European flag

Hivatalos Lapja
Az Európai Unió

HU

Sorozat C


C/2024/1706

2024.3.4.

2024. január 8-án benyújtott kereset – Meta Platforms Ireland kontra EDBP

(T-8/24. sz. ügy)

(C/2024/1706)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Meta Platforms Ireland Ltd (Dublin, Írország) (képviselők: H.-G. Kamann, F. Louis, M. Braun, A. Vallery ügyvédek, D. McGrath, E. Egan McGrath, SC, S. Horan, H. Godfrey Barristers-at-Law, P. Nolan, B. Johnston, L. Joyce és D. Breatnach Solicitors)

Alperes: Európai Adatvédelmi Testület (EDPB)

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg az EDPB 2023. október 27-i, „a norvég felügyeleti hatóság által a Meta Platforms Ireland Ltd-re vonatkozó végleges intézkedések elrendelésére irányuló, az általános adatvédelmi rendelet (1) 66. cikkének (2) bekezdése szerinti kérelem alapján a 01/2023. sz. sürgősségi eljárás keretében elfogadott kötelező erejű döntést” teljes egészében, vagy másodlagosan a releváns részeiben; és

az alperest kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes négy jogalapra hivatkozik.

1.

Az első, arra alapított jogalap, hogy az általános adatvédelmi rendelet 66. cikkének (2) bekezdése sérti a jogállamiságot, az Európai Unió Alapjogi Chartájának (a továbbiakban: Charta) 41. és 47. cikkét és az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény 6. cikkét, ezért az jogellenes és érvénytelen.

2.

A második, arra alapított jogalap, hogy az EDPB túllépte az általános adatvédelmi rendelet 66. cikke szerinti hatáskörét.

3.

A harmadik, arra alapított jogalap, hogy az EDPB megsértette a Charta 41. cikke szerinti megfelelő ügyintézés elvét.

4.

A negyedik, arra alapított jogalap, hogy az EDPB helytelen kritériumok alapján állapította meg, hogy az általános adatvédelmi rendelet 66. cikkének (2) bekezdése értelmében elfogadhat-e sürgősségi eljárás keretében kötelező döntést.


(1)  A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet) (HL 2016. L 119., 1. o.; helyesbítések: HL 2016. L 314., 72. o.; HL 2018. L 127., 2. o.; HL 2021. L 74., 35. o.).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1706/oj

ISSN 1977-0979 (electronic edition)