ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 349

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

47. évfolyam
2004. november 25.


Tartalom

 

I   Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

Oldal

 

*

A Tanács 2007/2004/EK rendelete (2004. október 26.) az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség felállításáról

1

 

*

A Tanács 2008/2004/EK rendelete (2004. november 16.) a csatlakozni szándékozó közép- és kelet-európai országok előcsatlakozási mezőgazdasági és vidékfejlesztési intézkedéseinek az előcsatlakozási időszakban történő közösségi támogatásáról szóló 1268/1999/EK rendelet módosításáról

12

 

 

A Bizottság 2009/2004/EK rendelete (2004. november 24.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

14

 

 

A Bizottság 2010/2004/EK rendelete (2004. november 24.) a 2375/2002/EK rendelet által meghatározott, a kiváló minőségűtől eltérő minőségű közönséges búzáról szóló vámkontingens II. alkontingensének keretében alkalmazandó csökkentési együttható megállapításáról

16

 

 

II   Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

Tanács

 

*

2004/793/EK:
A Tanács határozata (2004. november 15.) a Togói Köztársasággal a Cotonou-i Megállapodás 96. cikke alapján folytatott konzultáció lezárásáról

17

 

 

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

 

 

EGT-Vegyesbizottság

 

*

Az EGT-Vegyesbizottság 69/2004 határozata (2004. június 8.) az EGT-megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról

23

 

*

Az EGT-Vegyesbizottság 70/2004. határozata (2004. június 8.) az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabályok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

25

 

*

Az EGT-Vegyesbizottság 71/2004. határozata (2004. június 8.) az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabályok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

26

 

*

Az EGT-Vegyesbizottság 72/2004 határozata (2004. június 8.) az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabályok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

29

 

*

Az EGT-Vegyesbizottság 73/2004. határozata (2004. június 8.) az EGT-megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról

30

 

*

Az EGT-Vegyesbizottság 74/2004 határozata (2004. június 8.) az EGT-megállapodás XI. mellékletének (Távközlési szolgáltatások) módosításáról

32

 

*

Az EGT-Vegyesbizottság 75/2004 határozata (2004. június 8.) az EGT-megállapodás XI. mellékletének (Távközlési szolgáltatások) módosításáról

33

 

*

Az EGT-Vegyesbizottság 76/2004. határozata (2004. június 8.) az EGT-megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról

34

 

*

Az EGT-Vegyesbizottság 77/2004 határozata (2004. június 8.) az EGT-megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról

36

 

*

Az EGT-Vegyesbizottság 80/2004 határozata (2004. június 8.) az EGT-megállapodás XV. mellékletének (Állami támogatás) módosításáról

37

 

*

Az EGT-Vegyesbizottság 81/2004 határozata (2004. június 8.) az EGT-megállapodás XVI. mellékletének (Közbeszerzés) módosításáról

38

 

*

Az EGT-Vegyesbizottság 82/2004 határozata (2004. június 8.) az EGT-megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról

39

 

*

Az EGT-Vegyesbizottság 83/2004 határozata (2004. június 8.) az EGT-megállapodás XXI. mellékletének (Statisztika) módosításáról

40

 

*

Az EGT-Vegyesbizottság 84/2004 határozata (2004. június 8.) az EGT-megállapodás XXI. mellékletének (Statisztika) módosításáról

42

 

*

Az EGT-Vegyesbizottság 85/2004 határozata (2004. június 8.) az EGT-megállapodás XXI. mellékletének (Statisztika) módosításáról

44

 

*

Az EGT-Vegyesbizottság 86/2004 határozata (2004. június 8.) az EGT-megállapodás XXI. mellékletének (Statisztika) módosításáról

46

 

*

Az EGT-Vegyesbizottság 87/2004 határozata (2004. június 8.) az EGT-megállapodásnak a négy szabadságon kívül eső meghatározott területeken folytatott együttműködésről szóló 31. jegyzőkönyve módosításáról

48

 

*

Az EGT-Vegyesbizottság 88/2004 határozata (2004. június 8.) a megállapodásnak a négy alapszabadságon kívül eső különleges területeken való együttműködésről szóló 31. jegyzőkönyve módosításáról

49

 

*

Az EGT-Vegyesbizottság 89/2004 határozata (2004. június 8.) a megállapodásnak az egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről szóló 31. jegyzőkönyve módosításáról

51

 

*

Az EGT-Vegyesbizottság 90/2004 határozata (2004. június 8.) az EGT-megállapodásnak a statisztika terén folytatott együttműködés megszervezésére vonatkozó különös szabályokról szóló 30. jegyzőkönyve és a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről szóló 31. jegyzőkönyve módosításáról

52

 

 

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 

*

A Tanács 2004/794/KKBP együttes fellépése (2004. november 22.) az Európai Unió Megfigyelő Missziója (EUMM) mandátumának meghosszabbításáról szóló 2002/921/KKBP együttes fellépés meghosszabbításáról

55

 

*

A Tanács 2004/795/KKBP határozata (2004. november 22.) az Európai Unió Megfigyelő Missziója (EUMM) misszóvezetője megbízatásának meghosszabbításáról

56

 

*

A Tanács 2004/796/KKBP együttes fellépése (2004. november 22.) az Orosz Föderációban található egy nukleáris telephely fizikai védelmének támogatása érdekében

57

 

*

Együttes fellépés 2004/797/PESC (2004. november 22.) az OPWC-nek a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni EU-stratégia végrehajtásának keretében folytatott tevékenységeinek támogatásáról

63

 

 

Helyesbítések

 

*

Az EGT-Vegyesbizottság az EGT-megállapodáshoz csatolt XIV. mellékletnek (versenypolitika), 21. jegyzőkönyvnek (a vállalkozásokra vonatkozó versenyszabályok végrehajtásáról), 22. (a vállalkozás és a forgalom meghatározására vonatkozó) jegyzőkönyvnek (56. cikk) és a 24. jegyzőkönyvnek (az összefonódások ellenőrzésének területén való együttműködésről) a módosításáról szóló, 2004. június 8-i 78/2004 határozatának helyesbítése ( HL L 219., 2004.6.19. )

70

 

*

Az EGT-Vegyesbizottság az EGT-megállapodáshoz csatolt XIV. mellékletnek (versenypolitika), 21. jegyzőkönyvnek (a vállalkozásokra vonatkozó versenyszabályok végrehajtásáról) és 24. jegyzőkönyvnek (az összefonódások ellenőrzésének területén való együttműködésről) a módosításáról szóló, 2004. június 8-i 79/2004 határozatának helyesbítése ( HL L 219., 2004.6.19. )

70

 

 

 

*

Az Olvasóhoz

s3

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

25.11.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 349/1


A TANÁCS 2007/2004/EK RENDELETE

(2004. október 26.)

az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség felállításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 62. cikke (2) bekezdésének a) pontjára és 66. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (2),

mivel:

(1)

Az EU külső határaival kapcsolatos közösségi politika célja egy olyan, az ellenőrzés és a határőrizet egységes és magas szintjét biztosító integrált irányítás megvalósítása, amely a személyek Európai Unión belüli szabad mozgásának szükséges következménye, és amely a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség alapvető alkotóeleme. Ennek érdekében meg kell állapítani a külső határok ellenőrzésére irányuló előírásokra és eljárásokra vonatkozó közös szabályokat.

(2)

A közös szabályok hatékony végrehajtása a tagállamok közötti operatív együttműködés fokozottabb összehangolását igényli.

(3)

Ezért figyelembe véve a Tanács keretében működő külső határszakértők közös egységének tapasztalatait, létre kell hozni egy, a tagállamok közötti operatív együttműködés összehangolásának javításáért felelős különleges szakértői csoportot az Európai Unió Tagállamainak Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség (a továbbiakban: az Ügynökség) formájában.

(4)

A külső határok ellenőrzésének és őrizetének felelőssége a tagállamokat terheli. Az Ügynökség megkönnyíti a külső határok igazgatására vonatkozó meglévő és jövőbeli közösségi intézkedések alkalmazását azáltal, hogy biztosítja a tagállamok ezen intézkedések végrehajtása tekintetében tett lépéseinek összehangolását.

(5)

A külső határok hatékony ellenőrzése és őrizete rendkívüli fontossággal bír a tagállamok számára földrajzi helyzetüktől függetlenül. Ennek megfelelően a külső határok igazgatása terén elő kell mozdítani a tagállamok közötti szolidaritást. Az Ügynökség létrehozása, amely segíti a tagállamokat a külső határok igazgatása operatív vonatkozásainak végrehajtásában – beleértve a tagállamokban illegálisan tartózkodó, harmadik országbeli állampolgárok visszaküldését is – fontos lépés ennek megvalósítása felé.

(6)

Egy közös, integrált kockázatelemzési modell alapján – a külső határok integrált igazgatásának javítására figyelemmel – az Ügynökség kockázatelemzést végez annak érdekében, hogy a megfelelő intézkedések meghozatalához, illetve az azonosított veszélyek és kockázatok kezeléséhez szükséges információkat a Közösség és a tagállamok számára biztosítani tudja.

(7)

Az Ügynökség európai szinten folyó képzést biztosít a határőrök nemzeti oktatói számára, valamint további képzéseket és szemináriumokat szervez az illetékes nemzeti szolgálatok tisztviselői számára a külső határok ellenőrzésére és őrizetére, illetve a tagállamokban illegálisan tartózkodó, harmadik országbeli állampolgárok visszaküldésére vonatkozóan. Az Ügynökség a tagállamokkal együttműködve képzési programokat szervezhet a tagállamok területén.

(8)

Az Ügynökség figyelemmel kíséri a működési területére vonatkozó tudományos kutatási eredményeket, és az ilyen információkat továbbítja a Bizottság és a tagállamok felé.

(9)

Az Ügynökség kezeli a tagállamok által biztosított műszaki eszközök jegyzékeit, hozzájárulva ezáltal az anyagi források „összegyűjtéséhez”.

(10)

Az Ügynökség emellett támogatást nyújt a tagállamok részére a külső határoknál fokozottabb technikai és operatív segítségnyújtást szükségessé tevő körülmények esetén.

(11)

A tagállamokban illegálisan tartózkodó, harmadik országbeli állampolgárok visszaküldésének operatív vonatkozásai a legtöbb tagállamban a külső határok ellenőrzéséért felelős hatóságok hatáskörébe tartoznak. Mivel e feladatok európai szinten történő megvalósítása egyértelműen hozzáadott értékkel bír, az Ügynökség ennek megfelelően – a közösségi visszatérési politikára is figyelemmel – biztosítja a szükséges segítséget a tagállamok közös visszatérési műveleinek megszervezéséhez, és meghatározza az útiokmányok megszerzésének, illetve a tagállamok területén illegálisan tartózkodó, harmadik országbeli állampolgárok visszaküldésének helyes gyakorlatát.

(12)

Feladatának teljesítése érdekében és a feladatának teljesítéséhez szükséges mértékben az Ügynökség – a Szerződés vonatkozó rendelkezéseivel összhangban megkötött munkamegállapodások keretében – együttműködhet az Europollal, harmadik országok illetékes hatóságaival, valamint az e rendelet hatálya alá tartozó ügyekben illetékes nemzetközi szervezetekkel. Az Ügynökség az Európai Unió külkapcsolati politikájának keretében megkönnyíti a tagállamok és a harmadik államok közötti operatív együttműködést.

(13)

A külső határszakértők közös egysége, illetve a szárazföldi, légi és tengeri határok ellenőrzésének és őrizetének különböző vonatkozásaira szakosodott, a tagállamok által felállított operatív és képzési központok tapasztalatai alapján az Ügynökség maga is létrehozhat a szárazföldi, légi és tengeri határokért felelős szakosodott részlegeket.

(14)

Az Ügynökség a technikai ügyek tekintetében független, valamint jogi, igazgatási és pénzügyi autonómiával rendelkezik. Ennek érdekében szükséges és helyénvaló, hogy az Ügynökség jogi személyiséggel rendelkező olyan közösségi szerv legyen, amely gyakorolja az e rendelet által ráruházott végrehajtási jogköröket.

(15)

A Bizottság és a tagállamok az Ügynökség feladatainak hatékony ellenőrzése érdekében az Igazgatótanácsban képviseltetik magukat. Az Igazgatótanács lehetőség szerint a határőrizeti igazgatásért felelős nemzeti szolgálatok operatív vezetőiből vagy azok képviselőiből áll. Az Igazgatótanácsot fel kell ruházni a költségvetés megállapításához, annak végrehajtása ellenőrzéséhez, a megfelelő pénzügyi szabályok elfogadásához, az Ügynökség döntéshozatalának átlátható eljárási és működési szabályzatának megállapításához, valamint az ügyvezető igazgató és annak helyettese kinevezéséhez szükséges hatáskörökkel.

(16)

Az Ügynökség teljes autonómiájának és függetlenségének biztosítása érdekében részére önálló költségvetést kell megállapítani, amelynek bevételei alapvetően a Közösségtől származó hozzájárulásból erednek. A közösségi hozzájárulást és az Európai Unió általános költségvetést terhelő egyéb támogatásokat illetően a közösségi költségvetési eljárást kell alkalmazni. Az elszámolások ellenőrzését a Számvevőszék végzi.

(17)

Az Európai Csaláselleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról szóló, 1999. május 25-i 1073/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (3) korlátozások nélkül alkalmazni kell az Ügynökségre, amelynek csatlakoznia kell az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Közösségek Bizottsága között létrejött, az Európai Csaláselleni Hivatal (OLAF) belső vizsgálatokról szóló, 1999. május 25-i intézményközi megállapodáshoz (4).

(18)

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i 1049/2001/EK (5) európai parlamenti és tanácsi rendeletet alkalmazni kell az Ügynökségre.

(19)

A személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (6) alkalmazni kell a személyes adatok Ügynökség által való feldolgozására.

(20)

A külső határok ellenőrzésére és őrizetére vonatkozó politika és jogszabályok kidolgozása továbbra is az EU-intézmények, különösen a Tanács hatáskörébe tartozik. Biztosítani kell az Ügynökség és ezen EU intézmények közötti szoros együttműködést.

(21)

A Szerződés 5. cikkében meghatározott szubszidiaritás és arányosság elvével összhangban a tervezett intézkedés céljait a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, ezért azok az Európai Unió tagállamainak külső határain való operatív együttműködés integrált igazgatása megteremtésének szükségessége miatt közösségi szinten jobban megvalósíthatók. Ez a rendelet az e célok megvalósításának érdekében szükséges minimumra szorítkozik, és nem lépi túl az ahhoz feltétlenül szükséges mértéket.

(22)

Ez a rendelet tiszteletben tartja az alapvető jogokat, és szem előtt tartja az Európai Unióról szóló szerződés 6. cikkének (2) bekezdése által elismert, és az Európai Unió Alapjogi Chartájában kifejezett elveket.

(23)

Izland és Norvégia tekintetében ez a rendelet az Európai Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között létrejött, e két államnak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodás értelmében a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek a továbbfejlesztését képezi, amelyek az e megállapodás alkalmazását szolgáló egyes szabályokról szóló, 1999. május 17-i 1999/437/EK tanácsi határozat (7) 1. cikkének A) pontjában említett területre vonatkoznak. Következésképpen az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság küldöttségei tagként vesznek részt az Ügynökség Igazgatótanácsának munkájában, bár szavazati joguk korlátozott. Az Izlandi Köztársaságnak és a Norvég Királyságnak az Ügynökség tevékenységében való teljes körű részvételét lehetővé tevő további szabályok meghatározása érdekében a Közösség és ezen államok egy további megállapodást kötnek egymással.

(24)

Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, Dánia helyzetéről szóló jegyzőkönyv 1. és 2. cikkével összhangban Dánia nem vesz részt e rendelet elfogadásában, és a rendelet vagy annak alkalmazása rá nézve nem kötelező. Mivel az Európai Közösséget létrehozó szerződés harmadik része IV. címének rendelkezései értelmében e rendelet a schengeni vívmányokra épül, az említett jegyzőkönyv 5. cikkével összhangban Dánia e rendelet Tanács általi elfogadását követő hat hónapon belül határoz arról, hogy azt átülteti-e nemzeti jogába, vagy sem.

(25)

Ez a rendelet a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyeknek alkalmazásában az Egyesült Királyság a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának a schengeni vívmányok egyes rendelkezéseinek alkalmazásában való részvételére vonatkozó kéréséről szóló, 2000. május 29-i 2000/365/EK tanácsi határozatnak (8) megfelelően nem vesz részt. Az Egyesült Királyság ezért nem vesz részt annak elfogadásában, és a rendelet vagy annak alkalmazása rá nézve nem kötelező.

(26)

Ez a rendelet a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyeknek alkalmazásában Írország az Írországnak a schengeni vívmányok egyes rendelkezéseinek alkalmazásában való részvételére vonatkozó kéréséről szóló, 2002. február 28-i 2002/192/EK tanácsi határozatnak (9) megfelelően nem vesz részt. Írország ezért nem vesz részt annak elfogadásában, és a rendelet vagy annak alkalmazása rá nézve nem kötelező.

(27)

Az Ügynökség – az Igazgatótanács által eseti alapon meghatározott szabályokkal összhangban – megkönnyíti az olyan operatív fellépések megszervezését, amelyben a tagállamok igényt tarthatnak az Írország és az Egyesült Királyság által esetlegesen felajánlott szakértelemre és eszközökre. Ennek érdekében Írország és az Egyesült Királyság képviselőit meg kell hívni az Igazgatótanács üléseire azért, hogy az ilyen operatív fellépéseket előkészítő tanácskozásokon teljes mértékben részt tudjanak venni.

(28)

Gibraltár határainak megállapítása a Spanyol Királyság és az Egyesült Királyság között vita tárgyát képezi.

(29)

E rendelet Gibraltár határaira való alkalmazhatóságának felfüggesztése nem jelent semmiféle változást az érintett államok helyzetére nézve,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

TÁRGY

1. cikk

Az Ügynökség létrehozása

(1)   Az Európai Unió tagállamai külső határainak integrált igazgatásának javítása céljából létrejön a Külső határokon Való Operatív Együttműködési Felelős Európai Ügynökség (az Ügynökség).

(2)   Figyelembe véve azt, hogy a külső határok ellenőrzése és őrizete a tagállamok felelőssége, az Ügynökség megkönnyíti és hatékonyabbá teszi a külső határok igazgatására vonatkozó meglévő és jövőbeli közösségi intézkedések alkalmazását azáltal, hogy biztosítja a tagállamok ezen intézkedések végrehajtása érdekében tett lépéseinek összehangolását, és ezzel hozzájárul a személyek ellenőrzésének és az Európai Unió tagállamai külső határőrizetének hatékony, magas és egységes szintű megteremtéséhez.

(3)   Az Ügynökség továbbá biztosítja a Bizottság és a tagállamok számára a külső határok igazgatásához szükséges technikai támogatást és szakértelmet, és előmozdítja a tagállamok közötti szolidaritást.

(4)   E rendelet alkalmazásában a tagállamok külső határaira való hivatkozás a tagállamok azon szárazföldi és tengeri határait, repülőtereit és tengeri kikötőit jelenti, amelyek a külső határok személyek által történő átlépésére vonatkozó közösségi jogszabályok hatálya alá tartoznak.

II. FEJEZET

FELADATOK

2. cikk

Fő feladatok

(1)   Az Ügynökség a következő feladatokat látja el:

a)

a külső határok igazgatása terén a tagállamok közötti operatív együttműködés összehangolása;

b)

a tagállamok segítése a nemzeti határőrök képzésében, beleértve közös képzési követelmények kialakítását;

c)

kockázatelemzés végzése;

d)

a külső határok ellenőrzését és határőrizetét érintő kutatási eredmények nyomon követése;

e)

a külső határokon fokozottabb technikai és operatív segítségnyújtást szükségessé tevő körülményekkel szembesülő tagállamok segítése;

f)

a közös visszatérési műveletek megszervezéséhez szükséges támogatás biztosítása a tagállamok részére.

(2)   Az Ügynökség hatáskörének sérelme nélkül a tagállamok operatív szinten továbbra is együttműködhetnek a külső határokon a többi tagállammal és /vagy harmadik államokkal, amennyiben ez az együttműködés kiegészíti az Ügynökség munkáját.

A tagállamok tartózkodnak minden olyan tevékenységtől, amely veszélyeztetheti az Ügynökség működését vagy céljainak megvalósítását.

A tagállamok tájékoztatják az Ügynökséget a külső határokon az Ügynökség keretén kívül végzett operatív tevékenységekről.

3. cikk

Közös műveletek és kísérleti projektek a külső határokon

(1)   Az Ügynökség értékeli, jóváhagyja és összehangolja a tagállamok által javasolt közös műveleteket és kísérleti projekteket.

Az Ügynökség az érintett tagállamokkal egyetértésben önmaga is kezdeményezhet a tagállammal vagy tagállamokkal együttműködve megvalósítandó közös műveleteket és kísérleti projekteket.

Az Ügynökség dönthet úgy, hogy műszaki eszközeit a közös műveletekben vagy kísérleti projektben részt vevő tagállamok rendelkezésére bocsátja.

(2)   A közös műveletek és kísérleti projektek gyakorlati megszervezése során az Ügynökség a 16. cikkben meghatározott szakosított részlegein keresztül is működhet.

(3)   Az Ügynökség értékeli a közös műveletek és kísérleti projektek eredményeit, és az eredményekről a 20. cikk (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott éves jelentésben közzéteendő, átfogó, összehasonlító elemzést készít a jövőbeli műveletek és projektek minőségének, összehangoltságának és hatékonyságának javítása céljából.

(4)   Az Ügynökség dönthet úgy, hogy az Ügynökségre alkalmazandó pénzügyi szabályokkal összhangban a saját költségvetéséből származó támogatásokkal társfinanszírozza az (1) bekezdésben említett műveleteket és projekteket.

