European flag

Hivatalos Lapja
Az Európai Unió

HU

Sorozat C


C/2024/1970

2024.2.29.

Nyilatkozat az EURI-eszköz igénybevételéről

(C/2024/1970)

Az éves költségvetési eljárás keretében a Tanács, mielőtt elfogadná az éves költségvetésre vonatkozó álláspontját, értékelni fogja, hogy az NGEU kamatfizetési költségeinek a fedezésére szolgáló, az (EU) 2024/765 tanácsi rendelet [a többéves pénzügyi keret felülvizsgálata] 10a. cikkének (2) bekezdésében előirányzott, a szóban forgó rendelet (10a) preambulumbekezdésében pontosított lépésekben ismertetett finanszírozási megoldás és adott esetben a védőháló mozgósítása megfelelő-e.

Amennyiben a Tanács úgy ítéli meg, hogy a védőháló igénybevétele nem helyénvaló, felkéri a Bizottságot, hogy vizsgálja felül a javaslatát azzal a céllal, hogy növelje az éves költségvetési eljárás során igénybe vett összeget. A Tanács különös figyelmet fog fordítani a 3. lépésben mozgósított visszavont kötelezettségvállalások szintjére abban az esetben, ha ez a szint egy adott évben eléri az 5 milliárd EUR-t, vagy a 2025 és 2027 közötti időszakban együttesen meghaladja a 15 milliárd EUR-t.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1970/oj

ISSN 1977-0979 (electronic edition)