32004 R 0549: Az egységes európai égbolt létrehozására vonatkozó keret megállapításáról szóló, 2004. március 10-i 549/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 96., 2004.3.31., 1. o.).

A rendelet rendelkezéseit e megállapodás alkalmazásában a következő kiigazításokkal kell értelmezni:

a)

Az 5. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

»5.   Az EFTA államok teljes mértékben részt vesznek az (1) bekezdés alapján létrehozott bizottság munkájában, kivéve a szavazás jogát.«

b)

A rendelet Liechtenstein esetében nem alkalmazandó.

66u.

32004 R 0550: A léginavigációs szolgálatoknak az egységes európai égbolt keretében történő ellátásáról szóló, 2004. március 10-i 550/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 96., 2004.3.31., 10. o.).

A rendelet rendelkezéseit e megállapodás alkalmazásában a következő kiigazításokkal kell értelmezni:

a)

A 14. cikk utolsó mondatát Izland vonatkozásában a következőképpen kell értelmezni:

»Ez az intézkedés összhangban van a nemzetközi polgári repülésről szóló, 1944. évi Chicagói Egyezmény 15. cikkével, valamint az Eurocontrol útvonaldíjai díjszámítási rendszerével, illetve a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) által az észak-atlanti régió vonatkozásában működtetett közös pénzügyi megállapodással.«

b)

A 15. cikk (2) bekezdése b) pontja első mondatának vége Izland vonatkozásában a következőkkel egészül ki:

»vagy az észak-atlanti régió«

c)

Amennyiben az EFTA Felügyeleti Hatóság a 16. cikk (3) bekezdése értelmében az EFTA-államok vonatkozásában határozatot hoz, a határozatot illetően egy hónapon belül bármelyik EFTA-állam az EFTA-államok Állandó Bizottságához fordulhat. Az EFTA-államok Állandó Bizottságának módjában van eltérő határozatot hozni egy hónapon belül.

d)

A rendelet Liechtenstein esetében nem alkalmazandó.

66v.

32004 R 0551: A légtérnek az egységes európai égbolt keretében történő szervezéséről és használatáról szóló, 2004. március 10-i 551/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 96., 2004.3.31., 20. o.).

A rendelet rendelkezéseit e megállapodás alkalmazásában a következő kiigazításokkal kell értelmezni:

a)

A 2. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

»Amennyiben egy ügyben egyrészről EK-tagállamok, és másrészről EFTA-államok érintettek, az EK Bizottsága és az EFTA Felügyeleti Hatósága konzultál egymással és információkat cserél az alatt az idő alatt, amíg előkészítik saját határozataikat az említett cikkel összhangban.«

b)

A 5. cikk (4) bekezdése a következő szöveggel egészül ki:

»Amennyiben egyrészről egy vagy több EK-tagállam, és másrészről egy vagy több EFTA-állam kölcsönös megállapodást készül kötni, az említett felek csak azután cselekednek, miután konzultátak az érdekelt felekkel, ideértve a Bizottságot, az EFTA-államok Állandó Bizottságát és a többi EK-tagállamot és EFTA-országot is.«

c)

A rendelet Liechtenstein esetében nem alkalmazandó.

66w.

32004 R 0552: Az Európai Légiforgalmi Szolgáltatási Hálózat átjárhatóságáról szóló, 2004. március 10-i 552/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 96., 2004.3.31., 26. o.).

E megállapodás alkalmazásában a rendelet rendelkezéseit a következő kiigazítással kell értelmezni:

»E rendelet Liechtenstein esetében nem alkalmazandó«.”

2. cikk

Az 549/2004/EK, az 550/2004/EK, az 551/2004/EK és az 552/2004/EK rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-kiegészítésében közzéteendő izlandi és norvég nyelvű szövege hiteles.

3. cikk

Ez a határozat 2006. június 3-án lép hatályba, amennyiben a megállapodás 103. cikkének (1) bekezdése szerinti összes értesítést eljuttatták az EGT-Vegyesbizottsághoz (7).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának az EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében kell közzétenni.

Kelt Brüsszelben, 2006. június 2-án.

az EGT-Vegyesbizottság részéről

az elnök

R. WRIGHT


(1)  HL L 147., 2006.6.1., 53. o.

(2)  HL L 96., 2004.3.31., 1. o.

(3)  HL L 96., 2004.3.31., 10. o.

(4)  HL L 96., 2004.3.31., 20. o.

(5)  HL L 96., 2004.3.31., 26. o.

(6)  HL L 96., 2004.3.31., 9. o.

(7)  Alkotmányos követelmények fennállását jelezték.


A Szerződő Felek együttes nyilatkozata

az 549/2004/EK, az 550/2004/EK, az 551/2004/EK és az 552/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet az EGT-megállapodásba foglaló 67/2006 határozatáról

Tekintettel az 549/2004/EK rendelet 6. cikkére, a Szerződő Felek elismerik, hogy az EFTA-államok érdekelt felei megfelelnek az ágazati konzultációs testület tevékenysége munkájában történő részvétel követelményeinek, a többi EU-tagállam érdekelt feleivel megegyező alapon.

Az 549/2004/EK rendelet 11. cikkére tekintettel, a Szerződő Felek elismerik az információk kicserélésének fontosságát az EGT-megállapodás 1. számú jegyzőkönyve (5) bekezdésének megfelelően és annak sérelme nélkül, valamint elismerik annak fontosságát, hogy a Bizottság figyelembe veszi az EFTA-államokra vonatkozó teljestményértékelést.

Tekintettel arra a közös pénzügyi megállapodásra, amelyben félként Izland is részt vesz, a Szerződő Felek elfogadják, hogy egy ilyen jellegű rendszer összhangban van az 550/2004/EK rendelet 14. cikkével.


7.9.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 245/22


AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG 68/2006 HATÁROZATA

(2006. június 2.)

az EGT-megállapodás XVI. mellékletének (Közbeszerzés) módosításáról

AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel módosított, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: a megállapodás), és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

A megállapodás XVI. melléklete a 2004. június 8-i 81/2004 EGT-vegyesbizottsági határozattal (1) módosult.

(2)

A HL L 358., 2004.12.3., 35. o. szerint helyesbített, a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet (2) a megállapodásba bele kell foglalni.

(3)

A HL L 351., 2004.11.26., 44. o. szerint helyesbített, az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet (3) a megállapodásba bele kell foglalni.

(4)

A 2004/17/EK és 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelveknek a közbeszerzési eljárások értékhatárai tekintetében történő módosításáról szóló, 2004. október 28-i 1874/2004/EK bizottsági rendeletet (4) a megállapodásba kell foglalni.

(5)

A vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 30. cikke szerinti eljárás alkalmazásának részletes szabályairól szóló, 2005. január 7-i 2005/15/EK bizottsági határozatot (5) a megállapodásba kell foglalni.

(6)

A 2004/17/EK és a 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelveknek megfelelő, közbeszerzési eljárások keretében megjelenő hirdetmények közzétételére használandó szabványos űrlapok létrehozásáról szóló, 2005. szeptember 7-i 1564/2005/EK bizottsági rendeletet (6) a megállapodásba kell foglalni.

(7)

A közbeszerzésről szóló 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv XX. mellékletének, valamint a 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv VIII. mellékletének módosításáról szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/51/EK bizottsági irányelvet (7) a megállapodásba kell foglalni.

(8)

A 2004/17/EK irányelv hatályon kívül helyezi a megállapodásba foglalt 93/38/EGK tanácsi irányelvet (8), amelyet ebből következően törölni kell a megállapodásból.

(9)

A 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezi a megállapodásba foglalt 93/36/EGK (9) és 93/37/EGK tanácsi irányelvet (10), amelyeket ebből következően törölni kell a megállapodásból.

A KÖVETKEZOKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A megállapodás XVI. melléklete, a melléklethez csatolt 1–14. függelékeket is ideértve, az ezen határozat mellékletében meghatározottak szerint módosul.

2. cikk

Az 1874/2004/EK és az 1564/2005/EK rendelet, a HL L 358., 2004.12.3., 35. o. szerint helyesbített 2004/17/EK irányelv, a HL L 351., 2004.11.26., 44. o. szerint helyesbített 2004/18/EK irányelv, a 2005/51/EK irányelv, és a 2005/15/EK határozat izlandi és norvég nyelvű szövege, amely az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-kiegészítésében közzéteendő, hiteles.

3. cikk

E határozat a megállapodás 103. cikkének (1) bekezdése értelmében az EGT-Vegyesbizottság utolsó értesítését követő napon lép hatályba (11).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében kell közzétenni.

Kelt Brüsszelben, 2006. június 2-án.

az EGT-Vegyesbizottság részéről

az elnök

R. WRIGHT


(1)  HL L 349., 2004.11.25., 38. o.

(2)  HL L 134., 2004.4.30., 1. o. Helyesbítve: HL L 358., 2004.12.3., 35. o.

(3)  HL L 134., 2004.4.30., 114. o. Helyesbítve: HL L 351., 2004.11.26., 44. o.

(4)  HL L 326., 2004.10.29., 17. o.

(5)  HL L 7., 2005.1.11., 7. o.

(6)  HL L 257., 2005.10.1., 1. o.

(7)  HL L 257., 2005.10.1., 127. o.

(8)  HL L 199., 1993.8.9., 84. o.

(9)  HL L 199., 1993.8.9., 1. o.

(10)  HL L 199., 1993.8.9., 54. o.

(11)  Alkotmányos követelmények fennállását jelezték.


MELLÉKLET

A megállapodás XVI. melléklete (Közbeszerzés), a melléklethez csatolt 1–14. függelékeket is ideértve, a következő cikkekben meghatározottak szerint módosul:

1. cikk

A Szektoriális kiigazítások (1) bekezdésében a „93/36/EGK, 93/37/EGK és 93/38/EGK irányelv” szövegrész helyébe a „2004/17/EK és 2004/18/EK irányelv” szövegrész lép.

2. cikk

A 2. pont (93/37/EGK tanácsi irányelv) helyébe a következő szöveg lép:

„2.

32004 L 0018: Az Európai Parlament és a Tanács 2004. március 31-i 2004/18/EK rendelete az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról (HL L 134., 2004.4.30., 114. o.), amelyet a HL L 351., 2004.11.26., 44. o. szerint helyesbítettek, az alábbi módosítással:

32004 R 1874: A Bizottság 2004. október 28-i 1874/2004/EK rendelete (HL L 326., 2004.10.29., 17. o.).

32005 L 0051: A Bizottság 2005. szeptember 7-i 2005/51/EK irányelve (HL L 257., 2005.10.1., 127. o.).

E megállapodás alkalmazásában az irányelv rendelkezéseit a következő kiigazításokkal kell értelmezni:

a)

A 10. cikkben »a Szerződés 296. cikkére« szövegrész helyesen: »az EGT-megállapodás 123. cikkére«;

b)

A III.–V. melléklet az e mellékletben található 1–3 függelékkel egészül ki.

c)

Tizennyolc hónappal azután, hogy a 2004/18/EK határozatot az EGT-megállapodásba foglaló vegyesbizottsági határozat hatályba lépett, Liechtensteinnek hatályba kell léptetnie azokat a törvényeket, rendeleteket és adminisztratív rendelkezéseket, amelyek ezen irányelvnek történő megfeleléshez szükségesek.”