4. cikk

Kockázatelemzés

Az Ügynökség közös integrált kockázatelemzési modellt dolgoz ki és alkalmaz.

Az Ügynökség általános és egyedi esetre vonatkozó kockázatelemzést egyaránt készít, amelyeket mind a Tanács, mind a Bizottság részére továbbít.

Az Ügynökség közös integrált kockázatelemzési minta eredményeit felhasználja a határőrök képzésének az 5. cikkben említett egységes alaptanterve kidolgozásakor.

5. cikk

Képzés

Az Ügynökség létrehozza és továbbfejleszti a határőrök képzésének egységes alaptantervét, illetve európai szinten képzést biztosít a tagállamok nemzeti határőreinek oktatói részére.

A tagállamok illetékes nemzeti szolgálatai tisztviselőinek részére az Ügynökség a külső határok ellenőrzésének és őrizetének, illetve a harmadik országbeli állampolgárok visszatérésének tárgyához kapcsolódó további képzéseket és szemináriumokat is biztosít.

Az Ügynökség a tagállamokkal együttműködve képzési programokat szervezhet a tagállamok területén.

6. cikk

Kutatások figyelemmel kísérése

Az Ügynökség figyelemmel kíséri a külső határok ellenőrzésének és őrizetének terén elért tudományos kutatási eredményeket, és ezeket az információkat továbbítja a Bizottságnak és a tagállamoknak.

7. cikk

Műszaki eszközök kezelése

Az Ügynökség központi nyilvántartást hoz létre és vezet a külső határok ellenőrzését és őrizetét szolgáló, a tagállamok tulajdonát képező azon műszaki eszközökről, amelyeket azok önkéntes alapon és egy másik tagállam kérésére, az Ügynökség által végzett igényfelmérést és kockázatelemzést követően egy átmeneti időtartamra a tagállamok egymás rendelkezésére bocsátanak.

8. cikk

A külső határokon fokozott technikai és operatív segítségnyújtást szükségessé tevő körülményekkel szembesülő tagállamok támogatása

(1)   A Szerződés 64. cikke (2) bekezdésének sérelme nélkül, egy vagy több tagállam támogatást kérhet az Ügynökségtől, amennyiben a külső határok ellenőrzéséhez és őrizetéhez kapcsolódó kötelezettségei végrehajtásának teljesítése során fokozott technikai és operatív segítségnyújtást szükségessé tevő körülményekkel szembesül. Az Ügynökség megfelelő technikai és operatív segítségnyújtást szervezhet a kérelmező tagállam(ok) részére.

(2)   Az (1) bekezdésben említett körülmények fennállása esetén az Ügynökség:

a)

segítséget nyújthat a két vagy több tagállam közötti koordinációs ügyekben a külső határokon felmerülő problémák orvosolása céljából;

b)

megfelelő időtartamra kiküldheti a szakértőit az érintett tagállam(ok) illetékes nemzeti hatóságainak támogatására.

(3)   A külső határok ellenőrzéséhez és őrizetéhez az Ügynökség műszaki eszközöket szerezhet be, amelyeket szakértői a kérdéses tagállamba való kiküldetésük időtartama alatt használnak.

9. cikk

Visszatérési együttműködés

(1)   Az Ügynökség – a közösségi visszatérési politikára is figyelemmel – biztosítja a szükséges segítséget a tagállamok közös visszatérési műveleteinek megszervezéséhez. Az Ügynökség igénybe veheti a visszatérés terén rendelkezésre álló közösségi pénzügyi eszközöket.

(2)   Az Ügynökség megállapítja az útiokmányok beszerzésének és az illegálisan jelen lévő harmadik országbeli állampolgárok visszaküldésének helyes gyakorlatát.

10. cikk

Végrehajtási jogkörök gyakorlása

Az Ügynökség személyzete és a más tagállamok területén eljáró tagállami szakértők által gyakorolt végrehajtási jogkörökre az adott tagállam nemzeti jogát kell alkalmazni.

11. cikk

Információcsere-rendszerek

Az Ügynökség minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy megkönnyítse a feladatai szempontjából lényeges információk cseréjét a Bizottsággal és a tagállamokkal.

12. cikk

Együttműködés Írországgal és az Egyesült Királysággal

(1)   Az Ügynökség a tevékenységi körébe tartozó kérdésekben és a 2. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatai teljesítéséhez szükséges mértékben elősegíti a tagállamok operatív együttműködését Írországgal és az Egyesült Királysággal.

(2)   Az Ügynökség által a 2. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján nyújtandó támogatás kiterjed az olyan közös visszatérési műveletek megszervezésére is, amelyekben Írország vagy az Egyesült Királyság, illetve mindkét állam részt vesz.

(3)   E rendelet Gibraltár határaira való alkalmazását addig az időpontig fel kell függeszteni, amíg megállapodás születik a személyeknek a tagállamok külső határain való átlépésére vonatkozó intézkedések alkalmazási köréről.

13. cikk

Együttműködés az Europollal és nemzetközi szervezetekkel

Az Ügynökség együttműködhet az Europollal és az e rendelet hatálya alá tartozó ügyekben illetékes nemzetközi szervezetekkel az e szervezetekkel megkötött munkamegállapodások keretében, a Szerződés vonatkozó rendelkezéseivel és az e szervezetek hatásköréről szóló rendelkezésekkel összhangban.

14. cikk

A harmadik országokkal való operatív együttműködés és a harmadik országok illetékes hatóságaival való együttműködés elősegítése

A tevékenységi körébe tartozó ügyekben és a feladatai teljesítéséhez szükséges mértékben az Ügynökség elősegíti a tagállamok és harmadik országok közötti operatív együttműködést az Európai Unió külkapcsolati politikájának keretében.

Az Ügynökség a Szerződés vonatkozó rendelkezéseivel összhangban együttműködhet a harmadik országoknak e rendelet hatálya alá tartozó ügyekben illetékes hatóságaival, az ezen hatóságokkal kötött munkamegállapodások keretében.

III. FEJEZET

SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

15. cikk

Jogállás és székhely

Az Ügynökség közösségi szerv. Az Ügynökség jogi személyiséggel rendelkezik.

Az Ügynökség valamennyi tagállamban az adott tagállam jogában a jogi személyeknek biztosított legteljesebb jogképességgel rendelkezik. Így különösen ingó és ingatlan vagyont szerezhet és idegeníthet el, továbbá eljárhat bíróság előtt.

Az Ügynökség technikai kérdésekben független.

Az Ügynökséget az ügyvezető igazgató képviseli.

Az Ügynökség székhelyéről a Tanács egyhangú határozattal dönt.

16. cikk

Szakrészlegek

Az Ügynökség Igazgatótanácsa megvizsgálja a szakrészlegek felállításának szükségességét a tagállamokban, és a tagállamok egyetértésétől függően határoz azok létrehozásáról, figyelembe véve, hogy kellő elsőbbséget kell élveznie a már létrehozott és a szárazföldi, légi és tengeri határok ellenőrzésének és őrizetének különböző vonatkozásaira szakosított operatív és képzési központoknak.

Az Ügynökség szakrészlegei kidolgozzák a helyes gyakorlatokat azon egyes külső határtípusok tekintetében, amelyekért felelősek. Az Ügynökség biztosítja ezen helyes gyakorlatok összhangját és egységességét.

Az egyes szakrészlegek részletes éves jelentést nyújtanak be tevékenységükről az ügyvezető igazgatónak, valamint rendelkezésre bocsátanak az operatív együttműködés összehangolása szempontjából lényeges bármely egyéb információt.

17. cikk

Személyzet

(1)   Az Ügynökség személyzetére az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei, illetve az említett személyzeti szabályzat és alkalmazási feltételek alkalmazására vonatkozó, az Európai Közösségek intézményei által közösen elfogadott szabályok vonatkoznak.

(2)   Az Ügynökség gyakorolja a saját személyzete tekintetében a személyzeti szabályzat és az egyéb alkalmazottak alkalmazási feltételei által a kinevezésre jogosult hatóságra ruházott jogköröket.

(3)   Az Ügynökség személyzete megfelelő számú tisztviselőből, és a tagállamok által kirendelt, a külső határok ellenőrzésének és őrizetének igazgatási feladatait ellátó nemzeti szakértőiből áll. A fennmaradó személyzet az Ügynökség által felvett, a feladatok elvégzéséhez szükséges egyéb alkalmazottakból áll.

18. cikk

Kiváltságok és mentességek

Az Ügynökségre az Európai Közösségek kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyvet kell alkalmazni.

19. cikk

Felelősség

(1)   Az Ügynökség szerződéses felelősségét az adott szerződésre alkalmazandó jog határozza meg.

(2)   Az Ügynökség által megkötött szerződések választottbírósági kikötései alapján a felmerülő jogvitákban az Európai Közösségek Bírósága rendelkezik hatáskörrel.

(3)   A szerződésen kívüli felelősség esetén az Ügynökség a tagállamok jogában közös általános elveknek megfelelően megtéríti a szervezeti egységei vagy alkalmazottai által feladataik teljesítése során okozott károkat.

(4)   A Bíróság rendelkezik hatáskörrel a (3) bekezdésben említett károkra vonatkozó kártérítésből eredő jogviták tekintetében.

(5)   Az Ügynökség alkalmazottainak az Ügynökséggel szembeni személyes felelősségét a személyzeti szabályzat vagy az alkalmazási feltételek rendelkezései határozzák meg.

20. cikk

Az Igazgatótanács hatásköre

(1)   Az Ügynökség rendelkezik egy Igazgatótanáccsal.

(2)   Az Igazgatótanács:

a)

a 26. cikkel összhangban a Bizottság javaslatára kinevezi az ügyvezető igazgatót;

b)

minden évben március 31-ét megelőzően elfogadja az Ügynökség előző évre vonatkozó általános jelentését, és legkésőbb június 15-ig megküldi azt az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Számvevőszéknek. A jelentést nyilvánosságra kell hozni;

c)

minden évben szeptember 30-át megelőzően, és a Bizottság véleményének kézhezvételét követően, szavazásra jogosult tagjainak háromnegyedes többségével elfogadja az Ügynökség következő évi munkaprogramját, és megküldi azt a Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak; ezt a munkaprogramot az éves közösségi költségvetési eljárás és a külső határok igazgatására vonatkozó közösségi jogalkotási program szerint kell elfogadni;

d)

megállapítja az ügyvezető igazgatónak az Ügynökség operatív feladataihoz kapcsolódó döntéshozatali eljárásait;

e)

ellátja az Ügynökség költségvetéséhez kapcsolódó feladatait a 28. cikknek, a 29. cikk (5), (9) és (11) bekezdésének, a 30. cikk (5) bekezdésének és a 32. cikknek megfelelően;

f)

fegyelmi jogkört gyakorol az ügyvezető igazgató felett, valamint az ügyvezető igazgatóval egyetértésben az igazgatóhelyettes felett;

g)

megállapítja az eljárási szabályzatát;

h)

meghatározza az Ügynökség szervezeti felépítését, és elfogadja az Ügynökség személyzeti politikáját.

(3)   A valamely tagállam külső határán vagy annak közvetlen közelében végrehajtandó különös feladatokra vonatkozó határozati javaslatok elfogadásához az adott tagállamot képviselő igazgatótanácsi tag támogató szavazata szükséges.

(4)   Az Igazgatótanács tanácsot adhat az ügyvezető igazgatónak bármely, a külső határok operatív igazgatásának kialakításához szorosan kapcsolódó kérdésben, beleértve a 6. cikkben meghatározott kutatások nyomon követését is.

(5)   Írországnak és/vagy az Egyesült Királyságnak az Ügynökség tevékenységeiben való részvételre irányuló kérelméről az Igazgatótanács határoz.

Az Igazgatótanács határozatát eseti alapon, a szavazásra jogosult tagok abszolút többségével hozza meg. A határozat meghozatalakor az Igazgatótanács figyelembe veszi, hogy Írország és/vagy az Egyesült Királyság részvétele elősegíti-e a kérdéses tevékenységek megvalósítását. A határozatban meg kell határozni Írország és/vagy az Egyesült Királyság azon tevékenységhez való pénzügyi hozzájárulását, amelyre a részvételi kérelem vonatkozott.

(6)   Az Igazgatótanács az értékelési eljárások eredménye szempontjából lényeges információkat évente továbbítja a költségvetési hatóságnak.

(7)   Az Igazgatótanács Ügyvezető Irodát állíthat fel, amely az Igazgatótanács által elfogadandó határozatok, programok és tevékenységek előkészítésében segíti az Igazgatótanácsot és az ügyvezető igazgatót, és amely adott esetben, sürgősség esetén az Igazgatótanács nevében előzetes határozatokat hoz.

21. cikk

Az Igazgatótanács összetétele

(1)   A (3) bekezdés sérelme nélkül, az Igazgatótanács valamennyi tagállam részéről egy-egy, a Bizottság részéről pedig két képviselőből áll. Ennek érdekében minden tagállam kinevez egy igazgatótanácsi tagot, valamint egy póttagot, aki az igazgatótanácsi tagot annak távollétében képviseli. A Bizottság két tagot, és azok póttagjait nevezi ki. A hivatali idő négy év. E hivatali idő egy alkalommal meghosszabbítható.

(2)   Az Igazgatótanács tagjait a határigazgatási operatív együttműködés terén szerzett tapasztalataik és szakértelmük magas szintje alapján kell kinevezni.

(3)   A schengeni vívmányok végrehajtásához, alkalmazásához és fejlesztéséhez társult országok részt vesznek az Ügynökség munkájában. Ezen országok mindegyike az Igazgatótanácsban egy képviselővel és egy póttaggal rendelkezik. Társulási megállapodásaik vonatkozó rendelkezései alapján megállapodásokat kell kidolgozni, amelyek többek között meghatározzák ezen országok Ügynökség munkájában való részvételének természetét és mértékét, valamint annak részletes szabályait, beleértve a pénzügyi hozzájárulásokra és a személyzetükre vonatkozó rendelkezéseket is.

22. cikk

Az Igazgatótanács elnöksége

(1)   Az Igazgatótanács tagjai közül elnököt és alelnököt választ. Az elnökhelyettes hivatalból helyettesíti az elnököt annak akadályoztatása esetén feladatai elvégzésében.

(2)   Az elnök és az elnökhelyettes hivatali ideje akkor jár le, amikor megszűnik az igazgatótanácsi tagságuk. E rendelkezésre is figyelemmel, az elnök vagy elnökhelyettes hivatali ideje két év. A hivatali időt egy alkalommal meg lehet hosszabbítani.

23. cikk

Ülések

(1)   Az Igazgatótanács üléseit az elnök hívja össze.

(2)   Az Ügynökség ügyvezető igazgatója részt vesz a tanácskozásokon.

(3)   Az Igazgatótanács évente legalább két rendes ülést tart. Ezen túlmenően az Igazgatótanács az elnök kezdeményezésére vagy tagjai egyharmadának kérésére ül össze.

(4)   Írország és az Egyesült Királyság meghívást kap az Igazgatótanács üléseire.

(5)   Az Igazgatótanács az üléseire megfigyelőként meghívhat bármely egyéb olyan személyt, akinek véleménye érdeklődésre tarthat számot.

(6)   Az Igazgatótanács tagjait – eljárási szabályzatának rendelkezéseire figyelemmel – munkájukban tanácsadók vagy szakértők segíthetik.

(7)   Az Igazgatótanács titkárságát az Ügynökség biztosítja.

24. cikk

Szavazás

(1)   A 20. cikk (2) bekezdésének c) pontja, valamint a 26. cikk (2) és (4) bekezdésének sérelme nélkül, az Igazgatótanács határozatait szavazásra jogosult tagjai abszolút többségével hozza meg.

(2)   Minden tag egy szavazattal rendelkezik. Az Ügynökség ügyvezető igazgatója nem vesz részt a szavazásban. Valamely tag távollétében annak póttagja jogosult a szavazati jog gyakorlására.

(3)   Az eljárási szabályzat megállapítja a szavazás részletes szabályait, különösen valamely tag egy másik tag nevében való eljárása, és adott esetben a határozatképesség feltételeit.

25. cikk

Az ügyvezető igazgató feladatai és hatáskörei

(1)   Az Ügynökséget a feladatai ellátása során teljes mértékben független ügyvezető igazgató irányítja. A Bizottság, az Igazgatótanács és az Ügyvezető Iroda vonatkozó hatásköreinek sérelme nélkül, az ügyvezető igazgató sem kormányoktól sem más szervektől nem kérhet vagy fogadhat el utasításokat.

(2)   Az Európai Parlament vagy a Tanács felhívhatja az Ügynökség ügyvezető igazgatóját, hogy számoljon be feladatainak elvégzéséről.

(3)   Az ügyvezető igazgató a következő feladatokat látja el, és a következő hatáskörökkel rendelkezik:

a)

e rendelet, ennek végrehajtási szabályai és az egyéb alkalmazandó jogszabályok keretei között előkészíti és végrehajtja az Ügynökség Igazgatótanácsa által elfogadott határozatokat, programokat és tevékenységeket;

b)

megtesz minden szükséges intézkedést, beleértve a belső igazgatási utasítások elfogadását és a közlemények közzétételét is, annak biztosítása érdekében, hogy az Ügynökség e rendelet rendelkezései szerint működjön;

c)

minden évben munkatervet és tevékenységi jelentést készít és nyújt be az Igazgatótanács részére;

d)

a személyzet tekintetében gyakorolja a 17. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogkörét;

e)

a 29. cikknek megfelelően előirányzatot készít az Ügynökség bevételeiről és kiadásairól, és a 30. cikknek megfelelően végrehajtja a költségvetést.

f)

a 20. cikk (2) bekezdésének g) pontjában említett eljárással összhangban elfogadott szabályokra is figyelemmel hatáskörét az Ügynökség személyzetének más tagjára ruházza át.

(4)   Az ügyvezető igazgató a tevékenységéért az Igazgatótanácsnak tartozik felelősséggel.

26. cikk

A magas beosztású tisztviselők kinevezése

(1)   A Bizottság a tisztségnek a Hivatalos Lapban és más sajtóorgánumban vagy adott esetben internetes weboldalon való meghirdetését követően összeállított lista alapján jelölteket javasol az ügyvezető igazgatói tisztségre.

(2)   Az Ügynökség ügyvezető igazgatóját az Igazgatótanács nevezi ki érdemei, dokumentált igazgatási és vezetői képességei, valamint a külső határok igazgatása terén szerzett tapasztalatai alapján. Az Igazgatótanács határozatát a szavazásra jogosult tagok kétharmados többségével hozza meg.

Az ügyvezető igazgató felmentése ugyanezen eljárás szerint az Igazgatótanács hatáskörébe tartozik.

(3)   Az ügyvezető igazgatót feladatainak ellátásában az ügyvezetőigazgató-helyettes segíti. Távolléte vagy akadályoztatása esetén az ügyvezető igazgatót az ügyvezetőigazgató-helyettes helyettesíti.

(4)   Az ügyvezetőigazgató-helyettest az Igazgatótanács az ügyvezető igazgató javaslatára nevezi ki érdemei, dokumentált igazgatási és vezetői képességei, valamint a külső határok igazgatása terén szerzett tapasztalatai alapján. Az Igazgatótanács határozatát a szavazásra jogosult tagok kétharmados többségével hozza meg.

Az ügyvezetőigazgató-helyettes felmentése ugyanezen eljárás szerint az Igazgatótanács hatáskörébe tartozik.

(5)   Az ügyvezető igazgató és az ügyvezetőigazgató-helyettes hivatali ideje öt év. Hivatali idejüket az Igazgatótanács egy alkalommal, legfeljebb egy újabb ötéves időszakra meghosszabbíthatja.

27. cikk

Fordítás

(1)   Az Ügynökségre az Európai Gazdasági Közösség által használt nyelvek meghatározásáról szóló, 1958. április 15-i 1. rendelet (10) rendelkezései vonatkoznak.

(2)   A Szerződés 290. cikke alapján hozott határozatok sérelme nélkül a 20. cikk (2) bekezdésének b) és c) pontjában említett éves tevékenységi jelentést és munkatervet a Közösség összes hivatalos nyelvén el kell készíteni.

(3)   Az Ügynökség működéséhez szükséges fordítási szolgáltatásokat az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja biztosítja.

28. cikk

Átláthatóság és tájékoztatás

(1)   A rendelet hatálybalépését követő hat hónap elteltével az Ügynökségnek a dokumentumokhoz való hozzáférések tárgyában hozzá érkező kérelmek kezelése során alkalmaznia kell az 1049/2001/EK rendeletet.

(2)   Az Ügynökség a feladatkörébe tartozó területeken saját kezdeményezésére is tájékoztatást nyújthat. Az Ügynökség biztosítja különösen, hogy a 20. cikk (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott közleményeken túl a tevékenységével kapcsolatban a nyilvánosság és bármely érdekelt fél számára gyors, objektív, megbízható, és könnyen érthető tájékoztatást nyújtson.

(3)   Az Igazgatótanács megállapítja az (1) és (2) bekezdés alkalmazásához szükséges gyakorlati rendelkezéseket.

(4)   Bármely természetes vagy jogi személynek jogában áll a Szerződés 314. cikkében említett bármelyik nyelven írásban az Ügynökséghez fordulnia. E személyek jogában áll, hogy ugyanazon nyelven kapjanak választ.

(5)   Az 1049/2001/EK rendelet 8. cikke alapján az Ügynökség által hozott határozatok ellen – a Szerződés 195., illetve 230. cikkében meghatározott feltételek szerint – panasszal lehet fordulni az ombudsmanhoz vagy keresetet lehet benyújtani az Európai Közösségek Bíróságához.

IV. FEJEZET

PÉNZÜGYI SZABÁLYOK

29. cikk

Költségvetés

(1)   Az egyéb bevételi források sérelme nélkül az Ügynökség bevételei a következők:

az Európai Unió általános költségvetésében szereplő közösségi támogatás (a Bizottságra vonatkozó szakasz),

a schengeni vívmányok végrehajtásához, alkalmazásához és fejlesztéséhez társult országok hozzájárulása,

a nyújtott szolgáltatások díja,

bármely önkéntes tagállami hozzájárulás.

