ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 466I

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

64. évfolyam
2021. november 18.


Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2021/C 466 I/01

Az Európai Unió Kombinált Nómenklatúrájának magyarázata

1

2021/C 466 I/02

Az Európai Unió Kombinált Nómenklatúrájának magyarázata

2

 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2021/C 466 I/03

A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás

5


HU

 


IV Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Európai Bizottság

2021.11.18.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

CI 466/1


Az Európai Unió Kombinált Nómenklatúrájának magyarázata

(2021/C 466 I/01)

A 2658/87/EGK tanácsi rendelet (1)( 9. cikke (1) bekezdése a) pontjának megfelelően az Európai Unió Kombinált Nómenklatúrájának (2)( magyarázata a következőképpen módosul:

A 381. oldalon:

8714 94 20   

Fék

A szöveg az első mondat után a következő szöveggel egészül ki:

„Ezek a féktípusok a kerékagyba vannak beépítve.”

A szöveg a meglévő szöveg és képek után a következő szöveggel egészül ki:

„Ezen alszám alá tartoznak az olyan »más fékek«, amelyek a kerékagyba nem beépítettek, mint például a kerékpántfékek (oldalhúzós fékek, cantilever fékek, U-fékek, V-fékek stb.), a tárcsafékek, vagy az ún. »görgős fékek« (a dobfékek egy különleges típusa, amelyeket a kerékagyhoz való csatlakoztatásra terveztek).”


(1)  A Tanács 2658/87/EGK rendelete (1987. július 23.) a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról (HL L 256., 1987.9.7., 1. o.).

(2)  HL C 119., 2019.3.29., 1. o.


2021.11.18.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

CI 466/2


Az Európai Unió Kombinált Nómenklatúrájának magyarázata

(2021/C 466 I/02)

A 2658/87/EGK tanácsi rendelet (1) 9. cikke (1) bekezdése a) pontjának megfelelően az Európai Unió Kombinált Nómenklatúrájának magyarázata (2) a következőképpen módosul:

A 271. oldalon:

A szöveg a következő szöveggel és fényképekkel egészül ki:

6307 90 10

Kötött vagy hurkolt

és

 

6307 90 91

Nemezből

és

 

6307 90 98

Más

Ezen alszámok alá tartoznak az állatoknak szánt, textilanyagokból készült, kosár vagy „ház/odú” alakú árucikkek, vagy az állatoknak tervezett hasonló olyan árucikkek, amelyeknek a belsejében vagy a tetején pihenhetnek, kivehető párnával/matraccal vagy párnázott alsó résszel stb. is.

A külön vám elé állított párnákról és takarókról azonban általában nem állapítható meg, hogy azokat állatoknak tervezték (9404 vagy 6301 vtsz. stb.).

Lásd még a KN Magyarázat 9404 vámtarifaszámhoz tartozó magyarázatát.

Példák ilyen árucikkekre:

1)

Párnázott/kitömött alsó résszel rendelkező árucikkek:

Image 1

(lásd még a Bizottság 349/2014/EU végrehajtási rendeletét (2014. április 3.) (HL L 104., 2014.4.8., 1. o.)).

2)

Kivehető párnával rendelkező árucikkek:

Image 2

Image 3
.

Image 4

3)

„Ház/odú” alakú árucikkek:

Image 5
Image 6

4)

„Bújó zsák/hálózsák” formájú árucikkek:

Image 7
Image 8

A 404. oldalon:

9404

A szöveg a következőkkel egészül ki:

„Nem tartoznak ezen alszám alá az állatoknak szánt, textilanyagokból készült, kosár vagy „ház/odú” alakú árucikkek, vagy az állatoknak tervezett hasonló olyan árucikkek, amelyeknek a belsejében vagy a tetején pihenhetnek, kivehető párnával/matraccal vagy párnázott alsó résszel stb. is. (6307 vagy 4602 vtsz., stb., az árucikk alapanyagaitól függően), mivel ezek az árucikkek nem hasonlóak az ágyfelszereléshez és hasonló lakberendezési cikkekhez.

Lásd még a KN Magyarázat 6307 90 10 és 6307 90 91 alszámokhoz, valamint a 6307 90 98 alszámhoz tartozó magyarázatát.”


(1)  A Tanács 2658/87/EGK rendelete (1987. július 23.) a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról (HL L 256., 1987.9.7., 1. o.).

(2)  HL C 119., 2019.3.29., 1. o.


A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2021.11.18.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

CI 466/5


A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás

(2021/C 466 I/03)

A közös halászati politika szabályainak betartását biztosító uniós ellenőrző rendszer létrehozásáról szóló, 2009. november 20-i 1224/2009/EK tanácsi rendelet (1) 35. cikke (3) bekezdésének megfelelően olyan határozat született, amely halászati tilalmat rendel el az alábbi táblázatban foglaltak szerint:

A tilalom bevezetésének dátuma és időpontja

2021.10.22.

Időtartam

2021.10.22. – 2021.12.31.

Tagállam

Franciaország

Állomány vagy állománycsoport

LIN/1/2.

Faj

Északi menyhal (Molva molva)

Övezet

Az 1 és 2 övezet egyesült királysági és nemzetközi vizei

Halászhajótípus(ok)

Hivatkozási szám

19/TQ92


(1)  HL L 343., 2009.12.22., 1. o.