3. cikk

A 3. pontot (93/36/EGK tanácsi irányelv) el kell hagyni.

4. cikk

A 4. pont (93/38/EGK tanácsi irányelv) helyébe a következő szöveg lép:

„4.

32004 L 0017: Az Európai Parlament és a Tanács 2004. március 31-i 2004/17/EK rendelete a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehangolásáról (HL L 134., 2004.4.30., 1. o.), amelyet a HL L 358., 2004.12.3., 35. o. szerint helyesbítettek, az alábbi módosítással:

32004 R 1874: A Bizottság 2004. október 28-i 1874/2004/EK rendelete (HL L 326., 2004.10.29., 17. o.).

32005 L 0051: A Bizottság 2005. szeptember 7-i 2005/51/EK irányelve (HL L 257., 2005.10.1., 127. o.).

E megállapodás alkalmazásában az irányelv rendelkezéseit a következő kiigazításokkal kell értelmezni:

a)

Az 58. cikk (1) bekezdésében a »Közösség« szó helyesen: »közösségi szervezetek tekintetében a Közösség, vagy az EFTA-államok szervezetei tekintetében az EFTA-államok«;

b)

Az 58. cikk (1) bekezdésében a »közösségi vállalkozások« szövegrész helyesen: »Közösség megállapodásai tekintetében a közösségi vállalkozások, vagy az EFTA-államok megállapodásai tekintetében az EFTA-államok vállalkozásai«;

c)

Az 58. cikk (1) bekezdésében a »Közösség és a tagállamok harmadik országokkal szemben« szövegrész helyesen: »Közösség vagy a tagállamok harmadik országokkal szemben, vagy az EFTA-államok harmadik országokkal szemben«;

d)

Az 58. cikk (4) bekezdésében az »egy tanácsi határozattal« szövegrész helyesen: »az EGT-megállapodás általános döntéshozatali eljárásának keretében hozott határozattal«;

e)

Az 58. cikk (5) bekezdése a következőképpen módosul:

»5.   Az EGT-megállapodás általános intézményi rendelkezéseivel összefüggésben éves jelentést kell benyújtani az ezen irányelv hatálya alá tartozó területeken a közösségi és EFTA vállalkozások harmadik országok piacaira való bejutásával kapcsolatban folytatott többoldalú vagy kétoldalú tárgyalások során elért előrehaladásról, illetve minden olyan eredményről, amelyet ilyen tárgyalások útján értek el, továbbá a valamennyi megkötött megállapodás tényleges végrehajtásáról. Az EGT-megállapodás általános döntéshozatali eljárásának keretében e fejlemények fényében módosítani lehet e cikk rendelkezéseit;«

f)

Abból a célból, hogy lehetővé tegyék az ajánlatkérők számára az EGT-n belül az 58. cikk (2) és (3) bekezdésének alkalmazását, a Szerződő Felek biztosítják, hogy a saját területükön székhellyel rendelkező szállítók ellátási szerződésekre vonatkozó pályázataikban a termékek eredetét a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelettel (HL L 302., 1992.10.19., 1. o.) összhangban állapítják meg.

g)

a legnagyobb konvergencia elérése érdekében az 58. cikk azon az egyetértésen alapulva alkalmazandó az EGT összefüggésben, hogy:

a (3) bekezdés alkalmazása nem sérti a harmadik országok iránti liberalizáció már meglévő mértékét,

a Szerződő Felek tárgyalásaik során szorosan konzultálnak harmadik országokkal. E rendszer alkalmazását közösen felülvizsgálják;

h)

Az 59. cikk nem alkalmazandó.

i)

Az I–X. melléklet az e mellékletben található 2–13. függelékkel egészül ki;

j)

Tizennyolc hónappal azután, hogy a 2004/17/EK határozatot az EGT-megállapodásba foglaló vegyesbizottsági határozat hatályba lépett, Liechtensteinnek hatályba kell léptetnie azokat a törvényeket, rendeleteket és adminisztratív rendelkezéseket, amelyek ezen irányelvnek történő megfeleléshez szükségesek.”

5. cikk

Az 5b. pont (92/50/EGK tanácsi irányelv) az alábbi francia bekezdéssel egészül ki:

„–

32004 L 0018: Az Európai Parlament és a Tanács 2004. március 31-i 2004/18/EK irányelve (HL L 134., 2004.4.30., 1. o.), amelyet a HL L 351., 2004.11.26., 44. o. szerint helyesbítettek.”

6. cikk

A 6a. pont (2195/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) után a szöveg a következő ponttal egészül ki:

„6b.

32005 D 0015: A Bizottság 2005. január 7-i 2005/15/EK határozata a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 30. cikke szerinti eljárás alkalmazásának részletes szabályairól (HL L 7., 2005.1.11., 7. o.)

6c.

32005 R 1564: A Bizottság 2005. szeptember 7-i 1564/2005/EK rendelete a 2004/17/EK és a 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelveknek megfelelő, közbeszerzési eljárások keretében megjelenő hirdetmények közzétételére használandó szabványos űrlapok létrehozásáról (HL L 257., 2005.10.1., 1. o.).

E megállapodás alkalmazásában a rendelet rendelkezéseit a következő kiigazítással kell értelmezni:

Liechtensteinben a »Rahmenvereinbarung« kifejezés a »Rahmenübereinkunft« kifejezésnek, a »Bietergemeinschaft« kifejezés az »Arbeitsgemeinschaft« kifejezésnek, a »Bieter« kifejezés az »Offertsteller« kifejezésnek és az »Angebot« kifejezés az »Offerte« kifejezésnek felel meg.”

7. cikk

Az 1–14. függelék helyébe a következő szöveg lép:

1. függelék

A 2004/18/EK IRÁNYELV 1. CIKKE (9) BEKEZDÉSÉNEK MÁSODIK ALBEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT KÖZJOGI INTÉZMÉNYEK ÉS INTÉZMÉNYKATEGÓRIÁK JEGYZÉKEI

I.   IZLAND:

Ipari vagy kereskedelmi jelleggel nem bíró központi beszerző intézmények, amelyek a „lög um skipan opinberra framkvæmda nr. 52/1970” és a „lög um opinber innkaup nr. 52/1997, međ síđari breytingum and reglugerđ nr. 302/1996” hatálya alá tartoznak.

Intézmények

Ríkiskaup (Állami Kereskedelmi Központ),

Framkvæmdasýslan (Kormányzati Építési Szerződések),

Vegagerđ ríkisins (Állami Útfelügyelet),

Siglingastofnun (Izlandi Tengerészeti Igazgatóság),

Kategóriák

Sveitarfélög (Önkormányzatok).

II.   LIECHTENSTEIN:

die öffentlich-rechtlichen Verwaltungseinrichtungen auf Landes- und Gemeindeebene (Nemzeti és önkormányati szintű közjogi szervek, intézetek és alapítványok)

III.   NORVÉGIA:

offentlige eller offentlig kontrollerte organer eller virksomheter som ikke har en industriell eller kommersiell karakter (Ipari vagy kereskedelmi jelleggel nem bíró, állami vagy államilag ellenőrzött intézmények vagy vállalkozások).

Intézmények

Norsk Rikskringkasting (Norvég Rádiótársaság),

Norges Bank (Központi Bank),

Statens lånekasse for utdanning (Állami Oktatásihitel-alap),

Statistisk sentralbyrå (Központi Statisztikai Hivatal),

Den norske stats Husbank (Norvég Állami Lakásépítési Bank),

Norges forskningsråd (Norvég Kutatási Tanács),

Statens Pensjonskasse (Norvég Állami Nyugdíjalap).

Kategóriák

Statsbedrifter i henhold til lov om statsforetak (LOV 1991-08-30 71) (állami vállalatok),

statsbanker (állami bankok),

universiteter og høyskoler i henhold til lov om universiteter og høyskoler (LOV 1995-05-12) (egyetemek).

2. függelék

KÖZPONTI KORMÁNYZATI SZERVEK

IZLAND

Ríkisreknar innkaupastofnanir eđa fyrirtæki sem eru ekki á sviđi iđnađar eđa viđskipta og heyra undir lög um opinber innkaup nr. 94/2001, međ síđari breytingum. (Ipari vagy kereskedelmi jelleggel nem bíró, állami vagy államilag ellenőrzött intézmények vagy vállalkozások, amelyek nem esnek a 94/2001-es közbeszerzési törvény hatálya alá.)

Ríkiskaup (Állami Kereskedelmi Központ),

Framkvæmdasýslan (Kormányzati Építési Szerződések),

Vegagerđ ríkisins (Állami Útfelügyelet).

LIECHTENSTEIN

Regierung des Fürstentums Liechtenstein

NORVÉGIA

Statsministerens kontor

Miniszterelnöki Hivatal

Regjeringsadvokaten

Polgári ügyek ügyészsége

Arbeids- og sosialdepartementet

Munkaügyi és Szociális Minisztérium

Aetat Arbeidsdirektoratet

Munkaügyi Főosztály

Arbeidstilsynet

Munkaügyi Ellenőrzési Főosztály

Statens arbeidsmiljøinstitutt

Nemzeti Foglalkozás-egészségügyi Intézet

Rikstrygdeverket

Nemzeti Biztosítási Igazgatóság

Statens institutt for rusmiddelforskning

Nemzeti Alkohol- és Kábítószerkutatási Intézet

Barne- og familiedepartementet

Gyermek- és Családügyi Minisztérium

Barneombudet

Gyermekügyi Biztos

Forbrukerombudet

Fogyasztói Biztos

Forbrukerrådet

Fogyasztói Tanács

Markedsrådet

Piaci Tanács

Likestillingsombudet

Esélyegyenlőségi Biztos

Likestillingssenteret

Nemek Közötti Egyenlőség Norvég Központja

Barne-, ungdoms- og familieforvaltningen

Országos Gyermek- Ifjúsági és Családügyi Hivatal

Statens institutt for forbruksforskning

Nemzeti Fogyasztói Kutatóintézet

Finansdepartementet

Pénzügyminisztérium

Kredittilsynet

Norvég Bank-, Biztosítás- és Értékpapírügyi Bizottság

Skattedirektoratet

Adóügyi Főosztály

Oljeskattekontoret

Kőolaj-adó Hivatal

Toll- og avgiftsdirektoratet

Vám- és Jövedéki Adóügyi Főosztály

Fiskeri- og kystdepartementet

Halászati és Parti Minisztérium

Fiskeridirektoratet

Halászati Főosztály

Havforskningsinstituttet

Tengerkutató Intézet

Kystdirektoratet

Parti Főosztály

Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning

Táplálkozás és Tengeri Eredetű Élelmiszerek Nemzeti Kutatóintézete

Forsvarsdepartementet

Védelmi Minisztérium

Forsvarets Militære Organisasjon (FMO)