(2)   Az Ügynökség kiadásai tartalmazzák a személyzeti, az igazgatási, az infrastrukturális és a működési költségeket.

(3)   Az ügyvezető igazgató előirányzatot készít az Ügynökség következő pénzügyi évre vonatkozó bevételeiről és kiadásairól, amelyet egy létszámtervvel együtt továbbít az Igazgatótanácsnak.

(4)   A bevételeknek és kiadásoknak egyensúlyban kell lenniük.

(5)   Az Igazgatótanács elfogadja a tervezett előirányzatot, a létszámtervre vonatkozó javaslatot és az előzetes munkaprogramot, majd legkésőbb március 31-ig mindezt továbbítja a Bizottságnak, valamint a schengeni vívmányok végrehajtásához, alkalmazásához és fejlesztéséhez társult országoknak.

(6)   Az előirányzatot a Bizottság – az Európai Unió előzetes költségvetési tervezetével együtt – megküldi az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak (a továbbiakban: költségvetési hatóság).

(7)   Az előirányzat alapján a Bizottság a létszámtervhez általa szükségesnek tartott összegeket, valamint az általános költségvetés terhére juttatott támogatási összeget felveszi az Európai Unió általános költségvetésének előzetes tervezetébe, amelyet a Szerződés 272. cikkének megfelelően beterjeszt a költségvetési hatóság elé.

(8)   A költségvetési hatóság engedélyezi az Ügynökségnek juttatandó támogatási előirányzatokat.

Az Ügynökség létszámtervét a költségvetési hatóság fogadja el.

(9)   Az Ügynökség költségvetését az Igazgatótanács fogadja el. Az Ügynökség költségvetése az Európai Unió általános költségvetésének végleges elfogadását követően válik véglegessé. Adott esetben az Ügynökség költségvetését ennek megfelelően módosítani kell.

(10)   A költségvetés bármilyen módosítása esetén, beleértve a létszámterv módosítását is, ugyanezt az eljárást kell követni.

(11)   Az Igazgatótanács, a lehető legkorábban, értesíti a költségvetési hatóságot, ha bármilyen olyan projekt megvalósítását tervezi, amely a költségvetési finanszírozást lényegesen érintheti, különös tekintettel az ingatlanokkal kapcsolatos projektekre, mint amilyen például épületek bérlete, illetve vétele. Az Igazgatótanács erről a Bizottságot és a schengeni vívmányok végrehajtásához, alkalmazásához és fejlesztéséhez társult országokat is tájékoztatja.

Ha a költségvetési hatóság valamely ága jelzi véleményezési szándékát, akkor véleményét a projektről szóló értesítést követő hat héten belül megküldi az Igazgatótanácsnak.

30. cikk

A költségvetés végrehajtása és ellenőrzése

(1)   Az Ügynökség költségvetését az ügyvezető igazgató hajtja végre.

(2)   Az Ügynökség számvitelért felelős tisztviselője az előzetes beszámolót és az arra a pénzügyi évre vonatkozó költségvetési és pénzgazdálkodásról szóló jelentést legkésőbb minden pénzügyi évet követő március 1-ig átadja a Bizottság számvitelért felelős tisztviselőjének. A Bizottság számvitelért felelős tisztviselője az intézmények és a decentralizált szervek előzetes beszámolóit az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (11) (a továbbiakban: általános költségvetési rendelet) 128. cikke szerint összevonja.

(3)   Legkésőbb a pénzügyi évet követő március 31-ig a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője az Ügynökség előzetes beszámolóját és az arra a pénzügyi évre vonatkozó költségvetési és pénzgazdálkodásról szóló jelentését megküldi a Számvevőszéknek. Az arra a pénzügyi évre vonatkozó költségvetési és pénzgazdálkodásról szóló jelentést az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak is továbbítani kell.

(4)   A költségvetési rendelet 129. cikke alapján az Ügynökség előzetes beszámolójára vonatkozó számvevőszéki észrevételek kézhezvételét követően az ügyvezető igazgató saját felelősségi körében elkészíti az Ügynökség végleges beszámolóját, és azt véleményezésre benyújtja az Igazgatótanács elé.

(5)   Az Igazgatótanács véleményezi az Ügynökség végleges beszámolóját.

(6)   Az ügyvezető igazgató a végleges beszámolót, az Igazgatótanács véleményével együtt, legkésőbb a következő év július 1-jéig megküldi a Bizottságnak, a Számvevőszéknek, az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, továbbá a schengeni vívmányok végrehajtásához, alkalmazásához és fejlesztéséhez társult országoknak.

(7)   A végleges beszámolót közzé kell tenni.

(8)   A Számvevőszék észrevételeire az ügyvezető igazgató legkésőbb szeptember 30-ig megküldi válaszát. Ezt a választ az ügyvezető igazgató az Igazgatótanácsnak is megküldi.

(9)   A Tanács ajánlására az Európai Parlament N+2 év április 30-a előtt mentesíti az Ügynökség ügyvezető igazgatóját az N évre vonatkozó költségvetés végrehajtására vonatkozó felelősség alól.

31. cikk

A csalás elleni küzdelem

(1)   A csalás, a korrupció és egyéb jogellenes tevékenységek leküzdése érdekében az 1073/1999/EK rendeletet korlátozások nélkül kell alkalmazni.

(2)   Az Ügynökség csatlakozik az 1999. május 25-i intézményközi megállapodáshoz, és haladéktalanul kiadja az Ügynökség valamennyi alkalmazottját érintő megfelelő rendelkezéseket.

(3)   A finanszírozásra vonatkozó döntések és a végrehajtási megállapodások valamint az ezekből eredő jogi eszközök kifejezetten rendelkeznek arról, hogy a Számvevőszék és az OLAF szükség esetén helyszíni ellenőrzéseket folytathat azoknál, akik az Ügynökségtől pénzügyi támogatást kaptak, és azoknál a megbízottaknál, akik azt kiutalták.

32. cikk

Pénzügyi rendelkezések

Az Ügynökségre vonatkozó pénzügyi szabályokat a Bizottsággal folytatott konzultációt követően az Igazgatótanács fogadja el. E szabályok nem térhetnek el az általános költségvetési rendelet 185. cikkében említett szervek tekintetében a költségvetési keretrendeletről szóló, 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletben (12) foglaltaktól, kivéve ha az eltérés az Ügynökség működéséhez kifejezetten szükséges, és azt a Bizottság előzetesen jóváhagyta.

V. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

33. cikk

Értékelés

(1)   Az Ügynökség tevékenységének megkezdését követő három éven belül, azt követően pedig ötévente az Igazgatótanács megbízást ad e rendelet végrehajtásának független, külső értékelésére.

(2)   Az értékelés során meg kell vizsgálni, hogy az Ügynökség milyen hatékonysággal tesz eleget célkitűzéseinek. Az értékelés során fel kell mérni az Ügynökség munkamódszereit és tevékenységének hatását is. Az értékelés során figyelembe kell venni az érdekelt felek véleményét európai és tagállami szinten egyaránt.

(3)   Az értékelés megállapításait át kell adni az Igazgatótanácsnak, amely elkészíti az e rendelettel, az Ügynökséggel és az Ügynökség munkamódszereivel kapcsolatos változtatásokra vonatkozó ajánlásait a Bizottság felé, és azt a Bizottság a saját véleményével, és esetleges javaslataival együtt továbbítja a Tanácsnak. Adott esetben a fentieket egy ütemtervvel ellátott cselekvési tervvel kell kiegészíteni. Az értékelés megállapításait, és az abban foglalt ajánlásokat nyilvánosságra kell hozni.

34. cikk

Hatálybalépés

E rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Az Ügynökség tevékenységét 2005. május 1-jén kezdi meg.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó a tagállamokban az Európai Közösséget létrehozó szerződésnek megfelelően.

Kelt Luxembourgban, 2004. október 26-án.

a Tanács részéről

az elnökasszony

R. VERDONK


(1)  HL C 108., 2004.4.30., 97. o.

(2)  2004. március 9-i vélemény. A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

(3)  HL L 136., 1999.5.31., 1. o.

(4)  HL L 136., 1999.5.31., 15. o.

(5)  HL L 145., 2001.5.31., 43. o.

(6)  HL L 8., 2001.1.12., 1. o.

(7)  HL L 176., 1999.7.10., 31. o.

(8)  HL L 131., 2000.6.1., 43. o.

(9)  HL L 64., 2002.3.7., 20. o.

(10)  HL L 17., 1958.10.6., 385. o. A 2003-as Csatlakozási Okmánnyal módosított rendelet.

(11)  HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(12)  HL L 357., 2002.12.31., 72. o.


25.11.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 349/12


A TANÁCS 2008/2004/EK RENDELETE

(2004. november 16.)

a csatlakozni szándékozó közép- és kelet-európai országok előcsatlakozási mezőgazdasági és vidékfejlesztési intézkedéseinek az előcsatlakozási időszakban történő közösségi támogatásáról szóló 1268/1999/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 181a. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (2),

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1)

Az Unióhoz 2004-ben nem csatlakozó kedvezményezett országok, nevezetesen Bulgária és Románia, vidéki közösségeire vonatkozó, a vidékfejlesztési stratégia kidolgozására és végrehajtására felkészítő támogatási lehetőségeket össze kell hangolni az Unióhoz 2004. május 1-jén csatlakozott kedvezményezett országokban már létező támogatási lehetőségekkel. Ezért megfelelő intézkedéseket kell bevezetni az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 1999. május 17-i 1257/1999/EK tanácsi rendelet (3) 33. cikke f) pontjának megfelelően.

(2)

Az 1268/1999/EK rendelet (4) rendelkezéseit a támogatás mértékének korlátai tekintetében pontosítani kell. Ugyanakkor ezen rendelkezéseket úgy kell módosítani, hogy az egyéb eszközök szerint nyújtott hitelekhez való hozzáférést megkönnyítő támogatásokat az ezen támogatási korlát alkalmazásakor nem veszik figyelembe. Az esetleges kétértelműségek megszüntetése céljából, e módosítást visszaható hatállyal minden kedvezményezett országra alkalmazni kell. Biztosítani kell azonban minden esetben az európai megállapodás keretében meghatározott felső határoknak való megfelelést.

(3)

Bulgária és Románia hegyvidéki térségeire vonatkozó, a mezőgazdasági üzemekben és a fiatal mezőgazdasági termelők részére biztosított beruházások támogatásintenzitásának mértékét 2004. január 1-jétől össze kell hangolni az 1257/1999/EK rendelet 331. cikke (2) bekezdésében előírtak szerint az Unióhoz 2004. május 1-jén csatlakozott országok hátrányos helyzetű térségeire alkalmazott szabályokkal.

(4)

A támogatásintenzitást és az összes támogatható közkiadáson belül a vidékfejlesztési intézkedésre – beleértve az infrastruktúrát és egyéb intézkedéseket is – vonatkozó közösségi hozzájárulás arányát az Unióhoz 2004-ben nem csatlakozó kedvezményezett országok – nevezetesen Bulgária és Románia – esetében az Unióhoz 2004. május 1-jén csatlakozott kedvezményezett országokban alkalmazott szabályokkal össze kell hangolni.

(5)

Az 1268/1999/EK rendelet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1268/1999/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 2. cikk a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„—

Bulgária és Románia tekintetében, a vidéki közösségeknek a helyi vidékfejlesztési stratégia kidolgozására és végrehajtására, valamint a kísérleti jellegű, integrált, területi vidékfejlesztési stratégiára való felkészítése, az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról, valamint egyes rendeletek módosításáról, illetve hatályon kívül helyezéséről szóló, 1999. május 17-i 1257/1999/EK tanácsi rendelet (5) 33. cikke f) pontjában meghatározott korlátok között..

(5)  HL L 160., 1999.6.26., 80. o. A legutóbb az 583/2004/EK rendelettel (HL L 91., 2004.3.30., 1. o.) módosított rendelet.”"

2.

A 8. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„8. cikk

A közösségi hozzájárulás mértéke és a támogatásintenzitás

(1)   A közösségi hozzájárulás nem haladhatja meg az összes támogatható közkiadás felső határának 75 %-át.

E felső határ ugyanakkor:

a)

a 2. cikk negyedik, hetedik, tizenegyedik és tizenhatodik francia bekezdésben említett intézkedésekre, valamint bármely infrastruktúrát érintő projektre vonatkozóan 80 %;

b)

a Bizottság által kivételes természeti katasztrófa esetére hozott intézkedés szerinti kapcsolódó projektekre vonatkozóan 85 %;

c)

a 2. cikk tizenötödik francia bekezdésében és a 7. cikk (4) bekezdésében említett intézkedésekre vonatkozóan 100 %.

(2)   Az állami támogatás összege nem haladhatja meg a beruházás összes támogatható költsége felső határának 50 %-át.

E felső határ ugyanakkor:

a)

a mezőgazdasági üzemekben a fiatal mezőgazdasági termelők általi beruházásokra 55 %;

b)

a hegyvidéki térségek mezőgazdasági üzemeiben való beruházásokra 60 %;

c)

a hegyvidéki térségek mezőgazdasági üzemeiben a fiatal mezőgazdasági termelők általi beruházásokra 65 %;

d)

az (1) bekezdés b) pontjában említett beruházásokra 75 %;

e)

jelentős nettó jövedelmet termelő infrastrukturális beruházásokra 100 %;

(f)

a 2. cikk tizenhatodik francia bekezdésében említett intézkedésekre 100 %.

Az állami támogatások mértékének ezen bekezdés alkalmazásában történő meghatározásakor nem kell figyelembe venni az ezen eszköz alapján meghatározott közösségi hozzájárulásból való részesedés nélkül nyújtott hitelekhez történő hozzáférést megkönnyítő nemzeti támogatásokat.

A közösségi hozzájárulás mértéke nem lépheti túl az európai megállapodás keretében az állami támogatásra – annak arányára és halmozott összegére vonatkozó – meghatározott felső határokat.

(3)   A közösségi hozzájárulás összegét euróban kell kifejezni.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

2004. január 1-jétől kell alkalmazni.

Az 1. cikk 2. pontját 2000. január 1-jétől kezdődően kell alkalmazni, amennyiben az az 1268/1999/EK rendelet 8. cikke (2) bekezdésének újonnan bevezetett utolsó előtti albekezdésére vonatkozik.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. november 16-án.

a Tanács részéről

az elnök

G. ZALM


(1)  Az Európai Parlament 2004. október 14-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2004. június 2-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(3)  HL L 160., 1999.6.26., 80. o. A legutóbb az 583/2004/EK rendelettel (HL L 91., 2004.3.30., 1. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 161., 1999.6.26., 87. o. A legutóbb a 769/2004/EK rendelettel (HL L 123., 2004.4.27., 1. o.) módosított rendelet.


25.11.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 349/14


A BIZOTTSÁG 2009/2004/EK RENDELETE

(2004. november 24.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs és zöldség behozatalára vonatkozó intézkedések alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1994. december 21-i 3223/94/EK (1) bizottsági rendeletre és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően a 3223/94/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azon szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

A fenti szempontokat figyelembe véve, a behozatali átalányértékeket az e rendelet mellékletében szereplő szinteken kell meghatározni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3223/94/EK rendelet 4. cikkében említett behozatali átalányértékeket a mellékletben található táblázat határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2004. november 25-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. november 24-én.

a Bizottság részéről

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 337., 1994.12.24., 66. o. A legutóbb az 1947/2002/EK rendelettel (HL L 299., 2002.11.1., 17. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról szóló, 2004. november 24-i bizottsági rendelethez

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

052

76,4

070

62,9

204

100,4

999

79,9

0707 00 05

052

101,7

204

41,8

999

71,8

0709 90 70

052

96,9

204

79,8

999

88,4

0805 20 10

204

67,6

999

67,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

75,3

624

79,3

999

77,3

0805 50 10

052

55,7

388

49,8

524

65,7

528

21,2

999

48,1

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

139,3

400

73,6

404

76,8

720

63,4

800

194,0

999

109,4

0808 20 50

052

120,9

999

120,9


(1)  Az országok nómenklatúráját a 2081/2003/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 313., 2003.11.28., 11. o.). A „999” jelentése „egyéb származás”.


25.11.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 349/16


A BIZOTTSÁG 2010/2004/EK RENDELETE

(2004. november 24.)

a 2375/2002/EK rendelet által meghatározott, a kiváló minőségűtől eltérő minőségű közönséges búzáról szóló vámkontingens II. alkontingensének keretében alkalmazandó csökkentési együttható megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003 tanácsi rendeletre (1),

tekintettel, a kiváló minőségűtől eltérő minőségű, harmadik országokból származó közönséges búzáról szóló közösségi vámkontingensek nyitásáról és működtetéséről, valamint az 1766/92/EGK tandesi rendelet (2) alóli mentességekről szóló, 2002. december 27-i 2375/2002/EK bizottsági rendeletre és különösen annak 5. cikk (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2375/2002/EK rendelet 2 981 600 tonnás éves vámkontingenst nyitott a kiváló minőségűtől eltérő minőségű közönséges búzára. Ez a kontingens három alkontingensre van lebontva.

(2)

A 2375/2002/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdése 38 000 tonnában rögzítette a II. alkontingens mennyiségét a 2004. január 1-jetől2004. december 31-ig terjedő időszakra.

(3)

A 2375/2002/EK rendelet 5. cikkének (1) bekezdésével összhangban 2004. november 22-én igényelt mennyiségek meghaladják a rendelkezésre álló mennyiségeket. Erre tekintettel az igényelt mennyiségekre alkalmazandó csökkentési együttható megállapítása útján meg kell határozni, hogy milyen mértékig adhatók ki engedélyek,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Valamennyi, a kiváló minőségűtől eltérő minőségű közönséges búza vámkontingens II. alkontingenséről szóló, a 2375/2002/EK rendelet 5. cikk (1) és (2) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően 2004. november 22-én benyújtott és a Bizottsághoz eljuttatott behozatali engedély iránti kérelem elfogadásra kerül az igényelt mennyiségek 16,1214 %-os mértékéig.

2. cikk

Ez a rendelet 2004. november 25-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. november 24-én.

a Bizottság részéről

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o.

(2)  HL L 358., 2002.12.31., 88. o. A legutóbb az 1111/2003/EK rendelettel (HL L 158., 2003.6.27., 21. o.) módosított rendelet.


II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

Tanács

25.11.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 349/17


A TANÁCS HATÁROZATA

(2004. november 15.)

a Togói Köztársasággal a Cotonou-i Megállapodás 96. cikke alapján folytatott konzultáció lezárásáról

(2004/793/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a 2000. június 23-án, Cotonou-ban aláírt AKCS–EK partnerségi megállapodásra (1) („Cotonou-i Megállapodás”) és különösen annak 96. cikkére,

tekintettel a meghozandó intézkedések és az AKCS–EK partnerségi megállapodás (2) megvalósításával kapcsolatos belső megállapodásra és különösen annak 3. cikkére,,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A Cotonou-i Megállapodás 9. cikkében említett, alapvető elemként meghatározott szabályokat a Togói Köztársaság kormánya megsértette.

(2)

E megállapodás 96. cikke értelmében 2004. április 14-én konzultációk kezdődtek az AKCS-országok és a Togói Köztársaság között, amelyek alkalmával a togói hatóságok meghatározott kötelezettségvállalásokat tettek az Európai Unió által megfogalmazott problémák orvoslására, illetve ezeknek a három hónapos párbeszéd időszaka alatt történő megvalósítására.

(3)

A fent említett időszak végén nyilvánvalóvá vált, hogy egyes kötelezettségvállalásokat konkrét kezdeményezések követtek, más kötelezettségvállalásokat pedig végrehajtottak. Ugyanakkor a Cotonou-i Megállapodás alapvető elemeivel kapcsolatos fontos intézkedések megvalósítása még várat magára,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A Cotonou-i Megállapodás 96. cikke 2. bekezdésének a) albekezdése alapján a Togói Köztársasággal megkezdett konzultációk lezárulnak.

2. cikk

A mellékletben található levéltervezetben foglalt intézkedések ezennel elfogadásra kerülnek, mint a Cotonou-i Megállapodás 96. cikke (2) bekezdésének c) pontja szerinti megfelelő intézkedések.

3. cikk

A Tanács és a Bizottság 1998. december 14-i, a Togói Köztársaság kormányának címzett levél megküldéséről szóló határozat hatályát veszti.

4. cikk

Ez a határozat elfogadása napján lép hatályba. Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

E határozat érvényességi ideje a Tanács általi elfogadás napjától számított huszonnégy hónap. Ezt a határozatot legalább hathavonta felül kell vizsgálni.

Kelt Brüsszelben, 2004. november 15-én.

a Tanács részéről

az elnökasszony

M. VAN DER HOEVEN


(1)  HL L 317., 2000.12.15., 3. o.

(2)  HL L 317., 2000.12.15., 376. o.


MELLÉKLET

A MINISZTERELNÖK, A TOGÓI KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYFŐJE RÉSZÉRE

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Az Európai Unió nagy jelentőséget tulajdonít a Cotonou-i Megállapodás 9. cikke rendelkezéseinek. Az emberi jogok, a demokratikus alapelvek és a jogállamiság alapelveinek tiszteletben tartása, amely az AKCS–EU partnerség alapját képezi, az említett megállapodás alapvető elemei közé tartozik, következésképpen kapcsolataink alapjának tekinthető.

Az Európai Unió úgy vélte, hogy a jelenlegi togói politikai helyzetre a megtorpanás a jellemző, illetve hogy a demokratikus deficit, az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok erőtlen tiszteletben tartása továbbra is sértik az említett megállapodás 9. cikkében megfogalmazott alapvető elemeket.

E cikkre, illetve a togói politikai megtorpanásra tekintettel az Európai Unió úgy határozott, hogy 2004. március 30-án konzultációkat kezd a megállapodás 96. cikke alapján a helyzet alapos vizsgálata, illetve, adott esetben, orvoslása céljából.

