ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 340

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

48. évfolyam
2005. december 23.


Tartalom

 

I   Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

Oldal

 

*

A Tanács 2114/2005/EK rendelete (2005. december 13.) az Európai Közösség és a Koreai Köztársaság között az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikke (6) bekezdésének és a XXVIII. cikkének megfelelően, levélváltás formájában létrejött megállapodás végrehajtásáról

1

 

*

A Tanács 2115/2005/EK rendelete (2005. december 20.) a grönlandi laposhalra vonatkozó helyreállítási tervnek az Északnyugat-atlanti Halászati Szervezet keretében történő létrehozásáról

3

 

*

A Tanács 2116/2005/EK rendelete (2005. december 20.) a Koreai Köztársaságból származó, DRAM (dinamikus véletlen hozzáférésű memória) néven ismert bizonyos elektronikus mikroáramkörök behozatalára vonatkozó végleges kiegyenlítő vám kivetéséről, valamint a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről szóló 1480/2003/EK rendelet módosításáról

7

 

*

A Tanács 2117/2005/EK rendelete (2005. december 21.) az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló 384/96/EK rendelet módosításáról

17

 

 

A Bizottság 2118/2005/EK rendelete (2005. december 22.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

18

 

*

A Bizottság 2119/2005/EK rendelete (2005. december 22.) a kisebb égei-tengeri szigetek gabonatermékekkel és szárított takarmánnyal történő ellátására vonatkozó különleges rendelkezések alkalmazásának részletes szabályairól, és az előzetes ellátási mérleg megállapításáról szóló 3175/94/EK rendelet módosításáról

20

 

*

A Bizottság 2120/2005/EK rendelete (2005. december 22.) az afrikai, karibi és csendes-óceáni államokból (AKCS-államok), illetve a tengerentúli országokból és területekről (TOT) származó rizs behozatalára alkalmazandó szabályok tekintetében a 2286/2002/EK tanácsi rendelet és a 2001/822/EK tanácsi határozat részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 638/2003/EK rendelet módosításáról

22

 

*

A Bizottság 2121/2005/EK rendelete (2005. december 22.) a 2255/2004/EK rendeletnek az alkalmazási időszaka tekintetében történő módosításáról

24

 

*

A Bizottság 2122/2005/EK rendelete (2005. december 22.) a 634/2004/EK rendelet szerinti, Cipruson a citrusfélékre vonatkozó kiegészítő összeg meghatározásáról

25

 

*

A Bizottság 2123/2005/EK rendelete (2005. december 22.) az 1555/96/EK rendeletnek a körtére, a citromra, az almára és a cukkinire vonatkozó kiegészítő importvámok küszöbszintjei tekintetében történő módosításáról

27

 

*

A Bizottság 2124/2005/EK rendelete (2005. december 22.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő árucikkek formájában Románián kívüli harmadik országokba exportált termékekre vonatkozóan a 800/1999/EK rendelettől való eltérések megállapításáról

29

 

*

A Bizottság 2125/2005/EK rendelete (2005. december 22.) az egyes feldolgozott mezőgazdasági termékek Romániába irányuló exportjára vonatkozó továbbfejlesztett kereskedelmi megállapodások elfogadásából eredő átmeneti intézkedések meghozataláról

31

 

*

A Bizottság 2126/2005/EK rendelete (2005. december 22.) az egyes áruknak a Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról szóló 350/93/EGK rendelet módosításáról

33

 

*

A Bizottság 2127/2005/EK rendelete (2005. december 22.) egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

35

 

 

A Bizottság 2128/2005/EK rendelete (2005. december 22.) a cukorágazatba tartozó, a Szerződés I. melléklete által nem szabályozott, áru formában exportált egyes termékekre vonatkozó visszatérítési ráta rögzítéséről

37

 

 

A Bizottság 2129/2005/EK rendelete (2005. december 22.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes gabona- és rizstermékekre vonatkozó visszatérítési ráták megállapításáról

39

 

 

A Bizottság 2130/2005/EK rendelete (2005. december 22.) a cukorágazatban 2005. december 23-i a melaszra alkalmazandó irányadó árak és kiegészítő importvámok rögzítéséről

43

 

 

A Bizottság 2131/2005/EK rendelete (2005. december 22.) a feldolgozatlan fehér cukor és nyerscukor után járó export-visszatérítések rögzítéséről

45

 

 

A Bizottság 2132/2005/EK rendelete (2005. december 22.) a feldolgozatlan szirupokra és a cukorágazat egyes más, feldolgozatlan állapotban exportált termékeire vonatkozó export-visszatérítések meghatározásáról

47

 

 

A Bizottság 2133/2005/EK rendelete (2005. december 22.) az 1138/2005/EK rendeletben meghatározott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott, a fehér cukor egyes harmadik országokba történő kivitelére kiírt 15. részleges pályázati eljárásra vonatkozó maximális export-visszatérítések megállapításáról

50

 

 

A Bizottság 2134/2005/EK rendelete (2005. december 22.) a gabonafélék, illetve rizs felhasználásával készült feldolgozott termékek exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

51

 

 

A Bizottság 2135/2005/EK rendelete (2005. december 22.) a gabonaalapú keveréktakarmányok export-visszatérítéseinek rögzítéséről

54

 

 

A Bizottság 2136/2005/EK rendelete (2005. december 22.) a gabonaágazatban alkalmazandó termelési visszatérítések rögzítéséről

56

 

 

A Bizottság 2137/2005/EK rendelete (2005. december 22.) az 1058/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében az árpa exportjára adható maximális visszatérítés rögzítéséről

57

 

 

A Bizottság 2138/2005/EK rendelete (2005. december 22.) a zab exportjára az 1438/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

58

 

 

A Bizottság 2139/2005/EK rendelete (2005. december 22.) az 1059/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében a közönséges búza exportjára adható maximális visszatérítés rögzítéséről

59

 

 

A Bizottság 2140/2005/EK rendelete (2005. december 22.) a kukoricára a 1809/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében adható maximális behozatali vámkedvezmény rögzítéséről

60

 

 

II   Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

Tanács

 

*

A Tanács határozata (2005. december 13.) az Európai Közösség és a Koreai Köztársaság között az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikke (6) bekezdésének és XXVIII. cikkének megfelelően, levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről

61

Megállapodás levélváltás formájában az Európai Közösség és a Koreai Köztársaság között az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikke (6) bekezdésének és XXVIII. cikkének megfelelően

62

 

*

A Tanács határozata (2005. december 21.) a terrorizmus elleni küzdelem érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről szóló 2580/2001/EK rendelet 2. cikke (3) bekezdésének végrehajtásáról és a 2005/848/EK határozat hatályon kívül helyezéséről

64

 

 

Bizottság

 

*

A Bizottság határozata (2005. december 21.) Finnországnak és Svédországnak a vegetatív szőlő-szaporítóanyagok forgalmazásáról szóló 68/193/EGK tanácsi irányelv szerinti kötelezettség alól történő mentesítéséről (az értesítés a C(2005) 5469. számú dokumentummal történt)

67

 

*

A Bizottság határozata (2005. december 21.) a 91/68/EGK tanácsi irányelv E. mellékletének a juh- és kecskefélék egészségügyi bizonyítványmintáinak naprakésszé tétele tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2005) 5506. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

68

 

*

A Bizottság határozata (2005. december 21.) az Oroszországban előforduló madárinfluenzával kapcsolatos egyes védekezési intézkedésekről szóló 2005/693/EK határozat második módosításáról (az értesítés a C(2005) 5563. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

70

 

*

A Bizottság határozata (2005. december 21.) a 2005-ben a TSE felszámolására és ellenőrzésére irányuló tagállami programokhoz biztosított közösségi pénzügyi hozzájárulás újraelosztása tekintetében a 2004/696/EK és a 2004/863/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2005) 5564. számú dokumentummal történt)

73

 

*

A Bizottság határozata (2005. december 22.) a 2005/237/EK határozatnak a madárinfluenzával foglalkozó közösségi referencialaboratórium működéséhez nyújtott 2005. évi közösségi pénzügyi támogatás tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2005) 5617. számú dokumentummal történt)

78

 

 

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 

*

A Tanács 2005/936/KKBP közös álláspontja (2005. december 21.) a terrorizmus elleni küzdelemre vonatkozó különleges intézkedések alkalmazásáról szóló 2001/931/KKBP közös álláspont naprakésszé tételéről és a 2005/847/KKBP közös álláspont hatályon kívül helyezéséről

80

 


 

(1)   EGT vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

23.12.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 340/1


A TANÁCS 2114/2005/EK RENDELETE

(2005. december 13.)

az Európai Közösség és a Koreai Köztársaság között az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikke (6) bekezdésének és a XXVIII. cikkének megfelelően, levélváltás formájában létrejött megállapodás végrehajtásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 133. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

Az Európai Közösség és a Koreai Köztársaság között az 1994. évi GATT XXIV. cikke (6) bekezdésének és a XXVIII. cikkének megfelelően, levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló, 2005. december 13-i 2005/929/EK határozattal (1) a Tanács az említett megállapodást az 1994. évi GATT XXIV. cikkének (6) bekezdésének megfelelően kezdeményezett tárgyalások lezárása érdekében, a Közösség nevében jóváhagyta,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az e határozat mellékletében szereplő vámtételeket a jelzett időszakban kell alkalmazni.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező, és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. december 13-án.

a Tanács részéről

az elnök

J. GRANT


(1)  Lásd e Hivatalos Lap 61 oldalát.


MELLÉKLET

A Kombinált Nómenklatúra értelmezésére vonatkozó szabályoktól eltérően az árumegnevezés megfogalmazása csupán tájékoztató jellegűnek tekintendő, mivel e melléklet tekintetében az engedmények rendszerét az e rendelet elfogadásakor érvényes KN-kódok határozzák meg. Ahol ex KN-kódok szerepelnek, az engedményeket a KN-kód és az ahhoz tartozó árumegnevezés együttes alkalmazása határozza meg.

Második rész

Vámtarifa

KN-kód

Megnevezés

Vámtétel

3903 19 00

Sztirol polimerjei, alapanyag formában (nem nyúlékony)

Alkalmazott vámtétel 4,0 % (1)

8521 10 30

Mágnesszalagos, képfelvevő vagy -lejátszó készüléket is magában foglaló, legfeljebb 1,3 cm szélességű szalaggal működő és legfeljebb 50 mm/s szalag felvételi vagy lejátszási sebességű készülék, videotunerrel egybeépítve is, ami különbözik a polgári repülésben használttól

Alkalmazott vámtétel 13,0 % (1)

8525 40 99

A televíziós kamera által továbbított hang és kép rögzítésére szolgáló felvevőtől különböző egyéb videokamera-felvevők

Alkalmazott vámtétel 12,5 % (2)

8527 31 91

Más rádióműsor-vevőkészülék, beleértve a rádiótelefon vagy rádiótávíró vételére egyaránt alkalmas készüléket is, hangfelvevő vagy -lejátszó készülékkel kombinálva, lézeres olvasó rendszerrel, az egy vagy több hangszóróval közös házban működők kivételével

Alkalmazott vámtétel 11,4 % (1)


(1)  A fenti, csökkentett vámtételeket négy évig, vagy addig kell alkalmazni, ameddig a Dohai Fejlesztési Forduló eredményeinek végrehajtása el nem éri a fenti vámtarifaszintet – attól függően, hogy melyik a korábbi időpont.

(2)  A fenti, csökkentett vámtételeket három évig, vagy addig kell alkalmazni, ameddig a Dohai Fejlesztési Forduló eredményeinek végrehajtása el nem éri a fenti vámtarifaszintet – attól függően, hogy melyik a korábbi időpont.


23.12.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 340/3


A TANÁCS 2115/2005/EK RENDELETE

(2005. december 20.)

a grönlandi laposhalra vonatkozó helyreállítási tervnek az Északnyugat-atlanti Halászati Szervezet keretében történő létrehozásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 37. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

mivel:

(1)

Az északnyugat-atlanti halászatban folytatandó jövőbeni többoldalú együttműködésről szóló egyezménynek az Európai Gazdasági Közösség általi megkötéséről szóló, 1978. december 28-i 3179/78/EGK tanácsi rendelet (2) értelmében az említett egyezményt (a továbbiakban: a NAFO Egyezmény) a Közösség jóváhagyta.

(2)

A NAFO Egyezmény megfelelő keretet nyújt a halászati erőforrások ésszerű megőrzésével és irányításával kapcsolatos többoldalú együttműködéshez az általa meghatározott területen.

(3)

A 2003 júniusában tartott ülésén a NAFO Tudományos Tanácsa tájékoztatást adott arról, hogy a grönlandilaposhal-állomány gyorsan csökken, és a teljes kifogható mennyiség (TAC) szintjének éles csökkentését javasolta.

(4)

A 2003. szeptember 15. és 19. között tartott 25. éves ülésén az Északnyugat-atlanti Halászati Szervezet (NAFO) 15 éves helyreállítási tervet fogadott el a grönlandi laposhal számára a NAFO 2. altérségében és a 3KLMNO körzetekben (a továbbiakban: a NAFO helyreállítási terv). A helyreállítási terv ugyanazokat a célokat tűzi ki, mint a halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló, 2002. december 20-i, 2371/2002/EK tanácsi rendelet (3) 5. cikkében meghatározott helyreállítási tervek.

(5)

Az állomány helyreállítása céljából a NAFO helyreállítási terv a TAC szint 2007-ig tartó csökkentéséről, valamint ellenőrzési intézkedésekről rendelkezik a helyreállítási terv hatékonyságának biztosítása céljából.

(6)

A NAFO helyreállítási tervet a bizonyos halállományokra és halállománycsoportokra vonatkozó, halfogási korlátozások alá tartozó vizeken tartózkodó közösségi hajókon és a közösségi vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek és kapcsolódó feltételeknek a 2004., illetve 2005. évre történő meghatározásáról szóló, 2287/2003/EK (4) és 27/2005/EK (5) tanácsi rendelete ideiglenes alapon teljesítette egy tanácsi rendelet elfogadásáig, amely a grönlandilaposhal-állomány többéves helyreállítási intézkedéseit foglalja magában.

(7)

Ezért szükség van arra, hogy a NAFO helyreállítási tervet folyamatosan, hasznosítási terv keretében hajtsák végre, a 2371/2002/EK rendelet 5. cikkével összhangban. Ebből a célból eljárást kell kidolgozni azon hajók listájának továbbításáról, amelyek számára különleges halászati engedélyt adtak ki a különleges halászati engedélyekre vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 1994. június 27-i 1627/94/EK tanácsi rendelet (6) szerint.

(8)

A NAFO helyreállítási terv ellenőrzési intézkedéseinek való megfelelés céljából jelentési kötelezettséget kell róni a közösségi hajók kapitányaira, valamint kötelezni kell a tagállamokat, hogy osszák szét kvótájukat engedélyezett hajóik között.

(9)

További ellenőrző intézkedések szükségesek a közösségi szinten történő hatékony megvalósítás biztosítására és a Tanács által más területeken elfogadott helyreállítási tervekkel való koherencia biztosítására. Az ilyen intézkedéseknek magukban kell foglalniuk a kijelölt tagállamok kikötőjébe történő belépésről szóló előzetes értesítés kötelezettségét és a tűréshatárokat,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet a NAFO 2. alterületen és a 3KLMNO körzetekben lévő grönlandilaposhal-állomány hasznosítási tervének a Közösség általi alkalmazására vonatkozó általános szabályokat és feltételeket határozza meg.

Ennek a hasznosítási tervnek az a célja, hogy elérje az ötéves és idősebb kiaknázható biomassza szintje a 140 000 tonnás átlagot, hosszú távon lehetővé téve a stabil hozamot a grönlandi laposhal halászatában.

2. cikk

Meghatározások

E rendelet alkalmazásában a következő meghatározásokat kell alkalmazni:

1.

„NAFO 2. alterület”: a NAFO Egyezmény III. melléklete 3. bekezdésének a) pontjában meghatározott földrajzi terület;

2.

„3KLMNO körzet”: a NAFO Egyezmény III. melléklete 4. bekezdésének b) pontjában meghatározott földrajzi terület.

3. cikk

Teljes kifogható mennyiségek (TAC-ok)

A NAFO 2. alterületen és a 3KLMNO körzetekben található grönlandi laposhalra vonatkozó TAC a következő:

a)

2006-ban 18 500 tonna; és

b)

2007-ben 16 000 tonna.

Azonban amennyiben a NAFO keretében új TAC szintekről határoznak, a Tanács a Bizottság javaslatára minősített többséggel megfelelően módosíthatja az első albekezdésben meghatározott TAC értékeket.

4. cikk

A grönlandi laposhalra vonatkozó tiltás

A közösségi halászhajók számára tilos a grönlandi laposhal halászata a NAFO 2. alterületén és a 3KLMNO körzetekben, valamint a fedélzeten tartani, átszállítani vagy kirakodni grönlandi laposhalat, amelyet azon a területen halásztak, ha nem rendelkeznek a lobogó szerinti állam általi kibocsátott különleges halászati engedéllyel.

5. cikk

A grönlandi laposhal-állományra vonatkozó különleges halászati engedélyek

(1)   A tagállam biztosítja, hogy azok a halászhajók, amelyek számára különleges halászati engedélyt bocsátottak ki a 4. cikk szerint, egy jegyzékben szerepeljenek, amely nevüket és a közösségi flotta-nyilvántartási számukat tartalmazza, amint azt a közösségi halászflotta-nyilvántartásról szóló, 2003. december 30-i 26/2004/EK rendelet (7) I. melléklete meghatározza. A tagállamok csak abban az esetben állítják ki a különleges halászati engedélyt, ha a hajót előzőleg bejegyezték a NAFO hajónyilvántartásba.

(2)   Minden tagállamnak el kell küldenie a Bizottság számára az 1. bekezdés rendelkezése szerinti jegyzéket, valamint minden további módosítást számítógép által olvasható formában.

(3)   Az (1) bekezdésben említett jegyzék módosításait legalább öt nappal azelőtt a dátum előtt kell továbbítani a Bizottság számára, mielőtt az említett jegyzékbe újonnan bevezetett hajó belép a 2. alterületre és a 3KLMNO körzetekbe. A Bizottság azonnal továbbítja a módosításokat a NAFO Titkárság számára.

(4)   Minden tagállam szétosztja a grönlandi laposhalra vonatkozó kvótáját az 1. bekezdésben hivatkozott jegyzékben szereplő hajói között. A tagállam a kvóták szétosztásáról legkésőbb minden év január 15-ig értesíti a Bizottságot.

6. cikk

Jelentések

(1)   Az 5. cikk (1) bekezdésében hivatkozott hajók kapitányainak a következő jelentéseket kell megküldeniük annak a tagállamnak, amelynek zászlaja alatt hajóznak:

a)

a fedélzeten lévő grönlandi laposhal mennyisége, amikor a közösségi hajó belép a 2. alterületre és a 3KLMNO körzetekbe, amely jelentést nem korábban, mint 12 órával és nem később, mint 6 órával a hajónak az említett területre való belépése előtt kell továbbítani;

b)

a grönlandi laposhal heti mennyiségei. Ezt a jelentést első alkalommal legkésőbb a hajónak a 2. alterületre és a 3KLMNO körzetekbe való belépését követő hetedik nap végéig kell továbbítani, vagy amennyiben a halászati út több, mint hét napig tart, legkésőbb a hétfői napon, azokra a fogásokra vonatkozóan, amelyeket a 2. alterületen és a 3KLMNO körzetekben végzett az előző vasárnap éjjel végződő hét során;

c)

a fedélzeten lévő grönlandilaposhal-mennyiségek, amikor a közösségi hajó kilép a 2. alterületről és a 3KLMNO körzetekből, amely jelentést nem korábban, mint 12 órával és nem később, mint 6 órával az egyes hajóknak az említett területről való kilépése előtt kell továbbítani, és tartalmaznia kell az említett területen halászattal töltött napok számát és a teljes kifogott mennyiséget;

d)

a grönlandi laposhal berakodott és kirakodott mennyiségeit minden egyes átrakásnál, mialatt a hajó a 2. alterületen és a 3KLMNO körzetekben tartózkodik. Ezeket a jelentéseket nem később, mint az átrakást követő 24 órán belül kell továbbítani.

(2)   A tagállamok az (1) bekezdés a), c) és d) pontja szerinti jelentéseket kézhezvételük után továbbítják a Bizottság számára.

(3)   Amikor a (2) bekezdés b) pontja szerint jelentett kifogott grönlandilaposhal-mennyiségek úgy ítélhetők, hogy kimerítették a tagállam kvótájának 70 %-át, a kapitányoknak az (1) bekezdés b) pontjában előírt jelentéseket háromnaponta kell továbbítaniuk.

7. cikk

A naplóba bejegyzett becsült mennyiségek tűréshatára

A tagállami halfogásokra vonatkozó információk feljegyzésére vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1983. szeptember 22-i 2807/83/EGK bizottsági rendelet (8) 5. cikke (2) bekezdésétől és az Északnyugat-atlanti Halászati Szervezet által elfogadott közös nemzetközi ellenőrzés rendszerének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1988. szeptember 16-i 2868/88/EGK bizottsági rendelet (9) 9. cikke (2) bekezdésétől való eltéréssel a NAFO 2. alterületén és a 3KLMNO körzetekben kifogott grönlandi laposhal kilogrammban mért mennyisége becslésének megengedett tűréshatára 8 %.

8. cikk

Kijelölt kikötők

(1)   Tilos az 5. cikk (1) bekezdésében említett hajókról bármilyen mennyiségű, a NAFO 2. alterületén és a 3KLMNO körzetekben kifogott grönlandi laposhalat kirakodni bármely más helyen, mint a NAFO szerződő felei által kijelölt kikötők. Tilos grönlandi laposhalat nem szerződő fél területén kirakodni.

(2)   A tagállamoknak ki kell jelölniük azokat a kikötőket, ahol a grönlandi laposhalak kirakodhatók, és meg kell határozniuk a kapcsolódó ellenőrzési és felügyeleti eljárásokat, beleértve az egyes kirakodásokon belüli grönlandilaposhal-mennyiségek regisztrálásának és jelentésének körülményeit és feltételeit.

(3)   A tagállamok nem később, mint minden év január 15-ig továbbítják a Bizottság számára a kijelölt kikötők jegyzékét, és január 31-ig a (2) bekezdésben említett kapcsolódó ellenőrzési és felügyeleti eljárásokat. A Bizottság azonnal továbbítja ezeket az információkat a NAFO Titkársága számára.

(4)   A Bizottság azonnal továbbítja a 2. bekezdés szerint kijelölt kikötők, valamint az egyéb NAFO szerződő felek által kijelölt kikötők jegyzékét minden tagállam számára.

9. cikk

Előzetes értesítés

Az 5. cikk (1) bekezdésében említett halászhajók kapitányai vagy azok képviselői kötelesek a kijelölt kikötőkbe való bármely belépést megelőzően közölni az alábbi információkat azoknak a tagállamoknak az illetékes hatóságai számára, amelyek kikötőit használni kívánják, legalább 72 órával a kikötőbe való érkezésük becsült időpontja előtt:

1.

a kijelölt kikötőbe való érkezés időpontja;

2.

a 4. cikkben említett különleges halászati engedély egy másolata;

3.

a fedélzeten tárolt grönlandi laposhal élő tömege kilogrammban;

4.

a NAFO területen belüli terület vagy területek, ahol a fogás történt.

10. cikk

Vizsgálat a kikötőben

(1)   A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy minden olyan, az 5. cikk (1) bekezdésében említett hajó, amely egy kijelölt kikötőbe belép abból a célból, hogy a NAFO 2. alterületen és a 3KLMNO körzeteken belül fogott grönlandi laposhalat rakodjon és/vagy átrakodjon, vizsgálaton essen át a kikötőben a NAFO kikötői vizsgálati rendszere szerint.

(2)   Tilos kirakodni és/vagy átrakodni az 1. bekezdésben hivatkozott ilyen hajók fogásait, amíg az ellenőrök nem jelennek meg.

(3)   Minden kifogott mennyiséget fajonként mérlegelni kell, mielőtt hűtőházba vagy egyéb célállomásra szállítanák azokat.

(4)   A tagállamoknak továbbítaniuk kell a megfelelő kikötői vizsgálati jelentést a NAFO Titkárság számára, és egy másolatot továbbítaniuk kell a Bizottság részére a vizsgálat befejezésétől számított 14 munkanapon belül.

11. cikk

Kirakodási és átrakodási tilalom a nem szerződéses felek hajói számára

Tilos a grönlandi laposhal kirakodása és átrakodása a nem szerződéses felek azon hajóiból, amelyek halászati tevékenységet folytatnak a NAFO szabályozási területén belül.

12. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2006. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. december 20-án.

a Tanács részéről

az elnökasszony

M. BECKETT


(1)  2005. június 23-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  HL L 378., 1978.12.30., 1. o. A 653/80/EGK rendelettel (HL L 74., 1980.3.20., 1. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 358., 2002.12.31., 59. o.

(4)  HL L 344., 2003.12.31., 1. o.

(5)  HL L 12., 2005.1.14., 1. o.

(6)  HL L 171., 1994.7.6., 7. o.

(7)  HL L 5., 2004.1.9., 25. o.

(8)  HL L 276., 1983.10.10., 1. o. A legutóbb az 1804/2005/EK rendelettel (HL L 290., 2005.11.4., 10. o.) módosított rendelet.

(9)  HL L 257., 1988.9.17., 20. o. A 494/1997/EK rendelettel (HL L 77., 1997.3.19., 5. o.) módosított rendelet.


23.12.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 340/7


A TANÁCS 2116/2005/EK RENDELETE

(2005. december 20.)

a Koreai Köztársaságból származó, DRAM (dinamikus véletlen hozzáférésű memória) néven ismert bizonyos elektronikus mikroáramkörök behozatalára vonatkozó végleges kiegyenlítő vám kivetéséről, valamint a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről szóló 1480/2003/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező támogatott behozatallal szembeni védelemről szóló, 1997. október 6-i 2026/97/EK tanácsi rendeletre (1) (a továbbiakban: az alaprendelet) és különösen annak 24. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság által a tanácsadó bizottsággal folytatott konzultációt követően benyújtott javaslatra,

mivel:

A.   ELJÁRÁS

1.   Hatályos intézkedések

(1)

Az 1480/2003/EK rendelettel (2) (a továbbiakban: az eredeti rendelet) a Tanács 34,8 %-os végleges kiegyenlítő vámot (a továbbiakban: a kiegyenlítő vám) vetett ki a Koreai Köztársaságból származó és a Samsung Electronics Co., Ltd ( a továbbiakban: Samsung) kivételével bármely vállalat által gyártott egyes, dinamikus véletlen hozzáférésű memória (Dynamic Random Access Memory, a továbbiakban: DRAM) néven ismert elektronikus mikroáramkörök behozatalára, míg a Samsung által előállított DRAM-ok esetében 0 %-os vámtételt állapított meg.