Norvég Fegyveres Erők

Forsvarsbygg (FB)

Norvég Védelemkiépítési Szolgálat

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

Norvég Védelemkutatási Intézet

Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM)

Nemzeti Biztonsági Hivatal

Helse- og omsorgsdepartementet

Egészségügyi Szolgáltatások Minisztériuma

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Norvég Közegészségügyi Intézet

Sosial- og helsedirektoratet

Szociális és Egészségügyi Főosztály

Norsk pasientskadeerstatning

Norvég Betegkártalanítási Rendszer

Pasientskadenemndas sekretariat

Betegek Sérelmének Kártalanítási Bizottsága

Bioteknologinemndas sekretariat

Norvég Biotechnológiai Tanácsadó Bizottság

Statens helsetilsyn

Norvég Egészségügyi Tanács

Statens legemiddelverk

Norvég Gyógyszerügynökség

Statens strålevern

Norvég Sugárvédelmi Hivatal

Justis- og politidepartementet

Igazságügyi (és a Rendőrségért felelős) Minisztérium

Brønnøysundregisterene

Brønnøysund Nyilvántartási Központ

Datatilsynet

Adatfelügyelőség

Direktoratet for sivilt beredskap

Polgári Védelmi és Vészhelyzeti Tervező Főosztály

Riksadvokaten

Legfőbb Ügyész

Statsadvokatembetene

Körzeti Főügyészi Hivatal

Politiet

Rendőrség

Kommunal- og regionaldepartementet

Önkormányzatok és Régiók Minisztériuma

Arbeidsdirektoratet

Munkaügyi Főosztály

Arbeidsforskningsinstituttet

Munkaügyi Kutatóintézet

Direktoratet for arbeidstilsynet

Norvég Munkaügyi Ellenőrzési Főosztály

Direktoratet for brann og eksplosjonsvern

Tűz- és Robbanásvédelmi Főosztály

Produkts- og elektrisitetstilsynet

Norvég Termék- és Elektromos biztonsági Főosztály

Produktregisteret

Terméknyilvántartás

Statens bygningstekniske etat

Nemzeti Építési Technológiai és Igazgatási Hivatal

Utlendingsdirektoratet

Bevándorlási Főosztály

Kultur- og kirkedepartementet

Kulturális és Egyházügyi Minisztérium

Bispedømmerådene

Püspöki Tanács

Kirkerådet

Norvég Egyházi Tanács

Eierskapstilsynet

Norvég Médiatulajdoni Hivatal

Norsk filmfond

Norvég Film Alap

Norsk filminstitutt

Norvég Filmintézet

Norsk filmutvikling

Norvég Filmkészítés

Statens filmtilsyn

Norvég Filmosztályozó Bizottság

Statens medieforvaltning

Tömegkommunikációs Hivatal

Norsk kulturråd

Norvég Kulturális Tanács

Norsk språkråd

Norvég Nyelvi Tanács

Riksarkivet

Norvég Nemzeti Archívum

Statsarkivene

Nemzeti Archívum

Rikskonsertene

Norvég Zeneintézet

ABM-utvikling

Norvég Archívumok, Könyvtárak és Múzeumok Hivatala

Bunad- og folkedraktrådet

Népviseletek Nemzeti Tanácsa

Nasjonalbiblioteket

Norvég Nemzeti Könyvtár

Norsk lokalhistorisk institutt

Norvég Helytörténeti Intézet

Riksutstillinger

Országos Idegenforgalmi Kiállítások, Norvégia

Utsmykkingsfondet for offentlige bygg

Nemzeti Alapítvány a Művészetért és a Középületekért

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek

Norvég Braille- és Hangos Könyvtár

Arkeologisk museum i Stavanger

Régészeti Múzeum, Stavanger

Lotteritilsynet

Norvég Szerencsejáték-vizsgáló Bizottság

Landbruks- og matdepartementet

Mezőgazdasági és Élelmiszerügyi Minisztérium

Statens dyrehelsetilsyn

Norvég Állat-egészségügyi Hatóság

Jordskifterettene

Norvég Területrendezési Hivatal

Statens landbrukstilsyn

Nemzeti Mezőgazdasági Ellenőrzési Szolgálat

Norsk institutt for jord- og skogforskning

Norvég Földhasználat-elemző Intézet

Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning

Norvég Agrártudományi Kutatóintézet

Planteforsk

Norvég Gabonakutató Intézet

Reindriftsforvaltningen

Norvég Rénszarvas-tenyésztési Felügyelet

Norsk institutt for skogforskning

Norvég Erdőkutató Intézet

Mattilsynet

Norvég Élelmiszerbiztonsági Hatóság

Statens landbruksforvaltning

Norvég Mezőgazdasági Hatóság

Veterinærinstituttet

Nemzeti Állatorvosi Intézet

Miljøverndepartementet

Környezetvédelmi Minisztérium

Direktoratet for naturforvaltning

Környezetigazgatási Főosztály

Norsk kulturminnefond

Norvég Kulturális Örökség Alap

Norsk polarinstitutt

Norvég Sarkkutató Intézet

Produktregisteret

Terméknyilvántartás

Riksantikvaren

Kulturális Örökség Főosztály

Statens forurensningstilsyn

Állami Szennyezés-ellenőrzési Hivatal

Statens kartverk

Norvég Térképészeti Hivatal

Moderniseringsdepartementet

Modernizációs Minisztérium

Datatilsynet

Adatfelügyelőség

Fylkesmannsembetene

Megyei Kormányzók

Konkurransetilsynet

Norvég Versenyhivatal

Statens forvaltningstjeneste

Kormányzati Közigazgatási Szolgálat

Statens Pensjonskasse

Norvég Állami Nyugdíjalap

Statsbygg

Középítésügyi és Köztulajdoni Főosztály

Nærings- og handelsdepartementet

Kereskedelmi és Ipari Minisztérium

Bergvesenet

Bányaipari Intézet

Justervesenet

Norvég Mérésügyi és Hitelesítő Szolgálat

Norges geologiske undersøkelse

Norvég Geológiai Intézet

Statens Veiledningskontor for oppfinnere

Feltalálók Kormányzati Tanácsadó Hivatala

Sjøfartsdirektoratet

Norvég Tengerészeti Főosztály

Skipsregistrene

Norvég Nemzetközi Hajónyilvántartás

Styret for det industrielle rettsvern

Norvég Szabadalmi Hivatal

Olje- og energidepartementet

Kőolaj és Energia Minisztérium

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norvég Vízkészletek és Energia Főosztály

Oljedirektoratet

Norvég Kőolaj Főosztály

Samferdselsdepartementet

Közlekedési és Hírközlési Minisztérium

Havarikommisjonen for sivil luftfart og jernbane

Balesetvizsgálati Hivatal, Norvégia

Jernbaneverket

Norvég Nemzeti Vasúti Igazgatóság

Luftfartstilsynet

Polgári Légiközlekedési Hatóság

Post- og teletilsynet

Norvég Postai és Telekommunikációs Hatóság

Statens jernbanetilsyn

Norvég Vasúti Felügyelőség

Statens vegvesen

Közúti Igazgatóság

Utdannings- og forskningsdepartementet

Oktatási és Kutatási Minisztérium

Det norske meteorologiske institutt

Norvég Meteorológiai Intézet

Lærarutdanningsrådet

Tanárképzési Tanács

Norsk Utenrikspolitisk Institutt

Nemzetközi Ügyek Norvég Intézete

Norsk voksenpedagogisk forskningsinstitutt

Norvég Felnőttképzési Intézet

Riksbibliotektjenesten

Nemzeti Kutatási és Különleges Könyvtárak Hivatala

Samisk utdanningsråd

Samisk Utdanningsråd

Utenriksdepartementet

Külügyminisztérium

Direktoratet for utviklingssamarbeid

Norvég Együttműködésfejlesztési Ügynökség

Stortinget

Stortinget (Parlament)

Stortingets ombudsmann for forvaltningen - Sivilombudsmannen

Stortinget Közigazgatási Biztos

Riksrevisjonen

A Főszámvevő Hivatala

Domstolene

Bíróságok

3. függelék

A 2004/18/EK IRÁNYELV 7. CIKKÉBEN EMLÍTETT TERMÉKEK JEGYZÉKE AZ AJÁNLATKÉRŐ SZERVEK ÁLTAL A VÉDELEM TERÉN ODAÍTÉLT SZERZŐDÉSEK TEKINTETÉBEN

IZLAND

LIECHTENSTEIN

NORVÉGIA

A védelmi szervek által történő közbeszerzés (amelyeket a 2004/18/EK irányelv IV. mellékletében »*« jellel láttak el) a következőkre vonatkozik:

25. árucsoport:

Só; kén; föld és kövek; gipsz, mész és cement

26. árucsoport:

Ércek, salakok és hamuk

27. árucsoport:

Ásványi tüzelőanyagok, ásványi olajok és ezek desztillációs termékei; bitumenes anyagok, ásványi viaszok

 

kivéve:

 

ex 27.10 különleges motor-tüzelőanyagok

28. árucsoport:

Szervetlen vegyi anyagok, szervetlen vagy szerves vegyületek nemesfémből, ritkaföldfémből, radioaktív elemekből vagy izotópokból

 

kivéve:

 

ex 28.09 robbanóanyagok

 

ex 28.13 robbanóanyagok

 

ex 28.14 könnygáz

 

ex 28.28 robbanóanyagok

 

ex 28.32 robbanóanyagok

 

ex 28.39 robbanóanyagok

 

ex 28.50 mérgező termékek

 

ex 28.51 mérgező termékek

 

ex 28.54 robbanóanyagok

29. árucsoport:

Szerves vegyi anyagok

 

kivéve:

 

ex 29.03 robbanóanyagok

 

ex 29.04 robbanóanyagok

 

ex 29.07 robbanóanyagok

 

ex 29.08 robbanóanyagok

 

ex 29.11 robbanóanyagok

 

ex 29.12 robbanóanyagok

 

ex 29.13 mérgező termékek

 

ex 29.14 mérgező termékek

 

ex 29.15 mérgező termékek

 

ex 29.21 mérgező termékek

 

ex 29.22 mérgező termékek

 

ex 29.23 mérgező termékek

 

ex 29.26 robbanóanyagok

 

ex 29.27 mérgező termékek

 

ex 29.29 robbanóanyagok

30. árucsoport:

Gyógyszerkészítmények

31. árucsoport:

Trágyázószerek

32. árucsoport:

Cserző és színező kivonatok, tanninok és származékaik, festőanyagok, pigmentek és más színezékek, festékek és lakkok, gitt és masztix (simító- és tömítőanyagok), tinták

33. árucsoport:

Illóolajok és rezinoidok, illatszerek, szépség- és testápoló készítmények

34. árucsoport:

Szappanok, szerves felületaktív anyagok, mosószerek, kenőanyagok, műviaszok, elkészített viaszok, fényesítő- és polírozóanyagok, gyertya és hasonló termékek, mintázópaszta, »fogászati viasz« és gipsz alapú fogászati készítmények

