European flag

Hivatalos Lapja
Az Európai Unió

HU

Sorozat C


C/2024/639

2024.1.5.

Bejelentett összefonódás engedélyezése

(Ügyszám M.11174 – GCA / BPMA / VA / VP)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(C/2024/639)

2023. november 30-án a Bizottság úgy határozott, hogy engedélyezi e bejelentett összefonódást, és a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánítja. E határozat a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 6. cikke (1) bekezdésének b) pontján alapul. A határozat teljes szövege csak angol nyelven hozzáférhető, és azután teszik majd közzé, hogy az üzleti titkokat tartalmazó részeket eltávolították belőle. A szöveg megtalálható lesz

a Bizottság versenypolitikai weboldalának összefonódásokra vonatkozó részében (https://competition-cases.ec.europa.eu/search). Ez az oldal különféle lehetőségeket kínál arra, hogy az egyedi összefonódásokkal foglalkozó határozatok társaság, ügyszám, dátum és ágazati tagolás szerint kereshetők legyenek,

elektronikus formában az EUR-Lex honlapon (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hu) a 32023M11174 hivatkozási szám alatt. Az EUR-Lex biztosít online hozzáférést az európai uniós joghoz.


(1)   HL L 24., 2004.1.29., 1. o.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/639/oj

ISSN 1977-0979 (electronic edition)