ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 340

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

65. évfolyam
2022. szeptember 5.


Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2022/C 340/01

Az Európai Unió Bírósága utolsó kiadványai az Európai Unió Hivatalos Lapjában

1


 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2022/C 340/02

C-59/18. és C-182/18. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (nagytanács) 2022. július 14-i ítélete – Olasz Köztársaság, Comune di Milano kontra az Európai Unió Tanácsa (Megsemmisítés iránti kereset – Intézményi jog – Az Európai Unió szervei és hivatalai – Európai Gyógyszerügynökség (EMA) – A székhely meghatározására vonatkozó hatáskör – EUMSZ 341. cikk – Hatály – A tagállamok kormányainak képviselői által a Tanács ülésén elfogadott határozat – A Bíróság EUMSZ 263. cikk szerinti hatásköre – A jogi aktus kibocsátója és jogi természete – A kötelező erő hiánya az uniós jogrendben)

2

2022/C 340/03

C-106/19. és C-232/19. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (nagytanács) 2022. július 14-i ítélete – Olasz Köztársaság (C-106/19), Comune di Milano (C-232/19) kontra az Európai Unió Tanácsa, Európai Parlament (Megsemmisítés iránti kereset – Intézményi jog – (EU) 2018/1718 rendelet – Amszterdamnak (Hollandia) az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) székhelyéül történő kijelölése – EUMSZ 263. cikk – Elfogadhatóság – Az eljáráshoz fűződő érdek – Kereshetőségi jog – Közvetlen és személyében való érintettség – A tagállamok kormányainak képviselői által valamely európai uniós ügynökség székhelye helyszínének kijelölése céljából a Tanács ülése mellett elfogadott határozat – A kötelező erő hiánya az uniós jogrendben – Az Európai Parlament jogköre)

3

2022/C 340/04

C-743/19. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2022. július 14-i ítélete – Európai Parlament kontra az Európai Unió Tanácsa (Megsemmisítés iránti kereset – Intézményi jog – Az Európai Unió szervei és hivatalai – Európai Munkaügyi Hatóság (ELA) – A székhely meghatározására vonatkozó hatáskör – EUMSZ 341. cikk – Hatály – A tagállamok kormányainak képviselői által a Tanács ülésén elfogadott határozat – A Bíróság EUMSZ 263. cikk szerinti hatásköre – Az jogi aktus kibocsátója és jogi természete – A kötelező erő hiánya az uniós jogrendben)

3

2022/C 340/05

C-817/19. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2022. június 21-i ítélete (a Cour Constitutionnelle [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Ligue des droits humains kontra Conseil des ministres (Előzetes döntéshozatal – A személyes adatok kezelése – Utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) – (EU) 2016/679 rendelet – A 2. cikk (2) bekezdésének d) pontja – Hatály – (EU) 2016/681 irányelv – Az Unió és harmadik országok között üzemeltetett légi járatok utasaira vonatkozó PNR-adatok felhasználása – Az Unión belül üzemeltetett légi járatok utasaira vonatkozó adatok felvételének lehetősége – Ezen adatok automatizált kezelése – Megőrzési időszak – A terrorista bűncselekmények és súlyos bűncselekmények elleni küzdelem – Érvényesség – Az Európai Unió Alapjogi Chartája – A 7., 8. és 21. cikk, valamint az 52. cikk (1) bekezdése – A PNR-rendszer alkalmazását az Unión belül végzett más szállításokra kiterjesztő nemzeti szabályozás – Az Unión belüli szabad mozgás – Alapjogi Charta – 45. cikk)

4

2022/C 340/06

C-128/20. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2022. július 14-i ítélete (a Landesgericht Klagenfurt [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – GSMB Invest GmbH & Co. KG kontra Auto Krainer GesmbH (Előzetes döntéshozatal – Jogszabályok közelítése – 715/2007/EK rendelet – Gépjárművek típusjóváhagyása – A 3. cikk 10. pontja – Az 5. cikk (1) és (2) bekezdése – Hatástalanító berendezés – Gépjárművek – Dízelmotor – Szennyezőanyag-kibocsátás – Kibocsátást szabályozó rendszer – A motorvezérlő számítógépbe beépített szoftver – Kipufogógáz-visszavezető szelep (EGR-szelep) – A nitrogén-oxid-kibocsátás hőmérsékleti tartomány által való korlátozással történő csökkentése – A kibocsátáscsökkentő berendezések hatásfokát csökkentő hatástalanító berendezések használatának tilalma – Az 5. cikk (2) bekezdésének a) pontja – E tilalom alóli kivétel)

6

2022/C 340/07

C-134/20. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2022. július 14-i ítélete (a Landesgericht Eisenstadt [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – IR kontra Volkswagen AG (Előzetes döntéshozatal – Jogszabályok közelítése – 715/2007/EK rendelet – Gépjárművek típusjóváhagyása – A 3. cikk 10. pontja – Az 5. cikk (1) és (2) bekezdése – Hatástalanító berendezés – Gépjárművek – Dízelmotor – Szennyezőanyag-kibocsátás – Kibocsátást szabályozó rendszer – A motorvezérlő számítógépbe beépített szoftver – Kipufogógáz-visszavezető szelep (EGR-szelep) – A nitrogén-oxid-kibocsátás hőmérsékleti tartomány által való korlátozással történő csökkentése – A kibocsátáscsökkentő berendezések hatásfokát csökkentő hatástalanító berendezések használatának tilalma – Az 5. cikk (2) bekezdésének a) pontja – E tilalom alóli kivétel – 1999/44/EK irányelv – Fogyasztási cikkek adásvétele és a kapcsolódó jótállás – A 3. cikk (2) bekezdése – A jármű javítása során telepített berendezés)

7

2022/C 340/08

C-145/20. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2022. július 14-i ítélete (az Oberster Gerichtshof [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – DS kontra Porsche Inter Auto GmbH & Co KG, Volkswagen AG (Előzetes döntéshozatal – Jogszabályok közelítése – 715/2007/EK rendelet – Gépjárművek típusjóváhagyása – Az 5. cikk (2) bekezdése – Hatástalanító berendezés – Gépjárművek – Dízelmotor – Kibocsátást szabályozó rendszer – A motorvezérlő számítógépbe beépített szoftver – Kipufogógáz-visszavezető szelep (EGR-szelep) – A nitrogén-oxid-kibocsátás hőmérsékleti tartomány által való korlátozással történő csökkentése – A kibocsátáscsökkentő berendezések hatásfokát csökkentő hatástalanító berendezések használatának tilalma – Az 5. cikk (2) bekezdésének a) pontja – E tilalom alóli kivétel – 1999/44/EK irányelv – Fogyasztási cikkek adásvétele és a kapcsolódó jótállás – A 2. cikk (2) bekezdésének d) pontja – A fogyasztási cikk […] felmutatja az azonos fajtájú áruk tekintetében szokásos minőséget és teljesítményt, amelyet a fogyasztó észszerűen elvárhat, figyelembe véve a fogyasztási cikk természetét fogalma – Érvényes EK-típusjóváhagyás – A 3. cikk (6) bekezdése – A csekély mértékű hiba fogalma)

8

2022/C 340/09

C-159/20. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2022. július 14-i ítélete – Európai Bizottság kontra Dán Királyság (Tagállami kötelezettségszegés – 1151/2012/EU rendelet – A mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszerei – 13. cikk – A Feta oltalom alatt álló eredetmegjelölés (OEM) használata a Dániában előállított és harmadik országokba irányuló kivitelre szánt sajt megjelölésére – Az EUSZ 4. cikk (3) bekezdése – A lojális együttműködés elve)

9

2022/C 340/10

C-436/20. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2022. július 14-i ítélete (a Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio (ASADE) kontra Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas (Előzetes döntéshozatal – EUMSZ 49. és EUMSZ 56. cikk – Kizárólag belső jellegű helyzet – Belső piaci szolgáltatások – 2006/123/EK irányelv – Hatály – A 2. cikk (2) bekezdésének j) pontja – Közbeszerzési szerződések odaítélése – 2014/24/EU irányelv – A közbeszerzési szerződések fogalma – 74 – 77. cikk – Személyek részére történő támogatásra irányuló szociális szolgáltatások nyújtása – Szociális kezdeményezésű magánjogi szervezetekkel kötött összehangolt fellépésre irányuló megállapodások – Nyereségorientált szervezetek kizárása – A jogalany letelepedésének helye mint kiválasztási szempont)

10

2022/C 340/11

C-500/20. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2022. július 14-i ítélete (az Oberster Gerichtshof [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – ÖBB-Infrastruktur Aktiengesellschaft kontra Lokomotion Gesellschaft für Schienentraktion mbH (Előzetes döntéshozatal – Nemzetközi megállapodások – Vasúti szállítás – Nemzetközi vasúti fuvarozási egyezmény (COTIF) – Egységes szabályok a nemzetközi vasúti forgalomban használt infrastruktúrára vonatkozó szerződésekre (CUI) – 4. cikk – Kötelező erejű jog – 8. cikk – A pályahálózat-működtető felelőssége – 19. cikk – Más cselekmények – A Bíróság hatásköre – A fuvarozó mozdonyainak sérülése kisiklást követően – Cseremozdonyok bérlete – A pályahálózat-működtetőnek a bérleti költségek megtérítésére vonatkozó kötelezettsége – A szerződő felek felelősségének a nemzeti jogra történő utalással történő kiterjesztését előíró szerződés)

11

2022/C 340/12

C-36/21. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2022. július 14-i ítélete (a College van Beroep voor het bedrijfsleven [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Sense Visuele Communicatie en Handel vof (a De Scharrelderij néven is eljárva) kontra Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Előzetes döntéshozatal – Közös agrárpolitika – 1307/2013/EU rendelet – Közvetlen támogatási rendszerek – Közös szabályok – A 30. cikk (6) bekezdése és az 50. cikk (2) bekezdése – Támogatási jogosultságoknak a fiatal mezőgazdasági termelők számára a nemzeti tartalékból való kiosztása iránti kérelem – Valamely személy fiatal mezőgazdasági termelőnek való minősítéséről téves információkat nyújtó nemzeti közigazgatási hatóság – A bizalomvédelem elve – A bizalomvédelem nemzeti jogban elismert elvének a megsértésére alapított kártérítési kereset)

12

2022/C 340/13

C-110/21. P. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2022. július 14-i ítélete – Universität Bremen kontra Európai Kutatási Végrehajtó Ügynökség (REA) (Fellebbezés – Megsemmisítés iránti kereset – Az Európai Unió Bírósága alapokmányának 19. cikke – Nem privilegizált felek képviselete az európai uniós bíróságok előtt indított közvetlen kereset keretében – Egyetemi oktató – A jelen fellebbezés keretében képviselt egyetemen tanító oktató, aki a jogvita tárgyát képező projekt koordinátora és csoportvezetője is – Függetlenségi feltétel – A jogvita kimeneteléhez fűződő közvetlen és személyes érdek fennállása)

12

2022/C 340/14

C-722/21. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2022. május 19-i végzése (notario del Ilustre Colegio Notarial de Andalucía [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Frontera Capital SARL (Előzetes döntéshozatal – A Bíróság eljárási szabályzata 53. cikkének (2) bekezdése – EUMSZ 267. cikk – Közjegyző – A bíróság fogalma – Szempontok – A kérdést előterjesztő szerv előtti jogvita hiánya – Nyilvánvaló elfogadhatatlanság)

13

2022/C 340/15

C-25/22. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács tanács) 2022. július 14-i végzése (a Bundesfinanzgericht [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – CM kontra Finanzamt Österreich (Előzetes döntéshozatal – A Bíróság eljárási szabályzata 53 cikkének (2) bekezdése és 94. cikke – Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések megválaszolásának szükségességét igazoló indokok megjelölésének követelménye – Kellően részletes ismertetés hiánya – Nyilvánvaló elfogadhatatlanság)

13

2022/C 340/16

C-194/22. P. sz. ügy: A Törvényszék (tizedik tanács) T-549/20. sz., Magic Box Int. Toys kontra EUIPO – KMA Concepts ügyben 2021. december 21-én hozott ítélete ellen a Magic Box Int. Toys SLU által 2022. március 4-én benyújtott fellebbezés

14

2022/C 340/17

C-233/22. P. sz. ügy: A Törvényszék (kilencedik tanács) T-233/21. sz., Meta Cluster GmbH kontra az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) ügyben 2022. január 26-án hozott ítélete ellen a Meta Cluster GmbH által 2022. április 4-én benyújtott fellebbezés

14

2022/C 340/18

C-300/22. P. sz. ügy: A Törvényszék (kilencedik tanács) T-806/19. sz., Govern d'Andorra kontra EUIPO ügyben 2022. február 23-án hozott ítélete ellen a Govern d'Andorra által 2022. május 3-án benyújtott fellebbezés

14

2022/C 340/19

C-319/22. sz. ügy: A Landgericht Köln (Németország) által 2022. május 11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Gesamtverband Autoteile-Handel e.V. kontra Scania CV AB

15

2022/C 340/20

C-329/22. sz. ügy: A Varhoven administrativen sad (Bulgária) által 2022. május 17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Zamestnik izpalnitelen direktor na Darzhaven fond Zemedelie kontra IW

16

2022/C 340/21

C-343/22. sz. ügy: A Bundesgerichtshof (Németország) által 2022. május 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – PT kontra VB

17

2022/C 340/22

C-355/22. sz. ügy: A rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen Afdeling Gent (Belgium) által 2022. június 1-jén benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – BV Osteopathie Van Hauwermeiren kontra Belgische Staat

17

2022/C 340/23

C-358/22. sz. ügy: A Cour de cassation (Franciaország) által 2022. június 1-jén benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Bolloré logistics SA kontra Direction interrégionale des douanes et droits indirects de Caen, Recette régionale des douanes et droits indirects de Caen, Bolloré Ports de Cherbourg SAS

18

2022/C 340/24

C-364/22. sz. ügy: A Verwaltungsgericht Minden (Németország) által 2022. június 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – J. B., S. B. és F. B. kontra Bundesrepublik Deutschland

19

2022/C 340/25

C-390/22. sz. ügy: Az Okrazhen sad – Burgas (Bulgária) által 2022. június 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Obshtina Pomorie kontra Anhialo auto OOD

20

2022/C 340/26

C-407/22. sz. ügy: A Conseil d’État (Franciaország) által 2022. június 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance kontra Manitou BF SA

20

2022/C 340/27

C-408/22. sz. ügy: A Conseil d’État (Franciaország) által 2022. június 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance kontra Bricolage Investissement France SA

21

2022/C 340/28

C-426/22. sz. ügy: A Szegedi Törvényszék (Magyarország) által 2022. június 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – SOLE-MiZo Zrt. kontra Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

21

2022/C 340/29

C-444/22. P. sz. ügy: A Törvényszék (nyolcadik tanács) T-436/21. sz., Veen kontra Europol ügyben 2022. április 27-én hozott ítélete ellen Leon Leonard Johan Veen által 2022. július 5-én benyújtott fellebbezés

22

2022/C 340/30

C-445/22. P. sz. ügy: A Törvényszék (harmadik tanács) T-423/14. RENV. sz. Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki AE kontra Bizottság ügyben 2022. május 4-én hozott ítélete ellen a Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki AE által 2022. július 4-én benyújtott fellebbezés

23

2022/C 340/31

C-458/22. P. sz. ügy: A Törvényszék (kibővített nyolcadik tanács) T-710/21., T-722/21. és T-723/21. sz., Robert Roos és társai kontra Európai Parlament ügyben 2022. április 27-én hozott ítélete ellen Robert Roos és társai által 2022. július 5-én benyújtott fellebbezés

24

2022/C 340/32

C-479/22. P. sz. ügy: A Törvényszék (kilencedik tanács) T-384/20. sz., OC kontra Bizottság ügyben 2022. május 4-én hozott ítélete ellen OC által 2022. július 14-én benyújtott fellebbezés

25

2022/C 340/33

C-494/22. P. sz. ügy: A Törvényszék (hatodik tanács) T-151/20. sz., Cseh Köztársaság kontra Bizottság ügyben 2022. május 11-én hozott ítélete ellen az Európai Bizottság által 2022. július 22-én benyújtott fellebbezés

25

 

Törvényszék

2022/C 340/34

T-280/18. sz. ügy: A Törvényszék 2022. július 6-i ítélete – ABLV Bank kontra ESZT (Gazdasági és monetáris unió – Bankunió – A hitelintézetekre és bizonyos befektetési vállalkozásokra vonatkozó Egységes Szanálási Mechanizmus (ESZM) – Valamely intézmény fizetésképtelensége vagy valószínűleg fizetésképtelenné válása esetén lefolytatandó szanálási eljárás – Az ESZT arra vonatkozó határozata, hogy nem fogad el szanálási programot – Megsemmisítés iránti kereset – Sérelmet okozó aktus – Az eljáráshoz fűződő érdek – Kereshetőségi jog – Részleges elfogadhatóság – A 806/2014/EU rendelet 18. cikke – Az aktus kibocsátójának hatásköre – A meghallgatáshoz való jog – Indokolási kötelezettség – Arányosság – Egyenlő bánásmód)

27

2022/C 340/35

T-388/19. sz. ügy: A Törvényszék 2022. július 6-i ítélete – Puigdemont i Casamajó és Antoni Comín i Oliveres kontra Parlament (Intézményi jog – A Parlament tagja – Az európai parlamenti képviselői minőség és a megválasztott jelölteket megillető jogok elismerésének a Parlament elnöke általi megtagadása – Megsemmisítés iránti kereset – Keresettel nem megtámadható jogi aktus – Elfogadhatatlanság)

27

2022/C 340/36

T-886/19. sz. ügy: A Törvényszék 2022. július 13-i ítélete – Design Light & Led Made in Europe és Design Luce & Led Made in Italy kontra Bizottság (Verseny – Erőfölénnyel való visszaélés – Kartellek – A LED-es világítás ágazata – Szabadalmi licenciák adására irányuló program (Patent Licensing Program) – Panasz elutasításáról szóló határozat – A 773/2004EK rendelet 7. cikke – Nyilvánvaló értékelési hiba – Indokolási köztelezettség – Az uniós érdek hiánya – A jogsértés fennállása bizonyíthatóságának valószínűsége)

28

2022/C 340/37

T-150/20. sz. ügy: A Törvényszék 2022. július 13-i ítélete – Tartu Agro kontra Bizottság (Állami támogatások – Mezőgazdaság – Észtországban található mezőgazdasági területekre vonatkozó bérleti szerződés – A támogatást a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító és annak visszatéríttetését elrendelő határozat – Előny – A piaci ár meghatározása – A piaci magánszereplő elve – Összetett gazdasági értékelések – Bírósági felülvizsgálat – Valamennyi releváns tényező figyelembevétele – Gondossági kötelezettség)

29

2022/C 340/38

T-179/20. sz. ügy: A Törvényszék 2022. július 6-i ítélete – JP kontra Bizottság (Közszolgálat – Nyílt versenyvizsga – Adóügyi tanácsosok (AD 7) felvételére irányuló EPSO/AD/363/18 versenyvizsga-felhívás – A-tartaléklistára való felvétel mellőzése – A vizsgabizottság összetétele – Stabilitás – Nyilvánvaló értékelési hiba – Felelősség)

29

2022/C 340/39

T-246/20. sz. ügy: A Törvényszék 2022. július 6-i ítélete – Aerospinning Master Franchising kontra EUIPO – Mad Dogg Athletics (SPINNING) (Európai uniós védjegy – Megszűnés megállapítása iránti eljárás – SPINNING európai uniós szóvédjegy – A forgalomban a lajstromozott áruk vagy szolgáltatások szokásos névvé vált védjegy – A 207/2009/EK rendelet 51. cikke (1) bekezdésének b) pontja [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 58. cikke (1) bekezdésének b) pontja] – Érintett közönség)

30

2022/C 340/40

T-278/20. sz. ügy: A Törvényszék 2022. július 6-i ítélete – Zhejiang Hangtong Machinery Manufacture és Ningbo Hi-Tech Zone Tongcheng Auto Parts kontra Bizottság (Dömping – Kínából származó közúti acélkerekek behozatala – Végleges dömpingellenes vám kivetése és az ideiglenes vám végleges beszedése – Az (EU) 2016/1036 rendelet 17. cikkének (4) bekezdése, valamint 18. és 20. cikke – Az együttműködés hiánya – A Bizottsággal közölt információk elégtelensége)

30

2022/C 340/41

T-631/20. sz. ügy: A Törvényszék 2022. július 6-i ítélete – MZ kontra Bizottság (Közszolgálat – Tisztviselők – Az adózás területén tanácsosok felvételére irányuló EPSO/AD/363/18 versenyvizsga – Azon második nyelv megválasztásának korlátozása, amelyen a vizsgákra sor kerül – A tartaléklistára való felvétel mellőzése – Jogellenességi kifogás – Elfogadhatóság – Nyelven alapuló hátrányos megkülönböztetés – A betöltendő álláshelyek különleges jellege – Igazolás – Szolgálati érdek – Arányosság)

31

2022/C 340/42

T-681/20. sz. ügy: A Törvényszék 2022. július 6-i ítélete – OC kontra EKSZ (Felelősség – Közszolgálat – Az EKSZ személyi állományának harmadik országban szolgálatot teljesítő tagjai – Visszaélések bejelentése – Vizsgálati jelentés – Intézményen belüli áthelyezés – Sérelmet okozó aktusok – Nem határozati jellegű magatartások – A pert megelőző eljárás követelményeinek tiszteletben tartása – A visszaélést bejelentő személyek védelme – A személyzeti szabályzat 22a. cikke – Gondoskodási kötelezettség – Az Alapjogi Charta 7. és 8. cikke – A magánélet tiszteletben tartása – A személyes adatok védelme)

32

2022/C 340/43

T-20/21. sz. ügy: A Törvényszék 2022. július 6-i ítélete – VI kontra Bizottság (Közszolgálat – Tisztviselők – Felvétel – EPSO/AD/363/18 nyílt versenyvizsga – A-tartaléklistára való felvétel mellőzése – Egyenlő bánásmód – A vizsgabizottság összetételének stabilitása)

32

2022/C 340/44

T-129/21. sz. ügy: A Törvényszék 2022. július 6-i ítélete – Colombani kontra EKSZ (Közszolgálat – Tisztviselők – Az EKSZ személyi állománya – Az Unió Kanadában működő képviseletének vezetői álláshelye – Észak-afrikai és közel-keleti igazgatói álláshely – A pályázat elutasítása)

33

2022/C 340/45

T-250/21. sz. ügy: A Törvényszék 2022. július 6-i ítélete – Zdút kontra EUIPO – Nehera és társai (nehera) (Európai uniós védjegy – Törlési eljárás – NEHERA európai uniós ábrás védjegy – Feltétlen törlési ok – Rosszhiszeműség hiánya – A 207/2009/EK rendelet 52. cikke (1) bekezdésének b) pontja (jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 59. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

33

2022/C 340/46

T-251/21. sz. ügy: A Törvényszék 2022. július 13-i ítélete – Tigercat International kontra EUIPO – Caterpillar (Tigercat) (Európai uniós védjegy – Felszólalási eljárás – A Tigercat európai uniós szóvédjegy bejelentése – A korábbi CAT európai uniós ábrás védjegy – Viszonylagos kizáró ok – Összetéveszthetőség – A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja])

34

2022/C 340/47

T-283/21. sz. ügy: A Törvényszék 2022. július 13-i ítélete – Pejovič kontra EUIPO – ETA živilska industrija (TALIS) (Európai uniós védjegy – Törlési eljárás – TALIS európai uniós szóvédjegy – Feltétlen törlési ok – Rosszhiszeműség – A 207/2009/EK rendelet 52. cikke (1) bekezdésének b) pontja [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 59. cikke (1) bekezdésének b) pontja])

35

2022/C 340/48

T-284/21. sz. ügy: A Törvényszék 2022. július 13-i ítélete – Pejovič kontra EUIPO – ETA živilska industrija (RENČKI HRAM) (Európai uniós védjegy – Törlési eljárás – RENČKI HRAM európai uniós ábrás védjegy – Feltétlen törlési ok – Rosszhiszeműség – A 207/2009/EK rendelet 52. cikke (1) bekezdésének b) pontja [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 59. cikke (1) bekezdésének b) pontja])

35

2022/C 340/49

T-286/21. sz. ügy: A Törvényszék 2022. július 13-i ítélete – Pejovič kontra EUIPO – ETA živilska industrija (RENŠKI HRAM) (Európai uniós védjegy – Törlési eljárás – RENŠKI HRAM európai uniós szóvédjegy – Feltétlen törlési ok – Rosszhiszeműség – A 207/2009/EK rendelet 52. cikke (1) bekezdésének b) pontja [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 59. cikke (1) bekezdésének b) pontja])