A konzultációkra 2004. április 14-én, Brüsszelben került sor. Ennek során több alapvető kérdés megvitatására került sor, és Önöknek lehetőségük nyílt álláspontjukat és a togói hatóságok elemzését előterjeszteni. Az Európai Unió megelégedéssel tapasztalta, hogy a togói fél – a mellékletben feltüntetettek szerint – bizonyos kötelezettségvállalásokat, valamint eredményeket mutatott fel a demokratikus viszonyok és a jogállam megteremtésével kapcsolatban. Megállapodás született abban a tekintetben is, hogy számos felvetett kérdésről mélyreható párbeszédet folytatnak Togóban egy három hónapos időszak alatt, és hogy ezen időszak végén állapotjelentést rögzítenek.

Az elmélyült és rendszeres párbeszéd folyamán megfogalmazódott a kötelezettségvállalások végrehajtása érdekében meghozandó intézkedések listája.

E mérlegből kitűnik, hogy a togói hatóságok jelentős kezdeményezéseket tettek:

a hatóságok értekezleteket szerveztek a prefektusokkal és a biztonsági erőkkel annak érdekében, hogy tájékoztassák, illetve fogékonnyá tegyék őket az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok bizonyos aspektusai iránt. A hatóságok utasításokat adtak és körleveleket bocsátottak ki a létező irányelvekről és szabályokról. Tapasztalható volt néhány pozitív eredmény, amit az ellenzék is megerősített,

a hatóságok utasították a bírókat, hogy gyorsan döntsenek azokról az előzetesen fogva tartottakról, akiknek vizsgálatát már lezárták. Az eljárás gyorsítására történő felhívás lehetővé tette 214 határozat programozását, ezek között vannak politikaiak is. A kormány garantálta azt, hogy a vizsgálati szakban kapcsolatba léphessen az ügyvéd az ügyfelével. Augusztusban közel ötszáz foglyot engedtek ki a börtönből, részben büntetésük elengedésével, részben szabadlábra helyezéssel,

az eddig a kormány részére és a hatalmon lévő párt részére fenntartott közszolgálati tömegtájékoztatási eszközökhöz való hozzáférést a választási időszakon kívül kiszélesítették az ellenzéki pártok részére az utolsó hetekben, jóllehet e hozzáférés ténylegesen még nem kiegyensúlyozott,

a kormány kezdeményezte az emberi jogi nemzeti bizottságáról és az audiovizuális szervezetek és a kommunikáció legfelsőbb hatóságáról szóló törvény módosítását,

augusztus 24-én a Nemzetgyűlés elfogadta a sajtóról szóló új törvényt,

a bírósági szervezetrendszer reformját előkészítették az Egyesült Nemzetek Szervezetével együtt, a Fejlesztési Program (PNUD) keretében,

a kormány folytatja decentralizációs tevékenységét, e tárgyban politikai levelet fogadott el,

augusztus 25-én sor került a hagyományos ellenzékkel folytatott első megbeszélésre, a szervezett és átlátható keretek között folytatandó nemzeti párbeszéd létrehozása érdekében.

Ezek a kezdeményezések kétségkívül hozzájárultak az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok tiszteletben tartásának megszilárdításához az Önök országában. Komoly aggodalmak állnak azonban továbbra is fenn, főként a demokrácia visszaállítását illetően.

E területen leginkább a következő, e melléklet mellékletében meghatározott kötelezettségvállalásokkal összhangban álló intézkedéseket várja az Európai Unió:

a nemzeti párbeszéd szervezett és átlátható keretek között történő végrehajtása az 1.1. kötelezettségvállalásnak megfelelően,

e párbeszéd keretében a választási eljárás alapjainak fölülvizsgálata, átlátható és demokratikus eljárást garantálva az 1.3. kötelezettségvállalásnak megfelelően,

jogi keretek meghatározása a politikai pártok finanszírozásához az 1.4. kötelezettségvállalásnak megfelelően,

a törvényhozási és helyhatósági választásoknak az 1.5. és az 1.6. kötelezettségvállalásnak megfelelő megszervezése,

a decentralizáció folytatása az 1.7. kötelezettségvállalásnak megfelelően,

a politikai foglyok helyzete rendezésének folytatása, adott esetben szabadlábra helyezése a 2.2. kötelezettségvállalásnak megfelelően,

az emberi jogok nemzeti bizottsága, az audiovizuális szervezetek és a kommunikáció legfelsőbb hatósága felhatalmazása és alapszabálya fölülvizsgálata a 2.5. és 3.6. kötelezettségvállalásnak megfelelően,

a jogi és igazságszolgáltatási szervezetrendszer reformjának folytatása a PNUD állapotfelmérés és beszámolóban megfogalmazott ajánlásoknak megfelelően.

Az Európai Unió ragaszkodik és nagy jelentőséget tulajdonít az 1.2., 1.4., 2.1., 2.3., 2.4., 2.6., 3.2., 3.3., 3.4. és 3.5. kötelezettségvállalásoknak megfelelően már elkezdett intézkedések folytatásához és megszilárdításához.

Az e szakaszban már megvalósított kötelezettségvállalásokat elismerve és a fennmaradó intézkedések kiterjedtségét figyelembe véve, a tárgyalások után határozat született a Cotonou-i Megállapodás 96. cikke 2. bekezdésének c) albekezdése alapján hozott következő intézkedésekről:

1.

a 6. és 7. Európai Fejlesztési Alap maradványaiból finanszírozott projektek megvalósítása, amelyek célja a lakosság szükségleteinek kielégítése és azoké, akik bátorítják a Cotonou-i Megállapodás alapvető elemeinek tiszteletben tartását, vagyis az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok, valamint a demokratikus jogelvek és a jogállam alapelveinek tiszteletben tartását, tovább folytatódik. Ezenkívül a Környezetgazdálkodási Nemzeti Decentralizációs Programot, illetve az 1990–1994-es Stabex-alapok kölcsönös kötelezettségvállalási keretét is végre kell hajtani;

2.

a 6. és 7. Európai Fejlesztési Alap maradványaiból segítség nyújtható az intézményeknek a konzultációk keretén belül tett kötelezettségvállalások megvalósításához szükséges intézkedések végrehajtásához. Ezért a Bizottság eljár többek között annak a döntésnek az elfogadása érdekében, amelyik a „népesség és lakóhelyek 4. általános összeszámlálása” programjának finanszírozásáról szól;

3.

a 9. Európai Fejlesztési Alap utalványozására akkor kerül sor, miután az átlátható és demokratikus választási eljárást garantáló választási eljárási alapokat az összes politikai párt elfogadja, és kitűzik a törvényhozási választások időpontját. A források ütemezése ekkor kezdődik;

4.

a 9. Európai Fejlesztési Alap megjegyzése szerint támogatás nyújtható a választások előkészítéséhez, feltéve hogy a fenti választási kereteket tiszteletben tartják;

5.

a szabad és szabályszerű törvényhozási választások után, az Európai Unióval folytatott együttműködés újrakezdődik, a 9. Európai Fejlesztési Alap és az 1995–1999 Stabex-alapok kölcsönös kötelezettségvállalási keretének végrehajtásával;

6.

a regionális projektekhez való hozzájárulás minden esetben külön vizsgálat tárgyát képezi;

7.

fentiek nem érintik a humanitárius műveleteket, a kereskedelmi együttműködést és a kereskedelemhez kapcsolódó egyéb előnyöket.

Az Európai Unió elnöksége és az Európai Bizottság együttműködésében legfeljebb hathavi rendszerességgel felülvizsgálatokra kerül sor.

Az Európai Unió továbbra is közelről figyelemmel kíséri a togói helyzetet, és egy huszonnégy hónapos nyomon követés alatt intenzív politikai párbeszédet tart fenn az Önök kormányával annak érdekében, hogy meggyőződjék a demokrácia és a jogállamiság visszaállítása érdekében elkezdett műveletek folytatásáról, illetve az emberi jogok és alapvető szabadságjogok terén tett erőfeszítések megszilárdításáról.

Abban az esetben, ha a togói hatóságok által tett kötelezettségvállalások megvalósítása felgyorsulna, vagy éppen megszakadna, az Európai Unió fenntartja magának a jogot a megfelelő intézkedések módosítására.

Kérem, Miniszterelnök úr, fogadja legmélyebb nagyrabecsülésünk kifejezését.

Kelt Brüsszelben, 2004. november 15-én.

a Bizottság részéről

a Tanács részéről

A MELLÉKLET MELLÉKLETE

A TOGÓI KÖZTÁRSASÁG ÁLTAL VÁLLALT KÖTELEZETTSÉGEK LISTÁJA

A Togói Köztársaság kormánya a következő kötelezettségvállalásokat tette az Európai Unió felé a Cotonou-i Megállapodás 96. cikke értelmében folytatott konzultációk keretében:

1.1. kötelezettségvállalás:

A demokratikus alapelvek teljes tiszteletben tartása céljából haladéktalanul bejelenti, hogy azonnali határidővel, szervezett és átlátható keretek között újrakezdi a nyitott és hiteles nemzeti párbeszédet a tradicionális ellenzékkel és a civil társadalommal.

1.2. kötelezettségvállalás:

Azonnali határidővel garantálja minden politikai párt részére tevékenységük szabad gyakorlását, bármiféle zaklatástól, megfélemlítéstől vagy cenzúrától mentesen.

1.3. kötelezettségvállalás:

A Loméi Keretegyezményből kiindulva hat hónapon belül felülvizsgálja a minden fél számára elfogadható, átlátható és demokratikus választási eljárásokat biztosító választási kereteket.

1.4. kötelezettségvállalás:

Garantálja az összes politikai pártnak a közszolgálati médiumokhoz való méltányos hozzáférést, vállalja olyan rendszer bevezetését, amely lehetővé teszi a politikai pártok finanszírozását szolgáló közösségi pénzalapokhoz való kiegyenlített hozzáférést.

1.5. kötelezettségvállalás:

Vállalja új törvényhozási képviselő-választások szervezését, átlátható feltételek között, elfogadja nemzetközi megfigyelők jelenlétét az eljárás összes szakaszában, amint lehet, a fenti 1.3. kötelezettségvállalásnak megfelelően.

1.6. kötelezettségvállalás:

Vállalja új helyhatósági képviselő-választások szervezését tizenkét hónapon belül, átlátható feltételek között, elfogadja nemzetközi megfigyelők jelenlétét az eljárás összes szakaszában.

1.7. kötelezettségvállalás:

Vállalja, hogy tizenkét hónapon belül biztosítja a megfelelő feltételeket ahhoz, hogy a demokratikusan választott helyi önkormányzati képviselő-testületek megbízással rendelkezzenek, biztosítja a forrásokat ahhoz, hogy a demokratikusan legitimált helyi közigazgatás hatékonyan működhessék.

2.1. kötelezettségvállalás:

Garantálja a bírói út mellőzésével történő kivégzések, a kínzás, az embertelen és megalázó bánásmód mellőzését Togó területén, ideértve a biztonsági erők és a bírósági rendszer ennek megfelelő alakítását.

2.2. kötelezettségvállalás:

Vállalja, hogy szabadlábra helyezi mindazokat a politikai foglyokat, akiknek fogva tartására kizárólag politikai ellenzékiségük, a kormánnyal szembeni kritikájuk, vagy más olyan okból került sor, amely fogva tartásukat nem indokolja. Az intézkedéssel érintettek listáját a tárgyban kompetens, elismert, az összes fél által elfogadott egy vagy több nem kormányzati szervvel együttműködve kell összeállítani. E kötelezettségvállalást hat hétnél rövidebb határidővel végre kell hajtani.

2.3. kötelezettségvállalás:

Három hónapos határidővel vállalja, hogy átadja az ügyészségnek azoknak a személyeknek az iratanyagát, akik feltételes szabadságvesztésben vagy átmeneti szabadlábra helyezésben érintettek, helyzetüknek a hatályos törvényeknek megfelelő tisztázása céljából.

2.4. kötelezettségvállalás:

Lehetővé teszi, hogy a fogva tartottakkal érintkezésbe léphessenek az ügyvédek, a humanitárius feladatokat ellátó és emberjogi nem kormányszervek, az általuk választott orvossal, a fogva tartás összes helyiségében (börtönök, csendőrségi és rendőrségi fogdák stb.), hogy lehetővé váljon számukra a kínzás és más embertelen bánásmód mellőzésének ellenőrzése, a vizsgálati időszak vége előtt.

2.5. kötelezettségvállalás:

Vállalja, hogy fölülvizsgálja a nemzeti emberi jogi bizottság felhatalmazását és alapszabályát, hogy garantálja tényleges függetlenségét a közigazgatási hatóságoktól, kilenc hónapon belül.

2.6. kötelezettségvállalás:

Vállalja, hogy jogi eszközökkel vagy fegyelmi úton üldözi a bizonyítottan bírósági út mellőzésével eljáró kivégzőket, a kínzások, embertelen és megalázó bánásmód elkövetőit. E kötelezettségvállalás egyben tartalmazza a törvényi és rendeleti szövegek módosítását is ott, ahol szükséges.

2.7. kötelezettségvállalás:

A jövőben pontosítandó megfelelő intézkedésekkel biztosítja a végrehajtó hatalomtól független, pártatlan bírósági szervezetrendszer működését. A tárgyalások befejezése előtt be kell nyújtani egy olyan állapotjelentést, amely egy cselekvési terv alapjául szolgál.

3.1. kötelezettségvállalás:

Vállalja a sajtóról és a kommunikációról szóló törvénykönyvek fölülvizsgálatát, hogy azokat a nemzetközi szabványok szintjére emelje, hat hónapon belül. Különösen elvárt, hogy megszüntesse a jelenlegi, sajtóról szóló törvény „becsületsértés és rágalmazás” vétségeiért járó börtönbüntetéseket.

3.2. kötelezettségvállalás:

Azonnali hatállyal garantálja a médiumok számára, a nem kormányszervek és a civilszervezetek képviselői számára a zaklatás, a megfélemlítés és a cenzúra mellőzését.

3.3. kötelezettségvállalás:

Garantálja azonnali hatállyal minden politikai szereplőnek és a civil társadalomnak, illetve az összes állampolgárnak a szólásszabadságot, a gyülekezési szabadságot, a békés megmozdulásokon való nyilvános részvételt az ország területén, minden zaklatástól, ellenőrzéstől és megfélemlítéstől mentesen.

3.4. kötelezettségvállalás:

Garantálja minden politikai szereplőnek és a civil társadalomnak a mozgás szabadságát állampolgárként, politikai tevékenységük keretében vagy civil szerveződése képviseletében.

3.5. kötelezettségvállalás:

A tárgyalások befejezése előtt vállalja, hogy biztosítja minden állampolgár számára az információhoz és a médiához való hozzáférést, ideértve az ellenzéki pártok és nem kormányszervek internetoldalát.

3.6. kötelezettségvállalás:

Vállalja, hogy fölülvizsgálja az audiovizuális szervezetek és a kommunikáció legfelsőbb hatósága felhatalmazását és alapszabályát, hogy garantálja tényleges függetlenségét a közigazgatási hatóságoktól, illetve minden politikai erőtől, hat hónapon belül.

4.1. kötelezettségvállalás:

Vállalja, hogy 2004. június 1-jén és július 1-jén az Európai Unió szerveihez eljuttatja a beszámolókat, amelyek tárgya a párbeszéd által érintett különböző területeken megvalósított fejlődés, illetve a kötelezettségvállalások végrehajtása.

4.2. kötelezettségvállalás:

A togói hatóságok a helyszínen rendelkezésre állnak a párbeszédben való részvételre, illetve arra, hogy megkönnyítsék a Bizottság tisztviselőinek és togói elnökségének esetleges küldetését a megkezdett párbeszéd keretei között.


EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

EGT-Vegyesbizottság

25.11.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 349/23


AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG

69/2004 HATÁROZATA

(2004. június 8.)

az EGT-megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról

AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodást kiigazító Jegyzőkönyv által módosított Megállapodásra (a továbbiakban: a Megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

A Megállapodás I. mellékletét módosította a Ciprusi Köztársaságnak, a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló megállapodás (1).

(2)

A szarvasmarha-, sertés-, juh-, kecske- és lófélék Cipruson, Csehországban, Észtországban, Lengyelországban, Lettországban, Litvániában, Magyarországon, Máltán, Szlovéniában és Szlovákiában előállított spermájának, petéinek és embrióinak Közösségen belüli kereskedelmére vonatkozó átmeneti intézkedések megállapításáról szóló, 2004. március 1-jei 2004/205/EK bizottsági határozatot (2) bele kell venni a Megállapodás szövegébe.

(3)

Ez a határozat nem vonatkozik Izlandra és Liechtensteinre,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A Megállapodás I. melléklet I. fejezet 4.2. része az alábbi ponttal egészül ki a 68. pont (2002/878/EK bizottsági határozat) után:

„69.

32004 D 0205: A Bizottság 2004. március 1-jei 2004/205/EK határozata a szarvasmarha-, sertés-, juh-, kecske- és lófélék Cipruson, Csehországban, Észtországban, Lengyelországban, Lettországban, Litvániában, Magyarországon, Máltán, Szlovéniában és Szlovákiában előállított spermájának, petéinek és embrióinak Közösségen belüli kereskedelmére vonatkozó átmeneti intézkedések megállapításáról (HL L 65., 2004.3.3., 23. o.).”

2. cikk

A 2004/205/EK határozatnak az Európai Unió Hivatalos Lapja EGT mellékletében közzéteendő norvég nyelvű szövege hiteles.

3. cikk

Ez a határozat 2004. június 9-én lép hatályba, feltéve ha addig az EGT-Vegyesbizottságnak elküldik a megállapodás 103. cikk (1) bekezdése szerinti összes értesítést (3).

4. cikk

E határozatot kihirdetik az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT részében és EGT mellékletében.

Kelt Brüsszelben, 2004. június 8-án.

az EGT-Vegyesbizottság részéről

az elnök

S. GILLESPIE


(1)  HL L 130., 2004.4.29., 3. o.

(2)  HL L 65., 2004.3.3., 23. o.

(3)  Nem tüntettek fel alkotmányos követelményeket.


25.11.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 349/25


AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG

70/2004. HATÁROZATA

(2004. június 8.)

az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabályok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel módosított megállapodásra (a továbbiakban: a Megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

A 2003. október 14-én Luxemburgban aláírt, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló megállapodás (1) módosította a Megállapodás II. mellékletét.

(2)

A kozmetikai termékekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 76/768/EGK tanácsi irányelvet (2) módosító, 2003. február 27-i 2003/15/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet a Megállapodás szövegébe kell illeszteni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A Megállapodás II. melléklete XVI. fejezetének 1. pontja (76/768/EGK tanácsi irányelv) a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„—

32003 L 0015: 2003. február 27-i 2003/15/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 66., 2003.3.11., 26. o.).”

2. cikk

A 2003/15/EK irányelv izlandi és norvég nyelvű szövegei, amelyeket az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-kiegészítésében kell kihirdetni, hitelesek.

3. cikk

Ez a határozat 2004. június 9-én lép hatályba, amennyiben a Megállapodás 103. cikkének (1) bekezdése szerint előírt összes értesítést eljuttatták az EGT-Vegyesbizottsághoz (3).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében kell kihirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2004. június 8-án.

az EGT-Vegyesbizottság részéről

az elnök

S. GILLESPIE


(1)  HL L 130., 2004.4.29., 3. o.

(2)  HL L 66., 2003.3.11., 26. o.

(3)  Nem tüntettek fel alkotmányos követelményeket.


25.11.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 349/26


AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG

71/2004. HATÁROZATA

(2004. június 8.)

az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabályok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel módosított megállapodásra (a továbbiakban: a Megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

A Megállapodás II. mellékletét az EGT-Vegyesbizottság 2002. július 12-i 102/2002/EGK határozata (1) módosította.

(2)

Az áruknak a tagállamok közötti szabad mozgásával kapcsolatban a belső piac működéséről szóló, 1998. december 7-i 2679/98/EK tanácsi rendeletet (2) a Megállapodás szövegébe kell illeszteni.

(3)

A Tanács és a tagállamok kormányképviselőinek az 1998. december 7-i tanácsi ülés keretében az áruk szabad mozgásával kapcsolatos állásfoglalását (3) a Megállapodás szövegébe kell illeszteni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A Megállapodás II. mellékletének XX. fejezete a következőképpen módosul:

1.

A következő címsor és pont kerül a „XX. ÁRUK SZABAD MOZGÁSA – ÁLTALÁNOS” címsor után

„EMLÍTETT JOGI AKTUSOK

1.

398 R 2679: Az áruknak a tagállamok közötti szabad mozgásával kapcsolatban a belső piac működéséről szóló, 1998. december 7-i 2679/98/EK tanácsi rendelet (HL L 337., 1998.12.12., 8. o.)”

2.

Az 1., 2., 3. és 4. pont ennek megfelelően 2., 3., 4. és 5. pont lesz.

3.

Az 5. pont (2001/893/EK bizottsági ajánlás) után a következő pont lép:

„6.

498 X 1212(01): A Tanács és a tagállamok kormányképviselőinek az 1998. december 7-i tanácsi ülésen hozott, az áruk szabad mozgásával kapcsolatos állásfoglalása (HL L 337., 1998.12.12., 10. o.)”

2. cikk

A 2679/98/EK rendelet és a Tanács és a tagállamok kormányképviselőinek az 1998. december 7-i tanácsi ülésen hozott állásfoglalása izlandi és norvég nyelvű szövegei, amelyeket az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-kiegészítésében kell kihirdetni, hitelesek.

3. cikk

Ez a határozat 2004. június 9-én lép hatályba, amennyiben a megállapodás 103. cikkének (1) bekezdése szerint előírt összes értesítést eljuttatták az EGT-Vegyesbizottsághoz (4).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében, illetve EGT-kiegészítésében kell kihirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2004. június 8-án.

az EGT-Vegyesbizottság részéről

az elnök

S. GILLESPIE


(1)  HL L 298., 2002.10.31., 17. o.