35. árucsoport:

Fehérjeanyagok, átalakított keményítők enyvek; enzimek

37. árucsoport:

Fényképészeti és mozgófényképészeti termékek

38. árucsoport:

Különböző vegyipari termékek

 

kivéve:

 

ex 38.19 mérgező termékek

39. árucsoport:

Műgyanták és műanyagok, cellulózészter és -éter, ezekből készült áruk

 

kivéve:

 

ex 39.03 robbanóanyagok

40. árucsoport:

Gumi, szintetikus gumi, faktisz és ebből készült áruk

 

kivéve:

 

ex 40.11 golyóálló gumiabroncsok

41. árucsoport:

Nyersbőrök (a szőrme kivételével) és kikészített bőr

42. árucsoport:

Bőráruk, nyerges- és szíjgyártóáruk, utazási cikkek, kézitáskák és hasonló tartók, állati bélből készült áruk (a selyemhernyóbélből készült áruk kivételével)

43. árucsoport:

Szőrme, műszőrme, ezekből készült áruk

44. árucsoport:

Fa és faipari termékek, faszén

45. árucsoport:

Parafa és parafaáruk

46. árucsoport:

Szalmából, eszpartófűből és más fonásanyagból készült áruk, kosárkötő- és fonásáruk

47. árucsoport:

Papíripari rostanyag

48. árucsoport:

Papír és karton, papíripari rostanyagból, papírból vagy kartonból készült áruk

49. árucsoport:

Könyv, újság, kép és más nyomdaipari termék, kézirat, gépírásos szöveg és tervrajz

65. árucsoport:

Kalap és más fejfedő, valamint ezek részei

66. árucsoport:

Esernyő, napernyő, sétapálca, bot, botszék, ostor, lovaglókorbács és ezek részei

67. árucsoport:

Kikészített toll és pehely, valamint ezekből készült áruk, művirágok, emberhajból készült áruk

68. árucsoport:

Kőből, gipszből, cementből, azbesztből, csillámból és hasonló anyagokból készült áruk

69. árucsoport:

Kerámiatermékek

70. árucsoport:

Üveg és üvegáruk

71. árucsoport:

Természetes vagy tenyésztett gyöngy, drágakő, féldrágakő, nemesfém, nemesfémmel plattírozott fém és ezekből készült áruk, ékszerutánzat

73. árucsoport:

Vas- és acél, valamint ezekből készült áruk

74. árucsoport:

Réz és ebből készült áruk

75. árucsoport:

Nikkel és ebből készült áruk

76. árucsoport:

Alumínium és ebből készült áruk

77. árucsoport:

Magnézium és berillium, valamint ezekből készült áruk

78. árucsoport:

Ólom és ebből készült áruk

79. árucsoport:

Cink és ebből készült áruk

80. árucsoport:

Ón és ebből készült áruk

81. árucsoport:

Más nem nemesfém és ebből készült áruk

82. árucsoport:

Szerszámok, késművesáruk, evőeszközök nem nemesfémből; ezek alkatrészei

 

kivéve:

 

ex 82.05 szerszámok

 

ex 82.07 szerszámok, alkatrészeik

83. árucsoport:

Különféle áruk nem nemesfémből

84. árucsoport:

Kazánok, gépek és mechanikus berendezések, ezek alkatrészei

 

kivéve:

 

ex 84.06 motorok

 

ex 84.08 egyéb motorok

 

ex 84.45 gépek

 

ex 84.53 automata adatfeldolgozó gépek

 

ex 84.55 a 84.53 vtsz. alá tartozó gépek alkatrészei

 

ex 84.59 atomreaktorok

85. árucsoport:

Elektromos gépek és elektromos felszerelések, ezek alkatrészei

 

kivéve:

 

ex 85.13 távközlési felszerelések

 

ex 85.15 átviteli készülékek

86. árucsoport:

Vasúti mozdonyok és villamos-motorkocsik, más, sínhez kötött járművek és alkatrészeik

 

kivéve:

 

ex 86.02 páncélozott villanymozdonyok

 

ex 86.03 egyéb páncélozott mozdonyok

 

ex 86.05 páncélozott vagonok

 

ex 86.06 javítóvagonok

 

ex 86.07 vagonok

87. árucsoport:

Járművek és ezek alkatrészei, a vasúti vagy villamosvasúti sínhez kötött járművek kivételével

 

kivéve:

 

ex 87.01 traktorok

 

ex 87.02 harci járművek

 

ex 87.03 roncsszállító kocsik

 

ex 87.08 tankok és egyéb páncélozott járművek

 

ex 87.09 motorkerékpárok

 

ex 87.14 pótkocsik

89. árucsoport:

Hajó, csónak és más úszószerkezet

 

kivéve:

 

ex 89.01A hadihajók

90. árucsoport:

Optikai, fényképészeti, mozgófényképészeti, mérő-, ellenőrző-, precíziós, orvosi és sebészeti műszerek és készülékek, ezek alkatrészei és tartozékai

 

kivéve:

 

ex 90.05 binokuláris távcsövek

 

ex 90.13 vegyes eszközök, lézerek

 

ex 90.14 távmérő berendezések

 

ex 90.28 elektromos és elektronikus mérőműszerek

 

ex 90.11 mikroszkóp

 

ex 90.17 orvosi műszerek

 

ex 90.18 mechanoterápiás készülékek

 

ex 90.19 ortopédiai készülékek

 

ex 90.20 röntgenberendezés

91. árucsoport:

Órák és karórák

92. árucsoport:

Hangszerek, hangfelvevő és -lejátszó készülékek, televízió hang- és képfelvevő és -lejátszó készülékei, ezek alkatrészei és tartozékai

94. árucsoport:

Bútor és részei, ágyfelszerelés, matrac, ágybetét, párna és más párnázott lakberendezési cikk

 

kivéve:

 

ex 94.01A repülőgépülések

95. árucsoport:

Véső- és formázóanyagból készült árucikkek és termékek

96. árucsoport:

Seprűk, kefék, púderpamacsok és szűrők

98. árucsoport:

Vegyes iparcikkek

4. függelék

AJÁNLATKÉRŐK A GÁZ- VAGY HŐ SZÁLLÍTÁSI, ILLETVE -ELOSZTÁSI ÁGAZATBAN

IZLAND

Orkuveita Reykjavíkur (Reykjaviki Elektromos Művek), lög nr. 139/2001.

Hitaveita Suđurnesja (Sudurnes Regionális Hőszolgáltató Társaság), lög nr. 10/2001.

Olyan egyéb szervek, amelyek az »orkulög nr. 58/1967« alapján villamos energiát állítanak elő, szállítanak vagy osztanak el.

LIECHTENSTEIN

Liechtensteinische Gasversorgung.

NORVÉGIA

Olyan szervek, amelyek a »lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning og fordeling av energi m.m av 29.06.1990 nr. 50 (LOV 1990-06-29 50) (Energiloven)« vagy a »lov om felles regler for det indre marked for naturgass (LOV 2002-06-28 61)« alapján hőt szállítanak vagy osztanak el.

5. függelék

AJÁNLATKÉRŐK A VILLAMOS ENERGIA-ELŐÁLLÍTÁSI, -SZÁLLÍTÁSI, ILLETVE -ELOSZTÁSI ÁGAZATBAN

IZLAND

Landsvirkjun (Nemzeti Áramszolgáltató Vállalat), lög nr. 42/1983.

Landsnet (Icegrid), lög nr. 75/2004.

Rafmagnsveitur ríkisins (Állami Áramszolgáltató Művek), lög nr. 58/1967.

Orkuveita Reykjavíkur (Reykjaviki Elektromos Művek), lög nr. 139/2001.

Hitaveita Suđurnesja (Sudurnes Regionális Hőszolgáltató Társaság), lög nr. 10/2001.

Orkubú Vestfjarđa (Vestfjord Áramszolgáltató Vállalat), lög nr. 40/2001.

Olyan egyéb szervek, amelyek az »orkulög nr. 58/1967« alapján villamos energiát állítanak elő, szállítanak vagy osztanak el.

LIECHTENSTEIN

Liechtensteinische Kraftwerke.

NORVÉGIA

Olyan szervek, amelyek a »lov om erverv av vannfall, bergverk og annen fast eiendom m.v., kap. I, jf. kap. V (LOV 1917-12-14 16, kap. I)« vagy a »vassdragsreguleringsloven (LOV 1917-12-14 17)« vagy az »energiloven (LOV 1990–06-29 50)« vagy a »lov om vassdrag og grunnvann (LOV 2000-11-24 82)« alapján hőt állítanak elő, szállítanak vagy osztanak el.

6. függelék

AJÁNLATKÉRŐK AZ IVÓVÍZ-ELŐÁLLÍTÁSI, -SZÁLLÍTÁSI, ILLETVE -ELOSZTÁSI ÁGAZATBAN

IZLAND

Olyan szervek, amelyek a »lög nr. 32/2004, um vatnsveitur sveitarfélaga« alapján vizet állítanak elő vagy osztanak el.

LIECHTENSTEIN

Gruppenwasserversorgung Liechtensteiner Oberland.

Wasserversorgung Liechtensteiner Unterland.

NORVÉGIA

Olyan szervek, amelyek a »forskrift om Drikkevann og vannforsyning (FOR 2001-12-04 Nr 1372)« alapján vizet állítanak elő vagy osztanak el.

7. függelék

AJÁNLATKÉRŐK A VASÚTI SZOLGÁLTATÁSOK TERÜLETÉN

IZLAND

LIECHTENSTEIN

NORVÉGIA

A »lov om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m (LOV 1993-06-11 100) (Jernbaneloven)« alapján működő szervek.

8. függelék

AJÁNLATKÉRŐK A VÁROSI VASÚTI SZOLGÁLTATÁSOK, A VILLAMOSSAL, TROLIBUSSZAL VAGY BUSSZAL VÉGZETT SZOLGÁLTATÁSOK TERÜLETÉN

IZLAND

Strætó bs. (Reykjaviki Városi Buszszolgálat)

Egyéb, városi üzemeltetésű busszal végzett szolgáltatások.

A »lög nr. 73/2001, um fólksflutninga, vöruflutninga og efnisflutninga á landi«-val összhangban működő szervek.

LIECHTENSTEIN

Liechtenstein Bus Anstalt (Liechtensteini Buszvállalat).

NORVÉGIA

A »lov om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m (LOV 1993-06-11 100) (Jernbaneloven)« alapján működő szervek.

9. függelék

AJÁNLATKÉRŐK A POSTAI SZOLGÁLTATÁSOK ÁGAZATÁBAN

IZLAND

A »lög nr. 19/2002, um póstþjónustu« alapján működő szervek.

LIECHTENSTEIN

Liechtensteinische Post AG.

NORVÉGIA

A »lov om formidling av landsdekkende postsendinger (LOV 1996-11-29 73)« alapján működő szervek.