36

2022/C 340/50

T-287/21. sz. ügy: A Törvényszék 2022. július 13-i ítélete – Pejovič kontra EUIPO – ETA živilska industrija (SALATINA) (Európai uniós védjegy – Törlési eljárás – SALATINA európai uniós szóvédjegy – Feltétlen törlési ok – Rosszhiszeműség – A 207/2009/EK rendelet 52. cikke (1) bekezdésének b) pontja [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 59. cikke (1) bekezdésének b) pontja])

37

2022/C 340/51

T-288/21. sz. ügy: A Törvényszék 2022. július 6-i ítélete – ALO jewelry CZ kontra EUIPO – Cartier International (ALOve) (Európai uniós védjegy – Felszólalási eljárás – Az ALOve európai uniós ábrás védjegy bejelentése – A korábbi LOVe nemzetközi ábrás védjegy – Viszonylagos kizáró ok – A korábbi védjegy megkülönböztető képességének vagy jóhírnevének tisztességtelen kihasználása – A 207/2009/EK rendelet 8. cikkének (5) bekezdése [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 8. cikkének (5) bekezdése])

37

2022/C 340/52

T-408/21. sz. ügy: A Törvényszék 2022. július 6-i ítélete –HB kontra Bizottság (Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések – Technikai segítségnyújtási szolgáltatások nyújtása a Bírói Főtanács és az ukrán hatóságok részére – A szerződések odaítélési eljárásai során történt szabálytalanságok – A jogalap nélkül kifizetett összegek visszafizettetése – Végrehajtható aktusokat képező határozatok – EUMSZ 299. cikk – A jogi aktus kibocsátójának hatásköre – Az Unió szerződésen kívüli felelőssége)

38

2022/C 340/53

T-478/21. sz. ügy: A Törvényszék 2022. július 6-i ítélete – Les Éditions P. Amaury kontra EUIPO – Golden Balls (BALLON D’OR) (Európai uniós védjegy – Megszűnés megállapítása iránti eljárás – A BALLON D’OR európai uniós szóvédjegy – A védjegy tényleges használata – Részleges megszűnés – A 207/2009/EK rendelet 51. cikke (1) bekezdésének a) pontja [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 58. cikke (1) bekezdésének a) pontja] – A tényleges használat igazolása – A bizonyítékok értékelése – Szolgáltatások minősítése)

39

2022/C 340/54

T-664/21. sz. ügy: A Törvényszék 2022. július 6-i ítélete – YF kontra EFCA (Közszolgálat – Ideiglenes alkalmazottak – Határozatlan időre szóló szerződés – A szerződés megszüntetése – Szakmai alkalmatlanság – Nyilvánvaló értékelési hiba – A megfelelő ügyintézés elve)

39

2022/C 340/55

T-125/22. sz. ügy: A Törvényszék 2022. július 27-i ítélete – RT France kontra Tanács (Közös kül- és biztonságpolitika – Az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedések – Bizonyos médiaorgánumok által biztosított tartalmak vonatkozásában a sugárzás ideiglenes tilalma és a műsorszolgáltatási engedélyek felfüggesztése – A korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó szervezetek jegyzékére való felvétel – A Tanács hatásköre – Védelemhez való jog – Meghallgatáshoz való jog – A véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadsága – Arányosság – A vállalkozás szabadsága – Az állampolgárságon alapuló hátrányos megkülönböztetés tilalma)

40

2022/C 340/56

T-638/20. sz. ügy: A Törvényszék 2022. július 6-i végzése – JP kontra Bizottság (Megsemmisítési és kártérítési kereset – Közszolgálat – Nyílt versenyvizsga – Pénzügyi területen tanácsosok (AD 7) felvételére irányuló EPSO/AD/363/18 versenyvizsga-felhívás – A tartaléklistára való felvétel mellőzése – Perfüggőség – Nyilvánvaló elfogadhatatlanság)

41

2022/C 340/57

T-203/21. sz. ügy: A Törvényszék 2022. július 14-i végzése – IN.PRO.DI kontra EUIPO – Aiello (CAPRI) (Európai uniós védjegy – A megtámadott határozat visszavonása – A jogvita tárgyának megszűnése – Okafogyottság)

41

2022/C 340/58

T-728/21. sz. ügy: A Törvényszék 2022. július 12-i végzése – LW kontra Bizottság (Közszolgálat – A Törvényszék felhívásaira a továbbiakban nem válaszoló felperes – Okafogyottság)

42

2022/C 340/59

T-792/21. sz. ügy: A Törvényszék 2022. július 6-i végzése – ClientEarth kontra Bizottság (Dokumentumokhoz való hozzáférés – 1049/2001/EK rendelet – Aarhusi Egyezmény – 1367/2006/EK rendelet – Hatásvizsgálati jelentés és egyéb, a környezetvédelmi jogalkotási kezdeményezéssel kapcsolatos dokumentumok – A hozzáférés hallgatólagos megtagadása – A kereset benyújtását követően hozott, kifejezett határozat – Okafogyottság)

42

2022/C 340/60

T-31/22. sz. ügy: A Törvényszék 2022. július 6-i végzése – Perez Lopes Pargana Calado kontra az Európai Unió Bírósága (Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződés – A megtámadott határozatok visszavonása – Okafogyottság)

43

2022/C 340/61

T-170/22. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2022. július 14-i végzése – Telefónica de España kontra Bizottság (Ideiglenes intézkedés – Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések – A közigazgatási rendszerek közötti biztonságos transzeurópai telematikai szolgáltatások [TESTA] – Ideiglenes intézkedések iránti kérelem – A sürgősség hiánya)

43

2022/C 340/62

T-345/22. sz. ügy: 2022. június 3-án benyújtott kereset – Stöttingfjällets Miljöskyddsförening kontra Bizottság

44

2022/C 340/63

T-381/22. sz. ügy: 2022. június 30-án benyújtott kereset – Good Services kontra EUIPO – ITV Studios Global Distribution (EL ROSCO)

45

2022/C 340/64

T-382/22. sz. ügy: 2022. június 30-án benyújtott kereset – Good Services kontra EUIPO – ITV Studios Global Distribution (EL ROSCO)

46

2022/C 340/65

T-383/22. sz. ügy: 2022. június 30-án benyújtott kereset – Good Services kontra EUIPO – ITV Studios Global Distribution (EL ROSCO)

47

2022/C 340/66

T-384/22. sz. ügy: 2022. július 1-jén benyújtott kereset – Productos Ibéricos Calderón y Ramos kontra EUIPO – Hijos de Rivera (ESTRELLA DE CASTILLA)

48

2022/C 340/67

T-385/22. sz. ügy: 2022. június 24-én benyújtott kereset – Carmeuse Holding kontra Bizottság

48

2022/C 340/68

T-416/22. sz. ügy: 2022. július 1-jén benyújtott kereset – Fresenius Kabi Austria és társai kontra Bizottság

49

2022/C 340/69

T-424/22. sz. ügy: 2022. július 11-én benyújtott kereset – D'Agostino és Dafin kontra EKB

50

2022/C 340/70

T-430/22. sz. ügy: 2022. július 6-án benyújtott kereset – Nordea Bank kontra ESZT

52

2022/C 340/71

T-436/22. sz. ügy: 2022. július 12-én benyújtott kereset – Machková kontra EUIPO – Aceites Almenara (ALMARA SOAP)

52

2022/C 340/72

T-438/22. sz. ügy: 2022. július 13-án benyújtott kereset – International British Education XXI kontra EUIPO – Saint George’s School (IBE ST. GEORGE’S)

53

2022/C 340/73

T-452/22. sz. ügy: 2022. július 19-én benyújtott kereset – Hofmeir Magnetics kontra EUIPO – Healthfactories (Hofmag)

54

2022/C 340/74

T-454/22. sz. ügy: 2022. július 22-én benyújtott kereset – Sky kontra EUIPO – Skyliners (SKYLINERS)

55

2022/C 340/75

T-459/22. sz. ügy: 2022. július 21-én benyújtott kereset – Laboratorios Ern kontra EUIPO – Biolark (BIOLARK)

55

2022/C 340/76

T-462/22. sz. ügy: 2022. július 20-án benyújtott kereset – Millennium BCP Participações és BCP África kontra Bizottság

56

2022/C 340/77

T-542/19. sz. ügy: A Törvényszék 2022. július 15-i végzése – FV kontra Tanács

57

2022/C 340/78

T-713/21. sz. ügy: A Törvényszék 2022. július 8-i végzése– Agentur für Globale Gesundheitsverantwortung kontra EMA

57

2022/C 340/79

T-40/22. sz. ügy: A Törvényszék 2022. július 13-i végzése – Dado Ceramica és társai kontra EUIPO – Italcer (Tuile)

57

2022/C 340/80

T-157/22. sz. ügy: A Törvényszék 2022. július 14-i végzése – Dehaen kontra EUIPO – National Geographic Society (NATIONAL GEOGRAPHIC)

58

2022/C 340/81

T-158/22. sz. ügy: A Törvényszék 2022. július 14-i végzése – Dehaen kontra EUIPO – National Geographic Society (NATIONAL GEOGRAPHIC)

58


HU

 


IV Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Az Európai Unió Bírósága

2022.9.5.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 340/1


Az Európai Unió Bírósága utolsó kiadványai az Európai Unió Hivatalos Lapjában

(2022/C 340/01)

Utolsó kiadvány

HL C 326., 2022.8.29.

Korábbi közzétételek

HL C 318., 2022.8.22.

HL C 311., 2022.8.16.

HL C 303., 2022.8.8.

HL C 294., 2022.8.1.

HL C 284., 2022.7.25.

HL C 276., 2022.7.18.

Ezek a következő helyeken hozzáférhetők:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Hirdetmények

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

Bíróság

2022.9.5.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 340/2


A Bíróság (nagytanács) 2022. július 14-i ítélete – Olasz Köztársaság, Comune di Milano kontra az Európai Unió Tanácsa

(C-59/18. és C-182/18. sz. egyesített ügyek) (1)

(Megsemmisítés iránti kereset - Intézményi jog - Az Európai Unió szervei és hivatalai - Európai Gyógyszerügynökség (EMA) - A székhely meghatározására vonatkozó hatáskör - EUMSZ 341. cikk - Hatály - A tagállamok kormányainak képviselői által a Tanács ülésén elfogadott határozat - A Bíróság EUMSZ 263. cikk szerinti hatásköre - A jogi aktus kibocsátója és jogi természete - A kötelező erő hiánya az uniós jogrendben)

(2022/C 340/02)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperesek: Olasz Köztársaság (képviselő: G. Palmieri meghatalmazott, segítői: C. Colelli, S. Fiorentino és G. Galluzzo avvocati dello Stato), Comune di Milano (képviselők: M. Condinanzi, A. Neri és F. Sciaudone avvocati)

A Comune di Milano-t támogató beavatkozó: Regione Lombardia (képviselő: M. Tamborino avvocato)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: M. Bauer, J. Bauerschmidt, F. Florindo Gijón és E. Rebasti meghatalmazottak)

Az alperest támogató beavatkozók: Holland Királyság (képviselők: K. Bulterman és M. J. Langer meghatalmazottak), Európai Bizottság (képviselők: K. Herrmann, M. Konstantinidis és D. Nardi meghatalmazottak)

Rendelkező rész

1.

A Bíróság a kereseteket elutasítja.

2.

Az Olasz Köztársaság, a Comune di Milano és az Európai Unió Tanácsa maguk viselik saját költségeiket.

3.

A Regione Lombardia, a Holland Királyság és az Európai Bizottság maguk viselik saját költségeiket.


(1)  HL C 94., 2018.3.12.


2022.9.5.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 340/3


A Bíróság (nagytanács) 2022. július 14-i ítélete – Olasz Köztársaság (C-106/19), Comune di Milano (C-232/19) kontra az Európai Unió Tanácsa, Európai Parlament

(C-106/19. és C-232/19. sz. egyesített ügyek) (1)

(Megsemmisítés iránti kereset - Intézményi jog - (EU) 2018/1718 rendelet - Amszterdamnak (Hollandia) az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) székhelyéül történő kijelölése - EUMSZ 263. cikk - Elfogadhatóság - Az eljáráshoz fűződő érdek - Kereshetőségi jog - Közvetlen és személyében való érintettség - A tagállamok kormányainak képviselői által valamely európai uniós ügynökség székhelye helyszínének kijelölése céljából a Tanács ülése mellett elfogadott határozat - A kötelező erő hiánya az uniós jogrendben - Az Európai Parlament jogköre)

(2022/C 340/03)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperesek: Olasz Köztársaság (képviselő: G. Palmieri meghatalmazott, segítői: C. Colelli, S. Fiorentino és G. Galluzzo avvocati dello Stato) (C-106/19), Comune di Milano (képviselők: J. Alberti, M. Condinanzi, A. Neri és F. Sciaudone avvocati) (C-232/19)

Alperesek: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: M. Bauer, J. Bauerschmidt, F. Florindo Gijón és E. Rebasti meghatalmazottak), Európai Parlament (képviselők: I. Anagnostopoulou, Tamás A. és L. Visaggio meghatalmazottak)

Az alperest támogató beavatkozók: Holland Királyság (képviselők: M. K. Bulterman és J. Langer meghatalmazottak), Európai Bizottság (képviselők: K. Herrmann, D. Nardi és P. J. O. Van Nuffel meghatalmazottak)

Az ítélet rendelkező része

1.

A Bíróság a kereseteket elutasítja.

2.

Az Olasz Köztársaság, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Parlament maguk viselik a C-106/19. sz. ügyben keletkezett saját költségeiket.

3.

A Comune di Milano, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Parlament maguk viselik a C-232/19. sz. ügyben keletkezett saját költségeiket.

4.

A Holland Királyság és az Európai Bizottság maguk viselik saját költségeiket.


(1)  HL C 112., 2019.3.25.


2022.9.5.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 340/3


A Bíróság (nagytanács) 2022. július 14-i ítélete – Európai Parlament kontra az Európai Unió Tanácsa

(C-743/19. sz. ügy) (1)

(Megsemmisítés iránti kereset - Intézményi jog - Az Európai Unió szervei és hivatalai - Európai Munkaügyi Hatóság (ELA) - A székhely meghatározására vonatkozó hatáskör - EUMSZ 341. cikk - Hatály - A tagállamok kormányainak képviselői által a Tanács ülésén elfogadott határozat - A Bíróság EUMSZ 263. cikk szerinti hatásköre - Az jogi aktus kibocsátója és jogi természete - A kötelező erő hiánya az uniós jogrendben)

(2022/C 340/04)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Európai Parlament (képviselők: I. Anagnostopoulou, C. Biz és L. Visaggio meghatalmazottak)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: M. Bauer, J. Bauerschmidt és E. Rebasti meghatalmazottak)

Az alperest támogató beavatkozók: Belga Királyság (képviselők: J.-C. Halleux, M. Jacobs, C. Pochet és L. Van den Broeck meghatalmazottak), Cseh Köztársaság (képviselők: L. Březinová, D. Czechová, K. Najmanová, M. Smolek és J. Vláčil meghatalmazottak), Dán Királyság (képviselők: M. Jespersen, V. Pasternak Jørgensen, J. Nymann-Lindegren és M. Søndahl Wolff meghatalmazottak), Írország (képviselők: M. Browne, G. Hodge, A. Joyce és J. Quaney meghatalmazottak, segítőjük: D. Fennelly, BL), Görög Köztársaság (képviselők: K. Boskovits és E.-M. Mamouna meghatalmazottak), Spanyol Királyság (képviselők: S. Centeno Huerta és A. Gavela Llopis meghatalmazottak), Francia Köztársaság (képviselők: A. Daly, A.-L. Desjonquères, E. Leclerc és T. Stehelin meghatalmazottak), Luxemburgi Nagyhercegség (képviselők: A. Germeaux, C. Schiltz és T. Uri meghatalmazottak), Magyarország (képviselők: Fehér M. Z. és Szíjjártó K. meghatalmazottak), Holland Királyság (képviselők: M. K. Bulterman, J. M. Hoogveld és J. Langer meghatalmazottak), Lengyel Köztársaság (képviselő: B. Majczyna meghatalmazott), Szlovák Köztársaság (képviselők: E. V. Drugda és B. Ricziová meghatalmazottak), Finn Köztársaság (képviselő: M. Pere meghatalmazott)

Rendelkező rész

1.

A Bíróság a keresetet elutasítja.

2.

Az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa maguk viselik saját költségeiket.

3.

A Belga Királyság, a Cseh Köztársaság, a Dán Királyság, Írország, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, Magyarország, a Holland Királyság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Finn Köztársaság maguk viselik saját költségeiket.


(1)  HL C 399., 2019.11.25.


2022.9.5.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 340/4


A Bíróság (nagytanács) 2022. június 21-i ítélete (a Cour Constitutionnelle [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Ligue des droits humains kontra Conseil des ministres

(C-817/19. sz. ügy) (1)

(Előzetes döntéshozatal - A személyes adatok kezelése - Utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) - (EU) 2016/679 rendelet - A 2. cikk (2) bekezdésének d) pontja - Hatály - (EU) 2016/681 irányelv - Az Unió és harmadik országok között üzemeltetett légi járatok utasaira vonatkozó PNR-adatok felhasználása - Az Unión belül üzemeltetett légi járatok utasaira vonatkozó adatok felvételének lehetősége - Ezen adatok automatizált kezelése - Megőrzési időszak - A terrorista bűncselekmények és súlyos bűncselekmények elleni küzdelem - Érvényesség - Az Európai Unió Alapjogi Chartája - A 7., 8. és 21. cikk, valamint az 52. cikk (1) bekezdése - A PNR-rendszer alkalmazását az Unión belül végzett más szállításokra kiterjesztő nemzeti szabályozás - Az Unión belüli szabad mozgás - Alapjogi Charta - 45. cikk)

(2022/C 340/05)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Cour Constitutionnelle

Az alapeljárás felei

Felperes: Ligue des droits humains

Alperes: Conseil des ministres

Rendelkező rész

1)

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet) 2. cikke (2) bekezdésének d) pontját és 23. cikkét úgy kell értelmezni, hogy e rendelet alkalmazandó a személyes adatoknak az olyan nemzeti jogszabályban előírt kezelésére, amely egyszerre irányul a fuvarozóknak az utasokkal kapcsolatos adatok közlésére vonatkozó kötelezettségéről szóló, 2004. április 29-i 2004/82/EK tanácsi irányelv, a tagállamok kikötőibe érkező vagy onnan induló hajókra vonatkozó nyilatkozattételi követelményekről és a 2002/6/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. október 20-i 2010/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv és az utas nyilvántartási adatállománynak (PNR) a terrorista bűncselekmények és súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása és a vádeljárás lefolytatása érdekében történő felhasználásáról szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/681 európai parlamenti és tanácsi irányelv rendelkezéseinek a belső jogba való átültetésére, ami egyrészt a magán gazdasági szereplők által végzett adatkezelést, másrészt pedig a hatóságok által kizárólag vagy egyidejűleg a 2004/82 irányelv vagy a 2010/65 irányelv alapján végzett adatkezelést illeti. Ezzel szemben az említett rendelet nem alkalmazandó a kizárólag a 2016/681 irányelv hatálya alá tartozó ilyen jogszabály által előírt, az utasadat-információs egység vagy az illetékes hatóságok által az ezen irányelv 1. cikkének (2) bekezdésében előírt célból végzett adatkezelésre.

2)

Mivel a 2016/681 irányelvnek a Charta 7., 8. és 21. cikke, valamint 52. cikke (1) bekezdése fényében történő értelmezése biztosítja ezen irányelvnek az Alapjogi Charta e cikkeivel való összhangját, az előzetes döntéshozatalra előterjesztett második, harmadik, negyedik és hatodik kérdés vizsgálata nem tárt fel egyetlen olyan elemet sem, amely érinthetné az említett irányelv érvényességét.

3)

A 2016/681 irányelv 6. cikkét az Alapjogi Charta 7. és 8. cikke, valamint 52. cikkének (1) bekezdése fényében úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely engedélyezi az ezen irányelvvel összhangban gyűjtött utas-nyilvántartási adatállománynak (PNR-adatok) az említett irányelv 1. cikkének (2) bekezdésében kifejezetten említettektől eltérő célokból való kezelését.

4)

A 2016/681 irányelv 12. cikke (3) bekezdésének b) pontját úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétesek az olyan nemzeti jogszabályok, amelyek szerint az utasadat-információs egységként létrehozott hatóság egyúttal az arra vonatkozó hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságnak is minősül, hogy a PNR-adatok utasadat-információs egység részére történő továbbítását követő hat hónap lejártával jóváhagyja ezen adatok közlését.

5)

A 2016/681 irányelv 12. cikkének (1) bekezdését a Charta 7. és 8. cikkével, valamint az 52. cikkének (1) bekezdésével összefüggésben úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely a PNR-adatok megőrzésére vonatkozóan olyan ötéves általános időtartamot ír elő, amely különbségtétel nélkül valamennyi légi utasra alkalmazandó, ideértve azokat is, akik esetében sem ezen irányelv 6. cikke (2) bekezdésének a) pontjában említett előzetes értékelés, sem az említett irányelv 12. cikkében rögzített kezdeti hat hónapos időszak során esetlegesen végzett ellenőrzések, sem pedig bármely más körülmény nem tárt fel olyan objektív elemeket, amelyek alapján megállapítható lenne a terrorista bűncselekményekkel vagy súlyos bűncselekményekkel kapcsolatos olyan veszély fennállása, amely objektív és legalább közvetett kapcsolatban áll az utasok légi szállításával.

6)

A 2004/82 irányelvet úgy kell értelmezni, hogy az nem alkalmazandó a légi fuvarozó menetrend szerinti vagy nem menetrend szerinti olyan légi járatára, amely egy tagállam területéről indul és a tervek szerint egy vagy több más tagállam területére érkezik, anélkül hogy egy harmadik ország területén közbeeső leszállást hajtana végre (EU-n belüli légi járatok).

7)

Az uniós jogot, különösen a 2016/681 irányelv 2. cikkét az EUSZ 3. cikk (2) bekezdése, az EUMSZ 67. cikk (2) bekezdése és az Alapjogi Charta 45. cikke fényében úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes:

az olyan nemzeti szabályozás, amely az érintett tagállam által tapasztalt valós és közvetlen vagy előrelátható terrorfenyegetettség hiányában az EU-n belüli légi járatok összessége, valamint az Unión belül más eszközökkel végzett, az e tagállamból induló, az oda érkező, illetve az említett tagállamon áthaladó szállítások tekintetében a PNR-adatok légi fuvarozók és utazásszervezők általi továbbítására, valamint az illetékes hatóságok általi kezelésére vonatkozó rendszert ír elő a terrorista bűncselekmények és súlyos bűncselekmények elleni küzdelem céljából. Ilyen helyzetben a 2016/681 irányelv által létrehozott rendszer alkalmazását a többek között bizonyos útvonalakra vagy útitervekre vonatkozó azon légi járatok és/vagy szállítások, illetve azon repülőterek, vasútállomások vagy tengeri kikötők PNR-adatainak a továbbítására és kezelésére kell korlátozni, amelyek tekintetében a körülmények igazolják ezen alkalmazást. Az érintett tagállam feladata, hogy kiválassza az EU-n belüli azon légi járatokat és/vagy az Unión belül más eszközökkel végzett azon szállításokat, amelyek tekintetében ilyen körülmények állnak fenn, valamint hogy rendszeresen felülvizsgálja az említett alkalmazást a légi járatok és a szállítások kiválasztását igazoló feltételekkel kapcsolatos fejlemények függvényében annak érdekében, hogy e rendszernek az e légi járatokra és/vagy e szállításokra való alkalmazása a feltétlenül szükséges mértékre korlátozódjon; valamint

az említett adatoknak a határellenőrzések javítása és az illegális bevándorlás elleni küzdelem céljából való továbbítására és kezelésére vonatkozó ilyen rendszert előíró nemzeti szabályozás.

8)

Az uniós jogot úgy kell értelmezni, hogy a nemzeti bíróság korlátozhatja azon ítéletének időbeli hatályát, amelyben olyan nemzeti jogszabályt kell a nemzeti jog alapján jogellenesnek nyilvánítania, amely a légi, vasúti és szárazföldi fuvarozókat, valamint az utazásszervezőket a PNR-adatok továbbítására kötelezi, és ezen adatok olyan kezelését és megőrzését írja elő, amelyek összeegyeztethetetlenek a 2016/681 irányelvnek az EUSZ 3. cikk (2) bekezdése, az EUMSZ 67. cikk (2) bekezdése, valamint a Charta 7., 8. és 45. cikke, valamint 52. cikke (1) bekezdése fényében értelmezett rendelkezéseivel. Az ily módon nyert bizonyítási elemek elfogadhatósága a tagállamok eljárási autonómiájának elvével összhangban a nemzeti jog hatálya alá tartozik, többek között az egyenértékűség és a tényleges érvényesülés elvének tiszteletben tartása mellett.


(1)  HL C 36., 2020.2.3.