(2)  HL L 337., 1998.12.12., 8. o.

(3)  HL L 337., 1998.12.12., 10. o.

(4)  Alkotmányos követelmények megjelölve.


MELLÉKLET

AZ EFTA-ÁLLAMOK NYILATKOZATA

a tanács és a tagállamok kormányképviselőinek az 1998. december 7-i tanácsi ülésen hozott, az áruk szabad mozgásával kapcsolatos állásfoglalásáról

(egy új, 6. pont beillesztése az EGT-megállapodás II. Mellékletének XX. [Az áruk szabad mozgása–általános] fejezetébe)

Az EFTA-államok vállalják, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy a Tanács és a tagállamok kormányképviselőinek az 1998. december 7-i tanácsi ülésen hozott, az áruk szabad mozgásával kapcsolatos állásfoglalása végrehajtásában az EU-tagállamokéval megegyező kötelezettségeket vállaljanak.

KÖZÖS NYILATKOZAT

az áruknak a tagállamok közötti szabad mozgásával kapcsolatban a belső piac működéséről szóló, 1998. december 7-i 2679/98/EK tanácsi rendeletnek a megállapodás szövegébe illesztéséről

(egy új, 6. pont beillesztése az EGT-megállapodás II. Mellékletének XX. [Az áruk szabad mozgása–általános] fejezetébe)

A Szerződő Felek egyetértenek abban, hogy a 2679/98/EK tanácsi rendelet vonatkozásai a belső piac kiteljesítésének tekintetében fontossággal bírnak.

Ennek következtében a Felek a 2679/98/EK rendeletet az EGT-megállapodás részeként kívánják alkalmazni.

Ez nem sérti azt a megegyezést, mely szerint a bel- és igazságügyek az EGT-megállapodás hatályán kívül esnek.


25.11.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 349/29


AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG

72/2004 HATÁROZATA

(2004. június 8.)

az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabályok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel módosított megállapodásra (a továbbiakban: a Megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

A 2003. október 14-én Luxembourgban aláírt, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló megállapodás módosította (1) a Megállapodás II. mellékletét.

(2)

A 2003. április 23-i bizottsági irányelvet 2003/32/EK, amely a 93/42/EGK tanácsi irányelvben meghatározott követelmények tekintetében az állati eredetű szövetek felhasználásával készült orvostechnikai eszközökre vonatkozó részletes előírásokat vezet be, a Megállapodás szövegébe kell illeszteni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A Megállapodás II. melléklete XXX. fejezetének 4. pontja (2003/12/EK tanácsi irányelv) után a következő pont szövege lép:

„5.

32003 L 0032: 2003. április 23-i bizottsági irányelv 2003/32/EK, amely részletes előírásokat vezet be a 93/42/EGK tanácsi irányelvben meghatározott követelmények tekintetében az állati eredetű szövetek felhasználásával készült orvostechnikai eszközökre (HL L 105., 2003.4.26., 18. o.) (2).”

2. cikk

A 2003/32/EK irányelv izlandi és norvég nyelvű szövegei, amelyeket az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-kiegészítésében kell kihirdetni, hitelesek.

3. cikk

Ez a határozat 2004. június 9-én lép hatályba, amennyiben a megállapodás 103. cikkének (1) bekezdése szerint előírt összes értesítést eljuttatták az EGT-Vegyesbizottsághoz (3).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében, illetve EGT-kiegészítésében kell kihirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2004. június 8-án.

az EGT-Vegyesbizottság részéről

az elnök

S. GILLESPIE


(1)  HL L 130., 2004.4.29., 3. o.

(2)  HL L 105., 2003.4.26., 18. o.

(3)  Nem tüntettek fel alkotmányos követelményeket.


25.11.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 349/30


AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG

73/2004. HATÁROZATA

(2004. június 8.)

az EGT-megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról

AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel módosított megállapodásra (a továbbiakban: a Megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

A 2003. október 14-én Luxemburgban aláírt, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló megállapodás (1) módosította a Megállapodás IX. mellékletét.

(2)

Az értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról, és a 2001/34/EK irányelv módosításáról szóló, 2003. november 4-i 2003/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet (2) a Megállapodás szövegébe kell illeszteni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A Megállapodáshoz csatolt IX. jegyzőkönyvet az alábbiak szerint kell módosítani:

1.

A 24. pont (2001/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv) a következőkkel egészül ki:

„ahogyan azt a:

32003 L 0071: Az Európai Parlament és a Tanács 2003. november 4-i 2003/71/EK irányelve (HL L 345., 2003.12.31., 64. o.) módosította.”

2.

A 29a. pont után (2003/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv) a következő kerül:

„29b.

32003 L 0071: Az értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról, és a 2001/34/EK irányelv módosításáról szóló, 2003. november 4-i 2003/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 345., 2003.12.31., 64. o.).”

2. cikk

A 2003/71/EK irányelv izlandi és norvég nyelvű szövegei, amelyeket az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-kiegészítésében kell kihirdetni, hitelesek.

3. cikk

Ez a határozat 2004. június 9-én lép hatályba, amennyiben a Megállapodás 103. cikkének (1) bekezdése szerint előírt összes értesítést eljuttatták az EGT-Vegyesbizottsághoz (3).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében, illetve EGT-kiegészítésében kell kihirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2004. június 8-án.

az EGT-Vegyesbizottság részéről

az elnök

S. GILLESPIE


(1)  HL L 130., 2004.4.29., 3. o.

(2)  HL L 345., 2003.12.31., 64. o.

(3)  Alkotmányos követelmények megjelölve.


25.11.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 349/32


AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG

74/2004 HATÁROZATA

(2004. június 8.)

az EGT-megállapodás XI. mellékletének (Távközlési szolgáltatások) módosításáról

AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel módosított megállapodásra (a továbbiakban: a Megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

A 2003. október 14-én Luxemburgban aláírt, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló megállapodás (1) módosította a Megállapodás XI. mellékletét.

(2)

A helymeghatározással kibővített segélyhívó rendszerek alkalmazásában az elektronikus hírközlő hálózatban a hívó helymeghatározó adatainak feldolgozásáról szóló, 2003. július 25-i 2003/558/EK bizottsági ajánlást (2) a Megállapodás szövegébe kell illeszteni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A Megállapodás XI. mellékletének 5cn. pontja után (2003/548/EK bizottsági határozata) a következő pont kerül:

„5co.

32003 H 0558: A helymeghatározással kibővített segélyhívó rendszerek alkalmazásában az elektronikus hírközlő hálózatban a hívó helymeghatározó adatainak feldolgozásáról szóló, 2003. július 25-i 2003/558/EK bizottsági ajánlás (HL L 189., 2003.7.29., 49. o.)”

2. cikk

A 2003/558/EK ajánlás izlandi és norvég nyelvű szövegei, amelyeket az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-kiegészítésében kell kihirdetni, hitelesek.

3. cikk

Ez a határozat 2004. június 9-én lép hatályba, amennyiben a megállapodás 103. cikkének (1) bekezdése szerint előírt összes értesítést eljuttatták az EGT-Vegyesbizottsághoz (3).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében, illetve EGT-kiegészítésében kell kihirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2004. június 8-án.

az EGT-Vegyesbizottság részéről

az elnök

S. GILLESPIE


(1)  HL L 130., 2004.4.29., 3. o.

(2)  HL L 189., 2003.7.29., 49. o.

(3)  Nem tüntettek fel alkotmányos követelményeket.


25.11.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 349/33


AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG

75/2004 HATÁROZATA

(2004. június 8.)

az EGT-megállapodás XI. mellékletének (Távközlési szolgáltatások) módosításáról

AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel módosított megállapodásra (a továbbiakban: a Megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

A 2003. október 14-én Luxemburgban aláírt, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló megállapodás (1) módosította a Megállapodás XI. mellékletét.

(2)

A 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján a személyes adatok Argentínában biztosított megfelelő védelméről szóló, 2003. június 30-i 2003/490/EK bizottsági határozatot (2) a Megállapodás szövegébe kell illeszteni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A Megállapodás XI. mellékletének 5ef. pontja után (2002/16/EK bizottsági határozat) a következő pont kerül:

„5eg.

32003 D 0490: A 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján a személyes adatok Argentínában biztosított megfelelő védelméről szóló, 2003. június 30-i 2003/490/EK bizottsági határozat (HL L 168., 2003.7.5., 19. o.).”

2. cikk

A 2003/490/EK határozat izlandi és norvég nyelvű szövegei, amelyeket az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-kiegészítésében kell kihirdetni, hiteleseku.

3. cikk

Ez a határozat 2004. június 9-én lép hatályba, amennyiben a megállapodás 103. cikkének (1) bekezdése szerint előírt összes értesítést eljuttatták az EGT-Vegyesbizottsághoz (3).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében, illetve EGT-kiegészítésében kell kihirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2004. június 8-án.

az EGT-Vegyesbizottság részéről

az elnök

S. GILLESPIE


(1)  HL L 130., 2004.4.29., 3. o.

(2)  HL L 168., 2003.7.5., 19. o.

(3)  Nem tüntettek fel alkotmányos követelményeket.


25.11.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 349/34


AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG

76/2004. HATÁROZATA

(2004. június 8.)

az EGT-megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról

AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel módosított megállapodásra (a továbbiakban: a Megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

A 2003. október 14-én Luxemburgban aláírt, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló megállapodás (1) módosította a Megállapodás XIII. mellékletét.

(2)

A fenntartható közlekedéspolitika keretén belül az Ausztrián áthaladó nehéz tehergépjárművekre alkalmazandó, 2004-re vonatkozó átmeneti pontrendszer létrehozásáról szóló, 2003. december 22-i 2327/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (2) be kell illeszteni a Megállapodásba,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A Megállapodás XIII. mellékletének 26d. pontja után (792/94/EK bizottsági rendelet) a következő pont kerül:

„26e.

32003 R 2327: A fenntartható közlekedéspolitika keretén belül az Ausztrián áthaladó nehéz tehergépjárművekre alkalmazandó, 2004-re vonatkozó átmeneti pontrendszer létrehozásáról szóló, 2003. december 22-i 2327/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 345., 2003.12.31., 30. o).

A rendelet rendelkezéseit e megállapodás alkalmazásában a következő kiigazítással kell értelmezni:

a)

A II. mellékletet III. mellékletnek kell átírni.

b)

A rendelet I. melléklete után a következő kerül:

»II. MELLÉKLET

2004-re, 2005-re és 2006-ra rendelkezésre álló pontok

 

2004

2005

2006

Izland

572

544

515

Liechtenstein

104 000

98 527

93 053

Norvégia

26 299

24 915

23 531«

2. cikk

A 2327/2003/EK rendelet izlandi és norvég nyelvű szövegei, amelyeket az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-kiegészítésében kell kihirdetni, hitelesek.

3. cikk

Ez a határozat 2004. június 9-én lép hatályba, amennyiben a Megállapodás 103. cikkének (1) bekezdése szerint előírt összes értesítést eljuttatták az EGT-Vegyesbizottsághoz (3).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében, illetve EGT-kiegészítésében kell kihirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2004. június 8-án.

az EGT-Vegyesbizottság részéről

az elnök

S. GILLESPIE


(1)  HL L 130., 2004.4.29., 3. o.

(2)  HL L 345., 2003.12.31., 30. o.

(3)  Nem tüntettek fel alkotmányos követelményeket.


25.11.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 349/36


AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG

77/2004 HATÁROZATA

(2004. június 8.)

az EGT-megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról

AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel módosított megállapodásra (a továbbiakban: a Megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

A 2003. október 14-én Luxemburgban aláírt, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló megállapodás (1) módosította a Megállapodás XIII. mellékletét.

(2)

A kettős héjazatú vagy azzal egyenértékű szerkezeti megoldással rendelkező egyhéjazatú olajszállító tartályhajók gyorsított bevezetéséről szóló 417/2002/EK rendeletet módosító, 2003. július 22-i 1726/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet a Megállapodás szövegébe kell illeszteni (2),

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A megállapodás XIII. mellékletének 56m. pontja (417/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) a következő franciabekezdéssel egészül ki:

„—

32003 R 1726: 2003. július 22-i 1726/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 249., 2003.10.1., 1. o.).”

2. cikk

Az 1726/2003/EK rendelet izlandi és norvég nyelvű szövegei, amelyeket az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-kiegészítésében kell kihirdetni, hitelesek.

3. cikk

Ez a határozat 2004. június 9-én lép hatályba, amennyiben a Megállapodás 103. cikkének (1) bekezdése szerint előírt összes értesítést eljuttatták az EGT-Vegyesbizottsághoz (3).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében kell kihirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2004. június 8-án.

az EGT-Vegyesbizottság részéről

az elnök

S. GILLESPIE


(1)  HL L 130., 2004.4.29., 3. o.

(2)  HL L 249., 2003.10.1., 1. o.

(3)  Nem tüntettek fel alkotmányos követelményeket.


25.11.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 349/37


AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG 80/2004 HATÁROZATA

(2004. június 8.)

az EGT-megállapodás XV. mellékletének (Állami támogatás) módosításáról

AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel módosított megállapodásra (a továbbiakban: a megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

A 2003. október 14-én Luxemburgban aláírt, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló megállapodás (1) módosította a megállapodás XV. mellékletét.

(2)

A hajógyártásra vonatkozó határozott idejű védintézkedések bevezetéséről szóló 1177/2002/EK rendeletet (2) módosító, 2004. március 11-i 502/2004/EK tanácsi rendeletet a megállapodás szövegébe kell illeszteni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A megállapodás XV. mellékletének 1ca. pontja (1177/2002/EK tanácsi rendelet) a következő szöveggel egészül ki:

„a következővel módosított:

32004 R 0502: 2004. március 11-i 502/2004/EK tanácsi rendelet (HL L 81., 2004.3.19., 6. o.).”

2. cikk

Az 502/2004/EK rendelet izlandi és norvég nyelvű szövegei, amelyeket az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-kiegészítésében kell kihirdetni, hitelesek.

3. cikk

Ez a határozat 2004. június 9-én lép hatályba, amennyiben a megállapodás 103. cikkének (1) bekezdése szerint előírt összes értesítést eljuttatták az EGT-Vegyesbizottsághoz (3).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében kell kihirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2004. június 8-án.

az EGT-Vegyesbizottság részéről

az elnök

S. GILLESPIE


(1)  HL L 130., 2004.4.29., 3. o.

(2)  HL L 81., 2004.3.19., 6. o.

(3)  Alkotmányos követelmény nincs megemlítve.


25.11.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 349/38


AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG

81/2004 HATÁROZATA

(2004. június 8.)

az EGT-megállapodás XVI. mellékletének (Közbeszerzés) módosításáról

AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel módosított megállapodásra (a továbbiakban: a megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

A 2003. október 14-én Luxembourgban aláírt, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló megállapodás (1) módosította a megállapodás XVI. mellékletét.

(2)

A közös közbeszerzési szószedetről szóló 2195/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet módosító, 2003. december 16-i 2151/2003/EK bizottsági rendeletet (2) a megállapodás szövegébe kell illeszteni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A megállapodás XVI. mellékletének 6a. pontja (2195/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) a következő szöveggel egészül ki:

„a következővel módosított:

32003 R 2151: a 2195/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet módosító (HL L 329., 2003.12.17., 1. o., a HL L 330., 2003.12.18., 34. o. számában helyesbítve) 2003. december 16-i 2151/2003/EK bizottsági rendelet.”

2. cikk

A 2151/2003/EK rendelet izlandi és norvég nyelvű szövegei, amelyeket az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-kiegészítésében kell kihirdetni, hitelesek.

3. cikk

Ez a határozat 2004. június 9-én lép hatályba, amennyiben a megállapodás 103. cikkének (1) bekezdése szerint előírt összes értesítést eljuttatták az EGT-Vegyesbizottsághoz (3).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében kell kihirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2004. június 8-án.

az EGT-Vegyesbizottság részéről

az elnök

S. GILLESPIE


(1)  HL L 130., 2004.4.29., 3. o.

(2)  HL L 329., 2003.12.17., 1. o. A HL L 330., 2003.12.18., 34. o. számában helyesbített rendelet.

(3)  Alkotmányos követelmény nincs megemlítve.


25.11.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 349/39


AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG

82/2004 HATÁROZATA

(2004. június 8.)

az EGT-megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról

AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel módosított megállapodásra (a továbbiakban: a megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

A 2003. október 14-én Luxemburgban aláírt, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló megállapodás (1) módosította a megállapodás XX. mellékletét.

(2)

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló, 2003. január 27-i 2002/96/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet (2) a megállapodás szövegébe kell illeszteni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A megállapodás XX. melléklete a 32f. pont után (2000/76/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv) a következő ponttal egészül ki:

„32fa.

32002 L 0096: az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló, 2003. január 27-i 2002/96/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 37., 2003.2.13., 24. o.).

Ezen megállapodás alkalmazásában az irányelv rendelkezéseit a következő kiigazítással kell értelmezni:

 

A 17. cikk (4) bekezdésének a) pontjában az »Izland« szó után a »Görögország« szót kell beilleszteni.”

2. cikk

A 2002/96/EK irányelv izlandi és norvég nyelvű szövegei, amelyeket az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-kiegészítésében kell kihirdetni, hitelesek.

3. cikk

Ez a határozat 2004. június 9-én lép hatályba, amennyiben a megállapodás 103. cikkének (1) bekezdése szerint előírt összes értesítést eljuttatták az EGT-vegyesbizottsághoz (3).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében kell kihirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2004. június 8-án.

az EGT-Vegyesbizottság részéről

az elnök

S. GILLESPIE


(1)  HL L 130., 2004.4.29., 3. o.

(2)  HL L 37., 2003.2.13., 24. o.

(3)  Alkotmányos követelmények megjelölve.


25.11.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 349/40


AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG

83/2004 HATÁROZATA

(2004. június 8.)

az EGT-megállapodás XXI. mellékletének (Statisztika) módosításáról

AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel módosított megállapodásra (a továbbiakban: a megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

A 2003. október 14-én Luxembourgban aláírt, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló megállapodás (1) módosította a megállapodás XXI. mellékletét.

(2)

A felmérés jellemzői listájának kiigazítása tekintetében a közösségi munkaerő mintavételes felmérésének megszervezéséről szóló 577/98/EK tanácsi rendeletet (2) módosító, 2003. november 25-i 2257/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet a megállapodás szövegébe kell illeszteni.

(3)

E határozat hatálya nem terjed ki Liechtensteinre,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A megállapodás XXI. mellékletének 18a. pontja (577/98/EK tanácsi rendeletet) a következőképpen módosul:

1.

A következő francia bekezdéssel egészül ki:

„—

32003 R 2257: 2003. november 25-i 2257/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 336., 2003.12.23., 6. o.).”

2.

A kiigazítás bevezető mondata és a kiigazítás helyébe a következő szöveg lép:

„Ezen megállapodás alkalmazásában a rendelet rendelkezéseit a következő kiigazítással kell értelmezni:

a)

A rendelet hatálya nem terjed ki Liechtensteinre.

b)

A 4. cikk (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

»Norvégia, Spanyolország, Finnország és az Egyesült Királyság 2007 végéig terjedő átmeneti időszakban a strukturális változókat egyetlen negyedévre vonatkozóan vizsgálhatja.«”

2. cikk

A 2257/2003/EK rendelet izlandi és norvég nyelvű szövegei, amelyeket az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-kiegészítésében kell kihirdetni, hitelesek.

3. cikk

Ez a határozat 2004. június 9-én lép hatályba, amennyiben a megállapodás 103. cikkének (1) bekezdése szerint előírt összes értesítést eljuttatták az EGT-Vegyesbizottsághoz (3).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében kell kihirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2004. június 8-án.

az EGT-Vegyesbizottság részéről

az elnök

S. GILLESPIE


(1)  HL L 130., 2004.4.29., 3. o.

(2)  HL L 336., 2003.12.23., 6. o.

(3)  Alkotmányos követelmény nincs megemlítve.


25.11.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 349/42


AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG

84/2004 HATÁROZATA

(2004. június 8.)

az EGT-megállapodás XXI. mellékletének (Statisztika) módosításáról

AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel módosított megállapodásra (a továbbiakban: a megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

A 2003. október 14-én Luxemburgban aláírt, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló megállapodás (1) módosította a megállapodás XXI. mellékletét.

(2)

Az 577/98/EK tanácsi rendelettel előírt, a munka és a családi élet összeegyeztetésével kapcsolatos 2005. évi ad hoc modul meghatározásainak elfogadásáról szóló, 2004. január 8-i 29/2004/EK bizottsági rendeletet (2) a megállapodás szövegébe kell illeszteni.

(3)

A rövid távú statisztikákról szóló, 1998. május 19-i 1165/98/EK tanácsi rendelet (3) a megállapodás szövegébe van illesztve.

(4)

Az 1165/98/EK rendelet hatályon kívül helyezi az azt követően módosított, a megállapodásba illesztett 1978. február 13-i 78/166/EGK tanácsi irányelvet (4), amelyet ebből következően a megállapodás értelmében hatályon kívül kell helyezni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A megállapodás XXI. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A 18ae. pont után a következő pont kerül beillesztésre (247/2003/EK bizottsági rendelet):

„18af.

32004 R 0029: Az 577/98/EK tanácsi rendelettel előírt, a munka és a családi élet összeegyeztetésével kapcsolatos 2005. évi ad hoc modul meghatározásainak elfogadásáról szóló, 2004. január 8-i 29/2004/EK bizottsági rendelet (HL L 5., 2004.1.9., 57. o.).

Ezen megállapodás alkalmazásában a rendelet rendelkezéseit a következő kiigazítással kell értelmezni:

 

A rendelet hatálya nem terjed ki Liechtensteinre.”