(2)

A jelenleg hatályos intézkedések meghozatalát eredményező vizsgálatban (a továbbiakban: az eredeti vizsgálat) két, a Koreai Köztársaságban székhellyel rendelkező exportőr gyártó működött együtt, a Samsung és a Hynix Semiconductor Inc.; az utóbbi az Amerikai Egyesült Államokban is rendelkezik telephellyel. A közösségi gazdasági ágazatot az eredeti vizsgálat során két gyártó, a németországbeli Infineon Technologies AG (München) és az egyesült királyságbeli Micron Europe Ltd (Crowthorne) alkotta; ez a két vállalat állítja elő a Közösségben gyártott DRAM-ok túlnyomó részét.

2.   A jelenlegi vizsgálat alapja

(3)

A kereskedelem védelmét célzó intézkedések nyomon követésével összefüggésben a Bizottság arról értesült: feltételezhető, hogy a Koreai Köztársaságból származó DRAM-ok importjára vonatkozó hatályos kiegyenlítő vámot nem vetik ki az említett DRAM-ok egyes behozatalaira.

3.   Vizsgálat indítása

(4)

2005. március 22-én az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett értesítésben (a továbbiakban: az értesítés) (3) a Bizottság bejelentette: vizsgálat útján kívánja megállapítani, mennyiben szükséges az alaprendelet 24. cikke (3) bekezdésének megfelelően különleges intézkedések révén biztosítani, hogy a Koreai Köztársaságból származó DRAM-ok behozatala esetében a kiegyenlítő vámokat megfelelően kivessék.

4.   Beadványok

(5)

A Bizottság a vizsgálat megkezdéséről hivatalosan értesítette az exportőr ország hatóságait és valamennyi ismert érintett felet. A Koreai Köztársaság két exportőr gyártója, a két közösségi gyártó, valamint a közösségbeli importőrök és felhasználók – akik név szerint szerepeltek az eredeti vizsgálatban, vagy akikről a Bizottság más módon tudomást szerzett – megkapták az értesítés, valamint az annak alapjául szolgáló nem bizalmas természetű dokumentumok másolatát. Az érdekelt felek lehetőséget kaptak arra, hogy észrevételeiket írásban ismertessék, és meghallgatást kérjenek az értesítésben megállapított határidőn belül.

(6)

A két koreai köztársaságbeli exportőr gyártó, az említett két közösségi gyártó, valamint egy közösségi felhasználó tette meg észrevételeit írásban. Mivel a szükséges információk és adatok mindegyike rendelkezésre állt, a Bizottság nem tartotta szükségesnek, hogy ellenőrző látogatásokat tegyen az észrevételeket benyújtó fenti vállalatok telephelyén.

B.   AZ ÉRINTETT TERMÉK

(7)

A jelen vizsgálat szempontjából érintettnek számító termék megegyezik az eredeti vizsgálat tárgyával, azaz a Koreai Köztársaságból származó egyes, DRAM (dinamikus véletlen hozzáférésű memória) néven ismert, a fémoxid félvezető (MOS) gyártási technológia változatai, köztük komplementer MOS (CMOS) technológiatípusok révén előállított elektronikus mikroáramkörökkel, összeszerelve, feldolgozott szilíciumszelet vagy csip formájában is, függetlenül azok típusától, sűrűségétől (beleértve a jövőbeli sűrűségeket is), változatától, hozzáférési sebességétől, konfigurációjától, tokozásától vagy adattovábbító blokkjától stb. Az érintett termék magában foglalja a (nem egyedi kialakítású) memóriamodulok vagy (nem egyedi kialakítású) memórialapok formájában, illetve másféle összetett formában kiszerelt DRAM-okat is, amennyiben ezek fő rendeltetése az adattárolás.

(8)

Az érintett termék jelenleg a következő KN-kódok alá sorolható be: 8542 21 11, 8542 21 13, 8542 21 15, 8542 21 17, ex 8542 21 01, ex 8542 21 05, ex 8548 90 10, ex 8473 30 10 és ex 8473 50 10.

C.   A VIZSGÁLAT MEGÁLLAPÍTÁSAI

(9)

A vizsgálat azt igyekezett megállapítani, mennyiben szükséges különleges intézkedések révén biztosítani, hogy a kiegyenlítő vámot megfelelően kivessék. Középpontjában a következők álltak: 1. az érintett termék leírása és KN/TARIC-kódoknak történő megfeleltetése, illetve 2. a Közösségbe importált érintett termék kereskedelmi forgalmának elemzése kapcsán észlelt rendellenességek.

1.   Az érintett termék leírása és KN/TARIC-kódoknak történő megfeleltetése

(10)

Az eredeti rendelet 1. cikkének (1) bekezdése meghatározza, hogy az érintett termék alatt, amely után kiegyenlítő vámot kell fizetni, a Koreai Köztársaságból származó egyes, DRAM néven ismert elektronikus mikroáramkörök értendők, típustól függetlenül. Az érintett termék meghatározása független annak sűrűségétől, hozzáférési sebességétől, konfigurációjától, tokozásától vagy adattovábbító blokkjától stb. A termékleírás kitér a gyártási eljárásra is (amely a fémoxid félvezető (MOS) gyártási technológia változatait jelenti, köztük egyes komplementer fémoxid félvezető (CMOS) technológiatípusokat).

(11)

Egyfelől az eredeti rendelet 1. cikkének (1) bekezdése meghatározza, hogy az érintett terméket milyen KN/TARIC-kódok alá lehet besorolni. Ezek a KN/TARIC-kódok a következő DRAM-típusokat jelölik: szilíciumszeletek, csipek, memóriák (lapra szerelt, azaz terminálokkal és kimenetekkel rendelkező csipek kerámia-, fém-, műanyag- vagy egyéb tokozással vagy anélkül, a továbbiakban: lapra szerelt DRAM-ok, amelyeket a kereskedelemben DRAM-komponenseknek hívnak) és DRAM-modulok, memórialapok és bizonyos egyéb összetett formák (a továbbiakban: többszörösen összetett DRAM-ok).

(12)

Ami a lapra szerelt DRAM-okat illeti, ez a DRAM-típus az ún „back-end” eljárás eredményeképpen jön létre, azaz a csipek összeszerelése (a csip memóriacellájának huzallal történő csatlakoztatása a tok külső felületén található csatlakozókhoz), tesztelése (a tokozott csipek működésének ellenőrzése) és jelölése révén.

(13)

Másfelől az érintett terméknek az eredeti rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében konkrétan említett típusai a következők: szilíciumszeletek, csipek, összeszerelt DRAM-ok (azaz lapra szerelt DRAM-ok és többszörösen összetett DRAM-ok), valamint a (nem egyedi kialakítású) DRAM-memóriamodulok vagy -memórialapok vagy bizonyos egyéb összetett formák (a továbbiakban: többszörösen összetett DRAM-okba integrált DRAM-csipek és/vagy lapra szerelt DRAM-ok).

(14)

A fentiekből kitűnik, hogy az érintett termék leírása és a KN/TARIC-kódok között nem teljes az összhang. Egyfelől a lapra szerelt DRAM-ok esetében, noha azok egyértelműen megfelelnek az érintett termék meghatározásának – amely a DRAM-ok valamennyi típusára kiterjed – és az eredeti rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében említett KN/TARIC-kódok alatt külön említés esik róluk, az érintett termék leírása a félreérthető „összeszerelt” jelzőt alkalmazza, amely a többszörösen összetett DRAM-okra is vonatkozik. Másfelől, habár az érintett termék leírása konkrét említést tesz róluk, a többszörösen összetett DRAM-okba integrált DRAM-csipekről és/vagy lapra szerelt DRAM-okról nem történik külön említés az eredeti rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében említett KN/TARIC-kódok egyike alatt sem. Valóban, ezek alatt a kódok alatt vagy a többszörösen összetett DRAM-okról vagy a csipként és lapra szerelt DRAM-ként importált termékekről esik külön említés, ennélfogva a kiegyenlítő vámot a DRAM ezen típusaira eddig nem vetették ki.

(15)

A lapra szerelt DRAM-ok különböznek a DRAM-csipektől és a többszörösen összetett DRAM-októl is. Következésképp indokoltnak tekinthető, hogy a termékleírás erről konkrét említést tegyen a következetesség és jogbiztonság érdekében.

(16)

Az a tény, hogy a többszörösen összetett DRAM-okba integrált DRAM-csipekről és/vagy lapra szerelt DRAM-okról a KN/TARIC-kódok egyike alatt sem esik külön említés, a nem a Koreai Köztársaságból származó többszörösen összetett DRAM-ok esetében bír jelentőséggel, amelyek Közösségbe irányuló behozatala esetében nem kell kiegyenlítő vámot fizetni, annak ellenére, hogy koreai eredetű DRAM-csipeket és/vagy lapra szerelt DRAM-okat tartalmaznak.

(17)

Valóban, összhangban az EU-tagállamok állandó gyakorlatával, miszerint az Európai Közösségnek a WTO harmonizációs munkaprogramjában kialakított tárgyalási álláspontját tekintik irányadónak a Közösségi Vámkódex 24. cikkének értelmezése során (4), az ex 8473 30 10, ex 8473 50 10 és ex 8548 90 10 KN-kódok alá besorolt többszörösen összetett DRAM-ok esetében a Közösségben alkalmazandó nem preferenciális származási szabályok értelmében származási országnak a gyártási folyamat utolsó színhelyéül szolgáló azon ország minősül, ahol a megmunkálás és feldolgozás, és, adott esetben, a helyi származású alkatrészek beépítése révén elért értéknövekedés eléri vagy meghaladja a többszörösen összetett DRAM-ok gyártelepi árának 45 %-át. Amennyiben ez a feltétel nem teljesül, a DRAM-ok származási országának azt az országot kell tekinteni, ahonnan a felhasznált anyagok többsége származik.

(18)

A vizsgálat során benyújtott dokumentumok és bizonyítékok révén megállapítható volt, hogy a nem koreai származású többszörösen összetett DRAM-ok tartalmazhattak koreai eredetű DRAM-csipeket és/vagy lapra szerelt DRAM-okat. A fenti következtetés három különböző bizonyíték alapján született meg. Először is, első látásra elfogadható (prima facie) bizonyítékot nyújtottak be arra vonatkozóan, hogy egyes, a származási nyilatkozat értelmében nem a Koreai Köztársaságból származó többszörösen összetett DRAM-ok olyan lapra szerelt DRAM-okat tartalmaztak, amelyek a Koreai Köztársaságból származtak, s amelyeknek gyártói kiegyenlítő vám fizetésére kötelezett vállalatok voltak. A bizonyítékok között szerepelt továbbá az ex 8548 90 10 KN-kód (85489010*10 TARIC-kód) alá besorolt, részben az Amerikai Egyesült Államokban, részben a Koreai Köztársaságban előállított többszörösen összetett DRAM-ok vonatkozásában 2003-ban kibocsátott kötelező érvényű származási felvilágosítás. Végül pedig benyújtottak két újságcikket, amelyek megemlítik: a Közösségben alkalmazandó nem preferenciális származási szabályok révén koreai vállalatok olyan DRAM-csipeket vagy lapra szerelt DRAM-okat exportálhattak a Közösségbe, amelyeknek gyártói kiegyenlítő vám fizetésére kötelezett vállalatok voltak; a behozatal olyan DRAM-modulok formájában valósult meg, amelyek a származási nyilatkozat értelmében nem a Koreai Köztársaságból származtak.

(19)

A fentiek alapján a következő álláspont alakult ki: különleges intézkedések révén kell biztosítani, hogy a kiegyenlítő vámot azon DRAM-csipek vagy lapra szerelt DRAM-ok esetében is kivessék, amelyeknek gyártói kiegyenlítő vám fizetésére kötelezett vállalatok, s amelyeket a Koreai Köztársaságon kívüli országból származó többszörösen összetett DRAM-okba építettek be.

(20)

A kiegyenlítő vám fizetésére kötelezett vállalatok egyike úgy érvelt, hogy a DRAM-csipeket vagy lapra szerelt DRAM-okat többszörösen összetett DRAM-okba történt beépítésüket követően nem lehet olyan terméknek tekinteni, amelyre kiegyenlítő vám vethető ki. Ezzel kapcsolatban figyelembe kell venni, hogy a DRAM-csipek vagy lapra szerelt DRAM-ok a többszörösen összetett DRAM-okba történt beépítés esetén megőrzik tulajdonságaikat és rendeltetésüket. A többszörösen összetett DRAM-okba történő beépítés nem változtatja meg alapvető fizikai és műszaki jellemzőiket. Mi több, a többszörösen összetett DRAM-ok, ha nagyobb mértékben is, de pontosan ugyanazt a funkciót töltik be, mint az egyes DRAM-csipek vagy lapra szerelt DRAM-ok önmagukban, azaz adattárolóként működnek. Következésképp a DRAM-csipek vagy lapra szerelt DRAM-ok többszörösen összetett DRAM-okba történő beépítése nem változtatja meg természetüket, és nem indokolja a kiegyenlítő vám fizetése alóli mentesség biztosítását. Ezen okok miatt a kérelem elutasításban részesült.

(21)

Az említett fél és a Koreai Köztársaság kormánya azzal érvelt, hogy a többszörösen összetett DRAM-okat alkotó DRAM-csipekre és lapra szerelt DRAM-okra nem vonatkozik az eredeti rendelet 1. cikkének (1) bekezdése, mivel azokra nem terjedt volna ki az eredeti vizsgálat. A fenti (13) preambulumbekezdésben említetteknek megfelelően az eredeti rendelet 1. cikkének (1) bekezdése világosan kimondja, hogy a kiegyenlítő vámot a többszörösen összetett DRAM-okat alkotó DRAM-csipek és lapra szerelt DRAM-ok esetében is kivetik. Annak az érvnek az alátámasztására, miszerint a többszörösen összetett DRAM-okat alkotó lapra szerelt DRAM-okra az eredeti vizsgálat nem terjedt volna ki, nem terjesztettek be bizonyítékot. Ellenkezőleg, a juttatott támogatások természetéből adódóan az eredeti vizsgálat – a támogatás szintjének felmérése érdekében – a vizsgált vállalatok valamennyi értékesítésére kiterjedt. Ezen okok miatt a kérelem elutasításban részesült.

2.   A kereskedelmi forgalom elemzése során észlelt rendellenességek

(22)

Tekintve, hogy a Közösségben a DRAM-ok behozatalára ún. nem preferenciális származási szabályok vonatkoznak, a kereskedelmi forgalom elemzésére az érintett termék következő két fő kategóriája kapcsán került sor: DRAM-szeletek, -csipek és lapra szerelt DRAM-ok, amelyek abból az országból származnak, ahol a diffúziós eljárás végzik (5), illetve a (17) preambulumbekezdésben ismertetett kritériumoknak megfelelő országból származó többszörösen összetett DRAM-ok. Az elemzés, amelynek alapjául a Comext adatbázis TARIC-kód szintű statisztikai adatai szolgáltak, a 2003 májusától 2005 májusáig tartó időszakot ölelte fel.

(23)

Az érintett termék első kategóriájával kapcsolatban a közösségi gazdasági ágazat által benyújtott információk alapján megállapítást nyert, hogy jelenleg a diffúziós eljárást kizárólag a következő, Közösségen kívüli országokban végzik (a felsorolás a gyártási kapacitás csökkenő sorrendjét tükrözi): Koreai Köztársaság, Tajvan, Amerikai Egyesült Államok, Japán, Szingapúr, Kínai Népköztársaság. Ebből következően azon termékek behozatala esetében, amelyek a származási nyilatkozat alapján a fentiektől eltérő országokból származnak, a nyilatkozat nem felel meg a valóságnak. Ez a tény különösen a származási nyilatkozat szerint Malajziából, Hongkongból és – bizonyos fokig – a Kínai Népköztársaságból származó behozatal esetében nyilvánvaló, ezekben az országokban ugyanis a diffúziós eljárás lefolytatására csak korlátozott mértékben van mód. A Comext adatai szerint az utóbbiakon kívül más országokból is történt DRAM-behozatal.

(24)

Tekintettel arra, hogy az alkalmazandó nem preferenciális származási szabályok kellően egyértelműek, s hogy a hatályos jogszabályoknak megfelelően a vámhatóságok eljárhatnak, ha a vámáru-nyilatkozatok a származást tévesen tüntetik fel, úgy tűnik, a probléma megoldásának legmegfelelőbb módja a diffúziós eljárás színhelyéül szolgáló ország vámhatóságainak rendszeres tájékoztatása annak érdekében, hogy azok a szükséges ellenőrzéseket elvégezhessék.

(25)

Ami az érintett termék második kategóriáját illeti, megállapítást nyert, hogy a DRAM-ok valamennyi típusa közül az ide sorolt termékek képezik a Közösségbe irányuló behozatal túlnyomó részét (73 %). Különösen így van ez a vámbevallás szerint Malajziából származó behozatal esetében, ahol ez az arány az országból származó valamennyi típust figyelembe véve 78 %, továbbá Hongkong és a Kínai Népköztársaság esetében, ahol ez az arány 95 %, illetve 93 %.

(26)

Ahogy a fenti magyarázat rámutat, a (25) preambulumbekezdésben említett országokban egyáltalán nem vagy csak kismértékben végeznek diffúziós eljárást. E tekintetben olyan bizonyíték merült fel, amely igazolja, hogy az ezekben az országokban megvalósult értéknövekedés valószínűleg nem érhette el a jelenlegi származási szabályok által előírt 45 %-os értéket; ennél is valószínűtlenebb, hogy a teljes gyártási eljárás döntő hányada ezekben az országokban valósult meg.

(27)

A fentiek alapján a következő álláspont alakult ki: különleges intézkedések révén kell biztosítani, hogy a többszörösen összetett DRAM-ok származását a valóságnak megfelelően tüntessék fel, s hogy a vámhatóságok végre tudják hajtani a szükséges ellenőrzéseket.

D.   A JAVASOLT KÜLÖNLEGES INTÉZKEDÉSEK

(28)

A vizsgálat fenti megállapításai alapján a következő álláspont alakult ki: különleges intézkedésekre van szükség annak érdekében, hogy:

a)

az érintett termék leírása pontosabb legyen;

b)

biztosítani lehessen: a többszörösen összetett DRAM-ok származásának feltüntetésére a valóságnak megfelelően kerül sor, s a vámhatóságok végre tudják hajtani a szükséges ellenőrzéseket;

c)

biztosítani lehessen: a kiegyenlítő vámot kivetik a Koreai Köztársaságból származó DRAM-csipeket és/vagy lapra szerelt DRAM-okat tartalmazó, a Koreai Köztársaságtól eltérő országokból származó többszörösen összetett DRAM-ok behozatalára;

d)

biztosítani lehessen: a kiegyenlítő vámot kivetik abban az esetben, ha a nyilatkozattevő nem tünteti fel a szükséges adatokat vagy nem tanúsít együttműködést.

(29)

A (28) preambulumbekezdés a) pontjában említett különleges intézkedés eredményeként az érintett termék leírásának pontosabbá kell válnia; fel kell tüntetnie a DRAM-ok valamennyi formáját, konkrétan említve a lapra szerelt DRAM-okat.

(30)

A (28) preambulumbekezdés b) és c) pontjában ismertetett célokat szolgáló különleges intézkedések hivatkozási szám segítségével valósíthatóak meg, amelyet a nyilatkozattevőnek az egységes vámokmány (EV) 44. rovatában kell feltüntetnie az importált DRAM szabad forgalomba bocsátására vonatkozó vámáru-nyilatkozat kitöltésekor. Ennek a számnak meg kell egyeznie a többszörösen összetett DRAM-ok leírásával, amely ismerteti a DRAM 1. formáját, 2. származását („Koreai Köztársaság” vagy „a Koreai Köztársaságon kívüli ország”), 3. a gyártási folyamatban részt vevő koreai vállalatot („Samsung” vagy „a Samsung kivételével bármelyik vállalat”), ha van ilyen, és 4. a Koreai Köztársaságból származó és a Samsung kivételével bármelyik vállalat által gyártott DRAM-csipeket és/vagy lapra szerelt DRAM-okat tartalmazó, a Koreai Köztársaságon kívüli országból származó többszörösen összetett DRAM-ok esetében a DRAM-csipek és/vagy lapra szerelt DRAM-ok által képviselt értéket a többszörösen összetett DRAM-ok teljes értékéhez képest. Az alábbiakban ismertetett termék/származásleírásoknak a következő hivatkozási számok felelnek meg:

Szám

Termék/származás leírása

Hivatkozási szám

1

Koreai Köztársaságon kívüli országból származó többszörösen összetett DRAM-ok, amelyek Koreai Köztársaságon kívüli országból származó, vagy Koreai Köztársaságból származó és Samsung által gyártott DRAM-csipeket és/vagy lapra szerelt DRAM-okat tartalmaznak

D010

2

Koreai Köztársaságon kívüli országból származó többszörösen összetett DRAM-ok, amelyek olyan, Koreai Köztársaságból származó DRAM-csipeket és/vagy lapra szerelt DRAM-okat tartalmaznak, amelyeket a Samsungtól eltérő vállalat gyártott, s amelyek a többszörösen összetett DRAM közösségi határparitáson számolt nettó árának kevesebb mint 10 %-át teszik ki

D011

3

Koreai Köztársaságon kívüli országból származó többszörösen összetett DRAM-ok, amelyek olyan, Koreai Köztársaságból származó DRAM-csipeket és/vagy lapra szerelt DRAM-okat tartalmaznak, amelyeket a Samsungtól eltérő vállalat gyártott, s amelyek a többszörösen összetett DRAM közösségi határparitáson számolt nettó árának legalább 10 %-át, de kevesebb mint 20 %-át teszik ki

D012

4

Koreai Köztársaságon kívüli országból származó többszörösen összetett DRAM-ok, amelyek olyan, Koreai Köztársaságból származó DRAM-csipeket és/vagy lapra szerelt DRAM-okat tartalmaznak, amelyeket a Samsungtól eltérő vállalat gyártott, s amelyek a többszörösen összetett DRAM közösségi határparitáson számolt nettó árának legalább 20 %-át, de kevesebb mint 30 %-át teszik ki

D013

5

Koreai Köztársaságon kívüli országból származó többszörösen összetett DRAM-ok, amelyek olyan, Koreai Köztársaságból származó DRAM-csipeket és/vagy lapra szerelt DRAM-okat tartalmaznak, amelyeket a Samsungtól eltérő vállalat gyártott, s amelyek a többszörösen összetett DRAM közösségi határparitáson számolt nettó árának legalább 30 %-át, de kevesebb mint 40 %-át teszik ki

D014

6

Koreai Köztársaságon kívüli országból származó többszörösen összetett DRAM-ok, amelyek olyan, Koreai Köztársaságból származó DRAM-csipeket és/vagy lapra szerelt DRAM-okat tartalmaznak, amelyeket a Samsungtól eltérő vállalat gyártott, s amelyek a többszörösen összetett DRAM közösségi határparitáson számolt nettó árának legalább 40 %-át, de kevesebb mint 50 %-át teszik ki

D015

7

Koreai Köztársaságtól eltérő országból származó többszörösen összetett DRAM-ok, amelyek olyan, Koreai Köztársaságból származó DRAM-csipeket és/vagy lapra szerelt DRAM-okat tartalmaznak, amelyeket a Samsungtól eltérő vállalat gyártott, s amelyek a többszörösen összetett DRAM közösségi határparitáson számolt nettó árának legalább 50 %-át teszik ki

D016

(31)

Azon termékek esetében, amelyekre az 1-es számmal jelzett termék/származásleírás vonatkozik, nincs szükség további igazoló okmányokra. A hivatkozási szám feltüntetésének kötelezettsége ugyanis hatékonyan jelzi a nyilatkozattevő számára: fontos, hogy alaposan ellenőrizze a termék származását és azt, milyen székhellyel rendelkeznek az előállításban részt vevő egyes gyártók. Ezen túlmenően indokolatlanul nagy terhet róna a nyilatkozattevőre, ha további dokumentumokat kellene bemutatnia olyan DRAM-ok behozatala esetében, amelyek előállításában nem vett részt kiegyenlítő vám fizetésére kötelezett vállalat.

(32)

Azon termékek esetében viszont, amelyekre a 2–7. számmal jelzett termék/származásleírás vonatkozik, a nyilatkozattevőnek az egységes vámokmányhoz mellékelnie kell a DRAM utolsó gyártója által kiadott és a mellékletben feltüntetett információkat tartalmazó nyilatkozatot is, amikor a szabad forgalomba bocsátásra vonatkozó vámáru-nyilatkozatot benyújtja. E nyilatkozatban fel kell tüntetnie többek között azt is, mekkora értéket képvisel a kiegyenlítő vám fizetésére kötelezett vállalatok által végzett gyártási folyamat az importált DRAM-ok összértékéhez képest.

(33)

A 2–7. számmal jelzett többszörösen összetett DRAM-ok esetében alkalmazandó kiegyenlítő vámtétel nagyságát azzal az értékkel arányosan kell meghatározni, amelyet a Koreai Köztársaságból származó, beépített DRAM-csipek és/vagy lapra szerelt DRAM-ok képviselnek a többszörösen összetett DRAM összértékéhez képest. A vámeljárás, valamint az értékarányos vámtételek alkalmazásának megkönnyítése érdekében a vámtételek alábbi hat szintjét kell megállapítani, amelyek a termék/származásleírásoknak a következőképp feleltethetők meg:

2-es számú termék/származásleírás: 0 %-os vámtételt kell alkalmazni,

3-as számú termék/származásleírás: 3,4 %-os vámtételt kell alkalmazni,

4-es számú termék/származásleírás: 6,9 %-os vámtételt kell alkalmazni,

5-ös számú termék/származásleírás: 10,4 %-os vámtételt kell alkalmazni,

6-os számú termék/származásleírás: 13,9 %-os vámtételt kell alkalmazni,

7-es számú termék/származásleírás: 17,4 %-os vámtételt kell alkalmazni.

(34)

A (33) preambulumbekezdésben megállapított vámtételszintek a kiegyenlítő vám megadott százalékának feleltethetők meg; e százalék a (többszörösen összetett DRAM-ok adott kategóriája esetében megállapított) legalacsonyabb százalékos érték (pl. a 3-as számmal jelzett kategóriába tartozó többszörösen összetett DRAM-ok esetében a 34,8 %-os kiegyenlítő vám 10 %-a, azaz 3,4 %). Ez a rendelkezés kiegyensúlyozott alkalmazását szolgálja, s azt hivatott biztosítani, hogy az érintett termék Közösségbe irányuló behozatalát és értékesítését végző gazdasági szereplőkre ne háruljon aránytalanul nagy teher.

(35)

Végül a (28) preambulumbekezdés d) pontjában említett különleges intézkedés vonatkozásában a következő nézet fogalmazódott meg: amennyiben az egységes vámokmány 44. rovatában – a (30) preambulumbekezdésben foglaltakkal ellentétben – nem tüntetnek fel hivatkozási számot, továbbá elmulasztják benyújtani a (32) preambulumbekezdésben ismertetett esetekben előírt nyilatkozatot, 34,8 %-os kiegyenlítő vámtételt kell alkalmazni. Ellenkező értelmű bizonyíték hiányában ugyanis feltételezhető, hogy a többszörösen összetett DRAM a Koreai Köztársaságból származik, és azt kiegyenlítő vám fizetésére kötelezett vállalatok állították elő.