10. függelék

AJÁNLATKÉRŐK AZ OLAJ ÉS A GÁZ FELTÁRÁSÁNAK ÉS KITERMELÉSÉNEK ÁGAZATÁBAN

IZLAND

LIECHTENSTEIN

NORVÉGIA

A »lov om petroleumsvirksomhet (LOV 1996-11-29 72)« (Kőolaj-törvény) és a Kőolaj-törvény szerinti rendeletek, illetve a »lov om undersøkelse etter og utvinning av petroleum i grunnen under norsk landområde (LOV 1973-05-04 21)« hatálya alá tartozó ajánlatkérők.

11. függelék

AJÁNLATKÉRŐK A SZÉN VAGY MÁS SZILÁRD TÜZELŐANYAGOK FELTÁRÁSÁNAK ÉS KITERMELÉSÉNEK ÁGAZATÁBAN

IZLAND

LIECHTENSTEIN

NORVÉGIA

12. függelék

AJÁNLATKÉRŐK A TENGERI VAGY BELVÍZI KIKÖTŐI, ILLETVE EGYÉB TERMINÁLLÉTESÍTMÉNYEK TERÉN

IZLAND

Siglingastofnun Íslands (Izlandi Tengerészeti Igazgatóság).

A »hafnalög nr. 23/1994« alapján működő egyéb szervek.

LIECHTENSTEIN

NORVÉGIA

A »havneloven (LOV 1984-06-08 51)« alapján működő egyéb szervek.

13. függelék

AJÁNLATKÉRŐK A REPÜLŐTÉRI LÉTESÍTMÉNYEK TERÉN

IZLAND

Flugmálastjórn Íslands (Légügyi Igazgatóság).

LIECHTENSTEIN

NORVÉGIA

Olyan szervek, amelyek a »luftfartsloven (LOV 1993-06-11 101)« alapján repülőtéri létesítményekről gondoskodnak.

14. függelék

A 92/13/EGK TANÁCSI IRÁNYELV 9. CIKKÉBEN EMLÍTETT BÉKÉLTETŐ ELJÁRÁS IRÁNTI KÉRELMEKET ELBÍRÁLÓ NEMZETI SZERVEK

IZLAND

Fjármálaráđuneytiđ (Pénzügyminisztérium).

LIECHTENSTEIN

Regierung des Fürstentums Liechtenstein (a Liechtensteini Hercegség kormánya).

NORWAY

Nærings- og handelsdepartementet (Kormányigazgatási és Reformügyi Minisztérium).


7.9.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 245/38


AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG 69/2006 HATÁROZATA

(2006. június 2.)

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XVI. mellékletének (Közbeszerzés) módosításáról

AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel módosított, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: a megállapodás) és különösen annak 98. cikkére 1,

mivel:

(1)

A megállapodás XVI. Mellékletét a 2004. június 8-i 81/2004 EGT-vegyesbizottsági határozat módosította (1).

(2)

Az építési beruházásra, az árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló 2004/18/EK irányelv (2) kijavításáról szóló 2005. november 16-i 2005/75/EK európai parlamenti és tanács irányelvet bele kell foglalni a megállapodásba.

(3)

A 2004/17/EK és 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvekneka közbeszerzési eljárásokban alkalmazandó értékhatárok tekintetében történő módosításáról szóló, 2005. december 19-i 2083/2005/EK bizottsági rendeletet (3) bele kell foglalni a megállapodásba.

(4)

A 2083/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezi a megállapodásba foglalt 1874/2004/EK bizottsági rendeletet (4), amely ebből következően a megállapodás értelmében hatályát veszti,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A megállapodás XVI. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A 2. pont (2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv) a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„–

32005 L 0075: A 2005. november 16-i 2005/75/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelv (HL L 323., 2005.12.9., 55. o.),

32005 R 2083: A 2005. december 19-i 2083/2005/EK bizottsági rendelet (HL L 333., 2005.12.20., 28. o.).”

2.

A 4. pont (2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv) a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„–

32005 R 2083: A 2005. december 19-i 2083/2005/EK bizottsági rendelet (HL L 333., 2005.12.20., 28. o.).”

3.

A 2. pont (2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv) és a 4. pont (2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv) első francia bekezdése (1874/2004/EK bizottsági rendelet) törlésre kerül.

2. cikk

A 2083/2005/EK rendeletnek és a 2005/75/EK irányelvnek az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-kiegészítésében közzéteendő izlandi és norvég nyelvű szövege hiteles.

3. cikk

Ez a határozat 2006. június 3-án lép hatályba, amennyiben a megállapodás 103. cikkének (1) bekezdése szerint előírt összes értesítést eljuttatták az EGT-Vegyesbizottsághoz (5), vagy pedig a 2006. június 2-i 68/2006 EGT-vegyesbizottsági határozat hatálybalépése napján, attól függően, melyik a korábbi időpont.

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében kell közzétenni.

Kelt Brüsszelben, 2006. június 2-án.

az EGT-Vegyesbizottság részéről

az elnök

R. WRIGHT


(1)  HL L 349., 2004.11.25., 38. o.

(2)  HL L 323., 2005.12..9., 55. o.

(3)  HL L 333., 2005.12.20., 28. o.

(4)  HL L 326., 2004.10.29., 17. o.

(5)  Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.


7.9.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 245/40


AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG 70/2006 HATÁROZATA

(2006. június 2.)

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XXI. mellékletének (Statisztika) módosításáról

AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel módosított, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: a megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

A megállapodás XXI. mellékletét a 2006. április 28-i 52/2006 EGT-vegyesbizottsági határozat (1) módosította.

(2)

A vállalati szakképzésre vonatkozó statisztikákról szóló, 2005. szeptember 7-i 1552/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (2) bele kell foglalni a megállapodásba.

(3)

A jövedelmekre és életkörülményekre vonatkozó közösségi statisztikáról (EU-SILC) szóló 1177/2003/EK rendelet módosításáról szóló, 2005. szeptember 7-i 1553/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (3) bele kell foglalni a megállapodásba.

(4)

A piaci áron számított bruttó nemzeti jövedelem összehangolásáról szóló 1287/2003/EK, Euratom tanácsi rendeletet célzó lakásszolgáltatások becslési elveinek meghatározásáról szóló, 2005. október 20-i 1722/2005/EK bizottsági rendeletet (4) bele kell foglalni a megállapodásba.

(5)

A nemzeti és közösségi statisztikai hivatalok függetlenségéről, integritásáról és elszámoltathatóságáról szóló, 2005. május 25-i COM(2005) 217 bizottsági ajánlást (5) bele kell foglalni a megállapodásba,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A megállapodás XXI. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A 18p. pontot (13/2005/EK bizottsági rendelet) követően a következő ponttal egészül ki:

„18q.

32005 R 1552: Az Európai Parlament és a Tanács 1552/2005/EK rendelete (2005. szeptember 7.) a vállalati szakképzésre vonatkozó statisztikákról (HL L 255., 2005.9.30., 1. o.).

E megállapodás alkalmazásában a rendelet rendelkezéseit a következő kiigazítással kell értelmezni:

E rendelet Izland és Liechtenstein esetében nem alkalmazandó.”

2.

A 18i. pont (1177/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) a következő szövegrésszel egészül ki:

„, az alábbi módosítással:

32005 R 1553: Az Európai Parlament és a Tanács 1553/2005/EK rendelete (2005. szeptember 7.) HL L 255., 2005.9.30., 6. o.).”

3.

A 19t. pontot (1161/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) követően a következő ponttal egészül ki:

„19u.

32005 R 1722: A Bizottság 1722/2005/EK rendelete (2005. október 20.) a piaci áron számított bruttó nemzeti jövedelem összehangolásáról szóló 1287/2003/EK, Euratom tanácsi rendeletet célzó lakásszolgáltatások becslési elveinek meghatározásáról (HL L 276., 2005.10.21., 5. o.).”

4.

A 17b. pontot (831/2002/EK bizottsági rendelet) követően a következő szövegrésszel egészül ki:

„JOGI AKTUSOK, AMELYEKET A SZERZŐDŐ FELEK TUDOMÁSUL VESZNEK

A Szerződő Felek tudomásul veszik az alábbi jogi aktust:

17c.

52005 PC 0217: A Bizottság COM(2005) 217 ajánlása (2005. május 25.) a nemzeti és közösségi statisztikai hivatalok függetlenségéről, integritásáról és elszámoltathatóságáról (HL C 172., 2005.7.12., 22. o.).”

2. cikk

Az 1552/2005/EK rendelet norvég nyelvű szövege, valamint az 1553/2005/EK rendelet, az 1722/2005/EK rendelet és a COM(2005) 217 ajánlás izlandi és norvég nyelvű szövegei, amelyeket az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-kiegészítésében közzé kell tenni, hitelesek.

3. cikk

Ez a határozat 2006. június 3-án lép hatályba, amennyiben a megállapodás 103. cikkének (1) bekezdésében előírt összes értesítést eljuttatták az EGT-Vegyesbizottsághoz (6).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében kell közzétenni.

Kelt Brüsszelben, 2006. június 2-án.

az EGT-Vegyesbizottság részéről

az elnök

R. WRIGHT


(1)  HL L 175., 2006.6.29., 103.o.

(2)  HL L 255., 2005.9.30., 1. o.

(3)  HL L 255., 2005.9.30., 6. o.

(4)  HL L 276., 2005.10.21., 5. o.

(5)  HL C 172., 2005.7.12., 22. o.

(6)  Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.


7.9.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 245/42


AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG 71/2006 HATÁROZATA

(2006. június 2.)

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XXI. mellékletének (Statisztika) módosításáról

AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel módosított, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: a megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

A megállapodás XXI. mellékletét a 2006. április 28-i 52/2006 EGT-vegyesbizottsági határozat (1) módosította.

(2)

A harmonizált fogyasztói árindexek közös bázisidőszaka tekintetében a 2494/95/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról és a 2214/96/EK rendelet módosításáról szóló, 2005. október 19-i 1708/2005/EK bizottsági rendeletet (2) bele kell foglalni a megállapodásba.

(3)

Az 1726/1999/EK rendeletnek a munkaerőköltségre vonatkozó információ meghatározása és továbbítása tekintetében történő módosításáról szóló, 2005. október 21-i 1737/2005/EK bizottsági rendeletet (3) bele kell foglalni a megállapodásba.

(4)

Az 1916/2000/EK rendelet a kereset szerkezetére vonatkozó információ meghatározása és továbbítása tekintetében történő módosításáról szóló, 2005. október 21-i 1738/2005/EK bizottsági rendeletet (4) bele kell foglalni a megállapodásba,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A megállapodás XXI. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A 19u. pontot (1722/2005/EK bizottsági rendelet) követően a következő ponttal egészül ki:

„19v.

32005 R 1708: A Bizottság 1708/2005/EK rendelete (2005. október 19.) a harmonizált fogyasztói árindexek közös bázisidőszaka tekintetében a 2494/95/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról és a 2214/96/EK rendelet módosításáról (HL L 274., 2005.10.20., 9. o.).”

2.

