ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 278

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

48. évfolyam
2005. október 21.


Tartalom

 

II   Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

Oldal

 

 

Tanács

 

*

A Tanács határozata (2005. szeptember 20.) az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Tunéziai Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán megállapodás jegyzőkönyvének a Ciprusi Köztársaság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából történő megkötéséről

1

 

*

A Tanács Határozata (2005. április 25.) az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Tunéziai Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló, euro-mediterrán megállapodás jegyzőkönyvének a Ciprusi Köztársaság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Szlovén Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

2

Jegyzőkönyv az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Tunéziai Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán megállapodáshoz, a Ciprusi Köztársaság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Szlovén Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából

3

Euro-mediterrán megállapodás egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, és másrészről a Tunéziai Köztársaság közötti társulás létrehozásáról

9

Záróokmány

161

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

Tanács

21.10.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 278/1


A TANÁCS HATÁROZATA

(2005. szeptember 20.)

az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Tunéziai Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán megállapodás jegyzőkönyvének a Ciprusi Köztársaság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából történő megkötéséről

(2005/720/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 310. cikkére a 300. cikk (2) bekezdése első albekezdésének második mondatával és (3) bekezdése második albekezdésével összefüggésben,

tekintettel a 2003-as csatlakozási okmányra és különösen annak 6. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament hozzájárulására (1),

mivel:

(1)

Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Tunéziai Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán megállapodás jegyzőkönyvét 2005. június 8-án az Európai Közösség és tagállamai részéről aláírták.

(2)

A jegyzőkönyvet jóvá kell hagyni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

Egyetlen cikk

Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Tunéziai Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán megállapodás jegyzőkönyve az Európai Közösség és tagállamai nevében jóváhagyásra kerül a Ciprusi Köztársaság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából.

A jegyzőkönyv szövegét csatolták e határozathoz (2).

Kelt Brüsszelben, 2005. szeptember 20-án.

a Tanács részéről

az elnök

M. BECKETT


(1)  2005. szeptember 6-i hozzájárulás (a Hivatalos Lapban még nem jelent meg).

(2)  Lásd e Hivatalos Lap 2. oldalát.


21.10.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 278/2


A TANÁCS HATÁROZATA

(2005. április 25.)

az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Tunéziai Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló, euro-mediterrán megállapodás jegyzőkönyvének a Ciprusi Köztársaság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Szlovén Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

(2005/721/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 310. cikkére, összefüggésben a 300. cikk (2) bekezdése első albekezdésének második mondatával,

tekintettel az Európai Unió új tagállamainak csatlakozási okmányára és különösen annak 6. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

2004. február 10-én az Európai Közösség és annak tagállamai nevében a Tanács felhatalmazta a Bizottságot, hogy tárgyalásokat folytasson a Tunéziai Köztársasággal, az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről a Tunéziai Köztársaság közötti, társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán megállapodás (1) kiigazításáról az új tagállamok Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából.

(2)

E tárgyalások a Bizottság megelégedésére zárultak.

(3)

A Tunéziai Köztársasággal megtárgyalt jegyzőkönyv 12. cikkének (2) bekezdése rendelkezik a jegyzőkönyv hatálybalépés előtti ideiglenes alkalmazásáról.

(4)

A jegyzőkönyvet — figyelemmel annak egy későbbi időpontban való megkötésére — a Közösség és tagállamai nevében alá kell írni, és ideiglenesen alkalmazni kell,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy — figyelemmel annak megkötésére — kijelölje az Európai Közösség és annak tagállamai nevében, az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Tunéziai Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán megállapodás jegyzőkönyvének aláírására jogosult személy(eke)t, a Ciprusi Köztársaság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Szlovén Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából.

A jegyzőkönyv szövegét csatolták e határozathoz.

2. cikk

A megállapodást ideiglenesen kell alkalmazni — figyelemmel annak megkötésére — 2004. május 1-jétől kezdődően.

Kelt Brüsszelben, 2005. április 25-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. ASSELBORN


(1)  HL L 97., 1998.3.30., 2. o.


JEGYZŐKÖNYV

az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Tunéziai Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán megállapodáshoz, a Ciprusi Köztársaság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Szlovén Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából

A BELGA KIRÁLYSÁG,

A CSEH KÖZTÁRSASÁG,

A DÁN KIRÁLYSÁG,

A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG,

AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG,

A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG,

A SPANYOL KIRÁLYSÁG,

A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG,

ÍRORSZÁG,

AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG,

A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁG,

A LETT KÖZTÁRSASÁG,

A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG,

A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG,

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG,

A MÁLTAI KÖZTÁRSASÁG,

A HOLLAND KIRÁLYSÁG,

AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG,

A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG,

A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG,

A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG,

A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG,

A FINN KÖZTÁRSASÁG,

A SVÉD KIRÁLYSÁG,

NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA,

a továbbiakban: EK-tagállamok, amelyeket az Európai Unió Tanácsa képvisel,

és

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG,

a továbbiakban: Közösség, amelyet az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság képvisel,

egyrészről, valamint

A TUNÉZIAI KÖZTÁRSASÁG, a továbbiakban: Tunézia

másrészről,

MIVEL az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Tunéziai Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán megállapodást, a továbbiakban: euro-mediterrán megállapodás, 1995. július 17-én Brüsszelben aláírták és az 1998. március 1-jén hatályba lépett;

MIVEL a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződést 2003. április 16-án Athénban írták alá, és az 2004. május 1-jén hatályba lépett;

MIVEL a 2003-as csatlakozási okmány 6. cikkének (2) bekezdése szerint az új szerződő feleknek az euro-mediterrán megállapodáshoz történő csatlakozásáról e megállapodást kiegészítő jegyzőkönyv megkötésével kell megállapodni;

MIVEL az euro-mediterrán megállapodás 23. cikke (2) bekezdése szerint a Közösség és Tunézia konzultációt folytattak a kölcsönös érdekeik figyelembevételének biztosítása érdekében,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Tunéziai Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán megállapodás feleivé válnak, és a Közösség más tagállamaihoz hasonló módon, elfogadják és tudomásul veszik az euro-mediterrán megállapodás, valamint az ahhoz fűzött közös nyilatkozatok, nyilatkozatok és a levélváltások szövegét.

2. cikk

Az Európai Unión belül a közelmúltban végbement intézményi fejlődés figyelembevétele érdekében a felek megállapodnak abban, hogy az Európai Szén- és Acélközösséget létrehozó szerződés lejártát követően az euro-mediterrán megállapodásban az Európai Szén- és Acélközösségre utaló rendelkezéseket az Európai Közösségre utaló rendelkezéseknek kell tekinteni, amelyre az Európai Szén- és Acélközösség által szerződésben vállalt valamennyi jog és kötelezettség átszállt.

I. FEJEZET

AZ EURO-MEDITERRÁN MEGÁLLAPODÁS SZÖVEGÉNEK MÓDOSÍTÁSAI, BELEÉRTVE ANNAK MELLÉKLETEIT ÉS JEGYZŐKÖNYVEIT

3. cikk

Mezőgazdasági termékek

1.   Az 1. jegyzőkönyv 3. cikkének (1) és (2) bekezdése helyébe a következő lép:

„(1)   A teljes egészében Tunéziában előállított és Tunéziából közvetlenül a Közösségbe szállított 1509 10 10 KN-kód alá tartozó kezeletlen olívaolaj 2001. január 1-jétől nullaszázalékos vámtétellel hozható be a Közösségbe legfeljebb 50 000 tonnáig. Ezt 2004. május 1-jétől évente 700 tonnával kell kiegészíteni.

(2)   2002. január 1-jétől kezdődően négy év alatt ezt a mennyiséget évente 1 500 tonnával kell növelni, abból a célból, hogy 2005. január 1-jére az 56 700 tonnás éves mennyiséget elérjék.”

2.   Az 1. jegyzőkönyvhez csatolt, a Tunéziából származó mezőgazdasági termékeknek a Közösségbe irányuló behozatalára alkalmazandó megállapodásokról szóló táblázatban, a 1509 10 KN-kód alá tartozó termékekre vonatkozó engedményről szóló rész helyébe a következők lépnek:

KN-kód

Árumegnevezés

MFN-vám csökkentésének aránya %

Vámkontingens (nettó súly tonnában)

A meglévő vámkontingenseket meghaladó MFN-vám csökkentésének aránya ( %)

Külön rendelkezések

1509 10

Szűz olívaolaj és ennek frakciói

100

50 000 + 700

3.cikk (2) bekezdése

4. cikk

Származási szabályok

A 4. cikk a következőképpen módosul:

1.

A 19. cikk (4) bekezdésének szövege helyébe a következő szöveg lép:

„(4)   A visszamenőleges hatállyal kiadott EUR.1 szállítási bizonyítványokra az alábbi megjegyzések valamelyikét kell feltüntetni:

ES

»EXPEDIDO A POSTERIORI«

CS

»VYSTAVENO DODATEČNĚ«

DA

»UDSTEDT EFTERFØLGENDE«

DE

»NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT«

ET

»VÄLJA ANTUD TAGANTJÄRELE«

EL

»ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ«

EN

»ISSUED RETROSPECTIVELY«

FR

»DÉLIVRÉ À POSTERIORI«

IT

»RILASCIATO A POSTERIORI«

LV

»IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI«

LT

»RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS«

HU

»KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL«

MT

»MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT«

NL

»AFGEGEVEN A POSTERIORI«

PL

»WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE«

PT

»EMITIDO A POSTERIORI«

SL

»IZDANO NAKNADNO«

SK

»VYDANÉ DODATOČNE«

FI

»ANNETTU JÄLKIKÄTEEN«

SV

»UTFÄRDAT I EFTERHAND«

AR

»

Image

«.”

2.

A 20. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   Az így kiállított másodlaton a következő szavak valamelyikét kell feltüntetni:

ES

»DUPLICADO«

CS

»DUPLIKÁT«

DA

»DUPLIKÁT«

DE

»DUPLIKAT«

ET

»DUPLIKAAT«

EL

»ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ«

EN

»DUPLICATE«

FR

»DUPLICATA«

IT

»DUPLICATO«

LV

»DUBLIKĀTS«

LT

»DUBLIKATAS«

HU

»MÁSODLAT«

MT

»DUPLIKAT«

NL

»DUPLICAAT«

PL

»DUPLIKAT«

PT

»SEGUNDA VIA«

SL

»DVOJNIK«

SK

»DUPLIKÁT«

FI

»KAKSOISKAPPALE«

SV

»DUPLIKAT«

AR

»

Image

«.”

3.

A 22. cikk (4) bekezdésének a helyébe a következő szöveg lép:

„(4)   A 3a. cikkben hivatkozott esetekben a következő mondatok egyikét kell az EUR.1 szállítási bizonyítvány »Megjegyzések« rovatába illeszteni:

 

»PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO«, »FORENKLET PROCEDURE«, »VEREINFACHTES VERFAHREN«, »ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ«, »SIMPLIFIED PROCEDURE«, »PROCÉDURE SIMPLIFIÉE«, »PROCEDURA SEMPLIFICATA«, »VEREENVOUDIGDE PROCEDURE«, »PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO«, »YKSINKERTAISTETTU MENETTELY«, »FÖRENKLAT FÖRFARANDE«, »ZJEDNODUŠENÝ POSTUP-ČLÁNEK«, »LIHTSUSTATUD TOLLIPROTSEDUUR«, »VIENKĀRŠOTA PROCEDŪRA«, »SUPAPRASTINTA PROCEDŪRA«, »EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS«, »PROCEDURA SIMPLIFIKATA«, »PROCEDURA UPROSZCZONA«, »POENOSTAVLJEN POSTOPEK«, »ZJEDNODUŠENÝ POSTUP«,»Image«.”

5. cikk

A társulási bizottság elnöksége

A 82. cikk (3) bekezdésének szövege a következőképpen módosul:

„(3)   A társulási bizottság elnöki tisztét az Európai Közösségek Bizottságának képviselője és az Tunéziai Köztársaság kormányának képviselője felváltva látja el.”

II. FEJEZET

ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

6. cikk

Származási igazolások és igazgatási együttműködés

(1)   Az akár Tunézia, akár egy új tagállam által a közöttük alkalmazott preferenciális megállapodások vagy autonóm eljárások keretében megfelelően kibocsátott származási igazolásokat e jegyzőkönyv szerint az adott országokban elfogadják, feltéve hogy:

a)

az ilyen származási igazolások beszerzése az euro-mediterrán megállapodásban megállapított kedvezményes tarifális intézkedések vagy az általános közösségi preferencia-rendszer alapján kedvezményes tarifális elbánást biztosít;

b)

a származási igazolást és a fuvarokmányokat legkésőbb a csatlakozás időpontját megelőző napon adták ki;

c)

a származási igazolást a csatlakozás időpontjától számított négy hónapos időszakon belül benyújtják a vámhatóságnak.

Amennyiben az árukat Tunéziában vagy valamelyik új tagállamban a csatlakozás időpontját megelőzően jelentették be behozatalra a Tunézia és azon új tagállam között abban az időpontban alkalmazott preferenciális megállapodás vagy autonóm intézkedések alapján, az ilyen megállapodások vagy intézkedések szerint visszamenőleges hatállyal kiállított származási igazolás is elfogadható, feltéve hogy a csatlakozás időpontjától számított négy hónapos időszakon belül benyújtják a vámhatóságnak.

(2)   Tunéziának és az új tagállamoknak jogában áll fenntartani azokat az engedélyeket, amelyekkel az „elfogadott exportőr” státust a közöttük alkalmazott preferenciális megállapodások, illetve autonóm intézkedések alapján jóváhagyták, feltéve hogy:

a)

ilyen rendelkezés szerepel a Tunézia és a Közösség között, a csatlakozás időpontját megelőzően kötött euro-mediterrán megállapodásban is;

b)

az elfogadott exportőr alkalmazza az azon megállapodás értelmében hatályos származási szabályokat.

Ezeket az engedélyeket a csatlakozás időpontját követő legkésőbb egy évvel az euro-mediterrán megállapodás feltételeinek megfelelően kibocsátott új engedélyekkel kell felváltani.

3.   Tunézia, illetve az új tagállamok illetékes vámhatóságai az (1) és (2) bekezdésben említett preferenciális megállapodások, illetve autonóm intézkedések alapján kiadott származási igazolás utólagos ellenőrzésére vonatkozó kérelmeket a szóban forgó származási igazolás kibocsátását követő három évig elfogadják, és ilyet behozatali nyilatkozat alátámasztására a hozzájuk benyújtott származási igazolás elfogadását követő három évig kérhetnek.

7. cikk

Tranzitáruk

(1)   Az euro-mediterrán megállapodás rendelkezései alkalmazhatók azokra a Tunéziából valamely új tagállamba, illetve valamely új tagállamból Tunéziába behozott olyan árukra is, amelyek megfelelnek a 4. jegyzőkönyv rendelkezéseinek, és amelyek a csatlakozás időpontjában Tunéziában vagy az érintett új tagállamban úton vannak, vagy ideiglenes raktározáson, vámraktáron vagy vámszabad területen találhatók.

(2)   Ilyen esetekben preferenciális elbánás biztosítható, amennyiben az exportáló ország vámhatóságai által visszamenőleges hatállyal kibocsátott származási igazolást a csatlakozás időpontját követő négy hónapon belül benyújtják az importáló ország vámhatóságaihoz.

III. FEJEZET

Általános és záró rendelkezések

8. cikk

Tunézia vállalja, hogy a Közösség e bővítésével kapcsolatosan nem nyújt be igényt, kérelmet, illetve beterjesztést, és nem módosít vagy von vissza engedményt a GATT XXIV.6. és XXVIII. cikke értelmében.

9. cikk

2004-re a kezeletlen olívaolaj jelenlegi behozatali vámkontingensének volumennövekedését az alapvolumenek arányában kell kiszámítani, a 12. cikk (2) bekezdésében jelzett időpontot megelőzően eltelt időszak figyelembevételével.

10. cikk

Ez a jegyzőkönyv az euro-mediterrán megállapodás elválaszthatatlan részét képezi. E jegyzőkönyvnek a mellékletei a jegyzőkönyv elválaszthatatlan részét képezik.

11. cikk

(1)   Ezt a jegyzőkönyvet az Európai Közösség, a tagállamok nevében az Európai Unió Tanácsa és a Tunéziai Köztársaság saját eljárásainak megfelelően jóváhagyja.

(2)   A felek értesítik egymást az (1) bekezdésben említett megfelelő eljárások végrehajtásáról. A jóváhagyó okiratokat az Európai Unió Tanácsának Főtitkárságán kell letétbe helyezni.

12. cikk

(1)   Ez a jegyzőkönyv az utolsó jóváhagyó okirat letétbe helyezésének időpontját követő első hónap első napján lép hatályba.

(2)   Ezt a jegyzőkönyvet 2004. május 1-jétől kell alkalmazni.

13. cikk

Ez a jegyzőkönyv két-két eredeti példányban készült német, angol, dán, észt, spanyol, finn, francia, görög, magyar, olasz, lett, litván, máltai, holland, lengyel, portugál, szlovák, szlovén, svéd, cseh és arab nyelven, amely szövegek mindegyike egyaránt hiteles.

14. cikk

Az euro-mediterrán megállapodás szövege, beleértve az annak elválaszthatatlan részét képező mellékleteket és jegyzőkönyveket, valamint a csatolt záróokmány és nyilatkozatok cseh, észt, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, szlovák és szlovén nyelven is elkészültek, amelyek ugyanúgy hitelesek, mint az eredeti szövegek (1).

A társulási tanács jóváhagyja ezeket a szövegeket.

Hecho en Luxemburgo, el treinta y uno de mayo del dos mil cinco.

V Lucemburku dne třicátého prvního května dva tisíce pět.

Udfærdiget i Luxembourg den enogtredivte maj to tusind og fem.

Geschehen zu Luxemburg am einunddreißigsten Mai zweitausendfünf.

Kahe tuhande viienda aasta maikuu kolmekümne esimesel päeval Luxembourgis.

'Εγινε στo Λουξεμβούργο, στις τριανταμία Μαΐου δύο χιλιάδες πέντε.

Done at Luxembourg on the thirty–first day of May in the year two thousand and five.

Fait à Luxembourg, le trente–et–un mai deux mille cinq.

Fatto a Lussembourgo, addi' trentuno maggio duemilacinque.

Luksemburgā, divtūkstoš piektā gada trīsdesmit pirmajā maijā.

Priimta du tūkstančiai penktų metų gegužės trisdešimt pirmą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer ötödik év május harmincegyedik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fil-wieħed u tletin jum ta' Mejju tas-sena elfejn u ħamsa.

Gedaan te Luxemburg, de eenendertigste mei tweeduizend vijf.

Sporządzono w Luksemburgu dnia trzydziestego pierwszego maja roku dwutysięcznego piątego.

Feito em Luxemburgo, em trinta e um de Maio de dois mil e cinco.

V Luxembourgu, enaintridesetega maja leta dva tisoč pet.

V Luxemburgu dňa tridsiateho prvého mája dvetisíc päť.

Tehty Luxemburgissa kolmantenakymmenentenäensimmäisenä päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattaviisi.

Som skedde i Luxemburg den trettioförsta maj tjugohundrafem.

