16.11.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 316/35


Helyesbítés a Koreai Köztársaságból származó, DRAM (dinamikus véletlen hozzáférésű memória) néven ismert bizonyos elektronikus mikroáramkörök behozatalára vonatkozó végleges kiegyenlítő vám kivetéséről, valamint a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről szóló 1480/2003/EK rendelet módosításáról szóló, 2006. április 10-i 584/2006/EK tanácsi rendelethez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 103., 2006. április 12. )

A 25. oldalon, az 1480/2003/EK rendelet 1. cikke (3) bekezdésének szövegében található táblázat 1., 2., 3., 4., 5., 6. és 7. pontjában:

a következő szövegrész:

„többszörösen összetett DRAM-ok”

helyesen:

„(nem egyedi kialakítású) többszörösen összetett DRAM-ok”

A 25. oldalon, az 1480/2003/EK rendelet 1. cikke (3) bekezdésének szövegében található táblázat 2., 3., 4., 5., 6. és 7. pontjában:

a következő szövegrész:

„a többszörösen összetett DRAM közösségi határparitáson számított nettó árának”

helyesen:

„a (nem egyedi kialakítású) többszörösen összetett DRAM közösségi határparitáson számított nettó árának”