(36)

Ezen túlmenően amennyiben – a (32) preambulumbekezdésben említett esetekben – egyes, többszörösen összetett DRAM-okba beépített DRAM-csipeken és/vagy lapra szerelt DRAM-okon feltüntetett jelzés nem egyértelmű, illetve a vámáru-nyilatkozat alapján azok gyártói nem azonosíthatók egyértelműen, ellenkező értelmű bizonyíték hiányában azt kell feltételezni, hogy ezek a DRAM-csipek és/vagy lapra szerelt DRAM-ok a Koreai Köztársaságból származnak, és kiegyenlítő vám fizetésére kötelezett gyártók által előállított termékek. Ennek következtében 34,8 %-os kiegyenlítő vámtételt kell alkalmazni azokban az esetekben, amikor a fenti okokból kifolyólag a többszörösen összetett DRAM-ok a Koreai Köztársaságból származnak. Az összes többi esetben a (33) preambulumbekezdésben megállapított kiegyenlítő vámtételt kell alkalmazni, a (30) preambulumbekezdésben meghatározott értékhatárokkal összhangban.

(37)

A fenti (35) és (36) preambulumbekezdésben említett különleges intézkedés és az ott ismertetett körülmények tekintetében megállapítást nyert, hogy a DRAM-szállítókat ügyfeleik vonatkozásában a megkötött szerződéses kötelezi arra, hogy egyes, a gazdasági ágazat szabványai által meghatározott előírásokat teljesítsenek. Ide tartozik többek között a diffúziós eljárást és az összeszerelést végző vállalatok nevének feltüntetése. Következésképp megállapítható, hogy a nyilatkozattevőre nem ró aránytalanul nagy terhet az információk és bizonyítékok szolgáltatásának feladata,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1480/2003/EK tanácsi rendelet a következőképpen módosul:

1.

Az 1. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Végleges kiegyenlítő vámot kell kivetni a Koreai Köztársaságból származó egyes, dinamikus véletlen hozzáférésű memória (DRAM) néven ismert, a fémoxid félvezető (MOS) gyártási technológia változatai, köztük komplementer MOS (CMOS) technológiák révén előállított elektronikus integrált áramkörökre, függetlenül azok típusától, sűrűségétől, változatától, hozzáférési sebességétől, konfigurációjától, tokozásától vagy adattovábbító blokkjától stb.

Az előző bekezdésben meghatározott DRAM-ok az alábbi formában fordulnak elő:

az ex 8542 21 01 KN-kód (8542210110 TARIC-kód) alá tartozó DRAM szilíciumszeletek,

az ex 8542 21 05 KN-kód (8542210510 TARIC-kód) alá tartozó DRAM-csipek,

a 8542 21 11, a 8542 21 13, a 8542 21 15 és a 8542 21 17 KN-kód alá tartozó lapra szerelt DRAM-ok,

az ex 8473 30 10 KN-kód (8473301010 TARIC-kód), az ex 8473 50 10 KN-kód (8473501010 TARIC-kód) és az ex 8548 90 10 KN-kód (8548901010 TARIC-kód) alá tartozó többszörösen összetett DRAM-ok (memóriamodulok, memórialapok vagy más összetett formák),

a Koreai Köztársaságon kívüli országokból származó többszörösen összetett DRAM-okba beépített, az ex 8473 30 10 KN-kód (8473301010 TARIC-kód), az ex 8473 50 10 KN-kód (8473501010 TARIC-kód) és az ex 8548 90 10 KN-kód (8548901010 TARIC-kód) alá tartozó csipek és/vagy lapra szerelt DRAM-ok.”;

2.

Az 1. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   A vámkezelés előtti, közösségi határparitáson számított nettó árra a következő végleges kiegyenlítő vámtételt kell alkalmazni:

Koreai gyártók

Vámtétel (%)

Kiegészítő TARIC-kód

Samsung Electronics Co., Ltd (Samsung)

24th Fl.,

Samsung Main Bldg

250, 2-Ga, Taepyeong-Ro

Jung-Gu, Seoul

0 %

A437

Hynix Semiconductor Inc.

891, Daechidong

Kangnamgu, Seoul

34,8 %

A693

Az összes többi vállalat

34,8 %

A999”

3.

Az 1. cikk (3) bekezdésének számozása (7)-re változik.

4.

A rendelet 1. cikke az alábbi új (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3)   A nyilatkozattevőnek az egységes vámokmány (EV) 44. rovatában fel kell tüntetnie az alábbi táblázatban ismertetett termék/származásleírásoknak megfelelő hivatkozási számot, amikor a többszörösen összetett DRAM-ok szabad forgalomba bocsátására vonatkozó vámáru-nyilatkozatot a tagállamok vámhatóságainak benyújtja. A vámkezelés előtti, közösségi határparitáson számított nettó árra a következő végleges kiegyenlítő vámtételt kell alkalmazni:

Szám

Termék/származás leírása

Hivatkozási szám

Vámtétel (%)

1

Koreai Köztársaságon kívüli országból származó többszörösen összetett DRAM-ok, amelyek Koreai Köztársaságon kívüli országból származó, vagy Koreai Köztársaságból származó és Samsung által gyártott DRAM-csipeket és/vagy lapra szerelt DRAM-okat tartalmaznak

D010

0 %

2

Koreai Köztársaságon kívüli országból származó többszörösen összetett DRAM-ok, amelyek olyan, Koreai Köztársaságból származó DRAM-csipeket és/vagy lapra szerelt DRAM-okat tartalmaznak, amelyeket a Samsungtól eltérő vállalat gyártott, s amelyek a többszörösen összetett DRAM közösségi határparitáson számolt nettó árának kevesebb mint 10 %-át teszik ki

D011

0 %

3

Koreai Köztársaságon kívüli országból származó többszörösen összetett DRAM-ok, amelyek olyan, Koreai Köztársaságból származó DRAM-csipeket és/vagy lapra szerelt DRAM-okat tartalmaznak, amelyeket a Samsungtól eltérő vállalat gyártott, s amelyek a többszörösen összetett DRAM közösségi határparitáson számolt nettó árának legalább 10 %-át, de kevesebb mint 20 %-át teszik ki

D012

3,4 %

4

Koreai Köztársaságon kívüli országból származó többszörösen összetett DRAM-ok, amelyek olyan, Koreai Köztársaságból származó DRAM-csipeket és/vagy lapra szerelt DRAM-okat tartalmaznak, amelyeket a Samsungtól eltérő vállalat gyártott, s amelyek a többszörösen összetett DRAM közösségi határparitáson számolt nettó árának legalább 20 %-át, de kevesebb mint 30 %-át teszik ki

D013

6,9 %

5

Koreai Köztársaságon kívüli országból származó többszörösen összetett DRAM-ok, amelyek olyan, Koreai Köztársaságból származó DRAM-csipeket és/vagy lapra szerelt DRAM-okat tartalmaznak, amelyeket a Samsungtól eltérő vállalat gyártott, s amelyek a többszörösen összetett DRAM közösségi határparitáson számolt nettó árának legalább 30 %-át, de kevesebb mint 40 %-át teszik ki

D014

10,4 %

6

Koreai Köztársaságon kívüli országból származó többszörösen összetett DRAM-ok, amelyek olyan, Koreai Köztársaságból származó DRAM-csipeket és/vagy lapra szerelt DRAM-okat tartalmaznak, amelyeket a Samsungtól eltérő vállalat gyártott, s amelyek a többszörösen összetett DRAM közösségi határparitáson számolt nettó árának legalább 40 %-át, de kevesebb mint 50 %-át teszik ki

D015

13,9 %

7

Koreai Köztársaságtól eltérő országból származó többszörösen összetett DRAM-ok, amelyek olyan, Koreai Köztársaságból származó DRAM-csipeket és/vagy lapra szerelt DRAM-okat tartalmaznak, amelyeket a Samsungtól eltérő vállalat gyártott, s amelyek a többszörösen összetett DRAM közösségi határparitáson számolt nettó árának legalább 50 %-át teszik ki

D016

17,4 %”

5.

A rendelet 1. cikke az alábbi új (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4)   A (3) bekezdéssel összefüggésben az 1-es számmal jelzett termék/származásleírások esetében elegendő a hivatkozási számot feltüntetni az egységes vámokmány 44. rovatában; további igazoló okmányok benyújtására ebben az esetben nincs szükség. Az összes többi termék/származásleírás esetében a nyilatkozattevőnek be kell nyújtania az utolsó gyártó mellékletben meghatározott követelményeknek megfelelő nyilatkozatát, amely tanúsítja a többszörösen összetett DRAM valamennyi alkotórészének származását, értékét, s feltünteti az előállításukban részt vevő gyártókat. A nyilatkozatot a vállalat fejléces papírján kell benyújtani, s a vállalat bélyegzőjével hitelesíteni.”;

6.

A rendelet 1. cikke az alábbi új (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5)   Amennyiben a (3) bekezdés rendelkezéseivel ellentétben az egységes vámokmányon nem tüntetnek fel hivatkozási számot, vagy ha a (4) bekezdésben ismertetett esetekben kötelező nyilatkozatot nem mellékelik a vámáru-nyilatkozathoz, úgy kell tekinteni, hogy a többszörösen összetett DRAM a Koreai Köztársaságból származó termék, amelyet a Samsungtól eltérő vállalat állított elő; ebben az esetben 34,8 %-os kiegyenlítő vámtételt kell alkalmazni.

Azokban az esetekben, amikor egyes, többszörösen összetett DRAM-okba beépített DRAM-csipeken és/vagy lapra szerelt DRAM-okon a feltüntetett jelzés nem egyértelmű, és a (4) bekezdésben előírt nyilatkozat alapján gyártóik nem azonosíthatók egyértelműen, ellenkező értelmű bizonyíték hiányában azt kell feltételezni, hogy ezek a DRAM-csipek és/vagy lapra szerelt DRAM-ok a Koreai Köztársaságból származnak, és kiegyenlítő vám fizetésére kötelezett gyártók állították elő őket. Ilyenkor a többszörösen összetett DRAM-ok esetében alkalmazandó kiegyenlítő vámtétel nagyságát annak alapján kell kiszámolni, hány százalékát teszi ki a Koreai Köztársaságból származó DRAM-csipek és/vagy lapra szerelt DRAM-ok közösségi határparitáson számolt nettó ára a többszörösen összetett DRAM közösségi határparitáson számolt nettó árának, a (3) bekezdésben található táblázat 2–7. számmal jelzett sorában foglaltakkal összhangban. Ha azonban a fent említett DRAM-csipek és/vagy lapra szerelt DRAM-ok értéke alapján a többszörösen összetett DRAM-ok, amelyekbe beépítették őket, koreai származásúnak minősülnek, a többszörösen összetett DRAM-okra a 34,8 %-os kiegyenlítő vámtételt kell alkalmazni.”

7.

A rendelet 1. cikke az alábbi új (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6)   A tagállamok vámhatóságai által végzett adatellenőrzés céljára értelemszerűen a 2026/97/EK tanácsi rendelet 28. cikkének (1), 28. cikkének (3), 28. cikkének (4) és 28. cikkének (6) bekezdését kell alkalmazni.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező, és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. december 20-án.

a Tanács részéről

az elnökasszony

M. BECKETT


(1)  HL L 288., 1997.10.21., 1. o. A legutóbb a 461/2004/EK rendelettel (HL L 77., 2004.3.13., 12. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 212., 2003.8.22., 1. o.

(3)  HL C 70., 2005.3.22., 2. o.

(4)  A 2913/92/EGK tanácsi rendelet (HL L 302., 1992.10.19., 1. o.). A legutóbb a 648/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 117., 2005.5.4., 13. o.) módosított rendelet.

(5)  A 2454/93/EGK bizottsági rendelet (HL L 253., 1993.10.11., 1. o.) 11. melléklete.


MELLÉKLET

Az egységes vámokmányt kísérő és a többszörösen összetett DRAM-ok behozatalára vonatkozó nyilatkozat

NB: Ezt a nyilatkozatot a többszörösen összetett DRAM-ok utolsó gyártójának kell kiadnia a vállalat fejléces papírján, vállalati bélyegzővel hitelesítve.

1.

Hivatkozási szám (az 1. cikk (4) bekezdésének megfelelően)

2.

A többszörösen összetett DRAM-okba beépített DRAM-csipek és/vagy lapra szerelt DRAM-ok előállításában részt vevő valamennyi gyártó neve: (adja meg a teljes nevet, címet és nevezze meg az elvégzett gyártási eljárást)

3.

A kereskedelmi számla száma és kelte:

4.

Általános információk:

Többszörösen összetett DRAM

A Samsung kivételével bármelyik vállalat által gyártott és a többszörösen összetett DRAM-ba beépített DRAM-csipek és/vagy lapra szerelt DRAM-ok ára

Mennyiség

Ár

(teljes nettó ár, közösségi határparitáson számolva)

Származás

A többszörösen összetett DRAM közösségi határparitáson számolt teljes nettó árának százalékában megadott ár

A koreai gyártó kiegészítő TARIC-kódja

 

 

 

 

 


23.12.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 340/17


A TANÁCS 2117/2005/EK RENDELETE

(2005. december 21.)

az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló 384/96/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 133. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A 384/96/EK rendelettel (1) a Tanács közös szabályokat fogadott el az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelem érdekében.

(2)

Tekintettel az Ukrajna által a piacgazdasági feltételek megteremtése terén elért jelentős előhaladásra, amint azt az Ukrajna és az Európai Unió között 2005. december 1-jén megrendezett csúcstalálkozó következtetéseiben elismerték, indokolt az ukrán exportőrök és gyártók számára rendes érték megállapítását engedélyezni a 384/96/EK rendelet 2. cikkének (1)–(6) bekezdésével összhangban,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 384/96/EK rendelet 2. cikke (7) bekezdésének b) pontjában az „Ukrajnából” kifejezést el kell hagyni.

2. cikk

Ez a rendelet minden olyan vizsgálatra alkalmazandó, amelyet ennek a rendeletnek a hatálybalépését követően benyújtott kérelem alapján vagy a Bizottság javaslatára kezdeményeztek az említett időpont után, a 384/96/EK rendeletnek megfelelően.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező, és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. december 21-én.

a Tanács részéről

az elnök

B. BRADSHAW


(1)  HL L 56., 1996.3.6., 1. o. A legutóbb a 461/2004/EK rendelettel (HL L 77., 2004.3.13., 12. o.) módosított rendelet.


23.12.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 340/18


A BIZOTTSÁG 2118/2005/EK RENDELETE

(2005. december 22.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs és zöldség behozatalára vonatkozó intézkedések alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1994. december 21-i 3223/94/EK (1) bizottsági rendeletre és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően a 3223/94/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azon szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

A fenti szempontokat figyelembe véve, a behozatali átalányértékeket az e rendelet mellékletében szereplő szinteken kell meghatározni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3223/94/EK rendelet 4. cikkében említett behozatali átalányértékeket a mellékletben található táblázat határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. december 23-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. december 22-én.

a Bizottság részéről

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 337., 1994.12.24., 66. o. A legutóbb a 386/2005/EK rendelettel (HL L 62., 2005.3.9., 3. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról szóló, 2005. december 22-i bizottsági rendelethez

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

052

78,8

204

50,2

212

90,9

999

73,3

0707 00 05

052

121,7

204

60,0

220

196,3

628

155,5

999

133,4

0709 90 70

052

157,8

204

110,9

999

134,4

0805 10 20

052

69,0

204

52,2

220

65,0

388

22,5

624

59,8

999

53,7

0805 20 10

052

67,9

204

59,3

999

63,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

77,3

220

36,7

400

86,5

464

143,9

624

82,4

999

85,4

0805 50 10

052

58,5

999

58,5

0808 10 80

096

18,3

400

79,3

404

88,1

528

48,0

720

74,3

999

61,6

0808 20 50

052

125,5

400

82,4

720

51,2

999

86,4


(1)  Az országok nómenklatúráját a 750/2005/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 126., 2005.5.19., 12. o.). A „999” jelentése „egyéb származás”.


23.12.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 340/20


A BIZOTTSÁG 2119/2005/EK RENDELETE

(2005. december 22.)

a kisebb égei-tengeri szigetek gabonatermékekkel és szárított takarmánnyal történő ellátására vonatkozó különleges rendelkezések alkalmazásának részletes szabályairól, és az előzetes ellátási mérleg megállapításáról szóló 3175/94/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az egyes mezőgazdasági termékek vonatkozásában a kisebb égei-tengeri szigetek javára hozott egyedi intézkedések bevezetéséről szóló, 1993. július 19-i 2019/93/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 3a. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2958/93/EGK bizottsági rendelet (2) megállapította a 2019/93/EGK rendelet közös alkalmazási szabályait a kisebb égei-tengeri szigetek egyes mezőgazdasági termékekkel való ellátására vonatkozó egyedi szabályozást illetően, valamint a 2019/93/EGK rendelet 3. cikkének alkalmazásában az ezen ellátáshoz nyújtott támogatások összegét.

(2)

A 2019/93/EGK rendelet 2. cikkének alkalmazásában a 3175/94/EK bizottsági rendelet (3) megállapította a gabonatermékekre és a szárított takarmányra vonatkozó előzetes ellátási mérleget.

(3)

Ezen előzetes ellátási mérleget 2006-re vonatkozóan is meg kell állapítani.

(4)

Következésképpen a 3175/94/EK rendeletet módosítani kell.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az érintett ágazatok irányítóbizottságai közös bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3175/94/EK rendelet melléklete helyére e rendelet mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetése napján lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2006. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező, és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. december 22-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 184., 1993.7.27., 1. o. A legutóbb az 1782/2003/EK rendelettel (HL L 270., 2003.10.21., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 267., 1993.10.28., 4. o. A legutóbb az 1820/2002/EK rendelettel (HL L 276., 2002.10.12., 22. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 335., 1994.12.23., 54. o. A legutóbb a 53/2005/EK rendelettel (HL L 13., 2005.1.15., 3. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

„MELLÉKLET

A kisebb, égei-tengeri szigetek gabonatermékekre és szárított takarmányra vonatkozó 2006-os előzetes ellátási mérlege

(tonnában)

Mennyiség

2006

Az Európai Közösségből származó gabonatermékek és szárított takarmány

KN-kód

Az A-csoportba tartozó szigetek

A B-csoportba tartozó szigetek

Szemes gabonák

1001, 1002, 1003, 1004 és 1005

9 500

74 000

Limnos szigetéről származó árpa

1003

3 000

Búzaliszt

1101 és 1102

10 000

31 000

Élelmiszeripari maradékanyagok és hulladékok

2302–2308

9 000

55 000

Állati takarmányozásra használt készítmények

2309 20

2 000

19 500

Lucerna és dehidratált takarmány hővel vagy más eszközzel történő mesterséges szárításra

1214 10 00

1214 90 91

1214 90 99

3 000

8 000

Gyapotmag

1207 20 90

500

500

Csoport összesen

34 000

188 000

Mindösszesen

225 000

Az A- és B-szigetcsoport összetételét a 2958/93/EGK rendelet I. és II. melléklete határozza meg.”


23.12.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 340/22


A BIZOTTSÁG 2120/2005/EK RENDELETE

(2005. december 22.)

az afrikai, karibi és csendes-óceáni államokból (AKCS-államok), illetve a tengerentúli országokból és területekről (TOT) származó rizs behozatalára alkalmazandó szabályok tekintetében a 2286/2002/EK tanácsi rendelet és a 2001/822/EK tanácsi határozat részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 638/2003/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a rizs piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1785/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 13. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az afrikai, karibi és csendes-óceáni országokból (AKCS-országok) származó mezőgazdasági termékek feldolgozásával készült mezőgazdasági termékekre és árukra alkalmazandó szabályokról, valamint az 1706/98/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2002. december 10-i 2286/2002 tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 5. cikkére,

tekintettel az Európai Közösség és a tengerentúli országok és területek társulásáról szóló, 2001. november 27-i 2001/822/EK tanácsi határozatra (3) (a továbbiakban: tengerentúli társulási határozat) és különösen annak III. melléklete 6. cikke (5) bekezdésének hetedik albekezdésére,

mivel:

(1)

A 2286/2002/EK rendelet a 2000. június 23-án Cotonou-ban aláírt AKCS-EK partnerségi megállapodást követően végrehajtja az AKCS-országok behozatalra vonatkozó rendelkezéseit.

(2)

A 2001/822/EK határozat III. melléklete 6. cikkének (1) és (5) bekezdése engedélyezi az AKCS-TOT származási kumulációt a az 1006 KN-kód alá tartozó termékek esetében, hántolt rizs egyenértékben kifejezett 160 000 tonna teljes éves mennyiségén belül.

(3)

A 638/2002/EK bizottsági rendelet (4) a behozatali engedélyek kiállítását olyan időszakosság szerint írja elő, amely biztosítja a piac kiegyensúlyozottságát. E célkitűzés – figyelembe véve az érintett termelő AKCS-országok és TOT-ok betakarítási időszakát – a jelenlegi kezelési feltételek mellett nem valósul meg teljes mértékben. E helyzet orvoslására, valamint ahhoz, hogy a behozatali engedélyek kiállítása jobban igazodjon az érintett AKCS-országok és TOT-ok betakarítási időszakaihoz, a jelenleg januárra előírt sávot egy hónappal el kell halasztani, és következésképpen a 638/2003/EK rendeletet módosítani kell.

(4)

A szóban forgó vámkontingensek megfelelő kezelésének biztosítása érdekében ezt a rendeletet 2006. január 1-jétől kell alkalmazni.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Gabonapiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 638/2003/EK rendelet a következőképpen módosul:

a)

a 3. cikk (1) bekezdésében a „január” helyébe „február” lép;

b)

az 5. cikk (1) bekezdésében a „január” helyébe „február” lép;

c)

a 10. cikk (1) bekezdése a következőképpen módosul:

i.

az a) pontban a „január” helyébe „február” lép;

ii.

a b) pontban a „január” helyébe „február” lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2006. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlen alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. december 22-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 96. o.

(2)  HL L 348., 2002.12.21., 5. o.

(3)  HL L 314., 2001.11.30., 1. o.

(4)  HL L 93., 2003.4.10., 3. o. Az 1950/2005/EK rendelettel (HL L 312., 2005.11.29., 18. o.) módosított rendelet.


23.12.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 340/24


A BIZOTTSÁG 2121/2005/EK RENDELETE

(2005. december 22.)

a 2255/2004/EK rendeletnek az alkalmazási időszaka tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a cukor piacának közös szervezéséről szóló, 2001. június 19-i 1260/2001/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 27. cikke (11) bekezdése első albekezdése második francia bekezdésének második mondatára,

mivel:

(1)

A 800/1999/EK rendelet 16. cikkében foglaltak szerint a cukor harmadik országokba irányuló importja esetében a vámkezelés elvégzésének igazolásáról szóló, 2004. december 27-i 2255/2004/EK bizottsági rendelet (2) a cukorágazatban az export-visszatérítés differenciálása esetén a vámkezelés elvégzésének igazolását 2005. december 31-ig lehetővé teszi.

(2)

Mivel ezen eltérést eredményező igazgatási nehézségek, valamint e nehézségek piaci következményei továbbra is fennállnak, helyénvaló a rendelet hatályát egy évvel meghosszabbítani.

(3)

A 2255/2004/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

Az e rendeletben előírt rendelkezések összhangban vannak a Cukorpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2255/2004/EK rendelet 2. cikke második bekezdésében a „2005. december 31.” időpont helyébe „2006. december 31.” lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. december 22-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 178., 2001.6.30., 1. o. A legutóbb a 39/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 6., 2004.1.10., 16. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 385., 2004.12.29., 22. o.


23.12.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 340/25


A BIZOTTSÁG 2122/2005/EK RENDELETE

(2005. december 22.)

a 634/2004/EK rendelet szerinti, Cipruson a citrusfélékre vonatkozó kiegészítő összeg meghatározásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia csatlakozási szerződésére,

tekintettel a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia csatlakozási okmányára,

tekintettel a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia Európai Unióhoz való csatlakozása következtében a 2202/96/EK tanácsi rendelet és a 2111/2003/EK rendelet alkalmazására vonatkozó átmeneti intézkedések megállapításáról szóló, 2004. április 5-i 634/2004/EK bizottsági rendeletre (1) és különösen annak 2. cikkére,

mivel:

(1)

Ahogy az az egyes citrusfélék termelői részére közösségi támogatási rendszert bevezető 2202/96/EK tanácsi rendelet (2) részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló, 2003. december 1-i 2111/2003/EK bizottsági rendelet 39. cikke (1) bekezdésének c) pontja szerinti tagállami értesítésekből kitűnik, a citrom, a grépfrút, a pomelo és a narancs esetében azok a mennyiségek, amelyekre vonatkozóan a 2004/2005-ös gazdasági évben támogatás iránti kérelmet nyújtottak be, nem lépik túl a közösségi küszöbértéket. Ezért a 2004/2005-ös gazdasági évet követően Cipruson indokolt támogatáskiegészítést folyósítani.

(2)

A tagállamok a 2111/2003/EK rendelet 39. cikke (1) bekezdésének c) pontja értelmében tájékoztatták a Bizottságot a támogatási rendszer keretében feldolgozott kis citrusfélék mennyiségeiről. A fenti adatok alapján megállapítást nyert, hogy a közösségi feldolgozási küszöbértéket 49 220 tonnával meghaladták. E túllépésen belül a küszöbérték meghaladását állapították meg Ciprus esetében. Következésképpen a 2202/96/EK rendelet I. mellékletében feltüntetett, a mandarinra, a klementinre és a satsumára vonatkozó támogatási összeget Ciprus vonatkozásában a 2004/2005-ös gazdasági évre 17,83 %-kal csökkenteni kell.

(3)

A Cseh Köztársaság, Észtország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia termelői a 2004–2005-ös gazdasági évre nem nyújtottak be feldolgozásra szánt citrusfélékre vonatkozó támogatási kérelmet. Ennélfogva az említett gazdasági évre ezekben a tagállamokban nem indokolt támogatáskiegészítést fizetni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Ciprus vonatkozásában a 2004/2005-ös gazdasági évre a 2202/96/EK rendelet értelmében biztosítandó, a feldolgozásra szállított citromra, grépfrútra, pomelóra, narancsra és a kisebb citrusfélékre vonatkozó kiegészítő támogatási összegeket e rendelet melléklete tartalmazza.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező, és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. december 22-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 100., 2004.4.6., 19. o. A 2112/2004/EK rendelettel (HL L 366., 2004.12.11., 8. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 317., 2003.12.2., 5. o.


