European flag

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

HU

C sorozat


C/2024/2579

2024.4.22.

A Bíróság (harmadik tanács) 2024. február 29-i ítélete (a Juzgado de lo Mercantil n.o 1 de Palma de Mallorca [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Eventmedia Soluciones SL kontra Air Europa Líneas Aéreas SAU

(C-11/23. sz. ügy,  (1) Eventmedia Soluciones)

(Előzetes döntéshozatal - Légi közlekedés - 261/2004/EK rendelet - Az 5. cikk (1) és (3) bekezdése - A 7. cikk (1) bekezdése - A légi utasok kártalanítása a járat törlése esetén - A kártalanításhoz való jog jellege és alapja - Az utasok légi fuvarozóval szembeni követelésének engedményezése egy gazdasági társaságra - Az ilyen engedményezést megtiltó szerződési feltétel - 15. cikk - Korlátozás kizárása)

(C/2024/2579)

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Juzgado de lo Mercantil n.o 1 de Palma de Mallorca

Az alapeljárás felei

Felperes: Eventmedia Soluciones SL

Alperes: Air Europa Líneas Aéreas SAU

Rendelkező rész

1)

A visszautasított beszállás és légijáratok törlése vagy hosszú késése [helyesen: jelentős késése] esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. február 11-i 261/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikke (1) bekezdése c) pontjának és (3) bekezdésének, valamint 7. cikke (1) bekezdésének együttes rendelkezéseit

a következőképpen kell értelmezni:

járat törlése esetén a légi utasoknak az e rendelkezések szerinti, az üzemeltető légi fuvarozó általi kártalanításhoz való joga és ez utóbbinak a kártalanítás fizetésére vonatkozó ehhez kapcsolódó kötelezettsége közvetlenül e rendeletből ered.

2)

A 261/2004 rendelet 15. cikkét

a következőképpen kell értelmezni:

azzal ellentétes, ha egy fuvarozási szerződésbe olyan kikötést foglalnak bele, amely megtiltja a légi utasnak az üzemeltető légi fuvarozóval szemben e rendelet rendelkezései alapján fennálló jogainak az engedményezését.


(1)   HL C 155., 2023.5.2.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2579/oj

ISSN 1977-0979 (electronic edition)