A 19c. pont (2214/96/EK bizottsági rendelet) a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„–

32005 R 1708: A Bizottság 1708/2005/EK rendelete (2005. október 19.) (HL L 274., 2005.10.20., 9. o.).”

3.

A 18e. pont (1726/1999/EK bizottsági rendelet) a következő szövegrésszel egészül ki:

„, az alábbi módosítással:

32005 R 1737: A Bizottság 1737/2005/EK rendelete (2005. október 21.) (HL L 279., 2005.10.22., 11. o.).”

4.

A 18db. pont (1916/2000/EK bizottsági rendelet) a következő szövegrésszel egészül ki:

„, az alábbi módosítással:

32005 R 1738: A Bizottság 1738/2005/EK rendelete (2005. október 21.) (HL L 279., 2005.10.22., 32. o.).”

2. cikk

Az 1708/2005/EK, az 1737/2005/EK és az 1738/2005/EK rendelet izlandi és norvég nyelvű szövegei, amelyeket az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-kiegészítésében közzé kell tenni, hitelesek.

3. cikk

Ez a határozat 2006. június 3-án lép hatályba, amennyiben a megállapodás 103. cikkének (1) bekezdésében előírt összes értesítést eljuttatták az EGT-Vegyesbizottsághoz (5).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében kell közzétenni.

Kelt Brüsszelben, 2006. június 2-án.

az EGT-Vegyesbizottság részéről

az elnök

R. WRIGHT


(1)  HL L 175., 2006.6.29., 103. o.

(2)  HL L 274., 2005.10.20., 9. o.

(3)  HL L 279., 2005.10.22., 11. o.

(4)  HL L 279., 2005.10.22., 32. o.

(5)  Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.


7.9.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 245/44


AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG 73/2006 HATÁROZATA

(2006. június 2.)

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről szóló 31. jegyzőkönyvének módosításáról

AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel módosított, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: a megállapodás) és különösen annak 86. és 98. cikkére,

mivel:

(1)

A megállapodás 31. jegyzőkönyvét a 2006. március 10-i 38/2006 EGT-vegyesbizottsági határozat (1) módosította.

(2)

Helyénvaló a megállapodás Szerződő Feleinek együttműködését kiterjeszteni a 2256/2003/EK határozat a helyes gyakorlat terjesztésére és az információs és kommunikációs technológiák (IKT) átvételének figyelemmel kísérésére szolgáló program 2006 végéig való meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról szóló, 2005. december 14-i 2113/2005/EK európai parlamenti és tanácsi határozatra (2).

(3)

Ezért a megállapodás 31. jegyzőkönyvét módosítani kell annak érdekében, hogy e kibővített együttműködés 2006. január 1-jei kezdettel lehetővé váljon,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A megállapodás 31. jegyzőkönyve 2. cikke (5) bekezdésének kilencedik francia bekezdése (az Európai Parlament és a Tanács 2256/2003/EK határozata) a következő francia albekezdéssel egészül ki:

„–

32005 D 2113: Az Európai Parlament és a Tanács 2113/2005/EK határozata (2005. december 14.) (HL L 344., 2005.12.27., 34. o.).”

2. cikk

Ez a határozat a megállapodás 103. cikkének (1) bekezdése értelmében az EGT-Vegyesbizottsághoz eljuttatott utolsó értesítést követő napon lép hatályba (3).

Ezt a határozatot 2006. január 1-jétől kell alkalmazni.

3. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében kell közzétenni.

Kelt Brüsszelben, 2006. június 2-án.

az EGT-Vegyesbizottság részéről

az elnök

R. WRIGHT


(1)  HL L 147., 2006.6.1., 58. o.

(2)  HL L 344., 2005.12.27., 34. o.

(3)  Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.


7.9.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 245/45


AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG 74/2006 HATÁROZATA

(2006. június 2.)

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről szóló 31. jegyzőkönyvének módosításáról

AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel módosított, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: a megállapodás) és különösen annak 86. és 98. cikkére,

mivel:

(1)

A megállapodás 31. jegyzőkönyvét a 2006. március 10-i 40/2006 EGT-vegyesbizottsági határozat (1) módosította.

(2)

Helyénvaló a megállapodás Szerződő Felei együttműködésének folytatása a belső piac megvalósítása és fejlesztése vonatkozásában.

(3)

A megállapodás 31. jegyzőkönyvét ezért módosítani kell annak érdekében, hogy az együttműködést 2005. december 31-ét követően is folytatni lehessen,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A megállapodás 31. jegyzőkönyvének 7. cikke a következőképpen módosul:

1.

A (6) bekezdésben a „2004-es és 2005-ös év” helyébe a „2004-es, 2005-ös és 2006-os év” szövegrész lép.

2.

A (6) bekezdés után a következő bekezdést kell beilleszteni:

„(7)   2006. január 1-jétől az EFTA-államok részt vesznek az Európai Uniónak a 2006-os pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésébe felvett, következő költségvetési tételhez kapcsolódó közösségi cselekvésekben:

02.03.01. költségvetési tétel: A belső piac megvalósítása és fejlesztése.”

3.

A (3) és (4) bekezdésben az: „(5) és (6) bekezdés” helyébe az „(5), (6) és (7) bekezdés” szövegrész lép.

2. cikk

Ez a határozat a megállapodás 103. cikkének (1) bekezdése értelmében az EGT-Vegyesbizottsághoz eljuttatott utolsó értesítését követő napon lép hatályba (2).

Ezt a határozatot 2006. január 1-jétől kell alkalmazni.

3. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében, illetve EGT-kiegészítésében közzé kell tenni.

Kelt Brüsszelben, 2006. június 2-án.

az EGT-Vegyesbizottság részéről

az elnök

R. WRIGHT


(1)  HL L 147., 2006.6.1., 63. o.

(2)  Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.


7.9.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 245/46


AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG 75/2006 HATÁROZATA

(2006. június 2.)

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásnak a borkereskedelem technikai akadályainak felszámolásáról szóló 47. jegyzőkönyve módosításáról

AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel módosított, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: a megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

A megállapodás 47. jegyzőkönyvét a 2000. október 2-i 85/2000 EGT-vegyesbizottsági határozat (1) módosította.

(2)

Az 1/95 EGT-tanácsi határozat Liechtenstein vonatkozásában bevezette a párhuzamos értékesíthetőség rendszerét.

(3)

A borpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1493/1999/EK tanácsi rendeletet (2) be kell építeni a megállapodásba.

(4)

A különösen a meghatározott termőhelyről származó minőségi borra vonatkozó cím tekintetében a borpiac közös szervezéséről szóló 1493/1999/EK rendelet végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 2000. július 24-i 1607/2000/EK bizottsági rendeletet (3) be kell építeni a megállapodásba.

(5)

A borpiac közös szervezéséről szóló 1493/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtása egyes részletes szabályainak megállapításáról, valamint a borászati eljárások és kezelések közösségi kódexének létrehozásáról szóló, 2000. július 24-i 1622/2000/EK bizottsági rendeletet (4) be kell építeni a megállapodásba.

(6)

A borpiac közös szervezéséről szóló 1493/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtása egyes részletes szabályainak megállapításáról, valamint a borászati eljárások és kezelések közösségi kódexének létrehozásáról szóló 1622/2000/EK rendeletnek a XIV. melléklet tekintetében történő módosításáról szóló, 2000. november 7-i 2451/2000/EK bizottsági rendeletet (5) be kell építeni a megállapodásba.

(7)

A borászati termékek fuvarozásához szükséges kísérőokmányokra, valamint a borágazatban vezetendő nyilvántartásra vonatkozó részletes alkalmazási szabályok megállapításáról szóló, 2001. április 24-i 884/2001/EK bizottsági rendeletet (6) be kell építeni a megállapodásba.

(8)

A borpiac közös szervezéséről szóló 1493/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazásának egyes részletes szabályai megállapításáról, valamint a borászati eljárások és kezelések közösségi kódexének létrehozásáról szóló 1622/2000/EK rendelet analitikai módszerek tekintetében történő módosításáról szóló, 2001. augusztus 6-i 1609/2001/EK bizottsági rendeletet (7) be kell építeni a megállapodásba.

(9)

A borpiac közös szervezéséről szóló 1493/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtása egyes részletes szabályainak megállapításáról, valamint a borászati eljárások és kezelések közösségi kódexének létrehozásáról szóló 1622/2000/EK rendelet módosításáról szóló, 2001. augusztus 14-i 1655/2001/EK bizottsági rendeletet (8) be kell építeni a megállapodásba.

(10)

Az 1622/2000/EK rendeletnek a lizozim borászati termékekben való felhasználása tekintetében történő módosításáról szóló, 2001. október 22-i 2066/2001/EK bizottsági rendeletet (9) be kell építeni a megállapodásba.

(11)

Az egyes borászati termékek leírása, jelölése, kiszerelése és oltalma tekintetében az 1493/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó egyes szabályok megállapításáról szóló, 2002. április 29-i 753/2002/EK bizottsági rendeletet (10) be kell építeni a megállapodásba.

(12)

Az egyes borászati termékek leírása, jelölése, kiszerelése és oltalma tekintetében az 1493/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó egyes szabályok megállapításáról szóló 753/2002/EK rendelet módosításáról szóló, 2002. november 25-i 2086/2002/EK bizottsági rendeletet (11) be kell építeni a megállapodásba.

(13)

A boranalízis közösségi módszereinek meghatározásáról szóló 2676/90/EGK rendelet módosításáról szóló, 2003. március 10-i 440/2003/EK bizottsági rendeletet (12) be kell építeni a megállapodásba.

(14)

Az egyes borászati termékek leírása, jelölése, kiszerelése és oltalma tekintetében az 1493/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó egyes szabályok megállapításáról szóló 753/2002/EK rendelet módosításáról szóló, 2003. július 4-i 1205/2003/EK bizottsági rendeletet (13) be kell építeni a megállapodásba.

(15)

A borpiac közös szervezéséről szóló 1493/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazásának egyes részletes szabályai megállapításáról, valamint a borászati eljárások és kezelések közösségi kódexének létrehozásáról szóló 1622/2000/EK rendelet módosításáról szóló, 2003. augusztus 7-i 1410/2003/EK bizottsági rendeletet (14) be kell építeni a megállapodásba.

(16)

A 2003/2004-es és a 2004/2005-ös borászati évre vonatkozóan a portugáliai C. I. a) szőlőtermő övezetből származó „Vinho verde” m.t. minőségi borok minimális természetes alkoholtartalmának a meghatározásáról szóló, 2003. október 13-i 1793/2003/EK bizottsági rendeletet (15) be kell építeni a megállapodásba.

(17)

Az 1493/1999/EK tanácsi rendelet VI. mellékletének a meghatározott termőhelyről származó minőségi borok tekintetében történő módosításáról szóló, 2003. október 13-i 1795/2003/EK bizottsági rendeletet (16) be kell építeni a megállapodásba.

