European flag

Hivatalos Lapja
Az Európai Unió

HU

Sorozat C


C/2024/1646

2024.2.22.

Összefonódás előzetes bejelentése

(Ügyszám: M.11483 – MSD HOSPITALITY / ARC CAPITAL / AUBERGE RESORTS) Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

(EGT-vonatkozású szöveg)

(C/2024/1646)

1.   

2024. február 13-án a Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 4. cikke szerint bejelentést kapott egy tervezett összefonódásról.

E bejelentés az alábbi vállalkozásokat érinti:

a BDT & MSD Holdings (Egyesült Államok) irányítása alá tartozó MSD Hospitality Partners, L.P. (a továbbiakban: MSD HP, Egyesült Államok)

ARC Capital Holdings LLC (a továbbiakban: ARC Capital, Egyesült Államok), a Friedkin Capital Partners L.L.C. (a továbbiakban: FCP, Egyesült Államok) leányvállalata

a jelenleg az FCP kizárólagos irányítása alá tartozó Auberge Resorts LLC (a továbbiakban: Auberge Resorts, Egyesült Államok).

Az MSD HP és az ARC Capital az összefonódás-ellenőrzési rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja és 3. cikkének (4) bekezdése értelmében közös irányítást fognak szerezni az Auberge Resorts felett.

Az összefonódásra részesedés vásárlása útján kerül sor.

2.   

Az érintett vállalkozások üzleti tevékenységei a következők:

az MSD HP egy ingatlanbefektetési alap, amelynek befektetései a luxus színvonalú turizmusra/vendéglátásra és a turizmushoz/vendéglátáshoz kapcsolódó ingatlaneszközökre irányulnak

az ARC Capital az FCP leányvállalata, amely közvetve és közvetlenül befektetésekkel rendelkezik a turizmusban/vendéglátóiparban.

3.   

Az Auberge Resorts üzleti tevékenységei a következők: az Auberge Resorts egy turisztikai/vendéglátóipari vállalkozás, amely szállodákat, üdülőszállodákat és szálláshelyeket üzemeltet Észak- és Közép-Amerikában, Franciaországban és Görögországban, továbbá Olaszországban is rendelkezik egy szállodával, amelynek megnyitása 2024-ben esedékes.

4.   

A Bizottság előzetes vizsgálatára alapozva megállapítja, hogy a bejelentett összefonódás az összefonódás-ellenőrzési rendelet hatálya alá tartozhat, a végleges döntés jogát azonban fenntartja.

A Bizottság a vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzéséről szóló 139/2004/EK tanácsi rendelet szerinti egyes összefonódások egyszerűsített kezeléséről szóló közleménye (2) szerint az ügyet egyszerűsített eljárásra utalhatja.

5.   

A Bizottság felhívja az érdekelt harmadik feleket, hogy az összefonódás kapcsán esetlegesen felmerülő észrevételeiket nyújtsák be a Bizottságnak.

Az észrevételeknek a közzétételt követő tíz napon belül kell a Bizottsághoz beérkezniük. Az alábbi hivatkozási számot minden esetben fel kell tüntetni:

M.11483 – MSD HOSPITALITY / ARC CAPITAL / AUBERGE RESORTS

Az észrevételeket e-mailben vagy postai úton lehet a Bizottsághoz eljuttatni. Az elérhetőségi adatok a következők:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Postai cím:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)   HL L 24., 2004.1.29., 1. o. (az összefonódás-ellenőrzési rendelet).

(2)   HL C 160, 2023.5.5., 1. o.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1646/oj

ISSN 1977-0979 (electronic edition)