ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 227

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

65. évfolyam
2022. június 10.


Tartalom

Oldal

 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2022/C 227/01

Állami támogatások engedélyezése az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikke értelmében – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást ( 1 )

1

2022/C 227/02

Állami támogatások engedélyezése az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikke értelmében – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást

11


 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg.

HU

 


II Közlemények

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

Európai Bizottság

2022.6.10.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 227/1


Állami támogatások engedélyezése az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikke értelmében

Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2022/C 227/01)

A határozat elfogadásának időpontja

2021.10.20

Támogatás száma

SA.62208

Tagállam

Szlovénia

Régió

Szlovénia

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve)

Promoting rail freight transport with the financing from the Climate Fund

Jogalap

Programme of the use of funds for Climate Change Fund for the period 2020 – 2030 (Official Gazette of the Republic of Slovenia, No. 14/20); Railway Transport Act, Article 4, paragraph 1 (Official Gazette of the Republic of Slovenia, No. 99/15 – official consolidated text and 30/18);

Az intézkedés típusa

Program

Célkitűzés

A szállítás összehangolása

Támogatás formája

Vissza nem térítendő támogatás

Költségvetés

Teljes költségvetés: 15 000 000 EUR

Éves költségvetés: 0 EUR

Támogatás intenzitása

50,0  %

Időtartam

-ig 2023.12.31

Gazdasági ágazat

Vasúti áruszállítás

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Ministry of Infrastructure

Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana, Slovenia

Egyéb információ

 

A határozat bizalmas adatokat már nem tartalmazó, hiteles nyelvi változata az alábbi internetcímen található meg:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

A határozat elfogadásának időpontja

2021.9.28

Támogatás száma

SA.64092

Tagállam

Románia

Régió

 

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve)

COVID 19 – Aid to airlines at Maramures International Airport

Jogalap

Draft Decision on the approval of the State aid scheme to support the activity of airlines in the context of the economic crisis caused by the COVID-19 epidemic

Az intézkedés típusa

Program

Célkitűzés

A gazdaság jelentős zavarainak kiküszöbölése

Támogatás formája

Vissza nem térítendő támogatás

Költségvetés

Teljes költségvetés: 5 931 840 RON

Éves költségvetés: 5 931 840 RON

Támogatás intenzitása

 

Időtartam

-ig 2021.12.31

Gazdasági ágazat

Légi személyszállítás

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Consiliul Judeţean Maramureş

Strada Gheorghe Șincai 46, Baia Mare 430311, Romania

Egyéb információ

 

A határozat bizalmas adatokat már nem tartalmazó, hiteles nyelvi változata az alábbi internetcímen található meg:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

A határozat elfogadásának időpontja

2022.5.5

Támogatás száma

SA.100138

Tagállam

Spanyolország

Régió

 

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve)

RRF – Spain- RRF – Social connectivity vouchers for economically vulnerable categories of end-users

Jogalap

Real Decreto 989/2021, de 16 de noviembre, por el que se aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la ejecución del programa de emisión de bonos digitales para colectivos vulnerables, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. – Componente 15 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España (PRTR).

Az intézkedés típusa

Program

Célkitűzés

Egyedi fogyasztók szociális támogatása

Támogatás formája

Egyéb (kérjük, konkretizálja)

Költségvetés

Teljes költségvetés: 30 000 000 EUR

Éves költségvetés: 10 000 000 EUR

Támogatás intenzitása

 

Időtartam

-ig 2023.12.31

Gazdasági ágazat

Távközlés

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y Transformación Digital, D. Roberto Sánchez Sánchez

c/ Poeta Joan Maragall 41, 28071 Madrid

Egyéb információ

 

A határozat bizalmas adatokat már nem tartalmazó, hiteles nyelvi változata az alábbi internetcímen található meg:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

A határozat elfogadásának időpontja

2021.12.6

Támogatás száma

SA.100573

Tagállam

Szlovákia

Régió

 

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve)

Amendment to SA.59031 (2020/N): Aid in favor of maintaining and restoring forest potential in the military areas.