2022.9.5.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 340/6


A Bíróság (nagytanács) 2022. július 14-i ítélete (a Landesgericht Klagenfurt [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – GSMB Invest GmbH & Co. KG kontra Auto Krainer GesmbH

(C-128/20. sz. ügy) (1)

(Előzetes döntéshozatal - Jogszabályok közelítése - 715/2007/EK rendelet - Gépjárművek típusjóváhagyása - A 3. cikk 10. pontja - Az 5. cikk (1) és (2) bekezdése - Hatástalanító berendezés - Gépjárművek - Dízelmotor - Szennyezőanyag-kibocsátás - Kibocsátást szabályozó rendszer - A motorvezérlő számítógépbe beépített szoftver - Kipufogógáz-visszavezető szelep (EGR-szelep) - A nitrogén-oxid-kibocsátás „hőmérsékleti tartomány” által való korlátozással történő csökkentése - A kibocsátáscsökkentő berendezések hatásfokát csökkentő hatástalanító berendezések használatának tilalma - Az 5. cikk (2) bekezdésének a) pontja - E tilalom alóli kivétel)

(2022/C 340/06)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Landesgericht Klagenfurt

Az alapeljárás felei

Felperes: GSMB Invest GmbH & Co. KG

Alperes: Auto Krainer GesmbH

Rendelkező rész

1)

A könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló, 2007. június 20-i 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikkének 10. pontját e rendelet 5. cikkének (1) bekezdésével összefüggésben úgy kell értelmezni, hogy a 3. cikk 10. pontja értelmében vett „hatástalanító berendezésnek” minősül az olyan berendezés, amely csak akkor biztosítja az említett rendeletben előírt kibocsátási határértékek betartását, ha a külső hőmérséklet 15 és 33 oC között van, és a közlekedési magasság nem haladja meg az 1 000 métert.

2)

A 715/2007 rendelet 5. cikke (2) bekezdésének a) pontját úgy kell értelmezni, hogy az olyan hatástalanító berendezés, amely csak abban az esetben biztosítja az e rendeletben előírt kibocsátási határértékek betartását, ha a külső hőmérséklet 15 és 33 oC között van, és a közlekedési magasság nem haladja meg a 1 000 métert, nem tartozhat az ilyen berendezés használatának tilalma alóli, e rendelkezésben meghatározott kivétel hatálya alá csupán amiatt, hogy az ilyen berendezés a kipufogógáz-visszavezető szelephez, a kipufogógáz-visszavezető hűtőhöz és a dízelrészecske-szűrőhöz hasonló alkatrészek kímélését szolgálja, kivéve ha bizonyítást nyer, hogy ez a berendezés szigorúan a motor olyan károsodása vagy baleset bekövetkezte közvetlen veszélyének elkerülését szolgálja, amelyet a kipufogógáz-visszavezető rendszer egyik komponensének olyan súlyos meghibásodása okoz, amely konkrét veszélyhelyzetet teremt az ezzel a berendezéssel ellátott jármű üzemeltetése során. Mindenesetre az olyan hatástalanító berendezés, amelynek rendes közlekedési körülmények között az év nagy részében működnie kell ahhoz, hogy a motort károsodástól vagy balesettől védje meg, és biztosítsa a jármű biztonságos üzemeltetését, nem tartozhat a 715/2007 rendelet 5. cikke (2) bekezdésének a) pontjában előírt kivétel hatálya alá.


(1)  HL C 271., 2020.8.17.


2022.9.5.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 340/7


A Bíróság (nagytanács) 2022. július 14-i ítélete (a Landesgericht Eisenstadt [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – IR kontra Volkswagen AG

(C-134/20. sz. ügy) (1)

(Előzetes döntéshozatal - Jogszabályok közelítése - 715/2007/EK rendelet - Gépjárművek típusjóváhagyása - A 3. cikk 10. pontja - Az 5. cikk (1) és (2) bekezdése - Hatástalanító berendezés - Gépjárművek - Dízelmotor - Szennyezőanyag-kibocsátás - Kibocsátást szabályozó rendszer - A motorvezérlő számítógépbe beépített szoftver - Kipufogógáz-visszavezető szelep (EGR-szelep) - A nitrogén-oxid-kibocsátás „hőmérsékleti tartomány” által való korlátozással történő csökkentése - A kibocsátáscsökkentő berendezések hatásfokát csökkentő hatástalanító berendezések használatának tilalma - Az 5. cikk (2) bekezdésének a) pontja - E tilalom alóli kivétel - 1999/44/EK irányelv - Fogyasztási cikkek adásvétele és a kapcsolódó jótállás - A 3. cikk (2) bekezdése - A jármű javítása során telepített berendezés)

(2022/C 340/07)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Landesgericht Eisenstadt

Az alapeljárás felei

Felperes: IR

Alperes: Volkswagen AG

Rendelkező rész

1)

A könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló, 2007. június 20-i 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikkének 10. pontját e rendelet 5. cikkének (1) bekezdésével összefüggésben úgy kell értelmezni, hogy a 3. cikk 10. pontja értelmében vett „hatástalanító berendezésnek” minősül az olyan berendezés, amely csak akkor biztosítja az említett rendeletben előírt kibocsátási határértékek betartását, ha a külső hőmérséklet 15 és 33 oC között van, és a közlekedési magasság nem haladja meg az 1000 métert.

2)

A 715/2007 rendelet 5. cikke (2) bekezdésének a) pontját úgy kell értelmezni, hogy az olyan hatástalanító berendezés, amely csak abban az esetben biztosítja az e rendeletben előírt kibocsátási határértékek betartását, ha a külső hőmérséklet 15 és 33 oC között van, és a közlekedési magasság nem haladja meg a 1000 métert, nem tartozhat az ilyen berendezés használatának tilalma alóli, e rendelkezésben meghatározott kivétel hatálya alá csupán amiatt, hogy az ilyen berendezés a kipufogógáz-visszavezető szelep kímélését szolgálja, kivéve ha bizonyítást nyer, hogy ez a berendezés szigorúan a motor olyan károsodása vagy baleset bekövetkezte közvetlen veszélyének elkerülését szolgálja, amelyet a kipufogógáz-visszavezető rendszer ezen komponensének olyan súlyos meghibásodása okoz, amely konkrét veszélyhelyzetet teremt az ezzel a berendezéssel ellátott jármű üzemeltetése során. Mindenesetre az olyan hatástalanító berendezés, amelynek rendes közlekedési körülmények között az év nagy részében működnie kell ahhoz, hogy a motort károsodástól vagy balesettől védje meg, és biztosítsa a jármű biztonságos üzemeltetését, nem tartozhat a 715/2007 rendelet 5. cikke (2) bekezdésének a) pontjában előírt kivétel hatálya alá.

3)

A 715/2007 rendelet 5. cikkének az e rendelet 3. cikkének 10. pontjával összefüggésben értelmezett (1) és (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az a körülmény, hogy az utóbbi rendelkezés értelmében vett hatástalanító berendezést a jármű üzembe helyezését követően, a fogyasztási cikkek adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak egyes vonatkozásairól szóló, 1999. május 25-i 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének (2) bekezdése értelmében vett javítás keretében építették be, nem releváns annak értékelése szempontjából, hogy az említett berendezés használata az 5. cikk (2) bekezdése értelmében véve tilos-e.


(1)  HL C 271., 2020.8.17.


2022.9.5.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 340/8


A Bíróság (nagytanács) 2022. július 14-i ítélete (az Oberster Gerichtshof [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – DS kontra Porsche Inter Auto GmbH & Co KG, Volkswagen AG

(C-145/20. sz. ügy) (1)

(Előzetes döntéshozatal - Jogszabályok közelítése - 715/2007/EK rendelet - Gépjárművek típusjóváhagyása - Az 5. cikk (2) bekezdése - Hatástalanító berendezés - Gépjárművek - Dízelmotor - Kibocsátást szabályozó rendszer - A motorvezérlő számítógépbe beépített szoftver - Kipufogógáz-visszavezető szelep (EGR-szelep) - A nitrogén-oxid-kibocsátás „hőmérsékleti tartomány” által való korlátozással történő csökkentése - A kibocsátáscsökkentő berendezések hatásfokát csökkentő hatástalanító berendezések használatának tilalma - Az 5. cikk (2) bekezdésének a) pontja - E tilalom alóli kivétel - 1999/44/EK irányelv - Fogyasztási cikkek adásvétele és a kapcsolódó jótállás - A 2. cikk (2) bekezdésének d) pontja - A „fogyasztási cikk […] felmutatja az azonos fajtájú áruk tekintetében szokásos minőséget és teljesítményt, amelyet a fogyasztó észszerűen elvárhat, figyelembe véve a fogyasztási cikk természetét” fogalma - Érvényes EK-típusjóváhagyás - A 3. cikk (6) bekezdése - A „csekély mértékű hiba” fogalma)

(2022/C 340/08)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Oberster Gerichtshof

Az alapeljárás felei

Felperes: DS

Alperesek: Porsche Inter Auto GmbH & Co KG, Volkswagen AG

Rendelkező rész

1)

A fogyasztási cikkek adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak egyes vonatkozásairól szóló, 1999. május 25-i 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikke (2) bekezdésének d) pontját úgy kell értelmezni, hogy a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló, 2007. június 20-i 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozó gépjármű nem mutatja fel az azonos fajtájú áruk tekintetében szokásos, a fogyasztó által észszerűen elvárható minőséget, ha az ilyen jármű – bár érvényes EK-típusjóváhagyással rendelkezik, éppen ezért a közúti közlekedésben használható – az ezen rendelet 5. cikkének (2) bekezdése értelmében tiltott hatástalanító berendezéssel van felszerelve.

2)

A 715/2007 rendelet 5. cikke (2) bekezdésének a) pontját úgy kell értelmezni, hogy e rendelkezés alapján csak azzal a feltétellel igazolható az olyan hatástalanító berendezés, amely csak abban az esetben biztosítja az e rendeletben előírt kibocsátási határértékek betartását, ha a külső hőmérséklet 15 és 33 oC között van, ha bizonyítást nyer, hogy ez a berendezés szigorúan a motor olyan károsodása vagy baleset bekövetkezte közvetlen veszélyének elkerülését szolgálja, amelyet a kipufogógáz-visszavezető rendszer egyik komponensének olyan súlyos meghibásodása okoz, amely konkrét veszélyhelyzetet teremt az ezzel a berendezéssel ellátott jármű üzemeltetése során. Mindenesetre az olyan hatástalanító berendezés, amelynek rendes közlekedési körülmények között az év nagy részében működnie kell ahhoz, hogy a motort károsodástól vagy balesettől védje meg, és biztosítsa a jármű biztonságos üzemeltetését, nem tartozhat a 715/2007 rendelet 5. cikke (2) bekezdésének a) pontjában előírt kivétel hatálya alá.

3)

Az 1999/44 irányelv 3. cikkének (6) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy a járműnek a 715/2007 rendelet 5. cikke (2) bekezdése értelmében tiltott hatástalanító berendezéssel való felszerelésében megnyilvánuló hiba nem minősül „csekély” mértékűnek, még akkor sem, ha a fogyasztó még e berendezés meglétének és működési módjának ismeretében is megvásárolta volna a járművet.


(1)  HL C 279., 2020.8.24.


2022.9.5.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 340/9


A Bíróság (ötödik tanács) 2022. július 14-i ítélete – Európai Bizottság kontra Dán Királyság

(C-159/20. sz. ügy) (1)

(Tagállami kötelezettségszegés - 1151/2012/EU rendelet - A mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszerei - 13. cikk - A „Feta” oltalom alatt álló eredetmegjelölés (OEM) használata a Dániában előállított és harmadik országokba irányuló kivitelre szánt sajt megjelölésére - Az EUSZ 4. cikk (3) bekezdése - A lojális együttműködés elve)

(2022/C 340/09)

Az eljárás nyelve: dán

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: M. Konstantinidis, I. Naglis és U. Nielsen meghatalmazottak)

Alperes: Dán Királyság (képviselők: M. P. Brøchner Jespersen, J. Nymann-Lindegren, V. Pasternak Jørgensen, M. Søndahl Wolff és L. Teilgård meghatalmazottak)

A felperest támogató beavatkozók: Görög Köztársaság (képviselők: E.-E. Krompa, E. Leftheriotou, E. Tsaousi és A.-E. Vasilopoulou meghatalmazottak), Ciprusi Köztársaság (képviselők: V. Christoforou és E. Zachariadou meghatalmazottak)

Rendelkező rész

1)

A Dán Királyság – mivel nem előzte meg és nem szüntette meg azt a gyakorlatot, hogy a „Feta” oltalom alatt álló eredetmegjelölést (OEM) a dán tejtermelők az ezen OEM termékleírásának meg nem felelő sajt megjelölésére használják – nem teljesítette a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek minőségrendszeréről szóló, 2012. november 21-i 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 13. cikkének (3) bekezdéséből eredő kötelezettségeit.

2)

A Bíróság a keresetet az ezt meghaladó részében elutasítja.

3)

A Dán Királyság a saját költségein felül viseli az Európai Bizottság részéről felmerült költségek négyötöd részét.

4)

Az Európai Bizottság viseli saját költségeinek egyötöd részét.

5)

A Görög Köztársaság és a Ciprusi Köztársaság maguk viselik saját költségeiket.


(1)  HL C 201., 2020.6.15.


2022.9.5.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 340/10


A Bíróság (negyedik tanács) 2022. július 14-i ítélete (a Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio (ASADE) kontra Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas

(C-436/20. sz. ügy) (1)

(Előzetes döntéshozatal - EUMSZ 49. és EUMSZ 56. cikk - Kizárólag belső jellegű helyzet - Belső piaci szolgáltatások - 2006/123/EK irányelv - Hatály - A 2. cikk (2) bekezdésének j) pontja - Közbeszerzési szerződések odaítélése - 2014/24/EU irányelv - A „közbeszerzési szerződések” fogalma - 74 – 77. cikk - Személyek részére történő támogatásra irányuló szociális szolgáltatások nyújtása - Szociális kezdeményezésű magánjogi szervezetekkel kötött összehangolt fellépésre irányuló megállapodások - Nyereségorientált szervezetek kizárása - A jogalany letelepedésének helye mint kiválasztási szempont)

(2022/C 340/10)

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana

Az alapeljárás felei

Felperes: Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio (ASADE)

Alperes: Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas

Rendelkező rész

1)

A közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. február 26-i 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 76. és 77. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely a nonprofit magánjogi szervezetek számára tartja fenn azt a lehetőséget, hogy ajánlatuk versenyeztetése útján olyan megállapodásokat kössenek, amelyek értelmében e jogalanyok személyek részére, támogatásra irányuló szociális szolgáltatásokat nyújtanak a felmerülő költségeik megtérítése ellenében, e szolgáltatások becsült értékétől függetlenül, még akkor is, ha ezek a szervezetek nem felelnek meg a 77. cikkben meghatározott követelményeknek, feltéve hogy egyrészt az a jogi és szerződéses keret, amelyben az említett szervezetek a tevékenységüket végzik, ténylegesen hozzájárul a szociális célhoz, valamint a szolidaritás és a költségvetési hatékonyság célkitűzéseinek megvalósításához – amelyeken e szabályozás alapul –, másrészt pedig, hogy betartják a többek között az említett irányelv 75. cikkében pontosított átláthatóság elvét.

2)

A 2014/24 irányelv 76. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely szerint az ezen irányelv XIV. mellékletében szereplő szociális szolgáltatásokra irányuló közbeszerzési szerződés odaítélése keretében a gazdasági szereplőnek a szolgáltatásnyújtás helye szerinti településen történő letelepedése a gazdasági szereplők ajánlatainak vizsgálatát megelőző kiválasztási szempontnak minősül.


(1)  HL C 423., 2020.12.7


2022.9.5.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 340/11


A Bíróság (ötödik tanács) 2022. július 14-i ítélete (az Oberster Gerichtshof [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – ÖBB-Infrastruktur Aktiengesellschaft kontra Lokomotion Gesellschaft für Schienentraktion mbH

(C-500/20. sz. ügy) (1)

(Előzetes döntéshozatal - Nemzetközi megállapodások - Vasúti szállítás - Nemzetközi vasúti fuvarozási egyezmény (COTIF) - Egységes szabályok a nemzetközi vasúti forgalomban használt infrastruktúrára vonatkozó szerződésekre (CUI) - 4. cikk - Kötelező erejű jog - 8. cikk - A pályahálózat-működtető felelőssége - 19. cikk - Más cselekmények - A Bíróság hatásköre - A fuvarozó mozdonyainak sérülése kisiklást követően - Cseremozdonyok bérlete - A pályahálózat-működtetőnek a bérleti költségek megtérítésére vonatkozó kötelezettsége - A szerződő felek felelősségének a nemzeti jogra történő utalással történő kiterjesztését előíró szerződés)

(2022/C 340/11)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Oberster Gerichtshof

Az alapeljárás felei

Felperes: ÖBB-Infrastruktur Aktiengesellschaft

Alperes: Lokomotion Gesellschaft für Schienentraktion mbH

Rendelkező rész

1)

Az EUMSZ 267. cikk rendelkezései értelmében eljáró Európai Unió Bírósága hatáskörrel rendelkezik az 1999. június 3-i vilniusi jegyzőkönyvvel módosított, 1980. május 9-i Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény „Egységes Szabályok a nemzetközi vasúti forgalomban használt infrastruktúrára vonatkozó szerződésekre (CUI)” című E függeléke (CUI) 4. cikkének, 8. cikke 1. § -a b) pontjának, valamint 19. cikke 1. § -ának értelmezésére.

2)

Az 1999. június 3-i vilniusi jegyzőkönyvvel módosított, 1980. május 9-i Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény E függeléke 8. cikke 1. § -ának b) pontját úgy kell értelmezni, hogy a pályahálózat-működtetőnek a dologi károk tekintetében fennálló felelőssége nem terjed ki a cseremozdonyok bérletének a vállalkozó vasúti társaság által a sérült mozdonyok javítási ideje alatt viselt költségeire.

3)

Az 1999. június 3-i vilniusi jegyzőkönyvvel módosított, 1980. május 9-i Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény E függelékének 4. cikkét és 19. cikkének 1. § -át úgy kell értelmezni, hogy a szerződő felek kiterjeszthetik felelősségüket oly módon, hogy általános jelleggel hivatkoznak a nemzeti jogra, amelynek értelmében a pályahálózat-működtető felelősségének terjedelme nagyobb, és amely a felelősséget a vétkességtől teszi függővé.


(1)  HL C 19., 2021.1.18


2022.9.5.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 340/12


A Bíróság (harmadik tanács) 2022. július 14-i ítélete (a College van Beroep voor het bedrijfsleven [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Sense Visuele Communicatie en Handel vof (a De Scharrelderij néven is eljárva) kontra Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(C-36/21. sz. ügy) (1)

(Előzetes döntéshozatal - Közös agrárpolitika - 1307/2013/EU rendelet - Közvetlen támogatási rendszerek - Közös szabályok - A 30. cikk (6) bekezdése és az 50. cikk (2) bekezdése - Támogatási jogosultságoknak a fiatal mezőgazdasági termelők számára a nemzeti tartalékból való kiosztása iránti kérelem - Valamely személy „fiatal mezőgazdasági termelőnek” való minősítéséről téves információkat nyújtó nemzeti közigazgatási hatóság - A bizalomvédelem elve - A bizalomvédelem nemzeti jogban elismert elvének a megsértésére alapított kártérítési kereset)

(2022/C 340/12)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Az alapeljárás felei

Felperes: Sense Visuele Communicatie en Handel vof (a De Scharrelderij néven is eljárva)

Alperes: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Rendelkező rész

Az uniós jogot és különösen a bizalomvédelem elvét úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes az, hogy valamely jogalany a bizalomvédelem nemzeti jog által elismert elve alapján és kizárólag e jog alapján részesül az uniós jog egyértelmű rendelkezésének nemzeti hatóság általi téves értelmezéséből eredő kár megtérítésében, feltéve hogy e kártérítés nem egyenértékű az uniós joggal ellentétes előny nyújtásával, nem terheli az Unió költségvetését, és nem járhat a tagállamok közötti verseny torzulásával.


(1)  HL C 128., 2021.4.12.


2022.9.5.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 340/12


A Bíróság (második tanács) 2022. július 14-i ítélete – Universität Bremen kontra Európai Kutatási Végrehajtó Ügynökség (REA)

(C-110/21. P. sz. ügy) (1)

(Fellebbezés - Megsemmisítés iránti kereset - Az Európai Unió Bírósága alapokmányának 19. cikke - Nem privilegizált felek képviselete az európai uniós bíróságok előtt indított közvetlen kereset keretében - Egyetemi oktató - A jelen fellebbezés keretében képviselt egyetemen tanító oktató, aki a jogvita tárgyát képező projekt koordinátora és csoportvezetője is - Függetlenségi feltétel - A jogvita kimeneteléhez fűződő közvetlen és személyes érdek fennállása)

(2022/C 340/13)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Fellebbező: Universität Bremen (képviselő: C. Schmid)

A másik fél az eljárásban: Európai Kutatási Végrehajtó Ügynökség (REA) (képviselők: V. Canetti és S. Payan-Lagrou meghatalmazottak, segítőik: R. van der Hout advocaat, C. Wagner Rechtsanwalt)

Rendelkező rész

1)

A Bíróság hatályon kívül helyezi az Európai Unió Törvényszéke 2020. december 16-i Universität Bremen kontra REA végzését (T-660/19, nem tették közzé, EU:T:2020:633).

2)

A Bíróság a T-660/19. sz. ügyet visszautalja az Európai Unió Törvényszéke elé.

3)

A Bíróság a költségekről jelenleg nem határoz.


(1)  HL C 182., 2021.5.10.


2022.9.5.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 340/13


A Bíróság (nyolcadik tanács) 2022. május 19-i végzése (notario del Ilustre Colegio Notarial de Andalucía [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Frontera Capital SARL

(C-722/21. sz. ügy) (1)

(Előzetes döntéshozatal - A Bíróság eljárási szabályzata 53. cikkének (2) bekezdése - EUMSZ 267. cikk - Közjegyző - A „bíróság” fogalma - Szempontok - A kérdést előterjesztő szerv előtti jogvita hiánya - Nyilvánvaló elfogadhatatlanság)

(2022/C 340/14)

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Notario del Ilustre Colegio Notarial de Andalucía

Az alapeljárás felei

Felperes: Frontera Capital SARL

Rendelkező rész

A Notario del Ilustre Colegio Notarial de Andalucía (az andalúziai közjegyzői kamarához [Spanyolország] tartozó közjegyző) által 2021. november 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem nyilvánvalóan elfogadhatatlan.


(1)  A benyújtás napja: 2021.11.25.


2022.9.5.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 340/13


A Bíróság (hetedik tanács tanács) 2022. július 14-i végzése (a Bundesfinanzgericht [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – CM kontra Finanzamt Österreich

(C-25/22. sz. ügy) (1)

(Előzetes döntéshozatal - A Bíróság eljárási szabályzata 53 cikkének (2) bekezdése és 94. cikke - Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések megválaszolásának szükségességét igazoló indokok megjelölésének követelménye - Kellően részletes ismertetés hiánya - Nyilvánvaló elfogadhatatlanság)

(2022/C 340/15)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundesfinanzgericht

Az alapeljárás felei

Felperes: CM

Alperes: Finanzamt Österreich

Rendelkező rész

A Bundesfinanzgericht (szövetségi pénzügyi bíróság, Ausztria) által a 2021. december 31-i határozattal előterjesztett előzetes döntéshozatal iránti kérelem nyilvánvalóan elfogadhatatlan.


(1)  A benyújtás időpontja: 2022.1.10.


2022.9.5.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 340/14


A Törvényszék (tizedik tanács) T-549/20. sz., Magic Box Int. Toys kontra EUIPO – KMA Concepts ügyben 2021. december 21-én hozott ítélete ellen a Magic Box Int. Toys SLU által 2022. március 4-én benyújtott fellebbezés

(C-194/22. P. sz. ügy)

(2022/C 340/16)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Fellebbező: Magic Box Int. Toys SLU (képviselő: J. L. Rivas Zurdo abogado)

A többi fél az eljárásban: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO), KMA Concepts Ltd.

A Bíróság (a fellebbezés megengedhetőségéről határozó tanács) 2022. június 7-i végzésében úgy határozott, hogy a fellebbezés nem megengedhető, és hogy a Magic Box Int. Toys SLU maga viseli saját költségeit.


2022.9.5.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 340/14


A Törvényszék (kilencedik tanács) T-233/21. sz., Meta Cluster GmbH kontra az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) ügyben 2022. január 26-án hozott ítélete ellen a Meta Cluster GmbH által 2022. április 4-én benyújtott fellebbezés

(C-233/22. P. sz. ügy)

(2022/C 340/17)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Fellebbező: Meta Cluster GmbH (képviselő: H. Baumann Rechtsanwalt)

A másik fél az eljárásban: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

Az Európai Unió Bírósága (a fellebbezés megengedhetőségéről határozó tanács) 2022. július 15-i végzésében úgy határozott, hogy a fellebbezés nem megengedhető, és a fellebbező maga viseli saját költségeit.