MELLÉKLET

(EUR/100 kg)

 

 

Több évre szóló szerződések

Egy gazdasági évre szóló szerződések

Egyéni termelők

Ciprus

Citrom

2,62

2,28

2,05

Grépfrút és pomelo

2,62

2,28

2,05

Narancs

2,82

2,45

2,21

Mandarin

0,75

0,66

0,59

Klementin

0,75

0,66

0,59

Satsuma

0,75

0,66

0,59


23.12.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 340/27


A BIZOTTSÁG 2123/2005/EK RENDELETE

(2005. december 22.)

az 1555/96/EK rendeletnek a körtére, a citromra, az almára és a cukkinire vonatkozó kiegészítő importvámok küszöbszintjei tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs- és zöldségpiac közös szervezéséről szóló, 1996. október 28-i 2200/96/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 33. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

A gyümölcs- és zöldségfélékre kivetett kiegészítő importvámok alkalmazásának részletes szabályairól szóló, 1996. július 30-i 1555/96/EK bizottsági rendelet (2) rendelkezik az ugyanezen rendelet mellékletben felsorolt termékek behozatalának felügyeletéről. Ezt a felügyeleti tevékenységet a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó egyes rendelkezések megállapításáról szóló, 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendelet (3) 308d. cikkében megállapított szabályoknak megfelelően kell lefolytatni.

(2)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai során megkötött Mezőgazdasági Megállapodás (4) 5. cikke (4) bekezdésének alkalmazása céljára, és a 2002-re, 2003-re és 2004-ra vonatkozóan rendelkezésre álló legfrissebb adatok tükrében módosítani kell a körte, a citrom, az alma és a cukkini esetében alkalmazandó kiegészítő importvámok küszöbszintjeit.

(3)

Következésképpen módosítani szükséges az 1555/96/EK rendeletet.

(4)

Az e rendeletben meghatározott intézkedések összhangban vannak a Gyümölcs- és Zöldségpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1555/96/EK rendelet melléklete helyébe a jelen rendelet mellékletében foglalt szöveg lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét követő napon lép hatályba.

A rendelet 2006. január 1-jétől alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező, és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. december 22-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 297., 1996.11.21., 1. o. A legutóbb a 47/2003/EK bizottsági rendelettel (HL L 7., 2003.1.11., 64. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 193., 1996.8.3., 1. o. A legutóbb az 1796/2005/EK rendelettel (HL L 288., 2005.10.29., 42. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 253., 1993.10.11., 1. o. A legutóbb a 883/2005/EK rendelettel (HL L 148., 2005.6.11., 5. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 336., 1994.12.23., 22. o.


MELLÉKLET

„MELLÉKLET

A kombinált nómenklatúra értelmezésére vonatkozó szabályok sérelme nélkül, a termékek megnevezése csak tájékoztató jellegű. E melléklet alkalmazása szempontjából a kiegészítő importvámok alkalmazási körét a jelen rendelet elfogadásakor érvényes KN-kódok alkalmazási tartománya határozza meg. Abban az esetben, ha a KN-kód előtt »ex« jelzés található, a kiegészítő importvám alkalmazási körét a KN-kód alkalmazási tartománya és az annak megfelelő alkalmazási időszak együttesen határozza meg.

Sorszám

KN-kód

Árumegnevezés

Alkalmazási időszak

Küszöbszint

(tonnában)

78.0015

ex 0702 00 00

Paradicsom

október 1.–május 31.

810 159

78.0020

június 1.–szeptember 30.

883 976

78.0065

ex 0707 00 05

Uborka

május 1.–október 31.

10 637

78.0075

november 1.–április 30.

10 318

78.0085

ex 0709 10 00

Articsóka

november 1.–június 30.

90 600

78.0100

0709 90 70

Cukkini

január 1.–december 31.

68 401

78.0110

ex 0805 10 20

Narancs

december 1.–május 31.

271 073

78.0120

ex 0805 20 10

Klementin

november 1.–február vége

150 169

78.0130

ex 0805 20 30

ex 0805 20 50

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

Mandarin (beleértve a tangerint és a satsumát), wilking és a hasonló hibrid citrusfélék

november 1.–február vége

94 492

78.0155

ex 0805 50 10

Citrom

június 1.–december 31.

265 745

78.0160

január 1.–május 31.

82 467

78.0170

ex 0806 10 10

Csemegeszőlő

július 21.–november 20.

222 307

78.0175

ex 0808 10 80

Alma

január 1.–augusztus 31.

805 913

78.0180

szeptember 1.–december 31.

80 454

78.0220

ex 0808 20 50

Körte

január 1.–április 30.

239 893

78.0235

július 1.–december 31.

105 438

78.0250

ex 0809 10 00

Kajszibarack

június 1.–július 31.

127 403

78.0265

ex 0809 20 95

Cseresznyefélék, a meggy kivételével

május 21.–augusztus 10.

54 213

78.0270

ex 0809 30

Őszibarack, beleértve a nektarint

június 11.–szeptember 30.

982 366

78.0280

ex 0809 40 05

Szilva

június 11.–szeptember 30.

54 605”


23.12.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 340/29


A BIZOTTSÁG 2124/2005/EK RENDELETE

(2005. december 22.)

a Szerződés I. mellékletében nem szereplő árucikkek formájában Románián kívüli harmadik országokba exportált termékekre vonatkozóan a 800/1999/EK rendelettől való eltérések megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított egyes árucikkekre alkalmazandó kereskedelmi szabályokról szóló, 1993. december 6-i 3448/93/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 8. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 3448/93/EK tanácsi rendeletnek a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó export-visszatérítési rendszer és az ilyen visszatérítések összegének megállapítására szolgáló szempontok tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2005. június 30-i 1043/2005/EK bizottsági rendelet (2) 4. cikke előírja, hogy a Szerződés I. mellékletében nem szereplő árucikkek formájában exportált termékeket illetően a mezőgazdasági termékek után járó export-visszatérítési rendszer alkalmazása közös részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1999. április 15-i 800/1999/EK bizottsági rendelet (3) alkalmazandó.

(2)

A 800/1999/EK rendelet 3. cikke értelmében valamely meghatározott harmadik országba történő importáláskor a visszatérítésre való jogosultság akkor szerezhető meg, amikor differenciált visszatérítés vonatkozik az említett harmadik országra. Az említett rendelet 14., 15. és 16. cikke meghatározza a differenciált visszatérítés kifizetési feltételeit, különösen az áru rendeltetési helyre történő megérkezésének bizonyítékaként felmutatandó dokumentumokat.

(3)

Differenciált visszatérítés esetén a 800/1999/EK rendelet 18. cikkének (1) és (2) bekezdése értelmében a legalacsonyabb visszatérítési rátával kiszámított visszatérítés egy részét az exportőr kérelmére kifizetik, miután igazolást nyújtott be arra nézve, hogy a termék elhagyta a Közösség vámterületét.

(4)

Az Európa-megállodás 3. jegyzőkönyvében található, feldolgozott mezőgazdasági termékekről szóló kereskedelmi megállapodások továbbfejlesztéséről szóló, 2005. július 5-i 3/2005 EU–Románia társulási tanácsi határozat (4) rendelkezik a Szerződés I. mellékletében fel nem sorolt, Romániába 2005. december 1-je után exportált feldolgozott mezőgazdasági termékekre vonatkozó visszatérítések eltörléséről.

(5)

Románia kötelezettséget vállalt arra, hogy a területére behozott árukra kizárólag akkor alkalmazza a preferenciális behozatali rendelkezéseket, amennyiben a szóban forgó áruk olyan dokumentumokkal vannak ellátva, amelyek igazolják, hogy az áruk után nem fizethető export-visszatérítés.

(6)

E rendelkezések fényében átmeneti intézkedésként Románia Európai Unióhoz való esetleges csatlakozására nézve, és a piaci szereplők harmadik országokkal bonyolított kereskedelmében felmerülő fölösleges költségek elkerülése érdekében a 800/1999/EK rendelettől való eltérés helyénvaló, amennyiben differenciált visszatérítések esetén megköveteli a behozatali igazolást. Amennyiben a szóban forgó rendeltetési országra nem rögzítettek export-visszatérítéseket, helyénvaló a legalacsonyabb visszatérítési ráta meghatározásánál ennek figyelmen kívül hagyása.

(7)

Mivel a 3/2005 EU–Románia társulási tanácsi határozatban megállapított intézkedések 2005. december 1-jétől lépnek érvénybe, e rendeletnek a kihirdetését követő napon hatályba kell lépnie.

(8)

Az e rendeletben foglalt intézkedések összhangban vannak a Szerződés I. mellékletében nem szereplő feldolgozott mezőgazdásági termékek kereskedelmére vonatkozó horizontális kérdésekkel foglalkozó irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 800/1999/EK rendelet 16. cikkétől eltérve, amennyiben a visszatérítés differenciálása Románia esetében kizárólag a visszatérítés rögzítésének elmulasztásából adódik, akkor az 1043/2005/EK rendelet II. mellékletében felsorolt, a 3/2005 EU–Románia társulási tanácsi határozatnak hatálya alá tartozó összes áru utáni visszatérítés kifizetéséhez nem feltétel a behozatali vámalakiságok meglétének igazolása.

2. cikk

A 800/1999/EK rendelet 18. cikke (2) bekezdése értelmében a legalacsonyabb visszatérítési ráta meghatározásakor nem kell figyelembe venni, hogy az 1043/2005/EK rendelet II. mellékletében felsorolt és a 3/2005 EU–Románia társulási tanácsi határozat hatálya alá tartozó áruk Romániába való exportjához nem rögzítették az export-visszatérítéseket.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2005. december 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. december 22-én.

a Bizottság részéről

Günter VERHEUGEN

alelnök


(1)  HL L 318., 1993.12.20., 18. o. A legutóbb a 2580/2000/EK rendelettel (HL L 298., 2000.11.25., 5. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 172., 2005.7.5., 24. o.

(3)  HL L 102., 1999.4.17., 11. o. A legutóbb a 671/2004/EK rendelettel (HL L 105., 2004.4.14., 5. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 324., 2005.12.10., 26. o.


23.12.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 340/31


A BIZOTTSÁG 2125/2005/EK RENDELETE

(2005. december 22.)

az egyes feldolgozott mezőgazdasági termékek Romániába irányuló exportjára vonatkozó továbbfejlesztett kereskedelmi megállapodások elfogadásából eredő átmeneti intézkedések meghozataláról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított egyes árucikkekre alkalmazandó kereskedelmi szabályokról szóló, 1993. december 6-i 3448/93/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 8. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Közösség nemrégiben írt alá Romániával a Közösséghez való csatlakozásának előkészítése keretében egy feldolgozott mezőgazdasági termékekről szóló megállapodást. Ez a megállapodás kedvezményeket biztosít, ideértve a Közösség részéről egyes feldolgozott mezőgazdasági termékek export-visszatérítésének eltörlését.

(2)

Az Európa-megállapodás 3. jegyzőkönyvében (2) található, feldolgozott mezőgazdasági termékekről szóló kereskedelmi megállapodások továbbfejlesztéséről szóló, 2005. július 5-i 3/2005 EU–Románia társulási tanácsi határozat rendelkezik a Szerződés I. mellékletében fel nem sorolt, Romániába 2005. december 1-je után exportált feldolgozott mezőgazdasági termékekre vonatkozó visszatérítések eltörléséről.

(3)

A 3/2005 EU–Románia társulási tanácsi határozatban foglalt export-visszatérítések eltörlése fejében a román hatóságok vállalták, hogy kölcsönös preferenciális behozatali intézkedéseket biztosítanak a területükre beszállított termékekre, amennyiben az érintett termékeket a kiviteli nyilatkozat olyan másolatával látták el, amely külön említi, hogy a termékek nem jogosultak export-visszatérítés kifizetésére. Ilyen dokumentum hiányában a vámot teljes mértékben meg kell fizetni.

(4)

A 3/2005 EU–Románia társulási tanácsi határozat hatálybalépésével azon termékek, melyek esetén a vállalkozó a 3448/93/EK tanácsi rendeletnek a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó export-visszatérítési rendszer és az ilyen visszatérítések összegének megállapítására szolgáló szempontok tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2005. június 30-i 1043/2005/EK bizottsági rendeletének (3) megfelelően visszatérítési igazolást kérvényezett, a Romániába történő exportálásuknál többé már nem lesznek jogosultak a visszatérítésre.

(5)

A visszatérítési igazolások összegének csökkentése és a megfelelő biztosítékok arányos felszabadítása akkor engedélyezett, ha a vállalkozók az illetékes nemzeti hatóság előtt hitelt érdemlően bizonyítják, hogy a visszatérítésre benyújtott igényüket a 3/2005 EU–Románia társulási tanácsi határozat hatálybalépése érintette. A visszatérítési igazolások összegének csökkentésére és a vonatkozó biztosíték arányos felszabadítására vonatkozó kérelmek értékelésekor az illetékes nemzeti hatóságoknak – kételyek esetén – különös tekintettel kell lenniük az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap Garanciarészlegének finanszírozási rendszerébe tartozó ügyletek tagállamok által végzett vizsgálatáról és a 77/435/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 1989. december 21-i 4045/89/EGK tanácsi rendelet (4) 1. cikkének (2) bekezdésében említett dokumentumokra a rendelet egyéb előírásainak sérelme nélkül. Adminisztratív okokból helyénvaló arról intézkedni, hogy a visszatérési igazolások összegének csökkentésére és a biztosítékok felszabadítására vonatkozó kérelmeket rövid időn belül beadják, és a csökkentett összegeket a Bizottságnál időben bejelentsék, és számításba vegyék azon összeg megállapításakor, amelyre vonatkozóan a visszatérítési igazolásoknak az 1043/2005/EK rendeletnek megfelelően 2006. február 1-jétől való felhasználásra kibocsátásra kell kerülniük.

(6)

Az e rendeletben foglalt intézkedések összhangban vannak a Szerződés I. mellékletében nem szereplő feldolgozott mezőgazdasági termékek kereskedelmére vonatkozó horizontális kérdésekkel foglalkozó irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Azok a termékek, melyek tekintetében a 3/2005 EU–Románia társulási tanácsi határozat eltörölte az export-visszatérítéseket, vámoktól és kontingensen belüli vámoktól mentesen vagy csökkentett mértékű vámmal importálhatók Romániába, amennyiben az érintett termékeket ellátják a teljesen kitöltött kiviteli nyilatkozat másolatával, melynek 44. rovatában a következő bejegyzés szerepel:

„Export-visszatérítés: 0 EUR/az EU–Románia Társulási Tanács 3/2005 határozata”.

2. cikk

(1)   Az 1043/2005/EK rendelettel összhangban kibocsátott visszatérítési igazolások összegét – azon termékek exportjára tekintettel, amelyekre a 3/2005 EU–Románia társulási tanácsi határozat eltörölte az export-visszatérítést – az érdekelt fél kérésére a (2) bekezdésben meghatározott feltételek mellett csökkenteni lehet.

(2)   A visszatérítési igazolás összegének csökkentésére vonatkozó jogosultság érdekében az (1) bekezdésben említett igazolásokra vonatkozó kérelmek benyújtásának a 3/2005 EU–Románia társulási tanácsi határozat hatálybalépése napja előtt meg kell történnie, továbbá érvényesnek kell lenniük 2005. november 30. után is.

(3)   Az igazolást azzal az összeggel kell csökkenteni, amelyre vonatkozóan az érdekelt fél a 3/2005 EU–Románia társulási tanácsi határozat hatálybalépését követően az illetékes nemzeti hatóság előtt hitelt érdemlően bizonyítottan nem tud export-visszatérítést igényelni.

A kérelmek elbírálásakor kétség esetén az illetékes nemzeti hatóság különösen a 4045/89/EGK rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében említett kereskedelmi okmányokat veszi figyelembe.

(4)   A megfelelő biztosítékot az érintett csökkentés arányában fel kell szabadítani.

3. cikk

(1)   Annak érdekében, hogy az illetékes nemzeti hatóság a kérelmet a 2. cikk alapján figyelembe tudja venni, azt legkésőbb 2006. január 7-ig meg kell kapnia.

(2)   A tagállamok legkésőbb 2006. január 14-ig értesítik a Bizottságot azokról a összegekről, amelyekre nézve az e rendelet 2. cikkének (3) bekezdése alapján csökkentéseket fogadtak el. A bejelentett összegeket számításba kell venni azon összeg megállapításakor, amelyre nézve 2006. február 1-jétől felhasználható visszatérítési igazolásokat kell kibocsátani az 1043/2005/EK rendelet 33. cikkének c) pontjával összhangban.

4.cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. december 22-én.

a Bizottság részéről

Günter VERHEUGEN

alelnök


(1)  HL L 318., 1993.12.20., 18. o. A legutóbb a 2580/2000/EK rendelettel (HL L 298., 2000.11.25., 5. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 324., 2005.12.10., 26. o.

(3)  HL L 172., 2005.7.5., 24. o.

(4)  HL L 388., 1989.12.30., 18. o. A legutóbb a 2154/2002/EK rendelettel (HL L 328., 2002.12.5., 4. o.) módosított rendelet.


23.12.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 340/33


A BIZOTTSÁG 2126/2005/EK RENDELETE

(2005. december 22.)

az egyes áruknak a Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról szóló 350/93/EGK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (1) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1)

Az egyes áruknak a Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról szóló, 1993. február 17-i 350/93/EGK bizottsági rendelet (2) intézkedéseket állapít meg a rendelet mellékletének 8. pontjában szereplő sortnadrág Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról (509-es fénykép).

(2)

Szükséges pontosítani a szóban forgó ruhadarab zsebeinek leírását, és ennek megfelelően változtatni az indoklás második bekezdését az eltérő besorolások elkerülése érdekében. Eddig azt a tényt, hogy a zsebek nem rendelkeznek zárórendszerrel, egyedül csak az 509-es fénykép szemléltette.

(3)

Továbbá a szóban forgó ruhadarab besorolásának indoklása anélkül utal a „Kombinált Nómenklatúra 62. Árucsoportjához tartozó Megjegyzések 8. pontjá”-ra, hogy megemlítené, hogy az adott megjegyzésen belül melyik bekezdést kell alkalmazni, ami eltérő besorolást eredményezhet.

(4)

A Kombinált Nómenklatúra egységes alkalmazásának biztosítása érdekében egyértelművé kell tenni, hogy a 350/93/EGK bizottsági rendeletben megállapított besorolás nem a Megjegyzések 8. pontjának első bekezdésén alapult, és ezért a besorolást nem azon indok határozta meg, hogy a szóban forgó ruházati cikk szabása olyan, amely egyértelműen jelzi, miszerint azt nők számára készítették.

(5)

Rendelkezni kell arról, hogy a 62. Árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 8. pontjának második bekezdése alapján a szóban forgó ruházat a 6204 63 90 KN-kód alá került besorolásra, mivel a ruha szabása nem teszi egyértelművé, hogy azt férfiak vagy nők számára készítették, és ezért azokat nem lehet sem férfi- vagy fiú-, sem női vagy leánykaruhaként beazonosítani.

(6)

A 350/93/EGK bizottsági rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(7)

Az e rendeletben előírt rendelkezések összhangban vannak a Vámkódex Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 350/93/EGK rendelet mellékletének 8. pontja az alábbiak szerint módosul:

1.

Az 1. oszlop (árumegnevezés) utolsó mondatának helyébe a következő szöveg lép:

„A ruhanemű mindkét oldalán van egy nyitott belső zseb és egy kötött belső rövidnadrág (65 % poliészter, 35 % pamut) deréknál varrva (mint a rövidnadrágoknál) (lásd az 509-es számú fényképet) (*)”.

2.

(2) A harmadik oszlop (indoklás) szövege helyébe a következő szöveg lép:

„A besorolást a Kombinált Nómenklatúra 1. és 6. általános értelmezési szabálya, a 62. Árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 8. pontjának második bekezdése, valamint a 6204, a 6204 63 és a 6204 63 90 KN-kódok szövege határozza meg.

Úszónadrágként való besorolás kizárt, mivel a ruhanemű szabása, általános megjelenése és a ruhaneműn jelen lévő szoros zárórendszer nélküli oldalzsebek miatt nem tekinthető kizárólag vagy elsősorban úszáshoz használandó viseletnek.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. december 22-én.

a Bizottság részéről

László KOVÁCS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 256., 1987.9.7., 1. o. A legutóbb az 1719/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 286., 2005.10.28., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 41., 1993.2.18., 7. o.


23.12.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 340/35


A BIZOTTSÁG 2127/2005/EK RENDELETE

(2005. december 22.)

egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (1) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1)

A 2658/87/EGK rendelethez csatolt Kombinált Nómenklatúra egységes alkalmazása érdekében szükséges az e rendelet mellékletében említett áruk besorolásáról szóló intézkedések elfogadása.

(2)

A 2658/87/EGK rendelet meghatározta a Kombinált Nómenklatúra értelmezéséről szóló általános szabályokat. Ezeket a szabályokat kell alkalmazni bármely más olyan nómenklatúrára vonatkozóan is, amely részben vagy egészben a Kombinált Nómenklatúrán alapul, vagy azt bármilyen további albontással egészíti ki, és amelyet valamely más közösségi rendelkezéssel hoznak létre az árukereskedelemhez kapcsolódó tarifális és más intézkedések alkalmazása céljából.

(3)

Az említett általános szabályok értelmében az e rendelet mellékletében található táblázat 1. oszlopában leírt árukat, a 3. oszlopban feltüntetett indokok alapján, a táblázat 2. oszlopában feltüntetett KN-kódok alá kell besorolni.

(4)

Szükséges rendelkezni arról, hogy a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet (2) 12. cikkének (6) bekezdése értelmében a tagállamok vámhatóságai által kibocsátott, és az ezzel a rendelettel nem összhangban lévő, az áruk Kombinált Nómenklatúrába történő besorolására vonatkozó kötelező érvényű tarifális felvilágosítást a jogosult három hónapos időszakon belül továbbra is felhasználhatja.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Vámkódex Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A melléklet táblázatának 1. oszlopában leírt árukat a Kombinált Nómenklatúrában a táblázat 2. oszlopában feltüntetett KN-kódok alá kell besorolni.

2. cikk

A 2913/92/EGK rendelet 12. cikkének (6) bekezdése értelmében a tagállamok vámhatóságai által kibocsátott, az ezzel a rendelettel nem összhangban lévő, kötelező érvényű tarifális felvilágosítás három hónapos időszakon belül továbbra is felhasználható.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. december 22-én.

a Bizottság részéről

László KOVÁCS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 256., 1987.9.7., 1. o. A legutóbb az 1719/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 286., 2005.10.28., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 302., 1992.10.19., 1. o. A legutóbb a 648/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 117., 2005.5.4., 13. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

Az áru leírása

Besorolás

(KN-kód)

Indokolás

(1)

(2)

(3)

Egy nem teljes és nem összeszerelt állapotban lévő új négykerekű, 2 500 cm3-es hengerűrtartalmú dízelmotoros „pick-up” típusú jármű, amelynek össztömege 2 650 kg és teherbefogadó képessége 1 000 kg.

A jármű egy két személyre (a vezetővel együtt) tervezett üléssorból és egy 2,28 méter hosszú nyitott raktérből áll.

A jármű valamennyi részét ugyanazon a helyen és ugyanakkor jelentik és mutatják be a vámhatóságnak.

A következő elemek hiányoznak: a hűtő, az ablakok, a gumiabroncsok, az akkumulátor, a lengéscsillapítók, az üléshuzat és az ajtókárpit.

8704 21 91

A termékbesorolást a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére szolgáló 1., 2. a) és 6. általános szabály, valamint a 8704, 8704 21 és 8704 21 91 KN-kód szövegezése határozza meg.

A járművet a 8704 vámtarifaszám alá kell besorolni, mivel az itt bemutatottak egy teljes vagy befejezett jármű lényeges jellemzőit mutatják (2. a) általános szabály, első mondat). Lásd a 87. árucsoporthoz tartozó HR-magyarázat általános rendelkezését is.

Az a tény, hogy a járművet nem összeszerelt formában mutatják be, nem érinti a teljes vagy befejezett termékként történő besorolását (2. a) általános szabály, első mondat).


23.12.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 340/37


A BIZOTTSÁG 2128/2005/EK RENDELETE

(2005. december 22.)

a cukorágazatba tartozó, a Szerződés I. melléklete által nem szabályozott, áru formában exportált egyes termékekre vonatkozó visszatérítési ráta rögzítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a cukorágazati piac közös szervezéséről szóló, 2001. június 19-i 1260/2001/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 27. cikke (5) bekezdésének a) pontjára és (15) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1260/2001/EK rendelet 27. cikkének (1) és (2) bekezdése előírja, hogy az e rendelet 1. cikke (1) bekezdésének a), c), d), f), g) és h) pontjában felsorolt termékek világpiaci és közösségi árai közötti különbség az esetben fedezhető export-visszatérítésből, ha ezeket a termékeket e rendelet V. mellékletében felsorolt áruk formájában exportálják.

(2)

A Szerződés I. melléklete által nem szabályozott, áru formában exportált egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó export-visszatérítési rendszer és az ezen visszatérítések összegének rögzítési feltételei tekintetében a 3448/93/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 2005. június 30-i 1043/2005/EK bizottsági rendelet (2) meghatározza azokat a termékeket, amelyekre visszatérítési rátát kell rögzíteni, abban az esetben alkalmazva, ha ezek a termékek az 1260/2001/EK rendelet V. mellékletében felsorolt áruk formájában kerülnek kivitelre.

(3)

Az 1043/2005/EK rendelet 14. cikkének (1) bekezdésével összhangban minden egyes kérdéses alaptermékre minden hónapban 100 kg-onként rögzíteni kell a visszatérítési rátát.

(4)

Az 1260/2001/EK rendelet 27. cikkének (3) bekezdése meghatározza, hogy egy bizonyos terméket tartalmazó árura vonatkozó export-visszatérítés nem haladhatja meg az abban az esetben alkalmazandó visszatérítést, ha a termék további feldolgozás nélkül kerül kivitelre.

(5)

Az ebben a rendeletben rögzített visszatérítéseket előre meg lehet állapítani, mivel a piac helyzete az elkövetkezendő pár hónapban pillanatnyilag nem meghatározható.

(6)

A vállalt kötelezettségek veszélybe kerülhetnek a magas visszatérítési ráták előzetes rögzítésével, tekintettel azokra a visszatérítésekre, amelyek a Szerződés I. melléklete által nem szabályozott, mezőgazdasági termékeket tartalmazó áruk kivitelére nyújthatók. Ezért ilyen helyzetben szükség van óvintézkedésekre, mindazonáltal a hosszú lejáratú szerződések megkötésének elkerülése nélkül. Az egyedi visszatérítési ráta rögzítése a visszatérítések előzetes megállapítására módot ad ezeknek az eltérő céloknak a teljesítésére.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Cukorpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1043/2005/EK rendelet I. mellékletében és az 1260/2001/EK rendelet 1. cikkének (1) és (2) bekezdésében feltüntetett, illetve az 1260/2001/EK rendelet V. mellékletében felsorolt, áru formában exportált alaptermékekre vonatkozó visszatérítési ráták ennek a rendeletnek a melléklete szerint kerültek rögzítésre.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. december 23-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. december 22-én.

a Bizottság részéröl

Günter VERHEUGEN

alelnök


(1)  HL L 178., 2001.6.30., 1. o. A 987/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 167., 2005.6.29., 12. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 172., 2005.7.5., 24. o.


