30.9.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 304/4


A TANÁCS HATÁROZATA

(2004. március 30.)

az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok közötti, a vámügyi együttműködésről és kölcsönös jogsegélyről szóló megállapodásnak a szállítótartályok biztonsága és egyéb kérdések tekintetében való elmélyítéséről és hatályának kiszélesítéséről szóló megállapodás megkötéséről

(2004/634/EK)

E jogi aktus magyar nyelvi változatát az Európai Unió Hivatalos Lapjának különkiadásában teszik közzé, az intézmények és az Európai Központi Bank által 2004. május 1-je előtt elfogadott dokumentumokkal együtt. E különkiadás kötetei 2004. május 1-je és 2004 vége között folyamatosan jelennek meg.