2.

A 4. pont szövegét el kell hagyni.

2. cikk

A 29/2004/EK rendelet izlandi és norvég nyelvű szövegei, amelyeket az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-kiegészítésében kell kihirdetni, hitelesek.

3. cikk

Ez a határozat 2004. június 9-én lép hatályba, amennyiben a megállapodás 103. cikkének (1) bekezdése szerint előírt összes értesítést eljuttatták az EGT-Vegyesbizottsághoz (5).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében kell kihirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2004. június 8-án.

az EGT-Vegyesbizottság részéről

az elnök

S. GILLESPIE


(1)  HL L 130., 2004.4.29., 3. o.

(2)  HL L 5., 2004.1.9., 57. o.

(3)  HL L 162., 1998.6.5., 1. o.

(4)  HL L 52., 1978.1.23., 17. o.

(5)  Alkotmányos követelmény nincs megemlítve.


25.11.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 349/44


AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG

85/2004 HATÁROZATA

(2004. június 8.)

az EGT-megállapodás XXI. mellékletének (Statisztika) módosításáról

AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel módosított megállapodásra (a továbbiakban: a megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

A 2003. október 14-én Luxembourgban aláírt, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló megállapodás (1) módosította a megállapodás XXI. mellékletét.

(2)

A jövedelmekre és életkörülményekre vonatkozó közösségi statisztikáról (EU-SILC) szóló 1177/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a meghatározások és frissített meghatározások tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2003. október 21-i 1980/2003/EK bizottsági rendeletet (2) be kell illeszteni a megállapodásba.

(3)

A jövedelmekre és életkörülményekre vonatkozó közösségi statisztikáról (EU-SILC) szóló 1177/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a terepmunka szempontjai és az imputálási eljárások tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2003. október 21-i 1981/2003/EK bizottsági rendeletet (3) be kell illeszteni a megállapodásba.

(4)

A jövedelmekre és életkörülményekre vonatkozó közösségi statisztikáról (EU-SILC) szóló 1177/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a mintavételi és követési szabályok tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2003. október 21-i 1982/2003/EK bizottsági rendeletet (4) be kell illeszteni a megállapodásba.

(5)

A jövedelmekre és életkörülményekre vonatkozó közösségi statisztikáról (EU-SILC) szóló 1177/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az elsődleges célváltozók felsorolása tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2003. november 7-i 1983/2003/EK bizottsági rendeletet (5) be kell illeszteni a megállapodásba,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A megállapodás XXI. mellékletének 18i. pontja (1177/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) után a következő pontokat kell beilleszteni:

„18j.

32003 R 1980: A jövedelmekre és életkörülményekre vonatkozó közösségi statisztikáról (EU-SILC) szóló 1177/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a meghatározások és frissített meghatározások tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2003. október 21-i 1980/2003/EK bizottsági rendelet (HL L 298., 2003.11.17., 1. o.).

18k.

32003 R 1981: A jövedelmekre és életkörülményekre vonatkozó közösségi statisztikáról (EU-SILC) szóló 1177/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a terepmunka szempontjai és az imputálási eljárások tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2003. október 21-i 1981/2003/EK bizottsági rendelet (HL L 298., 2003.11.17., 23. o.).

18l.

32003 R 1982: A jövedelmekre és életkörülményekre vonatkozó közösségi statisztikáról (EU-SILC) szóló 1177/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a mintavételi és követési szabályok tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2003. október 21-i 1982/2003/EK bizottsági rendelet (HL L 298., 2003.11.17., 29. o.).

18m.

32003 R 1983: A jövedelmekre és életkörülményekre vonatkozó közösségi statisztikáról (EU-SILC) szóló 1177/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az elsődleges célváltozók felsorolása tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2003. november 7-i 1983/2003/EK bizottsági rendelet (HL L 298., 2003.11.17., 34. o.).”

2. cikk

Az 1980/2003/EK, 1981/2003/EK, 1982/2003/EK és 1983/2003/EK rendelet izlandi és norvég nyelvű szövegei, amelyeket az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-kiegészítésében kell kihirdetni, hitelesek.

3. cikk

Ez a határozat 2004. június 9-én lép hatályba, amennyiben a megállapodás 103. cikkének (1) bekezdése szerint előírt összes értesítést eljuttatták az EGT-Vegyesbizottsághoz (6).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében, illetve EGT-kiegészítésében kell kihirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2004. június 8-án.

az EGT-Vegyesbizottság részéről

az elnök

S. GILLESPIE


(1)  HL L 130., 2004.4.29., 3. o.

(2)  HL L 298., 2003.11.17., 1. o.

(3)  HL L 298., 2003.11.17., 23. o.

(4)  HL L 298., 2003.11.17., 29. o.

(5)  HL L 298., 2003.11.17., 34. o.

(6)  Alkotmányos követelmények nincsenek megjelölve.


25.11.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 349/46


AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG

86/2004 HATÁROZATA

(2004. június 8.)

az EGT-megállapodás XXI. mellékletének (Statisztika) módosításáról

AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel módosított megállapodásra (a továbbiakban: a megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

A 2003. október 14-én Luxembourgban aláírt, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló megállapodás (1) módosította a megállapodás XXI. mellékletét.

(2)

A „szegénység generációk közötti átörökítésével” kapcsolatos másodlagos célváltozók jegyzéke tekintetében a jövedelmekre és életkörülményekre vonatkozó közösségi statisztikáról (EU-SILC) szóló 1177/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, 2004. január 6-i 16/2004/EK bizottsági rendeletet (2) a megállapodás szövegébe kell illeszteni.

(3)

Az időközi és záró minőségi jelentések részletes tartalma tekintetében a jövedelmekre és életkörülményekre vonatkozó közösségi statisztikáról (EU-SILC) szóló 1177/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, 2004. január 5-i 28/2004/EK bizottsági rendeletet (3) a megállapodás szövegébe kell illeszteni.

(4)

A 2003–2009. referenciaév tekintetében az acéliparra vonatkozó éves közösségi statisztikák előállításáról szóló, 2003. december 5-i 48/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (4) a megállapodás szövegébe kell illeszteni.

(5)

A tej és tejtermékek statisztikai felméréséről szóló 96/16/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. december 5-i 2003/107/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet (5) a megállapodás szövegébe kell illeszteni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A megállapodás XXI. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A 18m. (1983/2003/EK bizottsági rendelet) pont után a következő pontok kerülnek beillesztésre:

„18n.

32004 R 0016: a »szegénység generációk közötti átörökítésével« kapcsolatos másodlagos célváltozók jegyzéke tekintetében a jövedelmekre és életkörülményekre vonatkozó közösségi statisztikáról (EU-SILC) szóló 1177/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, 2004. január 6-i 16/2004/EK bizottsági rendelet (HL L 4., 2004.1.8., 3. o.).

18o.

32004 R 0028: az időközi és záró minőségi jelentések részletes tartalma tekintetében a jövedelmekre és életkörülményekre vonatkozó közösségi statisztikáról (EU-SILC) szóló 1177/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, 2004. január 5-i 28/2004/EK bizottsági rendelet (HL L 5., 2004.1.9., 42. o.).”

2.

A 4b. pont után a következő pont kerül beillesztésre (2186/93/EGK tanácsi rendelet):

„4c.

32004 R 0048: a 2003–2009. referenciaév tekintetében az acéliparra vonatkozó éves közösségi statisztikák előállításáról szóló, 2003. december 5-i 48/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 7., 2004.1.13., 1. o.).”

3.

A 21. pontba a következő szöveget kell beilleszteni (96/16/EK tanácsi irányelv):

„a következőkkel módosított:

32003 L 0107: 2003. december 5-i 2003/107/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 7., 2004.1.13., 40. o.).”

2. cikk

A 16/2004/EK, 28/2004/EK és 48/2004/EK rendeletek, valamint a 2003/107/EK irányelv izlandi és norvég nyelvű szövegei, amelyeket az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-kiegészítésében kell kihirdetni, hitelesek.

3. cikk

Ez a határozat 2004. június 9-én lép hatályba, amennyiben a megállapodás 103. cikkének (1) bekezdése szerint előírt összes értesítést eljuttatták az EGT-Vegyesbizottsághoz (6).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében kell kihirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2004. június 8-án.

az EGT-Vegyesbizottság részéről

az elnök

S. GILLESPIE


(1)  HL L 130., 2004.4.29., 3. o.

(2)  HL L 4., 2004.1.8., 3. o.

(3)  HL L 5., 2004.1.9., 42. o.

(4)  HL L 7., 2004.1.13., 1. o.

(5)  HL L 7., 2004.1.13., 40. o.

(6)  Alkotmányos követelmény nincs megemlítve.


25.11.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 349/48


AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG

87/2004 HATÁROZATA

(2004. június 8.)

az EGT-megállapodásnak a négy szabadságon kívül eső meghatározott területeken folytatott együttműködésről szóló 31. jegyzőkönyve módosításáról

AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel módosított megállapodásra (a továbbiakban: megállapodás) és különösen annak 86. és 98. cikkére,

mivel:

(1)

Az EGT-Vegyesbizottság 2004. április 23-i 58/2004 határozata módosította a megállapodás 31. jegyzőkönyvét (1).

(2)

Helyénvaló a szerződő felek együttműködését kiterjeszteni az eEurope 2005 cselekvési terv figyelemmel kísérésére, a helyes gyakorlatok terjesztésére, valamint a hálózati és informatikai biztonság javítására vonatkozó többéves (2003–2005) (MODINIS) program elfogadásáról szóló, 2003. november 17-i 2256/2003/EK európai parlamenti és tanácsi határozatra (2).

(3)

Ennek következtében a megállapodás 31. jegyzőkönyvét módosítani kell annak érdekében, hogy a kibővített együttműködés 2004. január 1-jei kezdettel lehetővé váljon,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A megállapodás 31. jegyzőkönyve 2. cikkének (5) bekezdése az alábbi francia bekezdéssel egészül ki:

„—

32003 D 2256: az Európai Parlament és a Tanács 2003. november 17-i 2256/2003/EK határozata (HL L 336., 2003.12.23., 1. o.).”

2. cikk

Ez a határozat 2004. június 9-én lép hatályba, amennyiben a megállapodás 103. cikkének (1) bekezdése szerinti összes értesítést eljuttatták az EGT-Vegyesbizottsághoz (3).

Rendelkezéseit 2004. január 1-jétől kell alkalmazni.

3. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében, illetve EGT-kiegészítésében kerül közzétételre.

Kelt Brüsszelben, 2004. június 8-án.

az EGT-Vegyesbizottság részéről

az elnök

S. GILLESPIE


(1)  HL L 277., 2004.8.26., 29. o.

(2)  HL L 336., 2003.12.23., 1. o.

(3)  Alkotmányos követelmények nincsenek megjelölve.


25.11.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 349/49


AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG

88/2004 HATÁROZATA

(2004. június 8.)

a megállapodásnak a négy alapszabadságon kívül eső különleges területeken való együttműködésről szóló 31. jegyzőkönyve módosításáról

AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel módosított megállapodásra (a továbbiakban: a megállapodás) és különösen annak 86. és 98. cikkére,

mivel:

(1)

A 2004. április 26-i 65/2004 EGT-Vegyesbizottsági határozat (1) módosította a megállapodás 31. jegyzőkönyvét.

(2)

A megállapodás 31. jegyzőkönyve 3. cikke (2) bekezdése értelmében az EFTA-államok teljes mértékben részt vesznek az 1210/90/EGK tanácsi rendelettel (2) felállított Európai Környezetvédelmi Ügynökségben.

(3)

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózat létrehozásáról szóló 1210/90/EGK tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2003. július 22-i 1641/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) módosította az 1210/90/EGK tanácsi rendeletet.

(4)

Ebből kifolyólag a megállapodás 31. jegyzőkönyvét módosítani kell annak érdekében, hogy figyelembe lehessen venni az Európai Környezetvédelmi Ügynökségben és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózatban az 1641/2003/EK rendelettel bevezetett változásokat,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A megállapodás 31. jegyzőkönyve a következőképpen módosul:

1.

A 3. cikk (2) bekezdése a) pontjának a vége a következő szavakkal egészül ki:

„és az 1641/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (4)

2.

A 3. cikk (2) bekezdésének m) pontja után a következő albekezdés kerül:

„n)

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1210/90/EGK rendelet alkalmazásában, az ügynökség EFTA-államokat érintő dokumentumaira is alkalmazandó.”

2. cikk

A határozat a megállapodás 103. cikkének (1) bekezdése értelmében az EGT-Vegyesbizottság utolsó értesítését követő napon lép hatályba (5).

3. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében kell kihirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2004. június 8-án.

az EGT-Vegyesbizottság részéről

az elnök

S. GILLESPIE


(1)  HL L 277., 2004.8.26., 182. o.

(2)  HL L 120., 1990.5.11., 1. o.

(3)  HL L 245., 2003.9.29., 1. o.

(5)  Alkotmányos követelmény nincs megjelölve.


25.11.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 349/51


AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG

89/2004 HATÁROZATA

(2004. június 8.)

a megállapodásnak az egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről szóló 31. jegyzőkönyve módosításáról

AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel módosított megállapodásra (a továbbiakban: a megállapodás) és különösen annak 86. és 98. cikkére,

mivel:

(1)

Az 1999. november 26-i, 173/1999 EGT-Vegyesbizottsági határozat (1) módosította a megállapodás 31. számú jegyzőkönyvét.

(2)

A megállapodás szerződő feleinek együttműködését szükséges kiterjeszteni a 2004–2007. évre vonatkozóan a fogyasztóvédelmi politikát támogató közösségi cselekvések finanszírozását szolgáló általános keret létrehozásáról szóló, 2003. december 8-i 20/2004/EK európai parlamenti és tanácsi határozatra (2).

(3)

Ennek következtében a megállapodás 31. számú jegyzőkönyvét módosítani kell annak érdekében, hogy a kibővített együttműködés 2004. január 1-jei kezdettel lehetővé váljon,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A megállapodás 31. jegyzőkönyve 6. cikkének (3) bekezdéséhez a következő albekezdés kerül:

„Az EFTA-országok 2004. január 1-jével részt vesznek azokban a közösségi cselekvésekben, amelyek a következő jogi aktusok, és a belőlük származó további jogi aktusok eredményeképpen valósulnak meg:

32004 D 0020: a 2004–2007. évre vonatkozóan a fogyasztóvédelmi politikát támogató közösségi cselekvések finanszírozását szolgáló általános keret létrehozásáról szóló, 2003. december 8-i 20/2004/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 5., 2004.1.9., 1. o.).”

2. cikk

A határozat a megállapodás 103. cikkének (1) bekezdése (3) értelmében az EGT-Vegyesbizottság utolsó értesítését követő napon lép hatályba.

Rendelkezéseit 2004. január 1-jétől kell alkalmazni.

3. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében, illetve EGT-kiegészítésében kell kihirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2004. június 8-án.

az EGT-Vegyesbizottság részéről

az elnök

S. GILLESPIE


(1)  HL L 61., 2001.3.1., 33. o.

(2)  HL L 5., 2004.1.9., 1. o.

(3)  Alkotmányos követelmények nincsenek megjelölve.


25.11.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 349/52


AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG

90/2004 HATÁROZATA

(2004. június 8.)

az EGT-megállapodásnak a statisztika terén folytatott együttműködés megszervezésére vonatkozó különös szabályokról szóló 30. jegyzőkönyve és a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről szóló 31. jegyzőkönyve módosításáról

AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel módosított megállapodásra (a továbbiakban: a megállapodás) és különösen annak 86. és 98. cikkére,

mivel:

(1)

A megállapodás 30. jegyzőkönyvét az EGT-Vegyesbizottság 2003. november 7-i 163/2002 határozata (1) módosította.

(2)

A megállapodás 31. jegyzőkönyvét az EGT-Vegyesbizottság 2004. április 26-i 65/2004 határozata (2) módosította.

(3)

Helyénvaló az együttműködés kiszélesítése a megállapodás szerződő felei között, figyelemmel az Európai Unió bővítésére (3) a 2236/95/EK, 1655/2000/EK, 1382/2003/EK és 2152/2003/EK rendeletet módosító, 2004. április 21-i 788/2004/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet felvételével a referenciaösszeg kiigazításának céljából.

(4)

Helyénvaló az együttműködés kiszélesítése a megállapodás szerződő felei között figyelemmel az Európai Unió bővítésére (4) az 1720/1999/EK, 253/2000/EK, 508/2000/EK, 1031/2000/EK, 1445/2000/EK, 163/2001/EK, 1411/2001/EK, 50/2002/EK, 466/2002/EK, 1145/2002/EK, 1513/2002/EK, 1786/2002/EK, 291/2003/EK és a 20/2004/EK határozatot módosító, 2004. április 21-i 786/2004/EK európai parlamenti és a tanácsi határozat felvételével a referenciaösszeg kiigazításának céljából.

(5)

Helyénvaló az együttműködés kiszélesítése a megállapodás szerződő felei között, figyelemmel az Európai Unió bővítésére (5) a 96/411/EK, 276/1999/EK, 1719/1999/EK, 2850/2000/EK, 507/2001/EK, 2235/2002/EK, 2367/2002/EK, 253/2003/EK, 1230/2003/EK és a 2256/2003/EK határozatot módosító, 2004. április 21-i 787/2004/EK európai parlamenti és a tanácsi határozat felvételével a referenciaösszeg kiigazításának céljából.

(6)

Ennek következtében a megállapodás 30. jegyzőkönyvét módosítani kell annak érdekében, hogy a kibővített együttműködés 2004. május 1-jei kezdettel lehetővé váljon.

(7)

Ennek következtében a megállapodás 31. jegyzőkönyvét módosítani kell annak érdekében, hogy a kibővített együttműködés 2004. május 1-jei kezdettel lehetővé váljon,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A megállapodás 31. jegyzőkönyve 3. cikke (7) bekezdése c) pontja francia bekezdése (az 1382/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) a következő szöveggel egészül ki:

„ahogyan azt a:

32004 R 0788: Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 21-i 788/2004/EK rendelete (HL L 138., 2004.4.30., 17. o.) módosította.”

2. cikk

A megállapodás 31. jegyzőkönyvét az alábbiak szerint kell módosítani:

1.

A 17. cikk (4) bekezdése harmadik francia bekezdése (az 1720/1999/EK európai parlamenti és tanácsi határozat) és a 4. cikk (2c) bekezdése harmadik francia bekezdése (a 253/2000/EK európai parlamenti és tanácsi határozat) a következő albekezdéssel egészül ki:

„—

32004 D 0786: Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 21-i 786/2004/EK határozata (HL L 138., 2004.4.30., 7. o.).”

2.

Az 1. cikk (5) bekezdése negyedik francia bekezdése (az 1513/2002/EK európai parlamenti és tanácsi határozat), a 3. cikk (7) bekezdése b) pontja francia bekezdése (az 1411/2001/EK európai parlamenti és tanácsi határozat), a 4. cikk (2c) bekezdése negyedik francia bekezdése (az 1031/2000/EK európai parlamenti és tanácsi határozat), a 4. cikk (2g) bekezdése francia bekezdése (a 291/2003/EK európai parlamenti és tanácsi határozat), az 5. cikk (8) bekezdése hatodik francia bekezdése (az 50/2002/EK európai parlamenti és tanácsi határozat), a 6. cikk (3) bekezdése második francia bekezdése (a 20/2004/EK európai parlamenti és tanácsi határozat), a 9. cikk (4) bekezdése negyedik francia bekezdése (a 163/2001/EK európai parlamenti és tanácsi határozat), a 13. cikk (4) bekezdése negyedik francia bekezdése (az 508/2000/EK európai parlamenti és tanácsi határozat), a 15. cikk (8) bekezdése második francia bekezdése (az 1145/2002/EK európai parlamenti és tanácsi határozat) és a 16. cikk (1) bekezdése második francia bekezdése (az 1786/2002/EK európai parlamenti és tanácsi határozat) a következővel egészül ki:

„ahogyan azt a:

32004 D 0786: Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 21-i 786/2004/EK határozata (HL L 138., 2004.4.30., 7. o.) módosította.”

3. cikk

1.   A megállapodás 31. jegyzőkönyvét az alábbiak szerint kell módosítani:

a)

A 2. cikk (5) bekezdése hetedik francia bekezdése (a 276/1999/EK európai parlamenti és tanácsi határozat) és a 17. cikk (4) bekezdése második francia bekezdése (az 1719/1999/EK európai parlamenti és tanácsi határozat) a következő albekezdéssel egészül ki:

„—

32004 D 0787: Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 21-i 787/2004/EK határozata (HL L 138., 2004.4.30., 12. o.).”

b)

A 2. cikk (5) bekezdése kilencedik francia bekezdése (a 2256/2003/EK európai parlamenti és tanácsi határozat) a 3. cikk (7) bekezdése a) pontja francia bekezdése (a 2850/2000/EK európai parlamenti és tanácsi határozat) és a 14. cikk (5) bekezdése g) pontja (az 1230/2003/EK európai parlamenti és tanácsi határozat) a következővel egészül ki:

„ahogyan azt a:

32004 D 0787: Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 21-i 787/2004/EK határozata (HL L 138., 2004.4.30., 12. o.) módosította.”

2.   A megállapodás 30. jegyzőkönyvét az alábbiak szerint kell módosítani:

A II. fejezet (statisztikai programok 2003-tól 2007-ig) (7) bekezdése második francia bekezdése (a 2367/2002/EK európai parlamenti és tanácsi határozat) a következő szöveggel egészül ki:

„ahogyan azt a:

32004 D 0787: Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 21-i 787/2004/EK határozata (HL L 138., 2004.4.30., 12. o.) módosította.”

4. cikk

A határozat a megállapodás 103. cikkének (1) bekezdése értelmében az EGT-Vegyesbizottság utolsó értesítését követő napon lép hatályba (6).

Ezt a határozatot 2004. május 1-jétől kell alkalmazni.

5. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében, illetve EGT-kiegészítésében kell kihirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2004. június 8-án.

az EGT-Vegyesbizottság részéről

az elnök

S. GILLESPIE


(1)  HL L 41., 2004.2.12., 64. o.

(2)  HL L 277., 2004.8.26, 182. o.

(3)  HL L 138., 2004.4.30., 17. o.

(4)  HL L 138., 2004.4.30., 7. o.

(5)  HL L 138., 2004.4.30., 12. o.

(6)  Alkotmányos követelmények nincsenek megjelölve.


Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

25.11.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 349/55


A TANÁCS 2004/794/KKBP EGYÜTTES FELLÉPÉSE

(2004. november 22.)

az Európai Unió Megfigyelő Missziója (EUMM) mandátumának meghosszabbításáról szóló 2002/921/KKBP együttes fellépés meghosszabbításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre, és különösen annak 14. cikkére,

mivel:

(1)

A Tanács 2002. november 26-án elfogadta az Európai Unió Megfigyelő Missziója (EUMM) mandátumának meghosszabbításáról szóló 2002/921/KKBP együttes fellépést (1).

(2)

2003. december 5-én a Tanács elfogadta a 2002/921/KKBP együttes fellépés meghosszabbításáról és az EUMM mandátumának 2004. december 31-ig történő meghosszabbításáról szóló 2003/852/KKBP együttes fellépést (2).

(3)

Az EUMM-nek folytatnia kell a tevékenységét a Nyugat-Balkánon, az Európai Unió e térség felé képviselt politikája támogatásának érdekében.

(4)

Az EUMM mandátumát ezért meg kell hosszabbítani, továbbá a 2002/921/KKBP együttes fellépést ennek megfelelően módosítani kell és meg kell hosszabbítani,

ELFOGADTA EZT AZ EGYÜTTES FELLÉPÉST:

1. cikk

A Tanács meghosszabbítja a 2002/921/KKBP együttes fellépést, és meghosszabbítja az EUMM mandátumát.

2. cikk

A 2002/921/KKBP együttes fellépés a következőképpen módosul:

a)

a 3. cikk (3) bekezdésében a „2004. szeptember 30.” szövegrész helyébe a „2005. szeptember 30.” lép;

b)

a 6. cikk (1) bekezdésében a pénzügyi referenciaösszeg helyébe 4 186 482 EUR lép;

c)

a 8. cikk második bekezdésében a „2004. december 31.” szövegrész helyébe a „2005. december 31.” lép.

3. cikk

Ez az együttes fellépés elfogadásának napján lép hatályba.

4. cikk

Ezt az együttes fellépést az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2004. november 22-én.

a Tanács részéről

az elnök

B. R. BOT


(1)  HL L 321., 2002.11.26., 51. o.

(2)  HL L 322., 2003.12.9., 31. o.


25.11.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 349/56


A TANÁCS 2004/795/KKBP HATÁROZATA

(2004. november 22.)

az Európai Unió Megfigyelő Missziója (EUMM) misszóvezetője megbízatásának meghosszabbításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre, és különösen annak 23. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Unió Megfigyelő Missziója (EUMM) mandátumának meghosszabbításáról szóló, 2003. november 26-i 2002/921/KKBP tanácsi együttes fellépésre (1), és különösen annak 5. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Tanács 2003. december 5-én elfogadta a Maryse DAVIET, az Európai Unió Megfigyelő Missziója (EUMM) misszióvezetője megbízatásának meghosszabbításáról szóló 2003/852/KKBP határozatot (2). A határozat 2004. december 31-én lejár.

(2)

2004. november 22-én a Tanács elfogadta az Európai Unió Megfigyelő Missziója (EUMM) mandátumának meghosszabbításáról szóló 2002/921/KKBP együttes fellépés meghosszabbításáról szóló 2004/794/KKBP együttes fellépést (3).

(3)

Az EUMM misszióvezetőjének megbízatását ezért ugyancsak meg kell hosszabbítani,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A Tanács meghosszabbítja az EUMM misszióvezetőjének, Maryse Daviet-nek a megbízatását.

2. cikk

Ez a határozat elfogadásának napján lép hatályba.

Ezt a határozatot 2005. december 31-ig kell alkalmazni.

3. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2004. november 22-én.

a Tanács részéről

az elnök

B. R. BOT


(1)  HL L 321., 2002.11.26., 51. o., helyesbítve: HL L 324., 2002.11.29., 76. o. A legutóbb a 2003/852/KKBP együttes fellépéssel (HL L 322., 2003.12.9., 31. o.) módosított együttes fellépés.

(2)  HL L 322., 2003.12.9., 32. o.

(3)  A Hivatalos Lap 55-ik oldalán található.


25.11.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 349/57


A TANÁCS 2004/796/KKBP EGYÜTTES FELLÉPÉSE

(2004. november 22.)

az Orosz Föderációban található egy nukleáris telephely fizikai védelmének támogatása érdekében

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre, és különösen annak 14. cikkére,

mivel:

(1)

Az Európai Uniónak az 1999/878/KKBP tanácsi fellépéssel (1) létrehozott, Oroszországról szóló, 1999. június 4-i 1999/414/KKBP közös stratégia (2) keretében elfogadott, az Európai Uniónak az Orosz Föderációban a non-proliferációról és a leszerelésről szóló együttműködési programja az Orosz Föderációban 2004. június 24-én zárult le.

(2)

A 2003. december 12-én a Tanács által elfogadott, tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni EU-stratégia III. fejezete tartalmazza az elterjedés elleni küzdelemre irányuló azon intézkedések listáját, amelyeket az Európai Unióban, és harmadik országokban egyaránt meg kell hozni.

(3)

A tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni EU-stratégia III. fejezetével összhangban, az Európai Uniónak minden eszközét fel kell használnia a globális szintű problémát okozó elterjedés megakadályozása, elhárítása, megállítása, és amennyiben lehetséges, megszüntetése érdekében.

(4)

A tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni EU-stratégiában foglalt különös intézkedések egyike a nukleáris anyagok és létesítmények fizikai védelme, beleértve az elavult reaktorokat és kiégett üzemanyagukat is.

(5)

Az Európai Unió külkapcsolatai koherenciájának biztosítása érdekében, a tevékenységeire az Európai Közösség és a tagállamok által végzett tevékenységekkel összehangoltan kerül sor.

(6)

A Németországi Szövetségi Köztársaság már tett az orosz nukleáris telephelyek fizikai védelmének megerősítését célzó intézkedéseket,

ELFOGADTA EZT AZ EGYÜTTES FELLÉPÉST:

1. cikk

Az együttes fellépés célja az Orosz Föderáció Atomenergia Ügynökségének moszkvai Bocsvar Intézetében a fizikai védelmi intézkedések végrehajtására vonatkozó projekt támogatása. Az I. melléklet részletes leírást tartalmaz a projekt által előirányzott célokról és tevékenységekről.

2. cikk

Az együttes fellépés végrehajtásáért – a Tanács főtitkárának/a KKBP főképviselőjének segítségével – az elnökség felelős.

3. cikk

Az együttes fellépés technikai végrehajtása a Németországi Szövetségi Köztársaság feladata az e területen általa létrehozott kétoldalú program keretében.

4. cikk

(1)   Az ezen együttes fellépés végrehajtási költségeire szánt pénzügyi referenciaösszeg 7 730 000 EUR.

(2)   Az együttes fellépés végrehajtása pénzügyi vonatkozásainak ellenőrzési és értékelési feladatával a Bizottságot kell megbízni.

(3)   Az (1) bekezdésben meghatározott, az Európai Unió általános költségvetéséből finanszírozott kiadásokat a költségvetésre vonatkozó közösségi eljárásokkal és szabályokkal összhangban kell igazgatni, azzal a kivétellel, hogy semmilyen előfinanszírozás nem marad a Közösség tulajdona.

(4)   A Bizottságot az e cikk szerinti feladatai teljesítésében egy szakértő segíti, akinek feladatkörét a II. melléklet határozza meg.

5. cikk

A Tanács és a Bizottság biztosítja az e közös fellépés, az egyéb közösségi segítségnyújtás és a tagállamok bármely egyéb kétoldalú segítségnyújtása közötti megfelelő koordinációt.

6. cikk

(1)   Az elnökség – a Tanács főtitkára/a KKBP főképviselője segítségével – félévente jelentést nyújt be a Tanácsnak az együttes fellépés végrehajtásáról az I. melléklet 5. pontjában említett végrehajtó szervezet jelentései alapján. Ezek a jelentések azt is értékelik, hogy az Orosz Föderáció milyen mértékben képes befogadni és felhasználni a kapott segítséget. A Bizottság teljes mértékben részt vesz a jelentések elkészítésében és az egyéb kapcsolódó feladatokban.

(2)   A Tanács határozhat a projekt végrehajtásának felfüggesztéséről, amennyiben az Orosz Föderáció:

a)

nem működik együtt teljes mértékben ezen együttes fellépés végrehajtásában;

b)

e célból nem teszi lehetővé az Európai Unió számára a figyelemmel kísérést és/vagy értékelést valamint az ellenőrzést;

c)

nem teljesíti az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Orosz Föderáció közötti partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttműködési megállapodás (3) szerinti kötelezettségeit.

7. cikk

Ez az együttes fellépés elfogadásának napján lép hatályba.

Ez az együttes fellépés az elfogadásának napjától számított három év elteltével jár le, kivéve, ha a Tanács ettől eltérően határoz.

8. cikk

Ezt az együttes fellépést az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2004. november 22-én.

a Tanács részéről

az elnök

B. R. BOT


(1)  HL L 331., 1999.12.23., 11. o. A 2002/381/KKBP határozattal módosított közös fellépés (HL L 136., 2002.5.24., 1. o.).

(2)  HL L 157., 1999.6.24., 1. o. Az Európai Tanács 2003/471/KKBP közös stratégiájával (HL L 157., 2003.6.26., 68. o.) módosított közös stratégia.

(3)  HL L 327., 1997.11.28., 3. o.


I. MELLÉKLET

AZ OROSZORSZÁGI NUKLEÁRIS TELEPHELYEK FIZIKAI VÉDELMÉNEK TÁMOGATÁSA

1.   Háttér

2003. december 12-én az Európai Tanács elfogadta a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni EU-stratégiát, amely többek között kifejezi az Európai Unió óhaját a stabil nemzetközi és regionális környezet megteremtésének elősegítése iránt, olyan fenyegetettség-csökkentési programok révén, amelyek az Unió más országokkal történő együttműködésen alapulnak, és a leszerelésnek, valamint érzékeny anyagok, létesítmények és szakértelem ellenőrzésének és biztonságának támogatására irányulnak.

A tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni EU-stratégiában foglalt konkrét intézkedések egyike a nukleáris anyagok és létesítmények fizikai védelme, beleértve az elavult reaktorokat és kiégett üzemanyagukat is.

Továbbá, nemzetközi kezdeményezések keretében intézkedésekre került sor az Orosz Föderációban található nukleáris telephelyek fizikai védelme terén. A tagállamok közül Németország különösen aktívan lépett fel ezen a területen.

2.   Leírás

A projekt egy oroszországi nukleáris telephely fizikai védelmi intézkedéseinek végrehajtását finanszírozza. Mindez kiegészíti az Orosz Föderációban Németország által végrehajtott kétoldalú projekteket.

A Bocsvar Intézet (VNIINM) Moszkvában található erőműve olyan hasadóanyagokat tartalmaz, amelyeket biztosítani kell a rendeltetési helyükről való eltérítési kísérletek ellen. E célból új, megerősített és biztonságos tárolót kell építeni. Ezt a tárolót modern, szakszerű védelmi berendezésekkel látják el, például beléptetőrendszerekkel és fizikai korlátokkal.

A projekt finanszírozza a biztonsági tároló tervezését és építését, valamint a speciális fizikai védelmi berendezések beszerzését és üzembe helyezését. A tevékenységek és berendezések pontos leírása nyilvánvaló biztonsági okokból nem közölhető. Jellemző berendezéstípusok pl.: a külső kerítések, beléptetőrendszerek, fizikai korlátok, ellenőrzési és megfigyelési rendszerek.

3.   Célok

Általános cél: az oroszországi nukleáris telephelyek fizikai védelmének megerősítéséhez való hozzájárulás a nukleáris hasadóanyag lopási kockázatának és a szabotázs csökkentése érdekében.

A projekt célja: a hasadóanyagok fizikai védelmének javítása az Orosz Föderáció Atomenergia Ügynökségének (OFAÜ, korábban: MINATOM) moszkvai Bocsvar Intézetében (VNIINM).

A projekt eredményei: új, különleges védelmi berendezésekkel felszerelt biztonsági hasadóanyag-tároló rendelkezésre bocsátása és üzembe helyezése.

4.   Kedvezményezettek

A projekt eredménye legfőbb kedvezményezettjei az Orosz Föderáció Atomenergia Ügynöksége (OFAÜ) és a Bocsvar Intézet (VNIINM).

5.   A projekt technikai végrehajtásával megbízandó tagállami szervezet

Tagállam: Németországi Szövetségi Köztársaság

Végrehajtó szervezet: a Szövetségi Külügyminisztérium (Auswärtiges Amt), a Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung támogatásával a projekt figyelemmel kísérésében. A projekt végrehajtásának technikai feladatait a GRS (Gesellschaft für Anlagen- und Reaktor-Sicherheit mbH) vállalkozás hajtja végre.

6.   Résztvevő harmadik felek

Az Orosz Föderáció 7 730 000 EUR-nak megfelelő összeget bocsát rendelkezésre. A felszerelt biztonsági tároló teljes költsége 13 000 000 EUR-ra becsülhető.

Az orosz szervezetek számára kijelölt feladatok végrehajtását a GRS szakértői felügyelik, és biztosítják a teljes összhangot a Németország és az Orosz Föderáció által finanszírozott tevékenységekkel. A berendezéseket az orosz hatóságok szükséges tanúsítványával rendelkező vállalatok biztosítják.

7.   A szükséges eszközök

Az új biztonsági tároló építéséhez és a különleges fizikai védelmi berendezésekhez szükséges alkatrészek és szolgáltatások.

5 750 000 EUR a központi tároló építésére, és 1 840 000 EUR a különleges fizikai védelmi berendezések beszerzésére. A projekt teljes költsége továbbá tartalmaz egy 40 000 eurós összeget is az utazási költségek és a végrehajtó szervezet számára folyósított, a projekt kivitelezéséhez közvetlenül kapcsolódó juttatások, valamint a fordítási költségek fedezésére. Ugyancsak elő kell irányozni egy 100 000 eurós rendkívüli tartalékalapot.

8.   Időtartam

A projekt tervezett időtartama három év.

9.   Jelentési kötelezettség

A végrehajtó szervezet:

A végrehajtás első hat hónapját követően kezdeti jelentés készítése.

A projekt időtartama alatt hathavonta megvalósítási jelentés készítése.

Két hónappal a feladatok lezárulása előtt végső jelentés készítése.

A jelentéseket meg kell küldeni a Tanács főtitkárának/a KKBP főképviselőjének és a Bizottságnak.

10.   Az intézkedés költségeinek fedezésére szánt pénzügyi referenciaösszeg

A projekt teljes költsége 7 730 000 EUR.

A projekt költségvetése

Költségvetési tétel

Ezer EUR (1)

I.   

Központi tároló építése:

a)

technikai leírás és tervezés

300

b)

a régi tároló leszerelése

500

c)

tanulmányok és engedélyezési dokumentáció

200

d)

főbb építési munkálatok

3 000

e)

építkezési szerelvények és felszerelés

1 000

f)

mérnöki támogatás a GRS-től az építéshez

750

I. részösszeg

5 750

II.   

Különleges védelmi berendezések:

a)

a berendezések előírása

100

b)

berendezések, konkrétan:

1 100

külső területvédelem

400

beléptetőrendszer

200

fizikai korlátok (ajtók, ablakok)

100

ellenőrzési és megfigyelési rendszer biztonsága

200

sugárzás-megfigyelés

200

c)

engedélyezés, megbízások kiadása, berendezések átvétele

100

d)

berendezések üzembe helyezése

300

e)

mérnöki támogatás a GRS-től

240

II. részösszeg

1 840

III.   

A végrehajtó szervezet költségei:

utazási (és napidíj) költségek (2)

30

fordítási költségek (3)

10

IV.

Előre nem látott költségek (4)

100

III.+IV. részösszeg

140

ÖSSZESEN

7 730


(1)  A felső összeghatárra vonatkozó becslések.

(2)  A végrehajtó szervezet személyzetének a végrehajtáshoz közvetlenül kapcsolódó kiküldetései.

(3)  A szerződési dokumentumok és a levelezés fordítása angolról németre, és fordítva.

(4)  Csak a Bizottság előzetes írásbeli engedélyével használható fel.


II. MELLÉKLET

A 4. CIKK (4) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT SZAKÉRTŐ FELADATMEGHATÁROZÁSA

A 4. cikknek megfelelően a Bizottságot egy szakértő segíti.

E szakértőt a Bizottság választja ki, együttműködésben az elnökséggel, amelyet a főtitkár/KKBP főképviselője és a Német Szövetségi Köztársaság segít.

A 4. cikknek megfelelően a szakértő segíti a Bizottságot az Orosz Föderációban található egy nukleáris telephely fizikai védelmének támogatásához kapcsolódó projekt végrehajtásában.

A szakértő lehet a tagállamok által javasolt kirendelt nemzeti szakértő, vagy póttag, illetve a Bizottság kisegítő vagy szerződéses alkalmazottjaként veheti fel a Bizottság.

A munkavégzés helye Brüsszel. Amennyiben a hatékony végrehajtás érdekében szükséges, a szakértő ideiglenesen átirányítható a Bizottság valamelyik képviseletéhez.

A szakértő szaktudásával támogatja a Bizottságot a 4. cikk szerinti feladatai teljesítésében, az alábbiak tekintetében:

a projekt pénzügyi felügyelete, ellenőrzése és értékelése,

a projekt végrehajtásában elért haladás értékelése,

szükség szerint kapcsolattartás az orosz hatóságokkal, az együttes fellépés hatékony végrehajtásának elősegítése érdekében.

A szakértő kérésre szakmai tanácsadást biztosít az elnökség, a főtitkár/a KKBP főképviselője vagy a Német Szövetségi Köztársaság kormánya számára az együttes fellépés szerinti feladataik tekintetében.

A szakértői kiadások teljes összege a hároméves időszakra 207 000 EUR.


25.11.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 349/63


EGYÜTTES FELLÉPÉS 2004/797/PESC

(2004. november 22.)

az OPWC-nek a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni EU-stratégia végrehajtásának keretében folytatott tevékenységeinek támogatásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre, és különösen annak 14. cikkére,

mivel:

(1)

2003. december 12-én az Európai Tanács elfogadta a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni EU-stratégiát, amely a III. fejezetében tartalmazza az elterjedés elleni küzdelemmel kapcsolatos intézkedések listáját.

(2)

Az Európai Unió aktívan hajtja végre a fenti EU-stratégiát, valamint a III. fejezetben felsorolt intézkedéseket, különös tekintettel a Vegyifegyver-tilalmi Egyezmény (CWC) egyetemessé tételével kapcsolatos intézkedésekre és a többoldalú intézmények által végrehajtott egyedi projektek támogatására szolgáló pénzügyi források biztosítására.

(3)

Ezen EU-stratégia a fenti (2) bekezdésben meghatározott célkitűzései kiegészítik a Vegyifegyver-tilalmi Szervezet (OPWC) által kitűzött célokat a CWC végrehajtásával összefüggésben, amelyért ez a szervezet felel.

(4)

A Bizottság elfogadta az EU-hozzájárulás megfelelő végrehajtásának rábízott felügyeletét,

ELFOGADTA EZT AZ EGYÜTTES FELLÉPÉST:

1. cikk

(1)   A tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni EU-stratégia bizonyos elemeinek azonnali és gyakorlati alkalmazása érdekében az Európai Unió támogatja a Vegyifegyver-tilalmi Szervezet (OPWC) tevékenységeit a következő célokra tekintettel:

a Vegyifegyver-tilalmi Egyezmény (CWC) egyetemességének előmozdítása;

a CWC részes államok általi maradéktalan végrehajtásának támogatása;

a vegyi műveletek terén folytatott nemzetközi együttműködés a CWC végrehajtásának kísérőintézkedéseként.

(2)   AZ OPWC-nek az EU-stratégia intézkedéseinek megfelelő projektjei olyan projektek, amelyek a következők megerősítését célozzák:

a CWC előmozdítása az OPWC-tagság növelését célzó tevékenységek megvalósításával, beleértve a regionális és régióbeli műhelyeket és szemináriumokat is;

azon részes államoknak nyújtott folyamatos műszaki támogatás biztosítása, amelyek a nemzeti hatóságok felállítása és hatékony működése, valamint a CWC-ben előírt nemzeti végrehajtási intézkedések meghozatala érdekében ezt így kívánják;

a vegyi műveletek terén folytatott nemzetközi együttműködés a tudományos és műszaki információ, valamint a vegyi anyagok és berendezések a CWC-ben nem tiltott célú cseréje révén, a részes államoknak a CWC végrehajtására irányuló kapacitása fejlesztéséhez való hozzájárulás érdekében.

A fenti projektek részletes leírása a mellékletben található.

2. cikk

(1)   Az 1. cikk (2) bekezdésében felsorolt három projekt pénzügyi referenciaösszege 1 841 000 EUR.

(2)   Az (1) bekezdésben meghatározott összeggel finanszírozott kiadásokat az Európai Unió általános költségvetésére vonatkozó közösségi eljárások és szabályok szerint kell kezelni, azzal a kivétellel, hogy semmilyen előfinanszírozás nem marad a Közösség tulajdona.

(3)   Az 1. cikkben említett projektek végrehajtása céljából a Bizottság finanszírozási megállapodást köt az OPWC-vel az EU hozzájárulásának felhasználására vonatkozó feltételekről; a hozzájárulás támogatás formájában történik. A megkötendő finanszírozási megállapodás kiköti, hogy az OPWC biztosítja az EU hozzájárulásának — a hozzájárulás mértékének megfelelő — átláthatóságát.