MELLÉKLET

a cukorágazatba tartozó, a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes termékekre 2005. december 23-től vonatkozó visszatérítési ráták (1)

KN-kód

Leírás

Visszatérítési ráta EUR/100 kg-ban

A visszatérítési ráta előzetes rögzítése esetén

Egyéb

1701 99 10

fehér cukor

35,00

35,00


(1)  Az ebben a rendeletben meghatározott rátákat 2004. október 1-jei hatállyal kezdődően nem kell alkalmazni a Bulgáriába irányuló export esetén, 2005. december 1-jei hatállyal a Romániába irányuló export esetén és azon áruk esetén, amelyeket az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között 1972. július 22-én létrejött megállapodás 2. jegyzőkönyve I. és II. táblázata felsorol, és 2005. február 1-jei hatállyal kezdődően a Svájci Államszövetségbe vagy a Lichtensteini Hercegségbe exportáltak.


23.12.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 340/39


A BIZOTTSÁG 2129/2005/EK RENDELETE

(2005. december 22.)

a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes gabona- és rizstermékekre vonatkozó visszatérítési ráták megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 13. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel a rizs piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1785/2003/EK tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 14. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1784/2003/EK rendelet 13. cikkének (1) bekezdése és az 1785/2003/EK rendelet 14. cikkének (1) bekezdése a mindkét rendelet 1. cikkében felsorolt termékek esetén export-visszatérítést biztosít a világpiacon tapasztalható árfolyamok és árak és a Közösségen belüli árak közti különbségek fedezésére.

(2)

A Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó export-visszatérítési rendszer, valamint az e visszatérítések összegének megállapítására szolgáló szempontok tekintetében a 3448/93/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, 2005. június 30-i 1043/2005/EK bizottsági rendelet (3) határozza meg azokat a termékeket, amelyek esetén meg kell szabni a visszatérítési rátát; amelyet akkor kell alkalmazni, ha a termékeket az 1784/2003/EK rendelet III. mellékletében vagy az 1785/2003/EK rendelet IV. mellékletében felsorolt termékek formájában exportálják.

(3)

Az 1043/2005/EK rendelet 14. cikke (1) bekezdésével összhangban a 100 kilogrammra vonatkozó visszatérítési rátát minden egyes érintett alaptermék esetén minden hónapra meg kell határozni.

(4)

Az azokra a visszatérítésekre bevezetett kötelezettségvállalások, amelyeket a Szerződés I. mellékletében nem szereplő mezőgazdasági termékek exportjára kívánnak nyújtani, kockázatossá válhatnak a magas visszatérítési ráta előzetes rögzítése miatt. Emiatt az ilyen jellegű helyzetekre tekintettel óvintézkedések bevezetésére van szükség, anélkül azonban, hogy a hosszú időtartamú szerződések megkötését ezzel meghiúsítanák. A visszatérítések előzetes rögzítése esetére meghatározott különleges visszatérítési ráták meghatározása olyan intézkedés, amely lehetővé teszi, hogy ezek a különféle célkitűzések egyidejűleg teljesülhessenek.

(5)

Figyelemmel az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok között létrejött, a tésztakészítményeknek a Közösségből az Egyesült Államokba történő kiviteléről szóló, a 87/482/EGK tanácsi rendelettel (4) jóváhagyott egyezségre, a rendeltetési hely alapján különbséget kell tenni az 1902 11 00 és 1902 19 KN-kód alá tartozó termékek visszatérítése esetén.

(6)

Az 1043/2005/EK rendelet 15. cikkének (2) és (3) bekezdése alapján csökkentett export-visszatérítési rátát kell meghatározni, figyelembe véve az alkalmazandó termelési visszatérítés mennyiségét, az 1722/93/EGK bizottsági rendeletnek (5) megfelelően a termékek előállításának feltételezett időszaka alatt felhasznált érintett alaptermékek esetére.

(7)

A szeszesitalok esetén az előállítás során felhasznált gabonafélék ára csekély hatást gyakorol. Mindazonáltal az Egyesült Királyság, Írország és Dánia csatlakozási szerződésének 19. jegyzőkönyve biztosítja a közösségi gabonaféléknek a gabonaalapú szeszesitalok gyártásában történő felhasználásának elősegítését célzó, szükséges intézkedések meghozatalát. Következésképpen szükség van a szeszesitalok formájában exportált gabonafélékre vonatkozó visszatérítési ráták megfelelő módosítására.

(8)

A Gabonapiaci Irányítóbizottság az elnöke által kitűzött határidőn belül nem nyilvánított véleményt,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1043/2005/EK rendelet I. mellékletében és az 1784/2003/EK rendelet 1. cikkében vagy az 1785/2003/EK rendelet 1. cikkében felsorolt és az 1784/2003/EK rendelet III. mellékletében, illetőleg az 1785/2003/EK rendelet IV. mellékletében meghatározott termékek formájában exportált alaptermékekre alkalmazandó visszatérítési ráták e rendelet mellékletében kerülnek meghatározásra.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. december 23-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. december 22-én.

a Bizottság részéről

Günter VERHEUGEN

alelnök


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o.

(2)  HL L 270., 2003.10.21., 96. o.

(3)  HL L 172., 2005.7.5., 24. o.

(4)  HL L 275., 1987.9.29., 36. o.

(5)  HL L 159., 1993.7.1., 112. o. A legutóbb az 1584/2004/EK rendelettel (HL L 280., 2004.8.31., 11. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

A szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes gabona- és rizstermékek esetén 2005. december 23-től alkalmazandó visszatérítési ráták (1)

(EUR/100 kg)

KN-kód

A termék megnevezése (2)

Az alaptermék 100 kg-jára számított visszatérítési ráta

A visszatérítés előzetes rögzítése esetén

Egyéb

1001 10 00

Durumbúza:

 

 

– az Amerikai Egyesült Államokba szállított, 1902 11 és 1902 19 KN-kód alá tartozó termékek exportja esetén

– egyéb esetekben

1001 90 99

Közönséges búza és a kétszeres:

 

 

– az Amerikai Egyesült Államokba szállított, 1902 11 és 1902 19 KN-kód alá tartozó termékek exportja esetén

– egyéb esetekben

 

 

– – amikor az 1043/2005/EK rendelet (3) 15. cikke (3) bekezdése alkalmazandó

– – amikor a 2208 alszám (4) alá tartozó termékek kerülnek exportálásra

– – egyéb esetekben

1002 00 00

Rozs

1003 00 90

Árpa:

 

 

– amikor a 2208 alszám (4) alá tartozó termékek kerülnek exportálásra

– egyéb esetekben

1004 00 00

Zab

1005 90 00

Kukorica (csemegekukorica) a következő formában felhasználva

 

 

– keményítő:

 

 

– – amikor az 1043/2005/EK rendelet (3) 15. cikke (3) bekezdése alkalmazandó

2,687

2,687

– – amikor a 2208 alszám (4) alá tartozó termékek kerülnek exportálásra

1,714

1,714

– – egyéb esetekben

3,499

3,499

– az 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79 és 2106 90 55 KN-kód alá tartozó (5) glükóz, glükózszirup, maltodextrin, maltodextrinszirup

 

 

– – amikor az 1043/2005/EK rendelet (3) 15. cikke (3) bekezdése alkalmazandó

1,812

1,812

– – amikor a 2208 alszám (4) alá tartozó termékek kerülnek exportálásra

1,286

1,286

– – egyéb esetekben

2,624

2,624

– amikor a 2208 alszám (4) alá tartozó termékek kerülnek exportálásra

1,714

1,714

– egyéb (ideértve a feldolgozatlan kukoricát)

3,499

3,499

Az 1108 13 00 KN-kód alá tartozó burgonyakeményítő, hasonlóan a feldolgozott kukoricából nyerhető termékekhez

 

 

– amikor az 1043/2005/EK rendelet (3) 15. cikke (3) bekezdése alkalmazandó

2,133

2,133

– amikor a 2208 alszám (4) alá tartozó termékek kerülnek exportálásra

1,714

1,714

– egyéb esetekben

3,499

3,499

ex 1006 30

Teljesen hántolt rizs:

 

 

– kerekszemű

– közepesszemű

– hosszúszemű

1006 40 00

Tört rizs

1007 00 90

Nem hibrid, vetésre szánt cirokmag


(1)  Az ebben a rendeletben meghatározott rátákat 2004. október 1-jén kezdődő hatállyal nem kell alkalmazni Bulgáriába irányuló export esetén, 2005. december 1-jei hatállyal a Romániába irányuló export esetén és azon áruk esetén, amelyeket az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között 1972. július 22-én létrejött megállapodás 2. jegyzőkönyve I. és II. táblázata felsorol, és 2005. február 1-jén kezdődő hatállyal a Svájci Államszövetségbe vagy a Liechtensteini Hercegségbe exportáltak.

(2)  Amennyiben alaptermék, illetve megfeleltetett termékek feldolgozásával előállított mezőgazdasági termékekről van szó, az 1043/2005/EK bizottsági rendelet V. mellékletében meghatározott együtthatók alkalmazandók.

(3)  Az érintett termékek a 3505 10 50 KN-kód alá tartoznak.

(4)  Az 1784/2003/EK rendelet III. mellékletében felsorolt vagy a 2825/93/EGK rendelet 2. cikkében említett termékek (HL L 258., 1993.10.16., 6. o.).

(5)  Az NC 1702 30 99, 1702 40 90 és 1702 60 90 KN-kód alá tartozó, glükóz- és fruktózszirup összekeveréséből származó szirupok esetén az export-visszatérítés csak a glükózszirupra nyújtható.


23.12.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 340/43


A BIZOTTSÁG 2130/2005/EK RENDELETE

(2005. december 22.)

a cukorágazatban 2005. december 23-i a melaszra alkalmazandó irányadó árak és kiegészítő importvámok rögzítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a cukor piacának közös szervezéséről szóló, 2001. június 19-i 1260/2001/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 24. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

A cukorágazatban a melasz behozatalára vonatkozó végrehajtási rendelkezések megállapításáról és a 785/68/EGK rendelet (2) módosításáról szóló, 1995. június 23-i 1422/95/EK bizottsági rendelet (3) előírja, hogy a melasznak a 785/68/EGK bizottsági rendeletnek megfelelően megállapított CIF-importára „irányadó árnak” minősül. Ezt az árat a 785/68/EGK rendelet 1. cikkében meghatározott szabványminőségre kell megállapítani.

(2)

Az irányadó árak meghatározásakor figyelembe kell venni a 785/68/EGK rendelet 3. cikkében meghatározott minden információt, kivéve az említett rendelet 4. cikkében meghatározott esetekben, valamint adott esetben a rögzítés a 785/68/EGK rendelet 7. cikkében meghatározott módszer alapján történhet.

(3)

A nem szabványminőségre vonatkozó árkiigazítás esetén a kínált melasz minőségétől függően a 785/68/EGK rendelet 6. cikke alapján növelni vagy csökkenteni kell az árakat.

(4)

Amennyiben eltérés van az adott termék küszöbára és irányadó ára között, kiegészítő importvámot kell meghatározni az 1422/95/EK rendelet 3. cikkében meghatározott feltételek szerint. Amennyiben az importvámokat az 1422/95/EK rendelet 5. cikke értelmében felfüggesztik, e vámok egyedi összegét rögzíteni kell.

(5)

Rögzíteni kell az érintett termékek behozatalára vonatkozó irányadó árakat és kiegészítő vámokat, az 1422/95/EK rendelet 1. cikke (2) bekezdésével, valamint 3. cikke (1) bekezdésével összhangban.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Cukorpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1422/95/EK rendelet 1. cikkében meghatározott termékek behozatalára alkalmazandó irányadó árakat és a kiegészítő vámokat a melléklet állapítja meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. december 23-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. december 22-én.

a Bizottság részéről

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 178., 2001.6.30., 1. o. A legutóbb a 39/2004/EK módosított rendelet (HL L 6., 2004.1.10., 16. o.).

(2)  HL L 141., 1995.6.24., 12. o. A rendeletet legutóbb a 79/2003/EK rendelet módosította (HL L 13., 2003.1.18., 4. o.).

(3)  HL 145., 1968.6.27., 12. o. A legutóbb az 1422/95/EK rendelettel.


MELLÉKLET

A cukorágazatban 2005. december 23-tól a melaszra alkalmazandó irányadó árak és kiegészítő importvámok

(EUR)

KN-kód

Az adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó irányadó ár összege

Az adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó kiegészítő vám összege

Az 1422/95/EK rendelet 5. cikkében említett felfüggesztés miatt az adott termék nettó 100 kg-jára alkalmazandó importvám összege (1)

1703 10 00 (2)

11,16

0

1703 90 00 (2)

11,79

0


(1)  Az 1422/95/EK rendelet 5. cikkével összhangban ez az összeg lép a közös vámtarifában e termékekre meghatározott vámtétel helyébe.

(2)  A módosított 785/68/EGK rendelet 1. cikkében meghatározott szabványminőségre vonatkozik.


23.12.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 340/45


A BIZOTTSÁG 2131/2005/EK RENDELETE

(2005. december 22.)

a feldolgozatlan fehér cukor és nyerscukor után járó export-visszatérítések rögzítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a cukor piacának közös szervezéséről szóló, 2001. június 19-i 1260/2001/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 27. cikke (5) bekezdése második albekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1260/2001/EK rendelet 27. cikke alapján az e rendelet 1. cikkének (1) bekezdése a) pontjában említett termékek világpiaci árfolyamai vagy árai és a közösségi árak közötti különbséget export-visszatérítéssel lehet fedezni.

(2)

Az 1260/2001/EK rendelet értelmében a feldolgozás nélkül exportált, nem denaturált fehér cukor és nyerscukor után járó export-visszatérítés rögzítésekor figyelembe kell venni a Közösség és a világ cukorpiacának helyzetét és különösen az említett rendelet 28. cikkében felsorolt ár- és költségtényezőket. A fenti cikk szerint figyelembe kell venni a tervezett kivitelek gazdasági szempontját is.

(3)

A nyerscukorra vonatkozó visszatérítést a szabványminőségre kell megállapítani. E szabványminőséget az 1260/2001/EK rendelet I. mellékletének II. pontja határozza meg. Egyebekben ezt a visszatérítést az 1260/2001/EK rendelet 28. cikke (4) bekezdésében foglaltak szerint kell megállapítani. A kandiscukor meghatározását az export-visszatérítések cukorágazatban való alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1995. szeptember 7-i 2135/95/EK bizottsági rendelet (2) állapítja meg. A visszatérítés ilyen módon kiszámított összegét az ízesített vagy színezett cukor esetében e cukrok szacharóztartalmára kell alkalmazni, és azt a szacharóztartalom 1 %-ára vonatkoztatva kell meghatározni.

(4)

Különleges esetekben a visszatérítés összege más jogi aktusok útján is megállapítható.

(5)

A visszatérítéseket kéthetente rögzítik. A visszatérítés a közbenső időszakban módosítható.

(6)

Az 1260/2001/EK rendelet 27. cikke (5) bekezdésének első albekezdése szerint az említett rendelet 1. cikkében felsorolt termékekre nyújtott visszatérítés a rendeltetési hely függvényében változhat, amennyiben ezt a világpiaci helyzet vagy egyes piacok különleges igényei szükségessé teszik.

(7)

A cukor nyugat-balkáni országokból érkező kedvezményes importjának 2001 eleje óta tapasztalható jelentős és gyors megnövekedése, valamint a Közösségnek ezen országokba irányuló cukorexportja erőteljesen mesterséges jellegűnek tűnik.

(8)

A cukorágazat export-visszatérítésben részesült termékeinek a Közösségbe történő újbóli behozatalával kapcsolatos visszaélések elkerülése végett a nyugat-balkáni országok tekintetében az e rendeletben említett termékekre nem állapítandó meg visszatérítés.

(9)

Figyelembe véve e tényezőket, valamint a cukorpiac jelenlegi helyzetét, különösen a cukornak a közösségi és a világpiacon jegyzett árfolyamait és árait, a visszatérítéseket a megfelelő összegekben kell meghatározni.

(10)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Cukorpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1260/2001/EK rendelet 1. cikkének (1) bekezdése a) pontjában említett termékek feldolgozatlan és nem denaturált állapotban történő kivitelére nyújtható visszatérítéseket e rendelet melléklete állapítja meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. december 23-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. december 22-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 178., 2001.6.30., 1. o. A legutóbb a 39/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 6., 2004.1.10., 16. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 214., 1995.9.8., 16. o.


MELLÉKLET

A 2005. DECEMBER 23-I FELDOLGOZATLAN FEHÉRCUKOR ÉS NYERS CUKOR UTÁN JÁRÓ EXPORT-VISSZATÉRÍTÉSEK (1)

Termékkód

Rendeltetési hely

Mértékegység

Visszatérítés összege

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

32,19 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

32,19 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

32,19 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

32,19 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % szacharóz × a termék nettó 100 kg-ja

0,3500

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

35,00

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

35,00

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

35,00

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % szacharóz × a termék nettó 100 kg-ja

0,3500

NB: A termékkódok és az „A” sorozatú rendeltetési hely kódok a 3846/87/EGK bizottsági rendeletben (HL L 366., 1987.12.24., 1. o.) kerültek meghatározásra.

A numerikus rendeltetési hely kódok a 2081/2003/EK bizottsági rendeletben (HL L 313., 2003.11.28., 11. o.) kerültek meghatározásra.

Az egyéb rendeltetési helyek meghatározása a következő:

S00

:

minden rendeltetési hely (harmadik országok, egyéb területek, az élelmiszer-ellátás és a Közösségből történő kivitelként kezelt más rendeltetési helyek) Albánia, Horvátország, Bosznia-Hercegovina, Szerbia és Montenegró (beleértve az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának 1999. június 10-i 1244. határozata alapján meghatározott Koszovót) és Macedónia volt Jugoszláv Köztársaság kivételével, kivéve a 2201/96/EK tanácsi rendelet 1. cikk (2) bekezdés b) pontjában említett termékekbe bedolgozott cukor vonatkozásában (HL L 297., 1996.11.21., 29. o.).


(1)  Az ebben a mellékletben meghatározott vámtételek 2005. februar 1-től nem alkalmazandóak, összhangban az Európai Gazdasági Közösség és a Svájci Államszövetség közötti 1972. július 22-i megállapodást a feldolgozott mezőgazdasági termékekre vonatkozó rendelkezések tekintetében módosító, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti megállapodás megkötéséről sźoló, 2004. december 22-i 2005/45/EK tanácsi határozattal (HL L 23., 2005.1.26., 17. o.).

(2)  Ezt az összeget a 92 %-os hozamú nyers cukorra kell alkalmazni. Ha az exportált nyers cukor hozama eltér a 92 %-tól, akkor az alkalmazandó visszatérítés összegét az 1260/2001/EK rendelet 28. cikk (4) bekezdése rendelkezéseinek megfelelően kell kiszámítani.


23.12.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 340/47


A BIZOTTSÁG 2132/2005/EK RENDELETE

(2005. december 22.)

a feldolgozatlan szirupokra és a cukorágazat egyes más, feldolgozatlan állapotban exportált termékeire vonatkozó export-visszatérítések meghatározásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a cukor piacának közös szervezéséről szóló, 2001. június 19-i 1260/2001/EK tanácsi rendeletre (1), és különösen annak 27. cikk (5) bekezdés 2. albekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1260/2001/EK rendelet 27. cikke alapján az e rendelet 1. cikk 1) bekezdés d) pontjában említett termékek világpiaci árfolyamai vagy árai és a közösségi áraik közötti különbséget export-visszatérítéssel lehet fedezni.

(2)

Az export-visszatérítések cukorágazatban való alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló 1995. szeptember 7-i 2135/95/EK bizottsági rendelet (2) 3. cikke értelmében az 1260/2001/EK rendelet 1. cikk (1) bekezdés d) pontjában felsorolt termékek 100 kilogrammjára vetített export-visszatérítésnek meg kell egyeznie az alapösszeg és a szóban forgó termék szacharóz-tartalmának a szorzatával, mely utóbbi adott esetben növelendő a szacharózban kifejezett egyéb cukortartalommal. A szóban forgó termékre vonatkozó szacharóz-tartalmat a 2135/95/EK rendelet 3. cikke alapján határozzák meg.

(3)

Az 1260/2001/EK rendelet 30. cikk (3) bekezdése értelmében a feldolgozatlanul exportált szorbóz esetében a visszatérítés alapösszege egyenlő a visszatérítés alapösszegének a vegyiparban használt egyes cukortermékekre nyújtott termelési visszatérítések tekintetében az 1260/2001/EK tanácsi rendelet alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 2001. június 27-i 1265/2001/EK bizottsági rendelet (3) által meghatározott, az ezen utóbbi rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozó hatályos termelési visszatérítés egy századával csökkentett összegével.

(4)

Az 1260/2001/EK rendelet 30. cikk (1) bekezdése értelmében az említett rendelet 1. cikk (1) bekezdés d) pontjában felsorolt egyéb, feldolgozás nélkül exportált termékek esetében a visszatérítés alapösszege megegyezik egy, az alábbiak figyelembevételével megállapított összeg egy századával: egyrészt a fehércukornak a Közösség nem deficites területeire vonatkozó, arra a hónapra érvényes intervenciós ára, amelyre az alapösszeget rögzítik, valamint a fehércukor világpiaci árfolyamai illetve árai közötti különbség, másrészt a közösségi alaptermékek harmadik országokba exportálandó feldolgozott áruk gyártása során történő felhasználása, valamint az aktív feldolgozási eljárásra vonatkozó megállapodások keretében behozott harmadik országbeli termékek felhasználása közötti egyensúly megteremtésének szükségessége.

(5)

Az 1260/2001/EK rendelet 30. cikkének (4) bekezdése értelmében a visszatérítés alapösszegének alkalmazása korlátozható csupán egyes termékekre az említett rendelet 1. cikk (1) bekezdés d) pontjában felsorolt termékek közül.

(6)

Az 1260/2001/EK rendelet 27. cikke értelmében az említett rendelet 1. cikk (1) bekezdés f), g) és h) pontjában felsorolt, feldolgozatlan állapotban exportált termékek kivitelére visszatérítés nyújtható. A visszatérítés mértékét a szárazanyag-tartalom 100 kilogrammjára vetítve kell meghatározni, figyelembe véve különösen az 1702 30 91 KN-kód alá tartozó termékek kivitelére alkalmazandó visszatérítést, az 1260/2001/EK rendelet 1. cikk (1) bekezdés d) pontjában felsorolt termékek kivitelére alkalmazandó visszatérítést, valamint a tervezett export gazdasági vonatkozásait. Az említett (1) bekezdés f) és g) pontjában felsorolt termékek esetében csak azokra a termékekre nyújtható visszatérítés, amelyek eleget tesznek a 2135/95/EK rendelet 5. cikkében előírt feltételeknek; a h) pontban felsorolt termékek esetében pedig csak azokra a termékekre nyújtható visszatérítés, amelyek megfelelnek a 2135/95/EK rendelet 6. cikkében előírt feltételeknek.

(7)

A fent említett visszatérítéseket havonta kell rögzíteni. A visszatérítés a közbenső időszakban módosítható.

(8)

Az 1260/2001/EK rendelet 27. cikk (5) bekezdés első albekezdése szerint az említett rendelet 1. cikkében felsorolt termékekre nyújtott visszatérítés a rendeltetési hely függvényében változhat, amennyiben ezt a világpiaci helyzet, vagy egyes piacok különleges igényei szükségessé teszik.

(9)

A cukor nyugat-balkáni országokból érkező kedvezményes importjának 2001. eleje óta tapasztalható jelentős és gyors megnövekedése, valamint a Közösség ezen országokba irányuló cukorexportja erőteljesen mesterséges jelleget mutat.

(10)

A cukorágazat export-visszatérítésben részesült termékeinek a Közösségbe történő újbóli behozatalával kapcsolatos visszaélések elkerülése végett a nyugat-balkáni országok tekintetében az e rendeletben említett termékekre nem állapítandó meg visszatérítés.

(11)

Figyelembe véve ezeket a tényezőket, a szóban forgó termékek után járó visszatérítéseket a megfelelő összegekben kell meghatározni.

(12)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Cukorpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1260/2001/EK rendelet 1. cikk (1) bekezdésének d), f), g) és h) pontjaiban említett termékek feldolgozatlan állapotban való kivitelére nyújtható visszatérítéseket a melléklet állapítja meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. december 23-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. december 22-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 178., 2001.6.30., 1. o. A legutóbb az 39/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 6., 2004.1.10., 6. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 214., 1995.9.8., 16. o.

(3)  HL L 178., 2001.6.30., 63. o.


MELLÉKLET

A FELDOLGOZATLAN SZIRUPOKRA ÉS A CUKORÁGAZAT EGYES MÁS, FELDOLGOZATLAN ÁLLAPOTBAN EXPORTÁLT TERMÉKEIRE 2005. DETSEMBER 23-TÓL (1) VONATKOZÓ EXPORT-VISSZATÉRÍTÉSEK

Termékkód

Rendeltetési hely

Mértékegység

Visszatérítés összege

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg szárazanyag-tartalom

35,00 (2)

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg szárazanyag-tartalom

35,00 (2)

1702 60 80 9100

S00

EUR/100 kg szárazanyag-tartalom

66,50 (3)

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % szacharóz × a termék nettó 100 kg-ja

0,3500 (4)

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg szárazanyag-tartalom

35,00 (2)

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % szacharóz × a termék nettó 100 kg-ja

0,3500 (4)

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % szacharóz × a termék nettó 100 kg-ja

0,3500 (4)

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % szacharóz × a termék nettó 100 kg-ja

0,3500 (4)  (5)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg szárazanyag-tartalom

35,00 (2)

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % szacharóz × a termék nettó 100 kg-ja

0,3500 (4)

NB: A termékkódokat és az „A” sorozatú rendeltetési helyek kódjait a 3846/87/EGK bizottsági rendelet rögzíti (HL L 366., 1987.12.24., 1. o.).

A numerikus rendeltetési helykódokat az 2081/2003/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 313., 2003.11.28, 11. o.).

Az egyéb rendeltetési helyek meghatározása a következő:

S00

:

minden rendeltetési hely (harmadik országok, egyéb területek, az élelmiszer-ellátás és a Közösségből történő kivitelként kezelt más rendeltetési helyek) Albánia, Horvátország, Bosznia-Hercegovina, Szerbia és Montenegró (beleértve Koszovót az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának 1999. június 10-i 1244. határozatában történő meghatározása alapján) és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság kivételével, kivéve a 2201/96/EK tanácsi rendelet 1. cikke (2) bekezdésének b) pontjában említett termékekbe bedolgozott cukor vonatkozásában (HL L 297., 1996.11.21., 29. o.).


(1)  Az ebben a mellékletben meghatározott vámtételek 2005. februar 1-től nem alkalmazandóak, összhangban az Európai Gazdasági Közösség és a Svájci Államszövetség közötti 1972. július 22-i megállapodást a feldolgozott mezőgazdasági termékekre vonatkozó rendelkezések tekintetében módosító, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti megállapodás megkötéséről sźoló, 2004. december 22-i 2005/45/EK tanácsi határozattal (HL L 23., 2005.1.26., 17. o.).