Image

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállarnok réseéröl

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu Państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

Pä medlemsstaternas vägnar

Image

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas värdā

Europos bendrijos värdā

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Ecropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Por la República de Túnez

Za Tuniskou republiku

For Den Tunesiske Republik

Für die Tunesische Republik

Tuneesia Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Τυνησίας

For the Republic of Tunisia

Pour la République Tunisienne

Per la Repubblica Tunisina

Tunisijas Republikas värdā

Tuniso Respublikos vardu

A Tunéz Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tat-Tuniżija

Voor de Republiek Tunesië

W imieniu Republiki Tunezyjskiej

Pela República da Tunísia

Za Tuniskú republiku

Za Republiko Tunizijo

Tunisian tasavallan puolesta

For Republiken Tunisien

Image


(1)  A megállapodásnak az Európai Unió 11 hivatalos nyelvén (spanyol, dán, német, görög, angol, francia, olasz, holland, portugál, finn, svéd) elkészített változatát a Hivatalos Lap következő számában tették közzé: HL L 97., 1998.3.30., 2. o. A cseh, észt, lett, litván, magyar, máltai, lengyel, szlovák és szlovén nyelvi változatok e Hivatalos Lapban jelentek meg.


EURO-MEDITERRÁN MEGÁLLAPODÁS

egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, és másrészről a Tunéziai Köztársaság közötti társulás létrehozásáról

A BELGA KIRÁLYSÁG,

A DÁN KIRÁLYSÁG,

A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG,

A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG,

A SPANYOL KIRÁLYSÁG,

A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG,

ÍRORSZÁG,

AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG,

A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG,

A HOLLAND KIRÁLYSÁG,

AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG,

A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG,

A FINN KÖZTÁRSASÁG,

A SVÉD KIRÁLYSÁG,

NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA,

az Európai Közösséget létrehozó szerződés és az Európai Szén- és Acélközösséget létrehozó szerződés Szerződő Felei, a továbbiakban: a „tagállamok”, és

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG,

AZ EURÓPAI SZÉN- ÉS ACÉLKÖZÖSSÉG,

a továbbiakban: a „Közösség”, egyrészről, és

A TUNÉZIAI KÖZTÁRSASÁG,

a továbbiakban: „Tunézia”, másrészről,

FIGYELEMBE VÉVE a Közösség, annak tagállamai és Tunézia között a meglévő hagyományos kapcsolatok jelentőségét és a Szerződő Felek által vallott közös értékeket;

FIGYELEMBE VÉVE, hogy a Közösség, annak tagállamai és Tunézia erősíteni kívánja e kapcsolatokat, és a viszonosság, partnerség és együttes fejlődés alapján tartós kapcsolatokat kíván létrehozni;

FIGYELEMBE VÉVE, hogy a Felek milyen fontosságot tulajdonítanak az Egyesült Nemzetek Alapokmánya elveinek, különösen az emberi jogok és a politikai és gazdasági szabadság betartásának, amelyek a társulás valódi alapját képezik;

FIGYELEMBE VÉVE az utóbbi években a politikai és gazdasági fejlődést mind az európai kontinensen, mind Tunéziában;

FIGYELEMBE VÉVE azt a jelentős haladást, amelyet Tunézia és állampolgárai tettek annak érdekében, hogy Tunézia gazdasága teljes mértékben integrálódjon a világgazdaságba, és hogy Tunézia részt vegyen a demokratikus nemzetek közösségében;

TUDATÁBAN e megállapodás fontosságának, amely az együttműködésen és párbeszéden alapul, az euro-mediterrán térségben a tartós stabilitás és biztonság megteremtése céljából;

TUDATÁBAN az egyrészről a teljes euro-mediterrán összefüggésben a kapcsolatok fontosságának, és másrészről a Maghreb-országok közötti integráció fontosságának;

SZEM ELŐTT TARTVA a Közösség és Tunézia közötti gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségeket, és e megállapodás megfelelő rendelkezésein keresztül e társulás céljainak elérése óhajával;

AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy rendszeres politikai párbeszéd jöjjön létre és fejlődjön a közös érdekű, kétoldalú és nemzetközi kérdésekről;

SZEM ELŐTT TARTVA a Közösség hajlandóságát arra, hogy jelentős támogatást nyújtson Tunéziának a gazdasági reform, strukturális alkalmazkodás és társadalmi fejlődés megvalósítására irányuló törekvéseiben;

FIGYELEMBE VÉVE mind a Közösség, mind Tunézia szabadkereskedelmi kötelezettségvállalását, az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezményből (GATT) fakadó származó jogoknak és kötelezettségeknek megfelelően;

AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy rendszeres párbeszéd révén tartós együttműködés jöjjön létre a gazdasági, társadalmi és kulturális kérdésekről a jobb kölcsönös egyetértés elérésére;

MEGGYŐZŐDVE arról, hogy e megállapodás a gazdasági kapcsolataik fejlődését elősegítő légkört fog létrehozni, különösen a kereskedelem és beruházás, a gazdasági szerkezetátalakítás kulcsfontosságú ágazatai és a technológiai modernizálás területein,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

(1)   Társulás jön létre egyrészről a Közösség és annak tagállamai, másrészről Tunézia között.

(2)   E megállapodás célja:

megfelelő keret biztosítása a Felek közötti politikai párbeszédhez, amely szoros kapcsolatok kialakítását teszi lehetővé minden olyan területen, amelyet az ilyen párbeszédhez megfelelőnek tekintenek,

a feltételek megteremtése az áruk, szolgáltatások és tőke kereskedelmének fokozatos liberalizálásához,

a Felek között a kereskedelem és a harmonikus gazdasági és társadalmi kapcsolatok bővítésének elősegítése, nevezetesen párbeszéden és együttműködésen keresztül, hogy elősegítse Tunézia és a tunéziai nép fejlődését és prosperitását,

a Maghreb-országok integrációjának előmozdítása Tunézia és a régió más országai közötti kereskedelem és együttműködés elősegítése révén,

a gazdasági, társadalmi, kulturális és pénzügyi együttműködés elősegítése.

2. cikk

A Felek közötti kapcsolatok, valamint magának a megállapodásnak minden rendelkezése az emberi jogok és demokratikus elvek tiszteletben tartásán alapul, amelyek a belpolitikát és nemzetközi politikát irányítják és a megállapodás alapvető elemét képezik.

I. CÍM

POLITIKAI PÁRBESZÉD

3. cikk

(1)   Rendszeres politikai párbeszéd jön létre a Felek között. E párbeszéd segítséget nyújt a partnerek közötti olyan tartós szolidaritási kapcsolatok kiépítésében, amelyek hozzájárulnak a mediterrán térség prosperitásához, stabilitásához és biztonságához, és a megértés és tolerancia légkörét hozza létre a kultúrák között.

(2)   A politikai párbeszéd és együttműködés célja különösen az, hogy:

a)

megkönnyítse a Felek közötti közeledést a jobb kölcsönös megértés fejlődésén és a közös érdekű nemzetközi kérdések tekintetében a rendszeres koordináláson keresztül;

b)

lehetővé tegye, hogy mindkét Fél figyelembe vegye a másik Fél álláspontját és érdekeit;

c)

hozzájáruljon a biztonság és stabilitás megszilárdításához a mediterrán térségben és különösen a Maghreb-országokban;

d)

segítse a közös kezdeményezések kifejlesztését.

4. cikk

A politikai párbeszéd valamennyi, a Felek közös érdekével bíró kérdést felöleli, különösen a béke, biztonság és regionális fejlődés biztosításához szükséges feltételeket az együttműködés – nevezetesen a Maghreb országcsoporton belül támogatásán keresztül.

5. cikk

Politikai párbeszédet folytatnak rendszeres időközönként és minden alkalommal, amikor erre szükség van, nevezetesen:

a)

miniszteri szinten, elsősorban a Társulási Tanácson belül;

b)

egyrészről Tunéziát és másrészről a Tanács elnökségét és a Bizottságot képviselő magas beosztású tisztviselők szintjén;

c)

teljes mértékben kihasználnak minden diplomáciai csatornát, beleértve a rendszeres tájékoztatásokat, a konzultációkat nemzetközi találkozók alkalmával és a harmadik országokban lévő diplomáciai képviselők közötti érintkezéseket,

d)

szükség szerint minden más olyan eszközzel, amely hasznosan hozzájárulhat a párbeszéd megszilárdításához és hatékonyságának növeléséhez.

II. CÍM

AZ ÁRUK SZABAD MOZGÁSA

6. cikk

A Közösség és Tunézia az e megállapodás hatálybalépésétől számított legfeljebb 12 éves átmeneti időszak alatt fokozatosan szabadkereskedelmi területet hoz létre e megállapodás rendelkezéseinek megfelelően és az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (a továbbiakban: GATT) és egyéb, a WTO-t létrehozó Egyezményhez csatolt többoldalú árukereskedelmi megállapodások rendelkezéseivel összhangban.

I. FEJEZET

IPARI TERMÉKEK

7. cikk

E fejezet rendelkezéseit a Közösségből és Tunéziából származó termékekre kell alkalmazni, az Európai Közösséget létrehozó szerződés II. mellékletében említett termékek kivételével.

8. cikk

Semmilyen új behozatali vám vagy ezzel azonos hatású díj nem kerül bevezetésre a Közösség és Tunézia közötti kereskedelemben.

9. cikk

A Tunéziából származó termékeket vám- és vámmal azonos hatású díjaktól és mennyiségi korlátozások vagy az azokkal azonos hatású intézkedésektől mentesen hozzák be a Közösségbe.

10. cikk

(1)   E fejezet rendelkezései nem zárják ki a Közösség részéről egy mezőgazdasági alkotóelem fenntartását a Tunéziából származó, az 1. mellékletben felsorolt termékek behozatala vonatkozásában.

A mezőgazdasági alkotóelem az áru előállításában felhasználásra kerültnek tekintett mezőgazdasági termékeknek a közösségi piacon alkalmazott ára és a harmadik országokból származó behozatal ára közötti különbségeket tükrözi, ahol az említett alaptermékek összköltsége magasabb a Közösségben. A mezőgazdasági alkotóelem meghatározott összeg vagy értékvám alakjában fordulhat elő. Az ilyen különbségeket, adott esetben, a mezőgazdasági alkotóelem tarifálásán alapuló specifikus vámok vagy értékvámok helyettesítik.

A 2. fejezet mezőgazdasági termékekre alkalmazandó rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell a mezőgazdasági alkotóelemre is.

(2)   E fejezet rendelkezései nem zárják ki, hogy Tunézia külön előírjon egy mezőgazdasági alkotóelemet a Közösségből származó, a 2. mellékletben felsorolt termékekre alkalmazandó behozatali vámra. A mezőgazdasági alkotóelem meghatározott összeg vagy értékvám formájában fordulhat elő.

A 2. fejezet mezőgazdasági termékekre alkalmazandó rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell a mezőgazdasági alkotóelemre is.

(3)   A 2. melléklet 1. jegyzékében felsorolt, a Közösségből származó termékek esetében Tunézia, e megállapodás hatálybalépésekor az 1995. január 1-jén hatályban lévőnél nem nagyobb behozatali vámokat és azokkal azonos hatású díjakat alkalmaz az e jegyzékben említett vámkontingensek keretén belül.

A vámok ipari alkotóelemének a (4) bekezdés alapján történő megszüntetése során az olyan termékek tekintetében alkalmazandó vámok szintje, amelyekre vonatkozóan a vámkontingenseket el kell törölni, nem lehet magasabb, mint az 1995. január 1-jén hatályban lévő vámok szintje.

(4)   A 2. melléklet 2. jegyzékében felsorolt, a Közösségből származó termékek esetében Tunézia a megállapodás 11. cikkének (3) bekezdésében megállapított rendelkezéseknek megfelelően szünteti meg a vámok ipari alkotóelemét a 4. mellékletben megadott termékek tekintetében.

A 2. melléklet 1. és 3. jegyzékében felsorolt, a Közösségből származó termékek esetében Tunézia a megállapodás 11. cikkének (3) bekezdésében megállapított rendelkezéseknek megfelelően szünteti meg a vámok ipari alkotóelemét az 5. mellékletben megadott termékek tekintetében.

(5)   Az (1) és (2) bekezdés alapján alkalmazott mezőgazdasági alkotóelem csökkenthető, amennyiben a Közösség és Tunézia közötti kereskedelemben csökken valamely alapvető mezőgazdasági termékre alkalmazandó díj, vagy amennyiben az ilyen csökkenések a feldolgozott mezőgazdasági termékekkel kapcsolatos kölcsönös engedmények eredményei.

(6)   Az (5) bekezdésben említett csökkentést, az érintett termékek jegyzékét és adott esetben azokat a vámkontingenseket, amelyek keretén belül a csökkentések alkalmazásra kerülnek, a Társulási Tanács állapítja meg.

11. cikk

(1)   E megállapodás hatálybalépésének időpontjában el kell törölni a Tunéziában a Közösségből származó, a 3–6. mellékletben nem szereplő termékekre alkalmazott behozatali vámokat és vámokkal azonos hatású díjakat.

(2)   Azokat a behozatali vámokat és vámokkal azonos hatású díjakat, amelyeket Tunéziában a Közösségből származó, a 3. mellékletben felsorolt termékekre alkalmaznak, fokozatosan el kell törölni a következő menetrendnek megfelelően:

e megállapodás hatálybalépésekor valamennyi vám és díj az alapvám 85 %-ára csökken;

e megállapodás hatálybalépését követő egy év elteltével valamennyi vám és díj az alapvám 70 %-ára csökken;

e megállapodás hatálybalépését követő két év elteltével valamennyi vám és díj az alapvám 55 %-ára csökken;

e megállapodás hatálybalépését követő három év elteltével valamennyi vám és díj az alapvám 40 %-ára csökken;

e megállapodás hatálybalépését követő négy év elteltével valamennyi vám és díj az alapvám 25 %-ára csökken;

e megállapodás hatálybalépését követő öt év elteltével eltörlésre kerülnek a fennmaradó vámok.

(3)   A 4. és 5. mellékletben felsorolt, a Közösségből származó termékekre Tunéziában alkalmazott behozatali vámokat és vámokkal azonos hatású díjakat fokozatosan el kell törölni a következő menetrendnek megfelelően:

A 4. mellékletben szereplő jegyzék esetében:

E megállapodás hatálybalépése napján valamennyi vám és díj az alapvám 92 %-ára csökken;

e megállapodás hatálybalépését követő egy év elteltével valamennyi vám és díj az alapvám 84 %-ára csökken;

e megállapodás hatálybalépését követő két év elteltével valamennyi vám és díj az alapvám 76 %-ára csökken;

e megállapodás hatálybalépését követő három év elteltével valamennyi vám és díj az alapvám 68 %-ára csökken;

e megállapodás hatálybalépését követő négy év elteltével valamennyi vám és díj az alapvám 60 %-ára csökken;

e megállapodás hatálybalépését követő öt év elteltével valamennyi vám és díj az alapvám 52 %-ára csökken;

e megállapodás hatálybalépését követő hat év elteltével valamennyi vám és díj az alapvám 44 %-ára csökken;

e megállapodás hatálybalépését követő hét év elteltével valamennyi vám és díj az alapvám 36 %-ára csökken;

e megállapodás hatálybalépését követő nyolc év elteltével valamennyi vám és díj az alapvám 28 %-ára csökken;

e megállapodás hatálybalépését követő kilenc év elteltével valamennyi vám és díj az alapvám 20 %-ára csökken;

e megállapodás hatálybalépését követő tíz év elteltével valamennyi vám és díj az alapvám 12 %-ára csökken;

e megállapodás hatálybalépését követő tizenegy év elteltével valamennyi vám és díj az alapvám 4 %-ára csökken;

e megállapodás hatálybalépését követő tizenkét év elteltével eltörlésre kerülnek a fennmaradó vámok.

Az 5. mellékletben szereplő jegyzék esetében:

E megállapodás hatálybalépését követő négy év elteltével valamennyi vám és díj az alapvám 88 %-ára csökken;

e megállapodás hatálybalépését követő öt év elteltével valamennyi vám és díj az alapvám 77 %-ára csökken;

e megállapodás hatálybalépését követő hat év elteltével valamennyi vám és díj az alapvám 66 %-ára csökken;

e megállapodás hatálybalépését követő hét év elteltével valamennyi vám és díj az alapvám 55 %-ára csökken;

e megállapodás hatálybalépését követő nyolc év elteltével valamennyi vám és díj az alapvám 44 %-ára csökken;

e megállapodás hatálybalépését követő kilenc év elteltével valamennyi vám és díj az alapvám 33 %-ára csökken;

e megállapodás hatálybalépését követő tíz év elteltével valamennyi vám és díj az alapvám 22 %-ára csökken;

e megállapodás hatálybalépését követő tizenegy év elteltével valamennyi vám és díj az alapvám 11 %-ára csökken;

e megállapodás hatálybalépését követő tizenkét év elteltével eltörlésre kerülnek a fennmaradó vámok.

(4)   Abban az esetben, ha súlyos nehézségek merülnek fel egy adott termék vonatkozásában, a Társulási Bizottság közös megegyezéssel felülvizsgálhatja a (3) bekezdésben ismertetett megfelelő menetrendet azzal a feltétellel, hogy az a menetrend, amelynek a felülvizsgálatát kérték, nem hosszabbítható meg az érintett termék tekintetében a legfeljebb 12 éves átmeneti időn túlra. Ha a Társulási Bizottság nem hozott határozatot harminc napon belül attól a naptól számítva, hogy Tunézia benyújtotta a kérelmét a menetrend felülvizsgálatára, Tunézia átmenetileg, egy évet meg nem haladó időtartamra felfüggesztheti a menetrend végrehajtását.

(5)   Valamennyi termék vonatkozásában az alapvám, amelyre a (2) és (3) bekezdésben megállapított egymást követő csökkentések alkalmazandók, a Közösséggel szemben 1995. január 1-jén ténylegesen alkalmazott vám.

(6)   Ha 1995. január 1-je után valamilyen vámcsökkentést erga omnes alkalmaznak, a csökkentett vámok az (5) bekezdésben hivatkozott alapvámok helyébe lépnek attól a naptól kezdve, amikor az ilyen csökkentések alkalmazásra kerülnek.

(7)   Tunézia közli a Közösséggel alapvámjait.

12. cikk

A 10., 11. cikk és a 19. cikk b) pontjának rendelkezései nem alkalmazandók a 6. mellékletben szereplő jegyzékben felsorolt termékekre. Az ilyen termékekre alkalmazandó rendelkezéseket a Társulási Tanács újra megvizsgálja a megállapodás hatálybalépését követő négy év elteltével.

13. cikk

A behozatali vámok eltörlésére vonatkozó rendelkezéseket a fiskális vámokra is alkalmazni kell.

14. cikk

(1)   Tunézia vámemelések vagy vámok újbóli bevezetése formájában olyan korlátozott időtartamú kivételes intézkedéseket hozhat, amelyek eltérnek a 11. cikk rendelkezéseitől.

Ezen intézkedések születő iparágakra vagy szerkezeti átalakítás alatt álló ágazatokra vagy olyan ágazatokra vonatkozhatnak, amelyek komoly nehézségekkel néznek szembe, különösen, ha e nehézségek nagyarányú társadalmi problémákat idéznek elő.

Azok a Tunéziában a Közösségből származó termékekre alkalmazandó behozatali vámok, amelyeket ezen intézkedésekkel vezetnek be, nem haladhatják meg az ad valorem 25 %-ot, és a Közösségből származó termékekre nézve preferenciális elemet tartalmaznak. Az ezen intézkedésekkel érintett termékek behozatalának teljes értéke nem haladhatja meg a Közösségből származó ipari termékek teljes behozatalának 15 %-át, azon utolsó év során, amelyre nézve statisztikai adatok rendelkezésre állnak.