(4)   A Bizottság együttműködve az elnökséggel jelentést tesz a Tanácsnak az EU-hozzájárulás végrehajtásáról.

3. cikk

Az EU tanácsi elnökség a Bizottsággal való teljes együttműködésben felel ezen együttes fellépés végrehajtásáért. A Bizottság felügyeli a 2. cikkben említett EU-hozzájárulás megfelelő végrehajtását.

4. cikk

Ez az együttes fellépés elfogadásának napján lép hatályba.

Ez az együttes fellépés egy évvel elfogadását követően hatályát veszti.

5. cikk

Ezt az együttes fellépést az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2004. november 22-én.

a Tanács részéről

B. R. BOT

az elnök


MELLÉKLET

Az OPWC-nek a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni EU-stratégia végrehajtásának keretében folytatott tevékenységeinek Európai Uniós támogatásáról

1.   Cél és leírás

Általános cél: a CWC egyetemessé tételének támogatása, és különösen a nem részes államok (aláíró és nem aláíró államok) CWC-hez való csatlakozásának előmozdítása, valamint a CWC részes államok általi végrehajtásának támogatása.

Leírás: Az EU OPWC-nek nyújtott segítsége a CWC részes államok által sürgős intézkedésekre szoruló területekként megjelölt következő területekre összpontosul:

i.

a CWC egyetemességének előmozdítása;

ii.

a CWC részes államok általi végrehajtásának támogatása;

iii.

a vegyi műveletek terén folytatott nemzetközi együttműködés.

Az alább ismertetett projektek kizárólag EU-támogatásban részesülnek. Az uniós finanszírozás csak kifejezetten a projektek végrehajtásával kapcsolatos költségeket fedezi. Ennek megfelelően ezek a projektek nem az OPWC 2005. évi rendes költségvetéséből kerülnek finanszírozásra. Ezen felül bármely áru beszerzéséről, munkáról vagy szolgáltatásról az OPWC gondoskodik.

2.   A projekt leírása

2.1.   projekt: a CWC egyetemességének előmozdítása:

A projekt célja: a CWC tagságának megerősítése.

A projekt eredményei:

i.

A CWC tagságának megerősítése különböző földrajzi régiókban (a karibi térségben, Afrikában, a mediterrán országokban, Délkelet-Ázsiában és a csendes-óceáni szigeteken).

ii.

A regionális hálózat megerősítése (beleértve különböző, a CWC szempontjából lényeges területeken működő fontosabb régióbeli szervezeteket és hálózatokat).

A projekt leírása: az egyetemességgel összefüggő regionális, régióbeli és kétoldalú tevékenységek

A nem részes felek regionális/régióbeli tevékenységekben való részvétele lehetőséget nyújt az OPWC számára fővárosi képviselőkkel folytatott kapcsolatok kialakítására/fejlesztésére, valamint a CWC-hez való csatlakozás előnyeinek és az ezzel járó kötelezettségeknek a hangsúlyozására. Segítség és a műszaki támogatás a CWC-hez történő csatlakozásra történő felkészülés szempontjából lényeges egyedi kérdésekben egyaránt kapható.

Általánosságban a finanszírozás szintje az OPCW-t kisszámú olyan regionális szeminárium és műhely megtartására korlátozta, amelyek a nem részes államokban elsősorban a CWC-ből nyerhető előnyök politikai tudatosítására szolgálnak.

A CWC 1997-es hatálybalépése óta évente 3-4 regionális eseményt tartottak.

Az elérhető finanszírozási szint – beleértve az önkéntes hozzájárulásokat is – nem tette lehetővé a nem részes államok intenzívebb és célzottabb támogatási formáit aCWC-hez való csatlakozásukra történő felkészülési folyamatban, például kétoldalú látogatásokon keresztül vagy a CWC megerősítésével kapcsolatos nemzeti végrehajtási jogszabályokat érintő kérdésekre összpontosító, regionális/régióbeli találkozók révén.

A projekt 2005-ben a következő tevékenységeket finanszírozza:

i.

A karibi térség nem részes államai számára a CWC-ről szóló műhelyt annak érdekében, hogy lehetővé váljon a döntéshozók és a regionális/régióbeli szervezetek (pl. CARICOM, OECS) részvétele (a kétnapos találkozóra az egyik OECS-tagállam kerül sor 2005 második negyedévében, később egyeztetett időpontban). Meghívást kapnak többek között Antigua és Barbuda, a Bahama-szigetek, Barbados, a Dominikai Köztársaság, Haiti, Honduras és Grenada képviselői. Nagy segítség lenne, ha az EU egy vagy két vendégelőadója ismertetné a résztvevőknek a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni és a leszerelésükkel kapcsolatos EU kezdeményezéseket.

A rendezvény teljes becsült költsége: 28 000 EUR

ii.

Afrika nem részes államai számára a CWC-ről szóló műhelyt (a háromnapos találkozóra Dél-/Közép-Afrikában, 2005 első negyedévében később egyeztetett időpontban kerül sor) – a nem részes államok döntéshozó szerveiből és a fontosabb regionális/régióbeli szervezetekből érkező résztvevőket szponzorálják. Meghívást kapnak Angola, a Közép-afrikai Köztársaság, a Comore-szigetek, Kongó, a Kongói Demokratikus Köztársaság, Dzsibuti, Egyiptom, Bissau-Guinea, Libéria, Madagaszkár, Sierra Leone és Szomália képviselői. Hasznos lenne, ha az EU vendégelőadója ismertetné a résztvevőknek a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni és a leszerelésükkel kapcsolatos, Afrikát érintő EU-kezdeményezéseket.

A rendezvény teljes becsült költsége: 69 000 EUR

iii.

A mediterrán térség és a Közel-Kelet országai számára a CWC-ről szóló műhelyt. Meghívást kapnak Egyiptom, Irak, Izrael, Libanon és Szíria képviselői. Ezen felül meghívást kapnak még a nem részes államok döntéshozó és tanácsadó szervei, valamint a régió részes államainak és a regionális szervezeteknek a kulcsszereplői. Adott esetben az EU egy vagy két vendégelőadója felkérést kaphat arra, hogy ismertesse a résztvevőknek a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni és a leszerelésükkel kapcsolatos EU-kezdeményezéseket, az euro-mediterrán partnerség politikai és biztonsági kérdéseit, az EU által végrehajtott exportellenőrző intézkedéseket stb.

A rendezvény teljes becsült költsége: 62 000 EUR

iv.

Az ázsiai nem részes államok számára célzott régión belüli képzést és támogatást (a 2-3 napos találkozóra egy később egyeztetett időpontban 2005 harmadik negyedévében kerül sor). Meghívást kapnak Bhután, Kambodzsa, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság, Irak, Libanon, Mianmar, Niue, Szíria, a Salamon-szigetek és Vanuatu képviselői. A nem részes államokból érkező résztvevők és a kis, régión belüli csoportokban vagy a nemzeti döntéshozók találkozóin fellépő regionális szereplők szponzorálása. Nagy segítség lenne, ha az EU egy vagy két vendégelőadója ismertetné a résztvevőknek a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni és a leszerelésükkel kapcsolatos EU-kezdeményezéseket.

A rendezvény teljes becsült költsége: 48 000 EUR

Az 1. projekt teljes becsült költsége: 207 000 EUR

2.2.   projekt: a CWC nemzeti végrehajtása

A projekt célja: a nemzeti hatóságok felállítása és hatékony működése, nemzeti végrehajtási intézkedések meghozatala és a CWC kötelezettségekről szóló, VII. cikkével összhangban megkövetelt valamennyi igazgatási intézkedés elfogadása.

A projekt eredményei:

i.

A nemzeti hatóságok felállításának és hatékony működésének megkönnyítése, továbbá valamennyi régióban megfelelő végrehajtási intézkedések elfogadása jogi és technikai segítségnyújtás, valamint a nemzeti hatóságoknak nyújtott végrehajtási támogatás révén.

ii.

Olyan jogszabályok kidolgozása, amelyek révén a részes államok megfelelő információkhoz és a CWC-ben feltüntetett vegyi anyagok saját területükön folyó importjának és exportjának ellenőrzéséhez szükséges eszközökhöz jutnak, valamint az EU exportellenőrzési szabályozásával kapcsolatos információ szélesebb körű terjesztése és az eziránti érzékenység kialakítása.

iii.

A részes államok által, az importról és az exportról szolgáltatott adatok közötti eltérések megszüntetése annak érdekében, hogy bizalom alakuljon ki azon lehetőség iránt, hogy a feltüntetett vegyi anyagok szállítása a CWC-ben nem tiltott célok érdekében történik.

A projekt leírása: a projekt hozzájárul a nemzeti hatóságok hatékony működésének javításához és a megfelelő végrehajtási intézkedések elfogadásához a következők segítségével:

a)

Segítségnyújtási látogatások jogi és technikai kérdésekkel kapcsolatban azon kérvényező részes államok egyedi igényeihez igazodva, amelyeknek még teljesíteniük kell a VII. cikkben foglalt kötelezettségeiket. Ezt a segítségnyújtást az OPWC szakértő alkalmazottai/forrásai biztosítják, amennyiben szükséges EU-szakértők bevonásával. Az egyes látogatások időtartama hozzávetőlegesen 5 nap. Ezeken a látogatásokon egy-egy alkalommal legfeljebb három szakértő vesz részt.

A teljes becsült költség: 135 000 EUR

b)

A nemzeti hatóságok és egyéb érintett ügynökségek a CWC szállítási rendelkezéseiről tartott műszaki találkozón való részvétele, ami lehetővé teszi az EU exportellenőrzési szabályozásával kapcsolatos információ szélesebb körű terjesztését és az eziránti érzékenység kialakítását.

A teljes becsült költség: 189 000 EUR

c)

A vámtisztviselők részvétele a CWC-vel kapcsolatos exportellenőrzési szabályokkal foglalkozó találkozón. A vegyi anyagok tervezett célokra történő szállításának biztosítása kapcsán kritikus pont a vámtisztviselők megfelelő érzékennyé tétele a CWC rendelkezései iránt. Ez a találkozó magában foglal elméleti feladatokat, forgatókönyvekről folytatott vitákat és az EU, illetve egyéb részt vevő tagállamok szakértőivel történő tapasztalatcserét is.

A teljes becsült költség: 165 000 EUR

A 2. projekt teljes becsült költsége: 489 000 EUR

2.3.   3. projekt: a vegyi műveletek terén folytatott nemzetközi együttműködés

A projekt célja:

A részes államok arra irányuló képessége fejlesztésének megkönnyítése, hogy a CWC-t a vegyi műveletek terén a CWC XI. cikkének rendelkezéseivel összhangban tudják végrehajtani.

Ez a projekt alapvetően a képességek kialakítására összpontosít a berendezések támogatása, a laboratóriumoknak nyújtott technikai segítségnyújtás és az elemző képesség fejlesztését szolgáló képzés révén.

A projekt eredményei/tevékenységei:

i.

Azon támogató intézmények megjelölése, amelyek hajlandóak a használt, de még működőképes laboratóriumi berendezéseket egy gazdaságilag fejlődő vagy átalakulóban lévő részes államba átszállítani, egy közfinanszírozású laboratóriumba, kutatóközpontba vagy felsőoktatási intézménybe, illetve kormányzati szervhez.

ii.

A fent említett részes célországokban 50 új, alapfelszereltségű irodai számítógép a nemzeti hatóságok részére – adomány formájában – történő biztosítása nyomtatókkal együtt.

iii.

Néhány alapvető berendezés biztosítása a vegyelemzés minőségének és pontosságának javítása érdekében a részes célországok közfinanszírozású laboratóriumaiban.

iv.

Ezen részes célországok laboratóriumai számára annak lehetővé tétele, hogy emelhessék a műszaki szakértelmük szintjét.

v.

A részes államok képzett analitikus vegyészeinek támogatása abban, hogy további tapasztalatot és gyakorlati ismereteket szerezzenek a CWC nemzeti végrehajtásához kapcsolódó vegyelemzés megkönnyítése érdekében.

A projekt leírása:

Az EU hozzájárulása a következő három területre összpontosít:

a)

A berendezés támogatása: a nemzeti hatóságok és egyéb, a gazdaságilag fejlődő vagy átalakulóban lévő országok fontosabb intézményei képességének fejlesztéséhez kapcsolódik, ami lehetővé teszi számukra a CWC végrehajtását és a vegyészet békés célú felhasználásának vállalását.

Néhány nemzeti hatóság tudatta, hogy hiányoznak számukra olyan alapvető irodai berendezések, mint a számítógépek, valamint a hivataluk megszervezéséhez és működtetéséhez szükséges kellékek.

A projekt a részes célországok nemzeti hatóságai számára 50 új, alapfelszereltségű irodai számítógépet biztosít kellékekkel együtt, beleértve a nyomtatókat is.

Jóváhagyási mechanizmus:

Jóváhagyási mechanizmus kerül felállításra az EU képviselőjének bevonásával az új számítógépekre jogosult nemzeti hatóságok kiválasztására.

A teljes becsült költség: 75 000 EUR

b)

Laboratóriumi segítségnyújtás

Az OPWC egy laboratóriumi segítségnyújtási program keretében nyújt segítséget a vegyelemzésben és ellenőrzésben részt vevő laboratóriumok műszaki szakértelmének javítása érdekében. A segítségnyújtás alapvetően pénzügyi támogatás a következő területeken: a laboratórium műszaki elemzésének és ellenőrzésének lefolytatására annak érdekében, hogy javuljon a szakértelem szintje; a műszaki személyzet fejlett laboratóriumban/intézményben való képzésére a készségek fejlesztése érdekében; gyakorlatra egy akkreditált laboratóriumban a készségek fejlesztése érdekében; a módszerek kifejlesztésével és érvényesítésével kapcsolatos kisebb kutatási programok végrehajtására, stb.

Az OPWC által nyújtott támogatás azonban nem fedezi sem az eszközök beszerzési költségét, sem egyéb beruházási költségeket. Továbbá mivel az OPWC-nél rendelkezésre álló szakértői segítségnyújtás egyéb kötelezettségvállalások miatt korlátozott, a segítséget külső forrásból szükséges biztosítani. Az ezen követelmények költségeinek fedezésére szolgáló EU-támogatás nagy mértékben lehetővé teszi a részes célországok laboratóriumai számára, hogy jelentősen fejlesszék műszaki szakértelmüket és javítsák a vegyelemzések minőségét és pontosságát.

A projekt magában foglalja a technikai segítségnyújtást, valamint néhány alapvető eszköz támogatását (gázkromatográfok, a gázkromatográffal egybeépített tömegspektrométerek (GCMS), stb.) korlátozott számú (8) olyan közfinanszírozású laboratóriumok számára, amelyek a gazdaságilag fejlődő vagy átalakulóban lévő részes államokban részt vesznek a vegyészetnek a CWC-ben nem tiltott célú felhasználásában. Pályázhatnak a részes célországok érdekelt intézményei, amelyek nemzeti hatóságaikon/állandó képviseleteiken keresztül nyújthatják be jelentkezésüket.

Jóváhagyási mechanizmus:

A 3. projekt alkalmazására ezen támogatásból finanszírozandó kedvezményezettek kiválasztására jóváhagyási mechanizmus kerül felállításra az EU tanácsi elnökség képviselőinek, a főképviselőnek a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni küzdelem személyi képviselője személyi hivatalának, a Bizottság szolgálatainak és az OPCW-nek a bevonásával. A nyolc közfinanszírozású laboratóriumra vonatkozó projekthez – beleértve az eszközök támogatását is – szükséges az EU-tagállamok előzetes hozzájárulása. Bármely, ezen projekt keretében végrehajtott szállítást a kettős felhasználású termékek és technológia kivitelére vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló 2000. június 22-i 1334/2000/EK tanácsi rendelettel (1), valamint a vonatkozó exportellenőrzési rendszer iránymutatásaival összhangban kell elvégezni; ez utóbbi keretében az OPWC Műszaki Titkársága felkérhető felügyeleti szerep ellátására. A CWC ezen projekt keretében kedvezményezett részes államai garantálják, hogy az átszállított árukat a CWC rendelkezéseivel összhangban használják fel az e célból az OPWC Műszaki Titkárságával történő szándéknyilatkozat aláírásával.

A teljes becsült költség: 900 000 EUR

c)

Az elemző képességek fejlesztését szolgáló tanfolyam

Az elemző képességek fejlesztését szolgáló tanfolyamot az egyik európai felsőoktatási intézményben rendezik meg. A tanfolyamon 20 fő vehet részt. Célja a gazdaságilag fejlődő vagy átalakulóban lévő részes államok képzett analitikus vegyészeinek támogatása abban, hogy további tapasztalatot és gyakorlati ismereteket szerezzenek; a CWC nemzeti végrehajtásához kapcsolódó vegyelemzés megkönnyítése; a tagállamok nemzeti képességeinek megerősítése az ipar, a felsőoktatási intézmények és a kormányzati laboratóriumok személyzete számára analitikus vegyészeti képzés nyújtásával; a bevált laboratóriumi gyakorlatok elfogadásának megkönnyítése; és a munkaerőbázis növelése, amelyből a nemzeti hatóságok és az OPCW Technikai Titkárság a jövőben válogathat. A kéthetes tanfolyamra 2005 júniusában-júliusában kerül sor. A tanfolyam magában foglalja az elméleti és a gyakorlati képzést a rendszerérvényesítés, a hibakeresés, a minták kidolgozása és az elemzés területén.

A rendezvény teljes becsült költsége: 115 000 EUR

A 3. projekt teljes becsült költsége: 1 090 000 EUR

3.   Időtartam

Ezen együttes fellépés végrehajtásának teljes becsült időtartama 12 hónap.

4.   Kedvezményezettek

Az egyetemessé tétellel kapcsolatos tevékenységek kedvezményezettjei a CWC nem részes államai (aláíró és nem aláíró államok egyaránt). A végrehajtással kapcsolatos tevékenységek kedvezményezettjei a CWC nem uniós részes államai. A kedvezményezett országok kiválasztását az OPWC végzi az EU Tanácsának elnökségével együttműködve.

5.   A végrehajtási szerv

Az OPWC kapja a három projekt végrehajtására vonatkozó megbízatást. ennek a három projektnek a végrehajtását az OPWC személyzete végzi az OPWC tagállamainak és azok intézményeinek, valamint a fenti módon kiválasztott szakértőknek vagy ajánlattevőknek a segítségével. Az ajánlattevők esetében az OPWC által ezen együttes fellépéssel kapcsolatban bármely áru beszerzését, munkát vagy szolgáltatást az OPWC azon érvényes szabályaival és eljárásaival összhangban kell elvégezni, amelyeket az Európai Közösség egy nemzetközi szerevezettel kötött hozzájárulási megállapodása határoz meg.

6.   Részes harmadik felek

Ezeket a projekteket 100 %-ban ez az együttes fellépés finanszírozza. Az OPWC tagállamainak szakértői részes harmadik félnek tekinthetők. A szakértők munkájukat az OPWC szakértők általános működési szabályainak megfelelően végzik.

7.   A becsült szükséges eszközök

Az EU-hozzájárulás 100%-ban fedezi az ebben a mellékletben ismertetett három projekt végrehajtását. A becsült költségek a következők:

1. projekt 207 000 EUR

2. projekt 489 000 EUR

3. projekt 1 090 000 EUR

Teljes költség (az előre nem látott kiadások kivételével): 1 786 000 EUR

Ezen túl az elszámolható költségek kb. 3 %-át kitevő (55 000 EUR) rendkívüli tartalékalap is létrejön.

Teljes költség, beleértve a rendkívüli kiadásokat: 1 841 000 EUR

8.   Pénzügyi referenciaösszeg a projekt költségének fedezésére

A projekt teljes költsége: 1 841 000 EUR.


(1)  HL L 159., 2000.6.30., 1. o. A legutóbb az 1504/2004/EK rendelettel (HL L 281., 2004.8.31., 1. o.) módosított rendelet.


Helyesbítések

25.11.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 349/70


Az EGT-Vegyesbizottság az EGT-megállapodáshoz csatolt XIV. mellékletnek (versenypolitika), 21. jegyzőkönyvnek (a vállalkozásokra vonatkozó versenyszabályok végrehajtásáról), 22. (a vállalkozás és a forgalom meghatározására vonatkozó) jegyzőkönyvnek (56. cikk) és a 24. jegyzőkönyvnek (az összefonódások ellenőrzésének területén való együttműködésről) a módosításáról szóló, 2004. június 8-i 78/2004 határozatának helyesbítése

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 219., 2004. június 19. )

Az EGT-Vegyesbizottság 78/2004 határozata IV. melléklete 8. cikkének (közigazgatási segítségnyújtás) 7. pontjában a „vizsgálatok” kifejezés helyébe „ellenőrzések” lép.


25.11.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 349/70


Az EGT-Vegyesbizottság az EGT-megállapodáshoz csatolt XIV. mellékletnek (versenypolitika), 21. jegyzőkönyvnek (a vállalkozásokra vonatkozó versenyszabályok végrehajtásáról) és 24. jegyzőkönyvnek (az összefonódások ellenőrzésének területén való együttműködésről) a módosításáról szóló, 2004. június 8-i 79/2004 határozatának helyesbítése

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 219., 2004. június 19. )

Az EGT-Vegyesbizottság 79/2004 határozata 3. cikke 2. pontjának 4., 5. és 6. albekezdésében a „vizsgálatok” kifejezés helyébe „ellenőrzések” lép.


25.11.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 349/s3


KÖZLEMÉNY AZ OLVASÓHOZ

A 78/2004 és a 79/2004 EGT-Vegyesbizottsági határozat a Hivatalos Lap L sorozatának 2004. június 19-i 219. számában a 13., illetve a 24. oldalon került közzétételre.