(2)  Kizárólag a 2135/95/EK rendelet 5. cikkében említett termékekre alkalmazandó.

(3)  Kizárólag a 2135/95/EK rendelet 6. cikkében említett termékekre alkalmazandó.

(4)  Az alapösszeg nem alkalmazandó a 85 %-nál alacsonyabb tisztasági fokú szirupok esetén (2135/95/EK rendelet). A szacharóztartalmat a 2135/95/EK rendelet 3. cikke alapján határozzák meg.

(5)  Az összeg nem alkalmazandó a 3513/92/EGK rendelet mellékletének 2. pontjában meghatározott termékre (HL L 355., 1992.12.5., 12. o.).


23.12.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 340/50


A BIZOTTSÁG 2133/2005/EK RENDELETE

(2005. december 22.)

az 1138/2005/EK rendeletben meghatározott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott, a fehér cukor egyes harmadik országokba történő kivitelére kiírt 15. részleges pályázati eljárásra vonatkozó maximális export-visszatérítések megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a cukor piacának közös szervezéséről szóló, 2001. június 19-i 1260/2001/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 27. cikke (5) bekezdésének második albekezdésére,

mivel:

(1)

A 2005/2006-ös gazdasági évben a fehér cukorra vonatkozó exportlefölözés és/vagy -visszatérítés meghatározására irányuló folyamatos pályázati eljárásról szóló, 2005. július 15-i 1138/2005/EK bizottsági rendelet (2) értelmében e cukor egyes harmadik országokba történő kivitelére vonatkozóan részleges pályázati eljárásokat kell kiírni.

(2)

Az 1138/2005/EK rendelet 9. cikkének (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően, adott esetben, a szóban forgó részleges pályázati eljárás tekintetében maximális export-visszatérítés állapítandó meg, aminek során különösképpen figyelembe kell venni a Közösség és a világ cukorpiacának jelenlegi helyzetét és várható fejlődését.

(3)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Cukorpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1138/2005/EK rendelet alapján lefolytatott, fehér cukor kivitelére vonatkozó 15. részleges pályázati eljárás esetében alkalmazandó maximális export-visszatérítés 37,750 EUR/100 kg-ban kerül meghatározásra.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. december 23-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. december 22-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 178., 2001.6.30., 1. o. A legutóbb a 39/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 6., 2004.1.10., 16. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 185., 2005.7.16., 3. o.


23.12.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 340/51


A BIZOTTSÁG 2134/2005/EK RENDELETE

(2005. december 22.)

a gabonafélék, illetve rizs felhasználásával készült feldolgozott termékek exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 13. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel a rizs piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1785/2003/EK tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 14. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1784/2003/EK rendelet 14. cikkének és az 1785/2003/EK rendelet 13. cikkének rendelkezései szerint az ezen rendeletek 1. cikkében szereplő termékeknek a világpiaci árfolyamjegyzései, illetve árai és ugyanezen termékeknek a Közösségen belüli árai közötti különbség export-visszatérítéssel fedezhető.

(2)

Az 1785/2003/EK rendelet 13. cikkének értelmében a visszatérítéseket egyfelől a gabonafélék, a rizs és a tört rizs rendelkezésre álló készletei aktuális helyzetének és távlati alakulásának, valamint a Közösség piacán érvényes áraiknak, illetve a gabonafélék, a rizs, a tört rizs és a gabonaágazatba tartozó termékek világpiaci árainak figyelembevételével kell rögzíteni. Ugyanezen cikkek értelmében fontos biztosítani továbbá a gabonafélék és a rizs piacainak kiegyensúlyozottságát, valamint az árak és a kereskedelem természetes alakulását, illetve emellett figyelembe kell venni a tervezett export gazdasági vonatkozásait és a Közösség piacán fellépő zavarok elkerüléséhez fűződő érdeket is.

(3)

A gabonafélékből és rizsből előállított termékek import- és exportrendszeréről szóló 1518/95/EK bizottsági rendelet (3) 4. cikke meghatározta azokat a konkrét kritériumokat, amelyeket figyelembe kell venni az ezekre a termékekre járó visszatérítés kiszámításánál.

(4)

Egyes feldolgozott termékek vonatkozásában a nyújtandó visszatérítés mértékét, termékektől függően, azok hamu-, nyerscellulóz-, maghéj-, fehérje-, zsír- vagy keményítőtartalma függvényében differenciálni kell, mivel e tartalom különösen jól mutatja a feldolgozott termék által ténylegesen tartalmazott alapanyag mennyiségét.

(5)

Ami a maniókagyökeret és más trópusi gyökereket és gumókat, valamint a belőlük készült lisztet illeti, a szóba jöhető export gazdasági vonatkozásai, különös tekintettel ezeknek a termékeknek a jellegére és eredetére, jelenleg nem teszik szükségessé export-visszatérítés rögzítését. A gabonafélékből készült egyes feldolgozott termékek esetében a Közösség nemzetközi kereskedelemben való részvételének kis jelentősége jelenleg nem teszi szükségessé export-visszatérítés rögzítését.

(6)

A világpiaci helyzet vagy egyes piacok sajátos követelményei szükségessé tehetik a visszatérítés differenciálását egyes termékekre, rendeltetési helyük szerint.

(7)

A visszatérítést havonta egyszer kell rögzíteni. A visszatérítés időszakon belül módosítható.

(8)

Egyes kukorica felhasználásával készült feldolgozott termékeket hőkezelésnek vethetnek alá, ami felveti annak a veszélyét, hogy olyan visszatérítés megállapítására kerül sor, amely nem felel meg a termék minőségének. Szükségesnek mutatkozik pontosítani, hogy az ilyen termékek, amelyek előkocsonyásított keményítőt tartalmaznak, nem részesülhetnek export-visszatérítésben.

(9)

A Gabonapiaci Irányítóbizottság az elnöke által kitűzött határidőn belül nem nyilvánított véleményt,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1518/95/EK rendelet 1. cikkében emlitett termékek exportjára adott export-visszatérítések e rendelet mellékletének megfelelően kerülnek rögzítésre.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. december 23-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. december 22-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o. Az 1154/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 187., 2005.7.19., 11. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 270., 2003.10.21., 96. o. A legutóbb az 1549/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 280., 2004.8.31., 13. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 147., 1995.6.30., 55. o. A legutóbb a 2993/95/EK rendelettel (HL L 312., 1995.12.23., 25. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

a Bizottság 2005. december 22-i rendeletéhez, a gabonafélék, illetve rizs felhasználásával készült feldolgozott termékek exportjára alkalmazható visszatérítések rögzítéséről

Termékkód

Viszonylat

Mértékegység

A visszatérítések összege

1102 20 10 9200 (1)

C10

EUR/t

48,99

1102 20 10 9400 (1)

C10

EUR/t

41,99

1102 20 90 9200 (1)

C10

EUR/t

41,99

1102 90 10 9100

C11

EUR/t

0,00

1102 90 10 9900

C11

EUR/t

0,00

1102 90 30 9100

C11

EUR/t

0,00

1103 19 40 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9100 (1)

C10

EUR/t

62,98

1103 13 10 9300 (1)

C10

EUR/t

48,99

1103 13 10 9500 (1)

C10

EUR/t

41,99

1103 13 90 9100 (1)

C10

EUR/t

41,99

1103 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 19 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 20 60 9000

C12

EUR/t

0,00

1103 20 20 9000

C11

EUR/t

0,00

1104 19 69 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 50 9110

C10

EUR/t

55,98

1104 19 50 9130

C10

EUR/t

45,49

1104 29 01 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 03 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 22 20 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 22 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 23 10 9100

C10

EUR/t

52,49

1104 23 10 9300

C10

EUR/t

40,24

1104 29 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 51 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 55 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 90 9000

C10

EUR/t

8,75

1107 10 11 9000

C13

EUR/t

0,00

1107 10 91 9000

C13

EUR/t

0,00

1108 11 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 12 00 9200

C10

EUR/t

55,98

1108 12 00 9300

C10

EUR/t

55,98

1108 13 00 9200

C10

EUR/t

55,98

1108 13 00 9300

C10

EUR/t

55,98

1108 19 10 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 19 10 9300

C10

EUR/t

0,00

1109 00 00 9100

C10

EUR/t

0,00

1702 30 51 9000 (2)

C10

EUR/t

54,85

1702 30 59 9000 (2)

C10

EUR/t

41,99

1702 30 91 9000

C10

EUR/t

54,85

1702 30 99 9000

C10

EUR/t

41,99

1702 40 90 9000

C10

EUR/t

41,99

1702 90 50 9100

C10

EUR/t

54,85

1702 90 50 9900

C10

EUR/t

41,99

1702 90 75 9000

C10

EUR/t

57,47

1702 90 79 9000

C10

EUR/t

39,89

2106 90 55 9000

C10

EUR/t

41,99

MEGJ.: A termékkódokat, valamint az „A” sorozatú viszonylatok kódjait a módosított 3846/87/EGK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 366., 1987.12.24., 1. o.).

A viszonylatok numerikus kódjait a 2081/2003/EK rendelet határozza meg (HL L 313., 2003.11.28., 11. o.).

A többi viszonylat a következőképpen került meghatározásra:

C10

:

Valamennyi viszonylat.

C11

:

Valamennyi viszonylat, Bulgária kivételével.

C12

:

Valamennyi viszonylat, Románia kivételével.

C13

:

Valamennyi viszonylat, Bulgária és Románia kivételével.

C14

:

Valamennyi viszonylat, Svájc és Lichtenstein kivételével.


(1)  Semmiféle visszatérítés nem jár az olyan termékekre, amelyeket a keményítő előkocsonyásítását eredményező hőkezelésben részesítettek.

(2)  A visszatérítések megadására a módosított 2730/75/EGK tanácsi rendeletnek megfelelően kerül sor (HL L 281., 1975.11.1., 20. o.).

MEGJ.: A termékkódokat, valamint az „A” sorozatú viszonylatok kódjait a módosított 3846/87/EGK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 366., 1987.12.24., 1. o.).

A viszonylatok numerikus kódjait a 2081/2003/EK rendelet határozza meg (HL L 313., 2003.11.28., 11. o.).

A többi viszonylat a következőképpen került meghatározásra:

C10

:

Valamennyi viszonylat.

C11

:

Valamennyi viszonylat, Bulgária kivételével.

C12

:

Valamennyi viszonylat, Románia kivételével.

C13

:

Valamennyi viszonylat, Bulgária és Románia kivételével.

C14

:

Valamennyi viszonylat, Svájc és Lichtenstein kivételével.


23.12.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 340/54


A BIZOTTSÁG 2135/2005/EK RENDELETE

(2005. december 22.)

a gabonaalapú keveréktakarmányok export-visszatérítéseinek rögzítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 13. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1784/2003/EK rendelet 13. cikkének rendelkezései szerint az ugyanezen rendelet 1. cikkében szereplő termékeknek a világpiaci árai és e termékeknek a Közösségen belüli jegyzései vagy árai közötti különbség export-visszatérítéssel fedezhető.

(2)

Az 1784/2003/EK rendeletnek a gabonaalapú keveréktakarmányokra vonatkozó import- és exportszabályozásra való alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról, valamint az import- és exportengedélyek rendszerének a gabona- és rizságazatban való alkalmazása sajátos szabályairól szóló 1162/95/EK rendelet módosításáról szóló, 1995. június 29-i 1517/95/EK bizottsági rendelet (2) 2. cikke meghatározta azokat a sajátos kritériumokat, amelyeket figyelembe kell venni az ezekre a termékekre járó visszatérítés kiszámítása során.

(3)

E számítás során figyelembe kell venni a gabonatermék-tartalmat is. Az egyszerűsítés érdekében a visszatérítés a „gabonakészítmények” két kategóriájára fizetendő, nevezetesen egyfelől a kukoricára, amely a legáltalánosabban használt gabonaféle az exportált keveréktakarmányok előállítása során, valamint a kukoricaalapú termékekre, másfelől az „egyéb gabonafélékre”, amely utóbbi kategóriába tartozik a kukorica, illetve kukoricaalapú termékek kivételével valamennyi egyéb, visszatérítésben részesíthető gabonakészítmény. Visszatérítés a keveréktakarmányban lévő gabonatermék mennyiségére jár.

(4)

Ezen túlmenően a visszatérítés összegének megállapításakor figyelembe kell venni ezeknek a termékeknek a világpiaci értékesítési lehetőségeit és feltételeit, a közösségi piacon jelentkező zavarok elkerülésének szükségességét és az export gazdasági vonatkozásait is.

(5)

A gabonapiac jelenlegi helyzete és különösen az ellátás biztosításának kilátásai miatt az export-visszatérítéseket be kell szüntetni.

(6)

A Gabonapiaci Irányítóbizottság az elnöke által kitűzött határidőn belül nem nyilvánított véleményt,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1784/2003/EK rendelet szerinti és az 1517/95/EK rendelet hatálya alá tartozó keveréktakarmányok exportjára alkalmazandó visszatérítések a jelen rendelet melléklete szerint kerülnek rögzítésre.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. december 23-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. december 22-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o.

(2)  HL L 147., 1995.6.30., 51. o.


MELLÉKLET

a Bizottság 2005. december 22-én rendeletéhez, a gabonaalapú keveréktakarmányok exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

Az export-visszatérítésben részesülő termékek kódja:

 

2309 10 11 9000,

 

2309 10 13 9000,

 

2309 10 31 9000,

 

2309 10 33 9000,

 

2309 10 51 9000,

 

2309 10 53 9000,

 

2309 90 31 9000,

 

2309 90 33 9000,

 

2309 90 41 9000,

 

2309 90 43 9000,

 

2309 90 51 9000,

 

2309 90 53 9000.


Gabonakészítmények

Viszonylat

Mértékegység

A visszatérítések összege

Kukorica és kukoricaalapú termékek:

KN 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10 kódok

C10

EUR/t

0,00

Gabonakészítmények, a kukorica és a kukoricaalapú termékek kivételével

C10

EUR/t

0,00

MEGJ.: A termékkódokat, valamint az „A” sorozatú viszonylatok kódjait a módosított 3846/87/EGK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 366., 1987.12.24., 1. o.).

C10

:

Valamennyi viszonylat.


23.12.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 340/56


A BIZOTTSÁG 2136/2005/EK RENDELETE

(2005. december 22.)

a gabonaágazatban alkalmazandó termelési visszatérítések rögzítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 8. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1766/92/EGK, illetőleg az 1418/79/EGK tanácsi rendeletnek a gabona-, illetőleg rizságazatban alkalmazott termelési visszatérítésekre való alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1993. június 30-i 1722/93/EGK bizottsági rendelet (2) meghatározta a termelési visszatérítések engedélyezésének feltételeit. A kiszámítás alapját ugyanezen rendelet 3. cikke határozta meg. Az így kiszámított visszatérítést havonta egyszer kell rögzíteni, és módosítható, ha a kukorica és/vagy a búza árai jelentősen megváltoznak.

(2)

A pontos fizetendő összeg megállapítása érdekében az e rendelet által rögzítendő termelési visszatérítéseket súlyozni szükséges az 1722/93/EGK rendelet II. mellékletében meghatározott együtthatókkal.

(3)

A Gabonapiaci Irányítóbizottság az elnöke által kitűzött határidőn belül nem nyilvánított véleményt,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1722/93/EGK rendelet 3. cikke (2) bekezdésében meghatározott termelési visszatérítés:

a)

10,08 EUR/t a kukoricában, a búzában, az árpában és a zabban lévő keményítő tonnájára vonatkoztatva;

b)

19,42 EUR/t a burgonyában lévő keményítő tonnájára vonatkoztatva.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. december 23-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. december 22-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o. Az 1154/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 187, 2005.7.19., 11. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 159., 1993.7.1., 112. o. A legutóbb az 1548/2004/EK rendelettel (HL L 280., 2004.8.31., 11. o.) módosított rendelet.


23.12.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 340/57


A BIZOTTSÁG 2137/2005/EK RENDELETE

(2005. december 22.)

az 1058/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében az árpa exportjára adható maximális visszatérítés rögzítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 13. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1058/2005/EK bizottsági rendelet (2) pályázatot hirdetett meg árpa exportjáról szóló export-visszatérítésekre valamennyi harmadik országba irányuló kivitel tekintetében.

(2)

Az 1995. június 29-i 1501/95/EK bizottsági rendelet 7. cikkének megfelelően a Bizottság a gabonafélékkel kapcsolatos export-visszatérítés nyújtására és a gabonafélék piacán bekövetkező zavarok esetén hozandó intézkedésekre vonatkozóan az 1766/92/EGK (3) tanácsi rendelet alkalmazásának egyes részletes szabályainak megállapításáról benyújtott ajánlatok alapján dönthet úgy, hogy meghatározza az export-visszatérítés maximális mértékét, az 1501/95/EK rendelet 1. cikkében említett kritériumok figyelembevételével. Ebben az esetben a pályázat alapján azzal az ajánlattevővel illetve azokkal az ajánlattevőkkel kerül sor szerződéskötésre, aki(k)nek az ajánlata a maximális visszatérítéssel azonos vagy annál alacsonyabb mértékű.

(3)

A fent említett szabályok alkalmazása a szóban forgó gabonaféle piacainak jelenlegi helyzete szerinti maximális export-visszatérítés rögzítését eredményezi.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Gabonapiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2005. december 16. és 22. között meghirdetett pályázatok esetében, az 1058/2005/EK rendeletben közzétett pályázati felhívásnak megfelelően, az árpa maximális export-visszatérítése 2,97 EUR/t.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. december 23-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. december 22-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o.

(2)  HL L 174., 2005.7.7., 12. o.

(3)  HL L 147., 1995.6.30., 7. o. A legutóbb a 777/2004/EK rendelettel módosított (HL L 123., 2004.4.27., 50. o.) rendelet.


23.12.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 340/58


A BIZOTTSÁG 2138/2005/EK RENDELETE

(2005. december 22.)

a zab exportjára az 1438/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikkére,

tekintettel a gabonafélékkel kapcsolatos export-visszatérítés nyújtására és a gabonafélék piacán bekövetkező zavarok esetén hozandó intézkedésekre vonatkozóan az 1766/92/EGK tanácsi rendelet alkalmazása egyes részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1995. június 29-i 1501/95/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 7. cikkére,

tekintettel a gabonafélékkel kapcsolatos, Finnországban és Svédországban a 2005/2006-ös gazdasági évre foganatosítandó különleges intervenciós intézkedésről szóló, 2005. szeptember 2-i 1438/2005/EK bizottsági rendeletre (3),

mivel:

(1)

Az 1438/2005/EK rendelet pályázatot hirdetett meg a Finnországban és Svédországban termelt és a Finnországból és Svédországból – Bulgária, Norvégia, Románia, és Svájc kivételével – valamennyi harmadik országba exportálandó zabra szóló export-visszatérítésekre.

(2)

Figyelembe véve mindenekelőtt az 1501/95/EK rendelet 1. cikkében meghatározott szempontokat, maximális export-visszatérítés rögzítése nem indokolt.

(3)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Gabonapiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A zab export-visszatérítésére vonatkozóan az 1438/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében 2005. december 16-tól és 22-ig között benyújtott ajánlatok nem kerülnek elbírálásra.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. december 23-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. december 22-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o. Az 1154/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 187., 2005.7.19., 11. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 147., 1995.6.30., 7. o. A legutóbb az 1431/2003/EK rendelettel (HL L 203., 2003.8.12., 16. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 228., 2005.9.3., 5. o.


23.12.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 340/59


A BIZOTTSÁG 2139/2005/EK RENDELETE

(2005. december 22.)

az 1059/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében a közönséges búza exportjára adható maximális visszatérítés rögzítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 13. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1059/2005/EK bizottsági rendelet (2) pályázatot hirdetett meg közönséges búza exportjáról szóló export-visszatérítésekre valamennyi harmadik országba irányuló kivitel tekintetében.

(2)

Az 1995. június 29-i 1501/95/EK bizottsági rendelet 7. cikkének megfelelően a Bizottság a gabonafélékkel kapcsolatos export-visszatérítés nyújtására és a gabonafélék piacán bekövetkező zavarok esetén hozandó intézkedésekre vonatkozóan az 1766/92/EGK (3) tanácsi rendelet alkalmazásának egyes részletes szabályainak megállapításáról benyújtott ajánlatok alapján dönthet úgy, hogy meghatározza az export-visszatérítés maximális mértékét, az 1501/95/EK rendelet 1. cikkében említett kritériumok figyelembevételével. Ebben az esetben a pályázat alapján azzal az ajánlattevővel, illetve azokkal az ajánlattevőkkel kerül sor szerződéskötésre, aki(k)nek az ajánlata a maximális visszatérítéssel azonos vagy annál alacsonyabb mértékű.

(3)

A fent említett szabályok alkalmazása a szóban forgó gabonaféle piacainak jelenlegi helyzete szerinti maximális export-visszatérítés rögzítését eredményezi.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Gabonapiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A december 16-a és 22-e között meghirdetett pályázatok esetében, az 1059/2005/EK rendeletben közzétett pályázati felhívásnak megfelelően, az közönséges búza maximális export-visszatérítése 8,00 EUR/t.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. december 23-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. december 22-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o. A 1154/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 187., 2005.7.19., 11. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 174., 2005.7.7., 15. o.

(3)  HL L 147., 1995.6.30., 7. o. A legutóbb a 777/2004/EK rendelettel (HL L 123., 2004.4.27., 50. o.) módosított rendelet.


23.12.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 340/60


A BIZOTTSÁG 2140/2005/EK RENDELETE

(2005. december 22.)

a kukoricára a 1809/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében adható maximális behozatali vámkedvezmény rögzítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 12. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 1809/2005/EK bizottsági rendelet (2) pályázatot hirdetett meg a kukorica harmadik országokból Portugáliába történő importálásakor igénybe vehető maximális behozatali vámkedvezményre.

(2)

A bizottsági rendelet (3) 7. cikke szerint a Bizottság az 1784/2003/EK rendelet 25. cikkében szabályozott eljárás szerint dönthet úgy, hogy rögzíti a behozatali vámra adható maximális kedvezményt. Az említett vámkedvezmény rögzítésekor különösen az 1839/95/EK rendelet 6. és 7. cikkében foglalt kritériumokat kell figyelembe venni. A pályázat alapján szerződés kötendő valamennyi olyan ajánlattevővel, akinek az ajánlata a maximális vámkedvezménnyel azonos, vagy annál alacsonyabb összegű.

(3)

A fent említett kritériumok alkalmazása a szóban forgó gabonaféle piacainak jelenlegi helyzetére az 1. cikkben ismertetett összeg szerinti maximális behozatali vámkedvezmény rögzítését eredményezi.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Gabonapiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 1809/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében 2005. december 16. és 22. között benyújtott ajánlatok tekintetében a kukoricára adható maximális behozatali vámkedvezmény 22,72 EUR/t-ban került rögzítésre, 1 500 t-ban maximált globális mennyiségre.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. december 23-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. december 22-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o. Az 1154/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 187., 2005.7.19., 11. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 291., 2005.11.5., 4. o.

(3)  HL L 177., 1995.7.28., 4. o. A legutóbb a 2235/2005/EK rendelettel (HL L 256., 2005.10.10., 13. o.) módosíttot rendelet.


II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

Tanács

23.12.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 340/61


A TANÁCS HATÁROZATA

(2005. december 13.)

az Európai Közösség és a Koreai Köztársaság között az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikke (6) bekezdésének és XXVIII. cikkének megfelelően, levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről

(2005/929/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 133. cikkére, összefüggésben a 300. cikk (2) bekezdése első albekezdése első mondatával,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

2004. március 22-én a Tanács felhatalmazta a Bizottságot arra, hogy az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikkének (6) bekezdése értelmében a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) egyes tagállamaival, a Ciprusi Köztársaságnak, a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Szlovák Köztársaságnak és a Szlovén Köztársaságnak az Európai Unióhoz való csatlakozása során tárgyalásokat kezdjen.

(2)

A Bizottság a Szerződés 133. cikke által létrehozott bizottsággal konzultálva, a Tanács által kiadott tárgyalási irányelvek keretén belül folytatta a tárgyalásokat.

(3)

A Bizottság az Európai Közösség és a Koreai Köztársaság között az 1994. évi GATT XXIV. cikke (6) bekezdésének és XXVIII. cikkének megfelelően, levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló tárgyalásokat lezárta. Ezért az említett megállapodást jóvá kell hagyni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az Európai Közösség és a Koreai Köztársaság között az 1994. évi GATT XXIV. cikke (6) bekezdésének és XXVIII. cikkének megfelelően, levélváltás formájában létrejött megállapodás – tekintettel a Ciprusi Köztársaság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság engedményes listájának ezen országoknak az Európai Unióhoz való csatlakozása során történt visszavonásával kapcsolatos különleges engedmények visszavonására – a Közösség nevében jóváhagyásra kerül.

A levélváltás formájában létrejött megállapodás szövegét csatolták e határozathoz.

2. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje a megállapodásnak a Közösséget jogilag kötelező aláírására jogosult személy(eke)t (1).

Kelt Brüsszelben, 2005. december 13-án.

a Tanács részéről

az elnök

J. GRANT


(1)  A megállapodás hatálybalépésének napját az Európai Unió Hivatalos Lapjában hirdetik ki.


MEGÁLLAPODÁS

levélváltás formájában az Európai Közösség és a Koreai Köztársaság között az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikke (6) bekezdésének és XXVIII. cikkének megfelelően

Brüsszel, 2005. december 13.

Tisztelt Uram!

Az Európai Közösségek (EK) és a Koreai Köztársaság között az 1994. évi GATT XXIV. cikkének (6) bekezdése és XXVIII. cikke értelmében a Ciprusi Köztársaság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Szlovén Köztársaság engedményes listájában szereplő engedmények ezen országoknak az Európai Közösséghez való csatlakozása során eszközölt módosítása céljából folytatott tárgyalások kezdeményezését követően az EK és a Korai Köztársaság között az EK által 2004. január 19-én az 1994. évi GATT XXIV. cikkének (6) bekezdése értelmében a WTO-nak küldött bejelentést követően megkezdett tárgyalások lezárása érdekében az alábbi megállapodás született.

Az EK hozzájárul ahhoz, hogy az EK-25 vámterülete vonatkozásában felvegye az engedményes listájára a korábbi listáján szereplő engedményeket.

Az EK hozzájárul ahhoz, hogy engedményes listájára az alábbi csökkentett alkalmazott vámtételeket vegye fel:

 

8525 40 99: 12,5 %-os csökkentett alkalmazott vámtétel,

 

3903 19 00: 4 %-os csökkentett alkalmazott vámtétel,

 

8521 10 30: 13,0 %-os csökkentett alkalmazott vámtétel,

 

8527 31 91: 11,4 %-os csökkentett alkalmazott vámtétel.