Ezen intézkedéseket legfeljebb öt évig lehet alkalmazni, kivéve ha a Társulási Bizottság hosszabb időszakot engedélyez. Alkalmazásukat legkésőbb a legfeljebb tizenkét éves átmeneti időszak lejártával meg kell szüntetni.

Nem lehet ilyen intézkedést bevezetni valamely termék tekintetében, ha több mint három év eltelt azóta, hogy az adott termékre nézve valamennyi vámot és mennyiségi korlátozást, valamint azokkal azonos hatású díjat és intézkedést eltörölték.

Tunézia tájékoztatja a Társulási Bizottságot az elfogadni kívánt kivételes intézkedésekről, és – a Közösség kérelmére – azok bevezetése előtt konzultációkat kell folytatni az érintett intézkedésekről és ágazatokról. Ilyen intézkedések elfogadásakor Tunézia a Bizottság rendelkezésére bocsátja az e cikk alapján bevezetett vámok eltörlésének menetrendjét. E menetrend előírja a vámok egyenlő éves részletekben történő megszüntetését, amely legkésőbb a bevezetésüket követő két év múlva kezdődik meg. A Társulási Bizottság ettől eltérő menetrendről is határozhat.

(2)   Az (1) bekezdés negyedik albekezdésétől eltérve a Társulási Bizottság kivételesen, valamilyen új iparág megteremtésével kapcsolatos nehézségek figyelembevétele érdekében felhatalmazhatja Tunéziát az (1) bekezdés alapján már meghozott intézkedések fenntartására a tizenkét éves átmeneti időszak után legfeljebb hároméves időtartamra.

II. FEJEZET

MEZŐGAZDASÁGI ÉS HALÁSZATI TERMÉKEK

15. cikk

E fejezet rendelkezéseit a Közösségből és Tunéziából származó, az Európai Közösséget létrehozó szerződés II. mellékletében felsorolt termékekre kell alkalmazni.

16. cikk

A Közösség és Tunézia fokozatosan, egyre nagyobb mértékben liberalizálja az egymással folytatott mezőgazdasági és halászati termékek kereskedelmét.

17. cikk

(1)   A Tunéziából származó mezőgazdasági és halászati termékekre a Közösségbe történő behozatalkor az 1. és 2. jegyzőkönyvben foglalt rendelkezések vonatkoznak.

(2)   A Közösségből származó mezőgazdasági termékekre Tunéziába történő behozatalkor a 3. jegyzőkönyvben foglalt rendelkezések vonatkoznak.

18. cikk

(1)   2000. január 1-jétől a Közösség és Tunézia értékeli a helyzetet a 2001. január 1-jei hatállyal, a 16. cikkben foglalt céllal összhangban a Közösség és Tunézia által alkalmazandó liberalizációs intézkedések meghatározása érdekében.

(2)   Az előző bekezdés rendelkezéseinek sérelme nélkül és a Felek között a mezőgazdasági termékek rendszerének és az ilyen termékek különleges érzékenységének figyelembevételével a Közösség és Tunézia a Társulási Tanácsban rendszeresen megvizsgálja termékenként és kölcsönösségi alapon az egymásnak nyújtandó további engedmények lehetőségeit.

III. FEJEZET

KÖZÖS RENDELKEZÉSEK

19. cikk

A GATT rendelkezéseinek sérelme nélkül:

a)

semmilyen új, behozatalra vonatkozó mennyiségi korlátozás vagy azzal azonos hatású intézkedés nem kerül bevezetésre a Közösség és Tunézia közötti kereskedelemben;

b)

e megállapodás hatálybalépésekor eltörlésre kerülnek a Tunézia és a Közösség közötti kereskedelemben a behozatalra vonatkozó mennyiségi korlátozások és az azokkal azonos hatású intézkedések;

c)

a Közösség és Tunézia sem vámot vagy vámmal azonos hatású díjat, sem mennyiségi korlátozást vagy azzal azonos hatású intézkedést nem alkalmaz a másik Fél kivitelére vonatkozóan.

20. cikk

(1)   Amennyiben különleges szabályok bevezetésére kerülne sor a mezőgazdasági politikájuk megvalósítása vagy a meglévő szabályozásuk módosítása eredményeként, vagy ha módosításra vagy továbbfejlesztésre kerülnének a mezőgazdasági politikájuk megvalósítására hozott rendelkezések, a Közösség és Tunézia módosíthatja a megállapodásban meghatározott szabályokat az érintett termékek tekintetében.

Az ilyen módosítást végrehajtó Fél tájékoztatja erről a Társulási Bizottságot. A másik Fél kérésére összeül a Társulási Bizottság, hogy megfelelően figyelembe vegye e Fél érdekeit.

(2)   Ha a Közösség vagy Tunézia, az (1) bekezdést alkalmazva, módosítja az e megállapodásban a mezőgazdasági termékekre megállapított szabályokat, a másik Fél területéről származó behozatalhoz a megállapodásban meghatározott előnyhöz hasonló előnyt nyújtanak.

(3)   Az e megállapodásban meghatározott szabályok bármilyen módosítása, a másik Szerződő Fél kérésére, a Társulási Tanácson belüli konzultációk tárgyát képezi.

21. cikk

A Tunéziából származó termékek a Közösségbe történő behozatalkor nem élveznek kedvezőbb elbánást, mint amelyet a tagállamok egymás között alkalmaznak.

E megállapodás rendelkezéseit a közösségi jogi rendelkezések Kanári-szigetekre történő alkalmazásáról szóló, 1991. június 26-i 1911/91/EGK tanácsi rendelet rendelkezéseinek sérelme nélkül kell alkalmazni.

22. cikk

(1)   Mindkét Fél tartózkodik minden olyan belső fiskális intézkedéstől vagy gyakorlattól, amely közvetlenül vagy közvetve megkülönböztetést jelent az egyik Fél termékei és a másik Fél területéről származó hasonló termékek között.

(2)   A két Fél egyikének területére exportált termékek után a belső közvetett adókat nem lehet nagyobb mértékben visszatéríteni, mint az azokra közvetlenül vagy közvetve kivetett közvetett adók összege.

23. cikk

(1)   A megállapodás nem zárja ki, hogy a Felek vámuniókat, szabadkereskedelmi területeket vagy határ menti kereskedelmi rendszereket hozzanak létre vagy tartsanak fenn, kivéve, ha azok megváltoztatják a megállapodásban előírt kereskedelmi rendszert.

(2)   Az ilyen vámuniókat vagy szabadkereskedelmi területeket létrehozó megállapodásokról, valamint, adott esetben, harmadik országok irányában alkalmazott saját kereskedelempolitikájukkal összefüggő más főbb kérdésekről a Felek a Társulási Bizottságban konzultációkat fognak tartani. Konzultációkra kerül sor különösen abban az esetben, ha harmadik ország csatlakozik a Közösséghez, hogy Tunézia és a Közösségnek a megállapodásban kifejezett kölcsönös érdekeit a Felek figyelembe vehessék.

24. cikk

Ha valamelyik Fél úgy találja, hogy a másik Féllel folytatott kereskedelemben az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény VI. cikke értelmében dömpingre kerül sor, e gyakorlat ellen az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény VI. cikkének végrehajtásáról szóló megállapodással, a vonatkozó nemzeti jogszabályokkal, valamint a 27. cikkben meghatározott feltételekkel és eljárásokkal összhangban megfelelő intézkedéseket hozhat.

25. cikk

Ha valamely terméket olyan megnövekedett mennyiségben vagy olyan feltételek mellett hoznak be, hogy az:

komoly kárt okoz a hasonló vagy közvetlenül versenyző termékek termelőinek a Szerződő Felek egyikének területén vagy ilyen károkozással fenyeget, vagy

a gazdaság bármely szektorában komoly zavarokat vagy olyan nehézségeket okoz, amelyek valamely régió gazdasági helyzetének komoly romlását idézhetik elő vagy ilyen zavarok vagy nehézségek okozásával fenyegetnek,

a Közösség vagy Tunézia a 27. cikkben meghatározott feltételekkel és eljárásokkal összhangban megfelelő intézkedéseket hozhat.

26. cikk

Ha a 19. cikk c) pontja rendelkezéseinek betartása:

i.

valamely terméknek olyan harmadik országba történő újrakiviteléhez vezet, amellyel szemben az exportáló Fél mennyiségi korlátozást, kiviteli vámot vagy azzal azonos hatású intézkedéseket vagy díjakat tart fenn; vagy

ii.

az exportáló Fél számára alapvetően szükséges termék komoly hiányát eredményezi vagy ezzel fenyeget,

és ha a fenti helyzetek az exportáló Fél számára jelentős nehézségeket idéznek elő, vagy ilyen nehézségek előidézését valószínűsíteni lehet, ez a Fél a 27. cikkben meghatározott feltételekkel és eljárásokkal összhangban megfelelő intézkedéseket hozhat. Ezen intézkedéseknek megkülönböztetéstől mentesnek kell lenniük, és azokat meg kell szüntetni, ha a körülmények már nem indokolják a fenntartásukat.

27. cikk

(1)   Abban az esetben, ha Tunézia vagy a Közösség azon termékek behozatalát, amely alkalmas a 25. cikkben említett nehézségek előidézésére, olyan közigazgatási eljárásnak veti alá, amelynek célja a kereskedelmi forgalom alakulásáról való gyors információszolgáltatás, erről tájékoztatja a másik Felet.

(2)   A 24., 25. és 26. cikkben szabályozott esetekben az ott meghatározott intézkedések meghozatala előtt, a (3) bekezdés d) pontja esetében pedig mihelyt lehetséges, a Közösség vagy Tunézia, az adott esettől függően, a két Fél számára elfogadható megoldás keresése érdekében minden megfelelő információt megad a Társulási Bizottság számára.

Az intézkedések kiválasztásakor elsőbbséget kell adni azoknak, amelyek a legkevésbé zavarják e megállapodás működését.

Az érintett Fél azonnal tájékoztatja a Társulási Bizottságot a védintézkedésekről, és azokról rendszeres konzultációkat tartanak, különösen abból a célból, hogy eltöröljék azokat, amint a körülmények ezt lehetővé teszik.

(3)   A (2) bekezdés végrehajtására a következő rendelkezéseket kell alkalmazni:

a)

a 24. cikk tekintetében, mihelyt az importáló Fél hatóságai a vizsgálatot megkezdték, tájékoztatni kell az exportáló Felet a dömping-ügyről. Ha nem vetettek véget a dömpingnek a GATT VI. cikke értelmében, vagy nem született más kielégítő megoldás az ügy előterjesztéséről számított 30 napon belül, az importáló Fél megfelelő intézkedéseket hozhat;

b)

a 25. cikk tekintetében, az e cikkben hivatkozott helyzetből származó nehézségeket megvizsgálás céljából a Társulási Bizottság elé kell terjeszteni, amely az ilyen nehézségek megszüntetéséhez szükséges bármilyen határozatot hozhat.

Ha az ügy előterjesztésétől számított 30 napon belül a Társulási Bizottság vagy az exportáló Fél nem hozott határozatot a nehézségek megszüntetésére, vagy nem született más kielégítő megoldás, az importáló Fél a probléma orvoslására megfelelő intézkedéseket hozhat. Ezen intézkedések nem terjedhetnek túl azon, ami a keletkezett nehézségek orvoslásához szükséges;

c)

a 26. cikk tekintetében, az e cikkben említett helyzetekből származó nehézségeket megvizsgálás céljából a Társulási Bizottság elé kell terjeszteni.

A Társulási Bizottság a nehézségek megszüntetéséhez szükséges bármilyen határozatot hozhat. Ha az ügy előterjesztésétől számított 30 napon belül nem hozott határozatot, az exportáló Fél az érintett termék exportjára vonatkozóan megfelelő intézkedéseket hozhat;

d)

ha azonnali cselekvést igénylő rendkívüli körülmények az előzetes tájékoztatást vagy vizsgálatot lehetetlenné teszik, Tunézia vagy a Közösség, amelyik érintett, a 24., 25. és 26. cikkben leírt helyzetekben azonnal olyan óvintézkedéseket hozhat, amelyek feltétlenül szükségesek a helyzet kezeléséhez, és erről haladéktalanul tájékoztatja a másik Felet.

28. cikk

E megállapodás nem zárja ki a behozatalra, a kivitelre és a tranzitárukra vonatkozó olyan tilalmakat és korlátozásokat, amelyeket a közerkölcs, a közrend vagy a közbiztonság; az emberek, az állatok és a növények életének és egészségének védelme; a művészi, történelmi és régészeti értéket képviselő nemzeti kincsek védelme vagy a szellemi, ipari és kereskedelmi tulajdon védelme vagy az aranyra és ezüstre vonatkozó szabályok indokolnak. E tilalmak és korlátozások azonban nem lehetnek az önkényes megkülönböztetés vagy a Felek közötti kereskedelem rejtett korlátozásának eszközei.

29. cikk

A „származó termék” fogalmát e cím végrehajtása alkalmazásában és e területen a közigazgatási együttműködés módszerei vonatkozásában a 4. jegyzőkönyv határozza meg.

30. cikk

Az áruk Kombinált Nómenklatúráját kell alkalmazni az áruk besorolására a két Fél közötti kereskedelemben.

III. CÍM

A LETELEPEDÉSI JOG ÉS A SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁS SZABADSÁGA

31. cikk

(1)   A Felek megállapodnak abban, hogy a megállapodás hatályát kiterjesztik az egyik Fél vállalkozásainak a másik Fél területén való letelepedés szabadságára és az egyik Fél vállalkozásai részéről a másik Fél területén a szolgáltatások fogyasztói számára a szolgáltatásnyújtásra vonatkozó rendelkezések liberalizálására.

(2)   A Társulási Tanács ajánlásokat tesz az (1) bekezdésben leírt célok elérésére.

Az ilyen ajánlások megtételekor a Társulási Tanács figyelembe veszi a kölcsönös legnagyobb kedvezményes elbánás megvalósításával és a Kereskedelmi Világszervezetet létrehozó egyezményhez mellékelt Szolgáltatások Kereskedelmének Általános Egyezményében (a továbbiakban: „GATS”), különösen annak V. cikkében a Szerződő Felek vonatkozásában előírt megfelelő kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban szerzett múltbeli tapasztalatokat.

(3)   A Társulási Tanács végzi el a cél elérésének első kiértékelését legkésőbb a megállapodás hatálybalépését követő öt év elteltével.

32. cikk

(1)   Kezdetben minden egyes Fél újra megerősíti a GATS szerinti kötelezettségeit, különösen azon kötelezettségét, hogy kölcsönös legnagyobb kedvezményes elbánást nyújtson azokban a szolgáltatási ágazatokban, amelyekre ez a kötelezettség kiterjed.

(2)   A GATS-nak megfelelően, az ilyen elbánás nem vonatkozik:

a)

a GATS V. cikkében meghatározott típusú megállapodás feltételei mellett valamelyik Fél által nyújtott előnyökre vagy egy ilyen megállapodás alapján hozott intézkedésekre;

b)

a GATS-hoz valamelyik Fél által csatolt, a legnagyobb kedvezményes elbánás alóli kivételek jegyzékével összhangban nyújtott más előnyökre.

IV. CÍM

FIZETÉSEK, TŐKE, VERSENY ÉS MÁS GAZDASÁGI RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET

FOLYÓ FIZETÉSEK ÉS TŐKEMOZGÁS

33. cikk

A 35. cikk rendelkezéseire is figyelemmel a Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy szabadon átváltható valutában engedélyezik a folyó ügyletekhez tartozó minden folyó fizetés teljesítését.

34. cikk

(1)   A tőkemozgások mérlegében szereplő ügyletek tekintetében a Közösség és Tunézia e megállapodás hatálybalépésétől kezdve biztosítja a Tunéziában a hatályos jogszabályokkal összhangban létrehozott vállalatokban történt közvetlen beruházásokkal kapcsolatos szabad tőkemozgást, és azt, hogy az ilyen beruházások, valamint az azokból származó minden nyereség felszámolható és hazatelepíthető legyen.

(2)   A Felek konzultálnak egymással azzal a céllal, hogy megkönnyítsék, és amikor eljön az ideje, teljes mértékben liberalizálják a tőkemozgást a Közösség és Tunézia között.

35. cikk

Amennyiben a Közösség egy vagy több tagállama vagy Tunézia a fizetési mérlege tekintetében súlyos nehézségekkel néz szembe, vagy ennek veszélye fenyeget, a Közösség vagy Tunézia, amelyik érintett, az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezményben és a Nemzetközi Valutaalap létrehozásáról szóló egyezmény VIII. és XIV. cikkében meghatározott feltételek szerint elfogadhat olyan korlátozásokat a folyó ügyletekre, amelyek korlátozott időtartamúak, és nem terjedhetnek túl azon, ami a fizetési mérleg helyzetének orvoslásához feltétlenül szükséges. A Közösség vagy Tunézia, amelyik érintett, haladéktalanul tájékoztatja a másik Felet, és amint lehetséges, a másik Félnek átadja az érintett intézkedések megszüntetésére vonatkozó menetrendet.

II. FEJEZET

VERSENY ÉS MÁS GAZDASÁGI RENDELKEZÉSEK

36. cikk

(1)   E megállapodás megfelelő működésével összeegyeztethetetlenek a következők, amennyiben érinthetik a Közösség és Tunézia közötti kereskedelmet:

a)

minden olyan, vállalkozások közötti megállapodás, vállalkozások társulásai által hozott döntés és vállalkozások közötti összehangolt magatartás, amelynek a célja vagy hatása a verseny megakadályozása, korlátozása vagy torzítása;

b)

egy vagy több vállalkozás erőfölénnyel való visszaélése Tunézia vagy a Közösség területének egészén vagy jelentős részén;

c)

minden olyan állami támogatás, amely torzítja a versenyt, vagy ennek torzításával fenyeget azáltal, hogy előnyben részesít egyes vállalkozásokat vagy egyes áruk termelését, azoknak az eseteknek a kivételével, amelyekben megengedett az eltérés az Európai Szén- és Acélközösséget létrehozó szerződés értelmében.

(2)   Az e cikkel ellentétes magatartást az Európai Közösséget létrehozó szerződés 85., 86. és 92. cikkében foglalt szabályok alkalmazásából eredő kritériumok, és az Európai Szén- és Acélközösség hatálya alá tartozó termékek esetében az Európai Szén- és Acélközösséget létrehozó szerződés 65. és 66. cikkének szabályai, valamint az állami támogatásra vonatkozó szabályok alapján, beleértve a másodlagos jogalkotást is, kell elbírálni.

(3)   A Társulási Tanács e megállapodás hatálybalépésétől számított öt éven belül elfogadja az (1) és (2) bekezdés végrehajtásához szükséges szabályokat.

E szabályok elfogadásáig az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény VI., XVI. és XXIII. cikke értelmezéséről és alkalmazásáról szóló megállapodás rendelkezései alkalmazandók az (1) bekezdés c) pontja és a (2) bekezdés megfelelő részeinek végrehajtási szabályaként.

(4)

a)

Az (1) bekezdés c) pontjában foglalt rendelkezések alkalmazása érdekében a Felek elismerik, hogy e megállapodás hatálybalépésétől számított első öt év alatt a Tunézia által nyújtott bármely állami támogatást annak a ténynek a figyelembevételével kell elbírálni, hogy Tunéziát az Európai Közösséget létrehozó szerződés 92. cikke (3) bekezdésének a) pontjában meghatározott közösségi térségekkel azonos térségnek kell tekinteni.

Ugyanezen időtartam alatt Tunézia kivételesen, az ESZAK-acéltermékek tekintetében adhat állami támogatást szerkezetátalakítási célokra, feltéve hogy:

ez az átalakítási időszak végén, rendes piaci körülmények között a támogatásban részesülő vállalkozások életképességéhez vezet,

az ilyen támogatás mértéke és intenzitása szigorúan arra korlátozódik, ami okvetlenül szükséges az ilyen életképesség visszaállításához, és fokozatosan csökken,

az átalakítási program kapcsolódik Tunéziában egy kapacitás-racionalizálási tervhez.

A Társulási Tanács Tunézia gazdasági helyzetének figyelembevételével minden ötödik évben meghatározza, hogy meg kell-e hosszabbítani az időtartamot.

b)

Mindkét Szerződő Fél biztosítja az átláthatóságot az állami támogatások politikája terén, többek között oly módon, hogy évente tájékoztatja a másik Felet a nyújtott támogatás teljes összegéről és megoszlásáról, valamint – a másik Fél kérésére – a támogatási rendszerekről. Az egyik Fél kérésére a másik Fél tájékoztatást ad az egyedi állami támogatásokról is.

(5)   A II. cím II. fejezetében említett termékek tekintetében:

az (1) bekezdés c) pontjában foglalt rendelkezés nem alkalmazható,

az (1) bekezdés a) pontjával ellentétes bármely magatartást a Közösség által az Európai Közösséget létrehozó szerződés 42. és 43. cikke alapján megállapított kritériumok, és különösen a 26/62. számú tanácsi rendeletben foglalt kritériumok szerint kell elbírálni.

(6)   Ha Tunézia vagy a Közösség úgy véli, hogy valamely magatartás ellentétes az (1) bekezdés rendelkezéseivel, és:

az esettel a (3) bekezdésben említett végrehajtási szabályok alapján nem foglalkoznak megfelelően, vagy

nincsenek ilyen szabályok, és az ilyen magatartás a másik Fél érdekeit komolyan sérti vagy ezzel fenyeget, vagy a másik Fél hazai iparának, ideértve annak szolgáltatóiparát is, anyagi kárt okoz vagy ilyen kár okozásával fenyeget,

a Társulási Bizottságban történt konzultáció után vagy az ügynek konzultáció céljából a Társulási Bizottság elé történt beterjesztését követő 30 munkanap elteltével megfelelő intézkedéseket hozhat.

Az e cikk (1) bekezdésének c) pontjával összeegyeztethetetlen magatartás esetén, ha arra az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény alkalmazandó, ezen intézkedéseket csak az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezményben, illetve más – a Felek között alkalmazandó és a GATT keretében tárgyalt – vonatkozó szerződésben meghatározott eljárásokkal és feltételekkel összhangban lehet meghozni.

(7)   A (3) bekezdéssel összhangban elfogadott eltérő rendelkezések sérelme nélkül, a Felek a szakmai és üzleti titok védelme által megkívánt korlátozások figyelembevételével folytatják az információcserét.

37. cikk

A tagállamok és Tunézia fokozatosan kiigazít – a GATT keretében vállalt kötelezettségeik sérelme nélkül – minden kereskedelmi jellegű állami monopóliumot annak biztosítására, hogy e megállapodás hatálybalépését követő ötödik év végére ne létezzen semmilyen megkülönböztetés a tagállamok és Tunézia állampolgárai között azon feltételek tekintetében, amelyek mellett az árukat beszerzik és forgalomba hozzák. A Társulási Bizottságot tájékoztatni kell az e cél megvalósítása érdekében elfogadott intézkedésekről.

38. cikk

A közvállalkozások és a különleges vagy kizárólagos jogokkal bíró vállalkozások tekintetében a Társulási Tanács e megállapodás hatálybalépését követő ötödik évtől kezdve biztosítja, hogy nem kerülnek elfogadásra vagy fenntartásra olyan intézkedések, amelyek a Felek érdekeivel ellentétes irányban ható módon zavarják a Közösség és Tunézia közötti kereskedelmet. E rendelkezés nem gátolja, sem ténylegesen, sem jogi eszközökkel azon különleges feladatok végrehajtását, amelyekkel ezeket a vállalatokat megbízták.

39. cikk

(1)   A Felek biztosítják a szellemi, ipari és kereskedelmi tulajdonjogok megfelelő és hatékony oltalmát, a legszigorúbb nemzetközi szabványokkal összhangban. Ez magában foglalja az ilyen jogok érvényesítésének hatékony eszközét is.

(2)   A Felek rendszeresen felülvizsgálják e cikk és a 7. melléklet végrehajtását. Ha a kereskedelemre hatással lévő nehézségek merülnek fel a szellemi, ipari és kereskedelmi tulajdonjogokkal kapcsolatban, bármelyik Fél sürgős konzultációkat kérhet, hogy kölcsönösen kielégítő megoldásokat találjanak.

40. cikk

(1)   A Felek megteszik a megfelelő lépéseket, hogy elősegítsék Tunézia részéről az ipari és mezőgazdasági élelmiszer-termékekre és tanúsítási eljárásokra vonatkozó európai szabványok és közösségi műszaki szabványok használatát.

(2)   Az (1) bekezdésben kiindulási alapként megállapított elveket használva a Felek, amikor a körülmények ehhez megfelelőek, megállapodásokat kötnek a tanúsítványok kölcsönös elismeréséről.

41. cikk

(1)   A Felek célul tűzik ki a közbeszerzési szerződések kölcsönös és fokozatos liberalizálását.

(2)   A Társulási Tanács megteszi az (1) bekezdés végrehajtásához szükséges intézkedéseket.

V. CÍM

GAZDASÁGI EGYÜTTMŰKÖDÉS

42. cikk

Célok

(1)   A Felek kötelezettséget vállalnak, hogy fokozzák a gazdasági együttműködésüket a kölcsönös érdekeiknek megfelelően és a partnerség szellemében, amely e megállapodás alapját képezi.

(2)   A gazdasági együttműködés célja, hogy támogassa Tunézia saját, a fenntartható gazdasági és társadalmi fejlődés elérésére irányuló erőfeszítéseit.

43. cikk

Hatály

(1)   Az együttműködés első és legfőbb célterületei azok a tevékenységi területek, amelyek a belső korlátok és nehézségek hatásától szenvednek, vagy amelyekre hatással van Tunézia gazdaságának, mint egésznek a liberalizálási folyamata, és közelebbről meghatározva, Tunézia és a Közösség közötti kereskedelem liberalizálása.

(2)   Ehhez hasonlóan, az együttműködés olyan területekre irányul, amelyek valószínűleg egymáshoz közelebb hozzák a Közösség és Tunézia gazdasági ágazatait, különösen azokat, amelyek növekedést és foglalkoztatási lehetőséget hoznak létre.

(3)   Az együttműködés erősíti a gazdasági integrációt a Maghreb-országok között minden olyan intézkedés igénybevételével, amelyek valószínűleg elősegítik az ilyen kapcsolatokat a régión belül.

(4)   A környezet és ökológiai egyensúly megóvása a gazdasági együttműködés különböző területeinek központi elemét képezi.

(5)   Ahol szükséges, a Felek megállapodással meghatározzák a gazdasági együttműködés más területeit.

44. cikk

Módszerek

A gazdasági együttműködés különösen magában foglalja az alábbiakat:

a)

rendszeres gazdasági párbeszéd a két Fél között, amely kiterjed a makro-gazdaságpolitika minden szempontjára;

b)

kommunikáció és információcsere;

c)

tanácsadás, szakértők szolgáltatásainak igénybevétele és gyakorlati képzés;

d)

közös vállalatok;

e)

segítségnyújtás technikai, igazgatási és szabályozási ügyekben.

45. cikk

Regionális együttműködés

E megállapodás kibontakoztatása érdekében a Felek elősegítenek minden olyan tevékenységet, amelynek regionális hatása van vagy harmadik országok bevonásával jár, nevezetesen:

a)

régión belüli kereskedelem a Maghreb-országokon belül;

b)

környezetvédelmi ügyek;

c)

gazdasági infrastruktúra fejlesztése;

d)

tudományos és technológiai kutatás;

e)

kulturális ügyek;

f)

vámügyek;

g)

regionális intézmények és közös vagy harmonizált programok és politikák létrehozása.

46. cikk

Oktatás és képzés

Az együttműködés célja:

a)

az oktatás és képzés területén, ideértve a szakképzést is, jelentős fejlődést biztosító módok keresése;

b)

különleges hangsúly helyezése arra, hogy a nők hozzáférhessenek az oktatáshoz, ideértve a műszaki képzést, felsőoktatást és szakképzést is;

c)

a Felek területein működő szaktestületek között tartós kapcsolatok létesítésének előmozdítása a tapasztalatok és módszerek összegyűjtése és cseréje érdekében.

47. cikk

Tudományos, műszaki és technológiai együttműködés

Az együttműködés célja:

a)

a Felek tudományos közösségei közötti állandó kapcsolatok létesítésének előmozdítása, nevezetesen a következők segítségével:

Tunézia számára a Közösség kutatási és technológiai fejlesztési programjaihoz való hozzáférés biztosítása az ilyen programokba a nem közösségi országok bevonását szabályozó közösségi szabályoknak megfelelően,

Tunézia részvétele decentralizált együttműködési hálózatokban,

a képzés és kutatás területén együttműködés elősegítése;

b)

Tunézia kutatási képességeinek javítása;

c)

technológiai innovációra való ösztönzés, valamint új technológia és know-how átadása;

d)

minden olyan tevékenység elősegítése, amelynek célja együttműködés létrehozása regionális szinten.

48. cikk

Környezet

Az együttműködés célja a környezet állapotromlásának megakadályozása, a környezet minőségének javítása, az emberi egészség védelme és a természeti erőforrások ésszerű használatának elérése a fenntartható fejlődés biztosítására.

A Felek kötelezettséget vállalnak, hogy együttműködnek, többek között, a következő területeken:

a)

talaj- és vízminőség;

b)

a fejlődés, különösen az ipari fejlődés következményei (főleg létesítmények és hulladék biztonsága);

c)

a tenger szennyeződésének ellenőrzése és megakadályozása.

49. cikk

Ipari együttműködés

Az együttműködés célja:

a)

a Felek gazdasági szereplői közötti gazdasági együttműködés elősegítése, beleértve Tunézia részéről a Közösség üzleti hálózataihoz és decentralizált együttműködési hálózataihoz való hozzáféréssel kapcsolatos együttműködést is;

b)

Tunézia állami és magánszektor iparának (a mezőgazdasági élelmiszeripart is ideértve) korszerűsítésére és szerkezetátalakítására irányuló erőfeszítés támogatása;

c)

olyan környezet elősegítése, amely támogatja a magánkezdeményezést a hazai és exportpiacokra történő kibocsátás ösztönzése és az áruválaszték bővítése céljából;

d)

Tunézia emberi erőforrásainak és ipari potenciáljának a legnagyobb mértékű felhasználása az innováció és a kutatás, illetve a technológiai fejlesztés területein egy hatékonyabb politika révén;

e)

a hitelhez való hozzáférés megkönnyítése a beruházás finanszírozásához.

50. cikk

Beruházásfejlesztés és -védelem

Az együttműködés célja kedvező környezet megteremtése a beruházások számára, és különösen a következők használata:

a)

harmonizált és egyszerűsített eljárások, társberuházási szerkezet (különösen kis- és középvállalkozások összekapcsolására), beruházási lehetőségek azonosítása és ezekről információ biztosítása;

b)

adott esetben jogi keret létrehozása beruházás elősegítésére, főleg Tunézia és a tagállamok részéről beruházásvédelmi megállapodások és a kettős adóztatás elkerüléséről szóló megállapodások megkötésén keresztül.

51. cikk

Együttműködés a szabványosításban és megfelelőségtanúsításban

A Felek együttműködnek az alábbiak fejlesztésében:

a)

a közösségi szabályok használata a szabványosításban, méréstanban, minőség-ellenőrzésben és megfelelőségtanúsításban;

b)

a tunéziai laboratóriumok korszerűsítése, amely végső fokon a megfelelőségtanúsítás kölcsönös elismeréséről szóló megállapodások megkötéséhez vezet;

c)

Tunéziában a szabványosításért és minőségért, valamint a szellemi, ipari és kereskedelmi tulajdonért felelős testületek.

52. cikk

Jogszabályok közelítése

Az együttműködés célja Tunézia segítése, hogy a jogalkotását közelebb vigye a Közösség jogalkotásához az e megállapodás hatálya alá tartozó területeken.

53. cikk

Pénzügyi szolgáltatások

Az együttműködés célja egymáshoz közelebb álló közös szabályok és szabványok elérése a következőket is magában foglaló területeken:

a)

Tunézia pénzügyi ágazatainak támogatása és szerkezeti átalakítása;

b)

Tunéziában a pénzügyi szolgáltatások számvitelének, auditálásának, felügyeletének és szabályozásának, valamint a pénzügyi felügyeleti ellenőrzésnek a javítása.

54. cikk

Mezőgazdaság és halászat

Az együttműködés célja:

a)

a mezőgazdaság és halászat korszerűsítése és szerkezeti átalakítása olyan módszereken keresztül, mint például az infrastruktúra és berendezések korszerűsítése, a csomagolási és tárolási módszerek fejlesztése, illetve a magánforgalmazási, valamint forgalmazási láncok fejlesztése;

b)

kibocsátás és külső piacok bővítése;

c)

együttműködés elérése egészségügyi, növény-egészségügyi és termesztési módszerek területén.

55. cikk

Közlekedés

Az együttműködés célja:

a)

a transzeurópai főbb közlekedési útvonalakkal összefüggésben a közös érdekeltségű közúti, vasúti, kikötői és repülőtéri infrastruktúra szerkezeti átalakításának és korszerűsítésének elérése;

b)

a Közösségben alkalmazott üzemeltetési szabványokhoz hasonló szabványok meghatározása és alkalmazása;

c)

a felszerelés felfejlesztése a közösségi színvonalra, különösen ott, ahol ez kombinált szállítással, konténerizációval és átrakással kapcsolatos;

d)

a közúti közlekedés és a repülőterek, a légi forgalom és a vasutak irányításának fokozatos javítása.

56. cikk

Távközlés és információtechnológia

Az együttműködés a következőkre irányul:

a)

a távközlés általános keretei;

b)

információtechnológia és távközlések szabványosítása, megfelelőségvizsgálata és tanúsítása;

c)

új információtechnológiák elterjesztése, különösen hálózatokkal és hálózatok összekapcsolásával kapcsolatban (ISDN – integrált szolgáltatások digitális hálózata – és EDI – elektronikus adatcsere);

d)

új kommunikációs és információtechnológiai lehetőségek kutatásának és fejlesztésének ösztönzése az információtechnológiával, kommunikációs eszközökkel, szolgáltatásokkal és létesítményekkel kapcsolatos javak, szolgáltatások és alkalmazások piacának fejlesztése céljából.

57. cikk

Energia

Az együttműködés a következőkre irányul:

a)

megújítható energia;

b)

energiamegtakarítás elősegítése;

c)

adatbázisok olyan hálózataival kapcsolatos alkalmazott kutatás, amely összekapcsolja a két Fél gazdasági és szociális területen tevékenykedő szereplőit;

d)

az energiahálózatok korszerűsítésére és fejlesztésére irányuló erőfeszítések és az ilyen hálózatoknak a Közösség hálózataival való összekapcsolásának támogatása.

58. cikk

Idegenforgalom

Az együttműködés célja az idegenforgalom fejlesztése, különösen a következők tekintetében:

a)

a vendéglátás irányítása és a vendéglátással kapcsolatos különböző területeken a szolgáltatás minőségéről való gondoskodás;

b)

piaci értékesítés fejlesztése;

c)

az ifjúsági idegenforgalom felélénkítése.

59. cikk

Vámügyi együttműködés

(1)   Az együttműködés célja a tisztességes kereskedelem biztosítása és a kereskedelmi szabályok betartása. Az együttműködés a következőkre irányul:

a)

a vámellenőrzések és -eljárások egyszerűsítése;

b)

az egységes vámokmány (EV) használatának meghonosítása, és a közösségi és a tunéziai árutovábbítás között kapcsolat létesítése.

(2)   Az e megállapodásban meghatározott más együttműködési formák, különösen a 61. és 62. cikkben előírtak sérelme nélkül a Szerződő Felek közigazgatási hatóságai kölcsönös segítséget nyújtanak egymásnak az 5. jegyzőkönyv feltételeinek megfelelően.

60. cikk

Statisztikai együttműködés

Az együttműködés célja a Felek által használt módszerek egymáshoz való közelítése és az adatok használata az e megállapodás hatálya alá tartozó minden olyan területen, amelyhez statisztikák gyűjthetők össze.

61. cikk

Pénzmosás

(1)   A Felek egyetértenek abban, hogy erőfeszítéseket kell tenni és együtt kell működni, hogy megakadályozzák pénzügyi rendszerüknek pénzmosásra történő felhasználását általában bűnözésből, különösen a kábítószerekkel kapcsolatos bűncselekményekből származó bevételek terén.

(2)   Az együttműködés e téren kiterjed a közigazgatási és technikai segítségnyújtásra a pénzmosás elleni olyan megfelelő szabályok bevezetése érdekében, amelyek egyenértékűek azon szabályokkal, amelyeket a Közösség és az e téren működő más nemzetközi fórumok, ideértve a Pénzügyi Akció Munkacsoportot (FATF), elfogadtak.

62. cikk

Kábítószer-használat és -kereskedelem elleni harc

(1)   Az együttműködés célja:

a)

a kábítószerek és pszichotróp anyagok előállításának (termelésének) és szállításának, valamint kereskedelmének megakadályozására és mindezek elleni harcra irányuló politika és intézkedések hatékonyságának javítása;

b)

az ilyen termékek tiltott fogyasztásának megszüntetése.

(2)   A Felek együttesen megfelelő együttműködési stratégiákat és módszereket határoznak meg a saját jogalkotásuknak megfelelően e célok eléréséhez. A nem közösen végrehajtott intézkedések tekintetében konzultációkat tartanak és szorosan koordinálják azokat.

Az ilyen intézkedésbe bevonhatók a megfelelő állami és magánszektorbeli intézmények és nemzetközi szervezetek, a Tunéziai Köztársaság kormányzatával, és a Közösség, valamint a tagállamok megfelelő hatóságaival együttműködve.

(3)   Az együttműködés különösen a következő területekre terjed ki:

a)

kábítószerfüggők kezeléséhez és rehabilitációjához klinikák/kezelőotthonok és tájékoztató központok létrehozása vagy bővítése;

b)

megelőző, tájékoztató, oktató és epidemiológiai kutatási projektek végrehajtása;

c)

kábítószer-alapanyagok, valamint a kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott előállításához felhasznált egyéb lényeges alkotórészek diverziójának megakadályozásához olyan szabványok létrehozása, amelyek egyenértékűek a Közösség és a megfelelő nemzetközi hatóságok, különösen a Kémiai Akció Munkacsoport (CATF) által elfogadott szabványokkal.

63. cikk

A két fél együttesen létrehozza azokat az eljárásokat, amelyek az e cím hatálya alá tartozó területeken az együttműködés eléréséhez szükségesek.

VI. CÍM

EGYÜTTMŰKÖDÉS SZOCIÁLIS ÉS KULTURÁLIS ÜGYEKBEN

I. FEJEZET

MUNKAVÁLLALÓK

64. cikk

(1)   Minden egyes tagállam területén a törvényesen alkalmazott tunéziai állampolgárságú munkavállalók részére biztosított elbánás a munkakörülményeket, a javadalmazást és az elbocsátást illetően – az adott tagállam saját állampolgáraihoz viszonyítva – mentes az állampolgárság alapján történő megkülönböztetés alól.

(2)   Minden tunéziai munkavállalóra, aki jogosult valamely tagállam területén határozott idejű munkavállalói jogviszonyba lépni, az (1) bekezdés rendelkezései vonatkoznak a munkakörülményeket és javadalmazást tekintve.

(3)   Tunézia ugyanilyen elbánást biztosít a területén foglalkoztatott munkavállalóknak, akik valamely tagállam állampolgárai.

65. cikk

(1)   A következő bekezdések rendelkezéseire is figyelemmel, a tunéziai állampolgárságú munkavállalók és velük együtt élő családtagjaik a szociális biztonság területén olyan elbánásban részesülnek, amely mentes minden, állampolgárság alapján történő megkülönböztetéstől azoknak a tagállamoknak az állampolgáraihoz viszonyítva, ahol foglalkoztatják őket.

A szociális biztonság fogalma a betegségi és anyasági ellátásokkal, rokkantsági, öregségi ellátásokkal és túlélő hozzátartozói nyugdíjjal, munkahelyi baleseti és foglalkozási megbetegedéshez kapcsolódó ellátásokkal, haláleseti juttatásokkal, munkanélküli segélyekkel és családi támogatásokkal foglalkozó társadalombiztosítási ágazatokat öleli fel.

E rendelkezések azonban nem eredményezik az EK-Szerződés 51. cikke alapján a közösségi jogalkotásban előírt más összehangolási szabályok alkalmazását, az e megállapodás 67. cikkében megállapított feltételek kivételével.

(2)   A különböző tagállamokban az ilyen munkavállalók által eltöltött valamennyi biztosítási, foglalkoztatási és tartózkodási időt össze kell adni a Közösségben letelepedett munkavállalókat és családtagjaikat megillető öregségi, rokkantsági és túlélő hozzátartozói ellátások, családi támogatások, betegségi és anyasági ellátások meghatározására, valamint részükre orvosi ellátás nyújtása céljából.

(3)   Az érintett munkavállalók a Közösségben letelepedett családtagjaik után családi támogatásokat kapnak.

(4)   Az érintett munkavállaló az adós tagállam vagy tagállamok törvényi szabályozása alapján az alkalmazott átváltási árfolyamok mellett szabadon át tudja utalni Tunéziába az öregségi és túlélő hozzátartozói, munkahelyi baleseti vagy foglalkozási megbetegedéshez kapcsolódó, illetve a munkahelyi balesetből vagy foglalkozási megbetegedésből származó rokkantsági nyugdíjakat vagy járadékokat, a nem járulékalapú ellátások kivételével.

(5)   Tunézia az (1), (3) és (4) bekezdésben meghatározotthoz hasonló elbánást biztosít a területén foglalkoztatott olyan munkavállalóknak, akik valamely tagállam állampolgárai, valamint azok családtagjainak.

66. cikk

E fejezet rendelkezései nem alkalmazandók a Feleknek azokra az állampolgáraira, akik törvénytelenül tartózkodnak vagy dolgoznak a befogadó országuk területén.

67. cikk

(1)   E megállapodás hatálybalépését követő első év elteltét megelőzően a Társulási Tanács rendelkezéseket fogad el a 65. cikkben előírt elvek megvalósításához.

(2)   A Társulási Tanács részletes szabályokat állapít meg olyan közigazgatási együttműködés céljából, amely az (1) bekezdésben említett rendelkezések alkalmazásához megadja a szükséges igazgatási és ellenőrzési garanciákat.

68. cikk

A Társulási Tanács által a 67. cikkel összhangban megállapított rendelkezések nem érintik a Tunézia és a tagállamok közötti kétoldalú megállapodásokból származó jogokat és kötelezettségeket, ha azon megállapodások kedvezőbb elbánást biztosítanak Tunézia vagy a tagállamok állampolgárai részére.

II. FEJEZET

PÁRBESZÉD SZOCIÁLIS ÜGYEKBEN

69. cikk

(1)   A Felek rendszeres párbeszédet folytatnak minden, számukra fontos szociális ügyben.

(2)   Ilyen párbeszédet használnak a haladás elérésére szolgáló módok keresésére a munkavállalók mozgásának és egyenlő elbánásának, valamint szociális integrációjának terén azon tunéziai és közösségi állampolgárok vonatkozásában, akik törvényesen tartózkodnak a befogó országuk területén.

(3)   A párbeszéd különösen a következőkkel kapcsolatos valamennyi kérdésre terjed ki:

a)

a migráns közösségek élet- és munkakörülményei;

b)

migráció;

c)

illegális migráció és azoknak a személyeknek a visszatérését szabályozó feltételek, akik megszegték a befogadó országaikban a tartózkodási jogra és a letelepedési jogra vonatkozó jogszabályokat;

d)

a tunéziai és közösségi állampolgárok közötti egyenlő bánásmód ösztönzésére, kultúrák és civilizációk kölcsönös megismerésére, a tolerancia elősegítésére és a megkülönböztetés megszüntetésére szolgáló tervek és programok.

70. cikk

Szociális ügyekben a párbeszédet ugyanolyan szinteken és ugyanazokkal az eljárásokkal összhangban kell folytatni, mint amelyet e megállapodás I. címe előír, amely önmagában is keretet biztosíthat ehhez a párbeszédhez.

III. FEJEZET

EGYÜTTMŰKÖDÉS SZOCIÁLIS TERÜLETEN

71. cikk

A Felek között szociális területen az együttműködés megerősítése céljából projekteket és programokat hajtanak végre a Felek érdeklődésére számot tartó valamennyi területen.

Elsőbbséget biztosítanak az alábbiaknak:

a)

a migrációs nyomás csökkentése, különösen munkahelyek létrehozásával és az oktatás fejlesztésével azon területeken, ahonnan a migránsok érkeznek;

b)

az érintett állam jogszabályai értelmében a törvénytelen állapotuk miatt hazatelepített személyek újbóli letelepítése;

c)

a nők szerepének növelése a gazdasági és szociális fejlődési folyamatban az oktatáson és a médián keresztül a vonatkozó tunéziai politikával összhangban;

d)

Tunézia családtervezési, valamint anya- és gyermekvédelmi programjai támogatása és fejlesztése;

e)

a szociális védelmi rendszer javítása;

f)

az egészségügyi ellátási rendszer javítása;

g)

a szegény, sűrűn lakott területeken az életkörülmények javítása;

h)

a tagállamokban tartózkodó tunéziai és európai fiatalok vegyes csoportjai számára csere- és szabadidős programok megvalósítása és finanszírozása a kultúráik kölcsönös megismerése és a tolerancia elősegítése céljából.

72. cikk

A tagállamokkal és a megfelelő nemzetközi szervezetekkel együttműködési programok hajthatók végre.

73. cikk

E megállapodásnak hatálybalépését követő első év elteltét megelőzően a Társulási Tanács létrehoz egy munkacsoportot. E munkacsoport lesz felelős az 1–3. fejezet rendelkezései végrehajtásának folyamatos és rendszeres kiértékeléséért.

IV. FEJEZET

EGYÜTTMŰKÖDÉS KULTURÁLIS ÜGYEKBEN

74. cikk

(1)   A kölcsönös megismerés és megértés növelésére, figyelemmel a már végrehajtott tevékenységekre, a Felek kötelezettséget vállalnak, hogy – miközben tiszteletben tartják egymás kultúráját – erősebb alapot biztosítanak a tartós kulturális párbeszédhez, és elősegítik a közöttük megvalósuló folyamatos kulturális együttműködést, anélkül, hogy eleve kizárnának bármilyen tevékenységi területet.

(2)   Az együttműködési projektek és programok összeállításában és a közös tevékenységek végrehajtásában a Felek külön hangsúlyt helyeznek a fiatalokra, az írott és audiovizuális kifejezési és kommunikációs eszközökre, örökségük védelmére, valamint a kultúra terjesztésére.

(3)   A Felek egyetértenek abban, hogy a Közösségben vagy annak egy vagy több tagállamában már folyamatban lévő kulturális együttműködési programok kiterjeszthetők Tunéziára.

VII. CÍM

PÉNZÜGYI EGYÜTTMŰKÖDÉS

75. cikk

A megállapodás céljainak teljes mértékű elérése érdekében pénzügyi együttműködést valósítanak meg Tunézia javára a megfelelő pénzügyi eljárásokkal és erőforrásokkal összhangban.

Ezen eljárásokat a Felek közötti kölcsönös megállapodással fogadják el a legalkalmasabb eszközök segítségével e megállapodás hatálybalépésekor.

Az e megállapodás V. és VI. címének hatálya alá tartozó területeken kívül az együttműködés kiterjed az alábbiakra:

a gazdaság korszerűsítését célzó reformok megkönnyítése,

a gazdasági infrastruktúra korszerűsítése,

magánberuházás és munkahelyteremtési tevékenységek elősegítése,

egy szabadkereskedelmi terület fokozatos bevezetésének a tunéziai gazdaságra gyakorolt hatásainak figyelembevétele, különösen ott, ahol ez érinti az ipar korszerűsítését és szerkezeti átalakítását,

kísérő szociálpolitikai intézkedések.

76. cikk

A földközi-tengeri országokban a strukturális alkalmazkodási programok támogatására szánt közösségi eszközök keretén belül – és a tunéziai hatóságokkal és más hozzájárulókkal, különösen a nemzetközi pénzügyi intézményekkel szoros együttműködésben – a Közösség megvizsgálja a Tunézia által végrehajtott strukturális politika támogatásának alkalmas módjait a pénzügyi egyensúly helyreállítására minden kulcsfontosságú szempontból és a növekedés fellendítésére vezető gazdasági környezet létrehozására, ezzel egyidejűleg növelve a társadalmi jólétet.

77. cikk

Az olyan kivételes makroökonómiai és pénzügyi problémák – amelyek a megállapodás fokozatos megvalósításából származhatnak – kezelésére irányuló koordinált fellépés biztosítására a Felek gondosan figyelik a Közösség és Tunézia között a kereskedelmi és pénzügyi kapcsolatok fejlődését az V. címben meghatározott rendszeres gazdasági párbeszéd részeként.

VIII. CÍM

INTÉZMÉNYI, ÁLTALÁNOS ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

78. cikk

A megállapodással Társulási Tanács jön létre, amely miniszteri szinten ül össze évente egy alkalommal, illetve amikor azt a körülmények igénylik, annak elnöke kezdeményezésére és a saját eljárási szabályaiban megállapított feltételeknek megfelelően.

A Társulási Tanács megvizsgál minden, a megállapodás keretei között felmerülő nagyobb jelentőségű ügyet, valamint más, közös érdekű kétoldalú és nemzetközi kérdést.

79. cikk

(1)   A Társulási Tanács egyrészt az Európai Unió Tanácsa és az Európai Közösségek Bizottsága tagjaiból, másrészt a Tunéziai Köztársaság kormányának tagjaiból áll.

(2)   A Társulási Tanács tagjai a Társulási Tanács eljárási szabályaival összhangban képviseltethetik magukat.

(3)   A Társulási Tanács megállapítja saját eljárási szabályait.

(4)   A Társulási Tanács elnöke felváltva az Európai Unió Tanácsának egy tagja, illetőleg a Tunéziai Köztársaság kormányának egy tagja, összhangban a Társulási Tanács eljárási szabályaiban megállapított rendelkezésekkel.

80. cikk

A Társulási Tanácsnak a megállapodás céljainak elérése érdekében, az ott előirányzott esetekben joga van határozatokat hozni.

A határozatok a Felekre kötelezőek, végrehajtásukra a Felek meghozzák a szükséges intézkedéseket. A Társulási Tanács megfelelő ajánlásokat is tehet.

A Társulási Tanács határozatait és ajánlásait a két Fél egyetértésével hozza.

81. cikk

(1)   A Tanács hatáskörének tiszteletben tartásával e megállapodással létrejön egy Társulási Bizottság, amely felelős a megállapodásban foglaltak végrehajtásáért.

(2)   A Társulási Tanács teljes egészében vagy részben átruházhatja a Társulási Bizottságnak a hatáskörei egy részét.

82. cikk

(1)   A Társulási Bizottság, amely tisztviselők szintjén ül össze, egyrészről az Európai Unió Tanácsa tagjainak és az Európai Bizottság tagjainak képviselőiből, és másrészről a Tunéziai Köztársaság kormányának képviselőiből áll.

(2)   A Társulási Bizottság megállapítja saját eljárási szabályait.

(3)   A Társulási Bizottság elnöke felváltva az Európai Unió Tanácsa elnökségének egy képviselője, illetve a Tunéziai Köztársaság kormányának egy képviselője.

A Társulási Bizottság rendszerint váltakozva a Közösségben és Tunéziában ül össze.

83. cikk

A Társulási Bizottság rendelkezik azzal a hatáskörrel, hogy határozatokat hozzon az e megállapodásban foglaltak irányítására, valamint azon területeken, ahol a Tanács átruházta hatáskörét e bizottságra.

A Társulási Bizottság a Felek közötti egyetértéssel hozza a határozatait. E határozatok kötelezőek a Felekre, akik megteszik a szükséges intézkedéseket a meghozott határozatok végrehajtására.

84. cikk

A Társulási Tanács bármilyen munkacsoportot vagy bizottságot létrehozhat, amely szükséges a megállapodásban foglaltak végrehajtásához.

85. cikk

A Társulási Tanács minden megfelelő intézkedést meghoz az Európai Parlament és a Tunéziai Köztársaság képviselőháza közötti, valamint a Közösség Gazdasági és Szociális Bizottsága és a Tunéziai Köztársaság Gazdasági és Szociális Tanácsa közötti együttműködés és kapcsolattartás megkönnyítésére.

86. cikk

(1)   Bármelyik Fél e megállapodás alkalmazásából vagy értelmezéséből adódó bármely vitát a Társulási Tanács elé terjeszthet.

(2)   A Társulási Tanács a vitát határozattal rendezheti.

(3)   Mindkét fél köteles a (2) bekezdésben említett határozat végrehajtásához szükséges intézkedéseket meghozni.

(4)   Abban az esetben, ha nem lehetséges a vitát a (2) bekezdés szerint rendezni, bármelyik Fél értesítheti a másik Felet egy választottbíró kijelöléséről; ebben az esetben a másik Fél két hónapon belül köteles második választottbírót kijelölni. Ezen eljárás alkalmazása szempontjából a vitában a Közösséget és a tagállamokat együtt az egyik Félnek kell tekinteni.

A Társulási Tanács jelöli ki a harmadik választottbírót.

A választottbírák határozatukat többségi szavazattal hozzák.

A vitában érintett mindkét Fél köteles a választottbírák határozatának végrehajtásához szükséges intézkedéseket meghozni.

87. cikk

A megállapodásban semmi sem akadályozza a Szerződő Feleket, hogy olyan intézkedéseket tegyenek:

a)

amelyeket szükségesnek tartanak az alapvető biztonsági érdekeikkel ellentétes információkiadás megakadályozására;

b)

amelyek fegyverek, lőszerek és hadianyagok előállítására, kereskedelmére vagy védelmi célokra elengedhetetlenül szükséges kutatásra, fejlesztésre vagy előállításra vonatkoznak, feltéve hogy ezen intézkedések nem befolyásolják hátrányosan a versenyfeltételeket a nem kifejezetten katonai célokra szánt termékek tekintetében;

c)

amelyeket szükségesnek tartanak saját biztonságuk érdekében a közrend fenntartását érintő komoly belső zavargások esetén, vagy háború, illetve háborús fenyegetést jelentő komoly nemzetközi feszültség esetén, vagy olyan kötelezettségek teljesítése céljából, amelyeket a béke és a nemzetközi biztonság fenntartása érdekében vállaltak.

88. cikk

Az e megállapodásban szabályozott területen, az ebben foglalt különös rendelkezések sérelme nélkül:

a Tunézia által a Közösséggel szemben alkalmazott intézkedések nem idézhetnek elő megkülönböztetést a tagállamok, azok állampolgárai, társaságai, illetve cégei között,

a Közösség által Tunéziával szemben alkalmazott intézkedések nem idézhetnek elő megkülönböztetést Tunézia állampolgárai, társaságai, illetve cégei között.

89. cikk

Az e megállapodásban foglaltak közül semminek sincs olyan hatása, hogy:

kiterjessze a valamelyik Fél által valamilyen nemzetközi megállapodásban vagy megegyezésben vállalt kötelezettségek alapján nyújtott pénzügyi előnyöket,

megakadályozza valamelyik Fél által bármely olyan intézkedés elfogadását vagy alkalmazását, amelynek célja adócsalás vagy adókijátszás elkerülése,

szembehelyezkedjék bármelyik Fél azon jogával, hogy adójogszabályainak a megfelelő rendelkezéseit alkalmazza azokra az adófizetőkre, akik nincsenek azonos helyzetben a lakóhelyük tekintetében.

90. cikk

(1)   A Felek megtesznek minden általános vagy különös intézkedést, amely a megállapodásból eredő kötelezettségeik teljesítéséhez szükséges. Gondoskodnak arról, hogy a megállapodás céljai megvalósuljanak.

(2)   Ha valamelyik Fél úgy véli, hogy a másik Fél nem teljesítette a megállapodásból eredő valamely kötelezettségét, megfelelő intézkedéseket hozhat. Ezt megelőzően – a különösen sürgős esetektől eltekintve – meg kell adnia a Társulási Tanácsnak minden olyan megfelelő információt, amely szükséges a helyzet alapos vizsgálatához a Felek számára elfogadható megoldás keresése érdekében.

Az intézkedések megválasztásánál elsőbbséget kell adni azoknak, amelyek a legkevésbé zavarják a megállapodás működését. Ezen intézkedésekről haladéktalanul tájékoztatni kell a Társulási Tanácsot, ahol azokról a másik Fél kérésére konzultációkat kell tartani.

91. cikk

Az 1–5. jegyzőkönyv, valamint az 1–7. melléklet és a nyilatkozatok e megállapodás szerves részét képezik.

92. cikk

Ennek a megállapodásnak az alkalmazásában a „Felek” kifejezés a vonatkozó hatáskörükkel összhangban egyrészről a Közösséget vagy a tagállamokat, vagy a Közösséget és annak tagállamait, másrészről Tunéziát jelenti.

93. cikk

E megállapodás határozatlan időre jön létre.

Bármelyik Fél, a másik Fél értesítésével, felmondhatja a megállapodást. E megállapodás az ilyen értesítés keltétől számított hat hónap elteltével hatályát veszti.

94. cikk

E megállapodást egyrészről azon területeken kell alkalmazni, amelyeken az Európai Közösséget és az Európai Szén- és Acélközösséget létrehozó szerződések alkalmazandók, az e szerződésekben meghatározott feltételekkel, másrészről a Tunéziai Köztársaság területén.

95. cikk

E megállapodás két-két eredeti példányban készült dán, holland, angol, finn, francia, német, görög, olasz, portugál, spanyol, svéd és arab nyelven; e szövegek mindegyike egyaránt hiteles.

96. cikk

(1)   E megállapodást a Szerződő Felek saját eljárásaiknak megfelelően hagyják jóvá.

E megállapodás attól a naptól számított második hónap első napján lép hatályba, amelyen a Szerződő Felek értesítik egymást arról, hogy az első bekezdésben említett eljárásnak eleget tettek.

(2)   A megállapodás hatálybalépésekor az Európai Közösség és a Tunéziai Köztársaság közötti együttműködési megállapodás, valamint az Európai Szén- és Acélközösség tagállamai és a Tunéziai Köztársaság közötti, 1976. április 25-én Tuniszban aláírt megállapodás helyébe lép.

Hecho en Bruselas, el diecisiete de julio de mil novecientos noventa y cinco.

Udfærdiget i Bruxelles den syttende juli nitten hundrede og fem og halvfems.

Geschehen zu Brüssel am siebzehnten Juli neunzehnhundertfünfundneunzig.

'Eγινε στις Bρυξέλλες, στις δέκα εφτά Ioυλίoυ χίλια εννιακόσια ενενήντα έντε.

Done at Brussels on the seventeenth day of July in the year one thousand nine hundred and ninety-five.

Fait à Bruxelles, le dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Fatto a Bruxelles, addì diciassette luglio millenovecentonovantacinque.

Gedaan te Brussel, de zeventiende juli negentienhonderd vijfennegentig.

Feito em Bruxelas, em dezassete de Julho de mil novecentos e noventa e cinco.

Tehty Brysselissä seitsemäntenätoista päivänä heinäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi.

Som skedde i Bryssel den sjuttonde juli nittonhundranittiofem.

Image

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

Image

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne.

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Για τητ Eλληνική Δημoκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Thar ceann na hÉireann

For Ireland

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

Pela República Portuguesa

Image

Suomen tasavallan puolesta

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

Por las Comunidades Europeas

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Για τις Eυρωπαϊκές Koινóτητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Voor de Europese Gemeenschappen

Pelas Comunidades Europeias

Euroopan yhteisöjen puolesta

På Europeiska gemenskapernas vägnar

Image

Image

Image

1. MELLÉKLET

A 10. CIKK (1) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT TERMÉKEK

KN-kód

Árumegnevezés

0403

Író, aludttej, tejföl, joghurt, kefir és más erjesztett vagy savanyított tej, tejföl sűrítve, cukrozva vagy más édesítőanyag hozzáadásával, ízesítve, gyümölcs, dió vagy kakaó hozzáadásával is:

0403 10 51

Joghurt, ízesítve vagy a következő százalékban gyümölcs, dió vagy kakaó hozzáadásával, zsírtartalma:

– – –

Legfeljebb 1,5 tömegszázalék

0403 10 53

– – –

1,5 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 27 % tömegszázalék

0403 10 59

– – –

27 tömegszázalékot meghaladó

– – –

Más, zsírtartalma:

0403 10 91

– – –

Legfeljebb 3 tömegszázalék

0403 10 93

– – –

3 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 6 tömegszázalék

0403 10 99

– – –

6 tömegszázalékot meghaladó

0403 90 71

Más, ízesítve, gyümölcs, dió vagy kakaó hozzáadásával is:

– –

Por, granulátum vagy más szilárd alakban, zsírtartalma:

– – –

Legfeljebb 1,5 tömegszázalék

0403 90 73

– – –

1,5 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 27 tömegszázalék

0403 90 79

– – –

27 tömegszázalékot meghaladó

– –

Más, zsírtartalma:

0403 90 91

– – –

Legfeljebb 3 tömegszázalék

0403 90 93

– – –

3 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 6 tömegszázalék

0403 90 99

– – –

6 tömegszázalékot meghaladó

0710 40 00

Csemegekukorica, nyersen, gőzölve vagy vízben forrázva is, fagyasztva

0711 90 30

Csemegekukorica, ideiglenesen tartósítva (pl. kén-dioxid-gázzal, sós lében, kénes vízben vagy más tartósító oldatban), de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban

1517

Margarin; ebbe az árucsoportba tartozó állati vagy növényi zsírok vagy olajok vagy ezek frakciói étkezésre alkalmas keveréke vagy készítménye, az 1516 vtsz. alá tartozó étkezési zsír vagy olaj és ezek frakciói kivételével:

1517 10 10

Margarin, a folyékony margarin kivételével, 10 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 15 tömegszázalék tejzsítartalommal

1517 90 10

Más, 10 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 15 tömegszázalék tejzsírtartalommal

1702 50 00

Vegytiszta gyümölcscukor

1704

Cukorkaáru (beleértve a fehércsokoládét is) kakaótartalom nélkül, kivéve a 1704 90 10 KN-kód alá tartozó, 10 tömegszázalékot meghaladó szacharóztartalmú édesgyökér-kivonatot, más anyagok hozzáadása nélkül,

1704 10 11

Rágógumi, cukorbevonattal is:

– –

60 tömegszázaléknál kevesebb szacharóztartalommal (beleértve a szacharózban kifejezett invertcukrot is):

– – –

Lapka alakú

1704 10 19

– – –

Másféle

– –

60 tömegszázalék vagy azt meghaladó szacharóztartalommal (beleértve a szacharózban kifejezett invertcukrot is):

1704 10 91

– – –

Lapka alakú

1704 10 99

– – –

Másféle

1704 90 30

Fehér csokoládé

Más:

1704 90 51

– –

Massza, beleértve a marcipánt is, legalább 1 kg nettó tömegű kiszerelésben

1704 90 55

Torokpasztilla és köhögés elleni cukorka

1704 90 61

Cukorral bevont termékek

Más:

1704 90 65

– –

Gumicukorka és zselés cukorka, beleértve a cukorka alakban megjelenő gyümülcsmasszát is

1704 90 71

– –

Főzött édesség, töltött is

1704 90 75

– –

Vajas karamellacukorka, égetett cukor és hasonló édességek (toffee)

– –

Más:

1704 90 81

– – –

Sajtolt tabletta

1704 90 99

– – –

Másféle

1806

Csokoládé- és kakaótartalmú más élelmiszer-készítmény:

1806 10 15

– –

Szacharóztartalom nélkül vagy 5 tömegszázaléknál kevesebb szacharóztartalommal (beleértve a szacharózban kifejezett invertcukrot is) vagy szacharózban kifejezett izoglukóz-tartalommal

1806 10 20

– –

Legalább 5 tömegszázalék, de kevesebb mint 65 tömegszázalék szacharóztartalommal (beleértve a szacharózban kifejezett invertcukrot is) vagy szacharózban kifejezett izoglukóz-tartalommal

1806 10 30

– –

Legalább 65 tömegszázalék, de kevesebb mint 80 tömegszázalék szacharóztartalommal (beleértve a szacharózban kifejezett invertcukrot is) vagy szacharózban kifejezett izoglukóz-tartalommal

1806 10 90

– –

Legalább 80 tömegszázalék szacharóztartalommal (beleértve a szacharózban kifejezett invertcukrot is) vagy szacharózban kifejezett izoglukóz-tartalommal

1806 20 10

Más készítmény tömb, tábla vagy rúd formában, továbbá folyadék, massza, por, szemcse vagy más ömlesztett alakban, tartályban vagy más közvetlen csomagolásban, 2 kg-nál nagyobb tömegben:

– –

Legalább 31 tömegszázalék kakaóvaj-tartalommal vagy összesítve legalább 31 tömegszázalék kakaóvaj- és tejzsírtartalommal

1806 20 30

– –

Összesítve legalább 25 tömegszázalék, de kevesebb mint 31 tömegszázalék kakaóvaj- és tejzsírtartalommal

Más:

1806 20 50

– –

Legalább 18 tömegszázalék kakaóvaj-tartalommal

1806 20 70

– –

Tejcsokoládé morzsa

1806 20 80

– –

Csokoládé ízű bevonat

1806 20 95

– –

Másféle

Más tömb, tábla vagy rúd alakban:

1806 31 00

– –

Töltött

1806 32 10

– –

Töltetlen:

– – –

Gabona, gyümölcs vagy dió hozzáadásával

1806 32 90

– –

Más

1806 90 11

Más:

– –

Csokoládé és csokoládés termék:

– – –

Csokoládé, töltött is:

– – –

Alkoholtartalommal

1806 90 19

– – –

Másféle

– –

Más:

1806 90 31

– –

Töltött

1806 90 39

– –

Töltetlen

1806 90 50

Cukorkaáru és kakaótartalmú cukorhelyettesítő termékekből készült cukorkapótló

1806 90 60

Kakaótartalmú kenhető termékek

1806 90 70

Kakaótartalmú készítmények italok készítéséhez

1806 90 90

Más

1901

Malátakivonat; lisztből, darából, keményítőből vagy malátakivonatból előállított, másutt nem említett élelmiszer-készítmény, amely kakaóport nem, vagy 50 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz; a 0401–0404 vtsz. alá tartozó árukból készített, máshol nem említett olyan élelmiszer-készítmény, amely kakaóport nem, vagy 10 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz.

1901 10

Gyermektápszer, a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelve

1901 20

A 1905 vtsz. alá tartozó pékáruk készítéséhez keverék és tészta

1901 90 11

Malátakivonat:

– –

90 tömegszázalékot meghaladó szárazanyag-tartalommal

1901 90 19

– –

Másféle

1901 90 99

Másféle

1902

Tészta, a 1902 20 10 és 1902 20 30 KN-kód alá tartozó töltött tészta kivételével; kuszkusz (búzadarakása) elkészítve is

1902 11

Nem főtt tészta, nem töltve vagy másképp nem elkészítve:

– –

Tojástartalommal

1902 19 10

Közönséges búzaliszt- vagy búzakorpa-tartalom nélkül

1902 19 90

Más

Töltött tészta, főzve vagy másképp elkészítve is:

1902 20 91

– –

Főzve

1902 20 99

– –

Másféle

Más tészta:

1902 30 10

– –

Szárítva

1902 30 90

– –

Más

1902 40 10

Kuszkusz (búzadarakása):

– –

Nem elkészítve

1902 40 90

– –

Más

1903 00 00

Tápióka és keményítőből készült tápiókapótló, mindezek pehely, szem, gyöngy és hasonló formában

1904

Gabonából puffasztással vagy pirítással előállított, elkészített élelmiszer (pl. kukoricapehely); gabona, kukorica kivételével, szem formában, előfőzve vagy másképp elkészítve

1904 10 10

Gabonából puffasztással vagy pirítással előállított, elkészített élelmiszer:

– –

Kukoricából

1904 10 30

– –

Rizsből

1904 10 90

– –

Más

1904 90 10

Más:

– –

Rizsből

1904 90 90

– –

Más

1905

Kenyér, cukrászsütemény, kalács, biscuit és más pékáru kakaótartalommal is, áldozóostya, üres gyógyszerkapszula, pecsételőostya, rizspapír és hasonló termékek:

1905 10 00

Ropogós kenyér („knäckebrot”)

1905 20 10

Mézeskalács és hasonló:

– –

30 tömegszázaléknál kevesebb szacharóztartalommal (beleértve a szacharózban kifejezett invertcukrot is)

1905 20 30

– –

Legalább 30 tömegszázalék, de kevesebb mint 50 tömegszázalék szacharóztartalommal (beleértve a szacharózban kifejezett invertcukrot is)

1905 20 90

– –

Legalább 50 tömegszázalék szacharóztartalommal (beleértve a szacharózban kifejezett invertcukrot is)

1905 30 11

Édes biscuit; gofri és ostya:

– –

Csokoládéval vagy más kakaótartalmú készítményekkel teljesen vagy részben bevonva vagy borítva:

– – –

Legfeljebb 85 gramm nettó tömegű kiszerelésben

1905 30 19

– – –

Másféle

– –

Más:

– – –

Édes biscuit:

1905 30 30

– – –

Legalább 8 tömegszázalék tejzsírtartalommal

– – –

Más:

1905 30 51

– – –

Szendvics biscuit

1905 30 59

– – –

Másféle

– –

Gofri és ostya:

1905 30 91

– – –

Sózva, töltött is

1905 30 99

– – –

Másféle

1905 40 10

Kétszersült, pirított kenyér és hasonló pirított termékek:

– –

Kétszersült

1905 40 90

– –

Más

1905 90 10

– –

Pászka

1905 90 20

– –

Áldozóostya, üres gyógyszerkapszula, pecsételőostya, rizspapír és hasonló termékek

– –

Más:

1905 90 30

– – –

Kenyér, méz, tojás, sajt vagy gyümölcs hozzáadása nélkül, legfeljebb 5 tömegszázalék cukor-, és legfeljebb 5 tömegszázalék zsírtartalommal, szárazanyagra számítva

1905 90 40

– – –

Gofri és ostya, 10 tömegszázalékot meg nem haladó víztartalommal

1905 90 45

– – –

Biscuit

1905 90 55

– – –

Extrudált vagy puffasztott termék, ízesített vagy sózott

– –

Más:

1905 90 60

– – –

Édesítőanyag hozzáadásával

1905 90 90

– – –

Más

2001 90 30

Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata) ecettel vagy ecetsavval elkészítve vagy tartósítva

2001 90 40

Jamgyökér, édesburgonya (batáta) és a növények hasonló, étkezésre alkalmas részei, legalább 5 tömegszázalék keményítőtartalommal, ecettel vagy ecetsavval elkészítve vagy tartósítva

2004 10 91

Burgonya liszt, dara vagy pelyhesített formában, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, fagyasztva

2004 90 10

Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata) ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, fagyasztva

2005 20 10

Burgonya liszt, dara vagy pelyhesített formában, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva

2005 80 00

Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata) ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva

2008 92 45

Pirítatlan gabonapehely-alapú müzli típusú készítmény

2008 99 85

Kukorica, a csemegekukorica (Zea mays var. saccharata) kivételével, másképp elkészítve vagy tartósítva, cukor vagy alkohol hozzáadása nélkül

2008 99 91

Jamgyökér, édesburgonya (batáta) és a növények hasonló, étkezésre alkalmas részei, legalább 5 tömegszázalék keményítőtartalommal, másképp elkészítve vagy tartósítva, cukor vagy alkohol hozzáadása nélkül

2101 10 98

Másféle

2101 20 98

Másféle

2101 30 19

Pörkölt pótkávé, a pörkölt cikória kivételével

2101 30 99

Pörkölt pótkávé, a pörkölt cikória kivételével, kivonata, eszenciája és koncentrátuma

2102 10 31

Sütőélesztő

2102 10 39

Másféle

2105

Fagylalt és más ehető jégkrém, kakaótartalommal is:

2105 00 10

Tejzsírtartalom nélkül vagy ilyen zsírokból 3 tömegszázaléknál kevesebbet tartalmazó

Tejzsírtartalma:

2105 00 91

– –

Legalább 3, de 7 tömegszázaléknál kevesebb

2105 00 99

– –

Legalább 7 tömegszázalék

2106

Másutt nem említett élelmiszer-készítmény:

2106 10 80

Más

2106 90 10

Sajtfondü

Ízesített vagy színezett cukorszirup:

2106 90 98

– –

Másféle

2202 90 91

Alkoholmentes ital, a 2009 KN-kód alá tartozó gyümölcs- és zöldséglevek kivételével, tartalmaz a 0401–0404 KN-kód alá tartozó terméket, illetve ezeknek a zsiradékát

2202 90 95

Más, a 0401–0404 KN-kód alá tartozó termékekből előállított készítmény, amelynek zsírtartalma:

– –

Legalább 0,2 tömegszázalék, de 2 tömegszázaléknál kevesebb

2202 90 99

– –

Legalább 2 tömegszázalék

2905 43 00

Mannit

2905 44

Szorbit (D-glucit)

2905 44 11

Vizes oldatban:

– –

Legfeljebb 2 tömegszázalék D-mannit-tartalmú szorbittartalom alapján számítva

2905 44 19

– –

Másféle

Más:

2905 44 91

– –

Legfeljebb 2 tömegszázalék D-mannit-tartalmú szorbittartalom alapján számítva

2905 44 99

– –

Másféle

3501

Kazein, kazeinátok és más kazeinszármazékok

3505

Dextrinek és más átalakított keményítők, a 3505 10 50 KN-kód alá tartozó észterezett vagy éterezett keményítők kivételével:

3505 10

Dextrinek és más átalakított keményítők

3505 10 10

– –

Dextrinek

– –

Más átalakított keményítők:

3505 10 90

– – –

Más

3505 20

Keményítő-, dextrin- vagy más átalakítottkeményítő-alappal készített enyvek

3809 10

Textil-, papír-, bőr- és hasonló iparban használt, másutt nem említett végkikészítő szerek, festést gyorsító és elősegítő, színtartóságot növelő anyagok, valamint más termékek és készítmények (például appretálószerek és pácanyagok)

3823 60

Szorbit, a 2905 44 KN-kód alá tartozó kivételével:

3823 60 11

Vizes oldatban

– –

Legfeljebb 2 tömegszázalék D-mannit-tartalmú, a D-glucittartalomra számítva

3823 60 19

– –

Másfél

Más:

3823 60 91

– –

Legfeljebb 2 tömegszázalék D-mannit-tartalmú, a D-glucittartalomra számítva

3823 60 99

– –

Másféle

2. MELLÉKLET

A 10. CIKK (2) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT TERMÉKEK

1. jegyzék (1)

KN-kód

Árumegnevezés

Kontingens

(tonna)

1519

1519 11 00

1519 12 00

1519 13 00

1519 19 10

1519 19 30

1519 19 90

1519 20 00

Ipari monokarboxil-zsírsav; finomításból nyert olajsav; ipari zsíralkohol

3 480

1520

1520 10 00

1520 90 00

Glicerol (glicerin), tiszta is; glicerinvíz és glicerinlúg

154

1704

1704 10 11

1704 10 19

1704 10 91

1704 10 99

1704 90 10

1704 90 30

1704 90 51

1704 90 55

1704 90 61

1704 90 65

1704 90 71

1704 90 75

1704 90 81

1704 90 99

Cukorkaáru (beleértve a fehércsokoládét is) kakaótartalom nélkül

186

1803

1803 10

1803 20

Kakaómassza, zsírtalanítva is

100

1805

Kakaópor, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül

431

1806

1806 10 15

1806 10 20

1806 10 30

1806 10 90

1806 20 10

1806 20 30

1806 20 50

1806 20 70

1806 20 80

1806 20 95

1806 31 00

1806 32 10

1806 32 90

1806 90 11

1806 90 19

1806 90 31

1806 90 39

1806 90 50

1806 90 60

1806 90 70

1806 90 90

Csokoládé- és kakaótartalmú más élelmiszer-készítmény

180

1901

1901 10 00

1901 20 00

1901 90 11

1901 90 19

1901 90 91

1901 90 99

Malátakivonat; lisztből, darából, keményítőből vagy malátakivonatból előállított, másutt nem említett élelmiszer-készítmény, amely kakaóport nem, vagy 50 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz; a 0401–0404 vtsz. alá tartozó árukból készített, másutt nem említett olyan élelmiszer-készítmény, amely kakaóport nem, vagy 10 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz

762

2106

2106 10 20

2106 10 80

2106 90 10

2106 90 92

2106 90 98

Másutt nem említett élelmiszer-készítmény

370

2203

Malátából készült sör

255

2208

2208 20

2208 30

2208 40

2208 50

2208 90 19

2208 90 31

2208 90 33

2208 90 41

2208 90 45

2208 90 48

2208 90 52

2208 90 58

2208 90 65

2208 90 69

2208 90 73

2208 90 79

Nem denaturált etil-alkohol kevesebb mint 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal; szesz, likőr és más szeszes ital; összetett alkoholos készítmények italok előállításához

532

2402

2402 10 00

2402 20 10

2402 20 90

2402 90 00

Szivar

493

2915 90

Más karbonsavak

153

3505

3505 10 10

3505 10 90

3505 20 10

3505 20 30

3505 20 50

3505 20 90

Dextrinek és más átalakított keményítők; keményítő-, dextrin- vagy más átalakított keményítőalappal készített enyvek

1 398

3809

3809 10 10

3809 10 30

3809 10 50

3809 10 90

Másutt nem említett végkikészítő szerek, festést gyorsító és elősegítő, színtartóságot növelő anyagok

990


2. jegyzék

KN-kód

Megnevezés

0710 40 00

Csemegekukorica, nyersen, gőzölve vagy vízben forrázva is, fagyasztva

0711 90 30

Csemegekukorica, ideiglenesen tartósítva (pl. kén-dioxid-gázzal, sós lében, kénes vízben vagy más tartósító oldatban), de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban

1702 50 00

Vegytiszta gyümölcscukor

1903

Tápióka és keményítőből készült tápiókapótló, mindezek pehely, szem, gyöngy és hasonló formában

2001 90 30

Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata) ecettel vagy ecetsavval elkészítve vagy tartósítva

2001 90 40

Jamgyökér, édesburgonya (batáta) és a növények hasonló, étkezésre alkalmas részei, legalább 5 tömegszázalék keményítőtartalommal, ecettel vagy ecetsavval elkészítve vagy tartósítva

2004 10 91

Burgonya liszt, dara vagy pelyhesített formában, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, fagyasztva

2004 90 10

Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata) ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, fagyasztva

2005 20 10

Burgonya liszt, dara vagy pelyhesített formában, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva

2005 80 00

Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata) ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva

2008 92 45

Pirítatlan gabonapehely-alapú müzli típusú készítmény

2008 99 85

Kukorica, más mint csemegekukorica (Zea mays var. saccharata), másképp elkészítve vagy tartósítva, cukor vagy alkohol hozzáadása nélkül

2008 99 91

Jamgyökér, édesburgonya (batáta) és a növények hasonló, étkezésre alkalmas részei, legalább 5 tömegszázalék keményítőtartalommal, másképp elkészítve vagy tartósítva, cukor vagy alkohol hozzáadása nélkül

2101 10 98

Kávén vagy kávékivonaton, -eszencián és -koncentrátumon alapuló készítmények, a 2101 10 91 vtsz. alá tartozó készítmények kivételével

2101 20 98

Tea- vagy matétea-kivonat, -eszencia és -koncentrátum, és e termékeken, vagy teán vagy matéteán alapuló készítmények, a 2101 20 10 vtsz. alá tartozó termékek kivételével

2101 30 19

Pörkölt pótkávé, a pörkölt cikória kivételével

2101 30 99

Pörkölt pótkávé, a pörkölt cikória kivételével, kivonata, eszenciája és koncentrátuma

2905 43 00

Mannit

2905 44

Szorbit (D-Glucit)

2905 44 11

Vizes oldatban:

– –

Legfeljebb 2 tömegszázalék D-mannit-tartalmú szorbittartalom alapján számítva

2905 44 19

– –

Másféle

Más:

2905 44 91

– –

Legfeljebb 2 tömegszázalék D-mannit-tartalmú szorbittartalom alapján számítva

2905 44 99

– –

Másféle

ex 3501

Kazein, kazeinátok és más kazeinszármazékok

3823 60

Szorbit, a 2905 44 KN-kód alá tartozó kivételével:

3823 60 11

Vizes oldatban:

– –

Legfeljebb 2 tömegszázalék D-mannit-tartalmú, D-glucit-tartalomra számítva

3823 60 19

– –

Másféle

Más:

3823 60 91

– –

Legfeljebb 2 tömegszázalék D-mannit-tartalmú, D-glucit-tartalomra számítva

3823 60 99

– –

Másféle


3. jegyzék

KN-kód

Árumegnevezés

ex 1517

Margarin; ebbe az árucsoportba tartozó állati vagy növényi zsírok vagy olajok vagy ezek frakciói étkezésre alkalmas keveréke vagy készítménye, a 1516 vtsz. alá tartozó étkezési zsír vagy olaj és ezek frakciói kivételével:

1517 10 10

Margarin, a folyékony margarin kivételével, 10 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 15 tömegszázalék tejzsítartalommal

1517 90 10

Más, 10 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 15 tömegszázalék tejzsírtartalommal

1904

Gabonából puffasztással vagy pirítással előállított, elkészített élelmiszer (pl. kukoricapehely); gabona, a kukorica kivételével, szem formában, előfőzve vagy másképp elkészítve

1904 10 10

Gabonából puffasztással vagy pirítással előállított, elkészített élelmiszer:

– –

Kukoricából

1904 10 30

– –

Rizsből

1904 10 90

– –

Más

1904 90 10

Más:

– –

Rizsből

1904 90 90

– –

Más

2105

Fagylalt és más ehető jégkrém, kakaótartalommal is:

2105 00 10

Tejzsírtartalom nélkül vagy ilyen zsírokból 3 tömegszázaléknál kevesebbet tartalmazó

Tejzsírtartalma:

2105 00 91

– –

Legalább 3, de 7 tömegszázaléknál kevesebb

2105 00 99

– –

Legalább 7 tömegszázalék

2202 90 91

Alkoholmentes ital, a 2009 KN-kód alá tartozó gyümölcs- és zöldséglevek kivételével, tartalmaz a 0401 – 0404 KN-kód alá tartozó terméket, illetve ezeknek a zsiradékát

2202 90 95

Más, a 0401–0404 KN-kód alá tartozó termékekből előállított készítmény, amelynek zsírtartalma:

– –

Legalább 0,2 tömegszázalék, de 2 tömegszázaléknál kevesebb

2202 90 99

– –

Legalább 2 tömegszázalék


(1)  Azon termékek, amelyekhez Tunézia négy évig fenntartja az 1995. január 1-jén érvényes vámok szintjét a táblázatban látható vámkontingenseken belül, a 10. cikk (3) bekezdésének első albekezdésével összhangban.

A 10. cikk (3) bekezdésének második albekezdésével összhangban, a 10. cikk (4) bekezdésének alapján a vámok ipari alkotóelemének megszüntetése során azoknak a termékeknek tekintetében alkalmazandó vámok szintje, amelyekre vonatkozóan el kell törölni a vámkontingenseket, nem lehet magasabb, mint az 1995. január 1-jén hatályban lévő vámok szintje.