Jogalap

Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci), Zákon č. 326/2015 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov, Zákon č. 435/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Amendment No 3 to the aid scheme

Az intézkedés típusa

Program

Célkitűzés

Mezőgazdaság; Erdőgazdálkodás; Vidéki térségek;

Támogatás formája

Vissza nem térítendő támogatás

Költségvetés

Teljes költségvetés: 22 400 000 EUR

Támogatás intenzitása

100,0  %

Időtartam

2022.1.1 – 2022.12.31

Gazdasági ágazat

Erdőgazdálkodás

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, Slovenská republika

Egyéb információ

 

A határozat bizalmas adatokat már nem tartalmazó, hiteles nyelvi változata az alábbi internetcímen található meg:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

A határozat elfogadásának időpontja

2022.5.16

Támogatás száma

SA.101963

Tagállam

Görögország

Régió

 

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve)

COVID-19: Loan facility to support private investment (RRF)

Jogalap

Ministerial decisions No. 159335/15.12.2021 (GG B 5885) and No. 159337/15.12.2021 (GG Β 5886), ministerial decision on „Lending Fund for Recovery and Resilience under the Commission’s Temporary framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak, section 3.13”.

Az intézkedés típusa

Program

Célkitűzés

Ágazatfejlesztés

Támogatás formája

Kedvezményes kamatozású kölcsön

Költségvetés

Teljes költségvetés: 2 000 000 000

Éves költségvetés: 2 000 000 000

Támogatás intenzitása

 

Időtartam

-ig 2022.12.31

Gazdasági ágazat

Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

RRF Coordination Agency, Ministry of Finance

25 Panepistimiou Str. Athens 10564

Egyéb információ

 

A határozat bizalmas adatokat már nem tartalmazó, hiteles nyelvi változata az alábbi internetcímen található meg:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

A határozat elfogadásának időpontja

2022.5.6

Támogatás száma

SA.102105

Tagállam

Olaszország

Régió

Olaszország

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve)

COVID-19: Tax credit in favour of tourism undertakings for rental payments

Jogalap

Articolo 5 „Credito d'imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione di immobili” decreto legge 27 gennaio 2022 , n. 4 recante „Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico” (GU Serie Generale n. 21 del 27-01-2022)

Az intézkedés típusa

Program

Célkitűzés

A gazdaság jelentős zavarainak kiküszöbölése

Támogatás formája

Az adókedvezmény egyéb formái

Költségvetés

Teljes költségvetés: 129 100 000 EUR

Éves költségvetés: 129 100 000 EUR

Támogatás intenzitása

 

Időtartam

-ig 2022.6.30

Gazdasági ágazat

Szálláshely-szolgáltatás

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Ministero dell'economia e delle finanze

Dipartimento delle Finanze – Via dei Normanni 5, 00184 Roma

Egyéb információ

 

A határozat bizalmas adatokat már nem tartalmazó, hiteles nyelvi változata az alábbi internetcímen található meg:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

A határozat elfogadásának időpontja

2022.5.11

Támogatás száma

SA.102557

Tagállam

Írország

Régió

Írország

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve)

COVID-19: Ireland – Support to Helicopter Emergency Medical Services (HEMS)

Jogalap

Health Act 2004 Irish Government Decision S180/20/10/1996

Az intézkedés típusa

Program

Célkitűzés

A gazdaság jelentős zavarainak kiküszöbölése

Támogatás formája

Vissza nem térítendő támogatás

Költségvetés

Teljes költségvetés: 5 000 000 EUR

Éves költségvetés: 5 000 000 EUR

Támogatás intenzitása

 

Időtartam

-ig 2022.6.30

Gazdasági ágazat

Egyéb humán-egészségügyi ellátás

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Health Service Executive

Dr Steevens' Hospital, Dublin 8, Ireland

Egyéb információ

 

A határozat bizalmas adatokat már nem tartalmazó, hiteles nyelvi változata az alábbi internetcímen található meg:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

A határozat elfogadásának időpontja

2022.5.13

Támogatás száma

SA.102616

Tagállam

Spanyolország

Régió

Spanyolország

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve)

TRTEL – Ayudas directas a empresas ferroviarias privadas afectadas por la subida de los precios de los carburantes (TCF) MT UKR

Jogalap

Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania

Az intézkedés típusa

Program

Célkitűzés

A gazdaság jelentős zavarainak kiküszöbölése

Támogatás formája

Vissza nem térítendő támogatás

Költségvetés

Teljes költségvetés: 1 815 000 EUR

Éves költségvetés: 1 815 000 EUR

Támogatás intenzitása

 

