ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 304

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

47. évfolyam
2004. szeptember 30.


Tartalom

 

I   Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

Oldal

 

*

A Tanács 1590/2004/EK rendelete (2004. április 26.) a mezőgazdasági genetikai források megőrzéséről, jellemzéséről, gyűjtéséről és hasznosításáról, valamint az 1476/94/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről ( 1 )

1

 

*

A Tanács 2004/83/EK irányelve (2004. április 29.) a harmadik országok állampolgárainak, illetve a hontalan személyeknek menekültként vagy a más okból nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésének feltételeiről és az e státusok tartalmára vonatkozó minimumszabályokról

2

 

 

II   Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

Tanács

 

*

2004/633/EK:A Tanács határozata (2004. március 30.) az Európai Közösség és az Indiai Köztársaság között a vámügyekben történő együttműködésről és kölcsönös gazdasági segítségnyújtásról szóló megállapodás megkötéséről

3

 

*

2004/634/EK:A Tanács határozata (2004. március 30.) az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok közötti, a vámügyi együttműködésről és kölcsönös jogsegélyről szóló megállapodásnak a szállítótartályok biztonsága és egyéb kérdések tekintetében való elmélyítéséről és hatályának kiszélesítéséről szóló megállapodás megkötéséről

4

 

*

2004/635/EK:A Tanács határozata (2004. április 21.) az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Egyiptomi Arab Köztársaság között társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán megállapodás megkötéséről

5

 

*

2004/636/EK:A Tanács határozata (2004. április 29.) az Európai Közösségnek az Európai Szervezet a Légi Közlekedés Biztonságáért nevű szervezethez való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Közösség általi megkötéséről

6

 


 

(1)   EGT vonatkozású szöveg.

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

30.9.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 304/1


A TANÁCS 1590/2004/EK RENDELETE

(2004. április 26.)

a mezőgazdasági genetikai források megőrzéséről, jellemzéséről, gyűjtéséről és hasznosításáról, valamint az 1476/94/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

(EGT vonatkozású szöveg)

E jogi aktus magyar nyelvi változatát az Európai Unió Hivatalos Lapjának különkiadásában teszik közzé, az intézmények és az Európai Központi Bank által 2004. május 1-je előtt elfogadott dokumentumokkal együtt. E különkiadás kötetei 2004. május 1-je és 2004 vége között folyamatosan jelennek meg.


30.9.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 304/2


A TANÁCS 2004/83/EK IRÁNYELVE

(2004. április 29.)

a harmadik országok állampolgárainak, illetve a hontalan személyeknek menekültként vagy a más okból nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésének feltételeiről és az e státusok tartalmára vonatkozó minimumszabályokról

E jogi aktus magyar nyelvi változatát az Európai Unió Hivatalos Lapjának különkiadásában teszik közzé, az intézmények és az Európai Központi Bank által 2004. május 1-je előtt elfogadott dokumentumokkal együtt. E különkiadás kötetei 2004. május 1-je és 2004 vége között folyamatosan jelennek meg.


II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

Tanács

30.9.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 304/3


A TANÁCS HATÁROZATA

(2004. március 30.)

az Európai Közösség és az Indiai Köztársaság között a vámügyekben történő együttműködésről és kölcsönös gazdasági segítségnyújtásról szóló megállapodás megkötéséről

(2004/633/EK)

E jogi aktus magyar nyelvi változatát az Európai Unió Hivatalos Lapjának különkiadásában teszik közzé, az intézmények és az Európai Központi Bank által 2004. május 1-je előtt elfogadott dokumentumokkal együtt. E különkiadás kötetei 2004. május 1-je és 2004 vége között folyamatosan jelennek meg.


30.9.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 304/4


A TANÁCS HATÁROZATA

(2004. március 30.)

az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok közötti, a vámügyi együttműködésről és kölcsönös jogsegélyről szóló megállapodásnak a szállítótartályok biztonsága és egyéb kérdések tekintetében való elmélyítéséről és hatályának kiszélesítéséről szóló megállapodás megkötéséről

(2004/634/EK)

E jogi aktus magyar nyelvi változatát az Európai Unió Hivatalos Lapjának különkiadásában teszik közzé, az intézmények és az Európai Központi Bank által 2004. május 1-je előtt elfogadott dokumentumokkal együtt. E különkiadás kötetei 2004. május 1-je és 2004 vége között folyamatosan jelennek meg.


30.9.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 304/5


A TANÁCS HATÁROZATA

(2004. április 21.)

az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Egyiptomi Arab Köztársaság között társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán megállapodás megkötéséről

(2004/635/EK)

E jogi aktus magyar nyelvi változatát az Európai Unió Hivatalos Lapjának különkiadásában teszik közzé, az intézmények és az Európai Központi Bank által 2004. május 1-je előtt elfogadott dokumentumokkal együtt. E különkiadás kötetei 2004. május 1-je és 2004 vége között folyamatosan jelennek meg.


30.9.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 304/6


A TANÁCS HATÁROZATA

(2004. április 29.)

az Európai Közösségnek az Európai Szervezet a Légi Közlekedés Biztonságáért nevű szervezethez való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Közösség általi megkötéséről

(2004/636/EK)

E jogi aktus magyar nyelvi változatát az Európai Unió Hivatalos Lapjának különkiadásában teszik közzé, az intézmények és az Európai Központi Bank által 2004. május 1-je előtt elfogadott dokumentumokkal együtt. E különkiadás kötetei 2004. május 1-je és 2004 vége között folyamatosan jelennek meg.