(18)

A boranalízis közösségi módszereinek meghatározásáról szóló 2676/90/EGK rendelet módosításáról szóló, 2004. január 23-i 128/2004/EK bizottsági rendeletet (17) be kell építeni a megállapodásba.

(19)

Az egyes borászati termékek leírása, jelölése, kiszerelése és oltalma tekintetében az 1493/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó egyes szabályok megállapításáról szóló 753/2002/EK rendelet módosításáról szóló, 2004. február 20-i 316/2004/EK bizottsági rendeletet (18) be kell építeni a megállapodásba.

(20)

A Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia csatlakozása következtében a borpiac közös szervezését érintő rendeletek kiigazításáról szóló, 2004. április 29-i 908/2004/EK bizottsági rendeletet (19) be kell építeni a megállapodásba.

(21)

A borpiac közösségi szintű szabályozásáról szóló 1493/1999/EK rendelet végrehajtásának egyes részletes szabályait megállapító 1622/2000/EK rendelet módosításáról, valamint a borászati módszerek és eljárások közösségi kódjának megállapításáról szóló, 2004. augusztus 9-i 1427/2004/EK bizottsági rendeletet (20) be kell építeni a megállapodásba.

(22)

A borpiac közös szervezéséről szóló 1493/1999/EK tanácsi rendelet egyes végrehajtási szabályait meghatározó 1622/2000/EK rendelet módosításáról, valamint a borászati eljárások és kezelések közösségi kódexének létrehozásáról szóló, 2004. augusztus 9-i 1428/2004/EK bizottsági rendeletet (21) be kell építeni a megállapodásba.

(23)

Az egyes borászati termékek leírása, jelölése, kiszerelése és oltalma tekintetében az 1493/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó egyes szabályok megállapításáról szóló 753/2002/EK rendelet módosításáról szóló, 2004. augusztus 9-i 1429/2004/EK bizottsági rendeletet (22) be kell építeni a megállapodásba.

(24)

Az egyes borászati termékek leírása, jelölése, kiszerelése és oltalma tekintetében az 1493/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó egyes szabályok megállapításáról szóló 753/2002/EK rendelet módosításáról szóló, 2004. november 19-i 1991/2004/EK bizottsági rendeletet (23) be kell építeni a megállapodásba.

(25)

A megállapodásba már beépített 2676/90/EGK rendeletet (24) a megállapodás 47. jegyzőkönyve 1. függelékében külön pont alá kell helyezni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A megállapodás 47. jegyzőkönyve az ezen határozat mellékletében meghatározottak szerint módosul.

2. cikk

Az 1493/1999/EK, az 1607/2000/EK, az 1622/2000/EK, a 2451/2000/EK, a 884/2001/EK, az 1609/2001/EK, az 1655/2001/EK, a 2066/2001/EK, a 753/2002/EK, a 2086/2002/EK, a 440/2003/EK, az 1205/2003/EK, az 1410/2003/EK, az 1793/2003/EK, az 1795/2003/EK, a 128/2004/EK, a 316/2004/EK, a 908/2004/EK, az 1427/2004/EK, az 1428/2004/EK, az 1429/2004/EK és az 1991/2004/EK rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-kiegészítésében közzéteendő izlandi és norvég nyelvű szövege hiteles.

3. cikk

Ez a határozat 2006. június 3-án lép hatályba, amennyiben a megállapodás 103. cikkének (1) bekezdésében előírt összes értesítést eljuttatták az EGT-Vegyesbizottsághoz (25).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében kell közzétenni.

Kelt Brüsszelben, 2006. június 2-án.

az EGT-Vegyesbizottság részéről

az elnök

R. WRIGHT


(1)  HL L 315., 2000.12.14., 32. o.

(2)  HL L 179., 1999.7.14., 1. o.

(3)  HL L 185., 2000.7.25., 17. o.

(4)  HL L 194., 2000.7.31., 1. o.

(5)  HL L 282., 2000.11.8., 7. o.

(6)  HL L 128., 2001.5.10., 32. o.

(7)  HL L 212., 2001.8.7., 9. o.

(8)  HL L 220., 2001.8.15., 17. o.

(9)  HL L 278., 2001.10.23., 9. o.

(10)  HL L 118., 2002.5.4., 1. o.

(11)  HL L 321., 2002.11.26., 8. o.

(12)  HL L 66., 2003.3.11., 15. o.

(13)  HL L 168., 2003.7.5., 13. o.

(14)  HL L 201., 2003.8.8., 9. o.

(15)  HL L 262., 2003.10.14., 10. o.

(16)  HL L 262., 2003.10.14., 13. o.

(17)  HL L 19., 2004.1.27., 3. o.

(18)  HL L 55., 2004.2.24., 16. o.

(19)  HL L 163., 2004.4.30., 56. o.

(20)  HL L 263., 2004.8.10., 3. o.

(21)  HL L 263., 2004.8.10., 7. o.

(22)  HL L 263., 2004.8.10., 11. o.

(23)  HL L 344., 2004.11.20., 9. o.

(24)  HL L 272., 1990.10.3., 1. o.

(25)  Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.


MELLÉKLET

az EGT-Vegyesbizottság 75/2006 határozatához

A 47. jegyzőkönyv 1. függeléke helyébe a következő szöveg lép:

„1. függelék

1.

390 R 2676: A Bizottság 1990. szeptember 17-i 2676/90/EGK rendelete a boranalízis közösségi módszereinek meghatározásáról (HL L 272., 1990.10.3., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

392 R 2645: A Bizottság 1992. szeptember 11-i 2645/92/EGK rendelete (HL L 266., 1992.9.12., 10. o.),

395 R 0060: A Bizottság 1995. január 16-i 60/95/EK rendelete (HL L 11., 1995.1.17., 19. o.),

396 R 0069: A Bizottság 1996. január 18-i 69/96/EK rendelete (HL L 14., 1996.1.19., 13. o.),

397 R 0822: A Bizottság 1997. május 6-i 822/97/EK rendelete (HL L 117., 1997.5.7., 10. o.),

399 R 0761: A Bizottság 1999. április 12-i 761/1999/EK rendelete (HL L 99., 1999.4.14., 4. o.),

32003 R 0440: A Bizottság 2003. március 10-i 440/2003/EK rendelete (HL L 66., 2003.3.11., 15. o.),

32004 R 0128: A Bizottság 2004. január 23-i 128/2004/EK rendelete (HL L 19., 2004.1.27., 3. o.),

A rendelet rendelkezéseit e megállapodás alkalmazásában a következő kiigazítással kell értelmezni:

A rendeletben említett más jogi aktusokra történő hivatkozásokat olyan mértékben és formában kell figyelembe venni, amilyen mértékben és formában a hivatkozott jogi aktusokat a megállapodásba beépítették.

2.

399 R 1493: A Tanács 1999. május 17-i 1493/1999/EK rendelete a borpiac közös szervezéséről (HL L 179., 1999.7.14., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

1 03 T: A 2003. április 16-án elfogadott, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmány (HL L 236., 2003.9.23., 33. o.),

32003 R 1795: A Bizottság 2003. október 13-i 1795/2003/EK rendelete (HL L 262., 2003.10.14., 13. o.).

A rendelet rendelkezéseit e megállapodás alkalmazásában a következő kiigazításokkal kell értelmezni:

a)

A rendeletben említett más jogi aktusokra történő hivatkozásokat olyan mértékben és formában kell figyelembe venni, amilyen mértékben és formában a hivatkozott jogi aktusokat a megállapodásba beépítették.

b)

Az 1. cikk (1) bekezdése nem alkalmazandó.

c)

A 19. cikk kivételével a II. cím, továbbá a III., IV. és VII. cím nem alkalmazandó.

d)

A 19. cikk (2) bekezdésének utolsó mondata Liechtenstein esetében nem alkalmazandó.

Ezenkívül Liechtenstein esetében a VI. melléklet B. 1. pontjának utolsó mondata sem alkalmazandó.

e)

A 44. cikk (1) bekezdésének következő szövegrésze nem alkalmazandó: »és – adott esetben, a 45. cikktől eltérve – a törvényesen importált borokat«.

f)

A 44. cikk (14) bekezdésében a »Harmadik országból származó bort« szövegrész helyesen: »Harmadik országból vagy EFTA-államból származó bort«.

g)

A 45. cikk (1) bekezdése a) pontjának következő szövegrésze nem alkalmazandó: »importált vagy nem importált«.

h)

Az V. cím II. fejezetét a következő kiigazítással kell alkalmazni:

Liechtenstein nemzeti jogszabályaitól eltérve a Liechtensteinből származó azon asztali boroknak, melyek esetében nem megengedett a földrajzi jelzés használata, meg kell felelniük az V. cím egyes termékek elnevezéséről, jelöléséről, kiszereléséről és oltalmáról szóló II. fejezetének rendelkezéseivel, amennyiben ezeket az asztali borokat az Európai Gazdasági Térség piacának azon részén kívánják értékesíteni, mely Liechtensteint nem foglalja magában.

i)

A VI. címet a következő kigazításokkal kell alkalmazni:

Az EFTA-államokból származó minőségi borokat egyenértékűnek kell tekinteni a meghatározott termőhelyről származó minőségi borokkal (»m. t. minőségi borok«), amennyiben megfelelnek a nemzeti jogszabályoknak, amelyeknek e jegyzőkönyv alkalmazása szempontjából összhangban kell lenniük az ezen megállapodás alkalmazása céljából módosított 1493/1999/EK tanácsi rendeletben rögzített elvekkel.

Mindazonáltal az »m. t. minőségi bor« megnevezést, valamint az 54. cikk (2) bekezdésében említett egyéb megnevezéseket nem lehet e borok esetében alkalmazni.

A minőségi boroknak a bortermelő EFTA-államok által létrehozott listáját közzé kell tenni az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

j)

Az 54. cikk (4) bekezdésére tekintettel a Liechtensteinből származó borokat akkor lehet minőségi borként elismerni, ha a nemzeti jogszabályok által az ún. »1. kategóriájú borok« vonatkozásában megállapított valamennyi követelménynek megfelelnek.

A Liechtensteinből származó minőségi borok jelölhetők az alábbi, a szőlőültetvény nevével módosított vagy nem módosított földrajzi árujelzők egyikével; az árujelzők az ellenőrzött eredetmegjelöléseket feltüntető hivatalos liechtensteini »szőlészeti jegyzékben« feltüntetett szőlők származására utalnak:

Balzers, Bendern, Eschen, Eschnerberg, Gamprin, Mauren, Ruggell, Schaan, Schellenberg, Triesen, Vaduz.

A címkén a földrajzi árujelző a következő kifejezések valamelyikével együtt fordul elő: »Kontrollierte Ursprungsbezeichnung«, »KUB«, »Appellation d’origine contrôlée« vagy »AOC«.

k)

A 71., 77., 78. és 79. cikk nem alkalmazandó.

l)

A III. melléklet alkalmazása szempontjából Liechtenstein a B. szőlőtermelő övezetbe tartozó országnak minősül.

m)

A VI. melléklet D. 1. pontja ellenére a Liechtensteinből származó, a nemzeti jogszabályoknak megfelelően előállított borokat, melyek az »1. kategóriájú, kiegészítő minőségi jegyekkel nem rendelkező borok« közé tartoznak, minőségi borként kell elismerni.