Időtartam

-ig 2022.12.31

Gazdasági ágazat

Vasúti áruszállítás

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

Paseo de la Castellana 67, Complejo de Nuevos Ministerios, Madrid 28071

Egyéb információ

 

A határozat bizalmas adatokat már nem tartalmazó, hiteles nyelvi változata az alábbi internetcímen található meg:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

A határozat elfogadásának időpontja

2022.5.16

Támogatás száma

SA.102649

Tagállam

Szlovénia

Régió

Szlovénia

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve)

Re-introduction of the State Aid scheme SA.57782 (2020/N) – Slovenia – COVID-19: Support for SMEs and for COVID-19 related RDI and investment projects

Jogalap

Law on intervention measures to mitigate and remedy the consequences of the COVID-19 epidemic and the draft amendment of the Programme for the Implementation of the Financial Incentives of the Ministry of Economic Development and Technology addressing the COVID-19 consequences

Az intézkedés típusa

Program

Célkitűzés

A gazdaság jelentős zavarainak kiküszöbölése

Támogatás formája

Vissza nem térítendő támogatás, Kedvezményes kamatozású kölcsön

Költségvetés

Teljes költségvetés: 150 000 000 EUR

Támogatás intenzitása

 

Időtartam

-ig 2022.6.30

Gazdasági ágazat

Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Ministry of Economic Development and Technology

Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenia

Egyéb információ

 

A határozat bizalmas adatokat már nem tartalmazó, hiteles nyelvi változata az alábbi internetcímen található meg:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

A határozat elfogadásának időpontja

2022.5.18

Támogatás száma

SA.102758

Tagállam

Málta

Régió

Málta

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve)

TCF: MDB Subsidised Loans Scheme („SLS”)

Jogalap

Malta Development Bank Act (CAP 574 of the Laws of Malta)

Az intézkedés típusa

Program

Célkitűzés

A gazdaság jelentős zavarainak kiküszöbölése

Támogatás formája

Kedvezményes kamatozású kölcsön

Költségvetés

Teljes költségvetés: 30 000 000 EUR

Éves költségvetés: 30 000 000 EUR

Támogatás intenzitása

 

Időtartam

-ig 2022.12.31

Gazdasági ágazat

Malomipari termék gyártása, Tejtermék gyártása, Gabona-, dohány-, vetőmag-, takarmány-nagykereskedelme, Tejtermék, tojás, zsiradék nagykereskedelme

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Malta Development Bank

5 Market Street, Floriana

Egyéb információ

 

A határozat bizalmas adatokat már nem tartalmazó, hiteles nyelvi változata az alábbi internetcímen található meg:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

A határozat elfogadásának időpontja

2022.5.19

Támogatás száma

SA.102779

Tagállam

Olaszország

Régió

 

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve)

COVID-19: Second amendment of the scheme SA.100597 COVID-19: Direct grants to SMEs engaging in international activities and operations for the digital and green transitions (RRF), as amended by SA.101321

Jogalap

Law Decree no. 121 of 10 September 2021, converted into Law no. 156 of 9 November 2021 and Resolution of the Comitato Agevolazioni of 31 March 2022, amending the investment policy under the Comitato Agevolazioni's Framework Decision of 30 September 2021 and the relevant operative circular.

Az intézkedés típusa

Program

Célkitűzés

A gazdaság jelentős zavarainak kiküszöbölése

Támogatás formája

Vissza nem térítendő támogatás

Költségvetés

Teljes költségvetés: 400 000 000 EUR

Éves költségvetés: 400 000 000 EUR

Támogatás intenzitása

 

Időtartam

-ig 2022.6.30

Gazdasági ágazat

Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Piazzale della Farnesina 1 – 00135 Roma – Italia

Egyéb információ

 

A határozat bizalmas adatokat már nem tartalmazó, hiteles nyelvi változata az alábbi internetcímen található meg:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

A határozat elfogadásának időpontja

2022.5.23

Támogatás száma

SA.102911

Tagállam

Portugália

Régió

 

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve)

Programa de Apoio à Liquidez designado por Programa APOIAR.PT Açores – Fev-Abr 2022

Jogalap

Resolution of the Council of the Government No 69/2022, of 19 April 2022, („Resolution No 69/2022”) published in the Azores Official Journal No 51 , as amended by a draft Resolution of the Council of the Government.