2022.9.5.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 340/14


A Törvényszék (kilencedik tanács) T-806/19. sz., Govern d'Andorra kontra EUIPO ügyben 2022. február 23-án hozott ítélete ellen a Govern d'Andorra által 2022. május 3-án benyújtott fellebbezés

(C-300/22. P. sz. ügy)

(2022/C 340/18)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Fellebbező: Govern d'Andorra (képviselő: P. González-Bueno Catalán de Ocón abogado)

A másik fél az eljárásban: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO),

A Bíróság (a fellebbezés megengedhetőségéről határozó tanács) 2022. május 12-i végzésében úgy határozott, hogy a fellebbezés nem megengedhető, és hogy a Govern d'Andorra maga viseli saját költségeit.


2022.9.5.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 340/15


A Landgericht Köln (Németország) által 2022. május 11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Gesamtverband Autoteile-Handel e.V. kontra Scania CV AB

(C-319/22. sz. ügy)

(2022/C 340/19)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Landgericht Köln

Az alapeljárás felei

Felperes: Gesamtverband Autoteile-Handel e.V.

Alperes: Scania CV AB

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

I)

Az (EU) 2018/858 rendelet (1) 3. cikkének 48. pontja értelmében vett valamennyi járműjavítási és -karbantartási információra vonatkozik-e a rendelet 61. cikke (1) bekezdésének második mondatában foglalt azon követelmény, amely szerint

„[a]z információkat könnyen elérhető módon, géppel olvasható és elektronikusan kezelhető adatok formájában kell közzétenni”,

vagy e követelmény a rendelet X. mellékletének 6.1. pontja szerinti úgynevezett pótalkatrész-információkra („[a] jármű […] olyan alkatrész[ei] […], […] amely[ek] […] kicserélhető[k] […] pótalkatrészekkel”) korlátozódik?

II)

Úgy kell-e értelmezni az (EU) 2018/858 rendelet 61. cikke (1) bekezdésének második mondatát, amely szerint az információkat

„könnyen elérhető módon, géppel olvasható és elektronikusan kezelhető adatok formájában”

kell közzétenni, és a 61. cikk (2) bekezdésének második albekezdését, amely szerint a javítókon kívüli független gazdasági szereplők részére

„az információkat géppel olvasható, általánosan rendelkezésre álló információs technológiai eszközökkel és szoftverrel elektronikusan feldolgozható [helyesen: kezelhető] formátumban is meg kell adni, amely lehetővé teszi a független gazdasági szereplők számára, hogy teljesítsék az üzleti tevékenységükkel kapcsolatos feladatokat az utópiac értékesítési láncában”,

hogy a járműgyártó csak akkor tesz eleget vonatkozó kötelezettségeinek, ha

1.

az információkat adatbázis-interfészen keresztül történő gépi vezérlésű lekérdezés útján teszi hozzáférhetővé az interneten az eredmények letöltésének lehetőségével, vagy elegendő, ha csupán egy emberi felhasználó által a képernyőn történő manuális keresést tesz lehetővé valamely weboldalon, és a lekérdezés eredményét a képernyőoldalak látható tartalmára korlátozza,

és

2.

lehetővé teszi az adatbázisban a jármű-azonosító számaival (VIN) összekapcsolt valamennyi információ keresését ezen, általa külön listában rendelkezésre bocsátandó VIN-ek alapján és ettől függetlenül

a rendelet X. melléklete 6.1. pontjának harmadik bekezdése szerinti, a járművek meghatározására szolgáló egyéb feltételek alapján is,

valamint az általa az egyes kategóriákra (például az alkatrészek, pótalkatrészek, járműjavítási és -karbantartási útmutatók, valamint műszaki ábrák kategóriáira) egyébként használt kifejezések és egyéb adatbázis-bejegyzések alapján tetszőleges kombinációkban,

vagy elegendő, hogy a gyártó kizárólag az egyes konkrét járművek VIN-je alapján történő egyedi lekérdezésként kínálja fel a keresést, anélkül, hogy egyúttal a járművei összes VIN-jét tartalmazó naprakész listát is rendelkezésre bocsátana,

és

3.

ezen adatokat olyan fájlokban bocsátja rendelkezésre, amelyek formátuma rendeltetése szerint a fájlokban szereplő adatok (további) közvetlen elektronikus kezelését szolgálja, megadva az adatok megfelelő leírását (szövegek és táblázatok esetében), vagy elegendő erre a célra a puszta képernyőkép bármely hagyományos fájlformátumban – például PDF-fájlban – történő rendelkezésre bocsátásának lehetősége?

III)

Az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja értelmében vett olyan jogi kötelezettséget jelent-e az (EU) 2018/858 rendelet 61. cikkének (1) bekezdése a járműgyártók számára, amely igazolja a VIN, illetve a VIN-nel összekapcsolt információk független gazdasági szereplőkkel mint az általános adatvédelmi rendelet 4. cikkének 7. pontja értelmében vett egyéb adatkezelőkkel való közlését?


(1)  A gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkotóelemeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről, a 715/2007/EK és az 595/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 2007/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. május 30-i (EU) 2018/858 európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2018. L 151., 1. o.).


2022.9.5.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 340/16


A Varhoven administrativen sad (Bulgária) által 2022. május 17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Zamestnik izpalnitelen direktor na Darzhaven fond „Zemedelie” kontra IW

(C-329/22. sz. ügy)

(2022/C 340/20)

Az eljárás nyelve: bolgár

A kérdést előterjesztő bíróság

Varhoven administrativen sad

Az alapeljárás felei

Felülvizsgálati kérelmet előterjesztő fél: Zamestnik izpalnitelen direktor na Darzhaven fond „Zemedelie”

Ellenérdekű fél: IW

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Úgy kell-e értelmezni az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) (a továbbiakban: 1305/2013/EU rendelet) 29. cikke (3) bekezdésének második mondatát, hogy az lehetővé tesz a Naredba No. 4 ot 24.02.2015 za prilagane na myarka 11 „Biologichno zemedelie” ot Programata za razvitie na selskite rayoni za perioda 2014–2020 (a 2014–2020. évi vidékfejlesztési program „ökológiai gazdálkodás” elnevezésű 11. intézkedésének alkalmazásáról szóló, 2015. február 24-i4. sz. rendelet) 11. cikkének (5) bekezdéséhez (korábban (4) bekezdés) hasonló olyan nemzeti jogszabályi rendelkezést, amely az ökológiai termelés, a címkézés és az ellenőrzés tekintetében az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről szóló 834/2007/EK rendelet részletes végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló, 2008. szeptember 5-i 889/2008/EK bizottsági rendelet (2) 36. cikkének (1) bekezdése, 37. cikkének (1) bekezdése és 38. cikke szerinti minimális átállási időszakokat nem meghaladó időszakra korlátozza az átállási időszak alatt az ökológiai termeléshez nyújtható pénzügyi támogatás lehetőségét?

2)

Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén úgy kell-e értelmezni az 1305/2013/EU rendelet 29. cikke (3) bekezdésének második mondatát, hogy a tagállamok normatív módon maximális időszakot határozhatnak meg az ökológiai gazdálkodásra való áttéréshez nyújtott támogatás nyújtására vonatkozóan a konkrét eset sajátosságaitól függetlenül, kizárólag a termelés jellege alapján?

3)

Hogyan kell értelmezni „a tagállamok rövidebb, az áttérés időtartamának megfelelő kezdeti időszakot is meghatározhatnak” megfogalmazást (az 1305/2013/EU rendelet 29. cikke (3) bekezdésének [második] mondata)? Egymás szinonimájának minősül-e a „kezdeti időszak” és „az áttérés időtartama” kifejezés, vagy e kifejezések eltérő jelentéssel bírnak?

4)

Úgy kell-e értelmezni az 1305/2013/EU rendelet 29. cikke (3) bekezdésének [második] mondatában szereplő, „a tagállamok rövidebb, az áttérés időtartamának megfelelő kezdeti időszakot is meghatározhatnak” megfogalmazást, hogy az „ökológiai gazdálkodás” elnevezésű intézkedés egésze a rendelet 29. cikke (3) bekezdésének első mondatában említettnél rövidebb időtartamra igényelhető, és rövidebb időtartamig finanszírozható az ökológiai gazdálkodásra való „átállásra” irányuló tevékenységek tekintetében, vagy úgy, hogy az „ökológiai gazdálkodással” kapcsolatos átfogó kötelezettségvállalás keretében létezik egy kezdeti időszak az ökológiai gazdálkodásra való átállás időszaka alatt folytatott tevékenységek tekintetében?


(1)  HL 2013. L 347., 487. o.

(2)  HL 2008. L 250., 1. o.


2022.9.5.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 340/17


A Bundesgerichtshof (Németország) által 2022. május 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – PT kontra VB

(C-343/22. sz. ügy)

(2022/C 340/21)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundesgerichtshof

Az alapeljárás felei

Ellenérdekű fél a kérelem alapján indult eljárásban és felülvizsgálati kérelmet előterjesztő fél: PT

Kérelmező és a felülvizsgálati eljárásban ellenérdekű fél: VB

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Úgy kell-e értelmezni a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2007. október 30-i luganói egyezmény (1) 34. cikkének 2. pontját, hogy egy svájci fizetési meghagyás kibocsátását követően az e fizetési meghagyással szemben benyújtott ellentmondás elhárítása iránti kérelem nélkül indított marasztalási kereset keresetlevele minősül az eljárást megindító iratnak?


(1)  HL 2009. L 147., 1. o.


2022.9.5.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 340/17


A rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen Afdeling Gent (Belgium) által 2022. június 1-jén benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – BV Osteopathie Van Hauwermeiren kontra Belgische Staat

(C-355/22. sz. ügy)

(2022/C 340/22)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen Afdeling Gent

Az alapeljárás felei

Felperes: BV Osteopathie Van Hauwermeiren

Alperes: Belgische Staat

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Úgy kell-e értelmezni a Bíróság 1976. április 8-i Defrenne kontra SABENA ítéletét (43/75), (1) hogy az önálló hatáskört biztosít a nemzeti bíróság számára arra vonatkozóan, hogy – saját kezdeményezésére és az EUMSZ 267. cikk szerinti előzetes döntéshozatal iránti kérelem benyújtása nélkül – egy tisztán nemzeti rendelkezés alapján a múltra nézve fenntartsa az orvosi és paramedicinális szolgáltatások héamentességére vonatkozó olyan nemzeti szabályozás joghatásait, amelyet e bíróság (miután ezzel kapcsolatban ugyanabban az ügyben három előzetes döntéshozatal iránti kérelmet nyújtott be a Bírósághoz az EUMSZ 267. cikk alapján, amelyeket a Bíróság a C-597/17. sz. ügyben hozott 2019. június 27-i ítélettel (2) válaszolt meg) az uniós joggal összeegyeztethetetlennek minősített, és részben megsemmisített, minek körében a múltra nézve fenntartotta annak joghatásait, és ily módon teljes mértékben megfosztotta az adóalanyt az uniós jogba ütköző módon kivetett héa visszatérítéséhez való jogától?

2)

Fenntarthatja-e a nemzeti bíróság a múltra nézve valamely olyan nemzeti rendelkezés joghatásait, amelyről megállapítást nyert, hogy ellentétes a héairányelvvel, – önállóan és az EUMSZ 267. cikk szerinti előzetes döntéshozatal iránti kérelem benyújtása nélkül – „a szóban forgó valamennyi köz- és magánérdekhez fűződő, a jogbiztonsággal kapcsolatos kényszerítő megfontolás[ra]” való általános hivatkozás és az annak állítólagos „gyakorlati lehetetlenségé[re]” való hivatkozás alapján, „hogy utólag visszafizessék az adóalany által értékesített termékek vagy nyújtott szolgáltatások vevőinek, illetve igénybevevőinek a jogalap nélkül kivetett héát, vagy a kivetés jogellenes elmaradása esetén utólagos megfizetést követeljenek tőlük, különösen ha nagyszámú, nem pontosan meghatározott személyről van szó, illetve az adóalanyok nem rendelkeznek olyan számviteli rendszerrel, amely lehetővé teszi számukra az érintett termékértékesítéseknek vagy szolgáltatásnyújtásoknak és azok értékének utólagos meghatározását”, ha az adóalany még csak annak bizonyítására sem kapott lehetőséget, hogy nem áll fenn ilyen „gyakorlati lehetetlenség”?


(1)  EU:C:1976:56

(2)  EU:C:2019:544


2022.9.5.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 340/18


A Cour de cassation (Franciaország) által 2022. június 1-jén benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Bolloré logistics SA kontra Direction interrégionale des douanes et droits indirects de Caen, Recette régionale des douanes et droits indirects de Caen, Bolloré Ports de Cherbourg SAS

(C-358/22. sz. ügy)

(2022/C 340/23)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Cour de cassation

Az alapeljárás felei

Felperes: Bolloré logistics SA

Alperesek: Direction interrégionale des douanes et droits indirects de Caen, Recette régionale des douanes et droits indirects de Caen, Bolloré Ports de Cherbourg SAS

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.

Úgy kell-e értelmezni a vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról szóló, 2009. november 16-i 1186/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (1) módosított, a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet (2) 195., 217. és 221. cikkét, hogy a vámhatóság nem követelheti meg az egyetemlegesen felelős kezestől valamely vámtartozás megfizetését, ha a vámot az adóssal szabályszerűen nem közölték?

2.

a)

Magában foglalja-e a védelemhez való jog, különösen az uniós jog alapvető elvének minősülő, bármely sérelmet okozó aktus előtt az észrevételek előterjesztéséhez való jog tiszteletben tartása, hogy a vámtartozás adós általi, előírt határidőn belül történő megfizetésének elmulasztása folytán annak a kezestől való beszedése esetén a vámhatóságnak előzetesen lehetőséget kell biztosítania a kezes számára arra, hogy ténylegesen kifejthesse álláspontját azon körülményeket illetően, amelyekre a vámhatóság a vámtartozás tőle való követelésére vonatkozó határozatát alapítani szándékozik?

b)

Befolyásolja-e a 2a) kérdésre adandó választ az a tény, hogy a vámtartozás adósának magának lehetősége volt arra, hogy a vám közlését megelőzően ténylegesen kifejtse álláspontját?

c)

A 2a) kérdésre adott igenlő válasz esetén, a kezesnek sérelmet okozó határozatok közül melyiket kell megelőznie a kontradiktórius szakasznak: a vámhatóság azon döntését, hogy könyvelésbe veszi a vámot, és arról értesíti a vámtartozás adósát, vagy a vám megfizetésére vonatkozó határozatot?


(1)  HL 2009. L 324., 23. o.

(2)  HL 1992. L 302., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 2. fejezet, 4. kötet, 307. o.


2022.9.5.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 340/19


A Verwaltungsgericht Minden (Németország) által 2022. június 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – J. B., S. B. és F. B. kontra Bundesrepublik Deutschland

(C-364/22. sz. ügy)

(2022/C 340/24)

Az eljárás nyelve: német.

A kérdést előterjesztő bíróság

Verwaltungsgericht Minden

Az alapeljárás felei

Felperesek: J. B., S. B. és F. B.

Alperes: Bundesrepublik Deutschland

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Úgy kell-e értelmezni a 2013/32/EU irányelv (1) 33. cikke (2) bekezdésének d) pontját, hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely szerint a nemzetközi védelem iránti további kérelmet attól függetlenül el kell utasítani mint elfogadhatatlant, hogy az érintett kérelmező a nemzetközi védelem iránti kérelem elutasítását követően és a nemzetközi védelem iránti további kérelem benyújtását megelőzően visszatért-e származási országába?

2)

Az első kérdés megválaszolása szempontjából van-e jelentősége annak, hogy az érintett kérelmezőt kitoloncolták-e származási országába, vagy önként tért vissza oda?

3)

Úgy kell-e értelmezni a 2013/32/EU irányelv 33. cikke (2) bekezdésének d) pontját, hogy azzal ellentétes, ha valamely tagállam mint elfogadhatatlant elutasítja a nemzetközi védelem iránti további kérelmet, ha a korábbi kérelemről hozott határozattal nem döntöttek ugyan a kiegészítő védelmi jogállás elismeréséről, de megvizsgálták a kitoloncolási tilalmakat, és ez a vizsgálat tartalmi szempontból összehasonlítható a kiegészítő védelmi jogállás elismerésének vizsgálatával?

4)

Összehasonlítható-e a kitoloncolási tilalmak vizsgálata és a kiegészítő védelmi jogállás elismerésének vizsgálata, ha a kitoloncolási tilalmak vizsgálata során együttesen kellett megvizsgálni, hogy abban az államban, amelybe ki kívánják toloncolni, az érintett kérelmező ki van-e téve

a)

a kínzás vagy embertelen, illetve megalázó bánásmód vagy büntetés konkrét veszélyének,

b)

halálbüntetésnek vagy kivégzésnek,

c)

az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló egyezmény (Emberi Jogok Európai Egyezménye – EJEE, kihirdette: az 1993. évi XXXI. törvény) megsértésének vagy

d)

a testi épséget, életet vagy szabadságot fenyegető jelentős konkrét veszélynek,

illetve

e)

nemzetközi vagy belső fegyveres konfliktushelyzetben polgári lakosként a testi épséget vagy életet fenyegető jelentős egyedi veszélynek?


(1)  A nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó közös eljárásokról szóló, 2013. június 26-i 2013/32/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2013. L 180., 60. o.; helyesbítés: HL 2016. L 198., 50. o.).


2022.9.5.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 340/20


Az Okrazhen sad – Burgas (Bulgária) által 2022. június 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Obshtina Pomorie kontra „Anhialo auto” OOD

(C-390/22. sz. ügy)

(2022/C 340/25)

Az eljárás nyelve: bolgár

A kérdést előterjesztő bíróság

Okrazhen sad – Burgas

Az alapeljárás felei

Fellebbező: Obshtina Pomorie

Ellenérdekű fél:„Anhialo auto” OOD

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Lehetővé teszik-e az 1370/2007/EK rendelet (1) rendelkezései, hogy valamely tagállam nemzeti jogszabályokkal vagy belső szabályozásokkal az említett rendeletben elő nem írt további követelményeket és korlátozásokat vezessen be a közszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért nyújtott ellentételezés valamely személyszállítási vállalkozás részére történő megfizetését illetően?

2)

Lehetővé teszi-e az 1370/2007/EK rendelet 4. cikke (1) bekezdése b) pontjának i. alpontja a közszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért nyújtott ellentételezés személyszállítási vállalkozás részére történő megfizetését, ha azon paramétereket, amelyeket az ellentételezés kiszámításához alapul kell venni, nem közszolgáltatási szerződés, hanem általános szabályok határozták meg előre, és a nettó pénzügyi hatást vagy a fizetendő ellentételezés összegét az 1370/2007/EK rendeletben meghatározott eljárással összhangban állapították meg?


(1)  A vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2007. L 315., 1. o.).


2022.9.5.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 340/20


A Conseil d’État (Franciaország) által 2022. június 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance kontra Manitou BF SA

(C-407/22. sz. ügy)

(2022/C 340/26)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Conseil d’État

Az alapeljárás felei

Felperes: Ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance

Alperes: Manitou BF SA

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 49. cikkével ellentétesek-e az olyan, adóintegrációs rendszerre vonatkozó tagállami jogszabályok, amelyek biztosítják az integrációban részt vevő anyavállalat részére a csoportban részt vevő belföldi társaságoktól kapott osztalékok, valamint – az Európai Unió Bírósága 2015. szeptember 2-i Groupe Steria SCA ítéletének (C-386/14) figyelembevétele érdekében – azon osztalékok után beszámított költséghányad semlegesítését, amelyeket valamely másik tagállamban letelepedett leányvállalataitól kap, amelyek belföldi illetőségük esetén, objektív kritériumoknak megfelelve – választásuk szerint – az adóintegrációs rendszer tagjai lehetnének, amelyek azonban e semlegesítést megtagadják egy olyan belföldi anyavállalattól, amely a más belföldi szervezetekkel fennálló, integrált adózási csoport létrehozását lehetővé tevő tőkekapcsolatok ellenére nem az ilyen csoporthoz tartozás mellett döntött mind a részére a belföldi leányvállalatai által fizetett osztalékok, mind a más tagállamokban letelepedett, a tagság illetőségtől eltérő feltételeinek megfelelő leányvállalatoktól származó osztalékok tekintetében?


2022.9.5.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 340/21


A Conseil d’État (Franciaország) által 2022. június 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance kontra Bricolage Investissement France SA

(C-408/22. sz. ügy)

(2022/C 340/27)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Conseil d’État

Az alapeljárás felei

Felperes: Ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance

Alperes: Bricolage Investissement France SA

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 49. cikkével ellentétesek-e az olyan, adóintegrációs rendszerre vonatkozó tagállami jogszabályok, amelyek biztosítják az integrációban részt vevő anyavállalat részére a csoportban részt vevő belföldi társaságoktól kapott osztalékok, valamint – az Európai Unió Bírósága 2015. szeptember 2-i Groupe Steria SCA ítéletének (C-386/14) figyelembevétele érdekében – azon osztalékok után beszámított költséghányad semlegesítését, amelyeket valamely másik tagállamban letelepedett leányvállalataitól kap, amelyek belföldi illetőségük esetén, objektív kritériumoknak megfelelve – választásuk szerint – az adóintegrációs rendszer tagjai lehetnének, amelyek azonban e semlegesítést megtagadják egy olyan belföldi anyavállalattól, amely a más belföldi szervezetekkel fennálló, integrált adózási csoport létrehozását lehetővé tevő tőkekapcsolatok ellenére nem az ilyen csoporthoz tartozás mellett döntött mind a részére a belföldi leányvállalatai által fizetett osztalékok, mind a más tagállamokban letelepedett, a tagság illetőségtől eltérő feltételeinek megfelelő leányvállalatoktól származó osztalékok tekintetében?


2022.9.5.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 340/21


A Szegedi Törvényszék (Magyarország) által 2022. június 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – SOLE-MiZo Zrt. kontra Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(C-426/22. sz. ügy)

(2022/C 340/28)

Az eljárás nyelve: magyar

A kérdést előterjesztő bíróság

Szegedi Törvényszék

Az alapeljárás felei

Felperes: SOLE-MiZo Zrt.

Alperes: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Olyan körülmények között, hogy a tagállami jog szerint a levonható hozzáadottértékadó túlfizetés azon összege után járó kamatot, amelyet a „megfizetettségi feltétel” miatt nem lehetett visszaigényelni, a nemzeti jegybanki alapkamat plusz két százalékpontban meghatározott, a rövidtávú pénzpiaci hitelkamatot nem vitásan fedező kamatmérték alkalmazásával, a héabevallási időszakok szerint kell kiszámítani oly módon, hogy e kamatok felszámításának kezdő időpontja azon héabevallási nyomtatvány benyújtására nyitva álló határidőt követő nap, amelyen az adóalany kimutatta azt a héatúlfizetését, amelyet a „megfizetettségi feltétel” miatt a következő adómegállapítási időszakra kellett átvinni, záró időpontja pedig a következő bevallási nyomtatvány benyújtási határidejének utolsó napja, úgy kell-e értelmezni az uniós jogot, különösen pedig a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv (1) 183. cikkét, a tényleges érvényesülés és az egyenértékűség, valamint a közvetlen hatály és az arányosság elvét, továbbá az EuB a Sole-Mizo Zrt. (C-13/18) és a Dalmandi Mezőgazdasági Zrt. (C-126/18) egyesített ügyeiben hozott ítéletét, hogy azokkal ellentétes az a jelen per tárgyát képezőhöz hasonló tagállami gyakorlat, amely az áfakamaton felül nem teszi lehetővé olyan kamat felszámítását is, amely arra szolgál, hogy ellensúlyozza az adóalany számára az előbbi bevallási időszakot követően a kamatok tényleges kifizetéséig az idő múlása által okozott, az érintett összeg értékét befolyásoló monetáris értékvesztést.

2)

Az előbbi kérdésre adott igenlő válasz esetén úgy kell-e értelmezni az 1) kérdésben megjelölt uniós jogot és az EuB-ítéletet, hogy azokkal összeegyeztethető az, ha a tagállami bíróság a monetáris értékvesztésre alkalmazandó kamatmértéket az infláció mértékével egyezően határozza meg.

3)

Úgy kell-e értelmezni az 1) kérdésben megjelölt uniós jogot és az EuB-ítéletet, hogy azokkal ellentétes az a tagállami gyakorlat, amely a monetáris értékvesztés összegének meghatározása során figyelembe veszi azt is, hogy a megfizetettségi feltétel bekövetkeztéig, vagyis a termék vagy szolgáltatás ellenértékének megfizetéséig a beszerzések adóval növelt ellenértéke az érintett adóalany rendelkezésére állt, illetve a monetáris értékvesztés időszakában tapasztalható infláció mértékén felül értékeli azt is, hogy milyen hosszú volt az az időszak, amíg az adóalany a héát nélkülözni volt kénytelen (nem igényelhette vissza).


(1)  HL 2006., L 347., 1. o.


2022.9.5.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 340/22


A Törvényszék (nyolcadik tanács) T-436/21. sz., Veen kontra Europol ügyben 2022. április 27-én hozott ítélete ellen Leon Leonard Johan Veen által 2022. július 5-én benyújtott fellebbezés

(C-444/22. P. sz. ügy)

(2022/C 340/29)

Az eljárás nyelve: szlovák

Felek

Fellebbező: Leon Leonard Johan Veen (képviselő: M. Mandzák advokát)

A másik fél az eljárásban: a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

teljes egészében helyezze hatályon kívül a megtámadott ítéletet;

utalja vissza az ügyet a Törvényszék elé;

kötelezze a Törvényszéket a költségekről való határozathozatalra.

Jogalapok és fontosabb érvek

A fellebbezés összesen négy jogalapon alapul. A Törvényszék jogi szempontból tévesen értékelte az ügyet, továbbá tévesen alkalmazta az anyagi jogot, különösen ami az alperes kártérítési felelősségét és a személyes adatok keresztellenőrzés keretében való kezelésére vonatkozó kötelezettségét illeti. A Törvényszék szintén tévesen állapította meg az alperes magatartása és a káresemény közötti okozati összefüggés hiányát, és nem indokolta kellően a megtámadott ítéletet.


2022.9.5.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 340/23


A Törvényszék (harmadik tanács) T-423/14. RENV. sz. Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki AE kontra Bizottság ügyben 2022. május 4-én hozott ítélete ellen a Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki AE által 2022. július 4-én benyújtott fellebbezés

(C-445/22. P. sz. ügy)

(2022/C 340/30)

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Fellebbező: Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki AE (képviselők: Ν. Korogiannakis, I. Dryllerakis és E. Rantos ügyvédek)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

helyezze hatályon kívül a Törvényszék (harmadik tanács) T-423/14. RENV. sz. Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki AE ügyben 2022. május 4-én hozott ítéletét (ECLI:EU: T:2022:268);

utalja vissza az ügyet a Törvényszék elé új határozat meghozatala céljából; és

a jelen eljárás költségeiről jelenleg ne határozzon.

Jogalapok és fontosabb érvek

Fellebbezése alátámasztása érdekében a fellebbező az alábbi jogalapra hivatkozik.

A fellebbezés jogalapja: az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdésének megsértése azon értékelést illetően, amely szerint a 2. intézkedés (a 2008. évi állami garancia) előnyt biztosított a fellebbező számára.

A fellebbező szerint a Törvényszék többszörösen is tévesen alkalmazta a jogot, amikor azt állapította meg, hogy a 2. intézkedés (a 2008. évi állami garancia) előnyben részesítette a fellebbező az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése értelmében.

A fellebbező különösen azt állítja, hogy a Törvényszék értékelése egyrészt a kezességvállalásról szóló közlemény 3.2 pontja d) alpontjának téves értékelését, másrészt a bizonyítási tehernek a Bizottság és az érintett tagállam közötti téves megosztását tartalmazza, megsértve a Bíróság ítélkezési gyakorlatában kimondottakat.

Ezenkívül a megtámadott ítéletben foglalt megállapítás teljességgel elégtelen, mindenesetre nem a 2. intézkedés meghozatalát megelőző tényezőkön alapul, ekként sérti a Bíróság C-244/18. P. sz. Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki AE kontra Európai Bizottság ügyben 2020. március 26-án hozott ítéletében foglaltakat.

Végezetül a fellebbező azt állítja, hogy e megállapítás csak egy negatív vélelmen nyugszik, amely azon alapul, hogy nincsenek olyan tényezők, amelyek ellenkező következtetés levonását tennék lehetővé, anélkül, hogy lennének egyéb, olyan tényezők, amelyek ténylegesen bizonyítani tudnák ilyen előny fennállását.


2022.9.5.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 340/24


A Törvényszék (kibővített nyolcadik tanács) T-710/21., T-722/21. és T-723/21. sz., Robert Roos és társai kontra Európai Parlament ügyben 2022. április 27-én hozott ítélete ellen Robert Roos és társai által 2022. július 5-én benyújtott fellebbezés

(C-458/22. P. sz. ügy)

(2022/C 340/31)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Fellebbezők: Robert Roos és társai (képviselők: P. de Bandt avocat, M. R. Gherghinaru és V. Heinen avocates)

A többi fél az eljárásban: Európai Parlament, IC és társai

A fellebbezők kérelmei

A fellebbezők azt kérik, hogy a Bíróság:

helyezze hatályon kívül az Európai Unió Törvényszéke T-710/21., T-722/21. és T-723/21. sz. ügyekben 2022. április 27-én hozott ítélete rendelkező részének 1. és 2. pontját;

az Európai Parlamentet kötelezze a Bíróság előtti jelen eljárás költségeinek viselésére, az ügyvédek költségeit is beleértve.

Jogalapok és fontosabb érvek

Fellebbezésük alátámasztása érdekében a fellebbezők két jogalapra hivatkoznak.

Az első, a megtámadott határozat érvényes jogalapjának hiányán alapuló téves jogalkalmazásra vonatkozó jogalap

A Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, amikor úgy ítélte meg, hogy az Európai Parlament eljárási szabályzata 25. cikkének (2) bekezdése érvényes jogalapot képez egyrészt a Parlament épületeibe való belépésnek kizárólag az érvényes uniós digitális Covid-igazolvánnyal rendelkező személyekre való korlátozására, másrészt a fellebbezők rendkívül érzékeny személyes adatainak kezelésére. A fellebbezés tárgyát képező ítélet különösen a következő jogi rendelkezéseket és általános jogelveket sérti: i. a Charta 8. cikke és 52. cikkének (1) és (3) bekezdése; ii. az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló (7.) jegyzőkönyv 7. cikke; iii. az európai parlamenti képviselők statútumának elfogadásáról szóló, 2005. szeptember 28-i 2005/684/EK, Euratom európai parlamenti határozat (1) 2. cikke; iv. a 2018/1725 rendelet (2) 5. cikkének (2) bekezdése; v. az Európai Unió Bírósága alapokmányának 36. cikkében és 53. cikkének (1) bekezdésében rögzített, a Törvényszék ítéleteinek indokolására vonatkozó kötelezettség; vi. az aktusok alaki azonosságának általános jogelve; és vii. a jogszabályi hierarchia elve.

A második, a személyesadat-kezelés célhoz kötöttsége elvének és a jogszerűség elvének megsértésén alapuló téves jogalkalmazásra vonatkozó jogalap

A Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, amikor úgy ítélte meg, hogy az Európai Parlament jogosult a fellebbezők nemzeti Covid-igazolványaiban szereplő személyes adatok kezelésére az Európai Parlament épületeibe való belépés korlátozása érdekében, holott ilyen célról a belga és a francia jog nem rendelkezik. A Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot akkor is, amikor úgy ítélte meg, hogy az Európai Parlament által végzett személyesadat-kezelés a 2018/1725 rendelet 6. cikke szerinti kivétel hatálya alá tartozik.

A fellebbezés tárgyát képező ítélet emiatt sérti a következő jogi rendelkezéseket és általános elveket: i. a 2018/1725 rendelet 4. cikke (1) bekezdésének a), b) és c) pontja, valamint 5. és 6. cikke; valamint ii. az Európai Unió Bírósága alapokmányának 36. cikkében és 53. cikkének (1) bekezdésében rögzített, a Törvényszék ítéleteinek indokolására vonatkozó kötelezettség.


(1)  HL 2005. L 262., 1. o.

(2)  A természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. október 23-i (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2018. L 295., 39. o.; helyesbítés: HL 2019. L 290., 42. o.).


2022.9.5.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 340/25


A Törvényszék (kilencedik tanács) T-384/20. sz., OC kontra Bizottság ügyben 2022. május 4-én hozott ítélete ellen OC által 2022. július 14-én benyújtott fellebbezés

(C-479/22. P. sz. ügy)

(2022/C 340/32)

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Fellebbező: OC (képviselő: I. Ktenidis ügyvéd)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság

A fellebbező kérelmei

A Törvényszék (kilencedik tanács) T-384/20. sz., OC kontra Európai Bizottság ügyben 2022. május 4-én hozott ítéletének (ECLI:EU: T:2022:273) hatályon kívül helyezése.

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

teljes egészében helyezze hatályon kívül a megtámadott ítéletet;

véglegesen határozzon a jogvitában;

a Bizottságot kötelezze mind a jelen fellebbezési eljárás, mind a Törvényszék előtti eljárás költségeinek a viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Fellebbezése alátámasztása érdekében a fellebbező három jogalapra hivatkozik:

1.

Első jogalap: a 2018/1725 rendelet (1) 3. cikke 1. pontjának téves értelmezése egyrészt az „azonosítható” természetes személy, másrészt az „észszerűen feltételezhető, hogy a természetes személy azonosítására felhasználhatja” kifejezést illetően, továbbá a fellebbező egy meghatározott személy részéről történő azonosítására vonatkozó bizonyítékok elferdítése.

2.

Második jogalap: a 883/2013 rendelet (2) 9. cikke (1) bekezdésének, valamint a Charta 9. cikke (1) bekezdésének, az EJEE 6. cikkének (2) bekezdésével összefüggésben történő, téves értelmezése az ártatlanság vélelmének tartalmát illetően.

3.

Harmadik jogalap: A Charta 41. cikke értelmében vett megfelelő ügyintézéshez való jog megsértésére vonatkozó bizonyíték elferdítése.


(1)  A természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. október 23-i (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2018. L 295., 39. o.; helyesbítés: HL 2019. L 290., 42. o.).

(2)  Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról, valamint az 1073/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 1074/1999/Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. szeptember 11-i 883/2013/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2013. L 248., 1. o.).


2022.9.5.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 340/25


A Törvényszék (hatodik tanács) T-151/20. sz., Cseh Köztársaság kontra Bizottság ügyben 2022. május 11-én hozott ítélete ellen az Európai Bizottság által 2022. július 22-én benyújtott fellebbezés

(C-494/22. P. sz. ügy)

(2022/C 340/33)

Az eljárás nyelve: cseh

Felek

Fellebbező: Európai Bizottság (képviselők: J.–P. Keppenne, T. Materne és P. Němečková meghatalmazottak)

A többi fél az eljárásban: Cseh Köztársaság, Belga Királyság, Lengyel Köztársaság

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

helyezze hatályon kívül a Törvényszék 2022. május 11-i Cseh Köztársaság kontra Bizottság ítélete (T-151/20, EU:T:2022:281) rendelkező részének 1. pontját;

utasítsa el a T-151/20. sz. ügyben benyújtott keresetet, vagy adott esetben utalja vissza az ügyet a Törvényszék elé az azon kifogásokról való határozathozatal érdekében, amelyek vizsgálatára még nem került sor;

amennyiben a Bíróság a jelen ügyben végleges határozatot hoz, kötelezze a Cseh Köztársaságot az Európai Bizottság részéről a Törvényszék és a Bíróság előtti eljárásban felmerült költségek viselésére, vagy amennyiben az ügyet visszautalja a Törvényszék elé, a költségekről jelenleg ne határozzon.

Jogalapok és fontosabb érvek

Fellebbezésének alátámasztása érdekében a fellebbező két jogalapra hivatkozik:

1)

Az első jogalap a Törvényszék által a 2000. május 22-i módosított 1150/2000/EK, Euratom tanácsi rendelet (1) 6. cikke (3) bekezdése b) pontjának és 17. cikke (2) bekezdésének az értelmezése során elkövetett téves jogalkalmazáson alapul.

E tekintetben a Törvényszék az említett rendelet 6. cikke (3) bekezdésének értelmezése során tévesen alkalmazta a jogot, mivel úgy ítélte meg, hogy az ugyanezen rendelet 2. cikke alapján megállapított jogosultságoknak megfelelő összegek B számlán való könyvelése pusztán számviteli művelet volt, valamint hogy e könyvelés határidejét ezért nem attól a naptól kell számítani, amikor a szóban forgó jogosultságokat meg kellett volna állapítani, hanem attól a naptól, amikor a Cseh Köztársaság illetékes hatóságai e jogokat ténylegesen megállapították.

Következésképpen a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, amikor úgy ítélte meg, hogy a Cseh Köztársaság hivatkozhat a fent említett rendelet 17. cikkének (1) bekezdésén alapuló azon lehetőségre, hogy mentesüljön a vitatott összeg Bizottság részére történő megfizetésének kötelezettsége alól (a megtámadott ítélet 85–93. pontja ellen irányuló jogalap).

2)

A második jogalap azon alapul, hogy a Törvényszék az 1150/2000 rendelet 2. cikke (1) bekezdésének és 17. cikke (1) bekezdésének a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet (2) 217. cikke (1) bekezdésével, illetve az EUMSZ 325. cikkel – amely előírja a tagállamok számára, hogy küzdjenek a csalás és az Unió pénzügyi érdekeit sértő minden egyéb jogellenes tevékenység ellen – összefüggésben való értelmezése során szintén tévesen alkalmazta a jogot, amennyiben kimondta, hogy a Cseh Köztársaság nem intézkedett későn a szóban forgó jogosultságok megállapítása során azzal, hogy e megállapítást nem tette meg a cseh vámhatóságok azon képviselőjének visszatérését követő napokban, aki részt vett az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által 2007 novemberében Laoszban végrehajtott ellenőrzési küldetésen (a megtámadott ítélet 94–126. pontja ellen irányuló jogalap).

Következésképpen a Törvényszék tévesen értékelte a jogi háttér alkalmazhatóságát annak megállapításával, hogy e jogi háttérnek lehetővé kellett volna tennie a Cseh Köztársaság számára, hogy az Unió pénzügyi érdekeit sértő módon bevárja a küldetés során gyűjtött bizonyítékok OLAF általi benyújtását (és következésképpen azt, hogy ne hajtsa végre az Unió saját forrásokra való jogosultságának megállapítására vonatkozó kötelezettséget). A Törvényszéknek akként kellett volna értelmeznie az alkalmazandó uniós jogot, hogy a Cseh Köztársaság a kellő gondosság elve értelmében köteles lett volna közvetlenül a képviselőjének az ellenőrzési küldetésről való visszatérését követően kérni az OLAF-tól az e küldetés során gyűjtött bizonyítékokat, ami lehetővé tette volna számára, hogy a cseh képviselő laoszi ellenőrző küldetésről való visszatérését követő napokban megállapítsa az Uniónak a saját forrásaira való jogosultságát.


(1)  A Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló 94/728/EK, Euratom határozat végrehajtásáról szóló, 2000. május 22-i 1150/2000/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL 2000. L 130., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 1. fejezet, 3. kötet, 169. o.).

(2)  HL 1992. L 302., 1. o.


Törvényszék

2022.9.5.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 340/27


A Törvényszék 2022. július 6-i ítélete – ABLV Bank kontra ESZT

(T-280/18. sz. ügy) (1)

(„Gazdasági és monetáris unió - Bankunió - A hitelintézetekre és bizonyos befektetési vállalkozásokra vonatkozó Egységes Szanálási Mechanizmus (ESZM) - Valamely intézmény fizetésképtelensége vagy valószínűleg fizetésképtelenné válása esetén lefolytatandó szanálási eljárás - Az ESZT arra vonatkozó határozata, hogy nem fogad el szanálási programot - Megsemmisítés iránti kereset - Sérelmet okozó aktus - Az eljáráshoz fűződő érdek - Kereshetőségi jog - Részleges elfogadhatóság - A 806/2014/EU rendelet 18. cikke - Az aktus kibocsátójának hatásköre - A meghallgatáshoz való jog - Indokolási kötelezettség - Arányosság - Egyenlő bánásmód”)

(2022/C 340/34)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: ABLV Bank AS (Riga, Lettország) (képviselő: O. Behrends ügyvéd)

Alperes: Egységes Szanálási Testület (képviselők: J. De Carpentier, E. Muratori és H. Ehlers meghatalmazottak, segítőik: J. Rivas Andrés ügyvéd és de B. Heenan solicitor)

Az alperest támogató beavatkozó: Európai Központi Bank (képviselők: R. Ugena, A. Witte és A. Lefterov meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az EUMSZ 263. cikken alapuló keresetében a felperes, az ABLV Bank AS az Egységes Szanálási Testület (ESZT) azon 2018. február 23-i határozatainak a megsemmisítését kéri, amelyekben úgy határozott, hogy nem fogad el a hitelintézeteknek és bizonyos befektetési vállalkozásoknak az Egységes Szanálási Mechanizmus keretében történő szanálására vonatkozó egységes szabályok és egységes eljárás kialakításáról, valamint az Egységes Szanálási Alap létrehozásáról és az 1093/2010/EU rendelet módosításáról szóló, 2014. július 15-i 806/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2014. L 225., 1. o.; helyesbítés: HL 2014. L 372. 9. o.) 18. cikkének (1) bekezdése értelmében vett szanálási programot az ABLV Bank AS és ABLV Bank Luxembourg SA hitelintézettel szemben.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék az ABLV Bank AS-t kötelezi a saját költségein felül az Egységes Szanálási Testület (ESZT) részéről felmerült költségek viselésére.

3)

Az Európai Központi Bank (EKB) maga viseli saját költségeit.


(1)  HL C 259., 2018.7.23.


2022.9.5.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 340/27


A Törvényszék 2022. július 6-i ítélete – Puigdemont i Casamajó és Antoni Comín i Oliveres kontra Parlament

(T-388/19. sz. ügy) (1)

(„Intézményi jog - A Parlament tagja - Az európai parlamenti képviselői minőség és a megválasztott jelölteket megillető jogok elismerésének a Parlament elnöke általi megtagadása - Megsemmisítés iránti kereset - Keresettel nem megtámadható jogi aktus - Elfogadhatatlanság”)

(2022/C 340/35)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperesek: Carles Puigdemont i Casamajó (Waterloo, Belgium), Antoni Comín i Oliveres (Waterloo) (képviselők: P. Bekaert, G. Boye és S. Bekaert ügyvédek, B. Emmerson QC)

Alperes: Európai Parlament (képviselők: N. Görlitz, T. Lukácsi és C. Burgos meghatalmazottak)

Az alperest támogató beavatkozó: Spanyol Királyság (képviselő: A. Gavela Llopis meghatalmazott)

Az ügy tárgya

A felperesek az EUMSZ 263. cikk alapján benyújtott keresetükkel egyfelől az Európai Parlament elnöke 2019. május 29-i azon utasításának megsemmisítését kérik, amely megtagadta tőlük az újonnan megválasztott európai parlamenti képviselők számára biztosított fogadási és segítségnyújtási szolgáltatást, valamint az ideiglenes akkreditációt; másfelől a 2019. június 27-i levélben szereplő, az európai parlamenti képviselői minőség számukra való elismerésének a Parlament elnöke általi megtagadásának megsemmisítését kérik.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet mint elfogadhatatlant elutasítja.

2)

A Törvényszék Carles Puigdemont i Casamajót és Antoni Comín i Oliverest kötelezi saját költségei, valamint az Európai Parlament részéről felmerült költségek viselésére, ideértve a T-388/19. R., a C-646/19. P. (R.) és a T-388/19. R-RENV. sz. ügyekben felmerült költségeket is.

3)

A Spanyol Királyság maga viseli saját költségeit.


(1)  HL C 270., 2019. 8. 12.


2022.9.5.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 340/28


A Törvényszék 2022. július 13-i ítélete – Design Light & Led Made in Europe és Design Luce & Led Made in Italy kontra Bizottság

(T-886/19. sz. ügy) (1)

(„Verseny - Erőfölénnyel való visszaélés - Kartellek - A LED-es világítás ágazata - Szabadalmi licenciák adására irányuló program (Patent Licensing Program) - Panasz elutasításáról szóló határozat - A 773/2004EK rendelet 7. cikke - Nyilvánvaló értékelési hiba - Indokolási köztelezettség - Az uniós érdek hiánya - A jogsértés fennállása bizonyíthatóságának valószínűsége”)

(2022/C 340/36)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperesek: Design Light & Led Made in Europe (Milánó, Olaszország), Design Luce & Led Made in Italy (Róma, Olaszország) (képviselők: M. Maresca, D. Maresca és S. Pelleriti ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: B. Ernst, C. Sjödin és J. Szczodrowski, meghatalmazottak)

Az alperest támogató beavatkozó: Signify Holding BV (Eindhoven, Hollandia) (képviselők: R. Snelders, R. Lepetska és N. Van Belle ügyvédek)

Az ügy tárgya

Az EUMSZ 263. cikken alapuló keresetükben a felperesek azt kérik, hogy a Törvényszék semmisítse meg a Bizottság 2019. október 29-i C(2019) 7805 final határozatát, amellyel elutasítást nyert a felpereseknek a Koninklijke Philips N. V. által az EUMSZ 101. cikk és az EUMSZ 102. cikk állítólagos megsértése miatt benyújtott panasza (AT.39913 – LED ügy).

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék a Design Light & Led Made in Europe-ot és a Design Luce & Led Made in Italy-t kötelezi a költségek viselésére.

3)

A Signify Holding BV maga viseli saját költségeit.


(1)  HL C 61., 2020.02.24.


2022.9.5.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 340/29


A Törvényszék 2022. július 13-i ítélete – Tartu Agro kontra Bizottság

(T-150/20. sz. ügy) (1)

(„Állami támogatások - Mezőgazdaság - Észtországban található mezőgazdasági területekre vonatkozó bérleti szerződés - A támogatást a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító és annak visszatéríttetését elrendelő határozat - Előny - A piaci ár meghatározása - A piaci magánszereplő elve - Összetett gazdasági értékelések - Bírósági felülvizsgálat - Valamennyi releváns tényező figyelembevétele - Gondossági kötelezettség”)

(2022/C 340/37)

Az eljárás nyelve: észt

Felek

Felperes: Tartu Agro AS (Tartu, Észtország) (képviselők: T. Järviste, T. Kaurov, M. Valberg és M. Peetsalu ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: Bottka V. és E. Randvere meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az EUMSZ 263. cikken alapuló keresetével a felperes az AS Tartu Agro részére nyújtott, SA.39182 (2017/C) (korábbi 2017/NN) (korábbi 2014/CP) számú állítólagos jogellenes támogatásról szóló, 2020. január 24-i C(2020) 252 final bizottsági határozat megsemmisítését kéri.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék az AS Tartu Agro részére nyújtott, SA.39182 (2017/C) (korábbi 2017/NN) (korábbi 2014/CP) számú állítólagos jogellenes támogatásról szóló, 2020. január 24-i C(2020) 252 final bizottsági határozatot megsemmisíti.

2)

Az Európai Bizottság a saját költségein felül viseli a Tartu Agro részéről felmerült költségeket, ideértve az ideiglenes intézkedés iránti eljárás költségeit is.


(1)  HL C 175., 2020.5.25.


2022.9.5.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 340/29


A Törvényszék 2022. július 6-i ítélete – JP kontra Bizottság

(T-179/20. sz. ügy) (1)

(„Közszolgálat - Nyílt versenyvizsga - Adóügyi tanácsosok (AD 7) felvételére irányuló EPSO/AD/363/18 versenyvizsga-felhívás - A-tartaléklistára való felvétel mellőzése - A vizsgabizottság összetétele - Stabilitás - Nyilvánvaló értékelési hiba - Felelősség”)

(2022/C 340/38)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: JP (képviselők: S. Rodrigues és A. Champetier ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: T. Lilamand, D. Milanowska és A.-C. Simon meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az EUMSZ 270. cikkre alapított keresetével a felperes egyrészt azon 2019. december 10-i határozat megsemmisítését kéri, amellyel az EPSO/AD/363/18 versenyvizsga vizsgabizottsága felülvizsgálatot követően megtagadta nevének e versenyvizsga sikeres pályázóinak tartaléklistájára való felvételét, másrészt pedig az e határozat következtében keletkezett állítólagos kárának megtérítését kéri.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a fellebbezést elutasítja.

2)

A Törvényszék JP-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 209., 2020.6.22.


2022.9.5.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 340/30


A Törvényszék 2022. július 6-i ítélete – Aerospinning Master Franchising kontra EUIPO – Mad Dogg Athletics (SPINNING)

(T-246/20. sz. ügy) (1)

(„Európai uniós védjegy - Megszűnés megállapítása iránti eljárás - SPINNING európai uniós szóvédjegy - A forgalomban a lajstromozott áruk vagy szolgáltatások szokásos névvé vált védjegy - A 207/2009/EK rendelet 51. cikke (1) bekezdésének b) pontja [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 58. cikke (1) bekezdésének b) pontja] - Érintett közönség”)

(2022/C 340/39)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Aerospinning Master Franchising s. r. o. (Prága, Cseh Köztársaság) (képviselő: K. Labalestra ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) (képviselők: D. Walicka ls V. Ruzek meghatalmazottak)

A másik fél az EUIPO fellebbezési tanácsa előtti eljárásban, beavatkozó fél a Törvényszék előtti eljárásban: Mad Dogg Athletics, Inc. (Velence, Olaszország) (képviselő: J. Steinberg ügyvéd)

Az ügy tárgya

Az EUMSZ 263. cikken alapuló keresetével a felperes az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) negyedik fellebbezési tanácsának a közte és a beavatkozó fél közötti megszűnés megállapítása iránti eljárással kapcsolatban 2020. február 26-án hozott határozatának (R 369/2019-4. sz. ügy) hatályon kívül helyezését kéri.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék az Aerospinning Master Franchising s. r. o.-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 215., 2020.6.29.


2022.9.5.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 340/30


A Törvényszék 2022. július 6-i ítélete – Zhejiang Hangtong Machinery Manufacture és Ningbo Hi-Tech Zone Tongcheng Auto Parts kontra Bizottság

(T-278/20. sz. ügy) (1)

(„Dömping - Kínából származó közúti acélkerekek behozatala - Végleges dömpingellenes vám kivetése és az ideiglenes vám végleges beszedése - Az (EU) 2016/1036 rendelet 17. cikkének (4) bekezdése, valamint 18. és 20. cikke - Az együttműködés hiánya - A Bizottsággal közölt információk elégtelensége”)

(2022/C 340/40)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperesek: Zhejiang Hangtong Machinery Manufacture Co. Ltd (Taizhou, Kína), Ningbo Hi-Tech Zone Tongcheng Auto Parts Co. Ltd (Ningbo, Kína) (képviselők: K. Adamantopoulos és P. Billiet ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: K. Blanck és G. Luengo meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A felperesek az EUMSZ 263. cikk alapján benyújtott keresetükkel a Kínai Népköztársaságból származó közúti acélkerekek behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről szóló, 2020. március 3-i (EU) 2020/353 bizottsági végrehajtási rendelet (HL 2020. L 65., 9. o.) részleges megsemmisítését kérik.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék a Zhejiang Hangtong Machinery Manufacture Co. Ltd-t és a Ningbo Hi-Tech Zone Tongcheng Auto Parts Co. Ltd-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 222.,2020.7.6.


2022.9.5.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 340/31


A Törvényszék 2022. július 6-i ítélete – MZ kontra Bizottság

(T-631/20. sz. ügy) (1)

(„Közszolgálat - Tisztviselők - Az adózás területén tanácsosok felvételére irányuló EPSO/AD/363/18 versenyvizsga - Azon második nyelv megválasztásának korlátozása, amelyen a vizsgákra sor kerül - A tartaléklistára való felvétel mellőzése - Jogellenességi kifogás - Elfogadhatóság - Nyelven alapuló hátrányos megkülönböztetés - A betöltendő álláshelyek különleges jellege - Igazolás - Szolgálati érdek - Arányosság”)

(2022/C 340/41)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: MZ (képviselő: M. Velardo ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: T. Lilamand, D. Milanowska és A.-C. Simon meghatalmazottak, segítőjük: A. Dal Ferro ügyvéd)

Az ügy tárgya

Az EUMSZ 270. cikk alapján benyújtott keresetlevelével a felperes a 2019. december 10-i azon határozat megsemmisítését kéri, amellyel az EPSO/AD/363/18 versenyvizsga bizottsága felülvizsgálatot követően megtagadta a felperes nevének felvételét az adózás területén AD 7 besorolási fokozatú tanácsosok felvétele céljából létrehozott tartaléklistára.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék megsemmisíti a 2019. december 10-i azon határozatot, amellyel az EPSO/AD/363/18 versenyvizsga bizottsága felülvizsgálatot követően megtagadta MZ nevének az adózás területén AD 7 besorolási fokozatú tanácsosok felvételére szolgáló tartaléklistára való felvételét.

2)

A Törvényszék az Európai Bizottságot kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 423., 2020.12.7.


2022.9.5.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 340/32


A Törvényszék 2022. július 6-i ítélete – OC kontra EKSZ

(T-681/20. sz. ügy) (1)

(„Felelősség - Közszolgálat - Az EKSZ személyi állományának harmadik országban szolgálatot teljesítő tagjai - Visszaélések bejelentése - Vizsgálati jelentés - Intézményen belüli áthelyezés - Sérelmet okozó aktusok - Nem határozati jellegű magatartások - A pert megelőző eljárás követelményeinek tiszteletben tartása - A visszaélést bejelentő személyek védelme - A személyzeti szabályzat 22a. cikke - Gondoskodási kötelezettség - Az Alapjogi Charta 7. és 8. cikke - A magánélet tiszteletben tartása - A személyes adatok védelme”)

(2022/C 340/42)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: OC (képviselők: L. Levi és A. Champetier ügyvédek)

Alperes: Európai Külügyi Szolgálat (képviselők: S. Marquardt és R. Spáč meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az EUMSZ 270. cikken alapuló keresetével a felperes az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) aktusai és magatartása miatt őt állítólagosan ért kár megtérítését kéri.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék kötelezi az Európai Külügyi Szolgálatot (EKSZ), hogy fizessen meg OC részére az őt ért nem vagyoni kár címén 10 000 eurót.

2)

A Törvényszék a keresetet az ezt meghaladó részében elutasítja.

3)

A Törvényszék az EKSZ-t kötelezi saját költségeinek, valamint OC költségei felének viselésére.


(1)  HL C 19., 2021.1.18.


2022.9.5.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 340/32


A Törvényszék 2022. július 6-i ítélete – VI kontra Bizottság

(T-20/21. sz. ügy) (1)

(„Közszolgálat - Tisztviselők - Felvétel - EPSO/AD/363/18 nyílt versenyvizsga - A-tartaléklistára való felvétel mellőzése - Egyenlő bánásmód - A vizsgabizottság összetételének stabilitása”)

(2022/C 340/43)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: VI (képviselők: D. Rovetta és V. Villante ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: T. Lilamand, D. Milanowska és A.-C. Simon meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az EUMSZ 270. cikkre alapított keresetével a felperes egyrészt először az EPSO/AD/363/18 versenyvizsga vizsgabizottsága által hozott azon határozat megsemmisítését kéri, amely nem veszi fel őt e versenyvizsga tartaléklistájára, másodszor ugyanezen vizsgabizottság azon határozatának megsemmisítését kéri, amely elutasítja a felperesnek az eredeti határozat felülvizsgálata iránti kérelmét, harmadszor a felperes panaszát elutasító 2019. augusztus 20-i bizottsági határozat megsemmisítését kéri, negyedszer a 2018. október 11-i, adó- és vámügyi tanácsosok (AD 7) Bizottság általi felvételére szolgáló tartaléklisták létrehozására irányuló EPSO/AD/363/18 versenyvizsga-felhívás megsemmisítését kéri, ötödször a versenyvizsga tartaléklistájának megsemmisítését kéri, másrészt pedig az e határozat következtében keletkezett állítólagos kárának megtérítését kéri.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék megsemmisíti az EPSO/AD/363/18 nyílt versenyvizsga vizsgabizottságának felülvizsgálatot követően hozott, VI nevének e versenyvizsga tartaléklistájára való felvételét mellőző, 2020. február 27-i határozatát.

2)

A Törvényszék a fellebbezést ezt meghaladó részében elutasítja.

3)

A Törvényszék az Európai Bizottságot kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 128., 2021.4.12.


2022.9.5.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 340/33


A Törvényszék 2022. július 6-i ítélete – Colombani kontra EKSZ

(T-129/21. sz. ügy) (1)

(„Közszolgálat - Tisztviselők - Az EKSZ személyi állománya - Az Unió Kanadában működő képviseletének vezetői álláshelye - Észak-afrikai és közel-keleti igazgatói álláshely - A pályázat elutasítása”)

(2022/C 340/44)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Jean-Marc Colombani (Auderghem, Belgium) (képviselő: N. de Montigny ügyvéd)

Alperes: Európai Külügyi Szolgálat (képviselők: S. Marquardt és R. Spáč meghatalmazottak; segítőik: M. Troncoso Ferrer és F.-M. Hislaire ügyvédek)

Az ügy tárgya

Az EUMSZ 270. cikken alapuló keresetében a felperes azon 2020. április 17-i határozat megsemmisítését kéri, amelyben az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) elutasította a felperes észak-afrikai és közel-keleti igazgatói álláshelyre (2020/48. sz. álláshirdetés) vonatkozó pályázatát, valamint azon 2020. július 6-i határozat megsemmisítését, amellyel az EKSZ elutasította az Európai Unió Kanadában működő képviseletének vezetői álláshelyére (2020/134 álláshirdetés) vonatkozó pályázatát.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék Jean-Marc Colombanit kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 182., 2021.5.10.


2022.9.5.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 340/33


A Törvényszék 2022. július 6-i ítélete – Zdút kontra EUIPO – Nehera és társai (nehera)

(T-250/21. sz. ügy) (1)

(„Európai uniós védjegy - Törlési eljárás - NEHERA európai uniós ábrás védjegy - Feltétlen törlési ok - Rosszhiszeműség hiánya - A 207/2009/EK rendelet 52. cikke (1) bekezdésének b) pontja (jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 59. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)

(2022/C 340/45)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Ladislav Zdút (Pozsony, Szlovákia) (képviselő: Y. Echevarría García ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (képviselő: D. Gája meghatalmazott)

A többi fél az EUIPO fellebbezési tanácsa előtti eljárásban, beavatkozó felek a Törvényszék előtti eljárásban: Isabel Nehera (Sutton, Ontario, Kanada), Jean-Henri Nehera (Burnaby, Brit Columbia, Kanada), Natacha Sehnal, (Montferrier-sur-Lez, Franciaország) (képviselő: W. Woll ügyvéd)

Az ügy tárgya

A felperes az EUMSZ 263. cikk alapján benyújtott keresetével az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalának (EUIPO) második fellebbezési tanácsa által 2021. március 10-én hozott határozatának (R 1216/2020-2. sz. ügy) hatályon kívül helyezését kéri.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) második fellebbezési tanácsának 2021. március 10-i határozatát (R 1216/2020-2. sz. ügy) hatályon kívül helyezi.

2)

Az EUIPO maga viseli saját költségeit, valamint a Ladislav Zdút részéről felmerült költségeket, ideértve a fellebbezési tanács előtti eljárással kapcsolatban szükségszerűen felmerült költségeket is.

3)

Isabel Nehera, Jean-Henri Nehera és Natacha Sehnal maguk viselik saját költségeiket.


(1)  HL C 278., 2021.7.12.


2022.9.5.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 340/34


A Törvényszék 2022. július 13-i ítélete – Tigercat International kontra EUIPO – Caterpillar (Tigercat)

(T-251/21. sz. ügy) (1)

(„Európai uniós védjegy - Felszólalási eljárás - A Tigercat európai uniós szóvédjegy bejelentése - A korábbi CAT európai uniós ábrás védjegy - Viszonylagos kizáró ok - Összetéveszthetőség - A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja]”)

(2022/C 340/46)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Tigercat International Inc. (Cambridge, Ontario, Kanada) (képviselők: B. Führmeyer et E. Matthes ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) (képviselők: P. Georgieva, D. Gája et V. Ruzek meghatalmazottak)

A másik fél az EUIPO fellebbezési tanácsa előtti eljárásban, beavatkozó fél a Törvényszék előtti eljárásban: Caterpillar Inc. (Peoria, Illinois, Amerikai Egyesült Államok) (képviselők: A. Renck et S. Petivlasova ügyvédek)

Az ügy tárgya

Az EUMSZ 263. cikken alapuló keresetével a felperes az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) második fellebbezési tanácsának a beavatkozó fél és a felperes közötti felszólalási eljárással kapcsolatban 2021. február 25-én hozott határozatának (R 16/2020-2. sz. ügy) hatályon kívül helyezését és megváltoztatását kéri.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék a Tigercat International Inc.-et kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 263., 2021.7.5.


2022.9.5.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 340/35


A Törvényszék 2022. július 13-i ítélete – Pejovič kontra EUIPO – ETA živilska industrija (TALIS)

(T-283/21. sz. ügy) (1)

(„Európai uniós védjegy - Törlési eljárás - TALIS európai uniós szóvédjegy - Feltétlen törlési ok - Rosszhiszeműség - A 207/2009/EK rendelet 52. cikke (1) bekezdésének b) pontja [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 59. cikke (1) bekezdésének b) pontja]”)

(2022/C 340/47)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Edvin Pejovič (Pobegi, Szlovénia) (képviselő: U. Pogačnik ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) (képviselő: J. Ivanauskas meghatalmazott)

A másik fél az EUIPO fellebbezési tanácsa előtti eljárásban, beavatkozó fél a Törvényszék előtti eljárásban: ETA živilska industrija d.o.o. (Kamnik, Szlovénia) (képviselő: J. Sibinčič ügyvéd)

Az ügy tárgya

Az EUMSZ 263. cikken alapuló keresetével a felperes az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) negyedik fellebbezési tanácsának 2021. március 23-i határozatának (R 888/2020-4. sz. ügy) hatályon kívül helyezését és megváltoztatását kéri.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) negyedik fellebbezési tanácsának 2021. március 23-i határozatát (R 888/2020-4. sz. ügy) hatályon kívül helyezi.

2)

A keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

3)

Az EUIPO maga viseli saját költségeit, valamint az Edvin Pejovič részéről a jelen eljárással, valamint a fellebbezési tanács előtt eljárással kapcsolatban felmerült költségeket.

4)

Az ETA živilska industrija d.o.o. maga viseli saját költségeit.


(1)  HL C 278., 2021.7.12.


2022.9.5.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 340/35


A Törvényszék 2022. július 13-i ítélete – Pejovič kontra EUIPO – ETA živilska industrija (RENČKI HRAM)

(T-284/21. sz. ügy) (1)

(„Európai uniós védjegy - Törlési eljárás - RENČKI HRAM európai uniós ábrás védjegy - Feltétlen törlési ok - Rosszhiszeműség - A 207/2009/EK rendelet 52. cikke (1) bekezdésének b) pontja [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 59. cikke (1) bekezdésének b) pontja]”)

(2022/C 340/48)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Edvin Pejovič (Pobegi, Szlovénia) (képviselő: U. Pogačnik ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) (képviselő: J. Ivanauskas meghatalmazott)

A másik fél az EUIPO fellebbezési tanácsa előtti eljárásban, beavatkozó fél a Törvényszék előtti eljárásban: ETA živilska industrija d.o.o. (Kamnik, Szlovénia) (képviselő: J. Sibinčič ügyvéd)

Az ügy tárgya

Az EUMSZ 263. cikken alapuló keresetével a felperes az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) negyedik fellebbezési tanácsának 2021. március 23-i határozatának (R 1050/2020-4. sz. ügy) hatályon kívül helyezését és megváltoztatását kéri.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) negyedik fellebbezési tanácsának 2021. március 23-i határozatát (R 1050/2020-4. sz. ügy) hatályon kívül helyezi.

2)

A keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

3)

Az EUIPO maga viseli saját költségeit, valamint az Edvin Pejovič részéről a jelen eljárással, valamint a fellebbezési tanács előtt eljárással kapcsolatban felmerült költségeket.

4)

Az ETA živilska industrija d.o.o. maga viseli saját költségeit.


(1)  HL C 278., 2021.7.12.


2022.9.5.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 340/36


A Törvényszék 2022. július 13-i ítélete – Pejovič kontra EUIPO – ETA živilska industrija (RENŠKI HRAM)

(T-286/21. sz. ügy) (1)

(„Európai uniós védjegy - Törlési eljárás - RENŠKI HRAM európai uniós szóvédjegy - Feltétlen törlési ok - Rosszhiszeműség - A 207/2009/EK rendelet 52. cikke (1) bekezdésének b) pontja [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 59. cikke (1) bekezdésének b) pontja]”)

(2022/C 340/49)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Edvin Pejovič (Pobegi, Szlovénia) (képviselő: U. Pogačnik ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) (képviselő: J. Ivanauskas meghatalmazott)

A másik fél az EUIPO fellebbezési tanácsa előtti eljárásban, beavatkozó fél a Törvényszék előtti eljárásban: ETA živilska industrija d.o.o. (Kamnik, Szlovénia) (képviselő: J. Sibinčič ügyvéd)

Az ügy tárgya

Az EUMSZ 263. cikken alapuló keresetével a felperes az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) negyedik fellebbezési tanácsának 2021. március 23-i határozatának (R 679/2020-4. sz. ügy) hatályon kívül helyezését és megváltoztatását kéri.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) negyedik fellebbezési tanácsának 2021. március 23-i határozatát (R 679/2020-4. sz. ügy) hatályon kívül helyezi.

2)

A keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

3)

Az EUIPO maga viseli saját költségeit, valamint az Edvin Pejovič részéről a jelen eljárással, valamint a fellebbezési tanács előtt eljárással kapcsolatban felmerült költségeket.

4)

Az ETA živilska industrija d.o.o. maga viseli saját költségeit.


(1)  HL C 278., 2021.07.12.


2022.9.5.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 340/37


A Törvényszék 2022. július 13-i ítélete – Pejovič kontra EUIPO – ETA živilska industrija (SALATINA)

(T-287/21. sz. ügy) (1)

(„Európai uniós védjegy - Törlési eljárás - SALATINA európai uniós szóvédjegy - Feltétlen törlési ok - Rosszhiszeműség - A 207/2009/EK rendelet 52. cikke (1) bekezdésének b) pontja [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 59. cikke (1) bekezdésének b) pontja]”)

(2022/C 340/50)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Edvin Pejovič (Pobegi, Szlovénia) (képviselő: U. Pogačnik ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) (képviselő: J. Ivanauskas meghatalmazott)

A másik fél az EUIPO fellebbezési tanácsa előtti eljárásban, beavatkozó fél a Törvényszék előtti eljárásban: ETA živilska industrija d.o.o. (Kamnik, Szlovénia) (képviselő: J. Sibinčič ügyvéd)

Az ügy tárgya

Az EUMSZ 263. cikken alapuló keresetével a felperes az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) negyedik fellebbezési tanácsának 2021. március 23-i határozatának (R 889/2020-4. sz. ügy) hatályon kívül helyezését és megváltoztatását kéri.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) negyedik fellebbezési tanácsának 2021. március 23-i határozatát (R 889/2020-4. sz. ügy) hatályon kívül helyezi.

2)

A keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

3)

Az EUIPO maga viseli saját költségeit, valamint az Edvin Pejovič részéről a jelen eljárással, valamint a fellebbezési tanács előtt eljárással kapcsolatban felmerült költségeket.

4)

Az ETA živilska industrija d.o.o. maga viseli saját költségeit.


(1)  HL C 278., 2021.07.12.


2022.9.5.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 340/37


A Törvényszék 2022. július 6-i ítélete – ALO jewelry CZ kontra EUIPO – Cartier International (ALOve)

(T-288/21. sz. ügy) (1)

(„Európai uniós védjegy - Felszólalási eljárás - Az ALOve európai uniós ábrás védjegy bejelentése - A korábbi LOVe nemzetközi ábrás védjegy - Viszonylagos kizáró ok - A korábbi védjegy megkülönböztető képességének vagy jóhírnevének tisztességtelen kihasználása - A 207/2009/EK rendelet 8. cikkének (5) bekezdése [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 8. cikkének (5) bekezdése]”)

(2022/C 340/51)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: ALO jewelry CZ s. r. o. (Prága, Cseh Köztársaság) (képviselő: K. Čermák ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) (képviselő: M. Capostagno meghatalmazott)

A másik fél az EUIPO fellebbezési tanácsa előtti eljárásban, beavatkozó fél a Törvényszék előtti eljárásban: Cartier International AG (Steinhausen, Svájc) (képviselő: A. Zalewska ügyvéd)

Az ügy tárgya

Az EUMSZ 263. cikken alapuló keresetével a felperes az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) ötödik fellebbezési tanácsának 2021. március 18-i határozatának (R 2679/2019-5. sz. ügy) hatályon kívül helyezését kéri.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék az ALO jewelry CZ s. r. o-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 278., 2021.7.12.


2022.9.5.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 340/38


A Törvényszék 2022. július 6-i ítélete –HB kontra Bizottság

(T-408/21. sz. ügy) (1)

(Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések - Technikai segítségnyújtási szolgáltatások nyújtása a Bírói Főtanács és az ukrán hatóságok részére - A szerződések odaítélési eljárásai során történt szabálytalanságok - A jogalap nélkül kifizetett összegek visszafizettetése - Végrehajtható aktusokat képező határozatok - EUMSZ 299. cikk - A jogi aktus kibocsátójának hatásköre - Az Unió szerződésen kívüli felelőssége)

(2022/C 340/52)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: HB (képviselő: L. Levi ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: B. Araujo Arce, J. Estrada de Solà és J. Baquero Cruz meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Keresetével a felperes egyrészt az EUMSZ 263. cikk alapján a Bizottság C(2021) 3339 final, 4 241 507,00 euró összegű követelésnek a TACIS/2006/101–510 nyilvántartási számú szerződés alapján történő visszafizetését vele szemben elrendelő határozatának és a Bizottság C(2021) 3340 final, 1 197 055,86 euró összegű követelésnek a CARDS/2008/166–429 nyilvántartási számú szerződés alapján történő visszafizetését vele szemben elrendelő határozatának megsemmisítését, másrészt az EUMSZ 268. cikk alapján a Bizottság által e határozat alapján esetlegesen beszedett valamennyi összegnek az Európai Központi Bank által alkalmazott, 7 százalékponttal növelt kamatlábon számított késedelmi kamatokkal együtt való visszafizetését, valamint az általa elszenvedett nem vagyon kár megtérítése címén egy euró szimbolikus összeg megfizetését kéri, annak véglegesítésének fenntartásával.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék megsemmisíti a Bizottság 2021. május 5-i C(2021) 3339 final, HB-val szemben 4 241 507 euró összegű követelés visszafizetését elrendelő határozatát és a Bizottság 2021. május 5-i C(2021) 3340 final, HB-val szemben 1 197 055,86 euró összegű követelés visszafizetését elrendelő határozatát.

2)

A Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

3)

HB és az Európai Bizottság maguk viselik a saját költségeiket, ideértve az ideiglenes intézkedés iránti eljáráshoz kapcsolódó költségeket.


(1)  HL C 338, 2021. 8. 23.


2022.9.5.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 340/39


A Törvényszék 2022. július 6-i ítélete – Les Éditions P. Amaury kontra EUIPO – Golden Balls (BALLON D’OR)

(T-478/21. sz. ügy) (1)

(„Európai uniós védjegy - Megszűnés megállapítása iránti eljárás - A BALLON D’OR európai uniós szóvédjegy - A védjegy tényleges használata - Részleges megszűnés - A 207/2009/EK rendelet 51. cikke (1) bekezdésének a) pontja [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 58. cikke (1) bekezdésének a) pontja] - A tényleges használat igazolása - A bizonyítékok értékelése - Szolgáltatások minősítése”)

(2022/C 340/53)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Les Éditions P. Amaury (Boulogne-Billancourt, Franciaország) (képviselők: T. de Haan és M. Laborde ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) (képviselők: M. Chylińska és J. Crespo Carrillo meghatalmazottak)

A másik fél az EUIPO fellebbezési tanácsa előtti eljárásban, beavatkozó fél a Törvényszék előtti eljárásban: Golden Balls Ltd (London, Egyesült Királyság) (képviselők: M. Hawkins solicitor, T. Dolde és V. Pati avocats)

Az ügy tárgya

Az EUMSZ 263. cikken alapuló keresetével a felperes az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) negyedik fellebbezési tanácsának 2021. június 7-i határozatának (R 1073/2020-4. sz. ügy) hatályon kívül helyezését kéri.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) negyedik fellebbezési tanácsának 2021. június 7-i határozatát (R 1073/2020-4. sz. ügy) hatályon kívül helyezi abban a részében, amelyben az helybenhagyta a törlési osztály azon határozatát, amely megállapította a védjegy oltalmának megszűnését a védjegyekkel ellátható termékek és szolgáltatások nemzetközi osztályozására vonatkozó, 1957. június 15-én kötött, később felülvizsgált és módosított Nizzai Megállapodás 41. osztályába tartozó „szórakoztatás”, „televíziós szórakoztatás” és „vetélkedők szervezése (szórakoztatás)” megnevezésű szolgáltatások tekintetében.

2)

A Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

3)

Mindegyik fél maga viseli a saját költségeit.


(1)  HL C 382., 2021.9.20.


2022.9.5.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 340/39


A Törvényszék 2022. július 6-i ítélete – YF kontra EFCA

(T-664/21. sz. ügy) (1)

(„Közszolgálat - Ideiglenes alkalmazottak - Határozatlan időre szóló szerződés - A szerződés megszüntetése - Szakmai alkalmatlanság - Nyilvánvaló értékelési hiba - A megfelelő ügyintézés elve”)

(2022/C 340/54)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: YF (képviselő: M. Casado García-Hirschfeld ügyvéd)

Alperes: Európai Halászati Ellenőrző Hivatal (EFCA) (képviselő: S. Steele meghatalmazott; segítője: B. Wägenbaur ügyvéd)

Az ügy tárgya

Az EUMSZ 270. cikken alapuló keresetében a felperes az Európai Halászati Ellenőrzési Hivatal (EFCA) 2021. február 18-i azon határozatának megsemmisítését kéri, amellyel a felperes határozatlan időre szóló szerződését megszüntették.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék YF-et kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 502., 2021.12.13.


2022.9.5.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 340/40


A Törvényszék 2022. július 27-i ítélete – RT France kontra Tanács

(T-125/22. sz. ügy) (1)

(„Közös kül- és biztonságpolitika - Az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedések - Bizonyos médiaorgánumok által biztosított tartalmak vonatkozásában a sugárzás ideiglenes tilalma és a műsorszolgáltatási engedélyek felfüggesztése - A korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó szervezetek jegyzékére való felvétel - A Tanács hatásköre - Védelemhez való jog - Meghallgatáshoz való jog - A véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadsága - Arányosság - A vállalkozás szabadsága - Az állampolgárságon alapuló hátrányos megkülönböztetés tilalma”)

(2022/C 340/55)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: RT France (Boulogne-Billancourt, Franciaország) (képviselők: E. Piwnica és M. Nguyen Chanh ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: S. Lejeune, R. Meyer és S. Emmerechts meghatalmazottak)

Az alperest támogató beavatkozók: Belga Királyság (képviselők: C. Pochet, M. Van Regemorter és L. Van den Broeck meghatalmazottak), Észt Köztársaság (képviselők: N. Grünberg és M. Kriisa meghatalmazottak), Francia Köztársaság (képviselők: A. L. Desjonquères, J. L. Carré, W. Zemamta és T. Stéhelin meghatalmazottak), Lett Köztársaság (képviselők: K. Pommere, J. Davidoviča, I. Hūna, D. Ciemiņa és V. Borodiņeca meghatalmazottak), Litván Köztársaság (képviselők: D. Karolis és V. Kazlauskaitė-Švenčionienė meghatalmazottak), Lengyel Köztársaság (képviselők: B. Majczyna et A. Miłkowska meghatalmazottak), Európai Bizottság (képviselők: D. Calleja Crespo, V. Di Bucci, J. F. Brakeland és M. Carpus Carcea meghatalmazottak), az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője (képviselők: F. Hoffmeister, L. Havas és M. A. De Almeida Veiga meghatalmazottak

Az ügy tárgya

A felperes az az EUMSZ 263. cikk alapján benyújtott keresetével az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2014/512/KKBP határozat módosításáról szóló, 2022. március 1-jei (KKBP) 2022/351 tanácsi határozat (HL 2022.L 65., 5. o.), valamint az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról szóló, 2022. március 1-jei (EU) 2022/350 tanácsi rendeletnek (HL 2022. L 65., 1. o.) a rá vonatkozó részükben történő megsemmisítését kéri.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

Az RT France maga viseli saját költségeit, valamint az Európai Unió Tanácsa részéről felmerült költségeket, ideértve az ideiglenes intézkedés iránti eljárás költségeit is.

3)

A Belga Királyság, az Észt Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, az Európai Bizottság és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője maga viseli saját költségeit.


(1)  HL C 148., 2022.4.4.


2022.9.5.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 340/41


A Törvényszék 2022. július 6-i végzése – JP kontra Bizottság

(T-638/20. sz. ügy) (1)

(„Megsemmisítési és kártérítési kereset - Közszolgálat - Nyílt versenyvizsga - Pénzügyi területen tanácsosok (AD 7) felvételére irányuló EPSO/AD/363/18 versenyvizsga-felhívás - A tartaléklistára való felvétel mellőzése - Perfüggőség - Nyilvánvaló elfogadhatatlanság”)

(2022/C 340/56)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: JP (képviselők: S. Rodrigues és A. Champetier ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: D. Milanowska és T. Lilamand meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A felperes az EUMSZ 270. cikk alapján benyújtott keresetével egyrészt a 2019. december 10-i azon határozat megsemmisítését kéri, amellyel az EPSO/AD/363/18 versenyvizsgabizottság felülvizsgálatot követően elutasította a felperes nevének az említett versenyvizsga tartaléklistájára való felvételét, másrészt az e határozat miatt őt ért kár megtérítését kéri.

A végzés rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék JP-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 433., 2020. 12.14.


2022.9.5.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 340/41


A Törvényszék 2022. július 14-i végzése – IN.PRO.DI kontra EUIPO – Aiello (CAPRI)

(T-203/21. sz. ügy) (1)

(„Európai uniós védjegy - A megtámadott határozat visszavonása - A jogvita tárgyának megszűnése - Okafogyottság”)

(2022/C 340/57)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: IN.PRO.DI – Inghirami produzione distribuzione SpA (Milánó, Olaszország) (képviselő: V. Piccarreta ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) (képviselő: M. Capostagno meghatalmazott)

A másik fél az EUIPO fellebbezési tanácsa előtti eljárásban, beavatkozó fél a Törvényszék előtti eljárásban: Antonino Aiello (Nápoly, Olaszország) (képviselő: L. Manna ügyvéd)

Az ügy tárgya

Az EUMSZ 263. cikken alapuló keresetével a felperes az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) első fellebbezési tanácsa 2021. február 3-i határozatának (R 49/2020-1. sz. ügy) hatályon kívül helyezését kéri.

A végzés rendelkező része

1)

A keresetről már nem szükséges határozni.

2)

A Törvényszék az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalát (EUIPO) kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 217., 2021.6.7.


2022.9.5.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 340/42


A Törvényszék 2022. július 12-i végzése – LW kontra Bizottság

(T-728/21. sz. ügy) (1)

(„Közszolgálat - A Törvényszék felhívásaira a továbbiakban nem válaszoló felperes - Okafogyottság”)

(2022/C 340/58)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: LW (képviselők: L. Levi és N. Flandin ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: L. Hohenecker és T. Lilamand meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A felperes az EUMSZ 270. cikk alapján benyújtott keresetével egyrészt az Európai Bizottság 2021. január 8-i azon határozatának megsemmisítését kéri, amellyel a Bizottság ugyanazon az osztályon belül más álláshelyre osztotta be őt, és amennyiben szükséges, a Bizottság 2021. július 29-i azon határozatának megsemmisítését kéri, amely elutasította az Európai Unió tisztviselői személyzeti szabályzata 90. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott panaszát; másrészt az e határozatok miatt őt ért nem vagyoni kár megtérítését kéri.

A végzés rendelkező része

1)

A keresetről már nem szükséges határozni.

2)

A Törvényszék LW-t kötelezi a saját költségein felül az Európai Bizottság részéről felmerült költségek viselésére.


(1)  HL C 11., 2022.1.10.


2022.9.5.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 340/42


A Törvényszék 2022. július 6-i végzése – ClientEarth kontra Bizottság

(T-792/21. sz. ügy) (1)

(„Dokumentumokhoz való hozzáférés - 1049/2001/EK rendelet - Aarhusi Egyezmény - 1367/2006/EK rendelet - Hatásvizsgálati jelentés és egyéb, a környezetvédelmi jogalkotási kezdeményezéssel kapcsolatos dokumentumok - A hozzáférés hallgatólagos megtagadása - A kereset benyújtását követően hozott, kifejezett határozat - Okafogyottság”)

(2022/C 340/59)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: ClientEarth AISBL (Brüsszel, Belgium) (képviselő: F. Logue solicitor)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: C. Ehrbar és A. Spina meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A felperes az EUMSZ 263. cikk alapján benyújtott keresetével az Európai Bizottság 2021. október 21-i hallgatólagos határozatának megsemmisítését kéri, amely elutasította fenntartható vállalatirányításra vonatkozó európai uniós jogalkotási kezdeményezéssel kapcsolatos dokumentumokhoz való, megerősített hozzáférési kérelmet.

A végzés rendelkező része

1)

A keresetről már nem szükséges határozni.

2)

A Törvényszék az Európai Bizottságot kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 84., 2022.2.21.


2022.9.5.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 340/43


A Törvényszék 2022. július 6-i végzése – Perez Lopes Pargana Calado kontra az Európai Unió Bírósága

(T-31/22. sz. ügy) (1)

(„Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződés - A megtámadott határozatok visszavonása - Okafogyottság”)

(2022/C 340/60)

Az eljárás nyelve: portugál

Felek

Felperes: Ana Teresa Perez Lopes Pargana Calado (Lisszabon, Portugália) (képviselő: M. Marques Matias, ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Bírósága (képviselők: J. Imghelram és Á. Almendros Manzano, meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A lényegében az EUMSZ 263. cikken alapuló keresetében a felperes az Európai Unió Bírósága azon határozatainak megsemmisítését kéri, amelyek elutasítják a jogi szövegeknek az Európai Unió egyes hivatalos nyelveiről portugálra történő fordítására irányuló köszbeszerzési eljárásban való részvétele iránti kérelmeit

A végzés rendelkező része

1)

A keresetről már nem szükséges határozni.

2)

A Bíróság maga viseli saját költségeit, valamint az Ana Teresa Perez Lopes Pargana Calado részéről felmerült költségeket.


(1)  HL C 158., 2022.4.11.


2022.9.5.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 340/43


A Törvényszék elnökének 2022. július 14-i végzése – Telefónica de España kontra Bizottság

(T-170/22. R. sz. ügy)

(„Ideiglenes intézkedés - Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések - A közigazgatási rendszerek közötti biztonságos transzeurópai telematikai szolgáltatások [TESTA] - Ideiglenes intézkedések iránti kérelem - A sürgősség hiánya”)

(2022/C 340/61)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Telefónica de España, SA (Madrid, Spanyolország) (képviselők: F. González Díaz, J. Blanco Carol ügyvédek, P. Stuart barrister)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: L. André és M. Ilkova meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A felperes az EUMSZ 278. és EUMSZ 279. cikk alapján benyújtott kérelmével egyfelől „A közigazgatási rendszerek közötti biztonságos transzeurópai telematikai szolgáltatások (TESTA)” DIGIT/A 3/PR/2019/010 ajánlati felhívásra vonatkozó, 2022. január 21-i európai bizottsági határozat végrehajtásának felfüggesztését kéri, amely a felperest ajánlatának a közbeszerzési eljárásban való elutasításáról tájékoztatta, illetve bejelentette a szerződés nyertes ajánlattevővel való azonnali aláírását; másfelől a Bizottság arra való kötelezését kéri, hogy függessze fel e szerződés aláírását.

A végzés rendelkező része

1)

A Törvényszék elnöke az ideiglenes intézkedés iránti kérelmet elutasítja.

2)

A Törvényszék elnöke a 2022. április 1-jei Telefónica de España kontra Bizottság végzést (T-170/22 R) visszavonja.

3)

A BT Global Services Belgium BV beavatkozási kérelméről már nem szükséges határozni.

4)

A Törvényszék elnöke a költségekről, a BT Global Services Belgium BV részéről felmerült költségeken kívül, jelenleg nem határoz. A BT Global Services Belgium BV maga viseli a beavatkozási kérelemmel kapcsolatos költségeit.


2022.9.5.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 340/44


2022. június 3-án benyújtott kereset – Stöttingfjällets Miljöskyddsförening kontra Bizottság

(T-345/22. sz. ügy)

(2022/C 340/62)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Stöttingfjällets Miljöskyddsförening (Lycksele, Svédország) (képviselő: G. Byrne, Barrister-at-Law)

Alperes: Európai Bizottság

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg a Bizottság azon, a felperessel 2022. április 1-jei levelével közölt határozatát, amely, mint elfogadhatatlant, elutasítja a felperes belső felülvizsgálat folytatására vonatkozó, 2021. december 15-i kérelmét, mivel az sérti a Szerződéseket;

továbbá/vagy másodlagosan állapítsa meg, hogy a Bizottság jogellenesen nem az EUMSZ 265. cikkben meghatározott eljárásnak megfelelően járt el a felperes 2021. december 15-i levele tekintetében, és/vagy nem foglalt állást a felperes e levelében leírt panaszát illetően;

állapítsa meg, hogy mivel a 2020. januári svéd integrált nemzeti energia- és klímaterv nincs összhangban az Aarhusi Egyezménnyel, azt a Bizottság jogellenesen értékelte és/ vagy fogadta el és/vagy tette közzé, következésképpen az sérti az uniós és nemzetközi jogot, és/vagy jogellenes;

állapítsa meg, hogy olyan körülmények között, amikor a környezeti jog súlyos megsértése valósult meg és áll fenn folyamatosan, a Bizottság nem tett eleget azon, az uniós és a nemzetközi jog értelmében fennálló tevőleges kötelezettségeinek, hogy ilyen intézkedéseket meghozzon, amennyiben azok szükségesek és megfelelőek a svéd nemzeti energia- és klímaterv Aarhusi Egyezménnyel való összhangja hiányával szembeni fellépés és/vagy annak orvoslása érdekében;

állapítsa meg, hogy az (EU) 2018/1999 európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) nem juttatja érvényre az Aarhusi Egyezmény rendelkezéseit, köztük annak 7. cikkét, ekként az nem összeegyeztethető az uniós és a nemzetközi környezeti joggal, következésképpen jogellenes;

a nemzeti energia- és klímatervek és különösen a svéd nemzeti energia- és klímaterv tekintetében állapítsa meg, hogy az nem összeegyeztethető az Aarhusi Egyezménnyel, állapítsa meg, hogy a Bizottság azzal, hogy nem tett eleget az (EU) 2018/1999 rendeletből eredő kötelezettségeinek, megsértette az említett rendeletet, az Egyezményt, valamint a Szerződésekből eredő tevőleges kötelezettségeit;

a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes négy jogalapra hivatkozik.

1.

Első, arra alapított jogalap, hogy a Bizottságnak a felperessel 2022. április 1-jei levél útján közölt határozatát meg kell semmisíteni. 2021 december 15-i levelében a felperes kérelmet terjesztett elő a Bizottságnál. A felperes említett levélben foglalt kérelmére válaszul a Bizottság a fent hivatkozott levelében a felperes válaszát elfogadhatatlannak nyilvánította. A felperes azt állítja, hogy a Bizottság határozata e tekintetben alapvetően hibás, sérti az uniós és nemzetközi környezeti jogot és a Szerződéseket. A felperes azt állítja, hogy a Bizottság nem tesz eleget a Szerződésekből és a nemzetközi jogból eredő tevőleges kötelezettségeinek, ideértve az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló egyezménye (Aarhusi Egyezmény) 3., 6. és 7. cikkét. A felperes azt állítja továbbá, hogy a Bizottság megtámadott határozata sérti a másodlagos uniós jogot, ideértve az 1367/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 9. és 10. cikkét. A felperes felrója, hogy a Bizottság határozata sérti a felperest környezeti ügyekben az Aarhusi Egyezmény és az 1367/2006 rendelet értelmében megillető, igazságszolgáltatáshoz való jogot. A felperes azt állítja továbbá, hogy a felperesnek az 1367/2006 rendeletben meghatározottak értelmében vett igazgatási aktusa sérti a Szerződéseket.

2.

Második, az első jogalaphoz képest további vagy másodlagos, arra alapított jogalap, hogy a Bizottság nem az EUMSZ 265. cikk szerint járt el a Bizottság által értékelt, elfogadott és közzétett nemzeti energia- és klímatervek, köztük különösen a svéd nemzeti energia- és klímaterv tekintetében. A felperes belső felülvizsgálat iránti, az EUMSZ 265. cikknek megfelelően benyújtott kérelmének elutasításával a Bizottság megsértette a Szerződésekből, különösen az EUSZ 3. cikkből és az EUMSZ 191. cikkből eredő tevőleges kötelezettségeit. Ez a jogsértés továbbá a nemzetközi és uniós szokásjog és szerződéses jog, köztük az Aarhusi Egyezmény 3., 6. és 7. cikkének, az 1367/2006 rendelet 9. és 10. cikkének és az Aarhusi Egyezmény feleinek találkozóján elfogadott, az Egyezményből eredő kötelezettségeknek az Európai Unió általi teljesítéséről szóló 2021. október 21-i VII.8f. sz. (módosított) határozatnak a nyilvánvaló megsértésével is jár.

3.

Harmadik, arra alapított jogalap, hogy a Bizottság nem biztosította a svéd nemzeti energia- és klímatervnek az Aarhusi Egyezménnyel való összhangját, azt jelenti, hogy annak értékelése, elfogadása és közzététele mindvégig az uniós és a nemzetközi jog nyilvánvaló megsértésével történt, ennélfogva az jogellenes. A felperes e tekintetben az említett nemzeti energia- és klímatervet illetően az EUMSZ 277. alapján jogellenességi kifogást emel.

4.

Negyedik, arra alapított jogalap, hogy az (EU) 2018/1999 rendelet nem juttatja érvényre az Aarhusi Egyezmény rendelkezéseit, köztük annak 7. cikkét, ekként az nem összeegyeztethető az uniós és a nemzetközi környezeti joggal. Következésképpen a felperes azt állítja, hogy az (EU) 2018/1999 rendelet sérti a Szerződéseket és azt jogellenesnek kell nyilvánítani.


(1)  Az energiaunió és az éghajlat-politika irányításáról, valamint a 663/2009/EK és a 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 94/22/EK, a 98/70/EK, a 2009/31/EK a 2009/73/EK, a 2010/31/EU, a 2012/27/EU és a 2013/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2009/119/EK és az (EU) 2015/652 tanácsi irányelv módosításáról, továbbá az 525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. december 11-i (EU) 2018/1999 európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2018. L 328, 1. o.).

(2)  Környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló Aarhusi Egyezmény rendelkezéseinek a közösségi intézményekre és szervekre való alkalmazásáról szóló, 2006. szeptember 6-i 1367/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2006. L 264., 13. o.).


2022.9.5.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 340/45


2022. június 30-án benyújtott kereset – Good Services kontra EUIPO – ITV Studios Global Distribution (EL ROSCO)

(T-381/22. sz. ügy)

(2022/C 340/63)

A keresetlevél nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Good Services ltd. (Sliema, Málta) (képviselő: L. Alonso Domingo ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: ITV Studios Global Distribution Ltd (London, Egyesült Királyság)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy jogosultja: a felperes

A vitatott védjegy: EL ROSCO szóvédjegy – 17 907 312. sz. európai uniós védjegy

Az EUIPO előtti eljárás: törlési eljárás

A megtámadott határozat: az EUIPO első fellebbezési tanácsának 2022. április 20-án hozott határozata (R 959/2021-1. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot és hagyja helyben a 17 907 312. sz. uniós védjegy lajstromozását valamennyi bejegyzett áru és szolgáltatás tekintetében, másodlagosan pedig utalja vissza az ügyet az EUIPO fellebbezési tanácsa elé a Törvényszék utasításai alapján végzendő további vizsgálat céljából.

az alperest kötelezze a jelen eljárás és az EUIPO előtti korábbi eljárások költségeinek viselésére.

Jogalapok

Az (EU) 2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet 59. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése;

az e cikket értelmező ítélkezési gyakorlat és a rosszhiszeműség fogalmának – ideértve a rosszhiszeműség vizsgálatának időpontját – megsértése.


2022.9.5.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 340/46


2022. június 30-án benyújtott kereset – Good Services kontra EUIPO – ITV Studios Global Distribution (EL ROSCO)

(T-382/22. sz. ügy)

(2022/C 340/64)

A keresetlevél nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Good Services ltd. (Sliema, Málta) (képviselő: L. Alonso Domingo ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: ITV Studios Global Distribution Ltd (London, Egyesült Királyság)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy jogosultja: a felperes

A vitatott védjegy: EL ROSCO szóvédjegy – 13 265 021. sz. európai uniós védjegy

Az EUIPO előtti eljárás: törlési eljárás

A megtámadott határozat: az EUIPO első fellebbezési tanácsának 2022. április 20-án hozott határozata (R 957/2021–1. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot és hagyja helyben a 13 265 021. sz. uniós védjegy lajstromozását valamennyi bejegyzett áru és szolgáltatás tekintetében, másodlagosan pedig utalja vissza az ügyet az EUIPO fellebbezési tanácsa elé a Törvényszék utasításai alapján végzendő további vizsgálat céljából.

az alperest kötelezze a jelen eljárás és az EUIPO előtti korábbi eljárások költségeinek viselésére.

Jogalapok

Az (EU) 2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet 59. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése;

az e cikket értelmező ítélkezési gyakorlat és a rosszhiszeműség fogalmának – ideértve a rosszhiszeműség vizsgálatának időpontját – megsértése.


2022.9.5.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 340/47


2022. június 30-án benyújtott kereset – Good Services kontra EUIPO – ITV Studios Global Distribution (EL ROSCO)

(T-383/22. sz. ügy)

(2022/C 340/65)

A keresetlevél nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Good Services ltd. (Sliema, Málta) (képviselő: L. Alonso Domingo ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: ITV Studios Global Distribution Ltd (London, Egyesült Királyság)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy jogosultja: a felperes

A vitatott védjegy: EL ROSCO ábrás védjegy – 13 265 483. sz. európai uniós védjegy

Az EUIPO előtti eljárás: törlési eljárás

A megtámadott határozat: az EUIPO első fellebbezési tanácsának 2022. április 20-án hozott határozata (R 958/2021–1. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot és hagyja helyben a 13 265 483. sz. uniós védjegy lajstromozását valamennyi bejegyzett áru és szolgáltatás tekintetében, másodlagosan pedig utalja vissza az ügyet az EUIPO fellebbezési tanácsa elé a Törvényszék utasításai alapján végzendő további vizsgálat céljából.

az alperest kötelezze a jelen eljárás és az EUIPO előtti korábbi eljárások költségeinek viselésére.

Jogalapok

Az (EU) 2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet 59. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése;

az e cikket értelmező ítélkezési gyakorlat és a rosszhiszeműség fogalmának – ideértve a rosszhiszeműség vizsgálatának időpontját – megsértése.


2022.9.5.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 340/48


2022. július 1-jén benyújtott kereset – Productos Ibéricos Calderón y Ramos kontra EUIPO – Hijos de Rivera (ESTRELLA DE CASTILLA)

(T-384/22. sz. ügy)

(2022/C 340/66)

A keresetlevél nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Productos Ibéricos Calderón y Ramos, SL (Salamanca, Spanyolország) (képviselő: J. C. Erdozain López ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Hijos de Rivera, SA (La Coruña, Spanyolország)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy bejelentője: a felperes

A vitatott védjegy: az ESTRELLA DE CASTILLA európai uniós ábrás védjegy bejelentése – 17 992 941. sz. védjegybejelentés

Az EUIPO előtti eljárás: felszólalási eljárás

A megtámadott határozat: az EUIPO negyedik fellebbezési tanácsának 2022. április 13-án hozott határozata (R 1576/2021-4. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

az EUIPO-t és – amennyiben az beavatkozik a jelen eljárásba és vitatja a jelen keresetet – a másik felet kötelezze a költségek viselésére.

Jogalap

az (EU) 2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikke (5) bekezdésének megsértése.


2022.9.5.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 340/48


2022. június 24-én benyújtott kereset – Carmeuse Holding kontra Bizottság

(T-385/22. sz. ügy)

(2022/C 340/67)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Carmeuse Holding SRL (Brassó, Románia) (képviselők: S. Olaru, R. Ionescu és R. Savin ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

nyilvánítsa a keresetet elfogadhatónak és megalapozottnak;

semmisítse meg az európai uniós ügyleti jegyzőkönyv központi tisztviselőjének a Belgium, Bulgária, Csehország, Dánia, Németország, Észtország, Írország, Spanyolország, Franciaország, Olaszország, Litvánia, Magyarország, Románia, Szlovénia, Finnország és Svédország nemzeti kiosztási táblája módosításainak az európai uniós ügyleti jegyzőkönyvbe való bevezetésére történő utasításáról szóló, 2022. február 14-i 2022/C 160/09 bizottsági határozatot (1) annyiban, amennyiben az tévesen állapítja meg a felperes Valea Mare Pravatban és Fieniben lévő létesítményei részére a 2021 és 2025 közötti évek vonatkozásában ingyenesen kiosztandó egységek számát, és a következő csökkentéseket vezeti be:

2021 és 2025 között minden egyes évre 5 355 ingyenes egység a Carmeuse Holding SRL – Valea Mare Pravat létesítmény vonatkozásában, amely a romániai Valea Mare Pravatban, Arges megyében található, az uniós nyilvántartásban pedig ID 55 azonosító alatt szerepel;

2021 és 2025 között minden egyes évre 4 569 ingyenes egység a Carmeuse Holding SRL – Fieni létesítmény vonatkozásában, amely a romániai Fieniben, a Garii utca 2. sz. alatt, Dambovita megyében található, az uniós nyilvántartásban pedig ID 56 azonosító alatt szerepel;

az alperest kötelezze a felperes részéről a jelen eljárásban felmerült költségek viselésére;

tegyen meg az igazságszolgáltatás érdekében szükséges minden további intézkedést.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresetének alátámasztása érdekében a felperes három jogalapra hivatkozik.

1.

Első jogalap: a megtámadott határozat tévesen számítja ki a Carmeuse létesítményei részére ingyenesen kiosztandó kibocsátási egységek számát.

2.

Második jogalap: a megtámadott határozat meghozatala során a Bizottság megsértette az uniós jog számos alapvető elvét, nevezetesen az egyenlőség elvét, a jogbiztonság és a bizalomvédelem elvét, valamint a Carmeuse megfelelő ügyintézéshez és védelemhez való jogát; mindez ahhoz vezetett, hogy a Carmeuse létesítményei részére kevesebb ingyenes kibocsátási egységet osztottak ki.

3.

Harmadik jogalap: a megtámadott határozat a Carmeuse létesítményei részére kiosztandó ingyenes kibocsátási egységek számát illetően nincs kellőképpen megindokolva, amennyiben nem részletezi a döntéshozatali folyamatot, sem a Carmeuse érveinek elutasítása alapjául szolgáló indokokat, továbbá nem ejt szót azokról az alapvető jelentőségű indokokról, amelyek alapján a Bizottság által ekképpen alkalmazott képlet felülírja a kötelező erejű jogszabályokat.


(1)  Az európai uniós ügyleti jegyzőkönyv központi tisztviselőjének a Belgium, Bulgária, Csehország, Dánia, Németország, Észtország, Írország, Spanyolország, Franciaország, Olaszország, Litvánia, Magyarország, Románia, Szlovénia, Finnország és Svédország nemzeti kiosztási táblája módosításainak az európai uniós ügyleti jegyzőkönyvbe való bevezetésére történő utasításáról szóló, 2022. február 14-i 2022/C 160/09 bizottsági határozat (HL 2022. C 160., 27. o.).


2022.9.5.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 340/49


2022. július 1-jén benyújtott kereset – Fresenius Kabi Austria és társai kontra Bizottság

(T-416/22. sz. ügy)

(2022/C 340/68)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperesek: Fresenius Kabi Austria GmbH (Graz, Ausztria) és 14 másik felperes (képviselők: W. Rehmann és A. Knierim ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperesek azt kérik, hogy a Törvényszék:

nyilvánítsa semmisnek a Bizottság 2022. május 24-i C(2022) 3591 határozatát azon részében, amely elrendeli, hogy az Európai Unió tagállamai függesszék fel a határozat I. mellékletében felsorolt gyógyszerekre vonatkozó nemzeti forgalombahozatali engedélyeket;

a Bizottságot kötelezze az eljárási költségek viselésére;

vagylagosan, elővigyázatossági intézkedésként nyilvánítsa semmisnek a Bizottság 2022. május 24-i C(2022) 3591 határozatát azon részében, amely elrendeli, hogy az Európai Unió tagállamai függesszék fel a felpereseknek a határozat I. mellékletében felsorolt gyógyszereire vonatkozó nemzeti forgalombahozatali engedélyeket.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresetük alátámasztása érdekében a felperesek négy jogalapra hivatkoznak.

1.

Első, arra alapított jogalap, hogy nem teljesülnek a 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) 116. cikkében előírt azon követelmények, amelyek igazolnák a hidroxietil-keményítőt tartalmazó gyógyszerek forgalombahozatali engedélyeinek felfüggesztését. Következésképpen a Bizottság nem hozhat olyan határozatot, amelynek értelmében a tagállamoknak a határozat végrehajtása során fel kell függeszteniük a vonatkozó forgalombahozatali engedélyeket.

2.

Második, arra alapított jogalap, hogy a Bizottság határozata sérti az elővigyázatosság elvét.

3.

Harmadik, arra alapított jogalap, hogy a hidroxietil-keményítőt tartalmazó gyógyszerek forgalombahozatali engedélyeinek felfüggesztése nem megfelelő és nem arányos a gyógyszerhasználati vizsgálatból eredő biztonsági aggályokkal. Az indikáción kívüli alkalmazás nem vezethet az indikáció szerinti alkalmazás felfüggesztéséhez, amely alkalmazásnak jól dokumentált kedvező hatásai vannak, és amely tekintetében különösen nincs káros hatásra vonatkozó bármilyen új biztonsági jelzés.

4.

Negyedik, arra alapított jogalap, hogy a határozat önmagában ellentmondásos és ekként indokolása nem kielégítő.


(1)  Az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló, 2001. november 6-i 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2001. L 311., 6. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 27. kötet, 69. o.).


2022.9.5.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 340/50


2022. július 11-én benyújtott kereset – D'Agostino és Dafin kontra EKB

(T-424/22. sz. ügy)

(2022/C 340/69)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperesek: Vincenzo D'Agostino (Nápoly, Olaszország) és Dafin Srl (Casandrino, Olaszország) (képviselő: M. De Siena, ügyvéd)

Alperes: Európai Központi Bank

Kérelmek

A felperesek azt kérik, hogy a Törvényszék:

állapítsa meg és mondja ki a Christine Lagarde elnök által képviselt Európai Központi Bank (EKB) szerződésen kívüli felelősségét, mivel:

a)

a Vincenzo D’Agostino tulajdonát képező, SI FTSE.COPERP elnevezésű értékpapírokat illetően a befektetett tőke teljes értékének, azaz 450 596,28 euró összegnek megfelelő veszteséget jelentő értékzuhanást idézett elő azzal, hogy 2020. március 12-én Christine Lagarde mint az EKB elnöke elhíresült mondatában kijelentette: „Nem azért vagyunk itt, hogy csökkentsük a spread-et, nem az EKB feladata”, az értékpapírok értékének jelentős csökkenését idézte elő a világ minden tőzsdéjén, és 16,92 %-os veszteséget a milánói tőzsdén, amely százalékos arány soha nem látott volt az említett intézmény és a világ más tőzsdéi történetében azzal, hogy egy sajtókonferencián Christine Lagarde kijelentette, az egész világ előtt, hogy az EKB nem fogja már fenntartani a nehézségekkel küzdő országok által kibocsátott értékpapírok értékét, tehát azt jelentette ki, hogy az EKB által akkor elfogadott monetáris politika iránya teljesen megváltozik, amikor annak elnöke Mario Draghi volt, akinek mandátuma 2019-ben járt le;

b)

az említett magatartás által és a milánói tőzsdeindex hivatkozott jelentős esésével mint következménnyel a felperes vagyona értékének csökkenését idézte elő;

c)

a felperes vagyona értékének lényegi és releváns csökkentésének következtében a felperest arra kötelezte, hogy az említett vagyoncsökkenést ellensúlyozza, és mivel a Dafin Srl társaság kezese volt a Banca Fideuram SpA társaság által nyújtott hitelkeret vonatkozásában, arra kötelezte, hogy megfizesse az említett hitelkeret felhasznált részét, és a szükséges eszközöket a tulajdonában álló más értékpapírok rövid idő alatt történő értékesítésével szerezze meg, aminek következtében 2 534 422,16 euró értékvesztést szenvedett el 2020-ban, és további 336 517,30 euró értékvesztést a 2021. január 1-je és április 15-e közötti időszakban, azaz összesen 2 870 939,30 euró értékvesztést;

d)

1 013 074,00 euró összegű vagyoni kárt idézett elő elmaradt haszon jogcímén;

e)

következésképpen összességében 4 334 609,28 euró összegű vagyoni kárt idézett elő

kötelezze az EKB-t az elnök személyében az alábbiakra:

a vagyoni károk megtérítésére, amelyek tényleges károkból és elmaradt haszonból állnak, a nem vagyoni károk és azon károk megtérítésére, amelyek a felperes Vincenzo D’Agostino elveszített esélyéből következnek, és amelyeket a jelen kereset vonatkozó fejezeteiben és bekezdéseiben megjelölt szempontok szerint kerültek becslésre, a következő összegek megfizetésével: 1) 4 334 609,28 euró vagyoni kár jogcímén; 2) 1 000 000 euró nem vagyoni kár jogcímén; 3) tehát összesen 5 321 535 összeg megfizetésével;

másodlagosan különböző, a bírósági eljárás során meghatározandó nagyságú összegek megfizetésére, a bírósági eljárás során akár a Törvényszék által az eljárási szabályzatának 70. cikke értelmében elrendelendő szakértői vélemény segítségével megállapított mértékben;

egy olyan további összeg megfizetésére, amelyet a Törvényszék állapít meg és fizettet meg, méltányosság szerint az esélyvesztés által okozott kár jogcímén;

mindezen felül késedelmi kamatok megfizetésére a kárt okozó esemény bekövetkeztének időpontjától, azaz 2020. március 12-től kezdődően a tényleges kártérítés megtörténtéig;

az alperest kötelezze az eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresetük alátámasztása érdekében a felperesek négy jogalapra hivatkoznak.

1.

Az első jogalap a felperes által a saját maga és a Dafin Srl tagjaként elszenvedett vagyoni és nem vagyoni kárért az EKB-nak az EUMSZ 340. cikk harmadik bekezdése és a Codice civile italiano (olasz polgári törvénykönyv) 2043. cikke alapján fennálló felelősségén alapul.

2.

A második jogalap az Európai Unió ítélkezési gyakorlatában, (különösen a 2021. október 28-i Vialto Consulting kontra Bizottság ítéletben, C-650/19 P, a 2022. február 9-i QI és társai kontra Bizottság és EKB ítéletben, T-868/16, valamint a 2014. január 21-i Klein kontra Bizottság ügyben, T-309/10) kifejtett elvekre vonatkozik.

A felperes felvázolja azokat a feltételeket, amelyeknek fenn kell állniuk ahhoz, hogy megállapítható legyen valamely európai intézmény szerződésen kívüli felelőssége egy uniós polgárral szemben, továbbá e feltételek fennállásának eredményes vizsgálatára hivatkozik.

3.

A harmadik jogalap keretében a felperes arra hivatkozik, hogy az EKB megsértette az elsődleges és a másodlagos uniós jogot, az elnök pedig visszaélt hatáskörével.

A felperes arra hivatkozik, hogy az EKB, elnökének személyében, 2020. március 12-én megsértette az EUMSZ 127. cikkét, amely a „Monetáris politika” című 2. fejezetben található, a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapokmányának 3., 10., 11., 12., 13. és 38. cikkét, valamint az EKB 2004. február 9-i határozatával elfogadott rendelet (1) 17. cikkének (17.2) és (17.3) bekezdését.

4.

A negyedik jogalap számszerűsíti, indokolja és iratokkal alátámasztja a felperes által elszenvedett vagyon kárt (tényleges kár és elmaradt haszon).


(1)  A 2014. január 22-i BCE/2014/1 európai központi banki határozattal (HL 2014. L 95., 56. o..) módosított, az Európai Központi Bank eljárási szabályzatának elfogadásáról szóló, 2004. február 19-i EKB/2004/2 európai központi banki határozat (HL 2004. L 80., 33. o.; magyar nyelvű különkiadás 1. fejezet, 5. kötet, 46. o.)


2022.9.5.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 340/52


2022. július 6-án benyújtott kereset – Nordea Bank kontra ESZT

(T-430/22. sz. ügy)

(2022/C 340/70)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Nordea Bank Oyj (Helsinki, Finnország) (képviselők: H. Berger és M. Weber ügyvédek)

Alperes: Egységes Szanálási Testület

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg az ESZT 2022. április 11-i SRB/ES/2022/18 határozatát, beleértve az I., II. és III. mellékletet a felperes előzetes hozzájárulására vonatkozó részében;

kötelezze az ESZT-t a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes négy jogalapra hivatkozik.

1.

Az első jogalap azon alapul, hogy az ESZT megsértette a 806/2014/EU rendelet (1) 69. cikkét, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartájának 16., 17., 41. és 52. cikkét azáltal, hogy dinamikus megközelítést alkalmazott az előzetes hozzájárulások célszintjének meghatározása során.

2.

A második jogalap azon alapul, hogy a célszintnek az ESZT által a megtámadott határozatban való meghatározása nyilvánvaló mérlegelési hibákat tartalmaz a biztosított betétek várható növekedési rátáját és a jelenlegi üzleti ciklus értékelését illetően.

3.

A harmadik jogalap azon alapul, hogy az ESZT megsértette a 806/2014/EU rendelet 70. cikkének (2) bekezdését, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartájának 16., 17. és 52. cikkét azáltal, hogy az éves célszint meghatározásakor nem alkalmazta a célszintre a 12,5 %-os kötelező felső határt.

4.

A negyedik jogalap azon alapul, hogy a 806/2014/EU rendelet 69. és 70. cikke sérti a hozzájárulások kockázatalapú meghatározásának elvét és az arányosság elvét, és ezáltal sérti az Európai Unió Alapjogi Chartájának 16., 17. és 52. cikkét, amennyiben a célszintet dinamikusan kell meghatározni, és a 806/2014/EU rendelet 70. cikkének (2) bekezdése szerinti felső határt nem kell alkalmazni, amint az a megtámadott határozat helybenhagyása esetén fennállna.


(1)  A hitelintézeteknek és bizonyos befektetési vállalkozásoknak az Egységes Szanálási Mechanizmus keretében történő szanálására vonatkozó egységes szabályok és egységes eljárás kialakításáról, valamint az Egységes Szanálási Alap létrehozásáról és az 1093/2010/EU rendelet módosításáról szóló, 2014. július 15-i 806/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2014. L 225., 1. o.; helyesbítés: HL 2014. L 372., 9. o.).


2022.9.5.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 340/52


2022. július 12-én benyújtott kereset – Machková kontra EUIPO – Aceites Almenara (ALMARA SOAP)

(T-436/22. sz. ügy)

(2022/C 340/71)

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: Veronika Machková (Šestajovice, Csehország) (képviselő: M. Balcar ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Aceites Almenara, SL (Puebla de Almenara, Spanyolország)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy bejelentője: a felperes

A vitatott védjegy: az ALMARA SOAP európai uniós ábrás védjegy bejelentése –18 198 833. sz. európai uniós védjegybejelentés

Az EUIPO előtti eljárás: felszólalási eljárás

A megtámadott határozat: az EUIPO első fellebbezési tanácsának 2022. április 25-én hozott határozata (R 1613/2021-1. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot minden vitatott áru tekintetében;

másodlagosan, utalja vissza az ügyet az EUIPO elé új elbírálás céljából;

rendelje el a 18 198 833. sz. európai uniós védjegybejelentés bejegyzését a védjegylajstromba az (EU) 2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet 51. cikkének (1) bekezdése alapján;

az Aceites Almenara, SL-t kötelezze a felszólalás 620 euróban meghatározott költségeinek viselésére;

az Aceites Almenarát kötelezze a fellebbezési eljárás 720 euróban meghatározott költségeinek viselésére;

az Aceites Almenarát kötelezze a jelen eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok

Az (EU) 2018/625 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 10. cikke (1) bekezdésének megsértése;

az (EU) 2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése.


2022.9.5.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 340/53


2022. július 13-án benyújtott kereset – International British Education XXI kontra EUIPO – Saint George’s School (IBE ST. GEORGE’S)

(T-438/22. sz. ügy)

(2022/C 340/72)

A keresetlevél nyelve: spanyol

Felek

Felperes: International British Education XXI SL (Madrid, Spanyolország) (képviselő: N. Fernández Fernández-Pacheco ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Saint George’s School SL (Fornells De La Selva, Spanyolország)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy bejelentője: a felperes

A vitatott védjegy: IBE ST. GEORGE’S európai uniós ábrás védjegy bejelentése – 18 020 505. sz. védjegybejelentés

Az EUIPO előtti eljárás: felszólalási eljárás

A megtámadott határozat: az EUIPO negyedik fellebbezési tanácsának 2022. május 11-én hozott határozata (R 2226/2020–4. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

adjon helyt a 18 020 505. sz. IBE ST. GEORGE'S európai uniós védjegybejelentésnek valamennyi áru és szolgáltatás tekintetében;

a beavatkozót, és adott esetben az alperest kötelezze az EUIPO és a Törvényszék előtti valamennyi eljárás során felmerült költségek és kiadások viselésére.

Jogalap

az (EU) 2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése.


2022.9.5.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 340/54


2022. július 19-én benyújtott kereset – Hofmeir Magnetics kontra EUIPO – Healthfactories (Hofmag)

(T-452/22. sz. ügy)

(2022/C 340/73)

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: Hofmeir Magnetics Ltd (Witney, Egyesült Királyság) (képviselő: S. Baur ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Healthfactories GmbH (Saaldorf-Surheim, Németország)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy bejelentője: a fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vevő másik fél

A vitatott védjegy: a Hofmag európai uniós szóvédjegy bejelentése – 18 107 493. sz. európai uniós védjegybejelentés

Az EUIPO előtti eljárás: felszólalási eljárás

A megtámadott határozat: az EUIPO ötödik fellebbezési tanácsának 2022. május 3-án hozott határozata (R 1367/2021-5. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

az EUIPO-t kötelezze a költségek viselésére, ideértve a fellebbezési eljárásban felmerült költségeket is.

Jogalapok

A felperes lajstromozatlan HOFMAG védjegyének téves korlátozása egy olyan megjelölés alapján, amely nem felel meg az (EU) 2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikke (4) bekezdése értelmében vett „a helyi jelentőségűt meghaladó mértékű” kritériumnak;

a „Hofmag” megjelölés kereskedelmi megjelölésként [az (EU) 2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikke (4) bekezdése értelmében releváns megjelölésként] való figyelembevételének elmulasztása Németország/Ausztria tekintetében.


2022.9.5.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 340/55


2022. július 22-én benyújtott kereset – Sky kontra EUIPO – Skyliners (SKYLINERS)

(T-454/22. sz. ügy)

(2022/C 340/74)

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: Sky Ltd (Isleworth, Egyesült Királyság) (képviselő: A. Zalewska-Orabona ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Skyliners GmbH (Frankfurt am Main, Németország)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy bejelentője: a fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vevő másik fél

A vitatott védjegy: a SKYLINERS európai uniós szóvédjegy bejelentése – 14 570 915. sz. védjegybejelentés

Az EUIPO előtti eljárás: felszólalási eljárás

A megtámadott határozat: az EUIPO második fellebbezési tanácsának 2022. április 27-én hozott határozata (R 0006/2022-2. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

az EUIPO-t és – amennyiben a másik fél beavatkozik a jelen eljárásba – a beavatkozó felet kötelezze a felperes költségeinek viselésére.

Jogalapok

az 207/2009/EK tanácsi rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának, 8. cikke (4) és (5) bekezdésének megsértése, a rendelet 41. cikke (1) bekezdésének a) és c) pontjával, valamint 8. cikkének (2) bekezdésével összefüggésben;

az (EU) 2018/625 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 27. cikke (4) bekezdésének megsértése, az (EU) 2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet 95. cikkének (2) bekezdésével összefüggésben;

az (EU) 2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet 94. cikke (1) bekezdésének megsértése.


2022.9.5.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 340/55


2022. július 21-én benyújtott kereset – Laboratorios Ern kontra EUIPO – Biolark (BIOLARK)

(T-459/22. sz. ügy)

(2022/C 340/75)

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: Laboratorios Ern, SA (Barcelona, Spanyolország) (képviselő: S. Correa Rodríguez ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Biolark, Inc. (San Diego, Kalifornia, Egyesült Államok)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy bejelentője: a fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vevő másik fél

A vitatott védjegy: az Európai Uniót megjelölő BIOLARK nemzetközi ábrás védjegy – 1 453 505. sz., az Európai Uniót megjelölő nemzetközi lajstromozás

Az EUIPO előtti eljárás: felszólalási eljárás

A megtámadott határozat: az EUIPO ötödik fellebbezési tanácsának 2022. április 22-én hozott határozata (R 1234/2021-5. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

vonja vissza a megtámadott határozatot és utasítsa el az Európai Uniót megjelölő 1 453 505. sz. nemzetközi védjegyet valamennyi áru és szolgáltatás tekintetében;

az alperest, és amennyiben a BIOLARK INC. úgy dönt, hogy beavatkozik a jelen eljárásba, a BIOLARK INC-et kötelezze a költségek viselésére.

Jogalap

az (EU) 2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése.


2022.9.5.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 340/56


2022. július 20-án benyújtott kereset – Millennium BCP Participações és BCP África kontra Bizottság

(T-462/22. sz. ügy)

(2022/C 340/76)

Az eljárás nyelve: portugál

Felek

Felperesek: Millennium BCP Participações, SGPS, SU, Lda (Funchal, Portugália), BCP África, SGPS, Lda (Funchal) (képviselők: B. Santiago, L. do Nascimento Ferreira, P. Gouveia e Melo, D. Oda és A. Queiroz Martins, ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperesek azt kérik, hogy a Törvényszék:

kötelezze az Európai Bizottságot, hogy csatolja az ügy irataihoz azt a 2006. június 28-i levelet, amelyben a portugál hatóságok értesítik a Bizottságot a „III. szabályozás” intézkedés tervezetéről az EUMSZ 108. cikk (3) bekezdésének megfelelően, az említett levélhez mellékelt valamennyi dokumentumot csatolva a Törvényszék eljárási szabályzata 88. cikke (1) és (2) bekezdésének, valamint 89. cikke (3) bekezdésének d) pontja értelmében;

semmisítse meg a Portugália által a madeirai vámszabad terület (ZFM) – III. szabályozás javára nyújtott SA.21259 (2018/C) (ex 2018/NN) állami támogatásokról szóló, 2020. december 4-i C(2020) 8550 végleges bizottsági határozatot abban a részében, amennyiben azokat az Estatuto dos Beneficios Fiscais (az adókedvezményekről szóló törvény) 36. cikkének (8) bekezdésében szereplő olyan SGPS-re (holdingtársaságok, a továbbiakban: SGPS) kell alkalmazni, mint a felperesek;

kötelezze az Európai Bizottságot az eljárás költségeinek viselésére, a felperesek költségeit is beleértve.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresetük alátámasztása érdekében a felperesek három jogalapra hivatkoznak.

Az első jogalap az EUMSZ 296. cikkben rögzített indokolási kötelezettség megsértésében megnyilvánuló téves jogalkalmazáson alapul.

A második jogalap az EUMSZ 108. cikk (3) bekezdésének azon okból történő megsértésével elkövetett téves jogalkalmazáson alapul, hogy a Portugália által a madeirai vámszabad terület (ZFM) – III. szabályozás javára nyújtott SA.21259 (2018/C) (ex 2018/NN) állami támogatásokról szóló, 2020. december 4-i C(2020) 8550 végleges bizottsági határozat a munkahelyek létrehozásával kapcsolatos követelmény nem teljesítése esetén fennálló visszatéríttetési kötelezettség által érintett kedvezményezettek közé az SGPS-t is besorolja.

A harmadik jogalap a bizalomvédelem és a jogbiztonság elvének megsértése miatti téves jogalkalmazáson alapul.


2022.9.5.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 340/57


A Törvényszék 2022. július 15-i végzése – FV kontra Tanács

(T-542/19. sz. ügy) (1)

(2022/C 340/77)

Az eljárás nyelve: francia

A negyedik tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 337., 2019.10.7.


2022.9.5.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 340/57


A Törvényszék 2022. július 8-i végzése– Agentur für Globale Gesundheitsverantwortung kontra EMA

(T-713/21. sz. ügy) (1)

(2022/C 340/78)

Az eljárás nyelve: német

A nyolcadik tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 73., 2022.2.14.


2022.9.5.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 340/57


A Törvényszék 2022. július 13-i végzése – Dado Ceramica és társai kontra EUIPO – Italcer (Tuile)

(T-40/22. sz. ügy) (1)

(2022/C 340/79)

Az eljárás nyelve: olasz

A kilencedik tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 128., 2022.3.21.


2022.9.5.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 340/58


A Törvényszék 2022. július 14-i végzése – Dehaen kontra EUIPO – National Geographic Society (NATIONAL GEOGRAPHIC)

(T-157/22. sz. ügy) (1)

(2022/C 340/80)

Az eljárás nyelve: angol

A harmadik tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 207., 2022.5.23.


2022.9.5.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 340/58


A Törvényszék 2022. július 14-i végzése – Dehaen kontra EUIPO – National Geographic Society (NATIONAL GEOGRAPHIC)

(T-158/22. sz. ügy) (1)

(2022/C 340/81)

Az eljárás nyelve: angol

A harmadik tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 207., 2022.5.23.