A fenti, csökkentett alkalmazott vámtételeket három évig, vagy addig kell alkalmazni, ameddig a Dohai Fejlesztési Programterv eredményeinek végrehajtása el nem éri a fenti vámtarifaszintet – attól függően, hogy melyik a korábbi időpont. A 8525 40 99-re vonatkozó csökkentett alkalmazott vámtételt ugyanakkor négy évig, vagy addig kell alkalmazni, ameddig a Dohai Fejlesztési Programterv eredményeinek végrehajtása el nem éri a fenti vámtarifaszintet – attól függően, hogy melyik a korábbi időpont. A fenti időszakok a végrehajtás időpontjában kezdődnek.

Ez a megállapodás azon a napon lép hatályba, amikor az EK a Koreai Köztársaságtól a kellő formában jóváhagyott, megállapodásról szóló levelet megkapja, és azt a felek saját eljárásaiknak megfelelően megvizsgálták. Az EK minden tőle telhetőt megtesz annak biztosítása érdekében, hogy a megfelelő végrehajtási intézkedések legkésőbb 2006. január 1-jén hatályba lépjenek.

Kérem, Uram, fogadja megkülönböztetett nagyrabecsülésem kifejezését.

Az Európai Közösség részéről

Image

Brüsszel, 2005. december 13.

Tisztelt Uram!

Ezennel igazolom az alábbi levelének kézhezvételét:

„Az Európai Közösségek (EK) és a Koreai Köztársaság között az 1994. évi GATT XXIV. cikkének (6) bekezdése és XXVIII. cikke értelmében a Ciprusi Köztársaság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Szlovén Köztársaság engedményes listájában szereplő engedmények ezen országoknak az Európai Közösséghez való csatlakozása során eszközölt módosítása céljából folytatott tárgyalások kezdeményezését követően az EK és a Koreai Köztársaság között az EK által 2004. január 19-én az 1994. évi GATT XXIV. cikkének (6) bekezdése értelmében a WTO-nak küldött bejelentést követően megkezdett tárgyalások lezárása érdekében az alábbi megállapodás született.

Az EK hozzájárul ahhoz, hogy az EK-25 vámterülete vonatkozásában felvegye az engedményes listájára a korábbi listáján szereplő engedményeket.

Az EK hozzájárul ahhoz, hogy engedményes listájára az alábbi csökkentett alkalmazott vámtételeket vegye fel:

 

8525 40 99: 12,5 %-os csökkentett alkalmazott vámtétel,

 

3903 19 00: 4 %-os csökkentett alkalmazott vámtétel,

 

8521 10 30: 13,0 %-os csökkentett alkalmazott vámtétel,

 

8527 31 91: 11,4 %-os csökkentett alkalmazott vámtétel.

A fenti, csökkentett alkalmazott vámtételeket három évig, vagy addig kell alkalmazni, ameddig a Dohai Fejlesztési Programterv eredményeinek végrehajtása el nem éri a fenti vámtarifaszintet – attól függően, hogy melyik a korábbi időpont. A 8525 40 99-re vonatkozó csökkentett alkalmazott vámtételt ugyanakkor négy évig, vagy addig kell alkalmazni, ameddig a Dohai Fejlesztési Programterv eredményeinek végrehajtása el nem éri a fenti vámtarifaszintet – attól függően, hogy melyik a korábbi időpont. A fenti időszakok a végrehajtás időpontjában kezdődnek.

Ez a megállapodás azon a napon lép hatályba, amikor az EK a Koreai Köztársaságtól a kellő formában jóváhagyott, megállapodásról szóló levelet megkapja, és azt a felek saját eljárásaiknak megfelelően megvizsgálták. Az EK minden tőle telhetőt megtesz annak biztosítása érdekében, hogy a megfelelő végrehajtási intézkedések legkésőbb 2006. január 1-jén hatályba lépjenek.”

Megtiszteltetés számomra, hogy kifejezhetem Kormányom egyetértését.

Kérem, Uram, fogadja megkülönböztetett nagyrabecsülésem kifejezését.

A Koreai Köztársaság részéről

Image


23.12.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 340/64


A TANÁCS HATÁROZATA

(2005. december 21.)

a terrorizmus elleni küzdelem érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről szóló 2580/2001/EK rendelet 2. cikke (3) bekezdésének végrehajtásáról és a 2005/848/EK határozat hatályon kívül helyezéséről

(2005/930/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel a terrorizmus elleni küzdelem érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről szóló, 2001. december 27-i 2580/2001/EK rendeletre (1) és különösen annak 2. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Tanács 2005. november 29-én elfogadta a terrorizmus elleni küzdelem érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről szóló 2580/2001/EK rendelet 2. cikke (3) bekezdésének végrehajtásáról és a 2005/722/KKBP határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 2005/848/EK határozatot (2).

(2)

Határozat született arról, hogy el kell fogadni azon személyek, csoportok és szervezetek naprakésszé tett listáját, akikre, illetve amelyekre a 2580/2001/EK rendelet vonatkozik,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A 2580/2001/EK rendelet 2. cikkének (3) bekezdésében meghatározott lista helyébe a következő lép:

„1.   Személyek

1.

ABOU, Rabah Naami (más néven Naami Hamza; más néven Mihoubi Faycal; más néven Fellah Ahmed; más néven Dafri Rèmi Lahdi), született: 1966.2.1., Algír (Algéria) (az al-Takfir és az al-Hidzsra tagja)

2.

ABOUD, Maisi (más néven »a svájci Abderrahmane«), született: 1964.10.17., Algír (Algéria) (az al-Takfir és az al-Hidzsra tagja)

3.

AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (más néven ABU OMRAN; más néven AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim), született: 1967.6.26., Qatif-Bab al Shamal, Szaúd-Arábia; szaúdi állampolgár

4.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, született: Al Ihsa, Szaúd-Arábia; szaúdi állampolgár

5.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, született: 1966.10.16., Tarut, Szaúd-Arábia; szaúdi állampolgár

6.

ARIOUA, Azzedine, született: 1960.11.20., Constantine (Algéria) (az al-Takfir és az al-Hidzsra tagja)

7.

ARIOUA, Kamel (más néven Lamine Kamel), született: 1969.8.18., Constantine (Algéria) (az al-Takfir és az al-Hidzsra tagja)

8.

ASLI, Mohamed (más néven Dahmane Mohamed), született: 1975.5.13., Ain Taya (Algéria) (az al-Takfir és az al-Hidzsra tagja)

9.

ASLI, Rabah, született: 1975.5.13., Ain Taya (Algéria) (az al-Takfir és az al-Hidzsra tagja)

10.

ATWA, Ali (más néven BOUSLIM, Ammar Mansour; más néven SALIM, Hassan Rostom), Libanon, született: 1960., Libanon; libanoni állampolgár

11.

DARIB, Noureddine (más néven Carreto; más néven Zitoun Mourad), született: 1972.2.1., Algéria (az al-Takfir és az al-Hidzsra tagja)

12.

DJABALI, Abderrahmane (más néven Touil), született: 1970.6.1., Algéria (az al-Takfir és az al-Hidzsra tagja)

13.

EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (más néven AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali; más néven EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali), született: 1965.7.10. vagy 1965.7.11., El Dibabiya, Szaúd-Arábia; szaúdi állampolgár

14.

FAHAS, Sofiane Yacine, született: 1971.9.10., Algír (Algéria) (az al-Takfir és az al-Hidzsra tagja)

15.

IZZ-AL-DIN, Hasan (más néven GARBAYA, AHMED; más néven SA-ID; más néven SALWWAN, Samir), Libanon, született: 1963., Libanon, libanoni állampolgár

16.

LASSASSI, Saber (más néven Mimiche), született: 1970.11.30., Constantine (Algéria) (az al-Takfir és az al-Hidzsra tagja)

17.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (más néven ALI, Salem; más néven BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; más néven HENIN, Ashraf Refaat Nabith; más néven WADOOD, Khalid Adbul), született: 1965.4.14. vagy 1964.3.1., Pakisztán, útlevélszám: 488555

18.

MOKTARI, Fateh (más néven Ferdi Omar), született: 1974.12.26., Hussein Dey (Algéria) (az al-Takfir és az al-Hidzsra tagja)

19.

MUGHNIYAH, Imad Fa’iz (más néven MUGHNIYAH, Imad Fayiz), a Hezbollah magas beosztású hírszerző tisztje, született: 1962.12.7., Tayr Dibba, Libanon, útlevélszám: 432298 (Libanon)

20.

NOUARA, Farid, született: 1973.11.25., Algír (Algéria) (az al-Takfir és az al-Hidzsra tagja)

21.

RESSOUS, Hoari (más néven Hallasa Farid), született: 1968.9.11., Algír (Algéria) (az al-Takfir és az al-Hidzsra tagja)

22.

SEDKAOUI, Noureddine (más néven Nounou), született: 1963.6.23., Algír (Algéria) (az al-Takfir és az al-Hidzsra tagja)

23.

SELMANI, Abdelghani (más néven Gano), született: 1974.6.14., Algír (Algéria) (az al-Takfir és az al-Hidzsra tagja)

24.

SENOUCI, Sofiane, született: 1971.4.15., Hussein Dey (Algéria) (az al-Takfir és az al-Hidzsra tagja)

25.

SISON, Jose Maria (más néven Armando Liwanag; más néven Joma, az NPA-t is magában foglaló Fülöp-szigeteki Kommunista Párt vezetője), született: 1939.2.08., Cabugao, Fülöp-szigetek

26.

TINGUALI, Mohammed (más néven Mouh di Kouba), született: 1964.4.21., Blinda (Algéria) (az al-Takfir és az al-Hidzsra tagja)

2.   Csoportok és szervezetek

1.

Abu Nidal Szervezet (ANO) (más néven Fatah-Forradalmi Tanács, Arab Forradalmi Brigádok, Fekete Szeptember és Szocialista Muzulmánok Forradalmi Szervezete)

2.

Al-Aqsa Mártírjainak Brigádja

3.

Al-Aqsa e.V.

4.

Al-Takfir és al-Hidzsra

5.

Aum Shinrikyo (más néven AUM, más néven Aum Legfelsőbb Igazság, más néven Aleph)

6.

Babbar Khalsa

7.

Az Új Néphadsereget (NPA) is magában foglaló Fülöp-szigeteki Kommunista Párt, Fülöp-szigetek, Sison Jose Maria C.-hez kapcsolódva (más néven Armando Liwanag; más néven Joma, az NPA-t is magában foglaló Fülöp-szigeteki Kommunista Párt vezetője)

8.

Gama’a al-Islamiyya (Iszlám Csoport) (más néven Al-Gama’a al-Islamiyya, IG)

9.

Nagy Iszlám Keleti Harci Front (Great Islamic Eastern Warriors Front – IBDA-C)

10.

Hamász (ide tartozik a Hamas-Izz al-Din al-Qassem)

11.

Hezb-i-Mudzsahedin (HM)

12.

Alapítvány a Szent Föld Felszabadításáért és Fejlesztéséért (Holy Land Foundation for Relief and Development)

13.

Ifjú Szikek Nemzetközi Szövetsége (International Sikh Youth Federation – ISYF)

14.

Kahane Chai (Kach)

15.

Khaliszán Zindabad Erő (Khalisan Zindabad Force – KZF)

16.

Kurd Munkáspárt (PKK), (más néven KADEK; más néven KONGRA-GEL)

17.

Mudzsaheddin-e Khalq Szervezet (MEK vagy MKO) [az Iráni Ellenállás Nemzeti Tanács (National Council of Resistance of Iran – NCRI) kivételével], (más néven az Iráni Nemzeti Felszabadítási Hadsereg (NLA, a MEK katonai szárnya), Iráni Népi Mudzsaheddin (PMOI), Muzulmán Iráni Diákok Társasága)

18.

Nemzeti Felszabadítási Hadsereg (Ejército de Liberación Nacional)

19.

Palesztin Felszabadítási Front (Palestine Liberation Front – PLF)

20.

Palesztin Iszlám Dzsihád (Palestinian Islamic Jihad – PIJ)

21.

Népi Front Palesztina Felszabadításért – PFLP

22.

Népi Front Palesztina Felszabadításért – Főparancsnokság (más néven PFLP-General Command, más néven PFLP-GC)

23.

Kolumbiai Forradalmi Fegyveres Erők (Fuerzas armadas revolucionarias de Columbia – FARC)

24.

Forradalmi Népi Felszabadítási Hadsereg/Front/Párt (DHKP/C) (más néven Devrimci Sol (Forradalmi Baloldal), Dev Sol)

25.

Fényes Ösvény (Sendero Luminoso – SL)

26.

Stichting Al Aqsa (más néven Stichting Al Aqsa Nederland, más néven Al Aqsa Nederland)

27.

Kolumbiai Egyesült Önvédelmi Erők (Autodefensas Unidas de Colombia – AUC)”

2. cikk

A 2005/848/EK határozat hatályát veszti.

3. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Ez a határozat kihirdetésének napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2005. december 21-én.

a Tanács részéről

az elnök

B. BRADSHAW


(1)  HL L 344., 2001.12.28., 70. o. A legutóbb az 1957/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 314., 2005.11.30., 16. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 314., 2005.11.30., 46. o.


Bizottság

23.12.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 340/67


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. december 21.)

Finnországnak és Svédországnak a vegetatív szőlő-szaporítóanyagok forgalmazásáról szóló 68/193/EGK tanácsi irányelv szerinti kötelezettség alól történő mentesítéséről

(az értesítés a C(2005) 5469. számú dokumentummal történt)

(Csak a finn és a svéd nyelvű szöveg hiteles)

(2005/931/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a vegetatív szőlő-szaporítóanyagok forgalmazásáról szóló, 1968. április 9-i 68/193/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 18a. cikkére,

tekintettel a Finnország és Svédország által benyújtott kérelemre,

mivel:

(1)

A 68/193/EGK irányelv rendelkezéseket tartalmaz a szőlő-szaporítóanyagok forgalmazásáról. Az irányelv rendelkezik továbbá arról, hogy bizonyos feltételek megléte esetén a tagállamok teljes mértékben vagy részben mentesíthetők ezen irányelv alkalmazásának kötelezettsége alól.

(2)

Finnországban és Svédországban szőlő-szaporítóanyagokat rendes körülmények között nem szaporítanak, illetve nem forgalmaznak. Emellett a szőlőtermesztés a fenti tagállamokban gazdasági szempontból elenyésző jelentőségű.

(3)

Amíg ezen feltételek fennállnak, az érintett tagállamokat mentesíteni kell a 68/193/EGK irányelvben foglalt, a szóban forgó anyagra vonatkozó rendelkezés alkalmazásának kötelezettsége alól.

(4)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Mezőgazdasági, Kertészeti és Erdészeti Vetőmagok és Szaporítóanyagok Állandó Bizottsága véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 12. cikk (1) bekezdése és a 12a. cikk kivételével Finnország és Svédország mentesül a 68/193/EGK irányelv alkalmazásának kötelezettsége alól.

2. cikk

Ennek a határozatnak a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2005. december 21-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 93., 1968.4.17., 15. o. A legutóbb a 2005/43/EK irányelvvel (HL L 164., 2005.6.24., 37. o.) módosított irányelv.


23.12.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 340/68


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. december 21.)

a 91/68/EGK tanácsi irányelv E. mellékletének a juh- és kecskefélék egészségügyi bizonyítványmintáinak naprakésszé tétele tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a C(2005) 5506. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2005/932/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a juh- és kecskefélék Közösségen belüli kereskedelmére irányadó állat-egészségügyi feltételekről szóló, 1991. január 28-i 91/68/EGK tanácsi irányelvre (1), és különösen annak 14. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A vágásra, hizlalásra és tenyésztésre szánt juh- és kecskefélék Közösségen belüli kereskedelmének egészségügyi bizonyítványmintái a 91/68/EGK irányelv E. mellékletének I., II. és III. mintájában szerepelnek.

(2)

Igazolási nehézségekkel kell számolni azokban a tagállamokban, ahol a hatósági állatorvos nem tudja igazolni az állandó tartózkodási helyre és helyzetre vonatkozó követelményeket, amely információk csak a gazdálkodó előtt ismeretesek.

(3)

Az egészségügyi bizonyítványban hangsúlyozni kell, hogy a bizonyítvány az állandó tartózkodási hely és helyzet követelményeire vonatkozóan a gazdálkodó nyilatkozatán és a juh- és kecskefélék azonosítási és nyilvántartási rendszerének létrehozásáról, és az 1782/2003/EK rendelet, valamint a 92/102/EGK és a 64/432/EGK irányelv módosításáról szóló, 2003. december 17-i 21/2004/EK tanácsi rendeletnek (2) megfelelően vezetett nyilvántartások vizsgálatán alapul.

(4)

A 91/68/EGK irányelvet ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 91/68/EGK irányelv E. melléklete ezen irányelv mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a határozat 2006. február 15-től alkalmazandó.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2005. december 21-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 46., 1991.2.19., 19. o. A legutóbb a 2004/554/EK bizottsági határozattal (HL L 248., 2004.7.22., 1. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 5., 2004.1.9., 8. o.


MELLÉKLET

A 91/68/EGK irányelv E. melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az I. mintában a 12.4.1. pont elé a következő pont kerül beillesztésre:

„12.4.

A tulajdonos írásos nyilatkozatán vagy a gazdaságnak a 21/2004/EK tanácsi rendelet, különösen annak melléklete B. és C. részének megfelelően vezetett nyilvántartás és szállítási okmányok vizsgálatán alapul,”.

2.

A II. és III. minta 12.4. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„12.4.

A tulajdonos írásos nyilatkozatán vagy a gazdaságnak a 21/2004/EK tanácsi rendelet, különösen annak melléklete B. és C. részének megfelelően vezetett nyilvántartás és azon állatok mozgására vonatkozó iratok vizsgálatán alapul, amelyeket a berakodást, vagy – 30 naposnál fiatalabb állatok esetében – születésük óta ott neveltek, és a berakodást megelőző 21 napban semmilyen juh- és kecskeféle nem érkezett a származási gazdaságba, sem pedig harmadik országból származó párosujjú patás állat nem került oda behozatalra a származási gazdaságból történő kiszállítást megelőző 30 napon, kivéve, ha ezen állatokat a 91/68/EGK irányelv 4a. cikke (2) bekezdésének megfelelően hozták be;”.


23.12.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 340/70


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. december 21.)

az Oroszországban előforduló madárinfluenzával kapcsolatos egyes védekezési intézkedésekről szóló 2005/693/EK határozat második módosításáról

(az értesítés a C(2005) 5563. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2005/933/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a harmadik országokból a Közösségbe behozott állatok állat-egészségügyi ellenőrzésére irányadó elvek megállapításáról, valamint a 89/662/EGK, 90/425/EGK és 90/675/EGK irányelvek módosításáról szóló, 1991. július 15-i 91/496/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 18. cikke (7) bekezdésére,

tekintettel a harmadik országokból a Közösségbe érkező termékek állat-egészségügyi ellenőrzésének megszervezésére irányadó elvek megállapításáról szóló, 1997. december 18-i 97/78/EK tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 22. cikke (6) bekezdésére,

mivel:

(1)

A madárinfluenza a baromfik és madarak elhullással és rendellenességekkel járó fertőző vírusos betegsége, ami rövid időn belül az állat- és a közegészségügyre komoly veszélyt jelentő, és a baromfitenyésztés jövedelmezőségét jelentősen csökkentő járványos méreteket ölthet.

(2)

Az Oroszországban előforduló madárinfluenzával kapcsolatos egyes védekezési intézkedésekről szóló, 2005. október 6-i 2005/693/EK bizottsági határozatot (3) a Bizottság a madárinfluenza oroszországi kitörését követően fogadta el. Az említett határozat felfüggeszti a baromfin kívüli madarak Oroszországból történő behozatalát, valamint a feldolgozatlan toll és tollrészek behozatalát a határozat I. mellékletében felsorolt oroszországi régiókból.

(3)

Oroszország egyes részein madárinfluenza-járvány kitörése továbbra is előfordul, ezért szükség van a 2005/693/EK határozatban előírt intézkedések meghosszabbítására. Azonban az Oroszország illetékes állat-egészségügyi hatóságai által szolgáltatott információtól függően a határozatot már ezen időpontot megelőzően is felül lehet vizsgálni.

(4)

Oroszország európai területén a madárinfluenzajárvány-kitörések mind a középső területen történtek, és nem fordult elő járványkitörés az északi régiókban. Ezért nincs már szükség a feldolgozatlan toll és tollrészek utóbb említett régiókból történő behozatalának a felfüggesztésére.

(5)

A 2005/693/EK határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2005/693/EK határozat a következőképpen módosul:

1.

A 3. cikkben a „2005. december 31.” helyébe „2006. március 31.” lép.

2.

Az I. melléklet helyébe e határozat melléklete lép.

2. cikk

A tagállamok e határozatnak való megfelelés érdekében haladéktalanul meghozzák a szükséges intézkedéseket, és kihirdetik azokat. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

3. cikk

E határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2005. december 21-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 268., 1991.9.24., 56. o. A legutóbb a 2003-as csatlakozási okmánnyal módosított irányelv.

(2)  HL L 24., 1998.1.30., 9. o. A legutóbb a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 165., 2004.4.30., 1. o.) módosított irányelv.

(3)  HL L 263., 2005.10.8., 22. o. A 2005/740/EK határozattal (HL L 276., 2005.10.21. 68. o.) módosított határozat.


MELLÉKLET

„I. MELLÉKLET

Az 1. cikk (2) és (3) bekezdésében említett Oroszországi Szövetségi Körzetek:

1.   Távol-keleti Szövetségi Körzet

Az Orosz Föderációban a következőket foglalja magában: Amur terület, Csukotka autonóm körzet, Zsidó autonóm terület, Kamcsatka terület, Habarovszk kraj, Korják autonóm körzet, Magadán terület, Primorszki kraj, Sakha (Jakutföld) Köztársaság, Szahalin terület.

2.   Szibériai Szövetségi Körzet

Az Orosz Föderációban a következőket foglalja magában: Agai Burjátföld autonóm körzet, Altaj Köztársaság, Altaj kraj, Burját Köztársaság, Csita terület, Evenkia autonóm körzet, Irkutszk terület, Kemerovo terület, Hakasszia Köztársaság, Krasznojarszk kraj, Novoszibirszk terület, Omszk terület, Tajmiri autonóm körzet, Tomszk terület, Tuva Köztársaság, Uszty-ordinszkiji Burjátföld autonóm körzet.

3.   Uráli Szövetségi Körzet

Az Orosz Föderációban a következőket foglalja magában: Cseljabinszk terület, Hanti- és Manysiföld autonóm körzet, Kurgán terület, Szverdlovszk terület, Tyumen terület, Jamali Nyenyecföld autonóm körzet.

4.   Központi Szövetségi Körzet

Az Orosz Föderációban a következőket foglalja magában: Belgorod terület, Brjanszk terület, Ivanovo terület, Kaluga terület, Kurszk terület, Lipetszk terület, Moszkva (szövetségi város), Moszkva terület, Orjol terület, Rjazan terület, Tambov terület, Tula terület, Vlagyimir terület, Voronyezs terület.

5.   Déli Szövetségi Körzet

Az Orosz Föderációban a következőket foglalja magában: Adige Köztársaság, Asztrahán terület, Csecsen Köztársaság, Dagesztáni Köztársaság, Ingus Köztársaság, Kabardin-Balkár Köztársaság, Kalmük Köztársaság, Karacsaj-Cserkesz Köztársaság, Krasznodar körzet, Észak-Oszét-Alán Köztársaság, Sztavropol kraj, Rosztov terület, Volgográd terület.

6.   Privolzszkij (Volga) Szövetségi Körzet

Az Orosz Föderációban a következőket foglalja magában: Baskortosztán Köztársaság, Csuvas Köztársaság, Kirov terület, Mari Köztársaság, Mordvin Köztársaság, Nyizsnyij Novgorod terület, Orenburg terület, Penza terület, Perm terület, Permják autonóm körzet, Szamara terület, Szaratov terület, Tatár Köztársaság, Udmurt Köztársaság, Uljanovszk terület.”


23.12.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 340/73


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. december 21.)

a 2005-ben a TSE felszámolására és ellenőrzésére irányuló tagállami programokhoz biztosított közösségi pénzügyi hozzájárulás újraelosztása tekintetében a 2004/696/EK és a 2004/863/EK határozat módosításáról

(az értesítés a C(2005) 5564. számú dokumentummal történt)

(2005/934/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az állat-egészségügyi kiadásokról szóló, 1990. június 26-i 90/424/EGK tanácsi határozatra (1) és különösen annak 24. cikke (5) és (6) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2005-ben közösségi pénzügyi hozzájárulásra jogosult, az egyes TSE-k felszámolására és ellenőrzésére irányuló programok jegyzékéről szóló, 2004. október 14-i 2004/696/EK bizottsági határozat (2) felsorolja a tagállamok által a Bizottsághoz benyújtott, 2005-ben a Közösségtől pénzügyi hozzájárulásra jogosult, a fertőző szivacsos agyvelőbántalmak (TSE) felszámolására és ellenőrzésére irányuló programokat. Az említett határozat a hozzájárulás javasolt arányát és maximális összegét is meghatározza minden egyes programra vonatkozóan.

(2)

Az egyes tagállamoknak 2005-ben a TSE felszámolására és ellenőrzésére irányuló programjai jóváhagyásáról és a közösségi pénzügyi hozzájárulás mértékének rögzítéséről szóló, 2004. november 30-i 2004/863/EK bizottsági határozat (3) jóváhagyja a 2004/696/EK határozatban felsorolt programokat, és megállapítja a közösségi hozzájárulás maximális összegeit.

(3)

A 2004/863/EK határozat előírja továbbá, hogy a tagállamoknak havonta jelentést kell küldeniük a Bizottságnak a TSE ellenőrzési programok megvalósításában elért előrehaladásról és a kifizetett költségekről. Ezen jelentések elemzése rámutat arra, hogy egyes tagállamok nem fogják kihasználni a 2005-ös évre szóló teljes keretüket, miközben más tagállamok kiadásai túl fogják lépni a számukra megállapított összeget.

(4)

Következésképpen az egyes programok számára nyújtott közösségi pénzügyi hozzájárulást ki kell igazítani. A keretüket ki nem használó tagállamok programjai számára odaítélt pénzügyi hozzájárulás egy részét helyénvaló újra felosztani azon tagállamok között, amelyek túllépik keretüket. Az újrafelosztást az érintett tagállamok tényleges kiadásaival kapcsolatos legutóbbi információkra kell alapozni.

(5)

Ezért a 2004/696/EK és 2004/863/EK határozatokat ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban állnak az Élelmiszerlánc és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2004/696/EK határozat mellékletei e határozat mellékletének megfelelően módosulnak.