Az intézkedés típusa

Program

Célkitűzés

A gazdaság jelentős zavarainak kiküszöbölése

Támogatás formája

Vissza nem térítendő támogatás

Költségvetés

Teljes költségvetés: 8 000 000 EUR

Éves költségvetés: 8 000 000 EUR

Támogatás intenzitása

 

Időtartam

-ig 2022.6.30

Gazdasági ágazat

Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Direção Regional do Empreendedorismo e Competitividade

Rua de São João n.o 55 – 9500-107 Ponta Delgada

Egyéb információ

 

A határozat bizalmas adatokat már nem tartalmazó, hiteles nyelvi változata az alábbi internetcímen található meg:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm


2022.6.10.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 227/11


Állami támogatások engedélyezése az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikke értelmében

Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást

(2022/C 227/02)

A határozat elfogadásának időpontja

2022.4.28

Támogatás száma

SA.63735

Tagállam

Belgium

Régió

 

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve)

ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot het verlenen van subsidies voor de uitvoering van maatregelen met een gunstig effect op milieu, klimaat of biodiversiteit

Jogalap

Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de regels om subsidies te verlenen voor de uitvoering van maatregelen met een gunstig effect op milieu, klimaat of biodiversiteit

Az intézkedés típusa

Program

Célkitűzés

Agrár-környezetvédelmi és éghajlattal kapcsolatos kötelezettségvállalások teljesítéséhez nyújtott támogatás

Támogatás formája

Vissza nem térítendő támogatás

Költségvetés

Teljes költségvetés: 6 925 000 EUR

Éves költségvetés: 6 925 000 EUR

Támogatás intenzitása

100,0  %

Időtartam

-ig 2022.12.31

Gazdasági ágazat

MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Departement Landbouw en Visserij

Koning Albert II-laan 35 bus 40

Egyéb információ

 

A határozat bizalmas adatokat már nem tartalmazó, hiteles nyelvi változata az alábbi internetcímen található meg:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

A határozat elfogadásának időpontja

2022.5.4

Támogatás száma

SA.101691

Tagállam

Olaszország

Régió

EMILIA-ROMAGNA, CAMPANIA

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve)

Development contract Mutti Spa

Jogalap

Disciplina dei Contratto di Sviluppo

Az intézkedés típusa

Egyedi támogatás

MUTTI spa

Célkitűzés

Mezőgazdaság; Erdőgazdálkodás; Vidéki térségek;, A mezőgazdasági termékek feldolgozásával és mezőgazdasági termékek forgalmazásával kapcsolatos beruházásokhoz nyújtott támogatás

Támogatás formája

Vissza nem térítendő támogatás

Költségvetés

Teljes költségvetés: 44 765 159 EUR

Éves költségvetés: 14 921 719 EUR

Támogatás intenzitása

50,0  %

Időtartam

jétol 2022.4.30

Gazdasági ágazat

Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Ministero dello Sviluppo Economico

Via Molise 2, 00187, Roma

Egyéb információ

 

A határozat bizalmas adatokat már nem tartalmazó, hiteles nyelvi változata az alábbi internetcímen található meg:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

A határozat elfogadásának időpontja

2022.5.2

Támogatás száma

SA.102010

Tagállam

Málta

Régió

Málta

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve)

COVID-19: Temporary State aid to Recognized Swine Co-operatives

Jogalap

Agriculture and Fishing Industries (Financial Assistance) Act (CAP 146 of the Laws of Malta); Guidelines for Temporary State aid to Recognized Swine Co-operatives

Az intézkedés típusa

Program

Célkitűzés

A gazdaság jelentős zavarainak kiküszöbölése, Mezőgazdaság; Erdőgazdálkodás; Vidéki térségek;

Támogatás formája

Vissza nem térítendő támogatás

Költségvetés

Teljes költségvetés: 200 000 EUR

Éves költségvetés: 200 000 EUR

Támogatás intenzitása

 

Időtartam

-ig 2022.6.30

Gazdasági ágazat

Állattenyésztési szolgáltatás

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Agriculture and Rural Payments Agency

Luqa Road, Qormi

Egyéb információ

 

A határozat bizalmas adatokat már nem tartalmazó, hiteles nyelvi változata az alábbi internetcímen található meg:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm