ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 64

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

48. évfolyam
2005. március 10.


Tartalom

 

II   Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

Oldal

 

 

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

 

 

EGT-Vegyesbizottság

 

*

Az EGT-Vegyesbizottság 115/2004 határozata (2004. augusztus 6.) az EGT-megállapodás egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről szóló 31. jegyzőkönyvének módosításáról

1

 

*

Az EGT-Vegyesbizottság 116/2004 határozata (2004. augusztus 6.) az EGT-megállapodás egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről szóló 31. jegyzőkönyvének módosításáról

3

 

*

Az EGT-Vegyesbizottság 117/2004 határozata (2004. augusztus 6.) az EGT-megállapodás egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről szóló 31. jegyzőkönyvének módosításáról

5

 

*

Az EGT-Vegyesbizottság 118/2004 határozata (2004. szeptember 24.) az EGT-megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról

7

 

*

Az EGT-Vegyesbizottság 119/2004 határozata (2004. szeptember 24.) az EGT-megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról

9

 

*

Az EGT-Vegyesbizottság 120/2004 határozata (2004. szeptember 24.) az EGT-megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról

12

 

*

Az EGT-Vegyesbizottság 121/2004 határozata (2004. szeptember 24.) az EGT-megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról

15

 

*

Az EGT-Vegyesbizottság 122/2004 határozata (2004. szeptember 24.) az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

18

 

*

Az EGT-Vegyesbizottság 123/2004 határozata (2004. szeptember 24.) az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítások) és IV. mellékletének (Energia) módosításáról

20

 

*

Az EGT-Vegyesbizottság 124/2004 határozata (2004. szeptember 24.) az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

41

 

*

Az EGT-Vegyesbizottság 125/2004 határozata (2004. szeptember 24.) az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

47

 

*

Az EGT-Vegyesbizottság 126/2004 határozata (2004. szeptember 24.) az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítások) módosításáról

49

 

*

Az EGT-Vegyesbizottság 127/2004 határozata (2004. szeptember 24.) az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítások) módosításáról

51

 

*

Az EGT-Vegyesbizottság 128/2004 határozata (2004. szeptember 24.) az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítások) módosításáról

53

 

*

Az EGT-Vegyesbizottság 129/2004 határozata (2004. szeptember 24.) az EGT-megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról

55

 

*

Az EGT-Vegyesbizottság 130/2004 határozata (2004. szeptember 24.) az EGT-megállapodás XIV. mellékletének (Verseny), 21. jegyzőkönyvének (Vállalkozások esetében alkalmazandó versenyszabályok végrehajtásáról) és 23. jegyzőkönyvének (Felügyeleti hatóságok közötti együttműködésről) módosításáról

57

 

*

Az EGT-Vegyesbizottság 131/2004 határozata (2004. szeptember 24.) az EGT-megállapodás XV. mellékletének (Állami támogatás) módosításáról

67

 

*

Az EGT-Vegyesbizottság 132/2004 határozata (2004. szeptember 24.) az EGT-megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról

70

 

*

Az EGT-Vegyesbizottság 133/2004 határozata (2004. szeptember 24.) az EGT-megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról

72

 

*

Az EGT-Vegyesbizottság 134/2004 határozata (2004. szeptember 24.) az EGT-megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról

74

 

*

Az EGT-Vegyesbizottság 135/2004 határozata (2004. szeptember 24.) az EGT-megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról

76

 

*

Az EGT-Vegyesbizottság 136/2004 határozata (2004. szeptember 24.) az EGT-megállapodás XXI. mellékletének (Statisztika) módosításáról

78

 

*

Az EGT-Vegyesbizottság 137/2004 határozata (2004. szeptember 24.) az EGT-megállapodás egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről szóló 31. jegyzőkönyvének módosításáról

80

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

EGT-Vegyesbizottság

10.3.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 64/1


AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG 115/2004 HATÁROZATA

(2004. augusztus 6.)

az EGT-megállapodás egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről szóló 31. jegyzőkönyvének módosításáról

AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: a „Megállapodás”), amelyet az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyv módosított és különösen annak 86. és 98. cikkére,

mivel:

(1)

A Megállapodás 31. jegyzőkönyvét a 2004. június 8-i 90/2004 EGT-vegyesbizottsági határozat (1) módosította.

(2)

Helyénvaló a Megállapodásban részes Szerződő Felek együttműködésének kiterjesztése a fiatalok részvételét célzó kísérleti projektekre.

(3)

Ezért a Megállapodás 31. jegyzőkönyvét módosítani kell annak érdekében, hogy e kibővített együttműködésre 2004. január 1-jétől kezdődően sor kerülhessen,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A Megállapodás 31. jegyzőkönyvének 4. cikke a következőképpen módosul:

1.

A (2i) bekezdés után a következő bekezdést kell beilleszteni:

„2j.

2004. január 1-jétől az EFTA-államok részt vesznek a 2004-es költségvetési évre az Európai Unió számára előirányzott általános költségvetésben szereplő költségvetési tételhez kapcsolódó közösségi fellépésben:

15.07.03 költségvetési tétel:»Fiatalok részvételét célzó kísérleti projektek«”

2.

A (3) bekezdés szövege helyébe a következő lép:

„3.

Az EFTA-államoknak a Megállapodás 82. cikke (1) bekezdésének a) pontjával összhangban hozzá kell járulniuk az (1), (2) (2a), (2b), (2c), (2d), (2e), (2f), (2g), (2h), (2i) és (2j) bekezdésben említett programok és fellépések költségeihez.”

2. cikk

Ez a határozat a megállapodás 103. cikke (1) bekezdése szerint előírt (2) utolsó értesítésnek az EGT-Vegyesbizottsághoz történő beérkezését követő napon lép hatályba.

3. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében, illetve EGT-kiegészítésében kell kihirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2004. augusztus 6-án.

az EGT-Vegyesbizottság részéről

az elnök

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  HL L 349., 2004.11.25., 52. o.

(2)  Alkotmányos követelmények felmerülését nem jelezték.


10.3.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 64/3


AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG 116/2004 HATÁROZATA

(2004. augusztus 6.)

az EGT-megállapodás egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről szóló 31. jegyzőkönyvének módosításáról

AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel módosított megállapodásra (a továbbiakban: a „Megállapodás”) és különösen annak 86. és 98. cikkére,

mivel:

(1)

A Megállapodás 31. jegyzőkönyvét a Luxemburgban 2003. október 14-én aláírt a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló megállapodás (1) módosította.

(2)

Indokolt a Megállapodást kötő Szerződő Felek együttműködésének kiterjesztése a belső piac megvalósítására és fejlesztésére irányuló együttműködésre.

(3)

Ennek következtében a Megállapodás 31. jegyzőkönyvét módosítani kell annak érdekében, hogy e kibővített együttműködésre 2004. január 1-jétől kezdődően sor kerülhessen,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A Megállapodás 31. jegyzőkönyvének 7. cikke a következőképpen módosul:

1.

Az (5) bekezdés után a következő bekezdést kell beilleszteni:

„6.

2004. január 1-jétől az EFTA-államok részt vesznek a 2004. költségvetési évre az Európai Unió számára előirányzott általános költségvetésbe bejegyzett költségvetési tételhez kapcsolódó közösségi programokban:

12.01.04.01. költségvetési tétel: A belső piac megvalósítása és fejlesztése — Igazgatási kiadások,

12.02.01. költségvetési tétel: A belső piac megvalósítása és fejlesztése.”

2.

A (3) és (4) bekezdésben szereplő „(5) bekezdés” helyébe „(5) és (6) bekezdés” lép.

2. cikk

Ez a határozat a Megállapodás 103. cikke (1) bekezdésében említettek (2) szerinti utolsó bejelentésnek az EGT-Vegyesbizottsághoz történő beérkezését követő napon lép hatályba.

Ezt a határozatot 2004. január 1-jétől kell alkalmazni.

3. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében, illetve EGT-kiegészítésében kell kihirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2004. augusztus 6-án.

az EGT-Vegyesbizottság részéről

az elnök

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  HL L 130., 2004.4.29., 3. o.

(2)  Alkotmányos követelmények felmerélését nem jelezték.


10.3.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 64/5


AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG 117/2004 HATÁROZATA

(2004. augusztus 6.)

az EGT-megállapodás egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről szóló 31. jegyzőkönyvének módosításáról

AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: a „Megállapodás”), amelyet az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyv módosított és különösen annak 86. és 98. cikkére,

mivel:

(1)

A Megállapodás 31. jegyzőkönyvét a 2004. június 8-i 90/2004 EGT-vegyesbizottsági határozat (1) módosította.

(2)

Helyénvaló a Megállapodásban részes Szerződő Felek együttműködésének kiterjesztése a kulturális ügyi együttműködést előkészítő fellépésekre.

(3)

Ezért a Megállapodás 31. jegyzőkönyvét módosítani kell annak érdekében, hogy e kibővített együttműködésre 2004. január 1-jétől kezdődően sor kerülhessen,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A Megállapodás 31. jegyzőkönyvének 13. cikke a következőképpen módosul:

1.

A (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„2.

Az EFTA-államoknak hozzá kell járulniuk a Megállapodás 82. cikke (1) bekezdésének a) pontjával összhangban az (1), (4), (5) és (6) bekezdésben említett tevékenységek költségeihez.”

2.

A (3) bekezdés szövege helyébe a következő lép:

„3.

Az EFTA-államok teljes mértékben részt vesznek az EK-bizottságok és egyéb olyan testületek munkájában, amelyek az (1), (4), (5) és (6) bekezdésben említett tevékenységek igazgatásával, fejlesztésével és végrehajtásával a Bizottság munkáját segítik.”

3.

Az (5) bekezdés után a következő bekezdést kell beilleszteni:

„6.

2004. január 1-jétől az EFTA-államok részt vesznek a 2004-es költségvetési évre az Európai Unió számára előirányzott általános költségvetésbe szereplő költségvetési tételhez kapcsolódó közösségi fellépésben:

15.04.02.03. költségvetési tétel:»Kulturális ügyi együttműködést előkészítő fellépések«”

2. cikk

Ez a határozat a megállapodás 103. cikke (1) bekezdése szerint előírt (2) utolsó értesítésnek az EGT-Vegyesbizottsághoz történő beérkezését követő napon lép hatályba.

3. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében, illetve EGT-kiegészítésében kell kihirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2004. augusztus 6-án.

az EGT-Vegyesbizottság részéről

az elnök

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  HL L 349., 2004.11.25., 52. o.

(2)  Alkotmányos követelmények felmerilését nem jelezték.


10.3.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 64/7


AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG 118/2004 HATÁROZATA

(2004. szeptember 24.)

az EGT-megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról

AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel módosított megállapodásra — a továbbiakban: a Megállapodás — és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

A Megállapodás I. mellékletét a 2004. július 9-i 95/2004 EGT-vegyesbizottsági határozat (1) módosította.

(2)

A ragadós száj- és körömfájás elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedésekről, valamint a 85/511/EGK irányelv, és a 89/531/EGK és a 91/665/EGK határozat hatályon kívül helyezéséről, és a 92/46/EGK irányelv módosításáról szóló, tanácsi 2003. szeptember 29-i 2003/85/EK irányelvet (2) be kell építeni a Megállapodásba.

(3)

Ez a határozat nem alkalmazandó Izland és Liechtenstein esetében,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A Megállapodás I. mellékletének I. fejezete a következőképpen módosul:

1.

A 3.1. rész 1. pontját (85/511/EGK tanácsi irányelv) követően a következő ponttal egészül ki:

„1a.

32003 L 0085: A 2003. szeptember 29-i 2003/85/EK tanácsi irányelv a ragadós száj- és körömfájás elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedésekről, valamint a 85/511/EGK irányelv, és a 89/531/EGK és a 91/665/EGK határozat hatályon kívül helyezéséről, és a 92/46/EGK irányelv módosításáról (HL L 306., 2003.11.22., 1. o.).

Az irányelv rendelkezéseit e Megállapodás alkalmazásában a következő kiigazításokkal kell értelmezni:

A XI. melléklet A részében a dániai Lindholmban található Danish Veterinary Institute, Department of Virology szolgáltatásait használó tagállamok jegyzéke a »Norvégia« szóval egészül ki.”

2.

A 3.1. rész 1. pontjának (85/511/EGK tanácsi irányelv), valamint a 3.2. rész 3. (89/531/EGK Tanácsi határozat) és 6. pontjának (91/665/EGK Tanácsi határozat) szövegét el kell hagyni.

3.

Az 5.1. rész 4. pontja (92/46/EGK tanácsi irányelv), a 6.1. rész 11. pontja (92/46/EGK tanácsi irányelv) és a 8.1. rész 13. pontja (92/46/EGK tanácsi irányelv) a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„—

32003 L 0085: A 2003. szeptember 29-i 2003/85/EK tanácsi irányelv (HL L 306., 2003.11.22., 1. o.).”

2. cikk

A 2003/85/EK rendelet norvég nyelvű szövege, amelyet az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-kiegészítésében közzé kell tenni, hiteles.

3. cikk

Ez a határozat 2004. szeptember 25-én lép hatályba, amennyiben a Megállapodás 103. cikkének (1) bekezdése szerint előírt összes értesítést eljuttatták az EGT-Vegyesbizottsághoz (3).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében, illetve EGT-kiegészítésében közzé kell tenni.

Kelt Brüsszelben, 2004. szeptember 24-én.

az EGT-Vegyesbizottság részéről

az elnök

Kjartan JΌHANNSSON


(1)  HL L 376., 2003.12.23., 14. o.

(2)  HL L 306., 2003.11.22., 1. o.

(3)  Alkotmányos követelmények felmerülését nem jelezték.


10.3.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 64/9


AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG 119/2004 HATÁROZATA

(2004. szeptember 24.)

az EGT-megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról

AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel módosított megállapodásra (a továbbiakban: a „Megállapodás”) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

A Megállapodás I. mellékletét a 2004. július 9-i 95/2004 EGT-vegyesbizottsági határozat (1) módosította.

(2)

Az egyes tagállamok súrlókór elleni nemzeti védekezési programjainak jóváhagyásáról és a 2003/100/EK határozat alapján a juhok TSE-rezisztenciájának kialakítását célzó tenyésztési programokra vonatkozó kiegészítő biztosítékok meghatározásáról és eltérések nyújtásáról szóló, 2003. október 24-i 1874/2003/EK bizottsági rendeletet (2) be kell építeni a Megállapodásba.

(3)

A kéknyelv betegséggel kapcsolatos védő- és megfigyelési körzetekről szóló, 2003. november 25-i 2003/828/EK bizottsági határozatot (3) be kell építeni a Megállapodásba.

(4)

A klasszikus sertéspestis megkülönböztető teszt bevezetése tekintetében a 2002/106/EK határozat módosításáról szóló, 2003. december 5-i 2003/859/EK bizottsági határozatot (4) be kell építeni a Megállapodásba.

(5)

A 64/432/EGK tanácsi irányelvvel összhangban nyújtandó információk kritériumainak megállapításáról szóló, 2003. december 10-i 2003/886/EK bizottsági határozatot (5) be kell építeni a Megállapodásba.

(6)

A 2003/828/EK határozat hatályon kívül helyezi a Megállapodásba beépített 2003/218/EK határozatot (6), amelyet ezért a Megállapodásból el kell hagyni.

(7)

Ez a határozat nem alkalmazandó Izland és Liechtenstein esetében,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A Megállapodás I. mellékletének I. fejezete az e határozat mellékletében meghatározottak szerint módosul.

2. cikk

Az 1874/2003/EK rendelet, valamint a 2003/828/EK, 2003/859/EK és a 2003/886/EK határozat norvég nyelvű szövege, amelyet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjának EGT-kiegészítésében közzé kell tenni, hiteles.

3. cikk

Ez a határozat 2004. szeptember 25-én lép hatályba, amennyiben a Megállapodás 103. cikkének (1) bekezdése szerint előírt összes értesítést eljuttatták az EGT-Vegyesbizottsághoz. (7)

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében, illetve EGT-kiegészítésében közzé kell tenni.

Kelt Brüsszelben, 2004. szeptember 24-én.

az EGT-Vegyesbizottság részéről

az elnök

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  HL L 376., 2004.12.23., 14. o.

(2)  HL L 275., 2003.10.25., 12. o.

(3)  HL L 311., 2003.11.27., 41. o.

(4)  HL L 324., 2003.12.11., 55. o.

(5)  HL L 332., 2003.12.19., 53. o.

(6)  HL L 82., 2003.3.29., 35. o.

(7)  Alkotmányos követelmények felmerülését nem jelezték.


MELLÉKLET

A 119/2004 EGT-vegyesbizottsági határozathoz

A Megállapodás I. mellékletének I. fejezete a következőképpen módosul:

1.

A 3.2. rész 23. pontja (2002/106/EK bizottsági határozat) a következő szöveggel egészül ki:

„az alábbi módosításokkal:

32003 D 0859: A Bizottság 2003. december 5-i 2003/859/EK határozata (HL L 324., 2003.12.11., 55. o.).”

2.

A 3.2. rész 29. pontja (2003/466/EK bizottsági határozat) a következő ponttal egészül ki:

„30.

32003 D 0828: A kéknyelv betegséggel kapcsolatos védő- és megfigyelési körzetekről szóló, 2003. november 25-i 2003/828/EK bizottsági határozat (HL L 311., 2003.11.27., 41. o.).”

3.

A 3.2. rész 27. pontjának (2003/218/EK bizottsági határozat) szövegét el kell hagyni.

4.

A 4.2. rész 73. pontját (2003/466/EK bizottsági határozat) követően a következő ponttal egészül ki:

„74.

32003 D 0886: A 64/432/EGK tanácsi irányelvvel összhangban nyújtandó információk kritériumainak megállapításáról szóló, 2003. december 10-i 2003/886/EK bizottsági határozat (HL L 332., 2003.12.19., 53. o.).”

5.

A 7.2. rész 20. pontját (2003/100/EK bizottsági határozat) követően a következő ponttal egészül ki:

„21.

32003 R 1874: Az egyes tagállamok súrlókór elleni nemzeti védekezési programjainak jóváhagyásáról és a 2003/100/EK határozat alapján a juhok TSE-rezisztenciájának kialakítását célzó tenyésztési programokra vonatkozó kiegészítő biztosítékok meghatározásáról és eltérések nyújtásáról szóló, 2003. október 24-i 1874/2003/EK bizottsági rendelet (HL L 275., 2003.10.25., 12. o.).”


10.3.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 64/12


AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG 120/2004 HATÁROZATA

(2004. szeptember 24.)

az EGT-megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról

AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel módosított megállapodásra (a továbbiakban: a „Megállapodás”) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

A Megállapodás I. mellékletét a 2004. július 9-i 95/2004 EGT-vegyesbizottsági határozat (1) módosította.

(2)

A kórokozó mikroorganizmusok kéthéjú kagylókban és tengeri haslábúakban történő kifejlődésének megakadályozására irányuló egyes kezelések jóváhagyásáról szóló, 2003. október 30-i 2003/774/EK bizottsági határozatot (2) be kell építeni a Megállapodásba.

(3)

Az állat-egészségügyi határállomások jegyzékének változásai és kiegészítése tekintetében a 2001/881/EK és a 2002/459/EK határozat módosításáról szóló, 2003. november 20-i 2003/831/EK bizottsági határozatot (3) be kell építeni a Megállapodásba.

(4)

A pisztrángok vírusos vérfertőzése (VHS) és a pisztrángfélék fertőző vérképzőszervi elhalása (IHN) nevű halbetegségek közül egy vagy több tekintetében mentes övezetek és engedélyezett gazdaságok jegyzékének létrehozásáról szóló 2002/308/EK határozat I. és II. mellékletének módosításáról szóló, 2003. november 21-i 2003/839/EK bizottsági határozatot (4) be kell építeni a Megállapodásba.

(5)

A pisztrángok vírusos vérfertőzése (VHS), illetve a pisztrángfélék fertőző vérképzőszervi elhalása (IHN) halbetegség tekintetében a „mentes övezet” vagy „nem mentes övezetben lévő mentes halgazdaság” minősítés megszerzésére irányuló programok jóváhagyásáról, valamint a 2003/634/EK határozat I. és II. mellékletének módosításáról szóló, 2003. december 15-i 2003/904/EK bizottsági határozatot (5) be kell építeni a Megállapodásba.

(6)

Az egyes állati eredetű termékek, halászati termékek és élő kéthéjú kagylók tagállamokba történő behozatalára feljogosított harmadik országbeli létesítmények átmeneti időszakra szóló, ideiglenes jegyzékei összeállításának feltételeiről szóló 95/408/EK határozatnak a hatálya meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról szóló, 2003. december 17-i 2003/912/EK tanácsi határozatot (6) be kell építeni a Megállapodásba.

(7)

A 2003/774/EK határozat hatályon kívül helyezi a Megállapodásba beépített 93/25/EGK bizottsági határozatot (7), amelyet ezért a Megállapodásból el kell hagyni.

(8)

Ez a határozat nem alkalmazandó Liechtenstein esetében,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A Megállapodás I. mellékletének I. fejezete az e határozat mellékletében meghatározottak szerint módosul.

2. cikk

A 2003/774/EK, a 2003/831/EK, a 2003/839/EK, a 2003/904/EK és a 2003/912/EK határozat izlandi és norvég nyelvű szövegei, amelyet az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-kiegészítésében közzé kell tenni, hitelesek.

3. cikk

Ez a határozat 2004. szeptember 25-én lép hatályba, amennyiben a Megállapodás 103. cikkének (1) bekezdése szerint előírt összes értesítést eljuttatták az EGT-Vegyesbizottsághoz (8).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében, illetve EGT-kiegészítésében közzé kell tenni.

Kelt Brüsszelben, 2004. szeptember 24-én.

az EGT-Vegyesbizottság részérő

az elnök

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  HL L 376., 2004.12.23., 14. o.

(2)  HL L 283., 2003.10.31., 78. o.

(3)  HL L 313., 2003.11.28., 61. o.

(4)  HL L 319., 2003.12.4., 21. o.

(5)  HL L 340., 2003.12.24., 69. o.

(6)  HL L 345., 2003.12.31., 112. o.

(7)  HL L 16., 1993.1.25., 22. o.

(8)  Alkotmányos követelmények felmerülését nem jelezték.


MELLÉKLET

a 120/2004 EGT-vegyesbizottsági határozathoz

A Megállapodás I. mellékletének I. fejezete a következőképpen módosul:

1.

Az 1.2. rész 39. pontja (2001/881/EK bizottsági határozat) és 46. pontja (2002/459/EK bizottsági határozat) a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„—

32003 D 0831: A 2003. november 20-i 2003/831/EK bizottsági határozat (HL L 313., 2003.11.28., 61. o.).”

2.

A 4.2. rész 66. pontja (2002/308/EK bizottsági határozat) a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„—

32003 D 0839: A Bizottság 2003. november 21-i 2003/839/EK határozat (HL L 319., 2003.12.4., 21. o.).”

3.

A 4.2. rész „JOGSZABÁLYOK, AMELYEKET AZ EFTA-ÁLLAMOK ÉS AZ EFTA FELÜGYELETI HATÓSÁG MEGFELELŐEN FIGYELEMBE VESZNEK” címe alatti 55. pont (2003/634/EK bizottsági határozat) a következő szöveggel egészül ki:

„, az alábbi módosításokkal:

32003 D 0904: A 2003. december 15-i 2003/904/EK bizottsági határozat (HL L 340., 2003.12.24., 69. o.).”

4.

A 4.2. rész a „JOGSZABÁLYOK, AMELYEKET AZ EFTA-ÁLLAMOK ÉS AZ EFTA FELÜGYELETI HATÓSÁG MEGFELELŐEN FIGYELEMBE VESZNEK” cím alatti 55. pontot (2003/634/EK bizottsági határozat) követően a következő ponttal egészül ki:

„56.

32003 D 0904: A Bizottság 2003. december 15-i 2003/904/EK határozata a pisztrángok vírusos vérfertőzése (VHS), illetve a pisztrángfélék fertőző vérképzőszervi elhalása (IHN) halbetegség tekintetében a »mentes övezet« vagy »nem mentes övezetben lévő mentes halgazdaság« minősítés megszerzésére irányuló programok jóváhagyásáról, valamint a 2003/634/EK határozat I. és II. mellékletének módosításáról (HL L 340., 2003.12.24., 69. o.).

Ezt a jogszabályt Izland esetében is alkalmazni kell.”

5.

A 6.2. rész a 46. pontot (2003/470/EK bizottsági határozat) követően a következő ponttal egészül ki:

„47.

32003 D 0774: A 2003. október 30-i 2003/774/EK bizottsági határozat a kórokozó mikroorganizmusok kéthéjú kagylókban és tengeri haslábúakban történő kifejlődésének megakadályozására irányuló egyes kezelések jóváhagyásáról (HL L 283., 2003.10.31., 78. o.).

Ezt a jogszabályt Izland esetében is alkalmazni kell.”

6.

A 6.2. rész 12. pontjának (93/25/EGK bizottsági határozat) szövegét el kell hagyni.

7.

A 8.1. rész 18. pontja (95/408/EK tanácsi határozat) a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„—

32003 D 0912: A 2003. december 17-i 2003/912/EK tanácsi határozat (HL L 345., 2003.12.31., 112. o.).”


10.3.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 64/15


AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG 121/2004 HATÁROZATA

(2004. szeptember 24.)

az EGT-megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról

AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel módosított megállapodásra (a továbbiakban: a „Megállapodás”) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

A Megállapodás I. mellékletét a 2004. május 4-i 68/2004 EGT-vegyesbizottsági határozat (1) módosította.

(2)

A 66/401/EGK, 66/402/EGK, 68/193/EGK, 92/33/EGK, 2002/54/EK, 2002/55/EK, 2002/56/EK és 2002/57/EK tanácsi irányelv szerinti bizonyos mezőgazdasági növényfajok és zöldségfajok, valamint szőlők vetőmagjaira és szaporítóanyagaira vonatkozó közösségi összehasonlító kísérletekkel és vizsgálatokkal kapcsolatos intézkedések 2004-es és 2005-ös évre történő meghatározásáról szóló, 2003. december 18-i 2004/11/EK bizottsági határozatot (2) be kell építeni a Megállapodásba.

(3)

A gramineae, Triticum aestivum, Brassica napus és az Allium ascalonicum vetőmagvain és szaporítóanyagain a 66/401/EGK, 66/402/EGK, 68/193/EGK, 92/33/EGK, 2002/54/EK, 2002/55/EK, 2002/56/EK és a 2002/57/EK tanácsi irányelv alapján 2003-ban megkezdett közösségi összehasonlító kísérletek és vizsgálatok 2004-ben való folytatásáról szóló, 2003. december 23-i 2004/57/EK bizottsági határozatot (3) be kell építeni a Megállapodásba.

(4)

A takarmánynövények vetőmagjának csomagolásán az előírt tájékoztatás letörölhetetlen nyomással való feltüntetésének engedélyezéséről szóló, 2004. március 17-i 2004/266/EK bizottsági határozatot (4) be kell építeni a Megállapodásba.

(5)

A 66/401/EGK és a 2002/57/EK tanácsi irányelv követelményeinek nem megfelelő, a Vicia faba és a Glycine max fajtához tartozó egyes vetőmagok ideiglenes forgalmazásáról szóló, 2004. március 24-i 2004/287/EK bizottsági határozatot (5) be kell építeni a Megállapodásba.

(6)

A 2002/57/EK tanácsi irányelv követelményeinek nem megfelelő, a Glycine max fajtához tartozó egyes vetőmagok ideiglenes forgalmazásáról szóló, 2004. április 6-i 2004/329/EK bizottsági határozatot (6) be kell építeni a Megállapodásba.

(7)

A 2004/266/EK határozat hatályon kívül helyezi a Megállapodásba beépített, 1987. június 2-i 87/309/EGK bizottsági határozatot (7), amelyet ezért a Megállapodásból el kell hagyni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A Megállapodás I. melléklete III. fejezetének 2. része a következőképpen módosul:

1.

A 27. pontot (2003/795/EK bizottsági határozat) követően a következő pontokkal egészül ki:

„28.

32004 D 0011: A 2003. december 18-i 2004/11/EK bizottsági határozat a 66/401/EGK, 66/402/EGK, 68/193/EGK, 92/33/EGK, 2002/54/EK, 2002/55/EK, 2002/56/EK és 2002/57/EK tanácsi irányelv szerinti bizonyos mezőgazdasági növényfajok és zöldségfajok, valamint szőlők vetőmagjaira és szaporítóanyagaira vonatkozó közösségi összehasonlító kísérletekkel és vizsgálatokkal kapcsolatos intézkedések 2004-es és 2005-ös évre történő meghatározásáról (HL L 3., 2004.1.7., 38. o.),

29.

32004 D 0057: A 2003. december 23-i 2004/57/EK bizottsági határozata a gramineae, Triticum aestivum, Brassica napus és az Allium ascalonicum vetőmagvain és szaporítóanyagain a 66/401/EGK, 66/402/EGK, 68/193/EGK, 92/33/EGK, 2002/54/EK, 2002/55/EK, 2002/56/EK és a 2002/57/EK tanácsi irányelv alapján 2003-ban megkezdett közösségi összehasonlító kísérletek és vizsgálatok 2004-ben való folytatásáról (HL L 12., 2004.1.17., 49. o.),

30.

32004 D 0266: A 2004. március 17-i 2004/266/EK bizottsági határozat a takarmánynövények vetőmagjának csomagolásán az előírt tájékoztatás letörölhetetlen nyomással való feltüntetésének engedélyezéséről (HL L 83., 2004.3.20., 23. o.),

31.

32004 D 0287: A 2004. március 24-i 2004/287/EK bizottsági határozat a 66/401/EGK és a 2002/57/EK tanácsi irányelv követelményeinek nem megfelelő, a Vicia faba és a Glycine max fajtához tartozó egyes vetőmagok ideiglenes forgalmazásáról (HL L 91., 2004.3.30., 56. o.),

32.

32004 D 0329: A 2004. április 6-i 2004/329/EK bizottsági határozat a 2002/57/EK tanácsi irányelv követelményeinek nem megfelelő, a Glycine max fajtához tartozó egyes vetőmagok ideiglenes forgalmazásáról (HL L 104., 2004.4.8., 133. o.).”

2.

Az 5. pont (87/309/EGK bizottsági határozat) szövegét el kell hagyni.

2. cikk

A 2004/11/EK, a 2004/57/EK, a 2004/266/EK, a 2004/287/EK és a 2004/329/EK határozat izlandi és norvég nyelvű szövegei, amelyet az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-kiegészítésében közzé kell tenni, hitelesek.

3. cikk

Ez a határozat 2004. szeptember 25-én lép hatályba, amennyiben a Megállapodás 103. cikkének (1) bekezdése szerint előírt összes értesítést eljuttatták az EGT-Vegyesbizottsághoz. (8)

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében, illetve EGT-kiegészítésében közzé kell tenni.

Kelt Brüsszelben, 2004. szeptember 24-én.

az EGT-Vegyesbizottság részéről

az elnök

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  HL L 277., 2004.8.26., 187. o.

(2)  HL L 3., 2004.1.7., 38. o.

(3)  HL L 12., 2004.1.17., 49. o.

(4)  HL L 83., 2004.3.20., 23. o.

(5)  HL L 91., 2004.3.30., 56. o.

(6)  HL L 104., 2004.4.8., 133. o.

(7)  HL L 155., 1987.6.16., 26. o.

(8)  Alkotmányos követelmények felmerülését nem jelezték.


10.3.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 64/18


AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG 122/2004 HATÁROZATA

(2004. szeptember 24.)

az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel módosított megállapodásra (a továbbiakban: a „Megállapodás”) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

A Megállapodás II. mellékletét a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló, Luxemburgban 2003. október 14-én aláírt megállapodás (1) módosította.

(2)

A közvetett látást biztosító eszközök és az ilyen eszközökkel felszerelt járművek típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről, a 70/156/EGK irányelv módosításáról és a 71/127/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2003. november 10-i 2003/97/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet (2) be kell építeni a Megállapodásba,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A Megállapodás II. mellékletének I. fejezete a következőképpen módosul:

1.

Az 1. pont (70/156/EGK tanácsi irányelv) a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„—

32003 L 0097: A 2003. november 10-i 2003/97/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 25., 2004.1.29., 1. o.).”

2.

A 45zb pontot (2002/51/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv) követően a következő ponttal egészül ki:

„45zc.

32003 L 0097: A 2003. november 10-i 2003/97/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv a közvetett látást biztosító eszközök és az ilyen eszközökkel felszerelt járművek típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről, a 70/156/EGK irányelv módosításáról és a 71/127/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 25., 2004.1.29., 1. o.).

Az irányelv rendelkezéseit e Megállapodás alkalmazásában a következőképpen kell értelmezni:

Az I. melléklet 5. függelékének 1.1.1. pontja a következő szöveggel egészül ki:

»IS = Izland, FL = Liechtenstein és 16 = Norvégia«”

3.

A 9. pont (71/127/EGK tanácsi irányelv) szövegét 2010. január 24-től el kell hagyni.

2. cikk

Az 2003/97/EK irányelv izlandi és norvég nyelvű szövegei, amelyeket az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-kiegészítésében közzé kell tenni, hitelesek.

3. cikk

Ez a határozat 2004. szeptember 25-én lép hatályba, amennyiben a Megállapodás 103. cikkének (1) bekezdése szerint előírt összes értesítést eljuttatták az EGT-Vegyesbizottsághoz (3).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében, illetve EGT-kiegészítésében közzé kell tenni.

Kelt Brüsszelben, 2004. szeptember 24-én.

az EGT-Vegyesbizottság részéről

az elnök

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  HL L 130., 2004.4.29., 3. o.

(2)  HL L 25., 2004.1.29., 1. o.

(3)  Alkotmányos követelmények felmerülését nem jelezték.


10.3.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 64/20


AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG 123/2004 HATÁROZATA

(2004. szeptember 24.)

az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítások) és IV. mellékletének (Energia) módosításáról

AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel módosított megállapodásra (a továbbiakban: a „Megállapodás”) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

A Megállapodás II. mellékletét a 2004. május 4-i 68/2004 EGT-vegyesbizottsági határozat (1) módosította.

(2)

A Megállapodás IV. mellékletét a 2004. május 4-i 68/2004 EGT-vegyesbizottsági határozat módosította.

(3)

A HL L 34., 2003.2.11., 30. o. által helyesbített, a 92/75/EGK tanácsi irányelvnek a háztartási légkondicionáló berendezések energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2002. március 22-i 2002/31/EK bizottsági irányelvet (2) be kell építeni a Megállapodásba,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

1.

A IV. fejezet 4g pontját (2002/40/EK bizottsági irányelv) követően a következő pontokkal egészül ki:

„4h.

32002 L 0031: A 2002. március 22-i 2002/31/EK bizottsági irányelv a 92/75/EGK tanácsi irányelvnek a háztartási légkondicionáló berendezések energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 86., 2002.4.3., 26. o.), amelynek helyesbített szövegváltozatát a HL L 34., 2003.2.11., 30. o. tartalmazza, az alábbi módosításokkal:

1 03 T: A 2003. április 16-án elfogadott, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmány (HL L 236., 2003.9.23., 33. o.).

Az irányelv rendelkezéseit e Megállapodás alkalmazásában a következő kiigazításokkal kell alkalmazni:

a)

A 4. cikkben a »2003. június 30-ig« szöveg helyébe »a 2. cikkben említett harmonizált szabványok közzétételéig« szöveg lép,

b)

Az I. melléklet a Megállapodás II. melléklete 1. függelékének 7. szakaszában megállapított szövegekkel egészül ki,

c)

Az V. melléklet a Megállapodás II. melléklete 2. függelékének 7. szakaszában megállapított szövegekkel egészül ki.”

2.

Az 1. és 2. függelék az e határozat I. és II. mellékletében meghatározott módon egészül ki.

2. cikk

1.

A 11g pontot (2002/40/EK bizottsági irányelv) követően a következő pontokkal egészül ki:

„11h.

32002 L 0031: A 2002. március 22-i 2002/31/EK bizottság irányelv a 92/75/EGK tanácsi irányelvnek a háztartási légkondicionáló berendezések energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 86., 2002.4.3., 26. o.), amelynek helyesbített szövegváltozatát a HL L 34., 2003.2.11., 30. o. tartalmazza (1)

(1)

Itt csupán tájékoztató jelleggel szerepel; az alkalmazását illetően lásd a II. mellékletet (műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítások).

Az irányelv rendelkezéseit e Megállapodás alkalmazásában a következő kiigazításokkal kell alkalmazni:

a)

A 4. cikkben a »2003. június 30-ig« szöveg helyébe »a 2. cikkben említett harmonizált szabványok közzétételéig« szöveg lép,

b)

Az I. melléklet a Megállapodás II. melléklete 5. függelékének 7. szakaszában megállapított szövegekkel egészül ki,

c)

Az V. melléklet a Megállapodás II. melléklete 6. függelékének 7. szakaszában megállapított szövegekkel egészül ki.”

2.

Az 5. és 6. függelék az e határozat III. és IV. mellékletében meghatározott módon egészül ki.

3. cikk

A HL L 34., 2003.2.11., 30. o. által helyesbített 2002/31/EK irányelv izlandi és norvég nyelvű szövegei, amelyeket az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-kiegészítésében közzé kell tenni, hitelesek.

4. cikk

Ez a határozat 2004. szeptember 25-én lép hatályba, amennyiben a Megállapodás 103. cikkének (1) bekezdése szerint előírt összes értesítést eljuttatták az EGT-Vegyesbizottsághoz (3).

5. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében, illetve EGT-kiegészítésében közzé kell tenni.

Kelt Brüsszelben, 2004. szeptember 24-én.

az EGT-Vegyesbizottság részéről

az elnök

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  HL L 277., 2004.8.26., 187. o.

(2)  HL L 86., 2002.4.3., 26. o.

(3)  Alkotmányos követelmények felmerülését nem jelezték.


I. MELLÉKLET

az EGT-Vegyesbizottság 123/2004 határozatához

A Megállapodás II. melléklete 1. függelékének 6. szakaszát követően a következő szakasszal egészül ki:

Image

Image

Image

Image

Image

Image


II. MELLÉKLET

az EGT-Vegyesbizottság 123/2004 határozatához

A Megállapodás II. melléklete 2. függelékének 6. szakaszát követően a következő szakasszal egészül ki:

Megjegyzés Címke I. melléklet

Adatlap és csomagküldő kereskedés II. és III. melléklet

HU

IS

NO

Image

 

Energia

Orka

Energi

I.

1

Gyártó

Framleiðandi

Merke

II.

2

Modell

Gerð

Modell

II.

2

Kültéri egység

Utandyrabúnaður

Utendørs enhet

II.

2

Beltéri egység

Innandyrabúnaður

Innendørs enhet

Image

 

Hatékonyabb

Góð nýtni

Lavt energiforbruk

Image

 

Kevésbé hatékony

Slæm nýtni

Høyt energiforbruk

 

3

A-tól (hatékonyabb) G-ig (kevésbé hatékony) terjedő skálán megadott energiahatékonysági osztály

Orkunýtniflokkur …á kvarðanum A (góð nýtni) til G (slæm nýtni)

Klassifisering av energieeffektivitet etter en skala fra A (lavt energiforbruk) til G (høyt energiforbruk)

V.

5

Éves energiafogyasztás

hűtési üzemmódban, kWh

Orkunotkun við kælingu á ársgrundvelli í kWh

Årlig energiforbruk

kWh ved kjøling

V.

5

A tényleges energiafogyasztás a berendezés felhasználási módjától és a klímától függ

Raunnotkun fer eftir því hvernig tækiðp er notað og loftslagi.

Det faktiske energiforbruket avhenger av hvordan apparatet brukes og av klimaet

VI.

6

Hűtési teljesítmény

Kæling

Kjøleeffekt

VII.

7

Energiahatékonysági tényező (EER) teljes terhelés mellett

Orkunýtnihlutfall við fullan styrk

Energieffektivitets-kvotient ved full belastning

VII.

7

Minél magasabb, annál jobb

Því hærri, því betri

Jo høyere, desto bedre

VIII.

8

Méret

Stærð

Type

VIII.

8

Kizárólag hűtésre

Kæling eingöngu

Bare kjøling

VIII.

8

Hűtő/fűtő

Kæling/hitun

Kjøling/oppvarming

IX.

9

Léghűtéses

Loftkældur

Luftkjølt

IX.

9

Vízhűtéses

Vatnskældur

Vannkjølt

X.

10

Fűtési teljesítmény

Hitun

Varmeeffekt

XI.

11

Fűtő üzemmódú energiahatékonyság:

A (hatékonyabb)

G (kevésbé hatékony)

Hitunarhæfni:

A (góð nýtni)

G (slæm nýtni)

Energieffektivitetsklasse for oppvarmingsfunksjonen

A (lav)

G (høy)

XII.

12

Zaj

(dB(A) re 1 pW)

Hávaði

(dB(A) re 1 pW)

Støy

(dB(A) re 1 pW)

Image

 

További információt a terméktájékoztató tartalmaz

Nánari upplýsingar er að finna í bæklingum sem fylgja vörunum

Produktbrosjyrene inneholder ytterligere opplysninger

Image

 

EN 814 szabvány

Staðall EN 814

Standard EN 814

Image

 

Légkondicionáló berendezés

Loftræstibúnaður

Klimaanlegg

Image

 

2002/31/EK energiafogyasztást jelölő címke irányelv

Tilskipun 2002/31/EB um orkumerkingar

Direktiv 2002/31/EF om energimerking

 

11

Fűtő üzemmódú energiahatékonysági osztály

Orkunýtniflokkur við hitun

Energieffektivitetsklasse ved oppvarming”


III. MELLÉKLET

az EGT-Vegyesbizottság 123/2004 határozatához

A Megállapodás IV. melléklete 5. függelékének 6. szakaszát követően a következő szakasszal egészül ki:

Image

Image

Image

Image

Image

Image


IV. MELLÉKLET

az EGT-Vegyesbizottság 123/2004 határozatához

A Megállapodás IV. melléklete 6. függelékének 6. szakaszát követően a következő szakasszal egészül ki:

Megjegyzés Címke I. melléklet

Adatlap és csomagküldő kereskedés II. és III. melléklet

HU

IS

NO

Image

 

Energia

Orka

Energi

I.

1

Gyártó

Framleiðandi

Merke

II.

2

Modell

Gerð

Modell

II.

2

Kültéri egység

Utandyrabúnaður

Utendørs enhet

II.

2

Beltéri egység

Innandyrabúnaður

Innendørs enhet

Image

 

Hatékonyabb

Góð nýtni

Lavt energiforbruk

Image

 

Kevésbé hatékony

Slæm nýtni

Høyt energiforbruk

 

3

A-tól (hatékonyabb) G-ig (kevésbé hatékony) terjedő skálán megadott energiahatékonysági osztály

Orkunýtniflokkur …á kvarðanum A (góð nýtni) til G (slæm nýtni)

Klassifisering av energieeffektivitet etter en skala fra A (lavt energiforbruk) til G (høyt energiforbruk)

V.

5

Éves energiafogyasztás

hűtési üzemmódban, kWh

Orkunotkun við kælingu á ársgrundvelli í kWh

Årlig energiforbruk

kWh ved kjøling

V.

5

A tényleges energiafogyasztás a berendezés felhasználási módjától és a klímától függ

Raunnotkun fer eftir því hvernig tækiðp er notað og loftslagi.

Det faktiske energiforbruket avhenger av hvordan apparatet brukes og av klimaet

VI.

6

Hűtési teljesítmény

Kæling

Kjøleeffekt

VII.

7

Energiahatékonysági tényező (EER) teljes terhelés mellett

Orkunýtnihlutfall við fullan styrk

Energieffektivitets-kvotient ved full belastning

VII.

7

Minél magasabb, annál jobb

Því hærri, því betri

Jo høyere, desto bedre

VIII.

8

Méret

Stærð

Type

VIII.

8

Kizárólag hűtésre

Kæling eingöngu

Bare kjøling

VIII.

8

Hűtő/fűtő

Kæling/hitun

Kjøling/oppvarming

IX.

9

Léghűtéses

Loftkældur

Luftkjølt

IX.

9

Vízhűtéses

Vatnskældur

Vannkjølt

X.

10

Fűtési teljesítmény

Hitun

Varmeeffekt

XI.

11

Fűtő üzemmódú energiahatékonyság:

A (hatékonyabb)

G (kevésbé hatékony)

Hitunarhæfni:

A (góð nýtni)

G (slæm nýtni)

Energieffektivitetsklasse for oppvarmingsfunksjonen

A (lav)

G (høy)

XII.

12

Zaj

(dB(A) re 1 pW)

Hávaði

(dB(A) re 1 pW)

Støy

(dB(A) re 1 pW)

Image

 

További információt a terméktájékoztató tartalmaz

Nánari upplýsingar er að finna í bæklingum sem fylgja vörunum

Produktbrosjyrene inneholder ytterligere opplysninger

Image

 

EN 814 szabvány

Staðall EN 814

Standard EN 814

Image

 

Légkondicionáló berendezés

Loftræstibúnaður

Klimaanlegg

Image

 

2002/31/EK energiafogyasztást jelölő címke irányelv

Tilskipun 2002/31/EB um orkumerkingar

Direktiv 2002/31/EF om energimerking

 

11

Fűtő üzemmódú energiahatékonyság

Orkunýtniflokkur við hitun

Energieffektivitetsklasse ved oppvarming”


10.3.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 64/41


AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG 124/2004 HATÁROZATA

(2004. szeptember 24.)

az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel módosított megállapodásra (a továbbiakban: a „Megállapodás”) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

A Megállapodás II. mellékletét a 2004. július 9-i 97/2004 EGT-vegyesbizottsági határozat (1) módosította.

(2)

A 97/613/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről, valamint az Iránból származó vagy ott feladott pisztácia és a pisztáciából készült egyes termékek behozatalára vonatkozó különleges feltételek megállapításáról szóló, 1997. december 11-i 97/830/EK bizottsági határozatot (2) be kell építeni a Megállapodásba.

(3)

A 97/613/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről, valamint az Iránból származó vagy ott feladott pisztácia és a pisztáciából készült egyes termékek behozatalára vonatkozó különleges feltételek megállapításáról szóló 97/830/EK határozat módosításáról szóló, 2003. július 22-i 2003/551/EK bizottsági határozatot (3) be kell építeni a Megállapodásba.

(4)

A 2000/13/EK irányelv élelmiszer-összetevők feltüntetése tekintetében történő módosításáról szóló, 2003. november 10-i 2003/89/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet (4) be kell építeni a Megállapodásba.

(5)

A HL L 98., 2004.4.2., 61. o. és a HL L 104., 2004.4.8., 135. o. által helyesbített, a 86/362/EGK, a 86/363/EGK és a 90/642/EGK tanácsi irányelv mellékleteinek a gabonafélékben, az állati eredetű élelmiszerekben és egyes növényi eredetű termékekben — többek között a gyümölcsökben és a zöldségekben —, illetve azok felületén található egyes peszticid-szermaradványok megengedett legmagasabb mértékének meghatározása tekintetében történő módosításáról szóló, 2003. december 3-i 2003/113/EK bizottsági irányelvet (5) be kell építeni a Megállapodásba.

(6)

A 466/2001/EK rendeletnek az aflatoxin tekintetében történő módosításáról szóló, 2003. december 12-i 2174/2003/EK bizottsági rendeletet (6) be kell építeni a Megállapodásba.

(7)

A 76/895/EGK, 86/362/EGK, 86/363/EGK és a 90/642/EGK tanácsi irányelv mellékletének az acefát, a 2,4-D és a paration-metil maximális maradékanyagszintje tekintetében történő módosításáról szóló, 2003. december 5-i 2003/118/EK bizottsági irányelvet (7) be kell építeni a Megállapodásba.

(8)

Az élelmiszerekben található egyes szennyező anyagok értékének hatósági ellenőrzésére alkalmazható mintavételi és vizsgálati módszerek megállapításáról szóló 98/53/EK irányelv módosításáról szóló, 2003. december 15-i 2003/121/EK bizottsági irányelvet (8) be kell építeni a Megállapodásba.

(9)

A 2002/72/EK irányelvnek az azodikarbonamid habosítóanyagként való alkalmazásának felfüggesztése tekintetében történő módosításáról szóló, 2004. január 6-i 2004/1/EK bizottsági irányelvet (9) be kell építeni a Megállapodásba.

(10)

A HL L 28., 2004.1.31., 30. o. által helyesbített, a 86/362/EGK, 86/363/EGK és a 90/642/EGK tanácsi irányelvnek a fenamifosz maximális maradékanyagszintje tekintetében történő módosításáról szóló, 2004. január 9-i 2004/2/EK bizottsági irányelvet (10) be kell építeni a Megállapodásba.

(11)

A bizonyos anyagoknak a mellékletbe történő felvétele céljából a 2001/15/EK irányelv módosításáról szóló, 2004. január 20-i 2004/5/EK bizottsági irányelvet (11) be kell építeni a Megállapodásba.

(12)

A HL L 81., 2004.3.19., 92. o. által helyesbített a folyékony olajok és zsírok ömlesztett tengeri szállítása tekintetében az élelmiszer-higiéniáról szóló 93/43/EGK tanácsi irányelv egyes rendelkezéseitől való eltérés engedélyezéséről szóló 96/3/EK irányelv módosításáról szóló, 2004. január 15-i 2004/4/EK bizottsági irányelvet (12) be kell építeni a Megállapodásba.

(13)

Az egyes termékek kereskedelmére vonatkozó tilalom alkalmazásának elhalasztása tekintetében a 2001/15/EK irányelvtől való eltérésről szóló, 2004. január 20-i 2004/6/EK bizottsági irányelvet (13) be kell építeni a Megállapodásba.

(14)

A színezékeken és édesítőszereken kívüli egyéb élelmiszer-adalékanyagokról szóló 95/2/EK irányelv módosításáról szóló, 2003. december 22-i 2003/114/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet (14) be kell építeni a Megállapodásba.

(15)

Az élelmiszerekben felhasználandó édesítőszerekről szóló 94/35/EK irányelv módosításáról szóló, 2003. december 22-i 2003/115/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet (15) be kell építeni a Megállapodásba.

(16)

Az egyes epoxiszármazékoknak az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokban és tárgyakban való felhasználásáról szóló 2002/16/EK irányelv módosításáról szóló, 2004. január 29-i 2004/13/EK bizottsági irányelvet (16) be kell építeni a Megállapodásba.

(17)

Az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő regenerált cellulózfilmből készült anyagokról és tárgyakról szóló 93/10/EGK irányelv módosításáról szóló, 2004. január 29-i 2004/14/EK bizottsági irányelvet (17) be kell építeni a Megállapodásba.

(18)

Az élelmiszerekben található szervetlen ón tekintetében a 466/2001/EK rendelet módosításáról szóló, 2004. február 12-i 242/2004/EK bizottsági rendeletet (18) be kell építeni a Megállapodásba.

(19)

Az élelmiszerkonzervek óntartalmának hatósági ellenőrzésére szolgáló mintavételi és vizsgálati módszerek megállapításáról szóló, 2004. február 12-i 2004/16/EK bizottsági irányelvet (19) be kell építeni a Megállapodásba.

(20)

A 2003/114/EK irányelv hatályon kívül helyezi a Megállapodásba beépített, 1967. június 27-i tanácsi irányelvet, amelyet ezért a Megállapodás alapján el kell hagyni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A Megállapodás II. mellékletének XII. fejezete az e határozat mellékletben meghatározottak szerint módosul.

2. cikk

A 2174/2003/EK és a 242/2004/EK rendelet, a HL L 98., 2004.2.4., 61. o. és a HL L 104., 2004.4.8., 135. o. által helyesbített 2003/89/EK és 2003/113/EK irányelv, a HL L 28., 2004.1.31., 30. o. által helyesbített 2003/114/EK, 2003/115/EK, 2003/118/EK, 2003/121/EK, 2004/1/EK és 2004/2/EK irányelv, a HL L 81., 2004.3.19., 92. o. által helyesbített 2004/4/EK irányelv, a 2004/5/EK, 2004/6/EK, 2004/13/EK, 2004/14/EK és a 2004/16/EK irányelv, valamint a 97/830/EK és a 2003/551/EK határozat izlandi és norvég nyelvű szövege, amelyet az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-kiegészítésében közzé kell tenni, hiteles.

3. cikk

Ez a határozat 2004. szeptember 25-én lép hatályba, amennyiben a Megállapodás 103. cikkének (1) bekezdése szerint előírt összes értesítést eljuttatták az EGT-Vegyesbizottsághoz (20).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében, illetve EGT-kiegészítésében közzé kell tenni.

Kelt Brüsszelben, 2004. szeptember 24-én.

az EGT-Vegyesbizottság részéről

az elnök

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  HL L 376., 2004.12.23., 19. o.

(2)  HL L 343., 1997.12.13., 30. o.

(3)  HL L 187., 2003.7.26., 43. o.

(4)  HL L 308., 2003.11.25., 15. o.

(5)  HL L 324., 2003.12.11., 24. o.

(6)  HL L 326., 2003.12.13., 12. o.

(7)  HL L 327., 2003.12.16., 25. o.

(8)  HL L 332., 2003.12.19., 38. o.

(9)  HL L 7., 2004.1.13., 45 o.

(10)  HL L 14., 2004.1.21., 10. o.

(11)  HL L 14., 2004.1.21., 19. o.

(12)  HL L 15., 2004.1.22., 25. o.

(13)  HL L 15., 2004.1.22., 31. o.

(14)  HL L 24., 2004.1.29., 58. o.

(15)  HL L 24., 2004.1.29., 65. o.

(16)  HL L 27., 2004.1.30., 46. o.

(17)  HL L 27., 2004.1.30., 48. o.

(18)  HL L 42., 2004.2.13., 3. o.

(19)  HL L 42., 2004.2.13., 16. o.

(20)  Alkotmányos követelmények felmerülését nem jelezték.


MELLÉKLET

az EGT-Vegyesbizottság 124/2004 határozatához

A Megállapodás II. mellékletének XII. fejezete a következőképpen módosul:

1.

A 18. pont (2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv) a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„—

32003 L 0089: A 2003. november 10-i 2003/89/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 308., 2003.11.25., 15. o.).”

2.

A 13. pont (76/895/EGK tanácsi irányelv) a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„—

32003 L 0118: A 2003. december 5-i 2003/118/EK bizottsági irányelv (HL L 327., 2003.12.16., 25. o.).”

3.

A 38. pont (86/362/EGK tanácsi irányelv), a 39. pont (86/363/EGK tanácsi irányelv) és az 54. pont (90/642/EKG tanácsi irányelv) a következő francia bekezdésekkel egészül ki:

„—

32003 L 0113: A HL L 98., 2004.4.2., 61. o. és a HL L 104., 2004.4.8., 135. o. által helyesbített, 2003. december 3-i 2003/113/EK bizottsági irányelv (HL L 324., 2003.12.11., 24. o.),

32003 L 0118: A 2003. december 5-i 2003/118/EK bizottsági irányelv (HL L 327., 2003.12.16., 25. o.),

32004 L 0002: A HL L 28., 2004.1.31., 30. o. által helyesbített, 2004. január 9-i 2004/2/EK bizottsági irányelv (HL L 14., 2004.1.21., 10. o.).”

4.

Az 54h pont (93/10/EGK irányelv) a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„—

32004 L 0014: A 2004. január 29-i 2004/14/EK bizottsági irányelv (HL L 27., 2004.1.30., 48. o.).”

5.

Az 54j pont (93/43/EGK tanácsi irányelv) a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„—

32004 L 0004: A HL L 81., 2004.3.19., 92. o. által helyesbített, 2004. január 15-i 2004/4/EK bizottsági irányelv (HL L 15., 2004.1.22., 25. o.).”

6.

Az 54z pont (94/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv) a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„—

32003 L 0115: A 2003. december 22-i 2003/115/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 24., 2004.1.29., 65. o.).”

7.

Az 54s pont (98/53/EK bizottsági irányelv) a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„—

32003 L 0121: A 2003. december 15-i 2003/121/EK bizottsági irányelv (HL L 332., 2003.12.19, 38. o.).”

8.

Az 54zb pont (95/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv) a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„—

32003 L 0114: A 2003. december 22-i 2003/114/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 24., 2004.1.29., 58. o.).”

9.

A 4. pont (67/427/EK tanácsi irányelv) szövegét el kell hagyni.

10.

Az 54zi pont (2001/15/EK bizottsági irányelv) a következő szöveggel egészül ki:

„, az alábbi módosításokkal:

32004 L 0005: A 2004. január 20-i 2004/5/EK bizottsági irányelv (HL L 14., 2004.1.21., 19. o.).”

11.

Az 54zn pont (466/2001/EK bizottsági rendelet) a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„—

32003 R 2174: A 2003. december 12-i 2174/2003/EK bizottsági rendelet (HL L 326., 2003.12.13., 12. o.),

32004 R 0242: A 2004. február 12-i 242/2004/EK bizottsági rendelet (HL L 42., 2004.2.13., 3. o.).”

12.

Az 54zt pont (2002/16/EK bizottsági irányelv) a következő szöveggel egészül ki:

„, az alábbi módosításokkal:

32004 L 0013: A 2004. január 29-i 2004/13/EK bizottsági irányelv (HL L 27., 2004.1.30., 46. o.).”

13.

Az 54zzb pont (2002/72/EK bizottsági irányelv) a következő szöveggel egészül ki:

„, az alábbi módosításokkal:

32004 L 0001: A 2004. január 6-i 2004/1/EK bizottsági irányelv (HL L 7., 2004.1.13., 45. o.).”

14.

Az 54zzk pontot (2003/602/EK bizottsági határozat) követően a következő pontokkal egészül ki:

„54zzl.

397 D 0830: Az 1997. december 11-i 97/830/EK bizottsági határozata a 97/613/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről, valamint az Iránból származó vagy ott feladott pisztácia és a pisztáciából készült egyes termékek behozatalára vonatkozó különleges feltételek megállapításáról (HL L 343., 1997.12.13., 30. o.), az alábbi módosításokkal:

32003 D 0551: A 2003. július 22-i 2003/551/EK bizottsági határozat (HL L 187., 2003.7.26., 43. o.).

E Megállapodás alkalmazásában a határozat rendelkezéseit a következő kiigazításokkal kell értelmezni:

A II. melléklet a következő szöveggel egészül ki:

Tagállam

Belépési hely

Izland

Reykjavík (kikötő, repülőtér), Akranes (kikötő), Ísafjörður (kikötő, repülőtér), Sauðárkrókur (kikötő, repülőtér), Siglufjörður (kikötő, repülőtér), Akureyri (kikötő, repülőtér), Húsavík (kikötő, repülőtér), Seyðisfjörður (kikötő, repülőtér), Neskaupstaður (kikötő, repülőtér), Eskifjörður (kikötő, repülőtér), Vestmannaeyjar (kikötő, repülőtér), Keflavík (kikötő, repülőtér), Hafnarfjörður (kikötő), Egilsstaðir (repülőtér), Höfn í Hornafirði (kikötő, repülőtér), Þorlákshöfn (kikötő), Borgarnes (kikötő, repülőtér), Stykkishólmur (kikötő, repülőtér), Búðardalur (kikötő, repülőtér), Paktreksfjörður (kikötő, repülőtér), Bolungavík (kikötő, repülőtér), Hólmavík (kikötő, repülőtér), Blönduós (kikötő, repülőtér), Ólafsfjörður (kikötő, repülőtér), Vík í Mýrdal (kikötő, repülőtér), Hvolsvöllur (kikötő, repülőtér), Selfoss (kikötő, repülőtér), Kópavogur (kikötő, repülőtér)

Liechtenstein

Schaanwald határállomás

Norvégia

Oslo

54zzm.

32004 L 0006: A 2004. január 20-i 2004/6/EK bizottsági irányelv az egyes termékek kereskedelmére vonatkozó tilalom alkalmazásának elhalasztása tekintetében a 2001/15/EK irányelvtől való eltérésről (HL L 15., 2004.1.22., 31. o.).

54zzn.

32004 L 0016: A 2004. február 12-i 2004/16/EK bizottsági irányelv az élelmiszerkonzervek óntartalmának hatósági ellenőrzésére szolgáló mintavételi és vizsgálati módszerek megállapításáról (HL L 42., 2004.2.13., 16. o.).”


10.3.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 64/47


AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG 125/2004 HATÁROZATA

(2004. szeptember 24.)

az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel módosított megállapodásra (a továbbiakban: a „Megállapodás”) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

A Megállapodás II. mellékletét a 2004. július 9-i 97/2004 EGT-vegyesbizottsági határozat (1) módosította.

(2)

A mezőgazdasági termékek ökológiai termeléséről, valamint a mezőgazdasági termékeken és élelmiszereken erre utaló jelölésekről szóló 2092/91/EGK rendelet módosításáról szóló, 2004. február 24-i 392/2004/EK tanácsi rendeletet (2) be kell építeni a Megállapodásba,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A Megállapodás II. melléklete XII. fejezetének 54b pontja (2092/91/EGK tanácsi rendelet) a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„—

32004 R 0392: A 2004. február 24-i 392/2004/EK tanácsi rendelet (HL L 65., 2004.3.3., 1. o.).”

2. cikk

A 392/2004/EK rendelet izlandi és norvég nyelvű szövegei, amelyeket az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-kiegészítésében kell közzétenni, hitelesek.

3. cikk

Ez a határozat 2004. szeptember 25-én lép hatályba, amennyiben a Megállapodás 103. cikkének (1) bekezdése szerint előírt összes értesítést eljuttatták az EGT-Vegyesbizottsághoz (3).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében, illetve EGT-kiegészítésében közzé kell tenni.

Kelt Brüsszelben, 2004. szeptember 24-én.

az EGT-Vegyesbizottság részéről

az elnök

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  HL L 376., 2004.12.23., 19. o.

(2)  HL L 65., 2004.3.3., 1. o.

(3)  Alkotmányos követelmények felmerülését nem jelezték.


10.3.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 64/49


AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG 126/2004 HATÁROZATA

(2004. szeptember 24.)

az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítások) módosításáról

AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel módosított megállapodásra (a továbbiakban: a „Megállapodás”) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

A Megállapodás II. mellékletét a 2004. július 9-i 99/2004 EGT-vegyesbizottsági határozat (1) módosította.

(2)

Az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek engedélyezésére és felügyeletére vonatkozó közösségi eljárások meghatározásáról és az Európai Gyógyszerértékelő Ügynökség létrehozásáról szóló 2309/93/EGK rendelet módosításáról szóló, 2003. június 18-i 1647/2003/EK tanácsi rendeletet (2) be kell építeni a Megállapodásba,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

1.   A Megállapodás II. mellékletének XIII. fejezete bevezető részének utolsó bekezdése elé a következő szöveget kell beilleszteni:

„A nyilvánosságnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz történő hozzáféréséről szóló, 2001. május 30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet a 2309/93/EGK rendelet alkalmazása céljából az Ügynökség valamennyi dokumentumára alkalmazni kell, az EFTA-államok tekintetében is.”

2.   A Megállapodás II. melléklete XIII. fejezetének 15g. pontja (2309/93/EGK tanácsi rendelet) a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„—

32003 R 1647: A 2003. június 18-i 1647/2003/EK tanácsi rendelet (HL L 245., 2003.9.29., 19. o).”.

2. cikk

Az 1647/2003/EK rendelet izlandi és norvég nyelvű szövegei, amelyeket az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-kiegészítésében közzé kell tenni, hitelesek.

3. cikk

Ez a határozat 2004. szeptember 25-én lép hatályba, amennyiben a Megállapodás 103. cikkének (1) bekezdése szerinti valamennyi értesítést eljuttatták az EGT-Vegyesbizottságnak (3).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében, illetve EGT-kiegészítésében közzé kell tenni.

Kelt Brüsszelben, 2004. szeptember 24-én.

az EGT-Vegyesbizottság részéről

az elnök

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  HL L 376., 2004.12.23., 23. o.

(2)  HL L 245., 2003.9.29., 19. o.

(3)  Alkotmányos követelmények felmerülését nem jelezték.


10.3.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 64/51


AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG 127/2004 HATÁROZATA

(2004. szeptember 24.)

az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítások) módosításáról

AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel módosított megállapodásra (a továbbiakban: a „Megállapodás”) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

A Megállapodás II. mellékletét a 2004. március 19-i 27/2004 EGT-vegyesbizottsági határozat (1) módosította.

(2)

Az építési termékek tűzzel szembeni viselkedés alapján történő osztályzása tekintetében a 89/106/EGK tanácsi irányelv végrehajtásáról szóló, a HL L 85., 2001.3.24., 43. o. által helyesbített, 2000. február 8-i 2000/147/EK bizottsági határozatot (2) be kell építeni a Megállapodásba,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A Megállapodás II. melléklete XXI. fejezetének 1. pontja (89/106/EGK tanácsi irányelv) a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„—

32000 D 0147: A 2000. február 8-i 2000/147/EK bizottsági határozat (HL L 50., 2000.2.23., 14. o.), a HL L 85., 2001.3.24., 43. o. által helyesbítve.”

2. cikk

A HL L 85., 2001.3.24., 43. o. által helyesbített 2000/147/EK határozat izlandi és norvég nyelvű szövegei, amelyeket az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-kiegészítésében közzé kell tenni, hitelesek.

3. cikk

Ez a határozat 2004. szeptember 25-én lép hatályba, amennyiben a Megállapodás 103. cikkének (1) bekezdése szerinti valamennyi értesítést eljuttatták az EGT-vegyesbizottságnak (3).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében, illetve EGT-kiegészítésében közzé kell tenni.

Kelt Brüsszelben, 2004. szeptember 24-én.

az EGT-Vegyesbizottság részéről

az elnök

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  HL L 127., 2004.4.29., 134. o.

(2)  HL L 50., 2000.2.23., 14. o.

(3)  Alkotmányos követelmények felmerülését nem jelezték.


10.3.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 64/53


AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG 128/2004 HATÁROZATA

(2004. szeptember 24.)

az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítások) módosításáról

AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel módosított megállapodásra (a továbbiakban: a „Megállapodás”) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

A Megállapodás II. mellékletét a 2004. március 19-i 27/2004 EGT-vegyesbizottsági határozat (1) módosította.

(2)

Az építési termékek tűzzel szembeni viselkedés alapján történő osztályzása tekintetében a 89/106/EGK tanácsi irányelv végrehajtásáról szóló 2000/147/EK határozat (2) módosításáról szóló, 2003. augusztus 26-i 2003/632/EK bizottsági határozatot be kell építeni a Megállapodásba,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A Megállapodás II. melléklete XXI. fejezete 1. pontjának (89/106/EGK tanácsi irányelv) francia bekezdése (a Bizottság 2000/147/EK határozata) a következő szöveggel egészül ki:

„, az alábbi módosításokkal:

32003 D 0632: A 2003. augusztus 26-i 2003/632/EK bizottsági határozat (HL L 220., 2003.9.3., 5. o.).”

2. cikk

A 2003/632/EK határozat izlandi és norvég nyelvű szövegei, amelyeket az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-kiegészítésében kell közzétenni, hitelesek.

3. cikk

Ez a határozat 2004. szeptember 25-én lép hatályba, amennyiben a Megállapodás 103. cikkének (1) bekezdése szerinti valamennyi értesítést eljuttatták az EGT-Vegyesbizottságnak (3).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében, illetve EGT-kiegészítésében közzé kell tenni.

Kelt Brüsszelben, 2004. szeptember 24-én.

az EGT-Vegyesbizottság részéről

az elnök

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  HL L 127., 2004.4.29., 134. o.

(2)  HL L 220., 2003.9.3., 5. o.

(3)  Alkotmányos követelmények felmerülését nem jelezték.


10.3.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 64/55


AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG 129/2004 HATÁROZATA

(2004. szeptember 24.)

az EGT-megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról

AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel módosított megállapodásra (a továbbiakban: a „Megállapodás”) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

A Megállapodás XIII. mellékletét a 2004. július 9-i 109/2004 EGT-vegyesbizottsági határozata (1) módosította.

(2)

A járművek nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó okmányokról szóló 1999/37/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. december 23-i 2003/127/EK bizottsági irányelvet (2) be kell építeni a Megállapodásba,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A Megállapodás XIII. mellékletének 24c. pontja (1999/37/EK tanácsi irányelv) a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„—

32003 L 0127: A 2003. december 23-i 2003/127/EK bizottsági irányelv (HL L 10., 2004.1.16., 29. o.).”

2. cikk

A 2003/127/EK irányelv izlandi és norvég nyelvű szövegei, amelyeket az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-kiegészítésében közzé kell tenni, hitelesek.

3. cikk

Ez a határozat 2004. szeptember 25-én lép hatályba, amennyiben a Megállapodás 103. cikkének (1) bekezdése szerinti valamennyi értesítést eljuttatták az EGT-Vegyesbizottságnak (3).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében, illetve EGT-kiegészítésében közzé kell tenni.

Kelt Brüsszelben, 2004. szeptember 24-én.

az EGT-Vegyesbizottság részéről

az elnök

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  HL L 376., 2004.12.23., 43. o.

(2)  HL L 10., 2004.1.16., 29. o.

(3)  Alkotmányos követelmények felmerülését nem jelezték.


10.3.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 64/57


AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG 130/2004 HATÁROZATA

(2004. szeptember 24.)

az EGT-megállapodás XIV. mellékletének (Verseny), 21. jegyzőkönyvének (Vállalkozások esetében alkalmazandó versenyszabályok végrehajtásáról) és 23. jegyzőkönyvének (Felügyeleti hatóságok közötti együttműködésről) módosításáról

AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel módosított, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: „Megállapodás”) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

A Megállapodás XIV. mellékletét a 2004. június 8-i 79/2004 EGT-vegyesbizottsági határozata (1) módosította.

(2)

A Megállapodás 21. jegyzőkönyvét a 2004. június 8-i 79/2004 EGT-vegyesbizottsági határozata módosította.

(3)

A Megállapodás 23. jegyzőkönyvét eddig nem módosították.

(4)

A Szerződés 81. és 82. cikkében meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról szóló, 2002. december 16-i 1/2003/EK tanácsi rendeletet (2) bele kell építeni a Megállapodásba,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A Megállapodás XIV. melléklete ezen határozat I. mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

A Megállapodás 21. jegyzőkönyve ezen határozat II. mellékletének megfelelően módosul.

3. cikk

A Megállapodás 23. jegyzőkönyvének helyébe ezen határozat III. mellékletében meghatározott szövegek lépnek.

4. cikk

Az 1/2003/EK rendelet izlandi és norvég nyelvű változatai, amelyeket az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-kiegészítésében ki kell hirdetni, hitelesek.

5. cikk

Ezen határozat a megállapodás 103. cikkének (1) bekezdése szerinti, az EGT-Vegyesbizottsághoz intézett utolsó értesítést követő első naptól lép hatályba (3).

6. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT szakaszában, illetve EGT-kiegészítésében ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2004. szeptember 24-én.

az EGT-Vegyesbizottság részéről

az elnök

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  HL L 219., 2004.6.19., 24. o.

(2)  HL L 1., 2003.1.4., 1. o.

(3)  Alkotmányos követelmények felmerülését jelezték.


I. MELLÉKLET

az EGT-Vegyesbizottság 130/2004 határozatához

A megállapodás XIV. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A 4. pont szövegét (123/85/EGK bizottsági rendelet) el kell hagyni.

2.

A 4a. pont szövegét (1475/95/EK bizottsági rendelet) el kell hagyni.

3.

A 10. pont (1017/68/EGK tanácsi rendelet) helyébe a következő szöveg lép:

368 R 1017: A 1968. július 19-i 1017/68/EGK tanácsi rendelet a vasúti, közúti és belvízi szállítási ágazatokra vonatkozó versenyszabályok alkalmazásáról (HL L 175., 1968.7.23., 1. o.), az alábbi módosítással:

32003 R 0001: A 2002. december 16-i 1/2003/EK tanácsi rendelet (HL L 1., 2003.1.4., 1. o.).

A rendelet rendelkezéseit a megállapodás alkalmazásában a következő kiigazításokkal kell alkalmazni:

A 3. cikk (2) bekezdése nem alkalmazandó.”

4.

A 11. pont a következőképpen módosul (4056/86/EGK tanácsi rendelet):

4.1.

A pont a következő szöveggel egészül ki:

„, az alábbi módosítással:

32003 R 0001: A Tanács 2002. december 16-i 1/2003/EK rendelete (HL L 1, 2003. 1. 4., 1. o.).”

4.2.

A c) kiigazítás helyébe a következő szöveg lép:

„A 7. cikk (1) bekezdésének bevezető szakaszában a »A Tanácsnak a szerződés 81. és 82. cikkében foglalt, a versenyszabályok alkalmazásáról szóló, 2002. december 16-i 1/2003/EK rendelete« helyébe »A Tanácsnak a szerződés 81. és 82. cikkében foglalt, a versenyszabályok alkalmazásáról szóló, 2002. december 16-i 1/2003/EK rendelete, illetve a megállapodás 21. jegyzőkönyvében előrevetített megfelelő rendelkezések« szöveg lép;”

4.3.

A d) kiigazítás helyébe a következő szöveg lép:

„A 7. cikk (2) bekezdésének a) pontjában a »A Tanács 1/2003/EK rendelete« helyébe »A Tanács 1/2003/EK rendelete, illetve a megállapodás 21. jegyzőkönyvében előrevetített megfelelő rendelkezések« szöveg lép;”

4.4.

A pont a d) kiigazítás után a következő új kiigazítással egészül ki:

„e)

A 7. cikk (2) bekezdése c) pontja i. alpontja második albekezdésének második mondatában a »1/2003/EK rendelet 9. cikke« szöveg helyett »1/2003/EK rendelet 9 cikke, illetve a megállapodás 21. jegyzőkönyvében előrevetített megfelelő rendelkezések« szöveg lép;”

4.5.

A jelenlegi f) kiigazítás szövegének helyébe a következő szöveg lép:

„a 8. cikkben a »tagállam kérelmére« kifejezés helyébe az »az illetékességi körébe tartozó állam kérelmére« kifejezés lép. Ezenkívül a »1/2003/EK rendelet« kifejezés helyébe az »az 1/2003/EK rendelet vagy a megállapodás 21. jegyzőkönyvében előírt megfelelő rendelkezések« kifejezés lép;”

4.6.

A jelenlegi e), f), g) és h) kiigazítások jelölése f), g), h) és i) pontra változik.

5.

A 11a. pont szövegét (A 3652/93/EGK bizottsági rendelet) el kell hagyni.

6.

A 11b. pont c) kiigazításában (A 1617/93/EGK bizottsági rendelet), a „3975/87/EGK rendelet 13. cikke” szavak helyébe „1/2003/EK rendelet 24. cikke” szavak lépnek.

7.

A 15a. pont szövegét (A 3932/92/EGK bizottsági rendelet) el kell hagyni.

8.

A b) kiigazítás 2. pontjában, a b) kiigazítás 4b. pontjában, a h) kiigazítás 5. pontjában, a b) kiigazítás 6. pontjában, a b) kiigazítás 7. pontjában, a b) kiigazítás 15b. pontjában a „17/62/EGK rendelet 6. és 8. cikke” helyébe az „1/2003/EK rendelet 10. cikke” szavak lépnek. Ezenkívül ezen kiigazításokban az „az érintett vállalkozások részéről történő értesítés megkövetelése nélkül” szavakat el kell hagyni.


II. MELLÉKLET

az EGT-Vegyesbizottság 130/2004 határozatához

1.

A Megállapodás 21. jegyzőkönyvének 3. cikke a következőképpen módosul:

1.1.

Az (1) bekezdés 3. pontjának szövege (17/62/EGK tanácsi rendelet) helyébe a következő szöveg lép:

32003 R 0001: A 2002. december 16-i 1/2003/EK tanácsi rendelet a Szerződés 81. és 82. cikkében meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról (HL L 1., 2003.4.1., 1. o.).”;

1.2.

A (10) bekezdés 1. pontja (A 2988/74/EGK tanácsi rendelet) a következő szövegrésszel egészül ki:

„, az alábbi módosításokkal:

32003 R 0001: A 2002. december 16-i 1/2003/EK tanácsi rendelet (HL L 1., 2003.1.4., 1. o).”

1.3.

A (6) bekezdés 1. pontjának (141/62/EGK tanácsi rendelet), a (7) bekezdés 1. pontjának (1017/68/EGK tanácsi rendelet 6. cikke és 10—31. cikke), és a (11) bekezdés 1. pontjának (4056/86/EGK tanácsi rendelet II. része) szövegét el kell hagyni.

1.4.

A (13) bekezdés 1. pontja (3975/87/EGK tanácsi rendelet) a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„—

32003 R 0001: A 2002. december 16-i 1/2003/EK tanácsi rendelet (HL L 1., 2003.1.4., 1. o.).”

2.

A 21. jegyzőkönyv 4., 5., 6., 7. és 9. cikkének szövegét el kell hagyni.

3.

A Megállapodás 21. jegyzőkönyve 8. cikkének első és második albekezdésében az „és bejelentéseket” szavakat el kell hagyni.

4.

A Megállapodás 21. jegyzőkönyvének 13. cikke a következő szövegrésszel egészül ki:

Felülvizsgálati záradék

2005 végéig és a Szerződő Felek bármelyikének kérésére a Felek felülvizsgálják a megállapodás 53. és 54. cikke végrehajtásának mechanizmusát, továbbá a megállapodás 23. jegyzőkönyvének együttműködési mechanizmusait, azzal a céllal, hogy biztosítsák ezen cikkek egységes és hatékony végrehajtását. A Felek különösképpen az EGT-Vegyesbizottságnak 2004. szeptember 24-i 130/2004 határozatát — a versenyszabályok végrehajtásának új rendszere terén szerzett tapasztalatokra figyelemmel — felülvizsgálják, továbbá kutatják annak lehetőségét, hogy az EGT is tükrözze azt a rendszert, amelyet az EU-ban az 1/2003/EK tanácsi rendelet teremtett meg a Szerződés 81. és 82. cikkének nemzeti versenyhivatalok által történő megvalósítása, a nemzeti versenyhivatalok közötti horizontális együttműködés, és a versenyszabályok nemzeti versenyhivatalok által történő egységes végrehajtása tekintetében.”


III. MELLÉKLET

az EGT-Vegyesbizottság 130/2004 határozatához

A Megállapodás 23. jegyzőkönyve helyébe a következő lép:

ÁLTALÁNOS ELVEK

1. cikk

1.   Az EFTA Felügyeleti Hatóság és az EK-Bizottság bármelyik felügyeleti hatóság kérésére információt cserél és konzultál egymással általános kérdésekben.

2.   Az EFTA Felügyeleti Hatóság és az EK-Bizottság — eljárási szabályzataiknak megfelelően, valamint a megállapodás 56. cikkében és a 22. jegyzőkönyvben foglaltaknak, illetve mindkét fél autonóm döntéshozatali jogának tiszteletben tartásával — az alábbi rendelkezésekben előírtak szerint működnek együtt az 56. cikk (1) bekezdése b) és c) pontjának, (2) bekezdése második mondatának és (3) bekezdésének a hatálya alá eső egyedi esetek kezelése terén.

3.   Ennek a jegyzőkönyvnek az alkalmazásában a »felügyeleti hatóság területe« az EK-Bizottság esetében az EK-tagállamok területe, amelyre az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződés, vagy adott esetben az Európai Szén- és Acélközösséget létrehozó szerződés hatálya az említett szerződésekben rögzített feltételekkel kiterjed, az EFTA Felügyeleti Hatóság esetében pedig az EFTA-államok területe, amelyre a Megállapodás hatálya kiterjed.

AZ ELJÁRÁSOK KEZDETI SZAKASZA

2. cikk

1.   A Megállapodás 56. cikke (1) bekezdése b) és c) pontjának, (2) bekezdése második mondatának és (3) bekezdésének a hatálya alá tartozó esetekben az EFTA Felügyeleti Hatóság és az EK-Bizottság indokolatlan késedelem nélkül továbbítják egymáshoz azokat a bejelentéseket és panaszokat, amelyekből nem tűnik ki, hogy azokat mindkét felügyeleti hatóságnak címezték. Ugyancsak tájékoztatják egymást, ha hivatalból indítanak eljárást.

2.   Az EFTA Felügyeleti Hatóság és az EK-Bizottság indokolatlan késedelem nélkül továbbítják egymásnak a területükön lévő versenyhivataloktól kapott, a Megállapodás 56. cikke (1) bekezdése b) és c) pontjába, (2) bekezdése második mondatába és (3) bekezdésébe tartozó esetekkel kapcsolatos első hivatalos nyomozati cselekmény kezdeményezéséről szóló információt.

3.   Az a felügyeleti hatóság, amelyikhez az első bekezdésben előírtak szerinti információ érkezik, a beérkezéstől számított 30 munkanapon belül megteheti az információval kapcsolatos észrevételeit.

3. cikk

1.   A hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóság a megállapodás 56. cikke (1) bekezdése b) és c) pontjának, (2) bekezdése második mondatának és (3) bekezdésének a hatálya alá tartozó esetekben akkor konzultál a másik felügyeleti hatósággal, amikor:

eljuttatja a vállalkozások vagy azok társulásai számára kifogásainak nyilatkozatát,

közzéteszi olyan határozat elfogadásának szándékát, amely kihirdeti, hogy az 53. vagy az 54. cikk nem alkalmazható, vagy

közzéteszi szándékát, hogy elfogadja a vállalkozások által felajánlott olyan döntéshozási kötelezettségvállalásokat, amelyek a vállalkozásokra nézve kötelező érvényűek.

2.   A másik felügyeleti hatóság a fent említett közzétételben vagy a kifogási nyilatkozatban megszabott határidőn belül teheti meg észrevételeit.

3.   A felügyeleti hatóságok továbbítják egymáshoz az érintett vállalkozásoktól vagy harmadik felektől beérkező észrevételeket.

4. Cikk

A Megállapodás 56. cikke (1) bekezdése b) és c) pontjának, (2) bekezdése második mondatának és (3) bekezdésének a hatálya alá tartozó esetekben a hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóság továbbítja a másik felügyeleti hatósághoz azokat a közigazgatási iratokat, amelyekkel az eljárásokat lezárják, vagy a panaszokat elutasítják.

5. cikk

A Megállapodás 56. cikke (1) bekezdése b) és c) pontjának, (2) bekezdése második mondatának és (3) bekezdésének a hatálya alá tartozó esetekben a hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóság felhívja a másik felügyeleti hatóságot arra, hogy képviseltesse magát az érintett vállalkozások meghallgatásán. A részvételi felhívás a másik felügyeleti hatóság illetékességi körébe tartozó államokra is vonatkozik.

TANÁCSADÓ BIZOTTSÁGOK

6. cikk

1.   A Megállapodás 56. cikke (1) bekezdése b) és c) pontjának, (2) bekezdése második mondatának és (3) bekezdésének a hatálya alá tartozó esetekben a hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóság kellő időben tájékoztatja a másik felügyeleti hatóságot a tanácsadó bizottság üléséről, és átadja részére a vonatkozó dokumentációt.

2.   Az e célból a másik felügyeleti hatóságtól beérkező összes dokumentum — a felügyeleti hatóság által összeállított anyaggal együtt — bemutatásra kerül a Megállapodás 56. cikke alapján egy adott esetben döntéshozatalra jogosult felügyeleti hatóság tanácsadó bizottságában.

3.   A felügyeleti hatóságok és az illetékességi körükbe tartozó államok jogosultak a másik felügyeleti hatóság tanácsadó bizottságában való részvételre, továbbá ott nézeteik kifejtésére, ugyanakkor szavazati joggal nem rendelkeznek.

4.   Konzultációkat ugyanakkor írásbeli eljárás keretében is lehet tartani. Amennyiben azonban a találkozót egy, az 56. cikk alapján döntéshozatalra nem jogosult felügyeleti hatóság kérelmezi, a hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóság hívja össze azt.

OKMÁNYIGÉNYLÉS ÉS ÉSZREVÉTELEZÉS JOGA

7. cikk

A Legállapodás 56. cikke (1) bekezdése b) és c) pontjának, (2) bekezdése második mondatának és (3) bekezdésének a hatálya alá tartozó esetekben az a felügyeleti hatóság, amely az 56. cikk értelmében döntéshozatalra nem jogosult, az eljárás valamennyi szakaszában igényelheti a hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságnál a legfontosabb okmányok másolatait, és a továbbiakban a végleges döntés meghozatala előtt megteheti megfelelőnek vélt észrevételeit.

KÖZIGAZGATÁSI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

8. cikk

1.   Ha a Megállapodás 56. cikkében meghatározott, hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóság olyan vállalkozásoktól vagy vállalkozások olyan társulásaitól egyszerű kérés vagy határozat útján kér információt, amelyek székhelye a másik felügyeleti hatóság területén található, akkor egyidejűleg a másik felügyeleti hatósághoz is eljuttatja a kérés másolatát.

2.   A Megállapodás 56. cikkében meghatározott, hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóság kérésére a másik felügyeleti hatóság eljárási szabályzatának megfelelően vizsgálatot indít saját területén, amennyiben a kérést megfogalmazó hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóság azt szükségesnek véli.

3.   A hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságnak jogában áll, hogy aktívan részt vegyen a másik felügyeleti hatóság által a (2) bekezdésben foglaltak alapján végzett vizsgálatokban.

4.   Az ilyen, kérésre indított vizsgálatot végző hatóság a vizsgálat során felmerült információkat a vizsgálat befejezését követően haladéktalanul megküldi a vizsgálatot kérő hatóságnak.

5.   Amennyiben a hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóság a megállapodás 56. cikke (1) bekezdése b) és c) pontjának, (2) bekezdése második mondatának és (3) bekezdésének a hatálya alá tartozó esetekben a területén vizsgálatokat folytat, a másik felügyeleti hatóságot tájékoztatja arról a tényről, hogy ilyen vizsgálatokra került sor, és ha a másik hatóság kéri, akkor eljuttatja hozzá a vizsgálatok eredményeit.

6.   Amennyiben a Megállapodás 56. cikke szerint hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóság egy másik felügyeleti hatóság területén egy természetes vagy jogi személyt annak beleegyezésével kikérdez, az utóbbi hatóságot arról értesíteni kell. A hatáskörrel nem rendelkező hatóság jelen lehet e kikérdezésen, csakúgy, mint az azon a területen illetékes versenyhivatal tisztviselői.

INFORMÁCIÓ FELHASZNÁLÁSA ÉS CSERÉJE

9. cikk

1.   A Megállapodás 53. és 54. cikkének alkalmazása érdekében az EFTA Felügyeleti Hatóság és az EK-Bizottság rendelkeznek olyan hatáskörrel, hogy bizonyítás során bármely tényszerű vagy jogi anyagot — beleértve a bizalmas információkat is — egymás számára biztosítsanak és használjanak.

2.   Az ezen jegyzőkönyvben foglaltak alkalmazásának eredményeképpen megszerzett vagy cserélt információk kizárólag a megállapodás 53. és 54. cikkében részletezett eljárásokhoz bizonyítékként használhatók fel, illetve csak azzal a témával kapcsolatban, amelyhez begyűjtötték.

3.   Amennyiben a 2. cikk (1) és (2) bekezdésében említett információ egy olyan esetre vonatkozik, amelyet kegyelmi kérvény miatt kezdeményeztek, az a felügyeleti hatóság, amelyhez az információt eljuttatták, nem használhatja azt saját vizsgálat indításának alapjául. Ez nem sérti a felügyeleti hatóság azon hatáskörét, hogy más forrásokból szerzett információk alapján kezdeményezzen vizsgálatot.

4.   Az (5) bekezdés rendelkezéseitől eltekintve, a kegyelemért folyamodó kérelmező által biztosított adatok csak ezen kérelmező beleegyezésével továbbíthatók egy másik felügyeleti hatóság felé. Ez ugyanúgy vonatkozik azokra az esetekre, amikor az információt olyan vizsgálatok vagy bármely más tényfeltáró intézkedések során vagy azokat követően szerezték meg, amelyekre csak a kegyelmi kérvény miatt került sor; ezeket — a kegyelmi kérvényben önkéntesen szolgáltatott információkat — csak a kegyelmi kérvény benyújtójának beleegyezésével lehet egy másik felügyeleti hatósághoz továbbítani. Amennyiben a kegyelmi kérvény benyújtója egyszer beleegyezését adta ahhoz, hogy az információkat egy másik felügyeleti hatósághoz továbbítsák, ezen beleegyezését nem vonhatja vissza. Ez a bekezdés nem sérti azonban a kérelmezők azon felelősségét, hogy kegyelmi kérvényüket bármely, meggyőződésük szerint a legmegfelelőbb felügyeleti hatósághoz nyújtsák be.

5.   A (4) bekezdés ellenére egy másik felügyeleti hatósághoz történő információtovábbításhoz a következő körülmények között nincs szükség a kérelmező beleegyezésére:

a)

nem szükséges a beleegyezés akkor, ha az információt fogadó felügyeleti hatóság is kapott olyan kegyelmi kérvényt, amely ugyanazzal a szabálysértéssel kapcsolatos és ugyanattól a kérelmezőtől érkezett, mint az információt továbbító felügyeleti hatóság esetében, amennyiben az információtovábbítás idején a kérelmezőnek nem áll módjában visszavonni azt az információt, amelyet az információt fogadó felügyeleti hatósághoz benyújtott;

b)

nem szükséges a beleegyezés akkor, ha az információt fogadó felügyeleti hatóság írott kötelezettségvállalást állít ki arról, hogy sem a részére biztosított információt, sem a továbbítás dátumát és idejét követően megszerzett bármely egyéb, a küldő felügyeleti hatóságtól megszerzett információt nem használ fel ahhoz, hogy akár ő maga, akár bármely más olyan hatóság, amelyhez ezt az információt a későbbiekben eljuttatják, szankciókat alkalmazzon a kegyelmi kérvényt benyújtó féllel szemben, illetve bármely más olyan jogi vagy természetes személlyel szemben, akinek a továbbító hatóság azért ajánlott fel kedvezményes bánásmódot, mert a kérelmező annak engedékenységi programja keretében kérelmet nyújtott be; ugyanez vonatkozik továbbá a kegyelmi kérvényt benyújtó kérelmező minden alkalmazottjára vagy volt alkalmazottjára, vagy bármely fent említett személyre. A fogadó hatóság írásbeli kötelezettségvállalását eljuttatják a kérelmezőnek;

c)

abban az esetben, ha az információt a 8. cikk (2) bekezdése szerinti felügyeleti hatóság egy olyan felügyeleti hatóság kérésére gyűjtötte össze, amelyhez a kegyelmi kérvényt benyújtották, nincs szükség beleegyezésre ahhoz, hogy az információkat az engedélyezési kérelmet fogadó felügyeleti hatósághoz eljuttassák, sem ahhoz, hogy az utóbbi ezen információkat használhassa.

SZAKMAI TITOKTARTÁS

10. cikk

1.   Az EK-Bizottság és az EFTA Felügyeleti Hatóság — a jegyzőkönyvben rájuk bízott feladatok ellátása érdekében — ezen jegyzőkönyv értelmében megszerzett vagy cserélt valamennyi információt továbbíthatják a területükön lévő államok számára.

2.   Az EK-Bizottság, az EFTA Felügyeleti Hatóság, az EK tagállamainak és az EFTA államainak illetékes hatóságai, azok tisztviselői és más, ezen hatóságok irányítása alatt dolgozó személyek, csakúgy, mint az államok más hatóságainál dolgozó személyek nem fedhetnek fel általuk ezen jegyzőkönyv alkalmazásának eredményeképpen szerzett vagy cserélt olyan információt, amelyre a szakmai titoktartás követelménye vonatkozik.

3.   A szakmai titoktartás szabályai, valamint a megállapodásban és a szerződő felek jogszabályaiban előírt korlátozott felhasználás nem akadályozhatják ezen jegyzőkönyv szerinti információcserét.

PANASZOK ÉS AZ ESETEK TOVÁBBÍTÁSA

11. cikk

1.   Panaszokat a két felügyeleti hatóság bármelyikéhez el lehet juttatni. A vállalkozások a megállapodásaikról szóló bejelentéseiket a megállapodás 56. cikkének megfelelő, hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatósághoz címezik.

2.   Ha a hivatalból indítandó eljárások előkészítése vagy megindítása során nyilvánvalóvá válik, hogy a megállapodás 56. cikkének megfelelően a döntés a másik felügyeleti hatóság hatáskörébe tartozik, akkor az esetet a hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóság kapja meg.

3.   Miután az eset a (1) és (2) bekezdésben előírtak szerint a másik felügyeleti hatósághoz került, azt visszautalni a továbbiakban már nem lehet. Esetet átadni nem lehet az után, hogy

a kifogási nyilatkozatot már elküldték az érintett vállalkozások vagy a vállalkozások társulásai részére,

levelet küldtek a kérelmezőnek, amelyben arról tájékoztatják, hogy kellő indok hiányában nem adnak helyt panaszának,

közzétették az 53. és 54. cikket nem alkalmazhatóvá nyilvánító döntés elfogadásáról szóló szándékot, illetve egy olyan szándékot tették közzé, hogy elfogadják a vállalkozásokra nézve kötelező érvényű, vállalkozások által felajánlott döntéshozatali kötelezettségvállalásokat.

NYELVEK

12. cikk

A vállalkozásoknak jogukban áll megválasztani, hogy az EFTA-államok vagy az Európai Közösség melyik hivatalos nyelvén forduljanak írásban az EFTA Felügyeleti Hatósághoz és az EK-Bizottsághoz, és egyben a hatóságok melyik hivatalos nyelven forduljanak hozzájuk. Ez az eljárások minden fokára vonatkozik, akár bejelentés, kérelem, vagy panasz alapján, akár hivatalból indította azt meg a hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóság.”


10.3.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 64/67


AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG 131/2004 HATÁROZATA

(2004. szeptember 24.)

az EGT-megállapodás XV. mellékletének (Állami támogatás) módosításáról

AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel módosított, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: a „Megállapodás”) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

A Megállapodás XV. mellékletét a 2004. június 8-i 80/2004 EGT-vegyesbizottsági határozat (1) módosította.

(2)

Az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a képzési támogatásokra való alkalmazásáról szóló 68/2001/EK rendelet módosításáról szóló, 2004. február 25-i 363/2004/EK bizottsági rendeletet (2) be kell építeni a Megállapodásba.

(3)

A 70/2001/EK rendelet alkalmazási körének a kutatási és fejlesztési támogatásokra történő kiterjesztése tekintetében való módosításáról szóló, 2004. február 25-i 364/2004/EK bizottsági rendeletet (3) be kell építeni a Megállapodásba,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

1.

A Megállapodás XV. mellékletének 1d. pontja (68/2001/EK bizottsági rendelet) a következőképpen módosul:

1.1.

A következő szöveggel egészül ki:

„, az alábbi módosításokkal:

32004 R 0363: A 2004. február 25-i 363/2004/EK bizottsági rendelet (HL L 63., 2004.2.28., 20. o.).”

1.2.

A c) kiegészítés helyébe a következő szöveg lép:

„Az 1. cikk szövege a következő: »Ez a rendelet az EGT-megállapodás 61—64. cikkének hatálya alá tartozó valamennyi ágazatban nyújtott képzési támogatásra vonatkozik, az 1407/2002/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó támogatás kivételével.«”.

1.3.

A következő kiegészítésekkel egészül ki:

„k)

A 7. cikk (3) bekezdésének első bekezdésében a »659/1999/EK tanácsi rendelet 27. cikke« szöveg helyébe a »a Felügyeleti Hatóságról és a Bíróságról szóló megállapodás 3. jegyzőkönyvének 27. cikke« szöveg lép;

l)

A 7a. cikkben »a Szerződés 88. cikkének (3) bekezdése« szöveg helyébe a »Felügyeleti Hatóságról és a Bíróságról szóló megállapodás 3. jegyzőkönyve 1. cikkének (3) bekezdése« szöveg lép. Az »összeegyeztethető a közös piaccal« szöveg helyébe az »összeegyeztethető az EGT-megállapodás működésével« szöveg lép. A »Szerződés 87. cikkének (3) bekezdése« szöveg helyébe az »EGT-megállapodás 61. cikkének (3) bekezdése« szöveg lép.”

2.

A Megállapodás XV. mellékletének 1f. pontja (70/2001/EK bizottsági rendelet) a következőképpen módosul:

2.1.

A következő szöveggel egészül ki:

„,az alábbi módosításokkal:

32004 R 0364: A 2004. február 25-i 364/2004/EK bizottsági rendelet (HL L 63., 2004.2.28., 22. o.).”

2.2.

Az e), f), g), h) és i) kiegészítés rendre g), h), i), j) és k) kiegészítésre változik.

2.3.

A d) kiegészítést követően a következő kiegészítések kerülnek hozzáadásra:

„e)

A »87. cikk (3) bekezdésének a) pontja« és a »Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének a) pontja« szöveg helyébe az »EGT-megállapodás 61. cikke (3) bekezdésének a) pontja« szöveg lép;

f)

A »87. cikk (3) bekezdésének c) pontja« és a »Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének c) pontja« szöveg helyébe »az EGT-megállapodás 61. cikke (3) bekezdésének c) pontja« szöveg lép.”

2.4.

Az i) új kiegészítésben a kiegészítő szövegrész kezdete „a 4. és 5. cikk tekintetében” szöveggel egészül ki.

2.5.

A j) új kiegészítésben a „3. és 5. cikkben” szöveg helyébe a „3., 5., 5a., 5b., 5c. és 9a. cikkekben” szöveg lép.

2.6.

A k) új kiegészítés helyébe a következő szöveg lép:

„A 4. cikk (2) bekezdésében a »Szerződés 87. cikk (3) bekezdésének a) és c) pontja« szöveg helyébe az »EGT-megállapodás 61. cikke (3) bekezdésének a) és c) pontja« szöveg lép.”

2.7.

A következő kiegészítések kerülnek hozzáadásra;

„l)

A 6a. cikk (2) bekezdésében »a nehéz helyzetben lévő vállalkozások megmentéséhez és szerkezetátalakításához nyújtott állami támogatásokról szóló közösségi iránymutatás« szöveg helyébe a »a nehéz helyzetben lévő vállalkozások megmentéséhez és szerkezetátalakításához nyújtott állami támogatásokról szóló közösségi iránymutatás és az EFTA Felügyeleti Hatóságának az állami támogatásra vonatkozó eljárási és lényegi szabályai, a nehéz helyzetben lévő vállalkozások megmentéséhez és szerkezetátalakításához nyújtott támogatásokról szóló 16. fejezet« szöveg lép.

m)

A 9. cikkben a »659/1999/EK tanácsi rendelet 27. cikke« szöveg helyébe a »Felügyelő Hatóságról és a Bíróságról szóló megállapodás 3. jegyzőkönyvének 27. cikke« szöveg lép.”

2. cikk

A 363/2004/EK és a 364/2004/EK rendelet izlandi és norvég nyelvű szövegei, amelyeket az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-kiegészítésében közzé kell tenni, hitelesek.

3. cikk

Ez a határozat 2004. szeptember 25-én lép hatályba, amennyiben a megállapodás 103. cikkének (1) bekezdése szerint előírt összes értesítést eljuttatták az EGT-Vegyesbizottsághoz (4).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében, illetve EGT-kiegészítésében közzé kell tenni.

Kelt Brüsszelben, 2004. szeptember 24-én.

az EGT-Vegyesbizottság részéről

az elnök

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  HL L 349., 2004.11.25., 37. o.

(2)  HL L 63., 2004.2.28., 20. o.

(3)  HL L 63., 2004.2.28., 22. o.

(4)  Alkotmányos követelmények felmerülését nem jelezték.


10.3.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 64/70


AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG 132/2004 HATÁROZATA

(2004. szeptember 24.)

az EGT-megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról

AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel módosított megállapodásra (a továbbiakban: a „Megállapodás”) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

A Megállapodás XX. mellékletét a 2004. július 9-i 113/2004 EGT-vegyesbizottsági határozat (1) módosította.

(2)

A 2000/40/EK határozatnak a hűtőgépekre vonatkozó közösségi ökocímke odaítélésével kapcsolatos ökológiai kritériumok érvényességi időtartama tekintetében történő módosításáról szóló, 2004. március 3-i 2004/214/EK bizottsági határozatot (2) be kell építeni a Megállapodásba,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A Megállapodás XX. mellékletének 2el pontja (2000/40/EK bizottsági határozat) a következő szöveggel egészül ki:

„, az alábbi módosításokkal:

32004 D 0214: A 2004. március 3-i 2004/214/EK bizottsági határozat (HL L 67., 2004.3.5., 23. o.).”

2. cikk

A 2004/214/EK határozat izlandi és norvég nyelvű szövegei, amelyeket az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-kiegészítésében közzé kell tenni, hitelesek.

3. cikk

Ez a határozat 2004. szeptember 25-én lép hatályba, amennyiben a Megállapodás 103. cikkének (1) bekezdése szerint előírt összes értesítést eljuttatták az EGT-Vegyesbizottsághoz (3).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében, illetve EGT-kiegészítésében közzé kell tenni.

Kelt Brüsszelben, 2004. szeptember 24-én.

az EGT-Vegyesbizottság részéről

az elnök

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  HL L 376., 2004.12.23., 51. o.

(2)  HL L 67., 2004.3.5., 23. o.

(3)  Alkotmányos követelmények felmerülését nem jelezték.


10.3.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 64/72


AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG 133/2004 HATÁROZATA

(2004. szeptember 24.)

az EGT-megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról

AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel módosított megállapodásra (a továbbiakban: a „Megállapodás”) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

A Megállapodás XX. mellékletét a 2004. július 9-i 113/2004 EGT-vegyesbizottsági határozat (1) módosította.

(2)

A halon 2402 felhasználása tekintetében a 2037/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2004. március 3-i 2004/232/EK bizottsági határozatot (2) be kell építeni a Megállapodásba,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A Megállapodás XX. mellékletének 21aa pontja (2037/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„—

32004 D 0232: A 2004. március 3-i 2004/232/EK bizottsági határozata (HL L 71., 2004.3.10., 28. o.).”

2. cikk

A 2004/232/EK határozat izlandi és norvég nyelvű szövegei, amelyeket az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-kiegészítésében közzé kell tenni, hitelesek.

3. cikk

Ez a határozat 2004. szeptember 25-én lép hatályba, amennyiben a Megállapodás 103. cikkének (1) bekezdése szerint előírt összes értesítést eljuttatták az EGT-Vegyesbizottsághoz (3).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében, illetve EGT-kiegészítésében közzé kell tenni.

Kelt Brüsszelben, 2004. szeptember 24-én.

az EGT-Vegyesbizottság részéről

az elnök

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  HL L 376., 2004.23.12., 51. o.

(2)  HL L 71., 2004.3.10., 28. o.

(3)  Alkotmányos követelmények felmerülését nem jelezték.


10.3.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 64/74


AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG 134/2004 HATÁROZATA

(2004. szeptember 24.)

az EGT-megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról

AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel módosított megállapodásra (a továbbiakban: a „Megállapodás”) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

A Megállapodás XX. mellékletét a 2004. július 9-i 113/2004 EGT-vegyesbizottsági határozat (1) módosította.

(2)

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK irányelv módosításáról szóló, 2003. december 8-i 2003/108/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet (2) be kell építeni a Megállapodásba,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A Megállapodás XX. mellékletének 32fa pontja (2002/96/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv) a következő szöveggel egészül ki:

„, az alábbi módosításokkal:

32003 L 0108: A 2003. december 8-i 2003/108/EK európai parlamenti és tanácsi irányelve (HL L 345., 2003.12.31., 106. o.).”

2. cikk

A 2003/108/EK irányelv izlandi és norvég nyelvű szövegei, amelyeket az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-kiegészítésében közzé kell tenni, hitelesek.

3. cikk

Ez a határozat 2004. szeptember 25-én lép hatályba, amennyiben a Megállapodás 103. cikkének (1) bekezdése szerint előírt összes értesítést eljuttatták az EGT-Vegyesbizottsághoz (3).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében, illetve EGT-kiegészítésében közzé kell tenni.

Kelt Brüsszelben, 2004. szeptember 24-én.

az EGT-Vegyesbizottság részéről

az elnök

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  HL L 376., 2004.12.23., 51. o.

(2)  HL L 345., 2003.12.31., 106. o.

(3)  Alkotmányos követelmények felmerülését jelezték.


10.3.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 64/76


AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG 135/2004 HATÁROZATA

(2004. szeptember 24.)

az EGT-megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról

AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel módosított, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: a „Megállapodás”) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

A Megállapodás XX. mellékletét a 2004. július 9-i 113/2004 EGT-vegyesbizottsági határozat (1) módosította.

(2)

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtásáról szóló tagállami jelentések alapjául szolgáló kérdőívről szóló, 2004. március 11-i 2004/249/EK bizottsági határozatot (2) be kell építeni a Megállapodásba.

(3)

A környezeti levegő ózontartalmáról szóló 2002/3/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtására vonatkozó útmutatásról szóló, 2004. március 19-i 2004/279/EK bizottsági határozatot (3) be kell építeni a Megállapodásba,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A megállapodás XX. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A 32fa. pontot (2002/96/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv) követően a következő ponttal egészül ki:

„32fb.

32004 D 0249: A 2004. március 11-i 2004/249/EK bizottsági határozat az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtásáról szóló tagállami jelentések alapjául szolgáló kérdőívről (WEEE) (HL L 78., 2004.3.16., 56. o.).”

2.

A 21ag. pontot (2002/3/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv) követően a következő ponttal egészül ki:

„21ah.

32004 D 0279: A 2004. március 19-i 2004/279/EK bizottsági határozat a környezeti levegő ózontartalmáról szóló 2002/3/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtására vonatkozó útmutatásról (HL L 87., 2004.3.25., 50. o.).”

2. cikk

A 2004/249/EK és a 2004/279/EK határozat izlandi és norvég nyelvű szövegei, amelyeket az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-kiegészítésében közzé kell tenni, hitelesek.

3. cikk

Ez a határozat 2004. szeptember 25-én lép hatályba, amennyiben a Megállapodás 103. cikkének (1) bekezdése szerint előírt összes értesítést eljuttatták az EGT-Vegyesbizottsághoz (4).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében, illetve EGT-kiegészítésében közzé kell tenni.

Kelt Brüsszelben, 2004. szeptember 24-én.

az EGT-Vegyesbizottság részéről

az elnök

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  HL 376., 2004.12.23., 51. o.

(2)  HL L 78., 2004.3.16., 56. o.

(3)  HL L 87., 2004.3.25., 50. o.

(4)  Alkotmányos követelmények felmerülését nem jelezték.


10.3.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 64/78


AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG 136/2004 HATÁROZATA

(2004. szeptember 24.)

az EGT-megállapodás XXI. mellékletének (Statisztika) módosításáról

AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel módosított megállapodásra (a továbbiakban: a „Megállapodás”) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

A Megállapodás XXI. mellékletét a 2004. július 9-i 114/2004 EGT-vegyesbizottsági határozat (1) módosította.

(2)

A közösségi mezőgazdasági számlarendszerről szóló, 2003. december 5-i 138/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (2) be kell építeni a Megállapodásba.

(3)

Az államháztartás negyedéves pénzügyi számláiról szóló, 2004. március 10-i 501/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (3) be kell építeni a Megállapodásba.

(4)

Ez a határozat Liechtenstein esetében nem alkalmazandó,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A Megállapodás XXI. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A 1921/2001/EK bizottsági rendelet a 19n pontot követően a következő ponttal egészül ki:

„19o.

32004 R 0501: A 2004. március 10-i 501/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelete az államháztartás negyedéves pénzügyi számláiról (HL L 81., 2004.3.19., 1. o.).

A rendelet rendelkezéseit a Megállapodás alkalmazásában a következő kiigazításokkal kell alkalmazni:

Ez a rendelet Liechtenstein esetében nem alkalmazandó.”

2.

A 68/2003/EK bizottsági rendelet a 24b. pontot követően a következő ponttal egészül ki:

„24c.

32004 R 0138: A 2003. december 5-i 138/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelete a közösségi mezőgazdasági számlarendszerről (HL L 33., 2004.2.5., 1. o.).

A rendelet rendelkezéseit a Megállapodás alkalmazásában a következő kiigazításokkal kell alkalmazni:

Ez a rendelet Liechtenstein esetében nem alkalmazandó.”

2. cikk

A 138/2004/EK és az 501/2004/EK rendelet izlandi és norvég nyelvű szövegei, amelyeket az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-kiegészítésében közzé kell tenni, hitelesek.

3. cikk

Ez a határozat 2004. szeptember 25-én lép hatályba, amennyiben a Megállapodás 103. cikkének (1) bekezdése szerint előírt összes értesítést eljuttatták az EGT-Vegyesbizottsághoz (4).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében, illetve EGT-kiegészítésében közzé kell tenni.

Kelt Brüsszelben, 2004. szeptember 24-én.

az EGT-Vegyesbizottság részéről

az elnök

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  HL L 376., 2004.12.23., 53. o.

(2)  HL L 33., 2004.2.5., 1. o.

(3)  HL L 81., 2004.3.19., 1. o.

(4)  Alkotmányos követelmények felmerülését nem jelezték.


10.3.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 64/80


AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG 137/2004 HATÁROZATA

(2004. szeptember 24.)

az EGT-megállapodás egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről szóló 31. jegyzőkönyvének módosításáról

AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: a „Megállapodás”), amelyet az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodást kiigazító jegyzőkönyv módosított és különösen annak 86. és 98. cikkére,

mivel:

(1)

A Megállapodás 31. jegyzőkönyvét a 2004. június 8-i 90/2004 EGT-vegyesbizottsági határozat (1) módosította.

(2)

Az energia területére vonatkozó „Intelligens energia — Európa” (2003—2006) többéves cselekvési program elfogadásáról szóló, 2003. június 26-i 1230/2003/EK európai parlamenti és tanácsi határozatot (2), a 2003. november 7-i 164/2003 EGT-vegyesbizottsági határozat (3) beépítette a megállapodásba.

(3)

Helyénvaló a megállapodásban részes Szerződő Felek együttműködésének kiterjesztése a program „COOPENER” elnevezésű külön területére és az azon alapuló fellépésekre.

(4)

Ezért a megállapodás 31. jegyzőkönyvét módosítani kell annak érdekében, hogy e kibővített együttműködésre 2005. január 1-jétől kezdődően sor kerülhessen,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A megállapodáshoz jegyzőkönyve 14. cikkének 2e) bekezdése a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„2005. január 1-jétől az EFTA-államok részt vesznek a »COOPENER« elnevezésű külön területen folytatott együttműködésben és az azon alapuló fellépésekben az 5g) bekezdésben említett közösségi program keretében.”

2. cikk

Ez a határozat 2004. szeptember 25-én lép hatályba, amennyiben a megállapodás 103. cikke (1) bekezdése szerint előírt értesítéseket eljuttatták az EGT-Vegyesbizottsághoz. (4).

Ezt a határozatot 2005. január 1-jétől kell alkalmazni.

3. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében, illetve EGT-kiegészítésében kell kihirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2004. szeptember 24-én.

az EGT-Vegyesbizottság részéről

az elnök

KjartanJÓHANNSSON


(1)  HL L 349., 2004.11.25., 52. o.

(2)  HL L 176., 2003.7.15., 29. o.

(3)  HL L 41., 2004.2.12., 67. o.

(4)  Alkotmányos követelmények felmerülését jelezték.