2. cikk

A 2004/863/EK határozat az alábbiak szerint módosul:

1.

a 7. cikk (2) bekezdésében a „8 846 000 euro” helyébe „8 536 000 euro” lép;

2.

a 10. cikk (2) bekezdésében a „8 677 000 euro” helyébe „8 397 000 euro” lép;

3.

a 11. cikk (2) bekezdésében a „353 000 euro” helyébe „503 000 euro” lép;

4.

a 16. cikk (2) bekezdésében a „4 510 000 euro” helyébe „4 840 000 euro” lép;

5.

a 18. cikk (2) bekezdésében az „1 480 000 euro” helyébe „1 540 000 euro” lép;

6.

a 21. cikk (2) bekezdésében a „313 000 euro” helyébe „363 000 euro” lép;

7.

a 24. cikk (2) bekezdésében a „250 000 euro” helyébe „100 000 euro” lép;

8.

a 25. cikk (2) bekezdésében a „2 500 000 euro” helyébe „3 350 000 euro” lép;

9.

a 26. cikk (2) bekezdésében a „200 000 euro” helyébe „80 000 euro” lép;

10.

a 28. cikk (2) bekezdésében a „25 000 euro” helyébe „20 000 euro” lép;

11.

a 29. cikk (2) bekezdésében a „150 000 euro” helyébe „20 000 euro” lép;

12.

a 31. cikk (2) bekezdésében az „500 000 euro” helyébe „310 000 euro” lép;

13.

a 35. cikk (2) bekezdésében a „150 000 euro” helyébe „30 000 euro” lép;

14.

a 36. cikk (2) bekezdésében a „450 000 euro” helyébe „460 000 euro” lép;

15.

a 37. cikk (2) bekezdésében a „10 000 euro” helyébe „25 000 euro” lép;

16.

a 38. cikk (2) bekezdésében a „975 000 euro” helyébe „845 000 euro” lép;

17.

a 39. cikk (2) bekezdésében a „25 000 euro” helyébe „10 000 euro” lép;

18.

a 41. cikk (2) bekezdésében a „25 000 euro” helyébe „10 000 euro” lép;

19.

a 45. cikk (2) bekezdésében a „20 000 euro” helyébe „120 000 euro” lép;

20.

a 49. cikk (2) bekezdésében az „1 555 000 euro” helyébe „865 000 euro” lép;

21.

az 50. cikk (2) bekezdésében a „9 525 000 euro” helyébe „9 035 000 euro” lép;

22.

az 51. cikk (2) bekezdésében az „1 300 000 euro” helyébe „2 400 000 euro” lép;

23.

az 54. cikk (2) bekezdésében az „5 565 000 euro” helyébe „5 075 000 euro” lép;

24.

az 58. cikk (2) bekezdésében az „5 000 euro” helyébe „55 000 euro” lép;

25.

az 59. cikk (2) bekezdésében az „575 000 euro” helyébe „755 000 euro” lép;

26.

a 61. cikk (2) bekezdésében a „695 000 euro” helyébe „915 000 euro” lép;

27.

a 64. cikk (2) bekezdésében az „5 000 euro” helyébe „25 000 euro” lép.

3. cikk

E határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2005. december 21-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 224., 1990.8.18., 19. o. A legutóbb a 2003/99/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 325., 2003.12.12., 31. o.) módosított határozat.

(2)  HL L 316., 2004.10.15., 91. o. A 2005/413/EK határozattal (HL L 141., 2005.6.4., 24 o.) módosított határozat.

(3)  HL L 370., 2004.12.17., 82. o. A 2005/413/EK határozattal módosított határozat.


MELLÉKLET

A 2004/696/EK határozat I., II. és III. melléklete helyébe a következő lép:

I. MELLÉKLET

A TSE-k ellenőrzésére irányuló programok jegyzéke

A közösségi pénzügyi hozzájárulás aránya és maximális összege

(euróban)

Betegség

Tagállam

Elvégzett vizsgálatok (1) aránya

Maximális összeg

TSE-k

Ausztria

100 %

2 076 000

Belgium

100 %

3 586 000

Ciprus

100 %

503 000

Cseh Köztársaság

100 %

1 736 000

Dánia

100 %

2 426 000

Észtország

100 %

294 000

Finnország

100 %

1 170 000

Franciaország

100 %

29 755 000

Németország

100 %

15 170 000

Görögország

100 %

1 487 000

Magyarország

100 %

1 184 000

Írország

100 %

6 172 000

Olaszország

100 %

8 397 000

Litvánia

100 %

836 000

Luxemburg

100 %

155 000

Málta

100 %

36 000

Hollandia

100 %

4 840 000

Portugália

100 %

1 540 000

Szlovénia

100 %

444 000

Spanyolország

100 %

8 536 000

Svédország

100 %

363 000

Egyesült Királyság

100 %

5 690 000

Összesen

96 396 000

II. MELLÉKLET

A BSE felszámolására irányuló programok jegyzéke

A közösségi pénzügyi hozzájárulás maximális összege

(euróban)

Betegség

Tagállam

Arány

Maximális összeg

BSE

Ausztria

50 % selejtezés

25 000

Belgium

50 % selejtezés

100 000

Ciprus

50 % selejtezés

25 000

Cseh Köztársaság

50 % selejtezés

3 350 000

Dánia

50 % selejtezés

80 000

Észtország

50 % selejtezés

20 000

Finnország

50 % selejtezés

10 000

Franciaország

50 % selejtezés

310 000

Németország

50 % selejtezés

875 000

Görögország

50 % selejtezés

20 000

Írország

50 % selejtezés

4 000 000

Olaszország

50 % selejtezés

205 000

Luxemburg

50 % selejtezés

30 000

Hollandia

50 % selejtezés

460 000

Portugália

50 % selejtezés

845 000

Szlovákia

50 % selejtezés

25 000

Szlovénia

50 % selejtezés

10 000

Spanyolország

50 % selejtezés

1 320 000

Egyesült Királyság

50 % selejtezés

4 235 000

Összesen

15 945 000

III. MELLÉKLET

A súrlókór felszámolására irányuló programok jegyzéke

A közösségi pénzügyi hozzájárulás maximális összege

(euróban)

Betegség

Tagállam

Arány

Maximális összeg

Súrlókór

Ausztria

50 % selejtezés; 100 % genotipizálás

10 000

Belgium

50 % selejtezés; 100 % genotipizálás

105 000

Ciprus

50 % selejtezés; 100 % genotipizálás

5 075 000

Cseh Köztársaság

50 % selejtezés; 100 % genotipizálás

120 000

Dánia

50 % selejtezés; 100 % genotipizálás

5 000

Észtország

50 % selejtezés; 100 % genotipizálás

10 000

Finnország

50 % selejtezés; 100 % genotipizálás

25 000

Franciaország

50 % selejtezés; 100 % genotipizálás

2 400 000

Németország

50 % selejtezés; 100 % genotipizálás

2 275 000

Görögország

50 % selejtezés; 100 % genotipizálás

865 000

Magyarország

50 % selejtezés; 100 % genotipizálás

55 000

Írország

50 % selejtezés; 100 % genotipizálás

800 000

Olaszország

50 % selejtezés; 100 % genotipizálás

2 485 000

Lettország

50 % selejtezés; 100 % genotipizálás

5 000

Litvánia

50 % selejtezés; 100 % genotipizálás

5 000

Luxemburg

50 % selejtezés; 100 % genotipizálás

35 000

Hollandia

50 % selejtezés; 100 % genotipizálás

755 000

Portugália

50 % selejtezés; 100 % genotipizálás

915 000

Szlovákia

50 % selejtezés; 100 % genotipizálás

340 000

Szlovénia

50 % selejtezés; 100 % genotipizálás

65 000

Spanyolország

50 % selejtezés; 100 % genotipizálás

9 035 000

Svédország

50 % selejtezés; 100 % genotipizálás

10 000

Egyesült Királyság

50 % selejtezés; 100 % genotipizálás

7 380 000

Összesen

32 775 000


(1)  Gyorstesztek és elsődleges molekuláris tesztek.


23.12.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 340/78


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. december 22.)

a 2005/237/EK határozatnak a madárinfluenzával foglalkozó közösségi referencialaboratórium működéséhez nyújtott 2005. évi közösségi pénzügyi támogatás tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a C(2005) 5617. számú dokumentummal történt)

(Csak az angol nyelvű szöveg hiteles.)

(2005/935/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az állat-egészségügyi kiadásokról szóló, 1990. június 26-i 90/424/EGK tanácsi határozatra (1) és különösen annak 28. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A madárinfluenza (klasszikus baromfipestis) elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedések bevezetéséről szóló, 1992. május 19-i 92/40/EGK tanácsi irányelv (2) meghatározza a madárinfluenzának a baromfin való kitörése esetén alkalmazandó közösségi ellenőrző intézkedéseket. Rendelkezik továbbá a madárinfluenzával foglalkozó nemzeti laboratóriumok és a madárinfluenzával foglalkozó közösségi referencialaboratórium kijelöléséről.

(2)

Az állategészségüggyel és az élő állatokkal kapcsolatos területen egyes közösségi referencialaboratóriumok működéséhez nyújtott 2005. évi pénzügyi támogatásról szóló, 2005. március 15-i 2005/237/EK bizottsági határozat (3) közösségi pénzügyi támogatást biztosított a 92/40/EGK irányelvvel kijelölt, madárinfluenzával foglalkozó közösségi referencialaboratóriumnak.

(3)

A közösség és a harmadik országok területén a madárinfluenzával kapcsolatban kialakult állat-egészségügyi helyzet miatt jelentősen megnövekedett a madárinfluenzával foglalkozó közösségi referencialaboratóriumban az ezzel a betegséggel kapcsolatban elvégzendő munka mennyisége. Ennek oka elsősorban a laboratóriumba beérkezett vírusok meghatározása, valamint a jelenlegi reagenspanelek előállítása és frissítése, továbbá ezek terjesztése.

(4)

Ezenkívül a madárinfluenzával foglalkozó közösségi referencialaboratórium kulcsszerepet játszik a nemzeti referencialaboratóriumok diagnosztikai egységeinek támogatásában, beleértve a laboratóriumokban tett látogatásokat is.

(5)

2005-ben a jóváhagyott munkaprogram a rendelkezésre álló diagnosztikai módszerek arzenáljának bővítésével, az új molekuláris diagnosztikai technikák és módszerek érvényesítésével, új szabványok kibocsátásával és laboratóriumok közötti tesztek lefolytatásával bővült, ami a madárinfluenzával foglalkozó közösségi referencialaboratóriumban végzett tevékenységek gyarapodásával járt.

(6)

A Bizottság elemezte a 2005-ben szükséges kiadásokra vonatkozó legújabb információkat, amelyeket a madárinfluenzával foglalkozó közösségi referencialaboratórium bocsátott rendelkezésre. Figyelembe véve ezeket az információkat, a laboratóriumnak nyújtott közösségi pénzügyi hozzájárulást módosítani kell, ezért 2005-re helyénvaló a közösségi referencialaboratórium számára kiegészítő finanszírozást kiutalni.

(7)

A 2005/237/EK határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(8)

Az ebben a határozatban foglalt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2005/237/EK határozat 3. cikkében a „135 000 euro” helyébe „285 000 euro” lép.

2. cikk

Ennek a határozatnak Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2005. december 22-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 224., 1990.8.18., 19. o. A legutóbb a 2003/99/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 325., 2003.12.12., 31. o.) módosított határozat.

(2)  HL L 167., 1992.6.22., 1. o. A legutóbb a 806/2003/EK rendelettel (HL L 122., 2003.5.16., 1. o.) módosított irányelv.

(3)  HL L 72., 2005.3.18., 47. o.


Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

23.12.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 340/80


A TANÁCS 2005/936/KKBP KÖZÖS ÁLLÁSPONTJA

(2005. december 21.)

a terrorizmus elleni küzdelemre vonatkozó különleges intézkedések alkalmazásáról szóló 2001/931/KKBP közös álláspont naprakésszé tételéről és a 2005/847/KKBP közös álláspont hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 15. és 34. cikkére,

mivel:

(1)

A Tanács 2001. december 27-én elfogadta a terrorizmus elleni küzdelemre vonatkozó különleges intézkedések alkalmazásáról szóló 2001/931/KKBP közös álláspontot (1).

(2)

A Tanács 2005. november 29-én elfogadta a 2001/931/KKBP közös álláspont naprakésszé tételéről szóló 2005/847/KKBP közös álláspontot (2).

(3)

A 2001/931/KKBP közös álláspont rendszeres felülvizsgálatot ír elő.

(4)

Határozat született arról, hogy a 2001/931/KKBP közös álláspont mellékletét naprakésszé kell tenni, valamint a 2005/847/KKBP közös álláspontot hatályon kívül kell helyezni.

(5)

A 2001/931/KKBP közös álláspont 1. cikke (4) bekezdésében meghatározott követelményeknek megfelelően listát állítottak össze,

ELFOGADTA EZT A KÖZÖS ÁLLÁSPONTOT:

1. cikk

Azon személyek, csoportok és szervezetek felsorolását, amelyekre a 2001/931/KKBP közös álláspontot alkalmazni kell, a melléklet tartalmazza.

2. cikk

A 2005/847/KKBP közös álláspont hatályát veszti.

3. cikk

Ez a közös álláspont elfogadása napján lép hatályba.

4. cikk

Ezt a közös álláspontot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2005. december 21-én.

a Tanács részéről

az elnök

B. BRADSHAW


(1)  HL L 344., 2001.12.28., 93. o.

(2)  HL L 314., 2005.11.30., 41. o.


MELLÉKLET

Az 1. cikkben említett személyek, csoportok és szervezetek listája (1)

1.   SZEMÉLYEK

1.

ABOU, Rabah Naami (más néven Naami Hamza; más néven Mihoubi Faycal; más néven Fellah Ahmed; más néven Dafri Rèmi Lahdi), született: 1966.2.1., Algír (Algéria), (az al-Takfir és az al-Hidzsra tagja)

2.

ABOUD, Maisi (más néven „a svájci Abderrahmane”), született: 1964.10.17., Algír (Algéria), (az al-Takfir és az al-Hidzsra tagja)

3.

*ALBERDI URANGA, Itziar (ETA-aktivista), született: 1963.10.7., Durango (Biscay), személyazonossági igazolvány száma: 78.865.693

4.

*ALBISU IRIARTE, Miguel (ETA-aktivista; a Gestoras Pro-amnisítia tagja), született: 1961.6.7., San Sebastián (Guipúzcoa), személyazonossági igazolvány száma: 15.954.596

5.

AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (más néven ABU OMRAN; más néven AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim), született: 1967.6.26., Qatif-Bab al Shamal, Szaúd-Arábia; szaúdi állampolgár

6.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, született: Al Ihsa, Szaúd-Arábia; szaúdi állampolgár

7.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, született: 1966.10.16., Tarut, Szaúd-Arábia; szaúdi állampolgár

8.

*APAOLAZA SANCHO, Iván (ETA-aktivista; a K. Madrid tagja), született: 1971.11.10., Beasain (Guipúzcoa), személyazonossági igazolvány száma: 44.129.178

9.

ARIOUA, Azzedine, született: 1960.11.20., Constantine (Algéria) (az al-Takfir és az al-Hidzsra tagja)

10.

ARIOUA, Kamel (más néven Lamine Kamel), született: 1969.8.18., Constantine (Algéria) (az al-Takfir és az al-Hidzsra tagja)

11.

ASLI, Mohamed (más néven Dahmane Mohamed), született: 1975.5.13., Ain Taya (Algéria) (az al-Takfir és az al-Hidzsra tagja)

12.

ASLI, Rabah, született: 1975.5.13., Ain Taya (Algéria) (az al-Takfir és az al-Hidzsra tagja)

13.

*ARZALLUS TAPIA, Eusebio (ETA-aktivista), született: 1957.11.8., Regil (Guipúzcoa), személyazonossági igazolvány száma: 15.927.20

14.

ATWA, Ali (más néven BOUSLIM, Ammar Mansour; más néven SALIM, Hassan Rostom), Libanon, született: 1960., Libanon; libanoni állampolgár

15.

DARIB, Noureddine (más néven Carreto; más néven Zitoun Mourad), született: 1972.2.1., Algéria (az al-Takfir és az al-Hidzsra tagja

16.

DJABALI, Abderrahmane (más néven Touil), született: 1970.6.1., Algéria (az al-Takfir és az al-Hidzsra tagja)

17.

*ECHEBERRIA SIMARRO, Leire (ETA-aktivista), született: 1977.12.20., Basauri (Biscay), személyazonossági igazolvány száma: 45.625.646

18.

*ECHEGARAY ACHIRICA, Alfonso (ETA-aktivista), született: 1958.1.10., Plencia (Biscay), személyazonossági igazolvány száma: 16.027.051

19.

EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (más néven AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali; más néven EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali), született: 1965.7.10. vagy 1965.7.11., El Dibabiya, Szaúd-Arábia; szaúdi állampolgár)

20.

FAHAS, Sofiane Yacine, született: 1971.9.10., Algír (Algéria) (az al-Takfir és az al-Hidzsra tagja)

21.

*GOGEASCOECHEA ARRONATEGUI, Eneko (ETA-aktivista), született: 1967.4.29., Guernica (Biscay), személyazonossági igazolvány száma: 44.556.097

22.

*IPARRAGUIRRE GUENECHEA, Ma Soledad (ETA-aktivista), született: 1961.4.25., Escoriaza (Navarra), személyazonossági igazolvány száma: 16.255.819

23.

*IZTUETA BARANDICA, Enrique (ETA-aktivista), született: 1955.7.30., Santurce (Biscay), személyazonossági igazolvány száma: 14.929.950

24.

IZZ-AL-DIN, Hasan (más néven GARBAYA, AHMED; más néven SA-ID; más néven SALWWAN, Samir), Libanon, született: 1963., Libanon, libanoni állampolgár

25.

LASSASSI, Saber (más néven Mimiche), született: 1970.11.30., Constantine (Algéria) (az al-Takfir és az al-Hidzsra tagja)

26.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (más néven ALI, Salem; más néven BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; más néven HENIN, Ashraf Refaat Nabith; más néven WADOOD, Khalid Adbul), született: 1965.4.14. vagy 1964.3.1., Pakisztán, útlevélszám: 488555

27.

MOKTARI, Fateh (más néven Ferdi Omar), született: 1974.12.26., Hussein Dey (Algéria) (az al-Takfir és az al-Hidzsra tagja)

28.

*MORCILLO TORRES, Gracia (ETA-aktivista; a Kas/Ekin tagja), született: 1967.3.15., San Sebastián (Guipúzcoa), személyazonossági igazolvány száma: 72.439.052

29.

MUGHNIYAH, Imad Fa'iz (más néven MUGHNIYAH, Imad Fayiz), a Hezbollah magas beosztású hírszerző tisztje, született: 1962.12.7., Tayr Dibba, Libanon, útlevélszám: 432298 (Libanon)

30.

*NARVÁEZ GOÑI, Juan Jesús (ETA-aktivista), született: 1961.2.23., Pamplona (Navarra), személyazonossági igazolvány száma: 15.841.101

31.

NOUARA, Farid, született: 1973.11.25., Algír (Algéria) (az al-Takfir és az al-Hidzsra tagja)

32.

*ORBE SEVILLANO, Zigor (ETA-aktivista; a Jarrai/Haika/Segi tagja), született: 1975.9.22., Basauri (Biscay), személyazonossági igazolvány száma: 45.622.851

33.

*PALACIOS ALDAY, Gorka (ETA-aktivista; a K.Madrid tagja), született: 1974.10.17., Baracaldo (Biscay), személyazonossági igazolvány száma: 30.654.356

34.

*PEREZ ARAMBURU, Jon Ińaki (ETA-aktivista; a Jarrai/Haika/Segi tagja) született: 1964.9.18., San Sebastián (Guipúzcoa), személyazonossági igazolvány száma: 15.976.521

35.

*QUINTANA ZORROZUA, Asier (ETA-aktivista; a K.Madrid tagja), született: 1968.2.27., Bilbao (Biscay), személyazonossági igazolvány száma: 30.609.430

36.

RESSOUS, Hoari (más néven Hallasa Farid), született: 1968.9.11., Algír (Algéria) (az al-Takfir és az al-Hidzsra tagja)

37.

*RUBENACH ROIG, Juan Luis (ETA-aktivista; a K.Madrid tagja), született: 1963.9.18., Bilbao (Biscay), személyazonossági igazolvány száma: 18.197.545

38.

SEDKAOUI, Noureddine (más néven Nounou), született: 1963.6.23., Algír (Algéria) (az al-Takfir és az al-Hidzsra tagja)

39.

SELMANI, Abdelghani (más néven Gano), született: 1974.6.14., Algír (Algéria) (az al-Takfir és az al-Hidzsra tagja)

40.

SENOUCI, Sofiane, született: 1971.4.15., Hussein Dey (Algéria) (az al-Takfir és az al-Hidzsra tagja)

41.

SISON, Jose Maria (más néven Armando Liwanag; más néven Joma, az NPA-t is magában foglaló Fülöp-szigeteki Kommunista Párt vezetője), született: 1939.2.08., Cabugao, Fülöp-szigetek

42.

TINGUALI, Mohammed (más néven Mouh di Kouba), született: 1964.4.21., Blinda (Algéria) (az al-Takfir és az al-Hidzsra tagja)

43.

*URANGA ARTOLA, Kemen (ETA-aktivista; a Herri Batasuna/E.H/Batasuna tagja), született: 1969.5.25., Ondarroa (Biscay), személyazonossági igazolvány száma: 30.627.290

44.

*VALLEJO FRANCO, Iñigo (ETA-aktivista), született: 1976.5.21., Bilbao (Biscay), személyazonossági igazolvány száma: 29.036.694

45.

*VILA MICHELENA, Fermín (ETA-aktivista; a Kas/Ekin tagja), született: 1970.3.12., Irún (Guipúzcoa), személyazonossági igazolvány száma: 15.254.214

2.   CSOPORTOK ÉS SZERVEZETEK

1.

Abu Nidal Szervezet (ANO) (más néven Fatah-Forradalmi Tanács, Arab Forradalmi Brigádok, Fekete Szeptember és Szocialista Muzulmánok Forradalmi Szervezete)

2.

Al-Aqsa Mártírjainak Brigádja

3.

Al-Aqsa e.V.

4.

Al-Takfir és al-Hidzsra

5.

*Imperialista-ellenes Területi Egységek (Nuclei Territoriali Antimperialisti)

6.

Cooperativa Artigiana Fuoco ed Affini – Occasionalmente Spettacolare

7.

*Fegyveres Egységek a Kommunizmusért (Nuclei Armati per il Comunismo)

8.

Aum Shinrikyo (más néven AUM, más néven Aum Legfelsőbb Igazság, más néven Aleph)

9.

Babbar Khalsa

10.

*Tőke-, Börtön-, Börtönőr- és Börtöncella-ellenes Sejt (CCCCC – Cellula Contro Capitale, Carcere i suoi Carcerieri e le sue Celle)

11.

Az Új Néphadsereget (NPA) is magában foglaló Fülöp-szigeteki Kommunista Párt, Fülöp-szigetek, Sison Jose Maria C.-hez kapcsolódva (más néven Armando Liwanag; más néven Joma, az NPA-t is magában foglaló Fülöp-szigeteki Kommunista Párt vezetője)

12.

*Folytonosság Ír Köztársasági Hadsereg (Continuity Irish Republican Army – CIRA)

13.

*Euskadi Ta Askatasuna/Tierra Vasca y Libertad/Baszk Haza és Szabadság (ETA) (A következő szervezetek az ETA terroristacsoport részei: K.a.s., Xaki, Ekin, Jarrai-Haika-Segi, Gestoras pro-amnistía, Askatasuna, Batasuna (más néven Herri Batasuna, más néven Euskal Herritarrok)

14.

Gama’a al-Islamiyya (Iszlám Csoport) (más néven Al-Gama’a al-Islamiyya, IG)

15.

Nagy Iszlám Keleti Harci Front (Great Islamic Eastern Warriors Front – IBDA-C)

16.

*Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre/Október Elseje Antifasiszta Ellenálló Csoportok (G.R.A.P.O.)

17.

Hamász (ide tartozik a Hamas-Izz al-Din al-Qassem)

18.

Hezb-i-Mudzsahedin (HM)

19.

Alapítvány a Szent Föld Felszabadításáért és Fejlesztéséért (Holy Land Foundation for Relief and Development)

20.

Ifjú Szikek Nemzetközi Szövetsége (International Sikh Youth Federation – ISYF)

21.

*Nemzetközi Szolidaritás (Solidarietà Internazionale)

22.

Kahane Chai (Kach)

23.

Khaliszán Zindabad Erő (Khalistan Zindabad Force – KZF)

24.

Kurd Munkáspárt (PKK), (más néven KADEK; más néven KONGRA-GEL)

25.

*Lojalista Önkéntes Erő (Loyalist Volunteer Force – LVF)

26.

Mudzsaheddin-e Khalq Szervezet (MEK vagy MKO) [az Iráni Ellenállás Nemzeti Tanács (National Council of Resistance of Iran – NCRI) kivételével], (más néven az Iráni Nemzeti Felszabadítási Hadsereg (NLA, a MEK katonai szárnya), Iráni Népi Mudzsaheddin (PMOI), Muzulmán Iráni Diákok Társasága)

27.

Nemzeti Felszabadítási Hadsereg (Ejército de Liberación Nacional)

28.

*Narancssárga Önkéntesek (Orange Volunteers – OV)

29.

Palesztin Felszabadítási Front (Palestine Liberation Front – PLF)

30.

Palesztin Iszlám Dzsihád (Palestinian Islamic Jihad – PIJ)

31.

Népi Front Palesztina Felszabadításért – PFLP

32.

Népi Front Palesztina Felszabadításért – Főparancsnokság (más néven PFLP-General Command, más néven PFLP-GC)

33.

*Igazi IRA (Real IRA)

34.

*Vörös Brigád a Harcoló Kommunista Párt Építéséért (Brigate Rosse per la Costruzione del Partito Comunista Combattente)

35.

*A Vörös Kéz Védelmezői (Red Hand Defenders – RHD)

36.

Kolumbiai Forradalmi Fegyveres Erők (Fuerzas armadas revolucionarias de Columbia – FARC)

37.

*Forradalmi Sejtek/Epanastatiki Pirines

38.

*November 17. Forradalmi Szervezet/Dekati Evdomi Noemvri

39.

Forradalmi Népi Felszabadítási Hadsereg/Front/Párt (DHKP/C) (más néven Devrimci Sol (Forradalmi Baloldal), Dev Sol)

40.

*Forradalmi Népi Harc/Epanastatikos Laikos Agonas (ELA)

41.

Fényes Ösvény (Sendero Luminoso – SL)

42.

Stichting Al Aqsa (más néven Stichting Al Aqsa Nederland, más néven Al Aqsa Nederland)

43.

*Július Huszadika Brigád (Brigata XX Luglio)

44.

*Ulster Defence Association/Ulster Freedom Fighters (UDA/UFF)

45.

Kolumbiai Egyesült Önvédelmi Erők (Autodefensas Unidas de Colombia – AUC)

46.

*Egység a Forradalmi Proletár Kezdeményezésért (Nucleo di Iniziativa Proletaria Rivoluzionaria)

47.

*Egységek a Proletár Kezdeményezésért (Nuclei di Iniziativa Proletaria)

48.

*Nem hivatalos Anarchista Szövetség (F.A.I. – Federazione Anarchica Informale)


(1)  A *-gal jelölt személyekre, csoportokra és szervezetekre kizárólag a 2001/931/KKBP közös álláspont 4. cikke vonatkozik.