18.11.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 307/22


Helyesbítés a gyümölcs- és zöldségágazat tekintetében különleges szabályok megállapításáról, a 2001/112/EK és a 2001/113/EK irányelv, valamint a 827/68/EGK, a 2200/96/EK, a 2201/96/EK, a 2826/2000/EK, az 1782/2003/EK és a 318/2006/EK rendelet módosításáról, továbbá a 2202/96/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1182/2007/EK tanácsi rendelethez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 273., 2007. október 17. )

A 3. oldalon, a (22) preambulumbekezdésben:

a következő szövegrész:

„(22)

Az áruburgonya bevonása az 1782/2003/EK rendeletben meghatározott rendszerbe maga után vonja, hogy a közös árakon alapuló, egységes piac megfelelő működésének megóvása érdekében a Szerződés állami támogatásokra vonatkozó rendelkezéseit az áruburgonyára is alkalmazni kell, miközben az ágazat igazodásának lehetővé tételére átmeneti időszakot kell biztosítani.”

helyesen:

„(22)

Az étkezési burgonya bevonása az 1782/2003/EK rendeletben meghatározott rendszerbe maga után vonja, hogy a közös árakon alapuló, egységes piac megfelelő működésének megóvása érdekében a Szerződés állami támogatásokra vonatkozó rendelkezéseit az étkezési burgonyára is alkalmazni kell, miközben az ágazat igazodásának lehetővé tételére átmeneti időszakot kell biztosítani.”

A 20–24. oldalon, az 52. cikk (az 1782/2003/EK rendelet módosításai) 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 10. és 20. pontjában:

a következő szövegrész:

„áruburgonya”

helyesen:

„étkezési burgonya”.

A 22. oldalon, az 52. cikk (az 1782/2003/EK rendelet módosításai) 13. pontjában (új 68b. cikk, a (4) bekezdésben szereplő táblázat, a Portugáliára vonatkozó sor):

a következő szövegrész:

„Portugália

2,400”

helyesen:

„Portugália

2,900”.

A 25. oldalon, az 53. cikkben (a 318/2006/EK rendelet módosításai):

a következő szövegrész:

„A 318/2006/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 32. cikk (1), (2) és (4) bekezdésében a „VII. mellékletben”-t a „vagy a VIII. mellékletben”-nel kell kiegészíteni.

2.

A VII. mellékletet követően a szöveg a következő melléklettel egészül ki:

helyesen:

„A 318/2006/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 32. cikk (1), (2) és (4) bekezdésében a „VII. mellékletben”-t a „vagy a VIIa. mellékletben”-nel kell kiegészíteni.

2.

A VII. mellékletet követően a szöveg a következő melléklettel egészül ki:

A 25. oldalon, az 55. cikk (4) bekezdésének utolsó mondatában:

a következő szövegrész:

„Az Európai Unióhoz 2004. május 1-jén vagy ezen időpontot követően csatlakozott tagállamok termelői csoportjait illetően az elismerési tervekre – e rendelet alkalmazásának időpontjától – a 7. cikk (4) bekezdésének a) pontjában meghatározott támogatások mértékét kell alkalmazni.”

helyesen:

„Az Európai Unióhoz 2004. május 1-jén vagy ezen időpontot követően csatlakozott tagállamok termelői csoportjait illetően az elismerési tervekre – e rendelet alkalmazásának időpontjától – a 7. cikk (5) bekezdésének a) pontjában meghatározott támogatások mértékét kell alkalmazni.”

A 28. oldalon, a II. melléklet (az 1782/2003/EK rendelet mellékleteinek módosításai) 4. pontjában:

a következő szövegrész:

„4.

A VII. melléklet a következő ponttal egészül ki:

»M.   Gyümölcs- és zöldségfélék, áruburgonya és faiskolák. (…)«”

helyesen:

„4.

A VII. melléklet a következő ponttal egészül ki:

»M.   Gyümölcs- és zöldségfélék, étkezési burgonya és faiskolák. (…)«”