3.

32000 R 1607: A Bizottság 2000. július 24-i 1607/2000/EK rendelete a különösen a meghatározott termőhelyről származó minőségi borra vonatkozó cím tekintetében a borpiac közös szervezéséről szóló 1493/1999/EK rendelet végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról (HL L 185., 2000.7.25., 17. o.).

A rendelet rendelkezéseit e megállapodás alkalmazásában a következő kiigazítással kell értelmezni:

A rendeletben említett más jogi aktusokra történő hivatkozásokat olyan mértékben és formában kell figyelembe venni, amilyen mértékben és formában a hivatkozott jogi aktusokat a megállapodásba beépítették.

4.

32000 R 1622: A Bizottság 2000. július 24-i 1622/2000/EK rendelete a borpiac közös szervezéséről szóló 1493/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtása egyes részletes szabályainak megállapításáról, valamint a borászati eljárások és kezelések közösségi kódexének létrehozásáról (HL L 194., 2000.7.31., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

32000 R 2451: A Bizottság 2000. november 7-i 2451/2000/EK rendelete (HL L 282., 2000.11.8., 7. o.),

32001 R 1609: A Bizottság 2001. augusztus 6-i 1609/2001/EK rendelete (HL L 212., 2001.8.7., 9. o.),

32001 R 1655: A Bizottság 2001. augusztus 14-i 1655/2001/EK rendelete (HL L 220., 2001.8.15., 17. o.),

32001 R 2066: A Bizottság 2001. október 22-i 2066/2001/EK rendelete (HL L 278., 2001.10.23., 9. o.),

32003 R 1410: A Bizottság 2003. augusztus 7-i 1410/2003/EK rendelete (HL L 201., 2003.8.8., 9. o.),

1 03 T: A 2003. április 16-án elfogadott, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmány (HL L 236., 2003.9.23., 33. o.),

32004 R 1427: A Bizottság 2004. augusztus 9-i 1427/2004/EK rendelete (HL L 263., 2004.8.10., 3. o.),

32004 R 1428: A Bizottság 2004. augusztus 9-i 1428/2004/EK rendelete (HL L 263., 2004.8.10., 7. o.).

A rendelet rendelkezéseit e megállapodás alkalmazásában a következő kiigazítással kell értelmezni:

A rendeletben említett más jogi aktusokra történő hivatkozásokat olyan mértékben és formában kell figyelembe venni, amilyen mértékben és formában a hivatkozott jogi aktusokat a megállapodásba beépítették.

5.

32001 R 0884: A Bizottság 2001. április 24-i 884/2001/EK rendelete a borászati termékek fuvarozásához szükséges kísérőokmányokra, valamint a borágazatban vezetendő nyilvántartásra vonatkozó részletes alkalmazási szabályok megállapításáról (HL L 128., 2001.5.10., 32. o.), az alábbi módosítással:

32004 R 0908: A Bizottság 2004. április 29-i 908/2004/EK rendelete (HL L 163., 2004.4.30., 56. o.).

A rendelet rendelkezéseit e megállapodás alkalmazásában a következő kiigazításokkal kell értelmezni:

a)

A rendeletben említett más jogi aktusokra történő hivatkozásokat olyan mértékben és formában kell figyelembe venni, amilyen mértékben és formában a hivatkozott jogi aktusokat a megállapodásba beépítették.

b)

Az 1. cikk (1) bekezdése b) pontjának első és második francia bekezdése, valamint az 1. cikk (2) bekezdése nem alkalmazandó.

c)

Az 5. cikk (2) bekezdése nem alkalmazandó.

d)

A 6. cikk (5) bekezdése harmadik albekezdésének második mondata helyébe a következő mondat lép: »A kérdéses információkat a megállapodás 47. jegyzőkönyvének 2. függelékével összhangban kell továbbítani.«

e)

A 7. cikk (5) bekezdése és a 7. cikk (6) bekezdése nem alkalmazandó.

f)

A 7. cikk (1) bekezdése c) pontjának első francia bekezdésében az »1-es és 2-es számú másolaton« szövegrész helyébe az »1-es, 2-es és 4-es számú másolaton« szövegrész lép.

g)

A 8. cikk (2) bekezdése, a 8. cikk (3) bekezdése és a 8. cikk (5) bekezdése nem alkalmazandó.

h)

A II. cím nem alkalmazandó.

i)

A 19. cikk (2) bekezdése nem alkalmazandó.

6.

32002 R 0753: A Bizottság 2002. április 29-i 753/2002/EK rendelete az egyes borászati termékek leírása, jelölése, kiszerelése és oltalma tekintetében az 1493/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó egyes szabályok megállapításáról (HL L 118., 2002.5.4., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

32002 R 2086: A Bizottság 2002. november 25-i 2086/2002/EK rendelete (HL L 321., 2002.11.26., 8. o.),

32003 R 1205: A Bizottság 2003. július 4-i 1205/2003/EK rendelete (HL L 168., 2003.7.5., 13. o.),

32004 R 0316: A Bizottság 2004. február 20-i 316/2004/EK rendelete (HL L 55., 2004.2.24., 16. o.),

32004 R 0908: A Bizottság 2004. április 29-i 908/2004/EK rendelete (HL L 163., 2004.4.30., 56. o.),

32004 R 1429: A Bizottság 2004. augusztus 9-i 1429/2004/EK rendelete (HL L 263., 2004.8.10., 11. o.),

32004 R 1991: A Bizottság 2004. november 19-i 1991/2004/EK rendelete (HL L 344., 2004.11.20., 9. o.).

A rendelet rendelkezéseit e megállapodás alkalmazásában a következő kiigazításokkal kell értelmezni:

a)

A rendeletben említett más jogi aktusokra történő hivatkozásokat olyan mértékben és formában kell figyelembe venni, amilyen mértékben és formában a hivatkozott jogi aktusokat a megállapodásba beépítették.

b)

Liechtenstein vonatkozásában a 3. cikk (2) bekezdésének első mondata a következő: »Az 1493/1999/EK rendelet VII. melléklete A. 1. pontjának harmadik francia bekezdésében és VIII. melléklete B. 1. pontjának d) alpontjában említett tényleges alkoholtartalmat egész, fél vagy tized térfogatszázalék-egységben kell megadni.«

c)

A 7. cikk c) pontja nem alkalmazandó.

d)

A 10. cikkben található hivatkozások a 884/2001/EK rendelet 11. cikkére nem alkalmazandók.

e)

A rendelet rendelkezései nem alkalmazandók a II. cím hatálya alá tartozó, harmadik országból származó termékek esetében.

f)

A 16. cikk a következő szavakkal egészül ki:

i.

A 16. cikk (1) bekezdésének a) pontja: »þurrt« és »tørr«

ii.

A 16. cikk (1) bekezdésének b) pontja: »hálfþurrt« és »halvtørr«

iii.

A 16. cikk (1) bekezdésének c) pontja: »hálfsætt« és »halvsøt«

iv.

A 16. cikk (1) bekezdésének d) pontja: »sætt« és »søt«

g)

A harmadik országból származó termékek esetében a 19. cikk rendelkezései nem alkalmazandók.

h)

A 28. cikk első bekezdésének első francia bekezdése a következő: »»Landwein« a Németországból, Ausztriából, Liechtensteinből és az olaszországi Bolzano tartományból származó asztali borok esetében,«.

i)

A 28. cikk a) pontjának megfelelően Liechtenstein esetében a »Landwein« megnevezésű borokon vagy a »Liechtensteiner Oberland« vagy a »Liechtensteiner Unterland« földrajzi árujelzést tüntetik fel.

j)

A 29. cikk (1) bekezdése a következő ponttal egészül ki:

»q)

Liechtenstein: az eredetmegjelölést kísérő »Appellation d’origine contrôlée«, »AOC«, »Kontrollierte Ursprungsbezeichnung« vagy »KUB« kifejezés, valamint kiegészítő minőségi jegyekkel bíró minőségi borok esetében – a nemzeti jogszabályoknak megfelelően – az »Auslese Liechtenstein«, a »Sélection Liechtenstein« vagy a »Grand Cru Liechtenstein«.«

k)

Az V. cím nem alkalmazandó.

l)

A II. melléklet a következőkkel egészül ki:

»Fajtanév vagy szinonimái

A fajtanév vagy valamely szinonimája használatára jogosult országok

Blauburgunder

Liechtenstein

Chardonnay

Liechtenstein

Müller-Thurgau

Liechtenstein

Weissburgunder

Liechtenstein«

m)

A III. melléklet a következőkkel egészül ki:

»Hagyományos kifejezés

Érintett borok

Termékkategória/-kategóriák

Nyelv

LIECHTENSTEIN

Kiegészítő hagyományos kifejezések

Ablass

valamennyi

m. t. minőségi bor, földrajzi jelzéssel ellátott asztali bor

német

Beerenauslese

valamennyi

m. t. minőségi bor

német

Beerle vagy Beerli vagy Beerliwein

valamennyi

m. t. minőségi bor, földrajzi jelzéssel ellátott asztali bor

német

Federweiss (1) vagy Weissherbst

valamennyi

m. t. minőségi bor, földrajzi jelzéssel ellátott asztali bor

német

Eiswein

valamennyi

m. t. minőségi bor

német

Kretzer vagy Süssdruck

valamennyi

m. t. minőségi bor, földrajzi jelzéssel ellátott asztali bor

német

Strohwein

valamennyi

m. t. minőségi bor

német

Trockenbeerenauslese

valamennyi

m. t. minőségi bor

német

7.

32003 R 1793: A Bizottság 2003. október 13-i 1793/2003/EK rendelete a 2003/2004-es és a 2004/2005-ös borászati évre vonatkozóan a portugáliai C. I. a) szőlőtermő övezetből származó »Vinho verde« m.t. minőségi borok minimális természetes alkoholtartalmának a meghatározásáról (HL L 262., 2003.10.14., 10. o.).

A rendelet rendelkezéseit e megállapodás alkalmazásában a következő kiigazítással kell értelmezni:

A rendeletben említett más jogi aktusokra történő hivatkozásokat olyan mértékben és formában kell figyelembe venni, amilyen mértékben és formában a hivatkozott jogi aktusokat a megállapodásba beépítették.”


(1)  a »Federweißer« német hagyományos kifejezés közvetlen emberi fogyasztásra szánt, részben erjedt szőlőmust esetében történő használatának sérelme nélkül, a német borászati rendelet 34c. bekezdésében, valamint a módosított 753/2002/EK bizottsági rendelet 12. cikke (1) bekezdése b) pontjában és 14. cikke (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.«


Az olvasóhoz

7.9.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 245/s3


AZ OLVASÓHOZ

Az EGT-Vegyesbizottság 55/2006 és 72/2006 számú határozata az elfogadás előtt visszavonásra került, ezért tárgytalan.