European flag

Hivatalos Lapja
Az Európai Unió

HU

C sorozat


C/2024/2305

2024.4.2.

A Törvényszék 2024. február 7-i ítélete – Beauty Biosciences kontra EUIPO – Société de Recherche Cosmétique (BEAUTYBIO SCIENCE)

(T-81/23. sz. ügy) (1)

(„Európai uniós védjegy - Törlési eljárás - BEAUTYBIO SCIENCE európai uniós szóvédjegy - Feltétlen kizáró okok - Leíró jelleg - A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja] - Megkülönböztető képesség hiánya - A 207/2009 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja [jelenleg a 2017/1001 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja]”)

(C/2024/2305)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Beauty Biosciences LLC (Dallas, Texas, Egyesült Államok) (képviselő: D. Mărginean ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) (képviselő: M. Eberl meghatalmazott)

A másik fél az EUIPO fellebbezési tanácsa előtti eljárásban, beavatkozó fél a Törvényszék előtti eljárásban: Société de Recherche Cosmétique SARL (Luxembourg, Luxemburg) (képviselő: P. Wilhelm ügyvéd)

Az ügy tárgya

Az EUMSZ 263. cikken alapuló keresetében a felperes az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) negyedik fellebbezési tanácsa 2022. december 20-án hozott határozatának (R 1039/2022-4. sz. ügy) hatályon kívül helyezését és megváltoztatását kéri.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék a Beauty Biosciences LLC-t kötelezi a saját költségeinek, valamint a Société de Recherche Cosmétique SARL részéről a Törvényszék előtti eljárás során felmerült költségeknek a viselésére.

3)

Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) maga viseli saját költségeit.


(1)   HL C 127., 2023.4.11.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2305/oj

ISSN 1977-0979 (electronic edition)