3. MELLÉKLET

KN-kód

0505100

2508300

2528900

2620400

0505900

2508401

2529100

2621000

1302120

2508409

2529210

2701110

1302130

2508500

2529220

2701120

1302140

2508600

2529300

2701190

1302190

2508700

2530100

2701200

1302200

2509000

2530200

2702100

1302310

2511200

2530300

2702200

1505100

2512000

2530900

2703000

1505900

2513110

2601110

2704001

1515601

2513190

2601120

2704002

1515609

2513210

2601200

2705000

1516200

2513290

2602000

2706000

1522000

2514000

2603000

2707101

1702909

2516110

2604000

2707109

1804000

2516120

2605000

2707201

2001909

2516210

2606000

2707209

2101200

2516220

2607000

2707301

2101300

2517100

2608000

2707309

2103301

2517200

2609000

2707401

2106100

2517300

2610000

2707409

2106900

2517410

2611000

2707501

2403100

2517490

2612100

2707509

2403910

2518100

2612200

2707600

2403990

2518200

2613100

2707910

2501001

2518300

2613900

2707990

2501009

2519100

2614000

2708100

2502000

2519900

2615100

2708200

2504100

2520100

2615900

2709009

2504900

2521000

2616100

2712109

2505100

2523300

2616900

2712209

2505900

2524000

2617100

2712909

2506100

2525100

2617900

2713119

2506210

2525200

2618000

2713129

2506290

2525300

2619000

2713909

2507001

2526100

2620110

2714108

2507002

2526200

2620190

2714109

2508100

2527000

2620200

2714909

2508200

2528100

2620300

2715002

2715009

2817000

2827510

2836100

2801100

2818100

2827590

2836200

2801200

2818200

2827600

2836300

2801300

2818300

2828100

2836409

2802000

2819100

2828901

2836500

2803000

2820100

2828902

2836600

2804100

2820900

2828909

2836700

2804210

2821100

2829110

2836910

2804290

2821200

2829190

2836920

2804300

2823000

2829900

2836930

2804400

2824100

2830100

2836990

2804500

2824200

2830200

2839110

2804610

2824900

2830300

2839190

2804690

2825100

2830901

2839200

2804800

2825200

2830909

2839900

2804900

2825300

2831100

2840110

2805110

2825400

2831900

2840190

2805190

2825500

2832100

2840200

2805210

2825600

2832200

2840300

2805220

2825700

2832300

2841100

2805300

2825800

2833110

2841200

2809100

2825909

2833190

2841300

2810000

2826110

2833210

2841400

2811110

2826120

2833220

2841500

2811210

2826190

2833230

2841600

2811220

2826200

2833240

2841700

2811230

2826300

2833250

2841800

2812100

2826900

2833260

2841900

2812900

2827100

2833270

2842100

2813100

2827200

2833290

2842901

2813900

2827310

2833300

2842909

2814100

2827320

2833400

2844400

2814200

2827330

2834220

2846100

2815110

2827340

2835100

2846900

2815120

2827350

2835210

2847000

2815201

2827360

2835220

2848100

2815202

2827370

2835230

2848900

2815300

2827380

2835249

2849100

2816100

2827390

2835260

2849200

2816200

2827410

2835290

2849900

2816300

2827490

2835390

2850000

2851001

2905150

2909410

2915120

2851002

2905160

2909420

2915130

2851009

2905170

2909430

2915210

2901100

2905190

2909440

2915220

2901210

2905210

2909490

2915230

2901220

2905220

2909500

2915240

2901230

2905290

2909600

2915290

2901240

2905310

2910100

2915310

2901290

2905320

2910200

2915320

2902110

2905390

2910300

2915330

2902190

2905410

2910900

2915340

2902200

2905420

2911000

2915350

2902300

2905430

2912110

2915390

2902410

2905440

2912120

2915400

2902420

2905490

2912130

2915500

2902430

2905500

2912190

2915600

2902440

2906110

2912210

2915700

2902500

2906120

2912290

2915900

2902600

2906130

2912300

2916110

2902700

2906140

2912410

2916120

2903110

2906190

2912420

2916130

2903120

2906210

2912490

2916140

2903130

2906290

2912500

2916150

2903140

2907110

2912600

2916190

2903150

2907120

2913000

2916200

2903160

2907130

2914110

2916310

2903190

2907140

2914120

2916320

2903210

2907150

2914130

2916330

2903220

2907190

2914190

2916390

2903230

2907210

2914210

2917110

2903510

2907220

2914220

2917120

2903590

2907230

2914230

2917130

2903610

2907290

2914290

2917140

2903621

2907300

2914300

2917190

2903690

2908100

2914410

2917200

2904200

2908200

2914490

2917310

2904900

2908900

2914500

2917320

2905110

2909110

2914610

2917330

2905120

2909190

2914690

2917340

2905130

2909200

2914700

2917350

2905140

2909300

2915110

2917360

2917370

2922290

2933390

3004311

2917390

2922300

2933400

3004319

2918110

2922410

2933510

3004321

2918120

2922420

2933590

3004329

2918130

2922490

2933610

3004391

2918140

2922500

2933690

3004399

2918150

2923100

2933710

3004401

2918160

2923200

2933790

3004409

2918170

2923900

2933900

3004501

2918190

2924100

2934100

3004509

2918210

2924210

2934200

3004901

2918220

2924290

2934300

3004909

2918230

2925110

2934901

3006200

2918290

2925190

2934909

3006300

2918300

2925200

2935000

3006400

2918900

2926100

2940000

3006500

2919000

2926200

3001100

3101000

2920100

2926900

3001200

3102100

2920901

2927000

3001901

3102210

2920909

2928000

3001909

3102290

2921110

2929100

3002100

3102300

2921120

2929900

3002200

3102400

2921190

2930100

3002310

3102500

2921210

2930200

3002390

3102600

2921220

2930300

3002900

3102700

2921290

2930400

3003101

3102800

2921300

2930900

3003109

3102900

2921410

2931002

3003201

3103100

2921420

2931009

3003209

3103200

2921430

2932110

3003311

3103900

2921440

2932130

3003319

3104100

2921450

2932190

3003391

3104200

2921490

2932210

3003399

3104300

2921510

2932290

3003401

3104900

2921590

2932901

3003409

3105100

2922110

2932909

3003901

3105200

2922120

2933110

3003909

3105300

2922130

2933190

3004101

3105400

2922190

2933210

3004109

3105510

2922210

2933290

3004201

3105590

2922220

2933310

3004209

3105600

3105901

3301120

3502900

3705900

3105909

3301130

3503001

3707100

3201100

3301140

3503009

3707900

3201200

3301190

3504000

3801100

3201300

3301210

3505100

3801200

3201900

3301220

3505200

3801300

3202100

3301230

3506910

3801900

3202900

3301240

3506991

3802100

3203000

3301250

3506992

3802900

3204110

3301260

3506999

3803000

3204120

3301291

3507100

3804001

3204130

3301299

3507900

3804009

3204140

3301300

3701100

3805100

3204150

3301901

3701200

3805200

3204160

3301902

3701910

3805900

3204170

3301903

3701990

3806100

3204190

3302900

3702100

3806200

3204200

3401111

3702200

3806300

3204900

3402120

3702310

3806901

3205000

3402130

3702320

3806909

3206100

3402191

3702390

3807000

3206200

3403111

3702410

3809100

3206300

3403119

3702420

3809910

3206410

3403191

3702430

3809920

3206420

3403199

3702440

3809990

3206430

3403910

3702510

3810100

3206490

3403990

3702520

3810900

3206500

3404100

3702530

3811110

3207100

3404200

3702540

3811190

3207200

3404900

3702550

3811210

3207300

3405200

3702560

3811290

3207400

3405300

3702910

3811900

3212100

3405400

3702920

3812100

3212901

3405901

3702930

3812200

3213100

3405909

3702940

3812300

3213900

3407001

3702950

3814000

3214900

3407002

3703100

3815110

3215901

3407009

3703200

3815120

3215902

3501100

3703900

3815190

3215909

3501900

3705100

3815900

3301110

3502100

3705200

3816000

3817100

3905909

3921120

4009409

3817200

3906100

3921140

4009501

3818000

3906909

3921190

4009509

3820000

3907100

3926201

4010101

3821000

3907200

3926902

4010102

3822000

3907300

3926903

4010109

3823100

3907400

3926904

4010910

3823200

3907600

3926907

4010991

3823300

3907910

4001100

4010992

3823400

3907991

4001210

4010999

3823500

3907999

4001220

4011300

3823600

3908100

4001290

4014100

3823901

3908900

4001300

4014901

3823902

3909102

4002110

4014909

3823903

3909109

4002190

4015110

3901100

3909201

4002200

4015190

3901200

3909209

4002310

4015900

3901300

3909301

4002390

4016100

3901901

3909309

4002410

4016940

3901909

3909401

4002490

4016951

3902200

3909409

4002510

4016959

3902300

3909501

4002590

4016991

3902901

3909509

4002600

4016999

3902909

3910001

4002700

4017001

3903110

3910009

4002800

4017002

3903190

3911100

4002910

4101100

3903200

3911900

4002990

4101210

3903300

3912110

4003000

4101220

3903901

3912120

4004000

4101290

3903909

3912200

4005100

4101300

3904100

3912310

4005200

4101400

3904210

3912390

4005910

4102100

3904300

3912900

4005990

4102210

3904400

3913100

4006100

4102290

3904500

3913900

4006900

4103100

3904610

3914000

4007000

4103200

3904901

3918101

4009201

4103900

3904909

3918102

4009209

4104101

3905190

3918901

4009301

4104102

3905200

3918902

4009309

4104221

3905901

3919900

4009401

4104291

4104311

4602100

5003900

5301210

4104391

4602900

5004000

5301290

4105121

4701000

5005000

5301300

4105201

4702000

5006001

5302100

4106121

4703110

5006002

5302900

4106201

4703190

5007100

5303100

4107210

4703210

5007201

5303900

4107290

4703290

5007209

5304100

4107900

4704110

5007901

5304900

4111000

4704190

5007909

5305110

4204001

4704210

5101110

5305190

4204009

4704290

5101190

5305210

4401100

4705000

5101210

5305290

4401210

4706100

5101290

5305911

4401220

4706910

5101300

5305919

4401300

4706920

5102100

5305991

4402001

4706990

5102200

5305999

4402009

4801000

5103100

5306100

4403100

4802200

5103200

5306200

4403200

4802300

5103300

5307100

4403310

4802400

5104000

5307200

4403320

4805400

5105100

5308100

4403330

4811391

5105210

5308200

4403340

4811902

5105290

5308300

4403350

4812000

5105300

5308900

4403910

4813900

5105400

5309110

4403920

4822100

5107100

5309190

4403990

4823300

5108100

5309210

4404100

4823511

5108200

5309290

4404200

4823901

5109100

5310101

4405000

4823904

5109900

5310109

4413001

4904009

5110001

5310901

4413009

4905100

5110002

5310909

4417001

4905910

5202910

5311001

4421902

4905990

5203000

5311002

4421903

4908101

5204110

5311003

4501100

4908901

5204190

5311004

4501900

4911101

5204200

5311009

4601200

5001000

5207100

5402100

4601910

5002000

5207900

5402200

4601990

5003100

5301100

5402310

5402320

5504901

5801330

6603200

5402330

5504909

5801340

6603900

5402390

5506100

5801350

6804101

5402410

5506200

5801360

6804109

5402420

5506300

5801901

6804211

5402430

5506900

5801902

6804219

5402490

5507001

5806311

6804300

5402510

5507002

5806312

6806100

5402520

5507009

5806321

6806200

5402590

5509520

5806322

6806900

5402610

5511100

5806391

6807100

5402620

5511200

5806392

6807900

5402690

5511300

5809000

6810110

5403100

5603001

5902100

6810200

5403200

5603002

5902200

6812101

5403310

5603009

5902900

6812109

5403320

5604100

5903100

6812200

5403330

5604200

5903200

6812300

5403390

5604900

5903900

6812400

5403410

5605000

5905001

6812500

5403420

5606001

5905009

6812600

5403490

5606002

5908000

6812700

5404100

5606003

5909000

6812900

5404900

5606009

5910000

6814100

5405001

5607109

5911100

6814900

5405009

5607309

5911200

6815100

5406100

5607909

5911310

6815200

5406200

5608110

5911320

6815910

5501100

5608190

5911400

6815990

5501200

5608900

5911901

6902100

5501300

5609000

5911902

6902201

5501900

5801101

5911909

6902901

5502001

5801102

6115921

6903100

5502002

5801210

6115931

6903201

5502009

5801220

6117801

6903900

5503100

5801230

6217100

6904101

5503200

5801240

6217900

6904109

5503300

5801250

6307200

6904901

5503400

5801260

6502009

6904909

5503900

5801310

6507000

6905101

5504100

5801320

6603100

6906001

6906009

7202210

7210491

7216100

6909119

7202290

7210499

7216220

6909199

7202300

7210701

7216310

7002100

7202410

7210709

7216320

7002200

7202490

7210901

7216330

7002310

7202500

7210909

7216400

7002320

7202600

7211110

7216500

7002390

7202700

7211120

7216609

7003110

7202800

7211190

7216900

7003190

7202910

7211210

7217121

7003200

7202920

7211220

7217129

7003300

7202930

7211290

7217139

7004100

7202990

7211300

7217199

7005210

7203100

7211410

7217219

7005290

7203900

7211490

7217229

7010901

7205100

7211900

7217239

7010902

7205210

7212219

7217299

7011100

7205290

7212291

7217319

7011200

7206900

7212299

7217329

7011900

7208110

7212309

7217339

7014000

7208120

7212401

7217399

7015100

7208130

7212409

7218100

7017100

7208140

7212501

7218900

7017200

7208210

7212509

7301200

7017900

7208220

7212601

7302100

7019100

7208230

7212609

7302200

7019200

7208240

7213209

7302300

7019310

7208320

7213390

7302400

7019320

7208410

7213490

7302900

7019390

7208420

7213501

7303000

7019900

7209310

7213509

7304200

7020002

7209320

7214100

7305110

7104101

7209330

7214309

7307210

7104201

7209410

7214409

7307220

7104901

7209420

7214509

7307230

7201100

7209430

7214600

7307290

7201200

7209900

7215100

7307930

7201300

7210319

7215200

7307990

7201400

7210391

7215300

7312900

7202110

7210399

7215400

7315111

7202190

7210419

7215900

7315119

7315121

7409199

7604101

7906001

7315129

7409219

7604102

7906002

7315190

7409299

7604291

7907100

7315200

7409311

7604292

7907901

7315810

7409319

7605110

8001100

7315890

7409391

7605190

8001200

7315900

7409399

7605210

8003001

7317002

7409401

7605290

8003009

7318161

7409409

7606119

8004000

7319100

7409901

7606121

8005100

7319200

7409909

7606129

8005200

7319300

7410210

7606919

8006001

7319900

7410220

7606921

8007001

7321901

7412100

7606929

8007002

7326190

7414100

7607110

8007009

7326901

7414900

7609000

8101100

7326902

7416000

7613000

8101920

7326903

7417009

7614900

8101930

7401100

7419100

7616902

8101990

7401200

7419910

7616903

8102100

7402000

7419991

7616904

8102910

7403110

7501100

7616905

8102920

7403120

7501200

7801100

8102930

7403130

7502100

7801910

8102990

7403190

7502200

7801990

8103100

7403210

7504000

7803001

8103900

7403220

7505110

7803002

8104110

7403230

7505120

7804111

8104200

7403290

7505210

7804112

8104300

7405000

7505220

7804191

8104901

7406100

7506100

7804192

8104909

7406200

7506200

7804200

8105900

7407100

7507110

7806001

8106000

7407220

7507120

7806009

8107100

7407290

7507200

7901110

8107900

7408111

7508001

7901120

8108100

7408119

7508009

7901200

8108900

7408210

7601100

7903100

8110001

7408220

7601200

7903900

8110009

7408290

7603100

7904000

8111001

7409119

7603200

7905000

8111009

8112190

8411910

8450200

8473400

8112200

8411990

8450909

8474320

8112400

8412100

8451210

8475900

8112910

8412900

8452210

8477900

8112990

8414200

8452290

8478100

8201500

8414900

8452300

8478900

8201600

8418696

8453900

8480300

8202400

8419310

8454900

8480710

8203300

8419901

8455900

8481101

8203400

8419902

8462310

8481109

8204200

8419909

8462490

8481200

8208300

8420990

8466910

8481300

8208901

8421120

8466920

8481400

8209000

8421910

8466930

8481801

8210000

8422110

8466940

8482100

8211940

8422190

8467110

8482200

8212109

8423890

8467190

8482300

8212201

8425200

8467810

8482400

8212209

8425310

8467890

8482500

8212909

8425410

8467910

8482800

8214109

8428400

8467920

8482910

8301500

8428600

8467990

8482990

8301701

8428900

8469100

8485100

8302600

8430200

8469210

8485900

8305100

8431100

8469290

8501100

8305900

8431200

8469310

8501310

8307100

8431410

8469390

8501511

8311900

8431420

8470101

8501512

8401200

8431490

8470109

8502201

8402900

8432801

8470210

8502202

8403900

8432901

8470290

8504230

8405900

8433110

8470300

8504311

8406110

8433190

8470400

8504312

8406190

8437100

8470900

8504500

8406900

8437800

8472100

8504900

8407100

8437900

8472200

8505110

8407210

8442400

8472300

8505190

8407290

8443900

8473100

8505900

8407900

8448330

8473210

8506901

8409100

8448410

8473290

8506909

8410900

8448420

8473300

8507301

8507309

8516790

8532290

8543900

8507400

8516800

8532300

8545110

8507800

8517200

8532900

8545190

8507901

8517400

8533100

8545200

8507902

8518211

8533210

8545900

8507904

8518300

8533290

8546200

8507909

8518400

8533310

8547100

8508100

8519290

8533900

8603100

8508200

8519310

8535210

8603900

8508800

8519390

8535290

8606100

8508900

8519400

8535400

8606200

8509100

8520100

8536410

8606300

8509200

8520200

8539210

8606910

8509300

8521100

8539229

8606920

8509400

8521900

8539310

8607191

8509800

8522100

8539391

8607192

8509900

8523110

8539400

8607199

8510100

8523120

8540110

8607210

8510200

8523130

8540120

8607290

8510900

8523209

8540200

8607300

8511100

8524100

8540300

8607910

8511200

8524210

8540410

8607990

8511300

8524220

8540420

8608009

8511400

8524230

8540810

8701100

8511500

8524901

8540890

8701300

8511800

8526100

8540910

8701900

8511900

8526910

8540990

8703212

8512100

8526920

8541100

8703222

8512201

8527311

8541210

8703322

8512300

8527312

8541290

8801100

8512400

8527321

8541300

8801900

8513101

8527322

8541400

8803100

8513900

8530100

8541500

8803200

8515900

8530800

8541600

8803300

8516103

8530900

8542110

8803900

8516310

8532100

8542190

8904000

8516320

8532210

8542200

8906009

8516330

8532220

8542800

9001100

8516400

8532230

8542900

9001200

8516500

8532240

8543200

9002110

8516720

8532250

8543800

9002190

9002200

9014100

9028209

9207900

9002900

9014200

9028900

9208100

9004903

9014800

9029201

9208900

9005100

9014900

9029209

9209100

9005801

9015300

9029900

9209200

9005809

9015900

9030900

9209300

9005901

9017109

9031900

9209910

9005909

9017209

9032100

9209920

9006200

9017300

9032900

9209930

9006301

9017809

9033000

9209940

9006309

9017900

9107000

9209990

9006400

9018110

9108110

9402102

9006510

9018190

9108120

9402902

9006520

9018200

9108190

9402909

9006530

9018320

9108200

9405501

9006590

9018390

9108910

9502910

9006610

9018410

9108990

9502991

9006620

9018491

9109110

9506110

9006690

9018499

9109190

9506120

9006910

9018500

9109900

9506190

9006990

9018902

9110110

9506290

9007110

9018903

9110120

9506310

9007191

9018904

9110190

9506320

9007199

9018909

9110900

9506390

9007210

9019100

9114100

9506400

9007290

9019200

9114200

9506510

9007910

9020000

9114300

9506590

9007920

9021211

9114400

9506610

9008100

9021291

9114900

9506690

9008300

9022110

9201100

9506700

9008900

9022210

9201200

9506910

9009110

9022900

9201900

9506990

9009120

9024900

9202100

9507100

9009210

9025190

9202900

9507201

9009220

9025209

9203000

9507202

9009300

9025900

9204100

9507300

9009900

9026900

9204200

9507900

9010300

9027400

9205100

9508000

9010900

9027901

9205900

9603500

9011900

9027909

9206000

9603901

9013900

9028100

9207100

9603909

9606300

9608103

9608600

 

9607201

9608409

9609200

 

4. MELLÉKLET

KN-kód

1302320

2837190

2937990

3214109

1506000

2837200

2938100

3215190

1521100

2838000

2938900

3302100

1521900

2843100

2939100

3401193

2008910

2843210

2939210

3406000

2101100

2843290

2939290

3601001

2103100

2843300

2939300

3601009

2205100

2843900

2939400

3602001

2205900

2844100

2939500

3602002

2503100

2844200

2939600

3602003

2503900

2844300

2939700

3602004

2510100

2844500

2939901

3602009

2510200

2845100

2939909

3603001

2511101

2845900

2941100

3603002

2511109

2902900

2941200

3603003

2515110

2903290

2941300

3603009

2515200

2903300

2941400

3604100

2516901

2903400

2941500

3604901

2516902

2903622

2941900

3604902

2520200

2904100

2942000

3604909

2522100

2931001

3208101

3605000

2530400

2932120

3208102

3606901

2710001

2936100

3208103

3701300

2710003

2936210

3208201

3808301

2710005

2936220

3208202

3808302

2710009

2936230

3208203

3808309

2713209

2936240

3208901

3823909

2804700

2936250

3208902

3902100

2805400

2936260

3208903

3904220

2806200

2936270

3209101

3904690

2808000

2936280

3209102

3905510

2811190

2936290

3209901

3906901

2811290

2936900

3209902

3907501

2819900

2937100

3210001

3907509

2822000

2937210

3210002

3909101

2828903

2937220

3210003

3915100

2834109

2937290

3211000

3915200

2834299

2937910

3212902

3915300

2837110

2937920

3214101

3915900

3916100

3923291

4109000

4418100

3916200

3923299

4110000

4418200

3916900

3923300

4201000

4418300

3917100

3923400

4205001

4418400

3917210

3923500

4205002

4418500

3917220

3923900

4206101

4418901

3917230

3924100

4206109

4418909

3917290

3924900

4206900

4420100

3917310

3925101

4301100

4420900

3917320

3925109

4301200

4421100

3917330

3925200

4301300

4421901

3917390

3925300

4301400

4421904

3917400

3925900

4301500

4421909

3919100

3926100

4301600

4502000

3920200

3926209

4301700

4503100

3920420

3926300

4301800

4503900

3920510

3926400

4301900

4504100

3920590

3926901

4302110

4504900

3920610

3926905

4302120

4601100

3920620

3926906

4302130

4707100

3920630

3926909

4302190

4707200

3920690

4011101

4302200

4707300

3920710

4011202

4302300

4707900

3920720

4011203

4303100

4804110

3920731

4011209

4303900

4804190

3920739

4104109

4304000

4805100

3920790

4104210

4409100

4805221

3920910

4104229

4409200

4805222

3920920

4104299

4412110

4805229

3920930

4104319

4412120

4805230

3920940

4104399

4412190

4805291

3920990

4105110

4412210

4805299

3921110

4105129

4412290

4805300

3921130

4105190

4412910

4805500

3921900

4105209

4412990

4806100

3922100

4106110

4414000

4806200

3922200

4106129

4415100

4806300

3922900

4106190

4415200

4806400

3923100

4106209

4416000

4807100

3923211

4107100

4417002

4807910

3923219

4108000

4417009

4807990

4808200

4911910

5206130

5407840

4808300

4911990

5206140

5407910

4810110

5106100

5206150

5407920

4810120

5106200

5206210

5407930

4810210

5107200

5206220

5407940

4810290

5111110

5206230

5408100

4810310

5111190

5206240

5408210

4810320

5111200

5206250

5408220

4810390

5111300

5206310

5408230

4810991

5111900

5206320

5408240

4810992

5112110

5206330

5408310

4811100

5112190

5206340

5408320

4811310

5112200

5206350

5408330

4811399

5112300

5206410

5408340

4811400

5112900

5206420

5505100

4811901

5113001

5206430

5505200

4813100

5113002

5206440

5508101

4813200

5202100

5206450

5508109

4814100

5202990

5401101

5508201

4814200

5205110

5401102

5508209

4814300

5205120

5401201

5509110

4814900

5205130

5401202

5509120

4815000

5205140

5407100

5509210

4818500

5205150

5407200

5509220

4823200

5205210

5407300

5509310

4823400

5205220

5407410

5509320

4823902

5205230

5407420

5509410

4823903

5205240

5407430

5509420

4823905

5205250

5407440

5509510

4904001

5205310

5407510

5509530

4907003

5205320

5407520

5509590

4907009

5205330

5407530

5509610

4908102

5205340

5407540

5509620

4908109

5205350

5407600

5509690

4908900

5205410

5407710

5509910

4908902

5205420

5407720

5509920

4908909

5205430

5407730

5509990

4909000

5205440

5407740

5510110

4910001

5205450

5407810

5510120

4910009

5206110

5407820

5510200

4911109

5206120

5407830

5510300

5510900

5516310

5802190

6001101

5513110

5516320

5802200

6001102

5513120

5516330

5802300

6001103

5513130

5516340

5803100

6001104

5513190

5516410

5803900

6001109

5513210

5516420

5804100

6001210

5513220

5516430

5804210

6001220

5513230

5516440

5804290

6001291

5513290

5516910

5806100

6001299

5513310

5516920

5806200

6001910

5513320

5516930

5806319

6001920

5513330

5516940

5806329

6001991

5513390

5601211

5806399

6001999

5513410

5601212

5806400

6116100

5513420

5601221

5807101

6117809

5513430

5601222

5807109

6117900

5513490

5601229

5807901

6301100

5514110

5601291

5807909

6306111

5514120

5601299

5808100

6306112

5514130

5601300

5808901

6306121

5514190

5602100

5808902

6306122

5514210

5602210

5808909

6306191

5514220

5602290

5810100

6306192

5514230

5602900

5810910

6306210

5514290

5607101

5810920

6306220

5514310

5607210

5810990

6306290

5514320

5607291

5811001

6306310

5514330

5607299

5811002

6306390

5514390

5607301

5811003

6306410

5514410

5607410

5811009

6306490

5514420

5607491

5901100

6306911

5514430

5607499

5901900

6306919

5514490

5607501

5904100

6306991

5516110

5607509

5904910

6306999

5516120

5607901

5904920

6307900

5516130

5702200

5906100

6308000

5516140

5704100

5906910

6402110

5516210

5704900

5906990

6403110

5516220

5706001

5907001

6406200

5516230

5706009

5907002

6406910

5516240

5802110

5907009

6406991

6406992

6804221

6914109

7204500

6406999

6804222

6914901

7206100

6501001

6804223

6914909

7208310

6501009

6804224

7001000

7208330

6502001

6804225

7004900

7208340

6503000

6804229

7005100

7208350

6504000

6804230

7005301

7208430

6505100

6805100

7005309

7208440

6505901

6805200

7006000

7208450

6505902

6805300

7007111

7208900

6505903

6808000

7007119

7210311

6505909

6809110

7007190

7210411

6506100

6809190

7007211

7212211

6506910

6809900

7007219

7212301

6506920

6810190

7007290

7213201

6506990

6810910

7008000

7213310

6601100

6810990

7009100

7213410

6601911

6811100

7009910

7214301

6601919

6811200

7009920

7214401

6601991

6811300

7010909

7214402

6601999

6811900

7015901

7214403

6602000

6813100

7015909

7214501

6701001

6813900

7016100

7214502

6701009

6901001

7016901

7214503

6702100

6901002

7016909

7216601

6702900

6901003

7018100

7217111

6703000

6901009

7018200

7217112

6704110

6902209

7018901

7217119

6704190

6902909

7018909

7217122

6704200

6903209

7117110

7217131

6704900

6905109

7117191

7217132

6801000

6905901

7117192

7217191

6802101

6905909

7117193

7217192

6802102

6907100

7117199

7217211

6802220

6907901

7117900

7217212

6802230

6908101

7204100

7217221

6802290

6908102

7204210

7217222

6802920

6908108

7204290

7217231

6802930

6908109

7204300

7217232

6802990

6909900

7204410

7217291

6803000

6914101

7204490

7217292

7217311

7318220

7415310

8201100

7217312

7318240

7415320

8201200

7217321

7318290

7415390

8201300

7217322

7320209

7417001

8201400

7217331

7320900

7418100

8201900

7217332

7321130

7418200

8202310

7217391

7321821

7419999

8202320

7217392

7321830

7503000

8202990

7301100

7321902

7602000

8205100

7304100

7321903

7606111

8205200

7304310

7321909

7606911

8205300

7304399

7322900

7607191

8205510

7304931

7323100

7607199

8205590

7305120

7323910

7607201

8205600

7305310

7323920

7607209

8205700

7305390

7323939

7608201

8205800

7305900

7323941

7608209

8206000

7306100

7323949

7611000

8207200

7306200

7323990

7612900

8207300

7306400

7324100

7614100

8207400

7306500

7324211

7615200

8207500

7308100

7324219

7616100

8207600

7309000

7324291

7616901

8207700

7310100

7324299

7616909

8207800

7310210

7324901

7802000

8207900

7310290

7324902

7803003

8208200

7313000

7324909

7805001

8208400

7314110

7326200

7805002

8208909

7314420

7326904

7806002

8212901

7314490

7404000

7902000

8213000

7317004

7407210

7907909

8214101

7317009

7410110

8002000

8214102

7318110

7410120

8006002

8214200

7318130

7411101

8101910

8214901

7318140

7411210

8104190

8214909

7318151

7411220

8105100

8301600

7318153

7411290

8109100

8301709

7318154

7413000

8109900

8302200

7318169

7415100

8112110

8302300

7318190

7415210

8112300

8302490

7318210

7415290

8113000

8304000

8305200

8415900

8438100

8504402

8306100

8416100

8438900

8504403

8306210

8416900

8439910

8504409

8306290

8417200

8439990

8506200

8306300

8417900

8440900

8512209

8307900

8418290

8441900

8512900

8308100

8418694

8448200

8513109

8308200

8418695

8448510

8514100

8308901

8418699

8448590

8514900

8308902

8418991

8449000

8515310

8308909

8418992

8450901

8516101

8309100

8418993

8450902

8516210

8309901

8418994

8451900

8516602

8309902

8418995

8452100

8516609

8309909

8418999

8452900

8516710

8310000

8419110

8462290

8516901

8311200

8419190

8462910

8516902

8311300

8419819

8465990

8516909

8401100

8421991

8468900

8517101

8401300

8421992

8474900

8517301

8401400

8421999

8476110

8517302

8402190

8422900

8476190

8517309

8402200

8423100

8476900

8517810

8404900

8423900

8479820

8517901

8407310

8424890

8479900

8517909

8407320

8424900

8480200

8518100

8407330

8425490

8481901

8518219

8407340

8426910

8481902

8518220

8408200

8427900

8481909

8518291

8408909

8428320

8483100

8518299

8409910

8428500

8483200

8518500

8409990

8431310

8483300

8518900

8413110

8431390

8483400

8519100

8413200

8432909

8483500

8519210

8413910

8433200